ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK"

Átírás

1 ERDEI ISKOLÁINK PROGRAMOK SZÁLLÁSHELYEK 2004

2 Kiadványunkat szeretett barátunk, Lehoczky János emlékére ajánljuk Vándorló gondolat Mi, terepen járó emberek igazán tudjuk, hogy milyen csábereje van egyegy vadcsapásnak, alig sejthetô ösvénynek. Hív, útra indít. Mennünk kell! Azt hiszem, sokan váltunk így környezeti nevelôvé. Megsejtettünk valamit abból az izgalmas alkotó kalandból, amit az új utak keresése, az eljutni valahová beteljesülésének vágya jelent. Romantikus felfedezésnek tetszik új módszerek kimunkálása, sajátos, szokatlan tanulási formák kipróbálása is. A cserjék alatt bujkáló ösvény azonban idôközban úttá szélesedett. Ma már nem pedagógiai expedíciók nyughatatlan vándorai követik kusza vargabetûit. Az úton forgalom van. Kezd minél többek számára elérhetôvé, megtehetôvé válni a terepgyakorlat, az erdei iskola, a szaktábor, a terepi akciók, programok sokasága. Meg kell élnünk, hogy bizony más, ha osonva nyomunkba szegôdnek követôink, s más, ha szolgáltatássá intézményesül mindaz, aminek életre hívásában részt vettünk. Ilyen átalakulásoknak vagyunk tanúi mostanság. Minden megváltozik, mihelyt rendszerszerûvé, általánossá, tömegessé válik. Nem más a helyzet a környezeti nevelésben sem. Más lesz a szereplôk viszonya az egészhez, más dolgok válnak a minôség meghatározóivá. Az egyes szakemberek elkötelezett munkáját a szakmai szabályoknak való megfelelés, az alkotó becsvágy késztetését a munkaköri feladatok teljesítése, az önfeláldozó fáradozást a piaci törvények mûködése váltja fel. Nem mindegy, hogy hogyan változik mindaz, amit létrehozunk, miközben természetes része lesz pedagógiai gyakorlatunknak. Nem mindegy, hogy az eszköz változik-e, vagy a cél is. Nem mindegy, hogy a formára ügyelünk csupán, vagy a tartalom is megmarad. Nem mindegy, hogy közlünk, vagy üzenünk. A fôút kamionjai között furcsán álldogál, s idegennek, elveszettnek érzi magát a zsákos, bakancsos vándor. Új ösvényt keres. Tudja, hogy nyomában egyszer ismét sokan indulnak útnak, de reméli, hogy az úton járásból nem lesz társasutazás, az eljutás élménye nem cserélôdik az érkezés rutinjára. A felfedezés öröme nem abban rejlik, hogy nehéz a hátizsák és tör a bakancs, hanem abban, hogy magam, személyesen élhetem át a befogadható természettel való találkozás pótolhatatlan érzését. Lehoczky János

3 Bevezetô gondolatok A KOKOSZ (Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége) és annak szakmai hálózatként mûködô alapító tagjai 1983-tól, tehát immáron 20 éve szervez erdei iskolákat. Jómagam 1976-tól szerveztem Visegrádon egyhetes erdei iskola jellegû táborozásokat, s a munka ott azóta is magas színvonalon folyik. Igaz, azok a táborok még nem mindenben feleltek meg a nemrégen felállított kritériumrendszernek, de kétségtelen, hogy ezek a táborok a manapság már országos hálózattá fejlôdött erdei iskolák alapjainak letételét jelentették. Kiadványunk a Szövetség erdei iskoláit mutatja be a év valóságának megfelelôen. Célja, hogy segítse a pedagógusokat, erdei iskolát szervezôket abban, hogy egy széles palettáról választhassanak igényeiknek, szakmai és pedagógiai elképzeléseiknek leginkább megfelelô helyszínt és szolgáltatást re az Oktatási Minisztérium (OM) is felzárkózott az addig társadalmi keretek között szervezett, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) és jogelôdei által támogatott mozgalomhoz. Az OM, a KvVM és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium erre a célra szentelt forrásainak összevonásával egy 6 évre szóló országos programot indított a terepi környezeti nevelés, ezen belül kiemelten az erdei iskolázás támogatására. A program hosszú távú célja: biztosítani a feltételeket ahhoz, hogy minden gyermek az általános iskolai tanulmányai során legalább egyszer eljuthasson egy bentlakásos erdei iskolába. A Kormány 2003 márciusában elfogadta és júniusában keret-megállapodással garantálta, hogy minimum évi 600 millió forintos támogatást biztosít a Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság (KöNKomP) és az OM elôterjesztéséhez, amely Az Erdei Iskolai Program végrehajtásához szükséges feladatokról a ig terjedô tervezési idôszakra címet viseli. A KOKOSZ oktatóközpontjai keretében mûködô erdei iskolák között mindennemû erdei iskola-szolgáltató megtalálható. A megfelelô szakmai színvonal biztosítása érdekében nálunk is folyik a szolgáltatások minôsítése. A Szövetségen belüli erdei iskolák abban különböznek csak a többiektôl, hogy itt egy oktatóközponti háttér erôsíti a program megvalósítását, ami még nagyobb garancia arra, hogy az itt folyó munka a lehetô legmagasabb színvonalú. Az erdei iskola illeszkedik az oktatási intézmények pedagógiai programjához és a helyi tantervekhez, tanéven belül valósul meg, helyszíne a szervezô iskola székhelyétôl különbözô, természeti környezet, a tanulók aktív megismerô, felfedezô tevékenységére épít komplex ismeretszerzést biztosítva. Kedves Pedagógusok! Ajánlom szíves figyelmükbe az igen nagy tradíciókkal rendelkezô KOKOSZ erdei iskoláit, mert tudom, hogy mekkora terhet vesz le a vállukról, ha egy tapasztalt szakmai csapat áll majd a vállalkozásuk mögött! Kívánom, hogy szervezônek, gyermeknek egyaránt életre szólóan felejthetetlen pozitív élményt nyújtson majd az erdei iskoláinkban való részvétel! Bízom benne, hogy ez a kiadvány is elôsegíti, hogy egyre többen, egyre jobb erdei iskolát szervezzenek majd a jövôben. Kiváló tisztelettel, Szentendrey Géza, a KOKOSZ elnöke

4 Árnika Erdei Iskola SOPRON Az Árnika Erdei Iskola Sopronban és közvetlen környezetében vezeti erdei iskolai programjait, ezért a helyszínek gyalog vagy helyi busszal elérhetôk. Három jellegzetes táj találkozik Sopron elérhetô közelségében: A Soproni-hegység kristályos alapkôzetû, mély patakvölgyekkel tagolt erdôterület, az Alpokalja jellemzô növény- és állatvilágával, peremén fás legelôkkel, rétekkel óta a Soproni Tájvédelmi Körzet részeként országos védelem alatt áll. A várost magában foglaló széles Ikva-medence túloldalán, a Fertô-melléki dombsor már mészkövön kialakult szubmediterrán klímájú erdôség gazdag élôvilágú száraz gyepekkel, a dombsor lábánál jégkorszaki láprét-maradványokkal, tavakkal. Ettôl észak-keletre a Fertô a legnyugatibb sztyeptó széles nádasövvel, keleti oldalán szikes pusztával és tavakkal a Fertô-Hanság Nemzeti Park védett területe, a Világörökség része. Sopron városához belterületi parkerdôk is tartoznak, ami kitûnô lehetôséget ad az erdôvel kapcsolatos magatartás, feladatok, élmények és haszonvételek folyamatos tanulmányozására, gyakorlására. A soproni erdôkben átlagon felüli a jelzett turistautak, torna- és futópályák hossza; két erdei tanösvény, hat kilátó, 78 forrás, pihenô- és táborhelyek segítik a környezeti nevelési munkát. Sopron közvetlen környékének igazi nevezetessége a Lôverek különleges hangulatú, jellegzetes kertes dombvidéke. Szakmai programok Komplex erdei iskolai programok korosztályonként kidolgozva, az osztrák Naturschutzbund Burgenlanddal közösen osztrák magyar erdei iskolai program (nyelvtanulás a természetben), osztálykirándulások, természeti élménytúrák, séták szervezése óvodás kortól minden korosztálynak Rendelkezésre álló eszközök tájolók, térképek, határozók, távcsövek Szállás, ellátás, étkezés Teljes ellátást tudunk biztosítani napi háromszori étkezéssel szerzôdéses szálláshelyünkön fôig: Brennbergi Ifjúsági Tábor: kiépített, komfortos tábor a Brennberg-völgyben, az osztrák határtól 5 km-re, patak mellett, hegyekkel, erdôkkel körülölelve. Árak 5 nap 4 éjszaka teljes ellátással: Ft/fô (benne: minden nap félnapos szakmai program, városnézés, tájfutás, éjszakai túra) Cím: 9400 Sopron, Széchenyi tér 2. Tel./fax: 99/ Mobil: 20/ Honlap: Kapcsolattartó: Szabó Miklós Szabadidôs programok Gloriette kilátó, Hársfa-sor, nagycenki kastély és parkja, fertôdi kastély és parkja, fertô-tavi kenuzás, hajókázás, városnézés, kirándulás Ausztriába (Schneeberg 2075 m, Kismarton, Ruszt, lakompakki természetház), tájfutás, akadályverseny, éjszakai túra, famászás alpin technikával, lovaglás és egyéb sportok, kézmûves-foglalkozások, néptánc. 2

5 Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központ SZOMBATHELY VELEM Vasvirág Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Velem a Kôszegi-hegység délkeleti lejtôjén, Kôszeg várostól 10 km-re, az Írottkô Natúrpark részeként, kiemelt üdülôövezetben fekszik. Az alig 400 lakosú, szubalpin klímájú település látnivalója a Szent-Vid hegy 568 méter magas hegycsúcsán épült barokk stílusú Szent Vid kápolna. A helyi idegenforgalom leglátogatottabb helyszíne a Velemi Továbbképzô Ház és Népmûvészeti Mûhelyrendszer, ahol oktatóközpontunk is mûködik. Szakmai programok A Kôszegi-hegység jellemzô növény- és állatvilága, geológiája. Vízvizsgálat, növényismeret, kôzetismeret (Cáki-kôfejtô), madármegfigyelés, gyûrûzés, barangolás a tanösvényeken. Szelíd energiák (az Alkotóház energiaellátásának egy részét napkollektor biztosítja). Kézmûves-foglalkozások: korongozás, szövés, fonás, kosárfonás, nemezelés, gyöngyfûzés, mézeskalács-készítés. Tanösvények Chernel-kert és arborétum (ragadozó madarak), védett növényeket bemutató tanösvény, Csillaghúr-tanösvény, régészeti tanösvény a Szent Viden. Népi kismesterségek bemutatása a Velemi Alkótóház mûhelyeiben a mesterekkel történt elôzetes egyeztetés alapján lehetséges. Ugyanígy túravezetôt, helytörténészt, csillagászt és barlangászt is tudunk biztosítani szakvezetést igénylô programjainkhoz. Szállás, ellátás, étkezés Velemi Alkotóház 54 fô részére, ágyas szobákkal, közös fürdôhasználattal Közösségi helyek: elôadóterem, társalgók, nagy étterem, félig fedett szabadtéri színpad Árak felnôtt: 1700 Ft/fô/éj, gyerek: 1500 Ft/fô/éj konyhahasználat: 3000 Ft Gyermeküdülô 70 fô részére, ágyas szobákban, közös fürdôhasználattal, a pedagógusok számára külön hely biztosítva. Étkezés: reggeli, illetve vacsora (teakonyha használata). Meleg étel az étteremben elôfizethetô. Szállásdíj felnôtt: 1400 Ft/fô/éj, gyerek: 1200 Ft/fô/éj Szabadidôs programok, túracélpontok Szent Vid kápolna, Hörmann-forrás, Írottkô és Írottkô-kilátó, Stájer házak (Erdészeti Múzeum), Széleskô, Kalaposkô, kalaposkôi barlang, Ó-ház kilátó, Hét-forrás, cáki-kôfejtô és pincesor, Bozsok: Sibrik kastély (étkezési lehetôséggel), kôszegszerdahelyi malom, Kôszeg. Sportpálya a gyermeküdülô mellett. Cím: 9700 Szombathely, Ady tér 5. Tel./fax: 94/ /111 Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna 3

6 Ôrségi Nemzeti Park ÔRISZENTPÉTER Harmatfû Természetvédelmi Oktatóközpont Erdei iskolánk az Ôrség szívében az Ôrségi Nemzeti Park területén található, ahonnan az erdei iskolai programok közeli helyszínei gyalogosan, a távolabbiak pedig az erdei iskola által biztosított kerékpárral vagy autóbusszal is megközelíthetôek. Oktatóközpontunk az erdei szukcessziót, a nemzeti parkra jellemzô növényeket és a tókák élôvilágát bemutató Rezgônyár tanösvényével és különbözô kézmûves jellegû játszóházakkal várja a tanulókat. A környékbeli terepi foglalkozások helyszínei az élményszerû megismerés, tudásgyarapítás számára kínálnak vonzó lehetôséget: Ôriszentpéteren az Árpád-kori mûemléktemplom, téglaégetô, lakó- és gazdasági épületek, tájjellegû gyümölcsfák gyûjteményes kertje, fazekasok látogatása; Szalafôn a pityerszeri falumúzeum, az ôserdô természeti értékei, ôshonos gazdálkodási módok bemutatása. Autóbusszal, illetve kerékpárral rövid idô alatt elérhetô helyszínek (szôcei tôzegmohás láprét; pankaszi, gödörházai, kercaszomori haranglábak; a Vendvidék szórványtelepülései, népi építészeti emlékei; a belsô Ôrség kézmûvességének bemutatási lehetôségei; a Magyarszombatfai Fazekas Múzeum, a Veleméri Árpád-kori templom) egyaránt a távolabbi bemutatások tárházát gyarapítják. Szállás, ellátás, étkezés 5 db 8 ágyas szobában (emeletes ágyakkal). A szobákhoz külön férfi/nôi vizesblokk, elôkészítô-konyha (40 fô részére felszerelve) tartozik. A kertben lehet bográcsban fôzni és szalonnát sütni. Parkolási lehetôség személyautók és autóbuszok részére. Szakmai programok Terepi foglalkozások: 1. erdôk világa: fák, cserjék; 2. erdôk világa: állatvilág, erdei életközösségek; 3. tókák-rétek élôvilága; 4. Rejtett kincsek nyomában, avagy a néprajzi, kultúrtörténeti értékek élményszerû felfedezése (benne: Szalafô: pityerszeri falumúzeum, Velemér: Árpád-kori templom, Gödörháza: harangláb, Magyarszombatfa: Fazekas-múzeum, élô népi mesterségek) Teremi foglalkozások: diavetítés, elôadások, vetélkedôk, kézmûves-tevékenységek: korongozás, gyertyamártás, gyöngyfûzés, szövés Rendelkezésre álló eszközök távcsô, mikroszkóp, térkép, határozók, diavetítô, video, 45 db kerékpár Cím: Ôrségi Nemzeti Park Igazgatóság 9941 Ôriszentpéter, Siskaszer 26/A Tel.: 94/ Fax: 94/ Kapcsolattartó: Kevy Albert 4 Árak Szállás erdei iskolai csoportok részére 800 Ft/fô/éj+12% áfa, szállóvendégek részére 1200 Ft/fô/éj+12% áfa. Szervezett iskolai csoport esetén minden 15. tanuló után 1 kísérô pedagógusnak ingyenes szálláshelyet biztosítunk! Szakvezetés fogyatékkal élôk részére: díjtalan óvodás csoportoknak: 100 Ft/fô+12% áfa erdei iskolásoknak: 300 Ft/fô+12% áfa diákoknak, katonáknak: 400 Ft/fô+12% áfa felnôtt csoportoknak: 500 Ft/fô+12% áfa csoportvezetés német, ill. horvát nyelven: 200 Ft/fô+12% áfa A szakvezetés hétvégén 50%-os felárral vehetô igénybe. A kísérô pedagógusoknak szakvezetési díjat nem számolunk fel!

7 Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület ZALASZÁNTÓ Zalaszántói Oktatóközpont Erdei iskolánk Zalaszántó község határában, a Keszthelyi-hegység természeti értékekben egyik leggazdagabb térségében (Tátika-Rezi régió) helyezkedik el. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területe öleli körbe, mely itt különösen sokszínû. Szakmai programok A foglalkozásokat a gyerekek tanrendjéhez igazítjuk vagy igény szerint szabadon állíthatók össze. Nagyobb (egésznapos vagy délutántól éjszakába nyúló) kirándulások: éjszakába nyúló vártúra; kirándulás a Kovácsi-hegy tanösvénye mentén (természeti játékokkal vagy akadályversennyel); fenékpusztai madárgyûrûzô állomás látogatása, ôshonos háziállatok megtekintése; kis-balatoni kirándulás; állat-és növénytani, illetve természetföldrajzi kirándulások és gyakorlati foglalkozások (nyomok, hangok, tollak, csontok, virágok, gyógy- és festônövények, kôzetek, vizek); a fa és felhasználása; madár- és denevérhálózás; köpetvizsgálat, csigahatározás, fénycsapdázás; tájékozódás Aktív természetvédelmi feladatok: bálványfairtás, pataktakarítás; odúépítés és -kihelyezés Kézmûves- és hagyományôrzô-foglalkozások: agyagozás, korongozás, nemezelés Mentálhigiénés elôadások, beszélgetések: szexuális felvilágosítás; drog, alkohol, dohányzás. Szállás, ellátás, étkezés Az oktatóközpont épülete a Kovácsi-patak mentén található, tágas udvarral, kis focipályával, biokerttel és parkolóval. A földszinten nagy étkezô-konyha és egy tanári szoba, az emeleten két hálóhelyiség van. Az alvás matracokon történik, pokrócokat tudunk adni, de ajánlatos saját takarót vagy hálózsákot és lepedôt hozni. Reggeli-vacsora hidegétkezések helyben, ebéd a falu egyik vendéglôjében megoldható. A vizesblokk jelenleg kialakítás alatt, addig zuhanyzásra a faluban van lehetôség. A helyszínen pottyantós WC, kannás ivóvíz és mosdótálak állnak rendelkezésre. Eszközök foglalkozásokhoz szükséges anyagok, eszközök, határozólapok Árak Egyszeri meleg ebéd vagy vacsora: 500 Ft/fô Egyszeri hideg reggeli vagy vacsora (önállóan megoldva): 150 Ft/fô Csoportfoglalkozások (általában 3 órásak) díja: 150 Ft/fô/óra Szállásdíj hozott lepedôvel, hálózsákkal éjszakánként: 800 Ft/fô A gyerekek szabadidejükben önálló sporttevékenységet folytathatnak. Cím: 8360 Keszthely, Csabagyöngye u. 50/A Tel./fax: 83/ Kapcsolattartó: Fehér Emma 5

8 Gránás Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont GÁNT Gránás Turistaház A Vértes hegység déli szélének egy bájos zugában rejtôzik Gánt, egy német nemzetiségû kisközség. A hegyekkel körbevett, gyönyörû fekvésû, tiszta levegôjû, picinyke kis falu, a Vértes gyöngyszeme közkedvelt kirándulóhely a Vértes Tájvédelmi Körzetben. A Vértes hegység gazdag, változatos élôvilága, ritka növény- és állatfajai, valamint különleges földtani és szép tájképi megjelenése felejthetetlen élményt nyújt a turistáknak és pihenni vágyóknak. Kínálatunk azoknak szól, akik a természet értékeinek szemlélésére vágynak: egészséges környezetben olyan kikapcsolódásra, mely lehetôvé teszi a látottakra való rácsodálkozást és azok szakszerû, tudományos megismeréssel járó, élményként történô elraktározását. Turistaházunkban 1995-tôl szervezünk folyamatosan erdei iskolákat, nyári, kézmûves- és környezetvédelmi táborokat. Szakmai programok Két nagy, önálló programsort ajánlunk vendégeinknek: A Vértes földtani és földrajzi viszonyai, vízrajza, növény- és állatvilága, történelmi mûemlékei Gánton és környékén A Vértes bányászata, a szén- és bauxitbányászat, a bauxit útja kialakulásától az alumínium gyakorlati felhasználásáig Látnivalók, szabadidôs programok A megismerés élménysorozatát jelenti a hosszabb-rövidebb gyalogtúrák során: - az eocén kori csigák, kagylók, ásványok gyûjtése, - a Bauxitföldtani Park és Bányamúzeum, - a gánti barlang felfedezése barlangászokkal, - a báráczházi barlang és botanikai tanösvény, - a csákvári Esterházy kastély, - pihenésképpen lehet lovagolni, lovaskocsikázni, ismerkedni a fazekasmesterséggel, batikolni, - éjszakai túra keretében békakoncertet és a madarak éjszakai hangjait hallgatni. Szállás, ellátás, étkezés A turistaház 60 férôhelyes, központi fûtéses, hideg-melegvizes közös zuhanyzók állnak vendégeink rendelkezésére. A megfelelô minôségi programok mellett nagyon fontos számunkra a családias jelleg, a házias koszt. Cím: 8082 Gánt, Béke tér 17. Tel./fax: 22/ Mobil: 20/ Honlap: Kapcsolattartó: Mécs Csaba Áraink teljes ellátással 1 éjszakás Ft/fô 2-3 éjszakás Ft/fô 5 nap/4 éjszakás erdei iskola Ft/fô 7 nap/6 éjszakás nyári tábor Ft/fô 6

9 Természetes Életmód Alapítvány AGOSTYÁN Természetvédelmi és Humánökológiai Oktatóközpont Oktatóközpontunk Tatától 5 km-re, Agostyán határában, Ágoston-ligeten, a Gerecsei Tájvédelmi Körzet közelében található. A 20 hektáros nomád tábor alatt patak folyik, ennek égerese a WWF mintaterülete. A környéki lejtôkön melegkedvelô gyeptársulás alakult ki, az erdôk gyertyános-tölgyesek. A területen található tanösvények: szelídenergia-ösvény (az energiatermelés és -felhasználás természetbarát formáinak, mûködésének napi szintû, gyakorlati bemutatása) és természetgazdálkodási tanösvény (amely a természetbarát és okszerû tájhasználati módokat mutatja be), hüllô-, madár- és vízvédelmi tanösvény. Szakmai programok Ökológiai játék az Árendás-patakban; erdô-rét program; madárgyûrûzési bemutató; energia-szelidítés a szabadban; ismerkedés a gyógynövényekkel. Kirándulás a baji ásatáshoz. Terepsétákon, játékos, élményszerû, komplex tevékenységeken keresztül ismerkedünk az adott helyszín élôvilágával, szenzitív játékok segítségével. A végleges erdei iskola programot a tanárokkal való egyeztetés alapján, tananyaghoz és életkorhoz kapcsolódóan közösen alakítjuk ki. A programokhoz erdei iskola munkafüzetet készítettünk. Rendelkezésre álló eszközök távcsövek, nagyítók, határozók, vízanalitikai minilabor, madárhálók, könyvtár, terepi határozólapok, tanösvény-kalauzok, munkafüzetek, kézmûveseszközök és -anyagok Szabadidôs (választható) tevékenységek lovaglás, lovaskocsizás, íjászat, sziklamászás, éjszakai túrák, vadles, evezés, kézmûves-foglalkozások, agyagozás, nemezelés, szövés, fonás, újrapapír készítése. Szállás, elhelyezés Az alapítvány tanodájának fûthetô tetôterében (25-30 fô) vagy 4-6 személyes sátorházakban (kb. 15 fô), vadlesen, alapítványi vagy saját sátrakban lehet aludni. Saját szivacs, polifoam, hálózsák szükséges. A szállás 850 Ft/fô, 25 fô felett 2 fônek ingyenes. Az áramellátás aggregátorral és szélkerékkel történik, a tábor területén bio-wc mûködik, a hulladékot szelektálva gyûjtjük. Közösségi terek: 30 fôs tanoda, játszótér, tûzrakóhelyek, fedett-nyitott erdei iskolai elôadó. Áraink Az erdei iskolák alapdíja: Ft/fô hétfôtôl péntekig, napi három étkezéssel, naponta két szakmai programmal. Rövidebb idôre megegyezés szerint. Étkezés: gyermekmenü 14 éves korig: reggeli 300 Ft/fô, ebéd 450 Ft/fô, vacsora 450 Ft/fô. Megközelíthetôség Vonattal a Budapest Hegyeshalom vonalon Tatáig, Tatától a helyközi, tardosi autóbuszszal Agostyánig, a tábori buszmegállóig. Autóval: Budapestrôl az M1-en vagy az 1-es fôúton Tatáig, majd Agostyán/Tardosbánya felé. Elôzetes kérésre a MÁV-állomásra önköltségi áron buszt küldünk. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 10. Mobil: 70/ Kapcsolattartó: Labanc Györgyi 7

10 Beretzk Péter Természetvédelmi Klub SZENTBÉKKÁLLA Erdei Iskola Regionális Oktatóközpont Röszke Káli Vendégház Erdei iskolánk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legszebb területén a Káli-medencében mûködik. A medence természeti kincsei közül legjelentôsebbek a geológiai értékek: több helyen is bazaltkúpok emelkednek ki, pl. a Hegyestû, Kis-Hegyestû. A medence közepén dolomit- és mészkôhátak lápréteket szabdalnak fel és veszik körül a Kornyi-tavat. Szentbékkálla, Kôvágóörs, és Salföld mellett a hajdan nagyobb kiterjedésû, de az évszázadok folyamán malomkôfaragásra felhasogatott kôtengerek maradványai Európa-szerte híres geológiai értékek. Ezek közül a legszebb az erdei iskolánk közvetlen közelében található szentbékkállai kôhát. A Káli-medencében lévô hét falu templomtornya, a falvak szôlôhegyei, a rétek, a szántók, a tavak sajátos tájképi összhangba olvadnak. A Köveskáltól nyugatra elterülô Sásdi-réten él hazánk legnagyobb liszteskankalin populációja. A Fekete-hegy bazaltplatójának apró mélyedéseiben kialakult kis tavak, a Bonti-tó és a Bika-tó tôzegmoha lápjában gyönyörködhetünk. Mindezek rövid túrával elérhetôk. Szakmai programok Kalandozás a Fekete-hegy erdejében Élôhelyek a Káli-medencében; a liszteskankalin A szépséges Kornyi-tó Kézmûves-foglalkozások, hagyományos népi ételek készítése Hagyományôrzô program a salföldi majorban. Hogyan éltek ôseink? Hogyan éljünk egészségesen? A medence gyógynövényei Rendelkezésre álló eszközök Növény- és állatismereti szakmai segédanyagok, határozók, terepi vízvizsgálati labor, távcsövek, nagyítók, térképek, sportjátékok. Szállás, elhelyezés, étkezés Az oktatóközpontban ágyas szobákban 18 tanuló és 2 pedagógus elhelyezésére van lehetôség, az épületben 3 fürdôszoba van. A fejlesztések eredményeként 2004-ben 25 fôre bôvül a tanulók elhelyezése. Az oktatóközpontban a csoportok teljes ellátásban részesülnek. Árak A szállás és ellátás költsége 1800 Ft+áfa/fô/nap, a szakvezetés 300 Ft+áfa/fô/nap. Cím: 8281 Szentbékkálla, Toldi u. 5 Levélcím: 6758 Röszke, Juhász Gyula u.1. Tel./fax: 62/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Dr. Sövényházi Ilona Szabadidôs programok Lehetôség van a megújuló energiaforrások felhasználási lehetôségeivel való megismerkedésre, a természetközeli életmód megtapasztalására, sportolásra, vízisportokra a Balatonnál. 8

11 Független Ökológiai Központ VIGÁNTPETEND Tájvédelmi Oktatóközpont Erdei iskolánk az öt községet (Kapolcs, Öcs, Pula, Taliándörögd, Vigántpetend) magában foglaló, szántóföldekkel, patakokkal, erdôkkel tagolt kis vízgyüjtôterületen, a Káli-medencével határos Dörögdi-medencében mûködik, a 200 lelkes Vigántpetenden. A felújított öregiskolában egyszerre egy osztály számára tudunk erdei iskola programot biztosítani. Célunk, hogy az idelátogató gyerekek a táj természeti és közösségi tényezôit egyaránt megismerjék, értelemmel és érzelemmel közelítsenek a táj komplexitása felé. Szakmai programok Bölcsôd e táj A fától az erdôt??! a fenntartható erdôért Kerek egy esztendô Világ teremtése Rendelkezésre álló eszközök Két számítógépen a Dörögdi-medencérôl készült KÖRNET program magyar és angol nyelvû változata, a Bölcsôd e táj c. CD-ROM és egyéb multimédia anyagok, dia- és írásvetítô, diasorozatok, távcsövek, nagyítók, térképek, a Dörögdi-medence makettje, határozók, játékok, könyvek és egyéb taneszközök Szállás, étkezés, ellátás Szálláslehetôséget a volt tanítólakásban matracokon, a gyerekek által hozott hálózsákokkal tudunk biztosítani, nyáron az iskola kertjében sátorozni is lehet. Meleg vizet a fürdôházra szerelt napkollektor biztosít. Reggeli és vacsora elkészíthetô az iskola épületében, ebédet bográcsban lehet fôzni, vagy a taliándörögdi, illetve a vigántpetendi vendéglôbôl tudunk rendelni. Áraink Szállás: Ft/éj Étkezés: Ft/nap Oktatás, szervezés: kb. 800 Ft/nap/fô (a csoport létszámától függôen) Mesterségbemutató: Ft/csoport Kézmûves-foglalkozás: Ft/csoport Az alapprogram irányára tehát: Ft/fô/5 nap a csoport létszámától és az étkezés módjától (bográcsozás vagy vendéglô) függôen. Szabadidôs programok Foci, a vigántpetendi nagypapáktól és nagymamáktól gyûjtött hagyományos játékok, zene, könyvek Cím: 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 15. Levélcím: 1035 Budapest, Miklós tér 1. Tel.: 1/ Fax: 1/ Kapcsolattartó: Nagy Barbara 9

12 Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület PÉNZESGYÔR Pénzesgyôri Oktatóközpont Oktatóközpontunk sokszínû környezeti nevelési tevékenységünk mellett erdei iskolai programok szervezésével is foglalkozik. A Magas-Bakonyban, Pénzesgyôr község szélén található. A központot mûködtetô és fejlesztô Pangea Egyesület 1991-ben alakult, tagjaink közül többen 1986 óta foglalkoznak környezeti neveléssel. Programok év közötti gyerekekhez értünk a legjobban, velük járjuk a környezô erdôket és mezôket, ahol játékos keretben komoly szakmai munka folyik. Kôvel, vízzel, füvekkel és fákkal, idôjárási jelenségekkel, patakban élô állatokkal, csillagképekkel és népdalokkal ismerkedünk. Együtt mûveljük biokertünket és szakítunk friss gyümölcseibôl. Az élet körforgását, az élôk egymásba kapcsolódó hálóját, a természet sokszáz millió éves történetét, élettelennek tûnô szépségeit kutatjuk a gyerekekkel együtt. Az általunk ismert útvonalakon is mindig találunk újat, programvezetôinknek is minden nap új csodát, új felfedezést rejt, aminek az örömét megosztjuk a velünk járókkal. Azokat a csoportokat várjuk, akik hajlandóak az önellátásuk érdekében dolgozni, együtt megfôzni ételeiket, kitakarítani a szállást. A közös munka során új kapcsolatok alakulnak ki a csoporton belül, elôbújnak a valódi emberi értékek. A helyet megkedvelô csoportokat (évi csoport), tanárokat elônyben részesítjük (árban és idôpont-választásban) az egyszervolt csoportokhoz (évi 2-4 csoport) képest. A hely szerelmesei évente többször is visszajönnek csoportjukkal, sok éve. Szívesen látunk új barátokat is, nekik is nyitva áll két házunk. Szállás, elhelyezés Közösségi szállás, nagy padlásszobával. Saját hálózsák elôny, de tudunk adni takarót és ágynemût, télen pedig jó meleg a ház. Panorámaházunk 17 fôs, tornácos házunk 26 fôs (áprilistól). A kertben komposzt-toalett, szelektív hulladékgyûjtôk, napkollektor, kenyérsütô kemence, kerti zuhany, katlantûzhely, a ház alatti völgyben 7 hektár kaszáló, legelô és fiatal gyümölcsös szolgálja a csoportjainkat. Étkezés Önellátó, a fôzéshez konyhát és eszközöket adunk. Abból is lehet az étkezéshez felhasználni, ami éppen a biokertben terem. (A faluban van egy étterem is). Cím: 8426 Pénzesgyôr, Béke út 57. Levélcím: 2600 Vác, Ilona u.3. Tel.: Vác: 27/ , Pénzesgyôr: 88/ , Fax: Vác: 27/ , Honlap: Kapcsolattartó: Breuer László (Sumi), Hajnal Imréné (Rita) 10 Áraink 850 Ft/fô/éj, 20 fô után egy fô kísérônek ingyenes. Együttmûködési megállapodás alapján a nálunk erdei iskolázóknak, táborozóknak 650 Ft/fô/éj. Kérés esetén, fûtési szezonon kívül ettôl eltérhetünk. A programok költsége Ft/csoport/nap, együttmûködési megállapodással alacsonyabb, megegyezés szerinti. Jelentkezés esetén részletes tájékoztatót küldünk.

13 Sziget Környezetvédelmi Egyesület ZIRC Boroszlán Oktatóközpont Oktatóközpontunk tagjai geológusok, botanikusok, zoológusok, gyûrûzési vizsgával és gyûrûzô-felszereléssel bíró amatôr kutatók, tanárok, agrár- és vadgazdamérnökök, környezet- és természetvédelmi szakmérnökök, akik az adott helyszínhez alkalmazkodva képesek természetismereti programok lebonyolítására. Ennek leggyakrabban igényelt formája, hogy egy-egy tanulócsoport félnapos (átlagosan 3 órás) foglalkozáson vesz részt az erdei iskola konkrét helyszínéhez alkalmazkodva terepi programok (kirándulások) keretében. Több csoport esetén a csoportok félnaponta váltják egymást. Rossz idôjárási körülmények között a programot diaképes elôadás, beszélgetés, vetélkedô helyettesítheti. A természetismereti programblokkok tematikája A helyszín geológiája, geomorfológiája, talajai. Alapkôzet felszín talaj növény és állatvilág kapcsolata A helyszín természetes és mesterséges vegetációja, védett növényei, az ember hatása a növény- és állatvilágra A helyszín állatvilága: gerinctelen állatok befogása (fû- és vízihálózás), majd bemutatás utáni elengedése. Védett állatok. Madárgyûrûzési bemutató. Madárhálóval befogott egyedek bemutatása, gyûrûzése, elengedése. Madárgyûrûzés szerepe a tudományos kutatásban, madárvédelem. Más témák beiktatására is lehetôség van, pl. az ember hatása a természeti környezetre, a települések ökológiája, stb. Szálláslehetôség Egyesületünk oktatóközpontja saját oktatóbázissal, erdei iskola szálláshellyel nem rendelkezik, ezért erdei iskola szolgáltatásainkat két úton végezzük: a) együttmûködési megállapodást kötöttünk a pénzesgyôri önkormányzattal az általuk üzemeltetett szálláshelyet igénybe vevôk (befogadóképesség 32 fô, elhelyezés négyágyas faházakban, melegítôkonyha, étkeztetési lehetôség) erdei iskolai és egyéb természetismereti szakmai programjainak biztosítására, b) programjainkat kiajánljuk: a Bakony hegység területén bármely erdei iskola helyszínen szolgáltatni tudunk. Árak félnapos program: Ft, egésznapos program: Ft csoportonként. Oktatóközpontunk szolgáltatásaink igénybevételétôl függetlenül a Bakony hegység területén vállalja erdei iskola programok kidolgozását, erdei programhelyszínek (szálláshelyek) ajánlását is. Cím: Sziget KE Boroszlán Oktatóközpont 8420 Zirc, Alkotmány u. 33/A Tel.: 88/ Mobil: 20/ Kapcsolattartó: Galambos István 11

14 Mecseki Erdészeti Rt. Erdei Iskola PÉCS ÁRPÁDTETÔ Természetismereti Központ Mókus Suli A Mecseki Erdészeti Rt. által üzemeltetett MÓKUS SULI Erdei Iskola Pécstôl 3 km-re Árpádtetôn, a Közép-Mecsekben található. Két jól felszerelt oktatóház várja a mindennapos oktatásra Pécsrôl és környékérôl érkezô gyerekeket. Az oktatóházakat és az erdészet irodaépületét 1 hektár park övezi az erdô szívében. Az erdei iskola mögött tanösvényt alakítottunk ki, melyhez munkafüzet is készült növényhatározóval. Többnapos erdei iskola programjainkat Sikondán, a Baranya Megyei Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány táborhelyén tartjuk. Sikonda Pécstôl Északra 12 km-re egy szûk völgyben, gyönyörû környezetben található. Szakmai programok Az itt folyó természetismereti oktatás kiegészíti és bôvíti az iskolai ismereteket, elôsegíti a természet fokozatos megismerését, az erdôgazdálkodási ismeretek bôvítését, személyes erdei élményt és széleskörû tapasztalatokat nyújt. A résztvevôk szakszerû erdôvezetés mellett közvetlenül szerzett élmények alapján önállóan fedezhetik fel és figyelhetik meg a természet sokoldalúságát, sokszínûségét. Március elejétôl június közepéig, szeptembertôl november végéig a pécsi és Pécs környéki iskolások, óvodások veszik igénybe programjainkat, mindennapi kijárással. Programajánlatunkból évfolyamokra és évszakokra kidolgozott témaköreinkbôl választhatnak. A bentlakásos 5 napos programot Sikondán bonyolítjuk. Témaköreinket itt a tó élôvilágának vizsgálódásával bôvítettük, mivel a tábortól 100 m-re 2 horgásztó is található. Rendelkezésre álló eszközök nagyítók, határozókönyvek, térképek, laminált határozólapok, feladatlapok, tájolók, távcsövek, kézmûveskedéshez alapanyagok Szállások I. helyszín: Sikonda Férôhely: 200 fô; Elhelyezés: kísérôknek 4-6 ágyas fürdôhelyiséges házak, gyerekeknek 8-10 ágyas kôházak, közös zuhanyozókkal. Ár: 900 Ft/fô/éj; Étkezés, ellátás: napi háromszori étkezés (helyben fôznek) 1200 Ft/fô/nap; Program díja: 200 Ft/fél nap, 400 Ft/teljes nap Cím: Mecseki Erdészeti Rt Pécs Árpádtetô Tel.: 72/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Adorján Rita II. helyszín: Sikonda 7300 Sikonda, Villa sor 7. Férôhely: fûthetô házban 30 fô, ágyas szobákban, közös zuhanyzókkal, önellátó konyhával, 1 közösségi helyiséggel; A kertben hinta, padok és asztalok, tûzrakóhely. Ár: 1200 Ft/fô/éj; Program díja: 200 Ft/fô/fél nap, 400 Ft/fô/teljes nap; Étkezés: a nagytáborban (300 m-re), vagy reggeli ebéd önellátóan megoldható (konyhahasználat van). Szabadidôs programok Rövid kirándulással a Kozári kôfejtôhöz, a Zsolnai-kúthoz, Rákos-völgybe lehet eljutni. Hosszabb túrával a Közép-Mecsek karsztvidékére lehet ellátogatni, Kôlyukra, a Melegmány-völgybe, az orfûi tavakhoz, Vízfôforráshoz és az Abaligeti barlanghoz. 12

15 Mecseki Erdészeti Rt. Szigetvári Erdészete SZIGETVÁR SASRÉT Kikerics Természetismereti Központ A Mecseki Erdészeti Rt. Szigetvári Erdészetének üzemeltetése alatt álló oktatóközpont a csodálatos zselici környezetben, Sasréten található. Hatalmas erdôség, halastavak, rétek, vadlegelôk, források, patakok, löszkibúvások, lösz mélyutak, horhósok, és gyönyörû festôi táj övezi ezt a területet. E hely jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy oktatás, táborozás, kikapcsolódás színhelye legyen. Az oktatóközpont környezetében áprilistól októberig nyílik lehetôség a terepi programokra. A fôépület mellett a 190 éves sasréti-ôsbükkös területén belül húzódik az 1,5 km hosszú tanösvény, ahol egy játékos kirándulás alkalmával a gyerekek ismerkedhetnek az erdô növény- és állatvilágával, az erdészeti és vadászati tevékenységgel, valamint a természetvédelemmel. A tanösvény felénél, az Almás-patak forrásánál, valamint a fôépület mellett kiépített szalonnasütôhelyek találhatók. Ugyanitt található egy fedett fapavilon, amely kültéri étkezésre, kézmûves-foglalkozásokra használható. A nagy térfogatú kemence pedig sütésre, agyagkiégetésre alkalmas. A fôépület tantermének befogadóképessége 50 fô. Az erdô és ember kapcsolatáról, a növényekrôl, gyógynövényekrôl, rovarokról, erdei vadról, természetvédelemrôl szóló videók, a rajzeszközök, a falitáblák segítenek a terepen megszerzett ismeretek elmélyítésében. Ugyanezt a célt szolgálja a bemutatóterem, ahol zoológiai bemutatótáblák (egysejtûektôl az emlôsökig), hazánk védett növény- és állatvilága, mag-, rügy-, kô-, és egyéb gyûjtemények találhatók. Sasrét és Almamellék között hétköznap menetrendszerûen erdei kisvasút közlekedik, különjárat igényelhetô. Az almamelléki állomáson megtekinthetô a Kisvasúti és Erdészeti Múzeum. Érdemes összekapcsolni a múzeumi látogatást egy félórás kisvasúti kirándulással és egy erdei iskolai programmal. Program igényelhetô a Mecseki Erdészeti Rt. munkatársaitól: erdészet, vadászat, természetvédelem, ornitológia, kisvasút, játékos tanulás az erdôben témakörökben. Kikerics Természetismereti Központunk helyet ad önszervezôdô, illetve általunk szervezett programoknak egyaránt. Szállás 2 db 12 férôhelyes faház, egyenként 2 db 6 személyes szobával, vizesblokkal. A fôépületben további 12 fô részére van férôhely. Az ágyakhoz 2 takarót és 1 kispárnát biztosítunk, ágynemûhuzatot a vendégek szíveskednek magukkal hozni. A szállásdíj 900 Ft/fô/éjszaka. Étkezési lehetôségek Teakonyha a fôépületben: a terítéshez 50 fôre tudunk készletet biztosítani, továbbá: gáztûzhely, kétfázisú mosogató, 30 literes bogrács kinti használatra és egyéb konyhahasználati cikkek állnak rendelkezésre. Igény szerint naponta háromszor tudunk ételt biztosítani (meleg ebéd, vacsora): reggeli ebéd vacsora: 1000 Ft/fô/gyerek+áfa reggeli ebéd vacsora: 1500 Ft/fô/felnôtt+áfa Egyéb élelmiszer-beszerzési lehetôség 7 km-re található. Egyéb költségek Infrastrukturális költség: 3000 Ft/csoport/nap 50 fôig, 50 fô felett duplázódik. Infrastrukturális költséget a több napra itt-tartózkodóknál nem számolunk fel. Erdei iskola programdíj: 150 Ft/fô/2-3 óra. Levélcím: 7900 Szigetvár, Istvánffy u. 10. Tel./fax: 73/ , 73/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Pappné Németh Tünde, Gersyné Petrovics Ágnes 13

16 Herman Ottó Oktatóközpont DOMBÓVÁR Tüskei Madárvárta A táborhely Dombóvár város határában, a tüskei horgásztavak mentén, szép vizes élôhelyen található. A völgyben tanösvény segíti a helyi értékek megismerését. Igény szerint szakvezetést vállalunk, nyitva: május 1 szeptember 30. Programajánlatunk Távcsöves madármegfigyelés (2-3 óra) Látogatás a Duna-Dráva Nemzeti Park oktatóközpontjába és a Pintér kertbe, terepi program a Mecsekben. Buszköltség: Ft (6-8 óra) Vizek és vízpartok növényei terepi program (3-4 óra) A madarak napja (gyûrûzési bemutató, madárvédelem, fajismeret) Tolna megye madárvilága, madárvédelmi mintakert, Szigeterdô, Szôlôhegyi Parkerdô. Buszköltség: 4000 Ft (2x3 óra) Az abaligeti barlang megtekintése. A tanösvény bejárása (erdei életközösség, karsztjelenségek, erózió, talaj, tájidegen fafajok, füves élôhelyek). Busz: Ft, belépô: 150 Ft/fô (5-6 óra) Fészekkosarak, költôládák madárvédelmi szerepe. Bagolyköpet-vizsgálat. Diavetítés: hazánkban élô bagolyfélék (3 óra) Világvédett madártani terület: Pacsmag. Busz: Ft (6-7 óra) A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet természeti értékei. Túra az ország egyik legszebb erdei útján. Busz: Ft (6-8 óra) Sátorverés, nomád táborozás, ruházat, a hátizsák tartalma (2-3-4 óra) Megrendelhetô diavetítéses elôadások Hazánk fokozottan védett állatai; hazánkban élô kétéltûek és hüllôk Fák, bokrok, cserjék; lombos erdôk növényei, állatai; házunk, kertünk madarai Legszebb madaraink, általános madárvédelem Tüskei horgásztavak természeti értékei; vizek és vízpartok madárvilága Szikes tavak, puszták, rétek madárvilága; a magyar nép madara: a fehér gólya Szállás többnapos erdei iskola programokhoz 20 fôs faházban (10 és 16 fôs szoba+2 pótágy, 2 fôs tanári szoba); emeletes ágyakkal, tusoló és WC-k az épületben. Cím: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. Tel.: 74/ Fax: 74/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Hábich Judit, Nagy Sándor Árak szakvezetés: 600 Ft/óra 5 napos erdei iskola tanítási idôszakban, szállás és étkezéssel: tavasszal: 9500 Ft/fô, ôsszel: 8500 Ft/fô 20 fônként 1 pedagógusnak, rendszeres visszajáróinknak csoportonként 2 pedagógusnak kedvezményt adunk. Szabadidôs tevékenységek labdajátékok, asztalitenisz, sakk, malom, társasjáték, strandolás. 14

17 Babits Mihály Mûvelôdési Ház és Gyermekek Háza SZEKSZÁRD Hollós László Természet- és Környezetvédelmi Oktatóbázis Erdei iskolánk helyszíne Szekszárd Város Önkormányzatának Gyermektábora, a Szekszárdi-dombság területén a megyeszékhelytôl 10 km-re található. Az épületegyüttes a közúttól távol, de könnyen megközelíthetô helyen, a Sötétvölgyi-erdô egy csendes tisztásán fekszik. A 12 faházból, közösségi helyiségbôl álló tábor kerítéssel határolt, melyen belül sportpálya és játszótér is található. A terület a természet megismerésére és a környezetvédelem gyakorlására kiválóan alkalmas, a védelemre tervezett Szekszárdi-dombság gazdag élôvilága alaposan tanulmányozható. A létesítmény környékének nagy részét erdôk borítják, a gyertyános-tölgyesek, molyhos tölgyesek és bükkösök mellett löszgyepek, mocsárrétek, nádasok és más élôhelytípusok színesítik a dombvidéket. A program változatosságához a közeli horgásztó és a Duna-Dráva Nemzeti Park tanösvénye által nyújtott lehetôségek is hozzájárulnak. Szakmai program (témaajánlatok) Az élettelen környezet az idôjárás elemei (mérések, megfigyelések, idôjós természet); a talaj (kialakulása, típusai, talajvizsgálatok); a víz (körforgása, patakok élôvilága, vízvizsgálat, természetes vizeink védelme); felszínformák (térképismeret, tájékozódás térképen és terepen, tájoló használata) Az élô környezet botanikai ismeretek (a Szekszárdi-dombság védett növényei, növénygyûjtés szabályai, növényhatározás); gombaismeret (ehetô és mérgezô gombák, gyûjtés szabályai); ornitológiai ismeretek (madárhálózás, gyûrûzés); denevérbefogás (detektoros vizsgálat, hálózás); élet az erdôben (állatnyomok, búvóhelyek, vadak, vadászat) Az épített környezet élet a Sárközben (építészet, hagyományok, ártéri gazdálkodás); hagyományos mesterségek (kosárfonás, halászeszközök készítése, teknôvájás) Eszközök A programokhoz minden eszközt biztosítunk: tájolók, térképek, távcsövek, vízvizsgálódoboz, zseblabor; határozókönyvek, feladatlapok, audiovizuális eszközök. Szállás, elhelyezés Összesen 103 fô számára tudunk alvóhelyet biztosítani; gyermekeknek 8 férôhelyes szobákban (emeletes ágyak), pedagógusoknak 2 és 3 ágyas szobákban. Áraink csak szállás: szállás konyhahasználattal: szállás, étkezés (reggeli, ebéd, vacsora): Programok ára A témaválasztás szerint egyeztetve Ft/fô 1100 Ft/fô 2500 Ft/fô Szabadidôs programok kézmûves-foglalkozások: agyagozás, nemezelés, gyöngyfûzés, kosárfonás; természetismereti játékok, vetélkedôk; kirándulás Gemencbe (kisvasutazás, tanösvény-séta, sétakocsizás); diavetítéses elôadások Gemenc és Sötétvölgy természeti kincseirôl Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. Tel./fax: 74/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Vargáné Tóth Gabriella 15

18 Magyar Mezôgazdasági Múzeum BUDAPEST Liget Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Oktatóközpontunk természeti környezete Európa egyik elsô közparkja, a Városliget. Budapest legnagyobb zöldterülete, kb. 1 négyzetkilométer (100 ha). A liget ún. angol vagy tájképi kert, növényállományát fôképp fák és cserjék alkotják. A mai Városliget területét IV. Béla királyunk adta a margitszigeti domonkosrendi apácáknak, melyet jó legelôje miatt akkoriban Ököri-dûlônek neveztek. A török idôkben elpusztult terület fásítását Mária Terézia rendelte el 1751-ben. Természetismereti sétáinkat érdekes kultúrtörténeti, tájtörténeti összefüggésekkel egészíthetjük ki. Sétáinkat az Anonymus szobor melletti, ünnepélyes hangulatú platánfáknál kezdjük, majd az örökzöldekkel, fákkal, cserjékkel övezett utunkat a tópartról feljutva a sétányon 120 éves mocsárciprusokban gyönyörködve egy hatalmas, öt méter törzskörméretû feketenyárfa látványával zárjuk a Címertartó Oroszlános hídnál. A Városliget értékesebb növényanyaga a Kis Botanikuskertben, a Nagykörben és a FÔKERT épületénél csoportosul. Szakmai programok Tárlatvezetés és környezetismereti óra az Erdészet és Természeti értékeink c. kiállításokban és a Magyar erdôk nagyvadjai teremben ( Vadászat és vadgazdálkodás c. kiállítás). Erdei iskolát elôkészítô foglalkozások az Erdészet és a Természeti Értékeink c. kiállításokban: erdei élôhelyek és életközösségek, a magyar erdôk jellemzô faállománytípusai, erdôgazdálkodás, erdôtelepítés, erdôvédelem, erdei mellékhasználatok témakörökben. Városligeti terepi foglalkozásainkon fafaj-meghatározási gyakorlatokat végzünk, ezenkívül a Városliget kultúrtörténetével, a ligetek jellemzô állat- és növényvilágával ismerkedhetnek a gyerekek. Oktatóközpontunk erdei iskolát záró vetélkedôket is szervez. Kidolgozott oktatócsomagjaink, kiállításhoz kapcsolódó természetismereti játékok és kézmûves-foglalkozások is tarkítják programjainkat. Rendelkezésre álló eszközök kiállítások és szakkönyvtár, korlátozottan látogatható gyûjtemények, audiovizuális eszközök, foglalkoztató-terem, kézmûves-foglalkozások anyagai és eszközei. Étkezés múzeumi büfé, illetve meleg ebéd a közelben megoldható. Cím: 1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Levélcím: 1367 Bp. 5. Pf. 129 Tel./fax: 1/ Kapcsolattartó: Darvas Lászlóné Árak diákjegy: 200 Ft/fô, tárlatvezetés diákoknak: 2000 Ft/25 fôs csoport, foglalkozások: belépôjegy Ft idôtartamtól, anyagfelhasználástól függôen. Szabadidôs programok A múzeum kiállításainak látogatása, a múzeum iskolásoknak tervezett szabadidôs foglalkozásai 16

19 Micimackó Óvoda (XV. ker.) BUDAPEST Micimackó Környezeti Nevelési Oktatóközpont Erdei iskola táborhelyünk a Börzsöny északnyugati lábánál, a Bernecei-patak mellett zárt kertben, a természetvédelmi terület határán, a szlovák határtól 1,5 km-re, Bernecebarátiban található. A falu valójában Bernece és Baráti egyesülésébôl jött létre; mindkettô Árpád-kori település. A patak partján több egykori vízimalmot találunk. A település helyzetébôl adódóan ideális hely kirándulások, túrák kiinduló-, illetve zárópontjának: a Börzsönyi-kéktúra útvonalán több kisebb hegy érintésével eljuthatunk a Drégely-várhoz. Kedvelt kirándulóhely a Nagy-völgy, különösen az Oszlopó-forrás. A völgyekben és a domboldalakon a hazai flórára jellemzô növényzettel találkozunk: bükkös, tölgyes, a patakparton égerfákkal, számos helyen hárs és kôris elegyesekkel. A tábor elsôsorban a XV. kerületi gyermekeknek szolgál üdülôhelyül vagy erdei iskola helyszínül. Szakmai programunk óvodás gyermekeknek Hegy- és síkvidék, erdô mezô élôlényei: növények és állatok Vizes élôhelyek élôlényei; patak, víztározó tó Éghajlat megfigyelése: pára, szivárvány, stb. keletkezése Szállás, ellátás, étkezés 80 férôhelyes faházas tábor, fûtési lehetôséggel. A gyermekek a faházakban laknak, de a központi kôépületben ebédlô, vizesblokk, orvosi szoba is van. Étkezést a Bernecebaráti Általános Iskola konyhája biztosít. Rendelkezésre álló eszközök óvodánk saját eszközei: nagyítók, határozókönyvek, vízvizsgáló-felszerelés, távcsô, gipsz a nyomok rögzítéséhez, stb. Szabadidôs programok batikolás, szövés, fonás, bôrözés, agyagozás, festés, rajzolás, stb. Cím: 1156 Budapest, Kontyfa u. 1. Tel.: 1/ , 1/ Kapcsolattartó: Baracskay Éva, Makhándi Lászlóné 17

20 Erdei Iskola Alapítvány HORÁNY Árnyas Sziget Ifjúsági Tábor Táborhelyünk Horányban, a Szentendrei-szigeten 2003 tavaszától várja a pihenésre, tartalmas kikapcsolódásra vágyókat. Egy hektár bekerített erdôben, gyönyörû öreg fák között, hangulatos, egyedi tervezésû, emeletes faházakat kínálunk látogatóinknak. Sátorozásra is van lehetôség. A hozzánk látogatók zavartalanul élvezhetik az erdô békéjét. A csendes szemlélôdésre, aktív idôtöltésre vágyók számára is kínálunk programokat. A sziget nagy része a Duna-Ipoly Nemzeti Park területéhez tartozik, így a természet csodáival találkozhat a tanulni vagy pihenni vágyó. A falvakban az ember alkotta környezet, a természetközeli életmód és a múlt hagyományai nyújtanak lehetôséget az aktív, cselekvô megismerésre. Programjaink A helyszínen a szentendrei Erdei Iskola Alapítvány minôsített erdei iskola programot kínál óvodai és iskolai csoportoknak, melyben komplex módon, a gyerekek aktív bevonásával, kiscsoportokban folyik a felfedeztetô ismeretszerzés. Fôbb helyszínei a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett területei: homokbuckák élôvilága, a Merzsán-tó érintetlen vízi- és madárvilága, a Dunát kísérô ligeterdôk. Rendelkezésre álló eszközök mikroszkóp, nagyítók, határozók, ezer aprócikk, kerékpár Szállás, ellátás, étkezés Szállás típusa: faház Férôhely: 100 fô Elhelyezés: ágyas szobák Külön fiú és lány zuhanyozó és WC Két csoportfoglalkoztató, 1 társalgó (vetítési lehetôséggel) Étkezés: helyben és/vagy étteremben. Árak szállás és napi háromszori étkezés: 1 éjszakás (Ft/fô) Ft 2-3 éjszakás (Ft/fô/éj) Ft 5 nap 4 éjszakás erdei iskola (Ft/fô/4 éj) Ft további éjszakák Ft Cím: 2000 Szentendre, Halász u. 1. Tel.: 26/ Fax: 26/ Mobil: 30/ Kapcsolattartó: Szalay Zoltánné Kirándulási lehetôségek Vác, Nagymaros Zebegény, Vácrátót Fót, Visegrád, Dunabogdány, Leányfalu, Szentendre, Dobogókô Szabadidôs programok a tábor sportpályáján labdajátékok; strandolás, esti bográcsozás 18

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Választható erdei iskola foglalkozások

Választható erdei iskola foglalkozások Sorsz. Foglalkozás megnevezése Foglalkozás jellege 1 Csillagászat és távcsöves Előadás és terepi égboltvizsgálat 2 Vászoly földrajzi elhelyezkedése, története és építészeti emlékei 3 Pécselyi-medence földtana,

Részletesebben

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola

Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola Pákozd-Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola A Velencei-hegység legdélebbi nyúlványának oldalában, a Velencei-tó egyik legszebb táján elterülő arborétum 96 hektáros terültén több mint 250 féle fa-

Részletesebben

Tel.: 06-70/426-7686. Fatemplom Fesztivál Magyarföld 2015. július 17-19. További információk: Honlap: www.magyarfold-falu.hu, www.kalakazenebolt.

Tel.: 06-70/426-7686. Fatemplom Fesztivál Magyarföld 2015. július 17-19. További információk: Honlap: www.magyarfold-falu.hu, www.kalakazenebolt. Őrállók kézműves és katonai hagyományőrző táborok és vándortábor az Őrségben és az Őrvidéken Időpontok: 2015. július 1-5. 2015. július 14-19. 2015. július 27-31. 2015. augusztus 10-14. Információ: Őrállók

Részletesebben

Részletes programterv

Részletes programterv Részletes programterv 1. nap 2015. május 26. (kedd) 2. nap 2015. május 27. (szerda) 7:45 Gyülekező Ászáron az iskola előtt 8:00 Indulás az Erdei iskolába 11:00 Megérkezés Zebegénybe 11:15 Hajózás történeti

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ

KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ KÖRNYEZETI NEVELÉS ÉS ÖKOTURISZTIKAI KIÁLLÍTÁS LENGYEL-ANNAFÜRDŐ 2012. MÁJUS 12-13. MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk a 2012. május 12-13-án (szombat-vasárnap) Lengyel-Annafürdőn (Tolna megye) megrendezésre

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

VIII. Réhelyi Természetvédelmi Tábor

VIII. Réhelyi Természetvédelmi Tábor VIII. Réhelyi Természetvédelmi Tábor NYÁRI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉG! Természetvédelmi tábor a Körös-Maros Nemzeti Parkban 2013. 07. 08-13. (6-15 éves korig) A tábor helyszíne és típusa: Réhelyi Látogatóközpont

Részletesebben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben Cím: Kedvezményes nyári táborozás, osztálykirándulás, erdei iskola, a Nivegy-völgyben Kiíró: Nivegy-völgyi IfiSzálló Határid : Folyamatos Érvényes: 2014. 05. 31. Tárgymutató: nyári táborozás, erdei iskola,

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE

ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT SOLTVADKERTI CSALÁDOS ÜDÜLŐJE A várostól 4 km-re, a Vadkerti tó üdülőövezetének központjában a strand főbejáratától 200 m-re található a BUDA-HOLD Kft. által üzemeltetett 3 szintes

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kollégiumi szálláslehetőség Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (volt főiskola kollégiuma) tel: 06-56-551-000 Szobák és árak: Földszint: 2 db 4 fős szoba (külön

Részletesebben

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ

KÉPZÉSEK A TÁMOP 3.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ KÉPZÉSEK A TÁMOP.1.4-12 PÁLYÁZATHOZ Stiefel Eurocart Kft 1155 Budapest, Kolozsvár u. 1. Tel: 06(1)415-2010 Fax: 06(1)414-068 E-mail: iskola@stiefel.hu www.stiefel.hu www.okostabla.hu www.interaktiveszkozok.hu

Részletesebben

KIS-BALATON ÖKOTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK ISKOLÁKNAK 2015

KIS-BALATON ÖKOTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK ISKOLÁKNAK 2015 KIS-BALATON ÖKOTURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK ISKOLÁKNAK 2015 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság +36-30-664-0404 A Kis-Balaton fokozottan védett területe, annak méltán híres, a Tüskevár hangulatát

Részletesebben

Szabad program, játék. Uzsonna

Szabad program, játék. Uzsonna BUDAPEST KÖRNYÉKI KIRÁNDULÁSOK: Négy napos kirándulások: Szállás teljes ellátással: 3800Ft/fő/éj - Szállás: 2000 Ft /fő/ éj - Étkezés: reggeli: 140 Ft tízórai: 140 Ft ebéd: 810 Ft uzsonna: 140 Ft vacsora

Részletesebben

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014 ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN HÉVÍZ HOTEL PANORÁMA*** (8380 Hévíz, Petőfi u. 9.) ELHELYEZÉS: 2 ágyas classic típusú erkélyes, fürdőszobás szállodai szobában, televízióval, telefonnal, minibárra,

Részletesebben

KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA

KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA KÖRÖS-MAROS Nemzeti Park KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA Réhelyi Látogatóközpont, Dévaványa A KÖDVIRÁG ERDEI ISKOLA az elsők közt szerezte meg EI-i minősítését, így jelenleg is 1 alsós ill. 1 felsős minősített programot

Részletesebben

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet!

Meseszálló. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Meseszálló Bőszénfa, Kossuth Lajos utca 28. Ha olyan helyet keresel, ahol pihenhetsz és feltöltődhetsz, jó hírünk van: A Meseszálló stresszmentes övezet! Kaposvártól 15 km - re délre, Szigetvár felé haladva

Részletesebben

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6.

Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Európai Madármegfigyelő Napok - 2013. október 5-6. Az MME idén is meghirdeti az Európai Madármegfigyelő Napok (EMN) elnevezésű országos programját október első hétvégéjén. A rendezvény amellett, hogy európai

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** Ó B U D A I E G Y E T E M K O L L É G I U M HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2013 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez

Kérdőív. Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez Kérdőív Adatgyűjtés a táborhely minősítéshez és hazai vízi turizmus fejlesztéséhez A kérdőív kitöltése maximum 15 percet vesz igénybe, kérem, hogy segítse a munkámat! A VÁLASZOKAT BÁRMILYEN MÓDOD JELÖLHETI,

Részletesebben

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS***

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** 2015 *CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** CAMPING FIORI*** RABAC - Isztriai félsziget Horvátország 560 km-re Bp-től

Részletesebben

Campus Hotel Debrecen

Campus Hotel Debrecen Campus Hotel Debrecen Kedvezményes ajánlatunk hallgatók és felsőoktatási intézményekben dolgozók részére: Szállás 2 ágyas szobában 4.500 Ft/fő/éj Az ár tartalma: 1 éjszaka szállás, a parkoló használata,

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Youth Waterpolo Festival

Youth Waterpolo Festival 2015 Youth Waterpolo Festival 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary Youth Waterpolo Festival HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthwaterpolofestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT Youth

Részletesebben

NYÁRI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉG!

NYÁRI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉG! Táborunk természetkutató szaktábor, ahol a pihenésen kívül a természettel való harmonikus együttélésre is nevelni kívánjuk a táborlakókat. Hogyan jelentkezhetsz: levélben, cím: 5510 Dévaványa, Réhelyi

Részletesebben

SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ÁRLISTA - 2011.

SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ÁRLISTA - 2011. SZENTESI ÜDÜLŐKÖZPONT ÁRLISTA - 2011. Üdülőházak Utószezon Főszezon Megjegyzés 2 ágyas kőház 7 10 900 Ft 4 ágyas kőház 10 900 Ft 16 700 Ft 2 ágyas faház 4 900 Ft 7 4 ágyas faház 7 900 Ft 12 200 Ft 4 ágyas

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani:

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani: M a nai V e n d é g h á z P á z m á n d P á z m á n d F e j é r m e g y e ka z e p é n, a V e l e-nh ce eg iy s é g k e l e t i n yaz l v á n y a i a l a t t, a z M 7 ( a u tai p á l y a ) ka z e f e k

Részletesebben

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON **

HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUM HOTEL@BMF DIÁKOTTHON ** 1084 Budapest, Tavaszmező utca 7-13. OLCSÓ SZÁLLÁSLEHETŐSÉG IGÉNYESEKNEK Budapest belvárosában, 2008 nyarán a főszezonban ( július augusztus

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu

Balatontourist Platán. Panzió. Balaton. H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. www.balatontourist.hu Balatontourist Platán Panzió Balaton 2013 H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. H Balatontourist Platán Panzió H 8621 Zamárdi, Damjanich u. 2/b. Foglalás: Tel.: (36) 84/314-388, (36) 30/758-4575 (36) 30/742-2107

Részletesebben

A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása.

A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása. A tábor célja az egészségtudatos szemlélet kialakítása. Az elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátítását az egészségvédelmi, ismeretterjesztő eladások és a főzőkörök segítik kezdő és haladó csoportban.

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

5/2009. számú körlevél

5/2009. számú körlevél 5/2009. számú körlevél Tirol Hintertux(2004) GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. szeptember 5-6. ( szombat - ) vasárnap

Részletesebben

Országos Nyílt A és B Kategóriás Mazsorett Verseny MÓR - 2015. március 21. SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK. Kedves Csoportvezetők!

Országos Nyílt A és B Kategóriás Mazsorett Verseny MÓR - 2015. március 21. SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK. Kedves Csoportvezetők! SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kedves Csoportvezetők! Az alábbiakban szálláslehetőségeket kínálunk Móron, Bodajkon, Székesfehérváron. A szállásokon tudnak a versenyről, várják a jelentkezéseket. A szállásnál szereplő

Részletesebben

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK

2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BÁNYA-, ENERGIA- ÉS IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 2013. ÉVI ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK BALATONFÖLDVÁRI ÜDÜLŐ, Spúr István u. 31. Az üdülő Balatonföldvár központjában, a

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

Osztálykirándulások családi programok Orfűn

Osztálykirándulások családi programok Orfűn Osztálykirándulások családi programok Orfűn (célcsoport: pécsi iskolák, családok) Orfű a Nyugat-Mecsek vonulatai által ölet, festői szépségű község. Hírnevét a hatvanas években felduzzasztott tavainak,

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag HAJDÚSZOBOSZLÓ. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag HAJDÚSZOBOSZLÓ. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag HAJDÚSZOBOSZLÓ Ahol magad is legendára találsz Hajdúszoboszló, mint Legendás Helyszín bemutatása: Hajdúszoboszló az Alföld északkeleti részén, a Tiszántúlon fekvő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. KEDVEZMÉNYES TAVASZI-ŐSZI KIRÁNDULÁSRA, ERDEI ISKOLÁRA és NYÁRI TÁBOROZÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. KEDVEZMÉNYES TAVASZI-ŐSZI KIRÁNDULÁSRA, ERDEI ISKOLÁRA és NYÁRI TÁBOROZÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEDVEZMÉNYES TAVASZI-ŐSZI KIRÁNDULÁSRA, ERDEI ISKOLÁRA és NYÁRI TÁBOROZÁSRA 1 A Família Perlaki Pihenőpark és Vendéglátóipari Kft. tulajdonosa pályázatot hirdet Balatonszárszón található

Részletesebben

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola Elhagyott ifjúsági táborból erdei iskola A Magosfa Alapítvány Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központjának kialakítása Az Alapítványról Alapítás éve: 2003 Küldetésünk: a helyi értékek megóvása,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2015. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2015. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk

Részletesebben

KONFERENCIA - TRÉNING

KONFERENCIA - TRÉNING SZÁLLÁS www.abbazia-nemesnep.hu KONFERENCIA - TRÉNING ABBÁZIA COUNTRY CLUB KAPCSOLAT: Fraller Ágnes sales manager www.abbazia-nemesnep.hu konferencia@abbazia-nemesnep.hu Club Dobogómajor 8372 Cserszegtomaj,

Részletesebben

ÁRAJÁNLAT. Emlékszel még a Tüskevárra?

ÁRAJÁNLAT. Emlékszel még a Tüskevárra? ÁRAJÁNLAT Emlékszel még a Tüskevárra? Ahol Tutajos és Bütyök a nyári szünetben az öreg Matula bácsi mellett megtanulják, mit jelent a berekbéli élet, és ettől örökre megváltozik az életük! A Szécsény melletti

Részletesebben

Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére

Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére Kedvezményes Üdülés Keszthelyen, Szakszervezeti Tagok és Családtagjaik részére Örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évek során sok szakszervezeti tag és családja részére biztosítottuk szálláshelyünkön a

Részletesebben

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka

Erzsébet Üdülőközpont és Tábor Zánka Központi szállodaépület (nyitva: június 15 - augusztus 29.) Az üdülőközpont 2012-ben felújított központi épületében több szinten helyezkednek el a szálláshelyek, melyek 1, 2 és 3 ágyasak. Ezek a szobák

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Erdély Ivó völgye. Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak

Erdély Ivó völgye. Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak Erdély Ivó völgye Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak Az Aktív Relax Panzió 2008 tavaszán nyitotta meg kapuit a kikapcsolódni vágyó vendégek számára. A létesítmény hárommargarétás (háromcsillagosnak megfelelő)

Részletesebben

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó

Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Trek biciklitúra sorozat és a 2011-es modellek tesztelése Velencei-tó Aktív hétvégére várjuk a sportszerető családokat! Ezt a hétvégét olyan családoknak vagy egyéneknek ajánljuk, akik szeretnének egy sportos

Részletesebben

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Szervezi: Lovas Község Önkormányzata és Civil Szervezetei Támogatók: ÁNTSZ- Balatonfüred, Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft., Balaton- felvidéki

Részletesebben

Ismertető a nyári táborunkról

Ismertető a nyári táborunkról Ismertető a nyári táborunkról Idei táborunkat a csodaszép Őrségben rendezzük. Három, egy hetes turnussal készülünk. - 1. Június 26 (péntek) - Július 03 (péntek) - 2. Július 19 (vasárnap) - Július 26 (vasárnap)

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

Balatonszepezdi Népfőiskola és Közép Európai Képzési Központ turisztikai célú használata

Balatonszepezdi Népfőiskola és Közép Európai Képzési Központ turisztikai célú használata Balatonszepezdi Népfőiskola és Közép Európai Képzési Központ turisztikai célú használata Áraink bruttó árak! A feltüntetett csoportkedvezmény egyszerre minimum 10 fő elszállásolását jelenti, akik egy csoportként

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

Turisztikai programajánló

Turisztikai programajánló Turisztikai programajánló 2012 Kedves Természetbarát Látogató! A Körös-Maros Nemzeti Park 2012-ben is szeretettel várja látogatóit több új és számos már megszokott, a látogatók számára közkedvelt programmal.

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése Árop 2.2.23 Készítette: Szíjgyártó Beáta,Cserép Zsolt, Navracsics Antal, Lakatos Béla az Erzsébet

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

ÜZEMELTETŐ: GYERMEKLÁNCFŰ KÉZMŰVES, OKTATÁSI ÉS KÖRNYEZETNEVELÉSI EGYESÜLET.

ÜZEMELTETŐ: GYERMEKLÁNCFŰ KÉZMŰVES, OKTATÁSI ÉS KÖRNYEZETNEVELÉSI EGYESÜLET. ÜZEMELTETŐ: GYERMEKLÁNCFŰ KÉZMŰVES, OKTATÁSI ÉS KÖRNYEZETNEVELÉSI EGYESÜLET. Kiváló helyszíne erdei iskola, ifjúsági és felnőtt csoportok lélekpendítő együttlétének, baráti találkozóknak, továbbképzéseknek,

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a GYEMSZI Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet ismét életmódtábort szervez az alábbi időpontban:

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a GYEMSZI Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet ismét életmódtábort szervez az alábbi időpontban: Örömmel tájékoztatjuk, hogy a GYEMSZI Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet ismét életmódtábort szervez az alábbi időpontban: Időpont Jelentkezési határidő 2013. május 5 9. 2013. március 15. A

Részletesebben

5 napos Erdei iskola Program (E)

5 napos Erdei iskola Program (E) 5 napos Erdei iskola Program (E) 1. nap 2. nap 3. nap 4.nap 5. nap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 7.45 ébresztő ébresztő ébresztő ébresztő 8.00 reggeli reggeli reggeli reggeli 9.00- délelőtti prg 10.00:

Részletesebben

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4.

Hotel Makár Sport & Wellness***/**** 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

Zöld Sziget Budakalászi Cserkészház

Zöld Sziget Budakalászi Cserkészház Zöld Sziget Budakalászi Cserkészház Sportolási lehetőségek: - Strandröplabda: (16x32 méteres pálya, 40 cm homokkal borított, palánkkal körülvett, kivilágított) - Strandfoci, strandkézi labda: ugyanezen

Részletesebben

Kedves gyerekek! A kalandpark

Kedves gyerekek! A kalandpark Kedves gyerekek! Szeretném bemutatni nektek a gyulai GELLÉNY birtokot, ahol a kirándulásunk harmadik napját fogjuk tölteni. Ez a birtok, megfelelő helyszín a tökéletes lakodalomhoz, családi eseményekhez,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Szállást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni.

Szállást a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Laterum Kollégiumába tud foglalni. SZÁLLÁSFOGLALÁS A szervezőiroda vállalja a szállodai szobafoglalások lebonyolítását. Kérjük, pontos igényüket egyértelműen jelöljék be a regisztrációkor. A szállást csak a 2015. július 30-ig beérkezett

Részletesebben

FONTANA PANZIÓ (4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 19.)

FONTANA PANZIÓ (4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 19.) FONTANA PANZIÓ (4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 19.) A panzióban tíz teljes komforttal rendelkező vendégszoba áll rendelkezésre. A szobák elosztása: 4 db nagyobb alapterületű kétágyas, 3 db kisebb alapterületű

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Fülemülék éjszakája 2013

Fülemülék éjszakája 2013 Fülemülék éjszakája 2013 Az elkövetkező hetek kora esti és éjszakai óráiban hangzik fel országszerte, még a belvárosi bokrosokban is a világ egyik legszebb hangú madarának, a fülemülének az éneke. Ezért

Részletesebben

Üdülési lehetőségek felsőoktatási dolgozók részére a Szegedi Tudományegyetemen 2014

Üdülési lehetőségek felsőoktatási dolgozók részére a Szegedi Tudományegyetemen 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM 6720 Szeged, Dugonics tér 13. SZTE Közalkalmazotti és FDSZ Egyetemi Iroda 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103. E-mail: eszoke@eco.u-szeged.hu Tel: 62-544-424 Üdülési lehetőségek felsőoktatási

Részletesebben

Hosszabbítás 21 900 28 900 10 900 6 900 17 850 23 900 10 900 6 900

Hosszabbítás 21 900 28 900 10 900 6 900 17 850 23 900 10 900 6 900 Makár relax napok 3nap/2éj kétágyas 1 fő 2 fő Pótágy Gyerek 1 fő 2 fő Pótágy Gyerek 45 900 59 400 22 300 14 600 35 700 49 400 22 300 14 600 Hosszabbítás 21 900 28 900 10 900 6 900 17 850 23 900 10 900

Részletesebben

Erdei iskola. a GRANÁRIUMBAN http://www.granarium.sk/

Erdei iskola. a GRANÁRIUMBAN http://www.granarium.sk/ Erdei iskola a GRANÁRIUMBAN http://www.granarium.sk/ Ezúton kínáljuk a Granárium nyújtotta lehetőségeket egy olyan erdei iskola megszervezéséhez, ami a helyi értékekre építve a kisdiákok természetismeretét

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Áraink Forintban / fő / éj értendők, tartalmazzák az ÁFA-t és a reggelit de nem tartalmazzák az Idegenforgalmi adót! hétköznap (V-Cs éj)

Áraink Forintban / fő / éj értendők, tartalmazzák az ÁFA-t és a reggelit de nem tartalmazzák az Idegenforgalmi adót! hétköznap (V-Cs éj) Napii árak 2015 Áraink Forintban / fő / éj értendők, tartalmazzák az ÁFA-t és a reggelit de nem tartalmazzák az Idegenforgalmi adót! hétköznap (V-Cs éj) hétvége (P-SZ éj) Szállás kétágyas elhelyezéssel

Részletesebben

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012.

1. nap. Helyszín (település) Tevékenységek megnevezése és leírása. Dátum Időpont 2012. Dátum Időpont 14. 1. nap A nyírbátori, tákosi, csarodai református templomok meglátogatása. Annak rögzítése, hogy mi jellemzi ezt a vallást, mi a templomaikat. Megfogalmazzuk, miért ez a vallás az uralkodó

Részletesebben

KIS TERMÉSZETVÉDŐK napközis tábor a Tettye Oktatási Központban

KIS TERMÉSZETVÉDŐK napközis tábor a Tettye Oktatási Központban KIS TERMÉSZETVÉDŐK napközis tábor a Tettye Oktatási Központban Érdekes természetismereti programokkal kitöltött tábor várja a 8-12 éves korú gyermekeket Pécsen, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT

2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT 2014-ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR KIVONAT 1. 02.08. Téli Túra az Alföldi Kéken Táv: 7km Útvonal: Halászlak Szarvas Kirándulás a Téli Arborétumba 2. 03.15. Petőfi Emléktúra Mezőberény Útv.: Mezőberény - Liget - Laposi

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

Zugló. Kerületi Nyári napközis tábor

Zugló. Kerületi Nyári napközis tábor Zugló Kerületi Nyári napközis tábor 2014 Bevezető 2014. évben a Zuglói kerületi nyári tábort a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft szervezi. Ezt a feladatkört az Önkormányzat a ZE/7/2012.

Részletesebben

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró Olaszország Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró A csizma alakú ország a kultúra és a művészetek bölcsőjének

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét.

KÉPZÉSI TEMATIKA. A képzés költségei: INGYENES, amely magában foglalja a képzés, a terepgyakorlatok, oktatási segédanyagok költségét. KÉPZÉSI TEMATIKA Gyakorlatorientált környezeti nevelési program a kistérség pedagógusainak, környezetvédelmi és civil szervezetek szakembereinek"című képzéshez (célterület azonosító: 1021860) című pályázathoz.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az,,Integrációs nyári tábor című pályázathoz

Szakmai beszámoló. Az,,Integrációs nyári tábor című pályázathoz Szakmai beszámoló Az,,Integrációs nyári tábor című pályázathoz (A szakmai beszámoló terjedelme minimum 2 oldal maximum 5 oldal) Intézmény neve: Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti iskola Bagamér-Kokad

Részletesebben

További informádóért hhogasson el honlapunkra: www,uni-ho1eum

További informádóért hhogasson el honlapunkra: www,uni-ho1eum KedYezmény~ ÜdiHési ajánh:atolk a kiadványban szereplo kollégiumok felsooktatási intézményei dolgozóinak, hallgatóinak és kíséroinek. A kedvezmények igénybevételének feltétele munkáltatói igazolás vagy

Részletesebben

Szálláshely honlapja: http://www.eszaktura.hu/szovetseguj/feher.htm

Szálláshely honlapja: http://www.eszaktura.hu/szovetseguj/feher.htm HOLLÓHÁZA Zemplén FEHÉR HOLLÓ KULCSOSHÁZ Szálláshely címe: Hollóháza Szakmári u.8. Összes férıhely: 30 fı. Szobák száma: 6 db. Mosdók, zuhanyzók száma: 2 férfi-2 nıi. Főtés: Gázfőtés Szállásdíj: Téli 1500Ft/fı/ifa

Részletesebben

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKATÁRSAINAK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE ÁROP 2.2.23 Készítette: Szántó Krisztina, Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit

Részletesebben