C S A J Á G I H Í R L A P

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C S A J Á G I H Í R L A P"

Átírás

1 V I I I. É V F O L Y A M, 5. S Z Á M C S A J Á G I H Í R L A P M Á J U S CSAJÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA T A R T A L O M : M E G Ú J U L T E G Y É P Ü L E T C S A J Á G O N A pályázat három település, Csajág, Balatonfőkajár és Balatonkenese közös pályázataként Balatonkenese gesztorságával valósult meg. A régi, romos épületet egyszerre több funkcióra is tudja hasznosítani az önkormányzat. Itt fog működni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, továbbá civilszervezetek, az iskola vagy akár az óvoda is használhatja. M E G Ú J U L T E G Y É P Ü L E T A P Ü N K Ö S D I L É L E K C S O D Á J A E G Y F E L E D H E T E T- L E N N A P A Z Ó V O - D Á B A N B A K O N Y I T Ú R Á N A Z I S K O L Á S O K S Z Í N E S K A V A L K Á D A Z I S K O L Á B Ó L T A V A S Z K Ö S Z Ö N T Ő 3 T E M E T Ő I T O L V A J O K R E N D Ő R S É G I T Á J É- K O Z T A T Á S E M L É K E Z É S A B É K E N A P J Á N V Á G F A L V I O T T Ó F E S T Ő M Ű V É S Z S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 5 T Á J É K O Z T A T Á S, F E L H Í V Á S Május 13-án, hétfőn hivatalosan is felavatták a csajági szociális házat. A korábban romos épületrészt egy Balatonkenesével és Balatonfőkajárral közös Uniós pályázat részeként újíthatta fel az önkormányzat. A P Ü N K Ö S D I L É L E K C S O D Á J A Tíz református tini konfirmált pünkösdkor A 2013-as iskolai év a vége felé közeledik. A református hittanosok közül ebben az évben a hetedik és nyolcadik évfolyamból válogatva tíz tizenéves tett konfirmációi záróvizsgát még az ünnep előtti héten az iskolában. A hét-nyolc évnyi vallásismereti oktatás és az idei felkészítő kurzus anyagából álló vizsgán mindegyik jelentkező megfelelt. Köszönhető ez Kohn Zsoltné Éva néni hitoktatónk lelkiismeretes munkájának, Stampelné Géringer Márta igazgató asszony és az egész tanári kar támogatásának. A vizsgát tettek közül némelyikük egészen kitűnően megfelelt, és ez nem csak azt jelenti, hogy az idei hittani érdemjegyük ötös lesz, hanem azt is, hogy ismereteik szerint méltók lettek arra, hogy letegyék a konfirmációs fogadalmat, amelyben kijelentik, hogy egyházuknak immár nagykorú, önálló tagjaivá válnak. Ezt a fogadást erősítette meg a pünkösdi konfirmációs istentiszteleten megkapott áldás, amely lelkipásztoruk áldó karjain át évezredek hitvalló őseinek áldását, az apostolok üzenetét közvetítette. Így váltak egy hatalmas történet: a keresztyén egyház történelmének részeivé. Ők azok, akik a jövendő embereiként, hitvallói, folytatói lesznek az Isten tiszteletének és az ember szeretetének. A Csajági Református Egyházközség presbitériumának tagjai nevében Szücs Józsefné egyházgondok köszöntötte a hitüket megerősített fiatalokat, és átnyújtott mindegyiküknek egy énekeskönyvet, amely nevükkel jegyezve itt a templomban várja vissza tulajdonosukat. Említsük meg név szerint, hiszen nagyon büszkék vagyunk rájuk. A konfirmáltak névsora: Gajdócsi Viola, Szücs Gábor, Bóta Vivien, Miklós Regina, Czinkán Erik, Sulák Mihály, Márkus Vanessza, Kelemen Szabolcs, Gábornyik Dominika, Pap Attila. (folytatás a következő oldalon)

2 C S A J Á G I H Í R L A P Isten éltesse őket, hogy megtarthassák fogadalmukat, és a kapott apostoli áldás segítse őket szeretteik, egyházuk javára végzett minden munkájukban! Pünkösd annak az ünnepe a keresztyén egyházban, hogy Isten a saját Lelkével erősítette meg Krisztus követőit. Hiszszük, hogy a csajági szép pünkösd vasárnap emlékezetes lesz minden, az ünnepi istentiszteleten résztvevő számára. Gyönyörű és megható élmény volt egy istentisztelet alatt látni a keresztség kiszolgáltatását két fiatalembernek, egy leendő keresztapának: Varga Szabolcsnak és egy leendő konfirmandusnak: Czinkán Eriknek. Ezután következett a gyermekkeresztség szertartása, amelyben Bocsi Anna kicsiny testvérünk fogadta mosolyogva a keresztvizet, feledhetetlen élményt nyújtva szüleinek, akik itt Csajágon kérték annak idején házasságukra, keresztszüleikre és az egész templomi gyülekezetre Isten áldását, és már harmadik gyermeküket kereszteltetik. A konfirmáltak ajándéka még, hogy június 12-én a katolikus gyermekekkel együtt jutalomkiránduláson vesznek részt egyházaik támogatásának köszönhetően, melynek során Szlovéniában keresik fel az ottan magyar református és katolikus híveket lelkipásztoraik vezetésével. Dusicza Ferenc református lelkipásztor E G Y F E L E D H E T E T L E N N A P A Z Ó V O D Á B A N Amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger; mindazt, amink van, elveszítjük, és csak amit másoknak adtunk, az marad a miénk. calcuttai Teréz anya Május 24-én, pénteken gyermekkacajtól zengett az óvodánk udvara, hiszen idén ezen a napon, a hagyományosan megrendezésre kerülő gyermeknapon kapcsolódhattak ki a csemeték, szülők, és mi óvó nénik és dajka nénik is. A nap folyamán igazi gyermeknaphoz illő idő kerekedett, az égiek is kegyesek voltak hozzánk, délutánra még a nap is nekünk ragyogott. A gyermekek izgatottan kérdezgették, hogy idén milyen programokat találtunk ki. S úgy gondolom, senkinek sem kellett csalódnia. Sok érdekes játéklehetőséggel igyekeztünk kedveskedni a gyermekeknek. A délelőtti programok 9 órakor kezdődtek, a csoportszobában készülő csillámtetoválás ékesítette kinek karját, kinek lábát. Az egész nap folyamán működő körhinta, ugrálóvár és óriási trambulin is nagy sikert aratott, de nem maradt üresen a mászóka, homokozó és a csúszda sem. Az udvarunk minden szegletében volt valami érdekesség. Kipróbálhatták kézügyességüket a fából készült csodaasztalnál gyermekeink, ahol falapokat ékesíthettek különböző formájú fafaragó vésőkkel, fabunkók kézbevételével és Meleg Toncsi türelmes segítségével. A tűzoltóság autója 10 óra körül érkezett a helyszínre, amelybe beülhettek gyermekeink, érdeklődve kérdeztek a tűzoltó bácsiktól, akik türelmesen magyarázva adtak választ a kérdésekre. Körüljárták, megnézték kívül- belül, jól szemügyre vették a nagy piros autót. Majd hamarosan megérkeztek a rend őrei, a rendőrségi autóban is lehetőség adódott alaposan megszemlélni minden készüléket. Ezzel a programmal egy időben az ebéd is elkészült. Az ízletesen elkészített bográcsban főtt paprikás krumplit köszönjük a szülőknek és Németh Csabinak, az ebéd elfogyasztását követően folytatódtak a programok. A Horti Marika néninek és a nyugdíjas klub tagjainak köszönjük a palacsintát,amit a gyermekek ebéd utáni desszertként fogyasztottak el. Majd kicsit később Szatori László jóvoltából jégkrémmel hűthették magukat az apróságok. Délután a népi játékok birodalmába léphettek be a gyermekek, ami ugyancsak színesítette a napunkat, és nagy érdeklődéssel próbálhatták ki a játékokat egymás után az érdeklődők. Majd még a délután folytán Breznyánszky Péter mutatta be kisfiának roncs derbyre épített járművét, amibe szintén lehetőségük volt a gyermekeknek beülni, s megtekinteni e nem mindennapi látványt. A nap zárásaként a Szedtevette zenekar tagjai és Kriszta néni invitáltak bennünket egy vidám táncos mulatságra, A közös játék, éneklés, a tánc öröme, a csillogó gyermekszemek mindent elárultak. A gyermekek nagyon élvezték a nekik szánt programokat, öröm volt látni a vidám, mosolygós arcokat, amikor az egyik játéktól a másikhoz tartottak. Örömmel töltött el, hogy sokan jöttek segíteni. Ez a nap igazolta, hogy összefogással örömtelibb az életünk. Az idei gyermeknapi rendezvény igazán jól sikerült. A gyermekek és magam nevében is mindenkinek hálás köszönetünket fejezzük ki a segítségért, támogatásért. Köszönet munkatársaimnak, Pergel Diának, a Szülői Szervezet vezetőjének, Sipos Zsuzsannának és a többi lelkes segítő szülőnek, önkormányzatunknak, Nagy Lajosnak, Kányai Sándornak, Spisják Sándornak, Meleg Toncsinak és párjának, Katinak, Horti Marika néninek és a nyugdíjasklubnak, Szatori Lászlónak az Unilever igazgatójának, Juhász Zsófiának és zenekarának, Tűzoltóságnak, Rendőrségnek, Spisják Andrásnak és feleségének, Pfeiffer Csabinak, Németh Csabinak, Breznyánszky Péternek. Fáradtan, de megelégedéssel - hogy munkánk nem volt hiábavaló délután öt órakor tértünk haza kipihenni magunkat. Polákné Tiringer Katalin vezető óvónő 2

3 V I I I. É V F O L Y A M, 5. S Z Á M 3 B A K O N Y I T Ú R Á N A Z I S K O L Á S O K Iskolánk 5. osztályosai idén is erdei iskolában vehettek részt a Bakonyban. Hénes Dorina tollából olvashatjuk a beszámolót: Márta néni, Emese néni és Gábor bácsi segítettek a felkészülésben. Nagyon izgatottan vártuk az indulást. 1.nap: Reggel 7.33-kor Zirc felé vettük az irányt. Innen Porva-Csesznekre vonatoztunk, ott kezdődött el a vadregényes túránk a Cuha-völgyben. Patakokon keltünk át, közben védett növényekkel ismerkedtünk. A túra végén Vinyén megpihentünk egy játszótéren. Itt ismét vonatra szálltunk, és visszazakatoltunk Zircre. A Bakonyi Természettudományi Múzeumban rengeteg kitömött állatot láttunk, köztük a csajági gyapjas mamutokat. Miután végigjártuk mind az öt termet, múzeumi vetélkedő kezdődött. Ezután indultunk Pénzesgyőrbe, a szálláshelyünkre. Lassan beesteledett, az esti program tábortűz volt. Majd bátorságpróbára indultunk. 2.nap: Másnap korán keltünk. Jólesett a korai torna. Reggeli után elkezdődött a kenyérsütés. Dagasztáskor mindenki sorra került, nagyon élveztük. Közben sok érdekes dologgal ismerkedtünk meg: zenei ízelítőt kaptunk a keleti kultúrából, rovásírást tanultunk. Amíg sült a kenyér, számháborúzni mentünk. Este felköszöntöttük Boldizsárt a szülinapján, anyukájáék finom tortát is hoztak. Este ismét bátorságpróba várt ránk az erdőben. 3.nap: Reggeli után vízvizsgálatra indultunk. Láttunk erdei békát, vízi skorpiót, molnárkát. Délután Szent Lászlóérmeket kerestünk. Este 8-kor a vállalkozó kedvűek KI MIT TUD? -on mutatták be ügyességüket. 4.nap forgatókönyvét némileg módosította, hogy néhányunkat megkörnyékezett egy vírus, ezért nem tudtunk elmenni a bakonybéli csillagvizsgálóba. Fáradtan indultunk haza a három napi túrázás után. Sok új élménnyel gazdagodtam, nagyon emlékezetesre sikerült az idei erdei iskola. S Z Í N E S K A V A L K Á D A Z I S K O L Á B Ó L A tavaszi kulturális bemutató évek óta hagyománnyá vált intézményünkben. Ilyenkor, a tanév vége felé a diákok bemutathatják tehetségüket, sokoldalúságukat. Zenés és prózai produkciók egymást váltva tárultak a nézők szeme elé. Először Ali Laci bácsi vezetésével a gitárosok mutatkoztak be. Majd színpadra léptek a citeracsoportok is: három korosztály mutatta be eddig elsajátított tudományát. Velük együtt szerepeltek az énekkarosok is, akik az enyingi versenyen kiemelt arany minősítést szereztek. A néptáncosok is régóta készültek a bemutatkozásra. A kiscsoport népi játékfűzéssel és dunántúli ugróssal szerepelt. A nagycsoport pedig borsodi karikázót, majd szatmári verbunkot,lassú és friss csárdást táncolt. A művészeti csoportok bemutatói mellett minden osztály szerepelt. Az 1. osztály népi játékokkal és egy mesejelenettel készült. A másodikosok Móra Ferenc: Csontos Szigfridjét elevenítették fel. utazásra indultunk: A 3. osztályosok előadásában világ körüli különböző népek táncait mutatták be káprázatos jelmezekben. A 4. osztályosokkal Rátóton jártunk, vidám jelenetükben ismét kikelt az a bizonyos csikótojás. Zsiványokat formáltak meg az ötödikesek, részletet láthattunk a János vitézből. Majd ismét egy klasszikus darab következett, de kissé másképpen. A 6. osztályból 7 törpe, egy mostoha, egy feleséget kereső királyfi és egy hófehérbe öltözött hölgy némi modernséggel, 21.századi reklámokkal mutatta be a jól ismert mesét. A 7. osztály a március 15-re készült, ám a rendkívüli időjárás miatt elmaradt ünnepi műsorát adta elő. A 8. osztály 3 jókedvű tanulója Karinthy: Énekelni tanulok című jelenetével szerepelt a tőlük megszokott humorral. Az est zárása és igazi fénypontja a 7. és 8. osztályosok közös produkciója volt. A lányok álomszép ruhákban, a fiúk elegáns öltönyben táncoltak a bécsi keringő gyönyörű dallamaira. Ismét egy sokszínű és színvonalas bemutatót láthatott a népes nézősereg. Köszönjük kitartó figyelmüket és buzdító tapsaikat! T A V A S Z K Ö S Z Ö N T Ő Meghívót kapott a csajági nyugdíjas klub az iskolától április 27-én 15 órára a Művelődési Házban tartandó Tavaszköszöntő kulturális bemutatóra. A meghívó nem csak nekünk, de az egész falunak szólt. Aki nem jött el, sajnálhatja, igényes, szeretettel felkészült gyermekek adtak műsort. Le a kalappal az iskola tanárai előtt, akik betanították a szerepeket. Fantasztikus ötlet volt a nemzetek tánca, a szóló énekszám, a citerások, az alsósok szereplése. Nem szeretnék senkit megsérteni vagy megbántani, csak azt tudom leírni :10x100x1000-szer köszönjük, köszönjük, köszönjük a Tavaszköszöntőt! Remélem, máskor is lesz hasonló kedves műsorban részünk. További jó tanulást és sikeres szerepléseket kívánok a nyugdíjas klub nevében a tanulóknak és a nevelőknek. klubvezető Horti Ferencné

4 C S A J Á G I H Í R L A P T E M E T Ő I T O L V A J O K Mindig voltak elvetemült emberek. Olyanok, akiknek semmi sem szent, akik öntörvényűen azt tesznek, amit akarnak, akik úgy vélik, hogy őrájuk nem vonatkoznak az írott és íratlan szabályok. Akik úgy élnek, hogy nekik jó legyen, akár mások kárára is. Ellenük mindenkor küzdött a jószándékú többség, de ez sohasem volt könnyű, mégsem vezetett mindig a kívánt eredményre. Ezek közül a törvényen kívül élő kevesek közül most a temetői tolvajokról szólunk. Azokról, akik nem kegyeletből és nem is áhítatból járnak a sírok között, hanem azért, hogy ellopják a mozdítható értékeket, leginkább a drága pénzért vásárolt virágokat és azok tartozékait, hogy jól ismert helyen értékesítsék. Hasonló lusta, arcátlan, a társadalmi közösségből önmagát kivont, mások kárára élősködő egyén mindig volt. Az utóbbi időben azonban mintha megnövekedett volna ezek száma. Úgyszólván nem jelenik meg újság, hogy ne írnának benne hasonló történetekről, és beférkőztek ezek az események a leggyakoribb társasági témáink közé. Város vagy kicsi község, ebben a tekintetben ma már nincs különbség. Idén a mi falunkban is egyre több a panasz. Alig, hogy leültetik a drága pénzért vett, az elhunyt szeretteik emlékéhez méltó virágokat, egyik napról a másikra hűlt helyük lesz. Ezt érzékeli a sírok gondozására érkező hozzátartozó vagy a drága szomszéd, a jó barát, aki nemcsak az övéi miatt gyakori a temetőben, hanem az összes elhunyt iránt kegyeletes. Mit lehet tenni? Egyáltalán megállítható ez a folyamat? R E N D Ő R S É G I T Á J É K O Z T A T Á S Egyedülálló kiadványt készített a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakterületen dolgozó munkatársa, Orsós Károly r. őrnagy úr Bűnmegelőzési RecepTúra címmel. A szerző a kiadványban a Főkapitányság bűnmegelőzési szakterületén tevékenykedő kollégák felhalmozódott szakmai tudását foglalta össze az olvasók által is élvezhető formában, stílusban. A komoly levéltári kutatások során összegyűjtött rendőrségi híreket olvasva azt tapasztalja az olvasó, hogy a tartalom semmit nem változott, a bűnelkövetők és az áldozatok ugyanolyan forgatókönyv szerint cselekedtek évvel ezelőtt, mint manapság, csupán a hírek megfogalmazása, a szóhasználat tükrözi a kort, amelyben a bűncselekményt elkövették. A szerző az egyes bűncselekmény típusokat a megyei Kapitányságokat körbejáró képzeletbeli utazás keretében ismerteti, miközben az áldozattá válás megelőzésre szolgáló tanácsok mellett egy-egy helyi ételspecialitás és a területre jellemző növény vagy állat bemutatásával színesíti a képet. A kiadvány leltárba veszi híres borvidékeinket, tallóz idegenforgalmi nevezetességeink között, felvillantja a már mögöttünk lévő XIX. és XX. század történelmének fontos pillanatait. A Bűnmegelőzési RecepTúrát nem a nappali könyvespolcára szántuk, hanem a többek által elérhető helyekre, könyvtárakba, idős klubokba, családsegítő szolgálatoknak, ahol akár a közös olvasás élményeként is jobban megragadnak a jó tanácsok. A Magyar Tenger kapujában, avagy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a víkendházak hívatlan látogatóira és a strandokon törölköző alá rejtett értékeink védtelenségére hívja fel a figyelmet. De természetesen téma a gépkocsifeltörés, a gépkocsilopás, a kempingek óvatlan vendégserege, présházak, pincék feltörése, a tűzifacsalás, a trükkös lopások, a fizetés nélküli vásárlás, a közlekedési balesetek, az eltévedt kirándulók, az internetes csalások, a háborúból viszszamaradt robbanó anyagok. Tájékoztatom a Kedves Olvasókat, hogy május végén tartja a Balatonalmádi Rendőrkapitányság az idegenforgalmi szezonnyitó rendezvényét egy járási szintű közbiztonsági egyeztető fórummal összekötve, amelyen egy baleset-megelőzési programot is meghirdet. Egyúttal figyelmükbe ajánlom az alábbi baleset-megelőzési versenyt is, amelyben a családok vetélkedőjének győztese egy Skoda Rapid személygépkocsit nyer. Mint más problémák előtt, most se lehetünk tanácstalanok és hitetlenek. Polgárőrségünk már oly sokszor jelentett védelmet a lakosság számára, ezúttal is bennük reménykedünk. Hogy elfoglaltságaik dacára találnak rá lehetőséget, hogy az esti, sőt késő éjszakai, hajnali órákban őrködjenek a temető csendje-rendje, méltósága felett. Sőt, hallani lehet barátokról, akik végigéjszakáznak a sírok körül. Mert nem lehetnek sokan, csak alig néhány elvetemült él közöttünk, aki fosztogatja álmainkat, árt a legszebb szándékainknak, és megzsarolja legszentebb hitünket, hogy emlékezetünkben tovább élhetnek elhunytjaink, akiknek sokat köszönhetünk. Ha mozdulunk, ha szervezkedünk, és ha áldozatot hozunk, biztosan célt érünk, és fülön csípjük a ragadozót. Aki világos nappal játssza a szépet, talán éppen annak hízeleg, akinek az éjszaka homályában erkölcsi és anyagi kárt okoz. Ne higgyünk azoknak, akik azt mondják, hogy ez az eltévelyedés összefügg az elszegényedéssel! Mindig voltak, és lesznek nehéz esetek, életek. De olyanok is, akik becsületes, tisztességes úton igyekeznek orvosolni gondjaikat, problémáikat. És ez az aránytalanul nagyobb réteg. Aki meglopja sírjainkat, azt meg kell ismernünk, azt néven kell neveznünk, és észhez kell térítenünk. Nyugalmat a halottainknak, nekünk, akik becsben tartjuk, ápoljuk emlékeiket, és egy perc nyugta se legyen annak, aki selyemvirág vagy más formában lopkodja a sírjainkat! Márkus Zoltán A részvétel feltételei: A versenyre nevezhet minden olyan 4 fős család, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes "B" kategóriás vezetői engedéllyel,és két 6-18 év közötti gyermeket nevelnek. Nem kizáró ok, ha a család három vagy több gyermeket nevel, de a versenyen csak két gyerekkel lehet részt venni. A nevezést követően a csapatok összetételén változtatni nem lehet. A területi versenyekről megyénként (a fővárosból is) egy család jut az országos döntőbe. Ezen kívül lehetőség van a oldalon egy tesztlap helyes kitöltésével is jelentkezni közvetlenül a döntőbe, ahonnan sorsolás útján a szerencse segítségével lehet továbbjutni. Az országos döntőt szeptember végén rendezik meg Zsámbékon a közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai centrumban. Keressük azt a Veszprém megyei családot, amely megfelel a fenti kritériumoknak. Továbbá hajlandó összemérni mind elméleti, mind gyakorlati tudását június 22-én 9 órától 15 óráig Veszprémben, a Tesco parkolójában - az Autóklub által szervezett KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HÉT programja keretében - az országos döntőben való részvétel jogáért! Jelentkezni a mellékelt nevezési lappal együtt lehet június 1oig. A nevezési lapot az alábbi címre kell visszaküldeni: Stanka Mária r. őrnagy GRATULÁLUNK! Az elmúlt 1 hónapban született gyermek: Gyermek: Bajnok Benett született: szülők: Bajnok Balázs, Bajnok Tímea (Sümegi Tímea) Gratulálunk, és jó erőt egészséget kívánunk az egész családnak! 4

5 V I I I. É V F O L Y A M, 5. S Z Á M V Á G F A L V I O T T Ó F E S T Ő M Ű V É S Z É L E T Ú T J Á R Ó L Néhány héttel ezelőtt a Balatonfűzfői Csillagvizsgáló Leader Kultúrotthonban gyönyörködhettünk Vágfalvi Ottó festőművész alkotásaiban. A terem nem tágas, ezért csak 39 képet tudtak elhelyezni. A helyiség világítása sem a legmegfelelőbb, hisz nem kimondottan művek bemutatására, hanem kulturális és művészeti előadások céljából épült. A városban élő Vágfalvi úr festményei azonban mintha kitágították és kivilágították volna a falakat. Tudomásom szerint a művész több száz kiállítását követően ez volt a legutóbbi, de reményeink szerint nem az utolsó. Bizakodásról azért illik szólnunk, mert Vágfalvi Ottó immár a kilencvenedik életév felé közelít. Ilona asszony, a feleség és Katalin lányuk szűkebb, illetőleg a barátok, műkedvelők bő társaságában szívesen elbeszélget, de ma már nem fest. A balatoni városka Széchenyi utcájának otthonában gyakran megelevenedik a múlt. Akaratlanul is afféle összegzések történnek a rendkívül érdekes és értékes életútról. A művész úr az élete párjával lappföldtől Kínáig bejárta a fél világot, és mindazt megfestette, ami megragadta a figyelmét. A távoli Szerencsen született ember kezdetben a szülőföld embereiről és tájairól készített képeket. Közép- és főiskolai tanárai sikeresen fejlesztették képességeit, és kitágították érdeklődési körét. Megélhetési gondok, valamint a kor szeszélyes káderpolitikája vetették a Balaton vidékére. Az ábrázoló geometriát tanult férfit a fűzfői Nitrokémiánál szerkezettechnikusként, később propagandarajzolóként, majd kultúrotthonigazgatóként alkalmazták. Az érdeklődési körének lehetőségét a szaktanácsadói beosztás, illetőleg a nyugdíjas kor hozta meg számára. Ez egybeesett a Balaton felé fordulással, pontosabban szólva a fűzfői öböl ezer arcának, rajongva szeretett zugainak művészi ábrázolásával. Legutóbbi tárlatán meglepett több egészen kisméretű, alig tízszer tíz cm-es képe. Szűkebbek lettek a lakások, a szobák. Igény jelentkezett ilyen alkotásokra is- érvelt Vágfalvi úr. Én ekkor felidéztem magamban a csillagvizsgáló intézetnél látott Kék Balaton című miniatűrt. Teljes egésznek és szépnek ítéltem meg a mi szeretett tavunknak egy szegletét bemutató festményt. A kicsi méret dacára látható rajta a Nap, a fény, a víz, a nád, és sorolhatnám. Tehát mindaz, ami jellemző erre a tájra. De a lényeg, hogy olyan összefüggésben, amilyen a több száz Vágfalvi-mű egyikén sem érzékelhető. A művészet egyik, ha nem a legfőbb titka épp ez. A másik, hogy a kép indítsa be a szemlélő képzeletét. Munkássága alatt pályatársai és művészeti írók cikkekben, sőt a képekről készült fotókkal gazdagon illusztrált könyvekben méltatták Vágfalvi Ottó művészetét. Miként a munkái közül száznál több, úgy a német és angol nyelvre lefordított kiadványok ugyancsak eljutottak más országokba, földrészekre. Idehaza se szeri, se száma egyéni vagy társas kiállításainak. Némely településen tíznél is többször megcsodálhatták gyűjteményeit. Például augusztus 20-án az impozáns küngösi faluház avatását el sem tudták volna képzelni az ő tárlata nélkül, amellyel kapcsolatban a mester megjegyezte: Természetesen szívesen mutatom be képeimet mindenütt. A fűzfői kiállítás helyi tulajdonosok Vágfalvi képeiből állt össze, azonban a hely szűke miatt a szervezőknek sok festményről le kellett mondaniuk. Társalgásunk alkalmával az idős képzőművész keveset beszélt. Inkább csak emlékezett. De szerencsére jó egészségnek örvend. Vágfalvi Ottó életútjáról legtöbbet a feleségétől tudunk meg, aki mindvégig hű társként inspirálta művészetét, és szívesen osztozott annak buktatóin, sikerein. A lányuk, Katalin, aki nyugállományba vonulásáig elismert pedagógusként munkálkodott, mostanában hallatlan elszánással az édesapa pályájának eredményeit igyekszik összegyűjteni, összegezni. Büszkén vallja, hogy sokan segítik őt. Mindazok, akik valamikor valamiképp megismerték a fűzfői mester páratlan művészetét, és akinek az alkotásai felejthetetlen élményt és örömet nyújtottak és nyújtanak számukra. Márkus Zoltán SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 90. SZÜLETÉS- NAPJA ALKALMÁBÓL Id. Koller Istvánné csajági lakost, aki május 1-én töltötte be ezt a szép kort! E M L É K E Z É S A B É K E N A P J Á N Rég volt,de szerencsére ezúttal nem folytathatjuk a sort azzal a tagmondattal, hogy talán igaz se volt. Hatvannyolc évvel ezelőtt május 9-én, közel hatvan éven át tartó öldöklés és pusztítás után legalább itt, Európában ténylegesen véget ért a második világháború. Ennek öröméről mostanában egyre több fórumon feledkeznek meg. Mi, akarattyaiak, keneseiek, küngösiek, csajágiak és kajáriak ezt nem tehetjük. Több okból sem. Térségünkben nagyon sokáig tartott a front. Az első szovjet katona már dec. 6-ának hajnalán bejelentkezett az egyik kajári szőlőpincében rejtőzködőknél. Tudjuk,nem ajándékhozó Mikulásként. Ettől fogva szüntelen háborús félelemben élt a nép március 23-ig. Elég csak annyit mondani: Budapesttől környékünkig húzódott a Margit-vonal. Egy őrült elme, Hitler külön stratégiájának része volt, hogy a harcok inkább magyar, és ne német földön dúljanak. Május 9- én arra is emlékezünk,hogy innen csak alig pár nappal több mint másfél hónap kellett ahhoz, hogy Berlinig érjenek a harcok. Nekünk, e háborús vonal nyugati csücskén élőknek amiatt is kötelességünk a megemlékezés, mert az akarattyai főútvonal mellett álló emlékkő felirata, A Községvédő Egyesület a balatonkenesei és balatonakarattyai lakosság segítségével IX.28-án a harcokban meghaltak emlékezetére térségi feladatot ró ránk. Nos, elmondhatjuk, hogy ennek eddig eleget tettünk, s reményeink szerint ezután is megfelelünk. Akarattyán a nyugdíjas Svetics László ny.tanár tartott rövid, de annál tartalmasabb emlékbeszédet. Ugyanez elmondható Vargáné Varga Zsuzsa polgármester-helyettes szónoklatáról is, amely a kenesei református temető emlékművénél hangzott el. Csősziné Molnár Katalin tanárnő felkészítése révén Bakos Lili, Tóth István, Sarkadi Eszter és Varga Véta tanulók nívós műsort adtak itt is, ott is. A Szivárvány Népdalkör Séri Márta vezénylésével a békéről, a teremtő munka lehetőségéről énekelt. Békét az országnak, családunknak, a nemzetnek és a világnak! szárnyalt a dal mindkét előadásban. A megemlékezéseken részt vett Kenese polgármestere, Tömör István is, az Öböl televíziónk pedig felvételt készített. Végezetül a jelen lévő szervezetek képviselői koszorút helyeztek el az emlékoszlopoknál. -s-n S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Küngös Község Önkormányzata a TÁMOP /1 pályázati felhívásra, Szent Kinga Termelő Iskola létrehozása - Innovatív foglalkoztatási kezdeményezés Küngösön címmel Ft-ot nyert az Új Széchenyi Terv keretében. A támogatásból lehetőség nyílik 40 fő térségben élő hátrányos helyzetű munkanélküli zöldség-gyümölcs termesztő és feldolgozó képzésére, önfoglalkoztatóvá válásának segítésére. Színvonalas oktatási keretek biztosításával Kerti munkás akreditált képzést, Zöldség-gyümölcs feldolgozó OKJ-s képzést, valamint Savanyító akreditált képzést szervezünk a jelentkező munkanélkülieknek. A képzéseken szakmát szerzők több lehetőség közül választhatnak tanulmányaik sikeres befejezése után. Minden résztvevő megszerzi a szükséges ismereteket az otthoni önellátásra termeléshez és feldolgozáshoz. Legalább 6 fő hosszútávú továbbfoglalkoztatását kívánjuk segíteni a 13 millió Ft-ból felújításra és kialakításra kerülő Zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemben. Az üzem feldolgozó kapacitása lehetővé teszi a felvásárlást az önfoglalkoztatóvá (őstermelő, szociális szövetkezeti tag) váló képzett helyi termelőktől. Az elsajátított szakmákkal lehetőség nyílik a munkaerő-piacon való sikeres állásszerzésre is. A programba való bekerülés részletes feltételeiről és a további tudnivalókról folyamatos tájékoztatást adunk. Bővebb információk a oldalon találhatók. 5

6 C S A J Á G I H Í R L A P C S A J Á G I H Í R L A P 6 T Á J É K O Z T A T Ó F E L H Í V Á S ISKOLAI SZOCIÁLIS-MUNKA ÉS MENTÁLHIGIÉNÉS SEGÍTŐ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE A KELET-BALATONI KISTÉRSÉGBEN CÍMŰ TÁMOP /A-10/ AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROGRAM Karógörbítő Klub A Kelet- Balatoni Térség Önkormányzati Társulása a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében: PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS! KEDVES SZÜLŐK, PEDAGÓGUSOK! A Karógörbítő Klubban a gyerekeknek lehetőségük van egyéni és/ vagy kiscsoportos foglalkozás keretében felkészülni a pótvizsgára. Főként idegen nyelvi és természettudományos tantárgyakból készítjük fel az általános iskola felső tagozatos diákjait. A szolgáltatás július hónap végétől indul, a gyermekek felkészülését pedagógus végzettségű munkatársak segítik. A SZOLGÁLTATÁS TÉRÍTÉSMENTES! A szolgáltatást elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek részére kínáljuk. Jelentkezni a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban lehet (Balatonalmádi, Baross G. u. 32.), valamint a következő címen: A jelentkezéshez szükséges adatok: a jelentkező gyermek neve, a szülő neve és elérhetősége, a tantárgy megnevezése. Bővebb felvilágosítást kérhetnek: Csonka Gabriella munkatárstól az alábbi telefonszámon:88/ , és a 88/ n hétfőtől - csütörtökig ig óra között, pénteken pedig ig óra között. Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel/fax: 88/ TARKABABOT VÖRÖSBABÉRT! Kedves Gyerekek! Idén nyáron is szeretettel várlak Benneteket a Művelődési Házba szerdánként egy kis társasozásra! 9-10 óra között: 1-4 osztály, óra között: 5-8. osztály. Óbíróné Karácsony Ágnes védőnő Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Ma már mindenki előtt általánosan ismert az a sajnálatos tény, hogy egyre többen tapasztalhatják meg a gyomnövények által kiváltott allergia kellemetlen tüneteit, melyek ellen életkortól és nemtől függetlenül senki sincs biztosítva. Tájékoztatom az érintetteket, hogy a parlagfű elleni védekezés és gyommentesítés jogszabály által előírt kötelezettség! Az alábbiakban ismertetem az irányadó rendelkezéseket és teendőket: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. tv. 17. (4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását minden év június 30. napjáig megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010.(IV.23.) FVM. rendelet szabályozza. Fenti rendelkezések betartását belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén az élelmiszerláncfelügyeleti szerv hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben. Kérjük az ingatlantulajdonosokat, földhasználókat, hogy parlagfű és egyéb allergén gyomnövények elleni védekezési kötelezettségüknek önként tegyenek eleget az általános környezet-higiénés állapot javítása érdekében. Verebélyi Zoltán polgármester Tájékoztatás a szennyvízcsatornahálózatra csatlakozás feltételeiről: A) Abban az esetben, amikor a közterületen kiépülő gerinchálózattal egyidőben elkészült az ingatlan bekötőcsatornája a telekhatáron belüli tisztítónyílással együtt: -az ingatlan tulajdonosa a házi szennyvízhálózatát kiépíti, és nyiltárkos állapotban kéri cégünktől az engedélyt annak üzembehelyezésére. A bejelentés történhet személyesen, írásban vagy telefonon. -a helyszínen megkötjük a szerződést -az átvétel költsége: Ft B) Abban az esetben ha egy ingatlan szennyvízbekötése nem a társulati beruházásban készült el, hanem utólag kívánják kiépíteni: -a bekötés terv és engedély köteles. A tervet szakági tervezői engedéllyel rendelkező tervező készítheti el, és hozzánk kell benyujtani engedélyezésre. -az engedély kiadását követően a felhasználó megrendelése alapján a bekötővezetéket mi építjük ki a gerinccsatorna és az ingatlan között. -a további eljárás azonos az "A" pontban leírtak szerint. Makai Ferenc üzemmérnökség vezető Szerkesztőség címe:8163 Csajág, Petőfi u.1. Polgármesteri Hivatal webcíme: Telefonszám: 88/ Faxszám: 88/440380,

Május 1. Gyerekprogramok

Május 1. Gyerekprogramok 2. oldal 2013. június Május 1. Gyerekprogramok Fotó: Lukácsi Tibor Gyermekrajz pályázat A hely, ahol élünk Óvodás kategória: 1. hely: Buda Vanessza 2. hely: Horváth Boglárka Takács Adél Mós Anna 3. hely:

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón.

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón. Pándi Tükör 1941 1941 PÁND KÖZSÉG ÉLETÉNEK TÜKRE Helyi közéleti periodika 2013. december 22. évfolyam/ 4., 87. szám TÉL 24 oldal Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság

Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság 2. oldal 2014. november Balaton nyugdíjasklub szüreti mulatság Fotók: Béres Istvánné 2014. november 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár november havi programja November 3. 18

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 12. szám 2014. június 18.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 12. szám 2014. június 18. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 12. szám 2014. június 18. www.budapest16.hu Példamutatásuk felbecsülhetet- Öt éves

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft

NAGYKÖRŰ. Első nap az iskolában. Évnyitó 2008. Tartalom. 2008. Szeptember A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. ÁRA: 220 Ft NAGYKÖRŰ ÁRA: 220 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. Szeptember Évnyitó 2008 Első nap az iskolában Fotó: Tóta Gábor Tartalom Szakmai képzések - támogatással Az Önkormányzat hírei Tanévnyitó Aranydiploma

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ FELHÍVÁS KÖZÖSSÉGI OLDAL Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok! Szabadszállás Város Képviselő-testületének 5/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással

Vasvári Újság. Kicsengettek. 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvári Újság Vasvár, 2008. június 19. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 125 éves a vasvári tûzoltóság Jubileum szerházavatással, kiállítással Vasvár legrégebbi civil szervezete, a Vasvár

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben.

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben. XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 12. SZÁM DECEMBER Pavlicsek Zsolt Ünnepre vágyunk Lótva-futva késõ estig, lényegét így gyakran veszti, lelkünk békés csöndje, s elillan a meg sem érkezett Karácsony igaz öröme. Forgatag

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben