University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts"

Átírás

1 University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006

2 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési tanszék Mészáros György habil. Orosz István DLA Soltra E. Tamás Dr. habil. Vadas József Dr. habil. Szála Erzsébet Nagy Róbert Albert Ádám Sebôkné Fekete Mária Dénes Nóra Meghívott elôadók Dr. habil. Lôrincz Zoltán Dr. Pogány Gábor festômûvész, tanszékvezetô, egyetemi docens Munkácsy- és Balázs Béla-díjas Érdemes mûvész, grafikus, rajzfilmrendezô, egyetemi tanár szobrász- és éremmûvész, egyetemi docens mûvészettörténész, fôtanácsadó, egyetemi magántanár mûvelôdés- és tudománytörténész, egyetemi docens, kari fôigazgató (Benedek Elek Pedagógiai Fôiskolai Kar) multimédia mûvész, egyetemi adjunktus képgrafikus-mûvész, tanszéki munkatárs fényképész fotográfus, tanszéki munkatárs mûvészettörténész, fôiskolai tanár mûvészettörténész belsôépítész tanszék Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Prof. emer. Fekete György Mátrai Péter DLA habil. Bánáti János DLA Márkus Gábor Hadas László Iván Krisztina Meghívott elôadók Börcsök László Csillag Katalin Gunther Zsolt Dr. Hajdu Endre Dr. Hant László Kirády Rita Rebeka Lengyel János Magyari Éva Pazár Béla Vági Ervin belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, ny. egyetemi tanár Ybl-díjas építész, egyetemi docens Ferenczy Noémi-díjas belsôépítész, egyetemi docens belsôépítész, egyetemi adjunktus építész, tanszéki fômunkatárs tanszéki ügyintézô építész, fôiskolai docens építész építész ny. egyetemi docens fôiskolai docens építész tervezômûvész gépészmérnök Ybl-díjas belsôépítész Ybl-díjas építész belsôépítész formatervezô tanszék Szentpéteri Tibor DLA h.c. Illés Csaba Kassai Ferenc Gosztom András Juhász Márton Szücsy Róbert Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár okl. gépészmérnök, formatervezô, egyetemi docens grafikus, egyetemi adjunktus csomagolástervezô, tanszéki munkatárs tipográfus, csomagolástervezô, tanszéki munkatárs formatervezô, tanszéki munkatárs

3 mûhelyvezetô Riedl Ervin intézeti mérnök Labozár Antal tanszéki ügyintézô Kovácsné Baráz Melinda Meghívott elôadók formatervezô, ny. egyetemi tanár Gollob József Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, Tóth Tibor Pál belsôépítész, egyetemi magántanár nyomdaipari mérnök Újvárosi Lajos okl. gépészmérnök, mûszaki tudományok kandidátusa, Dr. Hegedûs József ny. egyetemi docens grafikus Barka Ferenc gépészmérnök Bágyi Imre formatervezô Standeiszky Dániel szilikátmûvészeti tanszék Ferenczy Noémi-díjas keramikus, tanszékvezetô, c. egyetemi tanár üvegtervezô iparmûvész, tanszéki munkatárs keramikus mûvész Probstner János Polyák János Meghívott elôadó Karsai Zsófia Társtanszékek oktatói építéstani tanszék okl. építészmérnök, PhD., tanszékvezetô, egyetemi docens Ybl-díjas okl. építészmérnök, MTA doktora, egyetemi tanár Széchenyi-díjas okl. építészmérnök mûszaki tudományok doktora, ny. egyetemi tanár okl. faipari mérnök, tanszéki fômunkatárs okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd Dr. Szabó Péter Dr. Winkler Gábor Prof. emer. Dr. h.c. dr. Kubinszky Mihály Józsa Béla Horváth Tamás faipari vállalkozási és marketing tanszék okl. faipari mérnök, közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, tanszékvezetô Pakainé Dr. Kováts Judit terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet okl. faipari mérnök, mûszaki tudományok kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár okl. faipari mérnök, PhD. ny. egyetemi docens okl. faipari mérnök, mezôgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens okl. faipari mérnök, PhD., egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, egyetemi docens okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd Dr. Kovács Zsolt Dr. Orbay Péterné Dr. Süveg József Dr. Dénes Levente Kovács István Gábor Dr. Molnárné Dr. Posch Paula Dr. Csiha Csilla Krisch János Horváth Péter György

4 Szemerey Tamás okl. faipari mérnök, tárgyrestaurátor, fômunkatárs Hargita József okl. faipari mérnök, fômunkatárs Faanyagtudományi Intézet Prof. Dr. Molnár Sándor DSc. Fehér Sándor Dr. Paukó Andrea mezôgazdaság-tudomány doktora, intézetigazgató, egyetemi tanár, dékán okl. üzemmérnök, okl. erdômérnök, egyetemi docens okl. faipari mérnök, mérnöktanár, tudományos munkatárs Fa- és Könnyûipari Technológiák Intézet könnyûipari intézeti tanszék Dr. Kovács István okl. vegyészmérnök, kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens Gépészeti Intézet faipari gépek intézeti tanszék Dr. Gyurácz Sándor okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus Tanárképzô Intézet Dr. habil. Lükô István Dr. Szretykó György Dr. Molnár László neveléstudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi docens közgazdász, szociológia-tudomány kandidátusa, egyetemi docens egyetemi docens testnevelési tanszék Szlávik Gábor testnevelô tanár, tanszékvezetô informatikai központ Dr. Rohonyi Pál Németh Tamás Németh Tamás István Gazdasági Fôigazgatóság Csendes Béla okl. faipari mérnök, mezôgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens, az Informatikai Központ vezetôje rendszergazda rendszergazda számítástechnikai tanár, rendszergazda Erdômérnöki Kar idegen nyelvi központ Krisch Imre Budainé Heller Éva Csendes Ferenc Dékány Zsigmond Hirschler Katalin Komornokiné Stark Márta tanszékvezetô, vezetô nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár

5 anyanyelvi lektor Madaras Barbara nyelvtanár Székelyné Silkó Erzsébet nyelvtanár Tauber Ferenc Erdômérnöki Kar matematika intézet matematika tudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár Dr. habil. H. Temesvári Ágota Közgazdaságtudományi Kar Társadalomelméleti és Jogtudományi Intézet társadalom-gazdaságtan tanszék egyetemi adjunktus Dr. Borbély József Benedek Elek Pedagógiai Fôiskolai Kar pszichológia tanszék pszichológus, fôiskolai docens Jávorszky Edit Diploma Bizottságok belsôépítész tanszék Ybl-díjas építész Pelényi Margit, elnök belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Csíkszentmihályi Péter DLA h.c.. Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár Szentpéteri Tibor DLA h.c Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, ny. egyetemi tanár Prof. emer. Fekete György Ybl-díjas építész, egyetemi docens Mátrai Péter DLA Ferenczy Noémi-díjas belsôépítész, egyetemi docens habil. Bánáti János DLA belsôépítész, egyetemi adjunktus Márkus Gábor építész, tanszéki fômunkatárs Hadas László belsôépítész, meghívott elôadó Vági Ervin Formatervezô Tanszék. grafikusmûvész, tudományos fômunkatárs, Zsótér László habil, elnök Doktori Iskola DLA programvezetô (Moholy-Nagy László Mûvészeti Egyetem, Budapest). Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár Szentpéteri Tibor DLA h.c belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Munkácsy- és Balázs Béla-díjas Érdemes mûvész, habil. Orosz István DLA grafikus, rajzfilmrendezô, egyetemi tanár Ferenczy Noémi-díjas keramikus, tanszékvezetô, c. egyetemi tanár Probstner János Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, egyetemi magántanár Tóth Tibor Pál okl. gépészmérnök, formatervezô, egyetemi docens Illés Csaba formatervezô, ny. egyetemi tanár Gollob József grafikus, egyetemi adjunktus Kassai Ferenc

6 Mészáros György Dr. habil. Szála Erzsébet Soltra E. Tamás Dr. habil. Vadas József habil. Orosz István DLA Nagy Róbert Albert Ádám Sebôkné Fekete Mária Dr. Pogány Gábor Dénes Nóra Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Prof. emer. Fekete György Mátrai Péter DLA habil. Bánáti János DLA Vági Ervin Hadas László Márkus Gábor Kirády Rita Rebeka Szentpéteri Tibor DLA h.c. Illés Csaba Kassai Ferenc Riedl Ervin Labozár Antal Gosztom András Juhász Márton Szücsy Róbert Gollob József Tóth Tibor Pál Polyák János Probstner János Dr. Hegedûs József Som Miklós

