ÜGYVITELI ÉS IRODASZERVEZÉSI ISMERETEK II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜGYVITELI ÉS IRODASZERVEZÉSI ISMERETEK II."

Átírás

1 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B Tel: 42/ , Fax: 42/ TÁMOP A-10/1/KONV sz. projekt Ügyvitel-technikai labor kialakítása Ügyviteli Képzési és Szolgáltató Központ B-V OKTATÁSI SEGÉDANYAG MENTOROK SZÁMÁRA A KÜLSŐ SZAKMAI GYAKORLATHOZ ÜGYVITELI ÉS IRODASZERVEZÉSI ISMERETEK II. Dankó Márta TÁMOP A-10/1/KONV számú Versenyképes Nyíregyházi Főiskola c. projekt

2 Az Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek II. tantárgy tanításának célja Az Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek II. tantárgy a képzési hálóban egy féléves tantárgy (2. félév), amelynek célja, hogy a hallgató az alapozó ügyviteli ismeretein túlmenően (Ügyviteli ismeretek és gyakorlatok I. tantárgy) után megismerje az irodákban használatos irodatechnikai és telekommunikációs eszközök körét, azok használati lehetőségeit. Ennek révén képes lesz arra, hogy az adott irodai munkavégzéshez megfelelő eszközöket válasszon ki, tisztában lesz ezen eszközök alapvető teljesítményjellemzőivel, kategóriáival, lehetséges műszaki paramétereivel, működési elvükkel. A Titkárságvezető, Idegen nyelvi kommunikátor, Gazdasági idegen nyelvi levelező szakos hallgató legyen képes egyes irodai munkafolyamatokhoz megfelelő irodatechnikai és telekommunikációs eszközök kiválasztására egyes típusok, kategóriák megkülönböztetésére irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használatára, működtetésére irodatechnikai és telekommunikációs eszközök kiválasztása és működtetése során a munkaegészségügyi és biztonsági szempontok figyelembe vételére irodatechnikai és telekommunikációs eszközök kiválasztása és működtetése során a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételére. A hallgatók az tantárgy tanulása során megismerik: az iroda, irodatechnikai és telekommunikációs eszközök történeti hátterét, a korszerű és ideális iroda kialakításának feltételeit, az irodai légkört alapvetően meghatározó elemeket, az ergonomikus irodai munkahely kialakításának szempontjait, az irodatechnikai eszközöket: fénymásolót, iratmegsemmisítőt, iratkötő gépeket, a számítógéphez kapcsolható kimeneti és bemeneti eszközöket, 2

3 a nyomtatókat a multifunkcionális irodatechnikai berendezéseket a telekommunikációs eszközöket (telefon, telefax stb.) az irodai kommunikációs eszközöket, vizuáltechnikát egyéb irodai kiegészítőket, irodai papírárukat, iratkezelési és iratrendezési kellékeket Az Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek II. tantárgy tanulásához szükséges előismeretek, fejlesztendő kompetenciák A tantárgy tanulásához, a gyakorlati feladatmegoldáshoz szükséges, hogy - ismerje az ügyvitel fogalmát, az alapvető ügyviteli folyamatokat - legyen tisztában az irodai környezeti elemekkel - legyen tisztában azzal, hogy az egyes ügyviteli, adminisztrációs feladatokat milyen eszközökkel lehet ellátni, elvégezni - legyen tisztában azzal, hogy egyes irodatechnikai eszközöket milyen alapjellemzők és kritériumok alapján választhat ki; - a hallgató tudja az irodatechnikai eszközöket használni; - a hallgató képes legyen elhárítani az egyszerűbb technikai akadályokat, meghibásodásokat; - legyen tájékozott a hallgató az iroda környezetvédelmi lehetőségeiről; - ismerje és tartsa be az irodatechnikai és telekommunikációs eszközök működtetési, használati, biztonságtechnikai szabályait; - egyen tisztában az irodatechnika alapfogalmaival; - irodatechnikai eszközök használata során legyen pontos, precíz, figyelmes, igényes, - munkájában tartsa be a vezetői elvárásokat, előírásokat. A tananyag elsajátítása és gyakorlati feladatok készítése során a hallgatók felhasználják a szakmai gyakorlaton szerzett munkahelyi tapasztalatokat is, az üzleti/hivatali, élet egyes területein, az irodai adminisztráció és irodatechnika használata során alkalmazott módszereket. 3

4 A külső és belső szakmai gyakorlaton az irodatechnika használata terén szerzett ismeretek által várhatóan kellő mértékben fejlődnek majd az adminisztrációs tevékenységekhez kapcsolódó szakmai, személyes, társas és módszerkompetenciáik, és a hallgatók alkalmasak lesznek arra, hogy alkalmassá váljanak az irodai adminisztrációs tevékenységek hatékony elvégzéséhez, ennek köszönhetően munkaterületük eredményes ellátásához. Ezek alapvetően a következők: a) Személyes kompetenciák - Információgyűjtés - Nyitott hozzáállás - Eredményorientáltság - Rendszerben való gondolkodás - Logikus gondolkodás - Áttekintő képesség - Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) - Figyelem-összpontosítás - Figyelemmegosztás - Ismeretek helyénvaló alkalmazása - Gyakorlatias feladatértelmezés - Helyzetfelismerés - Következtetési képesség - Okok feltárása - Problémaelemzés, -feltárás - Lényegfelismerés (lényeglátás) b) Társas kompetenciák - Nyelvhelyesség - Közérthetőség - Irányíthatóság - Udvariasság - Fogalmazókészség - Adekvát metakommunikáció 4

5 c) Módszerkompetenciák: - Kreativitás, ötletgazdagság - Új ötletek, megoldások kipróbálása - Önálló munkavégzés - Irányított munkavégzés - Intenzív munkavégzés - Kontroll (ellenőrzőképesség) - Hibafeltárás - Rendszerező képesség - Ismeretek helyénvaló alkalmazása A tantárgy tanulásának infrastrukturális feltételei Számítógépes munkakörnyezetben zajlanak a tantárgy tanulási órái heti 1-2 órában -, maximum 20 fős csoportokban (lsd. a számítógépterem kapacitása). A tanórákon valamennyi hallgatónak biztosítjuk az ergonómiai elvárásoknak is megfelelő számítógépes munkahelyet. A gépeken a Microsoft Office irodai szoftverek vannak telepítve (2003. és verzió). Az internethasználat valamennyi gépen adott: Mozilla és Internet Explorer böngészők állnak rendelkezésre. Így oldható meg, hogy a hallgatók a tanórán is korszerű és friss információkhoz jussanak az irodatechnikával kapcsolatos ismeretük fejlesztése érdekében. A tanórákon lehetőség van arra, hogy tanári irányítással, különböző feladatmegoldások keretében, internethasználat segítségével - valós szituációk modellezésével a hallgatók maguk tervezzék meg feltételezett irodájuk irodatechnikai és telekommunikációs felszereltségét. A hallgató elektronikus úton megküldi az oktatónak az elvégzett feladatokat, melyeket az oktató ellenőriz, s minden hallgatóval konzultál a feladat megoldásáról. A hallgató a feladatában található hibákat kijavíthatja, s újra elküldheti tanárának, ezáltal okulva korábbi hibáiból - jobb érdemjegyet szerezhet. A tantárgy tanulásának végső célja, hogy a hallgatók megismerjék a korszerű irodatechnikai és telekommunikációs eszközöket, azok kiválasztásának lehetséges módjait, ezen eszközök paramétereit, működtetésüket, az alapvető hibaelhárítást. 5

6 Alapvető elvárás, hogy a hallgatónak a szakmai gyakorlat ideje alatt is biztosítva legyen az irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata: fénymásolás, nyomtatás, Ennek kapcsán: - a hallgatóval meg kell ismertetni az alapvető irodatechnikai berendezések alkalmazásának munkahelyi körülményeit, szokásait; - a munkavégzés során betartandó biztonságtechnikai és munkaegészségügyi szabályokat; - az irodatechnikai és telekommunikációs eszközök beszerzésének és használatának környezetvédelmi szabályait - ismertetni kell továbbá a hallgatóval, hogy milyen feladat végzésére van jogosultsága, a feladatvégzés során hogyan kell eljárnia, illetőleg kinek az utasításai és elvárásai szerint végezheti a feladatát. - ismertetni kell a hallgatóval, hogy milyen irodatechnikai eszközöket használhat a szakmai gyakorlati helyén, illetve a használat korlátait, maximális idejét A szakmai gyakorlat ideje alatt lehetőséget kell adni a hallgatóknak: megadott feladatok ellátására az irodatechnikai és telekommunikációs eszközök gyakorlati használatára a mentor segítségével az alapvető hibaelhárításra, alkatrészcserére (pl. tonerek cseréje) telekommunikációs eszközök használatára és kezelésére (telefonhívások, fax bonyolítása, stb.) 6

7 1. Ismeretkör Az írásbeliség és az iroda kialakulása Az iroda fejlődése Magyarországon Az iroda célja, fogalma A jelenlegi irodák problémái A hallgató ismerje meg a cég/vállalat eredetét, tevékenységét. A hallgatónak legyen lehetősége megnézni a vállalat alapító dokumentumait, Legyen lehetősége megismerni a Szervezeti és Működési Szabályzatot, az Iratkezelési Szabályzatot stb. 2. Ismeretkör A korszerű és ideális iroda A z irodai légkört alapvetően meghatározó elemek Általános berendezési tanácsok A színek hatása Az ergonomikus iroda fogalma, kialakítása Fizikai környezet, munkaszervezés, Pszichológiai és szociális környezet A hallgató lehetőleg ismerje meg a cég/vállalat több irodahelyiségét. Figyelje meg azok munkafolyamatokhoz igazított kialakítását, elemezze az ergonómiai szempontok meglétét. A hallgatónak legyen lehetősége betekinteni a vállalat különböző irodáiba. Figyelje meg azok kialakítását: mennyire felel meg a munkafolyamatoknak az irodahelyiség, figyelembe vették-e a 7

8 kialakításkor az általános berendezési tanácsokat és az ergonómiai szempontokat? A hallgatónak legyen lehetősége az adott témában érdeklődni, kérdezni, információkat gyűjteni. 3. Ismeretkör Irodatechnikai eszközök Dokumentumok sokszorosítása és másolása Fénymásolás: a fénymásoló története, működése A digitális másolási technika Megfelelő megoldások kiválasztása A környezettudatos szemlélet kialakítása az irodában Iratmegsemmisítők Iratkötés: hőkötés, spirálkötés, laminálás, iratsínek/iratborítók, papírvágógépek A hallgató ismerje meg a cégnél/vállalatnál használt fénymásoló berendezéseket, iratmegsemmisítőket, iratkötő eszközöket, azok fajtáit, működési jellemzőit. Figyelje meg továbbá, hogy az irodák kialakításakor és működtetésekor figyelembe veszik-e a környezetvédelmi szempontokat. A hallgatónak legyen lehetősége megismerni a vállalatnál használt fénymásolókat, iratmegsemmisítőket, iratkötési lehetőségeket. Legyen lehetősége továbbá a hallgatóknak ezen eszközök használatára, kipróbálására, a rájuk bízott feladatok elvégzése kapcsán. Mentori irányítással, segítséggel az alapvető hibaelhárítási lehetőségeket is próbálják ki a fent említett berendezéseknél. A hallgatók az adott témában érdeklődhessenek, kérdezhessenek. 8

9 IV. Ismeretkör Numerikus, szöveges, képi adatok feldolgozása Az írógép, a számológép,k a számítógép A számítógép alkalmazása a titkári munkában A számítógéphez illeszthető kimeneti és bemeneti eszközök A nyomtató A multifunkcionális irodatechnikai berendezések A hallgató ismerje meg a cégnél/vállalatnál használt fénymásoló berendezéseket, iratmegsemmisítőket, iratkötő eszközöket, azok fajtáit, működési jellemzőit. Figyelje meg továbbá, hogy az irodák kialakításakor és működtetésekor figyelembe veszik-e a környezetvédelmi szempontokat. A hallgatónak legyen lehetősége megismerni a vállalatnál használt fénymásolókat, iratmegsemmisítőket, iratkötési lehetőségeket. Ismerje meg a különböző számítógép típusokat, azok hálózatos működését (ha van ilyen). Figyelje meg a kimeneti és bemeneti eszközök fajtáját, működési jellemzőit, funkcionalitását. Legyen lehetősége továbbá a hallgatóknak ezen eszközök használatára, kipróbálására a rájuk bízott feladatok elvégzése kapcsán. Mentori irányítással, segítséggel az alapvető hibaelhárítási lehetőségeket is próbálják ki a fent említett berendezéseknél. A hallgatók az adott témában érdeklődhessenek, kérdezhessenek. 9

10 V. Ismeretkör Kommunikációs eszközök az irodában Projektor Videokonferencia-berendezések Tábla Írásvetítő Smart interaktív tábla A hallgató ismerje meg a cégnél/vállalatnál használt kommunikációs eszközöket, azok fajtáit, működési jellemzőit. Figyelje meg továbbá, hogy kik, milyen célra és mennyire használják ki ezeket az eszközöket. A hallgatónak legyen lehetősége megismerni a vállalatnál használt kommunikációs eszközöket, tájékozódjon azok működési elvéről, működtetési szabályairól. Legyen lehetősége továbbá a hallgatóknak ezen eszközök használatára, kipróbálására a rájuk bízott feladatok elvégzése kapcsán. (Pl.: értekezletek előkészítése, PP bemutatók elkészítésében segítségnyújtás, stb.) Mentori irányítással, segítséggel az alapvető hibaelhárítási lehetőségeket is próbálják ki a fent említett berendezéseknél. Legyen lehetőség továbbá arra is, hogy a hallgatók az adott témában érdeklődhessenek, kérdezhessenek, információt gyűjthessenek ebben a témakörben a mentortanártól és annak munkatársaitól. VI. Ismeretkör Hang-információk feldolgozása telekommunikációs eszközök Telefon (vezetékes és mobil) ISDN rendszer ADSL 10

11 Analóg és digitális telefonközpontok Telefon alközpontok Korszerű telefonkészülékek A hallgató ismerje meg a cégnél/vállalatnál a telefonos kommunikáció fajtáit, folyamatát. Érdeklődjön a vezetékes és mobil telefonok használati szokásairól, a távközlési rendszer fajtájáról, a telefonközpont működéséről. Figyelje meg továbbá a telefonkészülékek által nyújtott lehetséges szolgáltatások körét, lehetőség szerint használja is ezeket az eszközöket. Kívánatos lenne, hogy a hallgatók megismerjék a vállalat telefonos kommunikációs lehetőségeit (vezetékes és mobil készülékek aránya, melyik telefontársasággal kötött szerződést a cég, vannak-e kedvezményes hivatali vonalak és szolgáltatások stb.) Legyen lehetősége továbbá a hallgatóknak a telefonok hivatali használatára. Mentori irányítással, segítséggel részt vehetnek a hivatali kommunikáció bizonyos formáinak lebonyolításában. Lehetőséget kell adni arra, hogy a hallgatók az adott témában érdeklődhessenek, kérdezhessenek, információkat gyűjthessenek. VII. Ismeretkör Egyéb irodai kellékek, kisgépek, irodaszerek Levélpapírok, fénymásolópapírok Fotópapírok Etikettek Öntapadó címkék Borítékok Faxpapírok, pénz tár- és számológépszalagok Leporellópapírok Gyűrűskönyv-betétek Füzetek, jegyzettömbök, jegyzetblokkok 11

12 Post-it öntapadó jegyzettömbök Írószerek Számítástechnikai kiegészítők Vegyes irodaszerek Irodai kiegészítők, kisgépek (tűzőgépek, lyukasztógépek, etikettnyomtatók, hajtogatógépek stb.) Iratrendezési és irattárolási kellékek A hallgató ismerje meg a cégnél/vállalatnál használt egyéb irodai kellékek, kisgépek, irodaszerek világát. Tájékozódjon arról, milyen fajta papírokat használnak az ügyviteli munkafolyamatok és irodai adminisztráció folyamán, milyen szempontok szerint szerzik be ezeket az eszközöket és milyen gyakorisággal. Figyelje meg, milyen számítástechnikai kiegészítők és irodai kisgépek segítik a dolgozók munkáját, illetve azokat milyen szempontok szerint szokták megrendelni. Tájékozódjon a használatban lévő iratrendezési és irattárolási eszközökről, kellékekről (dossziék, genothermek stb.) figyelje meg, hogy ezek az eszközök kellő módon segítik-e a logikus és esztétikus iratrendezést, irattárolást. A hallgatónak legyen lehetősége megismerni és használni az irodai munkafolyamatok elvégzéséhez használt irodai kellékeket, kisgépeket. Tájékoztatni kell a hallgatókat arról, hogy különböző ügyviteli folyamatokhoz, adminisztrációs tevékenységekhez milyen típusú papírt, írószereket, iratrendezési és irattárolási kellékeket használnak, azok funkcionalitását kiemelve. Lehetővé kell tenni, hogy a hallgatók kipróbálhassák, használhassák az irodai munkafolyamatok elvégzése kapcsán a különböző vegyes irodaszereket és irodai kiegészítőket, kisgépeket (pl.: tűzőgépek, lyukasztógépek stb.) A szakmai gyakorlaton elvégezhető feladatok A mentor különböző ügyviteli és irodai adminisztrációs feladatok elvégzésére kérheti fel a hallgatót, mely feladat elvégzése közben szakszerűen használhatja a fent említett és felsorolt irodatechnikai és telekommunikációs eszközöket. 12

13 A mentor először megismerteti a hallgatóval ezen eszközök alapvető műszaki paramétereit, szakszerű és biztonságos használatának módját, különösen kitérve a balesetvédelmi és érintésvédelmi szempontokra. Felhívja a hallgató figyelmét a gazdaságos, energiatakarékos üzemeltetés lehetőségeinek kihasználására. Megmutatja a hallgatónak az alapvető hibaelhárítási módszereket, lehetőségeket. A szakmai gyakorlat értékelése A szakmai gyakorlat értékelése során a mentor térjen ki az Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek II. ismeretkörében tapasztalt hallgatói tevékenységre. Értékelje a hallgatónak az irodatechnikai eszközök használata során nyújtott teljesítményét (szakszerű használat, az elmondottak pontos követése, a kitűzött feladatok elvégzésének minősége stb.) Értékelési szempontok: A feladat értelmezésének pontossága A feladat végrehajtásának pontossága Meghatározott időn belül végezte-e el munkáját? Kellően körültekintő volt-e az irodatechnikai és telekommunikációs eszközök használata során? Figyelembe vette-e a cégnél/vállalatnál elvárt szempontokat? A Módszertani útmutatót az Ügyviteli és irodaszervezési ismeretek II. tantárgyhoz a mentorok számára összeállított irányító szempontsor egészíti ki, amely részletesen tartalmazza a tantárgy szakmai tartalmát (tananyagát) is. 13

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Hivatali gazdálkodás és üzleti protokoll (modul száma: 1614-06) modul tanításához és értékeléséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2008. 1 TARTALOMJEGYZÉK A MÓDSZERTANI

Részletesebben

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG a Dokumentumkészítés és kezelés az irodában (modul száma: 1618-06) modul pedagógiai megközelítéséhez Készítette: Jakabné dr. Zubály Anna szakértő 2007. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Helyi szakmai program

Helyi szakmai program 2. számú melléklet Az Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Helyi program OKJ 54 345 01 Logisztikai ügyintéző szakképesítés A logisztikai ügyintéző szakképzés helyi programja

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó,

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, Telemarketing asszisztens) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam FITNESS WELLNESS ASSZISZTENS SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 TARTALOM TARTALOM... 2 Általános tudnivalók...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

5. A szakmai gyakorlat leírása

5. A szakmai gyakorlat leírása 5. A leírása Tantervi egység, (al)modul neve: Szakmai gyakorlat modul Kreditszáma: 30 Tantervi helye: 4. félév A Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlatának

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 52 342 01 0000

Részletesebben

Minőségiránytási kézikönyv

Minőségiránytási kézikönyv Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár Sarkad Vár u. 2/b Tel.: 66/375-300 Fax:66/375-380 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00494-2009 Minőségiránytási kézikönyv Jóváhagyta:

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INFORMATIKAI STATISZTIKUS ÉS GAZDASÁGI TERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 02 0000 00 00 2. A

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAK- KÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI WEB-PROGRAMOZÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 481 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Web-programozó

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÉPESÍTÉS - ELÁGAZÁS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2009 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben gyógypedagógusok

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési tájékoztató 752/1 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00005-2009 Akkreditációs lajstromszám: AL-2107 Felnőttképzési tájékoztató Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés szervezési Közhasznú

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 54 345 02 0000 00 00

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 8200 VESZPRÉM, Csap u. 9. SZAKMAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 2010. szeptember 1-től Készítette: Kissné Budai Katalin közgazdász szaktanár, igazgató-helyettes Wachtler Edina

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben