Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról"

Átírás

1 Életrajzi lexikon Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének kezdeményezésére megalakult a Történeti Bizottság, amelynek kettős feladatot határoztak meg: Kísérje figyelemmel és rögzítse a MMK tevékenységét és foglalja egybe a hazai mérnök társadalom munkásságát. Ezen munkák teljesítése érdekében a Megyei (Területi) Mérnöki Kamarák önállóan végzik a gyűjtő munkát. A Veszprém életrajzi lexikonban mindazon személyek és teljesítmények rögzítésre kerültek, amelyek a mindenkori megyei közigazgatási határokon belül a megye érdekében, annak fejlődését célozva valósultak meg, függetlenül az illető születési- illetve lakhelyétől. A gyűjtőmunka folyamatos, amelyben csak mesterségesen lehet szakaszhatárokat kijelölni év Gádori Vilmos 1

2 Rövidítések jegyzéke Bány. és Koh. L. B. = Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat BME = Budapesti Műszaki Egyetem ELTE = Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ft. Közl. = Földtani Közlöny Kém. Közlem. = Kémiai közlemények MTA = Magyar Tudományos Akadémia M. Tud. = Magyar Tudomány M. Áll. Ft. Int. = Magyar Állami Földtani Intézet MÁV = Magyar Állam Vasutak MÁFKI = Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet MTESZ = Műszaki és Természettudományi Egyesületek MSZH Rt = Magyar-Szovjet Hajózási Részvénytársaság MAT = Magyar Alumíniumipari Tröszt NEVIKI = Nehézipari Kutató Intézet OÉÁ = Országos Érc és Ásványbányák TIT = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 2

3 Irodalom 1. Veszprém megyei életrajzi lexikon Veszprém, Szerkesztő Bizottság: Halász Béla, Hermann István, Patka László, Praznovszky Mihály, Varga Béla, Zongor Gábor 2. Dunántúli kultúrmunkások Budapest, Szerkesztette: Dr. Sziklay János 3. Veszprém megyei fejek Budapest, Szerkesztették: Hahn Ferenc, Zsadányi Oszkár 4. Ki kicsoda? Budapest, (Második átdolgozott kiadás) Szerkesztette: Fonó Györgyné 5. Ki kicsoda? Budapest, (Negyedik átdolgozott kiadás) Szerkesztette: Hermann Péter 3

4 Angeli Imre (Kapuvár, XI. 12. Várpalota, VII. 18.) Műszaki tanári oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, s 1959 évtől haláláig a Péti Nitrogénműveknél dolgozott. A Nitrogénművek krónikáját 1987-ig tartó időszakig írta meg. Kéziratos munkái a Krúdy Gyula Városi könyvtárban találhatók. Műveiből: Péti Nitrogénművek 50 éves története , Így tanul és él a Péti Nitrogénművek munkássága, Várpalota, Antal Dezső (Brassó, VII. 12. Bp., VIII. 31.) Építész. A budapesti műszaki egyetemen időszakban tanult. Iparművészeti Főiskola tanára időszakban. A Balaton-vidék építészetéről tanulmányai jelentek meg. A mezőgazdasági és a falusi építészet elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozott. Műveiből: Gyógyhelyek és üdülőhelyek, Bp., A magyar népi építészetről. Göcsej, Bp., 1935 Balaton, Bp.,

5 Bácskai Gyula (Szeged, IX. 12. Veszprém, XI. 8.) Vegyészmérnök, tanár. A kémiai tudományok kandidátusa. Szegedi egyetemen végzett, 1946-ban doktorált. Veszprémben 1948-tól dolgozott és megszervezte a korrózió kutató laboratóriumot, amely beolvadt a NEVIKI-be (itt a korróziós osztály vezetője). A Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1968-tól egyetemi tanár. A korrózió megelőzés és a vason keletkező kémiai védőrétegek korróziógátló hatásának témakörében több szakközleménye jelent meg. Műveiből: A korrózió jelentősége és az ellene való védekezés. Bp., 1933, - A rozsdásodás mechanizmusáról. Bp., Vasúti járművek anyagának korrózió elleni védelme. Bp., A korrózió elméleti alapja. (társszerző) Bp., Kémiai felületkezelés, Bp., A fémek atmoszférikus korróziója. Bp., Balás Jenő (Gyergyóremete, XII. 19. Bp., III. 6.) Bányamérnök. Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián tanult, amelyet 1907 évben fejezett be. Az egy éves katonai szolgálat után 1910/1911 években tette le államvizsgáit és szerezte meg oklevelét. Első munkahelye: Osztrák-Magyar Vasúttársaság, amelyet Wenckheim Frigyes féle uradalom mennyházai és vaskohi bányáinak irányítása 5

6 követett, majd 1912-ben Kolosvárott magánmérnöki irodát nyitott. Itt ismerkedett meg a bauxittal. A mozgósítás alkalmával 1914-ben mérnök-hadnagyként szolgált és 1918-ban, mint magyar származásút kiutasították Romániából. Ekkor kezdte el a magyar államhatárokon belül a bauxit kutatást. az első bauxit leletet a Gánt környéki hosszúharasztosi kibúvásokban találta, de Európa legjobb bauxittelepét Gánt-Bagoly-hegy rejtette, amelyre 1922-ben talált rá. Ezen ismeret indította el a magyar bauxitbányászatot, amely 1934-ig csak külföldi feldolgozóiparnak szállított ekkor indult el a hazai timföldgyártás és 1935-ben az alumínium kohászat 1936-ban a Balaton holt területének megszüntetésére és a Sió csatorna hajózhatóvá tételére dolgozott ki terveket. Számos szakirodalmi munkásságát az Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár) őrzi. Gánti volt irodája jelenleg a múzeum része. Gyergyóremetén az általános iskola vette fel a nevét. Baloghy Jenő (Makó, Ajka, XI. 24.) Gépészmérnök. A Bp.-i műszaki egyetemen 1930-ban végzett. Aradon rövid ideig segédmérnök, majd 1931-től a Láng Gépgyárban gyakorlómérnök, 1933-tól a Lóden-Posztógyár Rt. üzemvezetője., 1937-től az ajkai Kőszénbánya Rt. erőművének műszaki vezetője. Részt vett az Ajkai Erőmű helyének kiválasztásától kezdődően minden alapítási 6

7 műveletben. Főmérnök , majd időszakban, - halálának bekövetkeztéig. A két időszak között igazgatói munkakört töltött be. Irodalom: Kozma Károly: Az ajkai Erőmű története. Ajka, Bereczky Endre (Bp., XI. 8. Bp., VIII. 2.) Vegyészmérnök, tanár. Kémiai tudományok kandidátusa. Oklevelét a Bp.-i műszaki egyetemen szerezte 1922-ben. Különböző cementgyárakban (Csehszlovákiában) 1945-ig dolgozott, ezidőtől a selypi cementgyár főmérnöke, majd a Mész és Cementipari Központ termelési osztályvezető, később vezérigazgató helyettes. A Veszprémi Vegyipari Egyetem Szilikátkémiai Tanszékének első vezetője, időszakban nyugdíjba vonulásáig. A TIT veszprémi szervezetének alapító tagja és időszakban elnöke. Munkásságáért 1949-ben Kossuth-díjat kapott. Irodalom: Reichard Ernő: A magyar cementipar története. Bp., Boday Gábor (1945-ig Czekelius Günther) (Nagyszeben, VI. 15. Bp., VI. 28.) Bányamérnök. Érettségi vizsga után (1915) három évet a fronton szolgált. Leszerelése után részben a leobeni Montanisztikai Főiskolán, részben a chalottenburgi 7

8 egyetemen folytatott felsőfokú tanulmányokat. Az Ajkai Kőszénbánya Rt.-nél 1924-től gépészeti üzemvezető, - igazgató helyettes, majd időszakban igazgató. Nevéhez fűződik a bánya bővítése és rekonstrukciója, az első széleshomlokú fejtés kialakítása, a padragi új bányaüzem megnyitása. Bevezette a száraztömedékelést és kísérletezett az acéltámos biztosítással. A II. világháború végén megakadályozta a bányák felrobbantását. A Magyar Állami Szénbányák Központjában 1947-től, között a Komlói Szénbányászati Tröszt központjában dolgozott. Nyugdíjasként a Szabadalmi Hivatal szakfordítója. Felesége az ajkai Boday Dezső földbirtokos Éva nevű lánya, és 1945 után vette fel a BODAY vezetéknevet. Műveiből: A szénaprózódás kérdései. Bp., Az ajkai szénbányáknál a röpített tömedékeléssel szerzett tapasztalatok ismertetése. Bány. és Koh. L Irodalom: Kozma Károly: Az ajkai bányászat története. Veszprém, Bolgár Mihály Gyerh, IX. 1. Veszprém, III. 10.) Geológus, tanár. Veszprémben volt kegyesrendi tanár. Geológiai és hidrográfiai kutatásokkal is foglalkozott. Tanulmányai alapján valósították meg Veszprém város vízvezeték rendszerét. Egy munkájában a Sió-zsilip kérdését is tárgyalja. 8

9 Irodalom: Vargyas Endre: Veszprém, Molnár Jánosné: Száz évvel ezelőtt halt meg. Molnár Jánosné: Vízművet álmodó paptanár = Napló, III. 10. Böckh János (Pest, X. 20. Bp., V. 10.) Bányamérnök. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián 1862-ben szerzett oklevelet. A bécsi Földtani Intézetből hazatérve (1864 év) minisztériumi alkalmazott, majd a hazai Földtani Intézet első szakemberei közt kezdte a munkát, ahol időszakban igazgatói munkakört is betöltött. Kezdeményezésére indult el a hazai kőolaj kutatás. A Déli Bakony földtani és őslénytani viszonyait is tanulmányozta. Földtani térképet készített Pápa, Veszprém, Nagyvázsony, Felsőőrs vidékeiről. Műveiből: A geológia fejlődésének rövid története Magyarországon = Ft. közlöny A Bakony déli részének földtani viszonyai. 1-2 Évk., = Bp., Déli-Bakony liász lerakódásának taglalása. = Ft. közl

10 Bőhm Ferenc, Cseh Ferenc (Bécs, után) Mérnök, 1757-ben hadmérnöki akadémiát végzett és a Helytartó Tanács hívására jött Magyarországra. Az Eszterházy uradalom mérnökeként különböző vízrendezési munkálatokat irányított. Veszprém és Fejér vármegyéktől a Sárvíz szabályozás tervének készítésére kapott megbízást 1763-ban, amely között készült el. Ez a terv volt az alapja a Sárrét és Sárvíz későbbi rendezésének, amelynek első lépéseként az 1770-es évek elején a várpalotai határt érintő részt rendezték. A munka eredményeként Várpalota határában több mint ezer katasztrális holddal növekedett a mezőgazdaságilag hasznosítható földterület. Munkásságának elismeréséül nemességet kapott és nevet Cseh-re változtatta. Pétfürdőn utcát neveztek el róla. Irodalom: Sárközy Imre: = M. Mérnök és Építész Egy. Közl Magyar Műszaki Alkotók. Bp., Faller Jenő: Adatok Várpalota történetéből. Veszprém, Bródy Imre (Gyula, XII. 23. Mühldorf, XII. 20.) Fizikus. A Bp.-i tudományegyetemen 1919-ben szerzett tanári oklevelet. A fehérterror elől Göttingenbe emigrált, a Nóbel-díjas Max Born munkatársa. Az Egyesült Izzó kutató laboratórium 1923-tól alkalmazza. A kripton töltésre 1930-ban kap szabadalmat. A kripon- 10

11 lámpa gyártásához 1937-ben Ajkacsingervölgyben építették fel a világon először a folyamatosan működő üzemet. A befektető vállalkozó Aschner Lipót (Asakürt, I. 27. Bp., I. 18.), aki Ajkán ma is meghatározó ipartelepítést hajtott végre 1937-től kezdődően. (Aschner Lipót 1948-tól haláláig az Egyesült Izzó igazgatója.) Bródy Imre emlékét a volt gyárüzem falán emléktábla örökíti meg. Ajkán a róla elnevezett gimnázium udvarán mészkőből készült mellszobor őrzi (Kőfalvy Gyula alkotás). Irodalom: Kozma Károly: Az Ajkai Erőmű története. Ajka, Tilhof Endre: Száz éve született a kripton lámpa feltalálója. = Ajkai Szó, XII. 20. Kozma Károly: Az ajkai szénbányászat története, Ajka, Czigler Győző (Arad, VII. 19. Bp., III. 28.) Építész, tanár. Svájcból bevándorolt őrzi három nemzedéken át építészek voltak től a Budapesti Műszaki Egyetem tanára. Balatonfüreden a háromrészes, nyolctornyos balatoni hidegfürdőt tervezte, amely VI. 2.-án nyílt meg. Az épület III. 28.-án a benne tárolt katonai robbanóanyagok felrobbanása következtében megsemmisült. Irányításával restaurálták 1889-ben a tihanyi apátságot és berendezését. 11

12 Irodalom: Szalai Imre: Balatonfüred. Bp., Zákonyi Ferenc: Balatonfüred, Veszprém, Lévárdi Ferenc: Tihany, Apátsági templom. Erdei Ferenc (Szerencs, VIII. 28. Balatongyörök, VIII. 8.) Építészmérnök. Oklevelét Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte 1957-ben. Számos hazai műemlék helyreállítása, bővítése fűződik nevéhez. A felsőőrsi plébánia templom és a prépostsági ház helyreállítását irányította időszakban. Új liturgikus teret tervezett a veszprémi székesegyház és a felsőőrsi templom részére. Új épülettervei között jelentős a veszprémi Szent Györgykápolna. Kisnánai és a várgesztesi vár, a miskolci Avas templom helyreállítása jegyezhető még a nevéhez. Eötvös Lóránd (Pest, VII. 27. Bp., IV. 8.) Fizikus. Egyetemi tanulmányait Heidelbergben végezte. Tizenhat éven keresztül a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Rövid ideig vallás és közoktatásügyi miniszter, országgyűlési képviselő. Édesapjáról elnevezett kollégiumot 1895-ben alapította. A föld belső rétegeinek gravitációs vizsgálatainál használatos kettős ingát ( években) a Balaton jegén, Balatonfüred és Tihany között próbálta ki és hitelesítette. A műszert 1906-ban mutatta be a nemzetközi tudományos 12

13 közvéleménynek. Balatonfüreden és Ajkán általános iskola vette fel a nevét. Füreden az iskola udvarán bronz mellszobor (Borbás Tibor alkotás), a Balatoni Panteonban tábla, az ajkai iskola falán dombormű őrzi emlékét. Műveiből: A Balaton nívó felülete s azon a nehézség változásai: Erre vonatkozólag az 1901 és 1903 években a jég hátán végzett megfigyelések. Bp., Vizsgálatok a gravitáció jelenségének köréből. Bp., Irodalom: Frőhlich Izidor: - Emlékkönyv. Bp., 1930 Pekán Dezső: Báró A torziós inga ötvenéves jubileumára. Bp., Fábián Gáspár (Székesfehérvár, I. 1. Bp., I. 13.) Építészmérnök. Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Több iskolát, templomot és kórházat épített, Székesfehérvárott, Szekszárdon, Jászapátiban, a fővárosban. Balatonfüreden a neoromán stílusú kat. templomot és mellette levő iskolaépületet, valamint a plébánia házat tervezte. Műveiből: Életem, főbb alkotásaim. Szeged, Nagy magyar építőmesterek Bp.,

14 Faller Jenő (Selmecbánya, IX. 25. Sopron, XII. 23.) Bányamérnök. Egyetemi tanulmányait a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián kezdte, de a háború okán az oklevelet a Soproni József Nádor Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerezte meg 1921 évben. Irányította azokat a kutatásokat, amelyek révén a nagyegyházi és a dudari szénmezők ismertté váltak. Várpalotán 1929 évtől üzemvezető, majd 1964 évtől a dunántúli szénbányászat kerület vezetője. Közben időszakban Bánfalván igazgató helyettes. A Szénipari Központ igazgatói tisztet ben tölti be. szorgalmazta a Zirc-Dudari vasútvonal mind hamarabbi befejezését. A József Nádor Műszaki Egyetemen (Sopron) oktató, tanszékvezető. Megalapította a Soproni Központi Bányászati Múzeumot. Helytörténeti kutatásának központi témája Várpalota volt. Tanulmányainak száma meghaladja a háromszázat. Várpalotán utca és szakmunkás iskola vette fel a nevét, az intézetben bronz mellszobra látható (Horváth Marietta alkotása). Zircen a Bakonyi Pantheonban tábla őrzi emlékét. Műveiből: Csetény község monográfiája. Inota község monográfiája. Szápár község monográfiája. Hol feküdt Bátorkő vára. Hol feküdt a XVI. században elpusztult Paczman vára. Csesznek, Palota, Vázsony, Veszprém várak XVI. sz.-i alaprajzok. 14

15 Fábián Károly (Pula, IX ?) Gépészmérnök, Kir. József Nádor BME-on szerzi oklevelét 1913-ban. Szakmai tevékenységét a MÁV-nál kezdi Szombathely, Kőszeg, Pápa helyszíneken ben saját kérelmére nyugdíjazzák és magán mérnöki irodát nyit. A kommün alatt halálra ítéli, ez okból Ausztriába menekült. A K-n bukása után visszatér Pápára, részt vett a keresztény szocialista párt szervezésében, amelynek 4 éven át elnöke Pápán. Fekete Sándor (Makó, VI. 6. Bp., IV. 11.) Bányamérnök. A műszaki tudományok kandidátusa. Oklevelét Sopronban a József Nádor Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karán szerezte. Az ország különböző bányáiban dolgozott 1944-ig- (sóbánya, ércbánya, aranyérc feldolgozó) után Brenbergbánya, Oroszlány, Tatabánya következett időszakban az Úrkúti Mangánércbánya főmérnöke. Munkatársaival kidolgozta a karbonátos mangánérc hidrometallurgiai feldolgozásának új változatát től haláláig a Bányászati Kutató Intézet osztályvezetője. Irodalom: Károly Ferenc: Az úrkúti mangánérc bányászat történeti áttekintése. (Kézirat) Ajka,

16 Fellner Jakab, fellenthali. Nikolsburg, VII. 25. Tata, XII. 12.) Építész től főleg az Eszterházy grófok számára dolgozott. Egy ideig Komárom vármegye szolgálatában állt. Lamberg család Móri kastélyát 1762-ben tervezte. A veszprémi püspöki palota tervezését időszakban végezte ban tervezte és kezdte el építeni a pápai templomot. Nevéhez fűződik a veszprémi agg papok háza ( ). Jelentős szerepe volt Veszprém, Pápa, Tata és Eger városképének alakításában. Irodalom: Pigler Andro: A pápai plebánia templom és menyezet képei. Bp., Lukics József: A veszprémi püspöki vár a kat. restauráció korában. (Társszerző). Veszprém, Folly Róbert (Brennbergbánya, Bp., IV. 24.) Építészmérnök. Oklevelét a József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte ben önálló tervezőirodát nyitott és főként hídszerkezetek tervezésével foglalkozott. Alkotásai közül kiemelkedik a veszprémi völgyhíd. Több műszaki lapot indított. Irodalom: Magyar Műszaki Alkotók. Bp., Mihailich Győző: Vasbetonépítés kezdete és első létesítményei Magyarországon. (Társszerző) Bp.,

17 Földvári Miksa (Siklós, VII. 24. Balatonfenyves I. 6.) Erdőmérnök. Oklevelét a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerezte. Állami szolgálatban kezdett. Szakiskolai tanár, erdőgondnok, erdőfelügyelő után debreceni erdőigazgatóvá nevezik ki, 1927-ben a kaposvári erdőigazgatóság élére került. Munkásságában a Bakony hegység természetvédelmi kérdései központi helyet kaptak. Műveiből: A Bakony hegység és Bakonyalja természeti emlékei Bp., Freund Mihály (Bp., V. 25. Bp., VI. 12.) Vegyészmérnök, tanár. A kémiai tudományok doktora, az MTA-nak 1948-tól levelező, 1954-től rendes tagja. Oklevelét 1911-ben a József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte, majd Karsruhéban tanult tovább. A Magyar Petróleumipari Rt.-nél laboratóriumi vegyész. ( ), később üzemvezető. Önálló szakértő tanácsadó ( ) a kőolaj- és szénfeldolgozó iparban tól magántanár, 1964-től kinevezett egyetemi tanár ban Veszprémben létrehozta a MÁFKI-t, amelynek 1969-ig igazgatója. Világviszonylatban (1934) elsőként vetette fel a cseppfolyósított földgáz szállításának lehetőségét. Elsőként foglalkozott a motor kenő olajok fékpadi és üzem közbeni vizsgálatával, valamint adagolásával. 17

18 Műszaki doktori vasdiploma. (1978.). Kossuth díj, 1950.) tulajdonosa. Wartha Vince emlékérmet 1959-ben kapta. Műveiből: A repülőbenzin. Bp., Az ásványolaj-ipar legújabb gyártási módszerei. Bp., A földgáz. Bp., Paraffinféleségek. Bp., A kőolaj, Bp, Irodalom: Csűrös Zoltán 80 éves = Kém. Közlem Hardy Gyula: Megemlékezés Freund Mihályra = M. Tud sz. Fruhmann Antal ( ) Építész. A győri rajziskola tanára. Számos Győrben épült épülete ismert: Újvárosi plébánia templom, a Bisingerféle temető kápolna ben megnyerte a veszprémi új megyeháza tervpályázatát. A klasszicista stílusban épült Balatonfüredi Kerektemplom ( ) terveit készítette. A Balatonfüredi Gyógytéren levő Kossuth-forrás kultúrházának fedelét 1853-ban építette át. Irodalom: Szalai Imre: Balatonfüred. Bp., Záhonyi Ferenc: Régi épületek Balatonfüreden. Pécs, Záhonyi Ferenc: Balatonfüred. Veszprém,

19 Dr. Hlavay József emlékére Ötvenkilencéves korában váratlanul elhunyt Hlavay József,a kémiai tudomány doktora, a Veszprémi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Halálával mély veszteség érte az Egyetemet, az egyetem mérnöki karát, Veszprém váro-sát, az egész magyar tudományos életet. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát 1971-ben. Munkája során a magyar analitikai kémia, később a környezeti analitika kiemelkedő képviselőjé vált. Meghatározó szerepet játszott a környezettudományi egyetemi szak hazai meghonosításában, az oktatás indításában, majd, mint a föld és környezettudományi tanszék és a Veszprémi Egyetem környezettudományi doktori iskola vezetője, a kutatások elindításában. Munkatársai, tanítványai nagy megbecsülése övezte. Hlavay József kilenc évig volt a Veszprémi Akadémiai Bizottság tudományos titkára. Ebben a minőségében az észak-dunántúli régiótudományos életének, a régió kutatási és fejlesztési munkájának szervezésében alkotott maradandót. Az utóbbi években a Veab Környezet-, Földtudományi és Energetikai Szakbizottságának tevékenységét irányította. Egyuttal, mint az MTA Környezeti Kémiai Bizottságának elnöke, az egész ország ilyen írányú tevékenységének is meghatározó személyisége volt. Oktató és kutató munkájáért számos elismerésben részesült. Ezek közül kiemelkedik a Szentgyörgyi Albertdíj (2004), a Pro Universitate Vespremiensis arany fokozata (1998), valamint a Széchenyi professzori ösztöndíj (1997). Számos tanulmánya jelent meg mértékadó hazai és nemzetközi folyóiratrokban. Nemzetközi elismerését jelzi a Nemzetközi Tiszta és Alkalmazott Kémiai Unió több bizottsági tagsága. Az elhunytat a veszprémi sportbarátok is gyászolják. Hosszú évekig az NB-II-es veszprémi futballcsapat megbizható hátvédje volt. Az egyetem csapatával 1970-ben országos egyetemi és főiskolai bajnokságot nyert. 19

20 Gedeon Tihamér (Rimaszombat, VIII XII. 24.) Vegyészmérnök. A József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett 1925-ben oklevelet. A kémiai tudományok kandidátusa. A nevét és tevékenységét a hazai timföld-alumínium gyártás fejlesztésével együtt kell említeni. Elsőként állított elő fémmagnéziumot hazai dolomitból. Fontos szerepe volt a magyar bauxitkataszter munkálatainak megkezdésében, a hazai műkorundgyártás megindításában. Érdemei vannak a dunántúli (bakonyi) bauxit-kutatásban. Műveiből: A bauxit száz éve = Magy. Techn., sz. A magyar föld kincse: a bauxit. = Természet és Technika, sz. Műkorundgyártás. = BKL Alumínium, Irodalom: Bidló Gábor: Gedeon Tihamér emlékezete = Ft Közl sz. Gasteiger János Mihály, ifj. ( után) Üveghuta-alapító. Ifj. Gasteiger vitrárius mester ben hozta létre az első urkuti üveghutát, amelynek ig vezetője volt. Ezzel párhuzamosan bérelte a Gleisner testvérek (Károly és József) által alapított pénzeskúti hutát is, amely 1815-ig működött. Megemlítendő Neumann Ábrahám, aki Somhegy pusztán a meglevő hamuzsír főző 20

21 épületét bővítette új huta üzemmel, ahol fehér-, zöld-, öblös-, és táblaüveget gyártott. Gasteiger szakmunkásait bevonva 1781 körül kápolnát épített Nova Officián (Új Hután) a mai Úrkuton. Irodalom: Éri István: Adatok a bakonyi üveghuták történetéhez. = Vp. Megy. Múz. Közlem. Veszprém Németh István: Vitráriusok nyomában. Ajka (Kézirat) Klyma Marian Károly (? 1772 után) A lókuti üveghuta alapítója ben kötött szerződés már 1762-beni működést igazolja. A szerződésből ismert, hogy, Officione vitrare prefectus -ként a településnek az ura és 1772 után adminisztrátora. Györgyi Dénes (Bp., IV. 25. Bp., XI. 21.) Építészmérnök, tanár. A József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett oklevelet. A harmincas évek közepén készíti el Balatonalmádi első rendezési tervét. Az Országos Magyar Iparművészeti Iskola tanáraként kapott megbízást az intézmény főiskolává történő átszervezésére. Több nemzetközi és világkiállítás (Torinó, Barcelona, Brüssel, Párizs, 1937.) magyar pavilon tervezője. 21

22 Feleségével Gravcsik Emília (belsőépítész) Balatonalmádiban a Szent Imre templom melletti Családi sírboltban nyugszanak. Balatonalmádiban általános iskola vette fel a nevét. Grofcsik János (Pápa, VII. 20. Bp., I. 6.) Vegyészmérnök, tanár. A kémiai tudományok doktora. Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. (1912). Az Országos Chémiai Intézet-beli alkalmazását követően a Budapesti Felsőipari Iskolában tanított tól a Városlődi Kőedénygyár műszaki tanácsadója. Nevéhez fűződik a massza és a máz összetételének kidolgozása től a NEVIKI Szilikátkémiai oszt. vezetője. Az MTA Szilikátkémiai Albizottság elnöke. A hazai tűzállóipari és kerámiai nyersanyagok minősítésének kérdéseivel, új vizsgálati módszerek kidolgozásával, agyagásványok szerkezetével és a kerámia égetés folyamán az agyagban végbemenő átalakulások folyamataival foglalkozott. Műveiből: Építőipari anyagtan. Bp., Kerámiai anyagok fizikája, Bp., Kerámia-iparok technológiája. Bp., A magyar finomkerámiaipar története. Bp.,

23 Györki József (Pusztakovácsi, VIII. 19. Bp., VIII. 10.) Vegyészmérnök, tanár. Kémiai tudományok doktora. Oklevelét a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte. Tanársegéd között, majd 1920-ig az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság Vegyészeti Bizottság osztályvezetője. Önálló tervező időszakban, ban a Péti Nitrogénművek Rt. vezérigazgatója, majd a Bányászati Kutató Intézet alkalmazottja és a Bp.-i műszaki egyetem magántanára. Úttörő munkát végzett a hazai nyersanyagok tüzelőanyag-ipari elsősorban gázgyári hasznosításában. Foglalkozott a várpalotai szénbázisú nitrogén műtrágyagyártás megvalósításával (e tevékenység vitatott). Műveiből: A szenek hasznosításának feltételeiről és a kokszosodás folyamatáról. (MTA. doktori értekezés) Bp., Községi gázellátás hazai szenekkel. 1-2 kötet. Bp., Halász András (Munkács, XII. 17. Bp., III. 7.) Bányamérnök. A műszaki tudományok kandidátusa. A Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián kezdett tanulni, de az I. világháború miatt oklevelét 1923-ban a József Nádor Egyetem Soproni Bányamérnök Karán szerezte meg ig Jugoszláviában egy belga érdekeltségű 23

24 rézbánya főmérnöke, majd 1944-ig Nagybányán dolgozik évtől a Bányászati Kutató Intézet osztályvezetője, a Veszprémi Vegyipari Egyetem meghívott előadója. Munkásságának egyik fő területe az Úrkuti mangánérc dúsítómű hidrociklonos osztályozáson alapuló rekonstrukciója. Kidolgozta az eplényi áthalmozott Csorda-hegyi típusú, valamint a gyenge minőségű oxidos nyers mangánércek dúsítását. Munkásságát 1953-ban Kossuth-díjjal ismerték el. Hollósy Ferenc (Bp., XII. 31. Bp., I. 17.) Mérnök. Oklevelét 1913-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte után irányította a siófoki vízlépcső építésének befejező munkálatait. Csepeli szabadkikötő építés vezetője. Irodalom: Lászlóffy Waldemár: = Vízü. Közlem sz. Hajdú Elemér (Saroltavár, I. 5. Bp., VI. 1.) Gépészmérnök. József Nádor Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett oklevelet tól a Fővárosi Elektromos Művek alkalmazottja időszakban a Magyar Dunántúli Villamossági Rt. igazgatójaként az Ajkai Erőművet közvetlenül irányító szervezet vezetője között a villamos erőművek tevékenységét irányító országos 24

25 szervezetek vezető munkatársa -, igazgatója. Munkásságáért az Állami Díj 2. fokozatát kapta. Irodalom: Kozma Károly: Az Ajkai Erőmű története. Ajka, Havas József (Hodrusbánya, Bp., VI. 13.) Erdőmérnök. Oklevelét a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerzi 1890-ben. Pályáját a szatmári felmérési felügyelőségnél kezdte, majd Bp.-en a m. kir. Háromszögelési Bizottságban műszaki tanácsos ban Pozsonyban a 6-os illetve az 5-ös felügyelőség vezetője 1919-ig, majd miniszteri tanácsos 1922-ig. Ezt követően a pápai m. kir. 19-ik földmérési felügyelet vezetője váratlan haláláig. Az Emericána pápai konventnek alapító priórja, a r. kath. iskolaszék tagja. Hadi érdemkereszt I. oszt. kitüntetett. Hantken Miksa (Jablonka [Szilézia], IX. 26. Bp., VI. 26.) Bányamérnök, tanár. Főiskolai tanulmányait Bécsben és a Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián végezte ban Pesten telepedett le. Vizsgálódásait kiterjesztette az ország összes barnakőszén előfordulási helyre. Puzdor Gyula felkérésére az ajkacsingervölgyi birtokán lévő szénkibúvásokat vizsgálta és bátorította a bányanyitást. 25

26 Emlékét Ajkán a Bányászati Múzeum mellett létesült Őslény és Kőzettár Hantken terme őrzi. Irodalom: Kozma Károly: Az ajkai szénbányászat története. Veszprém, Heinrich Henrik (Windisch Feistritz, Bp., 1964) Bányamérnök. Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémián szerzett oklevelet. A Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. szolgálatába lépett és 37 éven át dolgozott az Rt. bányáinál között Csetényből irányította a dudari szénmedence kutatási munkáit között Várpalotán bányaigazgató. Meghatározó szerepe volt a dudari szénmező feltárásában, a Zirc-Dudar vasútépítés indításában. Kezdeményezte Várpalotán a frontfejtések kialakítását. Irodalom: Jármai Ervin: A dudari szénbányászat története. Veszprém, Heller László (Nagyvárad, VIII. 6.) Bp., XI. 8.) Gépészmérnök. Oklevelét Zürichben szerezte, egyetemi alkalmazott hőtechnikai konstruktőr a Bp.-i Farkas Gépgyárban tól különböző üzemek tan.- adó mérnöke tól az Energiagazdálkodási Intézet főmérnöke től a BME meghívott előadója, és 1951-től egyetemi tanár, a Hőenergetikai tsz. vezetője, az MTA 26

27 Kalorikus Gépészeti Tanszéki Munkaközösségi vezető. A hőtechnika és az energiagazdálkodás problémáival foglalkozik. A Heller-Forgó-féle légkondíciós rendszer kidolgozója, amely rendszert az Inotai erőműnél építettek meg. A műszaki tud. doktora, az MTA levelező tagja. (1962), Kossuth-díjas (1951). Nagyszámú tudományos ismertető szerzője, 50 szabadalmat jelentett be. Hidasi István (Dorog, VIII. 23. Veszprém, I. 17.) Bányamérnök. Oklevelét a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen szerezte időszakban a veszprémi székhelyű Közép-dunántúli Szénbányászat vezetője. Nevéhez kapcsolódik az általa szerkesztett szénvágathajtásban alkalmazott szénfelrakó berendezés ban Kossuth-díjat kap. Hodány László (Isaszeg, V. 16. Bp., II. 2.) Vegyészmérnök. a kémiai tudományok kandidátusa. Oklevelét a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerezte 1953-ban. Először a Gránit Csiszolókorong- és Kőedénygyárban, majd a debreceni egyetemen, később a Központi Fizikai Kutató Intézet, illetve az Atomenergetikai Kutató Intézet munkatársa. 27

28 Tudományos kutatásai során a szervetlen oxidok, ioncserélők vizsgálatával, katalizátorok termokémiájával, matematikai modellezéssel, a kristálynövekedés kérdéseivel foglalkozott. Műveiből: A kaolinit ioncserélhető kationjainak disszociális kinetikájáról. Bp., Hoffman Károly (Ruszkabánya, VI. 27. Bp., II. 21.) Geológus. A freibergi akadémián és a heidelbergi egyetemen tanult től a BME-on tanít és az 1869-ben szervezett Földtani Intézet főgeológusa. A Természettudományi Közlöny rovatvezetője. Tudományos szempontból elsősorban a Nyugat- Magyarországi devon-rögök földtani viszonyaival, valamint a Déli-Bakony bazaltjaira vonatkozó megállapításai jelentősek. Tagja a MTA-nak. Műveiből: A Déli-Bakony bazaltkövei. Bp., Irsy László, Irsik László (Somlójenő, IX. 4. Bp., IV. 24.) Építészmérnök. Oklevelet a BME-en 1921-ben szerezte között az egyetem, majd a Bp.-i Felsőépítő Iskola tanára. Minisztériumi főov. (1936- ). Erőműtervező Iroda építésze főépítésze. Számos templom köztük a veszprémi Margit-templom, középület és lakóház fűződik nevéhez. Ő építette az Ajkai Timföldgyár és 28

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI STARK LIPÓT (TRENCSÉN, 1866. MÁJUS 4. - BUDAPEST, 1932. JAKOBOVITS DÁNIEL (FENYÔHÁZA, 1879. SZEPTEMBER 9. - BUDAPEST, DR. SZILAS OSZKÁR (BUDAPEST, 1887. JANUÁR 26. - BUDAPEST,

Részletesebben

XX. századi Magyar Tudósnők

XX. századi Magyar Tudósnők XX. századi Magyar Tudósnők Ács Zsuzsanna orvos, neuroendokrinológus (Budapest, 1937. 03. 21. Budapest, 1997. 08. 03.) Kutatási területe a kísérletes neuroendokrinológia, és elsősorban az agyalapi mirigy

Részletesebben

Mérnöki évfordulók 2006-ban

Mérnöki évfordulók 2006-ban Az alább összegyűjtött évfordulók közel sem tartalmazzák az adott 25 éves időköz valamennyi számottevő műszaki eseményét és mérnök-alkotójának nevét. A válogatást a MMK Történeti Bizottsága állította össze

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika

Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika Mérés- és műszertechnika, automatika, számítástechnika A természettudományok, a technika és az ipar egymást kölcsönösen megtermékenyítő jellege századunkban hihetetlen mértékben felerősödött. Az ipari

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben

Székesfehérvár urbanizációja

Székesfehérvár urbanizációja Székesfehérvár urbanizációja A városfejlődés a kiegyezés korában Az elütő aspirácziók mindig a városi polgárság inteligencziájának mértékét árulták el. S a kedvező pillanatokban tanusított szükkeblüség,

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM

Dr. Gödölle István. Dr. Szigeti Éva TARTALOM TARTALOM Válogatás a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Tudományos múlt, jelen és jövő a szellemi tulajdon területén címmel megrendezett emlékülésének és Aktuális iparjogvédelmi kérdések 06

Részletesebben

Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Jelige: Más megközelítéssel Prológ Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez,

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2013. OKTÓBER TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 TÁRSINTÉZMÉNYI RENDEZVÉNY... 7 50 éves a bajai vízügyi Főiskola... 7 Vizes filmszemle az Uránia

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

Magyarország barlangjai

Magyarország barlangjai Kordos László Magyarország barlangjai Társszerzők: Jakucs László Gádoros Miklós Tardy János Szakmai ellenőrök: Láng Sándor Maucha László Topál György Reprodukciók: Pellérdy Lászlóné TARTALOM A MAGYAR BARLANGKUTATÁS

Részletesebben

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON

JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON JÓZSEF NÁDOR KISLEXIKON Dicső dolog és szent kötelesség a hazáért vért ontani, de e mellett szükséges annak segélésére más áldozatokat is tenni. (József nádor - 1809. április 27.) szerkesztette: Hegedűs

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr Gál Ferenc Főiskola Mezőtúr INNOVATÍV, EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ, MULTIFUNKCIONÁLIS MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELSŐOKTATÁSI KAR LÉTESÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA ÉS KOMPLEX TANULMÁNYTERVE A projekt a Magyar

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

Historia Scientiarum Tudomány- és ipartörténeti folyóirat Journal of History of Science and Industry

Historia Scientiarum Tudomány- és ipartörténeti folyóirat Journal of History of Science and Industry Historia Scientiarum Tudomány- és ipartörténeti folyóirat Journal of History of Science and Industry 12. szám, 2014. 2004 és 2011 között a Műszaki Szemle folyóirat melléklete (1 9. szám), 2012-től önnállósult

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Sümegre látogatott április 9-én Orbán Viktor miniszterelnök. Elhúzódó ajkai vizitje miatt jókora késéssel érkezett Sümegre. Megelőzték a biztonsági

Részletesebben

A KOHNER CSALÁD VÁLLALKOZÁSAI

A KOHNER CSALÁD VÁLLALKOZÁSAI HLBOCSÁNYI NORBERT A KOHNER CSALÁD VÁLLALKOZÁSAI ELŐSZÓ A Kohner család Lipcséből Csehországon keresztül vándorolt Pestre az 1830-as évek végén. A család a pénzügy és az ipar fellendülésével, a gründolás

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember XVI. évf. 34. szám 2007. szeptember 20. Terjesztői ára: 75 Ft Képviselő-testület: vita a Volánbusz-tarifákról Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Részletesebben

Híröss Naptár. Toókos György nyugdíjas kézilabdaedző, sportvezető 70. NAPRA Id. Nagy László nyugdíjas kisiparos, aranykoszorús mester

Híröss Naptár. Toókos György nyugdíjas kézilabdaedző, sportvezető 70. NAPRA Id. Nagy László nyugdíjas kisiparos, aranykoszorús mester ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H-ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476-115 E-AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 20. szám * 2006 Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 20. szám * 2006 Szerkesztőbizottság Dr. Búzás László Dr. Kutas Ferenc Dr. Marjai Gyula Dr. Molitorisz Pál Dr. Reszkető Péter Felelős

Részletesebben