H Í R L E V É L FEBRUÁR / MÁRCIUS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Í R L E V É L 2011. FEBRUÁR / MÁRCIUS"

Átírás

1 Pánszky Ügyvédi Iroda H-1026 Budapest, Gábor Áron u. 16. H Í R L E V É L FEBRUÁR / MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályváltozások Módosult a médiaalkotmány és a médiatörvény.2 2. Zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet... 3 II.MÉDIA Az NMHH közzétette az internetes sajtótermékek bejelemtésére szolgáló nyomtatványát A Médiatanácsi döntések 5 III. További hírek Összefogtak a szórakozóhelyek Terv az európai cégjegyzékek összekapcsolásáról Együttműködés a NFH és a Magyar Védjegy Egyesület között Egyre többen élnek a fizetési meghagyásos eljárással A pénzügyi intézmények nagy arányban sértik meg a panaszkezelés szabályait A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megújult elektronikus szolgáltatásai... 8 H-1026 Budapest, Gábor Áron u. 16. tel.: fax:

2 I. Jogszabályváltozások 1. Módosult a médiaalkotmány és a médiatörvény Az Európai Bizottság által felvetett aggályok kiküszöbölése végett az Országgyűlés március 7-én elfogadta a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV törvény, az úgynevezett médiaalkotmány (Smtv.) és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény, vagyis az új médiatörvény (Mttv.) módosításáról szóló törvényt, amely jelenleg a köztársasági elnök aláírására vár. A törvény várhatóan április 1-jén lép hatályba. A törvénymódosítás pontosította az Smtv. és az Mttv.-ben meghatározott médiaszolgáltatás és sajtótermék fogalmát: Médiaszolgáltatás eddigi fogalma kiegészült azzal, hogy médiaszolgáltatásról csak önálló és emellett üzletszerűen, vagyis (i) rendszeresen, (ii) nyereség elérése érdekében, (iii) gazdasági kockázatvállalás mellett végzett gazdasági szolgáltatás esetén beszélhetünk. Sajtótermék fogalma kiegészült a már fent is jelzett mondattal, miszerint gazdasági szolgáltatás az önálló és emellett üzletszerűen, vagyis (i) rendszeresen, (ii) nyereség elérése érdekében, (iii) gazdasági kockázatvállalás mellett végzett szolgáltatás. A változtatás célja az, hogy egyértelművé tegye, hogy egyik törvény hatálya alá sem tartoznak azon szolgáltatások, sajtótermékek, melyek nem kifejezetten gazdasági haszonszerzést céloznak, így pl. a blogok, videoblogok, magánweboldalak. Az Smtv ában pontosításra került, hogy a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről történő hiteles, gyors, pontos tájékoztatás a. Ezen eseményekről szóló kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének pedig ezentúl csak a lineáris médiaszolgáltatások esetén kell érvényesülnie, a lekérhető médiaszolgáltatások (pl. videoblogok) tekintetében nem. Ezen kötelezettség részletes szabályait külön törvény fogja megállapítani az arányosság és a demokratikus közvélemény biztosítása követelményeinek megfelelően. Részben módosultak a lekérhető médiaszolgáltatások és a sajtótermékek bejelentésének szabályai is (Mttv. 41. (2) illetve ): A lekérhető médiaszolgáltatás, kiegészítő médiaszolgáltatás és sajtótermék esetén a szolgáltatás ill. a tevékenység megkezdésének nem feltétele az előzetes nyilvántartásba vétel, azonban az utólagos bejelentési kötelezettség változatlanul teljesíteni kell a szolgáltatás, tevékenység megkezdését követő 60 napon belül. 2

3 A nyilvántartásba vétel megtagadása helyett a nyilvántartásba vétel utólagos visszavonását teszi lehetővé a törvény, ráadásul a korábbinál szűkebb körben: összeférhetetlenség, névazonosság esetén. A nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok megszegése esetén azonban a NMHH- 1 millió forintig terjedő pénzbírságot jogosult kiszabni. Más tagállamban letelepedett médiatartalom-szolgáltatóval szembeni eljárás esetén - amelynek lineáris vagy lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatása a Magyar Köztársaság területére irányul, illetve utóbbi esetén terjesztése vagy közzététele a Magyar Köztársaság területén történik - a médiahatóság a törvényben meghatározott jogkövetkezményeket (bírság ez esetben már nem, csak közlemény vagy határozat közzétételére való kötelezés ill. médiaszolgáltatási jogosultság felfüggesztése jöhet szóba) a törvénymódosítás értelmében kizárólag a Magyar Köztársaság területén terjesztett médiaszolgáltatás tekintetében alkalmazhatja. [Abban az esetben, ha a médiaszolgáltató azért telepedett le más tagállamban, hogy a magyar médiaszabályok alkalmazását elkerülje (179. ), továbbra is fennáll a bírság kiszabásának a lehetősége.] 2. Zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet március 8-án megjelent a Magyar Közlönyben a zenés táncos szórakozóhelyek biztonságosabbá tételét célzó 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet, amely március 16-án lép hatályba. A rendeletet mind az alkalmi, mind a rendszeres zenés táncos rendezvényeknek helyet adó, tömegtartózkodásra szolgáló, azaz 300 személynél nagyobb befogadóképességgel rendelkező helyiségekre, építményekre, továbbá az 1000 fős résztvevői számot meghaladó szabadtéri rendezvényekre terjed ki, jelentősen szigorítva az ilyen rendezvények megtartásának feltételeit. A rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos rendezvények ezentúl kizárólag rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók meg, amelyet a rendezvény helye szerinti települési, vagy a kerületi jegyző ad ki a kérelem benyújtásától számított 20 napon belül, és ezzel együtt az önkormányzat honlapján is közzéteszi az engedélyezett rendezvényeket tartalmazó nyilvántartást. A 20 napos ügyintézési határidő azt jelenti, hogy az adott rendezvény, vagy rendezvénysorozat engedélyezését annak kezdő időpontját legalább 20 napot megelőzően kezdeményezni kell. A kérelemhez, amelyet az építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetén pedig a rendezvény szervezője köteles benyújtani, csatolni kell többek között a biztonsági tervet, a tűzvédelmi szabályzatot, valamint az építményre vonatkozó építési-műszaki dokumentációt és a tervezői nyilatkozatot is. 3

4 A biztonsági tervnek tartalmaznia kell (i) a helyszín befogadóképességét, (ii) a belépés és távozás rendjét, (iii) kiürítési, menekítési tervet, (iv) a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását és (v) a biztonsági személyzet létszámát, (vi) az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást, (vii) szabadtéri rendezvények esetében pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését is. Az engedélyezési eljárás során a vonatkozó szakkérdésekben szakhatóságként működik közre (i) a népegészségügyi intézet, (ii) az építésügyi hatóság, (iii) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, (iv) a tűzvédelmi hatóság és (v) a rendőrség. A biztonsági tervben foglaltak betartásáért a rendezvény szervezője felel, míg a rendezvény lényeges adatainak, a tűzriadó és a biztonsági tervnek a helyszínen és a honlapon történő közzétételéért a szervező és az építmény üzemeltetőjét egyetemleges felelősség terheli. Szintén a szervező felelőssége az elsősegély nyújtására képzett személyzet jelenlétének biztosítása. A szabályok betartása érdekében a gyakorlatilag bármely hatóság az építésügyi hatóság kivételével - évente egyszer jogosult ellenőrzést tartani a helyszínen a rendezvényen kívüli időpontban, melynek eredményeként zenés, táncos rendezvény tartása legfeljebb 90 napra megtiltható. A hatóságok az építésügyi, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok - évente kétszer kötelesek ellenőrizni a rendszeres rendezvényeket a rendezvény időpontjában, az alkalmi rendezvényeket pedig szükség esetén ellenőrzik, és akár a rendezvény folytatását is felfüggeszthetik a helyszínen. Kötelező a rendezvény folytatásának felfüggesztése a (i) befogadóképesség túllépése, (ii) a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya, (iii) az engedély hiánya, (iv) élet- vagy testi épség veszélyeztetése, (v) a közrend vagy a közbiztonság súlyos veszélyeztetése esetén. II. MÉDIA 1. Az NMHH közzétette az internetes sajtótermékek bejelentésére szolgáló nyomtatványt A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (Médiatörvény) II. Fejezete tartalmazza a médiaszolgáltatásra és a sajtótermékek kiadására való jogosultság feltételeit: lineáris médiaszolgáltatás annak bejelentése és az NMHH általi hatósági nyilvántartásba vétele után végezhető, a lekérhető médiaszolgáltatást, kiegészítő médiaszolgáltatást és a sajtóterméket pedig a várhatóan április 1-jén hatályba lépő törvénymódosítás eredményeként a szolgáltatás, tevékenység megkezdését követő 60 napon belül utólagosan kell bejelenteni a Hivatalhoz. A nyomtatott sajtótermékek nyilvántartásba vételét január 1-jéig a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) látja el, azt követően kerül csak ezen nyilvántartás vezetése is az NMHH feladatkörébe. 4

5 A törvény hatálybalépésekor (2011. január 1.) már működő, de sem a Hatóság, sem a KÖH nyilvántartásában korábban nem szereplő médiaszolgáltatásokat, internetes és sajtótermékeket a Hivatalnak illetve a nyomtatott sajtótermékeket a KÖH-höz legkésőbb június 30-ig kell bejelenteni. Azon médiaszolgáltatás vagy sajtótermék, amely az NMHH ill. a KÖH nyilvántartásában a Médiatörvény hatálybalépésekor már szerepelt, csak a nyilvántartásban nem szereplő adatokat köteles 30 napon belül bejelenteni, új bejelentési eljárás kezdeményezése nélkül. 2. Médiatanácsi döntések A Médiatanács március 2-i ülésén hozott döntésekről, és az alkalmazott szankciókról közzétett tájékoztató szerint az ülésnapon összesen 16 jogsértés tárgyában döntött a hatóság, 11 esetben figyelmeztetést, 5 esetben pedig a pénzbírságot alkalmazva. A Médiatanács jelenleg lefolytatott eljárásai során egyelőre az új médiatörvény hatályba lépése, azaz január 1. előtti időszakban tanúsított szolgáltatói magatartásokat vizsgálja, melyek tekintetében az ezen időszakban hatályos anyagi jogi szabályok, vagyis a korábbi médiatörvény (a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény) előírásai alkalmazandók. Ez alapján figyelmeztetést kapott többek között a NeoFM, ugyanis egy reggeli műsorszámának támogatóját nem megfelelő módon tüntette fel. A Médiatanács annak figyelembe vételével döntött a legenyhébb jogkövetkezménynek minősülő figyelmeztetés alkalmazása mellett, hogy első alkalommal megvalósítottés kisebb súlyú jogsértésről volt szó. Pénzbírságot szabott ki azonban a Médiatanács a két vezető kereskedelmi csatornára: a határozat szerint az RTL Klub hét millió, a TV2 kettő millió forint bírságot köteles fizetni. Az RTL Klub egy 2010-ben sugárzott saját gyártású műsorszámában ugyanis egy közismert sportoló reklámnak minősülő feliratot viselt az öltözékén, valamint két alkalommal a korhatári besorolás nem volt a jogszabályoknak megfelelő. A TV2-nek pedig burkolt reklám miatt kell büntetést fizetnie. Mint arról januári hírlevelünknek az új médiaszabályozás reklámokra vonatkozó előírásait összefoglaló különszámában beszámoltunk, az új médiatörvény bizonyos feltételekkel lehetőséget biztosít a termékelhelyezésre a műsorszámokban, illetve támogatás esetén a támogató megnevezésére a műsorszám közzétételével egyidejűleg is lehetőséget biztosít, nemcsak a műsorszámot megelőzően vagy azt követően. Ezen felül március 9-i ülésén további 13 millió Ft összegű kötbérrel sújtotta az NMHH a TV2-t az Ezek megőrültek című műsor 2010-es adásainak a kiskorúak védelmére tekintettel nem megfelelő besorolása miatt, ugyanis az NMHH megítélése szerint a műsort annak káros hatása miatt nem a 12 éven aluliaknak nem ajánlott, hanem ennél magasabb kategóriába kellett volna besorolni. 5

6 III. További hírek 1. Összefogtak a szórakozóhelyek január 31-én több mint 50 budapesti és vidéki szórakozóhely megalapította az Egyesület a Kulturális és Biztonságos Szórakozásért (EKBSZ) elnevezésű szervezetet. A szervezet a kormány munkáját kívánja segíteni az élhető, fenntartható szórakoztatóipart érintő szabályozás kialakításában. Fontosnak tartja, hogy ebben a munkában a szakmai tapasztalattal rendelkező személyek, szervezők, szakemberek is részt vegyenek, valamint hogy összehangolt és kompromisszumos megoldás szülessen köztük és a kormányzati szervek, önkormányzatok, tűzoltóság, rendőrség, egészségügyi szolgáltatók között. Önszabályozó normarendszert kíván kiépíteni, mely magában foglalja egy saját önszabályozó etikai kódex és egy a fiatalkorúak szórakoztatásáról szóló kódex megalkotását. A céljai megvalósítása érdekében kidolgozott egy minimum feltételrendszert, amelynek elemei a következők: ingyenes, korlátlan mennyiségű ivóvíz elérhetővé tétele; a megfelelő szellőztetés biztosítása; a látogatók csomagját biztonsági szolgálat vizsgálja át a veszélyes tárgyak kiszűrése céljából; a szórakozóhelyek üzemeltetői együttműködési megállapodás aláírására törekszenek a helyi önkormányzattal, a rendőrséggel, a tűzoltósággal, a területen illetékes egészségügyi szolgáltatóval és a fiatalokat érintő általános problémák megoldását célként felvállaló civil szerveződésekkel. Tagjai azt szeretnék elérni, hogy a magyarországi zenés-táncos események európai színvonalúak legyenek és az eddigi homályos környezetből a világos, követhető kultúrába történő beemelésükre kerüljön sor. 2. Terv az európai cégjegyzékek összekapcsolásáról Az Európai Bizottság február 24-én elfogadta azt a javaslatot, mely összekapcsolná az európai cégnyilvántartásokat - olvasható a BruxInfo internetes hírportálon. A javaslat még a tagállami és az európai parlament képviselők megvitatására vár. Az összekapcsolás eredményeképpen bármely tagállamból elérhető lenne egy másik tagállam cégnyilvántartási rendszere, mely megbízható és friss adatokat szolgáltatna az érdeklődőknek és közel 70 millió eurós megtakarítást jelentene az Európai Unió részére. Jelenleg a tagállami nyilvántartások használatánál gondot jelent, hogy nehézségbe ütközik az elérésük, azok nem minden adatot vagy nem a legfrissebb adatokat tartalmazzák vagy nem érhető el mindig a fordításuk. 6

7 3. Együttműködés a NFH és a Magyar Védjegy Egyesület között február 2-án együttműködést írt alá a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Védjegy Egyesület, hogy közösen lépjenek fel a jövőben a fogyasztók védelmében bizonyos esetekben. Céljuk, hogy megfelelő szabályozás kialakításával és joggyakorlattal a piaci szereplők jogkövető magatartását érjék el mind két szervezetet érintő területen, ezáltal biztosítva a fogyasztók jogbiztonságát. Ennek érdekében évente közös konferenciát vagy előadássorozatot szerveznek, a hozzájuk fordulókat szükség esetén a másik fél illetékes személyéhez irányítják illetve a honlapon is elhelyezik a másik fél elérhetőségét, hogy a fogyasztó minél könnyebben jusson a szükséges információhoz. 4. Egyre többen élnek a fizetési meghagyásos eljárással A június 1-jén hatályba lépett, a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvény megteremtette a követelések kezelésének, behajtásának az eddiginél gyorsabb lefolytatását. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökének közleménye szerint a múlt év végéig bezárólag mintegy 282 ezer fizetési meghagyást kezdeményeztek, nagyrészt közműszolgáltatók, telekommunikációs cégek és parkolási társaságok (a kis- és középvállalkozások egyelőre kisebb számban élnek ezzel a lehetőséggel). Kizárólag fizetési meghagyásos eljárás útján lehet érvényesíteni a pénz fizetésére irányuló, lejárt követelést, amelynek az összege az ,- Ft-ot nem haladja meg és - a kötelezettnek van belföldi idézési címe (lakóhely, tartózkodási hely, székhely, képviselet) és - a követelés nem közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkaviszonyából és bedolgozói jogviszonyból ered. (Főszabály szerint a munkaviszonyból származó követeléseket sem lehet fizetési meghagyás útján érvényesíteni, amennyiben azok tárgya a munkaviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény.) A fizetési meghagyás kibocsátása iráni kérelmet a jogi képviselővel rendelkező jogosult és a jogi személyek kizárólag elektronikus úton nyújthatják be a MOKK által erre rendszeresített program útján az interneten keresztül. A kérelmeket a rendszer automatikusan osztja el az országban lévő közjegyzők között. A jogszabályoknak megfelelően, elektronikus úton benyújtott kérelem alapján a közjegyző három munkanapon belül kibocsátja a fizetési meghagyást. A kötelezettnek a kézbesítést követően 15 napja van, hogy a fizetési meghagyás ellen ellentmondással éljen - ez esetben az eljárás perré alakul és az eljárás az illetékes bíróság előtt folytatódik tovább. Ellenkező esetben a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. 7

8 A gyakorlat azt mutatja, hogy így az eljárás a végrehajtással együtt mintegy 2 hónap alatt befejeződik és viszonylag alacsony, 4% az ellentmondások aránya. 5. A pénzügyi intézmények nagy arányban sértik meg a panaszkezelés szabályait A Pénzügyi Szervek Állami Felügyelete sajtóközleménye szerint a PSZÁF 2010 októberétől közel 120 vállalkozásnál és szövetkezeti hitelintézetnél indított fogyasztóvédelmi eljárást annak feltárására, hogy a január 1-jétől hatályos panaszkezelési előírásoknak mennyiben tesznek eleget az intézmények. A Felügyelet 25 intézménynél talált szabálytalanságot és összesen 3,9 millió forintos bírságot szabott ki. A Felügyelet által tapasztalt jogszabálysértések javarészt az alábbiak voltak: a pénzügyi intézmények nem a hatályos szabályok alapján készítették el a panaszkezelési szabályzatukat, nem jelölték meg a panaszügyintézés helyének nyitvatartási vagy hívásfogadási idejét, nem biztosították a hetente egy munkanapon 8-20 óra közötti telefonos panaszkezelést, illetve a rögzített hívásfogadást és ügyintézést. Az intézmények nagy része az eljárás után azonnal megkezdte a hiányosságok orvoslását. 6. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megújult elektronikus szolgáltatásai Mint ahogy azt a januári hírlevelünkben már jeleztük, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (továbbiakban: SzTNH korábbi nevén a Magyar Szabadalmi Hivatal) március 1-jétől az alábbi új és megújult elektronikus szolgáltatásokat nyújtja ügyfelei részére honlapján, a oldalon: elektronikus nyilvántartás: ingyenesen elérhető iparjogvédelmi és szerzői jogi nyilvántartás az SZTNH-hoz benyújtott iparjogvédelmi bejelentésekről és az SZTNH által lefolytatott iparjogvédelmi engedélyezési eljárások során megadott oltalmakról vezetett elektronikus lajstrom, valamint a szerzői jogi árva művekre adott felhasználási engedélyekről vezetett nyilvántartás, amely térítés és előzetes regisztráció nélkül igénybe vehető; elektronikus iratbetekintés: valamely, a Hivatal előtt folyamatban lévő vagy általa lefolytatott ügy aktájába be lehet tekinteni az ügyszám megadásával (azonban az iratokat kizárólag az e-ügyintézés során lehet megtekinteni); elektronikus lajstromkivonat kérés és küldése: az SZTNH az Ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelem esetén - térítés ellenében - elektronikus úton küldi meg az igényelt hiteles lajstromkivonato; elektronikus ügyintézési rendszer: meghatározott körben lehetőség van a kérelmeket elektronikus úton benyújtani a Hivatal részére ezen rendszeren keresztül 8

9 PIPACS adatbázist felváltó új elektronikus kutatató felület a Hivatal honlapján előreláthatólag a év közepétől lesz elérhető. Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele lenne, lépjen kapcsolatba Pánszky Gyulával a címen, vagy a os telefonszámon. Köszönjük. Budapest, március 11. Pánszky Ügyvédi Iroda 9

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Zenés, táncos rendezvénytartási engedély iránti kérelem, illetve az adatokban bekövetkezett változás bejelentése Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu 3.000,- Ft illetékbélyeg Zenés, táncos rendezvénytartási engedély

Részletesebben

H Í R L E V É L 2011. JANUÁR. Tartalomjegyzék. I. Jogszabályváltozások.. 2 1. Cégjog... 2 2. Adójog.. 2

H Í R L E V É L 2011. JANUÁR. Tartalomjegyzék. I. Jogszabályváltozások.. 2 1. Cégjog... 2 2. Adójog.. 2 Pánszky Ügyvédi Iroda H-1026 Budapest, Gábor Áron u. 16. H Í R L E V É L 2011. JANUÁR Tartalomjegyzék I. Jogszabályváltozások.. 2 1. Cégjog... 2 2. Adójog.. 2 2.1.Egykulcsos személyi jövedelemadó... 2

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

T/10677. számú törvényjavaslat. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/10677. számú törvényjavaslat az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2009. szeptember 2009.

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos

környezethez, a legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez való alkotmányos Kedves Olvasó! A lakosság egyre érzékenyebben reagál a környezetében elõforduló zavaró jelenségekre, hiszen a zaj testi-lelki egészségkárosító hatása közismert. Az egészséges környezethez, a legmagasabb

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

A jegyző a kereskedő bejelentését nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) határozza meg a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeit. Az R. 2. -a kereskedelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 65. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 29., csütörtök 65. szám Tartalomjegyzék 145/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31. 2009. évi CXV. törvény 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2012.09.01 2012.12.31 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve a kisvállalkozók

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról Budapest, 2007. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló

Részletesebben

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet

2009. évi LXXVI. törvény. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól. I. Fejezet 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól Az Országgyűlés a vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások működésének megkönnyítése,

Részletesebben