Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat!"

Átírás

1 2011. OKTÓBER A TARTALOMBÓL - Visszapillantó: - Kodály szaktábor Magyarpolányban - Beszámoló a VIII. Kodály Szaktáborról - Amator Artium a Műészetek szerelmesei - Előretekintő: - Megyei Kórustalálkozó 2011.noember Ajánló: - MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA - Zirc, október 1. noember Veszprém Megyei Alkotók klubja - Bemutatkozik a Cosmos trio Figyelem! Ismét pályázhatnak az építő közösségek! - Megjelent a pályázat! Megjelent az Építő közösségek 3. ütem A) közműelődési intézmények a kreatí iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában" című pályázat. A konstrukció célja az Új Széchenyi Ter a Tudomány Innoáció Nöekedés kitörési pontjához kapcsolóda, a kreatí iparral termékeinek összefüggő befogadását és előállítását elősegítő kompetenciák fejlesztése a gyermek- és ifjúsági korosztály körében, az iskolarendszerű, formális oktatáshoz kapcsolódó, alamint az egész életen át tartó tanulás új tanulási formáit támogató nem formális és informális tanulási alkalmak keretében. Támogatható aktiitások a kompetenciafejlesztő foglalkozássorozatok megtartása és helyi termék kialakítása az építészet, kézműesség, képzőműészet, fotográfia, filmezés, előadóműészet, agy az elektronikus sajtó közül kiálasztott tématerületeken. A fő teékenységhez kapcsolódóan támogatható a projektet megalapozó tanulmány elkészítése, pályaálasztási segítségnyújtás, a projekt eredményeinek nyomon köetése, a projekt teékenységeit bemutató honlap fejlesztése, kiadányok megjelentetése. A megpályázható támogatás összege: 5-30 millió Ft. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: a éi akcióteri időszakban összesen Ft áll rendelkezésre, melyből január 13-ig forint pályázható, míg 800 millió Ft II. féléében lesz elérhető. A pályázat noember 14-től január 13-ig nyújtható be. Pályázat elérhető: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján / Pályázatok / Tudomány Innoáció Program/ Építő közösségek 3. ütem A) közműelődési intézmények a kreatí iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában HASZNOS HELYEK: HónaPosta XIV. éfolyam 9. szám Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Közműelődé si Hírleele ISSN: Felelős kiadó: Pálmann Judit, az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet igazgatója. Cím: Veszprém, Komakút tér 3.

2 Visszapillantó 2 Kodály szak táb or - Magyar polány Augusztus 21-től 25-ig zenétől olt hangos Magyarpolány, ezen a nyáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Kodály Zoltán szaktábor. Iskolai és óodapedagógusok, karezetők gyűltek össze, hogy tudásukat felfrissítsék, gyarapítsák, tapasztalataikat kicseréljék. A szakmai munka dr. Ordasi Péter és dr. Kerekesné Pytel Anna irányításáal folyt. Jómagam a mindennapos reggeli beénekeltetés feladatát állaltam. Ennek keretében igyekeztem a jelenléők figyelmét felhíni az iskolai, óodai és kórusmunkánál nagymértékben igénybeett hangjuk gondos használatára, alamint a kezük alatt éneklők hangjáért aló felelősségre. Kodályra gondola ez a hangszer, a mindenki számára könnyen elérhető és egyedi, de ugyanakkor ápolást, gondozást igényel. Nagy örömömre szolgált a reggelek indítása, a hang egész napos használatára és a tiszta éneklésre aló előkészítése. A napi munka komoly összeszedettséget kíánt. A nyár egyik legmelegebb hetében reggel 8-tól általában este 10-ig kitartó lelkesedéssel dolgoztak a hallgatók. De talán nem is jól mondom. Ez nem fárasztó munka, hanem sok örömet szerző, hasznos gondolatokat ébresztő közös muzsikálás olt. Az örömteli hangulat előidézői kedes kollégáim oltak. Legnagyobb elismeréssel kell szólnom róluk. Ordasi Péter minden apró mozzanatr a odafigyelő, segítőkész megjegyzéseit halk szóal, türelemmel, tanári igényességgel közölte az egyre bátrabban társaik elé álló ezénylőkkel. Tanácsai már a helyszínen is hasznosnak bizonyultak, de egyben jöőbe mutató segítségül is szolgálhattak. Pytel Anna temperamentumáal és humoráal friss erőt sugár zott az órákig egyhelyben ülő és feszülten figyelő hallgatóságba. A tábor fő teékenysége a kórusirodalom és karezetés gondolata körül forgott. Változatosságot a beiktatott előadások jelentettek. Nyitó gondolatként dr. M. Tóth Antal beszélt a 200 ée született Liszt Ferenc és a magyar kóruskultúra címmel. Ezt köette dr. Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság társelnökének előadása Zenei múlt, jelen és jöő gondolatok a MKTról. Ebele Ferenc plébános úr egyházi népénekről tartott előadását röid orgonahangerseny köette. (Orgonista: Koós Anita) Két alkalom is kínálkozott a kisebb gyerekekkel aló foglalkozás témakörében. Lázár Katalin az Élő gyermekjátékok a magyar nyelterület különböző részein a Kárpát-medencében címmel, és Ertl Pálné Népi gyermekjátékok szerepe a gyermek személyiségének fejlesztésében címmel tartottak hangulatos előadást és mozgatták meg a részteőket. Agócs Gergely a népdalgyűjtésről, hagyományápolásról, Sigrai László a kottakiadásról, a kottahasználat jogi hátteréről tájékoztatott. Utolsó napon még két előadást halhattunk. Varga Károly beszélt hosszú éek tapasztalatáról. Méltó befejezésként a Magyar Kodály Társaság elnöke, Szőnyi Erzsébet, Kossuth-díjas zeneszerző, egykori Kodály tanítány isszaemlékezéséel és gondolataial tisztelt meg bennünket és adott új erőt a toábbiakra. A napi gondos munka meghozta gyümölcsét. A szaktábor záró hangersenye a templomi akusztikáal fokoza mindannyi aktí részteőnek és a közönségnek igazi élményt jelentett. Nagy szerencse, hogy szűkölködő ilágunkban sikerült ilyen hasznos tábor szerezése. A háziasszony szer epét is betöltő Nagy Tiborné Nyári Ágnes lelkiismeretes munkáját dicséri a áltoztatásokkal is terhelt program gördülékeny megalósulása. Köszönet érte! Köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, alamint az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet, a Magyar Kodály Társaság és Magyarpolány Önkormányzatot segítségükért. Meglepetésemre a tábor részteői nem csupán Veszprém megyéből érkeztek, hanem az ország különböző idékeiről. Tekinte, hogy a szomszédos Szloákiából is olt jelentkező, így arra gondolok, hogy bármily hihetetlenül hangzik, lassan nemzetközi é fejlődhet a magyarpolányi hagyomány. A létszám ugyan mindössze egy iskolai osztály létszámához hasonlítható, de a helyi adottságnak ez éppen megfelelő olt. Akaratlanul is Berzsenyi sorát juttatja eszembe: Nem sokaság, hanem lélek... Úgy érzem, aki ennek az öt napnak élményét ihette magáal, boldogan kezdte munkáját az új tanében. Ezt a lelkes munkát dicsérem és kíánom az eljöendőkre mindenkinek. Budapest, október 4. S o m o r j a i Paula a Kodály Intézet ny. docense

3 3 Visszapillantó PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ VIII. KODÁLY SZAKTÁBOR Óodapedagógusok, énektanárok, karnagyok szakmai találkozója Magyarpolány - Petőfi u augusztus Rendező: Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Támogató: Nemzeti Kulturális Alap Magyarpolány Önkormányzata Szakmai támogató: Magyar Kodály Társaság Magyar Kórusok és Zenekarok Szöetsége Uniersal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft Akiben an tehetség, köteles azt kiműelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Az igazi műészet az emberiség emelkedésének egyik leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetőé teszi, az emberiség jóteője. (Kodály Zoltán: Visszatekintés, 1929) Veszprém megye több étizedes kiemelkedő hagyományokkal bír a közös éneklés, a kórusműészet, a zenei neelés területén. A Veszprém Megyei Közműelődési Intézet a Felső-Dunántúli Kodály Társaság támogatásáal 2003 augusztusában megszerezte az I. éindító Kodály szaktábort. A szakmai program az érdeklődésre aló tekintettel 2009-ig éente, és az intézményi átalakulás alamint pályázati támogatás hiányában egy é kihagyás után a jogutód Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet szerezésében, 2011 augusztusában is sikeresen folytatódott mindazoknak, akik ápolják, és toább tudják, toább szeretnék adni Kodály Zoltán szellemi hagyatékát, kulturális kincsünket, a magyarság zenei örökségét. A hagyományt folytata augusztus között, ismét megszereztük szakmai programunkat a VIII. Kodály szaktábort. A szakmai tábor főcélja minél nagyobb gondot fordíta zenei kulturális örökségünk megismertetésére, megtartására, alamint kötőde a kodályi pedagógiai és helyi néphagyományokhoz, és csatlakoza a esztendő átfogó kulturális és zenei fő programjához a Liszt Ferenc emlékéhez, a tábor elméleti és gyakorlati előadásaial, segítettünk a részteőknek a köetkező é zenepedagógiai és karnagyi, alamint zenei szerezői munkájának megterezéséhez. A szaktábor díszendége olt, SZŐNYI ERZSÉBET a Magyar Kodály Társaság elnöke, Kossuth díjas zeneszerző, zenepedagógus, Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének ilágszerte ismert folytatója, és népszerűsítője. A szakmai képzések részteőinek száma, az előző táborok létszámának szinte a kétszeresére nőtt, az állandó és endéghallgatók száma-32 fő olt. Az ország szinte minden nagyobb tájegységéről jöttek, /Miskolc, Gyöngyöspata, Dunakeszi, Budapest, Ajka, Pápa, Noszlop, Kislőd, Kerepes, Balatonfüred, Balatonkeresztúr, Kaposár, Dombóár, Zalaszentgyörgy, Pápa Tihany, Mosonszentmiklós, Marcali, Gyöngyös, Székesfehérár, Komárno (Szloákia)/ óónők, tanítók, tanárok, a téma iránt érdeklődők. A határon túlról, a Nyitrai Konstantin Egyetem egyik ezető tanára is részteője olt a programnak.

4 4 Visszapillantó 2003 óta Magyarpolány a helyszíne, és a Veszprém Megyei Népműészeti Alkotóház az otthona a Kodály Szakmai Napoknak. Az étkezést hagyományosan a Tarka kakas endéglő odaadó személyzete biztosította. A tábor ideje alatt 38 foglalkozás olt, számos szakmai előadást halhattak a részteők, kiálóbbnál kiálóbb előadóktól, és kórusezetési gyakorlaton frissíthették fel szakmai tudásukat. A katolikus templomban rendezett nyitó koncerten bemutatkozott a magyarpolányi Hagyományőrző Német nemzetségi egyházi kórus, majd Ebele Ferenc plébános Úr előadása hangzott el Az éneklő egyház címmel az egyházi népénekről. A nyitó estet, Koós Anita a bécsi zeneakadémián égzett fiatal orgonaműész, a katolikus templom 700 ées orgonáján előadható korabeli és Liszt műekből összeállított orgonakoncertje zárta. A tábor részteőiből alakult kórus a műhely munkák során megtanult műeket mutatta be, a magyarpolányi katolikus templomban tartott hangersenyen a település lakói, alamint a más településekről érkezett endéghallgatóság előtt. A rendezényről amatőr ideofelételen és fotókon örökítettünk meg, dokumentáltunk fontos pillanatokat. A rendezény előkészítése és néhány előadó szállítása az intézmény gépkocsijáal történt. Az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet szakmai szerezőjének megnyitó szaai után, az előadók között köszönthettük: - a beezető előadást tartó Dr. M. Tóth Antalt, aki a Veszprémi Akadémiai Bizottság Zenetudományi Bizottságának és a Magyar Kodály Társaság Felső-Dunántúli területi szerezet elnöke, Üdözöllek Pannónia, drága hazám Liszt Ferenc és a magyar kóruskultúra című, zenehallgatással egybekötött előadásáal indította a tábor szakmai munkáját. - Dr. Ittzés Mihályt, a Magyar Kodály Társaság társelnökét, a Liszt Ferenc Zeneműészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének nyugalmazott professzorát, aki első alkalommal szerepelt a szaktábor előadói között, Zenei múlt- jelen- jöő, gondolatok a Magyar Kodály Társaságról címmel tartott képpel, hanggal illusztrált előadást. - Dr. Kerekesné Pytel Annát a szakmai tábor egyik ezetőjét, zenetanárt, karnagyot, a KÓTA ifjúsági bizottságának és az MKT Felső-Dunántúli területi szer elnökségének tagját, aki rendszeres tanári részteője a szaktábornak, és naponta több alkalommal, gyermekkari szakmai műhelymunkát ezetett a tábor részteőiből alakult kórus beonásáal. Az -óodai és általános iskolai zenei neelés, múltja, jelene, jöője a Kodály módszer alapján, alamint -Módszertani eszközök és repertoár bőítése-kodály Zoltán kórusműhelyében-témákból is tartott előadást. - Dr. Ordasi Pétert, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szöetsége- KÓTA szakmai bizottságának, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagját, a Debreceni Tudomány Egyetem Zeneműészeti karának docensét, a Kardos Pál alapítány létrehíóját, aki nagy hozzáértéssel adta át a kórusezetői, kargyakorlati tapasztalatait és nagy türelemmel segített minden részteőnek egyénileg is, karezetői technikájuk csiszolásában. Munkájának mottója olt: Kodály kórusműhelyében, a kórusműek feldolgozásától a hangersenyen történő megszólalásáig. - Somorjai Paulát, a Liszt Ferenc Zeneműészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének nyugalmazott docensét, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagját. Gyakorlati foglalkozásainak mottója, ami a reggeli és kargyakorlatok előtti közös beénekléseknél is megjelent: Énekeljünk tisztán /Kodály Zoltán/, de hogyan? a hangképzés gyakorlati kérdései. - dr. Lázár Katalint -PHD az MTA Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa- népi játék kutató a Kiss Áron Magyar Játéktársaság alapító tagját- akinek Gyertek, gyertek játszani élő gyermekjátékok a magyar nyelterület különböző részein-gyakorlati bemutatóal összekötött előadása alatt a részteők gyermeki örömmel élték át a régi és újonnan tanult gyermekjátékokat. Előadása után szakmai kiadányainak megásárlására is nyílt lehetőség. - Ertl Pálnét, Magyar Örökség-és Életfadíjas pedagógust, akinek Népi gyermekjátékok szerepe a gyermek személyiségének a fejlesztésében címmel, gyakorlati néptáncos foglalkozással összekötött előadása, más szemszögből mutatta be a gyermekjátékok betanításának lehetőségeit és a hagyományőrzés szerepét. - Csík Jánost, Magyar örökség-, Népműészet Ifjú Mestere-, Közműelődésért, Príma Primissima-díjas népzenészt, pedagógust és Koács Norbertet, Magyar örökség-, Népműészet Ifjú Mestere-díjas néptáncost, kiknek zenés, táncos közös együttgondolkodásának főtémája: Kodályi hagyományok és a magyar zenei örökség ápolása - Agócs Gergely népzenészt, néprajzkutatót a Hagyományok Háza, Népműészeti Módszertani Műhely Folklór Osztálynak munkatársát, aki a szakmai rendezény, zárás előtti csattanójaként Lehet-e még népdalt gyűjteni és hogyan? Néhány gondolat a zenei hagyományápolásról! Gondolatok a magyar ember éneklő kedéről!? témában ismertette meg a hallgatókkal éleményét.

5 Visszapillantó 5 - Sigrai László Uniersal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft., Kottakiadói Igazgatót, aki Tájékoztató az EMB munkájáról röiden. Repertoárépítés legális kottahasználattal! Legújabb kiadányok bemutatása címmel a mindennapokban hasznosítható lehetőségeket mutatta be és ismertette meg a zeneműkiadó honlapjának használatát, a részteőkkel. - Varga Károlyt a Bartók Rádió nyugalmazott zenei munkatársát, Kárpát medencei zenei játékok kitalálóját és ezetőjét, aki több étizedes tapasztalatára alapoza, Tematikus énekórák, tematikus zenei játékok, a Kodályi hagyományokhoz kötőde témáal, a módszertan rejtelmeibe ezette be a hallgatóságot. - A szaktábor és a zárónap díszendége olt, SZŐNYI ERZSÉBET a Magyar Kodály Társaság elnöke, Kossuth díjas zeneszerző, zenepedagógus. Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének ilágszerte ismert folytatója és népszerűsítője. Életpályájának pedagógiai tapasztalatairól tartott beszélgetéssel egybekötött előadást, és mondta el útraalónak szánt gondolatait. A hallgatóknak a rendezény zárásakor emléklapot és szakmai ajándékot adott át díszendégünk, a rendező és a támogatók neében. A tábor ideje alatt kora reggeli énekszó és gyertyafényes esti, gyakorlattal egybekötött beszélgetések, kotta cserék tették még tartalmasabbá és emlékezetesebbé a VIII. Kodály Szaktábor előadásokon kíüli pillanatait. A részteők búcsúzásként ismételten elmondták, jó lenne minél több találkozási lehetőség, szakmai kapcsolattartás és árják az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet témához kötődő rendezényeit. Nagy Tiborné Nyári Ágnes Pedagógus -kulturális menedzser-zenei szakreferens a Magyar Kodály Társaság Felső-dunántúli tagszerezetének titkára /A záró koncert utáni csoportkép/

6 Visszapillantó 6 AMATOR ARTIUM Műészetek szerelmesei XXI. ORSZÁGOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI TÁRLAT Veszprém Megyei Kiállítása október 1-19-ig. Helyszín: Balatonalmádi-Vörösberény Magtár Borok és Rendezények Háza (Thököly u. 1.) Az Amator Artium A műészetek szerelmesei Országos Képző és Iparműészeti Tárlat a hazai nem hiatásos alkotóműészek hároméente meghirdetett felmenő rendszerű megmérettetése, melyet a Magyar Műelődési Intézet és Képzőműészeti Lektorátus Műészeti Programok Főosztálya koordinál. A 19 megyében meghirdetett pályázatra beérkezett munkákból, a megyei kiállításokat megelőzően, szakmai zsűri álogat, külön-külön értékele az egyes műeket, s tesz jaaslatot a megyei kiállításon aló szereplésre és az országos tárlaton aló részételre. Veszprém megye kezdetek óta részt esz e munkában, 2005-ben 103 amatőr műész 350 alkotással jelentkezett, akik közül 64 alkotó 100 műéből állt a megyei kiállítás, 2008-ban 62 amatőr műész 200 alkotással neezett, és 56 alkotó 85 műét álogatták be a megyei kiállításra. A Veszprém megyei program anyagi hátterét az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet sikeres NKA pályázata tette lehetőé. A Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet 2011 májusában írta ki a megyei Amator Artium pályázatot, amelyre azok a magyar anyanyelű, a megyéhez kötődő alkotók jelentkezhettek, akik elmúltak 16 éesek és nem égeztek semmilyen képző- és iparműészeti főiskolát, egyetemet, sem itthon, sem külföldön, és jelenleg sem hallgatók ilyen intézményekben, nem MAOE tagok, alamint nem hiatásszerűen foglalkoznak alkotóműészeti teékenységgel. A jelentkezés határideje augusztus 10. olt, a műek leadására szeptember án olt lehetőség. A zsűrizésre szeptember 21-én került sor. Ekkor, a zsűri, határozatát köetően, konzultációt biztosított az alkotóknak, amelyet a legtöbben igénybe is ettek. Kiállítás a Magtár galériájában és földszintjén Dóri Éa, Fábián László és Pálmann Judit megnyitják a kiállítást

7 7 Visszapillantó A zsűri három főből állt. Tagjai oltak: Angyal Mária, műészettörténész, Rogaliczai Pilaszanoich Irén, műészettörténész és Dóri Éa, a Magyar Műelődési Intézet és Képzőműészeti Lektorátus Műészeti Programok Főosztályának képzőműészeti szakreferense, az országos programsorozat kurátora. A pályázatra egy alkotó 2008-ban, agy azt köetően készült, Amator Artium kiállításon eddig nem szerepelt három műet neezhetett be kategóriánként. A Veszprém megyei kiállításra 44 alkotó összesen 118 pályaműet adott be Az alkotók többsége festő, és grafikus kategóriában indult, de olt egy fő iparműész (foltarró), és két alkotó, akik kisplasztikát, ill. terrakotta szobrot hoztak. A zsűri ezek közül 43 alkotó 60 műét jaasolta a megyei kiállításra. Kiálasztották azokat az alkotásokat is, amelyeket meghítak a 2012 elején megrendezésre kerülő országos, Esszencia Tárlatra. Az országos tárlatra 6 alkotótól 7 db alkotást jelöltek: 1. H. Mátyás Márta (Veszprém-Kádárta): Balatoni borút, 70x135, Foltarrás, Horáth Balázs (Ajka): Portré, 40x50, olaj, Kosztolányi Rózsa (Alsóörs) Az idő fogságában, 70x50, akril, 2010 Csak egy ócska laór, 40x40, akril, Szabóné László Mária (Szentgál): 5. Szi-Miklós Zsanett (Sümeg): 6. Tóth György László (Ajka): Fenyők, 49x35, grafika, 2011 Öreg öröm (Öregúr kalapban), 30x40, tollrajz, 2011 Café bár IV. (Zára), 81x106, olaj, fatábla, 2008 Festészeti díjra 2, Grafikai díjra 1, Iparműészeti díjra 1 alkotót jelöltek. Festészeti díjra jelölt: Tóth György László (Ajka) Café bár IV. (Zára), 81x106, olaj, fatábla, 2008 Fogl Ildikó Fenyesek között, 40x30, pasztell, 2010 Dózsaárosi utcák II., 30x30, Vegyes: tinta+ pasztell, 2011 Dózsaárosi utcák III., 30x30, Vegyes: tinta+ pasztell, 2011 Grafikai díjra jelölt: Szi-Miklós Zsanett (Sümeg): Öreg öröm (Öregúr kalapban), 30x40, tollrajz 2011 Iparműészeti díjra jelölt: H. Mátyás Márta (Veszprém-Kádárta): Balatoni borút, 70x135, Foltarrás, 2011 Két különdíj is kiosztásra került: Balatonalmádi Város Díját kapta: Angyelán Jánosné (Szakály Margit) "Kiálts rám, s fölkelek" (Radnóti Miklós: Erőltetett menet), 54x20x32, terrakotta (fenyőfa alapon),2008 Kelet-Balatoni Kistérség Díját kapta: Kosztolányi Rózsa (Alsóörs) Az idő fogságában, 70x50, akril, 2010 Csak egy ócska laór, 40x40, akril, 2009

8 8 Visszapillantó Pálmann Judit átadja Tóth György Lászlónak a Festészeti-díjat Fogl Ildikó áteszi a Festészeti-díjat Dóri Éától Az alkotók a köetkező műészeti csoportok tagjai: Ajkai Képzőműészeti Egyesület Alsóörsi Festő Örs, Alsóörsi Képzőműészeti Egyesület Csopaki Képzőműészeti Egyesület Deecseri Alkotókör, Herendi Képzőműészeti Alkotóműhely Konzi Képzőműészeti Kör Magyar Foltarró Céh, Tűzikék Foltmozaik Műhely, Veszprém Nemesámos, Nyitott Műterem, OKIT, Pápai Képzőműész Kör Veszprém Megyei Alkotók köre, Veszprém-ért Műészkör, Kádártai Faluház A kiállítás megnyitására szeptember 30-án, pénteken 17 órakor került sor. Az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet igazgatója, Pálmann Judit köszöntötte az alkotókat, a megnyitóra megjelenteket, majd Dóri Éa, a kiállítás kurátora beszélt az Amator Artium programról, az amatőr műészek teékenységének fontosságáról, a kiállított műek témaálasztásáról, technikájáról, s a beadott műeket a többi megyei kiállításhoz iszonyíta az egyik legszínonalasabbnak értékelte. A szakmai díjakat is ő, míg Balatonalmádi áros által adományozott díjat dr. Hoffmann Gyöngyi alpolgármester, a Kelet-Balatoni Kistérség által felajánlott díjat pedig Szedlák Attila, országgyűlési képiselő, a kistérség elnöke adta át az alkotóknak. A programot színesítette Bors Luca és Szerdahelyi Borbála, a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulóinak előadásában Lázár Erin a kék meg a sárga szín ersengéséről szóló fuolajátékkal kísért kis jelenete. A kiállítás megnyitójára sokan kíáncsiak oltak. Nemcsak maguk az alkotók jöttek el, hanem családtagjaik, ismerőseik, tisztelőik is, megjelent közel 100 fő. A kiállítást rendezte Fábián László grafikusműész. A kiállítás megtekinthető hétfőtől szombatig: ig, asárnap óráig. Vasárnaponként tárlatezetés az érdeklődőknek óráig. A rendezényen készült fényképek megtekinthetők a képgalériájában. Veszprém, október 4. Pardiné Mórocz Magdolna EKMKKI módszertani szakreferense, kulturális menedzser Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Közműelődési és Módszertani Csoport

9 9 Előretekintő FELHÍVÁS KEDVES KARNAGYOK! KEDVES ÉRDEKLŐDŐK! Veszprém megyében több étizedes hagyománya an a kóruséneklésnek, melynek egyik, amatőr kórusok számára is fontos eseménye, az 1962 óta megrendezésre kerülő Megyei Kórustalálkozó és Szakmai Nap a felnőtt amatőr kórusok találkozója és dalos ünnepe, amely egyben 2011-ben Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. éfordulója tiszteletére rendezett, karnagyok és a téma iránt érdeklődők szakmai találkozója noember 19-én a Pétfürdői Közösségi ház és Könytár /8105 Pétfürdő, Hősök tere 5./ ad otthont a szakmai előadásokkal egybekötött kórustalálkozónak. Rendező: az Eö tös Károly Megyei Kön ytár és Közműel ődési Intézet, Veszprém Támogató: Nemzeti kulturális Alap Magyar Kodály Társaság Magya r Kórusok és Zenekarok Szöetsége Uniersal Music Publishing Editio Musica Budapest Zeneműkiadó Kft Pétfürdő község Önkormányzata A SZAKMAI NAP a fellépő kórusok karnagyainak, tagjainak, a Magyar Kodály Társaság Felső dunántúli Tagszerezetének jelenlegi és jöőbeni tagjainak, alamint óónőknek, énekzenetanároknak, karnagyoknak és a téma iránt érdeklődőknek soron köetkező találkozója. A szakmai előadásokat a MEGYEI KÓRUSTALÁLKOZÓ köeti. A találkozóra árjuk, a rendszeresen részteő kórusok mellett, az újonnan alakult dalos csoportok jelentkezését is. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: NOVEMBER 4. NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ: A kórusoknak ajánlot t műsoridő max. 1 0 perc, amelyet kérünk már a terezéskor is bet artani! Eset leges minősülési szándékot kérjük jelezni! /Részlet ek a Minősítési t ájékoztatóban olashatók/ Igény szerint a közös műek kottájának egy példányát, jelentkezés után a kórusokhoz eljutt atjuk. Kodály Zoltán - Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz, Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dal (Egy régi magyar d allam után) A kórusok számára a helyszínen ölt özőt biztosít unk. Színpadi hangpróba max. 5 perc. Étkezési lehetőségről igény esetén a jelent kezés isszaigazolásakor küldünk értesítést. Parkolási lehet őség az épület mellett. A fellépéssel kapcsolat os kérést kérjük, a jelentkezéssel egy időben a szerezőhöz eljuttatni szíeskedjenek. A rendezény részlet es programját no.1 5-ig elküldjük a kórusokhoz. Információ kérhető: Eö tös Károly Megyei Kön ytá r és Közműel ődési Intézetben, (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) Nagy Tiborné Nyári Ágnestől a ren dezény programmenedzserétől-tel.:88/ /125 fax.:88/ /105, 20/ , Kérjük, a kedes kórusezetőket, az eredeti kétoldalas jelentkezési lapot küldjék el elektronikusan is, alamint postai úton a megyei szerező címére. Minden kedes dalost szeretettel híunk árunk és jó felkészülést kíánunk!

10 10 Előretekintő Éneklő Magyarország XVII. országos kórusminősítés 1. A minősítés céljai A minősítés elsődleges célja, hogy elősegítse az amatőr énekkarok munkájának szakmai megítélését, hogy ilágosan megjelölhető feladatokat, s ezek réén is rangot adjon a kórusok rendszeres teékenységének, fenntartsa a karéneklés értékes közösségi hagyományait és serkentse az együttesek szakmai színonalának emelkedését. 2. A minősítés rendszere A jelenleg érényben léő, XVII. minősítési ciklus 2009-ben kezdődött. A jelen dokumentumba foglalt átalakítás szeptember 1-jén lép életbe és június 30-ig tart, megtartja a minősítési rendszer sorszámozását és érényesnek tekinti a szeptembere és szeptembere között szerzett minősítéseket. A minősítésre aló jelentkezés toábbra is folyamatos, a megszerzett minősítés három éig érényes, és az a jaítás szándékáal ez időn belül is megismételhető. A minősítés két formában lehetséges, az alábbiak szerint Hagyományos minősítés Alapköetelmények: A kórus műsorának időtartama perc legyen. (tiszta műsoridő!). Ezen belül minimum 2 mű hangozzék el, melyek legalább két zenetörténeti korszakot képiseljenek. Jaasoljuk, hogy a programban magyar és külföldi szerzők műei is szerepeljenek. A műsor legalább felét kíséret nélküli (a cappella) darabok alkossák Értékelés: A zsűri mindhárom tagja 100 pontos skálán egész számmal értékeli az elhangzott produkciót. A ponteredmények a műsor egészét minősítik. A égeredményt a három zsűritag pontjainak kerekített átlaga adja. A minősítésről tanúskodó okleélen a fokozat nee és az együttes típusa szerepel. A zsűri a szereplésről jegyzőkönyet készít, amely röid értékelést tartalmaz Elérhető minősítési fokozatok: Bronz Ezüst Arany Arany Dicsérettel pont pont pont pont A hagyományos minősítés ezután is bármely típusú együttesnek lehetőséget ad a szakmai megmérettetésre, és esélyt ad a besorolásra a legszerényebb körülmények között dolgozó együtteseknek is. A hagyományos minősítésen Arany Dicsérettel fokozatot elért együttesek föllépési lehetőséget kaphatnak a KÓTA központi rendezényein Kategória-minősítés Alapköetelmények: A kategória-minősítésre olyan kórus jelentkezhet, amelyik a hagyományos minősítésben Arany, agy Arany Dicsérettel besorolást kapott. A műsor időtartama perc legyen. (tiszta műsoridő!) A különböző karakterű műekből álló műsor legalább felét kíséret nélküli (a cappella) darabok alkossák. A műsorban magyar és külföldi szerzők műei is szerepeljenek. A kórus programját úgy kell összeállítani, hogy a műek legalább három zenetörténeti korszakot képiseljenek, s legyen közöttük reneszánsz darab Értékelés: A zsűri mindhárom tagja 100 pontos skálán értékeli az elhangzott műsort. A ponteredmények a produkció egészét minősítik. A égeredményt a három zsűritag pontjainak egész számra kerekített átlaga adja. A minősítésről tanúskodó okleélen a fokozat nee, az együttes típusa és a dátum szerepel. A zsűri a szereplésről jegyzőkönyet készít, amely röid értékelést tartalmaz.

11 11 Ajánló Elérhető minősítési fokozatok: A B C Gálakórus Fesztiálkórus Hangersenykórus Az az együttes, amelyik a fenti három fokozat bármelyikét megszerezte, részt ehet a köetkező Kodály Zoltán Magyar Kórusersenyen. 3. A minősítésben részteő együttesek kategóriái I. Ifjúsági egyeskarok, fiú-egyeskarok (14-24 é között) II. Ifjúsági nőikarok (14-24 é között) III. Nőikarok IV. Férfikarok V. Énekegyüttesek (4-12 fő) VI. Kamarakórusok (13-24 fő) VII. Vegyeskarok A kategóriák megegyezne k a Kodály Zoltán Magyar Kóruserseny kiírásában szereplő típusokkal. 4. A minősítés, értékelés általános szempontjai Technikai köetelmények (intonáció, kottahűség, szöegmondás, idegen szöeg szabályos kiejtése, stb.) Műészi köetelmények (műsorálasztás, stílushűség, hangzás, műészi benyomás) 5. A minősítő hangerseny lebonyolítása, költségei 5.1. A KÓTA szorgalmazza a csoportos minősítést. A fesztiál jellegű találkozókat régiók hirdessék meg. Szerezzenek legalább 2 agy több együttes részére találkozót, amely minősítési lehetőséget biztosít a részteőknek Minősítő hangersenyt rendezhet bármely egyesület, intézmény agy a minősítést kérő együttes/együttesek. A rendező szer állalja a szerezést és a lebonyolítás költségeinek előteremtését A rendező szerezet legalább két hónappal a terezett esemény előtt írásban, a (www.kota.hu) honlapról letölthető kitöltött jelentkezési lappal együtt leélben, faxon agy ben bejelenti a rendezés szándékát a KÓTA titkárságának (cím: 1537 Budapest, Pf. 406; ; telefon: ; fax: , Több kórus jelentkezése esetén minden együttes külön jelentkezési lapot töltsön ki A KÓTA titkársága a bejelentés kézhezételét köető héten elküldi a rendező együttes/ek/nek a a neezési díj befizetésére szolgáló csekket. A minősítés díja együttesenként Ft, a KÓTA tagegyüttesei részére 3000 forint. Ez az összeg a KÓTÁ- t illeti A rendező/k gyűjtsék össze és együtt küldjék el a KÓTÁ-ba a köetkező dokumentációt - a neezési díj befizetését igazoló csekk fénymásolatát - a minősítő hangerseny részletes műsorát, - a szereplő együttes/ek történetéről, teékenységéről szóló röid szöeges ismertetőt és az utolsó minősítés eredményét, alamint észámát Ezt a dokumentációt a KÓTA titkársága küldi meg a zsűri elnökének. 5.6.Jubiláló együttes ünnepi hangersenye nem lehet minősítő hangerseny A zsűri mindhárom tagját a KÓTA kéri föl a rendezők egyetértéséel. A zsűri elnökét a KÓTA jelöli ki. Az előadandó műek kottáját 3 példányban a rendezők adják át a zsűrinek a hangerseny előtt. (A kórusok a kottát szereplés után isszakapják.) A zsűri elnök feladata, hogy a kitöltött, aláírt minősítési jegyzőkönyet a KÓTA titkárságra eljuttassa és a szöeges értékelést elektronikus úton is elküldje. A zsűri honoráriumát és útiköltségét a rendező/k fizeti/k ki a hangerseny napján Egy kórus egyazon hangersenyen több kategóriában is indulhat (pl. egy egyeskar férfi- és nőikara, agy a kóruson belül létrehozott kamarakórus), ez esetben kategóriánként kell megfizetni a neezési díjat A hangerseny után a zsűri a karnagyok részére szakmai értékelést tart. Ha egy együttes amely jelentkezett minősítésre nem éri el az előző ciklusban megszerzett fokozatát, lehetősége an arra, hogy ne fogadja el a felajánlott besorolást, ám a költségeket a rendezők nem térítik issza Ha egy együttes nem jelentkezett minősítésre, a zsűri felajánlhatja a szereplés alapján aló besorolást. Ebben az esetben a jelentkezési lap és a többi szükséges dokumentum csatolása, alamint a minősítési díj befizetése utólag történik A zsűri fenntartja a jogot, hogy adott esetben nem ad ki minősítési fokozatot.

12 Előretekintő 12 JELENTKEZÉSI LAP Beküldendő 1 kit öltött példányban a helyi rendező szerhez : Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet 8200, Veszprém, Komakút tér 3.,Nagy Tiborné Nyári Ágnes Tel.: 88/ /125 Fax: 88/ /105 06/20/ , 1. A minősítés/-ha kér-/ ideje: helye: típusa (aláhúzandó): hagyományos minősítés kategória-minősítés 2. Az énekkar pontos nee:. székhelye: leelezési címe: telefonja, je:... / / ;... alapításának ée: fenntartó szere/i: létszáma: előző minősítése: nő, férfi, összesen _ fő é: fokozat:.. eredményei: (erseny, fesztiál) 3. A karnagy nee: leelezési címe: telefonja, je:... / / ;... működési engedélye: 4. Kitüntetések: a) karnagy: b) énekkar: Dátum:.. a fenntartó képiselője.. karnagy

13 13 Ajánló MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA ZIRC, október 1. noember 13. A pincétől a padlásig a múzeumban AGRÁRMŰSZAKI EMLÉKEK GYŰJTEMÉNYE (Reguly Antal Szakképző Iskola) 8420 Zirc, Szabadság u. Az országosan is egyedülálló muzeális értékű mezőgazdasági gépekből, használati eszközökből álló gyűjtemény bemutatása október óra. BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1., 3-5., - Ez is a múzeum október 15. és óra: Az intézmény muzeológusainak ezetéséel ismerkedés a kiállításokkal és gyűjteményekkel. Bemutatásra kerülő gyűjtemények: botanikai (okt. 1.), gerinctelen (okt. 8.), gerinces (okt. 15.), geológiai (okt. 22.). - Így készült A jégkorszaki kiállítás titkai, október 4., noember 9., 14 óra. A Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben c. kiállítás szakmai hátterének bemutatása, az ásatástól a leletek szemléltetéséig. CISZTERCI REND ZIRCI APÁTSÁGA, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - Ősi falak között, október óráig szakezetés a restaurált barokk templomban. OSZK REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - A könytárépítészet csodái Barangolás a polcok között, október 11.-én 10 óra, noember 5.-én 13 óra. A műemlékkönytár építészeti, máskor nem látogatható tereinek bemutatása. Vetítéses előadás az intarzia technikájáról. Fedezd fel a múltad BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1., Laczkó Dezső emlékezete október 29.-én, 10 óra. A piarista tudós, múzeumalapító életét, tudományos teékenységét bemutató ándorkiállítás megnyitása, - A Bakonyerdő kincsei Természetismereti etélkedő általános iskolásoknak, noember 11., 15 óra. A ersenyt általános iskolásoknak hirdeti meg a Bakonyi Természettudományi Múzeum és Baráti Köre, alamint a Békefi Antal, Városi Könytár, Műelődési Ház és Tourinform Zirc. A témák a Bakony és a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállításai és gyűjteményei. OSZK REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, Zirc, Rákóczi tér 1. - Hogyan készült régen a köny? október 11.,13 óra, október 25.-én, 10 óra. A kódexektől a nyomtatott könyig a készítés folyamatát mutatja be régi könyek segítségéel a etítéses előadás.

14 14 Ajánló BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM ZIRC, 8420 Zirc, József A. u Hírhedett zenésze a ilágnak - Borbás Károly előadása a 200 ée született Liszt Ferencről, - Tűel festett ilág. Dr. Heesi Gusztáné gobelin kiállításának megnyitója, október 8., 16 óra. A kiállítás noember 10.-ig tekinthető meg (hétfőn 8-16, keddtől-péntekig 8-18 óráig). - Váradi Péter Pál Lőwey Lilla: Erdély Székelyföld Marosszéki mezőség, alamint az Erdély Székelyföld Szaak ándorköszörűse Kányádi Sándor című fotóalbumának erses, zenés, etítéses bemutatója, október 20. csütörtök 17 óra - Múzeumi tanösény október 1., 8., noember 5., óráig. A kisáros kulturális örökségének, értékeinek Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye, Apátsági templom - Basilica minor, Bakonyi Természettudományi Múzeum, OSzK Reguly Antal Műemlékkönytár, Zirci Arborétum bemutatása szakezetéssel. Arborétumi belépődíj: teljes árú 550,- Ft, kedezményes 450,- Ft, gyermek (4-14 é) 250,- Ft. Templomi, múzeumi, könytári belépődíjak: felnőtt 500,-, 400,- Ft, diák, nyugdíjas 250,-, 200,- Ft. A Nagy Rajzolás BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. OSZK REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁR, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - A természet más szemmel, noember 13., 10 órától. A állalkozó szellemű és kedű látogatók tapasztalataik, képzelőerejük, alamint a könytári és múzeumi látogatás nyomán jeleníthetik meg a bakonyi élőilágot. Múzeumi őszbúcsúztató Múzeumok Őszi Éjszakája Zircen, noember 12. BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM, 8420 Zirc, Rákóczi tér 1., tól 2400 óráig a Ciszterci Apátság épületében (Rákóczi tér l.): Időszaki kiállítás megnyitója a SarokGalériában. Szakmuzeológusok tárlatezetése igény szerint az állandó kiállítás egységeiben: A Bakony természeti képe; Dr. Batíai-Schüle Imre János trófeakiállítása; Jégkorszaki óriások a Bakonyhegységben. múzeumi bolt 1800-tól 2400 óráig a múzeum új épületében (Rákóczi tér 3-5.) ének, zene, irodalom Fekete Istán, Márton napja és a libák, alamint az újbor jegyében. Közreműködnek: Égigérő Fa Hagyományőrző Csoport, Bicski Bálint, Bicski Ádám, a nagyesztergári Margaréta Dalkör, Z-energia együttes. Kézműesfoglalkozást tart természetes anyagok felhasználásáal Szurgyi Zsuzsa. Teakóstoló, bemutató és ásár az Egészségforrás szaküzlet kínálatából. CISZTERCI APÁTSÁG BASILICA MINOR tól 20 óráig igény szerint szakezetés a restaurált barokk templomban tól 19 óráig a Rapszódia Énekegyüttes őszi koncertje óráig Kapitány Dénes orgonakoncertje ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR REGULY ANTAL MŰEMLÉKKÖNYVTÁRA tól 24 óráig a könytár nyomtatott és építészeti értékeinek, kiállításainak bemutatása. BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM ZIRC A Gyűszűkék Foltarró klub kiállításának megnyitója A kiállítás este 8 óráig tekinthető meg. A Rákóczi téren található endéglátó és kereskedelmi egységek Monostor Cukrászda, Monostor Falatozó, Szent Bernát Ajándék-Kegytárgy Bolt 18 -tól 22 óráig árják a endégeket.

15 15 Ajánló Veszprém Megyei Alkotók klubja 2001 taaszán alakultunk 10 főel. Hamarosan már 17 költő, festő, grafikus, rézdombormű készítő zeneszerző, fotós erősítette sorainkat. Bemutatkoztunk folyamatosan Veszprém megyében általában a Költészet Napján, megismertek bennünket a Kapolcsi Napokon, a Taliándörögdi Napokon. Kádártán, Deecserben. Közös irodalmi, képzőműészeti bemutatókat tartottunk ben jelent meg első újságunk Csillagfény címmel. (Az újság címe édett saját kiadású, országos terjesztésű.) Első éekben a HEMO, négy ée pedig az Eötös Károly Megyei Könytár ad helyet foglalkozásainknak, amely hai rendszerességgel történik ban jelent meg első antológiánk Csillagfény címmel, melynek nagysikerű bemutatója a VMK-ban olt, hamarosan festőink, önálló kiállítással jelentkeztek nemcsak Veszprémben, hanem az ország több területén és határainkon túl is megismerték neüket. Közben több tagunk is saját erses kötettel, majd prózáal jelentkezett. Zeneszerző klubtársunk saját és klubtársak ersei megzenésítéséel mutatkozott be. Jelenlegi létszámunk 18 fő műészeti újságunk éente kétszer taasszal és ősszel-télen jelenik meg. Csoportunk folyamatosan bőül, illete cserélődik. Újságunkba írhatnak nem tagok is. Néha Kitekintő címen külsősöket is bemutattunk. Versekkel, fotókkal, röid prózáal, grafikáal festményfotókkal jelennek meg, alamint az elmúlt időszak híreiel és toábbi terekkel. Az újság szerkesztője: B. Antal Rózsa Műszaki szerkesztő: Benkő Andrea Kiadja a Veszprém Megyei Alkotók klubja Elérhetőség: 06/70/ /70/ B. Antal Rózsa Veszprém Megyei Alkotók klubjának ezetője

16 Ajánló 16 Bemutatkozik a Cosmos trio Országos Könytári Napok rendezénysorozat október 9-i asárnap délutáni családi koncertjén, az Eötös Károly Megyei Könytár és Közműelődési Intézet Kisfaludy Termében bemutatkozott egy fiatal eszprémi együttes, a Cosmos trio. Az együttes kortárs komolyzene, egzotikus ilágzene és folkzenék felhasználásáal született és születő unierzális muzsikát játszik. A trio tagjai és hangszereik: -Köi Arthur Bálint Cselló -Franczia Dániel Darbuka, Def, Kanna, Cajon, ütőhangszerek. -Soós Arnold Hang, egzotikus hangszerek, ütőhangszerek. Köi Arthur Bálint 2004-óta tagja a eszprémi Mendelssohn kamarazenekarnak. Gyermekkora óta komponál, improizál. Gordonka diplomáját a legjobb onóstanszaki diplomázóként ette át 2000ben a budapesti LFZE-n. Azóta számtalan együttessel dolgozott együtt, komoly-könnyű, jazz és kísérleti műfajokban. Soós Arnolddal és Franczia Dániellel alkotott Cosmos triója az első olyan együttes számára ami több népi (arab, afrikai, indiai) és kortárszenei (repetití zene, bartóki hangsorok, negyedhangok használata, politonalitás és poliritmia, stb.) eszközt felhasznál és kimeríthetetlen szintézissel interpretálja. Darabjaikban csak a forma adott. A hangok, hangkészletek, ritmusok egy igen tág unierzumot járnak be, lehetőséget nyújta a mindenkori rögtönzés szabadságának. Első fellépésükön megismerkedtek Horáth Kornéllal, és ennek a felejthetetlen koncertnek a közös örömzenéje olt az, ami Köi Arthur Bálintban elindította a Cosmos zenekar megalakításának terét. Franczia Dániel gyermekkora óta az ütőhangszerek megszállottja, az elmúlt éekben különböző népek ütőhangszereiel ismerkedett meg, melyek míes megszólaltatásához speciális technika szükséges. Különböző zenei állalkozásokban (NeoFolk, Bakos Árpád és barátai, Drumses) több nees műésszel játszott már együtt, mint például Lantos Zoltán és Horáth Kornél. Legfiatalabb zenekara a Cosmos, számára a játék szabad élményét jelenti a zene formájába önte. Soós Arnold, egzotikus multi-instrumentalista. Meditációs zene, relaxációs zene, ilágzene, dobshow, táncos előadás, zenés jóga, hangmasszázs, szertartászene (esküői), kiállítás megnyitó, szóló koncert témakörökben teékenykedik elsősorban. Játszott már cirkuszban, ers kíséreteként, háttérzeneként, hangszerbemutatón, hajón, zenekarokban, de még barlangban is... Imád improizálni! Sokféle stílusban, és formációban jól érzi magát. Legszíesebben a ilágzenei műfajban teékenykedik, bármilyen stílussal is keeredjen. Miért pont a Cosmos az együttes nee? A Kozmosz, a ilágegyetem számomra mindig a földön kíüli és az azon túli ilágot jelentette, tele ismeretlen, és felfedezni aló dologgal. Úgy látom, hogy 21-ik századi emberként az alkotó, és teremtő fantáziánknak nem lehet már határa! A múlt emberének szelleme, maximum a felhőkig ért el, költői képzelete pedig a látható bolygókig, de mára már ez a határ eltörlődött. Szondákat juttatunk a Mars felszínére, képeket láthatunk a Hubble űrszonda segítségéel. S miféléket? Gyönyörűeket! Színpompásakat! Millió és millióféle más ilágot rajtunk kíül. Ezt a fajta kozmoszt szeretnénk zenénkben is megteremteni a maga földi áltozatosságáal és földöntúliságáal... /Köi Arthur Bálint/

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-13. évfolyamok számára A verseny ideje: 2017. január 25. szerda

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

15. ORSZÁGOS és TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ FELHÍVÁS

15. ORSZÁGOS és TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ FELHÍVÁS 15. ORSZÁGOS és TÉRSÉGI NÉPZENEI MINŐSÍTŐ FELHÍVÁS A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége KÓTA és a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. közösen meghirdeti a népzenei együttesek, pávakörök,

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

CsengőFest. 2010. május 22. Meghívó

CsengőFest. 2010. május 22. Meghívó CsengőFest 2010. május 22. Meghívó A Szironta Együttes és a Sziront'Art Közhasznú Egyesület sok szeretettel meghívja Önt és családját a besnyői Faluház udvarára 2010. május 22-én (szombaton) 10 órára a

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósításra pályázati azonosító: 3507/00082 elnyert támogatás összege:150 000 Ft A nyári napfordulóhoz kapcsolódó múzeumi ünnep, a Múzeumok

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

Pályázatírás könytárosoknak

Pályázatírás könytárosoknak Pályázatírás könytárosoknak Könyvtár finanszírozás Fenntartó Saját bevételek Szponzorálás Adományok pályázatok Készen van-e a könyvtár a pályázatra? Ismeri-e a használók igényeit? Vannak-e céljai és elképzelései?

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139

TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0139 Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet által szervezett szakkörök

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója:

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója: Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar

jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar jászberényi Valotásy János Szövetkezeti Vegyeskar A kórust 1862-ben alapította iparosokból, zenekedvelő polgárokból Palotásy János. A Jász Múzeumban található dokumentumok, díszes serlegek tanúskodnak

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY A verseny időpontja: 2015. március 12. Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080

Beszámoló Tiszazugi Földrajzi Múzeum NKA 3507/00080 A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2015. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A fény útja - Éjszaka a Tiszazugban címmel és tematikával került megrendezésre a programunk 2015 A Fény

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Évfolyamok Az intézmény művészeti tagozata 2007-ben kapta meg a: Kiválóra minősített

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT

BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 12.. SZÁM www..ttmamk..hu Valamennyi kedves együttműködő vagy közreműködésüket igénybe vevő partnerüknek BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT kívánnak a TMÁMK munkatársai

Részletesebben

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P

Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P Szolnok Közkincs Kerekasztal 2008-2009. A D A T L A P A SZOLNOK KISTÉRSÉG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MŰVÉSZETI ÉS EGYÉB FELLÉPÉSEKET VÁLLALÓ CSOPORTOKRÓL Az előadó neve: Almási Klára Tevékenységi kör, az előadó

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT MEGÁLLAPODÁSOK 2013-2014 Megjegyzés: A lejárt érvényességű közösségi szolgálatok megújítása folyamatban van. Együttműködő Ajkarendekért 8-25-1/2013 2014. augusztus 31. Litéri Református

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A GONDOLATOK ÉRTÉKE. az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009.

A GONDOLATOK ÉRTÉKE. az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009. A GONDOLATOK ÉRTÉKE az Irodalmi Rádió folyamatos pénzjutalmazású pályázata 2009. Egyetlen verssel vagy rövidprózával akár 100.000 Ft készpénzt is nyerhet! Továbbá lehetőséget kap az Irodalmi Rádió hangzó-

Részletesebben

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN

TMÁMKhírlevél 2009/JANUÁR ÚJ ÉVBEN ÚJ HELYEN. A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN TMÁMKhírlevél A PÁRBESZÉD EREJÉVEL www.tmamk.hu III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sütő Károly: Víziók III. (XX. Amator Artium Tolna Megyei Tárlat a TMÁMK különdíjasa) SZÍNEK NÉLKÜL RÖVIDEBBEN Mikorra Hírlevelünk idei

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Elnökségi értekezlet. Hírek

Elnökségi értekezlet. Hírek Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Elnökségi értekezlet A májusi értekezlet témái: A NESZ és Tagszervezetek belföldi- és külföldi kapcsolatrendszerének

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL. Nemzeti Kulturális Alap

KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL. Nemzeti Kulturális Alap KÖZÉPPONTBAN A BIZÁNCI RÍTUSÚ ZENE CON SPIRITO EGYHÁZZENEI FESZTIVÁL NYÍREGYHÁZA DEBRECEN PÉCS SOPRON Nemzeti Kulturális Alap A Con Spirito Egyházzenei Fesztivál évente ismétlõdõ esemény, amelyen a nagy

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT - MEGÁLLAPODÁSOK Együttműködő V.M.J.V. Egyesített Bölcsődéje - Módszertani Bölcsőde Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft. Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

WASBE - Kelet-Európa VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY és XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL 2015. 07. 10-11. Sárvár, Magyarország

WASBE - Kelet-Európa VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY és XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL 2015. 07. 10-11. Sárvár, Magyarország WASBE - Kelet-Európa VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY és XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL 2015. 07. 10-11. Sárvár, Magyarország Sárvár Város Önkormányzata a Sárvári Fúvószenekari Egyesület szervezésében

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A támogatás témája: 110 éves az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma geológiai gyűjteménye

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA

Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta Tömörkény István Tehetségpont, Tornyos 2011. január 11.,12.,13. MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA MEGHÍVÓ ISKOLÁNK TEHETSÉGNAPJAIRA 2011. január 11. Színház az egész világ - Drámapedagógiai műhely 2011. január 12. Természettudományokról másképp Természettudományi műhely 2011. január 13. Vissza a múltba

Részletesebben

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY A verseny döntőjének időpontja: 2017. 04. 01. (szombat), TISZAVASVÁRI 9:30-10:30 Regisztráció 10:45 Megnyitó 11:00 Döntő: I-II korcsoport 13:00 óráig

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek világnapja Konferencia, termékbemutató és vásár FVM 2009.december 10.

TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek világnapja Konferencia, termékbemutató és vásár FVM 2009.december 10. Bemutatkozik A Magyar Gulyás Gasztro Turisztikai Egyesület A Szolnoki Gulyásfesztivál Szervezője Slow Food Tisza-mente Akció csoport Alapító tagja 2009 TERRA MADRE A hagyományos termékeket előállító közösségek

Részletesebben

PREMIER NAPOK. ZENEI VERSENY VERSENYKIÍRÁS március 18. (péntek) BÉKÉSCSABA

PREMIER NAPOK. ZENEI VERSENY VERSENYKIÍRÁS március 18. (péntek) BÉKÉSCSABA PREMIER NAPOK 2016. MÁRCIUS 18-19. PREMIER KORTÁRS MODERN TÁNC ÉS ZENEI VERSENY ZENEI VERSENY VERSENYKIÍRÁS 2016. március 18. (péntek) BÉKÉSCSABA A Premier Kortárs modern tánc- és Zenei Versenyt meghirdető

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások

Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére évben megítélt támogatások Önszerveződő közösségek, civil szervezetek és a helyi egyházi közösségek részére 2016. évben megítélt támogatások (az 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet szerint a Humán Bizottság hatáskörébe utalt döntések)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben