InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar"

Átírás

1 TECHNOLOGY KEYWORDS 1. ELECTRONICS, IT AND TELECOMMS TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvű rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS 1.1. Electronics, Microelectronics 1.1. Elektronika, mikroelektronika Automation, Robotics Control Systems Automatizálás, robot-vezérlő rendszerek Digital Systems, Digital Representation Digitális rendszerek, digitális ábrázolás Electronic circuits, components and equipment Villamos áramkörök, alkatrészek és berendezések Electronic engineering Elektrotechnika Embedded Systems and Real Time Systems Beágyazott rendszerek és valós idejű rendszerek High Frequency Technology, Microwaves Nagyfrekvenciás technológia, mikrohullámok Magnetic and superconductory materials/devices Mágneses és szupravezető anyagok / készülékek Microengineering Mikrogépészet (mikrotechnika, mikrogépesítés, ill. ilyen mérnöki munka) Micromachining Mikromegmunkálás (mikroforgácsolás, stb.) Nanotechnologies related to electronics and microelectronics Elektronikával és mikroelektronikával kapcsolatos nanotechnológiák Optical Networks and Systems Optikai hálózatok és rendszerek Peripherals Technologies (Mass Data Storage, Display Technologies) Elektronikával és mikroelektronikával kapcsolatos periféria-technológiák related to electronics and microelectronics (tömeges adatok tárolása, kijelzési technológiák) Printed circuits and integrated circuits Nyomtatott áramkörök és integrált áramkörök Quantum Informatics Kvantum-informatika Semiconductors Félvezetők Smart cards and access systems Smart kártyák és hozzáférési rendszerek Environmental and Biometrics Sensors, Actuators Környezeti és biometrikus szenzorok, működtetők 1.2. Information Processing, Information System, Workflow Management 1.2. Információfeldolgozás, információs rendszer, Munkafolyamat-kezelés Advanced Systems Architecture Fejlett rendszer-architektúrák Archivistics/Documentation/Technical Documentation Archiválás/dokumentálás / műszaki dokumentálás Artificial Intelligence (AI) Mesterséges intelligencia (angol nyelvű rövidítés: AI) Computer Games Számítógépes játékok Computer Hardware Számítógép-hardver Computer Software Számítógép-szoftver Computer Technology/Graphics, Meta Computing Számítógépes technológia / grafikák, meta-számítógépes technológia Data Processing / Data Interchange, Middleware Adatfeldolgozás / adatcsere / közvetítő elemek Data Protection, Storage Technology, Cryptography, Data Security Adatvédelem, tárolási technológia, kriptográfia, adatbiztonság Databases, Database Management, Data Mining Adatbázisok, adatbázis-kezelés 1/13

2 Electronic Commerce, Electronic Payment Elektronikus kereskedelem, elektronikus fizetés, elektronikus aláírás Imaging, Image Processing, Pattern Recognition Képek készítése, képek feldolgozása, minták felismerése Information Technology/Informatics Információs technológia / Informatika Internet Technologies/Communication (Wireless, Wi-Fi, Bluetooth) Internetes technológiák/kommunikáció (rádió, Wi-Fi, Bluetooth) Knowledge Management, Process Management Ismeret-kezelés, folyamat-kezelés Simulation Szimuláció Speech Processing/Technology Beszédfeldolgozás / technológia User Interfaces, Usability Felhasználói interfészek, felhasználhatóság Electronic Signature Elektronikus aláírás Building Automation Software Épület-automatizálási szoftver Remote Control Távvezérlés Smart Appliances Intelligens műszerek 1.3. IT and Telematics Applications 1.3. Információs technológiai alkalmazások Applications for Health Egészségügyi alkalmazások Applications for Tourism Turisztikai alkalmazások Applications for Transport and Logistics Szállítási és logisztikai alkalmazások ASP Application Service Providing Alkalmazási szolgáltatás nyújtása (angol nyelvű rövidítés: ASP) e-government e-kormányzat Environment Management Systems & Documental Management Systems Környezet-kezelő rendszerek és dokumentációs kezelő rendszerek GIS Geographical Information Systems Földrajzi információs rendszerek (angol nyelvű rövidítés: GIS) CRM - Customer relationship Management CRM Customer Relationship Management (Vevőkapcsolatok kezelése) Quality Management System Minőségbiztosítási rendszer Maintenance Management System Karbantartás-irányítási rendszer Operation Planning and Scheduler System Művelettervező és -programozó rendszer Didactic System Didaktikai rendszer ICM - Internet Content Management ICM Internet Content Management (Internet tartalom-kezelés) Analysis Risk Management Analízis kockázatkezelés Work Hygiene and Safety Management Munkahigiéné és baleset-elhárítás 1.4. Multimedia 1.4. Multimédia Cultural Heritage Kulturális örökség E-Learning E-tanulás E-Publishing, Digital Content E-publikálás, digitális tartalom Human Language Technologies Humán nyelvi technológiák Information Filtering, Semantics, Statistics Információk szűrése, szemantika, statisztika Visualisation, Virtual Reality Vizualizáció, virtuális valóság 1.5. Telecommunications, Networking 1.5. Távközlés, hálózatépítés 2/13

3 Audiovisual Equipment and Communication Audiovizuális berendezések és kommunikáció Broadband Technologies Szélessávú technológiák Mobile Communications Mobil kommunikációk Narrow Band Technologies Keskenysávú technológiák Network Technology, Network Security Hálózat-technológia, hálózat-biztonság Radar Radar Research Networking, GRID Kutatási hálózatok, GRID SatelliteTechnology/Systems/Positioning/Communication in GPS? Global Műholdas technológia / rendszerek / pozicionálás / kommunikáció GPS-ben Positioning System Global Positioning System (globális helyzet-meghatározó rendszer) Signal Processing Jel-feldolgozás Hi-Fi Hi-Fi Description to Sound and Music Computing Számítógépes hang és zene leírás Description Image/Video Computing Számítógépes kép/videó leírás Communications Protocols, Interoperability Kommunikációs protokollok, interoperabilitás Residential Gateaway Lakossági kommunikációs csatorna 2. INDUSTRIAL MANUFACTURING, MATERIAL AND TRANSPORT TECHNOLOGIES 2.IPARI GYÁRTÁS-, ANYAG- ÉS SZÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK 2.1. Design and Modelling / Prototypes 2.1. Tervezés és modellezés / prototípusok 2.2. Industrial Manufacture 2.2. Ipari gyártás Cleaning (sandblasting, brushing) Tisztítás (homokfúvás, drótkefés tisztítás) Coatings Bevonatok Drying Szárítás Erosion, Removal (spark erosion, flame cutting, laser/plasma cutting, Eróziós forgácsolás (szikraforgácsolás, lángvágás, lézer- / plazmavágás, electrochemical erosion, waterjet cutting) elektrotechnikai erózió, vízsugaras vágás) Forming (rolling, forging, pressing, drawing) Forgács nélküli alakítás (hengerlés, kovácsolás, sajtolás, húzás) Hardening, heat treatment Edzés, hőkezelés Joining techniques (riveting, screw driving, gluing) Összekapcsolási technológiák (szegecselés, csavarozás, ragasztás) Jointing (soldering, welding, sticking) Egyesítés (forrasztás, hegesztés, ragasztás) Machine Tools Szerszámgépek Machining (turning, drilling, moulding, milling, planning, cutting) Gépi forgácsolás (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vágás) Machining, fine (grinding, lapping) Finom gépi forgácsolás (köszörülés, csiszolás) Mixing (powder, etc.), separation (sorting, filtering) Keverés (porok, stb.), szétválasztás (válogatás, szűrés) Moulding, injection moulding, extrusion, sintering Öntés, fröccsöntés, extrudálás, szinteröntés Surface treatment (painting, galvano, polishing, CVD, PVD) Felületkezelés (festés, galvanizálás, polírozás, CVD, PVD) 2.3. Process control and logistics 2.3. Folyamatvezérlés és logisztika 3/13

4 2.4. Plant Design and Maintenance 2.4. Üzemek tervezése és karbantartása 2.5. Packaging / Handling 2.5. Csomagolás / kezelés Foil, fils Fóliák, filmek Laminate Lemezek Packaging for machines Gépek csomagolása Packaging for materials Anyagok csomagolása Plastic bags Műanyag-zsákok 2.6. Construction Technology 2.6. Építési technológia Building Materials, Components and Methods Építőanyagok, alkatrészek és módszerek Civil engineering Mérnöki munka Construction Equipment Építő berendezések Fire Resistance/Safety Tűzállóság/-biztonság Mechanical Engineering, Hydraulics, Vibration and Acoustic Engineering Az építési technológiával kapcsolatos gépészet, hidraulika, rezgési és related to construction technology akusztikai gépészet Pipeline Technology Csővezeték-építési technológia Pulp Technology related to construction technology Az építési technológiával kapcsolatos pép-technológia Sensory/Multisensory Technology, Instrumentation related to construction technology Az építési technológiával kapcsolatos szenzor- / multiszenzor technológia Simulation, Simulation Engineering Szimuláció, szimulációs gépészet Sound Insulation Hangszigetelés Vacuum / High Vacuum Technology Vákuum- /erős vákuum-technológia Gas Safety A gáz biztonságtechnikája Security Biztonság 2.7. Materials Technology 2.7. Anyagok technológiája Adhesives Ragasztók Building materials Építőanyagok Ceramic Materials and Powders Kerámia-anyagok és -porok Colours and varnish Festékek és lakkok Composite materials Összetett anyagok Fine Chemicals, Dyes and Inks Finom vegyszerek, színező anyagok és festékek Glass Üveg Iron and Steel, Steelworks Vas és acél, acélművek Materials Handling Technology (solids, fluids, gases) Anyagmozgatási technológiák (szilárd anyagokhoz, gázokhoz) Metals and Alloys Fémek és ötvözeteik Non-ferrous Metals Színesfémek Optical Materials Optikai anyagok Paper technology Papírgyártási technológia Plastics, Polymers Műanyagok, polimerek 4/13

5 Properties of Materials, Corrosion/Degradation Az anyagok jellemzői, korrózió / lebomlás Rubber Gumi Stone Kő Advanced Textile Materials Fejlett textilanyagok 2.8. Transport Infrastructure 2.8. Szállítási infrastruktúra Air Transport Légi szállítás Intermodal Transport Vegyes szállítás Logistics Logisztika Railway Transport Vasúti szállítás Road Transport Közúti szállítás Traffic Engineering / Control Systems Közlekedési gépészet / vezérlőrendszerek Transhipment Systems Átrakó rendszerek Water Transport Vízi szállítás 2.9. Transport and Shipping Technologies 2.9. Szárazföldi és vízi szállítási technológiák Design of Vehicles A járművek tervezése Hybrid and Electric Vehicles Hibrid és villamos járművek Railway Vehicles Vasúti járművek Road Vehicles Közúti járművek Shipbuilding Hajóépítés Traction/Propulsion Systems Vontató rendszerek Aerospace Technology Űrhajózási technológia Aeronautical technology / Avionics Űrhajózási technológia / repülés Aircraft Repülőgépek Helicopter Helikopterek Satellite Navigation Systems Műholdas navigációs rendszerek Space Exploration and Technology Űrkutatás és űrkutatási technológia 3. OTHER INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 3. EGYÉB IPARI TECHNOLÓGIÁK 3.1. Other Industrial Technologies 3.1. Egyéb ipari technológiák Cleaning Technology Tisztítási technológia 3.2. Process Plant Engineering 3.2. Folyamat-gépészet 3.3. Apparatus Engineering 3.3. Készülék-gépészet 3.4. Chemical Technology and Engineering 3.4. Vegyipari technológia és gépészet Agro chemicals Mezőgazdasági vegyszerek 5/13

6 Anorganic Substances Szervetlen anyagok A vegyipari technológiával és gépészettel kapcsolatos festékek, színező Colours, dyes related to Chemical Technology and engineering anyagok Electrical Engineering and Technology / Electrical Equipment Elektromos gépek és technológiák / elektromos berendezések Man made fibres Mesterséges szálak Organic Substances Szerves anyagok Pharmaceutics Gyógyszerek Plastics and Rubber related to Chemical Technology and engineering A vegyipari technológiával és gépészettel kapcsolatos műanyagok és gumi Soaps, detergents Szappanok, tisztítószerek Special chemicals, intermediates Speciális vegyszerek, félkész termékek Care, Hygiene, Beauty Gondozás, higiéné, szépségápolás 3.5. Textiles Technology 3.5. Textiltechnológiák Component adhesives for strengthening of seam A varratok erősítésére szolgáló összetett ragasztóanyagok Dry filling related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos száraz vetülék Dyeing related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos festés Finisher related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos kikészítés Non weaving related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos, szövésen kívüli műveletek Solvent based glues for strengthening of edges and seam A szélek és varratok erősítésére szolgáló, oldószer-alapú ragasztóanyagok Thermoplastic textile fibres Hőre lágyuló textilszálak Weaving related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos szövés Woven technical textiles for industrial applications Ipari alkalmazások számára készített szőtt műszaki textilanyagok 3.6. Footwear / Leather Technology 3.6. Cipőipari / bőrfeldolgozó technológia Dry filling related to Footwear / Leather Technology A cipőipari / bőrfeldolgozó technológiával kapcsolatos száraz vetülék Dyes related to Footwear / Leather Technology A cipőipari / bőrfeldolgozó technológiával kapcsolatos színezőanyagok A cipőipari / bőrfeldolgozó technológiával kapcsolatos cserzett Tanned leather process related to Footwear / Leather Technology bőrfeldolgozási folyamat 3.7. Sound Engineering/Technology 3.7. Hangtechnika / -technológia 3.8. Mining Technologies 3.8. Bányaipari technológiák 3.9. Printing 3.9. Nyomdaipar Flexography Anilines nyomtatás Printed Reel Material Nyomtatott tekercselt anyagok Household Goods & Appliances Háztartási árucikkek és felszerelések 6/13

7 4. ENERGY 4. ENERGIA 4.1. Energy Storage and Transport 4.1. Az energia tárolása és szállítása Heat storage A hő tárolása Heat transport and supply, district heating Hőszállítás és ellátás, távfűtés Storage of electricity, batteries A villamos energia tárolása; akkumulátorok Transmission of electricity A villamos energia továbbítása Transport and storage of gas and liquid fuels A gáz és a folyékony fűtőanyagok szállítása és tárolása Transport and storage of hydrogen Hidrogén szállítása és tárolása 4.2. Energy production, transmission and conversion 4.2. Az energia termelése, továbbítása és átalakítása Fuel cell, hydrogen production Üzemanyagcella, hidrogéntermelés Fuel liquefaction, gasification Üzemanyagok cseppfolyósítása, elgázosítása Furnace technology, construction of heating boilers Kemence-technológia, fűtési kazánok építése Generators, electric engines and power converters Generátorok, villamos motorok és energia-átalakítók Heat exchangers Hőcserélők Heat pump, cooling technologies Hőszivattyú, hűtési technológiák Heating, ventilation Fűtés, szellőzés Turbinák, folyadék-gépészet, dugattyús motorok, kombinált hő- és Turbines, fluid machinery, reciprocating engines, combined heat and power áramtermelés 4.3. Fossil Energy Sources 4.3. Ásványi energiaforrások Coal and Hydrocarbons Szén és szénhidrogének Gaseous fossil fuel Gáz halmazállapotú ásványi fűtőanyag Solid fossil fuel Szilárd halmazállapotú ásványi fűtőanyag Liquid fossil fuel Folyékony halmazállapotú ásványi fűtőanyag 4.4. Nuclear Fission / Nuclear Fusion 4.4. Nukleáris hasadóanyagok / nukleáris fúzió 4.5. Renewable Sources of Energy 4.5. Megújuló energiaforrások Gaseous biomass Gáz halmazállapotú biomassza Geothermal Energy Geotermikus energia Hydropower Vízenergia Liquid biomass Folyékony halmazállapotú biomassza Photovoltaics Fény-elektromosság Solar/Thermal energy Nap- / hőenergia Solid biomass Szilárd halmazállapotú biomassza Unconventional and Alternative Energies Nem hagyományos és alternatív energiák Waste incineration Hulladékégetés Wind energy Szélenergia 7/13

8 4.6. Rational use of energy 4.6. Az energia racionális felhasználása Energy management Az energia kezelése Lighting, illumination Világítás Process optimisation, waste heat utilisation Folyamat-optimalizálás, hulladékhő-hasznosítás Thermal insulation, energy efficiency in buildings Hőszigetelés, energiahatékonyság épületekben 4.7. Other Energy Topics 4.7. Egyéb energia-témák Combustion, Flames Égés, lángok Fuel Technology Fűtőanyag-technológia 5. PHYSICAL AND EXACT SCIENCES 5. FIZIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 5.1. Astronomy 5.1. Csillagászat 5.2. Chemistry 5.2. Kémia Analytical Chemistry Analitikai kémia Computational Chemistry and Modelling Számítógépes kémia és modellezés Inorganic Chemistry Szervetlen kémia Organic Chemistry Szerves kémia Petrochemistry, Petroleum Engineering Petrokémia, ásványolaj-gépészet 5.3. Earth Sciences 5.3. A Földdel foglalkozó tudományokf Geology, Geological Engineering, Geotechnics Geológia, geológiai gépészet, geotechnika Oceanography Oceanográfia Tectonics, Seismology Tektonika, szeizmológia 5.4. Mathematics, Statistics 5.4. Matematika, statisztika Algorithms and Complexity Algoritmusok és komplexitás Mathematical modelling Matematikai modellezés Statistical Analysis Statisztikai analízis 5.5. Meteorology / Climatology 5.5. Meteorológia / klimatológia Biosensor Bio-érzékelő Moisture sensors Nedvesség-érzékelés Temperature monitoring Hőmérséklet-megfigyelés 5.6. Physics 5.6. Fizika Acoustics Akusztika Astrophysics / Cosmology Asztrofizika / kozmológia Laser Technology Lézer-technológia Nuclear Physics Atomfizika 8/13

9 Physics of Fluids Folyadékok fizikája Sensors/Multisensor Technology, Instrumentation Szenzorok / multiszenzoros technológia, műszerezés Solid state physics Szilárd testek fizikája Thermodynamics Termodinamika Vibration and Acoustic engineering Rezgéstan és akusztikus gépészet Optics Optika 5.7. Mechanical Engineering 5.7. Mechanikai gépészet Micro-Mechanics Mikromechanika 5.8. Hydraulics 5.8. Hidraulika 5.9. Separation Technologies 5.9. Membrán- és szűrési technológia Filtration and Membrane Processes Szűrési és membrán-eljárások Extraction Extrakció Adsorption Adszorpció Distillation Desztillálás Sublimation Szublimálás Other Processes Egyéb eljárások Micro- and Nanotechnology related to physical and exact sciences A fizikai és természettudományokkal kapcsolatos mikro- és nanotechnológia 6. BIOLOGICAL SCIENCES 6. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 6.1. Medicine, Human Health 6.1. Orvostudomány, emberi egészség Biostatistics, Epidemiology Biostatisztika, epidemológia Care and Health Services Gondozási és egészségügyi szolgáltatások Clinical Research, Trials Klinikai kutatás, kísérletek Cytology, Cancerology, Oncology Citológia, rákkutatás, onkológia Dentistry / Odontology, Stomatology Fogászat / szájsebészet, sztomatológia Diagnostics, Diagnosis Diagnosztika, diagnózis Diseases Betegségek Environmental Medicine, Social Medicine, Sports Medicine Környezeti orvostudomány, szociális orvostudomány, sportorvosi tudomány Gene - DNA Therapy Gén-, DNS-terápia Gerontology and Geriatrics Gerontológia és geriátria Heart and blood circulation illnesses Szív- és keringési betegségek Electromedical and Medical Equipment Elektromos és egyéb orvosi műszerek Medical Research Orvosi kutatás Medical Technology / Biomedical Engineering Orvosi technológia / biológiai-orvosi gépészet 9/13

10 Neurology, Brain Research Neurológia, agykutatás Pharmaceutical Products / Drugs Gyógyszeripari termékek / gyógyszerek Physiology Fiziológia Surgery Sebészet Virus, Virology / Antiobiotics / Bacteriology Vírusok, virológia / antibiotikumok / bakteriológia Laboratory Equipment Laboratóriumi berendezések Rescue and Emergency Equipment Mentő és sürgősségi berendezések Physiotherapy, Orthopaedic Technology Pszichoterápia, ortopédiai technológia Single Use Products and Consumer Goods Egyszer használatos termékek és fogyasztási javak Medical Textiles Orvosi textíliák Medical Furniture Orvosi bútorok Medical Biomaterials Orvosi bio-anyagok 6.2. Biology / Biotechnology 6.2. Biológia / biotechnológia Biochemistry / Biophysics Biokémia / biofizika Cellular and Molecular Biology Sejt- és molekuláris biológia Enzymology / Protein Engineering / Fermentation Enzimológia / fehérje-sebészet / fermentáció Genetic Engineering Génsebészet In vitro Testing, Trials In vitro tesztelés, kísérletek Microbiology Mikrobiológia Molecular design Molekuláris tervezés Toxicology Toxikológia 6.3. Genome Research 6.3. Génkutatás Bioinformatics Bio-informatika Gene Expression, Proteom Research Gén-kifejezés, proteom-kutatás Population genetics Populációs genetika 6.4. Micro- and Nanotechnology related to Biological sciences 6.4. A biológiai tudományokkal kapcsolatos mikro- és nanotechnológia 7. AGRICULTURE AND MARINE RESOURCES 7. MEZŐGAZDASÁGI ÉS TENGERI ERŐFORRÁSOK 7.1. Agriculture 7.1. Mezőgazdaság Agriculture Machinery / Technology Mezőgazdasági gépészet / technológia Animal Production / Husbandry Állattenyésztés / állattartás Biocontrol Biológiai ellenőrzés Crop Production Növénytermesztés Horticulture Kertészet Pesticides Féregirtó szerek Precision agriculture Precíziós mezőgazdaság 10/13

11 Seed coating Vetőmagok bevonása Veterinary Medicine Állatorvosi tevékenység 7.2. Sylviculture, Forestry, Forest technology 7.2. Erdőgazdaság, erdészet, erdészeti technológia Forest technology Erdészeti technológia Paper Technology Papíripari technológia Pulp Technology Cellulóz-technológia Sylviculture, Forestry Erdőgazdaság, erdészet Wood Products Faipari termékek 7.3. Resources of the Sea, Fisheries 7.3. Tengeri erőforrások, halászat Aquaculture Tengeri gazdálkodás Fish / Fisheries / Fishing Technology Halak / halgazdaságok / halászati technológia Marine Science Tengerészeti tudomány 8. AGROFOOD INDUSTRY 8. MEZŐGAZDASÁGI ÉLELMISZERIPAR 8.1. Technologies for the food industry 8.1. Élelmiszeripari technológiák Drink Technology Italgyártási technológia Food Additives/Ingredients/Functional Food Élelmiszer-adalékok / hatóanyagok / funkcionális élelmiszerek Food Packaging / Handling Élelmiszerek csomagolása / kezelése Food Processing Élelmiszer-feldolgozás Food Technology Élelmiszer-technológia 8.2. Food quality and safety 8.2. Az élelmiszerek minősége és biztonsága Detection and Analysis methods Keresési és analitikai módszerek Food Microbiology / Toxicology / Quality Control Élelmiszerek mikrobiológiája / toxikológia / minőség-ellenőrzés Safe production methods Biztonságos gyártási módszerek Tracability of food Az élelmiszerek kimutathatósága 8.3. Nutrition and Health 8.3. Táplálkozás és egészség 9. MEASUREMENTS AND STANDARDS 9. MÉRÉSEK ÉS SZABVÁNYOK 9.1. Measurement Tools 9.1. Mérőeszközök Acoustic Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos akusztikus technológia Analyses / Test Facilities and Methods Analízisek / vizsgálati eszközök és módszerek Chemical material testing Vegyi anyagok vizsgálata Electrical Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos elektromos technológia Mechanical Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos mechanikai technológia 11/13

12 Optical material testing Optikai anyagok vizsgálata Optical Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos optikai technológia Other Non Destructive Testing Egyéb roncsolásmentes vizsgálatok Sensor Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos szenzoros technológia Thermal material testing Termikus anyagvizsgálat 9.2. Amplifier, A/D Transducer 9.2. Erősítők, váltó- egyenáramú áramátalakítók 9.3. Electronic measurement systems 9.3. Elektronikai mérési rendszerek 9.4. Recording Devices 9.4. Hang- és képfelvevő készülékek 9.5. Reference Materials 9.5. Referencia-anyagok 9.6. Standards 9.6. Szabványok Quality Standards Minőségi szabványok Technical Standards Műszaki szabványok 10. PROTECTING MAN AND ENVIRONMENT 10. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZET VÉDELME Safety Biztonságtechnika Acoustic safety Akusztikus biztonságtechnika Assessment of Risk A kockázatok elemzése Fire Safety Technology Tűzbiztonsági technológia Hazardous Materials Veszélyes anyagok Radiation Protection Sugárzás elleni védelem Environment Környezet Air Pollution / treatment Levegőszennyezés és -kezelés Biodiversity Biológiai változatosság Ecology Ökológia Environmental Engineering / Technology Környezetvédelmi gépészet / technológia Measurement and Detection of Pollution A szennyeződés mérése és észlelése Natural Disasters Természeti katasztrófák Remote sensing technology Távérzékelős technológia Soil Pollution Talajszennyeződés Water Pollution / Treatment Vízszennyeződés / -kezelés Waste Management Hulladékkezelés Biotreatment / Compost / Bioconversion Biológiai kezelés / komposztálás / bio-átalakítás Incineration and Pyrolysis Égetés és pirolízis 12/13

13 Land and Sea Disposal Földi és tengeri elhelyezés Recycling, Recovery Újrahasznosítás, visszanyerés Radioactive Waste Radioaktív hulladékok 11. SOCIAL AND ECONOMICS CONCERNS 11. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI VONATKOZÁSOK Socio-economic development models, economic aspects Társadalmi-gazdasági fejlődési modellek, gazdasági szempontok Education and Training Oktatás és képzés Information and media, society Társadalmi jellegű információk és médiumok Technology, Society and Employment Technológia, társadalom és foglalkoztatás Infrastructures for social sciences and humanities Társadalomtudományi és humán infrastruktúrák Citizens participation Az állampolgárok részvétele Foresight tools A gondoskodás eszközei Sports and Leisure Sport és szabadidő-felhasználás 13/13

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture

AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK. I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET A képzési terület angol nyelvű megjelölése: Agriculture Bolognai alap-és mesterképzési szakok, képzési területek és képzési ágak nevének angol fordítása (A szaklista készült az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006.

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS

INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS ENERGETIKAI MEGOLDÁSOK INTELLIGENT ENERGY SOLUTIONS AZ ENER G CÉGCSOPORT A nemzetközi ENER G cégcsoport fenntartható és energiahatékony technológiákat kínál ügyfelei számára világszerte. ENER G megtervez,

Részletesebben

EU jogi szótár EU legal dictionary ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH

EU jogi szótár EU legal dictionary ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH EU jogi szótár EU legal dictionary ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F AAMS countries abandoned

Részletesebben

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

17. LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORT SZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. melléklet a 38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelethez Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 2. melléklet AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET fejezete

Részletesebben

City Exhibition Name Cycle Proch. date

City Exhibition Name Cycle Proch. date City Exhibition Name Cycle Proch. date Abkhazia Abkhazia Sukhumi ABKHAZIA. CONSTRUCTION AND ENGINEERING once a year 07.11-09.11 2013 International Building Exhibition. The most up-to-date construction,

Részletesebben

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Tematika, követelmények Katalógus Beadandó ZH Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai kar: Bevezetés az SAP világába

Részletesebben

Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek

Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek I V S Z N E T V I S O R Európai Technológiai Platformok a teljes halmaz Advanced Engineering Materials and Technologies - EuMaT Advisory Council for Aeronautics

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud.

Tantárgy felelőse: Dr. Kersner Róbert, egyetemi tanár, DSc Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. Tantárgy neve: Alkalmazott analízis Kreditszáma: 5 A tanóra típusa 1 : előadás/szeminárium és száma: 3/2 A számonkérés módja: kollokvium A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév A tantárgy

Részletesebben

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING

Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Több mint egy ok a DECSA termékek választása mellett More than one reason to choose Decsa Products EVAPORATIVE COOLING Evaporatív hűtés Evaporative Cooling EVAPORATIVE COOLING 40 ÉV FEJLŐDÉSE A TERVEZÉSTŐL

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! bevezetô Editorial Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Kollégák! Bevezetômet ezúttal nagy örömmel azzal kezdhetem, hogy tovább erôsödik a Biohulladék Magazin csapata, hiszen ettôl a számtól kezdve a lapnak

Részletesebben

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003

OLAJ MAGYARORSZÁGON PETROLEUM IN HUNGARY. Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 OLAJ MAGYARORSZÁGON Benne a magyar Ásványolaj Szövetség éves Jelentése 2003 PETROLEUM IN HUNGARY Encosed: Annual Report of the Hungarian Petroleum Association 2003 P E T R O L E U M IN H U N G A R Y TARTALOM

Részletesebben

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012

Jánossy Ferenc Emlékkonferencia 2012 március 9. (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T J ÁNOS S Y F E R E N C E M L É K K O N F E R E N C I A 2012 (Van-e) Helyünk és jövőnk Európában? N a g y o b b r á

Részletesebben

JövőInternet pályázati felhívások az EU H2020-ban 2014-2015

JövőInternet pályázati felhívások az EU H2020-ban 2014-2015 JövőInternet pályázati felhívások az EU H2020-ban 2014-2015 NémethVilmos H2020 ICT Információs Nap Budapest, 2014. február 20. March 31, 2008 EU Future Internet - The Bled Declaration Future Internet az

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo

CONTENT. 2 Improvement of OSC performance for CeZrO 4. szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi Shinjo építôanyag 2009/1 TARTALOM 2 Az OSC (oxigéntároló képesség) teljesítménynövelése Al 2 diffúziógátat tartalmazó CeZrO 4 szilárd oldatban Akira Morikawa Tadashi Suzuki Koichi Kikuta Akihiko Suda Hirofumi

Részletesebben

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

Új lehetőségek kiváló alapok

Új lehetőségek kiváló alapok Új lehetőségek kiváló alapok Magyar sikertörténetek a 7. keretprogramból NIH Új lehetőségek kiváló alapok Magyar sikertörténetek a 7. keretprogramból 3 Köszöntő 5 FP7 részvételünk számokban 7 Magyar sikerek

Részletesebben

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek

jármûve A jövô www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Innovatív gyártástechnológiák Komputertomográf az iparban Sikeres kutatási projektek jármûve A jövô A Magyar Jármûipar Tudományos Lapja 2010 3I4 www.jret.sze.hu I www.ejjt.bme.hu Sikeres kutatási projektek Komputertomográf az iparban Innovatív gyártástechnológiák Hajtásláncoptimálás KorszerÛ

Részletesebben

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája

Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Publication of Cecília Sik Lányi / Sikné Lányi Cecília publikációs listája Book chapters / Könyvrészlet: B1. Sik Lányi C, Laky V, Tilinger Á, Pataky I, Simon L, Kiss B, Simon V, Szabó J, Páll A: Developing

Részletesebben

A biomassza energetikai hasznosítása

A biomassza energetikai hasznosítása A biomassza energetikai hasznosítása Szendrei János Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Géptani Tanszék, Debrecen szendreij@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a biomassza

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics MVM OVIT Zrt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 kommunikacio@ovit.hu www.ovit.hu

Részletesebben

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL CANSTAT S T A T I S T I C A L B U L L E T I N 2003/4 BUDAPEST, 2004 The Bulletin is elaborated at the Dissemination Department, International

Részletesebben

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu

Székesfehérvár. www.varoskalauz-mo.eu Városkalauz térképpel City Guide with Map Székesfehérvár 2014 www.varoskalauz-mo.eu ELŐSZÓ FOREWORD Kedves Olvasó! Egy több mint ezeréves város, Székesfehérvár polgár mestereként köszöntöm Önöket. Évszázadokon

Részletesebben

Erdélyi Ferenc közleményei

Erdélyi Ferenc közleményei 1 / 22 2014.09.18. 22:47 Erdélyi Ferenc közleményei 1 Bikfalvi Péter, Erdélyi Ferenc, Kulcsár Gyula, Tóth Tibor, Kulcsárné Forrai Mónika On Some Functions of the MES Applications Supporting Production

Részletesebben

A MOBIL INTERNET TECHNOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI AZ AGRÁRGAZDASÁGBAN. SZILÁGYI RÓBERT HERDON MIKLÓS dr.

A MOBIL INTERNET TECHNOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI AZ AGRÁRGAZDASÁGBAN. SZILÁGYI RÓBERT HERDON MIKLÓS dr. A MOBIL INTERNET TECHNOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI AZ AGRÁRGAZDASÁGBAN SZILÁGYI RÓBERT HERDON MIKLÓS dr. Kulcsszavak: mobil internet, mobil kommunikáció, agrárgazdaság. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava Preface by the Chief Executive Officer 4-5 Felsővezetés

Részletesebben

xb;bc?ip;h J;9>DEBâ=?7 , 8,2D,= 70784>E0=?@/:8 9D4 >?0.39:7 24,4 02D0> 70? >, 6 E;:9?4 70784>E0=?@/:8 9D4 6@?,? 49? E0? >E,61:7D 4=,?

xb;bc?ip;h J;9>DEBâ=?7 , 8,2D,= 70784>E0=?@/:8 9D4 >?0.39:7 24,4 02D0> 70? >, 6 E;:9?4 70784>E0=?@/:8 9D4 6@?,? 49? E0? >E,61:7D 4=,? 7C4A ¹aQZWdLX ^e±x xb;bc?ip;h JK:ECÛDO J;9>DEBâ=?7, 8,2D,= 70784>E0=?@/:8 9D4 >?0.39:7 24,4 02D0> 70? >, 6 E;:9?4 70784>E0=?@/:8 9D4 6@?,? 49? E0? >E,61:7D 4=,?, ÉTT Szerkesztő bizottság: Dr. Bánáti Diána

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben