Tényfeltáró elemzés. Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben. Ipar & Kutatás népszerűsitése és összekapcsolása a romániai faiparban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tényfeltáró elemzés. Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben. Ipar & Kutatás népszerűsitése és összekapcsolása a romániai faiparban"

Átírás

1 Tényfeltáró elemzés Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben December

2 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1 A módszer leírása 4 2 A kérdőívek eredménye 5 1 Infrastruktúra 6 2 Humánerőforrás 10 3 Együttműködés 14 4 Gazdasági környezet 17 5 Kutatás és fejlesztés 20 6 Közigazgatási hatóságok 24 7 Pro Wood iránti érdeklődés 27 Következtetések 29 2

3 Bevezetés A jelenlegi helyzet felmérésének fő oka az információszerzés volt a gazdasági tevékenység és a kutatás terén a romániai faiparban, Brassó és Kovászna megyékben. A szükségnek megfelelően kezdeményezni a tevékenységeket a Pro Wood klaszteren belül, a projekt konzorciumát az érdekelte, hogy minél több részletet tudjon meg az infrastruktúráról, a műszaki felszereltségről és a humán erőforrásról, kutatásról, internet elérhetőségről és használatról és a pénzügyi gondokról. Ennek a felmérésnek az eredménye biztosítja az alapját a Pro Wood tevékenységének a következő két évben. Ezenfelül a kialakított kapcsolatok bekerülnek a Brassó és Kovászna megyei faipar kulcsszereplőinek adatbázisba 3

4 1 A módszer leírása A kérdőíves felmérést két román partner végezte: A Kovászna megyei kis- és középvállalkozók szövetsége (ASIMCOV) és a Brassói Transilvania Egyetem Faipari Fakultása. A felmérés az iparág magán szférájában történt (termelő-, beszállító-, szolgáltató- stb. egységeknél) Az interjú alapjául egy szabványosított kérdőív szolgált. 237 vállalatot és szervezetet kerestek fel, amelyből 102 válaszolt. A megkérdezett vállalatok nagy része a bútorgyártással vagy fafeldolgozással foglalkozik és kevesebb deszka gyártással. Tevékenységi terület 25% 17% Erdészet 8% Deszka gyártás Fafeldolgozás 28% 22% Bútorgyártás Más faipari tevékenység Ez fontos útmutatást ad a klaszter aktivitása iránti érdeklődésről, ami várhatóan nagyobb azon cégek esetében ahol az újítás és az új technológia bevezetése prioritással bír. A jelenlegi helyzetet kiértékelték: Brassói Transilvania Egyetem Faipari Fakultása, Románia ASIMCOV Kovászna megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége, Románia INNO Consult, Románia ZENIT GmbH, Németország 4

5 2 A kérdőíves felmérés eredményei A következőkben bemutatásra kerülnek a felmérés eredményei (pontosan követve a kérdőív felépítését). A kérdőív hét fejezetet foglalt magába 1 Infrastruktúra 2 Humánerőforrás 3 Együttműködés 4 Gazdasági környezet 5 Kutatás & Fejlesztés 6 Közigazgatási hatóságok 7 Pro Wood iránti érdeklődés Egy rövid ismertető biztosítja az olvasó bevezetését minden fejezet témakörébe. Esetenként, hozzáfűztük saját javaslatainkat is. Az ismertető után grafikusan vannak bemutatva az egyes kérdésekre kapott válaszok. 5

6 1 Infrastruktúra Ismertető: A számítástechnika (IT) használatára vonatkozóan, a válaszadók nagy része használ t, de nem minden cégnek van saját honlapja. A cégek szinte 2/3-a használ számítástechnikát adminisztratív célokra. Az elektronikus kereskedelem (e-commerce) iránt nincs érdeklődés. Ami a szállítással kapcsolatos problémákat illeti, a válaszadók nagy része meg van elégedve a jelenlegi állapotokkal. Csak negyede a megkérdezetteknek nem tartja megfelelőnek. Az infrastruktúrára vonatkozó szükségletek több és jobb útra és jobb összekötetések kialakítására vonatkoznak. A műszaki park/technológiai felszereltség állapotát, a megkérdezettek megfelelőnek vagy a mai szinten tartottnak értékelik. Kiemeljük itt a műszaki tanácsadás, újítás iránti érdeklődés hiányát. Megjegyzések /Javaslatok: A cégek jelenléte a világhálón kicsi. Az elektronikus kereskedelem helyzete még rosszabb. A Pro Wood egyik jövőbeli tevékenysége erre a problémára kell fókuszáljon. Mivel a válaszadók nagy része a szárazföldi szállítást alkalmazza, érthető a jobb utak szükségessége. Ez úgy tekinthető mint egy jel és mint egy feladat a Megyei Tanács részére, akinek a hatáskörébe tartozik a megyei utak karbantartása. Ami a nemzeti utakat illeti, a Megyei Tanácsnak lobbyznia kell nemzeti szinten ezek feljavításáért. Amíg a válaszadók 50%-a megelégedettségét fejezi ki a műszaki felszereltséget illetően, ez tekinthető pozitív jelnek első látásra, de ugyanakkor a cégek jövőbeli orientációjának és stratégiai előrelátásának hiányára utalnak 6

7 a. Milyen telekommunikációs formákat, eszközöket használnak rendszeresen a cégnél? (több lehetőséget is megjelölhet) válasz Honlap Gyors internet E-commerce Adminisztrativ célok b. Milyen szállítási eszközökkel szállítják termékeiket? Tehergépkocsi 95 Vasút 7 Egyebek 16 (gyors posta, internet, hajó, eladási ügynök, posta) c. Hogyan értékeli a térség szállítási infrastruktúráját egy 6-os skálán. (1-nagyon jó, 6- elégtelen)? elégtelen 3 gyenge 25 elégséges 13 kielégítő 40 jó 17 nagyon jó

8 d. Milyen sajátos szükségletei vannak cégének az infrastruktúrát illetően? Az infrastruktúra tökéletesítése 12 Kerülő utak a város körül 4 Jó minőségű internet 1 Jobb összeköttetés az utak között 43 Több és jobb ut e. Igénybe veszik a következő szolgáltatások valamelyikét? Minőségbiztosítás 13% Gépek bérlése 13% Műszaki tanácsadás 19% Karbantartás és javítás 55% 8

9 f. Hogyan értékeli a cég műszaki parkjának jelenlegi állapotát? Korszerű 10% Elavult 21% Modern 19% Megfelelő 50% 9

10 2 Humánerőforrás Ismertető: A válaszadóknak csak fele tudta, hogy a térségben vannak faipari képzést biztosító intézmények (a felsőoktatáson kívül). Az alkalmazottakat (úgy a felsőfokú végzettségűeket mint a felsőfokú végzettség nélkülieket) újsághirdetésen, interneten és munkaerő közvetítő ügynökségeken keresztül toborozzák. Erre a célra szinte egyáltalán nem használják a cégek közti kommunikációt. Több akadályba ütközik a középfokú végzettséggel rendelkezők toborozása, de mindkét esetben nehéz jól képzett kádereket találni. Megjegyzések /Javaslatok: Az oktatási intézmények kínálata nem tűnik kielégítőnek. A válaszadóknak szinte fele állította, hogy a térségben nincsenek faipari, kézműves vagy hasonló szakképzést, biztosító oktatási intézmények. A középkáderek okozta csalódás és a cégek közti együttműködés hiánya ezen a téren rámutat egy lehetséges tevékenységi irányra a Pro Wood keretén belül: igény orientált szakképzés kifejlesztése a cégek közti csere elősegítése a személyzethiány csökkentésének érdekében és az egyesületek hatékonyságának növelése. A középkáderek okozta csalódás összefügg az általános romániai szakoktatási rendszer problémájával. Ez rámutat arra, hogy szükséges a szorosabb együttműködés az erdészeti/faipari szakoktatást biztosító intézmények és a vállalatok között. A klaszternek szerepet kell játszani egy új nevelési/oktatási tanterv kifejlesztésében. 10

11 a. Léteznek az önök térségében oktatási intézmények, melyek a faipari szakképzést biztosítják szakiskolák, szaklíceumok (az egyetemen kívül)? nem 43 igen ha igen: faipari szakliceumok,szakiskolák, szakositott osztályok liceumokban b. Hogyan toboroznak új alkalmazottakat (felsőfokú végzettségűeket és felsőfokú végzettség nélkülieket egyaránt)? Felsőfokú végzettségűek újsághirdetés 40 ügynökségek internet másképp* 17 egyesületek 3 cégek *javaslatok

12 Felsőfokú végzettség nélküliek újsághirdetés 57 másképp* 27 ügynökségek 25 internet 13 egyesületek 5 cégek *javaslatok c. Van gondjuk az új alkalmazottak toborozásával (felsőfokú végzettségűekkel és felsőfokú végzettség nélküliekkel egyaránt)? Felsőfokú végzettségűek Nem Igen Ha igen: az emberi minőség, szakképzetlenek, nincs tapasztalatuk, nincs munkakedvük, nincsenek gyakorlati ismereteik, járatlanok az értékesités és a tanácsadás terén. 12

13 Felsőfokú végzettség nélküliek Nem Igen Ha igen: az emberi minőség, szakképzetlenek, nincs tapasztalatuk, nincs munkakedvük, nincsenek gyakorlati ismereteik, járatlanok az értékesités és a tanácsadás terén, instabilitás 13

14 3 Együttműködések Ismertető: A válaszadók többsége együttműködik a Brassói illetve Kovászna megyei Kereskedelmi Kamarával, az egyetemmel és a szakmai egyesületekkel. Azonban felénél kevesebben tagjai valamely egyesületnek. Az együttműködéseket a kapcsolatok kialakítása, az ismeretek és a berendezések megosztása motiválja. A nemzetközi együttműködéseknek hagyományos motivációja van: import, export és vásárok. Kutatóintézetekkel vagy egyetemekkel szinte nem is létezik együttműködés. Megjegyzések /Javaslatok: Egy aggasztó 58%-a a válaszadóknak nem tagja semmilyen szakmai egyesületnek. Ez rámutat egy szélesebb körű szakmai szolgáltatás szükségességére az egyesületek részéről, ugyanakkor a klaszterizációs folyamat szükségességét is kiemeli. A klaszter tevékenységet az ismeretek és a berendezések megosztásának irányába kell erősíteni. A külkereskedelmi tevékenység bátorító. Mindemellett, szükséges erőfeszítéseket tenni az exportált termékek diverzifikációjának és a hozzáadott érték növelésének irányába. Ami kutatás-fejlesztés vagy technológiatranszfer tevékenységeket illeti, a részvétel nagyon gyenge. A nagyon gyenge együttműködés a kutató-fejlesztő intézményekkel és az egyetemekkel, bizonyítja a Pro Wood céljainak fontosságát, vagyis a kutató-fejlesztő tevékenység javítását ezen az ágazaton belül. 14

15 a. Milyen intézményekkel működnek együtt (több lehetőség megjelölhető)? Egyetem Kereskedelmi Kamara ASIMCOV 3 Vállalkozás fejlesztő hivatal 23 Egyéb *Egyéb: APIEL, APMR, ASFOR, NHLA, Romániai Vállalkozók Klubja b. Tagja valamilyen egyesületnek? Igen 42% Nem 58% c. Együttműködik más céggel a térségből a következő tevékenységi területeken? Nincs válasz 17% Felszerelések közös használata 15% Személyzet 3% Kapcsolat 31% Know-how 34% 15

16 d. Van nemzetközi tevékenysége? Kérem válasszon az alábbi lehetőségek közül (több lehetőséget is megjelölhet): Közös projektek 3 Kutatás-fejlesztés 5 Technológia átadás 7 Vásárok 22 Import 31 Export e. Együttműködik egyetemekkel/kutatóközpontokkal? Igen, 20% Nem, 80% 16

17 4 Gazdasági környezet Ismertető: A válaszadók elsősorban a Brassó - Kovászna térségben és a hazai piacon értékesítik termékeiket. Főleg pénzügyi szolgáltatásokat és a jogi tanácsadást igényelnek a válaszadók. Eddig nem létező szolgáltatásokra lenne szükség mint például a különleges biztosítások (közlekedés, ügyfelek, export stb.) A válaszadók szeretnének kihasználni olyan szolgáltatásokat mint a reklám / marketing, a technológia-transzfer, kutatás-fejlesztés, műszaki tanácsadói képzés. Megjegyzések /Javaslatok: Csak a pénzügyi (például a kötelező kapcsolat a bankkal) és a jogi szolgáltatások tűnnek, fontosnak. Ez azt mutatja, hiányzik a stratégiai tervezés amit erősíteni lehet a Pro Wood tevékenységek keretén belül. Nem kap elegendő támogatást egy vállalkozás létrehozása. Ugyanakkor elő lehet segíteni az innovációs szolgáltatások alkalmazását. A vállalkozás indítás támogatási rendszerének kidolgozása egyike kell legyen a klaszter tevékenységeinek. 17

18 a. Milyen piacokon értékesíti termékeit.? Regionális 30% és 60% között 30% -ig 60% fölött Országos 30% és 60% között 30% -ig 60% fölött Nemzetközi 30% és 60% között 60% fölött 30% -ig 18

19 b. Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe az alábbiak közül? Pénzűgyi szolgáltatások 69 Jogi tanácsadás 32 Gazdasági fejlesztés 9 Egyebek* * reklám, továbbképző tanfolyamok az új jogi szabályozásról c. Van igény olyan szolgáltatásokra, melyek nem elérhetők az önök térségében? Igen, 15% Nem, 85% Melyek ezek? Export támogatás, áru biztosítás, szállítás biztosítás. 19

20 d. Támogatják valamilyen formában a faipari vállalkozások létrehozását? Igen, 10% Nem, 90% e. Milyen más szolgáltatásokra lenne igénye? Ügyfél biztosítás Marketing Reklám Pénzügyi támogatás Új vagy továbbfejlesztett felszerelések Általános tájékoztatás a kutatási tevékenységről Berendezések karbantartása Szakmai tanácsadók képzése Technológiaátadás Jogi tanácsadás Termék- és minőségi elemzés 20

21 5 Kutatás-fejlesztés (K+F) Ismertető: A válaszadók által elképzelt főbb együttműködési területek a termékfejlesztés, környezetvédelem, szolgáltatások javítása és a technológia folyamatok automatizálása. Több mint 1/3-át a válaszadóknak nem érdekli a kutatás és a fejlesztés. A pénzügyi alapok rendkívül alacsonyak ahhoz, hogy részt vegyenek egy kutatási projektben, több mint 50% nem engedheti meg ezt magának. Megjegyzések /Javaslatok: Erős fenntartás észrevehető a kutatási-fejlesztési programokkal szemben, elsősorban pénzügyi okokból. A Pro Wood fejleszthetné és lehetővé tehetné a kutatás és fejlesztés előnyeinek jobb megértését, tréningeket szervezhet kutatási alapok megszerzésére és szervezhet eseményeket együttműködésre. A képzett személyzet hiánya egyike az egyetem és az ipar közötti korlátozott együttműködésnek. Nyilvánvaló a kisléptékű projektek szükségessége, amelyek bizonyíthatják az ipar és a tudomány közti együttműködés hatékonyságát. Továbbá ismertetni kell a jól bevált gyakorlatokat. 21

22 a. Milyen szerepe van a kutatásnak és fejlesztésnek az ön gazdasági környezetében? Nem érdekel, 17% K+F fontos a munkámban, 25% K+F hasznos lehet, 58% b. Milyen területeken lát lehetőséget a kutatási és fejlesztési intézményekkel való együttműködésre? Termék fejlesztés 41 Környezetvédelmi problémák Szolgáltatások javítása Folyamat automatizálás 37 Export/import 28 Termék optimizálás 28 Jogi előírások 23 Brevettek, licenszek 16 Termék módosítás/fejlesztés

23 c. Elképzelhetőnek tart egy kutatási-fejlesztési projektben való együttműködést? Nem, 33% Igen, 67% d. Ha igen, tudna anyagi forrásokat biztosítani? Részben, 15% Igen, 15% Nem, 70% 23

24 6 Közigazgatási hatóságok Ismertető: A válaszadók munkahelyi környezetében a hatóságok nem töltenek be fontos szerepet. Ezzel szemben a válaszadók fele több támogatást vár az állami szervektől. Ilyen támogatás lehet: a törvények szigorúbb alkalmazása, szakemberek a piac ellenőrzésére, fiskális ösztönzők a termelő egységek számára, a vállalakozók véleményének figyelembe vétele a munkahelyi környezet módosításakor (pl. infrastruktúra), adócsökkentés (minden igényelt támogatás megtalálható a 6b pontnál). Az üzleti tevékenység javításának érdekében a válaszadók többnyire jobb infrastruktúrát, adócsökkentést, a jogi szabályozás egyszerűsítését, a törvény szigorúbb alkalmazását kérték. Megjegyzések /Javaslatok: A vállalkozások továbbra is a gazdasági tevékenység egy fékező tényezőjét látják az adminisztrációban. Ezt a nézőpontot az állami adminisztráció lassú reformfolyamata eredményezi. Ugyanakkor az igényelt támogatások azokat a területeket jelölik, ahol szükséges a hatóságok bevonása. A Pro Wood kezdeményezheti egy vállalkozókból és helyi hatóságokból álló munkacsoport létrehozását, amely elősegítené a jobb együttműködést. 24

25 a. Milyen szerepük van a közigazgatási hatóságoknak az ön vállalkozásában.? Fontos szerepük van, 29% Nincs szerepük, 71% b. Nagy elvárásai vannak a kőigazgatástól? Igen, 46% Nem, 54% Milyen támogatást igényel? Illetékesebb szakembereket a piaci ellenőrzésnél. Több felelőséget és tiszteletet az adófizetőnek. Közbelépés a.rossz fizetőkkel szemben A helyi vállalkozások támogatása. Jobb infrastruktúra. 25

26 Fiskális ösztönzés a termelőknek. Helyesen alkalmazott, érthetőbb törvények. Operativitás, rugalmasság. Európai Uniós törvények a könyvelésben. Hagyjanak dolgozni, ne akadályozzanak! A vállalat méretétől független, korrekt ellenőrzés. A vállalkozók véleményének figyelembe vétele az infrastruktúra változtatásánál. Kedvező beruházások. Események szervezése. c. Mit tehetne a helyi közigazgatás, hogy jobb körülményeket biztosítson a vállalkozása fejlesztéséhez.? Alacsonyabb adók, kisebb büntetések. Nem tudom. A közlekedési infrastruktúra javítása. Minden Adócsökkentés. A jogi szabályozás egyszerűsítése. Utak Saját tervezésű, helyi termékek beszerzése A bürokrácia és a költségek csökkentése. Túl sok az ellenőrző szerv és az alkalmazhatatlan szabály. Az állam ösztönzi a monopolt és elbátortalanítja a kisés középvállalkozást Jobb infrastruktúra, kisebb adók A bürokrácia megszüntetése és a közalkalmazottak hozzáállásának javítása. Rendeletek és infrastruktúra 26

27 7 Pro Wood érdekeltség Ismertető: A Pro Wood tevékenységtől főként finanszírozási tanácsadást, szakképesítést és hálózatépítést várnak el. A kutatási projektek iránti érdeklődés nagyon kicsi. A válaszadók legnagyobb részénél, alapvetően pozitív a hozzáállás egy klaszteren belüli együttműködéshez és elképzelhető a hozzájárulás a Pro Wood tevékenységhez. Megjegyzések /Javaslatok: A válaszokból kitűnik a vállalkozók sürgető igénye a finanszírozás és képzés területén. Egy bíztató 81% fejezte ki igényét a hálózatépítésre. 27

28 a. Milyen tevékenységet vár el a Pro Wood-tól? Kutatási projektek 20 Export támogatást 37 Együttműködési tevékenységek 43 Képzések/training 50 Finanszírozási tanácsadás 57 Üzleti partnerek b Hajlandó lenne megosztani tudását a Pro Wood keretén belül? Nem, 19% Igen, 81% c El tudja képzelni hozzájárulását a Pro Wood hoz tudása megosztásával, személyes kapcsolataival vagy helyi alvállakozók munkaajánlataival? Nem, 23% Igen, 77% 28

29 Következtetések Bár az elsődleges adatok eredményeit tovább kell vizsgálni, néhány szempontból levonhatunk következtetéseket amelyek segítenek az alakulandó klaszter tevékenységének körvonalazásában. Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Probléma / Megjegyzés Megoldás / További megközelítés Felelős személy... Az IT megoldások gyenge kihasználása Rossz utak Stratégiai előrelátás hiánya a vállalatoknál A felsőfokú végzettség nélküli személyzet gyenge szakképesítése Alacsony taglétszám az egyesületben Külkereskedelem Vonakodás a kutatási projektekben való részvételtől Bizalmatlanság az üzleti élet és az adminisztráció között A klaszter tevékenység fejlesztése ebben az irányban. A fejlesztés szükségessége egy munkacsoport kialakítása A klaszter tevékenységének fejlesztése ebben az irányban (az internet stratégiai használata, esetleg egy ESF (European Social Fund) pályázat Közös projekt a szakközépiskolák és a vállalatok között A tevékenység diverzifikálása. Az import/export lehetőségek felkutatása; kiállítások látogatása A vállalatok bevonása kisléptékű projektekbe Tevékenységek fejlesztése ebben az irányban (kerekasztalbeszélgetések, üzleti reggeli) Minden partner Megyei Tanács Minden partner ASIMCOV ASIMCOV Minden partner Brassói egyetem Megyei Tanács 29

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége:

INNOVÁCIÓS FELMÉRÉS. Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz. Cég neve: Cég fő tevékenysége: Vállalkozás kapcsolódása az innovációs folyamathoz Cég neve: Cég fő tevékenysége: 1. Tudás megszervezése 1.1. Általános adatok Vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma: Vezetők száma: Fejlesztést végzők

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

A Bosch Miskolcon. A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27

A Bosch Miskolcon. A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27 A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27 A kiemelt fejlesztési központok lehetőségei - Miskolc, 2014.05.27. 1 Hatvan: Robert Bosch Elektronika Kft. Gyártás Autó-elektronika Eger:

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Hungary ZA5458 Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Hungary Survey questionnaire "Innobarometer 2010 - Public Services Innovation" Információ a szervezetről Kérem, hogy az

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4877 Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE CÉGINFORMÁCIÓ D1. Engedje meg, hogy feltegyek néhány egyszerű kérdést

Részletesebben

A PAKTUM BEMUTATÁSA Hargita Megye Tanácsa

A PAKTUM BEMUTATÁSA Hargita Megye Tanácsa TERÜLETI PAKTUM A PAKTUM BEMUTATÁSA 2006. szeptember 25-én aláírták a Területi Foglalkoztatási és a Társadalmi Integráció a Központi Régióban Paktumot (egyezmény), melynek a többi 73 mellett, ebből 11

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL Kérdőív specifikus szektorok részére Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a

Részletesebben

PANnon Autóipari Cluster

PANnon Autóipari Cluster PANnon Autóipari Cluster Klaszter szolgáltatások a versenyképesség erősítéséért Készítette: Kabács Zoltán Rendezvény: Lean WS - Budapest, 2007.október 24. 1.1 PANAC tagság PANAC statisztika (2005): Alkalmazottak

Részletesebben

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás

Innováció alapjai. Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása. Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. 1. előadás Innováció alapjai Innováció fogalma, fajtái, jogi szabályozása 1. előadás Dr. Reith János DIRECT LINE KFT. Innováció fogalma 1. Néhány rövid, a szakirodalomból származó meghatározás: Az innováció, minden

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI

A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI A FOLYAMATMENEDZSMENT ALAPJAI 1 Az Értékteremtő Folyamat Menedzsment stratégia A vállalat küldetése Környezet Vállalati stratégia Vállalati adottságok Kompetitív prioritások Lényegi képességek ÉFM stratégia

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Veszprém megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.ditak.eu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon Piaci egyenlőtlenségek

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Élelmiszeripari támogatások

Élelmiszeripari támogatások Élelmiszeripari támogatások 2014-2020 Szilágyi Péter közigazgatási tanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 1 Érintett témakörök ÚMVP támogatások és tanulságok Akadálypálya: a 2014-2020 tervezés feltételrendszere

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL

EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KÉRDŐÍV Az európai EMCOSU (Együttműködés elősegítése a magánszféra szereplői és a felsőoktatási intézmények között) projektet a Ljubljana Egyetem koordinálja.

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.innogrant.hu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon piaci

Részletesebben

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív

A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Kis- és Középvállalkozások helyzetét feltérképező kérdőív A Nemzetgazdasági Minisztériumban a 1121/2013. (III. 11.) Korm. határozat 5. pontja alapján megindult hazánk 2014-2020-as időszakra vonatkozó

Részletesebben

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium. Brüsszel, 2013. február 6. Közösség által irányított helyi fejlesztés (CLLD) 2014-2020 szeminárium Csak egyszerűen! Brüsszel, 2013. február 6. 1 Hogy jól induljon: CLLD végrehajtási rendszer Tisztázzuk, kinek mi a feladata? Kinek

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 Projekt adatok CÍM: ÉMOP-1.2.1.-11-0018 A NAUTILUS Klaszter

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04.

ig - a képzés (projekt)menedzsmentje A marketingtől l a vizsgáig llősi Zsuzsa Hajduszoboszló, 2007. december 5-7. ; Szöllősi Zsuzsa 2008.01.04. A marketingtől l a vizsgáig ig - a képzés (projekt)menedzsmentje Szöll llősi Zsuzsa 1 A szekció célja - párbeszéd A szekció témában jelzett tevékenység rendszerszerű megközelítése Fogalmak közös értelmezése

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21.

DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. DIGITÁLIS GAZDASÁG LAUFER TAMÁS 2014. 03.21. IKT szektor helye a nemzetgazdaságban 1. Forrás: KSH Kibocsátás ágazatonként 2012 folyóáron 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 Mezıgazdaság

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, 2008. május Szalóki Flórián Főosztályvezető 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatási területek 1. Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus

Részletesebben