EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977."

Átírás

1 EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

2 Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi titkár: Kara Tiborné HU ISSN Kiadja:a Magyar Néprajzi Társaság Kézirat gyanánt MTA KESZ Sokszorosító. F.v.: Dr. Héczey Lászlóné

3 A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1976 Bibliográfiánk folytatása a Néprajzi Hírekben megjelent 1971.(1972/ 5-6. szám ), 1972.(1973/5-6. szám ), 1973.(1974/ 3-6. szám ) és (1975/5-6. szám ) valamint az 1975.(1976/5-6. szám ) évi bibliográfiáknak. 953 tételt tartalmaz, a pótlólag közölt 1975-ös adatokat +-tel jelöltük. A bibliográfiák összeállítását S. Gémes Magda a Néprajzi Múzeum Könyvtárának munkatársa végezte el. Az adatgyűjtés lezárása november 1. után megjelent 1976-os jelzésű irodalmat a következő, évi válogatott bibliográfiában adjuk közre. Kérjük, hogy a könyvárusi forgalomba nem kerülő, továbbá a nehezen megszerezhető külföldi kiadványokban megjelent publikációk bibliográfiai adatait szíveskedjenek szerkesztőségünk címére megküldeni. Szerkesztők

4 142 TARTALOM - INHALT A. ÁLTALÁNOS - ALLGEMEINER TEIL I. Bibliográfia Bibliographie 148 II. Kutatók Forscher 148 III. Elvek, módszerek - Prinzipien, Methoden 152 IV Múzeumok, intézmények Museen, Institutionen (Magyar Néprajzi Társaság; Néprajzi kiállítások; Konferenciák, értekezletek, ülések; Néprajzi gyűjtések, gyűjtemények stb.) 156 V. Műemlékvédelem Denkmalschutz 165 VI. Vegyes tartalmú művek, gyűjteményes munkák, néprajzi atlasz Sammelwerke, Jahrbücher, Atlas der Volkskunde 166 B. NÉPEK, TÁJAK, NÉPCSOPORTOK - VÖLKER, LAND- SCHAFTEN, VOLKSGRUPPEN a/népek - Völker b/ Tájak - Landschaften 170 c/népcsoportok Volksgruppen 175 C. TÁRGYKÖRÖK - FORSCHUNGEN IM EINZELNEN I. Település, építkezés - Siedlung, Bauwesen 178 II. Földművelés, növénytermesztés - Landwirtschaft, Pflanzenbau 182 III. Az erdő - Der Wald 183 IV. Halászat - Fischfang 183 V. Vadászat - Jagd 184 VI. Állattartás - Viehwirtschaft 185 VII. Közlekedés, teherhordás Verkehr, Beförderung 186 VIII. Kereskedelem, mérték - Handel, Mass 186 IX. Táplálkozás Nahrung 187 X. Mesterség Handwerk 188 XI. Népművészet Volkskunst 189 XII. Bútor, házberendezés Möbel, Hauseinrichtung 193 XIII. Kerámia - Keramik 193 XIV. Viselet, ékszer-tracht, Schmuck 194 XV. Társadalom - Gesellschaft 195 XVI. Jog és jogszokások Recht und Rechtspflege 200

5 143 XVII. Természetismeret - Volkswissen 201 XVIII. Néphit - Volksglaube 202 XIX. Szokás - Brauch 205 XX. Népköltészet - Volksdichtung 209 XXI. Népdal - Volkslied 211 XXII. Hnekmondók, históriások - Volkssänger, Historien- und Bänkelsänger 212 XXIII. Ballada - Ballade 212 XXIV. Monda-Sage 213 XXV. Legenda - Legende 214 XXVI. Mese - Volksmärchen 215 XXVII. Kisebb műfajok - Kleinere Gattungen 215 XXVIII. Népi olvasmány - Volksliteratur 217 XXIX. Munkásfolklór - Arbeiterfolklore 217 XXX. Népzene, hangszerek, tánc - Volksmusik, Instrumente, Tanz 218 Névmutató 220

6 144 FORRÁSOK RÖVIDÍTÉSE A.Ethn. A.Ert. AfV. Agrárt ört.sz. Agrobotanika Alba Regia Alföld Aluta Anthropos AO. Arrabona Bajai Dolg. Baranyai Helytört.írás BE. BM. BMÊ. Bot.Közlem. Bp.Nevelő Budapest Burg.Hbl. CA. Cumania DMÊ. EEQ. Életünk El.Ir. EMÉ. Ének-Zene Tan. Építésű.Szle. ET. Ethn. FA. Fabula Forrás Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Archeológiai Értesítő, Bp. Archiv für Völkerkunde, Wien Agrártörténeti Szemle, Bp. Agrobotanika, Tápiószele Alba Regia, Székesfehérvár Alföld, Debrecen Aluta, Sepsiszentgyörgy Anthropos. Revue Internationale d'ethnologie et de Linguistique, Freiburg Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Bp. Arrabona. A Győri Múzeum Évkönyve, Győr Bajai Dolgozatok III. Studien zur europäischen traditionellen Fischerei, Baja Baranyai Helytörténetírás, Pécs Békési Élet, Békéscsaba Baranyai Művelődés, Pécs A Bihari Múzeum Évkönyve, Berettyóújfalu Botanikai Közlemények, Budapest Budapesti Nevelő, Bp. Budapest, Bp. Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt Current Anthropology, Chicago Cumania. Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen East European Quarterly Életünk, Szombathely Élet és Irodalom, Bp. Az Egri Múzeum Évkönyve, Eger Az Ének-Zene Tanítása, Bp. Építésügyi Szemle, Bp. Élet és Tudomány, Bp. Ethnographia, Bp. Folklór Archívum, Bp. Fabula, Berlin-New York Forrás, Kecskemét

7 Forsch.V.u.L. Gemer GFFNS. Gyógyszerészet H-BMMK. A Hét Hét HK. Hon. Hung.Int.tud.K. Idegenforgalom Igaz Szó ISz. Jászk. Jb.f.OV. JSFOu. Karpatszkij szbornik KéK. Kortárs Korunk Könyv és Könyvtár Létünk MFMÊ. MHOMK. MK. MKésVMË. M.képes Ujs. MKSz. MN. MNy. M.Tud. Múz.Hir. 145 Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Hermannstadt Gemer, Národopisné Studie, Godisnjak Filozofskog Fakultata u Novom Sadu, Novi Sad Gyógyszerészet, Bp. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, Debrecen A Hét, Bucuresti Hét, Bratislava Hajdúsági közlemények, Hajdúböszörmény Honismeret, Bp. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, Novi Sad Idegenforgalom, Bp. Igaz Szó, Bp. Irodalmi Szemle, Bratislava Jászkunság, Szolnok Jahrbuch für Ostdeutsche Volkskunde, Marburg Journal de la Société Finno-Ougrienne, Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskiija, Helsinki Karpatszkij szbornik, Moszkva Kultúra és Közösség, Bp. Kortárs, Bp. Korunk, Cluj Könvv és Könyvtár. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve, Debrecen Létünk, Novi Sad Móra Ferenc Múzeum Evkönyve, Szeged A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei, Miskolc Múzeumi Kurir, Debrecen A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Évkönyve, Bp. Magyar Képes Újság, Zágráb Magyar Könyvszemle, Bp - Magyar Nemzet, Bp. Magyar Nyelv, Bp. Magyar Tudomány. Bp. Múzeumi Hírek. Bp.

8 146 Múz.K. Múzsák Muzsika Műev. Műv. Művészet Műv.H. M.Zene Nap. Népműv. Népműv.-háziipar Népr. és Nyelvtud. New Hung.Quart. NH; Nyelv- és Ir.K. NyK. Nyr. Okt.Nev. Ot.K. Pal. PMHirl. Semiotica Slov.Nár. Somogy Somogyi Műszaki Szle Sopr.Sz. Stud.Com. Stud.F. Stud.IMP. Stud.Mus. Studium S-U.S. Szab.-Szatm.Sz. Száz. Múzeumi Közlemények, Bp. Múzsák. Múzeumi Magazin, Bp. Muzsika, Bp. Műemlékvédelem, Bp. Művelődés, Bucuresti Művészet, Bp. Műveltség és Hagyomány, Debrecen Magyar Zene, Bp. Napjaink, Miskolc Népművelés, Bp. Népművészet, háziipar, Bp. Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged The New Hungarian Quarterly, Bp. Néprajzi Hírek, Bp. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Bucuresti Nyelvtudományi Közlemények, Bp. Magyar Nyelvőr,Bp. Oktatás és Nevelés, Szabadka Orvostörténeti Közlemények, Bp. Palócföld, Balassagyarmat Pest Megyei Hírlap, Bp. Semiotica, The Hague Slovensky Národopis, Bratislava Somogy, Kaposvár Somogyi Műszaki Szemle, Kaposvár Soproni Szemle, Sopron Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest Megye Múzeumaiból, Szentendre Studia Fennica, Helsinki Revue de Linguistique et d'ethnologie Finnoises, Helsinki Studia Instrumentorum Musicae Popularis, Berlin Studia Musicologica, Bp. Studium. Acta Juvenum Universitatis Debreciensis de Ludovico Kossuth Nominatae, Debrecen Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskiija, Helsinki Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza Századok, Bp.

9 Szociologia Teológia Termtud.K. Theol.Sz. Tt. Üj Forrás Üjír. ÜjK. Új Symposion Út. Üz. Val. Vasi Sz. VEAB. Vig. Vil. WAB. Zbornik Slov.Nár.Múz ZRL. 147 Szociológia, Bp. Teológia, Bp. Természettudományi Közlöny, Bp. Theológiai Szemle, Bp. Tiszatáj, Szeged Új Forrás, Tatabánya Üj írás, Bp. Új Krónika. A Komárom megyei múzeumok tájékoztatója. Tata Új Symposion, Újvidék Útunk, Cluj Üzenet, Szabadka Valóság, Bp..Vasi Szemle, Szombathely A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője, Veszprém Vigília, Bp. Világosság, Bp. Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Eisenstadt Zbornik Slovenského Národného Múzea, Martin Zagadnienia Rodzajów Literackih.

10 148 A. ÁLTALÁNOS I. Bibliográfia 1. Gémes Magda, S.: A magyar néprajztudomány bibliográfiája = NH. V, Kumer, Z. Brendnich, R.W. Dittmar, J.: Jahresbibliographie der Volksballade 1975 mit Nachträgen. = Jahresbibliographie der Volksballadenforschung. V, Magyar ill. magyar vonatkozású szakközleménnyel. 3. Sallay Katalin, Ditróiné: A Hajdú-Bihar megyei múzeumok munkatársainak bibliográfiája. Debrecen 1976, Alföldi ny. 61 p. (A Hajdú- Bihar megyei múzeumok közleményei 31.) II. Kutatók a/ Magyarok Bálint Sándor 4. Rónay György: Bálint Sándor. = Vig. LXI, ; Bartók Béla 5. Faragó, József: Typologien der rumänischen Volkspoesie von Béla Bartók. = A.Ethn. XXV, Lampert Vera: Bartók Béla. Bp. 1976, Akadémiai K. 229 p. 1 t. (A múlt magyar tudósai.) Bibliogr p. 7. Suchoff, Benjamin: Bartok utolsó évei Amerikában = M. Zene. XVII, ; Ismeretlen Bartók-levelek. Közread, és bev. Staud Géza. = Muzsika, XIX, ; Biró Lajos 9. Benedek Zoltán: Biró Lajos a pápuák földjén. 1 5, 7 8. = A Hét. VII, ; 46-47; Bodrogi Tibor: A pápuák kutatója. = Múzsák. 1976, 3; Biró Lajos

11 Bodgál Ferenc Szabadfalvi József: Előszó. Bodgál Ferenc emlékének. = Foglalkozások és életmódok Csen ki Sándor 12. Csenki Imre: Emlékezés harmincegy év után Csenki Sándorra. = Nap, XV, ; 6. Dömötör Tekla 13. Ortutay Gyula: Dömötör Tekla köszöntése. A greeting to Tekla Dömötör. = Ethn. LXXXVII, Dömötör Tekla irodalmi munkássága. Tekla Dömötör's bibliography. = Ethn. LXXXVII, Gyulai Pál 15. Faragó József: Gyulai Pál, a balladagyűjtő diák. = Műv. XXIX, ; Uő.: Gyulai Pál, a magyar-román összehasonlító balladakutatás úttörője^ Műv. XXIX, ; T Herman Ottó- 17. Bárdosi János: Herman Ottó néprajzi kutatása Vas megyében ben. Otto Hermans ethnographische Forschungen im Komitat Vas im Jahr Etnograficseszkie iszszledovanija Otto Hermana v oblaszti Vas. = Vasi Sz. XXX, Építkezés. 18. Szabadfalvi József: Herman Ottó levelei Pósa Lajosékhoz.Közread.és bev. = MHOMK. XV, Szabó Béla, H.: Herman Ottó és Lillafüred. Miskolc 1975 (1976). Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumok Igazgatósága. 55 p. illusztr. 1 térk. (Borsodi kiállítási vezetők 2.) Kálmány Lajos 20. Kovách Géza: Kálmány Lajos, az aradi puszták népköltészetének úttörő kutatója. - Műv. XXIX, ; 25. Katona Lajos 21. Zsigmond Gábor: Katona Lajos és az Élet köre. = Val. XIX, ; Kodály Zoltán 22. Gergely Pál: Kodály Zoltán és az Akadémia. = Forrás. VII,

12 150 Kós Károly 23. Cseke Péter: A sztánai tűzhely. = Üt. XXXI, ; 1, 3. - Kós Károly. 24. Major Máté: Károly Kós, a Hungarian uomo universale. = New Hung. Quart. XVII, ; Körösi Csorna Sándor 25. Ecsedy Ildikó: The Körösi Csorna Society = AO. XXX, ; Kriza János 26. Tóth Sándor: Kriza János és a kortárs eszmeáramlatok. = Vig. XLI, Szimpózium MTA Néprajzi Kutatócsoport, Magyar Néprajzi Társaság, Budapest. Lajtha László 27. Ujfalussy József: Megjegyzések Lajtha László és XX. századi zenetörténetünk korábbi éveihez. = M.Zene. XVII, ; Lánczy Gyula 28. Zsigmond Gábor: Lánczy Gyula és a századvégi evolucionista társadalomkutatás válaszútjai. Gyula Lánczy and the crossroads of evolutionism at the end of the last century. = Ethn. LXXXVII, Lu by Margit 29. Farkas József: Luby Margit nov jul. 18. = Szab.- Szatm. Sz. XI, ; Kovács Péter, K.: Luby Margit Í976. = NH. V, Pável Ágoston 31. Csaba József: Nemzetközi Pável Ágoston emlékülés Szombathelyen. = Hon. 1976, 6; Filo, Jozefa: Pável Ágoston nyelvészeti, fordítói és kultúrközvetítői munkássága. Die Aktivitäten von Ágoston Pável als Sprachwissenschaftler, Ubersetzer und Vermittler von Kultur. Dejatel'noszt' Agostona Pavela v oblaszti jazükovedenija, perevoda u kul'turnogo obscsenija. = Vasi Sz. XXX, Néprajzi vonatkozásokkal. 33. Pável Ágoston: Válogatott tanulmányai és cikkei. Szerk. Simonné Pável Judit és Rózsa Béla. Szombathely, 1976, Vas m. Tanácsa. 294 p. 4 t. 1 térk.

13 Sándor István: Pável Ágoston tanulmánykötetének margójára. = BÊ. XI, A szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban aug. 27.-én elhangzott előadás. Reguly Antal 35. Cseres Tibor: Mi, uraliak. = Él.Ir. XX, ; 3. - Reguly Antal. 36. Molnár Ferenc, A.: Reguly Antal egy finnországi levele. Közli: = Könyv és könyvtár. X, Sehr am Ferenc 37. Katona Imre: Schram Ferenc = Ethn. LXXXVII, Katona Imre Tárkány Sziics Ernő: Schram Ferenc munkái Összeáll.-,-.= Ethn. LXXXVII, Szabó T. Attila 39. Dankó Éva: Szabó T. Attila néprajzi munkásságáról. Köszöntés 70. születésnapjára. = MK. II; 20, ; Bibliogr Imre Samu: Szabó T. Attila hetven éves. = MNy. LXXII, Szentkatolnai Bálint Gábor +41. Zágoni Jenő: 130 éve született Szentkatolnai Bálint Gábor = Aluta. VI-VII, Szívós Béla 42. Ujváry Zoltán: Szívós Béla emlékezete. (Emléktáblájának avatásán mondott beszéd.) = MK. III; 22, Vámszer Géza 43. Dávid Gyula: Búcsú Vámszer Gézától. = Ut. XXXI, ; 6. Vi kár Béla +44. Gergely Pál: Emlékezés Vikár Bélára. = MN. XXXI, szept. 24. Vis ki Károly 45. Danielisz Endre: Adatok Viski Károly szalontai tanárságához. = MK. II; 20, ; Vujiesics Tihamér 45. Ortutay Gyula: Emlékezés Vujicsics Tihamérra. = Narodni Kalendar. Bp

14 152 Xántus János +47. Gergely Pál: Xantus János 150. születésnapjára. = MN. XXXI, okt. 4. ua. Budapester Rundschau okt Könnyű László: Xántus János geográfus Amerikában St. Louis, Mo. 1975, Amerikai Magyar Szemle. 121 p. 8 t. Btjxlker Laurits b/ Külföldiek 49. Voigt Vilmos: B(ódker professzor jubileuma. = Ethn. LXXXVII, Dias, Antonio Jorge 50. Balassa, Iván: António Jorge Dias. = A.Ethn. XXV, Dolgih, B.O. 51. Veres Péter: B.O. Dolgih =NyK. LXXVIII, Bibliogr Kramer, Karl-Sigismund 52. Tárkány Szűcs Ernő: Prof. Karl-Sigismund Kramer hatvan esztendős. = NH. V Thompson, Stith 53. Ortutay Gyula: Stith Thompson = Ethn. LXXXVII, III. Elvek, módszerek 1. A kultúra és mozgásai 54. Balassa Iván: A néprajz szerepe a modern kultúrában. = Népművészeti Akadémia I Gaál, Károly: Produktion und Dorfkultur. = WAB Guhr, Günter: Uber die Komplexität von Kultur und Lebensweise. = A. Ethn. XXV, Gunda Béla: Néprajzi mélyfúrások. Riporter Hernádi Miklós. = El.Ir. XX, ; 7.

15 Istvánovits, Márton: Iz isztorii izucsenija tradicionnoj duhovnoj kul'- turü v Vengerszkoj Narodnoj Reszpublike. = Etnografija v sztranah szocializma. Moszkva Kós Károly: Néprajzi értékeink és beépülésük szocialista kultúránkba = Müv. XXIX, ;3-4., 8; Kósa László: Néphagyományunk évszázadai. Bp. 1976, Magvető. 101 p. (Gyorsuló idő.) Bibliogr p. 61. Kőszegi Zs.: Helyi folklór és egyetemes kultúra. = Népműv. XXI, ; Csehszlovákia. 62. Nagy Katalin, S.: Tájékoztató a Népművelési Intézet Lakáskultúra vizuális kultúra" c. vizsgálatáról. = A népművészet tegnap és ma. II Ortutay Gyula: A megtett út és a teendők. Ortutay Gyula műveltségről és művelődésről. Riporter: Fekete Judit. = MN. XXXII, ; Putnoky Jenő: Egy kultúraközi összehasonlító jelentéspszichológiai kutatásról. Über eine interkulturale vergleichende Bedeutungspsychologische Forschung. = Ethn. LXXXVII, /a Sárkány, Mihály: Vazmozsnosztite na szocial-antropologicseszkia podhod pri proucsvane na obstesztvoto. Etnografia i szavremennoszt. (Szerk.: Todorov Delcso.) Szófia, 1976, Tálasi István: Etimológiai tanulságok az anyagi kultúra kutatásában. = Az etimológia elmélete és módszere Voigt Vilmos: Kultúra és kommunikáció. I II. = Alföld. XXVII, ; 60-67, Uő.: Towards a theory of theory of genres in folklore. = ZRL. XIX, ; A néprajz és társtudományai Hazai és külföldi kutatás 68. Bába Ildikó, Nagyné: Magyar néprajzi kutatás a szomszédos országokban. = ISz. XIX, Balassa Iván: Az etimológia és a néprajzi kutatás. = Az etimológia elmélete és módszere

16 Uő.: Néprajzi alapismeretek. = Népművészeti Akadémia. I Barabás Jenő: Tárgytörténet és etimológia. = Az etimológia elmélete és módszere Zsigmond Gábor: A néprajz és a nyelvtudomány kapcsolatai a XIX. század derekén. Relations of Ethnography and Linguistics in the Middle of the Nineteenth Century. = NyK. LXXVIII, Gregor Ferenc: Népetimológia és szófejtés. = Az etimológia elmélete és módszere Györffy György: Etimológia és településtörténet. = Az etimológia elmélete és módszere Heckenast Gusztáv: Etimológia és technikatörténet. = Az etimológia elmélete és módszere Imreh István: Jegyzetek néprajzról és történelemről. = Népismereti dolgozatok Katona Imre: A magyar néprajztudomány 150 éve. = DMÊ.1975 (1976) Kósa-Szántó Vilma: A néprajztudomány és a szociológia. = Aluta. VI-VII, MárkuS, Mihály: Szlovák-magyar interetnikus néprajzi kutatások. = MHOMK. XV, Newall, Venetia: The London school of symbolic anthropology. = A. Ethn. XXV, Uő.: A szimbolikus antorpológia londoni iskolája. The London school of symbolic anthropology. = Ethn. LXXXVII, Niedermüller Péter: Elmélet és módszer a szokáskutatásban. = Studium. VI, Szabó T.E. Attila: A természettudományok és a néprajz határán. = Népismereti dolgozatok Tálasi István: A néprajzkutatók felelőssége. Beszélgetés ~-al. = MN. XXXII, ; 9.

17 3. Szemiotikai kutatások Gráfik, Imre Hoppal, Mihály Voigt, Vilmos: Ethnosemiotica in Hungary = A.Ethn. XXV, Gráfik, Imre: Property sign examination through entropy analysis. = Semiotica. XIV, Uő.: The motion pattern of the courtyard and the house. = A.Ethn. XXV, Uő.: Tulajdonjelek a kommunikációs helyzetben. Property marks in the communicative situation. Tamgi v kommunikativnoj szituacii. = Ethn. LXXXVII, Bibliogr Hoppál Mihály: A magyar etnoszemiotikai kutatás. Vozniknovenie etnoszemiotiki v Vengrii. Development of ethnosemiotics in Hungary^ Ethn. LXXXVII, Bibliogr Uő.: Vengerszkie iszszledovanija po etnoszemiotike. = A.Ethn. XXV, Bibliogr Józsa Péter: Claude Lévi-Strauss és a homológ-metaforikus" kód. Claude Lévi-Strauss et le code homologue-métaphorique \ Klod Levi-Strausz i,,gomologicseszki-metaforicseszkoe kodirovanie". = Ethn. LXXXVII, Kanyó Zoltán: A közmondások szemiotikai analízise. Zur Theorie der einfachen Formen (Sprichwörter). = Ethn. LXXXVII, Szépe György: A majdú számnevek rendszeréről. Notes on maidu numerals. = Ethn. LXXXVII, Veres Péter: Duális osztályozó rendszerek. Szisztemü dual'noj klaszszifikacii. Dual classification systems. = Ethn. LXXXVII, Bibliogr Voigt Vilmos: Bevezetés. Introduction: On ethnosemiotics. Vvedenie: Ob etnoszemiotike. = Ethn. LXXXVII, Etnoszemiotika. 96. Uő.: Szemiotika és folklór. Semiotics and folklore. Szemiotika i fol'klor. = Ethn. LXXXVII, Bibliogr Tájékoztató az etnoszemiotika irodalmáról. = Ethn. LXXXVII

18 156 IV. Múzeumok, intézmények Hazánkban és külföldön 98. Bakó Ferenc: A Heves megyei múzeumok munkája 1975-ben. Rabota muzeev Hevesszkoj oblaszti v 1975 g. = EMÉ. XIV, Domonkos Ottó: Jelentés a soproni múzeum évi munkájáról. = Sopr.Sz. XXX, Faggvas Jenő, ifj.: Tájház Tarpán. = Szab.-Szatm.Sz. XI, ; Farkas József: Múzeum Mátészalkán. = Szab.-Szatm.Sz. XI, ; Szatmári Múzeum, Mátészalka Fülöp Dénes: A makfalvi néprajzi iskolamúzeum. = Műv. XXIX, 1976, 8; Fügedi Márta: Herman Ottó Múzeum - Miskolc. = NH. V, Füzes Endre: Megjegyzések a múzeumok V. éves tervéhez. = Múz.K ; Gazda Klára: A sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum néprajzi osztálya. = Népismereti dolgozatok p. 1 t Katona Imre: Megújult múzeum szomszéd megyénkben. Bemutatkoznak Mikszáth jó palócai. = PMHirl. XX, máj Palóc Múzeum, Balassagyarmat Kodolányi János: Národopisné Múzeum v Budapesti. = Zbornik Slov.Nár.Múz.Ethn. 17. LXX, Kovács Jenő: Szalajka-völgyi Erdei Múzeum. 2. átd.kiad. Eger Heves Megyei Idegenforgalmi Hivatal. 89, + 14 p. illusztr. Szilvásvárad, Erdei Múzeum Lovicsek Béla: Tiszteletet az embernek. = Hét. XXI, ; 6-7. Alistáli Falumúzeum Lukács László: István király Múzeum Székesfehérvár. = NH. V, Somogyi Sándor: Elő falumúzeum Torontóban. = Múz.K ; Szathmári Erzsébet: Üj otthonában a Néprajzi Múzeum. = Idegenforgalom ;15.

19 Szilágyi Miklós: Béri Balogh Ádám Múzeum Szekszárd. = NH. V, Tompos Ernő: A soproni pékmúzeum heraldikai emlékei. = Sopr.Sz. XXX, Tóth László: Múzeumlátogatáson. = Hét. XXI, 1976, 1; 20.-Csallóközi Múzeum, Dunaszerdahely Az évi Múzeumi és Műemléki Hónap néprajzi eseményei. = NH. V, Magyar Néprajzi Társaság 117. Andrásfalvy Bertalan Sipos Zsuzsanna: A népművészet tegnap és ma. Magyar Néprajzi Társaság. Vándorgyűlés. Pécs A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlésének előre benyújtott előadásszövegei és előadásvázlatai. Szerk. Bp. 1976, Népműv.Int.ny. 109, +2 p. illusztr. A 3. ülésszak előadásai A Magyar Néprajzi Társaság 1976-ban felvett új tagjai. = NH. V, A Magyar Néprajzi Társaság évi (88.) tisztújító közgyűlése. = NH. V, A népművészet tegnap és ma" címmel a Magyar Néprajzi Társaság évi vándorgyűlésének (Pécs, szept ) tervezete. = NH. V, A népművészet tegnap és ma. A Magyar Néprajzi Társaság vándorgyűlése, Pécs, szept = NH. V, a/ Néprajzi kiállítások 122. Balázs László Kapros Márta Zólyomi József: A Palóc Múzeum állandó kiállításai. Nógrádi népélet a 18. század elejétől napjainkig. + Irodalmi emlékszobák. A kiállításokat rend. és a vezetőt írta: Balassagyarmat 1976, Nógrád m.ny. Salgótarján. 21 p. 7 t Bendefy László: A Mezőgazdasági Múzeum kiállítása a magyarországi földmérés fejlődéstörténetéről. = Agrártört. Sz. XVIII, Boglár Lajos: Az ősi Peru. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. = Művészet. XVII, ;

20 Borsányi László: A perui aranykincsek kiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban. Gold treasures of Peru exhibition in the Hungarian National Museum. = Fol.Arch. XXVII, Fügedi Márta: Három megye múzeumainak közös kiállítása. = NH. V, Nógrád, Heves és Borsod Gerelyes Ede: A budafoki barlanglakás kiállítás. = Hon. 1976, 6; Héra istvánné Kovács István László stb.: Bakonyi vízimalmok. Hat pápateszéri vízimalom építészeti felmérése. Kiállítás. Zirc 1975, augusztus Szerv. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A katalógust összeáll. stb. Bp Házi ny. 47 p. illusztr Kresz Mária: A csákvári fazekasság. The pottery of Csákvár. Székesfehérvár, István Király Múzeum, március 14 május 9. Budapest, Néprajzi Múzeum, május 25 augusztus 29. Rend. Kresz Mária, Pesovár Ferenc, Lukács László. Katalógus, bev.~. Székesfehérvár 1976, Fejér m. ny. 34 p. illusztr. (Az István Király Múzeum közleményei D. sor 106.) 130. Makulski, Jan Krzysztof Oledzka, Halina: A lengyel népművészet 30 éve. A Varsói Állami Néprajzi Múzeum kiállítása. Néprajzi Múzeum Budapest okt. 7. nov. 30. Ford. F. Györgyi Erzsébet. Bp. 1976, Népművelési Propaganda Iroda ny. 24 p. 8 t Mányoki László: A Kuny Domokos Múzeum új állandó kiállításának megnyitása. = UjK Mázán Mátyás: A szarvasi tájház. = BE. XI, Sipos Zsuzsanna: Egy országos népművészeti kiállítás hatásvizsgálata. Zárójelentés. Bp. 1976, Népműv.Int. 93 p. Megyék népművészeti kiállítása a Főváros egyesítésének" 100. évfordulójára. Bp. Magyar Nemzeti Galéria, szeptember november Uő.: A paraszti kultúra pusztulása és továbbélése. Vizsgálat az as néprajzi kiállításon. = KéK. 1976, 3; A Főváros egyesítésének századik évfordulójára a Nemzeti Galériában rendezett kiállítás Tábori György: A magyarországi nemzetiségek lakáskultúrája c. kiállítás megnyitása. Békéscsaba október 28. = Múz.Hir ; Zolnay László: Nézzük meg együtt a budai törökkor emlékeit. = Művészet XVII, ;

21 A debreceni kerámia. A Déri Múzeum kiállítása Debrecen Déri Múzeum. 12 p Kiállítás megnyitó. = NH. V, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, okt. 14. b/ Konferenciák, értekezletek, ülések 139. Andorka Rudolf: Konferencia a népességnövekedés és a falusi szegénység összefüggéseiről, University of Sussex, dec = Ethn. LXXXVII, Balassa Iván: Beratung des Karpaten-Ausschusses Sektion Ackerbau. = A.Ethn. XXV, 1976, Bratislava okt Uő.: Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Békéscsabán, okt = Ethn. LXXXVII, Uő.: Symposion der Ethnogr^phia Pannonica in Zalaegerszeg. = A. Ethn. XXV, Zalaegerszeg okt Barna Gábor: A tiszazugi szőlőművelés története és néprajza. Honismereti tanácskozás, Kunszentmárton, október = V, Bodrogi Tibor: Moszkvai tanácskozás, március 29 április 3. NH. V, Botík, Ján: Konferencia a vyskume národnosti v Békéscsaba. = Slov. Nár. XXIV, Beszámoló az okt napjain tartott konferenciáról Gaál, Edith: Bericht über die II. Konferencz in Baja (Ungarn). = Bajai Dolg. III, Györgyi Erzsébet: Az európai népélet aspektusai Tudományos tanácskozás és kiállítások Belgiumban. = Ethn. LXXXVII, Kisbán Eszter: Európa Néprajzi Atlasza Szervezőbizottságának 6. Nemzetközi Munkaértekezlete, szept St.Pölten, Ausztria. = NH. V, Kiss Mária: Komikum a folklórban, Budapest, okt = NH. V, A MTA Néprajzi Kutató Csoport Folklór Osztályának tudományos tanácskozása Kodolányi János: Nemzetközi népművészeti filmszemle és tudományos tanácskozás Kiskőrösön, július = Ethn. LXXXVII,

22 Kósa László Krupa András: Nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia Békéscsaba október Szerk. Bp. Békéscsaba 1976, Magyar Néprajzi Társaság TIT Békés megyei Szervezete. 440 p. Soksz Kósa László: A Tárgyi Néprajzi Tanszék és az anyagi műveltség kutatásának negyed százada című tudományos ülésszak, Budapest, október 29. = NH. V, Kóthy Judit: Ethnographia Pannonica III. Zalaegerszeg, április = NH.V, Kriza Ildikó: A 8. Balladakutató Konferencia. Koppenhága, aug = NH. V, Uő.: A III. Bolgár Folklór Találkozó és Szimpózium, Szófia-Koprivscsica aug. 7-1 l. = NH.V, Uő.: The 7 th meeting of ballad researches in Breukelen (Holland). = A.Ethn. XXV, Olsvai Imre: Népművészeti tanácskozások Kaposvárott és Szekszárdon^ Hon. 1976, 5; Sárkány Mihály: Konferencia a polgári néprajztudományt uraló ideológiákról. Lipcse, nov = NH.V, Voigt Vilmos: Az első nemzetközi török folklór-kongresszus. = Ethn. LXXXVII, Isztambul, június Uő.: The first International Turkish Folklore Congress. = A.Ethn. XXV, Uő.: összehasonlító műfajelmélet és folklorisztika. Tudományos ülésszak az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Folklór Tanszékén. Comparative theory of genres and folkloristics. Conference at the Chair for Folklore of the Eötvös Lóránd University, Budapest. = Ethn. LXXXVII, Sz. T.: Visegrádi hiedelemkonferencia. A hiedelmek természete, szerveződése és szerepe a mindennapi tudatban. Visegrád április = Szociológia Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia Békécsabán. = BE. XI, okt Országos Honismereti Konferencia. Kecskemét február A Hazafias Népfront Országos Elnöksége Honismereti Bizottságának beszámolója a honismereti mozgalom helyzetéről és feladatairól. = Hon ;

23 Pável Ágoston Tudományos Emlékülés. Szombathely április 23. Wissenschaftliche Gedenksitzung für Ágoston Pável. Naucsnoe zaszedanie, poszvjascsennoe pamjatki Agostona Pavela. = Vasi Sz. XXX, Tudományos Tanácskozások. = NH. V, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Pécs: szept ; MTA Állam- és Jogtudományi Intézete és Szociológiai Kutató Intézete és Szociológiai Társaság (ISA) jogszociológiai Kutatási Bizottságával, Balatonszéplak: szept ; Bécsi Társadalomkutatási és Dokumentációs Központ: Balatonszéplak, kétnapos ülés; MTA Veszprémi Bizottságának Településtörténeti Szakbizottsága, Fertőd: okt ; Ókortudományi Társaság és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Folklór Tanszéke nov én tartott konferenciát. cl Néprajzi gyűjtések, gyűjtemények 167. Ábrahám János: Letűnt korok üzenetei. Ut. XXXI, ; 4. - Apáczai Antal táigyi néprajzi gyűjteményéről Bereczki Károly: Csiszér Imre szolgálata. Műv. XXIX, ; Csíkszentkirály falumúzeumában összegyűjtött népművészeti anyagról Bori Imre: Mérleg. Balance. = Hung.Int.tud.K. VIII, ; 5-9. Népköltészeti gyűjtő- és elemző munkák értékelése és felmérése Horváth Stefánia: Gyermekek néprajzi gyűjtései. = Népismereti dolgozatok Irányi Dezső: Úttörő jellegű néprajzi gyűjtés Békés megyében ben. = BÊ. XI, A tojással kapcsolatos szokásról Kallós Zoltán: Fonográffal kezdtük. = A Hét. VII, ; Kresz Mária: Cserépedény-formák a Néprajzi Múzeum kerámiagyűjteményében. = Népművészeti Akadémia. I Molnár István: Tájékoztató a néprajzi tárgyak gyűjtéséhez. = Népismereti dolgozatok Sándor István: Az aradi vértanúk és az önkéntes gyűjtőmozgalom. = Hon ; Szabó Zsolt: Irányított néprajzi gyűjtő-versenyek általános iskolás tanulókkal. = Népismereti dolgozatok p. 1 t. Bibliogr

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon

KH BANK fióklista Megye Település Kerület Cím Telefon Fax Nyitvatartás sablon Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 (06 79) 520 191 sztenderd Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 (06 79) 523 089 sztenderd Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI

TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI TERÜLETI KORMÁNYHIVATALOK FOGYASZTÓVÉDELMI SZERVEZETI EGYSÉGEINEK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Osztályvezető: dr. Lakó Anita Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. (2015.08.05-től)

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések

OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2013. április 22. napján megtartott küldöttválasztó gyűlések KÜLDÖTT, PÓTKÜLDÖTTVÁLASZTÁSI EREDMÉNYHIRDETÉS Dél-alföldi Régió választási körzetekben megválasztott

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor

2014/15. tanév Eredményességi Pontverseny Középiskolás rangsor Helyezés Iskola Város Megye Pontszám Bónusz Összesen 1 Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium Vác Pest 248 60 308 2 Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Szombathely Vas 182 40 222

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny Kárpát-medencei döntő, 2012 Az 5. osztályosok eredményei Az 5. osztályosok eredményei I. Tóth Péter 98,5 Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg Kálnásiné Katona Judit II. Bencze Nóra 98 Páneurópa Általános

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós

Tárgyalkotó népművészet. Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tárgyalkotó népművészet Szerkesztette: Bellon Tibor - Fügedi Márta - Szilágyi Miklós Tartalom Bevezető. I. fejezet Mi a népművészet? Lexikon-szócikk a magyar népművészetről 7 Fél Edit-Hofer Tamás-K. Csüléry

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, "D" épület Szombathely Berzsenyi tér 2.

Kemenesalja Művelődési Ház Központ és Könyvtár Celldömölk, Géfin tér 1. NYME,SEK, D épület Szombathely Berzsenyi tér 2. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 20évi rendezvények ( az események még hiányosak, az időpontok változhatnak, érdeklődjenek a központi irodában és a csoportoknál) Hó Nap, óra Csoport Program Helyszín Elérhetőség

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Név Munkahely Telefon E-mail. Elnök Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei Könyvtár vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Magyar osok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu Vasné Mészáros Katalin Katona József Megyei vasne.meszaros.katalin@kjmk.hu

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17

TARTALOM. Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17. Szakkönyvtárak 17 TARTALOM Bevezető ' 15 BUDAPEST ; 17 Szakkönyvtárak 17 1. Országos Széchényi Könyvtár 17 2. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 19 3. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23.

VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. VÍZILABDA ALBUM ÉS MATRICACSOMAGOK ÁRUSHELYEK LISTA POSTA Megye POSTA _ Árus _ Címe Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Dózsa György út 23. Bács-Kiskun megye 6000 Kecskemét Gázló utca 29/a Bács-Kiskun megye

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke

Üzletszabályzat 1/a sz. függeléke Város Irányítószám Ajka 8400 Fő út /Aranyvölgyi utca/ Bácsalmás 6430 Backnang út 7. Baja 6500 Szegedi út Balassagyarmat 2660 Kővári út Balatonfüred 8230 Széchenyi István út Békéscsaba 5600 Bartók Béla

Részletesebben

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye)

Munkahelymegőrzéssel. Munkáltató nagysága (foglalkoztatottak száma szerint) érintett közigazgatási egység (megye) szerint) Arcadia-Reklám Kft. 1182 Budapest, Nemeske u. 5. Budapest 20 fő alatti 9 1 843 750 Autista Sérültekért Zalában Bata István 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a 6412 Balotaszállás, Ady

Részletesebben

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék

Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék Magyar Állatorvosi Kamara Állatorvosi Asszisztensi Névjegyzék A Magyar Állatorvosi Kamara által a 2012. évi CXXVII. törvény alapján vezetett Névjegyzékben jelenleg a következő állatorvosi asszisztensek

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. közgyûlési hirdetménye Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) Igazgatósága értesíti a tisztelt Részvényeseket,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Hatályos: 2016. március 1-jétől VIZSGÁLÓORVOSI HÁLÓZAT Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Ügyfeleink az előre egyeztetett időpontban a felsorolt dokumentumokkal keressék fel a vizsgáló orvost:

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA 2013. JÚLIUS 1-TŐL 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45. (XI.) 7 Budapest 1125 Istenhegyi

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai Baranya 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs

Részletesebben

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai

LIGA SZAKSZERVEZETEK - 2011. november 04-i félpályás útlezárások helyszínei és a demonstráció koordinátorai 1 2 Pécs Komlói út (66-os út) a Hannebeck Frigyes utca és az Auróra utca között 6. sz. út, Pécstől Barcs irányába a pellérdi bekötőútig, a 203+389 kmszelvénytől a 205 km-szelvényig helszínén. Hegedüs Gábor

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Székhely Település. 3. NTP-KTMK-12-0012 Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány Zalaegerszeg Zala Tehetséggondozás programozásból 600 000

Székhely Település. 3. NTP-KTMK-12-0012 Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány Zalaegerszeg Zala Tehetséggondozás programozásból 600 000 1. NTP-KTMK-12-0004 2. NTP-KTMK-12-0005 Appendix Alapítványa Bolyai János Gimnáziumért Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész

Fekvıbeteg-gyógyintézet neve I.sz. Város Cím Telefon Fax E-mail Fıgyógyszerész BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZA 6000 KECSKEMÉT NYÍRI ÚT 38. (76) 516-726 (76)519-852 gurzonetm@kmk.hu Dr. Gúrzóné Dr. Túri Magdolna BAJAI KÓRHÁZ 6500 BAJA RÓKUS U. 10. (79) 422-233 (79) 420-922

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben