KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI"

Átírás

1 KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI I. A kandidátusi fokozat megszerzése előtti közlemények a) Térképek 1. BORHIDI A., KEVEY B. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1992): A Baláta-tó vegetációtérképe 1989-ben. Die Vegetationskarte von Baláta-See in 1989, Süd-Ungarn. Somogyi Múz. Közlem. 9: b) Tudományos könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1987): Die Verbreitung der west-balkanischen Florenelemente in Südost-Transdanubien. In: SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Nova. Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, KEVEY B. (1991): A Tátika növényvilága. In: HUSZTI Z. F. (szerk.): Tátika IV. Castellum Kiadó, Keszthely, pp c) Tudományos cikkek 1. KEVEY B. (1979): Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. The range of Allium ursinum L. in Hungary. Bot. Közlem. 65 (1978): If: 0, KEVEY B. (1981): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez I. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns I. Bot. Közlem. 67 (1980): If.: 0, KEVEY B. (1983): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez II. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns II. Bot. Közlem. 70: If.: 0, KEVEY B. (1984): Dég parkerdejének tölgy-kőris-szil ligetei. Die Eichen-Eschen-Ulmen Auenwälder im Parkwalde bei Dég, Große Ungarische Tiefebene. Bot. Közlem. 71: If.: 0, KEVEY B. (1985): Fragmentális szurdokerdők a Villányi-hegységben. Fragmentale Klamm-Wälder im Villány-Gebirge, Süd-Ungarn. Janus Pannonius Múz. Évk. 29 (1984): KEVEY B. (1985): A Dentaria trifolia W. & K. előfordulása Magyarországon. Das Vorkommen von Dentaria trifolia W. & K. in Ungarn. Bot. Közlem. 72: If.: 0, KEVEY B. (1985): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez III. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns III. Bot. Közlem. 72: If.: 0, KEVEY B. (1986): A martonvásári kastélypark tölgy-kőris-szil ligeterdői. Die Eichen-Eschen-Ulmenwälder der Schlossparkanlage bei Martonvásár. Bot. Közlem. 73: [Megjelent: 1987]. 9. KEVEY B. (1987): A Villányi-hegység bükkösei. The beech-woods of the Villány Mountains, South Hungary. Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KEVEY B. (1988): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns IV. Bot. Közlem ( ): KEVEY B. (1990): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez V. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns V. Bot. Közlem. 76 (1989): KEVEY B. (1990): A 80 éves Horvát Adolf Olivér köszöntése. Bot. Közlem. 76 (1989): KEVEY B. (1991): Új adatok a Keleti-Mecsek flórájához. Weitere Angaben zur Kenntniss der Pflanzenwelt des östlichen Mecsek-Gebirges, Süd-Ungarn. Folia Comloensis 4: KEVEY B. (1993): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VI. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VI. Bot. Közlem. 80: KEVEY B. (1993): A Keleti-Mecsek szurdokerdei (Scutellario-Aceretum). Die Klammwälder des östlichen Mecsek (Scutellario-Aceretum), Süd-Ungarn. Folia Comloensis 5: KEVEY B. & ALEXAY Z. (1992): Adatok a Szigetköz flórájához. Data an the flora of Szigetköz, Region in North-West Hungary. Acta Óvariensis 34: KEVEY B. & ALEXAY Z. (1994): A Szigetköz dárdás nádtippanos-fűzlápjai (Calamagrostio-Salicetum cinereae). Calamagrostio-Salicetum cinereae in Szigetköz, Nord-West-Ungarn. Acta Agr. Óváriensis 36: KEVEY B. & BORHIDI A. (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bükkösei. Die Buchenwälder des Boronka-Naturschutzgebietes, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 7: KEVEY B. & CZIMBER GY. (1982): Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe a Szigetközben. Role of Allium ursinum in plant geography of Szigetköz, Region in North-West Hungary. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 24: KEVEY B. & CZIMBER GY. (1984): A mosonmagyaróvári Május 1.-liget kapcsolata a Szigetköz természetes növénytakarójával. Connection between Május 1 parkland, Mosonmagyaróvár and the natural vegetation

2 of Szigetköz, Region in North-West Hungary. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 26: KEVEY B. & HORVÁT A. O. (1986): Die Verbreitung einiger submediterraner Pflanzenarten in Südost- Transdanubien. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 124: KEVEY B. & HORVÁT A. O. (1993): Die geobotanischen Verhältnisse der Zákányer Hügel. Dissertationes Botanicae 196: KEVEY B., JUHÁSZ M., KLUJBER K. & BORHIDI A. (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védett növényei. Geschütze Pflanzen des Boronka-Naturschutzgebietes, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 7: KEVEY B., OROSZ-KOVÁCS ZS., TÓTH I. & BORHIDI A. (1992): Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához. Angaben zur Flora des Landschaftsschutzgebietes Béda-Karapancsa, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 6: KEVEY B. & TÓTH I. (1992): A béda-karapancsai Duna-ártér gyertyános-tölgyesei (Querco robori- Carpinetum). Hainbuchen-Stieleichenwälder (Querco robori-carpinetum) des Donau- Übersschwämmungsraumes von Béda-Karapancsa, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 6: HORVÁT A. O. & KEVEY B. (1983): Hornbeam-oak-forests in Ormánság. Macedonian Academy of Sciences and Arts, Contributions 4 (1 2): HORVÁT A. O. & KEVEY B. (1983): Montane species in the relictforest of the north-western periphery of the Great Hungarian Plain. Radovi 72: HORVÁT, A. O. & KEVEY B. (1984): Az Ormánság gyertyános-tölgyesei. Pécsi Műszaki Szemle 29 (3): SZABÓ L. GY., KEVEY B. & TÖLGYESI GY. (1985): Makro- és mikroelem akkumuláló és alig felhalmozó növényfajok a Mecsek gyertyános-tölgyeseiben, különböző alapkőzeten. Macroelement and microelement accumulation in the plant species of hornbeam-oak communities living on different parent material in the Mecsek mountains. Bot. Közlem. 72: If.: 0, SZABÓ L. GY., VARGA I. & KEVEY B. (1987): Allelopátia és gombatevékenység erdei ökoszisztémákban. Allelopathy and fungal activity in forest ecosystems. Mikológiai Közlem (2 3): d) Egyéb tudományos kiadványok 1. KEVEY B. (1993): A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés tézisei. Janus Pannonius Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, Pécs, 9 pp. e) Az értekezés témakörével kapcsolatos, jelentősebb kéziratok 1. KEVEY B. (1974): Adatok az Allium ursinum magyarországi elterjedéséhez és előfordulási viszonyaihoz. Egyetemi szakdolgozat (kézirat), Debrecen, 99 pp. 2. KEVEY B. (1977): Az Allium ursinum növényföldrajzi jellemzése, különös tekintettel magyarországi előfordulási viszonyaira. Egyetemi doktori értekezés (kézirat), Debrecen, 240 pp fig tab. 3. KEVEY B. (1985): A Szársomlyó növényföldrajzi értékei. Kézirat, 84 pp. 4. KEVEY B. (1990): A tervezett Szentegáti-erdő TT vegetációtérképe és kezelési terve. Kézirat, 35 pp. + 2 kart. 5. KEVEY B. (1993): A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés (kézirat). Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, 108 pp fig tab. 6. KEVEY B. (1994): A nagyharsányi kőbánya környékének botanikai felmérése. Kézirat, 14 pp kart. f) Egyetemi tankönyvek, jegyzetek 1. KEVEY B. (1990): Növényrendszertan. Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs. Házi jegyzet (kézirat), 87 pp. g) Népszerűsítő könyvek 1. KEVEY B. (1988): Útmutató a TTSZ őrök részére a Dél-dunántúli OKTH Felügyelőség működési területén elterjedt veszélyeztetett, védett, fokozottan védett növényeiről. Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Dél-Dunántúli Felügyelősége, Pécs, 32 pp. 2. KEVEY B. (1990): Déldunántúl természeti értékei 1. Fokozottan védett növények. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs, 52 pp.

3 h) Népszerűsítő könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1987): Pécs védett területei és természeti értékei. In: PÁLINKÁS GY. (szerk.): Kalendárium az évre. Baranya Megyei Művelődési Központ, Pécs, KEVEY B. (1989): Növényvilág. In: UHERKOVICH Á. (szerk.): Boróka, nyír, tündérrózsa. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs, pp i) Népszerűsítő cikkek 1. KEVEY B. (1984): A Szentegáti bükkállomány botanikai értékei. Búvár 39/2: KEVEY B. (1984): Bemutatjuk a kihaltnak vélt hármaslevelű fogasírt. Búvár 39/10: KEVEY B. (1984): Védett növényünk. A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1984): Védett növényünk. Az illír sáfrány (Crocus tommasinianus). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1984): Védett növényeink (illír sáfrány, kakasmandikó, leánykökörcsin, tavaszi hérics). Tolna Megyei Népújság április KEVEY B. (1984): Védett növényünk. A tavaszi hérics (Adonis vernalis). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1984): Védett növényeink. A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). Somogyi Néplap április KEVEY B. (1984): Védett növényeink. A tavaszi hérics (Adonis vernalis). Somogyi Néplap április KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Az illír sáfrány (Crocus tommasinianus). Somogyi Néplap május KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Bodzaszagú ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1984): Védett növényeink. A keleti zergevirág (Doronicum orientale). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Sz3nnyes ínfű (Ajuga laxmannii). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Pázsitos nőszirom (Iris graminea). Tolna Megyei Népújság június KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Pázsitos nőszirom (Iris graminea). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopea). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Pirosló nőszőfű (Epipactis purpurata). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Díszes vesepáfrány (Polystichum setiferum). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Magyar kikerics (Colchicum hungaricum). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Kakasmandikó (Erythronium dens-canis). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Téltemető (Eranthis hyemalis). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Tavaszi csillagvirág (Scilla bifolia). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Bánáti bacsarózsa (Paeonia officinalis ssp. banatica). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Olasz müge (Asperula taurina). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Nagyezerófű (Dictamnus albus). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Rozsdás gyűszűvirág (Digitalis ferruginea). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Tarka nőszirom (Iris variegata). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Rózsás kövirózsa (Sempervivum marmoreum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Mecseki varjúháj (Sedum neglectum ssp. sopianae). Dunántúli Napló augusztus 15.

4 31. KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Baranyai peremizs (Inula spiraeifolia). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Szentlászló tárnics (Gentiana cruciata). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Hegyi pajzsika (Dryopteris assimilis). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Csillag őszirózsa (Aster amellus). Dunántúli Napló november KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (duglászfenyő, lucfenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (erdeifenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (feketefenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (simafenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1986): A Szigetköz ősi növényvilága. A Derék-erdő. Búvár 1986 (8): KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Eper gyöngyike (Muscari botryoides). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Kockásliliom (Fritillaria meleagris). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Karélyos vesepáfrány (Polystichum aculeatum). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Kornis tárnics (Aldrovanda vesiculosa). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Széles pajzsika (Dryopteris dilatata). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Magyar zergevirág (Doronicum hungaricum). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Szarvas bangó (Ophrys scolopax ssp. cornuta). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Majom kosbor (Orchis simia). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Sárga kövirózsa (Sempervivum hirtum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1986): Védett területeink. A Keleti-Mecsek. Dunántúli Napló november KEVEY B. (1987): Védett területeink. A Pintér-kert. Dunántúli Napló január KEVEY B. (1987): Védett területeink. Gemenci Tájvédelmi Körzet. Dunántúli Napló március KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Farkas boroszlán (Daphne mezereum). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Törpe mandula (Amygdalus nana). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Bakszarvú lepkeszeg (Trigonella gladiata). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Ezüstös útifű (Plantago argentea). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Bíboros kosbor (Orchis purpurea). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Szibériai nőszirom (Iris sibirica). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Házi kövirózsa (Sempervivum tectorum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Homoki vértő (Onosma arenaria). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Sugaras zsoltina (Serratula tinctoria). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Örménygyökér (Inula helenium). Dunántúli Napló szeptember 9.

5 66. KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Szálkás pajzsika (Dryopteris spinulosa). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Sugaras zsoltina (Serratula radiata). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Lapos korpafű (Diphasium complanatum). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1988): A 80 éves Horvát Adolf Olivér köszöntése. Pécsi Műszaki Szemle 33/3: KEVEY B. (1988): Kihaltnak vélt növény Somogyban (Dentaria trifolia). Somogyi Néplap január KEVEY B. (1988): Új védett területek Tolna megyében. Tolna Megyei Népújság január 27: KEVEY B. (1988): Védett területeink. Kistápéi láprét Természetvédelmi Terület. Tolna Megyei Népújság február KEVEY B. (1988): Új védett terület. A Zákányi Tölös-hegy. Somogyi Néplap február KEVEY B. (1988): Védett területeink. Bikácsi Ökörhegy Természetvédelmi Terület. Tolna Megyei Népújság február KEVEY B. (1988): Védett területeink. Gemenci Tájvédelmi Körzet. Tolna Megyei Népújság március KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Téltemető (Eranthis hyemalis). Tolna Megyei Népújság március KEVEY B. (1988): Védett növényünk. A kakasmandikó (Erythronium dens-canis). Somogyi Néplap március KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans). Tolna Megyei Népújság április KEVEY B. (1988): Védett területeink. Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet. Tolna Megyei Népújság április KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Kockásliliom (Fritillaria meleagris). Somogyi Néplap május KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Törpe mandula (Amygdalus nana). Somogyi Néplap május KEVEY B. (1988): Védett területeink. Melegmány. Dunántúli Napló május KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Keleti zergevirág (Doronicum orientale). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Törpe nőszirom (Iris pumila). Tolna Megyei Népújság június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Bíboros kosbor (Orchis purpurea). Somogyi Néplap június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Keleti zergevirág (Doronicum orientale). Tolna Megyei Népújság június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Törpe nőszirom (Iris pumila). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Sallangvirág (Himantoglossum hircinum). Dunántúli Napló július KEVEY B. & KLINCSEK P. (1980): Többhasznú növény: a medvehagyma. - Kertészet és Szőlészet 29 (17): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1984): A malom-völgyi ezüsthárs. Búvár 39 (1): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1984): Újdonságok, ritkaságok: vizisaláta. Kertészet és Szőlészet 33 (12): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1988): Hazánk legnagyobb csertölgyei Szőke határában. Pécsi Műszaki Szemle 33 (1): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1988): Legyenek védettek! Búvár 43 (2): 42. j) Intézeti jelentések az értekezés témaköréből 1. KEVEY B., BORHIDI A. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1993): A hazai Alsó-Duna-ártér botanikai értékei. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 123 pp. 2. BORHIDI A., KEVEY B. (1991): A Boronka-melléki TK botanikai értékei. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 36 pp. 3. BORHIDI A., JUHÁSZ M., KEVEY B. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1992): A Drávamenti tájvédelmi körzet botanikai értékei. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 43 pp. 4. BORHIDI A., KEVEY B., KOPÁRY L. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1990): A Baláta-tó állapotfelmérése. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 58 pp.

6 k) Konferencia összefoglalók 1. BORHIDI A., KEVEY B., KOPÁRY L. & O. KOVÁCS ZS. (1991): Környezetváltozási trendek a Baláta-tón. II. Magyar Ökológus Kongresszus (Összefoglalók), Keszthely, pp SZABÓ L. GY., BOTZ L. & KEVEY B. (1991): Allium-ok allelokémiai analógiái. II. Magyar Ökológus Kongresszus (Összefoglalók), Keszthely, pp SZABÓ L. GY., BOTZ L., KEVEY B. & VARGA I. (1988): Allelopátia mecseki Fagetumokban. I. Magyar Ökológus Kongresszus (Összefoglalók). Budapest, pp II. A kandidátusi fokozat megszerzése utáni közlemények a) Tudományos könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1997): A Nyugati-Mecsek szurdokerdei [Scutellario altissimae-aceretum (HORVÁT A. O. 1958) SOÓ & BORHIDI in SOÓ 1962]. Schluchtwälder des Westlichen Mecsek-Gebirges [Scutellario altissimae- Aceretum (HORVÁT A. O. 1958) SOÓ & BORHIDI in SOÓ 1962]. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in anniversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp KEVEY B. (1997): Liget- és láperdők. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Fűz- és nyírlápok. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Bokorfűzesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Fűz- és nyárligetek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Égerligetek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Tölgy-kőris-szil ligetek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Alföldi gyertyános-tölgyesek és üde gyöngyvirágos-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Kastélyparkok és arborétumok az egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitásmonitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Csigolya bokorfűzesek (Rumici crispo-salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Mandulalevelű bokorfűzesek (Polygono hydropipero-salicetum triandrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenisi-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Feketenyár-ligetek (Carduo crispi-populetum nigrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp

7 14. KEVEY B. (1999): Fűzligetek (Leucojo aestivi-salicetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Dombvidéki égerligetek [Podagrafüves égerliget (Aegopodio-Alnetum V. KÁRPÁTI, I. KÁRPÁTI & JURKO 1961), Sásos égerliget (Carici pendulae-alnetum BORHIDI & KEVEY 1996), Hegyi égerliget (Carici brizoidis-alnetum I. HORV em. OBERD. 1953), Kőrisliget (Carici remotae- Fraxinetum KOCH ex FABER 1936), Sík vidéki égerliget (Paridi quadrifoliae-alnetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Alföldi tölgy-kőris-szil ligetek [Közép-dunai tölgy-kőris-szil liget (Scillo vindobonensis- Ulmetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996), Szigetközi tölgy-kőris-szil liget (Pimpinello majoris-ulmetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996), Tiszai tölgy-kőris-szil liget (Fraxino pannonicae-ulmetum SOÓ in ASZÓD 1935 corr. 1963)]. In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Dél-Dunántúli tölgy-kőris-szil liget (Knautio drymeiae-ulmetum BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (2001): Gondolatok a Fenyőfői Ősfenyves -ről. In: FODOR I., TÓTH J. & WILHELM Z. (szerk.): Ember és környezet Elmélet, gyakorlat. Tiszteletkötet Lehmann Antal professzor úr 65. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs, pp KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fekete nyárligeteire (Carduo crispi-populetum nigrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau-Umleitung auf die Schwarzpappel-Auen (Carduo crispi-populetum nigrae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen- Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. In: STIRLING J. (szerk.): Hittel és alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér ocist 95. születésnapjára. Szent István Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. Pécs, pp KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz csigolya bokorfűzeseire (Rumici crispi-salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Purpurweiden-Gebüsche (Rumici crispi-salicetum purpureae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. In: SALAMON-ALBERT É. (szerk.): Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék. Pécs, pp KEVEY B. (2002): A növényvilág. In: LEHMANN A. (szerk.): Duna-Dráva Nemzeti Park. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (2006): Kisalföld. A növényzet. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp.: KEVEY B. (2007): Égerligetek (Paridi quadrifoliae-alnetum). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 24. KEVEY B. (2007): Tölgy-kőris-szil ligetek (Fraxino pannonicae-ulmetum). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 25. KEVEY B. (2007): Gyertyános-tölgyesek (Circaeo-Carpinetum). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 26. KEVEY B. (2007): Gyöngyvirágos-tölgyesek (Convallario-Quercetum roboris). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 27. KEVEY B. (2007): Sziki tölgyesek (Galatello-Quercetum roboris). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 28. BORHIDI A., CSETE S., CSIKY J., KEVEY B., MORSCHHAUSER T. & SALAMON-ALBERT É. (2000): Bioindikáció és természetesség a növénytársulásokban. In: VIRÁGH K. & KUN A. (szerk.): Vegetáció és Dinamizmus. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp BORHIDI A. & KEVEY B. (1996): An annotated checklist of the Hungarian plant communities II. The forest communities. In: BORHIDI A. (szerk.): Critical revision of the Hungarian plant communities. Janus Pannonius University, Pécs, pp FACSAR G., BÉNYEI-HIMMER M., BOGYA S.-NÉ, BÖHM É. & KEVEY B. (2001): A magyarországi Helleborus fajok komplex taxonómiai vizsgálata. In: BORHIDI A. & BOTTA-DUKÁT Z. (szerk.): Ökológia az ezredfordulón III. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp FEKETE G., BORHIDI A., MOLNÁR ZS., KUN A., KEVEY B. & KIRÁLY G. (2006): A hazai természetes növényzet várható változásai az elkövetkezendő 50 évben, tekintettel a klíma- és a tájhasználat-változás

8 okozta átalakulásokra. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. Társadalomkutató Központ, Budapest, pp.: SZABÓ L. GY. & KEVEY B. (1997): Allelochemical potential and tannin levels in leaves of Quercus, Fagus, and Carpinus. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp TÖLGYESI GY., KEVEY B. & SZABÓ L. GY. (1997): Kalcium-magnézium aránya a Mecsek gyertyánostölgyeseiben. Das Calcium-Magnesium Verhältnis in den mecseker Eichen-Hainbuchen-Wälder. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp b) Tudományos cikkek 1. KEVEY B. (1995): Lösztölgyes (Aceri tatarico-quercetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Dél-dunántúli gyertyános-tölgyes (Helleboro dumetorum-carpinetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Gyertyános-kocsányos tölgyes (Querco robori-carpinetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Dél-dunántúli gyertyános-kocsányos tölgyes (Fraxino pannonicae-carpinetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Dél-dunántúli dombvidéki bükkös (Vicio oroboidi-fagetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Nyílt homoki tölgyes (Festuco rupicolae-quercetum roboris). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Zárt homoki tölgyes (Convallario-Quercetum roboris). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Sziki tölgyes (Festuco pseudovinae-quercetum roboris). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Homoki bükkös (Leucojo verno-fagetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Síkvidéki ligeterdők. Tilia 1: KEVEY B. (1995): Fűzláp (Calamagrostio-Salicetum cinereae). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Nyírláp (Salici pentandrae-betuletum pubescentis). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Tőzegpáfrányos égerláp (Thelypteridi-Alnetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Adatok a bükk (Fagus sylvatica L.) alföldi elterjedéséhez az atlanti kortól napjainkig. Angaben zur Verbreitung der Buche (Fagus sylvatica L.) in der Ungarischen Tiefebene von der atlantischer Zeit bis heute. Bot. Közlem. 82: Megjelent: KEVEY B. (1995): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VII. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VII. Bot. Közlem. 82 (1995): Megjelent: KEVEY B. (1997): A Doronicum orientale HOFFM. elterjedése Magyarországon. Die Verbreitung des Doronicum orientale HOFFM. in Ungarn. Kitaibelia 2: KEVEY B. (1998): A Szigetköz erdeinek szukcessziós viszonyai. Sukzessionsverhältnisse der Wälder in Szigetköz, Nord-West-Ungarn. Kitaibelia 3: KEVEY B. (1998): A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. Coenological features of the beech wood at Szentegát, County Baranya, South Hungary. Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KEVEY B. (1999): A szigetköz erdei I. Ligeterdők. Die Wälder des Szigetköz I. Die Auwälder, Nord-West- Ungarn. Moson Megyei Műhely 2 (1): KEVEY B. (1999): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Szigetköz növényvilágára. Die wasserwirtschaftlichen Probleme des Szigetköz vornehmlich mit Rücksicht auf die Waldvegetation, Nord- West-Ungarn. Moson Megyei Műhely 2 (2): KEVEY B. (1999): Újabb montán reliktum a magyar flórában: Ranunculus nemorosus DC. Ein neueres Montanrelikt in ungarischer Flora: Ranunculus nemorosus DC. Kitaibelia 4: KEVEY B. (2000): A Ranunculus nemorosus DC. társulási viszonyai Magyarországon. Zönologische Verhältnisse von Ranunculus nemorosus DC. in Ungarn. Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. Zirc (Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis Zirc) 15 (1996): KEVEY B. (2001): A Carex strigosa HUDS. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von Carex strigosa HUDS. in Ungarn. Kitaibelia 6/1: KEVEY B. (2001): Montán elemek a Baranyai-Dráva-sík erdeiben. Montane Elemente in den Wäldern der Baranyaer-Drau-Ebene. Kitaibelia 6/2: KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz tölgy-kőris-szil ligeteire (Pimpinello majoris-ulmetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Eichen-Eschen-Ulmen-Auen (Pimpinello majoris-ulmetum) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Kanitzia 9: KEVEY B. (2002): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VIII. Bot. Közlem. 88 (2001):

9 27. KEVEY B. (2003): Fragmentális gyertyános-tölgyesek (Querco robori-carpinetum SOÓ & PÓCS in SOÓ 1957 em. SOÓ 1980) a Körös-vidéken. Oak-hornbeam fragments (Querco robori-carpinetum SOÓ & PÓCS in SOÓ 1957 em. SOÓ 1980) in the Körös Region, East-Hungary. Folia Comloensis 12: KEVEY B. (2003): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz mandulalevelű bokorfűzeseire (Polygono hydopiperi-salicetum triandrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Acta Óváriensis 45: KEVEY B. (2003): A Chaerophyllum aureum L. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von Chaerophyllum aureum L. in Ungarn. Kitaibelia 8 (1): KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása az Alsó-Szigetköz csigolya bokorfüzeseire (Rumici crispi-salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Purpurweiden-Gebüsche (Rumici crispi-salicetum purpureae) in Alsó-Szigetköz (in der Unteren-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Bot. Közlem. 90 (2003): KEVEY B. (2004): Dél-Dunántúl fokozottan védett növényei. Streng geschützte Pflanzen von Süd- Transdanubien, Süd-Ungarn. Kitaibelia 9 (1): KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fehér fűzligeteire (Leucojo aestivi-salicetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau-Umleitung auf die Weißweiden-Auen (Leucojo aestivi-salicetum albae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Kitaibelia 9 (1): KEVEY B. (2004): A Bakonyalja homokvidékének erdei I. Általános rész. Forests of the sandhill area of Bakonyalja I. General considerations. Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. (Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis) Zirc, 21: KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fehér nyárligeteire (Senecioni sarracenici-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Weißpappel-Auen (Senecioni sarracenici-populetum albae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Kanitzia 12: KEVEY B. (2004): Vöröss László Zsigmond ( ) emlékezete. Bot. Közlem. 91: 1 6. Megjelent: KEVEY B. (2004): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IX. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns IX. Bot. Közlem. 91: Megjelent: KEVEY B. (2005): A Bakonyalja homokvidékének erdei II. Homoki erdeifenyvesek Festuco vaginatae- Pinetum sylvestris SOÓ (1931) Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. (Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis) Zirc, 22: KEVEY B. (2006): A new forest association in Hungary: Thermophilous dry oakwood on rubble (Paeonio banaticae-quercetum cerris KEVEY ass. nova). Hacquetia, Ljubljana 5 (2). In press. 39. KEVEY B. (2006): A Somogyi-Dráva-ártér gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum BORHIDI 2003). Somogyi Múz. Közlem. Megjelenés alatt. 40. KEVEY B. (2006): A Somogyi-Dráva-ártér tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-ulmetum SOÓ in ASZÓD 1935 corr. SOÓ 1963). Somogyi Múz. Közlem. Megjelenés alatt. 41. KEVEY B. & ALEXAY Z. (1996): A Szigetköz tőzegpáfrányos-égerlápjai (Thelypteridi-Alnetum). Thelypteridi-Alnetum in Szigetköz, Nord-West-Ungarn. Széchenyi István Főiskola, Győr. Tudományos Közlemények 7: KEVEY B. & ALEXAY Z. (1996): A Szigetköz mocsári sásos-égerlápjai (Carici acutiformis-alnetum). Die Sumpf-Seggen-Erlenbruchwälder des Landschutzsgebietes Szigetköz (Carici acutiformis-alnetum), Nord- West-Ungarn. Természetvéd. Közlem. 3 4: KEVEY B. & BARANYI Á. (2002): A Nyugati-Mecsek égerligetei (Carici pendulae-alnetum BORHIDI & KEVEY 1996). Die Erlen-Auen im Westmecsek-Gebirge, Süd-Ungarn (Carici pendulae-alnetum BORHIDI & KEVEY 1996). Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KEVEY B. & BORHIDI A. (1998): Top-forest (Aconito anthorae-fraxinetum orni) a special ecotonal case in the phytosociological system (Mecsek mts, South Hungary). Acta Bot. Hung. 41: KEVEY B. & BORHIDI A. (2001): Egy új erdőtársulás a Bakonyban (Veratro nigri-fraxinetum orni). Eine neue Waldgesellschaft im Bakony (Veratro nigri-fraxinetum orni), Mittel-Ungarn. Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. Zirc (Fol. Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis, Zirc) 17 (1998): KEVEY B. & BORHIDI A. (2002): Top-forest (Veratro nigri-fraxinetum orni) of the Bakony mountains. Acta Bot. Hung. 44: KEVEY B. & BORHIDI A. (2005): The acidophilous forests of the Mecsek Hills and their relationship to the Balkanian-Pannonian acidophilous forests. Acta Bot. Hung. 47: KEVEY B., BORHIDI A. & KLUJBER K. (1998): Belső-Somogy homoki bükkösei (Leucojo verno-fagetum KEVEY & BORHIDI 1992). Die Buchenwälder im Sandgebiet des Inner-Somogy (Leucojo verno-fagetum). Somogyi Múz. Közlem. 13:

10 49. KEVEY B. & BUZÁSSY B. (2003): A Körös menti keményfás erdők természetvédelmi problémái. Conservation problems of the hardwood forests along the Körös river, East-Hungary. Folia Comloensis 12: KEVEY B. & HORVÁT A. O. (2000): Pótlások és kiegészítések A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete ismeretéhez ( ). Supplements to the knowledge of Vegetation of Mecsek mountain and its southern plain ( ), SW-Hungary. Folia Comloensis 9: KEVEY B. & HUSZÁR ZS. (1999): A Háros-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Die Silberpappel-Auenwälder der Háros-Insel (Senecioni sarracenici- Populetum albae KEVEY in BORHIDI - KEVEY 1996), Nord-Ungarn. Természetvédelmi Közlem. 8: KEVEY B. & KÁLMÁN GY. (2003): In memoriam VÖRÖSS LÁSZLÓ ZSIGMOND ( ). Folia Comloensis 12: KEVEY B. & KIRÁLY G. (2002): A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von Scrophularia scopolii HOPPE in Ungarn. Kitaibelia 7/2: KEVEY B. & POZSONYI K. (2003): A Digitalis lanata EHRH. magyarországi elterjedése. The spread of Digitalis lanata EHRH. in Hungary. Kitaibelia 8 (1): KEVEY B. & TÓTH I. (2000): Adatok a hazai Alsó-Duna-ártér flórájához. Angaben zur Flora des Donau- Überschwämmungsraumes von Süd-Ungarn. Kitaibelia 5 (1): KEVEY B. & TÓTH I. (2000): A hazai Alsó-Duna-ártér gyertyános-tölgyesei (Carpesio abrotanoidis- Carpinetum). Die Eichen-Hainbuchenwälder (Carpesio abrotanoidis-carpinetum) des Donau- Überschwämmungsraumes von Süd-Ungarn. Tilia 9: KEVEY B. & TÓTH I. ZS. (1998): A Stachys alpina L. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung der Stachys alpina L. in Ungarn. Kitaibelia 3: KEVEY B. & TÓTH V. (2006): A Baranyai-Dráva-sík fehér nyárligetei (Senecioni sarracenici-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Natura Somogyiensis. Megjelenés alatt. 59. KEVEY B., VARGHA K. & VÖRÖSS L. ZS. (2003): Az almamelléki öreg hársfasor (Baranya megye). The old linden alley at Almamellék (County Baranya), South Hungary. Folia Comloensis 12: KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (2003): A kishárságyi kastélypark (Baranya megye). The castle park of Kishárságy (County Baranya), South Hungary. Folia Comloensis 12: BORHIDI A., KEVEY B. & SZABÓ L. GY. (1997): Horvát Adolf Olivér 90 éves. Adolf Olivér Horvát is 90 years old. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp BORHIDI A., KEVEY B. & VARGA Z. (1999): Checklist of the higher syntaxa of Hungary. Annali di Botanica 57: CSIKY J., KEVEY B. & BORHIDI A. (2001): Block forest (Roso pendulinae-tilietum cordatae), a new forest community of the Carpathian basin (Cerocá Vrchovina, Slovakia). Acta Bot. Hung. 43: DÉNES A., KEVEY B., ORTMANN-AJKAY A. & PÁLFAI L. (1998): A Dráva-sík védelmet érdemlő területei. Areas worthy of protection on Drava Lowland, South Hungary. Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KIRÁLY G. & KEVEY B. (1999): Hamvas éger Alnus incana (L.) MOENCH. In: BARTHA D., BÖLÖNI J. & KIRÁLY G. (szerk.): Magyarország ritka fa- és cserjefajai I. Tilia 7: KIRÁLY G. & KEVEY B. (1999): Fekete ribiszke Ribes nigrum L. In: BARTHA D., BÖLÖNI J. & KIRÁLY G. (szerk.): Magyarország ritka fa- és cserjefajai I. Tilia 7: MOLNÁR ZS., PAPP L., MOLNÁR A., HORVÁTH A., KEVEY B., SCHMOTZER A., VIDRA T., KIRÁLY G., BÖLÖNI J. & VIRÁGH K. (2000): Az alföldi erdőssztyeppek mai helyzete Magyarországon: a fennmaradt állományok adatbázisa. WWF füzetek 15: c) Egyéb tudományos kiadványok 1. KEVEY B. (2006): Magyarország erdőtársulásai. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Pécsi Tudományegyetem, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék, Pécs, 36 pp. d) Az értekezés témakörével kapcsolatos, jelentősebb kéziratok 1. KEVEY B. (1997): A Zengőre tervezett radarállomás környékének növényvilága. Kézirat, 23 pp. + 2 kart. 2. KEVEY B. (1997): A Duna-Dráva NP somogyi szakaszának botanikai jellemzése. Kézirat, 61 pp. 3. KEVEY B. (1998): A Duna-Dráva NP baranyai szakaszának botanikai jellemzése. Kézirat, 32 pp. 4. KEVEY B. (1998): A Duna gemenci és bédai szakaszának botanikai jellemzése. Kézirat, 34 pp. 5. KEVEY B. (1998): A Zákányi-dombok természetvédelmi-botanikai felmérése. Kézirat, 155 pp.

11 6. KEVEY B. (2000): A Szigetköz erdei. Die Wälder von Szigetköz, Nord-West Ungarn. Habilitációs Értekezés (kézirat). Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, 65 pp. 7. KEVEY B. (2000): A Keleti-Mecsek botanikai jellemzése. Kézirat, 30 pp. 8. KEVEY B. (2000): A Zengőre tervezett üzemi műút által veszélyeztetett növényfajok és növénytársulások. Kézirat, 22 pp. + 1 kart. 9. KEVEY B. (2001): Botanikai szakvélemény a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum hosszútávú fenntartási tervéhez. Kézirat, 10 pp. + 1 kart. 10. KEVEY B. (2002): A Dávodi Erdőrezervátum vegetációtérképe (kézirat). 25 pp. + 4 kart. 11. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a Jakab-hegy természetvédelmi terület kezelési tervéhez. Kézirat, 24 pp. 12. KEVEY B. (2002): A Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének természetvédelmibotanikai alapállapot-felmérése I. Kaszálórét és száraz gyep tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoringvizsgálata. Kézirat, 39 pp. + 4 kart. 13. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a Melegmányi természetvédelmi terület kezelési tervéhez. Kézirat, 26 pp. + 1 kart. 14. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a tervezett Vágyom-völgy TT kezelési tervéhez. Kézirat, 66 pp. 15. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a Nyugati-Mecsek TK kezelési tervéhez. Kézirat, 26 pp.64 pp. 16. KEVEY B. (2003): A védett fajok elterjedésének újabb térképezése a Zengőre tervezett üzemi műút nyomvonalán. Kézirat, 15 pp. + 1 kart. 17. KEVEY B. (2003): A Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének természetvédelmibotanikai alapállapot-felmérése II. Magassásos, égerliget és szurdokerdő tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoring-vizsgálata. Kézirat, 35 pp. 18. KEVEY B. (2003): Botanikai szakvélemény a tervezett Tenkes-hegy TT északi részének kezelési tervéhez. Kézirat, 41 pp. + 1 kart. 19. KEVEY B. (2003): A Boronka-melléki TK botanikai kezelési terve. Kézirat, 28 pp. 20. KEVEY B. (2004): A Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének természetvédelmibotanikai alapállapot-felmérése III. Bükkös, gyertyános-tölgyes és cseres-tölgyes tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoring-vizsgálata. Kézirat, 32 pp. 21. KEVEY B. (2005): Változások a Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének növénytakarójában I. Kaszálórét és száraz gyep tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoring-vizsgálata. Kézirat, 28 pp. 22. KEVEY B. (2006): Változások a Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének növénytakarójában II. Magassásos, égerliget és szurdokerdő tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoringvizsgálata. Kézirat, 35 pp. 23. KEVEY B. (2006): A Duna-Dráva Nemzeti Park dunai szakaszának kezelési terve I. Botanikai rész. Kézirat, 70 pp. 24. KEVEY B. (2006): Magyarország erdőtársulásai. Die Wälder von Ungarn. Akadémiai doktori értekezés (kézirat). Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, 443 pp fig tab. 25. KEVEY B. & ALEXAY Z. (2001): Szakvélemény a Szigetköz vízpótlási megoldási alternatívák ökológiai hatásairól. Kézirat, 56 pp. + 1 kart. 26. KEVEY B. & ALEXAY Z. (2002): Szakvélemény a Mosoni-Duna partmenti élővilágának állapotáról és veszélyeztetettségéről. Kézirat, 41 pp. + 1 kart. 27. KEVEY B. & ALEXAY Z. (2005): A Nagy-Duna parti övezetének fás növénytársulásai és azok természetvédelmi szempontú értékelése. Kézirat, 26 pp. + 1 kart. 28. KEVEY B., ALEXAY Z. & LENDVAI G. (2006): A Nagy-Duna szigeteinek természetvédelmi-botanikai állapotfelmérése a Szigetköztől a Mohácsi-szigetig. Kézirat, 264 pp kart. 29. KEVEY B. & CSETE S. (2000): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 1. (kézirat), 18 pp. 30. KEVEY B. & CSETE S. (2001): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 2. (kézirat), 23 pp. 31. KEVEY B. & CSETE S. (2002): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 3. (kézirat), 25 pp. 32. KEVEY B. & CSETE S. (2003): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 4. (kézirat), 24 pp. 33. KEVEY B. & CSETE S. (2004): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 5. (kézirat), 26 pp. 34. KEVEY B. & CSETE S. (2005): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 6. (kézirat), 28 pp.

12 35. KEVEY B. & CSETE S. (2006): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 6. (kézirat), 29 pp. 36. KEVEY B. & TOLDI M. (1998): Botanikai szakvélemény a Fehérvizi-láp rekonstrukciós tervéhez. Kézirat, 28 pp. 37. KEVEY B. & TÓTH I. ZS. (2004): Növényfajok védelme. Bánáti bazsarózsa Paeonia banatica ROCHEL. Kézirat, 24 pp. e) Egyetemi tankönyvek, jegyzetek 1. KEVEY B. (2006): A növényföldrajz és társulástan alapjai. Pécsi Tudományegyetem Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék, Pécs. Házi jegyzet (kézirat), 87 pp. 2. KEVEY B. (2006): Botanikai alapállapotfelmérés. Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézet, Pécs (megjelenés alatt), 38 pp. f) Népszerűsítő könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1995): A Mecsek növényvilága. In: BARONEK J. (szerk.): A Mecsek természetjáró kalauza. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Pécs, pp KEVEY B. (1997): Dél-Dunántúl növényvilága. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél- Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Zalakomári tarajos pajzsika termőhelye. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Őrtilos-Zákányi-dombok. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél- Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Baláta-tó. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Barcsi ősborókás. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Lankóci-erdő. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Zselicség. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Szaporcai Ó-Dráva-meder. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél- Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Szársomlyó. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Jakab-hegy. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Melegmányi-völgy. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Keleti-Mecsek. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Keleti-Mecsek. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Szentegáti-erdő. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Pécsi Városi Parkerdő. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Szentegáti-erdő. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Heuffel-zanót - Chamaecytisus heuffelii (WIERZB.) ROTHM. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Pofók árvacsalán - Lamium orvala L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Bársonyos görvélyfű - Scrophularia scopolii HOPPE. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Posvány kakastaréj - Pedicularis palustris L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Ikrás fogasír - Dentaria glandulosa W. et K. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Hármaslevelű fogasír - Dentaria trifolia W. et K. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 215.

13 22. KEVEY B. (1999): Erdei holdviola - Lunaria rediviva L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Répás holdviola - Lunaria annua L. subsp. pachyrrhiza (BORB.) HAY. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Baranyai peremizs - Inula spiraeifolia L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Szíveslevelű hídőr - Caldesia parnassifolia (L.) PARL. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Magyar kikerics - Colchicum hungaricum JANKA. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (2002): A Mecsek növényvilága. In: BARONEK J. & STRASSER P. (szerk.): A Mecsek természetjáró kalauza. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Pécs, pp KEVEY B. (2004): A park és a Szigetköz. In: NAGYNÉ MAJOROS Gy. (szerk.): Lélegző örökségünk. Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület, Mosonmagyaróvár, pp g) Népszerűsítő cikkek 1. KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Magyar kikerics (Colchicum hungaricum). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Májvirág (Hepatica nobilis). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Szártalan kankalin (Primula vulgaris). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Vitézvirág (Anacamptis pyramidalis). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Bajuszkosbor (Epipogium aphyllum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Királyharaszt (Osmunda regalis). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Heuffel zanót (Cytisus heuffelii). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Havasi tisztesfű (Stachys alpina). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Hegyipáfrány (Lastrea limbosperma). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Lapos korpafű (Diphasium complanatum). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Csillag őszirózsa (Aster amellus). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Örménygyökér (Inula helenium). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Mételyfű (Marsilea quadrifolia). Dunántúli Napló november KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Rucaöröm (Salvinia natans). Dunántúli Napló november KEVEY B. (1997): A természetvédelem problémái hazánkban. Öt Szú 1 (3). Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs december: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus). Dunántúli napló július 16: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A kipusztulás szélén (Ophrys scolopax ssp. cornuta). Dunántúli napló július 30: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A Szársomlyó féltett árvája (Colchicum hungaricum). Dunántúli napló augusztus 13: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Gyapjas-bozontos gyógynövény (Digitalis lanata). Dunántúli napló augusztus 27: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink: Villányban van, a Mecseken nincs (Ophrys sphegodes). Dunántúli napló szeptember 10: 7.

14 24. KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Mocsarak keresett kardvirága (Gladiolus palustris). Dunántúli napló szeptember 24: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A nagy verseny vesztese (Ophrys apifera). Dunántúli napló október 8: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Egy valódi bennszülött (Vincetoxicum pannonicum). Dunántúli napló október 22: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A napsütés nyúlánk virága (Digitalis ferruginea). Dunántúli napló november 5: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A kipusztulás szélén (Ophrys insectifera). Dunántúli napló november 19: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A Dina lángvörös vándora (Lilium bulbiferum). Dunántúli napló december 3: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A jégkorszak menekültje (Paeonia officinalis ssp. banatica). Dunántúli napló december 17: KEVEY B. (2002): Dr. Horvát Adolf Olivér O. Cist. 95 éves. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának és Kollégiumának Évkönyve 2001/2002. Pécs, pp KEVEY B. (2002): Dr. Horvát Adolf Olivér O. Cist. 95 éves. Mecsek Egyesület Évkönyve 60: KEVEY B. & BAUER N. (2001): Új növényritkaság a Bakonyból. TermészetBÚVÁR 56 (2001/4): 41. h) Konferencia összefoglalók 1. KEVEY B. (1997): A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. A Dráva természeti Értékeit Kutatók Konferenciája. Pécs, március (Összefoglalók). Pécs, pp KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Szigetköz ligeterdeire. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, március (Összefoglalók), pp KEVEY B. (2004): Magyarország tetőerdei. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében VI. Keszthely, február (Összefoglalók), pp KEVEY B. & HIRMANN A. (2002): NS számítógépes cönológiai programcsomag. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, március (Összefoglalók), pp.: KEVEY B. & KIRÁLY G. (2002): A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, március (Összefoglalók), pp.: KEVEY B. (2005): A Mecsek botanikai kutatásának története. In: Dél-Dunántúl Zöld Szigete Konferencia a Mecsekért. Pécs, október 5. (Összefoglalók). Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Mecsek Egyesület, Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, CD-ROM: 2 pp. 7. FACSAR G., KEVEY B. & BÉNYEI-HIMMER M. (1996): Data for the knowledge of native Helleborus populations. Abstracts. Lippay János Scientific Symposium. Budapest, 17 18th October Univ. Hort. Food Ind. Budapest, pp.: Publikációk Kandidátusi cím Kandidátusi cím után Összesen előtt Térképek 1-1 Tudományos könyvfejezetek Tudományos cikkek Egyéb tudományos kiadványok Jelentősebb tudományos kéziratok Egyetemi tankönyvek, jegyzetek Népszerűsítő könyvek 2-2 Népszerűsírő könyvfejezetek Népszerűsítő cikkek Intézeti jelentések 4-4 Konferencia összefoglalók Összesen

15 KEVEY BALÁZS CITÁCIÓS JEGYZÉKE ( Hungaricum témakör) KEVEY B. (1977): Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe, különös tekintettel magyarországi előfordulási viszonyaira. Egyetemi doktori értekezés. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (kézírat), 99 pp. 1. MAJER A. (1979): Búcsú egy különleges erdőtől. Erdőgazdaság és Faipar 1979 (3): MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA CS. & VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. Községi Tanács, Dég, pp MORSCHHAUSER T. (1995): A mecseki Tubes-hegy vegetációja. Tilia 1: DANCZA I. (1999): Florisztikai megfigyelések a Délnyugat-Dunántúl gyomvegetációjában. Kitaibelia 4: KEVEY B. (1978): Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. Bot. Közlem. 65: Megjelent: MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA CS. & VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. Községi Tanács, Dég, pp BÖLÖNI J., KERTÉSZ É., KIRÁLY G. & VIRÓK V. (2000): A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei. Kitaibelia 5 (1): SZUJKÓ-LACZA J. & KOVÁTS D. (1993): The flora of the Kiskunság National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest, 172 pp. 8. KIRÁLY G. (1996): A Kőszegi-hegység edényes flórája. Tilia 3: ALMÁDI L. (1997): A Keszthelyi-hegység flórakutatásának története II. Bot. Közlem. 84: CSIKY J. (1997): Az Allium ursinum L. elterjedése egy mecseki mintaterületen, permi homokkő és triász mészkő határán. Kitaibelia 2: LÁJER K. (1999): Florisztikai adatok a Dunántúlról, valamint Vácrátót környékéről. Kitaibelia 4: VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: CSAPODY I., KIRÁLY G., SZMORAD F. & TÍMÁR G. (2004): A Soproni-hegység edényes flórája. Flora Pannonica 2 (1): SRAMKÓ G. (2004): Dunántúli közép-dunai flóraválasztós fajok a Matricum flórájában. Kitaibelia 9 (1): KEVEY B. (1980): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez I. Bot. Közlem. 67: Megjelent: MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA CS. & VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. Községi Tanács, Dég, pp LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: SZUJKÓ-LACZA J. & KOVÁTS D. (1993): The flora of the Kiskunság National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest, 172 pp. 18. BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 19. DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 22. PURGER D. (2002): Adatok a Baranyai-, Geresdi- és Szekszárdi-dombság flórájához. In: SALAMON- ALBERT É. (szerk.): Magyar Botanikai Kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12:

16 KEVEY B. & CZIMBER GY. (1982): Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe a Szigetközben. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 24: CZIMBER GY. (1992): A Szigetköz szegetális gyomvegetációja. Doktori Értekezés tézisei. Mosonmagyaróvár. 25. WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : CSIKY J. (1997): Az Allium ursinum L. elterjedése egy mecseki mintaterületen, permi homokkő és triász mészkő határán. Kitaibelia 2: BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 28. SZABÓ M. (2005): Vizes élőhelyek tájökológiai jellemvonásai a Szigetköz példáján. MTA Doktori Értekezés, Kézírat, 172 pp. KEVEY B. (1983): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez II. Bot. Közlem. 70: ALMÁDI L Adatok Tarnaőrs környékének flórájához. Fol. Hist.-Nat. Mus. Matr. 9: LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BÖLÖNI J., KERTÉSZ É., KIRÁLY G. & VIRÓK V. (2000): A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei. Kitaibelia 5 (1): BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 34. DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): KIRÁLY G. (1999): Köszméte Ribes uva-crispa L. Tilia 7: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 40. BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 41. VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: HORVÁT A. O. & KEVEY B. (1983): Hornbeam-oak-forests in Ormánság. Macedonian Academy of Sciences and Arts, Contributions 4 (1 2): AJKAI A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). Acta Bot. Hung. 41: KEVEY B. (1984): Dég parkerdejének tölgy-kőris-szil ligetei. Bot. Közlem. 71: BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 44. CSIKY J. (1997): A Botrychium virginianum (L.) Sw. fotocönológiai és ökológiai vizsgálata a kunfehértói holdrutás erdőben. Kitaibelia 2: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 47. VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: MOLNÁR ZS. & VARGA Z. (2006): Dunai Alföld. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp

17 KEVEY B. (1984): A Szentegáti bükkállomány botanikai értékei. Búvár 39 (2): DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: AJKAI A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). Acta Bot. Hung. 41: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. KEVEY B. (1984): Fragmentális szurdokerdők a Villányi-hegységben. Janus Pannonius Múz. Évk. 29: Megjelent: BORHIDI A. (1997): Dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 54. KOŠIR, P. & SURINA, B. (2005): Paeonio officinalis-tilietum platyphylli nova združba gozdov plemenitih listavcev v Cicariji (Jugozahodna Slovenija). In: DAROVEC, V. R. (red.): Meje in konfini. Založba Annales, Koper, pp KOŠIR, P. (2005): Forests of valuable broad-leaved trees on non-carbonate bedrock in Slovenia (Dryopterido affini-aceretum pseudoplatani ass. nova hoc loco. Hacquetia 4 (1): BORHIDI A. (2006): Dél-Dunántúl. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp KEVEY B. (1984): Bemutatjuk a kihaltnak vélt hármaslevelű fogasírt. Búvár 39 (10): FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. HORVÁT, A. O. & KEVEY B. (1984): Az Ormánság gyertyános-tölgyesei. Pécsi Műszaki Szemle 29 (3): DÉNES A. (1996): The state of naturalness of meadows on the Drava lowland (South Hungary) a floristical evaluation. VII. Session Vegetation Mapping and Botanical Research on Nature Conservation Purpose. Proceedings of Research, Conservation, Management Conference Aggtelek, Hungary, 1 5. May pp DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: BORHIDI A. (1997): Dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp DÉNES A. (1997): Természetvédelmi értékek a Dráva-síki réteken és legelőkön. Új Kertgazdaság 3 (3): AJKAI A. (1999). A Dráva-holtágak fátlan növénytársulásai. Janus Pannonius Múz. Évk. 43 (1998): FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. KEVEY B. & CZIMBER GY. (1984): A mosonmagyaróvári Május 1.-liget kapcsolata a Szigetköz természetes növénytakarójával. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 26: CZIMBER GY. (1992): A Szigetköz szegetális gyomvegetációja. Doktori Értekezés tézisei. Mosonmagyaróvár. 65. WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. KEVEY B. (1985): A Dentaria trifolia W. & K. előfordulása Magyarországon. Bot. Közlem. 72:

18 67. UBRIZSY-SAVOIA A. (1990): The illyrian species in the flora of Hungary and Italy. In: Illyrische Einstrahlungen im ostalpin-dinarischen Raum. Symposium in Keszthely, Juni 1990: Pannon Agraruniversität, Keszthely. 68. FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 69. BARINA Z. (2004): A Dunántúli-középhegység növényföldrajzának főbb jellemzői. Flora Pannonica 2 (20): KEVEY B. (1985): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez III. Bot. Közlem. 72: VÖRÖSS L. ZS. (1988): Adatok a Mezőföld flórájának ismeretéhez. Bot. Közlem ( ): LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 74. DÉNES A. (1996): Értékes vegetációfoltok a Keleti-Mecsek déli lábánál. Természetvéd. Közlem. 3 4: DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: KIRÁLY G. (1999): Köszméte Ribes uva-crispa L. Tilia 7: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 80. KIRÁLY A. & KIRÁLY G. (2000): A Délnyugat-Kisalföld növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei. Kitaibelia 5 (2): BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 82. VÖRÖSS L. ZS. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: KEVEY B. ( ): A Villányi-hegység bükkösei. Janus Pannonius Múz. Évk : 7 9. Megjelent: BORHIDI A. (1997): Dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 86. CSIKY J. (2003): A Nógrád-Gömöri bazaltvidék flórája és vegetációja. Tilia 11: CSIKY J. (2004): A Karancs, a Medves-vidék és a Cerová vrchovina (Nógrád-Gömöri bazaltvidék) flóra- és vegetációtérképezése. Pécsi Tudományegyetem TTK Biológiai Intézet, Növénytani Tanszék, Pécs, 451 pp. KEVEY B. (1986): A Szigetköz ősi növényvilága. A Derék-erdő. Búvár 1986 (8): BALOGH Á., CSEMEZ A. & RECHNITZER J. (1993): A Szigetköz rehabilitációs és fejlesztési koncepciója. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest. 89. CSEMEZ A. & CSIMA P. (1993): Dunai Nemzeti Park és térsége regionális tájrendezési terve. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest. 90. FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. KEVEY B. & HORVÁT A. O. (1986): Die Verbreitung einiger submediterraner Pflanzenarten in Südost-Transdanubien. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 124: LELKES A. (1999): Lónyelvű csodabogyó Ruscus hypoglossum L. Tilia 7:

19 92. BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 93. AJKAI A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). Acta Bot. Hung. 41: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 95. KIRÁLY G. & HORVÁTH F. (2000): Lehetőségek a magyarországi flóratérképezés hálórendszerének megválasztására. Kitaibelia 5 (2): KEVEY B. (1987): A martonvásári kastélypark tölgy-kőris-szil ligeterdői. Bot. Közlem. 73 (1986): BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 97. CSIKY J. (1997): A Botrychium virginianum (L.) Sw. fotocönológiai és ökológiai vizsgálata a kunfehértói holdrutás erdőben. Kitaibelia 2: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp BARINA Z. (2004): A Dunántúli-középhegység növényföldrajzának főbb jellemzői. Flora Pannonica 2 (20): MOLNÁR ZS. & VARGA Z. (2006): Dunai Alföld. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp KEVEY B. ( ): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. Bot. Közlem : Megjelent: LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): KIRÁLY G. (1999): Köszméte Ribes uva-crispa L. Tilia 7: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp KIRÁLY A. & KIRÁLY G. (2000): A Délnyugat-Kisalföld növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei. Kitaibelia 5 (2): PURGER D. (2002): Törpe mandula (Prunus tenella Batsch, syn.: Amygdalus nana L.) a Baranyaidombságon. Kitaibelia 7 (2): BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp VÖRÖSS L. ZS. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: SZABÓ M. (2005): Vizes élőhelyek tájökológiai jellemvonásai a Szigetköz példáján. MTA Doktori Értekezés, Kézírat, 172 pp. KEVEY B. (1988): Útmutató a TTSZ őrök részére a Dél-dunántúli OKTH Felügyelőség működési területén elterjedt veszélyeztetett, védett, fokozottan védett növényeiről. Pécs FARKAS S. (1990): Tolna megye védett növényei. Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd, 250 pp DÉNES A. (1996): Értékes vegetációfoltok a Keleti-Mecsek déli lábánál. Természetvéd. Közlem. 3 4: DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: NAGY G., GERGELY T. & TÓTH I. ZS. (1998): Új adatok az Epipactis-fajok mecseki előfordulásaihoz. Kitaibelia 3: TÍMÁR G. (1999): Farkasboroszlán Daphne mezereum L. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp.

20 122. NAGY G. (2001): A Nyugat-Mecsek botanikai értékei. Folia Comloensis 10: PURGER D. (2002): Adatok a Baranyai-, Geresdi- és Szekszárdi-dombság flórájához. In: SALAMON- ALBERT É. (szerk.): Magyar Botanikai Kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp NAGY G. (2004): A Melegmány-völgy Természetvédelmi Területen és közvetlen környékén megfigyelt védett növényfajok (Mecsek hegység). Folia Comloensis 13: KEVEY B. (1989): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez V. Bot. Közlem. 76 (1989): Megjelent: LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: BÖLÖNI J., KERTÉSZ É., KIRÁLY G. & VIRÓK V. (2000): A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei. Kitaibelia 5 (1): LENDVAI G. & KALOTÁS ZS. (1990): A zergeboglár (Trollius europaeus L.) új alföldi termőhelye a Tengelici-homokvidéken. Bot. Közlem. 77: LENDVAI G. & HORVÁTH A. (1994): Adatok a Mezőföld löszflórájához. Bot. Közlem. 81: BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): NOVACSEK P. (1996): Adatok Somogy flórájához. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): HORVÁTH A. (1998): A mezőföldi fátlan löszvegetáció florisztikai és cönológiai jellemzése. Kitaibelia 3: BOROVICS A., KÉZDY P. & SZMORAD F. (1999): Magyar tölgy Quercus frainetto TEN. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp KIRÁLY A. & KIRÁLY G. (2000): A Délnyugat-Kisalföld növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei. Kitaibelia 5 (2): BAUER N., KENYERES Z. & MÉSZÁROS A. (2001): A berhidai Koldustelek löszvölgyének flórája és vegetációja (Veszprém megye). Fol. Mus. Hist. Nat. Bakonyiensis, Zirc 17 (1998): PURGER D. (2002): Adatok a Baranyai-, Geresdi- és Szekszárdi-dombság flórájához. In: SALAMON- ALBERT É. (szerk.): Magyar Botanikai Kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp VÖRÖSS L. ZS. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: KEVEY B. (1990): Déldunántúl természeti értékei 1. fokozottan védett növények. Pécs HORVÁTH Z. (1992): A gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata EHRH.) tömeges előfordulása a bácsalmási Sóstót övező kocsányos tölgyesben. Gyógyszerészet 36 (1992. június): DÉNES A., MOLNÁR A., SULYOK J. & VIDÉKI R. (1994): A Himantoglossum caprinum (M.-BIEB.) SPRENG. előfordulása és cönológiai viszonyai a Villányi-hegységben. Janus Pannonius Múz. Évk. 38 (1993): DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: LÁJER K. (1998): Az Aldrovanda vesiculosa L. újabb előfordulása és egyéb adatok Magyarország flórájának ismeretéhez. Kitaibelia 3: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp NAGY G. (2001): A Nyugat-Mecsek botanikai értékei. Folia Comloensis 10: LENDVAI G. (2006): What is Paeonia officinalis subsp. banatica (ROCHEL) SOÓ 1960?. Acta Bot. Hung. 48 (1 2): KEVEY B. (1991): Új adatok a Keleti-Mecsek flórájához. Folia Comloensis 4: BARINA Z. (2003): Kiegészítések a hazai Corydalis fajok ismeretéhez. Flora Pannonica 1:

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet - 1 - a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

Részletesebben

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke A rövidítések feloldása: ANP: Aggteleki Nemzeti Park Ig.; BFNP: Balatoni Nemzeti Park Ig.; BNP: Bükki Nemzeti Park Ig.; BTTM: Bakonyi Természettudományi Múzeum; DDNP: Duna-Dráva Nemzeti Park; DINP: Duna-Ipoly

Részletesebben

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy)

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 69 82 (2006) Kaposvár, 2007 Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) SZABÓ ISTVÁN KERCSMÁR VILMOS H. SZÕNYI ÉVA L. NYÉKI

Részletesebben

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 349 353.; 2014 Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon FARKAS

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN Tájökológiai Lapok 3 (1): 99 117. (2005) 99 A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN TINYA FLÓRA, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai

Részletesebben

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban xx KITAIBELIA XV. évf. 1 2. szám pp.: xx zz. Debrecen 2010 A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban MOLNÁR Csaba 1 CSIKY János 2 (1) H-3932 Vilyvitány, Somogyi u.

Részletesebben

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus

Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására. Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség. Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Javaslat a Zempléni Nemzeti Park megalakítására Készítette: Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség Szerkesztette: Dr Bihari Zoltán ökológus Szakértők: Béres István ornitológus Egri Károly mikológus Erhardt

Részletesebben

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor

A BALATON ÉS VIDÉKE. Összeállította: Dr. Székely Sándor A BALATON ÉS VIDÉKE Folyóiratcikkek és szakkönyvek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona

Erdőgazdálkodás. Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette: Patkós Ilona Erdőgazdálkodás Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Csapó Anikó Szerkesztette:

Részletesebben

A Fertı-Hanság Nemzeti Park területére vonatkozó fontosabb tudományos közlemények A teljeség igénye nélkül!!!!

A Fertı-Hanság Nemzeti Park területére vonatkozó fontosabb tudományos közlemények A teljeség igénye nélkül!!!! A Fertı-Hanság Nemzeti Park területére vonatkozó fontosabb tudományos közlemények A teljeség igénye nélkül!!!! Összeállította: Seregélyes Tibor ( ), S. Csomós Ágnes, Pellinger Attila, Takács Gábor, Ambrus

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI. Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából TERMÉSZETISMERET TERMÉSZETJÁRÓK TÚRÁZÓK KÖNYVEI Ismeretterjesztő és szakkönyvek ajánló bibliográfiája az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos Mezőgazdasági

Részletesebben

Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy)

Néhány florisztikai adat Kötcse környékéről (Dél-Dunántúl, Nyugat-Külső-Somogy) http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2015, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 20 (1): 74 80.; 2015 DOI: 10.17542/kit.20.74 Néhány florisztikai

Részletesebben

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 1 zbatori@gamma.ttk.pte.hu, 2 barikori@yahoo.com, 3 moon@ttk.pte.hu

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 1 zbatori@gamma.ttk.pte.hu, 2 barikori@yahoo.com, 3 moon@ttk.pte.hu 3 Flora Pannonica Journal of Phytogeography & Taxonomy A Dryopteris affinis (LÖWE) FRAS.-JENK. elıfordulása a Mecsekben BÁTORI Zoltán 1 BARÁTH Kornél 2 CSIKY János 3 1, 2, 3 PTE TTK, Biológiai Intézet,

Részletesebben

A Völgy Vidék természeti és épített értékei

A Völgy Vidék természeti és épített értékei (Fotó: Józsa Zsolt) Készült: A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület megbízásából Témavezető: Bodó Erzsébet Tünde Szerkesztette: Horváth Judit Chemcon 2002 Bt. Baracska, 2013. április

Részletesebben

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága

Növényvilág KÓCSAGVÁRI FÜZETEK. Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság. aaa. A Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park növényvilága N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető................................................................... 3 Fertő

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET KANITZIA 19 B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J. ATTILA S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 2 Reviewed/Lektorálta

Részletesebben

Megmaradás Magyar jelen és jövő Kárpátalján!

Megmaradás Magyar jelen és jövő Kárpátalján! Megmaradás Magyar jelen és jövő Kárpátalján! c. kárpátaljai magyarságról szóló konferencia kiadványa Ungvár, 2011. szeptember 23-25. A konferencia védnökei: Dr. Gál Kinga európai parlamenti és Szávay István

Részletesebben

VÖRÖS LISTA Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai. KÉK LISTA Magyarország aktív védelemben részesülı fa- és cserjefajai

VÖRÖS LISTA Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai. KÉK LISTA Magyarország aktív védelemben részesülı fa- és cserjefajai VÖRÖS LISTA Magyarország veszélyeztetett fa és cserjefajai Red List Threatened trees and shrubs in Hungary KÉK LISTA Magyarország aktív védeleben részesülı fa és cserjefajai Blue List Threatened trees

Részletesebben

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése

Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése SZENT ISTVÁN EGYETEM Eltérő mezőgazdasági hasznosítású alföldi gyepek cönológiai, gyepgazdálkodási és természetvédelmi célú vizsgálata és értékelése DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KISS TÍMEA GÖDÖLLŐ

Részletesebben

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db

Teljes publikációs lista. Makra László. Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db Teljes publikációs lista Makra László Összes publikáció: 279 db A fokozatszerzés óta: 220 db; korábban: 59 db TUDOMÁNYOS CIKKEK REFERÁLT FOLYÓIRATOKBAN KÜLFÖLDÖN A fokozatszerzés (1996) óta: 22; korábban:

Részletesebben

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ Dunántúli Dolgozatok Természettudományi sorozat 5: 35-50. Pécs, Hungária, 1985. UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ JUHÁSZ Magdohut-SZERDAHELYI Tibor SZOLLÁT György JUHÁSZ, M. - SZERDAHELYI,

Részletesebben

A Kárpátok õserdõ-maradványainak jegyzéke és ezek lényegesebb adatai, jellemzõi

A Kárpátok õserdõ-maradványainak jegyzéke és ezek lényegesebb adatai, jellemzõi A Kárpátok õserdõ-maradványainak jegyzéke és ezek lényegesebb adatai, jellemzõi List of virgin forest fragments in the Carpathians, their most relevant data and attributes Barton Zsolt Ipoly Erdõ Rt Királyréti

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése

Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MAGYAOSZÁG ÉS A NATUA 2000 III. Európai jelentõségû természeti területeink felmérése és értékelése MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót, 2003 Szerkesztôk: Horváth Ferenc, Kovács-Láng Edit,

Részletesebben

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN

A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Crisicum I. pp. 18-34. A 18-19. SZÁZAD VEGETÁCIÓJÁNAK REKONSTRUKCIÓJA AZ ELMÚLT EZER ÉV TÁJHASZNÁLATÁNAK TÜKRÉBEN A HÁRMAS-KÖRÖS MENTÉN Biró Marianna & Tóth Tamás Abstract Landscape history and a reconstruction

Részletesebben

MADARAK ÉS VÉDELMÜK. Összeállította: Dr. Székely Sándor

MADARAK ÉS VÉDELMÜK. Összeállította: Dr. Székely Sándor MADARAK ÉS VÉDELMÜK Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából Összeállította: Dr. Székely Sándor Országos

Részletesebben

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY

AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY AZ EMBER ÉS A TERMÉSZET SÉRÜLÉKENY EGYÜTTÉLÉSE A HÁRMASHATÁR-HEGY PÉLDÁJÁN A DÉRI CLAUDIA ÖKOLÓGUS ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATA Készítette: Türke Ildikó Judit biológus V. évf. 2005 Amikor a civilizált emberiség

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentôségû védett és védendô természeti értékei 3. javított kiadás Írta és szerkesztette Hudák Katalin Demeter

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT FÖLDRAJZTUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. július 1. december 31. 134. szám összeállította Petz Gabriella Magyar

Részletesebben