KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI"

Átírás

1 KEVEY BALÁZS PUBLIKÁCIÓI I. A kandidátusi fokozat megszerzése előtti közlemények a) Térképek 1. BORHIDI A., KEVEY B. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1992): A Baláta-tó vegetációtérképe 1989-ben. Die Vegetationskarte von Baláta-See in 1989, Süd-Ungarn. Somogyi Múz. Közlem. 9: b) Tudományos könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1987): Die Verbreitung der west-balkanischen Florenelemente in Südost-Transdanubien. In: SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Nova. Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs, KEVEY B. (1991): A Tátika növényvilága. In: HUSZTI Z. F. (szerk.): Tátika IV. Castellum Kiadó, Keszthely, pp c) Tudományos cikkek 1. KEVEY B. (1979): Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. The range of Allium ursinum L. in Hungary. Bot. Közlem. 65 (1978): If: 0, KEVEY B. (1981): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez I. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns I. Bot. Közlem. 67 (1980): If.: 0, KEVEY B. (1983): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez II. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns II. Bot. Közlem. 70: If.: 0, KEVEY B. (1984): Dég parkerdejének tölgy-kőris-szil ligetei. Die Eichen-Eschen-Ulmen Auenwälder im Parkwalde bei Dég, Große Ungarische Tiefebene. Bot. Közlem. 71: If.: 0, KEVEY B. (1985): Fragmentális szurdokerdők a Villányi-hegységben. Fragmentale Klamm-Wälder im Villány-Gebirge, Süd-Ungarn. Janus Pannonius Múz. Évk. 29 (1984): KEVEY B. (1985): A Dentaria trifolia W. & K. előfordulása Magyarországon. Das Vorkommen von Dentaria trifolia W. & K. in Ungarn. Bot. Közlem. 72: If.: 0, KEVEY B. (1985): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez III. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns III. Bot. Közlem. 72: If.: 0, KEVEY B. (1986): A martonvásári kastélypark tölgy-kőris-szil ligeterdői. Die Eichen-Eschen-Ulmenwälder der Schlossparkanlage bei Martonvásár. Bot. Közlem. 73: [Megjelent: 1987]. 9. KEVEY B. (1987): A Villányi-hegység bükkösei. The beech-woods of the Villány Mountains, South Hungary. Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KEVEY B. (1988): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns IV. Bot. Közlem ( ): KEVEY B. (1990): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez V. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns V. Bot. Közlem. 76 (1989): KEVEY B. (1990): A 80 éves Horvát Adolf Olivér köszöntése. Bot. Közlem. 76 (1989): KEVEY B. (1991): Új adatok a Keleti-Mecsek flórájához. Weitere Angaben zur Kenntniss der Pflanzenwelt des östlichen Mecsek-Gebirges, Süd-Ungarn. Folia Comloensis 4: KEVEY B. (1993): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VI. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VI. Bot. Közlem. 80: KEVEY B. (1993): A Keleti-Mecsek szurdokerdei (Scutellario-Aceretum). Die Klammwälder des östlichen Mecsek (Scutellario-Aceretum), Süd-Ungarn. Folia Comloensis 5: KEVEY B. & ALEXAY Z. (1992): Adatok a Szigetköz flórájához. Data an the flora of Szigetköz, Region in North-West Hungary. Acta Óvariensis 34: KEVEY B. & ALEXAY Z. (1994): A Szigetköz dárdás nádtippanos-fűzlápjai (Calamagrostio-Salicetum cinereae). Calamagrostio-Salicetum cinereae in Szigetköz, Nord-West-Ungarn. Acta Agr. Óváriensis 36: KEVEY B. & BORHIDI A. (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bükkösei. Die Buchenwälder des Boronka-Naturschutzgebietes, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 7: KEVEY B. & CZIMBER GY. (1982): Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe a Szigetközben. Role of Allium ursinum in plant geography of Szigetköz, Region in North-West Hungary. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 24: KEVEY B. & CZIMBER GY. (1984): A mosonmagyaróvári Május 1.-liget kapcsolata a Szigetköz természetes növénytakarójával. Connection between Május 1 parkland, Mosonmagyaróvár and the natural vegetation

2 of Szigetköz, Region in North-West Hungary. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 26: KEVEY B. & HORVÁT A. O. (1986): Die Verbreitung einiger submediterraner Pflanzenarten in Südost- Transdanubien. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 124: KEVEY B. & HORVÁT A. O. (1993): Die geobotanischen Verhältnisse der Zákányer Hügel. Dissertationes Botanicae 196: KEVEY B., JUHÁSZ M., KLUJBER K. & BORHIDI A. (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védett növényei. Geschütze Pflanzen des Boronka-Naturschutzgebietes, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 7: KEVEY B., OROSZ-KOVÁCS ZS., TÓTH I. & BORHIDI A. (1992): Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához. Angaben zur Flora des Landschaftsschutzgebietes Béda-Karapancsa, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 6: KEVEY B. & TÓTH I. (1992): A béda-karapancsai Duna-ártér gyertyános-tölgyesei (Querco robori- Carpinetum). Hainbuchen-Stieleichenwälder (Querco robori-carpinetum) des Donau- Übersschwämmungsraumes von Béda-Karapancsa, Süd-Ungarn. Dunántúli Dolg. Természettud. Sorozat 6: HORVÁT A. O. & KEVEY B. (1983): Hornbeam-oak-forests in Ormánság. Macedonian Academy of Sciences and Arts, Contributions 4 (1 2): HORVÁT A. O. & KEVEY B. (1983): Montane species in the relictforest of the north-western periphery of the Great Hungarian Plain. Radovi 72: HORVÁT, A. O. & KEVEY B. (1984): Az Ormánság gyertyános-tölgyesei. Pécsi Műszaki Szemle 29 (3): SZABÓ L. GY., KEVEY B. & TÖLGYESI GY. (1985): Makro- és mikroelem akkumuláló és alig felhalmozó növényfajok a Mecsek gyertyános-tölgyeseiben, különböző alapkőzeten. Macroelement and microelement accumulation in the plant species of hornbeam-oak communities living on different parent material in the Mecsek mountains. Bot. Közlem. 72: If.: 0, SZABÓ L. GY., VARGA I. & KEVEY B. (1987): Allelopátia és gombatevékenység erdei ökoszisztémákban. Allelopathy and fungal activity in forest ecosystems. Mikológiai Közlem (2 3): d) Egyéb tudományos kiadványok 1. KEVEY B. (1993): A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés tézisei. Janus Pannonius Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, Pécs, 9 pp. e) Az értekezés témakörével kapcsolatos, jelentősebb kéziratok 1. KEVEY B. (1974): Adatok az Allium ursinum magyarországi elterjedéséhez és előfordulási viszonyaihoz. Egyetemi szakdolgozat (kézirat), Debrecen, 99 pp. 2. KEVEY B. (1977): Az Allium ursinum növényföldrajzi jellemzése, különös tekintettel magyarországi előfordulási viszonyaira. Egyetemi doktori értekezés (kézirat), Debrecen, 240 pp fig tab. 3. KEVEY B. (1985): A Szársomlyó növényföldrajzi értékei. Kézirat, 84 pp. 4. KEVEY B. (1990): A tervezett Szentegáti-erdő TT vegetációtérképe és kezelési terve. Kézirat, 35 pp. + 2 kart. 5. KEVEY B. (1993): A Szigetköz ligeterdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés (kézirat). Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, 108 pp fig tab. 6. KEVEY B. (1994): A nagyharsányi kőbánya környékének botanikai felmérése. Kézirat, 14 pp kart. f) Egyetemi tankönyvek, jegyzetek 1. KEVEY B. (1990): Növényrendszertan. Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs. Házi jegyzet (kézirat), 87 pp. g) Népszerűsítő könyvek 1. KEVEY B. (1988): Útmutató a TTSZ őrök részére a Dél-dunántúli OKTH Felügyelőség működési területén elterjedt veszélyeztetett, védett, fokozottan védett növényeiről. Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Dél-Dunántúli Felügyelősége, Pécs, 32 pp. 2. KEVEY B. (1990): Déldunántúl természeti értékei 1. Fokozottan védett növények. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs, 52 pp.

3 h) Népszerűsítő könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1987): Pécs védett területei és természeti értékei. In: PÁLINKÁS GY. (szerk.): Kalendárium az évre. Baranya Megyei Művelődési Központ, Pécs, KEVEY B. (1989): Növényvilág. In: UHERKOVICH Á. (szerk.): Boróka, nyír, tündérrózsa. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs, pp i) Népszerűsítő cikkek 1. KEVEY B. (1984): A Szentegáti bükkállomány botanikai értékei. Búvár 39/2: KEVEY B. (1984): Bemutatjuk a kihaltnak vélt hármaslevelű fogasírt. Búvár 39/10: KEVEY B. (1984): Védett növényünk. A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1984): Védett növényünk. Az illír sáfrány (Crocus tommasinianus). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1984): Védett növényeink (illír sáfrány, kakasmandikó, leánykökörcsin, tavaszi hérics). Tolna Megyei Népújság április KEVEY B. (1984): Védett növényünk. A tavaszi hérics (Adonis vernalis). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1984): Védett növényeink. A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis). Somogyi Néplap április KEVEY B. (1984): Védett növényeink. A tavaszi hérics (Adonis vernalis). Somogyi Néplap április KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Az illír sáfrány (Crocus tommasinianus). Somogyi Néplap május KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Bodzaszagú ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1984): Védett növényeink. A keleti zergevirág (Doronicum orientale). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Sz3nnyes ínfű (Ajuga laxmannii). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Pázsitos nőszirom (Iris graminea). Tolna Megyei Népújság június KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Pázsitos nőszirom (Iris graminea). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopea). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Pirosló nőszőfű (Epipactis purpurata). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1984): Védett növényeink. Díszes vesepáfrány (Polystichum setiferum). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Magyar kikerics (Colchicum hungaricum). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Kakasmandikó (Erythronium dens-canis). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Téltemető (Eranthis hyemalis). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Tavaszi csillagvirág (Scilla bifolia). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Bánáti bacsarózsa (Paeonia officinalis ssp. banatica). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Olasz müge (Asperula taurina). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Nagyezerófű (Dictamnus albus). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Rozsdás gyűszűvirág (Digitalis ferruginea). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Tarka nőszirom (Iris variegata). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Rózsás kövirózsa (Sempervivum marmoreum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Mecseki varjúháj (Sedum neglectum ssp. sopianae). Dunántúli Napló augusztus 15.

4 31. KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Baranyai peremizs (Inula spiraeifolia). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Szentlászló tárnics (Gentiana cruciata). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Hegyi pajzsika (Dryopteris assimilis). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1985): Védett növényeink. Csillag őszirózsa (Aster amellus). Dunántúli Napló november KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (duglászfenyő, lucfenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (erdeifenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (feketefenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1985): Fenyőfavásár (simafenyő). Dunántúli Napló december KEVEY B. (1986): A Szigetköz ősi növényvilága. A Derék-erdő. Búvár 1986 (8): KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Eper gyöngyike (Muscari botryoides). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Kockásliliom (Fritillaria meleagris). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Karélyos vesepáfrány (Polystichum aculeatum). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Kornis tárnics (Aldrovanda vesiculosa). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Széles pajzsika (Dryopteris dilatata). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Magyar zergevirág (Doronicum hungaricum). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Szarvas bangó (Ophrys scolopax ssp. cornuta). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Majom kosbor (Orchis simia). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1986): Védett növényeink. Sárga kövirózsa (Sempervivum hirtum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1986): Védett területeink. A Keleti-Mecsek. Dunántúli Napló november KEVEY B. (1987): Védett területeink. A Pintér-kert. Dunántúli Napló január KEVEY B. (1987): Védett területeink. Gemenci Tájvédelmi Körzet. Dunántúli Napló március KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Farkas boroszlán (Daphne mezereum). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Törpe mandula (Amygdalus nana). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Bakszarvú lepkeszeg (Trigonella gladiata). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Ezüstös útifű (Plantago argentea). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Bíboros kosbor (Orchis purpurea). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Szibériai nőszirom (Iris sibirica). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Vörös áfonya (Vaccinium vitis-idaea). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Házi kövirózsa (Sempervivum tectorum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Homoki vértő (Onosma arenaria). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Sugaras zsoltina (Serratula tinctoria). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Örménygyökér (Inula helenium). Dunántúli Napló szeptember 9.

5 66. KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Szálkás pajzsika (Dryopteris spinulosa). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Sugaras zsoltina (Serratula radiata). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1987): Védett növényeink. Lapos korpafű (Diphasium complanatum). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1988): A 80 éves Horvát Adolf Olivér köszöntése. Pécsi Műszaki Szemle 33/3: KEVEY B. (1988): Kihaltnak vélt növény Somogyban (Dentaria trifolia). Somogyi Néplap január KEVEY B. (1988): Új védett területek Tolna megyében. Tolna Megyei Népújság január 27: KEVEY B. (1988): Védett területeink. Kistápéi láprét Természetvédelmi Terület. Tolna Megyei Népújság február KEVEY B. (1988): Új védett terület. A Zákányi Tölös-hegy. Somogyi Néplap február KEVEY B. (1988): Védett területeink. Bikácsi Ökörhegy Természetvédelmi Terület. Tolna Megyei Népújság február KEVEY B. (1988): Védett területeink. Gemenci Tájvédelmi Körzet. Tolna Megyei Népújság március KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Téltemető (Eranthis hyemalis). Tolna Megyei Népújság március KEVEY B. (1988): Védett növényünk. A kakasmandikó (Erythronium dens-canis). Somogyi Néplap március KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricans). Tolna Megyei Népújság április KEVEY B. (1988): Védett területeink. Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet. Tolna Megyei Népújság április KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Kockásliliom (Fritillaria meleagris). Somogyi Néplap május KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Törpe mandula (Amygdalus nana). Somogyi Néplap május KEVEY B. (1988): Védett területeink. Melegmány. Dunántúli Napló május KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Keleti zergevirág (Doronicum orientale). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Törpe nőszirom (Iris pumila). Tolna Megyei Népújság június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Bíboros kosbor (Orchis purpurea). Somogyi Néplap június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Keleti zergevirág (Doronicum orientale). Tolna Megyei Népújság június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Törpe nőszirom (Iris pumila). Dunántúli Napló június KEVEY B. (1988): Védett növényeink. Sallangvirág (Himantoglossum hircinum). Dunántúli Napló július KEVEY B. & KLINCSEK P. (1980): Többhasznú növény: a medvehagyma. - Kertészet és Szőlészet 29 (17): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1984): A malom-völgyi ezüsthárs. Búvár 39 (1): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1984): Újdonságok, ritkaságok: vizisaláta. Kertészet és Szőlészet 33 (12): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1988): Hazánk legnagyobb csertölgyei Szőke határában. Pécsi Műszaki Szemle 33 (1): KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (1988): Legyenek védettek! Búvár 43 (2): 42. j) Intézeti jelentések az értekezés témaköréből 1. KEVEY B., BORHIDI A. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1993): A hazai Alsó-Duna-ártér botanikai értékei. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 123 pp. 2. BORHIDI A., KEVEY B. (1991): A Boronka-melléki TK botanikai értékei. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 36 pp. 3. BORHIDI A., JUHÁSZ M., KEVEY B. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1992): A Drávamenti tájvédelmi körzet botanikai értékei. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 43 pp. 4. BORHIDI A., KEVEY B., KOPÁRY L. & OROSZ-KOVÁCS ZS. (1990): A Baláta-tó állapotfelmérése. Janus Pannonius tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs (kézirat), 58 pp.

6 k) Konferencia összefoglalók 1. BORHIDI A., KEVEY B., KOPÁRY L. & O. KOVÁCS ZS. (1991): Környezetváltozási trendek a Baláta-tón. II. Magyar Ökológus Kongresszus (Összefoglalók), Keszthely, pp SZABÓ L. GY., BOTZ L. & KEVEY B. (1991): Allium-ok allelokémiai analógiái. II. Magyar Ökológus Kongresszus (Összefoglalók), Keszthely, pp SZABÓ L. GY., BOTZ L., KEVEY B. & VARGA I. (1988): Allelopátia mecseki Fagetumokban. I. Magyar Ökológus Kongresszus (Összefoglalók). Budapest, pp II. A kandidátusi fokozat megszerzése utáni közlemények a) Tudományos könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1997): A Nyugati-Mecsek szurdokerdei [Scutellario altissimae-aceretum (HORVÁT A. O. 1958) SOÓ & BORHIDI in SOÓ 1962]. Schluchtwälder des Westlichen Mecsek-Gebirges [Scutellario altissimae- Aceretum (HORVÁT A. O. 1958) SOÓ & BORHIDI in SOÓ 1962]. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in anniversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp KEVEY B. (1997): Liget- és láperdők. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Fűz- és nyírlápok. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Bokorfűzesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Fűz- és nyárligetek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Égerligetek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Tölgy-kőris-szil ligetek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhelyosztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Alföldi gyertyános-tölgyesek és üde gyöngyvirágos-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Kastélyparkok és arborétumok az egykori vegetáció maradványaival vagy regenerálódásával. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitásmonitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Csigolya bokorfűzesek (Rumici crispo-salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Mandulalevelű bokorfűzesek (Polygono hydropipero-salicetum triandrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Fehérnyár-ligetek (Senecioni sarracenisi-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Feketenyár-ligetek (Carduo crispi-populetum nigrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp

7 14. KEVEY B. (1999): Fűzligetek (Leucojo aestivi-salicetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Dombvidéki égerligetek [Podagrafüves égerliget (Aegopodio-Alnetum V. KÁRPÁTI, I. KÁRPÁTI & JURKO 1961), Sásos égerliget (Carici pendulae-alnetum BORHIDI & KEVEY 1996), Hegyi égerliget (Carici brizoidis-alnetum I. HORV em. OBERD. 1953), Kőrisliget (Carici remotae- Fraxinetum KOCH ex FABER 1936), Sík vidéki égerliget (Paridi quadrifoliae-alnetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Alföldi tölgy-kőris-szil ligetek [Közép-dunai tölgy-kőris-szil liget (Scillo vindobonensis- Ulmetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996), Szigetközi tölgy-kőris-szil liget (Pimpinello majoris-ulmetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996), Tiszai tölgy-kőris-szil liget (Fraxino pannonicae-ulmetum SOÓ in ASZÓD 1935 corr. 1963)]. In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Dél-Dunántúli tölgy-kőris-szil liget (Knautio drymeiae-ulmetum BORHIDI & KEVEY 1996). In: BORHIDI A. & SÁNTA A. (szerk.): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 2. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (2001): Gondolatok a Fenyőfői Ősfenyves -ről. In: FODOR I., TÓTH J. & WILHELM Z. (szerk.): Ember és környezet Elmélet, gyakorlat. Tiszteletkötet Lehmann Antal professzor úr 65. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs, pp KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fekete nyárligeteire (Carduo crispi-populetum nigrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau-Umleitung auf die Schwarzpappel-Auen (Carduo crispi-populetum nigrae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen- Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. In: STIRLING J. (szerk.): Hittel és alázattal. Köszöntő kötet Horvát Adolf Olivér ocist 95. születésnapjára. Szent István Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék és Botanikus Kert. Pécs, pp KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz csigolya bokorfűzeseire (Rumici crispi-salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Purpurweiden-Gebüsche (Rumici crispi-salicetum purpureae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. In: SALAMON-ALBERT É. (szerk.): Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék. Pécs, pp KEVEY B. (2002): A növényvilág. In: LEHMANN A. (szerk.): Duna-Dráva Nemzeti Park. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (2006): Kisalföld. A növényzet. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp.: KEVEY B. (2007): Égerligetek (Paridi quadrifoliae-alnetum). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 24. KEVEY B. (2007): Tölgy-kőris-szil ligetek (Fraxino pannonicae-ulmetum). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 25. KEVEY B. (2007): Gyertyános-tölgyesek (Circaeo-Carpinetum). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 26. KEVEY B. (2007): Gyöngyvirágos-tölgyesek (Convallario-Quercetum roboris). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 27. KEVEY B. (2007): Sziki tölgyesek (Galatello-Quercetum roboris). In: GALLÉ L. & MAKRA O. (szerk.): Tisza monográfia. Szegedi Tudományegyetem. Megjelenés alatt. 28. BORHIDI A., CSETE S., CSIKY J., KEVEY B., MORSCHHAUSER T. & SALAMON-ALBERT É. (2000): Bioindikáció és természetesség a növénytársulásokban. In: VIRÁGH K. & KUN A. (szerk.): Vegetáció és Dinamizmus. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp BORHIDI A. & KEVEY B. (1996): An annotated checklist of the Hungarian plant communities II. The forest communities. In: BORHIDI A. (szerk.): Critical revision of the Hungarian plant communities. Janus Pannonius University, Pécs, pp FACSAR G., BÉNYEI-HIMMER M., BOGYA S.-NÉ, BÖHM É. & KEVEY B. (2001): A magyarországi Helleborus fajok komplex taxonómiai vizsgálata. In: BORHIDI A. & BOTTA-DUKÁT Z. (szerk.): Ökológia az ezredfordulón III. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, pp FEKETE G., BORHIDI A., MOLNÁR ZS., KUN A., KEVEY B. & KIRÁLY G. (2006): A hazai természetes növényzet várható változásai az elkövetkezendő 50 évben, tekintettel a klíma- és a tájhasználat-változás

8 okozta átalakulásokra. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. Társadalomkutató Központ, Budapest, pp.: SZABÓ L. GY. & KEVEY B. (1997): Allelochemical potential and tannin levels in leaves of Quercus, Fagus, and Carpinus. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp TÖLGYESI GY., KEVEY B. & SZABÓ L. GY. (1997): Kalcium-magnézium aránya a Mecsek gyertyánostölgyeseiben. Das Calcium-Magnesium Verhältnis in den mecseker Eichen-Hainbuchen-Wälder. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp b) Tudományos cikkek 1. KEVEY B. (1995): Lösztölgyes (Aceri tatarico-quercetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Dél-dunántúli gyertyános-tölgyes (Helleboro dumetorum-carpinetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Gyertyános-kocsányos tölgyes (Querco robori-carpinetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Dél-dunántúli gyertyános-kocsányos tölgyes (Fraxino pannonicae-carpinetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Dél-dunántúli dombvidéki bükkös (Vicio oroboidi-fagetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Nyílt homoki tölgyes (Festuco rupicolae-quercetum roboris). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Zárt homoki tölgyes (Convallario-Quercetum roboris). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Sziki tölgyes (Festuco pseudovinae-quercetum roboris). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Homoki bükkös (Leucojo verno-fagetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Síkvidéki ligeterdők. Tilia 1: KEVEY B. (1995): Fűzláp (Calamagrostio-Salicetum cinereae). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Nyírláp (Salici pentandrae-betuletum pubescentis). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Tőzegpáfrányos égerláp (Thelypteridi-Alnetum). Tilia 1: KEVEY B. (1995): Adatok a bükk (Fagus sylvatica L.) alföldi elterjedéséhez az atlanti kortól napjainkig. Angaben zur Verbreitung der Buche (Fagus sylvatica L.) in der Ungarischen Tiefebene von der atlantischer Zeit bis heute. Bot. Közlem. 82: Megjelent: KEVEY B. (1995): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VII. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VII. Bot. Közlem. 82 (1995): Megjelent: KEVEY B. (1997): A Doronicum orientale HOFFM. elterjedése Magyarországon. Die Verbreitung des Doronicum orientale HOFFM. in Ungarn. Kitaibelia 2: KEVEY B. (1998): A Szigetköz erdeinek szukcessziós viszonyai. Sukzessionsverhältnisse der Wälder in Szigetköz, Nord-West-Ungarn. Kitaibelia 3: KEVEY B. (1998): A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. Coenological features of the beech wood at Szentegát, County Baranya, South Hungary. Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KEVEY B. (1999): A szigetköz erdei I. Ligeterdők. Die Wälder des Szigetköz I. Die Auwälder, Nord-West- Ungarn. Moson Megyei Műhely 2 (1): KEVEY B. (1999): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Szigetköz növényvilágára. Die wasserwirtschaftlichen Probleme des Szigetköz vornehmlich mit Rücksicht auf die Waldvegetation, Nord- West-Ungarn. Moson Megyei Műhely 2 (2): KEVEY B. (1999): Újabb montán reliktum a magyar flórában: Ranunculus nemorosus DC. Ein neueres Montanrelikt in ungarischer Flora: Ranunculus nemorosus DC. Kitaibelia 4: KEVEY B. (2000): A Ranunculus nemorosus DC. társulási viszonyai Magyarországon. Zönologische Verhältnisse von Ranunculus nemorosus DC. in Ungarn. Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. Zirc (Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis Zirc) 15 (1996): KEVEY B. (2001): A Carex strigosa HUDS. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von Carex strigosa HUDS. in Ungarn. Kitaibelia 6/1: KEVEY B. (2001): Montán elemek a Baranyai-Dráva-sík erdeiben. Montane Elemente in den Wäldern der Baranyaer-Drau-Ebene. Kitaibelia 6/2: KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz tölgy-kőris-szil ligeteire (Pimpinello majoris-ulmetum KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Eichen-Eschen-Ulmen-Auen (Pimpinello majoris-ulmetum) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Kanitzia 9: KEVEY B. (2002): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns VIII. Bot. Közlem. 88 (2001):

9 27. KEVEY B. (2003): Fragmentális gyertyános-tölgyesek (Querco robori-carpinetum SOÓ & PÓCS in SOÓ 1957 em. SOÓ 1980) a Körös-vidéken. Oak-hornbeam fragments (Querco robori-carpinetum SOÓ & PÓCS in SOÓ 1957 em. SOÓ 1980) in the Körös Region, East-Hungary. Folia Comloensis 12: KEVEY B. (2003): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz mandulalevelű bokorfűzeseire (Polygono hydopiperi-salicetum triandrae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Acta Óváriensis 45: KEVEY B. (2003): A Chaerophyllum aureum L. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von Chaerophyllum aureum L. in Ungarn. Kitaibelia 8 (1): KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása az Alsó-Szigetköz csigolya bokorfüzeseire (Rumici crispi-salicetum purpureae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Purpurweiden-Gebüsche (Rumici crispi-salicetum purpureae) in Alsó-Szigetköz (in der Unteren-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Bot. Közlem. 90 (2003): KEVEY B. (2004): Dél-Dunántúl fokozottan védett növényei. Streng geschützte Pflanzen von Süd- Transdanubien, Süd-Ungarn. Kitaibelia 9 (1): KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fehér fűzligeteire (Leucojo aestivi-salicetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau-Umleitung auf die Weißweiden-Auen (Leucojo aestivi-salicetum albae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Kitaibelia 9 (1): KEVEY B. (2004): A Bakonyalja homokvidékének erdei I. Általános rész. Forests of the sandhill area of Bakonyalja I. General considerations. Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. (Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis) Zirc, 21: KEVEY B. (2004): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Felső-Szigetköz fehér nyárligeteire (Senecioni sarracenici-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Wirkung der slowakischen Donau- Umleitung auf die Weißpappel-Auen (Senecioni sarracenici-populetum albae) in Felső-Szigetköz (in der Oberen-Schüttinsel), Süd-West-Ungarn. Kanitzia 12: KEVEY B. (2004): Vöröss László Zsigmond ( ) emlékezete. Bot. Közlem. 91: 1 6. Megjelent: KEVEY B. (2004): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IX. Angaben zur Kenntnis der Flora und Vegetation Ungarns IX. Bot. Közlem. 91: Megjelent: KEVEY B. (2005): A Bakonyalja homokvidékének erdei II. Homoki erdeifenyvesek Festuco vaginatae- Pinetum sylvestris SOÓ (1931) Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. (Folia Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis) Zirc, 22: KEVEY B. (2006): A new forest association in Hungary: Thermophilous dry oakwood on rubble (Paeonio banaticae-quercetum cerris KEVEY ass. nova). Hacquetia, Ljubljana 5 (2). In press. 39. KEVEY B. (2006): A Somogyi-Dráva-ártér gyertyános-tölgyesei (Circaeo-Carpinetum BORHIDI 2003). Somogyi Múz. Közlem. Megjelenés alatt. 40. KEVEY B. (2006): A Somogyi-Dráva-ártér tölgy-kőris-szil ligetei (Fraxino pannonicae-ulmetum SOÓ in ASZÓD 1935 corr. SOÓ 1963). Somogyi Múz. Közlem. Megjelenés alatt. 41. KEVEY B. & ALEXAY Z. (1996): A Szigetköz tőzegpáfrányos-égerlápjai (Thelypteridi-Alnetum). Thelypteridi-Alnetum in Szigetköz, Nord-West-Ungarn. Széchenyi István Főiskola, Győr. Tudományos Közlemények 7: KEVEY B. & ALEXAY Z. (1996): A Szigetköz mocsári sásos-égerlápjai (Carici acutiformis-alnetum). Die Sumpf-Seggen-Erlenbruchwälder des Landschutzsgebietes Szigetköz (Carici acutiformis-alnetum), Nord- West-Ungarn. Természetvéd. Közlem. 3 4: KEVEY B. & BARANYI Á. (2002): A Nyugati-Mecsek égerligetei (Carici pendulae-alnetum BORHIDI & KEVEY 1996). Die Erlen-Auen im Westmecsek-Gebirge, Süd-Ungarn (Carici pendulae-alnetum BORHIDI & KEVEY 1996). Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KEVEY B. & BORHIDI A. (1998): Top-forest (Aconito anthorae-fraxinetum orni) a special ecotonal case in the phytosociological system (Mecsek mts, South Hungary). Acta Bot. Hung. 41: KEVEY B. & BORHIDI A. (2001): Egy új erdőtársulás a Bakonyban (Veratro nigri-fraxinetum orni). Eine neue Waldgesellschaft im Bakony (Veratro nigri-fraxinetum orni), Mittel-Ungarn. Bakonyi Természettud. Múz. Közlem. Zirc (Fol. Mus. Hist.-Nat. Bakonyiensis, Zirc) 17 (1998): KEVEY B. & BORHIDI A. (2002): Top-forest (Veratro nigri-fraxinetum orni) of the Bakony mountains. Acta Bot. Hung. 44: KEVEY B. & BORHIDI A. (2005): The acidophilous forests of the Mecsek Hills and their relationship to the Balkanian-Pannonian acidophilous forests. Acta Bot. Hung. 47: KEVEY B., BORHIDI A. & KLUJBER K. (1998): Belső-Somogy homoki bükkösei (Leucojo verno-fagetum KEVEY & BORHIDI 1992). Die Buchenwälder im Sandgebiet des Inner-Somogy (Leucojo verno-fagetum). Somogyi Múz. Közlem. 13:

10 49. KEVEY B. & BUZÁSSY B. (2003): A Körös menti keményfás erdők természetvédelmi problémái. Conservation problems of the hardwood forests along the Körös river, East-Hungary. Folia Comloensis 12: KEVEY B. & HORVÁT A. O. (2000): Pótlások és kiegészítések A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete ismeretéhez ( ). Supplements to the knowledge of Vegetation of Mecsek mountain and its southern plain ( ), SW-Hungary. Folia Comloensis 9: KEVEY B. & HUSZÁR ZS. (1999): A Háros-sziget fehérnyár-ligetei (Senecioni sarracenici-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Die Silberpappel-Auenwälder der Háros-Insel (Senecioni sarracenici- Populetum albae KEVEY in BORHIDI - KEVEY 1996), Nord-Ungarn. Természetvédelmi Közlem. 8: KEVEY B. & KÁLMÁN GY. (2003): In memoriam VÖRÖSS LÁSZLÓ ZSIGMOND ( ). Folia Comloensis 12: KEVEY B. & KIRÁLY G. (2002): A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése. Die Verbreitung von Scrophularia scopolii HOPPE in Ungarn. Kitaibelia 7/2: KEVEY B. & POZSONYI K. (2003): A Digitalis lanata EHRH. magyarországi elterjedése. The spread of Digitalis lanata EHRH. in Hungary. Kitaibelia 8 (1): KEVEY B. & TÓTH I. (2000): Adatok a hazai Alsó-Duna-ártér flórájához. Angaben zur Flora des Donau- Überschwämmungsraumes von Süd-Ungarn. Kitaibelia 5 (1): KEVEY B. & TÓTH I. (2000): A hazai Alsó-Duna-ártér gyertyános-tölgyesei (Carpesio abrotanoidis- Carpinetum). Die Eichen-Hainbuchenwälder (Carpesio abrotanoidis-carpinetum) des Donau- Überschwämmungsraumes von Süd-Ungarn. Tilia 9: KEVEY B. & TÓTH I. ZS. (1998): A Stachys alpina L. magyarországi elterjedése. Die Verbreitung der Stachys alpina L. in Ungarn. Kitaibelia 3: KEVEY B. & TÓTH V. (2006): A Baranyai-Dráva-sík fehér nyárligetei (Senecioni sarracenici-populetum albae KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). Natura Somogyiensis. Megjelenés alatt. 59. KEVEY B., VARGHA K. & VÖRÖSS L. ZS. (2003): Az almamelléki öreg hársfasor (Baranya megye). The old linden alley at Almamellék (County Baranya), South Hungary. Folia Comloensis 12: KEVEY B. & VÖRÖSS L. ZS. (2003): A kishárságyi kastélypark (Baranya megye). The castle park of Kishárságy (County Baranya), South Hungary. Folia Comloensis 12: BORHIDI A., KEVEY B. & SZABÓ L. GY. (1997): Horvát Adolf Olivér 90 éves. Adolf Olivér Horvát is 90 years old. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.): Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát Doctor Academiae in annoversario nonagesimo nativitatis Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp BORHIDI A., KEVEY B. & VARGA Z. (1999): Checklist of the higher syntaxa of Hungary. Annali di Botanica 57: CSIKY J., KEVEY B. & BORHIDI A. (2001): Block forest (Roso pendulinae-tilietum cordatae), a new forest community of the Carpathian basin (Cerocá Vrchovina, Slovakia). Acta Bot. Hung. 43: DÉNES A., KEVEY B., ORTMANN-AJKAY A. & PÁLFAI L. (1998): A Dráva-sík védelmet érdemlő területei. Areas worthy of protection on Drava Lowland, South Hungary. Janus Pannonius Múz. Évk ( ): KIRÁLY G. & KEVEY B. (1999): Hamvas éger Alnus incana (L.) MOENCH. In: BARTHA D., BÖLÖNI J. & KIRÁLY G. (szerk.): Magyarország ritka fa- és cserjefajai I. Tilia 7: KIRÁLY G. & KEVEY B. (1999): Fekete ribiszke Ribes nigrum L. In: BARTHA D., BÖLÖNI J. & KIRÁLY G. (szerk.): Magyarország ritka fa- és cserjefajai I. Tilia 7: MOLNÁR ZS., PAPP L., MOLNÁR A., HORVÁTH A., KEVEY B., SCHMOTZER A., VIDRA T., KIRÁLY G., BÖLÖNI J. & VIRÁGH K. (2000): Az alföldi erdőssztyeppek mai helyzete Magyarországon: a fennmaradt állományok adatbázisa. WWF füzetek 15: c) Egyéb tudományos kiadványok 1. KEVEY B. (2006): Magyarország erdőtársulásai. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Pécsi Tudományegyetem, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék, Pécs, 36 pp. d) Az értekezés témakörével kapcsolatos, jelentősebb kéziratok 1. KEVEY B. (1997): A Zengőre tervezett radarállomás környékének növényvilága. Kézirat, 23 pp. + 2 kart. 2. KEVEY B. (1997): A Duna-Dráva NP somogyi szakaszának botanikai jellemzése. Kézirat, 61 pp. 3. KEVEY B. (1998): A Duna-Dráva NP baranyai szakaszának botanikai jellemzése. Kézirat, 32 pp. 4. KEVEY B. (1998): A Duna gemenci és bédai szakaszának botanikai jellemzése. Kézirat, 34 pp. 5. KEVEY B. (1998): A Zákányi-dombok természetvédelmi-botanikai felmérése. Kézirat, 155 pp.

11 6. KEVEY B. (2000): A Szigetköz erdei. Die Wälder von Szigetköz, Nord-West Ungarn. Habilitációs Értekezés (kézirat). Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, 65 pp. 7. KEVEY B. (2000): A Keleti-Mecsek botanikai jellemzése. Kézirat, 30 pp. 8. KEVEY B. (2000): A Zengőre tervezett üzemi műút által veszélyeztetett növényfajok és növénytársulások. Kézirat, 22 pp. + 1 kart. 9. KEVEY B. (2001): Botanikai szakvélemény a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum hosszútávú fenntartási tervéhez. Kézirat, 10 pp. + 1 kart. 10. KEVEY B. (2002): A Dávodi Erdőrezervátum vegetációtérképe (kézirat). 25 pp. + 4 kart. 11. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a Jakab-hegy természetvédelmi terület kezelési tervéhez. Kézirat, 24 pp. 12. KEVEY B. (2002): A Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének természetvédelmibotanikai alapállapot-felmérése I. Kaszálórét és száraz gyep tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoringvizsgálata. Kézirat, 39 pp. + 4 kart. 13. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a Melegmányi természetvédelmi terület kezelési tervéhez. Kézirat, 26 pp. + 1 kart. 14. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a tervezett Vágyom-völgy TT kezelési tervéhez. Kézirat, 66 pp. 15. KEVEY B. (2002): Botanikai szakvélemény a Nyugati-Mecsek TK kezelési tervéhez. Kézirat, 26 pp.64 pp. 16. KEVEY B. (2003): A védett fajok elterjedésének újabb térképezése a Zengőre tervezett üzemi műút nyomvonalán. Kézirat, 15 pp. + 1 kart. 17. KEVEY B. (2003): A Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének természetvédelmibotanikai alapállapot-felmérése II. Magassásos, égerliget és szurdokerdő tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoring-vizsgálata. Kézirat, 35 pp. 18. KEVEY B. (2003): Botanikai szakvélemény a tervezett Tenkes-hegy TT északi részének kezelési tervéhez. Kézirat, 41 pp. + 1 kart. 19. KEVEY B. (2003): A Boronka-melléki TK botanikai kezelési terve. Kézirat, 28 pp. 20. KEVEY B. (2004): A Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének természetvédelmibotanikai alapállapot-felmérése III. Bükkös, gyertyános-tölgyes és cseres-tölgyes tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoring-vizsgálata. Kézirat, 32 pp. 21. KEVEY B. (2005): Változások a Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének növénytakarójában I. Kaszálórét és száraz gyep tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoring-vizsgálata. Kézirat, 28 pp. 22. KEVEY B. (2006): Változások a Bátaapáti határába tervezett rádióaktív hulladéklerakó környékének növénytakarójában II. Magassásos, égerliget és szurdokerdő tavaszi és nyári aszpektusának biomonitoringvizsgálata. Kézirat, 35 pp. 23. KEVEY B. (2006): A Duna-Dráva Nemzeti Park dunai szakaszának kezelési terve I. Botanikai rész. Kézirat, 70 pp. 24. KEVEY B. (2006): Magyarország erdőtársulásai. Die Wälder von Ungarn. Akadémiai doktori értekezés (kézirat). Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, 443 pp fig tab. 25. KEVEY B. & ALEXAY Z. (2001): Szakvélemény a Szigetköz vízpótlási megoldási alternatívák ökológiai hatásairól. Kézirat, 56 pp. + 1 kart. 26. KEVEY B. & ALEXAY Z. (2002): Szakvélemény a Mosoni-Duna partmenti élővilágának állapotáról és veszélyeztetettségéről. Kézirat, 41 pp. + 1 kart. 27. KEVEY B. & ALEXAY Z. (2005): A Nagy-Duna parti övezetének fás növénytársulásai és azok természetvédelmi szempontú értékelése. Kézirat, 26 pp. + 1 kart. 28. KEVEY B., ALEXAY Z. & LENDVAI G. (2006): A Nagy-Duna szigeteinek természetvédelmi-botanikai állapotfelmérése a Szigetköztől a Mohácsi-szigetig. Kézirat, 264 pp kart. 29. KEVEY B. & CSETE S. (2000): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 1. (kézirat), 18 pp. 30. KEVEY B. & CSETE S. (2001): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 2. (kézirat), 23 pp. 31. KEVEY B. & CSETE S. (2002): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 3. (kézirat), 25 pp. 32. KEVEY B. & CSETE S. (2003): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 4. (kézirat), 24 pp. 33. KEVEY B. & CSETE S. (2004): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 5. (kézirat), 26 pp. 34. KEVEY B. & CSETE S. (2005): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 6. (kézirat), 28 pp.

12 35. KEVEY B. & CSETE S. (2006): Jelentés a Dráva-sík erdőtársulásaiban évben végzett monitoringvizsgálatokról 6. (kézirat), 29 pp. 36. KEVEY B. & TOLDI M. (1998): Botanikai szakvélemény a Fehérvizi-láp rekonstrukciós tervéhez. Kézirat, 28 pp. 37. KEVEY B. & TÓTH I. ZS. (2004): Növényfajok védelme. Bánáti bazsarózsa Paeonia banatica ROCHEL. Kézirat, 24 pp. e) Egyetemi tankönyvek, jegyzetek 1. KEVEY B. (2006): A növényföldrajz és társulástan alapjai. Pécsi Tudományegyetem Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék, Pécs. Házi jegyzet (kézirat), 87 pp. 2. KEVEY B. (2006): Botanikai alapállapotfelmérés. Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézet, Pécs (megjelenés alatt), 38 pp. f) Népszerűsítő könyvfejezetek 1. KEVEY B. (1995): A Mecsek növényvilága. In: BARONEK J. (szerk.): A Mecsek természetjáró kalauza. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Pécs, pp KEVEY B. (1997): Dél-Dunántúl növényvilága. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél- Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Zalakomári tarajos pajzsika termőhelye. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Őrtilos-Zákányi-dombok. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél- Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Baláta-tó. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Barcsi ősborókás. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Lankóci-erdő. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Zselicség. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Szaporcai Ó-Dráva-meder. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél- Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Szársomlyó. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Jakab-hegy. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Melegmányi-völgy. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Keleti-Mecsek. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Göcsejtől Mohácsig. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Keleti-Mecsek. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Szentegáti-erdő. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1997): Pécsi Városi Parkerdő. In: RAKONCZAY Z. (szerk.): Szentegáti-erdő. A Dél-Dunántúl természeti értékei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Heuffel-zanót - Chamaecytisus heuffelii (WIERZB.) ROTHM. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Pofók árvacsalán - Lamium orvala L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Bársonyos görvélyfű - Scrophularia scopolii HOPPE. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Posvány kakastaréj - Pedicularis palustris L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Ikrás fogasír - Dentaria glandulosa W. et K. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Hármaslevelű fogasír - Dentaria trifolia W. et K. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 215.

13 22. KEVEY B. (1999): Erdei holdviola - Lunaria rediviva L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Répás holdviola - Lunaria annua L. subsp. pachyrrhiza (BORB.) HAY. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Baranyai peremizs - Inula spiraeifolia L. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Szíveslevelű hídőr - Caldesia parnassifolia (L.) PARL. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (1999): Magyar kikerics - Colchicum hungaricum JANKA. In: FARKAS S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp KEVEY B. (2002): A Mecsek növényvilága. In: BARONEK J. & STRASSER P. (szerk.): A Mecsek természetjáró kalauza. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Pécs, pp KEVEY B. (2004): A park és a Szigetköz. In: NAGYNÉ MAJOROS Gy. (szerk.): Lélegző örökségünk. Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület, Mosonmagyaróvár, pp g) Népszerűsítő cikkek 1. KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Magyar kikerics (Colchicum hungaricum). Dunántúli Napló március KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Májvirág (Hepatica nobilis). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Szártalan kankalin (Primula vulgaris). Dunántúli Napló április KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus). Dunántúli Napló május KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Vitézvirág (Anacamptis pyramidalis). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Bajuszkosbor (Epipogium aphyllum). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Bársonyos kakukkszegfű (Lychnis coronaria). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Királyharaszt (Osmunda regalis). Dunántúli Napló július KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Heuffel zanót (Cytisus heuffelii). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Havasi tisztesfű (Stachys alpina). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Hegyipáfrány (Lastrea limbosperma). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens). Dunántúli Napló augusztus KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Lapos korpafű (Diphasium complanatum). Dunántúli Napló szeptember KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Csillag őszirózsa (Aster amellus). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Örménygyökér (Inula helenium). Dunántúli Napló október KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Mételyfű (Marsilea quadrifolia). Dunántúli Napló november KEVEY B. (1995): Védett növényeink. Rucaöröm (Salvinia natans). Dunántúli Napló november KEVEY B. (1997): A természetvédelem problémái hazánkban. Öt Szú 1 (3). Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs december: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus). Dunántúli napló július 16: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A kipusztulás szélén (Ophrys scolopax ssp. cornuta). Dunántúli napló július 30: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A Szársomlyó féltett árvája (Colchicum hungaricum). Dunántúli napló augusztus 13: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Gyapjas-bozontos gyógynövény (Digitalis lanata). Dunántúli napló augusztus 27: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink: Villányban van, a Mecseken nincs (Ophrys sphegodes). Dunántúli napló szeptember 10: 7.

14 24. KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Mocsarak keresett kardvirága (Gladiolus palustris). Dunántúli napló szeptember 24: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A nagy verseny vesztese (Ophrys apifera). Dunántúli napló október 8: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. Egy valódi bennszülött (Vincetoxicum pannonicum). Dunántúli napló október 22: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A napsütés nyúlánk virága (Digitalis ferruginea). Dunántúli napló november 5: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A kipusztulás szélén (Ophrys insectifera). Dunántúli napló november 19: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A Dina lángvörös vándora (Lilium bulbiferum). Dunántúli napló december 3: KEVEY B. (1998): Fokozottan védett növényeink. A jégkorszak menekültje (Paeonia officinalis ssp. banatica). Dunántúli napló december 17: KEVEY B. (2002): Dr. Horvát Adolf Olivér O. Cist. 95 éves. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának és Kollégiumának Évkönyve 2001/2002. Pécs, pp KEVEY B. (2002): Dr. Horvát Adolf Olivér O. Cist. 95 éves. Mecsek Egyesület Évkönyve 60: KEVEY B. & BAUER N. (2001): Új növényritkaság a Bakonyból. TermészetBÚVÁR 56 (2001/4): 41. h) Konferencia összefoglalók 1. KEVEY B. (1997): A szentegáti bükkállomány társulási viszonyai. A Dráva természeti Értékeit Kutatók Konferenciája. Pécs, március (Összefoglalók). Pécs, pp KEVEY B. (2002): A Duna szlovákiai elterelésének hatása a Szigetköz ligeterdeire. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, március (Összefoglalók), pp KEVEY B. (2004): Magyarország tetőerdei. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében VI. Keszthely, február (Összefoglalók), pp KEVEY B. & HIRMANN A. (2002): NS számítógépes cönológiai programcsomag. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, március (Összefoglalók), pp.: KEVEY B. & KIRÁLY G. (2002): A Scrophularia scopolii HOPPE magyarországi elterjedése. In: Aktuális flóra- és vegetációkutatások a Kárpát-medencében V. Pécs, március (Összefoglalók), pp.: KEVEY B. (2005): A Mecsek botanikai kutatásának története. In: Dél-Dunántúl Zöld Szigete Konferencia a Mecsekért. Pécs, október 5. (Összefoglalók). Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Mecsek Egyesület, Mecseki Erdészeti Rt. Pécs, CD-ROM: 2 pp. 7. FACSAR G., KEVEY B. & BÉNYEI-HIMMER M. (1996): Data for the knowledge of native Helleborus populations. Abstracts. Lippay János Scientific Symposium. Budapest, 17 18th October Univ. Hort. Food Ind. Budapest, pp.: Publikációk Kandidátusi cím Kandidátusi cím után Összesen előtt Térképek 1-1 Tudományos könyvfejezetek Tudományos cikkek Egyéb tudományos kiadványok Jelentősebb tudományos kéziratok Egyetemi tankönyvek, jegyzetek Népszerűsítő könyvek 2-2 Népszerűsírő könyvfejezetek Népszerűsítő cikkek Intézeti jelentések 4-4 Konferencia összefoglalók Összesen

15 KEVEY BALÁZS CITÁCIÓS JEGYZÉKE ( Hungaricum témakör) KEVEY B. (1977): Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe, különös tekintettel magyarországi előfordulási viszonyaira. Egyetemi doktori értekezés. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (kézírat), 99 pp. 1. MAJER A. (1979): Búcsú egy különleges erdőtől. Erdőgazdaság és Faipar 1979 (3): MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA CS. & VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. Községi Tanács, Dég, pp MORSCHHAUSER T. (1995): A mecseki Tubes-hegy vegetációja. Tilia 1: DANCZA I. (1999): Florisztikai megfigyelések a Délnyugat-Dunántúl gyomvegetációjában. Kitaibelia 4: KEVEY B. (1978): Az Allium ursinum L. magyarországi elterjedése. Bot. Közlem. 65: Megjelent: MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA CS. & VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. Községi Tanács, Dég, pp BÖLÖNI J., KERTÉSZ É., KIRÁLY G. & VIRÓK V. (2000): A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei. Kitaibelia 5 (1): SZUJKÓ-LACZA J. & KOVÁTS D. (1993): The flora of the Kiskunság National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest, 172 pp. 8. KIRÁLY G. (1996): A Kőszegi-hegység edényes flórája. Tilia 3: ALMÁDI L. (1997): A Keszthelyi-hegység flórakutatásának története II. Bot. Közlem. 84: CSIKY J. (1997): Az Allium ursinum L. elterjedése egy mecseki mintaterületen, permi homokkő és triász mészkő határán. Kitaibelia 2: LÁJER K. (1999): Florisztikai adatok a Dunántúlról, valamint Vácrátót környékéről. Kitaibelia 4: VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: CSAPODY I., KIRÁLY G., SZMORAD F. & TÍMÁR G. (2004): A Soproni-hegység edényes flórája. Flora Pannonica 2 (1): SRAMKÓ G. (2004): Dunántúli közép-dunai flóraválasztós fajok a Matricum flórájában. Kitaibelia 9 (1): KEVEY B. (1980): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez I. Bot. Közlem. 67: Megjelent: MAJER A. (1984): Dég és környékének természetes növénytakarója. In: FÁKLYA CS. & VEREBICS G. (szerk.): Dég. Honismereti és természetrajzi tanulmányok. Községi Tanács, Dég, pp LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: SZUJKÓ-LACZA J. & KOVÁTS D. (1993): The flora of the Kiskunság National Park. Akadémiai Kiadó, Budapest, 172 pp. 18. BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 19. DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 22. PURGER D. (2002): Adatok a Baranyai-, Geresdi- és Szekszárdi-dombság flórájához. In: SALAMON- ALBERT É. (szerk.): Magyar Botanikai Kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12:

16 KEVEY B. & CZIMBER GY. (1982): Az Allium ursinum növényföldrajzi szerepe a Szigetközben. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 24: CZIMBER GY. (1992): A Szigetköz szegetális gyomvegetációja. Doktori Értekezés tézisei. Mosonmagyaróvár. 25. WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : CSIKY J. (1997): Az Allium ursinum L. elterjedése egy mecseki mintaterületen, permi homokkő és triász mészkő határán. Kitaibelia 2: BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 28. SZABÓ M. (2005): Vizes élőhelyek tájökológiai jellemvonásai a Szigetköz példáján. MTA Doktori Értekezés, Kézírat, 172 pp. KEVEY B. (1983): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez II. Bot. Közlem. 70: ALMÁDI L Adatok Tarnaőrs környékének flórájához. Fol. Hist.-Nat. Mus. Matr. 9: LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BÖLÖNI J., KERTÉSZ É., KIRÁLY G. & VIRÓK V. (2000): A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei. Kitaibelia 5 (1): BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 34. DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): KIRÁLY G. (1999): Köszméte Ribes uva-crispa L. Tilia 7: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 40. BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 41. VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: HORVÁT A. O. & KEVEY B. (1983): Hornbeam-oak-forests in Ormánság. Macedonian Academy of Sciences and Arts, Contributions 4 (1 2): AJKAI A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). Acta Bot. Hung. 41: KEVEY B. (1984): Dég parkerdejének tölgy-kőris-szil ligetei. Bot. Közlem. 71: BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 44. CSIKY J. (1997): A Botrychium virginianum (L.) Sw. fotocönológiai és ökológiai vizsgálata a kunfehértói holdrutás erdőben. Kitaibelia 2: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 47. VÖRÖSS L. Zs. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: MOLNÁR ZS. & VARGA Z. (2006): Dunai Alföld. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp

17 KEVEY B. (1984): A Szentegáti bükkállomány botanikai értékei. Búvár 39 (2): DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: AJKAI A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). Acta Bot. Hung. 41: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. KEVEY B. (1984): Fragmentális szurdokerdők a Villányi-hegységben. Janus Pannonius Múz. Évk. 29: Megjelent: BORHIDI A. (1997): Dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 54. KOŠIR, P. & SURINA, B. (2005): Paeonio officinalis-tilietum platyphylli nova združba gozdov plemenitih listavcev v Cicariji (Jugozahodna Slovenija). In: DAROVEC, V. R. (red.): Meje in konfini. Založba Annales, Koper, pp KOŠIR, P. (2005): Forests of valuable broad-leaved trees on non-carbonate bedrock in Slovenia (Dryopterido affini-aceretum pseudoplatani ass. nova hoc loco. Hacquetia 4 (1): BORHIDI A. (2006): Dél-Dunántúl. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp KEVEY B. (1984): Bemutatjuk a kihaltnak vélt hármaslevelű fogasírt. Búvár 39 (10): FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. HORVÁT, A. O. & KEVEY B. (1984): Az Ormánság gyertyános-tölgyesei. Pécsi Műszaki Szemle 29 (3): DÉNES A. (1996): The state of naturalness of meadows on the Drava lowland (South Hungary) a floristical evaluation. VII. Session Vegetation Mapping and Botanical Research on Nature Conservation Purpose. Proceedings of Research, Conservation, Management Conference Aggtelek, Hungary, 1 5. May pp DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: BORHIDI A. (1997): Dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp DÉNES A. (1997): Természetvédelmi értékek a Dráva-síki réteken és legelőkön. Új Kertgazdaság 3 (3): AJKAI A. (1999). A Dráva-holtágak fátlan növénytársulásai. Janus Pannonius Múz. Évk. 43 (1998): FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. KEVEY B. & CZIMBER GY. (1984): A mosonmagyaróvári Május 1.-liget kapcsolata a Szigetköz természetes növénytakarójával. Agrártudományi Egyetem, Keszthely. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdaságtudományi Kar Közleményei 26: CZIMBER GY. (1992): A Szigetköz szegetális gyomvegetációja. Doktori Értekezés tézisei. Mosonmagyaróvár. 65. WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. KEVEY B. (1985): A Dentaria trifolia W. & K. előfordulása Magyarországon. Bot. Közlem. 72:

18 67. UBRIZSY-SAVOIA A. (1990): The illyrian species in the flora of Hungary and Italy. In: Illyrische Einstrahlungen im ostalpin-dinarischen Raum. Symposium in Keszthely, Juni 1990: Pannon Agraruniversität, Keszthely. 68. FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 69. BARINA Z. (2004): A Dunántúli-középhegység növényföldrajzának főbb jellemzői. Flora Pannonica 2 (20): KEVEY B. (1985): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez III. Bot. Közlem. 72: VÖRÖSS L. ZS. (1988): Adatok a Mezőföld flórájának ismeretéhez. Bot. Közlem ( ): LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 74. DÉNES A. (1996): Értékes vegetációfoltok a Keleti-Mecsek déli lábánál. Természetvéd. Közlem. 3 4: DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: KIRÁLY G. (1999): Köszméte Ribes uva-crispa L. Tilia 7: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 80. KIRÁLY A. & KIRÁLY G. (2000): A Délnyugat-Kisalföld növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei. Kitaibelia 5 (2): BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 82. VÖRÖSS L. ZS. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: KEVEY B. ( ): A Villányi-hegység bükkösei. Janus Pannonius Múz. Évk : 7 9. Megjelent: BORHIDI A. (1997): Dél-dunántúli ezüsthársas-bükkösök és gyertyános-tölgyesek. In: FEKETE G., MOLNÁR ZS. & HORVÁTH F. (szerk.): Nemzetközi biodiverzitás-monitorozó rendszer II. A magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 86. CSIKY J. (2003): A Nógrád-Gömöri bazaltvidék flórája és vegetációja. Tilia 11: CSIKY J. (2004): A Karancs, a Medves-vidék és a Cerová vrchovina (Nógrád-Gömöri bazaltvidék) flóra- és vegetációtérképezése. Pécsi Tudományegyetem TTK Biológiai Intézet, Növénytani Tanszék, Pécs, 451 pp. KEVEY B. (1986): A Szigetköz ősi növényvilága. A Derék-erdő. Búvár 1986 (8): BALOGH Á., CSEMEZ A. & RECHNITZER J. (1993): A Szigetköz rehabilitációs és fejlesztési koncepciója. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Budapest. 89. CSEMEZ A. & CSIMA P. (1993): Dunai Nemzeti Park és térsége regionális tájrendezési terve. Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest. 90. FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. KEVEY B. & HORVÁT A. O. (1986): Die Verbreitung einiger submediterraner Pflanzenarten in Südost-Transdanubien. Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 124: LELKES A. (1999): Lónyelvű csodabogyó Ruscus hypoglossum L. Tilia 7:

19 92. BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 93. AJKAI A. (1998): Vegetation mapping as a base of botanical gis applications I. Vegetation map of the Atak forest (SW Hungary). Acta Bot. Hung. 41: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp. 95. KIRÁLY G. & HORVÁTH F. (2000): Lehetőségek a magyarországi flóratérképezés hálórendszerének megválasztására. Kitaibelia 5 (2): KEVEY B. (1987): A martonvásári kastélypark tölgy-kőris-szil ligeterdői. Bot. Közlem. 73 (1986): BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp. 97. CSIKY J. (1997): A Botrychium virginianum (L.) Sw. fotocönológiai és ökológiai vizsgálata a kunfehértói holdrutás erdőben. Kitaibelia 2: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp BARINA Z. (2004): A Dunántúli-középhegység növényföldrajzának főbb jellemzői. Flora Pannonica 2 (20): MOLNÁR ZS. & VARGA Z. (2006): Dunai Alföld. In: FEKETE G. & VARGA Z. (szerk.): Magyarország tájainak növényzete és állatvilága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, pp KEVEY B. ( ): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. Bot. Közlem : Megjelent: LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: WERNER E. (1990): A Felső-Szigetköz néhány botanikai értéke. Mosonmagyaróvári Kossuth L. Gimn. Évk : BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): KIRÁLY G. (1999): Köszméte Ribes uva-crispa L. Tilia 7: KIRÁLY G. (1999): Vörös ribiszkék Ribes rubrum L. agg. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp KIRÁLY A. & KIRÁLY G. (2000): A Délnyugat-Kisalföld növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei. Kitaibelia 5 (2): PURGER D. (2002): Törpe mandula (Prunus tenella Batsch, syn.: Amygdalus nana L.) a Baranyaidombságon. Kitaibelia 7 (2): BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp VÖRÖSS L. ZS. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: SZABÓ M. (2005): Vizes élőhelyek tájökológiai jellemvonásai a Szigetköz példáján. MTA Doktori Értekezés, Kézírat, 172 pp. KEVEY B. (1988): Útmutató a TTSZ őrök részére a Dél-dunántúli OKTH Felügyelőség működési területén elterjedt veszélyeztetett, védett, fokozottan védett növényeiről. Pécs FARKAS S. (1990): Tolna megye védett növényei. Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd, 250 pp DÉNES A. (1996): Értékes vegetációfoltok a Keleti-Mecsek déli lábánál. Természetvéd. Közlem. 3 4: DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: NAGY G., GERGELY T. & TÓTH I. ZS. (1998): Új adatok az Epipactis-fajok mecseki előfordulásaihoz. Kitaibelia 3: TÍMÁR G. (1999): Farkasboroszlán Daphne mezereum L. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp.

20 122. NAGY G. (2001): A Nyugat-Mecsek botanikai értékei. Folia Comloensis 10: PURGER D. (2002): Adatok a Baranyai-, Geresdi- és Szekszárdi-dombság flórájához. In: SALAMON- ALBERT É. (szerk.): Magyar Botanikai Kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp NAGY G. (2004): A Melegmány-völgy Természetvédelmi Területen és közvetlen környékén megfigyelt védett növényfajok (Mecsek hegység). Folia Comloensis 13: KEVEY B. (1989): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez V. Bot. Közlem. 76 (1989): Megjelent: LENDVAI G. (1990): A Tengelici-homokvidék északi részének vegetációja (áttekintés). Bot. Közlem. 77: BÖLÖNI J., KERTÉSZ É., KIRÁLY G. & VIRÓK V. (2000): A Fekete- és Fehér-Körös menti erdők botanikai értékei. Kitaibelia 5 (1): LENDVAI G. & KALOTÁS ZS. (1990): A zergeboglár (Trollius europaeus L.) új alföldi termőhelye a Tengelici-homokvidéken. Bot. Közlem. 77: LENDVAI G. & HORVÁTH A. (1994): Adatok a Mezőföld löszflórájához. Bot. Közlem. 81: BARTHA D. & MÁTYÁS CS. (1995): Erdei fa- és cserjefajok előfordulása Magyarországon. Erdészeti és Faipari Egyetem Növénytani Tanszék, Sopron, 223 pp DÉNES A. (1996): Adatok a Villányi-hegység flórájához. Janus Pannonius Múz. Évk. 40 (1995): NOVACSEK P. (1996): Adatok Somogy flórájához. Somogyi Múzeumok Közleményei 12: HORVÁTH F. (1997): Milyenek a flórakutatás kilátásai a Kárpát-medencében? Bot. Közlem. 84: ARNOLD, C., GILLET, F. & GOBAT, J. M. (1998): Occurrence of the wild vine Vitis vinifera ssp. silvestris in Europe. Vitis 37 (4): HORVÁTH A. (1998): A mezőföldi fátlan löszvegetáció florisztikai és cönológiai jellemzése. Kitaibelia 3: BOROVICS A., KÉZDY P. & SZMORAD F. (1999): Magyar tölgy Quercus frainetto TEN. Tilia 7: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp KIRÁLY A. & KIRÁLY G. (2000): A Délnyugat-Kisalföld növényföldrajzi kutatásának előzetes eredményei. Kitaibelia 5 (2): BAUER N., KENYERES Z. & MÉSZÁROS A. (2001): A berhidai Koldustelek löszvölgyének flórája és vegetációja (Veszprém megye). Fol. Mus. Hist. Nat. Bakonyiensis, Zirc 17 (1998): PURGER D. (2002): Adatok a Baranyai-, Geresdi- és Szekszárdi-dombság flórájához. In: SALAMON- ALBERT É. (szerk.): Magyar Botanikai Kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék, Pécs, pp BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp VÖRÖSS L. ZS. (2003): A dégi kastély parkja. Folia Comloensis 12: KEVEY B. (1990): Déldunántúl természeti értékei 1. fokozottan védett növények. Pécs HORVÁTH Z. (1992): A gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata EHRH.) tömeges előfordulása a bácsalmási Sóstót övező kocsányos tölgyesben. Gyógyszerészet 36 (1992. június): DÉNES A., MOLNÁR A., SULYOK J. & VIDÉKI R. (1994): A Himantoglossum caprinum (M.-BIEB.) SPRENG. előfordulása és cönológiai viszonyai a Villányi-hegységben. Janus Pannonius Múz. Évk. 38 (1993): DÉNES A. (1996): Adatok a Dráva-sík flórájához. Bot. Közlem. 83: LÁJER K. (1998): Az Aldrovanda vesiculosa L. újabb előfordulása és egyéb adatok Magyarország flórájának ismeretéhez. Kitaibelia 3: FARKAS S. (1999): Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 416 pp NAGY G. (2001): A Nyugat-Mecsek botanikai értékei. Folia Comloensis 10: LENDVAI G. (2006): What is Paeonia officinalis subsp. banatica (ROCHEL) SOÓ 1960?. Acta Bot. Hung. 48 (1 2): KEVEY B. (1991): Új adatok a Keleti-Mecsek flórájához. Folia Comloensis 4: BARINA Z. (2003): Kiegészítések a hazai Corydalis fajok ismeretéhez. Flora Pannonica 1:

Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban

Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban Vadontermő gyógynövények a hazai vegetációban A társulás típusát meghatározza: Klíma-zóna (makroklíma) Európai lombhullató erdők *Ezen belül (mikroklíma): Edafikus tényezők Vízellátás Domborzati tényezők

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK ZALA MEGYÉBEN Gál Szabolcs Zalaegerszeg, 2014. január 21. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: 10 db Tájvédelmi

Részletesebben

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 349 353.; 2014 Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon FARKAS

Részletesebben

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19.

Tartalom. Ember, növény, állat. Elõszó / 15. Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19. Tartalom Ember, növény, állat. Elõszó / 15 Flóra, fauna, vegetáció a Kárpát-medencében. Történet, elterjedés, egyediség / 19 Bevezetés / 19 Vegetációnk története az utolsó jégkorszaktól / 23 Magyarország

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN Kustár Rozália Kecskemét, 2014. február 18. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi

Részletesebben

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés

A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN. Hoyk Edit 1. Bevezetés Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A NYUGAT-MECSEK NÖVÉNYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE OPTIMALIZÁCIÓS TÉRKÉP ALAPJÁN Hoyk Edit 1 Bevezetés A Mecsek hegység nyugati részén, az Abaliget-Orfű-Mánfa-Tubes-Misina-Jakab-hegy

Részletesebben

Írta: KEVEY BALÁZS a biológiai tudományok kandidátusa

Írta: KEVEY BALÁZS a biológiai tudományok kandidátusa AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MAGYARORSZÁG ERDİTÁRSULÁSAI Írta: KEVEY BALÁZS a biológiai tudományok kandidátusa Készült: a Pécsi Tudományegyetem Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszékén PÉCS

Részletesebben

KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 87-91. Debrecen 2001. Bevezetés

KITAIBELIA VI. évf. 1. szám pp.: 87-91. Debrecen 2001. Bevezetés Florisztikai adatok Sárvár környékérõl KULCSÁR László Polgármesteri Hivatal 9600 Sárvár Várkerület 2-3. Bevezetés Növénytani szempontból Vas megye az ország egyik legjobban kutatott területe. Sárvár környékét

Részletesebben

Zselici bükkös erdőtársulás időbeli változásának összehasonlító cönológiai vizsgálata

Zselici bükkös erdőtársulás időbeli változásának összehasonlító cönológiai vizsgálata Natura Somogyiensis 19 17-24 Ka pos vár, 2011 Zselici bükkös erdőtársulás időbeli változásának összehasonlító cönológiai vizsgálata Somogyi Zoltán H-6347 Érsekcsanád, Újsor 22., Hungary, e-mail: somogyi.t.zoltan@gmail.com

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK

PUBLIKÁCIÓK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOKBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK PUBLIKÁCIÓK Összesen: Könyvfejezet: 5 Tudományos folyóiratban közlemény: 23 ebből idegen nyelvű: 8 Konferenciakötet: 10 ebből idegen nyelvű: 4 Konferencia előadás, poszter kivonat: 16 25 megbízásos kutatási

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

ANNEX 2. OF DECREE N O 110/2003. (X.21.) FVM, ON THE FOREST REPRODUCTIVE MATERIALS

ANNEX 2. OF DECREE N O 110/2003. (X.21.) FVM, ON THE FOREST REPRODUCTIVE MATERIALS ANNEX. OF DECREE N O 0/00. (X..) FVM, ON THE FOREST REPRODUCTIVE MATERIALS DELINEATION OF THE FOR TREE SPECIES REFERRED TO IN ANNEX In case of species not listed in Annexes A, B or C, the entire area of

Részletesebben

Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához

Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához Dunántúli Dolg. Terni, tud. Sorozat 6 13-25 Pécs, 1992 Adatok a Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet flórájához KEVEY Balázs, OROSZNÉ KOVÁCS Zsuzsanna, TÓTH Imre és BORHIDI Attila v ч Kevey, В., Oroszné Kovács,

Részletesebben

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI

ANNALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI ANNALES HISTORICO-NATURALES MUSEI NATIONALIS HUNGARICI VOL. XXXVI. PARS 1945. ZOOLOGICA MÚZEUM FOLYÓIRATA X X X V I. K Ö T E T. 1943. ÁLLATTANI RÉSZ Pinx. Csánky KIADJA MÚZEUM PONGRÁCZ SÁNDOR FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

A botanikus kertek jelentősége a genetikai erőforrások megőrzésében

A botanikus kertek jelentősége a genetikai erőforrások megőrzésében A botanikus kertek jelentősége a genetikai erőforrások megőrzésében Takács András Attila Ph.D. közigazgatási főtanácsadó FM Természetmegőrzési Főosztály 1 A biológiai sokféleség jelentősége A sokféleség

Részletesebben

Illír bükkös (Vicio oroboidi-fagetum) erdőtársulás részletes cönológiai vizsgálata

Illír bükkös (Vicio oroboidi-fagetum) erdőtársulás részletes cönológiai vizsgálata Natura Somogyiensis 19 25-34 Ka pos vár, 2011 Illír bükkös (Vicio oroboidi-fagetum) erdőtársulás részletes cönológiai vizsgálata 1 Somogyi Zoltán & 2 Juhász Magdolna 1H-6347 Érsekcsanád, Újsor 22., Hungary,

Részletesebben

A horvátországi Drávaköz bükkállományai (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b fagetosum Rauš 1975)

A horvátországi Drávaköz bükkállományai (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b fagetosum Rauš 1975) Natura Somogyiensis 12 47-61 Kaposvár, 2008 A horvátországi Drávaköz bükkállományai (Circaeo-Carpinetum Borhidi 2003 em. Kevey 2006b fagetosum Rauš 1975) 1 KEVEY BALÁZS 2 CSETE SÁNDOR 1,2 Pécsi Tudományegyetem,

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban

FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009. 2. Erdőgazdálkodás hazánkban FÖLDRAJZ OKTV 2008/2009 2. Erdőgazdálkodás hazánkban Könyvek Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából : Püspökladány, 1992. május

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Bánáti bazsarózsa (Peonia

Bánáti bazsarózsa (Peonia KvVM Természetvédelmi Hivatal FAJMEGŐRZÉSI TERVEK Bánáti bazsarózsa (Peonia banatica ) 2005 T E R M É S Z E T V É D E L E M 1 Összeállították: Dr. Kevey Balázs (Pécsi Tudományegyetem, Növénytani Tanszék)

Részletesebben

A Vergyálomi szőlőhegy (Zala megye) tájtörténete és florisztikai értékei

A Vergyálomi szőlőhegy (Zala megye) tájtörténete és florisztikai értékei Természetvédelmi Közlemények 18, pp. 58-66, 2012 A Vergyálomi szőlőhegy (Zala megye) tájtörténete és florisztikai értékei 1 Biró Éva, 2 Óvári Miklós, 3 Varga Anna és 1 Bódis Judit 1 Pannon Egyetem, Georgikon

Részletesebben

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ 1. FORDULÓ 1. Feladat: Erdő kvíz Válasszátok ki a helyes megoldást! 1.A magyarországi erdőterület nagysága a honfoglalás idején ekkora lehetett: A) 5-7 % B) 18-20 % C) 40-60% D) 80-90% 2. Magyarország

Részletesebben

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban

Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Orchideák szimbionta gombapartnereinek azonosítása egyes hazai erdőkben és felhagyott bányákban Ouanphanivanh-Kiss Noémi ELTE KDI Környezetbiológia program III. évfolyam Témavezető: Dr. Szigeti Zoltán

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV.

DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV. DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 A BARCSI BORÓKÁS ÉLŐVILÁGA, IV. DUNÁNTÚLI DOLGOZATOK (A) TERMÉSZETTUDOMÁNYI SOROZAT 5 STUDIA PANNONICA (A) SERIES HISTORICO-NATURALIS A BARCSI BORÓKÁS

Részletesebben

A fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány vizsgálata Dél-Somogyban, az 1991-2000. években

A fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány vizsgálata Dél-Somogyban, az 1991-2000. években Natura Somogyiensis 15 213-218 Ka pos vár, 2009 A fehér gólya (Ciconia ciconia) állomány vizsgálata Dél-Somogyban, az 1991-2000. években Fenyősi László Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, H-7625 Pécs,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Doktori (PhD) értekezés tézisei CSERES-KOCSÁNYTALAN TÖLGYES ÉS TÖLGY-KŐRIS-SZIL LIGETERDŐ KÜLÖNBÖZŐ ÉGTÁJI KITETTSÉGŰ SZEGÉLYEINEK VIZSGÁLATA Papp Mónika Sopron 2012 Doktori

Részletesebben

Környezeti nevelés az Aggteleki Nemzeti Parkban

Környezeti nevelés az Aggteleki Nemzeti Parkban Környezeti nevelés az Aggteleki Nemzeti Parkban Készítette: Mattyasovszky Zsuzsanna környezettan földrajz szakos hallgató Témavezetők: Angyal Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs Szászné Heszlényi Judit

Részletesebben

e Acta Naturalia Pannonica

e Acta Naturalia Pannonica e Acta Naturalia Pannonica e Acta Nat. Pannon. 3: 27 48. (2012) 27 A Kelet Mecsek bükkösei Beech woods in the eastern Mecsek Mountains [Helleboro odori Fagetum (A. O. Horvát 1958) Soó & Borhidi in Soó

Részletesebben

Botanikai adatok Tolnából, Baranyából

Botanikai adatok Tolnából, Baranyából Botanikai adatok Tolnából, Baranyából TÓTH István Zsolt H-7150 Bonyhád, Kossuth L. u.23. tizs@citromail.hu Bevezetés A korábbi években, fıleg a Keleti-Mecsek és környékének botanikai adatait győjtöttem,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK Borsod-Abaúj-Zemplén MEGYÉBEN Barati Sándor (Zöld Akció Egyesület) Hudák Katalin (Miskolc Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala) Pannónia Szálló, 2014. febr.

Részletesebben

NEMZETI PARKOK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA

NEMZETI PARKOK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA NEMZETI PARKOK AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2002 Kurrens kiadványok hazánk nemzeti parkjairól (Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából.)

Részletesebben

VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI

VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI VILÁGHÁLÓN A MÉTA PROGRAM EREDMÉNYEI Horváth Ferenc 1, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bölöni János, Botta-Dukát Zoltán, Czúcz Bálint, Oláh Krisztina és Krasser Dóra Kivonat A MÉTA program feltárta Magyarország

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Magyarország éghajlata

Magyarország éghajlata Magyarország éghajlata Éghajlatunk általános jellemzése 1. Földrajzi helyzet Meleg mérsékelt szárazföldi éghajlati övben helyezkedik el a nyugati szelek övezetében Kárpát-medencében jelentős a medence

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI

AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 1 AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR FOLYÓIRATAI 2013 2 Acta Agronomica Hungarica X 977 ISSN: 0238-0161 Acta Agronomica Óváriensis X 157 ISSN: 1416-647X Acta Alimentaria

Részletesebben

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 1 zbatori@gamma.ttk.pte.hu, 2 barikori@yahoo.com, 3 moon@ttk.pte.hu

H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 1 zbatori@gamma.ttk.pte.hu, 2 barikori@yahoo.com, 3 moon@ttk.pte.hu 3 Flora Pannonica Journal of Phytogeography & Taxonomy A Dryopteris affinis (LÖWE) FRAS.-JENK. elıfordulása a Mecsekben BÁTORI Zoltán 1 BARÁTH Kornél 2 CSIKY János 3 1, 2, 3 PTE TTK, Biológiai Intézet,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POTENCIÁLIS VEGETÁCIÓTÉRKÉPÉNEK MODELLEZÉSE

MAGYARORSZÁG POTENCIÁLIS VEGETÁCIÓTÉRKÉPÉNEK MODELLEZÉSE MAGYARORSZÁG POTENCIÁLIS VEGETÁCIÓTÉRKÉPÉNEK MODELLEZÉSE Somodi Imelda 1, Czúcz Bálint, Peter Pearman 2 és Niklaus E. Zimmermann 2 Kivonat Az ember környezetátalakító tevékenysége következtében természetes

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Feljegyzés. Dunaharaszti Város Önkormányzata. Tisztelt Városi Önkormányzat!

Feljegyzés. Dunaharaszti Város Önkormányzata. Tisztelt Városi Önkormányzat! Feljegyzés Dunaharaszti Város Önkormányzata Tisztelt Városi Önkormányzat! A Dunaharasztin is jelen lévő civil szervezet, a Zöldszív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom,valamint a Dunaharaszti Környezetbarátok

Részletesebben

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban.

41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban. Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 41. ábra. Zárt erdőterületek a Duna-Tisza közén 1783-ban Zárt és nyílt erdőterületek, ligetek, cserjések a Duna- Tisza közén 1783-ban. 42. ábra. Kultúrtájak kiterjedése a Duna-Tisza közén a 18. és a 20.

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. A természet varázsát ontja bőven A fűben, a virágban és a kőben. (Shakespeare) Állattani gyűjtemények

JUBILEUMI KÖTET. A természet varázsát ontja bőven A fűben, a virágban és a kőben. (Shakespeare) Állattani gyűjtemények JUBILEUMI KÖTET A táj meghatározó elemei A természet varázsát ontja bőven A fűben, a virágban és a kőben. (Shakespeare) Földrajzi helyzete és felszínalkotó kőzetei jelentős mértékben meghatározzák egy

Részletesebben

A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei

A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei A 6. Magyar Biodiverzitás Nap előzetes arachnológiai eredményei Kovács Péter, Szita Éva és Szinetár Csaba Euregionális Természettudományi Konferencia NYME SEK, Szombathely 2011 Biodiverzitás Napok Gyökerek

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelet a Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. (3) bekezdésében, 85. b)

Részletesebben

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 2013/201 TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V., VI. korcsoport V-VI. korcsoport BARANYA MEGYE Helyszín: PÉCS, PVSK SPORTTELEP Időpont: 201 május 8-9. A Versenybizottság elnöke: HAÁSZ JÁNOS Korcsoportok: V. kcs.:

Részletesebben

Védett növényfajok előfordulási adatai Észak-Somogyban

Védett növényfajok előfordulási adatai Észak-Somogyban Natura Somogyiensis 19 5-16 Ka pos vár, 2011 Védett növényfajok előfordulási adatai Észak-Somogyban 1 Rozner György, 2 Miókovics Eszter & 3 Vidéki Ró b e rt 1Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,

Részletesebben

Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója - a DEBOTKERT projekt KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0001

Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója - a DEBOTKERT projekt KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0001 Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése és rekonstrukciója - a DEBOTKERT projekt KEOP-3.1.3/2F/09-2009-0001 1 A PROJEKT NÉVJEGYE: Név: Speciális biológiai értékeink és élőhelyeik megőrzése

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN Nagy Károly és Görögh Zoltán Felső-Tisza Alapítvány Nyíregyháza, 2014.03.05. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma

Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Intézmény neve Székhely Génmegőrzési téma Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Vírusmentes gyümölcs törzsültetvények a Fás gyümölcs géngyűjteményi tételek megőrzése Intézet Kht. Cegléd (kajszi,

Részletesebben

Gyomflorisztikai ritkaságok a Mecseki flórajárás

Gyomflorisztikai ritkaságok a Mecseki flórajárás Gyomflorisztikai ritkaságok a Mecseki flórajárás területérõl PÁL Róbert PTE TTK, Növénytani Tanszék, H-7624 Pécs Ifjúság u. 6. E-mail: palr@ttk.pte.hu Bevezetés Az elmúlt néhány évben számos fiatal magyar

Részletesebben

Erdei növényfajok elterjedésmintázata a Fekete- és Fehér-Körös mentén

Erdei növényfajok elterjedésmintázata a Fekete- és Fehér-Körös mentén Crisicum 3. pp.21-25. Erdei növényfajok elterjedésmintázata a Fekete- és Fehér-Körös mentén Bölöni János - Király Gergely Bevezetés A zárt erdőkhöz kötődő erdei növényfajok túlélését, ezzel összefüggésben

Részletesebben

Hazánk természeti állapota. Az élőhelyek természetessége, veszélyeztetettsége és a természeti tőke index

Hazánk természeti állapota. Az élőhelyek természetessége, veszélyeztetettsége és a természeti tőke index Hazánk természeti állapota. Az élőhelyek természetessége, veszélyeztetettsége és a természeti tőke index Biró Marianna és Molnár Zsolt 1 Összeállította: Biró Marianna és Molnár Zsolt (MTA ÖK ÖBI, Vácrátót)

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

ISMÉTLÉS. Társulások. Életközösség (=társulás, biocönózis) meghatározott szerkezetű, alkotó populációk között kapcsolatrendszer

ISMÉTLÉS. Társulások. Életközösség (=társulás, biocönózis) meghatározott szerkezetű, alkotó populációk között kapcsolatrendszer ISMÉTLÉS Társulások Életközösség (=társulás, biocönózis) meghatározott szerkezetű, alkotó populációk között kapcsolatrendszer Asszociáció (=növénytársulás, fitocönózis) Cönológia (=társulástan társulástan)

Részletesebben

A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben

A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:33 Page 79 Ornis Hungarica 10: 79-85. 2000 A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben Németh Csaba Németh, C. 2000. Habitat selection of the

Részletesebben

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája

A 2009. évi állami génmegőrzési feladatok támogatását elnyert pályázok listája A 2009. évi állami i feladatok támogatását elnyert pályázok listája Pályázó neve Pályázó címe Elnyert Génmegőrzési téma támogatás (Ft) 5 B Bt. 2028 Pilismarót, Dózsa György u. 42. 352.000 Fekete nyár Agrimart

Részletesebben

Természetvédelmi alapfogalmak. Természetvédelem

Természetvédelmi alapfogalmak. Természetvédelem Természetvédelem Természet Általános értelmű természet fogalmunk magában foglal mindent ami az embertől függetlenül jött létre, alakult ki, ill. létezik a Földön. Valójában az ember is része a természetnek,

Részletesebben

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába

A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába A madárvédelmi irányelv végrehajtása a közoktatási intézmények bevonása az irányelv magyarországi alkalmazásába Készítette: Gombos Erzsébet V. éves biológia környezettan szakos hallgató Témavezető: Schmidt

Részletesebben

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról

58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet. a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról 58/2007. (X. 18.) KvVM rendelet a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A Magyar Tudomány Ünnepe

A Magyar Tudomány Ünnepe Él magyar, áll Buda még! a mult csak példa legyen most. S égve honért bizton nézzen előre szemünk. És te virulj, gyásztér! a béke malasztos ölében, Nemzeti nagylétünk hajdani sírja, Mohács! (Kisfaludy

Részletesebben

1. ábra: A Bárányjárás légi felvételen [1]

1. ábra: A Bárányjárás légi felvételen [1] Hamar Éva e-mail: ehamar92@gmail.com tel.: 06 20/523-60-52 Cím: 2100 Gödöllő, Veres Péter utca 14. Iskola: Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Sokszínűség a bárányok völgyében Felkészítő

Részletesebben

Útra keltünk. Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt. Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009

Útra keltünk. Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt. Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 Útra keltünk Zentai László, 1996 Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003 2009 Hol az a táj szab az életnek teret, Mit az Isten csak jókedvében teremt. Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből

Részletesebben

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály

hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály A biodiverzitás-védelem szempontjai a hazai természetvédelemben Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési főosztály "Countdown 2010 és ami utána következik. Az IUCN (Természetvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/848/2008. Tervezet a Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Környezetvédelmi füzetek A Mecseki Parkerdo. tanösvényei

Környezetvédelmi füzetek A Mecseki Parkerdo. tanösvényei Környezetvédelmi füzetek A Mecseki Parkerdo tanösvényei Tollas Tibor Erdõ fohásza Föld ura, Ember, ki erre jársz, ne emelj fáimra kezet, dermesztõ téli éjszakákon én vagyok védõ tûzhelyed. Én vagyok forró

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. A Karancs-Medves vidékének növényvilága... 3 2. Növényvilág a Karancs-Medvesen és a környező területeken... 11 2.1. Harasztok...

Részletesebben

Arad megyében Kaprevár (Căprioara) falu közelében kutattunk az aradi és a békés megyei múzeumok együttműködése keretében

Arad megyében Kaprevár (Căprioara) falu közelében kutattunk az aradi és a békés megyei múzeumok együttműködése keretében Arad megyében Kaprevár (Căprioara) falu közelében kutattunk az aradi és a békés megyei múzeumok együttműködése keretében Deli Tamás Átkelés a soborsini (Săvârşin) Maros hídon Az elmúlt év nyarának elején

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

ERDÉSZET. Előadó: Lomniczi Gergely (33) szóvivő pályázati referens. Elérhetőség: lomniczi.gergely@pprt.hu

ERDÉSZET. Előadó: Lomniczi Gergely (33) szóvivő pályázati referens. Elérhetőség: lomniczi.gergely@pprt.hu 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

ÁLLÁSBÖRZE. SOPRON 2007. március 29.

ÁLLÁSBÖRZE. SOPRON 2007. március 29. ÁLLÁSBÖRZE SOPRON 2007. március 29. Kiadja a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Szerkesztette: Kisfaludi Balázs emh. EMK HÖK általános alelnök Kiadásért felelős: Dr. Varga Viktória Dékáni Hivatal

Részletesebben

4. számú melléklet. Véleményező szerv

4. számú melléklet. Véleményező szerv 4. számú melléklet Ssz. Véleményező szerv Vélemény Vélemény érkezett-e beérkezésének 2014.02.04- dátuma ig (I/N) 1 Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség I 2014.02.06

Részletesebben

A közterület, mint élettér

A közterület, mint élettér A közterület, mint élettér Városökológiai esettanulmányok és konklúziók Tóth Mária PhD biológus, főmuzeológus Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár Az urbanizálódó fauna (Urban wildlife) Jellegzetességek:

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról.

7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról. Május 29. (vasárnap) 6.30 7.00 óra Reggeli 7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról. 8.30. óra Írásbeli - 4. forduló Herman Ottó élete

Részletesebben

Szikladomborzatú erdők - Szurdokerdők

Szikladomborzatú erdők - Szurdokerdők Szikladomborzatú erdők - Szurdokerdők Előfordulás: Bükkösök és gyertyános tölgyesek zónájában fordulnak elő hegy és dombvidéken Termőhely: Mély, keskeny völgyek aljában és alsó lejtőjén jelennek meg, mikroklímájuk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az

10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az 10. A növényfajok jogi védelme. Az 1996 évi természetvédelmi törvény botanikai vonatkozásai. Módosító rendeletek 2001, 2005. Védett növények az Európai Unióban. A természetvédelem története Magyarországon

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107 Szakmai beszámoló a pályázathoz azonosító szám 3508/01107 A találkozó ismertetése 2013. augusztus 26 28-án rendeztük meg a természettudományos muzeológusok 31. találkozóját. A Magyar Természettudományos

Részletesebben

eleje.qxd 2008.05.12. 11:30 Page B1 BERZSENYI DÁNIEL FÕISKOLA NÖVÉNYTANI TANSZÉK KANITZIA 15 KOVÁCS J. ATTILA

eleje.qxd 2008.05.12. 11:30 Page B1 BERZSENYI DÁNIEL FÕISKOLA NÖVÉNYTANI TANSZÉK KANITZIA 15 KOVÁCS J. ATTILA eleje.qxd 2008.05.12. 11:30 Page B1 BERZSENYI DÁNIEL FÕISKOLA NÖVÉNYTANI TANSZÉK KANITZIA 15 B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J. ATTILA SZOMBATHELY, 2007 eleje.qxd 2008.05.12.

Részletesebben

Puhafás ligeterdık Magyarországon Természetesség, veszélyeztetettség, helyreállíthatóság

Puhafás ligeterdık Magyarországon Természetesség, veszélyeztetettség, helyreállíthatóság Puhafás ligeterdık Magyarországon Természetesség, veszélyeztetettség, helyreállíthatóság BARTHA DÉNES Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézet Sopron 2013. november 18. A Kárpát-medence

Részletesebben

A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek

A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek Egy kis segítség. A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek hívták, mai nevét arról kapta, hogy a régiek szerint

Részletesebben

I. Kiemelt kutatási terület: TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉS FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA

I. Kiemelt kutatási terület: TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉS FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA I. Kiemelt kutatási terület: TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉS FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA Alprojekt vezető: Prof. Dr. Bartha Dénes DSc Szakmai vezetők: Prof. Dr. Faragó Sándor DSc, Prof. Dr. Lakatos Ferenc

Részletesebben

A jelentősebb cédrus előfordulások Magyarországon

A jelentősebb cédrus előfordulások Magyarországon A jelentősebb cédrus előfordulások Magyarországon Barna Tamás KEFAG R.T. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ Kecskemét Kivonat Magyarország száraz termőhelyeire telepített feketefenyvesek pusztulnak.

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Tudományos folyóiratban megjelent vagy megjelenés alatt álló publikációk

Tudományos folyóiratban megjelent vagy megjelenés alatt álló publikációk Publikációs lista Tudományos folyóiratban megjelent vagy megjelenés alatt álló publikációk Czúcz, B., L. Gálhidy and C. Mátyás. (2011) Present and forecasted xeric climatic limits of beech and sessile

Részletesebben

EICHARDT JÁNOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

EICHARDT JÁNOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR EICHARDT JÁNOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Személyi adatok Családi állapot: nős Születési év: 1976 Születési hely: Oroszlány Iskolák Eötvös Loránd Szakközépiskola, Oroszlány Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL

TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL K A N I T Z I A Kanitzia 18: 7 12., Szombathely, 2011 Journal of Botany TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN MEGEMLÉKEZÉS PRISZTER SZANISZLÓRÓL ISÉPY ISTVÁN ELTE Füvészkert, 1083-Budapest, Illés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Kosztolányi az MTA rendes tagja

BESZÁMOLÓ. Kosztolányi az MTA rendes tagja BESZÁMOLÓ I. A tudományos Bizottság 2011. évi tevékenysége 1. Környezet és Egészség Bizottság 2. Tisztségviselők Elnök Petrányi Győző Társelnökök Kovács Ferenc Tigyi József Titkár Poór Gyula Örökös, tiszteletbeli

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés

Magyarország tájtípusai és tájai. Bevezetés Magyarország tájtípusai és tájai Bevezetés A földrajzi táj fogalma A táj a földfelszín egy konkrét részlete, amely szerkezete és működése alapján egy egységet alkot, és ez jól látható módon is elkülöníthetővé

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben