InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar"

Átírás

1 TECHNOLOGY KEYWORDS 1. ELECTRONICS, IT AND TELECOMMS TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvű rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS 1.1. Electronics, Microelectronics 1.1. Elektronika, mikroelektronika Automation, Robotics Control Systems Automatizálás, robot-vezérlő rendszerek Digital Systems, Digital Representation Digitális rendszerek, digitális ábrázolás Electronic circuits, components and equipment Villamos áramkörök, alkatrészek és berendezések Electronic engineering Elektrotechnika Embedded Systems and Real Time Systems Beágyazott rendszerek és valós idejű rendszerek High Frequency Technology, Microwaves Nagyfrekvenciás technológia, mikrohullámok Magnetic and superconductory materials/devices Mágneses és szupravezető anyagok / készülékek Microengineering Mikrogépészet (mikrotechnika, mikrogépesítés, ill. ilyen mérnöki munka) Micromachining Mikromegmunkálás (mikroforgácsolás, stb.) Nanotechnologies related to electronics and microelectronics Elektronikával és mikroelektronikával kapcsolatos nanotechnológiák Optical Networks and Systems Optikai hálózatok és rendszerek Peripherals Technologies (Mass Data Storage, Display Technologies) Elektronikával és mikroelektronikával kapcsolatos periféria-technológiák related to electronics and microelectronics (tömeges adatok tárolása, kijelzési technológiák) Printed circuits and integrated circuits Nyomtatott áramkörök és integrált áramkörök Quantum Informatics Kvantum-informatika Semiconductors Félvezetők Smart cards and access systems Smart kártyák és hozzáférési rendszerek Environmental and Biometrics Sensors, Actuators Környezeti és biometrikus szenzorok, működtetők 1.2. Information Processing, Information System, Workflow Management 1.2. Információfeldolgozás, információs rendszer, Munkafolyamat-kezelés Advanced Systems Architecture Fejlett rendszer-architektúrák Archivistics/Documentation/Technical Documentation Archiválás/dokumentálás / műszaki dokumentálás Artificial Intelligence (AI) Mesterséges intelligencia (angol nyelvű rövidítés: AI) Computer Games Számítógépes játékok Computer Hardware Számítógép-hardver Computer Software Számítógép-szoftver Computer Technology/Graphics, Meta Computing Számítógépes technológia / grafikák, meta-számítógépes technológia Data Processing / Data Interchange, Middleware Adatfeldolgozás / adatcsere / közvetítő elemek Data Protection, Storage Technology, Cryptography, Data Security Adatvédelem, tárolási technológia, kriptográfia, adatbiztonság Databases, Database Management, Data Mining Adatbázisok, adatbázis-kezelés 1/13

2 Electronic Commerce, Electronic Payment Elektronikus kereskedelem, elektronikus fizetés, elektronikus aláírás Imaging, Image Processing, Pattern Recognition Képek készítése, képek feldolgozása, minták felismerése Information Technology/Informatics Információs technológia / Informatika Internet Technologies/Communication (Wireless, Wi-Fi, Bluetooth) Internetes technológiák/kommunikáció (rádió, Wi-Fi, Bluetooth) Knowledge Management, Process Management Ismeret-kezelés, folyamat-kezelés Simulation Szimuláció Speech Processing/Technology Beszédfeldolgozás / technológia User Interfaces, Usability Felhasználói interfészek, felhasználhatóság Electronic Signature Elektronikus aláírás Building Automation Software Épület-automatizálási szoftver Remote Control Távvezérlés Smart Appliances Intelligens műszerek 1.3. IT and Telematics Applications 1.3. Információs technológiai alkalmazások Applications for Health Egészségügyi alkalmazások Applications for Tourism Turisztikai alkalmazások Applications for Transport and Logistics Szállítási és logisztikai alkalmazások ASP Application Service Providing Alkalmazási szolgáltatás nyújtása (angol nyelvű rövidítés: ASP) e-government e-kormányzat Environment Management Systems & Documental Management Systems Környezet-kezelő rendszerek és dokumentációs kezelő rendszerek GIS Geographical Information Systems Földrajzi információs rendszerek (angol nyelvű rövidítés: GIS) CRM - Customer relationship Management CRM Customer Relationship Management (Vevőkapcsolatok kezelése) Quality Management System Minőségbiztosítási rendszer Maintenance Management System Karbantartás-irányítási rendszer Operation Planning and Scheduler System Művelettervező és -programozó rendszer Didactic System Didaktikai rendszer ICM - Internet Content Management ICM Internet Content Management (Internet tartalom-kezelés) Analysis Risk Management Analízis kockázatkezelés Work Hygiene and Safety Management Munkahigiéné és baleset-elhárítás 1.4. Multimedia 1.4. Multimédia Cultural Heritage Kulturális örökség E-Learning E-tanulás E-Publishing, Digital Content E-publikálás, digitális tartalom Human Language Technologies Humán nyelvi technológiák Information Filtering, Semantics, Statistics Információk szűrése, szemantika, statisztika Visualisation, Virtual Reality Vizualizáció, virtuális valóság 1.5. Telecommunications, Networking 1.5. Távközlés, hálózatépítés 2/13

3 Audiovisual Equipment and Communication Audiovizuális berendezések és kommunikáció Broadband Technologies Szélessávú technológiák Mobile Communications Mobil kommunikációk Narrow Band Technologies Keskenysávú technológiák Network Technology, Network Security Hálózat-technológia, hálózat-biztonság Radar Radar Research Networking, GRID Kutatási hálózatok, GRID SatelliteTechnology/Systems/Positioning/Communication in GPS? Global Műholdas technológia / rendszerek / pozicionálás / kommunikáció GPS-ben Positioning System Global Positioning System (globális helyzet-meghatározó rendszer) Signal Processing Jel-feldolgozás Hi-Fi Hi-Fi Description to Sound and Music Computing Számítógépes hang és zene leírás Description Image/Video Computing Számítógépes kép/videó leírás Communications Protocols, Interoperability Kommunikációs protokollok, interoperabilitás Residential Gateaway Lakossági kommunikációs csatorna 2. INDUSTRIAL MANUFACTURING, MATERIAL AND TRANSPORT TECHNOLOGIES 2.IPARI GYÁRTÁS-, ANYAG- ÉS SZÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK 2.1. Design and Modelling / Prototypes 2.1. Tervezés és modellezés / prototípusok 2.2. Industrial Manufacture 2.2. Ipari gyártás Cleaning (sandblasting, brushing) Tisztítás (homokfúvás, drótkefés tisztítás) Coatings Bevonatok Drying Szárítás Erosion, Removal (spark erosion, flame cutting, laser/plasma cutting, Eróziós forgácsolás (szikraforgácsolás, lángvágás, lézer- / plazmavágás, electrochemical erosion, waterjet cutting) elektrotechnikai erózió, vízsugaras vágás) Forming (rolling, forging, pressing, drawing) Forgács nélküli alakítás (hengerlés, kovácsolás, sajtolás, húzás) Hardening, heat treatment Edzés, hőkezelés Joining techniques (riveting, screw driving, gluing) Összekapcsolási technológiák (szegecselés, csavarozás, ragasztás) Jointing (soldering, welding, sticking) Egyesítés (forrasztás, hegesztés, ragasztás) Machine Tools Szerszámgépek Machining (turning, drilling, moulding, milling, planning, cutting) Gépi forgácsolás (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vágás) Machining, fine (grinding, lapping) Finom gépi forgácsolás (köszörülés, csiszolás) Mixing (powder, etc.), separation (sorting, filtering) Keverés (porok, stb.), szétválasztás (válogatás, szűrés) Moulding, injection moulding, extrusion, sintering Öntés, fröccsöntés, extrudálás, szinteröntés Surface treatment (painting, galvano, polishing, CVD, PVD) Felületkezelés (festés, galvanizálás, polírozás, CVD, PVD) 2.3. Process control and logistics 2.3. Folyamatvezérlés és logisztika 3/13

4 2.4. Plant Design and Maintenance 2.4. Üzemek tervezése és karbantartása 2.5. Packaging / Handling 2.5. Csomagolás / kezelés Foil, fils Fóliák, filmek Laminate Lemezek Packaging for machines Gépek csomagolása Packaging for materials Anyagok csomagolása Plastic bags Műanyag-zsákok 2.6. Construction Technology 2.6. Építési technológia Building Materials, Components and Methods Építőanyagok, alkatrészek és módszerek Civil engineering Mérnöki munka Construction Equipment Építő berendezések Fire Resistance/Safety Tűzállóság/-biztonság Mechanical Engineering, Hydraulics, Vibration and Acoustic Engineering Az építési technológiával kapcsolatos gépészet, hidraulika, rezgési és related to construction technology akusztikai gépészet Pipeline Technology Csővezeték-építési technológia Pulp Technology related to construction technology Az építési technológiával kapcsolatos pép-technológia Sensory/Multisensory Technology, Instrumentation related to construction technology Az építési technológiával kapcsolatos szenzor- / multiszenzor technológia Simulation, Simulation Engineering Szimuláció, szimulációs gépészet Sound Insulation Hangszigetelés Vacuum / High Vacuum Technology Vákuum- /erős vákuum-technológia Gas Safety A gáz biztonságtechnikája Security Biztonság 2.7. Materials Technology 2.7. Anyagok technológiája Adhesives Ragasztók Building materials Építőanyagok Ceramic Materials and Powders Kerámia-anyagok és -porok Colours and varnish Festékek és lakkok Composite materials Összetett anyagok Fine Chemicals, Dyes and Inks Finom vegyszerek, színező anyagok és festékek Glass Üveg Iron and Steel, Steelworks Vas és acél, acélművek Materials Handling Technology (solids, fluids, gases) Anyagmozgatási technológiák (szilárd anyagokhoz, gázokhoz) Metals and Alloys Fémek és ötvözeteik Non-ferrous Metals Színesfémek Optical Materials Optikai anyagok Paper technology Papírgyártási technológia Plastics, Polymers Műanyagok, polimerek 4/13

5 Properties of Materials, Corrosion/Degradation Az anyagok jellemzői, korrózió / lebomlás Rubber Gumi Stone Kő Advanced Textile Materials Fejlett textilanyagok 2.8. Transport Infrastructure 2.8. Szállítási infrastruktúra Air Transport Légi szállítás Intermodal Transport Vegyes szállítás Logistics Logisztika Railway Transport Vasúti szállítás Road Transport Közúti szállítás Traffic Engineering / Control Systems Közlekedési gépészet / vezérlőrendszerek Transhipment Systems Átrakó rendszerek Water Transport Vízi szállítás 2.9. Transport and Shipping Technologies 2.9. Szárazföldi és vízi szállítási technológiák Design of Vehicles A járművek tervezése Hybrid and Electric Vehicles Hibrid és villamos járművek Railway Vehicles Vasúti járművek Road Vehicles Közúti járművek Shipbuilding Hajóépítés Traction/Propulsion Systems Vontató rendszerek Aerospace Technology Űrhajózási technológia Aeronautical technology / Avionics Űrhajózási technológia / repülés Aircraft Repülőgépek Helicopter Helikopterek Satellite Navigation Systems Műholdas navigációs rendszerek Space Exploration and Technology Űrkutatás és űrkutatási technológia 3. OTHER INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 3. EGYÉB IPARI TECHNOLÓGIÁK 3.1. Other Industrial Technologies 3.1. Egyéb ipari technológiák Cleaning Technology Tisztítási technológia 3.2. Process Plant Engineering 3.2. Folyamat-gépészet 3.3. Apparatus Engineering 3.3. Készülék-gépészet 3.4. Chemical Technology and Engineering 3.4. Vegyipari technológia és gépészet Agro chemicals Mezőgazdasági vegyszerek 5/13

6 Anorganic Substances Szervetlen anyagok A vegyipari technológiával és gépészettel kapcsolatos festékek, színező Colours, dyes related to Chemical Technology and engineering anyagok Electrical Engineering and Technology / Electrical Equipment Elektromos gépek és technológiák / elektromos berendezések Man made fibres Mesterséges szálak Organic Substances Szerves anyagok Pharmaceutics Gyógyszerek Plastics and Rubber related to Chemical Technology and engineering A vegyipari technológiával és gépészettel kapcsolatos műanyagok és gumi Soaps, detergents Szappanok, tisztítószerek Special chemicals, intermediates Speciális vegyszerek, félkész termékek Care, Hygiene, Beauty Gondozás, higiéné, szépségápolás 3.5. Textiles Technology 3.5. Textiltechnológiák Component adhesives for strengthening of seam A varratok erősítésére szolgáló összetett ragasztóanyagok Dry filling related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos száraz vetülék Dyeing related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos festés Finisher related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos kikészítés Non weaving related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos, szövésen kívüli műveletek Solvent based glues for strengthening of edges and seam A szélek és varratok erősítésére szolgáló, oldószer-alapú ragasztóanyagok Thermoplastic textile fibres Hőre lágyuló textilszálak Weaving related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos szövés Woven technical textiles for industrial applications Ipari alkalmazások számára készített szőtt műszaki textilanyagok 3.6. Footwear / Leather Technology 3.6. Cipőipari / bőrfeldolgozó technológia Dry filling related to Footwear / Leather Technology A cipőipari / bőrfeldolgozó technológiával kapcsolatos száraz vetülék Dyes related to Footwear / Leather Technology A cipőipari / bőrfeldolgozó technológiával kapcsolatos színezőanyagok A cipőipari / bőrfeldolgozó technológiával kapcsolatos cserzett Tanned leather process related to Footwear / Leather Technology bőrfeldolgozási folyamat 3.7. Sound Engineering/Technology 3.7. Hangtechnika / -technológia 3.8. Mining Technologies 3.8. Bányaipari technológiák 3.9. Printing 3.9. Nyomdaipar Flexography Anilines nyomtatás Printed Reel Material Nyomtatott tekercselt anyagok Household Goods & Appliances Háztartási árucikkek és felszerelések 6/13

7 4. ENERGY 4. ENERGIA 4.1. Energy Storage and Transport 4.1. Az energia tárolása és szállítása Heat storage A hő tárolása Heat transport and supply, district heating Hőszállítás és ellátás, távfűtés Storage of electricity, batteries A villamos energia tárolása; akkumulátorok Transmission of electricity A villamos energia továbbítása Transport and storage of gas and liquid fuels A gáz és a folyékony fűtőanyagok szállítása és tárolása Transport and storage of hydrogen Hidrogén szállítása és tárolása 4.2. Energy production, transmission and conversion 4.2. Az energia termelése, továbbítása és átalakítása Fuel cell, hydrogen production Üzemanyagcella, hidrogéntermelés Fuel liquefaction, gasification Üzemanyagok cseppfolyósítása, elgázosítása Furnace technology, construction of heating boilers Kemence-technológia, fűtési kazánok építése Generators, electric engines and power converters Generátorok, villamos motorok és energia-átalakítók Heat exchangers Hőcserélők Heat pump, cooling technologies Hőszivattyú, hűtési technológiák Heating, ventilation Fűtés, szellőzés Turbinák, folyadék-gépészet, dugattyús motorok, kombinált hő- és Turbines, fluid machinery, reciprocating engines, combined heat and power áramtermelés 4.3. Fossil Energy Sources 4.3. Ásványi energiaforrások Coal and Hydrocarbons Szén és szénhidrogének Gaseous fossil fuel Gáz halmazállapotú ásványi fűtőanyag Solid fossil fuel Szilárd halmazállapotú ásványi fűtőanyag Liquid fossil fuel Folyékony halmazállapotú ásványi fűtőanyag 4.4. Nuclear Fission / Nuclear Fusion 4.4. Nukleáris hasadóanyagok / nukleáris fúzió 4.5. Renewable Sources of Energy 4.5. Megújuló energiaforrások Gaseous biomass Gáz halmazállapotú biomassza Geothermal Energy Geotermikus energia Hydropower Vízenergia Liquid biomass Folyékony halmazállapotú biomassza Photovoltaics Fény-elektromosság Solar/Thermal energy Nap- / hőenergia Solid biomass Szilárd halmazállapotú biomassza Unconventional and Alternative Energies Nem hagyományos és alternatív energiák Waste incineration Hulladékégetés Wind energy Szélenergia 7/13

8 4.6. Rational use of energy 4.6. Az energia racionális felhasználása Energy management Az energia kezelése Lighting, illumination Világítás Process optimisation, waste heat utilisation Folyamat-optimalizálás, hulladékhő-hasznosítás Thermal insulation, energy efficiency in buildings Hőszigetelés, energiahatékonyság épületekben 4.7. Other Energy Topics 4.7. Egyéb energia-témák Combustion, Flames Égés, lángok Fuel Technology Fűtőanyag-technológia 5. PHYSICAL AND EXACT SCIENCES 5. FIZIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 5.1. Astronomy 5.1. Csillagászat 5.2. Chemistry 5.2. Kémia Analytical Chemistry Analitikai kémia Computational Chemistry and Modelling Számítógépes kémia és modellezés Inorganic Chemistry Szervetlen kémia Organic Chemistry Szerves kémia Petrochemistry, Petroleum Engineering Petrokémia, ásványolaj-gépészet 5.3. Earth Sciences 5.3. A Földdel foglalkozó tudományokf Geology, Geological Engineering, Geotechnics Geológia, geológiai gépészet, geotechnika Oceanography Oceanográfia Tectonics, Seismology Tektonika, szeizmológia 5.4. Mathematics, Statistics 5.4. Matematika, statisztika Algorithms and Complexity Algoritmusok és komplexitás Mathematical modelling Matematikai modellezés Statistical Analysis Statisztikai analízis 5.5. Meteorology / Climatology 5.5. Meteorológia / klimatológia Biosensor Bio-érzékelő Moisture sensors Nedvesség-érzékelés Temperature monitoring Hőmérséklet-megfigyelés 5.6. Physics 5.6. Fizika Acoustics Akusztika Astrophysics / Cosmology Asztrofizika / kozmológia Laser Technology Lézer-technológia Nuclear Physics Atomfizika 8/13

9 Physics of Fluids Folyadékok fizikája Sensors/Multisensor Technology, Instrumentation Szenzorok / multiszenzoros technológia, műszerezés Solid state physics Szilárd testek fizikája Thermodynamics Termodinamika Vibration and Acoustic engineering Rezgéstan és akusztikus gépészet Optics Optika 5.7. Mechanical Engineering 5.7. Mechanikai gépészet Micro-Mechanics Mikromechanika 5.8. Hydraulics 5.8. Hidraulika 5.9. Separation Technologies 5.9. Membrán- és szűrési technológia Filtration and Membrane Processes Szűrési és membrán-eljárások Extraction Extrakció Adsorption Adszorpció Distillation Desztillálás Sublimation Szublimálás Other Processes Egyéb eljárások Micro- and Nanotechnology related to physical and exact sciences A fizikai és természettudományokkal kapcsolatos mikro- és nanotechnológia 6. BIOLOGICAL SCIENCES 6. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 6.1. Medicine, Human Health 6.1. Orvostudomány, emberi egészség Biostatistics, Epidemiology Biostatisztika, epidemológia Care and Health Services Gondozási és egészségügyi szolgáltatások Clinical Research, Trials Klinikai kutatás, kísérletek Cytology, Cancerology, Oncology Citológia, rákkutatás, onkológia Dentistry / Odontology, Stomatology Fogászat / szájsebészet, sztomatológia Diagnostics, Diagnosis Diagnosztika, diagnózis Diseases Betegségek Environmental Medicine, Social Medicine, Sports Medicine Környezeti orvostudomány, szociális orvostudomány, sportorvosi tudomány Gene - DNA Therapy Gén-, DNS-terápia Gerontology and Geriatrics Gerontológia és geriátria Heart and blood circulation illnesses Szív- és keringési betegségek Electromedical and Medical Equipment Elektromos és egyéb orvosi műszerek Medical Research Orvosi kutatás Medical Technology / Biomedical Engineering Orvosi technológia / biológiai-orvosi gépészet 9/13

10 Neurology, Brain Research Neurológia, agykutatás Pharmaceutical Products / Drugs Gyógyszeripari termékek / gyógyszerek Physiology Fiziológia Surgery Sebészet Virus, Virology / Antiobiotics / Bacteriology Vírusok, virológia / antibiotikumok / bakteriológia Laboratory Equipment Laboratóriumi berendezések Rescue and Emergency Equipment Mentő és sürgősségi berendezések Physiotherapy, Orthopaedic Technology Pszichoterápia, ortopédiai technológia Single Use Products and Consumer Goods Egyszer használatos termékek és fogyasztási javak Medical Textiles Orvosi textíliák Medical Furniture Orvosi bútorok Medical Biomaterials Orvosi bio-anyagok 6.2. Biology / Biotechnology 6.2. Biológia / biotechnológia Biochemistry / Biophysics Biokémia / biofizika Cellular and Molecular Biology Sejt- és molekuláris biológia Enzymology / Protein Engineering / Fermentation Enzimológia / fehérje-sebészet / fermentáció Genetic Engineering Génsebészet In vitro Testing, Trials In vitro tesztelés, kísérletek Microbiology Mikrobiológia Molecular design Molekuláris tervezés Toxicology Toxikológia 6.3. Genome Research 6.3. Génkutatás Bioinformatics Bio-informatika Gene Expression, Proteom Research Gén-kifejezés, proteom-kutatás Population genetics Populációs genetika 6.4. Micro- and Nanotechnology related to Biological sciences 6.4. A biológiai tudományokkal kapcsolatos mikro- és nanotechnológia 7. AGRICULTURE AND MARINE RESOURCES 7. MEZŐGAZDASÁGI ÉS TENGERI ERŐFORRÁSOK 7.1. Agriculture 7.1. Mezőgazdaság Agriculture Machinery / Technology Mezőgazdasági gépészet / technológia Animal Production / Husbandry Állattenyésztés / állattartás Biocontrol Biológiai ellenőrzés Crop Production Növénytermesztés Horticulture Kertészet Pesticides Féregirtó szerek Precision agriculture Precíziós mezőgazdaság 10/13

11 Seed coating Vetőmagok bevonása Veterinary Medicine Állatorvosi tevékenység 7.2. Sylviculture, Forestry, Forest technology 7.2. Erdőgazdaság, erdészet, erdészeti technológia Forest technology Erdészeti technológia Paper Technology Papíripari technológia Pulp Technology Cellulóz-technológia Sylviculture, Forestry Erdőgazdaság, erdészet Wood Products Faipari termékek 7.3. Resources of the Sea, Fisheries 7.3. Tengeri erőforrások, halászat Aquaculture Tengeri gazdálkodás Fish / Fisheries / Fishing Technology Halak / halgazdaságok / halászati technológia Marine Science Tengerészeti tudomány 8. AGROFOOD INDUSTRY 8. MEZŐGAZDASÁGI ÉLELMISZERIPAR 8.1. Technologies for the food industry 8.1. Élelmiszeripari technológiák Drink Technology Italgyártási technológia Food Additives/Ingredients/Functional Food Élelmiszer-adalékok / hatóanyagok / funkcionális élelmiszerek Food Packaging / Handling Élelmiszerek csomagolása / kezelése Food Processing Élelmiszer-feldolgozás Food Technology Élelmiszer-technológia 8.2. Food quality and safety 8.2. Az élelmiszerek minősége és biztonsága Detection and Analysis methods Keresési és analitikai módszerek Food Microbiology / Toxicology / Quality Control Élelmiszerek mikrobiológiája / toxikológia / minőség-ellenőrzés Safe production methods Biztonságos gyártási módszerek Tracability of food Az élelmiszerek kimutathatósága 8.3. Nutrition and Health 8.3. Táplálkozás és egészség 9. MEASUREMENTS AND STANDARDS 9. MÉRÉSEK ÉS SZABVÁNYOK 9.1. Measurement Tools 9.1. Mérőeszközök Acoustic Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos akusztikus technológia Analyses / Test Facilities and Methods Analízisek / vizsgálati eszközök és módszerek Chemical material testing Vegyi anyagok vizsgálata Electrical Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos elektromos technológia Mechanical Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos mechanikai technológia 11/13

12 Optical material testing Optikai anyagok vizsgálata Optical Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos optikai technológia Other Non Destructive Testing Egyéb roncsolásmentes vizsgálatok Sensor Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos szenzoros technológia Thermal material testing Termikus anyagvizsgálat 9.2. Amplifier, A/D Transducer 9.2. Erősítők, váltó- egyenáramú áramátalakítók 9.3. Electronic measurement systems 9.3. Elektronikai mérési rendszerek 9.4. Recording Devices 9.4. Hang- és képfelvevő készülékek 9.5. Reference Materials 9.5. Referencia-anyagok 9.6. Standards 9.6. Szabványok Quality Standards Minőségi szabványok Technical Standards Műszaki szabványok 10. PROTECTING MAN AND ENVIRONMENT 10. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZET VÉDELME Safety Biztonságtechnika Acoustic safety Akusztikus biztonságtechnika Assessment of Risk A kockázatok elemzése Fire Safety Technology Tűzbiztonsági technológia Hazardous Materials Veszélyes anyagok Radiation Protection Sugárzás elleni védelem Environment Környezet Air Pollution / treatment Levegőszennyezés és -kezelés Biodiversity Biológiai változatosság Ecology Ökológia Environmental Engineering / Technology Környezetvédelmi gépészet / technológia Measurement and Detection of Pollution A szennyeződés mérése és észlelése Natural Disasters Természeti katasztrófák Remote sensing technology Távérzékelős technológia Soil Pollution Talajszennyeződés Water Pollution / Treatment Vízszennyeződés / -kezelés Waste Management Hulladékkezelés Biotreatment / Compost / Bioconversion Biológiai kezelés / komposztálás / bio-átalakítás Incineration and Pyrolysis Égetés és pirolízis 12/13

13 Land and Sea Disposal Földi és tengeri elhelyezés Recycling, Recovery Újrahasznosítás, visszanyerés Radioactive Waste Radioaktív hulladékok 11. SOCIAL AND ECONOMICS CONCERNS 11. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI VONATKOZÁSOK Socio-economic development models, economic aspects Társadalmi-gazdasági fejlődési modellek, gazdasági szempontok Education and Training Oktatás és képzés Information and media, society Társadalmi jellegű információk és médiumok Technology, Society and Employment Technológia, társadalom és foglalkoztatás Infrastructures for social sciences and humanities Társadalomtudományi és humán infrastruktúrák Citizens participation Az állampolgárok részvétele Foresight tools A gondoskodás eszközei Sports and Leisure Sport és szabadidő-felhasználás 13/13

TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK. 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS

TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK. 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS 1.1. Elektronika, mikroelektronika 1.1.1. Automatizálás, robot-vezérlı rendszerek 1.1.2. Digitális

Részletesebben

Enterprise Europe Network technológiai kulcsszavak. Angol-Magyar

Enterprise Europe Network technológiai kulcsszavak. Angol-Magyar TECHNOLOGY KEYWORDS 1. ELECTRONICS, IT AND TELECOMMS TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvű rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS 1.1. Electronics, Microelectronics 1.1. Elektronika,

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time)

Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) Mérnök informatikus (BSc) alapszak levelező tagozat (BIL) / BSc in Engineering Information Technology (Part Time) (specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor.

1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ÚJ BEJELENTÉS MEGTÉTELÉHEZ (A TERVEZET TÉNYLEGES BEJELENTÉSÉHEZ MÁSIK ADATLAPOT SZÜKSÉGES HASZNÁLNI) 1. Speciális kód Ezt a kódot a Bizottság adja meg az üzenet továbbításakor. 2. Tagállam

Részletesebben

Workshop - Jövő Internet fejlesztések és alkalmazások BMGE, 2014.11.18.

Workshop - Jövő Internet fejlesztések és alkalmazások BMGE, 2014.11.18. Workshop - Jövő Internet fejlesztések és alkalmazások BMGE, 2014.11.18. 1 Tartalom 1. Bevezetés (EB IoT koncepciója) 2. Smart- X az IoT kontextusban (Smart Food, Smart Health, ) 3. IoT/Smart City koncepció

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time)

Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) Gépészmérnöki alapszak (BSc) levelező tagozat (BGL) / BSc in Mechanical Engineering (Part Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

Tárgy neve Tantárgyfelelős Nyelv Kreditpont Előtanulmány Ekvivalens Szint. Dr. Pere Balázs angol 4 NGM_AM002_1 MSc. német 4 NGM_AM004_1 MSc

Tárgy neve Tantárgyfelelős Nyelv Kreditpont Előtanulmány Ekvivalens Szint. Dr. Pere Balázs angol 4 NGM_AM002_1 MSc. német 4 NGM_AM004_1 MSc Előterjesztés: A Műszaki Tudományi Kar által az Erasmus képzásekhez regisztrációra javasolt tantárgyak tanszékeknkénti bontásban: a szeptemberben már elfogadott tárgyak listája kék, az októberieké fekete

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági Szakmai Nap

Közlekedésbiztonsági Szakmai Nap Közlekedésbiztonsági Szakmai Nap 2011. November 23. 1 Svinger László üzletágvezető 3M. Minnesota Mining & Manufacturing 2 3M technológiák Ab Abrasives Ac Acoustics Ad Adhesives Am Advanced Materials An

Részletesebben

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time)

Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) Energetikai mérnöki alapszak (BSc) nappali tagozat (BG) / BSc in Energy Management Engineering (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele:

Részletesebben

Ipari termelői árak, 2007. november

Ipari termelői árak, 2007. november Közzététel: 2008. január 4. Sorszám: 2. Következik: 2008. január 7. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Ipari termelői árak, 2007. november Az ipar belföldi értékesítési árai 2007. novemberben az előző

Részletesebben

Szeptemberben 5,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. szeptember)

Szeptemberben 5,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. szeptember) Közzététel: 2013. november 15. Következik: 2013. november 18. Építőipar, 2013. szeptember Sorszám: 172. Szeptemberben 5,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. szeptember) 2013 szeptemberében

Részletesebben

Enterprise Europe Network piaci alkalmazások kulcsszavai

Enterprise Europe Network piaci alkalmazások kulcsszavai 1. KOMMUNIKÁCIÓ 1.1. Kereskedelmi kommunikációk 1.1.1. Rádió és TV műsorsugárzó állomások 1.1.2. CATV és fizető TV-rendszerek 1.1.3. Rádió és TV sugárzó és egyéb ehhez kapcsolódó berendezés 1.1.4. Egyéb

Részletesebben

Júliusban 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. július)

Júliusban 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. július) Közzététel: 2013. szeptember 13. Következik: 2013. szeptember 16. Építőipar, 2013. július Sorszám: 139. Júliusban 4,8%-kal emelkedett az ipari termelés volumene (Ipar, 2013. július) 2013 júliusában az

Részletesebben

Ipari termelői árak, 2007. augusztus

Ipari termelői árak, 2007. augusztus Közzététel: 2007. szeptember 28. Következik: 2007. október 2. Külkereskedelmi forgalom, 2007. július (részletes) Sorszám:166. Ipari termelői árak, 2007. augusztus Az ipar belföldi értékesítési árai 2007.

Részletesebben

KECSKEMÉT COLLEGE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION BROCHURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS

KECSKEMÉT COLLEGE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION BROCHURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS KECSKEMÉT COLLEGE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AUTOMATION BROCHURE FOR INTERNATIONAL STUDENTS Academic Year 2009/2010 2 LIST OF SUBJECTS Department of Automation and Applied Informatics Name of

Részletesebben

Illékony szerves vegyületek emissziójának csökkentése. Székely Edit

Illékony szerves vegyületek emissziójának csökkentése. Székely Edit Illékony szerves vegyületek emissziójának csökkentése Székely Edit Az előadás vázlata EU irányelv Oldószerek helyettesítése Esettanulmányok Emisszió szabályozás Esettanulmányok VOC (volatile organic compound)

Részletesebben

Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek

Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek I V S Z N E T V I S O R Európai Technológiai Platformok a teljes halmaz Advanced Engineering Materials and Technologies - EuMaT Advisory Council for Aeronautics

Részletesebben

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May

Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014. Április 8 Május 22 8th April 22nd May Orvosi Genomtudomány 2014 Medical Genomics 2014 Április 8 Május 22 8th April 22nd May Hét / 1st week (9. kalendariumi het) Takács László / Fehér Zsigmond Magyar kurzus Datum/ido Ápr. 8 Apr. 9 10:00 10:45

Részletesebben

Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Érvényes a 2010/11. tanévtől

Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Érvényes a 2010/11. tanévtől Mechatronikai mérnöki alapképzési szak tanterve Érvényes a 2010/11. tanévtől 1 2 3 4 5 6 7 Σ NEPTUN kód Tantárgy e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f e g l kr v/f

Részletesebben

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17.

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Nem változtak az ipari termelői árak decemberben (Ipari termelői árak, 2014. december,

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity:

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity: Company excerpt Prevalent data of company xxxxxxxxxxxxl Kereskedelmi Korlátolt Felel ısségő Társaság (1075 xxxxxxxxx, Károly krt. 3/c.) with company registration number xxxxxxxxxxxxxxxx on date 2011. február

Részletesebben

Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai

Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai Ipari hálózatok biztonságának speciális szempontjai és szabványai Borbély Sándor CISA, CISM, CRISC Információvédelmi projekt vezető sandor.borbely@noreg.hu Tartalom Az ipari hálózatnál mennyiben, és miért

Részletesebben

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január

226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január Közzététel: 2014. március 21. Következik: 2014. március 24. Népmozgalom, 2014. január Sorszám: 41. 226 600 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2014. január A nemzetgazdaságban a legalább 5 főt

Részletesebben

KÖRNYEZETMÉRNÖK KÉPZÉS M.Sc. Tanterve Környezettechnológia szakirány

KÖRNYEZETMÉRNÖK KÉPZÉS M.Sc. Tanterve Környezettechnológia szakirány KM MSc 2008tolcd 2012.02.06 rövidítések: krp: kreditpont, gyrkp: gyakorlat kreditpontértéke, E: előadás, GY: tantermi gyakorlat, L: laborgyakorlat krp. Tantárgy neve Tárgyfelelős Természettudományos alapismeret

Részletesebben

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás. Forestry, logging and related service activities

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás. Forestry, logging and related service activities (folyó ár, millió Ft) Ágazati kapcsolatok mérlege (szervezeti elhatárolásban), 1998 Erdőgazdálkodás Halászat, halgazdálkodás Szénbányászat, tőzegkitermelés Mezőgazdaság, vadgazdálkodás Kőolaj-, földgázkitermelés,

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei REMOTE PRESENCE CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei BÓDAY Tamás Üzletfejlesztési Igazgató CASON Engineering Plc. Hungary 2030 Érd, Velencei út. 37 Tel: +36 23 /

Részletesebben

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu

Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a VehicleICT projekt. Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Intelligens közlekedés: a járműipar és járműirányítás IKT igényei, a projekt Lengyel László lengyel@aut.bme.hu Az IT ma Havonta 850 millió aktív felhasználó a facebookon Az előadásom alatt 1,400,000 tweet

Részletesebben

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013

HATÁROK NÉLKÜL IRODA Teljeskörű kiállításszervezés: területfoglalás, standépítés, utazás, szállás, szállítás! NEMZETKÖZI IPARI VÁSÁROK EURÓPA 2013 City Exhibition Name Cycle Proch. date Armenia Armenia Yerevan INDUSTRIAL ARMENIA EXPO once a year 13.09-15.09 2013 Industrial Fair of Armenia Austria Austria Dornbirn INTERTECH BODENSEE every 2 years

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett Tanulmányok: 2008- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék PhD hallgató 2002-2008 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

Az Információs és kommunikációs technológiák a HORIZONT 2020-ban

Az Információs és kommunikációs technológiák a HORIZONT 2020-ban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 Az Információs és kommunikációs technológiák a HORIZONT 2020-ban Hálózatépítő stratégiai együttműködés

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy angol neve Összóra. Ea. Gy. Köv. Kr. ETF

Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy angol neve Összóra. Ea. Gy. Köv. Kr. ETF Tárgykód Félév Tárgynév Tárgy angol neve Összóra Ea. Gy. Köv. Kr. ETF 1 MG GEMAN134ML 1 Matematika 1. Mathematics I. 12 12 0 G 3 2 MG GEFIT001ML 1 Modern fizika Modern Physics 8 8 0 V 2 3 MG GEMET311ML

Részletesebben

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban

- Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban I. Intelligens tervezőrendszerek - Adat, információ, tudás definíciói, összefüggéseik reprezentációtípusok Részletesebben a téma az AI alapjai című tárgyban Adat = struktúrálatlan tények, amelyek tárolhatók,

Részletesebben

Horizont 2020 Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, biogazdaság. Erős Veronika nemzetközi projektvezető Gödöllő, 2014. március 27.

Horizont 2020 Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, biogazdaság. Erős Veronika nemzetközi projektvezető Gödöllő, 2014. március 27. Horizont 2020 Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság, biogazdaság Erős Veronika nemzetközi projektvezető Gödöllő, 2014. március 27. Horizont 2020 szerkezete és költségvetése Három pillérre épül:

Részletesebben

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. International Engineering Symposium at Bánki IESB 2015

ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. International Engineering Symposium at Bánki IESB 2015 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar International Engineering Symposium at Bánki IESB 2015 Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium 2015. november 19. A MAGYAR

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Süle Zoltán publikációs listája

Süle Zoltán publikációs listája Süle Zoltán publikációs listája Statisztikai összegzés Referált nemzetközi folyóiratcikkeim száma: 3 (+1) Nemzetközi konferenciakiadványban megjelent publikációim száma: 14 Hazai konferenciakiadványban

Részletesebben

Mérnök informatikus MSc levelező tagozat tanterve

Mérnök informatikus MSc levelező tagozat tanterve Mérnök informatikus MSc levelező tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes A 2011/12-es tanévtől kezdve, a képzésben részt vevő összes hallgatókra vonatkozóan azonnali

Részletesebben

Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából

Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából MTA Metallurgiai Bizottsága Bicske, 2013 november 25. Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából Dr. Tardy Pál Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Alaphelyzet 1. 50 % körüli

Részletesebben

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok

Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Éghajlatváltozással kapcsolatos akció, környezet, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. január 24. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak (BSc) nappali tagozat (BM) / BSc in Technical Management (Full Time)

Műszaki menedzser alapszak (BSc) nappali tagozat (BM) / BSc in Technical Management (Full Time) Műszaki menedzser alapszak (BSc) nappali tagozat (BM) / BSc in Technical Management (Full Time) (A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat

Részletesebben

A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata

A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1. Bevezetés

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18%

Hardverkarbantartás. szerviz 3% 13% Számítógépes hardver 18% Trendek az informatikai fejlesztések területén Sasvári Péter Bevezetés Az informatika az információ rendszeres és automatikus elsősorban számítógépek segítségével történő feldolgozásával és továbbításával

Részletesebben

3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program. és kurzuscím Óra

3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program. és kurzuscím Óra 3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program Kód Kurzusvezetö és kurzuscím Óra 2012-13/1 2012-13/2 2013-14/1 2013-14/2 2014-15/1 2014-15/2 0032- KV Dr. Tóthfalusi László 3208 Dr. Farsang Csaba

Részletesebben

Industrial producer prices, January 2015

Industrial producer prices, January 2015 Release date: 27 February 2015 Next release: 27 February 2015. Unemployment, November 2014 January 2015 Number 32 Industrial prices, January 2015 Industrial prices decreased by 1.0% In January 2015, industrial

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Felhő technológia Trendek 2014 VMware Forum

Felhő technológia Trendek 2014 VMware Forum Felhő technológia Trendek 2014 VMware Forum Bolla Szilárd Cloud Computing Üzletfejlesztési vezető, Kelet Európa 2013 November 19. Gartner Top 10 Technology Trends for 2014 1. BYOD - Mobile Device Diversity

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév Közzététel: 2008. július 31. Sorszám: 130. Következik: 2008. augusztus 5. Külkereskedelmi termékforgalom A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév 2008. június 30-án a regisztrált gazdasági

Részletesebben

S3 stratégia és a fizikai kutatások lehetőségei

S3 stratégia és a fizikai kutatások lehetőségei Research Institute for Technical Physics and Materials Science of the S3 stratégia és a fizikai kutatások lehetőségei B. Pécz Institute for Technical Physics and Materials Science, Centre for Energy Research,

Részletesebben

Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére

Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére Kovács András IKI KTT intézeti látogatás 2010. október 5-7., Budapest A K+F témák 1. Roncsolásmentes analitikai módszereket (gamma spektrometriát

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában

A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában A komponensek jellemzőinek és a gyártási műveletek paramétereinek szerepe papírból készült különböző termékek visszaforgathatóságában Beszámoló a 2014 15-ös tanév első félévében végzett doktoranduszi tevékenységről

Részletesebben

Geoinformatikai rendszerek

Geoinformatikai rendszerek Geoinformatikai rendszerek Térinfomatika Földrajzi információs rendszerek (F.I.R. G.I.S.) Térinformatika 1. a térinformatika a térbeli információk elméletével és feldolgozásuk gyakorlati kérdéseivel foglalkozó

Részletesebben

A H2020 munkacsoport munkájának bemutatása Pályázati lehetőségek

A H2020 munkacsoport munkájának bemutatása Pályázati lehetőségek A H2020 munkacsoport munkájának bemutatása Pályázati lehetőségek GEO- TEAM zárókonferencia 2015.11.17 NORRIA Észak- magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525 Miskolc, Szentpáli u.1.

Részletesebben

Az ITS és motorkerékpáros közlekedés kapcsolata Szűcs Lajos 2014. március 5. Hunguest Hotel Griff

Az ITS és motorkerékpáros közlekedés kapcsolata Szűcs Lajos 2014. március 5. Hunguest Hotel Griff Az ITS és motorkerékpáros közlekedés kapcsolata Szűcs Lajos 2014. március 5. Hunguest Hotel Griff Az Európai Motorkerékpárosok Fóruma találkozóhoz kapcsolódó hazai szakmai rendezvény Hol tartunk a közlekedésbiztonsági

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Javasolt tudományos folyóiratok listája Magyar nyelvű tudományos folyóiratok Agrártörténeti Szemle Agrártudományi Közlemények Agro-21 Füzetek Agrokémia és talajtan Állattani

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Industrial Internet Együttműködés és Innováció

Industrial Internet Együttműködés és Innováció Industrial Internet Együttműködés és Innováció Informatikai Oktatási Konferencia 2014.02.22. Imagination at work. Előadó: Katona Viktória Innováció Menedzser viktoria.katona@ge.com Dr. Reich Lajos Ügyvezető

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

CEEPUS Hálózati pályázatok 2015 Pályázati eredmények

CEEPUS Hálózati pályázatok 2015 Pályázati eredmények CEEPUS Hálózati pályázatok 2015 Pályázati eredmények Intézmények támogatott hálózatai és a támogatási szerződések összege Int. Intézmény Hálózatszám Hálózat címe Hónapkeret Hallgatói BCE Budapesti Corvinus

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Áttekintés a Jövő Internet agrárgazdasági alkalmazási lehetőségeiről Az NTP FI Agrár- és Élelmiszeripari tagozat

Áttekintés a Jövő Internet agrárgazdasági alkalmazási lehetőségeiről Az NTP FI Agrár- és Élelmiszeripari tagozat Áttekintés a Jövő Internet agrárgazdasági alkalmazási lehetőségeiről Az NTP FI Agrár- és Élelmiszeripari tagozat Herdon Miklós, Botos Szilvia, Szilágyi Róbert Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS Finnországban. 1. Dr. Király Sándor 2. Dr. Csáfor Hajnalka 3. Szakács Tamás 4. Lengyelné dr. Molnár Tünde

DUÁLIS KÉPZÉS Finnországban. 1. Dr. Király Sándor 2. Dr. Csáfor Hajnalka 3. Szakács Tamás 4. Lengyelné dr. Molnár Tünde DUÁLIS KÉPZÉS Finnországban 1. Dr. Király Sándor 2. Dr. Csáfor Hajnalka 3. Szakács Tamás 4. Lengyelné dr. Molnár Tünde Satakunta University of Applied Sciences Pori városában található A régió felsőfokú

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez Dr. Ősz János, Csallóközi Zoltán, Dr. Emhő László, ifj. Jászay Tamás, Dr. Korényi Zoltán Láng Sándor, Sigmond György, Sebestyénné Szép Tekla, Dr. Tóth Péter, Dr. Unk Jánosné MET hozzászólás 2012/27/EU

Részletesebben

BME-Ipar. Win-Win. Intelligens környezetek és e-technológiák. Dr. Charaf Hassan hassan@aut.bme.hu. Fókuszban a Műegyetem és az ipar kapcsolata

BME-Ipar. Win-Win. Intelligens környezetek és e-technológiák. Dr. Charaf Hassan hassan@aut.bme.hu. Fókuszban a Műegyetem és az ipar kapcsolata Intelligens környezetek és e-technológiák BME-Ipar Win-Win Dr. Charaf Hassan hassan@aut.bme.hu 1 Napirend Trendek az IKT területén Az IKT helyzete a BME-n Együttműködési modellek a BME és ipar között A

Részletesebben

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Szerepük a hazai ipar hatékonyságának növelésében Dr. Grasselli Norbert ügyvezető igazgató A Bay Zoltán Nonprofit Kft. állami tulajdonú nonprofit kutatóintézet. Alapítás

Részletesebben

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap?

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? ENERGIAGAZDÁLKODÁS Fenntartható hulladékgazdálkodás és környezetkímélő cementgyártás: lehet-e alternatív tüzelőanyag a települési szennyvíziszap? 1 Bolczek Veronika Pálvölgyi Tamás Magyar Cementipari Szövetség

Részletesebben

Orvosi eszközök gyártmányfejlesztése Aktív orvosi eszköz szoftver verifikálása, validálása (V&V) Dolgos Márton Budapest, 2013-11-07

Orvosi eszközök gyártmányfejlesztése Aktív orvosi eszköz szoftver verifikálása, validálása (V&V) Dolgos Márton Budapest, 2013-11-07 Orvosi eszközök gyártmányfejlesztése Aktív orvosi eszköz szoftver verifikálása, validálása (V&V) Dolgos Márton Budapest, 2013-11-07 Bemutatkozás Dolgos Márton Okleveles villamosmérnök (2008) Bay Zoltán

Részletesebben

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért Új évtized, új kihívások a közlekedésbiztonságban közúti közlekedésbiztonsági konferencia Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért Szűcs Lajos elnök ITS Hungary

Részletesebben

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK

DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA B) TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATBELI KÖZLEMÉNYEK DR. LAKATOS ÁKOS PH.D PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA VÉGZETTSÉGEK: 1. Fizikus (egyetemi, DE-TTK: 2007) 2. Környezetmérnök (főiskolai, DE-MK: 2007) TUDOMÁNYOS MUNKA A) PH.D DOKTORI ÉRTEKEZÉS [A1] Diffúzió és diffúzió

Részletesebben

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái

A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A Katonai Műszaki Doktori Iskola kutatási témái A ZMNE Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakonként meghirdetett kutatási témái a 2009/2010-es tanévre: 01. Katonai műszaki infrastruktúra elmélete

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül

Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül Élettartam teszteknél alkalmazott programstruktúra egy váltóvezérlő példáján keresztül 1 Tartalom Miről is lesz szó? Bosch GS-TC Automata sebességváltó TCU (Transmission Control Unit) Élettartam tesztek

Részletesebben

Industrial producer prices have decreased permanently for 3 months (Industrial producer prices, May 2014)

Industrial producer prices have decreased permanently for 3 months (Industrial producer prices, May 2014) Release date: 30 June 2014 Next release: 2 July 2014. Revenues expenditures general government sector, 1st quarter 2014 Number 85 Industrial prices have decreased permanently for 3 months (Industrial prices,

Részletesebben

Klotz Tamás earchitect Oracle

Klotz Tamás earchitect Oracle Klotz Tamás earchitect Oracle Vállalati információ kezelés Az információ érték, vagyon (tőke) Az információ folyam maximalizálhatja a tőkét Tervezés Szolgáltatás Együttműködés Tranzakció feldolgozás Döntés

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

Industrial producer prices slightly decrease in November (Industrial producer prices, November 2013)

Industrial producer prices slightly decrease in November (Industrial producer prices, November 2013) Release date: 7 January 2014 Next release: 8 January 2014 Preliminary industrial data, November 2013 Number 4 Industrial prices slightly decrease in November (Industrial prices, November 2013) As an aggregate

Részletesebben

Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve

Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Villamosmérnöki BSc szak Nappali tagozat tanterve Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2011. április 5-i ülésén Érvényes: A 2011/12-es tanévtől kezdve, a tanulmányaikat a korábban kezdő hallgatókra vonatkozóan

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN

TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN TAPASZTALATOK AZ LCA TERÜLETÉN Jelenlegi állapot és kihívások a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Kft. szemszögéből Előadó: Gadácsi-Borosi Aranka ECO-Design koordinátor Agenda Knorr-Bremse Vasúti Jármű

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Introduction Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in the framework of the Leonardo da Vinci Programme of the European Commission. Presently it operates as a unit of the Public Employment

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola Képzési Terve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola Képzési Terve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Interdiszciplináris Műszaki Tudományok Doktori Iskola Képzési Terve Bevezetés A doktori iskolában a doktoranduszok munkáját a témavezető szervezi

Részletesebben

Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél. Hyundai Technology Center Hungary Ltd

Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél. Hyundai Technology Center Hungary Ltd Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél A Hyundai Heavy Industries bemutatása SHIPBUILDING OFFSHORE & ENGINEERING INDUSTRIAL PLANT & ENGINEERING ELECTRO ELECTRIC SYSTEMS

Részletesebben

EGY MAGYARORSZÁGI SZÉNTÜZELÉSŰ HŐERŐMŰ ÜZEMELÉSÉNEK MELLÉKTERMÉKEIBŐL KÉSZÜLT KOMPOZIT ÉPÍTŐANYAG

EGY MAGYARORSZÁGI SZÉNTÜZELÉSŰ HŐERŐMŰ ÜZEMELÉSÉNEK MELLÉKTERMÉKEIBŐL KÉSZÜLT KOMPOZIT ÉPÍTŐANYAG A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 68. kötet, (2006) p. 53-6} EGY MAGYARORSZÁGI SZÉNTÜZELÉSŰ HŐERŐMŰ ÜZEMELÉSÉNEK MELLÉKTERMÉKEIBŐL KÉSZÜLT KOMPOZIT ÉPÍTŐANYAG Prof. Dr. Molnár József

Részletesebben