University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts"

Átírás

1 University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006

2 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési tanszék Mészáros György habil. Orosz István DLA Soltra E. Tamás Dr. habil. Vadas József Dr. habil. Szála Erzsébet Nagy Róbert Albert Ádám Sebôkné Fekete Mária Dénes Nóra Meghívott elôadók Dr. habil. Lôrincz Zoltán Dr. Pogány Gábor festômûvész, tanszékvezetô, egyetemi docens Munkácsy- és Balázs Béla-díjas Érdemes mûvész, grafikus, rajzfilmrendezô, egyetemi tanár szobrász- és éremmûvész, egyetemi docens mûvészettörténész, fôtanácsadó, egyetemi magántanár mûvelôdés- és tudománytörténész, egyetemi docens, kari fôigazgató (Benedek Elek Pedagógiai Fôiskolai Kar) multimédia mûvész, egyetemi adjunktus képgrafikus-mûvész, tanszéki munkatárs fényképész fotográfus, tanszéki munkatárs mûvészettörténész, fôiskolai tanár mûvészettörténész belsôépítész tanszék Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Prof. emer. Fekete György Mátrai Péter DLA habil. Bánáti János DLA Márkus Gábor Hadas László Iván Krisztina Meghívott elôadók Börcsök László Csillag Katalin Gunther Zsolt Dr. Hajdu Endre Dr. Hant László Kirády Rita Rebeka Lengyel János Magyari Éva Pazár Béla Vági Ervin belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, ny. egyetemi tanár Ybl-díjas építész, egyetemi docens Ferenczy Noémi-díjas belsôépítész, egyetemi docens belsôépítész, egyetemi adjunktus építész, tanszéki fômunkatárs tanszéki ügyintézô építész, fôiskolai docens építész építész ny. egyetemi docens fôiskolai docens építész tervezômûvész gépészmérnök Ybl-díjas belsôépítész Ybl-díjas építész belsôépítész formatervezô tanszék Szentpéteri Tibor DLA h.c. Illés Csaba Kassai Ferenc Gosztom András Juhász Márton Szücsy Róbert Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár okl. gépészmérnök, formatervezô, egyetemi docens grafikus, egyetemi adjunktus csomagolástervezô, tanszéki munkatárs tipográfus, csomagolástervezô, tanszéki munkatárs formatervezô, tanszéki munkatárs

3 mûhelyvezetô Riedl Ervin intézeti mérnök Labozár Antal tanszéki ügyintézô Kovácsné Baráz Melinda Meghívott elôadók formatervezô, ny. egyetemi tanár Gollob József Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, Tóth Tibor Pál belsôépítész, egyetemi magántanár nyomdaipari mérnök Újvárosi Lajos okl. gépészmérnök, mûszaki tudományok kandidátusa, Dr. Hegedûs József ny. egyetemi docens grafikus Barka Ferenc gépészmérnök Bágyi Imre formatervezô Standeiszky Dániel szilikátmûvészeti tanszék Ferenczy Noémi-díjas keramikus, tanszékvezetô, c. egyetemi tanár üvegtervezô iparmûvész, tanszéki munkatárs keramikus mûvész Probstner János Polyák János Meghívott elôadó Karsai Zsófia Társtanszékek oktatói építéstani tanszék okl. építészmérnök, PhD., tanszékvezetô, egyetemi docens Ybl-díjas okl. építészmérnök, MTA doktora, egyetemi tanár Széchenyi-díjas okl. építészmérnök mûszaki tudományok doktora, ny. egyetemi tanár okl. faipari mérnök, tanszéki fômunkatárs okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd Dr. Szabó Péter Dr. Winkler Gábor Prof. emer. Dr. h.c. dr. Kubinszky Mihály Józsa Béla Horváth Tamás faipari vállalkozási és marketing tanszék okl. faipari mérnök, közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, tanszékvezetô Pakainé Dr. Kováts Judit terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet okl. faipari mérnök, mûszaki tudományok kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár okl. faipari mérnök, PhD. ny. egyetemi docens okl. faipari mérnök, mezôgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens okl. faipari mérnök, PhD., egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, egyetemi docens okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd Dr. Kovács Zsolt Dr. Orbay Péterné Dr. Süveg József Dr. Dénes Levente Kovács István Gábor Dr. Molnárné Dr. Posch Paula Dr. Csiha Csilla Krisch János Horváth Péter György

4 Szemerey Tamás okl. faipari mérnök, tárgyrestaurátor, fômunkatárs Hargita József okl. faipari mérnök, fômunkatárs Faanyagtudományi Intézet Prof. Dr. Molnár Sándor DSc. Fehér Sándor Dr. Paukó Andrea mezôgazdaság-tudomány doktora, intézetigazgató, egyetemi tanár, dékán okl. üzemmérnök, okl. erdômérnök, egyetemi docens okl. faipari mérnök, mérnöktanár, tudományos munkatárs Fa- és Könnyûipari Technológiák Intézet könnyûipari intézeti tanszék Dr. Kovács István okl. vegyészmérnök, kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens Gépészeti Intézet faipari gépek intézeti tanszék Dr. Gyurácz Sándor okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus Tanárképzô Intézet Dr. habil. Lükô István Dr. Szretykó György Dr. Molnár László neveléstudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi docens közgazdász, szociológia-tudomány kandidátusa, egyetemi docens egyetemi docens testnevelési tanszék Szlávik Gábor testnevelô tanár, tanszékvezetô informatikai központ Dr. Rohonyi Pál Németh Tamás Németh Tamás István Gazdasági Fôigazgatóság Csendes Béla okl. faipari mérnök, mezôgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens, az Informatikai Központ vezetôje rendszergazda rendszergazda számítástechnikai tanár, rendszergazda Erdômérnöki Kar idegen nyelvi központ Krisch Imre Budainé Heller Éva Csendes Ferenc Dékány Zsigmond Hirschler Katalin Komornokiné Stark Márta tanszékvezetô, vezetô nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár

5 anyanyelvi lektor Madaras Barbara nyelvtanár Székelyné Silkó Erzsébet nyelvtanár Tauber Ferenc Erdômérnöki Kar matematika intézet matematika tudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár Dr. habil. H. Temesvári Ágota Közgazdaságtudományi Kar Társadalomelméleti és Jogtudományi Intézet társadalom-gazdaságtan tanszék egyetemi adjunktus Dr. Borbély József Benedek Elek Pedagógiai Fôiskolai Kar pszichológia tanszék pszichológus, fôiskolai docens Jávorszky Edit Diploma Bizottságok belsôépítész tanszék Ybl-díjas építész Pelényi Margit, elnök belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Csíkszentmihályi Péter DLA h.c.. Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár Szentpéteri Tibor DLA h.c Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, ny. egyetemi tanár Prof. emer. Fekete György Ybl-díjas építész, egyetemi docens Mátrai Péter DLA Ferenczy Noémi-díjas belsôépítész, egyetemi docens habil. Bánáti János DLA belsôépítész, egyetemi adjunktus Márkus Gábor építész, tanszéki fômunkatárs Hadas László belsôépítész, meghívott elôadó Vági Ervin Formatervezô Tanszék. grafikusmûvész, tudományos fômunkatárs, Zsótér László habil, elnök Doktori Iskola DLA programvezetô (Moholy-Nagy László Mûvészeti Egyetem, Budapest). Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár Szentpéteri Tibor DLA h.c belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Munkácsy- és Balázs Béla-díjas Érdemes mûvész, habil. Orosz István DLA grafikus, rajzfilmrendezô, egyetemi tanár Ferenczy Noémi-díjas keramikus, tanszékvezetô, c. egyetemi tanár Probstner János Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, egyetemi magántanár Tóth Tibor Pál okl. gépészmérnök, formatervezô, egyetemi docens Illés Csaba formatervezô, ny. egyetemi tanár Gollob József grafikus, egyetemi adjunktus Kassai Ferenc

6 Mészáros György Dr. habil. Szála Erzsébet Soltra E. Tamás Dr. habil. Vadas József habil. Orosz István DLA Nagy Róbert Albert Ádám Sebôkné Fekete Mária Dr. Pogány Gábor Dénes Nóra Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Prof. emer. Fekete György Mátrai Péter DLA habil. Bánáti János DLA Vági Ervin Hadas László Márkus Gábor Kirády Rita Rebeka Szentpéteri Tibor DLA h.c. Illés Csaba Kassai Ferenc Riedl Ervin Labozár Antal Gosztom András Juhász Márton Szücsy Róbert Gollob József Tóth Tibor Pál Polyák János Probstner János Dr. Hegedûs József Som Miklós

7

8 Anitics Ivett é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k június 14. Sombor (YU) 14 June born in Sombor (YU) Bányai Júlia Gimnázium NYME-AMI Bányai Júlia High School, Kecskemét Institute of Applied Arts Living Space for the Elderly, IFdesign honoured mention SOTEX szônyegtervezési pályázat, 2 nyertes munka, gyártásra került SOTEX carpet design competition, 2 awarded works, in production Teenage Furniture Competiton by designboom Lipsip Tervezômûhely-stúdiómunkák Lipsip Studio: studio works ATTR-ACT Studio-stúdiómunkák ATTR-ACT Studio: studio works Orange nevû bútor gyártása gyártó: NSR, Australia Furniture called Orange manufactured cow by NSR, Australia Orange kiállítva, Köln Orange exhibited in Cologne Furniture Fair

9 S.O.S. Gyermekfalu, Nagykovácsi Ahogyan a lábnyomok sorakoznak a maguk rendes-rendetlenségében egymásután, úgy tárul fel elôttünk a domboldalban a gyermekfalu rajza. A falu tíz, családi ház jellegû és három közösségi funkciójú épületbôl áll. Az egyes épületek belsô terének alakítása a spontaneitás és a személyreszabottság nevében keletkezett, mert célom az volt, hogy a különbözô gyermekek sokrétû igényeinek és fantáziájának megfelelôen, maguk alakíthassák ki az életterüket. Minden egyes épület önálló egész, ám élô kapcsolatot létesít a szomszédokkal, a kerttel és a tájjal. A kivételes adottságú közvetlen környezet fontos szerepet játszott az egyes tervezési fázisok során az épület tervezésekor és a falu telepítésekor. S.O.S. Childrens Home, Nagykovácsi Following the footprints left in a random pattern behind, we ll experience the silhouette of the children s village on the hill enfold before our eyes. The village comprises ten detached house-like homes and three communal buildings. The interior of some of the buildings is the result of spontaneous and customized design. My purpose was namely to let the children s wishes and imagination shape their living space. Every single building is a self-contained unit but has a living connection with the other buildings, the garden, and the landscape. The direct environment with its special features played an important role in the particular phases of the design process during the design of the buildings and the establishment of the village. t é m a v e z e t ô Csíkszentmihályi Péter DLA h.c., belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Börcsök László építész, fôiskolai docens o p p o n e n s Marillai Árpád okl. építészmérnök e l é r h e t ô s é g

10 Balázsfi Bálint f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k szeptember 23. Szeged 23 September born in Szeged Díszítôszobrász szak, Szeged decorative sculpting, Szeged Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola rajztanári szak, Szeged Juhász Gyula Teacher Training College, drawing, Szeged NYME-AMI Institute of Applied Arts IKEA Design pályázat: gyôztes pályázati munka Ikea Design Competition: 1st prize Macef H2o on the table, Olaszország Macef H2o on the table, final list, Italy Lunides Du Jura, Franciaország Lunides Du Jura, France Home Depot, Ausztria Home Depot, final list, Austria Kiállítási standtervezô, Budapest design of exhibition stands, Budapest

11 Bölcsô Ez a tárgy a történelem során hol felbukkant hol évszázadokra eltûnt. Célkitûzésem volt, hogy modern formában tüntessem fel a bölcsôt, és rám jellemzô módon, egy másodfunkcióval is felruházzam. A bölcsô etetôszékké alakítható, így hosszabb úton elkíséri a babát élete hajnalán. A tárgy célja a funkcionális szerepen túl, hogy hirdesse: egyre nagyobb ajándék a modern világban a gyermek. Crib Throughout history, this object has appeared and disappeared for centuries. My aim was to present the cradle in a modern form and give it a secondary function that is so characteristic of me. The cradle can be converted into a high chair, so it can accompany the baby for a longer period of time at the start of his or her life. Besides its functionality, the object has a message: namely that a baby is an increasingly valuable gift in this modern world. t é m a v e z e t ô Szentpéteri Tibor DLA h.c., formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár o p p o n e n s Budavári István formatervezô mûvész e l é r h e t ô s é g

12 Csapó Ádám f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k április 9. Székesfehérvár 9 April born in Székesfehérvár Tóparti Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola, grafikus szak Tóparti High School and School of Art, graphic art NYME-AMI Institute of Applied Arts grafikai megrendelések teljesítése graphic design on order elektronikus zenei rendezvények szervezése organizing electronic music festivals MINK audió-vizuális team alapító tag MINK founding member of an audio-visual team

13 Ruházati termékek csomagolása, elôállítói és forgalmazói arculata A feladatomból adódóan, keresnem kellett egy ruhaipari céget, amit felújíthatok vagy keresnem kell egy olyan lehetôséget ami teljesen a nulláról kezdés esete. Az általam kiválasztott cég egy alacsony költségvetésû, kézzel történô termeléssel mûködô, termékeiket interneten, vagy szakmai jellegû vásárokon értékesítô, fiatalos, kialakult stílussal jellemezhetô cég volt. Célom ezen a jelenleg igen változatos ruházati piacon kijelölni egyfajta stílust, típust melyek alkalmazkodnak és kijelölik a célközönséget és az általuk felállított igényeket. Ennek szerves részét képezi az arculat, amely jellemzi a cég filozófiáját, a célközönség korát és stílusát. Számomra a legfontosabb feladat a legideálisabb értékesítési stratégia megtalálása és ehhez kapcsolódó vizuális kommunikáció grafikai megtervezése, illetve az anyagi korlátokhoz mérten csomagolás tervezése. Packaging of articles of clothing, image of producers and dealers To realize my task I had to find a clothing company that I could reshape or an opportunity where I could start from scratches. The company of my choice is a low-budget company with a well-defined youthful style, which produces hand-made goods and sells them through the Internet or at trade fairs. My aim was to define one kind of style on this very varied market, a style that adjusts to and determines the target group and its requirements. An organic part of this is the image that represents the company philosophy as well as the age and style of the target group. The most important task for me was to find the ideal sales strategy and make the graphic design for the related visual communication, as well as the design for the packaging within budget. t é m a v e z e t ô Gollob József formatervezô, ny. egyetemi tanár o p p o n e n s Szalay Andrea formatervezô mûvész e l é r h e t ô s é g

14 Császár Katalin é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k május 20. Székesfehérvár 20 May born in Székesfehérvár Mûvészeti Szakközépiskola, Székesfehérvár, textil szak School of Art, Székesfehérvár, textile art Mûvészeti Szakközépiskola, Szombathely, belsôépítész szak School of Art Szombathely, designer NYME-AMI Institute of Applied Arts Workshopron mûhelynapok Workshopron workshop a Kortárs Mozgástér alkotócsoport tagja member of Kortárs Mozgástér group (Contemporary Space for Movement)

15 Rekreációs tábor plébánia, Söréd A 80-as évek elejétôl nyaralnak szellemileg és halmozottan sérült gyerekek és fiatalok Söréden, a Vértes-hegység lábánál fekvô kis faluban. A gyermektábor tervezésének gondolata már régóta foglalkoztat. Egészen kötetlenül és szabadon szemlélve, ez a játéknak, az azon keresztül történô nevelésnek és tanulásnak a színtere, egy hely, ami a kikapcsolódás és a kölcsönös örömszerzés jegyében születik meg. A szociabilis gondolkodás, ami egy ilyen jellegû rekreációs tábort jellemez, valamint a jelenkori és a falusi építészet kettôssége, további olyan kérdések felvetôdését eredményezi, melyek személyesen engem elgondolkodtatnak, érzelmileg megérintenek, és egyben nagyon aktuálisak. Recreational camp parish, Söréd Since the early 80s, mentally and multiply disabled children have been vacationing in Söréd, a small village at the foot of Vértes Mountains. I have been considering designing a camp for children for a long time. When you really look at it, it is the place for games and the education with the help of games, a place that comes into existence for recreation and pleasure. Social thinking, which characterizes a recreational camp like this, as well as the duality of the modern and rural architecture lead to further questions that make me think, that touch me, and that are, at the same time, very topical. t é m a v e z e t ô Mátrai Péter DLA építész, egyetemi docens U. Nagy Gábor építész o p p o n e n s Sugár Péter DLA okl. építészmérnök e l é r h e t ô s é g

16 Csics Dóra é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k 1978.január 1. Budapest 1 January born in Budapest gimnáziumi érettségi High school graduation MD Stúdió Kft., gyakornok Somogyi Pál mûtermében MD Stúdió Kft., trainee in Pál Somogyi s workshop 2001.NYME-AMI Institute of Applied Arts 2003.Stúdiumok kiállítás N&N Galéria Stúdiumok Exhibition, N&N Gallery 2004.Ami jön kiállítás, POSZT Ami jön exhibition, POSZT 2004.Fabrik Kft. Sopron, gyakornok Fabrik Kft., Sopron, trainee 2005.DOM Építészmûterem Kft. gyakornok DOM architect studio trainee

17 Szentendrei Szigetcsúcs rendezése A kint és bent teljesen összemosódik, nem is törekedtem zárt, egymástól elkülönített egységek létrehozására. Az alaprajzok eggyé válva a közlekedô rámpákkal, így alkotnak számomra egy teljes egységet, és amennyiben az épületekrôl beszélek, a szalagokkal, mint szerkesztô-, segédvonalakkal együtt látom ôket. A tervezés kezdeti fázisa, illetve az elsô lépés egy, a Szigetcsúcsot átszelô vonal megrajzolását jelentette. Ez a sáv adta meg a koncepció fô gerincét, erre felfûzve, ebbôl kinôve képzeltem magam elé a látványnak még igencsak vázlatos képét. Megpróbáltam egy összhangot teremteni az épített környezet és érintetlen természet között, olyan formában, hogy az ember által létrehozott ne próbáljon uralkodni és elnyomni. Reorganization of Szigetcsúcs, Szentendre Outside and inside blend into each other I have not attempted to create closed, separate units either. The ground plans join together with the walking ramps achieving perfect unity, and I see the buildings together with the ribbons as drafting, supporting lines. The initial phase of the design as well as the first step was the drawing of the line crossing the tip of the Island. This zone provided the backbone of the concept. Along this line, as if developed from it, I pictured the yet pretty schematic image of the place. I aspired to create a harmony between constructed environment and untouched nature, in a way that the man-made would not dominate the natural. t é m a v e z e t ô Csíkszentmihályi Péter DLA h.c., belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Kapy Jenô építész o p p o n e n s Pethô László építésztervezô szakmérnök e l é r h e t ô s é g

18 Czeczeli Orsolya é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k augusztus 15. Szombathely 15 August born in Szombathely Mûvészeti Szakközépiskola Szombathely, film szak School of Art, Szombathely, graduation majoring in film Berzsenyi Dániel fôiskola NYME-AMI rajz-mûvelôdésszervezô szak Berzsenyi Dániel College, specialized in drawing- education organizing Institute of Applied Arts POSZT Vasárnapi love project happening ötletgazdája, szervezôje POSZT creator and organizer of an event called Sunday Love Project

19 NYME Sportcsarnok rekonstrukció és bôvítés, Sopron Nem tudok úszni. Félek minden nagyobb víztömegtôl. Választott témám az egyetemi Botanikus kert területén fekvô sportcsarnok bôvítése uszodaépülettel. A régi csarnok és az új épület közötti kapcsolatot a közös, mindkét létesítmény oldalán végigfutó lelátó adja meg. A helyszín adottságait figyelembe véve igyekeztem egy egyszerû, határozott ritmusú tömeget képezni, mely elsôsorban a funkcióra koncentrál. Az egyetem profiljához illôen a lehetséges mértékben alkalmaztam a fát, mint szerkezeti és burkolati anyagot az új épületen. A funkció hasonlósága és az idôbeli távolság különös kettôséget ad a tribün által egymáshoz fûzött létesítményeknek. A régi csarnok szinte érintetlenül lett hagyva, a kor mementójául. Az új épület telepítésével kialakult közlekedô tengely a környezô objektumok helyzetét határozottá és indokolttá teszi, feloldja azok elhelyezésének esetlegességét is, és saját bejáratot hoz létre a szolgáltató negyed számára. Reconstrucion and extension of the West Hungarian University s sports court, Sopron I cannot swim. I am scared of huge bodies of water. The subject of my choice was the expansion of the sports hall in the Botanical Garden of the University through a swimming pool. The connection between the old hall and the new building is constituted by the common stand that runs along both buildings. Taking into consideration the features of the venue, I tried to create a simple mass with a definite rhythm and with its function in the focus. To be true of our university, I used wood to the extent it was possible for construction and face-work of the new building. The similarity in functions and the distance in time lend the two buildings linked by the stand a strange dichotomy. The old hall stands almost intact as a reminder of past times. The aisle way resulting from the establishment of the new building makes the situation of the surrounding objects definite and justified. It also covers the randomness of their positions, and creates a separate entrance for the service quarter. t é m a v e z e t ô Csíkszentmihályi Péter DLA h.c., belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Hadas László építész, tanszéki fômunkatárs o p p o n e n s Józsa Dávid okl. építészmérnök e l é r h e t ô s é g

20 Egyed Bálint f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k március 18. Sopron 18 March born in Sopron Mûvészeti Szakközépiskola, alkalmazott grafikus NYME-AMI School of Art, applied graphic art Institute of Applied Arts munkáim az Inertia Visual Culture 2001, nemzetközi design albumban my works published in Inertia Visual Culture 2001, an international design album Shadowhand Co. kiállítás, Sopron Shadowhand Co. exhibition, Sopron látványvideók mixelése mixing of show videos for parties Minidesign 2 kiállítás, Budapest Minidesign 2 exhibition, Budapest Saját stúdió, The Shadowhand Company (munkák: Kirowski, Nestle, HP, Tyra-Clothing) Independent studio called The Shadowhand Company

21 Alana Tokaj Szôlôbirtok és Pincészet arculata, csomagolásai Nagymamám kedvenc italához készítettem csomagolást. A tervben ötvöztem a bor hangulatát a magyar motívumvilággal, az aktuális divatirányzatokat figyelembe véve. Az Alana-Tokaj cég exportra termel, fô cél Amerika meghódítása, ahol fôleg a nôk vásárolják borokat. Designing the image and packaging for the Alana Vineyard in Tokaj I made a packaging design for my grandmother s favorite drink. In the design I combined the atmosphere of the wine with Hungarian motifs, taking into account the current trends. The firm Alana-Tokaj produces wine for export; the main target is America, where it s mostly women who purchase wine. t é m a v e z e t ô Gosztom András csomagolástervezô, tanszéki munkatárs o p p o n e n s Halasi Zoltán grafikusmûvész, Art Force art director e l é r h e t ô s é g

22 Erdôs Tibor é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k június 21. Budapest 21 June born in Budapest Nádasdy Kálmán Zeneiskola Nádasdy Kálmán Music School Képzô és Iparmûvészeti Szakközépiskola, szobrász szak School of Fine and Applied Arts NYME-AMI Institute of Applied Arts

23 Mobilház Az általam tervezett lakóegység a katasztrófa súlytotta területekre, végszükség esetére van tervezve. Négy tagú családnak nyújt ideiglenes szállást és biztosít megfelelô lakóteret néhány négyzetméteren akár négy évszakra is. A konténer méretein alapuló, mégis mûvész töltéssel ellátott kubus egy mozgó, szétnyitható és korszerû anyagokat fölhasználó épület. Mobile house I designed a living unit for disaster-struck areas to be used in an emergency. It houses a family of four temporarily and provides a living space of a few square meters for all the four seasons. However the cube, whose design has been based on the sizes of a container, is has artistic content. It is a mobile and collapsible building, which has been made from stateof-the art materials. t é m a v e z e t ô habil. Bánáti János DLA belsôépítész, egyetemi docens o p p o n e n s Kovács Zoltán belsôépítész e l é r h e t ô s é g

24 Ernst András é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k augusztus 20. Budapest 20 August born in Budapest Szent László Gimnázium, Budapest Szent László High School, Budapest Corvin rajziskola Corvin Drawing School NYME-AMI Institute of Applied Arts IKEA pályázat I. helyezett IKEA competition first prize Rajk László építésziroda, Budapest Rajk László architect s studio, Budapest Jakab Csaba építésziroda, Budapest Csaba Jakab s architect design studio fabrik építésziroda, Sopron Fabrik architect s studio, Sopron Bálint Imre építésziroda, Budapest Imre Bálint s architect s studio kávéház belsôépítészeti kialakítás Ráday Street, café, interior design Eisenstadt Disco-bar belsôépítészeti kialakítás Eisenstadt Disco-bar, interior design

25 József Attila Színház rekonstrukció, Budapest Angyalföld (XIII. ker.) a XX. sz. elejétôl a 80-as évek végéig egyike volt a Fôváros jelentôs ipari körzeteinek. Az 1956 szeptemberében megnyíló József Attila Színház ennek a szociológiailag is jól meghatározható közönségnek az igényeit volt hivatott kiszolgálni. Angyalföld és a József Attila Színház párhuzamosan élték virágkorukat, mígnem a rendszerváltás és az azt követô idôszak jelenôs mértékben meg nem változatta a környék gazdasági és szociális struktúráját. A kerület épített környezetét tekintve heterogén, sem az új, sem a régi épületeknek nincsen megfogalmazott, tudatos hatása a környezetre. Fontosnak tartottam egy olyan építészeti nyelv használatát, mely beemeli az épületet ebbe a fokozatosan megújuló környezetbe, melynek szándéka egy új párbeszéd tudatos kiprovokálása. Ezen elgondolásból kiindulva a meglévô színházépületet olyan multikulturális központtá alakítottam át, mely akár a nap bármely szakaszában képes alternatívákat kínálni a szabadidô színvonalas eltöltéséhez: színház, stúdió-színház, gyermek színház, kiállítóterek, kávázók, kereskedelmi rádió, s mely funkciók által a színház nyereségessé, és önfenntáróvá válhat. Reconstrucion of the József Attila Theatre, Budapest Angyalföld (13th district) was one of the most significant industrial areas of the capital city from the beginning of the 20th century till the 80s. The József Attila Theatre, opening its gates in September 1956, was expected to meet the requirements of this sociologically well-defined community. Angyalföld and the József Attila Theatre prospered simultaneously until the change of the regime and its aftermath profoundly transformed the neighborhood s economic and social structure. In terms of its architecture, the district is heterogeneous; neither the old nor the new buildings exert specific or conscious effects on their environment. I believed it was important to use an architectural language that lifts the building into this gradually modernized environment, whose purpose is to consciously provoke a new dialogue. Taking this as the starting point, I converted the theater building into a multicultural center which can offer alternatives day and night for quality free time: theater, studio theater, children s theater, exhibition rooms, cafeterias, commercial radios everything that makes the theater profitable and self-contained. t é m a v e z e t ô Hadas László építész, tanszéki fômunkatárs Bálint Imre építész o p p o n e n s Skardelli György építész e l é r h e t ô s é g

26 Farkas Dóra f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k július 21. Szombathely 21 July born in Szombathely Mûvészeti Szakközépiskola, Szombathely School of Art, Szombathely Berzsenyi Dániel Fôiskola, Szombathely Berzsenyi Dániel College, Szombathely NYME-AMI Institute of Applied Arts Salone Satellite, Milánó Salone Satellite, Milan

27 Háztartási vegyipari termékcsalád rovarirtó-szerek HESS! HEESS! és egy kétségbeesetten legyezgetô hátizsákos turista a rovarok világában. Talán csak ilyenkor jut eszünkbe, hogy a rovarok a föld urai, fajszámukat tekintve biztosan. Emberek és rovarok kapcsolata kettôs. Vannak fajok, melyek hasznosak. Vannak, melyek belôlünk táplálkoznak, élôsködôk, melyek ellen a védelem nemcsak a fájdalmas szúrások miatt, de a betegségek elkerülése érdekében is fontos. Diplomamunkámmal, egy rovarriasztó családdal, elsôsorban a kirándulók életét szerettem volna egyszerûbbé tenni, a már létezô készítmények plusz funkciókkal való ellátásával. A család egyik tagja egy lapos, zsebben hordozható szúnyog- és kullancsriasztó krém mely egy szivacsos szerkezet segítségével teszi lehetôvé a bôrön való kényelmesebb eloszlatást. A természetben eltöltött rovarmentes órák másik biztosítója pedig egy utántölthetô szúnyog riasztó gyertya, melyet a földbe szúrva tehetünk rögzíthetôvé. Series of domestic chemicals- pesticides SHOO! SHOOO! and a backpacker in the world of insects waiving around in despair. The kings of the world, at least in terms of their numbers. The relationship between man and insects is twofold. There are useful species. And there are ones that feed on us: parasites. Protection against them is essential not only because of the painful bites but also because of the illnesses they spread. With my degree project, an insecticide product family, I first of all want to make life easier for hikers by adding some extra functions to existing products. One member of the family is a flat, pocketsize mosquito and tick repellent cream, which is easy to rub on the skin with the use of its sponge-like part. Another help to get a break from mosquitoes outdoors is a refill mosquito repellent candle, which can be fixed into the ground. k o n z u l e n s Gosztom András csomagolástervezô, tanszéki munkatárs o p p o n e n s Monostori Vladimír formatervezô, egyetemi adjunktus e l é r h e t ô s é g

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years content: drawings projects of the first three years latest university projects before university 2. at university 3. space compositioins 4. basics of arcitecture 5. residential design 6. public buliding

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

graphic design portfolio click!

graphic design portfolio click! graphic design portfolio click! logo embléma web concept & design web koncepció és látvány computer graphics komputer grafika game concept & design játék koncepció és látvány multimedia design multimédia

Részletesebben

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ

OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS property of IMMOFINANZ OFFICE CAMPUS 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Floor Net m 2 /m 2 Emelet Nettó m 2 /m 2 Warehouse Raktár Ground Floor 292.99 m 2 6.00-6.50 Földszint 292,99 m 2 6,00-6,50

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK

CSEPEL SC - Budapest, Hungary. client: INDOTEK CSEPEL SC - Budapest, Hungary client: INDOTEK _intro_the sport settlement of Csepel SC in the XXIst district of Budapest is one of the significant sport centers of the capital. Due to the changing economical,

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés Delicious in the details Fresh ideas perfect events Everything you expect. Discover the essence of outside catering by Marriott. With us you will find

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

EGY PROJECT TÖRTÉNETE

EGY PROJECT TÖRTÉNETE EGY PROJECT TÖRTÉNETE ÁTS-LESKÓ ZSUZSANNA ERDŐS ATTILA ÁDÁM www.odooproject.hu facebook: odooproject www.blog.odooproject.com SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 SOLAR DECATHLON EUROPE 2012 1. Építészet 2. Mérnöki

Részletesebben

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET

B&V. CSALOGÁNY IRODAHÁZ/OFFICE BUILDING Budapest, II., Csalogány utca 47-49. BÉRBEADÓ IRODÁK OFFICES TO LET The pictures are illustrative. Data published here is of informative nature only, does not constitute a contractual offer. 2008. 02. 21. BÉRBEADÓ PROJEKT- IRODÁK OFFICES BESCHREIBUNG TO LET Real Kft. Mészáros

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés

Hearing. Smelling. E m oti o n. Service. Senses. Ta sti n g. látás. tapintás. hallás. szaglás. érzelem. szervíz. érzékek. ízlelés Seeing látás Hearing hallás Touching tapintás Smelling szaglás Service szervíz E m oti o n érzelem Magyarország / Szlovákia Ta sti n g ízlelés Senses érzékek MSense az új Szolgáltatás Filozófia a magyarországi

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

www.gtcrenaissanceplaza.hu

www.gtcrenaissanceplaza.hu ADOTTSÁGOK / FEATURES - 24 órás biztonsági szolgálat - kártyás beléptetô rendszer - étterem / kávézó - raktározási lehetôség - zöld felület - autóval és tömegközlekedéssel egyaránt könnyen megközelíthetô

Részletesebben

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest

11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon. Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest Summary BESTUFS II national seminar in Hungary 11. 02. 2008. A városi logisztika aktuális kérdései Magyarországon Közlekedési Múzeum Városligeti krt. 11. Budapest At the seminar were 42 participants from

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF bútorok KATALÓGUS és lakáskiegészítők // CATOLOGUE furnitures 2015 and home accessories WWW.MAACRAFT.ORG MAACRAFT A SZOCIÁLIS MŰHELY A MAACRAFT egy kísérleti kezdeményezés,

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012

IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest CSAKODA #16_2012 IN ACROBAT READER, PLEASE CHOOSE VIEW / FULL SCREEN MODE! PDF Section of the Balkon Contemporary Art Magazine œ Budapest #16_2012 CSAKODA feladó: trapp dominika címzett: szigeti árpád, keresztesi botond,

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04

Golden oak - 08. Water oak - 06. Nut - 05. Mahagony - 09. Dark oak - 04 Golden oak - 08 Water oak - 06 Nut - 05 Mahagony - 09 Dark oak - 04 Creme white - 030 Quartz Grey - 031 Coal Grey - 032 Dark green - 033 Brown - 034 Teak terra - 050 Noce Sorrento natur - 051 Noce Sorrento

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Monument List for the essay. 25 Vigadó / Assembly Rooms (now: Vigadó Concert Hall) GPS 47.495949, 19.049402

Monument List for the essay. 25 Vigadó / Assembly Rooms (now: Vigadó Concert Hall) GPS 47.495949, 19.049402 Monument List for the essay 24 Pékáry ház / Pékáry-house GPS 47.501702, 19.062427 25 Vigadó / Assembly Rooms (now: Vigadó Concert Hall) GPS 47.495949, 19.049402 26 Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University

Curriculum Vitae. 2001- present Guest Lecturer, Department of Social Work, Széchenyi István University Curriculum Vitae First name: Zoltán Last name: Csorba Date and place of birth: 27.03.1964, Budapest Address: H-1084 Budapest, 3 Déri Miksa Street E-mail: csorbazoltaan@freemail.hu Tel: +36-30-755-3545

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG A feladatsor három részbol áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vitában vesz részt a vizsgáztatóval. (A

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

1,59 11 1,14 18 68 18 3,46 10 1,59 +13,80 120 B133 B133 1,25 4,25 1,35 1,915 10 T30 T30 T30 11 3,69 10 1,68 27 100 A2 S421 411.2. 407.

1,59 11 1,14 18 68 18 3,46 10 1,59 +13,80 120 B133 B133 1,25 4,25 1,35 1,915 10 T30 T30 T30 11 3,69 10 1,68 27 100 A2 S421 411.2. 407. M Objekt: Menge: Qualität: Hotel LA PRIMA 00qm HC02 6,03 1,08 3 2,64 6 9 13 3 3 1,9 9 3,39 3,38 1,24 2,64 6,13 1, 2 7 7 2,2 60 1,3 99 1,0 1,0 98 98 98 9 9 4,,,28,28 6,24 E 12, 12, 9,28 1,96 B0 2 12, 4,,,28

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

University of West-Hungary, Institute of Applied Arts

University of West-Hungary, Institute of Applied Arts 20 07 University of West-Hungary, Institute of Applied Arts University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2007 ALKALMAZOTT MÛVÉSZETI INTÉZET Mészáros György

Részletesebben

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF

MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF ==> Download: MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF MAGYARORSZAG UJJAEPITESE ES PDF - Are you searching for Magyarorszag Ujjaepitese Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.)

ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK. pl. Both Fred and Barney are intelligent. (Frédi és Béni is intelligens.) ÁLTALÁNOS NÉVMÁSOK BOTH Mindig KÉT dologra vonatkozik. Mindig többes számú az állítmány mellette. pl. Both ends of the candle are burning. (A gyertya mindkét vége ég.) a) both and = is és is ; mind, mind

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 9 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatal 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Részletesebben

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43.

RECOMMENDED HOTELS. Have a good time in Budapest! LIST OF HOTELS: 1. MERCURE BUDA BUDAPEST. Location: 1013 Krisztina krt. 41-43. RECOMMENDED HOTELS In this document you can find 7 recommended hotels in Budapest. While making your reservations, please refer to the Budapest University of Technology and Economics! Apart from list of

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank.

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank. 4-6 FŐ UTCA Szél Kálmán tér 61 139 Batthyány tér Kossuth Lajos tér Déli Pályaudvar ATTIL A ÚT D U SZÉCHENYI LÁNCHÍD 105 Location Elhelyezkedés N A 105 61 139 ALKOTÁS UTCA MÉSZÁROS UTCA HEGYALJA ÚT B U

Részletesebben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben

Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Ark of Inquiry Nemzetközi kísérlet a felfedeztető tanulás tanulókhoz juttatására, digitális és kevert tanulási környezetben Réti Mónika Kutató Tanárok Országos Szövetsége reti.kuttanar@gmail.com Mottó

Részletesebben

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19

Tartalom. Bevezetô 7. Ismerkedô beszélgetések. Képek témák. Képek összehasonlítása 1 5. 10 19 Tartalom Bevezetô 7 audio CD 1 Ismerkedô beszélgetések 1 5. 10 19 audio CD 2 Képek témák Family Család Home and Housing Otthon és lakás Holidays Ünnepek Daily Routine Napirend Work Munka Travelling Utazás

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

University of West-Hungary, Institute of Applied Arts

University of West-Hungary, Institute of Applied Arts 2008 University of West-Hungary, University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences diploma degree 2008 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett Iván Krisztina Kovácsné Baráz Melinda

Részletesebben

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek

3. Nemzetközi talajinformációs rendszerek Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Környezetinformatikai Osztály Pásztor László: Térbeli Talajinformációs Rendszerek/ Bevezetés a digitális talajtérképezésbe

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

www.gsepitesziroda.hu

www.gsepitesziroda.hu www.gsepitesziroda.hu tevékenységünk Építészirodánk szakági tervező partnereink közremüködésével egy épület megépítéséhez szükséges teljeskörű generáltervezői szolgáltatást nyújt: építészeti szaktanácsadás

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.12 5 th period Szentendre Local press coverage January 2015

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Present Perfect - Befejezett jelen

Present Perfect - Befejezett jelen Present Perfect - Befejezett jelen Forms - Képzése: [has/have + past participle] [has/have + befejezett melléknévi igenév] Minden igének van ilyen formája, méghozzá az úgynevezett "harmadik alak". Ez a

Részletesebben

ADOPT A TEDDYBEAR FOGADJ ÖRÖKBE EGY MACIT ALAPÍTVÁNY

ADOPT A TEDDYBEAR FOGADJ ÖRÖKBE EGY MACIT ALAPÍTVÁNY Employment programme and campaign for people living with disabilities ADOPT A TEDDYBEAR FOGADJ ÖRÖKBE EGY MACIT ALAPÍTVÁNY Founded in 2012 Founder: Törőcsik Mari, actress, honoured theater and film artist

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam

Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv 2012/2013-as tanév Esti tagozat 9.évfolyam English for life 1. Tk és mf. Készítette : Berecz Mária Haladási ütem hónap Szeptember Témakörök, kommunikációs

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.4 5 th period Szentendre Visiting houses and energy facilities

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF

Get Instant Access to ebook Modon PDF at Our Huge Library MODON PDF. ==> Download: MODON PDF MODON PDF ==> Download: MODON PDF MODON PDF - Are you searching for Modon Books? Now, you will be happy that at this time Modon PDF is available at our online library. With our complete resources, you

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között

Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között HUNGARIAN Társadalombiztosítási Megállapodás Ausztrália és Magyarország között Ausztrália társadalombiztosítási rendszere Az ausztrál társadalombiztosítási rendszer különbözik a legtöbb fejlett ország

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben