EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977."

Átírás

1 EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

2 Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi titkár: Kara Tiborné HU ISSN Kiadja:a Magyar Néprajzi Társaság Kézirat gyanánt MTA KESZ Sokszorosító. F.v.: Dr. Héczey Lászlóné

3 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1976 Bibliográfiánk folytatása a Néprajzi Hírekben megjelent 1971.(1972/ 5-6. szám ), 1972.(1973/5-6. szám ), 1973.(1974/ 3-6. szám ) és (1975/5-6. szám ) valamint az 1975.(1976/5-6. szám ) évi bibliográfiáknak. 953 tételt tartalmaz, a pótlólag közölt 1975-ös adatokat +-tel jelöltük. A bibliográfiák összeállítását S. Gémes Magda a Néprajzi Múzeum Könyvtárának munkatársa végezte el. Az adatgyűjtés lezárása november 1. után megjelent 1976-os jelzésű irodalmat a következő, évi válogatott bibliográfiában adjuk közre. Kérjük, hogy a könyvárusi forgalomba nem kerülő, továbbá a nehezen megszerezhető külföldi kiadványokban megjelent publikációk bibliográfiai adatait szíveskedjenek szerkesztőségünk címére megküldeni. Szerkesztők

4 142 TARTALOM - INHALT A. ÁLTALÁNOS - ALLGEMEINER TEIL I. Bibliográfia Bibliographie 148 II. Kutatók Forscher 148 III. Elvek, módszerek - Prinzipien, Methoden 152 IV Múzeumok, intézmények Museen, Institutionen (Magyar Néprajzi Társaság; Néprajzi kiállítások; Konferenciák, értekezletek, ülések; Néprajzi gyűjtések, gyűjtemények stb.) 156 V. Műemlékvédelem Denkmalschutz 165 VI. Vegyes tartalmú művek, gyűjteményes munkák, néprajzi atlasz Sammelwerke, Jahrbücher, Atlas der Volkskunde 166 B. NÉPEK, TÁJAK, NÉPCSOPORTOK - VÖLKER, LAND- SCHAFTEN, VOLKSGRUPPEN a/népek - Völker b/ Tájak - Landschaften 170 c/népcsoportok Volksgruppen 175 C. TÁRGYKÖRÖK - FORSCHUNGEN IM EINZELNEN I. Település, építkezés - Siedlung, Bauwesen 178 II. Földművelés, növénytermesztés - Landwirtschaft, Pflanzenbau 182 III. Az erdő - Der Wald 183 IV. Halászat - Fischfang 183 V. Vadászat - Jagd 184 VI. Állattartás - Viehwirtschaft 185 VII. Közlekedés, teherhordás Verkehr, Beförderung 186 VIII. Kereskedelem, mérték - Handel, Mass 186 IX. Táplálkozás Nahrung 187 X. Mesterség Handwerk 188 XI. Népművészet Volkskunst 189 XII. Bútor, házberendezés Möbel, Hauseinrichtung 193 XIII. Kerámia - Keramik 193 XIV. Viselet, ékszer-tracht, Schmuck 194 XV. Társadalom - Gesellschaft 195 XVI. Jog és jogszokások Recht und Rechtspflege 200

5 143 XVII. Természetismeret - Volkswissen 201 XVIII. Néphit - Volksglaube 202 XIX. Szokás - Brauch 205 XX. Népköltészet - Volksdichtung 209 XXI. Népdal - Volkslied 211 XXII. Hnekmondók, históriások - Volkssänger, Historien- und Bänkelsänger 212 XXIII. Ballada - Ballade 212 XXIV. Monda-Sage 213 XXV. Legenda - Legende 214 XXVI. Mese - Volksmärchen 215 XXVII. Kisebb műfajok - Kleinere Gattungen 215 XXVIII. Népi olvasmány - Volksliteratur 217 XXIX. Munkásfolklór - Arbeiterfolklore 217 XXX. Népzene, hangszerek, tánc - Volksmusik, Instrumente, Tanz 218 Névmutató 220

6 144 FORRÁSOK RÖVIDÍTÉSE A.Ethn. A.Ert. AfV. Agrárt ört.sz. Agrobotanika Alba Regia Alföld Aluta Anthropos AO. Arrabona Bajai Dolg. Baranyai Helytört.írás BE. BM. BMÊ. Bot.Közlem. Bp.Nevelő Budapest Burg.Hbl. CA. Cumania DMÊ. EEQ. Életünk El.Ir. EMÉ. Ének-Zene Tan. Építésű.Szle. ET. Ethn. FA. Fabula Forrás Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Archeológiai Értesítő, Bp. Archiv für Völkerkunde, Wien Agrártörténeti Szemle, Bp. Agrobotanika, Tápiószele Alba Regia, Székesfehérvár Alföld, Debrecen Aluta, Sepsiszentgyörgy Anthropos. Revue Internationale d'ethnologie et de Linguistique, Freiburg Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve, Győr Bajai Dolgozatok III. Studien zur europäischen traditionellen Fischerei, Baja Baranyai Helytörténetírás, Pécs Békési Élet, Békéscsaba Baranyai Művelődés, Pécs A Bihari Múzeum Évkönyve, Berettyóújfalu Botanikai Közlemények, Budapest Budapesti Nevelő, Bp. Budapest, Bp. Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt Current Anthropology, Chicago Cumania. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen East European Quarterly Életünk, Szombathely Élet és Irodalom, Bp. Az Egri Múzeum Évkönyve, Eger Az Ének-Zene Tanítása, Bp. Építésügyi Szemle, Bp. Élet és Tudomány, Bp. Ethnographia, Bp. Folklór Archívum, Bp. Fabula, Berlin-New York Forrás, Kecskemét

7 Forsch.V.u.L. Gemer GFFNS. Gyógyszerészet H-BMMK. A Hét Hét HK. Hon. Hung.Int.tud.K. Idegenforgalom Igaz Szó ISz. Jászk. Jb.f.OV. JSFOu. Karpatszkij szbornik KéK. Kortárs Korunk Könyv és Könyvtár Létünk MFMÊ. MHOMK. MK. MKésVMË. M.képes Ujs. MKSz. MN. MNy. M.Tud. Múz.Hir. 145 Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Hermannstadt Gemer, Národopisné Studie, Godisnjak Filozofskog Fakultata u Novom Sadu, Novi Sad Gyógyszerészet, Bp. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, Debrecen A Hét, Bucuresti Hét, Bratislava Hajdúsági közlemények, Hajdúböszörmény Honismeret, Bp. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Novi Sad Idegenforgalom, Bp. Igaz Szó, Bp. Irodalmi Szemle, Bratislava Jászkunság, Szolnok Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, Marburg Journal de la Société Finno-Ougrienne, Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskiija, Helsinki Karpatszkij szbornik, Moszkva Kultúra és Közösség, Bp. Kortárs, Bp. Korunk, Cluj Könvv és Könyvtár. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve, Debrecen Létünk, Novi Sad Móra Ferenc Múzeum Evkönyve, Szeged A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, Miskolc Múzeumi Kurir, Debrecen A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Évkönyve, Bp. Magyar Képes Újság, Zágráb Magyar Könyvszemle, Bp - Magyar Nemzet, Bp. Magyar Nyelv, Bp. Magyar Tudomány. Bp. Múzeumi Hírek. Bp.

8 146 Múz.K. Múzsák Muzsika Műev. Műv. Művészet Műv.H. M.Zene Nap. Népműv. Népműv.-háziipar Népr. és Nyelvtud. New Hung.Quart. NH; Nyelv- és Ir.K. NyK. Nyr. Okt.Nev. Ot.K. Pal. PMHirl. Semiotica Slov.Nár. Somogy Somogyi Műszaki Szle Sopr.Sz. Stud.Com. Stud.F. Stud.IMP. Stud.Mus. Studium S-U.S. Szab.-Szatm.Sz. Száz. Múzeumi Közlemények, Bp. Múzsák. Múzeumi Magazin, Bp. Muzsika, Bp. Műemlékvédelem, Bp. Művelődés, Bucuresti Művészet, Bp. Műveltség és Hagyomány, Debrecen Magyar Zene, Bp. Napjaink, Miskolc Népművelés, Bp. Népművészet, háziipar, Bp. Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged The New Hungarian Quarterly, Bp. Néprajzi Hírek, Bp. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Bucuresti Nyelvtudományi Közlemények, Bp. Magyar Nyelvőr,Bp. Oktatás és Nevelés, Szabadka Orvostörténeti Közlemények, Bp. Palócföld, Balassagyarmat Pest Megyei Hírlap, Bp. Semiotica, The Hague Slovensky Národopis, Bratislava Somogy, Kaposvár Somogyi Műszaki Szemle, Kaposvár Soproni Szemle, Sopron Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból, Szentendre Studia Fennica, Helsinki Revue de Linguistique et d'ethnologie Finnoises, Helsinki Studia Instrumentorum Musicae Popularis, Berlin Studia Musicologica, Bp. Studium. Acta Juvenum Universitatis Debreciensis de Ludovico Kossuth Nominatae, Debrecen Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskiija, Helsinki Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza Századok, Bp.

9 Szociologia Teológia Termtud.K. Theol.Sz. Tt. Üj Forrás Üjír. ÜjK. Új Symposion Út. Üz. Val. Vasi Sz. VEAB. Vig. Vil. WAB. Zbornik Slov.Nár.Múz ZRL. 147 Szociológia, Bp. Teológia, Bp. Természettudományi Közlöny, Bp. Theológiai Szemle, Bp. Tiszatáj, Szeged Új Forrás, Tatabánya Üj írás, Bp. Új Krónika. A Komárom megyei múzeumok tájékoztatója. Tata Új Symposion, Újvidék Útunk, Cluj Üzenet, Szabadka Valóság, Bp..Vasi Szemle, Szombathely A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője, Veszprém Vigília, Bp. Világosság, Bp. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Eisenstadt Zbornik Slovenského Národného Múzea, Martin Zagadnienia Rodzajów Literackih.

10 148 A. ÁLTALÁNOS I. Bibliográfia 1. Gémes Magda, S.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája = NH. V, Kumer, Z. Brendnich, R.W. Dittmar, J.: Jahresbibliographie der Volksballade 1975 mit Nachträgen. = Jahresbibliographie der Volksballadenforschung. V, Magyar ill. magyar vonatkozású szakközleménnyel. 3. Sallay Katalin, Ditróiné: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája. Debrecen 1976, Alföldi ny. 61 p. (A Hajdú- Bihar megyei múzeumok közleményei 31.) II. Kutatók a/ Magyarok Bálint Sándor 4. Rónay György: Bálint Sándor. = Vig. LXI, ; Bartók Béla 5. Faragó, József: Typologien der rumänischen Volkspoesie von Béla Bartók. = A.Ethn. XXV, Lampert Vera: Bartók Béla. Bp. 1976, Akadémiai K. 229 p. 1 t. (A múlt magyar tudósai.) Bibliogr p. 7. Suchoff, Benjamin: Bartok utolsó évei Amerikában = M. Zene. XVII, ; Ismeretlen Bartók-levelek. Közread, és bev. Staud Géza. = Muzsika, XIX, ; Biró Lajos 9. Benedek Zoltán: Biró Lajos a pápuák földjén. 1 5, 7 8. = A Hét. VII, ; 46-47; Bodrogi Tibor: A pápuák kutatója. = Múzsák. 1976, 3; Biró Lajos

11 Bodgál Ferenc Szabadfalvi József: Előszó. Bodgál Ferenc emlékének. = Foglalkozások és életmódok Csen ki Sándor 12. Csenki Imre: Emlékezés harmincegy év után Csenki Sándorra. = Nap, XV, ; 6. Dömötör Tekla 13. Ortutay Gyula: Dömötör Tekla köszöntése. A greeting to Tekla Dömötör. = Ethn. LXXXVII, Dömötör Tekla irodalmi munkássága. Tekla Dömötör's bibliography. = Ethn. LXXXVII, Gyulai Pál 15. Faragó József: Gyulai Pál, a balladagyűjtő diák. = Műv. XXIX, ; Uő.: Gyulai Pál, a magyar-román összehasonlító balladakutatás úttörője^ Műv. XXIX, ; T Herman Ottó- 17. Bárdosi János: Herman Ottó néprajzi kutatása Vas megyében ben. Otto Hermans ethnographische Forschungen im Komitat Vas im Jahr Etnograficseszkie iszszledovanija Otto Hermana v oblaszti Vas. = Vasi Sz. XXX, Építkezés. 18. Szabadfalvi József: Herman Ottó levelei Pósa Lajosékhoz.Közread.és bev. = MHOMK. XV, Szabó Béla, H.: Herman Ottó és Lillafüred. Miskolc 1975 (1976). Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága. 55 p. illusztr. 1 térk. (Borsodi kiállítási vezetők 2.) Kálmány Lajos 20. Kovách Géza: Kálmány Lajos, az aradi puszták népköltészetének úttörő kutatója. - Műv. XXIX, ; 25. Katona Lajos 21. Zsigmond Gábor: Katona Lajos és az Élet köre. = Val. XIX, ; Kodály Zoltán 22. Gergely Pál: Kodály Zoltán és az Akadémia. = Forrás. VII,

12 150 Kós Károly 23. Cseke Péter: A sztánai tűzhely. = Üt. XXXI, ; 1, 3. - Kós Károly. 24. Major Máté: Károly Kós, a Hungarian uomo universale. = New Hung. Quart. XVII, ; Körösi Csorna Sándor 25. Ecsedy Ildikó: The Körösi Csorna Society = AO. XXX, ; Kriza János 26. Tóth Sándor: Kriza János és a kortárs eszmeáramlatok. = Vig. XLI, Szimpózium MTA Néprajzi Kutatócsoport, Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. Lajtha László 27. Ujfalussy József: Megjegyzések Lajtha László és XX. századi zenetörténetünk korábbi éveihez. = M.Zene. XVII, ; Lánczy Gyula 28. Zsigmond Gábor: Lánczy Gyula és a századvégi evolucionista társadalomkutatás válaszútjai. Gyula Lánczy and the crossroads of evolutionism at the end of the last century. = Ethn. LXXXVII, Lu by Margit 29. Farkas József: Luby Margit nov jul. 18. = Szab.- Szatm. Sz. XI, ; Kovács Péter, K.: Luby Margit Í976. = NH. V, Pável Ágoston 31. Csaba József: Nemzetközi Pável Ágoston emlékülés Szombathelyen. = Hon. 1976, 6; Filo, Jozefa: Pável Ágoston nyelvészeti, fordítói és kultúrközvetítői munkássága. Die Aktivitäten von Ágoston Pável als Sprachwissenschaftler, Ubersetzer und Vermittler von Kultur. Dejatel'noszt' Agostona Pavela v oblaszti jazükovedenija, perevoda u kul'turnogo obscsenija. = Vasi Sz. XXX, Néprajzi vonatkozásokkal. 33. Pável Ágoston: Válogatott tanulmányai és cikkei. Szerk. Simonné Pável Judit és Rózsa Béla. Szombathely, 1976, Vas m. Tanácsa. 294 p. 4 t. 1 térk.

13 Sándor István: Pável Ágoston tanulmánykötetének margójára. = BÊ. XI, A szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban aug. 27.-én elhangzott előadás. Reguly Antal 35. Cseres Tibor: Mi, uraliak. = Él.Ir. XX, ; 3. - Reguly Antal. 36. Molnár Ferenc, A.: Reguly Antal egy finnországi levele. Közli: = Könyv és könyvtár. X, Sehr am Ferenc 37. Katona Imre: Schram Ferenc = Ethn. LXXXVII, Katona Imre Tárkány Sziics Ernő: Schram Ferenc munkái Összeáll.-,-.= Ethn. LXXXVII, Szabó T. Attila 39. Dankó Éva: Szabó T. Attila néprajzi munkásságáról. Köszöntés 70. születésnapjára. = MK. II; 20, ; Bibliogr Imre Samu: Szabó T. Attila hetven éves. = MNy. LXXII, Szentkatolnai Bálint Gábor +41. Zágoni Jenő: 130 éve született Szentkatolnai Bálint Gábor = Aluta. VI-VII, Szívós Béla 42. Ujváry Zoltán: Szívós Béla emlékezete. (Emléktáblájának avatásán mondott beszéd.) = MK. III; 22, Vámszer Géza 43. Dávid Gyula: Búcsú Vámszer Gézától. = Ut. XXXI, ; 6. Vi kár Béla +44. Gergely Pál: Emlékezés Vikár Bélára. = MN. XXXI, szept. 24. Vis ki Károly 45. Danielisz Endre: Adatok Viski Károly szalontai tanárságához. = MK. II; 20, ; Vujiesics Tihamér 45. Ortutay Gyula: Emlékezés Vujicsics Tihamérra. = Narodni Kalendar. Bp

14 152 Xántus János +47. Gergely Pál: Xantus János 150. születésnapjára. = MN. XXXI, okt. 4. ua. Budapester Rundschau okt Könnyű László: Xántus János geográfus Amerikában St. Louis, Mo. 1975, Amerikai Magyar Szemle. 121 p. 8 t. Btjxlker Laurits b/ Külföldiek 49. Voigt Vilmos: B(ódker professzor jubileuma. = Ethn. LXXXVII, Dias, Antonio Jorge 50. Balassa, Iván: António Jorge Dias. = A.Ethn. XXV, Dolgih, B.O. 51. Veres Péter: B.O. Dolgih =NyK. LXXVIII, Bibliogr Kramer, Karl-Sigismund 52. Tárkány Szűcs Ernő: Prof. Karl-Sigismund Kramer hatvan esztendős. = NH. V Thompson, Stith 53. Ortutay Gyula: Stith Thompson = Ethn. LXXXVII, III. Elvek, módszerek 1. A kultúra és mozgásai 54. Balassa Iván: A néprajz szerepe a modern kultúrában. = Népművészeti Akadémia I Gaál, Károly: Produktion und Dorfkultur. = WAB Guhr, Günter: Uber die Komplexität von Kultur und Lebensweise. = A. Ethn. XXV, Gunda Béla: Néprajzi mélyfúrások. Riporter Hernádi Miklós. = El.Ir. XX, ; 7.

15 Istvánovits, Márton: Iz isztorii izucsenija tradicionnoj duhovnoj kul'- turü v Vengerszkoj Narodnoj Reszpublike. = Etnografija v sztranah szocializma. Moszkva Kós Károly: Néprajzi értékeink és beépülésük szocialista kultúránkba = Müv. XXIX, ;3-4., 8; Kósa László: Néphagyományunk évszázadai. Bp. 1976, Magvető. 101 p. (Gyorsuló idő.) Bibliogr p. 61. Kőszegi Zs.: Helyi folklór és egyetemes kultúra. = Népműv. XXI, ; Csehszlovákia. 62. Nagy Katalin, S.: Tájékoztató a Népművelési Intézet Lakáskultúra vizuális kultúra" c. vizsgálatáról. = A népművészet tegnap és ma. II Ortutay Gyula: A megtett út és a teendők. Ortutay Gyula műveltségről és művelődésről. Riporter: Fekete Judit. = MN. XXXII, ; Putnoky Jenő: Egy kultúraközi összehasonlító jelentéspszichológiai kutatásról. Über eine interkulturale vergleichende Bedeutungspsychologische Forschung. = Ethn. LXXXVII, /a Sárkány, Mihály: Vazmozsnosztite na szocial-antropologicseszkia podhod pri proucsvane na obstesztvoto. Etnografia i szavremennoszt. (Szerk.: Todorov Delcso.) Szófia, 1976, Tálasi István: Etimológiai tanulságok az anyagi kultúra kutatásában. = Az etimológia elmélete és módszere Voigt Vilmos: Kultúra és kommunikáció. I II. = Alföld. XXVII, ; 60-67, Uő.: Towards a theory of theory of genres in folklore. = ZRL. XIX, ; A néprajz és társtudományai Hazai és külföldi kutatás 68. Bába Ildikó, Nagyné: Magyar néprajzi kutatás a szomszédos országokban. = ISz. XIX, Balassa Iván: Az etimológia és a néprajzi kutatás. = Az etimológia elmélete és módszere

16 Uő.: Néprajzi alapismeretek. = Népművészeti Akadémia. I Barabás Jenő: Tárgytörténet és etimológia. = Az etimológia elmélete és módszere Zsigmond Gábor: A néprajz és a nyelvtudomány kapcsolatai a XIX. század derekén. Relations of Ethnography and Linguistics in the Middle of the Nineteenth Century. = NyK. LXXVIII, Gregor Ferenc: Népetimológia és szófejtés. = Az etimológia elmélete és módszere Györffy György: Etimológia és településtörténet. = Az etimológia elmélete és módszere Heckenast Gusztáv: Etimológia és technikatörténet. = Az etimológia elmélete és módszere Imreh István: Jegyzetek néprajzról és történelemről. = Népismereti dolgozatok Katona Imre: A magyar néprajztudomány 150 éve. = DMÊ.1975 (1976) Kósa-Szántó Vilma: A néprajztudomány és a szociológia. = Aluta. VI-VII, MárkuS, Mihály: Szlovák-magyar interetnikus néprajzi kutatások. = MHOMK. XV, Newall, Venetia: The London school of symbolic anthropology. = A. Ethn. XXV, Uő.: A szimbolikus antorpológia londoni iskolája. The London school of symbolic anthropology. = Ethn. LXXXVII, Niedermüller Péter: Elmélet és módszer a szokáskutatásban. = Studium. VI, Szabó T.E. Attila: A természettudományok és a néprajz határán. = Népismereti dolgozatok Tálasi István: A néprajzkutatók felelőssége. Beszélgetés ~-al. = MN. XXXII, ; 9.

17 3. Szemiotikai kutatások Gráfik, Imre Hoppal, Mihály Voigt, Vilmos: Ethnosemiotica in Hungary = A.Ethn. XXV, Gráfik, Imre: Property sign examination through entropy analysis. = Semiotica. XIV, Uő.: The motion pattern of the courtyard and the house. = A.Ethn. XXV, Uő.: Tulajdonjelek a kommunikációs helyzetben. Property marks in the communicative situation. Tamgi v kommunikativnoj szituacii. = Ethn. LXXXVII, Bibliogr Hoppál Mihály: A magyar etnoszemiotikai kutatás. Vozniknovenie etnoszemiotiki v Vengrii. Development of ethnosemiotics in Hungary^ Ethn. LXXXVII, Bibliogr Uő.: Vengerszkie iszszledovanija po etnoszemiotike. = A.Ethn. XXV, Bibliogr Józsa Péter: Claude Lévi-Strauss és a homológ-metaforikus" kód. Claude Lévi-Strauss et le code homologue-métaphorique \ Klod Levi-Strausz i,,gomologicseszki-metaforicseszkoe kodirovanie". = Ethn. LXXXVII, Kanyó Zoltán: A közmondások szemiotikai analízise. Zur Theorie der einfachen Formen (Sprichwörter). = Ethn. LXXXVII, Szépe György: A majdú számnevek rendszeréről. Notes on maidu numerals. = Ethn. LXXXVII, Veres Péter: Duális osztályozó rendszerek. Szisztemü dual'noj klaszszifikacii. Dual classification systems. = Ethn. LXXXVII, Bibliogr Voigt Vilmos: Bevezetés. Introduction: On ethnosemiotics. Vvedenie: Ob etnoszemiotike. = Ethn. LXXXVII, Etnoszemiotika. 96. Uő.: Szemiotika és folklór. Semiotics and folklore. Szemiotika i fol'klor. = Ethn. LXXXVII, Bibliogr Tájékoztató az etnoszemiotika irodalmáról. = Ethn. LXXXVII

18 156 IV. Múzeumok, intézmények Hazánkban és külföldön 98. Bakó Ferenc: A Heves megyei múzeumok munkája 1975-ben. Rabota muzeev Hevesszkoj oblaszti v 1975 g. = EMÉ. XIV, Domonkos Ottó: Jelentés a soproni múzeum évi munkájáról. = Sopr.Sz. XXX, Faggvas Jenő, ifj.: Tájház Tarpán. = Szab.-Szatm.Sz. XI, ; Farkas József: Múzeum Mátészalkán. = Szab.-Szatm.Sz. XI, ; Szatmári Múzeum, Mátészalka Fülöp Dénes: A makfalvi néprajzi iskolamúzeum. = Műv. XXIX, 1976, 8; Fügedi Márta: Herman Ottó Múzeum - Miskolc. = NH. V, Füzes Endre: Megjegyzések a múzeumok V. éves tervéhez. = Múz.K ; Gazda Klára: A sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum néprajzi osztálya. = Népismereti dolgozatok p. 1 t Katona Imre: Megújult múzeum szomszéd megyénkben. Bemutatkoznak Mikszáth jó palócai. = PMHirl. XX, máj Palóc Múzeum, Balassagyarmat Kodolányi János: Národopisné Múzeum v Budapesti. = Zbornik Slov.Nár.Múz.Ethn. 17. LXX, Kovács Jenő: Szalajka-völgyi Erdei Múzeum. 2. átd.kiad. Eger Heves Megyei Idegenforgalmi Hivatal. 89, + 14 p. illusztr. Szilvásvárad, Erdei Múzeum Lovicsek Béla: Tiszteletet az embernek. = Hét. XXI, ; 6-7. Alistáli Falumúzeum Lukács László: István király Múzeum Székesfehérvár. = NH. V, Somogyi Sándor: Elő falumúzeum Torontóban. = Múz.K ; Szathmári Erzsébet: Üj otthonában a Néprajzi Múzeum. = Idegenforgalom ;15.

19 Szilágyi Miklós: Béri Balogh Ádám Múzeum Szekszárd. = NH. V, Tompos Ernő: A soproni pékmúzeum heraldikai emlékei. = Sopr.Sz. XXX, Tóth László: Múzeumlátogatáson. = Hét. XXI, 1976, 1; 20.-Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely Az évi Múzeumi és Műemléki Hónap néprajzi eseményei. = NH. V, Magyar Néprajzi Társaság 117. Andrásfalvy Bertalan Sipos Zsuzsanna: A népművészet tegnap és ma. Magyar Néprajzi Társaság. Vándorgyűlés. Pécs A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlésének előre benyújtott előadásszövegei és előadásvázlatai. Szerk. Bp. 1976, Népműv.Int.ny. 109, +2 p. illusztr. A 3. ülésszak előadásai A Magyar Néprajzi Társaság 1976-ban felvett új tagjai. = NH. V, A Magyar Néprajzi Társaság évi (88.) tisztújító közgyűlése. = NH. V, A népművészet tegnap és ma" címmel a Magyar Néprajzi Társaság évi vándorgyűlésének (Pécs, szept ) tervezete. = NH. V, A népművészet tegnap és ma. A Magyar Néprajzi Társaság vándorgyűlése, Pécs, szept = NH. V, a/ Néprajzi kiállítások 122. Balázs László Kapros Márta Zólyomi József: A Palóc Múzeum állandó kiállításai. Nógrádi népélet a 18. század elejétől napjainkig. + Irodalmi emlékszobák. A kiállításokat rend. és a vezetőt írta: Balassagyarmat 1976, Nógrád m.ny. Salgótarján. 21 p. 7 t Bendefy László: A Mezőgazdasági Múzeum kiállítása a magyarországi földmérés fejlődéstörténetéről. = Agrártört. Sz. XVIII, Boglár Lajos: Az ősi Peru. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. = Művészet. XVII, ;

20 Borsányi László: A perui aranykincsek kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban. Gold treasures of Peru exhibition in the Hungarian National Museum. = Fol.Arch. XXVII, Fügedi Márta: Három megye múzeumainak közös kiállítása. = NH. V, Nógrád, Heves és Borsod Gerelyes Ede: A budafoki barlanglakás kiállítás. = Hon. 1976, 6; Héra istvánné Kovács István László stb.: Bakonyi vízimalmok. Hat pápateszéri vízimalom építészeti felmérése. Kiállítás. Zirc 1975, augusztus Szerv. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A katalógust összeáll. stb. Bp Házi ny. 47 p. illusztr Kresz Mária: A csákvári fazekasság. The pottery of Csákvár. Székesfehérvár, István Király Múzeum, március 14 május 9. Budapest, Néprajzi Múzeum, május 25 augusztus 29. Rend. Kresz Mária, Pesovár Ferenc, Lukács László. Katalógus, bev.~. Székesfehérvár 1976, Fejér m. ny. 34 p. illusztr. (Az István Király Múzeum közleményei D. sor 106.) 130. Makulski, Jan Krzysztof Oledzka, Halina: A lengyel népművészet 30 éve. A Varsói Állami Néprajzi Múzeum kiállítása. Néprajzi Múzeum Budapest okt. 7. nov. 30. Ford. F. Györgyi Erzsébet. Bp. 1976, Népművelési Propaganda Iroda ny. 24 p. 8 t Mányoki László: A Kuny Domokos Múzeum új állandó kiállításának megnyitása. = UjK Mázán Mátyás: A szarvasi tájház. = BE. XI, Sipos Zsuzsanna: Egy országos népművészeti kiállítás hatásvizsgálata. Zárójelentés. Bp. 1976, Népműv.Int. 93 p. Megyék népművészeti kiállítása a Főváros egyesítésének" 100. évfordulójára. Bp. Magyar Nemzeti Galéria, szeptember november Uő.: A paraszti kultúra pusztulása és továbbélése. Vizsgálat az as néprajzi kiállításon. = KéK. 1976, 3; A Főváros egyesítésének századik évfordulójára a Nemzeti Galériában rendezett kiállítás Tábori György: A magyarországi nemzetiségek lakáskultúrája c. kiállítás megnyitása. Békéscsaba október 28. = Múz.Hir ; Zolnay László: Nézzük meg együtt a budai törökkor emlékeit. = Művészet XVII, ;

21 A debreceni kerámia. A Déri Múzeum kiállítása Debrecen Déri Múzeum. 12 p Kiállítás megnyitó. = NH. V, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, okt. 14. b/ Konferenciák, értekezletek, ülések 139. Andorka Rudolf: Konferencia a népességnövekedés és a falusi szegénység összefüggéseiről, University of Sussex, dec = Ethn. LXXXVII, Balassa Iván: Beratung des Karpaten-Ausschusses Sektion Ackerbau. = A.Ethn. XXV, 1976, Bratislava okt Uő.: Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Békéscsabán, okt = Ethn. LXXXVII, Uő.: Symposion der Ethnogr^phia Pannonica in Zalaegerszeg. = A. Ethn. XXV, Zalaegerszeg okt Barna Gábor: A tiszazugi szőlőművelés története és néprajza. Honismereti tanácskozás, Kunszentmárton, október = V, Bodrogi Tibor: Moszkvai tanácskozás, március 29 április 3. NH. V, Botík, Ján: Konferencia a vyskume národnosti v Békéscsaba. = Slov. Nár. XXIV, Beszámoló az okt napjain tartott konferenciáról Gaál, Edith: Bericht über die II. Konferencz in Baja (Ungarn). = Bajai Dolg. III, Györgyi Erzsébet: Az európai népélet aspektusai Tudományos tanácskozás és kiállítások Belgiumban. = Ethn. LXXXVII, Kisbán Eszter: Európa Néprajzi Atlasza Szervezőbizottságának 6. Nemzetközi Munkaértekezlete, szept St.Pölten, Ausztria. = NH. V, Kiss Mária: Komikum a folklórban, Budapest, okt = NH. V, A MTA Néprajzi Kutató Csoport Folklór Osztályának tudományos tanácskozása Kodolányi János: Nemzetközi népművészeti filmszemle és tudományos tanácskozás Kiskőrösön, július = Ethn. LXXXVII,

22 Kósa László Krupa András: Nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia Békéscsaba október Szerk. Bp. Békéscsaba 1976, Magyar Néprajzi Társaság TIT Békés megyei Szervezete. 440 p. Soksz Kósa László: A Tárgyi Néprajzi Tanszék és az anyagi műveltség kutatásának negyed százada című tudományos ülésszak, Budapest, október 29. = NH. V, Kóthy Judit: Ethnographia Pannonica III. Zalaegerszeg, április = NH.V, Kriza Ildikó: A 8. Balladakutató Konferencia. Koppenhága, aug = NH. V, Uő.: A III. Bolgár Folklór Találkozó és Szimpózium, Szófia-Koprivscsica aug. 7-1 l. = NH.V, Uő.: The 7 th meeting of ballad researches in Breukelen (Holland). = A.Ethn. XXV, Olsvai Imre: Népművészeti tanácskozások Kaposvárott és Szekszárdon^ Hon. 1976, 5; Sárkány Mihály: Konferencia a polgári néprajztudományt uraló ideológiákról. Lipcse, nov = NH.V, Voigt Vilmos: Az első nemzetközi török folklór-kongresszus. = Ethn. LXXXVII, Isztambul, június Uő.: The first International Turkish Folklore Congress. = A.Ethn. XXV, Uő.: összehasonlító műfajelmélet és folklorisztika. Tudományos ülésszak az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Folklór Tanszékén. Comparative theory of genres and folkloristics. Conference at the Chair for Folklore of the Eötvös Lóránd University, Budapest. = Ethn. LXXXVII, Sz. T.: Visegrádi hiedelemkonferencia. A hiedelmek természete, szerveződése és szerepe a mindennapi tudatban. Visegrád április = Szociológia Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Békécsabán. = BE. XI, okt Országos Honismereti Konferencia. Kecskemét február A Hazafias Népfront Országos Elnöksége Honismereti Bizottságának beszámolója a honismereti mozgalom helyzetéről és feladatairól. = Hon ;

23 Pável Ágoston Tudományos Emlékülés. Szombathely április 23. Wissenschaftliche Gedenksitzung für Ágoston Pável. Naucsnoe zaszedanie, poszvjascsennoe pamjatki Agostona Pavela. = Vasi Sz. XXX, Tudományos Tanácskozások. = NH. V, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Pécs: szept ; MTA Állam- és Jogtudományi Intézete és Szociológiai Kutató Intézete és Szociológiai Társaság (ISA) jogszociológiai Kutatási Bizottságával, Balatonszéplak: szept ; Bécsi Társadalomkutatási és Dokumentációs Központ: Balatonszéplak, kétnapos ülés; MTA Veszprémi Bizottságának Településtörténeti Szakbizottsága, Fertőd: okt ; Ókortudományi Társaság és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Folklór Tanszéke nov én tartott konferenciát. cl Néprajzi gyűjtések, gyűjtemények 167. Ábrahám János: Letűnt korok üzenetei. Ut. XXXI, ; 4. - Apáczai Antal táigyi néprajzi gyűjteményéről Bereczki Károly: Csiszér Imre szolgálata. Műv. XXIX, ; Csíkszentkirály falumúzeumában összegyűjtött népművészeti anyagról Bori Imre: Mérleg. Balance. = Hung.Int.tud.K. VIII, ; 5-9. Népköltészeti gyűjtő- és elemző munkák értékelése és felmérése Horváth Stefánia: Gyermekek néprajzi gyűjtései. = Népismereti dolgozatok Irányi Dezső: Úttörő jellegű néprajzi gyűjtés Békés megyében ben. = BÊ. XI, A tojással kapcsolatos szokásról Kallós Zoltán: Fonográffal kezdtük. = A Hét. VII, ; Kresz Mária: Cserépedény-formák a Néprajzi Múzeum kerámiagyűjteményében. = Népművészeti Akadémia. I Molnár István: Tájékoztató a néprajzi tárgyak gyűjtéséhez. = Népismereti dolgozatok Sándor István: Az aradi vértanúk és az önkéntes gyűjtőmozgalom. = Hon ; Szabó Zsolt: Irányított néprajzi gyűjtő-versenyek általános iskolás tanulókkal. = Népismereti dolgozatok p. 1 t. Bibliogr

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek

viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek viii. Települések, műemlékek, műemlékegyüttesek Abafája [Apalina] Huszár-kastély 4178. Kovács András: Reneszánsz címeres kandalló Abafájáról. = Erdélyi Múzeum, 66, 1994, 1/2. 83 84., Abasár r. k. templom

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre (1922 1992) BUDAPEST 1994 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN 963 462 939 3 Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai

Részletesebben

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA A HONFOGLALÁS KOR KUTATÁSÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEI TANULMÁNYOK KOVÁCS LÁSZLÓ 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA 1 MONOGRÁFIÁK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM RÉGÉSZETI TANSZÉKÉRŐ L Sorozatszerkesztő : Révész László MONOGRAPHIEN

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK

74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 74 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról és az egyedi döntésekrõl 75 Tájékoztató a Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye

XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK. Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye XV. 41b. GYŰJTEMÉNYEK Zala Megyei Levéltárban elhelyezett kéziratok gyűjteménye 1. doboz 1. Baranyai György: Baloldali szervezkedések Zala megyében az első világháború előtt. 2. Baranyai György: Tudósítás

Részletesebben

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I.

A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben. 1. rész. I. Nép és nyelv A dél-dunántúli délszláv (horvát, szerb és szórványos szlovén) bevándorlások nyelvi és néprajzi nyomai a földrajzi nevekben 1. rész I. Bevezetés 1. A vizsgálat célja, anyaga és a feldolgozás

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Állománygyarapodás. 2015. január

Állománygyarapodás. 2015. január Állománygyarapodás 2015. január Ssz. Szerző, cím Megjelenési adatok Raktári 1. Hegyháti örökségtár : helytörténeti dolgozatok a Vasi-Hegyhátról. Szerk. Zágorhidi Vasvár : Vasi-Hegyhát Területfejlesztési

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket]

Kétegyháza. Kétújfalu. Kéty [Ket] Hullám Szálló 8191. Kemény Mária: A keszthelyi Hullám Szálló. = Pannon Tükör, 1, 1996, 1. 55 59., r. k. ferences templom 8192. M. Anda Judit Prokopp Mária: Keszthely. Plébániatemplom. 3. teljesen átdolg.

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben