Tényfeltáró elemzés. Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben. Ipar & Kutatás népszerűsitése és összekapcsolása a romániai faiparban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tényfeltáró elemzés. Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben. Ipar & Kutatás népszerűsitése és összekapcsolása a romániai faiparban"

Átírás

1 Tényfeltáró elemzés Faipar a romániai Brassó és Kovászna megyékben December

2 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés 3 1 A módszer leírása 4 2 A kérdőívek eredménye 5 1 Infrastruktúra 6 2 Humánerőforrás 10 3 Együttműködés 14 4 Gazdasági környezet 17 5 Kutatás és fejlesztés 20 6 Közigazgatási hatóságok 24 7 Pro Wood iránti érdeklődés 27 Következtetések 29 2

3 Bevezetés A jelenlegi helyzet felmérésének fő oka az információszerzés volt a gazdasági tevékenység és a kutatás terén a romániai faiparban, Brassó és Kovászna megyékben. A szükségnek megfelelően kezdeményezni a tevékenységeket a Pro Wood klaszteren belül, a projekt konzorciumát az érdekelte, hogy minél több részletet tudjon meg az infrastruktúráról, a műszaki felszereltségről és a humán erőforrásról, kutatásról, internet elérhetőségről és használatról és a pénzügyi gondokról. Ennek a felmérésnek az eredménye biztosítja az alapját a Pro Wood tevékenységének a következő két évben. Ezenfelül a kialakított kapcsolatok bekerülnek a Brassó és Kovászna megyei faipar kulcsszereplőinek adatbázisba 3

4 1 A módszer leírása A kérdőíves felmérést két román partner végezte: A Kovászna megyei kis- és középvállalkozók szövetsége (ASIMCOV) és a Brassói Transilvania Egyetem Faipari Fakultása. A felmérés az iparág magán szférájában történt (termelő-, beszállító-, szolgáltató- stb. egységeknél) Az interjú alapjául egy szabványosított kérdőív szolgált. 237 vállalatot és szervezetet kerestek fel, amelyből 102 válaszolt. A megkérdezett vállalatok nagy része a bútorgyártással vagy fafeldolgozással foglalkozik és kevesebb deszka gyártással. Tevékenységi terület 25% 17% Erdészet 8% Deszka gyártás Fafeldolgozás 28% 22% Bútorgyártás Más faipari tevékenység Ez fontos útmutatást ad a klaszter aktivitása iránti érdeklődésről, ami várhatóan nagyobb azon cégek esetében ahol az újítás és az új technológia bevezetése prioritással bír. A jelenlegi helyzetet kiértékelték: Brassói Transilvania Egyetem Faipari Fakultása, Románia ASIMCOV Kovászna megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetsége, Románia INNO Consult, Románia ZENIT GmbH, Németország 4

5 2 A kérdőíves felmérés eredményei A következőkben bemutatásra kerülnek a felmérés eredményei (pontosan követve a kérdőív felépítését). A kérdőív hét fejezetet foglalt magába 1 Infrastruktúra 2 Humánerőforrás 3 Együttműködés 4 Gazdasági környezet 5 Kutatás & Fejlesztés 6 Közigazgatási hatóságok 7 Pro Wood iránti érdeklődés Egy rövid ismertető biztosítja az olvasó bevezetését minden fejezet témakörébe. Esetenként, hozzáfűztük saját javaslatainkat is. Az ismertető után grafikusan vannak bemutatva az egyes kérdésekre kapott válaszok. 5

6 1 Infrastruktúra Ismertető: A számítástechnika (IT) használatára vonatkozóan, a válaszadók nagy része használ t, de nem minden cégnek van saját honlapja. A cégek szinte 2/3-a használ számítástechnikát adminisztratív célokra. Az elektronikus kereskedelem (e-commerce) iránt nincs érdeklődés. Ami a szállítással kapcsolatos problémákat illeti, a válaszadók nagy része meg van elégedve a jelenlegi állapotokkal. Csak negyede a megkérdezetteknek nem tartja megfelelőnek. Az infrastruktúrára vonatkozó szükségletek több és jobb útra és jobb összekötetések kialakítására vonatkoznak. A műszaki park/technológiai felszereltség állapotát, a megkérdezettek megfelelőnek vagy a mai szinten tartottnak értékelik. Kiemeljük itt a műszaki tanácsadás, újítás iránti érdeklődés hiányát. Megjegyzések /Javaslatok: A cégek jelenléte a világhálón kicsi. Az elektronikus kereskedelem helyzete még rosszabb. A Pro Wood egyik jövőbeli tevékenysége erre a problémára kell fókuszáljon. Mivel a válaszadók nagy része a szárazföldi szállítást alkalmazza, érthető a jobb utak szükségessége. Ez úgy tekinthető mint egy jel és mint egy feladat a Megyei Tanács részére, akinek a hatáskörébe tartozik a megyei utak karbantartása. Ami a nemzeti utakat illeti, a Megyei Tanácsnak lobbyznia kell nemzeti szinten ezek feljavításáért. Amíg a válaszadók 50%-a megelégedettségét fejezi ki a műszaki felszereltséget illetően, ez tekinthető pozitív jelnek első látásra, de ugyanakkor a cégek jövőbeli orientációjának és stratégiai előrelátásának hiányára utalnak 6

7 a. Milyen telekommunikációs formákat, eszközöket használnak rendszeresen a cégnél? (több lehetőséget is megjelölhet) válasz Honlap Gyors internet E-commerce Adminisztrativ célok b. Milyen szállítási eszközökkel szállítják termékeiket? Tehergépkocsi 95 Vasút 7 Egyebek 16 (gyors posta, internet, hajó, eladási ügynök, posta) c. Hogyan értékeli a térség szállítási infrastruktúráját egy 6-os skálán. (1-nagyon jó, 6- elégtelen)? elégtelen 3 gyenge 25 elégséges 13 kielégítő 40 jó 17 nagyon jó

8 d. Milyen sajátos szükségletei vannak cégének az infrastruktúrát illetően? Az infrastruktúra tökéletesítése 12 Kerülő utak a város körül 4 Jó minőségű internet 1 Jobb összeköttetés az utak között 43 Több és jobb ut e. Igénybe veszik a következő szolgáltatások valamelyikét? Minőségbiztosítás 13% Gépek bérlése 13% Műszaki tanácsadás 19% Karbantartás és javítás 55% 8

9 f. Hogyan értékeli a cég műszaki parkjának jelenlegi állapotát? Korszerű 10% Elavult 21% Modern 19% Megfelelő 50% 9

10 2 Humánerőforrás Ismertető: A válaszadóknak csak fele tudta, hogy a térségben vannak faipari képzést biztosító intézmények (a felsőoktatáson kívül). Az alkalmazottakat (úgy a felsőfokú végzettségűeket mint a felsőfokú végzettség nélkülieket) újsághirdetésen, interneten és munkaerő közvetítő ügynökségeken keresztül toborozzák. Erre a célra szinte egyáltalán nem használják a cégek közti kommunikációt. Több akadályba ütközik a középfokú végzettséggel rendelkezők toborozása, de mindkét esetben nehéz jól képzett kádereket találni. Megjegyzések /Javaslatok: Az oktatási intézmények kínálata nem tűnik kielégítőnek. A válaszadóknak szinte fele állította, hogy a térségben nincsenek faipari, kézműves vagy hasonló szakképzést, biztosító oktatási intézmények. A középkáderek okozta csalódás és a cégek közti együttműködés hiánya ezen a téren rámutat egy lehetséges tevékenységi irányra a Pro Wood keretén belül: igény orientált szakképzés kifejlesztése a cégek közti csere elősegítése a személyzethiány csökkentésének érdekében és az egyesületek hatékonyságának növelése. A középkáderek okozta csalódás összefügg az általános romániai szakoktatási rendszer problémájával. Ez rámutat arra, hogy szükséges a szorosabb együttműködés az erdészeti/faipari szakoktatást biztosító intézmények és a vállalatok között. A klaszternek szerepet kell játszani egy új nevelési/oktatási tanterv kifejlesztésében. 10

11 a. Léteznek az önök térségében oktatási intézmények, melyek a faipari szakképzést biztosítják szakiskolák, szaklíceumok (az egyetemen kívül)? nem 43 igen ha igen: faipari szakliceumok,szakiskolák, szakositott osztályok liceumokban b. Hogyan toboroznak új alkalmazottakat (felsőfokú végzettségűeket és felsőfokú végzettség nélkülieket egyaránt)? Felsőfokú végzettségűek újsághirdetés 40 ügynökségek internet másképp* 17 egyesületek 3 cégek *javaslatok

12 Felsőfokú végzettség nélküliek újsághirdetés 57 másképp* 27 ügynökségek 25 internet 13 egyesületek 5 cégek *javaslatok c. Van gondjuk az új alkalmazottak toborozásával (felsőfokú végzettségűekkel és felsőfokú végzettség nélküliekkel egyaránt)? Felsőfokú végzettségűek Nem Igen Ha igen: az emberi minőség, szakképzetlenek, nincs tapasztalatuk, nincs munkakedvük, nincsenek gyakorlati ismereteik, járatlanok az értékesités és a tanácsadás terén. 12

13 Felsőfokú végzettség nélküliek Nem Igen Ha igen: az emberi minőség, szakképzetlenek, nincs tapasztalatuk, nincs munkakedvük, nincsenek gyakorlati ismereteik, járatlanok az értékesités és a tanácsadás terén, instabilitás 13

14 3 Együttműködések Ismertető: A válaszadók többsége együttműködik a Brassói illetve Kovászna megyei Kereskedelmi Kamarával, az egyetemmel és a szakmai egyesületekkel. Azonban felénél kevesebben tagjai valamely egyesületnek. Az együttműködéseket a kapcsolatok kialakítása, az ismeretek és a berendezések megosztása motiválja. A nemzetközi együttműködéseknek hagyományos motivációja van: import, export és vásárok. Kutatóintézetekkel vagy egyetemekkel szinte nem is létezik együttműködés. Megjegyzések /Javaslatok: Egy aggasztó 58%-a a válaszadóknak nem tagja semmilyen szakmai egyesületnek. Ez rámutat egy szélesebb körű szakmai szolgáltatás szükségességére az egyesületek részéről, ugyanakkor a klaszterizációs folyamat szükségességét is kiemeli. A klaszter tevékenységet az ismeretek és a berendezések megosztásának irányába kell erősíteni. A külkereskedelmi tevékenység bátorító. Mindemellett, szükséges erőfeszítéseket tenni az exportált termékek diverzifikációjának és a hozzáadott érték növelésének irányába. Ami kutatás-fejlesztés vagy technológiatranszfer tevékenységeket illeti, a részvétel nagyon gyenge. A nagyon gyenge együttműködés a kutató-fejlesztő intézményekkel és az egyetemekkel, bizonyítja a Pro Wood céljainak fontosságát, vagyis a kutató-fejlesztő tevékenység javítását ezen az ágazaton belül. 14

15 a. Milyen intézményekkel működnek együtt (több lehetőség megjelölhető)? Egyetem Kereskedelmi Kamara ASIMCOV 3 Vállalkozás fejlesztő hivatal 23 Egyéb *Egyéb: APIEL, APMR, ASFOR, NHLA, Romániai Vállalkozók Klubja b. Tagja valamilyen egyesületnek? Igen 42% Nem 58% c. Együttműködik más céggel a térségből a következő tevékenységi területeken? Nincs válasz 17% Felszerelések közös használata 15% Személyzet 3% Kapcsolat 31% Know-how 34% 15

16 d. Van nemzetközi tevékenysége? Kérem válasszon az alábbi lehetőségek közül (több lehetőséget is megjelölhet): Közös projektek 3 Kutatás-fejlesztés 5 Technológia átadás 7 Vásárok 22 Import 31 Export e. Együttműködik egyetemekkel/kutatóközpontokkal? Igen, 20% Nem, 80% 16

17 4 Gazdasági környezet Ismertető: A válaszadók elsősorban a Brassó - Kovászna térségben és a hazai piacon értékesítik termékeiket. Főleg pénzügyi szolgáltatásokat és a jogi tanácsadást igényelnek a válaszadók. Eddig nem létező szolgáltatásokra lenne szükség mint például a különleges biztosítások (közlekedés, ügyfelek, export stb.) A válaszadók szeretnének kihasználni olyan szolgáltatásokat mint a reklám / marketing, a technológia-transzfer, kutatás-fejlesztés, műszaki tanácsadói képzés. Megjegyzések /Javaslatok: Csak a pénzügyi (például a kötelező kapcsolat a bankkal) és a jogi szolgáltatások tűnnek, fontosnak. Ez azt mutatja, hiányzik a stratégiai tervezés amit erősíteni lehet a Pro Wood tevékenységek keretén belül. Nem kap elegendő támogatást egy vállalkozás létrehozása. Ugyanakkor elő lehet segíteni az innovációs szolgáltatások alkalmazását. A vállalkozás indítás támogatási rendszerének kidolgozása egyike kell legyen a klaszter tevékenységeinek. 17

18 a. Milyen piacokon értékesíti termékeit.? Regionális 30% és 60% között 30% -ig 60% fölött Országos 30% és 60% között 30% -ig 60% fölött Nemzetközi 30% és 60% között 60% fölött 30% -ig 18

19 b. Milyen szolgáltatásokat vesz igénybe az alábbiak közül? Pénzűgyi szolgáltatások 69 Jogi tanácsadás 32 Gazdasági fejlesztés 9 Egyebek* * reklám, továbbképző tanfolyamok az új jogi szabályozásról c. Van igény olyan szolgáltatásokra, melyek nem elérhetők az önök térségében? Igen, 15% Nem, 85% Melyek ezek? Export támogatás, áru biztosítás, szállítás biztosítás. 19

20 d. Támogatják valamilyen formában a faipari vállalkozások létrehozását? Igen, 10% Nem, 90% e. Milyen más szolgáltatásokra lenne igénye? Ügyfél biztosítás Marketing Reklám Pénzügyi támogatás Új vagy továbbfejlesztett felszerelések Általános tájékoztatás a kutatási tevékenységről Berendezések karbantartása Szakmai tanácsadók képzése Technológiaátadás Jogi tanácsadás Termék- és minőségi elemzés 20

21 5 Kutatás-fejlesztés (K+F) Ismertető: A válaszadók által elképzelt főbb együttműködési területek a termékfejlesztés, környezetvédelem, szolgáltatások javítása és a technológia folyamatok automatizálása. Több mint 1/3-át a válaszadóknak nem érdekli a kutatás és a fejlesztés. A pénzügyi alapok rendkívül alacsonyak ahhoz, hogy részt vegyenek egy kutatási projektben, több mint 50% nem engedheti meg ezt magának. Megjegyzések /Javaslatok: Erős fenntartás észrevehető a kutatási-fejlesztési programokkal szemben, elsősorban pénzügyi okokból. A Pro Wood fejleszthetné és lehetővé tehetné a kutatás és fejlesztés előnyeinek jobb megértését, tréningeket szervezhet kutatási alapok megszerzésére és szervezhet eseményeket együttműködésre. A képzett személyzet hiánya egyike az egyetem és az ipar közötti korlátozott együttműködésnek. Nyilvánvaló a kisléptékű projektek szükségessége, amelyek bizonyíthatják az ipar és a tudomány közti együttműködés hatékonyságát. Továbbá ismertetni kell a jól bevált gyakorlatokat. 21

22 a. Milyen szerepe van a kutatásnak és fejlesztésnek az ön gazdasági környezetében? Nem érdekel, 17% K+F fontos a munkámban, 25% K+F hasznos lehet, 58% b. Milyen területeken lát lehetőséget a kutatási és fejlesztési intézményekkel való együttműködésre? Termék fejlesztés 41 Környezetvédelmi problémák Szolgáltatások javítása Folyamat automatizálás 37 Export/import 28 Termék optimizálás 28 Jogi előírások 23 Brevettek, licenszek 16 Termék módosítás/fejlesztés

23 c. Elképzelhetőnek tart egy kutatási-fejlesztési projektben való együttműködést? Nem, 33% Igen, 67% d. Ha igen, tudna anyagi forrásokat biztosítani? Részben, 15% Igen, 15% Nem, 70% 23

24 6 Közigazgatási hatóságok Ismertető: A válaszadók munkahelyi környezetében a hatóságok nem töltenek be fontos szerepet. Ezzel szemben a válaszadók fele több támogatást vár az állami szervektől. Ilyen támogatás lehet: a törvények szigorúbb alkalmazása, szakemberek a piac ellenőrzésére, fiskális ösztönzők a termelő egységek számára, a vállalakozók véleményének figyelembe vétele a munkahelyi környezet módosításakor (pl. infrastruktúra), adócsökkentés (minden igényelt támogatás megtalálható a 6b pontnál). Az üzleti tevékenység javításának érdekében a válaszadók többnyire jobb infrastruktúrát, adócsökkentést, a jogi szabályozás egyszerűsítését, a törvény szigorúbb alkalmazását kérték. Megjegyzések /Javaslatok: A vállalkozások továbbra is a gazdasági tevékenység egy fékező tényezőjét látják az adminisztrációban. Ezt a nézőpontot az állami adminisztráció lassú reformfolyamata eredményezi. Ugyanakkor az igényelt támogatások azokat a területeket jelölik, ahol szükséges a hatóságok bevonása. A Pro Wood kezdeményezheti egy vállalkozókból és helyi hatóságokból álló munkacsoport létrehozását, amely elősegítené a jobb együttműködést. 24

25 a. Milyen szerepük van a közigazgatási hatóságoknak az ön vállalkozásában.? Fontos szerepük van, 29% Nincs szerepük, 71% b. Nagy elvárásai vannak a kőigazgatástól? Igen, 46% Nem, 54% Milyen támogatást igényel? Illetékesebb szakembereket a piaci ellenőrzésnél. Több felelőséget és tiszteletet az adófizetőnek. Közbelépés a.rossz fizetőkkel szemben A helyi vállalkozások támogatása. Jobb infrastruktúra. 25

26 Fiskális ösztönzés a termelőknek. Helyesen alkalmazott, érthetőbb törvények. Operativitás, rugalmasság. Európai Uniós törvények a könyvelésben. Hagyjanak dolgozni, ne akadályozzanak! A vállalat méretétől független, korrekt ellenőrzés. A vállalkozók véleményének figyelembe vétele az infrastruktúra változtatásánál. Kedvező beruházások. Események szervezése. c. Mit tehetne a helyi közigazgatás, hogy jobb körülményeket biztosítson a vállalkozása fejlesztéséhez.? Alacsonyabb adók, kisebb büntetések. Nem tudom. A közlekedési infrastruktúra javítása. Minden Adócsökkentés. A jogi szabályozás egyszerűsítése. Utak Saját tervezésű, helyi termékek beszerzése A bürokrácia és a költségek csökkentése. Túl sok az ellenőrző szerv és az alkalmazhatatlan szabály. Az állam ösztönzi a monopolt és elbátortalanítja a kisés középvállalkozást Jobb infrastruktúra, kisebb adók A bürokrácia megszüntetése és a közalkalmazottak hozzáállásának javítása. Rendeletek és infrastruktúra 26

27 7 Pro Wood érdekeltség Ismertető: A Pro Wood tevékenységtől főként finanszírozási tanácsadást, szakképesítést és hálózatépítést várnak el. A kutatási projektek iránti érdeklődés nagyon kicsi. A válaszadók legnagyobb részénél, alapvetően pozitív a hozzáállás egy klaszteren belüli együttműködéshez és elképzelhető a hozzájárulás a Pro Wood tevékenységhez. Megjegyzések /Javaslatok: A válaszokból kitűnik a vállalkozók sürgető igénye a finanszírozás és képzés területén. Egy bíztató 81% fejezte ki igényét a hálózatépítésre. 27

28 a. Milyen tevékenységet vár el a Pro Wood-tól? Kutatási projektek 20 Export támogatást 37 Együttműködési tevékenységek 43 Képzések/training 50 Finanszírozási tanácsadás 57 Üzleti partnerek b Hajlandó lenne megosztani tudását a Pro Wood keretén belül? Nem, 19% Igen, 81% c El tudja képzelni hozzájárulását a Pro Wood hoz tudása megosztásával, személyes kapcsolataival vagy helyi alvállakozók munkaajánlataival? Nem, 23% Igen, 77% 28

29 Következtetések Bár az elsődleges adatok eredményeit tovább kell vizsgálni, néhány szempontból levonhatunk következtetéseket amelyek segítenek az alakulandó klaszter tevékenységének körvonalazásában. Ezeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Probléma / Megjegyzés Megoldás / További megközelítés Felelős személy... Az IT megoldások gyenge kihasználása Rossz utak Stratégiai előrelátás hiánya a vállalatoknál A felsőfokú végzettség nélküli személyzet gyenge szakképesítése Alacsony taglétszám az egyesületben Külkereskedelem Vonakodás a kutatási projektekben való részvételtől Bizalmatlanság az üzleti élet és az adminisztráció között A klaszter tevékenység fejlesztése ebben az irányban. A fejlesztés szükségessége egy munkacsoport kialakítása A klaszter tevékenységének fejlesztése ebben az irányban (az internet stratégiai használata, esetleg egy ESF (European Social Fund) pályázat Közös projekt a szakközépiskolák és a vállalatok között A tevékenység diverzifikálása. Az import/export lehetőségek felkutatása; kiállítások látogatása A vállalatok bevonása kisléptékű projektekbe Tevékenységek fejlesztése ebben az irányban (kerekasztalbeszélgetések, üzleti reggeli) Minden partner Megyei Tanács Minden partner ASIMCOV ASIMCOV Minden partner Brassói egyetem Megyei Tanács 29

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség

Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a határ menti térségben. Esettanulmány: A Csengersima, Magyarország Culciu/Kolcs, Románia partnerség 2014 Az Együttműködési lehetőségek a mezőgazdaságban a

Részletesebben

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés)

9. A hazai ipari parkok és a betelepült vállalkozások jellemzői (empirikus felmérés) Buzás N. Lengyel I. (szerk.) 2002: Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. SZTE GTK, JATEPress, Szeged. 175-200. o. 9. A hazai ipari parkok

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről

Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről Kérdezőbiztos:. Interjú időpontja: Felmérés a vállalatok humán-erőforrás igényeiről I Bevezetés (Nyugat-dunántúli régió) A felmérés célja, hogy megtudjuk, az Önök cége hogyan képes megtartani/megszerezni

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben

A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben A mikro- kis- és középvállalkozások innovációs és együttműködési képességei, valamint fejlesztési lehetőségei a szerb-magyar határmenti térségben Záró tanulmány A KKV-k innovációs és együttműködési képességének,

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT. Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ projektjeiből INNOVÁCIÓMENEDZSMENT KUTATÁS ÉS GYAKORLAT Szemelvények az Innovációmenedzsment

Részletesebben

Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre

Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre Készült a Magyar Észak-Rajna Vesztfáliai kormányközi vegyesbizottság megállapodása alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával BEVEZETÉS

Részletesebben

Bevezető 3. 1. fejezet. Mi a szociális gazdaság? 5. 2. fejezet. Hogyan elemezzük a szociális gazdaságot többetnikumú közösségekben?

Bevezető 3. 1. fejezet. Mi a szociális gazdaság? 5. 2. fejezet. Hogyan elemezzük a szociális gazdaságot többetnikumú közösségekben? Tartalom Bevezető 3. fejezet. Mi a szociális gazdaság? 5 2. fejezet. Hogyan elemezzük a szociális gazdaságot többetnikumú közösségekben? 3 3. fejezet. Az elemzés eredményei 5 3.. Kérdőíves felmérés 5 3.2.

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben