Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk"

Átírás

1 K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának, máig érvényes irányt mutató elõdünknek a lapja viselte ezt a címet mi pedig most felelevenítjük. Érdemes feltámasztanunk tetszhalott állapotából a kereszténydemokrácia lapját. Több okunk is van rá. Talán a legfontosabb, hogy közös agóránk legyen nekünk, a KDNP tagjainak és szimpatizánsainak. Rá is kényszerít minket az a dzsungeles sajtószabadság, amely sajnos több vadhajtást nevelt az elmúlt másfél évtizedben, mint igazi nemes kultúrnövényt a magyar szellem terein. Az értékteremtõ, értékóvó sajtó hangja halk, felülete, példányszáma kisebb a szükségesnél. Ezért erõnktõl telhetõen mi is hozzájárulunk az emberhez méltó, szabad gondolat és szép szó terjesztéséhez. No és a cím is emlékeztetni fog minden szám élén, hogy miért is lépünk a közélet porondjára. ért munkálkodunk, a magyar nemzet közös boldogulására tesszük fel életünket. Tudjuk, hogy mi, magyarok csak együtt, közösen emelkedhetünk, és ezt a közösséget egyszerre fejezi ki fizikai és lelki értelemben ez a szó:. A rendszerváltozás, pártunk mûködésének felújítása óta még sosem volt ilyen mély a rosszkedv. Még sosem érezték ilyen sokan ennyire kilátástalannak a jövõt. Nem hitték, nem hittük, hogy ilyen nehéz lesz szabadulni a marxi-lenini gúzskötésbõl, az egypártrendszer, a diktatúra fojtó világából. De mi nem adjuk fel. Tudjuk, hogy amit hirdetünk és képviselünk, lényegében eszmény. Olyan eszmény, amely visszaadja az életkedvet a kiábrándultaknak, a jövõbe vetett hitet a csalódottaknak. Eszményeinket napról napra igyekszünk mind jobban átültetni a gyakorlatba, és ez ad nékünk értelmes életcélt. Ennek a feladatnak lesz a tere, eszköze ez a lap is, amely közelebb visz bennünket egymáshoz, segít végiggondolni közös gondjainkat, és növeli bennünk a hitet, reményt a jobb jövõben. Nem feledjük a tanítást: a növekedést az Isten adja. Ezért fordulunk imával Urunkhoz Isten, hazánkért térdelünk elõdbe, egyszersmind ezért tesszük meg a tõlünk telhetõt; hogy munkatársai, eszközei lehessünk a Teremtõnek, a magyar jövõ újrateremtésében. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, sõt a határokon kívül is. Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk egymással: élünk e hazában, hazánkban! Töltse meg ezeket a hasábokat a magyar jövõbe vetett hit, remény a jó ügy gyõzelmében és a szeretet minden magyar iránt! Megnevezett felelõsök Egyenes, õszinte évértékelõ beszéd volt. Orbán Viktor világosan és egyértelmûen fogalmazott a gazdasági válság okairól, a megszorítások okairól, a kormányzati hazugságokról. Egyértelmûvé tette, hogy ez nem maradhat büntetlenül, a felelõsséget ezért viselni kell fogalmazott Halász Zsuzsa. Úgy vélte, némiképp újszerû volt, hogy néven is nevezte a legfõbb felelõsöket, Gyurcsány Ferencet, Kóka Jánost és Veres Jánost. A jövõvel kapcsolatban most nem maradt el, hogy a fiatalokhoz is szóljon a volt miniszterelnök emelte ki a szóvivõ. Folytatás a 9. oldalon Nemzeti sorskérdés Álhírek terelik el figyelmünket a súlyos napi eseményekrõl, a folyamatosan idõszerû már szóba sem jön. Kóka kandúrkodása izgalmasabb Gyurcsány kártevésénél. Az pedig, hogy évente egy város tûnik el a magyar térképrõl, senkit sem érdekel. Pedig a tét nagy: a nemzet jövõje, a családok léte és az egyének boldogulása. 5. oldal Miért kell keresztény világnézeti párt? A keresztény világnézeti pártoknak Európa szerte a haladás biztos és egyenletes útja szempontjából tûnik ki a fontosságuk. Szerepük nem egyoldalúan a féké vagy a motoré, hanem fõként az, hogy a teljesebb embereszmény megvalósítása felé mutassanak s a közéleti tevékenységnek az erkölcsi mértékelést, amely nélkül sem tartós siker, sem valódi haladás nincs, megadják. 9. oldal Hiteles gazdaságpolitikát Magyarország fenntartható fejlõdésének legfontosabb gátjává az elmúlt években a magas költségvetési hiány vált. 12. oldal

2 Kordon-krónika Gergényi Péter Budapesti rendõrfõkapitány október 23-án hajnalban kiüríttette a Kossuth teret, eltávolíttatta az ott szeptember 18-a óta bejelentés alapján tartózkodó tüntetõket. Az 1956-os forradalom 50-ik évfordulójának állami ünnepségének kezdetére a rendõrség az ünnepelni vágyó magyar népet kizárva hermetikusan lezárta a Kossuth teret és környékét. Majd a rendõrségi törvény 46. paragrafusára hivatkozva mûveleti területté nyilváníttatta, s azóta kettõs kordon veszi körül az Országházát. A Parlament épülete elõtt sem gyülekezni, sem tüntetni, sem egyszerûen szervezett formában véleményt nyilvánítani nem lehet. helyreállították az alkotmányos rendet. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a frakcióülés szünetében üdvözölte, hogy fideszes barátaink lebontották a kordont a Kossuth téren, amely a magyar demokrácia szégyene volt, egyúttal arra kérte a kormányt ne küldjön oda provokátorokat. Az esemény után néhány órával a rendõrség újraépítette a kordont, s a Parlament épületét ismét szoros rendõri sorfal vette körül. A kordonok mögött golyóálló mellényt és rohamsisakot viselõ rendõrök sorakoztak fel. 2 Fotó: fidesz.hu Szili Katalin házelnök kérésére az Országgyûlés Hivatala levélben a budapesti rendõrfõkapitányhoz és az Igazságügyi Minisztérium államtitkárához fordult, amelyben kérte, hogy korlátozzák, vagy szüntessék meg a parlament körüli mûveleti területet. Gergényi Péter, Budapest rendõrfõkapitány szerint a fennálló biztonsági kockázat miatt nincs lehetõség a mûveleti terület csökkentésére, ezért a házelnök kérését elutasította. Jenei Zoltán rendészeti szakállamtitkár hasonlóan járt el. Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetõje és Szájer József, a párt Európa Parlamenti frakciójának képviselõje levélben szólította fel Petrétei József igazságügyi minisztert, hogy haladéktalanul intézkedjen a Kossuth téri kordonok felszámolása érdekében. A Kossuth tér lezárása csorbítja a véleménynyilvánítás szabadságát, méltatlan egy demokráciához. A Parlament elõtti terület október 23. óta tartó lezárását kínos és bizonytalan precedensnek nevezete Takács Albert,az állampolgári jogok országgyûlési biztosának általános helyettese. Mint mondta, a BRFK a jogbiztonságot veszélyezteti, az, hogy a lezárás ilyen régen tart, már nem magyarázható közbiztonsági okokkal, a helyzet bizonytalanságot okoz az emberekben.. A KDNP csurgói kihelyezett frakcióülésének napján, február 2-án a fideszes képviselõk polgári engedetlenségi mozgalom keretében lebontották a Kossuth teret több mint száz napja övezõ kordonokat. A Fidesz frakció tagjai akciójuk közben is hangsúlyozták, mentelmi jogukról lemondva tettükért vállalják az összes jogi felelõsséget. Orbán Viktor a jelenlévõ újságíróknak kijelentette, meggyõzõdése, hogy semmiféle törvénytelen cselekedetet nem követtek el, ellenkezõleg, a kordon lebontásával Sólyom László köztársasági elnök közleményében jogellenesnek minõsítette a Fidesz európai parlamenti és országgyûlési képviselõinek akcióját. Felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyûlési képviselõk magatartása mintát adhat, márpedig a jogállamot nem lehet nem jogállami eszközökkel szolgálni. Nem hallgatható el viszont az sem tette hozzá hogy a Kossuth téren a gyülekezési jogot õsz óta alkotmányosan aggályos módon korlátozza a rendõrség, és nem reagált érdemben a kifogásokra sem. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter levélben tájékoztatta az Európai Parlament elnökét, az Európai Unió soros elnökét, valamint az Európai Bizottság Szabadság, Biztonság és Igazságosság témáért felelõs biztosát a Parlament elõtt történt kordonbontásról. Levelében azt írta: az Országgyûlés néhány tagja és az Európai Parlament képviselõi közül is páran a Parlament elõtti téren olyan cselekedetet követtek el, amellyel a fennálló jogszabályok szándékos megsértését követték el, és a közrendet fenntartó rendõröket tudatosan provokálták. E cselekmény résztvevõi az akció közben is kinyilvánították, hogy tisztában vannak cselekedetük súlyával, vagyis a Magyar Köztársaság demokratikus rendjének megsértésével. A magyar kormány meggyõzõdése, hogy ilyen akciók megkérdõjelezik a politikai magatartás alapszabályait egy

3 demokratikus társadalomban, és komoly kétségeket támasztanak a demokrácia ilyen jellegû gyakorlásával szemben. A szólásszabadság korlátozását sem vélt, sem valós terrorfenyegetés nem indokolja reagált a kordonbontásra Wilfried Martens az Európai Néppárt elnöke. Martens szerint nem magyar, hanem európai ügyrõl van szó, a kordon törvénytelen, s közleményében felszólította a magyar kormányt, hogy kezdeményezze annak eltávolítását. A politikus hangsúlyozta: Magyarország az uniós csatlakozáskor elfogadta a koppenhágai kritériumokat. Ezeket pedig következetesen be kell tartania. Budapesti Rendõr-fõkapitányság feljelentést tett a kordonbontó fideszes képviselõk ellen. A Pesti Központi Kerületi Bíróság feljelentés kiegészítést kért a BRFKtól, mert az sem a feljelentettek körét, sem a tényállást nem jelenítette meg pontosan. A kiadott közlemény szerint: a rendõrség rendzavarás szabálysértésének elkövetése miatt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök, Deutsch-Für Tamás, a pártelnök kabinetfõnöke, Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselõje, Répássy Róbert, a párt frakcióigazgatója, Kövér László választmányi elnök, valamint a kordonbontásban aktívan résztvevõ képviselõtársaikkal szemben tett feljelentést. Répássy Róbert, a Fidesz frakcióigazgatója a hírre reagálva kijelentette: állnak az eljárások elébe, és nem kívánnak a mentelmi jogukkal élni. Egyúttal, reményét fejezte ki, hogy mivel nem viseltek símaszkot, és azonosító jel is volt rajtuk, így minden képviselõt sikerül majd a rendõrségnek beazonosítani. Néhány nappal a kordonbontás után Szilvásy György kancelláriaminiszter bejelentette, hiteles információk vannak arról, hogy szélsõséges csoportok erõszakos cselekedeteket készítenek elõ ; akcióik fõ célja a Kossuth tér megszerzése. A nemzetbiztonsági kockázat miatt a Nemzetbiztonsági Kabinet indokoltnak tartja, hogy a kordonok legalább március 15-ig a helyükön maradjanak. Két nappal késõbb ismeretlen tettes, tettesek az éjszakai órákban golyózáport zúdítottak a Teve utcai rendõrpalotára. Azóta a médiában a kormánypárti politikusok és a hozzájuk közel álló médiumok elkeseredett küzdelmet folytatnak annak érdekében, hogy a kordonbontást és a lövöldözést összemossák, a két eseményt ok-okozati kapcsolatba hozzák. A közszolgálati televízióban például a Kedd 21 címû mûsorban a merénylet megvitatása közben csak Harrach Péter határozott kérésére tûntek el a Fidesz kordonbontását bemutató képek. Az országos rendõrfõkapitány helyettese utasítására felülvizsgálta a BRFK a kordon kihelyezésének indokoltságát. Szabadfi Árpád a az országos rendõrfõkapitány helyettese megállapította: a rendõrségi törvény és a szolgálati szabályzat csak ideiglenes hatállyal teszi lehetõvé egy adott terület lezárásával járó biztosítási intézkedés bevezetését, ebbõl pedig az következik, hogy azt csak határozott idõre lehet elrendelni és legfeljebb újabb határozott idõtartamra lehet meghosszabbítani. Az említett körülményre figyelemmel az intézkedés idõbeli hatályának módosítását tartottam szükségesnek olvasható a fõkapitány-helyettesi határozatban. Szabadfi Árpád ezért utasította Gergényi Pétert, hogy amennyiben az intézkedés alapjául szolgáló biztonsági kockázatok továbbra is fennállnak az intézkedés idõbeli hatályát határozott idõtartamban állapítsa meg. A KDNP korábban tett közleménye még mindig érvényes, amelyben felszólítja Gyurcsány Ferencet, hogy valljon színt: ki ellen fegyverkezik? Feleljen arra, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnökeként mely magyarokat tekinti ellenségének, akiknek megfélemlítéséhez a rendõrségnek minden segítséget megad? A rendszerváltozás 17. évében a kordonok visszaépítésével Gyurcsány Ferenc azt üzeni a magyar társadalomnak, hogy a hatalom egyedül az övé. Ha kell, erõszak árán is megvédi a bevallott hazugságokkal megszerzett kormányzati pozíciót. A KDNP üzeni a miniszterelnöknek, demokráciában a társadalom tagjait sem lélekben, sem testben nem lehet kordonon kívülre zárni, a tulajdonát képezõ közterületeirõl kitiltani, Gyurcsány Ferencnek tudomásul kell vennie azt is, hogy demokráciában demokratikus minimum nem létezik. Vagy van demokrácia, vagy nincs. Ahol demokratikus minimumot áhítanak, ott többé-kevésbé diktatúra van. A KDNP arra kéri Gyurcsány Ferencet, hogy a Kossuth térrõl vonja ki ideiglenesen ott állomásozó csapatait, bontassa el a kordonokat, mielõtt azok a törvényhozókat zárják karanténba. (Források: fidesz.hu, index.hu, kdnp.hu, mno, mti) A TÖRVÉNY BETÛI. 46. (1) A Rendõrség, illetve a rendõr a védett személy [1. (2) bek. g) pont] biztonsága érdekében a 13. és a 30. -ban meghatározottakon túlmenõen a) útvonalat, közterületet a forgalom elõl elzárhat, a forgalmat korlátozhatja, b) nyilvános és közforgalmú intézmények mûködését korlátozhatja, c) magánlakásba külön írásos utasítás birtokában ellenõrzés, a helyszín megfigyelése és biztosítása céljából beléphet, és ott tartózkodhat, d) területet lezárhat, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen vagy onnan távozzék, illetõleg az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti. (3) A Rendõrség a védett középületek és az abban tartózkodók biztonsága érdekében az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározottakon túl a be- és kilépésre az ott elhelyezett szerv vezetõjével egyetértésben szabályokat állapíthat meg. 3

4 Biztosítási rendszerváltás Érzékelhetõen felgyorsultak az események az egészségbiztosítási rendszer átalakítása körül. Sajtóinformációk, valamint kormánytagok nyilatkozatai szerint a kormány két hónapon belül dönt a tíz millió magyar ember életét jelentõs mértékben befolyásoló kérdésrõl, persze ezúttal is úgy, ahogy szokott, szakmai, társadalmi egyeztetések, a döntés következményeit számba vevõ hatástanulmányok nélkül. Nagy Kálmán a KDNP országgyûlési képviselõje a két modell közötti különbséget igen egyszerû és egyértelmû módon világította meg. Mint mondta, a szolidaritás elvû társadalombiztosítási modell alapja az állami felelõsségvállalás, a több-biztosítós modell viszont az egyéni öngondoskodásra épül. Egy olyan országban, mint Magyarország, ahol a lakosság harmada szegénységben, másik harmada pedig egyik napról a másikra él, ott az egészségügyi ellátás hozzáférhetõsége terén öngondoskodásról beszélni több mint cinizmus. Amikor a több-biztosítós rendszer nagyszerû voltának igazolására a szaktárca vezetõje olyan országokkal példálózik, ahol az ellátórendszer magas színvonalon mûködik, néhány részlet feltárásáról rendre megfeledkezik. Soha egy árva szót sem fecsérel arra, hogy mennyi pénzbõl szolgáltatnak olyan kiválóan a biztosítók, mintahogyan arra sem, hogy az adott országokban mennyi az egy fõre esõ jövedelem, a megélhetés költségei milyen arányban emésztik fel az emberek jövedelmét, s a magánbiztosítók piacra lépése milyen gazdasági, társadalmi környezetben ment végbe. Drágábban kevesebbet 4 Minden gondot, bajt megold a piaci verseny, a szolgáltatások színvonalának emelkedése mintegy varázsütésre végbe megy majd- állítják a több-biztosítós modell elkötelezett kormánypárti hívei, s elõszeretettel hivatkoznak arra, hogy lámlám a versenyhelyzet más területeken is milyen nagyszerû eredményekkel járt. Nem vitatva, hogy a verseny jó néhány ágazatban kedvezõ helyzetet teremtett, a honi viszonyok ismeretében némi tamáskodással kell fogadnunk ezt az érvelést. Ugyanis köztudomású, a bankszektor szinte a világon egyedülálló haszonra tesz szert hazánkban, a külföldi kézbe adott energiaszektor szereplõinek államilag garantált az extraprofit, a sokat emlegetett telekommunikációs cégek európai viszonylatban is kiugróan magas áron szolgáltatnak. Vagyis a piaci verseny árletörõ, minõségi javulást eredményezõ hatása nálunk gyakran nem érvényesül, a piac szereplõi valójában nem versengenek egymással, hanem szépen felosztják maguk között a piacot. Napnál világosabb, hogy a profitorientált biztosítótársaságok rászabadítása az egészségügyre önmagában nem hoz, nem hozhat érdemi javulást jelentette ki Nagy Kálmán, majd magyarázólag hozzátette: Elõször is a magánbiztosítóknak lényegesen magasabb a mûködési költsége, önfenntartásuk is mintegy százalékkal több pénzt emészt fel a befizetésekbõl, mint az egységes kockázatközösségre épülõ, egyfizetõs rendszer. Ha nem nõnek a bevételek, akkor hogyan lesz a kevesebbõl több?! Mibõl jut majd több pénz fejlesztésekre, új mûszerekre, tisztességes orvosi, ápolói fizetésekre? tette fel a kérdést és hozzáfûzte: Az is nyilvánvaló, hogy az üzleti biztosítók elemi érdekeiket szem elõtt tartva nem a súlyos, krónikus betegségekkel küszködõ, vékonypénzû embereket, hanem a rendesen fizetõ, kiegészítõ biztosításokat vásárló, életerõs egészséges ügyfeleket szeretik. Hiába tiltják törvények az ügyfelek közötti szelektálást, a biztosítók a legkülönbözõbb trükkökkel mégis megtalálják a megoldást arra, hogyan kell a magas kiadásokkal járó, drága ügyfeleket távol tartani maguktól. Például úgy, hogy irodáikat lift nélküli épületek ötödik emeletére telepítik. Állami betegek Nagy Kálmán hangsúlyozta: A költségigényes ellátások terhe az átalakításról szóló tanulmány szövege szerint a befolyó pénzek csupán százalékával rendelkezõ államé marad. Nem kell jósnak lennie annak, aki ismeri az ország lakosságának egészségi állapotát, hogy elõre tudja, a fennmaradó rész nem fedezi az idõsek, súlyos betegségekben szenvedõk gyógyítását. A több-biztosítós rendszer az egészségügyi ellátáshoz történõ hozzáférést illetõen is kettészakítja a társadalmat. A rendszerváltozás nyerteseit, a gazdagokat elõnyökhöz juttatja az elszegényedõk tömegeinek diszkriminálása, megalázása, életesélyeinek gyengítése árán. Érthetõ, hogy sokak számára nagyon csábító az egyik utolsó nagyobb állami vagyon, a majd ezermilliárd forintnyi bevétel megkaparintása, de valljuk meg, ez az egész terv, ördögi. Mint ahogy az egész reformnak csúfolt káoszt elõidézõ egészségügyi átalakítási folyamat is az. Orvosként, országgyûlési képviselõként, azt tapasztalom, hogy mind az egészségügyben dolgozók, mind a betegek rossz álomként élik meg a történéseket. Csakhogy a rossz álomból enyhet, fellélegzést hoz az ébredés, de itt az eszmélés épp ellenkezõ hatással jár, hisz ez bármily hihetetlennek tûnik, ami velünk történik nem álom, hanem maga a valóság. A társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott beteg ember maradék biztonságérzetének elvesztésének vagyunk szemtanúi mondta végezetül Nagy Kálmán. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék elnöke egy lapinterjúban az állampolgárok öngondoskodásáról kijelentette: Ha az állam öngondoskodást vár el az emberektõl, akkor meg kell teremteni az öngondoskodás forrásait, az ehhez szükséges pénzt az egyénnél kell hagyni, valamint ehhez kell igazítani az adókat és a járulékokat.

5 Vitairat Magyarország demográfiai helyzetérõl Az elsõszámú nemzeti sorskérdés Miközben álhírek terelik el figyelmünket a súlyos napi eseményekrõl, a folyamatosan idõszerû már szóba sem jön. Kóka kandúrkodása izgalmasabb Gyurcsány kártevésénél. Az pedig, hogy évente egy város tûnik el a magyar térképrõl, kit érdekel. Pedig a tét nagy: a nemzet jövõje, a családok léte és az egyének boldogsága. A lehetséges megoldást akkor találjuk meg, ha ismerjük a tényeket és megfejtettük az okokat a magyar demográfia fekete éve. A népesség növekedése akkor fordult fogyásba. Ez volt az elsõ év, amikor többen haltak meg, mint ahányan születtek. Azóta radikálisan csökkent a születések száma ben csak 97 ezer gyermek jött a világra, míg 25 évvel azelõtt közel 150 ezer. Ha ez így folytatódik negyven év múlva az optimisták szerint is csak 8 és fél millióan leszünk. Sokaknak ez csak munkaerõkérdés, ahogy az idõsek részarányának növekedése csupán nyugdíjbiztosítási probléma. A hidegszívû racionalisták mindkét kérdést egyszerûen oldanák meg, betelepítéssel és nyugdíjcsökkentéssel. Engedtessék meg nekünk, hogy mi másban gondolkodjunk. Az elkeserítõ adatokon némileg javít, hogy az éves népességfogyás felét pótolja a kárpát-medencei magyarok anyaországi áttelepülése. Örömünk azonban nem teljes, hiszen a probléma gyökerét nem orvosolja, a szülõföld elhagyása pedig súlyos ár. Kevesebb házasság, kevesebb gyermek A házasodási kedv csökkenését mutatja, hogy 2005-ben mindössze 44 ezer házasságot kötöttek. 25 éve közel a dupláját. A válások száma viszont magas, minden két házasságkötésre esik egy. Nyilvánvaló, hogy a házasodási szándék gyengülése is befolyásolja a gyermekvállalási kedvet. A felmérések ugyanis azt mutatják, hogy az élettársi kapcsolatban kevesebb gyermek születik, mint a házasságban. Ennek oka nyilvánvaló. A házasságok minõsége és stabilitása még a hivatkozott adatok ismeretében is felülmúlja az élettársi kapcsolatokét. Márpedig a kapcsolat véglegességének szándéka a tervezhetõ jövõt biztosítja, ami a gyermekvállalás feltétele. Néhány éve készült egy felmérés, mely szerint a magyar nõk átlagosan 2,1 gyermeket szeretnének. Ez biztosítaná a népesség reprodukcióját. Nyilván több oka van, hogy a szándékból nem lesz valóság. Meg nem született gyermekek Nem kedvez a gyermekvállalásnak, hogy az utóbbi években mind szélesebb körben tapasztalható a szülés elhalasztásának szándéka. Egyre több nõ vállalja elsõ gyermekét 30, sõt 40 év felett. Sokaknál a halasztás elmaradást jelent, mások a további gyermek vállalásáról mondanak le. A karrierépítés szempontjának erõsödése és a szingli életforma terjedése is táplálja ezt a folyamatot. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a nõk társadalmi szerepének változása, különös tekintettel munkavállalásukra és munkaerõpiaci helyzetükre, a születésszám visszaesésének egyik oka. Ezzel összefügg a házasság és a család intézményének válsága. A demográfiai helyzet tényleges okát valójában itt kell keresnünk. Tudom, a kifejezés pontatlan. Nem a két intézmény van válságban, hanem korunk társadalma szenved értékválságban, ezért sok házasság zátonyra fut, és sok család mûködésképtelenné válik vagy létre sem jön. Ha szélesebb összefüggésben próbáljuk szemlélni a jelenséget, talán eljutunk a nyugati kultúra válságtüneteihez. Ez pedig korunkban, melyet sokan a kultúrák harcával jellemeznek, nem bíztató megállapítás. De maradjunk a közvetlen okoknál, melyek közül még egyet említenék, a családi élet kiszámíthatóságának, a gyermeknevelés biztonságának hiányát. A jól mûködõ családtámogatási rendszer felforgatása bizonytalanságot szült, a családokat fokozottan sújtó megszorítások pedig szorongást keltettek. Így nehéz gyermeket vállalni. Mi a teendõ? A világban érvényesülõ nagy folyamatokat talán nem tudjuk visszafordítani, de befolyásolni igen. Leginkább azzal, hogy saját világunkban teszünk rendet. Hiszek abban, hogy néhány éven belül mérsékelni, majd megállítani tudjuk a népességfogyást. A magyar társadalom gyermekszeretõ, de még inkább azzá kell válnia. Tudom, ez kultúra kérdése, direkt eszközökkel nehéz befolyásolni, és fõleg nem egyik napról a másikra. A feltételeit megteremteni azonban lehetséges. Családbarát környezetet kell kialakítanunk. Ez konkrét kormányzati, önkormányzati intézkedésekkel kezdõdik, és jobb esetben a munkahelyi és a civil világ lépéseivel folytatódik. Végsõ soron a közgondolkodást kell alakítani, megjelenítve a családi élet értékeit, szépségeit. Ebben nagy szerepe van a médiának, iskolának, egyházi közösségnek és civil szervezeteknek. Nem azoknak kell teret adni, akiknek nincs pozitív mondanivalójuk a házasságról és családról, sõt tudatosan vagy ösztönösen gyengítik azok társadalmi szerepét és tekintélyét. Szólaljanak meg azok, akik tudják, hogy a gyermekeknek érzelmi stabilitásra van szüksége, apára és anyára, a társadalomnak egészséges családokra, a nemzetnek biztos jövõre. Végül biztonságossá és kiszámíthatóvá kell tenni a gyermeknevelést. Ez jó családpolitikát, stabil családtámogatási rendszert jelent. Ezért kívánjuk bevezetni a választható családi adózást, amely figyelembe veszi az eltartott családtagokat is. Az adózásnak ez a módja valós élethelyzetekhez igazodik és erõsíti a közösségekre épülõ, egészséges társadalmat. Elsõ számú nemzeti sorskérdésnek tartjuk a népesedési helyzet alakulását. Ezért kezdeményezünk parlamenti vitanapot a témáról, melyet egy konferenciával készítünk elõ. Abban bízunk, minden politikai erõ - félretéve a pártérdekeket - együtt fog dolgozni azon, hogy ne legyünk remény és jövõ nélküli nemzet. Harrach Péter 5

6 Kiútkeresõ konferencia A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség és a Barankovics Alapítvány A demográfiai válság kezelése címmel konferenciát rendezett, ahol Harrach Péter megnyitóját követõen a gyermekvállalás magyarországi viszonyairól Spéder Zsolt a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója tartott elõadást, majd a demográfiai kihívásokról, s az ezekre adható lehetséges válaszokról Kamarás Ferenc demográfus, a KSH fõtanácsadója beszélt. Az elõadásokat Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója arra hívta fel a figyelmet: míg a rendszerváltás elõtt évente átlagosan 125 ezer gyermek született, addig manapság ez a szám 95 ezerre csökkent. Ennek okát a szakember az elsõ gyermek vállalási idejének kitolódásával, a párkapcsolatok megváltozásával, a gazdasági rendszer átalakulásával, a családpolitika gyakori változásával és az értékváltozásokkal magyarázta. Hozzátette: e negatív tendencia nem magyar jelenség. A velünk együtt az EU-hoz csatlakozott országok túlnyomó többségében még rosszabb a helyzet, de több fejlett nyugat-európai országban is. Példaként a katolikus Olaszországot említette, ahol a magyarnál is alacsonyabb az egy anyára jutó gyermekszám. Kamarás Ferenc demográfus, a KSH fõtanácsadója kiemelte: a népesség csökkenése mellett a népesség szerkezetének változására, a társadalom elöregedésére is figyelni kellene. Mint mondta, ez demográfiai szempontból talán még lényegesebb, mert ezt csak hosszú távon lehet korrigálni. Az elõadásokat kötetlen kerekasztal beszélgetés követte, amelyen többek között részt vett: Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök, Hoffmann Rózsa, egyetemi docens, országgyûlési képviselõ, Gál Róbert, közgazdász, Kormosné Debreczeni Zsuzsa, szociális ügyvivõ és Szikora József újságíró. A konferencián elhangzottakat zárszavában Soltész Miklós a KDNP országgyûlési képviselõje, az Országgyûlés Ifjúsági, Szociális és Családügyi Bizottságának alelnöke összegezte. 6 Parlamenti vitanap Érték a gyermek, érték a család Politikai vitanapot kezdeményezett a Kereszténydemokrata Néppárt a T. Házban a haza demográfiai helyzetérõl. Fölöttébb furcsa és elgondolkoztató helyzetbe csöppent nézõ és résztvevõ, mindjárt a vitanap elején. Elsõként bevett régi jó szokása szerint a miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc válaszolt majd egy órán át anélkül, hogy elõbb meghallgatta volna a kezdeményezõ fél, a KDNP érveit, felvetéseit. Követték õt a kormánytagok, az MSZP szónoka, és hogy rend és fegyelem legyen a T. Házban, az SZDSZ vezérszónoka is elõbb szólhatott, mint a napirend elõterjesztõje. Beszédeikre azonban a miniszterelnök már nem volt kíváncsi. A kereszténydemokraták vezérszónokának szóhoz jutását még a képviselõknek is meg kellett szavaznia, lévén az Országgyûlés szocialista elnökével egyeztetett idõbeosztás szerint véletlenül éppen ezen napon a Ház elnöki feladatát is ellátni kényszerült, márpedig a kettõ együtt, a T. Ház hozzájárulása nélkül, nem lehetséges. Végül ez az akadály is elhárult Harrach Péter elõl. A politikus elöljáróban leszögezte: a népesedési helyzet alakulása elsõ számú nemzeti sorskérdés, majd néhány adattal világította meg a jelenlegi helyzetet. Évente közel 40 ezerrel többen halnak meg, mint születnek. Optimista elõrejelzések szerint 2050-ben várhatóan 8,5 millióan, a pesszimista jóslatok valóra válása esetén pedig 6-6,5 millióan leszünk mi, magyarok. A társadalom elöregedése miatt felborul az aktív-inaktív lakosság aránya, veszélybe kerül az egészségügyi ellátás és a nyugdíjrendszer. A kereszténydemokrata politikus az elõtte szólok azon felvetésére reagálva, hogy a nõk gyermekvállalási kedvének megcsappanásában szabad döntésük jelenik meg kifejtette: Mivel Magyarországon egy keresõ nem tud eltartani egy családot, s ez kizárja az anyaság szabad vállalását, a gyermekválllalást illetõen döntési szabadságról aligha beszélhetünk. Harrach Péter a házasság intézménye ellen érvelõknek válaszolva új nézõpontot kínált amikor azt mondta: a házasságnak, a családnak, a gyermekvállalásnak nemcsak az egyén jogait hangsúlyozó mondandója van, hanem az egymáshoz tartozás vállalásáról, az egymás iránti felelõsségrõl is szól. Az alelnök kitért arra is, hogy ma Magyarországon aki gyermeket vállal, az a szegénységet vállalja. Ezt üzeni az az igazságtalan adórendszer is, amely az egyénnek és nem a családoknak kedvez. Jobbító szándékkal ajánlotta a kormánypártok figyelmébe a kereszténydemokraták álláspontját, utalva a házasság és család értékeinek megjelenítésére a társadalmi tudatban. Molnár Béla, a KDNP országgyûlési képviselõje arra hívta fel a figyekmet, hogy a gyermek, a gyermekvállalás nem magánügy! A gyermek léte, fejlõdése, a társadalomba való beilleszkedése társadalmi ügy, a társadalom, a nemzet, az ország megmaradásának kulcskérdése. A fiatalok munkába állása, a társadalom hasznos, értéket elõállító taggá válása a társadalom alapvetõ érdeke. Amelyik társadalom nem törõdik megfelelõen a gyermekkel, a jövõ nemzedékével, az el fog süllyedni a történelemben. Önöket és engem is gyermekeink, unkokáink értékteremtése fog idõs korunkban eltartani mondta, majd hozzátette: Ezért nem magánügy, hány gyermeket vállalnak, vállalhatnak a családok, mert ez dönti el, mennyi és milyen minõségû munkaerõ fog minket, az országot eltartani holnap, tíz év múlva, ötven év múlva. A nemzetstratégia és gazdaságstratégia hiánya egy ördögi kört eredményez, a növekvõ munkanélküliség elbizonytalanítja a gyermeket vállalni kívánó családokat, ez a gyermekszám csökkenését eredményezi. Ezt a lefelé húzó örvényt kívánja a Kereszténydemokrata Néppárt felszámolni. A családokat olyan helyzetbe hozni, hogy a kívánt gyermekek megszülethessenek, egy jókedvû, öntudatos ország polgárai lehessenek. Hiszen a gazdasági nehézségekbõl csak a jól képzett munkaszeretõ fiatalok révén tud kilábalni az ország. Mi olyan összehangolt gazdaság- és nemzetstratégia megfogalmazását szorgalmazzuk, mely a családoknak biztonságot, lehetõséget ad a gyermekvállalásra. Forrása:

7 Nemzetellenes betelepítési program Semjén Zsolt: Petrétei vagy morálisan, vagy szakmailag alkalmatlan Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a nyilvánosság kizárásával olyan bevándorlási stratégiát készített, amely Ázsiából telepítene be milliós tömegeket a magyar demográfiai problémák megoldására jelentette be Semjén Zsolt a KDNP által kezdeményezett parlamenti vitanapon. Sajtótájékoztatóján a KDNP elnöke az újságíróknak csak a nem nyilvános jelzéssel ellátott anyag fedõlapját mutatta meg, amelyen az szerepelt: Elõterjesztés a kormány részére a Magyar Köztársaság migrációs stratégiájáról. Semjén Zsolt ismertetése szerint az anyag arra tesz javaslatot, hogy Ázsia válságövezeteibõl milliós tömegeket telepítsenek be Magyarországra, a magyar demográfiai problémák megoldására. A politikus szerint a stratégiában áttelepítési akciókról írnak, ehhez megnevezik az uniós forrásokat is, és a magyar lakosság 10 százalékát ilyen ázsiai betelepülõként képzelik el. Elképesztõ cinizmussal és arcátlansággal, vagy ha egész pontosan akarunk fogalmazni, akkor inkább azt kell mondanunk a tõlük immáron megszokott hazug módon reagáltak a kormánypárti politikusok akkor, amikor Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a sajtó és az ország nyilvánossága elõtt A kormány migrációs stratégiája címet viselõ tanulmányról, és az abban található kormányzati tervekrõl beszámolt. Elsõ nyilatkozataikban mind az MSZP-és, mind az SZDSZ -es politikusok jól bevált stratégiai eszközeikkel éltek, vagyis a tanulmány létezését tagadva megpróbálták hiteltelenné, nevetségessé tenni a KDNP elnökét. Egyesek attól sem riadtak vissza, hogy ezen igyekezetükben a kereszténydemokraták elnökének nevét sajátos nyelvi leleménnyel felhasználva egyúttal vallásos elkötelezettségébõl is gúnyt ûzzenek, mondván, hogy amit Semjén Zsolt állít, az tömjén hazugság. Két nappal a bejentés után Semjén Zsolt a sajtó elé tárta a dokumentum szövegét, és elmondta: Nem a magyar családok érdekeit, hanem a multinacionális vállalatok munkaerõpiaci igényeit szolgálja ki ez a betelepítési SZÓ SZERINTI IDÉZETEK AZ ELÕTERJESZTÉSBÕL: 3. OLDAL: A természetes reprodukcióra tett»józan«feltételezések mellett csakis egy emelt szintû bevándorlás jelentheti a népességfejlõdés konszolidálását. Ez viszont feltételezi, illetve maga után vonja új demográfiai-társadalmi helyzet kialakulását: sok százezer, akár milliós nagyságrendû külföldi eredetû népesség integrálásának szükségességét. A jelen folyamatok alapján ezt a népességrészt a legnagyobb valószínûség szerint az ázsiai országokból érkezõ migránsok adják majd. 4. OLDAL: A külföldiek létszáma megtízszerezõdhet, arányuk pedig akár 10% fölé emelkedhet. 26. OLDAL:. az ázsiai migránsok különösen fontos szerepet kaphatnak a jövõben. Erre a ma is megfigyelhetõ folyamatra/jelenségre a benne rejlõ lehetõségek kiaknázásának céljából indokolt ráerõsíteni azzal, hogy egyes munkaerõ-piaci szektorokban, és egyes személyi kör részére (pl. önfoglalkoztatók, kulcsszemélyzet) külön programokkal segítjük az ázsiai migránsok bevándorlását Magyarországra. 28. OLDAL: Meg kell teremteni az áttelepítési programok beindításához és mûködtetéséhez szükséges, a menekültügyi szabályozás tárgykörébe tartozó jogszabályi feltételeket. 32. OLDAL: Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a kellõ integrációs intézményrendszer kialakítását követõen Magyarország be tudja indítani saját, meghatározott válságövezeteket célzó áttelepítési programját. E célra már évtõl az Európai Menekültügyi Alap keretében uniós támogatás is felhasználható. program. A hazudós miniszterelnöknek hazudós minisztere van fogalmazott. Arra szólította fel Petrétei József, igazságügyi minisztert, hogy távozzon posztjáról. A KDNP elnöke hozzátette: ha Petrétei József tudott a dokumentumról, akkor morálisan, ha nem, akkor szakmailag alkalmatlan posztjára. Az elnök a kormányt pedig arra kérte, hogy ne fogadjon el ilyen tervezetet és helyette válassza a Fidesz és a KDNP által kidolgozott családtámogatási politikát. A Parlamentben tartott demográfiai vitanap egyértelmûen megmutatta, hogy a kormány nem óhajtja a családtámogatás útját választani. A több százezres, milliós betelepítés azonban nem a magyar családok érdekeit képviseli, hanem a multinacionális vállalatok munkaerõ piaci igényeit szolgálja ki mondta sajtótájékoztatóján Semjén Zsolt. A KDNP elnök-frakcióvezetõje elismerte, ha a magyar demográfiai trendek nem változnak, akkor valóban szükség lesz betelepítésre, azonban annak kismértékûnek és európainak kell lennie. Hozzátette azt is, hogy milliós ázsiai tömegeket nem lehet integrálni egy tízmilliós társadalomba. 7

8 Megnevezett felelõsök Folytatás az 1. oldalról A beszéd új elemeként Orbán Viktor meghatározta, kit ért új többség alatt. Mint mondta: a KDNP számára lényeges elem volt, amikor a Fidesz elnöke az erkölcsrõl, az alázatról, az elesettek védelmérõl, a munka becsületérõl beszélt, hiszen a kereszténydemokrata politika, a kereszténydemokrácia eszmekörének középpontjában a szolidaritás, az egymásért viselt felelõsség, a közös boldogulás reménye áll. Hozzátette: a szövetségi politika keretein belül ezt a programot minden eszközzel támogatjuk. RÉSZLETEK AZ ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDBÕL. Olyan események történtek 2006-ban Magyarországon, amelyek korábban emberemlékezet óta sohasem kezdte évértékelését a Fidesz elnöke. (...) Év elején még vita volt arról, hogy milyen helyzetben van az ország, nagy-e a jólét, vagy romlik a helyzet. Év közepén aztán beismerte a kormány, hogy kútban vagyunk, nem a gazdaság dübörög, hanem a munkanélküliség és az adósság - fejtette ki Orbán. Kiderült a válság oka is: óriásivá duzzadt a költségvetés hiánya, tengernyi pénz hiányzik az államkaszszából, azt ugyanis a szocialista vezetõk, akiknél a kasszakulcs volt, eltüntették. Kiderült az is, hogy évek óta hazudtak az embereknek. A kormányzat azt is elismerte, hogy a vétlenekkel, a tisztességesen dolgozókkal akarja megfizettetni ennek az árát. Ideje volna változtatni, elõször fizessenek a hazugok, akik becsapták az embereket, meghamisították a gazdasági adatokat és orránál fogva vezették a köztársasági elnököt, közpénzbõl fizették a hatalomban maradásuk árát jelentette ki Orbán Viktor. Nyíltan színpadra lépett a rendszerváltáson megizmosodott új arisztokrata klikk is, amely újabb és újabb kiváltságokat szerez meg magának, tagjai 100 milliárdokat tüntethetnek el felelõsségre vonás nélkül, saját céljaikra használhatják a rendõrséget és a titkosszolgálatokat. 8 Mit határoz a nép? Ünnepelünk március 15-én Mivel a szocialisták nem hajlandóak feloszlatni a parlamentet, ezért egy népszavazással kell elõidéznünk azt a helyzetet, amikor a népnek joga és lehetõsége lesz dönteni arról, hogy merre menjen Magyarország jelentette ki a Magyar Televízió Este címû mûsorába meghívott Orbán Viktor. Baló György elsõként felvetett kérdésére, mely szerint hova vezet az az ösvény, amelyrõl az országértékelésében beszélt, Orbán Vikor úgy válaszolt: szándéka és reményei szerint egy erõs Magyarországhoz. Magyarország ma egy gyenge ország és ezért vannak bajban a polgárai. A miniszterelnökkel nincs mirõl beszélni Arra a kérdésre, hogy bírni fogja-e az ellenzék és Orbán Viktor, hogy a következõ választásokig, azaz még három évig nem állnak szóba a miniszterelnökkel, Orbán Viktor válasza az volt: a miniszterelnökkel nincs mirõl beszélniük, Gyurcsány Ferencet a magyar politikai életben nem tartják kívánatos személynek. Az õ személyes felelõsségének tartjuk, hogy ide jutott az ország. Szerintünk az ország polgárait ma kínzó gazdasági bajokért elsõ helyen a miniszterelnököt terheli a felelõsség, ráadásul ezt be is ismerte. Mi a jövõvel szeretnénk foglalkozni és Magyarország mai miniszterelnöke nem tartozik a jövõhöz mondta a Fidesz elnöke. Emlékeztetett: országértékelõ beszédében Bibó Istvánt idézte, amikor a kormány elkergetésérõl beszélt. Bibó István ugyanis azt vallotta, hogy demokráciáról akkor beszélünk, ha az embereknek, a népnek lehetõsége van megválasztani azokat, akik kormányoznak, ellenõrizni tudja õket és ha szükséges, el is tudja õket kergetni. Ez a demokrácia. Mi azt szeretnénk, ha a szocialisták belátnák, hogy ez nem fog menni, és a miniszterelnököt, mint egyfajta tehertételt, végre félreállítanák az útból, és lehetne értelmesen beszélni Magyarország jövõjérõl mutatott rá Orbán Viktor. Új választásokról is lehet szó Arra a kérdésre, hogy a Fidesz tárgyalna-e egy másik szocialista miniszterelnökkel, Orbán Viktor azt mondta, hogy két lehetõség van: vagy lehet a szocialistákkal értelmesen beszélni, vagy másik megoldás felé kell nézni. Ezidáig a szocialisták nem mutattak hajlandóságot az értelmes párbeszédre. Sõt akkor, amikor a szocialistáknak lett volna módja arra, hogy világossá tegyék, a párt nem kíván ekkora tehertétellel nekivágni az ország nehéz válságát orvosló háromnégy esztendõnek, akkor õk inkább úgy döntöttek, hogy a saját nyakukba veszik a miniszterelnök összes vétkét, hibáját és mulasztását. Innentõl kezdve pedig más választásunk nem maradt, mint megvárni, hogy a nép végül is mit határoz. Óhajtja-e ezt a három és fél évet ennek a kormánynak az egyre szaporodó hibái mellett, egy lejtõn lefele araszolva elölteni, vagy megtalálja-e a módját, hogy megszabaduljon ettõl a kormánytól? mondta az elnök. Orbán Viktor erre egyetlen dolgot tud a magyar választópolgároknak felajánlani a Fidesz nevében: azt, hogy azokban a pontokban, amelyekben a legvilágosabban mutatkoznak meg a kormány hazugságai, csalásai és a nép félrevezetése, népszavazást kezdeményeznek. Ha minden igaz, ezt a népszavazást a szocialista párt és a miniszterelnök is vállalja. A Fidesz elnöke szerint ezzel a népszavazással lehet Magyarországon helyreállítani a demokráciát, mert ha a népszavazáson ezekben a kérdésekben a kormány vereséget szenved, akkor nem tehet mást, minthogy új választásokat ír ki, vagy esetleg új kormányt állít fel. Nem tudjuk orvosolni a gazdasági bajokat sem, amíg a magyar demokrácia alapjait nem állítjuk helyre mondta Orbán Viktor. Lesz Fidesz rendezvény március 15-én Március 15-e kapcsán a pártelnök elmondta, hogy a polgári oldalnak is lesz egy nagy rendezvénye, de arról, hogy milyen helyszínen, csak az engedély megadása után szeretne beszélni. (Forrás: orbanviktor.hu fidesz.hu)

9 Miért kell keresztény világnézeti párt? A múltnak foglyai arra hivatkoznak, hogy ma éppúgy nincs, vagy legalább nincs több szükség keresztény világnézeti pártra, mint tegnap. Eltekintve most annak megérvelésétõl, hogy tegnap is szükség lett volna rá, s e szükséglet kielégítése csak a sajátos viszonyok következtében történt életképtelennek bizonyult formában, bizonyos, hogy a történeti tegnapban nagybanegészben az ország jelentõsebb csoportjainak nagyrésze egységesnek látszott a politika világnézeti alapjairól táplált felfogásban, a politikai tevékenység körérõl és céljairól alkotott nézeteiben. Az ilyen társadalmakban az egyén, a család, a nép, a nemzet és az állam céljai és rendeltetése, jogköre és kötelességei tekintetében azok között a pártok között, amelyek egyáltalában létre jöhetnek, rendszerint csak lappanganak a különbségek: s a pártokra való tagozódás tulajdonképpen az eszközcélokra, a módszerekre és tempóra korlátozódik. Az ilyen társadalmakban a világnézet nem is bírhat különleges pártalkotó jelentõséggel, hiszen a leglényegesebb közéleti kérdésekben az éppen mûködõ pártok nagyrésze között világnézeti ellentét nincsen. Az olyan társadalmakban azonban, amelyeknek pártjai közt épp világnézeti kérdésekben is lényeges eltérés van, szükségképpen a világnézet válik döntõ pártformáló tényezõvé, ami egyáltalán nem zárja ki, sõt a világnézeti frontok világos tisztázottsága következtében gyakorlatilag még meg is könnyítheti a különbözõ pártok között bizonyos gyakorlati célok terén az együttmûködést, mert a világnézeti különbség tisztázása folytán a gyakorlati együttmûködés egyik párt jellemét sem mossa el. (...) A keresztény világnézeti pártoknak Európa szerte a haladás biztos és egyenletes útja szempontjából tûnik ki a fontosságuk. Szerepük nem egyoldalúan a féké vagy a motoré, hanem fõként az, hogy a teljesebb embereszmény megvalósítása felé mutassanak s a közéleti tevékenységnek az erkölcsi mértékelést, amely nélkül sem tartós siker, sem valódi haladás nincs, megadják. E szerepük körében nem utolsó feladatuk megakadályozni azt, hogy a haladásellenes erõk a lelki ellenállás lövészárkaiba bevonuljanak, s hogy a maradiság a kereszténység szekerére rakja fel a maga csempészáruját. Világnézet nélkül egyáltalán nem is lehet olyan magas közéleti célokat kitûzni, amelyek az emberekbõl az áldozatvállalás pátoszát ki tudják váltani. Pedig nagy közéleti célok megközelítése általános áldozatvállaló készség nélkül egyszerûen lehetetlen. Még kevésbé nyílik lehetõség tartós politikai egységek fenntartására a széles távlatokat nyitó, az egész emberi személyiséget kielégítõ világnézeti alap nélkül. Akinek nincs világnézete, az a közéletben sem lát túl az orránál. Jóllehet az emberek mindig húzódoztak az áldozatok vállalásától, mégsem éltek soha olyan fölöttük álló eszmények nélkül, amelyek áldozatvállalásuknak értelmet adtak. Akinek világnézete van az mindig ily messzi célok és magas eszmények felé halad, s ha a megtett út nem is elégíti ki, a világnézeti irány helyességébe vetett hit azt a meggyõzõdést kelti benne, hogy a jó úton és hazafelé tart. Részletek Barankovics István írásából Világnézet nélkül egyáltalán nem is lehet olyan magas közéleti célokat kitûzni, amelyek az emberekbõl az áldozatvállalás pátoszát ki tudják váltani. A világnézet az ember számára nemcsak iránytû, hanem kikötõ is. S amikor a közéletben géniuszok csatáznak, csak a világnézeti pártok tartanak kezükben iránytût és mutatnak híveiknek kikötõt. A világnézet nélküli csupán rövid lejáratú akcióprogramot valló pártok éppen azért olvadnak el lassabban, vagy gyorsabban Európa szerte mindenütt, mert tömegcikkeiket nem hatja át a nyugalomnak az az érzése, hogy hajójuk útját helyes iránytû mutatja, s hogy a háborgó hullámok és a fenyegetõ zátonyok veszélyein túl biztos kikötõ felé tartanak. Sem áldozatra érdemes célokért, sem vigaszként és jutalomként nem lebeg elõttük az eszményekben és a célokban elkötelezett jövendõnek látomása. Amelyik párt a világnézeti alapokról lemond, tulajdonképpen a jövõjérõl mond le. Az ilyen párt egyenesen elveszi híveitõl annak a lehetõégét, hogy ne csupán kurtatekintetû jelenüket, hanem jövõjüket is hozzákapcsolják. A gyakorlatias szemléletû tömeg szemében az akció-programot csak a határidõs siker igazolhatja, mert az akcióprogram a napi érdekességekbõl meríti erejét. A világnézeti program helyességérõl alkotott meggyõzõdés pedig az ember hitében, szellemi ítéleteiben és erkölcsi érzületében gyökerezik, és a lélek mélyebb tárnáiból meríti erejét. Egy nem világnézeti párttal szemben szükségképpen mindig a világnézeti bármilyen világnézeti pártnak vagy mozgalomnak kell hosszútávon gyõznie, mert világnézeti pártnak csak világnézeti párt lehet méltó versenytársa és partnere. Aki tehát kereszténységet és haladást együtt akar, annak elõbb-utóbb egy szociális és demokratikus töltésû, keresztény mozgalomban kell a helyét megtalálnia.(..) A kereszténység sem mint hit, sem mint világnézet, sem mint új együttélési rendet megtervezõ társadalomtudomány és kivitelezõ program nem csupán azt mondja meg, hogy mit nem akar, hanem lényegesen arra felel, hogy mit akar. A kereszténység az európai és világkultúra kiirthatatlan éltetõ lelke, amelynek egyik csodálatos tulajdonsága éppen az, hogy eszményei elõtt talán más oltárokon más fogalmazásban és más szertartások kíséretében azok is hódolnak, akik már a hitet nem is hiszik. A magyarság pedig népi, nemzeti és családi hagyományként építette be életébe a kereszténységet. ( ) Elvi és gyakorlati politikai okokból, egyaránt szükség van tehát egy keresztény világnézeti pártra, amely a legteljesebb szociális igazságosságnak, a legbiztosabb emberi szabadságnak és a legkiegyenlítettebb emberi egyenlõségnek megfelelõ új együttélési rend felé törekszik, s amelyben az ember természetfeletti igényei is biztos érvényesülési lehetõséget találnak. Ez a cél ma világszerte milliókat lelkesít, kik az idõ élén járnak, s akiket az öszszetartozandóság bensõséges érzelem egyetlen, nemzeteket átfogó egységbe fûz össze a közös hit szálaival és a mindnyájan egyért és egy mindenkiért akaratának jegyében. (A cikk augusztus 21-én a Demokrata Néppárt címû lapjában jelent meg.) 9

10 Szégyenfoltjaink A Keresztényszociális Mûhely és a KALOT Katolikus Népfõiskolai Mozgalom Közhasznú Egyesület szilasmenti csoportja elõadássorozatot indított Társadalmunk szégyenfoltjai címmel. Az elsõ elõadás témája a hajléktalanság, a további elõadások témái: közéletünk erkölcsi válsága, társadalmi igazságtalanságok, vita az éthoszról (erkölcsi magatartásról, jellemvonásról). Fogadóóra A Kereszténydemokrata Néppárt debreceni szervezetének önkormányzati képviselõi és külsõ bizottsági tagjai a hatékony munkavégzés érdekében minden pénteken, óra között a KDNP helyi székházában (Arany János u em.) fogadóórát tartanak. Tavaszváró Szegedi szennyes Haág Zalán, a KDNP szegedi frakcióvezetõ-helyettese és Kohári Nándor fideszes önkormányzati képviselõ kérdéseket intézett Mózes Ervinhez, a város jegyzõjéhez és Botka László MSZP-s polgármesterhez. A városatyák többek között azt tudakolták: a szeptemberi, szegedi kormányellenes tüntetéseken szimpatizánsi vagy megfigyelõi minõségében vett-e részt a jegyzõ, és tudott-e arról, hogy a tüntetõkrõl az adatvédelmi biztos állásfoglalása ellenére videofelvételek készülnek, s mi lett a felvételek sorsa. Arra is választ várnak, igazak-e azok a városházi hírek, melyek szerint a leépítések során azokat bocsátottak el a hivatalból, akikrõl gyanították, hogy nem a politikai baloldallal szimpatizálnak. Az ellenzéki képviselõk a kérdések megfogalmazásán túl bírálták a városvezetést amiatt, hogy hónapokkal a szegedi csatorna-beruházás véghatáridejének lejárta után Szeged több pontján a mai napig nem fejezték be a csatornázást és sok helyütt nem állították helyre a járdákat, kocsi-beállókat. A károsultak képviseletére a helyi Fidesz és KDNP jogsegélyszolgálatot hozott létre. Hazugság Dr. Újhelyi István szeged-szõregi családapa aláírással nyílt levelet intézett a Fidesz, a KDNP, a Jobbik, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Fidelitas szervezõihez. Levelében egyebek közt azt írja: Négygyermekes családapaként a lakosság képviselõjeként is megengedhetetlennek tartja, hogy a legnagyobb ellenzéki szövetség szélsõjobboldali erõkkel karöltve családok nyugalmát megzavarva, a megbotránkoztató jelszavak és kirohanások elõl kitérni nem képes családanyákat és kisgyermekeket eszközként használva kíván a lapok címoldalára kerülni. Válasz a hazugságokra Tájkép és fantázia címmel került megrendezésre az újkígyósi Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház Konferenciatermében Tóth Mária (Regina M Toth) bemutatkozó tárlata. A négy részbõl álló kiállítás-sorozat elsõ eseményét Kendra István nyitotta meg. Tiltakozás A szegedi Kodály Zoltán téri Általános Iskola tervezett bezárása ellen tiltakoztak a képviselõk, a szülõk, a tanárok és a gyerekek. Az intézmény elõtt Kalmár Ferenc (KDNP) önkormányzati képviselõ emlékeztetett rá, hogy a választási kampányban a városvezetés cáfolta a bezárásról kerengõ híreket, azt állítva, hogy mindenképp megvédik az iskolát. 10 A KDNP Csongrád megyei szervezete felháborodva fogadta a nyilvános hazugságot, s ennek sajtóközleményében adott hangot: A KDNP helyi szervezete nem vett részt a tüntetésen, s errõl a média beszámolói alapján Dr. Újhelyi Istvánnak is tudnia kellett. Sajnálatos, hogy a levele tanúsága szerint családja és családja és gyermekei számára kellemetlen tüntetést tényét is képes fölhasználni arra, hogy a Fideszt és a KDNP-t összemossa olyan akciókkal, amelyeket nem a két párt szervezett. Ujhelyi úr, ha önt valóban õszinte fölháborodás és féltés vezérelte volna, aligha használt volna ilyen nemtelen eszközöket politikai ellenfelei tudatos lejáratására. Az említett idõpontban a szegedi kereszténydemokraták Szeged belvárosában tartózkodtak, mivel a párt éppen taggyûlést tartott, amelyen a családokat sújtó kormányzati és önkormányzati intézkedések káros hatásai mérséklésének lehetõségeit vitatta meg. De nemcsak ezért nem ment tüntetni az Újhelyi-család szõregi otthona elé, hanem azért sem, mert a kereszténydemokraták a személyhez fûzõdõ jogokat és a magánélet sérthetetlenségét mindig is tiszteletben tartják. Balatonõszöd után aligha hiteles éppen Ujhelyi Istvánnak a közélet tisztaságáról beszélni, amikor zokszó és ellenvetés nélkül végighallgatta Gyurcsány Ferenc beismerését a hazugságról és saját választói tudatos megtévesztésérõl, sõt közösséget is vállalva vele a mai napig kormányának tagjaként politizál. Haág Zalán

11 Forráselvonás a megyéktõl Firtl Mátyás, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés alelnöke a február 9-i közgyûlés elõtti sajtótájékoztatón elmondta: A kormány már 2006 tavaszán elhatározta, hogy megszünteti a megyerendszert, a megyék mûködését a források elvonásával próbálják ellehetetleníteni. A megyei közgyûlésnek a kialakult pénzügyi helyzet miatt kényszerû intézkedéseket kell meghoznia, mivel a kormány a mûködéshez szükséges pénzeszközök elvonásával jelentõs mértékben csökkentette a megyei önkormányzatok költségvetési forráslehetõségeit. A normatív finanszírozás csökkenése miatt szükségessé válik a megyei önkormányzat által fenntartott intézményekben a feladatellátás még racionálisabb, átgondoltabb megszervezése, ami sajnos további létszámcsökkentéshez vezet. A nehézségek ellenére a megyei önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a megyei intézmények ellátottjai, dolgozói, a megyei önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevõk minél kevesebb kedvezõtlen hatással szembesüljenek. Sikeres összefogás A statisztikai régiók mint tényleges közigazgatási egységek teljességgel idegenek a valós élettõl fejtette ki Nógrádi László a Széchenyi Kör rendezvényén. A kereszténydemokrata politikus, Lenti polgármestere hangsúlyozta: A mostani kormányciklusban a központi hatalom egyik legfontosabb feladata lenne, hogy az Európai Unió pályázati rendszerében elérhetõ fejlesztési támogatásokból minél többet meg tudjon szerezni az ország. Ehelyett az ellenzéki választási gyõzelem miatt megindult a megyéktõl a pénzelvonás, s a kormány a pénzügyi döntési lehetõségeket az általa kreált régiók kormánypárti többségû testületeihez játszotta át. Nógrádi László a nyugat-dunántúli régióról szólva elmondta, Zala megye déli részeirõl egyszerûbb Budapestre eljutni, mint a kiszemelt régióközpontába, Gyõrbe. Nógrádi László az elsõk között ismerte fel azt, hogy a határokon átívelõ együttmûködés mennyire kedves az EU szemében, ezért együttmûködési szerzõdést írt alá a szlovéniai Lendva, az ausztriai Bad Radkersburg és a horvátországi Muraszerdahely polgármestereivel. A polgármester elõadását követõen a hallgatóság számtalan gazdaságpolitikai, politikai kérdést tett fel, amelyeket Latorcai János, a KDNP frakcióigazgatója, a Széchenyi Kör társzervezõje válaszolt meg. Ötven éve halt meg Horthy Miklós A debreceni kereszténydemokraták február 8-án Horthy Miklós kormányzó halálának 50. évfordulója alkalmából vendégül látták Ilona asszonyt, fõméltóságú Horthy István kormányzóhelyettes özvegyét. Az eseményen részt vett Koltay Gábor filmrendezõ, akinek bemutatták Horthy, a kormányzó címû filmjét. Székelyhidi Ágoston történész felidézte a két világháború közötti korszak történelmi hátterét. Az elõadást kötetlen beszélgetés követte, majd Ilona asszony válaszolta meg a kérdéseket. Horthy István özvegye felhívta a jelenlévõk figyelmét az összefogás fontosságára. Koltay Gábor filmrendezõ pedig arról beszélt, hogy mindannyiunk kötelessége magyarságtudatunk ápolása, kultúránk életben tartása. Válságmenedzselés elbocsátásokkal A közgyûlés döntéseivel kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Nyíregyházán a Fidesz-KDNP frakció vezetõje, dr. Vinnai Gyõzõ, és a frakció egyik képviselõje, Palicz György. Az oktatási intézményhálózat felülvizsgálatáról szólva Vinnai Gyõzõ elmondta: a Medgyessy-Gyurcsány kormány rossz oktatáspolitikája nyomán egyik pillanatról a másikra változtak meg a feltételek, melyek Nyíregyházán is iskolabezárásokhoz, pedagógusok elbocsátásához vezetnek. Kiemelte: az érintettekkel való egyeztetés nélkül nem lett volna szabad nyilvánosságra hozni az átszervezést, hiszen ez elbizonytalanítja a szülõket, gyerekeket, pedagógusokat egyaránt. Palicz György a kulturális intézményrendszer átszervezése kapcsán elmondta: az intézkedés szakmai érvekkel nem támasztható alá, szerinte a létszámleépítés egyszerû pénzkivonás. Agapé Gyomaendrõdön tizedik alkalommal került sor a hagyományos KDNP vacsorára. A valódi agapét megtisztelte jelenlétével Domokos László a Békés Megyei Közgyûlés elnöke, Dr. Pálmai Tamás a KDNP Békés megyei elnöke, Iványi László t.b. kanonok, páter Tímár Mihály szalézi szerzetes, plébániai kormányzó, Lukács László a Szent Gellért Általános Iskola igazgatója, Várfi András polgármester, Ungvölgyi János, a KDNP helyi elnöke, a Templomos Lovagrend Tiszántúli Commendátora, aligazgató, és Lehoczkiné Tímár Irén, a Fidesz -KDNP- Gazdakörök közös jelöltje az idõközi választásokon. 11

12 Egyre sürgetõbb a gazdaságpolitika hitelességének helyreállítása Alkotmányt módosítana a két ellenzéki párt. (A törvényjavaslatot a KDNP részérõl Dr. Rubovszky György, Dr. Latorcai János, a Fidesz soraiból Varga Mihály, Dr. Répássy Róbert jegyzi.) Rubovszky György úgy véli: Magyarország fenntartható fejlõdésének legfontosabb gátjává az elmúlt években a magas költségvetési hiány vált. A kormány által kitûzött hiánykorlátok betartását az ígéretek és a törvényi kötelezettségek ellenére nem sikerült elérni, emiatt az állam fenntarthatatlan eladósodási pályára került. A költségvetési fegyelem iránti elkötelezettség meggyengülésének következménye a gazdaságpolitikába vetett piaci bizalom fokozatos, ám annál mélyebb megrendülése. A gazdasági szereplõk bizalmatlanságát erõsíti az is, hogy az államháztartásban zajló folyamatok átláthatatlanná váltak, a költségvetési gazdálkodás folyamatos ellenõrzésének feltételei csak formálisan állnak már rendelkezésre. A gazdaságpolitika olyan bizalmi válságba került, amely már veszélyezteti a gazdaság mûködését, rövid távon is jelentõs többletkiadást okoz és okozott a gazdaság szereplõinek, hosszú távon pedig komoly kockázatot jelent mind a növekedésre, mind a gyors európai felzárkózásra. Az árfolyam elmúlt hónapokban érzékelt gyengülése és bizonytalan mozgása, a hosszú távú kamatok tartósan magas szintje azt jelzi, hogy a komolyabb reálgazdasági megrázkódtatás elkerülésének érdekében egyre sürgetõbb a gazdaságpolitika hitelességének helyreállítása. A mai törvények és eljárások mellett kialakult felelõtlen kormányzati magatartási gyakorlat megváltoztatásához (a rossz, vagy gyenge hatékonyságú hatályos rendelkezések kijavításának igényén túl) új garanciákra, intézményes szabályokra van szükség. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a kormány felelõsségének növelése és kikényszeríthetõsége elérhetõ, ha a költségvetés átláthatósága, valódisága és hitelessége felett külön intézmény õrködik. Az indítvány egy olyan intézménynek az Alkotmányban történõ rögzítésére tesz javaslatot, amelynek segítségével a költségvetési politika fegyelmezettsége, megalapozottsága átláthatóvá és ellenõrizhetõvé válik a gazdaság szereplõi számára. Az intézmény - a gazdasági szereplõk támogatása mellett - olyan biztosítékot jelentene a költségvetési politikában, ami korlátozni tudja, vagy megakadályozhatja a felelõtlen kormányzati magatartást. Az Alkotmánymódosítás egyrészrõl létrehozná a Költségvetési Tanácsot, másrészrõl annak kötelezettségévé tenné, hogy a költségvetési törvényrõl kialakított észrevételeit a köztársasági elnöknek megküldje, melyben javasolhatja, hogy az állami költségvetésrõl szóló törvényt ne hirdesse ki, hanem azt küldje vissza az Országgyûlésnek. Szüntessék meg a vizitdíjat Tényleg ezt akarták? kérdezte Dr. Puskás Tivadar az egészségügyi minisztériumi államtitkárt (Horváth Ágnes) a T. Házban a vizitdíj okozta káosz elsõ tapasztalatairól. A kereszténydemokrata orvos-politikus nem titkolta: a vizitdíj nem jó a betegnek, nem jó az orvosnak, és nem váltja be a hozzá fûzött népnevelõ reményeket sem. Ezért kérte: szüntessék meg, vonják vissza! Idézet a Miniszterelnöki Hivatal közleményébõl: A kampány célja, hogy tájékoztatást adjon a vizitdíj fizetésével kapcsolatos tudnivalókról. Arra viszont nem tér ki a közlemény mondotta Dr. Puskás Tivadar -, hogy e felvilágosító kampány 220 millió forintba került. Közpénzbõl! Ennyi pénz vizsgálatból folyik be, azaz napi ötven beteggel számolva 58,5 év alatt keresi meg az orvos. Ráadásul: 220 milliós közpénzbõl készült ismertetõ ellenére, a helyzet kaotikus, senki nem látja át a rendszert. Családcentrikus adózást A választható családi adózás bevezetésérõl nyújt be törvényjavaslatot a KDNP. Semjén Zsolt a párt elnöke világosan fogalmaz: - A nemzet legégetõbb gondja a születésszám csökkenése. A gyermekszületés csökkenésének következményeként egyre nõ az idõs korúak száma és fenntarthatatlanná válik a nyugdíjrendszer is. A családi adózás viszont elsõsorban francia tapasztalatok szerint megfordíthatná a kedvezõtlen folyamatot. Ennek lényege, hogy a házastársak összeadott jövedelmének adóalapját csökkentené az eltartottak száma. A kereszténydemokraták frakciója a törvényjavaslattal egy idõben vitanapot is kezdeményez a T. Házban az ország demográfiai helyzetérõl. 12

13 Rendezni végre a kerítés dolgát Javaslat a kordonállítás szabályozására A Fidesz és a KDNP frakciója ezután is kivonul az ülésterembõl, amikor Gyurcsány Ferenc elõre bejelentett módon a plenáris ülésen felszólal - hangzott el a két párt közös frakcióülését követõen. A frakciószövetség zárt ülésén a képviselõk egyértelmûen a kivonulás mellett voksoltak. Semjén Zsolt a frakcióülésen Skandalum A Kereszténydemokrata Néppárt által elõterjesztett törvény a Magyar Köztársaság Országgyûlésének biztonsága, valamint az Alkotmányban biztosított alapjogok érvényesülésének egyidejû biztosítása érdekében indítványozza, hogy az Országgyûlés épületének, illetve a Képviselõi irodaház közvetlen környékén területet elzárni kizárólag az Országgyûlés határozatával lehetséges. Amennyiben az elzárás oka a sürgõsséget indokalja, úgy a köztársasági elnök egyidejû értesítése mellett az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottsága is megadhatja a terület elzárására az engedélyt. Ezt a döntést az Országgyûlés a következõ ülésnapján köteles lenne megtárgyalni. (A törvényjavaslatot jegyzik: Dr. Semjén Zsolt, Dr. Latorcai János, Soltész Miklós, Dr. Lukács Tamás, Deák András, Molnár Béla.) Latorcai János határozott véleménye, hogy az Országgyûlés a Parlament biztonsága, valamint az Alkotmányban biztosított alapjogok érvényesülésének egyidejû biztosítása érdekében kõteles meghatározni azokat a torvényben biztosított feltételeket, amelyek lehetõséget biztosítanak az Országgyûlés elkerítésére. A jelenleg hatályos szabályozás ugyanis ezt a jogkört nem törvényi szinten határozza meg, ezáltal lehetõség nyílik arra, hogy a joghézagokat kihasználva a kormány tagjának alárendeltségébe tartozó személy határozza el - akár határozatlan idõtartamra is - a körülzárást. E megoldással sérül a jogbiztonság, valamint sérülnek az Alkotmányban biztosított alapjogok is. E törvény biztosítaná a jelenleg is tapasztalható jogsérelmek elmaradását, továbbá egyidejûleg garantálná a biztonsági, valamint az Alkotmányos alapjogokat is. Félbeszakadt a parlamentben a honvédelmi és rendészeti bizottság, valamint a nemzetbiztonsági bizottság együttes ülése, melynek témája a napirend szerint a parlamenti munka zavartalan mûködésének biztosítása, valamint a biztonsági kockázatok elhárítását szolgáló teendõk voltak. Keleti György, a honvédelmi és rendészeti bizottság szocialista alelnöke ugyanis ügyrendi javaslatot nyújtott be, kezdeményezve, hogy Lázár János, a honvédelmi bizottság elnöke ne vezethesse az összevont bizottsági ülést. Emiatt mindkét bizottság ellenzéki elnöke berekesztette az ülést, majd a Fidesz és a KDNP képviselõi kivonultak a terembõl. Simicskó István (KDNP) egyetértett Lázár Jánossal abban, példátlan, hogy egy bizottsági elnököt megakadályozzanak a munkájában. Továbbra is kivonul a Fidesz és a KDNP frakció beszámolt a KDNP kihelyezett csurgói ülésén elhangzottakról, amelynek legfõbb témája a hazai demográfiai helyzet volt. A párt elnöke szerint Magyarországon is a francia modellt kellene alkalmazni, azaz hogy mindenki szabadon választhasson a személyi és a családi jövedelemadózás között. Hatékonyabb fogyasztóvédelmet Ez a célja a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló törvény módosításának. (Jegyzik, a KDNP frakcióból: Dr. Latorcai János, Soltész Miklós, a Fideszébõl: Dr. Selmeczi Gabriella, Koszorús László, Dr. Répássy Róbert, Font Sándor.) Az indoklás Soltész Miklós szerint kézenfekvõ: A közelmúltban elhíresült törökbálinti élelmiszer-botrány ráirányította a figyelmet arra, hogy a Btk. fogyasztóvédelmi tényállásai nem kellõképpen differenciáltak, mivel nem határoznak meg minõsített eseteket. Emiatt a kis mennyiségû termékre gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértõ bûncselekményt elkövetõ személy magatartása azonos megítélés alá esik azzal, aki nagy mennyiségben, üzletszerûen követi el ugyanazt a cselekményt. Mindezek alapján indokolt, hogy a jogalkotó szigorúbban büntesse azt, aki üzleti haszonszerzés céljából, illetõleg bûnszövetségben követi el a bûncselekményt. A javaslat célja, hogy a büntetési tételek felemelésével a jövõben megelõzze a hasonló típusú bûncselekmények elkövetését. A minõség hamis tanúsításának szankcióit is szigorítja a javaslat. Minõséget tanúsító okiratnak számít a klaszszikus minõséget tanúsító okirat mellett a jel vagy az árucímke is. Az utóbbi idõben napvilágra került visszaélések többségét ugyanis éppen ezen árucímkék adattartalmának meghamisításával, felülírásával követték el. Ezért indokolt a tényállás szigorítása és az elkövetés módja, illetve tárgya alapján történõ differenciálása minõsített esetek meghatározásával. Aki minõséget tanúsító okiratban nagyobb értékû termék minõségérõl valótlan adatot tanúsít, bûntettet követ el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. A büntetés egytõl öt évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt jelentõs értékre, nagyobb értékre, üzletszerûen, bûnszövetségben élelmiszeripari anyagra vagy termékre követik el. A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt különösen nagy és jelentõs értékre követik el. A büntetés öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt különösen jelentõs értékre, követik el. 13

14 Törvénytelen mutyizás A Kereszténydemokrata Néppárt a hazai jogállam, az önkormányzatiság és a demokrácia elleni példátlan támadásnak minõsíti azt a közleményt, melyet az egészségügyi miniszter tett közzé január 26-án. Miután az összes Regionális Egyeztetõ Tanács (RET) elutasította a miniszternek a kórházi ágyak csökkentésérõl szóló elõterjesztését, ahelyett, hogy belátnák az elképzelés szakmai hibáit, a RET döntéseket politikai indíttatásúnak minõsítették. Különösen felháborító, hogy a miniszter, tudva, hogy erre semmiféle jogalap nincs, kész támogatni, és szakmainak elismerni olyan összejöveteleket, amelyeknek résztvevõi ismeretlenek, felhatalmazás nélküliek, s teszi mindezt csupán azért, hogy - elkerülhetetlennek látszó - menesztését indokoló kudarcát leplezze. Visszautasítjuk az egészségügyi miniszter azon szándékát, hogy a vele szimpatizáló törpe kisebbség véleményét, mint regionális egyeztetett szakmai javaslatot vegye figyelembe. Ezzel névtelen személyek alkotta, a törvényes kereteken kívüli fórumokra hárítaná azt a politikai felelõsséget, melyet a kórházak jövõjérõl hozandó döntésekor viselnie kell. Közleménye, mely a dél-dunántúli után más régiókban hasonló antidemokratikus lépésre hív fel, példa nélküli a rendszerváltozást követõ hazai demokráciában. A miniszter köteles a Parlament által hozott törvényeket betartani és betartatni. Jogkövetõ magatartást követelünk, még akkor is, ha a kórházi ágyak számáról szóló törvényt alapjaiban elhibázottnak és mihamarabb hatálytalanítandónak tartjuk. A minisztert esküje kötelezi az érvényes törvények megtartására. A pillanatnyi helyzetben joga van tetszése szerint dönteni, de erkölcsileg és politikailag elfogadhatatlan, ha e döntések felelõssége elõl mások mögé bújik. A demokratikus minimum követelménye, hogy a kormány tagjai a törvényeket megtartva mûködjenek. Magyarország elutasította a kórházak koncepció nélküli megcsonkítását, ez az egész törvény újragondolását kívánja, nem pedig azt, hogy néhány intézmény szavazatát valamennyi kórházi ágy odaígérésével megvásárolva újraírják a miniszteri koncepció véleményezésének törvényes rendjét. A történtek megerõsítik a KDNP parlamenti képviselõinek korábbi nyilatkozatát, amely szerint a miniszternek azonnal távoznia kell. Molnár Lajos egészségügyi miniszter ámokfutásának véget kell vetni. Dr. Surján László a KDNP alelnöke Kilátástalanság Ma Magyarországot a kilátástalanság, a félelem és a lecsúszás jellemzi - mondta Soltész Miklós, a Fidesz-KDNP népjóléti kabinetjének vezetõje a Jövõnk címû vitasorozat elsõ témakörének (igazságosság) zárókonferenciáját "Kilátástalannak ítélik helyzetüket a mikro-, kis-, és középvállalkozások és (...) azok a hajléktalanok is, akik vissza akarnak térni a munkába. Kilátástalannak érzik a helyzetüket a fiatalok, (...). Félelemmel várják a megszorításokat és az áremeléseket mindenhol, (...). Rettegnek a lecsúszástól azok, akikre elbocsátások várnak" - fogalmazott Soltész Miklós, az Igazságosság Mûhely vezetõje. Országjárásának tapasztalatait összegezve elmondta: az eddigi kormányzati intézkedések hatására a magyar társadalom leginkább a délamerikai társadalmak szerkezetéhez kezd hasonlítani. Hozzátette: az erõs középosztály helyett egyre inkább a gyengülõ, lecsúszó középosztály a jellemzõ, a szociális biztonság helyett pedig a teljes bizonytalanság lesz úrrá a társadalomban. Az emberek elutasítják a kormányzati arroganciát és a jobboldaltól azt várják, hogy amellett, hogy rámutat a kormányoldal hibáira, alternatívát is mutasson fel a kilátástalan helyzetben élõk számára. 14 Indokolatlan iskolabezárások Szakmailag indokolatlanok a fõvárosi iskolabezárásokról, összevonásokról szóló tervek, vélhetõen haszonszerzés áll a háttérben jelentette ki Hoffmann Rózsa, a KDNP országgyûlési képviselõje A képviselõ szerint az átszervezési javaslatok ellentétben állnak a kormány szakképzés fejlesztésével, és az iskolák sokszínûségének megõrzésére vonatkozó ígéreteivel. A fõváros dönt természetesen ezeknek az iskoláknak a sorsáról, mégsem hagyható szó nélkül az ügy az országos szakpolitikában sem, ugyanis a szakképzõ intézményekrõl van szó és a kormány a szakképzés reformját ígéri, ugyanakkor a szakképzés reformjáról semmiféle szakmai anyagot nem ismerünk hangsúlyozta. A politikus elmondta, hogy a KDNP támogatja az iskolabezárások elleni demonstrációkat, a párt azonban nem szervez külön tiltakozást. A KDNP országgyûlési képviselõje februárban interpellációt intézett a szakminiszterhez a tervezett iskolabezárások ügyében.

15 Szakbizottságok Márciusi rendezvények A KDNP alapszabálya szerint a párt hatékony mûködését az azonos szakismerettel rendelkezõ tagok által alkotott szakbizottságok segítik. A szakbizottságok a választott szervek és a képviselõcsoportok felkérésére szakmai és tudományos állásfoglalást és tanácsot adnak, a politikai döntéseket szakmailag elõkészítik, részt vesznek a párt programjának, stratégiájának kidolgozásában. A szakbizottságok önálló indítványokat terjeszthetnek elõ. Jelenleg számos szakbizottság mûködik, de van jónéhány olyan is, melynek mûködése még nem kellõen hatékony. Az elmúlt évben számos kérdésben adtak ki különféle anyagokat a szakbizottságok, elsõsorban a törvénykezési munkához kapcsolódóva. Szakmai anyagokat készítettünk a Konvergenciaprogramhoz, a Nemzeti Lisszaboni Akcióprogramhoz és a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez. Az Önkormányzati Törvény módosításával kapcsolatban a tervezett régiók kialakításának módja ellen foglaltunk állást Egészségügyi szakbizottságunk tagjai napjainkban számos alkalommal, szakmai fórumokon lépnek fel a bejelentett egészségügyi reformcsomag káros hatásai ellen. Szakbizottság Szakértõi Tanács elnöke + Közlekedési Mezõgazdasági Egészségügyi Önkormányzati Fogyasztóvédelmi Szociálpolitikai Energetikai Jogi Ipari- gazdasági Oktatási Környezetvédelmi Egyházügyi Közigazgatási és teületfejlesztési Turisztikai Fogyatékosügyi Kulturális és sajtó Külügyi Honvédelmi Foglalkoztatási és munkaügyi Vállalkozási Nemzetpolitikai Keresztényszociális Mûhely Szakértõink a legváltozatosabb kérdésekben rendezett ötpárti egyeztetéseken vesznek részt. a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjaitól a szerb alkotmányon át a génmanipulált élelmiszerek terjedése elleni fellépésig. Az alapelvek, a stratégia kidolgozásában segíthet részvételünk az általános kérdések megtárgyalását célul tûzõ ötpárti egyeztetéseken a társadalmi igazságosság, a versenyképesség, a közélet tisztasága, a demográfia, a nemzetpolitika és az állam szerepének kérdéskörében. Felkészült szakértõink segítséget nyújthatnak a települési és megyei önkormányzatok stratégiájának kidolgozásában, új lehetõségek felkutatásában és kiaknázásában. Nagyratöró céljaink között szerepel a közeljövõben egy sor szakmai kérdésben a kereszténydemokrata álláspont megfogalmazása az energetikától a környezeti változásokon keresztül a nemzetpolitikáig. Munkánkat segítené egy használható szakmai regiszter létrehozása, aminek kialakításához minden szervezõ segítségét várjuk. Fekete László Elnök Fekete László Gergely Zsolt dr. Jávor András dr. Krauss Ottó Zsakóné Gellért Ildikó dr. Bagdy Gábor dr. Bajnok István dr. Vejkey Imre Mándoki Andor Szilágyiné dr. Szemkeö Judit dr. Jancsó Gábor dr. Latorcai Csaba Balsay István dr. Gärtner József Czakó István Vargáné dr. Hancsók Éva Dr. Csenger-Zalán Attila Pintér Attila Perényi József Kerényi Csaba Szantner Viktor dr. Nemesszeghy György KÖZJÓ ÉS ENERGETIKA ENERGIAPOLITIKAI FÓRUM március óra. Helyszín: Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza, Díszterem, Budapest, IX. Ráday u 28. KISZELY GÁBOR: SZELLEM A CÉLKERESZTBEN KÖNYVBEMUTATÓ március óra 30 perc. Püski Masszi Kávézó és Könyvesbolt Budapest, VII. Dembinszky u. 39. KÖTETLEN BESZÉLGETÉS PAPP LAJOS SZÍVSEBÉSZ PROFESSZORRAL március óra 30 perc. Püski Masszi Kávézó és Könyvesbolt Budapest, VII. Dembinszky u. 39. ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKNAP március 11. Esterházy Jánosért imádkoznak március 11-én, vasárnap halálának 50. évfordulóján életpéldájára emlékezve a magyar közösségek. Esterházy János a felvidéki magyarság legkiemelkedõbb vezéralakjaként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli idõszakban. A keresztény hit buzgó megvallója, az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezõje volt minden veszély közepette. Felemelte szavát mindennemû diktatúra és jogtiprás ellen. Kereszténysége és magyarsága miatt neki is az üldöztetésés a szenvedés jutott osztályrészül. Hoszszú évekig tartóraboskodás után március 8-án halt meg a morvaországi Mirov börtönében. A MORUS SZENT TAMÁS KÖR RENDEZVÉNYE március 13, 18 óra. Éghajlat Kávézó, Budapest, XI. Frigyes. u

16 Több generáció bálozott Harrach Péter és táncpartnere Állt a bál Nagyon öreg emberek még úgy emlékeznek, mintha a rendszerváltás u- tán néhány évig a Gellértben báloztak volna a kereszténydemokraták. Régen volt, talán igaz se volt. Így aztán nyugodtan nevezhetõ elsõnek a Magyar Kultúra Házában farsang utolsó szombatján lezajlott Elsõ Jótékonysági Kereszténydemokrata Bál, amely egyben az MKDSZ új szerepben való bemutatkozása is volt. A bál azt a nemes célját is teljesítette, hogy lehetõvé váljék nyolc kis csángó gyerek magyar nyelvû iskoláztatása. Õk még a távoli csángó nyelvterületnek is a legtávolabbi falvából származnak. Jenik Péter, Harrach Péter és Halász Zsuzsa 16 Kiadja: Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Felelõs kiadó: Harrach Péter Szerkeszti a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Dobi Ágnes Telelefon: 06-30/ Elõkészítés: Ubipressz Bt., Brém-Nagy Ferenc Nyomda: Onix Nyomda Kft Debrecen Rigó u ISSN

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csúcsról csúcsra bukdácsol a kisebbségi kormány K Ö Z É L E T A Kereszténydemokrata Néppárt a válság legyõzésének útját a foglalkoztatást növelõ,

Részletesebben

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt

balközép Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Lendvai Ildikó: 2006 a kihívások éve volt balközép Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport 2007. január XIV. évolyam 1. szám www.mszp.hu Szembenézés Gyurcsány Ferenc elemzése hibákról és tennivalókról Kongresszus: átalakulás előtt

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 15. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 13-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 5 Az Állandó Bizottság május 14-i ülése Erdély... 9

Részletesebben

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T

K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Új Alaptörvénye van Magyarországnak Egy esztendeje, hogy a választópolgárok a választások második fordulójában korábban példátlan,

Részletesebben

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2011.12.14. szerda Költségvetés 2012 - MSZP: recesszió várható, a zárolás nem elég Washingtoni konferencia a magyar médiatörvényről Fővárosi Közgyűlés - MSZP: a fideszes kormányzás árát Budapest fizeti

Részletesebben

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást:

fenntartására korlátozódott döntően. Ezentúl emellett megkezdjük a programfinanszírozást: Metródöntés! ŐRMEZŐ KELENFÖLD GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY A kormány január 14-i ülésén véglegesen és visszavonhatatlanul döntött a 4-es metró állami finanszírozásának

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 16. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága május 21-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 4 Magyar nemzetpolitika... 9 Kövér László köszöntőlevele

Részletesebben

Szabó Ildikó. egyetemi docens, Debreceni Egyetem

Szabó Ildikó. egyetemi docens, Debreceni Egyetem 1 A nemzeti tematikát (hasonlósan a vallási, a demokratikus és az európai alaptematikához) a politikai cselekvés diszkurzív formájának tekintem, amellyel a politikai aktorok a kollektív identitások befolyásolására

Részletesebben

Alapítva: 2011-ben. 99 Ft. II. évfolyam 3. szám. Megjelenik: havonta. jegyzet. Ébresztő

Alapítva: 2011-ben. 99 Ft. II. évfolyam 3. szám. Megjelenik: havonta. jegyzet. Ébresztő 12 mozaik II. évfolyam 3. szám 2012. március Passzoltak a BKV-sok Sztrájkhelyzet a tömegközlekedésben biztonságos finanszírozásért, a munkavállalók tárgyalásokba való bevonásáért, a nettó jövedelmek szinten

Részletesebben

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell!

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell! KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. OKTÓBER A fiatalok hidat képeznek az elválasztott térségek között Az Egy közülünk az egyik első regisztrált polgári kezdeményezés az Európai

Részletesebben

MEGVÉDJÜK AZ IDŐSEKET! Egymillió nyugdíjas kap pluszjuttatást. Szakmunkások kerestetnek 2010/1. Mesterházy Attila és a Nyugdíjas Szolidaritás

MEGVÉDJÜK AZ IDŐSEKET! Egymillió nyugdíjas kap pluszjuttatást. Szakmunkások kerestetnek 2010/1. Mesterházy Attila és a Nyugdíjas Szolidaritás XVII. évfolyam 1. szám Magyar Szocialista Párt és Országgyűlési Képviselőcsoportja www.mszp.hu balközép 2010/1 MEGVÉDJÜK AZ IDŐSEKET! Mesterházy Attila és a Nyugdíjas Szolidaritás Egymillió nyugdíjas kap

Részletesebben

Hírlevél 2008. október 18. - október 24.

Hírlevél 2008. október 18. - október 24. Hírlevél 2008. október 18. - október 24. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja Tartalom Kiemelt hírek: Öt magyar párt újra közösen emlékezett az 1956-os forradalomra az Európai Parlamentben

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

HAZAI PÁLYA. JOBBIK: Dupla büntetést és vagyonelkobzást a politikusbűnözőknek!

HAZAI PÁLYA. JOBBIK: Dupla büntetést és vagyonelkobzást a politikusbűnözőknek! 9. Totális kudarc az elszámoltatás hiánya Négy év, három elszámoltatási biztos, a felelősségre vont nagy halak száma: nulla. Ez a Fidesz elszámoltatási mérlege. Sőt, mára odáig jutottunk, hogy az el nem

Részletesebben

Istentelen és embertelen. hatalom nem kerülhet az ország. A házasság egy férfi és egy nő egyedi kapcsolata

Istentelen és embertelen. hatalom nem kerülhet az ország. A házasság egy férfi és egy nő egyedi kapcsolata KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2014. JANUÁR A házasság egy férfi és egy nő egyedi kapcsolata Bemutatkoztak a jövő évi parlamenti választáson a Fidesz-KDNP színeiben induló kereszténydemokrata

Részletesebben

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja 2., javított kiadás Dr. Semjén Zsolt IGENIS, SZÓLNUNK KELL! A kereszténydemokrácia

Részletesebben

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről

ÚJBUDA JBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Ilyen még nem volt Újbudán LAPZÁRTA. Az elmúlt időszak vizsgálatainak eredményéről XVI. Benedek pápa nagyböjti üzenetéből A húsvétra való készülődés a jótékonyság cselekedetein keresztül a lelki növekedésre szólít, hogy ezáltal többek legyünk a szeretetben, és felismerjük magát Krisztust

Részletesebben

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) EGB-8/2011. (EGB-27/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2011. március 23-án, szerdán, 10 óra 04 perckor a Parlament főemelet 37-38. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

2005. december 5., hétfő

2005. december 5., hétfő SAJTÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓS FŐOSZTÁLY 1518 BUDAPEST 112, PF. 43 I. BÉRC U. 13-15. 372-9546, 9544, 9541 372-9556 HTMH@HTMH.GOV.HU HATÁRON TÚLI MAGYAROK HIVATALA REGGELI SAJTÓFIGYELŐ i1 2005. december 5., hétfő

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK XXXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA

Részletesebben

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám

Külügyi Igazgatóság Nemzetpolitikai Tükör II. évf. 25. szám 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Magyar nemzetpolitika... 6 A Máért Oktatási és kulturális szakbizottság ülése Ülésezett a Máért Gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottsága

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben