Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk"

Átírás

1 K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának, máig érvényes irányt mutató elõdünknek a lapja viselte ezt a címet mi pedig most felelevenítjük. Érdemes feltámasztanunk tetszhalott állapotából a kereszténydemokrácia lapját. Több okunk is van rá. Talán a legfontosabb, hogy közös agóránk legyen nekünk, a KDNP tagjainak és szimpatizánsainak. Rá is kényszerít minket az a dzsungeles sajtószabadság, amely sajnos több vadhajtást nevelt az elmúlt másfél évtizedben, mint igazi nemes kultúrnövényt a magyar szellem terein. Az értékteremtõ, értékóvó sajtó hangja halk, felülete, példányszáma kisebb a szükségesnél. Ezért erõnktõl telhetõen mi is hozzájárulunk az emberhez méltó, szabad gondolat és szép szó terjesztéséhez. No és a cím is emlékeztetni fog minden szám élén, hogy miért is lépünk a közélet porondjára. ért munkálkodunk, a magyar nemzet közös boldogulására tesszük fel életünket. Tudjuk, hogy mi, magyarok csak együtt, közösen emelkedhetünk, és ezt a közösséget egyszerre fejezi ki fizikai és lelki értelemben ez a szó:. A rendszerváltozás, pártunk mûködésének felújítása óta még sosem volt ilyen mély a rosszkedv. Még sosem érezték ilyen sokan ennyire kilátástalannak a jövõt. Nem hitték, nem hittük, hogy ilyen nehéz lesz szabadulni a marxi-lenini gúzskötésbõl, az egypártrendszer, a diktatúra fojtó világából. De mi nem adjuk fel. Tudjuk, hogy amit hirdetünk és képviselünk, lényegében eszmény. Olyan eszmény, amely visszaadja az életkedvet a kiábrándultaknak, a jövõbe vetett hitet a csalódottaknak. Eszményeinket napról napra igyekszünk mind jobban átültetni a gyakorlatba, és ez ad nékünk értelmes életcélt. Ennek a feladatnak lesz a tere, eszköze ez a lap is, amely közelebb visz bennünket egymáshoz, segít végiggondolni közös gondjainkat, és növeli bennünk a hitet, reményt a jobb jövõben. Nem feledjük a tanítást: a növekedést az Isten adja. Ezért fordulunk imával Urunkhoz Isten, hazánkért térdelünk elõdbe, egyszersmind ezért tesszük meg a tõlünk telhetõt; hogy munkatársai, eszközei lehessünk a Teremtõnek, a magyar jövõ újrateremtésében. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, sõt a határokon kívül is. Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk egymással: élünk e hazában, hazánkban! Töltse meg ezeket a hasábokat a magyar jövõbe vetett hit, remény a jó ügy gyõzelmében és a szeretet minden magyar iránt! Megnevezett felelõsök Egyenes, õszinte évértékelõ beszéd volt. Orbán Viktor világosan és egyértelmûen fogalmazott a gazdasági válság okairól, a megszorítások okairól, a kormányzati hazugságokról. Egyértelmûvé tette, hogy ez nem maradhat büntetlenül, a felelõsséget ezért viselni kell fogalmazott Halász Zsuzsa. Úgy vélte, némiképp újszerû volt, hogy néven is nevezte a legfõbb felelõsöket, Gyurcsány Ferencet, Kóka Jánost és Veres Jánost. A jövõvel kapcsolatban most nem maradt el, hogy a fiatalokhoz is szóljon a volt miniszterelnök emelte ki a szóvivõ. Folytatás a 9. oldalon Nemzeti sorskérdés Álhírek terelik el figyelmünket a súlyos napi eseményekrõl, a folyamatosan idõszerû már szóba sem jön. Kóka kandúrkodása izgalmasabb Gyurcsány kártevésénél. Az pedig, hogy évente egy város tûnik el a magyar térképrõl, senkit sem érdekel. Pedig a tét nagy: a nemzet jövõje, a családok léte és az egyének boldogulása. 5. oldal Miért kell keresztény világnézeti párt? A keresztény világnézeti pártoknak Európa szerte a haladás biztos és egyenletes útja szempontjából tûnik ki a fontosságuk. Szerepük nem egyoldalúan a féké vagy a motoré, hanem fõként az, hogy a teljesebb embereszmény megvalósítása felé mutassanak s a közéleti tevékenységnek az erkölcsi mértékelést, amely nélkül sem tartós siker, sem valódi haladás nincs, megadják. 9. oldal Hiteles gazdaságpolitikát Magyarország fenntartható fejlõdésének legfontosabb gátjává az elmúlt években a magas költségvetési hiány vált. 12. oldal

2 Kordon-krónika Gergényi Péter Budapesti rendõrfõkapitány október 23-án hajnalban kiüríttette a Kossuth teret, eltávolíttatta az ott szeptember 18-a óta bejelentés alapján tartózkodó tüntetõket. Az 1956-os forradalom 50-ik évfordulójának állami ünnepségének kezdetére a rendõrség az ünnepelni vágyó magyar népet kizárva hermetikusan lezárta a Kossuth teret és környékét. Majd a rendõrségi törvény 46. paragrafusára hivatkozva mûveleti területté nyilváníttatta, s azóta kettõs kordon veszi körül az Országházát. A Parlament épülete elõtt sem gyülekezni, sem tüntetni, sem egyszerûen szervezett formában véleményt nyilvánítani nem lehet. helyreállították az alkotmányos rendet. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a frakcióülés szünetében üdvözölte, hogy fideszes barátaink lebontották a kordont a Kossuth téren, amely a magyar demokrácia szégyene volt, egyúttal arra kérte a kormányt ne küldjön oda provokátorokat. Az esemény után néhány órával a rendõrség újraépítette a kordont, s a Parlament épületét ismét szoros rendõri sorfal vette körül. A kordonok mögött golyóálló mellényt és rohamsisakot viselõ rendõrök sorakoztak fel. 2 Fotó: fidesz.hu Szili Katalin házelnök kérésére az Országgyûlés Hivatala levélben a budapesti rendõrfõkapitányhoz és az Igazságügyi Minisztérium államtitkárához fordult, amelyben kérte, hogy korlátozzák, vagy szüntessék meg a parlament körüli mûveleti területet. Gergényi Péter, Budapest rendõrfõkapitány szerint a fennálló biztonsági kockázat miatt nincs lehetõség a mûveleti terület csökkentésére, ezért a házelnök kérését elutasította. Jenei Zoltán rendészeti szakállamtitkár hasonlóan járt el. Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetõje és Szájer József, a párt Európa Parlamenti frakciójának képviselõje levélben szólította fel Petrétei József igazságügyi minisztert, hogy haladéktalanul intézkedjen a Kossuth téri kordonok felszámolása érdekében. A Kossuth tér lezárása csorbítja a véleménynyilvánítás szabadságát, méltatlan egy demokráciához. A Parlament elõtti terület október 23. óta tartó lezárását kínos és bizonytalan precedensnek nevezete Takács Albert,az állampolgári jogok országgyûlési biztosának általános helyettese. Mint mondta, a BRFK a jogbiztonságot veszélyezteti, az, hogy a lezárás ilyen régen tart, már nem magyarázható közbiztonsági okokkal, a helyzet bizonytalanságot okoz az emberekben.. A KDNP csurgói kihelyezett frakcióülésének napján, február 2-án a fideszes képviselõk polgári engedetlenségi mozgalom keretében lebontották a Kossuth teret több mint száz napja övezõ kordonokat. A Fidesz frakció tagjai akciójuk közben is hangsúlyozták, mentelmi jogukról lemondva tettükért vállalják az összes jogi felelõsséget. Orbán Viktor a jelenlévõ újságíróknak kijelentette, meggyõzõdése, hogy semmiféle törvénytelen cselekedetet nem követtek el, ellenkezõleg, a kordon lebontásával Sólyom László köztársasági elnök közleményében jogellenesnek minõsítette a Fidesz európai parlamenti és országgyûlési képviselõinek akcióját. Felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyûlési képviselõk magatartása mintát adhat, márpedig a jogállamot nem lehet nem jogállami eszközökkel szolgálni. Nem hallgatható el viszont az sem tette hozzá hogy a Kossuth téren a gyülekezési jogot õsz óta alkotmányosan aggályos módon korlátozza a rendõrség, és nem reagált érdemben a kifogásokra sem. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter levélben tájékoztatta az Európai Parlament elnökét, az Európai Unió soros elnökét, valamint az Európai Bizottság Szabadság, Biztonság és Igazságosság témáért felelõs biztosát a Parlament elõtt történt kordonbontásról. Levelében azt írta: az Országgyûlés néhány tagja és az Európai Parlament képviselõi közül is páran a Parlament elõtti téren olyan cselekedetet követtek el, amellyel a fennálló jogszabályok szándékos megsértését követték el, és a közrendet fenntartó rendõröket tudatosan provokálták. E cselekmény résztvevõi az akció közben is kinyilvánították, hogy tisztában vannak cselekedetük súlyával, vagyis a Magyar Köztársaság demokratikus rendjének megsértésével. A magyar kormány meggyõzõdése, hogy ilyen akciók megkérdõjelezik a politikai magatartás alapszabályait egy

3 demokratikus társadalomban, és komoly kétségeket támasztanak a demokrácia ilyen jellegû gyakorlásával szemben. A szólásszabadság korlátozását sem vélt, sem valós terrorfenyegetés nem indokolja reagált a kordonbontásra Wilfried Martens az Európai Néppárt elnöke. Martens szerint nem magyar, hanem európai ügyrõl van szó, a kordon törvénytelen, s közleményében felszólította a magyar kormányt, hogy kezdeményezze annak eltávolítását. A politikus hangsúlyozta: Magyarország az uniós csatlakozáskor elfogadta a koppenhágai kritériumokat. Ezeket pedig következetesen be kell tartania. Budapesti Rendõr-fõkapitányság feljelentést tett a kordonbontó fideszes képviselõk ellen. A Pesti Központi Kerületi Bíróság feljelentés kiegészítést kért a BRFKtól, mert az sem a feljelentettek körét, sem a tényállást nem jelenítette meg pontosan. A kiadott közlemény szerint: a rendõrség rendzavarás szabálysértésének elkövetése miatt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, Deutsch-Für Tamás, a pártelnök kabinetfõnöke, Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselõje, Répássy Róbert, a párt frakcióigazgatója, Kövér László választmányi elnök, valamint a kordonbontásban aktívan résztvevõ képviselõtársaikkal szemben tett feljelentést. Répássy Róbert, a Fidesz frakcióigazgatója a hírre reagálva kijelentette: állnak az eljárások elébe, és nem kívánnak a mentelmi jogukkal élni. Egyúttal, reményét fejezte ki, hogy mivel nem viseltek símaszkot, és azonosító jel is volt rajtuk, így minden képviselõt sikerül majd a rendõrségnek beazonosítani. Néhány nappal a kordonbontás után Szilvásy György kancelláriaminiszter bejelentette, hiteles információk vannak arról, hogy szélsõséges csoportok erõszakos cselekedeteket készítenek elõ ; akcióik fõ célja a Kossuth tér megszerzése. A nemzetbiztonsági kockázat miatt a Nemzetbiztonsági Kabinet indokoltnak tartja, hogy a kordonok legalább március 15-ig a helyükön maradjanak. Két nappal késõbb ismeretlen tettes, tettesek az éjszakai órákban golyózáport zúdítottak a Teve utcai rendõrpalotára. Azóta a médiában a kormánypárti politikusok és a hozzájuk közel álló médiumok elkeseredett küzdelmet folytatnak annak érdekében, hogy a kordonbontást és a lövöldözést összemossák, a két eseményt ok-okozati kapcsolatba hozzák. A közszolgálati televízióban például a Kedd 21 címû mûsorban a merénylet megvitatása közben csak Harrach Péter határozott kérésére tûntek el a Fidesz kordonbontását bemutató képek. Az országos rendõrfõkapitány helyettese utasítására felülvizsgálta a BRFK a kordon kihelyezésének indokoltságát. Szabadfi Árpád a az országos rendõrfõkapitány helyettese megállapította: a rendõrségi törvény és a szolgálati szabályzat csak ideiglenes hatállyal teszi lehetõvé egy adott terület lezárásával járó biztosítási intézkedés bevezetését, ebbõl pedig az következik, hogy azt csak határozott idõre lehet elrendelni és legfeljebb újabb határozott idõtartamra lehet meghosszabbítani. Az említett körülményre figyelemmel az intézkedés idõbeli hatályának módosítását tartottam szükségesnek olvasható a fõkapitány-helyettesi határozatban. Szabadfi Árpád ezért utasította Gergényi Pétert, hogy amennyiben az intézkedés alapjául szolgáló biztonsági kockázatok továbbra is fennállnak az intézkedés idõbeli hatályát határozott idõtartamban állapítsa meg. A KDNP korábban tett közleménye még mindig érvényes, amelyben felszólítja Gyurcsány Ferencet, hogy valljon színt: ki ellen fegyverkezik? Feleljen arra, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnökeként mely magyarokat tekinti ellenségének, akiknek megfélemlítéséhez a rendõrségnek minden segítséget megad? A rendszerváltozás 17. évében a kordonok visszaépítésével Gyurcsány Ferenc azt üzeni a magyar társadalomnak, hogy a hatalom egyedül az övé. Ha kell, erõszak árán is megvédi a bevallott hazugságokkal megszerzett kormányzati pozíciót. A KDNP üzeni a miniszterelnöknek, demokráciában a társadalom tagjait sem lélekben, sem testben nem lehet kordonon kívülre zárni, a tulajdonát képezõ közterületeirõl kitiltani, Gyurcsány Ferencnek tudomásul kell vennie azt is, hogy demokráciában demokratikus minimum nem létezik. Vagy van demokrácia, vagy nincs. Ahol demokratikus minimumot áhítanak, ott többé-kevésbé diktatúra van. A KDNP arra kéri Gyurcsány Ferencet, hogy a Kossuth térrõl vonja ki ideiglenesen ott állomásozó csapatait, bontassa el a kordonokat, mielõtt azok a törvényhozókat zárják karanténba. (Források: fidesz.hu, index.hu, kdnp.hu, mno, mti) A TÖRVÉNY BETÛI. 46. (1) A Rendõrség, illetve a rendõr a védett személy [1. (2) bek. g) pont] biztonsága érdekében a 13. és a 30. -ban meghatározottakon túlmenõen a) útvonalat, közterületet a forgalom elõl elzárhat, a forgalmat korlátozhatja, b) nyilvános és közforgalmú intézmények mûködését korlátozhatja, c) magánlakásba külön írásos utasítás birtokában ellenõrzés, a helyszín megfigyelése és biztosítása céljából beléphet, és ott tartózkodhat, d) területet lezárhat, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen vagy onnan távozzék, illetõleg az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti. (3) A Rendõrség a védett középületek és az abban tartózkodók biztonsága érdekében az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározottakon túl a be- és kilépésre az ott elhelyezett szerv vezetõjével egyetértésben szabályokat állapíthat meg. 3

4 Biztosítási rendszerváltás Érzékelhetõen felgyorsultak az események az egészségbiztosítási rendszer átalakítása körül. Sajtóinformációk, valamint kormánytagok nyilatkozatai szerint a kormány két hónapon belül dönt a tíz millió magyar ember életét jelentõs mértékben befolyásoló kérdésrõl, persze ezúttal is úgy, ahogy szokott, szakmai, társadalmi egyeztetések, a döntés következményeit számba vevõ hatástanulmányok nélkül. Nagy Kálmán a KDNP országgyûlési képviselõje a két modell közötti különbséget igen egyszerû és egyértelmû módon világította meg. Mint mondta, a szolidaritás elvû társadalombiztosítási modell alapja az állami felelõsségvállalás, a több-biztosítós modell viszont az egyéni öngondoskodásra épül. Egy olyan országban, mint Magyarország, ahol a lakosság harmada szegénységben, másik harmada pedig egyik napról a másikra él, ott az egészségügyi ellátás hozzáférhetõsége terén öngondoskodásról beszélni több mint cinizmus. Amikor a több-biztosítós rendszer nagyszerû voltának igazolására a szaktárca vezetõje olyan országokkal példálózik, ahol az ellátórendszer magas színvonalon mûködik, néhány részlet feltárásáról rendre megfeledkezik. Soha egy árva szót sem fecsérel arra, hogy mennyi pénzbõl szolgáltatnak olyan kiválóan a biztosítók, mintahogyan arra sem, hogy az adott országokban mennyi az egy fõre esõ jövedelem, a megélhetés költségei milyen arányban emésztik fel az emberek jövedelmét, s a magánbiztosítók piacra lépése milyen gazdasági, társadalmi környezetben ment végbe. Drágábban kevesebbet 4 Minden gondot, bajt megold a piaci verseny, a szolgáltatások színvonalának emelkedése mintegy varázsütésre végbe megy majd- állítják a több-biztosítós modell elkötelezett kormánypárti hívei, s elõszeretettel hivatkoznak arra, hogy lámlám a versenyhelyzet más területeken is milyen nagyszerû eredményekkel járt. Nem vitatva, hogy a verseny jó néhány ágazatban kedvezõ helyzetet teremtett, a honi viszonyok ismeretében némi tamáskodással kell fogadnunk ezt az érvelést. Ugyanis köztudomású, a bankszektor szinte a világon egyedülálló haszonra tesz szert hazánkban, a külföldi kézbe adott energiaszektor szereplõinek államilag garantált az extraprofit, a sokat emlegetett telekommunikációs cégek európai viszonylatban is kiugróan magas áron szolgáltatnak. Vagyis a piaci verseny árletörõ, minõségi javulást eredményezõ hatása nálunk gyakran nem érvényesül, a piac szereplõi valójában nem versengenek egymással, hanem szépen felosztják maguk között a piacot. Napnál világosabb, hogy a profitorientált biztosítótársaságok rászabadítása az egészségügyre önmagában nem hoz, nem hozhat érdemi javulást jelentette ki Nagy Kálmán, majd magyarázólag hozzátette: Elõször is a magánbiztosítóknak lényegesen magasabb a mûködési költsége, önfenntartásuk is mintegy százalékkal több pénzt emészt fel a befizetésekbõl, mint az egységes kockázatközösségre épülõ, egyfizetõs rendszer. Ha nem nõnek a bevételek, akkor hogyan lesz a kevesebbõl több?! Mibõl jut majd több pénz fejlesztésekre, új mûszerekre, tisztességes orvosi, ápolói fizetésekre? tette fel a kérdést és hozzáfûzte: Az is nyilvánvaló, hogy az üzleti biztosítók elemi érdekeiket szem elõtt tartva nem a súlyos, krónikus betegségekkel küszködõ, vékonypénzû embereket, hanem a rendesen fizetõ, kiegészítõ biztosításokat vásárló, életerõs egészséges ügyfeleket szeretik. Hiába tiltják törvények az ügyfelek közötti szelektálást, a biztosítók a legkülönbözõbb trükkökkel mégis megtalálják a megoldást arra, hogyan kell a magas kiadásokkal járó, drága ügyfeleket távol tartani maguktól. Például úgy, hogy irodáikat lift nélküli épületek ötödik emeletére telepítik. Állami betegek Nagy Kálmán hangsúlyozta: A költségigényes ellátások terhe az átalakításról szóló tanulmány szövege szerint a befolyó pénzek csupán százalékával rendelkezõ államé marad. Nem kell jósnak lennie annak, aki ismeri az ország lakosságának egészségi állapotát, hogy elõre tudja, a fennmaradó rész nem fedezi az idõsek, súlyos betegségekben szenvedõk gyógyítását. A több-biztosítós rendszer az egészségügyi ellátáshoz történõ hozzáférést illetõen is kettészakítja a társadalmat. A rendszerváltozás nyerteseit, a gazdagokat elõnyökhöz juttatja az elszegényedõk tömegeinek diszkriminálása, megalázása, életesélyeinek gyengítése árán. Érthetõ, hogy sokak számára nagyon csábító az egyik utolsó nagyobb állami vagyon, a majd ezermilliárd forintnyi bevétel megkaparintása, de valljuk meg, ez az egész terv, ördögi. Mint ahogy az egész reformnak csúfolt káoszt elõidézõ egészségügyi átalakítási folyamat is az. Orvosként, országgyûlési képviselõként, azt tapasztalom, hogy mind az egészségügyben dolgozók, mind a betegek rossz álomként élik meg a történéseket. Csakhogy a rossz álomból enyhet, fellélegzést hoz az ébredés, de itt az eszmélés épp ellenkezõ hatással jár, hisz ez bármily hihetetlennek tûnik, ami velünk történik nem álom, hanem maga a valóság. A társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott beteg ember maradék biztonságérzetének elvesztésének vagyunk szemtanúi mondta végezetül Nagy Kálmán. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke egy lapinterjúban az állampolgárok öngondoskodásáról kijelentette: Ha az állam öngondoskodást vár el az emberektõl, akkor meg kell teremteni az öngondoskodás forrásait, az ehhez szükséges pénzt az egyénnél kell hagyni, valamint ehhez kell igazítani az adókat és a járulékokat.

5 Vitairat Magyarország demográfiai helyzetérõl Az elsõszámú nemzeti sorskérdés Miközben álhírek terelik el figyelmünket a súlyos napi eseményekrõl, a folyamatosan idõszerû már szóba sem jön. Kóka kandúrkodása izgalmasabb Gyurcsány kártevésénél. Az pedig, hogy évente egy város tûnik el a magyar térképrõl, kit érdekel. Pedig a tét nagy: a nemzet jövõje, a családok léte és az egyének boldogsága. A lehetséges megoldást akkor találjuk meg, ha ismerjük a tényeket és megfejtettük az okokat a magyar demográfia fekete éve. A népesség növekedése akkor fordult fogyásba. Ez volt az elsõ év, amikor többen haltak meg, mint ahányan születtek. Azóta radikálisan csökkent a születések száma ben csak 97 ezer gyermek jött a világra, míg 25 évvel azelõtt közel 150 ezer. Ha ez így folytatódik negyven év múlva az optimisták szerint is csak 8 és fél millióan leszünk. Sokaknak ez csak munkaerõkérdés, ahogy az idõsek részarányának növekedése csupán nyugdíjbiztosítási probléma. A hidegszívû racionalisták mindkét kérdést egyszerûen oldanák meg, betelepítéssel és nyugdíjcsökkentéssel. Engedtessék meg nekünk, hogy mi másban gondolkodjunk. Az elkeserítõ adatokon némileg javít, hogy az éves népességfogyás felét pótolja a kárpát-medencei magyarok anyaországi áttelepülése. Örömünk azonban nem teljes, hiszen a probléma gyökerét nem orvosolja, a szülõföld elhagyása pedig súlyos ár. Kevesebb házasság, kevesebb gyermek A házasodási kedv csökkenését mutatja, hogy 2005-ben mindössze 44 ezer házasságot kötöttek. 25 éve közel a dupláját. A válások száma viszont magas, minden két házasságkötésre esik egy. Nyilvánvaló, hogy a házasodási szándék gyengülése is befolyásolja a gyermekvállalási kedvet. A felmérések ugyanis azt mutatják, hogy az élettársi kapcsolatban kevesebb gyermek születik, mint a házasságban. Ennek oka nyilvánvaló. A házasságok minõsége és stabilitása még a hivatkozott adatok ismeretében is felülmúlja az élettársi kapcsolatokét. Márpedig a kapcsolat véglegességének szándéka a tervezhetõ jövõt biztosítja, ami a gyermekvállalás feltétele. Néhány éve készült egy felmérés, mely szerint a magyar nõk átlagosan 2,1 gyermeket szeretnének. Ez biztosítaná a népesség reprodukcióját. Nyilván több oka van, hogy a szándékból nem lesz valóság. Meg nem született gyermekek Nem kedvez a gyermekvállalásnak, hogy az utóbbi években mind szélesebb körben tapasztalható a szülés elhalasztásának szándéka. Egyre több nõ vállalja elsõ gyermekét 30, sõt 40 év felett. Sokaknál a halasztás elmaradást jelent, mások a további gyermek vállalásáról mondanak le. A karrierépítés szempontjának erõsödése és a szingli életforma terjedése is táplálja ezt a folyamatot. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a nõk társadalmi szerepének változása, különös tekintettel munkavállalásukra és munkaerõpiaci helyzetükre, a születésszám visszaesésének egyik oka. Ezzel összefügg a házasság és a család intézményének válsága. A demográfiai helyzet tényleges okát valójában itt kell keresnünk. Tudom, a kifejezés pontatlan. Nem a két intézmény van válságban, hanem korunk társadalma szenved értékválságban, ezért sok házasság zátonyra fut, és sok család mûködésképtelenné válik vagy létre sem jön. Ha szélesebb összefüggésben próbáljuk szemlélni a jelenséget, talán eljutunk a nyugati kultúra válságtüneteihez. Ez pedig korunkban, melyet sokan a kultúrák harcával jellemeznek, nem bíztató megállapítás. De maradjunk a közvetlen okoknál, melyek közül még egyet említenék, a családi élet kiszámíthatóságának, a gyermeknevelés biztonságának hiányát. A jól mûködõ családtámogatási rendszer felforgatása bizonytalanságot szült, a családokat fokozottan sújtó megszorítások pedig szorongást keltettek. Így nehéz gyermeket vállalni. Mi a teendõ? A világban érvényesülõ nagy folyamatokat talán nem tudjuk visszafordítani, de befolyásolni igen. Leginkább azzal, hogy saját világunkban teszünk rendet. Hiszek abban, hogy néhány éven belül mérsékelni, majd megállítani tudjuk a népességfogyást. A magyar társadalom gyermekszeretõ, de még inkább azzá kell válnia. Tudom, ez kultúra kérdése, direkt eszközökkel nehéz befolyásolni, és fõleg nem egyik napról a másikra. A feltételeit megteremteni azonban lehetséges. Családbarát környezetet kell kialakítanunk. Ez konkrét kormányzati, önkormányzati intézkedésekkel kezdõdik, és jobb esetben a munkahelyi és a civil világ lépéseivel folytatódik. Végsõ soron a közgondolkodást kell alakítani, megjelenítve a családi élet értékeit, szépségeit. Ebben nagy szerepe van a médiának, iskolának, egyházi közösségnek és civil szervezeteknek. Nem azoknak kell teret adni, akiknek nincs pozitív mondanivalójuk a házasságról és családról, sõt tudatosan vagy ösztönösen gyengítik azok társadalmi szerepét és tekintélyét. Szólaljanak meg azok, akik tudják, hogy a gyermekeknek érzelmi stabilitásra van szüksége, apára és anyára, a társadalomnak egészséges családokra, a nemzetnek biztos jövõre. Végül biztonságossá és kiszámíthatóvá kell tenni a gyermeknevelést. Ez jó családpolitikát, stabil családtámogatási rendszert jelent. Ezért kívánjuk bevezetni a választható családi adózást, amely figyelembe veszi az eltartott családtagokat is. Az adózásnak ez a módja valós élethelyzetekhez igazodik és erõsíti a közösségekre épülõ, egészséges társadalmat. Elsõ számú nemzeti sorskérdésnek tartjuk a népesedési helyzet alakulását. Ezért kezdeményezünk parlamenti vitanapot a témáról, melyet egy konferenciával készítünk elõ. Abban bízunk, minden politikai erõ - félretéve a pártérdekeket - együtt fog dolgozni azon, hogy ne legyünk remény és jövõ nélküli nemzet. Harrach Péter 5

6 Kiútkeresõ konferencia A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség és a Barankovics Alapítvány A demográfiai válság kezelése címmel konferenciát rendezett, ahol Harrach Péter megnyitóját követõen a gyermekvállalás magyarországi viszonyairól Spéder Zsolt a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója tartott elõadást, majd a demográfiai kihívásokról, s az ezekre adható lehetséges válaszokról Kamarás Ferenc demográfus, a KSH fõtanácsadója beszélt. Az elõadásokat Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója arra hívta fel a figyelmet: míg a rendszerváltás elõtt évente átlagosan 125 ezer gyermek született, addig manapság ez a szám 95 ezerre csökkent. Ennek okát a szakember az elsõ gyermek vállalási idejének kitolódásával, a párkapcsolatok megváltozásával, a gazdasági rendszer átalakulásával, a családpolitika gyakori változásával és az értékváltozásokkal magyarázta. Hozzátette: e negatív tendencia nem magyar jelenség. A velünk együtt az EU-hoz csatlakozott országok túlnyomó többségében még rosszabb a helyzet, de több fejlett nyugat-európai országban is. Példaként a katolikus Olaszországot említette, ahol a magyarnál is alacsonyabb az egy anyára jutó gyermekszám. Kamarás Ferenc demográfus, a KSH fõtanácsadója kiemelte: a népesség csökkenése mellett a népesség szerkezetének változására, a társadalom elöregedésére is figyelni kellene. Mint mondta, ez demográfiai szempontból talán még lényegesebb, mert ezt csak hosszú távon lehet korrigálni. Az elõadásokat kötetlen kerekasztal beszélgetés követte, amelyen többek között részt vett: Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök, Hoffmann Rózsa, egyetemi docens, országgyûlési képviselõ, Gál Róbert, közgazdász, Kormosné Debreczeni Zsuzsa, szociális ügyvivõ és Szikora József újságíró. A konferencián elhangzottakat zárszavában Soltész Miklós a KDNP országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának alelnöke összegezte. 6 Parlamenti vitanap Érték a gyermek, érték a család Politikai vitanapot kezdeményezett a Kereszténydemokrata Néppárt a T. Házban a haza demográfiai helyzetérõl. Fölöttébb furcsa és elgondolkoztató helyzetbe csöppent nézõ és résztvevõ, mindjárt a vitanap elején. Elsõként bevett régi jó szokása szerint a miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc válaszolt majd egy órán át anélkül, hogy elõbb meghallgatta volna a kezdeményezõ fél, a KDNP érveit, felvetéseit. Követték õt a kormánytagok, az MSZP szónoka, és hogy rend és fegyelem legyen a T. Házban, az SZDSZ vezérszónoka is elõbb szólhatott, mint a napirend elõterjesztõje. Beszédeikre azonban a miniszterelnök már nem volt kíváncsi. A kereszténydemokraták vezérszónokának szóhoz jutását még a képviselõknek is meg kellett szavaznia, lévén az Országgyûlés szocialista elnökével egyeztetett idõbeosztás szerint véletlenül éppen ezen napon a Ház elnöki feladatát is ellátni kényszerült, márpedig a kettõ együtt, a T. Ház hozzájárulása nélkül, nem lehetséges. Végül ez az akadály is elhárult Harrach Péter elõl. A politikus elöljáróban leszögezte: a népesedési helyzet alakulása elsõ számú nemzeti sorskérdés, majd néhány adattal világította meg a jelenlegi helyzetet. Évente közel 40 ezerrel többen halnak meg, mint születnek. Optimista elõrejelzések szerint 2050-ben várhatóan 8,5 millióan, a pesszimista jóslatok valóra válása esetén pedig 6-6,5 millióan leszünk mi, magyarok. A társadalom elöregedése miatt felborul az aktív-inaktív lakosság aránya, veszélybe kerül az egészségügyi ellátás és a nyugdíjrendszer. A kereszténydemokrata politikus az elõtte szólok azon felvetésére reagálva, hogy a nõk gyermekvállalási kedvének megcsappanásában szabad döntésük jelenik meg kifejtette: Mivel Magyarországon egy keresõ nem tud eltartani egy családot, s ez kizárja az anyaság szabad vállalását, a gyermekválllalást illetõen döntési szabadságról aligha beszélhetünk. Harrach Péter a házasság intézménye ellen érvelõknek válaszolva új nézõpontot kínált amikor azt mondta: a házasságnak, a családnak, a gyermekvállalásnak nemcsak az egyén jogait hangsúlyozó mondandója van, hanem az egymáshoz tartozás vállalásáról, az egymás iránti felelõsségrõl is szól. Az alelnök kitért arra is, hogy ma Magyarországon aki gyermeket vállal, az a szegénységet vállalja. Ezt üzeni az az igazságtalan adórendszer is, amely az egyénnek és nem a családoknak kedvez. Jobbító szándékkal ajánlotta a kormánypártok figyelmébe a kereszténydemokraták álláspontját, utalva a házasság és család értékeinek megjelenítésére a társadalmi tudatban. Molnár Béla, a KDNP országgyûlési képviselõje arra hívta fel a figyekmet, hogy a gyermek, a gyermekvállalás nem magánügy! A gyermek léte, fejlõdése, a társadalomba való beilleszkedése társadalmi ügy, a társadalom, a nemzet, az ország megmaradásának kulcskérdése. A fiatalok munkába állása, a társadalom hasznos, értéket elõállító taggá válása a társadalom alapvetõ érdeke. Amelyik társadalom nem törõdik megfelelõen a gyermekkel, a jövõ nemzedékével, az el fog süllyedni a történelemben. Önöket és engem is gyermekeink, unkokáink értékteremtése fog idõs korunkban eltartani mondta, majd hozzátette: Ezért nem magánügy, hány gyermeket vállalnak, vállalhatnak a családok, mert ez dönti el, mennyi és milyen minõségû munkaerõ fog minket, az országot eltartani holnap, tíz év múlva, ötven év múlva. A nemzetstratégia és gazdaságstratégia hiánya egy ördögi kört eredményez, a növekvõ munkanélküliség elbizonytalanítja a gyermeket vállalni kívánó családokat, ez a gyermekszám csökkenését eredményezi. Ezt a lefelé húzó örvényt kívánja a Kereszténydemokrata Néppárt felszámolni. A családokat olyan helyzetbe hozni, hogy a kívánt gyermekek megszülethessenek, egy jókedvû, öntudatos ország polgárai lehessenek. Hiszen a gazdasági nehézségekbõl csak a jól képzett munkaszeretõ fiatalok révén tud kilábalni az ország. Mi olyan összehangolt gazdaság- és nemzetstratégia megfogalmazását szorgalmazzuk, mely a családoknak biztonságot, lehetõséget ad a gyermekvállalásra. Forrása:

7 Nemzetellenes betelepítési program Semjén Zsolt: Petrétei vagy morálisan, vagy szakmailag alkalmatlan Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a nyilvánosság kizárásával olyan bevándorlási stratégiát készített, amely Ázsiából telepítene be milliós tömegeket a magyar demográfiai problémák megoldására jelentette be Semjén Zsolt a KDNP által kezdeményezett parlamenti vitanapon. Sajtótájékoztatóján a KDNP elnöke az újságíróknak csak a nem nyilvános jelzéssel ellátott anyag fedõlapját mutatta meg, amelyen az szerepelt: Elõterjesztés a kormány részére a Magyar Köztársaság migrációs stratégiájáról. Semjén Zsolt ismertetése szerint az anyag arra tesz javaslatot, hogy Ázsia válságövezeteibõl milliós tömegeket telepítsenek be Magyarországra, a magyar demográfiai problémák megoldására. A politikus szerint a stratégiában áttelepítési akciókról írnak, ehhez megnevezik az uniós forrásokat is, és a magyar lakosság 10 százalékát ilyen ázsiai betelepülõként képzelik el. Elképesztõ cinizmussal és arcátlansággal, vagy ha egész pontosan akarunk fogalmazni, akkor inkább azt kell mondanunk a tõlük immáron megszokott hazug módon reagáltak a kormánypárti politikusok akkor, amikor Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a sajtó és az ország nyilvánossága elõtt A kormány migrációs stratégiája címet viselõ tanulmányról, és az abban található kormányzati tervekrõl beszámolt. Elsõ nyilatkozataikban mind az MSZP-és, mind az SZDSZ -es politikusok jól bevált stratégiai eszközeikkel éltek, vagyis a tanulmány létezését tagadva megpróbálták hiteltelenné, nevetségessé tenni a KDNP elnökét. Egyesek attól sem riadtak vissza, hogy ezen igyekezetükben a kereszténydemokraták elnökének nevét sajátos nyelvi leleménnyel felhasználva egyúttal vallásos elkötelezettségébõl is gúnyt ûzzenek, mondván, hogy amit Semjén Zsolt állít, az tömjén hazugság. Két nappal a bejentés után Semjén Zsolt a sajtó elé tárta a dokumentum szövegét, és elmondta: Nem a magyar családok érdekeit, hanem a multinacionális vállalatok munkaerõpiaci igényeit szolgálja ki ez a betelepítési SZÓ SZERINTI IDÉZETEK AZ ELÕTERJESZTÉSBÕL: 3. OLDAL: A természetes reprodukcióra tett»józan«feltételezések mellett csakis egy emelt szintû bevándorlás jelentheti a népességfejlõdés konszolidálását. Ez viszont feltételezi, illetve maga után vonja új demográfiai-társadalmi helyzet kialakulását: sok százezer, akár milliós nagyságrendû külföldi eredetû népesség integrálásának szükségességét. A jelen folyamatok alapján ezt a népességrészt a legnagyobb valószínûség szerint az ázsiai országokból érkezõ migránsok adják majd. 4. OLDAL: A külföldiek létszáma megtízszerezõdhet, arányuk pedig akár 10% fölé emelkedhet. 26. OLDAL:. az ázsiai migránsok különösen fontos szerepet kaphatnak a jövõben. Erre a ma is megfigyelhetõ folyamatra/jelenségre a benne rejlõ lehetõségek kiaknázásának céljából indokolt ráerõsíteni azzal, hogy egyes munkaerõ-piaci szektorokban, és egyes személyi kör részére (pl. önfoglalkoztatók, kulcsszemélyzet) külön programokkal segítjük az ázsiai migránsok bevándorlását Magyarországra. 28. OLDAL: Meg kell teremteni az áttelepítési programok beindításához és mûködtetéséhez szükséges, a menekültügyi szabályozás tárgykörébe tartozó jogszabályi feltételeket. 32. OLDAL: Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a kellõ integrációs intézményrendszer kialakítását követõen Magyarország be tudja indítani saját, meghatározott válságövezeteket célzó áttelepítési programját. E célra már évtõl az Európai Menekültügyi Alap keretében uniós támogatás is felhasználható. program. A hazudós miniszterelnöknek hazudós minisztere van fogalmazott. Arra szólította fel Petrétei József, igazságügyi minisztert, hogy távozzon posztjáról. A KDNP elnöke hozzátette: ha Petrétei József tudott a dokumentumról, akkor morálisan, ha nem, akkor szakmailag alkalmatlan posztjára. Az elnök a kormányt pedig arra kérte, hogy ne fogadjon el ilyen tervezetet és helyette válassza a Fidesz és a KDNP által kidolgozott családtámogatási politikát. A Parlamentben tartott demográfiai vitanap egyértelmûen megmutatta, hogy a kormány nem óhajtja a családtámogatás útját választani. A több százezres, milliós betelepítés azonban nem a magyar családok érdekeit képviseli, hanem a multinacionális vállalatok munkaerõ piaci igényeit szolgálja ki mondta sajtótájékoztatóján Semjén Zsolt. A KDNP elnök-frakcióvezetõje elismerte, ha a magyar demográfiai trendek nem változnak, akkor valóban szükség lesz betelepítésre, azonban annak kismértékûnek és európainak kell lennie. Hozzátette azt is, hogy milliós ázsiai tömegeket nem lehet integrálni egy tízmilliós társadalomba. 7

8 Megnevezett felelõsök Folytatás az 1. oldalról A beszéd új elemeként Orbán Viktor meghatározta, kit ért új többség alatt. Mint mondta: a KDNP számára lényeges elem volt, amikor a Fidesz elnöke az erkölcsrõl, az alázatról, az elesettek védelmérõl, a munka becsületérõl beszélt, hiszen a kereszténydemokrata politika, a kereszténydemokrácia eszmekörének középpontjában a szolidaritás, az egymásért viselt felelõsség, a közös boldogulás reménye áll. Hozzátette: a szövetségi politika keretein belül ezt a programot minden eszközzel támogatjuk. RÉSZLETEK AZ ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDBÕL. Olyan események történtek 2006-ban Magyarországon, amelyek korábban emberemlékezet óta sohasem kezdte évértékelését a Fidesz elnöke. (...) Év elején még vita volt arról, hogy milyen helyzetben van az ország, nagy-e a jólét, vagy romlik a helyzet. Év közepén aztán beismerte a kormány, hogy kútban vagyunk, nem a gazdaság dübörög, hanem a munkanélküliség és az adósság - fejtette ki Orbán. Kiderült a válság oka is: óriásivá duzzadt a költségvetés hiánya, tengernyi pénz hiányzik az államkaszszából, azt ugyanis a szocialista vezetõk, akiknél a kasszakulcs volt, eltüntették. Kiderült az is, hogy évek óta hazudtak az embereknek. A kormányzat azt is elismerte, hogy a vétlenekkel, a tisztességesen dolgozókkal akarja megfizettetni ennek az árát. Ideje volna változtatni, elõször fizessenek a hazugok, akik becsapták az embereket, meghamisították a gazdasági adatokat és orránál fogva vezették a köztársasági elnököt, közpénzbõl fizették a hatalomban maradásuk árát jelentette ki Orbán Viktor. Nyíltan színpadra lépett a rendszerváltáson megizmosodott új arisztokrata klikk is, amely újabb és újabb kiváltságokat szerez meg magának, tagjai 100 milliárdokat tüntethetnek el felelõsségre vonás nélkül, saját céljaikra használhatják a rendõrséget és a titkosszolgálatokat. 8 Mit határoz a nép? Ünnepelünk március 15-én Mivel a szocialisták nem hajlandóak feloszlatni a parlamentet, ezért egy népszavazással kell elõidéznünk azt a helyzetet, amikor a népnek joga és lehetõsége lesz dönteni arról, hogy merre menjen Magyarország jelentette ki a Magyar Televízió Este címû mûsorába meghívott Orbán Viktor. Baló György elsõként felvetett kérdésére, mely szerint hova vezet az az ösvény, amelyrõl az országértékelésében beszélt, Orbán Vikor úgy válaszolt: szándéka és reményei szerint egy erõs Magyarországhoz. Magyarország ma egy gyenge ország és ezért vannak bajban a polgárai. A miniszterelnökkel nincs mirõl beszélni Arra a kérdésre, hogy bírni fogja-e az ellenzék és Orbán Viktor, hogy a következõ választásokig, azaz még három évig nem állnak szóba a miniszterelnökkel, Orbán Viktor válasza az volt: a miniszterelnökkel nincs mirõl beszélniük, Gyurcsány Ferencet a magyar politikai életben nem tartják kívánatos személynek. Az õ személyes felelõsségének tartjuk, hogy ide jutott az ország. Szerintünk az ország polgárait ma kínzó gazdasági bajokért elsõ helyen a miniszterelnököt terheli a felelõsség, ráadásul ezt be is ismerte. Mi a jövõvel szeretnénk foglalkozni és Magyarország mai miniszterelnöke nem tartozik a jövõhöz mondta a Fidesz elnöke. Emlékeztetett: országértékelõ beszédében Bibó Istvánt idézte, amikor a kormány elkergetésérõl beszélt. Bibó István ugyanis azt vallotta, hogy demokráciáról akkor beszélünk, ha az embereknek, a népnek lehetõsége van megválasztani azokat, akik kormányoznak, ellenõrizni tudja õket és ha szükséges, el is tudja õket kergetni. Ez a demokrácia. Mi azt szeretnénk, ha a szocialisták belátnák, hogy ez nem fog menni, és a miniszterelnököt, mint egyfajta tehertételt, végre félreállítanák az útból, és lehetne értelmesen beszélni Magyarország jövõjérõl mutatott rá Orbán Viktor. Új választásokról is lehet szó Arra a kérdésre, hogy a Fidesz tárgyalna-e egy másik szocialista miniszterelnökkel, Orbán Viktor azt mondta, hogy két lehetõség van: vagy lehet a szocialistákkal értelmesen beszélni, vagy másik megoldás felé kell nézni. Ezidáig a szocialisták nem mutattak hajlandóságot az értelmes párbeszédre. Sõt akkor, amikor a szocialistáknak lett volna módja arra, hogy világossá tegyék, a párt nem kíván ekkora tehertétellel nekivágni az ország nehéz válságát orvosló háromnégy esztendõnek, akkor õk inkább úgy döntöttek, hogy a saját nyakukba veszik a miniszterelnök összes vétkét, hibáját és mulasztását. Innentõl kezdve pedig más választásunk nem maradt, mint megvárni, hogy a nép végül is mit határoz. Óhajtja-e ezt a három és fél évet ennek a kormánynak az egyre szaporodó hibái mellett, egy lejtõn lefele araszolva elölteni, vagy megtalálja-e a módját, hogy megszabaduljon ettõl a kormánytól? mondta az elnök. Orbán Viktor erre egyetlen dolgot tud a magyar választópolgároknak felajánlani a Fidesz nevében: azt, hogy azokban a pontokban, amelyekben a legvilágosabban mutatkoznak meg a kormány hazugságai, csalásai és a nép félrevezetése, népszavazást kezdeményeznek. Ha minden igaz, ezt a népszavazást a szocialista párt és a miniszterelnök is vállalja. A Fidesz elnöke szerint ezzel a népszavazással lehet Magyarországon helyreállítani a demokráciát, mert ha a népszavazáson ezekben a kérdésekben a kormány vereséget szenved, akkor nem tehet mást, minthogy új választásokat ír ki, vagy esetleg új kormányt állít fel. Nem tudjuk orvosolni a gazdasági bajokat sem, amíg a magyar demokrácia alapjait nem állítjuk helyre mondta Orbán Viktor. Lesz Fidesz rendezvény március 15-én Március 15-e kapcsán a pártelnök elmondta, hogy a polgári oldalnak is lesz egy nagy rendezvénye, de arról, hogy milyen helyszínen, csak az engedély megadása után szeretne beszélni. (Forrás: orbanviktor.hu fidesz.hu)

9 Miért kell keresztény világnézeti párt? A múltnak foglyai arra hivatkoznak, hogy ma éppúgy nincs, vagy legalább nincs több szükség keresztény világnézeti pártra, mint tegnap. Eltekintve most annak megérvelésétõl, hogy tegnap is szükség lett volna rá, s e szükséglet kielégítése csak a sajátos viszonyok következtében történt életképtelennek bizonyult formában, bizonyos, hogy a történeti tegnapban nagybanegészben az ország jelentõsebb csoportjainak nagyrésze egységesnek látszott a politika világnézeti alapjairól táplált felfogásban, a politikai tevékenység körérõl és céljairól alkotott nézeteiben. Az ilyen társadalmakban az egyén, a család, a nép, a nemzet és az állam céljai és rendeltetése, jogköre és kötelességei tekintetében azok között a pártok között, amelyek egyáltalában létre jöhetnek, rendszerint csak lappanganak a különbségek: s a pártokra való tagozódás tulajdonképpen az eszközcélokra, a módszerekre és tempóra korlátozódik. Az ilyen társadalmakban a világnézet nem is bírhat különleges pártalkotó jelentõséggel, hiszen a leglényegesebb közéleti kérdésekben az éppen mûködõ pártok nagyrésze között világnézeti ellentét nincsen. Az olyan társadalmakban azonban, amelyeknek pártjai közt épp világnézeti kérdésekben is lényeges eltérés van, szükségképpen a világnézet válik döntõ pártformáló tényezõvé, ami egyáltalán nem zárja ki, sõt a világnézeti frontok világos tisztázottsága következtében gyakorlatilag még meg is könnyítheti a különbözõ pártok között bizonyos gyakorlati célok terén az együttmûködést, mert a világnézeti különbség tisztázása folytán a gyakorlati együttmûködés egyik párt jellemét sem mossa el. (...) A keresztény világnézeti pártoknak Európa szerte a haladás biztos és egyenletes útja szempontjából tûnik ki a fontosságuk. Szerepük nem egyoldalúan a féké vagy a motoré, hanem fõként az, hogy a teljesebb embereszmény megvalósítása felé mutassanak s a közéleti tevékenységnek az erkölcsi mértékelést, amely nélkül sem tartós siker, sem valódi haladás nincs, megadják. E szerepük körében nem utolsó feladatuk megakadályozni azt, hogy a haladásellenes erõk a lelki ellenállás lövészárkaiba bevonuljanak, s hogy a maradiság a kereszténység szekerére rakja fel a maga csempészáruját. Világnézet nélkül egyáltalán nem is lehet olyan magas közéleti célokat kitûzni, amelyek az emberekbõl az áldozatvállalás pátoszát ki tudják váltani. Pedig nagy közéleti célok megközelítése általános áldozatvállaló készség nélkül egyszerûen lehetetlen. Még kevésbé nyílik lehetõség tartós politikai egységek fenntartására a széles távlatokat nyitó, az egész emberi személyiséget kielégítõ világnézeti alap nélkül. Akinek nincs világnézete, az a közéletben sem lát túl az orránál. Jóllehet az emberek mindig húzódoztak az áldozatok vállalásától, mégsem éltek soha olyan fölöttük álló eszmények nélkül, amelyek áldozatvállalásuknak értelmet adtak. Akinek világnézete van az mindig ily messzi célok és magas eszmények felé halad, s ha a megtett út nem is elégíti ki, a világnézeti irány helyességébe vetett hit azt a meggyõzõdést kelti benne, hogy a jó úton és hazafelé tart. Részletek Barankovics István írásából Világnézet nélkül egyáltalán nem is lehet olyan magas közéleti célokat kitûzni, amelyek az emberekbõl az áldozatvállalás pátoszát ki tudják váltani. A világnézet az ember számára nemcsak iránytû, hanem kikötõ is. S amikor a közéletben géniuszok csatáznak, csak a világnézeti pártok tartanak kezükben iránytût és mutatnak híveiknek kikötõt. A világnézet nélküli csupán rövid lejáratú akcióprogramot valló pártok éppen azért olvadnak el lassabban, vagy gyorsabban Európa szerte mindenütt, mert tömegcikkeiket nem hatja át a nyugalomnak az az érzése, hogy hajójuk útját helyes iránytû mutatja, s hogy a háborgó hullámok és a fenyegetõ zátonyok veszélyein túl biztos kikötõ felé tartanak. Sem áldozatra érdemes célokért, sem vigaszként és jutalomként nem lebeg elõttük az eszményekben és a célokban elkötelezett jövendõnek látomása. Amelyik párt a világnézeti alapokról lemond, tulajdonképpen a jövõjérõl mond le. Az ilyen párt egyenesen elveszi híveitõl annak a lehetõégét, hogy ne csupán kurtatekintetû jelenüket, hanem jövõjüket is hozzákapcsolják. A gyakorlatias szemléletû tömeg szemében az akció-programot csak a határidõs siker igazolhatja, mert az akcióprogram a napi érdekességekbõl meríti erejét. A világnézeti program helyességérõl alkotott meggyõzõdés pedig az ember hitében, szellemi ítéleteiben és erkölcsi érzületében gyökerezik, és a lélek mélyebb tárnáiból meríti erejét. Egy nem világnézeti párttal szemben szükségképpen mindig a világnézeti bármilyen világnézeti pártnak vagy mozgalomnak kell hosszútávon gyõznie, mert világnézeti pártnak csak világnézeti párt lehet méltó versenytársa és partnere. Aki tehát kereszténységet és haladást együtt akar, annak elõbb-utóbb egy szociális és demokratikus töltésû, keresztény mozgalomban kell a helyét megtalálnia.(..) A kereszténység sem mint hit, sem mint világnézet, sem mint új együttélési rendet megtervezõ társadalomtudomány és kivitelezõ program nem csupán azt mondja meg, hogy mit nem akar, hanem lényegesen arra felel, hogy mit akar. A kereszténység az európai és világkultúra kiirthatatlan éltetõ lelke, amelynek egyik csodálatos tulajdonsága éppen az, hogy eszményei elõtt talán más oltárokon más fogalmazásban és más szertartások kíséretében azok is hódolnak, akik már a hitet nem is hiszik. A magyarság pedig népi, nemzeti és családi hagyományként építette be életébe a kereszténységet. ( ) Elvi és gyakorlati politikai okokból, egyaránt szükség van tehát egy keresztény világnézeti pártra, amely a legteljesebb szociális igazságosságnak, a legbiztosabb emberi szabadságnak és a legkiegyenlítettebb emberi egyenlõségnek megfelelõ új együttélési rend felé törekszik, s amelyben az ember természetfeletti igényei is biztos érvényesülési lehetõséget találnak. Ez a cél ma világszerte milliókat lelkesít, kik az idõ élén járnak, s akiket az öszszetartozandóság bensõséges érzelem egyetlen, nemzeteket átfogó egységbe fûz össze a közös hit szálaival és a mindnyájan egyért és egy mindenkiért akaratának jegyében. (A cikk augusztus 21-én a Demokrata Néppárt címû lapjában jelent meg.) 9

10 Szégyenfoltjaink A Keresztényszociális Mûhely és a KALOT Katolikus Népfõiskolai Mozgalom Közhasznú Egyesület szilasmenti csoportja elõadássorozatot indított Társadalmunk szégyenfoltjai címmel. Az elsõ elõadás témája a hajléktalanság, a további elõadások témái: közéletünk erkölcsi válsága, társadalmi igazságtalanságok, vita az éthoszról (erkölcsi magatartásról, jellemvonásról). Fogadóóra A Kereszténydemokrata Néppárt debreceni szervezetének önkormányzati képviselõi és külsõ bizottsági tagjai a hatékony munkavégzés érdekében minden pénteken, óra között a KDNP helyi székházában (Arany János u em.) fogadóórát tartanak. Tavaszváró Szegedi szennyes Haág Zalán, a KDNP szegedi frakcióvezetõ-helyettese és Kohári Nándor fideszes önkormányzati képviselõ kérdéseket intézett Mózes Ervinhez, a város jegyzõjéhez és Botka László MSZP-s polgármesterhez. A városatyák többek között azt tudakolták: a szeptemberi, szegedi kormányellenes tüntetéseken szimpatizánsi vagy megfigyelõi minõségében vett-e részt a jegyzõ, és tudott-e arról, hogy a tüntetõkrõl az adatvédelmi biztos állásfoglalása ellenére videofelvételek készülnek, s mi lett a felvételek sorsa. Arra is választ várnak, igazak-e azok a városházi hírek, melyek szerint a leépítések során azokat bocsátottak el a hivatalból, akikrõl gyanították, hogy nem a politikai baloldallal szimpatizálnak. Az ellenzéki képviselõk a kérdések megfogalmazásán túl bírálták a városvezetést amiatt, hogy hónapokkal a szegedi csatorna-beruházás véghatáridejének lejárta után Szeged több pontján a mai napig nem fejezték be a csatornázást és sok helyütt nem állították helyre a járdákat, kocsi-beállókat. A károsultak képviseletére a helyi Fidesz és KDNP jogsegélyszolgálatot hozott létre. Hazugság Dr. Újhelyi István szeged-szõregi családapa aláírással nyílt levelet intézett a Fidesz, a KDNP, a Jobbik, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Fidelitas szervezõihez. Levelében egyebek közt azt írja: Négygyermekes családapaként a lakosság képviselõjeként is megengedhetetlennek tartja, hogy a legnagyobb ellenzéki szövetség szélsõjobboldali erõkkel karöltve családok nyugalmát megzavarva, a megbotránkoztató jelszavak és kirohanások elõl kitérni nem képes családanyákat és kisgyermekeket eszközként használva kíván a lapok címoldalára kerülni. Válasz a hazugságokra Tájkép és fantázia címmel került megrendezésre az újkígyósi Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház Konferenciatermében Tóth Mária (Regina M Toth) bemutatkozó tárlata. A négy részbõl álló kiállítás-sorozat elsõ eseményét Kendra István nyitotta meg. Tiltakozás A szegedi Kodály Zoltán téri Általános Iskola tervezett bezárása ellen tiltakoztak a képviselõk, a szülõk, a tanárok és a gyerekek. Az intézmény elõtt Kalmár Ferenc (KDNP) önkormányzati képviselõ emlékeztetett rá, hogy a választási kampányban a városvezetés cáfolta a bezárásról kerengõ híreket, azt állítva, hogy mindenképp megvédik az iskolát. 10 A KDNP Csongrád megyei szervezete felháborodva fogadta a nyilvános hazugságot, s ennek sajtóközleményében adott hangot: A KDNP helyi szervezete nem vett részt a tüntetésen, s errõl a média beszámolói alapján Dr. Újhelyi Istvánnak is tudnia kellett. Sajnálatos, hogy a levele tanúsága szerint családja és családja és gyermekei számára kellemetlen tüntetést tényét is képes fölhasználni arra, hogy a Fideszt és a KDNP-t összemossa olyan akciókkal, amelyeket nem a két párt szervezett. Ujhelyi úr, ha önt valóban õszinte fölháborodás és féltés vezérelte volna, aligha használt volna ilyen nemtelen eszközöket politikai ellenfelei tudatos lejáratására. Az említett idõpontban a szegedi kereszténydemokraták Szeged belvárosában tartózkodtak, mivel a párt éppen taggyûlést tartott, amelyen a családokat sújtó kormányzati és önkormányzati intézkedések káros hatásai mérséklésének lehetõségeit vitatta meg. De nemcsak ezért nem ment tüntetni az Újhelyi-család szõregi otthona elé, hanem azért sem, mert a kereszténydemokraták a személyhez fûzõdõ jogokat és a magánélet sérthetetlenségét mindig is tiszteletben tartják. Balatonõszöd után aligha hiteles éppen Ujhelyi Istvánnak a közélet tisztaságáról beszélni, amikor zokszó és ellenvetés nélkül végighallgatta Gyurcsány Ferenc beismerését a hazugságról és saját választói tudatos megtévesztésérõl, sõt közösséget is vállalva vele a mai napig kormányának tagjaként politizál. Haág Zalán

11 Forráselvonás a megyéktõl Firtl Mátyás, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés alelnöke a február 9-i közgyûlés elõtti sajtótájékoztatón elmondta: A kormány már 2006 tavaszán elhatározta, hogy megszünteti a megyerendszert, a megyék mûködését a források elvonásával próbálják ellehetetleníteni. A megyei közgyûlésnek a kialakult pénzügyi helyzet miatt kényszerû intézkedéseket kell meghoznia, mivel a kormány a mûködéshez szükséges pénzeszközök elvonásával jelentõs mértékben csökkentette a megyei önkormányzatok költségvetési forráslehetõségeit. A normatív finanszírozás csökkenése miatt szükségessé válik a megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben a feladatellátás még racionálisabb, átgondoltabb megszervezése, ami sajnos további létszámcsökkentéshez vezet. A nehézségek ellenére a megyei önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a megyei intézmények ellátottjai, dolgozói, a megyei önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevõk minél kevesebb kedvezõtlen hatással szembesüljenek. Sikeres összefogás A statisztikai régiók mint tényleges közigazgatási egységek teljességgel idegenek a valós élettõl fejtette ki Nógrádi László a Széchenyi Kör rendezvényén. A kereszténydemokrata politikus, Lenti polgármestere hangsúlyozta: A mostani kormányciklusban a központi hatalom egyik legfontosabb feladata lenne, hogy az Európai Unió pályázati rendszerében elérhetõ fejlesztési támogatásokból minél többet meg tudjon szerezni az ország. Ehelyett az ellenzéki választási gyõzelem miatt megindult a megyéktõl a pénzelvonás, s a kormány a pénzügyi döntési lehetõségeket az általa kreált régiók kormánypárti többségû testületeihez játszotta át. Nógrádi László a nyugat-dunántúli régióról szólva elmondta, Zala megye déli részeirõl egyszerûbb Budapestre eljutni, mint a kiszemelt régióközpontába, Gyõrbe. Nógrádi László az elsõk között ismerte fel azt, hogy a határokon átívelõ együttmûködés mennyire kedves az EU szemében, ezért együttmûködési szerzõdést írt alá a szlovéniai Lendva, az ausztriai Bad Radkersburg és a horvátországi Muraszerdahely polgármestereivel. A polgármester elõadását követõen a hallgatóság számtalan gazdaságpolitikai, politikai kérdést tett fel, amelyeket Latorcai János, a KDNP frakcióigazgatója, a Széchenyi Kör társzervezõje válaszolt meg. Ötven éve halt meg Horthy Miklós A debreceni kereszténydemokraták február 8-án Horthy Miklós kormányzó halálának 50. évfordulója alkalmából vendégül látták Ilona asszonyt, fõméltóságú Horthy István kormányzóhelyettes özvegyét. Az eseményen részt vett Koltay Gábor filmrendezõ, akinek bemutatták Horthy, a kormányzó címû filmjét. Székelyhidi Ágoston történész felidézte a két világháború közötti korszak történelmi hátterét. Az elõadást kötetlen beszélgetés követte, majd Ilona asszony válaszolta meg a kérdéseket. Horthy István özvegye felhívta a jelenlévõk figyelmét az összefogás fontosságára. Koltay Gábor filmrendezõ pedig arról beszélt, hogy mindannyiunk kötelessége magyarságtudatunk ápolása, kultúránk életben tartása. Válságmenedzselés elbocsátásokkal A közgyûlés döntéseivel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Nyíregyházán a Fidesz-KDNP frakció vezetõje, dr. Vinnai Gyõzõ, és a frakció egyik képviselõje, Palicz György. Az oktatási intézményhálózat felülvizsgálatáról szólva Vinnai Gyõzõ elmondta: a Medgyessy-Gyurcsány kormány rossz oktatáspolitikája nyomán egyik pillanatról a másikra változtak meg a feltételek, melyek Nyíregyházán is iskolabezárásokhoz, pedagógusok elbocsátásához vezetnek. Kiemelte: az érintettekkel való egyeztetés nélkül nem lett volna szabad nyilvánosságra hozni az átszervezést, hiszen ez elbizonytalanítja a szülõket, gyerekeket, pedagógusokat egyaránt. Palicz György a kulturális intézményrendszer átszervezése kapcsán elmondta: az intézkedés szakmai érvekkel nem támasztható alá, szerinte a létszámleépítés egyszerû pénzkivonás. Agapé Gyomaendrõdön tizedik alkalommal került sor a hagyományos KDNP vacsorára. A valódi agapét megtisztelte jelenlétével Domokos László a Békés Megyei Közgyûlés elnöke, Dr. Pálmai Tamás a KDNP Békés megyei elnöke, Iványi László t.b. kanonok, páter Tímár Mihály szalézi szerzetes, plébániai kormányzó, Lukács László a Szent Gellért Általános Iskola igazgatója, Várfi András polgármester, Ungvölgyi János, a KDNP helyi elnöke, a Templomos Lovagrend Tiszántúli Commendátora, aligazgató, és Lehoczkiné Tímár Irén, a Fidesz -KDNP- Gazdakörök közös jelöltje az idõközi választásokon. 11

12 Egyre sürgetõbb a gazdaságpolitika hitelességének helyreállítása Alkotmányt módosítana a két ellenzéki párt. (A törvényjavaslatot a KDNP részérõl Dr. Rubovszky György, Dr. Latorcai János, a Fidesz soraiból Varga Mihály, Dr. Répássy Róbert jegyzi.) Rubovszky György úgy véli: Magyarország fenntartható fejlõdésének legfontosabb gátjává az elmúlt években a magas költségvetési hiány vált. A kormány által kitûzött hiánykorlátok betartását az ígéretek és a törvényi kötelezettségek ellenére nem sikerült elérni, emiatt az állam fenntarthatatlan eladósodási pályára került. A költségvetési fegyelem iránti elkötelezettség meggyengülésének következménye a gazdaságpolitikába vetett piaci bizalom fokozatos, ám annál mélyebb megrendülése. A gazdasági szereplõk bizalmatlanságát erõsíti az is, hogy az államháztartásban zajló folyamatok átláthatatlanná váltak, a költségvetési gazdálkodás folyamatos ellenõrzésének feltételei csak formálisan állnak már rendelkezésre. A gazdaságpolitika olyan bizalmi válságba került, amely már veszélyezteti a gazdaság mûködését, rövid távon is jelentõs többletkiadást okoz és okozott a gazdaság szereplõinek, hosszú távon pedig komoly kockázatot jelent mind a növekedésre, mind a gyors európai felzárkózásra. Az árfolyam elmúlt hónapokban érzékelt gyengülése és bizonytalan mozgása, a hosszú távú kamatok tartósan magas szintje azt jelzi, hogy a komolyabb reálgazdasági megrázkódtatás elkerülésének érdekében egyre sürgetõbb a gazdaságpolitika hitelességének helyreállítása. A mai törvények és eljárások mellett kialakult felelõtlen kormányzati magatartási gyakorlat megváltoztatásához (a rossz, vagy gyenge hatékonyságú hatályos rendelkezések kijavításának igényén túl) új garanciákra, intézményes szabályokra van szükség. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a kormány felelõsségének növelése és kikényszeríthetõsége elérhetõ, ha a költségvetés átláthatósága, valódisága és hitelessége felett külön intézmény õrködik. Az indítvány egy olyan intézménynek az Alkotmányban történõ rögzítésére tesz javaslatot, amelynek segítségével a költségvetési politika fegyelmezettsége, megalapozottsága átláthatóvá és ellenõrizhetõvé válik a gazdaság szereplõi számára. Az intézmény - a gazdasági szereplõk támogatása mellett - olyan biztosítékot jelentene a költségvetési politikában, ami korlátozni tudja, vagy megakadályozhatja a felelõtlen kormányzati magatartást. Az Alkotmánymódosítás egyrészrõl létrehozná a Költségvetési Tanácsot, másrészrõl annak kötelezettségévé tenné, hogy a költségvetési törvényrõl kialakított észrevételeit a köztársasági elnöknek megküldje, melyben javasolhatja, hogy az állami költségvetésrõl szóló törvényt ne hirdesse ki, hanem azt küldje vissza az Országgyûlésnek. Szüntessék meg a vizitdíjat Tényleg ezt akarták? kérdezte Dr. Puskás Tivadar az egészségügyi minisztériumi államtitkárt (Horváth Ágnes) a T. Házban a vizitdíj okozta káosz elsõ tapasztalatairól. A kereszténydemokrata orvos-politikus nem titkolta: a vizitdíj nem jó a betegnek, nem jó az orvosnak, és nem váltja be a hozzá fûzött népnevelõ reményeket sem. Ezért kérte: szüntessék meg, vonják vissza! Idézet a Miniszterelnöki Hivatal közleményébõl: A kampány célja, hogy tájékoztatást adjon a vizitdíj fizetésével kapcsolatos tudnivalókról. Arra viszont nem tér ki a közlemény mondotta Dr. Puskás Tivadar -, hogy e felvilágosító kampány 220 millió forintba került. Közpénzbõl! Ennyi pénz vizsgálatból folyik be, azaz napi ötven beteggel számolva 58,5 év alatt keresi meg az orvos. Ráadásul: 220 milliós közpénzbõl készült ismertetõ ellenére, a helyzet kaotikus, senki nem látja át a rendszert. Családcentrikus adózást A választható családi adózás bevezetésérõl nyújt be törvényjavaslatot a KDNP. Semjén Zsolt a párt elnöke világosan fogalmaz: - A nemzet legégetõbb gondja a születésszám csökkenése. A gyermekszületés csökkenésének következményeként egyre nõ az idõs korúak száma és fenntarthatatlanná válik a nyugdíjrendszer is. A családi adózás viszont elsõsorban francia tapasztalatok szerint megfordíthatná a kedvezõtlen folyamatot. Ennek lényege, hogy a házastársak összeadott jövedelmének adóalapját csökkentené az eltartottak száma. A kereszténydemokraták frakciója a törvényjavaslattal egy idõben vitanapot is kezdeményez a T. Házban az ország demográfiai helyzetérõl. 12

13 Rendezni végre a kerítés dolgát Javaslat a kordonállítás szabályozására A Fidesz és a KDNP frakciója ezután is kivonul az ülésterembõl, amikor Gyurcsány Ferenc elõre bejelentett módon a plenáris ülésen felszólal - hangzott el a két párt közös frakcióülését követõen. A frakciószövetség zárt ülésén a képviselõk egyértelmûen a kivonulás mellett voksoltak. Semjén Zsolt a frakcióülésen Skandalum A Kereszténydemokrata Néppárt által elõterjesztett törvény a Magyar Köztársaság Országgyûlésének biztonsága, valamint az Alkotmányban biztosított alapjogok érvényesülésének egyidejû biztosítása érdekében indítványozza, hogy az Országgyûlés épületének, illetve a Képviselõi irodaház közvetlen környékén területet elzárni kizárólag az Országgyûlés határozatával lehetséges. Amennyiben az elzárás oka a sürgõsséget indokalja, úgy a köztársasági elnök egyidejû értesítése mellett az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottsága is megadhatja a terület elzárására az engedélyt. Ezt a döntést az Országgyûlés a következõ ülésnapján köteles lenne megtárgyalni. (A törvényjavaslatot jegyzik: Dr. Semjén Zsolt, Dr. Latorcai János, Soltész Miklós, Dr. Lukács Tamás, Deák András, Molnár Béla.) Latorcai János határozott véleménye, hogy az Országgyûlés a Parlament biztonsága, valamint az Alkotmányban biztosított alapjogok érvényesülésének egyidejû biztosítása érdekében kõteles meghatározni azokat a torvényben biztosított feltételeket, amelyek lehetõséget biztosítanak az Országgyûlés elkerítésére. A jelenleg hatályos szabályozás ugyanis ezt a jogkört nem törvényi szinten határozza meg, ezáltal lehetõség nyílik arra, hogy a joghézagokat kihasználva a kormány tagjának alárendeltségébe tartozó személy határozza el - akár határozatlan idõtartamra is - a körülzárást. E megoldással sérül a jogbiztonság, valamint sérülnek az Alkotmányban biztosított alapjogok is. E törvény biztosítaná a jelenleg is tapasztalható jogsérelmek elmaradását, továbbá egyidejûleg garantálná a biztonsági, valamint az Alkotmányos alapjogokat is. Félbeszakadt a parlamentben a honvédelmi és rendészeti bizottság, valamint a nemzetbiztonsági bizottság együttes ülése, melynek témája a napirend szerint a parlamenti munka zavartalan mûködésének biztosítása, valamint a biztonsági kockázatok elhárítását szolgáló teendõk voltak. Keleti György, a honvédelmi és rendészeti bizottság szocialista alelnöke ugyanis ügyrendi javaslatot nyújtott be, kezdeményezve, hogy Lázár János, a honvédelmi bizottság elnöke ne vezethesse az összevont bizottsági ülést. Emiatt mindkét bizottság ellenzéki elnöke berekesztette az ülést, majd a Fidesz és a KDNP képviselõi kivonultak a terembõl. Simicskó István (KDNP) egyetértett Lázár Jánossal abban, példátlan, hogy egy bizottsági elnököt megakadályozzanak a munkájában. Továbbra is kivonul a Fidesz és a KDNP frakció beszámolt a KDNP kihelyezett csurgói ülésén elhangzottakról, amelynek legfõbb témája a hazai demográfiai helyzet volt. A párt elnöke szerint Magyarországon is a francia modellt kellene alkalmazni, azaz hogy mindenki szabadon választhasson a személyi és a családi jövedelemadózás között. Hatékonyabb fogyasztóvédelmet Ez a célja a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló törvény módosításának. (Jegyzik, a KDNP frakcióból: Dr. Latorcai János, Soltész Miklós, a Fideszébõl: Dr. Selmeczi Gabriella, Koszorús László, Dr. Répássy Róbert, Font Sándor.) Az indoklás Soltész Miklós szerint kézenfekvõ: A közelmúltban elhíresült törökbálinti élelmiszer-botrány ráirányította a figyelmet arra, hogy a Btk. fogyasztóvédelmi tényállásai nem kellõképpen differenciáltak, mivel nem határoznak meg minõsített eseteket. Emiatt a kis mennyiségû termékre gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekményt elkövetõ személy magatartása azonos megítélés alá esik azzal, aki nagy mennyiségben, üzletszerûen követi el ugyanazt a cselekményt. Mindezek alapján indokolt, hogy a jogalkotó szigorúbban büntesse azt, aki üzleti haszonszerzés céljából, illetõleg bûnszövetségben követi el a bûncselekményt. A javaslat célja, hogy a büntetési tételek felemelésével a jövõben megelõzze a hasonló típusú bûncselekmények elkövetését. A minõség hamis tanúsításának szankcióit is szigorítja a javaslat. Minõséget tanúsító okiratnak számít a klaszszikus minõséget tanúsító okirat mellett a jel vagy az árucímke is. Az utóbbi idõben napvilágra került visszaélések többségét ugyanis éppen ezen árucímkék adattartalmának meghamisításával, felülírásával követték el. Ezért indokolt a tényállás szigorítása és az elkövetés módja, illetve tárgya alapján történõ differenciálása minõsített esetek meghatározásával. Aki minõséget tanúsító okiratban nagyobb értékû termék minõségérõl valótlan adatot tanúsít, bûntettet követ el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. A büntetés egytõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt jelentõs értékre, nagyobb értékre, üzletszerûen, bûnszövetségben élelmiszeripari anyagra vagy termékre követik el. A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt különösen nagy és jelentõs értékre követik el. A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt különösen jelentõs értékre, követik el. 13

14 Törvénytelen mutyizás A Kereszténydemokrata Néppárt a hazai jogállam, az önkormányzatiság és a demokrácia elleni példátlan támadásnak minõsíti azt a közleményt, melyet az egészségügyi miniszter tett közzé január 26-án. Miután az összes Regionális Egyeztetõ Tanács (RET) elutasította a miniszternek a kórházi ágyak csökkentésérõl szóló elõterjesztését, ahelyett, hogy belátnák az elképzelés szakmai hibáit, a RET döntéseket politikai indíttatásúnak minõsítették. Különösen felháborító, hogy a miniszter, tudva, hogy erre semmiféle jogalap nincs, kész támogatni, és szakmainak elismerni olyan összejöveteleket, amelyeknek résztvevõi ismeretlenek, felhatalmazás nélküliek, s teszi mindezt csupán azért, hogy - elkerülhetetlennek látszó - menesztését indokoló kudarcát leplezze. Visszautasítjuk az egészségügyi miniszter azon szándékát, hogy a vele szimpatizáló törpe kisebbség véleményét, mint regionális egyeztetett szakmai javaslatot vegye figyelembe. Ezzel névtelen személyek alkotta, a törvényes kereteken kívüli fórumokra hárítaná azt a politikai felelõsséget, melyet a kórházak jövõjérõl hozandó döntésekor viselnie kell. Közleménye, mely a dél-dunántúli után más régiókban hasonló antidemokratikus lépésre hív fel, példa nélküli a rendszerváltozást követõ hazai demokráciában. A miniszter köteles a Parlament által hozott törvényeket betartani és betartatni. Jogkövetõ magatartást követelünk, még akkor is, ha a kórházi ágyak számáról szóló törvényt alapjaiban elhibázottnak és mihamarabb hatálytalanítandónak tartjuk. A minisztert esküje kötelezi az érvényes törvények megtartására. A pillanatnyi helyzetben joga van tetszése szerint dönteni, de erkölcsileg és politikailag elfogadhatatlan, ha e döntések felelõssége elõl mások mögé bújik. A demokratikus minimum követelménye, hogy a kormány tagjai a törvényeket megtartva mûködjenek. Magyarország elutasította a kórházak koncepció nélküli megcsonkítását, ez az egész törvény újragondolását kívánja, nem pedig azt, hogy néhány intézmény szavazatát valamennyi kórházi ágy odaígérésével megvásárolva újraírják a miniszteri koncepció véleményezésének törvényes rendjét. A történtek megerõsítik a KDNP parlamenti képviselõinek korábbi nyilatkozatát, amely szerint a miniszternek azonnal távoznia kell. Molnár Lajos egészségügyi miniszter ámokfutásának véget kell vetni. Dr. Surján László a KDNP alelnöke Kilátástalanság Ma Magyarországot a kilátástalanság, a félelem és a lecsúszás jellemzi - mondta Soltész Miklós, a Fidesz-KDNP népjóléti kabinetjének vezetõje a Jövõnk címû vitasorozat elsõ témakörének (igazságosság) zárókonferenciáját "Kilátástalannak ítélik helyzetüket a mikro-, kis-, és középvállalkozások és (...) azok a hajléktalanok is, akik vissza akarnak térni a munkába. Kilátástalannak érzik a helyzetüket a fiatalok, (...). Félelemmel várják a megszorításokat és az áremeléseket mindenhol, (...). Rettegnek a lecsúszástól azok, akikre elbocsátások várnak" - fogalmazott Soltész Miklós, az Igazságosság Mûhely vezetõje. Országjárásának tapasztalatait összegezve elmondta: az eddigi kormányzati intézkedések hatására a magyar társadalom leginkább a délamerikai társadalmak szerkezetéhez kezd hasonlítani. Hozzátette: az erõs középosztály helyett egyre inkább a gyengülõ, lecsúszó középosztály a jellemzõ, a szociális biztonság helyett pedig a teljes bizonytalanság lesz úrrá a társadalomban. Az emberek elutasítják a kormányzati arroganciát és a jobboldaltól azt várják, hogy amellett, hogy rámutat a kormányoldal hibáira, alternatívát is mutasson fel a kilátástalan helyzetben élõk számára. 14 Indokolatlan iskolabezárások Szakmailag indokolatlanok a fõvárosi iskolabezárásokról, összevonásokról szóló tervek, vélhetõen haszonszerzés áll a háttérben jelentette ki Hoffmann Rózsa, a KDNP országgyûlési képviselõje A képviselõ szerint az átszervezési javaslatok ellentétben állnak a kormány szakképzés fejlesztésével, és az iskolák sokszínûségének megõrzésére vonatkozó ígéreteivel. A fõváros dönt természetesen ezeknek az iskoláknak a sorsáról, mégsem hagyható szó nélkül az ügy az országos szakpolitikában sem, ugyanis a szakképzõ intézményekrõl van szó és a kormány a szakképzés reformját ígéri, ugyanakkor a szakképzés reformjáról semmiféle szakmai anyagot nem ismerünk hangsúlyozta. A politikus elmondta, hogy a KDNP támogatja az iskolabezárások elleni demonstrációkat, a párt azonban nem szervez külön tiltakozást. A KDNP országgyûlési képviselõje februárban interpellációt intézett a szakminiszterhez a tervezett iskolabezárások ügyében.

15 Szakbizottságok Márciusi rendezvények A KDNP alapszabálya szerint a párt hatékony mûködését az azonos szakismerettel rendelkezõ tagok által alkotott szakbizottságok segítik. A szakbizottságok a választott szervek és a képviselõcsoportok felkérésére szakmai és tudományos állásfoglalást és tanácsot adnak, a politikai döntéseket szakmailag elõkészítik, részt vesznek a párt programjának, stratégiájának kidolgozásában. A szakbizottságok önálló indítványokat terjeszthetnek elõ. Jelenleg számos szakbizottság mûködik, de van jónéhány olyan is, melynek mûködése még nem kellõen hatékony. Az elmúlt évben számos kérdésben adtak ki különféle anyagokat a szakbizottságok, elsõsorban a törvénykezési munkához kapcsolódóva. Szakmai anyagokat készítettünk a Konvergenciaprogramhoz, a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramhoz és a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez. Az Önkormányzati Törvény módosításával kapcsolatban a tervezett régiók kialakításának módja ellen foglaltunk állást Egészségügyi szakbizottságunk tagjai napjainkban számos alkalommal, szakmai fórumokon lépnek fel a bejelentett egészségügyi reformcsomag káros hatásai ellen. Szakbizottság Szakértõi Tanács elnöke + Közlekedési Mezõgazdasági Egészségügyi Önkormányzati Fogyasztóvédelmi Szociálpolitikai Energetikai Jogi Ipari- gazdasági Oktatási Környezetvédelmi Egyházügyi Közigazgatási és teületfejlesztési Turisztikai Fogyatékosügyi Kulturális és sajtó Külügyi Honvédelmi Foglalkoztatási és munkaügyi Vállalkozási Nemzetpolitikai Keresztényszociális Mûhely Szakértõink a legváltozatosabb kérdésekben rendezett ötpárti egyeztetéseken vesznek részt. a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjaitól a szerb alkotmányon át a génmanipulált élelmiszerek terjedése elleni fellépésig. Az alapelvek, a stratégia kidolgozásában segíthet részvételünk az általános kérdések megtárgyalását célul tûzõ ötpárti egyeztetéseken a társadalmi igazságosság, a versenyképesség, a közélet tisztasága, a demográfia, a nemzetpolitika és az állam szerepének kérdéskörében. Felkészült szakértõink segítséget nyújthatnak a települési és megyei önkormányzatok stratégiájának kidolgozásában, új lehetõségek felkutatásában és kiaknázásában. Nagyratöró céljaink között szerepel a közeljövõben egy sor szakmai kérdésben a kereszténydemokrata álláspont megfogalmazása az energetikától a környezeti változásokon keresztül a nemzetpolitikáig. Munkánkat segítené egy használható szakmai regiszter létrehozása, aminek kialakításához minden szervezõ segítségét várjuk. Fekete László Elnök Fekete László Gergely Zsolt dr. Jávor András dr. Krauss Ottó Zsakóné Gellért Ildikó dr. Bagdy Gábor dr. Bajnok István dr. Vejkey Imre Mándoki Andor Szilágyiné dr. Szemkeö Judit dr. Jancsó Gábor dr. Latorcai Csaba Balsay István dr. Gärtner József Czakó István Vargáné dr. Hancsók Éva Dr. Csenger-Zalán Attila Pintér Attila Perényi József Kerényi Csaba Szantner Viktor dr. Nemesszeghy György KÖZJÓ ÉS ENERGETIKA ENERGIAPOLITIKAI FÓRUM március óra. Helyszín: Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza, Díszterem, Budapest, IX. Ráday u 28. KISZELY GÁBOR: SZELLEM A CÉLKERESZTBEN KÖNYVBEMUTATÓ március óra 30 perc. Püski Masszi Kávézó és Könyvesbolt Budapest, VII. Dembinszky u. 39. KÖTETLEN BESZÉLGETÉS PAPP LAJOS SZÍVSEBÉSZ PROFESSZORRAL március óra 30 perc. Püski Masszi Kávézó és Könyvesbolt Budapest, VII. Dembinszky u. 39. ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKNAP március 11. Esterházy Jánosért imádkoznak március 11-én, vasárnap halálának 50. évfordulóján életpéldájára emlékezve a magyar közösségek. Esterházy János a felvidéki magyarság legkiemelkedõbb vezéralakjaként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli idõszakban. A keresztény hit buzgó megvallója, az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezõje volt minden veszély közepette. Felemelte szavát mindennemû diktatúra és jogtiprás ellen. Kereszténysége és magyarsága miatt neki is az üldöztetésés a szenvedés jutott osztályrészül. Hoszszú évekig tartóraboskodás után március 8-án halt meg a morvaországi Mirov börtönében. A MORUS SZENT TAMÁS KÖR RENDEZVÉNYE március 13, 18 óra. Éghajlat Kávézó, Budapest, XI. Frigyes. u

16 Több generáció bálozott Harrach Péter és táncpartnere Állt a bál Nagyon öreg emberek még úgy emlékeznek, mintha a rendszerváltás u- tán néhány évig a Gellértben báloztak volna a kereszténydemokraták. Régen volt, talán igaz se volt. Így aztán nyugodtan nevezhetõ elsõnek a Magyar Kultúra Házában farsang utolsó szombatján lezajlott Elsõ Jótékonysági Kereszténydemokrata Bál, amely egyben az MKDSZ új szerepben való bemutatkozása is volt. A bál azt a nemes célját is teljesítette, hogy lehetõvé váljék nyolc kis csángó gyerek magyar nyelvû iskoláztatása. Õk még a távoli csángó nyelvterületnek is a legtávolabbi falvából származnak. Jenik Péter, Harrach Péter és Halász Zsuzsa 16 Kiadja: Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Felelõs kiadó: Harrach Péter Szerkeszti a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Dobi Ágnes Telelefon: 06-30/ Elõkészítés: Ubipressz Bt., Brém-Nagy Ferenc Nyomda: Onix Nyomda Kft Debrecen Rigó u ISSN

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia

Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Családpolitikai aktualitások 2010 MAKACS konferencia Nemzeti Erőforrás Minisztérium Családpolitikai Főosztály Demográfiai helyzetkép Magyarország lakossága 10 millió alatt Termékenységi ráta 1,35 2050-re

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) Ikt. sz.: EMB/24-1/2013. 2/2013./NE. sz. ülés (2/2010-2014./NE. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság A nők esélyegyenlőségével foglalkozó albizottsága

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL. EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: MB/5-3/2014/EL EL-1/2014. sz. ülés (EL-8/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága Ellenőrző albizottságának 2014. február 12-én, szerdán, 10 óra 10 perckor

Részletesebben

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek

2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek 2. Szociálpolitikai alapelvek, technikák és értékek A szociálpolitikai alapelvek és technikák arra szolgálnak, hogy szempontrendszert adjanak a szociálpolitikai eszközök, beavatkozási technikák megtervezésekor

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat)

Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata. az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről. (javaslat) Az Országgyűlés... 2009./ (...) OGY határozata az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről (javaslat) Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a) az emberi tevékenység által a légkörbe juttatott üvegházhatású

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Képvisel őcsoportja. Kereszténydemokrata Néppár t. TI... számú törvényjavasla t ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel őcsoportja Kereszténydemokrata Néppár t Képvisel őcsoportja Et1 eg : 1010 t4aj 17. TI... számú törvényjavasla t a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

Részletesebben

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel.

FEGYELMI SZABÁLYZAT. A Baráti Kör tagsága tekintetében első fokon a Választmány, másodfokon a Közgyűlés rendelkezik fegyelmi jogkörrel. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete -Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet- 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255, www.htbkszfvar.hu, email: htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 89. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. június 1., kedd 89. szám Tartalomjegyzék 2010. évi XLIV. tör vény A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról 21330 2/2010.

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: EUB/91-1/2013. EUB-32/2013. sz. ülés (EUB-121/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának 2013. november 5-én, kedden, 8 óra 38 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI

ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET 1024 Budapest, Buday László u. 1 3 Telefon: (36 1) 345 6320, FAX: (36 1) 345 1115 e-mail: nki@demografia.hu ÉLETÜNK FORDULÓPONTJAI Ezt a címet

Részletesebben

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés

- 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés - 1 - T/10554/1521. Az Országgyűlés Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

Sikos Ágnes politikai elemző

Sikos Ágnes politikai elemző 2013. október 3. Sikos Ágnes politikai elemző 1 A Jobbik a fiatalok vezető ereje A Jobbik a legnépszerűbb mind az egyetemisták, mind a fiatalok körében. A párt szavazóbázisának vizsgálatakor az elsődleges

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a

A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban történő eldöntését, és a társadalom érdekeit szolgáló büntetés végrehajtását.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR

INFORMATIKAI VEZETŐK TÁRSASÁGA Közhasznú Egyesület IVETAR Informatikai Vezetők Társasága Elnökségi Ülés Jegyzőkönyv Az elnökségi ülés időpontja: 2015. február 27, 11:00 óra A helye: 7621, Pécs, Király utca 46. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Meghirdetett

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI

HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI HEGEDŰS ZSUZSA: AHHOZ, HOGY VALAKI JÁRNI TUDJON, ELŐSZÖR MEG KELL TANULNIA FELÁLLNI Ahhoz, hogy valaki járni tudjon, először meg kell tanulnia felállni; ez a felállás, a megkapaszkodás programja jelentette

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/79-18/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 26-án

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 22/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk arról, hogy idén is meghirdetésre került a Magyar Termék Nagydíj nyilvános pályázat,

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat PREAMBULUM A Peritos Kft. Adósság- és Követeléskezelő Csoport üzleti stratégiájának alapja, hogy ügyfelei (Adós vagy Panaszos) minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Pallas Páholy Klubháló - 1 - Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: 311 80 27; Email:napi@klubhalo.hu www.klubhalo.

Pallas Páholy Klubháló - 1 - Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: 311 80 27; Email:napi@klubhalo.hu www.klubhalo. Pallas Páholy Klubháló - 1 - Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: 311 80 27; Email:napi@klubhalo.hu www.klubhalo.hu BESZÁMOLÓ az Egyesület előző négyévi tevékenységéről, felkészülés a következő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alba Radar. 25. hullám

Alba Radar. 25. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 25. hullám Népszavazással kapcsolatos lakossági attitűdök 2014. december 17. Készítette: Macher Judit, Bokros Hajnalka macherjudit@echomail.hu

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. az Országos Polgárőr Szövetség 100x100 biztonság kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram végrehajtásáról. 2013. augusztus 21.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. az Országos Polgárőr Szövetség 100x100 biztonság kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram végrehajtásáról. 2013. augusztus 21. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d. Döntések: Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-44 /2013. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBEFOGLALT EGYSÉGES SZERKEZETŰ SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ BRÜSSZELI KÉPVISELETÉNEK LÉTREHOZÁSÁRA ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE PREAMBULUM A jelen okiratban a szerződő felek a közöttük

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban

A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban 1. dia A közterületen élőkkel kapcsolatos célkitűzések és jó gyakorlatok a nyugat-európai hajléktalan-stratégiákban 1 2. dia Európai kontextus 2008. Európai Parlament határozata az utcai hajléktalanság

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Fizetés és juttatások A környező infrastruktúra minősége Helyszín (ország,

Részletesebben

Ötpárti és civil együttműködés az információs társadalom és az elektronikus társadalmi befogadás érdekében

Ötpárti és civil együttműködés az információs társadalom és az elektronikus társadalmi befogadás érdekében Ötpárti és civil együttműködés az információs társadalom és az elektronikus társadalmi befogadás érdekében 2008. január 8. A közösségi terek lebontása volt az a folyamat, amely a magyar társadalom aggasztó

Részletesebben

Iránytű a magyar politikához Az Iránytű Intézet decemberi közvélemény-kutatásának eredményei I.

Iránytű a magyar politikához Az Iránytű Intézet decemberi közvélemény-kutatásának eredményei I. 2012. december 20. Iránytű a magyar politikához Az Iránytű Intézet decemberi közvélemény-kutatásának eredményei I. Az ezen elemzés keretében publikálja decemberi országos közvélemény-kutatásának eredményeit.

Részletesebben

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének.

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. Gondolatok a DEKA-ról 1 Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. 1. A DEKA (Demokratikus Kerekasztal) társadalmi mozgalom Magyarország újrademokratizálásáért, a társadalmi párbeszéd

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 29/2007. (IX. 19.) rendelete az önálló közterület-felügyeletről Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja.

MEDIÁCIÓ. A viták békés rendezésének útja. MEDIÁCIÓ A viták békés rendezésének útja. Ha megtanulunk a szívünkből beszélni, az asztalra tenni a különbségeinket, és kölcsönös tisztelettel és méltósággal párbeszédet folytatni, annak a konfliktus megoldása

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716

Kiskunok Vidékéért Egyesület 6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7. Tel./Fax: 06-77/ 492-716 Híreink címszavakban Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása GINOP pályázathoz Felhívás Fiatalok vállalkozóvá válása (GINOP) pályázathoz Magyarország Kormánya felhívása a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel

Részletesebben

I. Pártpreferenciák: Megroppant az LMP támogatottsága az egyetemisták körében is

I. Pártpreferenciák: Megroppant az LMP támogatottsága az egyetemisták körében is Akár a magyar egyetemisták és főiskolások egyharmadáról is le kell mondanunk? Sajtóközlemény Zuhanó LMP-s támogatottság, erős jobboldali elkötelezettség, kedvezőtlen magyarországi elhelyezkedési esélyek,

Részletesebben

Bevezetés, ráhangolódás

Bevezetés, ráhangolódás Beszélgetés Csoport helye: Edelény létszáma összesen (fő): 20 időpontja: 2010.11.26. ebből férfiak száma (fő) 8 moderátor: Lepsényi Ildikó életkor év (átlag vagy tól-ig) 12-18 Bevezetés, ráhangolódás 1.

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR. Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről MAGYAR RENDVÉDELMI KAR Jegyzőkönyv MRK Közgyűlésről Időpont: 2013. május 28. 10.00 Helyszín: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1081 Dologház utca 1-3. II. em. tanácsterem Meghívottak BM részéről:

Részletesebben

Az Eötvös Károly Intézet és a Védegylet röpirata a miniszterelnökjelöltek

Az Eötvös Károly Intézet és a Védegylet röpirata a miniszterelnökjelöltek Az Eötvös Károly Intézet és a Védegylet röpirata a miniszterelnökjelöltek vitájáról 1. Kell-e vitatkozni? Meggyőződésünk szerint feltétlenül szükség van a miniszterelnök-jelöltek vitájára. Ezért, mintegy

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai

Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai Jó Gyakorlatok! Fókuszban az önkormányzatok! - a III. témablokk előadásai 2014-12-12 15:21:02 Az Állami Számvevőszék tervezési rendszere, az utóellenőrzések szerepe, az adatszolgáltatás és a számvevőszéki

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A települési értéktár-bizottság létrehozása

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

II. rész. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról II. rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1-jén érvényes és kihirdetett állapotának és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2012. augusztus 1-jén hatályos

Részletesebben

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT A történelem nyomai az új térszerkezetben ELTE-MTA Konferencia, 2007. november 17. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT Készítette: Tallián Imre - Amennyiben napjainkból visszanézve

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Budapest, 2012. június 20-21.

Budapest, 2012. június 20-21. Biztonsági bejárás STV. 63.. (3) A versenyrendszerben szervezett versenyek lebonyolítására alkalmas sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben