Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008.június 26-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008.június 26-i ülésére"

Átírás

1 Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke VI. 1022/2008 Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008.június 26-i ülésére Tárgy: Elıadó: A Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatása tevékenységérıl, pályázati rendszerérıl és terveirıl, lehetıségeikrıl Horváth András elnök Koordinátor: Mézes Melinda nemzetközi kapcsolatok és idegenforgalmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Középt-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság 13 tagú testületének összetétele optimálisnak nevezhetı, valamennyi a turizmusban érintett terület képviselteti magát. A Bizottság ezen felül is szükségesnek tartja, hogy az általa tárgyalt témákban pontos információkkal rendelkezzen a régió szakembereitıl, ennek érdekében minden bizottsági ülésre külsıs elıadókat hív meg az elıre meghatározott tematika szerint. A bizottság üléseit az adódó feladatoknak megfelelıen, de legalább negyedévente tartja. Az ülések szinte kivétel nélkül kihelyezett ülések, a bizottság szem elıtt tartja a helyi tapasztalatszerzés szükségességét, a helyi szakemberek véleményének megismerését. RIB elnöke Horváth András elnök alelnök Szabó Gábor Velencei-tó Vértes térségfejl. tanács elnöke Fejér megyei tag Nagy Sándor közgyőlési tag, turisztikai tanácsos Komárom E. megyei tag Futó Lajos Polgármester, Tárkány Veszprém megyei tag Veiland László Veszprém Megyei Önkormányzat Turisztikai Hivatalának vezetıje Magyar Fürdıszövetség Kerekes Tibor Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Nemz. Kapcsolatok és Idforg. Bizottsága alelnöke, KOMTHERMÁL Kft. ügyvezetı igazgatója Badacsonyi borút egyesület Sibak András Közép-Pannon Rt. régiókoordinátora MUISZ Asztalos István Balaton Tourist igazgatója MATUR Dr. Gärtner József Ügyvéd FATOSZ Benkovics László Pilismarót Város polgármestere Fejér m. ker. és ip. kamara Möllmann Günterné Öregprés Fogadó vezetıje, Mór MSZSZ Görgitze Zoltán Hotel Juventus igazgatója MISZ Adonyi Olga Tata Tourist igazgatója évben tárgyalt legfontosabb témáink: - A kiírásra kerülı európai uniós turisztikai pályázati konstrukciók véleményezése; - Felkészülés a vizek éve kampánysorozatra - Kiírásra kerülı KD RIB pályázati felhívások elıkészítése; - Döntés a KD RIB pályázatokról; - A régió turisztikai marketing tervének véleményezése; - A Régió Turizmusáért Díj odaítélése;

3 - Természetes vizeink szúnyoggyérítésének megvitatása, a rendelkezésre álló keret felhasználásához javaslattétel Kedvezményezettek: Velencei-tó Kistérség Komárom, és Komárom környékén lévı Duna-menti települések Adony, és Adony környékén lévı Duna-menti települések - Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárságának megbízása alapján kialakított Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia véleményezése - Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács kérésének megfelelıen A Vízgyőjtıgazdálkodás tervezés ütemterve és munkaprogramja véleményezése - A Komárom-Esztergom megyei területfejlesztési koncepció véleményezése - Velencei-hegység terepkerékpáros úthálózat avatása - Komárom-Esztergom megye Stratégiai Programjának tervezıi változatának véleményezése - A Közép dunántúli Operatív Program akciótervében szereplı regionális turizmusfejlesztés prioritás véleményezése - Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Szervezetek és Rendszer létrehozásához szükséges szempontrendszer véleményezése Szakmai kapcsolatok Az új turisztikai intézményrendszer alapjai (TDM) létrejöttek a régióban. A nagyvárosok marketing munkaszervezeteivel Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya, Dunaújváros, Tata, Komárom, Zirc és Mór vonatkozásában nagyon jó kapcsolat alakult ki. A turisztikai régió településeinek vezetıi nagy gondot fordítanak arra, hogy tevékenyen részt vegyenek a turisztikai fejlesztések megvalósításában. A Tourinform irodákkal (melybıl 15 mőködik a régióban) a Közép-Dunántúli RMI-n keresztül harmonikus együttmőködés alakult ki. Az RMI szervezésében negyedéves munkaértekezleteken egyeztetjük a következı idıszak feladatait. Más szakmai szervezetekkel (Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, a Közép- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a Kamarákkal, a Kistérségi Turisztikai Egyesületekkel, a Nemzeti Parkokkal, a Falusi turizmus megyei szervezeteivel, Borrendekkel, Kézmőves Egyesületekkel, a Szállodaszövetség regionális szervezetével) nagyon korrekt együttmőködésen alapuló kapcsolat jött létre. Rendszeresen részt veszünk egymás rendezvényein, kölcsönösen segítjük egymás munkáját.

4 A turizmus helyzete a Közép-Dunántúli turisztikai régióban Kereskedelmi szálláshelyek kapacitása és vendégforgalma a régióban A Közép-dunántúli turisztika régió vendégforgalma 2007-es KSH adatok alapján Kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága szállástípusonként 2007.ÉV I -XII.HÓ, KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Kapacitáskihasználtság(thó.) Elızı év=100% szoba férıhely szoba férıhely Szálloda összesen 39,2 27,5 107,2 106,8 3*+4*+5*-os 40,9 26,6 105,5 106,5 ** 29,2 19, * 45,9 42, ,4 Gyógyszálló Wellness szálló 50,2 35,1 106,1 114,6 Panzió 23,5 12,2 101,6 76,5 Turista+Ifjúsági szálló 24,4 16,5 88,8 84,3 Üdülıház 21,9 16,5 117,8 98,5 Kemping 0 4,6 0 55,6 Összesen 30,8 14,4 106,5 82,1 A Közép-Dunántúli Régióban a kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtsága az elızı évhez viszonyítva a szállodákat tekintve +7,2 %-os növekedés volt tapasztalható a szobákat tekintve. A szállodák férıhely-kihasználtságában 6,8 % növekedés volt tapasztalható. Az összes szálláshely (szálloda+ egyéb) szoba kapacitáskihasználtsága +6,5 % növekedett az elızı évhez képest a férıhely-kihasználtság azonban jelentısen csökkent -17,9 %. Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma ÉV I -XII.HÓ, KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Vendég Elızı év=100,0% Vendégéjszaka Elızı év=100,0% külföld belföld összes külföld belföld összes külföld belföld összes külföld belföld összes KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÖSSZESEN ,2 99,3 101, ,2 103,4 101,2 A Közép-Dunántúli Régióban 2007-ben külföldi (+7,2 %), és belföldi vendég érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre. A belföldi vendégéjszakák +3,4 %-os emelkedését regisztrálhattuk a 2006-os évhez képest. A belföldi vendégéjszakák száma 2007-ben volt. A külföldi vendégéjszakák száma némiképp csökkent az elızı évi regisztrálthoz képest.

5 Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma szállástípusonként régió összesen BELFÖLDI ÉV I -XII.HÓ, KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Átlagos Vendégek Vendégéjszakák tarózkodási idı Elızı év Elızı év Elızı év száma aránya %-ában száma aránya %-ában nap %-ában Mindösszesen , ,4 2,6 104,2 Szálloda összesen ,5 100, ,2 114,1 2,5 113,5 **** ,3 110, ,1 109,9 1,7 99,5 *** ,6 99, ,9 103,1 1,9 103,6 ** ,8 100, ,4 102,6 2,4 101,7 * ,7 87, ,8 150,6 8,8 172,9 Gyógyszálló Wellness szálló ,6 119, ,1 118,1 1,7 99,1 Panzió ,6 108, ,6 107,2 2,4 99 Ifjúsági szálló ,7 107, ,7 85,7 2,6 79,6 Üdülıház ,5 84, ,5 88,1 2,8 104 Kemping ,1 107, ,9 113,1 2,5 105,4 A kereskedelmi szálláshelyek belföldi vendégforgalma a vendégéjszakákat tekintve a 2006-os évhez képest +3,4 % növekedést mutat, ami az átlagos tartózkodási idıt is pozitívan érintette: a 2,6 átlagos tartózkodási idı +4,2 % növekedést jelent. A vendégszám alakulása az elızı évhez hasonlóan alakult: vendég érkezett régiónkba. Kereskedelmi szálláshelyek szállásdíjbevétele ÉV I -XII.HÓ, KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Belföldi szállásdíj Külföldi szállásdíj Összes szállásdíj Elızı év Elızı év Elızı év ezer Ft aránya %-ában ezer Ft aránya %-ában ezer Ft aránya %-ában Mindösszesen , , Szálloda összesen , , ,6 115,9 3*+4*+5*-os ,6 115, ,9 110, ,3 112,8 ** ,6 124, ,6 172, ,6 141,4 * ,4 149, ,5 69, ,7 124,5 Gyógyszálló ,5 90, , ,4 86,3 Wellness szálló ,7 148, , ,6 138 Panzió ,5 115, ,3 111, ,7 113,4 Turista+Ifjúsági szálló ,1 104, ,1 147, ,1 107,4 Üdülıház ,7 124, ,2 55, ,6 103,7 Kemping ,2 110, ,4 89, ,5

6 A 2007-es évben mind a belföldi, mind pedig a külföldi szállásdíj bevételek növekedtek. A belföldi szállásdíj bevételek +17,5 %-os növekedést mutatnak régiónkban, a külföldi szállásdíj bevételek +7,5 %-al növekedtek az elızı évhez képest. A Közép-Dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott stratégiai célkitőzések (2006): A régió területfejlesztési stratégiájában meghatározott cél- és intézkedési rendszer turisztikai vonatkozásai: Stratégiai cél (1): A Közép-Dunántúl, mint vezetı hazai innovációs térség, amelyen belül a régió adottságaira épülı turizmus élénkítése, a turisztikai szektor szerkezet váltása elsıdleges prioritású intézkedésként szerepel. A turizmus élénkítésére vonatkozó intézkedés háromirányú célmeghatározása szerint a régió turisztikai ágazati fejlesztésének célja: - Turisztikai vonzerık és a kapcsolódó turisztikai infrastruktúra fejlesztése - Turisztikai fogadóképesség fejlesztése - Az idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása Stratégiai cél (2): A régió társadalmi-gazdasági megújulását szolgáló minıségi humánerıforrás-fejlesztés A stratégiai célhoz rendelt intézkedések közül a turizmusra közvetett hatással bír ezért az ágazati stratégia kidolgozása során figyelembe kell venni az: - Az oktatás tartalmi, szerkezeti és infrastrukturális fejlesztésére, - Az esélyegyenlıség erısítésére, - Aktív munkaerıpiaci programok ösztönzésére vonatkozó intézkedések várható hatásait. Stratégiai cél (3): A Közép-Dunántúl, mint vonzó, fenntartható, minıségi élettér célt erısítı minden intézkedés a turizmust közvetve befolyásolja, ezért az ágazati stratégia kidolgozása során a kapcsolódási pontok hangsúlyozása fontos: - A lakosság életkörülményeinek javítása, környezettudatos fejlesztése - Települési életminıség javítása - Közép-Dunántúl Közlekedési Kapcsolatainak fejlesztése - Informatikai-információs társadalom kiépülésének támogatása intézkedések tekintetében. Stratégiai cél (4): Hatékony regionális kapcsolatok és arculati rendszer célrendszer alá sorolt intézkedések az együttmőködések ösztönzésével erısítik a regionális tudatot és arculatot, amely által a turizmus regionális szemléletének erısödését is támogatják: - Közvetlen turisztikai kapcsolódási pontok kiemelése, - Regionális intézményfejlesztés, intézményi együttmőködések támogatása, - Civil kapcsolatok fejlesztése, - Regionális forrás-abszorpciós képesség növelése, - Korszerő és eredményes regionális marketing és PR kialakítása.

7 Turisztikai fejlesztési lehetıségek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Programjában A as fejlesztési idıszakban a korábbinál jóval nagyobb volumenő fejlesztési források állnak rendelkezésre attrakciófejlesztésre a Közép-Dunántúli Operatív Programban. Lehetıség nyílik meglévı egészségturisztikai létesítmények további fejlesztésére; múzeumok, témaparkok turisztikai célú fejlesztésére; kulturális és gasztronómiai rendezvények infrastrukturális feltételeinek kialakítására; borturizmus fejlesztésére; aktív turizmus fejlesztésére és konferenciaturizmus fejlesztésére. A Közép-Dunántúli RIB és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, valamint Ügynökség szakmai együttmőködésével folyt a tervezési munka és a pályázatok kiírása, így a Regionális Turisztikai Stratégiában megfogalmazott célkitőzések beépültek a Regionális Operatív Programba. a KDOP regionális turizmusfejlesztési prioritás helyzetérıl idıszak összes forrása AZ INTÉZKEDÉS / KONSTRUKCIÓ MEGNEVEZÉSE 2.1. intézkedés: A turisztikai kínálat és fogadókészség minıségi fejlesztése Kiemelt és integrált vonzerı-, termék- és infrastruktúrafejlesztések támogatása A.) Komponens: Kiemelt, kulturális örökségre épülı vonzerık fejlesztése B.) Komponens: A régió arculatát meghatározni képes egyéb turisztikai vonzerık támogatása C.) Komponens: Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések D.) Komponens: Balaton kiemelt üdülıkörzethez kapcsolódó vonzerıfejlesztések Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése 2.2. intézkedés: A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erısítése Térségi és helyi turisztikai együttmőködési rendszerek, az információs rendszerek és a marketing hatékonyságának fejlesztése A.) Komponens: Helyi és térségi TDM szervezetek létrehozása és fejlesztése B.) Komponens: Integrált térségi és helyi turisztikai információs rendszerek fejlesztése C.) Komponens: A térségi és helyi idegenforgalmi marketing hatékonyságának javítása D) komponens: Balatoni turisztikai desztinációs menedzsment rendszer kialakítása és fejlesztése FT

8 megvalósulásának jelenlegi állása Pályázati kiírás neve és kódja Kiemelt, kulturális örökségre épülı vonzerık fejlesztése (KDOP /A) A régió arculatát meghatározni képes egyéb turisztikai vonzerık támogatása (KDOP /B) Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések (KDOP /C) Balaton kiemelt üdülıkörzethez kapcsolódó vonzerıfejlesztések (KDOP /D) Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelı egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minıségi fejlesztése (KDOP ) Pályázati kiírás kerete (Ft) ( as keret) Beérkezett pályázatok száma (db) 5 nevesített projekt Összes forrásigénye (Ft) Értékelések jelenlegi állása 2 BB elıtt, 3 fejlesztés alatt Szakmai értékelés Formai értékelés Szakmai értékelés Formai értékelés A TDM pályázatok elıkészítésének jelenlegi állása Folyik a TDM pályázati kiírás-tervezetének összeállítása. Ezzel kapcsolatban áprilisban sor került egy háromoldalú egyeztetésre a KDRFÜ tervezı és KSz munkatársai, a Közép-dunántúli RMI és RIB munkatársai, valamint a szakmai javaslatok összeállítását segítı külsı szakértık között. Kidolgoztuk a ROP IH számára küldendı javaslatokat a kiírást illetıen. Ezzel párhuzamosan zajlik a kistérségi kollégák által a saját térségükben folyó felmérés a helyi és a térségi TDM szervezetek megalakulásának igényét illetıen. További várható események: Véglegesítés alatt áll a TDM pályázati segédlet összeállítása, Megtörténik a régiós tanácsadók kiválasztása és a regionális tréningek elıkészítése, Május második felében TDM konferenciára, május végén, június elején pedig valamennyi régiót érintı tájékoztató road show-ra kerül sor, ezzel párhuzamosan az önkormányzati szövetség részére tájékoztatókat tartanak Elkészült egy e-learning program a TDM rendszerrıl, hamarosan ez is széles körben hozzáférhetı lesz. A Közép-Dunántúli RIB pályázatai 2007-ben A RIB három témában írt ki pályázatokat, összesen 90 millió Ft keretösszeggel

9 A Közép-Dunántúli turisztikai régióban megvalósuló turisztikai beruházások támogatása (2007-TU-KDU-1) A Közép-Dunántúli turisztikai régióban 2007-ben megvalósuló turisztikai vonzerıvel bíró regionális rendezvények támogatása (2007-TU-KDU-2) A Közép-Dunántúli turisztikai régió turisztikai táblarendszerének támogatása (2007- TU-KDU-3) A pályázati felhívásra 35 pályázat érkezett be, amelybıl 23 került támogatásra. Pályázat azonosítószáma Támogatás tárgya Megvalósítás helye (település) Megítélt támogatás összege (Ft) 2007-TU-KDU Szabadtéri Színpad felújítása, parkosítása, közösségi központ építése Szárliget TU-KDU Turisztikai vonzerı növelése Kıszárhegyen Kıszárhegy TU-KDU Palotakert-nyilvános WC felújítása Sümeg Boglártanya Turisztikai Központ és Erdei Iskola 2007-TU-KDU fogadási feltételeinek megteremtése Vértesboglár KDU-1 összesen TU-KDU TU-KDU TU-KDU Nagyrendezvények a Monostori erıdben Országos Péknapok az Idıutazás jegyében Monarchia korabeli Rekonstruált Történelmi Csata Komárom Duna Térségi Kohézió I. EU Interregionális Nemzetközi Tudományos Konferencia Dunaújváros Veszprém, Pannon Fesztivál - Veszprém, Várpalota, Várpalota, Fehérvárcsurgó Fehérvárcsurgó TU-KDU IX. Bábolnai Kukorica Fesztivál Bábolna TU-KDU Pápai Nemzetközi Játékfesztivál Pápa TU-KDU Jubileumi Fehérvári Zenei Napok (FEZEN) Székesfehérvár TU-KDU VIII. Veszprémi Utcazene Fesztivál Veszprém TU-KDU IV. Velencei-tavi Nyári Nagyszínpadi Fesztivál Agárd TU-KDU "1. Paprissimó Gasztro Fesztivál Megyeren" Megyer TU-KDU IX. Csókakıi Várjátékok Csókakı TU-KDU TU-KDU Az év ünnepei Gorsiumban - "Ludi Romani" Nyári Színházi Játékok Tác-Gorsium Szabadtéri Múzeumban Tác-Gorsium "Királyi Napok" XII. Nemzetközi Néptáncfesztivál, kiállítás, konferencia és kirakodóvásár Székesfehérvár TU-KDU Neszmélyi Hilltop, Borünnep Neszmély TU-KDU V. Etyeki Kezes-Lábos Fesztivál Etyek TU-KDU TU-KDU Móri Bornapok és IV. Nemzetközi Néptánc Fesztivál Mór "Sós étkek és édes vétkek"- Halápi Lángos- és Sáskai Rétes Fesztivál Sáska, Zalahaláp

10 2007-TU-KDU II. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence, Gárdony, Nadap, Kápolnásnyék, Pákozd, Pázmánd, Zichyújfalu, Sukoró KDU-2 összesen TU-KDU TU-KDU Pápa város turisztikai információs táblarendszerének továbbfejlesztése Pápa A Soponyai Tájvédelmi Centrumhoz kapcsolódó, a természeti értékek és turisztikai látnivalók megjelenítése a Sárvíz Kistérségben Abai kistérség települései KDU-3 összesen db A Közép-Dunántúli RIB pályázatai 2008-ban 2008-ban a rendelkezésre álló pályázati keret 160 millió forintra emelkedett, ami nagy lehetıséget teremtett a turizmusban tevékenykedı szervezetek számra, hogy mind a rendezvények területén, mind pedig a marketingeszközöknél nagyobb távlatokban tudjanak gondolkodni A Közép-dunántúli turisztikai régióban 2008-ban és elsı negyedévében megvalósuló, turisztikai vonzerıvel bíró regionális rendezvények támogatása (2008 TU KDU 2) A Közép-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelı turisztikai marketingeszközök támogatása (2008 TU KDU 3) A pályázati kiírásra 55 pályázat érkezet be a régió területérıl. A 2008-as évben érezhetıen nagyobb volt az érdeklıdés a RIB pályázatokra, mint az elızı évben. A rendezvényi kiírásra több mint ötszörös igény jelent meg, míg a marketingeszközök tekintetében az igény elmaradt a keretösszegtıl. Pályázat kódszáma Pályázat megnevezése Pályázati keret eft Igényelt támogatás eft Összes költség eft KDU-3 A Közép-dunántúli turisztikai régió ismertségét növelı turisztikai marketingeszközök támogatása , , ,00 KDU-2 A Közép-dunántúli turisztikai régióban 2008-ban és elsı negyedévében megvalósuló, turisztikai vonzerıvel bíró regionális rendezvények támogatása , , ,23 Attrakciók fejlesztése a régióban A Közép-Dunántúli Turisztikai Régióban az utóbbi években megfigyelhetı a turisztikai fejlesztési kedv fellendülése. A korábban évekig stagnáló településekben és térségekben

11 számos fejlesztés indult meg, vagy fog a közeljövıben megvalósulni. A Velencei-tó partján két új négycsillagos szálloda nyitja meg kapuit az elkövetkezı évben. Székesfehérváron szintén több négycsillagos szállodát kívánnak átadni egy éven belül. Szintén itt a tervek szerint kialakításra kerül a Királyi Séták tematikus útvonal. A Vértesben 2006 októberében bejegyezték a Vértesi Natúrparkot, ami egyre több látogatót fogad ben a Velencehegységben átadásra került a hegyikerékpár útvonal. Komáromban a Monostori Erıd folyamatos fejlesztésekkel egyre több látogatót vonz és kínál felejthetetlen élményeket. Az ajkai, tapolcai és veszprémi kistérségbıl 10 település (Ajka, Bánd, Csehbánya, Halimba, Kislıd, Magyarpolány, Taliándörögd, Úrkút, Városlıd, Veszprém) vesz részt a programban. A program elıkészítése jelenleg folyik az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás gesztorságával az Európai Unió, INTERREG IIIB CADSES HERITOUR program keretében. A projekt keretében a térség települései kulturális tematikus utakat alakítanak ki az egyházi és ipari örökség témájában. A Dél-Bakony térségi tematikus út a Veszprémi Érsekségtıl indul és a résztvevı településeket érintve Ajkáig húzódik. A településeken látogatóközpont, fogadóközpont, kálváriák, egyházi, falu és bányászati múzeum kialakítása, felújítás, teaüzem kialakítása történik meg a hozzá tartozó infrastruktúra és marketingszerezettel együtt. Veszprém - Ajka - Somló - Sághegy - Sárvár kerékpárút kiépítése. Veszprémben a Várnegyed felújítási munkálatai folyamatosan zajlanak. A Séd völgyének rehabilitációja a turizmus szolgálatába kívánja állítani a város eddig kevésbé ismert, kihasználatlan, de elhelyezkedését és természeti értékeit tekintve jelentıs területét. A Bakonyi Természettudományi Múzeum új helyszínen történı kialakításának munkálatai Zirc-Akli településrészen szabadidı centrum projekt megvalósítása van folyamatban. Tisztelt Közgyőlés! Köszönjük a lehetıséget, hogy tájékoztatást adhattunk az általunk végzett munkáról A lehetıségekhez mérten igyekeztünk a tájékoztatót tömören, kivonatosan elkészíteni, melyet amennyiben igénylik szóban kiegészítünk. Tatabánya, június Horváth András elnök A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Határozati javaslat köszönetet mond Horváth András elnöknek a Közép-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság munkájáról készített tájékoztatóért. Felelıs: dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Határidı: azonnal

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság

Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján. Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság Turizmus és közösségi közlekedés a Velencei-tó partján Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság A Közép- Dunántúli Régió Közép-Dunántúl Szolgáltatók száma a

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában

A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A TDM Szervezetek szerepe a Közép- dunántúli Régió turizmusában A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése Veszprém, 2014. 11. 27-28. A turizmus, mint helyi fejlesztés eszköze szekció Vargáné

Részletesebben

Inventio Consulting Cégcsoport

Inventio Consulting Cégcsoport Inventio Consulting Cégcsoport REFERENCIA LISTA 2010. december 1 I. Európai Uniós pályázatok üzletág I/1. Hazai pályázati kiírások (NFT, ÚMFT) tanácsadás, pályázatírás, Megbízó Projekt megnevezése Szolgáltatás

Részletesebben

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében

Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében A KÖZSZFÉRA VERSENYKÉPESSÉGE KÖZPÉNZÜGYEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Az egészségturizmus szerepe az önkormányzatok életében Tapolczai Tímea PhD. hallgató Kaposvári Egyetem Bodrogai László Magyar Turizmus Zrt. Közép-Dunántúli

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés

A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés A turizmuspolitika aktuális kérdései és a 2014-20-as uniós programtervezés Tourinform 2014. május 13. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Rekordok és problémák 2 A SZÉP Kártya a belföldi turizmus motorja

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások

Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Turizmusfejlesztés, turizmuspolitika: eredmények és kihívások Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közgyűlése, Debrecen, 2014. november 13. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Kereskedelmi szálláshelyek

Részletesebben

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei

Balatonfüred és környéke gyöngyszemei Balatonfüred és környéke gyöngyszemei azaz Balatonfüred és a Kelet-balatoni Kistérség mikro-régiójának összefogása az egész éves kulturális, egészség- és borturizmus fenntartható fejlôdéséért. Balatonfüred

Részletesebben

Foglalkoztatási körkép a Velencei tónál

Foglalkoztatási körkép a Velencei tónál Foglalkoztatási körkép a Velencei tónál A jelentés a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége megbízásából, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával valósult meg. 1. A térség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerık támogatására Kódszám: KDOP-2007-2.1.1/B A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Dél-Alföld. Marketingterv. www.pusztaregion.hu

Dél-Alföld. Marketingterv. www.pusztaregion.hu Dél-Alföld Marketingterv 2009 Dél-Alföld Marketingterv 2009 A régióban Gyula, Szeged, Kecskemét, Kiskunmajsa, Orosháza és Békéscsaba a kereskedelmi szálláshelyeken legtöbb belföldi vendégéjszakát regisztráló

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia A stratégiában elsősorban azok a fejlesztési elképzelések kaptak lehetőséget, amelyek a legrövidebb időszak alatt biztosíthatják a települések identitásának növelését,

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei. 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei. 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei 2014. június 30. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály 130 Rekordok és kihívások 125 120 Vendégéjszaka % 115 110 105

Részletesebben

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS A magyarországi turisztikai régiók vendégforgalma 2002-ben 1 Kiss Kornélia Sulyok Judit kapacitása 2002-ben 2 Magyarországon 3377 kereskedelmi szálláshely mûködött, összesen 77 155 szobával és 335 163

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron

TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron TDM Záró konferencia 2012. December 05. KDOP-2.2.1/A-2009-0007 Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron Székesfehérvár, mint vonzó turisztikai termék Vendégek és

Részletesebben

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban

Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturizmus és zöld partnerség Magyarországon és a közép-dunántúli régióban Ökoturisztikai és természetvédelmi konferencia Magyar Nemzeti Parkok Hete, Tata, 2014. június 13. Ökoturizmus a Magyar Turizmus

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során

Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Regionális szervezetek közötti együttműködés a Balaton régió egységes turisztikai desztinációként kezelése és pozicionálása során Varga-Dani Barbara Regionális marketing igazgató Országos TDM Konferencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Kulturális lis örökségvédelem szerepe a Közép-K dunánt ntúli régir gióban Közép-Dunántúli Operatív Program és s a Regionális Akcióterv pályázati lehetőségei 2007.10.04. Akcióterv (AT) Részletes programozási

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Turizmus társadalmigazdasági

Turizmus társadalmigazdasági 1 Turizmus társadalmigazdasági alapjai 9. téma: Turizmuspolitika és területfejlesztés 2 A turizmuspolitika fogalma A turizmus fejlesztésével kapcsolatos távlati célok összessége; A közösség tevékenysége

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése

Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése Az ökoturizmus szerepe a hazai turizmus 2014-2024 közötti fejlesztésében, a támogatási programok tervezése 2013. június 7. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

SAJTÓHÁTTÉR. Megjelennek a turisztikai pályázatok

SAJTÓHÁTTÉR. Megjelennek a turisztikai pályázatok SAJTÓHÁTTÉR Megjelennek a turisztikai pályázatok Október 4-től elérhetők a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a turisztikai termék- és attrakciófejlesztést támogató pályázatok. Ezek segítségével mintegy

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre

a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre STRATÉGIAI KÖRNYEZETI K VIZSGÁLAT a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiára és Részletes Fejlesztési Tervre Balatoni Integráci ciós és s Fejlesztési si Ügyn gynöks kség g Kht. Siófok, 2007. augusztus 2.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen

Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Lehet, hogy közösen többre jutunk?! Hogyan építsünk sikeres borturizmust a Strázsahegyen Borturizmus itthon és határon túl Borászati konferencia Monor, 2009. október 03. I. rész Stratégiai tervezés jelentısége

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

A kulturális turizmus jellemzői a hazai történelmi városokban Az előadás felépítése JAVASLATOK Vonzerőfejlesztés, fogadóképesség Térségi turizmusirányítás Marketingkommunikáció Veszprémi esettanulmány

Részletesebben

Működés 61 543. Működés 6 000. Működési költségek támogatása. Működés 2 000. Pályamunkák finanszírozása. Működés 1 200

Működés 61 543. Működés 6 000. Működési költségek támogatása. Működés 2 000. Pályamunkák finanszírozása. Működés 1 200 2007. Kimutatás A Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív, céljellegű,

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Balatonfüredi Turisztikai Egyesület Bevezetés Egyesület megalakulása: 2006.február 22. Alapító tagok száma: 37 Jelenlegi tagok száma: 91 Tagok: Balatonfüredi turisztikai vállalkozások, azok a kompetens

Részletesebben

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE

A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE A TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE TDM - Vázlat Fogalom meghatározás TDM szükségessége, jellemzői Jelenlegi szervezeti rendszer TDM rendszer felépítése Feladatai Finanszírozása

Részletesebben

TDM modell Veszprémben

TDM modell Veszprémben TDM modell Veszprémben Együttmőködés és/vagy verseny? 1. Hogyan profitálhatnak a turisztikai vállalkozások a közösen irányított helyi TDM mőködésébıl? 2. Lehet-e tényleges együttmőködés vállalkozás és

Részletesebben

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága?

Turizmus. Fogalmak. Ki számít turistának? Belföldi és nemzetközi turizmus. Adatforrások meghízhatósága? Ki számít turistának? Fogalmak Turizmus Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza előadás 2009. március 23. Belföldi és nemzetközi turizmus Adatforrások meghízhatósága? Bevételek-kiadások Kereskedelmi

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

rségi Foglalkoztatási trehozása

rségi Foglalkoztatási trehozása Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség g létrehozl trehozása és mőködtetése Kedvezményezett: Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás Székhely: 8400 Ajka, Szabadság tér 12. Támogatás összege: 20

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében

A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A kultúra jelene és jövıje a Balaton térségében A Gyönyörde, a fasor, melynek lombjai alatt Vörösmarty beszélyének hısei, a füredi szívhalászok sétáltak a választott hölgy után, a Kisfaludy Színház romjai,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program

Dél-dunántúli Operatív program Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve,

Részletesebben

2010-2012. évi marketingstratégiája

2010-2012. évi marketingstratégiája A Magyar Turizmus Zrt. 2010-2012. évi marketingstratégiája Gulyás Péter igazgató Dél-alföldi RMI Békéscsaba, 2010. február 11. A stratégiaalkotás előzményei Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (NTS)

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről

Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Előterjesztő: Molnár Anita Magyar Turizmus Zrt. Észak-magyarországi Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye turisztikai helyzetértékeléséről Miskolc, 2014. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben

A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben A magyar és nemzetközi turizmus jelenlegi trendjei és hatásai a hazai idegenforgalmi szegmensben Turizmus Akadémia, Sopron Glázer Tamás vezérigazgató-helyettes 2015. szeptember 9. Trendek és tendenciák

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL Katona Ilona marketing igazgató Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság Veszprém, 2005. április 08. Az Észak-alföldi régió kiemelt turisztikai

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi ülései és napirendi pontjai A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései és napirendi pontjai 01. 22. 3) Döntés a Dél-Dunántúli Operatív Programban tervezett, a Leghátrányosabb helyzet kistérségek (LHH) komplex felzárkóztató

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Partnerek: Arrabona EGTC (Győr), Pons Danubii EGTC (Révkomárom), Ister-Granum EGTC (Esztergom)

Partnerek: Arrabona EGTC (Győr), Pons Danubii EGTC (Révkomárom), Ister-Granum EGTC (Esztergom) PROJEKTLEÍRÁS Megcélzott kiírás: HUSK CBC 4. kör Megcélzott ERDF-támogatás összege: 1 200 000 1 400 000 EUR Partnerek: Arrabona EGTC (Győr), Pons Danubii EGTC (Révkomárom), Ister-Granum EGTC (Esztergom)

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

Király(i) Rendezvények és Fürdők 2011.

Király(i) Rendezvények és Fürdők 2011. Közép-Dunántúl a Király(i) Régió www.kiralyoknyomaban.hu MAGYARORSZÁG Király(i) Rendezvények és Fürdők 2011. MAGYARORSZÁG Közép-Dunántúl, az élmények Király(i) Birodalma! Bővebb információ: www.kiralyoknyomaban.hu

Részletesebben

Budai és Társa TANÁCSADÓ KFT.

Budai és Társa TANÁCSADÓ KFT. Budai és Társa TANÁCSADÓ KFT. Az Ön partnere a turizmusfejlesztésben A magyar gazdaság az Európai Unió országainak gazdaságához hasonlóan átalakulóban van. A hagyományos ágazatok, így az ipar és a mezőgazdaság

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei

A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Székelyföldi Akadémia A székelyföldi turizmus helyzete és lehetőségei Dr. Horváth Alpár Babes-Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Kirendeltség Székelyföld vagy Hargita megye? Románia tervezési-statisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. június 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. II. félévében és 2008. évben beadott pályázatok eredményérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Gyebnár Péter Mőszaki Osztály Sorszám: III/3. Döntéshozatal

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb.

Balatoni RMI 2012. évi marketing terve. Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. Balatoni RMI 2012. évi marketing terve Magyar Turizmus Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság Benkő Krisztina mb. igazgató Helyzetelemzés Balaton régió erősségei: A Balaton régió hazánk legjelentősebb

Részletesebben