7

8 Anitics Ivett é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k június 14. Sombor (YU) 14 June born in Sombor (YU) Bányai Júlia Gimnázium NYME-AMI Bányai Júlia High School, Kecskemét Institute of Applied Arts Living Space for the Elderly, IFdesign honoured mention SOTEX szônyegtervezési pályázat, 2 nyertes munka, gyártásra került SOTEX carpet design competition, 2 awarded works, in production Teenage Furniture Competiton by designboom Lipsip Tervezômûhely-stúdiómunkák Lipsip Studio: studio works ATTR-ACT Studio-stúdiómunkák ATTR-ACT Studio: studio works Orange nevû bútor gyártása gyártó: NSR, Australia Furniture called Orange manufactured cow by NSR, Australia Orange kiállítva, Köln Orange exhibited in Cologne Furniture Fair

9 S.O.S. Gyermekfalu, Nagykovácsi Ahogyan a lábnyomok sorakoznak a maguk rendes-rendetlenségében egymásután, úgy tárul fel elôttünk a domboldalban a gyermekfalu rajza. A falu tíz, családi ház jellegû és három közösségi funkciójú épületbôl áll. Az egyes épületek belsô terének alakítása a spontaneitás és a személyreszabottság nevében keletkezett, mert célom az volt, hogy a különbözô gyermekek sokrétû igényeinek és fantáziájának megfelelôen, maguk alakíthassák ki az életterüket. Minden egyes épület önálló egész, ám élô kapcsolatot létesít a szomszédokkal, a kerttel és a tájjal. A kivételes adottságú közvetlen környezet fontos szerepet játszott az egyes tervezési fázisok során az épület tervezésekor és a falu telepítésekor. S.O.S. Childrens Home, Nagykovácsi Following the footprints left in a random pattern behind, we ll experience the silhouette of the children s village on the hill enfold before our eyes. The village comprises ten detached house-like homes and three communal buildings. The interior of some of the buildings is the result of spontaneous and customized design. My purpose was namely to let the children s wishes and imagination shape their living space. Every single building is a self-contained unit but has a living connection with the other buildings, the garden, and the landscape. The direct environment with its special features played an important role in the particular phases of the design process during the design of the buildings and the establishment of the village. t é m a v e z e t ô Csíkszentmihályi Péter DLA h.c., belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Börcsök László építész, fôiskolai docens o p p o n e n s Marillai Árpád okl. építészmérnök e l é r h e t ô s é g

10 Balázsfi Bálint f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k szeptember 23. Szeged 23 September born in Szeged Díszítôszobrász szak, Szeged decorative sculpting, Szeged Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola rajztanári szak, Szeged Juhász Gyula Teacher Training College, drawing, Szeged NYME-AMI Institute of Applied Arts IKEA Design pályázat: gyôztes pályázati munka Ikea Design Competition: 1st prize Macef H2o on the table, Olaszország Macef H2o on the table, final list, Italy Lunides Du Jura, Franciaország Lunides Du Jura, France Home Depot, Ausztria Home Depot, final list, Austria Kiállítási standtervezô, Budapest design of exhibition stands, Budapest

11 Bölcsô Ez a tárgy a történelem során hol felbukkant hol évszázadokra eltûnt. Célkitûzésem volt, hogy modern formában tüntessem fel a bölcsôt, és rám jellemzô módon, egy másodfunkcióval is felruházzam. A bölcsô etetôszékké alakítható, így hosszabb úton elkíséri a babát élete hajnalán. A tárgy célja a funkcionális szerepen túl, hogy hirdesse: egyre nagyobb ajándék a modern világban a gyermek. Crib Throughout history, this object has appeared and disappeared for centuries. My aim was to present the cradle in a modern form and give it a secondary function that is so characteristic of me. The cradle can be converted into a high chair, so it can accompany the baby for a longer period of time at the start of his or her life. Besides its functionality, the object has a message: namely that a baby is an increasingly valuable gift in this modern world. t é m a v e z e t ô Szentpéteri Tibor DLA h.c., formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár o p p o n e n s Budavári István formatervezô mûvész e l é r h e t ô s é g

12 Csapó Ádám f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k április 9. Székesfehérvár 9 April born in Székesfehérvár Tóparti Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola, grafikus szak Tóparti High School and School of Art, graphic art NYME-AMI Institute of Applied Arts grafikai megrendelések teljesítése graphic design on order elektronikus zenei rendezvények szervezése organizing electronic music festivals MINK audió-vizuális team alapító tag MINK founding member of an audio-visual team

13 Ruházati termékek csomagolása, elôállítói és forgalmazói arculata A feladatomból adódóan, keresnem kellett egy ruhaipari céget, amit felújíthatok vagy keresnem kell egy olyan lehetôséget ami teljesen a nulláról kezdés esete. Az általam kiválasztott cég egy alacsony költségvetésû, kézzel történô termeléssel mûködô, termékeiket interneten, vagy szakmai jellegû vásárokon értékesítô, fiatalos, kialakult stílussal jellemezhetô cég volt. Célom ezen a jelenleg igen változatos ruházati piacon kijelölni egyfajta stílust, típust melyek alkalmazkodnak és kijelölik a célközönséget és az általuk felállított igényeket. Ennek szerves részét képezi az arculat, amely jellemzi a cég filozófiáját, a célközönség korát és stílusát. Számomra a legfontosabb feladat a legideálisabb értékesítési stratégia megtalálása és ehhez kapcsolódó vizuális kommunikáció grafikai megtervezése, illetve az anyagi korlátokhoz mérten csomagolás tervezése. Packaging of articles of clothing, image of producers and dealers To realize my task I had to find a clothing company that I could reshape or an opportunity where I could start from scratches. The company of my choice is a low-budget company with a well-defined youthful style, which produces hand-made goods and sells them through the Internet or at trade fairs. My aim was to define one kind of style on this very varied market, a style that adjusts to and determines the target group and its requirements. An organic part of this is the image that represents the company philosophy as well as the age and style of the target group. The most important task for me was to find the ideal sales strategy and make the graphic design for the related visual communication, as well as the design for the packaging within budget. t é m a v e z e t ô Gollob József formatervezô, ny. egyetemi tanár o p p o n e n s Szalay Andrea formatervezô mûvész e l é r h e t ô s é g

14 Császár Katalin é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k május 20. Székesfehérvár 20 May born in Székesfehérvár Mûvészeti Szakközépiskola, Székesfehérvár, textil szak School of Art, Székesfehérvár, textile art Mûvészeti Szakközépiskola, Szombathely, belsôépítész szak School of Art Szombathely, designer NYME-AMI Institute of Applied Arts Workshopron mûhelynapok Workshopron workshop a Kortárs Mozgástér alkotócsoport tagja member of Kortárs Mozgástér group (Contemporary Space for Movement)

15 Rekreációs tábor plébánia, Söréd A 80-as évek elejétôl nyaralnak szellemileg és halmozottan sérült gyerekek és fiatalok Söréden, a Vértes-hegység lábánál fekvô kis faluban. A gyermektábor tervezésének gondolata már régóta foglalkoztat. Egészen kötetlenül és szabadon szemlélve, ez a játéknak, az azon keresztül történô nevelésnek és tanulásnak a színtere, egy hely, ami a kikapcsolódás és a kölcsönös örömszerzés jegyében születik meg. A szociabilis gondolkodás, ami egy ilyen jellegû rekreációs tábort jellemez, valamint a jelenkori és a falusi építészet kettôssége, további olyan kérdések felvetôdését eredményezi, melyek személyesen engem elgondolkodtatnak, érzelmileg megérintenek, és egyben nagyon aktuálisak. Recreational camp parish, Söréd Since the early 80s, mentally and multiply disabled children have been vacationing in Söréd, a small village at the foot of Vértes Mountains. I have been considering designing a camp for children for a long time. When you really look at it, it is the place for games and the education with the help of games, a place that comes into existence for recreation and pleasure. Social thinking, which characterizes a recreational camp like this, as well as the duality of the modern and rural architecture lead to further questions that make me think, that touch me, and that are, at the same time, very topical. t é m a v e z e t ô Mátrai Péter DLA építész, egyetemi docens U. Nagy Gábor építész o p p o n e n s Sugár Péter DLA okl. építészmérnök e l é r h e t ô s é g

16 Csics Dóra é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k 1978.január 1. Budapest 1 January born in Budapest gimnáziumi érettségi High school graduation MD Stúdió Kft., gyakornok Somogyi Pál mûtermében MD Stúdió Kft., trainee in Pál Somogyi s workshop 2001.NYME-AMI Institute of Applied Arts 2003.Stúdiumok kiállítás N&N Galéria Stúdiumok Exhibition, N&N Gallery 2004.Ami jön kiállítás, POSZT Ami jön exhibition, POSZT 2004.Fabrik Kft. Sopron, gyakornok Fabrik Kft., Sopron, trainee 2005.DOM Építészmûterem Kft. gyakornok DOM architect studio trainee

17 Szentendrei Szigetcsúcs rendezése A kint és bent teljesen összemosódik, nem is törekedtem zárt, egymástól elkülönített egységek létrehozására. Az alaprajzok eggyé válva a közlekedô rámpákkal, így alkotnak számomra egy teljes egységet, és amennyiben az épületekrôl beszélek, a szalagokkal, mint szerkesztô-, segédvonalakkal együtt látom ôket. A tervezés kezdeti fázisa, illetve az elsô lépés egy, a Szigetcsúcsot átszelô vonal megrajzolását jelentette. Ez a sáv adta meg a koncepció fô gerincét, erre felfûzve, ebbôl kinôve képzeltem magam elé a látványnak még igencsak vázlatos képét. Megpróbáltam egy összhangot teremteni az épített környezet és érintetlen természet között, olyan formában, hogy az ember által létrehozott ne próbáljon uralkodni és elnyomni. Reorganization of Szigetcsúcs, Szentendre Outside and inside blend into each other I have not attempted to create closed, separate units either. The ground plans join together with the walking ramps achieving perfect unity, and I see the buildings together with the ribbons as drafting, supporting lines. The initial phase of the design as well as the first step was the drawing of the line crossing the tip of the Island. This zone provided the backbone of the concept. Along this line, as if developed from it, I pictured the yet pretty schematic image of the place. I aspired to create a harmony between constructed environment and untouched nature, in a way that the man-made would not dominate the natural. t é m a v e z e t ô Csíkszentmihályi Péter DLA h.c., belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Kapy Jenô építész o p p o n e n s Pethô László építésztervezô szakmérnök e l é r h e t ô s é g

18 Czeczeli Orsolya é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k augusztus 15. Szombathely 15 August born in Szombathely Mûvészeti Szakközépiskola Szombathely, film szak School of Art, Szombathely, graduation majoring in film Berzsenyi Dániel fôiskola NYME-AMI rajz-mûvelôdésszervezô szak Berzsenyi Dániel College, specialized in drawing- education organizing Institute of Applied Arts POSZT Vasárnapi love project happening ötletgazdája, szervezôje POSZT creator and organizer of an event called Sunday Love Project

19 NYME Sportcsarnok rekonstrukció és bôvítés, Sopron Nem tudok úszni. Félek minden nagyobb víztömegtôl. Választott témám az egyetemi Botanikus kert területén fekvô sportcsarnok bôvítése uszodaépülettel. A régi csarnok és az új épület közötti kapcsolatot a közös, mindkét létesítmény oldalán végigfutó lelátó adja meg. A helyszín adottságait figyelembe véve igyekeztem egy egyszerû, határozott ritmusú tömeget képezni, mely elsôsorban a funkcióra koncentrál. Az egyetem profiljához illôen a lehetséges mértékben alkalmaztam a fát, mint szerkezeti és burkolati anyagot az új épületen. A funkció hasonlósága és az idôbeli távolság különös kettôséget ad a tribün által egymáshoz fûzött létesítményeknek. A régi csarnok szinte érintetlenül lett hagyva, a kor mementójául. Az új épület telepítésével kialakult közlekedô tengely a környezô objektumok helyzetét határozottá és indokolttá teszi, feloldja azok elhelyezésének esetlegességét is, és saját bejáratot hoz létre a szolgáltató negyed számára. Reconstrucion and extension of the West Hungarian University s sports court, Sopron I cannot swim. I am scared of huge bodies of water. The subject of my choice was the expansion of the sports hall in the Botanical Garden of the University through a swimming pool. The connection between the old hall and the new building is constituted by the common stand that runs along both buildings. Taking into consideration the features of the venue, I tried to create a simple mass with a definite rhythm and with its function in the focus. To be true of our university, I used wood to the extent it was possible for construction and face-work of the new building. The similarity in functions and the distance in time lend the two buildings linked by the stand a strange dichotomy. The old hall stands almost intact as a reminder of past times. The aisle way resulting from the establishment of the new building makes the situation of the surrounding objects definite and justified. It also covers the randomness of their positions, and creates a separate entrance for the service quarter. t é m a v e z e t ô Csíkszentmihályi Péter DLA h.c., belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Hadas László építész, tanszéki fômunkatárs o p p o n e n s Józsa Dávid okl. építészmérnök e l é r h e t ô s é g

20 Egyed Bálint f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k március 18. Sopron 18 March born in Sopron Mûvészeti Szakközépiskola, alkalmazott grafikus NYME-AMI School of Art, applied graphic art Institute of Applied Arts munkáim az Inertia Visual Culture 2001, nemzetközi design albumban my works published in Inertia Visual Culture 2001, an international design album Shadowhand Co. kiállítás, Sopron Shadowhand Co. exhibition, Sopron látványvideók mixelése mixing of show videos for parties Minidesign 2 kiállítás, Budapest Minidesign 2 exhibition, Budapest Saját stúdió, The Shadowhand Company (munkák: Kirowski, Nestle, HP, Tyra-Clothing) Independent studio called The Shadowhand Company

21 Alana Tokaj Szôlôbirtok és Pincészet arculata, csomagolásai Nagymamám kedvenc italához készítettem csomagolást. A tervben ötvöztem a bor hangulatát a magyar motívumvilággal, az aktuális divatirányzatokat figyelembe véve. Az Alana-Tokaj cég exportra termel, fô cél Amerika meghódítása, ahol fôleg a nôk vásárolják borokat. Designing the image and packaging for the Alana Vineyard in Tokaj I made a packaging design for my grandmother s favorite drink. In the design I combined the atmosphere of the wine with Hungarian motifs, taking into account the current trends. The firm Alana-Tokaj produces wine for export; the main target is America, where it s mostly women who purchase wine. t é m a v e z e t ô Gosztom András csomagolástervezô, tanszéki munkatárs o p p o n e n s Halasi Zoltán grafikusmûvész, Art Force art director e l é r h e t ô s é g

22 Erdôs Tibor é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k június 21. Budapest 21 June born in Budapest Nádasdy Kálmán Zeneiskola Nádasdy Kálmán Music School Képzô és Iparmûvészeti Szakközépiskola, szobrász szak School of Fine and Applied Arts NYME-AMI Institute of Applied Arts

23 Mobilház Az általam tervezett lakóegység a katasztrófa súlytotta területekre, végszükség esetére van tervezve. Négy tagú családnak nyújt ideiglenes szállást és biztosít megfelelô lakóteret néhány négyzetméteren akár négy évszakra is. A konténer méretein alapuló, mégis mûvész töltéssel ellátott kubus egy mozgó, szétnyitható és korszerû anyagokat fölhasználó épület. Mobile house I designed a living unit for disaster-struck areas to be used in an emergency. It houses a family of four temporarily and provides a living space of a few square meters for all the four seasons. However the cube, whose design has been based on the sizes of a container, is has artistic content. It is a mobile and collapsible building, which has been made from stateof-the art materials. t é m a v e z e t ô habil. Bánáti János DLA belsôépítész, egyetemi docens o p p o n e n s Kovács Zoltán belsôépítész e l é r h e t ô s é g

24 Ernst András é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k augusztus 20. Budapest 20 August born in Budapest Szent László Gimnázium, Budapest Szent László High School, Budapest Corvin rajziskola Corvin Drawing School NYME-AMI Institute of Applied Arts IKEA pályázat I. helyezett IKEA competition first prize Rajk László építésziroda, Budapest Rajk László architect s studio, Budapest Jakab Csaba építésziroda, Budapest Csaba Jakab s architect design studio fabrik építésziroda, Sopron Fabrik architect s studio, Sopron Bálint Imre építésziroda, Budapest Imre Bálint s architect s studio kávéház belsôépítészeti kialakítás Ráday Street, café, interior design Eisenstadt Disco-bar belsôépítészeti kialakítás Eisenstadt Disco-bar, interior design

25 József Attila Színház rekonstrukció, Budapest Angyalföld (XIII. ker.) a XX. sz. elejétôl a 80-as évek végéig egyike volt a Fôváros jelentôs ipari körzeteinek. Az 1956 szeptemberében megnyíló József Attila Színház ennek a szociológiailag is jól meghatározható közönségnek az igényeit volt hivatott kiszolgálni. Angyalföld és a József Attila Színház párhuzamosan élték virágkorukat, mígnem a rendszerváltás és az azt követô idôszak jelenôs mértékben meg nem változatta a környék gazdasági és szociális struktúráját. A kerület épített környezetét tekintve heterogén, sem az új, sem a régi épületeknek nincsen megfogalmazott, tudatos hatása a környezetre. Fontosnak tartottam egy olyan építészeti nyelv használatát, mely beemeli az épületet ebbe a fokozatosan megújuló környezetbe, melynek szándéka egy új párbeszéd tudatos kiprovokálása. Ezen elgondolásból kiindulva a meglévô színházépületet olyan multikulturális központtá alakítottam át, mely akár a nap bármely szakaszában képes alternatívákat kínálni a szabadidô színvonalas eltöltéséhez: színház, stúdió-színház, gyermek színház, kiállítóterek, kávázók, kereskedelmi rádió, s mely funkciók által a színház nyereségessé, és önfenntáróvá válhat. Reconstrucion of the József Attila Theatre, Budapest Angyalföld (13th district) was one of the most significant industrial areas of the capital city from the beginning of the 20th century till the 80s. The József Attila Theatre, opening its gates in September 1956, was expected to meet the requirements of this sociologically well-defined community. Angyalföld and the József Attila Theatre prospered simultaneously until the change of the regime and its aftermath profoundly transformed the neighborhood s economic and social structure. In terms of its architecture, the district is heterogeneous; neither the old nor the new buildings exert specific or conscious effects on their environment. I believed it was important to use an architectural language that lifts the building into this gradually modernized environment, whose purpose is to consciously provoke a new dialogue. Taking this as the starting point, I converted the theater building into a multicultural center which can offer alternatives day and night for quality free time: theater, studio theater, children s theater, exhibition rooms, cafeterias, commercial radios everything that makes the theater profitable and self-contained. t é m a v e z e t ô Hadas László építész, tanszéki fômunkatárs Bálint Imre építész o p p o n e n s Skardelli György építész e l é r h e t ô s é g

26 Farkas Dóra f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k július 21. Szombathely 21 July born in Szombathely Mûvészeti Szakközépiskola, Szombathely School of Art, Szombathely Berzsenyi Dániel Fôiskola, Szombathely Berzsenyi Dániel College, Szombathely NYME-AMI Institute of Applied Arts Salone Satellite, Milánó Salone Satellite, Milan

27 Háztartási vegyipari termékcsalád rovarirtó-szerek HESS! HEESS! és egy kétségbeesetten legyezgetô hátizsákos turista a rovarok világában. Talán csak ilyenkor jut eszünkbe, hogy a rovarok a föld urai, fajszámukat tekintve biztosan. Emberek és rovarok kapcsolata kettôs. Vannak fajok, melyek hasznosak. Vannak, melyek belôlünk táplálkoznak, élôsködôk, melyek ellen a védelem nemcsak a fájdalmas szúrások miatt, de a betegségek elkerülése érdekében is fontos. Diplomamunkámmal, egy rovarriasztó családdal, elsôsorban a kirándulók életét szerettem volna egyszerûbbé tenni, a már létezô készítmények plusz funkciókkal való ellátásával. A család egyik tagja egy lapos, zsebben hordozható szúnyog- és kullancsriasztó krém mely egy szivacsos szerkezet segítségével teszi lehetôvé a bôrön való kényelmesebb eloszlatást. A természetben eltöltött rovarmentes órák másik biztosítója pedig egy utántölthetô szúnyog riasztó gyertya, melyet a földbe szúrva tehetünk rögzíthetôvé. Series of domestic chemicals- pesticides SHOO! SHOOO! and a backpacker in the world of insects waiving around in despair. The kings of the world, at least in terms of their numbers. The relationship between man and insects is twofold. There are useful species. And there are ones that feed on us: parasites. Protection against them is essential not only because of the painful bites but also because of the illnesses they spread. With my degree project, an insecticide product family, I first of all want to make life easier for hikers by adding some extra functions to existing products. One member of the family is a flat, pocketsize mosquito and tick repellent cream, which is easy to rub on the skin with the use of its sponge-like part. Another help to get a break from mosquitoes outdoors is a refill mosquito repellent candle, which can be fixed into the ground. k o n z u l e n s Gosztom András csomagolástervezô, tanszéki munkatárs o p p o n e n s Monostori Vladimír formatervezô, egyetemi adjunktus e l é r h e t ô s é g

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years content: drawings projects of the first three years latest university projects before university 2. at university 3. space compositioins 4. basics of arcitecture 5. residential design 6. public buliding

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Szalay Miklós. portfolio 2007-2015.

Szalay Miklós. portfolio 2007-2015. Szalay Miklós. portfolio 2007-. Ez az időszak hosszú átalakulás volt: a tervezőgrafikus jobbá akar lenni, ezért ki kell törnie: szöveget írni, kiadványt szerkeszteni, része lenni a cég stratégiájának,

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction Introducing the school - founded in 1945 - one of the oldest education centers in this field of study - almost 500 students,

Részletesebben

Paediatrics: introduction. Historical data.

Paediatrics: introduction. Historical data. Paediatrics: introduction. Historical data. Dr. György Fekete Aim of the present lecture To demonstrate: - the wonderful nature of this discipline - the differences as compared to other medical activities,

Részletesebben

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS

PÉCS EXPO 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS PÉCS EXPO 26. PÉCSI NEMZETKÖZI VÁSÁR 26TH INTERNATIONAL FAIR OF PÉCS 2006. SZEPTEMBER 27. - OKTÓBER 1. 27 SEPTEMBER - 01 OCTOBER 2006 A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LOCATION OF EVENT: EXPO CENTER PÉCS A RENDEZVÉNY

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Idegen nyelv angol 9. évfolyam

Idegen nyelv angol 9. évfolyam Idegen nyelv angol 9. évfolyam 9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos s használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.) 9/2. Az angol abc,

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

http://youtu.be/qnwuckcx76i

http://youtu.be/qnwuckcx76i KERKLECZ MÉDEA SÜMEGI ÉVA COSOVAN TAMÁS FENYVESI BORI HOSSZÚ GERGELY NAGY RICHÁRD KAVALECZ ESZTER WWW.... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés alapja. cosovan attila

Részletesebben

A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben.

A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben. 105 A Vertex Bútor Kft. legújabb fürdőszoba katalógusát tartod a kezedben. A közvetlen beszerzésen és a személyes kapcsolatokon alapuló üzletpolitikánk lehetővé teszi termékeink legkedvezőbb áron való

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ---------------------------------------------------------------------------- SZABÓ-ZSOLDOS

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN

AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN Tájökológiai Lapok 5 (2): 287 293. (2007) 287 AZ ERDÕ NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA TÉRINFORMATIKAI ÉS FOTOGRAMMETRIAI MÓDSZEREKKEL KARSZTOS MINTATERÜLETEN ZBORAY Zoltán Honvédelmi Minisztérium Térképészeti

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Bela Bartok Boulevard 2014

Bela Bartok Boulevard 2014 Budapest University of Technology and Economics Department of Highway and Railway Engineering Bela Bartok Boulevard 2014 The Proposed Cultural High Street at New Buda (Ujbuda) Basic concept, Traffic Evaporation,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary

Nyugat-magyarországi Egyetem. 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert. University of West-Hungary 5. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 5 th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference Nyugat-magyarországi Egyetem 9400 Sopron, Cházár tér 1., P Épület, Erzsébetkert

Részletesebben

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM.

SZEMLE VARGA LÁSZLÓ. Kisgyermeknevelés Thaiföldön KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. KÉPZÉS ÉS GYAKORLAT 2014. 12. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM. SZEMLE VARGA LÁSZLÓ Kisgyermeknevelés Thaiföldön A Campus Hungary Program oktatói és katatói ösztöndíjának köszönhetően a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

curriculum vitae education:

curriculum vitae education: education: 2003-2006 Architectural engineering (high school level), Széchenyi István University, Győr 2006-2011 Architectural engineering, master degree (university level), Széchenyi István University,

Részletesebben

XIII. THE XIII. HUNGARIAN AWARD 2011 WINNERS

XIII. THE XIII. HUNGARIAN AWARD 2011 WINNERS XIII. THE XIII. HUNGARIAN AWARD 2011 WINNERS Telenor Telecommunication Co. Central office Building, Törökbálint Applicant: Zoboki-Demeter és Társai Építésziroda Kft. Developer: Égettvölgy Zrt. Construction

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén

Résbefúvó anemosztátok méréses vizsgálata érintõleges légvezetési rendszer alkalmazása esetén Résbefúvó anemostátok méréses visgálata érintõleges légveetési rendser alkalmaása esetén Both Balás 1 Goda Róbert 2 Abstract The use of slot diffusers in tangential air supply systems is widespread not

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

graphic design portfolio click!

graphic design portfolio click! graphic design portfolio click! logo embléma web concept & design web koncepció és látvány computer graphics komputer grafika game concept & design játék koncepció és látvány multimedia design multimédia

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Az Ocular Braces ( Szem-támaszok ) egy tipográfiai munka két tárgyi következménnyel: egyrészről vállalati emblémaként szolgál az insurart-nak, másrészről egy

Részletesebben