Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére 201 0/1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére 201 0/1"

Átírás

1 Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére 201 0/1

2 1068 Budapest VI., Városligeti Fasor 38. Telefon/fax: Postacím: Budapest, Pf Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére Az elképzelések egyaránt tartalmaznak rövid távon megvalósítható, a jelenlegi pályázati rendszer átalakításával összefüggő felvetéseket, valamint a hazai animációsfilm ipart fejlődési pályára állító közép- és hosszú távú cselekvési programokat. Ez utóbbiak megvalósításához a kulturális kormányzat támogatását megnyerő koncepcióra van szükség, melynek eredményeként létrejöhet egy új támogatási struktúra, amiben az MMK és a társintézmények összehangolt tevékenységet folytatnak. Az új támogatási rendszer célja, hogy hozzásegítse a hazai animációt; a magyar kultúra népszerűsítésére idehaza és az ország határain túl, országimázs-formáló tényezővé váljon, betölthesse az oktatásban és ismeretterjesztésben kihasználatlan lehetőségeit, a hazai kreatív iparral együttműködve képezzen munkahelyteremtő és gazdasági (pl. export) potenciált növelő tényezőt. A felsoroltak elérésére nem csak a magyar animáció múltja, a hetvenes, nyolvanas években betöltött szerepe, a hazai alkotó- és szakembergárda felkészültsége nyújt lehetőséget. A mozgóképes tartalomipar (és benne az animáció) világszerte egyre erőteljesebb szerepet kap az oktatás, a szórakoztatás, a kommunikáció és a tájékoztatás különböző területein. A tendenciát erősíti a technológiai fejlődés, mely révén a hagyományos felületek mellett számtalan új lehetőség kínálkozik a mozgóképes alkotások elérésére. Így a tanulás, az ismeretterjesztés, a szórakozás, a pihenés újszerű helyzetei jönnek létre, melyek rohamosan válnak népszerűvé, valamint tömeges felhasználásuk révén hatalmas kulturális és üzleti potenciállal rendelkeznek. Mindennek köszönhetően számos ország tekinti stratégia céljának e terület fejlesztését, sokan közülük soha nem rendelkeztek a miénkhez hasonló szakmai kultúrával, hagyományokkal. Magyarországon még minden adottság rendelkezésre áll, hogy a kulturális támogatási rendszer alakításával, gazdasági ösztönzők beépítésével sikerágazattá válhasson a magyar animációsfilm ipar.

3 Javaslatok 1. A pályáztatási rendszer korszerűsítése, a döntések megalapozottabbá és átláthatóbbá tétele. Támogatjuk az MMK kuratóriumának törekvéseit, melyek célja a döntések szubjektív voltának keretek között tartása és a döntések meghozatalakor irányadó kritériumrendszer felállítása. Ez, a remények szerint, lehetővé teszi a döntéshozatal transzparens voltát és megfelelő szintű kommunikációját, mind a szakma, mind a külső nyilvánosság felé. a. Ennek megvalósítása érdekében javasoljuk a pályázatok elbírálásakor már alkalmazott szempontrendszer pontosítását. (A korábbi javaslatunkat pontszámokkal egészítettük ki.) 1. A producer eredeményei (max. 5 pont) 2. A rendező eredményei (max. 7 pont) 3. Első film (max. 3 pont) 4. Az irodalmi-, illetve képes forgatókönyv esztétikai minősége (max. 25 pont) 5. A narráció eredetisége, dramaturgia, hatáskeltés (max. 25 pont) 6. Multikulturális vonatkozások, valamint kapcsolódás a magyar klasszikus és kortárs művészet egyéb területeivel (max. 5 pont) 7. Az animációs technika(k) innovatív alkalmazása (max. 5 pont) 8. A célközönséggel való kommunikáció (max. 5 pont) Ez összesen max. 80 pont, így a kontrolling során szerzett max. 20 ponttal együtt legfeljebb 100 pont adható. b. A szakkollégiumok közötti együttműködés formáinak megteremtése annak elkerülése érdekében, hogy az egyes filmtervek pattogjanak a szakkollégiumok között azok éppen esedékes pályázati kiírásainak függvényében. c. A pályázási procedúra korszerűsítése, online felületek kialakítása, átállás a papíralapú pályázati rendszerről az elektronikus szisztémára, mely csökkenti a papíralapú pályázásból adódó pazarló gyakorlatot, egyszerűsíti az adatközlés és a pályázati anyagok kezelését. d. Fontosnak tartjuk a nyertes és nem nyertes pályázatok értékelésének nyilvánossá tételét, melyre a pontrendszer alkalmazása kézenfekvő lehetőséget kínál.

4 2. A jelenlegi támogatási rendszer átalakítása, módosítása A jelenlegi támogatási/pályáztatási rendszer alapjai jórészt éve változatlanok, így természetszerű, hogy a jelenleg érvényben lévő támogatási rendszerrel kapcsolatban vannak évek óta húzódó megoldatlan problémák. Ugyanakkor a világ is változik, újfajta gyártási, forgalmazási, terjesztési folyamatok jelentek meg, sok esetben háttérbe szorítva a hagyományos módozatokat. A rendszernek is követnie kell ezen folyamatokat, és megfelelő módosításokkal kell segítenie a szakma fejlődését, a művészeti produkciók létrejöttét. Mindennek fényében fontosnak tartjuk az animációs szakmát érintő pályázati kiírások kínálatának bővítését, a rájuk mért nominális támogatás növelését. Minderre indokot szolgál az animációs filmkészítésben rejtőző kulturális, oktatási, nevelési és gazdasági potenciál, melyek kiaknázása érdekében elkerülhetetlen a jelenlegi kiírási gyakorlat megváltoztatása, és az animációra fordítható erőforrások bővítése. Az alábbiakban vázolt elképzelés nem működtethető az elmúlt évtizedekben kialakult támogatási arányok megváltoztatása nélkül. Fontos eleme az elképzelésnek, hogy különválasztja fejlesztési (előkészítési) és gyártási támogatásokat. A következő kiírási struktúrát javasoljuk: 1. Pályázat animációs sorozatok és egészestés animációs filmek előkészítésének támogatására. (Az egészestés animációs filmek gyártási pályázata már a Játékfilmes szakkollégiumhoz kerülne beadásra, így a megfelelő módon előkészített anyagot látva a nem animáció-specialista szakkollégium is tudna érdemben dönteni.) 2. Pályázat egyedi, szerzői filmek előkészítésének támogatására. (Az előkészítés és így a pályázat is éves periódusban működne, mely után a projekt indulhat gyártásra kiírt pályázaton.) 3. Pályázat animációs sorozatok pilotfilmjének (vagy hossztól függően) első epizódjainak (1-5. rész) elkészítésének támogatására. Kritérium legyen a kooprodukciós partner(ek) bevonása. 4. Pályázat animációs rövidfilmek, egyedi filmek készítésére. 5. Strukturális támogatás alotóműhelyek, stúdiók részére. (A gyártás során felmerülő jelentős költségek elszámolásának lehetősége, a játékfilmes gyakorlathoz hasonlóan.) 6. A normatív támogatás méltatlan arányszámainak megváltoztatása. Az aránytalanságok megszüntetése a játék- és animációs-, valamint a dokumentumfilmek normatív támogatási gyakorlata között.

5 Az 1. pontban megjelölt sorozatokra fókuszáló kiírás alapvető fontossággal bír, mivel a sorozatok fejlesztését, gyártását, forgalmazását tekintjük a hazai animációs szakma lehetséges húzóágazatának. A sorozatok stratégiai jelentőségének indokoltsága nem csupán a magyar animáció hagyományaiban, hanem a jelenkori forgalmazási, terjesztési, technológiai tendenciáiban is keresendők. Indokaink a következők: A televíziók és egyéb alternatív forgalmazók (telekommunikációs cégek, internetes portálok, mobilszolgáltatók, stb.) számára a sorozatok jelentenek jól használható tartalmat. Hatalmas a marketing potenciáljuk, ugyanis a közönség mint tudjuk sorozatfüggő. A sorozat szakaszosan finanszírozható, tehát viszonylag könnyen támogatható, és az Európai támogatási rendszerbe is becsatolható. A sorozat gyártása fajlagosan olcsó, megfelelően előkészített fejlesztés nyomán ugyanazokkal a háttérelemekkel, figurákkal rengeteg tartalmat, adásanyagot lehet készíteni. Külföldi piaca korlátlan. Hazai piaca úgyszintén korlátlan, fõleg az érkező digitális televíziózás világában, a 2012-től felrobbanó, megsokszorozódó csatornapiacon. A sorozat sok alkotót tud foglalkoztatni egyszerre, (dramaturgokat, írókat is, ami nagyon ráférne a szakmára) ráadásul az utánpótlásnevelésnek, illetve a fiatalok szakmai integrálásának is a sorozat a legjobb terepe. Óriási hagyománya van a magyar sorozatoknak a pannóniás időkből. A sorozat közösséget teremt hagyományt, stílust, divatot. Reflektál a képzelet aktuális irányaira, a magyar valóságra, a világhelyzetre, az ökológiai és civilizációs válságra, a multikulti divatokra adott esetben mindezt lefordítva a gyerekek nyelvére. Amennyiben létrejön a sorozatokra fókuszáló kiírás, és egy-egy stúdió az MMK-tól annyi pénzt nyer, amivel beindíthatja a sorozatát, pl. az első 3-4 részt, a producer azt már tudja forgatni, árulni, szondázni vele a nemzetközi és hazai audiovizuális piacokat. A sorozat tehát a stúdiókat, producereket is erősítené, ami a magyar animáció számára létkérdés.

6 3. A forgalmazási, terjesztési, fejlesztési lehetőségek átalakítása Ahogyan azt a bevezetőben említettük, a magyar animáció nem csupán egy erős hagyományokkal rendelkező, de egyfajta Hungarikumnak is definiálható művészeti terület. Mindezek mellett a kultúrát formáló és terjesztő eszközrendszer, mely gazdasági potenciállal rendelkező, a kreatív iparhoz csatolható, fejlesztendő felület. Ennek fényében az animációt is érintő alapvetések a következő, nemzeti integritásunk megóvását, erősödését szolgáló célok: a nemzeti filmgyártás védelme, a nemzeti közszolgálati televízió magyar programokkal való megtöltése. A felsorolt célok sikeres megvalósítása együtt kell, hogy járjon az animáció hosszútávú fejlesztési stratégiájának kialakításával, melyben szerepet kell kapnia; a műfaj hazai hagyományainak megőrzése és folytatása, az animáció népszerűségének és képességeinek kiaknázása különböző korosztályok megszólítására. Mindezek érdekében a következő javaslatokkal élünk: a. Az animációs filmek forgalmazásával foglalkozó átfogó koncepció kidolgozása, melynek révén a filmszínházak érdekeltté válnak a forgalmazásban, vetítések szervezésében. (Első lépésként lehetővé kell tenni az animációs filmek art besorolását, így a filmek vetítésére támogatást lehet kérni.) b. Online felület (webes animációs filmarchívum) kialakítása, melyen elérhetőek az állami támogatásban részesült filmalkotások, így nézhetővé válnak azon animációs rövidfilmek, melyek a televíziók passzivitása miatt az elmúlt évtizedekben láthatatlanok voltak a nézők számára. A támogatott filmek készítői a támogatási szerződésben foglaltak szerint járulnának hozzá a közzétételhez. A művek elkészültük után kb. 2-3 évvel lennének megtekinthetők korlátlan vagy korlátozott (pl. NAVA) módon. c. Célzott támogatási formák kialakítása az oktatásban alkalmazható animációs produkciók fejlesztésére, gyártására. Az így készült animációs filmek beépítése a tananyagba. Az animációs művek integrálása a magyarországi média- és mozgóképkultúra oktatásába. d. A köztelevíziókkal való együttműködés megteremtése. A magyar nemzeti televíziózás szerepvállalásának ösztönzése, és részvételének normatív jellege, ami a produkciók bemutatását, társfinanszírozását, és forgalmazását illeti. e. A Magyar kultúra támogatására hivatott intézményekkel (pl. NKA) történő pályázati koordináció megvalósítása, összehangolt támogatási rendszer kialakítása és működtetése.

MAGYAR FORGATÓKÖNYVÍRÓK EGYESÜLETE:

MAGYAR FORGATÓKÖNYVÍRÓK EGYESÜLETE: MAGYAR FORGATÓKÖNYVÍRÓK EGYESÜLETE: Forgatókönyv-fejlesztési javaslatcsomag a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakkollégiuma számára A forgatókönyvíró szemszögéből Európa-szerte

Részletesebben

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá

KULTURÁLIS KONCEPCIÓ EMJV Közgyűlése a 692/2012.(XI.29.) határozatával hagyott jóvá 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 I. Törvényi, jogszabályi, szakpolitikai háttér... 4 II. Koncepcionális célok és eszközök... 7 A célok elérésének legfontosabb eszközei:... 8 III. A koncepció célkitűzéseinek

Részletesebben

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.VII.16 C(2008)3543 végleges Tárgy : N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program Tisztelt Miniszter Asszony, 1. ÖSSZEFOGLALÁS (1) Örömmel

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András

A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017. Dr. Czike Klára F. Tóth András A magyarországi önkéntesség fejlesztési stratégiája 2007-2017 Dr. Czike Klára F. Tóth András TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR...3 1. A stratégia indokoltsága...3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai helyzete...5

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához

Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához Nemzet és Biztonság 2014/2. szám 117 130. Miniszteri előszó Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiájához A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Magyarország Építészetpolitikája

Magyarország Építészetpolitikája Magyarország Építészetpolitikája 1. AZ ÉPÍTÉSZETPOLITIKA, AZ ÉPÍTÉSZETI STRATÉGIA CÉLJA Építészetünk a nemzeti és az európai kultúra része. A kormányzati építészetpolitika célja az építészeti örökség megőrzése,

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája

A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája A Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája 2009207 www.keziszovetseg.hu 2 Tartalomjegyzék Bevezető. HELYZETELEMZÉS.. A kézilabdázás nemzetközi és hazai sportéletben betöltött

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT

ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT ELŐZMÉNYEK ÉS A TERVET KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐI CSOPORT Jelen terv a NAVA működésének és intézményi felépítésének elveit és főbb vonalait tartalmazza. A NAVA tevékenységét tekintve példa nélküli vállalkozás Magyarországon,

Részletesebben

Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez

Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez Új szereplők a pénzpiacon tervezés teljes költségmegtérüléssel (Full Cost Recovery FCR) a hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez című műhelymunka előkészítő kutatásának összefoglaló kiadványa

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben