Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe"

Átírás

1 Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XIV. évfolyam 11. szám november 3. Krisztus király ünnepe Krisztus Király ünnepével lezárul az egyházi év. (Ebben az évben november 24-én.) Az ünnep Krisztust, az igazi királyt akarja megmutatni nekünk. A zsidók a királytól azt várták, hogy győzze le az ellenséget, nyújtson védelmet és biztonságot a népnek, és biztosítsa a békét. A görögöknek más királyideálja volt. Platón azt hívja királynak, aki rendelkezik az ideák tudományával. Philon számára a bölcs a király. Amikor Lukács a kereszten függő Jézust háromszor is királynak nevezi, ezzel azt akarja érzékeltetni, hogy ő mind a zsidó, mind a görög királyideálnak eleget tesz. Jézus a kereszten a bölcs, aki mindent ismer, az eget és a földet, a jót és a rosszat, a fényt és az árnyékot, az emberi szív mélységeit. Jézus hatalmas tapasztalattal rendelkező ember, aki a valóság minden területét ismeri. Egyben uralkodó is ő. Mindenekelőtt János mutatta be Jézust olyan módon, mint aki a keresztről az egész világ felett uralkodik. Ez paradoxonnak látszik, hiszen mégiscsak tehetetlenül függ a kereszten. De Krisztus a kereszten legyőzte lelkünk igazi ellenségét, a halált és a Gonoszt. A kereszten lehetővé tette az igazi békét, mert kibékítette egymással az ellenségeket, zsidót és görögöt, a szívet és az értelmet, a jót és a rosszat. Az, hogy Krisztust királyként ünnepeljük, saját királyi mivoltunkra emlékeztet bennünket. Krisztushoz hasonlóan arra születtünk, hogy uralkodjunk ellenségeink, önmagunk felett, ahelyett, hogy idegen zsarnokokat: ösztöneinket, vágyainkat és kívánságainkat vagy más embereket hagynánk uralkodni magunkon. Szabadságra rendeltettünk és arra, hogy bölcsek és tapasztaltak legyünk, ismerjük a valóság minden vetületét, hogy kiismerjük magunkat a saját házunkban a padlástól a pincéig. Így a király önmagunk szimbóluma. A mesék az önmagává válást mindig a királyfiak útjaként és sorsaként ábrázolják. Shlomo rabbi mondta egyszer: az embernek soha nem szabad elfelejtenie, hogy királyfi. Fotó: Friedler Magdolna Krisztus Király ünnepe ezt az igazságot akarja emlékezetünkbe idézni. Miközben Krisztust királyunkként ünnepeljük, a saját királyi személyünket kell kialakítani önmagunkban. Éreznünk kell, mit jelent függetlennek, igaznak, szabadnak lenni, mert részesedünk Krisztus királyi uralmában. Ha Krisztus uralkodik bennünk, akkor szabadok leszünk, és rátalálunk önmagunkra. Megérezhetünk valamit az ünnep titkából, ha egyenesen állva elképzeljük: kiállok magamért úgy, ahogy vagyok. Szabad kiállnom magamért. Királyi ember vagyok, Krisztusban állok, vele uralkodom. Egyenesen ülve is megérezhetünk valamit abból, amit Krisztus Király ünnepe szeretne közvetíteni számunkra. Ülés közben mondogathatjuk magunkban a zsoltárnak ezt a versét: Azt mondta az Úr az én Uramnak: Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad alá teszem zsámolyul! Az ülés részvétel Krisztus uralmában. Nem mások felett uralkodunk, hanem minden olyan hatalom fölött, mely le akar igázni bennünket. Részünk van Krisztus királyságában, szabadságában, hatalmában. Benne urak vagyunk önmagunk felett. Forrás: Anselm Grüm OSB Michael Reepen OSB: Gyógyító egyházi év, Bencés lelkiségi füzetek Imádság Krisztus Királyhoz Urunk, Jézus Krisztus! Imádunk téged, mint királyt az Oltáriszentségben. Itt a te trónod, a te Fölséged szentélye. Te vagy itt, királyok Királya, a menny és föld mindenható Ura. A sötétség fejedelmei hasztalan szegülnek ellene uralmadnak, te legyőzted a világot, mennyei Atyád Téged rendelt királyul az új Sion fölött, s birodalmad határaivá a földkerekség határait tette. Te vagy az erők Ura, a dicsőség Királya, az erős és hatalmas Király, a rettenetes és szelíd Király, a béke és igazság Királya, az örökkévalóság Királya. Kormánypálcád az igazság vesszeje. A lelki nemesség és hatalom, a bölcsesség és minden mennyei javak bősége kíséri mindenható Fölségedet. Úr Jézus! Légy hát a mi szívünk Királya, uralkodjál rajtunk teljes hatalmaddal és kegyelmeddel. Isten Báránya! Engedd, hogy színed előtt leboruljunk, s királyi székedhez koronák helyett szívünket tegyük le, s mély imádással mondhassuk: Méltó vagy. Urunk, Istenünk, hogy dicsőítsünk és tiszteljünk. Elrejtett Isten és Üdvözítő! Dicsőség és áldás, hála és imádás neked mindörökkön-örökké. Ámen.

2 2. Regina Krónika november 3. Sajtóapostolok XII. országos találkozója Veszprémben Az egyházközségi, kisközösségi lapok és internetes oldalak szerkesztőinek XII. országos találkozóját a Magyar Katolikus Újságíró Szövetség (MAKUSZ) a Veszprémi Főegyházmegye és Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ közreműködésével szeptember 27. és 29. között rendezte Veszprémben. A tizenkettedik számomra különleges helyszínen, hazai pályán került megrendezésre. A legelső alkalom óta mindig nagyon várom, hogy ismét öszszejöjjünk szerkesztő-társaimmal, mivel sokat tanulunk szakmailag egymástól és a meghívott előadóktól egyaránt. A szakmai továbbképzésen kívül az adott helyszín kulturális értékeivel is megismerkedhetünk. Az idén Márfi érsek atya vezette a csoportot az érseki palotában. Köszöntőjében felhívta a figyelmünket: minden alkalmat meg kell ragadni, hogy a hitet hirdessük. Pálfalvi Judit, a Szaléziánum igazgatója, aki a találkozónak intézményében helyet adott, első este rövid filmen, majd másnap élőben is bemutatta a látogatóközpontot. Nagy Károly kanonok úrtól Szent Mihály, Szent Anna, Boldog Gizella és az Árpád-házi szentek tiszteletéről hallhattunk. Grépály András a várnegyedről és a Szaléziánumról készített gömbpanorámájával (veszprem360.hu) kápráztatta el a csoportot. Udvarhelyi Erzsébet a Boldog Gizella Főegyházmegyei gyűjteményt, Varga Tibor és Jámbor Tamás pedig az Érseki Levéltárat és az Érseki Könyvtárt mutatta be. Pfitzner Zoltán a Szent György-kápolna különleges értékeire hívta fel a figyelmünket. A szakmai blokkon belül rendkívül érdekes előadást hallhattunk Kiss Mártontól, a jezsuita rend média referensétől, a web2-ről, és az internet hasznosításáról plébániai szinten. Toldi Éva, aki maga is hosszú évek óta apostola a katolikus újságírásnak, arra szólított fel minket, hogy a hírt üzenetté kell alakítanunk! Isten munkatársainak kell lennünk, ezért törekednünk kell a tökéletességre! Balla Emőke a Veszprém megyei Napló és Darcsi István, a Veszprémi 7 nap munkatársai, az egyházi jelenlétről számoltak be világi lapjaikban. Ezt követően értékes tanácsokat kaptunk tőlük a lapszerkesztéssel kapcsolatban, mialatt a honlapszerkesztők Sütöri Zoltántól, az egyházmegye honlapjának szerkesztőjétől kaptak hasznos útmutatást. Jótékonysági gála A Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió munkatársaitól a katolikus tévé, Szabó Tamástól a Mária Rádió működésébe nyerhettünk bepillantást. Sándor István boldoggá avatásáról Lengyel Erzsébet, a szalézi rend sajtósa tartott előadást. A találkozó méltó zárásaként részt vettünk a Főszékesegyház búcsúján és az érseki szentmisén a bazilikában. szöveg és fotó: Demény Anna November 8-án este 6 órakor jótékonysági gálát szervez a Szent Margit Katolikus Óvoda a Padányi Gimnázium tornatermében. A gálaest célja, egy az oviba járó daganatos betegségben szenvedő kislány megsegítése. A fellépők közt lesznek színészek, énekművész, a Veszprém Táncegyüttes, Váci Mihály Irodalmi Színpad, Eperjes Károly. A műsor hossza kb. másfél óra, így gyerekekkel is vállalható. Belépőjegyet nem kell váltani. Munkaidőben Takács Anitánál az óvoda földszinti gazdasági irodájában lehet támogatói jegyet vásárolni. Az így befolyt összeg a Főegyházmegyei Karitászon keresztül jut majd vissza a családhoz, hogy az újabb kezeléseket tudják finanszírozni. Kreschkáné V. Bernadett ovis munkaközösségi tag

3 2013. november 3. Regina Krónika 3. Október első péntekén indultunk el az idei kétnapos belföldi zarándokutunkra. Az első állomásunkon, Petőfiszállás-Szentkúton Csaba testvér fogadott minket. A pálos szerzetesi lelkiségről, a kegyhely történetéről és legendáiról beszélt nekünk, miközben bejártuk a kegyhely egész területét. Megtudtuk, hogy a pálos rend magyar alapítású monasztikus rend a Szűzanya pártfogásában. A pálosok az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes közösség, amelyet Boldog Özséb alapított. Védőszentje: Remete Szent Pál. Az első remeték a Pilisben és a Mecsek erdeiben éltek. A remeteség három jellemzője, az imádság, a magány és a vezeklés szellemisége ma is érvényes a rend tagjaira. Szentkút története a középkorig nyúlik vissza. A mai szép kis neogótikus templom helyén már Szent István uralkodása idején is állt egy 600 főt befogadó templom. A tatárjárás és a törökök dúlása nem kímélte meg ezt a települést sem. A földig rombolt templom előtti kis forrást azonban megőrizték a pásztorok. A hagyomány szerint ebbe rejtették el az Oltáriszentséget. Egy pásztornak csodás látomása volt: Szűz Mária alakját fedezte fel a forrásban, amelynek vize ezután sok beteget meggyógyított. Egy béna koldus, lábait a forrásban megmosva, ismét tudott járni. A Szentkút köré épített keresztutat kis csapatunk is végigjárta Dezső atya Zarándoklat Pálosszentkútra vezetésével, majd a Mária Múzeumba mentünk. Itt főként Mária-ábrázolásokat, képeket, szobrokat láttunk, Afrikából és Ázsiából származókat is. Itt vettünk részt a Csaba testvér által celebrált szentmisén is, mivel a templomot éppen felújították. Csaba testvér homiliájában alapvető fontosságú fogalmakról elmélkedett: az igazságról, a jog és a kötelesség viszonyáról, a szeretetről és a tiszteletről. A tisztelet és a szeretet megélése teljesíti ki az életünket állította. Ha nem tiszteljük a másik embert, mi sem várhatjuk el, hogy tiszteljenek minket! A mise után leróttuk tiszteletünket P. Vezér György Ferenc mártírhalált halt szerzetes sírjánál, akit 1951-ben végeztek ki koholt vádak alapján, 1992-ben pedig rehabilitálták. A rengeteg élményt feldolgozva haladtunk Szeged felé. Itt a Dómot és a teret körülvevő híres emberek szobrait, domborműveit néztük meg. Ezt követően csodálatos halászlé-vacsorát fogyasztottunk el a szállásunkon, amely halászcsárda is egyben. Másnap délelőtt az alsóvárosi ferences látogatóközpontba mentünk. A ferences templomban Dezső atya misét tartott, majd megnéztük a vértanúhalált halt Kiss Szaléz ferences szerzetesről készült megrázó filmet, és megcsodáltuk a kolostorban lévő kiállítás gazdag gyűjteményét. Külön érdekesség volt a templom előtti téren lévő Paprikafesztivál. Volt, aki őrölt paprikát hozott magával, mások egész paprika-cserjét. A következő állomás Kiskunhalas volt, ahol álomszép csipkéket láthattunk a múzeumban. Ezután még a szerb határ közelében lévő Hercegszántón, a különleges, 10 méter magas Máriaszobornál álltunk meg. Megcsodáltuk a napsütésben szépen csillogó hatalmas fémszobrot, és közösen elmondtunk egy litániát. Sok-sok lelki élménnyel feltöltekezve indultunk haza. Köszönet illeti a szervezőket: Dezső atyát és Babóczkyné dr. Szőke Editet. szöveg és fotó: Demény Anna

4 4. Regina Krónika november 3. Izgatottan gyülekeztünk ezen a szeptemberi reggelen, hogy elinduljunk az egyházközség idei zarándokútjára Rómába és Nápolyba. Rómát jól ismerők, Róma szerelmesei üdvözölték az örök várost először bevenni szándékozókat. Három atya vezetett és kísért bennünket: László atya Hévízről, Dezső atya és Norbert atya. Doberdó Bárkit elfogadok útitársnak! Róma, Róma, Róma és Nápoly Olaszországba érve megálltunk a doberdói kápolnánál, ahol elhelyeztük kis koszorúnkat, és emlékeztünk az emberiség egyik poklában odaveszett katonákra, magyarokra és nem magyarokra egyaránt. Büszkék lehetünk, hogy a kápolna építése magyar kezdeményezésnek köszönhetően kezdődött, és felújítása ill. szentéllyel történő bővítése is honfitársaink érdeme. Cavallino Első szállásunk ebben a tengerparti kisvárosban volt a nyulak által őrzött hotelben. A bátrabb, sportosabb zarándoktársaink vacsora előtt jót fürödtek a tengerben. Itt, a hotel félig nyitott kápolnájában volt a zarándoklat első szentmiséje, ahol azért imádkoztunk, hogy a zarándokút hozza meg mindanynyiunk számára azt a lelki békét, amire vágyunk, amiért eljöttünk. Orvieto A város, egy vulkáni tufa alkotta hegy csúcsán helyezkedik el, elsősorban gótikus katedrálisáról ismert, amelyet ben kezdtek építeni. Elsősorban a homlokzata lenyűgöző, órákig lehetne nézni, és nem tudnánk betelni vele. Róma Szálláshelyünk római tartózkodásunk alatt a Szent István Zarándokház volt. Igyekeztünk minél többet magunkba szívni ebből a gyönyörű városból. Dr. Palágyi Sylvia cizellált idegenvezetésében most sem csalódtunk. A Capitoliummal való ismerkedés után az antik Róma kápráztatott el bennünket: Forum Romanum, Konstantin diadalíve, Colosseum. A nap egyik csúcspontja a Santo Stefano Rotondo Bazilikában bemutatott szentmise volt. A Santo Stefano Rotondo Róma egyik legrégibb bazilikája, a falakon körben található freskók megjelenítik mindazon válogatott kínzásokat, amelyekkel a keresztényeket hitük megtagadására akarták kényszeríteni. A Lateráni Bazilikát a hagyomány szerint Konstantin császár a kegyvesztett Lateráni család elkobzott birtokán építtette, mint az első keresztény bazilikát. Bejárati homlokzatán Krisztus és az apostolok láthatók. Vatikán A Szent Péter teret Bernini tervei alapján építették 1656 és 1667 között. Lenyűgöző látvány, amint a templom előtti szűk tér hatalmas, kolonnádoktól körülölelt ellipszisbe nyílik. A Szent Péter sírja fölé emelt Szent Péter Bazilika nem okoz csalódást a belépőnek: Michelangelo hatalmas kupolája, Bernini bronz baldachinja elbűvöli az embert. A bazilikában ott jártunkkor akkora tömeg volt, hogy szinte teljesen elfogyott a levegő. Megtekintésére lehetne szánni legalább fél napot. Sikerült sorunkat kivárva II. János Pál sírjánál imádkozni! Pantheon A középkorban lett keresztény templom. Kupolájának magassága és átmérője azonos: 43,3m. A falak mentén sírhelyek sorakoznak. Pápai audiencia Istennek hála, időben indultunk és időben is érkeztünk a Szent Péter térre. Rengeteg zarándok, turista várta a Szentatyát, aki mosolyogva érkezett, és pápamobilján körbejárva köszöntötte

5 2013. november 3. Regina Krónika 5. Várnai Zseni: Őszi napfény Ne gondolj a télre Ne hallgass a szélre gyere velem sütkérezni A sárguló rétre Mondok neked szépet ragyogó meséket nap aranyát neked adom s az eget, a kéket Nézd, a nap sugara ragyog még a tájra édes-meleg búcsúcsókot hint a fűre, fára a hallgatóságot, megcsókolta a feléje nyújtott gyermekeket. Szerencsésebb útitársaink egészen a közelébe tudtak férkőzni. Nagyon felemelő érzés volt látni a sok embert, akikkel együtt imádkoztunk. Monte Cassino Monte Cassino egy sziklás hegy, amelyen 529 körül Szent Benedek kolostort alapított. A második világháborúban az USA légiereje lebombázta. A monostor megsemmisült, csak a kripta maradt épségben. A háború után a teljes monostort újjáépítették. Itt is gyönyörű szentmisén vehettünk részt. Nápoly A Nápoly melletti szállásunk megközelítése alaposan próbára tette sofőrünk vezetési tudását: szűk, meredek utak, szerpentinek, mellettünk centikre elhaladó, szembe jövő autók. Szent Januáriusz Szent Januáriusz nevéhez kötődik a nápolyi vércsoda. Ez a jelenség abban áll, hogy a templomban őrzött, üvegtégelyben lévő alvadt vér időről-időre folyékonnyá válik, és láthatóan felbuzog. A nápolyiak izgatottan várják ezt a jelenséget. Úgy tartják ugyanis, ha ez nem következik be, kitör a Vezúv, földrengések lesznek. Még a tévé is közvetíti az eseményt. Részt vettünk a vér folyékonnyá válását kérő liturgián. A hívők nemcsak a folyékonnyá válást tapsolták meg, hanem a szentbeszédet is. Vezúv Felkapaszkodtunk a Vezúvhoz is: elbűvölt bennünket a gyönyörű kilátás és a holdbéli táj. Pompei Tanultunk róla az iskolában, akkor is izgalmas volt a történet. Két szemünkkel látni ezt az épen maradt kultúrát megdöbbentő! Nem háborúztak, nem hódítottak, hanem építették, szépítették városukat amfiteátrummal, odeonnal, piactérrel, fürdőkkel, utakkal. Mindig lehet a régiektől tanulni! Köszönjük a szép utat a szervezőknek, az idegenvezetőknek, a lelki gazdagodást az atyáknak! szöveg és fotó: Makai Katalin Arany most itt minden osztozunk a kincsen és akinek nincs belőle adunk majd mi ingyen. Jót tenni jó A Regina Mundi Plébánia karitászcsoportja kéri a kedves híveket, hogy akinek tudomása van a plébánia területén élő segítségre szoruló családról, magányos idős, vagy beteg testvérről, jelezze azt a plébánia hivatalban, vagy a csoport vezetőjénél (H. Kovács Zsuzsanna, tel.: / ). Egyúttal szeretettel várunk csoportunkba új tagokat, akik aktívan szeretnének részt venni munkánkban. Játszóház a Szilágyiban Szeretettel hívjuk az iskolába készülő óvodás gyerekeket szüleikkel, testvéreikkel a Szilágyi iskolában tartandó játszóházba. Első találkozás: november 9-én, a kor kezdődő óvodások és szilágyis diákok szentmiséjét követően. Téma: Őszi termésfigurák készítése Kézműves foglalkozás, játék, jó hangulat várja a kedves érdeklődőket!

6 6. Regina Krónika november 3. A hit éve a Regina Mundi Egyházközségben október 11-től 2013 november 24-ig Amikor a Szentatya meghirdette, hangsúlyozta, hogy az vele a szándéka, hogy ne csupán érzésként, bizalomként tekintsünk a hitre. Kiemelte, hogy a hitért, a Szentlélek ajándékáért felelősek is vagyunk, igazi emberi cselekedettel fogadjuk el. Kegyelem és szabad akarat működik együtt benne. A hitnek tárgya is van, hiszen objektív igazságokról szól. Tehát meg kell tanulnunk a katekizmust, ismernünk kell a hit tartalmát. (idézet Erdő Pétertől: Új Ember június 24.) Mivel a hit évében nemcsak a világegyház, hanem az egyházmegyék, plébániai közösségek is az elmélyülést és megújulást szolgáló eseményeket szerveznek, mi magunk is vállaljunk szerepet ebben a megújuló munkában, és erősödjünk meg hitünkben. Ezért buzgón imádkozzunk, kérjük Urunk kegyelmi segítségét és a Boldogságos Szűz és magyar szentjeink közbenjárását! Egyházközségünk tagjai válaszoltak a felhívásra, és a következő rendezvényekkel kapcsolódtunk be a hit éve eseményeibe: 1. Interjúsorozat a Regina Krónika Egyházközség havilapjában felnőtt megtérőkkel. Most egyetlen kérdésre adott válaszukat idézzük fel: Szerinted mi a hit? A hit éve alkalmából indított sorozatunk első hitvallója a felnőttként megtért Erzsébet volt. Az ő válasza: A levegőt sem látom, de nem tudok élni nélküle. Szememmel nem látom, bőrömmel nem érzem, fülemmel nem hallom, mégis minden porcikám azt súgja: Isten velem van. A második interjúban részt vevő Réka szerint: Minden percben közel lenni Istenhez és erről csendben tanúságot tenni! Edit, a következő interjúalany így válaszolt: A hit közösség Istennel, az én bensőséges szeretetkapcsolatom Istennel. 2. Előadás-sorozat a hit témakörében minden hónap harmadik szerdáján helybéli és meghívott előadókkal október 17-én volt László Dezső atya előadása Mária hite címmel. Mária, mint Isten szavának hallgatója és az Egyház mintája, aki tudatosan vállalt anyaságával Áldás lett az emberiség számára, kéri minden krisztuskövetőre a Szentlélek kiáradását, hogy megértsük hitünk értekét, erejét és gazdagságát. (idézet az előadásból) Juhász Csaba atya decemberben Hitvallók című előadásában a veszprémiek által tisztelt és szeretett tudós tanárt, Brusznyai Árpádot állította elénk életének, hitének és a történelmi sorsfordító helyzetben tanúsított hősies helytállásának bemutatásával. A hit halálos expedíció Takáts István atya előadása januárban. A hitnek alapvető tapasztalata, hogy megnyílunk Isten számára. Nyitottak leszünk szeretetének befogadására. Megéljük, milyen jó Istennel szövetségben lenni. Jézus a példabeszédekben adott magyarázatot arra, hogy milyen is az igazi hit. Gazdagok lehetnénk, de megelégedünk silány pótlékokkal, a kavicsokkal. Így szeretnénk biztonságra szert tenni,

7 2013. november 3. Regina Krónika 7. közben elfelejtjük, hogy Isten gyermekei vagyunk. Szép lenne, ha fel tudnánk fedezni az igazi gazdagságot, és nem kapnánk két kézzel az értéktelen kavicsok után. Mindenki meghívást nyert az életszentségre! Tóth Péter Domonkos atya előadása márciusban. A természettudósok jó példák arra, hogy a hit és a tudomány nem ellentétes fogalmak, hiszen a legnagyobb természettudósok, mint Szent-Györgyi Albert is hívő ember volt, de olyan szentek is, mint például Páduai Szent Antal, széleskörű természettudományos ismeretekkel rendelkeztek. Úgy tűnik, minél mélyebben hatol valaki a tudományba, annál közelebb érzi magához Istent. A hitnek és a józan észnek is ugyanaz a forrása: Isten. Fogadjuk be Istent a szívünkbe! Dr. Janka Ferenc görögkatolikus parókus elmélkedése májusban. Fontos, hogy ne csak a szakmai, hanem a hitbéli ismereteinket is folyamatosan bővítsük. A hit nemcsak az értelem számára világító fáklya, hanem egzisztenciális kötődés is. Minden képességünkkel kötődnünk kell Istenhez. A hitnek értelmi, érzelmi, akarati és cselekedeti dimenziója is van. Nem elég az érzelmünket, az értelmünket bevonni, de a cselekedeteinken, az egész életünkön látszódnia kell, hogy hívők vagyunk. 3. Ökumenikus párbeszéd: református és evangélikus lelkészek meghívása Isó Dorottya evangélikus lelkész: Keresztény etika Isten törvényének megtartása, és így erkölcsös életünk megvalósulása, csak akkor lehetséges Istennek tetsző módon, ha nemcsak cselekedeteink, hanem érzelmeink, indulataink, gondolataink és szavaink is megállnak Isten törvényén. Závodi Zsuzsanna református lelkész: Hit a hétköznapokban Azért vagyok egy keresztény közösség tagja, azért szolgálok, hitemben és hitvallásomban, hogy a közösség tagjait szeressem és szolgáljam. Ne csak az én bánatomról, az én hitemről legyen szó, hogy megszülessen a közös ének, az Istent dicsérő közös zsoltár. Drága kincs és valódi misztérium megérteni magunkban a gondolatot, és hitvallássá formálni. Abban a közösségben él erősen a hitvallás, ahol nem azt mondják, hogy én a közösséget szeretem, hanem, hogy én azokat az embereket szeretem, akik velem együtt keresik az Istent. 4. A Szent Kristóf Zarándokkör tagjai havi rendszerességgel indultak gyalogos vagy buszos zarándokútra 1. A Rab Mária-forráshoz 2. A csatári kápolnához 3. Küngösre 4. Alsószentivánba 5. Andocsra 6. A szanyi búcsúba 7. Veszprémfajszra szöveg és fotó: Demény Anna

8 8. Regina Krónika november 3. Kérés Kéréssel fordulunk a kedves Testvérekhez, különösen azokhoz, akik még nem fizették be az egyházi adójukat, szíveskedjenek azt lehetőleg minél előbb megtenni. Előre is köszönjük a Testvérek megértését és nagyvonalú támogatását. László Dezső atya Imádkozzunk értük...!...mert a keresztségben újjászülettek: Koleszár Olivér Tibor szeptember 29-én, André Vajk október 6-án, Kiss Ábel október 13-án....mert az örök hazába költöztek: Szalai Attila (48 éves) szeptember 30-án, Németh Istvánné Lohn Zsuzsanna (63 éves) október 2-án, Farkas Andor János (74 éves) október 10-én, Matting Károly (57 éves) október 11- én, Sárközi Józsefné Mustos Valéria (82 éves) október 11-én. Hírek és események A Szent Kristóf Zarándokkör november 16-án a zirci ciszterci apátságba látogat. Csoportunk számára lelkigyakorlatos misét mutat be Dr. Bán Elizeus Ocist atya. További program: látogatóközpont, romkert, könyvtár. Indulás: 8:30-kor a volt Dimitrov parkolójából. Jelentkezés: Babóczkyné Edit (20/ ) Regina Krónika A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia Vezetője: László Dezső atya Zarándoklat Zircre Készüljünk a szentmisére 8200 Veszprém, Dózsa György út 9. Telefon: 88/ Szerkesztők: Demény Anna, Kreschka Miklós, Szelindi Annamária KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007. Lapzárta: minden hónap 20-án Olvasmány Szentlecke Evangélium nov Mak 7, Tessz 2,15 3,5 Lk 20,27 38 nov. 17. Mal 3,19 20a 2 Tessz 3,7 12 Lk 21,5 19 nov Sám 5,1 3 Kol 1,12 20 Lk 23,35 43 dec. 1. Iz 2,1 5 Róm 13,11 14 Mt 24,37 44 Az imaapostolság szándékai novemberre: Általános: Hogy azok a papok, akik nehézségeket élnek meg, bátorítást nyerjenek szenvedésükben, támaszt kételyeikben és megerősítést hűségükben. Missziós: Hogy Latin-Amerika egyházai, a földrészükön folyó misszió gyümölcseként küldjenek misszionáriusokat más egyházakba. November 5-én Szent Imre hercegnek, a magyar fiúifjúság védőszentjének az ünnepe. November 9-én a Lateráni bazilika felszentelését ünnepeljük. Ez a templom a pápák címtemploma, felszentelésének megünneplésével kifejezzük közösségünket a pápával. November 11-én Tours-i Szent Márton ünnepe, aki sokat fáradozott a papság műveltségének emeléséért és a szegényekért. November 16-án Skóciai Szent Margit emléknapja November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, aki a felebaráti szeretet nagy szentje. Ünnepéhez kapcsolódóan a következő vasárnapon, 24-én tartjuk a Karitász javára történő szokásos országos templomi gyűjtést. November 22-én Szent Cecíliának, az egyházi zene védőszentjének az emléknapja. November 24-én egyházi kórusok hangversenye lesz Szent Cecília tiszteletére a Székesegyházban. November 24-én, az utolsó évközi vasárnap, Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A délelőtt 11 órai szentmisét követően imádkozzuk el a Jézus Szíve litániát a felajánló imával. November 30-án Szent András apostol ünnepe. December 1-jén kezdődik az új egyházi év, advent 1. vasárnapjával. A liturgikus év lesz, ami azt jelenti, hogy a vasárnapi evangéliumi szakaszokat általában Szent Mátétól olvassuk. Advent folyamán hétfőtől péntekig hajnali szentmisét mondunk reggel 6 órakor. A szokásos reggel 7 órai szentmisék elmaradnak.

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIII. évfolyam 11. szám 2013. november Szent Imre herceg A szüzessége példa, de példa harcra edzettsége is. Magyar ifjúságunk védőszentje, akitől bátorságot,

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009

László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 László nagyváradi megyéspüspök körlevele III. / 2009 Nr. 844/2009. AZ IFJÚSÁGI MUNKA MEGSZERVEZÉSE Mivel lelkipásztori munkánk egyik fontos területe a gyermekek és az ifjúság nevelése, nagyon fontosnak

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

E gyházközségi L evél. halottak napja

E gyházközségi L evél. halottak napja E gyházközségi L evél 2012 évi 5. szám halottak napja 1 Kedves Testvérek! November első két napján az életük célját már elérőkre és a tisztuló lelkekre emlékezünk. Mi, akik még itt a földön élünk, csodáljuk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában

Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában Page 1 of 6 Hírek Köz-élet Színes/kavalkád Kultúra Toporci Madonna a Szent Imre kápolnában veszport.hu 2013.11.21.21:25 Alsóperén, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ajándékát, a Toporci Madonnát, Márfi

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpont. Ardere et lucere! Programfüzet. 2014. első félév

Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpont. Ardere et lucere! Programfüzet. 2014. első félév Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpont Ardere et lucere! Programfüzet 2014. első félév Köszöntő Szolgálatunk mottója és mércéje: Minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust, Minden érkező

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET, IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK EGYHÁZ- ÉS RENDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET, IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK EGYHÁZ- ÉS RENDTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS ARDERE ET LUCERE LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET, IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK Amennyiben lelkesedik a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésében mégis barokk művészettörténeti értékeket magában hordozó épület-

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára

The Holy See. Üzenet a hivatások 39. világnapjára The Holy See Üzenet a hivatások 39. világnapjára II. János Pál pápa 2002. április 21. Téma: Az életszentségre szóló meghívás Tisztelendő Püspöktestvéreim, kedves Testvéreim! 1. Mindnyájatoknak, akiket

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D.

MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR. 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE. RABB PÉTER Ph.D. MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET I. KÖZÉPKOR 4. rész A GÓTIKUS VÁROS SZAKRÁLIS ÉPÍTÉSZETE RABB PÉTER Ph.D. ÚJ RENDEK A XIII. SZÁZADBAN ( KOLDULÓRENDEK ) Ferencesek Dominikánusok Pálosok Ordo Fratum Minorum Ordo

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt.

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt. A diákcsere program keretében iskolánk egy svédországi, szintén Raoul Wallenberg nevét viselő iskolával vette fel a kapcsolatot. A program célja, hogy a két iskola diákjaiként és tanáraiként ápoljuk névadónk

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Az Egyházmegyei Szent István Művelődési Ház programajánlata 2011. szeptember

Az Egyházmegyei Szent István Művelődési Ház programajánlata 2011. szeptember Az Egyházmegyei Szent István Művelődési Ház programajánlata 2011. szeptember Szent István Művelődési Ház 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. Tel: 22/502-887, 22/502-871, Fax: 22/502-887 www.szentistvanmuvelodesihaz.hu

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Július 26-31. Olaszország, Bisenti

Július 26-31. Olaszország, Bisenti 2011-07-15 20:41:44 Július 26-31. Olaszország, Bisenti A Délegyházi Karate SE folytatni kívánja az NCA támogatásával a 2008-ban elkezdett kapcsolatát az olaszországi Bisentivel. Az Egyesület utazást tervez

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN A CISZTERCI REND MAGYARORSZÁGON ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN MÛVELÕDÉSTÖRTÉNETI MÛHELY Rendtörténeti konferenciák 5. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet Új- és Legújabbkori

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben