Magyar Informatikai Monitor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Informatikai Monitor"

Átírás

1 Magyar Informatikai Monitor Koncepció és előtanulmányok Informatikai Vállalkozások Szövetsége 2001 március Bagolyvár Kiadó

2 Magyar Informatikai Monitor Az IVSZ kutatási és kiadói programja az ICT-szektor alap-adatszolgáltatásának megteremtéséért Szerkesztő Kolossa Tamás Szerzők Borovitz Tamás Fülöp Melinda Kolossa Tamás Máth András Mészáros Anikó Molnár Szilárd Veroszta Zsuzsa Z. Karvalics László ISBN (Kiadói rész) 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. Az IVSZ és a Magyar Informatikai Monitor (INFOMONITOR) 2. Az INFOMONITOR-alaprendszer létrehozásának keretei és stratégiája 3. INFOMONITOR Fogalomjegyzék és adatgyűjtő mátrix 4. INFOMONITOR Európában. Az EITO kategóriarendszer bemutatása és értékelése 5. Az IVSZ próbafelmérésének gyorseredményei (2001 január) 6. Függelék. Honnan indult, hol tart? Az IVSZ-ről röviden 3

4 I. Bevezető. Az IVSZ és a Magyar Informatikai Monitor (INFOMONITOR) Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége néhány éve aktív tevékenységbe kezdett annak érdekében, hogy megalapozza a saját tagsága, a magyar informatikai szakma vezető képviselői, illetve az egyéb szakmai, politikai és társadalmi közösségek igényeinek megfelelő informatikai adatszolgáltató rendszert, amely a számítástechnika, a telekommunikáció, a média és a korszerű digitális technológiák konvergenciájából születő iparág statisztikai információira épít. 1. Az informatika statisztika helyzete Mint ismeretes, a magyarországi informatikai piacról szóló legfontosabb adatok - számítógép-penetráció, az internet elterjedtsége, az informatika éves teljesítmény- és fejlődési adatai stb. - jelenleg csak rendszertelenül, szétszórt, alkalmilag megjelenő ismertetésekben érhetők el. Ennek csak egyik oka a magyar mikro- és makro-statisztikai rendszer kevéssé kiterjedt volta, a fő okok elsősorban az informatika robbanásszerű fejlődésében rejlenek, amikor az adatok megfelelő gyűjtéséhez és elemzéséhez is rendszeresen új és új definíciókkal kell megbirkózni. Az IVSZ keretein belül a szervezet erősödő szerepénél fogva és növekvő taglétszámának köszönhetően mind nagyobb mennyiségű adat hal- 4

5 mozódik fel, amely azonban a megfelelő szintű elemzések elvégzéséhez nem elegendő, jelentős kiegészítésre szorul. Ugyanakkor a tagság igénye egyre erőteljesebb a hiteles, jól hasznosítható alapadatok, felmérések iránt. Mindezért az IVSZ Elnöksége december 2-án elhatározta, hogy projektet indít az informatikai piac felmérésére. Ennek megfelelően megalakította a Statisztikai Szakértői Bizottságot, amely arra hivatott, hogy a felméréshez szükséges struktúrát áttekintse és azt szakmai szempontból kiegészítse. A Bizottság első találkozóin igyekezett körülírni a feladat- és felelősségi mezőt. Kezdetben a következő főbb pontok váltak világossá: -- az informatikai felmérésben kiemelt cél az IVSZ-t elsősorban érdeklő statisztikai információhalmaz kidolgozása és folyamatos működtetése; -- az IVSZ-t elsősorban a tagjai által képviselt keresleti, illetve az őket érintő kínálati piac érdekli; -- ezek az információk nem gyűjthetők ki valamilyen országos felmérésből, mert ilyen nem létezik; -- ugyanakkor az IVSZ-nek nem feladata az országos, makro ökonómiai adatgyűjtés, s ahhoz ereje sincs; -- az általános igény alapján megindult egy folyamat, amelyből kialakulhat a KSH által előkészített és üzemeltett országos statisztikai adatszolgáltatás. A KSH-ban erre alakult egy részleg Információstatisztikai osztály néven (1998- as állapot); -- az országos felméréshez az IVSZ-nek csatlakoznia kell, nem csak azért, hogy megfelelő adatokhoz jusson, hanem főleg azért, hogy szakértői közreműködésével segítse a 5

6 helyes definíciók megalkotását, új statisztikai kategóriák felállítását, a korszerű országos makro ökonómiai adatgyűjtés megindítását; -- akárcsak országosan méretekben, a tagságon belül is kérdéses a cégek adatszolgáltatási hajlandósága. Kötelező adatszolgáltatást csak a KSH szervezhet, ám a megtagadott vagy elmaradt adatszolgáltatás szankciója elhanyagolható. Az IVSZ csak önkéntes adatszolgáltatás szervezhet, bejelentési kötelezettség mellett. Felvetődött az alapszabály módosításának lehetősége, de jogi állásfoglalást igényel, vajon az alapszabályban rögzített adatgyűjtés vállalása önkéntesnek tekinthető-e? A Bizottság a fenti elvek alapján felvette a kapcsolatot a KSH szakértőivel annak érdekében, hogy szakmai részvétellel segítse az ott megindult makro-statisztikai fejlesztést. A KSH-val való megbeszélések során kiderült, hogy az új SZJ és TEÁOR csak egyféle korszerűsített besorolást tartalmaz, és nem foglalkozik a legújabb szakágak beemelésével (pl. rendszerintegráció, outsourcing, help-desk stb.) vagy számos, a hálózatos technológiák (LAN, WAN, Internet) nyomán kifejlődött új alapdefinícióval. A jelenlegi gyakorlatban csak azokat a cégeket mérik fel, ahol fő tevékenységként a számítástechnikát jelölik meg - így kimaradnak az információs körből jelentős szervezetek. A távközlésről mind a KSH, mind a KHVM megjelentetett egy felmérést, de nincsenek még előkészületek, például az e-commerce, az interaktív televíziózás tárgyában. A KSH a számítástechnikai szolgáltatásokra vonatkozó felmérése mellett törekszik 6 egy európai standardoknak megfelelő információs társadalom adatfelvétel kereteinek

7 lom adatfelvétel kereteinek kialakítására, de törekvései nagyjából abban a fázisban vannak, mint az IVSZ-éi a saját monitorával: az előkészület és a koncepcióalkotás időszakában. A nemzetközi tapasztalatok egyébként is azt mutatják, hogy a szükségszerűen merevebb (az évek során is stabil, összehasonlításra alkalmas adathalmazra támaszkodó) állami statisztikai rendszerek nem képesek rugalmasan követni az informatika fejlődési sebességét. Ezért a fejlett ipari országokban elterjedt megoldás szerint központi támogatással, a statisztikai felmérésben érdekelt szakmai szervezetek és tőkeerős vállalkozások összefogásával alakulnak a feladat megoldására szervezetek. Ilyen például az European Information Technology Observatory (EITO). 2. Az informatika definiálásának problémaköre De egyáltalán mi az informatika, hogyan határolható be az a kör, amit mérni akarunk? A konvergencia elve alapján sokat hangoztatjuk, hogy a távközlés és a számítástechnika közeledik egymáshoz. Legtöbbször lényegében e két iparágat soroljuk az informatikába. Csakhogy a statisztikai nómenklatúrákban a távközlést önállóan a postai szolgáltatások alá sorolják. S ma még nem látni törekvést arra, hogy ez ne így legyen. (Pontosabban a KSH-projekt még nem jutott abba a stádiumba, hogy ebben állást lehetne foglalni, s megoldást lehetne mutatni). De nehéz is a megoldást elképzelni, hiszen az informatika fogalma nem szerepel a jegyzékekben. A 7

8 számítástechnikába pedig senki nem sorolja a távközlést. A korszerűbb - pl. az Európai Közösség projektjeiben is szereplő - elvek szerint az információs társadalom egyik alappillére az interaktív multimédia (ennek szerteágazó szabványosításával foglalkozik az EU). Az interaktív multimédia három - a mi esetünkben iparági - halmaz metszete. Ez a három halmaz a távközlés, az információtechnológia és a tartalomipar. Az első kettő ágazat metszete adja a multimédia hálózati eszközeit. A távközlés és a tartalomipar metszete adja az online multimédiaipart (pl. Internet). Az informatika és a tartalomipar metszete adja az offline multimédiaipart (pl. CD-ROM vagy DTP). Ez az értelmezés statisztikai szempontból rendkívül tág (bár az Európai Közösség több tucat projektet indított el ezen elvek alapján). Elvileg mondhatjuk, hogy ezen értelmezés alapján hozunk létre egy informatika statisztikai kategóriát, ám könnyű belátni, hogy egy ilyen kategória hamarosan ellepné a statisztika legnagyobb részét - hiszen az informatika penetrációja miatt különböző mértékben, de gyakorlatilag minden gazdasági ágazat érintett. Ezzel a megközelítéssel az informatika statisztikája könnyen kezelhetetlenné válik. Kérdés például, hová soroljunk olyan új kínálatot, mint pl. az Internet-elérési szolgáltatást. Különösen, ha az különböző eszközökön történik. Hagyományos értelemben a telefonszolgáltatók távközlési adatszolgáltatók. De - amellett hogy az adat nem távközlési, hanem informatikai vagy akár számítástechnikai fogalom - vannak más szolgáltatók is; például műholdas eszközökkel. Informatikai eszköz-e a televízió? Távközlési eszköz-e a modem? Hová sorolandó a 8

9 kábeltévés Internet-szolgáltató? Avagy hová kell sorolni egy olyan egyszerű szolgáltatást, mint például a DTP (DeskTop Publishing)? Számos grafikai stúdió már kizárólag számítógépekkel dolgozik, s termékeiket adathordozókon viszik el a levilágítóhoz, ahonnan a nyomdába csupán a film kerül. Mi az elvi alapja annak, ha a számítástechnikába soroljuk - ma nem ott van, hanem a kiadói-nyomdai-grafikai szolgáltatások között, holott a termék előállítása tisztán digitális úton történik -, s mi, ha a nyomdai szolgáltatásokhoz, hiszen az eljárást ma is joggal nevezzük nyomdai előkészítésnek, csak éppen ma már nem a nyomdában történik, mint régebben. Ilyen példát még nagyon sokat lehet találni. A fenti tartalomipar fogalom lefedi a társadalom összes olyan forrását, ahol információ keletkezik. Az EITO évente megismételt nagyszabású felmérésében az EU adatok mellett több definíció is szerepel. A kötet minden évben tartalmaz a definíciók és a felmérési metódusok összehasonlításáról és változásáról szóló fejezetet. Az anyagban a hagyományos IT rendszerek körét a hardverek kategóriájában kibővítették a hivatali eszközökkel (író- és számológépek, másolók, tele- és adatkommunikációs eszközök). Az új IT szolgáltatások körébe a következőket sorolják: tanácsadás (consulting), megvalósítás (implementation) -- azaz beszerzés, üzembehelyezés, helyi fejlesztés, tesztelés, menedzselés --, operáció menedzsment (operation management) - azaz üzemeltetés, rendszermenedzsment, help-desk, hálózatmenedzsment, szoftverfrissítés, háttérmentés, biztonságkezelés stb. stb. --, s végül az üzemeltetés támogatással (support services) - azaz pl. karban- 9

10 karbantartási szerződés, telefonos hotline stb. Ez utóbbiak a magyar nomenklatúrákban még nem szerepelnek. Ezért szerkesztettünk kötetünkbe egy olyan tanulmányt, amelyik részletesen bemutatja az EITO módszerét és megoldásait. A hiteles statisztikai elemzésnek pontosan meg kell tudnia mondani, mire vonatkozik, mit milyen körben mér. Ilyen alapon tehát nagyon sokféle informatikai felmérés alakítható ki. Egészen más igényű egy felmérés az IVSZ tagsága körében, mint pl. az összes olyan vállalkozás körében, ahol a számítástechnikát főfoglalkozásként jelölték meg, avagy az összes olyan vállalkozás keretében, ahol forgalmaznak számítástechnikai terméket vagy szolgáltatást. Megint más kört kell felmérni, ha a piac működésének egy speciális körére vagyunk kíváncsiak, s mindettől gyökeresen különbözik a kereslet -- vagyis a potenciális piac felmérése. Ebből a szempontból tehát fontos különbségtételt jelent az IVSZ kínálati, illetve keresleti piaci megközelítése. 3. A Magyar Informatikai Monitor megvalósítására vonatkozó elvárások Az előkészítő munkálatok nyomán az IVSZ meghívásos pályázatot hirdetett a Magyar Informatikai Monitor előkészítése, fejlesztése és üzemeltetése tárgyában. A MIM fejlesztésének, üzemeltetésének finanszírozását az IVSZ részben a saját tagsági köréből eredő szponzori megoldásokra, részben a központi, ágazati, illetve szakmai fejlesztési feladatokra fordítható összegek megpályázására alapozza. Az IVSZ álláspontja szerint az új informatikai alapdefiníciók 10

11 szakmai vitájával, a korszerű felmérések előkészítésével, az elemzések meghatározott körű publikálásával jelentős részben olyan közfeladatot vállal fel, amelyekre szakmai pozíciói miatt ugyanakkor nemcsak elhivatottságot, hanem elkötelezettséget is érez. Tekintettel arra, hogy az IVSZ piacát az informatikai piacon működő vállalkozások összessége képezi, célunk az, hogy: a definíciós nehézségek dacára állítsunk fel egyértelmű kategória- és értelmezési rendszert az informatika értelmezésére, úgy, hogy az az Európai Közösség normáival is kompatíbilis legyen. (A szerkezet mélységére és szellemiségére vonatkozóan az EITO az irányadó!) a fent specifikált kategória- és értelmezési rendszernek megfelelően adatokat gyűjtsünk az informatikai (kereslet, kínálat) piacról. a fenti felmérést félévente naprakésszé tegyük és rendszeresen megjelentessük. Az IVSZ-en belül végzett felmérés kérdéseire adott válaszok azt igazolják, hogy az IVSZ tagjai a rendszeres piaci elemzést szolgáló adatbázis speciális előnyeit abban látják, hogy az rendszeresen, meghatározott időközönként és azonos szerkezetben készül. Ez lehetővé teszi, hogy az adatokból a felhasználók trendeket ismerjenek fel, és a piac változásait folyamatként érzékelhessék. Lehetővé teszi azt is, hogy az adatok egymással való összefüggéseit is vizsgálják, új jelenségek felbukkanását észlel- észleljék, és egyéni 11

12 szükségleteiknek megfelelően trend-extrapolációkat készítsenek. Miután a források ugyanazok maradnak, az adatok azonos értelmezése hosszabb időn át is biztosítható. Olyan adatbázis készül tehát, amelyben nagy szerepet kap az érintettek (jövendő felhasználók) munkája. Az adatok egy részét ugyanis saját vállalatukra vonatkozóan éppen a felhasználók szolgáltatnák (természetesen szigorúan őrizve üzleti titkaikat), és így noha mindenki csak aggregált adatokat kapna kézhez, azok mégis az egyes vállalatoknál jelentkező tényeken alapulnának. Mivel az időszakonként szolgáltatott eredmények a vállalatok számára külön-külön óriási piackutatási költségeket jelentenének, a költségek felosztása lehetővé tenné, hogy az összegeknek csak a töredékét áldozzák fel. Az adatbázis célja, hogy: az informatikai piacról nyújtsunk információt (Magyar Informatikai Monitor, CD-ROM, Internet stb.) tagjaink, potenciális tagjaink, a hazai és most már a számos külföldi érdeklődő számára; a potenciális és valóságos tagokról a mindenkor aktuális információkat tároljuk. Az adatszolgáltatást gyakorisága: félévente szükséges az adatokat felújítani. Az adatszolgáltatás tartalma, az adatbázis felépülése: Hazai információs bázis piaci információk megszervezése (pl. PC index), 12

13 az IVSZ-t és a tagokat érintő gazdasági és ipari információk. Nemzetközi információs bázis ami az informatika területén a világban történik; piaci információk megszervezése (PC index). Közvetítő, piacszerzési funkció - tagok tájékoztatása közhasznú információk (pl. PHARE programok, állami megrendelések, pályázatok); a tagok részére folytatott marketingtevékenység (pl. ha a külvilágból hozzánk fordul valaki valamilyen kéréssel, akkor fel tudjuk sorolni azokat a vállalatokat, amelyek ezzel foglalkoznak); a tagok egymás közötti tájékoztatása (pl. ha egy hardveres cég keres valamilyen típusú alkalmazást, akkor az IVSZ tudja megmondani, melyik cég foglalkozik ilyennel). IVSZ-tagok közötti termékforgalom 4. A hazai információs bázis felépülése Makrogazdasági információk [a gazdaságban, iparban várható: növekedés, inflációs ráta, kamatláb, fizetési mérleg együttesen és országrelációként, munkanélküliség régiónként, konjunktúramutatók (cégek rendelésállománya stb.) ágazatonként]. Ipari információk (a gazdaságban hol van növekedés, hol van zsugorodás? Pl. ha az építőiparban, mezőgazdaságban stb. növekedés figyelhető meg, akkor várhatóan nőni fognak az informatikai klien- 13

