Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008.június 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008.június 26-i ülésére"

Átírás

1 Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke VI. 1022/2008 Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008.június 26-i ülésére Tárgy: Elıadó: A Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatása tevékenységérıl, pályázati rendszerérıl és terveirıl, lehetıségeikrıl Horváth András elnök Koordinátor: Mézes Melinda nemzetközi kapcsolatok és idegenforgalmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Középt-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság 13 tagú testületének összetétele optimálisnak nevezhetı, valamennyi a turizmusban érintett terület képviselteti magát. A Bizottság ezen felül is szükségesnek tartja, hogy az általa tárgyalt témákban pontos információkkal rendelkezzen a régió szakembereitıl, ennek érdekében minden bizottsági ülésre külsıs elıadókat hív meg az elıre meghatározott tematika szerint. A bizottság üléseit az adódó feladatoknak megfelelıen, de legalább negyedévente tartja. Az ülések szinte kivétel nélkül kihelyezett ülések, a bizottság szem elıtt tartja a helyi tapasztalatszerzés szükségességét, a helyi szakemberek véleményének megismerését. RIB elnöke Horváth András elnök alelnök Szabó Gábor Velencei-tó Vértes térségfejl. tanács elnöke Fejér megyei tag Nagy Sándor közgyőlési tag, turisztikai tanácsos Komárom E. megyei tag Futó Lajos Polgármester, Tárkány Veszprém megyei tag Veiland László Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatalának vezetıje Magyar Fürdıszövetség Kerekes Tibor Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Nemz. Kapcsolatok és Idforg. Bizottsága alelnöke, KOMTHERMÁL Kft. ügyvezetı igazgatója Badacsonyi borút egyesület Sibak András Közép-Pannon Rt. régiókoordinátora MUISZ Asztalos István Balaton Tourist igazgatója MATUR Dr. Gärtner József Ügyvéd FATOSZ Benkovics László Pilismarót Város polgármestere Fejér m. ker. és ip. kamara Möllmann Günterné Öregprés Fogadó vezetıje, Mór MSZSZ Görgitze Zoltán Hotel Juventus igazgatója MISZ Adonyi Olga Tata Tourist igazgatója évben tárgyalt legfontosabb témáink: - A kiírásra kerülı európai uniós turisztikai pályázati konstrukciók véleményezése; - Felkészülés a vizek éve kampánysorozatra - Kiírásra kerülı KD RIB pályázati felhívások elıkészítése; - Döntés a KD RIB pályázatokról; - A régió turisztikai marketing tervének véleményezése; - A Régió Turizmusáért Díj odaítélése;

3 - Természetes vizeink szúnyoggyérítésének megvitatása, a rendelkezésre álló keret felhasználásához javaslattétel Kedvezményezettek: Velencei-tó Kistérség Komárom, és Komárom környékén lévı Duna-menti települések Adony, és Adony környékén lévı Duna-menti települések - Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságának megbízása alapján kialakított Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia véleményezése - Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács kérésének megfelelıen A Vízgyőjtıgazdálkodás tervezés ütemterve és munkaprogramja véleményezése - A Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési koncepció véleményezése - Velencei-hegység terepkerékpáros úthálózat avatása - Komárom-Esztergom megye Stratégiai Programjának tervezıi változatának véleményezése - A Közép dunántúli Operatív Program akciótervében szereplı regionális turizmusfejlesztés prioritás véleményezése - Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Szervezetek és Rendszer létrehozásához szükséges szempontrendszer véleményezése Szakmai kapcsolatok Az új turisztikai intézményrendszer alapjai (TDM) létrejöttek a régióban. A nagyvárosok marketing munkaszervezeteivel Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya, Dunaújváros, Tata, Komárom, Zirc és Mór vonatkozásában nagyon jó kapcsolat alakult ki. A turisztikai régió településeinek vezetıi nagy gondot fordítanak arra, hogy tevékenyen részt vegyenek a turisztikai fejlesztések megvalósításában. A Tourinform irodákkal (melybıl 15 mőködik a régióban) a Közép-Dunántúli RMI-n keresztül harmonikus együttmőködés alakult ki. Az RMI szervezésében negyedéves munkaértekezleteken egyeztetjük a következı idıszak feladatait. Más szakmai szervezetekkel (Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a Kamarákkal, a Kistérségi Turisztikai Egyesületekkel, a Nemzeti Parkokkal, a Falusi turizmus megyei szervezeteivel, Borrendekkel, Kézmőves Egyesületekkel, a Szállodaszövetség regionális szervezetével) nagyon korrekt együttmőködésen alapuló kapcsolat jött létre. Rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein, kölcsönösen segítjük egymás munkáját.

4 A turizmus helyzete a Közép-Dunántúli turisztikai régióban Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma a régióban A Közép-dunántúli turisztika régió vendégforgalma 2007-es KSH adatok alapján Kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága szállástípusonként 2007.ÉV I -XII.HÓ, KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Kapacitáskihasználtság(thó.) Elızı év=100% szoba férıhely szoba férıhely Szálloda összesen 39,2 27,5 107,2 106,8 3*+4*+5*-os 40,9 26,6 105,5 106,5 ** 29,2 19, * 45,9 42, ,4 Gyógyszálló Wellness szálló 50,2 35,1 106,1 114,6 Panzió 23,5 12,2 101,6 76,5 Turista+Ifjúsági szálló 24,4 16,5 88,8 84,3 Üdülıház 21,9 16,5 117,8 98,5 Kemping 0 4,6 0 55,6 Összesen 30,8 14,4 106,5 82,1 A Közép-Dunántúli Régióban a kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága az elızı évhez viszonyítva a szállodákat tekintve +7,2 %-os növekedés volt tapasztalható a szobákat tekintve. A szállodák férıhely-kihasználtságában 6,8 % növekedés volt tapasztalható. Az összes szálláshely (szálloda+ egyéb) szoba kapacitáskihasználtsága +6,5 % növekedett az elızı évhez képest a férıhely-kihasználtság azonban jelentısen csökkent -17,9 %. Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma ÉV I -XII.HÓ, KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Vendég Elızı év=100,0% Vendégéjszaka Elızı év=100,0% külföld belföld összes külföld belföld összes külföld belföld összes külföld belföld összes KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÖSSZESEN ,2 99,3 101, ,2 103,4 101,2 A Közép-Dunántúli Régióban 2007-ben külföldi (+7,2 %), és belföldi vendég érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre. A belföldi vendégéjszakák +3,4 %-os emelkedését regisztrálhattuk a 2006-os évhez képest. A belföldi vendégéjszakák száma 2007-ben volt. A külföldi vendégéjszakák száma némiképp csökkent az elızı évi regisztrálthoz képest.

5 Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma szállástípusonként régió összesen BELFÖLDI ÉV I -XII.HÓ, KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Átlagos Vendégek Vendégéjszakák tarózkodási idı Elızı év Elızı év Elızı év száma aránya %-ában száma aránya %-ában nap %-ában Mindösszesen , ,4 2,6 104,2 Szálloda összesen ,5 100, ,2 114,1 2,5 113,5 **** ,3 110, ,1 109,9 1,7 99,5 *** ,6 99, ,9 103,1 1,9 103,6 ** ,8 100, ,4 102,6 2,4 101,7 * ,7 87, ,8 150,6 8,8 172,9 Gyógyszálló Wellness szálló ,6 119, ,1 118,1 1,7 99,1 Panzió ,6 108, ,6 107,2 2,4 99 Ifjúsági szálló ,7 107, ,7 85,7 2,6 79,6 Üdülıház ,5 84, ,5 88,1 2,8 104 Kemping ,1 107, ,9 113,1 2,5 105,4 A kereskedelmi szálláshelyek belföldi vendégforgalma a vendégéjszakákat tekintve a 2006-os évhez képest +3,4 % növekedést mutat, ami az átlagos tartózkodási idıt is pozitívan érintette: a 2,6 átlagos tartózkodási idı +4,2 % növekedést jelent. A vendégszám alakulása az elızı évhez hasonlóan alakult: vendég érkezett régiónkba. Kereskedelmi szálláshelyek szállásdíjbevétele ÉV I -XII.HÓ, KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Belföldi szállásdíj Külföldi szállásdíj Összes szállásdíj Elızı év Elızı év Elızı év ezer Ft aránya %-ában ezer Ft aránya %-ában ezer Ft aránya %-ában Mindösszesen , , Szálloda összesen , , ,6 115,9 3*+4*+5*-os ,6 115, ,9 110, ,3 112,8 ** ,6 124, ,6 172, ,6 141,4 * ,4 149, ,5 69, ,7 124,5 Gyógyszálló ,5 90, , ,4 86,3 Wellness szálló ,7 148, , ,6 138 Panzió ,5 115, ,3 111, ,7 113,4 Turista+Ifjúsági szálló ,1 104, ,1 147, ,1 107,4 Üdülıház ,7 124, ,2 55, ,6 103,7 Kemping ,2 110, ,4 89, ,5

6 A 2007-es évben mind a belföldi, mind pedig a külföldi szállásdíj bevételek növekedtek. A belföldi szállásdíj bevételek +17,5 %-os növekedést mutatnak régiónkban, a külföldi szállásdíj bevételek +7,5 %-al növekedtek az elızı évhez képest. A Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott stratégiai célkitőzések (2006): A régió területfejlesztési stratégiájában meghatározott cél- és intézkedési rendszer turisztikai vonatkozásai: Stratégiai cél (1): A Közép-Dunántúl, mint vezetı hazai innovációs térség, amelyen belül a régió adottságaira épülı turizmus élénkítése, a turisztikai szektor szerkezet váltása elsıdleges prioritású intézkedésként szerepel. A turizmus élénkítésére vonatkozó intézkedés háromirányú célmeghatározása szerint a régió turisztikai ágazati fejlesztésének célja: - Turisztikai vonzerık és a kapcsolódó turisztikai infrastruktúra fejlesztése - Turisztikai fogadóképesség fejlesztése - Az idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása Stratégiai cél (2): A régió társadalmi-gazdasági megújulását szolgáló minıségi humánerıforrás-fejlesztés A stratégiai célhoz rendelt intézkedések közül a turizmusra közvetett hatással bír ezért az ágazati stratégia kidolgozása során figyelembe kell venni az: - Az oktatás tartalmi, szerkezeti és infrastrukturális fejlesztésére, - Az esélyegyenlıség erısítésére, - Aktív munkaerıpiaci programok ösztönzésére vonatkozó intézkedések várható hatásait. Stratégiai cél (3): A Közép-Dunántúl, mint vonzó, fenntartható, minıségi élettér célt erısítı minden intézkedés a turizmust közvetve befolyásolja, ezért az ágazati stratégia kidolgozása során a kapcsolódási pontok hangsúlyozása fontos: - A lakosság életkörülményeinek javítása, környezettudatos fejlesztése - Települési életminıség javítása - Közép-Dunántúl Közlekedési Kapcsolatainak fejlesztése - Informatikai-információs társadalom kiépülésének támogatása intézkedések tekintetében. Stratégiai cél (4): Hatékony regionális kapcsolatok és arculati rendszer célrendszer alá sorolt intézkedések az együttmőködések ösztönzésével erısítik a regionális tudatot és arculatot, amely által a turizmus regionális szemléletének erısödését is támogatják: - Közvetlen turisztikai kapcsolódási pontok kiemelése, - Regionális intézményfejlesztés, intézményi együttmőködések támogatása, - Civil kapcsolatok fejlesztése, - Regionális forrás-abszorpciós képesség növelése, - Korszerő és eredményes regionális marketing és PR kialakítása.

7 Turisztikai fejlesztési lehetıségek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Programjában A as fejlesztési idıszakban a korábbinál jóval nagyobb volumenő fejlesztési források állnak rendelkezésre attrakciófejlesztésre a Közép-Dunántúli Operatív Programban. Lehetıség nyílik meglévı egészségturisztikai létesítmények további fejlesztésére; múzeumok, témaparkok turisztikai célú fejlesztésére; kulturális és gasztronómiai rendezvények infrastrukturális feltételeinek kialakítására; borturizmus fejlesztésére; aktív turizmus fejlesztésére és konferenciaturizmus fejlesztésére. A Közép-Dunántúli RIB és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, valamint Ügynökség szakmai együttmőködésével folyt a tervezési munka és a pályázatok kiírása, így a Regionális Turisztikai Stratégiában megfogalmazott célkitőzések beépültek a Regionális Operatív Programba. a KDOP regionális turizmusfejlesztési prioritás helyzetérıl idıszak összes forrása AZ INTÉZKEDÉS / KONSTRUKCIÓ MEGNEVEZÉSE 2.1. intézkedés: A turisztikai kínálat és fogadókészség minıségi fejlesztése Kiemelt és integrált vonzerı-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása A.) Komponens: Kiemelt, kulturális örökségre épülı vonzerık fejlesztése B.) Komponens: A régió arculatát meghatározni képes egyéb turisztikai vonzerık támogatása C.) Komponens: Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések D.) Komponens: Balaton kiemelt üdülıkörzethez kapcsolódó vonzerıfejlesztések Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése 2.2. intézkedés: A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erısítése Térségi és helyi turisztikai együttmőködési rendszerek, az információs rendszerek és a marketing hatékonyságának fejlesztése A.) Komponens: Helyi és térségi TDM szervezetek létrehozása és fejlesztése B.) Komponens: Integrált térségi és helyi turisztikai információs rendszerek fejlesztése C.) Komponens: A térségi és helyi idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása D) komponens: Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment rendszer kialakítása és fejlesztése FT

8 megvalósulásának jelenlegi állása Pályázati kiírás neve és kódja Kiemelt, kulturális örökségre épülı vonzerık fejlesztése (KDOP /A) A régió arculatát meghatározni képes egyéb turisztikai vonzerık támogatása (KDOP /B) Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések (KDOP /C) Balaton kiemelt üdülıkörzethez kapcsolódó vonzerıfejlesztések (KDOP /D) Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése (KDOP ) Pályázati kiírás kerete (Ft) ( as keret) Beérkezett pályázatok száma (db) 5 nevesített projekt Összes forrásigénye (Ft) Értékelések jelenlegi állása 2 BB elıtt, 3 fejlesztés alatt Szakmai értékelés Formai értékelés Szakmai értékelés Formai értékelés A TDM pályázatok elıkészítésének jelenlegi állása Folyik a TDM pályázati kiírás-tervezetének összeállítása. Ezzel kapcsolatban áprilisban sor került egy háromoldalú egyeztetésre a KDRFÜ tervezı és KSz munkatársai, a Közép-dunántúli RMI és RIB munkatársai, valamint a szakmai javaslatok összeállítását segítı külsı szakértık között. Kidolgoztuk a ROP IH számára küldendı javaslatokat a kiírást illetıen. Ezzel párhuzamosan zajlik a kistérségi kollégák által a saját térségükben folyó felmérés a helyi és a térségi TDM szervezetek megalakulásának igényét illetıen. További várható események: Véglegesítés alatt áll a TDM pályázati segédlet összeállítása, Megtörténik a régiós tanácsadók kiválasztása és a regionális tréningek elıkészítése, Május második felében TDM konferenciára, május végén, június elején pedig valamennyi régiót érintı tájékoztató road show-ra kerül sor, ezzel párhuzamosan az önkormányzati szövetség részére tájékoztatókat tartanak Elkészült egy e-learning program a TDM rendszerrıl, hamarosan ez is széles körben hozzáférhetı lesz. A Közép-Dunántúli RIB pályázatai 2007-ben A RIB három témában írt ki pályázatokat, összesen 90 millió Ft keretösszeggel

9 A Közép-Dunántúli turisztikai régióban megvalósuló turisztikai beruházások támogatása (2007-TU-KDU-1) A Közép-Dunántúli turisztikai régióban 2007-ben megvalósuló turisztikai vonzerıvel bíró regionális rendezvények támogatása (2007-TU-KDU-2) A Közép-Dunántúli turisztikai régió turisztikai táblarendszerének támogatása (2007- TU-KDU-3) A pályázati felhívásra 35 pályázat érkezett be, amelybıl 23 került támogatásra. Pályázat azonosítószáma Támogatás tárgya Megvalósítás helye (település) Megítélt támogatás összege (Ft) 2007-TU-KDU Szabadtéri Színpad felújítása, parkosítása, közösségi központ építése Szárliget TU-KDU Turisztikai vonzerı növelése Kıszárhegyen Kıszárhegy TU-KDU Palotakert-nyilvános WC felújítása Sümeg Boglártanya Turisztikai Központ és Erdei Iskola 2007-TU-KDU fogadási feltételeinek megteremtése Vértesboglár KDU-1 összesen TU-KDU TU-KDU TU-KDU Nagyrendezvények a Monostori erıdben Országos Péknapok az Idıutazás jegyében Monarchia korabeli Rekonstruált Történelmi Csata Komárom Duna Térségi Kohézió I. EU Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia Dunaújváros Veszprém, Pannon Fesztivál - Veszprém, Várpalota, Várpalota, Fehérvárcsurgó Fehérvárcsurgó TU-KDU IX. Bábolnai Kukorica Fesztivál Bábolna TU-KDU Pápai Nemzetközi Játékfesztivál Pápa TU-KDU Jubileumi Fehérvári Zenei Napok (FEZEN) Székesfehérvár TU-KDU VIII. Veszprémi Utcazene Fesztivál Veszprém TU-KDU IV. Velencei-tavi Nyári Nagyszínpadi Fesztivál Agárd TU-KDU "1. Paprissimó Gasztro Fesztivál Megyeren" Megyer TU-KDU IX. Csókakıi Várjátékok Csókakı TU-KDU TU-KDU Az év ünnepei Gorsiumban - "Ludi Romani" Nyári Színházi Játékok Tác-Gorsium Szabadtéri Múzeumban Tác-Gorsium "Királyi Napok" XII. Nemzetközi Néptáncfesztivál, kiállítás, konferencia és kirakodóvásár Székesfehérvár TU-KDU Neszmélyi Hilltop, Borünnep Neszmély TU-KDU V. Etyeki Kezes-Lábos Fesztivál Etyek TU-KDU TU-KDU Móri Bornapok és IV. Nemzetközi Néptánc Fesztivál Mór "Sós étkek és édes vétkek"- Halápi Lángos- és Sáskai Rétes Fesztivál Sáska, Zalahaláp

10 2007-TU-KDU II. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence, Gárdony, Nadap, Kápolnásnyék, Pákozd, Pázmánd, Zichyújfalu, Sukoró KDU-2 összesen TU-KDU TU-KDU Pápa város turisztikai információs táblarendszerének továbbfejlesztése Pápa A Soponyai Tájvédelmi Centrumhoz kapcsolódó, a természeti értékek és turisztikai látnivalók megjelenítése a Sárvíz Kistérségben Abai kistérség települései KDU-3 összesen db A Közép-Dunántúli RIB pályázatai 2008-ban 2008-ban a rendelkezésre álló pályázati keret 160 millió forintra emelkedett, ami nagy lehetıséget teremtett a turizmusban tevékenykedı szervezetek számra, hogy mind a rendezvények területén, mind pedig a marketingeszközöknél nagyobb távlatokban tudjanak gondolkodni A Közép-dunántúli turisztikai régióban 2008-ban és elsı negyedévében megvalósuló, turisztikai vonzerıvel bíró regionális rendezvények támogatása (2008 TU KDU 2) A Közép-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelı turisztikai marketingeszközök támogatása (2008 TU KDU 3) A pályázati kiírásra 55 pályázat érkezet be a régió területérıl. A 2008-as évben érezhetıen nagyobb volt az érdeklıdés a RIB pályázatokra, mint az elızı évben. A rendezvényi kiírásra több mint ötszörös igény jelent meg, míg a marketingeszközök tekintetében az igény elmaradt a keretösszegtıl. Pályázat kódszáma Pályázat megnevezése Pályázati keret eft Igényelt támogatás eft Összes költség eft KDU-3 A Közép-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelı turisztikai marketingeszközök támogatása , , ,00 KDU-2 A Közép-dunántúli turisztikai régióban 2008-ban és elsı negyedévében megvalósuló, turisztikai vonzerıvel bíró regionális rendezvények támogatása , , ,23 Attrakciók fejlesztése a régióban A Közép-Dunántúli Turisztikai Régióban az utóbbi években megfigyelhetı a turisztikai fejlesztési kedv fellendülése. A korábban évekig stagnáló településekben és térségekben

11 számos fejlesztés indult meg, vagy fog a közeljövıben megvalósulni. A Velencei-tó partján két új négycsillagos szálloda nyitja meg kapuit az elkövetkezı évben. Székesfehérváron szintén több négycsillagos szállodát kívánnak átadni egy éven belül. Szintén itt a tervek szerint kialakításra kerül a Királyi Séták tematikus útvonal. A Vértesben 2006 októberében bejegyezték a Vértesi Natúrparkot, ami egyre több látogatót fogad ben a Velencehegységben átadásra került a hegyikerékpár útvonal. Komáromban a Monostori Erıd folyamatos fejlesztésekkel egyre több látogatót vonz és kínál felejthetetlen élményeket. Az ajkai, tapolcai és veszprémi kistérségbıl 10 település (Ajka, Bánd, Csehbánya, Halimba, Kislıd, Magyarpolány, Taliándörögd, Úrkút, Városlıd, Veszprém) vesz részt a programban. A program elıkészítése jelenleg folyik az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás gesztorságával az Európai Unió, INTERREG IIIB CADSES HERITOUR program keretében. A projekt keretében a térség települései kulturális tematikus utakat alakítanak ki az egyházi és ipari örökség témájában. A Dél-Bakony térségi tematikus út a Veszprémi Érsekségtıl indul és a résztvevı településeket érintve Ajkáig húzódik. A településeken látogatóközpont, fogadóközpont, kálváriák, egyházi, falu és bányászati múzeum kialakítása, felújítás, teaüzem kialakítása történik meg a hozzá tartozó infrastruktúra és marketingszerezettel együtt. Veszprém - Ajka - Somló - Sághegy - Sárvár kerékpárút kiépítése. Veszprémben a Várnegyed felújítási munkálatai folyamatosan zajlanak. A Séd völgyének rehabilitációja a turizmus szolgálatába kívánja állítani a város eddig kevésbé ismert, kihasználatlan, de elhelyezkedését és természeti értékeit tekintve jelentıs területét. A Bakonyi Természettudományi Múzeum új helyszínen történı kialakításának munkálatai Zirc-Akli településrészen szabadidı centrum projekt megvalósítása van folyamatban. Tisztelt Közgyőlés! Köszönjük a lehetıséget, hogy tájékoztatást adhattunk az általunk végzett munkáról A lehetıségekhez mérten igyekeztünk a tájékoztatót tömören, kivonatosan elkészíteni, melyet amennyiben igénylik szóban kiegészítünk. Tatabánya, június Horváth András elnök A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Határozati javaslat köszönetet mond Horváth András elnöknek a Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság munkájáról készített tájékoztatóért. Felelıs: dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: azonnal

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A VÉRTESI NATÚRPARK FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007. március Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 1 A Vértesi Natúrpark fejlesztési programja 2007 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 ELİZMÉNYEK... 5 A VÉRTESI

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig (Társadalmi egyeztetésre készült változat) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred-Siófok 2008. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig

Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balaton Kiemelt Üdülıkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. 2008. 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 15 2.1.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Múlt Jelen Jövı Szerkesztette LADOS MIHÁLY Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Gyır-Sopron, 2009 Második, javított kiadás.

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Sárvíz Kistérséget Fejér megye tíz községe - Aba, Cece, Csõsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák

Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák Helyi er források turisztikai hasznosítása a magyarszlovák határrégióban 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 1 2014.09.11. 10:31:09 4kapu_projekt_konyv_20140831_belivek_magyar.indd 2 2014.09.11.

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Tanulmány az Erdei Turizmus fejlesztésére és az idegenforgalmi lehetőségek optimalizálására az Ipoly Erdő Zrt. működési területén (Nógrád megyében valamint Pest megye Szobi és Váci kistérségében), kapcsolódva

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben