A családon belüli erőszak jogi fogalmának alakulása Magyarországon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A családon belüli erőszak jogi fogalmának alakulása Magyarországon:"

Átírás

1 CSAT- projekt Megvalósítás / Tematika P1 Pedagógusokra (Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő alkalmazottak) irányuló program elem 1. rész A párkapcsolati erőszak fogalma, előfordulása, hazai és nemzetközi statisztikai adatok, jogi szabályozások Időtartam: 1 tanóra A családon belüli erőszakról nincs egységes definíció, ám a jelenség ismertetőjegyei alapján egyértelműen meghatározható ez az erőszak-típus. A családon belüli erőszak egyik eleme, hogy a bántalmazott és a bántalmazó mindig ismerik egymást, leggyakrabban családi, vagy intim viszony köti-kötötte össze őket. Másik eleme az erőszakos magatartás, vagy annak előkészülete, vagy kísérlete a bántalmazó részéről. A különböző definíciók eltérő módon határozzák meg, hogy mikor beszélhetünk családon belüli erőszakról: hogy egyszeri bántalmazás már elegendő-e ennek megállapításához, vagy az erőszaknak többször kell előfordulnia, esetleg huzamosabb ideig. Az Egyesült Államok- beli Nők Elleni Erőszak Hivatalának meghatározása szerint:,,családon belüli erőszakról beszélhetünk, ha egy kapcsolatban az egyik fél erőszakos magatartást alkalmaz a másik féllel szemben, azért, hogy ezáltal a partnert hatalmában tartsa és felette ellenőrzést és uralmat gyakoroljon." / letöltés dátuma: / Az Egyesült Királyság, Gyermek és Család Segítő és Támogató Szolgálat meghatározása szerint: Bármely eset, ami ellenőrzést, kényszerítést, fenyegetést hordoz magában azon 16 év feletti emberek között, akik intim kapcsolatban vannak, vagy voltak, vagy családtagok. Nemre és szexuális beállítottságra való tekintet nélkül. / https://www.gov.uk/domestic-violence-and-abuse letöltés dátuma : / A családon belüli erőszak jogi fogalmának alakulása Magyarországon: A családon belüli erőszak jogi fogalmát az Országos Rendőr- főkapitányság 13/2003. (III.27.) számú intézkedése tartalmazza, amely szerint a családon belüli erőszak az egy háztartásban élő személyek, illetve hozzátartozók, a volt házastársak, élettársak, gyermekvédelmi intézményen nevelkedő kiskorúak között megvalósuló, vagy őket a felsorolt személyek cselekménye által érintő, az intézkedésen felsorolt bűncselekmények és szabálysértések. Sajátosságként említhető az, hogy abban a közegben fordul elő, amely méltóságot, egyenlőséget, anyagi biztonságot, pszichikai támaszt, emocionális kötődést kellene, hogy jelentsen a család minden tagja számára.

2 (Kemény Gábor: A családon belüli erőszak jogi prevenciója és büntetése a magyar jogrendszerben in: Emlékkönyv Irk Albert Egyetemi Tanár Születésének 120. Évfordulójára (Szerk: Korinek László Kőhalmi László Herke Csongor), Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, Pécs, 2004, 85.) A jelenleg hatályban lévő jogszabály től : A Büntető Törvénykönyvről (Btk.) szóló évi C. törvény XX. Fejezete (A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények) 212/A. -a: 212/A. (1) Aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen a) az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, b) a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség[et követ el, és] miatt két évig terjedő szabadság-vesztéssel büntetendő. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott személy sérelmére rendszeresen követ el a) a 164. (2) bekezdése szerinti testi sértést vagy a 227. (2) bekezdése szerinti becsületsértést, bűntett miatt három évig, b) a 164. (3) és (4) bekezdése szerinti testi sértést, a 194. (1) bekezdése szerinti személyi szabadság megsértését vagy kényszerítést, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Kapcsolati erőszak elkövetőjével szemben kitiltásnak is helye van. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény csak magánindítványra büntethető. Megjegyzendő egyébként, hogy Európában sem egységes a szabályozás e téren, a különböző jogrendek természetszerűleg különböző nyilván az adott társadalomra szabott jogi modellekkel kísérleteznek. Franciaországban, Lengyelországban vagy Portugáliában például a nemzeti büntetőtörvény sui generis bűncselekményként szabályozza a családi erőszakot, a Benelux államokban, Írországban és Németországban részben a családi erőszakkal foglalkozó önálló törvényekkel, részben pedig különböző törvények koherenciájában kívánják a fellépést hatásosabbá, gyorsabbá tenni. A magyar modell ez utóbbi megoldáson alapul. (Alföldi Ágnes Dóra: A családon belüli erőszak megítélése és megelőzésének eszközei a magyar és az európai uniós jogban, letöltés dátuma : ) A Partner elleni erőszak: Készült, Tóth Olga : A családon belüli, partner elleni erőszak c. tanulmánya alapján A kifejezés azért partner és nem nők elleni erőszak, mert kutatások bizonyítják ( 1.) hogy nők körében szinte ugyanakkora a párkapcsolati bántalmazás, mint a férfiak körében. Az is jól látszik ezekben a kutatásokban, hogy a bántalmazás a kapcsolaton belül sokszor kölcsönös. A partner kifejezés ugyanakkor azért is fontos, mert előfordulhat bántalmazás azonos nemű párkapcsolatokban is. Fontos kiemelni azonban, hogy amikor olyan módszerekkel történt az adatgyűjtés, mint pl.: bírósági akták, orvosi adatok, abban az esetben jóval magasabb volt a nők száma az áldozati oldalon, mint fordítva. 1 Heady-Scott-Vaus 1999 Headey, B. Scott, D. de Vaus, D.: Domestic violence in Australia: Are women and men equally violent? Australian Social Monitor, 2. évfolyam, 3. szám július.),( Straus, M.: Physical assault by wives, a major social problem. In Gelles, R. Loseke, D. (szerk.): Current Controversies on Family Violence Newbury Park. 1993, Sage Publication.

3 Az USA-ban rendelkezésre álló adatok szerint a bántalmazók közel 85%-a férfi. Hazánkban hozzátartozók sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatai között százalék volt a nők, illetve a férfiak aránya. Párkapcsolati erőszak esetén a nemzetközi felmérések szerint - a bántalmazók mintegy 2-7 százalékban nők.( 2.) Kijelenthető tehát, hogy a párkapcsolati erőszak terén a nők veszélyeztetettebbek. A párkapcsolati erőszakot egyébként igen nehéz globálisan mérni, mivel a világon különböző szocio- kulturális okokból társadalmanként igen eltérő ennek a témának a megítélése. A vizsgálatok összehasonlítása csak egy adott társadalmon belül az időről időre történő vizsgálatok mentén érdemes. Ezek az összehasonlítások azt mutatják, hogy az elmúlt 20 évben a világon mindenhol csökkent a partner elleni erőszak. A párkapcsolati erőszak típusai: Fizikai bántalmazás Szexuális bántalmazás Lelki bántalmazás Viselkedés kontrollálása A laikus közvélemény gyakori tévhite, hogy a férfiak elsősorban a fizikai bántalmazást részesítik előnyben, míg a nők kb. ugyanolyan arányban alkalmazzák az erőszakot lelki területen. Ezt azonban nem támasztják alá a kutatások, sokkal jellemzőbb, hogy a különböző erőszakformák általában együtt járnak. (Morvai Krisztina: Terror a családban. A feleségbántalmazás és a jog. Budapest, 1998,Kossuth Kiadó.) A partner elleni erőszak hat elméleti modellje: 1. A szociális társadalom elmélet (social learning theory) szerint az ember saját gyermekkori családjában tanulja meg, hogy hogyan kell viselkednie egy férjnek, feleségnek vagy éppen gyereknek. Az, akit gyerekkorában vertek a szülei, vagy éppen tanúja volt annak, hogy a szülei konfliktusokat agresszívan kezeltek, maga is megtanulja ezt a viselkedést és ennek a viselkedésnek az igazolását is. Így felnőtt korában maga is könnyebben kerül bántalmazó kapcsolatba, akár férfi, akár nő az illető. Ezek szerint a családon belüli erőszak intergenerációs kapcsolata kimutatható és a mindig újratermelődő erőszak visszavezethető az elkövetők és áldozatok gyerekkori tapasztalataira. 2. A szociális helyzet és a megbirkózási képesség elmélete (social situatoin/stress and copyng theory) szerint a családon belüli erőszakot két fő tényező okozza. Egyrészt, hogy a családban olyan elsősorban szociális, anyagi helyzettel kapcsolatos stresszhelyzet alakul ki, amelyre nincs a családtagoknak megfelelő küzdelmi stratégiájuk. Tipikus példa az alacsony jövedelem, a szegénység, ami, ha látszólag megoldhatatlan helyzetet teremt, kiváltja az erőszakot. Ezt erősítik a kulturális normák: az egyén egy erőszakra épülő, illetve erőszakos normákat sugalló társadalomban megtanulja, hogy a konfliktusok leghatékonyabb megoldási eszköze maga az erőszak. 3. A rendszerelméleti magyarázat (general systems theory) szerint: 2 Németh Eszter: Hozzátartozók sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények 2012, KSH, Forrás: ; letöltés dátuma: ; Kuszing Gábor dr. Spronz Júlia dr Wirth Judit: Szakmai módszertani útmutató a párkapcsolati erőszak elleni hatékony fellépésre NaNe-PATENT, Budapest, 2012, 77.o.)

4 A családtagok elleni erőszak általában nem valamiféle egyéni patológia eredménye, hanem a család, mint rendszer működéséből adódik. A család, mint társadalmi rendszer működése során kiváltja, fenntartja, növeli, vagy éppen csökkenti az erőszakot. A rendszerelméleti modell arra törekszik, hogy leírja azt a mechanizmust, amely az erőszak használatát jellemzi és azokat az interakciókat, amelyek az erőszakot kiváltják. 4. Az erőforrás elmélet (resource thory) szerint: Valamennyi társadalmi intézmény, így a család is tartalmazza a tényleges erőszak, kényszer vagy erőszakkal fenyegetés bizonyos fokát. Minél több erőforrással (szociális, anyagi, személyes) rendelkezik valaki, annál inkább keresztül tudja vinni akaratát a csoporton belül. Ha tehát valaki sok erőforrással rendelkezik, az kevésbé szorul rá arra, hogy az erőszakot nyíltan alkalmazza, dominanciáját így is elfogadják a többiek. Azonban ha pl. a férjnek alacsony az iskolázottsága, nem keres eleget, nincsenek olyan képességei, hogy tekintélyt érjen el a családban, úgy kénytelen lesz az erőszakhoz folyamodni, hogy domináns szerepét fenntarthassa. 5. A csere- elmélet (exchange/social control thory) szerint: A költség-haszon dimenziójában magyarázza az erőszakot. Eszerint, ha nagyobb a jutalom a partner bántalmazása esetén, mint amekkora a ráfordítás, akkor megéri ehhez a viselkedéshez folyamodni. Ha tehát az erőszakos viselkedés kulturális elfogadottsága, esetleg támogatottsága nagy, viszont a várható büntetés, egyáltalán a felelősségre vonás esélye kicsi, akkor az emberek egy része ehhez a viselkedéshez fog folyamodni. 6. A patriarchatus elmélet (patriarchy theory) szerint: A férfiak hagyományos, családon belüli patriarchális uralmával és a nők alárendelt szerepével magyarázza a családon belüli erőszakot. Ebben az esetben az erőszak kifejezetten hatalmi kérdés, hiszen a családban a nők alárendelt szerepe mintegy előhívja az erőszakot. Az elmélet szerint, tehát maga a társadalom hívja elő és tartja fenn a családon belüli erőszakot. Az elméletek közül a legelfogadottabb, leginkább tesztelt elmélet a tanuláselmélet, azonban a rendelkezésre álló adatok igen csekélyek és megkérdőjelezhetőek, mert nem tudható, hogy a személyek életében az erőszak megtörténtekor megnőtt-e a stressz- faktorok száma. A bántalmazási ciklus kör modellje: feszültség növekedésének a szakasza, akut bántalmazási periódus, mézeshetek, vagy nászút időszak, melyben a bántalmazó fogadkozik, hogy megjavul, és csak most az egyszer bocsássunk meg még neki. Statisztikai adatok: Statisztikai adatok az EU-ban: A nők 33%-nak volt része fizikai és/vagy szexuális bántalmazásban 15 éves kora óta, ez 62 millió nőt jelent. 22%-uk ezt a bántalmazást a partnerétől szenvedte el. 5%-ukat megerőszakolták. 43%.-ukat ért olyan pszichés bántalmazás a jelenlegi, vagy korábbi partnereik által, úgy, mint: nyilvános megaláztatás, a ház elhagyásának megtiltása, bezárás, pornófilm nézésére kényszerítés, veréssel fenyegetés.

5 33%-nak volt része fizikai és/vagy szexuális bántalmazásban gyermekkorában, felnőtt által 12%-nak volt része szexuális bántalmazásnak gyerekkorában, ebből 50%-nak olyan felnőttől, akit nem ismert. 18%-nak volt része zaklatásban (stalk = követés, osonás, figyelés) 15 éves kora óta, 5%-nak az elmúlt 12 hónapban, ez kb. 9 millió nő. 21%-uk mondta, hogy ez a stalking több, mint 2 évig tartott. 11% kapott olyan nem kívánatos - t, vagy sms-t amiben szexre kérték fel őket. A éves korosztály 20%-a vált kiber-zaklatás (cyber-harassment) áldozatává. 55%-uk vált szexuális zaklatás áldozatává (harassment = zaklatás), az áldozatok 32%-át a zaklatás a munkahelyén érte (főnök, munkatárs, ügyfél). Az áldozatok 67%-a nem jelentette a fizikai/szexuális/pszichés bántalmazást a rendőrségnek, ha a bántalmazó a partnere volt. (Forrás: letöltés dátuma: ) Statisztikai adatok Magyarországon: Magyarországon a Belügyminisztérium által Drogprevenciós Munkacsoportnak megküldött tájékoztatója szerint ben közel 5916 hozzátartozók sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekményt regisztrált az igazságügyi statisztika, ebből 4273 párkapcsolati jellegű cselekmény volt. (Forrás: dr. Bődi Judit osztályvezető Belügyminisztérium Jogszabályelőkészítő és Koordinációs Főosztály Koordinációs és Statisztikai Osztály, augusztus 21.) (Összehasonlításként: 2011-ben a regisztrált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma 5989, forrás: 2012-es ÉVES JELENTÉS az EMCDDA számára Nemzeti Drog Fókuszpont, 93.odal;

6 CSAT-projekt Megvalósítás / Tematika P2 Pedagógusokra (Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő alkalmazottak) irányuló program elem 2. rész A párkapcsolati erőszak jelenség befolyásolásának módjai, a prevenció lehetőségei A jelenség megelőzésének lehetőségei A párkapcsolati erőszak jelenségének összetettsége miatt széleskörű, szakágak közötti együttműködésre van szükség, amelyben a különféle beavatkozási stratégiák egymást erősítik a köztudatformáló, felvilágosító média kampányoktól, áldozatsegítést célzó szabályozásokon át, az iskolai szintéren megvalósuló szociális- és érzelmi készségfejlesztésekig.(lásd: A Miniszterek Bizottságának R (2002) 5. sz. ajánlása; WHO: Preventing intimate partner and sexual violence against woman, 2010.) Fontos megjegyeznünk, hogy nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre arra vonatkozóan, hogy mely programok lehetnek hatásosak a párkapcsolati erőszak közötti erőszak megelőzésére, mindazonáltal a szociális készségfejlesztés, a problémamegoldás, az erőszakmentes kommunikáció, a konfliktuskezelés, érzelmi készségeket fejlesztő iskolai programok úgy tűnik, hogy képesek mérsékelni a későbbi párkapcsolati erőszakot. (WHO: Preventing intimate partner and sexual violence against woman, o.) A szociális készségfejlesztés elméleti, módszertani háttere Szociális képességek és készségek A szociális kompetencia meghatározásának sok változata ismert, a legelterjedtebb felfogás szerint a szociális kompetencia különböző szociális készségek együttes birtoklása. A szociális készségek meghatározásakor a legtöbben Trower és mtsai definíciójára hivatkoznak: A szociális készségek azok a reakciók, amelyek képessé teszik az embert arra, hogy egy adott szociális interakción belül elérje kívánt célját, mégpedig oly módon, hogy az szociálisan elfogadható legyen, és ne mások kárára történjék. (Zsolnai Anikó: A szociális készségek fejlesztésének lehetőségei gyermekkorban IN: Magyar Pedagógia 94. évf szám 293 oldal) Az angol szakirodalomban döntően a szociális készség (social skill) kifejezéssel találkozunk. A készségeket sokszor a szociális kompetencia (social competence) szinonimájaként használják, vagy összevonják a két kifejezést (social skill competence). Mindazonáltal jól látszik, hogy a szociális készségek a szociális képességek (social ability) mint átfogó kategóriák elemei (a képességek az öröklött és a tanult komponensek szerveződéseinek tekinthetők). (Kasik László: A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata IN: Iskolakultúra 2007/11-12, oldal) Argyle 1983-as tanulmánya szerint a szociális kompetencia olyan képességek és készségek birtoklását jelenti, amelyek lehetővé teszik, hogy szociális kapcsolatainkban a kívánt hatást elő tudjuk idézni és elsősorban a kommunikációs képesség hatékony működését hangsúlyozza. Az Argyle, Trower és Bryant által 1978-ban kidolgozott SST-módszer (Social Skill Training) mindenekelőtt a szociális magabiztosság fejlesztését tűzte ki célul. (Kasik, 2007)

7 Pikó Bettina szerint a kompetencia az egyéni és társas készségek használatának hatékonyságát jelöli az életproblémák megoldására késztető helyzetekben. A szociális kompetencia hiányában az egyén csoporthelyzetben könnyen elbizonytalanodik, önbizalma alacsony és önértékelése deficites lesz, nem hisz abban, hogy mások, így a kortársai elfogadják, és szeretni fogják. Ugyanakkor éppen a serdülőkort jellemzi az autonomia- igény és a szülőktől való függetlenségi törekvések, amikor az identitásformálódás során új kapcsolati struktúra alakul ki, azaz átformálódik a szülőkkel és a kortársakkal való kapcsolat, a kortársak egyre fontosabbá válnak. (Pikó Bettina: Csoporthatások a serdülők identitásformálódásában, kapcsolati struktúrájában és egészség-magatartásában Pszichoterápi 2004/1 sz o; 16, 19 oldal) Az egészséges személyiségfejlődés a szociális és egyéni kompetenciák magas szintjét biztosítja. Az egyéni készségfejlesztés elsősorban a problémamegoldás, stresszkezelési- és konfliktusmenedzselési készségeket foglalja magában. Segíti az életproblémák megértésében, döntéshozatalban, a célok kitűzésében, az önkontroll fejlesztésében, az agresszió és a frusztráció megértésében és kezelésében. (Pikó Bettina: A serdülőkori egészségmagatartás pozitív pszichológiai megközelítése IN: Demetrovics Zsolt Urbán Róbert Kökönyei Gyöngyi (szerk.): Iskolai egészségpszichológia L Harmattan, Budapest, oldal; 86 oldal) A szociális készségek fejlesztése többek között olyan elemeket foglaln magában, mint például az asszertivítás (azaz a határozott, de nem agresszív fellépés), és a hatékony kommunikáció készsége. Pikó tanulmányában Zins nyomán rámutat arra, hogy az egészségtudatosságot erősítő programoknak a konkrét ismeretátadáson túl a szociális készségfejlesztéseket, érzelmi nevelést is érinteni kell. (Pikó, o.) Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez című, prevenciós szakembereknek szóló kézikönyv a társas készségek fejlesztését kifejezetten hatékony program elemnek tartja. A kézikönyv szerint Az életvezetési készségek magában foglalja a Társas készségek fejlesztését (Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez. Drogfokuszpont, Budapest, 2012.;, 25. oldal) Főbb fejlesztési koncepciók 1.) megfigyelhető viselkedés változását célul kitűző programok (behaviorista szemlélet) 2.) A viselkedésváltozás kognitív megközelítése 3.) A humanisztikus szemlélet 4. A fejlesztés integratív szemlélete A szociális készségfejlesztés két leggyakoribb módszerei: 1.) DSST,a direkt szociális készség tréning (Direct Social Skills Training) 2.) SCT, a szociális kognitív készség tréning (Social Cognitive Training) Vizsgálatok szerint a tiszta SCT-módszer az általános iskolásoknál a legkevésbé hatékony, ugyanakkor a valós életben való hatása miatt sokat adhat az iskoláknak. Azok a diákok, akik a szociális probléma megoldására és empátiára irányuló tréningeken vettek részt, sokkal jobb

8 kapcsolatokat tudtak teremteni a mindennapokban. Tapasztalatok szerint, az SCT- és DSSTmódszerek akkor vezetnek a legjobb eredményre, ha kombináljuk őket! (Iskolapszichológia 26) Fontos probléma ugyanakkor, hogy a komplex fejlesztéseknek és a fejlesztések egészét nézve is csak kis része foglalkozik a serdülőkorúakkal pedig Manger, Eikeland és Asbjornsen szerint 3 a többszempontú (kognitív-szociális) fejlesztések éppen ebben az életkorban szükségesek leginkább, hiszen például a fluid intelligencia ebben az életkorban éri el maximumát. Az általuk kifejlesztett program legfőbb célja az együttműködés, az érdekérvényesítés, az önszabályozás és az empátia fejlesztése problémahelyzetek elemzésével. Szintén gyakorlati problémaként nevesíthető, hogy az egyébként gyakran használt szerepjáték témái sokszor nem elég életszerűek, ezért ezek megtervezésére különös figyelmet kell fordítani vagy a problémahelyzeteket az osztály mindennapi életéből érdemes meríteni, ilyen értelemben ezek már nem is szerepjátékok. (Lásd még Mangler Eikeland Asbjomsen, 2003) Célcsoport életkori körülhatárolásának indokoltsága Felvinczi Katalin Az iskola lehetőségei az egészségfejlesztésben című tanulmányában rámutat arra, hogy az iskolát kitüntetett prevenciós színtérnek kell tekintenünk. A színtérmegközelítés lényegi sajátosságai az Ottawai Charta általi egészségfejlesztés definiciójában is felismerhetők: Az egészségfejlesztés célja, hogy az egyének, közösségek képessé váljanak az egészség feletti kontroll megszerzésére annak érdekében, hogy javuljon az egészségi állapotuk és az életminőségük. A színtér-programok az Ottawai Chartában megfogalmazottak nyomán jöttek létre. Az a felismerés tükröződik bennük, hogy az egészségi állapot nem kizárólagosan az egyén felelőssége, nem pusztán az egyéni készségektől és jártasságoktól függ, hanem jelentős szerepet játszanak társas, társadalmi, ökológiai tényezők is. A színtér ebben az értelmezésben egy olyan hely, ahol az egyén otthon van, ahol a probléma is otthon van, és ahova az előzőekből adódóan a beavatkozást is el kell juttatni. Tehát a színtér programok eltérően a rizikócsoportos megközelítéstől, a természetes élőhelyen találják meg célcsoportjukat, az egyének természetes, organikus társas kapcsolataiba ágyazottan fejtik ki hatásukat. A színtér programok ilyen értelemben alacsonyküszöbű beavatkozásoknak is tekinthetők, hiszen nem támasztanak érdemi elvárásokat a programban, szolgáltatásban részt vevőkkel szemben, az intervenciók egyik elsődleges célja, hogy érdemben legyen képes megszólítani a célközönséget, a cél közösséget. Felvinczi úgy fogalmaz, hogy egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy az iskola nem a nagybetűs életre készít fel, hanem az élet maga. Bár az iskola 3 Mangler, T., Eikeland, O. és Asbjornsen, A. (2003): Effects of training on pupil s social skills. Research in Education, 7,

9 alapvetően az ismeretátadás funkcióját hangsúlyozza, ugyanakkor a mindennapok gyakorlatában akarva-akaratlan alapvető szociális technikák elsajátítása folyik. E szociális technikák a személyközi kapcsolatok alakulásának-alakításának mintáit teremtik meg. (Felvinczi Katalin: Az iskola lehetőségei az egészségfejlesztésben IN:Máté Zsolt- Szemelyácz János: Az Iskolai szociális munka kézikönyve, INDIT, Pécs, oldal, o.) Ilyen értelemben az iskolai színtéren megjelenek a párkapcsolatok, itt szövődnek az első szerelmek, diákszerelmek, tehát a személyközi kapcsolatok kezelésében, a párkapcsolati erőszak megelőzésében kitüntetett helye van. A középiskolában az iskolai kortárscsoport szocializációs szerepének növekedése és a család nevelő hatásának csökkenése egyre erőteljesebb, ezzel egyidejűleg a párkapcsolatok is egyre fontosabbá válnak, a diákok jelentős részénél megkezdődnek az első együtt járások. A párkapcsolat, mint téma iránti érdeklődésük egyre erősebb (Posta János Molnár Dániel: A dél-dunántúli általános- és középiskolás fiatalok attitűdváltozásainak komplex vizsgálata című tanulmányra Germ Humán Sz Bt, 2009) emellett gondolkodásukban is érettebbé válnak, ekkorra alakul ki a felnőttekre is jellemző ún. formális műveleti gondolkodás, ekkor jelenik meg az erkölcsi gondolkodás ideologikus módja, az elvont morális kategóriák megértése (pl.: igazság, egyenlőség, méltóság). (lásd még: Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (NMHH): A Korhatár Bizottság besorolási eljárásának szakmai szempontjai, 2011) Az egyéni készségek mellett a szociális készségek fejlesztése serdülőkorban kiváltképp aktuálissá válik, mivel a serdülőkori identitásformálódás talán legfontosabb eleme a társas kapcsolati háló átformálódása. (Pikó, o) A komplex fejlesztéseknek és a fejlesztések egészét nézve is csak kis része foglalkozik a serdülőkorúakkal. Manger, Eikeland és Asbjornsen (2003) szerint a többszempontú (kognitív-szociális) fejlesztések azonban éppen ebben az életkorban szükségesek leginkább, hiszen például a fluid intelligencia ebben az életkorban éri el maximumát. (Kasik László és Kelemen Rita: A szociális kompetencia fejlődésének és fejlesztésének elméleti alapjai) Mindezek azt mutatják, hogy érdemes erre az időszakra időzíteni a programot. Dr. Buda Béla egy tanulmányában rámutat, hogy az iskola maradt szinte az egyetlen intézmény, ahol a gyerekre irányuló hatások szabályozhatóak ráadásul az iskolai színtéren megvalósuló prevenciós, egészségfejlesztő programok bejáratódtak, elfogadottak a célcsoport számára, így a célcsoport elérésének feltételei viszonylag jól biztosítottak. (Buda Béla (2000): Iskolai mentálhigiéné - álmok, dilemmák, lehetőségek. In: Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné tanulmányok. Pro Pannonia K.A., Pécs, ) Az iskolai programok mellett szólnak a korábban idézet WHO ajánláson túl azon érvek is, hogy a jelenség nagyságrendjében vetekszik a droghasználat problémájával (lásd visszaélés kábítószerrel és párkapcsolati erőszak rendőrségi adatai fentebb) 4 így érdemesebb szélesebb célcsoport elérésére törekedni, figyelembe véve azt, hogy így az esetleges stigmatizáció is 4 hozzátartozók sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekményből párkapcsolati jellegű: 4273 visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma: 5989

10 elkerülhetővé válik. Bár a tankötelezettségi kor Magyarországon csökkent ezzel együtt az oktatási, nevelési intézményekben a fiatalok még mindig nagy számban elérhető 5 k és az adott intézmény partnerségének kialakításával bent is tarthatók a programokban (fontos körülmény, hogy az iskolai hiányzások aránya is csökkenőben van). Néhány általános megfontolás Az iskolai interaktív programok (pl. amelyekben vitázni kell), amelyeket főként valamilyen speciális populációjú iskolákban valósítanak meg, hatásosabbnak bizonyultak, mint a nem interaktív programok. (Iskoláskorúaknak szóló prevenciós programok IN: letöltés dátuma: ) Kettős csoportvezetés további előnyeit lásd még: Rudas János: Delfi örökösei Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001., oldal A csoportfoglalkozásokon strukturált gyakorlatokat 6 használunk, amelyeknek játékossága, feszültségoldó és örömszerző jellege mellett elsődleges célja, hogy a fiatalok számára elősegítse a téma feldolgozását, megértését, az ismeretek elsajátítását, a problémák megoldásának keresését, a készségfejlesztést, az erősebb én-bevonást és összességében csoportmunka gördülékenységét. A program Nemzeti Alaptantervben (10/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) nevesített kulcskompetenciák közül elsősorban Szociális és állampolgári kompetencia (ezen belül hatékony kommunikáció) fejlesztését segíti, továbbá számos általános képesség fejlesztéshez járulhat hozzá, így: Családi életre neveléssel összefüggésben a felelős párkapcsolat kialakításának képessége az Erkölcsi nevelés vonatkozásában mértéktartás, együttérzés, segítőkészség; az Állampolgárságra, demokráciára nevelés kapcsán az erőszakmentesség, Önismeret és társas kultúra fejlesztése alatt érzelmek hiteles kifejezése; és Testi és lelki egészségre nevelést illetően társas viselkedés szabályozása, konfliktuskezelés továbbá káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzése 5 lásd még Európai drogprevenciós minőségi standardok Nemzeti drog Fókuszpont, 2012, 103 oldal 6 a csoportvezetők feladatkijelölő, viselkedésszabályozó, megtervezetten a célra irányuló beavatkozása a strukturálás, amely valamilyen gyakorlat, játék, feladatmegoldás kezdeményezésében valósul meg, mindezek végső soron a foglalkozáson behatárolják a résztvevők viselkedési lehetőségeit, így szolgálva az elérni kívánt fejlesztési célokat.(rudas 2001, oldal)

11 CSAT- projekt Megvalósítás / Tematika P3 Pedagógusokra (Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő alkalmazottak) irányuló program elem 3. rész Szenvedélybetegség, függőség, ártalomcsökkentés, drogok fajtái és drogjog Időtartam: 1 tanóra Mitől függ, hogy egy adott szer legális vagy illegális? Kulturális hagyományok Adott ország drogpolitikája Veszélyesség, illetve az okozott negatív hatásoktól független Bio-pszicho-szociális ártalmak, hatások Idői dimenzió (rövid- ill. hosszútávú hatás) Fizikai, biológiai Pszichológiai Szociális (társadalmi, családi, munkahelyi, iskolai) (Rácz József: Addiktológia- Tünettan és intervenciók, SOTE Bp , 60.old-63.old.) A korábbi addiktológiai fogalmak: Abúzus: a szer visszaélés-szerű használata. Az abúzus egyfajta rossz bánásmód, ami jogilag és erkölcsileg elítélő kifejezés arra a negatív következményekkel járó cselekményre, amikor valaki önző módon más kárára, vagy saját kárára visszaél valamivel,- valamivel vagy valakivel tiltott módon bánik, helytelenül használ. Kábítószer-használat estében szorosan összefügg a függőséggel. Dependencia: függőség (fizikai és pszichikai). Miután a szervezet hozzászokott a droghoz, már a normál működéséhez van szüksége az adott szerre. A droghasználat az esetek többségében nem jelent függőséget, és ha kialakul, akkor is gyakran átmeneti jellegű. Azt gondoljuk, hogy minden függőség elsősorban lelki eredetű így kialakulásában fontos szerepet kap az az állapot, ahogy a világot megéli az egyén, ahogyan a kábítószer hatása alatt van. A függőség kialakulásában a szer hatóanyagánál és annak hatásánál sokkal komolyabb

12 szerepe van az életformának, a céloknak, ill. célnélküliségnek, a szerhasználattal kapcsolatos szórakozási formáknak, a baráti társaságnak. (Rácz József: Addiktológia- Tünettan és intervenciók, SOTE Bp , 16.old - 18.old.) Ártalomcsökkentés: gyakorlati beavatkozások összefoglaló neve, amelynek célja a kábítószer-fogyasztás okozta egyéni, és makro szintű egészségügyi, szociális és gazdasági károk mérséklése. Az ártalomcsökkentő programok hozzájárulnak a fertőző betegségek terjedésének, illetve a bűnözés vagy a halálozás emelkedésének megakadályozásához. (alacsonyküszöb) (Rácz József: Addiktológia- Tünettan és intervenciók, SOTE Bp , 160.old -168.old.) Tolerancia: Az emberi szervezet a rendszeresen használt drogot- szert tolerálja, megszokja. Az idő múlásával egyre nagyobb dózist kell bejuttatni a szervezetbe ahhoz, hogy ugyanazt a hatást tudja a szer elérni. Az adagok emelésével a függőség egyre erősebbé válik. Megvonás: A szerhasználó az adott, megszokott adagját nem kapja meg, nem jut hozzá, ez komoly fizikai tünetekkel (rosszullét, hányinger- hányás, hasmenés, ájulás, remegés) jár. Maga a fizikai tünetek legrosszabb esetben is egy hét- 10 nap alatt megszűnnek (fontos a szakszerű ellátás, orvosi- egészségügyi jelenlét szükséges!). Maga a pszichés megvonás, sóvárgás sokkal tovább tart amikor az egyén sóvárog a szere után, kívánja azt akár még évekkel az utolsó használat után is. Ez gyakran összefügg adott lelki állapottal, sikerélményekkel, életvezetés nehézségeivel. Jelenleg a DSM V. újítása, hogy nem abúzusról és függőségről beszél, hanem szerrel összefüggő és addiktív zavarokról, és ezen belül állapít meg különböző súlyosságokat: enyhe (2 v. 3 kritérium), mérsékelt (4 v. 5 kritérium), súlyos (6 v. több kritérium). (Abraham M. Nussbaum, M.D.: DSM-5 diagnosztikai vizsgálat zsebkönyve, Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2013, oldal) Kémiai szerek fajtái (fizikai függőségek) Ópiátok (máktea, heroin, morphium, ópium) Depresszánsok ( kábító-szerek : nyugtatók, altatók, szorongásoldók, alkohol) Stimulánsok ( pörgetők : speed, ecstasy, kokain, crack, koffein, nikotin) Hallucinogének (cannabis, LSD, varázsgombák, meszkalin, PCP, oldószerek, kiskertünk hallucinogénei ) GHB Designer drogok (MDPV, Mefedron, Penta, Kati, Spice)

13 (Rácz József: Addiktológia- Tünettan és intervenciók, SOTE Bp , 23.old - 56.old.) Viselkedéses függőségek (pszichés függőségek) Játékfüggőség Internetfüggőség Étkezési zavarok (bulemia, annorexia) Munkafüggőség (Rácz József: Addiktológia- Tünettan és intervenciók, SOTE Bp , 11.old -13.old.) Drogjog Nemzeti Drogstratégia : a jelenleg Magyarországra vonatkozó, hatályos drogstratégia, mely tartalmazza a kezelési stratégiákat, megelőzési lehetőségeket, szabályozásokat, intézménytípusokat. (http://www.drogstrategia.hu/dokumentumok - EU Drogstratégia _magyar PDF) Legális- illegális szerek: nagyon fontos kritérium, hogy adott ország mely szert sorolja az illegális csoportba és melyek használatát nem szankcionálja (legális). A kábítószerlista: az a lista, amely tartalmazza az illegális kábítószerek hosszú sorát, tehát azon szereket, vegyületcsoportokat, amelyek fogyasztása- előállítása- tartásaátadása törvénybe ütközik és szankciókkal jár. (http://drogriporter.hu/jegyzek ) A C-lista: ez a lista tartalmazza azokat az új pszichoaktív anyagokat, amelyeknek a terjesztését, előállítását, exportját és importját ideiglenesen törvényen kívül helyezik. A C-listára felkerült szereknek szakemberek un. kockázatértékelését végzik, ami után eldöntik, hogy legális vagy illegális szer - minősítést kap-e az adott szer. Ez a vizsgálat akár évekig is eltarthat. (66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet) Minősített esetek: mennyiségi kategóriák (csekély- jelentős): az adott szer tiszta hatóanyag tartalmát vizsgálva mennyiség alapján különböző kategóriákba sorolják azt (csekély-, jelentős-, és különösen jelentős), és ezek alapján más-más a kiszabható büntetési tétel is. Továbbá vannak különböző esetek, amelyek meglétekor a büntetést szigorítják, úgy, mint ha például a kábítószer átadása közintézményben, iskolában történt, vagy ha kiskorúnak történt a szer átadása.

14 Elterelés intézménye: elterelésre elsősorban akkor van lehetőség, ha valaki ellen személyes használatra szolgáló csekély mennyiségű drog megszerzése vagy tartása, termesztése miatt indul eljárás. A törvény szerint, ha valaki csak kisebb súlyú, fogyasztói típusú drogos bűncselekményt követ el, és részt vesz egy legalább hat hónapos folyamatos drog-kezelésen, akkor nem fogják megbüntetni (ezt nevezik elterelésnek). A büntetőeljárást azonban ezekben az esetekben is megindítják, de amikor a gyanúsított okirattal igazolja a hat hónapos kezelés befejezését, akkor az ügyét meg kell szüntetni. Az elterelést általában drogambulancián, szenvedélybetegeket kezelő intézményekben végzik szakemberek. (42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM) Titoktartás- feljelentési kötelezettség: a pedagógusoknak nincs sem titoktartási-, sem feljelentési kötelezettsége! Szociális munkásoknak, pszichológusoknak, pszichiátereknek, egészségügyi dolgozóknak titoktartási kötelezettségük van! Drogjogi változások től (2012. évi C törvény a Büntető Törvénykönyvről alapján) Az elterelés szabályai szigorodnak (2 éven belül nem lehet elterelést választani). Megszűnnek a fogyasztókra vonatkozó, enyhébb szabályok. A fogyasztás önálló büntetőtételként kerül be a BTK-ba. Aki köznevelési intézmény közelében szerez kábítószert, szigorúbban ítélik meg. Új mennyiségi kategória: különösen jelentős mennyiség. A fogyasztók vallomásra ösztönzése (ha többen vallanak egy terjesztőre, akkor is elítélhetik, ha nem foglalnak le tőle kábítószert). Designer drogok fogyasztóinak büntetése C-lista.

15 CSAT- projekt Megvalósítás / Tematika P4 Pedagógusokra (Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő alkalmazottak) irányuló program elem 4. rész Kodependencia (társfüggőség) Időtartam: 1 tanóra Kodependencia (társfüggőség) Társfüggőség a viselkedési addikciók közé sorolható. Ez a függőség az 1980-as évek második felében került leírásra. Fogalmi meghatározása a tárfüggőségnek: egy problémás (addikcióban, személyiségzavarban, kodependenciában, vagy impulzuskontroll-zavarban szenvedő) egyénnel kialakított és hosszabb távon is fenntartott kapcsolat, amely nem kielégítő, szenvedéssel teli az alany szempontjából. (Komáromi 2010, 335 p.) Társfüggőség jellemzői: (Komáromi, 2010) 1. Az identitás bizonytalansága, az autonómia hiánya: a személy csaknem kizárólag másokhoz való viszonyában határozza meg magát. 2. Fokozott dependencia- igény, külső fókusz: a fontos másik -kal való kapcsolat, nélküle az egyén megsemmisüléssel fenyegető ürességet él át. 3. Határok problémája, elégtelen én- határok: engedi, hogy mások sorozatosan megsértsék a határait, azaz bántalmazzák, erőszakot tegyenek rajta, becsapják, kihasználják vagy semmibe vegyék, szimbiózis. 4. Túlzott felelősségérzet: mindent a saját felelősségének érez, ami a partner életében rosszul alakul. Saját magával szembeni felelősséget azonban nem vállalja fel, amelynek leggyakoribb megnyilvánulásai: nem törődik önmagával, elhanyagolja külsejét, egészségi állapotát, nem veszi figyelembe saját vágyait, ambícióit, nem készül fel a jövőre, elviselhetetlen helyzetben kér segítséget stb.

16 5. Kényszeres gondoskodás: mindent és erején felül megtesz mások fizikai és érzelmi jóllétéért. (különösen kínos helyzetekből való kimentését hajlamos magára vállalni). Azt gondolja, ha nem törődik mással, akkor rossz dolgok fognak történni vele. 6. Áldozatiság : saját magát áldozatnak, mártírnak tekinti. 7. A kontroll szükséglete: nem tudja elképzelni, hogy az ellenőrzése alól kikerült dolgok jól alakulhatnak, ezért kontrolláló viselkedés jellemzi, a kapcsolat kontrolljára törekszik (pl.: kutatás a partner szobájában, zsebében, mobiltelefonjában stb.). 8. Kognitív torzulások: a gondoskodó irányító viselkedés mögött torz hiedelmek minden vagy semmi típusú gondolkodás és rigid kell húzódnak meg. Pl.: Minden férfi iszik ; Azért bánt, mert szeret ; Engem mindenki elhagyna. 9. Manipulativitás, játszma- viselkedés: nem képes saját szükségleteinek felvállalására és nyílt kifejezésére, így inkább manipulál, mást mond, mint amit gondol. Nem képes nemet mondani. Gyakran játszmába bonyolódik. 10. Negatív önértékelés: önállótlan, bizonytalan, alacsony az önbecsülése, eredményeit lekicsinyli, fokozottan érzékeny lehet kritikai észrevételekre. 11. Bizalom hiánya: gyermekkora óta azt tapasztalta meg, hogy nem bízhat a környezetében, a kontrolláló viselkedése is mély bizalmatlanságából fakad. Önmagában sem bízik, nem bízik a pozitív változás lehetőségében. Ugyanakkor éppen azokban és éppen abban bízna meg, akik erre érdemtelenek. (Sok csalódás után is hisz az alkoholista vagy őt bántalmazó férje ígéreteinek). 12. Kényszeresség: gondoskodás és kontrollálás mellett olyan más tevékenységekben is megjelenhet, mint: addiktív evés, munka, szexualitás, pénzkeresés, költekezés, vásárlás és szerencsejáték, alkohol, drog-és gyógyszerhasználat. 13. Tagadás: a társfüggő egyszerre tagadja önmaga és a másik betegségét. 14. Szociálisan izolálódik: szégyelli, titkolja a társ szenvedélybetegségét vagy problémás viselkedését. 15. Elfojtás: meg nem feleléstől és az elhagyástól való félelme miatt elfojtja saját érzéseit, indulatait. 16. Szégyen és bűntudat: a kodependes személy meghatározó érzései a származási családjából eredő szégyen és bűntudat. (Felnőtt korban is gyakran szégyelli mindazt, amit mások sérelmére elkövettek, amiről ő nem tehet: alkoholista apja által elkövetett fizikai bántalmazásokat, elhanyagoló anya viselkedését, stb.) 17. Felduzzadt harag, indulat: haragját is szégyelli, amit megkísérel elnyomni, de az időnként dühkitörésekben felszínre tör. A rejtett harag pszichoszomatikus tünetekben, depresszióban, szorongásban, önkárosító viselkedésben és szexuális diszfunkciókban nyilvánul meg.

17 18. Sérült intimitás, kapcsolatok zavara: az intimitás utáni vágy és az attól való félelem egyaránt jelen van. Ez érzelmi, testi és szexuális értelemben is érvényes. 19. Szexuális diszfunkciók: intimitás zavarával összefüggésben gyakran aszexualitás, hiposzexuális viselkedés (szex iránti érdektelenség), szexuális averziók (szexualitás kerülése), vaginizmus (pénisz bahatolását lehetetlenné tevő hüvelygörcs), diszpareunia (fájdalmas közösülés), frigiditás (női szexuális készenléti zavar), szexuális addikciók (szexualitással kapcsolatos szenvedélybetegségek, illetve függőségi problémák) jelentkeznek. 20. Destruktív lojalitás: származási családja, jelenlegi családja, illetve gyermekei viszonyrendszerében jellegzetes lojalitás-konfliktusok jelennek meg. Pl.: párkapcsolatában is szüleinek akar megfelelni, utódjáról való gondoskodás kárára szülőjét, házastársát részesíti előnyben. 21. Hangulatzavar: diszfória- depresszió. 22. Feszültség szint magas, jelentős szorongás: amit testi tünetek is kísérhetnek (migrénes fejfájás, szívtáji panaszok, autoimmun megbetegedések, daganatos betegségek, magas vérnyomás, nőgyógyászati megbetegedések, gyomorpanaszok). 23. Gyakran bántalmazottak: fizikailag, szexuálisan. 24. Magára marad feladataival: szülői, családfenntartó, pénzkereső funkciók. 25. Progresszivitás: a társfüggőség fokozatosan előrehaladó, súlyosbodó állapot. Nemek szerinti gyakorisága: nőket gyakrabban érinti. Kulturális vetülete, öröksége: tradicionálisabb, férfiközpontú család modellben a hagyományos női szerep: a család összetartása minden körülmény között, a gyerekekről és társról való gondoskodás. A nőtől elvárható, hogy: a családon kívüli boldogulását háttérbe szorítsa (önfeláldozás), elsődleges érték számára a másokról való gondoskodás és áldozatvállalás legyen. Elmondható, hogy annak a kislánynak, aki agresszív apja és a bántalmazott anyja kapcsolatában permanens krízis helyzetet, szélsőséges emocionális reakciókat tapasztal meg,

18 annak számára kézenfekvő feltevés, hogy nem létezik igazi szerelem és párkapcsolat drámai indulatok, vad összecsapások, verekedésbe torkolló viták nélkül. Az elmúlt évtizedek emancipációs folyamatainak hatására ez a helyzet sokat változott, egyre inkább a méltányosabb családi szerepviszonyoknak adta át a helyét, mindazonáltal ma sem vesztette érvényét az a tény, hogy az iszákos vagy agresszív férj mellett hősiesen kitartó, a gyermekeiért mindent elviselő anyát tágabb környezete elismeri, csodálja. Kialakulásának háttere: - Diszfunkcionális családi háttér-> alapjai a korai szocializációból erednek-> mintakövetés. - Analitikus modellekben anya-gyerek korai kötődési zavara. Egy olyan családi minta, ami függőségre szocializál. Általában a társfüggő nők gyakran alkoholista apával nőnek fel, arra szocializálják őket, hogy meg kell tartani a család egységét, ehhez alkalmazkodnia kell. Ennek a szerepnek a betöltésével ráerősít, hogy társfüggővé váljon. Sokszor a gyerek gondoskodik a szüleiről (parentifikálódik). Önértékelésben nagy sérülések lesznek, saját párválasztásánál szenvedélybeteget, vagy problémás viselkedésűt választ. Mindig keres valamit, ami hiányzik, kimaradt életéből. Menekülő stratégia - Lover boy jelenség: A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a lányok, akik valamilyen diszfunkcionális családból származnak (pl.: alkoholista szülő, bántalmazó szülő) hamar kilépnek a családi kötelékből, és gyakran választanak maguknak problémás viselkedésű párt, vagy gyakran esnek áldozatul a lover boy jelenségnek. Lover boy jelenség: azokra a férfiakra használják ezt a kifejezést, akik olyan lányokat környékeznek meg, udvarolnak nekik, elcsábítják őket, a szerelem nevében sok jót ígérnek nekik, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak (pl.: diszfunkcionális családból származnak, gyermekvédelmi rendszerben nevelkednek, mélyszegénységben élnek, érzelmileg instabilak, önértékelésükben problémák vannak). Egy idő után érzelmi zsarolással és/vagy fizikai bántalmazással anyagi javaik gyarapítása céljából prostitúcióra kényszerítik őket. (Schaarlaken Koord holland NGO szervezet, 2012.) Társfüggőség terápiája: Autonómiájának erősítése, saját célok, ambíciók megfogalmazása, önértékelés javítása, én-határok fejlesztése, családi minta korrigálása, megrekedt fejlődési szint feloldása, továbbléptetése.

19 CSAT- Projekt Dokumentáció / Adatlap 1 Jelenléti ív a szakemberek felkészítő workshopjáról... Dátum: Szakemberek felkészítésének témája: Előadó:... sorszám Név (nyomtatott betűkkel) Aláírás 15 Megjegyzések:

20 CSAT- Projekt Dokumentáció / Adatlap 2 Elégedettségi kérdőív CSAT projekt szakembereit felkészítő workshop Kérjük, a megfelelő cellába tett X- el jelölje a megfelelő választ! A workshop előtt megkapta-e a felsorolt szakmai dokumentumokat? Dokumentum Megkaptam Nem kaptam meg megnevezése Diák csoportfoglalkozás tervezet/tematika D1 Folyamat előrehaladása c. dokumentumot Pedagógus képzés tematikái (4db; CSATprojekt Megvalósítás / Tematika P1; CSATprojekt Megvalósítás / Tematika P2; CSATprojekt Megvalósítás / Tematika P3; CSATprojekt Megvalósítás / Tematika P4 számú dokumentumok) ( Amennyiben van olyan dokumentum, amit Ön nem kapott meg, kérjük, jelezze a workshop vezetőjének.) 2. Kérjük, karikázással jelölje a megfelelőt! Mennyire tartotta hasznosnak a workshopot? Volt-e a felkészítés során olyan pozitív dolog, amit kiemelne? Ha igen, mi volt az?

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért

CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Program címe: CSAT projekt az egészségesebb párkapcsolatokért Tanúsítvány száma: 2/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Drogprevenciós Munkacsoport Program rövid leírása

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János Budapest, február 20.

Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez. Dr. Szemelyácz János  Budapest, február 20. Van-e függő személyiség? Gyakorlati tanácsok szerfüggők kezeléséhez Dr. Szemelyácz János www.indit.hu Budapest, 2016. február 20. 1 Addiktív ciklus Pszichoaktív szer bevétele, vagy kóros viselkedési folyamat

Részletesebben

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18.

.comtárs. Program címe: Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Program címe:.comtárs Tanúsítvány száma: 10/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. november 18. Kérelmező neve: Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Program rövid leírása Célunk a segítésre motivált

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek

Egyesületünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán. A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek ünk sikeres pályázatot nyert, a KAB-PR-07-B-0155 által kiírt pályázatán A program részletes ismertetése Egészséges Test - Egészséges Gyermek gyermekeinknek átadjuk kromoszómáinkat és génjeinket, személyes

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

Az egészség (R)éve prevenciós program

Az egészség (R)éve prevenciós program Program címe: Az egészség (R)éve prevenciós program Tanúsítvány száma: 1/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. február 4. Kérelmező neve: Katolikus Karitász Caritas Hungarica Program rövid leírása

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához

T/11105/31. szám. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a. záró vitájához ORSZAGGYÜLÉS HIVATA L I', T/11105/31. szám Érkezett : 2013 JuN 0 3. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az egyes büntetőtárgyú törvények módosításáról szóló

Részletesebben

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Kábítószeres bűnözés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Kábítószeres bűnözés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A kábítószerek kapcsolata a bűnözéssel Visszaélés kábítószerrel (BTK 282-282/C) - fogyasztói magatartás - terjesztői magatartás Kábítószer megszerzése érdekében

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace

A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak Dana Jason Bhavin S p r i n g 2 0 0 9 C O U N 6 5 3 3 C r i s i s Dr. Pace A családon belüli erőszak nem kellene megtörténjen senkivel soha.kész! De megtörténik - és amikor megtörténik,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet

Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella. CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A kortársak rsak közötti k bántalmazás, önsértés Várnai Dóra, Örkényi Ágota, Páll Gabriella CEHAPE Konferencia, 2006. február 9. Országos Gyermekegészségügyi Intézet A bullying/ / bántalmazb ntalmazás

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás

Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás Bírónők Egyesületének 2012. november 27. napján a családon belüli erőszak tárgyában tartott konferencián elhangzott előadás A családon belüli, vagy úgynevezett otthoni erőszak (violence in the family,

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela

Kötődés és párkapcsolat. Nistor Mihaela Kötődés és párkapcsolat Nistor Mihaela 2010 Gyerekkori kötődés I. Érzelmileg kapcsolódni valaki máshoz Alapgondolat: biztos alapot nyújtani a másik számára A kötődési kapcsolatban a gyerek, majd a felnőtt

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

PERK: Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez

PERK: Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez PERK: Eszköztár prevenciós programok tervezéséhez és értékeléséhez Prevenciós programok tervezése és értékelése Nemzeti Drog Fókuszpont szakmai találkozó 2013. március 19. Mi a PERK? Prevention Evaluation

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT?

Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Dr. Erős Erika- Dr. Timmermann Gábor: SZEXUÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS: ELEGET TESZÜNK-E E A KAMASZOKÉRT? Idézet "A homár, amikor páncélt vált, előbb elhullatja az eredetit; amíg kialakul az új páncél, védtelenné

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen

Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Küzdelem a gyermekek szexuális kizsákmányolása és szexuális bántalmazása ellen Bevezetés A gyermekek szexuális kizsákmányolása, szexuális bántalmazása Európa és a világ minden országában létező probléma,

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság

Droghelyzet és jogi szabályozás. Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Droghelyzet és jogi szabályozás Molnár András r. őrnagy Tapolcai Rendőrkapitányság Kábító hatású anyagok kábítószerek ( marihuána, extasy, speed, kokain, heroin ) új pszichoaktív anyagok ( C listás anyagok

Részletesebben

családon belüli erőszak elleni

családon belüli erőszak elleni ábrák családon belüli erőszak elleni tárcaközi kampány a lelki elsősegély telefonszolgálatok hozzájárulása 23. december 1. 24. február 29. 24. A kampányt megelőző, a kampány-időszak, valamint az azt követő

Részletesebben

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára

2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára 2016-os Éves jelentés az EMCDDA számára KKB ülés, 2016. október 7. Nyírády Adrienn Nemzeti Drog Fókuszpont Megváltozott az Éves Jelentés 2014-ig: nagyon részletes, táblázatok + szöveges elemzések csak

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság

Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság Áldozatsegítés ember- és gyermekjogi megközelítésben Nemzetközi trendek Dr. (Habil) Herczog Mária Ph.D. Egyetemi docens ENSZ Gyermekjogi Bizottság tagja Budapest, 2012. December 11. Sokféle megközelítési

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat DROGPROBLÉMÁK Fogyasztási típusok Absztinens Kísérletező Szociális, rekreációs Helyzetfüggő Intenzifikált Kényszeres DROGPROBLÉMÁK A drogok felosztása Pszichoaktív

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13.

Kortárssegítő képzés. Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia december 13. Kortárssegítő képzés Lőrincz Norbert, Kovács Anita Kortárssegítő képző Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13. Stratégia alkotás A kortárssegítő tréning Oktatáskutató

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Alkoholfogyasztás és fiatalok

Alkoholfogyasztás és fiatalok Elekes Zsuzsanna Alkoholfogyasztás és fiatalok ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum konferenciája Budapest, 2009. december 3. Európában a 90-es években a fiatalok

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina

Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina Szenvedélybetegek viselkedése, tünetek, lélektani állapot, következmények Előadó: Pusoma Krisztina 1. Mi a szenvedélybetegség? Ki a szenvedélybeteg? - fogalom meghatározás Szenvedélybetegségnek nevezzük

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata

ESETMEGBESZÉLÉS. Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS Az esetmegbeszélés folyamata ESETMEGBESZÉLÉS A családsegítő szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatást nyújt, ellátásokat közvetít, szervezési és gondozási tevékenységet végez

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Drogellenes Stratégia évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról

Tájékoztató a Nemzeti Drogellenes Stratégia évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról Tájékoztató a Nemzeti Drogellenes Stratégia 2014-2015. évekre vonatkozó szakpolitikai programjáról Müller Éva 2014. március 10. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Nemzeti Drogmegelőzési

Részletesebben

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08.

Zsiros Emese. Jármi Éva. ELTE- PPK oktatója. Országos Gyermekegészségügyi Intézet 2011.03.08. Zsiros Emese Országos Gyermekegészségügyi Intézet Jármi Éva ELTE- PPK oktatója 2011.03.08. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet OGYEI - a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között

4. (13) bekezdés: A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között Közösségi szolgálat Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 40 (13) bek., 97 (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében

A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében A mentálhigiénés szervezetek szerepe a kábítószer-probléma kezelésében Dr. Felvinczi Katalin Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium Mi is a mentálhigiéne? Nem csupán a pszichés

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.)

Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) Túlzottan on-line? Készítette: Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) TÁMOP-3.1.4.B-13/ 1 2013-0001 Függőség kávé Szerhez kötődő Nem szerhez

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak

Európa Tanács. Parlamenti Közgyűlés. 1582 (2002) 1 számú Ajánlás. Nők elleni családon belüli erőszak Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés 1582 (2002) 1 számú Ajánlás Nők elleni családon belüli erőszak 1. A családon belüli erőszak a nők elleni erőszak legelterjedtebb formája, melynek következményei az áldozatok

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 03 Szenvedélybeteg-gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Drogfüggık elvonókezelése

Drogfüggık elvonókezelése Drogfüggık elvonókezelése Készítette: Terjéki Ildikó, 2007 / aktualizálta: Papp László, 2008 Drogok típusai (összefoglalás): (Irinyi T., 1997, pp:121-125. alapján) Szedatívumok, szorongáscsökkentık, altatók

Részletesebben

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit

Budapest, március 9. BEIK. Spronz Júlia Wirth Judit OGY határozat tervezet a prostitúciós célú kizsákmányolás és emberkereskedelem megelőzéséről és hatékony kezeléséről, a prostitúció, a szexuális erőszak, és a szexuális célú emberkereskedelem áldozatainak

Részletesebben

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása.

A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. A fiatalok Internet használati szokásai, valamint az online kapcsolatok társas támogató hatása. Árgyelán Anikó-Kriston Pálma SZTE-BTK Pszichológia a.ancsa27@gmail.com 2012 Összefoglalás Serdülők és egyetemisták:

Részletesebben