14 sek ezen a területen. Zsugorodás esetén ellenkező hatás). Információ az informatikai cégekről (ami Magyarországon történik az informatika területén, pl. hazai szoftver-, hardvergyártás, mi készült el és mi nem, változások stb.). Az informatikai piac volumene, az informatikai piac megoszlása Alkalmazási rendszerek Hardver (mainframe, középgép, PC stb.) Szoftver Fejlesztés, kereskedelem, export stb. Hálózatok Rendszerintegrálás Oktatás Szolgáltatás Szoftverek adaptálása, tanácsadás Távközlés stb. Vevők Kilátások, tendenciák Az emberi tényező Finanszírozás, tulajdonosi kör Műszaki tendenciák A versenyszabályozás stb. Információ az informatikai ellátottságról (ágazatonként, államigazgatás) Alkalmazási rendszerek Hardver (mainframe, középgép, munkaállomás és PC stb.) Installált hálózatok 14

15 Alkalmazott és használt alkalmazások helyzete Szoftver Fejlesztés, kereskedelem, export stb. Hálózatok Rendszerintegrálás Oktatás Szolgáltatás Szoftverek adaptálása, tanácsadás Távközlés stb. 5. Előkészítő lépések, aktuális feladatok Az előkészítő munkálatok nyomán az IVSZ meghívásos pályázatot hirdetett a Magyar Informatikai Monitor előkészítése, fejlesztése és üzemeltetése tárgyában. A Szakértői Bizottság véleménye alapján a feladat megvalósításának lehetőségét a BME Információs Társadalom és Trendkutató Központ, a GKI Gazdaságkutató Rt. és a Netsurvey Internet Kutató Intézet által alakított konzorcium nyerte el. Kötetünk a konzorcium első eredményeit tartalmazza. Időközben az IVSZ a fenti célokhoz igazodóan megpályázott és elnyert több központi támogatást: A Magyar Informatikai Monitor tezauruszának elkészítése és elméleti alapjai Megbízó: KHVM -- 5 mft. Projektindítás: 2000 november Projekthatáridő:2001 március A MIM irányelveinek kidolgozása 15

16 Megbízó: Gazdasági Minisztérium - Oktatási Minisztérium - 2 mft. o Projektindítás: 2000 november 27. o Projekthatáridő: 2001 június A MIM megvalósításának alapjai o Megbízó: Informatikai Kormánybiztosság - 10 mft. o Projektindítás: 2001 február o Projekthatáridő: 2002 február A kötetben megjelenő munkálatok finanszírozását az IVSZ részben saját forrásokból, részben a fenti forrásokból kezdte meg. Az itt bemutatott eredményekkel természetesen még csak részfeladatok teljesültek, a projektek a szerződések szerint tovább folynak. A feladattervek annak figyelembe vételével készültek és készülnek el, hogy a továbblépéshez máris rendelkezésünkre állnak újabb források (lásd IKB támogatás). Az eredeti terveknek megfelelően tehát immár valódi lehetőség nyílik arra, hogy az év végéig kidolgozzuk a Magyar Informatikai Monitor stratégiai alapelveit, s megteremtsük a folyamatos piacfigyelés és -elemzés feltételeit. Fülöp Melinda Ügyvezető Kolossa Tamás projektvezető 16

17 2. Az INFOMONITOR-alaprendszer létre- hozásának keretei és stratégiája Az elmúlt években mind tarthatatlanabbá vált az az alaphelyzet, hogy a piacon rendelkezésre álló információk látszólagos bősége ellenére a tájékozódást, az üzleti tervezést, a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tévő, megbízható adatok és rendszeresen ismétlődő adatfelvételek nem álltak rendelkezésre. Mivel ez a helyzet szinte minden tagszervezetet hátrányosan érintett, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) számára a tagság ill. a teljes informatikai ágazat folyamatos, tendenciák kimutatására alkalmas információs rendszerének kialakítása kiemelt céllá vált. Ezt a célt nem lehet másképpen megfogalmazni, mint hogy égető szükség van arra, hogy a hazai de ide sorolható a nemzetközi - intézmények egyforma, teljes körű és folyamatos adatszolgáltatás előnyeit élvezzék. Ez a feladat már középtávon is azt célozza meg, hogy a jelenlegi meglehetősen esetleges, több forrásból érkező adatsorokat kiegészítse, majd felváltsa az IVSZ által szervezett és kontrollált adattermelés. Az alábbiakban vázolt rendszer a Magyar Informatikai Monitornak elnevezett teljes kutatási rendszer kifejlett, működő állapotát írja le, amelyben minden olyan adatforrás és eredmény, tanulmány feltüntetésre kerül, ami a rendszerbe illeszkedik. Részben anyagi, részben szervezeti okok miatt ez a teljes modell természetesen nem képes azonnal életbe lépni, így csakis a lépcsőzetes bevezetés lehet a megoldás. A lép- 17

18 csőfokok (modulok) helyes kiválasztásában az elsődleges szempont a szükségesség, és a részbeni felhasználhatóság, melyet kiegészít a finanszírozási módok iránya is. Éppen ezért az IVSZ Elnöksége, szakcsoportjai, szakértői abban érdekeltek, hogy minden tagvállalat ill. érintett szereplő fejtse ki véleményét az itt leírt megoldásokkal kapcsolatban. Az adatok feldolgozására, kiértékelésére felépített rendszer moduláris jellegű, tehát az egyes megoldástípusok együtt és külön-külön is életbe léptethetőek, a program finanszírozására rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembe vételével. Az adatgyűjtés elméleti alapjai Mivel korábban az elmúlt években az információs iparral kapcsolatos mérések, eredmények, adatok nem voltak egységes rendszerbe foglalva és az eredmények nagyon nagy szórást mutattak az egyes adatközlők definíciós listáinak sokfélesége miatt, így óhatatlanul felmerült annak az igénye, hogy egy mérési rendszer kialakítását megelőzően olyan alapokat tegyünk le, amelyek biztosítják az eredmények egységes és nemzetközi összehasonlításban is értelmezhető rendszerét. Több szempontot is figyelembe véve elkészültek/elkészülnek azok a dokumentumok, amelyek meghatározzák a kiindulópontokat: A, Az informatikához kapcsolódó tevékenységek/szolgáltatások/eszközök leltár jellegű összegyűjtése - szójegyzék 18

19 B, Az Európai Unió normáival egyező (az EITO szempontrendszerét követő) kategória- és értelmezési rendszer; C, Ideális kérdésgyűjtemény az adatfeldolgozási szempontrendszer kialakítása; Az így elkészült elméleti alapok arra is szolgálnak, hogy a nemzeti statisztikai rendszer megújítását is segítsék, mert az IVSZ számára kiemelt fontosságú az általa biztosított adatszolgáltatási rend és a később kialakuló KSHstatisztikai kategória-rendszer közötti átjárhatóság biztosítása. Az adatgyűjtés forrásai Megkérdezések Az informatika hazai felhasználásával, működtetésével, iparági statisztikáival kapcsolatos adatok megszerzését nem lehet egy egyszerű, egy forrásból táplálkozó rendszerként jellemezni. A rendszernek egyszerre kell tudósítania a megrendelői és a szállítói oldal tapasztalatairól, széles értelemben véve mindezeket. Ennek a célnak a beteljesítéséhez az alábbi elemek felhasználása szükségszerű, mint adatszolgáltatók: Lakosság; Gazdasági vállalkozások; Informatikai vállalkozások; Közintézmények, non-profit szektor; HÍRFIGYELÉS, FELDOLGOZOTT ANYAGOK 19

20 Az adatszolgáltatók körében végzett adatgyűjtéseket megkérdezéseket feltétlenül szükséges kiegészíteni egy olyan információs szolgáltatási rendszerrel, amely folyamatos napi, heti szolgáltatásokkal egészíti ki az időszakos adatfelvételek eredményeit. Az állandó adatközlések tartalmára az alábbi területeken van részletes hírszolgáltatásokkal rovatolva szükség: Hardware; Software; Rendszerek és informatikai szolgáltatások; Internet általában; Elektronikus kereskedelem, Internet-gazdaság; Tudásipar, tudásgazdaság; Távközlés, mobil szolgáltatások; Tartalomipar, médiakonvergencia; IT-cégvilág. Vállalatok, fúziók, tőzsdei hírek; MAKROGAZDASÁGI INFORMÁCIÓK Az információk megbízható forrásból, aggregáltan, rendszerbe foglalva a piac nem minden szereplője számára érhetőek el egyformán. Éppen ezért fontos a megfelelő szerkezet és forma, melyben a következő - a makrogazdasági környezet alakítását illetően lényeges - tényezők alakulását kell figyelembe venni: világgazdasági körülmények (az egyes régiók fejlődési sajátosságai); a lakosság jövedelme, fogyasztása és megtakarítása; felhalmozási folyamatok; 20

21 a gazdálkodó szféra versenyképessége, perspektívái, növekedési kilátásai, várakozásai, a konjunktúra várható alakulása; a gazdaság szervezeti rendszere és tulajdonviszonyai; külgazdasági (export-import) folyamatok; az államháztartás helyzete; monetáris folyamatok (infláció, kamatok, árfolyam-mozgások, pénz- és tőkepiaci fejlemények). SZEKTORIÁLIS ELEMZÉS A magyarországi informatika ágazati szintű helyzetéről készülő kutatások megkérdezések mellett hiánypótló feladat egy olyan feldolgozási mód, melyben a tulajdonosi kör, struktúra, illetve a versenyszabályozás, piacszabályozás szerepel. Ennek feldolgozása mindenképpen szükséges egy szakma önismeretéhez, alkupozíciójának javításához. Éppen ezért évente egyszer elemezni érdemes az informatikai ágazatok gazdálkodásának, helyzetének legfontosabb sajátosságait. A következő tényezők elemzését tartalmazza ez a módszer: az ágazat(ok) méretstruktúrája, koncentrációja; a tulajdonosi szerkezet, illetve ennek változása; az ágazat(ok) pénzügyi helyzete: profitabilitás és hatékonyság, tőke- és eszközellátottság, eladósodási és likviditási helyzet; az állami szabályozás jellege, a törvényi környezet, illetve ennek várható változása. 21

22 Megjelenítés Az előbbiekben felsorolt kutatások és elemzések elkészítését követően a legfontosabb feladat a tagvállalatoknak való eljuttatás. Az eredmények megjelenítésében számos eszközt használunk fel azért, hogy az IVSZ minden tagjához eljussanak azok az információk, melyekre jogosultak, a náluk meglévő technikai lehetőségektől függetlenül. Ennek elősegítésére úgy nyomtatott (hagyományos); mint elektronikus (Web); és interaktív (titkárság) hozzáférési módokat érdemes felhasználni. NYOMTATOTT HOZZÁFÉRÉSI LEHETŐSÉGEK Elengedhetetlen egy olyan összefoglaló tanulmánysorozatot publikálni, melynek a gyakorisága féléves. Ennek a tervezett tartalma: Kutatási riportok az egyes adatfelvétellel járó vizsgálatok eredményeiről Összefoglaló, értékelő elemzés a híradatbázisok nyomán Makrogazdasági információkat összegyűjtő tanulmány Minthogy bizonyos kutatások csupán évente szükségesek, ezért a kötetek tartalma kiegészül esetenként: Az informatikai ágazatok (számítástechnika, távközlés) gazdálkodása és a tulajdonosi kör, versenyszabályozás változásaival Az informatikai ellátottság (nemzetgazdasági szinten) kutatási jelentésével 22

23 Az informatikai piac tendenciáival Ennek a megjelentetése és értékesítése egyrészt reprezentációs célokat szolgál, másrészt akár kiegészítő bevételeket is generálhat az IVSZ-en kívüli érdeklődők számára amely a kutatások fenntartását segíti. WEB-OLDAL A harmadik évezredben nyilvánvaló igény az eredmények gyors, állandó elérésének szükségessége. Ehhez olyan interaktív információs felület kell az IVSZ tagvállalatok részére, amely strukturált rendszerével folyamatos adatforgalmat tesz lehetővé a tagok, a kutatók és az IVSZ között. Erre kiváló hazai és nemzetközi találati arányt biztosíthat az infomonitor.hu domain-név. Az oldal a következő témáknak adhat felületet: folyamatosan frissülő (és visszakereshető) hírlevél; folyamatosan karbantartott konferencia-, és szakmai figyelőrendszer; a megjelentetett tanulmányok olvasható formában; chat-room az IVSZ tagságán belül az ágazatot érintő kérdésekben; Az oldalak kialakításában elválasztottan kell kezelni a nyilvános és nem nyilvános oldalakat (az előbbiekben felsorolt oldalak számottevő része csupán az IVSZ-tagok számára hozzáférhető), és ez lehet a megfelelő formája a kifelé irányuló (nemzetközi) megjelenésnek is. A végleges formátumot csakis az IVSZ érintett szakcsoportjaival egyeztetetten alakíthatjuk ki, ezért számí- számítunk tevékeny 23

24 részvételükre ennek az oldalnak a kialakításában. Ennek az oldalnak hozzá kell járulnia a nemzetközi kommunikációhoz is. A leglényegesebb hazai információk eljuttatásához angol nyelvű verzió építése is szükséges. TITKÁRSÁG Az elkészülő jelentések mellett van létjogosultsága egy olyan titkárságnak is, mely az elvégzett kutatásokból speciális elemzéseket végez az IVSZ tagvállalatok részére. Így lehetőség adódik arra, hogy minden tagvállalat a standard jelentéseken túl minimális (csupán a kutatók rezsijét fedező) költségek mellett a saját ügyességének, szakmai hozzáértésének kamatoztatásával egyedi eredményeket nyerjen. Ezzel az IVSZ, mint szakmai szövetség egyszerre két feladatának is eleget tehet: Egyrészről előállít egy olyan adatbázist, mely kiszolgálja az informatikai ipar adatéhségét, másrészről, viszont biztosítja a versenysemlegességet, hiszen a másodelemzések megbízásai minden esetben az egyes kutatók és a megbízók üzleti titkait képezik. Ennek a titkárságnak a létrehozása biztosítja a Hírlevél eljuttatását az IVSZ tagvállalataihoz, az információkat közlő web-oldal működését és az esetlegesen felmerülő egyedi kutatási igények kiszolgálását. 24

25 3. INFOMONITOR Fogalomjegyzék és adatgyűjtő mátrix Az INFOMONITOR Fogalomjegyzék a hosszabb távú, stratégiai kutató-és adatgyűjtő munka része, annak egyfajta mellékterméke, ugyanakkor fontos háttéranyaga is. Amikor azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon mit is akarunk pontosan mérni, előbb-utóbb elkerülhetetlenül egzakt meghatározását kell adni az adott jelenségnek, dolognak, szolgáltatásnak, hogy alkalmas legyen kvantifikációra. Nem véletlen, hogy ezt a fajta szakmai előkészítő munkát és az általános tájékozódást megkönnyítendő az elmúlt években sorra jöttek létre nevezetes szójegyzékek, amelyek egy gyorsan változó, alapvetően az angol terminológiából építkező szakmai műnyelv legfőbb hordozóivá, gyakran etalonjává lettek. Az IVSZ INFOMONITOR programjához igazodva fél év munkájával megszületett egy olyan szójegyzék, amely már alkalmas arra, hogy alapja legyen egy további építkezést elindító közös munkának. A meghatározásgyűjtemény reményeink szerint önépítő rendszerré fejlődhet. Egyes témakörei esetében ugyanis minden lehetőség együtt áll ahhoz, hogy az IVSZ szakosztályai vagy az érdeklődő csoportok önállóan, a jelenlegi kifejtésnél sokkal szélesebben és gazdagabban gyűjtsék öszsze tématerületük kulcs-kifejezéseit. (Pl. önálló szójegyzék az elektronikus kereskedelem/e-business vagy a hálózatépítés fogalomvilágából). A Webes felület korlátlanul növelhetővé teszi az elemek számát: ne habozzunk közösen töké- 25

26 letesíteni a gyűjteményt! Befejezett szójegyzék ugyanis nincs: elemszámban, mélységben, pontosításban mindig lehet alakítani. Ellenben van értelme egy állandóan javuló, online gyűjteménynek, amit a szakma legkiválóbbjai formálnak és fejlesztenek tovább. A gyűjtemény tehát online (sőt hyperlinkes, a meghatározások elemei közti kapcsolatokat is mutató) változatban immár nyilvános, bárki használhatja, kiegészítheti, pontosíthatja. A gyűjtés alapja szigorúan a statisztikai igény volt -- nem informatikai fogalomkört igyekeztünk tehát összeállítani, hanem egy olyan gyűjteményt, amely a Magyar Informatikai Monitor létrehozásához szükséges. Igyekeztünk felhasználni a tárgyban ismert alapanyagokat -- statisztikai szempontból természetesen ezekben is lehetnek hibák, hiányosságok. Az INFOMONITOR Fogalomjegyzék anyagát a közeljövőben a címen lehet megtalálni. Kérjük, akinek hozzátenni vagy javítanivalója akad, észrevételét küldje meg Kolossa Tamásnak a címre, akik gondoskodnak arról, hogy az észrevétel átessen a szükséges szakmai szűrésen és annak eredményétől függően járulhasson hozzá a Fogalomtár fejlődéséhez. 26

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index

Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index SAJTÓKÖZLEMÉNY - azonnal közölhető 2014. szeptember 2. Erőteljes növekedést mutat az Online Kiskereskedelmi Index Az online kiskereskedelem hat legnagyobb szektora az év első hat hónapjában, együttesen

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Információs szupersztráda Informatika. Információrobbanás. Információpolitika. Hálózatok ICT (IKT) Kibertér. Információs- és tudás társadalom

Információs szupersztráda Informatika. Információrobbanás. Információpolitika. Hálózatok ICT (IKT) Kibertér. Információs- és tudás társadalom IR IT AZ INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁS ALAPJAI (Bevezetés) Szent István Egyetem Információgazdálkodási Tanszék 2006. 2 Információs szupersztráda Informatika Információrobbanás Információpolitika Kibertér Hálózatok

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése

Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Mezőgazdasági külső információs rendszerek fejlesztése Pető István Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdasági Informatika Tanszék I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem, Gödöllő 2004. augusztus 25-27. Az előadás

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON

AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON AZ INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA HASZNÁLATÁNAK JELLEGZETESSÉGEI MAGYARORSZÁGON Sasvári Péter egyetemi adjunktus Magyarország felemelkedésének kulcsa a versenyképesség, és az ezt ösztönző társadalmi és gazdasági

Részletesebben

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Hungarian Corporate Statistics Database AZ ADATBÁZIS LEÍRÁSA Budapest, 2010 Adatbázis ECOSTAT Softwerleírás DATASECTION-OPMI 1 BEVEZETÉS A hitelezési kockázatok

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM

PR4 dokumentum A.I.M. 2011 KONZORCIUM PR4 dokumentum A kora gyermekkori ellátásban résztvevő intézmények által használt adatgyűjtő kérdőívek egységes struktúrájára és tartalmi elemeire tett javaslat(ok), amely a kora gyermekkori ellátásban

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25.

Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 2012.04.25. Otthontérkép, segít a döntésben! 2012. április 25. 1 Az FHB Otthontérkép már most további információkkal bővül! A 2012. április 16-án bemutatott Otthontérkép alkalmazás újabb statisztikai adatokkal került

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

15-16. szám - tartalom

15-16. szám - tartalom www.infonia.hu Minden jog fenntartva! Kutatási Jelentés archívum 15-16. szám - tartalom INFORMÁCIÓGAZDASÁG Internethasználat az általános vállalati körben, a távközlésben és a turizmusban Általános vállalati

Részletesebben

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres

A Századvég Gazdaságkutató Zrt. gyakornokokat keres A Századvég Gazdaságkutató Zrt. Egészségügy Üzletága olyan, a tanácsadói munka iránt érdeklődő fiatalokat keres, akik érdekelődnek az egészségpolitikai és az egészség-gazdaságtani kérdések iránt; jó elemző

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens EU indikátorok Magyarország Dr. Bakonyi Péter c. docens eeurope 2005 indikátorok Indikátorok INTERNET INDIKÁTOROK A. Az állampolgárok hozzáférési és használati jellemzıi A.1 Az otthoni internethozzáféréssel

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Tanács Rt. ( A vállalat)

Tanács Rt. ( A vállalat) Tanács Rt. ( A vállalat) A cég bemutatása A cég (továbbiakban Tanács Rt. ) a világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó szervezete. Legfőbb törekvése, hogy megoldásokat találjon azokra a bonyolult üzleti

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

FELDERÍTÜNK AZONOSÍTUNK MEGOLDUNK

FELDERÍTÜNK AZONOSÍTUNK MEGOLDUNK FELDERÍTÜNK AZONOSÍTUNK MEGOLDUNK ADATBÁZIS ALAPÚ KIADVÁNYSZERKESZTÉS akciós vevőtájékoztatóra, termékkatalógusra, plakátra, szórólapokra vetítve A vevőtájékoztatók és katalógusok alapját képező termékadatbázisok

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Dr. Kárpáti József Főosztályvezető, KSH Tervezési főosztály Microsoft Szeminárium, 2007. március 21. E-mail: jozsef.karpati@ksh.hu Tel.:

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA

SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA SZABÓ, KELEMEN ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA A Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda létrejötte a Szabó és Társai Ügyvédi Irodára vezethető vissza, amelyet Szabó Tamás

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer

TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények. Vezetői Információs Rendszer TÁMOP 4.1.1 intézményi követelmények Vezetői Információs Rendszer Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Szakmai követelmények... 2 A rendszer felhasználói és a biztosított felhasználások (információszolgáltatások)...

Részletesebben

DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből. Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft.

DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből. Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft. DW/BI rendszerek kialakítása bevezetői szemszögből Gollnhofer Gábor - Meta Consulting Kft. Bemutatkozás Meta Consulting Kft. BI, DW és CRM rendszerek tervezése és kialakítása rendszerintegráció, egyedi

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira

Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Nemzetközi megoldások a népszámlálás területi feladataira Mag Kornélia Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálás, a területi adatok kincsestára Gödöllő, 2011. Népszámlálási kihívások Adatszolgáltatói

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat

IVSZ Grand Coalition for Digital Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat IVSZ Jobs - Csatlakozási szándéknyilatkozat Csatlakozni kívánó szervezet neve: Képviselő: Vajda Árpád, elnök Székhely: 6754 Újszentiván, Szigeti út 16. Postázási cím: 6724 Szeged, Pacsirta u. 3/b. Nyilvántartási

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás

Sta t ti t s i zt z i t k i a 3. előadás Statisztika 3. előadás Statisztika fogalma Gyakorlati tevékenység Adatok összessége Módszertan A statisztika, mint gyakorlati tevékenység a tömegesen előforduló jelenségek egyedeire vonatkozó információk

Részletesebben

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében

Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Szabályozás és ösztönzés a magyar információs társadalom építésében Mátrai Gábor hírközlési elnökhelyettes Információs társadalom és tartalomfogyasztás 2012. június 14. Globális trendek európai és nemzeti

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok

InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok InCa NMS jelen és jövő HFC Technics szakmai napok Dovalovszki András kereskedelmi igazgató InCa Információtechnológiai Kft. adovalovszki@inca.co.hu Áttekintés A cégcsoport A termék Jelenlegi fejlesztéseink

Részletesebben

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat

Korszakvált. ltás s a telekommunikáci szektorban. Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Korszakvált ltás s a telekommunikáci ciós szektorban Okok és következmények amelyek gyökeresen átformálják az telekommunikációs iparágat Kórosi László- CMC prezentáció 2009. február r 8. Amiről l szó lesz...

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció

Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció Pataki Máté, Micsik András Bevezetés Számos projekt küzd azzal a problémával, hogy a projekt menete során felhalmozott nagy mennyiségű, hasznos információ,

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Cikkely A Kódex célja

Cikkely A Kódex célja 1 Cikkely A Kódex célja (1) A Kódex a Magyarországon internet hozzáférés szolgáltatási tevékenységet folytató elektronikus hírközlési szolgáltatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgál, melynek önkéntes

Részletesebben

Broadband Barométer - Magyarország

Broadband Barométer - Magyarország Tom Schwieters VP & Regional Director, Central Region IDC CEMA Broadband Barométer - Magyarország Sajtótájékoztató, 2007. február 7. www.idc.com A szélessávú Internet jellemzıi A gyors, megfizethetı és

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date Wi-Fi alapok Speciális hálózati technológiák Date 1 Technológia Vezeték nélküli rádióhullámokkal kommunikáló technológia Wireless Fidelity (802.11-es szabványcsalád) ISM-sáv (Instrumentation, Scientific,

Részletesebben

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program

Bemutatkozik a. Start Up Guide. program Bemutatkozik a Start Up Guide program Start Up Guide program Üzleti, vállalkozás működtetési és fejlesztési tanácsok mikro- és kisvállalkozók számára Branded content felület a mikro- és kisvállalkozókat

Részletesebben

Szupersztráda vagy leállósáv?

Szupersztráda vagy leállósáv? Szupersztráda vagy leállósáv? Pillanatkép a hazai internethasználatról a Magyar Infokommunikációs Jelentés tükrében Mátrai Gábor stratégiai tanácsadó Infotér 5 Konferencia 2014. november 5-7. Jó döntéseket

Részletesebben

Az adatszolgáltatásokban e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a következő szektorok szerepelnek:

Az adatszolgáltatásokban e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a következő szektorok szerepelnek: A. Szektor-meghatározások 1. Változások a szektor-meghatározásokban A szektor-meghatározások módszertanában 2015-ben az előző évihez képest lényeges változás nem történt. A gazdasági szereplők szektorának

Részletesebben

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban

ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban IBM Global Technology Services ITIL alapú IT környezet kialakítás és IT szolgáltatás menedzsment megvalósítás az FHB-ban ITSMF Magyarország 3. szemináriuma Tild Attila, ISM IBM Magyarországi Kft. 2006

Részletesebben

Webmester képzés tematika oktatott modulok

Webmester képzés tematika oktatott modulok Webmester képzés tematika oktatott modulok 1167-06 - Webmester Figyeli és gyűjti a munkájával kapcsolatos újonnan felmerülő technológiákat, trendeket Felülvizsgálja, fejleszti és dokumentálja saját munkafolyamatainak

Részletesebben

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei Projektzáró workshop (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005) Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Az információs társadalom és a digitális

Részletesebben

Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon

Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon Mobil hálózati kihívások és adekvát válaszok Magyarországon Ésik Róbert ügyvezető Nokia Siemens Networks Kft. Témák Bemutatkozás Főbb mobilhálózati kihívások Lehetséges válaszok, megoldások 2 Nokia Siemens

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.

EGYSZERŰSÉG ÉS ÁTTEKINTHETŐSÉG AZ ÜZLETI ANALITIKÁBAN CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT. CRS PORTÁL AVENSOFT KFT. 1072 BUDAPEST, RÁKÓCZI ÚT 42. WWW.CRSPORTAL.HU WWW.AVENSOFT.HU EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG ÁTTEKINTHETŐ LOGIKA A CRS Portál egy olyan, web alapú üzleti intelligencia (BI) megoldás, amely

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁTOR SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2015 1. A vállalat, ahol kommunikátori munkakörben dolgozik, egy új terméket kíván a piacra bevezetni. Az Ön feladata

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét!

Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! Félreértések elkerülése érdekében kérdezze meg rendszergazdáját, üzemeltetőjét! http://m.equicomferencia.hu/ramada Liszkai János senior rendszermérnök vállalati hálózatok Miről is lesz szó? Adatközpont

Részletesebben

Crowdsourcing: távmunka még gyorsabban és költséghatékonyabban

Crowdsourcing: távmunka még gyorsabban és költséghatékonyabban Sajtóközlemény 2012. január 14. SKAWA INNOVATION Crowdsourcing: távmunka még gyorsabban és költséghatékonyabban Az otthonrol, interneten keresztül együtt dolgozó távoli munkatársak akár egyheti munkát

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben