Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 15.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 15.)"

Átírás

1 TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 Tel: Adószám: Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 15.) TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET Kardos Gábor szerint a nyugati típusú szabadpiaci kapitalista gazdaságfelfogás klasszikusai azt feltételezték: a természeti er források kimeríthetetlenek, vagyis a hitelnek mindig lesz valamilyen valós fedezete, ha a jelenben nem, legalább a jöv ben. Ez a munkahipotézis megd lt: a jöv kizsákmányolása globális zsákutca, és végs soron ezért nem m ködik a globális kapitalizmus hitelrendszere és az egész erre épített gazdasági modellje. A globális válság f oka az, hogy nincs valós fedezete a nyugati típusú bolygófogyasztói rendszernek. Itt az a tét, hogy a Föld nem ad több hitelt nekünk, mert kiderült, hogy fejl désnek hazudtuk azt, ami lényegében fedezet nélküli önkényes hitelezés volt az öncélú fogyasztásnövelés érdekében. Ahhoz, hogy újra hitelképesek legyünk ezen a bolygón, vissza kell nyernünk él helyünk bizalmát. - Érdekes, hogy a globalizált gazdasági rendszerekben finanszírozhatatlan elemként jelenik meg a dolgozók egészsége és a közoktatás, miközben az offshore vagyonkijátszás például nem nik finanszírozhatatlannak ugyanabban a rendszerben (MH 9) - Anatol Lieven, a londoni King s College professzora szerint hagymázas elképzelés, hogy az ipari gazdaságtól el kell mozdulni a szolgáltatások, a bankszektor felé. Ez voltaképpen arról szól, hogy a legtöbb munkahelyet a legalacsonyabb fajta szolgáltatói munkakörré változtatja, miközben magasan képzett informatikusok, bankárok stb. sz k csoportja viszi el a torta nagy részét. (MN 10) Pálfi Jen szerint a mai válságot már semmilyen bels, Magyarországon bevezethet módszerrel nem lehet megoldani. Ezt csak közösen az Európai Unióval, s t az USA-val együtt lehetne kezelni. A globalizáció végzetes hatású lehet e két régió számára. A belföldön maradt termel k egyre több ágazatban szenvednek a távol-keleti konkurencia miatt, a gazdaság mozgástere egyre kisebb. Munkanélküliség, elszegényedés, a társadalom kettészakadása, a b nözés növekedése; nincs a modellen egy reláció sem, amely kielégít en m ködne. Csak egy kiút van: Ki kell egyenlíteni fiskális módon a versenyképességi különbségeket mindaddig, amíg a távol-keleti és egyéb régiók fel nem zárkóznak az európai átlagbérszínvonal 60-70%-ra. Kvóták, véd vámok és egyéb megállapodások szükségesek, melyeket csak a két szenved régió közös és egységes fellépésével lehet elérni. A keexportot, különösen ha az ilyen régiókba irányul, büntet adóval kell sújtani. Mit fognak csinálni az E 15-ök, ha már a fejlett iparágaik is veszélybe kerülnek a kínai konkurens termékek miatt? Mit tesznek akkor, ha mondjuk VW-min ség autók gurulnak le a kínai gyártósorokról, és azokat jóval olcsóbban kínálják? S mit fogunk tenni mi, ha még ezekben a relációkban is megsz nnek a beszállítások? (Nb 13) Ésszer, de a t keliberalizációban érdekelt nemzetközi gazdasághatalmak miatt ma lényegében megvalósíthatatlan javaslatok. 1

2 Keynes 1936-ban megfogalmazta: ha a jövedelemelosztás azoknak a gazdagoknak kedvez, akiknek már mindenük megvan, és ezért fogyasztási hajlandóságuk alacsony, a gazdaság nem tud fejl dni. A középosztályt kell er síteni, mert k keresetük jóval nagyobb részét fordítják fogyasztásra. Mellár Tamás szerint ehhez képest a Fidesz az egykulcsos adóval átcsoportosított 500 milliárd pluszjövedelmet a legtehet sebbeknek, s azt várta, ett l fellendül a hazai piac. Csakhogy a jómódúak inkább megtakarítanak, illetve importluxuscikkekre költenek. Eredetileg arról volt szó, a munkát terhel adókat csökkentik majd, mert ezzel ösztönözni lehetne a munkaadókat, hogy több embert foglalkoztassanak. Ehelyett vezették be aztán az egykulcsos szja-t, amely a foglalkoztatás növelése szempontjából sokkal rosszabb megoldás. A Fideszben talán küls befektet i körök nyomására is felülkerekedett egy olyan neokonzervatív gazdaságpolitika, amely kifejezetten a vagyonosokat szolgálja. (168 óra) Hegyi Gyula szerint a magyar baloldal f áramlata 1989-t l a liberális társadalomszemlélet mellett kötelezte el magát. Az SZDSZ-szel politikai koalíció nemcsak a parlamenti többség biztosítására, hanem a balszárny kiszorítására is szolgált. Az eredeti szocialista értékek fokozatosan átadták a helyüket annak a "szociálliberális" politikának, amely a neoliberális gazdaságpolitikát olyan társadalmi gyakorlattal ötvözte, ami a baloldal hagyományos alsó középosztályi bázisának értékrendjével szakítva a normasért ket, a segélyb l él ket preferálta. Miközben az alsó középosztály egzisztenciális biztonsága romlott, még azzal is szembe kellett néznie, hogy az utcán, az iskolában, saját a kertjében sem számíthat az állam védelmére. A minden megrázkódtatás ellenére a normális társadalmi létezéshez ragaszkodó dolgozó milliók megbecsülésére kell épülnie a megújuló baloldali társadalompolitikának. A társadalom legmélyén él ket abban kell segíteni, hogy saját munkájukkal és a közösség támogatásával felzárkózzanak az alsó középosztályhoz, s egyben fogadják el annak normáit. Ehhez nyilvánvalóan szakítani kell olyan doktrínákkal is, mint a "megélhetési b nözés" tolerálása, a "bukásmentes iskola", az antiszociális viselkedés mentegetése, a feltételek nélkül osztogatott segélyek és az elmúlt két évtized hasonló balfogásai. Magyarország annál biztosabban állja ki a vihart, minél kisebbek benne a társadalmi különbségek, minél megbízhatóbban m ködik az állami egészségügy, oktatás, társadalombiztosítás. Ha a baloldal mindezt újragondolja és szakít a neoliberális dogmákkal, akkor el bb, vagy utóbb, de bizonyosan méltó szerepben szolgálhatja a befogadó és összetartó társadalmat. (Nv 8) EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA A Fidesz-frakcióban egyesek értetlenkedve fogadták Lázár János bejelentését, hogy a jöv ben állami feladat lesz a fekv - és járóbeteg-ellátás; az önkormányzatoknál az alapellátás biztosítása marad. Lázár szerint a frakció abban is állast foglalt, hogy a kórházak és szakrendel k ne a kormányhivatalok felügyelete, hanem központi állami szerv irányítása alá tartozzanak. (Mások ellenben úgy tudták, hogy elhalasztották a döntést.) - Azon, hogy mely szervezet felügyelje a kórházak m ködését, nemcsak az múlhat, hogy a Fidesz er s embereinek lesz-e beleszólásuk például a kórházakkal kapcsolatos beszerzésekbe, beruházásokba, hanem az is, hogy a következ id szakban sikerül-e, és ha igen miként, levezényelni az ellátórendszer struktúrájának átalakítását. 2

3 (MN 10) Döntés született arról, hogy a kórházak nem a kormányhivatalokhoz, hanem minisztériumi háttérintézményhez kerülnek. Nem tudni, hogy a Fidesz eddig kardoskodó prominensei mit l gondolták meg magukat. Van, aki szerint a döntés egyetlen reális magyarázata, hogy forráskivonás, tömeges kórházbezárás készül, amelyért Szócska Miklós államtitkár b rét vinnék vásárra. (Nv 15) Az els félév végén a magánnyugdíj-kasszák már 5,1 milliárdos m ködési veszteségnél tartanak (tavaly ugyanebben az id szakban csak 0,6 milliárdnál). Ezzel szemben mindössze 750 milliós bevétel áll. (NG 9) - A magán-nyugdíjpénztári vagyonból fizeti vissza a kormány azt a 250 milliárd forintnyi áfát a cégeknek, amelyre az uniós bíróság kötelezte az államot. (MN 13) A fels oktatási törvénykoncepció szerint az államilag támogatott hallgatóknak a tanulmányaik megkezdése el tt szerz désben kell nyilatkozniuk arról, hogy diplomájuk kézhez vétele után 7 15 évig Magyarországon vállalnak munkát, különben vissza kell téríteniük a képzési költséget. A törvény 2015-ig tudományegyetemekre, valamint iskolákra osztaná a fels oktatás intézményeit. Az intézmények összevonásáról október végéig kell dönteni. Várhatóan emelik a m szaki, természettudományos és informatikai hallgatók számát, de lényegesen kevesebb tanulót vesznek fel ingyenes agrár-, bölcsészés jogi képzésekre. Ismét kettéválik a tanárképzés. Általános és szakiskolák számára éves, középiskolák számára éves képzést lehetne indítani. (MH 8) Balog Zoltán szerint a cél az, hogy az ösztöndíj valóban ösztönzést jelentsen, ne pedig segélyt. A két és fél milliárd forint kiosztására lehet séget adó Útravaló-Macika program abban a szellemben indul, hogy a teljesítmény mindenképpen feltétele a támogatás elnyerésének. Az összeg egy része ösztöndíj formájában a diákokhoz, míg a nagyobb hányada a többletfeladatot vállaló pedagógusokhoz kerül. (MH 10) Alexa Károly szóvá teszi, hogy a készül önkormányzati törvény kapcsán a kultúra szóba sem kerül. Err l nem esett szó Kötcsén sem. És ahol nincs hír, ott rémhír van és pletyka. Alexa a vidéki kultúra pusztulásától tart, miután a megyei önkormányzatok kiüresítésével az állam csak az általa megjelölt feladatokra utal ki pénzt. S vajh megjelöli-e fenntartandóként az állam a szombathelyi skanzent, a szegedi operatársulatot, a pécsi irodalmi lapot, az egri színházat, a miskolci múzeumot? (MH 14) CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG Anatol Lieven szerint a család az emberi társadalom mindenféle politikai formációját megel zi. Tízezer évekkel. Ha minden más elpusztul, ez megmarad - ha szerencsénk van. Hiszen azt látjuk, hogy a nyugati országokban a család elt ben van. És ha elt nik, akkor gyengül állam fog lebegni az anarchia felett. Lehet, hogy a klánok Pakisztánban majd összefognak, és er s államot alkotnak, miközben London és Los Angeles vadállatian sötét korba süllyed. (MN 10) Andor László szociális és foglalkoztatási ügyekért felel s uniós biztos szerint igen komoly gond az Európai Unión belül a fiatalok munkanélkülisége. A legkritikusabb állapotban Spanyolország van, ahol a fiatalok munkanélküliségi rátája meghaladja a 46 3

4 százalékot. Aggasztó a helyzet Szlovákiában és a balti államokban is. Magyarországon 26,6 százalék. Aránytalanul súlyosan érinti a fiatalokat a határozott idej szerz dések túlzott mérték alkalmazása. (VG 9) Pataky Péter MSZOSZ-elnök szerint már tavaly sszel sem voltak valódi bértárgyalások, helyette a személyi jövedelemadó-változtatások negatív hatásainak kompenzálásáról volt szó. Vélhet en idén is hasonló forgatókönyv szerint zajlanak majd az események. (Nb 12) A szociális segélyek természetbeni kifizetése amire az uzsora letörése jegyében készül a kormány - kifejezetten jó hatással lenne az élelmiszer-kereskedelemre. A vidéki kis boltok a munkanélküliség, a csökken fogyasztás miatt nehéz helyzetben vannak, így egy célzott jegyrendszer, vagy az üzletek szociális bolthálózati rendszerbe illesztése komoly segítség lenne. (NG 14) Gönczöl Katalin szerint a b nüldözésben nem a szankciórendszer, hanem az alacsony felderítési arány jelent gondot. Az évente ismertté vált négy-ötszázezer b ncselekmény elkövet inek jó, ha harmadát leplezik le. A hatékony büntet politika alapvetése: fogják el gyorsan a tettest, gondoskodjanak a sértett közösség vagy magánszemély kártalanításáról, s az elkövet kapjon igazságos és méltányos büntetést. Az elmúlt egy esztend ben elfogadott Btk.-módosítások azonban nem ebbe az irányba mutatnak, pedig számos példa van rá, hogy a tettes tevékeny megbánását a sértett szívesen elfogadja. A mediációs eljárással egyébként is mindenki jobban járna, hiszen az elkövet nem kerül rács mögé, az áldozat pedig jóvátételt kap erkölcsi és anyagi értelemben egyaránt. (Nb 14) PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK Ismét intenzíven csökkentek a magyar államkötvényhozamok. Már a tízéves IRS (interest rate swap) is 6 százalék alá süllyedt, ami elvileg azt jelenti, hogy már száz bázispontos kamatcsökkentést áraz a piac. (NG 9) Orbán Gábor, az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezel kötvényüzletág-vezet je szerint a kamatok száz éve nem látott alacsony szintje masszív t kebeáramlást idézett el a feltörekv gazdaságokba, ahová a fejlett piacokon folyó pénzhígítás el l menekülnek a befektet k. Duronelly Péter, a Budapest Alapkezel befektetési igazgatója szerint a magyar állam finanszírozási költsége igen kevéssé függ hazai tényez kt l. Ha a t kepiacok átmenetileg elfordulnának régiónk eszközeit l, a magyar kötvénypiacon akkor is eladók lennének, ha a magyar gazdaságban minden flottul menne. A finanszírozási költségünket tehát alig tartjuk kontroll alatt. Móricz Dániel, a Concorde Alapkezel vezet portfóliókezel je úgy véli, ha a kormány tartja magát a költségvetési szigorítással kapcsolatos elképzeléseihez, jöv re akár 2-3 százalék közé is leeshet az infláció, ehhez képest az állampapírok még mindig séges reálhozamot kínálnak. Ez vonzó lehet a külföldi befektet knek, akik a legtöbb nagy devizában nem kapnak (reál)kamatot a pénzükre. (VG 9) A helyzet a kedvezményes banki el törlesztés bejelentése után némileg módosult; a másodlagos piacokon bázispontos hozamnövekedés történt, Varga István szerint 4

5 azonban az állam kell tartalékok birtokában egyszer en kivárhatja az állampapírkibocsátással a kedélyek megnyugvását. Ha a befektet biztosítottnak látja a megtérülést, továbbra is finanszírozni fogja hazánkat. (MN 15) A cds-felár Magyarország esetében két és fél éves csúcsra, 443 bázispontra ért, de a perifériás országokat is hasonlóképpen büntették a befektet k. A pénzpiacokon el bb a két százalék körüli amerikai esést kellett beépíteni az árfolyamokba, s csak ezután jött a görög cs dhelyzet veszélye miatti fejveszett menekülés a bankrészvényekt l. Er s túlzás lenne azt állítani tehát, hogy a nemzetközi piacok figyelmét Orbán Viktor szavai kötötték volna le, s miután a végén kiderült, hogy a pénzügyi rendszere stabilitását kisebb sokk érte a végtörlesztési szabályozás felpuhításával, mint azt az eredeti javaslatban sugallták, a forint is és a t zsde is visszaer södött. (Nb 13) 1,258 millió adózó a minimálbérnek megfelel vagy annál is alacsonyabb éves keresetr l adott számot. Utóbbi kör az összes személyi jövedelemadónak csupán 1,8 százalékát fizette be. - Ez a lineáris adó bevezetésének egyik f érve; a közteherviselést manapság úgy értelmezik, hogy az alacsony jövedelm ek is fizessenek az állami szolgáltatások értékéhez közelít mérték adót. Csakhogy ezek az alacsony jövedelmek itt és most többnyire az alapvet emberi létezéshez sem elegend ek (pl. nem tartalmazzák a lakhatás költségeit). (Vukovich Gabriella KSH-elnök szerint a váratlan kiadások fedezésére a lakosság 75 százaléka nem képes Magyarországon, ez az EU-ban a legrosszabb mutató - VG 9) Még szerencse, hogy a kormány politikai belátásból némi béremelés kikényszerítésével teremti meg a növekv adófizetés feltételeit; az inflációt azonban ez már nem ellensúlyozza. Közben a top száz szja-bevallónál átlagosan 519 millió forintos éves jövedelem keletkezett. (VG 14) - Hargitai Miklós szerint az egykulcsos adóhoz való ragaszkodás, a vagyon adóztatásának merev elutasítása jelzi, hogy a nemzeti elit a kormány szerint egyel re nem engedheti meg magának a közteherviselés luxusát. (Nb 9) Torkos Matild szerint az egykulcsos adórendszer felülvizsgálatát felvetni manapság felér egy felségsértéssel. Az egész nemzeti együttm ködés rendszerét tagadja meg az, aki képtelen belátni, hogy a társadalmi igazságosság magasztos eszméje hatja át azt az egyetlen kulcsot. Ez így marad. A több százmilliárdos bevételkiesés miatt viszont egyre jobban fájhat Matolcsy György feje, mert már nem nagyon van honnan elvenni. (MN 9) - Gyurcsány Ferenc szerint az a milliárd, amellyel jöv re ki kell igazítani a költségvetést, azt jelenti, hogy fel kell dúlni a teljes magyar jóléti rendszert, az oktatást, az egészségügyet, a nyugdíjellátást, a munkaügyi ellátást, az önkormányzati rendszert. Ezt pedig csak a középosztály sérelmére lehet megcsinálni és tömeges elszegényedést vetít el re. Mindez azért, mert Orbán belement ebbe az rült adócsökkentésbe. Ássa a saját sírját ez a kormány, meg közben persze az országét is. Gyurcsány elismeri, ha nekik kellene megoldani most ezt a problémát, adóemelés nélkül nem tudnák úgy megoldani, hogy ne járjon brutális érdeksérelemmel. (Nv 10) A Fidesz-KDNP frakcióülésén, ahol éles vita alakult ki a kérdéskörr l, Orbán Viktor meger sítette: nemhogy megmarad az egykulcsos szja-rendszer, hanem meg is er síti a kormány. Menet közben nem lehet váltani - a párt már eldöntötte, hogy nem a munkát, hanem a fogyasztást terheli. (Nv 10) Orbán a pártján belüli konfliktusokat is vállalja, mert úgy gondolja, ha kétharmadossá teszi a közteherviselés alapvet szabályait, akkor 5

6 évtizedekre el re stabilizálja az ország gazdaságpolitikáját. Azt szeretné, ha az adóalkotmány leszögezné, hogy Magyarországon egykulcsos, arányos adórendszer ködik, melynek kulcsa maximum 16 százalék lehet. (Nv 10) Ez nem jelenti azt, hogy örökre vége a progresszív adóztatásnak Magyarországon. Bármikor be lehet vezetni egyfajta, akár szolidaritásinak nevezett adót bizonyos jövedelem fölött amib l adott esetben az szja levonható lesz -, ami a gyakorlat szintjén progresszív szja-rendszernek felel meg. (NG 12) A sarkalatos törvényben helyet kapna a gyerekek után járó adókedvezmény, valamint kimondaná: a nyugdíjrendszer két pilléren nyugszik, állami alapon és önkéntes pénztárakon. Még a Fidesz elnökségében és a parlamenti képvisel csoportban is vitatják, hogy az adószabályoknak valóban kétharmadosnak kell lenniük. Ezzel a döntéssel saját kezét is megkötné a kabinet. (Nv 10) Hargitai Miklós szerint Matolcsy György ötlete az uniós szint luxusadóról látványosan demagóg: az a kormány, amelyik az egyik kezével gálánsan leveszi a terheket a tehet sek válláról (évi százmilliárdos nagyságrendben), hiába próbál utóbb néhány tízmilliárdot az EU-t segítségül híva, és kudarc esetén nyilván Brüsszelre mutogatva visszaszedni, ett l még az adóztatás igazságtalan volta nem változik. A másik probléma jóval súlyosabb. Amíg az adórendszer a legnyilvánvalóbban személyes luxusfogyasztást is költségesíthet vé teszi, amíg kényelmes kibúvót biztosít a regisztrációs adó megfizetése alól az álhibrid cirkálóknak, és az offshore-ozás fölött továbbra is szemet huny, addig a luxusáfa legfeljebb kedélynyugtató látszatintézkedésnek tekinthet. (Nb 9) László Csaba volt pénzügyminiszter szerint, ha a magyar kormány el kívánja érni, hogy a luxus termékekre bevezesse a közösség, vagy csak Magyarország a 35 százalékos áfát, ehhez meg kell szereznie mind a 26 másik tagállam támogatását. Akár egy ország ellenkezése is megtorpedózhat egy ilyen javaslatot. Veres János volt pénzügyminiszter szerint ez az újabb ötlet csak a hazai közvéleménynek szól, és arra épít, hogy kidomborítsa, a magyar kormány megadóztatná a gazdagokat, de Brüsszel megakadályozza ebben. A politikus igen csekély esélyt ad arra, hogy Matolcsy ötlete átmenjen Brüsszelben, hiszen az uniós harmonizált forgalmi adórendszer egyik sarokpontjának megváltoztatását javasolja a magyar kormány. Különösen akkor nehéz sikerre vinni egy ilyen fontos adóügyi kérdést, ha korábban Orbán Viktor a nemzeti érdekek hangoztatásával kinyilvánította, kimarad Magyarország az Euró Plusz Paktumból, vagyis egy adóharmonizációs egyezségb l. (Nv 9) Dedák István szerint a csalódást kelt 1,5 százalékos növekedési ütem csak részben vezethet vissza küls okokra. A másik leglényegesebb ok, hogy az adócsökkentés dönt hányada (az MNB számításai alapján mintegy kétharmada) a legfels decilisbe tartozó háztartások jövedelmét gyarapította. (MN 10) Vámosi-Nagy Szabolcs szerint arról érdemes szakmai vitát folytatni, hogy az adóváltozás eloszlása a fogyasztás szempontjából mennyire volt szerencsés. Véleménye szerint nem volt az. (Nb 12) Dedák szerint az így keletkez jövedelemtöbbletet a tulajdonosok dönt en megtakarításra vagy importra fordítják, vagyis nem illetve nem a hazai GDP-t növeli. (MN 10) Vámosi- Nagy szerint a jómódúak, amit fogyasztásra költenek, az inkább külföldi termékre megy el. Rosszabb esetben vásárolni is a határon túlra mennek. Ahogy a Rogán-bizottság is megállapította, túl sok adózónak csökkent a nettó jövedelme az alsóbb 6

7 bérkategóriákban. (Nb 12) Dedák szerint a növekv költségvetési gondok láttán számos országban vet dik fel a gazdagok személyes jövedelmének nagyobb adóztatása, és ezt nem csak a társadalom igazságossági, szolidaritási megfontolásai indokolják. A nagyobb jövedelm ekt l beszedett adó húzza össze legkisebb mértékben a keresletet. Az okfejtés fordítva is m ködik: a nagyon jómódúaknak adott juttatás növeli legkevésbé a keresletet. Pontosan ez az, ami történt nálunk, amelynek veszélyeire egyébként számos szakért el re figyelmeztetett. A rossz helyen landoló fiskális ösztönzés küls okokkal összekapcsolódva együttesen felel s a gazdaság drámai lassulásáért. (MN 10) Vámosi-Nagy Szabolcs szerint tévhit, hogy az adóintézkedések munkahelyeket teremtenek: ha a cégnek nincs megrendelése, minek hozzon létre új álláshelyeket? A munkáltatónak abból származhatott el nye, hogy akinek az adóváltozás miatt n tt a nettó jövedelme, nem állt el béremelési követeléssel. Az egykulcsos adó a gazdaság fehéredését sem tudja szolgálni. A teljes bérköltségben ugyanis a járulék a meghatározó tétel. A legfrissebb felmérések szerint Magyarország versenyképesebb Szlovákiánál, holott ott alacsonyabb az összes közteher. (Nb 12) Dedák szerint az eladósodás jelent sebb csökkentésének nem most, a növekedés globális lassulása és az újabb recessziós félelmek közepette van itt az ideje, mert az a gazdaság további lassulásával fenyeget. A jelenlegi helyzetben túlságosan nagy lenne az az ár, amelyet az eladósodás er teljesebb csökkentéséért fizetnünk kellene, ezért arra majd csak a növekedési dinamika er södésével érdemes törekedni. (MN 10) BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM, A kormánytöbbség javaslata szerint svájcifrank-alapú hiteleket 180, míg az euróban jegyzett kölcsönöket 250 forintos árfolyamon lehetne végtörleszteni, az ezzel járó veszteséget pedig a bankoknak kellene benyelniük. F leg azok járnának jól, akiknek van annyi megtakarításuk, hogy egy összegben vissza tudják fizetni devizahitelüket. Az adósok többségének ez nem valós alternatíva. (Nb 10) Oszkó Péter szerint annak lesz lehet sége devizahitelét kedvez árfolyamon forintra váltani, akinek van megtakarítása vagy egyébként is hitelképes. Az átváltás miatt viszont jelent sen gyengülhet a forint, tehát a kiszolgáltatott devizahitelesek még többet veszíthetnek. (VG 12) Mesterházy Attila szerint a javaslat csak azon keveseknek ad alternatív megoldást, akik komoly megtakarítással rendelkeznek. Schiffer András úgy véli, a bankokat azért szorítják meg, hogy azok el tt nyissanak lehet séget a végtörlesztésre, akik egyébként is képesek egy összegben visszafizetni a hitelüket. A Fidesz nem el ször és nem utoljára úgy csinál, mintha megoldana egy problémát, közben pedig a fels réteget gazdagítja tovább. (Nb 10) - Róna Péter szerint jogilag komolyan aggályos a megoldás, pénzügyileg destruktív, és méltánytalan, mert csak azoknak biztosít lehet séget, akiknek megvan a pénzük a törlesztésre. Az osztrákok meg fogják támadni a megoldást az EU-nál, és szerinte sikerrel. (hvg.hu) A kormány számára készített el zetes KIM-szakvéleményében szerint a beavatkozás visszamen leges hatállyal módosít a polgári szerz déseken, amit még a korlátozott jogkör magyar Alkotmánybíróság is, az Európai Bíróság viszont szinte biztosan elfogadhatatlannak min síti majd. A magyar jog alapján van lehet ség arra, hogy a parlament akár visszamen leges hatállyal beavatkozzon polgári jogi szerz désekbe, ehhez 7

8 azonban olyan változásnak kell beállnia a körülményekben, aminek köszönhet en a vállalt kötelezettség teljesítése valamelyik fél jogos érdekét sértené. A változásnak a társadalom széles rétegét kell érinteni, és biztosítani kell azt is, hogy a beavatkozás a cél elérése érdekében szükséges, a megvalósításával korlátozott más alapjogok sérelme arányos. Bár a széles kör társadalmi érintettség megállapítható, s az árfolyamváltozás megváltozott küls körülmény, szakért k szerint ennek lehet ségét minden adós ismerte és vállalta a hitelszerz dés aláírásakor. A jog szerint a bankoknak a kölcsönt kére vonatkozóan tulajdonjogi védelme van: az AB könnyen kártérítést ítélhet meg az állam terhére a bankoknak abban az esetben, ha az adós által a kedvezményesen visszafizetett végtörlesztés nem éri el a fennálló t ketartozást. Ha az állam a t keveszteség vonatkozásában nem kártalanítja a bankokat, az a szabályozás alkotmányellenességének kockázatát rejti magában. (index.hu) A 800 ezer devizahiteles harmada tudna élni a lehet séggel, Lázár János sem számolt ezernél több adóssal. Biztosan nem segít a javaslat viszont azokon, akik már most sem tudják törleszteni adósságukat. Számukra a devizahitelük forintosítása sem jelent megoldást, mivel a magas törleszt részletet már így sem tudják fizetni. Az ilyen nehéz helyzetben lév ügyfelek valószín leg amúgy sem kapnának a bankoktól új forinthitelt. (Nb 10) Várhegyi Éva (Pénzügykutató Zrt.) szerint bankon kívüli forrásból a lakossági devizahitelek legfeljebb tizede törleszthet. Ám ha a hitelintézetek forintkölcsönökkel finanszírozzák ezt, akkor az adósságnak akár a kétharmadát is átválthatják. Ha a jelent sebb hitelintézetek közül valamelyik elkezdi forinthitelekkel finanszírozni a végtörlesztéseket, az öngerjeszt folyamatotokat indíthat el. A jöv ben kamatot fizet ügyfelek a forinthiteleket rövid id alatt nyújtó bankokhoz kerülnek. A liberális kutató a szabad piac nagyobb dics ségére kartellezésre bíztatja a bankokat: a kereskedelmi bankoknak érdemes lenne megegyezniük abban, hogy egyáltalán nem vagy csak nagyon sz k körben finanszírozzák forinthitelekkel a devizahitelek kedvezményes árfolyamon történ végtörlesztését. (VG 14) A devizahitelek arányának csökkenése jelent s kockázatot venne ki a rendszerb l, és lényegesen javítaná Magyarország nemzetközi megítélését is. Ez azonban csak hosszabb távon igaz. A pénzügyi rendszert érint bizonytalanságok rövid távon megingathatják a befektet i bizalmat. Legvalószín bb milliárd forintos kiadás az OTP-nél. (MN 10) A Goldman Sachs londoni befektetési részlegének szakért i szerint ha az elképzelést "jól megtervezett" módon hajtják végre, az hosszú távon "nagyon pozitív" fejleménynek bizonyulhat, mivel er södne a jegybanki pénzügypolitika hatékonysága, az MNB anélkül tudna monetáris enyhítést végrehajtani, hogy a forint esetleges gyengülése a háztartások vagyoni helyzetét kockáztatná. Csökkennének a törlesztési bizonytalanságok, ami a fogyasztást élénkítené. (hvg.hu) Szász Károly, a pénzügyi felügyelet elnöke szerint az intézkedés beindíthatja a forinthitelezést és egészséges versenyt generálhat a hazai bankrendszerben. Ennek nyertese az OTP és a takarékszövetkezetek lehetnek, mivel ezek a pénzintézetek séges forintlikviditással rendelkeznek a devizahitelek forinthitelre váltásához, míg egyes bankok akár el is hagyhatják a magyar piacot a kedvezményes végtörlesztés bevezetése miatt. (Nb 14) - Az elmúlt 12 hónapban a fogyasztást dönt részben az infláció és a devizahitelek megn tt törleszt részletei fogták vissza. Ha valóban enyhül a 8

9 devizanyomás a háztartásokon, az élénkítheti a kiskereskedelmi forgalmat véli Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke. A bankok a válság óta amúgy sem mutattak komolyabb aktivitást az áruvásárlási hitelek kihelyezésénél és a kiskereskedelmi fejlesztések finanszírozásánál, vagyis a kormány végtörlesztési terve már nem oszt, nem szoroz. (NG 14) Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy a kedvezményes végtörlesztés nem ütközik-e a t ke szabad mozgására vonatkozó el írásokba, illetve az állami támogatással kapcsolatos szabályozásba. A Fitch Ratings és a Standard & Poor s szerint az intézkedés igazságtalan, mert aránytalanul nagy terhet ró a bankokra. (Nb 14) A Fidesz egyik ismert politikusa szerint a hitelesek és a bankok nem egyenl arányban viselték a negatív hatásokból fakadó terheket. A kormány a kármegosztás elvére apellálva képviseli az ügyet. A javaslat jogi megalapozottságát jelentheti, hogy a fogyasztóvédelem pontosan err l szól. Vagyis a kormány beavatkozhat polgárjogi szerz désekbe is. (Nb 14) A Magyar Bankszövetség az Alkotmánybíróságnál és az Európai Unió illetékes szerveinél keres majd jogorvoslati lehet séget, ha a meghirdetett formában törvény születik a javaslatból. (Nb 13) Szakért k szerint hatalmas megkönnyebbülést jelentett a hitelintézetek számára, hogy a végtörlesztés lehet ségét nem kötötték össze számukra kötelez en újabb forinthitelek folyósításával. Így az érintettek és nem a rászorulók töredékén segít ezúttal is a kormány. (Nb 13) Michael Spindelegger osztrák külügyminiszter azzal fenyeget zött, hogy az Európai Bíróság elé viszi Magyarországot. A kormány tervezett többi intézkedésével kapcsolatban a bankszövetség megenged bben fogalmazott közleményében. Pedig ezek között is akad olyan, amely jelent s veszteséget okozhat. Például a devizahiteleknél a kamat referenciakamathoz kötése. Ez azt jelentené, hogy a bankok nem háríthatnák át ügyfeleikre a forrásköltségek emelkedéséb l adódó pluszkiadásokat. Sokat veszíthetnek a pénzintézetek azon is, ha majd a devizahiteleknél a forintban felmerül költségeiket csak forintban állapíthatják meg. (Nb 13) - Torba Tamás úgy gondolja, hogy a 180 forinton történ el törlesztés az Európai Unió sz jén nem megy majd át. A megoldás az lenne, ha kötvényesítenénk a tartozást. Ez lehet vé tenné, hogy a svájci jegybanknak kötvényeket adjunk frankért cserébe, így teremtsük el a devizafedezetet. (MN 14) Róna Péter azt javasolja, hogy az OTP és az FHB vásárolja fel a devizahitel-állományt a bankoktól diszkont áron, amelyért saját kibocsátású kötvénnyel fizetnének, és a devizahiteleket konvertálnák forinthitelre. A diszkontveszteség felét vállalják a bankok, a másik felét az állam, például úgy, hogy beszámítja azt a bankadóba. Alternatív megoldás lehetne szerinte erre az is, ha az MNB swap ügylet keretében svájci frankot vásárolna magyar államkötvényekért a svájci jegybanktól, ahogyan azt a lengyelek tették korábban. (hvg.hu) Varga István szerint a bankoknál b ven volt forintbetét, amib l hitelezhettek volna. Ám ha valóban devizaalapú (volna) a hitel, akkor is extraprofitot értek el rajta a bankok. Amíg a svájci referenciakamat a válság hatására 2,5 százalékról 0,1 százalékra csökkent, addig a magyar bankok 4,5 százalékról 7-10 százalékra emelték a kamatokat. Tehát nem a kamat kicsi, hanem a banki kamatrés nyílt hatalmasra. Külföldi anyabankjuktól hatalmas mennyiség deviza áramlott a hitelez bankokhoz. Ezeket azonban nem a lakosság hitelezésére fordították, hanem elhelyezték a MNB-ben. Mert az MNB kirívóan 9

10 magas kamatot fizet a forintbetétért. (MN 9) Boros Imre szerint a gazdaság betegségét kiváltképpen a jegybankban állomásozó két hatalmas pénzvolumen jellemzi, a 35 milliárd eurónyi devizatartalék és a csaknem húszmilliárd eurót kitev, rövid lejáratú kereskedelmi banki betét. A bankok, ahelyett, hogy a betétesek pénzét a gazdaságba forgatnák, húszmilliárd eurónyi forintot a jegybankban tartanak. (MH 13) Varga szerint az MNB ezt a devizát külföldre küldte, azonban jóval kevesebb kamatot kap érte. Ezzel a technikával ömlött ki a pénzünk külföldre. (MN 9) Boros szerint a jegybanki kamatpolitikának semmi köze sincs az infláció szintjéhez. A pénzügyi spekuláció költségei irdatlanok. Teljesen feleslegesen dob ki a jegybank legalább egymilliárd eurót évente a kereskedelmi banki rövid betétekre. A tartalékok hozama és a források költsége között is feszül évi kétmilliárd eurónyi különbség. (MH 13) Mark Allen, az IMF regionális képvisel je a Krynicában rendezett gazdasági fórumon azt mondta: a bankrendszer akkorára n tt, hogy az már nem szolgálja se a világ jólétét, se a reálgazdaság növekedését és ez a trend nem tud folytatódni, a következ évtizedekben vissza fog fordulni, és kisebbé válik a bankrendszer. (MN 12) GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Jávor Benedek szerint az energetikai stratégia az els olyan dokumentum, amelyik átfogó módon, több forgatókönyvet is figyelembe véve próbálta meg felrajzolni az ország energetikai képét, közgazdasági számításokkal, stratégiai környezeti vizsgálattal. A fejlesztési minisztérium megalapozott, racionális érvelés alapján próbált döntést hozni, ám az szerintünk rossz döntés. Tévesek a megfogalmazott prioritások, amelyek szerint a jöv ben folyamatosan az ország energiaigénye, amit els sorban az atomenergiával és fosszilis energiahordozókkal lehet kielégíteni. (lehetmas.hu) A Magyar Posta cselekvési terve szerint a cég a másfél év múlva esedékes uniós piacnyitás után a távközlési piacra való visszatéréssel és a pénzforgalmi szolgáltatások vítésével igyekszik talpon maradni. A posta valamelyik távközlési cég rendszerét bérelve, kés bb saját hálózaton, teljes érték szolgáltatóként folytatná tevékenységét. A távközlés piacán a megjelenést az állam birtokában lév üvegszálas infrastruktúra is segítheti. Január elsejét l a kormányzati gerinchálózatnak a Magyar Villamos M vek lesz a gazdája. (MN 9) - Szeptember végén indul két intercity személygépkocsi prototípusának gyártása a MÁV Gépészeti Zrt. szolnoki bázisán. A kocsinként 320 millió forint körüli ár jóval alacsonyabb annál, mint amilyen ajánlatokat a MÁV Start a nemzetközi piacról beszerzett. A beruházás értékének akár 80 százaléka is származhat hazai beszállítóktól. Ha beválnak a prototípusok, beindulhat Szolnokon a sorozatgyártás. (VG 12) A logisztikai költségek drágulása miatt az elektronikai márkák a jöv ben egyre kevésbé ragaszkodnak ahhoz, hogy bérgyártóik a Távol-Keleten tartsák a termelést. Fontosabb a vev höz való földrajzi közelség. Egyre többen döntenek úgy, hogy az évekkel korábban Malajziába, Kínába vagy Thaiföldre kihelyezett gyártást visszahozzák. Még ezzel együtt is jelent s kapacitások maradnak a Távol-Keleten, de az ottani infláció, a bérköltségek emelkedése és általában a kihelyezések negatív megítélése miatt már költség-, min ségi és biztonsági szempontból vonzóbbnak t nik az otthoni 10

11 gyártás. Az európai piacra szállított termékek gyártásánál tovább n het hazánk szerepe. (VG 13) - Dennis Meadows szerint az alkatrészraktárakat kihagyó, a gyártási igényeket közvetlenül kiszolgáló just in time rendszerr l Fukusima után kiderült, hogy baj esetén tökéletesen rugalmatlanná válik: országszerte leálltak a gyárak néhány, a katasztrófa övezetében kényszerszünetet tartó beszállító miatt. Nem reklámozzák ugyan, de azóta megkezd dött a just in time gyártás visszaszorítása. (Nb 15) Magyarországon hozza létre közép-európai központját a kínai BGI. Az err l szóló megállapodást Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke írta alá. A BGI Ázsia vezet biotechnológiai kutatóintézete, amely világhálózatot épít. A kutatóintézet jelent s sikere a humán gén feltérképezésében való részvétel. (NG 14) MEZ GAZDASÁG, FÖLD, TELEPÜLÉSEK A kabinet az új birtokpolitikai irányelveknek megfelel en kívánja földhöz juttatni a gazdákat. - Elfogadhatatlan az eddigi gyakorlat, amelyben a földb l származó jövedelmekkel együtt a földhöz kapcsolódó támogatásokat is t keer s nagyvállalatok kapják, s véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy az európai adófizet k pénzéb l Európa leggazdagabb állampolgárait támogatjuk - hívja fel a figyelmet az Él lánc Magyarországért. (MH 10) A vidékfejlesztési stratégia egy m helymunka, minden javaslat átmegy egy egyeztetési mechanizmuson, és közben gazdagodik, b vül. Ezt válaszolta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter arra a felvetésre, amely szerint az új agrárstratégia lényegét teljesen átírták. Tamás Gábor szerint Ángyán József államtitkár a Fidesz meghatározó üzleti köreinek agrárius alapérdekeit veszélyeztet elképzeléseket írt le: a magyar mez gazdaságot ki kell emelni a napi piaci viszonyokból ; rhetetlen, hogy csak néhány nyereségérdekelt t késcsoport jusson hozzá az agrártámogatások dönt részéhez és a keresked láncok uralmát adminisztratív eszközökkel is meg kell törni. A gazdasági tárca egyik szakért je le is írta, hogy a belterjes értékesítés er sítése (a bels piac szerepének hangsúlyozása a forró pénzt hozó exporttal szemben) összeegyeztethetetlen a nemzetgazdaság érdekeivel, míg a külügy arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós támogatási rendszer szankciókkal fenyeget megsértése lenne bizonyos normatív támogatások agrárpolitikai szempontú átcsoportosítása. Ezek voltak azok a pontok, amelyek miatt a miniszterelnökhöz nagyon is közel álló körökben el került a piros filctoll, és határozott áthúzásokkal gazdagította, vítette az ominózus koncepciót. (Nb 13) Fideszes képvisel k vitatták, hogy az 1000 f alatti településeken ne legyen (f állású) polgármester a miniszterelnök emellett szállt síkra, de elnapolták a döntést. A polgármesterek azzal is szembementek, hogy az önkormányzatok költségvetését a kormányhivatal ellen rizhesse. A belügyi koncepció szerint feladatfinanszírozásra kell számítaniuk az önkormányzatoknak, az állam csak az általa megjelölt feladatokra biztosít forrást. A helyhatóságok feladat- és hatásköre viszont radikálisan sz kül: marad az óvodák, bölcs dék m ködtetése, a szociális ellátás és a segélyezés. Kötelez lesz a társulás, és az önkormányzatok csupán olyan feladatokat láthatnak el, amelyeket csak helyben lehet megoldani. (Nb 10) A kötelez feladatok ellátásához nyújtott normatív támogatások a tényleges kiadásoknak csak körülbelül a felét fedezik. Ha ez igaz, az idei büdzsében közoktatási hozzájárulás címén szerepl mintegy 370 milliárdhoz az 11

12 államnak még ugyanennyit kellene hozzátennie, ha maga akarná m ködtetni a rendszert. Ha az állam nem akar ráfizetni, a települések saját bevételeinek jelent s részét központosítani kell. Kérdéses azonban: honnan mennyit kell elvenni; ha sokat vonnak el, jól m köd városok mehetnek cs dbe, ha keveset, a költségvetés fizet rá. (Nb 10) Tanács István szerint nincsenek új dolgok abban a módszertani útmutatóban, amelyet a Belügyminisztérium adott ki, hogy segítségével olyan önkormányzati szervezeti és ködési szabályzatokat lehessen szövegezni, amely nemcsak a döntéshozatalból szorítja ki a testületi kisebbséget, hanem a nyilvános kritika, s t, a közérdek adatok megismerésének lehet ségéb l is. Összeállítói csupán aprólékos figyelemmel egybegy jtötték a joggal való visszaélés széles körben bevált, tipikus eseteit. Az öt ciklus során kialakult antidemokratikus praktikákat külön-külön minden párt igyekezett alkalmazni, amikor módjában állt. (Nb 8) KORMÁNY-, PÁRTPOLITIKA A kötcsei találkozó után a miniszterelnök szóviv je azt mondta: a kormány javaslata megosztja azokat a terheket, amelyek a devizahitelezésb l adódó kockázatokkal járnak, és amelyekre az el nyolc évben a szocialista kormányok nem hívták fel a figyelmet. Orbán Viktor Kötcsén is kormánya egyik legfontosabb céljaként említette az államadósság csökkentését, és meger sítette, hogy a kormány kiáll az egykulcsos adórendszer mellett. (MM 12) A miniszterelnök országvédelmi tervet jelentett be:. Zéró toleranciát hirdettek az uzsorások ellen. (MN 13) A Népszabadság szerkeszt ségi álláspontja szerint kormányf az él sköd b nöz kkel egy sorban említette azokat a pénzintézeteket is, amelyek teljes hiteldíjmutatója meghaladja a 30 százalékot, amire válaszul a kormány ezt a lehet séget megszünteti. E logika mentén a kormány rögzíthetné az elfogadható nyereség mértékét is. (Nb 13) A Start munkaprogramban a mez gazdaság, az energiatermelés és az országos nagyberuházások területeire tömegesen kiterjesztik a közmunkaprogramokat. Magyarország fordított adózási rendszert vezet be a mez gazdasági termékek körében. A magas rezsiköltség miatt központi ármegállapítást vezetnek be a szemét-, a víz- és a csatornadíjak esetében is. (MN 13) Schmidt Jen, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Tab fideszes polgármestere szerint egységes tarifákat abban az esetben lehet alkalmazni, ha a tulajdonosi kör is azonos. Az egyes szolgáltatások önköltsége településtípusonként változó. Ebb l az következhet, hogy egyes helyeken a közszolgáltatások csak veszteséggel tarthatók majd fenn, míg fejlesztésre csak akkor lesz lehet ség, ha az állam vagy az önkormányzat a zsebébe nyúl. A miniszterelnök szavaiból nem derül ki egyértelm en, hogy kormányzati ármegállapítást terveznek, vagy egy olyan szisztémát dolgoznak ki, melyben az árképzés szigorú szabályai mellett a fogyasztói árakban valamilyen súllyal megjelennek a helyi sajátosságok és a szolgáltatással kapcsolatos helyi költségek is. Ma ugyanis a szolgáltatási díjak között óriási a szórás, amely elérheti a száz százalékot is. (Nb 13) Az Orbán Viktor által preferált egyfordulós parlamenti választásra voksoltak a fideszes és a kereszténydemokrata képvisel k a frakciószövetség ülésén, annak ellenére, hogy Áder János és Kövér László a kétfordulós rendszer mellett érvelt. A Fidesz 12

13 gesztust tehetett volna az LMP felé, ha ellenzéki szövetségest keres az új választó-jogi törvény elfogadásához; a párt részér l informálisan állítólag jelezték: a kétfordulós rendszert kompromisszumnak tekintenék. Lesz a rendszernek kompenzációs eleme. Ha egy jelölt nem szerez mandátumot, a rá adott szavazatokat az országos listán vennék figyelembe. (Nb 9) Gyurcsány Ferenc abszurdnak tartja, hogy Magyarországon csak kapitalizmus-, piac- és keellenes pártok vannak a parlamentben. Lehet szociálissá tenni a piacgazdaságot, de nem lehet a piacgazdaság fundamentumaival szemben politizálni, mert annak az a vége, hogy nincs befektet. Az ország lakóinak jelent s része frusztrált, mert olyan vágyat kerget, amely nem elégülhet ki. Szembemenni mindennel, ami a szabad világ alapja, az Magyarország lecsúszását, halálát jelenti. (Nv 10) Tölgyessy Péter realistább: szerinte a nyugatos, jogállami, kapitalista, többpártrendszer óriási kudarcot hozott. Ez a mostani kétharmad is azért születhetett, mert el tte azt sugallta a kétharmados gy ztes, hogy ezután nem a jogbiztonságot keresi, hanem a materiális igazságot. Eszközként használják a jogot, ha van egy probléma, megoldják, nem tör dve azzal, hogy az az alkotmányosságban mit jelent. A miniszterelnök a kétharmados többséget erre kapta, a materiális igazságra. Arra, hogy lépjen ki a nyugati normatív jogi gondolkodásból, és keletiesen, a tényleges fundamentális igazságosságot keresse. (Nb 14) Kertész Ákos szerint az egész baloldali elit és tisztikar elégtelenre vizsgázott szolidaritásból. Nem tudja letörölni magáról azt a bélyeget, hogy beállt a harácsolók, a korruptak közé, elárulva nemcsak az eszmét, de konkrétan a baloldal közkatonáit is. És ahelyett, hogy az utolsó töltényig harcolna a diktatúra ellen, a kiskapukon át menti rablott vagyonát és az irháját. Ezek a mi finom, úri szocialistáink. Nem a közemberekkel, nem a nyomorba taszítottakkal lesznek szolidárisak. A szegénység nem esztétikus, s t: büdös. Kertész fél, nem veszik majd védelmükbe a büntet szankciókkal fenyegetett szegény embereket. Csak azokkal lesznek szolidárisak, akikkel nagyon muszáj, a régebbi vezet kkel, ha a Hatalom koncepciós perekkel fenyegeti ket. Tudja ez a Hatalom, mit csinál. Így prolongálja a régi vezetés pozícióit a szocialisták pártján belül, és akadályoz meg mindennem megújulást. (Nv 12) Gyurcsány szerint az MSZP megújításának kísérlete legfeljebb a jöv évig folytatódhat ben biztosan nem indul egy változatlan MSZP listáján. Van egy pont, amikor el kell dönteni, hogy folytatják tovább ezt a küzdelmet, hogy ebb l egy jó párt legyen, vagy keresnek maguknak más politikai, közéleti aktivitást, esetleg befejezik a politikát. Egy éve optimistább volt, mint ma. Eszel s ellenállás van a párt közepén, hogy megbontsák ezt a kultúrát, ezt a hatalmi rendet. (Nv 10) - Mesterházy Attila amerikai diplomáciai iratok szerint 2010 februárjában azt mondta az amerikai nagykövetnek Gyurcsány Ferencr l: nem hagyhatjuk, hogy újra hatalomra jusson. (MH 8) leg balliberális kutatóintézetek, politológusok elemzéseire volt kíváncsi a budapesti amerikai nagykövetség a közötti id szakban derül ki a bizalmas amerikai diplomáciai táviratokból. Az amerikaiak a Political Capital, a Progresszív Intézet és a Demos munkatársainak beszámolói alapján tájékozódtak a magyarországi belpolitikai helyzetr l. Leggyakrabban Szabados Krisztiánnak, a Political Capital elemz jének, az 13

14 SZDSZ korábbi sajtóf nökének a neve szerepel a dokumentumokban, t gyakran független, centrista politikusként tüntetik fel. (MN 13) EURÓPA Összegy jtötte a szükséges harminc (közte tizenhat szlovák) támogató aláírást Híd-Most, így az Alkotmánybírósághoz fordulhat jogorvoslatért a szlovák állampolgársági törvény ügyében. Az alaptörvény úgy rendelkezik, hogy akarata ellenére senkit sem foszthatnak meg a szlovák állampolgárságtól. (Nb 10) - Csehországban az egyre rosszabb körülmények közt él s alkalmazkodásra képtelen vagy alulképzett roma fiatalság hasonlóképpen, mint egyes széls séges csoportok agresszivitása egyre nagyobb méreteket ölt, s a térségben még jobban feler södtek az ellentétek. Varnsdorfban órákig tartó utcai csatározásra került sor a romák ellen felvonuló széls ségesek és a kommandósok közt. Több száz kommandós tartózkodik a térségben, s a tüntetések sem szünetelnek. (MN 13) Régi adósságát pótolta a nyugat-európai konzervatív sajtó azzal, hogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung riportot közölt a Székelyföldr l, illetve a székelyek önrendelkezési törekvéseir l. A székelyek jogos követelései, valamint az európai értékekre való hivatkozásai eddig jobbára éppen Európa figyelmét kerülték el a leginkább. Papp El d, az Erdélyi Magyar Néppárt politikusa szerint a dél-tiroli mintájú autonómia megoldást jelentene csaknem valamennyi székely problémáira. Karl-Peter Schwarz úgy értékelte, hogy egész Erdélyben a magyarság reneszánsza van folyamatban, és a románok kezdenek hozzászokni ehhez. (MH 10) - Daniel Fried amerikai külügyi államtitkár-helyettes és Adrian Cioroianu román külügyminiszter beszélgetésén Fried biztosította tárgyalópartnerét, Amerika nem várja el Romániától, hogy hasonló kiváltságos bánásmódban részesítse a magyar kisebbséget, mint amilyenben a koszovói szerbek részesülnek majd. Cioroianu ugyanakkor tisztázta: amikor precedensr l beszélt, nem a magyarokra, hanem Bosznia-Hercegovinára és a Moldovai Köztársaság szakadár területére, Transznisztriára gondolt. (MN 14) - Marosvásárhelyen a román többség egyetemi szenátus nem hosszabbította meg nagyobbrészt magyar nyugdíjas óraadó tanárok szerz dését, ami megnehezíti a magyar tagozat m ködését. Míg a diákság majdnem fele magyar nemzetiség, a tanárok aránya egyharmad alá csökkent. (MH 13) A francia köztársasági elnök nem tudja elfogadni, hogy Európa olyan termel kt l importál élelmiszert, akiknek nem kell teljesíteniük ugyanazokat a feltételeket, mint az európai gazdáknak, mivel ez versenytorzító hatású, és rontja az uniós termel k piaci esélyeit. Franciaországban a fogyasztó egészségének és a környezet védelmének érdekében tíz év alatt negyedére csökkent az engedélyezett növényvédelmi hatóanyagok száma, ezzel szemben a versenytársak teljesen legálisan használnak olyan hatóanyagokat, amelyek Franciaországban már nem engedélyezettek, de a példákat lehet folytatni az állatjóléti, takarmányozási kérdésekkel is. Franciaországban a születéskor várható élettartam az utóbbi id ben hét évvel n tt, ami a legjobb érték Európában. A köztársasági elnök szerint ez egyértelm en a helyes táplálkozásnak köszönhet. Az elnök szerint sajnálatos, hogy minden er feszítés ellenére egyes kereskedelmi láncok még mindig nem teszik átláthatóvá az árképzésüket. (MN 10) 14

15 Elutasította a német alkotmánybíróság a görög, valamint eurótámogatási ment csomagokkal kapcsolatban benyújtott alkotmányossági panaszt. A panaszosok azzal érveltek, hogy a válsághelyzetben fizetend milliárdok túlterhelik a költségvetést, végs soron veszélyeztetik az állam cselekv képességét, így alkotmányellenesek. (MN 8) - Athén vállalta, hogy egy villanyszámlához kapcsolva gyorsan beszedhet, új ingatlanadóval javítja költségvetési helyzetét. Ugyanakkor a villamos m vek harcias szakszervezete azzal fenyeget zött, hogy bojkottálni fogják a cégen keresztül történ adószedést. Görög hivatalnokok attól tartanak, a megszorításokba belefáradt lakosság adólázadásba kezd, azaz megtagadja az adófizetést. (NG 14) Angela Merkel figyelmeztette az euró ellen spekulálókat, hogy kudarcra vannak ítélve. Németország csak az euróval jöhet ki a gy ztesként a jelenlegi világgazdasági válságból, tehát érdeke az euró meger sítése. (Nv 8) Philipp Rösler német gazdasági miniszter arról beszélt, hogy az euró stabilizálása érdekében többé nem létezhetnek tabuk, beleértve Görögország rendezett államcs djét is, ha megvannak hozzá a szükséges eszközök. (MN 13) A piac már gyakorlatilag tényként árazza a görög államadósság-törlesztés fenntarthatatlanná válását. A kockázatra köthet biztosítási csereügyletek középárfolyama a 3500,4 bázispontos el záróról 4700 bázispontra emelkedett. Minden tízmillió eurónyi görög államadósságra 4,7 millió euró a biztosítási díj. A piaci szerepl k szerint 96 százalékos a valószín sége, hogy Görögország, mint államadós törleszt képtelenné válik. (MN 13) Németország és Hollandia befolyásos vezet i nyíltan beszéltek arról, hogy Görögországnak el kéne hagynia az eurózónát. Mark Rutte holland kormányf és pénzügyminiszter olyan uniós pénzügyminiszter kinevezésére tett javaslatot, akinek joga van felülbírálni az eurózóna tagállamainak költségvetését. A jelenlegi tagállamoknak dönteniük kellene: elfogadják-e az új hatóságot vagy inkább kilépnek az övezetb l. (NG 9) A finn miniszterelnök szerint veszélyezteti a demokráciát, hogy egy új, informális vezet i csoport alakult ki az unióban, az euróövezetben pedig már hosszú ideje semmibe veszik a törvényi el írásokat. (MN 8) Török hadihajók olyan feladatot kapnak, hogy védelmet nyújtsanak török hajóknak, amelyek humanitárius segélyt visznek Gázába. Ez szinte háborús kihívást jelent. Erdogan török miniszterelnök korábban utalt rá, hogy egyiptomi látogatása során személyesen megy el Gázába, s közös egyiptomi török flottagyakorlatokat is ígért. Ankara leállított minden katonai és hadiipari együttm ködést Izraellel. (Nb 10) - Erdogan szövetséget ajánlott az Arab Ligának a térség jöv jének érdekében. Jövend sorsunk, hogy egyesítsük er feszítéseinket. A palesztin állam elismerése kapcsán úgy vélekedett: az elismerés nem lehet ség, hanem kötelesség. (MN 14) NEMZETKÖZI GAZDASÁG csei Tamás, a PwC cégtársa szerint mindent meg kell tenni a spekuláció kordába szorításáért is, mert nem lehet tudni, hogy milyen valós vagy valótlan hírek indítanak el világgazdasági mozgásokat, amelyek egész régiókat érinthetnek kedvez tlenül. (MH 14) AMERIKA 15

16 Barack Obama 447 milliárd dolláros tervet jelentett be a gazdaság élénkítésére és azon belül is a 9,1 százalékos munkanélküliség csökkentésére. A csomag a járulékok csökkentését, a munkanélküliek járadékainak növelését tervezi. Helyet kaptak a tervekben olyan "keynesiánus" élénkít intézkedések is, mint - 80 milliárd dolláros ráfordítással - iskolák, autópályák, vasútvonalak és repül terek felújítása. (Nb 10) Évi 1611 milliárd dollárt költ a világ fegyverkezésre, közel 600 milliárddal többet, mint a 2001-es terrortámadások idején. A legtöbbet messze az Egyesült Államok fordít hadikiadásokra. A 2001-es 379 milliárd 2010-re 898 milliárdra n tt. (NG 9) Zord Gábor László szerint egyre többen döbbennek rá világszerte, hogy a Közel-Keleten és Közép- Ázsiában országokat felforgató, tízezrek halálát okozó amerikai katonai beavatkozás már jóval több, mint az agresszió áldozatának védekezése vagy válaszcsapása. Geopolitikai opportunizmus volt az, birodalmi arroganciával, emberjogsérelmekkel, civil áldozatokkal, az er források uralásának szándékával és a katonai ipari komplexum csillapíthatatlan profitéhségével. (MN 10) Pósa Tibor szerint szeptember 11-ével kapcsolatban az évek folyamán rengeteg kérdés merült fel, amelyekre hivatalos körökb l csak részben, vagy egyáltalán nem érkezett válasz. A kétked k els csoportja szerint a Bush-kormányzat tudott a készül merényletekr l, de nem tett semmit a megakadályozása érdekében, ugyanis az nagyon jól jött neki, hogy megindokolja az afganisztáni és iraki háborúját. A terror elleni háborúval meger síthették az új világrendet, az egekbe növelték a katonai költségvetést, szárnyalt a hadi és biztonsági cégek profitra, és rátehették kezüket az iraki olajvagyonra. A CIA hónapok óta tudott róla, hogy az országba érkezett két szaúdi terrorista, és az FBInak lett volna ideje lekapcsolni a merényletekre készül terroristákat, mégsem tettek semmit. George W. Bush elnök aznapi viselkedése is kételyeket ébreszt. Az elnök kisiskolásoknak felolvasott egy könyvb l, a második repül gép WTC-be történ becsapódása után egy titkár fülébe súgással értesítette az eseményekr l. Bush majd tíz percig folytatta a felolvasást. Minden biztonsági szolgálat tudja, hogy ilyen helyzetben az államf nek azonnal el kell hagynia azt a helyet, ahol tartózkodik. A merényletet megel napokban egyesek a két amerikai légitársaság, amelyek gépei elpusztultak a 9/11-i támadásokban, meredek zuhanására játszottak. Kivételesen nagy összeget tettek erre, és több száz, egyesek szerint a milliárd dollárt is meghaladó hasznot söpörtek be. A hivatalos indoklás szerint a repül gépek ég üzemanyaga megolvasztotta a tartószerkezetet, amely nem bírta el a terhelést. A szakért k szerint a kerozin 900 fokon ég, az acél olvadáspontja viszont 1400 Celsius-fok. Semmilyen repül sem csapódott be a WTC7-es számú épületébe. A világon ez az egyetlen vasbeton felh karcoló, amely z következtében romba d lt. Az is gyanús, hogy az acél tartószerkezeteket mindenféle vizsgálat nélkül gyorsan eladták kínai és dél-koreai kohóknak. A WTC7-ben voltak találhatók a CIA, a zsdefelügyelet, a New York-i polgármesteri hivatal irodái, itt rizték a Wall Street-i kontroll, egyebek közt az elhíresült Enron energetikai cég vizsgálati anyagait. Négyezer akta semmisült meg. (MN 10) John Shattuck, a Clinton-kormányzat emberi jogokkal foglalkozó korábbi külügyi államtitkára szerint tragikus, hogy belevágtak az Irak elleni háborúba. Szeptember

17 egyik következménye, hogy jelenleg az amerikai költségvetés mintegy húsz százalékát katonai-védelmi kiadásokra fordítják. A két háború jelent s adósságterhet rakott az amerikai gazdaságra, Bush elnök többet tett hozzá a deficithez, mint bármely más amerikai elnök. (Nv 10) Joseph E. Stiglitz szerint ha azt meg is lehetne bocsátani Bush elnöknek, hogy Amerikát és a világ nagy részét hamis indokolással és a hadi költségek meghamisításával vitte háborúba, az végképp elfogadhatatlan, ahogy a hadjáratait finanszírozta. Az övé volt az els háború, amelyet maradéktalanul hitelre alapoztak. Amikor az Egyesült Államok hadba vonult, a deficitek máris ugrásszer en növekedni kezdtek a 2001-es adócsökkentési program nyomán. Bush kés bb elhatározta, hogy még mélyebbre rántja Amerikát az adósságtengerben, amikor további adókedvezményeket hagyatott jóvá a vagyonosok számára. A növekv védelmi kiadások és az elnök adócsökkentései f okként szerepelnek abban, hogy a Bush hivatalba lépésekor még 2 százalékos államháztartási többlet a mostani deficit- és adósságpozícióba fordult át. (VG 8) Anatol Lievent egyik kollégája figyelmeztette Lievent, hogy vannak szavak, amelyeket sosem szabad használnia, amikor Amerikáról ír. Az egyik ilyen szó a hanyatlás. A másik a propaganda. Úgy gondolják, hogy a propaganda az, amit más népek csinálnak k nem. A harmadik dolog, amelyre figyelmeztették, hogy sose hasonlítsa Amerikát más országhoz. Kivéve persze pozitív értelemben. Ám ez a mentalitás például most az amerikai politikusokat fosztotta meg attól a lehet ségt l, hogy az egészségügyi reformról szóló vitában megmutathassák, mennyivel rosszabb az amerikai rendszer a vele összevethet más országokénál. Hogy mennyivel többe kerül, és hogy mennyivel kevesebbet kapnak ezért a pénzért az amerikaiak. Így azonban az egészségügyi reformot sürget k érvkészleteinek fele azel tt semmivé vált, hogy a vita megkezd dött volna. A republikánus oldalon egyre inkább képtelenek arra, hogy Amerikát elemezzék, mert többek között igen mély a félelem Amerika hanyatlását illet en. Amerikában a tömegek tévét néznek, és ha nem is sokan, de elég sokan olvasnak újságot. Az a fontos, hogy biztosítva legyen, mi ne jelenjen meg a képerny n, és bizonyos mértékig a New York Timesban, a Washington Postban, a többi meg kit érdekel. Könyveket nem sokan olvasnak. Lieven szerint Izrael különleges eset, és az azzal kapcsolatos tabu valóban nagyon er s. Amikor egy könyve az amerikai nacionalizmus mibenlétér l megjelent, Lieven majdhogynem közellenséggé vált az amerikai médiában. A New York Times kritikusa antiszemitizmussal vádolta meg. Annak ellenére, hogy az Amerika és Izrael viszonyáról szóló érvelése nem a palesztin álláspontra épített, hanem azoknak a nyugalmazott izraeli tábornokoknak és hírszerz nököknek a gondolkodását tükrözte, akik nyilvános levelet írtak Netanjahu miniszterelnöknek, hogy tiltakozzanak Izrael politikája ellen épp Izrael érdekeit szem el tt tartva. (MN 10) A VILÁG TÖBBI RÉSZE Indiában Manmohan Szingh kormányf - megrémülve a 74 éves aktivista, Anna Hazare sikeres mozgalmától - megtette az els lépéseket az elhatalmasodott korrupcióval szemben, immáron olyan politikusokat és üzletembereket is pellengérre állítva, akik eddig teljes védettséget élveztek. rizetbe vették Dzsanardana Reddyt. A két déli állam, Karnataka és Andhra Pradesh teljes vasércbányászata és -kereskedelme a Reddy család 17

18 kezébe vándorolt. Beigazolódott: az illegális bányászat valóban létezik, és India lassan belefullad a korrupcióba. A Reddy család legkevesebb 3,5 milliárd dollárnyi adóbevételt l fosztotta meg az államot, ám ez az összeg csupán aprópénz a telekommunikációs cégek állami pályázatain állítólag elcsalt 39 milliárd dollárhoz képest ban egy adóreform terve miatt Dzsanardana majdnem megdöntötte saját kormányát, ahol testvéreivel együtt fontos miniszteri posztokat töltött be. (MN 13) Tripoliban Musztafa Abdel-Dzsali, az líbiai Átmeneti Nemzeti Tanács elnöke azt ígérte, hogy a mérsékelt iszlám alapján álló államot építenek. Az elnök felszólította híveit, tartózkodjanak a bosszútól. Muzulmánok vagyunk, a megbocsátás népe. (Nb 14) A Átmeneti Nemzeti Tanács még április elején hozzájárult ahhoz, hogy a jöv ben 35 százalékban a franciák aknázzák ki Líbia olajvagyonát. Ez a hír újabb lendületet adott a francia légier nek, hogy a Kadhafi elleni NATO-bevetésekb l is hasonló arányban vegye ki a részét. A francia és brit cégek kényelmes helyzeti el nyt élveznek minden tárgyaláson, amelyen a kiaknázási jogokról, az újjáépítés lehetséges kivitelez ir l döntenek majd. Jó helyzetben lesz Katar is, amely vadászgépeivel részt vett a Kadhafier k gyengítésében. Az Agoco líbiai olajcég egyik vezet je egyértelm en fogalmazott: problémánk lesz az orosz, a kínai és brazil vállalatokkal. (MN 12) Az iraki síiták egyik legbefolyásosabb hitszónoka, Moktada al-szadr felszólította követ it, hogy ne adjanak ürügyet az amerikai megszállók év végére ígért teljes kivonulásának módosítására, ezért szüneteltessék a külföldi katonák elleni akciókat. Ugyanakkor, ha az amerikaiak nem távoznak december 31-ig, akkor felújítják a támadásokat ellenük. (Nb 12) Anatol Lieven szerint ki kell vonulni Afganisztánból, amilyen gyorsan az ésszer séget szem el tt tartva ez lehetséges. Erre csak úgy van esély, ha valamiféle alku köttetik Omar mollával és a tálib parancsnoksággal. Ehhez pedig igen nagy szükség van Pakisztánra. - Pakisztánban elég szembeötl, hogy a leghatékonyabb modernizációs programot Ajub Khán ideje alatt hajtották végre az ötvenes-hatvanas években, aki gyökeresen eltér nyugati gazdasági modellel dolgozott. Olyannal, amely iparosításra, az infrastruktúra fejlesztésére, az import kiváltására és a megtakarításokra helyezte a hangsúlyt. (MN 10) 18

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. április 2. Vezetői összefoglaló A tegnap megjelent kedvező makrogazdasági adatok következtében pozitív hangulatú volt a kereskedés tegnap a vezető nemzetközi tőzsdéken. A forint árfolyama

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 24. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak az amerikai és a vezető nyugat-európai részvényindexek kedden. A 310-es szint alatt tartózkodott a forint az euróval szemben a 6 órás adatok

Részletesebben

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. február 11. Vezetői összefoglaló Többségében emelkedéssel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek tegnap. Kedden gyengülést mutatott a hazai fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben. A BUX

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2011. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2011. december

Részletesebben

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL

BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL biztosítás BEFEKTETÉST TÁMOGATÓ HÍRLEVÉL 2014. február 2 TARTALOM 2014. FEBRUÁR Eszközalapok nettó hozamai 3. oldal Eszközalapjaink teljesítménye 4. oldal Piaci körkép 5. oldal Magyarország Nagyobbat vágtak

Részletesebben

Mibe fog ez nekünk kerülni?

Mibe fog ez nekünk kerülni? Mibe fog ez nekünk kerülni? Mesterházy Attila a Wall Street Journalnak (WSJ) adott interjújában 2015 elejére javasolja Magyarország belépést az euró előszobájának tartott EMR 2 rendszerbe. A méltányos

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív

Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív Hitelezési felmérés Önkormányzati finanszírozásra vonatkozó kérdőív A válaszadó intézmény neve: Adatszolgáltató kódja: Felmérés időpontja Tovább a felmérésre MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 173. szám 43547 43548

Részletesebben

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből

Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Három példa a bankszektor valótlan állításaiból, félrevezetéseiből Minden devizahitel mögött deviza van. A bankrendszer állítja, hogy a deviza és a deviza elszámolású kölcsönök mögött deviza van. Vagyis

Részletesebben

A Deutsche Bank AG-nál elhelyezett betétek és befektetések két német védelmi rendszer hatálya alá esnek:

A Deutsche Bank AG-nál elhelyezett betétek és befektetések két német védelmi rendszer hatálya alá esnek: A Deutsche Bank AG-nál elhelyezett betétek és befektetések két német védelmi rendszer hatálya alá esnek: 1. Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH (EdB), a német kereskedelmi bankok törvényben

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Tények hazugságok helyett

Tények hazugságok helyett Tények hazugságok helyett Azt állítja a FIDESZ: hogy nyomorog az ország, szétporladóban van a szociális biztonság. A GDP hány százalékát költjük a fontosabb jóléti kiadásokra idén, és mennyit költöttünk

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András

Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András Nyugdíjvilágvége? Dr. Farkas András demográfiai CUNAMI MATUZSÁLEM ÖSSZEESKÜVÉS? Az EU népességének várható alakulása 2005 és 2050 között Teljes népesség - 1, 9% 0-14 évesek - 18, 6% 15-24 évesek - 24,

Részletesebben

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. május 27. Vezetői összefoglaló Tegnap veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. A hazai fizetőeszköz gyengülést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. Negatív tartományban

Részletesebben

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07.

A Fidesz társadalompolitikájának csődje. Sajtótájékoztató 2012. 02.07. A Fidesz társadalompolitikájának csődje Sajtótájékoztató 2012. 02.07. Soha ennyi szegény ember nem volt Magyarországon, mint most! Közel 4 millió ember él a létminimum alatt! Legalább 50 ezer gyermek éhezik!

Részletesebben

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával

A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával A MAGYAR KKV SZEKTOR NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN összehasonlítás V4-ekkel és Szlovéniával Dr. Szabó Antal Nyug. ENSZ Regionális Tanácsos az ERENET Igazgatója ORSZÁG Ország Adatok NÉPESSÉG [ millió ] TERÜLET

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló

kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló kedd, 2015. július 7. Vezetői összefoglaló Hétfőn is veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Kismértékben erősödött, de még mindig a 316-os szint fölött tartózkodik az euró/forint keresztárfolyam.

