Öregcsertő Község Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Öregcsertő Község Önkormányzata"

Átírás

1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Öregcsertő Község Önkormányzata 2013.június

2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 9 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) Jogszabályi háttér bemutatása Stratégiai környezet bemutatása A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység A nők helyzete, esélyegyenlősége... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) A HEP IT részletei A helyzetelemzés megállapításainak összegzése A beavatkozások megvalósítói Jövőképünk Az intézkedési területek részletes kifejtése Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. Megvalósítás A megvalósítás előkészítése A megvalósítás folyamata Monitoring és visszacsatolás Nyilvánosság Érvényesülés, módosítás Elfogadás módja és dátuma

3 3

4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Öregcsertő Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. A település bemutatása Öregcsertővel kapcsolatos utalások legelőször a XIII. század elején tűnik fel. A falu elnevezése minden bizonnyal személynévből, a település egykori tulajdonosának nevéből ered. A török kiűzését követően ismét módosul a falu elnevezése. Ekkor jelenik meg az öreg, illetve a kis előtag, amely a két, később egybeépülő település megkülönböztetését szolgálta. Öregcsertő a Sárköz történelmileg kialakult településrendszeréhez tartozik. A Sárköz a Duna és mellékágaim által körülhatárolt szigetjellegű területre vonatkozik, melyre később települések épültek. 1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 4

5 A török hódítás jelentős változást okozott az ország, s egyben a település életében. Kalocsát és környékét a török végleg 1542-ben szállta meg, s rendezkedett be hosszabb időre. A térség budai pasalik szegedi szandzsákjához tartozott kalocsai naije néven. Ez nem szpáhi, hanem a szultán birtokában lévő khász birtok volt. Ezekből a defterekből, török adó lajstromokból, kitűnik az itt élő lakosság anyagi helyzete az adóztatásának mértéke. Az 1686-ban meginduló felszabadító háború során a falu elnéptelenedett. Ezt az 1690-ban végzett összeírás is bizonyítja, amely Csertőháza nevét az elhagyott, elpusztult helyek között tünteti fel. A térség, s egyben a település benépesítése a XVIII. század elején történt. Ekkor alakult ki a környékre nagyon sajátosan jellemző településforma, a szállás. Ennek a településformának a létrejöttét gazdasági, demográfiai okokkal és e környék természeti adottságának együttes hatásaival lehet magyarázni. A lakosság lélekszáma a XIX. század közepéig lassú, e század második felében gyors növekedést mutat. Az itt élők egy része mezőgazdasági tevékenység mellett ipari vállalkozást is folytat. A gazdasági fejlődés, ami a lakossági szám növekedésében is megmutatkozott, igen intenzívvé tette az önállósulásért folytatott harcot. Kalocsa egykori határából két önálló község alakult, Homokmégy és Szakmár. Öregcsertő 1915-ig tartozott Homokmégyhez, mígnem elszakadva önálló községgé lépett elő. Igazgatásilag a települést négy puszta alkotta: maga a központ Öregcsertő, a vele hamarosan egybeépülő Kiscsertő, az őrjegi puszta és a Gajári-major. Öregcsertő Bács-Kiskun Megye nyugati részén található, a 2012-es népszámlálási adatok szerint 839 lélekszámú település. Földrajzi helyzete kedvező; a járás központja Kalocsa, ami 12 km-re, Kiskőrös 20 km-re, Baja 45 km-re, fekszik tőlünk. A megyeszékhelyünk Kecskemét, ami 60 km-re található. A falu központjában az óvoda, az általános iskola és az Önkormányzat van, amely pályázat útján az elmúlt években fel lett újítva. A településen sokan mezőgazdasági munkával foglalkoznak, van, aki főtevékenységként, van, aki hobbiként. Ezzel is sok munka lehetőségét teremtve az itt lakók számára. A gyermekek számára egész évben nyitva áll a Művelődési ház, ahol könyvtár- és számítógép használat áll rendelkezésükre. A tanévzáró végeztével pedig nyári napközit biztosítunk az azt igénylők számára, mindezek mellett számos programmal várjuk az ide látogató kicsiket és nagyokat. 5

6 A falu életének és lakosainak aktív mozgatója az Öregcsertőért Alapítvány. Szabadidős programok szervezésével színesíti a gyermekek és az időskorúak életét, hagyományőrzéssel gazdagítja a település kulturális munícióját. Az időseknek falugondnokságot és házi segítségnyújtást biztosítunk. Emellett háziorvosi és védőnői szolgálat működik. A közfoglalkoztatási munkaprogram sok ember számára nyújt munkalehetőséget. Ennek keretében a falu járdáit felújítják, az árkokat, utcákat tisztán, rendezetten tartják. A mezőgazdasági program keretében zöldségeket termesztenek, parkosítanak, javítják a falu esztétikai látványát. Mindeközben lehetőségük van tovább képezni magukat. Minden évben megrendezésre kerül a falunap, ahol sok-sok program várja az idelátogatókat és a helyieket. Évente június második hetében, illetve október első hetében a hagyományok szerint kezdetét veszi a családok összetartásának, illetve a rokonok, barátok összetartozásának jeles eseménye, a búcsú. A nyári programok egyike a Sarkadi Emléktorna, ahol kispályás focimeccsen mérhetik össze erejüket a csapatok annak a szép emlékű tanár úr, Sarkadi Ernő tiszteletére, aki sokat tett a falu fiataljaiért, oktatásával, nevelésével kimagasló érték-hagyatékot adott át a ma már felnövő generációnak. Demográfia: A környező, korábban a mezőgazdaságból megélő kistelepülésekhez hasonlóan Öregcsertőn is a lakosságszám csökkenése a fő probléma. (lásd: 1. számú táblázat) A születések száma évek óta minimális szinten stagnál. Az elmúlt két évben mindössze hét újszülött lakossal gazdagodott a település. A népesség kor-összetételét tekintve a évesek teszik ki a legnagyobb hányadot (lásd: 2. számú táblázat). Az öregedési index az elmúlt években csökkent (lásd: 3. számú táblázat). Ez betudható a halálozások számának növekedésével, így az időskorú lakosságszám csökken. Az alacsony születés szám, gyermekvállalási kedv fő oka meglátásunk szerint a munkanélküliség. A szülő képes korosztályban magas a munkát keresők aránya, a megélhetési bizonytalanság. A bevándorlások, a faluba költözők és megtelepedni képesek száma is kevés (lásd: 4-5. számú táblázat) (lásd: 1 számú táblázat- lakónépesség forrás: TEIR, KSH-TSTAR ) 6

7 (lásd: 2. számú táblázat forrás: TEIR, KSH-TSTAR ) Állandó népesség -nők 65 év feletti 26% 0-14 éves 10% éves 5% éves 8% éves 51% (lásd: 3. számú táblázat forrás: TEIR, KSH-TSTAR ) 7

8 (lásd: 4-5. számú táblázat forrás: TEIR, KSH-Tstar ) 8

9 Értékeink, Küldetésünk Öregcsertő elhelyezkedését tekintve jól megközelíthető, a közúti közlekedésbe csatolt, autóbusz járatokkal jól ellátott település. A falu lakossága - kis közösség lévén ismeri egymást, így jól mozgósíthatók egy-egy esemény kapcsán. Barátságos, segítőkész lakosaik szívesen befogadják a becsületes munkából megélni kívánó letelepedni szándékozókat. A közintézmények (Önkormányzat, óvoda, iskola, egészségügyi szolgálat, művelődési ház) felújításával korszerűen felszerelt, magas színvonalon működő, szolgáltatásokat biztosító ellátások állnak a lakosok rendelkezésére. Az önkormányzat minden épülete akadálymentes, és a közelmúltban elkészült buszmegálló is uniós előírásoknak megfelelő, esztétikus látványt nyújt a településen akárcsak átutazó számára. Az esztétikumot emeli, a kellemes látványt fokozni kívánja a lakosok számára is a közterületeken a gazdagodó virágos felületek. A település irányítása rugalmas, kreatív, feladat és probléma megoldásra orientált, akár uniós pályázat, illetve projekt megvalósításáról, akár egy azonnali beavatkozást kívánó, segítségre szoruló lakosról légyen szó. Küldetésünk, hogy ezt a kistelepülési hangulatot megőrizzük, a gazdasági válság és társadalmi változások miatt egyre szűkülő lehetőségek között a csertőiek élhető életét megőrizzük, és lehetőség szerint gazdagítsuk. Fontos számunkra egy vonzóbb település kialakítása, amely munkát, és megfelelő életszínvonalat biztosít az itt lakók, és az érdeklődők számára, munkaprogramok és a mezőgazdasági vállalkozók segítségével. Célunk a népesség egészségének megőrzése, a fiatal generáció életének tartalommal megtöltése, a munkaképes korúak részére megélhetés biztosítása, így a gyermekvállalási kedv fokozása, valamint időseinknek egy tartalmas, szép és nyugodt öregkor biztosítása. Célok A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja Öregcsertő település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket az óvoda kivételével érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 9

10 A HEP helyzetelemző részének célja Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza. A HEP IT célja Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 10

11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 1. Jogszabályi háttér bemutatása 1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 5/2012 (III.21.) Aszociális igazgatásról és szociális ellátásról; szabályozza a jogszabályban meghatározott segélyezési formák (rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély) helyi igénybevételi szabályait. 11

12 Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata: Az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal, mint a mindenki számára igénybe vehető közszolgáltatásokat biztosító intézmények alapszabálya. 8/2008 (VIII.01.) Önkormányzati Rendelet helyi közművelődési feladatok ellátásáról: rendelet célja: biztosítsa a polgárok jogait a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségeinek megismerésesre, közművelődési intézmény szolgáltatásainak igénybevételeinek biztosítása. 2/2013. (II.28.) Önkormányzati Rendelet Öregcsertő Község Önkormányzat évi Költségvetéséről: a helyi közösségi programok, tevékenységek (sport, falunap) támogatását határozza meg. 2. Stratégiai környezet bemutatása 2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal Kalocsa és Társult Környéke Óvodája, Bölcsődéje Öregcsertői Tagóvoda: célja: az óvodás korú gyermekek megfelelő fejlődésének biztosítása. Szellemi és testi épségük megóvása és fejlesztése. A családban nevelkedő kisgyermekek számára a családi nevelést segítve napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtése. A hátrányos helyzetű gyerekeknél viselkedési minták nyújtásával segítjük elő a harmonikus fejlődést. A közeljövőben a társulás megszűnésével lehetőség adódik a helyi sajátosságok figyelembe vételével a speciális problémákra speciális megoldások kidolgozására. Az új szakmai, pedagógiai, óvodai esélyegyenlőségi program fogja segíteni a legifjabb generáció szomato-mentális, szocio-kulturális fejlődését. Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Öregcsertői Tagiskola is fenntartó változás alá esett. Ebben a tanévben már a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kalocsai Tankerülete látja el az iskola szakmai felügyeletét és anyagi fenntartását. A általános iskola 1-4 osztályában Pedagógiai, Nevelési program alapján és keretei között folyik az oktatás. E programok célja: a gyermekek képességének és nevelésének fejlesztése az oktatás keretein belül. Személyiségük formálásával foglalkozunk. 2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési tevékenységet végez. A tevékenység területén élő szociális és mentálhigiéniás problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben kerület egyének, családok, csoportok, helyi közösségek részére általános, szociális és mentálhigiéniás ellátást nyújt (térítésmentesen). Célja az életvezetési képességek megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésnek elősegítése. Aktívan részt vesz a helyi szociális problémák feltárásában, megoldásában. Az ellátásokhoz való hozzájutásokról tájékoztatást ad valamint segíti az igénylőket az ellátásokhoz való hozzájutásban. Közvetíti a problémákat az illetékes 12

13 szerveknek (önkormányzat oktató és nevelő intézmények, eü. szolgálat), illetve működteti a jelzőrendszert. Tanácsadást nyújt, programokat szervez a területén élő lakosság számára, valamint a hátrányos helyzetben levők érdekeit képviseli, ügyeikben az illetékes szerveknél, szervezeteknél eljár. Elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket. Feladata: a családok kiegyensúlyozottabb életvitelének a konfliktusok feloldásának biztosítása, a hátrányok mérséklése a hatályos jogszabályban leírtak szerint. A településen tekintettel az alacsony lakosság számra, illetve 0-24 éves korúak számára a gyermekjóléti szolgálat feladatait egy személyben látja el a felelős családgondozó. Feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése. A gyermekek családban történő nevelésének érdekében tájékozódik és tájékoztatást ad a gyermeki jogokról a támogatások köréről és a támogatásokhoz hozzájutás módjairól. Pszichológiai, nevelési, mentálhigiéniás tanácsadást, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi. Szabadidős programokat szervez, igény szerint segít a hozzáfordulóknak hivatalos ügyeik intézésében. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésének érdekében feladata észlelő-és jelzőrendszer működtetése, a jelzőrendszer tagjaival együttműködés, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, megoldásukra javaslat készítése. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. Elősegíti a rendelkezésére álló lehetőségek függvényében a családi konfliktusok megoldását. Szükség esetén egészségügyi, szociális ellátás valamint hatósági beavatkozást kezdeményez, javaslatot tesz a gyermek családjából történő kiemelésére. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében biztosítja a kiemelt gyermek családjának gondozását, abból a célból, hogy a család ismét alkalmassá váljon a gyermek nevelésére. Utógondozást kivitelez a gyermek családjában történő visszailleszkedéséhez. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermek panaszát, megteszi a szükséges intézkedéseket, elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi a helyettes szülői hálózatot, segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. Felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, felkérésre annak megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. 2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása Az adatgyűjtés során segítséget nyújtott: -a Központi Statisztikai Hivatal honlapjának Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti adatgyűjtésre vonatkozó oldala: - Nemzeti Munkaügyi Hivatal - helyi adatgyűjtések, népesség nyilvántartás - önkormányzati statisztikák - helyi oktatási intézmények - egészségügyi alapellátás - családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 13

14 A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet A 2012-es népszámlálási adatok szerint Öregcsertő lélekszáma 839 fő ebből a romák száma 52 fő. A mélyszegénységben élők és a romák száma évről évre nő. A roma lakosság szociális helyzetére nincsenek pontos adatok, azonban megállapítható, hogy az átlagos életszínvonaluk, iskolázottságuk, egészségi állapotuk a társadalmi életszínvonalhoz képest egyre alacsonyabb. (lásd: számú táblázat forrás: helyi adatgyűjtés ) 3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerőpiaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 14

15 a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya A foglalkoztatottak többsége mezőgazdasági vállalkozásban dolgozik a környék adottságaiból kifolyólag. A közfoglalkoztatási munka-programban évről-évre egyre többen dolgoznak ban ez a létszám 8 fő volt, 2012-re 41 főre emelkedett.(lásd: számú táblázat) A regisztrált munkanélküliek és a tartós munkanélküliek száma (közfoglalkoztatási munka-programnak köszönhetően) 2008 óta csökken. (lásd: számú táblázat) (lásd: számú táblázat forrás: TEIR-TSTAR ) (lásd: számú táblázat forrás: TEIR-TSTAR ) 15

16 b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága Napjainkban az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési lehetősége a munkaerő piacon nagyon nehéz. Az önkormányzat a közfoglalkoztatási munkaprogram segítségével ezeknek a számát próbálja csökkenteni tovább képzéssel és foglalkoztatással. A 8 általánost, illetve az annál kevesebb osztályt elvégzők száma csökkent az évek folyamán. (lásd: számú táblázat forrás: TEIR-TSTAR ) 150 Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő) általánosnál alacsonyabb 8 általános 8 általánosnál magasabb c) közfoglalkoztatás A tartós munkanélküliek pénzbeli támogatása mellett az önkormányzat közfoglalkoztatásba vonja be a regisztrált munkanélkülieket. Minden évben növekszik a közfoglalkoztatottak száma, a romáknak is munkalehetőséget adva. Ezzel is esélyt adva annak, hogy könnyebb legyen megküzdeni a szemléletbeli hátrányokkal. (lásd: számú táblázat forrás: Önkormányzat adatai ) 16

17 30 Közfoglalkoztatottak száma (fő) Közfoglalkoztatottak száma Közfoglalkoztatott romák száma d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) A gazdasági világválság óta a vállalkozások szám a településen nőtt, ám egyre kisebb mértékben. A pályázatoknak köszönhetően Öregcsertő esztétikai látványa folyamatosan javul ban elkészült az új buszmegálló, illetve a korábbi években az önkormányzat, az iskola, az óvoda, az orvosi rendelő és a Művelődési Ház arculata igényesebb lett. A községből a környező települések munkahely szempontjából gyorsan megközelíthetőek. A jó tömegközlekedés is segítséget nyújt ebben. A Volán folyamatos egyeztetésben áll az Önkormányzattal a menetrendek alakításával kapcsolatban a helyiek igényeit figyelembe véve. e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük A Munkaügyi Központ által szervezett oktatások is segítik a munkaerő-piacra való átmenetet. (lásd: számú táblázat forrás: Önkormányzat adatai ) év fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a településen fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok a vonzáskörzetben az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a vonzáskörzetben férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő

18 f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) A településtől legkevesebb 12 km-re már számos felnőttképzési program fellelhető, ezzel is segítve a munkaerő piacra való bejutást. g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása Az Önkormányzat saját fenntartású intézményeiben a Munkaügyi Hivatal által nyújtott támogatási rendszeren belül, közfoglalkoztatási programban foglalkoztat romákat, illetve mélyszegénységben élőket. h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén Az Önkormányzat a munkaprogramba való bevonással is törekszik arra, hogy csökkentse a túlzott hátrányos megkülönböztetést. A közmunkaprogramba is számos romát foglalkoztatunk, hogy nekik is legyen lehetőségük dolgozni, beilleszkedni. 3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások Öregcsertő Község Önkormányzata biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres segélyeket, úgy mint, a lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, illetve az eseti segélyeket. Ilyenek az átmeneti segélyek, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Ezeket a támogatásokat az Önkormányzatnál lehet kérelmezni, ahol az ellátások igénybevételéhez szükséges nyomtatványok is beszerezhetőek. A hivatal szociális ügyintézője segítséget nyújt az igénylőknek. A gyermekvédelmi feladatokat a Térségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat öregcsertői munkatársa látja el. A munkanélküliek helyzetén többek között a közmunkaprogram is segít, melyet követően munkanélküli ellátásban, vagy foglalkozást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben részesülnek. (lásd: számú táblázat TEIR-Tstar, Önkormányzat adatai ) 18

19 Gyermekvédelmi kedvezmények 100% 98% 96% 94% rendszeres kedvezmény kiegészítő kedvezmény (lásd: számú táblázat forrás: TEIR-TSTAR ) (lásd: számú táblázat forrás: TEIR-Tstar ) 19

20 3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük. Az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. a) bérlakás-állomány Öregcsertő Önkormányzatának bérlakás 2011 óta nincs tulajdonában. Jelenleg, illetve a közelmúltban bérlakás igény nem merült fel a településen. b) szociális lakhatás Szociális lakásállománnyal önkormányzatunk nem rendelkezik. c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok Az ingatlanok száma 2008 óta 3 db, melynek állaguk megfelelő. (lásd: számú táblázat forrás: TEIR-Tstar, Önkormányzati adatok ) 20

21 l d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság Öregcsertőn nem alakult ki veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság. e) lakhatást segítő támogatások A lakhatást segítő támogatás céljára szolgál a lakásfenntartási támogatás, melyet 2008 óta egyre magasabb számban igényelnek a településen élők. (lásd: számú táblázat) Lakhatást segítő támogatásként az önkormányzat indokolt esetben a az III-as Szociális ellátásokról szóló tv.-ben meghatározott kamatmentes kölcsönnel is segíti az állandó lakcímmel rendelkező lakosokat lakhatásuk megoldásában. (lásd: számú táblázat forrás: TEIR-TSTAR ) 21

22 Támogatásban részesülők (fő) Lakásfenntartási támogatások Adósságcsökkentési támogatások f) eladósodottság Eladósodottsággal küzdő személyeknek a testületi gyűlés dönthet pénzbeli segítségnyújtásról. Az eladósodás oka elsősorban a kereseti lehetőségek, bérjövedelmek hiánya. Az elégtelen szociális körülmények elégtelenül működő életviteli stratégiákhoz vezetnek, és a permanensen fennálló anyagi javak hiánya az eladósodáshoz vezet. A hitelfelvételek még megoldhatják bizonyos kisebb, vagy nagyobb, fontos, vagy kevésbé fontos szükségletek kielégítését. Azonban a hitelek visszafizetése, akár lakáscélú, vagy személyi, esetleg árú hitel már a meglévő, vagy időközben munkanélkülivé válás okán, kereset hiány miatt akadályokba ütközik. A hitelek törlesztő részleteinek elmaradását követi a közművek számláinak ki nem fizetése, így teljessé válhat az eladósodás. A közművekből kikapcsolt háztartások a településen elenyésző számban vannak, de ezen problémájuk megoldásában a családoknak szüksége volna támogatásra. g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 22

23 Öregcsertő településen külterületként Csornapuszta van nyilvántartva. A három utcával rendelkező településrészen szegregált lakókörnyezetben a település kb. 15 %-a él vegyes korcsoportban. Jellemzően az idősödő lakosság szám van túlnyomó részben. A falu településszerkezetét tekintve nincsenek nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások. A lakosság minden korosztálya hozzájut a minőségi közszolgáltatásokhoz. A szegregált település részen élők a tanyagondnok segítségével, a tanyagondnoki gépjármű igénybevételével jutnak hozzá a közszolgáltatásokhoz. Bár a településen gyógyszertár nem működik, azonban a háziorvosi rendelőben lehetőség van az alapvető gyógyszerek beszerzésére, mely gyógyszerellátás a háziorvos segítségével biztosított. A helyben történő postai szolgáltatások biztosítottak egy kis postahivatal segítségével, illetve két kézbesítő dolgozóval. A közmű szolgáltatók, közigazgatási intézmények (NAV, OEP, NYUFI) képviselete a 12 km-re lévő Kalocsa városában találhatóak, amely hivatalok a megfelelő közösségi közlekedéssel jól elérhetőek. 3.5 Telepek, szegregátumok helyzete a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) A faluhoz tartozó szegregált terület Csornapuszta, ami 6 km-re található Öregcsertőtől. Az utolsó adatok szerint mintegy 87 fő él a közművekkel ellátott területen (víz, villany, gáz). Kiterjedsége a falu méretéhez viszonyítva kb. 10% alatti. Területét a fő közlekedési útvonaltól kb. 1 km- es bekötő úttal lehet megközelíteni. Lakásállományát tekintve többségében saját tulajdonú ingatlanok teszik ki. Korábban a településrészhez tartozó honvédségi bázis felszámolásával néhány szolgálati lakás található még Csornán, de ezek az ingatlanok mára már lakatlanok. A lakásállomány állapota tekintettel a saját tulajdonra és a lakott lakások többségére karbantartott, rendezett, jó állapotúaknak mondhatók. Rendezett, ápolt lakókörnyezet mutatja az itt élők lakóhelyükhöz való ragaszkodását. A közszolgáltatás színvonala az anya-településsel megegyező. Csornán nincs kiépítve a csatorna-hálózat. b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) Csornapusztán a 46-64év közöttiek száma a legmagasabb, gyermekek száma igen alacsony. A halmozottam hátrányos gyermekek száma négy fő. A munkanélküliek, illetve a segélyezettek száma magas. Sajnos a településrész lakosai a mezőgazdasági szerkezet átrendeződésének nagy vesztesei. A felbomlott, illetve beszűkült mezőgazdasági nagyüzem már nem tud annyi munkalehetőséget adni a lakosoknak, mint korábban. Így a településrészen többnyire passzív keresettel rendelkezik a még aktív korú populáció, mely jövedelmet saját háztáji gazdasággal, állattartással próbál kiegészíteni. Ebből az anyagi lehetőségekből következően a szegregátumban élő gyermekek szociálisan hátrányos helyzetűnek mondhatók. (lásd: számú táblázat forrás: Önkormányzat adatai ) összes fő férfi nő a telepen/szegregátumokban élők száma és változása

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábapordány Község Önkormányzata 2013-2018 Készítette: Tóth Ferencné Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerág Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerág Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Célok... 8 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Homokszentgyörgy Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Homokszentgyörgy Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Újpetre Község Önkormányzata Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1 Bevezetés 3 A település bemutatása 3 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Karancsberény Község Önkormányzata

Karancsberény Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Karancsberény Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...4 Bevezetés...4 Bevezetés...4 A település

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Újkori története... 6 Értékeink, küldetésünk...6

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatongyörök Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatongyörök Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatongyörök Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalom Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata

Nagybaracska Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Nagybaracska Község Önkormányzata Nagybaracska, 2013. június 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. FÓT Város Önkormányzata. Fót, 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program FÓT Város Önkormányzata Fót, 2013. június 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrád Község Önkormányzata 2013. június 24. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Gégény Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...5 Célok...6 A Helyi

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kishartyán Község Önkormányzata. 2013. június Helyi Esélyegyenlőségi Program Kishartyán Község Önkormányzata 2013. június Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Balatonakali Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata

Csátalja Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Tardos község Önkormányzatának

Tardos község Önkormányzatának ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Tardos község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018 2013.november 28 Türr István

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Somberek Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Somberek Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata

Úrkút Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Úrkút Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés A település bemutatása Értékeink, küldetésünk Célok A helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben