Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe"

Átírás

1 Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XIV. évfolyam 11. szám november 3. Krisztus király ünnepe Krisztus Király ünnepével lezárul az egyházi év. (Ebben az évben november 24-én.) Az ünnep Krisztust, az igazi királyt akarja megmutatni nekünk. A zsidók a királytól azt várták, hogy győzze le az ellenséget, nyújtson védelmet és biztonságot a népnek, és biztosítsa a békét. A görögöknek más királyideálja volt. Platón azt hívja királynak, aki rendelkezik az ideák tudományával. Philon számára a bölcs a király. Amikor Lukács a kereszten függő Jézust háromszor is királynak nevezi, ezzel azt akarja érzékeltetni, hogy ő mind a zsidó, mind a görög királyideálnak eleget tesz. Jézus a kereszten a bölcs, aki mindent ismer, az eget és a földet, a jót és a rosszat, a fényt és az árnyékot, az emberi szív mélységeit. Jézus hatalmas tapasztalattal rendelkező ember, aki a valóság minden területét ismeri. Egyben uralkodó is ő. Mindenekelőtt János mutatta be Jézust olyan módon, mint aki a keresztről az egész világ felett uralkodik. Ez paradoxonnak látszik, hiszen mégiscsak tehetetlenül függ a kereszten. De Krisztus a kereszten legyőzte lelkünk igazi ellenségét, a halált és a Gonoszt. A kereszten lehetővé tette az igazi békét, mert kibékítette egymással az ellenségeket, zsidót és görögöt, a szívet és az értelmet, a jót és a rosszat. Az, hogy Krisztust királyként ünnepeljük, saját királyi mivoltunkra emlékeztet bennünket. Krisztushoz hasonlóan arra születtünk, hogy uralkodjunk ellenségeink, önmagunk felett, ahelyett, hogy idegen zsarnokokat: ösztöneinket, vágyainkat és kívánságainkat vagy más embereket hagynánk uralkodni magunkon. Szabadságra rendeltettünk és arra, hogy bölcsek és tapasztaltak legyünk, ismerjük a valóság minden vetületét, hogy kiismerjük magunkat a saját házunkban a padlástól a pincéig. Így a király önmagunk szimbóluma. A mesék az önmagává válást mindig a királyfiak útjaként és sorsaként ábrázolják. Shlomo rabbi mondta egyszer: az embernek soha nem szabad elfelejtenie, hogy királyfi. Fotó: Friedler Magdolna Krisztus Király ünnepe ezt az igazságot akarja emlékezetünkbe idézni. Miközben Krisztust királyunkként ünnepeljük, a saját királyi személyünket kell kialakítani önmagunkban. Éreznünk kell, mit jelent függetlennek, igaznak, szabadnak lenni, mert részesedünk Krisztus királyi uralmában. Ha Krisztus uralkodik bennünk, akkor szabadok leszünk, és rátalálunk önmagunkra. Megérezhetünk valamit az ünnep titkából, ha egyenesen állva elképzeljük: kiállok magamért úgy, ahogy vagyok. Szabad kiállnom magamért. Királyi ember vagyok, Krisztusban állok, vele uralkodom. Egyenesen ülve is megérezhetünk valamit abból, amit Krisztus Király ünnepe szeretne közvetíteni számunkra. Ülés közben mondogathatjuk magunkban a zsoltárnak ezt a versét: Azt mondta az Úr az én Uramnak: Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad alá teszem zsámolyul! Az ülés részvétel Krisztus uralmában. Nem mások felett uralkodunk, hanem minden olyan hatalom fölött, mely le akar igázni bennünket. Részünk van Krisztus királyságában, szabadságában, hatalmában. Benne urak vagyunk önmagunk felett. Forrás: Anselm Grüm OSB Michael Reepen OSB: Gyógyító egyházi év, Bencés lelkiségi füzetek Imádság Krisztus Királyhoz Urunk, Jézus Krisztus! Imádunk téged, mint királyt az Oltáriszentségben. Itt a te trónod, a te Fölséged szentélye. Te vagy itt, királyok Királya, a menny és föld mindenható Ura. A sötétség fejedelmei hasztalan szegülnek ellene uralmadnak, te legyőzted a világot, mennyei Atyád Téged rendelt királyul az új Sion fölött, s birodalmad határaivá a földkerekség határait tette. Te vagy az erők Ura, a dicsőség Királya, az erős és hatalmas Király, a rettenetes és szelíd Király, a béke és igazság Királya, az örökkévalóság Királya. Kormánypálcád az igazság vesszeje. A lelki nemesség és hatalom, a bölcsesség és minden mennyei javak bősége kíséri mindenható Fölségedet. Úr Jézus! Légy hát a mi szívünk Királya, uralkodjál rajtunk teljes hatalmaddal és kegyelmeddel. Isten Báránya! Engedd, hogy színed előtt leboruljunk, s királyi székedhez koronák helyett szívünket tegyük le, s mély imádással mondhassuk: Méltó vagy. Urunk, Istenünk, hogy dicsőítsünk és tiszteljünk. Elrejtett Isten és Üdvözítő! Dicsőség és áldás, hála és imádás neked mindörökkön-örökké. Ámen.

2 2. Regina Krónika november 3. Sajtóapostolok XII. országos találkozója Veszprémben Az egyházközségi, kisközösségi lapok és internetes oldalak szerkesztőinek XII. országos találkozóját a Magyar Katolikus Újságíró Szövetség (MAKUSZ) a Veszprémi Főegyházmegye és Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ közreműködésével szeptember 27. és 29. között rendezte Veszprémben. A tizenkettedik számomra különleges helyszínen, hazai pályán került megrendezésre. A legelső alkalom óta mindig nagyon várom, hogy ismét öszszejöjjünk szerkesztő-társaimmal, mivel sokat tanulunk szakmailag egymástól és a meghívott előadóktól egyaránt. A szakmai továbbképzésen kívül az adott helyszín kulturális értékeivel is megismerkedhetünk. Az idén Márfi érsek atya vezette a csoportot az érseki palotában. Köszöntőjében felhívta a figyelmünket: minden alkalmat meg kell ragadni, hogy a hitet hirdessük. Pálfalvi Judit, a Szaléziánum igazgatója, aki a találkozónak intézményében helyet adott, első este rövid filmen, majd másnap élőben is bemutatta a látogatóközpontot. Nagy Károly kanonok úrtól Szent Mihály, Szent Anna, Boldog Gizella és az Árpád-házi szentek tiszteletéről hallhattunk. Grépály András a várnegyedről és a Szaléziánumról készített gömbpanorámájával (veszprem360.hu) kápráztatta el a csoportot. Udvarhelyi Erzsébet a Boldog Gizella Főegyházmegyei gyűjteményt, Varga Tibor és Jámbor Tamás pedig az Érseki Levéltárat és az Érseki Könyvtárt mutatta be. Pfitzner Zoltán a Szent György-kápolna különleges értékeire hívta fel a figyelmünket. A szakmai blokkon belül rendkívül érdekes előadást hallhattunk Kiss Mártontól, a jezsuita rend média referensétől, a web2-ről, és az internet hasznosításáról plébániai szinten. Toldi Éva, aki maga is hosszú évek óta apostola a katolikus újságírásnak, arra szólított fel minket, hogy a hírt üzenetté kell alakítanunk! Isten munkatársainak kell lennünk, ezért törekednünk kell a tökéletességre! Balla Emőke a Veszprém megyei Napló és Darcsi István, a Veszprémi 7 nap munkatársai, az egyházi jelenlétről számoltak be világi lapjaikban. Ezt követően értékes tanácsokat kaptunk tőlük a lapszerkesztéssel kapcsolatban, mialatt a honlapszerkesztők Sütöri Zoltántól, az egyházmegye honlapjának szerkesztőjétől kaptak hasznos útmutatást. Jótékonysági gála A Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió munkatársaitól a katolikus tévé, Szabó Tamástól a Mária Rádió működésébe nyerhettünk bepillantást. Sándor István boldoggá avatásáról Lengyel Erzsébet, a szalézi rend sajtósa tartott előadást. A találkozó méltó zárásaként részt vettünk a Főszékesegyház búcsúján és az érseki szentmisén a bazilikában. szöveg és fotó: Demény Anna November 8-án este 6 órakor jótékonysági gálát szervez a Szent Margit Katolikus Óvoda a Padányi Gimnázium tornatermében. A gálaest célja, egy az oviba járó daganatos betegségben szenvedő kislány megsegítése. A fellépők közt lesznek színészek, énekművész, a Veszprém Táncegyüttes, Váci Mihály Irodalmi Színpad, Eperjes Károly. A műsor hossza kb. másfél óra, így gyerekekkel is vállalható. Belépőjegyet nem kell váltani. Munkaidőben Takács Anitánál az óvoda földszinti gazdasági irodájában lehet támogatói jegyet vásárolni. Az így befolyt összeg a Főegyházmegyei Karitászon keresztül jut majd vissza a családhoz, hogy az újabb kezeléseket tudják finanszírozni. Kreschkáné V. Bernadett ovis munkaközösségi tag

3 2013. november 3. Regina Krónika 3. Október első péntekén indultunk el az idei kétnapos belföldi zarándokutunkra. Az első állomásunkon, Petőfiszállás-Szentkúton Csaba testvér fogadott minket. A pálos szerzetesi lelkiségről, a kegyhely történetéről és legendáiról beszélt nekünk, miközben bejártuk a kegyhely egész területét. Megtudtuk, hogy a pálos rend magyar alapítású monasztikus rend a Szűzanya pártfogásában. A pálosok az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes közösség, amelyet Boldog Özséb alapított. Védőszentje: Remete Szent Pál. Az első remeték a Pilisben és a Mecsek erdeiben éltek. A remeteség három jellemzője, az imádság, a magány és a vezeklés szellemisége ma is érvényes a rend tagjaira. Szentkút története a középkorig nyúlik vissza. A mai szép kis neogótikus templom helyén már Szent István uralkodása idején is állt egy 600 főt befogadó templom. A tatárjárás és a törökök dúlása nem kímélte meg ezt a települést sem. A földig rombolt templom előtti kis forrást azonban megőrizték a pásztorok. A hagyomány szerint ebbe rejtették el az Oltáriszentséget. Egy pásztornak csodás látomása volt: Szűz Mária alakját fedezte fel a forrásban, amelynek vize ezután sok beteget meggyógyított. Egy béna koldus, lábait a forrásban megmosva, ismét tudott járni. A Szentkút köré épített keresztutat kis csapatunk is végigjárta Dezső atya Zarándoklat Pálosszentkútra vezetésével, majd a Mária Múzeumba mentünk. Itt főként Mária-ábrázolásokat, képeket, szobrokat láttunk, Afrikából és Ázsiából származókat is. Itt vettünk részt a Csaba testvér által celebrált szentmisén is, mivel a templomot éppen felújították. Csaba testvér homiliájában alapvető fontosságú fogalmakról elmélkedett: az igazságról, a jog és a kötelesség viszonyáról, a szeretetről és a tiszteletről. A tisztelet és a szeretet megélése teljesíti ki az életünket állította. Ha nem tiszteljük a másik embert, mi sem várhatjuk el, hogy tiszteljenek minket! A mise után leróttuk tiszteletünket P. Vezér György Ferenc mártírhalált halt szerzetes sírjánál, akit 1951-ben végeztek ki koholt vádak alapján, 1992-ben pedig rehabilitálták. A rengeteg élményt feldolgozva haladtunk Szeged felé. Itt a Dómot és a teret körülvevő híres emberek szobrait, domborműveit néztük meg. Ezt követően csodálatos halászlé-vacsorát fogyasztottunk el a szállásunkon, amely halászcsárda is egyben. Másnap délelőtt az alsóvárosi ferences látogatóközpontba mentünk. A ferences templomban Dezső atya misét tartott, majd megnéztük a vértanúhalált halt Kiss Szaléz ferences szerzetesről készült megrázó filmet, és megcsodáltuk a kolostorban lévő kiállítás gazdag gyűjteményét. Külön érdekesség volt a templom előtti téren lévő Paprikafesztivál. Volt, aki őrölt paprikát hozott magával, mások egész paprika-cserjét. A következő állomás Kiskunhalas volt, ahol álomszép csipkéket láthattunk a múzeumban. Ezután még a szerb határ közelében lévő Hercegszántón, a különleges, 10 méter magas Máriaszobornál álltunk meg. Megcsodáltuk a napsütésben szépen csillogó hatalmas fémszobrot, és közösen elmondtunk egy litániát. Sok-sok lelki élménnyel feltöltekezve indultunk haza. Köszönet illeti a szervezőket: Dezső atyát és Babóczkyné dr. Szőke Editet. szöveg és fotó: Demény Anna

4 4. Regina Krónika november 3. Izgatottan gyülekeztünk ezen a szeptemberi reggelen, hogy elinduljunk az egyházközség idei zarándokútjára Rómába és Nápolyba. Rómát jól ismerők, Róma szerelmesei üdvözölték az örök várost először bevenni szándékozókat. Három atya vezetett és kísért bennünket: László atya Hévízről, Dezső atya és Norbert atya. Doberdó Bárkit elfogadok útitársnak! Róma, Róma, Róma és Nápoly Olaszországba érve megálltunk a doberdói kápolnánál, ahol elhelyeztük kis koszorúnkat, és emlékeztünk az emberiség egyik poklában odaveszett katonákra, magyarokra és nem magyarokra egyaránt. Büszkék lehetünk, hogy a kápolna építése magyar kezdeményezésnek köszönhetően kezdődött, és felújítása ill. szentéllyel történő bővítése is honfitársaink érdeme. Cavallino Első szállásunk ebben a tengerparti kisvárosban volt a nyulak által őrzött hotelben. A bátrabb, sportosabb zarándoktársaink vacsora előtt jót fürödtek a tengerben. Itt, a hotel félig nyitott kápolnájában volt a zarándoklat első szentmiséje, ahol azért imádkoztunk, hogy a zarándokút hozza meg mindanynyiunk számára azt a lelki békét, amire vágyunk, amiért eljöttünk. Orvieto A város, egy vulkáni tufa alkotta hegy csúcsán helyezkedik el, elsősorban gótikus katedrálisáról ismert, amelyet ben kezdtek építeni. Elsősorban a homlokzata lenyűgöző, órákig lehetne nézni, és nem tudnánk betelni vele. Róma Szálláshelyünk római tartózkodásunk alatt a Szent István Zarándokház volt. Igyekeztünk minél többet magunkba szívni ebből a gyönyörű városból. Dr. Palágyi Sylvia cizellált idegenvezetésében most sem csalódtunk. A Capitoliummal való ismerkedés után az antik Róma kápráztatott el bennünket: Forum Romanum, Konstantin diadalíve, Colosseum. A nap egyik csúcspontja a Santo Stefano Rotondo Bazilikában bemutatott szentmise volt. A Santo Stefano Rotondo Róma egyik legrégibb bazilikája, a falakon körben található freskók megjelenítik mindazon válogatott kínzásokat, amelyekkel a keresztényeket hitük megtagadására akarták kényszeríteni. A Lateráni Bazilikát a hagyomány szerint Konstantin császár a kegyvesztett Lateráni család elkobzott birtokán építtette, mint az első keresztény bazilikát. Bejárati homlokzatán Krisztus és az apostolok láthatók. Vatikán A Szent Péter teret Bernini tervei alapján építették 1656 és 1667 között. Lenyűgöző látvány, amint a templom előtti szűk tér hatalmas, kolonnádoktól körülölelt ellipszisbe nyílik. A Szent Péter sírja fölé emelt Szent Péter Bazilika nem okoz csalódást a belépőnek: Michelangelo hatalmas kupolája, Bernini bronz baldachinja elbűvöli az embert. A bazilikában ott jártunkkor akkora tömeg volt, hogy szinte teljesen elfogyott a levegő. Megtekintésére lehetne szánni legalább fél napot. Sikerült sorunkat kivárva II. János Pál sírjánál imádkozni! Pantheon A középkorban lett keresztény templom. Kupolájának magassága és átmérője azonos: 43,3m. A falak mentén sírhelyek sorakoznak. Pápai audiencia Istennek hála, időben indultunk és időben is érkeztünk a Szent Péter térre. Rengeteg zarándok, turista várta a Szentatyát, aki mosolyogva érkezett, és pápamobilján körbejárva köszöntötte

5 2013. november 3. Regina Krónika 5. Várnai Zseni: Őszi napfény Ne gondolj a télre Ne hallgass a szélre gyere velem sütkérezni A sárguló rétre Mondok neked szépet ragyogó meséket nap aranyát neked adom s az eget, a kéket Nézd, a nap sugara ragyog még a tájra édes-meleg búcsúcsókot hint a fűre, fára a hallgatóságot, megcsókolta a feléje nyújtott gyermekeket. Szerencsésebb útitársaink egészen a közelébe tudtak férkőzni. Nagyon felemelő érzés volt látni a sok embert, akikkel együtt imádkoztunk. Monte Cassino Monte Cassino egy sziklás hegy, amelyen 529 körül Szent Benedek kolostort alapított. A második világháborúban az USA légiereje lebombázta. A monostor megsemmisült, csak a kripta maradt épségben. A háború után a teljes monostort újjáépítették. Itt is gyönyörű szentmisén vehettünk részt. Nápoly A Nápoly melletti szállásunk megközelítése alaposan próbára tette sofőrünk vezetési tudását: szűk, meredek utak, szerpentinek, mellettünk centikre elhaladó, szembe jövő autók. Szent Januáriusz Szent Januáriusz nevéhez kötődik a nápolyi vércsoda. Ez a jelenség abban áll, hogy a templomban őrzött, üvegtégelyben lévő alvadt vér időről-időre folyékonnyá válik, és láthatóan felbuzog. A nápolyiak izgatottan várják ezt a jelenséget. Úgy tartják ugyanis, ha ez nem következik be, kitör a Vezúv, földrengések lesznek. Még a tévé is közvetíti az eseményt. Részt vettünk a vér folyékonnyá válását kérő liturgián. A hívők nemcsak a folyékonnyá válást tapsolták meg, hanem a szentbeszédet is. Vezúv Felkapaszkodtunk a Vezúvhoz is: elbűvölt bennünket a gyönyörű kilátás és a holdbéli táj. Pompei Tanultunk róla az iskolában, akkor is izgalmas volt a történet. Két szemünkkel látni ezt az épen maradt kultúrát megdöbbentő! Nem háborúztak, nem hódítottak, hanem építették, szépítették városukat amfiteátrummal, odeonnal, piactérrel, fürdőkkel, utakkal. Mindig lehet a régiektől tanulni! Köszönjük a szép utat a szervezőknek, az idegenvezetőknek, a lelki gazdagodást az atyáknak! szöveg és fotó: Makai Katalin Arany most itt minden osztozunk a kincsen és akinek nincs belőle adunk majd mi ingyen. Jót tenni jó A Regina Mundi Plébánia karitászcsoportja kéri a kedves híveket, hogy akinek tudomása van a plébánia területén élő segítségre szoruló családról, magányos idős, vagy beteg testvérről, jelezze azt a plébánia hivatalban, vagy a csoport vezetőjénél (H. Kovács Zsuzsanna, tel.: / ). Egyúttal szeretettel várunk csoportunkba új tagokat, akik aktívan szeretnének részt venni munkánkban. Játszóház a Szilágyiban Szeretettel hívjuk az iskolába készülő óvodás gyerekeket szüleikkel, testvéreikkel a Szilágyi iskolában tartandó játszóházba. Első találkozás: november 9-én, a kor kezdődő óvodások és szilágyis diákok szentmiséjét követően. Téma: Őszi termésfigurák készítése Kézműves foglalkozás, játék, jó hangulat várja a kedves érdeklődőket!

6 6. Regina Krónika november 3. A hit éve a Regina Mundi Egyházközségben október 11-től 2013 november 24-ig Amikor a Szentatya meghirdette, hangsúlyozta, hogy az vele a szándéka, hogy ne csupán érzésként, bizalomként tekintsünk a hitre. Kiemelte, hogy a hitért, a Szentlélek ajándékáért felelősek is vagyunk, igazi emberi cselekedettel fogadjuk el. Kegyelem és szabad akarat működik együtt benne. A hitnek tárgya is van, hiszen objektív igazságokról szól. Tehát meg kell tanulnunk a katekizmust, ismernünk kell a hit tartalmát. (idézet Erdő Pétertől: Új Ember június 24.) Mivel a hit évében nemcsak a világegyház, hanem az egyházmegyék, plébániai közösségek is az elmélyülést és megújulást szolgáló eseményeket szerveznek, mi magunk is vállaljunk szerepet ebben a megújuló munkában, és erősödjünk meg hitünkben. Ezért buzgón imádkozzunk, kérjük Urunk kegyelmi segítségét és a Boldogságos Szűz és magyar szentjeink közbenjárását! Egyházközségünk tagjai válaszoltak a felhívásra, és a következő rendezvényekkel kapcsolódtunk be a hit éve eseményeibe: 1. Interjúsorozat a Regina Krónika Egyházközség havilapjában felnőtt megtérőkkel. Most egyetlen kérdésre adott válaszukat idézzük fel: Szerinted mi a hit? A hit éve alkalmából indított sorozatunk első hitvallója a felnőttként megtért Erzsébet volt. Az ő válasza: A levegőt sem látom, de nem tudok élni nélküle. Szememmel nem látom, bőrömmel nem érzem, fülemmel nem hallom, mégis minden porcikám azt súgja: Isten velem van. A második interjúban részt vevő Réka szerint: Minden percben közel lenni Istenhez és erről csendben tanúságot tenni! Edit, a következő interjúalany így válaszolt: A hit közösség Istennel, az én bensőséges szeretetkapcsolatom Istennel. 2. Előadás-sorozat a hit témakörében minden hónap harmadik szerdáján helybéli és meghívott előadókkal október 17-én volt László Dezső atya előadása Mária hite címmel. Mária, mint Isten szavának hallgatója és az Egyház mintája, aki tudatosan vállalt anyaságával Áldás lett az emberiség számára, kéri minden krisztuskövetőre a Szentlélek kiáradását, hogy megértsük hitünk értekét, erejét és gazdagságát. (idézet az előadásból) Juhász Csaba atya decemberben Hitvallók című előadásában a veszprémiek által tisztelt és szeretett tudós tanárt, Brusznyai Árpádot állította elénk életének, hitének és a történelmi sorsfordító helyzetben tanúsított hősies helytállásának bemutatásával. A hit halálos expedíció Takáts István atya előadása januárban. A hitnek alapvető tapasztalata, hogy megnyílunk Isten számára. Nyitottak leszünk szeretetének befogadására. Megéljük, milyen jó Istennel szövetségben lenni. Jézus a példabeszédekben adott magyarázatot arra, hogy milyen is az igazi hit. Gazdagok lehetnénk, de megelégedünk silány pótlékokkal, a kavicsokkal. Így szeretnénk biztonságra szert tenni,

7 2013. november 3. Regina Krónika 7. közben elfelejtjük, hogy Isten gyermekei vagyunk. Szép lenne, ha fel tudnánk fedezni az igazi gazdagságot, és nem kapnánk két kézzel az értéktelen kavicsok után. Mindenki meghívást nyert az életszentségre! Tóth Péter Domonkos atya előadása márciusban. A természettudósok jó példák arra, hogy a hit és a tudomány nem ellentétes fogalmak, hiszen a legnagyobb természettudósok, mint Szent-Györgyi Albert is hívő ember volt, de olyan szentek is, mint például Páduai Szent Antal, széleskörű természettudományos ismeretekkel rendelkeztek. Úgy tűnik, minél mélyebben hatol valaki a tudományba, annál közelebb érzi magához Istent. A hitnek és a józan észnek is ugyanaz a forrása: Isten. Fogadjuk be Istent a szívünkbe! Dr. Janka Ferenc görögkatolikus parókus elmélkedése májusban. Fontos, hogy ne csak a szakmai, hanem a hitbéli ismereteinket is folyamatosan bővítsük. A hit nemcsak az értelem számára világító fáklya, hanem egzisztenciális kötődés is. Minden képességünkkel kötődnünk kell Istenhez. A hitnek értelmi, érzelmi, akarati és cselekedeti dimenziója is van. Nem elég az érzelmünket, az értelmünket bevonni, de a cselekedeteinken, az egész életünkön látszódnia kell, hogy hívők vagyunk. 3. Ökumenikus párbeszéd: református és evangélikus lelkészek meghívása Isó Dorottya evangélikus lelkész: Keresztény etika Isten törvényének megtartása, és így erkölcsös életünk megvalósulása, csak akkor lehetséges Istennek tetsző módon, ha nemcsak cselekedeteink, hanem érzelmeink, indulataink, gondolataink és szavaink is megállnak Isten törvényén. Závodi Zsuzsanna református lelkész: Hit a hétköznapokban Azért vagyok egy keresztény közösség tagja, azért szolgálok, hitemben és hitvallásomban, hogy a közösség tagjait szeressem és szolgáljam. Ne csak az én bánatomról, az én hitemről legyen szó, hogy megszülessen a közös ének, az Istent dicsérő közös zsoltár. Drága kincs és valódi misztérium megérteni magunkban a gondolatot, és hitvallássá formálni. Abban a közösségben él erősen a hitvallás, ahol nem azt mondják, hogy én a közösséget szeretem, hanem, hogy én azokat az embereket szeretem, akik velem együtt keresik az Istent. 4. A Szent Kristóf Zarándokkör tagjai havi rendszerességgel indultak gyalogos vagy buszos zarándokútra 1. A Rab Mária-forráshoz 2. A csatári kápolnához 3. Küngösre 4. Alsószentivánba 5. Andocsra 6. A szanyi búcsúba 7. Veszprémfajszra szöveg és fotó: Demény Anna

8 8. Regina Krónika november 3. Kérés Kéréssel fordulunk a kedves Testvérekhez, különösen azokhoz, akik még nem fizették be az egyházi adójukat, szíveskedjenek azt lehetőleg minél előbb megtenni. Előre is köszönjük a Testvérek megértését és nagyvonalú támogatását. László Dezső atya Imádkozzunk értük...!...mert a keresztségben újjászülettek: Koleszár Olivér Tibor szeptember 29-én, André Vajk október 6-án, Kiss Ábel október 13-án....mert az örök hazába költöztek: Szalai Attila (48 éves) szeptember 30-án, Németh Istvánné Lohn Zsuzsanna (63 éves) október 2-án, Farkas Andor János (74 éves) október 10-én, Matting Károly (57 éves) október 11- én, Sárközi Józsefné Mustos Valéria (82 éves) október 11-én. Hírek és események A Szent Kristóf Zarándokkör november 16-án a zirci ciszterci apátságba látogat. Csoportunk számára lelkigyakorlatos misét mutat be Dr. Bán Elizeus Ocist atya. További program: látogatóközpont, romkert, könyvtár. Indulás: 8:30-kor a volt Dimitrov parkolójából. Jelentkezés: Babóczkyné Edit (20/ ) Regina Krónika A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia Vezetője: László Dezső atya Zarándoklat Zircre Készüljünk a szentmisére 8200 Veszprém, Dózsa György út 9. Telefon: 88/ Szerkesztők: Demény Anna, Kreschka Miklós, Szelindi Annamária KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007. Lapzárta: minden hónap 20-án Olvasmány Szentlecke Evangélium nov Mak 7, Tessz 2,15 3,5 Lk 20,27 38 nov. 17. Mal 3,19 20a 2 Tessz 3,7 12 Lk 21,5 19 nov Sám 5,1 3 Kol 1,12 20 Lk 23,35 43 dec. 1. Iz 2,1 5 Róm 13,11 14 Mt 24,37 44 Az imaapostolság szándékai novemberre: Általános: Hogy azok a papok, akik nehézségeket élnek meg, bátorítást nyerjenek szenvedésükben, támaszt kételyeikben és megerősítést hűségükben. Missziós: Hogy Latin-Amerika egyházai, a földrészükön folyó misszió gyümölcseként küldjenek misszionáriusokat más egyházakba. November 5-én Szent Imre hercegnek, a magyar fiúifjúság védőszentjének az ünnepe. November 9-én a Lateráni bazilika felszentelését ünnepeljük. Ez a templom a pápák címtemploma, felszentelésének megünneplésével kifejezzük közösségünket a pápával. November 11-én Tours-i Szent Márton ünnepe, aki sokat fáradozott a papság műveltségének emeléséért és a szegényekért. November 16-án Skóciai Szent Margit emléknapja November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, aki a felebaráti szeretet nagy szentje. Ünnepéhez kapcsolódóan a következő vasárnapon, 24-én tartjuk a Karitász javára történő szokásos országos templomi gyűjtést. November 22-én Szent Cecíliának, az egyházi zene védőszentjének az emléknapja. November 24-én egyházi kórusok hangversenye lesz Szent Cecília tiszteletére a Székesegyházban. November 24-én, az utolsó évközi vasárnap, Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A délelőtt 11 órai szentmisét követően imádkozzuk el a Jézus Szíve litániát a felajánló imával. November 30-án Szent András apostol ünnepe. December 1-jén kezdődik az új egyházi év, advent 1. vasárnapjával. A liturgikus év lesz, ami azt jelenti, hogy a vasárnapi evangéliumi szakaszokat általában Szent Mátétól olvassuk. Advent folyamán hétfőtől péntekig hajnali szentmisét mondunk reggel 6 órakor. A szokásos reggel 7 órai szentmisék elmaradnak.

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA

ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA UTAZÁSI ÉS ZARÁNDOKUTAZÁSI IRODA 1091 Budapest, Üllői út 7. BÍZZA MAGÁT A MEGBÍZHATÓRA! ZARÁNDOKLAT LOURDES-BA Lelkivezető: Kálmán Antal pilismaróti atya autóbusszal 2-3 ágyas egyszerű szállodai szobákban

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Jézus megkeresztelkedése

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Jézus megkeresztelkedése Regina Krónika reginamundiplebania.hu facebook.com/regmun14 A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVII. évfolyam 1. szám 2016. január 10. Közvetlenül nyilvános tanításának megkezdése előtt, Jézus

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Nagyboldogasszony ünnepére

Nagyboldogasszony ünnepére A BAJSAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁJÉKOZTATÓJA VIII. évfolyam, 2. (16.) szám 2010. templombúcsú Nagyboldogasszony ünnepére A mai ünnep az összes többi Mária-ünnep koronája. Arra a dicsőséges napra

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára

Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Turisztikai programcsomag ajánlat általános és középiskolák, cserkészcsapatoknak számára Átlagos csoportlétszám: 15 30 fő esetén. Célmeghatározás: Ismerkedés Magyarország egyik leghíresebb iskolavárosával,

Részletesebben

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség

Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség Bemutatkozik a Jézus Kistestvérei Női Szerzetesközösség 2015. augusztus 22. szombat 12:00 A megszentelt élet évében meghirdettük Bemutatkoznak... kampányunkat. Azt kértük a szerzetesrendek elöljáróitól,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Határtalanul. A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10

Határtalanul. A program címe: Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán. A projekt száma: HA-13-01-10 Határtalanul A program címe: "Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán." A projekt száma: HA-13-01-10 Székelyföldi kalandozások a hősök nyomán Pályázatunk célja a határon túli magyarság kultúrájának, a

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Szent Erzsébet út SÁROSPATAK KASSA

Szent Erzsébet út SÁROSPATAK KASSA Szent Erzsébet út SÁROSPATAK KASSA SZOLGÁLTATÓI füzet Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HU-SK 2008/01/ 1.3.1 www.husk-cbc.eu. Sárospatak 3950 Szent Erzsébet Ház Szent

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben