Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról"

Átírás

1 Életrajzi lexikon Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének kezdeményezésére megalakult a Történeti Bizottság, amelynek kettős feladatot határoztak meg: Kísérje figyelemmel és rögzítse a MMK tevékenységét és foglalja egybe a hazai mérnök társadalom munkásságát. Ezen munkák teljesítése érdekében a Megyei (Területi) Mérnöki Kamarák önállóan végzik a gyűjtő munkát. A Veszprém életrajzi lexikonban mindazon személyek és teljesítmények rögzítésre kerültek, amelyek a mindenkori megyei közigazgatási határokon belül a megye érdekében, annak fejlődését célozva valósultak meg, függetlenül az illető születési- illetve lakhelyétől. A gyűjtőmunka folyamatos, amelyben csak mesterségesen lehet szakaszhatárokat kijelölni év Gádori Vilmos 1

2 Rövidítések jegyzéke Bány. és Koh. L. B. = Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat BME = Budapesti Műszaki Egyetem ELTE = Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ft. Közl. = Földtani Közlöny Kém. Közlem. = Kémiai közlemények MTA = Magyar Tudományos Akadémia M. Tud. = Magyar Tudomány M. Áll. Ft. Int. = Magyar Állami Földtani Intézet MÁV = Magyar Állam Vasutak MÁFKI = Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet MTESZ = Műszaki és Természettudományi Egyesületek MSZH Rt = Magyar-Szovjet Hajózási Részvénytársaság MAT = Magyar Alumíniumipari Tröszt NEVIKI = Nehézipari Kutató Intézet OÉÁ = Országos Érc és Ásványbányák TIT = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2

3 Irodalom 1. Veszprém megyei életrajzi lexikon Veszprém, Szerkesztő Bizottság: Halász Béla, Hermann István, Patka László, Praznovszky Mihály, Varga Béla, Zongor Gábor 2. Dunántúli kultúrmunkások Budapest, Szerkesztette: Dr. Sziklay János 3. Veszprém megyei fejek Budapest, Szerkesztették: Hahn Ferenc, Zsadányi Oszkár 4. Ki kicsoda? Budapest, (Második átdolgozott kiadás) Szerkesztette: Fonó Györgyné 5. Ki kicsoda? Budapest, (Negyedik átdolgozott kiadás) Szerkesztette: Hermann Péter 3

4 Angeli Imre (Kapuvár, XI. 12. Várpalota, VII. 18.) Műszaki tanári oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, s 1959 évtől haláláig a Péti Nitrogénműveknél dolgozott. A Nitrogénművek krónikáját 1987-ig tartó időszakig írta meg. Kéziratos munkái a Krúdy Gyula Városi könyvtárban találhatók. Műveiből: Péti Nitrogénművek 50 éves története , Így tanul és él a Péti Nitrogénművek munkássága, Várpalota, Antal Dezső (Brassó, VII. 12. Bp., VIII. 31.) Építész. A budapesti műszaki egyetemen időszakban tanult. Iparművészeti Főiskola tanára időszakban. A Balaton-vidék építészetéről tanulmányai jelentek meg. A mezőgazdasági és a falusi építészet elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozott. Műveiből: Gyógyhelyek és üdülőhelyek, Bp., A magyar népi építészetről. Göcsej, Bp., 1935 Balaton, Bp.,

5 Bácskai Gyula (Szeged, IX. 12. Veszprém, XI. 8.) Vegyészmérnök, tanár. A kémiai tudományok kandidátusa. Szegedi egyetemen végzett, 1946-ban doktorált. Veszprémben 1948-tól dolgozott és megszervezte a korrózió kutató laboratóriumot, amely beolvadt a NEVIKI-be (itt a korróziós osztály vezetője). A Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1968-tól egyetemi tanár. A korrózió megelőzés és a vason keletkező kémiai védőrétegek korróziógátló hatásának témakörében több szakközleménye jelent meg. Műveiből: A korrózió jelentősége és az ellene való védekezés. Bp., 1933, - A rozsdásodás mechanizmusáról. Bp., Vasúti járművek anyagának korrózió elleni védelme. Bp., A korrózió elméleti alapja. (társszerző) Bp., Kémiai felületkezelés, Bp., A fémek atmoszférikus korróziója. Bp., Balás Jenő (Gyergyóremete, XII. 19. Bp., III. 6.) Bányamérnök. Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián tanult, amelyet 1907 évben fejezett be. Az egy éves katonai szolgálat után 1910/1911 években tette le államvizsgáit és szerezte meg oklevelét. Első munkahelye: Osztrák-Magyar Vasúttársaság, amelyet Wenckheim Frigyes féle uradalom mennyházai és vaskohi bányáinak irányítása 5

6 követett, majd 1912-ben Kolosvárott magánmérnöki irodát nyitott. Itt ismerkedett meg a bauxittal. A mozgósítás alkalmával 1914-ben mérnök-hadnagyként szolgált és 1918-ban, mint magyar származásút kiutasították Romániából. Ekkor kezdte el a magyar államhatárokon belül a bauxit kutatást. az első bauxit leletet a Gánt környéki hosszúharasztosi kibúvásokban találta, de Európa legjobb bauxittelepét Gánt-Bagoly-hegy rejtette, amelyre 1922-ben talált rá. Ezen ismeret indította el a magyar bauxitbányászatot, amely 1934-ig csak külföldi feldolgozóiparnak szállított ekkor indult el a hazai timföldgyártás és 1935-ben az alumínium kohászat 1936-ban a Balaton holt területének megszüntetésére és a Sió csatorna hajózhatóvá tételére dolgozott ki terveket. Számos szakirodalmi munkásságát az Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár) őrzi. Gánti volt irodája jelenleg a múzeum része. Gyergyóremetén az általános iskola vette fel a nevét. Baloghy Jenő (Makó, Ajka, XI. 24.) Gépészmérnök. A Bp.-i műszaki egyetemen 1930-ban végzett. Aradon rövid ideig segédmérnök, majd 1931-től a Láng Gépgyárban gyakorlómérnök, 1933-tól a Lóden-Posztógyár Rt. üzemvezetője., 1937-től az ajkai Kőszénbánya Rt. erőművének műszaki vezetője. Részt vett az Ajkai Erőmű helyének kiválasztásától kezdődően minden alapítási 6

7 műveletben. Főmérnök , majd időszakban, - halálának bekövetkeztéig. A két időszak között igazgatói munkakört töltött be. Irodalom: Kozma Károly: Az ajkai Erőmű története. Ajka, Bereczky Endre (Bp., XI. 8. Bp., VIII. 2.) Vegyészmérnök, tanár. Kémiai tudományok kandidátusa. Oklevelét a Bp.-i műszaki egyetemen szerezte 1922-ben. Különböző cementgyárakban (Csehszlovákiában) 1945-ig dolgozott, ezidőtől a selypi cementgyár főmérnöke, majd a Mész és Cementipari Központ termelési osztályvezető, később vezérigazgató helyettes. A Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai Tanszékének első vezetője, időszakban nyugdíjba vonulásáig. A TIT veszprémi szervezetének alapító tagja és időszakban elnöke. Munkásságáért 1949-ben Kossuth-díjat kapott. Irodalom: Reichard Ernő: A magyar cementipar története. Bp., Boday Gábor (1945-ig Czekelius Günther) (Nagyszeben, VI. 15. Bp., VI. 28.) Bányamérnök. Érettségi vizsga után (1915) három évet a fronton szolgált. Leszerelése után részben a leobeni Montanisztikai Főiskolán, részben a chalottenburgi 7

8 egyetemen folytatott felsőfokú tanulmányokat. Az Ajkai Kőszénbánya Rt.-nél 1924-től gépészeti üzemvezető, - igazgató helyettes, majd időszakban igazgató. Nevéhez fűződik a bánya bővítése és rekonstrukciója, az első széleshomlokú fejtés kialakítása, a padragi új bányaüzem megnyitása. Bevezette a száraztömedékelést és kísérletezett az acéltámos biztosítással. A II. világháború végén megakadályozta a bányák felrobbantását. A Magyar Állami Szénbányák Központjában 1947-től, között a Komlói Szénbányászati Tröszt központjában dolgozott. Nyugdíjasként a Szabadalmi Hivatal szakfordítója. Felesége az ajkai Boday Dezső földbirtokos Éva nevű lánya, és 1945 után vette fel a BODAY vezetéknevet. Műveiből: A szénaprózódás kérdései. Bp., Az ajkai szénbányáknál a röpített tömedékeléssel szerzett tapasztalatok ismertetése. Bány. és Koh. L Irodalom: Kozma Károly: Az ajkai bányászat története. Veszprém, Bolgár Mihály Gyerh, IX. 1. Veszprém, III. 10.) Geológus, tanár. Veszprémben volt kegyesrendi tanár. Geológiai és hidrográfiai kutatásokkal is foglalkozott. Tanulmányai alapján valósították meg Veszprém város vízvezeték rendszerét. Egy munkájában a Sió-zsilip kérdését is tárgyalja. 8

9 Irodalom: Vargyas Endre: Veszprém, Molnár Jánosné: Száz évvel ezelőtt halt meg. Molnár Jánosné: Vízművet álmodó paptanár = Napló, III. 10. Böckh János (Pest, X. 20. Bp., V. 10.) Bányamérnök. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián 1862-ben szerzett oklevelet. A bécsi Földtani Intézetből hazatérve (1864 év) minisztériumi alkalmazott, majd a hazai Földtani Intézet első szakemberei közt kezdte a munkát, ahol időszakban igazgatói munkakört is betöltött. Kezdeményezésére indult el a hazai kőolaj kutatás. A Déli Bakony földtani és őslénytani viszonyait is tanulmányozta. Földtani térképet készített Pápa, Veszprém, Nagyvázsony, Felsőőrs vidékeiről. Műveiből: A geológia fejlődésének rövid története Magyarországon = Ft. közlöny A Bakony déli részének földtani viszonyai. 1-2 Évk., = Bp., Déli-Bakony liász lerakódásának taglalása. = Ft. közl

10 Bőhm Ferenc, Cseh Ferenc (Bécs, után) Mérnök, 1757-ben hadmérnöki akadémiát végzett és a Helytartó Tanács hívására jött Magyarországra. Az Eszterházy uradalom mérnökeként különböző vízrendezési munkálatokat irányított. Veszprém és Fejér vármegyéktől a Sárvíz szabályozás tervének készítésére kapott megbízást 1763-ban, amely között készült el. Ez a terv volt az alapja a Sárrét és Sárvíz későbbi rendezésének, amelynek első lépéseként az 1770-es évek elején a várpalotai határt érintő részt rendezték. A munka eredményeként Várpalota határában több mint ezer katasztrális holddal növekedett a mezőgazdaságilag hasznosítható földterület. Munkásságának elismeréséül nemességet kapott és nevet Cseh-re változtatta. Pétfürdőn utcát neveztek el róla. Irodalom: Sárközy Imre: = M. Mérnök és Építész Egy. Közl Magyar Műszaki Alkotók. Bp., Faller Jenő: Adatok Várpalota történetéből. Veszprém, Bródy Imre (Gyula, XII. 23. Mühldorf, XII. 20.) Fizikus. A Bp.-i tudományegyetemen 1919-ben szerzett tanári oklevelet. A fehérterror elől Göttingenbe emigrált, a Nóbel-díjas Max Born munkatársa. Az Egyesült Izzó kutató laboratórium 1923-tól alkalmazza. A kripton töltésre 1930-ban kap szabadalmat. A kripon- 10

11 lámpa gyártásához 1937-ben Ajkacsingervölgyben építették fel a világon először a folyamatosan működő üzemet. A befektető vállalkozó Aschner Lipót (Asakürt, I. 27. Bp., I. 18.), aki Ajkán ma is meghatározó ipartelepítést hajtott végre 1937-től kezdődően. (Aschner Lipót 1948-tól haláláig az Egyesült Izzó igazgatója.) Bródy Imre emlékét a volt gyárüzem falán emléktábla örökíti meg. Ajkán a róla elnevezett gimnázium udvarán mészkőből készült mellszobor őrzi (Kőfalvy Gyula alkotás). Irodalom: Kozma Károly: Az Ajkai Erőmű története. Ajka, Tilhof Endre: Száz éve született a kripton lámpa feltalálója. = Ajkai Szó, XII. 20. Kozma Károly: Az ajkai szénbányászat története, Ajka, Czigler Győző (Arad, VII. 19. Bp., III. 28.) Építész, tanár. Svájcból bevándorolt őrzi három nemzedéken át építészek voltak től a Budapesti Műszaki Egyetem tanára. Balatonfüreden a háromrészes, nyolctornyos balatoni hidegfürdőt tervezte, amely VI. 2.-án nyílt meg. Az épület III. 28.-án a benne tárolt katonai robbanóanyagok felrobbanása következtében megsemmisült. Irányításával restaurálták 1889-ben a tihanyi apátságot és berendezését. 11

12 Irodalom: Szalai Imre: Balatonfüred. Bp., Zákonyi Ferenc: Balatonfüred, Veszprém, Lévárdi Ferenc: Tihany, Apátsági templom. Erdei Ferenc (Szerencs, VIII. 28. Balatongyörök, VIII. 8.) Építészmérnök. Oklevelét Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1957-ben. Számos hazai műemlék helyreállítása, bővítése fűződik nevéhez. A felsőőrsi plébánia templom és a prépostsági ház helyreállítását irányította időszakban. Új liturgikus teret tervezett a veszprémi székesegyház és a felsőőrsi templom részére. Új épülettervei között jelentős a veszprémi Szent Györgykápolna. Kisnánai és a várgesztesi vár, a miskolci Avas templom helyreállítása jegyezhető még a nevéhez. Eötvös Lóránd (Pest, VII. 27. Bp., IV. 8.) Fizikus. Egyetemi tanulmányait Heidelbergben végezte. Tizenhat éven keresztül a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Rövid ideig vallás és közoktatásügyi miniszter, országgyűlési képviselő. Édesapjáról elnevezett kollégiumot 1895-ben alapította. A föld belső rétegeinek gravitációs vizsgálatainál használatos kettős ingát ( években) a Balaton jegén, Balatonfüred és Tihany között próbálta ki és hitelesítette. A műszert 1906-ban mutatta be a nemzetközi tudományos 12

13 közvéleménynek. Balatonfüreden és Ajkán általános iskola vette fel a nevét. Füreden az iskola udvarán bronz mellszobor (Borbás Tibor alkotás), a Balatoni Panteonban tábla, az ajkai iskola falán dombormű őrzi emlékét. Műveiből: A Balaton nívó felülete s azon a nehézség változásai: Erre vonatkozólag az 1901 és 1903 években a jég hátán végzett megfigyelések. Bp., Vizsgálatok a gravitáció jelenségének köréből. Bp., Irodalom: Frőhlich Izidor: - Emlékkönyv. Bp., 1930 Pekán Dezső: Báró A torziós inga ötvenéves jubileumára. Bp., Fábián Gáspár (Székesfehérvár, I. 1. Bp., I. 13.) Építészmérnök. Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Több iskolát, templomot és kórházat épített, Székesfehérvárott, Szekszárdon, Jászapátiban, a fővárosban. Balatonfüreden a neoromán stílusú kat. templomot és mellette levő iskolaépületet, valamint a plébánia házat tervezte. Műveiből: Életem, főbb alkotásaim. Szeged, Nagy magyar építőmesterek Bp.,

14 Faller Jenő (Selmecbánya, IX. 25. Sopron, XII. 23.) Bányamérnök. Egyetemi tanulmányait a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián kezdte, de a háború okán az oklevelet a Soproni József Nádor Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerezte meg 1921 évben. Irányította azokat a kutatásokat, amelyek révén a nagyegyházi és a dudari szénmezők ismertté váltak. Várpalotán 1929 évtől üzemvezető, majd 1964 évtől a dunántúli szénbányászat kerület vezetője. Közben időszakban Bánfalván igazgató helyettes. A Szénipari Központ igazgatói tisztet ben tölti be. szorgalmazta a Zirc-Dudari vasútvonal mind hamarabbi befejezését. A József Nádor Műszaki Egyetemen (Sopron) oktató, tanszékvezető. Megalapította a Soproni Központi Bányászati Múzeumot. Helytörténeti kutatásának központi témája Várpalota volt. Tanulmányainak száma meghaladja a háromszázat. Várpalotán utca és szakmunkás iskola vette fel a nevét, az intézetben bronz mellszobra látható (Horváth Marietta alkotása). Zircen a Bakonyi Pantheonban tábla őrzi emlékét. Műveiből: Csetény község monográfiája. Inota község monográfiája. Szápár község monográfiája. Hol feküdt Bátorkő vára. Hol feküdt a XVI. században elpusztult Paczman vára. Csesznek, Palota, Vázsony, Veszprém várak XVI. sz.-i alaprajzok. 14

15 Fábián Károly (Pula, IX ?) Gépészmérnök, Kir. József Nádor BME-on szerzi oklevelét 1913-ban. Szakmai tevékenységét a MÁV-nál kezdi Szombathely, Kőszeg, Pápa helyszíneken ben saját kérelmére nyugdíjazzák és magán mérnöki irodát nyit. A kommün alatt halálra ítéli, ez okból Ausztriába menekült. A K-n bukása után visszatér Pápára, részt vett a keresztény szocialista párt szervezésében, amelynek 4 éven át elnöke Pápán. Fekete Sándor (Makó, VI. 6. Bp., IV. 11.) Bányamérnök. A műszaki tudományok kandidátusa. Oklevelét Sopronban a József Nádor Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerezte. Az ország különböző bányáiban dolgozott 1944-ig- (sóbánya, ércbánya, aranyérc feldolgozó) után Brenbergbánya, Oroszlány, Tatabánya következett időszakban az Úrkúti Mangánércbánya főmérnöke. Munkatársaival kidolgozta a karbonátos mangánérc hidrometallurgiai feldolgozásának új változatát től haláláig a Bányászati Kutató Intézet osztályvezetője. Irodalom: Károly Ferenc: Az úrkúti mangánérc bányászat történeti áttekintése. (Kézirat) Ajka,

16 Fellner Jakab, fellenthali. Nikolsburg, VII. 25. Tata, XII. 12.) Építész től főleg az Eszterházy grófok számára dolgozott. Egy ideig Komárom vármegye szolgálatában állt. Lamberg család Móri kastélyát 1762-ben tervezte. A veszprémi püspöki palota tervezését időszakban végezte ban tervezte és kezdte el építeni a pápai templomot. Nevéhez fűződik a veszprémi agg papok háza ( ). Jelentős szerepe volt Veszprém, Pápa, Tata és Eger városképének alakításában. Irodalom: Pigler Andro: A pápai plebánia templom és menyezet képei. Bp., Lukics József: A veszprémi püspöki vár a kat. restauráció korában. (Társszerző). Veszprém, Folly Róbert (Brennbergbánya, Bp., IV. 24.) Építészmérnök. Oklevelét a József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte ben önálló tervezőirodát nyitott és főként hídszerkezetek tervezésével foglalkozott. Alkotásai közül kiemelkedik a veszprémi völgyhíd. Több műszaki lapot indított. Irodalom: Magyar Műszaki Alkotók. Bp., Mihailich Győző: Vasbetonépítés kezdete és első létesítményei Magyarországon. (Társszerző) Bp.,

17 Földvári Miksa (Siklós, VII. 24. Balatonfenyves I. 6.) Erdőmérnök. Oklevelét a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerezte. Állami szolgálatban kezdett. Szakiskolai tanár, erdőgondnok, erdőfelügyelő után debreceni erdőigazgatóvá nevezik ki, 1927-ben a kaposvári erdőigazgatóság élére került. Munkásságában a Bakony hegység természetvédelmi kérdései központi helyet kaptak. Műveiből: A Bakony hegység és Bakonyalja természeti emlékei Bp., Freund Mihály (Bp., V. 25. Bp., VI. 12.) Vegyészmérnök, tanár. A kémiai tudományok doktora, az MTA-nak 1948-tól levelező, 1954-től rendes tagja. Oklevelét 1911-ben a József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, majd Karsruhéban tanult tovább. A Magyar Petróleumipari Rt.-nél laboratóriumi vegyész. ( ), később üzemvezető. Önálló szakértő tanácsadó ( ) a kőolaj- és szénfeldolgozó iparban tól magántanár, 1964-től kinevezett egyetemi tanár ban Veszprémben létrehozta a MÁFKI-t, amelynek 1969-ig igazgatója. Világviszonylatban (1934) elsőként vetette fel a cseppfolyósított földgáz szállításának lehetőségét. Elsőként foglalkozott a motor kenő olajok fékpadi és üzem közbeni vizsgálatával, valamint adagolásával. 17

18 Műszaki doktori vasdiploma. (1978.). Kossuth díj, 1950.) tulajdonosa. Wartha Vince emlékérmet 1959-ben kapta. Műveiből: A repülőbenzin. Bp., Az ásványolaj-ipar legújabb gyártási módszerei. Bp., A földgáz. Bp., Paraffinféleségek. Bp., A kőolaj, Bp, Irodalom: Csűrös Zoltán 80 éves = Kém. Közlem Hardy Gyula: Megemlékezés Freund Mihályra = M. Tud sz. Fruhmann Antal ( ) Építész. A győri rajziskola tanára. Számos Győrben épült épülete ismert: Újvárosi plébánia templom, a Bisingerféle temető kápolna ben megnyerte a veszprémi új megyeháza tervpályázatát. A klasszicista stílusban épült Balatonfüredi Kerektemplom ( ) terveit készítette. A Balatonfüredi Gyógytéren levő Kossuth-forrás kultúrházának fedelét 1853-ban építette át. Irodalom: Szalai Imre: Balatonfüred. Bp., Záhonyi Ferenc: Régi épületek Balatonfüreden. Pécs, Záhonyi Ferenc: Balatonfüred. Veszprém,

19 Dr. Hlavay József emlékére Ötvenkilencéves korában váratlanul elhunyt Hlavay József,a kémiai tudomány doktora, a Veszprémi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Halálával mély veszteség érte az Egyetemet, az egyetem mérnöki karát, Veszprém váro-sát, az egész magyar tudományos életet. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát 1971-ben. Munkája során a magyar analitikai kémia, később a környezeti analitika kiemelkedő képviselőjé vált. Meghatározó szerepet játszott a környezettudományi egyetemi szak hazai meghonosításában, az oktatás indításában, majd, mint a föld és környezettudományi tanszék és a Veszprémi Egyetem környezettudományi doktori iskola vezetője, a kutatások elindításában. Munkatársai, tanítványai nagy megbecsülése övezte. Hlavay József kilenc évig volt a Veszprémi Akadémiai Bizottság tudományos titkára. Ebben a minőségében az észak-dunántúli régiótudományos életének, a régió kutatási és fejlesztési munkájának szervezésében alkotott maradandót. Az utóbbi években a Veab Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottságának tevékenységét irányította. Egyuttal, mint az MTA Környezeti Kémiai Bizottságának elnöke, az egész ország ilyen írányú tevékenységének is meghatározó személyisége volt. Oktató és kutató munkájáért számos elismerésben részesült. Ezek közül kiemelkedik a Szentgyörgyi Albertdíj (2004), a Pro Universitate Vespremiensis arany fokozata (1998), valamint a Széchenyi professzori ösztöndíj (1997). Számos tanulmánya jelent meg mértékadó hazai és nemzetközi folyóiratrokban. Nemzetközi elismerését jelzi a Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Kémiai Unió több bizottsági tagsága. Az elhunytat a veszprémi sportbarátok is gyászolják. Hosszú évekig az NB-II-es veszprémi futballcsapat megbizható hátvédje volt. Az egyetem csapatával 1970-ben országos egyetemi és főiskolai bajnokságot nyert. 19

20 Gedeon Tihamér (Rimaszombat, VIII XII. 24.) Vegyészmérnök. A József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 1925-ben oklevelet. A kémiai tudományok kandidátusa. A nevét és tevékenységét a hazai timföld-alumínium gyártás fejlesztésével együtt kell említeni. Elsőként állított elő fémmagnéziumot hazai dolomitból. Fontos szerepe volt a magyar bauxitkataszter munkálatainak megkezdésében, a hazai műkorundgyártás megindításában. Érdemei vannak a dunántúli (bakonyi) bauxit-kutatásban. Műveiből: A bauxit száz éve = Magy. Techn., sz. A magyar föld kincse: a bauxit. = Természet és Technika, sz. Műkorundgyártás. = BKL Alumínium, Irodalom: Bidló Gábor: Gedeon Tihamér emlékezete = Ft Közl sz. Gasteiger János Mihály, ifj. ( után) Üveghuta-alapító. Ifj. Gasteiger vitrárius mester ben hozta létre az első urkuti üveghutát, amelynek ig vezetője volt. Ezzel párhuzamosan bérelte a Gleisner testvérek (Károly és József) által alapított pénzeskúti hutát is, amely 1815-ig működött. Megemlítendő Neumann Ábrahám, aki Somhegy pusztán a meglevő hamuzsír főző 20

21 épületét bővítette új huta üzemmel, ahol fehér-, zöld-, öblös-, és táblaüveget gyártott. Gasteiger szakmunkásait bevonva 1781 körül kápolnát épített Nova Officián (Új Hután) a mai Úrkuton. Irodalom: Éri István: Adatok a bakonyi üveghuták történetéhez. = Vp. Megy. Múz. Közlem. Veszprém Németh István: Vitráriusok nyomában. Ajka (Kézirat) Klyma Marian Károly (? 1772 után) A lókuti üveghuta alapítója ben kötött szerződés már 1762-beni működést igazolja. A szerződésből ismert, hogy, Officione vitrare prefectus -ként a településnek az ura és 1772 után adminisztrátora. Györgyi Dénes (Bp., IV. 25. Bp., XI. 21.) Építészmérnök, tanár. A József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett oklevelet. A harmincas évek közepén készíti el Balatonalmádi első rendezési tervét. Az Országos Magyar Iparművészeti Iskola tanáraként kapott megbízást az intézmény főiskolává történő átszervezésére. Több nemzetközi és világkiállítás (Torinó, Barcelona, Brüssel, Párizs, 1937.) magyar pavilon tervezője. 21

22 Feleségével Gravcsik Emília (belsőépítész) Balatonalmádiban a Szent Imre templom melletti Családi sírboltban nyugszanak. Balatonalmádiban általános iskola vette fel a nevét. Grofcsik János (Pápa, VII. 20. Bp., I. 6.) Vegyészmérnök, tanár. A kémiai tudományok doktora. Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. (1912). Az Országos Chémiai Intézet-beli alkalmazását követően a Budapesti Felsőipari Iskolában tanított tól a Városlődi Kőedénygyár műszaki tanácsadója. Nevéhez fűződik a massza és a máz összetételének kidolgozása től a NEVIKI Szilikátkémiai oszt. vezetője. Az MTA Szilikátkémiai Albizottság elnöke. A hazai tűzállóipari és kerámiai nyersanyagok minősítésének kérdéseivel, új vizsgálati módszerek kidolgozásával, agyagásványok szerkezetével és a kerámia égetés folyamán az agyagban végbemenő átalakulások folyamataival foglalkozott. Műveiből: Építőipari anyagtan. Bp., Kerámiai anyagok fizikája, Bp., Kerámia-iparok technológiája. Bp., A magyar finomkerámiaipar története. Bp.,

23 Györki József (Pusztakovácsi, VIII. 19. Bp., VIII. 10.) Vegyészmérnök, tanár. Kémiai tudományok doktora. Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Tanársegéd között, majd 1920-ig az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság Vegyészeti Bizottság osztályvezetője. Önálló tervező időszakban, ban a Péti Nitrogénművek Rt. vezérigazgatója, majd a Bányászati Kutató Intézet alkalmazottja és a Bp.-i műszaki egyetem magántanára. Úttörő munkát végzett a hazai nyersanyagok tüzelőanyag-ipari elsősorban gázgyári hasznosításában. Foglalkozott a várpalotai szénbázisú nitrogén műtrágyagyártás megvalósításával (e tevékenység vitatott). Műveiből: A szenek hasznosításának feltételeiről és a kokszosodás folyamatáról. (MTA. doktori értekezés) Bp., Községi gázellátás hazai szenekkel. 1-2 kötet. Bp., Halász András (Munkács, XII. 17. Bp., III. 7.) Bányamérnök. A műszaki tudományok kandidátusa. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián kezdett tanulni, de az I. világháború miatt oklevelét 1923-ban a József Nádor Egyetem Soproni Bányamérnök Karán szerezte meg ig Jugoszláviában egy belga érdekeltségű 23

24 rézbánya főmérnöke, majd 1944-ig Nagybányán dolgozik évtől a Bányászati Kutató Intézet osztályvezetője, a Veszprémi Vegyipari Egyetem meghívott előadója. Munkásságának egyik fő területe az Úrkuti mangánérc dúsítómű hidrociklonos osztályozáson alapuló rekonstrukciója. Kidolgozta az eplényi áthalmozott Csorda-hegyi típusú, valamint a gyenge minőségű oxidos nyers mangánércek dúsítását. Munkásságát 1953-ban Kossuth-díjjal ismerték el. Hollósy Ferenc (Bp., XII. 31. Bp., I. 17.) Mérnök. Oklevelét 1913-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte után irányította a siófoki vízlépcső építésének befejező munkálatait. Csepeli szabadkikötő építés vezetője. Irodalom: Lászlóffy Waldemár: = Vízü. Közlem sz. Hajdú Elemér (Saroltavár, I. 5. Bp., VI. 1.) Gépészmérnök. József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett oklevelet tól a Fővárosi Elektromos Művek alkalmazottja időszakban a Magyar Dunántúli Villamossági Rt. igazgatójaként az Ajkai Erőművet közvetlenül irányító szervezet vezetője között a villamos erőművek tevékenységét irányító országos 24

25 szervezetek vezető munkatársa -, igazgatója. Munkásságáért az Állami Díj 2. fokozatát kapta. Irodalom: Kozma Károly: Az Ajkai Erőmű története. Ajka, Havas József (Hodrusbánya, Bp., VI. 13.) Erdőmérnök. Oklevelét a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerzi 1890-ben. Pályáját a szatmári felmérési felügyelőségnél kezdte, majd Bp.-en a m. kir. Háromszögelési Bizottságban műszaki tanácsos ban Pozsonyban a 6-os illetve az 5-ös felügyelőség vezetője 1919-ig, majd miniszteri tanácsos 1922-ig. Ezt követően a pápai m. kir. 19-ik földmérési felügyelet vezetője váratlan haláláig. Az Emericána pápai konventnek alapító priórja, a r. kath. iskolaszék tagja. Hadi érdemkereszt I. oszt. kitüntetett. Hantken Miksa (Jablonka [Szilézia], IX. 26. Bp., VI. 26.) Bányamérnök, tanár. Főiskolai tanulmányait Bécsben és a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián végezte ban Pesten telepedett le. Vizsgálódásait kiterjesztette az ország összes barnakőszén előfordulási helyre. Puzdor Gyula felkérésére az ajkacsingervölgyi birtokán lévő szénkibúvásokat vizsgálta és bátorította a bányanyitást. 25

26 Emlékét Ajkán a Bányászati Múzeum mellett létesült Őslény és Kőzettár Hantken terme őrzi. Irodalom: Kozma Károly: Az ajkai szénbányászat története. Veszprém, Heinrich Henrik (Windisch Feistritz, Bp., 1964) Bányamérnök. Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerzett oklevelet. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. szolgálatába lépett és 37 éven át dolgozott az Rt. bányáinál között Csetényből irányította a dudari szénmedence kutatási munkáit között Várpalotán bányaigazgató. Meghatározó szerepe volt a dudari szénmező feltárásában, a Zirc-Dudar vasútépítés indításában. Kezdeményezte Várpalotán a frontfejtések kialakítását. Irodalom: Jármai Ervin: A dudari szénbányászat története. Veszprém, Heller László (Nagyvárad, VIII. 6.) Bp., XI. 8.) Gépészmérnök. Oklevelét Zürichben szerezte, egyetemi alkalmazott hőtechnikai konstruktőr a Bp.-i Farkas Gépgyárban tól különböző üzemek tan.- adó mérnöke tól az Energiagazdálkodási Intézet főmérnöke től a BME meghívott előadója, és 1951-től egyetemi tanár, a Hőenergetikai tsz. vezetője, az MTA 26

27 Kalorikus Gépészeti Tanszéki Munkaközösségi vezető. A hőtechnika és az energiagazdálkodás problémáival foglalkozik. A Heller-Forgó-féle légkondíciós rendszer kidolgozója, amely rendszert az Inotai erőműnél építettek meg. A műszaki tud. doktora, az MTA levelező tagja. (1962), Kossuth-díjas (1951). Nagyszámú tudományos ismertető szerzője, 50 szabadalmat jelentett be. Hidasi István (Dorog, VIII. 23. Veszprém, I. 17.) Bányamérnök. Oklevelét a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerezte időszakban a veszprémi székhelyű Közép-dunántúli Szénbányászat vezetője. Nevéhez kapcsolódik az általa szerkesztett szénvágathajtásban alkalmazott szénfelrakó berendezés ban Kossuth-díjat kap. Hodány László (Isaszeg, V. 16. Bp., II. 2.) Vegyészmérnök. a kémiai tudományok kandidátusa. Oklevelét a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerezte 1953-ban. Először a Gránit Csiszolókorong- és Kőedénygyárban, majd a debreceni egyetemen, később a Központi Fizikai Kutató Intézet, illetve az Atomenergetikai Kutató Intézet munkatársa. 27

28 Tudományos kutatásai során a szervetlen oxidok, ioncserélők vizsgálatával, katalizátorok termokémiájával, matematikai modellezéssel, a kristálynövekedés kérdéseivel foglalkozott. Műveiből: A kaolinit ioncserélhető kationjainak disszociális kinetikájáról. Bp., Hoffman Károly (Ruszkabánya, VI. 27. Bp., II. 21.) Geológus. A freibergi akadémián és a heidelbergi egyetemen tanult től a BME-on tanít és az 1869-ben szervezett Földtani Intézet főgeológusa. A Természettudományi Közlöny rovatvezetője. Tudományos szempontból elsősorban a Nyugat- Magyarországi devon-rögök földtani viszonyaival, valamint a Déli-Bakony bazaltjaira vonatkozó megállapításai jelentősek. Tagja a MTA-nak. Műveiből: A Déli-Bakony bazaltkövei. Bp., Irsy László, Irsik László (Somlójenő, IX. 4. Bp., IV. 24.) Építészmérnök. Oklevelet a BME-en 1921-ben szerezte között az egyetem, majd a Bp.-i Felsőépítő Iskola tanára. Minisztériumi főov. (1936- ). Erőműtervező Iroda építésze főépítésze. Számos templom köztük a veszprémi Margit-templom, középület és lakóház fűződik nevéhez. Ő építette az Ajkai Timföldgyár és 28

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-00150015. Felsőoktatási együttműködés a vízügyi ágazatért MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ A FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VÍZKÉSZLETEK ÖSSZEFÜGGÉSEKKEL, JELLEGZETESSÉGEKKEL ÉS VÁLTOZÁSOKKAL FOGLALKOZÓ EGYETEMI KUTATÁSOK C. SZAKMAI FÓRUMRA MECSI JÓZSEF PROFESSZOR EMLÉKÉRE A Pannon Egyetem

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora

RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora RÉSZLETES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Winkler Gábor okl. építészmérnök az MTA doktora Név: Winkler Gábor Született: Szombathely, 1941. május 16. Anyja neve: Lovas Anna Apja neve: Dr. Winkler Oszkár Család:

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szervezete 2015. szeptember 3. ELNÖK Dr. Bendzsel Miklós MŰSZAKI ELNÖKHELYETTES GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ JOGI ELNÖKHELYETTES ELNÖKSÉGI KABINET Dr. Péntek Gábor főosztályvezető

Részletesebben

Összesítés a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás által fogadott 2010. évi fejlesztési támogatásokról

Összesítés a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás által fogadott 2010. évi fejlesztési támogatásokról Ssz. Támogató neve Támogató címe Támogatás összege 1. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budaoest, Akadémia u. 6. 375 000 Ft 2. K and H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. 300 000 Ft 3. Ajkai Elektronikai Kft.

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet

JUBILEUMI KÖTET. Életük a régészet JUBILEUMI KÖTET Életük a régészet A ságvári őskőkori telep ásatói 1932-ben: Csalogovits József, Gaál István, Hillebrand Jenő, Laczkó Dezső és Gönczi Ferenc Dr. Draveczky Balázs (1938-2003) A múzeumban

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.).

2013. március 14-én (csütörtökön) 14 órakor. az egyetem ünnepi szenátusi ülésén a Dr. Halasy-Nagy József Aulában (Pécs, Rákóczi út 80.). Meghívó Heinz Brandl, a Bécsi Műszaki Egyetem emeritus professzora részére Doctorem Honoris Causa címet adományozó ünnepi szenátusi ülésre és előadásra Örömmel tudatjuk, hogy nemzetközi szinten kiemelkedő

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs Miskolc Mosonmagyarovar Pilisvörövsar Eger Nagykallo Sopron Györ Mor Tata Debrecen Veszprem Dunaujvaros Zalaegerszeg Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny Bonyhad Oroshaza Pecs Boly Baja Mohacs Szeged DAS:

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 1 / 8 2009. 08. 19. 17:37 Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. évi túrák tervezetei I. negyedév hónap nap "A" túra túravezető

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007 A Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Továbbképzi Irodájának tájékoztatása a Kamarai Továbbképzi Bizottság által elfogadott 2009 évi kötelező továbbképzről Tervezők, szakértők, építi műszaki ellenőrök, felelős

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Együttműködő szervezetek

Együttműködő szervezetek szervezet Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége székhely 8400 Ajka, Sport u. 25. képviselő Gerencsér Hilda kapcsolattartó Gerencsér Hilda e-mail gerencser.hilda@citromail.hu telefon 30/397-1974

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

17/2008. SZ.IG.HATÁROZAT: Az Igazgatóság a Közgyűlésnek megválasztásra egyhangúan javasolja:

17/2008. SZ.IG.HATÁROZAT: Az Igazgatóság a Közgyűlésnek megválasztásra egyhangúan javasolja: 8.sz. melléklet 17/2008. SZ.IG.HATÁROZAT: Az Igazgatóság a Közgyűlésnek megválasztásra egyhangúan javasolja: 1. Dr. Simák Pál (független) 2. Fehérdi Csaba (független) 3. Dr. Molnár István (független) 4.

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

2010. október 28. (csütörtök)

2010. október 28. (csütörtök) PROGRAM az általános mezőgazdasági, agrár-közgazdasági, állattenyésztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny

Jelentkező Döntős Helyezés Kitaibel Pál Verseny 1 11. OSZTV 1 9. Kitaibel Pál Verseny 1 1. OSZTV 1 11. KV területi verseny 1 3. Kitaibel Pál Verseny A nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskolában jelenleg 489 diák tanul, és 35 pedagógus végzi oktató nevelő munkáját. Iskolánkban négy tagozat működik. Az építészet

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

RECHNITZER JÁNOS mint fentebb jeleztük újabb szervezetek jöttek létre. Vidéken csökkent az intézmények száma, míg a fővárosban kisebb mértékben emelkedett, ugyanakkor megnőtt az intézményi méret, nagyobb

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

Ybl Miklós-díj - Wikipédia

Ybl Miklós-díj - Wikipédia Page 1 of 6 Ybl Miklós-díj A Wikipédiából, a szabad lexikonból. (Ybl-díj szócikkből átirányítva) Az Ybl Miklós-díjat 1953-ban alapította a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa (1069/1953. (XI. 6.) határozat),

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Eötvös József gimnázium német nyelvi tagozat, érettségi 1964. Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, okl. építőmérnöki diploma 1969.

Eötvös József gimnázium német nyelvi tagozat, érettségi 1964. Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar, okl. építőmérnöki diploma 1969. Ö N É L E T R A J Z Személyi adatok Név: Születési hely: Mehrli Péter Budapest Születési idő: 1946. április 16. Iskolai és tanfolyami végzettségek, képesítések Eötvös József gimnázium német nyelvi tagozat,

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. e-mail: raczk@takarnet.hu Honlap: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkoztatási terület. 3. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. e-mail: raczk@takarnet.hu Honlap: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkoztatási terület. 3. Szakmai tapasztalat Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Rácz Kálmán Születési név: Anyja születési neve: Kiss Ibolya Neme: férfi Születési idő (év, hó, nap): 1958. június 30. Születési hely: Kisújszállás Családi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Lasztovicza Jenő részére Veszprém Megyeház tér 1. 8200 Ügyszámunk: 27464 /2012.

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.) IGAZGATÓSÁGÁNAK rendkívüli tájékoztatója

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2014. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 214. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 215. május Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György

Agrár Tagozat. Kolozsvári György elnökségi tag Emmerling Gábor. Dr. Mészáros György Agrár Tagozat Dr. Véha Antal elnök Szlovicsák Gábor tiszteletbeli elnök Erdészeti és Faipari Szakosztály Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály Dobó István Kovácsné Felkai Éva szakosztály vezető,

Részletesebben

Beszámoló a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség (8200 Veszprém Wartha u. 3.) munkájáról

Beszámoló a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség (8200 Veszprém Wartha u. 3.) munkájáról Beszámoló a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség (8200 Veszprém Wartha u. 3.) munkájáról 1. Új elnökség a VMTSZ élén: 2006. július 1.-től új vezetőség áll a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp.

Cikkszám Cikk Fogy ár Turista térképek Turista útikalauzok Belföldi várostérképek + megye tkp. Cikkszám Cikk Fogy ár Zöldzónaár Turista térképek 353127110 Aggtelek-Gömör-Tornai-karszt turistatkp "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353126110 Bakony-Dél turistatkp.- Somló "SC" 1 290 Ft 1 000 Ft 353121110 Bakony-Észak

Részletesebben

16. sz. melléklet C Í M R E N D

16. sz. melléklet C Í M R E N D 16. sz. melléklet C Í M R E N D I. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Cím Alcím rövid neve gazdálkodási jogköre: teljes önállóan gazdálkodó részben önállóan gazdálkodó 1. Megyei Önkormányzat Hivatala 1.1. Közgyűlés

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

A felsőoktatás regionalitása

A felsőoktatás regionalitása A felsőoktatás regionalitása Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, rektor helyettes Széchenyi István Egyetem, Győr III. Országos Marketing Konferencia Pécs, 2010. október 20-21. Új helyzet, új környezet

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

2014. április 28. (hétfő) 13 00 13 10 A vendégeket köszönti: Dr. Szabó István egyetemi tanár, dékán, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő

2014. április 28. (hétfő) 13 00 13 10 A vendégeket köszönti: Dr. Szabó István egyetemi tanár, dékán, Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gödöllő PROGRAM az általános mezőgazdasági és állattenyésztési, állategészségügyi, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti valamint környezetvédelmi és vízgazdálkodási

Részletesebben

Politikai pártok és ilyen célú társulások

Politikai pártok és ilyen célú társulások X. Egyesületek Politikai pártok és ilyen célú társulások 1 A NEP Csetényi Szervezetének iratai 1934 1935 0,01 ifm 401 Az MDP Veszprém Megyei Tanácsi Szervezetének iratai 1954 0,01 402 Az MDP Fenyőfői Szervezetének

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére.

Támogatási összeg eft Bajai Kórház Betegelőjegyzési rendszer kiépítésére. 7 100. Városi Ön. Kórház-Ri., Kalocsa IT technológia fejlesztésére. Pályázat "Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására az intézményi átalakítások megkezdésére" 2006. B) További szempontok szerint 2. táblázat Megye Baranya Baranya Békés Pályázó

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

12/2004. (II. 13.) GKM rendelet 12/20. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

Részletesebben

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET EZ A TERVEZET A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Iktatószám: GKM/4330/ /2007 A földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges képesítésről és ról szóló 12/2004. (II. 13.)

Részletesebben

A LOVASSPORTOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK O K T A T Ó I

A LOVASSPORTOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK O K T A T Ó I Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar LOVASTANÁR (HIPPOLOGUS) ÉS SZERVEZŐ SZAK (2.) A LOVASSPORTOK ÉS A KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGYAK O K T A T Ó I Egyedülálló a Szak oktató-gárdája! A Szent István Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben