C S A J Á G I H Í R L A P

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S A J Á G I H Í R L A P"

Átírás

1 V I I I. É V F O L Y A M, 5. S Z Á M C S A J Á G I H Í R L A P M Á J U S CSAJÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA T A R T A L O M : M E G Ú J U L T E G Y É P Ü L E T C S A J Á G O N A pályázat három település, Csajág, Balatonfőkajár és Balatonkenese közös pályázataként Balatonkenese gesztorságával valósult meg. A régi, romos épületet egyszerre több funkcióra is tudja hasznosítani az önkormányzat. Itt fog működni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, továbbá civilszervezetek, az iskola vagy akár az óvoda is használhatja. M E G Ú J U L T E G Y É P Ü L E T A P Ü N K Ö S D I L É L E K C S O D Á J A E G Y F E L E D H E T E T- L E N N A P A Z Ó V O - D Á B A N B A K O N Y I T Ú R Á N A Z I S K O L Á S O K S Z Í N E S K A V A L K Á D A Z I S K O L Á B Ó L T A V A S Z K Ö S Z Ö N T Ő 3 T E M E T Ő I T O L V A J O K R E N D Ő R S É G I T Á J É- K O Z T A T Á S E M L É K E Z É S A B É K E N A P J Á N V Á G F A L V I O T T Ó F E S T Ő M Ű V É S Z S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 5 T Á J É K O Z T A T Á S, F E L H Í V Á S Május 13-án, hétfőn hivatalosan is felavatták a csajági szociális házat. A korábban romos épületrészt egy Balatonkenesével és Balatonfőkajárral közös Uniós pályázat részeként újíthatta fel az önkormányzat. A P Ü N K Ö S D I L É L E K C S O D Á J A Tíz református tini konfirmált pünkösdkor A 2013-as iskolai év a vége felé közeledik. A református hittanosok közül ebben az évben a hetedik és nyolcadik évfolyamból válogatva tíz tizenéves tett konfirmációi záróvizsgát még az ünnep előtti héten az iskolában. A hét-nyolc évnyi vallásismereti oktatás és az idei felkészítő kurzus anyagából álló vizsgán mindegyik jelentkező megfelelt. Köszönhető ez Kohn Zsoltné Éva néni hitoktatónk lelkiismeretes munkájának, Stampelné Géringer Márta igazgató asszony és az egész tanári kar támogatásának. A vizsgát tettek közül némelyikük egészen kitűnően megfelelt, és ez nem csak azt jelenti, hogy az idei hittani érdemjegyük ötös lesz, hanem azt is, hogy ismereteik szerint méltók lettek arra, hogy letegyék a konfirmációs fogadalmat, amelyben kijelentik, hogy egyházuknak immár nagykorú, önálló tagjaivá válnak. Ezt a fogadást erősítette meg a pünkösdi konfirmációs istentiszteleten megkapott áldás, amely lelkipásztoruk áldó karjain át évezredek hitvalló őseinek áldását, az apostolok üzenetét közvetítette. Így váltak egy hatalmas történet: a keresztyén egyház történelmének részeivé. Ők azok, akik a jövendő embereiként, hitvallói, folytatói lesznek az Isten tiszteletének és az ember szeretetének. A Csajági Református Egyházközség presbitériumának tagjai nevében Szücs Józsefné egyházgondok köszöntötte a hitüket megerősített fiatalokat, és átnyújtott mindegyiküknek egy énekeskönyvet, amely nevükkel jegyezve itt a templomban várja vissza tulajdonosukat. Említsük meg név szerint, hiszen nagyon büszkék vagyunk rájuk. A konfirmáltak névsora: Gajdócsi Viola, Szücs Gábor, Bóta Vivien, Miklós Regina, Czinkán Erik, Sulák Mihály, Márkus Vanessza, Kelemen Szabolcs, Gábornyik Dominika, Pap Attila. (folytatás a következő oldalon)

2 C S A J Á G I H Í R L A P Isten éltesse őket, hogy megtarthassák fogadalmukat, és a kapott apostoli áldás segítse őket szeretteik, egyházuk javára végzett minden munkájukban! Pünkösd annak az ünnepe a keresztyén egyházban, hogy Isten a saját Lelkével erősítette meg Krisztus követőit. Hiszszük, hogy a csajági szép pünkösd vasárnap emlékezetes lesz minden, az ünnepi istentiszteleten résztvevő számára. Gyönyörű és megható élmény volt egy istentisztelet alatt látni a keresztség kiszolgáltatását két fiatalembernek, egy leendő keresztapának: Varga Szabolcsnak és egy leendő konfirmandusnak: Czinkán Eriknek. Ezután következett a gyermekkeresztség szertartása, amelyben Bocsi Anna kicsiny testvérünk fogadta mosolyogva a keresztvizet, feledhetetlen élményt nyújtva szüleinek, akik itt Csajágon kérték annak idején házasságukra, keresztszüleikre és az egész templomi gyülekezetre Isten áldását, és már harmadik gyermeküket kereszteltetik. A konfirmáltak ajándéka még, hogy június 12-én a katolikus gyermekekkel együtt jutalomkiránduláson vesznek részt egyházaik támogatásának köszönhetően, melynek során Szlovéniában keresik fel az ottan magyar református és katolikus híveket lelkipásztoraik vezetésével. Dusicza Ferenc református lelkipásztor E G Y F E L E D H E T E T L E N N A P A Z Ó V O D Á B A N Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger; mindazt, amink van, elveszítjük, és csak amit másoknak adtunk, az marad a miénk. calcuttai Teréz anya Május 24-én, pénteken gyermekkacajtól zengett az óvodánk udvara, hiszen idén ezen a napon, a hagyományosan megrendezésre kerülő gyermeknapon kapcsolódhattak ki a csemeték, szülők, és mi óvó nénik és dajka nénik is. A nap folyamán igazi gyermeknaphoz illő idő kerekedett, az égiek is kegyesek voltak hozzánk, délutánra még a nap is nekünk ragyogott. A gyermekek izgatottan kérdezgették, hogy idén milyen programokat találtunk ki. S úgy gondolom, senkinek sem kellett csalódnia. Sok érdekes játéklehetőséggel igyekeztünk kedveskedni a gyermekeknek. A délelőtti programok 9 órakor kezdődtek, a csoportszobában készülő csillámtetoválás ékesítette kinek karját, kinek lábát. Az egész nap folyamán működő körhinta, ugrálóvár és óriási trambulin is nagy sikert aratott, de nem maradt üresen a mászóka, homokozó és a csúszda sem. Az udvarunk minden szegletében volt valami érdekesség. Kipróbálhatták kézügyességüket a fából készült csodaasztalnál gyermekeink, ahol falapokat ékesíthettek különböző formájú fafaragó vésőkkel, fabunkók kézbevételével és Meleg Toncsi türelmes segítségével. A tűzoltóság autója 10 óra körül érkezett a helyszínre, amelybe beülhettek gyermekeink, érdeklődve kérdeztek a tűzoltó bácsiktól, akik türelmesen magyarázva adtak választ a kérdésekre. Körüljárták, megnézték kívül- belül, jól szemügyre vették a nagy piros autót. Majd hamarosan megérkeztek a rend őrei, a rendőrségi autóban is lehetőség adódott alaposan megszemlélni minden készüléket. Ezzel a programmal egy időben az ebéd is elkészült. Az ízletesen elkészített bográcsban főtt paprikás krumplit köszönjük a szülőknek és Németh Csabinak, az ebéd elfogyasztását követően folytatódtak a programok. A Horti Marika néninek és a nyugdíjas klub tagjainak köszönjük a palacsintát,amit a gyermekek ebéd utáni desszertként fogyasztottak el. Majd kicsit később Szatori László jóvoltából jégkrémmel hűthették magukat az apróságok. Délután a népi játékok birodalmába léphettek be a gyermekek, ami ugyancsak színesítette a napunkat, és nagy érdeklődéssel próbálhatták ki a játékokat egymás után az érdeklődők. Majd még a délután folytán Breznyánszky Péter mutatta be kisfiának roncs derbyre épített járművét, amibe szintén lehetőségük volt a gyermekeknek beülni, s megtekinteni e nem mindennapi látványt. A nap zárásaként a Szedtevette zenekar tagjai és Kriszta néni invitáltak bennünket egy vidám táncos mulatságra, A közös játék, éneklés, a tánc öröme, a csillogó gyermekszemek mindent elárultak. A gyermekek nagyon élvezték a nekik szánt programokat, öröm volt látni a vidám, mosolygós arcokat, amikor az egyik játéktól a másikhoz tartottak. Örömmel töltött el, hogy sokan jöttek segíteni. Ez a nap igazolta, hogy összefogással örömtelibb az életünk. Az idei gyermeknapi rendezvény igazán jól sikerült. A gyermekek és magam nevében is mindenkinek hálás köszönetünket fejezzük ki a segítségért, támogatásért. Köszönet munkatársaimnak, Pergel Diának, a Szülői Szervezet vezetőjének, Sipos Zsuzsannának és a többi lelkes segítő szülőnek, önkormányzatunknak, Nagy Lajosnak, Kányai Sándornak, Spisják Sándornak, Meleg Toncsinak és párjának, Katinak, Horti Marika néninek és a nyugdíjasklubnak, Szatori Lászlónak az Unilever igazgatójának, Juhász Zsófiának és zenekarának, Tűzoltóságnak, Rendőrségnek, Spisják Andrásnak és feleségének, Pfeiffer Csabinak, Németh Csabinak, Breznyánszky Péternek. Fáradtan, de megelégedéssel - hogy munkánk nem volt hiábavaló délután öt órakor tértünk haza kipihenni magunkat. Polákné Tiringer Katalin vezető óvónő 2

3 V I I I. É V F O L Y A M, 5. S Z Á M 3 B A K O N Y I T Ú R Á N A Z I S K O L Á S O K Iskolánk 5. osztályosai idén is erdei iskolában vehettek részt a Bakonyban. Hénes Dorina tollából olvashatjuk a beszámolót: Márta néni, Emese néni és Gábor bácsi segítettek a felkészülésben. Nagyon izgatottan vártuk az indulást. 1.nap: Reggel 7.33-kor Zirc felé vettük az irányt. Innen Porva-Csesznekre vonatoztunk, ott kezdődött el a vadregényes túránk a Cuha-völgyben. Patakokon keltünk át, közben védett növényekkel ismerkedtünk. A túra végén Vinyén megpihentünk egy játszótéren. Itt ismét vonatra szálltunk, és visszazakatoltunk Zircre. A Bakonyi Természettudományi Múzeumban rengeteg kitömött állatot láttunk, köztük a csajági gyapjas mamutokat. Miután végigjártuk mind az öt termet, múzeumi vetélkedő kezdődött. Ezután indultunk Pénzesgyőrbe, a szálláshelyünkre. Lassan beesteledett, az esti program tábortűz volt. Majd bátorságpróbára indultunk. 2.nap: Másnap korán keltünk. Jólesett a korai torna. Reggeli után elkezdődött a kenyérsütés. Dagasztáskor mindenki sorra került, nagyon élveztük. Közben sok érdekes dologgal ismerkedtünk meg: zenei ízelítőt kaptunk a keleti kultúrából, rovásírást tanultunk. Amíg sült a kenyér, számháborúzni mentünk. Este felköszöntöttük Boldizsárt a szülinapján, anyukájáék finom tortát is hoztak. Este ismét bátorságpróba várt ránk az erdőben. 3.nap: Reggeli után vízvizsgálatra indultunk. Láttunk erdei békát, vízi skorpiót, molnárkát. Délután Szent Lászlóérmeket kerestünk. Este 8-kor a vállalkozó kedvűek KI MIT TUD? -on mutatták be ügyességüket. 4.nap forgatókönyvét némileg módosította, hogy néhányunkat megkörnyékezett egy vírus, ezért nem tudtunk elmenni a bakonybéli csillagvizsgálóba. Fáradtan indultunk haza a három napi túrázás után. Sok új élménnyel gazdagodtam, nagyon emlékezetesre sikerült az idei erdei iskola. S Z Í N E S K A V A L K Á D A Z I S K O L Á B Ó L A tavaszi kulturális bemutató évek óta hagyománnyá vált intézményünkben. Ilyenkor, a tanév vége felé a diákok bemutathatják tehetségüket, sokoldalúságukat. Zenés és prózai produkciók egymást váltva tárultak a nézők szeme elé. Először Ali Laci bácsi vezetésével a gitárosok mutatkoztak be. Majd színpadra léptek a citeracsoportok is: három korosztály mutatta be eddig elsajátított tudományát. Velük együtt szerepeltek az énekkarosok is, akik az enyingi versenyen kiemelt arany minősítést szereztek. A néptáncosok is régóta készültek a bemutatkozásra. A kiscsoport népi játékfűzéssel és dunántúli ugróssal szerepelt. A nagycsoport pedig borsodi karikázót, majd szatmári verbunkot,lassú és friss csárdást táncolt. A művészeti csoportok bemutatói mellett minden osztály szerepelt. Az 1. osztály népi játékokkal és egy mesejelenettel készült. A másodikosok Móra Ferenc: Csontos Szigfridjét elevenítették fel. utazásra indultunk: A 3. osztályosok előadásában világ körüli különböző népek táncait mutatták be káprázatos jelmezekben. A 4. osztályosokkal Rátóton jártunk, vidám jelenetükben ismét kikelt az a bizonyos csikótojás. Zsiványokat formáltak meg az ötödikesek, részletet láthattunk a János vitézből. Majd ismét egy klasszikus darab következett, de kissé másképpen. A 6. osztályból 7 törpe, egy mostoha, egy feleséget kereső királyfi és egy hófehérbe öltözött hölgy némi modernséggel, 21.századi reklámokkal mutatta be a jól ismert mesét. A 7. osztály a március 15-re készült, ám a rendkívüli időjárás miatt elmaradt ünnepi műsorát adta elő. A 8. osztály 3 jókedvű tanulója Karinthy: Énekelni tanulok című jelenetével szerepelt a tőlük megszokott humorral. Az est zárása és igazi fénypontja a 7. és 8. osztályosok közös produkciója volt. A lányok álomszép ruhákban, a fiúk elegáns öltönyben táncoltak a bécsi keringő gyönyörű dallamaira. Ismét egy sokszínű és színvonalas bemutatót láthatott a népes nézősereg. Köszönjük kitartó figyelmüket és buzdító tapsaikat! T A V A S Z K Ö S Z Ö N T Ő Meghívót kapott a csajági nyugdíjas klub az iskolától április 27-én 15 órára a Művelődési Házban tartandó Tavaszköszöntő kulturális bemutatóra. A meghívó nem csak nekünk, de az egész falunak szólt. Aki nem jött el, sajnálhatja, igényes, szeretettel felkészült gyermekek adtak műsort. Le a kalappal az iskola tanárai előtt, akik betanították a szerepeket. Fantasztikus ötlet volt a nemzetek tánca, a szóló énekszám, a citerások, az alsósok szereplése. Nem szeretnék senkit megsérteni vagy megbántani, csak azt tudom leírni :10x100x1000-szer köszönjük, köszönjük, köszönjük a Tavaszköszöntőt! Remélem, máskor is lesz hasonló kedves műsorban részünk. További jó tanulást és sikeres szerepléseket kívánok a nyugdíjas klub nevében a tanulóknak és a nevelőknek. klubvezető Horti Ferencné

4 C S A J Á G I H Í R L A P T E M E T Ő I T O L V A J O K Mindig voltak elvetemült emberek. Olyanok, akiknek semmi sem szent, akik öntörvényűen azt tesznek, amit akarnak, akik úgy vélik, hogy őrájuk nem vonatkoznak az írott és íratlan szabályok. Akik úgy élnek, hogy nekik jó legyen, akár mások kárára is. Ellenük mindenkor küzdött a jószándékú többség, de ez sohasem volt könnyű, mégsem vezetett mindig a kívánt eredményre. Ezek közül a törvényen kívül élő kevesek közül most a temetői tolvajokról szólunk. Azokról, akik nem kegyeletből és nem is áhítatból járnak a sírok között, hanem azért, hogy ellopják a mozdítható értékeket, leginkább a drága pénzért vásárolt virágokat és azok tartozékait, hogy jól ismert helyen értékesítsék. Hasonló lusta, arcátlan, a társadalmi közösségből önmagát kivont, mások kárára élősködő egyén mindig volt. Az utóbbi időben azonban mintha megnövekedett volna ezek száma. Úgyszólván nem jelenik meg újság, hogy ne írnának benne hasonló történetekről, és beférkőztek ezek az események a leggyakoribb társasági témáink közé. Város vagy kicsi község, ebben a tekintetben ma már nincs különbség. Idén a mi falunkban is egyre több a panasz. Alig, hogy leültetik a drága pénzért vett, az elhunyt szeretteik emlékéhez méltó virágokat, egyik napról a másikra hűlt helyük lesz. Ezt érzékeli a sírok gondozására érkező hozzátartozó vagy a drága szomszéd, a jó barát, aki nemcsak az övéi miatt gyakori a temetőben, hanem az összes elhunyt iránt kegyeletes. Mit lehet tenni? Egyáltalán megállítható ez a folyamat? R E N D Ő R S É G I T Á J É K O Z T A T Á S Egyedülálló kiadványt készített a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakterületen dolgozó munkatársa, Orsós Károly r. őrnagy úr Bűnmegelőzési RecepTúra címmel. A szerző a kiadványban a Főkapitányság bűnmegelőzési szakterületén tevékenykedő kollégák felhalmozódott szakmai tudását foglalta össze az olvasók által is élvezhető formában, stílusban. A komoly levéltári kutatások során összegyűjtött rendőrségi híreket olvasva azt tapasztalja az olvasó, hogy a tartalom semmit nem változott, a bűnelkövetők és az áldozatok ugyanolyan forgatókönyv szerint cselekedtek évvel ezelőtt, mint manapság, csupán a hírek megfogalmazása, a szóhasználat tükrözi a kort, amelyben a bűncselekményt elkövették. A szerző az egyes bűncselekmény típusokat a megyei Kapitányságokat körbejáró képzeletbeli utazás keretében ismerteti, miközben az áldozattá válás megelőzésre szolgáló tanácsok mellett egy-egy helyi ételspecialitás és a területre jellemző növény vagy állat bemutatásával színesíti a képet. A kiadvány leltárba veszi híres borvidékeinket, tallóz idegenforgalmi nevezetességeink között, felvillantja a már mögöttünk lévő XIX. és XX. század történelmének fontos pillanatait. A Bűnmegelőzési RecepTúrát nem a nappali könyvespolcára szántuk, hanem a többek által elérhető helyekre, könyvtárakba, idős klubokba, családsegítő szolgálatoknak, ahol akár a közös olvasás élményeként is jobban megragadnak a jó tanácsok. A Magyar Tenger kapujában, avagy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a víkendházak hívatlan látogatóira és a strandokon törölköző alá rejtett értékeink védtelenségére hívja fel a figyelmet. De természetesen téma a gépkocsifeltörés, a gépkocsilopás, a kempingek óvatlan vendégserege, présházak, pincék feltörése, a tűzifacsalás, a trükkös lopások, a fizetés nélküli vásárlás, a közlekedési balesetek, az eltévedt kirándulók, az internetes csalások, a háborúból viszszamaradt robbanó anyagok. Tájékoztatom a Kedves Olvasókat, hogy május végén tartja a Balatonalmádi Rendőrkapitányság az idegenforgalmi szezonnyitó rendezvényét egy járási szintű közbiztonsági egyeztető fórummal összekötve, amelyen egy baleset-megelőzési programot is meghirdet. Egyúttal figyelmükbe ajánlom az alábbi baleset-megelőzési versenyt is, amelyben a családok vetélkedőjének győztese egy Skoda Rapid személygépkocsit nyer. Mint más problémák előtt, most se lehetünk tanácstalanok és hitetlenek. Polgárőrségünk már oly sokszor jelentett védelmet a lakosság számára, ezúttal is bennük reménykedünk. Hogy elfoglaltságaik dacára találnak rá lehetőséget, hogy az esti, sőt késő éjszakai, hajnali órákban őrködjenek a temető csendje-rendje, méltósága felett. Sőt, hallani lehet barátokról, akik végigéjszakáznak a sírok körül. Mert nem lehetnek sokan, csak alig néhány elvetemült él közöttünk, aki fosztogatja álmainkat, árt a legszebb szándékainknak, és megzsarolja legszentebb hitünket, hogy emlékezetünkben tovább élhetnek elhunytjaink, akiknek sokat köszönhetünk. Ha mozdulunk, ha szervezkedünk, és ha áldozatot hozunk, biztosan célt érünk, és fülön csípjük a ragadozót. Aki világos nappal játssza a szépet, talán éppen annak hízeleg, akinek az éjszaka homályában erkölcsi és anyagi kárt okoz. Ne higgyünk azoknak, akik azt mondják, hogy ez az eltévelyedés összefügg az elszegényedéssel! Mindig voltak, és lesznek nehéz esetek, életek. De olyanok is, akik becsületes, tisztességes úton igyekeznek orvosolni gondjaikat, problémáikat. És ez az aránytalanul nagyobb réteg. Aki meglopja sírjainkat, azt meg kell ismernünk, azt néven kell neveznünk, és észhez kell térítenünk. Nyugalmat a halottainknak, nekünk, akik becsben tartjuk, ápoljuk emlékeiket, és egy perc nyugta se legyen annak, aki selyemvirág vagy más formában lopkodja a sírjainkat! Márkus Zoltán A részvétel feltételei: A versenyre nevezhet minden olyan 4 fős család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel,és két 6-18 év közötti gyermeket nevelnek. Nem kizáró ok, ha a család három vagy több gyermeket nevel, de a versenyen csak két gyerekkel lehet részt venni. A nevezést követően a csapatok összetételén változtatni nem lehet. A területi versenyekről megyénként (a fővárosból is) egy család jut az országos döntőbe. Ezen kívül lehetőség van a oldalon egy tesztlap helyes kitöltésével is jelentkezni közvetlenül a döntőbe, ahonnan sorsolás útján a szerencse segítségével lehet továbbjutni. Az országos döntőt szeptember végén rendezik meg Zsámbékon a közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai centrumban. Keressük azt a Veszprém megyei családot, amely megfelel a fenti kritériumoknak. Továbbá hajlandó összemérni mind elméleti, mind gyakorlati tudását június 22-én 9 órától 15 óráig Veszprémben, a Tesco parkolójában - az Autóklub által szervezett KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HÉT programja keretében - az országos döntőben való részvétel jogáért! Jelentkezni a mellékelt nevezési lappal együtt lehet június 1oig. A nevezési lapot az alábbi címre kell visszaküldeni: Stanka Mária r. őrnagy GRATULÁLUNK! Az elmúlt 1 hónapban született gyermek: Gyermek: Bajnok Benett született: szülők: Bajnok Balázs, Bajnok Tímea (Sümegi Tímea) Gratulálunk, és jó erőt egészséget kívánunk az egész családnak! 4

5 V I I I. É V F O L Y A M, 5. S Z Á M V Á G F A L V I O T T Ó F E S T Ő M Ű V É S Z É L E T Ú T J Á R Ó L Néhány héttel ezelőtt a Balatonfűzfői Csillagvizsgáló Leader Kultúrotthonban gyönyörködhettünk Vágfalvi Ottó festőművész alkotásaiban. A terem nem tágas, ezért csak 39 képet tudtak elhelyezni. A helyiség világítása sem a legmegfelelőbb, hisz nem kimondottan művek bemutatására, hanem kulturális és művészeti előadások céljából épült. A városban élő Vágfalvi úr festményei azonban mintha kitágították és kivilágították volna a falakat. Tudomásom szerint a művész több száz kiállítását követően ez volt a legutóbbi, de reményeink szerint nem az utolsó. Bizakodásról azért illik szólnunk, mert Vágfalvi Ottó immár a kilencvenedik életév felé közelít. Ilona asszony, a feleség és Katalin lányuk szűkebb, illetőleg a barátok, műkedvelők bő társaságában szívesen elbeszélget, de ma már nem fest. A balatoni városka Széchenyi utcájának otthonában gyakran megelevenedik a múlt. Akaratlanul is afféle összegzések történnek a rendkívül érdekes és értékes életútról. A művész úr az élete párjával lappföldtől Kínáig bejárta a fél világot, és mindazt megfestette, ami megragadta a figyelmét. A távoli Szerencsen született ember kezdetben a szülőföld embereiről és tájairól készített képeket. Közép- és főiskolai tanárai sikeresen fejlesztették képességeit, és kitágították érdeklődési körét. Megélhetési gondok, valamint a kor szeszélyes káderpolitikája vetették a Balaton vidékére. Az ábrázoló geometriát tanult férfit a fűzfői Nitrokémiánál szerkezettechnikusként, később propagandarajzolóként, majd kultúrotthonigazgatóként alkalmazták. Az érdeklődési körének lehetőségét a szaktanácsadói beosztás, illetőleg a nyugdíjas kor hozta meg számára. Ez egybeesett a Balaton felé fordulással, pontosabban szólva a fűzfői öböl ezer arcának, rajongva szeretett zugainak művészi ábrázolásával. Legutóbbi tárlatán meglepett több egészen kisméretű, alig tízszer tíz cm-es képe. Szűkebbek lettek a lakások, a szobák. Igény jelentkezett ilyen alkotásokra is- érvelt Vágfalvi úr. Én ekkor felidéztem magamban a csillagvizsgáló intézetnél látott Kék Balaton című miniatűrt. Teljes egésznek és szépnek ítéltem meg a mi szeretett tavunknak egy szegletét bemutató festményt. A kicsi méret dacára látható rajta a Nap, a fény, a víz, a nád, és sorolhatnám. Tehát mindaz, ami jellemző erre a tájra. De a lényeg, hogy olyan összefüggésben, amilyen a több száz Vágfalvi-mű egyikén sem érzékelhető. A művészet egyik, ha nem a legfőbb titka épp ez. A másik, hogy a kép indítsa be a szemlélő képzeletét. Munkássága alatt pályatársai és művészeti írók cikkekben, sőt a képekről készült fotókkal gazdagon illusztrált könyvekben méltatták Vágfalvi Ottó művészetét. Miként a munkái közül száznál több, úgy a német és angol nyelvre lefordított kiadványok ugyancsak eljutottak más országokba, földrészekre. Idehaza se szeri, se száma egyéni vagy társas kiállításainak. Némely településen tíznél is többször megcsodálhatták gyűjteményeit. Például augusztus 20-án az impozáns küngösi faluház avatását el sem tudták volna képzelni az ő tárlata nélkül, amellyel kapcsolatban a mester megjegyezte: Természetesen szívesen mutatom be képeimet mindenütt. A fűzfői kiállítás helyi tulajdonosok Vágfalvi képeiből állt össze, azonban a hely szűke miatt a szervezőknek sok festményről le kellett mondaniuk. Társalgásunk alkalmával az idős képzőművész keveset beszélt. Inkább csak emlékezett. De szerencsére jó egészségnek örvend. Vágfalvi Ottó életútjáról legtöbbet a feleségétől tudunk meg, aki mindvégig hű társként inspirálta művészetét, és szívesen osztozott annak buktatóin, sikerein. A lányuk, Katalin, aki nyugállományba vonulásáig elismert pedagógusként munkálkodott, mostanában hallatlan elszánással az édesapa pályájának eredményeit igyekszik összegyűjteni, összegezni. Büszkén vallja, hogy sokan segítik őt. Mindazok, akik valamikor valamiképp megismerték a fűzfői mester páratlan művészetét, és akinek az alkotásai felejthetetlen élményt és örömet nyújtottak és nyújtanak számukra. Márkus Zoltán SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 90. SZÜLETÉS- NAPJA ALKALMÁBÓL Id. Koller Istvánné csajági lakost, aki május 1-én töltötte be ezt a szép kort! E M L É K E Z É S A B É K E N A P J Á N Rég volt,de szerencsére ezúttal nem folytathatjuk a sort azzal a tagmondattal, hogy talán igaz se volt. Hatvannyolc évvel ezelőtt május 9-én, közel hatvan éven át tartó öldöklés és pusztítás után legalább itt, Európában ténylegesen véget ért a második világháború. Ennek öröméről mostanában egyre több fórumon feledkeznek meg. Mi, akarattyaiak, keneseiek, küngösiek, csajágiak és kajáriak ezt nem tehetjük. Több okból sem. Térségünkben nagyon sokáig tartott a front. Az első szovjet katona már dec. 6-ának hajnalán bejelentkezett az egyik kajári szőlőpincében rejtőzködőknél. Tudjuk,nem ajándékhozó Mikulásként. Ettől fogva szüntelen háborús félelemben élt a nép március 23-ig. Elég csak annyit mondani: Budapesttől környékünkig húzódott a Margit-vonal. Egy őrült elme, Hitler külön stratégiájának része volt, hogy a harcok inkább magyar, és ne német földön dúljanak. Május 9- én arra is emlékezünk,hogy innen csak alig pár nappal több mint másfél hónap kellett ahhoz, hogy Berlinig érjenek a harcok. Nekünk, e háborús vonal nyugati csücskén élőknek amiatt is kötelességünk a megemlékezés, mert az akarattyai főútvonal mellett álló emlékkő felirata, A Községvédő Egyesület a balatonkenesei és balatonakarattyai lakosság segítségével IX.28-án a harcokban meghaltak emlékezetére térségi feladatot ró ránk. Nos, elmondhatjuk, hogy ennek eddig eleget tettünk, s reményeink szerint ezután is megfelelünk. Akarattyán a nyugdíjas Svetics László ny.tanár tartott rövid, de annál tartalmasabb emlékbeszédet. Ugyanez elmondható Vargáné Varga Zsuzsa polgármester-helyettes szónoklatáról is, amely a kenesei református temető emlékművénél hangzott el. Csősziné Molnár Katalin tanárnő felkészítése révén Bakos Lili, Tóth István, Sarkadi Eszter és Varga Véta tanulók nívós műsort adtak itt is, ott is. A Szivárvány Népdalkör Séri Márta vezénylésével a békéről, a teremtő munka lehetőségéről énekelt. Békét az országnak, családunknak, a nemzetnek és a világnak! szárnyalt a dal mindkét előadásban. A megemlékezéseken részt vett Kenese polgármestere, Tömör István is, az Öböl televíziónk pedig felvételt készített. Végezetül a jelen lévő szervezetek képviselői koszorút helyeztek el az emlékoszlopoknál. -s-n S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Küngös Község Önkormányzata a TÁMOP /1 pályázati felhívásra, Szent Kinga Termelő Iskola létrehozása - Innovatív foglalkoztatási kezdeményezés Küngösön címmel Ft-ot nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A támogatásból lehetőség nyílik 40 fő térségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli zöldség-gyümölcs termesztő és feldolgozó képzésére, önfoglalkoztatóvá válásának segítésére. Színvonalas oktatási keretek biztosításával Kerti munkás akreditált képzést, Zöldség-gyümölcs feldolgozó OKJ-s képzést, valamint Savanyító akreditált képzést szervezünk a jelentkező munkanélkülieknek. A képzéseken szakmát szerzők több lehetőség közül választhatnak tanulmányaik sikeres befejezése után. Minden résztvevő megszerzi a szükséges ismereteket az otthoni önellátásra termeléshez és feldolgozáshoz. Legalább 6 fő hosszútávú továbbfoglalkoztatását kívánjuk segíteni a 13 millió Ft-ból felújításra és kialakításra kerülő Zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemben. Az üzem feldolgozó kapacitása lehetővé teszi a felvásárlást az önfoglalkoztatóvá (őstermelő, szociális szövetkezeti tag) váló képzett helyi termelőktől. Az elsajátított szakmákkal lehetőség nyílik a munkaerő-piacon való sikeres állásszerzésre is. A programba való bekerülés részletes feltételeiről és a további tudnivalókról folyamatos tájékoztatást adunk. Bővebb információk a oldalon találhatók. 5

6 C S A J Á G I H Í R L A P C S A J Á G I H Í R L A P 6 T Á J É K O Z T A T Ó F E L H Í V Á S ISKOLAI SZOCIÁLIS-MUNKA ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A KELET-BALATONI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ TÁMOP /A-10/ AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROGRAM Karógörbítő Klub A Kelet- Balatoni Térség Önkormányzati Társulása a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében: PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS! KEDVES SZÜLŐK, PEDAGÓGUSOK! A Karógörbítő Klubban a gyerekeknek lehetőségük van egyéni és/ vagy kiscsoportos foglalkozás keretében felkészülni a pótvizsgára. Főként idegen nyelvi és természettudományos tantárgyakból készítjük fel az általános iskola felső tagozatos diákjait. A szolgáltatás július hónap végétől indul, a gyermekek felkészülését pedagógus végzettségű munkatársak segítik. A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSMENTES! A szolgáltatást elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek részére kínáljuk. Jelentkezni a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban lehet (Balatonalmádi, Baross G. u. 32.), valamint a következő címen: A jelentkezéshez szükséges adatok: a jelentkező gyermek neve, a szülő neve és elérhetősége, a tantárgy megnevezése. Bővebb felvilágosítást kérhetnek: Csonka Gabriella munkatárstól az alábbi telefonszámon:88/ , és a 88/ n hétfőtől - csütörtökig ig óra között, pénteken pedig ig óra között. Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel/fax: 88/ TARKABABOT VÖRÖSBABÉRT! Kedves Gyerekek! Idén nyáron is szeretettel várlak Benneteket a Művelődési Házba szerdánként egy kis társasozásra! 9-10 óra között: 1-4 osztály, óra között: 5-8. osztály. Óbíróné Karácsony Ágnes védőnő Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Ma már mindenki előtt általánosan ismert az a sajnálatos tény, hogy egyre többen tapasztalhatják meg a gyomnövények által kiváltott allergia kellemetlen tüneteit, melyek ellen életkortól és nemtől függetlenül senki sincs biztosítva. Tájékoztatom az érintetteket, hogy a parlagfű elleni védekezés és gyommentesítés jogszabály által előírt kötelezettség! Az alábbiakban ismertetem az irányadó rendelkezéseket és teendőket: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. tv. 17. (4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását minden év június 30. napjáig megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM. rendelet szabályozza. Fenti rendelkezések betartását belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén az élelmiszerláncfelügyeleti szerv hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben. Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettségüknek önként tegyenek eleget az általános környezet-higiénés állapot javítása érdekében. Verebélyi Zoltán polgármester Tájékoztatás a szennyvízcsatornahálózatra csatlakozás feltételeiről: A) Abban az esetben, amikor a közterületen kiépülő gerinchálózattal egyidőben elkészült az ingatlan bekötőcsatornája a telekhatáron belüli tisztítónyílással együtt: -az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízhálózatát kiépíti, és nyiltárkos állapotban kéri cégünktől az engedélyt annak üzembehelyezésére. A bejelentés történhet személyesen, írásban vagy telefonon. -a helyszínen megkötjük a szerződést -az átvétel költsége: Ft B) Abban az esetben ha egy ingatlan szennyvízbekötése nem a társulati beruházásban készült el, hanem utólag kívánják kiépíteni: -a bekötés terv és engedély köteles. A tervet szakági tervezői engedéllyel rendelkező tervező készítheti el, és hozzánk kell benyujtani engedélyezésre. -az engedély kiadását követően a felhasználó megrendelése alapján a bekötővezetéket mi építjük ki a gerinccsatorna és az ingatlan között. -a további eljárás azonos az "A" pontban leírtak szerint. Makai Ferenc üzemmérnökség vezető Szerkesztőség címe:8163 Csajág, Petőfi u.1. Polgármesteri Hivatal webcíme: Telefonszám: 88/ Faxszám: 88/440380,

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2014. július 10. csütörtök

2014. július 10. csütörtök 2014. július 10. csütörtök A vendégdelegációk hivatalos fogadása A résztvevő testvértelepülések bemutatkozása A találkozó programjainak bemutatása A találkozó feladatainak és céljainak megbeszélése Közös

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa

Munkaterv. 2013/2014-as tanév. A Diákönkormányzat által szervezett programokról. Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Munkaterv 2013/2014-as tanév A Diákönkormányzat által szervezett programokról Készítette: Sebestyén Tímea a DÖK patronáló pedagógusa Nyíregyháza, 2013. augusztus 29. A 2013/2014-es tanév legfőbb célkitűzései

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Nyers ételkészítő Tábor

Nyers ételkészítő Tábor Nyers ételkészítő Tábor Első alkalommal, és reméljük lesz folytatása. megrendezzük a nyers életmód táborunkat. Együtt készítjük el a finomságokat, együtt is fogyasztjuk el, kirándulunk, énekelünk, jókat

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot:

A táborozás hétfın Gyırújbaráton kezdıdött. A heti illetve a napi program ismertetése után a gyerekek egy rövid reggeli tornával kezdték a napot: Intézményünk a pályázat útján nyert összegbıl táboroztatott hátrányos helyzető gyermekeket. A hét minden napján 16 gyermek és 4 családgondozó vett részt a programokon. Az Intézményünkhöz tartozó 6 település

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Gyerekesély Program Hírlevél

Gyerekesély Program Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2014. III. Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Hortobágyiné Göndör Katalin iskolaigazgató Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Önkormányzati Képviselő-testület 2012. április 12-én (csütörtökön) 17 00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Bakonyszentkirály

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ESSZÉ PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ESSZÉ PÁLYÁZATOT HIRDET PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület és a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely, a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete közreműködésével

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók

I. Utazással, kíséréssel és befizetéssel kapcsolatos tudnivalók Tisztelt Szülő! Ezúton tájékoztatom, hogy a 2015. évi nyári napközis tábort ebben az évben is a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban szervezzük meg. A tábor 8 héten keresztül négy turnusban kerül lebonyolításra.

Részletesebben

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02.

Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Beszámoló a BURGENLANDI táborról 2010. 09. 26 10. 02. Ebben az évben burgenlandi szálláshelyünket délről közelítettük meg. Útunk a Balaton déli partján vezetett, a Fonyód-Bélatelep strandon fogyasztottuk

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Jegyzőjétől Hajdúhadház, Bocskai tér l. sz. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 13-án tartandó rendkívüli - ülésére Tisztelt

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola iszkaisko la.hu http://iszkaisko la.hu/versenyek3.html Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Versenyek Archívum: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2010/2011 A 2011. évi Országos Z rínyi Ilona Matematikaverseny

Részletesebben

Kedves Uvaterv -es Vendégeink!

Kedves Uvaterv -es Vendégeink! Kedves Uvaterv -es Vendégeink! A TIHANYI ÜDÜLŐ - a 2012-es évben is várja a pihenni, nyaralni vágyó vendégeket. Az üdülési program lehetőséget ad : - rövidebb, hosszabb időszak, - csak szállás, - szállás

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014.

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. számú körlevél 2014. júliusi augusztusi programkiírás Fontos tudnivalók:

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek

2014. október. Szakkörök. Vers és rejtvény. Őszi hulladékgyűjtés. Szeptemberi sikerek 2014. október S ul i - H a r s o n a Szakkörök Vers és rejtvény Szeptemberi sikerek Őszi hulladékgyűjtés M e g új ul ó i s k o l á n k Aktualitások Szeptember 1-jén ismét gyerekzsivajtól hangos aula fogadott

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Programok Felsoörsön

Programok Felsoörsön Július 8 9. Falunap Helyszín: Rendezvénypark Szent Korona Emlékmű Július 16. Valahol Európában színjátszó kör műsora Helyszín: Rendezvénypark Július 23. Utcabál Helyszín: Strand Július 30. Strandparty

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Dátum Szervező, helyszín Program. BAVKMHSKB állandó csoportjai Városi Könyvtár Közművelődési klubterme Zirc, József A. u. 1.

Dátum Szervező, helyszín Program. BAVKMHSKB állandó csoportjai Városi Könyvtár Közművelődési klubterme Zirc, József A. u. 1. Békefi Antal, és Stúdió KB 2015. márciusi Zircen = Békefi Antal, és Stúdió KB Minden második hétfő Minden kedd és állandó csoportjai 14.00 óra Gyűszűkék Foltvarró Klub 18.00-20.00 óra Zirci Városi Vegyeskórus

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN

JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Területi Együttműködést Segítő Programok Kialakítása a Szentlőrinci Járásban előadás sorozat JÓ GYAKORLATOK AZ IDŐSELLÁTÁS TERÜLETÉN Előadó: Dr. Örkényi Anna Mindjárt születésünk pillanatában szüleink

Részletesebben