Kedves Vendégünk! Kellemes időtöltést kívánva, tisztelettel üdvözlik Önt a kiadvány Szerkesztői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Vendégünk! Kellemes időtöltést kívánva, tisztelettel üdvözlik Önt a kiadvány Szerkesztői"

Átírás

1

2

3 Kedves Vendégünk! Miskolc város és környéke amelyet most megtisztel látogatásával Európának egy sajátos térsége, a Kárpát-medence északi vidéke, más néven az észak-magyarországi régió. Sajátosságait, a földrajzi elhelyezkedését, a különleges természeti értékeit, a geológiai adottságait több tízezer éve szívós, kreatív termelőmunkával hasznosítja az itt megtelepedett ember. Ennek az alkotó munkának köszönhetik a környékbeli települések mai létüket, eddigi fejlődésük különböző történelmi szakaszait, az itt élő generációk a kialakult kulturális identitásukat. A Miskolc központjában feltárás alatt lévő éves kovakőbánya- és kőmegmunkáló üzem szenzációs régészeti leleteitől kezdve, a Bükk hegység barlangjaiból előkerült ősember-relikviákon, a középkori emlékeken át, a napjainkban megszűnő barnaszénbányászatig és vaskohászatig ezen kívül számos szakma egykori kiemelkedő művelése bizonyság e vidék korábbi ipari meghatározottságára. Elkezdődött ennek a gazdag ipari örökségnek a tudatos számbavétele, és e különleges kincsünk hasznosításának keresése. A hasznosítás egyik lehetséges módja, hogy értékeinket a kulturális turizmus keretében a nagyközönség elé tárjuk megismerés céljából. Tematikus turisztikai hálózatot alakítunk ki a környékbeli kultúrtörténeti értékű ipari emlékek megismertetésére. A másik út, hogy a szakmatörténeti tapasztalatokat, tanulságokat a mai, és az előttünk álló feladataink végrehajtásánál hasznosítsuk. A jelenlegi, itt látható bányászati gyűjtemény, és a hozzá kapcsolható interaktív programok, szakmai bemutatók, mindkét célt szolgálni kívánják. Gácsi József magánvállalkozó ötlete és anyagi áldozatvállalása, valamint több támogató szakember közreműködése eredményeként létrejött gyűjtemény a látogató előtt felvillantja a múlt bányászatát, annak nehézségeit és szépségét, társadalmi hasznosságát, a fejlődés irányát, a közvetlen környékbeli emlékeket. Külön specialitása e gyűjteménynek, hogy miután a vállalkozó a robbantástechnika eszközeinek gyártásával, értékesítésével, ipari robbantások lebonyolításával foglalkozik, így ez a téma hangsúlyosabban szerepel a bemutató programjában. Kellemes időtöltést kívánva, tisztelettel üdvözlik Önt a kiadvány Szerkesztői 1

4 Dear Our Guest Miskolc, honoured by your visit, with its surrounding districts is a particular region of Europe, northern part of the Carpathian Basin, known as North-Hungarian Region. Its features, geographical position, unique natural advantages, geological endowment have been exploited by people settled down this region. Their hard, ten-thousand-year creative work has shaped its face. This constructive work made it possible for the surrounding settlements to be improved at different historical stages forming their own cultural identity. Sensational archaeological artefacts of the 70,000 year-old flint quarry and stone mill, which are under excavation in the centre of Miskolc recently, indicate the earlier industrial dominance of the place, as well as the relics of primitive man found in the caves of Bukk Mountain, and medieval artefacts. Brown coal mining and iron metallurgy slowly becoming the things of the past are also tangible evidence of its industrial past. Systematic classification of this rich industrial heritage has already started and we are working on finding the way of utilisation of this particular treasure. One of the ways of utilization is giving great publicity to our values within the framework of cultural tourism. Thematic touristic network has been developed so that the local industrial heritage having cultural historical value would be known in wide circle. The other way we follow is making use of trade history experiences and consequences in our efforts to fulfil this task. The present mining collection can be seen here and enclosed interactive programmes, trade exhibitions are to serve both goals. The collection initiated and supported by Joseph Gacsi entrepreneur with the help of other experts show the visitors mining of the past with its hardship and beauty, usefulness for the society, and the direction of development. Relics found in the immediate neighbourhood are also on display. Detonation technics is highlighted in the programme of the demonstration referring to enterprise of the founder who produces and sells means of detonation and accomplishes industrial explosions. Wish to all of you a nice time. Warm greetings from editors of the publication 2

5 Tartalom A Látogatók köszöntése 1 A lépcsőfeljáró két oldalán és a feljáróval szemben láthatók külfejtéses bányák tablóképei; mélyműveléses bányászat, erdélyi bányatelepek, felvidéki bányász települések képei 6 Szent Borbála faszobrának fotója; Selmecbányáról, Rudabányáról készült fotók 6 a legszebb magyarországi bányászszobor hasonmása 7 Az emeleti teremben megtekinthetők az ásványi nyersanyagok 8 az őskor bányászata; a kohászat munkája az ércek feldolgozásában 9 a jövesztésre használt szerszámok; a bányászat szakirodalma 10 a világítóeszközök 11 a bányászok kötelező fejvédője; a robbantástechnika képei és eszközei; egy skipakna működő modellje 12 a Bányászhimnusz szövege és dallamának kottája 14 dísztárgyak és emléktárgyak; néhány minikönyv ; régi bányavárosok és címereik 15 sűrített levegős üzemű fúrógép 16 bányászatban (is) használt műszerek, mérőeszközök 17 speciális bányászkészülékek (önmentők); türelemüvegek; bányászkorsók 18 sűrített levegős fúrókalapács és fejtőkalapács 19 bányászviselet 19 bányász-társláda, bányászfokos 20 bányászkitüntetések 21 Rudabánya hasznosítható ásványi nyersanyagai, a múlt és a jelen bányáinak helyei 21 A földszinti kiállítóteremben A MIKEROBB Kft. által végzett tevékenység (robbantóanyagok és robbantószerek tárolása, robbanókeverékek gyártása és valamennyi ipari robbantás elvégzése) tablókon, filmeken, valamint a gyakorlatban való bemutatása 22 Néhány példa a bányászati termékek iránti igényekről 26 Jó tudni 28 Kiemelt emlékhelyek, relikviák 30 Tájékoztató térkép Észak-Magyarország ásványbányászata emlékeinek színhelyeiről 32 3

6 4

7 Kedves Látogató! Szeretettel köszöntjük Önt a MIKEROBB Kft. Miskolc-mexikóvölgyi telephelyén kialakított BÁNYÁSZATI GYŰJTEMÉNYben. A MIREKOBB Kft. tulajdonos-ügyvezetője kezdeményezésére és anyagi támogatásával létrejött kiállítást a hazai bányászat és kohászat jeles képviselői jelenlétében december 5- én nyitották meg, tisztelegve a magyar bányászok és a bányászat védőszentje, Szent Borbála előtt. Amit itt lát, az csupán töredéke a több ezer éves szakmai múltra visszatekintő bányászat eszközeinek, emlékeinek. A kiállítók nem törekedtek a teljességre, mert nem is tűzhettek ki ilyen nagy célt maguk elé. Meg kellett elégedniük csupán a bányászat egy-egy szeletének szűk körű bemutatásával, hiszen a kiállítóhely befogadóképessége és a rendelkezésre álló anyagiak is korlátot szabtak a fantáziának. Az alapítók szándéka szerint e gyűjteménnyel legalább jelezni akarták, hogy Miskolcon és annak környékén valaha virágzó bányászati kultúra volt, változatosságában és terjedelmében sokkal nagyobb a mainál. S e bányák nem merültek ki, az ásványkincsek nem tűntek el, csupán a világ úgy fordult, hogy a bányászatot e tájon a haszontalan dolgok közé sorolták. Tették ezt annak ellenére, hogy a modern világban a minket körülvevő tárgyak döntő többsége ásványi eredetű és a bányászok munkáját dicséri. Az ily módon felfordult világban mi a kötelessége, lelki igénye egy szakmáját szerető bányásznak? A külvilág felé fordulni és bemutatni azokat a tárgyakat, technikákat, közösségi eseményeket és jelképeket, amelyekre nemcsak egykor, hanem ma is büszke. A Kárpát-medencei bányászat több tízezer éves múltjából kiemelkednek a középkor századai, amikor hazánk e téren nagyhatalomnak számított az európai országok sorában. Az arany-, ezüst- és rézércek, valamint a só bányászatában meghatározó volt a magyar bányászat. A kincstár éves bevételének %-át évszázadokon át ez a szakma, helyileg Felső-Magyarország és Erdély adta. Hazánk alapította az első műszaki felsőoktatási iskolát a világon 1735-ben Selmecbányán, amely bányász-, majd kohász- és erdészképzésre szakosodott. A bányavárosok és települések mindig a civilizáció fejlődésének, a kultúra és a művészet virágzásának letéteményesei voltak. A selmecbányai hagyományokat értően ápolja a Miskolci Egyetem, ahol jelenleg is magas színvonalon folyik a Műszaki Földtudományi és a Műszaki Anyagtudományi Karokon e szakmák korszerű ismereteinek oktatása és az ezzel kapcsolatos kutatómunka. Jelenleg is több száz jól megbecsült magyar bányamérnök folytat kutató- és termelőmunkát a Föld különböző térségeiben. A magyar bányászati emlékek mind több településen az ott élő közösség megbecsülését élvezik és a kulturális örökség fontos részét képezik. Ez a szolid gyűjtemény is csapatmunka eredménye. A kezdeményezés hamar megértésre, támogatásra talált. Jöttek az újabbnál újabb ötletek, hozták a szerszámokat, relikviákat, emlékeket. Komoly szakmai segítség is érkezett a Megyei Bányászattörténeti Múzeumtól Rudabányáról és Miskolcról, a Megyei Herman Ottó Múzeumtól. 5

8 A lépcsőfeljáró két oldalán fényképekből összeállított tablókat talál. Az első pihenőig bal oldalon előbb külfejtéses bányák képeit, majd efölött és jobbra a mélyműveléses bányászat egyes műveleteit, mozzanatait láthatjuk. Találunk felvételt ácsolatkészítésről (fabiztosítás), fejtési acéltámokról és pajzsokról, F-típusú vágathajtó gépről és maróhengerről. Az első pihenő jobb oldalán erdélyi bányatelepek fotóit tartalmazó tabló függ. Olyan ismert bányatelepekről (bányászvárosokról), mint Nagybánya (arány, ezüst, ólom), Lupény (vas és szén), Máramaros (a sótermelés központja), a sóbányáiról ismert Aknaszlatina vagy Resica (vas és szén). E pihenő szemben álló falán Cs. KISS Ernő Szent Borbáláról készített faszobrának fotója látható (az eredeti mű megtekinthető a rudabányai múzeumban), és egy fohász szövege olvasható, amit a bányászok a föld alá indulás előtt mondtak el imaként ig minden magyarországi bánya felolvasójában volt Szent Borbála relikvia, amely előtt imádkozni, fohászkodni lehetett. Ez hozzá tartozott a legtöbb bányász hétköznapjaihoz. Európa csaknem minden országában, ahol bányászat folyik, évszázadok óta megünneplik december 4-én a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának a napját. A Borbála-kultusz olyan örökségünk, amely a bányászati hagyományokra alapozott hivatástudat egyik megnyilvánulása. Elterjedése és fennmaradása évszázadokon keresztül annak köszönhető, hogy a bányászhagyományok és -szokások közösek egész Európában, hiszen közös a természettel vívott harc. Az a körülmény, hogy a bányászok munkájukat állandó életveszély közepette végzik, olyan összetartó erőnek bizonyult, amelynek még a nemzetek határai sem szabhattak korlátot. Az iparágak közül elsősorban a bányászat vált nemzetközivé azzal, hogy a bányamunkát vállalókat szívesen látták minden országban, szabadon telepedhettek le. E szakmát ismerők az aranynál is értékesebbek voltak, hiszen már a középkori uralkodók rendelkeztek felőlük, irányították őket a kívánt helyekre, vagy adták ajándékképpen külföldi országokba. Így terjedt el a Borbála-kultusz is a szakmai tudás kísérőjeként. 6

9 Tovább haladva bal oldalt két táblán az egykori Felvidék, a harmadikon Ormosbánya (Ormospuszta) fotói sorakoznak. A felvidéki bányásztelepülések közül Dobsina (arany, ezüst, nikkel, vas) Igló (réz, vas) Körmöcbánya (arany-, ezüst- és pénzverés) Gölnicbánya (ezüst, réz, vas) Bélabánya Hodrusbánya (Selmecbánya külterületei, arany és ezüst) és Szomolnok (réz, vas és ezüst) képeit láthatjuk, az ormosbányain a helyi közösségi intézmények épületeit. Jobb oldalon az első két tabló a bányász (és kohász) szakemberképzés európai bölcsőjét, Selmecbányát, a felső tabló Rudabányát mutatja be. A sok selmeci látképen jól felismerhető a Bányászati Akadémia, az Óvár, a Leányvár, a Kossuth és a Deák tér. A rudabányai tablón a település jellegzetes utcáin kívül az ércpörkölő kemencék, a vasúti rakodó és a külfejtés képe is látható. Közvetlenül a bejárat előtt áll a legszebb magyarországi bányászszobor hasonmása csákánnyal, mécsessel, freibergi bányászviseletben. A szobor eredetije az 1896-os ezredéves kiállításra készült tól számítjuk a borsodi szénbányászat történetét októberében a Lyukóbánya bezárásával megszűnt a borsodi szénmedencében a nagyüzemi barnaszénbányászat 7

10 Most lépjünk be az emeleti terembe. A terem közepén egy üveggel fedett asztalon számos fontos ásványi nyersanyag, közöttük több szép formájú kristály látható. Ezek az ásványok és kőzetek a Kárpát-medence és a távoli országok szép és hasznos formációiból adnak ízelítőt. A több tízezer ásványféleségből melyekben a Kárpát-medence igen gazdagnak tekinthető néhányra külön is fel kell hívni a figyelmet. Rudabányáról való a már az ősember által is bányászott termésréz, az itteni legfontosabb vasércen, a limoniton kivált malachit (rézkarbonát) és a szomszédos Alsótelekesen ma is bányászott szép gipszkristály érdemel említést. Szép aragonitkristályt (vasvirágnak is nevezett mészkőkristály) láthatunk Esztramosról, egy csodálatos opált (üveges kvarcmódosulatot) Telkibányáról, ametisztet (lila kvarcot) Selmecbányáról és egy fúrómagot, amely a több mint ezer méteres mélységű recski ércelőfordulást képviseli egy ottani meddőkőzettel, szkarnosodott andezittel. Messzi idegenből került a gyűjteménybe a szemet gyönyörködtető pirit (vasszulfid Peruból), a miskolci Avas hegyen is előforduló obszidián, az őskori nyílhelyek alapanyaga a Lipari szigetekről, cianit (alumíniumszilikát) Brazíliából, egy szép füstkvarc az Urálból, de van itt egirin is (nálunk ismeretlen vastartalmú ásvány) Kanadából. 8

11 Ezután járjuk körbe a termet balról jobbra. Az őskor bányászata csak a felszíni ásványi előfordulások kis mélységbe való követését jelentette. Az akkori igényekhez igazodva szerszámok, fegyverek céljaira megfelelő (pattintással kialakított éles vagy hegyes) kőeszközök iránt volt kereslet. Hazánk területén jelentősnek minősíthető a miskolci Avas hegyen nemrég feltárt kovabánya (és a már régóta ismert Szeleta-barlangi leletek). A fekete színű üveges kvarc, az obszidián volt a legkelendőbb. A tolcsvai és erdőbényei lelőhelyen bányászott obszidiánt messze földre is eljuttatták (ma azt mondanánk, hogy exportálták). Képek tanúsítják az Egyiptomban több ezer éve folytatott bányászatot és kohászatot, valamint (a ma is jelentős) görögországi ezüsttermelést. A második tárló a kohászat munkáját hivatott bemutatni, dicsérni. A kohászat mindenkor szervesen kapcsolódott a bányászathoz, hiszen a kitermelt ércekből csak kohósítással lehetett kinyerni a jól hasznosítható fémeket. A széntermelés beindítása után a bányászok adták az olvasztáshoz szükséges energiát képviselő szenet is. E helynek különös kapcsolata van a kohászattal. A mexikóvölgyi kőbánya látta el évtizedeken keresztül a diósgyőri kohászatot salakképző anyagokkal. A diósgyőri kohászat bölcsője Ómassán, illetve Újmassán volt, az utóbbi helyen ma is áll egy őskohó, a Fazola-kohó, amit jeles alkalmakkor üzembe tudnak helyezni. Nagyon sok minden, amit naponta használunk, illetve bennünnket körülvesz, ásványi nyersanyagokból készül és ezt bányákban termelik 9

12 Az ablakok alatt három üveggel fedett asztalt találunk, az első kettőben jövesztésre használt szerszámokat (ékeket, kalapácsokat, csákányokat, kaparó-szerszámokat, vagyis villakapákat ). E szerszámok láttán érdemes megjegyezni, hogy a bányászok jelvénye mely sokak szerint kettős kalapács valóban jövesztő szerszám, az ugyanis ék és kalapács. A jövesztés pedig nem más, mint a nagy kiterjedésű ércből, szénből, egyéb kőzetből valamilyen eszközzel vagy módszerrel kisebb, már elszállítható darabok leválasztása. (A jövesztés történhet kézi szerszámokkal, géppel vagy robbantással.) A bányászat szakirodalma is régen kialakult. Az első, mindenütt elismert szakkönyvnek AGRICOLA: De re metallica 1556-ban megjelent, a bányászatról és kohászatról írt művét tekintjük. (Ennek a jeles könyvnek a szép magyar kiadását az utolsó tárlóban, a bányászzubbony alatt láthatjuk.) Itt, a harmadik asztalon fekszik egy több, mint 100 éves kiadvány, a Magyar bánya-jog ; Nicolaus BODA 1771-ben Prágában kiadott művének reprint kiadása ( Az alsó-magyarországi Selmec bányászatában alkalmazott gépek rövid ismertetése ), továbbá Érckutatás Magyarországon a 20. században ; Bányászat és pénzverés a Gutin alatt ; A bányászat aranykönyve ; A kőbányászat kézikönyve és több bányászattörténeti közlemény a rudabányai Megyei Bányászattörténeti Múzeum kiadványaként; dr. IZSÓ István bányakapitány könyve: A középkori montanisztika története, s végül, de nem utolsósorban KISS Csaba anekdotáskötete, az és még egyszer vocem preco! 10

13 Az asztalok utáni első vitrinben a föld alatti munkához elengedhetetlenül szükséges világítóeszközök néhány példányát látjuk. Az ősember még gyantás fenyőfával világított. Valamivel később jelenik meg a bányákban a szurokfáklya, amely hosszabb időtartamú világítást tett lehetővé. Mindkét világítóeszközt rövidesen az agyagedényekben égő állati zsiradéknak vagy növényi olajnak a lángja, világa szorítja ki. Később megjelennek a fémedények, a mécsek, melyek több évezreden keresztül csaknem kizárólagos világítószerszámok voltak (több bányánkban a szláv kahanec névvel illették). Kicsit később jelentek meg a faggyúgyertyák, majd jó száz éve használtak először karbidlámpát, melyet a sújtólégveszélyes helyeken is használható Davy-féle biztonsági benzinlámpa és az akkumulátoros kézilámpa követett. Ma már csaknem kizárólagosan a biztonságosan és kényelmesen használható, nagy fényerejű fejlámpát használják. (A bányákban használatos világítóeszközökről könyvet írt a szlovákiai Rudolf Magula és Tibor Turcan, akik a bányászat e fontos kellékének fejlődéstörténetét dolgozták fel a Banské lampy Grubenlampen c. művükben.) Karbid-lámpa Olaj-mécs 11

14 A bányászok kötelező fejvédője a bőrből vagy a (ma már általánosan használt) műanyagból készült kobak. Még a vitrin előtt látható az a német nyelvű jegyzőkönyv, amely a világon az első bányászati robbantásról, a selmecbányai Felső-Biber táróban, február 8-án készült. A jegyzőkönyv tanúsága szerint: az üzem részesei és tisztviselői, valamint a selmeci császári bányabíróság kiküldöttjei megállapították, hogy a robbantás jól sikerült, semmi kár nem történt, és a keletkezett füst egy negyedóra alatt eloszlott. E jegyzőkönyvi másolat alatt fúró- és rakodóeszközök, továbbá robbantóvezeték nyertek elhelyezést. Fejfedő elektromos lámpával A MIKEROBB Kft. elsősorban robbantás-technikai vállalkozás. Nem meglepő tehát, hogy a kiállításon komoly hangsúlyt kap a robbantástechnika, elsősorban a villamos gyutacsok, valamint a régi és új eszközök bemutatásával. Biztonságtechnikai okokból a robbanóanyagokat csak képeken láthatjuk különböző gyártmányokat különböző kiszerelésben. A robbantástechnika legismertebb alakja Alfred NOBEL, a dinamit feltalálója volt akinek eredeti, svédországi norai gyárából szerzi be a MIKEROBB Kft. a ma használt legbiztonságosabb robbantószer, a nem elektromos NONEL-rendszer elemeit. Itt látható az 1938-ban Várpalotán üzembe helyezett első hazai skipakna működő modellje is. 12

15 A következő vitrinben ismét a robbantástechnika eszközeit találjuk. A robbantógépek közül a Bányagyutacsgyár által kifejlesztett RLV-gépek, a Bányászati Kutató Intézet gyártmánya, a TIROB 802 és a Magyarországon ma leggyakrabban használt osztrák Schaffler robbantógépcsalád egyik tagja nyert elhelyezést. Vannak itt műszerek a robbantóhálózat jóságának ellenőrzésére és néhány segédeszköz, ami megkönnyíti a robbantómester munkáját. A már alig használt gyújtózsinóros robbantás egy darabját is láthatjuk itt, RG-gyutaccsal felszerelve és az egyre terjedő NONEL-(nem elektromos)-rendszer több elemét. NONEL-gyutacs villamos gyutacs RLV-robbantógép A vitrin hátlapján a Nobel alapította gyttorp-i gyárat és robbanóanyag katalógusok részleteit láthatjuk. Hazánk hosszú időszakon keresztül élen járt a villamos bányagyutacsok fejlesztésében és gyártásában. A nagytétényi Bányagyutacsgyár és annak kísérleti laboratóriuma a tatabányai Bányabiztonsági és Robbantástechnikai Kutatóintézet közreműködésével kiváló, exportképes milliszekundumos gyutacssorozatokat fejlesztett ki és gyártott nagy tömegben. Ezek a maguk korában legkeresettebb, kiváló villamos gyutacsok két tablón is láthatók. Ugyan nem kuriózum, de aki nem élt bányavidéken, annak újdonság a szívlapát. Képzelje csak el a kedves látogató azt a bányászt, aki egész műszakon keresztül meddőt (követ, kőzetet) rakodott ezzel a szerszámmal. (Egy merítéssel a meddő kőzetből kg is ráfért a lapátra!) 13

16 Legalul a Magyar Robbantástechnikai Egyesület periodikájának 22. és 25. sorszámú füzetét helyezték el, melyekből a hazai robbantástechnika legismertebb és legeredményesebb szakemberei közül PAPP József és dr. KÓTA József élete és munkássága ismerhető meg. A (mosdóba vezető) ajtón egy szép embléma alatt a Bányászhimnusz szövege és dallamának kottája olvasható. A Bányászati Gyűjtemény avató ünnepségén a Magyar Állami Operaház jeles szólistái közöttük KOMLÓSSY Erzsébet, Kossuth-díjas művész előadásában hallgathatták meg az ünnepség résztvevői ezt a nagyon szívhez szóló dalt. A robbanás kémiai és fizikai folyamat, illetve jelenség. Az e célra alkalmas anyag úgy ég el, hogy nagy feszítőerejű gázokat fejlesztve romboló hatást fejt ki. pld. lőpor (az így elégő anyagot körülvevő burkolat szétvetődik (pld. kazán) Mi a bányászat? Az az emberi munka tevékenység, amelynek eredményeként ásványokat és anyagokat a Föld mélyéből kitermelnek Schaffler-robbantógép 14

17 Az ajtó utáni vitrinben bányászmotívumokkal ellátott dísztárgyak és emléktárgyak láthatók, hazaiak és külföldiek egyaránt. A dísztárgyak között dominálnak a mini bányászlámpák, amelyeket ügyes kezű szakik a bányák műhelyeiben állítottak elő, gyakorlatilag a semmiből csodákat teremtve. Néhány minikönyvet is láthatunk az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadványaiból. Valaha ezek nagyon népszerű könyvek voltak és a technikai megoldás sem utolsó! A bányászat a technika- és tudománytörténeten kívül jelentős művészeti értékeket is hagyott ránk. A drágakövekkel díszített ötvös műemlékek mellett festményeket, szobrokat, irodalmi és filmalkotásokat köszönhetünk e szakmának. 15

18 A következő vitrin előtti falon régi bányavárosok (Jászó, Rozsnyó, Igló stb.) címerei láthatók, alattuk villamos és sűrített levegős üzemű fúrógépek. Szintező műszer Villamos üzemű gép Sűrített levegős üzemű gép 16

19 Az újabb vitrinben a bányászatban (is) használt műszerek, mérőeszközök és speciális bányászkészülékek (önmentők) vannak. Látható a híres, MOM-gyártmányú Szepessy-féle teodolit, egy, ezt jóval megelőző, több mint százéves teodolit és egy hasonló korú szintező műszer is. A vitrin hátlapján egy szép, bányászmotívumokkal teli gömöri vasöntvény hívja fel magára a figyelmet. Teodolit Régiónk az ásványi nyersanyagokon belül a barnaszén és lignit termelésének volt az utóbbi két évszázadban jelentős területe. A közlekedési rendőrök által előszeretettel használt alkoholszonda elődei, a DRÄGER-gyár által készített, a gázösszetétel meghatározására alkalmas fiolák a bányalevegő kézi pumpával történő beszívása segítségével mutatják meg a levegő veszéylyes vagy veszélytelen voltát. 17

20 A következő vitrinig rendelkezésre álló helyen egy 1924-ben gyártott Dräger-típusú bányamentő készülék látható. Ez a készülék a kor technikai szinvonalának megfelelően már minden olyat tudott, amit a mai legmodernebb bányamentő készülékek. A készülék feletti leírás a türelemüvegek eredetét, történetét foglalja össze. Ezek a szép és érdekes tárgyak a XVI. századtól napjainkig fontos szerepet töltöttek be a bányászfolklórban. Az újabb vitrinben a türelemüvegek alatt néhány bányászkorsót helyeztek el. Ilyen és ehhez hasonló (gyakran fedeles) korsókkal ajándékozzák meg egy-egy szakestély, jubileumi ünnepség vagy fontosabb bányászrendezvény résztvevőit. Ugyan más szakmákban is megjelentek ezek a dísztárgyak, de a legbonyolultabb, ezért a legértékesebbek a föld alatti bányákat, a bányászok munkáját ábrázolják. 18

21 E vitrinben kerámialapokon több bányaváros címere is felismerhető. A hátlapon látható 1560-ból származó nagyon szép metszet egy működő ércbányát ábrázol. A bányászok nemcsak a nehéz és veszélyes munkában tartottak öszsze, hanem kialakultak közöttük a társas szórakozások keretei is. Ezek legismertebbje a szakestély, amely az 1735-ben alapított selmecbányai bányászati felsőfokú iskola diákjaitól indult hódító útjára. A szabályozott közös italozáshoz egyforma ivóedényekre is szükség volt, ezek a bányászkorsók. Egy vitrinben az ilyen rendeltetésű sörös korsók néhány szép darabját láthatják, közöttük a MIKEROBB Kft. alapításának 15. évfordulójára készültet is. A 3. és a 4. vitrin közötti téren sűrített levegős fúrókalapács és fejtőkalapács ( pikhámer ) látható. Fölötte a bányászviselet kialakulását és fejlődését taglaló írás. 19

22 A bányászviselet legrégibb hazai ábrázolását Nagybánya XVI. századbeli címeres pecsétjén találjuk. Ebben az időszakban a bányászok csaknem kivétel nélkül zöld föveget, fehér dolmányt, piros nadrágot és csizmát, vagyis magyar egyenruhát viseltek. Itt látható a bányászok összetartozásának, egymást segítő szándékának jelképeként is tekintett szépen cizellált bányász-társláda, amelybe a munkában megrokkantak vagy az elhunytak hozzátartozóinak anyagi megsegítésére gyűjtöttek pénzt. A bányászfokos valamikor a felügyeleti személy fontos munkaeszköze volt. Ezzel ellenőrizték, megfelelő-e a biztosítás. Később hatalmi jelképpé, mára dísztárggyá változott. A magyar bányász szerette a pompát, a ragyogást és ezért piros nadrágot és csizmát viselt. A Habsburg-uralom alatt, különösen a bécsi (alsó-ausztriai) bányakamara irányítása következményeként, régi bányászviseletünk jellegzetes színei elmosódtak, s a színpompás egyenruhákat csaknem az egész országban a freibergi egyhangú, fekete bányászruha szorította ki. Egy mai magyar de valójában freibergi bányászegyenruha zubbonya látható itt 20

23 A bányászkitüntetések mellett helyezték el Agricola 12 írását tartalmazó világhírű művét, a De re metallicát, amelynek magyar címe: A bányászatról és kohászatról. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a kijárat előtti utolsó táblát. Ezen a térképen a csaknem 5500 éves bányászmúlttal dicsekvő Rudabánya hasznosítható ásványi nyersanyagait, valamint a múlt és a jelen bányáinak helyét tüntették fel. Több hazai bányavállalat fokosa mellett figyelemre érdemes az az ezüst színű fokos, amelyet a leobeni Montanuniversität alapításának 150. évfordulója alkalmából készítettek. Ezzel az emelet látnivalóinak a végére értünk. A kiállított tárgyak sokfélesége láttán a kis méret ellenére sincs hiányérzetünk. De a tárlat bővíthető, és alapítóinak szándéka szerint bővülni is fog, újabb teremmel, esetleg a nagyobb méretű gépek szabadtéren való elhelyezésével. 21

24 Most folytassuk utunkat a földszinti kiállítóteremben! A MIKEROBB Kft. (teljes nevén Miskolci Komplex Épületbontó és Robbantástechnikai Kft.) 1991-ben alakult. Tevékenysége robbantóanyagok és robbantószerek tárolására, robbanókeverékek gyártására és valamennyi ipari robbantás elvégzésére is kiterjed. Ebben a teremben a látványosabb, helyenként nagyszámú nézőt is vonzó robbantásos építménybontásokból kaphatnak ízelítőt a látogatók. Ugyancsak 100 m magas volt a Rudabányai Ércdúsító Üzem kéménye is. (Ennek a szép és látványos munkának az igazi érdekessége az volt, hogy a belőle kikerülő téglákat még aznap elhordták a környékbeliek.) Most haladjunk balról jobbra. Először a váci cementgyár (ma Duna-Dráva Cementipari Kft.) területén feleslegessé vált 3 db 100 m magas téglakémény egyszerre (szakmai kifejezéssel egy tűzben ) való robbantásának egy pillanatát láthatjuk. Érdemes megfigyelni, hogy a látszólag azonos építmények bontásánál alkalmazott azonos technológia ellenére a három kémény háromféleképpen viselkedik. 22

25 A Miskolci Egyetemen is végeztek már robbantást. A műhelycsarnok mögötti vasbeton hűtőtornyot bontották el így. (A munka elvégzésére az egyetem vezetősége 1 napot adott, a fúrástól a terület rendbetételéig csak egy szombati nap állt rendelkezésre.) A budapesti Szent István Kórház 6 emeletes gyermek-szívsebészeti osztályának épülete melletti lépcsőházat és liftaknát kellett eltávolítani úgy, hogy eközben a kórházban zavartalanul folytatódjon a betegellátás. Sikerült. A társaság rendszeres mondhatjuk napi feladatait, a kőbányák részére nyújtott robbantástechnikai szolgáltatást csupán a terem közepén elhelyezett tablók érzékeltetik. (A BAUMIT dorogi mészkőbányája egyébként több szakértő egybehangzó véleménye szerint kiérdemelte a legszebben művelt hazai kőbánya címet.)a Hejőcsabai Cementgyár (ma HOLCIM Zrt. Hejőcsabai Gyára) területén több építmény között számos siló is feleslegessé vált. Ezeket ugyancsak robbantással bontották el. 23

26 Miskolc belvárosában, a helyiek által jól ismert Tulipán-tömbhöz simuló lakóházat ugyancsak robbantással bontották el nagyszámú néző előtt. A robbantást a Polgári Védelem mentési gyakorlata követte, hiszen a terep kiváló alkalmat nyújtott a romok alóli mentés szimulálásához, begyakorlásához. A Tiszai Vegyi Kombinátban végzett sok érdekes munka között a műtrágyagyártásnál működtetett hengeres építmény, a szórótorony robbantással történő irányba döntését láthatjuk a következő tablón. Budapesten, a nagy forgalmú Hungária körút és a Gizella utca közötti SIEMENS-gyár területén egy négyszintes vasbeton keretszerkezetű épületet kellett robbanással úgy előrehúzni, hogy a mögötte lévő épületek sértetlenek maradjanak. Az egykori Váci Cement- és Mészmű 1960-as években készült épületeit korszerűsítés ill. funkcióváltás miatt sorra lebontották. A következő tabló a gyár mészműi főépületének robbantásos bontását mutatja. A Kettős-Körösön, Doboz külterületén volt az az acélszerkezetű, alsópályás ívhíd, amelynek robbantásos bontásához HEXOTOL-vágótölteteket alkalmaztak. Az ilyen kumulatív hatású töltetek használata nemcsak biztosabb vágást eredményez, hanem nagymértékben lecsökkenti a robbantás repeszhatását is. Váci Mészmű 24

Bányászati emlékeink színhelyei az észak-magyarországi régióban

Bányászati emlékeink színhelyei az észak-magyarországi régióban Bányászati emlékeink színhelyei az észak-magyarországi régióban MAJDNEM MINDEN, AMIT NAPONTA HASZNÁLUNK ÁSVÁNYI NYERSANYAGOKBÓL KÉSZÜL, ÉS EZT BÁNYÁKBAN TERMELIK Egykori aranygombos bányásztelepüléseink

Részletesebben

ELBÍRÁLT, TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK

ELBÍRÁLT, TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK Kedvezményezett neve Támogatás célja Támogatási program megvalósítási helye Támogatás összege Ftban Bányász amatőr művészeti együttesek országos találkozója Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző

Részletesebben

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság;

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Telkibányai múzeum Helyszín: Telkibánya, Múzeum u. 15. GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Kor: 16. század Jelenlegi állapot: A gyűjtemény április 1 és október

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Európa első Makett-gyárvárosa létrehozásának tervéről 1. A projektindító gondolatok: Nagy-Britanniából, a 18. században elindult Ipari Forradalommal, és az annak nyomán kialakult gyáripar

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

Zalaszentgrót értéktára

Zalaszentgrót értéktára Zalaszentgrót értéktára Kedves Helyben Élő! Készül Zalaszentgrót értéktára, amelyben valamennyi helyi értékkel bíró (szellemi, emberi, tárgyi és természeti) kincsünket szeretnénk összegyűjteni, rendszerezni

Részletesebben

É-Mo Régió ROP II. program: Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása:

É-Mo Régió ROP II. program: Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása: É-Mo Régió ROP II. program: Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása: Alprogram: II.... GAZDASÁGI-, TECHNIKAI- ÉS IPARI ÖRÖKSÉGÜNK, MINT KULTÚRTÖRTÉNETI EMLÉKEINK TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA Intézkedés:

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

NEMZETI TECHNIKATÖRTÉNETI EMLÉKPARK (Tematikus Turisztikai Centrumpark) létrehozásának és tervezett rendeltetésének kiinduló alapkoncepciója

NEMZETI TECHNIKATÖRTÉNETI EMLÉKPARK (Tematikus Turisztikai Centrumpark) létrehozásának és tervezett rendeltetésének kiinduló alapkoncepciója NEMZETI TECHNIKATÖRTÉNETI EMLÉKPARK (Tematikus Turisztikai Centrumpark) létrehozásának és tervezett rendeltetésének kiinduló alapkoncepciója A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Új utak a földtudományban

Új utak a földtudományban Új utak a földtudományban AZ ÉRC- és ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT MULTJA, JELENE és JÖVŐJE Zelenka Tibor Már ANONYMUS azt írta, hogy a honfoglalás egyik fontos szempontja az volt, hogy folyóiban sok az arany. Magyarországon

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 3 AZ ÁSVÁNYTaN ÉS kőzettan TÁRGYa, alapfogalmak III. ALAPFOGALMAK 1. MI AZ ÁsVÁNY? Nem véletlen, hogy a bevezető gondolatokban a kémiai elemekkel, azok elterjedésével

Részletesebben

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1.

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. 1. Gazdaság-földtani alapfogalmak: Klark érték (Average abundance of the elements) Az adott elem átlagos földkéregbeli gyakorisága. A gyakoribb

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet

Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.) sz. rendelet Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a város címeréről, zászlójáról és azok használatáról (egységes szerkezetben) Módosító rendelet: 25/2011. (X.21.)

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005.(X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete

Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete Bóly Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 6/1996.(VIII.19.) önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról, és használatának rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításokról szóló

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete. 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 6/1992.(V.28.) rendelete Lengyeltóti Város jelképeiről és a jelképek használatáról (egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2009.(IX.25.), 16/2012.(V.31.)

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés

Középkori magyar királyok emlékei kutatási program. Zárójelentés Középkori magyar királyok emlékei kutatási program Zárójelentés A program célja az volt, hogy a 11 15. századi magyar uralkodók személyes tárgyi és szöveges emlékeit, udvari reprezentációjának kellékeit,

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A mechatronika alkalmazása a bányagépek tervezésében

A mechatronika alkalmazása a bányagépek tervezésében A mechatronika alkalmazása a bányagépek tervezésében Dr. ANDRÁS József Dr. KOVÁCS József Petrozsényi Egyetem Petrosani, str. Universitatii nr. 20 www.upet.ro 1530-ből való Georgius Agricola igazsága: "A

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1 UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2001. (VIII. 15.) r e n d e l e t e A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 1 Uzsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.

Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. Gyál Város Önkormányzatának 13/1994./X.27./Ök. Rendelete A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről. A módosítására kiadott 14/2012 (VI. 01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

~ Üzleti ajánlat befektetők számára ~

~ Üzleti ajánlat befektetők számára ~ ~ Üzleti ajánlat befektetők számára ~ Pénzügyi befektetőt keres az ARANYHÁZ Első Magyar Ötvös és Ékszerész Klaszter egyedi arany ékszerek, dísztárgyak forgalmazására a Közel-Kelet országaiban. A termékek

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

Ércőrlő malomkövek Telkibányán

Ércőrlő malomkövek Telkibányán K ö z l e m é n y e k Ércőrlő malomkövek Telkibányán BENKE ISTVÁN Napjainkban sokszor különös gyűjtési szenvedélyekről, gyűjtési ágakról olvashatunk hazánkban is, de meglepő és egyedülálló, ha valaki malomköveket

Részletesebben

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG

SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG SALLAI JÓZSEF: GAZDAGÍTÓ HELYI ÖRÖKSÉG A természet mindenkit elbûvölõ tökéletességeivel nem versenyezhetnek a nyelvek mondhatjuk Petõfi szavaival. Örökségünk kincsestárában azonban mindezekkel a varázsos

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

ALBERTTELEP. Megemlékezést bányásznapon, Borbála napon tartanak.

ALBERTTELEP. Megemlékezést bányásznapon, Borbála napon tartanak. 2 ALBERTTELEP Az Alberttelepen a Mővelıdési ház kertjében 1998-ban felavatott emlékmővön a Múcsony, és Alberttelep településeken egykor üzemelt bányák áldozatainak állítottak emléket. Albert I. akna egykori

Részletesebben

MISKOLCI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR GYŰJTEMÉNY

MISKOLCI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR GYŰJTEMÉNY MISKOLCI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR GYŰJTEMÉNY Agrár- és élelmiszergazdaság Garadnai pisztrángtenyésztés 3517 Miskolc-Lillafüred, Garadnavölgy 25/2014. (V. 05.) A Garadnai pisztrángtenyésztés kiemelkedő jelentőséggel

Részletesebben

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot Összeállította: BK, 2007. április Fosszilis energiahordozók A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/1996. /VI.5/ számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/1996. /VI.5/ számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzatának 7/1996. /VI.5/ számú rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről (A 2000. évi módosításokkal egybeszerkesztve) Zalaszentgyörgy Község

Részletesebben

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor

A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei. Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Hulladékvagyon gazdálkodás Magyarországon, Budapest, október 14. A bányászatban keletkező meddőanyagok hasznosításának lehetőségei Prof.Dr.CSŐKE Barnabás, Dr.MUCSI Gábor Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában

Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában Környezeti és fitoremediációs mentesítés a Mátrában A Zagyva- Tarna vízgyűjtője A két folyó között a Mátra Hol vagyunk? Gyöngyösoroszi 0 A Mátra földrajza A Mátra az Északi-középhegység része Európa legnagyobb

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Munkaközi példány (1. változat) GYŐR 2014. JANUÁR KÉSZÍTETTÉK Megbízó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 9021 Győr, Városház tér 1. Megbízott:

Részletesebben

Egyesületi nagyrendezvények

Egyesületi nagyrendezvények VII. ADATOK, INFORMÁCIÓK AZ EGYESÜLET 1992 2002 KÖZÖTTI MÛKÖDÉSÉRÔL Egyesületi nagyrendezvények Hazai rendezvények Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati egyesület alapításának 100. évfordulója alkalmából

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

LAKATOSÜZEM SILÓK, BETONTELEPI BERENDEZÉSEK, TARTÁLYOK

LAKATOSÜZEM SILÓK, BETONTELEPI BERENDEZÉSEK, TARTÁLYOK LAKATOSÜZEM SILÓK, BETONTELEPI BERENDEZÉSEK, TARTÁLYOK NAGYMÉRETÛ ACÉLSZERKEZETEK, HENGERES TESTEK, KONTÉNEREK GYÁRTÁSA www.lakatosuzemmohacs.hu BEMUTATKOZÁS A Steel-Metál Kft. Lakatosüzem nagyméretû acélszerkezetek,

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig.

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. Budapest 2014 Felelős kiadó: Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Berki Imre múzeumigazgató Írta és szerkesztette:

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 3.

Archeometria - Régészeti bevezető 3. Archeometria - Régészeti bevezető 3. Régészeti alapok 4: régészet és földtudomány -A régészeti kutatások során alkalmazott földtudományi módszerek (légifotó, geofizika stb.) Régészeti alapok 5: a régészeti

Részletesebben

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával)

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) Üveg: különleges anyag Sajátos szerkezet: rövid távú rendezettség, röntgen-amorf, térhálós Oxigén atomok alkotják

Részletesebben

Balatoni (h)őskor II. Dr. P. Barna Judit Keszthely Balatoni Múzeum Támop 3.2.8.B-12/1-2012-0014.

Balatoni (h)őskor II. Dr. P. Barna Judit Keszthely Balatoni Múzeum Támop 3.2.8.B-12/1-2012-0014. Balatoni (h)őskor II. Dr. P. Barna Judit Keszthely Balatoni Múzeum Támop 3.2.8.B-12/1-2012-0014. A korai fémművesség kialakulása DK-Európában 1. termésréz (Cu) a természetben elemként előforduló ásvány;

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével

Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Hosszú távú ipari szennyezés vizsgálata Ajkán padlás por minták segítségével Völgyesi Péter 1 *, Jordán Győző 2 & Szabó Csaba 1 *petervolgyesi11@gmail.com, http://lrg.elte.hu 1 Litoszféra Fluidum Kutató

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

MEMORANDUM. az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés képviselõihez. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület

MEMORANDUM. az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés képviselõihez. Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület MEMORANDUM az Európai Parlament és a Magyar Országgyûlés képviselõihez Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület által a 13. Európai Bányász Kohász Találkozó alkalmával 2010. május 28-án Pécsett

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: 2. sz. melléklet A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság Alapító Okiratát Módosító Okirat Módosítás oka: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját.

Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját. Tisztelt Tagtársunk! Kedves Fémipari Vállalkozó Társunk! Az Országos Fémipari Ipartestület 2015. évben is megrendezi az Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját. A konferencia célja, hogy fórumot

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ Csapatunk irányítói és gépkezelõi több mint tíz éves bontási tapasztalattal rendelkeznek. A bontási törmelék elhelyezése mindig a lerakóhelyi befogadó nyilatkozat és a bontási hulladékterv

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola

Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetõje: Prof. Dr. Lakatos István egyetemi tanár, az MTA rendes tagja A doktori iskola alapítója:

Részletesebben

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja:

1.. AZ ÖNKORMÁNYZAT JELKÉPEI. Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi jelképeket alapítja: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK AZ ÖNKORMÁNYZAT JJELKÉPEIIRÖL SSZÓLÓ 4/11995..((IIIIII.. 011..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 16/ /2005.(IX.. 01..)) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES

Részletesebben

1.ábra A kadmium felhasználási területei

1.ábra A kadmium felhasználási területei Kadmium hatása a környezetre és az egészségre Vermesan Horatiu, Vermesan George, Grünwald Ern, Mszaki Egyetem, Kolozsvár Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár (Korróziós Figyel, 2006.46) Bevezetés A fémionok

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG LEARNING BY DOING MEETING OF EUROPEAN CLUBS ABOUT TRADITIONAL VALUES,

Részletesebben