University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts"

Átírás

1 University of West-Hungary Faculty of Wood Sciences Institute of Applied Arts diploma degree 2006

2 Alkalmazott Mûvészeti Intézet Mészáros György Horváth Bernadett intézetigazgató szervezô ügyintézô alapképzési tanszék Mészáros György habil. Orosz István DLA Soltra E. Tamás Dr. habil. Vadas József Dr. habil. Szála Erzsébet Nagy Róbert Albert Ádám Sebôkné Fekete Mária Dénes Nóra Meghívott elôadók Dr. habil. Lôrincz Zoltán Dr. Pogány Gábor festômûvész, tanszékvezetô, egyetemi docens Munkácsy- és Balázs Béla-díjas Érdemes mûvész, grafikus, rajzfilmrendezô, egyetemi tanár szobrász- és éremmûvész, egyetemi docens mûvészettörténész, fôtanácsadó, egyetemi magántanár mûvelôdés- és tudománytörténész, egyetemi docens, kari fôigazgató (Benedek Elek Pedagógiai Fôiskolai Kar) multimédia mûvész, egyetemi adjunktus képgrafikus-mûvész, tanszéki munkatárs fényképész fotográfus, tanszéki munkatárs mûvészettörténész, fôiskolai tanár mûvészettörténész belsôépítész tanszék Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Prof. emer. Fekete György Mátrai Péter DLA habil. Bánáti János DLA Márkus Gábor Hadas László Iván Krisztina Meghívott elôadók Börcsök László Csillag Katalin Gunther Zsolt Dr. Hajdu Endre Dr. Hant László Kirády Rita Rebeka Lengyel János Magyari Éva Pazár Béla Vági Ervin belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, ny. egyetemi tanár Ybl-díjas építész, egyetemi docens Ferenczy Noémi-díjas belsôépítész, egyetemi docens belsôépítész, egyetemi adjunktus építész, tanszéki fômunkatárs tanszéki ügyintézô építész, fôiskolai docens építész építész ny. egyetemi docens fôiskolai docens építész tervezômûvész gépészmérnök Ybl-díjas belsôépítész Ybl-díjas építész belsôépítész formatervezô tanszék Szentpéteri Tibor DLA h.c. Illés Csaba Kassai Ferenc Gosztom András Juhász Márton Szücsy Róbert Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár okl. gépészmérnök, formatervezô, egyetemi docens grafikus, egyetemi adjunktus csomagolástervezô, tanszéki munkatárs tipográfus, csomagolástervezô, tanszéki munkatárs formatervezô, tanszéki munkatárs

3 mûhelyvezetô Riedl Ervin intézeti mérnök Labozár Antal tanszéki ügyintézô Kovácsné Baráz Melinda Meghívott elôadók formatervezô, ny. egyetemi tanár Gollob József Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, Tóth Tibor Pál belsôépítész, egyetemi magántanár nyomdaipari mérnök Újvárosi Lajos okl. gépészmérnök, mûszaki tudományok kandidátusa, Dr. Hegedûs József ny. egyetemi docens grafikus Barka Ferenc gépészmérnök Bágyi Imre formatervezô Standeiszky Dániel szilikátmûvészeti tanszék Ferenczy Noémi-díjas keramikus, tanszékvezetô, c. egyetemi tanár üvegtervezô iparmûvész, tanszéki munkatárs keramikus mûvész Probstner János Polyák János Meghívott elôadó Karsai Zsófia Társtanszékek oktatói építéstani tanszék okl. építészmérnök, PhD., tanszékvezetô, egyetemi docens Ybl-díjas okl. építészmérnök, MTA doktora, egyetemi tanár Széchenyi-díjas okl. építészmérnök mûszaki tudományok doktora, ny. egyetemi tanár okl. faipari mérnök, tanszéki fômunkatárs okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd Dr. Szabó Péter Dr. Winkler Gábor Prof. emer. Dr. h.c. dr. Kubinszky Mihály Józsa Béla Horváth Tamás faipari vállalkozási és marketing tanszék okl. faipari mérnök, közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens, tanszékvezetô Pakainé Dr. Kováts Judit terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet okl. faipari mérnök, mûszaki tudományok kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár okl. faipari mérnök, PhD. ny. egyetemi docens okl. faipari mérnök, mezôgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens okl. faipari mérnök, PhD., egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus okl. faipari mérnök, egyetemi docens okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd okl. faipari mérnök, egyetemi tanársegéd Dr. Kovács Zsolt Dr. Orbay Péterné Dr. Süveg József Dr. Dénes Levente Kovács István Gábor Dr. Molnárné Dr. Posch Paula Dr. Csiha Csilla Krisch János Horváth Péter György

4 Szemerey Tamás okl. faipari mérnök, tárgyrestaurátor, fômunkatárs Hargita József okl. faipari mérnök, fômunkatárs Faanyagtudományi Intézet Prof. Dr. Molnár Sándor DSc. Fehér Sándor Dr. Paukó Andrea mezôgazdaság-tudomány doktora, intézetigazgató, egyetemi tanár, dékán okl. üzemmérnök, okl. erdômérnök, egyetemi docens okl. faipari mérnök, mérnöktanár, tudományos munkatárs Fa- és Könnyûipari Technológiák Intézet könnyûipari intézeti tanszék Dr. Kovács István okl. vegyészmérnök, kémiatudomány kandidátusa, egyetemi docens Gépészeti Intézet faipari gépek intézeti tanszék Dr. Gyurácz Sándor okl. faipari mérnök, ny. egyetemi adjunktus Tanárképzô Intézet Dr. habil. Lükô István Dr. Szretykó György Dr. Molnár László neveléstudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi docens közgazdász, szociológia-tudomány kandidátusa, egyetemi docens egyetemi docens testnevelési tanszék Szlávik Gábor testnevelô tanár, tanszékvezetô informatikai központ Dr. Rohonyi Pál Németh Tamás Németh Tamás István Gazdasági Fôigazgatóság Csendes Béla okl. faipari mérnök, mezôgazdaság-tudomány kandidátusa, egyetemi docens, az Informatikai Központ vezetôje rendszergazda rendszergazda számítástechnikai tanár, rendszergazda Erdômérnöki Kar idegen nyelvi központ Krisch Imre Budainé Heller Éva Csendes Ferenc Dékány Zsigmond Hirschler Katalin Komornokiné Stark Márta tanszékvezetô, vezetô nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár nyelvtanár

5 anyanyelvi lektor Madaras Barbara nyelvtanár Székelyné Silkó Erzsébet nyelvtanár Tauber Ferenc Erdômérnöki Kar matematika intézet matematika tudomány kandidátusa, intézetigazgató, egyetemi tanár Dr. habil. H. Temesvári Ágota Közgazdaságtudományi Kar Társadalomelméleti és Jogtudományi Intézet társadalom-gazdaságtan tanszék egyetemi adjunktus Dr. Borbély József Benedek Elek Pedagógiai Fôiskolai Kar pszichológia tanszék pszichológus, fôiskolai docens Jávorszky Edit Diploma Bizottságok belsôépítész tanszék Ybl-díjas építész Pelényi Margit, elnök belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Csíkszentmihályi Péter DLA h.c.. Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár Szentpéteri Tibor DLA h.c Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, ny. egyetemi tanár Prof. emer. Fekete György Ybl-díjas építész, egyetemi docens Mátrai Péter DLA Ferenczy Noémi-díjas belsôépítész, egyetemi docens habil. Bánáti János DLA belsôépítész, egyetemi adjunktus Márkus Gábor építész, tanszéki fômunkatárs Hadas László belsôépítész, meghívott elôadó Vági Ervin Formatervezô Tanszék. grafikusmûvész, tudományos fômunkatárs, Zsótér László habil, elnök Doktori Iskola DLA programvezetô (Moholy-Nagy László Mûvészeti Egyetem, Budapest). Ferenczy Noémi-díjas formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár Szentpéteri Tibor DLA h.c belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Munkácsy- és Balázs Béla-díjas Érdemes mûvész, habil. Orosz István DLA grafikus, rajzfilmrendezô, egyetemi tanár Ferenczy Noémi-díjas keramikus, tanszékvezetô, c. egyetemi tanár Probstner János Munkácsy-díjas Érdemes mûvész, belsôépítész, egyetemi magántanár Tóth Tibor Pál okl. gépészmérnök, formatervezô, egyetemi docens Illés Csaba formatervezô, ny. egyetemi tanár Gollob József grafikus, egyetemi adjunktus Kassai Ferenc

6 Mészáros György Dr. habil. Szála Erzsébet Soltra E. Tamás Dr. habil. Vadas József habil. Orosz István DLA Nagy Róbert Albert Ádám Sebôkné Fekete Mária Dr. Pogány Gábor Dénes Nóra Csíkszentmihályi Péter DLA h.c. Prof. emer. Fekete György Mátrai Péter DLA habil. Bánáti János DLA Vági Ervin Hadas László Márkus Gábor Kirády Rita Rebeka Szentpéteri Tibor DLA h.c. Illés Csaba Kassai Ferenc Riedl Ervin Labozár Antal Gosztom András Juhász Márton Szücsy Róbert Gollob József Tóth Tibor Pál Polyák János Probstner János Dr. Hegedûs József Som Miklós

7

8 Anitics Ivett é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k június 14. Sombor (YU) 14 June born in Sombor (YU) Bányai Júlia Gimnázium NYME-AMI Bányai Júlia High School, Kecskemét Institute of Applied Arts Living Space for the Elderly, IFdesign honoured mention SOTEX szônyegtervezési pályázat, 2 nyertes munka, gyártásra került SOTEX carpet design competition, 2 awarded works, in production Teenage Furniture Competiton by designboom Lipsip Tervezômûhely-stúdiómunkák Lipsip Studio: studio works ATTR-ACT Studio-stúdiómunkák ATTR-ACT Studio: studio works Orange nevû bútor gyártása gyártó: NSR, Australia Furniture called Orange manufactured cow by NSR, Australia Orange kiállítva, Köln Orange exhibited in Cologne Furniture Fair

9 S.O.S. Gyermekfalu, Nagykovácsi Ahogyan a lábnyomok sorakoznak a maguk rendes-rendetlenségében egymásután, úgy tárul fel elôttünk a domboldalban a gyermekfalu rajza. A falu tíz, családi ház jellegû és három közösségi funkciójú épületbôl áll. Az egyes épületek belsô terének alakítása a spontaneitás és a személyreszabottság nevében keletkezett, mert célom az volt, hogy a különbözô gyermekek sokrétû igényeinek és fantáziájának megfelelôen, maguk alakíthassák ki az életterüket. Minden egyes épület önálló egész, ám élô kapcsolatot létesít a szomszédokkal, a kerttel és a tájjal. A kivételes adottságú közvetlen környezet fontos szerepet játszott az egyes tervezési fázisok során az épület tervezésekor és a falu telepítésekor. S.O.S. Childrens Home, Nagykovácsi Following the footprints left in a random pattern behind, we ll experience the silhouette of the children s village on the hill enfold before our eyes. The village comprises ten detached house-like homes and three communal buildings. The interior of some of the buildings is the result of spontaneous and customized design. My purpose was namely to let the children s wishes and imagination shape their living space. Every single building is a self-contained unit but has a living connection with the other buildings, the garden, and the landscape. The direct environment with its special features played an important role in the particular phases of the design process during the design of the buildings and the establishment of the village. t é m a v e z e t ô Csíkszentmihályi Péter DLA h.c., belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Börcsök László építész, fôiskolai docens o p p o n e n s Marillai Árpád okl. építészmérnök e l é r h e t ô s é g

10 Balázsfi Bálint f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k szeptember 23. Szeged 23 September born in Szeged Díszítôszobrász szak, Szeged decorative sculpting, Szeged Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola rajztanári szak, Szeged Juhász Gyula Teacher Training College, drawing, Szeged NYME-AMI Institute of Applied Arts IKEA Design pályázat: gyôztes pályázati munka Ikea Design Competition: 1st prize Macef H2o on the table, Olaszország Macef H2o on the table, final list, Italy Lunides Du Jura, Franciaország Lunides Du Jura, France Home Depot, Ausztria Home Depot, final list, Austria Kiállítási standtervezô, Budapest design of exhibition stands, Budapest

11 Bölcsô Ez a tárgy a történelem során hol felbukkant hol évszázadokra eltûnt. Célkitûzésem volt, hogy modern formában tüntessem fel a bölcsôt, és rám jellemzô módon, egy másodfunkcióval is felruházzam. A bölcsô etetôszékké alakítható, így hosszabb úton elkíséri a babát élete hajnalán. A tárgy célja a funkcionális szerepen túl, hogy hirdesse: egyre nagyobb ajándék a modern világban a gyermek. Crib Throughout history, this object has appeared and disappeared for centuries. My aim was to present the cradle in a modern form and give it a secondary function that is so characteristic of me. The cradle can be converted into a high chair, so it can accompany the baby for a longer period of time at the start of his or her life. Besides its functionality, the object has a message: namely that a baby is an increasingly valuable gift in this modern world. t é m a v e z e t ô Szentpéteri Tibor DLA h.c., formatervezô, tanszékvezetô, egyetemi tanár o p p o n e n s Budavári István formatervezô mûvész e l é r h e t ô s é g

12 Csapó Ádám f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k április 9. Székesfehérvár 9 April born in Székesfehérvár Tóparti Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola, grafikus szak Tóparti High School and School of Art, graphic art NYME-AMI Institute of Applied Arts grafikai megrendelések teljesítése graphic design on order elektronikus zenei rendezvények szervezése organizing electronic music festivals MINK audió-vizuális team alapító tag MINK founding member of an audio-visual team

13 Ruházati termékek csomagolása, elôállítói és forgalmazói arculata A feladatomból adódóan, keresnem kellett egy ruhaipari céget, amit felújíthatok vagy keresnem kell egy olyan lehetôséget ami teljesen a nulláról kezdés esete. Az általam kiválasztott cég egy alacsony költségvetésû, kézzel történô termeléssel mûködô, termékeiket interneten, vagy szakmai jellegû vásárokon értékesítô, fiatalos, kialakult stílussal jellemezhetô cég volt. Célom ezen a jelenleg igen változatos ruházati piacon kijelölni egyfajta stílust, típust melyek alkalmazkodnak és kijelölik a célközönséget és az általuk felállított igényeket. Ennek szerves részét képezi az arculat, amely jellemzi a cég filozófiáját, a célközönség korát és stílusát. Számomra a legfontosabb feladat a legideálisabb értékesítési stratégia megtalálása és ehhez kapcsolódó vizuális kommunikáció grafikai megtervezése, illetve az anyagi korlátokhoz mérten csomagolás tervezése. Packaging of articles of clothing, image of producers and dealers To realize my task I had to find a clothing company that I could reshape or an opportunity where I could start from scratches. The company of my choice is a low-budget company with a well-defined youthful style, which produces hand-made goods and sells them through the Internet or at trade fairs. My aim was to define one kind of style on this very varied market, a style that adjusts to and determines the target group and its requirements. An organic part of this is the image that represents the company philosophy as well as the age and style of the target group. The most important task for me was to find the ideal sales strategy and make the graphic design for the related visual communication, as well as the design for the packaging within budget. t é m a v e z e t ô Gollob József formatervezô, ny. egyetemi tanár o p p o n e n s Szalay Andrea formatervezô mûvész e l é r h e t ô s é g

14 Császár Katalin é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k május 20. Székesfehérvár 20 May born in Székesfehérvár Mûvészeti Szakközépiskola, Székesfehérvár, textil szak School of Art, Székesfehérvár, textile art Mûvészeti Szakközépiskola, Szombathely, belsôépítész szak School of Art Szombathely, designer NYME-AMI Institute of Applied Arts Workshopron mûhelynapok Workshopron workshop a Kortárs Mozgástér alkotócsoport tagja member of Kortárs Mozgástér group (Contemporary Space for Movement)

15 Rekreációs tábor plébánia, Söréd A 80-as évek elejétôl nyaralnak szellemileg és halmozottan sérült gyerekek és fiatalok Söréden, a Vértes-hegység lábánál fekvô kis faluban. A gyermektábor tervezésének gondolata már régóta foglalkoztat. Egészen kötetlenül és szabadon szemlélve, ez a játéknak, az azon keresztül történô nevelésnek és tanulásnak a színtere, egy hely, ami a kikapcsolódás és a kölcsönös örömszerzés jegyében születik meg. A szociabilis gondolkodás, ami egy ilyen jellegû rekreációs tábort jellemez, valamint a jelenkori és a falusi építészet kettôssége, további olyan kérdések felvetôdését eredményezi, melyek személyesen engem elgondolkodtatnak, érzelmileg megérintenek, és egyben nagyon aktuálisak. Recreational camp parish, Söréd Since the early 80s, mentally and multiply disabled children have been vacationing in Söréd, a small village at the foot of Vértes Mountains. I have been considering designing a camp for children for a long time. When you really look at it, it is the place for games and the education with the help of games, a place that comes into existence for recreation and pleasure. Social thinking, which characterizes a recreational camp like this, as well as the duality of the modern and rural architecture lead to further questions that make me think, that touch me, and that are, at the same time, very topical. t é m a v e z e t ô Mátrai Péter DLA építész, egyetemi docens U. Nagy Gábor építész o p p o n e n s Sugár Péter DLA okl. építészmérnök e l é r h e t ô s é g

16 Csics Dóra é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k 1978.január 1. Budapest 1 January born in Budapest gimnáziumi érettségi High school graduation MD Stúdió Kft., gyakornok Somogyi Pál mûtermében MD Stúdió Kft., trainee in Pál Somogyi s workshop 2001.NYME-AMI Institute of Applied Arts 2003.Stúdiumok kiállítás N&N Galéria Stúdiumok Exhibition, N&N Gallery 2004.Ami jön kiállítás, POSZT Ami jön exhibition, POSZT 2004.Fabrik Kft. Sopron, gyakornok Fabrik Kft., Sopron, trainee 2005.DOM Építészmûterem Kft. gyakornok DOM architect studio trainee

17 Szentendrei Szigetcsúcs rendezése A kint és bent teljesen összemosódik, nem is törekedtem zárt, egymástól elkülönített egységek létrehozására. Az alaprajzok eggyé válva a közlekedô rámpákkal, így alkotnak számomra egy teljes egységet, és amennyiben az épületekrôl beszélek, a szalagokkal, mint szerkesztô-, segédvonalakkal együtt látom ôket. A tervezés kezdeti fázisa, illetve az elsô lépés egy, a Szigetcsúcsot átszelô vonal megrajzolását jelentette. Ez a sáv adta meg a koncepció fô gerincét, erre felfûzve, ebbôl kinôve képzeltem magam elé a látványnak még igencsak vázlatos képét. Megpróbáltam egy összhangot teremteni az épített környezet és érintetlen természet között, olyan formában, hogy az ember által létrehozott ne próbáljon uralkodni és elnyomni. Reorganization of Szigetcsúcs, Szentendre Outside and inside blend into each other I have not attempted to create closed, separate units either. The ground plans join together with the walking ramps achieving perfect unity, and I see the buildings together with the ribbons as drafting, supporting lines. The initial phase of the design as well as the first step was the drawing of the line crossing the tip of the Island. This zone provided the backbone of the concept. Along this line, as if developed from it, I pictured the yet pretty schematic image of the place. I aspired to create a harmony between constructed environment and untouched nature, in a way that the man-made would not dominate the natural. t é m a v e z e t ô Csíkszentmihályi Péter DLA h.c., belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Kapy Jenô építész o p p o n e n s Pethô László építésztervezô szakmérnök e l é r h e t ô s é g

18 Czeczeli Orsolya é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k augusztus 15. Szombathely 15 August born in Szombathely Mûvészeti Szakközépiskola Szombathely, film szak School of Art, Szombathely, graduation majoring in film Berzsenyi Dániel fôiskola NYME-AMI rajz-mûvelôdésszervezô szak Berzsenyi Dániel College, specialized in drawing- education organizing Institute of Applied Arts POSZT Vasárnapi love project happening ötletgazdája, szervezôje POSZT creator and organizer of an event called Sunday Love Project

19 NYME Sportcsarnok rekonstrukció és bôvítés, Sopron Nem tudok úszni. Félek minden nagyobb víztömegtôl. Választott témám az egyetemi Botanikus kert területén fekvô sportcsarnok bôvítése uszodaépülettel. A régi csarnok és az új épület közötti kapcsolatot a közös, mindkét létesítmény oldalán végigfutó lelátó adja meg. A helyszín adottságait figyelembe véve igyekeztem egy egyszerû, határozott ritmusú tömeget képezni, mely elsôsorban a funkcióra koncentrál. Az egyetem profiljához illôen a lehetséges mértékben alkalmaztam a fát, mint szerkezeti és burkolati anyagot az új épületen. A funkció hasonlósága és az idôbeli távolság különös kettôséget ad a tribün által egymáshoz fûzött létesítményeknek. A régi csarnok szinte érintetlenül lett hagyva, a kor mementójául. Az új épület telepítésével kialakult közlekedô tengely a környezô objektumok helyzetét határozottá és indokolttá teszi, feloldja azok elhelyezésének esetlegességét is, és saját bejáratot hoz létre a szolgáltató negyed számára. Reconstrucion and extension of the West Hungarian University s sports court, Sopron I cannot swim. I am scared of huge bodies of water. The subject of my choice was the expansion of the sports hall in the Botanical Garden of the University through a swimming pool. The connection between the old hall and the new building is constituted by the common stand that runs along both buildings. Taking into consideration the features of the venue, I tried to create a simple mass with a definite rhythm and with its function in the focus. To be true of our university, I used wood to the extent it was possible for construction and face-work of the new building. The similarity in functions and the distance in time lend the two buildings linked by the stand a strange dichotomy. The old hall stands almost intact as a reminder of past times. The aisle way resulting from the establishment of the new building makes the situation of the surrounding objects definite and justified. It also covers the randomness of their positions, and creates a separate entrance for the service quarter. t é m a v e z e t ô Csíkszentmihályi Péter DLA h.c., belsôépítész, tanszékvezetô, egyetemi tanár Hadas László építész, tanszéki fômunkatárs o p p o n e n s Józsa Dávid okl. építészmérnök e l é r h e t ô s é g

20 Egyed Bálint f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k március 18. Sopron 18 March born in Sopron Mûvészeti Szakközépiskola, alkalmazott grafikus NYME-AMI School of Art, applied graphic art Institute of Applied Arts munkáim az Inertia Visual Culture 2001, nemzetközi design albumban my works published in Inertia Visual Culture 2001, an international design album Shadowhand Co. kiállítás, Sopron Shadowhand Co. exhibition, Sopron látványvideók mixelése mixing of show videos for parties Minidesign 2 kiállítás, Budapest Minidesign 2 exhibition, Budapest Saját stúdió, The Shadowhand Company (munkák: Kirowski, Nestle, HP, Tyra-Clothing) Independent studio called The Shadowhand Company

21 Alana Tokaj Szôlôbirtok és Pincészet arculata, csomagolásai Nagymamám kedvenc italához készítettem csomagolást. A tervben ötvöztem a bor hangulatát a magyar motívumvilággal, az aktuális divatirányzatokat figyelembe véve. Az Alana-Tokaj cég exportra termel, fô cél Amerika meghódítása, ahol fôleg a nôk vásárolják borokat. Designing the image and packaging for the Alana Vineyard in Tokaj I made a packaging design for my grandmother s favorite drink. In the design I combined the atmosphere of the wine with Hungarian motifs, taking into account the current trends. The firm Alana-Tokaj produces wine for export; the main target is America, where it s mostly women who purchase wine. t é m a v e z e t ô Gosztom András csomagolástervezô, tanszéki munkatárs o p p o n e n s Halasi Zoltán grafikusmûvész, Art Force art director e l é r h e t ô s é g

22 Erdôs Tibor é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k június 21. Budapest 21 June born in Budapest Nádasdy Kálmán Zeneiskola Nádasdy Kálmán Music School Képzô és Iparmûvészeti Szakközépiskola, szobrász szak School of Fine and Applied Arts NYME-AMI Institute of Applied Arts

23 Mobilház Az általam tervezett lakóegység a katasztrófa súlytotta területekre, végszükség esetére van tervezve. Négy tagú családnak nyújt ideiglenes szállást és biztosít megfelelô lakóteret néhány négyzetméteren akár négy évszakra is. A konténer méretein alapuló, mégis mûvész töltéssel ellátott kubus egy mozgó, szétnyitható és korszerû anyagokat fölhasználó épület. Mobile house I designed a living unit for disaster-struck areas to be used in an emergency. It houses a family of four temporarily and provides a living space of a few square meters for all the four seasons. However the cube, whose design has been based on the sizes of a container, is has artistic content. It is a mobile and collapsible building, which has been made from stateof-the art materials. t é m a v e z e t ô habil. Bánáti János DLA belsôépítész, egyetemi docens o p p o n e n s Kovács Zoltán belsôépítész e l é r h e t ô s é g

24 Ernst András é p í t é s z - t e r v e z ô m û v é s z s z a k augusztus 20. Budapest 20 August born in Budapest Szent László Gimnázium, Budapest Szent László High School, Budapest Corvin rajziskola Corvin Drawing School NYME-AMI Institute of Applied Arts IKEA pályázat I. helyezett IKEA competition first prize Rajk László építésziroda, Budapest Rajk László architect s studio, Budapest Jakab Csaba építésziroda, Budapest Csaba Jakab s architect design studio fabrik építésziroda, Sopron Fabrik architect s studio, Sopron Bálint Imre építésziroda, Budapest Imre Bálint s architect s studio kávéház belsôépítészeti kialakítás Ráday Street, café, interior design Eisenstadt Disco-bar belsôépítészeti kialakítás Eisenstadt Disco-bar, interior design

25 József Attila Színház rekonstrukció, Budapest Angyalföld (XIII. ker.) a XX. sz. elejétôl a 80-as évek végéig egyike volt a Fôváros jelentôs ipari körzeteinek. Az 1956 szeptemberében megnyíló József Attila Színház ennek a szociológiailag is jól meghatározható közönségnek az igényeit volt hivatott kiszolgálni. Angyalföld és a József Attila Színház párhuzamosan élték virágkorukat, mígnem a rendszerváltás és az azt követô idôszak jelenôs mértékben meg nem változatta a környék gazdasági és szociális struktúráját. A kerület épített környezetét tekintve heterogén, sem az új, sem a régi épületeknek nincsen megfogalmazott, tudatos hatása a környezetre. Fontosnak tartottam egy olyan építészeti nyelv használatát, mely beemeli az épületet ebbe a fokozatosan megújuló környezetbe, melynek szándéka egy új párbeszéd tudatos kiprovokálása. Ezen elgondolásból kiindulva a meglévô színházépületet olyan multikulturális központtá alakítottam át, mely akár a nap bármely szakaszában képes alternatívákat kínálni a szabadidô színvonalas eltöltéséhez: színház, stúdió-színház, gyermek színház, kiállítóterek, kávázók, kereskedelmi rádió, s mely funkciók által a színház nyereségessé, és önfenntáróvá válhat. Reconstrucion of the József Attila Theatre, Budapest Angyalföld (13th district) was one of the most significant industrial areas of the capital city from the beginning of the 20th century till the 80s. The József Attila Theatre, opening its gates in September 1956, was expected to meet the requirements of this sociologically well-defined community. Angyalföld and the József Attila Theatre prospered simultaneously until the change of the regime and its aftermath profoundly transformed the neighborhood s economic and social structure. In terms of its architecture, the district is heterogeneous; neither the old nor the new buildings exert specific or conscious effects on their environment. I believed it was important to use an architectural language that lifts the building into this gradually modernized environment, whose purpose is to consciously provoke a new dialogue. Taking this as the starting point, I converted the theater building into a multicultural center which can offer alternatives day and night for quality free time: theater, studio theater, children s theater, exhibition rooms, cafeterias, commercial radios everything that makes the theater profitable and self-contained. t é m a v e z e t ô Hadas László építész, tanszéki fômunkatárs Bálint Imre építész o p p o n e n s Skardelli György építész e l é r h e t ô s é g

26 Farkas Dóra f o r m a t e r v e z ô - m û v é s z s z a k július 21. Szombathely 21 July born in Szombathely Mûvészeti Szakközépiskola, Szombathely School of Art, Szombathely Berzsenyi Dániel Fôiskola, Szombathely Berzsenyi Dániel College, Szombathely NYME-AMI Institute of Applied Arts Salone Satellite, Milánó Salone Satellite, Milan

27 Háztartási vegyipari termékcsalád rovarirtó-szerek HESS! HEESS! és egy kétségbeesetten legyezgetô hátizsákos turista a rovarok világában. Talán csak ilyenkor jut eszünkbe, hogy a rovarok a föld urai, fajszámukat tekintve biztosan. Emberek és rovarok kapcsolata kettôs. Vannak fajok, melyek hasznosak. Vannak, melyek belôlünk táplálkoznak, élôsködôk, melyek ellen a védelem nemcsak a fájdalmas szúrások miatt, de a betegségek elkerülése érdekében is fontos. Diplomamunkámmal, egy rovarriasztó családdal, elsôsorban a kirándulók életét szerettem volna egyszerûbbé tenni, a már létezô készítmények plusz funkciókkal való ellátásával. A család egyik tagja egy lapos, zsebben hordozható szúnyog- és kullancsriasztó krém mely egy szivacsos szerkezet segítségével teszi lehetôvé a bôrön való kényelmesebb eloszlatást. A természetben eltöltött rovarmentes órák másik biztosítója pedig egy utántölthetô szúnyog riasztó gyertya, melyet a földbe szúrva tehetünk rögzíthetôvé. Series of domestic chemicals- pesticides SHOO! SHOOO! and a backpacker in the world of insects waiving around in despair. The kings of the world, at least in terms of their numbers. The relationship between man and insects is twofold. There are useful species. And there are ones that feed on us: parasites. Protection against them is essential not only because of the painful bites but also because of the illnesses they spread. With my degree project, an insecticide product family, I first of all want to make life easier for hikers by adding some extra functions to existing products. One member of the family is a flat, pocketsize mosquito and tick repellent cream, which is easy to rub on the skin with the use of its sponge-like part. Another help to get a break from mosquitoes outdoors is a refill mosquito repellent candle, which can be fixed into the ground. k o n z u l e n s Gosztom András csomagolástervezô, tanszéki munkatárs o p p o n e n s Monostori Vladimír formatervezô, egyetemi adjunktus e l é r h e t ô s é g

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente.

Tente Magyarország Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi János út 162. Tel.: +(36-1) 203-0028, Fax: +(36-1) 204-0815 E-mail: info@tente.hu, www.tente. Társaságunk 1991 - óta a német Tente-Rollen cég, Európa piacvezető kerék és görgőgyártójának hazai képviselete. Húsz éve dolgozunk Újbudán, azóta sajátunknak érezzük a kerületet. 50 milliós raktárkészlettel

Részletesebben

Budapest 2012 VIiI. kerület

Budapest 2012 VIiI. kerület Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest 2012 VIiI. kerület www.varoskalauz-mo.eu Losonci utca 2. Őr utca 8. Őr utca 8. Kisfalu a belvárosban Vagyongazdálkodó társaságunk jelen formájában 2010.

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense

2014.10.03 10.12. BUdapest design week. Átvitt értelem. figurative sense 2014.10.03 10.12. BUdapest design week Átvitt értelem figurative sense Védnök Patron Kiemelt szakmai partnerek Leading Professional Partners Szervező Organiser Projektvezető Project Leader Kommunikáció

Részletesebben

(UK Department of Culture, Media and Sport)

(UK Department of Culture, Media and Sport) A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek, megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget. (UK Department of Culture,

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

2014. január 10. - február 28.

2014. január 10. - február 28. 2014. január 10. - február 28. Ma, amikor a kultúra szabadsága és sokszínűsége korlátozódni látszik, észre kell vennünk, hogy működnek műhelyek és új fórumok jönnek létre, önerőből beindítva az ez idáig

Részletesebben

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu

Veszprém 2013 2014. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Veszprém 2013 2014 www.varoskalauz-mo.eu 38 szoba 85 f s étterem 1000 m 2 wellness 350 m 2 rendezvényterem családi és céges rendezvények konferenciák, képzések

Részletesebben

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1

CATALOGUE. 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CATALOGUE 2011 BuSho International Short Film Festival 1 CONTENT MUNKATÁRSAK / BUSHO TEAM: GÁbELI TAMÁS, fesztivál igazgató / festival director 1. KÖSzÖNTŐ / WELCOME 2. ELŐzSŰRI / PRE-JURY DIÁKzSŰRI /

Részletesebben

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d.

A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. EZ ISKÉSZ w w w. ke s z. h u 2 0 0 6 / 1 A K É S Z K f t. H í r l e v e l e / T h e N e w s l e t t e r o f K É S Z L t d. Radnai Tamás a KÉSZ Kft. új ügyvezetõje Budapest Építészeti Nívódíj 2005 - elismert

Részletesebben

20 to 23 August 2015

20 to 23 August 2015 OFFICIAL RACE PROGRAM 20 to 23 August 2015 BUDAPEST, HUNGARY www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2015 WELCOME TO THE JOURNEY! www.ironmanbudapest.com IMPRESSZUM IMPRINT Kiadó: Kropkó Promotion Kft. 1145

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben

Absztraktok Abstracts

Absztraktok Abstracts Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2011. november 11-13.,

Részletesebben

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház

támogatóink / sponsors média támogatóink / MEdia partners www.fotohonap.hu mozi tv színház támogatóink / sponsors hungarian month of photography A Magyar Fotóművészek Szövetsége fesztiválja www.fotohonap.hu Emberi Erőforrások Minisztériuma média támogatóink / MEdia partners mozi tv színház Média

Részletesebben

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu

Városkalauz térképpel City Guide with map. Budapest. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with map Budapest XIII. KERÜLET 2015 www.varoskalauz-mo.eu Forgalmazás és Szolgáltatás??? KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága Cégünk

Részletesebben

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor

Monor. www.monor.hu. Monor Város Önkormányzatának kiadványa Jó itt élni! Monor Monor www.monor.hu Jó itt élni! A Great Place to Live! 1 Monor Város Önkormányzatának kiadványa Mayor s Foreword Polgármesteri köszöntő Photography is the art of the moment. Each photo is an uncompromising,

Részletesebben

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből

Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Rippl-Rónai József Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből Válogatás az Antal Lusztig Gyűjteményből A Selection from the Antal Lusztig Collection Rippl-Rónai József József Rippl-Rónai Válogatás az Antal

Részletesebben

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T.

L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. L O M B A R D P É N Z Ü G Y I É S L Í Z I N G R T. É v e s J e l e n t é s A n n u a l R e p o r t 2 0 0 3 A L A P Í T V A 1 9 9 1 S I N C E 1 9 9 1 Ta r t a l o m C o n t e n t s L O M B A R D P É N Z

Részletesebben

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési

Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési Idegenek a kertemben médiaprojekt-fejlesztési 3. WORKSHOP - A Te utad + Pitch it! 2012. november 15 17. Információ....2. Meghívott bírálók:...3. Meghívott szakértők:...5. Meghívott fejlesztők. 7. Projektek

Részletesebben

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

www.mcc.hu info@mcc.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. www.mcc.hu Tombor Balázs és Tombor András, alapítók Balázs Tombor and András Tombor, founders KÜLDETÉSÜNK OUR MISSION A Mathias Corvinus Collegium (MCC) egy Magyarországon és a világon is egyedülálló értékközösség.

Részletesebben

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com

horizon Anglia: kiraly! ' Right royal England 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com horizon 2011/9 Ingyenes példány complimentary Copy www.malev.com Anglia: kiraly! ' Right royal England YOUR CHOICES IN BUDAPEST BUDAPEST MARRIOTT HOTEL The only hotel in Budapest offering a magnificent

Részletesebben

Éves Jelentés. Annual Report

Éves Jelentés. Annual Report L O M B A R D L Í Z I N G C S O P O R T / L O M B A R D L E A S I N G G R O U P Éves Jelentés Annual Report 2 0 0 5 TARTALOM / TABLE OF CONTENTS Tartalom / Table of Contents 04 Jellemző mutatók / Key figures

Részletesebben

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone

Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine. Jet Set. UVA-védelem UVB-védelem Licochalcone Tartalom/Content Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine 2009 Nyár/Summer INNOVÁCIÓ 14. oldal/page 19. oldal/page 27. oldal/page 34. oldal/page 5 köszöntő/greetings 6 HÍREK/News

Részletesebben

21 to 24 August 2014

21 to 24 August 2014 official race program 21 to 24 August 2014 Budapest, Hungary www.ironmanbudapest.com EUROPEAN TOUR 2014 IRONMAN 70.3 Mallorca // IRONMAN Lanzarote // IRONMAN 70.3 Aix en Provence // IRONMAN 70.3 St. Pölten

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine

Jet Set Golf & luxuséletmód magazin Golf & Luxury Lifestyle Magazine Tartalom /Content Gerincsérvtől a sípályáig! Úgy érzem, hogy a saját gerincbetegségemmel vívott sikeres harcom példájából merítve, többeknek nyílik majd lehetőségük arra, hogy ők is visszataláljanak a

Részletesebben

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára

Mozaikok a magyar informatikából. Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Mil-org kft 2005 Mozaikok a magyar informatikából Dömölki Bálint 70. születésnapjára Szerkesztette: Mojzes Imre, Talyigás Judit ISBN

Részletesebben

www.colas.hu környezet beszámoló 24 Árvízvédelmi munkák Felsőzsolca térségében 38 2010: az év dolgozói

www.colas.hu környezet beszámoló 24 Árvízvédelmi munkák Felsőzsolca térségében 38 2010: az év dolgozói rontó Emese: A nő örök Új vezetés Új lehetőségek építőipari Nívódíjat Nyert a szegedi főgyűjtő kihívásokról beszélgettünk elismerést a Colas-alterra szerezte meg 2011. MáJus XV. évf. 1. szám ÁtalakítÁsok

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

BRIDGES PÉCS2010 VILÁGKONFERENCIA WORLD CONFERENCE. 2010. 07. 24-28. Pécs European Capital of Culture Magyarország / Hungary

BRIDGES PÉCS2010 VILÁGKONFERENCIA WORLD CONFERENCE. 2010. 07. 24-28. Pécs European Capital of Culture Magyarország / Hungary BRIDGES PÉCS2010 VILÁGKONFERENCIA Matematika, zene, művészet, építészet, kultúra Matematikai összefüggések a művészetben, a zenében és a tudományban WORLD CONFERENCE Mathematics, Music, Art, Architecture,

Részletesebben