KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI"

Átírás

1 KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI I. A kandidátusi fokozat megszerzése előtti közlemények a) Térképek 1. BORHIDI A., KEVEY B. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1992): A Baláta-tó vegetációtérképe 1989-ben. Die Vegetationskarte von Baláta-See in 1989, Süd-Ungarn. Somogyi Múz. Közlem. 9: b) Tudományos könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1987): Die Verbreitung der west-balkanischen Florenelemente in Südost-Transdanubien. In: SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Nova. Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, KEVEY B. (1991): A Tátika növényvilága. In: HUSZTI Z. F. (szerk.): Tátika IV. Castellum Kiadó, Keszthely, pp c) Tudományos cikkek 1. KEVEY B. (1979): Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. The range of Allium ursinum L. in Hungary. Bot. Közlem. 65 (1978): If: 0, KEVEY B. (1981): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez I. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns I. Bot. Közlem. 67 (1980): If.: 0, KEVEY B. (1983): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez II. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns II. Bot. Közlem. 70: If.: 0, KEVEY B. (1984): Dég parkerdejének tölgy-kőris-szil ligetei. Die Eichen-Eschen-Ulmen Auenwälder im Parkwalde bei Dég, Große Ungarische Tiefebene. Bot. Közlem. 71: If.: 0, KEVEY B. (1985): Fragmentális szurdokerdők a Villányi-hegységben. Fragmentale Klamm-Wälder im Villány-Gebirge, Süd-Ungarn. Janus Pannonius Múz. Évk. 29 (1984): KEVEY B. (1985): A Dentaria trifolia W. & K. előfordulása Magyarországon. Das Vorkommen von Dentaria trifolia W. & K. in Ungarn. Bot. Közlem. 72: If.: 0, KEVEY B. (1985): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez III. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns III. Bot. Közlem. 72: If.: 0, KEVEY B. (1986): A martonvásári kastélypark tölgy-kőris-szil ligeterdői. Die Eichen-Eschen-Ulmenwälder der Schlossparkanlage bei Martonvásár. Bot. Közlem. 73: [Megjelent: 1987]. 9. KEVEY B. (1987): A Villányi-hegység bükkösei. The beech-woods of the Villány Mountains, South Hungary. Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KEVEY B. (1988): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns IV. Bot. Közlem ( ): KEVEY B. (1990): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez V. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns V. Bot. Közlem. 76 (1989): KEVEY B. (1990): A 80 éves Horvát Adolf Olivér köszöntése. Bot. Közlem. 76 (1989): KEVEY B. (1991): Új adatok a Keleti-Mecsek flórájához. Weitere Angaben zur Kenntniss der Pflanzenwelt des östlichen Mecsek-Gebirges, Süd-Ungarn. Folia Comloensis 4: KEVEY B. (1993): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VI. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VI. Bot. Közlem. 80: KEVEY B. (1993): A Keleti-Mecsek szurdokerdei (Scutellario-Aceretum). Die Klammwälder des östlichen Mecsek (Scutellario-Aceretum), Süd-Ungarn. Folia Comloensis 5: KEVEY B. & ALEXAY Z. (1992): Adatok a Szigetköz flórájához. Data an the flora of Szigetköz, Region in North-West Hungary. Acta Óvariensis 34: KEVEY B. & ALEXAY Z. (1994): A Szigetköz dárdás nádtippanos-fűzlápjai (Calamagrostio-Salicetum cinereae). Calamagrostio-Salicetum cinereae in Szigetköz, Nord-West-Ungarn. Acta Agr. Óváriensis 36: KEVEY B. & BORHIDI A. (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bükkösei. Die Buchenwälder des Boronka-Naturschutzgebietes, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 7: KEVEY B. & CZIMBER GY. (1982): Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe a Szigetközben. Role of Allium ursinum in plant geography of Szigetköz, Region in North-West Hungary. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 24: KEVEY B. & CZIMBER GY. (1984): A mosonmagyaróvári Május 1.-liget kapcsolata a Szigetköz természetes növénytakarójával. Connection between Május 1 parkland, Mosonmagyaróvár and the natural vegetation

2 of Szigetköz, Region in North-West Hungary. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 26: KEVEY B. & HORVÁT A. O. (1986): Die Verbreitung einiger submediterraner Pflanzenarten in Südost- Transdanubien. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 124: KEVEY B. & HORVÁT A. O. (1993): Die geobotanischen Verhältnisse der Zákányer Hügel. Dissertationes Botanicae 196: KEVEY B., JUHÁSZ M., KLUJBER K. & BORHIDI A. (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védett növényei. Geschütze Pflanzen des Boronka-Naturschutzgebietes, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 7: KEVEY B., OROSZ-KOVÁCS ZS., TÓTH I. & BORHIDI A. (1992): Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához. Angaben zur Flora des Landschaftsschutzgebietes Béda-Karapancsa, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 6: KEVEY B. & TÓTH I. (1992): A béda-karapancsai Duna-ártér gyertyános-tölgyesei (Querco robori- Carpinetum). Hainbuchen-Stieleichenwälder (Querco robori-carpinetum) des Donau- Übersschwämmungsraumes von Béda-Karapancsa, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 6: HORVÁT A. O. & KEVEY B. (1983): Hornbeam-oak-forests in Ormánság. Macedonian Academy of Sciences and Arts, Contributions 4 (1 2): HORVÁT A. O. & KEVEY B. (1983): Montane species in the relictforest of the north-western periphery of the Great Hungarian Plain. Radovi 72: HORVÁT, A. O. & KEVEY B. (1984): Az Ormánság gyertyános-tölgyesei. Pécsi Műszaki Szemle 29 (3): SZABÓ L. GY., KEVEY B. & TÖLGYESI GY. (1985): Makro- és mikroelem akkumuláló és alig felhalmozó növényfajok a Mecsek gyertyános-tölgyeseiben, különböző alapkőzeten. Macroelement and microelement accumulation in the plant species of hornbeam-oak communities living on different parent material in the Mecsek mountains. Bot. Közlem. 72: If.: 0, SZABÓ L. GY., VARGA I. & KEVEY B. (1987): Allelopátia és gombatevékenység erdei ökoszisztémákban. Allelopathy and fungal activity in forest ecosystems. Mikológiai Közlem (2 3): d) Egyéb tudományos kiadványok 1. KEVEY B. (1993): A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés tézisei. Janus Pannonius Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, Pécs, 9 pp. e) Az értekezés témakörével kapcsolatos, jelentősebb kéziratok 1. KEVEY B. (1974): Adatok az Allium ursinum magyarországi elterjedéséhez és előfordulási viszonyaihoz. Egyetemi szakdolgozat (kézirat), Debrecen, 99 pp. 2. KEVEY B. (1977): Az Allium ursinum növényföldrajzi jellemzése, különös tekintettel magyarországi előfordulási viszonyaira. Egyetemi doktori értekezés (kézirat), Debrecen, 240 pp fig tab. 3. KEVEY B. (1985): A Szársomlyó növényföldrajzi értékei. Kézirat, 84 pp. 4. KEVEY B. (1990): A tervezett Szentegáti-erdő TT vegetációtérképe és kezelési terve. Kézirat, 35 pp. + 2 kart. 5. KEVEY B. (1993): A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés (kézirat). Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, 108 pp fig tab. 6. KEVEY B. (1994): A nagyharsányi kőbánya környékének botanikai felmérése. Kézirat, 14 pp kart. f) Egyetemi tankönyvek, jegyzetek 1. KEVEY B. (1990): Növényrendszertan. Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs. Házi jegyzet (kézirat), 87 pp. g) Népszerűsítő könyvek 1. KEVEY B. (1988): Útmutató a TTSZ őrök részére a Dél-dunántúli OKTH Felügyelőség működési területén elterjedt veszélyeztetett, védett, fokozottan védett növényeiről. Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Dél-Dunántúli Felügyelősége, Pécs, 32 pp. 2. KEVEY B. (1990): Déldunántúl természeti értékei 1. Fokozottan védett növények. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs, 52 pp.

3 h) Népszerűsítő könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1987): Pécs védett területei és természeti értékei. In: PÁLINKÁS GY. (szerk.): Kalendárium az évre. Baranya Megyei Művelődési Központ, Pécs, KEVEY B. (1989): Növényvilág. In: UHERKOVICH Á. (szerk.): Boróka, nyír, tündérrózsa. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs, pp i) Népszerűsítő cikkek 1. KEVEY B. (1984): A Szentegáti bükkállomány botanikai értékei. Búvár 39/2: KEVEY B. (1984): Bemutatjuk a kihaltnak vélt hármaslevelű fogasírt. Búvár 39/10: KEVEY B. (1984): Védett növényünk. A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1984): Védett növényünk. Az illír sáfrány (Crocus tommasinianus). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1984): Védett növényeink (illír sáfrány, kakasmandikó, leánykökörcsin, tavaszi hérics). Tolna Megyei Népújság április KEVEY B. (1984): Védett növényünk. A tavaszi hérics (Adonis vernalis). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1984): Védett növényeink. A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). Somogyi Néplap április KEVEY B. (1984): Védett növényeink. A tavaszi hérics (Adonis vernalis). Somogyi Néplap április KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Az illír sáfrány (Crocus tommasinianus). Somogyi Néplap május KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Bodzaszagú ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1984): Védett növényeink. A keleti zergevirág (Doronicum orientale). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Sz3nnyes ínfű (Ajuga laxmannii). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Pázsitos nőszirom (Iris graminea). Tolna Megyei Népújság június KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Pázsitos nőszirom (Iris graminea). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopea). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Pirosló nőszőfű (Epipactis purpurata). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Díszes vesepáfrány (Polystichum setiferum). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Magyar kikerics (Colchicum hungaricum). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Kakasmandikó (Erythronium dens-canis). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Téltemető (Eranthis hyemalis). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Tavaszi csillagvirág (Scilla bifolia). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Bánáti bacsarózsa (Paeonia officinalis ssp. banatica). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Olasz müge (Asperula taurina). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Nagyezerófű (Dictamnus albus). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Rozsdás gyűszűvirág (Digitalis ferruginea). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Tarka nőszirom (Iris variegata). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Rózsás kövirózsa (Sempervivum marmoreum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Mecseki varjúháj (Sedum neglectum ssp. sopianae). Dunántúli Napló augusztus 15.

4 31. KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Baranyai peremizs (Inula spiraeifolia). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Szentlászló tárnics (Gentiana cruciata). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Hegyi pajzsika (Dryopteris assimilis). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Csillag őszirózsa (Aster amellus). Dunántúli Napló november KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (duglászfenyő, lucfenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (erdeifenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (feketefenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (simafenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1986): A Szigetköz ősi növényvilága. A Derék-erdő. Búvár 1986 (8): KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Eper gyöngyike (Muscari botryoides). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Kockásliliom (Fritillaria meleagris). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Karélyos vesepáfrány (Polystichum aculeatum). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Kornis tárnics (Aldrovanda vesiculosa). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Széles pajzsika (Dryopteris dilatata). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Magyar zergevirág (Doronicum hungaricum). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Szarvas bangó (Ophrys scolopax ssp. cornuta). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Majom kosbor (Orchis simia). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Sárga kövirózsa (Sempervivum hirtum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1986): Védett területeink. A Keleti-Mecsek. Dunántúli Napló november KEVEY B. (1987): Védett területeink. A Pintér-kert. Dunántúli Napló január KEVEY B. (1987): Védett területeink. Gemenci Tájvédelmi Körzet. Dunántúli Napló március KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Farkas boroszlán (Daphne mezereum). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Törpe mandula (Amygdalus nana). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Bakszarvú lepkeszeg (Trigonella gladiata). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Ezüstös útifű (Plantago argentea). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Bíboros kosbor (Orchis purpurea). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Szibériai nőszirom (Iris sibirica). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Házi kövirózsa (Sempervivum tectorum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Homoki vértő (Onosma arenaria). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Sugaras zsoltina (Serratula tinctoria). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Örménygyökér (Inula helenium). Dunántúli Napló szeptember 9.

5 66. KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Szálkás pajzsika (Dryopteris spinulosa). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Sugaras zsoltina (Serratula radiata). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Lapos korpafű (Diphasium complanatum). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1988): A 80 éves Horvát Adolf Olivér köszöntése. Pécsi Műszaki Szemle 33/3: KEVEY B. (1988): Kihaltnak vélt növény Somogyban (Dentaria trifolia). Somogyi Néplap január KEVEY B. (1988): Új védett területek Tolna megyében. Tolna Megyei Népújság január 27: KEVEY B. (1988): Védett területeink. Kistápéi láprét Természetvédelmi Terület. Tolna Megyei Népújság február KEVEY B. (1988): Új védett terület. A Zákányi Tölös-hegy. Somogyi Néplap február KEVEY B. (1988): Védett területeink. Bikácsi Ökörhegy Természetvédelmi Terület. Tolna Megyei Népújság február KEVEY B. (1988): Védett területeink. Gemenci Tájvédelmi Körzet. Tolna Megyei Népújság március KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Téltemető (Eranthis hyemalis). Tolna Megyei Népújság március KEVEY B. (1988): Védett növényünk. A kakasmandikó (Erythronium dens-canis). Somogyi Néplap március KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans). Tolna Megyei Népújság április KEVEY B. (1988): Védett területeink. Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet. Tolna Megyei Népújság április KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Kockásliliom (Fritillaria meleagris). Somogyi Néplap május KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Törpe mandula (Amygdalus nana). Somogyi Néplap május KEVEY B. (1988): Védett területeink. Melegmány. Dunántúli Napló május KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Keleti zergevirág (Doronicum orientale). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Törpe nőszirom (Iris pumila). Tolna Megyei Népújság június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Bíboros kosbor (Orchis purpurea). Somogyi Néplap június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Keleti zergevirág (Doronicum orientale). Tolna Megyei Népújság június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Törpe nőszirom (Iris pumila). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Sallangvirág (Himantoglossum hircinum). Dunántúli Napló július KEVEY B. & KLINCSEK P. (1980): Többhasznú növény: a medvehagyma. - Kertészet és Szőlészet 29 (17): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1984): A malom-völgyi ezüsthárs. Búvár 39 (1): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1984): Újdonságok, ritkaságok: vizisaláta. Kertészet és Szőlészet 33 (12): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1988): Hazánk legnagyobb csertölgyei Szőke határában. Pécsi Műszaki Szemle 33 (1): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1988): Legyenek védettek! Búvár 43 (2): 42. j) Intézeti jelentések az értekezés témaköréből 1. KEVEY B., BORHIDI A. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1993): A hazai Alsó-Duna-ártér botanikai értékei. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 123 pp. 2. BORHIDI A., KEVEY B. (1991): A Boronka-melléki TK botanikai értékei. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 36 pp. 3. BORHIDI A., JUHÁSZ M., KEVEY B. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1992): A Drávamenti tájvédelmi körzet botanikai értékei. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 43 pp. 4. BORHIDI A., KEVEY B., KOPÁRY L. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1990): A Baláta-tó állapotfelmérése. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 58 pp.

6 k) Konferencia összefoglalók 1. BORHIDI A., KEVEY B., KOPÁRY L. & O. KOVÁCS ZS. (1991): Környezetváltozási trendek a Baláta-tón. II. Magyar Ökológus Kongresszus (Összefoglalók), Keszthely, pp SZABÓ L. GY., BOTZ L. & KEVEY B. (1991): Allium-ok allelokémiai analógiái. II. Magyar Ökológus Kongresszus (Összefoglalók), Keszthely, pp SZABÓ L. GY., BOTZ L., KEVEY B. & VARGA I. (1988): Allelopátia mecseki Fagetumokban. I. Magyar Ökológus Kongresszus (Összefoglalók). Budapest, pp II. A kandidátusi fokozat megszerzése utáni közlemények a) Tudományos könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1997): A Nyugati-Mecsek szurdokerdei [Scutellario altissimae-aceretum (HORVÁT A. O. 1958) SOÓ & BORHIDI in SOÓ 1962]. Schluchtwälder des Westlichen Mecsek-Gebirges [Scutellario altissimae- Aceretum (HORVÁT A. O. 1958) SOÓ & BORHIDI in SOÓ 1962]. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in anniversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp KEVEY B. (1997): Liget- és láperdők. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Fűz- és nyírlápok. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Bokorfűzesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Fűz- és nyárligetek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Égerligetek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Tölgy-kőris-szil ligetek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Alföldi gyertyános-tölgyesek és üde gyöngyvirágos-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Kastélyparkok és arborétumok az egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitásmonitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Csigolya bokorfűzesek (Rumici crispo-salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Mandulalevelű bokorfűzesek (Polygono hydropipero-salicetum triandrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenisi-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Feketenyár-ligetek (Carduo crispi-populetum nigrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp

7 14. KEVEY B. (1999): Fűzligetek (Leucojo aestivi-salicetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Dombvidéki égerligetek [Podagrafüves égerliget (Aegopodio-Alnetum V. KÁRPÁTI, I. KÁRPÁTI & JURKO 1961), Sásos égerliget (Carici pendulae-alnetum BORHIDI & KEVEY 1996), Hegyi égerliget (Carici brizoidis-alnetum I. HORV em. OBERD. 1953), Kőrisliget (Carici remotae- Fraxinetum KOCH ex FABER 1936), Sík vidéki égerliget (Paridi quadrifoliae-alnetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Alföldi tölgy-kőris-szil ligetek [Közép-dunai tölgy-kőris-szil liget (Scillo vindobonensis- Ulmetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996), Szigetközi tölgy-kőris-szil liget (Pimpinello majoris-ulmetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996), Tiszai tölgy-kőris-szil liget (Fraxino pannonicae-ulmetum SOÓ in ASZÓD 1935 corr. 1963)]. In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Dél-Dunántúli tölgy-kőris-szil liget (Knautio drymeiae-ulmetum BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (2001): Gondolatok a Fenyőfői Ősfenyves -ről. In: FODOR I., TÓTH J. & WILHELM Z. (szerk.): Ember és környezet Elmélet, gyakorlat. Tiszteletkötet Lehmann Antal professzor úr 65. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs, pp KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fekete nyárligeteire (Carduo crispi-populetum nigrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau-Umleitung auf die Schwarzpappel-Auen (Carduo crispi-populetum nigrae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen- Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. In: STIRLING J. (szerk.): Hittel és alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér ocist 95. születésnapjára. Szent István Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. Pécs, pp KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz csigolya bokorfűzeseire (Rumici crispi-salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Purpurweiden-Gebüsche (Rumici crispi-salicetum purpureae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. In: SALAMON-ALBERT É. (szerk.): Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék. Pécs, pp KEVEY B. (2002): A növényvilág. In: LEHMANN A. (szerk.): Duna-Dráva Nemzeti Park. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (2006): Kisalföld. A növényzet. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp.: KEVEY B. (2007): Égerligetek (Paridi quadrifoliae-alnetum). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 24. KEVEY B. (2007): Tölgy-kőris-szil ligetek (Fraxino pannonicae-ulmetum). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 25. KEVEY B. (2007): Gyertyános-tölgyesek (Circaeo-Carpinetum). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 26. KEVEY B. (2007): Gyöngyvirágos-tölgyesek (Convallario-Quercetum roboris). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 27. KEVEY B. (2007): Sziki tölgyesek (Galatello-Quercetum roboris). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 28. BORHIDI A., CSETE S., CSIKY J., KEVEY B., MORSCHHAUSER T. & SALAMON-ALBERT É. (2000): Bioindikáció és természetesség a növénytársulásokban. In: VIRÁGH K. & KUN A. (szerk.): Vegetáció és Dinamizmus. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp BORHIDI A. & KEVEY B. (1996): An annotated checklist of the Hungarian plant communities II. The forest communities. In: BORHIDI A. (szerk.): Critical revision of the Hungarian plant communities. Janus Pannonius University, Pécs, pp FACSAR G., BÉNYEI-HIMMER M., BOGYA S.-NÉ, BÖHM É. & KEVEY B. (2001): A magyarországi Helleborus fajok komplex taxonómiai vizsgálata. In: BORHIDI A. & BOTTA-DUKÁT Z. (szerk.): Ökológia az ezredfordulón III. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp FEKETE G., BORHIDI A., MOLNÁR ZS., KUN A., KEVEY B. & KIRÁLY G. (2006): A hazai természetes növényzet várható változásai az elkövetkezendő 50 évben, tekintettel a klíma- és a tájhasználat-változás

8 okozta átalakulásokra. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. Társadalomkutató Központ, Budapest, pp.: SZABÓ L. GY. & KEVEY B. (1997): Allelochemical potential and tannin levels in leaves of Quercus, Fagus, and Carpinus. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp TÖLGYESI GY., KEVEY B. & SZABÓ L. GY. (1997): Kalcium-magnézium aránya a Mecsek gyertyánostölgyeseiben. Das Calcium-Magnesium Verhältnis in den mecseker Eichen-Hainbuchen-Wälder. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp b) Tudományos cikkek 1. KEVEY B. (1995): Lösztölgyes (Aceri tatarico-quercetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Dél-dunántúli gyertyános-tölgyes (Helleboro dumetorum-carpinetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Gyertyános-kocsányos tölgyes (Querco robori-carpinetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Dél-dunántúli gyertyános-kocsányos tölgyes (Fraxino pannonicae-carpinetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Dél-dunántúli dombvidéki bükkös (Vicio oroboidi-fagetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Nyílt homoki tölgyes (Festuco rupicolae-quercetum roboris). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Zárt homoki tölgyes (Convallario-Quercetum roboris). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Sziki tölgyes (Festuco pseudovinae-quercetum roboris). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Homoki bükkös (Leucojo verno-fagetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Síkvidéki ligeterdők. Tilia 1: KEVEY B. (1995): Fűzláp (Calamagrostio-Salicetum cinereae). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Nyírláp (Salici pentandrae-betuletum pubescentis). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Tőzegpáfrányos égerláp (Thelypteridi-Alnetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Adatok a bükk (Fagus sylvatica L.) alföldi elterjedéséhez az atlanti kortól napjainkig. Angaben zur Verbreitung der Buche (Fagus sylvatica L.) in der Ungarischen Tiefebene von der atlantischer Zeit bis heute. Bot. Közlem. 82: Megjelent: KEVEY B. (1995): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VII. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VII. Bot. Közlem. 82 (1995): Megjelent: KEVEY B. (1997): A Doronicum orientale HOFFM. elterjedése Magyarországon. Die Verbreitung des Doronicum orientale HOFFM. in Ungarn. Kitaibelia 2: KEVEY B. (1998): A Szigetköz erdeinek szukcessziós viszonyai. Sukzessionsverhältnisse der Wälder in Szigetköz, Nord-West-Ungarn. Kitaibelia 3: KEVEY B. (1998): A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. Coenological features of the beech wood at Szentegát, County Baranya, South Hungary. Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KEVEY B. (1999): A szigetköz erdei I. Ligeterdők. Die Wälder des Szigetköz I. Die Auwälder, Nord-West- Ungarn. Moson Megyei Műhely 2 (1): KEVEY B. (1999): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Szigetköz növényvilágára. Die wasserwirtschaftlichen Probleme des Szigetköz vornehmlich mit Rücksicht auf die Waldvegetation, Nord- West-Ungarn. Moson Megyei Műhely 2 (2): KEVEY B. (1999): Újabb montán reliktum a magyar flórában: Ranunculus nemorosus DC. Ein neueres Montanrelikt in ungarischer Flora: Ranunculus nemorosus DC. Kitaibelia 4: KEVEY B. (2000): A Ranunculus nemorosus DC. társulási viszonyai Magyarországon. Zönologische Verhältnisse von Ranunculus nemorosus DC. in Ungarn. Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. Zirc (Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis Zirc) 15 (1996): KEVEY B. (2001): A Carex strigosa HUDS. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von Carex strigosa HUDS. in Ungarn. Kitaibelia 6/1: KEVEY B. (2001): Montán elemek a Baranyai-Dráva-sík erdeiben. Montane Elemente in den Wäldern der Baranyaer-Drau-Ebene. Kitaibelia 6/2: KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz tölgy-kőris-szil ligeteire (Pimpinello majoris-ulmetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Eichen-Eschen-Ulmen-Auen (Pimpinello majoris-ulmetum) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Kanitzia 9: KEVEY B. (2002): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VIII. Bot. Közlem. 88 (2001):

9 27. KEVEY B. (2003): Fragmentális gyertyános-tölgyesek (Querco robori-carpinetum SOÓ & PÓCS in SOÓ 1957 em. SOÓ 1980) a Körös-vidéken. Oak-hornbeam fragments (Querco robori-carpinetum SOÓ & PÓCS in SOÓ 1957 em. SOÓ 1980) in the Körös Region, East-Hungary. Folia Comloensis 12: KEVEY B. (2003): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz mandulalevelű bokorfűzeseire (Polygono hydopiperi-salicetum triandrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Acta Óváriensis 45: KEVEY B. (2003): A Chaerophyllum aureum L. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von Chaerophyllum aureum L. in Ungarn. Kitaibelia 8 (1): KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása az Alsó-Szigetköz csigolya bokorfüzeseire (Rumici crispi-salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Purpurweiden-Gebüsche (Rumici crispi-salicetum purpureae) in Alsó-Szigetköz (in der Unteren-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Bot. Közlem. 90 (2003): KEVEY B. (2004): Dél-Dunántúl fokozottan védett növényei. Streng geschützte Pflanzen von Süd- Transdanubien, Süd-Ungarn. Kitaibelia 9 (1): KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fehér fűzligeteire (Leucojo aestivi-salicetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau-Umleitung auf die Weißweiden-Auen (Leucojo aestivi-salicetum albae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Kitaibelia 9 (1): KEVEY B. (2004): A Bakonyalja homokvidékének erdei I. Általános rész. Forests of the sandhill area of Bakonyalja I. General considerations. Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. (Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis) Zirc, 21: KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fehér nyárligeteire (Senecioni sarracenici-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Weißpappel-Auen (Senecioni sarracenici-populetum albae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Kanitzia 12: KEVEY B. (2004): Vöröss László Zsigmond ( ) emlékezete. Bot. Közlem. 91: 1 6. Megjelent: KEVEY B. (2004): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IX. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns IX. Bot. Közlem. 91: Megjelent: KEVEY B. (2005): A Bakonyalja homokvidékének erdei II. Homoki erdeifenyvesek Festuco vaginatae- Pinetum sylvestris SOÓ (1931) Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. (Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis) Zirc, 22: KEVEY B. (2006): A new forest association in Hungary: Thermophilous dry oakwood on rubble (Paeonio banaticae-quercetum cerris KEVEY ass. nova). Hacquetia, Ljubljana 5 (2). In press. 39. KEVEY B. (2006): A Somogyi-Dráva-ártér gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum BORHIDI 2003). Somogyi Múz. Közlem. Megjelenés alatt. 40. KEVEY B. (2006): A Somogyi-Dráva-ártér tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-ulmetum SOÓ in ASZÓD 1935 corr. SOÓ 1963). Somogyi Múz. Közlem. Megjelenés alatt. 41. KEVEY B. & ALEXAY Z. (1996): A Szigetköz tőzegpáfrányos-égerlápjai (Thelypteridi-Alnetum). Thelypteridi-Alnetum in Szigetköz, Nord-West-Ungarn. Széchenyi István Főiskola, Győr. Tudományos Közlemények 7: KEVEY B. & ALEXAY Z. (1996): A Szigetköz mocsári sásos-égerlápjai (Carici acutiformis-alnetum). Die Sumpf-Seggen-Erlenbruchwälder des Landschutzsgebietes Szigetköz (Carici acutiformis-alnetum), Nord- West-Ungarn. Természetvéd. Közlem. 3 4: KEVEY B. & BARANYI Á. (2002): A Nyugati-Mecsek égerligetei (Carici pendulae-alnetum BORHIDI & KEVEY 1996). Die Erlen-Auen im Westmecsek-Gebirge, Süd-Ungarn (Carici pendulae-alnetum BORHIDI & KEVEY 1996). Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KEVEY B. & BORHIDI A. (1998): Top-forest (Aconito anthorae-fraxinetum orni) a special ecotonal case in the phytosociological system (Mecsek mts, South Hungary). Acta Bot. Hung. 41: KEVEY B. & BORHIDI A. (2001): Egy új erdőtársulás a Bakonyban (Veratro nigri-fraxinetum orni). Eine neue Waldgesellschaft im Bakony (Veratro nigri-fraxinetum orni), Mittel-Ungarn. Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. Zirc (Fol. Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis, Zirc) 17 (1998): KEVEY B. & BORHIDI A. (2002): Top-forest (Veratro nigri-fraxinetum orni) of the Bakony mountains. Acta Bot. Hung. 44: KEVEY B. & BORHIDI A. (2005): The acidophilous forests of the Mecsek Hills and their relationship to the Balkanian-Pannonian acidophilous forests. Acta Bot. Hung. 47: KEVEY B., BORHIDI A. & KLUJBER K. (1998): Belső-Somogy homoki bükkösei (Leucojo verno-fagetum KEVEY & BORHIDI 1992). Die Buchenwälder im Sandgebiet des Inner-Somogy (Leucojo verno-fagetum). Somogyi Múz. Közlem. 13:

10 49. KEVEY B. & BUZÁSSY B. (2003): A Körös menti keményfás erdők természetvédelmi problémái. Conservation problems of the hardwood forests along the Körös river, East-Hungary. Folia Comloensis 12: KEVEY B. & HORVÁT A. O. (2000): Pótlások és kiegészítések A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete ismeretéhez ( ). Supplements to the knowledge of Vegetation of Mecsek mountain and its southern plain ( ), SW-Hungary. Folia Comloensis 9: KEVEY B. & HUSZÁR ZS. (1999): A Háros-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Die Silberpappel-Auenwälder der Háros-Insel (Senecioni sarracenici- Populetum albae KEVEY in BORHIDI - KEVEY 1996), Nord-Ungarn. Természetvédelmi Közlem. 8: KEVEY B. & KÁLMÁN GY. (2003): In memoriam VÖRÖSS LÁSZLÓ ZSIGMOND ( ). Folia Comloensis 12: KEVEY B. & KIRÁLY G. (2002): A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von Scrophularia scopolii HOPPE in Ungarn. Kitaibelia 7/2: KEVEY B. & POZSONYI K. (2003): A Digitalis lanata EHRH. magyarországi elterjedése. The spread of Digitalis lanata EHRH. in Hungary. Kitaibelia 8 (1): KEVEY B. & TÓTH I. (2000): Adatok a hazai Alsó-Duna-ártér flórájához. Angaben zur Flora des Donau- Überschwämmungsraumes von Süd-Ungarn. Kitaibelia 5 (1): KEVEY B. & TÓTH I. (2000): A hazai Alsó-Duna-ártér gyertyános-tölgyesei (Carpesio abrotanoidis- Carpinetum). Die Eichen-Hainbuchenwälder (Carpesio abrotanoidis-carpinetum) des Donau- Überschwämmungsraumes von Süd-Ungarn. Tilia 9: KEVEY B. & TÓTH I. ZS. (1998): A Stachys alpina L. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung der Stachys alpina L. in Ungarn. Kitaibelia 3: KEVEY B. & TÓTH V. (2006): A Baranyai-Dráva-sík fehér nyárligetei (Senecioni sarracenici-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Natura Somogyiensis. Megjelenés alatt. 59. KEVEY B., VARGHA K. & VÖRÖSS L. ZS. (2003): Az almamelléki öreg hársfasor (Baranya megye). The old linden alley at Almamellék (County Baranya), South Hungary. Folia Comloensis 12: KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (2003): A kishárságyi kastélypark (Baranya megye). The castle park of Kishárságy (County Baranya), South Hungary. Folia Comloensis 12: BORHIDI A., KEVEY B. & SZABÓ L. GY. (1997): Horvát Adolf Olivér 90 éves. Adolf Olivér Horvát is 90 years old. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp BORHIDI A., KEVEY B. & VARGA Z. (1999): Checklist of the higher syntaxa of Hungary. Annali di Botanica 57: CSIKY J., KEVEY B. & BORHIDI A. (2001): Block forest (Roso pendulinae-tilietum cordatae), a new forest community of the Carpathian basin (Cerocá Vrchovina, Slovakia). Acta Bot. Hung. 43: DÉNES A., KEVEY B., ORTMANN-AJKAY A. & PÁLFAI L. (1998): A Dráva-sík védelmet érdemlő területei. Areas worthy of protection on Drava Lowland, South Hungary. Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KIRÁLY G. & KEVEY B. (1999): Hamvas éger Alnus incana (L.) MOENCH. In: BARTHA D., BÖLÖNI J. & KIRÁLY G. (szerk.): Magyarország ritka fa- és cserjefajai I. Tilia 7: KIRÁLY G. & KEVEY B. (1999): Fekete ribiszke Ribes nigrum L. In: BARTHA D., BÖLÖNI J. & KIRÁLY G. (szerk.): Magyarország ritka fa- és cserjefajai I. Tilia 7: MOLNÁR ZS., PAPP L., MOLNÁR A., HORVÁTH A., KEVEY B., SCHMOTZER A., VIDRA T., KIRÁLY G., BÖLÖNI J. & VIRÁGH K. (2000): Az alföldi erdőssztyeppek mai helyzete Magyarországon: a fennmaradt állományok adatbázisa. WWF füzetek 15: c) Egyéb tudományos kiadványok 1. KEVEY B. (2006): Magyarország erdőtársulásai. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Pécsi Tudományegyetem, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék, Pécs, 36 pp. d) Az értekezés témakörével kapcsolatos, jelentősebb kéziratok 1. KEVEY B. (1997): A Zengőre tervezett radarállomás környékének növényvilága. Kézirat, 23 pp. + 2 kart. 2. KEVEY B. (1997): A Duna-Dráva NP somogyi szakaszának botanikai jellemzése. Kézirat, 61 pp. 3. KEVEY B. (1998): A Duna-Dráva NP baranyai szakaszának botanikai jellemzése. Kézirat, 32 pp. 4. KEVEY B. (1998): A Duna gemenci és bédai szakaszának botanikai jellemzése. Kézirat, 34 pp. 5. KEVEY B. (1998): A Zákányi-dombok természetvédelmi-botanikai felmérése. Kézirat, 155 pp.

11 6. KEVEY B. (2000): A Szigetköz erdei. Die Wälder von Szigetköz, Nord-West Ungarn. Habilitációs Értekezés (kézirat). Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, 65 pp. 7. KEVEY B. (2000): A Keleti-Mecsek botanikai jellemzése. Kézirat, 30 pp. 8. KEVEY B. (2000): A Zengőre tervezett üzemi műút által veszélyeztetett növényfajok és növénytársulások. Kézirat, 22 pp. + 1 kart. 9. KEVEY B. (2001): Botanikai szakvélemény a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum hosszútávú fenntartási tervéhez. Kézirat, 10 pp. + 1 kart. 10. KEVEY B. (2002): A Dávodi Erdőrezervátum vegetációtérképe (kézirat). 25 pp. + 4 kart. 11. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a Jakab-hegy természetvédelmi terület kezelési tervéhez. Kézirat, 24 pp. 12. KEVEY B. (2002): A Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének természetvédelmibotanikai alapállapot-felmérése I. Kaszálórét és száraz gyep tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoringvizsgálata. Kézirat, 39 pp. + 4 kart. 13. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a Melegmányi természetvédelmi terület kezelési tervéhez. Kézirat, 26 pp. + 1 kart. 14. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a tervezett Vágyom-völgy TT kezelési tervéhez. Kézirat, 66 pp. 15. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a Nyugati-Mecsek TK kezelési tervéhez. Kézirat, 26 pp.64 pp. 16. KEVEY B. (2003): A védett fajok elterjedésének újabb térképezése a Zengőre tervezett üzemi műút nyomvonalán. Kézirat, 15 pp. + 1 kart. 17. KEVEY B. (2003): A Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének természetvédelmibotanikai alapállapot-felmérése II. Magassásos, égerliget és szurdokerdő tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoring-vizsgálata. Kézirat, 35 pp. 18. KEVEY B. (2003): Botanikai szakvélemény a tervezett Tenkes-hegy TT északi részének kezelési tervéhez. Kézirat, 41 pp. + 1 kart. 19. KEVEY B. (2003): A Boronka-melléki TK botanikai kezelési terve. Kézirat, 28 pp. 20. KEVEY B. (2004): A Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének természetvédelmibotanikai alapállapot-felmérése III. Bükkös, gyertyános-tölgyes és cseres-tölgyes tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoring-vizsgálata. Kézirat, 32 pp. 21. KEVEY B. (2005): Változások a Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének növénytakarójában I. Kaszálórét és száraz gyep tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoring-vizsgálata. Kézirat, 28 pp. 22. KEVEY B. (2006): Változások a Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének növénytakarójában II. Magassásos, égerliget és szurdokerdő tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoringvizsgálata. Kézirat, 35 pp. 23. KEVEY B. (2006): A Duna-Dráva Nemzeti Park dunai szakaszának kezelési terve I. Botanikai rész. Kézirat, 70 pp. 24. KEVEY B. (2006): Magyarország erdőtársulásai. Die Wälder von Ungarn. Akadémiai doktori értekezés (kézirat). Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, 443 pp fig tab. 25. KEVEY B. & ALEXAY Z. (2001): Szakvélemény a Szigetköz vízpótlási megoldási alternatívák ökológiai hatásairól. Kézirat, 56 pp. + 1 kart. 26. KEVEY B. & ALEXAY Z. (2002): Szakvélemény a Mosoni-Duna partmenti élővilágának állapotáról és veszélyeztetettségéről. Kézirat, 41 pp. + 1 kart. 27. KEVEY B. & ALEXAY Z. (2005): A Nagy-Duna parti övezetének fás növénytársulásai és azok természetvédelmi szempontú értékelése. Kézirat, 26 pp. + 1 kart. 28. KEVEY B., ALEXAY Z. & LENDVAI G. (2006): A Nagy-Duna szigeteinek természetvédelmi-botanikai állapotfelmérése a Szigetköztől a Mohácsi-szigetig. Kézirat, 264 pp kart. 29. KEVEY B. & CSETE S. (2000): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 1. (kézirat), 18 pp. 30. KEVEY B. & CSETE S. (2001): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 2. (kézirat), 23 pp. 31. KEVEY B. & CSETE S. (2002): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 3. (kézirat), 25 pp. 32. KEVEY B. & CSETE S. (2003): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 4. (kézirat), 24 pp. 33. KEVEY B. & CSETE S. (2004): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 5. (kézirat), 26 pp. 34. KEVEY B. & CSETE S. (2005): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 6. (kézirat), 28 pp.

12 35. KEVEY B. & CSETE S. (2006): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 6. (kézirat), 29 pp. 36. KEVEY B. & TOLDI M. (1998): Botanikai szakvélemény a Fehérvizi-láp rekonstrukciós tervéhez. Kézirat, 28 pp. 37. KEVEY B. & TÓTH I. ZS. (2004): Növényfajok védelme. Bánáti bazsarózsa Paeonia banatica ROCHEL. Kézirat, 24 pp. e) Egyetemi tankönyvek, jegyzetek 1. KEVEY B. (2006): A növényföldrajz és társulástan alapjai. Pécsi Tudományegyetem Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék, Pécs. Házi jegyzet (kézirat), 87 pp. 2. KEVEY B. (2006): Botanikai alapállapotfelmérés. Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézet, Pécs (megjelenés alatt), 38 pp. f) Népszerűsítő könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1995): A Mecsek növényvilága. In: BARONEK J. (szerk.): A Mecsek természetjáró kalauza. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Pécs, pp KEVEY B. (1997): Dél-Dunántúl növényvilága. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél- Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Zalakomári tarajos pajzsika termőhelye. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Őrtilos-Zákányi-dombok. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél- Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Baláta-tó. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Barcsi ősborókás. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Lankóci-erdő. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Zselicség. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Szaporcai Ó-Dráva-meder. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél- Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Szársomlyó. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Jakab-hegy. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Melegmányi-völgy. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Keleti-Mecsek. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Keleti-Mecsek. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Szentegáti-erdő. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Pécsi Városi Parkerdő. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Szentegáti-erdő. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Heuffel-zanót - Chamaecytisus heuffelii (WIERZB.) ROTHM. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Pofók árvacsalán - Lamium orvala L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Bársonyos görvélyfű - Scrophularia scopolii HOPPE. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Posvány kakastaréj - Pedicularis palustris L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Ikrás fogasír - Dentaria glandulosa W. et K. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Hármaslevelű fogasír - Dentaria trifolia W. et K. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 215.

13 22. KEVEY B. (1999): Erdei holdviola - Lunaria rediviva L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Répás holdviola - Lunaria annua L. subsp. pachyrrhiza (BORB.) HAY. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Baranyai peremizs - Inula spiraeifolia L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Szíveslevelű hídőr - Caldesia parnassifolia (L.) PARL. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Magyar kikerics - Colchicum hungaricum JANKA. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (2002): A Mecsek növényvilága. In: BARONEK J. & STRASSER P. (szerk.): A Mecsek természetjáró kalauza. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Pécs, pp KEVEY B. (2004): A park és a Szigetköz. In: NAGYNÉ MAJOROS Gy. (szerk.): Lélegző örökségünk. Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület, Mosonmagyaróvár, pp g) Népszerűsítő cikkek 1. KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Magyar kikerics (Colchicum hungaricum). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Májvirág (Hepatica nobilis). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Szártalan kankalin (Primula vulgaris). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Vitézvirág (Anacamptis pyramidalis). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Bajuszkosbor (Epipogium aphyllum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Királyharaszt (Osmunda regalis). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Heuffel zanót (Cytisus heuffelii). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Havasi tisztesfű (Stachys alpina). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Hegyipáfrány (Lastrea limbosperma). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Lapos korpafű (Diphasium complanatum). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Csillag őszirózsa (Aster amellus). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Örménygyökér (Inula helenium). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Mételyfű (Marsilea quadrifolia). Dunántúli Napló november KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Rucaöröm (Salvinia natans). Dunántúli Napló november KEVEY B. (1997): A természetvédelem problémái hazánkban. Öt Szú 1 (3). Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs december: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus). Dunántúli napló július 16: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A kipusztulás szélén (Ophrys scolopax ssp. cornuta). Dunántúli napló július 30: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A Szársomlyó féltett árvája (Colchicum hungaricum). Dunántúli napló augusztus 13: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Gyapjas-bozontos gyógynövény (Digitalis lanata). Dunántúli napló augusztus 27: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink: Villányban van, a Mecseken nincs (Ophrys sphegodes). Dunántúli napló szeptember 10: 7.

14 24. KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Mocsarak keresett kardvirága (Gladiolus palustris). Dunántúli napló szeptember 24: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A nagy verseny vesztese (Ophrys apifera). Dunántúli napló október 8: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Egy valódi bennszülött (Vincetoxicum pannonicum). Dunántúli napló október 22: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A napsütés nyúlánk virága (Digitalis ferruginea). Dunántúli napló november 5: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A kipusztulás szélén (Ophrys insectifera). Dunántúli napló november 19: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A Dina lángvörös vándora (Lilium bulbiferum). Dunántúli napló december 3: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A jégkorszak menekültje (Paeonia officinalis ssp. banatica). Dunántúli napló december 17: KEVEY B. (2002): Dr. Horvát Adolf Olivér O. Cist. 95 éves. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának és Kollégiumának Évkönyve 2001/2002. Pécs, pp KEVEY B. (2002): Dr. Horvát Adolf Olivér O. Cist. 95 éves. Mecsek Egyesület Évkönyve 60: KEVEY B. & BAUER N. (2001): Új növényritkaság a Bakonyból. TermészetBÚVÁR 56 (2001/4): 41. h) Konferencia összefoglalók 1. KEVEY B. (1997): A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. A Dráva természeti Értékeit Kutatók Konferenciája. Pécs, március (Összefoglalók). Pécs, pp KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Szigetköz ligeterdeire. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, március (Összefoglalók), pp KEVEY B. (2004): Magyarország tetőerdei. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében VI. Keszthely, február (Összefoglalók), pp KEVEY B. & HIRMANN A. (2002): NS számítógépes cönológiai programcsomag. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, március (Összefoglalók), pp.: KEVEY B. & KIRÁLY G. (2002): A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, március (Összefoglalók), pp.: KEVEY B. (2005): A Mecsek botanikai kutatásának története. In: Dél-Dunántúl Zöld Szigete Konferencia a Mecsekért. Pécs, október 5. (Összefoglalók). Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Mecsek Egyesület, Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, CD-ROM: 2 pp. 7. FACSAR G., KEVEY B. & BÉNYEI-HIMMER M. (1996): Data for the knowledge of native Helleborus populations. Abstracts. Lippay János Scientific Symposium. Budapest, 17 18th October Univ. Hort. Food Ind. Budapest, pp.: Publikációk Kandidátusi cím Kandidátusi cím után Összesen előtt Térképek 1-1 Tudományos könyvfejezetek Tudományos cikkek Egyéb tudományos kiadványok Jelentősebb tudományos kéziratok Egyetemi tankönyvek, jegyzetek Népszerűsítő könyvek 2-2 Népszerűsírő könyvfejezetek Népszerűsítő cikkek Intézeti jelentések 4-4 Konferencia összefoglalók Összesen

15 KEVEY BALÁZS CITÁCIÓS JEGYZÉKE ( Hungaricum témakör) KEVEY B. (1977): Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe, különös tekintettel magyarországi előfordulási viszonyaira. Egyetemi doktori értekezés. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (kézírat), 99 pp. 1. MAJER A. (1979): Búcsú egy különleges erdőtől. Erdőgazdaság és Faipar 1979 (3): MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA CS. & VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. Községi Tanács, Dég, pp MORSCHHAUSER T. (1995): A mecseki Tubes-hegy vegetációja. Tilia 1: DANCZA I. (1999): Florisztikai megfigyelések a Délnyugat-Dunántúl gyomvegetációjában. Kitaibelia 4: KEVEY B. (1978): Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. Bot. Közlem. 65: Megjelent: MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA CS. & VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. Községi Tanács, Dég, pp BÖLÖNI J., KERTÉSZ É., KIRÁLY G. & VIRÓK V. (2000): A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei. Kitaibelia 5 (1): SZUJKÓ-LACZA J. & KOVÁTS D. (1993): The flora of the Kiskunság National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest, 172 pp. 8. KIRÁLY G. (1996): A Kőszegi-hegység edényes flórája. Tilia 3: ALMÁDI L. (1997): A Keszthelyi-hegység flórakutatásának története II. Bot. Közlem. 84: CSIKY J. (1997): Az Allium ursinum L. elterjedése egy mecseki mintaterületen, permi homokkő és triász mészkő határán. Kitaibelia 2: LÁJER K. (1999): Florisztikai adatok a Dunántúlról, valamint Vácrátót környékéről. Kitaibelia 4: VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: CSAPODY I., KIRÁLY G., SZMORAD F. & TÍMÁR G. (2004): A Soproni-hegység edényes flórája. Flora Pannonica 2 (1): SRAMKÓ G. (2004): Dunántúli közép-dunai flóraválasztós fajok a Matricum flórájában. Kitaibelia 9 (1): KEVEY B. (1980): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez I. Bot. Közlem. 67: Megjelent: MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA CS. & VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. Községi Tanács, Dég, pp LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: SZUJKÓ-LACZA J. & KOVÁTS D. (1993): The flora of the Kiskunság National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest, 172 pp. 18. BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 19. DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 22. PURGER D. (2002): Adatok a Baranyai-, Geresdi- és Szekszárdi-dombság flórájához. In: SALAMON- ALBERT É. (szerk.): Magyar Botanikai Kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12:

16 KEVEY B. & CZIMBER GY. (1982): Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe a Szigetközben. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 24: CZIMBER GY. (1992): A Szigetköz szegetális gyomvegetációja. Doktori Értekezés tézisei. Mosonmagyaróvár. 25. WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : CSIKY J. (1997): Az Allium ursinum L. elterjedése egy mecseki mintaterületen, permi homokkő és triász mészkő határán. Kitaibelia 2: BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 28. SZABÓ M. (2005): Vizes élőhelyek tájökológiai jellemvonásai a Szigetköz példáján. MTA Doktori Értekezés, Kézírat, 172 pp. KEVEY B. (1983): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez II. Bot. Közlem. 70: ALMÁDI L Adatok Tarnaőrs környékének flórájához. Fol. Hist.-Nat. Mus. Matr. 9: LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BÖLÖNI J., KERTÉSZ É., KIRÁLY G. & VIRÓK V. (2000): A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei. Kitaibelia 5 (1): BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 34. DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): KIRÁLY G. (1999): Köszméte Ribes uva-crispa L. Tilia 7: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 40. BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 41. VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: HORVÁT A. O. & KEVEY B. (1983): Hornbeam-oak-forests in Ormánság. Macedonian Academy of Sciences and Arts, Contributions 4 (1 2): AJKAI A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). Acta Bot. Hung. 41: KEVEY B. (1984): Dég parkerdejének tölgy-kőris-szil ligetei. Bot. Közlem. 71: BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 44. CSIKY J. (1997): A Botrychium virginianum (L.) Sw. fotocönológiai és ökológiai vizsgálata a kunfehértói holdrutás erdőben. Kitaibelia 2: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 47. VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: MOLNÁR ZS. & VARGA Z. (2006): Dunai Alföld. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp

17 KEVEY B. (1984): A Szentegáti bükkállomány botanikai értékei. Búvár 39 (2): DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: AJKAI A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). Acta Bot. Hung. 41: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. KEVEY B. (1984): Fragmentális szurdokerdők a Villányi-hegységben. Janus Pannonius Múz. Évk. 29: Megjelent: BORHIDI A. (1997): Dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 54. KOŠIR, P. & SURINA, B. (2005): Paeonio officinalis-tilietum platyphylli nova združba gozdov plemenitih listavcev v Cicariji (Jugozahodna Slovenija). In: DAROVEC, V. R. (red.): Meje in konfini. Založba Annales, Koper, pp KOŠIR, P. (2005): Forests of valuable broad-leaved trees on non-carbonate bedrock in Slovenia (Dryopterido affini-aceretum pseudoplatani ass. nova hoc loco. Hacquetia 4 (1): BORHIDI A. (2006): Dél-Dunántúl. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp KEVEY B. (1984): Bemutatjuk a kihaltnak vélt hármaslevelű fogasírt. Búvár 39 (10): FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. HORVÁT, A. O. & KEVEY B. (1984): Az Ormánság gyertyános-tölgyesei. Pécsi Műszaki Szemle 29 (3): DÉNES A. (1996): The state of naturalness of meadows on the Drava lowland (South Hungary) a floristical evaluation. VII. Session Vegetation Mapping and Botanical Research on Nature Conservation Purpose. Proceedings of Research, Conservation, Management Conference Aggtelek, Hungary, 1 5. May pp DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: BORHIDI A. (1997): Dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp DÉNES A. (1997): Természetvédelmi értékek a Dráva-síki réteken és legelőkön. Új Kertgazdaság 3 (3): AJKAI A. (1999). A Dráva-holtágak fátlan növénytársulásai. Janus Pannonius Múz. Évk. 43 (1998): FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. KEVEY B. & CZIMBER GY. (1984): A mosonmagyaróvári Május 1.-liget kapcsolata a Szigetköz természetes növénytakarójával. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 26: CZIMBER GY. (1992): A Szigetköz szegetális gyomvegetációja. Doktori Értekezés tézisei. Mosonmagyaróvár. 65. WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. KEVEY B. (1985): A Dentaria trifolia W. & K. előfordulása Magyarországon. Bot. Közlem. 72:

18 67. UBRIZSY-SAVOIA A. (1990): The illyrian species in the flora of Hungary and Italy. In: Illyrische Einstrahlungen im ostalpin-dinarischen Raum. Symposium in Keszthely, Juni 1990: Pannon Agraruniversität, Keszthely. 68. FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 69. BARINA Z. (2004): A Dunántúli-középhegység növényföldrajzának főbb jellemzői. Flora Pannonica 2 (20): KEVEY B. (1985): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez III. Bot. Közlem. 72: VÖRÖSS L. ZS. (1988): Adatok a Mezőföld flórájának ismeretéhez. Bot. Közlem ( ): LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 74. DÉNES A. (1996): Értékes vegetációfoltok a Keleti-Mecsek déli lábánál. Természetvéd. Közlem. 3 4: DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: KIRÁLY G. (1999): Köszméte Ribes uva-crispa L. Tilia 7: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 80. KIRÁLY A. & KIRÁLY G. (2000): A Délnyugat-Kisalföld növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei. Kitaibelia 5 (2): BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 82. VÖRÖSS L. ZS. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: KEVEY B. ( ): A Villányi-hegység bükkösei. Janus Pannonius Múz. Évk : 7 9. Megjelent: BORHIDI A. (1997): Dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 86. CSIKY J. (2003): A Nógrád-Gömöri bazaltvidék flórája és vegetációja. Tilia 11: CSIKY J. (2004): A Karancs, a Medves-vidék és a Cerová vrchovina (Nógrád-Gömöri bazaltvidék) flóra- és vegetációtérképezése. Pécsi Tudományegyetem TTK Biológiai Intézet, Növénytani Tanszék, Pécs, 451 pp. KEVEY B. (1986): A Szigetköz ősi növényvilága. A Derék-erdő. Búvár 1986 (8): BALOGH Á., CSEMEZ A. & RECHNITZER J. (1993): A Szigetköz rehabilitációs és fejlesztési koncepciója. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest. 89. CSEMEZ A. & CSIMA P. (1993): Dunai Nemzeti Park és térsége regionális tájrendezési terve. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest. 90. FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. KEVEY B. & HORVÁT A. O. (1986): Die Verbreitung einiger submediterraner Pflanzenarten in Südost-Transdanubien. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 124: LELKES A. (1999): Lónyelvű csodabogyó Ruscus hypoglossum L. Tilia 7:

19 92. BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 93. AJKAI A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). Acta Bot. Hung. 41: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 95. KIRÁLY G. & HORVÁTH F. (2000): Lehetőségek a magyarországi flóratérképezés hálórendszerének megválasztására. Kitaibelia 5 (2): KEVEY B. (1987): A martonvásári kastélypark tölgy-kőris-szil ligeterdői. Bot. Közlem. 73 (1986): BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 97. CSIKY J. (1997): A Botrychium virginianum (L.) Sw. fotocönológiai és ökológiai vizsgálata a kunfehértói holdrutás erdőben. Kitaibelia 2: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp BARINA Z. (2004): A Dunántúli-középhegység növényföldrajzának főbb jellemzői. Flora Pannonica 2 (20): MOLNÁR ZS. & VARGA Z. (2006): Dunai Alföld. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp KEVEY B. ( ): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. Bot. Közlem : Megjelent: LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): KIRÁLY G. (1999): Köszméte Ribes uva-crispa L. Tilia 7: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp KIRÁLY A. & KIRÁLY G. (2000): A Délnyugat-Kisalföld növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei. Kitaibelia 5 (2): PURGER D. (2002): Törpe mandula (Prunus tenella Batsch, syn.: Amygdalus nana L.) a Baranyaidombságon. Kitaibelia 7 (2): BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp VÖRÖSS L. ZS. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: SZABÓ M. (2005): Vizes élőhelyek tájökológiai jellemvonásai a Szigetköz példáján. MTA Doktori Értekezés, Kézírat, 172 pp. KEVEY B. (1988): Útmutató a TTSZ őrök részére a Dél-dunántúli OKTH Felügyelőség működési területén elterjedt veszélyeztetett, védett, fokozottan védett növényeiről. Pécs FARKAS S. (1990): Tolna megye védett növényei. Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd, 250 pp DÉNES A. (1996): Értékes vegetációfoltok a Keleti-Mecsek déli lábánál. Természetvéd. Közlem. 3 4: DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: NAGY G., GERGELY T. & TÓTH I. ZS. (1998): Új adatok az Epipactis-fajok mecseki előfordulásaihoz. Kitaibelia 3: TÍMÁR G. (1999): Farkasboroszlán Daphne mezereum L. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp.

20 122. NAGY G. (2001): A Nyugat-Mecsek botanikai értékei. Folia Comloensis 10: PURGER D. (2002): Adatok a Baranyai-, Geresdi- és Szekszárdi-dombság flórájához. In: SALAMON- ALBERT É. (szerk.): Magyar Botanikai Kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp NAGY G. (2004): A Melegmány-völgy Természetvédelmi Területen és közvetlen környékén megfigyelt védett növényfajok (Mecsek hegység). Folia Comloensis 13: KEVEY B. (1989): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez V. Bot. Közlem. 76 (1989): Megjelent: LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: BÖLÖNI J., KERTÉSZ É., KIRÁLY G. & VIRÓK V. (2000): A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei. Kitaibelia 5 (1): LENDVAI G. & KALOTÁS ZS. (1990): A zergeboglár (Trollius europaeus L.) új alföldi termőhelye a Tengelici-homokvidéken. Bot. Közlem. 77: LENDVAI G. & HORVÁTH A. (1994): Adatok a Mezőföld löszflórájához. Bot. Közlem. 81: BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): NOVACSEK P. (1996): Adatok Somogy flórájához. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): HORVÁTH A. (1998): A mezőföldi fátlan löszvegetáció florisztikai és cönológiai jellemzése. Kitaibelia 3: BOROVICS A., KÉZDY P. & SZMORAD F. (1999): Magyar tölgy Quercus frainetto TEN. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp KIRÁLY A. & KIRÁLY G. (2000): A Délnyugat-Kisalföld növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei. Kitaibelia 5 (2): BAUER N., KENYERES Z. & MÉSZÁROS A. (2001): A berhidai Koldustelek löszvölgyének flórája és vegetációja (Veszprém megye). Fol. Mus. Hist. Nat. Bakonyiensis, Zirc 17 (1998): PURGER D. (2002): Adatok a Baranyai-, Geresdi- és Szekszárdi-dombság flórájához. In: SALAMON- ALBERT É. (szerk.): Magyar Botanikai Kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp VÖRÖSS L. ZS. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: KEVEY B. (1990): Déldunántúl természeti értékei 1. fokozottan védett növények. Pécs HORVÁTH Z. (1992): A gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata EHRH.) tömeges előfordulása a bácsalmási Sóstót övező kocsányos tölgyesben. Gyógyszerészet 36 (1992. június): DÉNES A., MOLNÁR A., SULYOK J. & VIDÉKI R. (1994): A Himantoglossum caprinum (M.-BIEB.) SPRENG. előfordulása és cönológiai viszonyai a Villányi-hegységben. Janus Pannonius Múz. Évk. 38 (1993): DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: LÁJER K. (1998): Az Aldrovanda vesiculosa L. újabb előfordulása és egyéb adatok Magyarország flórájának ismeretéhez. Kitaibelia 3: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp NAGY G. (2001): A Nyugat-Mecsek botanikai értékei. Folia Comloensis 10: LENDVAI G. (2006): What is Paeonia officinalis subsp. banatica (ROCHEL) SOÓ 1960?. Acta Bot. Hung. 48 (1 2): KEVEY B. (1991): Új adatok a Keleti-Mecsek flórájához. Folia Comloensis 4: BARINA Z. (2003): Kiegészítések a hazai Corydalis fajok ismeretéhez. Flora Pannonica 1:

A Carex strigosa Huds. elterjedése Magyarországon

A Carex strigosa Huds. elterjedése Magyarországon KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 37-44. Debrecen 2001 A Carex strigosa Huds. elterjedése Magyarországon KEVEY Balázs Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék; H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. E-mail: keveyb@ttk.pte.hu

Részletesebben

32 KEVEY B.: A Chaerophyllum aureum L. magyarországi elterjedése

32 KEVEY B.: A Chaerophyllum aureum L. magyarországi elterjedése 30 29 KITAIBELIA VIII. évf. 1. szám pp.: 29-34. Debrecen 2003 * A Chaerophyllum aureum L. magyarországi elterjedése. KEVEY Balázs Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék; H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Részletesebben

Magyarország zonális növényzeti övei

Magyarország zonális növényzeti övei Magyarország zonális növényzeti övei Klímazonális övek: 1. Montán bükkösök (800 m): Kőszeg-Szentgotthárdtól nyugatra, jegenyefenyvesbükkös, Börzsöny, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység. 2. Szubmontán bükkösök

Részletesebben

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu

VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN. PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÚJ ELŐFORDULÁSI ADATAI A ZEMPLÉNI - HEGYSÉG NYUGATI RÉSZÉN PATALENSZKI NORBERT norbep@freemail.hu Kulcsszavak: növényfajok, edényes flóra, flóratartomány, védett fajok Összefoglalás

Részletesebben

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék

Magyarország növényvilága. Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet szoba /1718 mellék Magyarország növényvilága Tóth Zoltán Déli Tömb VII. emelet 7-608 szoba 20-90-555/1718 mellék tothz9@ludens.elte.hu zonalitás - a klímazónák kialakításáért felelős éghajlat meghatározó tényezői (hőellátottság,

Részletesebben

Dél-Dunántúl fokozottan védett növényei

Dél-Dunántúl fokozottan védett növényei Dél-Dunántúl fokozottan védett növényei KEVEY Balázs Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék; H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. E-mail: keveyb@ttk.pte.hu Bevezetés 1984 és 1989 között az OKTH Dél-dunántúli

Részletesebben

Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban

Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban A társulás típusát meghatározza: Klíma-zóna (makroklíma) Európai lombhullató erdők *Ezen belül (mikroklíma): Edafikus tényezők Vízellátás Domborzati tényezők

Részletesebben

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági

A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági A vizes élőhelyek szerepe délkiskunsági mintaterületeken Varga Ádám Szabó Mária ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék V. Magyar Tájökológiai Konferencia, Sopron,

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Erdőművelés Erdőhasználat Erdőtervezés. Termőhely klíma hidrológiai viszonyok talaj kölcsönhatás az erdővel

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Erdőművelés Erdőhasználat Erdőtervezés. Termőhely klíma hidrológiai viszonyok talaj kölcsönhatás az erdővel 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A

6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A 6.1.3. BOTANIKAI ÉRTÉKEK ÉS ELİFORDULÁSUK KESZTHELY KÜLTERÜLETEIN ÉS A TÉRSÉGBEN (FEHÉR UTÁN 2001) Boglárkafélék családja - Ranunculaceae Erdei szellırózsa - Anemone sylvestris: Mészkedvelı faj, mészkedvelı

Részletesebben

Új adatok a Soproni-hegység flórájához

Új adatok a Soproni-hegység flórájához TÍMÁR G.-SZMORAD F.: Új adatok a Soproni-hegység flórájához 17 KITAIBELIA I. évf. pp.:17 24. Debrecen 1996. május Új adatok a Soproni-hegység flórájához TÍMÁR Gábor SZMORAD Ferenc Erdészeti és Faipari

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. BEVEZETÉS

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. BEVEZETÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, Magyarországon a síkvidékek növénytakaróját a közvetlen megsemmisülés fenyegeti. Az eredeti növénytakarónak régóta csak töredékei találhatók meg. E maradványokat

Részletesebben

KITAIBELIA VII. évf. 2. szám pp.: 163-167. Debrecen 2002. RIEZING Norbert. H-2851 Környe, Bem J. u 33.

KITAIBELIA VII. évf. 2. szám pp.: 163-167. Debrecen 2002. RIEZING Norbert. H-2851 Környe, Bem J. u 33. Adatok a Dunántúl északi részének flórájához RIEZING Norbert H-2851 Környe, Bem J. u 33. Bevezetõ Írásomban az 1992-2001 között a Dunántúl északi részén összegyûjtött adataim közül ismertetek 57 különbözõ

Részletesebben

A Szőnyi-szigetcsoport tájtörténete és vegetációja

A Szőnyi-szigetcsoport tájtörténete és vegetációja Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 15-23, 2012 A Szőnyi-szigetcsoport tájtörténete és vegetációja Ádám Szilvia * és Malatinszky Ákos Szent István Egyetem, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék 2103

Részletesebben

Természetes erdőtípusok védelme

Természetes erdőtípusok védelme is legyenek erdei aggastyánjaik. Tudatosan kellene meghagyni egyes alkalmas fákat, facsoportokat a szebb tájrészletekben, turistautak mentén, tisztásokon, erdőszéleken, erdészeti-vadászati létesítmények

Részletesebben

Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról

Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról Florisztikai adatok a Dél-Dunántúlról BÁTORI Zoltán 1 BOCK Csilla 2 ERDŐS László 1 (1) Szegedi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, H-6726 Szeged, Közép fasor 52., zbatory@gmail.com, Erdos.Laszlo@bio.u-szeged.hu

Részletesebben

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 349 353.; 2014 Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon FARKAS

Részletesebben

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19.

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19. Tartalom Ember, növény, állat. Elõszó / 15 Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19 Bevezetés / 19 Vegetációnk története az utolsó jégkorszaktól / 23 Magyarország

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira

A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Crisicum 3. pp.73-78. A Dél-Tiszántúl új taxonjai, különös tekintettel a Poaceae család tagjaira Penksza Károly Abstract New taxa of Körös-Maros National Park (Hungary) and Transylvania (Romania). This

Részletesebben

K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek Sessile oak-hornbeam forests

K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek Sessile oak-hornbeam forests K2 Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek Sessile oak-hornbeam forests Natura 2000: 91G0 * Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus, 91L0 Illyrian oakhornbeam forests (Erythronio-Carpinion)

Részletesebben

In memoriam Horvát Adolf Olivér (1907 2006)

In memoriam Horvát Adolf Olivér (1907 2006) 5 KITAIBELIA XIII. évf. 1. szám pp.: 5-16. Debrecen 2008 In memoriam Horvát Adolf Olivér (1907 2006) KEVEY BALÁZS 1 SZABÓ LÁSZLÓ GY. 2 (1): PTE Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság

Részletesebben

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I.

Curriculum vitae. DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási. Kar, Természetvédelmi mérnöki Msc, I. Curriculum vitae Név: Radócz Szilvia Születési hely, idő: Debrecen, 1988.08.15. Elérhetőség: Egyetem: radoczszilvia88@gmail.com DE, Mezőgazdaság-, Élelmiszertudomány és Környezetgazdálkodási Kar, Természetvédelmi

Részletesebben

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN Hoyk Edit 1 Bevezetés A Mecsek hegység nyugati részén, az Abaliget-Orfű-Mánfa-Tubes-Misina-Jakab-hegy

Részletesebben

K5 Bükkösök Beech forests

K5 Bükkösök Beech forests Üde lomboserdők Neuhäusl & Neuhäuslová-Novotná 1968, 1972, Pallay 1961, Penksza et al. 1994, Pócs 1960, Pócs et al. 1958, 1962, Simon 1977, Simon et al. 2007, Soó 1931, 1941, 1946, 1947c, 1951, 1958, 1960a,

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás kutatása Magyarországon

A folyamatos erdőborítás kutatása Magyarországon A folyamatos erdőborítás kutatása Magyarországon BARTHA DÉNES Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézet 2015. július 8. Az előadás vázlata 1. Mi is az a folyamatos

Részletesebben

Írta: KEVEY BALÁZS a biológiai tudományok kandidátusa

Írta: KEVEY BALÁZS a biológiai tudományok kandidátusa AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MAGYARORSZÁG ERDİTÁRSULÁSAI Írta: KEVEY BALÁZS a biológiai tudományok kandidátusa Készült: a Pécsi Tudományegyetem Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszékén PÉCS

Részletesebben

LY2 Törmeléklejtő-erdők Mixed forests of slopes and screes

LY2 Törmeléklejtő-erdők Mixed forests of slopes and screes károsodott: a specialisták eltűntek (vagy látványosan visszaszorultak), az erdei gyomok nagyobb mértékben elszaporodtak (pl. tömegesen lép fel a Parietaria officinalis, Urtica dioica, Impatiens parviflora).

Részletesebben

Jerikói lonc Lonicera caprifolium L.

Jerikói lonc Lonicera caprifolium L. KEVEY BALÁZS BARTHA DÉNES Jerikói lonc Lonicera caprifolium L. Nevezéktan Szinonim nevei: Lonicera suavis SALISB., L. pallida HOST, L. perfoliata EDWARDS, L. italica SCHM., Caprifolium italicum ROEM. et

Részletesebben

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák.

12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. 12. A természetvédelem nemzetközi és európai vonatkozásai a növényvilág oldaláról. Vörös listák. A flóra és fauna szegényedése: világjelenség Mérsékléséhez európai ill. világprogramok szükségesek 1971

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Galgóczy Zsolt PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Galgóczy Zsolt zsolt.galgoczy@gmail.com Referált folyóiratban megjelent cikk: Galgóczy Zs. 2004. Morfometriai paraméterek vizsgálata a Nagy-Szamos forrásvidékén. Földrajzi Közlemények

Részletesebben

Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához

Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához Dunántúli Dolg. Terni, tud. Sorozat 6 13-25 Pécs, 1992 Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához KEVEY Balázs, OROSZNÉ KOVÁCS Zsuzsanna, TÓTH Imre és BORHIDI Attila v ч Kevey, В., Oroszné Kovács,

Részletesebben

6.4. Tájvédelmi szakértői tevékenység... 33 6.5. Tájvédelmi jelentőségű beavatkozások... 33 7. Projektek... 33 8. Jogi és ügyiratforgalommal

6.4. Tájvédelmi szakértői tevékenység... 33 6.5. Tájvédelmi jelentőségű beavatkozások... 33 7. Projektek... 33 8. Jogi és ügyiratforgalommal Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Személyi állomány... 3 3. Oltalom alatt álló természeti értékek és területek adatai, információi... 3 3.1. Országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti,

Részletesebben

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR)

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Váczi Olivér, Varga Ildikó, Bata Kinga, Kisné Fodor Lívia, Bakó Botond & Érdiné Szerekes Rozália Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetmegõrzési

Részletesebben

Zselici bükkös erdőtársulás időbeli változásának összehasonlító cönológiai vizsgálata

Zselici bükkös erdőtársulás időbeli változásának összehasonlító cönológiai vizsgálata Natura Somogyiensis 19 17-24 Ka pos vár, 2011 Zselici bükkös erdőtársulás időbeli változásának összehasonlító cönológiai vizsgálata Somogyi Zoltán H-6347 Érsekcsanád, Újsor 22., Hungary, e-mail: somogyi.t.zoltan@gmail.com

Részletesebben

15. Az élőhelyek, mint természetvédelmi egységek. Erdei élőhelyek. Az erdők kezelése és védelme. Erdőrezervátum program.

15. Az élőhelyek, mint természetvédelmi egységek. Erdei élőhelyek. Az erdők kezelése és védelme. Erdőrezervátum program. 15. Az élőhelyek, mint természetvédelmi egységek. Erdei élőhelyek. Az erdők kezelése és védelme. Erdőrezervátum program. Erdőssztyepek Magyarországon. Formációk a Föld vegetációzónái legnagyobb klimatikus

Részletesebben

Adatok a Villányi-hegység flórájának ismeretéhez

Adatok a Villányi-hegység flórájának ismeretéhez Bot. Közlem. 97(1 2): 97 112, 2010. Adatok a Villányi-hegység flórájának ismeretéhez Erdős László 1,2, Dénes Andrea 3, Kovács Györgyi 4, Tóth Viktória 5, Pál Róbert 1,6 1 Pécsi Tudományegyetem, Biológiai

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

ANNEX 2. OF DECREE N O 110/2003. (X.21.) FVM, ON THE FOREST REPRODUCTIVE MATERIALS

ANNEX 2. OF DECREE N O 110/2003. (X.21.) FVM, ON THE FOREST REPRODUCTIVE MATERIALS ANNEX. OF DECREE N O 0/00. (X..) FVM, ON THE FOREST REPRODUCTIVE MATERIALS DELINEATION OF THE FOR TREE SPECIES REFERRED TO IN ANNEX In case of species not listed in Annexes A, B or C, the entire area of

Részletesebben

A horvátországi Drávaköz bükkállományai (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b fagetosum Rauš 1975)

A horvátországi Drávaköz bükkállományai (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b fagetosum Rauš 1975) Natura Somogyiensis 12 47-61 Kaposvár, 2008 A horvátországi Drávaköz bükkállományai (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b fagetosum Rauš 1975) 1 KEVEY BALÁZS 2 CSETE SÁNDOR 1,2 Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

Natura Somogyiensis 9 47-62 Kaposvár, 2006 A Baranyai-Dráva-sík fehér nyárligetei (Senecioni sarracenici-populetum albae) KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996) 1KEVEY BALÁZS & 2 TÓTH VIKTÓRIA 1 PTE Növénytani

Részletesebben

Illír bükkös (Vicio oroboidi-fagetum) erdőtársulás részletes cönológiai vizsgálata

Illír bükkös (Vicio oroboidi-fagetum) erdőtársulás részletes cönológiai vizsgálata Natura Somogyiensis 19 25-34 Ka pos vár, 2011 Illír bükkös (Vicio oroboidi-fagetum) erdőtársulás részletes cönológiai vizsgálata 1 Somogyi Zoltán & 2 Juhász Magdolna 1H-6347 Érsekcsanád, Újsor 22., Hungary,

Részletesebben

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin

A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Készítette: László Mónika A Pajta-völgy fokozottan védett növénytani értéke: a magyar cifra kankalin Minden igaz ismeret a fajok ismeretével kezdıdik. Linne Iskolánk biológia szakkörében 2002- ben és 2003-

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak

Növényrendszertan gyakorlatok. Erdımérnöki Szak Növényrendszertan gyakorlatok Erdımérnöki Szak Egyszikőek Monocotyledonopsida Hídırfélék Alismataceae Vízi hídır Alisma plantago-aquatica Vízi hídır Alisma plantago-aquatica Vízi hídır Alisma plantago-aquatica

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP

ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-FELMÉRŐ ADATLAP Helyi jelentőségű védett természeti terület neve: Kis-Sváb-hegy (Martinovics-hegy) Utoljára módosítva: 2013-10-15 07:26:02 Megye: Budapest Községhatár: Budapest, XII. ker. A terület kiterjedése: 6.6898

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park növényvilága

A Duna-Dráva Nemzeti Park növényvilága 1 A Duna-Dráva Nemzeti Park növényvilága DR. KEVEY BALÁZS A Duna-Dráva Nemzeti Park területe növényföldrajzilag heterogén táj. Első megközelítésben két részre tagolható, egy drávai és egy dunai szakaszra.

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

PÁNKROMATIKUS FELVÉTELEKRE ÉS KÉPSZEGMENTÁCIÓRA ALAPOZOTT VEGETÁCIÓREKONSTRUKCIÓS VIZSGÁLATOK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI LÁPOK PÉLDÁJÁN

PÁNKROMATIKUS FELVÉTELEKRE ÉS KÉPSZEGMENTÁCIÓRA ALAPOZOTT VEGETÁCIÓREKONSTRUKCIÓS VIZSGÁLATOK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI LÁPOK PÉLDÁJÁN SZENT ISTVÁN EGYETEM PÁNKROMATIKUS FELVÉTELEKRE ÉS KÉPSZEGMENTÁCIÓRA ALAPOZOTT VEGETÁCIÓREKONSTRUKCIÓS VIZSGÁLATOK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI LÁPOK PÉLDÁJÁN DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI CSERHALMI DÁNIEL 2009. Gödöllı

Részletesebben

KEVEY1.qxd 2007.10.29. 12:15 Page 11

KEVEY1.qxd 2007.10.29. 12:15 Page 11 KEVEY1.qxd 2007.10.29. 12:15 Page 11 Natura Somogyiensis 10 11-39 Kaposvár, 2007 A baranyai Dráva-sík tölgy-kõris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-ulmetum SOÓ in ASZÓD 1935 corr. SOÓ 1963)* KEVEY BALÁZS

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Fontos társulástani fogalmak

Fontos társulástani fogalmak Fontos társulástani fogalmak Növényzet (növénytakaró, vegetáció) Az ideális növénytársulás olyan növényközösség, amely - térben és idıben ismétlıdik, - fajkészlete hasonló, - meghatározott termıhelyi körülmények

Részletesebben

Ökológiai élőlényismeret I. Szárazföldi növények 4. előadás SZIKLAGYEPEK

Ökológiai élőlényismeret I. Szárazföldi növények 4. előadás SZIKLAGYEPEK Ökológiai élőlényismeret I. Szárazföldi növények 4. előadás SZIKLAGYEPEK A SZIKLAGYEPEK JELLEMZŐI Pionír társulások szilárd alapkőzeten; a kőzet nagy foltokban a felszínen van Csekély talajborítottság,

Részletesebben

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a. A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a A Maros -ártér növényvilága települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó személy neve: Popányné Vaszkó Ágnes 2. A javaslatot benyújtó személy

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése.*

A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése.* A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése.* KEVEY Balázs 1 KIRÁLY Gergely 2 (1) Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. (2) Nyugat-Magyarországi Egyetem Növénytani

Részletesebben

KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 87-91. Debrecen 2001. Bevezetés

KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 87-91. Debrecen 2001. Bevezetés Florisztikai adatok Sárvár környékérõl KULCSÁR László Polgármesteri Hivatal 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Bevezetés Növénytani szempontból Vas megye az ország egyik legjobban kutatott területe. Sárvár környékét

Részletesebben

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt

Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 A kötetet szerkesztette: Molnár Csaba Molnár Zsolt Varga Anna MTA Ökológiai

Részletesebben

A botanikus kertek jelentősége a genetikai erőforrások megőrzésében

A botanikus kertek jelentősége a genetikai erőforrások megőrzésében A botanikus kertek jelentősége a genetikai erőforrások megőrzésében Takács András Attila Ph.D. közigazgatási főtanácsadó FM Természetmegőrzési Főosztály 1 A biológiai sokféleség jelentősége A sokféleség

Részletesebben

Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok

Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok Fényben gazdag tölgyesek és erdő-gyep mozaikok Dry deciduous forests L1 Mész- és melegkedvelő tölgyesek Closed thermophilous Quercus pubescens forests Natura

Részletesebben

A horvátországi Drávaköz gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b)

A horvátországi Drávaköz gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b) Somogyi Múzeumok Közleményei 18: 31 42 Ka pos vár, 2008 A horvátországi Drávaköz gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b) 1 Kevey Balázs & 2 Csete Sándor 1,2 Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

30/2007. (X. 18.) KvVM r. Az Abaligeti-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

30/2007. (X. 18.) KvVM r. Az Abaligeti-barlang felszíni védőterülete természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról A lista a jogszabály számának sorrendjében tartalmazza az országos jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról szóló miniszteri rendeletek címét 30/2007. (X. 18.) KvVM r. Az Abaligeti-barlang

Részletesebben

Biogeográfia és. Biogeográfia és talajföldrajz

Biogeográfia és. Biogeográfia és talajföldrajz Segédlet Biogeográfia és Biogeográfia és talajföldrajz gyakorlatokhoz 2008/2009 1 Fajlista 2 FÁK, FÁSSZÁRÚAK NYITVATERMŐK(törzs) PÁFRÁNYFENYŐK (osztály) Páfrányfenyők-Ginkgoaceae (cs) páfrányfenyő - Ginkgo

Részletesebben

A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet és kutatása. Előszó a tanulmánykötethez

A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet és kutatása. Előszó a tanulmánykötethez Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 6 7-11 Pécs, 1992 A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet és kutatása. Előszó a tanulmánykötethez UHERKOVICH Ákos UHERKOVICH, Ákos: Béda-Karapancsa landscape-protection area

Részletesebben

A Zselic szurdokerdei (Polysticho setiferi-aceretum pseudoplatani Kevey in Borhidi et Kevey 1996)

A Zselic szurdokerdei (Polysticho setiferi-aceretum pseudoplatani Kevey in Borhidi et Kevey 1996) Natura Somogyiensis 17 35-60 Ka pos vár, 2010 A Zselic szurdokerdei (Polysticho setiferi-aceretum pseudoplatani Kevey in Borhidi et Kevey 1996) Kevey Balázs 1,2 1Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék

Részletesebben

Szurdokerdõ-fragmentumok a Zákányi-dombokon (Polysticho setiferi-aceretum pseudoplatani Kevey in Borhidi et Kevey 1996)

Szurdokerdõ-fragmentumok a Zákányi-dombokon (Polysticho setiferi-aceretum pseudoplatani Kevey in Borhidi et Kevey 1996) Natura Somogyiensis 12 31-46 Kaposvár, 2008 Szurdokerdõ-fragmentumok a Zákányi-dombokon (Polysticho setiferi-aceretum pseudoplatani Kevey in Borhidi et Kevey 1996) KEVEY BALÁZS Pécsi Tudományegyetem, Növénytani

Részletesebben

Fokozottan védett gyógynövények Segédlet a Vadon termő gyógynövények gyűjtése és a Gyógynövényismeret és -alkalmazás tárgyhoz.

Fokozottan védett gyógynövények Segédlet a Vadon termő gyógynövények gyűjtése és a Gyógynövényismeret és -alkalmazás tárgyhoz. Fokozottan védett gyógynövények Segédlet a Vadon termő gyógynövények gyűjtése és a Gyógynövényismeret és -alkalmazás tárgyhoz. Lakatos Márk 2017 Fokozottan védett faj tudományos neve Magyar elnevezés Természetvédelmi

Részletesebben

(1930 2002) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

(1930 2002) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA ERDÉSZNAGYJAINK ARCKÉPCSARNOKA 17 BARTHA DÉNES CSAPODY ISTVÁN (1930 2002) ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR SOPRON 2002 A sorozatot szerkeszti: az Erdımérnöki Kar dékánja

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudományi Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék TÁJVÁLTOZÁSOK ÉRTÉKELÉSE A DUNA TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁG EGY

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Lajtmann József Győri Nemzetközi Kereskedelmi Központ 2014. január 14. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS

Részletesebben

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2004. évi tevékenységérıl

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2004. évi tevékenységérıl Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2004. évi tevékenységérıl Pécs, 2005. Február 10. Dr. Iványi Ildikó igazgató Összeállította: Závoczky Szabolcs természetvédelmi igazgatóhelyettes Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Agriphila geniculea (Haworth, 1811) elõfordulása a Dél Dunántúlon (Microlepidoptera: Crambidae)

Az Agriphila geniculea (Haworth, 1811) elõfordulása a Dél Dunántúlon (Microlepidoptera: Crambidae) Natura Somogyiensis 3 57-62 Kaposvár, 2002 Az Agriphila geniculea (Haworth, 1811) elõfordulása a Dél Dunántúlon (Microlepidoptera: Crambidae) FAZEKAS IMRE FAZEKAS I.: Agriphilia geniculea (Haworth, 1811)

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

REGIONS DE PROVENANCE

REGIONS DE PROVENANCE ANNEXE. DU DECRET N O 0/00 (X..) SUR LES MATERIELS FORESTIERS DE REPRODUCTION Délimitation des principales régions de provenance des espèces de l annexe I Pour les espèces non mentionnées dans les annexes

Részletesebben

Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből

Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 260 266.; 2014 Florisztikai adatok a Cserhát felhagyott szőlőiből

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK

PUBLIKÁCIÓK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK PUBLIKÁCIÓK Összesen: Könyvfejezet: 5 Tudományos folyóiratban közlemény: 23 ebből idegen nyelvű: 8 Konferenciakötet: 10 ebből idegen nyelvű: 4 Konferencia előadás, poszter kivonat: 16 25 megbízásos kutatási

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English)

Publikációs lista - References. Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) Publikációs lista - References Referált nemzetközi folyóiratok Publications: peer reviewed (English) 1. Szabó, Á., Molnár A., Győrfi J. and Pénzes B. 2009: New Data on the Mite Fauna of Hungary (Acari:

Részletesebben

Cseres - kocsánytalan tölgyesek

Cseres - kocsánytalan tölgyesek Előfordulás: Hegy és dombvidékeken kb. 200 400 m tszf. magasságban zonális Termőhely: optimálisan viszonylag mély barna erdőtalaj (pl. Ramman féle BE) és barnaföld, de előfordulhat sekély termőrétegű talajokon

Részletesebben

Töredékes cseres-tölgyesek a Zákányi-dombokon (Asphodelo-Quercetum roboris Borhidi in Borhidi et Kevey 1996)

Töredékes cseres-tölgyesek a Zákányi-dombokon (Asphodelo-Quercetum roboris Borhidi in Borhidi et Kevey 1996) Natura Somogyiensis 17 15-34 Ka pos vár, 2010 Töredékes cseres-tölgyesek a Zákányi-dombokon (Asphodelo-Quercetum roboris Borhidi in Borhidi et Kevey 1996) Kevey Balázs 1,2 1Pécsi Tudományegyetem, Növényrendszertani

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Mennyire természetes a környezetünk? - A természetesség mérése a környezeti nevelésben

Mennyire természetes a környezetünk? - A természetesség mérése a környezeti nevelésben Mennyire természetes a környezetünk? - A természetesség mérése a környezeti nevelésben Kecskés Ferenc A környezeti nevelés egyik fontos feladata, hogy felhívja a figyelmet az élővilág állapotának, sokféleségének,

Részletesebben

A Digitalis lanata EHRH. magyarországi elterjedése

A Digitalis lanata EHRH. magyarországi elterjedése A Digitalis lanata EHRH. magyarországi elterjedése KEVEY Balázs 1 POZSONYI Kinga 2 Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék; H 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 1: E-mail: keveyb@ttk.pte.hu; 2: E-mail: lionking8@mailbox.hu

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

2011.03.10. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK A NEMZETI PARK LOGÓJA A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA VÍZTANI ÉRTÉKEK VÍZTANI ÉRTÉKEK

2011.03.10. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK A NEMZETI PARK LOGÓJA A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA VÍZTANI ÉRTÉKEK VÍZTANI ÉRTÉKEK FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK http://www.eupolisz.hu/pics/utak/140/fokep.jpg http://www.ceglokator.hu/map.php http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b10103/ch04s04s06s01.html A NEMZETI PARK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1050 0.2.2 Species name Saga pedo 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name fűrészlábú szöcske 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok

Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Az év fájával kapcsolatos tanulmányok és kiadványok Általános tanulmányok BARTHA D. (1995): Új mozgalom német mintára. Középpontban az elfelejtett fafajok. Számadás 7(49): 17. BARTHA D. (1995): "Év fája"

Részletesebben

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest

Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest DENEVÉRKUTATÁS Hungarian Bat Research News 4: 7-11. (2008) Csonkafülű denevér (Myotis emarginatus) előfordulása Gemencen The occurrence of Geoffroy s bat (Myotis emarginatus) in the Gemenc forest GÖRFÖL

Részletesebben

A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei

A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei Kovács Péter, Szita Éva és Szinetár Csaba Euregionális Természettudományi Konferencia NYME SEK, Szombathely 2011 Biodiverzitás Napok Gyökerek

Részletesebben

Holocén homokmozgás térképezése a Belső Somogy területén

Holocén homokmozgás térképezése a Belső Somogy területén Holocén homokmozgás térképezése a Belső Somogy területén Györgyövics Katalin PhD hallgató SZTE, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék SZTE, OSL SZEGED A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11/1-2012-0001

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009 2. Erdőgazdálkodás hazánkban Könyvek Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából : Püspökladány, 1992. május

Részletesebben

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Ouanphanivanh-Kiss Noémi ELTE KDI Környezetbiológia program III. évfolyam Témavezető: Dr. Szigeti Zoltán

Részletesebben

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások:

Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Tanulmánykötetben megjelent írások: Publikációs jegyzék Szakfolyóiratokban megjelent publikációk: Szabó Sz. (2004): A közlekedési eredetű konfliktusok csoportosítása, és előfordulása Magyarországon. Comitatus önkormányzati szemle. 2004.

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2006.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2006. Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2006. Jóváhagyta: Dr. Persányi Miklós Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter, 2006. Összeállította: Dr. Lájer Konrád okleveles

Részletesebben