ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére"

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/79-16/2007. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 19-ei ülésére Tárgy: A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezése, TRFC pályázati támogatással megvalósuló beruházás lezárása Előadó: Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Az előterjesztés elkészítésébe bevont személyek (szervezetek): Oktatási és Közművelődési Iroda Vörös Kálmán irodavezető Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda: Csajka Györgyné irodavezető Pap Lászlóné ingatlanügyi referens Ratkovszky Judit műszaki referens Az előterjesztést megtárgyalta: Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság Gazdasági és Területrendezési Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11/2006. (II. 22.) MÖK határozatában egyetértett a Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezésével kapcsolatos pályázat beadásával a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC decentralizált programjának keretében az e célra vásárolt Zirc, Rákóczi tér számú ( C és D épületek, hrsz.: 1046/3/A/3, illetve 1046/3/A/4) ingatlanon történő beruházás megvalósításával. Az épületekben a múzeum munkahelyeinek és gyűjteményeinek elhelyezése történt meg a jóváhagyott építési engedélyezési tervek szerint. A Veszprém Megyei Önkormányzat TRFC támogatási pályázat benyújtásáról szóló döntése szerint eft saját forrás, valamint eft TRFC támogatás igénybevételével, összesen eft beruházási összeggel kellett megvalósítani a létesítményt. Pályázatunkat a Közép-dunántúli Regionális Tanács 37/2006. (III. 31.) sz. határozatával jóváhagyta, megosztva az igényelt összes támogatást: évben 10 millió, évben 40 millió Ft összegekkel. A beruházás vállalkozásba adása csak a szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása után volt lehetséges, mely a kivitelezésre vonatkozóan eredményesen, jogorvoslat nélkül zárult. A beruházás mozzanatainak táblázatba foglalt összefoglalóját előterjesztésünkhöz mellékeljük. A D épületben a munkahelyek részére lettek kialakítva helyiségek, illetve itt került elhelyezésre két gyűjtemény, a gerinces és a gerinctelen is. A C épületben a gyűjtemények (geológia és szakkönyvtár) és munkahelyek kerültek elhelyezésre az alábbiak szerint: Főbb funkciók Alapterület (m 2 ) Könyvtár 130,30 Közművelődési terem 43,00 Botanikai gyűjtemény 77,90 Geológiai gyűjtemény 108,50 Geológiai kutató 18,00 Botanikai kutatók 20,00 Raktárak 63,00 Irodák 48,00 Előkészítők, szociális 235,00 blokkok, közlekedők, kazánház A beruházás a tervezett ütemezés szerint és felszereltséggel, illetve pénzügyi forrásokon belül valósult meg. A pályázat szerinti költségek tervezett és tényleges állapotát az alábbi táblázat tartalmazza. ezer Ft-ban Megnevezés Tervezett Tényleges Megjegyzés Épületek átalakítása, Közbesz. eljárás vásárlása Berendezés Egyéb költségek Fejlesztési célra átadott pénzeszköz Vissza nem igényelhető ÁFA Fejlesztés összesen

3 3 Tisztelt Közgyűlés! Az egyházi kártalanítási összeg, a megyei önkormányzat saját forrásai, valamint a Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával a múzeum végleges elhelyezésének csak egy része valósulhatott meg. A Rákóczi tér 3-5. alatt megvásárolt és átalakított C jelű épület csak a múzeum szükséges kiegészítő funkcióinak (munkahelyek, gyűjtemények) elhelyezésére alkalmas és elegendő, de az alapfunkció a kiállítóhelyek megvalósítására itt nincsen elegendő tér, emellett viszont az apátsági épületből teljes mértékben ki kell vonulnunk ez év október végére. Mindez szükségessé teszi, hogy átgondoljuk a múzeum működési lehetőségeit. A Rákóczi téri épület néhány nagyobb helyisége átmenetileg lehetővé tenné ideiglenes kiállítások rendezését. Ehhez viszont szükséges a gyűjtemények (geológia és szakkönyvtár) más épületbe való áthelyezése. Zirc városban a gyermekvédelmi ágazat kiürítette a Munkácsy u. 20. sz. alatti családi házat, amely nem volt hosszútávon alkalmas lakásotthonnak. Az épület ismételt üzembe helyezésével átmenetileg befogadhatná a múzeum geológiai gyűjteményét és könyvtárát. Az ingatlan jelenleg az egyéb (forgalomképes) vagyoni körben szerepel, elidegenítésre kijelölése megtörtént. A múzeumi feladatok átmeneti biztosítása miatt szükséges az ingatlant a Bakonyi Természettudományi Múzeum részére üzemeltetésre átadni. A végleges kiállítóterek létesítésére pedig Zirc Város polgármestere tett javaslatot. A város pályázatot kíván benyújtani a Regionális Operatív Program keretein belül a Kiemelt vonzerő-, termék- és infrastruktúra fejlesztések támogatása érdekében a városközpont fejlesztésére, rekonstrukciójára, amely magában foglalja a központi tér, az apátsági barokk előkert és a csatlakozó épületek (Reguly Antal Múzeum és Alkotóház) fejlesztését. A Reguly múzeum ingatlanán felépíthető lenne tömbösítve a vonzerőt a Bakony Természettudományi Múzeum kiállítótereket magában foglaló épülete is. Jelenleg a kiállítási terek összesen 280 m 2 -t foglalnak el (5 terem), ennyi visszapótlása szükséges, a szociális blokkal, pénztárral, egyéb kiszolgáló létesítményekkel (bolt, teremőri szoba) együtt minimum 360 m 2. Ehhez még hozzá kell számolni a most készülő mamutos kiállítás anyagát is, mely ideiglenesen a C épületben a közművelődési teremben kap helyet, mely 43 m 2 alapterületű. Azaz szükség lenne 400 m 2 összalapterületre a kiállítás és a kiszolgáló helyiségek számára. A pályázat gesztora Zirc Város Önkormányzata lenne, a Veszprém Megyei Önkormányzat partnerként venne részt a projektben. A pályázat kiírási tervezete szerint 10% önerő biztosítandó. Előzetes becslés szerint ez a megyei önkormányzat számára 20 millió Ft saját forrás biztosítását jelentené. A pályázat benyújtása nyáron várható, addig már szükséges az előkészítő tervezési munkák elvégzése. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum leírt ideiglenes elhelyezéséhez járuljon hozzá és csatlakozzon Zirc város pályázatához, biztosítva a megyei önkormányzatot terhelő szükséges saját forrást. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésem alapján hagyja jóvá az alábbi../2007. (IV. 19.) MÖK határozatot 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Zirc Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezése TRFC pályázati támogatással megvalósult beruházásról szóló beszámolót. 2./ A megyei közgyűlés tudomásul veszi, hogy a beruházás a tervezett határidőben, minőségben és felszereltségben megvalósult. A beruházás TRFC pályázatban elismerhető költségei a tervezett Ft előirányzatnak megfelelően teljesültek.

4 4 3./ Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a beruházás teljes üzembe helyezéséről és a támogatóval történő elszámolásról a Hivatal útján gondoskodjon. Határidő az 1., 2. pont vonatkozásában: Határidő a 3. pont vonatkozásában: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Zirc, Rákóczi tér 3-5. C jelű épület, eredetileg geológiai gyűjtemény és szakkönyvtár elhelyezésére kialakított helyiségeit az intézmény ideiglenesen kiállítási célra használja. Határidő: október 31-től kezdődően Kasper Ágota, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója 5./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bakonyi Természettudományi Múzeum geológiai gyűjteményének és a szakkönyvtár elhelyezése céljából a Zirc, Munkácsy u. 20. szám alatt található 667/57 hrsz-ú ingatlant a Bakonyi Természettudományi Múzeum részére ideiglenesen a geológiai gyűjtemény végleges más helyszínen történő elhelyezéséig üzemeltetésre átadja. Határidő: 6./ Veszprém Megye Önkormányzata támogatja és csatlakozik a Zirc Város Önkormányzatának gesztorságával készülő pályázathoz a Regionális Operatív Program keretein belül, azzal a céllal, hogy a Zirc, Reguly Antal Múzeum és Alkotóház ingatlanán felépüljön a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítótereinek helyet adó épület. A pályázathoz a megyei önkormányzat 20 millió Ft saját forrást biztosít évi költségvetéséből. Határidő a pályázat előkészítési munkáira: Veszprém, április 19. Lasztovicza Jenő s. k.

5 5 A ZIRC Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezésére kialakítandó épületállomány, TRFC támogatással megvalósuló beruházás ütemei Melléklet Sorszám Ütemek megnevezése Kezdés Befejezés Megjegyzés 1. Megyei önkormányzat döntése /2006. (II. 22.) MÖK határozat 2. TRFC támogatási igénybejelentés benyújtása 3. Támogatásról szóló döntés március /2006. (III. 31.) KDRFT határozat 4. D épület vásárlása június Támogatási szerződés aug. 1. megkötése Magyar Államkincstárral 6. Közbeszerzési eljárás C épület kivitelezésére június augusztus Nyertes: MONOLIT Kft. 7. Munkaterület átadása, aug. 7. kivitelezés megkezdése 8. Kivitelezés aug február Műszaki átadás-átvételi február 7. eljárás 10. Mobiliák beszerzésére december január ajánlatkérés 11. Támogatási szerződés módosítása Magyar február 1. Átütemezést kért a Kincstár Államkincstárral 12. Használatbavételi február 19. engedély megkérése 13. Bútorozás március március Költözés március március Üzembe-helyezés, április aktiválás 16. Jelentés a beruházás befejezéséről április Veszprém, április 19.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-91 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2010. október 21-i ülésére 324/2010.(VII.08.)Kt.sz. Új szennyvíztisztító telephez vezető út önálló ingatlanná minősítése Jánoshalma Város

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14.-én (kedd) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. /2005. Előadó: Csernus István Mell.: 1 pld. terv Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-18/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 21024-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben