InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "InnoPortfólió technológiai kulcsszavak - Enterprise Europe Network alapján. Angol-Magyar"

Átírás

1 TECHNOLOGY KEYWORDS 1. ELECTRONICS, IT AND TELECOMMS TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvű rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS 1.1. Electronics, Microelectronics 1.1. Elektronika, mikroelektronika Automation, Robotics Control Systems Automatizálás, robot-vezérlő rendszerek Digital Systems, Digital Representation Digitális rendszerek, digitális ábrázolás Electronic circuits, components and equipment Villamos áramkörök, alkatrészek és berendezések Electronic engineering Elektrotechnika Embedded Systems and Real Time Systems Beágyazott rendszerek és valós idejű rendszerek High Frequency Technology, Microwaves Nagyfrekvenciás technológia, mikrohullámok Magnetic and superconductory materials/devices Mágneses és szupravezető anyagok / készülékek Microengineering Mikrogépészet (mikrotechnika, mikrogépesítés, ill. ilyen mérnöki munka) Micromachining Mikromegmunkálás (mikroforgácsolás, stb.) Nanotechnologies related to electronics and microelectronics Elektronikával és mikroelektronikával kapcsolatos nanotechnológiák Optical Networks and Systems Optikai hálózatok és rendszerek Peripherals Technologies (Mass Data Storage, Display Technologies) Elektronikával és mikroelektronikával kapcsolatos periféria-technológiák related to electronics and microelectronics (tömeges adatok tárolása, kijelzési technológiák) Printed circuits and integrated circuits Nyomtatott áramkörök és integrált áramkörök Quantum Informatics Kvantum-informatika Semiconductors Félvezetők Smart cards and access systems Smart kártyák és hozzáférési rendszerek Environmental and Biometrics Sensors, Actuators Környezeti és biometrikus szenzorok, működtetők 1.2. Information Processing, Information System, Workflow Management 1.2. Információfeldolgozás, információs rendszer, Munkafolyamat-kezelés Advanced Systems Architecture Fejlett rendszer-architektúrák Archivistics/Documentation/Technical Documentation Archiválás/dokumentálás / műszaki dokumentálás Artificial Intelligence (AI) Mesterséges intelligencia (angol nyelvű rövidítés: AI) Computer Games Számítógépes játékok Computer Hardware Számítógép-hardver Computer Software Számítógép-szoftver Computer Technology/Graphics, Meta Computing Számítógépes technológia / grafikák, meta-számítógépes technológia Data Processing / Data Interchange, Middleware Adatfeldolgozás / adatcsere / közvetítő elemek Data Protection, Storage Technology, Cryptography, Data Security Adatvédelem, tárolási technológia, kriptográfia, adatbiztonság Databases, Database Management, Data Mining Adatbázisok, adatbázis-kezelés 1/13

2 Electronic Commerce, Electronic Payment Elektronikus kereskedelem, elektronikus fizetés, elektronikus aláírás Imaging, Image Processing, Pattern Recognition Képek készítése, képek feldolgozása, minták felismerése Information Technology/Informatics Információs technológia / Informatika Internet Technologies/Communication (Wireless, Wi-Fi, Bluetooth) Internetes technológiák/kommunikáció (rádió, Wi-Fi, Bluetooth) Knowledge Management, Process Management Ismeret-kezelés, folyamat-kezelés Simulation Szimuláció Speech Processing/Technology Beszédfeldolgozás / technológia User Interfaces, Usability Felhasználói interfészek, felhasználhatóság Electronic Signature Elektronikus aláírás Building Automation Software Épület-automatizálási szoftver Remote Control Távvezérlés Smart Appliances Intelligens műszerek 1.3. IT and Telematics Applications 1.3. Információs technológiai alkalmazások Applications for Health Egészségügyi alkalmazások Applications for Tourism Turisztikai alkalmazások Applications for Transport and Logistics Szállítási és logisztikai alkalmazások ASP Application Service Providing Alkalmazási szolgáltatás nyújtása (angol nyelvű rövidítés: ASP) e-government e-kormányzat Environment Management Systems & Documental Management Systems Környezet-kezelő rendszerek és dokumentációs kezelő rendszerek GIS Geographical Information Systems Földrajzi információs rendszerek (angol nyelvű rövidítés: GIS) CRM - Customer relationship Management CRM Customer Relationship Management (Vevőkapcsolatok kezelése) Quality Management System Minőségbiztosítási rendszer Maintenance Management System Karbantartás-irányítási rendszer Operation Planning and Scheduler System Művelettervező és -programozó rendszer Didactic System Didaktikai rendszer ICM - Internet Content Management ICM Internet Content Management (Internet tartalom-kezelés) Analysis Risk Management Analízis kockázatkezelés Work Hygiene and Safety Management Munkahigiéné és baleset-elhárítás 1.4. Multimedia 1.4. Multimédia Cultural Heritage Kulturális örökség E-Learning E-tanulás E-Publishing, Digital Content E-publikálás, digitális tartalom Human Language Technologies Humán nyelvi technológiák Information Filtering, Semantics, Statistics Információk szűrése, szemantika, statisztika Visualisation, Virtual Reality Vizualizáció, virtuális valóság 1.5. Telecommunications, Networking 1.5. Távközlés, hálózatépítés 2/13

3 Audiovisual Equipment and Communication Audiovizuális berendezések és kommunikáció Broadband Technologies Szélessávú technológiák Mobile Communications Mobil kommunikációk Narrow Band Technologies Keskenysávú technológiák Network Technology, Network Security Hálózat-technológia, hálózat-biztonság Radar Radar Research Networking, GRID Kutatási hálózatok, GRID SatelliteTechnology/Systems/Positioning/Communication in GPS? Global Műholdas technológia / rendszerek / pozicionálás / kommunikáció GPS-ben Positioning System Global Positioning System (globális helyzet-meghatározó rendszer) Signal Processing Jel-feldolgozás Hi-Fi Hi-Fi Description to Sound and Music Computing Számítógépes hang és zene leírás Description Image/Video Computing Számítógépes kép/videó leírás Communications Protocols, Interoperability Kommunikációs protokollok, interoperabilitás Residential Gateaway Lakossági kommunikációs csatorna 2. INDUSTRIAL MANUFACTURING, MATERIAL AND TRANSPORT TECHNOLOGIES 2.IPARI GYÁRTÁS-, ANYAG- ÉS SZÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK 2.1. Design and Modelling / Prototypes 2.1. Tervezés és modellezés / prototípusok 2.2. Industrial Manufacture 2.2. Ipari gyártás Cleaning (sandblasting, brushing) Tisztítás (homokfúvás, drótkefés tisztítás) Coatings Bevonatok Drying Szárítás Erosion, Removal (spark erosion, flame cutting, laser/plasma cutting, Eróziós forgácsolás (szikraforgácsolás, lángvágás, lézer- / plazmavágás, electrochemical erosion, waterjet cutting) elektrotechnikai erózió, vízsugaras vágás) Forming (rolling, forging, pressing, drawing) Forgács nélküli alakítás (hengerlés, kovácsolás, sajtolás, húzás) Hardening, heat treatment Edzés, hőkezelés Joining techniques (riveting, screw driving, gluing) Összekapcsolási technológiák (szegecselés, csavarozás, ragasztás) Jointing (soldering, welding, sticking) Egyesítés (forrasztás, hegesztés, ragasztás) Machine Tools Szerszámgépek Machining (turning, drilling, moulding, milling, planning, cutting) Gépi forgácsolás (esztergálás, fúrás, marás, gyalulás, vágás) Machining, fine (grinding, lapping) Finom gépi forgácsolás (köszörülés, csiszolás) Mixing (powder, etc.), separation (sorting, filtering) Keverés (porok, stb.), szétválasztás (válogatás, szűrés) Moulding, injection moulding, extrusion, sintering Öntés, fröccsöntés, extrudálás, szinteröntés Surface treatment (painting, galvano, polishing, CVD, PVD) Felületkezelés (festés, galvanizálás, polírozás, CVD, PVD) 2.3. Process control and logistics 2.3. Folyamatvezérlés és logisztika 3/13

4 2.4. Plant Design and Maintenance 2.4. Üzemek tervezése és karbantartása 2.5. Packaging / Handling 2.5. Csomagolás / kezelés Foil, fils Fóliák, filmek Laminate Lemezek Packaging for machines Gépek csomagolása Packaging for materials Anyagok csomagolása Plastic bags Műanyag-zsákok 2.6. Construction Technology 2.6. Építési technológia Building Materials, Components and Methods Építőanyagok, alkatrészek és módszerek Civil engineering Mérnöki munka Construction Equipment Építő berendezések Fire Resistance/Safety Tűzállóság/-biztonság Mechanical Engineering, Hydraulics, Vibration and Acoustic Engineering Az építési technológiával kapcsolatos gépészet, hidraulika, rezgési és related to construction technology akusztikai gépészet Pipeline Technology Csővezeték-építési technológia Pulp Technology related to construction technology Az építési technológiával kapcsolatos pép-technológia Sensory/Multisensory Technology, Instrumentation related to construction technology Az építési technológiával kapcsolatos szenzor- / multiszenzor technológia Simulation, Simulation Engineering Szimuláció, szimulációs gépészet Sound Insulation Hangszigetelés Vacuum / High Vacuum Technology Vákuum- /erős vákuum-technológia Gas Safety A gáz biztonságtechnikája Security Biztonság 2.7. Materials Technology 2.7. Anyagok technológiája Adhesives Ragasztók Building materials Építőanyagok Ceramic Materials and Powders Kerámia-anyagok és -porok Colours and varnish Festékek és lakkok Composite materials Összetett anyagok Fine Chemicals, Dyes and Inks Finom vegyszerek, színező anyagok és festékek Glass Üveg Iron and Steel, Steelworks Vas és acél, acélművek Materials Handling Technology (solids, fluids, gases) Anyagmozgatási technológiák (szilárd anyagokhoz, gázokhoz) Metals and Alloys Fémek és ötvözeteik Non-ferrous Metals Színesfémek Optical Materials Optikai anyagok Paper technology Papírgyártási technológia Plastics, Polymers Műanyagok, polimerek 4/13

5 Properties of Materials, Corrosion/Degradation Az anyagok jellemzői, korrózió / lebomlás Rubber Gumi Stone Kő Advanced Textile Materials Fejlett textilanyagok 2.8. Transport Infrastructure 2.8. Szállítási infrastruktúra Air Transport Légi szállítás Intermodal Transport Vegyes szállítás Logistics Logisztika Railway Transport Vasúti szállítás Road Transport Közúti szállítás Traffic Engineering / Control Systems Közlekedési gépészet / vezérlőrendszerek Transhipment Systems Átrakó rendszerek Water Transport Vízi szállítás 2.9. Transport and Shipping Technologies 2.9. Szárazföldi és vízi szállítási technológiák Design of Vehicles A járművek tervezése Hybrid and Electric Vehicles Hibrid és villamos járművek Railway Vehicles Vasúti járművek Road Vehicles Közúti járművek Shipbuilding Hajóépítés Traction/Propulsion Systems Vontató rendszerek Aerospace Technology Űrhajózási technológia Aeronautical technology / Avionics Űrhajózási technológia / repülés Aircraft Repülőgépek Helicopter Helikopterek Satellite Navigation Systems Műholdas navigációs rendszerek Space Exploration and Technology Űrkutatás és űrkutatási technológia 3. OTHER INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 3. EGYÉB IPARI TECHNOLÓGIÁK 3.1. Other Industrial Technologies 3.1. Egyéb ipari technológiák Cleaning Technology Tisztítási technológia 3.2. Process Plant Engineering 3.2. Folyamat-gépészet 3.3. Apparatus Engineering 3.3. Készülék-gépészet 3.4. Chemical Technology and Engineering 3.4. Vegyipari technológia és gépészet Agro chemicals Mezőgazdasági vegyszerek 5/13

6 Anorganic Substances Szervetlen anyagok A vegyipari technológiával és gépészettel kapcsolatos festékek, színező Colours, dyes related to Chemical Technology and engineering anyagok Electrical Engineering and Technology / Electrical Equipment Elektromos gépek és technológiák / elektromos berendezések Man made fibres Mesterséges szálak Organic Substances Szerves anyagok Pharmaceutics Gyógyszerek Plastics and Rubber related to Chemical Technology and engineering A vegyipari technológiával és gépészettel kapcsolatos műanyagok és gumi Soaps, detergents Szappanok, tisztítószerek Special chemicals, intermediates Speciális vegyszerek, félkész termékek Care, Hygiene, Beauty Gondozás, higiéné, szépségápolás 3.5. Textiles Technology 3.5. Textiltechnológiák Component adhesives for strengthening of seam A varratok erősítésére szolgáló összetett ragasztóanyagok Dry filling related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos száraz vetülék Dyeing related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos festés Finisher related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos kikészítés Non weaving related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos, szövésen kívüli műveletek Solvent based glues for strengthening of edges and seam A szélek és varratok erősítésére szolgáló, oldószer-alapú ragasztóanyagok Thermoplastic textile fibres Hőre lágyuló textilszálak Weaving related to Textiles Technology A textiltechnológiákkal kapcsolatos szövés Woven technical textiles for industrial applications Ipari alkalmazások számára készített szőtt műszaki textilanyagok 3.6. Footwear / Leather Technology 3.6. Cipőipari / bőrfeldolgozó technológia Dry filling related to Footwear / Leather Technology A cipőipari / bőrfeldolgozó technológiával kapcsolatos száraz vetülék Dyes related to Footwear / Leather Technology A cipőipari / bőrfeldolgozó technológiával kapcsolatos színezőanyagok A cipőipari / bőrfeldolgozó technológiával kapcsolatos cserzett Tanned leather process related to Footwear / Leather Technology bőrfeldolgozási folyamat 3.7. Sound Engineering/Technology 3.7. Hangtechnika / -technológia 3.8. Mining Technologies 3.8. Bányaipari technológiák 3.9. Printing 3.9. Nyomdaipar Flexography Anilines nyomtatás Printed Reel Material Nyomtatott tekercselt anyagok Household Goods & Appliances Háztartási árucikkek és felszerelések 6/13

7 4. ENERGY 4. ENERGIA 4.1. Energy Storage and Transport 4.1. Az energia tárolása és szállítása Heat storage A hő tárolása Heat transport and supply, district heating Hőszállítás és ellátás, távfűtés Storage of electricity, batteries A villamos energia tárolása; akkumulátorok Transmission of electricity A villamos energia továbbítása Transport and storage of gas and liquid fuels A gáz és a folyékony fűtőanyagok szállítása és tárolása Transport and storage of hydrogen Hidrogén szállítása és tárolása 4.2. Energy production, transmission and conversion 4.2. Az energia termelése, továbbítása és átalakítása Fuel cell, hydrogen production Üzemanyagcella, hidrogéntermelés Fuel liquefaction, gasification Üzemanyagok cseppfolyósítása, elgázosítása Furnace technology, construction of heating boilers Kemence-technológia, fűtési kazánok építése Generators, electric engines and power converters Generátorok, villamos motorok és energia-átalakítók Heat exchangers Hőcserélők Heat pump, cooling technologies Hőszivattyú, hűtési technológiák Heating, ventilation Fűtés, szellőzés Turbinák, folyadék-gépészet, dugattyús motorok, kombinált hő- és Turbines, fluid machinery, reciprocating engines, combined heat and power áramtermelés 4.3. Fossil Energy Sources 4.3. Ásványi energiaforrások Coal and Hydrocarbons Szén és szénhidrogének Gaseous fossil fuel Gáz halmazállapotú ásványi fűtőanyag Solid fossil fuel Szilárd halmazállapotú ásványi fűtőanyag Liquid fossil fuel Folyékony halmazállapotú ásványi fűtőanyag 4.4. Nuclear Fission / Nuclear Fusion 4.4. Nukleáris hasadóanyagok / nukleáris fúzió 4.5. Renewable Sources of Energy 4.5. Megújuló energiaforrások Gaseous biomass Gáz halmazállapotú biomassza Geothermal Energy Geotermikus energia Hydropower Vízenergia Liquid biomass Folyékony halmazállapotú biomassza Photovoltaics Fény-elektromosság Solar/Thermal energy Nap- / hőenergia Solid biomass Szilárd halmazállapotú biomassza Unconventional and Alternative Energies Nem hagyományos és alternatív energiák Waste incineration Hulladékégetés Wind energy Szélenergia 7/13

8 4.6. Rational use of energy 4.6. Az energia racionális felhasználása Energy management Az energia kezelése Lighting, illumination Világítás Process optimisation, waste heat utilisation Folyamat-optimalizálás, hulladékhő-hasznosítás Thermal insulation, energy efficiency in buildings Hőszigetelés, energiahatékonyság épületekben 4.7. Other Energy Topics 4.7. Egyéb energia-témák Combustion, Flames Égés, lángok Fuel Technology Fűtőanyag-technológia 5. PHYSICAL AND EXACT SCIENCES 5. FIZIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK 5.1. Astronomy 5.1. Csillagászat 5.2. Chemistry 5.2. Kémia Analytical Chemistry Analitikai kémia Computational Chemistry and Modelling Számítógépes kémia és modellezés Inorganic Chemistry Szervetlen kémia Organic Chemistry Szerves kémia Petrochemistry, Petroleum Engineering Petrokémia, ásványolaj-gépészet 5.3. Earth Sciences 5.3. A Földdel foglalkozó tudományokf Geology, Geological Engineering, Geotechnics Geológia, geológiai gépészet, geotechnika Oceanography Oceanográfia Tectonics, Seismology Tektonika, szeizmológia 5.4. Mathematics, Statistics 5.4. Matematika, statisztika Algorithms and Complexity Algoritmusok és komplexitás Mathematical modelling Matematikai modellezés Statistical Analysis Statisztikai analízis 5.5. Meteorology / Climatology 5.5. Meteorológia / klimatológia Biosensor Bio-érzékelő Moisture sensors Nedvesség-érzékelés Temperature monitoring Hőmérséklet-megfigyelés 5.6. Physics 5.6. Fizika Acoustics Akusztika Astrophysics / Cosmology Asztrofizika / kozmológia Laser Technology Lézer-technológia Nuclear Physics Atomfizika 8/13

9 Physics of Fluids Folyadékok fizikája Sensors/Multisensor Technology, Instrumentation Szenzorok / multiszenzoros technológia, műszerezés Solid state physics Szilárd testek fizikája Thermodynamics Termodinamika Vibration and Acoustic engineering Rezgéstan és akusztikus gépészet Optics Optika 5.7. Mechanical Engineering 5.7. Mechanikai gépészet Micro-Mechanics Mikromechanika 5.8. Hydraulics 5.8. Hidraulika 5.9. Separation Technologies 5.9. Membrán- és szűrési technológia Filtration and Membrane Processes Szűrési és membrán-eljárások Extraction Extrakció Adsorption Adszorpció Distillation Desztillálás Sublimation Szublimálás Other Processes Egyéb eljárások Micro- and Nanotechnology related to physical and exact sciences A fizikai és természettudományokkal kapcsolatos mikro- és nanotechnológia 6. BIOLOGICAL SCIENCES 6. BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK 6.1. Medicine, Human Health 6.1. Orvostudomány, emberi egészség Biostatistics, Epidemiology Biostatisztika, epidemológia Care and Health Services Gondozási és egészségügyi szolgáltatások Clinical Research, Trials Klinikai kutatás, kísérletek Cytology, Cancerology, Oncology Citológia, rákkutatás, onkológia Dentistry / Odontology, Stomatology Fogászat / szájsebészet, sztomatológia Diagnostics, Diagnosis Diagnosztika, diagnózis Diseases Betegségek Environmental Medicine, Social Medicine, Sports Medicine Környezeti orvostudomány, szociális orvostudomány, sportorvosi tudomány Gene - DNA Therapy Gén-, DNS-terápia Gerontology and Geriatrics Gerontológia és geriátria Heart and blood circulation illnesses Szív- és keringési betegségek Electromedical and Medical Equipment Elektromos és egyéb orvosi műszerek Medical Research Orvosi kutatás Medical Technology / Biomedical Engineering Orvosi technológia / biológiai-orvosi gépészet 9/13

10 Neurology, Brain Research Neurológia, agykutatás Pharmaceutical Products / Drugs Gyógyszeripari termékek / gyógyszerek Physiology Fiziológia Surgery Sebészet Virus, Virology / Antiobiotics / Bacteriology Vírusok, virológia / antibiotikumok / bakteriológia Laboratory Equipment Laboratóriumi berendezések Rescue and Emergency Equipment Mentő és sürgősségi berendezések Physiotherapy, Orthopaedic Technology Pszichoterápia, ortopédiai technológia Single Use Products and Consumer Goods Egyszer használatos termékek és fogyasztási javak Medical Textiles Orvosi textíliák Medical Furniture Orvosi bútorok Medical Biomaterials Orvosi bio-anyagok 6.2. Biology / Biotechnology 6.2. Biológia / biotechnológia Biochemistry / Biophysics Biokémia / biofizika Cellular and Molecular Biology Sejt- és molekuláris biológia Enzymology / Protein Engineering / Fermentation Enzimológia / fehérje-sebészet / fermentáció Genetic Engineering Génsebészet In vitro Testing, Trials In vitro tesztelés, kísérletek Microbiology Mikrobiológia Molecular design Molekuláris tervezés Toxicology Toxikológia 6.3. Genome Research 6.3. Génkutatás Bioinformatics Bio-informatika Gene Expression, Proteom Research Gén-kifejezés, proteom-kutatás Population genetics Populációs genetika 6.4. Micro- and Nanotechnology related to Biological sciences 6.4. A biológiai tudományokkal kapcsolatos mikro- és nanotechnológia 7. AGRICULTURE AND MARINE RESOURCES 7. MEZŐGAZDASÁGI ÉS TENGERI ERŐFORRÁSOK 7.1. Agriculture 7.1. Mezőgazdaság Agriculture Machinery / Technology Mezőgazdasági gépészet / technológia Animal Production / Husbandry Állattenyésztés / állattartás Biocontrol Biológiai ellenőrzés Crop Production Növénytermesztés Horticulture Kertészet Pesticides Féregirtó szerek Precision agriculture Precíziós mezőgazdaság 10/13

11 Seed coating Vetőmagok bevonása Veterinary Medicine Állatorvosi tevékenység 7.2. Sylviculture, Forestry, Forest technology 7.2. Erdőgazdaság, erdészet, erdészeti technológia Forest technology Erdészeti technológia Paper Technology Papíripari technológia Pulp Technology Cellulóz-technológia Sylviculture, Forestry Erdőgazdaság, erdészet Wood Products Faipari termékek 7.3. Resources of the Sea, Fisheries 7.3. Tengeri erőforrások, halászat Aquaculture Tengeri gazdálkodás Fish / Fisheries / Fishing Technology Halak / halgazdaságok / halászati technológia Marine Science Tengerészeti tudomány 8. AGROFOOD INDUSTRY 8. MEZŐGAZDASÁGI ÉLELMISZERIPAR 8.1. Technologies for the food industry 8.1. Élelmiszeripari technológiák Drink Technology Italgyártási technológia Food Additives/Ingredients/Functional Food Élelmiszer-adalékok / hatóanyagok / funkcionális élelmiszerek Food Packaging / Handling Élelmiszerek csomagolása / kezelése Food Processing Élelmiszer-feldolgozás Food Technology Élelmiszer-technológia 8.2. Food quality and safety 8.2. Az élelmiszerek minősége és biztonsága Detection and Analysis methods Keresési és analitikai módszerek Food Microbiology / Toxicology / Quality Control Élelmiszerek mikrobiológiája / toxikológia / minőség-ellenőrzés Safe production methods Biztonságos gyártási módszerek Tracability of food Az élelmiszerek kimutathatósága 8.3. Nutrition and Health 8.3. Táplálkozás és egészség 9. MEASUREMENTS AND STANDARDS 9. MÉRÉSEK ÉS SZABVÁNYOK 9.1. Measurement Tools 9.1. Mérőeszközök Acoustic Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos akusztikus technológia Analyses / Test Facilities and Methods Analízisek / vizsgálati eszközök és módszerek Chemical material testing Vegyi anyagok vizsgálata Electrical Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos elektromos technológia Mechanical Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos mechanikai technológia 11/13

12 Optical material testing Optikai anyagok vizsgálata Optical Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos optikai technológia Other Non Destructive Testing Egyéb roncsolásmentes vizsgálatok Sensor Technology related to measurements A mérésekkel kapcsolatos szenzoros technológia Thermal material testing Termikus anyagvizsgálat 9.2. Amplifier, A/D Transducer 9.2. Erősítők, váltó- egyenáramú áramátalakítók 9.3. Electronic measurement systems 9.3. Elektronikai mérési rendszerek 9.4. Recording Devices 9.4. Hang- és képfelvevő készülékek 9.5. Reference Materials 9.5. Referencia-anyagok 9.6. Standards 9.6. Szabványok Quality Standards Minőségi szabványok Technical Standards Műszaki szabványok 10. PROTECTING MAN AND ENVIRONMENT 10. AZ EMBER ÉS KÖRNYEZET VÉDELME Safety Biztonságtechnika Acoustic safety Akusztikus biztonságtechnika Assessment of Risk A kockázatok elemzése Fire Safety Technology Tűzbiztonsági technológia Hazardous Materials Veszélyes anyagok Radiation Protection Sugárzás elleni védelem Environment Környezet Air Pollution / treatment Levegőszennyezés és -kezelés Biodiversity Biológiai változatosság Ecology Ökológia Environmental Engineering / Technology Környezetvédelmi gépészet / technológia Measurement and Detection of Pollution A szennyeződés mérése és észlelése Natural Disasters Természeti katasztrófák Remote sensing technology Távérzékelős technológia Soil Pollution Talajszennyeződés Water Pollution / Treatment Vízszennyeződés / -kezelés Waste Management Hulladékkezelés Biotreatment / Compost / Bioconversion Biológiai kezelés / komposztálás / bio-átalakítás Incineration and Pyrolysis Égetés és pirolízis 12/13

13 Land and Sea Disposal Földi és tengeri elhelyezés Recycling, Recovery Újrahasznosítás, visszanyerés Radioactive Waste Radioaktív hulladékok 11. SOCIAL AND ECONOMICS CONCERNS 11. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI VONATKOZÁSOK Socio-economic development models, economic aspects Társadalmi-gazdasági fejlődési modellek, gazdasági szempontok Education and Training Oktatás és képzés Information and media, society Társadalmi jellegű információk és médiumok Technology, Society and Employment Technológia, társadalom és foglalkoztatás Infrastructures for social sciences and humanities Társadalomtudományi és humán infrastruktúrák Citizens participation Az állampolgárok részvétele Foresight tools A gondoskodás eszközei Sports and Leisure Sport és szabadidő-felhasználás 13/13

Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek

Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek Magyar e-mobility platform -célok és lehetőségek I V S Z N E T V I S O R Európai Technológiai Platformok a teljes halmaz Advanced Engineering Materials and Technologies - EuMaT Advisory Council for Aeronautics

Részletesebben

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17.

Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Közzététel: 2015. január 30. Következik: 2015. február 4. Kiskereskedelem (első becslés) 2014. december Sorszám: 17. Nem változtak az ipari termelői árak decemberben (Ipari termelői árak, 2014. december,

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary The programmes offered in this brochure are taught in English,

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév Közzététel: 2008. február 22. Sorszám: 32. Következik: 2008. február 22. Kiskereskedelem A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2007. II. félév 2007. december 31-én a regisztrált gazdasági szervezetek

Részletesebben

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév

A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév Közzététel: 2008. július 31. Sorszám: 130. Következik: 2008. augusztus 5. Külkereskedelmi termékforgalom A regisztrált gazdasági szervezetek száma, 2008. I. félév 2008. június 30-án a regisztrált gazdasági

Részletesebben

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november

229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január november Közzététel: 2014. január 21. Következik: 2014. január 22. A fontosabb növényi kultúrák előzetes terméseredményei, 2013. év Sorszám: 12. 229 700 forint volt a bruttó átlagkereset Keresetek, 2013. január

Részletesebben

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei

CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei REMOTE PRESENCE CASON telematikai és biztonsági megoldásainak vasúti alkalmazási lehetőségei BÓDAY Tamás Üzletfejlesztési Igazgató CASON Engineering Plc. Hungary 2030 Érd, Velencei út. 37 Tel: +36 23 /

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

Jármű ICT fejlesztési irányok és kihívások

Jármű ICT fejlesztési irányok és kihívások Jármű ICT fejlesztési irányok és kihívások Jereb László, BME-EIT Infokom 2014, Kecskemét, 2014. október 8. Tartalom Motivációk ICT Labs / ICT Labs BME Motivációk Jármű ICT (röviden) (pontosabban ICT a

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary

Higher Education Degree Programmes. Offered in Foreign Languages in. Hungary Higher Education Degree Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary EUROGUIDANCE HUNGARY National Labour Office National Labour Office Euroguidance Hungary 1 Introduction Euroguidance Hungary started

Részletesebben

Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél. Hyundai Technology Center Hungary Ltd

Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél. Hyundai Technology Center Hungary Ltd Villamos forgógép fejlesztések a Hyundai Technologies Center Hungary kft-nél A Hyundai Heavy Industries bemutatása SHIPBUILDING OFFSHORE & ENGINEERING INDUSTRIAL PLANT & ENGINEERING ELECTRO ELECTRIC SYSTEMS

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

MTA SZTAKI The Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences

MTA SZTAKI The Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences Mérhető, zárt minőségirányítás Quantifiable, Closed, Quality Control (QC) 2 http://qc2.sztaki.hu/ Dr. Viharos Zsolt János Fraunhofer Projektközpont, MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary

Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Higher Education Programmes Offered in Foreign Languages in Hungary Euroguidance Hungary National Employment and Social Office Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged in 2000 in

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása Dr. Bakonyi Péter és Dr. Sallai Gyula Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2013. június

Részletesebben

A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA, AMIBEN BÍZHAT.

A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA, AMIBEN BÍZHAT. A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA, AMIBEN BÍZHAT. LG Solar a különbség a részletekben rejlik. Szőllős Krisztián & Mitró Attila GREEN PLAN ENERGY Kft. 2014. 11.05. Az LG Csoport felépítése: Több nagy cég együttműködése

Részletesebben

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő

Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Érettségi tétel az IT vizsgán: Felhő Zsemlye Tamás Október 05, 2014 HTE Infokomm 2014 DEFINÍCIÓ 3 ÚT A FELHŐ FELÉ Standardizált -> Virtualizált -> Menedzselt -> Dinamikus -> Automatizált 4 4 REFERENCIA

Részletesebben

Egzakt tudományok Ştiinţe exacte

Egzakt tudományok Ştiinţe exacte Egzakt tudományok Ştiinţe exacte Fizika Fizică Négy szak található ezen a területen: Biofizika Fizika Fizika Informatika Orvosi fizika BIOFIZIKA BIOFIZICĂ A szakon képzett biofizikusok magas szintű fizikai,

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

Növekvő befektetés megtérülés és teljesítmény az Emelt Szintű Támogatás (ACS) eredménye

Növekvő befektetés megtérülés és teljesítmény az Emelt Szintű Támogatás (ACS) eredménye Növekvő befektetés megtérülés és teljesítmény az Emelt Szintű Támogatás (ACS) eredménye László Fodor Senior Manager Service Management Advanced Customer Support Services Program Agenda Az Oracle stratégia

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Szélessávtól a tudományig: stratégiai kiútkeresések anatómiája

Szélessávtól a tudományig: stratégiai kiútkeresések anatómiája Szélessávtól a tudományig: stratégiai kiútkeresések anatómiája Z.Karvalics László Szegedi Tudományegyetem 47. Közgazdász-vándorgyűlés Zalakaros, 2009 szeptember 25. Ireland - Smart Economy 1) Building

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Tehetségmenedzsemen t a GE Power & Waternél. Szabó Letícia, HR vezető Kriston Gábor, Termelési vezető

Tehetségmenedzsemen t a GE Power & Waternél. Szabó Letícia, HR vezető Kriston Gábor, Termelési vezető Tehetségmenedzsemen t a GE Power & Waternél Szabó Letícia, HR vezető Kriston Gábor, Termelési vezető A GE portfolió Thomas Edison alapította - több, mint 120 éve 8 üzletág 130 országban >300.000 dolgozó

Részletesebben

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre

Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére. Sallay Péter. Kasuba-Tóth Endre Teamcenter, a Siemens PLM megoldása tervezési folyamatok kezelésére Sallay Péter ügyvezető igazgató peter.sallay@graphit.hu Kasuba-Tóth Endre PLM tanácsadó endre.kasuba-toth@graphit.hu www..hu Tartalom

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Tiszta víz - tiszta élet. Kutatói elmélyültség mérnöki találékonyság. Clear Water clear life. Empowered bydevoted research & creative engineering.

Tiszta víz - tiszta élet. Kutatói elmélyültség mérnöki találékonyság. Clear Water clear life. Empowered bydevoted research & creative engineering. Tiszta víz - tiszta élet. Kutatói elmélyültség mérnöki találékonyság. Clear Water clear life. Empowered bydevoted research & creative engineering. BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Vízi Közmû

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek

Hálózatok Rétegei. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. TCP/IP-Rétegmodell. Az Internet rétegei - TCP/IP-rétegek Hálózatok Rétegei Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök WEB FTP Email Telnet Telefon 2008 2. Rétegmodell, Hálózat tipusok Közbenenső réteg(ek) Tw. Pair Koax. Optikai WiFi Satellit 1 2 Az Internet

Részletesebben

ThermoMap. Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data

ThermoMap. Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data ThermoMap Area mapping of superficial geothermic resources by soil and groundwater data Felszíni geotermális források térbeli térképezése talaj és talajvíz adatok alapján PROJEKT HÁTTÉR ThermoMap Projekt

Részletesebben

A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A GN2 PROJEKT ÉS KUTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS Networkshop 2006 Mohácsi János,Kovács András NIIF Intézet janos.mohacsi@niif.hu, andras.kovacs@niif.hu 2006.04.20. 2006.04.19. NIIF http://www.niif.hu 1 Trendek

Részletesebben

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai DENKSTATT Hungary Kft. Cseh Melinda A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek optimalizálásának fenntarthatósági szempontjai Országos Környezetvédelmi Konferencia Sopron, 2013. október 8-10. denkstatt

Részletesebben

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás

Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás 2011 November 8. New York Palota Hotel Boscolo Budapest Oracle Enterprise Manager: Az első teljesértékű felhő üzemeltetési megoldás Sárecz Lajos, Vezető tanácsadó Oracle Hungary Átfogó felhő üzemeltetés

Részletesebben

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI

A PET-adatgy informatikai háttereh. Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI A PET-adatgy adatgyűjtés informatikai háttereh Nagy Ferenc Elektronikai osztály, ATOMKI Eleveníts tsük k fel, hogy mi is az a PET! Pozitron Emissziós s Tomográfia Pozitron-boml bomló maggal nyomjelzünk

Részletesebben

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem

Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem. Műegyetem - Kutatóegyetem Biotechnológia, egészség-és környezetvédelem Biotechnológia, egészség- és környezetvédelem Kr.e. 6000 Kr.e. 5000 Ereky Károly (1878-1952) A biotechnológia a munkaszervezési tudomány, azaz technológia, élő szervezetekkel, más szóval biotechnológiai

Részletesebben

LASRAM LASER - ROBOT RENDSZEREK

LASRAM LASER - ROBOT RENDSZEREK LASRAM LASER - ROBOT RENDSZEREK LASRAM LASER ROBOT RENDSZEREK MANIPULÁTOROK SUGÁRVEZETŐ MANIPULÁTORKAR MIKROMANIPULÁTOR LASER-ROBOT RENDSZEREK FELIRATOZÁS RÉTEGLEVÁLASZTÁS HEGESZTÉS VÁGÁS LASER VISION

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Az e-learning-től az u-learning-ig

Az e-learning-től az u-learning-ig Az e-learning-től az u-learning-ig Tananyagfejlesztés, tanulás több (web, mobil és digitális televíziós) csatornán keresztül. MÁRKUS Zsolt László Antenna Hungária Zrt. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ CÉLOK, EREDMÉNYEK

Részletesebben

Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban Hightech in sheet metal fabrication

Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban Hightech in sheet metal fabrication Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban Hightech in sheet metal fabrication Kedves Ügyfeleink, Partnereink! A Ferzol Kft. immár 25 éve végzi tevékenységét a fémfeldolgozás, ezen belül a lemezmegmunkálás

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Euroguidance Hungary National Office for Employment and Social Affairs Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A SARMA PROJEKT HELYZETÉRŐL. Hámor Tamás. MBSZ Adalékanyag Tagozat, Budapest, 2011. október 4.

TÁJÉKOZTATÁS A SARMA PROJEKT HELYZETÉRŐL. Hámor Tamás. MBSZ Adalékanyag Tagozat, Budapest, 2011. október 4. TÁJÉKOZTATÁS A SARMA PROJEKT HELYZETÉRŐL Hámor Tamás MBSZ Adalékanyag Tagozat, Budapest, 2011. október 4. Sustainable Aggregate Resources Managament: Fenntartható Aggregátum Gazdálkodás Európai Regionális

Részletesebben

Energetika az építész kezében

Energetika az építész kezében 2013 Energetika az építész kezében Reicher Péter kereskedelmi vezető Natural resources are exploited What can architects do? 2 1 Environmental impact of buildings 40% of global raw materials is consumed

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

Mi az a COFOG? A MI PÉNZÜNK Honlap elnevezés

Mi az a COFOG? A MI PÉNZÜNK Honlap elnevezés Mi az a COFOG? A kormányzati funkciók mérésére több nemzetközi intézmény az ún. COFOG (Classification of Functions of Government) szabványt alkalmazza, amely összehasonlíthatóvá teszi különböző országok

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA AZ ABRAZÍV VÍZSUGARAS VÁGÁS Kolozsvár, 2002. március 22-23. ANYAGLEVÁLASZTÁSI MECHANIZMUSAINAK KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA Polák Helga ABSTRACT Machining (material removal)

Részletesebben

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév

Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Orvostechnikai alkalmazások 1. Egyszer használatos orvosi fecskendő gyártása, sterilezése. 2. Vérvételi szerelék gyártása,

Részletesebben

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat

Technotel Kft. Megfelelségi Nyilatkozat a tagja Megfelelségi Nyilatkozat elektronikus hírközlési szolgáltatás 229/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szerinti megfelelségérl a 2009 évben nyújtott internet szolgáltatásra vonatkozóan INT_Megfelelosegi_Nyilatkozat_2009.doc

Részletesebben

3D Printing á la Carte PANAC

3D Printing á la Carte PANAC 3D Printing á la Carte PANAC Beszállítói Klub 2008. április 16-i Falk György Az alapítók és a csapat Mérfőldkövek 1991: FABICAD Kft. megalakulása(cad\cam\cae) 1992: Autodesk Partner szerződés 1996: IBM

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Welcome on board! Mrs. Andrea Hugli Export Manager 24 February 2011

Welcome on board! Mrs. Andrea Hugli Export Manager 24 February 2011 Welcome on board! Mrs. Andrea Hugli Export Manager 24 February 2011 Új utakon a Dispomedicor Zrt. Dispomedicor Zrt. goes new ways Dispomedicor Zrt. általános bemutatása General introduction 1951 - Dispomedicor

Részletesebben

RETS program good practices in the use of renewable energy A RETS program jó gyakorlatai a megújuló energia. Peter N t dj k ld i k ált l k tt Praczki

RETS program good practices in the use of renewable energy A RETS program jó gyakorlatai a megújuló energia. Peter N t dj k ld i k ált l k tt Praczki RETS program good practices in the use of renewable energy A RETS program jó gyakorlatai a megújuló energia alkalmazásában l áb We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Gépészet ágazati képzéshez 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 0 0 1 0 Fizika 3 3 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 5 5 5 5 Érettségi felkészítés 1 Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás gyakorlat 1 1 Gépészeti

Részletesebben

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása

A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása A USER Kft - mint Open Text partner - bemutatása SAP konferencia 2008.szeptember 22. Tihany Copyright 2008 Open Text Inc. All rights reserved. Kárász Vilmos Sales Manager USER KFT vilmos.karasz@user.hu

Részletesebben

Nagy alkatrész-sűrűségű áramkörök anyagainak, valamint összekötési és szerelési eljárásainak kutatása

Nagy alkatrész-sűrűségű áramkörök anyagainak, valamint összekötési és szerelési eljárásainak kutatása Nagy alkatrész-sűrűségű áramkörök anyagainak, valamint összekötési és szerelési eljárásainak kutatása Géczy Attila Konzulens: Dr. Illyefalvi-Vitéz Zsolt PhD szeminárium beszámoló 2010.10.29. BUDAPEST UNIVERSITY

Részletesebben

Horizont 2020 Pályázati lehetőségek KKV-k számára. Nemzetközi pályázati lehetőségek KKV-k számára 2015.06.16. 2015.06.17.

Horizont 2020 Pályázati lehetőségek KKV-k számára. Nemzetközi pályázati lehetőségek KKV-k számára 2015.06.16. 2015.06.17. 2015.06.17. Nemzetközi pályázati lehetőségek KKV-k számára 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525 Miskolc, Szentpáli u.1. Tel: (46) 737-766 E-mail: eminnov@eminnov.huhonlap:

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TANSZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS HOUG KONFERENCIA 2013 2013.04.10. Tartalom Épületmechatronika

Részletesebben

Globális kihívásra globális megoldás. Kontinenseken átívelı logisztikai stratégia az Emerson-nál

Globális kihívásra globális megoldás. Kontinenseken átívelı logisztikai stratégia az Emerson-nál Globális kihívásra globális megoldás Kontinenseken átívelı logisztikai stratégia az Emerson-nál NLV Konferencia 2014 Május 22-23 Balatonfüred Nagy Zoltán Tartalom Bemutatkozás Fisher divízió Process Management

Részletesebben

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT)

Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Nukleáris képzés vietnami szakembereknek Magyarországon (HUVINETT) Osváth Szabolcs, Zagyvai Péter, Czifrus Szabolcs, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Nukleáris Technikai

Részletesebben

Cégbemutató smartsol Engineering Kft. - Magyarország 2014-01-22 1 Bemutatkozás Engedje meg, hogy bemutassuk 100%-ban magyar tulajdonú családi vállalkozásunkat, amelynek alapja a több évtizedes mérnöki

Részletesebben

Prospects for Returning Young Hungarian Professionals

Prospects for Returning Young Hungarian Professionals Prospects for Returning Young Hungarian Professionals Dr. Norbert Babcsán Bay Zoltán Foundation for Applied Research Réka Ferencz Mosteller Prioritas123 1 Freedom of science Why me? Made in Florida by

Részletesebben

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika

Jelenlegi tárgyak Korábbi tárgyak Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv Történelem Matematika Idegen nyelv Fizika Magyar nyelv és irodalom Nemzetiségi nyelv és irodalom (horvát, német) Nemzetiségi nyelv (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) Történelem Matematika Idegen nyelv (angol, arab, bolgár,

Részletesebben

Future Internet Conference és Assembly (FIA) értékelése

Future Internet Conference és Assembly (FIA) értékelése A Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform workshop ja A budapesti Future Internet Week értékelése Future Internet Conference és Assembly (FIA) értékelése Sallai Gyula Hírközlési és Informatikai Tudományos

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása

A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok

Részletesebben

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4..

Bemutatkozás Dr. Lehoczky István. 2013. december 4.. Bemutatkozás Dr. Lehoczky István 2013. december 4.. A baromfihoz eddig ilyen viszony fűzött Képzettség: 1991 1995. Szinyei Merse Pál Gimnázium, Budapest, Érettségi. 1995 2001. Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ

HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ EWC kódszáma HULLADÉKLISTA SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLYHEZ Megnevezése 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC)

BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC) 1. BIZTONSÁGI ADATLAP /SAFETY DATA SHEET (91/155-93/112/EGK/EEC) 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALT NEVE (IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COMPANY) 1.1. Az anyag vagy készítmény

Részletesebben

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Kiadói kód Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Könyv címe Hova tartozik MK 37215/I Nőiruha-készítő szakrajz I. NGM MK 37216/F-1 Feladatlapok-segédletek a Férfiruha-készítő szakrajz című könyvhöz

Részletesebben

Jelentéskészítés és elemzés térképes megjelenítési támogatással Location Intelligence

<Insert Picture Here> Jelentéskészítés és elemzés térképes megjelenítési támogatással Location Intelligence Jelentéskészítés és elemzés térképes megjelenítési támogatással Location Intelligence Radnai Szabolcs Oracle BI BDM ECEMEA Mi is a térbeli adat? Spatial: Minden polgári személy címadata

Részletesebben

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr.

Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere. BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Az ellátásilánc-menedzsment, és informatikai háttere BGF PSZK Közgazdasági Informatikai Intézeti Tanszék Balázs Ildikó, Dr. Gubán Ákos SCM Hatóság Kiskereskedő Fogyasztó Vevő 2 Logisztikai központ Beszálító

Részletesebben

oktatás (előadás, gyakorlat), kutatás Miskolci Egyetem, Automatizálási és Kommunikáció-technológiai Tanszék

oktatás (előadás, gyakorlat), kutatás Miskolci Egyetem, Automatizálási és Kommunikáció-technológiai Tanszék Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) VARGA Attila Károly Telefonszám(ok) Mobil: +36 56 565 140 / 17-72 E-mail(ek) varga.attila@uni-miskolc.hu Állampolgárság MAGYAR Születési dátum

Részletesebben

IBM megoldásai az autóipar számára

IBM megoldásai az autóipar számára IBM megoldásai az autóipar számára Répási Csaba Account Manager, IBM Magyaroszági Kft. Tel.: 1/382-5508, Mobil: 20/823-5503 E-mail: csaba.repasi@hu.ibm.com www.ibm.hu IBM megoldásai az autóipar számára

Részletesebben

Közösség, projektek, IDE

Közösség, projektek, IDE Eclipse Közösség, projektek, IDE Eclipse egy nyílt forráskódú (open source) projekteken dolgozó közösség, céljuk egy kiterjeszthető fejlesztői platform és keretrendszer fejlesztése, amely megoldásokkal

Részletesebben

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action!

Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Fostering the Sustainable Usage of Renewable Energy Sources in Central Europe - Putting Biomass into Action! Overview of Bioenergy and Biomass Targets in Hungary Zita Dibáczi Head of Unit National Environmental

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

LED BULB IL-XC 3W E27

LED BULB IL-XC 3W E27 LED LIGHTS LED BULB IL-XC E27 3W INTEGRALED offers LED Bulbs manufactured of high quality materials and LED Chips to the European and International market. The INTEGRALED LED Bulbs are suitable for a variety

Részletesebben

8/26/2010 Az Internet jövője 1. 8/26/2010 Az Internet jövője 2. 8/26/2010 Az Internet jövője 3. 8/26/2010 Az Internet jövője 4

8/26/2010 Az Internet jövője 1. 8/26/2010 Az Internet jövője 2. 8/26/2010 Az Internet jövője 3. 8/26/2010 Az Internet jövője 4 Az Internet jövőbeli szerepe-kutatás Az Internet a hálózatok univerzuma-nem egy a sok hálózat között Ez az univerzum 23.000 autonóm rendszert foglal magában-300 új hálózat jelenik meg havonta és 100 tünik

Részletesebben

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin

Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József. Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin Készítették/Made by: Bencsik Blanka Joy Chatterjee Pánczél József Supervisors: Gubán Dorottya Mentorok Dr. Szabó Ervin A fosszilis energiahordozók mennyisége rohamosan csökken The amount fossil fuels is

Részletesebben

Információ Technológiai Szolgáltatási Curriculum Cultivating in demand skills for an on demand world

Információ Technológiai Szolgáltatási Curriculum Cultivating in demand skills for an on demand world Fajkusz Ferenc IBM Integrated Delivery Center Székesfehérvár IBM Service Science, Management, and Engineering Információ Technológiai Szolgáltatási Curriculum Cultivating in demand skills for an on demand

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

A SARMA PROJEKT CÉLJA ÉS ELSŐ EREDMÉNYEI. Tamás Hámor Slavko V. Solar. Eger, 2010. november 17.

A SARMA PROJEKT CÉLJA ÉS ELSŐ EREDMÉNYEI. Tamás Hámor Slavko V. Solar. Eger, 2010. november 17. A SARMA PROJEKT CÉLJA ÉS ELSŐ EREDMÉNYEI Tamás Hámor Slavko V. Solar Eger, 2010. november 17. Sustainable Aggregate Resources Managament: Fenntartható Aggregátum Gazdálkodás Európai Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea

A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma. Pomázi Andrea A biotechnológia alapjai A biotechnológia régen és ma Pomázi Andrea A biotechnológia fogalma Alkalmazott biológia A fogalom állandó változásban van A biológia és a biotechnológia közötti különbség a méretekben

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A SZENT ISTVÁN EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi

Részletesebben

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye.

3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3. Előadás: Az ember tevékenységeinek energia igénye. 3.1. Az emberi tevékenységek és azok energiában mérve. 3.2. Az elérhető energiaforrások megoszlása, felhasználásuk szerkezete 3.1. Az emberi tevékenységek

Részletesebben

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16.

Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák. Győr, 2008. április 16. Corvus Aircraft Kft Tervezési, gyártási technológiák Győr, 2008. április 16. Cég történet STA RT 2002 Prototípus építés Mk I 2004 Cég alapítás Corvus Aircraft Kft 2005 Prototípus építés Corvus Corone Mk

Részletesebben

Üzleti intelligencia trendek - Kombinált hardver- szoftver megoldások Radnai Szabolcs BI BDM ECEMEA Oracle BI Solutions

Üzleti intelligencia trendek - Kombinált hardver- szoftver megoldások Radnai Szabolcs BI BDM ECEMEA Oracle BI Solutions Üzleti intelligencia trendek - Kombinált hardver- szoftver megoldások Radnai Szabolcs BI BDM ECEMEA Oracle BI Solutions A BI területen jelentkező e k e k e k Az Apple ipadek, Tabletek jelentős elterjedése

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1993 angol társalgási szinten Megszerzés: nyelvtanfolyam, posztgraduális képzés, Delft University of Technology, The Netherlands Személyi adatok: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: PAPP ERIK Születési dátum: 1956. április 2. Helye: Békéscsaba Munkahely: Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Intézet 1146 Budapest,

Részletesebben