Magyar Informatikai Monitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Informatikai Monitor"

Átírás

1 Magyar Informatikai Monitor Koncepció és előtanulmányok Informatikai Vállalkozások Szövetsége 2001 március Bagolyvár Kiadó

2 Magyar Informatikai Monitor Az IVSZ kutatási és kiadói programja az ICT-szektor alap-adatszolgáltatásának megteremtéséért Szerkesztő Kolossa Tamás Szerzők Borovitz Tamás Fülöp Melinda Kolossa Tamás Máth András Mészáros Anikó Molnár Szilárd Veroszta Zsuzsa Z. Karvalics László ISBN (Kiadói rész) 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. Az IVSZ és a Magyar Informatikai Monitor (INFOMONITOR) 2. Az INFOMONITOR-alaprendszer létrehozásának keretei és stratégiája 3. INFOMONITOR Fogalomjegyzék és adatgyűjtő mátrix 4. INFOMONITOR Európában. Az EITO kategóriarendszer bemutatása és értékelése 5. Az IVSZ próbafelmérésének gyorseredményei (2001 január) 6. Függelék. Honnan indult, hol tart? Az IVSZ-ről röviden 3

4 I. Bevezető. Az IVSZ és a Magyar Informatikai Monitor (INFOMONITOR) Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége néhány éve aktív tevékenységbe kezdett annak érdekében, hogy megalapozza a saját tagsága, a magyar informatikai szakma vezető képviselői, illetve az egyéb szakmai, politikai és társadalmi közösségek igényeinek megfelelő informatikai adatszolgáltató rendszert, amely a számítástechnika, a telekommunikáció, a média és a korszerű digitális technológiák konvergenciájából születő iparág statisztikai információira épít. 1. Az informatika statisztika helyzete Mint ismeretes, a magyarországi informatikai piacról szóló legfontosabb adatok - számítógép-penetráció, az internet elterjedtsége, az informatika éves teljesítmény- és fejlődési adatai stb. - jelenleg csak rendszertelenül, szétszórt, alkalmilag megjelenő ismertetésekben érhetők el. Ennek csak egyik oka a magyar mikro- és makro-statisztikai rendszer kevéssé kiterjedt volta, a fő okok elsősorban az informatika robbanásszerű fejlődésében rejlenek, amikor az adatok megfelelő gyűjtéséhez és elemzéséhez is rendszeresen új és új definíciókkal kell megbirkózni. Az IVSZ keretein belül a szervezet erősödő szerepénél fogva és növekvő taglétszámának köszönhetően mind nagyobb mennyiségű adat hal- 4

5 mozódik fel, amely azonban a megfelelő szintű elemzések elvégzéséhez nem elegendő, jelentős kiegészítésre szorul. Ugyanakkor a tagság igénye egyre erőteljesebb a hiteles, jól hasznosítható alapadatok, felmérések iránt. Mindezért az IVSZ Elnöksége december 2-án elhatározta, hogy projektet indít az informatikai piac felmérésére. Ennek megfelelően megalakította a Statisztikai Szakértői Bizottságot, amely arra hivatott, hogy a felméréshez szükséges struktúrát áttekintse és azt szakmai szempontból kiegészítse. A Bizottság első találkozóin igyekezett körülírni a feladat- és felelősségi mezőt. Kezdetben a következő főbb pontok váltak világossá: -- az informatikai felmérésben kiemelt cél az IVSZ-t elsősorban érdeklő statisztikai információhalmaz kidolgozása és folyamatos működtetése; -- az IVSZ-t elsősorban a tagjai által képviselt keresleti, illetve az őket érintő kínálati piac érdekli; -- ezek az információk nem gyűjthetők ki valamilyen országos felmérésből, mert ilyen nem létezik; -- ugyanakkor az IVSZ-nek nem feladata az országos, makro ökonómiai adatgyűjtés, s ahhoz ereje sincs; -- az általános igény alapján megindult egy folyamat, amelyből kialakulhat a KSH által előkészített és üzemeltett országos statisztikai adatszolgáltatás. A KSH-ban erre alakult egy részleg Információstatisztikai osztály néven (1998- as állapot); -- az országos felméréshez az IVSZ-nek csatlakoznia kell, nem csak azért, hogy megfelelő adatokhoz jusson, hanem főleg azért, hogy szakértői közreműködésével segítse a 5

6 helyes definíciók megalkotását, új statisztikai kategóriák felállítását, a korszerű országos makro ökonómiai adatgyűjtés megindítását; -- akárcsak országosan méretekben, a tagságon belül is kérdéses a cégek adatszolgáltatási hajlandósága. Kötelező adatszolgáltatást csak a KSH szervezhet, ám a megtagadott vagy elmaradt adatszolgáltatás szankciója elhanyagolható. Az IVSZ csak önkéntes adatszolgáltatás szervezhet, bejelentési kötelezettség mellett. Felvetődött az alapszabály módosításának lehetősége, de jogi állásfoglalást igényel, vajon az alapszabályban rögzített adatgyűjtés vállalása önkéntesnek tekinthető-e? A Bizottság a fenti elvek alapján felvette a kapcsolatot a KSH szakértőivel annak érdekében, hogy szakmai részvétellel segítse az ott megindult makro-statisztikai fejlesztést. A KSH-val való megbeszélések során kiderült, hogy az új SZJ és TEÁOR csak egyféle korszerűsített besorolást tartalmaz, és nem foglalkozik a legújabb szakágak beemelésével (pl. rendszerintegráció, outsourcing, help-desk stb.) vagy számos, a hálózatos technológiák (LAN, WAN, Internet) nyomán kifejlődött új alapdefinícióval. A jelenlegi gyakorlatban csak azokat a cégeket mérik fel, ahol fő tevékenységként a számítástechnikát jelölik meg - így kimaradnak az információs körből jelentős szervezetek. A távközlésről mind a KSH, mind a KHVM megjelentetett egy felmérést, de nincsenek még előkészületek, például az e-commerce, az interaktív televíziózás tárgyában. A KSH a számítástechnikai szolgáltatásokra vonatkozó felmérése mellett törekszik 6 egy európai standardoknak megfelelő információs társadalom adatfelvétel kereteinek

7 lom adatfelvétel kereteinek kialakítására, de törekvései nagyjából abban a fázisban vannak, mint az IVSZ-éi a saját monitorával: az előkészület és a koncepcióalkotás időszakában. A nemzetközi tapasztalatok egyébként is azt mutatják, hogy a szükségszerűen merevebb (az évek során is stabil, összehasonlításra alkalmas adathalmazra támaszkodó) állami statisztikai rendszerek nem képesek rugalmasan követni az informatika fejlődési sebességét. Ezért a fejlett ipari országokban elterjedt megoldás szerint központi támogatással, a statisztikai felmérésben érdekelt szakmai szervezetek és tőkeerős vállalkozások összefogásával alakulnak a feladat megoldására szervezetek. Ilyen például az European Information Technology Observatory (EITO). 2. Az informatika definiálásának problémaköre De egyáltalán mi az informatika, hogyan határolható be az a kör, amit mérni akarunk? A konvergencia elve alapján sokat hangoztatjuk, hogy a távközlés és a számítástechnika közeledik egymáshoz. Legtöbbször lényegében e két iparágat soroljuk az informatikába. Csakhogy a statisztikai nómenklatúrákban a távközlést önállóan a postai szolgáltatások alá sorolják. S ma még nem látni törekvést arra, hogy ez ne így legyen. (Pontosabban a KSH-projekt még nem jutott abba a stádiumba, hogy ebben állást lehetne foglalni, s megoldást lehetne mutatni). De nehéz is a megoldást elképzelni, hiszen az informatika fogalma nem szerepel a jegyzékekben. A 7

8 számítástechnikába pedig senki nem sorolja a távközlést. A korszerűbb - pl. az Európai Közösség projektjeiben is szereplő - elvek szerint az információs társadalom egyik alappillére az interaktív multimédia (ennek szerteágazó szabványosításával foglalkozik az EU). Az interaktív multimédia három - a mi esetünkben iparági - halmaz metszete. Ez a három halmaz a távközlés, az információtechnológia és a tartalomipar. Az első kettő ágazat metszete adja a multimédia hálózati eszközeit. A távközlés és a tartalomipar metszete adja az online multimédiaipart (pl. Internet). Az informatika és a tartalomipar metszete adja az offline multimédiaipart (pl. CD-ROM vagy DTP). Ez az értelmezés statisztikai szempontból rendkívül tág (bár az Európai Közösség több tucat projektet indított el ezen elvek alapján). Elvileg mondhatjuk, hogy ezen értelmezés alapján hozunk létre egy informatika statisztikai kategóriát, ám könnyű belátni, hogy egy ilyen kategória hamarosan ellepné a statisztika legnagyobb részét - hiszen az informatika penetrációja miatt különböző mértékben, de gyakorlatilag minden gazdasági ágazat érintett. Ezzel a megközelítéssel az informatika statisztikája könnyen kezelhetetlenné válik. Kérdés például, hová soroljunk olyan új kínálatot, mint pl. az Internet-elérési szolgáltatást. Különösen, ha az különböző eszközökön történik. Hagyományos értelemben a telefonszolgáltatók távközlési adatszolgáltatók. De - amellett hogy az adat nem távközlési, hanem informatikai vagy akár számítástechnikai fogalom - vannak más szolgáltatók is; például műholdas eszközökkel. Informatikai eszköz-e a televízió? Távközlési eszköz-e a modem? Hová sorolandó a 8

9 kábeltévés Internet-szolgáltató? Avagy hová kell sorolni egy olyan egyszerű szolgáltatást, mint például a DTP (DeskTop Publishing)? Számos grafikai stúdió már kizárólag számítógépekkel dolgozik, s termékeiket adathordozókon viszik el a levilágítóhoz, ahonnan a nyomdába csupán a film kerül. Mi az elvi alapja annak, ha a számítástechnikába soroljuk - ma nem ott van, hanem a kiadói-nyomdai-grafikai szolgáltatások között, holott a termék előállítása tisztán digitális úton történik -, s mi, ha a nyomdai szolgáltatásokhoz, hiszen az eljárást ma is joggal nevezzük nyomdai előkészítésnek, csak éppen ma már nem a nyomdában történik, mint régebben. Ilyen példát még nagyon sokat lehet találni. A fenti tartalomipar fogalom lefedi a társadalom összes olyan forrását, ahol információ keletkezik. Az EITO évente megismételt nagyszabású felmérésében az EU adatok mellett több definíció is szerepel. A kötet minden évben tartalmaz a definíciók és a felmérési metódusok összehasonlításáról és változásáról szóló fejezetet. Az anyagban a hagyományos IT rendszerek körét a hardverek kategóriájában kibővítették a hivatali eszközökkel (író- és számológépek, másolók, tele- és adatkommunikációs eszközök). Az új IT szolgáltatások körébe a következőket sorolják: tanácsadás (consulting), megvalósítás (implementation) -- azaz beszerzés, üzembehelyezés, helyi fejlesztés, tesztelés, menedzselés --, operáció menedzsment (operation management) - azaz üzemeltetés, rendszermenedzsment, help-desk, hálózatmenedzsment, szoftverfrissítés, háttérmentés, biztonságkezelés stb. stb. --, s végül az üzemeltetés támogatással (support services) - azaz pl. karban- 9

10 karbantartási szerződés, telefonos hotline stb. Ez utóbbiak a magyar nomenklatúrákban még nem szerepelnek. Ezért szerkesztettünk kötetünkbe egy olyan tanulmányt, amelyik részletesen bemutatja az EITO módszerét és megoldásait. A hiteles statisztikai elemzésnek pontosan meg kell tudnia mondani, mire vonatkozik, mit milyen körben mér. Ilyen alapon tehát nagyon sokféle informatikai felmérés alakítható ki. Egészen más igényű egy felmérés az IVSZ tagsága körében, mint pl. az összes olyan vállalkozás körében, ahol a számítástechnikát főfoglalkozásként jelölték meg, avagy az összes olyan vállalkozás keretében, ahol forgalmaznak számítástechnikai terméket vagy szolgáltatást. Megint más kört kell felmérni, ha a piac működésének egy speciális körére vagyunk kíváncsiak, s mindettől gyökeresen különbözik a kereslet -- vagyis a potenciális piac felmérése. Ebből a szempontból tehát fontos különbségtételt jelent az IVSZ kínálati, illetve keresleti piaci megközelítése. 3. A Magyar Informatikai Monitor megvalósítására vonatkozó elvárások Az előkészítő munkálatok nyomán az IVSZ meghívásos pályázatot hirdetett a Magyar Informatikai Monitor előkészítése, fejlesztése és üzemeltetése tárgyában. A MIM fejlesztésének, üzemeltetésének finanszírozását az IVSZ részben a saját tagsági köréből eredő szponzori megoldásokra, részben a központi, ágazati, illetve szakmai fejlesztési feladatokra fordítható összegek megpályázására alapozza. Az IVSZ álláspontja szerint az új informatikai alapdefiníciók 10

11 szakmai vitájával, a korszerű felmérések előkészítésével, az elemzések meghatározott körű publikálásával jelentős részben olyan közfeladatot vállal fel, amelyekre szakmai pozíciói miatt ugyanakkor nemcsak elhivatottságot, hanem elkötelezettséget is érez. Tekintettel arra, hogy az IVSZ piacát az informatikai piacon működő vállalkozások összessége képezi, célunk az, hogy: a definíciós nehézségek dacára állítsunk fel egyértelmű kategória- és értelmezési rendszert az informatika értelmezésére, úgy, hogy az az Európai Közösség normáival is kompatíbilis legyen. (A szerkezet mélységére és szellemiségére vonatkozóan az EITO az irányadó!) a fent specifikált kategória- és értelmezési rendszernek megfelelően adatokat gyűjtsünk az informatikai (kereslet, kínálat) piacról. a fenti felmérést félévente naprakésszé tegyük és rendszeresen megjelentessük. Az IVSZ-en belül végzett felmérés kérdéseire adott válaszok azt igazolják, hogy az IVSZ tagjai a rendszeres piaci elemzést szolgáló adatbázis speciális előnyeit abban látják, hogy az rendszeresen, meghatározott időközönként és azonos szerkezetben készül. Ez lehetővé teszi, hogy az adatokból a felhasználók trendeket ismerjenek fel, és a piac változásait folyamatként érzékelhessék. Lehetővé teszi azt is, hogy az adatok egymással való összefüggéseit is vizsgálják, új jelenségek felbukkanását észlel- észleljék, és egyéni 11

12 szükségleteiknek megfelelően trend-extrapolációkat készítsenek. Miután a források ugyanazok maradnak, az adatok azonos értelmezése hosszabb időn át is biztosítható. Olyan adatbázis készül tehát, amelyben nagy szerepet kap az érintettek (jövendő felhasználók) munkája. Az adatok egy részét ugyanis saját vállalatukra vonatkozóan éppen a felhasználók szolgáltatnák (természetesen szigorúan őrizve üzleti titkaikat), és így noha mindenki csak aggregált adatokat kapna kézhez, azok mégis az egyes vállalatoknál jelentkező tényeken alapulnának. Mivel az időszakonként szolgáltatott eredmények a vállalatok számára külön-külön óriási piackutatási költségeket jelentenének, a költségek felosztása lehetővé tenné, hogy az összegeknek csak a töredékét áldozzák fel. Az adatbázis célja, hogy: az informatikai piacról nyújtsunk információt (Magyar Informatikai Monitor, CD-ROM, Internet stb.) tagjaink, potenciális tagjaink, a hazai és most már a számos külföldi érdeklődő számára; a potenciális és valóságos tagokról a mindenkor aktuális információkat tároljuk. Az adatszolgáltatást gyakorisága: félévente szükséges az adatokat felújítani. Az adatszolgáltatás tartalma, az adatbázis felépülése: Hazai információs bázis piaci információk megszervezése (pl. PC index), 12

13 az IVSZ-t és a tagokat érintő gazdasági és ipari információk. Nemzetközi információs bázis ami az informatika területén a világban történik; piaci információk megszervezése (PC index). Közvetítő, piacszerzési funkció - tagok tájékoztatása közhasznú információk (pl. PHARE programok, állami megrendelések, pályázatok); a tagok részére folytatott marketingtevékenység (pl. ha a külvilágból hozzánk fordul valaki valamilyen kéréssel, akkor fel tudjuk sorolni azokat a vállalatokat, amelyek ezzel foglalkoznak); a tagok egymás közötti tájékoztatása (pl. ha egy hardveres cég keres valamilyen típusú alkalmazást, akkor az IVSZ tudja megmondani, melyik cég foglalkozik ilyennel). IVSZ-tagok közötti termékforgalom 4. A hazai információs bázis felépülése Makrogazdasági információk [a gazdaságban, iparban várható: növekedés, inflációs ráta, kamatláb, fizetési mérleg együttesen és országrelációként, munkanélküliség régiónként, konjunktúramutatók (cégek rendelésállománya stb.) ágazatonként]. Ipari információk (a gazdaságban hol van növekedés, hol van zsugorodás? Pl. ha az építőiparban, mezőgazdaságban stb. növekedés figyelhető meg, akkor várhatóan nőni fognak az informatikai klien- 13

14 sek ezen a területen. Zsugorodás esetén ellenkező hatás). Információ az informatikai cégekről (ami Magyarországon történik az informatika területén, pl. hazai szoftver-, hardvergyártás, mi készült el és mi nem, változások stb.). Az informatikai piac volumene, az informatikai piac megoszlása Alkalmazási rendszerek Hardver (mainframe, középgép, PC stb.) Szoftver Fejlesztés, kereskedelem, export stb. Hálózatok Rendszerintegrálás Oktatás Szolgáltatás Szoftverek adaptálása, tanácsadás Távközlés stb. Vevők Kilátások, tendenciák Az emberi tényező Finanszírozás, tulajdonosi kör Műszaki tendenciák A versenyszabályozás stb. Információ az informatikai ellátottságról (ágazatonként, államigazgatás) Alkalmazási rendszerek Hardver (mainframe, középgép, munkaállomás és PC stb.) Installált hálózatok 14

15 Alkalmazott és használt alkalmazások helyzete Szoftver Fejlesztés, kereskedelem, export stb. Hálózatok Rendszerintegrálás Oktatás Szolgáltatás Szoftverek adaptálása, tanácsadás Távközlés stb. 5. Előkészítő lépések, aktuális feladatok Az előkészítő munkálatok nyomán az IVSZ meghívásos pályázatot hirdetett a Magyar Informatikai Monitor előkészítése, fejlesztése és üzemeltetése tárgyában. A Szakértői Bizottság véleménye alapján a feladat megvalósításának lehetőségét a BME Információs Társadalom és Trendkutató Központ, a GKI Gazdaságkutató Rt. és a Netsurvey Internet Kutató Intézet által alakított konzorcium nyerte el. Kötetünk a konzorcium első eredményeit tartalmazza. Időközben az IVSZ a fenti célokhoz igazodóan megpályázott és elnyert több központi támogatást: A Magyar Informatikai Monitor tezauruszának elkészítése és elméleti alapjai Megbízó: KHVM -- 5 mft. Projektindítás: 2000 november Projekthatáridő:2001 március A MIM irányelveinek kidolgozása 15

16 Megbízó: Gazdasági Minisztérium - Oktatási Minisztérium - 2 mft. o Projektindítás: 2000 november 27. o Projekthatáridő: 2001 június A MIM megvalósításának alapjai o Megbízó: Informatikai Kormánybiztosság - 10 mft. o Projektindítás: 2001 február o Projekthatáridő: 2002 február A kötetben megjelenő munkálatok finanszírozását az IVSZ részben saját forrásokból, részben a fenti forrásokból kezdte meg. Az itt bemutatott eredményekkel természetesen még csak részfeladatok teljesültek, a projektek a szerződések szerint tovább folynak. A feladattervek annak figyelembe vételével készültek és készülnek el, hogy a továbblépéshez máris rendelkezésünkre állnak újabb források (lásd IKB támogatás). Az eredeti terveknek megfelelően tehát immár valódi lehetőség nyílik arra, hogy az év végéig kidolgozzuk a Magyar Informatikai Monitor stratégiai alapelveit, s megteremtsük a folyamatos piacfigyelés és -elemzés feltételeit. Fülöp Melinda Ügyvezető Kolossa Tamás projektvezető 16

17 2. Az INFOMONITOR-alaprendszer létre- hozásának keretei és stratégiája Az elmúlt években mind tarthatatlanabbá vált az az alaphelyzet, hogy a piacon rendelkezésre álló információk látszólagos bősége ellenére a tájékozódást, az üzleti tervezést, a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tévő, megbízható adatok és rendszeresen ismétlődő adatfelvételek nem álltak rendelkezésre. Mivel ez a helyzet szinte minden tagszervezetet hátrányosan érintett, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) számára a tagság ill. a teljes informatikai ágazat folyamatos, tendenciák kimutatására alkalmas információs rendszerének kialakítása kiemelt céllá vált. Ezt a célt nem lehet másképpen megfogalmazni, mint hogy égető szükség van arra, hogy a hazai de ide sorolható a nemzetközi - intézmények egyforma, teljes körű és folyamatos adatszolgáltatás előnyeit élvezzék. Ez a feladat már középtávon is azt célozza meg, hogy a jelenlegi meglehetősen esetleges, több forrásból érkező adatsorokat kiegészítse, majd felváltsa az IVSZ által szervezett és kontrollált adattermelés. Az alábbiakban vázolt rendszer a Magyar Informatikai Monitornak elnevezett teljes kutatási rendszer kifejlett, működő állapotát írja le, amelyben minden olyan adatforrás és eredmény, tanulmány feltüntetésre kerül, ami a rendszerbe illeszkedik. Részben anyagi, részben szervezeti okok miatt ez a teljes modell természetesen nem képes azonnal életbe lépni, így csakis a lépcsőzetes bevezetés lehet a megoldás. A lép- 17

18 csőfokok (modulok) helyes kiválasztásában az elsődleges szempont a szükségesség, és a részbeni felhasználhatóság, melyet kiegészít a finanszírozási módok iránya is. Éppen ezért az IVSZ Elnöksége, szakcsoportjai, szakértői abban érdekeltek, hogy minden tagvállalat ill. érintett szereplő fejtse ki véleményét az itt leírt megoldásokkal kapcsolatban. Az adatok feldolgozására, kiértékelésére felépített rendszer moduláris jellegű, tehát az egyes megoldástípusok együtt és külön-külön is életbe léptethetőek, a program finanszírozására rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével. Az adatgyűjtés elméleti alapjai Mivel korábban az elmúlt években az információs iparral kapcsolatos mérések, eredmények, adatok nem voltak egységes rendszerbe foglalva és az eredmények nagyon nagy szórást mutattak az egyes adatközlők definíciós listáinak sokfélesége miatt, így óhatatlanul felmerült annak az igénye, hogy egy mérési rendszer kialakítását megelőzően olyan alapokat tegyünk le, amelyek biztosítják az eredmények egységes és nemzetközi összehasonlításban is értelmezhető rendszerét. Több szempontot is figyelembe véve elkészültek/elkészülnek azok a dokumentumok, amelyek meghatározzák a kiindulópontokat: A, Az informatikához kapcsolódó tevékenységek/szolgáltatások/eszközök leltár jellegű összegyűjtése - szójegyzék 18

19 B, Az Európai Unió normáival egyező (az EITO szempontrendszerét követő) kategória- és értelmezési rendszer; C, Ideális kérdésgyűjtemény az adatfeldolgozási szempontrendszer kialakítása; Az így elkészült elméleti alapok arra is szolgálnak, hogy a nemzeti statisztikai rendszer megújítását is segítsék, mert az IVSZ számára kiemelt fontosságú az általa biztosított adatszolgáltatási rend és a később kialakuló KSHstatisztikai kategória-rendszer közötti átjárhatóság biztosítása. Az adatgyűjtés forrásai Megkérdezések Az informatika hazai felhasználásával, működtetésével, iparági statisztikáival kapcsolatos adatok megszerzését nem lehet egy egyszerű, egy forrásból táplálkozó rendszerként jellemezni. A rendszernek egyszerre kell tudósítania a megrendelői és a szállítói oldal tapasztalatairól, széles értelemben véve mindezeket. Ennek a célnak a beteljesítéséhez az alábbi elemek felhasználása szükségszerű, mint adatszolgáltatók: Lakosság; Gazdasági vállalkozások; Informatikai vállalkozások; Közintézmények, non-profit szektor; HÍRFIGYELÉS, FELDOLGOZOTT ANYAGOK 19

20 Az adatszolgáltatók körében végzett adatgyűjtéseket megkérdezéseket feltétlenül szükséges kiegészíteni egy olyan információs szolgáltatási rendszerrel, amely folyamatos napi, heti szolgáltatásokkal egészíti ki az időszakos adatfelvételek eredményeit. Az állandó adatközlések tartalmára az alábbi területeken van részletes hírszolgáltatásokkal rovatolva szükség: Hardware; Software; Rendszerek és informatikai szolgáltatások; Internet általában; Elektronikus kereskedelem, Internet-gazdaság; Tudásipar, tudásgazdaság; Távközlés, mobil szolgáltatások; Tartalomipar, médiakonvergencia; IT-cégvilág. Vállalatok, fúziók, tőzsdei hírek; MAKROGAZDASÁGI INFORMÁCIÓK Az információk megbízható forrásból, aggregáltan, rendszerbe foglalva a piac nem minden szereplője számára érhetőek el egyformán. Éppen ezért fontos a megfelelő szerkezet és forma, melyben a következő - a makrogazdasági környezet alakítását illetően lényeges - tényezők alakulását kell figyelembe venni: világgazdasági körülmények (az egyes régiók fejlődési sajátosságai); a lakosság jövedelme, fogyasztása és megtakarítása; felhalmozási folyamatok; 20

21 a gazdálkodó szféra versenyképessége, perspektívái, növekedési kilátásai, várakozásai, a konjunktúra várható alakulása; a gazdaság szervezeti rendszere és tulajdonviszonyai; külgazdasági (export-import) folyamatok; az államháztartás helyzete; monetáris folyamatok (infláció, kamatok, árfolyam-mozgások, pénz- és tőkepiaci fejlemények). SZEKTORIÁLIS ELEMZÉS A magyarországi informatika ágazati szintű helyzetéről készülő kutatások megkérdezések mellett hiánypótló feladat egy olyan feldolgozási mód, melyben a tulajdonosi kör, struktúra, illetve a versenyszabályozás, piacszabályozás szerepel. Ennek feldolgozása mindenképpen szükséges egy szakma önismeretéhez, alkupozíciójának javításához. Éppen ezért évente egyszer elemezni érdemes az informatikai ágazatok gazdálkodásának, helyzetének legfontosabb sajátosságait. A következő tényezők elemzését tartalmazza ez a módszer: az ágazat(ok) méretstruktúrája, koncentrációja; a tulajdonosi szerkezet, illetve ennek változása; az ágazat(ok) pénzügyi helyzete: profitabilitás és hatékonyság, tőke- és eszközellátottság, eladósodási és likviditási helyzet; az állami szabályozás jellege, a törvényi környezet, illetve ennek várható változása. 21

22 Megjelenítés Az előbbiekben felsorolt kutatások és elemzések elkészítését követően a legfontosabb feladat a tagvállalatoknak való eljuttatás. Az eredmények megjelenítésében számos eszközt használunk fel azért, hogy az IVSZ minden tagjához eljussanak azok az információk, melyekre jogosultak, a náluk meglévő technikai lehetőségektől függetlenül. Ennek elősegítésére úgy nyomtatott (hagyományos); mint elektronikus (Web); és interaktív (titkárság) hozzáférési módokat érdemes felhasználni. NYOMTATOTT HOZZÁFÉRÉSI LEHETŐSÉGEK Elengedhetetlen egy olyan összefoglaló tanulmánysorozatot publikálni, melynek a gyakorisága féléves. Ennek a tervezett tartalma: Kutatási riportok az egyes adatfelvétellel járó vizsgálatok eredményeiről Összefoglaló, értékelő elemzés a híradatbázisok nyomán Makrogazdasági információkat összegyűjtő tanulmány Minthogy bizonyos kutatások csupán évente szükségesek, ezért a kötetek tartalma kiegészül esetenként: Az informatikai ágazatok (számítástechnika, távközlés) gazdálkodása és a tulajdonosi kör, versenyszabályozás változásaival Az informatikai ellátottság (nemzetgazdasági szinten) kutatási jelentésével 22

23 Az informatikai piac tendenciáival Ennek a megjelentetése és értékesítése egyrészt reprezentációs célokat szolgál, másrészt akár kiegészítő bevételeket is generálhat az IVSZ-en kívüli érdeklődők számára amely a kutatások fenntartását segíti. WEB-OLDAL A harmadik évezredben nyilvánvaló igény az eredmények gyors, állandó elérésének szükségessége. Ehhez olyan interaktív információs felület kell az IVSZ tagvállalatok részére, amely strukturált rendszerével folyamatos adatforgalmat tesz lehetővé a tagok, a kutatók és az IVSZ között. Erre kiváló hazai és nemzetközi találati arányt biztosíthat az infomonitor.hu domain-név. Az oldal a következő témáknak adhat felületet: folyamatosan frissülő (és visszakereshető) hírlevél; folyamatosan karbantartott konferencia-, és szakmai figyelőrendszer; a megjelentetett tanulmányok olvasható formában; chat-room az IVSZ tagságán belül az ágazatot érintő kérdésekben; Az oldalak kialakításában elválasztottan kell kezelni a nyilvános és nem nyilvános oldalakat (az előbbiekben felsorolt oldalak számottevő része csupán az IVSZ-tagok számára hozzáférhető), és ez lehet a megfelelő formája a kifelé irányuló (nemzetközi) megjelenésnek is. A végleges formátumot csakis az IVSZ érintett szakcsoportjaival egyeztetetten alakíthatjuk ki, ezért számí- számítunk tevékeny 23

24 részvételükre ennek az oldalnak a kialakításában. Ennek az oldalnak hozzá kell járulnia a nemzetközi kommunikációhoz is. A leglényegesebb hazai információk eljuttatásához angol nyelvű verzió építése is szükséges. TITKÁRSÁG Az elkészülő jelentések mellett van létjogosultsága egy olyan titkárságnak is, mely az elvégzett kutatásokból speciális elemzéseket végez az IVSZ tagvállalatok részére. Így lehetőség adódik arra, hogy minden tagvállalat a standard jelentéseken túl minimális (csupán a kutatók rezsijét fedező) költségek mellett a saját ügyességének, szakmai hozzáértésének kamatoztatásával egyedi eredményeket nyerjen. Ezzel az IVSZ, mint szakmai szövetség egyszerre két feladatának is eleget tehet: Egyrészről előállít egy olyan adatbázist, mely kiszolgálja az informatikai ipar adatéhségét, másrészről, viszont biztosítja a versenysemlegességet, hiszen a másodelemzések megbízásai minden esetben az egyes kutatók és a megbízók üzleti titkait képezik. Ennek a titkárságnak a létrehozása biztosítja a Hírlevél eljuttatását az IVSZ tagvállalataihoz, az információkat közlő web-oldal működését és az esetlegesen felmerülő egyedi kutatási igények kiszolgálását. 24

25 3. INFOMONITOR Fogalomjegyzék és adatgyűjtő mátrix Az INFOMONITOR Fogalomjegyzék a hosszabb távú, stratégiai kutató-és adatgyűjtő munka része, annak egyfajta mellékterméke, ugyanakkor fontos háttéranyaga is. Amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon mit is akarunk pontosan mérni, előbb-utóbb elkerülhetetlenül egzakt meghatározását kell adni az adott jelenségnek, dolognak, szolgáltatásnak, hogy alkalmas legyen kvantifikációra. Nem véletlen, hogy ezt a fajta szakmai előkészítő munkát és az általános tájékozódást megkönnyítendő az elmúlt években sorra jöttek létre nevezetes szójegyzékek, amelyek egy gyorsan változó, alapvetően az angol terminológiából építkező szakmai műnyelv legfőbb hordozóivá, gyakran etalonjává lettek. Az IVSZ INFOMONITOR programjához igazodva fél év munkájával megszületett egy olyan szójegyzék, amely már alkalmas arra, hogy alapja legyen egy további építkezést elindító közös munkának. A meghatározásgyűjtemény reményeink szerint önépítő rendszerré fejlődhet. Egyes témakörei esetében ugyanis minden lehetőség együtt áll ahhoz, hogy az IVSZ szakosztályai vagy az érdeklődő csoportok önállóan, a jelenlegi kifejtésnél sokkal szélesebben és gazdagabban gyűjtsék öszsze tématerületük kulcs-kifejezéseit. (Pl. önálló szójegyzék az elektronikus kereskedelem/e-business vagy a hálózatépítés fogalomvilágából). A Webes felület korlátlanul növelhetővé teszi az elemek számát: ne habozzunk közösen töké- 25

26 letesíteni a gyűjteményt! Befejezett szójegyzék ugyanis nincs: elemszámban, mélységben, pontosításban mindig lehet alakítani. Ellenben van értelme egy állandóan javuló, online gyűjteménynek, amit a szakma legkiválóbbjai formálnak és fejlesztenek tovább. A gyűjtemény tehát online (sőt hyperlinkes, a meghatározások elemei közti kapcsolatokat is mutató) változatban immár nyilvános, bárki használhatja, kiegészítheti, pontosíthatja. A gyűjtés alapja szigorúan a statisztikai igény volt -- nem informatikai fogalomkört igyekeztünk tehát összeállítani, hanem egy olyan gyűjteményt, amely a Magyar Informatikai Monitor létrehozásához szükséges. Igyekeztünk felhasználni a tárgyban ismert alapanyagokat -- statisztikai szempontból természetesen ezekben is lehetnek hibák, hiányosságok. Az INFOMONITOR Fogalomjegyzék anyagát a közeljövőben a címen lehet megtalálni. Kérjük, akinek hozzátenni vagy javítanivalója akad, észrevételét küldje meg Kolossa Tamásnak a címre, akik gondoskodnak arról, hogy az észrevétel átessen a szükséges szakmai szűrésen és annak eredményétől függően járulhasson hozzá a Fogalomtár fejlődéséhez. 26

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Stratégiai koncepció kialakításának logikája Budapest, 2005. október 17. A BCG TANÁCSADÓI TÁMOGATÁST NYÚJT AZ NHH-NAK A SZABÁLYOZÁSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSÁBAN BCG nyilvános

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete

KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete KFI TÜKÖR 1. Az IKT szektor helyzete 2012 KFI tükör 1. Az IKT szektor helyzete Budapest, 2012 A kiadvány a Nemzeti Innovációs Hivatal KFI Obszervatórium Fôosztályának gondozásában készült. Készítették:

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres A Századvég Gazdaságkutató Zrt. Egészségügy Üzletága olyan, a tanácsadói munka iránt érdeklődő fiatalokat keres, akik érdekelődnek az egészségpolitikai és az egészség-gazdaságtani kérdések iránt; jó elemző

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom Információs társadalom Általános tudnivalók Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár 2011.01.24. Bemutatkozás BME villamosmérnök (1965) Kandidátus (1974) c. docens

Részletesebben

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA

A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA A HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 VITAIRATRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEI ÉS JAVASLATAI Általános észrevételek A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács tagjai üdvözlik a Digitális

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Hungarian Corporate Statistics Database AZ ADATBÁZIS LEÍRÁSA Budapest, 2010 Adatbázis ECOSTAT Softwerleírás DATASECTION-OPMI 1 BEVEZETÉS A hitelezési kockázatok

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Kulcs véleményvezér kutatás Közösségi hálózatelemzés

Kulcs véleményvezér kutatás Közösségi hálózatelemzés Kulcs véleményvezér kutatás Közösségi hálózatelemzés 2011.11.17. Kutatás folyamata 2 Célkitűzések Rising Starok azonosítása Új KOL-ek meghatároz ása Közösség szerkezetének, összefüggéseinek elemzése 3

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Probléma Menedzsment és a mérhetőség. Suba Péter, Service Delivery Consultant

Probléma Menedzsment és a mérhetőség. Suba Péter, Service Delivery Consultant Probléma Menedzsment és a mérhetőség Suba Péter, Service Delivery Consultant Bemutatkozás Getronics - Informatikai outsourcing világcég - 27000 alkalmazott - Számos világcég informatikai infrastruktúrájának

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben

Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Online kérdőív az IKT igények felmérésére a köznevelési intézményekben Felmérés célja: 1. a meglévő információs és kommunikációs technológiák (továbbiakban IKT) eszközeinek életkora, 2. a meglévő IKT eszközök

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18.

2014/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 2014. július 18. 14/74 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. július 18. Szolgáltatási kibocsátási árak, 14. I. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág... J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág...

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS)

PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS). FŐBB PONTOK A kutatási terv fogalmának meghatározása, a különböző kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtető kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési

aa) az érintett közművek tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter bevonásával, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról 1. A Kormány

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16.

2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR január 16. 2015/02 STATISZTIKAI TÜKÖR 2015. január 16. Szolgáltatási kibocsátási árak, 2014. III. negyedév Tartalom Összegzés...1 H Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág...1 J Információ, kommunikáció nemzetgazdasági

Részletesebben

Üzleti szabálykezelés

Üzleti szabálykezelés Üzleti szabálykezelés Az Alerant és a BCA üzleti szabálykezelési szolgáltatásai Darmai Gábor technológiai igazgató 2008. június 25. A Alerant Al t Zrt. Z t Az 3. Nagyvállalati fókusz (TOP50 vállalat megcélzása)

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék

Marketing a gyakorlatban I. előadás BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék MARKETINGKUTATÁS Marketing a gyakorlatban I. előadás Kovács István BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék Piac-, marketing- és közvélemény kutatás elhatárolása Kutatás: célja a problémamegoldás

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

Az Internet jövője Internet of Things

Az Internet jövője Internet of Things Az Internet jövője Dr. Bakonyi Péter c. docens 2011.01.24. 2 2011.01.24. 3 2011.01.24. 4 2011.01.24. 5 2011.01.24. 6 1 Az ( IoT ) egy világméretű számítógéphálózaton ( Internet ) szabványos protokollok

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

Információs szupersztráda Informatika. Információrobbanás. Információpolitika. Hálózatok ICT (IKT) Kibertér. Információs- és tudás társadalom

Információs szupersztráda Informatika. Információrobbanás. Információpolitika. Hálózatok ICT (IKT) Kibertér. Információs- és tudás társadalom IR IT AZ INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS ALAPJAI (Bevezetés) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 2 Információs szupersztráda Informatika Információrobbanás Információpolitika Kibertér Hálózatok

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON Sasvári Péter egyetemi adjunktus Magyarország felemelkedésének kulcsa a versenyképesség, és az ezt ösztönző társadalmi és gazdasági

Részletesebben

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán

Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Az oktatás jelenlegi helyzete - jövőképe Információ alapú közoktatás fejlesztés a KIR bázisán Salomvári György vezető közoktatási szakértő Közoktatási Osztály Az előadás tematikája 1. A KIR rövid története

Részletesebben

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4877 Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE CÉGINFORMÁCIÓ D1. Engedje meg, hogy feltegyek néhány egyszerű kérdést

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Mennyit ér valójában a tartalom?

Mennyit ér valójában a tartalom? Mennyit ér valójában a tartalom? Telbisz Ferenc PKI Fejlesztési Igazgatóság Szélessávú rendszerek fejlesztési osztály H-1117 Budapest XI. Magyar Tudósok körútja 9 2008. október 14, 1. oldal Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben