Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szenteleki Gábor. Kiállítás / Exhibition 2007. 09. 07-2007. 09. 23."

Átírás

1 Szenteleki Gábor Kiállítás / Exhibition

2

3 Nekünk, nyugatiaknak, igazabb, ami rejtve van, mint ami látszik. (Roland Barthes) For us in the west, it is more truthful what is hidden than what is visible. (Roland Barthes) Szenteleki Gábor szeret a dolgok mögé nézni. Megállni, felfedezni és figyelmesen szemlélni a felszín mögött megbújó részleteket. Mintha Márai Sándor kőfaragó János mesterének a fiához és tanítványához szóló tanácsát fogadta volna meg: Figyelj jól. A házak alaprajzát vizsgáld a homlokzat mögött. S az emberek lelkét szavaik és cselekedeteik mögött. Figyelj az egyszerűre, a mindennaposra. Annak is titka van. És Szenteleki nagyon kíváncsi ezekre a titkokra, a hétköznapiakra és a nem mindennaposakra egyaránt. Környezetét figyelve folytonosan kérdéseket tesz fel önmagának ezekről a rejtett dolgokról, sőt a kérdéseket igyekszik meg is válaszolni. Számos képének a címében a Tanulmány szó szerepel, amely ebben az esetben nem csak előtanulmányt, a képalkotási folyamat egyik fázisát jelenti, hanem tanulmányozást, betekintést valamibe, megismerést, mely által mind világosabban és a maguk összetettségében ismerjük meg a dolgokat. Ezeknek a vizsgálódásoknak a tárgya és középpontja mindig az ember. Az emberi homlokzatok mögé tekintve ismerhető meg annak igazi arca és természete. Tették ezt már korábban is a művészet története során, hogy csak néhány kiemelkedő példát említsünk, a francia barokk nagymesterét Charles Le Brunt, vagy a vele éppen ellentétes személyiségű osztrák Franz Xaver Messerschmidtet. Mindketten a különböző lélekállapotok és az emberi arc és gesztusok összefüggéseit kutatták, valamint ezek művészeti megfogalmazására törekedtek. Jelenet (részlet) / Scene (detail), 2005 Gábor Szenteleki likes to see behind the curtain. He likes to stop, discover and carefully watch what lies behind the surface. As if he acted on the advice of Sándor Márai s sculptor John, who said to his son and apprentice: Listen. Always examine the ground plan of a house behind the façade and the human soul behind his words and actions. Pay attention to the simple, the common things. They have also got secrets. And Szenteleki is very curious about these secrets, equally about the common and the not ordinary ones. By closely watching his environment he constantly asks himself questions about these hidden things, even tries to give answers. In numerous of his pictures the word Study appears, not only in the meaning of prestudy, one phase in the process during the creation of a picture, but also meaning an examination, an insight into something, a cognition by which we realise things more clearly and in their complexity. The human being is always in the centre of these examinations. By looking behind the human façade we can see his real face and nature. It has been done before in the history of art, just to mention a few outstanding examples, the French great master of baroque Charles Le Brunt, or the very different character of the Austrian Franz Xaver Messerschmidt. Both studied the different emotional states and the connection between the human face and gestures and their artistic expression. Also well known is the series by Théodore Géricault of mentally ill people, 3

4 De ismerjük Théodore Géricault-nak betegekről készült tudományos szintű, ugyanakkor magas művészi színvonalú sorozatát is. Francisco Goya már tovább ment, a maga történelmi környezetében, az emberi karakterekben az élet kíméletlen és kegyetlen abszurditását ábrázolta. Az emberi test ábrázolásának, magának a figura beállításának, valamint hangsúlyosan az arc mimikájának és a kezek gesztusának mindig is kiemelt szerepe volt a művészetben. Ebben a non-verbális nyelven alapuló kommunikációs formában a kifejezések széles skálájával találkozunk. Caravaggio képein azok a jelenet központi eleme felé és így a fő tartalmi vonatkozásokra irányulnak, azt didaktikus módon magyarázzák, értsd a kép mondanivalójának megértését segítik. A spanyol Jusepe de Ribera szentjeinek vallásos áhítatot megjelenítő kéztartásai és extázisban lévő arckifejezései már önmagukban is jelentést és üzenetet hordoznak. A mindennapi életből vett karakterek ábrázolásának nagymestereinek, a holland festészet művészeinek képein minden embert cselekvése jellemez. Minden figurát cselekedete, voltaképpen emberi természete határozza meg. A hangsúlyos moralizáló szándék, nemegyszer a groteszk iróniáig torzítja el a képet. A humor fontos kelléke az ábrázolásoknak. A festészeti hagyomány és a mindenkori jelen művészetének kapcsolatában az a döntő tényező, hogy az utóbbi mit és hogyan vesz át az előzőtől. Egy fiatal festő mit lát meg és mit vesz át választott mestereinek alkotásaiból. Szenteleki Gábor számára a festészeti hagyomány igazodást, egyszerre kihívást és inspirációs forrást jelent. Jobban mondva párhuzamokat keres a régi mesterek és saját művészete között. A művészeti eszközök választásában mintha a reneszánsz which is beside its scientific nature on a high artistic level. Francisco Goya went even further in his historical environment by expressing in human characters the merciless and remorseless absurdity of life. Representations of the human body, the setting of the figure and the emphasised mimic of the face and the gesture of the hands have always played an important role in art. We can see the broad scale of expressions in this form of communication based on a non-verbal language. In Caravaggio s pictures they focus on the central element of the scene and they are directed towards the main subject, which is explained in a didactic way and thus help the spectator to understand. The Saints of the Spanish Jusepe de Ribera with their indicative gestures of piety and their ecstatic expressions bear in themselves a meaning and a message. On the paintings of the Dutch artists, the great masters of the representation of ordinary characters, every figure is defined by his own actions and characterised by his Jelenet (részlet) / Scene (detail), 2005 human nature. Often the emphatic moralising intention distorts the picture to a grotesque irony. Humour is an important necessity of the representations. In the connection between the tradition of painting and the contemporary art the important factor is, what and in which way the latter takes over from the former. What does a young artist see and what does he adopt from his masters creations? To Gábor Szenteleki the tradition of painting means an orientation, at the same time a challenge and the source of inspiration. He is looking for parallels between the old masters and his own art. In the choice of the artistic instruments it seems as if he listened to the renaissance artist and theorist Cennino Cennini, and his advice addressed 4

5 1. Jelenet / Scene,

6 2. Idős nő / Old woman, 2004 művész és teoretikus, Cennino Cennini festőknek szóló, első látásra talán túl egyszerűnek tűnő tanácsát fogadná meg: találj egy jó stílust, mely neked való. Azonban a festő nem korábbi korok örökösének tekinti magát, és saját munkáit sem valamifajta fejlődéselvű folyamat részének. Nem utánozni, felülmúlni vagy kifigurázni akarja a korábbi korok művészetét, hanem megfejteni titkukat és egyfajta egyszerű, konkrét szempontokon és értékeken alapuló tiszteletadással folytatni azt a fajta művészetet, amit ők is műveltek. Nem arra a kérdére to the painters, which seems at first sight just too simple: find a good style that suits you. Nevertheless the painter does not consider himself as a successor of former epochs and his art not as some kind of evolutionary development. He does not want to copy, emulate or parody the artworks of former eras, but rather solve their secret and with the respect based on simple, concrete aspects and values, continue the kind of art they practised. He does not want to answer the question how could I paint it today, 6

7 3. Cím nélkül I / Without title I, 2006 keresi a választ, hogyan festhetném meg ma, hanem, hogyan festhetek ma egy régi, korábbi művészi eszközzel? Egyszerűen élvezi a válaszkeresés nyitottságát, valamint a felfedezés és kísérletezés ebből adódó szabadságát. Azonban állandó elemző és önreflexív magatartása megóvja attól, hogy a bravúros festői eszközök használata ne szimpla másolást jelentsen. Mindig határozott, és ez a fajta alaposság és precizitás, megkockáztatva a perfekcionizmus kimondását is, szerencsére soha nem válik kínos merevséggé. Ez a fajta gyakolat but how can I paint in these days with the old artistic tools. He simply enjoys the openness of the search of answers as well as the freedom of discovery and experimentation. His constant analytic and self-reflective attitude prevents him from simply copying the old masters by using their artistic tools. He is always firm and this kind of thoroughness and accuracy, even the expression of perfectionism, seems to be right never becomes embarrassing rigidity. This form of practice is similar to the old masters basic, self-evident comprehension. 7

8 4. Férfiportré I. / Portrait of a man I., 2006 a régi mesterek alapvető, magától értetődő felfogásmódjához hasonló. Az alkotásban rejlő üzenet fontossága nem engedte meg a befejezetlenséget. Tiszteletlenség lett volna magával a művel és a mesterséggel szemben egyaránt. A festészeti eszközök megválogatása - a térbeli elrendezés, a tárgyak visszaadásának módja, a festékhasználat, a meleg színárnyalatok hangulata, az erős fény-árnyék kontrasztok, a klasszikus modellálás, valamint a gondos és precíz The impotance of the message inherent in the artwork did not allow any incompleteness. It would disrespect himself, his art and craft. The choice of the artistic tools the spatial setting, the representation of objects, the use of paint, the warm tone of the colours, the strong contrast of light and shadow, the classic posing as well as the careful and precise drawing- show the quality and the value of the artist s practise. 8

9 5. Zozi / Zozi, 2005 rajzi megformálás - a festői gyakorlat minőségét és értékét jelentik. Ez a fajta festészet a szemnek szól. Mellőzve mindenfajta látványosságot, a látványnak kiemelt szerepe van. Az érzékekkel tapintásra is képes látásunkkal - megfogható ebben az esetben minőségi jelző lehet. A tartalom mellett ugyanolyan fontossággal jelenik meg a művészet klasszikus értelemben vett esztétikai célja is. Nem kényszeríti, This kind of painting is made for the eye. Beside all sorts of spectacles, the view possesses an accentuated position. The picture can be emotionally understood we can touch it with our eyes. Beside the content the aesthetic aim in the classical artistic meaning plays an equally important role. It does not force the spectator but seduces and captures him, makes him think about it. A professional painted red turban seems to be painted just for the view. However, 9

10 6. Magvető / Sower, 2007 hanem elcsábítja és megfogja, lebilincseli és gondolkodásra készteti a nézőt. Adott esetben egy profi módon megfestett vörös turbán úgy tűnik pusztán csak a látvány kedvéért jelenik meg. Mégis egy ruhadarabnak és tárgynak az anyagszerűsége vagy az emberi testnek és annak felületének, a bőrnek életteli visszaadása arra szolgál, hogy érzékeinket felkeltse, és talán azt kicsit ki is elégítse. Így azok az eleven vizuális élmény részét alkotják ezért is ad a figyelmes szem számára másfajta the material of a piece of clothing, of an object or the vivid representation of the human body and its surface, the skin, is used to activate certain senses in us and probably even to satisfy them. Although they belong to the visual experience and therefore it offers another kind of experience of reality to the attentive eye, different from the other mediums, e.g. photography- but these are rather components than the ultimate aim of the picture. Because these pictures are more than just simp- 10

11 valóságélményt a többi médiumoknál, például egy fotónál -, de inkább csak részei, mint végcéljai a képeknek. Mert ezek a képek mégis többek a pusztán az érzékeinket kielégítő ábrázolásoknál. Művészettörténeti szempontból teljesen rendben vannak a választott források és művészeti eszközök. De akkor mégis mitől mások ezek a képek, mint elődei? Minden műalkotás két részből áll, egy általánosból és egy aktuálisból. A hagyományból leginkább azokat a dolgokat válogatjuk ki és visszük tovább, amiket állandónak tartunk. Kiemelt értékeket pedig a mindenkori jelen ad nekik. A döntő tényező az, hogy az újonnan létrejövő művek mennyire képesek saját életet élni. Szenteleki képei sem parafrázisok vagy átírások. Talán a Jelenet, az ifjú Jedi egy baráti vacsora alkalmával a tárgyak lebegtetését gyakorolja egy gránátalmával (1.) című kép kivételével sem teljesen magát az eredeti kompozíciót, csak a képek néhány megoldását használja fel. Egyébként ebben az esetben is több Caravaggio festményből vesz mintákat. Érdekes lehet, bár kevéssé van értelme egymással megfeleltetni az eredeti és az itt megjelenő figurákat. A lényeg a kompozíció rendjén és feszes felépítésén, magukon az alakok kifejezésein és az asztali csendélet látványelvűségén van. Elsőre úgy tűnik, hogy ezen a képen minden nagyon konvencionális. De hogyan lebeg a levegőben a gránátalma, milyen jelmezekben is vannak a figurák és egyáltalán mik ezek a vad grimaszok és gesztusok? A film egy generáció kultuszfilmje volt. Egyszerű kifejezési formában, alapvető emberi igazságokat próbált közvetíteni egy távoli jövő mitikus történetének keretében. Ezért és így találkozhat, első ránézésre talán banális módon, két kultikus kép: a festészeti hagyomány kultuszképe és a jelenkor kultuszfilmje. Tartalmi elemében egyet viszont átvesz a mintaképből, még ha távoli és deszakralizált értelemben is. Ez pedig a természetfeletti csoda képessége. Ha figyelembe vesszük, hogy ez egy fiatal festő akadémiai diplomamunkája, le representations, which satisfy our senses. From the regard of art history the choice of sources and the artistic tools are adequate. But then why are these pictures different from their ancestors? Each artwork consists of two parts, a general and a current one. We tend to chose and continue the parts of our tradition that we consider to be persistent. The respective present gives them their accentuated values. The decisive factor is, how the newly created artworks are able to live their own lives. Szenteleki s pictures are neither paraphrases nor transcriptions. Maybe with the exception of the painting with the title Scene, in which the young Jedi practises levitation of objects with a pomegranate on the occasion of a dinner in the circle of friends (1.), he does not use the original composition, but only few solutions of the paintings. By the way, in this case he uses motives of several of Caravaggio s paintings. It could be interesting but rather meaningless to compare the original with the here appearing figures. The emphasis is more on the order of composition and its tense set-up, on the expressions of the figures themselves and on the view of the still life on the table. First everything seems to be rather conventional. But how does the pomegranate hover in the air, what kind of costumes do the figures wear and anyway, what are these wild grimaces and gestures about? The movie Star Wars was a cult film of a generation. It tried to mediate, by a simple expressive form, fundamental human truths in the context of a story in the remote future. This is how, at first sight in a rather banal way, two cultic images can meet: the cult picture of the tradition of painting and the cult film of the present. However he takes over one thing from the paragon even though in a distant and nonsacral sense - the ability of supernatural wonder. Considering, that this is the academic diploma work of a young 11

12 ráadásul a Jedi lovag arcvonásaiban a festő önarcképe bújik meg, akkor az ifjú művész természetes önbizalma jelenik meg, mintegy a művészeti teremtés metaforájaként, ebben a bravúroskodó mozdulatban és bűvészkedésben. Azonban ez a fajta játék nem hordozz cinikusságot, nem az eredeti zseniális kép művészi színvonalának megközelíthetetlenségét hangsúlyozza. Ezek a grimaszok is inkább az öniróniát jelentik, mielőtt a festő a patetikus vagy túlzott önbizalom hibájába esne. Az egész kép egy geg, egyfajta életteli humor. De mint tudjuk a humor, a jó humor, ugyanakkor az egyik legkomolyabb műfaj. Egyben egy nagyon szuggesztív kifejezési eszközzé is válhat. A francia filozófus, Henri Bergson szerint a nevetés alapvető vitális érzést közvetít. Egy olyan tudatos vagy tudatalatti gesztusa az embernek, amely különböző verbális vagy non-verbális csatornákon, különböző módokon kerül felszínre. Az irónia burkolt, keserű, de szellemes, finom gúnyt jelent. A határokra figyelve soha nem válik banálissá. Nem kinevet, hanem nevetve megmutat. A meghökkentés soha nem öncélú, mögötte mindig tartalom van. Gyakran a groteszk találóbban és mélyebben képes megmutatni bizonyos dolgokat. Például olyan egymást elfedő jelenségeket, ahol a különbségek felismerése már magában egy torz képet hordoz. Így az csak egy eszköz a kép valódi céljához, jelen esetben ahhoz, hogy az emberi természet ellentmondásaira, saját emberi hibáinkra figyelmeztessen. Ebben a látszólag magunkkal és egymással folytatott küzdelemben a létrejövő feszültséget mindig a nevetés tudja leginkább feloldani. Mikor a végén csak legyintünk egyet és nevetünk egy jót az egész helyzeten, mely minket jellemez. C est la vie. arist, furthermore the painter s self-portrait can be seen in the Jedi s features, and then the young artist s natural selfconfidence appears, as the metaphor of the artistic creation in this impressive movement and enchantment. However, this kind of game does not bear any cynicism; it does not emphasise the inaccessibility of the artistic level of the original ingenious picture. These grimaces rather mean the self-irony, before a painter falls for an exaggerated and pathetic self-conscience. The whole picture is a gag, a certain humour full of life. But as we know, humour, good humour, is at the same time one of the most serious genres. It can become a very suggestive way of expression. According to the French philosopher Henri Bergson, laughter communicates a basic vital emotion. It is a conscious or sub-conscious gesture of man, which outcrops in different ways through different verbal or non-verbal channels. The irony is oblique, bitter, but at the same time ingenious. Kept within a limit, it never becomes banal. It does not mock, but rather points at Férfi növénnyel (részlet) / Man with plant (detail), 2007 things with a smile. The flabbergasting is never an end it itself, there is always a meaning behind it. Often the grotesque is more capable to show thing deeper and to the point. For example when appearances overlap in a way, that the recognition of the differences itself bears a misshapen picture. Here it is just an instrument serving for the real aim of the picture, in this case to point to the contradictions in human nature, to our own human defaults. Only laughter is able to relieve the tension created by the struggle with ourselves and among each other. When, at the end, we just wave aside 12

13 7. Férfi növénnyel / Man with plant,

14 8. 06.S / 06.S , 2006 A festő mégsem kioktatásra használja ezt a kifejezési módot. Hajlamosak vagyunk, hogy valamikor a nem szokványos, de egyébként teljesen szimpla emberi dolgokat is kényelmetlenül groteszknek ítéljük meg: valakinek az egyszerű, szinte együgyű nevetését, egy idős ember sokat próbált kíváncsiságát vagy kissé eltúlzott félelemérzését, vagy egy szokatlan, és ezért zavaró érzést keltő beteg ember természetes kifejezését. Szentelekit leginkább az izgatja, hogy milyenek is vagyunk hétköznapi álarcaink mögött. Mik azok a viselkedésmódok és normák, amelyek elrejtik, elnyomják, felemésztik az ember igazi természetét. Egy grimasz lehet egy reflexszerű érzelemnyilvánítás, de lehet egy tudatos álarc is. A figurák karakterei, jellemvonásai és felvett pózai a belső ösztönös and have a good laugh about the whole situation, which defines us. C est la vie. However, the painter does not use this mode of expression to indoctrinate. We tend to interpret the unfamiliar, but totally simple human things in a grotesque way: the simple, maybe silly laughter of somebody, the often proved curiosity of an old man or his slightly exaggerated feeling of fear, or the natural expression of a mentally ill person, which is unfamiliar and evokes a disturbing feeling. Szenteleki is mostly interested in what we hide behind our every-day masks. What is the behaviour, which are the norms that hide and oppress the true human nature? A grimace could be 14

15 vagy tudatos megnyilvánulását mutatják Cím nélkül (3.); Férfiportré (4.). Az alapvető intenzív gesztusok hasonlóan a fentebb idézett nevetéshez, a félelem, a kétség vagy a kíváncsiság valamint a gyermeki lélek megnyilvánulásai pityergés, gyermeki düh és akaratosság - ösztönösek, és éppen ezért az ember jellemvonásait tisztán és leginkább megmutatóak Zozi (5). Ezért is van az, hogy a festményeken gyakran az ember meztelen valójában, természetes létállapotának megfelelő képében jelenik meg. Az egyes alakok minden valós vagy vélt egyénítésük és portrészerűségük mellett is általános figurák. Sokszor nem is viselnek semmiféle konkrét jeleket, testbeszédük fejezi ki egész lényüket. A gesztusok kifejezésekkel telnek meg, sőt maga a gesztus válik tartalommá. A feszültséggel telített, szuggesztív és erőteljes hatású képeken a cselekvés közben ábrázolt alakok megragadásában az emberi kifejezések, valamint azok széles skálája izgatja a festőt, az, hogyan lehet az egyes emberi érzéseket megmutatni a testtartás, a mimika és a gesztusok nyelvén. Azonban nem egy kimerevített állapot megragadását, hanem a jelenet kifejezésbeli erejét keresi. Számos gondolat tolmácsolására mindig is az emberi testet, azon belül is az arcot és kezet tartották a legmegfelelőbb közvetítő eszköznek. A nézővel való közvetlen kapcsolat megteremtését szolgálta szellemi és spirituális azonosulást, együttérzés felkeltését -, vagy egyfajta tükörként működött az önmagunkkal való szembesítéssel, vagy egyszerűen a néző megnevetetésével. Az ember értelmetlen, banális helyzetek sorába kerül, legtöbbször saját cselekedetei által. Ahogy teljesen felesleges, semmire se való tetteket hajtunk végre, vagy ahogy elrejteni próbáljuk emberi gyengeségeinket, hétköznapi bűneinket. Mint a hagyományos ikonográfiai típushoz is kötődő Magvető (6.), aki minden odafigyelés nélkül, értelmetlenül szórja szét a magokat. Úgy tűnik ebben a sziszifuszi munkában felette áll mindena reflexive expression of emotions, but also a consciously used mask. The characters of the figures, their features and their poses show their instinctive or conscious expression of their inside. Without title (3.); Portrait of a man (4.). The fundamental intensive gestures similar to the above mentioned laughing, fear, doubt or curiosity as well as the expressions of a child s soul such as crying, childish anger and stubbornness - are subconscious and exactly therefore they show the human characteristics so clearly Zozi (5.). This is the reason why on the pictures people are often shown in their naked reality, in a way that corresponds to their natural state. The individual figures are beside their concrete or putative personality and portrait-like being. Often they don t hold any concrete characteristics; their body language expresses their whole personality. The gestures are full of expressions; the gesture itself even bears a meaning. On the pictures full of tension with a suggestive and strong impact, capturing the figures in their actions, human expressions and their broad scale fascinate the painter. How can one show the individual human emotions by the language of pose, mimic and gestures? However he doesn t try to capture the figures in a stiff posture, but rather looks for the expressing strength of the scene. For the transmission of numerous thoughts the human body and within that the face and the hands have always been considered to be the most adequate instrument. It formed a direct connection to the spectator intellectual and spiritual identification, solidarity-, or it functioned as a mirror - by offering a confrontation with ourselves, or just by making the beholder laugh. We find ourselves in senseless, banal situations, mostly as a consequence of our own deeds, by fulfilling completely useless actions or by trying to hide our human weaknesses, our every-day sins. Like the Sower (6.), who is often 15

16 16 9. Lány szokatlan színű aurával / Girl with an unusual colour of her aura, 2007

17 nek és mindenkinek, még saját sorsának is. Az alak, egyszerűsége mellett is az abszurditást súrolja feszes testtartásával, azzal hogy az egész figurában feszültség van a feje búbjától egészen görcsös lábujjáig. Tehetetlen és hiábavaló indulat, düh feszíti szét a Férfi növénnyel (7.) című kép alakját. A kissé bárgyú arckifejezés és az ökölbe szorított kéz közötti kontraszt, valamint előrelendülő, mégis egyhelyben álló alakja szinte komikus jelenetet ölt a képen. Nem tudjuk, mi váltotta ki belőle indulatosságát, azt sem hasonlóan a többi alakhoz hogy pontosan mit is néz. Csak ahogy a gyökerestől kitépett növényt görcsös erővel marokra fogja, az árulkodik sérelméről és szándékáról. Mint ahogy nem ismerjük a 06.S (8.) című kép eseményének kiindulópontját sem. A cselekvést, vagyis az egész cselekvés hiábavalóságát mégis jól értjük. A dolgokat nem lehet visszafordítani, egy gyümölcsöt lehetetlen visszacsomagolni a héjába. Főleg akkor, ha már a belseje sincs meg, csak valahogy az eredeti formát szeretnénk viszszaállítani, legalábbis lemásolni. Minden belső tartalom nélkül nem lehet összevarrni valaminek a burkát, deformáltság nélkül nem lehet visszakapni az eredeti alakját. És főleg árulkodó nyomok nélkül nem lehet, jelen esetben a varrás helye mindig látszik. Az egész csak hasztalan próbálkozás marad. Értelmetlenség, mint ahogy már maga a kép címe is erre utal. A leplezésből adódó titokzatosság jelenik meg a Lány szokatlan színű aurával (9.) esetében is. Kis fekete hímzéses bikinijében, finom mona lisás mosolyával, egész lényével hordozza kis boszorkányos gonoszságát. Alaptermészetéhez tartozik az elrejtés képessége és mindaz a játékosság, ami sejtető gesztusában van. Az őrjítő mozzanat, hogy a nyitott tenyér feltárulkozása ellenére sem tudjuk meg, hogy mit is takar a ragtapasz. Ezt csak tovább fokozza ide irányuló tekintete. Egyszerre felfed és elfed, elrejt és megmutat. Már az alakot befoglaló környezet is talányos. A szokatlan színű seen in the traditional iconographic types, without paying attention to anything, senselessly disperses the seed. In this Sisyphus-like work, it seems as if he would stand above everything and everyone, even his own fate. The figure shows beside his simplicity the absurdity with his tense posture, with the fact, that his whole body is tense, from the top of his head to his cramped toes. Incapable and vain emotion and anger make the figure on the picture Man with Plant (7.) nearly burst. The contrast between the slightly obtuse physiognomy and the fisted hand as well as his inflected but at the same time unmoved pose almost creates a comic appearance. We don t know the reason for his impetuosity, nor similar to the other figures what exactly he is looking at. Only that he is strongly holding with tight hand the rooty plant gives away his discontent and intention. Although we don t know the origin of the event on the picture 06.S (8.), we still understand its action, or more precisely the uselessness of the action. We can t turn back the time; it is impossible to cover an already peeled fruit. Especially, if it has also lost its inside and the only attempt is to reconstruct its original shape, or at least to copy it. Without any inner content it is impossible to resew something s covering, without any deformation the original shape will not be obtained. And especially without any traitorous signs, in the present case the seam will always be visible. It all remains useless trying. A degree of insanity, which even the title refers to. Due to the attempt of hiding something the mystery on the picture Girl with an unusual colour of her aura (9.) is evoked. In her small black embroidered bikini, with her fine Mona Lisa-like smile, she shows with all her being her witch like meanness. Part of her nature is the ability of concealment and this playfulness that is in her adumbrate gesture. The maddening momentum, that despite her open palm we do not get to 17

18 aura nem egy egzakt dolog, a szokásostól eltérő nem körülírható vagy pontosan megfogható. A francia filozófus, Emmanuel Lévinas szavaival élve a titkát vigyázó dolog monumentális lényegébe és mítoszába zártan kiszolgáltatja magát, fénylőn ragyog benne, de át nem adja magát. Kecsessége révén elvarázsol, de nem tárulkozik fel. Csupa-csupa kérdés és kétség, amit mindig a vele szemben állónak, a nézőnek kellene megfejtenie, de mindhiába, hiszen az nem tudja. Egy kifejezés nemcsak a belső állapotot jelzi, hanem a másik ember számára szóló üzenet hordozója is. Mindig kifelé, a néző felé irányul. Vagyis egy maszk, egy tudatosan megkomponált szerep, amely egy nagyon is funkcionális jel formájában jut érvényre. Szüntelenül változik, a belső és külső kényszerítő körülmények, a mindenkori szituáció által életre hívva és meghatározva. Egy-egy kihangsúlyozott, talán modorosnak tűnő póz, például a Gondolatok Dávidról I. (10.) című képen az alak mögé rejtett kéz gesztusa a kétséget hordozza, tetteink bizonytalanságát és kettősségét, ellentmondásosságát jelenti. A szem és a kéz ellentétes irányultságában a kétségből adódó rejtegetés bújik meg. A személy, kezében a kődarabbal ismerve az eredeti történetet a már bekövetkezett esemény felett elmélkedik. Azonban a kép nem a bibliai történetet igyekszik megfejteni és nem is valamifajta példabeszédre törekszik. A lényeg magán az emberi cselekedetteken való gondolkodáson van. A maszk és a szerep kettős ént rejt. Egy belső, rejtett természetet és egy külső képben megjelenő másikat. Szinte már közhelyes, amikor azt mondjuk, hogy a jóban mindig ott a rossz is. Egy gyermekien angyaliban a megtestesült gonosz. A kis ördög Lucifer tanulmány II. (11.) know what is hidden under the plaster. This is even intensified by her looking at it. At the same time she exposes and discloses, she hides and shows. Even her surrounding is mysterious. The unusually coloured aura is not a concrete thing, out of the ordinary it cannot be described and is rather elusive. The say it with the French philosopher Emmanuel Lévinas s words the thing trying to keep its secret, enclosed in its monumental being and its myth, abandoned, is shining but doesn t show itself. All those questions and doubts, that are always to be solved by the person standing in front of it, but all in vain, as he doesn t know it. An expression does not only show the inner state, but is also bearer of the message for the other person. It is always directed outwards, to the beholder. It is a mask, a consciously composed role, which is expressed through a very functional sign. It changes unceasingly, brought into being and defined by the inner and outer imperative circumstances, the all-time situations. Some accentuated poses, which might seem a Gondolatok Dávidról I. (részlet) / bit contrived, show the uncertainty and the doubtful- Thoughts about David I. (detail), 2006 ness of our actions, their contradiction, as for example on the picture Thoughts about David I. (10.), the gesture of the hand, hidden behind the figure, shows his doubt. As a result of the different directions the eyes and the hand point to, we can see the doubtful concealment. The figure, holding the stone in his hand with the knowledge of the original story- is thinking about what already happened. However, the picture doesn t try to unravel the biblical story and doesn t stand for any parable. The focus is on the thought about the human action itself. The mask and the role hide a double ego. An interior, 18

19 10. Gondolatok Dávidról I. / Thoughts about David I.,

20 ártatlan szemében és tétova mozdulatában már ott sejtjük a rejtőző kétségeket, mely, éppen a paradicsomi kert és a kietlen puszta határán állva és saját birodalma felé tartva, arra vezeti, hogy természetében váljon gonosszá. Felvetődik a kérdés, hogy már eredendően bennünk van-e a gonoszságra való hajlam, vagy csak bizonyos szituációk gerjesztik-e az emberben? Úgy tűnik elmosódnak azok a határok, amelyek még képesek elválasztani egymástól a gyermeki ártatlanságot a felnőttek aljasságától. Ez nyilvánul meg az első pillanatban szórakozásnak tűnő Gyermekjátékokban (12., 13.) is. Itt teljesedik ki a kép, ahogy egy gyermeki helyzetben felnőttek, jobban mondva emberi tulajdonságok és viselkedésmódok jelennek meg. Az ártatlan szituáció komolyra fordul, sőt kegyetlenségbe, ha nem is fizikai, mint inkább mentális értelemben. A versenyből és versengésből küzdelem lesz. Egy gyerekjáték így válik szerepjátékká, majd a megalázás kényszerítő játékszerévé. Tárgyak és eszközök nélkül is értjük a viszonylatokat, a játékszer maga az ember. Mintha Golding Legyek urának szereplői nőttek volna fel. A szituáció kényszeríttette egymással szembeni gonoszságuk, mintha semmit sem változott, csak felnőtt testbe költözött volna. Az önmagukat és egymást gyötrő emberek mégis elválaszthatatlanok egymástól, egy térben, együtt léteznek. Így játékos harcuk is teljesen értelmetlen, igazából senki nem győzhet, megszabadulni sem képesek egymástól. A kiszolgáltatott lét kegyetlen formáját és állapotát egy tárgy is kifejezheti - Egyetértésben Goyával (14-16.) sorozat. Bár itt az ember nem testi valójában jelenik meg, mégis annak létállapotára vonatkoztatható. Az élettelen tárgy, emberi tárggyá válva az élet valamilyen stádiumára utal. Párhuzamban a választott mintaképpel, Goyával, az első ránézésre klasszikus vanitas szimbólumnak tűnő csendélet mégsem az elmúlásra utal, hanem magára a létre. A cékla nem természetes állapotában jelenik meg, hidden nature and an external one, visible on the picture. It is close to a commonplace if we say that in the good things there is always some bad, too. An infantile angel is the personification of the evil. In the innocent eyes and the hesitation movement of the little devil Lucifer Study II. (11.) we suspect the hidden doubt, which, standing at the border of the garden of Eden and the dreary desert and directed towards his own realm, will change him into an evil nature. The question emerges, whether the inclination to be evil is ab ovo in us, or certain situations only provoke it. It seems as if the borders that are able to divide infantile innocence and adult meanness are no longer clear. This manifests itself on the picture Children s Games (12., 13), which seems to be divertissement on the first sight. The picture unfolds itself here, as in a childish situation adults, or better, human features and behaviours appear. The innocent situation turns into serious, even into ferocity, if not in a physical way, than in a mental meaning. The competition and rivalry become a fight. This is how a child s play turns into a role play, the humiliation into his imperious toy. Even without objects and instruments we understand the relations, man himself is the plaything. As if the persons of Golding s Lord of the Flies revived. As if their maliciousness towards one another forced by their situation - appeared, without any changes, just in an adult body. Humans are, although they torment themselves and the others, inseparable, they exist together in the same space. Therefore their childish fight is totally senseless, actually, nobody can ever win, they are not able to free themselves from the others. An object can express the atrocious form and state of the exposed existence- series In agreement with Goya (14-16.). Although man doesn t appear in his physical reality, it can be referred to his state of being. The inanimate object, becoming a human object, re- 20

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

Szókimondó és vitális

Szókimondó és vitális Sasvári Edit Szókimondó és vitális Nemes Csaba újabb munkái Nemes Csaba társadalmi érzékenységû mûvészetérôl vált ismertté. Elképzeléseit festményeken, story board-okon, animációs filmen és videómunkákban

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok Q: You seem to take for granted that there can be a dream without a dreamer and that I identify myself with the dream of my own sweet will. But I am the dreamer and the dream too. Who is to stop dreaming?

Részletesebben

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks

K O K E S C H Á D Á M. Paksi Képtár Art Gallery Paks K O K E S C H Á D Á M Paksi Képtár Art Gallery Paks Prosek Zoltán MINTASZERÛ VISZONY AN EXEMPLARY RELATIONSHIP Az érzékszerveinkkel felfogott valóság nem más, mint jelzések [signal] sokasága, amelyek azonban

Részletesebben

A próféták hazatérnek V.

A próféták hazatérnek V. A próféták hazatérnek V. értékesítéssel egybekötött kiállítás Out of mind/az elmén túl Sárközy Pál / Werner Hornung 2010. február 8 26. A kiállítást megnyitja Rubik Ernô építész 2010. február 7-én, vasárnap

Részletesebben

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja www.fotohonap.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok

Sri Nisargadatta Maharaj I AM THAT, magyarul: Én Az vagyok most important in your life -- yourself. Of your personal universe you are the centre -- without knowing the centre what else can you know? Q: But how can I know myself? To know myself I must be away from

Részletesebben

Munkák és napok ( 2004-2008 )

Munkák és napok ( 2004-2008 ) Komoróczky Tamás Munkák és napok ( 2004-2008 ) www.komoroczky.com Unholy Ghosts, installation,neon, pumpkins, microphone, sound, text on the wall, 2008 Creation Teremtés digital print, 68 x 60 cm, 2006

Részletesebben

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975

CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 CSIKY TIBOR Fotómunkák/Photoworks 1973-1975 VINTAGE GALÉRIA BUDAPEST 2 0 0 7 Százados László AZ OBJEKTÍV VALÓSÁG STRUKTÚRÁI Anyag Gravitáció Tér Tér-idô Mozgás

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

2012/2 Kolozsvár, 2012

2012/2 Kolozsvár, 2012 2012/2 Kolozsvár, 2012 Szerkesztõbizottság: Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) Marian Petcu (Universitatea Bucureşti) Reinhold Stipsits (Universität

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES

DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor) ALL about MENKYO MEMBERSHIP CERTIFICATES EUROPE HONBU DOJO 7 rue André Désilles 35000 RENNES France membership@ecoledebudo.com www.aikido-jaffraji.com DIPLOMÁK MENKYO - TAGSÁG Nemzetközi RAJI Budóiskola ; Jaff RAJI iskolaalapító tanár (Head-Instructor)

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN

TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN TAMÁSINÉ DSUPIN BORBÁLA A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉBEN JYVÄSKYLÄ 2010 A NÉPI JÁTÉKOK ÉS A MOZGÁS RELÁCIÓJA, ÉS FUNKCIÓJA A 3-7 ÉVES GYERMEKEK

Részletesebben

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában VOLUME 85. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2006. 85. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában The 50 years old Church of the First Hungarian

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

M EDICINAEET S OCIOLOGICA

M EDICINAEET S OCIOLOGICA A CTA M EDICINAEET S OCIOLOGICA Vol.5. No.14-15. 2014 Acta Medicina et Sociologica Vol 3., 2013 5 Acta Medicinae et Sociologica Vol.5. No.14-15. 2014. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza Acta

Részletesebben

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési 3. WORKSHOP - A Te utad + Pitch it! 2012. november 15 17. Információ....2. Meghívott bírálók:...3. Meghívott szakértők:...5. Meghívott fejlesztők. 7. Projektek

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com horizon 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com Anglia: kiraly! ' Right royal England YOUR CHOICES IN BUDAPEST BUDAPEST MARRIOTT HOTEL The only hotel in Budapest offering a magnificent

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine Tartalom /Content Gerincsérvtől a sípályáig! Úgy érzem, hogy a saját gerincbetegségemmel vívott sikeres harcom példájából merítve, többeknek nyílik majd lehetőségük arra, hogy ők is visszataláljanak a

Részletesebben