Részletesebben

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT

PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT PÉNZSZTÁR VERSENY EGYETEMISTÁK A PÉNZÜGYI KULTÚRÁÉRT A PÉNZ TÖRTÉNETE Önellátó gazdálkodás Árucsere Árupénz Pénz Helyettesítők A PÉNZ Értékmérő Fizetési eszköz Világpénz Forgalmi eszköz Felhalmozási eszköz

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása

Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása Természetes személyek fizetésképtelenségi eljárása A magáncsőd Dr. Bán Zsuzsa Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Mi az eljárás lényege? Természetes személy adósok fizetésképtelenségük esetén a gazdasági

Részletesebben

szerda, 2015. augusztus 12.

szerda, 2015. augusztus 12. szerda, 2015. augusztus 12. Kedden veszteséggel zártak a vezető nemzetközi részvényindexek. Szerda hajnalban ismét leértékelte a jüant a Kínai Központi Bank. Szerda reggel az euróval szemben a tegnapi

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 1. Vezetői összefoglaló A csütörtöki kereskedési napot a vezető nyugat-európai és tengerentúli részvényindexek is komoly veszteséggel zárták. A forint tegnap jelentős mértékben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekr l

HIRDETMÉNY. az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekr l HIRDETMÉNY az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekr l (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerz dési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi) Kivonat a hitelintézetekr l

Részletesebben

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt

Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd euró értékű készenléti hitelt Sajtóközlemény száma: 08/275 AZONNALI KIADÁSRA 2008. november 6. Nemzetközi Valutaalap Washington, D.C. 20431 Amerikai Egyesült Államok Az IMF igazgatótanácsa jóváhagyta Magyarország számára a 12,3 milliárd

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben mutatja be az adósságszolgálat 2012. évi folyó kiadásait

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. augusztus 22. Vezetői összefoglaló A tegnap közzétett makroadatok mellett az összes vezető nemzetközi részvényindex pluszban zárta a kereskedési napot. Csütörtök délután a hazai fizetőeszköz

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló

csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló csütörtök, 2015. szeptember 24. Vezetői összefoglaló Szerdán az európai részvényindexek növekedéssel zártak a megjelent euró zónás pozitív adatok hatására, míg az amerikai tőzsdék kismértékű negatív eredménnyel

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2008. július A Figyelő MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2008.... hó... nap... óra... perc A kérdező aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2008. július

Részletesebben

Önellenőrző kérdések

Önellenőrző kérdések Önellenőrző kérdések 1 I. A hitelintézeti betétesek és a befektetők védelme a szolgáltató csődje esetén 1.) Élveznek-e bármilyen védelmet a hitelintézetek ügyfelei, ha a hitelintézet becsődöl? 2.) Bankcsőd

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Társasági adó változások

Társasági adó változások Társasági adó változások Változik az idő, s minket is változtat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Társasági adó változások 2010 "Aki azt állítja vagy hiszi, hogy ezeket az áldozatokat

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. június 15-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. június

Részletesebben

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló

péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló péntek, 2014. március 28. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek többsége eséssel zárta a csütörtöki tőzsdei kereskedést a vegyes makrogazdasági és vállalati hírek megjelenése után. Csütörtökön

Részletesebben

1 of 4 11/11/09 9:31 AM

1 of 4 11/11/09 9:31 AM Bombasikert futott be az arany - Van még benne kakaó? 2009.11.11 07:48 Hiába döntöget egyre magasabb csúcsokat az arany árfolyama, továbbra is van még tere az emelkedésnek Juhász Gergely, a Conclude Befektetési

Részletesebben

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu

Új Ú ra r t a e t r e v r e v z e és é Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. GKI Zrt., www.gki.hu Újratervezés Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest 2011. december 8. Miért kell új gazdaságpolitika? Európában is sok változás kell, de nálunk is Magyarország: hitelesség-vesztés, finanszírozási

Részletesebben

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzatának POLGÁRMESTERE SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY ügyiratszám: 1887/2013/XIV a Képviselő-testület 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budafok-Tétény 2027

Részletesebben

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök

45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Napii Ellemzéss 45. Hét 2009. November 05. Csütörtök Összegzés Az előző napi enyhe pozitív teljesítmény után várakozásainknak megfelelően a főbb indexek emelkedéssel kezdték a kereskedést, több ázsiai

Részletesebben

2013. szeptemberi hírek

2013. szeptemberi hírek 2013. szeptemberi hírek Pályázati hírek Megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése című kiírás a Közép-magyarországi régióban Megjelent a települési szilárdhulladék-gazdálkodási

Részletesebben

MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2?

MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2? MIÉRT NEM KELL SENKINEK A DIÁKHITEL 2? Az új diákhitel nem népszerű a diákok között. Ennek oka részben a hitelektől való általános félelem. Ha részletesen utánaszámolunk a konstrukciónak, akkor sem rózsásabb

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

9. Az állam szerepe és felelőssége

9. Az állam szerepe és felelőssége 9. Az állam szerepe és felelőssége Történelmi korszakok XVII. sz. caritas, egyházi szerep 1601- szegénytörvény Anglia (érdemes és érdemtelen szegények), 1871- Magyarországi szegénytörvény: illetőségi község.

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság

Nyugdíjrendszer és makrogazdaság Nyugdíjrendszer és makrogazdaság A tervezett intézkedések nemzetgazdasági hatása 2010. október 15. Tartalom Nyugdíjrendszer és pénzügyi egyensúly A költségvetés konvergencia pályája A magánnyugdíjpénztárak

Részletesebben

A fenntartható adósságpálya problémái Mellár Tamás egyetemi tanár A magyar gazdasági válság jellege Vajon az adósságválság a legsúlyosabb problémánk? Sokan igennel válaszolnak erre a kérdésre A kormány

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

A devizahitelezés hatásai és következményei

A devizahitelezés hatásai és következményei A devizahitelezés hatásai és következményei Miskolci Egyetem Hantos Elemér Szakkollégium előadás 2012. április 12. Miskolc Dr. Kovács Levente főtitkár Magyar Bankszövetség A devizahitelek felfutása A vállalati

Részletesebben

Dr Lakatos Mária BME Pénzügyek Tanszék. Lakatos Mária

Dr Lakatos Mária BME Pénzügyek Tanszék. Lakatos Mária Dr BME Pénzügyek Tanszék Általában az adó- illetve társadalombiztosítási elvonási rendszer két külön, egymástól független rendszerként jelenik meg, kettőjük kölcsönhatását alig, vagy nem elemezték eddig

Részletesebben

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i. H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 3 18 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K3 = BIRS t+1 BIRS t + KT i Kamatváltoztatási mutató a 18-25 éves futamidejű forinthitelek esetén: H4K5 = BIRS t+1 BIRS t + KT i

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

Az Országgy űlés.../2014. (...) OGY határozata

Az Országgy űlés.../2014. (...) OGY határozata Az Országgy űlés.../2014. (...) OGY határozata Érkezett : G014 c,"'7 9 15. a devizahitelek forint alapú szerz ődésekre történő átalakítására vonatkozó ütemezésről és árfolyamokró l Az Országgyűlés a korábban

Részletesebben

Szerbia bankrendszere és a válság

Szerbia bankrendszere és a válság Szerbia bankrendszere és a válság Jelasity Radován Elnök, Szerb Nemzeti Bank Budapest, 2009. November 5. Csak ha az dagály visszavonul, fog kiderülni ki úszott meztelenül * Alacsony állami rizikóbesorolás:

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program A Fiat Magyarország úgy döntött, hogy pénzügyi erőforrásainak egy részét inkább arra fordítja, hogy segítsen azoknak, akik svájci frank hitellel vásároltak autót és a nem várt árfolyam növekedés miatt,

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia. 10. hét Makroökonómia 10. hét Jövő héten ZH! Multiplikátor hatás Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor IS-görbe Nem lesz benne pénzkínálat! Könyvet érdemes tanulmányozni, Igaz- Hamis, definíció előfordulhat Könnyű

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete, 2011 Szolnok, 2011. március 29.

A magyar gazdaság helyzete, 2011 Szolnok, 2011. március 29. A magyar gazdaság helyzete, 2011 Szolnok, 2011. március 29. 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 Világgazdasági régiók növekedése, 2000-2012 (előző év = 100) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK

Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK Nemzetközi gazdaságtan PROTEKCIONIZMUS: KERESKEDELEM-POLITIKAI ESZKÖZÖK A vám típusai A vám az importált termékre kivetett adó A specifikus vám egy fix összeg, amelyet az importált áru minden egységére

Részletesebben

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Eredmények 2009 2014 között

Eredmények 2009 2014 között Eredmények 2009 2014 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

keretében szerepl modulokban (Gimnázium 9 12. évfolyam) megfogalmazott követelmények

keretében szerepl modulokban (Gimnázium 9 12. évfolyam) megfogalmazott követelmények 12.1 Alapvet állampolgári ismeretek Követelmények Az emberi jogok ismerete és a jogegyenl ség elvének bemutatása. Az állampolgári jogok és kötelességek. A szociális piacgazdaság jellemz i. A Kerettanterv

Részletesebben

Az MNB javaslatának összefoglalása

Az MNB javaslatának összefoglalása Szakmai háttéranyag A devizahitelezéssel kapcsolatos kockázatok növekedésére a Magyar Nemzeti Bank már évek óta számos alkalommal felhívta a figyelmet. A devizahitelezés negatív következményei már jelentősen

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

árubemutatók kockázatai

árubemutatók kockázatai Az árubemutatók kockázatai Ön is kapott már meghívót kellemes buszos utazásra ingyenebéddel egybekötve? Esetleg azzal hívták Önt telefonon, hogy nyert egy utazást? Sok esetben teljesen más a megkeresések

Részletesebben

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l

Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l Gazdálkodj felel sen hiteltermékek HIRDETMÉNYE Kihirdetve: 2013. július 1-jén Hatályos: 2013. július 1-jét l THM módosítás 2014. július 1-jén Vállalkozói hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása

Részletesebben

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006.

ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. ÁLLAMPAPÍR-PIAC ÉS FINANSZÍROZÁS 2006-BAN ELSŐDLEGES FORGALMAZÓI LEG -EK 2006. Fővédnök: Dr. Veres János pénzügyminiszter Házigazda: Szarvas Ferenc az ÁKK Zrt. vezérigazgatója Fő témakörök: Állampapírpiac

Részletesebben

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens 1 Oktatás, képzés = befektetés az emberi tőkébe A humán tőke minden ember sajátja, munkaerejéhez tartozik. A képességek az egyén munkáját teszik hatékonyabbá.

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben