Összegzés. Error! Reference source not found. címről. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összegzés. Error! Reference source not found. címről. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a"

Átírás

1 Összegzés Az ALIPRO célja Az ALIPRO 1 az új tagállamok nemzeti és regionális kutatási programjait hangolja össze az európai informatikai kutatással a mobil technológiák, alkalmazások és szolgáltatások piacán. A dokumentum célja Az országjelentés az ALIPRO magyarországi vizsgálatainak eredményét mutatja be. Ismerteti a mobil informatika helyzetét és részletes leírást és értékelést ad a K+F programokról. Tartalmazza a magyar kutatásfinanszírozási rendszer értékeléséből levont következtetéseket is. Célközönsége a mobilitás területén aktív intézmények és személyek. A mobil szektor Magyarországon Magyarország népessége 10 millió fölött van, a közép-kelet-európai országok közül az egy főre eső GDP Magyarországon a második legmagasabb (7937 euró ben). A távközlési szektor részesedése a GDP-ből 5,6% volt 2002-ben, ezáltal Magyarország - Lettországgal együtt - a leginkább telekommunikáció-intenzív ország Közép-Kelet-Európában. A telekommunikációs piac nagysága 2002-ben 3,7 milliárd euró volt, a mobilpiac részesedése ebből 48%, a vezetékes piacé pedig 41%. Szabályozási háttér A vezeték nélküli kommunikáció és a mobiltechnológiák piacát Magyarországon a évi C. törvény és a végrehajtásáról szóló rendeletek szabályozzák. A évi C. törvény rendelkezik a szektor igazgatásával és figyelemmel követésével foglalkozó intézményi háttérről. A legfőbb hírközlési hatóság az informatikai és hírközlési miniszter és a kormány. A miniszter feladatai közé tartozik többek között a szabályozás megalkotása, a Nemzeti Hírközlési Hatóság felügyelete, az EUhatóságokkal való kapcsolattartás stb. 1 Az ALIPRO az EU 6. keretprogramban támogatást nyert projekt. Az ALIPRO-ról többet tudhat meg a Error! Reference source not found. címről.

2 A Nemzeti Hírközlési Hatóság a hírközlési jogszabályok végrehajtásáért és a hírközlési hálózatok zökkenőmentes működéséért felelős operatív testület. Szorosan együttműködik a Gazdasági Versenyhivatallal. A Gazdasági Versenyhivatal biztosítja a piac szabadságát és figyelemmel kíséri a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat. A telekommunikációs szektor helyzetét a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség is figyelemmel kíséri, amelynek feladata a fogyasztók (vállalatok és magánszemélyek) jogainak védelme. A frekvenciagazdálkodás és a rádiózavarelhárítási tevékenység tekintetében a hatóság a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatallal együttműködésben dolgozik. Az együttműködés négy területe: elméleti frekvenciagazdálkodás, frekvenciakoordináció, adatszolgáltatás, rádiómérő-szolgálati tevékenység. A hírközlési szabályozással kapcsolatosan az Országos Rádió és Televízió Testületnek is van kisebb hatásköre. A magyar kutatásfinanszírozási rendszer A magyar nemzeti innovációs rendszer intézményrendszere három pillérű: a kormányzati szervekből, a Magyar Tudományos Akadémiából és a K+F intézményekből áll. A kormányzati szervek közé tartozik a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium (TTPK), amelynek vezetője a miniszterelnök, alelnökei az Oktatási Miniszter és az MTA elnöke, továbbá ennek a tanácsadó testülete, amely a nemzeti tudományos közösség és ipar 11 kiváló képviselőjéből áll. A TTPK a tudomány- és technológiapolitika legmagasabb szintű kormányzati szerve. A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) január 1-jén jött létre. Feladata a magyar tudomány- és technológiapolitika tervezése és megvalósítása, a versenyorientált kutatási és fejlesztési programok kiírása, a nemzetközi, többek között európai tudományos és technológiai együttműködés előmozdítása. A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) az adminisztratív hatóság, melynek feladata többek között: A K+F és innovációs projektek finanszírozása a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból és az EU Strukturális Alapokból nyílt pályázati felhívások révén, Az állami és a magánszektor együttműködésének ösztönzése,

3 Tanácsadási szolgáltatás nemzeti és regionális szinten a tudomány és technika fejlődésében érdekeltek számára. Ezt az intézményrendszert a kutatási és technológiai innovációs alapról szóló évi XC. törvény hozta létre, amelyet az Országgyűlés november 10-én fogadott el. A törvény célja, hogy stabil és megbízható finanszírozási forrást biztosítson a versenyképességre orientált kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek számára. Egy kiszámítható központi alappal lehetséges a K+F és a kutatáshasznosítási tevékenységeket ösztönözni, a K+F infrastuktúrát és a vállalkozók innovatív képességeit fejleszteni. A törvény létrehozta a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot (innentől: alap). Az alap két legfontosabb bevételi forrása a központi költségvetés és a vállalkozások széles köre (a 10-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozásokon kívül mindenki) által befizetett innovációs hozzájárulás, melynek mértékét a törvény határozza meg. A kutatásról és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény létrehozza az értéknövelt, tudásalapú termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát. Célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztése, hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és közvetetten a magyar népesség életszínvonalának emelése. A gazdaságpolitika ilyen irányú elmozdulása elkerülhetetlen, ha az ország az Európai Unióhoz fel kíván zárkózni. Az unió elvárása a GDP 3%-nak a K+F célokra történő fordítása. Kutatási programok Az ALIPRO kezdeti szakaszában kutatást folytattunk a mobilitást támogató országos és regionális kutatási programok feltárására. Arra az eredményre jutottunk, hogy az országban van kifejezetten a mobilitásra irányuló kutatási program, a Mobil 2004, ehhez hasonló európaszerte nincs. Több más program is támogatja a mobilitáshoz kapcsolódó projekteket, de az ilyenek támogatása marginális. A kutatásfinanszírozási rendszer most konszolidálódik Magyarországon. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, amelyet részben Strukturális

4 Alapokból fedeznek, fontos szerepet játszik a K+F finanszírozásban. A Mobil programot a kormányzat teljes egészéből hazai pénzből finanszírozza, ugyanúgy, mint a nagyprojekteket támogató Jedlik Ányos Programot. Meg kell jegyezni, hogy 2004-ben és 2005-ben a K+F finanszírozási rendszer jelentősen módosult, és a legtöbb program még nem lépett az érettség állapotába. A két általános K+F program korábban is létező programok utódja, míg négy másikat először 2004-ben hirdettek meg. A mobilitással kapcsolatos magyarországi kutatási programok: 1. Alkalmazott Kutatás-fejlesztési Program (AKF) 2. Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése (INFRA) 3. Vállalati innováció támogatása (KKV) 4. Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása (TST) 5. Jedlik Ányos Program (korábban NKFP) 6. Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása (Mobil 2004)

5 Programok: Mobil 2004 A mobil kommunikációs centrum program (Mobil 2004) egyedülálló, mivel ez Magyarországon az első olyan K+F program, ahol egyetlen projekt kap támogatást - a támogatás pedig nagy, 2 milliárd forint. A program azért is egyedülálló, mert a támogatott projekttel kapcsolatosan meghatározza a technológiai követelményeket. Az ALIPRO céljaival összhangban a Mobil 2004 is hangsúlyozza a mobil technológiák kutatásának területén a nemzeti K+F politikák összehangolását. Ha a projektet nemzetközi partner bevonásával hajtják végre, és a partner saját kormányától kap támogatást, a támogatási ráta a magyar partnerek számára növekszik. A Mobil 2004 célja egy mobilkommunikációs kutató-fejlesztő és innovációs központ, továbbá a 3G-n túlmutató technológiák és alkalmazások tesztelésére szolgáló hálózat létrehozása. A központ révén Magyarország remélhetőleg a mobiltechnológia területén vezető országgá válik. Nem lehet újabb kiírásra számítani. A pályázat általános célja, hogy Magyarország kutatás-fejlesztési központtá váljon a mobil infokommunikációs technológiák és alkalmazások területén, ezáltal ösztönözze a magyar szoftveripar fejlődését, a hazai IT cégek erőteljesebb részvételét a világpiacon, továbbá innovatív munkahelyek teremtését, valamint külföldi "high-tech" cégek betelepülését hazánkba. A program közvetlen céljai: 1. egyetemi tudásbázisra és létező ipari háttérre alapozva a világon egyedi, a jövő vezeték nélküli (wireless) kommunikációs technológiáinak (3G/4G) kutatásával és fejlesztésével foglalkozó technológiai innovációs centrum létrehozása, 2. a legújabb, a 3G-n túlmutató mobil alkalmazások fejlesztésére és kipróbálására alkalmas vezeték nélküli kommunikációs környezet, tesztrendszer (testbed) kiépítése, 3. a 3G/4G mobil technológiák és hálózati szolgáltatások bevezetésének, alkalmazások kifejlesztésének és független környezetben történő tesztelésének elősegítése,

6 4. kísérleti terep nyújtása az egyetemek és az ipari cégek, kis- és középvállalkozások számára a kutatás-fejlesztésben való szoros együttműködésre, 5. a legújabb mobil kommunikációs technológiák/alkalmazások megszületésének, fejlesztésének és gyakorlati alkalmazásának támogatása. Más programokkal ellentétben ez a pályázati kiírás meghatározza, hogy a javaslattevőknek legalább mit kell vállalniuk: 1.) Kísérleti mobil hálózati infrastruktúra és tesztrendszer kiépítése 2.) Mobil kommunikációs technológiák és rendszerek kutatása, fejlesztése 3.) Fejlesztési és tesztelési szolgáltatások Így az innovációs központnak a mobilitással kapcsolatos tevékenységek széles körét kell lefednie. A Mobil 2004 program egyetlen projektet finanszíroz 2 milliárd forinttal. A pályázat eredményét kihirdették, az ALIPRO pedig kapott visszajelzést a támogatásra érdemesnek talált projekt konzorciumvezetőjétől. A Mobil 2004 program lefedi a teljes mobilitással kapcsolatos kutatási skálát, azonban a kiírás prioritásokat határoz meg. Kedvezményezett lehet mind az egyetemi, mind a vállalati szektor, semmiféle megkötés nincs a kedvezményezettek körére nézve. A program céljai érvényesek, az ágazat igényeivel összhangban vannak. Minden információ elérhető angol nyelven, és bár közvetlenül külföldi szervezetek nem pályázhatnak, a nyertes projektben részt vevő cégek multinacionális vállalatok leányvállalatai. A menedzsment minősége a magyar K+F finanszírozás leggyengébb pontja, a hatóság semmilyen projektmenedzsmenttámogatást nem ad. A program szisztematikus értékelésére eddig nem került sor. A Mobil projekt óriási hatást gyakorolhat a mobilitás fejlesztésére, azonban azzal, hogy a hatóság egyetlen projektet támogat, és nem diverzifikálja a kockázatot, ez a hatás el is maradhat. A Mobil program az Európai Kutatási Térség elveivel összhangban van. Célja az európai kutatási hálózat átszervezése, Magyarország mobil K+F centrummá tétele, és a centrum megnyitása a külföld számára. A program felismeri, hogy a

7 gazdaságnak szüksége van húzóágazatra, és egyértelmű prioritásnak jelöli meg a mobilitást, mint kutatási területet.

8 Jedlik Ányos Program A Jedlik Ányos Program a Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program (NKFP) utódja, amely hazai pénzből támogat K+F nagyprojekteket. A rendelkezésére álló forrás mértéke hasonló, mint az összes EU-társfinanszírozású program számára rendelkezésre álló forrásé együttvéve. Az egyes projektek mérete jelentősen nőtt, így a Jedlik Ányos Programra úgy is gondolhatunk, mint az EU integrált projektjeinek magyar változatára. A Jedlik Ányos Program keretében konzorciális kutatás-fejlesztési nagyprojekteket támogat az állam. A program a Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program (NKFP) utódja, először 2005-ben hirdették meg. A projektek mérete ugrásszerűen nőtt: 2004-ben a minimális igényelhető támogatás 100 millió forint volt, míg 2005-ben a minimum 300 millió forint lesz - és közben a pályázat teljes költségvetése némileg csökkentett, így a koncentráció magasabb lesz. A pályázat hasonló az EU integrált projektjeihez: ipari vezetésű, nagyszabású kutatás-fejlesztés, jelentős támogatás, szigorú szabályok, teljes elszámoltathatóság. A Jedlik Ányos Program öt fő alprogramja: Élettudomány, információs és kommunikációs technológiák, környezetvédelem, agrárgazdaság és biotechnológia, anyagtudomány, és a hatodik, támogató alprogram, ahol a szabályok mások: Technológiai változások társadalmi kihívásai; tanulmányok, elemzések, koncepciók. A program közvetlen kedvezményezettjei legfeljebb 8 tagú konzorciumok. A kedvezményezettek köre nincs korlátozva, a program a mobilitással kapcsolatos kutatás minden területét lefedi. Minden konzorciumban kell lennie vállalatnak és költségvetési szervnek egyaránt. Előnyben részesülnek a vállalatok által vezetett konzorciumok. A program céljai érvényesek, azonban e pályázati program esetében előfordulhat, hogy "mondvacsinált" kutatást finanszíroz, azaz valódi kutatási célok helyett a kutatóközpontok fenntartását finanszírozza ben a program jóval nagyobb integrált kutatási programokat támogat, mint 2004-ben. A projekt társfinanszírozása lehetséges, a külföldi partnerek részvételét a pályázatot kiíró úgy próbálja elősegíteni, hogy nagyobb arányban támogatja a hazai résztvevőket azon projektek esetében, amelyekben külföldi partnerek is részt vesznek. A külföldi partnerek nem kaphatnak támogatást. A kiírás elérhető angol nyelven, és a pályázat bizonyos részeinek angol fordítását is be kell nyújtani, mivel

9 egyes bírálók külföldiek. A menedzsment minősége sajnos nem a legjobb - a projektvezetők nem kapnak projektmenedzsmenttel kapcsolatos támogatást, és az adminisztráció sem egyszerű. Egyes esetekben a hatóság a sikeres pályázóknak egy napos szemináriumot szervez. A program értékelése, felülvizsgálata - ha megtörténik - nem nyilvános. A legnépszerűbb magyar K+F programként a Jedlik Ányos Programnak nagy hatása van a magyar kutatás-fejlesztésre. AKF Az Alkalmazott Kutatás-fejlesztés (AKF) program hét szakterület kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeit támogatja. A kiírás külön említi a mobilitást. Az AKF-nek nincsenek szigorúan vett tematikus követelményei. A programban pályázhatnak KKV-k kis és középes horderejű projektek megvalósítására. A Jedlik Ányos Program jellege hasonló, de az a nagy volumenű konzorciális kutatásokat támogató program. A pályázatot először 2004-ben hirdették meg, de hagyományai korábbra nyúlnak vissza. Hosszú ideig elődje, az Oktatási Minisztérium által meghirdetett IKTA volt a legnépszerűbb technológiai kutatás-fejlesztési program. A Jedlik Ányos Programhoz (és minden általános programhoz) hasonlóan az AKF esetében is fennáll a kockázat, hogy nem valódi K+F célokat, hanem a K+F intézmények fennmaradását támogatja. A pályázattétel menete jól elő van készítve, de a programmenedzsment gyenge: a pályázat benyújtása és a szerződéskötés között akár 14 hónap is eltelhet! Ezáltal a program hatása is veszélybe kerül: a megfelelő támogatás és a kiszámítható cash-flow nélkül a mérföldkövek minősége romolhat. A program felülvizsgálatára nincsenek kodifikált szabályok, és a hatóság általában megelégszik az ad hoc megoldásokkal. Az AKF program az egyik legjobban megtervezett, és az egyik legrosszabbul kivitelezett pályázat a magyar K+F finanszírozás történetében. INFRA Az eddigi programok bizonyos eredmények elérésére irányultak - kutatási központ létrehozására a Mobil 2004 esetében, fontos kutatási eredmények elérésére a Jedlik Ányos Program esetében, kisebb kutatási eredmények elérésére az AKF esetében. Az INFRA, amely szintén az EU által társfinanszírozott GVOP programok közé

10 tartozik, nem tűz ki technológiai célokat. A célja a magyar vállalkozások hosszú távú K+F versenyképességének javítása azáltal, hogy a kutatói álláshelyek teremtéséhez szükséges infrastruktúra beszerzését támogatja. Itt is van egy mögöttes kutatási projekt - ez alapján történik az értékelés -, viszont ennek teljesítését a hatóság nem ellenőrzi. Az INFRA pályázat (Új kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati kutatási infrastruktúra fejlesztése) pénzügyi támogatást nyújt új K+F álláshelyek létrehozásához. A program bérköltséget nem támogat, hanem az új álláshelyek létrehozásához szükséges műszerek, informatikai eszközök, programok, gépek beszerzéséhez ad támogatást. A támogatást projektekhez kell elnyerni, tehát minden esetben két projekt fut egyidőben: a pályázat által finanszírozott infrastruktúrateremtési projekt, és a hosszú távú K+F projekt, amelynek keretében az új kutatók a másik projektben beszerzett eszközöket használják. Az INFRA nem átfogó, mivel csupán vállalkozásoknak ad közvetlenül támogatást, amelyet tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésére, a kutatási infrastruktúra kiépítésére kell fordítaniuk. Ennek keretében vásárolhatnak kutatási eredményeket - így indirekt módon más szervezeteket is támogathatnak. A program tematikusan nincs korlátozva. A pályázat nem nyílt, mivel csak egyetlen magyarországi vállalatnak ad támogatást minden projekt esetében, konzorciumok nem pályázhatnak. A társfinanszírozás lehetséges. A program közvetetten viszont nagyon is nyílt, mivel a sikeres pályázó a világon bármilyen K+F eredményt megrendelhet vagy megvásárolhat. Nincsenek programmenedzsment eszközök, nincsen mechanizmus a program felülvizsgálatára, és a hatóság néha megelégszik ad hoc megoldásokkal. A program célja érvényes, mivel a piacorientált K+F a gazdaság hajtóereje. A vállalkozások gyakran nem rendelkeznek megfelelő erőforrással a K+F infrastruktúra kiépítéséhez. A programnak a K+F-re közvetlen hatása nincs, célja kiválósági központok létrehozása. Nagyon nehéz megállapítani, hogy a vállalatok mennyire kötelezik el magukat a hosszú távú K+F célok mellett, de ha a finanszírozás a megfelelő helyre kerül, a pályázatnak jelentős hatása lehet. KKV

11 A KKV (Vállalati innováció támogatása) program a rövid távú innovációt támogatja, míg az INFRA hosszú távú innovációs program. A KKV keretében háromfajta támogatást lehet igényelni annak érdekében, hogy a vállalkozás új vagy továbbfejlesztett terméket vezessen be a piacra. De minimis támogatásból (ami legfeljebb euróig 100%-os támogatást jelent) alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatást lehet megrendelni, kutatás-fejlesztési támogatásból önálló K+F tevékenységet lehet finanszírozni (a támogatás fedezi a gépek és számítástechnikai eszközök, szoftverek beszerzését is), beruházási célú támogatásból pedig K+F eredmények hasznosítási jogát lehet megszerezni. A KKV és az AKF között van némi átfedés, vannak olyan K+F célok, amelyek mindkettőből finanszírozhatók. Legfőbb különbség, hogy a KKV piacorientált, míg az AKF kutatásorientált. Mindkét program hasonló módon és mértékben támogatja a saját kutatás-fejlesztési tevékenységet. Nincs témakör meghatározva, minden K+F tevékenységhez lehet támogatást igényelni. A program céljai rövid távúak: a magyar technológiai piac rövid távú fellendítése, a versenyképesség növelése, és az életminőség javítása rövid távon. A program célja a sikeresen működő KKV-k új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások bevezetésére irányuló innovációs tevékenységének ösztönzése, K+F eredmények adaptálása, hasznosítása és önálló kísérleti fejlesztési tevékenység támogatása révén. A pályázat célja hozzásegíteni a kis- és középvállalkozásokat (KKV) a rövid idő alatt hasznosuló, magas technológiai szintet képviselő műszaki fejlesztési eredmények megszerzéséhez, valamint kutatás-fejlesztési feladatok megvalósításához. A program tematikusan nincs korlátozva, a kedvezményezettek viszont csak vállalkozások lehetnek. A projektben lehetséges K+F eredményeket megrendelni, így indirekt módon bárki lehet kedvezményezett. A KKV program céljai - a piacon rövid távon hasznosítható kutatás - igen megalapozottak. Az adminisztratív teher elég nagy a munkák három különböző finanszírozási kategóriába sorolása miatt. A jelentéstétel azonban nem kerül átlagosan több időbe, mint az egyéb magyar projektek esetében, és a számviteli elszámolás sem túl szigorú. Sajnos a pályázók fele a rendelkezésre álló pénzeszközöket kevésnek találja, ami vagy a rossz projektmenedzsmentnek, vagy a magas elvárásoknak tudható be. A pályázat nem nyílt, mivel csak egyetlen

12 magyarországi vállalatnak ad támogatást minden projekt esetében, konzorciumok nem pályázhatnak. A program közvetetten viszont nagyon is nyílt, mivel a sikeres pályázó a világon bármilyen K+F eredményt megrendelhet vagy megvásárolhat. A KKV pénzügyi kapacitása korlátozott. A pályázat egyetlen szegmensre korlátozódik. A pályázati menedzsment minősége gyenge. Nincsenek programmenedzsment eszközök, nincsen mechanizmus a program felülvizsgálatára, és a hatóság néha megelégszik ad hoc megoldásokkal. TST A TST program induló technológiaintenzív vállalkozásokat és spin-off vállalkozásokat támogat, 100%-os támogatási aránnyal - mivel azonban ez a támogatás de minimis jellegű, valószínűleg egy vállalkozás életében csak egyetlen egyszer juthat TST támogatáshoz. A TST jól célzott program, amely ott segít, ahol a leginkább elkel a segítség. Az Induló technológia- és tudás-intenzív mikrovállalkozások, és az ún. spin-off vállalkozások innovációs feladatainak támogatása (TST) az újonnan alakult mikrovállalkozásoknak szól. A pályázat az új vállalkozásokat és a piacorientált egyetemi és intézeti kutatókat is bevonja a kormány kutatásfinanszírozási programjaiba. Nem csak a vállalkozások, a projektek is mikroméretűek, a támogatási arány viszont 100%. Mivel a támogatás formája de minimis, ami nem haladhatja meg három év alatt a eurót, és az először 2004-ben meghirdetett programban nem pályázhatnak a 2000 előtt alakított vállalkozások, valószínű, hogy minden vállalkozás csak egyszer fog majd TST-támogatásban részesülni - azaz ez a "kezdő rúgás". A program tematikusan nem korlátozott, viszont a kedvezményezettek csak legfeljebb 5 éve működő vállalkozások lehetnek, vagy olyan magánszemélyek, akik egyetem vagy kutatóintézet spin-off cégalapítási hozzájáruló nyilatkozatával rendelkeznek. A TST program valódi problémákra nyújt megoldást: pénzügyi segítséget nyújt az új, nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező technológiaintenzív vállalkozások számára. A támogatás viszonylag kicsi, de a támogatási arány lehet 100%-os, ami nagyon jól jön a korlátozott erőforrásokkal

13 rendelkező új vállalkozásoknak. A program elősegíti a piacorientált kutatás előtérbe kerülését az egyetemi kutatók körében. A TST adminisztrációja nem túl bonyolult a kis összegű támogatás és a költségek teljes megtérítése miatt. A pályázati folyamat nagyon hatékony. Mind a program éves költségvetése, mind a projektek maximális támogatása elég alacsony. Ez a támogatás a kutatási közösség kérdőjeleinek szól, így a program esetében nem is elvárás a jelentős finanszírozási képesség. A program K+F-re gyakorolt hatása közvetett - a piacorientált kutatást mozdítja elő, és segít az új, nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező kutató vállalkozások létrehozásában.

14 Következtetések és javaslatok A magyar K+F programok és kezdeményezések között számos helyes gyakorlatot lehet azonosítani, amelyek átvétele javasolt az új tagállamok és a tagjelölt államok K+F programjai számára. Ezek közé tartozik a kormányzati kutatásfinanszírozási tevékenységek központosítása, egységes infrastruktúrába rendezése, a gazdaságpolitikai célok által vezérelt kutatásfinanszírozás, a kommunikációs folyamatok, az átláthatóság és a pályázási rendszer a pályázat benyújtásáig. A mobilitás fejlesztése prioritás Magyarország számára. Általánosságban elmondható, hogy a programok tervezése hatékony, de a végrehajtásban adódnak problémák. A hosszú döntési és szerződéskötési idő miatt a pályázók több támogatást kérnek, mint amennyi épp elegendő, ezzel próbálják a hatóság által keltett bizonytalanságot ellensúlyozni. Nagyon valószínű az is, hogy a projekt kezdete (amely a beadás után egyből lehet) és az eredményhirdetés között a legtöbb pályázó nem folytat komoly kutatási tevékenységet, mivel sikertelen pályázat esetén a költségeiket nem térítik meg. A várakozással töltött idő a projekt időtartamának jelentős részét kiteheti, bizonyos esetekben akár 30%-át is! Az egész rendszer hatékonyságát javítani lehetne, ha a hatóság projektmenedzsment ismereteket is átadna. Soha nem lehetünk biztosak benne, hogy a konzorcium minden tagja egyetért a projekt céljaival kapcsolatban. Az ilyen belső kommunikációs nehézségek a projekt hatékonyságát jelentősen ronthatják. A hatóságnak aktívan kellene fellépnie a piacorientált kutatás-fejlesztés mellett. A programok szisztematikus értékelése és felülvizsgálata nem történik meg. Ezek nélkül lehetetlen a programokat az EKT céljaival összhangba hozni. Sajnos nagyon valószínű, hogy a finanszírozási modell hatékonyságának hiánya a magyar K+F hatékonyságát is visszafogja.

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon

7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Bak Árpád 7. kutatási keretprogram: nagyobb hangsúly a kutatási témákon Interjú az EU 7. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról Dr. Vass Ilonával, a Nemzeti Kutatási és Technológiai

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020)

a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) Kiadó: befektetés a jövőbe Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) tartalom tartalom előszó...5

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon

EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK LOSONCZ MIKLÓS EU-tagság és hosszú távú fejlesztésisúly-képzések Magyarországon 2006 Tartalom Bevezetés................................................................... 3 1.

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ 2 0 1 4 ++ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)++ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)++ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)++ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK)++ KOHÉZIÓS

Részletesebben

A beruházási terv Kérdések és válaszok

A beruházási terv Kérdések és válaszok A beruházási terv Kérdések és válaszok Q & A Tartalom 1. Miért új és miben különbözik a beruházások e megközelítése?... 3 2. Miért van szükség az új Európai Stratégiai Beruházási Alapra (ESBA)?... 3 3.

Részletesebben

2006. márciusi hírek

2006. márciusi hírek 2006. márciusi hírek Most kell pályázni komoly pénzekért Energetika Munkaügy Egészségügy Gyermek- és ifjúsági ügyek 100 millió forintos keret fedezi az art mozi-hálózat fejlesztésének támogatását Regionális

Részletesebben

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Készítették: Bagdi Ferenc Gyulai Tamás Maróti Péter Dr. Molnár István Szigethy László 2013. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)

WWW.NAPI.HU. előnyhöz, aki éppen jókor tud előállni újdonságokkal mondta Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) napi WWW.NAPI.HU 2008. DECEMBER 15., HÉTFŐ, XVIII. ÉVFOLYAM 242. (4820.) SZÁM SZERKESZTI: DOMOKOS LÁSZLÓ (DOMOKOSLASZLO@NAPI.HU), F. SZABÓ EMESE (EFSZABO@NAPI.HU) I innováció EL KELL IGAZÍTANI A VÁLLALKOZÓKAT

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben