Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Krisztus király ünnepe"

Átírás

1 Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XIV. évfolyam 11. szám november 3. Krisztus király ünnepe Krisztus Király ünnepével lezárul az egyházi év. (Ebben az évben november 24-én.) Az ünnep Krisztust, az igazi királyt akarja megmutatni nekünk. A zsidók a királytól azt várták, hogy győzze le az ellenséget, nyújtson védelmet és biztonságot a népnek, és biztosítsa a békét. A görögöknek más királyideálja volt. Platón azt hívja királynak, aki rendelkezik az ideák tudományával. Philon számára a bölcs a király. Amikor Lukács a kereszten függő Jézust háromszor is királynak nevezi, ezzel azt akarja érzékeltetni, hogy ő mind a zsidó, mind a görög királyideálnak eleget tesz. Jézus a kereszten a bölcs, aki mindent ismer, az eget és a földet, a jót és a rosszat, a fényt és az árnyékot, az emberi szív mélységeit. Jézus hatalmas tapasztalattal rendelkező ember, aki a valóság minden területét ismeri. Egyben uralkodó is ő. Mindenekelőtt János mutatta be Jézust olyan módon, mint aki a keresztről az egész világ felett uralkodik. Ez paradoxonnak látszik, hiszen mégiscsak tehetetlenül függ a kereszten. De Krisztus a kereszten legyőzte lelkünk igazi ellenségét, a halált és a Gonoszt. A kereszten lehetővé tette az igazi békét, mert kibékítette egymással az ellenségeket, zsidót és görögöt, a szívet és az értelmet, a jót és a rosszat. Az, hogy Krisztust királyként ünnepeljük, saját királyi mivoltunkra emlékeztet bennünket. Krisztushoz hasonlóan arra születtünk, hogy uralkodjunk ellenségeink, önmagunk felett, ahelyett, hogy idegen zsarnokokat: ösztöneinket, vágyainkat és kívánságainkat vagy más embereket hagynánk uralkodni magunkon. Szabadságra rendeltettünk és arra, hogy bölcsek és tapasztaltak legyünk, ismerjük a valóság minden vetületét, hogy kiismerjük magunkat a saját házunkban a padlástól a pincéig. Így a király önmagunk szimbóluma. A mesék az önmagává válást mindig a királyfiak útjaként és sorsaként ábrázolják. Shlomo rabbi mondta egyszer: az embernek soha nem szabad elfelejtenie, hogy királyfi. Fotó: Friedler Magdolna Krisztus Király ünnepe ezt az igazságot akarja emlékezetünkbe idézni. Miközben Krisztust királyunkként ünnepeljük, a saját királyi személyünket kell kialakítani önmagunkban. Éreznünk kell, mit jelent függetlennek, igaznak, szabadnak lenni, mert részesedünk Krisztus királyi uralmában. Ha Krisztus uralkodik bennünk, akkor szabadok leszünk, és rátalálunk önmagunkra. Megérezhetünk valamit az ünnep titkából, ha egyenesen állva elképzeljük: kiállok magamért úgy, ahogy vagyok. Szabad kiállnom magamért. Királyi ember vagyok, Krisztusban állok, vele uralkodom. Egyenesen ülve is megérezhetünk valamit abból, amit Krisztus Király ünnepe szeretne közvetíteni számunkra. Ülés közben mondogathatjuk magunkban a zsoltárnak ezt a versét: Azt mondta az Úr az én Uramnak: Ülj jobbomra, és minden ellenségedet lábad alá teszem zsámolyul! Az ülés részvétel Krisztus uralmában. Nem mások felett uralkodunk, hanem minden olyan hatalom fölött, mely le akar igázni bennünket. Részünk van Krisztus királyságában, szabadságában, hatalmában. Benne urak vagyunk önmagunk felett. Forrás: Anselm Grüm OSB Michael Reepen OSB: Gyógyító egyházi év, Bencés lelkiségi füzetek Imádság Krisztus Királyhoz Urunk, Jézus Krisztus! Imádunk téged, mint királyt az Oltáriszentségben. Itt a te trónod, a te Fölséged szentélye. Te vagy itt, királyok Királya, a menny és föld mindenható Ura. A sötétség fejedelmei hasztalan szegülnek ellene uralmadnak, te legyőzted a világot, mennyei Atyád Téged rendelt királyul az új Sion fölött, s birodalmad határaivá a földkerekség határait tette. Te vagy az erők Ura, a dicsőség Királya, az erős és hatalmas Király, a rettenetes és szelíd Király, a béke és igazság Királya, az örökkévalóság Királya. Kormánypálcád az igazság vesszeje. A lelki nemesség és hatalom, a bölcsesség és minden mennyei javak bősége kíséri mindenható Fölségedet. Úr Jézus! Légy hát a mi szívünk Királya, uralkodjál rajtunk teljes hatalmaddal és kegyelmeddel. Isten Báránya! Engedd, hogy színed előtt leboruljunk, s királyi székedhez koronák helyett szívünket tegyük le, s mély imádással mondhassuk: Méltó vagy. Urunk, Istenünk, hogy dicsőítsünk és tiszteljünk. Elrejtett Isten és Üdvözítő! Dicsőség és áldás, hála és imádás neked mindörökkön-örökké. Ámen.

2 2. Regina Krónika november 3. Sajtóapostolok XII. országos találkozója Veszprémben Az egyházközségi, kisközösségi lapok és internetes oldalak szerkesztőinek XII. országos találkozóját a Magyar Katolikus Újságíró Szövetség (MAKUSZ) a Veszprémi Főegyházmegye és Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ közreműködésével szeptember 27. és 29. között rendezte Veszprémben. A tizenkettedik számomra különleges helyszínen, hazai pályán került megrendezésre. A legelső alkalom óta mindig nagyon várom, hogy ismét öszszejöjjünk szerkesztő-társaimmal, mivel sokat tanulunk szakmailag egymástól és a meghívott előadóktól egyaránt. A szakmai továbbképzésen kívül az adott helyszín kulturális értékeivel is megismerkedhetünk. Az idén Márfi érsek atya vezette a csoportot az érseki palotában. Köszöntőjében felhívta a figyelmünket: minden alkalmat meg kell ragadni, hogy a hitet hirdessük. Pálfalvi Judit, a Szaléziánum igazgatója, aki a találkozónak intézményében helyet adott, első este rövid filmen, majd másnap élőben is bemutatta a látogatóközpontot. Nagy Károly kanonok úrtól Szent Mihály, Szent Anna, Boldog Gizella és az Árpád-házi szentek tiszteletéről hallhattunk. Grépály András a várnegyedről és a Szaléziánumról készített gömbpanorámájával (veszprem360.hu) kápráztatta el a csoportot. Udvarhelyi Erzsébet a Boldog Gizella Főegyházmegyei gyűjteményt, Varga Tibor és Jámbor Tamás pedig az Érseki Levéltárat és az Érseki Könyvtárt mutatta be. Pfitzner Zoltán a Szent György-kápolna különleges értékeire hívta fel a figyelmünket. A szakmai blokkon belül rendkívül érdekes előadást hallhattunk Kiss Mártontól, a jezsuita rend média referensétől, a web2-ről, és az internet hasznosításáról plébániai szinten. Toldi Éva, aki maga is hosszú évek óta apostola a katolikus újságírásnak, arra szólított fel minket, hogy a hírt üzenetté kell alakítanunk! Isten munkatársainak kell lennünk, ezért törekednünk kell a tökéletességre! Balla Emőke a Veszprém megyei Napló és Darcsi István, a Veszprémi 7 nap munkatársai, az egyházi jelenlétről számoltak be világi lapjaikban. Ezt követően értékes tanácsokat kaptunk tőlük a lapszerkesztéssel kapcsolatban, mialatt a honlapszerkesztők Sütöri Zoltántól, az egyházmegye honlapjának szerkesztőjétől kaptak hasznos útmutatást. Jótékonysági gála A Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió munkatársaitól a katolikus tévé, Szabó Tamástól a Mária Rádió működésébe nyerhettünk bepillantást. Sándor István boldoggá avatásáról Lengyel Erzsébet, a szalézi rend sajtósa tartott előadást. A találkozó méltó zárásaként részt vettünk a Főszékesegyház búcsúján és az érseki szentmisén a bazilikában. szöveg és fotó: Demény Anna November 8-án este 6 órakor jótékonysági gálát szervez a Szent Margit Katolikus Óvoda a Padányi Gimnázium tornatermében. A gálaest célja, egy az oviba járó daganatos betegségben szenvedő kislány megsegítése. A fellépők közt lesznek színészek, énekművész, a Veszprém Táncegyüttes, Váci Mihály Irodalmi Színpad, Eperjes Károly. A műsor hossza kb. másfél óra, így gyerekekkel is vállalható. Belépőjegyet nem kell váltani. Munkaidőben Takács Anitánál az óvoda földszinti gazdasági irodájában lehet támogatói jegyet vásárolni. Az így befolyt összeg a Főegyházmegyei Karitászon keresztül jut majd vissza a családhoz, hogy az újabb kezeléseket tudják finanszírozni. Kreschkáné V. Bernadett ovis munkaközösségi tag

3 2013. november 3. Regina Krónika 3. Október első péntekén indultunk el az idei kétnapos belföldi zarándokutunkra. Az első állomásunkon, Petőfiszállás-Szentkúton Csaba testvér fogadott minket. A pálos szerzetesi lelkiségről, a kegyhely történetéről és legendáiról beszélt nekünk, miközben bejártuk a kegyhely egész területét. Megtudtuk, hogy a pálos rend magyar alapítású monasztikus rend a Szűzanya pártfogásában. A pálosok az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes közösség, amelyet Boldog Özséb alapított. Védőszentje: Remete Szent Pál. Az első remeték a Pilisben és a Mecsek erdeiben éltek. A remeteség három jellemzője, az imádság, a magány és a vezeklés szellemisége ma is érvényes a rend tagjaira. Szentkút története a középkorig nyúlik vissza. A mai szép kis neogótikus templom helyén már Szent István uralkodása idején is állt egy 600 főt befogadó templom. A tatárjárás és a törökök dúlása nem kímélte meg ezt a települést sem. A földig rombolt templom előtti kis forrást azonban megőrizték a pásztorok. A hagyomány szerint ebbe rejtették el az Oltáriszentséget. Egy pásztornak csodás látomása volt: Szűz Mária alakját fedezte fel a forrásban, amelynek vize ezután sok beteget meggyógyított. Egy béna koldus, lábait a forrásban megmosva, ismét tudott járni. A Szentkút köré épített keresztutat kis csapatunk is végigjárta Dezső atya Zarándoklat Pálosszentkútra vezetésével, majd a Mária Múzeumba mentünk. Itt főként Mária-ábrázolásokat, képeket, szobrokat láttunk, Afrikából és Ázsiából származókat is. Itt vettünk részt a Csaba testvér által celebrált szentmisén is, mivel a templomot éppen felújították. Csaba testvér homiliájában alapvető fontosságú fogalmakról elmélkedett: az igazságról, a jog és a kötelesség viszonyáról, a szeretetről és a tiszteletről. A tisztelet és a szeretet megélése teljesíti ki az életünket állította. Ha nem tiszteljük a másik embert, mi sem várhatjuk el, hogy tiszteljenek minket! A mise után leróttuk tiszteletünket P. Vezér György Ferenc mártírhalált halt szerzetes sírjánál, akit 1951-ben végeztek ki koholt vádak alapján, 1992-ben pedig rehabilitálták. A rengeteg élményt feldolgozva haladtunk Szeged felé. Itt a Dómot és a teret körülvevő híres emberek szobrait, domborműveit néztük meg. Ezt követően csodálatos halászlé-vacsorát fogyasztottunk el a szállásunkon, amely halászcsárda is egyben. Másnap délelőtt az alsóvárosi ferences látogatóközpontba mentünk. A ferences templomban Dezső atya misét tartott, majd megnéztük a vértanúhalált halt Kiss Szaléz ferences szerzetesről készült megrázó filmet, és megcsodáltuk a kolostorban lévő kiállítás gazdag gyűjteményét. Külön érdekesség volt a templom előtti téren lévő Paprikafesztivál. Volt, aki őrölt paprikát hozott magával, mások egész paprika-cserjét. A következő állomás Kiskunhalas volt, ahol álomszép csipkéket láthattunk a múzeumban. Ezután még a szerb határ közelében lévő Hercegszántón, a különleges, 10 méter magas Máriaszobornál álltunk meg. Megcsodáltuk a napsütésben szépen csillogó hatalmas fémszobrot, és közösen elmondtunk egy litániát. Sok-sok lelki élménnyel feltöltekezve indultunk haza. Köszönet illeti a szervezőket: Dezső atyát és Babóczkyné dr. Szőke Editet. szöveg és fotó: Demény Anna

4 4. Regina Krónika november 3. Izgatottan gyülekeztünk ezen a szeptemberi reggelen, hogy elinduljunk az egyházközség idei zarándokútjára Rómába és Nápolyba. Rómát jól ismerők, Róma szerelmesei üdvözölték az örök várost először bevenni szándékozókat. Három atya vezetett és kísért bennünket: László atya Hévízről, Dezső atya és Norbert atya. Doberdó Bárkit elfogadok útitársnak! Róma, Róma, Róma és Nápoly Olaszországba érve megálltunk a doberdói kápolnánál, ahol elhelyeztük kis koszorúnkat, és emlékeztünk az emberiség egyik poklában odaveszett katonákra, magyarokra és nem magyarokra egyaránt. Büszkék lehetünk, hogy a kápolna építése magyar kezdeményezésnek köszönhetően kezdődött, és felújítása ill. szentéllyel történő bővítése is honfitársaink érdeme. Cavallino Első szállásunk ebben a tengerparti kisvárosban volt a nyulak által őrzött hotelben. A bátrabb, sportosabb zarándoktársaink vacsora előtt jót fürödtek a tengerben. Itt, a hotel félig nyitott kápolnájában volt a zarándoklat első szentmiséje, ahol azért imádkoztunk, hogy a zarándokút hozza meg mindanynyiunk számára azt a lelki békét, amire vágyunk, amiért eljöttünk. Orvieto A város, egy vulkáni tufa alkotta hegy csúcsán helyezkedik el, elsősorban gótikus katedrálisáról ismert, amelyet ben kezdtek építeni. Elsősorban a homlokzata lenyűgöző, órákig lehetne nézni, és nem tudnánk betelni vele. Róma Szálláshelyünk római tartózkodásunk alatt a Szent István Zarándokház volt. Igyekeztünk minél többet magunkba szívni ebből a gyönyörű városból. Dr. Palágyi Sylvia cizellált idegenvezetésében most sem csalódtunk. A Capitoliummal való ismerkedés után az antik Róma kápráztatott el bennünket: Forum Romanum, Konstantin diadalíve, Colosseum. A nap egyik csúcspontja a Santo Stefano Rotondo Bazilikában bemutatott szentmise volt. A Santo Stefano Rotondo Róma egyik legrégibb bazilikája, a falakon körben található freskók megjelenítik mindazon válogatott kínzásokat, amelyekkel a keresztényeket hitük megtagadására akarták kényszeríteni. A Lateráni Bazilikát a hagyomány szerint Konstantin császár a kegyvesztett Lateráni család elkobzott birtokán építtette, mint az első keresztény bazilikát. Bejárati homlokzatán Krisztus és az apostolok láthatók. Vatikán A Szent Péter teret Bernini tervei alapján építették 1656 és 1667 között. Lenyűgöző látvány, amint a templom előtti szűk tér hatalmas, kolonnádoktól körülölelt ellipszisbe nyílik. A Szent Péter sírja fölé emelt Szent Péter Bazilika nem okoz csalódást a belépőnek: Michelangelo hatalmas kupolája, Bernini bronz baldachinja elbűvöli az embert. A bazilikában ott jártunkkor akkora tömeg volt, hogy szinte teljesen elfogyott a levegő. Megtekintésére lehetne szánni legalább fél napot. Sikerült sorunkat kivárva II. János Pál sírjánál imádkozni! Pantheon A középkorban lett keresztény templom. Kupolájának magassága és átmérője azonos: 43,3m. A falak mentén sírhelyek sorakoznak. Pápai audiencia Istennek hála, időben indultunk és időben is érkeztünk a Szent Péter térre. Rengeteg zarándok, turista várta a Szentatyát, aki mosolyogva érkezett, és pápamobilján körbejárva köszöntötte

5 2013. november 3. Regina Krónika 5. Várnai Zseni: Őszi napfény Ne gondolj a télre Ne hallgass a szélre gyere velem sütkérezni A sárguló rétre Mondok neked szépet ragyogó meséket nap aranyát neked adom s az eget, a kéket Nézd, a nap sugara ragyog még a tájra édes-meleg búcsúcsókot hint a fűre, fára a hallgatóságot, megcsókolta a feléje nyújtott gyermekeket. Szerencsésebb útitársaink egészen a közelébe tudtak férkőzni. Nagyon felemelő érzés volt látni a sok embert, akikkel együtt imádkoztunk. Monte Cassino Monte Cassino egy sziklás hegy, amelyen 529 körül Szent Benedek kolostort alapított. A második világháborúban az USA légiereje lebombázta. A monostor megsemmisült, csak a kripta maradt épségben. A háború után a teljes monostort újjáépítették. Itt is gyönyörű szentmisén vehettünk részt. Nápoly A Nápoly melletti szállásunk megközelítése alaposan próbára tette sofőrünk vezetési tudását: szűk, meredek utak, szerpentinek, mellettünk centikre elhaladó, szembe jövő autók. Szent Januáriusz Szent Januáriusz nevéhez kötődik a nápolyi vércsoda. Ez a jelenség abban áll, hogy a templomban őrzött, üvegtégelyben lévő alvadt vér időről-időre folyékonnyá válik, és láthatóan felbuzog. A nápolyiak izgatottan várják ezt a jelenséget. Úgy tartják ugyanis, ha ez nem következik be, kitör a Vezúv, földrengések lesznek. Még a tévé is közvetíti az eseményt. Részt vettünk a vér folyékonnyá válását kérő liturgián. A hívők nemcsak a folyékonnyá válást tapsolták meg, hanem a szentbeszédet is. Vezúv Felkapaszkodtunk a Vezúvhoz is: elbűvölt bennünket a gyönyörű kilátás és a holdbéli táj. Pompei Tanultunk róla az iskolában, akkor is izgalmas volt a történet. Két szemünkkel látni ezt az épen maradt kultúrát megdöbbentő! Nem háborúztak, nem hódítottak, hanem építették, szépítették városukat amfiteátrummal, odeonnal, piactérrel, fürdőkkel, utakkal. Mindig lehet a régiektől tanulni! Köszönjük a szép utat a szervezőknek, az idegenvezetőknek, a lelki gazdagodást az atyáknak! szöveg és fotó: Makai Katalin Arany most itt minden osztozunk a kincsen és akinek nincs belőle adunk majd mi ingyen. Jót tenni jó A Regina Mundi Plébánia karitászcsoportja kéri a kedves híveket, hogy akinek tudomása van a plébánia területén élő segítségre szoruló családról, magányos idős, vagy beteg testvérről, jelezze azt a plébánia hivatalban, vagy a csoport vezetőjénél (H. Kovács Zsuzsanna, tel.: / ). Egyúttal szeretettel várunk csoportunkba új tagokat, akik aktívan szeretnének részt venni munkánkban. Játszóház a Szilágyiban Szeretettel hívjuk az iskolába készülő óvodás gyerekeket szüleikkel, testvéreikkel a Szilágyi iskolában tartandó játszóházba. Első találkozás: november 9-én, a kor kezdődő óvodások és szilágyis diákok szentmiséjét követően. Téma: Őszi termésfigurák készítése Kézműves foglalkozás, játék, jó hangulat várja a kedves érdeklődőket!

6 6. Regina Krónika november 3. A hit éve a Regina Mundi Egyházközségben október 11-től 2013 november 24-ig Amikor a Szentatya meghirdette, hangsúlyozta, hogy az vele a szándéka, hogy ne csupán érzésként, bizalomként tekintsünk a hitre. Kiemelte, hogy a hitért, a Szentlélek ajándékáért felelősek is vagyunk, igazi emberi cselekedettel fogadjuk el. Kegyelem és szabad akarat működik együtt benne. A hitnek tárgya is van, hiszen objektív igazságokról szól. Tehát meg kell tanulnunk a katekizmust, ismernünk kell a hit tartalmát. (idézet Erdő Pétertől: Új Ember június 24.) Mivel a hit évében nemcsak a világegyház, hanem az egyházmegyék, plébániai közösségek is az elmélyülést és megújulást szolgáló eseményeket szerveznek, mi magunk is vállaljunk szerepet ebben a megújuló munkában, és erősödjünk meg hitünkben. Ezért buzgón imádkozzunk, kérjük Urunk kegyelmi segítségét és a Boldogságos Szűz és magyar szentjeink közbenjárását! Egyházközségünk tagjai válaszoltak a felhívásra, és a következő rendezvényekkel kapcsolódtunk be a hit éve eseményeibe: 1. Interjúsorozat a Regina Krónika Egyházközség havilapjában felnőtt megtérőkkel. Most egyetlen kérdésre adott válaszukat idézzük fel: Szerinted mi a hit? A hit éve alkalmából indított sorozatunk első hitvallója a felnőttként megtért Erzsébet volt. Az ő válasza: A levegőt sem látom, de nem tudok élni nélküle. Szememmel nem látom, bőrömmel nem érzem, fülemmel nem hallom, mégis minden porcikám azt súgja: Isten velem van. A második interjúban részt vevő Réka szerint: Minden percben közel lenni Istenhez és erről csendben tanúságot tenni! Edit, a következő interjúalany így válaszolt: A hit közösség Istennel, az én bensőséges szeretetkapcsolatom Istennel. 2. Előadás-sorozat a hit témakörében minden hónap harmadik szerdáján helybéli és meghívott előadókkal október 17-én volt László Dezső atya előadása Mária hite címmel. Mária, mint Isten szavának hallgatója és az Egyház mintája, aki tudatosan vállalt anyaságával Áldás lett az emberiség számára, kéri minden krisztuskövetőre a Szentlélek kiáradását, hogy megértsük hitünk értekét, erejét és gazdagságát. (idézet az előadásból) Juhász Csaba atya decemberben Hitvallók című előadásában a veszprémiek által tisztelt és szeretett tudós tanárt, Brusznyai Árpádot állította elénk életének, hitének és a történelmi sorsfordító helyzetben tanúsított hősies helytállásának bemutatásával. A hit halálos expedíció Takáts István atya előadása januárban. A hitnek alapvető tapasztalata, hogy megnyílunk Isten számára. Nyitottak leszünk szeretetének befogadására. Megéljük, milyen jó Istennel szövetségben lenni. Jézus a példabeszédekben adott magyarázatot arra, hogy milyen is az igazi hit. Gazdagok lehetnénk, de megelégedünk silány pótlékokkal, a kavicsokkal. Így szeretnénk biztonságra szert tenni,

7 2013. november 3. Regina Krónika 7. közben elfelejtjük, hogy Isten gyermekei vagyunk. Szép lenne, ha fel tudnánk fedezni az igazi gazdagságot, és nem kapnánk két kézzel az értéktelen kavicsok után. Mindenki meghívást nyert az életszentségre! Tóth Péter Domonkos atya előadása márciusban. A természettudósok jó példák arra, hogy a hit és a tudomány nem ellentétes fogalmak, hiszen a legnagyobb természettudósok, mint Szent-Györgyi Albert is hívő ember volt, de olyan szentek is, mint például Páduai Szent Antal, széleskörű természettudományos ismeretekkel rendelkeztek. Úgy tűnik, minél mélyebben hatol valaki a tudományba, annál közelebb érzi magához Istent. A hitnek és a józan észnek is ugyanaz a forrása: Isten. Fogadjuk be Istent a szívünkbe! Dr. Janka Ferenc görögkatolikus parókus elmélkedése májusban. Fontos, hogy ne csak a szakmai, hanem a hitbéli ismereteinket is folyamatosan bővítsük. A hit nemcsak az értelem számára világító fáklya, hanem egzisztenciális kötődés is. Minden képességünkkel kötődnünk kell Istenhez. A hitnek értelmi, érzelmi, akarati és cselekedeti dimenziója is van. Nem elég az érzelmünket, az értelmünket bevonni, de a cselekedeteinken, az egész életünkön látszódnia kell, hogy hívők vagyunk. 3. Ökumenikus párbeszéd: református és evangélikus lelkészek meghívása Isó Dorottya evangélikus lelkész: Keresztény etika Isten törvényének megtartása, és így erkölcsös életünk megvalósulása, csak akkor lehetséges Istennek tetsző módon, ha nemcsak cselekedeteink, hanem érzelmeink, indulataink, gondolataink és szavaink is megállnak Isten törvényén. Závodi Zsuzsanna református lelkész: Hit a hétköznapokban Azért vagyok egy keresztény közösség tagja, azért szolgálok, hitemben és hitvallásomban, hogy a közösség tagjait szeressem és szolgáljam. Ne csak az én bánatomról, az én hitemről legyen szó, hogy megszülessen a közös ének, az Istent dicsérő közös zsoltár. Drága kincs és valódi misztérium megérteni magunkban a gondolatot, és hitvallássá formálni. Abban a közösségben él erősen a hitvallás, ahol nem azt mondják, hogy én a közösséget szeretem, hanem, hogy én azokat az embereket szeretem, akik velem együtt keresik az Istent. 4. A Szent Kristóf Zarándokkör tagjai havi rendszerességgel indultak gyalogos vagy buszos zarándokútra 1. A Rab Mária-forráshoz 2. A csatári kápolnához 3. Küngösre 4. Alsószentivánba 5. Andocsra 6. A szanyi búcsúba 7. Veszprémfajszra szöveg és fotó: Demény Anna

8 8. Regina Krónika november 3. Kérés Kéréssel fordulunk a kedves Testvérekhez, különösen azokhoz, akik még nem fizették be az egyházi adójukat, szíveskedjenek azt lehetőleg minél előbb megtenni. Előre is köszönjük a Testvérek megértését és nagyvonalú támogatását. László Dezső atya Imádkozzunk értük...!...mert a keresztségben újjászülettek: Koleszár Olivér Tibor szeptember 29-én, André Vajk október 6-án, Kiss Ábel október 13-án....mert az örök hazába költöztek: Szalai Attila (48 éves) szeptember 30-án, Németh Istvánné Lohn Zsuzsanna (63 éves) október 2-án, Farkas Andor János (74 éves) október 10-én, Matting Károly (57 éves) október 11- én, Sárközi Józsefné Mustos Valéria (82 éves) október 11-én. Hírek és események A Szent Kristóf Zarándokkör november 16-án a zirci ciszterci apátságba látogat. Csoportunk számára lelkigyakorlatos misét mutat be Dr. Bán Elizeus Ocist atya. További program: látogatóközpont, romkert, könyvtár. Indulás: 8:30-kor a volt Dimitrov parkolójából. Jelentkezés: Babóczkyné Edit (20/ ) Regina Krónika A Regina Mundi Plébánia ingyenes lapja A kiadó neve: Regina Mundi Plébánia Vezetője: László Dezső atya Zarándoklat Zircre Készüljünk a szentmisére 8200 Veszprém, Dózsa György út 9. Telefon: 88/ Szerkesztők: Demény Anna, Kreschka Miklós, Szelindi Annamária KÖH nyilvántartási szám: 163/0179/2007. Lapzárta: minden hónap 20-án Olvasmány Szentlecke Evangélium nov Mak 7, Tessz 2,15 3,5 Lk 20,27 38 nov. 17. Mal 3,19 20a 2 Tessz 3,7 12 Lk 21,5 19 nov Sám 5,1 3 Kol 1,12 20 Lk 23,35 43 dec. 1. Iz 2,1 5 Róm 13,11 14 Mt 24,37 44 Az imaapostolság szándékai novemberre: Általános: Hogy azok a papok, akik nehézségeket élnek meg, bátorítást nyerjenek szenvedésükben, támaszt kételyeikben és megerősítést hűségükben. Missziós: Hogy Latin-Amerika egyházai, a földrészükön folyó misszió gyümölcseként küldjenek misszionáriusokat más egyházakba. November 5-én Szent Imre hercegnek, a magyar fiúifjúság védőszentjének az ünnepe. November 9-én a Lateráni bazilika felszentelését ünnepeljük. Ez a templom a pápák címtemploma, felszentelésének megünneplésével kifejezzük közösségünket a pápával. November 11-én Tours-i Szent Márton ünnepe, aki sokat fáradozott a papság műveltségének emeléséért és a szegényekért. November 16-án Skóciai Szent Margit emléknapja November 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, aki a felebaráti szeretet nagy szentje. Ünnepéhez kapcsolódóan a következő vasárnapon, 24-én tartjuk a Karitász javára történő szokásos országos templomi gyűjtést. November 22-én Szent Cecíliának, az egyházi zene védőszentjének az emléknapja. November 24-én egyházi kórusok hangversenye lesz Szent Cecília tiszteletére a Székesegyházban. November 24-én, az utolsó évközi vasárnap, Krisztust, a Mindenség Királyát ünnepeljük. A délelőtt 11 órai szentmisét követően imádkozzuk el a Jézus Szíve litániát a felajánló imával. November 30-án Szent András apostol ünnepe. December 1-jén kezdődik az új egyházi év, advent 1. vasárnapjával. A liturgikus év lesz, ami azt jelenti, hogy a vasárnapi evangéliumi szakaszokat általában Szent Mátétól olvassuk. Advent folyamán hétfőtől péntekig hajnali szentmisét mondunk reggel 6 órakor. A szokásos reggel 7 órai szentmisék elmaradnak.

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya

Regina Krónika. Magyarok Nagyasszonya Regina Krónika reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XII. évfolyam 10. szám 2011. október 2. Mennyei fejedelemnőnek tisztelhették tehát Máriát az első Krisztus hitére tért magyarok,

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet

Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet A KAPOSVÁRI EGYHÁZMEGYE LAPJA 15. évfolyam, 3. szám 2013. szeptember Diakónus-szentelés Somogyváron Hűség és jóság is jellemzi az elmúlt két évtizedet Somogyváron, a közelmúltban Nemzeti Emlékhellyé avatott

Részletesebben

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám BOLDOGASSZONY 2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám SZAKRÁLIS KISEMLÉK Szentháromság kápolna Tornaújfaluban - 6. old PAPOKAT EVELT Egy indiai édesanya élete - 7. old. KATOLIKUS ISKOLA Bepillantás

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat

Ferenc pápa 2016-ban Szombathelyre látogat Mozaik Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem 9. oldal Szent Márton földje Rumi Rajki István kútszobrának története és előzményei 11. oldal Egyházunk Gondolatok a nagy figyelmeztetésről szóló üzenetekről

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben