ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK"

Átírás

1 ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK 2004

2 Kiadványunkat szeretett barátunk, Lehoczky János emlékére ajánljuk Vándorló gondolat Mi, terepen járó emberek igazán tudjuk, hogy milyen csábereje van egyegy vadcsapásnak, alig sejthetô ösvénynek. Hív, útra indít. Mennünk kell! Azt hiszem, sokan váltunk így környezeti nevelôvé. Megsejtettünk valamit abból az izgalmas alkotó kalandból, amit az új utak keresése, az eljutni valahová beteljesülésének vágya jelent. Romantikus felfedezésnek tetszik új módszerek kimunkálása, sajátos, szokatlan tanulási formák kipróbálása is. A cserjék alatt bujkáló ösvény azonban idôközban úttá szélesedett. Ma már nem pedagógiai expedíciók nyughatatlan vándorai követik kusza vargabetûit. Az úton forgalom van. Kezd minél többek számára elérhetôvé, megtehetôvé válni a terepgyakorlat, az erdei iskola, a szaktábor, a terepi akciók, programok sokasága. Meg kell élnünk, hogy bizony más, ha osonva nyomunkba szegôdnek követôink, s más, ha szolgáltatássá intézményesül mindaz, aminek életre hívásában részt vettünk. Ilyen átalakulásoknak vagyunk tanúi mostanság. Minden megváltozik, mihelyt rendszerszerûvé, általánossá, tömegessé válik. Nem más a helyzet a környezeti nevelésben sem. Más lesz a szereplôk viszonya az egészhez, más dolgok válnak a minôség meghatározóivá. Az egyes szakemberek elkötelezett munkáját a szakmai szabályoknak való megfelelés, az alkotó becsvágy késztetését a munkaköri feladatok teljesítése, az önfeláldozó fáradozást a piaci törvények mûködése váltja fel. Nem mindegy, hogy hogyan változik mindaz, amit létrehozunk, miközben természetes része lesz pedagógiai gyakorlatunknak. Nem mindegy, hogy az eszköz változik-e, vagy a cél is. Nem mindegy, hogy a formára ügyelünk csupán, vagy a tartalom is megmarad. Nem mindegy, hogy közlünk, vagy üzenünk. A fôút kamionjai között furcsán álldogál, s idegennek, elveszettnek érzi magát a zsákos, bakancsos vándor. Új ösvényt keres. Tudja, hogy nyomában egyszer ismét sokan indulnak útnak, de reméli, hogy az úton járásból nem lesz társasutazás, az eljutás élménye nem cserélôdik az érkezés rutinjára. A felfedezés öröme nem abban rejlik, hogy nehéz a hátizsák és tör a bakancs, hanem abban, hogy magam, személyesen élhetem át a befogadható természettel való találkozás pótolhatatlan érzését. Lehoczky János

3 Bevezetô gondolatok A KOKOSZ (Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége) és annak szakmai hálózatként mûködô alapító tagjai 1983-tól, tehát immáron 20 éve szervez erdei iskolákat. Jómagam 1976-tól szerveztem Visegrádon egyhetes erdei iskola jellegû táborozásokat, s a munka ott azóta is magas színvonalon folyik. Igaz, azok a táborok még nem mindenben feleltek meg a nemrégen felállított kritériumrendszernek, de kétségtelen, hogy ezek a táborok a manapság már országos hálózattá fejlôdött erdei iskolák alapjainak letételét jelentették. Kiadványunk a Szövetség erdei iskoláit mutatja be a év valóságának megfelelôen. Célja, hogy segítse a pedagógusokat, erdei iskolát szervezôket abban, hogy egy széles palettáról választhassanak igényeiknek, szakmai és pedagógiai elképzeléseiknek leginkább megfelelô helyszínt és szolgáltatást re az Oktatási Minisztérium (OM) is felzárkózott az addig társadalmi keretek között szervezett, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) és jogelôdei által támogatott mozgalomhoz. Az OM, a KvVM és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium erre a célra szentelt forrásainak összevonásával egy 6 évre szóló országos programot indított a terepi környezeti nevelés, ezen belül kiemelten az erdei iskolázás támogatására. A program hosszú távú célja: biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy minden gyermek az általános iskolai tanulmányai során legalább egyszer eljuthasson egy bentlakásos erdei iskolába. A Kormány 2003 márciusában elfogadta és júniusában keret-megállapodással garantálta, hogy minimum évi 600 millió forintos támogatást biztosít a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság (KöNKomP) és az OM elôterjesztéséhez, amely Az Erdei Iskolai Program végrehajtásához szükséges feladatokról a ig terjedô tervezési idôszakra címet viseli. A KOKOSZ oktatóközpontjai keretében mûködô erdei iskolák között mindennemû erdei iskola-szolgáltató megtalálható. A megfelelô szakmai színvonal biztosítása érdekében nálunk is folyik a szolgáltatások minôsítése. A Szövetségen belüli erdei iskolák abban különböznek csak a többiektôl, hogy itt egy oktatóközponti háttér erôsíti a program megvalósítását, ami még nagyobb garancia arra, hogy az itt folyó munka a lehetô legmagasabb színvonalú. Az erdei iskola illeszkedik az oktatási intézmények pedagógiai programjához és a helyi tantervekhez, tanéven belül valósul meg, helyszíne a szervezô iskola székhelyétôl különbözô, természeti környezet, a tanulók aktív megismerô, felfedezô tevékenységére épít komplex ismeretszerzést biztosítva. Kedves Pedagógusok! Ajánlom szíves figyelmükbe az igen nagy tradíciókkal rendelkezô KOKOSZ erdei iskoláit, mert tudom, hogy mekkora terhet vesz le a vállukról, ha egy tapasztalt szakmai csapat áll majd a vállalkozásuk mögött! Kívánom, hogy szervezônek, gyermeknek egyaránt életre szólóan felejthetetlen pozitív élményt nyújtson majd az erdei iskoláinkban való részvétel! Bízom benne, hogy ez a kiadvány is elôsegíti, hogy egyre többen, egyre jobb erdei iskolát szervezzenek majd a jövôben. Kiváló tisztelettel, Szentendrey Géza, a KOKOSZ elnöke

4 Árnika Erdei Iskola SOPRON Az Árnika Erdei Iskola Sopronban és közvetlen környezetében vezeti erdei iskolai programjait, ezért a helyszínek gyalog vagy helyi busszal elérhetôk. Három jellegzetes táj találkozik Sopron elérhetô közelségében: A Soproni-hegység kristályos alapkôzetû, mély patakvölgyekkel tagolt erdôterület, az Alpokalja jellemzô növény- és állatvilágával, peremén fás legelôkkel, rétekkel óta a Soproni Tájvédelmi Körzet részeként országos védelem alatt áll. A várost magában foglaló széles Ikva-medence túloldalán, a Fertô-melléki dombsor már mészkövön kialakult szubmediterrán klímájú erdôség gazdag élôvilágú száraz gyepekkel, a dombsor lábánál jégkorszaki láprét-maradványokkal, tavakkal. Ettôl észak-keletre a Fertô a legnyugatibb sztyeptó széles nádasövvel, keleti oldalán szikes pusztával és tavakkal a Fertô-Hanság Nemzeti Park védett területe, a Világörökség része. Sopron városához belterületi parkerdôk is tartoznak, ami kitûnô lehetôséget ad az erdôvel kapcsolatos magatartás, feladatok, élmények és haszonvételek folyamatos tanulmányozására, gyakorlására. A soproni erdôkben átlagon felüli a jelzett turistautak, torna- és futópályák hossza; két erdei tanösvény, hat kilátó, 78 forrás, pihenô- és táborhelyek segítik a környezeti nevelési munkát. Sopron közvetlen környékének igazi nevezetessége a Lôverek különleges hangulatú, jellegzetes kertes dombvidéke. Szakmai programok Komplex erdei iskolai programok korosztályonként kidolgozva, az osztrák Naturschutzbund Burgenlanddal közösen osztrák magyar erdei iskolai program (nyelvtanulás a természetben), osztálykirándulások, természeti élménytúrák, séták szervezése óvodás kortól minden korosztálynak Rendelkezésre álló eszközök tájolók, térképek, határozók, távcsövek Szállás, ellátás, étkezés Teljes ellátást tudunk biztosítani napi háromszori étkezéssel szerzôdéses szálláshelyünkön fôig: Brennbergi Ifjúsági Tábor: kiépített, komfortos tábor a Brennberg-völgyben, az osztrák határtól 5 km-re, patak mellett, hegyekkel, erdôkkel körülölelve. Árak 5 nap 4 éjszaka teljes ellátással: Ft/fô (benne: minden nap félnapos szakmai program, városnézés, tájfutás, éjszakai túra) Cím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 2. Tel./fax: 99/ Mobil: 20/ Honlap: Kapcsolattartó: Szabó Miklós Szabadidôs programok Gloriette kilátó, Hársfa-sor, nagycenki kastély és parkja, fertôdi kastély és parkja, fertô-tavi kenuzás, hajókázás, városnézés, kirándulás Ausztriába (Schneeberg 2075 m, Kismarton, Ruszt, lakompakki természetház), tájfutás, akadályverseny, éjszakai túra, famászás alpin technikával, lovaglás és egyéb sportok, kézmûves-foglalkozások, néptánc. 2

5 Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ SZOMBATHELY VELEM Vasvirág Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Velem a Kôszegi-hegység délkeleti lejtôjén, Kôszeg várostól 10 km-re, az Írottkô Natúrpark részeként, kiemelt üdülôövezetben fekszik. Az alig 400 lakosú, szubalpin klímájú település látnivalója a Szent-Vid hegy 568 méter magas hegycsúcsán épült barokk stílusú Szent Vid kápolna. A helyi idegenforgalom leglátogatottabb helyszíne a Velemi Továbbképzô Ház és Népmûvészeti Mûhelyrendszer, ahol oktatóközpontunk is mûködik. Szakmai programok A Kôszegi-hegység jellemzô növény- és állatvilága, geológiája. Vízvizsgálat, növényismeret, kôzetismeret (Cáki-kôfejtô), madármegfigyelés, gyûrûzés, barangolás a tanösvényeken. Szelíd energiák (az Alkotóház energiaellátásának egy részét napkollektor biztosítja). Kézmûves-foglalkozások: korongozás, szövés, fonás, kosárfonás, nemezelés, gyöngyfûzés, mézeskalács-készítés. Tanösvények Chernel-kert és arborétum (ragadozó madarak), védett növényeket bemutató tanösvény, Csillaghúr-tanösvény, régészeti tanösvény a Szent Viden. Népi kismesterségek bemutatása a Velemi Alkótóház mûhelyeiben a mesterekkel történt elôzetes egyeztetés alapján lehetséges. Ugyanígy túravezetôt, helytörténészt, csillagászt és barlangászt is tudunk biztosítani szakvezetést igénylô programjainkhoz. Szállás, ellátás, étkezés Velemi Alkotóház 54 fô részére, ágyas szobákkal, közös fürdôhasználattal Közösségi helyek: elôadóterem, társalgók, nagy étterem, félig fedett szabadtéri színpad Árak felnôtt: 1700 Ft/fô/éj, gyerek: 1500 Ft/fô/éj konyhahasználat: 3000 Ft Gyermeküdülô 70 fô részére, ágyas szobákban, közös fürdôhasználattal, a pedagógusok számára külön hely biztosítva. Étkezés: reggeli, illetve vacsora (teakonyha használata). Meleg étel az étteremben elôfizethetô. Szállásdíj felnôtt: 1400 Ft/fô/éj, gyerek: 1200 Ft/fô/éj Szabadidôs programok, túracélpontok Szent Vid kápolna, Hörmann-forrás, Írottkô és Írottkô-kilátó, Stájer házak (Erdészeti Múzeum), Széleskô, Kalaposkô, kalaposkôi barlang, Ó-ház kilátó, Hét-forrás, cáki-kôfejtô és pincesor, Bozsok: Sibrik kastély (étkezési lehetôséggel), kôszegszerdahelyi malom, Kôszeg. Sportpálya a gyermeküdülô mellett. Cím: 9700 Szombathely, Ady tér 5. Tel./fax: 94/ /111 Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna 3

6 Ôrségi Nemzeti Park ÔRISZENTPÉTER Harmatfû Természetvédelmi Oktatóközpont Erdei iskolánk az Ôrség szívében az Ôrségi Nemzeti Park területén található, ahonnan az erdei iskolai programok közeli helyszínei gyalogosan, a távolabbiak pedig az erdei iskola által biztosított kerékpárral vagy autóbusszal is megközelíthetôek. Oktatóközpontunk az erdei szukcessziót, a nemzeti parkra jellemzô növényeket és a tókák élôvilágát bemutató Rezgônyár tanösvényével és különbözô kézmûves jellegû játszóházakkal várja a tanulókat. A környékbeli terepi foglalkozások helyszínei az élményszerû megismerés, tudásgyarapítás számára kínálnak vonzó lehetôséget: Ôriszentpéteren az Árpád-kori mûemléktemplom, téglaégetô, lakó- és gazdasági épületek, tájjellegû gyümölcsfák gyûjteményes kertje, fazekasok látogatása; Szalafôn a pityerszeri falumúzeum, az ôserdô természeti értékei, ôshonos gazdálkodási módok bemutatása. Autóbusszal, illetve kerékpárral rövid idô alatt elérhetô helyszínek (szôcei tôzegmohás láprét; pankaszi, gödörházai, kercaszomori haranglábak; a Vendvidék szórványtelepülései, népi építészeti emlékei; a belsô Ôrség kézmûvességének bemutatási lehetôségei; a Magyarszombatfai Fazekas Múzeum, a Veleméri Árpád-kori templom) egyaránt a távolabbi bemutatások tárházát gyarapítják. Szállás, ellátás, étkezés 5 db 8 ágyas szobában (emeletes ágyakkal). A szobákhoz külön férfi/nôi vizesblokk, elôkészítô-konyha (40 fô részére felszerelve) tartozik. A kertben lehet bográcsban fôzni és szalonnát sütni. Parkolási lehetôség személyautók és autóbuszok részére. Szakmai programok Terepi foglalkozások: 1. erdôk világa: fák, cserjék; 2. erdôk világa: állatvilág, erdei életközösségek; 3. tókák-rétek élôvilága; 4. Rejtett kincsek nyomában, avagy a néprajzi, kultúrtörténeti értékek élményszerû felfedezése (benne: Szalafô: pityerszeri falumúzeum, Velemér: Árpád-kori templom, Gödörháza: harangláb, Magyarszombatfa: Fazekas-múzeum, élô népi mesterségek) Teremi foglalkozások: diavetítés, elôadások, vetélkedôk, kézmûves-tevékenységek: korongozás, gyertyamártás, gyöngyfûzés, szövés Rendelkezésre álló eszközök távcsô, mikroszkóp, térkép, határozók, diavetítô, video, 45 db kerékpár Cím: Ôrségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Ôriszentpéter, Siskaszer 26/A Tel.: 94/ Fax: 94/ Kapcsolattartó: Kevy Albert 4 Árak Szállás erdei iskolai csoportok részére 800 Ft/fô/éj+12% áfa, szállóvendégek részére 1200 Ft/fô/éj+12% áfa. Szervezett iskolai csoport esetén minden 15. tanuló után 1 kísérô pedagógusnak ingyenes szálláshelyet biztosítunk! Szakvezetés fogyatékkal élôk részére: díjtalan óvodás csoportoknak: 100 Ft/fô+12% áfa erdei iskolásoknak: 300 Ft/fô+12% áfa diákoknak, katonáknak: 400 Ft/fô+12% áfa felnôtt csoportoknak: 500 Ft/fô+12% áfa csoportvezetés német, ill. horvát nyelven: 200 Ft/fô+12% áfa A szakvezetés hétvégén 50%-os felárral vehetô igénybe. A kísérô pedagógusoknak szakvezetési díjat nem számolunk fel!

7 Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület ZALASZÁNTÓ Zalaszántói Oktatóközpont Erdei iskolánk Zalaszántó község határában, a Keszthelyi-hegység természeti értékekben egyik leggazdagabb térségében (Tátika-Rezi régió) helyezkedik el. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe öleli körbe, mely itt különösen sokszínû. Szakmai programok A foglalkozásokat a gyerekek tanrendjéhez igazítjuk vagy igény szerint szabadon állíthatók össze. Nagyobb (egésznapos vagy délutántól éjszakába nyúló) kirándulások: éjszakába nyúló vártúra; kirándulás a Kovácsi-hegy tanösvénye mentén (természeti játékokkal vagy akadályversennyel); fenékpusztai madárgyûrûzô állomás látogatása, ôshonos háziállatok megtekintése; kis-balatoni kirándulás; állat-és növénytani, illetve természetföldrajzi kirándulások és gyakorlati foglalkozások (nyomok, hangok, tollak, csontok, virágok, gyógy- és festônövények, kôzetek, vizek); a fa és felhasználása; madár- és denevérhálózás; köpetvizsgálat, csigahatározás, fénycsapdázás; tájékozódás Aktív természetvédelmi feladatok: bálványfairtás, pataktakarítás; odúépítés és -kihelyezés Kézmûves- és hagyományôrzô-foglalkozások: agyagozás, korongozás, nemezelés Mentálhigiénés elôadások, beszélgetések: szexuális felvilágosítás; drog, alkohol, dohányzás. Szállás, ellátás, étkezés Az oktatóközpont épülete a Kovácsi-patak mentén található, tágas udvarral, kis focipályával, biokerttel és parkolóval. A földszinten nagy étkezô-konyha és egy tanári szoba, az emeleten két hálóhelyiség van. Az alvás matracokon történik, pokrócokat tudunk adni, de ajánlatos saját takarót vagy hálózsákot és lepedôt hozni. Reggeli-vacsora hidegétkezések helyben, ebéd a falu egyik vendéglôjében megoldható. A vizesblokk jelenleg kialakítás alatt, addig zuhanyzásra a faluban van lehetôség. A helyszínen pottyantós WC, kannás ivóvíz és mosdótálak állnak rendelkezésre. Eszközök foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök, határozólapok Árak Egyszeri meleg ebéd vagy vacsora: 500 Ft/fô Egyszeri hideg reggeli vagy vacsora (önállóan megoldva): 150 Ft/fô Csoportfoglalkozások (általában 3 órásak) díja: 150 Ft/fô/óra Szállásdíj hozott lepedôvel, hálózsákkal éjszakánként: 800 Ft/fô A gyerekek szabadidejükben önálló sporttevékenységet folytathatnak. Cím: 8360 Keszthely, Csabagyöngye u. 50/A Tel./fax: 83/ Kapcsolattartó: Fehér Emma 5

8 Gránás Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont GÁNT Gránás Turistaház A Vértes hegység déli szélének egy bájos zugában rejtôzik Gánt, egy német nemzetiségû kisközség. A hegyekkel körbevett, gyönyörû fekvésû, tiszta levegôjû, picinyke kis falu, a Vértes gyöngyszeme közkedvelt kirándulóhely a Vértes Tájvédelmi Körzetben. A Vértes hegység gazdag, változatos élôvilága, ritka növény- és állatfajai, valamint különleges földtani és szép tájképi megjelenése felejthetetlen élményt nyújt a turistáknak és pihenni vágyóknak. Kínálatunk azoknak szól, akik a természet értékeinek szemlélésére vágynak: egészséges környezetben olyan kikapcsolódásra, mely lehetôvé teszi a látottakra való rácsodálkozást és azok szakszerû, tudományos megismeréssel járó, élményként történô elraktározását. Turistaházunkban 1995-tôl szervezünk folyamatosan erdei iskolákat, nyári, kézmûves- és környezetvédelmi táborokat. Szakmai programok Két nagy, önálló programsort ajánlunk vendégeinknek: A Vértes földtani és földrajzi viszonyai, vízrajza, növény- és állatvilága, történelmi mûemlékei Gánton és környékén A Vértes bányászata, a szén- és bauxitbányászat, a bauxit útja kialakulásától az alumínium gyakorlati felhasználásáig Látnivalók, szabadidôs programok A megismerés élménysorozatát jelenti a hosszabb-rövidebb gyalogtúrák során: - az eocén kori csigák, kagylók, ásványok gyûjtése, - a Bauxitföldtani Park és Bányamúzeum, - a gánti barlang felfedezése barlangászokkal, - a báráczházi barlang és botanikai tanösvény, - a csákvári Esterházy kastély, - pihenésképpen lehet lovagolni, lovaskocsikázni, ismerkedni a fazekasmesterséggel, batikolni, - éjszakai túra keretében békakoncertet és a madarak éjszakai hangjait hallgatni. Szállás, ellátás, étkezés A turistaház 60 férôhelyes, központi fûtéses, hideg-melegvizes közös zuhanyzók állnak vendégeink rendelkezésére. A megfelelô minôségi programok mellett nagyon fontos számunkra a családias jelleg, a házias koszt. Cím: 8082 Gánt, Béke tér 17. Tel./fax: 22/ Mobil: 20/ Honlap: Kapcsolattartó: Mécs Csaba Áraink teljes ellátással 1 éjszakás Ft/fô 2-3 éjszakás Ft/fô 5 nap/4 éjszakás erdei iskola Ft/fô 7 nap/6 éjszakás nyári tábor Ft/fô 6

9 Természetes Életmód Alapítvány AGOSTYÁN Természetvédelmi és Humánökológiai Oktatóközpont Oktatóközpontunk Tatától 5 km-re, Agostyán határában, Ágoston-ligeten, a Gerecsei Tájvédelmi Körzet közelében található. A 20 hektáros nomád tábor alatt patak folyik, ennek égerese a WWF mintaterülete. A környéki lejtôkön melegkedvelô gyeptársulás alakult ki, az erdôk gyertyános-tölgyesek. A területen található tanösvények: szelídenergia-ösvény (az energiatermelés és -felhasználás természetbarát formáinak, mûködésének napi szintû, gyakorlati bemutatása) és természetgazdálkodási tanösvény (amely a természetbarát és okszerû tájhasználati módokat mutatja be), hüllô-, madár- és vízvédelmi tanösvény. Szakmai programok Ökológiai játék az Árendás-patakban; erdô-rét program; madárgyûrûzési bemutató; energia-szelidítés a szabadban; ismerkedés a gyógynövényekkel. Kirándulás a baji ásatáshoz. Terepsétákon, játékos, élményszerû, komplex tevékenységeken keresztül ismerkedünk az adott helyszín élôvilágával, szenzitív játékok segítségével. A végleges erdei iskola programot a tanárokkal való egyeztetés alapján, tananyaghoz és életkorhoz kapcsolódóan közösen alakítjuk ki. A programokhoz erdei iskola munkafüzetet készítettünk. Rendelkezésre álló eszközök távcsövek, nagyítók, határozók, vízanalitikai minilabor, madárhálók, könyvtár, terepi határozólapok, tanösvény-kalauzok, munkafüzetek, kézmûveseszközök és -anyagok Szabadidôs (választható) tevékenységek lovaglás, lovaskocsizás, íjászat, sziklamászás, éjszakai túrák, vadles, evezés, kézmûves-foglalkozások, agyagozás, nemezelés, szövés, fonás, újrapapír készítése. Szállás, elhelyezés Az alapítvány tanodájának fûthetô tetôterében (25-30 fô) vagy 4-6 személyes sátorházakban (kb. 15 fô), vadlesen, alapítványi vagy saját sátrakban lehet aludni. Saját szivacs, polifoam, hálózsák szükséges. A szállás 850 Ft/fô, 25 fô felett 2 fônek ingyenes. Az áramellátás aggregátorral és szélkerékkel történik, a tábor területén bio-wc mûködik, a hulladékot szelektálva gyûjtjük. Közösségi terek: 30 fôs tanoda, játszótér, tûzrakóhelyek, fedett-nyitott erdei iskolai elôadó. Áraink Az erdei iskolák alapdíja: Ft/fô hétfôtôl péntekig, napi három étkezéssel, naponta két szakmai programmal. Rövidebb idôre megegyezés szerint. Étkezés: gyermekmenü 14 éves korig: reggeli 300 Ft/fô, ebéd 450 Ft/fô, vacsora 450 Ft/fô. Megközelíthetôség Vonattal a Budapest Hegyeshalom vonalon Tatáig, Tatától a helyközi, tardosi autóbuszszal Agostyánig, a tábori buszmegállóig. Autóval: Budapestrôl az M1-en vagy az 1-es fôúton Tatáig, majd Agostyán/Tardosbánya felé. Elôzetes kérésre a MÁV-állomásra önköltségi áron buszt küldünk. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. Mobil: 70/ Kapcsolattartó: Labanc Györgyi 7

10 Beretzk Péter Természetvédelmi Klub SZENTBÉKKÁLLA Erdei Iskola Regionális Oktatóközpont Röszke Káli Vendégház Erdei iskolánk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legszebb területén a Káli-medencében mûködik. A medence természeti kincsei közül legjelentôsebbek a geológiai értékek: több helyen is bazaltkúpok emelkednek ki, pl. a Hegyestû, Kis-Hegyestû. A medence közepén dolomit- és mészkôhátak lápréteket szabdalnak fel és veszik körül a Kornyi-tavat. Szentbékkálla, Kôvágóörs, és Salföld mellett a hajdan nagyobb kiterjedésû, de az évszázadok folyamán malomkôfaragásra felhasogatott kôtengerek maradványai Európa-szerte híres geológiai értékek. Ezek közül a legszebb az erdei iskolánk közvetlen közelében található szentbékkállai kôhát. A Káli-medencében lévô hét falu templomtornya, a falvak szôlôhegyei, a rétek, a szántók, a tavak sajátos tájképi összhangba olvadnak. A Köveskáltól nyugatra elterülô Sásdi-réten él hazánk legnagyobb liszteskankalin populációja. A Fekete-hegy bazaltplatójának apró mélyedéseiben kialakult kis tavak, a Bonti-tó és a Bika-tó tôzegmoha lápjában gyönyörködhetünk. Mindezek rövid túrával elérhetôk. Szakmai programok Kalandozás a Fekete-hegy erdejében Élôhelyek a Káli-medencében; a liszteskankalin A szépséges Kornyi-tó Kézmûves-foglalkozások, hagyományos népi ételek készítése Hagyományôrzô program a salföldi majorban. Hogyan éltek ôseink? Hogyan éljünk egészségesen? A medence gyógynövényei Rendelkezésre álló eszközök Növény- és állatismereti szakmai segédanyagok, határozók, terepi vízvizsgálati labor, távcsövek, nagyítók, térképek, sportjátékok. Szállás, elhelyezés, étkezés Az oktatóközpontban ágyas szobákban 18 tanuló és 2 pedagógus elhelyezésére van lehetôség, az épületben 3 fürdôszoba van. A fejlesztések eredményeként 2004-ben 25 fôre bôvül a tanulók elhelyezése. Az oktatóközpontban a csoportok teljes ellátásban részesülnek. Árak A szállás és ellátás költsége 1800 Ft+áfa/fô/nap, a szakvezetés 300 Ft+áfa/fô/nap. Cím: 8281 Szentbékkálla, Toldi u. 5 Levélcím: 6758 Röszke, Juhász Gyula u.1. Tel./fax: 62/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Dr. Sövényházi Ilona Szabadidôs programok Lehetôség van a megújuló energiaforrások felhasználási lehetôségeivel való megismerkedésre, a természetközeli életmód megtapasztalására, sportolásra, vízisportokra a Balatonnál. 8

11 Független Ökológiai Központ VIGÁNTPETEND Tájvédelmi Oktatóközpont Erdei iskolánk az öt községet (Kapolcs, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend) magában foglaló, szántóföldekkel, patakokkal, erdôkkel tagolt kis vízgyüjtôterületen, a Káli-medencével határos Dörögdi-medencében mûködik, a 200 lelkes Vigántpetenden. A felújított öregiskolában egyszerre egy osztály számára tudunk erdei iskola programot biztosítani. Célunk, hogy az idelátogató gyerekek a táj természeti és közösségi tényezôit egyaránt megismerjék, értelemmel és érzelemmel közelítsenek a táj komplexitása felé. Szakmai programok Bölcsôd e táj A fától az erdôt??! a fenntartható erdôért Kerek egy esztendô Világ teremtése Rendelkezésre álló eszközök Két számítógépen a Dörögdi-medencérôl készült KÖRNET program magyar és angol nyelvû változata, a Bölcsôd e táj c. CD-ROM és egyéb multimédia anyagok, dia- és írásvetítô, diasorozatok, távcsövek, nagyítók, térképek, a Dörögdi-medence makettje, határozók, játékok, könyvek és egyéb taneszközök Szállás, étkezés, ellátás Szálláslehetôséget a volt tanítólakásban matracokon, a gyerekek által hozott hálózsákokkal tudunk biztosítani, nyáron az iskola kertjében sátorozni is lehet. Meleg vizet a fürdôházra szerelt napkollektor biztosít. Reggeli és vacsora elkészíthetô az iskola épületében, ebédet bográcsban lehet fôzni, vagy a taliándörögdi, illetve a vigántpetendi vendéglôbôl tudunk rendelni. Áraink Szállás: Ft/éj Étkezés: Ft/nap Oktatás, szervezés: kb. 800 Ft/nap/fô (a csoport létszámától függôen) Mesterségbemutató: Ft/csoport Kézmûves-foglalkozás: Ft/csoport Az alapprogram irányára tehát: Ft/fô/5 nap a csoport létszámától és az étkezés módjától (bográcsozás vagy vendéglô) függôen. Szabadidôs programok Foci, a vigántpetendi nagypapáktól és nagymamáktól gyûjtött hagyományos játékok, zene, könyvek Cím: 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 15. Levélcím: 1035 Budapest, Miklós tér 1. Tel.: 1/ Fax: 1/ Kapcsolattartó: Nagy Barbara 9

12 Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület PÉNZESGYÔR Pénzesgyôri Oktatóközpont Oktatóközpontunk sokszínû környezeti nevelési tevékenységünk mellett erdei iskolai programok szervezésével is foglalkozik. A Magas-Bakonyban, Pénzesgyôr község szélén található. A központot mûködtetô és fejlesztô Pangea Egyesület 1991-ben alakult, tagjaink közül többen 1986 óta foglalkoznak környezeti neveléssel. Programok év közötti gyerekekhez értünk a legjobban, velük járjuk a környezô erdôket és mezôket, ahol játékos keretben komoly szakmai munka folyik. Kôvel, vízzel, füvekkel és fákkal, idôjárási jelenségekkel, patakban élô állatokkal, csillagképekkel és népdalokkal ismerkedünk. Együtt mûveljük biokertünket és szakítunk friss gyümölcseibôl. Az élet körforgását, az élôk egymásba kapcsolódó hálóját, a természet sokszáz millió éves történetét, élettelennek tûnô szépségeit kutatjuk a gyerekekkel együtt. Az általunk ismert útvonalakon is mindig találunk újat, programvezetôinknek is minden nap új csodát, új felfedezést rejt, aminek az örömét megosztjuk a velünk járókkal. Azokat a csoportokat várjuk, akik hajlandóak az önellátásuk érdekében dolgozni, együtt megfôzni ételeiket, kitakarítani a szállást. A közös munka során új kapcsolatok alakulnak ki a csoporton belül, elôbújnak a valódi emberi értékek. A helyet megkedvelô csoportokat (évi csoport), tanárokat elônyben részesítjük (árban és idôpont-választásban) az egyszervolt csoportokhoz (évi 2-4 csoport) képest. A hely szerelmesei évente többször is visszajönnek csoportjukkal, sok éve. Szívesen látunk új barátokat is, nekik is nyitva áll két házunk. Szállás, elhelyezés Közösségi szállás, nagy padlásszobával. Saját hálózsák elôny, de tudunk adni takarót és ágynemût, télen pedig jó meleg a ház. Panorámaházunk 17 fôs, tornácos házunk 26 fôs (áprilistól). A kertben komposzt-toalett, szelektív hulladékgyûjtôk, napkollektor, kenyérsütô kemence, kerti zuhany, katlantûzhely, a ház alatti völgyben 7 hektár kaszáló, legelô és fiatal gyümölcsös szolgálja a csoportjainkat. Étkezés Önellátó, a fôzéshez konyhát és eszközöket adunk. Abból is lehet az étkezéshez felhasználni, ami éppen a biokertben terem. (A faluban van egy étterem is). Cím: 8426 Pénzesgyôr, Béke út 57. Levélcím: 2600 Vác, Ilona u.3. Tel.: Vác: 27/ , Pénzesgyôr: 88/ , Fax: Vác: 27/ , Honlap: Kapcsolattartó: Breuer László (Sumi), Hajnal Imréné (Rita) 10 Áraink 850 Ft/fô/éj, 20 fô után egy fô kísérônek ingyenes. Együttmûködési megállapodás alapján a nálunk erdei iskolázóknak, táborozóknak 650 Ft/fô/éj. Kérés esetén, fûtési szezonon kívül ettôl eltérhetünk. A programok költsége Ft/csoport/nap, együttmûködési megállapodással alacsonyabb, megegyezés szerinti. Jelentkezés esetén részletes tájékoztatót küldünk.

13 Sziget Környezetvédelmi Egyesület ZIRC Boroszlán Oktatóközpont Oktatóközpontunk tagjai geológusok, botanikusok, zoológusok, gyûrûzési vizsgával és gyûrûzô-felszereléssel bíró amatôr kutatók, tanárok, agrár- és vadgazdamérnökök, környezet- és természetvédelmi szakmérnökök, akik az adott helyszínhez alkalmazkodva képesek természetismereti programok lebonyolítására. Ennek leggyakrabban igényelt formája, hogy egy-egy tanulócsoport félnapos (átlagosan 3 órás) foglalkozáson vesz részt az erdei iskola konkrét helyszínéhez alkalmazkodva terepi programok (kirándulások) keretében. Több csoport esetén a csoportok félnaponta váltják egymást. Rossz idôjárási körülmények között a programot diaképes elôadás, beszélgetés, vetélkedô helyettesítheti. A természetismereti programblokkok tematikája A helyszín geológiája, geomorfológiája, talajai. Alapkôzet felszín talaj növény és állatvilág kapcsolata A helyszín természetes és mesterséges vegetációja, védett növényei, az ember hatása a növény- és állatvilágra A helyszín állatvilága: gerinctelen állatok befogása (fû- és vízihálózás), majd bemutatás utáni elengedése. Védett állatok. Madárgyûrûzési bemutató. Madárhálóval befogott egyedek bemutatása, gyûrûzése, elengedése. Madárgyûrûzés szerepe a tudományos kutatásban, madárvédelem. Más témák beiktatására is lehetôség van, pl. az ember hatása a természeti környezetre, a települések ökológiája, stb. Szálláslehetôség Egyesületünk oktatóközpontja saját oktatóbázissal, erdei iskola szálláshellyel nem rendelkezik, ezért erdei iskola szolgáltatásainkat két úton végezzük: a) együttmûködési megállapodást kötöttünk a pénzesgyôri önkormányzattal az általuk üzemeltetett szálláshelyet igénybe vevôk (befogadóképesség 32 fô, elhelyezés négyágyas faházakban, melegítôkonyha, étkeztetési lehetôség) erdei iskolai és egyéb természetismereti szakmai programjainak biztosítására, b) programjainkat kiajánljuk: a Bakony hegység területén bármely erdei iskola helyszínen szolgáltatni tudunk. Árak félnapos program: Ft, egésznapos program: Ft csoportonként. Oktatóközpontunk szolgáltatásaink igénybevételétôl függetlenül a Bakony hegység területén vállalja erdei iskola programok kidolgozását, erdei programhelyszínek (szálláshelyek) ajánlását is. Cím: Sziget KE Boroszlán Oktatóközpont 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A Tel.: 88/ Mobil: 20/ Kapcsolattartó: Galambos István 11

14 Mecseki Erdészeti Rt. Erdei Iskola PÉCS ÁRPÁDTETÔ Természetismereti Központ Mókus Suli A Mecseki Erdészeti Rt. által üzemeltetett MÓKUS SULI Erdei Iskola Pécstôl 3 km-re Árpádtetôn, a Közép-Mecsekben található. Két jól felszerelt oktatóház várja a mindennapos oktatásra Pécsrôl és környékérôl érkezô gyerekeket. Az oktatóházakat és az erdészet irodaépületét 1 hektár park övezi az erdô szívében. Az erdei iskola mögött tanösvényt alakítottunk ki, melyhez munkafüzet is készült növényhatározóval. Többnapos erdei iskola programjainkat Sikondán, a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány táborhelyén tartjuk. Sikonda Pécstôl Északra 12 km-re egy szûk völgyben, gyönyörû környezetben található. Szakmai programok Az itt folyó természetismereti oktatás kiegészíti és bôvíti az iskolai ismereteket, elôsegíti a természet fokozatos megismerését, az erdôgazdálkodási ismeretek bôvítését, személyes erdei élményt és széleskörû tapasztalatokat nyújt. A résztvevôk szakszerû erdôvezetés mellett közvetlenül szerzett élmények alapján önállóan fedezhetik fel és figyelhetik meg a természet sokoldalúságát, sokszínûségét. Március elejétôl június közepéig, szeptembertôl november végéig a pécsi és Pécs környéki iskolások, óvodások veszik igénybe programjainkat, mindennapi kijárással. Programajánlatunkból évfolyamokra és évszakokra kidolgozott témaköreinkbôl választhatnak. A bentlakásos 5 napos programot Sikondán bonyolítjuk. Témaköreinket itt a tó élôvilágának vizsgálódásával bôvítettük, mivel a tábortól 100 m-re 2 horgásztó is található. Rendelkezésre álló eszközök nagyítók, határozókönyvek, térképek, laminált határozólapok, feladatlapok, tájolók, távcsövek, kézmûveskedéshez alapanyagok Szállások I. helyszín: Sikonda Férôhely: 200 fô; Elhelyezés: kísérôknek 4-6 ágyas fürdôhelyiséges házak, gyerekeknek 8-10 ágyas kôházak, közös zuhanyozókkal. Ár: 900 Ft/fô/éj; Étkezés, ellátás: napi háromszori étkezés (helyben fôznek) 1200 Ft/fô/nap; Program díja: 200 Ft/fél nap, 400 Ft/teljes nap Cím: Mecseki Erdészeti Rt Pécs Árpádtetô Tel.: 72/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Adorján Rita II. helyszín: Sikonda 7300 Sikonda, Villa sor 7. Férôhely: fûthetô házban 30 fô, ágyas szobákban, közös zuhanyzókkal, önellátó konyhával, 1 közösségi helyiséggel; A kertben hinta, padok és asztalok, tûzrakóhely. Ár: 1200 Ft/fô/éj; Program díja: 200 Ft/fô/fél nap, 400 Ft/fô/teljes nap; Étkezés: a nagytáborban (300 m-re), vagy reggeli ebéd önellátóan megoldható (konyhahasználat van). Szabadidôs programok Rövid kirándulással a Kozári kôfejtôhöz, a Zsolnai-kúthoz, Rákos-völgybe lehet eljutni. Hosszabb túrával a Közép-Mecsek karsztvidékére lehet ellátogatni, Kôlyukra, a Melegmány-völgybe, az orfûi tavakhoz, Vízfôforráshoz és az Abaligeti barlanghoz. 12

15 Mecseki Erdészeti Rt. Szigetvári Erdészete SZIGETVÁR SASRÉT Kikerics Természetismereti Központ A Mecseki Erdészeti Rt. Szigetvári Erdészetének üzemeltetése alatt álló oktatóközpont a csodálatos zselici környezetben, Sasréten található. Hatalmas erdôség, halastavak, rétek, vadlegelôk, források, patakok, löszkibúvások, lösz mélyutak, horhósok, és gyönyörû festôi táj övezi ezt a területet. E hely jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy oktatás, táborozás, kikapcsolódás színhelye legyen. Az oktatóközpont környezetében áprilistól októberig nyílik lehetôség a terepi programokra. A fôépület mellett a 190 éves sasréti-ôsbükkös területén belül húzódik az 1,5 km hosszú tanösvény, ahol egy játékos kirándulás alkalmával a gyerekek ismerkedhetnek az erdô növény- és állatvilágával, az erdészeti és vadászati tevékenységgel, valamint a természetvédelemmel. A tanösvény felénél, az Almás-patak forrásánál, valamint a fôépület mellett kiépített szalonnasütôhelyek találhatók. Ugyanitt található egy fedett fapavilon, amely kültéri étkezésre, kézmûves-foglalkozásokra használható. A nagy térfogatú kemence pedig sütésre, agyagkiégetésre alkalmas. A fôépület tantermének befogadóképessége 50 fô. Az erdô és ember kapcsolatáról, a növényekrôl, gyógynövényekrôl, rovarokról, erdei vadról, természetvédelemrôl szóló videók, a rajzeszközök, a falitáblák segítenek a terepen megszerzett ismeretek elmélyítésében. Ugyanezt a célt szolgálja a bemutatóterem, ahol zoológiai bemutatótáblák (egysejtûektôl az emlôsökig), hazánk védett növény- és állatvilága, mag-, rügy-, kô-, és egyéb gyûjtemények találhatók. Sasrét és Almamellék között hétköznap menetrendszerûen erdei kisvasút közlekedik, különjárat igényelhetô. Az almamelléki állomáson megtekinthetô a Kisvasúti és Erdészeti Múzeum. Érdemes összekapcsolni a múzeumi látogatást egy félórás kisvasúti kirándulással és egy erdei iskolai programmal. Program igényelhetô a Mecseki Erdészeti Rt. munkatársaitól: erdészet, vadászat, természetvédelem, ornitológia, kisvasút, játékos tanulás az erdôben témakörökben. Kikerics Természetismereti Központunk helyet ad önszervezôdô, illetve általunk szervezett programoknak egyaránt. Szállás 2 db 12 férôhelyes faház, egyenként 2 db 6 személyes szobával, vizesblokkal. A fôépületben további 12 fô részére van férôhely. Az ágyakhoz 2 takarót és 1 kispárnát biztosítunk, ágynemûhuzatot a vendégek szíveskednek magukkal hozni. A szállásdíj 900 Ft/fô/éjszaka. Étkezési lehetôségek Teakonyha a fôépületben: a terítéshez 50 fôre tudunk készletet biztosítani, továbbá: gáztûzhely, kétfázisú mosogató, 30 literes bogrács kinti használatra és egyéb konyhahasználati cikkek állnak rendelkezésre. Igény szerint naponta háromszor tudunk ételt biztosítani (meleg ebéd, vacsora): reggeli ebéd vacsora: 1000 Ft/fô/gyerek+áfa reggeli ebéd vacsora: 1500 Ft/fô/felnôtt+áfa Egyéb élelmiszer-beszerzési lehetôség 7 km-re található. Egyéb költségek Infrastrukturális költség: 3000 Ft/csoport/nap 50 fôig, 50 fô felett duplázódik. Infrastrukturális költséget a több napra itt-tartózkodóknál nem számolunk fel. Erdei iskola programdíj: 150 Ft/fô/2-3 óra. Levélcím: 7900 Szigetvár, Istvánffy u. 10. Tel./fax: 73/ , 73/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Pappné Németh Tünde, Gersyné Petrovics Ágnes 13

16 Herman Ottó Oktatóközpont DOMBÓVÁR Tüskei Madárvárta A táborhely Dombóvár város határában, a tüskei horgásztavak mentén, szép vizes élôhelyen található. A völgyben tanösvény segíti a helyi értékek megismerését. Igény szerint szakvezetést vállalunk, nyitva: május 1 szeptember 30. Programajánlatunk Távcsöves madármegfigyelés (2-3 óra) Látogatás a Duna-Dráva Nemzeti Park oktatóközpontjába és a Pintér kertbe, terepi program a Mecsekben. Buszköltség: Ft (6-8 óra) Vizek és vízpartok növényei terepi program (3-4 óra) A madarak napja (gyûrûzési bemutató, madárvédelem, fajismeret) Tolna megye madárvilága, madárvédelmi mintakert, Szigeterdô, Szôlôhegyi Parkerdô. Buszköltség: 4000 Ft (2x3 óra) Az abaligeti barlang megtekintése. A tanösvény bejárása (erdei életközösség, karsztjelenségek, erózió, talaj, tájidegen fafajok, füves élôhelyek). Busz: Ft, belépô: 150 Ft/fô (5-6 óra) Fészekkosarak, költôládák madárvédelmi szerepe. Bagolyköpet-vizsgálat. Diavetítés: hazánkban élô bagolyfélék (3 óra) Világvédett madártani terület: Pacsmag. Busz: Ft (6-7 óra) A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet természeti értékei. Túra az ország egyik legszebb erdei útján. Busz: Ft (6-8 óra) Sátorverés, nomád táborozás, ruházat, a hátizsák tartalma (2-3-4 óra) Megrendelhetô diavetítéses elôadások Hazánk fokozottan védett állatai; hazánkban élô kétéltûek és hüllôk Fák, bokrok, cserjék; lombos erdôk növényei, állatai; házunk, kertünk madarai Legszebb madaraink, általános madárvédelem Tüskei horgásztavak természeti értékei; vizek és vízpartok madárvilága Szikes tavak, puszták, rétek madárvilága; a magyar nép madara: a fehér gólya Szállás többnapos erdei iskola programokhoz 20 fôs faházban (10 és 16 fôs szoba+2 pótágy, 2 fôs tanári szoba); emeletes ágyakkal, tusoló és WC-k az épületben. Cím: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. Tel.: 74/ Fax: 74/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Hábich Judit, Nagy Sándor Árak szakvezetés: 600 Ft/óra 5 napos erdei iskola tanítási idôszakban, szállás és étkezéssel: tavasszal: 9500 Ft/fô, ôsszel: 8500 Ft/fô 20 fônként 1 pedagógusnak, rendszeres visszajáróinknak csoportonként 2 pedagógusnak kedvezményt adunk. Szabadidôs tevékenységek labdajátékok, asztalitenisz, sakk, malom, társasjáték, strandolás. 14

17 Babits Mihály Mûvelôdési Ház és Gyermekek Háza SZEKSZÁRD Hollós László Természet- és Környezetvédelmi Oktatóbázis Erdei iskolánk helyszíne Szekszárd Város Önkormányzatának Gyermektábora, a Szekszárdi-dombság területén a megyeszékhelytôl 10 km-re található. Az épületegyüttes a közúttól távol, de könnyen megközelíthetô helyen, a Sötétvölgyi-erdô egy csendes tisztásán fekszik. A 12 faházból, közösségi helyiségbôl álló tábor kerítéssel határolt, melyen belül sportpálya és játszótér is található. A terület a természet megismerésére és a környezetvédelem gyakorlására kiválóan alkalmas, a védelemre tervezett Szekszárdi-dombság gazdag élôvilága alaposan tanulmányozható. A létesítmény környékének nagy részét erdôk borítják, a gyertyános-tölgyesek, molyhos tölgyesek és bükkösök mellett löszgyepek, mocsárrétek, nádasok és más élôhelytípusok színesítik a dombvidéket. A program változatosságához a közeli horgásztó és a Duna-Dráva Nemzeti Park tanösvénye által nyújtott lehetôségek is hozzájárulnak. Szakmai program (témaajánlatok) Az élettelen környezet az idôjárás elemei (mérések, megfigyelések, idôjós természet); a talaj (kialakulása, típusai, talajvizsgálatok); a víz (körforgása, patakok élôvilága, vízvizsgálat, természetes vizeink védelme); felszínformák (térképismeret, tájékozódás térképen és terepen, tájoló használata) Az élô környezet botanikai ismeretek (a Szekszárdi-dombság védett növényei, növénygyûjtés szabályai, növényhatározás); gombaismeret (ehetô és mérgezô gombák, gyûjtés szabályai); ornitológiai ismeretek (madárhálózás, gyûrûzés); denevérbefogás (detektoros vizsgálat, hálózás); élet az erdôben (állatnyomok, búvóhelyek, vadak, vadászat) Az épített környezet élet a Sárközben (építészet, hagyományok, ártéri gazdálkodás); hagyományos mesterségek (kosárfonás, halászeszközök készítése, teknôvájás) Eszközök A programokhoz minden eszközt biztosítunk: tájolók, térképek, távcsövek, vízvizsgálódoboz, zseblabor; határozókönyvek, feladatlapok, audiovizuális eszközök. Szállás, elhelyezés Összesen 103 fô számára tudunk alvóhelyet biztosítani; gyermekeknek 8 férôhelyes szobákban (emeletes ágyak), pedagógusoknak 2 és 3 ágyas szobákban. Áraink csak szállás: szállás konyhahasználattal: szállás, étkezés (reggeli, ebéd, vacsora): Programok ára A témaválasztás szerint egyeztetve Ft/fô 1100 Ft/fô 2500 Ft/fô Szabadidôs programok kézmûves-foglalkozások: agyagozás, nemezelés, gyöngyfûzés, kosárfonás; természetismereti játékok, vetélkedôk; kirándulás Gemencbe (kisvasutazás, tanösvény-séta, sétakocsizás); diavetítéses elôadások Gemenc és Sötétvölgy természeti kincseirôl Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Tel./fax: 74/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Vargáné Tóth Gabriella 15

18 Magyar Mezôgazdasági Múzeum BUDAPEST Liget Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Oktatóközpontunk természeti környezete Európa egyik elsô közparkja, a Városliget. Budapest legnagyobb zöldterülete, kb. 1 négyzetkilométer (100 ha). A liget ún. angol vagy tájképi kert, növényállományát fôképp fák és cserjék alkotják. A mai Városliget területét IV. Béla királyunk adta a margitszigeti domonkosrendi apácáknak, melyet jó legelôje miatt akkoriban Ököri-dûlônek neveztek. A török idôkben elpusztult terület fásítását Mária Terézia rendelte el 1751-ben. Természetismereti sétáinkat érdekes kultúrtörténeti, tájtörténeti összefüggésekkel egészíthetjük ki. Sétáinkat az Anonymus szobor melletti, ünnepélyes hangulatú platánfáknál kezdjük, majd az örökzöldekkel, fákkal, cserjékkel övezett utunkat a tópartról feljutva a sétányon 120 éves mocsárciprusokban gyönyörködve egy hatalmas, öt méter törzskörméretû feketenyárfa látványával zárjuk a Címertartó Oroszlános hídnál. A Városliget értékesebb növényanyaga a Kis Botanikuskertben, a Nagykörben és a FÔKERT épületénél csoportosul. Szakmai programok Tárlatvezetés és környezetismereti óra az Erdészet és Természeti értékeink c. kiállításokban és a Magyar erdôk nagyvadjai teremben ( Vadászat és vadgazdálkodás c. kiállítás). Erdei iskolát elôkészítô foglalkozások az Erdészet és a Természeti Értékeink c. kiállításokban: erdei élôhelyek és életközösségek, a magyar erdôk jellemzô faállománytípusai, erdôgazdálkodás, erdôtelepítés, erdôvédelem, erdei mellékhasználatok témakörökben. Városligeti terepi foglalkozásainkon fafaj-meghatározási gyakorlatokat végzünk, ezenkívül a Városliget kultúrtörténetével, a ligetek jellemzô állat- és növényvilágával ismerkedhetnek a gyerekek. Oktatóközpontunk erdei iskolát záró vetélkedôket is szervez. Kidolgozott oktatócsomagjaink, kiállításhoz kapcsolódó természetismereti játékok és kézmûves-foglalkozások is tarkítják programjainkat. Rendelkezésre álló eszközök kiállítások és szakkönyvtár, korlátozottan látogatható gyûjtemények, audiovizuális eszközök, foglalkoztató-terem, kézmûves-foglalkozások anyagai és eszközei. Étkezés múzeumi büfé, illetve meleg ebéd a közelben megoldható. Cím: 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5. Pf. 129 Tel./fax: 1/ Kapcsolattartó: Darvas Lászlóné Árak diákjegy: 200 Ft/fô, tárlatvezetés diákoknak: 2000 Ft/25 fôs csoport, foglalkozások: belépôjegy Ft idôtartamtól, anyagfelhasználástól függôen. Szabadidôs programok A múzeum kiállításainak látogatása, a múzeum iskolásoknak tervezett szabadidôs foglalkozásai 16

19 Micimackó Óvoda (XV. ker.) BUDAPEST Micimackó Környezeti Nevelési Oktatóközpont Erdei iskola táborhelyünk a Börzsöny északnyugati lábánál, a Bernecei-patak mellett zárt kertben, a természetvédelmi terület határán, a szlovák határtól 1,5 km-re, Bernecebarátiban található. A falu valójában Bernece és Baráti egyesülésébôl jött létre; mindkettô Árpád-kori település. A patak partján több egykori vízimalmot találunk. A település helyzetébôl adódóan ideális hely kirándulások, túrák kiinduló-, illetve zárópontjának: a Börzsönyi-kéktúra útvonalán több kisebb hegy érintésével eljuthatunk a Drégely-várhoz. Kedvelt kirándulóhely a Nagy-völgy, különösen az Oszlopó-forrás. A völgyekben és a domboldalakon a hazai flórára jellemzô növényzettel találkozunk: bükkös, tölgyes, a patakparton égerfákkal, számos helyen hárs és kôris elegyesekkel. A tábor elsôsorban a XV. kerületi gyermekeknek szolgál üdülôhelyül vagy erdei iskola helyszínül. Szakmai programunk óvodás gyermekeknek Hegy- és síkvidék, erdô mezô élôlényei: növények és állatok Vizes élôhelyek élôlényei; patak, víztározó tó Éghajlat megfigyelése: pára, szivárvány, stb. keletkezése Szállás, ellátás, étkezés 80 férôhelyes faházas tábor, fûtési lehetôséggel. A gyermekek a faházakban laknak, de a központi kôépületben ebédlô, vizesblokk, orvosi szoba is van. Étkezést a Bernecebaráti Általános Iskola konyhája biztosít. Rendelkezésre álló eszközök óvodánk saját eszközei: nagyítók, határozókönyvek, vízvizsgáló-felszerelés, távcsô, gipsz a nyomok rögzítéséhez, stb. Szabadidôs programok batikolás, szövés, fonás, bôrözés, agyagozás, festés, rajzolás, stb. Cím: 1156 Budapest, Kontyfa u. 1. Tel.: 1/ , 1/ Kapcsolattartó: Baracskay Éva, Makhándi Lászlóné 17

20 Erdei Iskola Alapítvány HORÁNY Árnyas Sziget Ifjúsági Tábor Táborhelyünk Horányban, a Szentendrei-szigeten 2003 tavaszától várja a pihenésre, tartalmas kikapcsolódásra vágyókat. Egy hektár bekerített erdôben, gyönyörû öreg fák között, hangulatos, egyedi tervezésû, emeletes faházakat kínálunk látogatóinknak. Sátorozásra is van lehetôség. A hozzánk látogatók zavartalanul élvezhetik az erdô békéjét. A csendes szemlélôdésre, aktív idôtöltésre vágyók számára is kínálunk programokat. A sziget nagy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park területéhez tartozik, így a természet csodáival találkozhat a tanulni vagy pihenni vágyó. A falvakban az ember alkotta környezet, a természetközeli életmód és a múlt hagyományai nyújtanak lehetôséget az aktív, cselekvô megismerésre. Programjaink A helyszínen a szentendrei Erdei Iskola Alapítvány minôsített erdei iskola programot kínál óvodai és iskolai csoportoknak, melyben komplex módon, a gyerekek aktív bevonásával, kiscsoportokban folyik a felfedeztetô ismeretszerzés. Fôbb helyszínei a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett területei: homokbuckák élôvilága, a Merzsán-tó érintetlen vízi- és madárvilága, a Dunát kísérô ligeterdôk. Rendelkezésre álló eszközök mikroszkóp, nagyítók, határozók, ezer aprócikk, kerékpár Szállás, ellátás, étkezés Szállás típusa: faház Férôhely: 100 fô Elhelyezés: ágyas szobák Külön fiú és lány zuhanyozó és WC Két csoportfoglalkoztató, 1 társalgó (vetítési lehetôséggel) Étkezés: helyben és/vagy étteremben. Árak szállás és napi háromszori étkezés: 1 éjszakás (Ft/fô) Ft 2-3 éjszakás (Ft/fô/éj) Ft 5 nap 4 éjszakás erdei iskola (Ft/fô/4 éj) Ft további éjszakák Ft Cím: 2000 Szentendre, Halász u. 1. Tel.: 26/ Fax: 26/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Szalay Zoltánné Kirándulási lehetôségek Vác, Nagymaros Zebegény, Vácrátót Fót, Visegrád, Dunabogdány, Leányfalu, Szentendre, Dobogókô Szabadidôs programok a tábor sportpályáján labdajátékok; strandolás, esti bográcsozás 18

16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola

16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola 16. Bikk-Makk Erdészeti Erdei Iskola Észak-Magyarország (Bükk-hegység) 3559 Répáshuta Üzemeltetõ: Északerdõ Zrt. Répáshutai Erdészet Szállásfoglalás: 3559 Répáshuta, Herman O. u. 44. Tel./Fax:46/ 390-176

Részletesebben

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila Szerkesztette: Ballai Máté Ballainé Svébis Márta Illés Ferenc dr. Kecskés László Keresztes Teréz Ladányi-Kovács Zoltán Moiskó Csilla Molnár Verona Sörösné Boldoczki Tímea Varga István Fotók: Ujvári Sándor

Részletesebben

I A M Â N I N A R O U K R A J S K J A V E S L O V A T H R H E I R R T E Ö S S L O V É N

I A M Â N I N A R O U K R A J S K J A V E S L O V A T H R H E I R R T E Ö S S L O V É N Nemzeti parkok N I A M Â N I N A U K R A J R O O i CRNA GORA S K SRBIJA V E S L O A S K V A T H R H C E I R R T E Ö S I S L O V É N J A 3 Útbaigazító És befejezésül néhány kérés. A látogatás során tartsák

Részletesebben

Tartalom. Lovastúra-ajánlatok 25 28. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli.

Tartalom. Lovastúra-ajánlatok 25 28. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli. Tartalom Ágfalva (A2) 37 Alsótelekes (G1) 15 Apaj (E4) 13 Bábolna (C2 3) 36 Balassagyarmat (E2) 14 Balatonszárszó (C4) 50 Ballószög (F4) 22 Balmazújváros (H2 3) 19 Bekölce (G2) 15 Békéscsaba (H4 5) 19,

Részletesebben

2655 Kétbodony, Jókai út 3. Telefon: 35/355-132, Mobil: 06-20-9949-152, 06-20-500-2910 Telefon/fax: 06-35/355-139 Internet: csprint@enternet.

2655 Kétbodony, Jókai út 3. Telefon: 35/355-132, Mobil: 06-20-9949-152, 06-20-500-2910 Telefon/fax: 06-35/355-139 Internet: csprint@enternet. Várja a Cserhát-hegység Tisztelt Hölgyem, Uram! Üdvözlöm Önt kedves érdeklődő, aki megtisztel azzal, hogy kézbeveszi ajánlatomat. Célom az, hogy segítsek Önnek kedvező áron erdei iskolai programot, táborhelyet,

Részletesebben

Dél-alföldi. Programajánló

Dél-alföldi. Programajánló 2014 Dél-alföldi Programajánló 2 Dél-Alföldi Programajánló 2014 Kedves Utazó! A Dél-Alföld számtalan ismert és kevésbé ismert látnivalója mellett az utazás megtervezésekor érdemes számba venni az utazási

Részletesebben

Őrségi Nemzeti Park Nemzeti parki programok és termékek 2014.

Őrségi Nemzeti Park Nemzeti parki programok és termékek 2014. Őrségi Nemzeti Park Nemzeti parki programok és termékek 2014. Kedves Látogató! Szeretettel köszöntjük az Őrállók földjén, ebben a csodálatos őrségi, rábavidéki tájban, melynek természeti, táji, településszerkezeti

Részletesebben

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám

CINCÉR. Természetvédelem az Ipoly-völgyben. 2009 Tavasz A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE. 5. évfolyam 1. szám CINCÉR A DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HÍRLEVELE 5. évfolyam 1. szám Természetvédelem az Ipoly-völgyben 2009 Tavasz TARTALOM ÚGY GONDOLOM Egy felértékelõdõ erõforrás: a szakmai partnerség..............

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

ŐRSÉGI NEMZETI PARK NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. 1

ŐRSÉGI NEMZETI PARK NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. 1 ŐRSÉGI NEMZETI PARK NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. NEMZETI PARKI PROGRAMOK ÉS TERMÉKEK 2015. 1 Kedves Látogató! Szeretettel köszöntjük az Őrállók földjén, ebben a csodálatos őrségi, rábavidéki

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

Klub. Tartalom. Az utalvány felhasználása után vissza. Tartsa meg! Önnek a jövőben: -50% bizonyos programokra.

Klub. Tartalom. Az utalvány felhasználása után vissza. Tartsa meg! Önnek a jövőben: -50% bizonyos programokra. Üdvözöljük a feldobó élmények világában! Aktív Pihenés ajándékának programajánlatából saját maga választhatja ki azt az élményt, amelyre a legjobban vágyik. Sokszínű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó

Részletesebben

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium Komplex természettudományos és környezettudatos nevelés módszertani kézikönyv 2010. Gál Ildikó Szerencsy Nóra Dunayné Limbek Andrea Készítették: biológia

Részletesebben

Németh Imre TUTI TIPP. a természetbe. Természetismereti túrák Budapest védett területein. Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Németh Imre TUTI TIPP. a természetbe. Természetismereti túrák Budapest védett területein. Budapesti Természetbarát Sportszövetség Németh Imre 10 TUTI TIPP a természetbe Természetismereti túrák Budapest védett területein Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tartalomjegyzék Copyright Németh Imre, 2012 Kézirat lezárva: 2012. december

Részletesebben

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNY A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN

MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN MINŐSÉGI BORTURIZMUS A PÉCSI BORVIDÉKEN A KEDVES OLVASÓ! A Pécs-Mecseki Borút kiadványát tartja a kezében. A prospektusunk célja borútunk minősített szolgáltatóinak a bemutatása és annak elérése, hogy

Részletesebben

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról

Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Szakmai záróbeszámoló az OTKA T/F 042771. számú kutatási pályázathoz a 2003-2007 között elvégzett munkáról Készült az OTKA IRODA részére 1093 BUDAPEST Czuczor u. 10. Téma: AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

Tartalom. Lóháton. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli.

Tartalom. Lóháton. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli. Tartalom Ágfalva [A2] 31 Alcsútdoboz [D3] 31 Bábolna [C2-3] 29 Balatonfenyves [C4] 46 Balatonkenese [D4] 44 Balmazújváros [H2-3] 24 Békéscsaba [H4-5] 21 Bekölce [G2] 26 Bicske [D3] 34 Bóly [D6] 34 Böhönye

Részletesebben

Az utazás élménye mindenkié!

Az utazás élménye mindenkié! Az utazás élménye mindenkié! AKADÁLYMENTES AJÁNLATOK 2014 Tartalom: Bemutatkozunk... 3 Kirándulások... 4-7 Esztergom... 4 Győr... 5 Komárom, Mór... 6 Szentendre... 7 Fürdőlátogatások... 8-11 Agárd... 8

Részletesebben

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17 I. BEVEZETÉS 3 I.1 A DOKUMENTUM ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA 3 I.2 A STRATÉGIA CÉLJA, FELÉPÍTÉSE 3 I.3 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 4 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 II.1 A VILÁGTURIZMUS TRENDJEI 8 II.1.1

Részletesebben

KUKKANTÓ AKCIÓ - Ó - Ó!!!!! Új tanév - új feladatok. Kétbodonyi Cserhát Erdei Iskola és óvoda hírmondója 15 éve az iskolák szolgálatában

KUKKANTÓ AKCIÓ - Ó - Ó!!!!! Új tanév - új feladatok. Kétbodonyi Cserhát Erdei Iskola és óvoda hírmondója 15 éve az iskolák szolgálatában KUKKANTÓ Kétbodonyi Cserhát Erdei Iskola és óvoda hírmondója 15 éve az iskolák szolgálatában Szeretettel köszöntöm Önöket Erdei iskolai hírmondónk első számának megjelenése alkalmából. Az újság célja az,

Részletesebben

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban BEVEZETŐ Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban A hazai környezeti nevelésnek immár közel harminc éves múltja van.

Részletesebben

Képzési módszertan és oktatási segédanyag Vas megye természet-közeli turisztikai kínálatának fejlesztéséhez

Képzési módszertan és oktatási segédanyag Vas megye természet-közeli turisztikai kínálatának fejlesztéséhez Képzési módszertan és oktatási segédanyag Vas megye természet-közeli turisztikai kínálatának fejlesztéséhez Natur-Kulinarium - Régiók kertjei és kultúrtájai kínálta új élménylehetőségek turisztikai és

Részletesebben

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!

A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! A Földet nem nagyszüleinktôl örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön! Tartalomjegyzék I. KÖRNYEZETVÉDELEM 4 1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 4 1.1 A lakosságot érintô fontosabb tudnivalók 5 1.1.1. Szemétszállítás

Részletesebben

GREEN MOUNTAIN A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas:

GREEN MOUNTAIN A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas: GREEN MOUNTAIN A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas: Közös Modell Menedzsment Terv Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.1.

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége. Nyári kiadványa. Nyaralás, pihenés, kikapcsolódás

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége. Nyári kiadványa. Nyaralás, pihenés, kikapcsolódás Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetsége Nyári kiadványa Nyaralás, pihenés, kikapcsolódás 2013 Erzsébet-program, a szociális felelősség A Szent Erzsébet-i hagyományokat újragondolva,

Részletesebben

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6.

5. 2. 4. Közvetlen és közvetett természeti hatások... 47 6. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG... 48 6. 1. A természeti környezetet terhelő hatások... 48 6. A KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, TERMÉSZETKÖZELI ERDŐGAZDÁLKODÁST SZOLGÁLÓ FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Mecseki Erdészeti Zrt. 2009. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1.VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS...

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek

HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek HVS 2011. évi felülvizsgálata során beérkezett projektötletek Nemesbőd község Önkormányzata: Az 1972-ben épült Egészségügyi Intézmény szolgálati lakása 2000. évtől üresen áll. A település nem rendelkezik

Részletesebben