Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat!"

Átírás

1 2011. OKTÓBER A TARTALOMBÓL - Visszapillantó: - Kodály szaktábor Magyarpolányban - Beszámoló a VIII. Kodály Szaktáborról - Amator Artium a Műészetek szerelmesei - Előretekintő: - Megyei Kórustalálkozó 2011.noember Ajánló: - MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA - Zirc, október 1. noember Veszprém Megyei Alkotók klubja - Bemutatkozik a Cosmos trio Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat! Megjelent az Építő közösségek 3. ütem A) közműelődési intézmények a kreatí iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában" című pályázat. A konstrukció célja az Új Széchenyi Ter a Tudomány Innoáció Nöekedés kitörési pontjához kapcsolóda, a kreatí iparral termékeinek összefüggő befogadását és előállítását elősegítő kompetenciák fejlesztése a gyermek- és ifjúsági korosztály körében, az iskolarendszerű, formális oktatáshoz kapcsolódó, alamint az egész életen át tartó tanulás új tanulási formáit támogató nem formális és informális tanulási alkalmak keretében. Támogatható aktiitások a kompetenciafejlesztő foglalkozássorozatok megtartása és helyi termék kialakítása az építészet, kézműesség, képzőműészet, fotográfia, filmezés, előadóműészet, agy az elektronikus sajtó közül kiálasztott tématerületeken. A fő teékenységhez kapcsolódóan támogatható a projektet megalapozó tanulmány elkészítése, pályaálasztási segítségnyújtás, a projekt eredményeinek nyomon köetése, a projekt teékenységeit bemutató honlap fejlesztése, kiadányok megjelentetése. A megpályázható támogatás összege: 5-30 millió Ft. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: a éi akcióteri időszakban összesen Ft áll rendelkezésre, melyből január 13-ig forint pályázható, míg 800 millió Ft II. féléében lesz elérhető. A pályázat noember 14-től január 13-ig nyújtható be. Pályázat elérhető: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján / Pályázatok / Tudomány Innoáció Program/ Építő közösségek 3. ütem A) közműelődési intézmények a kreatí iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában HASZNOS HELYEK: HónaPosta XIV. éfolyam 9. szám Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Közműelődé si Hírleele ISSN: Felelős kiadó: Pálmann Judit, az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet igazgatója. Cím: Veszprém, Komakút tér 3.

2 Visszapillantó 2 Kodály szak táb or - Magyar polány Augusztus 21-től 25-ig zenétől olt hangos Magyarpolány, ezen a nyáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Kodály Zoltán szaktábor. Iskolai és óodapedagógusok, karezetők gyűltek össze, hogy tudásukat felfrissítsék, gyarapítsák, tapasztalataikat kicseréljék. A szakmai munka dr. Ordasi Péter és dr. Kerekesné Pytel Anna irányításáal folyt. Jómagam a mindennapos reggeli beénekeltetés feladatát állaltam. Ennek keretében igyekeztem a jelenléők figyelmét felhíni az iskolai, óodai és kórusmunkánál nagymértékben igénybeett hangjuk gondos használatára, alamint a kezük alatt éneklők hangjáért aló felelősségre. Kodályra gondola ez a hangszer, a mindenki számára könnyen elérhető és egyedi, de ugyanakkor ápolást, gondozást igényel. Nagy örömömre szolgált a reggelek indítása, a hang egész napos használatára és a tiszta éneklésre aló előkészítése. A napi munka komoly összeszedettséget kíánt. A nyár egyik legmelegebb hetében reggel 8-tól általában este 10-ig kitartó lelkesedéssel dolgoztak a hallgatók. De talán nem is jól mondom. Ez nem fárasztó munka, hanem sok örömet szerző, hasznos gondolatokat ébresztő közös muzsikálás olt. Az örömteli hangulat előidézői kedes kollégáim oltak. Legnagyobb elismeréssel kell szólnom róluk. Ordasi Péter minden apró mozzanatr a odafigyelő, segítőkész megjegyzéseit halk szóal, türelemmel, tanári igényességgel közölte az egyre bátrabban társaik elé álló ezénylőkkel. Tanácsai már a helyszínen is hasznosnak bizonyultak, de egyben jöőbe mutató segítségül is szolgálhattak. Pytel Anna temperamentumáal és humoráal friss erőt sugár zott az órákig egyhelyben ülő és feszülten figyelő hallgatóságba. A tábor fő teékenysége a kórusirodalom és karezetés gondolata körül forgott. Változatosságot a beiktatott előadások jelentettek. Nyitó gondolatként dr. M. Tóth Antal beszélt a 200 ée született Liszt Ferenc és a magyar kóruskultúra címmel. Ezt köette dr. Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság társelnökének előadása Zenei múlt, jelen és jöő gondolatok a MKTról. Ebele Ferenc plébános úr egyházi népénekről tartott előadását röid orgonahangerseny köette. (Orgonista: Koós Anita) Két alkalom is kínálkozott a kisebb gyerekekkel aló foglalkozás témakörében. Lázár Katalin az Élő gyermekjátékok a magyar nyelterület különböző részein a Kárpát-medencében címmel, és Ertl Pálné Népi gyermekjátékok szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében címmel tartottak hangulatos előadást és mozgatták meg a részteőket. Agócs Gergely a népdalgyűjtésről, hagyományápolásról, Sigrai László a kottakiadásról, a kottahasználat jogi hátteréről tájékoztatott. Utolsó napon még két előadást halhattunk. Varga Károly beszélt hosszú éek tapasztalatáról. Méltó befejezésként a Magyar Kodály Társaság elnöke, Szőnyi Erzsébet, Kossuth-díjas zeneszerző, egykori Kodály tanítány isszaemlékezéséel és gondolataial tisztelt meg bennünket és adott új erőt a toábbiakra. A napi gondos munka meghozta gyümölcsét. A szaktábor záró hangersenye a templomi akusztikáal fokoza mindannyi aktí részteőnek és a közönségnek igazi élményt jelentett. Nagy szerencse, hogy szűkölködő ilágunkban sikerült ilyen hasznos tábor szerezése. A háziasszony szer epét is betöltő Nagy Tiborné Nyári Ágnes lelkiismeretes munkáját dicséri a áltoztatásokkal is terhelt program gördülékeny megalósulása. Köszönet érte! Köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, alamint az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet, a Magyar Kodály Társaság és Magyarpolány Önkormányzatot segítségükért. Meglepetésemre a tábor részteői nem csupán Veszprém megyéből érkeztek, hanem az ország különböző idékeiről. Tekinte, hogy a szomszédos Szloákiából is olt jelentkező, így arra gondolok, hogy bármily hihetetlenül hangzik, lassan nemzetközi é fejlődhet a magyarpolányi hagyomány. A létszám ugyan mindössze egy iskolai osztály létszámához hasonlítható, de a helyi adottságnak ez éppen megfelelő olt. Akaratlanul is Berzsenyi sorát juttatja eszembe: Nem sokaság, hanem lélek... Úgy érzem, aki ennek az öt napnak élményét ihette magáal, boldogan kezdte munkáját az új tanében. Ezt a lelkes munkát dicsérem és kíánom az eljöendőkre mindenkinek. Budapest, október 4. S o m o r j a i Paula a Kodály Intézet ny. docense

3 3 Visszapillantó PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ VIII. KODÁLY SZAKTÁBOR Óodapedagógusok, énektanárok, karnagyok szakmai találkozója Magyarpolány - Petőfi u augusztus Rendező: Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Támogató: Nemzeti Kulturális Alap Magyarpolány Önkormányzata Szakmai támogató: Magyar Kodály Társaság Magyar Kórusok és Zenekarok Szöetsége Uniersal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft Akiben an tehetség, köteles azt kiműelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi műészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetőé teszi, az emberiség jóteője. (Kodály Zoltán: Visszatekintés, 1929) Veszprém megye több étizedes kiemelkedő hagyományokkal bír a közös éneklés, a kórusműészet, a zenei neelés területén. A Veszprém Megyei Közműelődési Intézet a Felső-Dunántúli Kodály Társaság támogatásáal 2003 augusztusában megszerezte az I. éindító Kodály szaktábort. A szakmai program az érdeklődésre aló tekintettel 2009-ig éente, és az intézményi átalakulás alamint pályázati támogatás hiányában egy é kihagyás után a jogutód Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet szerezésében, 2011 augusztusában is sikeresen folytatódott mindazoknak, akik ápolják, és toább tudják, toább szeretnék adni Kodály Zoltán szellemi hagyatékát, kulturális kincsünket, a magyarság zenei örökségét. A hagyományt folytata augusztus között, ismét megszereztük szakmai programunkat a VIII. Kodály szaktábort. A szakmai tábor főcélja minél nagyobb gondot fordíta zenei kulturális örökségünk megismertetésére, megtartására, alamint kötőde a kodályi pedagógiai és helyi néphagyományokhoz, és csatlakoza a esztendő átfogó kulturális és zenei fő programjához a Liszt Ferenc emlékéhez, a tábor elméleti és gyakorlati előadásaial, segítettünk a részteőknek a köetkező é zenepedagógiai és karnagyi, alamint zenei szerezői munkájának megterezéséhez. A szaktábor díszendége olt, SZŐNYI ERZSÉBET a Magyar Kodály Társaság elnöke, Kossuth díjas zeneszerző, zenepedagógus, Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének ilágszerte ismert folytatója, és népszerűsítője. A szakmai képzések részteőinek száma, az előző táborok létszámának szinte a kétszeresére nőtt, az állandó és endéghallgatók száma-32 fő olt. Az ország szinte minden nagyobb tájegységéről jöttek, /Miskolc, Gyöngyöspata, Dunakeszi, Budapest, Ajka, Pápa, Noszlop, Kislőd, Kerepes, Balatonfüred, Balatonkeresztúr, Kaposár, Dombóár, Zalaszentgyörgy, Pápa Tihany, Mosonszentmiklós, Marcali, Gyöngyös, Székesfehérár, Komárno (Szloákia)/ óónők, tanítók, tanárok, a téma iránt érdeklődők. A határon túlról, a Nyitrai Konstantin Egyetem egyik ezető tanára is részteője olt a programnak.

4 4 Visszapillantó 2003 óta Magyarpolány a helyszíne, és a Veszprém Megyei Népműészeti Alkotóház az otthona a Kodály Szakmai Napoknak. Az étkezést hagyományosan a Tarka kakas endéglő odaadó személyzete biztosította. A tábor ideje alatt 38 foglalkozás olt, számos szakmai előadást halhattak a részteők, kiálóbbnál kiálóbb előadóktól, és kórusezetési gyakorlaton frissíthették fel szakmai tudásukat. A katolikus templomban rendezett nyitó koncerten bemutatkozott a magyarpolányi Hagyományőrző Német nemzetségi egyházi kórus, majd Ebele Ferenc plébános Úr előadása hangzott el Az éneklő egyház címmel az egyházi népénekről. A nyitó estet, Koós Anita a bécsi zeneakadémián égzett fiatal orgonaműész, a katolikus templom 700 ées orgonáján előadható korabeli és Liszt műekből összeállított orgonakoncertje zárta. A tábor részteőiből alakult kórus a műhely munkák során megtanult műeket mutatta be, a magyarpolányi katolikus templomban tartott hangersenyen a település lakói, alamint a más településekről érkezett endéghallgatóság előtt. A rendezényről amatőr ideofelételen és fotókon örökítettünk meg, dokumentáltunk fontos pillanatokat. A rendezény előkészítése és néhány előadó szállítása az intézmény gépkocsijáal történt. Az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet szakmai szerezőjének megnyitó szaai után, az előadók között köszönthettük: - a beezető előadást tartó Dr. M. Tóth Antalt, aki a Veszprémi Akadémiai Bizottság Zenetudományi Bizottságának és a Magyar Kodály Társaság Felső-Dunántúli területi szerezet elnöke, Üdözöllek Pannónia, drága hazám Liszt Ferenc és a magyar kóruskultúra című, zenehallgatással egybekötött előadásáal indította a tábor szakmai munkáját. - Dr. Ittzés Mihályt, a Magyar Kodály Társaság társelnökét, a Liszt Ferenc Zeneműészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének nyugalmazott professzorát, aki első alkalommal szerepelt a szaktábor előadói között, Zenei múlt- jelen- jöő, gondolatok a Magyar Kodály Társaságról címmel tartott képpel, hanggal illusztrált előadást. - Dr. Kerekesné Pytel Annát a szakmai tábor egyik ezetőjét, zenetanárt, karnagyot, a KÓTA ifjúsági bizottságának és az MKT Felső-Dunántúli területi szer elnökségének tagját, aki rendszeres tanári részteője a szaktábornak, és naponta több alkalommal, gyermekkari szakmai műhelymunkát ezetett a tábor részteőiből alakult kórus beonásáal. Az -óodai és általános iskolai zenei neelés, múltja, jelene, jöője a Kodály módszer alapján, alamint -Módszertani eszközök és repertoár bőítése-kodály Zoltán kórusműhelyében-témákból is tartott előadást. - Dr. Ordasi Pétert, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szöetsége- KÓTA szakmai bizottságának, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagját, a Debreceni Tudomány Egyetem Zeneműészeti karának docensét, a Kardos Pál alapítány létrehíóját, aki nagy hozzáértéssel adta át a kórusezetői, kargyakorlati tapasztalatait és nagy türelemmel segített minden részteőnek egyénileg is, karezetői technikájuk csiszolásában. Munkájának mottója olt: Kodály kórusműhelyében, a kórusműek feldolgozásától a hangersenyen történő megszólalásáig. - Somorjai Paulát, a Liszt Ferenc Zeneműészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének nyugalmazott docensét, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagját. Gyakorlati foglalkozásainak mottója, ami a reggeli és kargyakorlatok előtti közös beénekléseknél is megjelent: Énekeljünk tisztán /Kodály Zoltán/, de hogyan? a hangképzés gyakorlati kérdései. - dr. Lázár Katalint -PHD az MTA Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa- népi játék kutató a Kiss Áron Magyar Játéktársaság alapító tagját- akinek Gyertek, gyertek játszani élő gyermekjátékok a magyar nyelterület különböző részein-gyakorlati bemutatóal összekötött előadása alatt a részteők gyermeki örömmel élték át a régi és újonnan tanult gyermekjátékokat. Előadása után szakmai kiadányainak megásárlására is nyílt lehetőség. - Ertl Pálnét, Magyar Örökség-és Életfadíjas pedagógust, akinek Népi gyermekjátékok szerepe a gyermek személyiségének a fejlesztésében címmel, gyakorlati néptáncos foglalkozással összekötött előadása, más szemszögből mutatta be a gyermekjátékok betanításának lehetőségeit és a hagyományőrzés szerepét. - Csík Jánost, Magyar örökség-, Népműészet Ifjú Mestere-, Közműelődésért, Príma Primissima-díjas népzenészt, pedagógust és Koács Norbertet, Magyar örökség-, Népműészet Ifjú Mestere-díjas néptáncost, kiknek zenés, táncos közös együttgondolkodásának főtémája: Kodályi hagyományok és a magyar zenei örökség ápolása - Agócs Gergely népzenészt, néprajzkutatót a Hagyományok Háza, Népműészeti Módszertani Műhely Folklór Osztálynak munkatársát, aki a szakmai rendezény, zárás előtti csattanójaként Lehet-e még népdalt gyűjteni és hogyan? Néhány gondolat a zenei hagyományápolásról! Gondolatok a magyar ember éneklő kedéről!? témában ismertette meg a hallgatókkal éleményét.

5 Visszapillantó 5 - Sigrai László Uniersal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft., Kottakiadói Igazgatót, aki Tájékoztató az EMB munkájáról röiden. Repertoárépítés legális kottahasználattal! Legújabb kiadányok bemutatása címmel a mindennapokban hasznosítható lehetőségeket mutatta be és ismertette meg a zeneműkiadó honlapjának használatát, a részteőkkel. - Varga Károlyt a Bartók Rádió nyugalmazott zenei munkatársát, Kárpát medencei zenei játékok kitalálóját és ezetőjét, aki több étizedes tapasztalatára alapoza, Tematikus énekórák, tematikus zenei játékok, a Kodályi hagyományokhoz kötőde témáal, a módszertan rejtelmeibe ezette be a hallgatóságot. - A szaktábor és a zárónap díszendége olt, SZŐNYI ERZSÉBET a Magyar Kodály Társaság elnöke, Kossuth díjas zeneszerző, zenepedagógus. Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének ilágszerte ismert folytatója és népszerűsítője. Életpályájának pedagógiai tapasztalatairól tartott beszélgetéssel egybekötött előadást, és mondta el útraalónak szánt gondolatait. A hallgatóknak a rendezény zárásakor emléklapot és szakmai ajándékot adott át díszendégünk, a rendező és a támogatók neében. A tábor ideje alatt kora reggeli énekszó és gyertyafényes esti, gyakorlattal egybekötött beszélgetések, kotta cserék tették még tartalmasabbá és emlékezetesebbé a VIII. Kodály Szaktábor előadásokon kíüli pillanatait. A részteők búcsúzásként ismételten elmondták, jó lenne minél több találkozási lehetőség, szakmai kapcsolattartás és árják az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet témához kötődő rendezényeit. Nagy Tiborné Nyári Ágnes Pedagógus -kulturális menedzser-zenei szakreferens a Magyar Kodály Társaság Felső-dunántúli tagszerezetének titkára /A záró koncert utáni csoportkép/

6 Visszapillantó 6 AMATOR ARTIUM Műészetek szerelmesei XXI. ORSZÁGOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TÁRLAT Veszprém Megyei Kiállítása október 1-19-ig. Helyszín: Balatonalmádi-Vörösberény Magtár Borok és Rendezények Háza (Thököly u. 1.) Az Amator Artium A műészetek szerelmesei Országos Képző és Iparműészeti Tárlat a hazai nem hiatásos alkotóműészek hároméente meghirdetett felmenő rendszerű megmérettetése, melyet a Magyar Műelődési Intézet és Képzőműészeti Lektorátus Műészeti Programok Főosztálya koordinál. A 19 megyében meghirdetett pályázatra beérkezett munkákból, a megyei kiállításokat megelőzően, szakmai zsűri álogat, külön-külön értékele az egyes műeket, s tesz jaaslatot a megyei kiállításon aló szereplésre és az országos tárlaton aló részételre. Veszprém megye kezdetek óta részt esz e munkában, 2005-ben 103 amatőr műész 350 alkotással jelentkezett, akik közül 64 alkotó 100 műéből állt a megyei kiállítás, 2008-ban 62 amatőr műész 200 alkotással neezett, és 56 alkotó 85 műét álogatták be a megyei kiállításra. A Veszprém megyei program anyagi hátterét az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet sikeres NKA pályázata tette lehetőé. A Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet 2011 májusában írta ki a megyei Amator Artium pályázatot, amelyre azok a magyar anyanyelű, a megyéhez kötődő alkotók jelentkezhettek, akik elmúltak 16 éesek és nem égeztek semmilyen képző- és iparműészeti főiskolát, egyetemet, sem itthon, sem külföldön, és jelenleg sem hallgatók ilyen intézményekben, nem MAOE tagok, alamint nem hiatásszerűen foglalkoznak alkotóműészeti teékenységgel. A jelentkezés határideje augusztus 10. olt, a műek leadására szeptember án olt lehetőség. A zsűrizésre szeptember 21-én került sor. Ekkor, a zsűri, határozatát köetően, konzultációt biztosított az alkotóknak, amelyet a legtöbben igénybe is ettek. Kiállítás a Magtár galériájában és földszintjén Dóri Éa, Fábián László és Pálmann Judit megnyitják a kiállítást

7 7 Visszapillantó A zsűri három főből állt. Tagjai oltak: Angyal Mária, műészettörténész, Rogaliczai Pilaszanoich Irén, műészettörténész és Dóri Éa, a Magyar Műelődési Intézet és Képzőműészeti Lektorátus Műészeti Programok Főosztályának képzőműészeti szakreferense, az országos programsorozat kurátora. A pályázatra egy alkotó 2008-ban, agy azt köetően készült, Amator Artium kiállításon eddig nem szerepelt három műet neezhetett be kategóriánként. A Veszprém megyei kiállításra 44 alkotó összesen 118 pályaműet adott be Az alkotók többsége festő, és grafikus kategóriában indult, de olt egy fő iparműész (foltarró), és két alkotó, akik kisplasztikát, ill. terrakotta szobrot hoztak. A zsűri ezek közül 43 alkotó 60 műét jaasolta a megyei kiállításra. Kiálasztották azokat az alkotásokat is, amelyeket meghítak a 2012 elején megrendezésre kerülő országos, Esszencia Tárlatra. Az országos tárlatra 6 alkotótól 7 db alkotást jelöltek: 1. H. Mátyás Márta (Veszprém-Kádárta): Balatoni borút, 70x135, Foltarrás, Horáth Balázs (Ajka): Portré, 40x50, olaj, Kosztolányi Rózsa (Alsóörs) Az idő fogságában, 70x50, akril, 2010 Csak egy ócska laór, 40x40, akril, Szabóné László Mária (Szentgál): 5. Szi-Miklós Zsanett (Sümeg): 6. Tóth György László (Ajka): Fenyők, 49x35, grafika, 2011 Öreg öröm (Öregúr kalapban), 30x40, tollrajz, 2011 Café bár IV. (Zára), 81x106, olaj, fatábla, 2008 Festészeti díjra 2, Grafikai díjra 1, Iparműészeti díjra 1 alkotót jelöltek. Festészeti díjra jelölt: Tóth György László (Ajka) Café bár IV. (Zára), 81x106, olaj, fatábla, 2008 Fogl Ildikó Fenyesek között, 40x30, pasztell, 2010 Dózsaárosi utcák II., 30x30, Vegyes: tinta+ pasztell, 2011 Dózsaárosi utcák III., 30x30, Vegyes: tinta+ pasztell, 2011 Grafikai díjra jelölt: Szi-Miklós Zsanett (Sümeg): Öreg öröm (Öregúr kalapban), 30x40, tollrajz 2011 Iparműészeti díjra jelölt: H. Mátyás Márta (Veszprém-Kádárta): Balatoni borút, 70x135, Foltarrás, 2011 Két különdíj is kiosztásra került: Balatonalmádi Város Díját kapta: Angyelán Jánosné (Szakály Margit) "Kiálts rám, s fölkelek" (Radnóti Miklós: Erőltetett menet), 54x20x32, terrakotta (fenyőfa alapon),2008 Kelet-Balatoni Kistérség Díját kapta: Kosztolányi Rózsa (Alsóörs) Az idő fogságában, 70x50, akril, 2010 Csak egy ócska laór, 40x40, akril, 2009

8 8 Visszapillantó Pálmann Judit átadja Tóth György Lászlónak a Festészeti-díjat Fogl Ildikó áteszi a Festészeti-díjat Dóri Éától Az alkotók a köetkező műészeti csoportok tagjai: Ajkai Képzőműészeti Egyesület Alsóörsi Festő Örs, Alsóörsi Képzőműészeti Egyesület Csopaki Képzőműészeti Egyesület Deecseri Alkotókör, Herendi Képzőműészeti Alkotóműhely Konzi Képzőműészeti Kör Magyar Foltarró Céh, Tűzikék Foltmozaik Műhely, Veszprém Nemesámos, Nyitott Műterem, OKIT, Pápai Képzőműész Kör Veszprém Megyei Alkotók köre, Veszprém-ért Műészkör, Kádártai Faluház A kiállítás megnyitására szeptember 30-án, pénteken 17 órakor került sor. Az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet igazgatója, Pálmann Judit köszöntötte az alkotókat, a megnyitóra megjelenteket, majd Dóri Éa, a kiállítás kurátora beszélt az Amator Artium programról, az amatőr műészek teékenységének fontosságáról, a kiállított műek témaálasztásáról, technikájáról, s a beadott műeket a többi megyei kiállításhoz iszonyíta az egyik legszínonalasabbnak értékelte. A szakmai díjakat is ő, míg Balatonalmádi áros által adományozott díjat dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester, a Kelet-Balatoni Kistérség által felajánlott díjat pedig Szedlák Attila, országgyűlési képiselő, a kistérség elnöke adta át az alkotóknak. A programot színesítette Bors Luca és Szerdahelyi Borbála, a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulóinak előadásában Lázár Erin a kék meg a sárga szín ersengéséről szóló fuolajátékkal kísért kis jelenete. A kiállítás megnyitójára sokan kíáncsiak oltak. Nemcsak maguk az alkotók jöttek el, hanem családtagjaik, ismerőseik, tisztelőik is, megjelent közel 100 fő. A kiállítást rendezte Fábián László grafikusműész. A kiállítás megtekinthető hétfőtől szombatig: ig, asárnap óráig. Vasárnaponként tárlatezetés az érdeklődőknek óráig. A rendezényen készült fényképek megtekinthetők a képgalériájában. Veszprém, október 4. Pardiné Mórocz Magdolna EKMKKI módszertani szakreferense, kulturális menedzser Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Közműelődési és Módszertani Csoport

9 9 Előretekintő FELHÍVÁS KEDVES KARNAGYOK! KEDVES ÉRDEKLŐDŐK! Veszprém megyében több étizedes hagyománya an a kóruséneklésnek, melynek egyik, amatőr kórusok számára is fontos eseménye, az 1962 óta megrendezésre kerülő Megyei Kórustalálkozó és Szakmai Nap a felnőtt amatőr kórusok találkozója és dalos ünnepe, amely egyben 2011-ben Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. éfordulója tiszteletére rendezett, karnagyok és a téma iránt érdeklődők szakmai találkozója noember 19-én a Pétfürdői Közösségi ház és Könytár /8105 Pétfürdő, Hősök tere 5./ ad otthont a szakmai előadásokkal egybekötött kórustalálkozónak. Rendező: az Eö tös Károly Megyei Kön ytár és Közműel ődési Intézet, Veszprém Támogató: Nemzeti kulturális Alap Magyar Kodály Társaság Magya r Kórusok és Zenekarok Szöetsége Uniersal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft Pétfürdő község Önkormányzata A SZAKMAI NAP a fellépő kórusok karnagyainak, tagjainak, a Magyar Kodály Társaság Felső dunántúli Tagszerezetének jelenlegi és jöőbeni tagjainak, alamint óónőknek, énekzenetanároknak, karnagyoknak és a téma iránt érdeklődőknek soron köetkező találkozója. A szakmai előadásokat a MEGYEI KÓRUSTALÁLKOZÓ köeti. A találkozóra árjuk, a rendszeresen részteő kórusok mellett, az újonnan alakult dalos csoportok jelentkezését is. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 4. NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ: A kórusoknak ajánlot t műsoridő max. 1 0 perc, amelyet kérünk már a terezéskor is bet artani! Eset leges minősülési szándékot kérjük jelezni! /Részlet ek a Minősítési t ájékoztatóban olashatók/ Igény szerint a közös műek kottájának egy példányát, jelentkezés után a kórusokhoz eljutt atjuk. Kodály Zoltán - Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz, Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal (Egy régi magyar d allam után) A kórusok számára a helyszínen ölt özőt biztosít unk. Színpadi hangpróba max. 5 perc. Étkezési lehetőségről igény esetén a jelent kezés isszaigazolásakor küldünk értesítést. Parkolási lehet őség az épület mellett. A fellépéssel kapcsolat os kérést kérjük, a jelentkezéssel egy időben a szerezőhöz eljuttatni szíeskedjenek. A rendezény részlet es programját no.1 5-ig elküldjük a kórusokhoz. Információ kérhető: Eö tös Károly Megyei Kön ytá r és Közműel ődési Intézetben, (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) Nagy Tiborné Nyári Ágnestől a ren dezény programmenedzserétől-tel.:88/ /125 fax.:88/ /105, 20/ , Kérjük, a kedes kórusezetőket, az eredeti kétoldalas jelentkezési lapot küldjék el elektronikusan is, alamint postai úton a megyei szerező címére. Minden kedes dalost szeretettel híunk árunk és jó felkészülést kíánunk!

10 10 Előretekintő Éneklő Magyarország XVII. országos kórusminősítés 1. A minősítés céljai A minősítés elsődleges célja, hogy elősegítse az amatőr énekkarok munkájának szakmai megítélését, hogy ilágosan megjelölhető feladatokat, s ezek réén is rangot adjon a kórusok rendszeres teékenységének, fenntartsa a karéneklés értékes közösségi hagyományait és serkentse az együttesek szakmai színonalának emelkedését. 2. A minősítés rendszere A jelenleg érényben léő, XVII. minősítési ciklus 2009-ben kezdődött. A jelen dokumentumba foglalt átalakítás szeptember 1-jén lép életbe és június 30-ig tart, megtartja a minősítési rendszer sorszámozását és érényesnek tekinti a szeptembere és szeptembere között szerzett minősítéseket. A minősítésre aló jelentkezés toábbra is folyamatos, a megszerzett minősítés három éig érényes, és az a jaítás szándékáal ez időn belül is megismételhető. A minősítés két formában lehetséges, az alábbiak szerint Hagyományos minősítés Alapköetelmények: A kórus műsorának időtartama perc legyen. (tiszta műsoridő!). Ezen belül minimum 2 mű hangozzék el, melyek legalább két zenetörténeti korszakot képiseljenek. Jaasoljuk, hogy a programban magyar és külföldi szerzők műei is szerepeljenek. A műsor legalább felét kíséret nélküli (a cappella) darabok alkossák Értékelés: A zsűri mindhárom tagja 100 pontos skálán egész számmal értékeli az elhangzott produkciót. A ponteredmények a műsor egészét minősítik. A égeredményt a három zsűritag pontjainak kerekített átlaga adja. A minősítésről tanúskodó okleélen a fokozat nee és az együttes típusa szerepel. A zsűri a szereplésről jegyzőkönyet készít, amely röid értékelést tartalmaz Elérhető minősítési fokozatok: Bronz Ezüst Arany Arany Dicsérettel pont pont pont pont A hagyományos minősítés ezután is bármely típusú együttesnek lehetőséget ad a szakmai megmérettetésre, és esélyt ad a besorolásra a legszerényebb körülmények között dolgozó együtteseknek is. A hagyományos minősítésen Arany Dicsérettel fokozatot elért együttesek föllépési lehetőséget kaphatnak a KÓTA központi rendezényein Kategória-minősítés Alapköetelmények: A kategória-minősítésre olyan kórus jelentkezhet, amelyik a hagyományos minősítésben Arany, agy Arany Dicsérettel besorolást kapott. A műsor időtartama perc legyen. (tiszta műsoridő!) A különböző karakterű műekből álló műsor legalább felét kíséret nélküli (a cappella) darabok alkossák. A műsorban magyar és külföldi szerzők műei is szerepeljenek. A kórus programját úgy kell összeállítani, hogy a műek legalább három zenetörténeti korszakot képiseljenek, s legyen közöttük reneszánsz darab Értékelés: A zsűri mindhárom tagja 100 pontos skálán értékeli az elhangzott műsort. A ponteredmények a produkció egészét minősítik. A égeredményt a három zsűritag pontjainak egész számra kerekített átlaga adja. A minősítésről tanúskodó okleélen a fokozat nee, az együttes típusa és a dátum szerepel. A zsűri a szereplésről jegyzőkönyet készít, amely röid értékelést tartalmaz.

11 11 Ajánló Elérhető minősítési fokozatok: A B C Gálakórus Fesztiálkórus Hangersenykórus Az az együttes, amelyik a fenti három fokozat bármelyikét megszerezte, részt ehet a köetkező Kodály Zoltán Magyar Kórusersenyen. 3. A minősítésben részteő együttesek kategóriái I. Ifjúsági egyeskarok, fiú-egyeskarok (14-24 é között) II. Ifjúsági nőikarok (14-24 é között) III. Nőikarok IV. Férfikarok V. Énekegyüttesek (4-12 fő) VI. Kamarakórusok (13-24 fő) VII. Vegyeskarok A kategóriák megegyezne k a Kodály Zoltán Magyar Kóruserseny kiírásában szereplő típusokkal. 4. A minősítés, értékelés általános szempontjai Technikai köetelmények (intonáció, kottahűség, szöegmondás, idegen szöeg szabályos kiejtése, stb.) Műészi köetelmények (műsorálasztás, stílushűség, hangzás, műészi benyomás) 5. A minősítő hangerseny lebonyolítása, költségei 5.1. A KÓTA szorgalmazza a csoportos minősítést. A fesztiál jellegű találkozókat régiók hirdessék meg. Szerezzenek legalább 2 agy több együttes részére találkozót, amely minősítési lehetőséget biztosít a részteőknek Minősítő hangersenyt rendezhet bármely egyesület, intézmény agy a minősítést kérő együttes/együttesek. A rendező szer állalja a szerezést és a lebonyolítás költségeinek előteremtését A rendező szerezet legalább két hónappal a terezett esemény előtt írásban, a (www.kota.hu) honlapról letölthető kitöltött jelentkezési lappal együtt leélben, faxon agy ben bejelenti a rendezés szándékát a KÓTA titkárságának (cím: 1537 Budapest, Pf. 406; ; telefon: ; fax: , Több kórus jelentkezése esetén minden együttes külön jelentkezési lapot töltsön ki A KÓTA titkársága a bejelentés kézhezételét köető héten elküldi a rendező együttes/ek/nek a a neezési díj befizetésére szolgáló csekket. A minősítés díja együttesenként Ft, a KÓTA tagegyüttesei részére 3000 forint. Ez az összeg a KÓTÁ- t illeti A rendező/k gyűjtsék össze és együtt küldjék el a KÓTÁ-ba a köetkező dokumentációt - a neezési díj befizetését igazoló csekk fénymásolatát - a minősítő hangerseny részletes műsorát, - a szereplő együttes/ek történetéről, teékenységéről szóló röid szöeges ismertetőt és az utolsó minősítés eredményét, alamint észámát Ezt a dokumentációt a KÓTA titkársága küldi meg a zsűri elnökének. 5.6.Jubiláló együttes ünnepi hangersenye nem lehet minősítő hangerseny A zsűri mindhárom tagját a KÓTA kéri föl a rendezők egyetértéséel. A zsűri elnökét a KÓTA jelöli ki. Az előadandó műek kottáját 3 példányban a rendezők adják át a zsűrinek a hangerseny előtt. (A kórusok a kottát szereplés után isszakapják.) A zsűri elnök feladata, hogy a kitöltött, aláírt minősítési jegyzőkönyet a KÓTA titkárságra eljuttassa és a szöeges értékelést elektronikus úton is elküldje. A zsűri honoráriumát és útiköltségét a rendező/k fizeti/k ki a hangerseny napján Egy kórus egyazon hangersenyen több kategóriában is indulhat (pl. egy egyeskar férfi- és nőikara, agy a kóruson belül létrehozott kamarakórus), ez esetben kategóriánként kell megfizetni a neezési díjat A hangerseny után a zsűri a karnagyok részére szakmai értékelést tart. Ha egy együttes amely jelentkezett minősítésre nem éri el az előző ciklusban megszerzett fokozatát, lehetősége an arra, hogy ne fogadja el a felajánlott besorolást, ám a költségeket a rendezők nem térítik issza Ha egy együttes nem jelentkezett minősítésre, a zsűri felajánlhatja a szereplés alapján aló besorolást. Ebben az esetben a jelentkezési lap és a többi szükséges dokumentum csatolása, alamint a minősítési díj befizetése utólag történik A zsűri fenntartja a jogot, hogy adott esetben nem ad ki minősítési fokozatot.

12 Előretekintő 12 JELENTKEZÉSI LAP Beküldendő 1 kit öltött példányban a helyi rendező szerhez : Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet 8200, Veszprém, Komakút tér 3.,Nagy Tiborné Nyári Ágnes Tel.: 88/ /125 Fax: 88/ /105 06/20/ , 1. A minősítés/-ha kér-/ ideje: helye: típusa (aláhúzandó): hagyományos minősítés kategória-minősítés 2. Az énekkar pontos nee:. székhelye: leelezési címe: telefonja, je:... / / ;... alapításának ée: fenntartó szere/i: létszáma: előző minősítése: nő, férfi, összesen _ fő é: fokozat:.. eredményei: (erseny, fesztiál) 3. A karnagy nee: leelezési címe: telefonja, je:... / / ;... működési engedélye: 4. Kitüntetések: a) karnagy: b) énekkar: Dátum:.. a fenntartó képiselője.. karnagy

13 13 Ajánló MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA ZIRC, október 1. noember 13. A pincétől a padlásig a múzeumban AGRÁRMŰSZAKI EMLÉKEK GYŰJTEMÉNYE (Reguly Antal Szakképző Iskola) 8420 Zirc, Szabadság u. Az országosan is egyedülálló muzeális értékű mezőgazdasági gépekből, használati eszközökből álló gyűjtemény bemutatása október óra. BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1., 3-5., - Ez is a múzeum október 15. és óra: Az intézmény muzeológusainak ezetéséel ismerkedés a kiállításokkal és gyűjteményekkel. Bemutatásra kerülő gyűjtemények: botanikai (okt. 1.), gerinctelen (okt. 8.), gerinces (okt. 15.), geológiai (okt. 22.). - Így készült A jégkorszaki kiállítás titkai, október 4., noember 9., 14 óra. A Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben c. kiállítás szakmai hátterének bemutatása, az ásatástól a leletek szemléltetéséig. CISZTERCI REND ZIRCI APÁTSÁGA, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - Ősi falak között, október óráig szakezetés a restaurált barokk templomban. OSZK REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - A könytárépítészet csodái Barangolás a polcok között, október 11.-én 10 óra, noember 5.-én 13 óra. A műemlékkönytár építészeti, máskor nem látogatható tereinek bemutatása. Vetítéses előadás az intarzia technikájáról. Fedezd fel a múltad BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1., Laczkó Dezső emlékezete október 29.-én, 10 óra. A piarista tudós, múzeumalapító életét, tudományos teékenységét bemutató ándorkiállítás megnyitása, - A Bakonyerdő kincsei Természetismereti etélkedő általános iskolásoknak, noember 11., 15 óra. A ersenyt általános iskolásoknak hirdeti meg a Bakonyi Természettudományi Múzeum és Baráti Köre, alamint a Békefi Antal, Városi Könytár, Műelődési Ház és Tourinform Zirc. A témák a Bakony és a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításai és gyűjteményei. OSZK REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, Zirc, Rákóczi tér 1. - Hogyan készült régen a köny? október 11.,13 óra, október 25.-én, 10 óra. A kódexektől a nyomtatott könyig a készítés folyamatát mutatja be régi könyek segítségéel a etítéses előadás.

14 14 Ajánló BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM ZIRC, 8420 Zirc, József A. u Hírhedett zenésze a ilágnak - Borbás Károly előadása a 200 ée született Liszt Ferencről, - Tűel festett ilág. Dr. Heesi Gusztáné gobelin kiállításának megnyitója, október 8., 16 óra. A kiállítás noember 10.-ig tekinthető meg (hétfőn 8-16, keddtől-péntekig 8-18 óráig). - Váradi Péter Pál Lőwey Lilla: Erdély Székelyföld Marosszéki mezőség, alamint az Erdély Székelyföld Szaak ándorköszörűse Kányádi Sándor című fotóalbumának erses, zenés, etítéses bemutatója, október 20. csütörtök 17 óra - Múzeumi tanösény október 1., 8., noember 5., óráig. A kisáros kulturális örökségének, értékeinek Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye, Apátsági templom - Basilica minor, Bakonyi Természettudományi Múzeum, OSzK Reguly Antal Műemlékkönytár, Zirci Arborétum bemutatása szakezetéssel. Arborétumi belépődíj: teljes árú 550,- Ft, kedezményes 450,- Ft, gyermek (4-14 é) 250,- Ft. Templomi, múzeumi, könytári belépődíjak: felnőtt 500,-, 400,- Ft, diák, nyugdíjas 250,-, 200,- Ft. A Nagy Rajzolás BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. OSZK REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - A természet más szemmel, noember 13., 10 órától. A állalkozó szellemű és kedű látogatók tapasztalataik, képzelőerejük, alamint a könytári és múzeumi látogatás nyomán jeleníthetik meg a bakonyi élőilágot. Múzeumi őszbúcsúztató Múzeumok Őszi Éjszakája Zircen, noember 12. BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1., tól 2400 óráig a Ciszterci Apátság épületében (Rákóczi tér l.): Időszaki kiállítás megnyitója a SarokGalériában. Szakmuzeológusok tárlatezetése igény szerint az állandó kiállítás egységeiben: A Bakony természeti képe; Dr. Batíai-Schüle Imre János trófeakiállítása; Jégkorszaki óriások a Bakonyhegységben. múzeumi bolt 1800-tól 2400 óráig a múzeum új épületében (Rákóczi tér 3-5.) ének, zene, irodalom Fekete Istán, Márton napja és a libák, alamint az újbor jegyében. Közreműködnek: Égigérő Fa Hagyományőrző Csoport, Bicski Bálint, Bicski Ádám, a nagyesztergári Margaréta Dalkör, Z-energia együttes. Kézműesfoglalkozást tart természetes anyagok felhasználásáal Szurgyi Zsuzsa. Teakóstoló, bemutató és ásár az Egészségforrás szaküzlet kínálatából. CISZTERCI APÁTSÁG BASILICA MINOR tól 20 óráig igény szerint szakezetés a restaurált barokk templomban tól 19 óráig a Rapszódia Énekegyüttes őszi koncertje óráig Kapitány Dénes orgonakoncertje ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁRA tól 24 óráig a könytár nyomtatott és építészeti értékeinek, kiállításainak bemutatása. BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM ZIRC A Gyűszűkék Foltarró klub kiállításának megnyitója A kiállítás este 8 óráig tekinthető meg. A Rákóczi téren található endéglátó és kereskedelmi egységek Monostor Cukrászda, Monostor Falatozó, Szent Bernát Ajándék-Kegytárgy Bolt 18 -tól 22 óráig árják a endégeket.

15 15 Ajánló Veszprém Megyei Alkotók klubja 2001 taaszán alakultunk 10 főel. Hamarosan már 17 költő, festő, grafikus, rézdombormű készítő zeneszerző, fotós erősítette sorainkat. Bemutatkoztunk folyamatosan Veszprém megyében általában a Költészet Napján, megismertek bennünket a Kapolcsi Napokon, a Taliándörögdi Napokon. Kádártán, Deecserben. Közös irodalmi, képzőműészeti bemutatókat tartottunk ben jelent meg első újságunk Csillagfény címmel. (Az újság címe édett saját kiadású, országos terjesztésű.) Első éekben a HEMO, négy ée pedig az Eötös Károly Megyei Könytár ad helyet foglalkozásainknak, amely hai rendszerességgel történik ban jelent meg első antológiánk Csillagfény címmel, melynek nagysikerű bemutatója a VMK-ban olt, hamarosan festőink, önálló kiállítással jelentkeztek nemcsak Veszprémben, hanem az ország több területén és határainkon túl is megismerték neüket. Közben több tagunk is saját erses kötettel, majd prózáal jelentkezett. Zeneszerző klubtársunk saját és klubtársak ersei megzenésítéséel mutatkozott be. Jelenlegi létszámunk 18 fő műészeti újságunk éente kétszer taasszal és ősszel-télen jelenik meg. Csoportunk folyamatosan bőül, illete cserélődik. Újságunkba írhatnak nem tagok is. Néha Kitekintő címen külsősöket is bemutattunk. Versekkel, fotókkal, röid prózáal, grafikáal festményfotókkal jelennek meg, alamint az elmúlt időszak híreiel és toábbi terekkel. Az újság szerkesztője: B. Antal Rózsa Műszaki szerkesztő: Benkő Andrea Kiadja a Veszprém Megyei Alkotók klubja Elérhetőség: 06/70/ /70/ B. Antal Rózsa Veszprém Megyei Alkotók klubjának ezetője

16 Ajánló 16 Bemutatkozik a Cosmos trio Országos Könytári Napok rendezénysorozat október 9-i asárnap délutáni családi koncertjén, az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Kisfaludy Termében bemutatkozott egy fiatal eszprémi együttes, a Cosmos trio. Az együttes kortárs komolyzene, egzotikus ilágzene és folkzenék felhasználásáal született és születő unierzális muzsikát játszik. A trio tagjai és hangszereik: -Köi Arthur Bálint Cselló -Franczia Dániel Darbuka, Def, Kanna, Cajon, ütőhangszerek. -Soós Arnold Hang, egzotikus hangszerek, ütőhangszerek. Köi Arthur Bálint 2004-óta tagja a eszprémi Mendelssohn kamarazenekarnak. Gyermekkora óta komponál, improizál. Gordonka diplomáját a legjobb onóstanszaki diplomázóként ette át 2000ben a budapesti LFZE-n. Azóta számtalan együttessel dolgozott együtt, komoly-könnyű, jazz és kísérleti műfajokban. Soós Arnolddal és Franczia Dániellel alkotott Cosmos triója az első olyan együttes számára ami több népi (arab, afrikai, indiai) és kortárszenei (repetití zene, bartóki hangsorok, negyedhangok használata, politonalitás és poliritmia, stb.) eszközt felhasznál és kimeríthetetlen szintézissel interpretálja. Darabjaikban csak a forma adott. A hangok, hangkészletek, ritmusok egy igen tág unierzumot járnak be, lehetőséget nyújta a mindenkori rögtönzés szabadságának. Első fellépésükön megismerkedtek Horáth Kornéllal, és ennek a felejthetetlen koncertnek a közös örömzenéje olt az, ami Köi Arthur Bálintban elindította a Cosmos zenekar megalakításának terét. Franczia Dániel gyermekkora óta az ütőhangszerek megszállottja, az elmúlt éekben különböző népek ütőhangszereiel ismerkedett meg, melyek míes megszólaltatásához speciális technika szükséges. Különböző zenei állalkozásokban (NeoFolk, Bakos Árpád és barátai, Drumses) több nees műésszel játszott már együtt, mint például Lantos Zoltán és Horáth Kornél. Legfiatalabb zenekara a Cosmos, számára a játék szabad élményét jelenti a zene formájába önte. Soós Arnold, egzotikus multi-instrumentalista. Meditációs zene, relaxációs zene, ilágzene, dobshow, táncos előadás, zenés jóga, hangmasszázs, szertartászene (esküői), kiállítás megnyitó, szóló koncert témakörökben teékenykedik elsősorban. Játszott már cirkuszban, ers kíséreteként, háttérzeneként, hangszerbemutatón, hajón, zenekarokban, de még barlangban is... Imád improizálni! Sokféle stílusban, és formációban jól érzi magát. Legszíesebben a ilágzenei műfajban teékenykedik, bármilyen stílussal is keeredjen. Miért pont a Cosmos az együttes nee? A Kozmosz, a ilágegyetem számomra mindig a földön kíüli és az azon túli ilágot jelentette, tele ismeretlen, és felfedezni aló dologgal. Úgy látom, hogy 21-ik századi emberként az alkotó, és teremtő fantáziánknak nem lehet már határa! A múlt emberének szelleme, maximum a felhőkig ért el, költői képzelete pedig a látható bolygókig, de mára már ez a határ eltörlődött. Szondákat juttatunk a Mars felszínére, képeket láthatunk a Hubble űrszonda segítségéel. S miféléket? Gyönyörűeket! Színpompásakat! Millió és millióféle más ilágot rajtunk kíül. Ezt a fajta kozmoszt szeretnénk zenénkben is megteremteni a maga földi áltozatosságáal és földöntúliságáal... /Köi Arthur Bálint/

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2012/1. Tartalom I. Visszapillantó Gyerekszínjátszók Győrben III. Nyugat-dunántúli

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. REFORMÁTUS ÉNEKEK VIII. KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (300 FÔ) Debreceni Kollégiumi Kántus Pasaréti Palló Imre Énekkar Psalterium Hungaricum Kórus Pécsi Református Kollégium Vegyeskara KRE

Részletesebben

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XII. évfolyam 1. szám, 2011. március Kedves Tagtársak, Barátaink! Ki gondolta volna, hogy a múltkori Forgóban meghirdetett papírmasé program

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1

Európa Nap 2011. Dorog Város Képviselõ-testületének lapja KÖZHÍRRÉ TÉTETIK. 2011. június 22. évfolyam 6. szám 1 A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbeszédünket fejleszteni mondta dr. Tittmann János a Párbeszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap V. ÉvfolYam - 7. szám. 2009. július-augusztus

125 Ft. Regionális Közösségi lap V. ÉvfolYam - 7. szám. 2009. július-augusztus 125 Ft Regionális Közösségi lap V. ÉvfolYam - 7. szám 2009. július-augusztus CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

Örökségünk Néptáncoktatás az iskolákban

Örökségünk Néptáncoktatás az iskolákban XXIV. évf. 24. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. november 29. Örökségünk Néptáncoktatás az iskolákban Az elmúlt év eredményeiről dr. Fekete Zoltán A hagyományápolást célzó pályázatról dr. Hajdu András Az influenza

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 2012. január 1. óta működik Kecskemét Megyei Jogú

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

Vasvári Újság. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám Vasvári Újság Vasvár, 2013. április 3. A Vasvári Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám A forradalom emlékére A természet átírta a forgatókönyvet, ám a méltó ünnep nem maradt el Az 1848/49-es forradalom

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások

Napraforgó. Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 június Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Testvérvárosi civil szervezetek konferenciája Ez történt... Sajtótükör Felhívások BÉKÉS

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Nyári zenés esték / 11. oldal /

Nyári zenés esték / 11. oldal / 2007. szeptember 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 9. szám 2007. szeptember Ára: 150 Ft 50 éves a Gyulai ének-zenei tagozata Mágnás Miska / 2. oldal / Nyári zenés esték / 11. oldal / Idősek

Részletesebben

ingyenes melléklete 2014. június 28. TARTALOM AJÁNLÓ: Részletes programterv 2014. július 11-12-13. 9-14. oldal

ingyenes melléklete 2014. június 28. TARTALOM AJÁNLÓ: Részletes programterv 2014. július 11-12-13. 9-14. oldal TARTALOM AJÁNLÓ: A pislákoló lángot sokan őrzik Borbás Ferenc 3. oldal Pillanatfelvételek nyolc évszázad krónikájából 4. oldal Megvalósul a festőóriás álma Vágó Pál 4. oldal Koncert ajánló 7. oldal Kínálat

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

1/9 1*10. - U4.J f u s I f 9

1/9 1*10. - U4.J f u s I f 9 1/9 1*10. - U4.J f u s I f 9 ajánló Elkészült a Nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő: április 8-ától immár esőben hóban fagyban is kedvükre úszkálhatnak azok, akik ezt az egészséges sportot szívesen

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 LIONS HUNGARY We serve! 2 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége Közhasznú Egyesület 2014 Barnabás békéje Egy emberöltő, szoktuk mondani, éppen annyi idő, amennyi

Részletesebben

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot!

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 7. szám www.fonyod.hu 2014. július Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben