Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról"

Átírás

1 Életrajzi lexikon Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének kezdeményezésére megalakult a Történeti Bizottság, amelynek kettős feladatot határoztak meg: Kísérje figyelemmel és rögzítse a MMK tevékenységét és foglalja egybe a hazai mérnök társadalom munkásságát. Ezen munkák teljesítése érdekében a Megyei (Területi) Mérnöki Kamarák önállóan végzik a gyűjtő munkát. A Veszprém életrajzi lexikonban mindazon személyek és teljesítmények rögzítésre kerültek, amelyek a mindenkori megyei közigazgatási határokon belül a megye érdekében, annak fejlődését célozva valósultak meg, függetlenül az illető születési- illetve lakhelyétől. A gyűjtőmunka folyamatos, amelyben csak mesterségesen lehet szakaszhatárokat kijelölni év Gádori Vilmos 1

2 Rövidítések jegyzéke Bány. és Koh. L. B. = Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat BME = Budapesti Műszaki Egyetem ELTE = Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ft. Közl. = Földtani Közlöny Kém. Közlem. = Kémiai közlemények MTA = Magyar Tudományos Akadémia M. Tud. = Magyar Tudomány M. Áll. Ft. Int. = Magyar Állami Földtani Intézet MÁV = Magyar Állam Vasutak MÁFKI = Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet MTESZ = Műszaki és Természettudományi Egyesületek MSZH Rt = Magyar-Szovjet Hajózási Részvénytársaság MAT = Magyar Alumíniumipari Tröszt NEVIKI = Nehézipari Kutató Intézet OÉÁ = Országos Érc és Ásványbányák TIT = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2

3 Irodalom 1. Veszprém megyei életrajzi lexikon Veszprém, Szerkesztő Bizottság: Halász Béla, Hermann István, Patka László, Praznovszky Mihály, Varga Béla, Zongor Gábor 2. Dunántúli kultúrmunkások Budapest, Szerkesztette: Dr. Sziklay János 3. Veszprém megyei fejek Budapest, Szerkesztették: Hahn Ferenc, Zsadányi Oszkár 4. Ki kicsoda? Budapest, (Második átdolgozott kiadás) Szerkesztette: Fonó Györgyné 5. Ki kicsoda? Budapest, (Negyedik átdolgozott kiadás) Szerkesztette: Hermann Péter 3

4 Angeli Imre (Kapuvár, XI. 12. Várpalota, VII. 18.) Műszaki tanári oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, s 1959 évtől haláláig a Péti Nitrogénműveknél dolgozott. A Nitrogénművek krónikáját 1987-ig tartó időszakig írta meg. Kéziratos munkái a Krúdy Gyula Városi könyvtárban találhatók. Műveiből: Péti Nitrogénművek 50 éves története , Így tanul és él a Péti Nitrogénművek munkássága, Várpalota, Antal Dezső (Brassó, VII. 12. Bp., VIII. 31.) Építész. A budapesti műszaki egyetemen időszakban tanult. Iparművészeti Főiskola tanára időszakban. A Balaton-vidék építészetéről tanulmányai jelentek meg. A mezőgazdasági és a falusi építészet elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozott. Műveiből: Gyógyhelyek és üdülőhelyek, Bp., A magyar népi építészetről. Göcsej, Bp., 1935 Balaton, Bp.,

5 Bácskai Gyula (Szeged, IX. 12. Veszprém, XI. 8.) Vegyészmérnök, tanár. A kémiai tudományok kandidátusa. Szegedi egyetemen végzett, 1946-ban doktorált. Veszprémben 1948-tól dolgozott és megszervezte a korrózió kutató laboratóriumot, amely beolvadt a NEVIKI-be (itt a korróziós osztály vezetője). A Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1968-tól egyetemi tanár. A korrózió megelőzés és a vason keletkező kémiai védőrétegek korróziógátló hatásának témakörében több szakközleménye jelent meg. Műveiből: A korrózió jelentősége és az ellene való védekezés. Bp., 1933, - A rozsdásodás mechanizmusáról. Bp., Vasúti járművek anyagának korrózió elleni védelme. Bp., A korrózió elméleti alapja. (társszerző) Bp., Kémiai felületkezelés, Bp., A fémek atmoszférikus korróziója. Bp., Balás Jenő (Gyergyóremete, XII. 19. Bp., III. 6.) Bányamérnök. Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián tanult, amelyet 1907 évben fejezett be. Az egy éves katonai szolgálat után 1910/1911 években tette le államvizsgáit és szerezte meg oklevelét. Első munkahelye: Osztrák-Magyar Vasúttársaság, amelyet Wenckheim Frigyes féle uradalom mennyházai és vaskohi bányáinak irányítása 5

6 követett, majd 1912-ben Kolosvárott magánmérnöki irodát nyitott. Itt ismerkedett meg a bauxittal. A mozgósítás alkalmával 1914-ben mérnök-hadnagyként szolgált és 1918-ban, mint magyar származásút kiutasították Romániából. Ekkor kezdte el a magyar államhatárokon belül a bauxit kutatást. az első bauxit leletet a Gánt környéki hosszúharasztosi kibúvásokban találta, de Európa legjobb bauxittelepét Gánt-Bagoly-hegy rejtette, amelyre 1922-ben talált rá. Ezen ismeret indította el a magyar bauxitbányászatot, amely 1934-ig csak külföldi feldolgozóiparnak szállított ekkor indult el a hazai timföldgyártás és 1935-ben az alumínium kohászat 1936-ban a Balaton holt területének megszüntetésére és a Sió csatorna hajózhatóvá tételére dolgozott ki terveket. Számos szakirodalmi munkásságát az Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár) őrzi. Gánti volt irodája jelenleg a múzeum része. Gyergyóremetén az általános iskola vette fel a nevét. Baloghy Jenő (Makó, Ajka, XI. 24.) Gépészmérnök. A Bp.-i műszaki egyetemen 1930-ban végzett. Aradon rövid ideig segédmérnök, majd 1931-től a Láng Gépgyárban gyakorlómérnök, 1933-tól a Lóden-Posztógyár Rt. üzemvezetője., 1937-től az ajkai Kőszénbánya Rt. erőművének műszaki vezetője. Részt vett az Ajkai Erőmű helyének kiválasztásától kezdődően minden alapítási 6

7 műveletben. Főmérnök , majd időszakban, - halálának bekövetkeztéig. A két időszak között igazgatói munkakört töltött be. Irodalom: Kozma Károly: Az ajkai Erőmű története. Ajka, Bereczky Endre (Bp., XI. 8. Bp., VIII. 2.) Vegyészmérnök, tanár. Kémiai tudományok kandidátusa. Oklevelét a Bp.-i műszaki egyetemen szerezte 1922-ben. Különböző cementgyárakban (Csehszlovákiában) 1945-ig dolgozott, ezidőtől a selypi cementgyár főmérnöke, majd a Mész és Cementipari Központ termelési osztályvezető, később vezérigazgató helyettes. A Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai Tanszékének első vezetője, időszakban nyugdíjba vonulásáig. A TIT veszprémi szervezetének alapító tagja és időszakban elnöke. Munkásságáért 1949-ben Kossuth-díjat kapott. Irodalom: Reichard Ernő: A magyar cementipar története. Bp., Boday Gábor (1945-ig Czekelius Günther) (Nagyszeben, VI. 15. Bp., VI. 28.) Bányamérnök. Érettségi vizsga után (1915) három évet a fronton szolgált. Leszerelése után részben a leobeni Montanisztikai Főiskolán, részben a chalottenburgi 7

8 egyetemen folytatott felsőfokú tanulmányokat. Az Ajkai Kőszénbánya Rt.-nél 1924-től gépészeti üzemvezető, - igazgató helyettes, majd időszakban igazgató. Nevéhez fűződik a bánya bővítése és rekonstrukciója, az első széleshomlokú fejtés kialakítása, a padragi új bányaüzem megnyitása. Bevezette a száraztömedékelést és kísérletezett az acéltámos biztosítással. A II. világháború végén megakadályozta a bányák felrobbantását. A Magyar Állami Szénbányák Központjában 1947-től, között a Komlói Szénbányászati Tröszt központjában dolgozott. Nyugdíjasként a Szabadalmi Hivatal szakfordítója. Felesége az ajkai Boday Dezső földbirtokos Éva nevű lánya, és 1945 után vette fel a BODAY vezetéknevet. Műveiből: A szénaprózódás kérdései. Bp., Az ajkai szénbányáknál a röpített tömedékeléssel szerzett tapasztalatok ismertetése. Bány. és Koh. L Irodalom: Kozma Károly: Az ajkai bányászat története. Veszprém, Bolgár Mihály Gyerh, IX. 1. Veszprém, III. 10.) Geológus, tanár. Veszprémben volt kegyesrendi tanár. Geológiai és hidrográfiai kutatásokkal is foglalkozott. Tanulmányai alapján valósították meg Veszprém város vízvezeték rendszerét. Egy munkájában a Sió-zsilip kérdését is tárgyalja. 8

9 Irodalom: Vargyas Endre: Veszprém, Molnár Jánosné: Száz évvel ezelőtt halt meg. Molnár Jánosné: Vízművet álmodó paptanár = Napló, III. 10. Böckh János (Pest, X. 20. Bp., V. 10.) Bányamérnök. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián 1862-ben szerzett oklevelet. A bécsi Földtani Intézetből hazatérve (1864 év) minisztériumi alkalmazott, majd a hazai Földtani Intézet első szakemberei közt kezdte a munkát, ahol időszakban igazgatói munkakört is betöltött. Kezdeményezésére indult el a hazai kőolaj kutatás. A Déli Bakony földtani és őslénytani viszonyait is tanulmányozta. Földtani térképet készített Pápa, Veszprém, Nagyvázsony, Felsőőrs vidékeiről. Műveiből: A geológia fejlődésének rövid története Magyarországon = Ft. közlöny A Bakony déli részének földtani viszonyai. 1-2 Évk., = Bp., Déli-Bakony liász lerakódásának taglalása. = Ft. közl

10 Bőhm Ferenc, Cseh Ferenc (Bécs, után) Mérnök, 1757-ben hadmérnöki akadémiát végzett és a Helytartó Tanács hívására jött Magyarországra. Az Eszterházy uradalom mérnökeként különböző vízrendezési munkálatokat irányított. Veszprém és Fejér vármegyéktől a Sárvíz szabályozás tervének készítésére kapott megbízást 1763-ban, amely között készült el. Ez a terv volt az alapja a Sárrét és Sárvíz későbbi rendezésének, amelynek első lépéseként az 1770-es évek elején a várpalotai határt érintő részt rendezték. A munka eredményeként Várpalota határában több mint ezer katasztrális holddal növekedett a mezőgazdaságilag hasznosítható földterület. Munkásságának elismeréséül nemességet kapott és nevet Cseh-re változtatta. Pétfürdőn utcát neveztek el róla. Irodalom: Sárközy Imre: = M. Mérnök és Építész Egy. Közl Magyar Műszaki Alkotók. Bp., Faller Jenő: Adatok Várpalota történetéből. Veszprém, Bródy Imre (Gyula, XII. 23. Mühldorf, XII. 20.) Fizikus. A Bp.-i tudományegyetemen 1919-ben szerzett tanári oklevelet. A fehérterror elől Göttingenbe emigrált, a Nóbel-díjas Max Born munkatársa. Az Egyesült Izzó kutató laboratórium 1923-tól alkalmazza. A kripton töltésre 1930-ban kap szabadalmat. A kripon- 10

11 lámpa gyártásához 1937-ben Ajkacsingervölgyben építették fel a világon először a folyamatosan működő üzemet. A befektető vállalkozó Aschner Lipót (Asakürt, I. 27. Bp., I. 18.), aki Ajkán ma is meghatározó ipartelepítést hajtott végre 1937-től kezdődően. (Aschner Lipót 1948-tól haláláig az Egyesült Izzó igazgatója.) Bródy Imre emlékét a volt gyárüzem falán emléktábla örökíti meg. Ajkán a róla elnevezett gimnázium udvarán mészkőből készült mellszobor őrzi (Kőfalvy Gyula alkotás). Irodalom: Kozma Károly: Az Ajkai Erőmű története. Ajka, Tilhof Endre: Száz éve született a kripton lámpa feltalálója. = Ajkai Szó, XII. 20. Kozma Károly: Az ajkai szénbányászat története, Ajka, Czigler Győző (Arad, VII. 19. Bp., III. 28.) Építész, tanár. Svájcból bevándorolt őrzi három nemzedéken át építészek voltak től a Budapesti Műszaki Egyetem tanára. Balatonfüreden a háromrészes, nyolctornyos balatoni hidegfürdőt tervezte, amely VI. 2.-án nyílt meg. Az épület III. 28.-án a benne tárolt katonai robbanóanyagok felrobbanása következtében megsemmisült. Irányításával restaurálták 1889-ben a tihanyi apátságot és berendezését. 11

12 Irodalom: Szalai Imre: Balatonfüred. Bp., Zákonyi Ferenc: Balatonfüred, Veszprém, Lévárdi Ferenc: Tihany, Apátsági templom. Erdei Ferenc (Szerencs, VIII. 28. Balatongyörök, VIII. 8.) Építészmérnök. Oklevelét Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1957-ben. Számos hazai műemlék helyreállítása, bővítése fűződik nevéhez. A felsőőrsi plébánia templom és a prépostsági ház helyreállítását irányította időszakban. Új liturgikus teret tervezett a veszprémi székesegyház és a felsőőrsi templom részére. Új épülettervei között jelentős a veszprémi Szent Györgykápolna. Kisnánai és a várgesztesi vár, a miskolci Avas templom helyreállítása jegyezhető még a nevéhez. Eötvös Lóránd (Pest, VII. 27. Bp., IV. 8.) Fizikus. Egyetemi tanulmányait Heidelbergben végezte. Tizenhat éven keresztül a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Rövid ideig vallás és közoktatásügyi miniszter, országgyűlési képviselő. Édesapjáról elnevezett kollégiumot 1895-ben alapította. A föld belső rétegeinek gravitációs vizsgálatainál használatos kettős ingát ( években) a Balaton jegén, Balatonfüred és Tihany között próbálta ki és hitelesítette. A műszert 1906-ban mutatta be a nemzetközi tudományos 12

13 közvéleménynek. Balatonfüreden és Ajkán általános iskola vette fel a nevét. Füreden az iskola udvarán bronz mellszobor (Borbás Tibor alkotás), a Balatoni Panteonban tábla, az ajkai iskola falán dombormű őrzi emlékét. Műveiből: A Balaton nívó felülete s azon a nehézség változásai: Erre vonatkozólag az 1901 és 1903 években a jég hátán végzett megfigyelések. Bp., Vizsgálatok a gravitáció jelenségének köréből. Bp., Irodalom: Frőhlich Izidor: - Emlékkönyv. Bp., 1930 Pekán Dezső: Báró A torziós inga ötvenéves jubileumára. Bp., Fábián Gáspár (Székesfehérvár, I. 1. Bp., I. 13.) Építészmérnök. Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Több iskolát, templomot és kórházat épített, Székesfehérvárott, Szekszárdon, Jászapátiban, a fővárosban. Balatonfüreden a neoromán stílusú kat. templomot és mellette levő iskolaépületet, valamint a plébánia házat tervezte. Műveiből: Életem, főbb alkotásaim. Szeged, Nagy magyar építőmesterek Bp.,

14 Faller Jenő (Selmecbánya, IX. 25. Sopron, XII. 23.) Bányamérnök. Egyetemi tanulmányait a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián kezdte, de a háború okán az oklevelet a Soproni József Nádor Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerezte meg 1921 évben. Irányította azokat a kutatásokat, amelyek révén a nagyegyházi és a dudari szénmezők ismertté váltak. Várpalotán 1929 évtől üzemvezető, majd 1964 évtől a dunántúli szénbányászat kerület vezetője. Közben időszakban Bánfalván igazgató helyettes. A Szénipari Központ igazgatói tisztet ben tölti be. szorgalmazta a Zirc-Dudari vasútvonal mind hamarabbi befejezését. A József Nádor Műszaki Egyetemen (Sopron) oktató, tanszékvezető. Megalapította a Soproni Központi Bányászati Múzeumot. Helytörténeti kutatásának központi témája Várpalota volt. Tanulmányainak száma meghaladja a háromszázat. Várpalotán utca és szakmunkás iskola vette fel a nevét, az intézetben bronz mellszobra látható (Horváth Marietta alkotása). Zircen a Bakonyi Pantheonban tábla őrzi emlékét. Műveiből: Csetény község monográfiája. Inota község monográfiája. Szápár község monográfiája. Hol feküdt Bátorkő vára. Hol feküdt a XVI. században elpusztult Paczman vára. Csesznek, Palota, Vázsony, Veszprém várak XVI. sz.-i alaprajzok. 14

15 Fábián Károly (Pula, IX ?) Gépészmérnök, Kir. József Nádor BME-on szerzi oklevelét 1913-ban. Szakmai tevékenységét a MÁV-nál kezdi Szombathely, Kőszeg, Pápa helyszíneken ben saját kérelmére nyugdíjazzák és magán mérnöki irodát nyit. A kommün alatt halálra ítéli, ez okból Ausztriába menekült. A K-n bukása után visszatér Pápára, részt vett a keresztény szocialista párt szervezésében, amelynek 4 éven át elnöke Pápán. Fekete Sándor (Makó, VI. 6. Bp., IV. 11.) Bányamérnök. A műszaki tudományok kandidátusa. Oklevelét Sopronban a József Nádor Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerezte. Az ország különböző bányáiban dolgozott 1944-ig- (sóbánya, ércbánya, aranyérc feldolgozó) után Brenbergbánya, Oroszlány, Tatabánya következett időszakban az Úrkúti Mangánércbánya főmérnöke. Munkatársaival kidolgozta a karbonátos mangánérc hidrometallurgiai feldolgozásának új változatát től haláláig a Bányászati Kutató Intézet osztályvezetője. Irodalom: Károly Ferenc: Az úrkúti mangánérc bányászat történeti áttekintése. (Kézirat) Ajka,

16 Fellner Jakab, fellenthali. Nikolsburg, VII. 25. Tata, XII. 12.) Építész től főleg az Eszterházy grófok számára dolgozott. Egy ideig Komárom vármegye szolgálatában állt. Lamberg család Móri kastélyát 1762-ben tervezte. A veszprémi püspöki palota tervezését időszakban végezte ban tervezte és kezdte el építeni a pápai templomot. Nevéhez fűződik a veszprémi agg papok háza ( ). Jelentős szerepe volt Veszprém, Pápa, Tata és Eger városképének alakításában. Irodalom: Pigler Andro: A pápai plebánia templom és menyezet képei. Bp., Lukics József: A veszprémi püspöki vár a kat. restauráció korában. (Társszerző). Veszprém, Folly Róbert (Brennbergbánya, Bp., IV. 24.) Építészmérnök. Oklevelét a József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte ben önálló tervezőirodát nyitott és főként hídszerkezetek tervezésével foglalkozott. Alkotásai közül kiemelkedik a veszprémi völgyhíd. Több műszaki lapot indított. Irodalom: Magyar Műszaki Alkotók. Bp., Mihailich Győző: Vasbetonépítés kezdete és első létesítményei Magyarországon. (Társszerző) Bp.,

17 Földvári Miksa (Siklós, VII. 24. Balatonfenyves I. 6.) Erdőmérnök. Oklevelét a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerezte. Állami szolgálatban kezdett. Szakiskolai tanár, erdőgondnok, erdőfelügyelő után debreceni erdőigazgatóvá nevezik ki, 1927-ben a kaposvári erdőigazgatóság élére került. Munkásságában a Bakony hegység természetvédelmi kérdései központi helyet kaptak. Műveiből: A Bakony hegység és Bakonyalja természeti emlékei Bp., Freund Mihály (Bp., V. 25. Bp., VI. 12.) Vegyészmérnök, tanár. A kémiai tudományok doktora, az MTA-nak 1948-tól levelező, 1954-től rendes tagja. Oklevelét 1911-ben a József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, majd Karsruhéban tanult tovább. A Magyar Petróleumipari Rt.-nél laboratóriumi vegyész. ( ), később üzemvezető. Önálló szakértő tanácsadó ( ) a kőolaj- és szénfeldolgozó iparban tól magántanár, 1964-től kinevezett egyetemi tanár ban Veszprémben létrehozta a MÁFKI-t, amelynek 1969-ig igazgatója. Világviszonylatban (1934) elsőként vetette fel a cseppfolyósított földgáz szállításának lehetőségét. Elsőként foglalkozott a motor kenő olajok fékpadi és üzem közbeni vizsgálatával, valamint adagolásával. 17

18 Műszaki doktori vasdiploma. (1978.). Kossuth díj, 1950.) tulajdonosa. Wartha Vince emlékérmet 1959-ben kapta. Műveiből: A repülőbenzin. Bp., Az ásványolaj-ipar legújabb gyártási módszerei. Bp., A földgáz. Bp., Paraffinféleségek. Bp., A kőolaj, Bp, Irodalom: Csűrös Zoltán 80 éves = Kém. Közlem Hardy Gyula: Megemlékezés Freund Mihályra = M. Tud sz. Fruhmann Antal ( ) Építész. A győri rajziskola tanára. Számos Győrben épült épülete ismert: Újvárosi plébánia templom, a Bisingerféle temető kápolna ben megnyerte a veszprémi új megyeháza tervpályázatát. A klasszicista stílusban épült Balatonfüredi Kerektemplom ( ) terveit készítette. A Balatonfüredi Gyógytéren levő Kossuth-forrás kultúrházának fedelét 1853-ban építette át. Irodalom: Szalai Imre: Balatonfüred. Bp., Záhonyi Ferenc: Régi épületek Balatonfüreden. Pécs, Záhonyi Ferenc: Balatonfüred. Veszprém,

19 Dr. Hlavay József emlékére Ötvenkilencéves korában váratlanul elhunyt Hlavay József,a kémiai tudomány doktora, a Veszprémi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Halálával mély veszteség érte az Egyetemet, az egyetem mérnöki karát, Veszprém váro-sát, az egész magyar tudományos életet. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát 1971-ben. Munkája során a magyar analitikai kémia, később a környezeti analitika kiemelkedő képviselőjé vált. Meghatározó szerepet játszott a környezettudományi egyetemi szak hazai meghonosításában, az oktatás indításában, majd, mint a föld és környezettudományi tanszék és a Veszprémi Egyetem környezettudományi doktori iskola vezetője, a kutatások elindításában. Munkatársai, tanítványai nagy megbecsülése övezte. Hlavay József kilenc évig volt a Veszprémi Akadémiai Bizottság tudományos titkára. Ebben a minőségében az észak-dunántúli régiótudományos életének, a régió kutatási és fejlesztési munkájának szervezésében alkotott maradandót. Az utóbbi években a Veab Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottságának tevékenységét irányította. Egyuttal, mint az MTA Környezeti Kémiai Bizottságának elnöke, az egész ország ilyen írányú tevékenységének is meghatározó személyisége volt. Oktató és kutató munkájáért számos elismerésben részesült. Ezek közül kiemelkedik a Szentgyörgyi Albertdíj (2004), a Pro Universitate Vespremiensis arany fokozata (1998), valamint a Széchenyi professzori ösztöndíj (1997). Számos tanulmánya jelent meg mértékadó hazai és nemzetközi folyóiratrokban. Nemzetközi elismerését jelzi a Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Kémiai Unió több bizottsági tagsága. Az elhunytat a veszprémi sportbarátok is gyászolják. Hosszú évekig az NB-II-es veszprémi futballcsapat megbizható hátvédje volt. Az egyetem csapatával 1970-ben országos egyetemi és főiskolai bajnokságot nyert. 19

20 Gedeon Tihamér (Rimaszombat, VIII XII. 24.) Vegyészmérnök. A József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 1925-ben oklevelet. A kémiai tudományok kandidátusa. A nevét és tevékenységét a hazai timföld-alumínium gyártás fejlesztésével együtt kell említeni. Elsőként állított elő fémmagnéziumot hazai dolomitból. Fontos szerepe volt a magyar bauxitkataszter munkálatainak megkezdésében, a hazai műkorundgyártás megindításában. Érdemei vannak a dunántúli (bakonyi) bauxit-kutatásban. Műveiből: A bauxit száz éve = Magy. Techn., sz. A magyar föld kincse: a bauxit. = Természet és Technika, sz. Műkorundgyártás. = BKL Alumínium, Irodalom: Bidló Gábor: Gedeon Tihamér emlékezete = Ft Közl sz. Gasteiger János Mihály, ifj. ( után) Üveghuta-alapító. Ifj. Gasteiger vitrárius mester ben hozta létre az első urkuti üveghutát, amelynek ig vezetője volt. Ezzel párhuzamosan bérelte a Gleisner testvérek (Károly és József) által alapított pénzeskúti hutát is, amely 1815-ig működött. Megemlítendő Neumann Ábrahám, aki Somhegy pusztán a meglevő hamuzsír főző 20

21 épületét bővítette új huta üzemmel, ahol fehér-, zöld-, öblös-, és táblaüveget gyártott. Gasteiger szakmunkásait bevonva 1781 körül kápolnát épített Nova Officián (Új Hután) a mai Úrkuton. Irodalom: Éri István: Adatok a bakonyi üveghuták történetéhez. = Vp. Megy. Múz. Közlem. Veszprém Németh István: Vitráriusok nyomában. Ajka (Kézirat) Klyma Marian Károly (? 1772 után) A lókuti üveghuta alapítója ben kötött szerződés már 1762-beni működést igazolja. A szerződésből ismert, hogy, Officione vitrare prefectus -ként a településnek az ura és 1772 után adminisztrátora. Györgyi Dénes (Bp., IV. 25. Bp., XI. 21.) Építészmérnök, tanár. A József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett oklevelet. A harmincas évek közepén készíti el Balatonalmádi első rendezési tervét. Az Országos Magyar Iparművészeti Iskola tanáraként kapott megbízást az intézmény főiskolává történő átszervezésére. Több nemzetközi és világkiállítás (Torinó, Barcelona, Brüssel, Párizs, 1937.) magyar pavilon tervezője. 21

22 Feleségével Gravcsik Emília (belsőépítész) Balatonalmádiban a Szent Imre templom melletti Családi sírboltban nyugszanak. Balatonalmádiban általános iskola vette fel a nevét. Grofcsik János (Pápa, VII. 20. Bp., I. 6.) Vegyészmérnök, tanár. A kémiai tudományok doktora. Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. (1912). Az Országos Chémiai Intézet-beli alkalmazását követően a Budapesti Felsőipari Iskolában tanított tól a Városlődi Kőedénygyár műszaki tanácsadója. Nevéhez fűződik a massza és a máz összetételének kidolgozása től a NEVIKI Szilikátkémiai oszt. vezetője. Az MTA Szilikátkémiai Albizottság elnöke. A hazai tűzállóipari és kerámiai nyersanyagok minősítésének kérdéseivel, új vizsgálati módszerek kidolgozásával, agyagásványok szerkezetével és a kerámia égetés folyamán az agyagban végbemenő átalakulások folyamataival foglalkozott. Műveiből: Építőipari anyagtan. Bp., Kerámiai anyagok fizikája, Bp., Kerámia-iparok technológiája. Bp., A magyar finomkerámiaipar története. Bp.,

23 Györki József (Pusztakovácsi, VIII. 19. Bp., VIII. 10.) Vegyészmérnök, tanár. Kémiai tudományok doktora. Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Tanársegéd között, majd 1920-ig az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság Vegyészeti Bizottság osztályvezetője. Önálló tervező időszakban, ban a Péti Nitrogénművek Rt. vezérigazgatója, majd a Bányászati Kutató Intézet alkalmazottja és a Bp.-i műszaki egyetem magántanára. Úttörő munkát végzett a hazai nyersanyagok tüzelőanyag-ipari elsősorban gázgyári hasznosításában. Foglalkozott a várpalotai szénbázisú nitrogén műtrágyagyártás megvalósításával (e tevékenység vitatott). Műveiből: A szenek hasznosításának feltételeiről és a kokszosodás folyamatáról. (MTA. doktori értekezés) Bp., Községi gázellátás hazai szenekkel. 1-2 kötet. Bp., Halász András (Munkács, XII. 17. Bp., III. 7.) Bányamérnök. A műszaki tudományok kandidátusa. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián kezdett tanulni, de az I. világháború miatt oklevelét 1923-ban a József Nádor Egyetem Soproni Bányamérnök Karán szerezte meg ig Jugoszláviában egy belga érdekeltségű 23

24 rézbánya főmérnöke, majd 1944-ig Nagybányán dolgozik évtől a Bányászati Kutató Intézet osztályvezetője, a Veszprémi Vegyipari Egyetem meghívott előadója. Munkásságának egyik fő területe az Úrkuti mangánérc dúsítómű hidrociklonos osztályozáson alapuló rekonstrukciója. Kidolgozta az eplényi áthalmozott Csorda-hegyi típusú, valamint a gyenge minőségű oxidos nyers mangánércek dúsítását. Munkásságát 1953-ban Kossuth-díjjal ismerték el. Hollósy Ferenc (Bp., XII. 31. Bp., I. 17.) Mérnök. Oklevelét 1913-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte után irányította a siófoki vízlépcső építésének befejező munkálatait. Csepeli szabadkikötő építés vezetője. Irodalom: Lászlóffy Waldemár: = Vízü. Közlem sz. Hajdú Elemér (Saroltavár, I. 5. Bp., VI. 1.) Gépészmérnök. József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett oklevelet tól a Fővárosi Elektromos Művek alkalmazottja időszakban a Magyar Dunántúli Villamossági Rt. igazgatójaként az Ajkai Erőművet közvetlenül irányító szervezet vezetője között a villamos erőművek tevékenységét irányító országos 24

25 szervezetek vezető munkatársa -, igazgatója. Munkásságáért az Állami Díj 2. fokozatát kapta. Irodalom: Kozma Károly: Az Ajkai Erőmű története. Ajka, Havas József (Hodrusbánya, Bp., VI. 13.) Erdőmérnök. Oklevelét a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerzi 1890-ben. Pályáját a szatmári felmérési felügyelőségnél kezdte, majd Bp.-en a m. kir. Háromszögelési Bizottságban műszaki tanácsos ban Pozsonyban a 6-os illetve az 5-ös felügyelőség vezetője 1919-ig, majd miniszteri tanácsos 1922-ig. Ezt követően a pápai m. kir. 19-ik földmérési felügyelet vezetője váratlan haláláig. Az Emericána pápai konventnek alapító priórja, a r. kath. iskolaszék tagja. Hadi érdemkereszt I. oszt. kitüntetett. Hantken Miksa (Jablonka [Szilézia], IX. 26. Bp., VI. 26.) Bányamérnök, tanár. Főiskolai tanulmányait Bécsben és a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián végezte ban Pesten telepedett le. Vizsgálódásait kiterjesztette az ország összes barnakőszén előfordulási helyre. Puzdor Gyula felkérésére az ajkacsingervölgyi birtokán lévő szénkibúvásokat vizsgálta és bátorította a bányanyitást. 25

26 Emlékét Ajkán a Bányászati Múzeum mellett létesült Őslény és Kőzettár Hantken terme őrzi. Irodalom: Kozma Károly: Az ajkai szénbányászat története. Veszprém, Heinrich Henrik (Windisch Feistritz, Bp., 1964) Bányamérnök. Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerzett oklevelet. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. szolgálatába lépett és 37 éven át dolgozott az Rt. bányáinál között Csetényből irányította a dudari szénmedence kutatási munkáit között Várpalotán bányaigazgató. Meghatározó szerepe volt a dudari szénmező feltárásában, a Zirc-Dudar vasútépítés indításában. Kezdeményezte Várpalotán a frontfejtések kialakítását. Irodalom: Jármai Ervin: A dudari szénbányászat története. Veszprém, Heller László (Nagyvárad, VIII. 6.) Bp., XI. 8.) Gépészmérnök. Oklevelét Zürichben szerezte, egyetemi alkalmazott hőtechnikai konstruktőr a Bp.-i Farkas Gépgyárban tól különböző üzemek tan.- adó mérnöke tól az Energiagazdálkodási Intézet főmérnöke től a BME meghívott előadója, és 1951-től egyetemi tanár, a Hőenergetikai tsz. vezetője, az MTA 26

27 Kalorikus Gépészeti Tanszéki Munkaközösségi vezető. A hőtechnika és az energiagazdálkodás problémáival foglalkozik. A Heller-Forgó-féle légkondíciós rendszer kidolgozója, amely rendszert az Inotai erőműnél építettek meg. A műszaki tud. doktora, az MTA levelező tagja. (1962), Kossuth-díjas (1951). Nagyszámú tudományos ismertető szerzője, 50 szabadalmat jelentett be. Hidasi István (Dorog, VIII. 23. Veszprém, I. 17.) Bányamérnök. Oklevelét a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerezte időszakban a veszprémi székhelyű Közép-dunántúli Szénbányászat vezetője. Nevéhez kapcsolódik az általa szerkesztett szénvágathajtásban alkalmazott szénfelrakó berendezés ban Kossuth-díjat kap. Hodány László (Isaszeg, V. 16. Bp., II. 2.) Vegyészmérnök. a kémiai tudományok kandidátusa. Oklevelét a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerezte 1953-ban. Először a Gránit Csiszolókorong- és Kőedénygyárban, majd a debreceni egyetemen, később a Központi Fizikai Kutató Intézet, illetve az Atomenergetikai Kutató Intézet munkatársa. 27

28 Tudományos kutatásai során a szervetlen oxidok, ioncserélők vizsgálatával, katalizátorok termokémiájával, matematikai modellezéssel, a kristálynövekedés kérdéseivel foglalkozott. Műveiből: A kaolinit ioncserélhető kationjainak disszociális kinetikájáról. Bp., Hoffman Károly (Ruszkabánya, VI. 27. Bp., II. 21.) Geológus. A freibergi akadémián és a heidelbergi egyetemen tanult től a BME-on tanít és az 1869-ben szervezett Földtani Intézet főgeológusa. A Természettudományi Közlöny rovatvezetője. Tudományos szempontból elsősorban a Nyugat- Magyarországi devon-rögök földtani viszonyaival, valamint a Déli-Bakony bazaltjaira vonatkozó megállapításai jelentősek. Tagja a MTA-nak. Műveiből: A Déli-Bakony bazaltkövei. Bp., Irsy László, Irsik László (Somlójenő, IX. 4. Bp., IV. 24.) Építészmérnök. Oklevelet a BME-en 1921-ben szerezte között az egyetem, majd a Bp.-i Felsőépítő Iskola tanára. Minisztériumi főov. (1936- ). Erőműtervező Iroda építésze főépítésze. Számos templom köztük a veszprémi Margit-templom, középület és lakóház fűződik nevéhez. Ő építette az Ajkai Timföldgyár és 28

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Ki volt Vadas Jen? Erdmérnök Oktató Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Az erdészeti tudományos kutatás megteremtje Szakíró Az m. kir. Erdészeti Kísérleti

Részletesebben

Tolna Megyei Mérnöki Kamara TMMK 2011. szeptemberi kalauz. 1. - Megyehét kezdődik Tolna megyében. 1. - 150 éve született Bolgár Mihály geológus

Tolna Megyei Mérnöki Kamara TMMK 2011. szeptemberi kalauz. 1. - Megyehét kezdődik Tolna megyében. 1. - 150 éve született Bolgár Mihály geológus 1. - Megyehét kezdődik Tolna megyében 1699. szeptember 1-én I. Lipót császár pecséthasználati jogot adományozott Tolna megyének, mely pecsét rajzolata idővel a megye címerévé vált. E jeles eseményről minden

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Dr. Dulovics Dezső, PhD.

Dr. Dulovics Dezső, PhD. Dr. Dulovics Dezső, PhD. okleveles vízépítő mérnök, címzetes egyetemi tanár 1935 2016 Dulovics Dezső Rimaszombaton született 1935. március 6-án. A rimaszombati gimnáziumban érettségizett 1954- ben, majd

Részletesebben

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Szeretettel köszöntöm a kedves megjelent vendégeket. Astrid Kostelniková üdvözletét is hozom, aki

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora Név: Winkler Gábor Született: Szombathely, 1941. május 16. Anyja neve: Lovas Anna Apja neve: Dr. Winkler Oszkár Család:

Részletesebben

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek)

Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) Veszprém megyei műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények rendszere (1.2. 1.15. mellékletek) 1.2. A közúthálózat fő elemei Gyorsforgalmi út Főutak M8: (Ausztria) Szentgotthárd térsége Veszprém

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Összesítés a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás által fogadott 2010. évi fejlesztési támogatásokról

Összesítés a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás által fogadott 2010. évi fejlesztési támogatásokról Ssz. Támogató neve Támogató címe Támogatás összege 1. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budaoest, Akadémia u. 6. 375 000 Ft 2. K and H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 300 000 Ft 3. Ajkai Elektronikai Kft.

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

Hidász elődeink. Dr. Tóth Ernő. 2013. szeptember 25-26. Visegrád

Hidász elődeink. Dr. Tóth Ernő. 2013. szeptember 25-26. Visegrád Hidász elődeink Dr. Tóth Ernő 2013. szeptember 25-26. Visegrád 1. Seefehlner Gyula (1847-1906) Zürichben szerzett diplomát (1868) 1871 MÁVAG-nál helyezkedett el 1874-1903 Hídosztály főnöke 1880 egyetemi

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. szeptember 3. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES ELNÖKSÉGI KABINET Dr. Péntek Gábor főosztályvezető

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről

XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről FELSZÍN ALATTI VIZEKÉRT ALAPÍTVÁNY XIX. Konferencia a felszín alatti vizekről MAJOR PÁL EMLÉKÉRE Siófok, 2012. március 27-28. Major Pál 1930-2011 SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1952-1959: Budapesti Műszaki Egyetem

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK

EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 70. kötet, (2006) p. 5-10 EZ ÉVBEN LENNE 70 ÉVES DR. h.c. DR. DEBRECZENI ELEMÉR OKLEVELES BÁNYAGÉPÉSZMÉRNÖK Dr. Ladányi Gábor tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

K A P O S V Á R I V S V É G S Ő B E S Z Á M O L Ó 2 0 0 8. MELLÉKLETEK

K A P O S V Á R I V S V É G S Ő B E S Z Á M O L Ó 2 0 0 8. MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK 1 Workshop FELKÉRŐ MINTAPÉLDÁNY Név, titulus, Intézmény/szervezet Cím Kaposvár 2007. november 16. Tárgy: Felkérés a Kaposvár Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésében

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN Szőllőssy Gábor főtitkár Az előadás vázlata 1. A kamarai gondolat története 2. A kamara feladatai és szervezete 3. A kamarai jogosultsági rendszer 4.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé?

MEGHÍVÓ a. Nanotechnológia mint az innováció egyik hajtóereje Lépés egy magyarországi nanotechnológiai kormányprogram felé? MEGHÍVÓ a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya, MTESZ Veszprém Megyei Szervezete közös rendezvényére, melyet a Magyar Tudomány Ünnepe

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

előfordulásai" címmel előadást tartott.

előfordulásai címmel előadást tartott. nyert, hogy a fátlan utakon közel "azonosan sok és súlyos volt a baleset, mint a fákkal szegélyezetteken: a legtöbb útvonal ma már korszerűtlen, keskeny, útteste sem megfelelő és azzal sem lesz jobb, ha

Részletesebben

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs Miskolc Mosonmagyarovar Pilisvörövsar Eger Nagykallo Sopron Györ Mor Tata Debrecen Veszprem Dunaujvaros Zalaegerszeg Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny Bonyhad Oroshaza Pecs Boly Baja Mohacs Szeged DAS:

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 1 / 8 2009. 08. 19. 17:37 Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. évi túrák tervezetei I. negyedév hónap nap "A" túra túravezető

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14.

Szakmai (közlekedési) Képzés - Közlekedésfejlesztés Magyarországon, Szakmai napok 2015 Balatonföldvár, 2015. május 12-14. 8.30-tól regisztráció 2015. május 12. (kedd, délelőtt) 9.30-10.00 A közlekedésfejlesztés aktuális kérdései, feladatai Előadó: Dr. Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár, NFM 1. témakör:

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet Jedlik Ányos élete és munkái Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Áttekintés A magyarországi tudomány előzményei Jedlik születésekor: Reneszánsz: átlagos tudományos aktivitás.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011

Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Magyar Égéstudományi Bizottság (A The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottsága) 2011 Név: Barótfi István Tud. fokozat vagy beosztás: a mőszaki tud. doktora Szakterület: környezetkímélı energetika,

Részletesebben