Brazília Az olimpia bővöletében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Brazília Az olimpia bővöletében"

Átírás

1 Befektetıi sztori 29. október Brazília Az olimpia bővöletében Equilor Befektetıi sztori 29. október

2 Befektetıi sztori 29. október Brazília Az olimpia bővöletében A tartalomból A brazil gazdaság közelmúltja és kilátásai (2. oldal) A 216-os olimpia hatásai Brazíliára (3. oldal) A brazil reál: szőnni nem akaró erısödés (4. oldal) A brazil részvénypiac: száguldás megállás nélkül (5. oldal) Sztorik, tippek a brazil részvénypiacon (6. oldal) Tızsdei kibocsátások: 21-tıl ismét fellendülés? (8. oldal) Mibe fektessünk? (9. oldal) A 216-os nyári olimpiai játékok, illetve azt megelızıen a 214-es futball világbajnokság rendezésének jogával Brazília olyan lehetıséghez jutott, amellyel az ország megalapozhatja gazdasága hosszútávú növekedését. Mindkét sportesemény kapcsán olyan beruházások, infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek lehetıvé teszik az ország még gyorsabb felzárkózását a világ fejlett részéhez. Az olimpia gazdaságra és tızsdére gyakorolt hatása a korábbi rendezı országok esetében leginkább a játékok megrendezése elıtti években volt a legnyilvánvalóbb, mindazonáltal az oda vezetı úton is már fölfelé ívelı gazdaságokat láthattunk a görög és a kínai példa során. Brazília esetében ráadásul egy fundamentálisan stabil, és a recesszióból már kilábalt gazdaságról beszélhetünk, amely nyersanyagexportja révén egy esetleges újabb árupiaci boomban bízva akár még szebb jövı elé nézhet. A fı veszélyforrás az olimpia kapcsán a túlköltekezés veszélye, mely Sydney óta mindhárom rendezı ország esetében valóssággá vált. Ez azonban elsısorban az állam megítélését befolyásolhatja, a részvénypiacra csak közvetve ha egyáltalán és idıben késıbb gyakorolhat hatást. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, A brazil BOVESPA index alakulása 24-tıl (pontban) Forrás: BOVESPA, Equilor Equilor Befektetıi sztori 29. október 1

3 1. A brazil gazdaság közelmúltja és kilátásai Dél-Amerika legnagyobb gazdaságát a válság elıtti periódusban a stabil, de mégis visszafogott növekedés jellemezte. 26 és 28 között kimondottan robosztus, 3,98 5,67%-os volt a gazdaság növekménye éves szinten. A 27-ben az amerikai ingatlanpiacról indult, majd egy évvel késıbb a reálgazdaságra áttevıdı krízis azonban recesszióba taszította a gazdaságot. Negyedév/negyedév alapon 28. utolsó negyedévben 3,4%-os, majd a 29-es elsı negyedévben 1%-os volt a gazdaság visszaesése, amelyet azonban a második negyedévben már 1,9%-os expanzió követett. Mindez azt jelentette, hogy Brazília a dél-amerikai országok közül az elsık között lépett ki a recesszióból. Brazília és a fıbb régiós országok reál GDP alakulása 24-tıl (negyedév/negyedév, százalék) Brazília Argentína Kolumbia Mexikó Forrás: Bloomberg, Equilor A villámgyors kilábalást egy olyan jelenség tette lehetıvé, amelyre globális vizsgálatunkban csak nagyon kevés példa akadt. A második negyedévben a lakosság 2.1%-kal fokozta fogyasztási célú kiadásait, ami a jól átgondolt fiskális és monetáris politika hozadéka volt. A kormányzat a fiskális politika oldaláról csökkentette a tartós fogyasztási cikkekre valamint a háztartási eszközökre kivetett adó mértékét. A monetáris politikát a csökkenı alapkamat jellemezte, ami olcsóbbá tette a hitelfelvételt. Harmadik elemként az alacsony brazil infláció (29 Q3: 4,4%) emelendı ki. A fenti tényezık együttesen eredményezték tehát azt, hogy a brazil gazdaság a lakossági fogyasztásra építve kilépett a recesszióból. A belsı kereslet ráadásul tartósan stabillá válhat az elkövetkezı idıszakban, köszönhetıen annak, hogy ellentétben a világ legtöbb országával a brazil munkaerıpiac kezd magához térni. Ennek legnyilvánvalóbb jele, hogy 29 júniusa óta ismét növekvıben van a foglalkoztatottság. 29. augusztusában 25 ezerrel nıtt a foglalkoztatottak száma, amire közel egy éve nem volt példa. Ehhez párosul, hogy a 216-os olimpia elıkészületei további munkahelyeket teremtenek várhatóan középtávon. Mindez tehát a gazdaság szempontjából azt jelenti, hogy a háztartások fokozhatják kiadásaikat abból kiindulva, hogy jövedelmi helyzetük stabillá válhat. 29 második felében tehát folytatódhat a brazil gazdaság talpra állása. Erre utal, hogy a fıbb nemzetközi szervezetek fölfelé módosították az elmúlt idıszakban a brazil gazdaságra kiadott elırejelzéseiket. Az Economist Intelligence Unit például azzal számol, hogy idén stagnálni fog a gazdaság, ami szignifikáns javulást jelent a korábban várt -1%-os GDP alakulással szemben. Mindeközben a Bloomberg 15 fıs elemzıi konszenzusa továbbra is enyhe recesszióval (-,4%) kalkulál 29-re. Equilor Befektetıi sztori 29. október 2

4 A kedvezı gazdasági kilátásokra, az egészséges pénzügyi szektorra valamint az állam relatív stabil pénzügyi helyzetére hivatkozva az elmúlt idıszakban Brazília adóskockázati besorolását több hitelminısítı is fölfelé módosította. Legutoljára, 29. szeptember 22-én a Moody s minısítette fel a brazil államadósságot. Az új besorolás Baa3, ami a Moody s besorolási skáláját figyelembe véve már befektetésre alkalmasnak minısíti a brazil állampapírokat. A Standard & Poor s és a Fitch Ratings már 28. közepén meglépte azt a felminısítést, ami azt eredményezte, hogy befektetése ajánlott kategóriába kerültek a brazil állampapírok. Brazília hitelminısítése különösen annak fényében értékelıdik fel, hogy a közép- és délamerikai régió 23 országából, Brazília mellett mindössze Chile állampapírjai esetében látható a három kiemelt hitelminısítınél befektetésre alkalmas minısítés. Az olimpia 1%-kal növeli a brazil GDP-t 2. A 216-os olimpia hatásai Brazíliára Feltehetıen a gazdasági szereplık többsége kitörı örömmel fogadta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntését, mely szerint Brazília, azon belül is Rio de Janeiro nyerte el a 216-os nyári olimpiai játékok megrendezésének a jogát. Egy olimpia megrendezésének lehetısége szinte mindenki számára nyilvánvaló, hogy komoly gazdasági elınyökkel jár, melyek hosszú évekre megalapozhatják egy ország gazdasági növekedését. Nem mehetünk el azonban szó nélkül amellett, hogy a brazil kormány, illetve költségvetés feje fölött Damoklész kardjaként lebeg a túlköltekezés veszélye. Az elmúlt három olimpiát alapul véve ez utóbbi pedig igen valós veszély, tekintve, hogy mind a sydney-i, mind az athéni, mind a pekingi olimpia jelentısen túllépte az elızetes költségvetését. Melyek tehát a Rio de Janeiro-i olimpia várható gazdasági és nem gazdasági pozitív és negatív hatásai? + A brazil pénzügyminiszter várakozásai szerint az olimpiai elıkészületek 1%-kal növelik meg a dél-amerikai ország GDP-jét az elkövetkezı években. + A brazil sportért felelıs minisztérium által készített tanulmány szerint az olimpiához köthetıen 51,1 milliárd dollárnyi befektetés valósulhat meg 227-ig Brazíliában. + A hivatkozott tanulmány szerint 216-ig éves szinten 12 ezer új állás létesülhet az országban. + Jelentıs mértékben fejlıdni fog az infrastruktúra. A brazilok olimpiai pályázata a teljes elıirányzott költségvetésnek (14,4 milliárd USD) mintegy 76 százalékát, azaz 11 milliárd dollárt szánnak infrastruktúrafejlesztésre. + A mindenkori olimpiai helyszínek komoly turisztikai fellendülésre is számíthatnak nemcsak az olimpia idején, de azt követıen is, ami Brazília természeti adottságai miatt különösen igaz. + A gazdaság felpörgetésén túl az olimpia közvetve növelheti az országba vetett bizalmat üzleti szempontból, ami stabil tıkeáramlást biztosíthat az olimpiát követıen. Az olimpia ebbıl a szempontból megfelelı erıdemonstráció lehet a befektetık irányába, hogy Brazília milyen fejlıdésen ment keresztül az azt megelızı években. + Nem mellesleg, Brazília reputációja, mint a globális nagypolitika résztvevıje is megerısödhet az olimpia megrendezésének köszönhetıen. Jelentıs kockázatként jelentkezik a túlköltekezés veszélye. Erre a legjobb példa Kína, mely a legutóbbi olimpiának 14 milliárd dolláros költségvetéssel ment neki, ami tehát alig maradt el a mostani brazil költségvetéstıl. Ezzel szemben a pekingi olimpiához kapcsolódó összes kiadás végül 4 milliárd dollárra rúgott. A túlköltekezés komoly nyomást helyezhet Brazília államháztartására, amely rossz esetben maga után vonhatja a hitelkockázati besorolás rontását, ami megnövelné a forrásbevonás költségeit az ország számára. Equilor Befektetıi sztori 29. október 3

5 akárcsak a 214-es futball világbajnokság Összességében, az olimpiához köthetı fejlesztések, befektetések, stb. által leginkább az alábbi szektorok, területek lesznek érintettek: építıipar, bányaipar, mérnöki szolgáltatások, kiskereskedelem, közlekedés, vendéglátás és hotelszektor, utaztatási szolgáltatások. És bár nem kapcsolódik szorosan az olimpia gazdasági hatásainak vizsgálatához, itt kell megemlíteni, hogy Rio de Janeiro két évvel az olimpiát megelızıen rendezi meg a 214-es futball világbajnokságot. A szintén illusztris, és az olimpia után a második legnézettebb sportesemény további 1%-ot tehet hozzá - a pénzügyi tárca becslései szerint - a bruttó hazai össztermék növekményéhez a világbajnokságot megelızı néhány évben. A fentiek szaldójaként Brazília gazdasága az elkövetkezı években a stabil 4% körüli növekedés útjára léphet. Az Economist Intelligence Unit becslései alapján 21-tıl sorrendben 3.8, 4.2, 4.1, 4. és 4. százalékos lehet a GDP növekedés üteme 214- ig. Budapest 22? Nem mellesleg, Magyarországon továbbra is zajlik a 22. évi Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére vonatkozó pályázat elıkészítése. Az olimpiai játékok megpályázását lehetıvé tevı törvényjavaslatot várhatóan 29 ıszén tárgyalja majd a Parlament. Amennyiben a pályázat realitássá válik, akkor Budapest városának 211-ben kell jeleznie kandidálását, míg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 213-ban hozhatja meg a döntést a végleges rendezırıl. Egy esetleges budapesti olimpiának véleményünk szerint a BÉT-en jegyzett vállalatok közül az OTP, az FHB és a Danubius Hotels lehetne a fı nyertese. A két bank az infrastrukturális projektek megvalósításához szükséges, pótlólagos tıkeigény miatti hitelfelvételekbıl profitálhatnának, míg a Danubius papírjaira a felpörgı turisztikai forgalom gyakorolhatna pozitív hatást. A brazil reál: szőnni nem akaró erısödés A fejlıdı piacok legtöbbjéhez hasonlóan a brazil reált is nagyon súlyosan érintette a tavaly év végén kirobbant válság. Mint az az összehasonlító grafikonon (5. oldal) is jól látható, 28 októberétıl napjainkig a forinthoz nagyon hasonlító pályát járt be a dél-amerikai deviza. Ennek elsıdleges oka, hogy a válságban nagyon hasonlóan kezelték a befektetık a fejlıdı piacokat. Ám a március óta tartó javuló hangulatban már egyre inkább megmutatkozik, hogy mely devizák tudják felülteljesíteni az általános képet, és ebben is hasonló pályán mozog a két igen távoli deviza. A brazil gazdaság teljesítményét tekintve is optimisták a befektetık, amely a hiánycsökkentı törekvések mellett természetesen köszönhetı az olimpia miatt várhatóan megugró beruházásoknak is. Ebben az utolsó szakaszban a brazil fizetıeszköz újabb lendületet vett és napról napra dönti az éves rekordokat a dollárral szemben. Természetesen ebben van némi szerepe a dollár jelenlegi gyengeségének is, de összességében továbbra is pozitív tendenciára számítunk a brazil reált illetıen, vagyis kisebb korrekciókkal, de az árfolyam erısödés folytatódását prognosztizáljuk. Equilor Befektetıi sztori 29. október 4

6 Szintén ezt segítheti elı az alapkamat alakulása. Habár az idei évben Brazíliában is a kamatcsökkentések idıszaka volt jellemzı (az év eleji 13.75%-ról kerek 5%-kal csökkent a jegybanki alapkamat), októberben egyre inkább erısödnek azok a hangok, hogy még az idén kamatemelés törheti meg a monetáris enyhítések sorozatát. Ennek oka elsıdlegesen az inflációs veszély, ami ugyan a szeptemberi adat (4,34%) közzétételekor alatta maradt a várakozásoknak, de a közeljövıben ismét várható az emelkedése. Az újra emelkedı kamatok pedig még vonzóbbá tehetik a brazil reált a befektetık számára. A reál erısödése a dollárral szemben azonban kezd olyan méreteket ölteni, hogy az negatívan hat ki az exportjára jelentısen támaszkodó brazil gazdaságra. Emiatt a kormányzat 29. október 19-én bejelentette, hogy 2%-os adót vet ki azon értékpapír tranzakciókra, amelyekben külföldiek vásárolnak brazil vállalati kötvényeket vagy részvényeket. A kormány ezzel a lépéssel a külföldrıl beáramló tıke árfolyamerısítı hatását akarja mérsékelni Az USD/BRL és az EUR/HUF keresztárfolyam alakulása 28-tól Forrás: Bloomberg, Equilor A brazil részvénypiac: száguldás megállás nélkül A brazil részvénypiacon jelenleg 456 részvénnyel lehet kereskedni, amely szám mögött azonban valamivel kevesebb kibocsátó van, tekintve, hogy több tızsdén jegyzett társaságnak az elsıbbségi részvényei is kereskedhetıek a brazil tızsdéken. A brazil piac forgalma rendkívül aszimmetrikus struktúrájú, mivel a befektetık által a két legnagyobb részvényben (Petrobras és Vale do Rio Doce) bonyolított tranzakciók összértéke átlagosan eléri a napi forgalom 2/3-át. A brazíliai részvényekkel, a nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan nemcsak belföldön, hanem az Egyesült Államokban is lehet kereskedni ún. ADR, azaz letéti igazolások formájában. Az ADR nem más, mint az adott részvény forgatható letéti igazolása, mely egy másik országban van bejegyezve. Az amerikai börzéken jelenleg 89 olyan ADR van forgalomban, amely valamelyik brazil cég részvényeinek felel meg. Fı elınyük, hogy dollár alapú befektetésként jobban követhetı az árfolyamkockázat, mint a reál esetében, illetve a forgalom is kedvezı. A brazil részvénypiaci befektetés mellett szóló érv, hogy az elmúlt idıszakban több nemzetközileg is jegyzett bankház pozitív hangvételő elemzéssel jelent meg a piaccal kapcsolatban. A Bank of America és a Morgan Stanley a nyár folyamán felülsúlyozásra ajánlotta ügyfeleinek a brazil részvényeket. Hasonlóan optimista képet festett a Deutsche Bank is, amely a nyersanyagpiaci árak ismételt emelkedésében bízva ajánlotta vételre érdemesnek a brazil részvénypiacot. Equilor Befektetıi sztori 29. október 5

7 A közép-és dél-amerikai részvénypiaci indexek összehasonlításából (6. oldal) látható, hogy a brazil részvénypiac magához térése a régiós országokhoz hasonlóan már 28 ıszén megindult több okból kifolyólag. Egyrészt a medvepiac is hamarabb köszöntött be a dél-amerikai ország tızsdéjén annak köszönhetıen, hogy a nyersanyagpiaci buborék 28 közepén kipukkadt. Ez pedig érzékenyen érintette a nyersanyagexportjára támaszkodó latin-amerikai gazdaságokat. A másik fontos tény, hogy a benchmark index akkor érte el a mélypontját, amikor a fejlett világban éppen megindult a tartósabb esés. Ennek oka, hogy a brazil pénzügyi szektor tagjai a pénzpiaci válságot megelızı években távol maradtak az ún. másodlagos jelzáloghitelekre épülı toxikus termékektıl. A brazil BOVESPA index a 28. október 27-i mélypontjáról 29. október közepi állapotok szerint már 126%-ot erısödött, ami önmagában is valószínősítene egy komolyabb korrekciót. Ennek ellenére sem kizárt, hogy a brazil börze folytatja útját fölfelé. Egyrészt az átlagnál jobb gazdasági fundamentumok, másrészt egy nyersanyagpiaci boom lehetısége is támogatja az emelkedést A brazil (BOVESPA), az argentin (MERVAL), a kolumbiai (IBGC), a mexikói (MEXBOL) és a chilei (IPSA) részvényindexek relatív alakulása (28. január 2.=1) BOVESPA MERVAL IGBC MEXBOL IPSA Forrás: Bloomberg, Equilor Akvizíciós harc: Vivendi vs. Telefonica 3.1. Sztorik, tippek a brazil részvénypiacon Felvásárlási célpont: GVT Holding (ticker: GVTT3 BZ) A telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalat idén ısszel került a befektetık fókuszába, miután a francia székhelyő Vivendi 42 reálon ajánlatot tett a cég részvényeire. A felvásárlási célponttá avanzsáló GVT azonban nemcsak a Vivendi figyelmét keltette fel, hiszen alig egy hónappal a francia telekommunikációs óriás ajánlatát követıen a spanyol Telefonica is belépett a képbe. Európa második számú telekommunikációs társasága részvényenként 48 reálos ajánlattal rukkolt elı. A GVT-t 3,74 milliárd dollárra értékelı ajánlat így 14%-kal haladta meg a Vivendi által tett ajánlatot. A fentiek fényében nem meglepı, ha a potenciális vevık újabb ajánlatokkal jelennének meg fölfelé hajtva ezzel a GVT árfolyamát. A felértékelıdési potenciált jól demonstráló tény, hogy a két ajánlatot megelızıen 36 reálon kereskedett GVT részvények 29. október 19- én már 5 reál közelében zártak. Ez közel 4%-os hozamnak számít alig másfél hónap alatt. A labda tehát jelenleg a Vivendi oldalán pattog. Kérdés a cég hajlandó lesz-e ráígérni a Telefonica ajánlatára. A piaci szereplık ezt igencsak valószínőnek tartják, amit bizonyít, hogy a Telefonica ajánlat beérkezése óta újabb lendületet vett a papírok emelkedése. Equilor Befektetıi sztori 29. október 6

8 Az olimpia szinte minden szektort érint Konszolidáció az áramszolgáltatói szektorban Komoly felértékelıdési potenciál látható a brazil áramszolgáltatói szektorban is, amely jelenlegi állapotok szerint 64 tagot számlál. A szereplık sokasága, illetve a verseny élezıdése eleve konszolidációra predesztinálja a szektort. Az iparágat követı elemzık szerint a Cia Energetica de Minas Gerais vagy Cemig (ticker: CIG US), illetve a CPFL Energia (ticker: CPL US) is azon cégek között lehet a közeljövıben, melyek akvizíciós lehetıségeket fognak keresni a szektorban annak érdekében, hogy a szinergiákat felhasználva csökkentsék költségeiket, illetve növeljék a profitabilitást. (Mindkét cég egyébként kereskedhetı az amerikai tızsdén is.) A CPFL például már bejelentette, hogy vizsgálja annak lehetıségét, hogyan tud friss tıkéhez jutni. A részvénykibocsátás mellett a kölcsön felvétele is realitás a cég vezérigazgatója szerint, aki nem titkolta, hogy a befolyó összeget felvásárlásokra kívánja fordítani. Brazília második számú áramszolgáltatója, a Cemig, szeptember elején jelentette be, hogy növelni kívánja részesedését az áramszolgáltatói szektor szereplıiben, többek között a Light SA-ban (ticker: LIGHT3 BZ). Utóbbi cég szintén komoly dráguláson ment keresztül a bejelentés után. Az állami tulajdonú, brazil fejlesztési bank energiaügyekért felelıs vezetıje szerint a konszolidáció tematizálja a szektort az elkövetkezı hónapokban, a bank pedig készen áll arra, hogy biztosítsa a cégek számára az ehhez szükséges tıkét. Minden adott tehát ahhoz, hogy az áramszolgáltatói szektorban komoly felértékelıdéseket lássunk egyes célpontok esetében, de a vevık oldalán sem kizárt a prémium, amint a befektetık beárazzák az ügyletek értéknövelı hatását. A két óriás: Petrobras (ticker: PBR US) és Vale do Rio Doce (ticker: VALE US) A brazil részvénypiaci sztorik vizsgálatakor nem mehetünk el szó nélkül a két legnagyobb részvény, az olajipari Petrobras és a bányaipari Vale mellett. A Petrobras részvényeire, tevékenységébıl kifolyóan, a kıolaj jegyzésének alakulása gyakorolja a legnagyobb hatást. A könnyőolaj árfolyama október elején jelentıs drágulásnak indult, így a WTI típusú kıolaj hordónkénti ára kitört a dolláros sávból és a 8 dolláros szintek áttörésével próbálkozik. A világ legnagyobb acélgyártójaként a Vale do Rio Doce fı exportpiaca Kína, így a Vale részvényárfolyama nagymértékben függ a kínai gazdaság teljesítményétıl. A kínai gazdaság, mint közismert, az egyik legellenállóbb volt a válság során, a 29. harmadik negyedévben 8,9%-kal nıtt a kínai GDP év/év alapon. A további kínai gazdasági expanzió komoly kereslet kiegészítést jelenthet a Vale termékeire. A Vale 49%-kal kívánja növelni a vasérc kitermelését a következı üzleti évben, ennek érdekében pedig 29%-kal megemeli kiadásait a most június 3-án zárult 12 hónaphoz képest. Az olimpiából profitáló cégek Mint arra az olimpia hatásait vizsgáló részben is kitértünk, a 216-os esemény több szektor teljesítményére is jótékony hatást gyakorolhat. A brazíliai székhelyő vállalatok között azt vizsgáltuk meg, melyek lehetnek különösen haszonélvezıi az olimpiai játékoknak. Külön bontottuk a cégeket aszerint, hogy azok kereskedhetıek-e az Egyesült Államokban, dollár alapú termékek formájában, vagy csak a brazil részvénypiacon lehet hozzájutni az adott cég részvényeihez. 1. Amerikában is kereskedhetı részvények Az acélszektorból a Companhia Siderurgica Nacional-t (ticker: SID US) ajánljuk a befektetıink figyelmébe, amely amellett, hogy az építıipar egyik jelentıs beszállítója az acéltermékek terén, több kikötıt és vasútvonalat is mőködtet. A légi szállítási szektorból két légitársaság is a jövı befektetése lehet. A Linhas Areas Inteligentes (ticker: GOL US) és a Tam (ticker: TAM US) egyaránt Brazílián belüli útvonalakon szállít utasokat, ráadásul a Tam teherszállítással is foglalkozik. 2. Csak a brazil tızsdén kereskedhetı részvények A Hoteis Othon (ticker: HOOT4 BZ) hotelek mőködtetésével foglalkozik Brazília legnagyobb városaiban, így nyilván az olimpia körül, illetve azt követıen jelentıs kihasználtsággal számolhatna a megnövekedett turistaforgalom miatt. A CCR (ticker: CCRO3 BZ), az Obrascon Huarte (ticker: OHLB3 BZ), illetve Equilor Befektetıi sztori 29. október 7

9 a TPI (ticker: TPIS3 BZ) egyaránt díjfizetıs autópályák üzemeltetésével foglalkozik. A triumvirátus tagjai a felduzzadó autóforgalom nyomán magasabb díjbevétellel számolhatnak majd az elkövetkezı években. A Construtora Lix da Cunha (ticker: LIXC4 BZ) autópályák, kereskedelmi célú, illetve lakóingatlanok tervezésével és megépítésével foglalkozik Brazília-szerte. A brazil olimpiai pályázatnak éppen az egyik sarokköve az volt, hogy jelentıs mértékben fejlesztik majd az infrastruktúrát, amelybe az autópályák, épületek építése is beletartozik. Ehhez kapcsolódóan jegyezzük meg az Eternit (ticker: ETER3 BZ) nevét, mely cég profilja az építıiparban használatos anyagok elıállítása, így a cement, beton és mőanyag készítése. Az infrastrukturális projektek megtervezésére szóló megbízások is komoly hasznot hozhatnak a konyhára az erre specializálódott társaságoknak. A Mendes Junior Engenharia (ticker: MEND6 BZ) mérnöki és adminisztratív szolgáltatásokat nyújt a különbözı projektekhez, amelyek között a vasutak, közutak, autópályák, és csatornarendszerek megtervezése és kivitelezése is megtalálható. Brazil sikersztori: Banco Santander Brasil 3.2. Tızsdei bevezetések: 21-tıl ismét fellendülés? A brazil részvénypiacba, egyszersmind a brazil gazdaságba vetett bizalom jeleként volt értelmezhetı a közelmúlt legjelentısebb tızsdei bevezetése, amely nemcsak a dél-amerikai tıkepiac történetének legnagyobb volumenő elsıdleges kibocsátása volt, de egyben 28 márciusa óta globális szinten is a legnagyobb tızsdére vezetés volt. Spanyolország legnagyobb bankja, a Banco Santander brazíliai leánybankjának a 16%-át értékesítette egy IPO (initial public offering, azaz elsıdleges tızsdei kibocsátás) keretében, amely révén 14,1 milliárd brazil reálra, azaz 8,1 milliárd dollárra tett szert. A brazil tızsdei bevezetések számának és az ezek során győjtött tıke alakulása 24-tıl Forrás: Economist Intelligence Unit A Banco Santander Brasil tızsdei megjelenése azonban túlmutat a cégen, hiszen arra is bizonyíték, hogy a brazil IPO piac feléledıben van. A brazil tızsdei bevezetések ben érték el csúcspontjukat, igaz, a boom idején fıként közepes kapitalizációjú vállalatok jelentek meg a parketten. 28-ra komoly visszaesés volt tapasztalható nemcsak Brazíliában, de globális szinten is az új tızsdei kibocsátások terén, ami azzal volt magyarázható, hogy a befektetık alapvetıen elfordultak a részvény jellegő befektetésektıl és inkább a fix jövedelmet nyújtó instrumentumokban kerestek fedezéket a 28-ban folyamatosan lefelé csorgó részvénypiaci árfolyamok ellen. 29-et idáig a kisszámú, ellenben kimondottan nagy volumenő kibocsátások jellemezték, hiszen a Banco Santander Brasil 14 milliárd reál körüli tıkebevonása mellett idén a VisaNet 8,4 milliárd, míg az OGX Petroleo 6,7 milliárd reált győjtött be. Egyelıre a közeljövı is ígéretesnek látszik az újabb kibocsátások szempontjából, mivel a gazdaság várton felüli teljesítése hozzájárulhat a BOVESPA további Equilor Befektetıi sztori 29. október 8

10 szárnyalásához. A részvénypiac emelkedése pedig meggyızhet több, tızsdei megjelenést fontolgató céget, hogy így jussanak extra tıkéhez. A Bank of America- Merrill Lynch (BoA/ML) közelmúltban publikált elemzése szerint 21-ben jelentısen megugorhat a tızsdei kibocsátások száma Brazíliában, bár azt az elemzés is megjegyzi, hogy azok volumene elmaradhat az idei évben látottaktól. Mindazonáltal, tekintve, hogy jövıre 4,5%-os GDP növekedéssel kalkulál a BoA/ML nem meglepı, hogy elsısorban a gazdasági növekedésre érzékeny szektorokban várja a cég az IPO-k számának felfutását. Ráadásul ez az elemzés még azt megelızıen látott napvilágot, hogy eldılt volna, Rio de Janeiro rendezi a 216-os olimpiai játékokat. Az olimpiára való felkészülés által potenciálisan érintett cégeknek ugyanis feltehetıen tıkére lesz szükségük ahhoz, hogy részt tudjanak venni az állam által kiírt tendereken. Havi ajánlásunk két részvény és egy ETF 4. Mibe fektessünk? A CPFL Energia (ticker: CPL US), mint láttuk, kimondottan ambiciózus terveket szövöget a jövıre nézve. Az áramszolgáltatói szektorban érdekelt társaság célkitőzése, hogy a következı öt évben megtriplázza az áramfejlesztı kapacitásait, egyben 25%-ra növelje részesedését a brazil áramszolgáltatói piacon. A CPFL piacvezetı pozíciójának várható megszilárdítását látszik alátámasztani a korábban hivatkozott brazil fejlesztési bank energiaügyekért felelıs vezetıje is, aki szerint a konszolidációs hullám végén három nagyobb csoport uralhatja majd az áramszolgáltatói szektort. A cég pedig e három csoport közül is a legerısebb lehet. A CPFL teljesítménye ráadásul az olimpia iránt sem közömbös, hiszen a felpörgı termelés nagyobb energiafelhasználással is jár többek között a gyárakban. Ennek elismerése, hogy a CPFL papírok komoly raliba kezdtek az október 2-i NOB bejelentést követıen. A CPL US árfolyama (USD) és forgalma (ezer db) 26. január 3-tól A Companhia Siderurgica Nacional (ticker: SID US), Brazília harmadik legnagyobb acélgyártójaként szintén profitálhat hosszabb távon az olimpiához köthetı fejlesztésekbıl. Azonban rövidtávon amiatt került be az ajánlott instrumentumok körébe, mivel a közeljövıben az acél, a vasérc és a koksz globális kínálatának beszőkülése várható, ami magasabb árakat eredményezhet. Ezek pedig a SID fı termékei közé tartoznak. A Goldman Sachs éppen emiatt minısítette fel a cég részvényeit a korábbi semleges megítélésrıl vételre egy 29. október 21-én kiadott elemzésében Forrás: Bloomberg, Equilor Equilor Befektetıi sztori 29. október 9

11 A SID US árfolyama (USD) és forgalma (millió db) 26. január 3-tól Forrás: Bloomberg, Equilor A brazil piacon nem egy adott részvénybe, hanem diverzifikáltan befektetni vágyóknak kiváló alternatívát kínál az ishares MSCI Brazil Index Fund (ticker: EWZ US). Ennek az USA-ban forgalmazott, tızsdén kereskedhetı befektetési alapnak a célja az, hogy olyan befektetési eredményeket biztosítson, amelyek megfelelnek a brazíliai piacon nyilvánosan forgalmazott értékpapírok teljesítményének, amelyet az MSCI Brazil (Free) Index szerint számolnak. Ez az ETF az ún. reprezentatív mintavétel módszerét követi az alapban lévı részvények összeválogatásakor, vagyis az alapkezelı a kezelt vagyon 8-95%-át invesztálja az MSCI Brazil indexben lévı részvényekbe. A maradék 5-2%-nyi vagyon pedig olyan instrumentumokba kerül, amelyektıl az alapkezelı az ETF befektetési politikájában lefektetett célok elérését reméli. Az EWZ ETF árfolyama (USD) és forgalma (millió db) 26. január 3-tól Forrás: Bloomberg, Equilor Equilor Befektetıi sztori 29. október 1

12 Kapcsolat Elemzési kapcsolattartó Belföldi részvény desk Állampapír/Kötvény desk Nemzetközi részvény desk Derivatív desk Vagyonkezelés Front Office Kovács Roland , , , / Kiadó Equilor Befektetési Zrt. H-137 Budapest, Montevideo u 2/C Tel: , Fax: Lezárva: 29. október 22. FONTOS FIGYELMEZTETÉS JELEN BEFEKTETÉSI ELEMZÉS HIRDETÉSNEK MINİSÜL ÉS NEM A BEFEKTETÉSI ELEMZÉS FÜGGETLENSÉGÉNEK ELİMOZDÍTÁSÁT CÉLZÓ JOGI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELİEN KÉSZÜLT, EGYÚTTAL NEM VONATKOZIK RÁ A BEFEKTETÉSI ELEMZÉS TERJESZTÉSÉT, KÖZZÉTÉTELÉT MEGELİZİ ÜGYLETKÖTÉSRE VONATKOZÓ TILALOM. JELEN DOKUMENTUM SEM ÖNMAGÁBAN, SEM RÉSZBEN NEM KÉPEZ AJÁNLATOT, VAGY FELHÍVÁST SEMMILYEN TİKEPIACI INSTRUMENTUM JEGYZÉSÉRE, VAGY MEGVÁSÁRLÁSÁRA, ÉS SEM MAGA A DOKUMENTUM, SEM ANNAK BÁRMELY TARTALMA NEM TEKINTHETİ SEMMILYEN SZERZİDÉSKÖTÉSRE, VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSRA TÖRTÉNİ ÖSZTÖNZÉSKÉNT. A DOKUMENTUM, VAGY ANNAK TARTALMÁNAK ILYEN FELHASZNÁLÁSÁBÓL, ILLETVE AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN BÁRMELY MÁS MÓDON KELETKEZİ ESETLEGES VESZTESÉGEKÉRT AZ EQUILOR ZRT. FELELİSSÉGET NEM VÁLLAL. A DOKUMENTUMBAN FOGLALT INFORMÁCIÓK TÖBB, KÜLÖNBÖZİ FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK, ÉS AZ EQUILOR NEM GARANTÁLJA AZOK PONTOSSÁGÁT, VAGY TELJESSÉGÉT. EZEN INFORMÁCIÓK FRISSÍTÉSE, VAGY A JELEN DOKUMENTUMBAN TÁRGYALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNİ TANÁCSADÁS NEM TARTOZIK AZ EQUILOR FELADATAI KÖZÉ. AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÜGYFELEI AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLİ BEFEKTETÉSI TERMÉKEK ÉS SZÁRMAZTATOTT INSTRUMENTUMOK TEKINTETÉBEN POZÍCIÓKKAL RENDELKEZHETNEK, MELYEK AZ ELEMZÉSTİL FÜGGETLENÜL BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. MIELİTT BÁRMILYEN BEFEKTETÉSI INSTRUMENTUMBAN POZÍCIÓT VÁLLAL, FELTÉTLENÜL GYİZİDJÖN MEG, HOGY MEGÉRTETTE A PIAC MŐKÖDÉSÉT ÉS KOCKÁZATÁT, S AZ TELJES MÉRTÉKBEN MEGFELEL SAJÁT BEFEKTETÉSI - CÉLJAINAK ÉS ELVÁRÁSAINAK Equilor Befektetési Zrt. - Equilor Befektetıi sztori 29. október 11

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Hogyan értelmezzük a gazdasági híreket? Privátbankár Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016

Hogyan értelmezzük a gazdasági híreket? Privátbankár Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 Hogyan értelmezzük a gazdasági híreket? Privátbankár Pénzügyi Tudatosság Fórum 2016 Kiss Mónika Equilor Befektetési Zrt., vezető elemző 2016. november 24. Equilor több mint 25 éves tapasztalat Az Equilor

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd

33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Napii Ellemzéss 33. Hét 2009. augusztus. 11. Kedd Összegzés Enyhén negatív nyitás, majd lassú egész napos csorgás jellemezte a tegnapi amerikai kereskedést, mely jelentısebb makrogazdasági és vállalati

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. október 1. Vezetői összefoglaló Szerdán mind az európai, mind az amerikai részvényindexek jelentős pluszban zártak, az EKB elnök nyilatkozatának hatására, mely szerint az EKB még tovább

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

31. Hét 2009. július.31. Péntek

31. Hét 2009. július.31. Péntek Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.31. Péntek Összegzés Kedvezı makrogazdasági adatok által támogatott optimista hangulatban telt a tegnapi amerikai kereskedés. Már a nyitásban jelentıs pluszok mutatkoztak

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2009. I FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON

Részletesebben

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. október 11. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Pénteken a munkaerıpiaci adatok negatív meglepést hoztak: a mezıgazdaságon kívül álláshelyek száma a várakozásokkal ellentétben jelentıs visszaesést mutatott.

Részletesebben

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 11. Vezetői összefoglaló Kedden az európai és amerikai vezető tőzsdeindexek vegyesen zárták a kereskedést, a legnagyobb csökkenés Londonban, a legnagyobb emelkedés Frankfurtban következett

Részletesebben

2010. május 18. CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. május 18.  CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: A nettó hosszútávú tıkeáramlás márciusban rekordszintre ugrott, jelentıs külföldi keresletet jelezve az amerikai kötvények és részvények iránt. Ma a termelıi

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15.

Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Pannónia Nyugdíjpénztár Közgyőlés, 2011. 12.15. Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Részvénypiacok nov 30-ig 2011.12.17 2 Mi történt a tıkepiacokon 2011-ben? Magyar kötvény- és ingatlanpiac nov 30-ig 2011.12.17

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország 5000 forinton zártak tegnap az OTP részvényei, a bankpapír mellett a Mol is húzta a piacot. A vártnál jobb amerikai kiskereskedelmi adatok hajtották a kelet-közép-európai piacokkal

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló

hétfő, március 2. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. március 2. Vezetői összefoglaló Amerikában negatív tartományban zártak a vezető részvényindexek, Európában a lassuló amerikai GDP-adat segítette a kereskedést. A forint kilenchavi csúcsa közelében,

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2010. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Russia

Részletesebben

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. április 28. Vezetői összefoglaló A vezető nyugat-európai börzék pluszban, az amerikai részvényindexek mínuszban zártak tegnap. 300-as szint alá erősödött az euró/forint árfolyam ma reggel.

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS:

AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) HATÁLYOS: AZ AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) és AZ AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP ( A és I sorozat) TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELİ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. (1091

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. matiou. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés matiou Fio o.c.p., a.s. A prágai PX index még mindig oldalazik (1080 1280). Jelenleg az index nem tudott áttörni az ellenálláson. Viszont az utolsó csökkenésnél sem törte át a 200 napos

Részletesebben

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. október 19. Vezetői összefoglaló Pénteken mind az európai, mind az amerikai vezető részvényindexek enyhén pozitív tartományban, fél százalék körüli nyereséggel zártak. Ma reggelre a forint

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. augusztus 7. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak csütörtökön a vezető nemzetközi részvényindexek. Péntek reggel gyengült a forint a vezető devizákkal szemben. A BUX 1,6 százalékkal került

Részletesebben

2010. szeptember 8. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. szeptember 8. www.cib.hu CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Ma a Fed Bézs könyvének publikálására kerül sor. A fıbb makroadatok naptára üres lesz. EURÓZÓNA: Ma a német ipari termelés statisztikáját közlik. Eurózóna-szintő

Részletesebben

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest.

Október hónapban jelentıs korrekció következett be a harmadik negyedévi állapotokhoz képest. Az év elsı négy hónapjában a részvénypiacok kifejezetten jól teljesítettek, csak a fejlıdı piacok teljesítménye volt némileg lemaradó. A magyar részvények április közepére 10% feletti teljesítményt értek

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500: Az S&P 500 index a nem sokkal az 1 300 pontos szint fölött húzódó kisebb ellenállás fölött tartózkodik. A jelenlegi konszolidáció után a szélesebb trendcsatornán

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s.

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. S&P 500 Az S&P 500 index az 1 220 ponton húzódó ellenállás fölé került. Az elpattanás és a korrekció lehetısége még érvényben van, mégha némi áttörés már megtörtént,

Részletesebben

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Közép- Európai Részvény

Részletesebben

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. február 3-9. 6. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. február 10.

Hazai helyzet. Nemzetközi áttekintés. HETI JELENTÉS 2014. február 3-9. 6. hét. QUAESTOR Heti jelentés 2014. február 10. QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. Budapest 1132 Váci út 3. Tel.: 2-999-999 alapok@quaestor.hu HETI JELENTÉS 214. február 3-9.. hét Készítette: Szabó Zsombor Nemzetközi áttekintés A Fed tapírnak becézett

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 24.

Vezetői összefoglaló február 24. 2017. február 24. Vezetői összefoglaló Péntek reggelre a forint árfolyama az euróval, a svájci frankkal és a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 20,2 milliárd forintos, jóval az átlag feletti

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA által kezelt PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* PLATINA

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. november 27. Vezetői összefoglaló Csütörtökön az európai tőzsdemutatók emelkedtek és háromhavi rekordot döntöttek. Az amerikai tőzsdék a hálaadás ünnepe miatt zárva tartottak. Péntek reggel

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX 1,7 százalékos mínuszban 14 112 ponton zárt kedden, a blue chipek közül egyedül a Mol végzett a pozitív tartományban. A kereskedés utolsó fél órájában meredek mélyrepülés

Részletesebben

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló

hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. november 30. Vezetői összefoglaló A pénteki kereskedés során az európai tőzsdemutatók vörösben zártak, míg tengerentúlon egyedül a Dow Jones zárt csökkenéssel. Erősödött a forint az euróval

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

szerda, április 8. Vezetői összefoglaló

szerda, április 8. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 8. Vezetői összefoglaló A nyugat-európai részvényindexek pluszban, az amerikai börzék mínuszban zártak. Erősödni tudott a forint az euróval és a svájci frankkal szemben is. A BUX

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. június 25. Vezetői összefoglaló Szerdán a nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárt. Mindhárom vezető devizával szemben gyengülést mutatott a forint árfolyama. A BUX záróértéke

Részletesebben

szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. szeptember 2. Vezetői összefoglaló Kedden jelentős veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek, a napvilágot látott negatív kínai makro-indikátorok hatására. Szerda reggel kismértékben

Részletesebben

1. árfolyam alapú értékeltségi mutatók

1. árfolyam alapú értékeltségi mutatók Egyre nagyobbra fújódik a tőzsdei lufi 2016.07.22 10:48 Eddig sem volt olcsó az amerikai részvénypiac, az árfolyamok legutóbb látott meredek emelkedése pedig még inkább feszítetté tette az értékeltséget.

Részletesebben

péntek, december 11. Vezetői összefoglaló

péntek, december 11. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. december 11. Vezetői összefoglaló Csütörtökön Amerikában enyhe pluszban, Európában pedig vegyesen zártak a vezető tőzsdeindexek. Legnagyobb mértékben a londoni FTSE esett. Gyengült a forint

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 6/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. A S&P 500 index áttörte az elızı maximumokat, amelyek 1350 alatt voltak. Ez általában bika jelzés. A maximumok áttörése viszont hamis volt, és az index visszatért

Részletesebben

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. december 4. Vezetői összefoglaló Csütörtökön Amerikában és Európában is mínuszban zártak a tőzsdeindexek, az európai börzéken különösen nagy volt a visszaesés. Gyengült a forint az euróhoz

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 8/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 8/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. A S&P 500 index visszapattant a trendcsatorna alsó határától, ahogy azt legutóbb jeleztük. Nem emelkedett viszont új maximumokra és az ellenállás mőködött. Úgy

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. július 15. Vezetői összefoglaló Pozitív tartományban zártak a vezető amerikai és nyugat-európai börzék. Ma reggel a 310-es szinten tartózkodott az euró/forint keresztárfolyam. A BUX 0,2 százalékot

Részletesebben

Vezetői összefoglaló február 2.

Vezetői összefoglaló február 2. 2017. február 2. Vezetői összefoglaló Csütörtök reggelre a forint árfolyama az euró és a svájci frank ellenében kis mértékben gyengült, a dollárral szemben pedig erősödött. A BUX 7,7 milliárd forintos,

Részletesebben

31. Hét 2009. július.29. Szerda

31. Hét 2009. július.29. Szerda Napii Ellemzéss 31. Hét 2009. július.29. Szerda Összegzés Leginkább a vártnál rosszabb fogyasztói bizalmi indexértékkel magyarázták a tegnapi amerikai tızsdei kezdést, azonban az egy százalékot meghaladó

Részletesebben

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. június 13. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége veszteséggel zárta a tegnapi kereskedést. Csütörtökön a forint tovább folytatta esését. A BUX 8,2 milliárd forintos

Részletesebben

szerda, január 27. Vezetői összefoglaló

szerda, január 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2016. január 27. Vezetői összefoglaló Kedden pozitív hangulat uralkodott az európai tőzsdéken, valamint Amerikában is kedvezőbb képet láthattunk az elmúlt időszakokhoz képest. Az pozitív eredményeket

Részletesebben

hétfő, június 1. Vezetői összefoglaló

hétfő, június 1. Vezetői összefoglaló hétfő, 2015. június 1. Vezetői összefoglaló Jelentős veszteséget könyvelhettek el a nemzetközi börzék pénteken. A 309-es szint közelében maradt az euró/forint kurzus. A BUX 0,3 százalékkal került lejjebb

Részletesebben

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU 212. március végéig a kincstári kör hiánya 14, milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU transzferek negatív egyenlege, amely 2,4 milliárd forint volt. Így a teljes nettó

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 17.

Vezetői összefoglaló október 17. 2016. október 17. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint az euróval és a svájci frankkal szemben gyengült, a dollárral szemben kis mértékben erősödött. A BUX 4,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom

Részletesebben

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok

Jelentés. 2012. Április QUAESTOR Befektetési Alapok Jelentés 2012. Április Befektetési Alapok Alapok Jelentés 2012. Április Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló

péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló péntek, 2015. október 30. Vezetői összefoglaló Csütörtökön mind az európai, mind az amerikai vezető indexek negatív tartományban zártak, bár az elmozdulás nem érdemi egyik index esetében sem. A forint

Részletesebben

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 7/2011

Technikai elemzés. c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 7/2011 Technikai elemzés c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index elpattant a trendcsatorna alsó határától. Sikerült az 1 300 pontos utolsó lokális maximumot is áttörni és az index mögött most már 5 emelkedı szeánsz

Részletesebben

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói

Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tızsdén kereskedett OTP Befektetési Alapok 2012. elsı félévi beszámolói Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai...3 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró -piaci események

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

Boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek! Boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek! PIACI KÖRKÉP Magyarország A pesti parkett irányadó mutatója 12 350 pont körüli szintekrıl kevesebb mint fél óra alatt közel 200 pontot esett, majd a

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország Az elmúlt heti jó szereplést követıen hétfın is 2 százalékot emelkedett a magyar tızsde vezetı indexe a BUX. A 16 251 pontos záró érték a napi maximumot jelentette az index esetében.

Részletesebben

PIACI KÖRKÉP Magyarország

PIACI KÖRKÉP Magyarország PIACI KÖRKÉP Magyarország A BUX index 380 pontos eséssel zárta a kereskedést, a végül 20 forintot emelkedı OTP kivételével a blue chipek estek. átkötések után viszont üzlet nem született rájuk. A bankpapír

Részletesebben

2010. május 14. CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. május 14.  CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Az importárindex enyhe inflációs nyomásra utalt, a heti segélykérelmek száma pedig enyhén visszaesett. További bıvülést, illetve emelkedést mutatnak a piaci

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

kedd, május 12. Vezetői összefoglaló

kedd, május 12. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. május 12. Vezetői összefoglaló Hétfőn veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kedd reggel fokozatosan gyengülni kezdett a forint az euróval szemben, az árfolyam megközelítette

Részletesebben

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. január 15. Vezetői összefoglaló Veszteséggel zártak szerdán a vezető nyugat-európai és amerikai tőzsdék. Szerdán tovább gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, az euró jegyzései ma

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

2015. július 24. www.ebroker.hu

2015. július 24. www.ebroker.hu CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelőrejelzések Makrogazdasági kitekintés a következő hétre 1 MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ELŐREJELZÉSEK Egység 2012 2013 2014 2015 2016

Részletesebben

szerda, április 15. Vezetői összefoglaló

szerda, április 15. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. április 15. Vezetői összefoglaló Kedden vegyesen teljesítettek az amerikai és az európai részvényindexek. Erősödni tudott a forint a dollárral és a svájci frankkal szemben is. A BUX záróértéke

Részletesebben

Vezetői összefoglaló március 7.

Vezetői összefoglaló március 7. 2017. március 7. Vezetői összefoglaló Kedd reggelre a forint árfolyama az euróhoz, a svájci frankhoz és a dollárhoz képest egyaránt erősödött. A BUX 7,0 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett

Részletesebben

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. december 1. Vezetői összefoglaló Hétfőn a tengerentúlon estek a tőzsdék, míg a vezető nyugat-európai börzék vegyes teljesítményt mutattak. Kedden reggel a hazai fizetőeszköz erősödött az euróval

Részletesebben

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. március 3. Vezetői összefoglaló Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai és amerikai indexek tegnap. Hétfőn gyengült a forint a főbb devizákkal szemben, ma reggel az euró jegyzései 304,5-nél

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre

TARTALOMJEGYZÉK. Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre CIB HETI TARTALOMJEGYZÉK Heti piaci összefoglaló Táblázatos makrogazdasági, árfolyam- és kamatelırejelzések Makrogazdasági kitekintés a jövı hétre HETI PIACI ÖSSZEFOGALÓ Magyarország Infláció: folytatódó

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS

CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS CIB ÁRFOLYAM- ÉS KAMATELİREJELZÉS A CIB Elemzés összes publikus anyaga a következı internetes címen is elérhetı: http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/elemzesek/index Továbbra is lehetséges a magyar

Részletesebben

Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt. Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt.

Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt. Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt. RFV árfolyam (HUF) és forgalom a BÉT-en 2009.01.05.-tıl 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2009.01.05 2009.01.27 2009.02.25 2009.03.23 2009.04.20 2009.05.14 2009.06.08 2009.06.30

Részletesebben

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére

A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére HAVI JELENTÉS 2015. április EQUILOR ALAPKEZELŐ Zrt. A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár részére 2015. május 10. 1 1. Tőkepiaci környezet 1.1 Nemzetközi Részvénypiacok 2015 áprilisát a fejlett

Részletesebben

A lakáspiac jelene és jövője

A lakáspiac jelene és jövője A lakáspiac jelene és jövője Harmati László FHB Jelzálogbank Nyrt. üzleti vezérigazgató Fundamenta Lakásvásár Ingatlanszakmai Konferencia Budapest, 2011. szeptember 23. 2011.09.23 1 Tartalom Az FHB Lakásárindex

Részletesebben

Vezetői összefoglaló október 10.

Vezetői összefoglaló október 10. 2016. október 10. Vezetői összefoglaló Hétfő reggelre a forint mindhárom vezető devizával szemben gyengült. A BUX 6,7 milliárd forintos, átlag alatti forgalom mellett 0,14 százalékos emelkedéssel fejezte

Részletesebben

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14.

Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok. Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapírpiacok Pénzügyi Piacok Slánicz Melinda, Bárdos Máté BCE Pénzügy Tanszék 2010. április 7. és 14. Értékpapírok Értékpapír definíciói: Jogi Pénzügyi (cashflow alapú) Közgazdasági Jogi

Részletesebben

szerda, 2015. november 25. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. november 25. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. november 25. Vezetői összefoglaló Kedden az európai tőzsdék mínuszban zártak, az amerikai mutatók enyhén emelkedtek. A kereskedés hangulatára rányomta bélyegét a török-szír határon történt

Részletesebben

Roham az arany piacán - Hegymenetbe kapcsol az árfolyam?

Roham az arany piacán - Hegymenetbe kapcsol az árfolyam? 1 / 7 2010.05.17. 18:04 Roham az arany piacán - Hegymenetbe kapcsol az árfolyam? 2010.05.13 10:43 Új csúcsra száguldott tegnap az arany azonnali árfolyama, és a következı hónapokban akár további áremelkedés

Részletesebben

2010. június 24. CIB REGGELI FEJLETT PIACOK

2010. június 24.  CIB REGGELI FEJLETT PIACOK CIB REGGELI FEJLETT PIACOK FİBB HÍREINK USA: Az új házak eladási statisztikája a készházakhoz hasonló negatív meglepetést okozott az állami támogatási program kifutása miatt. A Fed vártnak megfelelı kamatdöntése

Részletesebben

péntek, július 18. Vezetői összefoglaló

péntek, július 18. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. július 18. Vezetői összefoglaló Tegnap jelentős mínuszban zártak a vezető nemzetközi részvényindexek az ukrán-orosz határon lezuhant repülőgép hírének következtében, illetve az Oroszország

Részletesebben

kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. november 3. Vezetői összefoglaló Hétfőn pluszban zártak a vezető nemzetközi tőzsdeindexek, különösen a New York-i tőzsdék teljesítettek jól, Európában pedig a frankfurti DAX könyvelhette el

Részletesebben

4. Lezárt tranzakciók... 8 Az Invescom az idei évben sikeresen lezárt tranzakcióinak száma 5-re emelkedett.

4. Lezárt tranzakciók... 8 Az Invescom az idei évben sikeresen lezárt tranzakcióinak száma 5-re emelkedett. TARTALOMJEGYZÉK 1. Csak a nagyok segítettek... 2 A globális cégvásárlási piacon a világ tőzsdéin tapasztalható pozitív befektetői hangulat ellenére nyoma sincs pozitív trendfordulónak. A tranzakciók összértékét

Részletesebben