Az Európai Bizottság áprilisi javaslata alapján számított magyar NEFE-tevékenység ( ) NEFE tevékenység, M Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Bizottság 2005. áprilisi javaslata alapján számított magyar NEFE-tevékenység (2004-2010) NEFE tevékenység, M Ft"

Átírás

1 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLYA Tájékoztató A hazai vállalatok és civil szervezetek bekapcsolódási lehetőségei a nemzetközi fejlesztési intézmények által finanszírozott programok megvalósításába A nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE) meghatározó hányadát kitevő multilaterális segélyezésben való részvétel Magyarország számára folyamatos, több évre szóló költségvetési kötelezettségvállalással jár, melynek mértékét alapvetően az egyes nemzetközi fejlesztési intézményekben való tulajdonosi részesedésünk határozza meg. Hazánk a hitelek és különböző támogatások kedvezményezetti pozíciójából fokozatosan a donor országok csoportjába kerül át. Az ország gazdasági fejlettségi szintjéből és immár Európai Uniós tagságából következően egyre fokozódó elvárás, hogy a nemzeti jövedelem növekvő hányadát NEFE-célokra fordítsuk. Az Európai Bizottság áprilisi javaslata alapján számított magyar NEFE-tevékenység ( ) NEFE tevékenység, M Ft ODA/GNI ,5 0,0561% ,8 0,0733% ,0 0,09% ,0 0,17% I. Megváltozott helyzet a nemzetközi fejlesztési intézmények és Magyarország viszonylatában A kedvezményezetti helyzetből a fejlett országok csoportjába történő átmenet folyamatában célszerű és indokolt feltárni azokat a mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a hazai vállalati szféra és a civil szervezetek számára a külső forrásokból megvalósuló programokra kiírt pályázatokon való sikeres részvételt. A nemzetközi intézmények által finanszírozott

2 projektek számtalan beruházási, befektetési lehetőséget is teremtenek a magánszektor számára a világ fejlődő térségeiben, egyben piacra jutási lehetőséget biztosítanak a piaci szereplőknek. Az országspecifikus sajátosságok figyelembevételével érdemes Ausztria példáját figyelembe venni az elérendő célok meghatározásakor. A Világbanknál pl. Ausztria immár több mint 30 éve nem hitelfelvevő, nemzetközi donor tevékenységét a hazai vállalkozói kör folyamatos bekapcsolásával fokozta. Az elmúlt időszakban az egyes pályázatokból való részesedése a világ GDP-jében való részesedését kétszeresen meghaladta, emellett pl. a világbanki átlagos szerződéses érték többszörösét érte el az osztrák szerződéses átlag. Megállapítható ugyanakkor, hogy bár Csehországgal és Szlovákiával való összehasonlításban a vonatkozó magyar adatok kedvezőek, de messze elmaradnak a kívánatos mértéktől. Részesedés kiírt pályázatokból aláírt szerződések alapján 2002-ben 100%=Világbank pályázatai 100%=OECD-tagországok pályázatai Ausztria 1,9% 7,4% Csehország 0,03% 0,12% Szlovákia 0,015% n.a. Magyarország 0,08% 0,3% A Pénzügyminisztérium célja a tájékoztató közzétételével, hogy támogató, az érdekeltséget megteremtő információkkal lássa el az üzleti szektort és civil szervezeteket azon nemzetközi fejlesztési intézmények vonatkozásában, amelyek az OECD hivatalos fejlesztési segélyezési (ODA) terminológiája szerinti NEFE-típusú pályázatokat írnak ki. A cél, hogy elérhetővé váljanak az intézmények által finanszírozott beruházásokra kiírt pályázatok, mely alapján lehetőség nyílik a megvalósításba kivitelezőként vagy beszállítóként történő bekapcsolódásra. A finanszírozott programok az adott intézmények által nyújtott hitelvagy segélyforrásokból valósulnak meg. A magyar cégek esélyeit növelheti, ha az export főbb húzó ágazataiban tevékenykedő, nemzetközi összehasonlításban komparatív előnnyel rendelkező vállalkozások indulnak az adott nemzetközi fejlesztési intézmény régiónkbeli pályázatain. II. Nemzetközi fejlesztési intézmények és a pályázati információk A Development Gateway Market (dgmarket) honlapján keresztül (www.dgmarket.com) elérhetőek az Afrikai Fejlesztési Bank (AfDB), az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB), az EuropeAid, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az Európai Beruházási Bank (EIB), az EU-tagországok és a Világbank által kiírt projekt-tenderek információi. A Világbank és az Amerika-közi Fejlesztési Bank (IADB) által finanszírozott projektekben érdekelt konzultáns cégek információi elérhetők a alatti adatbázisban, ahol az 5 fő feletti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező cégek

3 regisztráltathatják magukat. A Világbank, más regionális fejlesztési bankok, az ENSZ ügynökségei által finanszírozandó projektek és üzleti lehetőségek információi megtalálhatók a honlapon. Az alábbiak a Világbank-csoporttal, az Európai Beruházási Bankkal és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kapcsolatos információkat tartalmazzák. II.1. Világbank-csoport (The World Bank Group) A Világbank által kiírt pályázatok alapján megkötött több ezer szerződés értéke eléri az évi 14 milliárd dollárt. A lebonyolításra a bank beszerzési irányelveinek (Guidelines for Procurement) és a világbanki hitelfelvevők konzultánsi kiválasztásra és foglalkoztatásra vonatkozó szabályainak (Guidelines for Selection and Employment of Consultants by WB Borrowers) alkalmazásával kerül sor. A sikeres szerződéskötés feltételei megkívánják, hogy a pályázó - rendelkezzen tapasztalattal az adott régió és szektor fejlesztési irányelvei tekintetében, - ismerje a Világbank eljárásrendjét, - megfelelő időben szerezzen információt a projektekre vonatkozóan, - építsen ki egyfajta információs hálózatot a Világbanknál és különösen a kedvezményezett országban, - legyen képes a helyi partnerekkel való kapcsolatteremtésre stb. A Pénzügyminisztérium kezdeményezésére a Világbank Magyarországra is kiterjeszti a privát szektornak a Világbank-csoport projektjeibe történő bekapcsolását lehetővé tevő rendszerét, az ún. Private Sector Liaison Officer (PSLO) hálózatot, mely a Világbank és az ITDH (Hungarian Investment and Trade Development Agency, közötti megállapodás alapján működik. Pályáztatási információk elérhetősége:

4 web.worldbank.org/wbsite/external/projects/procurement/0,,pa gepk:84271~thesitepk:84266,00.html A programokban való részvétel lehetőségének nyilvántartója és koordinátora Magyarországon az ITDH. II.2. Európai Beruházási Bank (European Investment Bank, EIB) Az EIB pályáztatási politikájának legfőbb elemei: - A Bank biztosítja az általa finanszírozott projektek esetében, hogy az építési munkálatok, illetve az áruk és szolgáltatások beszerzése gazdaságos és minőségi keretek között történik. Ezt nyílt nemzetközi tendereztetéssel valósítja meg az EIB. - A tagállamok és a csatlakozó országok területén megvalósítandó beruházások esetében a Bank megköveteli a közösségi közbeszerzési irányelvek betartását, különösen a nyílt vagy zárt eljárások esetében, amikor a tendereket az EU Hivatalos Közlönyében kell megjelentetni. - Az Unión kívüli államok esetében ugyancsak követendők a közösségi irányelvek alapelvei az EIB-projektek tekintetében. Elektronikus napilap a pályázati felhívásokról: TED ted.publications.eu.int/official/exec?template=ted/home&dataflow=xmlrea d.dfl&path=staticdefault.xml&lang=hu Elérhető online és offline változatban is. Ingyenes és naprakész információkkal szolgál. A napilap tartalmazza: - az EU valamennyi tagállamából származó, építési beruházásokra, szolgáltatások nyújtására, illetve beszállításra vonatkozó nyilvános szerződéseket, - közműszerződéseket (víz-, energia-, tömegközlekedési és távközlési ágazat), - az EU-intézmények nyilvános szerződéseit, - az Európai Fejlesztési Alap szerződéseit (ACP országok), - Közép- és Kelet-Európa PHARE, TACIS és egyéb szerződéseit, - az Európai Beruházási Bank, az Európai Központi Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által finanszírozott projekteket, - az Európai Gazdasági Térség szerződéseit (Norvégia, Izland és Liechtenstein),

5 - a GATT/World Trade Organisation (WTO) keretein belül kötött közbeszerzési megállapodás értelmében svájci felekkel létrejövő szerződéseket, - az Európai Gazdasági Érdekcsoportokat (EGÉCS) érintő felhívásokat, - légi szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési szerződéseket. Pályáztatási információk elérhetősége: II.3. Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) Az EBRD pályáztatási politikájának legfőbb elemei: - A Bank minden esetben támogatja azon törekvést, hogy a nemzeti tendereztetési rendszerek a legmagasabb nemzetközi szabványokon alapuljanak. - Az EBRD preferálja a nemzetközi vállalatok minél nagyobb mértékű bevonását a Bank által finanszírozott projektek megvalósításába. - A magánszektor innovatív kezdeményezéseinek alkalmazása a közszolgáltatások terén szintén prioritás a Bank számára. - Állami projektek nyílt nemzetközi tendereztetéssel történő megvalósítása. - A magánszektor beruházásainak pályáztatásáért az ügyfél a felelős oly módon, hogy betartja a közbeszerzés szabályait. Pályáztatási információk elérhetősége: Budapest, augusztus

6 Mellékletek: 1. sz. melléklet: Hitelkihelyezések szektoronkénti megoszlása (Világbank, EIB, EBRD) 2. sz. melléklet: Regionális irodák (Világbank, EIB, EBRD)

7 1. sz. melléklet VILÁGBANK Hitelkihelyezések regionális és szektorális bontásban Világbank és IDA kölcsönnyújtása / md USD ,3 17,3 19,5 18,5 20,1 Térségenkénti megoszlás Afrika 14% 20% 19% 20% 20% Kelet-Ázsia és a Csendes-óceán térsége 20% 12% 9% 12% 13% Európa és Közép-Ázsia 20% 16% 29% 13% 18% Latin Amerika és a Karib-térség 26% 30% 22% 31% 27% Közel-Kelet és Észak-Afrika 6% 3% 3% 6% 5% Dél-Ázsia 14% 19% 18% 16% 17% Szektoronkénti megoszlás Mezőgazdaság és környezetvédelem 14% 13% Mezőgazdaság, halászat és erdőgazd. 6% 7% 7% Gazdaságpolitika 9% 4% Oktatás 7% 13% 8%

8 Pénzügy és magánszektor fejlesztés 13% 16% Energia és bányászat 10% 6% 5% Munkaerőpiaci fejlesztés 22% 25% Pénzügyek 15% 8% 9% Infrastruktura * 15% 21% Egészségügy és egyéb szociális szolg. 12% 19% 15% Közszféra korszerűsítése 12% 12% Ipar és kereskedelem 7% 4% 4% Városfejlesztés 5% 2% Hírközlés és telekommunikáció 1% 1% <1% Egyéb ** 11% 7% Jogi és igazgatási feladatok 27% 20% 25% Szállítás 12% 15% 19% Vízgazd., közegészségügy és árvízvéd. 3% 7% 8% *beleértve szállítás, telekommunikáció, vízgazdálkodás és közegészségügy ** beleértve elektromos áram és egyéb energiaforrások, kőolaj, földgáz, bányászat

9 EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK

10

11 EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK Hitelkihelyezések szektoronkénti megoszlása Energia 19,1 15,8 13,6 15,3 18,7 Pénzügyi szektor 28,5 30,3 29,0 33,2 36,0 Ipar 14,9 16,5 10,0 13,9 11,9 Infrastruktúra 16,6 18,1 27,0 19,7 12,1 Spec. ipar* 20,9 19,3 20,4 17,9 21,3 * kisvállalkozások, agráripar, telekommunikáció EBRD-hitelek regionális megoszlása, 2004

12

13 2. sz. melléklet REGIONÁLIS IRODÁK 1. Világbanki regionális irodák a magyar NEFE-célországokban Albánia Ana Gjokutaj World Bank Country Office "Dëshmorët e 4 Shkurtit" St. Tirana, ALBANIA Tel: /88/89 Fax: Bosznia-Hercegovina Main Office Sarajevo Fra Andjela Zvizdovica 17/B Tower Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Phone: Fax: Branch Office Banja Luka Kralja Nikole Banja Luka, Bosnia and Herzegovina Tel: Fax: Szerbia és Montenegro Vesna Kostic World Bank Office Bulevar Kralja Aleksandra Belgrade, Serbia and Montenegro Kosovo Mr. Burim Jakupi, External Affairs Assistant 35 Tirana Street Prishtina Tel: (381 11) Fax: (381-11) Telephone : (381-38) Facsimile : (381-38) E- mail : Vietnam 63 Ly Thai To Street Telephone: (84-4) Hanoi Fax: (84-4) Palesztin Nemzeti Hatóság

14 Mr. Nigel Roberts Telephone : (972-2) P.O.Box Jerusalem Macedónia The World Bank Office in Macedonia Mr. Denis Boskovski 34 Leninova Street, 1000, Skopje Republic of Macedonia Tel: Fax: Moldova Oficiul Băncii Mondiale strada Şciusev, 76-6 MD-2012, Chişinău Republica Moldova Tel: +(373 22) Fax: +(373 22) Kína Level 16, China World Tower 2 Tel: China World Trade Center Fax: No.1, Jian Guo Men Wai Avenue Beijing , P.R.China Mongólia World Bank Office, Ulaanbaatar Peace Avenue-11A Bldg of TDBank-804 Ulaanbaatar Kirgizisztán The World Bank Office Tel: ( ) Moskovskaya St., Fax: ( ) Bishkek, , Kyrgyz Republic Ukrajna World Bank Office in Ukraine Tel: (380 44) , Lysenko St. Fax: (380 44) Kyiv 01034, Ukraine Etiópia

15 The World Bank Tel: (251-1) P. O. Box 5515 Fax: (251-1) Addis Ababa, Ethiopia Jemen World Bank Country Office in Sana'a Yemen Phone: (967-1) / P.O. Box Fax: (967-1) / Sana a, Republic of Yemen Kambodzsa Phnom Penh Saroeun Bou Phone: (855-23) Laosz Vientiane Phone: (856-21) Enrique O. Crousillat Afganisztán Kabul: Abdul Raouf Zia Phone: 93 (0) Irak Washington: Sereen Juma Phone: (202) Magyarország Program Office Balázs Zempléni Consultant Tel: Fax: Atrinova Building, 7th floor Bajcsy-Zsilinszky út H-1054 Budapest Hungary

16 Magyar kiküldött elérhetőségei Kirchknopf Ádám Ádám Kirchknopf Senior Advisor to Executive Director The World Bank Tel: H Street, N.W. Fax: Washington, DC U.S.A.

17 2. Az Európai Beruházási Bank regionális irodái Belgium Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 Tel: (+32-2) B-1040 Bruxelles / Brussel Fax: (+32-2) Franciaország 21, rue des Pyramides Tel: (+33-1) F Paris Fax: (+33-1) Olaszország Via Sardegna 38 Tel: (+39) I Roma Fax: (+39) Görögország 364, Kifissias Ave & 1, Delfon Tel: (+30) GR Halandri/Athens Fax: (+30) Németország Lennéstraße 11 Tel: (+49-30) D Berlin Fax: (+49-30) Portugália Avenida da Liberdade, , 8 Tel: (+351) P Lisboa Fax: (+351) Egyesült Királyság 2 Royal Exchange Buildings Tel: (+44) London EC3V 3LF Fax: (+44) United Kingdom

18 Spanyolország Calle José Ortega y Gasset, 29, 5 Tel: (+34) E Madrid Fax: (+34) Egyiptom 6, Boulos Hanna Street Tel: (+20-2) Dokki, Giza 12311, Cairo Fax: (+20-2) Egypt

19 3. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank néhány regionális irodája Albánia Torre Drin Building, 4th Floor Abdi Toptani Street Tirana Albania Tel: Fax: Irodavezető: Murat Yildiran Azerbaijan Landmark I, 4th Floor 96 Nizami Street Baku Azerbaijan Tel: Fax: Irodavezető: Raymond Conway Bosznia és Hercegovina 4 Obala Kulina Bana 2nd Floor Sarajevo Bosnia and Herzegovina Tel: Fax: Irodavezető: Aygen Yayikoglu Horvátország Miramarska 23 3rd Floor Zagreb Croatia Tel: Fax: Irodavezető: Charlotte Ruhe Kirgiz Köztársaság 26 Geologichesk Pereoulok Bishkek Kyrgyz Republic Tel: Fax: Irodavezető: Daniel Berg Macedónia Dame Gruev 14 Business Centre Intex Örményország 20 Marshall Baghramian Avenue, Apt 1, Yerevan Armenia Tel: /26/27/28 Fax: Irodavezető: Michael Weinstein Belorusszia 34A Engelsa Street Minsk Belarus Tel: Fax: Országigazgató: Mike Davey Georgia 38 Nino Chkheidze Str Tbilisi Georgia Tel: Fax: Irodavezető: Nikolay Hadjiyski Kazahsztán Kazybek Bi 41 1st Floor Almaty Kazakhstan Tel: /416/417 Fax: Országigazgató: André Küüsvek Koszovó Procredit Bank Building Skenderbeu Street Pristina, Kosovo Tel: Fax: Mb. irodavezető: Kenji Nakazawa Moldávia Room August 1989 Street 98

20 1000 Skopje FYR Macedonia Tel: Fax: Irodavezető: Kenji Nakazawa MD 2012 Chisinau Moldova Tel: Fax: Irodavezető: Francis Delaey Oroszország 36 ul. Bolshaya Molchanovka Stroenie Moscow Russia Tel: / Fax: / Országigazgató: Victor Pastor Szerbia és Montenegró Unit B22, Genex Business Centre Vladimira Popovica Street Novi Beograd Serbia and Montenegro Tel: Fax: Országigazgató: Dragica Pilipovic-Chaffey Türkmenisztán 95 Azadi Street Ashgabat Turkmenistan Tel: Fax: Irodavezető: Tony Myron Románia 8 Gina Patrichi Street Sector 1 Bucharest Romania Tel: Fax: Országigazgató: Hildegard Gacek Tádzsikisztán 85/22 Internatsionalnaya Street Dushanbe Tajikistan Tel: / / / Fax: Irodavezető: Fernand Pillonel Ukrajna 27/23 Sofiyvska Street Kiev Ukraine Tel: Fax: E-адрес: Országigazgató: Kamen Zahariev Üzbegisztán International and Banking Financial Centre 1 Turab Tula Street 4th Floor Tashkent Uzbekistan Tel: Fax: Irodavezető: Andrzej Witak Magyar kiküldött elérhetőségei Magyarország Dr. Andor László, igazgató-helyettes Rákóczi út 42.

21 Dr. László Andor Deputy Director One Exchange Square Hungary 1072 Budapest London EC2A 2JN Tel: United Kingdom Fax: Tel: Irodavezető: Zsuzsanna Hargitai Fax:

Dr. Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Dr. Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA A SZÁMOK TÜKRÉBEN 2oo7 567 8 93 Dr. Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA A SZÁMOK TÜKRÉBEN 3 1 2 4 Szerzô: Dr. Kiss Judit Szerkesztette a hand Aid Watch Munkacsoport: Almási Judit (Civil Társadalom Fejlôdésért

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI. SZÁZADBAN ENSZ-AKADÉMIA 2004/2005 Szerkesztette: Dr. Gömbös Ervin MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG HUNIDA Kht 2005 1 A Külügyminisztérium és az ENSZ Fejlesztési Programja

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI

A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások, 203. sz., 2011. szeptember Kiss Judit A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKA KIHÍVÁSAI 1. Magyarország rendszerváltás utáni nemzetközi fejlesztéspolitikáját

Részletesebben

Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról

Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról Éves Jelentés 2008 Erópai Berházási Bank Csoport Erópai Berházási Bank Csoport Erópai Berházási Bank Csoport Erópai Berházási Bank Csoport I. kötet Tevékenységi jelentés és beszámoló a társadalmi felelősségvállalásról

Részletesebben

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére.

Szakértőink. Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. IFRS kézikönyv 2009 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére. Horváth Tamás Partner, IFRS vezető

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS

1. KÖTET: HELYZETELEMZÉS ÉPÍTÉSI ÉS KERESKE- DELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE HOSSZÚ

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 4 II. Helyzetelemzés... 6 1. Világgazdasági környezet... 6 2. A magyar külkereskedelem jellemzői...

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés

Helyzetjelentés az e-gazdaság fejlettségéről: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés He ly z e t j e l e n t é s a z e-ga z da s á g f e j l e t t s é g é r ő l: Magyarország európai összevetésben Kutatási Jelentés 2007. November 23. A Kutatási Jelentés hátteréül szolgáló tanulmányt a

Részletesebben

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL

Kereskedelempolitika. A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A szabad kereskedelem a gazdasági növekedés egyik mozgatórugója Kereskedelempolitika A piacok megnyitása élénkíti gazdaságainkat a piacok megnyitásához pedig

Részletesebben

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december JELENTÉS az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről 0845 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Tomaj Dénes 1

A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Tomaj Dénes 1 A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN Tomaj Dénes 1 Magyarország 2008-ban elfogadott külpolitikai stratégiája így szól a nemzetközi fejlesztési együttműködésről: Magyarország

Részletesebben

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. március (279 298. o.) Kállay László Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Támogatás-túladagolás a magyar gazdaságfejlesztésben? Magyarországon az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Makroregionális stratégiák

Makroregionális stratégiák Braun Gábor - Kovács Zoltán László Makroregionális stratégiák Kísérlet az Európai Unió gazdaságpolitikájának megújítására ÖSSZEFOGLALÓ: Az Európai Unió gazdaságpolitikája a politikai kísérletezés és innováció

Részletesebben

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1 INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára www.eumayors.eu 1 TÁRGYMUTATÓ Felelős kiadó: Covenant of Mayors Office (Polgármesterek Szövetsége Irodája) Grafikai

Részletesebben

MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT?

MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT? Hodosi Róbert Vezetői összefoglaló Stratégiai fordulópont előtt a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés MIT TESZ MAGYARORSZÁG A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKÉRT? A HAND Szövetség kiadványa Szerző / Hodosi Róbert

Részletesebben