Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl október Balatonkenesei Hírlap 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl. 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3"

Átírás

1 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Balatonkenesei Lakosok! Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik a választáson rám szavaztak, és a kampányom során segítségemre voltak. Kopogtató cédulát gyûjtöttek, szórólapokat hordtak, plakátokat ragasztottak, és tájékoztatták az itt élõket a rendelkezésükre álló eszközökkel. Nélkülük sokkal nehezebb lett volna. Köszönet az ellenem kampányoló, fáradhatatlanul vádaskodó, sárdobáló ellenfeleimnek is, mert a szembenállásuk, kiadványaik és ellenkampányuk is hozzásegített, hogy a nevem a köztudatban maradjon, és így segítettek az ismert eredmény elérésében. Külön köszönet és tisztelet illeti mindazokat, akik rám szavaztak a sok buzgón terjesztett hazugság, vád és mocskolódás ellenére. Bármilyen világot élünk is ebben a 21. században, bennem megerõsödött, hogy tisztességes, becsületes eszközökkel, viselkedéssel és helytállással is lehet tartósan csak ezzel lehet eredményt elérni. Büszke vagyok rá, hogy senkit nem kellett fenyegetnem, senkinek állást, pénzt, elõmenetelt ígérnem, nem kellett törvénytelen eszközökkel szavazatokat szereznem. Az elért eredmény nem pusztán az én sikerem, ez minden velem együtt érzõ, gondolkodó és tenni akaró ember közös munkája, és ez azt bizonyítja, hogy a tisztesség még nem ment ki a divatból, ez a rögösebb út, de a jövendõ az igazakkal van. Az elkövetkezõ idõszakban ezekkel a gondolatokkal, kellõ higgadtsággal, megfontoltsággal és alázattal fogom a rám bízott várost, Balatonkenesét és Balatonakarattyát képviselni. Köszönöm mindnyájuk bizalmát és a több mint 3500 ember polgármestereként biztosra veszem, hogy a jövõnk kérdéseire adott válaszok, döntések és elhatározások, ha lassan is, de pozitív elmozdulást és fejlõdést eredményeznek. Ehhez kérek Önöktõl egy kis türelmet, és segítséget, támogatást, mert ez a mi városunk, változtassuk együtt, vegyük kezünkbe a jövõnket! Tömör István polgármester Az ünnepélyes alakuló ülésrõl és eskütételrõl október 14-én megtartott ünnepélyes alakuló ülést jelentõs számú érdeklõdõ tisztelte meg. Többen nem értették az alpolgármesteri megbízással kapcsolatos ellentéteket. A kampányom során több és jobb tájékoztatást ígértem, és ez kötelez. Az önkormányzati törvény szerint a polgármester a helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármester személyére tesz javaslatot, a képviselõ testület pedig szavaz errõl. Varga Zsuzsannát javasoltam társadalmi megbízatású alpolgármesternek, mert becsületes, tisztességes, megbízható és hozzáértõ szakember. Biztos vagyok benne, hogy a munkámat minden erejével, tudásával segítené, és nem kellene attól tartanom, hogy mikor támad hátba, csap be azért, hogy végre a polgármesteri székbe ülhessen. Véleményem szerint a fõállású alpolgármesteri tisztség városunkban szükségtelen, és anyagilag is nagy terhet jelentene, évente kb. 5-7 millió Ft. Amikor az óvoda, iskola és egyéb intézményeink költségvetésének készítésekor és ennek végrehajtásakor egyre megszorítóbb, takarékosabb gazdálkodást kérnünk az intézményvezetõktõl, teljesen ésszerûtlen lenne egy fõállású alpolgármester bérének bevállalása. Ismétlem, a fõállású alpolgármesterre nincs szükség. A jelentkezõ feladatokat társadalmi megbízatású alpolgármester is el tudja látni, úgy, ahogy eddig is tették és tettem. A sors iróniája, de inkább a választók bölcsességének tudható be, hogy az egyik képviselõ asszony, aki már többször maradt alul a polgármesteri megmérettetésen, most már alacsonyabbra tette a lécet, az alpolgármesterség is elég lenne, de csak a jobb fizetõ formában, fõállásban. Ehhez szerették volna az alakuló ülésen a hatályban levõ SZMSZT-t módosítani, élve a létszámfölényükkel. Véleményem szerint ez nem a város javát szolgálta volna, annál inkább a jól menõ vállalkozó hölgy érdekeit. Furcsa fintora az életnek, hogy 2-3 hete még a megélhetési képviselõk ellen emelt szót. Hamar megfeledkezett a választóinak adott ígéretérõl és a kormányzati döntés ellenére, miszerint az önkormányzatok kiadásainak csökkentésére a képviselõk számát megfelezték, õ mégis fizetést kíván felvenni az esetlegesen kierõszakolt fõállású kinevezéssel, az önkormányzat pénzébõl, mindnyájunk pénzébõl. Négy esztendeje azzal kampányoltak, hogy nem vesznek fel tiszteletdíjat. Két hónap múlva visszamenõleg is kérték az összeget, mondván az önkormányzat ellenõrizhetetlen módon költi el a pénzüket. Ez nem igaz! Az elmúlt idõszakban mint alpolgármester nem vettem fel a tiszteletdíjamat. Az így megtakarított összeg felett rendelkezhettem, amit a civil szervezeteknek, a hátrányos helyzetû gyerekek javára és ésszerû kezdeményezésekre ajánlottam fel. A Polgármesteri Hivatal dolgozói az elvárásaimnak megfelelõen jártak el, utalták a pénzt az utolsó fillérig az általam meghatározott célra. Ezek után engedtessék meg nekem, hogy az ígéreteimnek eleget téve olyan társadalmi megbízatású alpolgármester személyére tegyek javaslatot (még a létszámfölényük ismeretében is), akit méltónak, megbízhatónak és anyagilag fedhetetlennek találok. Megértésükben bízva: Tömör István polgármester

2 4 Balatonkenesei Hírlap október HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG BALATONKENESE A választási eljárásról szóló 1997.évi C.tv.105/A. (2) bekezdés h) pontjában foglalt jog-körében eljárva a Helyi Választási Bizottság az alábbiakban teszi közzé a október 3. napjára kitûzött helyi önkormányzati képviselõ- és polgármester választás eredményét október 3-án 3022 választójogosultból 1704 fõ szavazott, azaz a jogosultak 56,39 %-a. A megválasztott polgármester Tömör István 762 szavazattal (45,44 %): A 24 képviselõ-jelöltre 8903 érvényes szavazatot adtak, a legtöbb szavazatot szerzett 6 jelölt jutott be a képviselõ-testületbe: Vatics Erzsébet FÜGGETLEN Kurucz Henrietta FÜGGETLEN Sörédi Györgyné FIDESZ-KDNP Lengyel János FÜGGETLEN Varga Zsuzsanna FIDESZ-KDNP Miklós Péter FÜGGETLEN A választás részletes eredményei: A választók nyilvántartása A szavazás A szavazás napján A választópolgárok Szavazóként megkezdésekor a igazolás alapján száma a megjelent névjegyzéken lévõ névjegyzékbe vett névjegyzékben a választópolgárok választópolgárok választópolgárok választás száma száma száma befejezésekor A B C D (56,39 %) b) Szavazás Urnában lévõ Eltérés a Érvénytelen Érvényes szavazólapok megjelentek számától szavazólapok szavazólapok száma (többlet:+ / hiányzó: -) száma száma E F G H ,47 % 98,42 % Polgármester választás eredményei: Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat % 1 Gyõrfi Károlyné Hetyei Mariann FÜGGETLEN ,93 2 Tömör István FIDESZ ,44 KDNP 3 Vatics Erzsébet FÜGGETLEN ,64 H I R D E T M É N Y a ) A képviselõ választás eredménye: Urnában lévõ Eltérés a Érvénytelen Érvényes szavazólapok megjelentek számától szavazólapok szavazólapok száma (többlet:+ / hiányzó: -) száma száma E F G H ,29 % 97,65 % Érvényes szavazatok száma: Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat 1 Balázsné Tóth Etelka FÜGGETLEN Bollók Gyula FÜGGETLEN Bókkon Tamás MSZP Cseh Károly FÜGGETLEN 85 5 Fürdõsné Dr. Endrõdi Éva FIDESZ KDNP Gyenge Katalin Terézia FÜGGETLEN Gyõrfi Károlyné Hetyei Mariann FÜGGETLEN Kocsis Jenõ FÜGGETLEN Koczor Huba Miklós FÜGGETLEN Koronczainé Borsos Edit FÜGGETLEN Kurucz Henrietta FÜGGETLEN 617 Képviselõ 12 Lengyel János FÜGGETLEN 496 Képviselõ 13 Liptákné Pataki Krisztina FÜGGETLEN Miklós Péter FÜGGETLEN 467 Képviselõ 15 Dr. Németh Gyula FIDESZ KDNP Sipõcz István FÜGGETLEN Sörédi Györgyné FIDESZ KDNP 611 Képviselõ 18 Szabó Károlyné FÜGGETLEN Tömör István FIDESZ KDNP Varga Ákos FIDESZ KDNP Varga Zsuzsanna FIDESZ KDNP 472 Képviselõ 22 Vatics Erzsébet FÜGGETLEN 701 Képviselõ 23 Vági Károlyné FÜGGETLEN Vig András FÜGGETLEN 112 Balatonkenese, október 11. Cornides Tamás a helyi választási bizottság elnöke

3 2010. október Balatonkenesei Hírlap 5 KÖSZÖNET A VÁLASZTÓKNAK! Köszönetünket fejezzük ki a támogató szavazatokért és a bizalomért, amellyel a városlakók a kampány során hétrõl hétre erõsítettek minket. Akik ránk szavaztak, azok kisvárosunk hosszú távú jövõjére gondolva adták le voksukat. Mi mindent megteszünk, hogy a megelõlegezett bizalomnak, az elvárásoknak megfeleljünk!! Gratulálunk a megválasztott polgármesternek és képviselõ társainknak. Bízunk benne, hogy õk is a békességre, a kompromisszumos megoldásokra, a még nagyobb összefogásra törekszenek, és nem csak kampányfogás volt részükrõl az ilyen szellemiség felvázolása. A város fejlõdése érdekében még több eszmecserére, elõremutató, irányt adó beszélgetésre lesz szükség, ahol a választópolgár, a LAKOSAINK, ismerõseink, barátaink hangot adhatnak véleményüknek, vagy mi képviselhetjük azokat október 14-én volt az új képviselõ-testület alakuló ülése. Erre az eseményre vonatkozó törvénykezésbõl ki kell emelni azt a részt, ami az alpolgármester-választásra vonatkozik. Ez kimondja, hogy az alakuló ülésen KÖTE- LEZÕ választani alpolgármestert és dönteni annak tiszteletdíjáról, illetményérõl. Elgondolkodtató az, aminek tanúi lehettünk. Nem lett alpolgármester választva, mivel Tömör István polgármester úr elzárkózott az elõl, hogy egyetlen jelöltje helyett (aki nem lett megválasztva) másik képviselõt jelöljön az alpolgármesteri feladatra. Így fennáll a törvénysértés, ami ellen pedig felesküdött a polgármester úr. Elvárható lett volna Vatics Erzsébet képviselõasszony jelölése, aki alig maradt alul a polgármester-választáson, a képviselõk közül viszont õ kapta a legtöbb szavazatot! Ez ugye kellõképpen tükrözi a választók véleményét. Ezenkívül mellette szól az a tapasztalat, amivel bír az önkormányzat mûködését illetõen, tehát õ tudná legjobban segíteni a polgármesternek a település érdekében végzett munkáját! A polgármester úr azzal bizonyította volna a - békés együttmûködés a település érdekében - melletti elkötelezettségét, ha ezt a jelölést megteszi! Azt ígérte a kampányban-amivel mi teljesen egyetértettünk-, hogy a RÉGI ROSSZ HAGYOMÁNYOKKAL SZAKÍTANI KELL, de sajnos úgy látjuk (talán tapasztalatlansága okán), már elsõ lépésben eltért ettõl. A választási eredmények kihirdetése után néhány nappal illett volna öszszehívni képviselõtársait egy beszélgetésre, az alakuló ülés elõtt egy irányt adó, tervezõ megbeszélésre, ehelyett telefonon kereste meg õket, keresett meg minket, és csak négyszemközt akart beszélgetni. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez épp egy helyi rossz hagyomány folytatása lenne. Akkor megint tanú nélküli beszélgetések, ferdítések sora követné egymást. Mi szeretnénk, ha mindig egymás elõtt, nyíltan beszélnénk meg a problémákat, akkor is, ha nincs egyetértés. Nincsenek, és ne is legyenek titkaink egymás elõtt közügyekben. Reméljük, hogy polgármester úr átgondolja ezeket, és a jövõben annak szellemében tevékenykedik velünk együtt, amit ígértünk a kampányban. A demokrácia szabályai szerint, a jogszabályokat betartva, a választópolgárok akaratából ott ülõ képviselõkkel együttmûködve, egyéni sérelmeinket, baráti bizalmi/ bizalmasi pozíciókat félretéve. Mi feltétlenül ezt szeretnénk! A feladat adott, a felhatalmazást megkaptuk: elindítani Balatonakarattyát, Balatonkenesét a fejlõdés útján! Mi tiszteletben tartjuk a választópolgárok véleményét, elfogadjuk, sõt gratulálunk új polgármesterünknek! Ez a demokrácia. Bízunk benne, hogy a jövõben õ is ezt teszi, mert csak akkor tudunk haladni, fejlõdni. Kurucz Henrietta, Miklós Péter, Lengyel János, Vatics Erzsébet (független képviselõk) Kedves Választók! Szeretnénk tisztelettel köszönetet mondani az október 3-i választáson kapott szavazatokért. Gyõrfi Károlyné, Bollók Gyula, Koczor Huba, Sipõcz István Köszönetnyilvánítás Ezúton köszönöm meg mindazoknak a támogatását, akik a kopogtató cédulájukkal és szavazatukkal támogattak a évi Önkormányzati Választáson. Varga Ákos

4 6 Balatonkenesei Hírlap október Kenesei kórkép Gondolatok az alakuló önkormányzati testületi ülésrõl Nemcsak Kenesén mutatkoznak a demokrácia kórjelei, ezek véleményem szerint gyermek- betegségek úgy általában. Idõnként sokan úgy gondoljuk, hogy a pártoskodás, /amit egyébként a keresztény tanítás nem javasol/ egyfajta szellemi polgár háború, szekértáborok /érdek csoportok/ között. Amint a tárgyilagos tudósításból, jegyzõkönyvbõl is értesülhetünk, én a Kultúra Házában megtartották az önkormányzati választások nyertesei az alakuló ülésüket. A szépen megszervezett alkalom ünnepélyes keretek közt zajlott. A zajról és a zajlásról írnék néhány sort úgy, ahogy a választó polgárok, a nép gondolja. - A nép akarata Isten akarata szokták mondani. Bele kellene nyugodni mindenkinek az eredményekbe. Nemcsak a népnek, de a nyerteseknek is, a pártoknak és pártoskodóknak is. - A miniszter szó szolgát jelent. A pap mellett ministráns szolgál. Minél nagyobb a rang, annál nagyobb a szolgálati felelõsség. A mindenki szolgái mindenkinek felelnek, és ez már nem irigylésre méltó feladat. A felszólalónak meg kellene indokolnia felszólalásának közérdekûségét, és javaslatának jogosságát, hogy egyértelmû legyen akarata vagy aggályossága. A törvény elõírja, hogy az elsõ alakuló ülésen, de legkésõbb a másodikon alpolgármestert kell választani. Az alpolgármester-jelöltet a polgármester nevezheti meg, a testület pedig vagy megszavazza vagy nem. Háromszor lejátszották a jelölést és szavazást 4 2 eredménnyel. Azért nem 4-3-as volt az eredmény, mert az érdekelt tartózkodott. Alpolgármestert tehát nem sikerült választani. Még csak remény sem látszódott, hogy a megfeneklett szekér kimozduljon. Mi lesz, ha mindig 4 ellenez, és marad 2 vagy 3 igen? Ez szerintem változni fog. A törvényalkotói szándék az volt, hogy a polgármester s az alpolgármester bizalmi viszonyban legyenek, mert mégsem lehet, hogy megértés híján munkaidõben viták, talán veszekedések legyenek érdemi munkavégzés helyett. Lesz-e itt Balatonkenesén, Balatonakarattyán összefogás, ha megértés sincs? Van-e értelme az újabb választásokra gondolni, amikor még el sem kezdõdött az igazi munka? És ha lennének is újabb választások, azt is csak fél év múlva lehetne megvalósítani a jogszabályoknak megfelelõen. De fél évig szétidegelhetik egymás és önmagukat a képviselõk és a polgármester úr! Közben elszalaszthatnak megismételhetetlen lehetõségeket is! Mi lehetne tehát a megoldás? Erre választ a FIDESZ-KDNP ideológia ad, vagyis a keresztény tanítás az Ige. Krisztus kéri: Imádkozzatok ellenségeitekért, és tegyetek jót velük. Ez a kompromisszumkészséget munkálja. Hogy mi volt leghumorosabb élményem az ülésen? Az, hogy még a legelején a polgármester úr megköszönte azok szolgálatát, akik cédulát gyûjtöttek, és propaganda tevékenységet folytattak. Az ellenpropagandát is méltatta köszönettel, mert annak színvonala nem ártott, ellenben fenntartotta a nevét azokban az idõkben. Kedves Keneseiek, Akarattyaiak! Jó lenne, ha a gyõztesek úgy dolgozhatnának, hogy a választópolgárok is nyertesek lehessenek. Ehhez kívánunk minden képviselõ-testületi tagnak és a polgármester úrnak nemcsak jó egészséget, de kitartó, bölcs keresztényi gondolkodást is. Sok sikert! Tisztelettel: Jónás Józsefné Ott Julianna Kicsit többet az ittas vezetésrõl Az elõzõ hónapban írt cikkemre kaptam egy olvasói levelet, amely arra bíztatott, hogy többek között az ittas vezetés témakörét egy kicsit körbejárjam. Úgy gondolom, azzal, amit az alábbiakban leírtam, segítem a félreértések elkerülését, valamint a kollégáim által végzett munka jobb megértését és elfogadását. Hiszen az ittas vezetõk kiszûrése mindnyájunk közös érdeke! Ittas vezetõnek azt nevezzük, aki a jármûvezetés elõtt alkoholt fogyasztott, és vezetés közben annak hatása alatt van. Nemcsak a gépjármûvekre, hanem a kerékpárra, mint nem gépi meghajtású jármûre is vonatkozik az úgynevezett zéró tolerancia, vagyis az alkohol fogyasztása utáni vezetési, közlekedési tilalom. (Ezt a 218/1999. Kormány Rendelet szabályozza a 42. (1) bekezdés a) és b) pontjában.) Azt, hogy ittas-e a vezetõ, a rendõrök nem a saját véleményük alapján döntik el. Közúti ellenõrzés során megállított jármû (kerékpár is!) vezetõjével szondát fújatnak. Ha ennek negatív az eredménye, a vezetõ ellen nem indul eljárás. Amennyiben a szonda pozitív eredményt ad a helyszínen, a készülék által mért szám a légalkohol szint mértéke. Ez a szám határozza meg, hogy szabálysértési vagy bûntetõ eljárás indul a vezetõ ellen. Mért szint Kerékpár Gépjármû Szabálysértés Légalkohol: 0,51 mg/l alatt Közúti közlekedési Ittas vezetés Véralkohol: 0,8 ezrelék alatt szabályok kisebb fokú megsértése Szabálysértés Légalkohol: 0,51 mg/l felett Ittas vezetés nincs Véralkohol: 0,8 ezrelék felett Bûncselekmény Légalkohol: 0,51 mg/l felett nincs Ittas vezetés Véralkohol: 0,8 ezrelék felett Kerékpáros ellen csak szabálysértési eljárás indítható akkor is, ha 0,51 mg/l feletti értéket fúj! A 0,51 mg/l feletti érték esetén a gépjármûvezetõt elõállítjuk, és egy szakemberek által rendszeresen ellenõrzött és beállított eszközzel újra megtörténik a már hiteles mérés és az eredmény dokumentálása. Amennyiben szükséges, például a vezetõ nem ismeri el az alkoholfogyasztás tényét a helyszínen, vagy olyan állapotban van, hogy nem tudja szabályszerûen megfújni a szondát vagy a hiteles mérõeszközt, a jármûvezetõt elõállítjuk vérvételre. Ekkor a véralkohol szint kerül meghatározásra laboratóriumban, szakértõ által. Az ittas befolyásoltság állapotának megállapítása a látható tünetek alapján még az orvosnak sem mindig egyszerû, ezért elengedhetetlen a számokkal történõ megalapozása! A büntetés a vezetõi engedély helyszíni elvétele mellett a gépjármûvezetõtõl szabálysértés esetén legfeljebb Ft-, míg bûncselekmény esetében, figyelembe véve a körülményeket is, például baleset okozása, akár szabadságvesztés is lehet. Az elõzõ cikkemben azt írtam, hogy A vezetõi engedélyek azonnali elvételének sokszor nincs visszatartó ereje. Érdekes ez a kerékpárosok esetében, hiszen náluk a jogosítvány elvételére nem kerül sor, viszont a vezetéstõl eltilthatók, ha van vezetõi engedélyük! (Ezt a 218/1999. Kormány Rendelet szabályozza a 42. (2) bekezdésében ittas vezetés esetén.) Ez egy érdekesség, hogy egy jogszabályt hogyan lehet értelmezni, és valójában milyen nehéz mindenre kiterjedõ, mégis ésszerû szabályokat alkotni. A Balatonalmádi Rendõrkapitányság igazgatásrendészetén dolgozó kollégák soha nem alkalmazták, mert úgy mondjuk, ez nem életszerû. Ehhez, pedig nem kell más, mint józan paraszti ész! November a Mindenszentek és a Halottak napjával kezdõdik. Ebben az idõszakban az országban valóságos vándorlás indul be, hogy az elhunyt hozzátartozóink sírjánál tiszteletünket tegyük. Nekünk rendõröknek a közlekedésben ez nagyobb forgalmat, a temetõk környékén parkoló gépjármûvek körül pedig illetéktelen érdeklõdõket jelent. A figyelmes, türelmes közlekedésen túl feltétlen figyeljenek arra, hogy gépkocsijukat jól zárják be, és se az utastérben, se a csomagtartóban ne hagyjanak értékes, csábító dolgokat! Az anyósülés alatt eldugva se! A parkolóban gyanúsan viselkedõ személy észlelésekor haladéktalanul értesítsék a rendõrséget! Stanka Mária r. õrgy. megelõzési kiemelt fõelõadó

5 2010. október Balatonkenesei Hírlap 7 Lélekemelõ, ám fáradságos utak Balaton-közeli otthonunktól minden évnek valamely október végi napján kegyelettételre és emlékezésre sietünk a Bakony túloldalán fekvõ szülõfalum temetõkertjében nyugvó halottainkhoz. Utazás közben az alkalom sugallta csend lehetõséget nyújt a zavartalan elmélkedésre. A tûnõdést fokozza a kocsi nyomán felcsapódó falevelek örvényléseinek látványa és halk zizegése. Családtagjaim már tudják, hogy a természetnek ez az õszi mutatványa engem mire emlékeztet. Az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban szünetelt a vasúti és a közúti közlekedés. A Veszprém megyei Népújság dolgozójaként a lapot nap mint nap szerkesztõségünk gépkocsiján kellett a járási székhelyekre eljuttatni. A feladattal engem bíztak meg. Rátót Zirc Varsány Pápa volt a kezdõ szakasz. Abban az idõben a mostaninál jóval keskenyebb és hepehupás volt a 82-es út. Az erdõ fái és bokrai szinte ráhajoltak a jármûvekre. Sem az újság öreg Skodája, sem az akkori útviszonyok nem tették lehetõvé a száguldást, a légmozgás mégsem csak a korábban lehullott, hanem a hûvös hajnalok nyomán meglazult leveleket is utánunk perdítette. Az 1956 forradalmas idején tapasztalt bakonyi jelenség minden évben megismétlõdik. Fölébrednek a régi emlékek, amelyekbõl az évforduló kapcsán néhányat megidézek. Október 20-ától háromhetes szabadságra küldött a fõszerkesztõ. Azóta sokat studíroztam rajta, de máig sem tudom eldönteni, hogy az idõzítés a véletlen mûve volt-e, vagy tekintettel fiatalságomra, az átlagosnál jóval mozgalmasabbnak ígérkezõ eseményektõl kívántak-e úgymond megkímélni. Akárhogy történt, a forradalmi események hatása alól nem tudtak kivonni, sõt talán valamelyest magam is szítottam a tüzet. Nem kellett ehhez a lázasodó fõvárosba utaznom, miként szerettem volna, de szüleim és testvéreim lebeszéltek róla. Leckevételre a legforradalmibb osztály soraiba se kellett férkõznöm, ahogy a munkásságról tanultunk marxizmusból. Megyejáró útjaimat többször megszakítva hazalátogattam a kicsi Bakonyságra, s az ott látottak- hallottak töprengés nélkül az országosan kibontakozó események, a nemzeti ügy szolgálatába állítottak. A családunkat ért sérelmek (kuláklista, adók szüntelen növelése, törvénytelenségek) ugyancsak ezt a célt szolgálták. Gratulálunk az egyetemista fiainknak. Nagy Imrének és Kádárnak is hallottam falunk egyik legdolgosabb gazdájától, B. Nándortól október 24-én. Mienk volt a diktatúra közölte a 11 gyermekes Z. János, és miellenünk fordították. Tõlünk 5 Ft-ért veszik át a disznó kilóját, az üzletben meg 23-ért adják - mondta a 10 holdas Sz. Károly. Amíg a kötelezõ beszolgáltatásnak nem tettem eleget, a két gyermekem nem ihatott volna tejet buzgott az ugyancsak 10 holdas K József. A négyszáznyolcvan liter tejért csak 336 Ft-ot kaptam, az állam majd négyszeres áron adta a vásárlóknak. Engedélyt kellett kérnem, hogy kivághassak egy kivénhedt fát - panaszolta M. Sándor. Az írás decemberre szólt, de az õszi munkák elhúzódása miatt én csak januárban értem rá. Emiatt megbüntettek 320 Ft-ra. Tõlem ötvenért vitték el az árpa mázsáját, õk négyszázért adták tovább Az én adóm tíz év alatt a hatszorosára nõtt Elvették a szeszfõzdénket, a rengeteg cseresznyét a madarak eszik le Adókönyvemben a 60 Ft-os búza kötelezõ biztosítása, földbiztosítás, adó- gabona és földár elõleg szerepelnek. De mik ezek?... A kiosztott kisdémi földeket visszavették, és állami gazdaságot csináltak belõlük Jobb volt a Böröczki birtok konvenciósának, mint földhöz juttatott magángazdának Ságról a kötelezõ leadás, Szentivánról pedig a tsz elõl menekül az ifjúság Se vége, se hossza nem volt a panaszoknak. Szüret közben éledtek, kocsmában erõsödtek, majd az iskolaterem falai közt teljesedtek ki. A ságiak elhatározták, és hamarosan végre is hajtották: a halványzöld és nagyívû begyûjtési lapokat kihajigálták a tanácsháza ablakán, és azonnyomban elégették. Huszonkilencedikén pedig miként az egyházi ünnepeken (húsvét, úrnapja) szokták, zászlólobogtatás és éneklés közben végigvonultak a falu egyik során, a másikon vissza. Elégedettség, öröm, remény, boldogság és hit sugárzott az arcokról. A szülõfalumban szerzett, és ebben az írásban csupán jelzett borzasztó tapasztalatokat Hová lesz a magyar falu? címmel megírtam, és a szabadságot félbeszakítva a közlekedési anomáliák miatt nagy nehezen visszajutottam a megyeszékhelyre. Amikor ideértem, örömmámorban vonult és ujjongott a város. Cikkem a 27-i számban jelent meg. Utána még négyet írtam, de az éjszakai utak miatt szinte teljesen kimerültem. Október 31-én hazamentem, s a szabadságom némi folytatása végett, illetõleg az ismert megtorlás miatt csak november tizedike után tértem vissza Veszprémbe. S írtam-írtam, nagyon sokat. Ameddig írhattam március 2-án eltávolítottak a laptól, és némelyek évtizedeken keresztül büntettek a forradalom idején és az utána következõ pár hónapban írott cikkeim miatt. De ez már egy másik írás tárgya lenne. E helyett befejezésül: Természetes, hogy az idén is hazautazik családom a halottainkhoz. Nem szoktam megfeledkezni volt kedves barátaimról, szomszédokról, ismerõsökrõl sem, bizonyára egyegy szál krizantémot leteszek azok sírjára is, akiket fentebb megidéztem, de ma már kinn pihennek a temetõben. Amikor átsuhanunk a felújított bakonyi úton, a rengeteg esõ, sár és latyak miatt idén aligha verõdnek fel a falevelek. A kacifántos idõjárás miatt lehet, hogy október végére le se hullanak. Az 56-os forradalom lélekemelõ, ám fáradságos útjaira akkor is fellelkesülten fogunk emlékezni. Márkus Zoltán

6 8 Balatonkenesei Hírlap október Mire ezek a sorok megjelennek tájékoztató újságunkban, már túl leszünk az október 23-i ünnepélyeken. Sok szép, az eseményeket taglaló és méltató beszédet hallgattunk, szép versekben, dalokban gyönyörködtünk. Összességében lélekemelõ idõszak volt. Ehhez képest én most sûrítve zúdítom véres eseményeit a kedves olvasókra, amikor a sortüzeket megpróbálom idõrendben, lényegüket kiemelve ismertetni. A sortüzek során felfegyverzett alakulatok lõttek fegyvertelen civilekre. 1. Debrecen október 23. Diákgyûlést tartottak, majd hozzájuk csatlakozott mintegy fõnyi tömeg. Három halott, 25 sebesült. 2. A Magyar Rádió épülete elõtt október 23. Lõtt az AVH-s õrség. Két halott, 43 sebesült. 3. Cegléd október 26. A tömeget levegõbe lõtt sortûzzel oszlatták szét. Nem volt halott, sem sebesült, csak rémültek. Emberséges parancsnokoknak köszönhetõen hasonló módon oszlattak Monoron, Tápiósülyön, Maglódon, Kókán, Gyöngyösön, Ráckevén. 4. Budapest, október 25. A Parlament elõtti sortûz a magyar forradalom legpusztítóbb galádsága volt. Ekkor és az elõzõ nap halálos lövést szenvedettek száma mindmáig nem ismert. Beszélnek több száz halottról is, ennél több sebesültrõl. Az anyakönyvi bejegyzések 54 halottról tudnak. 5. Mosonmagyaróvár, október 26. A határõr laktanya elõtt tüntetõ tömegre Dudás százados parancsára két ízben nyitottak tüzet az épületbõl. A köztudat 105 halottról tud, anyakönyvi bejegyzések szerint 55 személy halála igazolható. 6. Berzence, október 27. Egy közeli határõregység lövetett, a tüntetõ falusiakra nyitott tûzet. Négy halott. 7. Mórahalom október 27. Az ásokhalmi határõregység lövetett a tüntetõ falusiakra. Két halott, több sebesült. 8. Miskolc október 26. A letartoztatott egyetemisták szabadon bocsátását kérõ tömeg a belügy székháza elõtt tüntettet. Onnan kapták a sortüzet. Kilenc halott, 58 sebesült. A felháborodott tömeg nem oszlott szét, ostrom alá vették az épületet, elfoglalták, majd 4 személyen népítéletet hajtottak végre. 9. Budapest október 24. A Honvédelmi Minisztérium elõtt szovjet és magyar katonai erõk sortüze. Nyolc halott, 25 sebesült. 10. Gyõr október 25. A BM épülete elõtt tüntetõ tömegre a szomszédos börtönbõl lõttek. Három halott, számos sebesült. 11. Kecskemét, Tiszakécske A forradalom utáni napokban még a légierõk felhasználásával is gyilkoltattak. 17 halott, 110 sebesült. November 4-e után megalakult karhatalmi ezredek, az elõkerült AVH-sok kedvükre szedhették áldozataikat. Feladatuk volt gyorsan és kegyetlenül leszámolni a forradalmárokkal. A sortüzekre csak szóbeli parancsokat adtak. Sortüzek Budapest december 6. Provokatív céllal szervezett tüntetésen öt személyt elfogtak, s hamis váddal a helyszínen tarkón lõtték a Nyugati pályaudvar közelében. 2. Tatabánya december 7. A kegyetlenkedések ellen tüntetõk közé lövettek. Hat halott, számos sebesült. 3. Salgótarján 1956 december 8. Szovjet katonai és magyar karhatalmi erõk hosszasan lõttek a körülzárt tüntetõkre. 131 halott, 150 sebesült. A munkástanács vezetõinek tetemét két nap múlva fogták ki az Ipoly vizébõl. 4. Miskolc december A tömeg a nyomdánál tüntet. Nyolc halott, 40 sebesült. 5. Eger december 12. A karhatalmisták a sztrájkoló tömegbe lõnek. Nyolc halott, 24 sebesült. Számos más helységben volt még karhatalmista fegyveres tömegoszlatás. Még 1957 téli hónapjaiban is számos helyen gyúlt ki a forradalom népi fellángolása, de hiába, mert az erõsödõ hatalom a szaporodó halálos ítéleteivel, megfélemlítõ akcióival menekülésre vagy hallgatásra kényszeríttette a forradalmárokat. Az 56-os eseményekkel kapcsolatban mindig eszembe jutnak a kenesei események, közöttük a személyes élmények. Egyet felidézek most, nem azért, mert javíthatatlan múltba nézõ vagyok. A várpalotai bányászok látták el a környéket fegyverekkel. Egy napon Kenesére is hoztak at, és mint a Forradalmi Bizottság elnökének, férjemnek adták át. Nem kérdeztek, nem tárgyaltak, gyorsan lerakták az elõszobánkba (a mai orvosi rendelõk várója), és tovább menetek. Ott volt a sok fegyver felhalmozva. Ijesztõ volt nézni is, családunknak kerülgetni és õrizni. Megindult egy vita. Férjem és a felelõsen gondolkozó társai nem akarták kiosztani, viszont a lelkes, harcos, tenni akaró emberek követelték. Hivatkoztak Budapestre és más városokra, érveltek a cselekvés mellett. Férjem és társai keményítettek retorikájukon, és próbálták meggyõzni a követelõket. Végül a maguk igazának tudatában visszavitették, anélkül hogy egyet is kiadtak volna. Száz százalékig egyetértettünk vele. Családunk megkönnyebbült, a község megszabadult. Belegondolni is rossz, mi lett volna, ha ezek a fegyverek kiosztásra kerülnek. Kenesei lõtt volna keneseire? Most a temetõkben koszorúznánk olyan síroknál, ahol az áldozat is és a tettes is kenesei volt? És mi lett volna a kiosztókkal? Így megúszták a Honvéd Üdülõ gyûjtõjében jó néhány napos megalázással, kínzással, de juthattak volna Brusznyai Árpád sorsára is, akit kivégeztek. Még gondolatban is borzasztó folytatni ezt a lehetõséget. Szerencsére nem történt meg, mert voltak kemény, határozott emberek, akik ezt megelõzték higgadt, felelõs magatartásukkal. Mert akkor nem csak a hazaszeretet, lelkesedés, bátorság volt fontos, hanem ezek mellett felelõs magatartás is. Hiszen már Szabó Dezsõ nagy magyar író is felhívta a figyelmünket mindenkori kötelességünkre: Minden magyar felelõs minden magyarért. Tovább értelmezve: minden kenesei felelõs minden keneseiért, és ez vonatkozik a múltra, a jelenre, a jövõre is. Mindezt szíves figyelmükbe ajánlotta: Dr. Saáry Istvánné

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

Polgármesteri vélemény

Polgármesteri vélemény 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK

BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK 2014. június Balatonkenesei Hírlap 3 BALATONI KAPUNYITÓ BORHÁZAKKAL KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSOROZAT 2014. július 11-20. BALATONKENESE, SZÉCHENYI PARK Július 11-én pénteken, a nyitónapon: Bevezetõ program:

Részletesebben

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben!

A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! XVIII. évfolyam 4. szám 2011. december A szeretet ünnepére S ne csak így decemberben! A Karácsony, mindannyiunk családi és közösséget erősítő ünnepe. Ez az, az ünnep, amikor fázósan, kabátunkat összehúzva,

Részletesebben

Révfülöpi Képek. 2010. október XX. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja

Révfülöpi Képek. 2010. október XX. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Révfülöpi Képek 2010. október XX. évfolyam 10. szám Révfülöp és környéke polgárainak és üdülõtulajdonosainak lapja Megalakult az új képviselõ-testület Letette esküjét október 11-én az Eitner József, Gángó

Részletesebben

Az első napok, a kezdetek.

Az első napok, a kezdetek. XXIII. évfolyam, 11. szám 2014. NOVEMBER KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Tisztelt medgyesi és bánkúti Polgártársam! Kedves Barátom! Engedje meg, hogy köszönetemet és tiszteletemet fejezzem ki, abból az alkalomból,

Részletesebben

Karácsonyi köszöntő KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND. Közélet Kultúra Mindennapok. 2013. december 10. 120 forint. Beköszöntött az advent időszaka,

Karácsonyi köszöntő KARÁCSONYI ÜNNEPI MISEREND. Közélet Kultúra Mindennapok. 2013. december 10. 120 forint. Beköszöntött az advent időszaka, Közélet Kultúra Mindennapok 2013. december 10. 120 forint Karácsonyi köszöntő Hóesésben. Fotó: Sárog Tibor Beköszöntött az advent időszaka, melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével. Egy-egy pillanatra

Részletesebben

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM

Márton-napi újbor ünnep. November 9-én a sportcsarnokban A fotón Vincze Tamás a szomszéd, Simon Márton libájával TARTALOM XXIV. évfolyam, 2012 11. november TARTALOM Járási kirendeltség lesz a város 3. Akikre büszkék vagyunk Átadták a kerékpárutat A magyar termőföld védelmében 4. 8. 9. Takarítási akciót hirdetnek az önkéntesek

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe

Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe Dunakeszi polgár X. évfolyam 8. szám 2010 augusztus Önkormányzati választás 2010 (Összeállításunk a 6-7. oldalon) Államalapító Szent István és az új kenyér ünnepe (Írásunk a 4. oldalon) Dunakeszi Polgár

Részletesebben

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 2012. november Balatonkenesei Hírlap 3 35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 1977: november 7-én átadták a Bakó ligeti modern négycsoportos óvodát. Ugyanakkor a már 23 éve mûködõ és a balatonkenesei

Részletesebben

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató

Választási tájékoztató... 2. DK MSZP jelöltbemutató A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. szeptember 11. - XXV. évf. 37. szám 20 oldal, 200 Ft Választási tájékoztató...... 2 DK MSZP jelöltbemutató.... 3 Polgárõrök együtt a két csapat..

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Fáklyák fényénél emlékeztünk. Letûnt mesterségek, életformák 15. oldal

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Fáklyák fényénél emlékeztünk. Letûnt mesterségek, életformák 15. oldal XX. évfolyam 2011. november * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Fáklyák fényénél emlékeztünk 2. oldal 8. oldal 9. oldal Letûnt mesterségek, életformák 15.

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Etyeki. Kamilla Virágbolt. február 14-ig a hirdetés felmutatójának 10% kedvezményt adunk. Tiszekkerné Bozsányi Kamilla TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA

Etyeki. Kamilla Virágbolt. február 14-ig a hirdetés felmutatójának 10% kedvezményt adunk. Tiszekkerné Bozsányi Kamilla TELJESKÖRÛ GÉPI FÖLDMUNKA 2010.01.19 22:15 Page 2 Etyeki KONTÉNER RENDELÉS Etyeken a Kossuth L. u. 17. szám alatt megnyitottuk Kincskeresô boltunkat, ahol extra minôségû angol használt ruhákkal várjuk kedves vásárlóinkat. A következô

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. április Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 19. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Tisztelt i Választópolgárok! Egy új kezdeményezéssel fordulunk Önökhöz: szeretnénk lehetőséget biztosítani

Részletesebben

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 11. (289.) szám 2014 november A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Megalakult az önkormányzat képviselő-testülete Fotó: Balogh Miklós www.vecsesitajekoztato.hu

Részletesebben

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben.

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben. XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 12. SZÁM DECEMBER Pavlicsek Zsolt Ünnepre vágyunk Lótva-futva késõ estig, lényegét így gyakran veszti, lelkünk békés csöndje, s elillan a meg sem érkezett Karácsony igaz öröme. Forgatag

Részletesebben

Képeskönyv Kerepesrõl. Az önkormányzatiság jövõre. Egy újabb megvalósult régi álom

Képeskönyv Kerepesrõl. Az önkormányzatiság jövõre. Egy újabb megvalósult régi álom Magyarországot mai állapotában fel sem vennék az EU-ba! Polgári Esték Vendégünk volt a szilasligeti közösségi házban, november 13-án este Glattfelder Béla, az Európa Unió egyik magyar parlamenti képviselõje.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu

1956 üzenete ÚJPESTI NAPLÓ. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám. www.ujpest.hu INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2010. október 29., IV. évf., 41. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu FOTÓ: HORVÁTH DÁVID 1956 üzenete Ünnepségek, megemlékezések

Részletesebben

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal?

saját lányával kapcsolatban éli meg ezt... - Milyen emlékeket viszel magaddal? Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVI. évfolyam 5. szám Két évtized Izsák egészségügyében Két évtizedes izsáki gyógyító munka után, május 1-jével nyugdíjba vonult dr. Pap Gyula ügyvezetõ

Részletesebben