Brazília Az olimpia bővöletében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Brazília Az olimpia bővöletében"

Átírás

1 Befektetıi sztori 29. október Brazília Az olimpia bővöletében Equilor Befektetıi sztori 29. október

2 Befektetıi sztori 29. október Brazília Az olimpia bővöletében A tartalomból A brazil gazdaság közelmúltja és kilátásai (2. oldal) A 216-os olimpia hatásai Brazíliára (3. oldal) A brazil reál: szőnni nem akaró erısödés (4. oldal) A brazil részvénypiac: száguldás megállás nélkül (5. oldal) Sztorik, tippek a brazil részvénypiacon (6. oldal) Tızsdei kibocsátások: 21-tıl ismét fellendülés? (8. oldal) Mibe fektessünk? (9. oldal) A 216-os nyári olimpiai játékok, illetve azt megelızıen a 214-es futball világbajnokság rendezésének jogával Brazília olyan lehetıséghez jutott, amellyel az ország megalapozhatja gazdasága hosszútávú növekedését. Mindkét sportesemény kapcsán olyan beruházások, infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek lehetıvé teszik az ország még gyorsabb felzárkózását a világ fejlett részéhez. Az olimpia gazdaságra és tızsdére gyakorolt hatása a korábbi rendezı országok esetében leginkább a játékok megrendezése elıtti években volt a legnyilvánvalóbb, mindazonáltal az oda vezetı úton is már fölfelé ívelı gazdaságokat láthattunk a görög és a kínai példa során. Brazília esetében ráadásul egy fundamentálisan stabil, és a recesszióból már kilábalt gazdaságról beszélhetünk, amely nyersanyagexportja révén egy esetleges újabb árupiaci boomban bízva akár még szebb jövı elé nézhet. A fı veszélyforrás az olimpia kapcsán a túlköltekezés veszélye, mely Sydney óta mindhárom rendezı ország esetében valóssággá vált. Ez azonban elsısorban az állam megítélését befolyásolhatja, a részvénypiacra csak közvetve ha egyáltalán és idıben késıbb gyakorolhat hatást. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, A brazil BOVESPA index alakulása 24-tıl (pontban) Forrás: BOVESPA, Equilor Equilor Befektetıi sztori 29. október 1

3 1. A brazil gazdaság közelmúltja és kilátásai Dél-Amerika legnagyobb gazdaságát a válság elıtti periódusban a stabil, de mégis visszafogott növekedés jellemezte. 26 és 28 között kimondottan robosztus, 3,98 5,67%-os volt a gazdaság növekménye éves szinten. A 27-ben az amerikai ingatlanpiacról indult, majd egy évvel késıbb a reálgazdaságra áttevıdı krízis azonban recesszióba taszította a gazdaságot. Negyedév/negyedév alapon 28. utolsó negyedévben 3,4%-os, majd a 29-es elsı negyedévben 1%-os volt a gazdaság visszaesése, amelyet azonban a második negyedévben már 1,9%-os expanzió követett. Mindez azt jelentette, hogy Brazília a dél-amerikai országok közül az elsık között lépett ki a recesszióból. Brazília és a fıbb régiós országok reál GDP alakulása 24-tıl (negyedév/negyedév, százalék) Brazília Argentína Kolumbia Mexikó Forrás: Bloomberg, Equilor A villámgyors kilábalást egy olyan jelenség tette lehetıvé, amelyre globális vizsgálatunkban csak nagyon kevés példa akadt. A második negyedévben a lakosság 2.1%-kal fokozta fogyasztási célú kiadásait, ami a jól átgondolt fiskális és monetáris politika hozadéka volt. A kormányzat a fiskális politika oldaláról csökkentette a tartós fogyasztási cikkekre valamint a háztartási eszközökre kivetett adó mértékét. A monetáris politikát a csökkenı alapkamat jellemezte, ami olcsóbbá tette a hitelfelvételt. Harmadik elemként az alacsony brazil infláció (29 Q3: 4,4%) emelendı ki. A fenti tényezık együttesen eredményezték tehát azt, hogy a brazil gazdaság a lakossági fogyasztásra építve kilépett a recesszióból. A belsı kereslet ráadásul tartósan stabillá válhat az elkövetkezı idıszakban, köszönhetıen annak, hogy ellentétben a világ legtöbb országával a brazil munkaerıpiac kezd magához térni. Ennek legnyilvánvalóbb jele, hogy 29 júniusa óta ismét növekvıben van a foglalkoztatottság. 29. augusztusában 25 ezerrel nıtt a foglalkoztatottak száma, amire közel egy éve nem volt példa. Ehhez párosul, hogy a 216-os olimpia elıkészületei további munkahelyeket teremtenek várhatóan középtávon. Mindez tehát a gazdaság szempontjából azt jelenti, hogy a háztartások fokozhatják kiadásaikat abból kiindulva, hogy jövedelmi helyzetük stabillá válhat. 29 második felében tehát folytatódhat a brazil gazdaság talpra állása. Erre utal, hogy a fıbb nemzetközi szervezetek fölfelé módosították az elmúlt idıszakban a brazil gazdaságra kiadott elırejelzéseiket. Az Economist Intelligence Unit például azzal számol, hogy idén stagnálni fog a gazdaság, ami szignifikáns javulást jelent a korábban várt -1%-os GDP alakulással szemben. Mindeközben a Bloomberg 15 fıs elemzıi konszenzusa továbbra is enyhe recesszióval (-,4%) kalkulál 29-re. Equilor Befektetıi sztori 29. október 2

4 A kedvezı gazdasági kilátásokra, az egészséges pénzügyi szektorra valamint az állam relatív stabil pénzügyi helyzetére hivatkozva az elmúlt idıszakban Brazília adóskockázati besorolását több hitelminısítı is fölfelé módosította. Legutoljára, 29. szeptember 22-én a Moody s minısítette fel a brazil államadósságot. Az új besorolás Baa3, ami a Moody s besorolási skáláját figyelembe véve már befektetésre alkalmasnak minısíti a brazil állampapírokat. A Standard & Poor s és a Fitch Ratings már 28. közepén meglépte azt a felminısítést, ami azt eredményezte, hogy befektetése ajánlott kategóriába kerültek a brazil állampapírok. Brazília hitelminısítése különösen annak fényében értékelıdik fel, hogy a közép- és délamerikai régió 23 országából, Brazília mellett mindössze Chile állampapírjai esetében látható a három kiemelt hitelminısítınél befektetésre alkalmas minısítés. Az olimpia 1%-kal növeli a brazil GDP-t 2. A 216-os olimpia hatásai Brazíliára Feltehetıen a gazdasági szereplık többsége kitörı örömmel fogadta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntését, mely szerint Brazília, azon belül is Rio de Janeiro nyerte el a 216-os nyári olimpiai játékok megrendezésének a jogát. Egy olimpia megrendezésének lehetısége szinte mindenki számára nyilvánvaló, hogy komoly gazdasági elınyökkel jár, melyek hosszú évekre megalapozhatják egy ország gazdasági növekedését. Nem mehetünk el azonban szó nélkül amellett, hogy a brazil kormány, illetve költségvetés feje fölött Damoklész kardjaként lebeg a túlköltekezés veszélye. Az elmúlt három olimpiát alapul véve ez utóbbi pedig igen valós veszély, tekintve, hogy mind a sydney-i, mind az athéni, mind a pekingi olimpia jelentısen túllépte az elızetes költségvetését. Melyek tehát a Rio de Janeiro-i olimpia várható gazdasági és nem gazdasági pozitív és negatív hatásai? + A brazil pénzügyminiszter várakozásai szerint az olimpiai elıkészületek 1%-kal növelik meg a dél-amerikai ország GDP-jét az elkövetkezı években. + A brazil sportért felelıs minisztérium által készített tanulmány szerint az olimpiához köthetıen 51,1 milliárd dollárnyi befektetés valósulhat meg 227-ig Brazíliában. + A hivatkozott tanulmány szerint 216-ig éves szinten 12 ezer új állás létesülhet az országban. + Jelentıs mértékben fejlıdni fog az infrastruktúra. A brazilok olimpiai pályázata a teljes elıirányzott költségvetésnek (14,4 milliárd USD) mintegy 76 százalékát, azaz 11 milliárd dollárt szánnak infrastruktúrafejlesztésre. + A mindenkori olimpiai helyszínek komoly turisztikai fellendülésre is számíthatnak nemcsak az olimpia idején, de azt követıen is, ami Brazília természeti adottságai miatt különösen igaz. + A gazdaság felpörgetésén túl az olimpia közvetve növelheti az országba vetett bizalmat üzleti szempontból, ami stabil tıkeáramlást biztosíthat az olimpiát követıen. Az olimpia ebbıl a szempontból megfelelı erıdemonstráció lehet a befektetık irányába, hogy Brazília milyen fejlıdésen ment keresztül az azt megelızı években. + Nem mellesleg, Brazília reputációja, mint a globális nagypolitika résztvevıje is megerısödhet az olimpia megrendezésének köszönhetıen. Jelentıs kockázatként jelentkezik a túlköltekezés veszélye. Erre a legjobb példa Kína, mely a legutóbbi olimpiának 14 milliárd dolláros költségvetéssel ment neki, ami tehát alig maradt el a mostani brazil költségvetéstıl. Ezzel szemben a pekingi olimpiához kapcsolódó összes kiadás végül 4 milliárd dollárra rúgott. A túlköltekezés komoly nyomást helyezhet Brazília államháztartására, amely rossz esetben maga után vonhatja a hitelkockázati besorolás rontását, ami megnövelné a forrásbevonás költségeit az ország számára. Equilor Befektetıi sztori 29. október 3

5 akárcsak a 214-es futball világbajnokság Összességében, az olimpiához köthetı fejlesztések, befektetések, stb. által leginkább az alábbi szektorok, területek lesznek érintettek: építıipar, bányaipar, mérnöki szolgáltatások, kiskereskedelem, közlekedés, vendéglátás és hotelszektor, utaztatási szolgáltatások. És bár nem kapcsolódik szorosan az olimpia gazdasági hatásainak vizsgálatához, itt kell megemlíteni, hogy Rio de Janeiro két évvel az olimpiát megelızıen rendezi meg a 214-es futball világbajnokságot. A szintén illusztris, és az olimpia után a második legnézettebb sportesemény további 1%-ot tehet hozzá - a pénzügyi tárca becslései szerint - a bruttó hazai össztermék növekményéhez a világbajnokságot megelızı néhány évben. A fentiek szaldójaként Brazília gazdasága az elkövetkezı években a stabil 4% körüli növekedés útjára léphet. Az Economist Intelligence Unit becslései alapján 21-tıl sorrendben 3.8, 4.2, 4.1, 4. és 4. százalékos lehet a GDP növekedés üteme 214- ig. Budapest 22? Nem mellesleg, Magyarországon továbbra is zajlik a 22. évi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére vonatkozó pályázat elıkészítése. Az olimpiai játékok megpályázását lehetıvé tevı törvényjavaslatot várhatóan 29 ıszén tárgyalja majd a Parlament. Amennyiben a pályázat realitássá válik, akkor Budapest városának 211-ben kell jeleznie kandidálását, míg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 213-ban hozhatja meg a döntést a végleges rendezırıl. Egy esetleges budapesti olimpiának véleményünk szerint a BÉT-en jegyzett vállalatok közül az OTP, az FHB és a Danubius Hotels lehetne a fı nyertese. A két bank az infrastrukturális projektek megvalósításához szükséges, pótlólagos tıkeigény miatti hitelfelvételekbıl profitálhatnának, míg a Danubius papírjaira a felpörgı turisztikai forgalom gyakorolhatna pozitív hatást. A brazil reál: szőnni nem akaró erısödés A fejlıdı piacok legtöbbjéhez hasonlóan a brazil reált is nagyon súlyosan érintette a tavaly év végén kirobbant válság. Mint az az összehasonlító grafikonon (5. oldal) is jól látható, 28 októberétıl napjainkig a forinthoz nagyon hasonlító pályát járt be a dél-amerikai deviza. Ennek elsıdleges oka, hogy a válságban nagyon hasonlóan kezelték a befektetık a fejlıdı piacokat. Ám a március óta tartó javuló hangulatban már egyre inkább megmutatkozik, hogy mely devizák tudják felülteljesíteni az általános képet, és ebben is hasonló pályán mozog a két igen távoli deviza. A brazil gazdaság teljesítményét tekintve is optimisták a befektetık, amely a hiánycsökkentı törekvések mellett természetesen köszönhetı az olimpia miatt várhatóan megugró beruházásoknak is. Ebben az utolsó szakaszban a brazil fizetıeszköz újabb lendületet vett és napról napra dönti az éves rekordokat a dollárral szemben. Természetesen ebben van némi szerepe a dollár jelenlegi gyengeségének is, de összességében továbbra is pozitív tendenciára számítunk a brazil reált illetıen, vagyis kisebb korrekciókkal, de az árfolyam erısödés folytatódását prognosztizáljuk. Equilor Befektetıi sztori 29. október 4

6 Szintén ezt segítheti elı az alapkamat alakulása. Habár az idei évben Brazíliában is a kamatcsökkentések idıszaka volt jellemzı (az év eleji 13.75%-ról kerek 5%-kal csökkent a jegybanki alapkamat), októberben egyre inkább erısödnek azok a hangok, hogy még az idén kamatemelés törheti meg a monetáris enyhítések sorozatát. Ennek oka elsıdlegesen az inflációs veszély, ami ugyan a szeptemberi adat (4,34%) közzétételekor alatta maradt a várakozásoknak, de a közeljövıben ismét várható az emelkedése. Az újra emelkedı kamatok pedig még vonzóbbá tehetik a brazil reált a befektetık számára. A reál erısödése a dollárral szemben azonban kezd olyan méreteket ölteni, hogy az negatívan hat ki az exportjára jelentısen támaszkodó brazil gazdaságra. Emiatt a kormányzat 29. október 19-én bejelentette, hogy 2%-os adót vet ki azon értékpapír tranzakciókra, amelyekben külföldiek vásárolnak brazil vállalati kötvényeket vagy részvényeket. A kormány ezzel a lépéssel a külföldrıl beáramló tıke árfolyamerısítı hatását akarja mérsékelni Az USD/BRL és az EUR/HUF keresztárfolyam alakulása 28-tól Forrás: Bloomberg, Equilor A brazil részvénypiac: száguldás megállás nélkül A brazil részvénypiacon jelenleg 456 részvénnyel lehet kereskedni, amely szám mögött azonban valamivel kevesebb kibocsátó van, tekintve, hogy több tızsdén jegyzett társaságnak az elsıbbségi részvényei is kereskedhetıek a brazil tızsdéken. A brazil piac forgalma rendkívül aszimmetrikus struktúrájú, mivel a befektetık által a két legnagyobb részvényben (Petrobras és Vale do Rio Doce) bonyolított tranzakciók összértéke átlagosan eléri a napi forgalom 2/3-át. A brazíliai részvényekkel, a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan nemcsak belföldön, hanem az Egyesült Államokban is lehet kereskedni ún. ADR, azaz letéti igazolások formájában. Az ADR nem más, mint az adott részvény forgatható letéti igazolása, mely egy másik országban van bejegyezve. Az amerikai börzéken jelenleg 89 olyan ADR van forgalomban, amely valamelyik brazil cég részvényeinek felel meg. Fı elınyük, hogy dollár alapú befektetésként jobban követhetı az árfolyamkockázat, mint a reál esetében, illetve a forgalom is kedvezı. A brazil részvénypiaci befektetés mellett szóló érv, hogy az elmúlt idıszakban több nemzetközileg is jegyzett bankház pozitív hangvételő elemzéssel jelent meg a piaccal kapcsolatban. A Bank of America és a Morgan Stanley a nyár folyamán felülsúlyozásra ajánlotta ügyfeleinek a brazil részvényeket. Hasonlóan optimista képet festett a Deutsche Bank is, amely a nyersanyagpiaci árak ismételt emelkedésében bízva ajánlotta vételre érdemesnek a brazil részvénypiacot. Equilor Befektetıi sztori 29. október 5

7 A közép-és dél-amerikai részvénypiaci indexek összehasonlításából (6. oldal) látható, hogy a brazil részvénypiac magához térése a régiós országokhoz hasonlóan már 28 ıszén megindult több okból kifolyólag. Egyrészt a medvepiac is hamarabb köszöntött be a dél-amerikai ország tızsdéjén annak köszönhetıen, hogy a nyersanyagpiaci buborék 28 közepén kipukkadt. Ez pedig érzékenyen érintette a nyersanyagexportjára támaszkodó latin-amerikai gazdaságokat. A másik fontos tény, hogy a benchmark index akkor érte el a mélypontját, amikor a fejlett világban éppen megindult a tartósabb esés. Ennek oka, hogy a brazil pénzügyi szektor tagjai a pénzpiaci válságot megelızı években távol maradtak az ún. másodlagos jelzáloghitelekre épülı toxikus termékektıl. A brazil BOVESPA index a 28. október 27-i mélypontjáról 29. október közepi állapotok szerint már 126%-ot erısödött, ami önmagában is valószínősítene egy komolyabb korrekciót. Ennek ellenére sem kizárt, hogy a brazil börze folytatja útját fölfelé. Egyrészt az átlagnál jobb gazdasági fundamentumok, másrészt egy nyersanyagpiaci boom lehetısége is támogatja az emelkedést A brazil (BOVESPA), az argentin (MERVAL), a kolumbiai (IBGC), a mexikói (MEXBOL) és a chilei (IPSA) részvényindexek relatív alakulása (28. január 2.=1) BOVESPA MERVAL IGBC MEXBOL IPSA Forrás: Bloomberg, Equilor Akvizíciós harc: Vivendi vs. Telefonica 3.1. Sztorik, tippek a brazil részvénypiacon Felvásárlási célpont: GVT Holding (ticker: GVTT3 BZ) A telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalat idén ısszel került a befektetık fókuszába, miután a francia székhelyő Vivendi 42 reálon ajánlatot tett a cég részvényeire. A felvásárlási célponttá avanzsáló GVT azonban nemcsak a Vivendi figyelmét keltette fel, hiszen alig egy hónappal a francia telekommunikációs óriás ajánlatát követıen a spanyol Telefonica is belépett a képbe. Európa második számú telekommunikációs társasága részvényenként 48 reálos ajánlattal rukkolt elı. A GVT-t 3,74 milliárd dollárra értékelı ajánlat így 14%-kal haladta meg a Vivendi által tett ajánlatot. A fentiek fényében nem meglepı, ha a potenciális vevık újabb ajánlatokkal jelennének meg fölfelé hajtva ezzel a GVT árfolyamát. A felértékelıdési potenciált jól demonstráló tény, hogy a két ajánlatot megelızıen 36 reálon kereskedett GVT részvények 29. október 19- én már 5 reál közelében zártak. Ez közel 4%-os hozamnak számít alig másfél hónap alatt. A labda tehát jelenleg a Vivendi oldalán pattog. Kérdés a cég hajlandó lesz-e ráígérni a Telefonica ajánlatára. A piaci szereplık ezt igencsak valószínőnek tartják, amit bizonyít, hogy a Telefonica ajánlat beérkezése óta újabb lendületet vett a papírok emelkedése. Equilor Befektetıi sztori 29. október 6

8 Az olimpia szinte minden szektort érint Konszolidáció az áramszolgáltatói szektorban Komoly felértékelıdési potenciál látható a brazil áramszolgáltatói szektorban is, amely jelenlegi állapotok szerint 64 tagot számlál. A szereplık sokasága, illetve a verseny élezıdése eleve konszolidációra predesztinálja a szektort. Az iparágat követı elemzık szerint a Cia Energetica de Minas Gerais vagy Cemig (ticker: CIG US), illetve a CPFL Energia (ticker: CPL US) is azon cégek között lehet a közeljövıben, melyek akvizíciós lehetıségeket fognak keresni a szektorban annak érdekében, hogy a szinergiákat felhasználva csökkentsék költségeiket, illetve növeljék a profitabilitást. (Mindkét cég egyébként kereskedhetı az amerikai tızsdén is.) A CPFL például már bejelentette, hogy vizsgálja annak lehetıségét, hogyan tud friss tıkéhez jutni. A részvénykibocsátás mellett a kölcsön felvétele is realitás a cég vezérigazgatója szerint, aki nem titkolta, hogy a befolyó összeget felvásárlásokra kívánja fordítani. Brazília második számú áramszolgáltatója, a Cemig, szeptember elején jelentette be, hogy növelni kívánja részesedését az áramszolgáltatói szektor szereplıiben, többek között a Light SA-ban (ticker: LIGHT3 BZ). Utóbbi cég szintén komoly dráguláson ment keresztül a bejelentés után. Az állami tulajdonú, brazil fejlesztési bank energiaügyekért felelıs vezetıje szerint a konszolidáció tematizálja a szektort az elkövetkezı hónapokban, a bank pedig készen áll arra, hogy biztosítsa a cégek számára az ehhez szükséges tıkét. Minden adott tehát ahhoz, hogy az áramszolgáltatói szektorban komoly felértékelıdéseket lássunk egyes célpontok esetében, de a vevık oldalán sem kizárt a prémium, amint a befektetık beárazzák az ügyletek értéknövelı hatását. A két óriás: Petrobras (ticker: PBR US) és Vale do Rio Doce (ticker: VALE US) A brazil részvénypiaci sztorik vizsgálatakor nem mehetünk el szó nélkül a két legnagyobb részvény, az olajipari Petrobras és a bányaipari Vale mellett. A Petrobras részvényeire, tevékenységébıl kifolyóan, a kıolaj jegyzésének alakulása gyakorolja a legnagyobb hatást. A könnyőolaj árfolyama október elején jelentıs drágulásnak indult, így a WTI típusú kıolaj hordónkénti ára kitört a dolláros sávból és a 8 dolláros szintek áttörésével próbálkozik. A világ legnagyobb acélgyártójaként a Vale do Rio Doce fı exportpiaca Kína, így a Vale részvényárfolyama nagymértékben függ a kínai gazdaság teljesítményétıl. A kínai gazdaság, mint közismert, az egyik legellenállóbb volt a válság során, a 29. harmadik negyedévben 8,9%-kal nıtt a kínai GDP év/év alapon. A további kínai gazdasági expanzió komoly kereslet kiegészítést jelenthet a Vale termékeire. A Vale 49%-kal kívánja növelni a vasérc kitermelését a következı üzleti évben, ennek érdekében pedig 29%-kal megemeli kiadásait a most június 3-án zárult 12 hónaphoz képest. Az olimpiából profitáló cégek Mint arra az olimpia hatásait vizsgáló részben is kitértünk, a 216-os esemény több szektor teljesítményére is jótékony hatást gyakorolhat. A brazíliai székhelyő vállalatok között azt vizsgáltuk meg, melyek lehetnek különösen haszonélvezıi az olimpiai játékoknak. Külön bontottuk a cégeket aszerint, hogy azok kereskedhetıek-e az Egyesült Államokban, dollár alapú termékek formájában, vagy csak a brazil részvénypiacon lehet hozzájutni az adott cég részvényeihez. 1. Amerikában is kereskedhetı részvények Az acélszektorból a Companhia Siderurgica Nacional-t (ticker: SID US) ajánljuk a befektetıink figyelmébe, amely amellett, hogy az építıipar egyik jelentıs beszállítója az acéltermékek terén, több kikötıt és vasútvonalat is mőködtet. A légi szállítási szektorból két légitársaság is a jövı befektetése lehet. A Linhas Areas Inteligentes (ticker: GOL US) és a Tam (ticker: TAM US) egyaránt Brazílián belüli útvonalakon szállít utasokat, ráadásul a Tam teherszállítással is foglalkozik. 2. Csak a brazil tızsdén kereskedhetı részvények A Hoteis Othon (ticker: HOOT4 BZ) hotelek mőködtetésével foglalkozik Brazília legnagyobb városaiban, így nyilván az olimpia körül, illetve azt követıen jelentıs kihasználtsággal számolhatna a megnövekedett turistaforgalom miatt. A CCR (ticker: CCRO3 BZ), az Obrascon Huarte (ticker: OHLB3 BZ), illetve Equilor Befektetıi sztori 29. október 7

9 a TPI (ticker: TPIS3 BZ) egyaránt díjfizetıs autópályák üzemeltetésével foglalkozik. A triumvirátus tagjai a felduzzadó autóforgalom nyomán magasabb díjbevétellel számolhatnak majd az elkövetkezı években. A Construtora Lix da Cunha (ticker: LIXC4 BZ) autópályák, kereskedelmi célú, illetve lakóingatlanok tervezésével és megépítésével foglalkozik Brazília-szerte. A brazil olimpiai pályázatnak éppen az egyik sarokköve az volt, hogy jelentıs mértékben fejlesztik majd az infrastruktúrát, amelybe az autópályák, épületek építése is beletartozik. Ehhez kapcsolódóan jegyezzük meg az Eternit (ticker: ETER3 BZ) nevét, mely cég profilja az építıiparban használatos anyagok elıállítása, így a cement, beton és mőanyag készítése. Az infrastrukturális projektek megtervezésére szóló megbízások is komoly hasznot hozhatnak a konyhára az erre specializálódott társaságoknak. A Mendes Junior Engenharia (ticker: MEND6 BZ) mérnöki és adminisztratív szolgáltatásokat nyújt a különbözı projektekhez, amelyek között a vasutak, közutak, autópályák, és csatornarendszerek megtervezése és kivitelezése is megtalálható. Brazil sikersztori: Banco Santander Brasil 3.2. Tızsdei bevezetések: 21-tıl ismét fellendülés? A brazil részvénypiacba, egyszersmind a brazil gazdaságba vetett bizalom jeleként volt értelmezhetı a közelmúlt legjelentısebb tızsdei bevezetése, amely nemcsak a dél-amerikai tıkepiac történetének legnagyobb volumenő elsıdleges kibocsátása volt, de egyben 28 márciusa óta globális szinten is a legnagyobb tızsdére vezetés volt. Spanyolország legnagyobb bankja, a Banco Santander brazíliai leánybankjának a 16%-át értékesítette egy IPO (initial public offering, azaz elsıdleges tızsdei kibocsátás) keretében, amely révén 14,1 milliárd brazil reálra, azaz 8,1 milliárd dollárra tett szert. A brazil tızsdei bevezetések számának és az ezek során győjtött tıke alakulása 24-tıl Forrás: Economist Intelligence Unit A Banco Santander Brasil tızsdei megjelenése azonban túlmutat a cégen, hiszen arra is bizonyíték, hogy a brazil IPO piac feléledıben van. A brazil tızsdei bevezetések ben érték el csúcspontjukat, igaz, a boom idején fıként közepes kapitalizációjú vállalatok jelentek meg a parketten. 28-ra komoly visszaesés volt tapasztalható nemcsak Brazíliában, de globális szinten is az új tızsdei kibocsátások terén, ami azzal volt magyarázható, hogy a befektetık alapvetıen elfordultak a részvény jellegő befektetésektıl és inkább a fix jövedelmet nyújtó instrumentumokban kerestek fedezéket a 28-ban folyamatosan lefelé csorgó részvénypiaci árfolyamok ellen. 29-et idáig a kisszámú, ellenben kimondottan nagy volumenő kibocsátások jellemezték, hiszen a Banco Santander Brasil 14 milliárd reál körüli tıkebevonása mellett idén a VisaNet 8,4 milliárd, míg az OGX Petroleo 6,7 milliárd reált győjtött be. Egyelıre a közeljövı is ígéretesnek látszik az újabb kibocsátások szempontjából, mivel a gazdaság várton felüli teljesítése hozzájárulhat a BOVESPA további Equilor Befektetıi sztori 29. október 8

10 szárnyalásához. A részvénypiac emelkedése pedig meggyızhet több, tızsdei megjelenést fontolgató céget, hogy így jussanak extra tıkéhez. A Bank of America- Merrill Lynch (BoA/ML) közelmúltban publikált elemzése szerint 21-ben jelentısen megugorhat a tızsdei kibocsátások száma Brazíliában, bár azt az elemzés is megjegyzi, hogy azok volumene elmaradhat az idei évben látottaktól. Mindazonáltal, tekintve, hogy jövıre 4,5%-os GDP növekedéssel kalkulál a BoA/ML nem meglepı, hogy elsısorban a gazdasági növekedésre érzékeny szektorokban várja a cég az IPO-k számának felfutását. Ráadásul ez az elemzés még azt megelızıen látott napvilágot, hogy eldılt volna, Rio de Janeiro rendezi a 216-os olimpiai játékokat. Az olimpiára való felkészülés által potenciálisan érintett cégeknek ugyanis feltehetıen tıkére lesz szükségük ahhoz, hogy részt tudjanak venni az állam által kiírt tendereken. Havi ajánlásunk két részvény és egy ETF 4. Mibe fektessünk? A CPFL Energia (ticker: CPL US), mint láttuk, kimondottan ambiciózus terveket szövöget a jövıre nézve. Az áramszolgáltatói szektorban érdekelt társaság célkitőzése, hogy a következı öt évben megtriplázza az áramfejlesztı kapacitásait, egyben 25%-ra növelje részesedését a brazil áramszolgáltatói piacon. A CPFL piacvezetı pozíciójának várható megszilárdítását látszik alátámasztani a korábban hivatkozott brazil fejlesztési bank energiaügyekért felelıs vezetıje is, aki szerint a konszolidációs hullám végén három nagyobb csoport uralhatja majd az áramszolgáltatói szektort. A cég pedig e három csoport közül is a legerısebb lehet. A CPFL teljesítménye ráadásul az olimpia iránt sem közömbös, hiszen a felpörgı termelés nagyobb energiafelhasználással is jár többek között a gyárakban. Ennek elismerése, hogy a CPFL papírok komoly raliba kezdtek az október 2-i NOB bejelentést követıen. A CPL US árfolyama (USD) és forgalma (ezer db) 26. január 3-tól A Companhia Siderurgica Nacional (ticker: SID US), Brazília harmadik legnagyobb acélgyártójaként szintén profitálhat hosszabb távon az olimpiához köthetı fejlesztésekbıl. Azonban rövidtávon amiatt került be az ajánlott instrumentumok körébe, mivel a közeljövıben az acél, a vasérc és a koksz globális kínálatának beszőkülése várható, ami magasabb árakat eredményezhet. Ezek pedig a SID fı termékei közé tartoznak. A Goldman Sachs éppen emiatt minısítette fel a cég részvényeit a korábbi semleges megítélésrıl vételre egy 29. október 21-én kiadott elemzésében Forrás: Bloomberg, Equilor Equilor Befektetıi sztori 29. október 9

11 A SID US árfolyama (USD) és forgalma (millió db) 26. január 3-tól Forrás: Bloomberg, Equilor A brazil piacon nem egy adott részvénybe, hanem diverzifikáltan befektetni vágyóknak kiváló alternatívát kínál az ishares MSCI Brazil Index Fund (ticker: EWZ US). Ennek az USA-ban forgalmazott, tızsdén kereskedhetı befektetési alapnak a célja az, hogy olyan befektetési eredményeket biztosítson, amelyek megfelelnek a brazíliai piacon nyilvánosan forgalmazott értékpapírok teljesítményének, amelyet az MSCI Brazil (Free) Index szerint számolnak. Ez az ETF az ún. reprezentatív mintavétel módszerét követi az alapban lévı részvények összeválogatásakor, vagyis az alapkezelı a kezelt vagyon 8-95%-át invesztálja az MSCI Brazil indexben lévı részvényekbe. A maradék 5-2%-nyi vagyon pedig olyan instrumentumokba kerül, amelyektıl az alapkezelı az ETF befektetési politikájában lefektetett célok elérését reméli. Az EWZ ETF árfolyama (USD) és forgalma (millió db) 26. január 3-tól Forrás: Bloomberg, Equilor Equilor Befektetıi sztori 29. október 1

12 Kapcsolat Elemzési kapcsolattartó Belföldi részvény desk Állampapír/Kötvény desk Nemzetközi részvény desk Derivatív desk Vagyonkezelés Front Office Kovács Roland , , , / Kiadó Equilor Befektetési Zrt. H-137 Budapest, Montevideo u 2/C Tel: , Fax: Lezárva: 29. október 22. FONTOS FIGYELMEZTETÉS JELEN BEFEKTETÉSI ELEMZÉS HIRDETÉSNEK MINİSÜL ÉS NEM A BEFEKTETÉSI ELEMZÉS FÜGGETLENSÉGÉNEK ELİMOZDÍTÁSÁT CÉLZÓ JOGI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELİEN KÉSZÜLT, EGYÚTTAL NEM VONATKOZIK RÁ A BEFEKTETÉSI ELEMZÉS TERJESZTÉSÉT, KÖZZÉTÉTELÉT MEGELİZİ ÜGYLETKÖTÉSRE VONATKOZÓ TILALOM. JELEN DOKUMENTUM SEM ÖNMAGÁBAN, SEM RÉSZBEN NEM KÉPEZ AJÁNLATOT, VAGY FELHÍVÁST SEMMILYEN TİKEPIACI INSTRUMENTUM JEGYZÉSÉRE, VAGY MEGVÁSÁRLÁSÁRA, ÉS SEM MAGA A DOKUMENTUM, SEM ANNAK BÁRMELY TARTALMA NEM TEKINTHETİ SEMMILYEN SZERZİDÉSKÖTÉSRE, VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA TÖRTÉNİ ÖSZTÖNZÉSKÉNT. A DOKUMENTUM, VAGY ANNAK TARTALMÁNAK ILYEN FELHASZNÁLÁSÁBÓL, ILLETVE AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BÁRMELY MÁS MÓDON KELETKEZİ ESETLEGES VESZTESÉGEKÉRT AZ EQUILOR ZRT. FELELİSSÉGET NEM VÁLLAL. A DOKUMENTUMBAN FOGLALT INFORMÁCIÓK TÖBB, KÜLÖNBÖZİ FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK, ÉS AZ EQUILOR NEM GARANTÁLJA AZOK PONTOSSÁGÁT, VAGY TELJESSÉGÉT. EZEN INFORMÁCIÓK FRISSÍTÉSE, VAGY A JELEN DOKUMENTUMBAN TÁRGYALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNİ TANÁCSADÁS NEM TARTOZIK AZ EQUILOR FELADATAI KÖZÉ. AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÜGYFELEI AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLİ BEFEKTETÉSI TERMÉKEK ÉS SZÁRMAZTATOTT INSTRUMENTUMOK TEKINTETÉBEN POZÍCIÓKKAL RENDELKEZHETNEK, MELYEK AZ ELEMZÉSTİL FÜGGETLENÜL BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. MIELİTT BÁRMILYEN BEFEKTETÉSI INSTRUMENTUMBAN POZÍCIÓT VÁLLAL, FELTÉTLENÜL GYİZİDJÖN MEG, HOGY MEGÉRTETTE A PIAC MŐKÖDÉSÉT ÉS KOCKÁZATÁT, S AZ TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELEL SAJÁT BEFEKTETÉSI - CÉLJAINAK ÉS ELVÁRÁSAINAK Equilor Befektetési Zrt. - Equilor Befektetıi sztori 29. október 11

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Pénteken a munkaerıpiaci adatok negatív meglepést hoztak: a mezıgazdaságon kívül álláshelyek száma a várakozásokkal ellentétben jelentıs visszaesést mutatott.

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Összegzés Enyhén negatív nyitás, majd lassú egész napos csorgás jellemezte a tegnapi amerikai kereskedést, mely jelentısebb makrogazdasági és vállalati

Részletesebben

2010. szeptember 8. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. szeptember 8. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Ma a Fed Bézs könyvének publikálására kerül sor. A fıbb makroadatok naptára üres lesz. EURÓZÓNA: Ma a német ipari termelés statisztikáját közlik. Eurózóna-szintő

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt. Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt.

Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt. Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt. RFV árfolyam (HUF) és forgalom a BÉT-en 2009.01.05.-tıl 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2009.01.05 2009.01.27 2009.02.25 2009.03.23 2009.04.20 2009.05.14 2009.06.08 2009.06.30

Részletesebben

Roham az arany piacán - Hegymenetbe kapcsol az árfolyam?

Roham az arany piacán - Hegymenetbe kapcsol az árfolyam? 1 / 7 2010.05.17. 18:04 Roham az arany piacán - Hegymenetbe kapcsol az árfolyam? 2010.05.13 10:43 Új csúcsra száguldott tegnap az arany azonnali árfolyama, és a következı hónapokban akár további áremelkedés

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés matiou Fio o.c.p., a.s. A prágai PX index még mindig oldalazik (1080 1280). Jelenleg az index nem tudott áttörni az ellenálláson. Viszont az utolsó csökkenésnél sem törte át a 200 napos

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2009. évi éves beszámolójának részét képezı Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként.

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló A tegnap közzétett makroadatok mellett az összes vezető nemzetközi részvényindex pluszban zárta a kereskedési napot. Csütörtök délután a hazai fizetőeszköz

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról

Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról Sajtóközlemény Azonnali közlésre! kiadva: 00. április 8. Még nem egyértelmű a trendforduló a tranzakciós piacon az Invescom értékelése az idei első három hónapról 008 első negyedévénél ugyan gyengébb,

Részletesebben

16. Hét 2010. április 21. Szerda

16. Hét 2010. április 21. Szerda Napii Ellemzéss 16. Hét 2010. április 21. Szerda Összegzés Az előző napi gyengeséget követően az európai indexek jelentős emelkedéssel kezdték a napot és a 1.5% körüli nyereséget a nap végére is sikerült

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_EURO_2 2014/XII AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2012. MÁJUS 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŐ 2011/2012. ÉVI KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLİ MINIMUM 10.000 EUR ÖSSZNÉVÉRTÉKŐ OTP_EURO_2 2014/XII FIX KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország Nap végéig sikerült megtartani az optimizmust a magyar tızsdén, annak ellenére, hogy alaposan elromlott a nemzetközi hangulat. Napközben új éves csúcsot ért el az OTP a megint

Részletesebben

Elemzések és ajánlások

Elemzések és ajánlások Fio o.c.p., a.s. Fio Elemzések és ajánlások A ČEZ célárának változása Ajánlás: Tartani Célár: 923 CZK 2011.04.28. Ajánlás változása VÉTEL-rıl TARTANI-ra A mai naphoz változtatjuk a ČEZ társaság ajánlását

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A kereskedés utolsó fél órájában a negatív tartományba került a BUX és az OTP indexe is. A Budapesti Értéktızsde mutatója 1,3 százalékos gyengüléssel 15 168 pont közelében állt

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN. növekedési kilátások még roszszabbak. Megjött a benzináremelés

BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN. növekedési kilátások még roszszabbak. Megjött a benzináremelés Big Investment Group 2009.04.21. BIG HÍRLEVÉL HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN Súlyos veszteségek az olajpiacon A részvénypiacok esésével és a dollár erősödésével párhuzamosan mélyrepülésbe kezdett hétfőn az olaj

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

2010. I. féléves jelentéséhez

2010. I. féléves jelentéséhez SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: 08-10-001771 KSH szám: 12890341-4651-114-08 VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év IV. negyedévi befektetési környezet bemutatása

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év IV. negyedévi befektetési környezet bemutatása ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR 2009. év IV. negyedévi befektetési környezet bemutatása Bevezető A 2009. év negyedik negyedévében történt árfolyammozgásokat vizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi esztendő utolsó

Részletesebben

CODEX HÍRLEVÉL 2008. DECEMBER 5, PÉNTEK

CODEX HÍRLEVÉL 2008. DECEMBER 5, PÉNTEK PIACI KÖRKÉP Magyarország A nap eleji kezdeti hezitálás után száguldásba kezdette a BUX legnagyobb súlyú részvénye az OTP. A nyitás utáni 2880 forint környéki árról ugyanis pillanatok alatt 3000 forint

Részletesebben

15. Hét 2010. április 13. Kedd

15. Hét 2010. április 13. Kedd Napii Ellemzéss 15. Hét 2010. április 13. Kedd Összegzés A hét első kereskedési napja meglehetősen nyögvenyelősre sikeredett. Az európai mutatók stagnáltak, vagy minimális emelkedéssel vették a napot.

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A nap elején uralkodó pesszimizmus elillant a világ tızsdéin a hét elsı kereskedési napjának a végére. A BUX jelentısebb mínuszban 20 050 ponton is megfordult a nap elején miután

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. szeptember 18. Vezetői összefoglaló Nem emelt a Fed az irányadó kamatrátáján, ugyanakkor nem zárta ki egy októberi emelés lehetőségét. Vegyes kereskedési napon vannak túl a nyugati tőzsdék.

Részletesebben

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány)

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2007.01.02-án (nyitó állomány) Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest, Váci út 188. Letétkezelő

Részletesebben

13. Hét 2010. április 1. Csütörtök

13. Hét 2010. április 1. Csütörtök Napii Ellemzéss 13. Hét 2010. április 1. Csütörtök Összegzés Az előző napon zárva tartottak az amerikai tőzsdék a hirtelen jött New York-i havazás miatt. A váratlanul jött hűvös idő komolyan igénybe vette

Részletesebben

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év III. negyedévi befektetési környezet bemutatása

ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR. 2009. év III. negyedévi befektetési környezet bemutatása ARANYKOR NYUGDÍJPÉNTZÁR 2009. év III. negyedévi befektetési környezet bemutatása Bevezető A 2009. év harmadik negyedévében a világgazdaság egéről eloszlottak a viharfelhők. A nemzetközi és a hazai befektetői

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország Látványos emelkedéssel kezdete a hetet a Budapesti Értéktızsde irányadó indexe. A vezetı részvények kivétel nélkül drágultak. Csak pillanatokat töltött hétfın a BUX a negatív

Részletesebben

25. Hét 2010. július 22. Kedd

25. Hét 2010. július 22. Kedd Napii Ellemzéss 25. Hét 2010. július 22. Kedd Összegzés Az európai részvények többsége immáron kilencedik napja emelkedik és hétfőn 7 hetes csúcsra ért fel. A fő optimizmust a kínai központi bank bejelentése

Részletesebben

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2014. november 27. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai részvényindexek vegyesen zártak, a tengerentúli börzék azonban pozitív tartományban fejezték be a kereskedést. Az euró/forint

Részletesebben

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak a vezető nyugat-európai részvényindexek tegnap, míg a tengerentúlon mínuszban végeztek a börzék. Kedden a forint gyengülést szenvedett

Részletesebben

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd

32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Napii Ellemzéss 32. Hét 2009. augusztus. 04. Kedd Összegzés Felesleges is vezetı makrogazdasági hírt keresni, hiszen a lényeg, hogy az amerikai piacok minden hírt pozitívan értékelve jutottak több havi

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2.

Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez. 2011. augusztus 2. Mire jó az opció? Kisokos a hazai opciós termékekhez 2011. augusztus 2. Opciók: tegyük helyre a dolgokat! Bevezető A mindennapi kereskedésben mindeddig méltánytalanul mellőzöttnek bizonyultak az opciók,

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31

KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 21. számú melléklet KÖTVÉNYFORRÁS MENEDZSMENT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATÓ 2009.07.01 2009.12.31 1. ELİZMÉNYEK KIBOCSÁTÁS A Tata Város Önkormányzata 2008. február 28-án összességében 22.300.000,-

Részletesebben

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél

Befektetési kérdıív. 1. Ügyfél Befektetési kérdıív A kereskedı szerzıdı partnere: Természetes személy vagy jogi személy, aki a lakossági ügyfél kategóriába van besorolva (azaz nem szakmai ügyfél, sem elfogadható partner). Az ügyfél

Részletesebben

Elemzések és ajánlások

Elemzések és ajánlások Fio o.c.p., a.s. Fio Az RWE AG fundamentális elemzése Elemzések és ajánlások Ajánlás: akkumulálni Célár: 51,- EUR 2011.04.29. RWE AG Új ajánlás akkumulálni Elızı ajánlás akkumulálni Új célár 51,- EUR Elızı

Részletesebben

CODEX HÍRLEVÉL 2008. augusztus 18, hétfı

CODEX HÍRLEVÉL 2008. augusztus 18, hétfı PIACI KÖRKÉP Magyarország A Budapesti Értéktızsde indexe, a BUX 20 996,4 ponton zárt pénteken, a forgalom megközelítette a 15 milliárd forintot. Az index az egész napot a pozitív tartományban töltötte,

Részletesebben

A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája

A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája A Biztosító az egyes eszközalapok kezelésével

Részletesebben

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK. 2010. augusztus 9. www.cib.hu

RÉSZVÉNYPIACI HÍREK. 2010. augusztus 9. www.cib.hu Elemzés Telefon: Kovács Nóra, elemzı 423-2441 Barta György, elemzı 423-2887 Jobbágy Sándor, elemzı 423-2904 Részvényértékesítés Telefon: Kertai Katalin, üzletágvezetı 489-8341 Tóth Eszter, üzletkötı 489-8345

Részletesebben

Big Investment Group BIG HÍRLEVÉL. láthattunk a feltörekvı piaci részvényalapoknál. Global legfrissebb adataiból..

Big Investment Group BIG HÍRLEVÉL. láthattunk a feltörekvı piaci részvényalapoknál. Global legfrissebb adataiból.. Big Investment Group BIG HÍRLEVÉL 2009. február.10. HÍREK FEKETÉN-FEHÉREN AMIKOR AZT GONDOLOD, HOGY MÁR MINDEN LEHETİSÉGET KIMERÍTETTÉL, MÉG MINDIG VAN LEGALÁBB EGY. T.A.EDISON Úgy változik a hangulat,

Részletesebben

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés 2009. január QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2009. január Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2009. január Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

cégüket érintı lehetséges hatásairól.

cégüket érintı lehetséges hatásairól. BEFEKTETİI HÍRLEVÉL NEMZETKÖZI KÖRKÉP Eseménydús eseménytelenség Semmi sem változott Igazából nem sok minden változott az elmúlt napokban. Az igazán fajsúlyos gazdasági hírek nem okoztak meglepetést egyik

Részletesebben

34. Hét 2010. augusztus 25. Szerda

34. Hét 2010. augusztus 25. Szerda Napii Ellemzéss 34. Hét 2010. augusztus 25. Szerda Összegzés Újra estek a főbb mutatók a világ tőzsde parkettjein, ráadásul a leértékelődés általánosan 1.5% közelében, vagy a felett zajlott, úgyhogy kiadós

Részletesebben

5. Hét 2010. Február 5 Péntek

5. Hét 2010. Február 5 Péntek Napii Ellemzéss 5. Hét 2010. Február 5 Péntek SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. Összegzés A tőzsdei árfolyamokat hosszú hónapok óta a gazdasági növekedés, a recesszióból történő kilábalás iránti bizalom mozgatja.

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 23. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 23. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 23. Vezetői összefoglaló A nemzetközi részvénypiacokon az eladók domináltak, legfőképpen a nyersanyag részvények, illetve a nagy nyersanyag-igényű cégek részvényei zuhantak. A

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2015.II. negyedév Makrogazdaság Magyarország A Fitch Ratings BB+ kategóriában hagyta hazánk adósság-besorolását, a kilátást azonban stabilról pozitívra változtatta.

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A Budapesti Értéktızsde részvényindexe, a BUX 53,29 pontos, 0,43 százalékos csökkenéssel, 12.365,24 ponton zárt kedden. A Mol árfolyama 2,06 százalékkal 9.990 forintra csökkent,

Részletesebben

21. Hét 2010. május 26. Szerda

21. Hét 2010. május 26. Szerda Napii Ellemzéss 21. Hét 2010. május 26. Szerda Összegzés A görög válság már a múlté, legalábbis ami a szalagcímeket illeti. Jelenleg a divatos kifejezés immár a déleurópai országok válsága. Ahogy azt már

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A kedvezı délutáni amerikai gyorsjelentések a régióban is fokozták a vételi kedvet, igazán komoly emelkedést azonban sehol nem láthattunk, a tegnapi szárnyalás után azonban ez

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Allianz Életprogramok 2014.

Allianz Életprogramok 2014. Allianz Életprogramok 2014. Allianz Életprogramok 2014. Október Árfolyamgarantált Állampapír eszközalap Alapadatok: Indulás napja: 2005. június 1. Típusa: pénzpiaci Rövidített neve: ÁGA Benchmark: 100%

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról

Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról Összefoglaló a BÉT-en elérhető certifikátokról és típusaikról Értékpapír megnevezése Termékkategória Értékpapír Kibocsátója Erste Dax Befektetési Erste Arany Befektetési Erste WTI Olaj Befektetési Brent

Részletesebben

CODEX HÍRLEVÉL 2008. OKTÓBER 15, SZERDA

CODEX HÍRLEVÉL 2008. OKTÓBER 15, SZERDA PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX 19 194,2 ponton nyitott, hogy aztán némiképp visszavegyen masszív emelkedésébıl azt követıen, hogy az OTP részvényeinek kereskedelmét közvetlenül a nyitást követıen 10 percre

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 19.

szerda, 2015. augusztus 19. szerda, 2015. augusztus 19. Pozitív amerikai munkanélküliségi adatok. Ma szavaz a német parlament a görög mentőcsomagról. Negatív a nemzetközi befektetői hangulat a várt kínai rossz külkereskedelmi adatok

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

21. Hét 2010. május 28. Péntek

21. Hét 2010. május 28. Péntek Napii Ellemzéss 21. Hét 2010. május 28. Péntek Összegzés A felületes szemlélő azt is mondhatja, hogy a május 6-i mélypontról való felállás játszódik le a piacokon, azonban sok, igen fontos különbséget

Részletesebben

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök

44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Napii Ellemzéss 44. Hét 2009. Október 29. Csütörtök Összegzés Szinte nem tudunk olyan ismertebb instrumentumot felmutatni amely a tegnapi napon pozitív teljesítményt nyújtott volna. Az amerikai tőzsdeindexek

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 16. Vezetői összefoglaló Emelkedtek a nyugat-európai és tengerentúli tőzsdei árfolyamok. A forint erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. A BUX értéke 6,6 milliárd forintos

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben