Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban LAP X. évfolyam 1. szám január 12. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk Évek óta rendezik meg január elején az Érdrõl és a környezõ településekrõl 1945 januárjában málenkij robotra elhurcolt több mint ötezer, 16 és 50 év közötti férfi áldozatra emlékezõ ünnepséget a Földrajzi Múzeum elõtti emlékmûnél, amelyet 1998-ban emeltetett az önkormányzat (Domonkos Béla alkotása). T. Mészáros András polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy vannak olyan tragikus eseményei a történelemnek, amelyek feldolgozása majdnem lehetetlen, de mégis kötelesség. Kötelességünk emlékezni és átadni a tudást gyermekeinknek, unokáinknak. Tudniuk kell, hogy január 8-án 3-6 ezer embert tereltek össze a község vásárterén (a régi buszpályaudvar helyén), s onnan elõbb Ercsibe, majd tovább Szegedig, Temesvárig, a Donig hurcoltak malenkij robotra. Tudniuk kell, hogy volt, aki csak tíz évvel késõbb tért haza. S azt is tudniuk kell, hogy az elhurcoltak fele soha nem látta viszont szülõföldjét. Jeltelen sírokban, árkokban, gödrökben fekszenek névtelenül, valahol Oroszországban. Az utódoknak elmesélt személyes szenvedéstörténetek, a közösség megtartó emlékezete, a helytállás és az önfeláldozás szinte hihetetlen példái, az idõs és a fiatal generációk párbeszéde felidéz, szembesít és tanít.... Mi is szegülhet- Sikeres volt a csatornatender December végén, rendkívüli közgyûlésen döntöttek a csatornaüzemeltetési tenderrõl. Túl nehéz dolga nem volt a közgyûlésnek, hiszen bár hárman vették meg a tendert, csak egy konzorcium adta be pályázatát, amely érvényes is lett. A nyertes az Érd és Térsége Csatorna-Szolgáltató Konzorcium, amelynek tagjai az FCSM Zrt., a Veolia Víz Zrt. és az ÉTV Kft. Apályázó vállalta a Pályázati Kiírásban minimálisan megállapított egyösszegû koncessziós díj megfizetését (635 millió Ft), a konzorciumi tagok közötti alábbi megbontásban: FCSM Zrt: 508 millió Ft (80 % ) Veolia Víz Zrt: 127 millió Ft (20 % ) Összesen: 635 millió Ft (100 %) Az egyösszegû koncessziós díj felosztása a Kiíró Önkormányzatok között a következõk szerint történik: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata: Ft Diósd Község Önkormányzata: Ft Tárnok Nagyközség Önkormányzata: Ft. A pályázó vállalta a Pályázati Kiírásban meghatározott Koncessziós Társaság létrehozását 10 millió Ft-os alaptõkével, amelyben a kiírók (Érd, Diósd, Tárnok Önkormányzatai) összesen 74%-os részesedéssel rendelkeznek, míg a pályázó 26%-os részesedést kap. A konzorciumi tagok képviseletére az FCSM Zrt-t jelölték ki. Azaz a Társaságban e konzorciumi tag vesz részt a Konzorcium képviseletében, amelynek belsõ arányait a közöttük levõ Konzorciumi szerzõdésben határozták meg. A pályázó vállalta azt, hogy amennyiben a koncessziós szerzõdés hatályba lépése után az üzemeltetés elsõ évei költségeinek finanszírozására és a szükséges tárgyi eszközök beszerzésére likviditási hitel felvétele válik szükségessé, a hitelt tagi kölcsön formájában a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt konzorciumi tag biztosítja. A tagi kölcsön biztosítását az FCSM Zrt. 300 millió Ft keretösszegig vállalja. Az FCSM Zrt. a tagi kölcsönt ugyanolyan kondíciókkal bocsátja a Koncessziós Társaság részére, mint amilyen kondíciókkal ugyanezen összeget betétként helyezné el. A pályázó vállalta, hogy amennyiben esetlegesen az átmeneti idõszakban a koncessziós társaság veszteségesen gazdálkodik, az érvényes jogszabályok által elõírt pótbefizetést az FCSM Zrt. és a Veolia Víz Zrt. teljesíti, azzal, hogy a késõbbi visszafizetés esetén szintén ezen társaságok kapják vissza, ahogy azt a Koncessziós Társaság nyereségessége megengedi. A gyõztesekkel T. Mészáros András polgármester december végén aláírta a szezõdést, így nincs akadálya a hamarosan megkezdõdhetõ rákötéseknek. ne szembe mindazzal a gazemberséggel, ami Érden az elhurcoltakkal történt, ha nem az emberség, a bátorság és az emlékezet?... az emlékezet, amellyel megismerjük a múltat, és nem feledjük az áldozatokat, nem feledjük a hõsöket. S örökre emlékezni fogunk a tettesekre. (Folytatás a 2. oldalon) Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya Az Állami Számvevõszék 2011-ben megvizsgálta a megyei jogú városok, köztük Érd gazdasági és pénzügyi helyzetét, és errõl az év végén összefoglaló jelentést adott ki. A következõkben ezt a jelentést ismertetjük Ajelentés a következõ, általános helyzetelemzéssel kezdõdik: Magyarország jelenlegi gazdasági nehézségei nagy részben a korábbi idõszakok rendezetlen közpénzügyeire és a magas adósságállományra vezethetõek vissza. A 2010-es év megmutatta, hogy a kockázatok egy része nem a központi költségvetéshez, hanem az államháztartás helyi szintjéhez kötõdik. Az önkormányzati rendszerben megjelenõ gazdálkodási nehézségek, a pénzforgalmi hiány növekedése, valamint az eladósodásból adódó veszélyek miatt az Állami Számvevõszék a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének ellenõrzésérõl döntött. Az ÁSZ által végzett kockázatelemzés azt mutatta, hogy elsõként a középszinten mûködõ mindenekelõtt a megyei, majd a megyei jogú városi önkormányzatok ellenõrzése indokolt. Az ellenõrzés célja annak értékelése volt, hogy a megyei jogú városi önkormányzatok biztosították-e a tartós pénzügyi egyensúlyt, hasznosultak-e a gazdálkodási rendszer korábbi ellenõrzése során a pénzügyi egyensúly javítására tett szabályszerûségi és célszerûségi javaslatok. Az ellenõrzést a közötti évekre vonatkozóan végeztük, valamint lehetõség szerint kitértünk a helyszíni ellenõrzést megelõzõ utolsó negyedév végéig terjedõ idõszakra. Érd város helyzetére rátérve az ÁSZ megállapítja, hogy az Önkormányzat adóssága jelentõsen nõtt az ellenõrzött idõszakban. Az adósságállomány között 1,1 milliárd Ft-ról 10,6 milliárd Ft-ra emelkedett, amelybõl a 36,9 millió CHF-ben fennálló kötelezettségek év végi értékelése miatti árfolyam különbözet 2,9 milliárd Ft-ot tett ki. A folyó költségvetés egyenlege között a év kivételével mûködési forráshiányt mutatott, összességében 1,7 milliárd Ftot. A évek 1,2 milliárd Ft-os tõketörlesztési kötelezettségei miatt az Önkormányzat pénzügyi kapacitása (nettó mûködési jövedelme) 2,9 milliárd Ft hiány volt. A vizsgált idõszakban az Önkormányzat felhalmozási kiadásai 7,5 milliárd Ft-ot tettek ki, amelybõl a év végéig a felújításokra és a beruházásokra 6,8 milliárd Ft kifizetés teljesült. Az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének egyenlege között negatív volt, amely összesen 4,8 milliárd Ft felhalmozási forráshiányt okozott. Az Önkormányzat teljes finanszírozási hiánya a években 7,7 milliárd Ft volt. (Folytatás a 3. oldalon) Honlapunkra BANNER elhelyezhetõ. Várjuk megrendelésüket! Nyugalom! Mint köztudomású, Magyarországon csak akkor van demokrácia, ha a baloldal van hatalmon, mert a Fidesz-vezette jobbközép maga a rákosista-horthysta-putyinista diktatúra, Orbán pedig nem elég, hogy cigány, még náci is. Ha a szólásszabadságtól megfosztott magyar médiában körülnézünk, szinte csak ezeket olvashatjuk, hallhatjuk. Az ember tényleg csak a fejét kapkodja, és nem hisz a szemének, fülének: honnan szedik ezt a sok sületlenséget (hogy finom legyek)? Pedig kézenfekvõ a megoldás: most zajlik az ben elmaradt (elsikkasztott) rendszerváltás, és az azóta újból erõre kapott balliberális oldal: szocialisták, SZDSZ-esek, LMP-sek, volt szakszervezeti mozgalmárok, megélhetési balodaliak és kapcsolt részeik (mindenki tetszés szerint válogathat közöttük) sarokba szorított patkányként próbálnak utolsó rohamot indítani a rendszerváltók ellen, és ehhez komoly segítséget kapnak külföldi partnereiktõl és az extraprofitjukat féltõ pénzvilágtól. Józanul gondolkodva nem is várhattunk mást, mégis, sokunkat meglep az az elemi erõ, amellyel nekünk rontottak. Talán a végén kõ kövön nem marad, ha sikerül végigvinni a támadást, hiszen pl. a BBC már olyan véleményeket is közöl, hogy Magyarországnak az lenne a méltó büntetés, ha nem kapna segítséget az EU-tól és az IMF-tõl, és csõdbe menne. Nem véletlen, hogy vannak már olyanok is a bírálók között (LMP), akik a fejükhöz kaptak, és mérsékletre intették a többieket, mert rájöttek arra, hogy ha tönkreteszik az országot, azzal együtt õk is, családjuk, barátaik is szakadékba zuhannak. Nem kétséges, hogy valamit nem jól csinált a 2010 májusában kétharmados többséggel megválasztott magyar vezetés. Talán az történt, hogy túlzott önbizalomhoz vezetett a kényelmes és biztos többség. Azt kimondhatjuk, hogy nem a célokkal van baj, hanem a hozzájuk vezetõ módszerrel és úttal. Mindenki beláthatja, hogy a nyolc évi szocialista kormányzás után itt maradt Augiász-istálló kitakarítása embert próbáló munka. Nem érünk rá tötymörögni, és ilyenkor hullik a forgács is. Azonban akkor lehet egy munkát a legjobban végrehajtani, ha minél többen segítenek, ha minél több az érdekelt, a hasznon minél többen osztozhatnak. Mostanában azonban túl sokan szenvedtek ilyen-olyan érdeksérelmet azok közül, akik a segítõink lehettek volna kis körültekintés után. A munkát mindenképpen folytatni kell, és jelenleg nincs a Fideszen kívül más olyan erõ, amely ezt az átalakítást el tudná végezni. Az idõközi választások megmutatták, hogy a magyarok nem is bíznak másban. Sokan elbizonytalanodtak ugyan, de ha majd jönnek az elsõ igazi sikerek, ezek a bizonytalanok viszsza fognak jönni, mert megerõsödnek abban a hitben, hogy 2010-ben jól döntöttek, jó helyre tették az X-et. Most le kell csillapítani az indulatokat, bölcsnek kell lenni, de amellett meg is kell mutatni az erõnket. Okos ember nem megy fejjel a falnak, ideje hát annak, hogy reálisan felmérjük a kialakult helyzetet, és taktikát váltva inkább kiegyezésre törekedjünk, mint harcra. Dávid legyõzheti ugyan Góliátot, de nem lehet mindent egy parittyára alapozni, ennél komolyabb fegyverek is szükségesek manapság. Ne próbáljuk a régi kommunista szlogent plagizálni, hogy ez a harc lesz a végsõ! Ez kiment a divatból. Inkább, mint Luther mondta: legyetek szelídek, mint a galambok, és ravaszok, mint a kígyók. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk január 26-án jelenik meg!

2 2 Ki érti ezt? Adu ÁSZ Alig jelent meg az ÁSZ megyei jogú városokról szóló jelentése, az érdi ellenzék lecsapott rá, mint az adu ászra, és elkezdte a szokásos imamalmot: városunk a végletekig eladósodott, a Fidesz tönkretette, ellopta, kirabolta stb. Pedig a jelentésben pont az volt, amit eddig is tudtunk: ahhoz, hogy fejlõdjünk, pénz kell, és ezt sajnos jelenleg csak adóból és hitelbõl tudjuk elõteremteni (az adó ellen is tiltakoztak). Ha valaki veszi magának a fáradságot, és átnézi a többi városról szóló jelentést, láthatja, hogy mi éppen csak a középmezõnyben vagyunk adósság tekintetében, vannak városok, amelyek nagyságrenddel nagyobb adóssággal rendelkeznek, mégsem esnek kétségbe, mert a felvett hitelt fejlesztésekre használták, olyanokra, amik eddig hiányoztak a lakosoknak. Mindenki láthatja, hogy az elmúlt években gazdagodott városunk, kilábaltunk a Harmat Béla és Döcsakovszky Béla által fémjelzett, berozsdásodott brezsnyevi korszakunkból, és megteremtettük azt az alapot, amelyre már komolyan építkezni lehet. Mindenki elõtt nyilvánvaló, hogy infrastruktúra nélkül nincs további fejlõdés. Ha visszatekintünk egy jó évtizedet, láthatjuk, hogy pl ban 24 km kiépített vízelvezetés, 114 km kiépített (aszfaltos) út, 0,7 km kerékpárút, 96 km csatorna, ellenben több mint 300 km földút volt ig, a Fidesz elsõ választási gyõzelméig ezek alig-alig növekedtek, legfeljebb Döcsakovszky kõporos utcáira gondolhatunk, mint fejlõdésre. Most elindult valami, és ez bizony pénzbe kerül, de a fejlõdésre, és nem a helybenjárásra kapott mandátumot 2006-ban és 2010-ben Érden a Fidesz. Kuki elutasítva Tavaly, október 6-án jelent meg a következõ szösszenet a Lea Otthon építése ellen kifejtett méltatlan viselkedés kapcsán: Kuki, a celeb. A médiabumm egyik szereplõje kuki, aki nevéhez méltóan vihart kavart egy biliben. Celeb ez a kuki, és a celeb hazánk lakosságának egy része számára szent és sérthetetlen. Aki celeb, annak joga van akár hülyének is lenni (ezt nap mint nap bizonyítják). Aki celeb, az hazudhat, megtéveszthet, félrevezethet saját érdekei miatt akár egy fél várost is, kiállhat és kiabálhat tücsköt-bogarat, pokolra küldhet egy plébánost is akár, mert õ kuki, a celeb. A kisgyermekes, átmenetileg rossz körülmények közé került anyák csecsemõikkel meg mehetnek a fenébe, nem számítanak. A fõ a celeb. A megjelenés után több telefont is kaptam ismeretlen, de nyilvánvalóan az ügyben érdekelt személyektõl, miszerint egyrészt hogy mertem ilyesmit leírni, másrészt közölték, hogy vigyázzak, mert Kuki be fog perelni, és jól tönkretesz engem és az újságot is. Nos, a per be is következett, de az Érdi Lappal szemben indított, helyreigazítási kérelemrõl szóló perét Kuki elvesztette, mert elsõ fokon elutasította a Pest Megyei Bíróság. Persze, az ítéletet megfellebbezheti, sõt, indíthat személyiségi jogi pert is, mindez benne van a pakliban. Majdnem biztos vagyok benne, hogy nem áll meg, mert, az igazat szólva, mi azóta sem hagytuk abba piszkálását. Sõt, ameddig nem vonul vissza a Lea Otthon elleni hadjáratából, nem is fogjuk. Addig minden számunkban kukizunk egyet. Gábor Zsazsa, az USÁ-ban élõ színésznõ mondta, hogy mindegy, mit, csak írjanak róla. Szerintem Kuki már rég nem osztja nézetét. Ameddig nem látja be, hogy nemtelen eszközökkel támadt egy jó ügyre, és mindaddig, amíg végig nem járja saját kis kanosszáját és nem kárpótolja a Lea Otthont, tõlünk ne várjon kíméletet. Catóhoz hasonlóan (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam Egyébként javaslom, hogy Karthagót el kell pusztítani! Cato szenátor minden beszédét így fejezte be, felhívva a figyelmet Karthago veszélyességére) minden számunkban meg fogom valahol említeni, valahogy így: Egyébként javaslom, hogy Kukit tagadjuk ki Érdrõl! Isten nem ver bottal Decemberben három rádiófrekvencia odaítélésérõl döntöttek. A döntés szerint nem nyert a Klubrádió, de elhallgatni kényszerül a Rádió1 is, ahol kedvenc mûsorvezetõm, Kuki rongálja évek óta édes anyanyelvünket. Isten nem ver bottal. Talán ha megfogadta volna tanácsunkat, és pereskedés helyett a Lea Otthonnak ajánlotta volna fel az Érdi Lappal szemben elvesztett pere díját (27 ezer Ft) plusz a neves ügyvédi iroda munkadíját (nem tudom, mennyi, de biztosan jóval meghaladja a perköltséget), és abbahagyta volna az Otthon sárral dobálását, most másként, talán megbékélve írnánk róla. Így azt remélem, hogy szép lassan kikopik a magához térõ magyar médiából, és oda kerül, ahová való. Borítsa a feledés jótékony homálya VITRIO L. X. évfolyam 1. szám január 12. Elhurcoltak Napja Megbocsájtunk, de nem felejtünk (Folytatás az 1. oldalról) Romits Antal, a II. Világháborús Emlékbizottság elnöke, akit 16 éves korában hurcoltak el, így szenvedõ részese volt a tragikus eseményeknek, saját élményeirõl is beszámolt, arról, hogy milyen borzasztó körülmények között tartották a foglyokat Temesváron, a haláltáborban, és arról, hogyan tudott 72 hasonló korú társával együtt bátorságának köszönhetõen kiszabadulni. Az ünnepség végén melyen közremûködött a Harmónia Vegyeskar a pártok és társadalmi szervezetek helyezték el a megemlékezés koszorúit. Romits Antal Tárnokon vasárnap az Elhurcoltakra emlékeztek. A megemlékezõ beszédet Szolnoki Gábor tárnoki polgármester tartotta. Rövid mûsor után a megjelentek elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Érd város képviseletében Tóth Tamás alpolgármester és Hudák Mihály gazdavezetõ tette le a tisztelet virágait. Jöjjön velünk egy hagyományos disznóvágásra Szántódpusztára! A Fidesz Nyugdíjas Tagozata kirándulást szervez január 28-án, szombaton Szántódpusztára. Program: disznóvágás, lovaskocsikázás hó esetén lovasszán, a puszta megtekintése. A vendégeket pálinkával fogadják. A részvételi díj tartalmazza a reggelit, ebédet és az utazás költségét. Indulás: reggel 7 órakor a Mûvelõdési Központ elõl. Részvételi díj: 7000 Ft. Jelentkezni lehet Fülöp Sándorné Magdikánál, telefon: 06-20/ ZÖLD TAGOZAT A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19 MANAGER KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: 2030 Érd, Budai út Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , 06-20/ Ügyfélszolgálati Irodája a Budai út szám alatt. Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-tól 16 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-20/ Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Zöld Tagozata tisztelettel meghívja Felelõsen a város, az ország jövõjérõl címmel szervezett évadnyitó rendezvényére A fenntartható fejlõdés olyan fejlõdés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövõ nemzedékek esélyét arra, hogy õk is kielégíthessék szükségleteiket. Várhatóan az idén dönt az Országgyûlés a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Keretstratégia tárgyában, amely az elkövetkezõ évekre meghatározza a fenntarthatóságot érintõ stratégiák, ágazati stratégiák és intézkedések kereteit, fõ csapásirányait és korlátait. A Zöld Tagozat országos elnöksége arról határozott, hogy az elsõ negyedévben ajánlást ad ki az Országgyûlés és a Frakció részére a stratégia elfogadásáról. Ehhez szeretnénk mi is hozzájárulni. Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2010 decemberében fogadta el a helyi fenntarthatósági tervet, Local Agenda 21 a Fenntartható Fejlõdés Helyi Programja címmel. Az azóta eltelt idõszakot figyelembe véve idõszerûnek tartjuk a program elõrehaladásának értékelését és felülvizsgálatát. Ezek azok a kérdések, amelyeket eddig megfogalmaztunk, de várjuk a további javaslatokat is a címre! Meghívottaink a helyi civil szervezetek, a téma szakértõ elõadói! A rendezvény a Városi Galéria Elõadótermében (Alsó u. 2, emelet), január 16-án 18,00 órakor kezdõdik. Érdeklõdni a címen lehet. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! SIMÓ KÁROLY és BADA ZOLTÁN

3 X. évfolyam 1. szám január (Folytatás az 1. oldalról) A pénzügyi egyensúly fenntartása külsõ forrás bevonásával volt biztosítható. A mûködési forráshiányt folyószámlahitelbõl, továbbá a folyószámlahitel törlesztésére felhasznált kötvénykibocsátásból finanszírozták. A fejlesztési forráshiányt hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelbõl, illetve fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevételébõl fedezték. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásaira közgyûlési döntés alapján került sor, azonban az elõterjesztésekben nem mutatták be a visszafizetés forrásait, a futamidõ alatt várható kamat és tõkefizetési kötelezettséget. A hitelállomány folyamatos emelkedésével együtt járt az Önkormányzatot terhelõ kamatkiadások növekedése is. Az Önkormányzat év végi pénzintézeti kötelezettségébõl 8,2 milliárd (77,3%) fejlesztési és mûködési célra kibocsátott kötvényekbõl, 1,5 milliárd Ft (14,2%) fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek felvételébõl, továbbá 0,9 milliárd Ft (8,5%) ki nem egyenlített folyószámlahitelbõl keletkezett. Ezek miatt az Önkormányzatnak a években 1,3 milliárd Ft és 3,8 millió CHF tõketörlesztést és kamatot kell teljesítenie. Az Önkormányzat év végi szállítói tartozása 1,5 milliárd Ft. Az Önkormányzat a fennálló kötelezettségállományát elsõsorban a mindenkori költségvetésében tervezett saját bevételeibõl tervezte finanszírozni, azonban a mûködési jövedelem negatív tendenciája ezt nem támasztja alá. Az összes kötelezettségállomány mintegy 38%-ára nyújt csak fedezetet a forgalomképes ingatlanvagyon értékesítése és a követelésállomány behajtásából származó forrás. A év végén ismert pénzintézeti kötelezettségekbõl a évtõl esedékes 1,9 milliárd Ft és 39,6 millió CHF törlesztésére figyelembe vehetõ források nem ismertek. Az Önkormányzat folyamatban lévõ fejlesztési feladatai kötelezettség-vállalásainak összege a év végén 3,9 milliárd Ft volt, amelybõl 3,3 milliárd Ft-ot EU-s támogatásból és 0,6 milliárd Ft-ot a korábban kibocsátott kötvény bevételébõl terveznek biztosítani. Az Önkormányzat a fejlesztésekhez kapcsolódó aktív pályázati tevékenység eredményeként a évet követõen 0,3 milliárd Ft kötelezettséget vállalt, melyet EU-s és hazai támogatásból tervez finanszírozni. Az Önkormányzat, mint az Érd és Térsége Szennyvízelvezetésiés Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 78%-os tagja 5,4 milliárd Ft összegben kezességet vállalt európai uniós támogatással megvalósuló nettó 31,4 milliárd Ft-os csatornaépítési projekt saját forrásrészének finanszírozásához kibocsátandó kötvény-sorozat és folyószámlahitel visszafizetésére is. Az Önkormányzat négy minõsített többségi tulajdonú gazdasági társaságából kettõben a saját tõke értéke nem érte el a jegyzett tõke értékét a év végén, a fennálló kötelezettségeikbõl a évtõl 5,4 millió Ft lízing és 29,3 millió Ft szállítói tartozást kell rendezniük. Az Önkormányzat és intézményei a helyszíni ellenõrzés idõszakában 70 folyamatban lévõ peres eljárásban voltak érintettek. Az Önkormányzat terhére kimutatott perérték 4,0 milliárd Ft, amelynek 96%-át há- Állami Számvevõszék: Jelentõsen nõtt Érd adósságállománya rom nagy értékû per teszi ki. Az Önkormányzat a terhére kimutatott jelentõs perérték pénzügyi kockázatának mérséklésére tartalék keretet nem képzett. Az Önkormányzat nem vizsgálta, hogy az elhasználódott eszközök pótlása milyen kötelezettséget jelent a számára. A években a tárgyi eszközök után 1,9 milliárd Ft értékcsökkenést számolt el, ugyanakkor felújításra csak ennek 42,1%- át, 0,8 milliárd Ft-ot fordítottak. Az Önkormányzat a kialakult pénzügyi helyzet javítására bevételnövelõ és kiadáscsökkentõ intézkedéseket tett (ingatlanok, eszközök bérbeadása, térítési díjak emelése, valamint intézmény átszervezések és feladatváltozások, ezzel együtt járó létszámcsökkentések), melynek együttes hatásaként 1,7 milliárd Fttal javította pénzügyi helyzetét. A korábbi ÁSZ ellenõrzés során a pénzügyi egyensúly javítására tett kettõ szabályszerûségi javaslatot csak az intézkedési tervben meghatározott idõpont után hasznosítottak. Összegezve megállapítható, hogy az Önkormányzat folyó bevételei a években nem biztosították a folyó kiadások és az adósságszolgálat finanszírozását, azt a kiadáscsökkentõ és bevételnövelõ intézkedéseivel nem tudta ellentételezni. Az Önkormányzat felhalmozási költségvetésének egyenlege között összesen 4,8 milliárd Ft felhalmozási forráshiányt mutatott. Az Önkormányzat teljes finanszírozási hiánya a években 7,7 milliárd Ft volt. A évet követõ beruházások finanszírozhatóságát veszélyezteti az EU-s források elõfinanszírozásának többlet költsége. Az Önkormányzat mûködési célú kiadásainak finanszírozása folyamatos feszültséget okozott, mivel csak folyószámlahitel állandó igénybevételével, továbbá kötvényforrás, illetve a kötvényforrások befektetésébõl származó kamatbevétel felhasználásával biztosította a mûködést. Az Önkormányzat hosszú távú pénzintézeti kötelezettségei emelkedtek, azok finanszírozása a következõ három évben a rendelkezésre álló, fõként a negatív mûködési jövedelem, a követelés állomány és ingatlanfedezet ismeretében bizonytalanok. A T. Mészáros András polgármester sajtótájékoztatóján ismertette az ÁSZ jelentését, és a következõket fûzte hozzá: Az elmúlt években a város fejlesztése volt az elsõdleges, még annak az árán is, hogy a hitelállományunk megnövekedett. Ennek részint az volt az oka, hogy 2007 és 2010 között lehetett megszerezni a pályázati pénzeket, és az önerõ biztosítása érdekében kellett kötvényt kibocsátani. Gyakorlatilag az elmúlt ciklusok elmaradt fejlesztéseit kell rövid idõ alatt pótolnunk, mert a lakosság joggal várja el a fejlesztéseket. Ezért történtek az utóbbi idõben azok a fejlesztések, beruházások, amelyek sokat lendítettek Érd életminõségén, mint a Szakrendelõ felújítása, a Gárdonyi átépítése, a tanuszoda és a Batthyány sportcsarnok felépítése, az orvosi rendelõk, iskolák, óvodák, bölcsõde fejlesztése, korszerûsítése, a Gesztelyi-ház galériává alakítása, az új fõtér megépítése de ide sorolható Érd legnagyobb beruházása, a csatornázás elindítása is stb. Azok a vádak, amelyek minket értek az utóbbi idõben, leginkább további évekre szóló hosszú távú kötelezettségekre az Önkormányzat adatai alapján a finanszírozás forrásai nem biztosítottak. Mindezek alapján az Önkormányzat gazdálkodását a pénzügyi kockázatok veszélyeztetik, a pénzügyi egyensúly gyors helyreállítása és hosszú távú fenntarthatósága azonnali intézkedéseket igényel. Javaslatok a Polgármesternek 1. Dolgoztasson ki a mûködés pénzügyi egyensúlyának gyors helyreállítása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében olyan intézkedési tervet, amely tartalmazza a bevételnövelõ lehetõségek feltárását, a tervezett beruházások, egyéb kiadási kötelezettségek teljes körû felülvizsgálatát, az adósságszolgálat szerkezetének áttekintését. 2. Mutassa be félévente a Közgyûlésnek az Önkormányzat és a minõsített többségi tulajdonú gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét, legalább három évre kitekintõen a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet a források számszerûsített megjelölésével. 3. Vizsgálja meg az Önkormányzat folyamatban lévõ és tervezett fejlesztéseihez szükséges belsõ és külsõ források rendelkezésre állását, és ebbõl a szempontból értékelje az Önkormányzat beruházásait, intézkedjen a beruházásokkal létrehozott létesítmények mûködtetését biztosító források költségvetési rendeletekben történõ feltüntetésérõl. Javaslatok a Jegyzõnek 1. Gondoskodjon róla, hogy a jövõbeni adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalások forrásait, a várható kamat- és árfolyamkockázatokat a döntés-elõkészítés során mutassák be. Kísérje figyelemmel a minõsített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi-egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását. 2. Intézkedjen a Polgármesteri hivatal és a költségvetési szervei peres eljárásokból adódó kötelezettségei teljesítése érdekében a szükséges fedezet elkülönítésérõl. Az elkészített jelentés az interneten, a címen olvasható, valamint megtalálható Érd város honlapján is: politikaiak voltak, mert ez az eladósodás nem kezelhetetlen, és minden egyes beruházás hiánypótlás volt, és az érdiek érdekét szolgálja. Az adósság növekedéséhez az is hozzájárult, hogy a szocialista kormányzás alatt a normatíva, az állami hozzájárulás jelentõsen lecsökkent, 2007 és 2010 között 52%-ról 38%- ra, így az önkormányzat jelentõs összegeket kénytelen mûködési költségre fordítani, és ez Érd esetében azt jelenti, hogy jelentõs forráshiánnyal küzdünk. A felhalmozási egyenlegünk azonban egyértelmûen pozitív. Az elmúlt években több mint 10 milliárd forintot költöttünk felhalmozásra (ebben nincs benne a csatornázás kb. 23 milliárdos összege), amelybõl kb. 4 milliárd a saját bevétel terhére történt, 6 milliárdot pedig pályázatokon nyertünk, amelyhez az önerõt a kötvénykibocsátásból biztosítottuk. Ha a város úgy mûködött volna, mint azelõtt, vagyis nem pályázunk, nem építünk, akkor lehet, hogy ma kevesebb az adósságunk, de joggal hánynák a szemünkre, hogy Érden nem történik semmi. Hatékony meggyõzés Amikor a Maffiózó belépett a kocsmával közösen mûködõ kis vegyesboltba, azonnal magára vonta mindenki tekintetét. Elegáns Armani öltönyben volt, a kezében igazi krokodilbõr aktatáskát tartott, és amikor megállt egy pillanatra, hogy körbejárassa a tekintetét, jelentõségteljesen megnézte az arany Rolex karóráját is. Az ivóban azonnal csend lett. Mindenki felhörpintette az italát és egymás sarkára hágva, kikotródtak. Hirtelen a fizetésrõl is elfeledkeztek. Volt egy beszállító is az üzlethelyiségben, de nem folytatta a portékája kirakását, gyorsan visszadobált mindent a ládájába és mély meghajlással a Maffiózó felé, a többiek után iramodott. A Maffiózó elégedett mosollyal konstatálta a fejleményeket. Mi a rossebb történik itt? jött ki a raktárból a tagbaszakadt tulajdonos. Hová lettek a vendégek? Nem láttad õket? fordult a Maffiózó felé. Jobbnak látták, ha most nem lábatlankodnak itt. Maga nem ismer fel? Hogyne ismernélek Luigi? És akkor mi van, hova petézzek le? Mi a fenét akarsz már megint itt? Na, na! emelte fel jelentõségteljesen a mutatóujját a Maffiózó. Lassan a testtel. Volna egy ajánlatom. Egy általunk ajánlott szállítótól kellene ezen túl beszereznie a felvágottakat. Kell a halálnak az ajánlatod Luigi. Kitûnõ felvágottakat gyártunk, a vevõk is szeretik, árban is jók vagyunk, mi a csudáért vegyem a ti vágóhídi hulladékotokat. Ejnye, ejnye! csóválta meg mosolyogva a fejét a Maffiózó. Hogy itt milyen csúnya dolgokat fognak találni az élelmiszerellenõrök. Rossz rágondolni is. Meg arra a büntetésre, amit ki fognak szabni. Na viszlát. Másnap tényleg megjelentek az ellenõrök és megtalálták a módját, hogy az üzlet egyhavi forgalmának megfelelõ bírságot szabjanak ki és egy hónapra a boltot is bezáratták. A nyitás utáni napon az elegáns Maffiózó ismét megjelent és védelmet ajánlott az üzletnek az ellenõrökkel szemben, meg azt, hogy az általuk megnevezett beszállítóktól szerezze be ezen túl az italokat. Miután a boltos megint kitessékelte az üzletbõl, másnap a fináncok jöttek ellenõrizni, bírságolni és megint lakat került az üzletre, egy hónapra. A következõ alkalommal az volt az ajánlat, hogy ha elfogadja a boltos az elegáns Maffiózó védelmét, segít növelni a forgalmat, ellenkezõ esetben eltanácsolja az üzlettõl a vevõket. A boltos már igen udvariasan társalgott az elegáns Maffiózóval, padrénak nevezte és meg is vendégelte, de még mindig nem kért a szolgáltatásából, legfeljebb azt ajánlotta, hogy árengedményt ad neki. Amikor aztán másnap reggeltõl két ruhásszekrény méretû marcona pofa beállt az ajtóba és minden távozó vevõt alaposan megpofoztak, és megígérték, hogy ezt egész évbe kitartóan megismétlik, a boltos beadta a derekát és elõnyös megállapodást kötött senor Luigival az elegáns maffiózóval. Senor Luiginak elõnyös megállapodást. Értik, ugye? Aki érti a lényeget január 1. Magyarország új alkotmányának életbe lépése. Január 2-án ebbõl az alkalomból ünnepi ceremónia és elõadás volt a Magyar Állami Operaházban. Ezzel párhuzamosan volt egy nagyobbacska haccacáré is az Operaház elõtt, az Andrássy úton. Az új alkotmányt ellenzõ különbözõ szervezetek és pártok tüntettek az új alaptörvény ellen. A számháborút kedvelõk a néhány ezertõl a százezres tömegig próbálták meghatározni a csujjogatók létszámát. Nem akarnék beállni a saccolgatók közé, de nem is nagyon van jelentõsége a tényleges számnak. Nem hiszem, hogy feltétlenül szignifikáns összefüggést kell keresni a tüntetõi és az összlakossági akarat között, pusztán a létszám alapján. Tíz-húszezer embert bármelyik magára valamit is adó politikai szervezet, megfelelõ szervezéssel, akármi mellett, vagy ellen össze tud gyûjteni. Ráadásul nem is nagyon vonható kétségbe, hogy az új Magyarország, az új jogrendszerrel, a rendre, a kiszámíthatóságra törekvésével kihúzta a szõnyeget azoknak a lába alól, akik (nem is kevesen) meg abból éltek, hogy bármit, hagyományos értékeink közül mellõzni, kigúnyolni, sértegetni, vagy akár üldözni is lehetett. Az új rendszer ezen értékek újrafogalmazásával és erõvel érvényesíteni szándékozó akaratával sokak orra alá tört borsot. Persze a tüntetõk célja mi más is a demokrácia, a jogbiztonság védelme volt. Megfogalmazták aggodalmukat, hogy még majd különbözni fogunk a többi európai demokráciától és akkor jajj, vajon mi lesz velünk. Vagy inkább velük? Még a végén bele fognak süllyedni a nacionalista, irredenta fertõbe, pedig nagy merészen, õk inkább kicsik akarnának maradni. Kifejezték rettegésüket hadd szörnyülködjön, újságolvasás közben, a szabad világ, borzongásra mindig kapható polgára, hogy ezek a Kárpát-medencei martalócok úgy megfasizálódtak, hogy csak na. Nem maradtak demokratának már csak õk ott az Andrássy úton, az Operaház elõtti vártán, mint annak idején Madrid határán, Franco ellen a nemzetközi brigádok. Annyi rettegés és félelem gyûlt össze a gaz diktátorral szemben, hogy szinte alig bírták szuflával az üvöltést, hogy Orbán takarodj! Meg azt is, hogy Gyertek ki! Hogy most a vendégekre, vagy az elõadómûvészekre, esetleg a politikusokra gondoltak-e, nem tisztázódott teljesen. Meg az sem, hogy amikor aztán a ceremónia végeztével mindenki kijött, meg voltak-e ezzel elégedve. A kijövõk valami miatt nem üvöltöttek vissza. Sem a vendégek, sem a mûvészek, sem pedig a vérszomjas diktátorok. Valószínûleg hazamentek és lefeküdtek aludni. Amit a legtöbb tüntetõ szintén megtett. Ebbõl a kellõen józan belátási készségükre lehet következtetni, mert télvíz idején az Andrássy út flaszterján éccakázni, meglehetõsen botor dolog lett volna. Azt soha senki nem tudja meg valószínûleg, hogy a sima felheccelésen kívül, az egyes emberek, vajon meg tudták volna-e határozni tételesen, miért is a nagy felhorgadásuk az új alaptörvény ellen. Volt azonban egy szónok. Az egyik hírügynökség történésznek határozta meg az illetõt, a nevét is leírta. Én is megteszem, mert megérdemli. Õ nem lacafacázott homályos demokrácia védõ halandzsával, kimondta a lényeget. Nevezett szónok, bizonyos Ripp Zoltán a következõket szólta az egybegyûltekhez: Nem elég azt mondani, hogy Orbán takarodj!. Nem elég Orbán bukása, a rendszernek is vesznie kell. No ez egyenes beszéd volt, történész úr. Akinek van hozzá füle, érti is. Ezt ön úgy fogalmazhatná meg még plasztikusabban, hogy antagonisztikus ellentét van önök és mi közöttünk. Régi jó marxista, leninista kifejezés, de pontosan fejezi ki a lényeget. Nem lehet kétségünk, mi vár ránk, ha szövetkeznek azokkal a hatalmas nemzetközi erõkkel, amelyek megfojtani készülnek bennünket. A történelmi bûnt persze nem önök fogják elkövetni, ha visszaszerzik a hatalmukat és a befolyásukat, aminek folyományaként újrakezdõdik a balliberális ámokfutás, hanem mi és a kormányunk, ha mindezt engedi. KOPOR TIHAMÉR

4 4 Születésnapi köszöntõ Atavaly december közepén az ünnepekre tekintettel történt leállás után, január második hetében több részvízgyûjtõ esetén a kivitelezõk bejelentették, hogy folytatják a csatornaépítési munkákat. Ez természetesen erõsen idõjárás függõ, tehát csak akkor folytathatják, amennyiben a technológiai utasítások nem zárják ki az adott idõjárási viszonyok közötti munkavégzést. A többi részvízgyûjtõ területén is ügyeletet tartanak az illetékes kivitelezõk. Tehát amennyiben a felbontott utakkal bármilyen gond adódik, akkor készen állnak a javításra. Így történt az év végén is, amikor is az ÉKFI útellenõrei rendszeresen felmérték a csatornafektetéssel érintett utcák állapotát és jelezték, hogy hol kell beavatkozni. Szintén folytatódhat a munka az érdi regionális szennyvíztisztítónál is, ahol év közepére az új teleprészt szeretnék üzembe helyezni. A csatornahálózat építési munkákkal a kivitelezõk várhatóan tavasszal kapcsolnak magasabb fokozatba. X. évfolyam 1. szám január 12. Folytatódnak a csatornaépítési munkák Érden Utcajavítás a Vereckei utcában Tóth Tamás alpolgármester köszöntötte az önkormányzat nevében a 90 éves Virág Jánost, aki a Hivatalnok utcai idõsek otthonában tölti mindennapjait A Képzõmûvészeti Kör felhívása Az érdi Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Képzõmûvészeti köre szeretettel hívja a képzõmûvészet iránt érdeklõdõket korhatár nélkül! Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen rajzolnának, festenének szakmai irányítással, mûvészeti iskolákba felvételiznének vagy egyszerûen kreatív kikapcsolódásra vágynak egy jó hangulatú körben. A foglalkozásokat csütörtökönként órai kezdettel, Lukácsi Andrea képgrafikus, vizuális nevelõtanár tartja. A képzõmûvészeti kör tehetséggondozó szerepet is betölt, a tagoknak kiállítási, bemutatkozási lehetõséget is szeretnénk adni. A tematikába - változatos témákban - egyedi grafikák (grafit, tus, kréta) és festés (vízfesték, tus, tinta) technikáinak gyakorlása mellett, kollázsok, illusztrációk készítése is szerepel. Jelentkezés személyesen az elsõ foglalkozáson: január 19-én, csütörtökön órakor a mûvelõdési központban, illetve folyamatosan a késõbbi csütörtöki alkalmakon. Kérjük, hogy a jelentkezõk szintfelmérés céljából az elsõ alkalommal hozzák el korábbi alkotásaikat, továbbá papírt, ceruzát és radírt. Bõvebb információ kérhetõ a vagy az e- mail címeken. Jó ütemben épül a kibõvített szennyvíztisztító CSIKUNG Ez az õsi, kínai egészségmegõrzõ, önfejlesztõ, stresszoldó mozgás-és légzéstechnika. fiataloknak, közép- és idõskorúaknak egyaránt gyakorolható, egészségi állapottól, allási nézettõl függetlenül. Helyszín: Érd Alsó u. 2. Városi Galéria Idõpont: Hétfõ estékent, óráig Érdeklõdés: Krisztián 06-20/ További információ: Kedves Érdi Polgárok! Várjuk Önöket az Összefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden csütörtökön 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete

5 X. évfolyam 1. szám január Az alpolgármester naplójából Az elsõ a stabilitás Készül Érd Város Önkormányzatának évi költségvetése. Nem célom itt a költségvetési tételek ismertetése, de még az sem, hogy az önkormányzat kötelezõ feladatait ismertessem. Ezeket minden érdeklõdõ elolvashatja az interneten. Vannak azonban olyan szempontjai a város rendelet alkotásának és a költségvetés készítésének, amelyek magyarázatra szorulhatnak. A 2012-es év a év jelentõs törvényi változásainak megfelelõen az át- és ujjászervezések éve lesz. Az átmeneti idõszakok mindenkor hordoznak ellentmondásokat, különféle egymástól eltérõ értelmezéseket, magyarázatokat, és a változások végrehajtói emberek, illetve emberekbõl álló szervezetek. Érd Megyei Jogú Város közgyûlése azon igyekszik, hogy stabilan, és mindenki számára érthetõen alkossa meg mindazokat az önkormányzati rendeleteket, amelyek feladatkörébe tartoznak. Elmondhatom, hogy a város gazdálkodásának átgondolása után a 2012-es évben nem tervezzük az adóterhek növelését. Azt azonban tervezzük, hogy az adók teljes összegének beszedését, és az elmaradt befizetések pótlását, a szigorúbb ellenõrzés és behajtás útján biztosítani kívánjuk. Érd Város Polgármesteri Hivatalának szakemberei a napokban vitára bocsátják az irányelvek, eddig megjelent törvények, és az állami költségvetés elõirányzatainak figyelembe vételével elkészített költségvetésünk tervezetét. Nem tekinthetünk el azonban attól, hogy az állami szintû a rendeletalkotások, vagy a határozathozatal idõpontjában nem ismert rendelkezések késõbb még befolyásolhatják a már elfogadott költségvetésünket. Általános problémája az önkormányzatoknak az is, hogy az elõírt feladatok körében biztosított vagy biztosítandó szolgáltatások teljes költségét áthárítják-e egységesen a város valamennyi adófizetõjére, vagy ha errõl nem születik döntés, akkor hogyan lehet megosztani a költségeket méltányosan és igazságosan. Az új önkormányzati törvény ( évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól) elõírja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó feladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat. A jelenleg ismert törvényi keretek alapján elmondhatjuk, hogy az önkormányzat költségvetésének bevételét növelõ tényezõként vesszük figyelembe a kötelezõ feladatok ellátására például a fenntartási költségek - biztosított, vagy jelentõs mértékben biztosított állami hozzájárulást. Kötelezõ feladatunk például az óvodák mûködtetése. Igen ám, de a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl 2014 szeptemberétõl kötelezõvé teszi 3 éves kortól az óvodai ellátást! Érd város számára ez azt jelenti, hogy több, mint kétezer új óvodai férõhelyet kell eddig az idõpontig létesíteni, és ezen beruházások költségvetési háttere ma még bizonytalan. Sok olyan elõírt feladata van az önkormányzatnak, amelyet teljesíteni kell, de az állami költségvetés nem, vagy csak kis részben járul hozzá a költségekhez. Ilyen feladat például a hulladékszállítás és hulladékgazdálkodás. Ezt a feladatot a város önkormányzata jelenleg egy vállalkozói szerzõdés keretében teljesíti úgy, hogy a szolgáltatás költségeihez a lakosság a szállított hulladék arányában hozzá járul. Az önként vállalható és vállalt feladatokra a bevételt a helyi adók, a közösség tulajdonában lévõ vagyon bérbeadásából származó bevételek, és egyes esetekben a polgárok által befizetett díjak biztosítják. Más a helyzet a fejlesztésekkel. A nagyarányú fejlesztések - amelyeket sem elhagyni, sem csökkenteni nem szabad átmeneti forrástöbbletet igényelnek. Egy beruházásra elnyert támogatás az esetek többségében utólagos elszámolással kerül a városhoz, azaz meg kell elõlegezni a beruházás árát, és a beruházás megvalósulása után lehet a kifizetésre az igényt benyújtani. Városunk legnagyobb fejlesztése a szennyvízcsatorna és tisztítómû. Az önrész biztosítását a város lakóinak hozzájárulása és a város költségvetése biztosította, de a városnak elõzetesen milliárdokkal kell hozzájárulni a kivitelezési munkákhoz mert a nyertes pályázat által biztosított összegeket csak az egyes beruházási fázisok teljesülését követõen lehet lehívni. Átmeneti forrástöbbletet kell biztosítani a szervezeti fejlesztések területén is, hiszen legtöbbször elõbb be kell fektetni, és csak utána térül meg a befektetés. Ilyen lehet például egy nagyarányú közszolgáltatási fejlesztés, amelynek keretében munkaerõ átcsoportosítással kisebb létszámmal teljesíthetõek egyes feladatok. Az elbocsátott alkalmazottaknak a végkielégítést ki kell fizetni, és a megtakarítás csak az elkövetkezõ idõben várható. Van egy másik költségnövelõ tényezõje is a fejlesztéseknek. A szolgáltatások színvonalának növekedése, valamint a szolgáltatással ellátott terület növekedése a fenntartási, üzemeltetési költség növekedésével is jár. Ebben az esetben is felvetõdik a kérdés, hogy melyek azok a fenntartási, üzemeltetési költségek, amelyek az egész város közösségre terhelhetõk, és melyek azok, amelyeket legalább részben az adott szolgáltatást igénybe vevõ polgárokra kell terhelni. Például önkormányzati feladatként elõírja a törvény ( évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól) a gépjármûvek parkolásának biztosítását. Az azonban egyértelmû, hogy a parkolók üzemeltetésével kapcsolatos minden költséget méltánytalan lenne Érd város valamennyi polgárának adójából fedezni. A méltányosság és igazságosság megköveteli, hogy az üzemeltetés költségeit legalább részben parkolási díjakból és/vagy a vállalkozások befizetéseibõl kell elõteremteni. Számtalan vélemény, érdek ütközik egy költségvetés megalkotása és elfogadtatása során. Tudjuk, a kevés még kevesebbé válhat, ha rosszul van beosztva. A bevételekhez Érd város lakói adóval, egyéni befizetésekkel, valamint a szolgáltatások díjaival járulnak hozzá. A bevételek korlátozottak, a lakosságot nem lehet méltánytalanul terhelni. Mi, Érd város önkormányzata azon munkálkodunk, hogy a kötelezõ feladatokat maradéktalanul teljesítsük, és a legfontosabbnak ítélt fejlesztéseket a támogatási lehetõségek optimális felhasználásával megvalósítsuk. Tudnunk kell azonban, hogy csak olyan beruházásokra kaphatunk támogatást, amelyeket a késõbbiekben is fenn tudunk tartani, az elõírtaknak megfelelõen tudjuk használni, és képesek vagyunk azokat üzemeltetni. Ehhez a költségek fedezetét a méltányos és igazságos teherviselés figyelembe vételével kötelességünk biztosítani. Bízunk benne, hogy a város érdekeinek messzemenõ figyelembe vételével, az adott lehetõségek maximális kihasználásával jó költségvetést tudunk készíteni. TÓTH TAMÁS Amikor ismét az évértékelõ írásához fogtam tudatosult bennem, hogy ismét eltelt egy év, és meg kellene ismertetnem a kedves olvasókkal, hogy mennyi minden is történt az egyesületünk életében. A teljesség igénye nélkül fogtam a cikk írásába, és már elõre is elnézést kérek, akik esetleg a helyhiány miatt kimaradnak a felsorolásból. A 2011-es évrõl elmondható, hogy egyesületünk egyre nagyobb népszerûségnek örvend Érden. Az év eleji 250 tagcsalád jelenleg 293 családra növekedett. Mi lehet ennek a népszerûségnek az oka? Egyre több nagycsalád keres meg minket, hogy a tagjaink közé szeretne lépni? Nem hiszem, hogy csak az adományok miatt mûködik ilyen jól az egyesület. Mit is nyújt a családoknak? Egy kis színt, életet varázsol, és megmutatja, hogy itt is élnek emberek, akik a szépre fogékonyak, és szeretnének egy élhetõbb, emberségesebb városban gyermekeiknek jó példát mutatva önkéntesen, szeretetben tevékenykedni, hogy megmutassák, hogy nem minden csak az anyagiakról szól. Jó önzetlenül, egy ilyen segítõkész, barátságos közösséghez tartozni, jó tudni, hogyha szükség van rá, számíthatunk egymásra ebben a rohanó világban! Az év eleje a hagyományteremtõ szándékkal rendezett családi farsanggal kezdõdött, amely a Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani mottó jegyében lett meghirdetve. Itt a családok apraja-nagyja élvezettel játszott el a gondolattal, hogy mi lenne, ha egy álarc mögé bújva mások lennénk? A rendezvény jól sikerült, amelyet a 2012-es évben is szeretnénk megrendezni. A hagyománynak mondható tavaszi-, õszi Érd-Körbén való segédkezésünk is, a frissítõ-, zsíros kenyér osztásunk, a kicsik aszfaltrajzoltatása, ügyességi feladatainak lebonyolítása, és a jól megérdemelt tekerés után a bográcsozás raktárunknál, a Kutyavári utcában. A kerékpározás népszerûsítéshez említhetõ még az Érd felsõ vasútpénztár elõtti tér GyereKerekezz programja, amely minden hónapban várja az ügyeskedni szeretõ kicsiket, ahol fabiciklikkel tanulhatnak meg a gyerkõcök kerekezni. Itt jó idõ esetén a picik már idõben megtanulhatják, hogy ha egy élhetõbb, környezetbarát városban szeretnének élni, akkor jó, ha idõben elsajátítják a biztonságos kerékpározás alapjait, amely nem csak a légszennyezés csökkentése miatt érdemleges, hanem az egészségmegõrzésében is fontos, hogy eleget mozogjanak. Persze nem a 2 éves gyerkõc fogja rábeszélni a szüleit, hogy tekerjen, de érdemes már az elején abba az irányba terelni a nevelését, hogy ez egy jó, és nem utolsósorban olcsóbb közlekedési eszköz, mint a gépkocsi, és szülõként jó példával elõttük járni, és nem kínosnak tartani, ha az kerékpárra pattan. Tavasszal és õsszel ismét megrendezésre került a Családi táncház a TÉKÁ-val. A zenekar Ága-Boga 2011 Kelet-Európa magyar anyanyelvû részének falusi muzsikáját játszva zsibongó falusi hangulatot varázsolt a táncterembe. Mindkét rendezvényrõl elmondható, hogy egyre nagyobb sikere van városunkban, és, hogy igenis van igény az ilyen jellegû táncházakra. Márciusban A család az elsõ címmel rendeztek Európa szerte mini-konferencia sorozatot, amely rendezésében egyesületünk is tevékenyen részt vett. A konferencia fontossága hogy a társadalom ismerje el a család felelõsségét a gyermekek védelmében és nevelésében, és biztosítsa a családnak azt a jogot, hogy hátrányok nélkül vállalhassanak gyermekeket. A rendezvény fontos üzenete, hogy a családok munkaerõt, adófizetõket nevelnek, akik késõbb fenntartják a gazdaság mûködését, a szociális rendszert, és biztosítják az idõsek nyugdíját. A családtámogatás tehát olyan befektetés, amely mind a társadalom, mind a gazdaság számára alapvetõ érdek. Egyesületünk csatlakozott a május 21-ére meghirdetett TEszedd Önkéntesen a tiszta Magyarországért országos programsorozathoz. Tagjaink soraiból jelentkezõk a lakóhelyükhöz közeli helyszíneken kapcsolódtak be a szemétszedésbe, ahol a városvezetés részérõl kihelyezett konténerekben gyûlt össze a sok illegálisan lerakott hulladék. Marad még a legközelebbi alkalomra is, de a sok éves, már a tájba belenõtt hulladékot nem lehet olyan könnyen megszüntetni. A gyereknap Földrajzi múzeumkerti programja is már hagyománynak mondható, amikor is az önkormányzat, a város civilszervezeteinek jó részével karöltve a gyerekeknek kedveskedik programokkal, kézmûveskedéssel, ajándékokkal, hiszen róluk szól ez a nap! Pályázat során nyert Élelmiszer Bankos adományaink is itt lettek kiosztva, a résztvevõ gyermekek nagy örömére. Idén sikerült megismertetni a Csodák Palotája utazó kiállítását, és játékosan bemutatni a fizika törvényszerûségeit, amelyek nem csak a gyerekek körében, hanem az õket elkísérõ felnõttek körében is nagy népszerûségnek örvendtek. Érdemes volt õket meghívni! Aztán lassan eljött a nyár, és egy napközis tábor ötlete merült fel sokunkban. Miért is ne lehetne kihasználni a raktár adta lehetõséget, hogy ott egy tábort szervezzünk, kézmûveskedéssel, egészséges életmódra neveléssel tarkított programokkal. Aki élt a lehetõséggel három hétre meg tudta oldani, hogy a gyermeke tartalmas programokkal töltse a szünidõt. még a kreatívkodásnál maradva, sikerült megszerveznünk egy Jobb agyféltekés rajzolás képzést A képzésrõl elõzetesen már sok jót olvashattunk, fantasztikusan jól sikerült képeket nézegettünk a NET-en. A tanfolyamra kisebb nagyobb vágyakkal érkeztek a rajzolni vágyók, ki ne szeretne jól és kifejezõen rajzolni! A jó kedvû csapat hamarosan átadta magát az alkotás örömének, amelynek mûveibõl a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban még kiállítás is nyílt. Valahol egyszer hallottam, hogy milyen keveset is rajzolunk, pedig erre is szükségünk van személyiségünk fejlesztéséhez, és nemcsak gyerekkorban. Aki itt járt biztos, hogy él ezzel a kifejezõeszközzel, és bátran ceruzát ragad! Az Önkéntesség határok nélkül címû uniós ifjúsági pályázathoz csatlakozva az önkéntesség éve jegyében lengyelországi testvérvárosunk, Lubaczow meghívására egy 3 országban megrendezett programsorozatban vehettek részt fiataljaink. Azok a éves fiatalok, akik ezen részt vettek megtanulhatták, hogy hogyan váljanak önkéntesekké, bepillantást nyerhettek egymás kultúrájába, történelmébe, gasztronómiájába. Játékos formában képet kaphattak arról, hogy mi is az önkéntesség, ezen belül mi az európai önkéntesség ismérve, milyen partner szervezetei vannak, és végül, de nem utolsósorban mi kell egy jó projekt elkészítéséhez. Egy újabb lengyel przemyls-i beadvány keretében a fiatalok együtt élvezhették a lengyel konyha remekeit, majd ezen pályázat lezajlása után, novemberben sikerült a lubaczowi testvérvárosiaknak fogadni bennünket. Mivel a szervezésben szervesen kivettem a részem, úgy gondolom, hogy jól sikerült a testvérvárosi kapcsolatok ápolása, egymás kultúrájának megismerése, a gyerekeknek tartalmas programot szervezni, egy kicsit Lengyelországot is megismerni. A decemberi karácsonyi ünnepségünk egy kis évértékelõ rendezvény is volt, ahol a fellépõ mûvészek mellett akik a gyermekeink voltak - a polgármester úr köszöntõje után az újszülötteket, és az egyesület munkájában kiemelkedõen segítõket jutalmaztuk. A mûsor végén egy szeretet asztal várta a résztvevõket, amely az anyukák, nagymamák finomságaiból állt, így kívánva egymásnak áldott karácsonyt, és békés, boldog, új esztendõt! Itt szeretnénk megköszönni a sok-sok önkéntes tagunk mellett az alábbiak segítségét: Érd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Élelmiszerbank Egyesület, Érdi Lap, Érdi Újság, IKEA, Magyar Földrajzi Múzeum, Szepes Gyula Mûvelõdési Központ, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Volánbusz, TÉKA Együttes, Tekergõ Egyesület, Soós Pék Kft., Természetház, Civil Partner Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Kft., EUSAN Informatikai és Tanácsadó Kft., Osys Kft, Érdligeti Általános Iskola, LH Soft Kft, TESCO Zrt, Sziget-Com Zrt. Mivel szervezetünk közhasznú, és lassan az évvége közeledtével az adóbevallások ideje is eljön, aki elhivatottságot érez, hogy segítse egyesületünket, az a szja bevallásában az 1%-ának felajánlását(val) a adószámra való hivatkozással teheti meg. Sebõk Jusztina ISÉPYNÉ BADICS GYÖNGYI Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete elnök

6 6 X. évfolyam 1. szám január 12. Németh Juci és Hártó Szilvia I. rész Lapunk bevezetõ számában interjút közlünk Németh Juci (Nemjuci) és Hártó Szilvia (Bijou) énekes-mûvésznõvel, akik mind múltjukban mind jelenükben egyaránt ezer szállal kötõdnek a hazai zenei élethez. Most aztán bemutatkozunk Ülök a világ nem hivatalosan legjobb töltött káposztája felett, és azon igyekszem, hogy valami megfelelõen frappáns bemutatkozó szöveget ácsoljak a hetek óta tartó éjszakás mûszak dömping által meghagyott gondolatszilánkokból. A hónapok óta tartó sötétség alatt egy évek óta a napvilágra kerülés gondjával küzdõ igény végleg beért: fényt szeretnénk - de legalábbis meghúzni egy újabb, a szellemi élet csataterét végigszántó Terminátor-vonalat. Ez az elsõ ásónyom. Az ÍRÓKÉZ ebben az elõreláthatóan nagy és verítékes vállalkozásban résztvevõ munkások mûhelye. Bár a szerszámaink nem ugyanazok, a szellemi terep, melyet a jövõben formálisan is igyekszünk legalább a saját örömünkre megmûvelni, sajnos külsõre nem sokban különbözik a lebombázott Drezda szomorú törmelékvárosától. Elhordani a sittet, újraépíteni a megmentésre érdemes óvóhelyeket, a közönséget a biztonságos, de izgalmas kultúra folyosói felé irányítani; írásjelekbõl emelt légifolyosón keresztül táplálni azokat, akik szeretnék, akiknek szükségük van rá - ezt tekintjük feladatunknak; nem csak Érden és környékén. Még bõven fiatalnak tekinthetõ, neveltetésünkbõl adódóan gondolkodóvá érett dolgozó emberként szeretnénk megteremteni egy szellemi menhelyet, nem csak magunknak, de minden hozzánk hasonlóan az elõremutató, valamilyen formában értéket képviselõ mûvészi produktumot keresõ és azt értékelõ érdeklõdõnek. A fejlesztés alatt álló, hamarosan üzemképes online 'játszóterünkre' várjuk mindazokat, akiket érdekelnek a túlsúlyban hazai, talán még a nemzetközi zenei élet eseményei, akik szívesen kirándulnának az alternativitás megyéjén, szeretnék megtudni, hová érdemes kimozdulni a hétvégén a társasággal, hová kell kapcsolni a tévén a fõmûsorsávban, vagy melyik könyvet érdemes kézbe venni, ha rossz idõ van. Tehát várunk mindenkit! Szkafandereket bebakolni, öveket becsatolni! AZ ÍRÓKÉZEK (FOKI PÉTER & TATÁR PÉTER) Koncertmustra Jelen rovat állandó tagja lesz újságunknak, ahol az olvasó röviden-tömören értesülhet a hazai könnyûzenei élet, és más finomságok fellépéseinek pontos helyszínérõl és idõpontjáról (információnk tudatában szeretnénk megosztani a belépés árát is). Kiterjedésében országos felületet fog lefedni, mivel a környék befogadóképességét igen szerénynek ítéljük meg a mai állás szerint. Célunk viszont továbbá, hogy a helyi, feltörekvõ zenekarokat felkutatva egy szoros kapcsolati hálót kiépítve bemutassuk helyzetüket és fellépési lehetõségeiket. Jöjjön rögtön miss Január! Amber Smith és Ez Basic január :00-0:00 Kecskemét Technika Kávézó (Teka) Jegyár: 800,-Ft Belga január :30-22:30 Budapest Gozsdu Manó Klub Jegyár: 1200,-Ft Colorstar, Indigó utca és Hiperkarma január :30-1:30 Budapest Gödör Klub XIII. Világveleje Fesztivál Jegyár: elõvételben 1800,-Ft, aznap 2200,-Ft Vad Fruttik és HS január :00 Gyõr Bridge Jegyár: elõvételben 1700,-Ft, helyszínen 2000,-Ft január :00 Székesfehérvár FEZEN klub Jegyár: elõvételben 1700,-Ft, a helyszínen 2000,-Ft Kodály Method indító buli Zagar, Akkezdet Phiai, Volkova Sisters Elefánt és még sokan mások (meglepetés zenekarok, performanceok) január :00-5:00 Budapest Merlin Színház Jegyár: 1200,-Ft (csak a helyszínen) Breaking News! Szeretnénk felhívni azoknak a fiataloknak a figyelmét, akik értenek valamicskét is a weblapszerkesztéshez, fényképezõgéphez, kamerához, szeretnek új dolgokon ötletelni, és azokat tán még le is jegyzetelik, hogy az idei évvel beindítani kívánt kultúrmagazinunk szerkesztéséhez keresünk tehetséges ifijoncokat. Ha érdekel a dolog, az alábbi címen többet is megtudhatsz: Németh Jucit az Anima Sound System énekeseként ismerhettük meg, jelenleg a Budapest Bár nevû klasszikus éttermi formáció tagja. A Budapest Bár mindig a cigányzenei hagyományokat állítja középpontba, de csavar rajtuk egyet-kettõt, a mai korhoz igazítja valamilyen formában, és igyekszik ma is élvezhetõ, sajátos mûfajt teremteni. A Nemjuci hangjaként Faragó Tomi, Matyiõ és Vasaló társaságában pedig a rock n roll vonalat próbálja meg valljuk meg kitûnõ minõségben áramoltatni a nagyvilág figyelme felé. Emellett számos kulturális tv-mûsort vezetett már le a közszolgálati csatornán, egyszóval jelenlétével Magyarország egyik elsõ számú zenei dívája, ha lehet ilyet állítani Róla. A Bijou 2003-ban, Párizsban alakult. A zenekar azt a minimál hangzást, lassú tempójú, nyugodtabb életérzést képviseli, amellyel mostanáig keveset találkozhattunk a hazai zenei életben. A letisztult, akusztikus zenei alapokon és a lassú tempón jól érvényesül a finom, játékos énekdallam, valamint a könnyed, álmodozó, magyar szövegek. Talán úgy lehetne legjobban jellemezni a Bijou zenéjét, hogy bárhol, bármikor és bárki hallgathatja, és mindenki örül neki, ha ezt kapja ajándékba. Szilvia talán visszafogottabb jelenség, mint kolleganõje, viszont a zenéhez fûzõdõ eleganciájával cseppet sem marad le Tõle. Érzéki, nõies, igazi nagybetûs nagyvárosi NÕ, sõt MÛVÉSZNÕ! Mi a véleményed a zenének a kultúrában elfoglalt helyérõl? Mennyire fontos szerepet tölt be egy ország kulturális életben? Németh Juci: A zene a mûvészeti ágak közül talán a legnépszerûbb. Elképesztõen Ahazai popipar legújabb mágnásainak bemutatásának legfrissebb apropója a CKM mellékleteként karácsonyra megjelent Valahol messze EP, és az egyébként fantasztikus címadó dal vadiúj klipje is lehetne, de ilyesmire kérem nincs is szükség, ti. mi a zsenialitást ünnepeljük permanens. Abból pedig van itt bõven. Noha az eddigi elsõ, és legjobb S&P nagylemez, az egyszerûen csak zseniálisnak nevezhetõ UA-MUA az Úr esztendejének tökelsõ albumaként már tavaly jan. 1-én megjelent, ez még önmagában nem rázta meg a bolygó lakosságát. A pornósztárnak való bandatagok tengeralattjárója ugyanis még csak kisebb rajtaütéseket hajtott végre, csiszolódott a gyémánt, de a szerencsés bulihuligánok már 2008-óta felfedezhették, hogy mit is jelent náluk periszkópmagasságba kerülni. Azt, hogy a míveltebb közönség körében beinduló õrület komolyan rákapcsolt, vitán felül a Kautzky Armand fémjelezte üdvözlõ videónak köszönhetõ, melybõl most már tényleg megtudhatjuk, hogy melyik a világ legmenõbb zenekara, és hogy mire is lehet számítani az elkövetkezendõkben a színpadi show fogalmának világszintû újragondolása következtében fellépõ neoart hullám förgetegében. A felháborítóan alacsony alig feletti megtekintéssel bíró thrillert világra szabadító Norris Pekt - magyarhangja a multifunkciós Kubányi Bálint - zseniális alapkoncepciója egyébként az Argo 2 promójában is visszaköszön. A mûvészettörténeti dátum ( ) után néhány homemade youtube-os mozgókép vezette fel az igazi nagy durranást. A Tanga címû látvány és audiorgia hatása azonnali és elementáris volt. A fõszereplõ hölgyet például egészen Benkõ Dániel lábai elé repítette. A klipért (melynek egy komment szerint csupán annyi hibája van, hogy nehéz rá maszturbálni) felelõs Merényi Dávid ettõl függetlenül rendes mûvészemberként dolgozott a magyar zenei élet (második) legtehetségesebbjeivel; Péterfy Bori, a változatos az a skála, amin a világ zenéi mozognak. Mivel tulajdonképpen mindenfélét kínál, mindenki megtalálhatja a magának valót. A zene sok helyen nekünk szól. Állandóan kíváncsian várva a véleményünkre. Nem tudjuk a zenét elkerülni. Szól a munkahelyen, a rádiókban, szórakozóhelyeken, és megannyi megjelenési formája van még. Bárhol vagyunk, a zenehallgatás szinte elkerülhetetlen. Egy országot, tájegységet, földrészt nemcsak helyrajzilag, de a kultúrájáról is be tudunk azonosítani. És ha a kultúráját elkezdjük figyelni, az elsõk között ott van a zene, ami által bepillantást nyerhetünk az ottani emberek életébe. Hártó Szilvia: Fõleg személyes szinten érzem fontosnak a zenét. Nevezhetjük kultúrának, de azt tartom, hogy az a lényeg hogy neked vagy nekem mennyire játszik szerepet az életünkben. Hisz van, aki élni sem tud zene nélkül, van akinek pedig eszébe sem jut hogy otthon berakjon valami muzsikát, maximum egy kis ex Danubius rádió...ha egy országot, egy nemzetet akarok megismerni, a temperamentumukról, a világlátásukról sokat elárulhat a zene, de fõleg a népzene. Ma, ha meghallgatsz egy mai muzsikát, nem fogod felismerni, hogy svéd-e vagy bolgár, maximum ha népzenei elemekre épül. Még a nyelv alapján sem, hiszen a legtöbb zenekar angolul énekel az egész világon. A stílusok keverednek, és minden országban játszanak már reggae-t, jazzt, stb... Úgyhogy szerintem a zene inkább eltünteti a korlátokat a nemzetek közt, és nem egy-egy adott kultúrát jellemez. Mivel szerencsére azt látom, hogy a legtöbb embernek lételeme a zene, igénylik az igényes muzsikát, azt gondolom, hogy a kultúrának alappillére kell, hogy legyen a zene... Az ország vezetõségének pedig kutya kötelessége, hogy ehhez minden támogatást megadjon. Szerinted hol és mikor kell elkezdeni a zenetanulást? N.J.: A zene, ha mindig jelen van intenzíven egész életünkben, kezdve a magzati kortól gyerekkoron át öregkorig, egy olyan plusz-nevelõ és életre mutató hatással bír, ami szinte észrevétlenül terelget az érzelmek, az élet ösvényein. De persze, ahány zene, annyifajta érzés, hatás, így beletartoznak a manipuláló zenék is, amik magukkal vonzanak egy kultúrkört, egy életérzést, nem ritkán akár negatív gondolatokat, de reményeink szerint ez a ritkábban elõforduló. H.Sz.: Persze az a legideálisabb, ha a szülõk tudatos zenehallgatók (nem tudatos zenehallgatásnak érzem a volt Danubius, Juventus, stb. rádiók hallgatását) így a gyerek zene-közelben nõ fel. Jó ha elkezd valamilyen hangszeren játszani (akár 7-8 évesen), szerintem leginkább a gitár és a zongora adják a legtágabb lehetõségeket a jövõre nézve. De én sem azért lettem zeneimádó és zenecsináló, mert 5 évig furulyáztam. Jó hallással, tehetséggel születni kell, ez isteni adomány, szerintem nem tanulható. Folyt. köv. Tatár Péter Soerii & Poolek a csúcstámadók Kiscsillag, a Vad Fruttik, de a Supernem is neki köszönhetik legjobb videóikat. A hirtelen megugró népszerûség folyományaként kimondhatatlan aurájú, verítékben és extázisban úszó buliorkánok csaptak le az ország különféle pontjain, amihez hasonlót ténylegesen nem látott még a világ. Eszméletvesztésig fokozódó õrjöngés, tudatmódosulással járó nemistudommicsoda. Emberteremtés. A tényleg nehezen felfogható abszolút hangulat ünnepnek is méltán nevezhetõ Pannónia Fesztiválon celebrált esemény után egy ott és akkor a keresztségen frissen átesett, negyvenhez közelítõ pénzügyi szakember például kijelentette, hogy mostantól õ egy új ember, és közölte a feleségével, hogy bizony mostantól a szexben is változások fognak következni. Innen is drukkolunk Nekik! Amikor a jobb nudibárokban elkezdték sutyorogni, hogy a méltán nagyon menõ és imádnivaló és önálló intézményként mûködõ nagyágyú, Péterfy Bori beszáll Soeriiék bulibuszába, már lehetet érezni, hogy nincs mese, és elõbb-utóbb kiderül itten, hogy ezek a jelmezes nagymenõk tényleg valakik kell legyenek, ha már a Bori is természetesen ebbõl az együttmûködésbõl lett a Kárpát-medence új partyhimnusza, a valóban Maximális extázis. Akik tehát, abban a hitben ringatták itt magukat, hogy mindössze néhány ismeretlen arc próbálja bemajomkodni magát a köztudatba, alaposan mellényúltak. A feszülõs jelmezek alatt ugyanis a leginkább a Heaven Street Seven billentyûseként ismert zseniális Takács Zoltán Jappán és A Kutya Vacsorájában meg a Bootsie Quartetben ténykedõ Kovács Geri Gerrison tanár úr ûzik ki magukból a gonoszt. Kettejük gravitációs terének aztán már gyerekjáték volt, hogy bolygó körüli pályára állítsák a korábban az Anima Sound Systemmel, a Zagarral, és Kispállal is kollaboráló, manapság a Nemjuciban fényesen ragyogó Németh Jucit, a Supernem és egyben a hazai rock ikonját, Papp Szabit, és a szintén HS7-es, csillagszemû Szûcs Krisztiánt. - Ettõl a névsortól aztán nem is csoda, hogy aranylemezzé tették az UA-MUA-t. Ahogy a Soerii&Poolek ebédlõjének falát lassan beterítik a hazai zeneipar legnagyobbjainak trófeái, úgy lesz a Napnál is világosabb, hogy az egymásra izgulás, az egymás agyára (és egyéb másodlagos, harmadlagos nemi szerveire való) való ráfeszülés az igazi mozgatórugója annak, hogy ez a kommandó képes megteremteni valami olyat, ami végsõ soron a zenei élet L art pour l art Társulatává teszi ezt a cirkuszt. Látszólag elmebeteg, látszólag bunkó, de valójában mégis sokdimenziós zsenik által létrehozott, az intelligencia marhulásának nyelvén beszélõ, a nagy mûvészetre gyakran jellemzõ sznobizmussal szakító önkifejezési forma. Testben és lélekben kérem vetkõzzünk meztelenre a színpadon és a színpad elõtt! Nézzünk egymás farkasszemébe, fogjuk meg a mellettünk álló kezét, csodáljuk meg õt, és együtt lépjünk át a Mekongon túli ajtón, ahol már egyre többen merik kimondani: Szeretlek. A cikk teljes terjedelemben a oldalon érhetõ el. FOKI PÉTER

7 X. évfolyam 1. szám január Épített örökségünk 10. A Magyar Földrajzi Múzeum kúria épülete ABudai út 4. számú épület Érd egyetlen megmaradt jelentõs mûemlék értékû kúriája. Herceg Batthyány Fülöp birtokos utasítására 1840-ben az akkori mezõváros szélére esõ országúton fogadó céljából építették. (Addig csak kisebb fogadók pl. a tárnoki határban lévõ Fekete Sas fogadó, a nagytétényi határban álló Csillagcsárda vagy a településen belüli néhány kisebb fogadó nyújtottak szálláslehetõséget az utasoknak.) A Pelikán fogadó név a Batthyány család címerállatára emlékeztet. (Ezen a madár fiókáit saját vérével élesztgeti, táplálja.) Az épületet klasszicista, de provinciális jellege alapján feltehetõen Hild József vagy Pollack Mihály valamelyik tanítványa tervezhette. A kúria legszebb része az udvar felõli középsõ timpanonos és négy sima, dór jellegû oszloppal, kerékvetõkkel rendelkezõ porticusz, ahol a hintókból, kocsikból az utasok esõben is száraz lábbal mehettek be az épületbe. A timpanonban valaha a Batthyány címer lehetett, ma pedig a város címere található. Ennek jelképei a kereszt által ledöfött sárkány (viszontagságos múltunk és gyõzelmünk a pogányság felett) a Dunát jelképezõ alsó mezõben, a felsõ mezõ dús lombú fája (erdõk), valamint a három fõ birtokos családot (Sárkány, Illésházy, Batthyány) jelképezõ háromágú korona. Az utca felõli fronton is szép klasszicista stílusjegyek ismerhetõk fel. Ilyenek a bejárati ajtó feletti félköríves lunetta s a felette lévõ timpanon, a sarokrizalitok lunettás hármasablakai, a falpillérek. Az itteni timpanonban 1942-tõl 1949-ig Fejér megye címere volt, mivel Érd ig ehhez a megyéhez tartozott. (A címer azt ábrázolja, hogy Szent István felajánlja az országot a szent korona képében Szûz Máriának) A timpanonban ezt követõen az 1956-os forradalom és szabadságharcig vörös csillag volt, amit a forradalmárok - mint idegen jelképet - eltávolítottak. A 2000 évi rekonstrukciókor került ide a harmadik magyar köztársaság címere, mivel az épületben országos gyûjtõkörû múzeum található. Wajthay Ferenc 1846-ból származó, Szelestey Nagy László által az Országos Széchenyi Könyvtárban megtalált és elsõként publikált, múzeumunkban is meglévõ német nyelvû alaprajza alapján a fogadó funkció építészetileg is jól bizonyítható. Megfigyelhetõ a fogadós lakása, konyha, extraszobák, biliárd szobák, táncterem (késõbbi házasságkötõ terem, majd a múzeum elõadóterme), jégverem, több kút stb. A fõépülethez tartozott az udvar közepén a mára ismét helyreállított nyitott kocsiszín és a két oldalszárny istállóként illetve béres lakásként szolgáló épületei. Az udvart sóskúti kõbõl épült fal zárta körbe. Az épületnek számos birtokosa és fordulatos funkcióváltásai voltak ben Perczel Mór, majd a helyére bevonuló osztrák császári tábornok, Ottinger Ferenc fõhadiszállása volt tól Sina György görög származású bankár, majd fia, Sina Simon birtokolta. Feltehetõen ekkortól a fogadó már tiszttartói lakásként szolgált. Lits Gusztáv tiszttartó 1871-ben a kúriában fogadta a báró Eötvös József ercsi temetésére tartó gyászmenet tagjait, akik között ott volt Andrássy Gyula miniszterelnök és a dr. Pauler Gyula leendõ kultuszminiszter is. Sina 1876-ban be- következett halála után Anasztázia lánya házassága révén került a kúria Wimpffen Viktor gróf, majd fia, Simon kezébe. Ebbõl az idõbõl Bónis Béla tiszttartó neve ismert. Utolsó magántulajdonosától, Károlyi Imre gróftól került a kúria 1926-ban vásárlás révén a község tulajdonába. Ekkor a Szent István polgári fiúiskola négy tantermét és irodáit, igazgatói lakását rendezték be egyik szárnyában. (A táncterem is két osztályteremre lett bontva ekkor.) A másik szárnyban a csendõrség kapott helyet ben költözött fel Ófaluból a községháza s ekkor az iskolát kiköltöztették a befalazott kocsiszínbe, az igazgató számára pedig egy kis ház épült a kert végében. (Ezt a évi mûemlék rekonstrukció során az épületek stílusegysége érdekében lebontották.) A községháza illetve tanács hivatali helyiségei kiköltözése után 1983-tól fokozatosan a Magyar Földrajzi Múzeum vette használatba a kúria épületet. Nagyobb rekonstrukciót ben végeztek az épületegyüttesen, amikor a nyitott kocsiszínt is helyreállították ben a városközponti uniós pályázat révén padlásterét is használható állapotba hozták. Ezt a múzeum elõadóterem, múzeumpedagógiai foglalkoztatók és idõszaki kiállító terem céljaira használja, de ide került fel az Érd geológiáját, természeti képét, az érdi õsembert bemutató állandó kiállítótér is. A Felsõ utcai istállókban idõvel üzletek rendezkedtek be. Az Alsó utcai szárny egykori boltíves istállóját pedig a 19. század végétõl polgári lakásokká alakították át. Utoljára Gesztelyi László állatorvos, költõ és a Mihályffy asztalos dinasztia lakta ben a városi tulajdonba került épület a Városi Képtár céljára került átalakításra. A kertben a nagy magyar utazókat bemutató országosan egyedülálló szoborpanteon a múzeum fennállása óta évrõl-évre gyarapodva alakult ki. (Errõl külön írunk.) Karácsonyi halászléosztás KOVÁCS SÁNDOR Az érdi horgászegyesület az idén is halászléval kedveskedett az érdieknek. A halat az önkormányzat adta, a kenyeret hozzá a Soós pékség, a bejglit a Pataki cukrászda, a forralt bort a Hudák pince biztosította, a zenét szokás szerint Szigeti Eszter szolgáltatta Téli séta Érden Nem szállingózik hópehely, a fák ágai kopaszak, egyszer-kétszer haragos, viharos szél szabadította meg a száraz levelektõl a fákat. Mivel éppen Büki Attila költõ, író, festõmûvész háza elõtt ballagok, nemcsak gondolom, ha nem meg is teszem, hogy becsengetek, ha van ideje pár szóra, elbeszélgetünk errõl-arról. Széles mosollyal fogad, kezet rázunk, s már hangjáról hallom amint megszólal, hogy nincs jól. Valóban beteg, de nem az az ember, aki csak úgy ágynak esik el is tereli a szót errõl és nagy örömmel mutatja Érdi Tárlat, 2011 címû könyvet, nagyszerûen megtervezte, szerkesztette Kéri Mihály, mondja, s közben átnyújtja. Belelapozom én is, és boldog vagyok, akárcsak akkor, mikor Fazekas József zerindi tanárom kezembe nyomta a Zerindi Képtár címû kiadványt. Beszélgetünk, majd lelkes arcára nézek, s látom a szemeiben a betegség lázát. Rövidre fogva búcsúzom. Amint lépdelek az érdi utcán, Büki Attila Versmozaik címû kötetébõl a következõ sorok zakatolnak fülembe: Mindig az igazságot kerested/nyitogattad Bibliádat/támasztottad homlokod/szelek falának/ Csengõ pénzed sosem volt/zsebed se a nadrágon/mondd meddig gyalogolnak/veled a vasúti töltés mellett/a párhuzamokat sínekbe rejtõ/konstruktivista álmok/. S lám csak, jól elkószáltam, az álmok megvalósítója, Domonkos Béla szobrászmûvész háza elõtt állok. Nem gondolkodom, csak nyomom a csengõt, az szól, jön a kutyus, rohan, aztán a szerény házigazda is feltûnik, az igazi nagy szobrász Domonkos Béla. Nyitja az utcaajtót, a mûterembe megyünk, mintha érezné, hogy feltöltõdni jöttem, ott lenni az igazi nagyok között. Petõfi Sándor, Arany János, és az éppen aktuális kedvencre mutat a mester, a lovon ülõ Attilára, amint éppen nyilat lõ ki. Megérintem a bronz szobrot, s az a lüktetõ energia, amit ábrázol, szinte átsüt az alkotáson. Aztán tekintetem egy másik szoborra vetül, s mielõtt kérdeznék, már mondja is: Az még nincs teljesen kész Szent István felajánlja a koronát Szûz Máriának. Aztán mutat még két teljesen új munkát és csendesen, de olyan õszinte szeretettel közli velem: Alig várom,hogy bronzba öntsem õket, mert úgy az igazi, majd akkor lesz kész. Egészségi állapotáról érdeklõdöm, legyint, s röviden közli: Megvagyok. Csak azon töröm a fejem éppen... és itt a jövõbeni munkájáról beszélgetünk. Mi az, amit úgy nagyon szeretne? kérdem tõle. Megrendelõket. Mosolyogva mondja: Ha hiszed, ha nem, olyan jó ízletes, még majdnem meleg ropogós is, meg a szájban szinte elolvadó igazi magyaros házi töpörtyût, aztán a csülök a mellé is szívesen leülök. S a finom borocska? Teába jöhet, lehet kinevetsz, de én már csak így szeretem, tudom az orvosok is mondják, napi két deci jó bor tiszta egészség, de én csak a teával kortyolgatom. Búcsúzom, s nem szorítom, inkább két kezembe ölelem a mester kezeit, az õ csodálatos kezeit, amivel annyi, de annyi szobrot alkotott, és még alkot mindnyájunk nagy örömére. Vállon lapogatjuk egymást, a kutyus is körbe ugrál és tovább indulok. A zerindi ezermester, Kátai Lajos jut eszembe, a lelkesedése, az igazság és a szép iránti igénye. Már sötétedik, így aztán nem csöngetek be, csak megállok, és az utcáról csodálom a Czabai kertet. Ha valaki nem ismerné, õ is az érdi lelkes emberek csapatába tartozik, szívvel-lélekkel teszi a dolgát. Bandukolok az érdi estében, eszembe villan a reggel, amikor is Somfai István tanár úrral találkoztam, bár nem tanított, mivel nem jártam a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba, de nekem õ a tanár úr, eszembe juttatja zerindi tanáraimat, Csanádi Jánost, Fazekas Józsefet, Csáky Apollóniát, valamint az aradi Ficzay Dénes tanár urat. Végül haza érek szeretteimhez, hó nem pilinkél az érdi decemberi éjszakában, csak a csillagok hunyorognak s a Hold palásttal öleli körbe magát, látom, hogy csípi a hideg az orrát, én pedig érzem is, amint a meleg szobába lépek. FEKETEGYARMATI SÁNDOR Mindenki karácsonya A Létesítményüzemeltetési Kft. és az ÉTV-Érd nõi kézilabdásai karácsonyi adománygyûjtést és ajándékozást szerveztek. Az összegyûlt ajándékokat december 23-án osztották ki a rászorulóknak

8 8 X. évfolyam 1. szám január 12. DUNA AUTÓHÁZ ÉRD Dunarent Kft. DUNA AUTÓHÁZ Skoda Márkakereskedés és Szakszerviz 2030 Érd, Fehérvári út Nyitva tartás: hétköznap , szombat T , , F DUNARENT KFT. Mindennapi munkánkban a családias hangulat, figyelmes kiszolgálás jellemzõ. Mindent megteszünk azért, hogy ügyfeleink személyes és közvetlen kapcsolatban legyenek az értékesítõkkel és a munkafelvevõkkel. Folyamatosan képzett szakembereink a gyártói technológiai utasításoknak megfelelõen végzik szerviztevékenységüket. Speciális szaktudásunk, modern berendezéseink és kitûnõ mûszerezettségünk lehetõvé teszi, hogy gépjármûtípustól függetlenül magas színvonalon, rövid határidõ alatt vállalhassunk minden javítást, alkatrészcserét és idõszakos szervizelést. A ŠKODA autó teljes modell és típusválasztékával használt gépjármû értékesítéssel teljes körû hitel és biztosítási ügyintézéssel autóbeszámítással értékbecsléssel állapotfelméréssel mûszaki vizsgáztatással eredetiségvizsgálattal állunk rendelkezésére. Speciális tudás, rugalmasság, kiemelt ügyfélközpontúság, versenyképes árak 2443 Százhalombatta, Olajmunkás út 2. T , , F Cégünk átfogó szállítmányozási szolgáltatást nyújt több mint 17 éves tapasztalattal. A szállítmányozási feladatok ellátására a Dunarent Kft. megfelelõ gépparkot biztosít, amely lehetõvé teszi, hogy ügyfeleink igényeit kielégítsük az ár, a tranzit idõ és az elvárt szolgáltatási minõség szempontjából. Személyre szabott megoldásokat biztosítunk minden partnerünknek, legyen az nagyvállalkozás vagy magánszemély. Kérjen ajánlatot tõlünk! Tevékenységünk: személyszállítás: autóbusz, kisbusz, mikrobusz, személygépjármû közúti áruszállítás: darabáru, ömlesztett áru hulladékszállítás: konténeres, kommunális, veszélyes gépi földmunka: területrendezés, bontási, építési hulladék elszállítása szennyezett földek gépi kitermelése, földcserével történõ kárelhárítása gépjármûbérlet konténerbérlet gépjármûmentés Az Ön szállításai egy kézben.

9 X. évfolyam 1. szám január FELHÍVÁS Az Érd Baseball Team Egyesület sok éves az utánpótlás neveléséért, fejlõdéséért folytatott munkája lassan meghozza gyümölcsét ben meg tudtuk rendezni az érdi Juvenális Liga (9-12 éves fiúk, lányok) bajnokságot ben vendégcsapatok is szerepeltek (Budapest, Diósd, Szentendre, Mikepércs) ezeken a mérkõzéseken. Nagy eredményünk, hogy a 2011-es Magyar Serdülõ Bajnokságban két csapatot tudtunk nevezni (14-15 éves lányok, fiúk). A fõként ifjúsági korú játékosokból álló csapatunk az NBII-ben szerepelt jó eredménnyel. Érden az utánpótlásért folytatott munkához évek óta hozzátartózik a korosztályos válogatottak évi 3-4 egyhetes edzõtábora is. A végén, de nem utolsósorban a tavalyi NBII-es bajnoki csapatunk idén az NBI-ben szerepelt és a nõi Softball csapatunk is az élcsapatok között végzett. A sikeres, eredményes munkának elengedhetetlen feltétele, hogy megfelelõ játékeszközök, sporteszközök, jó állapotban lévõ pálya és megfelelõ képzettségû szakember gárda álljon az Egyesület rendelkezésére. Amennyiben Ön egy vállalkozás részese, vagy olyan magánember, aki e Magyarországon még nem túl népszerû és nem túl ismert, de a maga nemében különlegesnek mondható sportágért, vagy annak támogatásáért bármilyen módon tudna tenni, úgy tisztelettel arra kérjük, tegye meg. További információ: * * * * * Az Érdi Baseball Team SE 2012 januárjától baseball edzõi tanfolyamot indít. Szeretettel várunk minden általános-, vagy középiskolai testnevelõ tanárt és azokat a magánszemélyeket, akik ezért a Magyarországon még kevésbé felfedezett sportágért tenni szeretnének. A tanfolyam tematikája: - a baseball tematikája - játékhelyzetek kezelése - támadó és védekezõ stratégiák elemzése - a csapat és az egyéni játék kapcsolódása A tanfolyam vezetõje: Terry Lingenhoel, a Magyar Baseball és Softball Szövetség utánpótlásért felelõs vezetõje. További információk: Bajtai Béla Érd Baseball Team Egyesület fõtitkára Tel.: Az Érdi Spartacus SC Szakosztályainak évi eredményei Az Érdi Spartacus SC versenyzõi 2011-ben 441 alkalommal álltak dobogón, ebbõl 150-szer a legfelsõ fokán, 123-szor a dobogó második fokán és 168-szor a dobogó harmadik fokán, 96 alkalommal végeztek pontszerzõ, IV- VI. helyen. Világversenyeken, Országos Bajnokságokon, Diákolimpia országos döntõin, területi Bajnokságokon 209-szer álltak dobogón, ebbõl - (Veterán Birkózó Világbajnokságon, egy bronzérem, Kadet Birkózó Európa Bajnokságon egy bronzérem, Sumo Európa Bajnokságon hét arany-, öt ezüstérem, tizenegy bronzérem, Grappling Világbajnokságon egy ezüstérem) - 68 arany (Bajnoki cím), 53 ezüst-, 88 bronzérmet és 44 pontszerzõ helyet értek el. Birkózó Szakosztályunk versenyzõi 2011-ben: Veterán Világbajnokságon 1 bronzérmet, Kadet Európa Bajnokságon 1 bronzérmet, 1 VII. helyet Kadet Világbajnokságon 1 VII. helyet Országos Bajnokságokon 13 arany-, 13 ezüst-, 18 bronzérmet 3 IV. helyezést, 18 V. helyet Diákolimpia országos döntõin 1 arany-, 1 ezüst-, 3 bronzérmet és 5 V. helyet ért Területi Bajnokságon 10 arany-, 7 ezüst-, 23 bronzérmet, 5 IV. helyezést és 9 V. helyet értek el. A Birkózó Szakosztályból 92 fõ állt dobogón, vagy végzett pontszerzõ helyen ben 61 arany-, 57 Akik a siker kovácsai voltak: Tar Mihály vezetõedzõ, Vejki Tamás, Pécz Imre, Südi Gábor, Kovács János és ifj. Tar Mihály edzõk ezüst-, 94 bronzérmet, valamint 83 pontszerzõ, IV-V. helyet szerzett, az egyesületek országos rangsorában a VI. helyen végeztünk 957 ponttal a 120 egyesület között ben 4 fõ kerettag készül Ifjúsági Olimpiára, 2 fõ junior válogatott kerettag, Dénes Mercédesz, Antunovits László a londoni Olimpia kvalifikációs versenyre készül. Sumo Szakosztályunk versenyzõi 2011-ben: Sumo Európa Bajnokságon 7 arany-, 5 ezüst-, 11 bronzérmet és 1 V. pontszerzõ helyet, Országos Bajnokságokon és Utánpótlás Olimpián 32 arany-, 12 ezüst-, 29 bronzérmet és 3 pontszerzõ V. helyet értek el. A Sumo Szakosztályból 72 fõ versenyzõ állt dobogón, végzett pontszerzõ helyen ben 77 arany-, 57 ezüst-, 68 bronzérmet, valamint 11 pontszerzõ, V. helyet ért el. Az egyesület rangsorában elsõ helyen végeztünk. 21 fõ válogatott kerettag készül a 2012-es budapesti Sumo Európa Bajnokságra, illetve 2013-as Világjátékok indulási jogának megszerzésére. Grappling Szakosztály versenyzõi 2011-ben Grappling Világbajnokságon 1 ezüstérmet, Magyar Bajnokságokon 5 arany-, 5 ezüst-, 3 bronzérmet szereztek. A 2011-ben alakult Grappling Szakosztály versenyzõi 12 arany-, 9 ezüst-, 6 bronzérmet és 2 IV. helyezést értek el. A Szabadidõ Szakosztály hagyományos kupáin, bajnokságain és rendezvényein több mint 300 fõ vett részt. TAR MIHÁLY SC elnök Kedves Olvasó! Ha otthonában, munkahelyén elektronikus formában szeretné újságunkat megkapni már a nyomdai megjelenést megelõzõ nap, jelezze az és a következõ számtól elküldjük Önnek. KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS 06/ perc röplabda Érden Január 8.-án 09:32-kor befejezõdött a 2012 perc Röplabda, az Év Elsõ Magyarországi Röplabdaversenye. A vegyes röplabda szabályai szerint két csoportban 5-5 csapat játszott egymás ellen 40 perces váltással. A csoportverseny a fehér és kék csapatok között zajlott, de a csapatok között is verseny volt, ki nyeri a legtöbb szettet. A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Sportcsarnokában T. Mészáros András Érd Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg a tornát január 06.-án éjjel 23:45-kor. Érd színeit képviselte a Delta Röplabda Sportegyesület négy csapata (Hálótársak, All,in, Copfosok, Ütõs Hatos ), a többiek Budapestrõl érkeztek. (ELTE, Ennyi, Mallorka, Meteor, HUNkapinki, Last Minute) A sportolók kényelmét a tantermekben kialakított pihenõszobák, biztosították. A maratoni játékban kitartóan küzdöttek a versenyzõk, még éjszaka és hajnalban is színvonalasan játszottak a csapatok. Végig kiélezett csata folyt az elsõ helyért. A verseny végsõ sorrendje az utolsó találkozón dõlt el. A Last Minute 2-0-ra verte a Meteor csapatát, ezzel megnyerte a tornát. A perc utolsó másodperceit a csapatok és a szurkolók együtt számolták vissza és hatalmas ovációval üdvözölték a gyõztest és a torna végét. Az utolsó játszma és az eredményhirdetés között a 2012 perc gyõztes csapata két szettet játszott a sztárjátékosok ellen bemutató jelleggel. Sztárjátékosok vegyes csapata a közelmúlt és a jelen meghatározó nõi és férfi játékosaiból állt. Nyári Virág a Vasas volt játékosa, 2 x Magyar Bajnok, 5 x kupagyõztes, 145 x Magyar Válogatott 5 x Strandröplabda Magyar Bajnok Miklai Zsanett a Vasas Játékosa, 1x-es Magyar bajnok és kupagyõztes, 2X-es Magyar bajnoki és kupaezüstérmes, Ifjúsági EB 7-ik helyezet, 2X-es junior bajnok, Junior EB résztvevõ. Sándor Renáta a Vasas Játékosa, válogatott szélsõütõje, 2010-ben az év játékosa volt, 3 x Magyar Bajnok, 2 x Magyar kupagyõztes Király Zsolt az Újpest volt játékosa,70 x Magyar Válogatott, 3 x Magyar Bajnok, 1 x Magyar Kupa gyõztes Jagodics Zsolt az Újpest volt játékosa, 70 x Magyar Válogatott, 2 x Magyar Bajnok, 1 x Magyar Kupa gyõztes Botyánszki László a Honvéd volt játékosa. Senior Válogatott A bemutató játékot a Last Minute nyerte szoros 2-0 eredménnyel, amit a közönség vastapssal köszönt meg a játékosoknak. Az ünnepélyes eredményhirdetésen a kupát és az érmeket a Magyar Röplabda Szövetség Fõtitkára Földvári Péter adta át az elsõ három helyezett csapatok tagjainak. A torna legjobb nõi és férfi játékosának díját és az értékes ajándékokat Mátrai Miklós a Mátrai kft ügyvezetõ igazgatója a torna fõszponzora adta át. A torna legjobb Érdi nõi és férfi játékosának díját, valamint a polgármester személyes ajándékát Segesdi János alpolgármester adta át. Az alpolgármester szavai zárták a rendezvényt: Minden elismerésem a játékosoké, remélem, találkozunk 2013-ban is Dömötör László a torna fõrendezõje ezúton is szeretné megköszönni a Mátrai Kft-nek, Érd Megyei Jogú Városnak az MRSZ-nek és az Opel Di-Fer-nek a támogatást és az öszszes versenyzõnek a részvételt, és a jó játékot.

10

11 X. évfolyam 1. szám január Sudoku Kézilabda: Felemás évnyitó Rendkívül nehéz mérkõzéssel kezdõdött a 2012-es év kézilabdázó lányainknak. Január 3-án a Magyar Kupa IV. fordulójában a lehetõ legerõsebb ellenfél ellen, a bajnokságban is vezetõ Gyõri Audi ETO kellett volna valamiféle csodát tenni. Kovács Anna, és a csapat is szárnyalt a Vác ellen Ajátékosokon nem látszott meg a szilveszteri buli fáradalmai, bátran, és keményen léptek fel védekezésben, mind támadásban. Tóth Tímeának jött ki a legjobban a lépés a mérkõzés elsõ perceiben. Lövései rendre betaláltak Pálinger hálójába. Oguntoye is remekül hárította volt klubja "alkalmazottjainak" próbálkozásait. Többszöri vezetésünk után a 17. percben fej-fej mellett, es eredménynél megrázták magukat dán szövetségi kapitányunk, a gyõri kispadra frissen kinevezett Karl Erik Böhn tanitványai. Ezek után beindult a Lökehenger is. Míg nálunk a beállós poszt gyengélkedik, addig az éppen aktuális ellenfelek beállósai talán ezen a területen ficánkolnak, mint hal a vízben. És bár bizonyára nem lehet öszszehasonlítani a pályán lévõ kereteket, de már Kisfaludy is messzire került "válogatott" formájától. Fordulást követõen a es eredmény hamar felkúszott ra. Görbicz Anita sem - amikor épp a pályán volt - tétlenkedett sokat, hamar berámolt 11 gólt. Eldõlt, hogy most már csak és kizárólag a bajnokságra kell összpontosítani, a kupában újra a Gyõr jelentette a végállomást (28-40). A bajnokság nyitánya sem ígérkezett könnyebbnek, hisz rögtön egy erõs ellenfél érkezett Érdre. A tabella 3. helyezettje a Vác kimondatlan esélyese volt a találkozónak. A mérkõzés elõtt az ünneplésé volt a fõszerep. Az 1977-ben alakult egyesület 35 éves jubileumához érkezett az idén. Polgármesterünk, T. Mészáros András virággal köszöntötte a francia válogatottal világbajnoki ezüstérmet szerzõ Szabó Edinát, és a montenegrói Sara Vukcevicet. (Gól)csendesen kezdõdött a találkozó. A vendégek csupán a 4. percben találtak be elõször (1-1). A hazaiak viszont szépen felépített stratégiával, remek kapusteljesítménnyel, Bognár, Kovács Anna, és Wolf találataival megszórták Juhász kapuját. Egész félidõn belül állandósult az érdi a 2-3 gólos érdi vezetés. Tápait remekül hatástalanították, egyedül Klivinyi Kinga tartotta a lelket társaiba, nem sok sikerrel (13-10). Vincze Melinda térfélcsere utáni két, és Kovács gólja további ráncokat növesztett Ökrös Csaba homlokára (16-10). Érezni lehetett, hogy a Vác ma nem tud mit kezdeni az Érddel. Pedig a bírák egészen a második félidõ 20. percéig megkímélték a kiállítás kényelmetlenségeitõl õket. A 12/4 perc kiállítási arány mindent elmond. A végjáték talán még nagyobb hazai fölényt eredményezett, mint a többi 50 perc. Felcsillant a remény a váci 10-0-s eredmény feledtetésére is. Végeredményben szép gyõzelmet aratott az Érd a tavaszi idény elsõ bajnokiján (31-21). Következõ bajnoki forduló idõpontjai: ÉTV-Érdi VSE - Veszprém Barabás KC (január :15) Nem közölt eredmény a tavalyi év utolsó érdi mérkõzésérõl: december :00 Gyõri Audi ETO KC - ÉTV Érdi VSE (47-22) TATÁR PÉTER Megfejtésként hét betût kérünk! Azt, amelyik az ábra színezett négyzetébe kerül. Beküldendõ levelezõlapon névvel és címmel az alábbi címre: Kurusa József, 2030 Érd Emma u. 5/a fsz. 1. Elõzõ számunk megfejtése a ''KARÁCSONY''. A három leggyorsabb beküldõnk: 1. Kun Mihály, Érd 2. Varga Pál, Budapest 3. Kovács Enikõ, Ercsi Gratulálunk nekik! Õk részt vesznek a sorsoláson! A sudoku szerkesztõjének díjátadása Graz-ban

12 12 Csatorna építés, fûtés-, víz-gáz szerelés komplett tervezése, kivitelezése. Lakásfelújítás házépítés, generálkivitelezés, kulcsra készen Ft/m 2. Tel.: Kiadó Diósdi út 35. sz. alatt 50 m 2 üzlethelyiség 206 m 2 üzlethelyiség 170 m 2 különálló épület Telefon: Érden most nyíló kézi autómosóba kollégákat keresünk. Elvárások: nagy munkabírás, megbízhatóság, hosszú távú elkötelezettség, önálló munkavégzés, igényes-ápolt megjelenés. Gyakorlattal rendelkezõk elõnyben. Amit nyújtunk: 500.-forintos órabér, pontos fizetés, jó csapat szellem, kulturált körülmények. Érdeklõdni csak személyesen munkanapokon 8 és 19 óra között az alábbi címen: Budapest, X. kerület Basa u. 2. Bubbles autómosó Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig X. évfolyam 1. szám január 12. A Shaolin kungfu története röviden (Az elõzmények az Érdi Lap elõzõ számaiban olvashatók) AShaolin filozófia a Buddhizmusból indult ki, de aztán Taoista elveket is befogadott, így az akkori fõ vallások keveréke lett. Újabb templomokat is építettek Henanban, amire azért volt szükség, mert a meglévõ templomokat állandó támadások érték, mivel a császár és a helyi vezetõk féltek a papok hadierejétõl. Shaolin menekültek gyakran másik templomba mentek tanítani, vagy magántanítványokat fogadtak (in Pai). Elõfordult az is, hogy új templom jött létre (Fukien, Kwangtung) de az is, hogy egy már meglévõ templom vált Shaolinná (Wu-Tang, O Mei Shan). A politikai szerepet vállaló szerzetesek (mint a legendás Fehér Szemöldök és Hung Tze Kwan) sok kellemetlenséget és bajt okoztak a többi zárkózott szerzetesnek.a Shaolin Templomot négyszer égették fel: 1570-ben, 1640-ben, 1723-ban és 1928-ban. Ezek közül az 1723-as volt a leghíresebb és egyben legbrutálisabb. Augusztus 11-én történt egy beépített mandzsu Bak Mei (Fehér Szemöldök), közrejátszásával. A Mandzsuk alattomos támadását (megmérgezték a vizet) csak öt pap élte túl, de õk nem hagyták kihalni a tradíciókat és a tudást. Kint kezdték tanítani a shaolin technikákat, majd a templom újjáépítése után visszatértek és az ország templomait járva gyûjtötték össze a Shaolin kung fu darabkáit. Az öt túlélõ közül kettõnek a nevét is õrzik a feljegyzések. Hung Sin Qua és Funk Si Yu fejenként ezer mandzsuval végzett. Utóbbi arról volt ismert, hogy speciális edzése és fürdõje hatására egész teste sérthetetlen volt, egyetlen pontot kivéve. Késõbb sajnos ellenségeinek sikerült egy küzdelem során a magasba ugrasztani és végezni vele.a Templom modernkori történelme szinte kizárólag háborúkból állt. A Shaolin papok közül sokan csatlakoztak a nemzeti császárellenes mozgalmakhoz, ahol Bokszolóknak nevezték õket. Egyre több külföldi hatalom tört be Kínába és harcolt a Császárhû katonákkal, valamint a Nemzeti hadsereggel (ezek egyébként egymással is hadban álltak). Mivel taktikájuk az volt, hogy aki nem áll melléjük, az ellenség, a Shaolin templomokat és szerzeteseket mindenki rutinszerûen irtotta. A papok közül rengetegen a hegyekbe, vagy külföldre menekültek és csak reménykedtek benne, hogy a shaolin tudása fennmarad, még ha a templomokat le is rombolták.a kínai kormány 1970 körül kezdte meg a templomok újjáépítését, addig a lõgyakorlatokhoz használták célpontként. A szerzetesek visszatérte után a templom egy ideig zárva volt a külvilág elõtt, de aztán megnyitotta kapuit és mára a kínai turizmus egyik központja.az akrobatika eredete az ókorig vezethetõ vissza. A görög akrobatész szóból ered, ami az akrosz (magas) és a bainó (menni) szavak öszszeillesztésébõl jött létre. Az akrobatika elsõ, ránk maradt emlékeivel az egyiptomiaknál találkozhatunk (i.e körül). Ez a 12. dinasztia idejébõl származó Roti hadvezér síremléke Beni Hassanban. Ezen a síremléken ifjú egyiptomiak táncát láthatjuk, melyek között akrobatikus elemeket is felfedezhetünk pl.: hidat, fejállást és különbözõ átfordulásokat. A görögöknél is találkozhatunk az akrobatika nyomaival. Homérosz például az Iliászban szól az akrobatikáról. A középkori akrobatákról nagyon kevés emlék maradt fenn, csak néhány fametszet és krónika emlékezik a lélegzetelállító mutatványaikról. A kor jelentõs emléke Arichange Tuccaro Három párbeszéd a levegõbe ugrás és az átfordulás gyakorlatáról címû könyve. A XVI. században a vakmerõ akrobaták mutatványait leginkább csak a népünnepélyeken láthatta a nézõközönség. E korból maradt ránk a Francesco Valdi által készített 30 emberes gúlát ábrázoló festmény. A XIX. században váltak külön a cirkuszi profi akrobaták a sportolói akrobatáktól. BALOGH PÉTER Információ és hirdetésfelvétel: Érdi Lap: Nagy Gábor, Tel/Fax: ReklámLCD.hu Kft.: Tóth Veronika,

13 X. évfolyam 1. szám január HIRDETÉSFELVÉTEL: Nagy Gábor: , , Tel./Fax: Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út (Központi Kávéház épületében) SZOLGÁLTATÁS Takarítson meg tízezreket munkánkkal!! Kertrendezés, lombösszeszedés, fakivágás, sövényvágás, hóeltakarítás. Szobafestés, gipszkarton rendszerek építése. Tel.: VILLANYSZERELÕ Érdrõl érdieknek. Kisebb munkákat is vállalok. Pálfi Zoltán Tel.: Duguláselhárítás, víz, gáz, központifûtés-szerelés, WC-k, mosdók, tartályok, szifonok cseréje. Megbízhatóan garanciával. Tel.: Mezõkövesd Zsóry - fürdõn 2-3 éj esetén 10-20% kedv., 4 éjtõl 30-50% kedv., pl 2 ágyas em. szobában 6 nap/5 éj FP-val /fõ, TP-val ,-/fõ. 8 éj esetén ingyenes szállítást vállalunk. Bõvebb információ: Tel.: ; Dryvit hõszigetelés, ablakcsere teljes körû ház és lakásfelújítás, szezonnyitó kedvezménnyel. Tel.: Beépített szekrények, konyhabútorok, kiegészítõk beépítése, javítása. Hétvégén is! Tel.: Duguláselháritás éjjel - nappal hétvégén is! Falbontás nélkül! Nyugdíjas kedvezménnyel! Fakivágást is vállalok! Tel.: Weboldal készítést vállalok kedvezõ áron. Tel.: Gyógymasszázs Érden, lelki segítségnyújtás, gyógyítás a testnek-léleknek. Társalgás: 40-es kedves hölgy-tõl. Forduljon hozzám bizalommal. Tel.: Duguláselhárítás non-stop, garanciával, bontás nélkül, díjtalan kiszállás. Vízvezeték szerelés, gyorsszerviz. Nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmény! Tel.: Megnyílt! Drogéria Diszkont nyílt Érden a Bajcsy-Zs. 160/4 szám alatt. Minõségi termékekkel és alacsony árakkal várjuk leendõ vásárlóinkat. Minden héten más akciókat kinálunk Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Mûanyag és fa nyílászárók karbantartása, javítása, átalakítása korszerûsítése utólagos hõ-, hang és por elleni szigeteléssel. Ingyenes felméréssel. Bakos István, Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , Lakatosmunkák azonnal! Kerítések, kapuk, rácsok, korlátok A-Z-ig. Garanciával elsõ osztályú minõségben megfizethetõ áron: Tel.: , SZIPPANTÁS! TO-NO Bt. várja megrendelésüket! Megbízható, udvarias személyzet, pontos munkavégzés! Tel.: 06/ vagy 06/ Duguláselhárítás garanciával! Ne bontson, hívjon! Kamerás hibamegállapítás. Belsõ és külsõ lefolyórendszerek tisztítása minden nap. Nyugdíjas kedvezménnyel. Tel.: Villanybojlerek vízkõmentesítése, javítása, karbantartása hétvégén és ünnepnapokon is. Jelentõs árammegtakarítást eredményez. Tel.: , Víz- Gáz- Fûtésszerelés, gázkészülékek tisztítása 20 éves gyakorlattal. Tel.: ÁLLÁS Tõkével betársulnék könyvelõirodába, vagy ügyfélkörét átvenném. Mûkörmöst keresek Érdre! Alkalmazotti munkaviszonyba. Tel.: Fiatal, gyakorlattal rendelkezõ pultos - felszolgálót keresünk az Érdi Központi Kávéházba. Jelentkezni önéletrajzzal lehet személyesen az Érd, Budai út címen, vagy - ben a címen. Jó kommunikációs készséggel rendelkezõ hölgyeket felveszünk Érdi irodába telefonos operátor munkakörbe. Tel.: , Vezetõi ambícióval rendelkezõ, talpraesett, jó beszédkészségû, önállóan dolgozni tudó, mobilis értékesítõ elõadó kollégákat keresünk nagyon magas kereseti lehetõséggel. Tel.: , INGATLANT KÍNÁL, KERES Bp. V. ker. Operaház mellett 2 szobás elsõ emeleti lakás valamint Érd-parkvárosban 80 m 2 -es társasházi lakás eladó. Tel.: Érden, Fürj utcában 200 négyszögöles építési telek 2 50 m 2 régi építésû házzal eladó. Telken víz, villany, gáz, utcában csatorna, telefon, aszfaltút irányár 7,8m Ft. Tel.: Érden a Vöcsök utcában 220 négyszögöles üres építési telek eladó Ft. Tel.: Érd parkvárosban 45 m 2 -es földszinti lakás kis költségû, eladó, vagy családi házra cserélhetõ. Tel.: Érd központjában eladó egy jó állapotban lévõ, azonnal költözhetõ 52m 2 -es, 2 szoba hallos, világos 4. emeleti társasházi lakás. Irányár: 7.9 millió Ft. Tel.: Érden, Fundoklia-völgy mellett, fenyõerdõ közelében 8 db építési telek (7130 m 2 összefüggõ terület) 3M/db áron ELADÓ! Tel.: Érdi ingatlanok az interneten ingyenes hirdetéssel: Eladom vagy elcserélném érdi vagy környékbeli ingatlanra debreceni összközmûves, két lakott utcára nyíló gyümölcsösömet. Esetleg családi házat bérelnék. Tel.: KIADÓ INGATLAN - kínál, keres 206 m 2 üzlethelység kiadó, Diósdi u. 35. sz. alatt. Tel.: Érdligeten, családi házban, külön bejáratú, bútorozott, gépesített lakás 1 vagy 2 személynek kiadó Ft + rezsi. Tel.: Parkosított zárt környezetben 170 m 2 -es különálló épület a Diósdi u. 35. sz. alatt kiadó. Tel.: Diósdi u. 35. sz. alatt 50 m 2 -es üzlethelység kiadó tól.(jelenleg zöldséges bolt) Tel.: Tárnokon 44 m 2 -es összkomfortos különálló lakás hosszútávra kiadó. Csak magyarok jelentkezzenek Ft/hó + rezsi + kaució. Tel.: m 2 Raktár + Szociális helyiség kiadó hoszszabb távra havi 50 ezer + kéthavi kaució + rezsi Tel.: , , Diósdon kislakás kiadó hosszútávra! Bútorozva vagy a nélkül 35 ezer Ft - ért + rezsi. Egy havi kaució szükséges. Gyerek, kutya nem akadály. Tel.: , , OKTATÁS, TANFOLYAM Angol nyelvtanítás Parkvárosban kezdõtõl a nyelvvizsgáig. Tel.: RÉGISÉG Készpénzért vásárolok régi könyveket, antik tárgyakat, öreg rádiót, képeslapot, jelvényt, kitüntetést, porcelánt, katonai emléktárgyakat. Huszár Károly Tel.: ELTATRÁSI SZERZÕDÉS Érden Vincellér utcában ikerház feléért, életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötök. Épület irányár: 6M 800e. forint. Kaució szükséges - 4millió forint. A ház 200-as telken 2 szoba - elõszoba - fürdõszoba (víz, villany, bent) csatorna bekötés folyamatban. Csendes - rendes szomszédok. Tel.: Hívjon, megegyezünk! Bádonyi. Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , TELEPHELY KIADÓ, Érd külterületén a régi 70-es út mellett, az M7-M6 autópályától 1,5 km-re, kamionok, tehergépkocsik, buszok, egyéb gépek részére. Telefon: 06-30/ Megjelentetés száma (ahányszor a hirdetést kéri):.. Töltse ki a kupont nyomtatott, olvasható betûkkel, majd vágja ki a szelvényt! A kivágott hirdetési kupont és a rózsaszínû utalvány ellenõrzõ szelvényét tegye borítékba és küldje el címünkre: Érdi Lap Ügyfélszolgálat, 2030 Érd, Budai út Lapzártánk a megjelenést megelõzõ hét péntek óra. A hirdetés ára 20 szóig 1400 Ft + áfa, majd szavanként 100 Ft + áfa. Keret, vastagon szedés: 300 Ft + áfa. A szerkesztõség a számlát postán juttatja el Önhöz. Ehhez kérjük, adja meg a nevet, címet, amire a számlát ki tudjuk állítani:

14

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről Készült Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1161-186/2012. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2012. augusztus 9-én 15,39 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 186/2012.számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása

KIEGÉSZÍTÉS. A évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása KIEGÉSZÍTÉS A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosítása kiegészítő módosítása 2 Tisztelt Közgyűlés! A 2013. évi önkormányzati költségvetés zárszámadás előtti módosításának elkészítése

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: VIII 265-212011. Előadó: Tarné Stuber Éva Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület! Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-150/2013. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez

Kapacitásfelmérés a évi éves belső ellenőrzési tervhez 6. számú melléklet Kapacitásfelmérés a 2014. évi éves belső ellenőrzési tervhez SZMJV ának stratégiai terve alapján a 2014. évi ellenőrzéseket az alábbi területekre terjesztjük ki: önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524' 500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: GAZDj279-16j2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése P I/B kötet 1. oldal UIktatószám:U 22-133-15 / 2011. UCímzett:U Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése UTárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben