SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005."

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár szak levelező tagozat Konzulens: Majorné Bodor Ilona könyvtárigazgató BAJA 2005.

2 1. Bevezető Kihívások-megoldások Könyvtári integrált rendszer OPAC OPAC az Interneten World Wide Web (WWW) WebOPAC TextLib könyvtári integrált rendszer és a WebOPAC A TextLib WebOPAC felülete A TextLib WebOPAC működési háttere WWW opcionális modulok A siklósi Városi Könyvtár az Interneten Az információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A keresés előkészületei Keresés Formai jegyek alapján történő keresés Tartalmi jegyek alapján történő keresés Böngészés Logikai műveletek Keresés szótöredékekkel és helyettesítéssel Problémák a keresés során Találati halmazról Olvasói állapot lekérdezése A könyvtárhasználók keresési szokásai a TextLib katalógusban Összegzés...73 Hivatkozások jegyzéke...75 Összesített irodalomjegyzék...77 Mellékletek

3 1. Bevezető A lehetőség, számos új fejlesztést eredményez a könyvtárakban és a kialakuló új környezet, új eszközöket teremt. Nézzük csak az utóbbi néhány évtized technikai változásait: megjelentek a PC-k, kialakultak a számítógép hálózatok, elkészítették és alkalmazták a World Wide Web tervét. Újabb és újabb technikai változások következtek be, melyekre a könyvtárak döntő többsége rugalmasan reagált. A könyvtári munkafolyamatokat gépesítették, helyi számítógépes hálózatot építettek ki, később bemutatkozó honlapokat készítettek, majd elektronikus katalógusaikat az Interneten, Web-es környezetben is elérhetővé tették. A változások, a könyvtár használóit sem hagyták érintetlenül. Nekik is meg kellett ismerkedniük az új környezettel, a számítógépes adatbázisok keresési lehetőségeivel, hiszen a legtöbb könyvtárban, a hagyományos katalógusrendszer lezárt, keresni, már csak elektronikus környezetben lehet. Ma már könyvtár épületén kívül, akár otthonukból is megtehetik, hogy információt gyűjtsenek egy adott témában, melyhez jó szolgálatot tesz a könyvtári integrált rendszerek WebOPAC felülete. De tulajdonképpen, mi is ez az újabb eszköz, amely egy újabb változást eredményezett? Vajon mi szükséges a működtetéséhez? Milyen módon lehet használni a WebOPAC-ot? Dolgozatomban ezekre a kérdésekre keresem a választ. Munkám alaptézise, hogy a TextLib WebOPAC többszempontú visszakeresést biztosít, általa a keresés gyors, felhasználóbarát kezelőfelülete miatt a keresés egyszerű. Állításaimat, a következő felépítés szerint szeretném bizonyítani. A szakdolgozat első részében, általános elméleti kérdések definiálására törekszem. Bemutatom az integrált rendszereket, és a WebOPAC-ot. Ez utóbbi, viszonylag új fogalom könyvtárosok és könyvtárhasználók körében, ezért mindenképpen szeretnék néhány oldalt szánni, ezen új kifejezés magyarázatára. Gyakorlati példaként a TextLib könyvtári integrált rendszert és Web-es környezetét ismertetem. 3

4 Második részben a központi témakör kifejtésére törekszem. Bemutatom a siklósi Városi Könyvtár informatikai hátterét, WebOPAC felületének illusztrálásával, az információkeresés elméleti és gyakorlati módszereit ismertetem. Célom, a keresés eredményessége érdekében, általam fontosnak ítélt módszerek bemutatása, a dokumentumok formai és tartalmi jegyei alapján. Terjedelmi korlátok miatt csak a lényeges keresési szempontokat cím, annak egy szavát, szerzőt, közreműködőt, tárgyszót, tárgyidőt, nyelvet és témát emelem ki. Kitérek a böngésző, a Boole-műveletek és szótöredék használatára, és a keresés során fellépő problémákra. Végül, csemegeként, egy kérdőíves felmérés eredményével zárom szakdolgozatomat. A felmérés bizonyította, hogy a könyvtárlátogatók bizonyos százaléka, nehezen ismeri ki magát az elektronikus keresőrendszerben, ezért bízom választott témám aktualitásában. Szeretném, ha dolgozatom, hasznos segítőjévé válna azon kutatók számára, akik információgyűjtés során TextLib WebOPAC felületet vesznek igénybe. Kutatásom során KOKAS Károly BAKONYI Géza Könyvtári integrált rendszerek, és UNGVÁRY Rudolf VAJDA Erik Könyvtári információkeresés című művei nyújtottak támpontot. Köszönetet szeretnék mondani témavezető tanáromnak, MAJORNÉ Bodor Ilonának, az Eötvös József Főiskola könyvtárigazgatójának, DÉRI Zoltánnak, a siklósi Városi Könyvtár informatikai szaktanácsadójának, akik útmutatásaikkal, hasznos ötleteikkel, javaslataikkal, őszinte támogatásukkal segítették munkámat. 4

5 2. Kihívások-megoldások Az utóbbi évtizedekben a könyvtárak hatalmas fejlődésen mentek keresztül. Fordulat következett be az információk tárolásának, azok hozzáférésének módjában, növekedett a felhasználható adatok mennyisége, változott a könyvtárak és az olvasók közötti kapcsolattartás eszköze. Tekintsünk egy kicsit vissza és nézzük meg, milyen kihívásokkal találták szemben magukat a könyvtárak és azokra, milyen megoldások születtek. Információrobbanásról a XIX. századtól kezdve beszélnek a szakemberek. A bekövetkező ipari-technikai forradalom hatására, nőtt a dokumentumok száma, a tudományok fejlődésével elindult egy differenciálódási folyamat. Új résztudományok alakultak önálló tudományággá, és különféle interdiszciplináris tudományok (határtudományok) jöttek létre, aminek következménye a szakirodalmi szóródás. A hagyományos bibliográfiák, katalógusrendszerek egyre nehezebben tették lehetővé az információ feldolgozását és keresését. A katalógusok papíralapúak voltak, és csakis a könyvtár épületén belül lehetett használni azokat. Nagyobb könyvtári állomány esetében a katalógusrendszerben történő keresés időigényessé vált. Új módszerekre volt szükség a nagymennyiségű információ gyorsabb feldolgozása, pontos és gyors visszakeresése érdekében. Megjelentek a kötetkatalógusok, a helyhiány és a helyhez kötöttség legyőzésére a mikrofilmalapú katalógusok, a COM-katalógusok, de egyikük sem volt bővíthető, ezeket csupán a nem gyarapodó gyűjtemények esetében használták. A megoldást a XX. század közepén megjelenő számítógépek adták. A PC-k megteremtették a feltételét a korábban emberi munkaerővel végzett feladatok hatékonyabb elvégzéséhez. 5

6 A könyvtárgépesítés az Egyesült Államokban kezdődött, az első generációs számítógépekkel. Ezek off-line üzemmódban működtek, megoldó képességük rugalmatlan volt, mégis megjelenésük a könyvtárakban forradalmi változásokat eredményezett. A könyvtárgépesítés ekkor még csak a kölcsönzésre szorítkozott, de később eredményeket értek el a katalogizálás terén is. Az említett első generációs, mainframe gépek számítógépközponttól függtek, a könyvtári funkciókat nem kezelték integráltan. A nyolcvanas évek közepétől az újabb generációs számítógépekkel azonban, ezen problémákra is megoldást találtak. A régi modellt, amely szerint egy szervezet összes számítástechnikai igényét egyetlen nagy számítógépnek kell ellátnia, hamarosan teljesen felváltja egy újabb, amelyben a munkát sok, egymástól függetlenül működő, de egymással összekapcsolt számítógépek segítik. Kialakultak a számítógép-hálózatok. Hálózatba kötött terminálok használója bármikor hozzáférhetett a központi gépen kezelt adatbázishoz. A számítógépek kisebbek lettek, alacsonyabb áruk miatt nagyobb számban terjedtek a könyvtárakban is. Az as években a könyvtári automatizálás fejlesztéseinek eredménye, hogy a kölcsönző és katalogizáló modul mellett kifejlesztették a dokumentumkeresést biztosító on-line elérhető katalógus modult, az OPAC-ot (Online Public Access Catalogue). Megjelentek miniszámítógépek, folyamatosan születtek újabb és újabb operációs rendszerek, amelyek megteremtették a feltételeket, olyan könyvtári integrált rendszerek kiépítéséhez, amelyek önállóan működnek, függetlenül a számítógépközponttól és öt modult (kölcsönző,- katalogizáló,- opac,- beszerzési és a periodikák feldolgozását automatizáló modul) integráltan kezeltek. Az átalakulás folyamata a könyvtári integrált rendszerek fejlesztésével nem állt meg. A kilencvenes évek elején a könyvtárakban is megjelentek az újabb (negyedik) generációs számítógépek, amelyek már lokális felhasználáson túl regionális és világméretű működést is lehetővé tettek. A távközlési hálózat teljesítményének növekedése következtében, új hálózati technológiák (Hálózati technológia: telefonos kapcsolat, ISDN-kapcsolat, kábeltévés kapcsolat, xdsl, bérelt vonal, vezeték nélküli kapcsolat GSM-szolgáltató, műholdas, mikrohullámú, 6

7 AM-mikorhálózat) segítségével megvalósulhatott, a könyvtári integrált rendszerek összekapcsolása nagyobb területet (várost, országot, világot) lefedve. Megjelentek az első hipertext szoftverek, melyekkel felhasználóbarát végfelületet lehetett kialakítani a távoli on-line katalógusokban es évektől kezdve a könyvtárakban használt hierarchikus adatbázis kezelő rendszereket felváltja a relációs adatbázis-kezelő rendszer, mely a könyvtári integrált rendszerek alapja. Szintén ettől az időponttól kezdték el alkalmazni Tim Berners-Lee World Wide Web tervét is. 3. Könyvtári integrált rendszer A könyvtári integrált rendszerek alapja, tehát az adatbázis-kezelő rendszer, amellyel biztosítható az adatok tárolása és visszakeresése rendezett formában. Modulok közötti kapcsolatot tesz lehetővé. Az átjárhatóságot (pl. a katalogizáló modulba bevitt adatok megjelennek az OPAC modulban) az adatbáziskezelő relációs volta biztosítja. Ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a rendszer az egyes adatelemeket (szerző, cím, kiadó, évszámok, tárgyszavak, stb.) külön-külön táblákban tárolja és ezek között létesített kapcsolatok (relációk) segítségével építi fel az egyes rekordokat 1. A könyvtári integrált rendszerek, a könyvtári munkafolyamatok legteljesebb automatizálására alkalmasak. Magyarországon bevezetésükre a 90-es évek elején került sor és napjainkban a könyvtárak döntő többsége, valamilyen szinten alkalmazza a rendszert (a 3. számú melléklet alapján, jelenleg a jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ a feldolgozás fázisánál tart). 1 Kokas Károly Bakonyi Géza: Könyvtári integrált rendszerek. Adatbázis 3.p. 7

8 Összetettségük és feladatmegoldó képességük tekintetében három nagy csoportot különböztetünk meg: Kis könyvtári integrált rendszerek: Szirén MikroIsis Közepes méretű könyvtári integrált rendszerek: Textlib Linlib Nagy feladatmegoldó képességekkel rendelkező rendszerek: Corvina OLib Aleph Tinlib Horizon A rendszereket, a könyvtári munkafolyamatokhoz hasonlóan, általában öt részre (modulra) osztották, melyek a következők: Gyarapítási modul Katalogizáló modul Kölcsönző modul Időszaki kiadványok kezelésére alkalmas modul, a periodika modul OPAC (Online Public Access Catalogue) katalógus, azaz a keresőmodul. 8

9 Az öt modul mellett beépítettek ún. kiegészítő funkciókat is, segítségükkel megoldható az egységes névalakok használata ( authority állomány 2 ), és rugalmasan kezelhető az állományokhoz történő hozzáférés, a segítségnyújtás. Biztosítható a felhasználó elektronikus leveleinek küldése, fogadása, a dokumentumok előjegyzése. A rendszerek speciális működésére jellemző a rugalmasan alakítható feldolgozási rendszer, illetve a lekérdezéseket, rendezéseket, nyomtatásokat biztosító manuális művelet. A kölcsönzési adatok, feldolgozási adatok elemzését és az OPAC-ban történő keresési szokásokat a nyomonkövetés, a naplózás, mint speciális funkció teszi lehetővé. Az automatikus ellenőrzési funkció segítségével megakadályozható, ugyanazon rekordok bevitele a rendszerbe. Napjainkra szinte minden könyvtári integrált rendszer képes megvalósítani azt a speciális funkciót, amely biztosítja a könyvtárban feldolgozott információ elérést a világ bármely pontjából. Adatátvitel során egyrészt biztosítaniuk kell a könyvtárba irányuló, illetve a könyvtárból kifelé menő kommunikáció lehetőségét. Az OPAC-ok bibliográfiai leíráson túl, digitális képi és egyéb audiovizuális információmegjelenítést is lehetővé tesznek, amelyet a multimédia funkcióval oldanak meg. A felsorolt funkciók és modulok kezelését biztosító rendszerrel egy könyvtár jelen lehet a regionális, országos és világméretű együttműködési programokban, a nemzetközi információs rendszerekben 3. Fejlett informatikai háttérrel rendelkező könyvtárak képesek arra, hogy látogatói 2 Bánki Zsolt: MÁTRIKSZ - Magyar Átfogó Tárgyi Információkereső-nyelvi Szótár Új fejezet a tartalmi visszakeresésben. Felhasználói kézikönyv. Fogalomtár authority állomány: {magyarul: besorolási rekordok állománya} Könyvtári adatbázisok olyan állománya, amely a bibliográfiai rekordokban alkalmazott besorolási adatokat (pl. név, tárgyszó, földrajzi név stb.) egységesített alakban tárolja, a besorolási adatra jellemző egyéb kiegészítő adatokkal együtt. Az egyes tételek önálló besorolási rekordokat képeznek az adatbázisban. A besorolási rekordok főtétele mutatót (indexet) képez. 3 Kokas Károly Bakonyi Géza: Könyvtári integrált rendszerek. Történeti vázlat 5.p. 9

10 számára, az Interneten is szolgáltassanak információt. Legjobb módszer, ha az információszolgáltató intézménynek van saját honlapja, amelyen keresztül OPAC katalógusát felhasználóbarát felületen, Interneten keresztül olvasói számára elérhetővé teszi. 3.1 OPAC Ahhoz, hogy a felhasználó keresni tudjon a könyvtár állományában, a katalogizálás során feltárt dokumentumokat visszakereshetővé kell tenni. A hagyományos feldolgozást és visszakeresést alkalmazó könyvtárakban a katalógusrendszer, a könyvtári integrált rendszereket alkalmazók esetében az OPAC (Online Public Access Catalogue) modul biztosítja. A katalógusrendszer egy dimenzióban teszi lehetővé a keresést, míg az OPAC több irányú visszakeresést nyújt, rövidebb idő alatt. Az OPAC az integrált könyvtári rendszerek bibliográfiai adatbázisának a felhasználók (könyvtáros és olvasó) által igénybe vehető visszakereső felülete 4. A könyvtári dokumentumokról készített bibliográfiai leírásokat és a hozzájuk tartozó kiegészítő információkat leltári szám, raktári jelzet, a dokumentumra vonatkozó státuszinformációk, esetleg annotáció teszik nyilvánosan, több szempont szerint visszakereshetővé. Az OPAC lokális hálózaton, azaz Intraneten, illetve egy könyvtár épületén kívül nyilvánosan, Interneten keresztül érhető el. Az Intranet az Internetnél is használt TCP/IP protokollra és szoftverekre ( , FTP, Web stb.) épülő, nem nyilvános (helyi) hálózatok összefoglaló neve. Egy [Intranet] rendszerint egy intézmény (esetleg földrajzilag nagyon távol levő) számítógépeit közti össze, és - az Internetnek köszönhetően - olcsó, állandóan továbbfejlesztett és könnyen megtanulható megoldást jelent belső információs rendszerek kialakítására. 5 4 Kokas Károly Bakonyi Géza: Könyvtári integrált rendszerek. OPAC 15.p. 5 Drótos László (szerk.): Elektronikus könyvtári értelmező szótár 10

11 3.2 OPAC az Interneten Az Internet az egész világra kiterjedő hálózat, amely számítógépek ezreit köti össze. Az Internet nonprofit jellegű, s ha megtanuljuk, hogy az Interneten mit, hol érdemes keresni, akkor végtelen mennyiségű, megbízható információhoz juthatunk. Ez számtalan előnnyel jár, mely a viszonylag ingyenes használatban is megjelenik. Az Internet megjelenése és terjedése különféle lehetőségeket nyújt az integrált könyvtári rendszerek fejlesztőinek és az azokat használó könyvtáraknak, illetve könyvtárak olvasóinak. A távoli OPAC-ot Interneten keresztül, X.25 kapcsolattal, Telnet, Gopher vagy World Wide Web (Web vagy WWW) használatával érhetjük el. A következőkben a WWW alkalmazását szeretném ismertetni. 3.3 World Wide Web (WWW) 1989-ben Tim Berners-Lee dolgozta ki a World Wide Web tervét, amelynek gyakorlati alkalmazására az 1990-es évektől kezdve került sor. Napjainkra használata általánossá vált. A Web kliens/szerver modell alapján működő Internet szolgáltatás. Egy WWWszerverre történő csatlakozás után, a szerveren elhelyezett honlapok olvashatók, illetve azok hivatkozásai segítségével más szervereken tárolt oldalakra is ellátogathatunk. A WWW dokumentumai általában HTML (HyperText Markup Language) szerkezetűek. A HTML [ ] hipertext jelölő nyelv. A World-Wide Web hipertext oldalainak leírására szolgáló szabványos nyelv, az SGML egyik egyszerűsített majd továbbfejlesztett változata. A [HTML] nyelven írt állományokat jellemzően HTTP szerverekkel szolgáltatják és Web-böngészőkkel jelenítik meg. 6 Szövegen kívül formázóutasításokat tartalmaz. A szövegfájlba beilleszthetők képek, hangok, melyek hivatkozó utasításként is megadhatók. E szövegfájl segítségével 6 Drótos László (szerk.): Elektronikus könyvtári értelmező szótár 11

12 készíthetünk táblázatot, űrlapot, melyek befolyásolják a Web lap megjelenését, illetve kapcsolatait. 3.4 WebOPAC A könyvtárak is felismerték a WWW lehetőségeit. Az on-line OPAC-ok első generációja a cédulakatalógusok gépesített változata volt. Az 1980-as évek közepére a kulcsszavas keresés, a Boole-operátorok, és a böngészés megjelenésével kialakult az ún. második generáció. A mai könyvtári rendszerek on-line katalógusait, immáron a harmadik generációs OPAC-oknak is nevezhetjük. Web-es szolgáltatással, Interneten keresztül is elérhetők. WebPAC-nak, vagy WebOPAC-nak nevezik. A továbbiakban ez utóbbi kifejezést használom. WebOPAC kliens-szerver környezetben dolgozik, elérhető Interneten keresztül. Felületét a HTML leíró nyelv segítségével alakították ki. A HTML formátumú felület megtekintése World Wide Web böngészőprogrammal lehetséges. A WebOPAC előnye, hogy menürendszerű, könnyen kezelhető, és barátságosabb, a parancsszavas, Telnet OPAC-tól. Sok könyvtárhasználóban jogosan vetődik fel a kérdés: miért jó az, ha egy könyvtár Interneten keresztül is elérhetővé teszi olvasói, használói számára katalógusát, hiszen a dokumentumokhoz közvetlenül nem is férhetnek hozzá. Valóban; miért is jó? Rohanó világunk egyik alapproblémája az idő, mint valamiféle korlát leküzdése, mellyel együtt előtérbe kerül az időfogyasztás, időgazdálkodás problémája. A rendelkezésünkre álló idő nem változik (a nap 24 órából áll), az elvégzendő feladatok száma viszont folyamatosan nő, aminek következtében központi szerepet játszik a sikeres időkihasználás. A könyvtárba járók nagy aránya tanulás, kutatás céljából használja az intézményt. Azért, hogy e célra szánt idejüket megnöveljék, olyan eszközöket kell megismerniük és használniuk, amelyek segítik őket kutatási, tanulási idejük legoptimálisabb kihasználásában. 12

13 Napjainkban az Interneten keresztül elérhető WebOPAC segítheti a tanulók, kutatók munkáját. Lehetővé teszi, hogy otthonunkból rövid idő alatt előjegyeztessünk egy dokumentumra, ha az éppen kölcsönzés alatt van, és pillanatnyilag nem található meg a könyvtár állományában. A WebOPAC útmutatót ad diákoknak, kutatónak, arról, hogy mely dokumentum található meg egy adott könyvtárban. Irányt mutat a dokumentumok tanulmányozásához, és egy tanulmány irodalomjegyzékének elkészítéséhez is remek segítséget jelent. Könyvtárosok számára könyvtárközi kölcsönzést, rendelést tesz lehetővé, vagy feldolgozó könyvtárosoknak rekordletöltést (vagy feltöltést) biztosít. Irodalom feltáró eszközként is alkalmazható. A WebOPAC kapcsolódik a katalógus, a beszerzési és a kölcsönző modulhoz (és természetesen a háttérben működő adott könyvtári integrált rendszer összes moduljához), így lehetővé válik, hogy a bibliográfiai adatokon túl megfelelő jogosultságok megléte mellett egyéb fontos információkról is tájékoztatást nyújtson. Így például, egy példány státuszáról: kölcsönzés alatt feldolgozás alatt, kézikönyvtárban. Keresés során a következőkre minden WebOPAC választ ad: Egy adott dokumentum megtalálható-e a könyvtár állományában? Egy szerzőnek, mely művei vannak meg az adott könyvtárban? Egy témával kapcsolatban a könyvtárban milyen dokumentumok találhatók meg? Részletes keresési szempontokat és lehetőségeket a későbbiek során szeretném ismertetni. 13

14 4. TextLib könyvtári integrált rendszer és a WebOPAC A TextLib magyar fejlesztésű, középkategóriás könyvtári integrált rendszer, készítője és forgalmazója az Infoker Szövetkezet. Hardver és szoftver igénye alacsony, MS-DOS, Novell NetWare, Linux hálózati operációs rendszerben is képes működni, de az IPX kommunikációs protokollal csatlakoztatott számítógépeknél operációs rendszer megléte sem szükséges. Az összes könyvtári munkafolyamatot gépesítő, több felhasználót kiszolgáló, a magyar könyvtári szabványoknak megfelelő program. A TextLib rendszer relációs adatbázis modell alapjára épül. Adatbázis-kezelő rendszerének sok előnyös tulajdonságából, a következőkben néhányat szeretnék kiemelni. A rendszer központjában a bibliográfiai tételek (könyv, időszaki kiadvány, cikk, audiovizuális dokumentum, tanulmány, térkép, disszertáció, kotta, szabadalom, szabvány, kutatásjelentés, számítógépprogram, kézirat) adatbázisa áll, amelyen keresztül valamennyi részrendszer úgy, mint az egységes besorolási adatok forrásállományai (cím, személy, testület, földrajz), osztályozás, tárgyszó, tranzakciós rekordok kapcsolatban áll egymással. Ez a kapcsolat teszi lehetővé az összes könyvtári munkafolyamatok rugalmasságát, illetve a többszempontú keresési lehetőségeket. A TextLib képes a rekordok közötti kapcsolatok hipertextszerű bejárására, ami azt jelenti, hogy a képernyőn megjelenő adatrekordból a hozzá kapcsolt összes többi elérhető és megtekinthető. Az adatbázis-kezelő, a rekordok tárolásának vagy módosításának pillanatában gondoskodik a rekorddal kapcsolatos összes indexállomány karbantartásáról. Az adatbázis integráltsága teljes, hiszen valamennyi munkaállomásnak és valamennyi programrésznek azonnal a rendelkezésére állnak azok az indexek, amelyek alapján a rekord kereshető. Az adatbázis-kezelő egyszerű módon gondoskodik a besorolási adatok egységességéről (authority control): a TextLibben a besorolási adatok egyediek, 14

15 minden besorolási (keresési) adat külön rekordban található, hivatkozásokon keresztül használhatók, így egy végrehajtott változtatás, azonnal, az összes érintett rekordban végbemegy. A TextLib kiegészítő funkciókon úgy, mint az egyszerű érkeztetés, intézményi kölcsönzés, KözTaurusz használat, letéti rendszer, mező csere modul, távoli keresés (Z39.50 protokoll), biztonsági azonosítás, kötelező mezők kezelése, listás felszólítás, Online HunMarc import, raktárba modul, újdonságok túl a klasszikus öt modul kezelésére alkalmas. Gyarapítási modul Katalogizáló modul biztosítja az adatbázis-építést Kölcsönző modul Időszaki kiadványok kezelésére alkalmas modul, a periodika modul OPAC (Online Public Access Catalogue) katalógus, azaz a keresőmodul. A TextLib-ben többféle keresőfelülettel találkozhatunk. A fejlesztők, a könyvtárosok számára általános és egyszerűsített keresésre alkalmas modult alakítottak ki, a könyvtárlátogatók részére, egy olvasói kereső felületet. Ezek Intraneten keresztül, TextLib munkaállomás programban érhetők el. Böngészőprogram segítségével, Interneten keresztül, a WebOPAC-nak nevezett keresőfelület használható. A TextLib rendszer keresőmoduljának WebPAC felülete, a rendszert használó könyvtár vagy az Inforker Szövetkezet honlapján keresztül érhető el: 4.1 A TextLib WebOPAC felülete Az Interneten kétféle TextLib WebOPAC felülettel találkozhat a kereső. Ennek egyik oka, hogy felülete bizonyos korlátok között rendszergazda által módosítható, illetve a Web szerver program különböző változatai eltérnek egymástól. Kialakításukra nagy gondot fordítottak. A keresőfelület speciális kritériumait szem előtt tartva úgy mint, a homogén, grafikus design-t, optimális méretet, az 15

16 egyszerű kezelhetőséget, áttekinthetőséget, törekedtek, mind a kezdő, mind a gyakorlott felhasználók keresési igényeik kielégítésére. Többféle felbontásban, különböző verziószámú és típusú böngészőkön használhatók. A WebOPAC felületén találkozhatunk egysoros szövegbeviteli mezővel, legördülő választólistával, illetve nyomógombokkal. Utóbbiak felületén feltüntetik az adott gomb funkcióját (keresés, böngészés, segítség stb.). 1. ábra Krúdy Gyula Városi Könyvtár katalógusának Web-es felülete 2. ábra siklósi Városi Könyvtár katalógusának Web-es felülete 16

17 4.2 A TextLib WebOPAC működési háttere 1997 óta több TextLibet használó könyvtár is megjelent az Interneten. WebOPAC-jukat kliens oldalon, bármely operációs rendszer alatt futó, bármilyen Web böngészővel (Netscape, Internet Explorer, Opera, Lynx stb.) le lehet kérdezni. Kliensnek Internet, vagy az intézmény saját hálózatán Intranet kapcsolattal kell rendelkeznie. A TextLib WebOPAC működéséhez a következő szerverekre van szükség. TextLib szerver Erre telepítik a TextLib programot és itt található az adatbázis. Kiszolgálja a kliens kéréseit. TextLib Web szerver Web szerver program bármelyik TextLib rendszerhez kapcsolható, függetlenül attól, hogy hány felhasználós, illetve a TextLib szerveren és a munkaállomásokon milyen operációs rendszeren futnak. A Web szerver futhat DOS vagy Linux alapú gépen. DOS-os operációs rendszer esetében mindenképpen önálló, csak erre a feladatra szolgáló gépnek kell lennie. A TextLib alatt futó operációs rendszer Linux-os változatánál nincs megkötés. A TextLib Web szerver gépnek állandó Internet kapcsolattal kell rendelkeznie, hogy távolról folyamatosan elérhető legyen (mindenféle tűzfalon keresztül). A WWW szerver kiszolgálja az Internetről érkező HTML kéréseket. Ezáltal lekérdezhetővé válik a TextLib rendszert használó könyvtár adatbázisa, Interneten keresztül. 17

18 4.3 WWW opcionális modulok WWW opcionális modulokkal további könyvtári szolgáltatásokkal bővíthető a WebOPAC felülete. A beépíthető három modul a következő: Könyvkérés opcionális WWW modul Könyvtárközi kérések kezelésére alkalmas, de segítségével akár az olvasó is előjegyezhet könyvre vagy más dokumentumra. A [Könyv kérés] gomb megnyomása után egy adatlapot kell kitölteni, amely elektronikus levélben elküldhető, a WWW szervert üzemeltető könyvtár számára. Olvasói állapot opcionális WWW modul Ha az olvasó megadja a vonalkódját és jelszavát, megtekintheti a nála levő könyvek listáját (határidővel együtt), előjegyzéseinek állapotát, esetleges tartozásait, stb. Újdonságok opcionális WWW modul Lekereshetők az elmúlt 1 héten, 2 héten, 1 hónapon, 2 hónapon, stb. belül, az adott könyvtár által beszerzett dokumentumok. 18

19 3. ábra A siklósi Városi Könyvtár (2005. március) 4. ábra az Interneten 19

20 5. A siklósi Városi Könyvtár az Interneten A siklósi Városi Könyvtár nyilvános, közművelődési könyvtár. Legfőbb feladata Siklós és a környező települések lakóinak tájékoztatása, a helyi és a közéleti, közhasznú információk szolgáltatása. Az intézmény magas színvonalú könyvtári szolgáltatást nyújt, melyet a évben, elismerésként kapott Nívó díj is bizonyít. A siklósi könyvtár vezetője és munkatársai felismerve az új kihívásokat, javarészt pályázati erőforrások felhasználásával, kiépítettek egy korszerű informatikai rendszert, amelynek fejlesztése igazodva a technika rohamos fejlődéséhez ma is folyamatos ban, mindössze három számítógép állt a könyvtár dolgozói rendelkezésére, és egy gépet használhattak az olvasók, amelyen többnyire szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, és külön díj ellenében Internet elérésre volt lehetőség. Ez az elérés, mindössze 33,6 kbit/s sávszélességű analóg modemes kapcsolat volt. A számítógépeket összekötő hálózat is, a mára már elavulttá vált, koax kábeles kivitelezésű, busz topológián alapult. Napjainkra a teljes gépparkot lecserélték, és nagymértékben bővítették. Természetesen a szükséges hálózati fejlesztéseket is elvégezték, amelynek következtében kialakításra került korszerű csillag topológiájú, összesen 31 végpontot tartalmazó LAN (Local Area Network = helyi kiterjedésű hálózat). A könyvtár két épületben kapott helyet, külön választva a felnőtt és a gyermek részleget. Így a hálózat kialakításakor is két központot kellett létrehozni. A főközpont a felnőtt részlegben található. Itt helyezték el a következő szervereket is: 20

21 Az Internet szerver: melyen Linux operációs rendszer fut. Ez a gép osztja meg az Internetet a helyi hálózat részére, továbbá biztosítja annak védelmét, tűzfal segítségével. Adja a könyvtár Mail szerverét, Web szerverét, és saját DNS szerverét is. A TextLib szerver: kicsit rendhagyó módon Microsoft Windows 98 operációs rendszer alatt fut. A gyorsabb FAT32 file kezelés, és a harmadszintű automatikus mentés miatt (a könyvtár informatikusa elkészített egy automatikusan működő mentési eljárást, amely minden nap egy adott időpontban a teljes adatbázis lementi egy másik számítógépre, növelve ezzel az adatok biztonságát). Az intézmény egyelőre anyagi okokból a még DOS alá írt, verziószámú TextLib integrált könyvtári rendszert használja, de tervezik az átállást a korszerűbb Linux változatra. A TextLib Web, vagy TextLib WWW szerver, DOS alatt futó program. Grafikus felületen adja a könyvtár OPAC-ját, oly módon, hogy a TextLib szerverhez, kliensként kapcsolódva köti össze a felhasználót az adatbázissal. A felhasználók a könyvtár honlapján található URL segítségével, könnyen használni tudják a katalógust. 5. ábra A siklósi Városi Könyvtár hálózatának struktúrája 2005-ben. 21

22 Megjelent a TextLib, és a TextLib Web szerver Linux alá írt változata. Így a három szoftver futhat akár egy Linuxos gépen, megspórolva ezzel további két hardver eszközt. A könyvtár tervei között szerepel, egy Linuxos szervergép beszerzése. A felnőtt részleg emeletén kiépítettek egy számítógép-termet, ahol kilenc számítógépet használhatnak az olvasók. További kettő az olvasóterembe került, ami a földszinten található. Így a felnőtt részlegben összesen 11 gép áll az olvasók rendelkezésére, amelyek mindegyikén lehetőség van térítésmentesen szövegszerkesztésre, táblázatkezelésre, nyomtatásra, szkennelésre, és Internet elérésére, és minden gépről elérhető a könyvtár WebOPAC-ja is. 6. ábra Számítógép-terem 7. ábra Olvasóterem A szükségesnél több végpont létesítésének köszönhetően lehetőség van arra is, hogy az olvasók saját NoteBook-jukat a hálózatra kössék, és közvetlenül azon Internetezhessenek. A jövőben, akár vezeték nélküli hálózati technikával is bővíthető a rendszer. A gyermek részlegben további három gép áll a kicsik rendelkezésére, amelyet gyermekkönyvtáros felügyeletével használhatnak a látogatók. Ez a szolgáltatás is térítésmentes. Napjainkra a siklósi Városi Könyvtár teljes gépparkja összesen 24 gépből áll. 22

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2.

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ. Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon. Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. Telefon: Fax: E-mail: (+36-1) 269-1642 (+36-1) 331 8479 info@ex-lh.hu www.ex-lh.hu Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ Aleph WebOPAC elérhetővé tétele okostelefonon Pályázati

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv e Ellenőrzőkönyv TwinNet Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Osztálynapló e-ellenőrzőkönyv 2.0 verzió TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft. 1146 Ajtósi Dürer sor 11. +36(1) 343-6430 www.twinnet.hu

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK

SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK MIT NEVEZÜNK SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATNAK? Egymással összekapcsolt számítógépek és a hozzájuk kapcsolódó perifériák, valamint a gépeken futó hálózati szoftverek együttese. A hálózat elemei:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

I. A változások összefoglalása

I. A változások összefoglalása Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól (Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket

Részletesebben

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu

Telepítési útmutató. web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Konzol oldal telepítése... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer Integrált-HardverSzoftver-Rendszer dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu Történet A Direct-Line

Részletesebben

A TextLib legfontosabb jellemzői

A TextLib legfontosabb jellemzői A TextLib legfontosabb jellemzői Általános Illeszkedés a szoftverkörnyezethez Illeszkedés az operációs rendszerhez (DOS, Windows, Linux) A TextLib szervereknek és a munkaállomás programnak egyaránt létezik

Részletesebben

Félcédulás tapasztalatok avagy retrokonverzió szakkönyvtári környezetben

Félcédulás tapasztalatok avagy retrokonverzió szakkönyvtári környezetben Múzeumi könyvtárak a digitális korban Félcédulás tapasztalatok avagy retrokonverzió szakkönyvtári környezetben Dr. Andaházi Szeghy Viktor andaszegi.viktor@mailmilitaria.hu MKE 44. Vándorgyűlése 2012. 07.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan

Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Megújult az ARTISJUS Szerzői Információs Rendszere (SZIR) Online adatszolgáltatás szerzőknek bármikor, bárhonnan Grafikus megjelenítés A grafikus felület lehetővé teszi a jogdíjak és elhangzások áttekinthetőbb

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

TextLib hírlevél 14. szám, 2007 december

TextLib hírlevél 14. szám, 2007 december TextLib hírlevél 14. szám, 2007 december Újdonságok a programban Tartalom A TextLib és a Windows...2 Windowsos web szerver és távoli keresés...3 Windowsos munkaállomás...3 Mire jó az?... Egyszerűsített

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATOK ÉS

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Program megnyitása Indítsuk el valamelyik tanult módszerrel a 2007-es verziót. Figyeljük meg, hogy most más felületet kapunk, mint az eddigi megszokott Office

Részletesebben

Béniné Virág Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár automatizálása

Béniné Virág Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár automatizálása Béniné Virág Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár automatizálása 1. 2001-2004 - a FSZEK egységeinek egy szintre hozása - az egységes infrastruktúra kialakítása 1.1. 2001 átadásra került a Fővárosi Szabó

Részletesebben

A Clipper evolúciója

A Clipper evolúciója A Clipper evolúciója Ismét itt a nyár, a szabadságolások, és ismét dupla számmal jelentkezünk. Egy könnyedebb nyári tartalom érdekében, ebben a számban összefoglaljuk, mi történik a verzióváltáskor. A

Részletesebben

IMOLA. Integrált MOKKA2, ODR2 és OLA. Vándorgyűlés Szombathely, 2008 július 25. Monguz MTA SZTAKI konzorcium

IMOLA. Integrált MOKKA2, ODR2 és OLA. Vándorgyűlés Szombathely, 2008 július 25. Monguz MTA SZTAKI konzorcium IMOLA Integrált MOKKA2, ODR2 és OLA Vándorgyűlés Szombathely, 2008 július 25. Monguz MTA SZTAKI konzorcium Forró pontok, követelmények I. Tiszta, átlátható helyzetet teremteni MOKKA Egyesület, OSZK, Szállító,

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba

hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba = hardver-szoftver integrált rendszer, amely Xwindow alapú terminálokat szervez egy hálózatba HaXSoN Szerver Vékonyterminál vékonyterminál A HaXSoN vékonyterminál jellemzői - kis méretű, alacsony fogyasztású,

Részletesebben

Információs rendszerek (gyakorlat) A tárgyi keresés: a szimpatikus tárgyszó és a titokzatos deszkriptor

Információs rendszerek (gyakorlat) A tárgyi keresés: a szimpatikus tárgyszó és a titokzatos deszkriptor Információs rendszerek (gyakorlat) A tárgyi keresés: a szimpatikus és a titokzatos deszkriptor Mielőtt hozzákezd a fejezet feladatainak megoldásához, ismételje át a tárgyszavazás és az információs tezauruszok

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2.

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. március 28. Áttekintés I. félév 1. óra információs problémamegoldás

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató

CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató CitiDirect BE SM Felhasználói útmutató Bejelentkezés A CitiDirect BE SM futtatásának minimális rendszerkövetelményei megegyeznek a CitiDirect Online Banking rendszer követelményeivel. Kérjük, kattintson

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet

Intelligens biztonsági megoldások. Távfelügyelet Intelligens biztonsági megoldások A riasztást fogadó távfelügyeleti központok felelősek a felügyelt helyszínekről érkező információ hatékony feldolgozásáért, és a bejövő eseményekhez tartozó azonnali intézkedésekért.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEJELENTKEZÉS A www.velostar.hu/webshop címet írjuk be a böngésző címsorába. A bejelentkezéshez adjuk meg a partnerkódot és a jelszót. Uugyanaz, mint a régi webshopnál. Nyomjuk meg

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

Recept-Tár V2.0.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Étel Recept Nyilvántartó Program

Recept-Tár V2.0.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Étel Recept Nyilvántartó Program Recept-Tár Étel Recept Nyilvántartó Program V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail:

Részletesebben

Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához

Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához Xerox WorkCentre M118/M118i Gyorsútmutató a hálózati kapcsolat beállításához 701P42717 Az útmutató az alábbi témaköröket tartalmazza: A kijelző képernyőinek használata, 2. oldal Hálózat beállítása DHCP

Részletesebben

E-mail cím létrehozása

E-mail cím létrehozása E-mail cím létrehozása A Moodle-rendszerben Ön akkor tudja regisztrálni magát, ha rendelkezik e-mail címmel. A Moodle ugyanis az Ön e-mail címére küld egy elektronikus levelet, amelyben a regisztráció

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft.

Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. Az elektronikus számlázás terjedésével párhuzamosan egyre többen igénylik, hogy beérkező és kimenő e-számláikat a papíralapú számlákhoz hasonlóan egy helyen,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Legfontosabb tudnivalók A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve elfogadja és betartja. A könyvtárat használhatja

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016

Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Új Magyarország Fejlesztési Terv Tájékoztató A ZMNE-n bevezetett wifi szolgáltatásról KMOP-4.2.1/B-2008-0016 Tájékoztató A ZMNE Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ (EISZK) a 2010/2011-es tanévtől

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések

MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések MAGYAR ENERGIA HIVATAL MEH-EIA felhasználói dokumentáció gyakran ismételt kérdések 2009. 05. 29. Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár Dokumentum verziók Verziószám Dátum Állapot Módosító Leírás

Részletesebben

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció.

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció. Ingyenes Mobil helpdesk megoldás A Mobil helpdesk egy olyan androidos felületen futó hibabejelentő, amelynek néhány alapbeállítását megadva saját mobil hibabejelentő rendszere lehet, vagy partnereinek

Részletesebben

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe

Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Belépés a Budapesti Ügyvédi Kamara elektronikus ügyintézési rendszerébe Rendszerkövetelmények: Operációs rendszer: amennyiben Ön Windows 7 operációs rendszerrel szeretné a programot használni, kérjük,

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3

Tartalomjegyzék 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 2. RENDSZER FELÉPÍTÉSE... 3 2.1. FELÜLET... 3 2.2. FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK... 4 2.2.1. Modulok... 4 2.2.2. Előzmények... 4 2.2.3. Lekérdezés működése, beállítások... 5 2.2.4.

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

Területi elemzések. Budapest, 2015. április

Területi elemzések. Budapest, 2015. április TeIR Területi elemzések Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. AZ ELEMZÉSBEN SZEREPLŐ MUTATÓ KIVÁLASZTÁSA... 4 3. AZ ELEMZÉSI FELTÉTELEK DEFINIÁLÁSA... 5 3.1.

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén

ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén ADATSZOLGÁLTATÁS központi honlap használata esetén 1. A 18/2005. IHM rendelet melléklete alapján össze kell állítani a közérdekű adatokat 2. Az elkészített dokumentumok feltöltése a központi honlapra:

Részletesebben

Kezdő lépések Outlook Web Access

Kezdő lépések Outlook Web Access Kezdő lépések Outlook Web Access A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója Tartalom Bevezetés... 3 Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól

Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tájékoztató Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól ELTE ÁJK 2007. Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól 3 Bevezető,

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Megoldási útmutató I.

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

Havária eszköznyilvántartó rendszer

Havária eszköznyilvántartó rendszer Havária eszköznyilvántartó rendszer Felhasználói kézikönyv 2005. november 5. utolsó frissítés: 2011. július 14. A rendszer használata Tartalom A rendszer használata... 3 Regisztráció... 3 Belépés... 4...

Részletesebben

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató 1. Minek a leírása a következő? Aktív hálózati hardver eszközök (pl.: routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Internet, Az internet főbb szolgáltatásai web keresőszolgáltatásokkal Keresőrendszerek: Kulcsszavas 2) Egyéb keresők: Metakeresők gyűjtőkörű keresők

Internet, Az internet főbb szolgáltatásai web keresőszolgáltatásokkal Keresőrendszerek: Kulcsszavas 2) Egyéb keresők: Metakeresők gyűjtőkörű keresők Web alapok Az Internet, számítógépes hálózatok világhálózata, amely behálózza az egész földet. Az internet főbb szolgáltatásai: web (www, alapja a kliens/szerver modell) elektronikus levelezés (e-mail)

Részletesebben

e-folyóirat, e-könyv, e-könyvtár

e-folyóirat, e-könyv, e-könyvtár e-folyóirat, e-könyv, e-könyvtár Elektronikus dokumentum Elektronikus dokumentum = Az elektromos, mágneses vagy magnetooptikai hordozón tárolt dokumentum Ha csak a hálón érhetjük el, akkor digitális dokumentumról

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető...

Részletesebben

Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató

Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató Virtualoso Server Használati útmutató 1 Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató A következô pár oldalon

Részletesebben