Dr. Gömöriné dr. Iványi Margit. a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának Hivatalvezetője MÁK Munkacsoport-vezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Gömöriné dr. Iványi Margit. a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának Hivatalvezetője MÁK Munkacsoport-vezető"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM BŰNMEGELŐZÉSI MUNKACSOPORT H Í R M O N D Ó I. NEGYEDÉV

2 TARTALOM BEVEZETŐ JOGI FRISSÍTŐ TÁJÉKOZTATÓ A NYITOTT BÍRÓSÁGOK PROGRAMRÓL ITT A TAVASZ, ITT VANNAK AZ ERDŐTÜZEK! MADÁRMÉRGEZÉSEK MAGYARORSZÁGON ÉS A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK SZAKMAI MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATOS HÍRANYAGOK, TÁJÉKOZTATÓK KÖZGYÓGYELLÁTÁS SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉS EGYÉB FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSA TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL ISMERTETŐ A PROTOKOLL ALAPJÁN A TÁMOGATÓKÉNT KIRENDELT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA BŰNMEGELŐZÉS A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK SZAKMAI NAPJAIN ELHANGZOTT ELŐADÁSOK

3 BEVEZETŐ A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Hivatal) újszerű kezdeményezésének eredményeként jött létre ez az elektronikus kiadvány, melyet most a számítógépe előtt ülve olvashat az érdeklődő. Véleményünk szerint az ügyfelekhez legközelebb álló szakembereknek van a leginkább szükségük friss információkra, ugyanakkor tapasztalataink szerint közülük sokan ritkán jutnak el képzésekre vagy jutnak hozzá olyan kiadványokhoz, amelyekből naprakész tudást, vagy a mindennapi munkájukban hasznosítható ötleteket szerezhetnének. Erre figyelemmel ezen kiadványunkkal egy gyakorlatias és könnyen elérhető szakmai kivonathoz szeretnénk hozzájuttatni a szociális és gyermekvédelmi ágazattal kapcsolatban álló szakembereket. Terveink szerint negyedéves rendszerességgel, a mindenkori aktualitásokkal jelentetnénk meg Hírmondónkat és elektronikus úton a Bács-Kiskun megye gyermekjóléti és családsegítő szolgálatainak, települési önkormányzatainak, járási gyámhivatalainak, járási hivatalainak, valamint a rendvédelemben, gyermekvédelemben, igazságszolgáltatásban feladatot ellátó társszerveinknek juttatnánk el. Ahogyan már a tartalomjegyzékből is kitűnik, a Hírmondónk első száma igen változatos tartalommal bír, mely többek között annak köszönhető, hogy az összeállításakor arra törekedtünk, ne csak szigorúan véve a gyermekvédelem tárgykörében érintett témák jelenjenek meg, hanem egyéb olyan hírértékkel bíró anyagok is, amelyek hasznosak lehetnek a különböző szakterületek szereplői számára is. Egyebekben a Hírmondóval megszólított szakembereket szeretnénk arra kérni, hogy illetékességi területükön működő köznevelési intézményeknek, jelzőrendszerbeli tagoknak továbbítsák azokat a számukra hírértékkel bíró információkat, melyek ezen szervezetek munkáját segíthetik. Ennek elősegítése végett mindegyik híranyag végén, jeleztük, hogy meglátásunk szerint, mely szervezeteknek lenne célszerű az információt továbbítani.. A Hírmondó elkészítéséhez Hivatalunk munkatársai mellett szakmai tájékoztatójukkal hozzájárultak a Bács-Kiskun Megyei Államigazgatási Kollégium Bűnmegelőzési Munkacsoportjának (továbbiakban: MÁK Munkacsoport) tagjai is, úgymint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, az Erdészeti Igazgatóság, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága és a munkacsoporthoz csatlakozni kívánó Kecskeméti Törvényszék, továbbá a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány és a Családvédelmi Szolgálat. A felsorolt szervezeteknek ezúton mondunk segítő közreműködésükért köszönetet. Természetesen a későbbiekben lehetőséget szeretnénk biztosítani további szervezetek tájékoztatóinak a közlésére is, annak érdekében, hogy lehetőleg a szociális és a gyermekvédelmi területen dolgozók széles köre számára legyenek hozzáférhetőek olyan szakmai tájékoztatók, hírek, információk, amelyeket munkájuk végzése során hasznosítani tudnak, vagy legalább általános tájékozottságukhoz hozzájárulnak. Dr. Gömöriné dr. Iványi Margit a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának Hivatalvezetője MÁK Munkacsoport-vezető 3

4 JOGI FRISSÍTŐ Készítette: dr Halász Anett gyermekvédelmi szakreferens Az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése és a gyermekvédelmi törvény március 15-től hatályos változásai Jogszabályi háttér: A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (új Ptk.) évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Ptké.) A Gyvt.-nek az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló évi CCLII. törvénnyel történt módosítása Az új Ptk. felépítése: Első Könyv: Bevezető rendelkezések, Második Könyv: Az ember mint jogalany Harmadik Könyv: Jogi személy Negyedik Könyv: Családjog Ötödik Könyv: Dologi jog Hatodik Könyv: Kötelmi jog Hetedik Könyv: Öröklési jog Nyolcadik Könyv: Záró rendelkezések A Ptk. rendkívüli változása, hogy a házasságról, a családról, és a gyámságról szóló évi IV. törvény (Csjt.) megszűnik és Családjogi Könyv címmel beépül a Ptk. anyagába. A Negyedik Könyv- Családjog részei: Első rész: Alapelvek Második rész: A házasság Harmadik rész: Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai Negyedik rész: A rokonság Ötödik rész: A gyámság A változással érintett jogintézmények: Cselekvőképesség Gondnokság Támogatott döntéshozatal Örökbefogadás Családi jogállás rendezése 4

5 Szülői felügyeleti jog Kapcsolattartás Gyermekvédelmi és támogatott közvetítői eljárás Családbafogadás Gyámság A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (Gyvt.) március 15. napjától hatályos változásai: - Az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően változott fogalmak: Gyvt. 5. a) pont: gyermek, f) pont: a gyermek tartására köteles személy, ny) pont: nevelőszülő, sz) pont: családbafogadó gyám - A Ptk. az eseti gyám kirendelése vonatkozásában a korábbi szabályozást átemeli a Családjogi Könyvbe és mivel kiskorú képviseletéről van szó az eseti gondnok helyett következetesen az eseti gyám szóhasználattal. Ennek okán a Gyvt-ben számos helyen az eseti gondnok kifejezést is az eseti gyám váltja fel. - Gyvt. 17. (2a) bekezdése: a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság a gyermek bántalmazása, elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló külön kérelem hiányában is zártan kezeli. Ez a rendelkezés hivatott elősegíteni, hogy a gyámhatóság tudomást szerezzen a gyermek veszélyeztetettségéről, valamint a zárt adatkezeléssel biztosítható a jelzőrendszer hatékonyabb működése, és a jelzést adó szerv vagy személy védelme a gyermek bántalmazását feltételezetten elkövető, esetleg fenyegető módon viselkedő személlyel szemben. (A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Lanzarote-ban, október 25-én kelt Egyezménynek megfelelve). - A Ptk. gondnoksági szabályainak megváltozása révén módosult a Gyvt. 31. (1) bekezdése: A személyes gondoskodás igénybevétele - ha e törvény másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen kiskorú és cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy a kérelmét törvényes képviselőjének hozzájárulásával terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a cselekvőképességében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában - a tényállás tisztázása mellett - a gyámhatóság dönt. - A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás nyújtása esetén az örökbefogadással kapcsolatos kiegészült feladatai, az örökbefogadás előkészítése és utánkövetése: Gyvt. 62/A.- 62/B. -62/C. -ai - A területi gyermekvédelmi szakszolgálat Ptk. 4: 177 -ból eredő új feladata: Gyvt. 62/E., 132. (6) bekezdése és a 133/A. szabályozza és bevezeti a támogatott közvetítői eljárást: a gyámhatósági eljárásban a családjában élő vagy a nevelésbe vett gyermek 5

6 érdekére tekintettel elrendelt vagy a szülők kérelmére biztosított közvetítői eljárás esetén - a szülők egymással, illetve a gyermekkel való megfelelő együttműködésének kialakítása érdekében - közvetítőt biztosít. A közvetítő a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyámhatóság vagy a gyermekjóléti szolgálat székhelyén támogatott közvetítői eljárás keretében nyújt szolgáltatást az érintett szülő és gyermek számára. A Ptk. 4: 177 -a rendelkezik a kötelezően elrendelhető gyermekvédelmi és támogatott közvetítő eljárásról. A kötelező és a szabadon választható gyermekvédelmi közvetítői eljárás részletszabályait a közvetítői tevékenységről szóló évu LV. törvény szabályozza. Fenti rendelkezések alapján a közvetítői eljárások lehetnek: - gyermekvédelmi közvetítői eljárás a felek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális - kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás Hivatal Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékéből vagy az igazságügyért felelős miniszter által vezetett közvetítői névjegyzékből választhatnak közvetítőt - támogatott közvetítői eljárás a felek lakóhelye szerinti Tegyesz közvetítője nyújt - kötelező támogatott közvetítői eljárás szolgáltatást - A családbafogadás Gyvt-ben szereplő szabályainak hatályon kívül helyezése. Tekintettel arra, hogy a családbafogadás a szülői gondoskodást pótolja, a szülő akaratából, ezért a gyermekvédelmi gondoskodás intézmény rendszere helyett a magánjogban van a helye. Ezért a Ptk. a családbafogadás anyagi jogi jellegű rendelkezéseit átemeli a Családjogi Könyvbe és annak engedélyezését, jogkövetkezményeit és megszűnésének eseteit a hatályos joggal egyezően szabályozza (Ptk. 4: ). (Ajánlás: valamennyi gyermekekkel foglakozó szervezetnek, intézménynek) 6

7 TÁJÉKOZTATÓ A NYITOTT BÍRÓSÁGOK PROGRAMRÓL A bíróságok központi igazgatását ellátó Országos Bírósági Hivatal szeptemberétől Nyitott bíróságok címen programot hirdetett, melynek célja, hogy elsősorban a középiskolás diákok megismerjék a bírósági szervezet működését, a bírósági eljárások alapvető szabályait és néhány jogi alapfogalma. A program keretében: társadalomismeret vagy osztályfőnöki óra keretében egyeztetett időpontban egy bíró kolléga egy-két órás előadást tart a diákoknak a magyar igazságszolgáltatás rendszeréről többek között a hatalmi ágak elválasztásáról az igazságszolgáltatásról, a bírói hivatásról, a bíróvá váláshoz vezető folyamatról a bírósági szervezetről a legfontosabb jogágakról, a büntető és a közigazgatási perekkel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről, továbbá a perbeli jogokról és kötelezettségekről. Az előadások ezen túlmenően elsősorban arra törekszenek, hogy a bírói hivatás gyakorlati oldalát, mindennapjait mutassa be kötetlen formában, az éppen felmerült kérdésekhez is rugalmasan igazodva. Sor kerül az adatvédelmi szabályok értelemszerű betartásával korábbi érdekes, drámai, esetleg humoros esetek ismertetésére. a tanulók megtekinthetnek egy bírósági tárgyalást, mely leginkább megfelel az életkori sajátosságaiknak vagy a nevelők által elérni kívánt célnak, majd lehetőség nyílik a látottak megbeszélésére a tárgyalást vezető bíró közreműködésével. előre egyeztetett időpontban a diákok, a pedagógusok és egy bíró kolléga kíséretében megtekinthetik a bíróság épületét, ennek során rövid tájékoztatást kapnak a bírósági szervezetről és a bírósági eljárások rendszeréről. Lehetőség van a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet meglátogatására előre egyeztetett időpontban. A Nyitott bíróságok program iránt folyamatosan igen nagy az érdeklődés, az eddigi visszajelzések rendkívül pozitívak. Az elmúlt közel másfél évben több száz diáknak volt alkalma elsősorban tárgyalások látogatásával összekötött előadásokon való részvételre. Mind polgári, mind büntető ügyszakos bíró kollégák, illetve a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírái is rendszeresen részt vesznek a projektben, melynek programjairól több esetben a média is beszámolt. A program megvalósítása során már eddig is volt példa a rendőrség bűnmegelőzési osztályával vagy az Ifjúsági Otthonnal való közreműködésre. Álláspontjuk szerint a Nyitott Bíróság program a fent rögzített célokon túlmenően kiválóan alkalmas a középiskolás korosztályt érintően bűnmegelőzési célok érvényesítésére is, ezáltal 7

8 kapcsolódási pontot jelenthet a megye államigazgatási kollégium bűnmegelőzési munkacsoportjának tevékenységével. A bíróság feladatköréből adódóan csak közvetve, egyes konkrét esetek bemutatásával, figyelemfelhívó céllal tudja szolgálni a bűncselekmény elkövetésének megelőzését. A jellemzően fiatalkorúak vagy fiatal felnőttek által elkövetett cselekmények kapcsán tartott tárgyalások során szembesülhetnek a diákok, hogy egyes Btk.- ba ütköző magatartások milyen törvényi szankciókat vonhatnak maguk után. A büntetőeljárások és a büntetések kiszabásának törvényileg deklarált célja, hogy az eljárásban érintett vádlotton kívül a társadalom körére is hasson, ezáltal visszatartsa az állampolgárokat a bűncselekmények elkövetésétől. Ez az egyes bírósági ítéletek médiában való ismertetésén vagy más módon való közzétételén túl a tárgyalás széleskörű nyilvánosságának biztosítása útján valósulhat meg. Ez utóbbit szolgálja egyebek mellett a Nyitott Bíróság program. Kecskemét, március 25. Dr. Husek Dániel A Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettese (Ajánlás: köznevelési intézmények) 8

9 ITT A TAVASZ, ITT VANNAK AZ ERDŐTÜZEK! Készítette: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága A tavaszi és nyári időszakban a napi híradások rendszeresen adnak hírt kisebb-nagyobb erdő- és vegetációtüzekről. Az erdőtűz által nem csak a faállomány, hanem a teljes erdei életközösség veszélyeztetett. A tűz pusztítását követően annak típusától és mértékétől függően az erdei ökoszisztéma csak hosszú idő alatt képes regenerálódni. Az erdőtüzek miatt sokszor kell autópályákat, főutakat lezárni, de a tüzek lakott területeket, tanyákat is veszélyeztetnek. Az erdőben kialakuló koronatüzek nemcsak a teljes növényzetet semmisítik meg (fákat, cserjéket, lágyszárúakat), hanem sok élőlény sem tud elmenekülni a tűz elől. Magyarországon évente több ezer erdőtűz és vegetációtűz keletkezik ben számuk meghaladta a at, 2012-ben a at, ban at. A szabadterületi vegetációtüzek éves szinten több mint esetben erdőterületet is érintenek. A tüzek 99 százaléka emberi eredetű, túlnyomórészt gondatlanságból! Hazánkban két kiemelt kockázatú időszak van az erdő és vegetációtüzek szempontjából. Az első közvetlenül a hóolvadás után kezdődik és lombfakadásig, a növényzet kizöldüléséig tart. Ezek, az úgynevezett tavaszi tüzek fordulnak elő leggyakrabban. Habár a tűz használata a mezőgazdaságban elvesztette korábbi funkcióját, több régióban továbbra is része a gazdálkodásnak a kora tavaszi rét- és tarlóégetés. Sajnos a gondatlanul meggyújtott és nem kellően felügyelt tűz könnyen átterjed a környező erdőkre, értékes természeti területekre is. A tűz tovaterjedését segíti, hogy a vegetáció még nem zöldült ki, és az előző évről nagy mennyiségű elszáradt lágyszárú növényzet, illetve lomb található a területen. A vékony, néhány centiméter vastag növényi részek akár hideg, csapadékmentes időben is pár nap alatt kiszáradnak, és könnyen lángra lobbannak.. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lángokat már egy közepes erősségű, váltakozó irányú szél is továbbviheti a szomszédos gyep és erdőterületekre. Megemlítendő, hogy általában az Észak-Magyarországi régióban (Pest, Borsod-Abaúj- Zemplén, Heves, Nógrád megyék) keletkezik a tavaszi tüzek 40-45%-a, ami ezen országrész kiemelt veszélyeztetettségét jelzi. A második kiemelt tűzkockázatú időszak júliustól-augusztus végéig tart. A száraz nyári hónapokban főleg az alföldi fenyvesek vannak kitéve az erdőtűz pusztításának. A két kiemelten tűzveszélyes időszakban keletkezik az erdő- és vegetációtüzek 70-75%-a. A hazai erdőkben az ún. felszíni tüzek a jellemzőek, mikor is az erdő talaján levő avar, egyéb elhalt növényi részek, illetve kisebb méretű cserjék kapnak lángra. Ezek nagy intenzitású égés esetén koronatűzzé fejlődhetnek. A koronatüzek többnyire fenyőerdőben keletkeznek, jellemzően az alföldi fenyvesekben. 9

10 Hazánkban a klimatikus viszonyok és a vegetáció összetétel miatt az erdőtüzek természetes úton való keletkezése nem jellemző arányuk 1% alatti. A tüzek többsége emberi gondatlanság vagy szándékosság következménye. Közvetett módon a változó klimatikus viszonyok is hatással vannak az erdőtüzekre. Egyrészt megnő a tűzveszélyes időszakok hossza, másrészt a keletkező erdőtüzek sokkal intenzívebben égnek, nehezebb őket eloltani. Tekintettel arra, hogy a tüzek 99 százalékát mi emberek okozzuk, az erdőtűz és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. Eldobni 1 másodperc Eloltani 100 óra Helyreállítani 100 év Az erdőtűz kockázat jelentősen függ az időjárási viszonyoktól. Szélsőséges időjárás esetén az erdészeti hatóság tűzgyújtási, illetve látogatási tilalmat rendelhet el egyes erdőterületekre. Tűzgyújtási tilalom idején a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet rakni! Az aktuális erdőtűz veszélyről, az elrendelt tűzgyújtási tilalomról az erdészeti hatóság honlapján a és a weboldalon lehet további információt kapni. Segítsd az erdészek munkáját, és figyelj az alábbiakra: Soha ne dobj el égő cigarettacsikket! Erdőben csak a kijelölt helyen gyújts tüzet! Gondosan oltasd el a tüzet, használj hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet máskülönben a szél visszagyújtja! Igyekezz a kertedben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat! Tartsd be a tűzgyújtási tilalom szabályait! Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet őrizetlenül! (Ajánlás: valamennyi közrend fenntartásában, természetvédelemben, település védelemben részvevő szervnek, úgymint: polgárőrség, mezőőrség, tanyagondnok, közterület/település felügyelet) 10

11 MADÁRMÉRGEZÉSEK MAGYARORSZÁGON ÉS A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN A mérgezés jelenti a legnagyobb fenyegetést a ragadozó madarakra, akár a faj kipusztulásához is vezethet az elmúlt évek statisztikai adatai szerint ugrásszerűen megnőtt az ilyen esetek száma országszerte, 2000 óta összesen 165 sast és több mint ezer más, védett madarat mérgeztek meg. Egy-egy mérgezés hatalmas károkat okoz Magyarország fokozottan védett madárállományában, hiszen például azzal, hogy két évvel ezelőtt megmérgeztek egy szirti sas párt amelynek következtében a fészekben lévő tojások is elpusztultak a hazánkban élő példányok 20 százalékát veszítettük el ban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén 9 esetben történt madármérgezés, pénzben kifejezett eszmei értékük: Ft kékes rétihéja 1 példány kerecsensólyom 4 példány barna rétihéja 24 példány egerészölyv 7 példány vetési varjú 2 példány 2014-ben eddig három helyszínen történt feltételezhetően madármérgezés, a vizsgálat folyik. A madármérgezések nem csupán természetvédelmi károkat okoznak, hanem óriási egészségügyi kockázatot is jelentenek. Sokszor ugyanis olyan idegmérget használnak az elkövetők, amely az emberei szervezetbe kerülve akár halálos is lehet Herman Ottó természettudós, néprajzkutató, nyelvész, régész, politikus az utolsó magyar polihisztor halálának 100. évfordulójára emlékezik meg az ország. Kérjük segítsék a természetvédelem munkáját, védett természeti értékekkel kapcsolatos bejelentést a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának Ügyeleti telefonszámán tehetnek: (Ajánlás: valamennyi közrend fenntartásában, természetvédelemben, település védelemben részvevő szervnek, úgymint: polgárőrség, mezőőrség, tanyagondnok, közterület/település felügyelet) 11

12 KÉK VONAL GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY TÁJÉKOZTATÓJA Készítette: Száraz Zsófia, a Kék Vonal Komputer Klubház Kecskemét projekt koordinátora A Kék Vonal Komputer Klubház egy olyan közösségi tér, mely iskolán kívüli biztonságos, izgalmas és hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségeket kínál év közötti fiatalok számára, akik képzett felnőtt mentorok segítségével ismerkedhetnek meg korszerű információs technológiák alkalmazásával, s eközben fejleszthetik kreatív, innovációs és szociális készségeiket. A klubházakban alkalmazott módszerek lényege, hogy teret adnak a fiatalok elképzeléseinek, vágyainak; hagyják, hogy a klubház-tagok saját érdeklődésüket követve valósítsák meg projektjeiket a zene, a film, a design, a grafika, a 2 és 3 D-s animáció, a webszerkesztés, valamint a multimédia és az informatika további izgalmas területein. Szolgáltatásaink és technikai eszközeink a fiatalok számára ingyenesen elérhető! Az ingyen használható stúdió magas színvonalú felszereltsége teret ad a fiataloknak, hogy kipróbálják magukat a különböző zenei irányzatokban. Így indulhatott be a nagy sikernek örvendő rap-suli, amit önkéntes mentoraink tartanak csütörtökönként. Szerdánként zene-suli várja az érdeklődő gyerekeket. Tervezzük az angol-suli beindítását is a közel jövőben. Rendszeresen szervezünk filmklubot. A klubtagjaink számítógépeket tanulás céljából is használhatják. (power pointos beadandó, iskolai videószerkesztés ) Az Iskolai Közösségi Szolgálat önkéntes tevékenységeit is végezhetik a Klubházban a diákok, legyen az videószerkesztés, interjú készítés, naptártervezés, plakátok szerkesztése, közösségi játékok szervezése, illetve a gyerekek tanulását segítő alkalmak tartása. Minden évben nagy sikerrel rendezzünk meg a biztonságos internetes órákat, ahová általános iskolai osztályokat várunk, két év alatt közel 250 gyerek vett rajta részt! Várunk önkéntes mentor segítőket, akik szívesen foglalkoznak gyerekekkel, hogy közösen még színesebbé formáljuk a Klubházat. Nyitva tartás: H-P: Elérhetőség: 6000 Kecskemét, Batthyány u Tel.: / (Ajánlás: köznevelési intézmények) 12

13 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KECSKEMÉTI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLATÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Családvédelmi Szolgálat feladatai: Elsősorban terhességük megszakítását kérelmezőkkel foglalkozik. Felkérésre fogamzásgátlással kapcsolatos felvilágosítást is tartanak. Fiatalkorúak házasság előtti tanácsadását végzik. Tanácsadó címe: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 5., VIII. emelet Tanácsadó védőnők neve: Dr. Fischer Lászlóné Bebők Sándorné Elérhetőségek: 06-76/ / Bejelentkezés, előzetes időpont egyeztetés: munkanapokon és14.00 óra között a fenti telefonszámok valamelyikén. (Ajánlás: egészségügyben dolgozók - védőnők, gyermekorvosok, házi orvosok -, köznevelési intézmények) 13

14 A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK SZAKMAI MUNKÁJÁVAL KAPCSOLATOS HÍRANYAGOK, TÁJÉKOZTATÓK KÖZGYÓGYELLÁTÁS Készítette: Prikkelné Fekete Erika vezető főtanácsos Az utóbbi időben egyes polgármesteri hivatalok a képviselő-testületnél benyújtott közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmeket - a Ket. 22. (2) bekezdésére hivatkozással - teszik át a járási hivatalokhoz. Ez a gyakorlat a következő jogszabályi rendelkezések miatt nem megfelelő: A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem előterjeszthető a képviselőtestületnél, a járási hivatalnál és a kormányablaknál is. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ptr.) 35/B. (1) bekezdése alapján a képviselő-testületnél benyújtott kérelem esetén a képviselő-testületnek meg kell vizsgálnia, hogy a járási hivatalnál ugyanazon kérelmezőre tekintettel nincs-e folyamatban eljárás közgyógyellátás megállapítása iránt, ideértve a járási hivatal által a közgyógyellátásra való jogosultság tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására irányuló eljárást is. Ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy a járási hivatalnál az ellátás megállapítása iránti eljárás folyamatban van, a képviselő-testület a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 32. (1) bekezdése alapján az eljárását felfüggeszti. Ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátás megállapítása iránti eljárás, a képviselő-testület a kérelmet az illetékes járási hivatalhoz átteszi. Erre az eljárásra mindenképp szükség van, még akkor is, ha az iratokból egyértelműen megállapítható, hogy a kérelmező sem alanyi, sem pedig normatív jogcímen nem jogosult közgyógyellátásra! Az áttételnél a Ptr. 35/B. (1) bekezdésére, és nem a Ket. 22. (2) bekezdésére kell hivatkozni, ugyanis előfordulhat, hogy méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelemről van szó, mely esetben a járási hivatalnak hatásköre nincs, de a méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem elbírálása előtt az alanyi és normatív jogú közgyógyellátás ügyében a járási hivatalnak döntenie kell. A Ptr. 35/B. (2) bekezdése alapján, amennyiben a járási hivatal az (1) bekezdés szerint áttett közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmet elutasítja, az elutasító döntést - annak jogerőre emelkedését követően -, továbbá az ügyfél közgyógyellátás megállapítása iránti kérelmét és annak mellékleteit megküldi a kérelmet áttevő képviselő-testületnek. A képviselő-testületnek illetve az átruházott hatáskörben eljáró szervnek - öt napon belül kell megindítania az eljárást az Szt. 50. (3) bekezdése szerinti közgyógyellátás megállapítása iránt. 14

15 Amennyiben a járási hivatal alanyi vagy normatív jogcímen megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a képviselő-testületnek illetve az átruházott hatáskörben eljáró szervnek - a felfüggesztett eljárását folytatnia kell, és azt a Ket. 31. (1) bekezdés e) pontja alapján meg kell szüntetnie arra hivatkozással, hogy az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, ugyanis egyéb jogcímen a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításra került. 15

16 SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉS EGYÉB FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁSA Készítette: Prikkelné Fekete Erika vezető főtanácsos dr Németh Anikó tanácsos A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályozza a súlyos mozgáskorlátozottak és egyéb fogyatékossággal élők (látási, hallási, értelmi fogyatékosok, autisták, személyiségzavarban, kromoszómarendellenességben szenvedők) személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságát. A támogatási rendszer keretében az arra jogosultak számára új gépjármű vásárlásához 900 ezer forint; 5 évnél fiatalabb használt gépjármű, továbbá három-vagy négykerekű segédmotorkerékpár, és gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához 600 ezer forint; személygépkocsi átalakítási támogatásához 90 ezer forint állami támogatás biztosítható. A kérelem minden év március 31-ig, illetve szeptember 30. napjáig terjeszthető elő. Hivatalunk a március 31-ig benyújtott kérelmek esetében június 15-ig, a szeptember 30-ig benyújtott kérelmekről, valamint a keret hiánya miatt elutasított, március 31-ig előterjesztett kérelmekről december 15-ig dönt. A kérelem-nyomtatvány letölthető a oldalról -> Dokumentumok -> Szociális és gyámhivatal dokumentumai - > Kérelem közlekedési kedvezmény megállapításához linkről, vagy a oldalról, kiválasztva a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala dokumentumát. A kérelem-nyomtatvány mellékletét képezi egy tájékoztató, melyben megtalálhatók a jogosultsági feltételek, a kérelemhez csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok. Felhívjuk a figyelmet, hogy mind az új, mind pedig a használt személygépkocsi vásárlása esetén a támogatás csak a pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében vehető igénybe. A kölcsönszerződést három éves futamidővel kell megkötni. 16

17 A keretszámról a miniszter minden év május 15-éig tájékoztatja a hivatalokat, így az ez évben rendelkezésre álló keretszám még nem ismert. Eddigi tapasztalataink alapján legnagyobb kereslet (az összes kérelem kb. 80 %-a) a használt személygépkocsi vásárlása iránt mutatkozik, mely igénylők kb. csak %-a kaphatja meg a támogatást a rendelkezésre álló alacsony (2013. évben 15 db) keretszámra tekintettel. A támogatás elsősorban az előnyfeltétellel rendelkező jogosultak részére állapítható meg, előnyfeltétellel nem rendelkező kérelmező csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi előnyfeltétellel rendelkező igénylő jogosultságát megállapították, és ez a keretszámot nem merítette ki. Előnyfeltételnek minősül, ha a jogosult: - tanulói, képzési jogviszonyban áll - kereső tevékenységet folytat - 14 éven aluli gyermekét egyedül neveli - fogyatkozása hadi eredetű. Az új személygépkocsit igénylők esetében eddig valamennyi jogosult igénye kielégítésre került. Ennek keretében Suzuki Swift 1.2, Suzuki SX4, illetve Suzuki S-CROSS típusú személygépkocsit vásárolhatnak a támogatásra jogosultak. A vásárláshoz nemcsak a 900 ezer Ft összegű támogatás, hanem flottakedvezmény is jár, így ezekhez a személygépkocsikhoz jelentő kedvezménnyel hozzájuthatnak a támogatásban részesített fogyatékosok. (Ajánlás: település lakosai) 17

18 TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL ISMERTETŐ A PROTOKOLL ALAPJÁN A TÁMOGATÓKÉNT KIRENDELT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA Készítette: EMMI Gyámügyi és Gyermekvédelmi Főosztálya Mi jelent a támogatott döntéshozatal? A belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy számára a gyámhatóság, egyes ügyei intézésének segítése érdekében támogatót rendelhet. A támogatott döntéshozatal, mint új jogintézmény, egyéni szükségleten alapuló döntési segítséget biztosít, anélkül, hogy korlátozná az érintett személy cselekvőképességét. A támogatott döntéshozatalt igénybe vevő személy tehát továbbra is teljes cselekvőképességgel rendelkezik ügyei intézése során, segítése azonban hivatalos, jogilag elismert formát ölt. Kik vehetik igénybe a támogatott döntéshozatalt? A jogszabályokban meghatározottak szerint a támogatott döntéshozatal igénybevételére nagykorú, 18. életévüket betöltött személyek jogosultak, az alábbiak szerint: belátási képességük kisebb mértékben csökkent, döntéseik meghozatalában segítségre van szükségük, és nincs szükség gondnokság alá helyezésükre. A támogatott döntéshozatal elrendelése nem köthető meghatározott egészségi vagy mentális állapothoz. Támogató kirendelését bárki kérheti a gyámhatóságtól, aki úgy véli, hogy általánosságban vagy egyes ügyeiben a döntései meghozatalában segítségre szorul, de magát a döntést önállóan is képes meghozni. Támogató kirendelésére a bíróság megkeresése alapján is lehetőség van, ha a gondnokság alá helyezési eljárásban a bíróság úgy véli, hogy gondnokság alá helyezésre nincs szükség. Ki lehet támogató személy? Támogató személyként elsősorban a támogatott személlyel bizalmi viszonyban álló személyt kell kirendelni, aki vállalja ezen feladat ellátását. KÖNNYEN ÉRTHETŐ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATALRÓL A támogatott döntéshozatal: Fontos, hogy minden ember döntsön a saját életéről. Néha nagyon nehéz dönteni. Néha mindenkinek szüksége van segítségre. Vannak, akik támogatnak bennünket a hivatalos eljárásokban, ügyintézésben. A jog ezt a segítséget támogatott döntéshozatalnak hívja. A támogatott döntéshozatalban a támogató személy segíti a támogatott személyt. 18

19 A támogatott személy és a támogató személy közötti megállapodás: A támogató személynek joga van megválasztani a támogatóját. Eldöntheti, hogy melyik rokona, barátja, ismerőse legyen a támogatója. A támogatót meg kell kérdezni, hogy vállalja-e a feladatot. A támogató kirendelését a gyámhivataltól lehet kérni. A támogatót a gyámhivatal rendeli ki. Előfordulhat, hogy a gyámhivatal fogja megkeresni az érintett személyt, hogy kér-e támogatót. Fontos, hogy a támogató kirendelésére ebben az esetben is csak akkor kerülhet sor, ha a támogatott személy azt akarja. Támogató személy lehet hivatásos támogató is. Hivatásos támogató kirendelését a gyámhivataltól kell kérni. A támogatott személynek mindig joga van megmondania, ki legyen a támogatója. Lehet kérni, hogy a támogató csak egy adott ügyben vagy bizonyos ügyekben segítsen (pl. a pénzkezelésben). Lehet kérni azt is, hogy minden ügyben segítsen. A gyámhivatal meghallgatja a támogatott személyt és a támogatót is, ezért legalább egyszer, személyesen is meg kell jelenni a gyámhivatalban. A támogató személy: Támogató kirendelését a gyámhatóságtól kell kérni. A gyámhatóság a bíróság megkeresése alapján is kirendelhet támogatót. A támogató személy feladata a támogatott személy segítése. A támogató személynek háttérben kell maradnia. A támogató személy soha sem mondja meg a támogatott személynek, hogy mit mondjon, vagy mit tegyen. A támogató csak segíti a támogatott személyt a döntései meghozatalában. A támogató személynek figyelnie kell arra, hogy a támogatott személy minden szükséges információt megkapjon. A támogató személynek figyelnie kell arra is, hogy a támogatott személy minden információt megértsen. A támogató személy segíti a döntés meghozatalát, de soha nem dönt a támogatott személy helyett. A támogatónak biztatnia kell a támogatott személyt, hogy beszéljen, vállaljon kockázatot és bízzon önmagában. A támogató személynek nem szabad olyan dolgot megtennie, amit a támogatott személy is meg tud tenni. A támogatott személy A támogatott személy tiszteletben tartja, hogy a támogató is tévedhet, hibázhat. A támogatott személynek el kell mondania, amikor nem érti miről van szó. Szólnia kell, amikor túl gyorsan történnek a dolgok. A támogatott személynek szólnia kell, amikor úgy érzi, hogy a támogató személy viselkedése nem helyes. A támogatott személy nem gondolhatja azt, hogy a támogató személy felelős mindenért. A támogatott döntéshozatalról szóló évi CLV. Törvény érinti a családsegítő szolgálatok feladatait is. Mint az az előző tájékoztatókból megállapítható, támogató kirendelésére a belátási képesség kisebb mértékű csökkenése esetén van lehetőség. Amennyiben valaki 19

20 támogató kirendelését kéri döntéshozatalának segítésére, az eljáró gyámhivatalnak pedig kétsége merül fel annak szükségességét illetően, a törvény 3. -ában foglaltak értelmében belátási képesség kisebb mértékű csökkenésének igazolására szakértői véleményt szerezhet be, valamint kikérheti a családsegítő szolgálat véleményét. A törvény ezen rendelkezésének helyes értelmezéséhez a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.)Korm. rendelet 126/A. -a ad segítséget, a családsegítő szolgálatot eszerint nem a belátási képesség csökkenésének vizsgálata érdekében, hanem arra vonatkozó tájékoztatásért keresi meg a gyámhivatal, hogy van-e a kérelmező környezetében a támogatói feladatok ellátására alkalmas személy, vagy hivatásos támogató kirendelése szükséges. (Ajánlás: település lakosai) 20

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Állami kárenyhítés megállapítása Azonnali pénzügyi segély nyújtása Jogi közreműködés Tájékoztatás érdekérvényesítés érdekében...

Állami kárenyhítés megállapítása Azonnali pénzügyi segély nyújtása Jogi közreműködés Tájékoztatás érdekérvényesítés érdekében... Állami kárenyhítés megállapítása... 1 Azonnali pénzügyi segély nyújtása... 4 Jogi közreműködés... 6 Tájékoztatás érdekérvényesítés érdekében... 8 ÁLDOZATSEGÍTÉS Ügytípus megnevezése: Állami kárenyhítés

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, e napot - az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára - a kontinens

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye A családon belüli erıszak áldozatait segítı szolgálatok és intézmények listája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - Egymásért Egy- Másért Kiemelkedıen Közhasznú Nemzetközi Alapítvány Krízisotthona A Krízisotthon

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,

Ágazati jogszabályok évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, Szociális és gyámügyi igazgatás Ágazati jogszabályok 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról

Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete. tanyagondnoki szolgálatról Felsőszölnök Önkormányzat Képviselőtestületének 11/1999. (XI.22.) számú rendelete tanyagondnoki szolgálatról Módosítva: a 2/2007.(I.25.) ÖKT rendelettel, a 12/2008. (IX.15.) ÖKT rendelettel, 3/2010.(II.20.)

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VII.27.) RENDELETE A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben