Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat!"

Átírás

1 2011. OKTÓBER A TARTALOMBÓL - Visszapillantó: - Kodály szaktábor Magyarpolányban - Beszámoló a VIII. Kodály Szaktáborról - Amator Artium a Műészetek szerelmesei - Előretekintő: - Megyei Kórustalálkozó 2011.noember Ajánló: - MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA - Zirc, október 1. noember Veszprém Megyei Alkotók klubja - Bemutatkozik a Cosmos trio Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat! Megjelent az Építő közösségek 3. ütem A) közműelődési intézmények a kreatí iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában" című pályázat. A konstrukció célja az Új Széchenyi Ter a Tudomány Innoáció Nöekedés kitörési pontjához kapcsolóda, a kreatí iparral termékeinek összefüggő befogadását és előállítását elősegítő kompetenciák fejlesztése a gyermek- és ifjúsági korosztály körében, az iskolarendszerű, formális oktatáshoz kapcsolódó, alamint az egész életen át tartó tanulás új tanulási formáit támogató nem formális és informális tanulási alkalmak keretében. Támogatható aktiitások a kompetenciafejlesztő foglalkozássorozatok megtartása és helyi termék kialakítása az építészet, kézműesség, képzőműészet, fotográfia, filmezés, előadóműészet, agy az elektronikus sajtó közül kiálasztott tématerületeken. A fő teékenységhez kapcsolódóan támogatható a projektet megalapozó tanulmány elkészítése, pályaálasztási segítségnyújtás, a projekt eredményeinek nyomon köetése, a projekt teékenységeit bemutató honlap fejlesztése, kiadányok megjelentetése. A megpályázható támogatás összege: 5-30 millió Ft. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: a éi akcióteri időszakban összesen Ft áll rendelkezésre, melyből január 13-ig forint pályázható, míg 800 millió Ft II. féléében lesz elérhető. A pályázat noember 14-től január 13-ig nyújtható be. Pályázat elérhető: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján / Pályázatok / Tudomány Innoáció Program/ Építő közösségek 3. ütem A) közműelődési intézmények a kreatí iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában HASZNOS HELYEK: HónaPosta XIV. éfolyam 9. szám Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Közműelődé si Hírleele ISSN: Felelős kiadó: Pálmann Judit, az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet igazgatója. Cím: Veszprém, Komakút tér 3.

2 Visszapillantó 2 Kodály szak táb or - Magyar polány Augusztus 21-től 25-ig zenétől olt hangos Magyarpolány, ezen a nyáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Kodály Zoltán szaktábor. Iskolai és óodapedagógusok, karezetők gyűltek össze, hogy tudásukat felfrissítsék, gyarapítsák, tapasztalataikat kicseréljék. A szakmai munka dr. Ordasi Péter és dr. Kerekesné Pytel Anna irányításáal folyt. Jómagam a mindennapos reggeli beénekeltetés feladatát állaltam. Ennek keretében igyekeztem a jelenléők figyelmét felhíni az iskolai, óodai és kórusmunkánál nagymértékben igénybeett hangjuk gondos használatára, alamint a kezük alatt éneklők hangjáért aló felelősségre. Kodályra gondola ez a hangszer, a mindenki számára könnyen elérhető és egyedi, de ugyanakkor ápolást, gondozást igényel. Nagy örömömre szolgált a reggelek indítása, a hang egész napos használatára és a tiszta éneklésre aló előkészítése. A napi munka komoly összeszedettséget kíánt. A nyár egyik legmelegebb hetében reggel 8-tól általában este 10-ig kitartó lelkesedéssel dolgoztak a hallgatók. De talán nem is jól mondom. Ez nem fárasztó munka, hanem sok örömet szerző, hasznos gondolatokat ébresztő közös muzsikálás olt. Az örömteli hangulat előidézői kedes kollégáim oltak. Legnagyobb elismeréssel kell szólnom róluk. Ordasi Péter minden apró mozzanatr a odafigyelő, segítőkész megjegyzéseit halk szóal, türelemmel, tanári igényességgel közölte az egyre bátrabban társaik elé álló ezénylőkkel. Tanácsai már a helyszínen is hasznosnak bizonyultak, de egyben jöőbe mutató segítségül is szolgálhattak. Pytel Anna temperamentumáal és humoráal friss erőt sugár zott az órákig egyhelyben ülő és feszülten figyelő hallgatóságba. A tábor fő teékenysége a kórusirodalom és karezetés gondolata körül forgott. Változatosságot a beiktatott előadások jelentettek. Nyitó gondolatként dr. M. Tóth Antal beszélt a 200 ée született Liszt Ferenc és a magyar kóruskultúra címmel. Ezt köette dr. Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság társelnökének előadása Zenei múlt, jelen és jöő gondolatok a MKTról. Ebele Ferenc plébános úr egyházi népénekről tartott előadását röid orgonahangerseny köette. (Orgonista: Koós Anita) Két alkalom is kínálkozott a kisebb gyerekekkel aló foglalkozás témakörében. Lázár Katalin az Élő gyermekjátékok a magyar nyelterület különböző részein a Kárpát-medencében címmel, és Ertl Pálné Népi gyermekjátékok szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében címmel tartottak hangulatos előadást és mozgatták meg a részteőket. Agócs Gergely a népdalgyűjtésről, hagyományápolásról, Sigrai László a kottakiadásról, a kottahasználat jogi hátteréről tájékoztatott. Utolsó napon még két előadást halhattunk. Varga Károly beszélt hosszú éek tapasztalatáról. Méltó befejezésként a Magyar Kodály Társaság elnöke, Szőnyi Erzsébet, Kossuth-díjas zeneszerző, egykori Kodály tanítány isszaemlékezéséel és gondolataial tisztelt meg bennünket és adott új erőt a toábbiakra. A napi gondos munka meghozta gyümölcsét. A szaktábor záró hangersenye a templomi akusztikáal fokoza mindannyi aktí részteőnek és a közönségnek igazi élményt jelentett. Nagy szerencse, hogy szűkölködő ilágunkban sikerült ilyen hasznos tábor szerezése. A háziasszony szer epét is betöltő Nagy Tiborné Nyári Ágnes lelkiismeretes munkáját dicséri a áltoztatásokkal is terhelt program gördülékeny megalósulása. Köszönet érte! Köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, alamint az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet, a Magyar Kodály Társaság és Magyarpolány Önkormányzatot segítségükért. Meglepetésemre a tábor részteői nem csupán Veszprém megyéből érkeztek, hanem az ország különböző idékeiről. Tekinte, hogy a szomszédos Szloákiából is olt jelentkező, így arra gondolok, hogy bármily hihetetlenül hangzik, lassan nemzetközi é fejlődhet a magyarpolányi hagyomány. A létszám ugyan mindössze egy iskolai osztály létszámához hasonlítható, de a helyi adottságnak ez éppen megfelelő olt. Akaratlanul is Berzsenyi sorát juttatja eszembe: Nem sokaság, hanem lélek... Úgy érzem, aki ennek az öt napnak élményét ihette magáal, boldogan kezdte munkáját az új tanében. Ezt a lelkes munkát dicsérem és kíánom az eljöendőkre mindenkinek. Budapest, október 4. S o m o r j a i Paula a Kodály Intézet ny. docense

3 3 Visszapillantó PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ VIII. KODÁLY SZAKTÁBOR Óodapedagógusok, énektanárok, karnagyok szakmai találkozója Magyarpolány - Petőfi u augusztus Rendező: Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Támogató: Nemzeti Kulturális Alap Magyarpolány Önkormányzata Szakmai támogató: Magyar Kodály Társaság Magyar Kórusok és Zenekarok Szöetsége Uniersal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft Akiben an tehetség, köteles azt kiműelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi műészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetőé teszi, az emberiség jóteője. (Kodály Zoltán: Visszatekintés, 1929) Veszprém megye több étizedes kiemelkedő hagyományokkal bír a közös éneklés, a kórusműészet, a zenei neelés területén. A Veszprém Megyei Közműelődési Intézet a Felső-Dunántúli Kodály Társaság támogatásáal 2003 augusztusában megszerezte az I. éindító Kodály szaktábort. A szakmai program az érdeklődésre aló tekintettel 2009-ig éente, és az intézményi átalakulás alamint pályázati támogatás hiányában egy é kihagyás után a jogutód Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet szerezésében, 2011 augusztusában is sikeresen folytatódott mindazoknak, akik ápolják, és toább tudják, toább szeretnék adni Kodály Zoltán szellemi hagyatékát, kulturális kincsünket, a magyarság zenei örökségét. A hagyományt folytata augusztus között, ismét megszereztük szakmai programunkat a VIII. Kodály szaktábort. A szakmai tábor főcélja minél nagyobb gondot fordíta zenei kulturális örökségünk megismertetésére, megtartására, alamint kötőde a kodályi pedagógiai és helyi néphagyományokhoz, és csatlakoza a esztendő átfogó kulturális és zenei fő programjához a Liszt Ferenc emlékéhez, a tábor elméleti és gyakorlati előadásaial, segítettünk a részteőknek a köetkező é zenepedagógiai és karnagyi, alamint zenei szerezői munkájának megterezéséhez. A szaktábor díszendége olt, SZŐNYI ERZSÉBET a Magyar Kodály Társaság elnöke, Kossuth díjas zeneszerző, zenepedagógus, Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének ilágszerte ismert folytatója, és népszerűsítője. A szakmai képzések részteőinek száma, az előző táborok létszámának szinte a kétszeresére nőtt, az állandó és endéghallgatók száma-32 fő olt. Az ország szinte minden nagyobb tájegységéről jöttek, /Miskolc, Gyöngyöspata, Dunakeszi, Budapest, Ajka, Pápa, Noszlop, Kislőd, Kerepes, Balatonfüred, Balatonkeresztúr, Kaposár, Dombóár, Zalaszentgyörgy, Pápa Tihany, Mosonszentmiklós, Marcali, Gyöngyös, Székesfehérár, Komárno (Szloákia)/ óónők, tanítók, tanárok, a téma iránt érdeklődők. A határon túlról, a Nyitrai Konstantin Egyetem egyik ezető tanára is részteője olt a programnak.

4 4 Visszapillantó 2003 óta Magyarpolány a helyszíne, és a Veszprém Megyei Népműészeti Alkotóház az otthona a Kodály Szakmai Napoknak. Az étkezést hagyományosan a Tarka kakas endéglő odaadó személyzete biztosította. A tábor ideje alatt 38 foglalkozás olt, számos szakmai előadást halhattak a részteők, kiálóbbnál kiálóbb előadóktól, és kórusezetési gyakorlaton frissíthették fel szakmai tudásukat. A katolikus templomban rendezett nyitó koncerten bemutatkozott a magyarpolányi Hagyományőrző Német nemzetségi egyházi kórus, majd Ebele Ferenc plébános Úr előadása hangzott el Az éneklő egyház címmel az egyházi népénekről. A nyitó estet, Koós Anita a bécsi zeneakadémián égzett fiatal orgonaműész, a katolikus templom 700 ées orgonáján előadható korabeli és Liszt műekből összeállított orgonakoncertje zárta. A tábor részteőiből alakult kórus a műhely munkák során megtanult műeket mutatta be, a magyarpolányi katolikus templomban tartott hangersenyen a település lakói, alamint a más településekről érkezett endéghallgatóság előtt. A rendezényről amatőr ideofelételen és fotókon örökítettünk meg, dokumentáltunk fontos pillanatokat. A rendezény előkészítése és néhány előadó szállítása az intézmény gépkocsijáal történt. Az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet szakmai szerezőjének megnyitó szaai után, az előadók között köszönthettük: - a beezető előadást tartó Dr. M. Tóth Antalt, aki a Veszprémi Akadémiai Bizottság Zenetudományi Bizottságának és a Magyar Kodály Társaság Felső-Dunántúli területi szerezet elnöke, Üdözöllek Pannónia, drága hazám Liszt Ferenc és a magyar kóruskultúra című, zenehallgatással egybekötött előadásáal indította a tábor szakmai munkáját. - Dr. Ittzés Mihályt, a Magyar Kodály Társaság társelnökét, a Liszt Ferenc Zeneműészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének nyugalmazott professzorát, aki első alkalommal szerepelt a szaktábor előadói között, Zenei múlt- jelen- jöő, gondolatok a Magyar Kodály Társaságról címmel tartott képpel, hanggal illusztrált előadást. - Dr. Kerekesné Pytel Annát a szakmai tábor egyik ezetőjét, zenetanárt, karnagyot, a KÓTA ifjúsági bizottságának és az MKT Felső-Dunántúli területi szer elnökségének tagját, aki rendszeres tanári részteője a szaktábornak, és naponta több alkalommal, gyermekkari szakmai műhelymunkát ezetett a tábor részteőiből alakult kórus beonásáal. Az -óodai és általános iskolai zenei neelés, múltja, jelene, jöője a Kodály módszer alapján, alamint -Módszertani eszközök és repertoár bőítése-kodály Zoltán kórusműhelyében-témákból is tartott előadást. - Dr. Ordasi Pétert, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szöetsége- KÓTA szakmai bizottságának, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagját, a Debreceni Tudomány Egyetem Zeneműészeti karának docensét, a Kardos Pál alapítány létrehíóját, aki nagy hozzáértéssel adta át a kórusezetői, kargyakorlati tapasztalatait és nagy türelemmel segített minden részteőnek egyénileg is, karezetői technikájuk csiszolásában. Munkájának mottója olt: Kodály kórusműhelyében, a kórusműek feldolgozásától a hangersenyen történő megszólalásáig. - Somorjai Paulát, a Liszt Ferenc Zeneműészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének nyugalmazott docensét, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagját. Gyakorlati foglalkozásainak mottója, ami a reggeli és kargyakorlatok előtti közös beénekléseknél is megjelent: Énekeljünk tisztán /Kodály Zoltán/, de hogyan? a hangképzés gyakorlati kérdései. - dr. Lázár Katalint -PHD az MTA Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa- népi játék kutató a Kiss Áron Magyar Játéktársaság alapító tagját- akinek Gyertek, gyertek játszani élő gyermekjátékok a magyar nyelterület különböző részein-gyakorlati bemutatóal összekötött előadása alatt a részteők gyermeki örömmel élték át a régi és újonnan tanult gyermekjátékokat. Előadása után szakmai kiadányainak megásárlására is nyílt lehetőség. - Ertl Pálnét, Magyar Örökség-és Életfadíjas pedagógust, akinek Népi gyermekjátékok szerepe a gyermek személyiségének a fejlesztésében címmel, gyakorlati néptáncos foglalkozással összekötött előadása, más szemszögből mutatta be a gyermekjátékok betanításának lehetőségeit és a hagyományőrzés szerepét. - Csík Jánost, Magyar örökség-, Népműészet Ifjú Mestere-, Közműelődésért, Príma Primissima-díjas népzenészt, pedagógust és Koács Norbertet, Magyar örökség-, Népműészet Ifjú Mestere-díjas néptáncost, kiknek zenés, táncos közös együttgondolkodásának főtémája: Kodályi hagyományok és a magyar zenei örökség ápolása - Agócs Gergely népzenészt, néprajzkutatót a Hagyományok Háza, Népműészeti Módszertani Műhely Folklór Osztálynak munkatársát, aki a szakmai rendezény, zárás előtti csattanójaként Lehet-e még népdalt gyűjteni és hogyan? Néhány gondolat a zenei hagyományápolásról! Gondolatok a magyar ember éneklő kedéről!? témában ismertette meg a hallgatókkal éleményét.

5 Visszapillantó 5 - Sigrai László Uniersal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft., Kottakiadói Igazgatót, aki Tájékoztató az EMB munkájáról röiden. Repertoárépítés legális kottahasználattal! Legújabb kiadányok bemutatása címmel a mindennapokban hasznosítható lehetőségeket mutatta be és ismertette meg a zeneműkiadó honlapjának használatát, a részteőkkel. - Varga Károlyt a Bartók Rádió nyugalmazott zenei munkatársát, Kárpát medencei zenei játékok kitalálóját és ezetőjét, aki több étizedes tapasztalatára alapoza, Tematikus énekórák, tematikus zenei játékok, a Kodályi hagyományokhoz kötőde témáal, a módszertan rejtelmeibe ezette be a hallgatóságot. - A szaktábor és a zárónap díszendége olt, SZŐNYI ERZSÉBET a Magyar Kodály Társaság elnöke, Kossuth díjas zeneszerző, zenepedagógus. Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének ilágszerte ismert folytatója és népszerűsítője. Életpályájának pedagógiai tapasztalatairól tartott beszélgetéssel egybekötött előadást, és mondta el útraalónak szánt gondolatait. A hallgatóknak a rendezény zárásakor emléklapot és szakmai ajándékot adott át díszendégünk, a rendező és a támogatók neében. A tábor ideje alatt kora reggeli énekszó és gyertyafényes esti, gyakorlattal egybekötött beszélgetések, kotta cserék tették még tartalmasabbá és emlékezetesebbé a VIII. Kodály Szaktábor előadásokon kíüli pillanatait. A részteők búcsúzásként ismételten elmondták, jó lenne minél több találkozási lehetőség, szakmai kapcsolattartás és árják az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet témához kötődő rendezényeit. Nagy Tiborné Nyári Ágnes Pedagógus -kulturális menedzser-zenei szakreferens a Magyar Kodály Társaság Felső-dunántúli tagszerezetének titkára /A záró koncert utáni csoportkép/

6 Visszapillantó 6 AMATOR ARTIUM Műészetek szerelmesei XXI. ORSZÁGOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TÁRLAT Veszprém Megyei Kiállítása október 1-19-ig. Helyszín: Balatonalmádi-Vörösberény Magtár Borok és Rendezények Háza (Thököly u. 1.) Az Amator Artium A műészetek szerelmesei Országos Képző és Iparműészeti Tárlat a hazai nem hiatásos alkotóműészek hároméente meghirdetett felmenő rendszerű megmérettetése, melyet a Magyar Műelődési Intézet és Képzőműészeti Lektorátus Műészeti Programok Főosztálya koordinál. A 19 megyében meghirdetett pályázatra beérkezett munkákból, a megyei kiállításokat megelőzően, szakmai zsűri álogat, külön-külön értékele az egyes műeket, s tesz jaaslatot a megyei kiállításon aló szereplésre és az országos tárlaton aló részételre. Veszprém megye kezdetek óta részt esz e munkában, 2005-ben 103 amatőr műész 350 alkotással jelentkezett, akik közül 64 alkotó 100 műéből állt a megyei kiállítás, 2008-ban 62 amatőr műész 200 alkotással neezett, és 56 alkotó 85 műét álogatták be a megyei kiállításra. A Veszprém megyei program anyagi hátterét az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet sikeres NKA pályázata tette lehetőé. A Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet 2011 májusában írta ki a megyei Amator Artium pályázatot, amelyre azok a magyar anyanyelű, a megyéhez kötődő alkotók jelentkezhettek, akik elmúltak 16 éesek és nem égeztek semmilyen képző- és iparműészeti főiskolát, egyetemet, sem itthon, sem külföldön, és jelenleg sem hallgatók ilyen intézményekben, nem MAOE tagok, alamint nem hiatásszerűen foglalkoznak alkotóműészeti teékenységgel. A jelentkezés határideje augusztus 10. olt, a műek leadására szeptember án olt lehetőség. A zsűrizésre szeptember 21-én került sor. Ekkor, a zsűri, határozatát köetően, konzultációt biztosított az alkotóknak, amelyet a legtöbben igénybe is ettek. Kiállítás a Magtár galériájában és földszintjén Dóri Éa, Fábián László és Pálmann Judit megnyitják a kiállítást

7 7 Visszapillantó A zsűri három főből állt. Tagjai oltak: Angyal Mária, műészettörténész, Rogaliczai Pilaszanoich Irén, műészettörténész és Dóri Éa, a Magyar Műelődési Intézet és Képzőműészeti Lektorátus Műészeti Programok Főosztályának képzőműészeti szakreferense, az országos programsorozat kurátora. A pályázatra egy alkotó 2008-ban, agy azt köetően készült, Amator Artium kiállításon eddig nem szerepelt három műet neezhetett be kategóriánként. A Veszprém megyei kiállításra 44 alkotó összesen 118 pályaműet adott be Az alkotók többsége festő, és grafikus kategóriában indult, de olt egy fő iparműész (foltarró), és két alkotó, akik kisplasztikát, ill. terrakotta szobrot hoztak. A zsűri ezek közül 43 alkotó 60 műét jaasolta a megyei kiállításra. Kiálasztották azokat az alkotásokat is, amelyeket meghítak a 2012 elején megrendezésre kerülő országos, Esszencia Tárlatra. Az országos tárlatra 6 alkotótól 7 db alkotást jelöltek: 1. H. Mátyás Márta (Veszprém-Kádárta): Balatoni borút, 70x135, Foltarrás, Horáth Balázs (Ajka): Portré, 40x50, olaj, Kosztolányi Rózsa (Alsóörs) Az idő fogságában, 70x50, akril, 2010 Csak egy ócska laór, 40x40, akril, Szabóné László Mária (Szentgál): 5. Szi-Miklós Zsanett (Sümeg): 6. Tóth György László (Ajka): Fenyők, 49x35, grafika, 2011 Öreg öröm (Öregúr kalapban), 30x40, tollrajz, 2011 Café bár IV. (Zára), 81x106, olaj, fatábla, 2008 Festészeti díjra 2, Grafikai díjra 1, Iparműészeti díjra 1 alkotót jelöltek. Festészeti díjra jelölt: Tóth György László (Ajka) Café bár IV. (Zára), 81x106, olaj, fatábla, 2008 Fogl Ildikó Fenyesek között, 40x30, pasztell, 2010 Dózsaárosi utcák II., 30x30, Vegyes: tinta+ pasztell, 2011 Dózsaárosi utcák III., 30x30, Vegyes: tinta+ pasztell, 2011 Grafikai díjra jelölt: Szi-Miklós Zsanett (Sümeg): Öreg öröm (Öregúr kalapban), 30x40, tollrajz 2011 Iparműészeti díjra jelölt: H. Mátyás Márta (Veszprém-Kádárta): Balatoni borút, 70x135, Foltarrás, 2011 Két különdíj is kiosztásra került: Balatonalmádi Város Díját kapta: Angyelán Jánosné (Szakály Margit) "Kiálts rám, s fölkelek" (Radnóti Miklós: Erőltetett menet), 54x20x32, terrakotta (fenyőfa alapon),2008 Kelet-Balatoni Kistérség Díját kapta: Kosztolányi Rózsa (Alsóörs) Az idő fogságában, 70x50, akril, 2010 Csak egy ócska laór, 40x40, akril, 2009

8 8 Visszapillantó Pálmann Judit átadja Tóth György Lászlónak a Festészeti-díjat Fogl Ildikó áteszi a Festészeti-díjat Dóri Éától Az alkotók a köetkező műészeti csoportok tagjai: Ajkai Képzőműészeti Egyesület Alsóörsi Festő Örs, Alsóörsi Képzőműészeti Egyesület Csopaki Képzőműészeti Egyesület Deecseri Alkotókör, Herendi Képzőműészeti Alkotóműhely Konzi Képzőműészeti Kör Magyar Foltarró Céh, Tűzikék Foltmozaik Műhely, Veszprém Nemesámos, Nyitott Műterem, OKIT, Pápai Képzőműész Kör Veszprém Megyei Alkotók köre, Veszprém-ért Műészkör, Kádártai Faluház A kiállítás megnyitására szeptember 30-án, pénteken 17 órakor került sor. Az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet igazgatója, Pálmann Judit köszöntötte az alkotókat, a megnyitóra megjelenteket, majd Dóri Éa, a kiállítás kurátora beszélt az Amator Artium programról, az amatőr műészek teékenységének fontosságáról, a kiállított műek témaálasztásáról, technikájáról, s a beadott műeket a többi megyei kiállításhoz iszonyíta az egyik legszínonalasabbnak értékelte. A szakmai díjakat is ő, míg Balatonalmádi áros által adományozott díjat dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester, a Kelet-Balatoni Kistérség által felajánlott díjat pedig Szedlák Attila, országgyűlési képiselő, a kistérség elnöke adta át az alkotóknak. A programot színesítette Bors Luca és Szerdahelyi Borbála, a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulóinak előadásában Lázár Erin a kék meg a sárga szín ersengéséről szóló fuolajátékkal kísért kis jelenete. A kiállítás megnyitójára sokan kíáncsiak oltak. Nemcsak maguk az alkotók jöttek el, hanem családtagjaik, ismerőseik, tisztelőik is, megjelent közel 100 fő. A kiállítást rendezte Fábián László grafikusműész. A kiállítás megtekinthető hétfőtől szombatig: ig, asárnap óráig. Vasárnaponként tárlatezetés az érdeklődőknek óráig. A rendezényen készült fényképek megtekinthetők a képgalériájában. Veszprém, október 4. Pardiné Mórocz Magdolna EKMKKI módszertani szakreferense, kulturális menedzser Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Közműelődési és Módszertani Csoport

9 9 Előretekintő FELHÍVÁS KEDVES KARNAGYOK! KEDVES ÉRDEKLŐDŐK! Veszprém megyében több étizedes hagyománya an a kóruséneklésnek, melynek egyik, amatőr kórusok számára is fontos eseménye, az 1962 óta megrendezésre kerülő Megyei Kórustalálkozó és Szakmai Nap a felnőtt amatőr kórusok találkozója és dalos ünnepe, amely egyben 2011-ben Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. éfordulója tiszteletére rendezett, karnagyok és a téma iránt érdeklődők szakmai találkozója noember 19-én a Pétfürdői Közösségi ház és Könytár /8105 Pétfürdő, Hősök tere 5./ ad otthont a szakmai előadásokkal egybekötött kórustalálkozónak. Rendező: az Eö tös Károly Megyei Kön ytár és Közműel ődési Intézet, Veszprém Támogató: Nemzeti kulturális Alap Magyar Kodály Társaság Magya r Kórusok és Zenekarok Szöetsége Uniersal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft Pétfürdő község Önkormányzata A SZAKMAI NAP a fellépő kórusok karnagyainak, tagjainak, a Magyar Kodály Társaság Felső dunántúli Tagszerezetének jelenlegi és jöőbeni tagjainak, alamint óónőknek, énekzenetanároknak, karnagyoknak és a téma iránt érdeklődőknek soron köetkező találkozója. A szakmai előadásokat a MEGYEI KÓRUSTALÁLKOZÓ köeti. A találkozóra árjuk, a rendszeresen részteő kórusok mellett, az újonnan alakult dalos csoportok jelentkezését is. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 4. NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ: A kórusoknak ajánlot t műsoridő max. 1 0 perc, amelyet kérünk már a terezéskor is bet artani! Eset leges minősülési szándékot kérjük jelezni! /Részlet ek a Minősítési t ájékoztatóban olashatók/ Igény szerint a közös műek kottájának egy példányát, jelentkezés után a kórusokhoz eljutt atjuk. Kodály Zoltán - Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz, Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal (Egy régi magyar d allam után) A kórusok számára a helyszínen ölt özőt biztosít unk. Színpadi hangpróba max. 5 perc. Étkezési lehetőségről igény esetén a jelent kezés isszaigazolásakor küldünk értesítést. Parkolási lehet őség az épület mellett. A fellépéssel kapcsolat os kérést kérjük, a jelentkezéssel egy időben a szerezőhöz eljuttatni szíeskedjenek. A rendezény részlet es programját no.1 5-ig elküldjük a kórusokhoz. Információ kérhető: Eö tös Károly Megyei Kön ytá r és Közműel ődési Intézetben, (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) Nagy Tiborné Nyári Ágnestől a ren dezény programmenedzserétől-tel.:88/ /125 fax.:88/ /105, 20/ , Kérjük, a kedes kórusezetőket, az eredeti kétoldalas jelentkezési lapot küldjék el elektronikusan is, alamint postai úton a megyei szerező címére. Minden kedes dalost szeretettel híunk árunk és jó felkészülést kíánunk!

10 10 Előretekintő Éneklő Magyarország XVII. országos kórusminősítés 1. A minősítés céljai A minősítés elsődleges célja, hogy elősegítse az amatőr énekkarok munkájának szakmai megítélését, hogy ilágosan megjelölhető feladatokat, s ezek réén is rangot adjon a kórusok rendszeres teékenységének, fenntartsa a karéneklés értékes közösségi hagyományait és serkentse az együttesek szakmai színonalának emelkedését. 2. A minősítés rendszere A jelenleg érényben léő, XVII. minősítési ciklus 2009-ben kezdődött. A jelen dokumentumba foglalt átalakítás szeptember 1-jén lép életbe és június 30-ig tart, megtartja a minősítési rendszer sorszámozását és érényesnek tekinti a szeptembere és szeptembere között szerzett minősítéseket. A minősítésre aló jelentkezés toábbra is folyamatos, a megszerzett minősítés három éig érényes, és az a jaítás szándékáal ez időn belül is megismételhető. A minősítés két formában lehetséges, az alábbiak szerint Hagyományos minősítés Alapköetelmények: A kórus műsorának időtartama perc legyen. (tiszta műsoridő!). Ezen belül minimum 2 mű hangozzék el, melyek legalább két zenetörténeti korszakot képiseljenek. Jaasoljuk, hogy a programban magyar és külföldi szerzők műei is szerepeljenek. A műsor legalább felét kíséret nélküli (a cappella) darabok alkossák Értékelés: A zsűri mindhárom tagja 100 pontos skálán egész számmal értékeli az elhangzott produkciót. A ponteredmények a műsor egészét minősítik. A égeredményt a három zsűritag pontjainak kerekített átlaga adja. A minősítésről tanúskodó okleélen a fokozat nee és az együttes típusa szerepel. A zsűri a szereplésről jegyzőkönyet készít, amely röid értékelést tartalmaz Elérhető minősítési fokozatok: Bronz Ezüst Arany Arany Dicsérettel pont pont pont pont A hagyományos minősítés ezután is bármely típusú együttesnek lehetőséget ad a szakmai megmérettetésre, és esélyt ad a besorolásra a legszerényebb körülmények között dolgozó együtteseknek is. A hagyományos minősítésen Arany Dicsérettel fokozatot elért együttesek föllépési lehetőséget kaphatnak a KÓTA központi rendezényein Kategória-minősítés Alapköetelmények: A kategória-minősítésre olyan kórus jelentkezhet, amelyik a hagyományos minősítésben Arany, agy Arany Dicsérettel besorolást kapott. A műsor időtartama perc legyen. (tiszta műsoridő!) A különböző karakterű műekből álló műsor legalább felét kíséret nélküli (a cappella) darabok alkossák. A műsorban magyar és külföldi szerzők műei is szerepeljenek. A kórus programját úgy kell összeállítani, hogy a műek legalább három zenetörténeti korszakot képiseljenek, s legyen közöttük reneszánsz darab Értékelés: A zsűri mindhárom tagja 100 pontos skálán értékeli az elhangzott műsort. A ponteredmények a produkció egészét minősítik. A égeredményt a három zsűritag pontjainak egész számra kerekített átlaga adja. A minősítésről tanúskodó okleélen a fokozat nee, az együttes típusa és a dátum szerepel. A zsűri a szereplésről jegyzőkönyet készít, amely röid értékelést tartalmaz.

11 11 Ajánló Elérhető minősítési fokozatok: A B C Gálakórus Fesztiálkórus Hangersenykórus Az az együttes, amelyik a fenti három fokozat bármelyikét megszerezte, részt ehet a köetkező Kodály Zoltán Magyar Kórusersenyen. 3. A minősítésben részteő együttesek kategóriái I. Ifjúsági egyeskarok, fiú-egyeskarok (14-24 é között) II. Ifjúsági nőikarok (14-24 é között) III. Nőikarok IV. Férfikarok V. Énekegyüttesek (4-12 fő) VI. Kamarakórusok (13-24 fő) VII. Vegyeskarok A kategóriák megegyezne k a Kodály Zoltán Magyar Kóruserseny kiírásában szereplő típusokkal. 4. A minősítés, értékelés általános szempontjai Technikai köetelmények (intonáció, kottahűség, szöegmondás, idegen szöeg szabályos kiejtése, stb.) Műészi köetelmények (műsorálasztás, stílushűség, hangzás, műészi benyomás) 5. A minősítő hangerseny lebonyolítása, költségei 5.1. A KÓTA szorgalmazza a csoportos minősítést. A fesztiál jellegű találkozókat régiók hirdessék meg. Szerezzenek legalább 2 agy több együttes részére találkozót, amely minősítési lehetőséget biztosít a részteőknek Minősítő hangersenyt rendezhet bármely egyesület, intézmény agy a minősítést kérő együttes/együttesek. A rendező szer állalja a szerezést és a lebonyolítás költségeinek előteremtését A rendező szerezet legalább két hónappal a terezett esemény előtt írásban, a (www.kota.hu) honlapról letölthető kitöltött jelentkezési lappal együtt leélben, faxon agy ben bejelenti a rendezés szándékát a KÓTA titkárságának (cím: 1537 Budapest, Pf. 406; ; telefon: ; fax: , Több kórus jelentkezése esetén minden együttes külön jelentkezési lapot töltsön ki A KÓTA titkársága a bejelentés kézhezételét köető héten elküldi a rendező együttes/ek/nek a a neezési díj befizetésére szolgáló csekket. A minősítés díja együttesenként Ft, a KÓTA tagegyüttesei részére 3000 forint. Ez az összeg a KÓTÁ- t illeti A rendező/k gyűjtsék össze és együtt küldjék el a KÓTÁ-ba a köetkező dokumentációt - a neezési díj befizetését igazoló csekk fénymásolatát - a minősítő hangerseny részletes műsorát, - a szereplő együttes/ek történetéről, teékenységéről szóló röid szöeges ismertetőt és az utolsó minősítés eredményét, alamint észámát Ezt a dokumentációt a KÓTA titkársága küldi meg a zsűri elnökének. 5.6.Jubiláló együttes ünnepi hangersenye nem lehet minősítő hangerseny A zsűri mindhárom tagját a KÓTA kéri föl a rendezők egyetértéséel. A zsűri elnökét a KÓTA jelöli ki. Az előadandó műek kottáját 3 példányban a rendezők adják át a zsűrinek a hangerseny előtt. (A kórusok a kottát szereplés után isszakapják.) A zsűri elnök feladata, hogy a kitöltött, aláírt minősítési jegyzőkönyet a KÓTA titkárságra eljuttassa és a szöeges értékelést elektronikus úton is elküldje. A zsűri honoráriumát és útiköltségét a rendező/k fizeti/k ki a hangerseny napján Egy kórus egyazon hangersenyen több kategóriában is indulhat (pl. egy egyeskar férfi- és nőikara, agy a kóruson belül létrehozott kamarakórus), ez esetben kategóriánként kell megfizetni a neezési díjat A hangerseny után a zsűri a karnagyok részére szakmai értékelést tart. Ha egy együttes amely jelentkezett minősítésre nem éri el az előző ciklusban megszerzett fokozatát, lehetősége an arra, hogy ne fogadja el a felajánlott besorolást, ám a költségeket a rendezők nem térítik issza Ha egy együttes nem jelentkezett minősítésre, a zsűri felajánlhatja a szereplés alapján aló besorolást. Ebben az esetben a jelentkezési lap és a többi szükséges dokumentum csatolása, alamint a minősítési díj befizetése utólag történik A zsűri fenntartja a jogot, hogy adott esetben nem ad ki minősítési fokozatot.

12 Előretekintő 12 JELENTKEZÉSI LAP Beküldendő 1 kit öltött példányban a helyi rendező szerhez : Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet 8200, Veszprém, Komakút tér 3.,Nagy Tiborné Nyári Ágnes Tel.: 88/ /125 Fax: 88/ /105 06/20/ , 1. A minősítés/-ha kér-/ ideje: helye: típusa (aláhúzandó): hagyományos minősítés kategória-minősítés 2. Az énekkar pontos nee:. székhelye: leelezési címe: telefonja, je:... / / ;... alapításának ée: fenntartó szere/i: létszáma: előző minősítése: nő, férfi, összesen _ fő é: fokozat:.. eredményei: (erseny, fesztiál) 3. A karnagy nee: leelezési címe: telefonja, je:... / / ;... működési engedélye: 4. Kitüntetések: a) karnagy: b) énekkar: Dátum:.. a fenntartó képiselője.. karnagy

13 13 Ajánló MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA ZIRC, október 1. noember 13. A pincétől a padlásig a múzeumban AGRÁRMŰSZAKI EMLÉKEK GYŰJTEMÉNYE (Reguly Antal Szakképző Iskola) 8420 Zirc, Szabadság u. Az országosan is egyedülálló muzeális értékű mezőgazdasági gépekből, használati eszközökből álló gyűjtemény bemutatása október óra. BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1., 3-5., - Ez is a múzeum október 15. és óra: Az intézmény muzeológusainak ezetéséel ismerkedés a kiállításokkal és gyűjteményekkel. Bemutatásra kerülő gyűjtemények: botanikai (okt. 1.), gerinctelen (okt. 8.), gerinces (okt. 15.), geológiai (okt. 22.). - Így készült A jégkorszaki kiállítás titkai, október 4., noember 9., 14 óra. A Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben c. kiállítás szakmai hátterének bemutatása, az ásatástól a leletek szemléltetéséig. CISZTERCI REND ZIRCI APÁTSÁGA, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - Ősi falak között, október óráig szakezetés a restaurált barokk templomban. OSZK REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - A könytárépítészet csodái Barangolás a polcok között, október 11.-én 10 óra, noember 5.-én 13 óra. A műemlékkönytár építészeti, máskor nem látogatható tereinek bemutatása. Vetítéses előadás az intarzia technikájáról. Fedezd fel a múltad BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1., Laczkó Dezső emlékezete október 29.-én, 10 óra. A piarista tudós, múzeumalapító életét, tudományos teékenységét bemutató ándorkiállítás megnyitása, - A Bakonyerdő kincsei Természetismereti etélkedő általános iskolásoknak, noember 11., 15 óra. A ersenyt általános iskolásoknak hirdeti meg a Bakonyi Természettudományi Múzeum és Baráti Köre, alamint a Békefi Antal, Városi Könytár, Műelődési Ház és Tourinform Zirc. A témák a Bakony és a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításai és gyűjteményei. OSZK REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, Zirc, Rákóczi tér 1. - Hogyan készült régen a köny? október 11.,13 óra, október 25.-én, 10 óra. A kódexektől a nyomtatott könyig a készítés folyamatát mutatja be régi könyek segítségéel a etítéses előadás.

14 14 Ajánló BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM ZIRC, 8420 Zirc, József A. u Hírhedett zenésze a ilágnak - Borbás Károly előadása a 200 ée született Liszt Ferencről, - Tűel festett ilág. Dr. Heesi Gusztáné gobelin kiállításának megnyitója, október 8., 16 óra. A kiállítás noember 10.-ig tekinthető meg (hétfőn 8-16, keddtől-péntekig 8-18 óráig). - Váradi Péter Pál Lőwey Lilla: Erdély Székelyföld Marosszéki mezőség, alamint az Erdély Székelyföld Szaak ándorköszörűse Kányádi Sándor című fotóalbumának erses, zenés, etítéses bemutatója, október 20. csütörtök 17 óra - Múzeumi tanösény október 1., 8., noember 5., óráig. A kisáros kulturális örökségének, értékeinek Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye, Apátsági templom - Basilica minor, Bakonyi Természettudományi Múzeum, OSzK Reguly Antal Műemlékkönytár, Zirci Arborétum bemutatása szakezetéssel. Arborétumi belépődíj: teljes árú 550,- Ft, kedezményes 450,- Ft, gyermek (4-14 é) 250,- Ft. Templomi, múzeumi, könytári belépődíjak: felnőtt 500,-, 400,- Ft, diák, nyugdíjas 250,-, 200,- Ft. A Nagy Rajzolás BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. OSZK REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - A természet más szemmel, noember 13., 10 órától. A állalkozó szellemű és kedű látogatók tapasztalataik, képzelőerejük, alamint a könytári és múzeumi látogatás nyomán jeleníthetik meg a bakonyi élőilágot. Múzeumi őszbúcsúztató Múzeumok Őszi Éjszakája Zircen, noember 12. BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1., tól 2400 óráig a Ciszterci Apátság épületében (Rákóczi tér l.): Időszaki kiállítás megnyitója a SarokGalériában. Szakmuzeológusok tárlatezetése igény szerint az állandó kiállítás egységeiben: A Bakony természeti képe; Dr. Batíai-Schüle Imre János trófeakiállítása; Jégkorszaki óriások a Bakonyhegységben. múzeumi bolt 1800-tól 2400 óráig a múzeum új épületében (Rákóczi tér 3-5.) ének, zene, irodalom Fekete Istán, Márton napja és a libák, alamint az újbor jegyében. Közreműködnek: Égigérő Fa Hagyományőrző Csoport, Bicski Bálint, Bicski Ádám, a nagyesztergári Margaréta Dalkör, Z-energia együttes. Kézműesfoglalkozást tart természetes anyagok felhasználásáal Szurgyi Zsuzsa. Teakóstoló, bemutató és ásár az Egészségforrás szaküzlet kínálatából. CISZTERCI APÁTSÁG BASILICA MINOR tól 20 óráig igény szerint szakezetés a restaurált barokk templomban tól 19 óráig a Rapszódia Énekegyüttes őszi koncertje óráig Kapitány Dénes orgonakoncertje ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁRA tól 24 óráig a könytár nyomtatott és építészeti értékeinek, kiállításainak bemutatása. BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM ZIRC A Gyűszűkék Foltarró klub kiállításának megnyitója A kiállítás este 8 óráig tekinthető meg. A Rákóczi téren található endéglátó és kereskedelmi egységek Monostor Cukrászda, Monostor Falatozó, Szent Bernát Ajándék-Kegytárgy Bolt 18 -tól 22 óráig árják a endégeket.

15 15 Ajánló Veszprém Megyei Alkotók klubja 2001 taaszán alakultunk 10 főel. Hamarosan már 17 költő, festő, grafikus, rézdombormű készítő zeneszerző, fotós erősítette sorainkat. Bemutatkoztunk folyamatosan Veszprém megyében általában a Költészet Napján, megismertek bennünket a Kapolcsi Napokon, a Taliándörögdi Napokon. Kádártán, Deecserben. Közös irodalmi, képzőműészeti bemutatókat tartottunk ben jelent meg első újságunk Csillagfény címmel. (Az újság címe édett saját kiadású, országos terjesztésű.) Első éekben a HEMO, négy ée pedig az Eötös Károly Megyei Könytár ad helyet foglalkozásainknak, amely hai rendszerességgel történik ban jelent meg első antológiánk Csillagfény címmel, melynek nagysikerű bemutatója a VMK-ban olt, hamarosan festőink, önálló kiállítással jelentkeztek nemcsak Veszprémben, hanem az ország több területén és határainkon túl is megismerték neüket. Közben több tagunk is saját erses kötettel, majd prózáal jelentkezett. Zeneszerző klubtársunk saját és klubtársak ersei megzenésítéséel mutatkozott be. Jelenlegi létszámunk 18 fő műészeti újságunk éente kétszer taasszal és ősszel-télen jelenik meg. Csoportunk folyamatosan bőül, illete cserélődik. Újságunkba írhatnak nem tagok is. Néha Kitekintő címen külsősöket is bemutattunk. Versekkel, fotókkal, röid prózáal, grafikáal festményfotókkal jelennek meg, alamint az elmúlt időszak híreiel és toábbi terekkel. Az újság szerkesztője: B. Antal Rózsa Műszaki szerkesztő: Benkő Andrea Kiadja a Veszprém Megyei Alkotók klubja Elérhetőség: 06/70/ /70/ B. Antal Rózsa Veszprém Megyei Alkotók klubjának ezetője

16 Ajánló 16 Bemutatkozik a Cosmos trio Országos Könytári Napok rendezénysorozat október 9-i asárnap délutáni családi koncertjén, az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Kisfaludy Termében bemutatkozott egy fiatal eszprémi együttes, a Cosmos trio. Az együttes kortárs komolyzene, egzotikus ilágzene és folkzenék felhasználásáal született és születő unierzális muzsikát játszik. A trio tagjai és hangszereik: -Köi Arthur Bálint Cselló -Franczia Dániel Darbuka, Def, Kanna, Cajon, ütőhangszerek. -Soós Arnold Hang, egzotikus hangszerek, ütőhangszerek. Köi Arthur Bálint 2004-óta tagja a eszprémi Mendelssohn kamarazenekarnak. Gyermekkora óta komponál, improizál. Gordonka diplomáját a legjobb onóstanszaki diplomázóként ette át 2000ben a budapesti LFZE-n. Azóta számtalan együttessel dolgozott együtt, komoly-könnyű, jazz és kísérleti műfajokban. Soós Arnolddal és Franczia Dániellel alkotott Cosmos triója az első olyan együttes számára ami több népi (arab, afrikai, indiai) és kortárszenei (repetití zene, bartóki hangsorok, negyedhangok használata, politonalitás és poliritmia, stb.) eszközt felhasznál és kimeríthetetlen szintézissel interpretálja. Darabjaikban csak a forma adott. A hangok, hangkészletek, ritmusok egy igen tág unierzumot járnak be, lehetőséget nyújta a mindenkori rögtönzés szabadságának. Első fellépésükön megismerkedtek Horáth Kornéllal, és ennek a felejthetetlen koncertnek a közös örömzenéje olt az, ami Köi Arthur Bálintban elindította a Cosmos zenekar megalakításának terét. Franczia Dániel gyermekkora óta az ütőhangszerek megszállottja, az elmúlt éekben különböző népek ütőhangszereiel ismerkedett meg, melyek míes megszólaltatásához speciális technika szükséges. Különböző zenei állalkozásokban (NeoFolk, Bakos Árpád és barátai, Drumses) több nees műésszel játszott már együtt, mint például Lantos Zoltán és Horáth Kornél. Legfiatalabb zenekara a Cosmos, számára a játék szabad élményét jelenti a zene formájába önte. Soós Arnold, egzotikus multi-instrumentalista. Meditációs zene, relaxációs zene, ilágzene, dobshow, táncos előadás, zenés jóga, hangmasszázs, szertartászene (esküői), kiállítás megnyitó, szóló koncert témakörökben teékenykedik elsősorban. Játszott már cirkuszban, ers kíséreteként, háttérzeneként, hangszerbemutatón, hajón, zenekarokban, de még barlangban is... Imád improizálni! Sokféle stílusban, és formációban jól érzi magát. Legszíesebben a ilágzenei műfajban teékenykedik, bármilyen stílussal is keeredjen. Miért pont a Cosmos az együttes nee? A Kozmosz, a ilágegyetem számomra mindig a földön kíüli és az azon túli ilágot jelentette, tele ismeretlen, és felfedezni aló dologgal. Úgy látom, hogy 21-ik századi emberként az alkotó, és teremtő fantáziánknak nem lehet már határa! A múlt emberének szelleme, maximum a felhőkig ért el, költői képzelete pedig a látható bolygókig, de mára már ez a határ eltörlődött. Szondákat juttatunk a Mars felszínére, képeket láthatunk a Hubble űrszonda segítségéel. S miféléket? Gyönyörűeket! Színpompásakat! Millió és millióféle más ilágot rajtunk kíül. Ezt a fajta kozmoszt szeretnénk zenénkben is megteremteni a maga földi áltozatosságáal és földöntúliságáal... /Köi Arthur Bálint/

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

Együttműködő szervezetek

Együttműködő szervezetek szervezet Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége székhely 8400 Ajka, Sport u. 25. képviselő Gerencsér Hilda kapcsolattartó Gerencsér Hilda e-mail gerencser.hilda@citromail.hu telefon 30/397-1974

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13.

X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. X. Kiscsőszi Pajtafesztivál Hidak Kulturális Találkozó a Somló-Ság tengelyén Kiscsősz Iszkáz, Kispirit 2014. július 10-13. Július 10. csütörtök Nap közben népzene, népdal és néptánc tanítás az Interaktív

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

Működés 61 543. Működés 6 000. Működési költségek támogatása. Működés 2 000. Pályamunkák finanszírozása. Működés 1 200

Működés 61 543. Működés 6 000. Működési költségek támogatása. Működés 2 000. Pályamunkák finanszírozása. Működés 1 200 2007. Kimutatás A Megyei Önkormányzat támogató által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A & (1) bekezdésében meghatározott, az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív, céljellegű,

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Szervezi: Lovas Község Önkormányzata és Civil Szervezetei Támogatók: ÁNTSZ- Balatonfüred, Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft., Balaton- felvidéki

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére

országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére BÍBORPIROS SZÉP RÓZSA (Örökség) X. évfolyam országos népzenei vetélkedő népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére FELHÍVÁSA A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata

A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos. Szabályzata A Pest Megyei Ki Mit Tud? vetélkedő hivatalos Szabályzata 1 Időpont: Helyi elődöntők /Aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác/: legkésőbb 2008. április 20-ig. Döntő /Monor/: 2008. május 10. Nevezési határidő: 2008.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban. Pályázati azonosító: 3507/00147

Szakmai beszámoló. Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban. Pályázati azonosító: 3507/00147 Szakmai beszámoló Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programcsomag megvalósítása a Mátra Múzeumban Pályázati azonosító: 3507/00147 Esemény helye: Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma, Gyöngyös

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN M E G H Í V Ó A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN címmel 2009. április 4-5-én két napos konferenciát rendez Helyszín: Rátkai Klub, Budapest, 1068 Városligeti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán

KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán KÖZÉPISKOLÁSOK II. ZENEI VERSENYE a Nyíregyházi Főiskolán A verseny időpontja: 2015. január 24. Rendező: Nyíregyházi Főiskola e 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B Telefon: +36-42-599-441 E-mail: turcsanb@nyf.hu

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

GYŐRI ZENEI NEVELÉSI KONFERENCIA. 1. nap május 15. (csütörtök)

GYŐRI ZENEI NEVELÉSI KONFERENCIA. 1. nap május 15. (csütörtök) GYŐRI ZENEI NEVELÉSI KONFERENCIA 2014. május 15-18 1. nap május 15. (csütörtök) IDŐPONT TÉMA HELYSZÍN 14.00 17.00 Regisztráció 17.00 Konferencia megnyitója Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármesterének

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél Általános Információk: MRAE Telephely: Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!!

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.)

XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) XXXII. Kodály Mővészeti Fesztivál beszámoló (2012. 12. 08. és 2012. 12. 16.) A 2012. évi Kodály Mővészeti Fesztivált Kodály Zoltán születésnapja (december 16.) köré szerveztük, a Mester születésének 130.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

A Győri Fotóklub Egyesület 2012 es aktivitása A 2013-as esztendőben 55 éves Győri Fotóklub Egyesület a 2012-es évben szép sikereket ért el hazai és nemzetközi pályázatokon. A 2012-es esztendőben 4 klubkiállításunk

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL. Nemzeti Kulturális Alap

KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL. Nemzeti Kulturális Alap KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZA DEBRECEN PÉCS SOPRON Nemzeti Kulturális Alap A Con Spirito Egyházzenei Fesztivál évente ismétlõdõ esemény, amelyen a nagy

Részletesebben

Intézmény neve: Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dévaványa OM azonosítója: 200980 KÖZZÉTÉTELI LISTA

Intézmény neve: Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dévaványa OM azonosítója: 200980 KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI LISTA [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A ok iskolai végzettsége és e hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: 2013/2014.

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

1/2015. (IV. 3.) számú Közgyűlési határozat

1/2015. (IV. 3.) számú Közgyűlési határozat 1/2015. (IV. 3.) számú Közgyűlési határozat az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló

Részletesebben

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5.

E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T. Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V Á N T É R 5. E D E L W E I S S M Ó R I N É M E T N E M Z E T I S É G I T Á N C E G Y E S Ü L E T 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE KÉSZÍTETTE: AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE Mór, 2013-05-24 8 0 6 0 M Ó R S Z E N T I S T V

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt,

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, Múzeumok Éjszakája 2015. június 20. MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, utána indulás a város vmely kirakatában elhelyezett művekhez

Részletesebben

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról Közép-Magyarországi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: modszertaniintezmeny[kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmomodszertan Tartalom 1.

Részletesebben

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM

II. félév MAGÁNÉNEK EGYHÁZZENE. 3. tanfolyam. 15. tanfolyam METRONOM II. félév MAGÁNÉNEK 3. tanfolyam Magánének módszertani továbbképzés Elôadó: Hamari Júlia énekmûvész A tanfolyam témája: Kurzus. Bemutató tanítás. Beszámolás dolgozat formájában. A továbbképzésen résztvevô

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása

Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Az Agócsy László Zeneiskola bemutatása Iskolánk 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy zenetanulási lehetőséget biztosítson azok számára, akik helyhiány vagy túlkorosság miatt nem kerülhettek be az állami

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013.

Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 2011-2013. Rákóczifalva LEADER PROJEKTEK A SZOLNOKI KISTÉRSÉGBEN SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ -2012.10.29 Szajol Tószeg Újszász 2011-2013. 1 021 860 Vállalkozói és társadalmi ismeretek fejlesztése célés gyakorlatorientált képzések

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓJA DR HALMOS BÉLA EMLÉKÉRE

SZAKMAI BESZÁMOLÓJA DR HALMOS BÉLA EMLÉKÉRE A HELYIÉRTÉK GONDOLKODÓK ÉS ALKOTÓK REGIONÁLIS EGYESÜLETE SZAKMAI BESZÁMOLÓJA HAGYOMÁNYOK HÁZA TÁMOGATÁS KEZELÉSÉT LEBONYOLÍTÓ SZERVEZET FELÉ A XVIII. MÉTA FESZTIVÁL DR HALMOS BÉLA EMLÉKÉRE CÍMŰ PROGRAM

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Study tour: Europa Cantat Junior Bergen 2014

Study tour: Europa Cantat Junior Bergen 2014 Study tour: Europa Cantat Junior Bergen 2014 Idén június 30.-a és augusztus 6.-a között rendezték meg az Europa Cantat Junior 2014 Kórusfesztivált a norvégiai Bergen városában. A fesztiválon 800 énekes

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11.

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 1 2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 2 FUTAFOK 2014 KERÜLETI FUTÓVERSENY VERSENYKIÍRÁS Időpont: 2014. október 4. Helyszín: Campona főbejárat Útvonal: Campona főbejárat előtti parkoló

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben!

VERSENYSZABÁLYZAT. PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! VERSENYSZABÁLYZAT PAPÍRMÁNIA avagy SZERETEM AZ ERDŐT! Helyi és országos rajzverseny 10-14 év közötti gyermekek részére a 2015/16 tanévben! Papír- és Nyomdaipari Szövetség - elsősorban tagvállalatai bevonásával

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA MEGHÍVÓ TURISZTIKAI SZAKMAI KONFERENCIÁRA Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és a Nyíregyházi Főiskola tudományos turisztikai konferenciát szervez 2010. május 20-21-én Nyíregyházán a Városháza Krúdy termében

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 21. (2015) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére Kapcsolat: hargitakultura@gmail.com MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR Elindítottuk önkéntes programunkat A

Részletesebben

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia

VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia Szilágysomlyó, 2014. június 26 29. VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia 2014 1 A konferencia szervezője

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben