Tényfeltáró elemzés. Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben. Ipar & Kutatás népszerűsitése és összekapcsolása a romániai faiparban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tényfeltáró elemzés. Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben. Ipar & Kutatás népszerűsitése és összekapcsolása a romániai faiparban"

Átírás

1 Tényfeltáró elemzés Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben December

2 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1 A módszer leírása 4 2 A kérdőívek eredménye 5 1 Infrastruktúra 6 2 Humánerőforrás 10 3 Együttműködés 14 4 Gazdasági környezet 17 5 Kutatás és fejlesztés 20 6 Közigazgatási hatóságok 24 7 Pro Wood iránti érdeklődés 27 Következtetések 29 2

3 Bevezetés A jelenlegi helyzet felmérésének fő oka az információszerzés volt a gazdasági tevékenység és a kutatás terén a romániai faiparban, Brassó és Kovászna megyékben. A szükségnek megfelelően kezdeményezni a tevékenységeket a Pro Wood klaszteren belül, a projekt konzorciumát az érdekelte, hogy minél több részletet tudjon meg az infrastruktúráról, a műszaki felszereltségről és a humán erőforrásról, kutatásról, internet elérhetőségről és használatról és a pénzügyi gondokról. Ennek a felmérésnek az eredménye biztosítja az alapját a Pro Wood tevékenységének a következő két évben. Ezenfelül a kialakított kapcsolatok bekerülnek a Brassó és Kovászna megyei faipar kulcsszereplőinek adatbázisba 3

4 1 A módszer leírása A kérdőíves felmérést két román partner végezte: A Kovászna megyei kis- és középvállalkozók szövetsége (ASIMCOV) és a Brassói Transilvania Egyetem Faipari Fakultása. A felmérés az iparág magán szférájában történt (termelő-, beszállító-, szolgáltató- stb. egységeknél) Az interjú alapjául egy szabványosított kérdőív szolgált. 237 vállalatot és szervezetet kerestek fel, amelyből 102 válaszolt. A megkérdezett vállalatok nagy része a bútorgyártással vagy fafeldolgozással foglalkozik és kevesebb deszka gyártással. Tevékenységi terület 25% 17% Erdészet 8% Deszka gyártás Fafeldolgozás 28% 22% Bútorgyártás Más faipari tevékenység Ez fontos útmutatást ad a klaszter aktivitása iránti érdeklődésről, ami várhatóan nagyobb azon cégek esetében ahol az újítás és az új technológia bevezetése prioritással bír. A jelenlegi helyzetet kiértékelték: Brassói Transilvania Egyetem Faipari Fakultása, Románia ASIMCOV Kovászna megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége, Románia INNO Consult, Románia ZENIT GmbH, Németország 4

5 2 A kérdőíves felmérés eredményei A következőkben bemutatásra kerülnek a felmérés eredményei (pontosan követve a kérdőív felépítését). A kérdőív hét fejezetet foglalt magába 1 Infrastruktúra 2 Humánerőforrás 3 Együttműködés 4 Gazdasági környezet 5 Kutatás & Fejlesztés 6 Közigazgatási hatóságok 7 Pro Wood iránti érdeklődés Egy rövid ismertető biztosítja az olvasó bevezetését minden fejezet témakörébe. Esetenként, hozzáfűztük saját javaslatainkat is. Az ismertető után grafikusan vannak bemutatva az egyes kérdésekre kapott válaszok. 5

6 1 Infrastruktúra Ismertető: A számítástechnika (IT) használatára vonatkozóan, a válaszadók nagy része használ t, de nem minden cégnek van saját honlapja. A cégek szinte 2/3-a használ számítástechnikát adminisztratív célokra. Az elektronikus kereskedelem (e-commerce) iránt nincs érdeklődés. Ami a szállítással kapcsolatos problémákat illeti, a válaszadók nagy része meg van elégedve a jelenlegi állapotokkal. Csak negyede a megkérdezetteknek nem tartja megfelelőnek. Az infrastruktúrára vonatkozó szükségletek több és jobb útra és jobb összekötetések kialakítására vonatkoznak. A műszaki park/technológiai felszereltség állapotát, a megkérdezettek megfelelőnek vagy a mai szinten tartottnak értékelik. Kiemeljük itt a műszaki tanácsadás, újítás iránti érdeklődés hiányát. Megjegyzések /Javaslatok: A cégek jelenléte a világhálón kicsi. Az elektronikus kereskedelem helyzete még rosszabb. A Pro Wood egyik jövőbeli tevékenysége erre a problémára kell fókuszáljon. Mivel a válaszadók nagy része a szárazföldi szállítást alkalmazza, érthető a jobb utak szükségessége. Ez úgy tekinthető mint egy jel és mint egy feladat a Megyei Tanács részére, akinek a hatáskörébe tartozik a megyei utak karbantartása. Ami a nemzeti utakat illeti, a Megyei Tanácsnak lobbyznia kell nemzeti szinten ezek feljavításáért. Amíg a válaszadók 50%-a megelégedettségét fejezi ki a műszaki felszereltséget illetően, ez tekinthető pozitív jelnek első látásra, de ugyanakkor a cégek jövőbeli orientációjának és stratégiai előrelátásának hiányára utalnak 6

7 a. Milyen telekommunikációs formákat, eszközöket használnak rendszeresen a cégnél? (több lehetőséget is megjelölhet) válasz Honlap Gyors internet E-commerce Adminisztrativ célok b. Milyen szállítási eszközökkel szállítják termékeiket? Tehergépkocsi 95 Vasút 7 Egyebek 16 (gyors posta, internet, hajó, eladási ügynök, posta) c. Hogyan értékeli a térség szállítási infrastruktúráját egy 6-os skálán. (1-nagyon jó, 6- elégtelen)? elégtelen 3 gyenge 25 elégséges 13 kielégítő 40 jó 17 nagyon jó

8 d. Milyen sajátos szükségletei vannak cégének az infrastruktúrát illetően? Az infrastruktúra tökéletesítése 12 Kerülő utak a város körül 4 Jó minőségű internet 1 Jobb összeköttetés az utak között 43 Több és jobb ut e. Igénybe veszik a következő szolgáltatások valamelyikét? Minőségbiztosítás 13% Gépek bérlése 13% Műszaki tanácsadás 19% Karbantartás és javítás 55% 8

9 f. Hogyan értékeli a cég műszaki parkjának jelenlegi állapotát? Korszerű 10% Elavult 21% Modern 19% Megfelelő 50% 9

10 2 Humánerőforrás Ismertető: A válaszadóknak csak fele tudta, hogy a térségben vannak faipari képzést biztosító intézmények (a felsőoktatáson kívül). Az alkalmazottakat (úgy a felsőfokú végzettségűeket mint a felsőfokú végzettség nélkülieket) újsághirdetésen, interneten és munkaerő közvetítő ügynökségeken keresztül toborozzák. Erre a célra szinte egyáltalán nem használják a cégek közti kommunikációt. Több akadályba ütközik a középfokú végzettséggel rendelkezők toborozása, de mindkét esetben nehéz jól képzett kádereket találni. Megjegyzések /Javaslatok: Az oktatási intézmények kínálata nem tűnik kielégítőnek. A válaszadóknak szinte fele állította, hogy a térségben nincsenek faipari, kézműves vagy hasonló szakképzést, biztosító oktatási intézmények. A középkáderek okozta csalódás és a cégek közti együttműködés hiánya ezen a téren rámutat egy lehetséges tevékenységi irányra a Pro Wood keretén belül: igény orientált szakképzés kifejlesztése a cégek közti csere elősegítése a személyzethiány csökkentésének érdekében és az egyesületek hatékonyságának növelése. A középkáderek okozta csalódás összefügg az általános romániai szakoktatási rendszer problémájával. Ez rámutat arra, hogy szükséges a szorosabb együttműködés az erdészeti/faipari szakoktatást biztosító intézmények és a vállalatok között. A klaszternek szerepet kell játszani egy új nevelési/oktatási tanterv kifejlesztésében. 10

11 a. Léteznek az önök térségében oktatási intézmények, melyek a faipari szakképzést biztosítják szakiskolák, szaklíceumok (az egyetemen kívül)? nem 43 igen ha igen: faipari szakliceumok,szakiskolák, szakositott osztályok liceumokban b. Hogyan toboroznak új alkalmazottakat (felsőfokú végzettségűeket és felsőfokú végzettség nélkülieket egyaránt)? Felsőfokú végzettségűek újsághirdetés 40 ügynökségek internet másképp* 17 egyesületek 3 cégek *javaslatok

12 Felsőfokú végzettség nélküliek újsághirdetés 57 másképp* 27 ügynökségek 25 internet 13 egyesületek 5 cégek *javaslatok c. Van gondjuk az új alkalmazottak toborozásával (felsőfokú végzettségűekkel és felsőfokú végzettség nélküliekkel egyaránt)? Felsőfokú végzettségűek Nem Igen Ha igen: az emberi minőség, szakképzetlenek, nincs tapasztalatuk, nincs munkakedvük, nincsenek gyakorlati ismereteik, járatlanok az értékesités és a tanácsadás terén. 12

13 Felsőfokú végzettség nélküliek Nem Igen Ha igen: az emberi minőség, szakképzetlenek, nincs tapasztalatuk, nincs munkakedvük, nincsenek gyakorlati ismereteik, járatlanok az értékesités és a tanácsadás terén, instabilitás 13

14 3 Együttműködések Ismertető: A válaszadók többsége együttműködik a Brassói illetve Kovászna megyei Kereskedelmi Kamarával, az egyetemmel és a szakmai egyesületekkel. Azonban felénél kevesebben tagjai valamely egyesületnek. Az együttműködéseket a kapcsolatok kialakítása, az ismeretek és a berendezések megosztása motiválja. A nemzetközi együttműködéseknek hagyományos motivációja van: import, export és vásárok. Kutatóintézetekkel vagy egyetemekkel szinte nem is létezik együttműködés. Megjegyzések /Javaslatok: Egy aggasztó 58%-a a válaszadóknak nem tagja semmilyen szakmai egyesületnek. Ez rámutat egy szélesebb körű szakmai szolgáltatás szükségességére az egyesületek részéről, ugyanakkor a klaszterizációs folyamat szükségességét is kiemeli. A klaszter tevékenységet az ismeretek és a berendezések megosztásának irányába kell erősíteni. A külkereskedelmi tevékenység bátorító. Mindemellett, szükséges erőfeszítéseket tenni az exportált termékek diverzifikációjának és a hozzáadott érték növelésének irányába. Ami kutatás-fejlesztés vagy technológiatranszfer tevékenységeket illeti, a részvétel nagyon gyenge. A nagyon gyenge együttműködés a kutató-fejlesztő intézményekkel és az egyetemekkel, bizonyítja a Pro Wood céljainak fontosságát, vagyis a kutató-fejlesztő tevékenység javítását ezen az ágazaton belül. 14

15 a. Milyen intézményekkel működnek együtt (több lehetőség megjelölhető)? Egyetem Kereskedelmi Kamara ASIMCOV 3 Vállalkozás fejlesztő hivatal 23 Egyéb *Egyéb: APIEL, APMR, ASFOR, NHLA, Romániai Vállalkozók Klubja b. Tagja valamilyen egyesületnek? Igen 42% Nem 58% c. Együttműködik más céggel a térségből a következő tevékenységi területeken? Nincs válasz 17% Felszerelések közös használata 15% Személyzet 3% Kapcsolat 31% Know-how 34% 15

16 d. Van nemzetközi tevékenysége? Kérem válasszon az alábbi lehetőségek közül (több lehetőséget is megjelölhet): Közös projektek 3 Kutatás-fejlesztés 5 Technológia átadás 7 Vásárok 22 Import 31 Export e. Együttműködik egyetemekkel/kutatóközpontokkal? Igen, 20% Nem, 80% 16

17 4 Gazdasági környezet Ismertető: A válaszadók elsősorban a Brassó - Kovászna térségben és a hazai piacon értékesítik termékeiket. Főleg pénzügyi szolgáltatásokat és a jogi tanácsadást igényelnek a válaszadók. Eddig nem létező szolgáltatásokra lenne szükség mint például a különleges biztosítások (közlekedés, ügyfelek, export stb.) A válaszadók szeretnének kihasználni olyan szolgáltatásokat mint a reklám / marketing, a technológia-transzfer, kutatás-fejlesztés, műszaki tanácsadói képzés. Megjegyzések /Javaslatok: Csak a pénzügyi (például a kötelező kapcsolat a bankkal) és a jogi szolgáltatások tűnnek, fontosnak. Ez azt mutatja, hiányzik a stratégiai tervezés amit erősíteni lehet a Pro Wood tevékenységek keretén belül. Nem kap elegendő támogatást egy vállalkozás létrehozása. Ugyanakkor elő lehet segíteni az innovációs szolgáltatások alkalmazását. A vállalkozás indítás támogatási rendszerének kidolgozása egyike kell legyen a klaszter tevékenységeinek. 17

18 a. Milyen piacokon értékesíti termékeit.? Regionális 30% és 60% között 30% -ig 60% fölött Országos 30% és 60% között 30% -ig 60% fölött Nemzetközi 30% és 60% között 60% fölött 30% -ig 18

19 b. Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe az alábbiak közül? Pénzűgyi szolgáltatások 69 Jogi tanácsadás 32 Gazdasági fejlesztés 9 Egyebek* * reklám, továbbképző tanfolyamok az új jogi szabályozásról c. Van igény olyan szolgáltatásokra, melyek nem elérhetők az önök térségében? Igen, 15% Nem, 85% Melyek ezek? Export támogatás, áru biztosítás, szállítás biztosítás. 19

20 d. Támogatják valamilyen formában a faipari vállalkozások létrehozását? Igen, 10% Nem, 90% e. Milyen más szolgáltatásokra lenne igénye? Ügyfél biztosítás Marketing Reklám Pénzügyi támogatás Új vagy továbbfejlesztett felszerelések Általános tájékoztatás a kutatási tevékenységről Berendezések karbantartása Szakmai tanácsadók képzése Technológiaátadás Jogi tanácsadás Termék- és minőségi elemzés 20

21 5 Kutatás-fejlesztés (K+F) Ismertető: A válaszadók által elképzelt főbb együttműködési területek a termékfejlesztés, környezetvédelem, szolgáltatások javítása és a technológia folyamatok automatizálása. Több mint 1/3-át a válaszadóknak nem érdekli a kutatás és a fejlesztés. A pénzügyi alapok rendkívül alacsonyak ahhoz, hogy részt vegyenek egy kutatási projektben, több mint 50% nem engedheti meg ezt magának. Megjegyzések /Javaslatok: Erős fenntartás észrevehető a kutatási-fejlesztési programokkal szemben, elsősorban pénzügyi okokból. A Pro Wood fejleszthetné és lehetővé tehetné a kutatás és fejlesztés előnyeinek jobb megértését, tréningeket szervezhet kutatási alapok megszerzésére és szervezhet eseményeket együttműködésre. A képzett személyzet hiánya egyike az egyetem és az ipar közötti korlátozott együttműködésnek. Nyilvánvaló a kisléptékű projektek szükségessége, amelyek bizonyíthatják az ipar és a tudomány közti együttműködés hatékonyságát. Továbbá ismertetni kell a jól bevált gyakorlatokat. 21

22 a. Milyen szerepe van a kutatásnak és fejlesztésnek az ön gazdasági környezetében? Nem érdekel, 17% K+F fontos a munkámban, 25% K+F hasznos lehet, 58% b. Milyen területeken lát lehetőséget a kutatási és fejlesztési intézményekkel való együttműködésre? Termék fejlesztés 41 Környezetvédelmi problémák Szolgáltatások javítása Folyamat automatizálás 37 Export/import 28 Termék optimizálás 28 Jogi előírások 23 Brevettek, licenszek 16 Termék módosítás/fejlesztés

23 c. Elképzelhetőnek tart egy kutatási-fejlesztési projektben való együttműködést? Nem, 33% Igen, 67% d. Ha igen, tudna anyagi forrásokat biztosítani? Részben, 15% Igen, 15% Nem, 70% 23

24 6 Közigazgatási hatóságok Ismertető: A válaszadók munkahelyi környezetében a hatóságok nem töltenek be fontos szerepet. Ezzel szemben a válaszadók fele több támogatást vár az állami szervektől. Ilyen támogatás lehet: a törvények szigorúbb alkalmazása, szakemberek a piac ellenőrzésére, fiskális ösztönzők a termelő egységek számára, a vállalakozók véleményének figyelembe vétele a munkahelyi környezet módosításakor (pl. infrastruktúra), adócsökkentés (minden igényelt támogatás megtalálható a 6b pontnál). Az üzleti tevékenység javításának érdekében a válaszadók többnyire jobb infrastruktúrát, adócsökkentést, a jogi szabályozás egyszerűsítését, a törvény szigorúbb alkalmazását kérték. Megjegyzések /Javaslatok: A vállalkozások továbbra is a gazdasági tevékenység egy fékező tényezőjét látják az adminisztrációban. Ezt a nézőpontot az állami adminisztráció lassú reformfolyamata eredményezi. Ugyanakkor az igényelt támogatások azokat a területeket jelölik, ahol szükséges a hatóságok bevonása. A Pro Wood kezdeményezheti egy vállalkozókból és helyi hatóságokból álló munkacsoport létrehozását, amely elősegítené a jobb együttműködést. 24

25 a. Milyen szerepük van a közigazgatási hatóságoknak az ön vállalkozásában.? Fontos szerepük van, 29% Nincs szerepük, 71% b. Nagy elvárásai vannak a kőigazgatástól? Igen, 46% Nem, 54% Milyen támogatást igényel? Illetékesebb szakembereket a piaci ellenőrzésnél. Több felelőséget és tiszteletet az adófizetőnek. Közbelépés a.rossz fizetőkkel szemben A helyi vállalkozások támogatása. Jobb infrastruktúra. 25

26 Fiskális ösztönzés a termelőknek. Helyesen alkalmazott, érthetőbb törvények. Operativitás, rugalmasság. Európai Uniós törvények a könyvelésben. Hagyjanak dolgozni, ne akadályozzanak! A vállalat méretétől független, korrekt ellenőrzés. A vállalkozók véleményének figyelembe vétele az infrastruktúra változtatásánál. Kedvező beruházások. Események szervezése. c. Mit tehetne a helyi közigazgatás, hogy jobb körülményeket biztosítson a vállalkozása fejlesztéséhez.? Alacsonyabb adók, kisebb büntetések. Nem tudom. A közlekedési infrastruktúra javítása. Minden Adócsökkentés. A jogi szabályozás egyszerűsítése. Utak Saját tervezésű, helyi termékek beszerzése A bürokrácia és a költségek csökkentése. Túl sok az ellenőrző szerv és az alkalmazhatatlan szabály. Az állam ösztönzi a monopolt és elbátortalanítja a kisés középvállalkozást Jobb infrastruktúra, kisebb adók A bürokrácia megszüntetése és a közalkalmazottak hozzáállásának javítása. Rendeletek és infrastruktúra 26

27 7 Pro Wood érdekeltség Ismertető: A Pro Wood tevékenységtől főként finanszírozási tanácsadást, szakképesítést és hálózatépítést várnak el. A kutatási projektek iránti érdeklődés nagyon kicsi. A válaszadók legnagyobb részénél, alapvetően pozitív a hozzáállás egy klaszteren belüli együttműködéshez és elképzelhető a hozzájárulás a Pro Wood tevékenységhez. Megjegyzések /Javaslatok: A válaszokból kitűnik a vállalkozók sürgető igénye a finanszírozás és képzés területén. Egy bíztató 81% fejezte ki igényét a hálózatépítésre. 27

28 a. Milyen tevékenységet vár el a Pro Wood-tól? Kutatási projektek 20 Export támogatást 37 Együttműködési tevékenységek 43 Képzések/training 50 Finanszírozási tanácsadás 57 Üzleti partnerek b Hajlandó lenne megosztani tudását a Pro Wood keretén belül? Nem, 19% Igen, 81% c El tudja képzelni hozzájárulását a Pro Wood hoz tudása megosztásával, személyes kapcsolataival vagy helyi alvállakozók munkaajánlataival? Nem, 23% Igen, 77% 28

29 Következtetések Bár az elsődleges adatok eredményeit tovább kell vizsgálni, néhány szempontból levonhatunk következtetéseket amelyek segítenek az alakulandó klaszter tevékenységének körvonalazásában. Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Probléma / Megjegyzés Megoldás / További megközelítés Felelős személy... Az IT megoldások gyenge kihasználása Rossz utak Stratégiai előrelátás hiánya a vállalatoknál A felsőfokú végzettség nélküli személyzet gyenge szakképesítése Alacsony taglétszám az egyesületben Külkereskedelem Vonakodás a kutatási projektekben való részvételtől Bizalmatlanság az üzleti élet és az adminisztráció között A klaszter tevékenység fejlesztése ebben az irányban. A fejlesztés szükségessége egy munkacsoport kialakítása A klaszter tevékenységének fejlesztése ebben az irányban (az internet stratégiai használata, esetleg egy ESF (European Social Fund) pályázat Közös projekt a szakközépiskolák és a vállalatok között A tevékenység diverzifikálása. Az import/export lehetőségek felkutatása; kiállítások látogatása A vállalatok bevonása kisléptékű projektekbe Tevékenységek fejlesztése ebben az irányban (kerekasztalbeszélgetések, üzleti reggeli) Minden partner Megyei Tanács Minden partner ASIMCOV ASIMCOV Minden partner Brassói egyetem Megyei Tanács 29

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

PANnon Autóipari Cluster

PANnon Autóipari Cluster PANnon Autóipari Cluster Klaszter szolgáltatások a versenyképesség erősítéséért Készítette: Kabács Zoltán Rendezvény: Lean WS - Budapest, 2007.október 24. 1.1 PANAC tagság PANAC statisztika (2005): Alkalmazottak

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Együttmőködés és innováció

Együttmőködés és innováció Vállalkozói innováció a Dunántúlon Pécs, 2010. március 3. Együttmőködés és innováció Csizmadia Zoltán, PhD tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intéztet Az előadás felépítése 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV

Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Termelők együttműködését segítő szervezetek felmérése KÉRDŐÍV Kérjük, hogy lehetőség szerint jelen kérdőívet a szervezet elsőszámú döntéshozója töltse ki!

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje

Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Az idősek infokommunikációs eszközökkel való ellátottsága és az eszközhasználattal kapcsolatos attitűdje Készítette: Faragó Judit 2005. november-december Az Inforum immár harmadszor rendezte meg az Unoka-Nagyszülő

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet

Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet Business Marketing Menedzsment 2. Dr. Piskóti István Miskolci Egyetem Marketing Intézet 1 Marketing alapsajátosság: gyakorta még nem létező termékek eladása o Először értékesítjük (szerződést kötünk) majd

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Jó gyakorlatok azonosítására szolgáló módszertan és. a hasznosításukhoz igénybe vehető támogatási rendszer ismertetése

Jó gyakorlatok azonosítására szolgáló módszertan és. a hasznosításukhoz igénybe vehető támogatási rendszer ismertetése Jó gyakorlatok azonosítására szolgáló módszertan és a hasznosításukhoz igénybe vehető támogatási rendszer ismertetése InfoPro transzfer szeminárium Zalaegerszeg, 2012. május 9. Győr Szombathely Zalaegerszeg

Részletesebben

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása,

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása, Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 1 m Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter tagok PANFA Alapító tagok (15) PANFA tagok (117) Eger Sopron Győr Budapest Debrecen Veszprém Kecskemét Szombathely Békéscsaba Zalaegerszeg

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d

PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d PRIORITÁSI TENGELY = 3. tematikus célkitűzés: A kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása IP3d 3d) A kkv-k kapacitásának támogatása a növekedésben és innovációs folyamatokban való részvétel

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai

Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014.10.22. Készítette: ECONOSERVE Pályázati Kft. Büki Péter Benedek Bálint Tematika Széchenyi2020 Pályázati

Részletesebben

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program

Részletesebben

Innovatív vállalkozásgyárak

Innovatív vállalkozásgyárak Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ 2014. november 29. Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen in der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer! Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamarában! Budapest, den 14. September 2010 1 DUIHK - Energiezirkel DUIHK -

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Új kihívások az innovációban: szervezeti innovációk és versenyképesség

Új kihívások az innovációban: szervezeti innovációk és versenyképesség Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata és modellezése - TÁMOP 4.2.2 A

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) szolgáltatásai, várható kutatási pályázati lehetőségek

A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) szolgáltatásai, várható kutatási pályázati lehetőségek A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) szolgáltatásai, várható kutatási pályázati lehetőségek Hordós-Nagy Zsuzsa szakmai vezető 2014. július 1. FITC SZOLGÁLTATÁSAI Feladatok: A főiskolán

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Enterprise Europe Network. Dobos Erzsébet 2009.06.17.

Enterprise Europe Network. Dobos Erzsébet 2009.06.17. Enterprise Europe Network Dobos Erzsébet 2009.06.17. Új vállalkozásfejlesztési hálózat Létrejötte A CIP (Competitiveness and Innovation Programme) keretében hozta létre az Európai Bizottság 2008. február

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Varga Péter 2014. február 18. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfél-megismerési módszertanának és munkaerő-piaci összhangvizsgálatának fejlesztése Tartalom 1. NFSZ feladatai, szervezete 2. Fejlesztési

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt.

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt. Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt. K+F+I pályázatok rendszere Tudomány - Innováció Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Prioritások 2014 2019 között

Prioritások 2014 2019 között Prioritások 2014 2019 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben

Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Gyakorlati oktatás a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. üzleteiben Budapest, 2011.05.10. Visszatekintés Folyamatos tanulóképzés Egyre növekvő tanulói létszám Kamarák Gyakorlati képzés szereplői Iskolák

Részletesebben

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket?

Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Új utak az értékesítésben avagy mikor váltja be az online értékesítés a hozzá fűzött reményeket? Kővári Zoltán V. MABISZ NEMZETKÖZI BIZTOSÍTÁSI KONFERENCIA, 2014. november 6. Online értékesítés eredményei

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Innováció hiányos KKVk a periférián. Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai.

Innováció hiányos KKVk a periférián. Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai. Innováció hiányos KKVk a periférián. Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai. Borbás László adjunktus Óbudai Egyetem KGK SZVI MRTT Vándorgyűlés 2014 Veszprém Felmérés a Porter féle regionális versenyképességi

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben