Beszámoló a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva es tanévének munkájáról és a as tanév indításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2011-2012-es tanévének munkájáról és a 2012-2013-as tanév indításáról"

Átírás

1 Beszámoló a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva es tanévének munkájáról és a as tanév indításáról

2 2 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés 1.1. Tárgyi feltételek 1.2. Személyi feltételek 1.3. Tanulók 1.4. Szülői háttér 1.5. Külső kapcsolataink 2. Nevelési-oktatási tevékenység 2.1. Alapelvek, célok 2.2. Rendezvényeink 3. Várható változások a as tanévben 4. Összegzés

3 3 Helyzetelemzés Tárgyi feltételek Iskolánk a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva 2 falu Borzavár és Porva tanulóinak alapfokú oktatását végzi. 8 évfolyammal és 1 napközis csoporttal működik. Az iskola működéséhez szükséges tárgyi feltételek megfelelőek. A tantermek felszereltsége jó, a tanulók az osztályfőnökkel igyekeznek barátságossá, otthonossá tenni. A szemléltetőeszközök egyes területen még hiányosak, de az utóbbi években a sikeres pályázatoknak köszönhetően sokat javult a helyzet. Sportolási lehetőségek bővítésére, könyvtárunk korszerűsítésére és állományának fejlesztésére is ilyen forrásból kerítettünk lehetőséget. A Generali Providencia Szimba pályázatán az idén Ft-os támogatást nyert iskolánk, melyet sportszerek vásárlására használhatunk fel. Örömünkre szolgál, hogy pályázatainkhoz az önrészt az önkormányzat minden esetben biztosította. A TIOP pályázatnak köszönhetően jelentősen javult iskolánk informatikai eszközellátottsága. A borzavári feladat ellátási helyen 6 korszerű számítógép, 3 interaktív tábla, 1 szerver+szoftver és 1 szavazócsomag, Porván pedig 1 számítógép és 1 interaktív tábla került beszerelésre, melyet az óta a pedagógusok és tanulók is használhatnak a tanórákon. A 2 WIFI csomag pedig biztosítja iskolánkban az internet lefedettséget. A pályázat 100 %-ban támogatott pályázat volt. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy amit kaptunk megőrizzük, biztosítsuk az épület állagmegóvását, s a lehetőségekhez képest fejlesszük is azt.

4 4 Személyi feltételek Az idei tanévben személyi változás történt iskolánkban. A félévkor megüresedett napközi otthonos álláshelyet pályázati eljárás lebonyolítása után kezdő tanítói végzettségű pedagógus látja el. A szakos ellátottság javítása érdekében től a fenntartó önkormányzatok támogatásával 0,5 fő pedagógus álláshellyel növekedett a dolgozói létszám. Így az oktató-nevelő munkát 11,5 fő pedagógus látja el. Munkánkat 1 fő iskolatitkár, és 2 fő technikai személyzet segíti. Az alkalmazotti közösség 15 fő, melynek megosztását a következő táblázat mutatja: teljes munkaidőben dolgozó pedagógus 11 fő részmunkaidőben dolgozó pedagógus 1 fő ebből: tanító 4 fő napközi otthonos nevelő 1 fő tanító speciális képesítéssel 1 fő tanár 6 fő technikai személyzet 3 fő ebből: iskolatitkár 4 órában 1 fő takarító 3 órában konyhai dolgozó 6,5 órában 1 fő takarító 3,5 órában 1 fő

5 5 Név szerint: Munkavédelmi megbízott: Tűzvédelmi felelős: Ifjúságvédelmi felelős: Pályaválasztási felelős: Ringhoffer Jánosné igazgató Kapocsiné Zsova Mária igazgatóhelyettes, 7. osztály osztályfőnöke Szolga Gertrúd 1. osztály osztályfőnöke Schvöller Józsefné 2. osztály osztályfőnöke Lampertné Váliczkó Mária 3.o. oszt. főnöke Horváth Ágnes 4.osztály. osztályfőnöke Szakácsné Krepsz Adrienn 5.osztály osztályfőnöke Szakáts Dezsőné 6. osztály osztályfőnöke, Tóth Mária 8. osztály osztályfőnöke dr. Rigó Barnabásné Együd Fanny napközis tanító, Kapocsiné Zsova Mária Schvöller Józsefné Lampertné Váliczkó Mária a 8. osztály osztályfőnöke A nevelőtestület magját hosszú idő óta itt dolgozó nevelők alkotják. A nevelők szakmailag, módszertanilag jól felkészültek, igényesek és nyitottak az ismeretek bővítésére.

6 6 Tanulók Iskolánk tanulólétszáma az előző tanévhez és a tervezetthez képest jelentősen nőtt. Jelenlegi létszám 94 fő, ebből: fiú 51 lány 43 borzavári 54 porvai 36 (körzeten kívüli településről járó) Zircről 4 Tanulóink közül % azon gyermekek száma akik egyéni bánásmódot, fokozottabb odafigyelést igényelnek. A gyermekek egy része ingerszegény, tanulásra nem ösztönző környezetből kerül hozzánk. Ők jelentős művelődés és neveltségbeli hátránnyal érkeznek. Kommunikációs és nyelvi kifejezőképességük fejletlen, napirendjük kialakulatlan. Évek óta nagy gondot jelent, hogy a gyerekek tanulási morálja nem jó, az otthoni írásbeli feladataik hiányosak, szóbeli felkészültségre nem fordítanak elegendő időt. Egyik legfontosabb feladatunk, hogy megkedveltessük a tanulást, fejlesszük a kötelességtudatukat. Ebben segíthet a tananyag és a tankönyv megfelelő kiválasztása a gyermek érdeklődésének és fejlettségének megfelelően, illetve a tanulás tanításának bevezetése, az új informatikai eszközök alkalmazása. Az oktatás szervezeti kereteinek megváltoztatása is elősegítheti az érdeklődés felkeltését. Alkalmanként fel kell bontani az osztályterem tanóra osztály rendszert. A tanulás színtereit bővíthetjük a tananyagnak és a helyi lehetőségeknek megfelelően.

7 7 1.4 Szülői háttér A nevelés-oktatás folyamatos, következetes, kitartó munkát igénylő feladat, melyet eredményesen csak a szülők, tanulók és pedagógusok közös egyetértésével, támogató hozzáállásával lehet elvégezni. Ez a munka gyakran nem látványos, sok kudarcot tartogat, és folyamatosan erőfeszítéseket kell tenni, hogy munkánknak eredménye legyen. Az anyagi helyzet romlásával, a munkanélkülivé válással együtt megnőtt a szülőkben a kilátástalanság érzése, s mindez rányomja a bélyegét a családi életre, a gyermek idegrendszerére. Ilyen körülmények között tisztában kell lennünk azzal, hogy a viselkedészavarral, tanulási zavarral küszködő gyermekek nagy része csak tünethordozó, nem ő a probléma okozója. A nevelésben döntő tényező a család, melynek életvitelét nem befolyásolhatjuk döntően, de a negatív hatásokat csökkenthetjük, amelyek a gyermeket esetenként érintik. Az iskola kapcsolattartási formái: összevont és osztály szülői értekezletek fogadóórák nyílt napok kirándulások, rendezvények lebonyolítása szülőkkel levelezés, ellenőrző, telefon. Ahhoz, hogy hatékonyabb munkát végezhessünk, szükségünk van a szülői ház támogatására, együttműködésére, hiszen a gyermekek onnan érkeznek, és tőlünk oda távoznak. A szülőket meg kell nyernünk a cél érdekében, ki kell kérnünk véleményüket. Ha érzi a szülő, hogy mi a pozitívumokat keressük gyermekében, és erre támaszkodva akarjuk tovább építeni személyiségét, akkor segítséget ad. A legfontosabb a bizalom kialakítása, a szülőkben a partnerség érzését szükséges erősítenünk.

8 8 1.5 Külső kapcsolataink Az iskola külső kapcsolatrendszere azokra a szervezetekre terjed ki, amelyek elengedhetetlenül fontosak a fenntartásban, működtetésben, s akiknek véleménye meghatározó lehet a célok és az iskola küldetésének megfogalmazásában. A fenntartókkal kölcsönös bizalmon alapuló napi szintű munkakapcsolatban állunk. Ők az idei tanévben is minden tanuló számára biztosították az ingyenes tankönyveket és az induló füzetcsomagot, csökkentve ezzel a szülők tanévkezdési terheit. Borzaváron a Német Kisebbségi Önkormányzat fizette a tanulók első füzetcsomagját. Az intézmény részben önálló gazdálkodást folytat, sajnos szűkös keretek között (mint mindenütt), de a működésünk biztosított. A gazdálkodási munkát az intézmény vezetője irányítja az iskolatitkár segítségével. A évi költségvetésünk első félévi zárásának megfelelően intézményünk takarékosan gazdálkodott. Személyi kiadások tekintetében a teljesítés időarányosan megfelelő, dologi kiadásokban pedig kevesebb, mint 40% az első 6 hónapban, pedig ekkor intenzívebb a felhasználás, hiszen a második félévi kiadásokból 2 hónapban (nyári szünet) csak minimális. Az óvodákkal jó az együttműködésünk, továbbra is tervezzük az iskolába induló gyerekek szüleinek februárban a szülő-pedagógus találkozót bemutató foglalkozás keretében, valamint a leendő elsősök májusi iskola látogatását is. Az iskola gyermekorvosa Dr. Gelencsér Mária, védőnője Döméné Janni Ildikó, fogorvosa pedig Dr. Bognár Andrea, akik rendszeresen végzik az egészségügyi ellátást és vizsgálatokat.

9 9 1. Nevelési-oktatási tevékenység Az iskola működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat, szakmai, pedagógiai munkáját a Pedagógiai program és a tanévre lebontott éves munkaterv határozza meg. Az iskola alaptevékenységei az alapító okirat szerint a következő: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás Napközi otthoni nevelés Intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Diáksport Német nemzetiségi kisebbségi feladatok, német nyelvű nyelvoktató kisebbségi oktatás ellátása Az intézmény oktató-nevelő munkáját az érvényes Pedagógiai program alapján végzi, ahol kiemelt tantárgynak tekintjük a német nyelvet. Iskolánkban a 2005/2006-os tanévtől a szülők, valamint a porvai kisebbségi önkormányzat igényének megfelelően német nyelvű nyelvoktató program indult. A as tanévben érte el a nemzetiségi oktatás valamennyi évfolyamot. A 2010-es választásoknak megfelelően Borzaváron megalakult Német Kisebbségi Önkormányzat is támogatja ezt a tevékenységet. Önkormányzati határozatuk alapján intézményünk Ft-ot használhat fel karbantartásra vagy eszközfejlesztésre. A Porvai Német Kisebbségi Önkormányzat pedig német nyelvű könyvekkel és játékokkal ajándékozta meg iskolánkat. A speciális oktatás célja, hogy diákjaink megismerkedjenek a falvainkban történelmi múlttal rendelkező német nyelvvel és kultúrával. A Pedagógiai programunk helyi tanterve szabályozza a kisebbségi oktatás irányelveit, formáját és általános követelményeit. Tanulóink heti 5 órában a

10 10 nyelvtanuláson kívül a német irodalom, hon- és népismeret, valamint a nemzetiségi kultúra alapjait ismerhetik meg Alapelvek, célok Az oktatási célok rövid meghatározása, hogy modern, naprakész, társadalmi igényeknek megfelelő használható tudás birtokába juttassuk a tanulókat. Ne a lexikális ismeretek bővítése legyen az elsődleges cél, hanem az, hogy a diák értse, amit olvas, átlássa a problémákat, feladatokat és választ tudjon keresni az ezzel kapcsolatos kérdéseire, megtalálja a megoldáshoz szükséges adatokat, információkat. Az oktató-nevelő munka során a legfontosabb alapelveink a következők: Gyermekközpontúság, amely tiszteletben tartja a gyermek gondolat és érzésvilágát, alkalmazkodik életkori sajátosságaihoz. Tanulóink a 8 év alatt szilárd tudásra, biztos készségekre tegyenek szert, s ezt képesek legyenek rendszerezni, megfelelő felkészítést kapjanak a továbbtanulásról. Biztosítjuk a tiszta, egészséges környezetet, a nyugodt tanulás feltételeit. A nevelőmunkánk legfőbb célja, hogy megtanítsa az egymás iránti tisztelet és megértés, valamint a társadalmi érintkezés és kulturált viselkedés alapszabályait. Különös figyelmet kell szentelni a hagyományok ápolására. Pedagógiai programunk szerves része az egészség- és környezetnevelési program. Kiemelten kezeli a test és lélek harmonikus fejlesztését, az egészséges életmód kialakítását, a mindennapos testedzés programját. E célok megvalósítását szolgálják: Szakköreink tömegsport, futball szakkör, környezetvédelmi szakkör Egészséges életmódra nevelés osztályfőnöki órák, védőnő által tartott előadások, egészségvédelmi nap Újrahasznosítható anyagok gyűjtése

11 Rendezvényeink Az elmúlt tanévben megtartottuk a hagyományainkhoz és hazafias ünnepeinkhez kapcsolódó rendezvényeinket. Szép műsorral emlékeztünk meg hőseinkről október 6-án és március 15-én. A szeretet ünnepére való ráhangolódást szolgálta karácsonyi műsorunk. Vidám hangulatú farsangi karnevált tartottunk. Osztályfőnöki órák keretében készített ajándékokkal kedveskedhettek tanulóink anyák napján az édesanyáknak és nagymamáknak. A gyermeknapon színes programlehetőséget kaptak tanulóink az iskolában kézműves foglalkozás, agyagozás, sorversenyek és egyéb sportolási lehetőségek keretében. Az önkormányzatok a tanulókat az elmúlt évben karácsonyi ajándékozásként úgy támogatták, hogy hozzájárultak a tanulmányi kirándulás költségeihez ( Ft/tanuló). E mellett karácsonykor kis ajándékcsomaggal is kedveskedtek nekik. Az alsó tagozatosaink 2 alkalommal, felső tagozatosaink pedig 3 alkalommal voltak színházlátogatáson. Márciusban nyílt napot szerveztünk az érdeklődő szülők számára, külön az alsó és külön a felső tagozat számára. A as tanévben megfelelő számú jelentkezés esetén szakköri formában, szülői finanszírozás mellett angol nyelvtanulás lehetőségét kívánjuk megteremteni. Tanulmányi kirándulásunk jól sikerült, a kicsik Tapolca, Szigliget környékén jártak, a felsősök Herenden a Porcelán Múzeumot, Városlődön pedig egy német nemzetiségi tájházat tekintettek meg, délután pedig a városlődi Kalandparkban szórakozhattak. A tanév utolsó hetében megrendezett egészségvédelmi napunkon tanulóink a gyakorlatban ismerkedhettek meg különböző gyógynövényekkel, vöröskeresztes és sebkötözéssel kapcsolatos ismereteket szerezhettek. Az iskolarendőr

12 12 közlekedési és bűnmegelőzési tanácsokkal látta el tanulóinkat. Ízlésesen teríthettek ünnepi asztalt, a nap zárásaként pedig vitamindús, egészséges ételeket készíthettek és fogyaszthattak. A programhoz anyagi támogatást nyújtott a Borzavári Német Kisebbségi Önkormányzat és Porva Község Önkormányzata. A rendezvény lebonyolításában segítettek szülők, védőnők, iskolarendőr, iskolánkból kimaradt tanulók, valamint az iskola dolgozói. Több alkalommal részt vettek tanulóink körzeti versenyeken, ahol jó eredményeket értek el. Ezek között a versenyek között voltak anyanyelvi, szaktárgyi, szavalóverseny, rajz és sportversenyek. A természetjáró szakkör tagjai a múzeumok őszi fesztiválján szerepeltek szép eredménnyel. Három csapat vett részt iskolánkból, melyből az egyik 3. helyezést ért el. A zirci német nyelvű versmondó versenyen két tanulónk vett részt, melyből az egyik szintén 3. helyet szerezte meg. Egy tanulónk külön díjat kapott a nagyesztergári Ányos Pál rajzversenyen. A Zirci Természettudományi Múzeum által meghirdetett rajzpályázatra melynek témája lakóhelyünk volt több tanulónk munkáját küldtük, 7 tanulónk értékes díjazásban részesült. Iskolánk sportéletében a foci áll az első helyen. Az elmúlt tanévben 3 fiú futballcsapat működött. Minden csapat indult az iskolák közötti bajnokság őszi és tavaszi fordulóján, ahol kiválóan szerepeltek. A gyermeknapi kupát melyért az olaszfalusi iskola csapatával már 4 alkalommal megküzdöttek tanulóink az idei évben a 3. győzelem után végleg elhozták focistáink. Ugyanitt aranyérem is került a nyakukba. A borzavári és porvai falunapra lelkesen készültek tanulóink, ahol vidám verses, táncos, mozgásos műsorszámokkal léptek fel, a közönség körében nagy sikert aratva.

13 13 3. Várható változások a as tanévben szeptember 1-től bevezetésre kerül az új köznevelési törvény, melynek legtöbb intézkedése csak a es tanévtől lép életbe, de vannak olyanok, amelyek már az idei tanévtől kötelező érvényűek ránk nézve. Ezek közül a legfontosabb a mindennapos testnevelés bevezetése az 1. és 5. évfolyamokon. Ezekben az osztályokban a heti testnevelés órák száma 5, melyet a helyi körülményekhez, a tanulók utazásához alkalmazkodva igyekezünk megoldani. A délutáni sportfoglalkozásokon a játék mellett a tanulók testtartására, mozgástechnikájuk fejlesztésére is igyekszünk odafigyelni júniusi Közoktatási törvény módosításának megfelelően, csak az 1. évfolyamon és a 2. évfolyam első félévének végén van a kötelező szöveges értékelés, a többi évfolyamon már osztályozás váltja fel. Az évfolyamismétléssel kapcsolatos új szabály pedig az, már a 2. évfolyam végétől ismét lehetővé válik a tanulók évfolyamismétlésre való kötelezése, amennyiben a tantárgyi és tanulmányi követelményeket nem tudta teljesíteni.

14 14 4. Összegzés Mindent megteszünk annak érdekében, hogy amit kaptunk megőrizzük, biztosítsuk az épület állagmegóvását, s lehetőségekhez képest fejlesszük is azokat. Takarékos gazdálkodással igyekszünk biztosítani iskolánk zavartalan működését. Arra törekszünk, hogy iskolánk oktató-nevelő munkája eredményes legyen, tanulóink megfelelő felkészítést kapjanak ahhoz, hogy megállják helyüket a középiskolában. Ezúton szeretném megköszönni a képviselőtestületek, a polgármesterek és a kisebbségi önkormányzatok segítségét, és kérem, hogy pozitív hozzáállásukkal továbbra is támogassák intézményünket. Borzavár, szeptember 26. Ringhoffer Jánosné igazgató

15 15 AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK A es tanévben kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt elért tanulóink: Bauer Ivett Maczucza Katalin Punk Brigitta Adler Anna Deézsi Leonóra Csenge Kádi Kata Papp Berta Mars Bianka Dóczi Benedek Kádi Dorina Kovács Dominika Németh Gréta Dóczi Péter Kovács Izabella Verseny megnevezése Név Osztály Helyezés Felkészítő tanár Múzeumok őszi fesztiválja Csapat: Falman Vanda Kovács Bianka Skobrák Viktória Rippert Kinga Borszukné Kropf Ilona Keserű Rebeka Deézsi Leonóra Csenge Német nyelvű versmondó verseny Szakácsné Krepsz Adrienn Kovács Norbert 6. Horváth Ágnes Ányos Pál rajzverseny Falman Vanda 7. különdíj Szolga Gertrúd

16 16 Zirci Természettudományi Múzeum rajzverseny Körzeti focibajnokság Falunap Borzavár, Porva Körzeti atlétika bajnokság Kovács Dominika Jacqueline Manetsch Balta Tibor Takács Róbert Lanczinger Fanni Kovács Bianka Kovács Izabella 2. korcsoport: 3. korcsoport 4. korcsoport Serdülő 1. Serdülő 2. Dóczi Benedek Dóczi Péter Sunyi Krisztián Prevics Gergő Csiki László Chereches Szilárd díjazottak különdíj futás 600 m 3. helyezés futás 600 m 1. helyezés távolugrás 4. helyezés súlylökés 1. helyezés súlylökés 3. helyezés távolugrás 4. helyezés Borszukné Kropf Ilona Szolga Gertrúd Kapocsiné Zsova Mária Kapocsiné Zsova Mária Kapocsiné Zsova Mária

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről

Beszámoló. a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Beszámoló a Tarczy Lajos Általános Iskola tevékenységéről Készítette: Venczel Csaba intézményvezető Pápa, 2012. június 6. Bevezető Tisztelt Képviselőtestület! A Tarczy Lajos Általános Iskola nyolc évfolyammal

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben