Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nora Roberts. Az elbűvölő mágus"

Átírás

1 Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1

2 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával jelent meg. Kiadványunk szereplői kitalált személyek. Bármely adott személlyel, akár élővel, akár elhunyttal való hasonlóság a merő véletlen műve. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition is published by arrangement with Harlequin Enterprises II B. V. All characters in this book are fictious. Any resemblance to actual persons, living or dead, is purely coincidental. Nora Roberts, Harlequin Magyarország Kft., A mű eredeti címe: This Magic Moment (Silhouette Intimate Romance) Magyarra fordította: Brodszky Ildikó Borító: Majoros Árpád ISBN HU ISSN Felelős kiadó: Holger Martens Főszerkesztő: Dr. Téglásy Imre Műszaki vezető: Sárai Szabó Mária Szerkesztőség: 1122 Budapest, XII. Városmajor u. 20. Levélcím: 1535 Budapest, Pf Távbeszélő: ; Fax: Terjesztés: Kiadónk újdonságairól, a megrendelési lehetőségekről honlapunkon is tájékozódhat: Árusításban terjeszti a LAPKER Rt., és egyéb terjesztő szervek. Szedés: Harlequin Magyarország Kft. Nyomta és kötötte az Alföldi Nyomda Rt., Debrecen Felelős vezető: György Géza vezérigazgató 2

3 1. A hangulata miatt választotta Patrick Atkins ezt a házat! Erről Rona attól kezdve meg volt győződve, ahogy meglátta a szürke, magányos épületet a szirttetőn. A ház hátsó frontja a Csendes-óceánra nézett. Nem volt szimmetrikus. Különböző magasságú részei hosszan, elnyúlva épültek egymás mellé, ami valami különös, vad jelleget kölcsönzött neki. Ahogy feltűnt a sziklaszirtek között kanyargó út végén, és mögötte fenyegetően sötétlett az égbolt, a ház egyszerre volt pompás és kísérteties. Akár egy régi filmben, gondolta a látogató, és első sebességbe kapcsolt, ahogy az utolsó, meredek szakaszhoz érkezett. Patrick Atkins különc hírében áll. A háza pedig pontosan ezt tükrözi. Már csak néhány kellék hiányzik, mennydörgés, köd és farkasüvöltés, és máris kész a kísértetkastély. Ez a gondolat mulattatta Ronát. Leállította a kocsit, és még egyszer szemügyre vette a házat. Nem sok ilyen épületet lát az ember Los Angelestől mindössze kétszáznegyven kilométerre, északra. Jobban mondva, sehol sem látni ilyet. Ahogy a lány kiszállt a kocsiból, heves szélroham kapta el. Az arcába fújta a haját, cibálta sárgászöld, bolyhos kötött kabátját. Rona kísértést érzett, hogy odamenjen a támfalhoz, és egy pillantást vessen az óceánra. Ehelyett azonban sietve felment a lépcsőn. Végül is nem azért jött, hogy a kilátásban gyönyörködjék. Az ajtón régi és nehéz kopogtatót talált, ami ennek megfelelően hangosan is szólt. Rona igyekezett bebeszélni magának, hogy cseppet sem ideges, mégis - várakozás közben - folyton egyik kezéből a másikba kapta az aktatáskáját. Az apja dühös lesz, ha a szerződést Patrick Atkins aláírása nélkül viszi vissza. Nem, nem lesz dühös, hanem hallgatag. Senki sem tud olyan hatásosan hallgataggá válni, mint Bennet Swan. Az ilyen csönd fölér egy dührohammal. De én nem fogok üres kézzel távozni innen, fogadkozott Rona. Tudom én, hogy miképpen kell nehéz természetű művészekkel bánni. Éveken át figyeltem, hogyan kell Az ajtó nyílása szakította ki gondolataiból. A legmagasabb férfi állt előtte, akit valaha is látott. Legalább két méter magas volt, és széles vállával szinte teljesen kitöltötte az ajtókeretet. És az arca! Kétségtelenül a legcsúnyább ember, akivel életében találkozott. Széles, lapos arca sápadt volt. Az orra valamikor eltörhetett, aztán meg ferdén nőtt össze. Apró szeme éppen olyan fakó barna volt, mint a sűrű haja. Illik a képbe. Atkins ezt az embert is csak a hatás kedvéért alkalmazza. - Jó napot! Rona Swan vagyok. Mr. Atkins vár engem. - Üdvözlöm, Miss Swan. - A mély, elnyújtott hang tökéletesen illett az alakhoz. Ahogy a férfi félreállt az útból, a látogató nehezen szánta rá magát, hogy belépjen. Viharfelhők, óriás kinézetű inas, komor ház a szirttetőn. Hiába, Atkins ért a színpadi hatásokhoz! Rona kíváncsian nézett körül, ahogy becsukódott mögötte az ajtó. - Várjon itt! - mondta az inas, aztán a méreteihez képest meglepőn ruganyos léptekkel végigment az előcsarnokon. 3

4 - Igen, köszönöm - mormolta a látogató. A fehér falakat falkárpitok díszítették. Az első szőnyeg azt a középkori jelenetet ábrázolta, amikor az ifjú Artúr király éppen kihúzza a bűvös kardot a sziklából. A háttérben Merlin, a varázsló látszott. Rona bólintott. Ez a kitűnő munka illik egy olyan emberhez, mint Atkins. Rona megfordult, és megpillantotta magát egy nagy, díszes forgótükörben. Bosszankodott, ahogy meglátta az összekócolt haját. Ő most itt a Swan Productions céget képviseli. Igazgatni kezdte elszabadult fürtjeit. Zöld szeme elsötétedett az aggodalomtól és az izgalomtól, az arca kipirult. Mély lélegzetet vett, nyugalmat erőltetett magára, kisimította a kabátját, és elrendezte hosszú, világoszöld gyapjúruháját. Ahogy lépéseket hallott, gyorsan elfordult. Nem akarta, hogy rajtakapják, amint a tükörben nézi magát, és az utolsó pillanatban hozza rendbe a külsejét. De megint csak az inas jött. Rona lenyelte az előtörő bosszúságot. - Mr. Atkins a pincében szeretne magával beszélni - közölte az óriás. - Ó! - Rona még mondott volna valamit, de az inas már előrement, és neki szednie kellett a lábát, hogy lépést tudjon vele tartani. Az előcsarnokból folyosó vezetett jobbra. Rona cipősarkai szaporán kopogtak, ahogy követte az óriást, aki olyan hirtelen torpant meg, hogy a lány hajszál híján nekiütközött. - Itt lemegyünk - nyitott ki a férfi egy ajtót, és eltűnt a mélyben. - De - vetett rá egy sötét pillantást Rona, és elkezdett leereszkedni a gyengén világított lépcsőkön. Ez igazán nevetséges! Egy üzleti tárgyalásnak inkább irodában, vagy legalábbis valami megfelelő étteremben kell lezajlania. Micsoda hatásvadászat! Szakmai ártalom Lentről csak a saját léptei visszahangoztak, máskülönben halálos csend volt. A lány szíve vadul dobogott, ahogy a csigalépcső utolsó kanyarulatához ért. Óriási pincehelyiség tárult ki előtte. A falak faburkolatúak, a padozat kövezett volt. Kosarak és ládák álltak mindenütt, meg minden elképzelhető kacat. Közte imitt-amott bútorok is. Ezek képezték a berendezést. Rona a homlokát ráncolva nézett körül, miközben leereszkedett az utolsó lépcsőfokokon. Patrick Atkins figyelte az érkezőt, ahogy megjelenik a csigalépcső kanyarulatában. Értett hozzá, hogy csendben maradjon, és minden érzékével csak egy valamire összpontosítson. Ez életfontosságú ennél a foglalkozásnál. Ahhoz is volt tehetsége, hogy egy embert gyorsan felmérjen. Ez is a munkájához tartozott. De ez a Rona Swan fiatalabb volt, mint várta. Kecses teremtés, vékony és finom. Szőke haja lágy hullámokban keretezi finom vonalú arcát. De az álla határozott egyéniségre vall Bosszúsnak látszik, és cseppet sem aggodalmaskodik. A férfi ajka körül mosoly játszott. Még mindig csendben maradt, amikor a látogató végigment a helyiségen. Ízig-vérig üzletasszony benyomását kelti ebben az egyszerű, de finom ruhában. Kecses cipők, drága aktatáska és nagyon nőies kezek. Érdekes. - Üdvözlöm, Miss Swan. Rona összerezzent, amiért kellőképpen haragudott magára. Amikor aztán abba az irányba fordult, ahonnan a hang jött, csupán árnyakat látott. Patrick Atkins alakját nem tudta kivenni. - Nagyon pontos - szólalt meg újra a hang a homályból. 4

5 Ahogy a férfi végre megmozdult, Rona felismerte, hogy egy kis színpadon áll. Fekete ruhát visel, és eddig teljesen beleolvadt a sötét háttérbe. A lány némi erőfeszítés árán erőt vett a bosszúságán. Betanult mosolyt öltött az arcára. - Üdvözlöm, Mr. Atkins - ment oda a házigazdához. - Meseszép a háza. - Köszönöm. A férfi nem jött le a színpadról a vendégéhez, így Ronának fel kellett rá néznie. Érdekes, hogy így, élőben mennyivel hatásosabb jelenség, mint a filmvásznon vagy a videofelvételen! Ez általában fordítva szokott lenni. Rona látta Patrick Atkins előadásait. Amióta az apja, egészségi okokból, kénytelen-kelletlen rábízta ezt a szerződést, ő két este alatt megnézte a híres művész minden fellelhető felvételét. Magával ragadó egyéniség - állapította meg, ahogy elnézte a férfi sűrű, fekete haja által keretezett, kifejező arcát. Az állán egy kis sebhely látszik, a szája keskeny, íves szemöldöke kissé felfelé kanyarodik. A szeme lenyűgözte a lányt. Szürke? Vagy talán fekete? De nem a szeme színe volt az, ami elbizonytalanította Ronát, hanem az a hihetetlenül összpontosított figyelem, amivel őt fürkészte. A lánynak egy csapásra úgy kiszáradt a torka, hogy nyelnie kellett. Majdnem úgy tűnt, mintha a férfi már-már olvas a gondolataiban. Patrick Atkinst az évtized legnagyobb mágusaként tartották számon. Sokan egyenesen az elmúlt félévszázad legnagyobbjának tartották. Bűvészszámai és szabadulási mutatványai vakmerőek, lélegzetelállítóak és teljességgel megmagyarázhatatlanok voltak. Sokan egyenesen boszorkánymesternek nevezték. Most, hogy Rona a szemébe nézett, kezdte megérteni, mivel tett szert erre a hírnévre. Rona felrázta magát a hirtelen rátört révületből, és újra nekirugaszkodott üzletasszonyi küldetésének. Végül is ő nem hisz a mágiában. - Mr. Atkins, az apám elnézését kéri, hogy nem tud személyesen jönni. Remélem, hogy rövidesen - Már jobban érzi magát az édesapja. - Igen, valóban - meredt rá a lány zavartan a férfira. Patrick mosolyogva leszállt a pódiumról. - Mr. Swan egy órával ezelőtt felhívott. Telefon, nem telepátia. Rona dühös pillantást vetett a férfira, mielőtt kellőképpen visszafogta volna magát, aztán a mosolya szélesebbé vált. - Kellemesen utazott? - kérdezte a férfi. - Igen, köszönöm. - De azért ez hosszú út volt. Foglaljon csak helyet! Patrick egy asztalra mutatott, és leült mellé. Rona helyet foglalt vele szemben. - Mr. Atkins - kezdte, és jobban érezte magát, hogy végre az üzletre térhetnek. - Tudom, hogy az apám már részletesen megbeszélte magával és a képviselőjével a cégünk ajánlatát. - Rona letette az aktatáskát az asztalra. - Minden kérdésére válaszolni tudok. - Régóta dolgozik a cégnél, Miss Swan? A kérdés eltérítette Ronát attól, amit mondani akart, de tisztában volt vele, hogy a művészek szeszélyeihez alkalmazkodni kell. - Öt éve, Mr. Atkins. És biztosíthatom: felkészültem, hogy minden kérdésére válaszolni tudjak, és szükség esetén tárgyalni tudjak a feltételekről. 5

6 A lány hangja határozottan csengett, pedig ideges volt. Ezt Patrick azonnal látta az asztalon gondosan összekulcsolt kezéről. - Biztos vagyok benne, hogy alaposan felkészült. Az édesapja nem olyan ember, akinek könnyű lenne a kedvére tenni. Meglepetés és némi aggodalom csillant a lány szemében. - Nem bizony - felelte nyugodtan. - És éppen ezért biztos lehet benne, hogy mindenből a legjobbat fogja kapni, a legjobb munkatársakat, a legjobb szerződést. Három egyórás televíziós műsort ajánlunk, három évre elosztva. A legjobb adásidőben. És hozzá olyan költségvetést, ami szavatolja a minőséget. Előnyös az ön számára, és a Swan Productions számára is. - Talán A férfi túlságosan alaposan vizsgálta a lányt. Rona igyekezett nyugodtan ülve maradni. Szürke! Szürke a szeme, de olyan sötét, hogy már szinte fekete. - Természetesen tudom, hogy ön elsősorban a klubok és színházak közönségét kedveli. Las Vegas, Lake Tahoe, a London Palladium és más hasonlóak közönségét. - Filmen nem érvényesül a bűvészmutatvány, hiszen ott bármit meg lehet változtatni. - Ez világos előttem. Egy trükk csak élő adásban lehet hatásos. - Én illúziókkal dolgozom, nem trükkökkel. Rona alig tudta folytatni, mivel a férfi tekintete egyfolytában rászegeződött. - A műsorokat élőben kell sugározni, és a stúdió közönsége előtt kell lezajlaniuk. A hírverés - Maga, ugye, nem hisz a mágiában, Miss Swan? - A férfi ajkán leheletnyi mosoly játszott, és a hangjában árnyalatnyi vidámság csengett. - Maga roppant tehetséges, Mr. Atkins - felelte a lány óvatosan. - Nagyon csodálom a munkáját. - Rendkívül diplomatikus - dőlt hátra a férfi. - Ez tetszik. Hát ez nem éppen hízelgő! Atkins mulat rajta, és ezt még csak nem is próbálja véka alá rejteni. De te tedd csak a dolgodat! - figyelmeztette magát Rona, és összeszorította a száját. - Mr. Atkins, ha most megbeszélhetnénk a szerződés feltételeit - Én senkivel nem kötök úgy üzletet, hogy nem tudom, kivel is van dolgom. - Az apám - Nem az édesapjáról beszélek - vágott a szavába Patrick. - Sajnos, elfelejtettem elhozni az életrajzomat - jegyezte meg csípősen a lány, aztán az ajkába harapott. A csoda vigye! Nem engedheti meg magának, hogy elveszítse az önuralmát. Patrick azonban vidáman mosolygott. - Arra nincs is szükség - mondta, és megfogta a lány kezét. - Soha! - rikácsolta hirtelen egy hang a lány háta mögött. A lány ijedtében felugrott a székről. - Ez csak Merlin - nyugtatta meg Patrick, ahogy Rona a hang irányába fordult. Egy nagy, fekete madár ült tőle jobbra egy rúdon. Rona mély lélegzetet vett, és megpróbált uralkodni az idegein. A madár rábámult. - Nagyon okos - szedte össze magát a lány, és némi tartózkodással nézte a madarat. - Maga tanította meg beszélni? - Ühüm. 6

7 - Kérsz egy italt, édesem? - kérdezte a madár. Rona fojtottan nevetett, és Patrick felé fordult, aki egykedvű pillantást vetett a madárra. - A jó modorra viszont nem tanítottam meg. A lány küzdött a nevetési inger ellen. - Mr. Atkins, ha mi most - Az édesapja fiút akart. - Rona hitetlenkedve meredt a férfira, de ő folytatta. - Ez bizony megnehezítette a maga életét. - A férfi újra a lány szemébe nézett, és lazán fogta a kezét. - Nincs férjnél, és egyedül él. Két lábbal áll a földön, és büszke a gyakorlati érzékére. Nehezen uralkodik a heves természetén, de mindent elkövet, hogy fegyelmezze magát. Magácska nagyon óvatos, Miss Swan. Nehezen bízik meg valakiben, és alaposan megválogatja az ismerőseit. Türelmetlen, mert szeretne valamit bebizonyítani önmagának és az édesapjának. - Patrick rámosolygott a lányra. - Társasjáték, Miss Swan, vagy telepátia? Ahogy a férfi elengedte a lány kezét, ő gyorsan elhúzta az asztalról, és az ölébe rejtette. Zavarta, hogy a férfi mennyire beletalált az igazságba. - Csak egy kis műkedvelő lélekelemzés - magyarázta elégedetten a férfi, és élvezte a lány meglepetését. - Nem kell hozzá egyéb, mint némi alapvető dolgot tudni Bennet Swanról, és érteni a testbeszédet. - A férfi megvonta a vállát. - Nincs benne semmi trükk, csak feltevések. Mennyire jártam közel az igazsághoz? - Én nem játszani jöttem, Mr. Atkins. - Tudom - mosolygott a férfi kedvesen. - Azért jött, hogy megállapodást kössön. Én azonban az ilyesmit a magam módján csinálom, és akkor, amikor helyesnek tartom. A hivatásomból következik a különcség. Legyen velem elnéző! - Megpróbálom - felelte Rona. Mély lélegzetet vett, és hátradőlt a székben. - Mindenesetre mindketten nagyon komolyan vesszük a foglalkozásunkat. - Úgy van. - Akkor azt is meg kell értenie, hogy nekem az a feladatom, hogy megszerezzem a maga aláírását. - Talán nem ártana egy kis hízelkedéssel próbálkozni, gondolta Rona. - Azért akarjuk magát, mert a maga a legjobb a szakmában. - Azzal tisztában vagyok - felelte a férfi szemrebbenés nélkül. - Azzal, hogy meg akarjuk szerezni magát, vagy azzal, hogy maga a legjobb? - Mindkettővel - mosolygott sugárzóan Patrick. Rona lassan beszívta a levegőt, és arra gondolt, hogy milyen lehetetlenek tudnak lenni a szórakoztató ipar szereplői. - Mr. Atkins Merlin néhány szárnycsapással átszelte a levegőt, és a vendég vállára telepedett. Rona levegő után kapkodott, és megmerevedett. Jaj, istenem, ez már tényleg sok a jóból! Patrick nézte, ahogy a madár összecsukja a szárnyait. - Érdekes, ezt eddig még senkivel sem tette meg - Akkor most érezzem magam kitüntetve? - morogta a lány, és meg sem mert moccanni. Vajon tudnak a madarak harapni? Rona úgy döntött, hogy nem várja meg, amíg ez kiderül. - Nem tudná esetleg, hm rábeszélni, hogy telepedjen máshova? Patrick egy kézmozdulattal rávette Merlint, hogy az ő vállára üljön. 7

8 - Mr. Atkins, megértem, hogy a magafajta művésznek különleges elképzelései vannak a hatásos környezetről. Nagyon nehéz azonban üzletről tárgyalni egy földalatti börtönben, miközben egy rikácsoló holló ül a vállamra, és Patrick hangos nevetése szakította félbe a lány szavait. A madár a szárnyaival verdesett, és mereven nézte a lányt. - Ez nem holló, hanem beó. A seregélyfélékhez tartozik. A legjobb hangutánzók egyike. Kezdem magát megszeretni, Rona Swan. Én ebben a börtönben dolgozom - magyarázta Patrick a sértődés legcsekélyebb jele nélkül. - Ide el lehet vonulni, mert itt nyugalom van. A bűvészmutatványokhoz nem csak ügyesség kell. Sok tervezést és előkészületet igényelnek. - - Ezt értem, de - Az üzletről majd egészen szokványos módon a vacsoránál beszélünk - vágott a szavába a férfi. A házigazda és a látogató szinte egyidejűleg állt fel. Rona nem akart egy vagy két óránál tovább maradni. Innen a hegytetőtől a szállodájáig jó félóra a távolság. - Itt kell maradnia éjszakára - mondta a férfi, mintha csakugyan a lány gondolataiban olvasna, miközben a madárral a vállán elindult a lépcső felé. - Nagyra értékelem a vendégszeretetét, de a városban, szállodában foglaltam szobát. Holnap - Magánál van a csomagja? - Patrick megállt, és karon fogta a lányt, mielőtt elindultak felfelé a lépcsőn. - Igen, itt van a kocsiban, de - Link majd lemondja a szobafoglalást. Zivatar készülődik. Nem szeretném, ha ma este ezeken az utakon közlekedne. A házigazda szavait mennydörgés robaja igazolta. - Nincs ász a kabátujjamban - közölte Merlin. Rona kétkedő pillantást vetett rá. A vacsora megnyugtatóan hatott a látogatóra. Az ebédlő hatalmas helyiség volt, amelynek egyik végén vidáman pattogott a tűz a kandallóban, a másikat antik ónpoharak gyűjteménye díszítette. A hosszú, keskeny asztalon Sevres-i porcelán, és ódon ezüst étkészlet terítéke várta. - Link kitűnő szakács - magyarázta Patrick, ahogy az óriás letette a vendég elé a tányért, amelyen csirke és rizs volt. Rona még egy pillantást vetett a hatalmas lapátkezekre, mielőtt Link kiment a szobából. - Mindenekelőtt hallgatag - jegyezte meg. Patrick mosolygott, és aranyszínű bort töltött a lány poharába. - Link csak akkor beszél, ha van valami mondanivalója. Szívesen él Los Angelesben, Miss Swan? A férfi szeme most barátságos volt. Nem olyan fürkésző, mint korábban. Rona meg is nyugodott. - Szívesen. A munkám szempontjából nagyon előnyös. - Nincs ott túlságosan sok ember? - Van, de ahhoz már hozzászoktam. 8

9 - Mindig Los Angelesben élt? - Igen, az iskolaéveimtől eltekintve. Patrick észrevette a parányi változást a lány hangjában, ami senki másnak nem tűnt volna fel. Mintha némi neheztelés csengett volna ki belőle. - Hol járt iskolába? - Svájcban. - Szép ország. - Mindazonáltal Ronának cseppet sem tetszett, hogy odaküldték, állapította meg a férfi, miközben a boros pohara után nyúlt. - És ezután kezdett a Swan Productionsnál dolgozni? A lány összeráncolt homlokkal nézett a kandalló tüzébe. - Miután az apám látta, hogy szilárdan eltökélt szándékom. - Maga nagyon határozott egyéniség - jegyezte meg Patrick. - Igen - ismerte el a lány. - Az első évben bélyegeket nyaltam a levelekre, és kávét főztem. A művészeknek még csak a közelébe sem kerültem. - Rona szeme elégedetten csillant meg. - Aztán egy napon tévedésből az én íróasztalomra került néhány irat. Az apám a nagy színésznővel, Mildred Chase-zel akart egy kis sorozatot készíteni. A művésznő azonban nem akart kötélnek állni. Utánanéztem egypár dolognak, aztán meglátogattam. - Rona mosolyogva nézett Patrickre. - Nagy élmény volt, mondhatom. Miss Chase csodálatos birtokon él a hegyek között, őrök és vagy tucat kutya társaságában. Az igazi, régi Hollywoodot idézi fel. Valószínűleg kíváncsiságból engedett be. - Milyen benyomást tett magára? - kérdezte a férfi, csak azért, hogy beszéltesse a lányt. - Csodálatos volt. Igazi nagyasszony. Ha nem remeg a térdem, biztosan pukedliztem volna neki. - A lány arcán diadalmas mosoly jelent meg. - Két óra múlva aláírta a szerződést. - Mit szólt az édesapja? - Dühös volt. - Rona a borospohara után nyúlt. A lángok fénye játszott a bőrén. - Majdnem egy óra hosszat dúlt-fúlt, vagyis hát hallgatott. - A lány ivott, és letette a poharat. - Másnap előléptetést és új irodát kaptam. Bennett Swan méltányolja azoknak az erőfeszítését, akik valamit elérnek. - És maga el szokott érni valamit, Miss Swan? - Általában igen. Jót boldogulok a feladatokkal. - Az emberekkel is? A lány habozott. A férfi tekintete megint átható és fürkésző volt. - A legtöbbjükkel igen. A házigazda mosolygott, de a tekintete kutakodó maradt. - És hogy ízlik a vacsora? A lány a tányérjára nézett, csak hogy a férfi tekintetét lerázza, magáról. Meglepve tapasztalta, hogy miközben mással volt elfoglalva, a csirke nagy részét észrevétlenül elfogyasztotta. - Kitűnő. A maga - A házigazdára nézett, és nem tudta, minek nevezze annak különös, hallgatag árnyékát. Inasa? Lakája? Rabszolgája? - A barátom - segítette ki Patrick, aztán kortyolt egyet a borából. A lánynak az a kényelmetlen érzése támadt, hogy ez a titokzatos ember belelát a gondolataiba. - A barátja nagyszerű szakács. 9

10 - A látszat gyakran csal - mosolygott vidáman a házigazda. - A maga szakmájában meg az enyémben is gyakran mutatunk a közönségnek nem létező dolgokat. A Swan Productions ugyanúgy látszatokkal dolgozik, mint én. - Patrick kinyújtotta a karját a lány felé, és Rona gyorsan hátrahajolt. A férfi kezében egy hosszú szárú rózsa jelent meg. - Ó! - A lány kellemesen meglepve átvette. A virágnak erős, édes illata volt. - Az ilyesmire számítani kell, ha valaki egy varázslóval eszik - mosolygott a lány. - A szép nők és a virágok összetartoznak. - Patricket elbűvölte a lány éber tekintete. Nagyon óvatos, állapította meg újra. A férfi nagyra becsülte az óvatosságot. És szerette megfigyelni, hogy mi milyen hatást vált ki az embertársaiból. - Maga szép nő - fejezte be a gondolatmenetet. - Köszönöm. - Még egy kis bort? - Nem, köszönöm. - A lány szíve gyorsabban vert, ahogy a virágot letette a tányérja mellé, és tovább étkezett. - Még sohasem voltam ennyire északra a Csendes-óceán partján - jegyezte meg. - Már régóta él itt, Mr. Atkins? - Néhány éve. - A férfi elgondolkozva forgatta a bort a poharában. - Nem szeretem a tömeget. - Az előadásoktól eltekintve persze - mosolygott a lány. - Természetesen. Amikor Patrick felállt, és azt javasolta, hogy menjenek át a szalonba, Rona rádöbbent, még szó sem esett a szerződésről. Valahogy vissza kellene rá térni. - Mr. Atkins - kezdte, ahogy beléptek a helyiségbe, de rögtön torkán akadt a szó. - Ó, de gyönyörű! - kiáltott fel. A berendezés nagy részét pompás, tizennyolcadik századi műbútorok alkották. Noha minden eredeti volt, a helyiségnek cseppet sem volt múzeumi hangulata. A tökéletes állapotban lévő, csillogó bútorok között friss virágok virítottak. A sarokban egy kis zongora állt. A kottatartóra oda volt készítve egy lap. A kandallópárkányon üvegből fújt, apró figurák álltak. Egy egész állatsereglet, állapította meg Rona, ahogy közelebbről szemügyre vette. Egyszarvúak, szárnyas lovak, egy kentaur, egy háromfejű kutya. Csupa különleges lény. A kandallóban kellemes tűz lobogott. Egy magas, kerek asztalkán Tiffany lámpa állt. Ilyen helyiségre Rona egy kedélyes, angol, vidéki házban számított volna. - Örülök, hogy tetszik magának. - Patrick tekintete végigfutott a lány kivágott, fekete ruháján és a félhosszú, sötétkék szatén kabátján, amit apró, fekete perzsaminta díszített. - Meglepődött? - Igen. A ház kívülről úgy fest, mint egy negyvenes évekbeli horrorfilm díszlete, de Jaj, sajnálom, nem akartam A férfi mosolygott, és láthatólag örült a megjegyzésnek. - A házat már többször is használták erre a célra. Éppen ezért vettem. - Rögtön gondoltam, hogy a hangulata miatt vette. - Rona megnyugodva járt körül a szobában. Patrick felhúzta az egyik szemöldökét. - Szeretem az olyan dolgokat, amelyeket mások a külsejük után ítélnek meg. - A házigazda egy asztalhoz lépett, amelyre csészéket készítettek oda. - Sajnos kávéval nem 10

11 kínálhatom. Nem vagyok híve a koffeinnek. Viszont kitűnő gyógynövény teáim vannak. - Amíg kitöltötte a teát, a látogató a zongorához ment. - Az is nagyon jó lesz - felelte Rona szórakozottan. A figyelmét a kotta kötötte le. Meglepve látta, hogy kézzel írták. Kíváncsian nekiállt lejátszani. Magával ragadó, romantikus dallam volt. - Csodaszép! - fordult a házigazdához. - Nem is tudtam, hogy zenét szerez. - Nem én írtam - tette le a teáskannát Patrick -, hanem Link. - Patrick figyelte, ahogy vendégének tágra kerekedik a szeme. - Megtévesztette a külső megjelenés, ugye? - Megszégyenít - szegte le a tekintetét a lány. - Nem volt szándékomban. - Patrick odalépett a lányhoz, és újra megfogta a kezét. - Legtöbbünket a szépség vonz. - Magát nem? - Engem is vonz a külső szépség, Miss Swan. - A férfi gyorsan és alaposan szemügyre vette a lány arcát. - De aztán többet keresek. A férfi tekintete különös érzést váltott ki. A lány hangja lényegesen bizonytalanabbul csengett, mint kellett volna. - És ha nem talál semmi mást? - Akkor lemondok róla. Jöjjön, kihűl a teája. - A házigazda az asztalhoz vezette a vendégét. - Mr. Atkins, nem szeretném magát megbántani. Nem engedhetem meg magamnak, hogy megbántsam, de Különös embernek tartom magát. A férfi mosolygott. Megkapó volt, ahogy a szeme a másodperc tört részével hamarabb mosolygott, mint a szája. - Akkor bántana meg, Miss Swan, ha nem tartana különösnek. Nem szeretnék mindennapi lenni. Patrick Atkins kezdte elbűvölni a lányt. Rona mindig gondosan ügyelt a szakszerűségre és távolságtartásra, amikor művészekkel tárgyalt. Ha az ember hagyja magát elbűvölni, akkor a másik fél kikötéseket csatol a szerződéshez, és ígéreteket csihol ki. Mr. Atkins, ami a szerződését illeti - Alaposan utánagondoltam. - Ahogy a férfi felemelte a teáscsészéjét, hatalmas mennydörgés rázta meg az ablakot. Rona rémülten nézett az ablak felé, és önkéntelenül ökölbe szorította a kezét. - Fél a vihartól, Miss Swan? - Nem, tulajdonképpen nem. De hálás vagyok a vendégszeretetéért. Nem szívesen vezetek zivatarban. - A lány a táskája után nyúlt, és igyekezett nem törődni a villámokkal. - Ha valami kérdése van a feltételekkel kapcsolatban, szívesen válaszolok. - Azt hiszem, minden világos. - A férfi kortyolt egyet a teájából. - Az ügynököm mindenképpen azt szeretné, hogy írjam alá a szerződést. - Igen? - Rona igyekezett, hogy a hangja ne csengjen túlságosan diadalmasan. Hiba lenne sürgetni az üzletfelet. - De én csak akkor szoktam elkötelezni magamat, ha biztos vagyok benne, hogy az jó nekem. Holnap majd megmondom magának, miképp döntöttem. A lány egyetértően bólintott. Érezte, hogy semmiféle ügynök vagy bárki más nem tudja Patrick Atkinst egy bizonyos mértéken túl befolyásolni. Ő mindenekelőtt a maga ura. - Sakkozik? Miss Swan? - Tessék? Bocsánat? 11

12 - Azt kérdeztem, hogy sakkozik-e. - Igen, természetesen. - Mindjárt gondoltam. Tudja, hogy mikor kell lépni, és mikor várni. Játszik egy partit? - Szívesen - vágta rá a lány habozás nélkül. A férfi felállt, a kezét nyújtotta a vendégének, és egy ablak melletti asztalhoz vezette. Az eső kopogott az ablaktáblán, de ahogy Rona megpillantotta a sakktáblát, megfeledkezett a zivatarról. - Remekbe szabott figurák! - vette a kezébe a márványból faragott, hatalmas királyt. - Legyen magáé a fehér - ajánlotta a házigazda, és leült. - A győzelemért játszik, Miss Swan? - Nem azért játszik mindenki? - kérdezett vissza a lány, és leült a házigazdával szembe. Patrick Atkins hosszú, kifürkészhetetlen pillantást vetett rá. - Nem, van, aki pusztán a játék, az ellenfél vagy éppen önmaga megismeréséért. Tíz perc múlva Rona már az eső kopogását sem hallotta az ablaktáblán. Patrick agyafúrt, és hallgatag játékos volt. A lány figyelte, ahogy a bábukat tologatja a táblán. A férfi keze hosszú és keskeny, az ujjai fürgék. A kisujján aranygyűrű, amibe valami ismeretlen jelképet véstek. Rona hallotta, hogy Patrick Atkins az ujjaival minden zárat ki tud nyitni, és minden csomót meg tud oldani. Rona úgy találta, hogy ezek az ujjak inkább hegedűjátékra lennének alkalmasak. Ahogy felnézett, észrevette, hogy a férfi mosolyogva figyeli. A lány összeszedte magát, és a játékra összpontosította a figyelmét. Rona támadott, és Patrick védekezett. Aztán fordult a helyzet. Patrick örült, hogy jó ellenfelet talált. A lány óvatos játékosnak bizonyult, csak néha ragadta magával egy-egy hirtelen ötlet. A férfi érezte, hogy ez a játékmód az egyéniségét tükrözi. Nem könnyű tőrbe csalni vagy legyőzni. Csodálatra méltó a gyors felfogása és az ereje. Ez csak vonzóbbá teszi a külső szépségét. Milyen finom a keze - gondolta a férfi, ahogy kiütötte a lány futóját. - Vajon milyenek lehetnek az ajkai? És mikor fogja ezt ő megtudni. Mindenesetre már eldöntötte, hogy ki fogja deríteni. Csak időzítés kérdése. Patrick tisztában volt az időzítés felbecsülhetetlen fontosságával. - Sakk-matt - mondta nyugodtan, és hallotta, hogy Rona meglepve kiált fel. A lány egy pillanatig nézte a sakktáblát, aztán rámosolygott a férfira. - A csuda vigye, ezt nem láttam előre. Biztosan nincsenek bábuk a kabátujjában? - Nincs semmi a kabátujjamban! - kiáltotta Merlin a szoba ellenkező végéből. Rona meglepetten pillantott rá, és azon tűnődött, hogy vajon mikor csatlakozott hozzájuk. - Nem folyamodom varázslathoz, ha az ész is elegendő - felelte Patrick nem törődve a madárral. - Jól játszik, Miss Swan. - De maga jobban, Mr. Atkins. - Most az egyszer csakugyan. De maga érdekel engem. - Komolyan? Mennyiben? - Sok tekintetben. - A férfi hátradőlt, és az ujját végighúzta a fekete királynőn. - Azért játszik, hogy győzzön, de veszteni is jól tud. Mindig így van vele? - Nem. - Rona nevetett, és felállt. Patrick Atkins megint idegessé tette. - Maga jól tud veszíteni? 12

13 - Én ritkán veszítek. Ahogy a lány újra megfordult, a férfi már egy másik asztalnál állt, és egy csomag kártyával foglalatoskodott. Rona nem hallotta a lépteit, és ez nyugtalansággal töltötte el. - Ismeri a tarot kártyát? - Nem. Illetve annyit tudok róla, hogy jövendőmondásra vagy valami hasonlóra használják. - Vagy hasonlóra - nevetett a férfi, és könnyedén kevergette a kártyákat. - Hókuszpókusz, Miss Swan. Arra szolgál, hogy felkeltse a néző figyelmét, egy adott pontra irányítsa, és a gyors gondolkodást és a jó megfigyelőképességet rejtélyes színben tüntesse fel. A legtöbb ember szereti, ha félrevezetik. A magyarázat csalódást okoz még a leggyakorlatiasabban gondolkozó emberek többségében is. - Maga azonban nem hisz ezekben a kártyákban. - A lány odament a férfihoz. - Maga tudja, hogy a jövőt nem lehet kiolvasni belőlük. - Számomra ez munkaeszköz. De tekinthetjük játéknak is. A játék engem megnyugtat. - A férfi széttárta a kezében lévő lapokat, és hatásos mozdulattal leterítette az asztalra. - Nagyon jól csinálja - mormolta Rona. Az idegei megint megfeszültek, noha nem tudta az okát. - Ez alapvető készség. Erre gyorsan meg tudnám magát tanítani. A keze alkalmas rá. - A férfi megfogta a lány kezét, de az arcát nézte, nem a tenyerét. - Húzzak lapot? A lány visszahúzta a kezét. Az ereiben vadul kezdett száguldoznia vér. - Ez a maga játéka. Patrick az ujja hegyével kihúzott egy kártyát, és megfordította. A varázsló volt. - Önbizalom, teremtőkészség - magyarázta a férfi. - Ez maga? - kérdezte a lány könnyedén, és megpróbálta titkolni egyre növekvő feszültségét. - Úgy látszik. - Patrick másik lapra tette az ujját, és kihúzta. - A főpapnő. Vidámság és erő. Rendelkezik mindkettővel, Rona? Rona megvonta a vállát. - Magának bizonyára gyerekjáték bármelyik kívánt kártyát kihúzni, miután összekeverte őket. Patrick mosolygott. Semmi jelét nem mutatta, hogy megsértődött volna. - A következőt a kétkedőnek kell kihúznia, amiből majd megtudjuk, hogyan alakul ennek a kettőnek a sorsa. Húzzon egy lapot, Miss Swan! Akármelyiket. Rona dühösen kihúzott egyet, és színével fölfelé az asztalra csapta. Fojtott hangot adott ki, aztán némán meredt a lapra. A szíve a torkában dobogott. A szerelmesek A férfi már nem mosolygott. Úgy nézte a kártyát, mintha még sohasem látta volna. Rona egy lépést hátrált. - Nem szeretem a játékát, Mr. Atkins. - Tessék? - A férfi szórakozottan felnézett, és a lányra szegezte a tekintetét. - Nem? Nos, akkor - A férfi összesöpörte a kártyákat. - Akkor megmutatom a szobáját. 13

14 2. Patrick ugyanúgy meglepődött a lapon, mint Rona. Tudta azonban, hogy a valóság sokszor különösebb, mint az ő mutatványai közül bármelyik. Ezen az estén még dolgoznia kell. Még sok mindent meg kell gondolnia a két hét múlva esedékes Las Vegas-i fellépéshez. Ahogy azonban a szobájában ült, a mutatványai helyett egyre csak Rona körül keringtek a gondolatai. Milyen sugárzó és élettel teli, amikor nevet! Ez ugyanolyan elbűvölő, mint a lágy, mély hangja, amely olyan higgadt és megfontolt, amikor szerződésekről és záradékokról beszél. Patrick már töviről hegyire ismerte a szerződést. Nem szokta elhanyagolni hivatásának üzleti oldalát. Sohasem írt alá semmit, aminek nem értette pontosan minden részletét. Ha a közönség titokzatosnak, kiszámíthatatlannak, különösnek tartja, az csak jó. Ez a kép félig látszat, félig valóság. És ő pontosan így akarja. Életének nagyobbik részét arra fordította, hogy mindent a kívánságainak megfelelően rendezzen el. Rona Swan. Patrick lehúzta az ingét, és félredobta. Vele kapcsolatban még mindig nem biztos a dolgában. Szilárd elhatározása volt, hogy aláírja a szerződést, amíg meg nem látta lányt lejönni a lépcsőn. Akkor az ösztöne azt súgta, hogy mégse siesse el a dolgot. Patrick teljesen az ösztönére hagyatkozott. Most aztán van mit meggondolnia. A kártyák nem befolyásolták. Ha akarja, a lapok akár az élükre állva még táncolnak is. A véletlenek azonban hatást gyakoroltak rá. Mégiscsak különös, hogy Rona a szerelmeseket jelképező kártyát fordította meg, éppen abban a pillanatban, amikor ő arra gondolt, hogy milyen érzés lenne a lányt a karjában tartani! Patrick mosolyogva papírlapot vett elő, és rajzolni kezdett. Teljesen át kell alakítania új szabaduló számának terveit. Megnyugtatta, amint erről gondolkodott. Talán az lenne a legokosabb, ha holnap aláírná a papírokat, és útjára bocsátana a nőt. Nem akarja, hogy befészkelje magát a gondolataiba. De hát Patrick nem mindig csak bölcs dolgokat művelt. Ha úgy lett volna, akkor még mindig kis klubokban nyulakat húzna elő a kalapjából, és színes kendőket a zsebéből. Ehelyett párduccá változtat egy nőt, és áthatol egy téglafalon. A pillanat varázsa feledtet mindent, és senki sem emlékszik többé a csalódások, küzdelmek és kudarcok éveire. És Patrick pontosan ezt is akarta. Csak kevesen tudták, hogy honnan jött, és hogyan telt az élete a huszonötödik életéve előtt. Most félredobta a ceruzát. Rona Swan nyugtalansággal töltötte el. Le akart menni a pincébe dolgozni, amíg a gondolatai kitisztulnak. De ebben a pillanatban meghallotta a lány sikolyát. Rona alig figyelt oda a vetkőzésre, egyfolytában a történteken járt az esze. Ócska, kis trükk! - gondolta dühösen, és lehúzta a cipzárát. Mutatványosok, a vérükben van! Tulajdonképpen már hozzá kellett volna szoknia. 14

15 Eszébe jutott az a híres komikus, akivel egy hónapja találkozott. Legalább húsz percig mórikált, mielőtt hajlandó lett volna tárgyalni a vendégszereplésről. Atkins csak el akarta kápráztatni a tarot kártyákkal. Ezek a művészek csak a saját bizonytalanságukat leplezik az ilyesmivel. Rona szórakozottan ledobta a cipőjét. Miközben azonban lehúzta a ruháját, összeráncolta a homlokát. Nem értett egyet a saját végkövetkeztetésével. Patrick Atkins egyáltalán nem látszik bizonytalannak, sem a színpadon, sem a magánéletben. És meg merne rá esküdni, hogy azon a különös lapon ugyanúgy meglepődött, mint ő maga. De hiszen színész. Mi más lenne egy bűvész, mint egy ügyes kezű színész? Rona lelki szemei előtt megjelent a férfi keskeny, kecses alakú keze. Gyorsan elhessegette ezt az emlékképet. Holnap megszerzi Atkins aláírását a szerződésre, aztán már itt sincs. Patrick Atkins már a kis kártyamutatvány előtt is nyugtalanította. Micsoda szempár! - borzongott meg. Van benne valami kifürkészhetetlen. Talán egyszerűen csak nagyon erős egyéniség. Delejesen vonzó. Rejtélyes kisugárzását és talányos mosolyát bizonyára tudatosan gyakorolja. Egy villám világította be a szobát, és Rona összerándult. Nem volt egészen őszinte Patrickhez. Nagyon is félt a zivatartól. Magyarázhatott magának, amit akart, a villámlástól és a mennydörgéstől mindig görcsbe rándult a gyomra. Gyűlölte ezt a gyengéjét, ezt a kifejezetten női gyengeséget. Patricknek igaza volt. Bennett Swan fiút szeretett volna. Rona egész eddigi életében keményen dolgozott azon, hogy kiköszörülje azt a csorbát, hogy ő csak nőnek született. Feküdj le! - parancsolt magára. Feküdj le, húzd magadra a takarót, és csukd be a szemedet! Belebújt a hosszú ujjú, kivágott, szatén hálóingébe, amit a melle alatt szalag fogott össze. Az ezüstszürke anyag innen lágy ráncokba szedve omlott alá. Elszántan odament az ablakhoz, hogy behúzza a függönyt. Kinézett az üvegen az éjszakába. Egy izzó szempár nézett rá vissza. Rona felsikoltott. Rona szélsebesen szaladt az ajtóhoz. Nedves keze lecsúszott a kilincsről. Ahogy Patrick kinyitotta az ajtót, a lány a karjába vetette magát, és belekapaszkodott. - Rona, mi a csuda lelte? - A férfi el akart húzódni a lánytól, de ő a nyaka köré fonta karját. A lány a magas sarkú cipője nélkül nagyon kicsi volt. Ahogy kétségbeesetten hozzásimult a férfihoz, az a hálóing anyagán keresztül érezte a testének formáit. Minden aggodalma és kíváncsisága ellenére gerjedelem fogta el. Dühösen tolta el magától a lányt. - Mi baj van? - Az ablak! - nyögte a rémült teremtés, és újra a férfi karjába omlott volna, ha az hagyta volna. - Az ágy melletti ablak! A férfi eltolta a lányt, és odament, hogy megnézze a nagy ijedség okát. Rona a szájára szorította a kezét, hátrált, és nekiütközött az ajtónak. Hallotta, hogy Patrick halkan szitkozódik, miközben kinyitja az ablakot, és kinyúl rajta. A következő pillanatban egy hatalmas, csuromvizes, fekete macskát emelt be rajta. A férfi letette a macskát a földre, az állat megrázta magát, és felugrott az ágyra. 15

16 - Nem tudtam, hogy Circe ebben az időben kinn van - fordult a férfi a lány felé. Ha most kineveti, Rona sohasem bocsátotta volna meg. A férfi szemében azonban inkább bocsánatkérés tükröződött. Nyoma sem volt annak, hogy mulatna rajta. - Sajnálom. Circe nagyon megijeszthette. Hozzak egy kis konyakot? - Köszönöm, ne! - Rona kiengedte a visszafojtott lélegzetét. - Az nem segít azon, ha az ember szégyelli magát. - Nincs azon semmi szegyellnivaló, ha valaki megijed. Mivel a lány lábai még mindig reszkettek, továbbra is az ajtónak támaszkodott. - Azért figyelmeztessen, ha van még más háziállata is. - Rona mosolyt erőltetett magára. - Akkor majd, ha legközelebb arra ébredek, hogy egy farkas fekszik mellettem az ágyban, nyugodtan a másik oldalamra fordulok, és tovább alszom. Patrick nem válaszolt. Tekintete lassan végigsiklott a lány alakján, aki rádöbbent, hogy csupán vékony hálóing van rajta. Felegyenesedett, de amikor a férfi végül a szemébe nézett, sem moccanni, sem megszólalni nem tudott. Levegőt is alig kapott, ahogy Patrick közeledett. Mondd neki, hogy menjen el! - parancsolt magára, de az ajkai nem formálták meg a szavakat. Le sem tudta venni a tekintetét a férfi szeméről. Ahogy Patrick megállt előtte, ő lábujjhegyre állt, hogy a tekintetük összekapcsolódva maradjon. A pulzusa vadul vert a csuklóján és a nyakán. Az egész teste reszketett. Kívánja ezt a férfit! Rona egészen belekábult a felismerésbe. Soha férfit még így nem kívánt. Zihálva lélegzett, míg a férfi nyugodtan és egyenletesen. Patrick lassan Rona vállára tette az ujjait, és félretolta a lány válláról a kelmét, ami lecsúszott a karjára. Rona nem mozdult. A férfi feszülten figyelte a lányt, miközben a másik vállát is szabaddá tette. A hálóing egészen a lány melléig lecsúszott, és ott megakadt. Csak még egy aprócska mozdulat kellett volna, hogy a földre hulljon. Rona dermedten állt. Patrick elsimított egy tincset a lány arcából. Aztán ujjait annak hajába mélyesztette. Előrehajolt, és habozott. Rona ajkai remegve szétnyíltak. A férfi látta, hogy a lány behunyja a szemét, mielőtt az ajka egészen magától értetődően megérinti Ronáét. Először alig ért hozzá, szinte csak kóstolgatta a lány száját. Aztán egy pillanatra megállapodtak egy rövid, gyengéd csók erejéig. Csupán ígéret volt - vagy fenyegetés. Rona nem tudta eldönteni. Úgy érezte, hogy a lába bármely pillanatban megroggyanhat alatta. Erősen megszorította férfi karját. Ujjai érezték a kemény izmokat, de ő most csak Patrick szájára gondolt. A csók olyan volt csupán, mint a lehelet, mégis felkavaró hatású. Aztán egyre szenvedélyesebb lett, és a lány ujjai kétségbeesetten kulcsolódtak a férfi karjára. Patrick jól tudta, milyen éhezni valamire. Ennivalóra vagy szerelemre. Ilyen, szinte már fájdalmas vágyat azonban hosszú évek óta nem érzett. Most nem akart mást, csak Rona csókja ízét, ami egyszerre édes és gyötrő. És tudta, hogy eljön majd az idő, amikor többet akar, és azt meg is fogja kapni. Most azonban megelégedett a csodás puha ajkakkal. Aztán Patrick felemelte a fejét, és megvárta, amíg Rona kinyitja a szemét. 16

17 A lány zöld szeme egészen sötét volt és fátyolos. Kábultnak és felajzottnak látszott. Patrick tudta, hogy ott álltó helyében, azon nyomban megkaphatná. Csak még egyszer meg kellene csókolnia, aztán meg egy mozdulat, hogy földre hulljon a selymes anyag. Patrick azonban nem tette. Rona ujjainak szorítása engedett, és kezei lecsúsztak a férfi karjáról. Patrick szó nélkül kinyitotta a lány háta mögött az ajtót. A macska leugrott az ágyról, és kisurrant a résen, mielőtt a férfi becsukta volna maga mögött az ajtót. Másnap reggel csak az erkélyről behallatszó csöpörgés emlékeztetett a zivatarra. Rona gondosan öltözködött. Fontosnak érezte, hogy tökéletes benyomást keltsen, és teljesen összeszedett legyen, amikor újra a házigazda szeme elé kerül. Ez persze sokkal könnyebben ment volna, ha csupán álmodja azt, hogy Patrick bejött a szobájába, és olyan emésztő tűzzel megcsókolta. De hát nem volt álom. Rona nem áltatta magát, és nem próbált kifogásokat keresni. Nagyrészt az, ő hibája volt, ami történt. Bolondot csinált magából, amikor sikoltozni kezdett, mert egy macska az eső elől be akart húzódni a házba. Patrick karjába vetette magát, pusztán azért, mert gyengék az idegei. De leginkább az nyugtalanította Ronát, hogy még csak nem is tiltakozott. Igaz, Patrick nem sok időt hagyott erre. Talán hipnotizált, gondolta a lány, miközben a haját kefélte. Jaj, hogy nézett rá a férfi! És hova lett az ő józan esze? Rona dühösen bevágta a kefét a bőröndjébe. Nem lehet valakit pusztán egy tekintettel hipnotizálni! Ha úrrá akar lenni a helyzeten, szembe kell néznie a tényekkel. Kívánta, hogy Patrick megcsókolja. Lefeküdt volna vele. Ez olyan tény, amit nem lehet megkerülni. Ha Patrick maradt volna, ő hagyta volna, hogy kedvére ölelje. Odaadta volna magát egy olyan férfinak, akit mindössze néhány órája ismer! Rona mély lélegzetet vett, és pillanatnyit várt, mielőtt kinyitotta az ajtót. Ezt az igazságot nehéz elviselni egy olyan nőnek, aki mindig azzal áltatta magát, hogy cselekedeteit a józan ész és a gyakorlati szempontok irányítják. Azért jött ide, hogy megszerezze Patrick Atkins aláírását a szerződésre, nem pedig azért, hogy szeretkezzen vele. Idáig sem az egyik, sem a másik nem történt meg, emlékeztette magát. És most reggel van. Az elsőre kell összpontosítania a figyelmét, és a másikat el kell felejtenie! Rona kinyitotta az ajtót, és lement a lépcsőn. A házban csend volt. Miután egy pillantást vetett az üres szalonba, továbbment a folyosón. Noha az volt a célja, hogy megkeresse Patricket, és megszerezze az aláírását, az egyik nyitott ajtó felkeltette az érdeklődését. Ahogy benézett, elragadtatva felkiáltott. Egy egész falat a padlótól a mennyezetig könyvek borítottak. Rona még soha nem látott ennyi könyvet magángyűjteményben. Még az apjáéban sem. Érezte, hogy ezeket a könyveket nem csupán befektetésként vették, hanem olvassák is őket. Patrick bizonyára minden egyes kötetet ismer. A levegőben bőr és gyertyaillat terjengett. Rona Conan Doyle könyvekre és bűvészetről szóló szakirodalomra számított, különösképpen a nagy előd, a világhírű, magyar származású, amerikai szabaduló művész és illuzionista, Houdini írásaira. Meglepve látta T. H. White, Shakespeare, Chaucer műveit, Byron és Shelly költeményeit a polcokon. Nem mindegyik kötet volt bőrkötéses, régi és 17

18 értékes. Rona az apjára gondolt, aki pontosan tudta minden egyes könyv árát, de alig egy tucatot olvasott el a gyűjteményéből. Patricknek széles körű érdeklődése van, állapította meg, ahogy körülnézett a szobában. A kandallópárkányon faragott és festett figurák álltak, amelyekben, a Tolkien műveiben szereplő alakokat ismerte fel. Az íróasztalon egy modern fémszobor állt. Ki ez a Patrick Atkins? Ki ő tulajdonképpen? Ötletgazdag művészalkatnak látszik, akinek a költészethez is van érzéke. A felszín alatt azonban bizonyára olyan ember rejlik, aki két lábbal áll a földön. A lányt bosszantotta, hogy ezt mennyire szeretné kideríteni. - Miss Swan? Rona megfordult, és Linket látta az ajtóban. - Ó, jó reggelt! - Rona nem tudta eldönteni, hogy Link rosszallóan néz-e rá, vagy csak ő értelmezi félre a férfi szerencsétlen berendezésű arcának kifejezését. - Bocsánat. Nem lett volna szabad bejönnöm? Link megvonta a vállát. - Ha Patrick nem akarta volna, hogy bejöjjön, bezárta volna az ajtót. - Hát persze - morogta Rona, és nem tudta, hogy mosolyogjon-e vagy megsértődjön. - Patrick azt üzeni, hogy reggeli után várja meg lenn a pincében. - Elment hazulról? - Fut. Minden nap nyolc kilométert fut. - Nyolc kilométert? - ámult el Rona. Link azonban már sarkon fordult. Rona az ajtóhoz sietett, hogy utolérje. - Készítek önnek reggelit - magyarázta a férfi. - Csak kávét illetve teát kérek, javította ki magát a lány, ahogy eszébe jutott, hogy ebben a házban csak az utóbbi járja. Mondani akart valamit, de nem tudta, miképp szólítsa meg a férfit. Bár, ha továbbra is így kell utána loholnia, rövidesen úgy kifullad, hogy egyáltalán nem tud megszólalni. - Link! - Rona megérintette a férfi karját, és az megállt. - Tegnap este láttam a kottáját a zongorán. - A férfi arcvonásai meg sem rezdültek. - Remélem, nem baj? - folytatta a lány. A férfi megvonta a vállát. Rona gyanította, hogy ezt a mozdulatot gyakran használja szavak helyett. - Nagyon szép dallam. Igazán megkapó. A lány legnagyobb meglepetésére az óriás elpirult. Sohasem hitte volna, hogy valaki, akinek ilyen méretei vannak, zavarba jöhet. - Még nincs kész - morogta Link, és széles, csúnya arca a bíbor még sötétebb árnyalatát vette fel. Rona megindultan mosolygott rá. - Ami már készen van, az nagyon szép. Maga nagyon tehetséges. A férfi kapált a lábával, és azt motyogta, hogy hozza, a reggelit. Végül elkocogott. A lány mosolyogva nézett utána, aztán az ebédlőbe ment. Link pirított kenyeret hozott a tea mellé, és azt morogta, hogy valamit ennie is kell. Rona kötelességtudóan nekilátott, és közben arról elmélkedett, amit Patrick a látszatról mondott. Ha ez a látogatása nem is lesz eredményes, valamit mindenképpen tanult. Soha többé nem fog senkit a külseje után megítélni. Noha készakarva lassan étkezett, mire végre befejezte, Patrick még mindig nem mutatkozott. Végül sóhajtva felállt, fogta az aktatáskáját, és lement a pincébe. Szerencsére 18

19 valaki már felgyújtotta a villanyt. A helyiség nem volt valami fényesen kivilágítva. Túl nagy volt ahhoz, hogy minden sarokba elég fény jusson. Ronát azonban nem fogta el az a szorongás, mint az előző nap. Most már tudta, mire kell számítania. Meglátta Merlint a rúdján, és odament hozzá. Biztonságos távolságban megállt, és onnan nézte. Nem akarta arra bátorítani a madarat, hogy telepedjen a vállára, különösen, amikor Patrick nincs a közelben, hogy elcsalogassa. - Jó reggelt! - köszöntötte, és izgatottan várta, hogy a madár akkor is beszél-e vele, amikor egyedül van. Merlin egy pillanatig nézte, aztán megszólalt. - Kérsz egy italt, édesem? - Nem lelkesít az ötlet - nevetett Rona, és úgy találta, hogy Merlin tanítójának különleges humora van. A lány lehajolt, hogy a szeme egy magasságban legyen a madáréval. - Mit tudsz még mondani? Valószínűleg Patrick sok mindenre megtanított. Van türelme az ilyesmihez. - Rona mosolygott, mivel úgy tűnt, hogy a madár figyelmesen hallgatja. - Okos madár vagy, Merlin? - kérdezte, és izgatottan várta a választ. - Haj, szegény Yorick! - felelte a madár. Te jó ég! A madár Hamletet idézi! Rona a fejét csóválva a színpad felé fordult. Két hatalmas hajókoffer állt rajta, egy fűzfakosár, és egy hosszú, csípőmagasságú asztal. Rona kíváncsian letette az aktatáskát, és felment lépcsőn. Az asztalon kártyacsomagot, két üres cilindert, borospalackot, poharakat, és bilincset látott. Rona kezébe vette a kártyacsomagot, és azon tűnődött, vajon Patrick miképp jelölhette meg a lapokat. Hiába tartotta azonban a kártyákat a fény felé, nem fedezett fel semmit. Letette hát, és a bilincset vizsgálta meg közelebbről. A rendőrségnél használt, szokásos fajtának látszott. Rona körülnézett az asztalon, és kereste a kulcsot De nem látta sehol. Rona alaposan tájékozódott Patrick felől, mielőtt idejött. Az a híre járja, hogy nincs olyan zár, ami kifogna rajta. Ha kezét-lábát megbilincselve bezárják egy háromszorosan lezárt hajókofferbe, három perc alatt kiszabadul. Lenyűgöző! Rona még egyszer megvizsgálta a bilincset. Hol lehet a trükk? - Jó reggelt, Miss Swan! Rona megfordult, és a kezéből csörömpölve kiesett a bilincs. Patrick közvetlenül mögötte állt, és behatóan nézte a lány tűzpiros kosztümjét. A kabát alól kilátszó, mélyen kivágott blúz izgató hatást keltett, noha Rona valójában egészen illedelmesen volt felöltözve. A férfi csak állt, és nézte a lányt, miközben a macska a bokájához dörgölődzött. - Jó reggelt, Mr. Atkins! - szólalt meg Rona nyugodtan. - Remélem, jól aludt. - A férfi odament az asztalhoz. - Nem zavarta a vihar? - Nem. Patrick ahhoz képest, hogy nyolc kilométert futott, meglepően frissnek látszott. Ronának eszébe jutottak a férfi karizmai. Nyilván erős és kitartó. A férfi tekintete teljesen higgadtan nyugodott rajta. Nyoma sem volt benne a tegnap éjjeli elfojtott szenvedélynek. Aztán Patrick minden átmenet nélkül elmosolyodott, és az asztalon lévő tárgyakra mutatott. - Mit lát itt? - A maga munkaeszközeit. - Jaj, Miss Swan, maga mindig két lábbal áll a földön. 19

20 - Remélem is. Mit kellene látnom? Patrick elégedettnek tűnt a válasszal, és bort töltött egy pohárba. - A képzelet hihetetlen ajándék. Egyetért, Miss Swan? - Természetesen - felelte a lány, és gondosan figyelte a férfi kezét. - Egy bizonyos mértékig. - Bizonyos mértékig! - nevetett fel a férfi, és megmutatta az üres cilindereket. - Vannak a képzeletnek határai? - Az egyik cilindert a másikba csúsztatta. - Nem találja érdekesnek, hogy milyen hatalma van a gondolatnak a természet törvényei felett? - Patrick a cilindereket a borospalack fölé tette. Rona a homlokát ráncolva bámulta férfi kezét. - Nagyon érdekes elmélet - felelte. - De csak mint elmélet? - A bűvész felemelte az egyik cilindert, és a boros pohárra tette, aztán felemelte a másik cilindert, és megmutatta, hogy a borospalack még ott van alatta. - A gyakorlatban nem működik? - Nem. - Rona egy pillanatra sem vette le a tekintetét a férfi ujjairól. Ilyen közvetlenül az orra előtt nem csinálhat semmit. - Hol van a pohár, Miss Swan? - Itt - mutatott lány a második cilinderre; - Csakugyan? - Patrick felemelte a cilindert. A palack állt alatta. Rona meghökkentve nézett a másik cilinderre. Patrick felemelte, és alóla előkerült a megtöltött pohár. - Kitűnő! - álmélkodott a lány. Csupán néhány centiméter távolságra állt, és végig feszülten figyelt. - Kér egy korty bort, Miss Swan? - Nem, én - Miközben a lány beszélt, Patrick felemelte a cilindert. Ahol Rona az előbb a palackot látta, most a pohár állt. - Maga nagyon jó, Mr. Atkins. - Köszönöm. - Ezt Patrick olyan józanul mondta, hogy Rona felkapta a fejét. A férfi nyugodtan és elgondolkozva nézte. - Bizonyára nem fogja elmondani, hogy hogyan csinálta. - Nem. - Mindjárt gondoltam. - A lány felemelte a bilincset. A színpad lábához letett aktatáskáról már tökéletesen megfeledkezett. - Ez is a mutatványaihoz tartozik? Teljesen valódinak látszik. Pontosan olyannak, mint amit rendőrség használ. - Teljesen valódi is. - A lány kacagott, és a férfi örömében elmosolyodott. Erre a hangra mindig emlékezni fog. - Nem látok kulcsot - jegyezte meg Rona. - Arra nekem nincs is szükségem. Rona alaposan megvizsgálta a bilincset. - Maga rendkívül magabiztos. - Igen. - A férfi vidáman kinyújtotta mind a két kezét. - Rajta, tegye fel! A lány csak egy pillanatig habozott. Látni akarta, hogy csinálja Patrick itt a szeme előtt. - Ha nem sikerül - mondta, miközben felkattintotta a bilincset -, akkor a szerződésről fogunk beszélni. Csak miután aláírta, akkor hívunk lakatost. - Nem lesz szükség lakatosra - tartotta a férfi a lány orra alá az egyik ujján himbálózó, már kinyitott bilincset. 20

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK

26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 26 ÉJSZAKA EROTIKUS KALANDOK 1 A női test illata bizonyára isteni eredetű. Ezúttal is, mint mindig, még mielőtt teljesen felébredtem volna, tudtam, hogy egy nő fekszik mellettem. A mennyei eredetű illat

Részletesebben

Fordította Berki Judit

Fordította Berki Judit Fordította Berki Judit ULPIUS-HÁZ KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A fordítás alapjául szolgáló mű: Katie Fforde: Love Letters A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál megjelent: Hív Amszterdam Száz boldog esküvőm

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

Nagyfeszültség! 2 999 Ft

Nagyfeszültség! 2 999 Ft monika feth Monika Feth Az eperszedõ Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2009 3 Írta: Monika Feth A mű eredeti címe: Der Erdbeerpflücker Fordította: Szakál Gertrúd A szöveget gondozta: Laczkó Denise

Részletesebben

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes

Amit csak Ő akar. Sara Fawkes Sara Fawkes Amit csak Ő akar Lucy Delacourtnak nem álmai netovábbja a mostani beugró állás, de legalább fizetni tudja a számláit egyelőre. Napjai fénypontja a reggeli liftezés: sikerül mindig úgy időzítenie,

Részletesebben

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka

ELEANOR H. PORTER. Az élet játéka ELEANOR H. PORTER Az élet játéka SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest 2007 A mő eredeti címe Pollyanna Fordította Forscher Irma ISBN 798 963 361 517 1 Farrar Straus & Giroux

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára

Hedwig Courths-Mahler. A becsület ára Hedwig Courths-Mahler A becsület ára A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Perlenschnur Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: FALVAY

Részletesebben

Zentay László: Népleges napfogyatkozás

Zentay László: Népleges napfogyatkozás Zentay László: Népleges napfogyatkozás Felbolydult a város és mindenki lázban égett a hírre: habár mindenhol a világon csak részleges lesz a napfogyatkozás, innen, az ő városkájukból teljes napfogyatkozást

Részletesebben

Lois Duncan LVASNI JÓ

Lois Duncan LVASNI JÓ Lois Duncan OLVASNI JÓ! 10 Lois Duncan Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Azon négylábú családtagjaink emlékére, akik most már a Kutyamennyországban hancúroznak boldogan Ginger, Rascal, Mischief, Kelly,

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva!

Bonszai a Balkonon. Rebecca Blackhorse. Made in Japan. Publio kiadó. Második kiadás. Minden jog fenntartva! Bonszai a Balkonon Rebecca Blackhorse Made in Japan 2014 Publio kiadó Második kiadás Minden jog fenntartva! Ha szeretne jobban megismerkedni a Made in Japan világával, látogasson el ide: rebeccablackhorse.blogspot.hu

Részletesebben

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT. (Tartalom) vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Robotok és Alapítvány 1. Isaac Asimov ÉN, A ROBOT (Tartalom) A robotika három törvénye 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben

Írta: Collecn Houck A mű eredeti címe: Tiger's Curse. Fordította: Pásztor Judit A szöveget gondozta: AncsaT. A borítót tervezte: Zsibrita László

Írta: Collecn Houck A mű eredeti címe: Tiger's Curse. Fordította: Pásztor Judit A szöveget gondozta: AncsaT. A borítót tervezte: Zsibrita László Első kiadás Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012 Írta: Collecn Houck A mű eredeti címe: Tiger's Curse A művet eredetileg kiadta: Splinter, an Imprint of Sterling Publishing Co. Inc. Fordította: Pásztor Judit

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

Másik világ kapujában

Másik világ kapujában Carlos Castaneda Másik világ kapujában További beszélgetések Don Juannal Édesvíz Kiadó, Budapest. 1994. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült A Separate Realily Fordította: Mahler Zoltán Szerkesztette:

Részletesebben

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR

Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Isaac Asimov A CSILLAGOK AKÁR A POR Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992. Fordította F. Nagy Piroska ISBN 963-11-7039-X -------------------------------------- A robotika Három Törvénye 1. A robotnak nem

Részletesebben

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A.

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A. Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A., Milano Fordította: Matolcsi Balázs Eleonórának, mert szavak nélkül megígértem

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

PAULINE RÉAGE O TÖRTÉNETE FORDÍTOTTA KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ ILLUSZTRÁLTA BALLA MARGIT EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1990

PAULINE RÉAGE O TÖRTÉNETE FORDÍTOTTA KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ ILLUSZTRÁLTA BALLA MARGIT EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1990 PAULINE RÉAGE O TÖRTÉNETE FORDÍTOTTA KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ ILLUSZTRÁLTA BALLA MARGIT EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1990 A FORDÍTÁS AZ ALÁBBI KIADÁS ALAPJÁN KÉSZÜLT: PAULINE RÉAGE HISTOIRE D'O SOCIÉTÉ NOUVELLE

Részletesebben