Kedves Vendégünk! Kellemes időtöltést kívánva, tisztelettel üdvözlik Önt a kiadvány Szerkesztői

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedves Vendégünk! Kellemes időtöltést kívánva, tisztelettel üdvözlik Önt a kiadvány Szerkesztői"

Átírás

1

2

3 Kedves Vendégünk! Miskolc város és környéke amelyet most megtisztel látogatásával Európának egy sajátos térsége, a Kárpát-medence északi vidéke, más néven az észak-magyarországi régió. Sajátosságait, a földrajzi elhelyezkedését, a különleges természeti értékeit, a geológiai adottságait több tízezer éve szívós, kreatív termelőmunkával hasznosítja az itt megtelepedett ember. Ennek az alkotó munkának köszönhetik a környékbeli települések mai létüket, eddigi fejlődésük különböző történelmi szakaszait, az itt élő generációk a kialakult kulturális identitásukat. A Miskolc központjában feltárás alatt lévő éves kovakőbánya- és kőmegmunkáló üzem szenzációs régészeti leleteitől kezdve, a Bükk hegység barlangjaiból előkerült ősember-relikviákon, a középkori emlékeken át, a napjainkban megszűnő barnaszénbányászatig és vaskohászatig ezen kívül számos szakma egykori kiemelkedő művelése bizonyság e vidék korábbi ipari meghatározottságára. Elkezdődött ennek a gazdag ipari örökségnek a tudatos számbavétele, és e különleges kincsünk hasznosításának keresése. A hasznosítás egyik lehetséges módja, hogy értékeinket a kulturális turizmus keretében a nagyközönség elé tárjuk megismerés céljából. Tematikus turisztikai hálózatot alakítunk ki a környékbeli kultúrtörténeti értékű ipari emlékek megismertetésére. A másik út, hogy a szakmatörténeti tapasztalatokat, tanulságokat a mai, és az előttünk álló feladataink végrehajtásánál hasznosítsuk. A jelenlegi, itt látható bányászati gyűjtemény, és a hozzá kapcsolható interaktív programok, szakmai bemutatók, mindkét célt szolgálni kívánják. Gácsi József magánvállalkozó ötlete és anyagi áldozatvállalása, valamint több támogató szakember közreműködése eredményeként létrejött gyűjtemény a látogató előtt felvillantja a múlt bányászatát, annak nehézségeit és szépségét, társadalmi hasznosságát, a fejlődés irányát, a közvetlen környékbeli emlékeket. Külön specialitása e gyűjteménynek, hogy miután a vállalkozó a robbantástechnika eszközeinek gyártásával, értékesítésével, ipari robbantások lebonyolításával foglalkozik, így ez a téma hangsúlyosabban szerepel a bemutató programjában. Kellemes időtöltést kívánva, tisztelettel üdvözlik Önt a kiadvány Szerkesztői 1

4 Dear Our Guest Miskolc, honoured by your visit, with its surrounding districts is a particular region of Europe, northern part of the Carpathian Basin, known as North-Hungarian Region. Its features, geographical position, unique natural advantages, geological endowment have been exploited by people settled down this region. Their hard, ten-thousand-year creative work has shaped its face. This constructive work made it possible for the surrounding settlements to be improved at different historical stages forming their own cultural identity. Sensational archaeological artefacts of the 70,000 year-old flint quarry and stone mill, which are under excavation in the centre of Miskolc recently, indicate the earlier industrial dominance of the place, as well as the relics of primitive man found in the caves of Bukk Mountain, and medieval artefacts. Brown coal mining and iron metallurgy slowly becoming the things of the past are also tangible evidence of its industrial past. Systematic classification of this rich industrial heritage has already started and we are working on finding the way of utilisation of this particular treasure. One of the ways of utilization is giving great publicity to our values within the framework of cultural tourism. Thematic touristic network has been developed so that the local industrial heritage having cultural historical value would be known in wide circle. The other way we follow is making use of trade history experiences and consequences in our efforts to fulfil this task. The present mining collection can be seen here and enclosed interactive programmes, trade exhibitions are to serve both goals. The collection initiated and supported by Joseph Gacsi entrepreneur with the help of other experts show the visitors mining of the past with its hardship and beauty, usefulness for the society, and the direction of development. Relics found in the immediate neighbourhood are also on display. Detonation technics is highlighted in the programme of the demonstration referring to enterprise of the founder who produces and sells means of detonation and accomplishes industrial explosions. Wish to all of you a nice time. Warm greetings from editors of the publication 2

5 Tartalom A Látogatók köszöntése 1 A lépcsőfeljáró két oldalán és a feljáróval szemben láthatók külfejtéses bányák tablóképei; mélyműveléses bányászat, erdélyi bányatelepek, felvidéki bányász települések képei 6 Szent Borbála faszobrának fotója; Selmecbányáról, Rudabányáról készült fotók 6 a legszebb magyarországi bányászszobor hasonmása 7 Az emeleti teremben megtekinthetők az ásványi nyersanyagok 8 az őskor bányászata; a kohászat munkája az ércek feldolgozásában 9 a jövesztésre használt szerszámok; a bányászat szakirodalma 10 a világítóeszközök 11 a bányászok kötelező fejvédője; a robbantástechnika képei és eszközei; egy skipakna működő modellje 12 a Bányászhimnusz szövege és dallamának kottája 14 dísztárgyak és emléktárgyak; néhány minikönyv ; régi bányavárosok és címereik 15 sűrített levegős üzemű fúrógép 16 bányászatban (is) használt műszerek, mérőeszközök 17 speciális bányászkészülékek (önmentők); türelemüvegek; bányászkorsók 18 sűrített levegős fúrókalapács és fejtőkalapács 19 bányászviselet 19 bányász-társláda, bányászfokos 20 bányászkitüntetések 21 Rudabánya hasznosítható ásványi nyersanyagai, a múlt és a jelen bányáinak helyei 21 A földszinti kiállítóteremben A MIKEROBB Kft. által végzett tevékenység (robbantóanyagok és robbantószerek tárolása, robbanókeverékek gyártása és valamennyi ipari robbantás elvégzése) tablókon, filmeken, valamint a gyakorlatban való bemutatása 22 Néhány példa a bányászati termékek iránti igényekről 26 Jó tudni 28 Kiemelt emlékhelyek, relikviák 30 Tájékoztató térkép Észak-Magyarország ásványbányászata emlékeinek színhelyeiről 32 3

6 4

7 Kedves Látogató! Szeretettel köszöntjük Önt a MIKEROBB Kft. Miskolc-mexikóvölgyi telephelyén kialakított BÁNYÁSZATI GYŰJTEMÉNYben. A MIREKOBB Kft. tulajdonos-ügyvezetője kezdeményezésére és anyagi támogatásával létrejött kiállítást a hazai bányászat és kohászat jeles képviselői jelenlétében december 5- én nyitották meg, tisztelegve a magyar bányászok és a bányászat védőszentje, Szent Borbála előtt. Amit itt lát, az csupán töredéke a több ezer éves szakmai múltra visszatekintő bányászat eszközeinek, emlékeinek. A kiállítók nem törekedtek a teljességre, mert nem is tűzhettek ki ilyen nagy célt maguk elé. Meg kellett elégedniük csupán a bányászat egy-egy szeletének szűk körű bemutatásával, hiszen a kiállítóhely befogadóképessége és a rendelkezésre álló anyagiak is korlátot szabtak a fantáziának. Az alapítók szándéka szerint e gyűjteménnyel legalább jelezni akarták, hogy Miskolcon és annak környékén valaha virágzó bányászati kultúra volt, változatosságában és terjedelmében sokkal nagyobb a mainál. S e bányák nem merültek ki, az ásványkincsek nem tűntek el, csupán a világ úgy fordult, hogy a bányászatot e tájon a haszontalan dolgok közé sorolták. Tették ezt annak ellenére, hogy a modern világban a minket körülvevő tárgyak döntő többsége ásványi eredetű és a bányászok munkáját dicséri. Az ily módon felfordult világban mi a kötelessége, lelki igénye egy szakmáját szerető bányásznak? A külvilág felé fordulni és bemutatni azokat a tárgyakat, technikákat, közösségi eseményeket és jelképeket, amelyekre nemcsak egykor, hanem ma is büszke. A Kárpát-medencei bányászat több tízezer éves múltjából kiemelkednek a középkor századai, amikor hazánk e téren nagyhatalomnak számított az európai országok sorában. Az arany-, ezüst- és rézércek, valamint a só bányászatában meghatározó volt a magyar bányászat. A kincstár éves bevételének %-át évszázadokon át ez a szakma, helyileg Felső-Magyarország és Erdély adta. Hazánk alapította az első műszaki felsőoktatási iskolát a világon 1735-ben Selmecbányán, amely bányász-, majd kohász- és erdészképzésre szakosodott. A bányavárosok és települések mindig a civilizáció fejlődésének, a kultúra és a művészet virágzásának letéteményesei voltak. A selmecbányai hagyományokat értően ápolja a Miskolci Egyetem, ahol jelenleg is magas színvonalon folyik a Műszaki Földtudományi és a Műszaki Anyagtudományi Karokon e szakmák korszerű ismereteinek oktatása és az ezzel kapcsolatos kutatómunka. Jelenleg is több száz jól megbecsült magyar bányamérnök folytat kutató- és termelőmunkát a Föld különböző térségeiben. A magyar bányászati emlékek mind több településen az ott élő közösség megbecsülését élvezik és a kulturális örökség fontos részét képezik. Ez a szolid gyűjtemény is csapatmunka eredménye. A kezdeményezés hamar megértésre, támogatásra talált. Jöttek az újabbnál újabb ötletek, hozták a szerszámokat, relikviákat, emlékeket. Komoly szakmai segítség is érkezett a Megyei Bányászattörténeti Múzeumtól Rudabányáról és Miskolcról, a Megyei Herman Ottó Múzeumtól. 5

8 A lépcsőfeljáró két oldalán fényképekből összeállított tablókat talál. Az első pihenőig bal oldalon előbb külfejtéses bányák képeit, majd efölött és jobbra a mélyműveléses bányászat egyes műveleteit, mozzanatait láthatjuk. Találunk felvételt ácsolatkészítésről (fabiztosítás), fejtési acéltámokról és pajzsokról, F-típusú vágathajtó gépről és maróhengerről. Az első pihenő jobb oldalán erdélyi bányatelepek fotóit tartalmazó tabló függ. Olyan ismert bányatelepekről (bányászvárosokról), mint Nagybánya (arány, ezüst, ólom), Lupény (vas és szén), Máramaros (a sótermelés központja), a sóbányáiról ismert Aknaszlatina vagy Resica (vas és szén). E pihenő szemben álló falán Cs. KISS Ernő Szent Borbáláról készített faszobrának fotója látható (az eredeti mű megtekinthető a rudabányai múzeumban), és egy fohász szövege olvasható, amit a bányászok a föld alá indulás előtt mondtak el imaként ig minden magyarországi bánya felolvasójában volt Szent Borbála relikvia, amely előtt imádkozni, fohászkodni lehetett. Ez hozzá tartozott a legtöbb bányász hétköznapjaihoz. Európa csaknem minden országában, ahol bányászat folyik, évszázadok óta megünneplik december 4-én a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának a napját. A Borbála-kultusz olyan örökségünk, amely a bányászati hagyományokra alapozott hivatástudat egyik megnyilvánulása. Elterjedése és fennmaradása évszázadokon keresztül annak köszönhető, hogy a bányászhagyományok és -szokások közösek egész Európában, hiszen közös a természettel vívott harc. Az a körülmény, hogy a bányászok munkájukat állandó életveszély közepette végzik, olyan összetartó erőnek bizonyult, amelynek még a nemzetek határai sem szabhattak korlátot. Az iparágak közül elsősorban a bányászat vált nemzetközivé azzal, hogy a bányamunkát vállalókat szívesen látták minden országban, szabadon telepedhettek le. E szakmát ismerők az aranynál is értékesebbek voltak, hiszen már a középkori uralkodók rendelkeztek felőlük, irányították őket a kívánt helyekre, vagy adták ajándékképpen külföldi országokba. Így terjedt el a Borbála-kultusz is a szakmai tudás kísérőjeként. 6

9 Tovább haladva bal oldalt két táblán az egykori Felvidék, a harmadikon Ormosbánya (Ormospuszta) fotói sorakoznak. A felvidéki bányásztelepülések közül Dobsina (arany, ezüst, nikkel, vas) Igló (réz, vas) Körmöcbánya (arany-, ezüst- és pénzverés) Gölnicbánya (ezüst, réz, vas) Bélabánya Hodrusbánya (Selmecbánya külterületei, arany és ezüst) és Szomolnok (réz, vas és ezüst) képeit láthatjuk, az ormosbányain a helyi közösségi intézmények épületeit. Jobb oldalon az első két tabló a bányász (és kohász) szakemberképzés európai bölcsőjét, Selmecbányát, a felső tabló Rudabányát mutatja be. A sok selmeci látképen jól felismerhető a Bányászati Akadémia, az Óvár, a Leányvár, a Kossuth és a Deák tér. A rudabányai tablón a település jellegzetes utcáin kívül az ércpörkölő kemencék, a vasúti rakodó és a külfejtés képe is látható. Közvetlenül a bejárat előtt áll a legszebb magyarországi bányászszobor hasonmása csákánnyal, mécsessel, freibergi bányászviseletben. A szobor eredetije az 1896-os ezredéves kiállításra készült tól számítjuk a borsodi szénbányászat történetét októberében a Lyukóbánya bezárásával megszűnt a borsodi szénmedencében a nagyüzemi barnaszénbányászat 7

10 Most lépjünk be az emeleti terembe. A terem közepén egy üveggel fedett asztalon számos fontos ásványi nyersanyag, közöttük több szép formájú kristály látható. Ezek az ásványok és kőzetek a Kárpát-medence és a távoli országok szép és hasznos formációiból adnak ízelítőt. A több tízezer ásványféleségből melyekben a Kárpát-medence igen gazdagnak tekinthető néhányra külön is fel kell hívni a figyelmet. Rudabányáról való a már az ősember által is bányászott termésréz, az itteni legfontosabb vasércen, a limoniton kivált malachit (rézkarbonát) és a szomszédos Alsótelekesen ma is bányászott szép gipszkristály érdemel említést. Szép aragonitkristályt (vasvirágnak is nevezett mészkőkristály) láthatunk Esztramosról, egy csodálatos opált (üveges kvarcmódosulatot) Telkibányáról, ametisztet (lila kvarcot) Selmecbányáról és egy fúrómagot, amely a több mint ezer méteres mélységű recski ércelőfordulást képviseli egy ottani meddőkőzettel, szkarnosodott andezittel. Messzi idegenből került a gyűjteménybe a szemet gyönyörködtető pirit (vasszulfid Peruból), a miskolci Avas hegyen is előforduló obszidián, az őskori nyílhelyek alapanyaga a Lipari szigetekről, cianit (alumíniumszilikát) Brazíliából, egy szép füstkvarc az Urálból, de van itt egirin is (nálunk ismeretlen vastartalmú ásvány) Kanadából. 8

11 Ezután járjuk körbe a termet balról jobbra. Az őskor bányászata csak a felszíni ásványi előfordulások kis mélységbe való követését jelentette. Az akkori igényekhez igazodva szerszámok, fegyverek céljaira megfelelő (pattintással kialakított éles vagy hegyes) kőeszközök iránt volt kereslet. Hazánk területén jelentősnek minősíthető a miskolci Avas hegyen nemrég feltárt kovabánya (és a már régóta ismert Szeleta-barlangi leletek). A fekete színű üveges kvarc, az obszidián volt a legkelendőbb. A tolcsvai és erdőbényei lelőhelyen bányászott obszidiánt messze földre is eljuttatták (ma azt mondanánk, hogy exportálták). Képek tanúsítják az Egyiptomban több ezer éve folytatott bányászatot és kohászatot, valamint (a ma is jelentős) görögországi ezüsttermelést. A második tárló a kohászat munkáját hivatott bemutatni, dicsérni. A kohászat mindenkor szervesen kapcsolódott a bányászathoz, hiszen a kitermelt ércekből csak kohósítással lehetett kinyerni a jól hasznosítható fémeket. A széntermelés beindítása után a bányászok adták az olvasztáshoz szükséges energiát képviselő szenet is. E helynek különös kapcsolata van a kohászattal. A mexikóvölgyi kőbánya látta el évtizedeken keresztül a diósgyőri kohászatot salakképző anyagokkal. A diósgyőri kohászat bölcsője Ómassán, illetve Újmassán volt, az utóbbi helyen ma is áll egy őskohó, a Fazola-kohó, amit jeles alkalmakkor üzembe tudnak helyezni. Nagyon sok minden, amit naponta használunk, illetve bennünnket körülvesz, ásványi nyersanyagokból készül és ezt bányákban termelik 9

12 Az ablakok alatt három üveggel fedett asztalt találunk, az első kettőben jövesztésre használt szerszámokat (ékeket, kalapácsokat, csákányokat, kaparó-szerszámokat, vagyis villakapákat ). E szerszámok láttán érdemes megjegyezni, hogy a bányászok jelvénye mely sokak szerint kettős kalapács valóban jövesztő szerszám, az ugyanis ék és kalapács. A jövesztés pedig nem más, mint a nagy kiterjedésű ércből, szénből, egyéb kőzetből valamilyen eszközzel vagy módszerrel kisebb, már elszállítható darabok leválasztása. (A jövesztés történhet kézi szerszámokkal, géppel vagy robbantással.) A bányászat szakirodalma is régen kialakult. Az első, mindenütt elismert szakkönyvnek AGRICOLA: De re metallica 1556-ban megjelent, a bányászatról és kohászatról írt művét tekintjük. (Ennek a jeles könyvnek a szép magyar kiadását az utolsó tárlóban, a bányászzubbony alatt láthatjuk.) Itt, a harmadik asztalon fekszik egy több, mint 100 éves kiadvány, a Magyar bánya-jog ; Nicolaus BODA 1771-ben Prágában kiadott művének reprint kiadása ( Az alsó-magyarországi Selmec bányászatában alkalmazott gépek rövid ismertetése ), továbbá Érckutatás Magyarországon a 20. században ; Bányászat és pénzverés a Gutin alatt ; A bányászat aranykönyve ; A kőbányászat kézikönyve és több bányászattörténeti közlemény a rudabányai Megyei Bányászattörténeti Múzeum kiadványaként; dr. IZSÓ István bányakapitány könyve: A középkori montanisztika története, s végül, de nem utolsósorban KISS Csaba anekdotáskötete, az és még egyszer vocem preco! 10

13 Az asztalok utáni első vitrinben a föld alatti munkához elengedhetetlenül szükséges világítóeszközök néhány példányát látjuk. Az ősember még gyantás fenyőfával világított. Valamivel később jelenik meg a bányákban a szurokfáklya, amely hosszabb időtartamú világítást tett lehetővé. Mindkét világítóeszközt rövidesen az agyagedényekben égő állati zsiradéknak vagy növényi olajnak a lángja, világa szorítja ki. Később megjelennek a fémedények, a mécsek, melyek több évezreden keresztül csaknem kizárólagos világítószerszámok voltak (több bányánkban a szláv kahanec névvel illették). Kicsit később jelentek meg a faggyúgyertyák, majd jó száz éve használtak először karbidlámpát, melyet a sújtólégveszélyes helyeken is használható Davy-féle biztonsági benzinlámpa és az akkumulátoros kézilámpa követett. Ma már csaknem kizárólagosan a biztonságosan és kényelmesen használható, nagy fényerejű fejlámpát használják. (A bányákban használatos világítóeszközökről könyvet írt a szlovákiai Rudolf Magula és Tibor Turcan, akik a bányászat e fontos kellékének fejlődéstörténetét dolgozták fel a Banské lampy Grubenlampen c. művükben.) Karbid-lámpa Olaj-mécs 11

14 A bányászok kötelező fejvédője a bőrből vagy a (ma már általánosan használt) műanyagból készült kobak. Még a vitrin előtt látható az a német nyelvű jegyzőkönyv, amely a világon az első bányászati robbantásról, a selmecbányai Felső-Biber táróban, február 8-án készült. A jegyzőkönyv tanúsága szerint: az üzem részesei és tisztviselői, valamint a selmeci császári bányabíróság kiküldöttjei megállapították, hogy a robbantás jól sikerült, semmi kár nem történt, és a keletkezett füst egy negyedóra alatt eloszlott. E jegyzőkönyvi másolat alatt fúró- és rakodóeszközök, továbbá robbantóvezeték nyertek elhelyezést. Fejfedő elektromos lámpával A MIKEROBB Kft. elsősorban robbantás-technikai vállalkozás. Nem meglepő tehát, hogy a kiállításon komoly hangsúlyt kap a robbantástechnika, elsősorban a villamos gyutacsok, valamint a régi és új eszközök bemutatásával. Biztonságtechnikai okokból a robbanóanyagokat csak képeken láthatjuk különböző gyártmányokat különböző kiszerelésben. A robbantástechnika legismertebb alakja Alfred NOBEL, a dinamit feltalálója volt akinek eredeti, svédországi norai gyárából szerzi be a MIKEROBB Kft. a ma használt legbiztonságosabb robbantószer, a nem elektromos NONEL-rendszer elemeit. Itt látható az 1938-ban Várpalotán üzembe helyezett első hazai skipakna működő modellje is. 12

15 A következő vitrinben ismét a robbantástechnika eszközeit találjuk. A robbantógépek közül a Bányagyutacsgyár által kifejlesztett RLV-gépek, a Bányászati Kutató Intézet gyártmánya, a TIROB 802 és a Magyarországon ma leggyakrabban használt osztrák Schaffler robbantógépcsalád egyik tagja nyert elhelyezést. Vannak itt műszerek a robbantóhálózat jóságának ellenőrzésére és néhány segédeszköz, ami megkönnyíti a robbantómester munkáját. A már alig használt gyújtózsinóros robbantás egy darabját is láthatjuk itt, RG-gyutaccsal felszerelve és az egyre terjedő NONEL-(nem elektromos)-rendszer több elemét. NONEL-gyutacs villamos gyutacs RLV-robbantógép A vitrin hátlapján a Nobel alapította gyttorp-i gyárat és robbanóanyag katalógusok részleteit láthatjuk. Hazánk hosszú időszakon keresztül élen járt a villamos bányagyutacsok fejlesztésében és gyártásában. A nagytétényi Bányagyutacsgyár és annak kísérleti laboratóriuma a tatabányai Bányabiztonsági és Robbantástechnikai Kutatóintézet közreműködésével kiváló, exportképes milliszekundumos gyutacssorozatokat fejlesztett ki és gyártott nagy tömegben. Ezek a maguk korában legkeresettebb, kiváló villamos gyutacsok két tablón is láthatók. Ugyan nem kuriózum, de aki nem élt bányavidéken, annak újdonság a szívlapát. Képzelje csak el a kedves látogató azt a bányászt, aki egész műszakon keresztül meddőt (követ, kőzetet) rakodott ezzel a szerszámmal. (Egy merítéssel a meddő kőzetből kg is ráfért a lapátra!) 13

16 Legalul a Magyar Robbantástechnikai Egyesület periodikájának 22. és 25. sorszámú füzetét helyezték el, melyekből a hazai robbantástechnika legismertebb és legeredményesebb szakemberei közül PAPP József és dr. KÓTA József élete és munkássága ismerhető meg. A (mosdóba vezető) ajtón egy szép embléma alatt a Bányászhimnusz szövege és dallamának kottája olvasható. A Bányászati Gyűjtemény avató ünnepségén a Magyar Állami Operaház jeles szólistái közöttük KOMLÓSSY Erzsébet, Kossuth-díjas művész előadásában hallgathatták meg az ünnepség résztvevői ezt a nagyon szívhez szóló dalt. A robbanás kémiai és fizikai folyamat, illetve jelenség. Az e célra alkalmas anyag úgy ég el, hogy nagy feszítőerejű gázokat fejlesztve romboló hatást fejt ki. pld. lőpor (az így elégő anyagot körülvevő burkolat szétvetődik (pld. kazán) Mi a bányászat? Az az emberi munka tevékenység, amelynek eredményeként ásványokat és anyagokat a Föld mélyéből kitermelnek Schaffler-robbantógép 14

17 Az ajtó utáni vitrinben bányászmotívumokkal ellátott dísztárgyak és emléktárgyak láthatók, hazaiak és külföldiek egyaránt. A dísztárgyak között dominálnak a mini bányászlámpák, amelyeket ügyes kezű szakik a bányák műhelyeiben állítottak elő, gyakorlatilag a semmiből csodákat teremtve. Néhány minikönyvet is láthatunk az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadványaiból. Valaha ezek nagyon népszerű könyvek voltak és a technikai megoldás sem utolsó! A bányászat a technika- és tudománytörténeten kívül jelentős művészeti értékeket is hagyott ránk. A drágakövekkel díszített ötvös műemlékek mellett festményeket, szobrokat, irodalmi és filmalkotásokat köszönhetünk e szakmának. 15

18 A következő vitrin előtti falon régi bányavárosok (Jászó, Rozsnyó, Igló stb.) címerei láthatók, alattuk villamos és sűrített levegős üzemű fúrógépek. Szintező műszer Villamos üzemű gép Sűrített levegős üzemű gép 16

19 Az újabb vitrinben a bányászatban (is) használt műszerek, mérőeszközök és speciális bányászkészülékek (önmentők) vannak. Látható a híres, MOM-gyártmányú Szepessy-féle teodolit, egy, ezt jóval megelőző, több mint százéves teodolit és egy hasonló korú szintező műszer is. A vitrin hátlapján egy szép, bányászmotívumokkal teli gömöri vasöntvény hívja fel magára a figyelmet. Teodolit Régiónk az ásványi nyersanyagokon belül a barnaszén és lignit termelésének volt az utóbbi két évszázadban jelentős területe. A közlekedési rendőrök által előszeretettel használt alkoholszonda elődei, a DRÄGER-gyár által készített, a gázösszetétel meghatározására alkalmas fiolák a bányalevegő kézi pumpával történő beszívása segítségével mutatják meg a levegő veszéylyes vagy veszélytelen voltát. 17

20 A következő vitrinig rendelkezésre álló helyen egy 1924-ben gyártott Dräger-típusú bányamentő készülék látható. Ez a készülék a kor technikai szinvonalának megfelelően már minden olyat tudott, amit a mai legmodernebb bányamentő készülékek. A készülék feletti leírás a türelemüvegek eredetét, történetét foglalja össze. Ezek a szép és érdekes tárgyak a XVI. századtól napjainkig fontos szerepet töltöttek be a bányászfolklórban. Az újabb vitrinben a türelemüvegek alatt néhány bányászkorsót helyeztek el. Ilyen és ehhez hasonló (gyakran fedeles) korsókkal ajándékozzák meg egy-egy szakestély, jubileumi ünnepség vagy fontosabb bányászrendezvény résztvevőit. Ugyan más szakmákban is megjelentek ezek a dísztárgyak, de a legbonyolultabb, ezért a legértékesebbek a föld alatti bányákat, a bányászok munkáját ábrázolják. 18

21 E vitrinben kerámialapokon több bányaváros címere is felismerhető. A hátlapon látható 1560-ból származó nagyon szép metszet egy működő ércbányát ábrázol. A bányászok nemcsak a nehéz és veszélyes munkában tartottak öszsze, hanem kialakultak közöttük a társas szórakozások keretei is. Ezek legismertebbje a szakestély, amely az 1735-ben alapított selmecbányai bányászati felsőfokú iskola diákjaitól indult hódító útjára. A szabályozott közös italozáshoz egyforma ivóedényekre is szükség volt, ezek a bányászkorsók. Egy vitrinben az ilyen rendeltetésű sörös korsók néhány szép darabját láthatják, közöttük a MIKEROBB Kft. alapításának 15. évfordulójára készültet is. A 3. és a 4. vitrin közötti téren sűrített levegős fúrókalapács és fejtőkalapács ( pikhámer ) látható. Fölötte a bányászviselet kialakulását és fejlődését taglaló írás. 19

22 A bányászviselet legrégibb hazai ábrázolását Nagybánya XVI. századbeli címeres pecsétjén találjuk. Ebben az időszakban a bányászok csaknem kivétel nélkül zöld föveget, fehér dolmányt, piros nadrágot és csizmát, vagyis magyar egyenruhát viseltek. Itt látható a bányászok összetartozásának, egymást segítő szándékának jelképeként is tekintett szépen cizellált bányász-társláda, amelybe a munkában megrokkantak vagy az elhunytak hozzátartozóinak anyagi megsegítésére gyűjtöttek pénzt. A bányászfokos valamikor a felügyeleti személy fontos munkaeszköze volt. Ezzel ellenőrizték, megfelelő-e a biztosítás. Később hatalmi jelképpé, mára dísztárggyá változott. A magyar bányász szerette a pompát, a ragyogást és ezért piros nadrágot és csizmát viselt. A Habsburg-uralom alatt, különösen a bécsi (alsó-ausztriai) bányakamara irányítása következményeként, régi bányászviseletünk jellegzetes színei elmosódtak, s a színpompás egyenruhákat csaknem az egész országban a freibergi egyhangú, fekete bányászruha szorította ki. Egy mai magyar de valójában freibergi bányászegyenruha zubbonya látható itt 20

23 A bányászkitüntetések mellett helyezték el Agricola 12 írását tartalmazó világhírű művét, a De re metallicát, amelynek magyar címe: A bányászatról és kohászatról. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a kijárat előtti utolsó táblát. Ezen a térképen a csaknem 5500 éves bányászmúlttal dicsekvő Rudabánya hasznosítható ásványi nyersanyagait, valamint a múlt és a jelen bányáinak helyét tüntették fel. Több hazai bányavállalat fokosa mellett figyelemre érdemes az az ezüst színű fokos, amelyet a leobeni Montanuniversität alapításának 150. évfordulója alkalmából készítettek. Ezzel az emelet látnivalóinak a végére értünk. A kiállított tárgyak sokfélesége láttán a kis méret ellenére sincs hiányérzetünk. De a tárlat bővíthető, és alapítóinak szándéka szerint bővülni is fog, újabb teremmel, esetleg a nagyobb méretű gépek szabadtéren való elhelyezésével. 21

24 Most folytassuk utunkat a földszinti kiállítóteremben! A MIKEROBB Kft. (teljes nevén Miskolci Komplex Épületbontó és Robbantástechnikai Kft.) 1991-ben alakult. Tevékenysége robbantóanyagok és robbantószerek tárolására, robbanókeverékek gyártására és valamennyi ipari robbantás elvégzésére is kiterjed. Ebben a teremben a látványosabb, helyenként nagyszámú nézőt is vonzó robbantásos építménybontásokból kaphatnak ízelítőt a látogatók. Ugyancsak 100 m magas volt a Rudabányai Ércdúsító Üzem kéménye is. (Ennek a szép és látványos munkának az igazi érdekessége az volt, hogy a belőle kikerülő téglákat még aznap elhordták a környékbeliek.) Most haladjunk balról jobbra. Először a váci cementgyár (ma Duna-Dráva Cementipari Kft.) területén feleslegessé vált 3 db 100 m magas téglakémény egyszerre (szakmai kifejezéssel egy tűzben ) való robbantásának egy pillanatát láthatjuk. Érdemes megfigyelni, hogy a látszólag azonos építmények bontásánál alkalmazott azonos technológia ellenére a három kémény háromféleképpen viselkedik. 22

25 A Miskolci Egyetemen is végeztek már robbantást. A műhelycsarnok mögötti vasbeton hűtőtornyot bontották el így. (A munka elvégzésére az egyetem vezetősége 1 napot adott, a fúrástól a terület rendbetételéig csak egy szombati nap állt rendelkezésre.) A budapesti Szent István Kórház 6 emeletes gyermek-szívsebészeti osztályának épülete melletti lépcsőházat és liftaknát kellett eltávolítani úgy, hogy eközben a kórházban zavartalanul folytatódjon a betegellátás. Sikerült. A társaság rendszeres mondhatjuk napi feladatait, a kőbányák részére nyújtott robbantástechnikai szolgáltatást csupán a terem közepén elhelyezett tablók érzékeltetik. (A BAUMIT dorogi mészkőbányája egyébként több szakértő egybehangzó véleménye szerint kiérdemelte a legszebben művelt hazai kőbánya címet.)a Hejőcsabai Cementgyár (ma HOLCIM Zrt. Hejőcsabai Gyára) területén több építmény között számos siló is feleslegessé vált. Ezeket ugyancsak robbantással bontották el. 23

26 Miskolc belvárosában, a helyiek által jól ismert Tulipán-tömbhöz simuló lakóházat ugyancsak robbantással bontották el nagyszámú néző előtt. A robbantást a Polgári Védelem mentési gyakorlata követte, hiszen a terep kiváló alkalmat nyújtott a romok alóli mentés szimulálásához, begyakorlásához. A Tiszai Vegyi Kombinátban végzett sok érdekes munka között a műtrágyagyártásnál működtetett hengeres építmény, a szórótorony robbantással történő irányba döntését láthatjuk a következő tablón. Budapesten, a nagy forgalmú Hungária körút és a Gizella utca közötti SIEMENS-gyár területén egy négyszintes vasbeton keretszerkezetű épületet kellett robbanással úgy előrehúzni, hogy a mögötte lévő épületek sértetlenek maradjanak. Az egykori Váci Cement- és Mészmű 1960-as években készült épületeit korszerűsítés ill. funkcióváltás miatt sorra lebontották. A következő tabló a gyár mészműi főépületének robbantásos bontását mutatja. A Kettős-Körösön, Doboz külterületén volt az az acélszerkezetű, alsópályás ívhíd, amelynek robbantásos bontásához HEXOTOL-vágótölteteket alkalmaztak. Az ilyen kumulatív hatású töltetek használata nemcsak biztosabb vágást eredményez, hanem nagymértékben lecsökkenti a robbantás repeszhatását is. Váci Mészmű 24

Bányászati emlékeink színhelyei az észak-magyarországi régióban

Bányászati emlékeink színhelyei az észak-magyarországi régióban Bányászati emlékeink színhelyei az észak-magyarországi régióban MAJDNEM MINDEN, AMIT NAPONTA HASZNÁLUNK ÁSVÁNYI NYERSANYAGOKBÓL KÉSZÜL, ÉS EZT BÁNYÁKBAN TERMELIK Egykori aranygombos bányásztelepüléseink

Részletesebben

ELBÍRÁLT, TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK

ELBÍRÁLT, TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK Kedvezményezett neve Támogatás célja Támogatási program megvalósítási helye Támogatás összege Ftban Bányász amatőr művészeti együttesek országos találkozója Országos Bányász Kulturális és Hagyományőrző

Részletesebben

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság;

GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Telkibányai múzeum Helyszín: Telkibánya, Múzeum u. 15. GPS koordináták: É 48 29,093; K 21 21,833 ; 266 m tengerszint feletti magasság; Kor: 16. század Jelenlegi állapot: A gyűjtemény április 1 és október

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM

PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM A Miskolci Egyelem Közleménye A sorozat, Bányászat, 60. kötet, (2001) p. 9-16 Perlit, a környezetbarát magyar ásványi nyersanyag" tudományos konferencia PERLITBÁNYÁSZAT -ELŐKÉSZÍTÉS- KÖRNYEZETVÉDELEM Dr.

Részletesebben

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1.

Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. Ásványi nyersanyagok, 3. év Gyakorlat I. 2012. március 1. 1. Gazdaság-földtani alapfogalmak: Klark érték (Average abundance of the elements) Az adott elem átlagos földkéregbeli gyakorisága. A gyakoribb

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló

http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló http://www.archeologiakozalapitvany.hu/pdf/nka_beszamolo_2015.pdf Beszámoló A Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem téríthető támogatás felhasználására Nemzeti Kulturális Alap Azonosító:

Részletesebben

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor

régészeti kronológia Középkor Népvándorláskor Római kor Vaskor Rézkor Archeometria - Régészeti bevezető 3. - Ami elmaradt: régészeti korbeosztás, magyarországi legfontosabb kultúrák (elterjedés, időszak) Régészeti bevezető 3: régészet és földtudomány - A régészeti kutatások

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02.

TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK 02. dr. Torma András 2011.09.13. Tartalom 1. Technológiák anyagáramai, ábrázolásuk 2. Folyamatábrák 3. Technológiai mérőszámok 4. Technológia telepítésének feltételei 5. Technológia

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával)

ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ. (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) ÜVEG ÉS ÜVEGMÁZ (Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet Anyagának felhasználásával) Üveg: különleges anyag Sajátos szerkezet: rövid távú rendezettség, röntgen-amorf, térhálós Oxigén atomok alkotják

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Mérés tervezett ideje. Nap. Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye B.-A.-Z. MRFK. Közlekedésrendészeti Osztály - Forgalomellenőrző Alosztály február

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010

FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 FÖLDRAJZ OKTV 2009/2010 4. Európa széntelepeinek kialakulása, gazdasági jelentősége, egy európai széntelep bemutatása Könyvek ALLIQUANDER Ödön: A magyarországi szénbányavállalatok s az ásványbányászat

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Múzeumi Szakmai Kollégium 2306/1617 Budapest. Pályázó: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 5630. Békés, Széchenyi tér 4.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Múzeumi Szakmai Kollégium 2306/1617 Budapest. Pályázó: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 5630. Békés, Széchenyi tér 4. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Pályázati azonosító: Múzeumi Szakmai Kollégium 2306/1617 Budapest Pályázó: Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum 5630. Békés, Széchenyi tér 4. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A BÉKÉS

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

MISKOLCI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR GYŰJTEMÉNY

MISKOLCI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR GYŰJTEMÉNY MISKOLCI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR GYŰJTEMÉNY Agrár- és élelmiszergazdaság Garadnai pisztrángtenyésztés 3517 Miskolc-Lillafüred, Garadnavölgy 25/2014. (V. 05.) A Garadnai pisztrángtenyésztés kiemelkedő jelentőséggel

Részletesebben

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély)

A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) A Kubinyi Ferenc Múzeum szolgáltatásai 3170 Szécsény, Ady Endre u. 7. (Forgách-kastély) I. Az épület története A mai épület elődjét, a várkastélyt, a Kacsics nemzetségből származó Szécsényi Tamás, vagy

Részletesebben

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába

Program: 1. nap: április 10., csütörtök. 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába Program: 1. nap: április 10., csütörtök 7.00 Indulás Budapestről (Hősök tere, Műcsarnok melletti parkoló) Utazás autópályán Prágába 14.00 Ondrejovi Obszervatórium megtekintése Csehország legnagyobb csillagászati

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG

MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN. formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG MŰVÉSZETI TÁBOR A BALATONFELVIDÉKEN formák, színek, változatosság és harmónia, alkotó képzeletvilág 2006. JÚLIUS 23-TÓL AUGUSZTUS 5-IG LEARNING BY DOING MEETING OF EUROPEAN CLUBS ABOUT TRADITIONAL VALUES,

Részletesebben

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ

BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ BONTÁSI MUNKÁK BEMUTATÓ Csapatunk irányítói és gépkezelõi több mint tíz éves bontási tapasztalattal rendelkeznek. A bontási törmelék elhelyezése mindig a lerakóhelyi befogadó nyilatkozat és a bontási hulladékterv

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig.

RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI. A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. RÉGI IDŐK TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEI A nemzeti tűzoltókészülék gyártás története a kezdetektől 1948-ig. Budapest 2014 Felelős kiadó: Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Berki Imre múzeumigazgató Írta és szerkesztette:

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés

Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐI NAPOK Magyarországi hőerőművek légszennyezőanyag kibocsátása A Vértesi erőműnél tartott mintavételezés Kovács

Részletesebben

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján)

(A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA A SÁROSPATAKI SZENT NEGYEDBEN (A Sárospataki Képtár és a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény közös programja a múzeumok éjszakáján) RÉSZLETES PROGRAMTERV Pályázó: Sidinfó Nonprofit Kft

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Bp. Mélyfúró u. 10-12.

Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Bp. Mélyfúró u. 10-12. Közreműködő NeKI Kirendeltség NeKI Közép-Duna-völgyi + Központ Budapest Budapest Helyszín Időpont Program Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. Hulladékhasznosító Mű 1151 Bp. Mélyfúró u. 10-12. Duparec Papírbegyűjtő

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula)

10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) 10. A földtani térkép (Budai Tamás, Konrád Gyula) A földtani térképek a tematikus térképek családjába tartoznak. Feladatuk, hogy a méretarányuk által meghatározott felbontásnak megfelelő pontossággal és

Részletesebben

ROBBANTÁSOS BONTÁS. MKE Szeminárium Balatonalmádi 2015. május 29.

ROBBANTÁSOS BONTÁS. MKE Szeminárium Balatonalmádi 2015. május 29. ROBBANTÁSOS BONTÁS MKE Szeminárium Balatonalmádi 2015. május 29. Miért használjuk ezt a bontási módszert? Abban az esetben, ha robbantásos bontás feltételei adottak, vagy kialakíthatók, akkor nincs versenyképes

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL EPÖL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./VIII.28./SZ. ÖKT.RENDELETE A HELYI CIMER ÉS ZÁSZLÓ ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Epöl Község Önkormányzata az 1990. évi LXV.törvény 1.. /6/ bekezdésének a./

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 I. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc Múzeum

Részletesebben

Világtendenciák az ásványi nyersanyag termelésben

Világtendenciák az ásványi nyersanyag termelésben Világtendenciák az ásványi nyersanyag termelésben DR. H.C. MULT. DR. KOVÁCS FERENC tanszékvezetõ egyetemi tanár, Állami Díjas, az OMBKE tiszteleti tagja, az MTA rendes tagja, Miskolci Egyetem Bányászati

Részletesebben

Aranyérc és cianid - lehetőségek és kockázatok

Aranyérc és cianid - lehetőségek és kockázatok Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Aranyérc és cianid - lehetőségek és kockázatok Bőhm József bányamérnök, egy. docens ME Eljárástechnikai Intézet igazgató Földessy János geológus, egy. tanár ME

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ LENGYELTÓTI VÁROS RÉGÉSZETI LELŐHELYEI RÉGÉSZETI FELMÉRÉS LENGYELTÓTI VÁROS RENDEZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Lengyeltóti város régészeti lelőhelyei Régészeti felmérés Lengyeltóti város rendezési tervének

Részletesebben

TEREPGYAKORLATI TUDNIVALÓK FÖLDRAJZ SZAKOSOK RÉSZÉRE 2014-2015-ÖS TANÉV KÉREM A JELENTKEZÉSI LAPOKAT OLVASHATÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI!

TEREPGYAKORLATI TUDNIVALÓK FÖLDRAJZ SZAKOSOK RÉSZÉRE 2014-2015-ÖS TANÉV KÉREM A JELENTKEZÉSI LAPOKAT OLVASHATÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! TEREPGYAKORLATI TUDNIVALÓK FÖLDRAJZ SZAKOSOK RÉSZÉRE 2014-2015-ÖS TANÉV KÉREM A JELENTKEZÉSI LAPOKAT OLVASHATÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Hanusz Árpád 2014.09.15. ELSŐ ÉVES MŰSZERES TEREPGYAKORLAT PROGRAMJA

Részletesebben

5. Az itt látható két képrészlet közül melyik található meg a kiállításon?

5. Az itt látható két képrészlet közül melyik található meg a kiállításon? KVÍZ helyes megfejtésekhez tartozó betűket összeolvasva egy értelmes szót kapsz. z első helyes megfejtő csapat csokit kap ajándékba! 1. felvonulós képek között van egy olyan, amelyiken egy oldalkocsis

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKRÓL HITELESEN, ENERGETIKAI KITEKINTÉSSEL.

A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOKRÓL HITELESEN, ENERGETIKAI KITEKINTÉSSEL. Jólétünk, nemzeti vagyonosodásunk, s minden további ebből fakadóknak alapját képezi, hogy kellőleg felhasználjuk és értékesítsük mindazt, amit az anyaföld nekünk juttat Böck János miniszteri biztos, a

Részletesebben

www.motorradmuseum.at Prof. Dipl. HTL-Ing. Friedrich Ehn a múzeum alapítója és egyedüli tulajdonosa

www.motorradmuseum.at Prof. Dipl. HTL-Ing. Friedrich Ehn a múzeum alapítója és egyedüli tulajdonosa Az életkörülmények minden alapvető változása világosabbá teszi az elmét és megerősíti az elhatározást. Ezek felismerése vezetett, hogy 1962 óta felépített motorkerékpár gyűjteményem számára egy saját múzeumot

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u. 2. Társas Irodaházban lévő albetétekről INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Veszprém,Budapest u.. Társas Irodaházban lévő albetétekről Készítette: Hold-Ing 13. Kft Készült: 10 példányban Veszprém, 009.08.13. .0 Tartalomjegyzék 1.0.0 3.0 Címlap

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGTERMELÉS FŐBB KÖRNYEZETI HATÁSAI

AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGTERMELÉS FŐBB KÖRNYEZETI HATÁSAI A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. kötet, (2004) p. 103-108 AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGTERMELÉS FŐBB KÖRNYEZETI HATÁSAI Dr. Mang Béla egyetemi docens Miskolci Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai

Részletesebben

RENDEZVÉNY. Ahol az ipari terek magas minőségű élménnyel párosulnak! Kik vagyunk? A következő típusú eseményekre ajánljuk a Loffice tereit...

RENDEZVÉNY. Ahol az ipari terek magas minőségű élménnyel párosulnak! Kik vagyunk? A következő típusú eseményekre ajánljuk a Loffice tereit... RENDEZVÉNY Ahol az ipari terek magas minőségű élménnyel párosulnak! Kik vagyunk? A Loffice többszörösen díjazott rendezvényközpont. Újgenerációs ipari tereinkkel melyek között egykori kottanyomda, cipőgyár

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Fejlesztések a komlói és a mexikóvölgyi kőbányában

Fejlesztések a komlói és a mexikóvölgyi kőbányában Fejlesztések a komlói és a mexikóvölgyi kőbányában Dr. Bohus Géza, egyetemi docens (Miskolci Egyetem) Pozsár Sándor és Csordás Ottó üzemvezetők (Kő- és Kavicsbányászati Kft.) Jelentős fejlesztések történtek

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

A felhasználói szegmens GPS technikák 4. A felhasználói szegmens mindenki, aki hely, sebesség és időadatokat akar meghatározni mindenki, aki a légkörön átmenő elektromágneses hullámokat akar vizsgálni

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük városunkban!

Szeretettel köszöntjük városunkban! Szeretettel köszöntjük városunkban! Európa szívében vagyunk Három ország vonzáskörzetében (melyek 1,5 órán belül elérhetőek) Az M3-as autópálya révén az európai autópálya hálózat része InterCity vonatok

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont sajtóanyag 2011. 05. 20. A projekt neve: Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont Pályázati azonosító: ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0001

Részletesebben

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 1 Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 10cm-es polisztirol homlokzati szigetelés felhelyezése a teljes homlokzatra (1320m2). Indoklás: Az épület hőveszteségének kb. 30%-a az oldal falakon keresztül

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT!

Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Köszöntöm a MineralsDay Bányászati Nyílt napok ünnepi megnyitó konferencia TISZTELT RÉSZTVEVŐIT! Az MBSZ szerepe, lehetőségei a bányászat szakmai érdekérvényesítésében. Az MBSZ feladata, Tagsága Az MBSZ

Részletesebben

Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban

Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban Szakmai beszámoló az állományvédelmi műhely beszerezéseivel kapcsolatban Szakmai anyagok beszerzése: Görögkatolikus temető, Mándoki templomkert rekonstruált (11 db) és eredeti (8 db) sírjelei, és a Dél-Dunántúl

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. J a v a s l a t a Nógrádi Energetikai Klaszterbe való belépésre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. J a v a s l a t a Nógrádi Energetikai Klaszterbe való belépésre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 12011/2015. J a v a s l a t a Nógrádi Energetikai Klaszterbe való belépésre Tisztelt Közgyűlés! A Bátonyterenyei Lokálpatrióták Társasága a 2014. év során

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben > Balatonalmádi, 212. március 22. Giczey András termelési igazgató 1 > Ha egyetlen mondatban akarnánk összefoglalni az Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés

Részletesebben

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt.

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Az évezred pénze Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Arany Az arany a természetben elemi állapotban előforduló, a történelem kezdetei óta ismert,

Részletesebben

MELLÉKLETEK Magyargencs.

MELLÉKLETEK Magyargencs. MELLÉKLETEK Magyargencs. 1. Bibliográfia és források. 69. old. 2. Összefoglaló táblázatok. 70-71 old. 3. Térképek. 72-73. old. 68 Irodalom. (Válogatás). Magyargencs. * BONA Gábor: Tábornokok és törzstisztek

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben