Összegzés. Error! Reference source not found. címről. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összegzés. Error! Reference source not found. címről. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a"

Átírás

1 Összegzés Az ALIPRO célja Az ALIPRO 1 az új tagállamok nemzeti és regionális kutatási programjait hangolja össze az európai informatikai kutatással a mobil technológiák, alkalmazások és szolgáltatások piacán. A dokumentum célja Az országjelentés az ALIPRO magyarországi vizsgálatainak eredményét mutatja be. Ismerteti a mobil informatika helyzetét és részletes leírást és értékelést ad a K+F programokról. Tartalmazza a magyar kutatásfinanszírozási rendszer értékeléséből levont következtetéseket is. Célközönsége a mobilitás területén aktív intézmények és személyek. A mobil szektor Magyarországon Magyarország népessége 10 millió fölött van, a közép-kelet-európai országok közül az egy főre eső GDP Magyarországon a második legmagasabb (7937 euró ben). A távközlési szektor részesedése a GDP-ből 5,6% volt 2002-ben, ezáltal Magyarország - Lettországgal együtt - a leginkább telekommunikáció-intenzív ország Közép-Kelet-Európában. A telekommunikációs piac nagysága 2002-ben 3,7 milliárd euró volt, a mobilpiac részesedése ebből 48%, a vezetékes piacé pedig 41%. Szabályozási háttér A vezeték nélküli kommunikáció és a mobiltechnológiák piacát Magyarországon a évi C. törvény és a végrehajtásáról szóló rendeletek szabályozzák. A évi C. törvény rendelkezik a szektor igazgatásával és figyelemmel követésével foglalkozó intézményi háttérről. A legfőbb hírközlési hatóság az informatikai és hírközlési miniszter és a kormány. A miniszter feladatai közé tartozik többek között a szabályozás megalkotása, a Nemzeti Hírközlési Hatóság felügyelete, az EUhatóságokkal való kapcsolattartás stb. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a Error! Reference source not found. címről.

2 A Nemzeti Hírközlési Hatóság a hírközlési jogszabályok végrehajtásáért és a hírközlési hálózatok zökkenőmentes működéséért felelős operatív testület. Szorosan együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal. A Gazdasági Versenyhivatal biztosítja a piac szabadságát és figyelemmel kíséri a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat. A telekommunikációs szektor helyzetét a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség is figyelemmel kíséri, amelynek feladata a fogyasztók (vállalatok és magánszemélyek) jogainak védelme. A frekvenciagazdálkodás és a rádiózavarelhárítási tevékenység tekintetében a hatóság a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatallal együttműködésben dolgozik. Az együttműködés négy területe: elméleti frekvenciagazdálkodás, frekvenciakoordináció, adatszolgáltatás, rádiómérő-szolgálati tevékenység. A hírközlési szabályozással kapcsolatosan az Országos Rádió és Televízió Testületnek is van kisebb hatásköre. A magyar kutatásfinanszírozási rendszer A magyar nemzeti innovációs rendszer intézményrendszere három pillérű: a kormányzati szervekből, a Magyar Tudományos Akadémiából és a K+F intézményekből áll. A kormányzati szervek közé tartozik a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium (TTPK), amelynek vezetője a miniszterelnök, alelnökei az Oktatási Miniszter és az MTA elnöke, továbbá ennek a tanácsadó testülete, amely a nemzeti tudományos közösség és ipar 11 kiváló képviselőjéből áll. A TTPK a tudomány- és technológiapolitika legmagasabb szintű kormányzati szerve. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) január 1-jén jött létre. Feladata a magyar tudomány- és technológiapolitika tervezése és megvalósítása, a versenyorientált kutatási és fejlesztési programok kiírása, a nemzetközi, többek között európai tudományos és technológiai együttműködés előmozdítása. A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) az adminisztratív hatóság, melynek feladata többek között: A K+F és innovációs projektek finanszírozása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból és az EU Strukturális Alapokból nyílt pályázati felhívások révén, Az állami és a magánszektor együttműködésének ösztönzése,

3 Tanácsadási szolgáltatás nemzeti és regionális szinten a tudomány és technika fejlődésében érdekeltek számára. Ezt az intézményrendszert a kutatási és technológiai innovációs alapról szóló évi XC. törvény hozta létre, amelyet az Országgyűlés november 10-én fogadott el. A törvény célja, hogy stabil és megbízható finanszírozási forrást biztosítson a versenyképességre orientált kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek számára. Egy kiszámítható központi alappal lehetséges a K+F és a kutatáshasznosítási tevékenységeket ösztönözni, a K+F infrastuktúrát és a vállalkozók innovatív képességeit fejleszteni. A törvény létrehozta a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (innentől: alap). Az alap két legfontosabb bevételi forrása a központi költségvetés és a vállalkozások széles köre (a 10-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozásokon kívül mindenki) által befizetett innovációs hozzájárulás, melynek mértékét a törvény határozza meg. A kutatásról és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény létrehozza az értéknövelt, tudásalapú termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát. Célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztése, hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és közvetetten a magyar népesség életszínvonalának emelése. A gazdaságpolitika ilyen irányú elmozdulása elkerülhetetlen, ha az ország az Európai Unióhoz fel kíván zárkózni. Az unió elvárása a GDP 3%-nak a K+F célokra történő fordítása. Kutatási programok Az ALIPRO kezdeti szakaszában kutatást folytattunk a mobilitást támogató országos és regionális kutatási programok feltárására. Arra az eredményre jutottunk, hogy az országban van kifejezetten a mobilitásra irányuló kutatási program, a Mobil 2004, ehhez hasonló európaszerte nincs. Több más program is támogatja a mobilitáshoz kapcsolódó projekteket, de az ilyenek támogatása marginális. A kutatásfinanszírozási rendszer most konszolidálódik Magyarországon. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, amelyet részben Strukturális

4 Alapokból fedeznek, fontos szerepet játszik a K+F finanszírozásban. A Mobil programot a kormányzat teljes egészéből hazai pénzből finanszírozza, ugyanúgy, mint a nagyprojekteket támogató Jedlik Ányos Programot. Meg kell jegyezni, hogy 2004-ben és 2005-ben a K+F finanszírozási rendszer jelentősen módosult, és a legtöbb program még nem lépett az érettség állapotába. A két általános K+F program korábban is létező programok utódja, míg négy másikat először 2004-ben hirdettek meg. A mobilitással kapcsolatos magyarországi kutatási programok: 1. Alkalmazott Kutatás-fejlesztési Program (AKF) 2. Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése (INFRA) 3. Vállalati innováció támogatása (KKV) 4. Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása (TST) 5. Jedlik Ányos Program (korábban NKFP) 6. Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása (Mobil 2004)

5 Programok: Mobil 2004 A mobil kommunikációs centrum program (Mobil 2004) egyedülálló, mivel ez Magyarországon az első olyan K+F program, ahol egyetlen projekt kap támogatást - a támogatás pedig nagy, 2 milliárd forint. A program azért is egyedülálló, mert a támogatott projekttel kapcsolatosan meghatározza a technológiai követelményeket. Az ALIPRO céljaival összhangban a Mobil 2004 is hangsúlyozza a mobil technológiák kutatásának területén a nemzeti K+F politikák összehangolását. Ha a projektet nemzetközi partner bevonásával hajtják végre, és a partner saját kormányától kap támogatást, a támogatási ráta a magyar partnerek számára növekszik. A Mobil 2004 célja egy mobilkommunikációs kutató-fejlesztő és innovációs központ, továbbá a 3G-n túlmutató technológiák és alkalmazások tesztelésére szolgáló hálózat létrehozása. A központ révén Magyarország remélhetőleg a mobiltechnológia területén vezető országgá válik. Nem lehet újabb kiírásra számítani. A pályázat általános célja, hogy Magyarország kutatás-fejlesztési központtá váljon a mobil infokommunikációs technológiák és alkalmazások területén, ezáltal ösztönözze a magyar szoftveripar fejlődését, a hazai IT cégek erőteljesebb részvételét a világpiacon, továbbá innovatív munkahelyek teremtését, valamint külföldi "high-tech" cégek betelepülését hazánkba. A program közvetlen céljai: 1. egyetemi tudásbázisra és létező ipari háttérre alapozva a világon egyedi, a jövő vezeték nélküli (wireless) kommunikációs technológiáinak (3G/4G) kutatásával és fejlesztésével foglalkozó technológiai innovációs centrum létrehozása, 2. a legújabb, a 3G-n túlmutató mobil alkalmazások fejlesztésére és kipróbálására alkalmas vezeték nélküli kommunikációs környezet, tesztrendszer (testbed) kiépítése, 3. a 3G/4G mobil technológiák és hálózati szolgáltatások bevezetésének, alkalmazások kifejlesztésének és független környezetben történő tesztelésének elősegítése,

6 4. kísérleti terep nyújtása az egyetemek és az ipari cégek, kis- és középvállalkozások számára a kutatás-fejlesztésben való szoros együttműködésre, 5. a legújabb mobil kommunikációs technológiák/alkalmazások megszületésének, fejlesztésének és gyakorlati alkalmazásának támogatása. Más programokkal ellentétben ez a pályázati kiírás meghatározza, hogy a javaslattevőknek legalább mit kell vállalniuk: 1.) Kísérleti mobil hálózati infrastruktúra és tesztrendszer kiépítése 2.) Mobil kommunikációs technológiák és rendszerek kutatása, fejlesztése 3.) Fejlesztési és tesztelési szolgáltatások Így az innovációs központnak a mobilitással kapcsolatos tevékenységek széles körét kell lefednie. A Mobil 2004 program egyetlen projektet finanszíroz 2 milliárd forinttal. A pályázat eredményét kihirdették, az ALIPRO pedig kapott visszajelzést a támogatásra érdemesnek talált projekt konzorciumvezetőjétől. A Mobil 2004 program lefedi a teljes mobilitással kapcsolatos kutatási skálát, azonban a kiírás prioritásokat határoz meg. Kedvezményezett lehet mind az egyetemi, mind a vállalati szektor, semmiféle megkötés nincs a kedvezményezettek körére nézve. A program céljai érvényesek, az ágazat igényeivel összhangban vannak. Minden információ elérhető angol nyelven, és bár közvetlenül külföldi szervezetek nem pályázhatnak, a nyertes projektben részt vevő cégek multinacionális vállalatok leányvállalatai. A menedzsment minősége a magyar K+F finanszírozás leggyengébb pontja, a hatóság semmilyen projektmenedzsmenttámogatást nem ad. A program szisztematikus értékelésére eddig nem került sor. A Mobil projekt óriási hatást gyakorolhat a mobilitás fejlesztésére, azonban azzal, hogy a hatóság egyetlen projektet támogat, és nem diverzifikálja a kockázatot, ez a hatás el is maradhat. A Mobil program az Európai Kutatási Térség elveivel összhangban van. Célja az európai kutatási hálózat átszervezése, Magyarország mobil K+F centrummá tétele, és a centrum megnyitása a külföld számára. A program felismeri, hogy a

7 gazdaságnak szüksége van húzóágazatra, és egyértelmű prioritásnak jelöli meg a mobilitást, mint kutatási területet.

8 Jedlik Ányos Program A Jedlik Ányos Program a Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program (NKFP) utódja, amely hazai pénzből támogat K+F nagyprojekteket. A rendelkezésére álló forrás mértéke hasonló, mint az összes EU-társfinanszírozású program számára rendelkezésre álló forrásé együttvéve. Az egyes projektek mérete jelentősen nőtt, így a Jedlik Ányos Programra úgy is gondolhatunk, mint az EU integrált projektjeinek magyar változatára. A Jedlik Ányos Program keretében konzorciális kutatás-fejlesztési nagyprojekteket támogat az állam. A program a Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program (NKFP) utódja, először 2005-ben hirdették meg. A projektek mérete ugrásszerűen nőtt: 2004-ben a minimális igényelhető támogatás 100 millió forint volt, míg 2005-ben a minimum 300 millió forint lesz - és közben a pályázat teljes költségvetése némileg csökkentett, így a koncentráció magasabb lesz. A pályázat hasonló az EU integrált projektjeihez: ipari vezetésű, nagyszabású kutatás-fejlesztés, jelentős támogatás, szigorú szabályok, teljes elszámoltathatóság. A Jedlik Ányos Program öt fő alprogramja: Élettudomány, információs és kommunikációs technológiák, környezetvédelem, agrárgazdaság és biotechnológia, anyagtudomány, és a hatodik, támogató alprogram, ahol a szabályok mások: Technológiai változások társadalmi kihívásai; tanulmányok, elemzések, koncepciók. A program közvetlen kedvezményezettjei legfeljebb 8 tagú konzorciumok. A kedvezményezettek köre nincs korlátozva, a program a mobilitással kapcsolatos kutatás minden területét lefedi. Minden konzorciumban kell lennie vállalatnak és költségvetési szervnek egyaránt. Előnyben részesülnek a vállalatok által vezetett konzorciumok. A program céljai érvényesek, azonban e pályázati program esetében előfordulhat, hogy "mondvacsinált" kutatást finanszíroz, azaz valódi kutatási célok helyett a kutatóközpontok fenntartását finanszírozza ben a program jóval nagyobb integrált kutatási programokat támogat, mint 2004-ben. A projekt társfinanszírozása lehetséges, a külföldi partnerek részvételét a pályázatot kiíró úgy próbálja elősegíteni, hogy nagyobb arányban támogatja a hazai résztvevőket azon projektek esetében, amelyekben külföldi partnerek is részt vesznek. A külföldi partnerek nem kaphatnak támogatást. A kiírás elérhető angol nyelven, és a pályázat bizonyos részeinek angol fordítását is be kell nyújtani, mivel

9 egyes bírálók külföldiek. A menedzsment minősége sajnos nem a legjobb - a projektvezetők nem kapnak projektmenedzsmenttel kapcsolatos támogatást, és az adminisztráció sem egyszerű. Egyes esetekben a hatóság a sikeres pályázóknak egy napos szemináriumot szervez. A program értékelése, felülvizsgálata - ha megtörténik - nem nyilvános. A legnépszerűbb magyar K+F programként a Jedlik Ányos Programnak nagy hatása van a magyar kutatás-fejlesztésre. AKF Az Alkalmazott Kutatás-fejlesztés (AKF) program hét szakterület kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeit támogatja. A kiírás külön említi a mobilitást. Az AKF-nek nincsenek szigorúan vett tematikus követelményei. A programban pályázhatnak KKV-k kis és középes horderejű projektek megvalósítására. A Jedlik Ányos Program jellege hasonló, de az a nagy volumenű konzorciális kutatásokat támogató program. A pályázatot először 2004-ben hirdették meg, de hagyományai korábbra nyúlnak vissza. Hosszú ideig elődje, az Oktatási Minisztérium által meghirdetett IKTA volt a legnépszerűbb technológiai kutatás-fejlesztési program. A Jedlik Ányos Programhoz (és minden általános programhoz) hasonlóan az AKF esetében is fennáll a kockázat, hogy nem valódi K+F célokat, hanem a K+F intézmények fennmaradását támogatja. A pályázattétel menete jól elő van készítve, de a programmenedzsment gyenge: a pályázat benyújtása és a szerződéskötés között akár 14 hónap is eltelhet! Ezáltal a program hatása is veszélybe kerül: a megfelelő támogatás és a kiszámítható cash-flow nélkül a mérföldkövek minősége romolhat. A program felülvizsgálatára nincsenek kodifikált szabályok, és a hatóság általában megelégszik az ad hoc megoldásokkal. Az AKF program az egyik legjobban megtervezett, és az egyik legrosszabbul kivitelezett pályázat a magyar K+F finanszírozás történetében. INFRA Az eddigi programok bizonyos eredmények elérésére irányultak - kutatási központ létrehozására a Mobil 2004 esetében, fontos kutatási eredmények elérésére a Jedlik Ányos Program esetében, kisebb kutatási eredmények elérésére az AKF esetében. Az INFRA, amely szintén az EU által társfinanszírozott GVOP programok közé

10 tartozik, nem tűz ki technológiai célokat. A célja a magyar vállalkozások hosszú távú K+F versenyképességének javítása azáltal, hogy a kutatói álláshelyek teremtéséhez szükséges infrastruktúra beszerzését támogatja. Itt is van egy mögöttes kutatási projekt - ez alapján történik az értékelés -, viszont ennek teljesítését a hatóság nem ellenőrzi. Az INFRA pályázat (Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése) pénzügyi támogatást nyújt új K+F álláshelyek létrehozásához. A program bérköltséget nem támogat, hanem az új álláshelyek létrehozásához szükséges műszerek, informatikai eszközök, programok, gépek beszerzéséhez ad támogatást. A támogatást projektekhez kell elnyerni, tehát minden esetben két projekt fut egyidőben: a pályázat által finanszírozott infrastruktúrateremtési projekt, és a hosszú távú K+F projekt, amelynek keretében az új kutatók a másik projektben beszerzett eszközöket használják. Az INFRA nem átfogó, mivel csupán vállalkozásoknak ad közvetlenül támogatást, amelyet tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére, a kutatási infrastruktúra kiépítésére kell fordítaniuk. Ennek keretében vásárolhatnak kutatási eredményeket - így indirekt módon más szervezeteket is támogathatnak. A program tematikusan nincs korlátozva. A pályázat nem nyílt, mivel csak egyetlen magyarországi vállalatnak ad támogatást minden projekt esetében, konzorciumok nem pályázhatnak. A társfinanszírozás lehetséges. A program közvetetten viszont nagyon is nyílt, mivel a sikeres pályázó a világon bármilyen K+F eredményt megrendelhet vagy megvásárolhat. Nincsenek programmenedzsment eszközök, nincsen mechanizmus a program felülvizsgálatára, és a hatóság néha megelégszik ad hoc megoldásokkal. A program célja érvényes, mivel a piacorientált K+F a gazdaság hajtóereje. A vállalkozások gyakran nem rendelkeznek megfelelő erőforrással a K+F infrastruktúra kiépítéséhez. A programnak a K+F-re közvetlen hatása nincs, célja kiválósági központok létrehozása. Nagyon nehéz megállapítani, hogy a vállalatok mennyire kötelezik el magukat a hosszú távú K+F célok mellett, de ha a finanszírozás a megfelelő helyre kerül, a pályázatnak jelentős hatása lehet. KKV

11 A KKV (Vállalati innováció támogatása) program a rövid távú innovációt támogatja, míg az INFRA hosszú távú innovációs program. A KKV keretében háromfajta támogatást lehet igényelni annak érdekében, hogy a vállalkozás új vagy továbbfejlesztett terméket vezessen be a piacra. De minimis támogatásból (ami legfeljebb euróig 100%-os támogatást jelent) alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatást lehet megrendelni, kutatás-fejlesztési támogatásból önálló K+F tevékenységet lehet finanszírozni (a támogatás fedezi a gépek és számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzését is), beruházási célú támogatásból pedig K+F eredmények hasznosítási jogát lehet megszerezni. A KKV és az AKF között van némi átfedés, vannak olyan K+F célok, amelyek mindkettőből finanszírozhatók. Legfőbb különbség, hogy a KKV piacorientált, míg az AKF kutatásorientált. Mindkét program hasonló módon és mértékben támogatja a saját kutatás-fejlesztési tevékenységet. Nincs témakör meghatározva, minden K+F tevékenységhez lehet támogatást igényelni. A program céljai rövid távúak: a magyar technológiai piac rövid távú fellendítése, a versenyképesség növelése, és az életminőség javítása rövid távon. A program célja a sikeresen működő KKV-k új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások bevezetésére irányuló innovációs tevékenységének ösztönzése, K+F eredmények adaptálása, hasznosítása és önálló kísérleti fejlesztési tevékenység támogatása révén. A pályázat célja hozzásegíteni a kis- és középvállalkozásokat (KKV) a rövid idő alatt hasznosuló, magas technológiai szintet képviselő műszaki fejlesztési eredmények megszerzéséhez, valamint kutatás-fejlesztési feladatok megvalósításához. A program tematikusan nincs korlátozva, a kedvezményezettek viszont csak vállalkozások lehetnek. A projektben lehetséges K+F eredményeket megrendelni, így indirekt módon bárki lehet kedvezményezett. A KKV program céljai - a piacon rövid távon hasznosítható kutatás - igen megalapozottak. Az adminisztratív teher elég nagy a munkák három különböző finanszírozási kategóriába sorolása miatt. A jelentéstétel azonban nem kerül átlagosan több időbe, mint az egyéb magyar projektek esetében, és a számviteli elszámolás sem túl szigorú. Sajnos a pályázók fele a rendelkezésre álló pénzeszközöket kevésnek találja, ami vagy a rossz projektmenedzsmentnek, vagy a magas elvárásoknak tudható be. A pályázat nem nyílt, mivel csak egyetlen

12 magyarországi vállalatnak ad támogatást minden projekt esetében, konzorciumok nem pályázhatnak. A program közvetetten viszont nagyon is nyílt, mivel a sikeres pályázó a világon bármilyen K+F eredményt megrendelhet vagy megvásárolhat. A KKV pénzügyi kapacitása korlátozott. A pályázat egyetlen szegmensre korlátozódik. A pályázati menedzsment minősége gyenge. Nincsenek programmenedzsment eszközök, nincsen mechanizmus a program felülvizsgálatára, és a hatóság néha megelégszik ad hoc megoldásokkal. TST A TST program induló technológiaintenzív vállalkozásokat és spin-off vállalkozásokat támogat, 100%-os támogatási aránnyal - mivel azonban ez a támogatás de minimis jellegű, valószínűleg egy vállalkozás életében csak egyetlen egyszer juthat TST támogatáshoz. A TST jól célzott program, amely ott segít, ahol a leginkább elkel a segítség. Az Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása (TST) az újonnan alakult mikrovállalkozásoknak szól. A pályázat az új vállalkozásokat és a piacorientált egyetemi és intézeti kutatókat is bevonja a kormány kutatásfinanszírozási programjaiba. Nem csak a vállalkozások, a projektek is mikroméretűek, a támogatási arány viszont 100%. Mivel a támogatás formája de minimis, ami nem haladhatja meg három év alatt a eurót, és az először 2004-ben meghirdetett programban nem pályázhatnak a 2000 előtt alakított vállalkozások, valószínű, hogy minden vállalkozás csak egyszer fog majd TST-támogatásban részesülni - azaz ez a "kezdő rúgás". A program tematikusan nem korlátozott, viszont a kedvezményezettek csak legfeljebb 5 éve működő vállalkozások lehetnek, vagy olyan magánszemélyek, akik egyetem vagy kutatóintézet spin-off cégalapítási hozzájáruló nyilatkozatával rendelkeznek. A TST program valódi problémákra nyújt megoldást: pénzügyi segítséget nyújt az új, nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező technológiaintenzív vállalkozások számára. A támogatás viszonylag kicsi, de a támogatási arány lehet 100%-os, ami nagyon jól jön a korlátozott erőforrásokkal

13 rendelkező új vállalkozásoknak. A program elősegíti a piacorientált kutatás előtérbe kerülését az egyetemi kutatók körében. A TST adminisztrációja nem túl bonyolult a kis összegű támogatás és a költségek teljes megtérítése miatt. A pályázati folyamat nagyon hatékony. Mind a program éves költségvetése, mind a projektek maximális támogatása elég alacsony. Ez a támogatás a kutatási közösség kérdőjeleinek szól, így a program esetében nem is elvárás a jelentős finanszírozási képesség. A program K+F-re gyakorolt hatása közvetett - a piacorientált kutatást mozdítja elő, és segít az új, nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező kutató vállalkozások létrehozásában.

14 Következtetések és javaslatok A magyar K+F programok és kezdeményezések között számos helyes gyakorlatot lehet azonosítani, amelyek átvétele javasolt az új tagállamok és a tagjelölt államok K+F programjai számára. Ezek közé tartozik a kormányzati kutatásfinanszírozási tevékenységek központosítása, egységes infrastruktúrába rendezése, a gazdaságpolitikai célok által vezérelt kutatásfinanszírozás, a kommunikációs folyamatok, az átláthatóság és a pályázási rendszer a pályázat benyújtásáig. A mobilitás fejlesztése prioritás Magyarország számára. Általánosságban elmondható, hogy a programok tervezése hatékony, de a végrehajtásban adódnak problémák. A hosszú döntési és szerződéskötési idő miatt a pályázók több támogatást kérnek, mint amennyi épp elegendő, ezzel próbálják a hatóság által keltett bizonytalanságot ellensúlyozni. Nagyon valószínű az is, hogy a projekt kezdete (amely a beadás után egyből lehet) és az eredményhirdetés között a legtöbb pályázó nem folytat komoly kutatási tevékenységet, mivel sikertelen pályázat esetén a költségeiket nem térítik meg. A várakozással töltött idő a projekt időtartamának jelentős részét kiteheti, bizonyos esetekben akár 30%-át is! Az egész rendszer hatékonyságát javítani lehetne, ha a hatóság projektmenedzsment ismereteket is átadna. Soha nem lehetünk biztosak benne, hogy a konzorcium minden tagja egyetért a projekt céljaival kapcsolatban. Az ilyen belső kommunikációs nehézségek a projekt hatékonyságát jelentősen ronthatják. A hatóságnak aktívan kellene fellépnie a piacorientált kutatás-fejlesztés mellett. A programok szisztematikus értékelése és felülvizsgálata nem történik meg. Ezek nélkül lehetetlen a programokat az EKT céljaival összhangba hozni. Sajnos nagyon valószínű, hogy a finanszírozási modell hatékonyságának hiánya a magyar K+F hatékonyságát is visszafogja.

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) feladatai a hazai kutatás-fejlesztés-innováció folyamatában www.kutatas.hu Dr. Vadász István pályázati főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46 503 779 E-mail: Weblap: www.norria.hu Az EUREKA program Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Szüdi Gábor EUREKA NPC 2012.04.05 Székesfehérvár Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat. Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs

Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat. Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs Az EUREKA program és a hazai résztvevőket támogató pályázat Csuzdi Szonja 2010.06.28., Pécs www.nkth.gov.hu 2010. június 8. 2. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu

EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések. 2012. szeptember 17. www.nih.gov.hu EU FP7 részvételt támogató hazai intézkedések 1 Az intézkedések célja Magyarország részvétele az EU K+F programjaiban lényegesen elmaradást mutat az EU átlagától, különösen az elnyert támogatási összegek

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázati stratégiája Ötlettől a piacig Dr. Csopaki Gyula elnök 2009. május 27. Európai Minőségügyi Szervezet 1. K+F+I pozíciónk Európában EU27 - Egyesített innovációs

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap fejezet száma és megnevezése: LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban

A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban A díszkertész ágazat kutatási és innovációs kilátásai 2014-2020 közötti időszakban Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI K+F+I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GINOP KERETÉBEN ELTE INNOVÁCIÓS NAP 2015.

FELSŐOKTATÁSI K+F+I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GINOP KERETÉBEN ELTE INNOVÁCIÓS NAP 2015. FELSŐOKTATÁSI K+F+I PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GINOP KERETÉBEN ELTE INNOVÁCIÓS NAP 2015. Amiről szó lesz 1) K+F+I támogatások 2014-20 között 2) Új közösségi tervezési keretek közös stratégiai keretrendszer

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Innovációs fordulat előtt

Innovációs fordulat előtt Innovációs fordulat előtt Dr. Nikodémus Antal, főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium, Innovációs és K+F Főosztály 2012. március 22. Az előadás szerkezete: II.Az ipari közlegelők szerepe III.Uniós

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Norvég Alap Zöld ipari innováció

Norvég Alap Zöld ipari innováció Norvég Alap Zöld ipari innováció Célok Zöld ipari innováció Zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk hulladék mennyiségének és a levegő, víz,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5.

INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS. FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. INNOVÁCIÓS KLUB PÓDIUMBESZÉLGETÉS FATÉR MÁRTA Technológia- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda K+F projektvezető Székesfehérvár, 2012. április 5. Technológiai- és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda Mi a

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

EEA Grants Norway Grants

EEA Grants Norway Grants Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-09) Szőllősi Nikolett, Debreceni Egyetem 2015.01.14.

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata. Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Munkahelyi képzések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-2.1.3 100%-os Európai Uniós forrású támogatással

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt.

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt. Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt. K+F+I pályázatok rendszere Tudomány - Innováció Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE. Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal INTERREG EUROPE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG EUROPE Kelenné Török Lívia Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Smart Event Europe, date, 2014.12.09. place Debrecen 2. A program előkészítéstől

Részletesebben

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban

Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az Európai Beruházási Bankról dióhéjban Az EU bankjaként gazdaságilag életképes, fenntartható beruházásokat finanszírozunk, támogatunk szaktudásunkkal Európa határain belül és túl. Az EU 28 tagállamának

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Győr, 2013.12.05. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap ELKA 1. számú melléklet Alap fejezet száma és megnevezése: LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Alap felett rendelkező megnevezése: Kutatásfejlesztésért- és technológiai innovációért felelős

Részletesebben

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Az előadás tartalma 1. Az Európa 2020 stratégiáról általában 2. Az

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben