Edvard Munch :Sikoly

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Edvard Munch :Sikoly"

Átírás

1 Edvard Munch :Sikoly

2 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálata (OKIT) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Hat éve aktív segítséget nyújt a párkapcsolati - háztartáson belüli erőszak miatt beállt krízishelyzetek kezelésében. Nemzetközi előírások, elvárások és sorozatos hazai civil tiltakozás, követelés hozta létre. Zelenák József főosztályvezető Siófok, 2011.március 1.

3 diszpécser szolgálat, lelki elsősegély szolgálat, Telefonos szolgálatok korcsoport speciális igényeit kielégítő réteg telefonos szolgálatok(gyerek, idős), ügyfélszolgálati telefonos szolgálatok, más tanácsadó szolgálatok (feministák, a másság ) tudakozó-információs vonalak, call center, stb.? Krízistelefon az OKIT: a párkapcsolati erőszak következtében beállt válság sajátos eszközökkel és módszerekkel történő azonnali kezelésének a helye! A nap 24 órájában mindenhonnan, minden telefonról ingyenesen hívható!!!

4 Az OKIT állami intézmény, amelynek előnyei (önkéntes munka, civil, laikus munka) a teljesség igénye nélkül, hogy: 1. A munka átlátható, folyamatos, tervszerű, kiszámítható, Fenntartható ellenőrizhető, értékelhető, (monitoring) számon kérhető, a vétkes felelőségre vonható, számon kérhető, a fluktuáció ismeretlen, stb. 2. Az intézmények, hatóságok (rendőrség, más szolgálatok, igazságszolgáltatás,.) komolyabban veszik a kéréseket, garanciát látnak a komolyságra az állami intézményekkel történő együttműködés, együttdolgozás során.

5 Előzményektől a jelenig - indokoltsága CEDAW egyezmény (A Nők ellen irányuló Bármilyen Fajta Megkülönböztetés Megszüntetéséről szóló Egyezmény) 1979.december 18. ENSZ közgyűlés elfogadta 1993.december 20-i 48/104-es Határozat a Nők Ellen Irányuló Erőszak Megszüntetéséről szóló nyilatkozat Bécsi Emberi Jogi Konferencia által elfogadott Nyilatkozat és Akcióterv (1993) II. része 38. bekezdés Európai Tanács A 45/2003 (IV.16.) országgyűlési ( OGY) határozat a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról. A 115/2003. (X.28.) országgyűlési (OGY) határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról (ezen belül 7.3. alatt a családon belüli erőszak, annak megelőzése). 1009/2004. (II.26) a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája rövid-, közép- és hosszú távú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28) OGY határozat 2. pontjában foglalt feladatok végrehajtása) szóló Kormányhatározat családon belüli erőszak hatékony kezelésére vonatkozó rendelkezései. A Btk. 176/A. -a értelmében január 1-től bűncselekmény a zaklatás évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról SAJNOS NAGYON SOK A RÁSZORULÓ!!!!!!!!!!!!!!

6 OKIT munkáját számos intézkedés, előírás határozza meg Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzat, Munkaköri leírás, Működési- Eljárási Rend, szakmai protokollok Anonimitás és kölcsönös titoktartás Személyközpontú kapcsolat / személyközpontú kommunikáció, módszerkombinációk(avezetésben, a kliensekkel kapcsolatos munkában is). A telefonos kommunikációspecifikumainak felhasználása. Etikai kódexek, előírások és mindenkinek a saját személyisége.

7 Kiemelt szerepe van a párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció, az emberkereskedelem következtében beáll válsághelyzet azonnali kezelésében. Fő feladat a profilnak megfelelő paradigma kialakítása, megfogalmazása, speciális feladatra, speciálisan képzett munkatársakkal! Az OKIT egy rendszer része, ahol személyes segítő-kliens találkozás nincs. A telefonszolgálat kapu a személyes segítségnyújtás felé. Cél, hogy a problémák lehetőleg a lakóhely közelében oldódjanak meg. A segítő helyek megtalálásában szervező, koordináló szerepe van. Végső megoldásként segít a védett krízis-helyen az azonnali elhelyezésben, kimenekítésben (közel 100 férőhely, amelyek működése jelenleg rendezetlen, esetleges ).

8 A specifikumok, amelyeket figyelembe kell venni készségeket, kompetenciákat, körülményeket, a kultúrát, a párkapcsolati háztartáson belüli erőszak következtében beállt krízis - paradigma megfogalmazását, a szűrés nehézségeit, a hívóval (gondolataival, képeivel) közös nyelv megtalálását, szemantikai (jelentéstani) megegyezőséget metaforák, szimbólumok, kontextualizációs megjelenéseit, a kommunikáció promotív aspektusainak használatát, az itt és most - nál megmaradást,a telefonos személyközpontú kommunikáció rapid esetkezelésre vonatkozó törvényszerűségeit, téziseit, a hallgatás és meghallgatás dialektikáját, a megszakítás, közbelépés (inter-ventio) feladatát, a kliens- igényét, és a segítő szándék találkozását, a társas és társadalmi támogatások lehetőségeit,

9 Az áldozatokról gyermekes anyák gyerekkel, gyerekekkel (3-8), egyedülálló nők, vagy férfiak, férfiak gyerekkel, gyerekekkel, idősek, betegek, fogyatékkal élők, vagy más okból kiszolgáltatott helyzetben lévő családtagok, prostitúció emberkereskedelem, áldozatai Gyakran iratok, pénz, telefon, ruha, élelem nélkül menekülnek = a telefon közvetítésével krízisellátásba.

10 Kik dolgoznak itt? Tíz telefonos munkatárs + egy fő a vezető (a kiválasztás pályázat útján történt és történik) Közalkalmazotti kinevezéssel (ezt önkéntesként nem lehet végezni érdemben és hatékonyan!) Szakirányú felsőfokú diplomákkal (szociálismunkás, szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember, szociális-, és egészségügyi szakmenedzser) Nyelvvizsgákkal, nyelvismerettel Telefonos képzettséggel, gyakorlattal Szakirányú alap- és folyamatos továbbképzésekkel Érdemi kapcsolatokkal a civil világ felé is.

11 az itt dolgozók mit csinálnak? Telefonon és en keresztül segítenek a hozzájuk fordulóknak! egyszerre két telefonos segítő van szolgálatban (ideális esetben), minden nap 24 órában 12 órás váltásban dolgoznak, mindenhonnan, minden telefonról három vonalon érhetők el, naponta esetben kerülnek kapcsolatba hívóval (időszak függő), de az ügyintézések a kimenő hívások száma ennek többszöröse. Bővebb információ információs ( szóró ) lapunkon, telefonon, honlapunkon!

12 A személyes kapcsolati helyekről (a titkos menedékhelyekről )krízisellátásról röviden Párkapcsolati - háztartáson belüli erőszak, prostitúció-, emberkereskedelem áldozatai kerülhetnek be napra szóló elhelyezés Térítési díj mentesen vehető igénybe az áldozatok számára Intenzív családgondozás, lelki-, jogi segítségnyújtás Továbblépés, kigondozás : - családok átmeneti otthonaiba, - albérletbe, - hajléktalan-ellátás rendszerébe, - Önkormányzati bérlakásba, - kiléptető-félutas házakba?! - visszatérés a bántalmazóhoz, a bántalmazó környezetbe (nagyszámban 60-80%)

13 Kigondozás útja

14 A hívások rögzítése, dokumentálása A hívásokról hangfelvétel nem készül, azok rögzítése azonnal számítógépbe, zárt rendszerben, korszerű naplózórendszerbe (aforgalmi naplóban) történik. A naplózórendszerbe utólag beírásra, módosításra nincs lehetőség, mert a rendszer automatikusan lezár. Döntően a saját adatbázisunkat, az IFOTES nemzetközi kód-rendszert használjuk, kiegészítve speciális probléma-kategóriákkal. A hívások közel nyolcvan szempont szerint dokumentálhatóak (statisztika, kutatás )

15 A naplózórendszer

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 A háztartáson belüli erőszak áldozatainak aránya évben A családon belüli erőszak áldozatainak aránya évben Feleség/élettárs Anya-gyerek(ek) Idős/fogyatékos Gyermek (fizikai) Felnőtt családtag Gyermek (szexuális) Férj/élettárs 12% 3% 5% 2%1% 1% Felnőtt családtag 3% 8% 1% 1% 8% 9% Anya+gyerekek 2% 71% Feleség/élettárs Idős/fogyatékos Gyermek (fizikai) Gyermek (szexuális) Férj/élettárs 73% Felnőtt nő (szexuális)

26 Problémacsoportok megoszlása évben Problémacsoportok százalékos megoszlása évben (Vis s za)jelzés ek 20% Pszich. Pr. 16% (Vissza)jelzések 18% Egyéb pr. 5% Információ hiány 20% Krónikus hívók 5% Egyéb Jogi pr. 8% 3% Partner pr. 1% Partner pr. 1% Anyagi pr. 6% Pszichológiai pr. 22% Inform áció hiánya 16% Házt. belüli erős zak 25% Családon belüli 2% erőszak 25% Anyagi pr. 7% Jogi pr.

27 Szolgáltatásaink megoszlása évben Szolgáltatásaink százalékos megoszlása évben Elhelyezés Egyéb 6% 1% Információ fogadása 16% Pszichológiai, jogi segítség 34% 2% Segítő bes zélgetés Segítő beszélgetés nyújtás41% a Inform áció 39% Jelzés jelzőrsz. felé Jelzés jelzőrendsz. 1% felé 1% Elhelyezés 6% Inform áció fogadás a 18% Egyéb Információ 2% nyújtása 33%

28 Öt év alatt elhelyezettek száma elhelyezett esetek fő ebből egyedülálló rászoruló férőhely hiányában nem volt sikeres eset fő 2005.április 1-től nincs adat nincs adat nincs adat összesen: gyermek! Prostitúcióés az emberkereskedelem áldozatai: 59

29 Sok ember elesik a telefonos ügyintézés lehetőségétől (rosszul hall, beszél, stb.), ezért ezen a honlapunkon, biztosítjuk az esélyegyenlőséget a fogyatékkal élő emberek számára is. A honlapon keresztül érhető el az címünk: ahová problémájukat megírhatják, és levelükre válaszolva néhány percen belül írásban segítséget kapnak.

30 A szolgálat működésének nehézségei, korlátai Követelőzés: elhelyezést akarok, mert nekem azt mondták, hogy önök elhelyeznek Hecc, obszcén, durva, szitkozódó, szórakozó, fenyegetőző hívások Sorozatos feljelentések nekem jogom van, ezekre reagálás A tanult kliensek, a rendszerhasználók kiszűrése A hajléktalanok, a fogyatékkal-pszichiátriai problémákkal élők menedékhelyen való elhelyezése, A szállítás, az utazás, a menedékhelyekre időnként az azonnali elhelyezés, az eljuttatás megszervezése,

31 Utazással kapcsolatos problémák fogyatékosság miatt a közlekedésben akadályozott 5% közlekedési eszköz hiánya 5% visszafordult 2% telefonhiány 1% útközben eltűnt 7% fogva tartás 7% félelem 6% anyagi problémák 64% bántalmazó megjelenése 3%

32

33

34 A szolgálat működésének nehézségei, gátjai (szakma) a szakmai együttműködés hiányosságai pl.: az ügyfél lerázása, áttolása, a döntés, intézkedés felelősségének fel nem vállalása, a feladat hárítása, a Szolgálat belsőműködésének ismerete nélküli sértő, előfeltételezéseket tartalmazó negatív ( hátsó ) kritikák egy kliens azt mondta -ból, valahol valamikor megtörtént konkrét helyzetből általánosítás, általános negatív következtetés levonása, a Szolgálat, az itt dolgozók tesztelése, a rendszer hiányosságai, tehetetlenség miatti bűnbak-képzés Megölte a bántalmazó, mert maguk nem segítettek a jelzési kötelezettség elmulasztása, téves értelmezése, titoktartási kötelezettség be nem tartása, ami a biztonságos működést (emberek, tárgyak) veszélyeztetik, stb. stb.

35 Munkánkat nehezítő körülmény Különösen nehéz biztosítani az áldozatok védelmét, ha meg akarunk felelni a 2004.évi CXL. Törvény 26 4.bekezdés adatszolgáltatási kötelezettséget előíró rendelkezésének, miszerint ha tudomásunk van az eltűnt személy hollétéről nyilatkoznunk kell, hogy a körözött személyt ki tudják hallgatni, hogy követtek-e el ellene bűncselekményt (ez nagyobb problémát akkor okoz, ha rendőr a bántalmazó ami előfordul).

36 Az átlátható megoldás felé A 115/2003. (X.28.) országgyűlési (OGY) határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról (ezen belül 7.3. alatt a családon belüli erőszak, annak megelőzése). A 45/2003 (IV.16) számú országgyűlési határozat a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról 1009/2004. (II.26) a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája rövid-, közép- és hosszú távú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról (a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28) OGY határozat 2. pontjában foglalt feladatok végrehajtása) szóló Kormányhatározat családon belüli erőszak hatékony kezelésére vonatkozó rendelkezései. a 32/2007.(OT26.)ORFK UTASÍTÁS amely először definiálta a családon belüli li erőszak fogalmát, valamint a rendőrs rség g teendőit. Az ellátó rendszerre vonatkozó,, legalább a fentiekhez hasonló valamilyen törvényszerű előírás, rendelkezés!?...

37 Minden szolgálat működésének meghatározótényezője reklám propaganda munkájának megszervezése (évente több mint 100 helyen, alkalommal) Honnan tudnak a Szolgálatról? Személyes találkozások, képzéseken, konferenciákon felkért előadóként megjelenések, (konferenciák, rendezvények, szakmai műhelyek, oktatási- és más intézmények, civil-, egyházi, karitatív szervezetek, hatóságok dolgozóitól, találkozók résztvevőitől ). Honlapunkból és más honlapokról, reklámfilmünk alapján, szájhagyomány útján. Médiumok segítségével (TV, országos- és helyi lapok, rádiók). A jelzőrendszer szakszerű működéséből,

38

39 Kiemelt jelentőségűa segítők szakmaiságának fejlesztése, a munkatársak lelki egészségvédelme, a kiégés megelőzése! a felsőfokú végzettség megkövetelésével, képzéseken továbbképzéseken részvétellel, esetleírások készítésével, feldolgozásával, esetmegbeszélésekkel, az esetek kapcsán a tanulságok levonásával, a reggelenkénti rendszeres átadással átvétellel, kéthetente rendszeresen team megbeszélésekkel, team-szupervíziós foglalkozásokkal konstruktív szakmai műhelyekkel.

40 A problémákat, a konfliktusokat legjobb megelőzni az egészséges elég jó szocializáció, a protektív, (a védőhatások) felismerése, elérése, a hiteles élet, az oktatás, a képzés a nevelés, a modellek, kompetenciák szerepe. (szakmai, személyes, szociális, társas készségek, érzelmi tudatosság, innovációés alkalmazkodás, pontos önértékelés, önkontroll, konfliktuskezelés, kommunikációstb.) a jártasságok fejlesztésére irányuló tevékenységek a személyiség- a készségfejlesztés, az intézményes és szomszédsági együttműködés javítása

41 Fejlődési lehetőség, Innováció Az utánkövetés rendszerének kidolgozása, a kliens útjának továbbkövetése, rehabilitáció? Módszertani megalapozás után munka tanulságok levonása, a szükséges változtatások megtétele majd Módszertani, fejlesztési program elkészítése (50 szempont beépítésével dolgoztuk ki) Kutatási terv kidolgozása, a kutatás megvalósítása (Kapocs,44.sz.2010.) a lehetséges erőforrások figyelembe vételével javaslattétel a változásra

42

43 HAT ÉV TAPASZTALATAIT KÉSZSÉGGEL OSZTJUK MEG AZOKKAL, AKIK AZT IGÉNYLIK, KÉRIK. A KÖZÖS MUNKÁBAN MI ÉRDEMI EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK VAGYUNK!

44 Segítünk, ha Ön is akarja!

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT: MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2006. Balatonkenese 1.) Visszatérés

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről Sárrétudvari, 2014. április. 14. 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI Név: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M ltp 5. Nyitva álló helységek: Nyergesújfalu, Óvoda u.

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér

TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér 1/34 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Családok átmeneti otthona Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BÁN BÁNTALMAZOTTAK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNYELVEK Készítették: Gyurkó Szilvia Mózes Ernőné Németh Margit Papp Krisztina Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A bántalmazás definíciója:... 3

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. I. Szolgáltató adatai SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona I. Szolgáltató adatai Az intézmény neve: Útkeresés Segítő Szolgálat Székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6/b. Szolgáltató tevékenység formája: Családok Átmeneti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben