Bigin Felhasználási feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bigin Felhasználási feltételek"

Átírás

1 Bigin Felhasználási feltételek I. A felhasználási feltételek tartalma 1. A jelen felhasználási feltételek a Sanoma Media Budapest Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Bigin (http://www.bigin.hu oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal vagy Bigin) igénybevételének feltételeit tartalmazza, és a Sanoma, valamint a Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés. 2. Nem regisztrált igénybevevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz. 3. Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget. 4. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül. 5. A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (Adatkezelési Tájékoztató, Egyedi Adatkezelési Tájékoztató, Segítség, stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra. 6. Bármely, Bigin-től különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, iwiw.hu stb.), a Bigin-hez kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak. II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei 1. A Szolgáltatás célja és lényege: felület és tárhely biztosítása a Felhasználók számára az általuk kiválasztott tartalmak nyilvánosságra hozatalára. 2. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. 3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. Az (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek. III. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele 1. A Szolgáltatás egyes részei csak regisztrációval vehetők igénybe. 2. A Szolgáltatás keretén belül regisztrálni kizárólag létező Facebook, Google+ vagy iwiw (továbbiakban: külső szolgáltatók) regisztrációval lehet. A regisztrációhoz szükséges adatok Szolgáltató által történő ellenőrzésének lehetőségét, és az adatok átadását a külső szolgáltatóknál kell engedélyezni az ott részletezettek szerint. A születési év megadása manuálisan történik, és nem kötelező. Létező iwiw regisztráció használatával történő Bigin regisztráció esetén a Szolgáltató egy aktiváló linket küld a regisztrációs folyamat során megadott címre, melynek a levél megérkezésétől számított 48 órán belüli lekattintása szükséges a regisztráció megerősítéséhez. A többi külső szolgáltató esetében a Bigin regisztráció létrehozásához elegendő a regisztrációs ív kitöltését követően a 1

2 Regisztrálok gomb lekattintása. 3. A regisztrációval létrejövő, és ezt követően a Felhasználó által alakítható profil a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, melyek - az cím és a születési év kivételével - nyilvánosan megjelenítésre kerülnek a Weboldalon. A Felhasználó a Weboldal keretén belül a bárki számára látható, vezetéknév és keresztnév mezőkbe írt adatokkal azonosítható módon jelenik meg. A regisztrációs folyamat során megadandó felhasználónév kizárólag a Felhasználó profilját azonosító URL képzéséhez szükséges, más módon a Weboldal keretén belül nem azonosítja a Felhasználót. 4. Egyazon címmel egy Bigin regisztráció tartható fenn, de egy Bigin regisztrációhoz több, külső szolgáltatóknál létező regisztráció hozzákapcsolható. 5. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a regisztráció során valós adatokat ad meg. Az adatbeviteli hibák javítására a regisztráció létrehozása előtt a Facebook, Google+, iwiw profilban, a regisztráció folyamata során - az címet kivéve - a regisztrációs íven lehetőség van, mely alapján a Felhasználó validálása történik a külső szolgáltatóknál. A regisztráció befejezését követően bármely korábban megadott adat szabadon módosítható. 6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal, vagy végleges kizárást, regisztráció-törlést követően regisztrál, a Felhasználó Weboldalhoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. 7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szerződésbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt. 8. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy megadott elektronikus elérhetőségein a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal (továbbiakban: edm vagy elektronikus hirdetés) megkeresse. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását a profiljában, az edm végén található leiratkozó link lekattintásával, és a Szolgáltatónak írt elektronikus vagy postai levél útján. A Szolgáltató azonban kéri annak figyelembevételét, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása. 9. A Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül hozzá kapcsolódó egyes eseményekről rendszerüzenetek formájában értesítést kérhet. Az igényelt rendszerüzenetek a profilban jelölhetők meg. A regisztráció törlésével, vagy a jelen Szerződéssel, vagy egyébként a Szolgáltatással kapcsolatos, reklámot nem tartalmazó, a Szolgáltató által fontosnak ítélt információkat tartalmazó rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges. 10. A Felhasználó a regisztrációja fenntartása érdekében köteles a Szolgáltatás rendszeres látogatására. A Szolgáltató 1 hónap elteltét követően, havonta figyelmezteti a Felhasználó által megadott címre küldött elektronikus levélben az inaktív Felhasználót a Szolgáltatás használatára. Amennyiben a Felhasználó 180 nap leteltét követően sem lép be a felhasználói profiljába, úgy a Szolgáltató törli a Felhasználót a rendszerből az általa feltöltött valamennyi Felhasználói Tartalommal együtt. Az ebből eredő információ- és adatvesztésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 11. A Felhasználó köteles olyan elektronikus levelezési elérhetőséget megadni, melyen valóban elérhető. A Szolgáltató nem felel a Felhasználó elektronikus elérhetőségeinek hibájából, vagy egyébként a Felhasználó érdekkörében bekövetkezett okból elveszett vagy elmulasztott bármilyen értesítés, üzenet következményeiért. A Szolgáltató által küldött értesítések és üzenetek minden esetben megérkezettnek és átvettnek minősülnek, függetlenül attól, hogy a Felhasználó azok tartalmát megismerte-e. Amennyiben a Látogató a Szolgáltatóval elektronikus úton kapcsolatba lép, rá ugyanezen szabályok érvényesek és alkalmazandóak. 2

3 IV. Tartalom elhelyezése a Weboldal keretén belül 1. A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szerződés keretei között véleményeket, hozzászólásokat, fényképeket, ábrákat, képeket, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat, stb. (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon. A Felhasználói Tartalmak a Weboldalon megjelennek a Felhasználó nevének feltüntetésével, és ezen tartalmak nyilvánosak, azokat bárki olvashatja. A Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat jelen Szerződés részét képező Tartalmi szabályzat tartalmazza (1. számú melléklet), kérjük, figyelmesen olvassa el! 2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető tartalmak, valamint az általa közzétett adatok, információk, stb. a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó köteles tartózkodni a Szolgáltatás bármely funkciójának jogsértő módon vagy célra történő használatától. 3. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Weboldalon elhelyezett Felhasználói Tartalom nem ütközik sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, és nem sérti harmadik személy jogait, különösen ideértve a szerzői jogokat. A Szolgáltató ezen követelményeket sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető Felhasználói Tartalmakat eltávolíthatja. 4. A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen, illetve akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációjának törléséről. A Szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói véleménynyilvánítás nem tükrözi a Szolgáltató véleményét. 5. A Felhasználó korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a Felhasználói Tartalom Szolgáltatás keretében történő közzétételére, és a jelen Szerződés alapján a Szolgáltatónak engedélyezett felhasználási jog engedésére. 6. A Felhasználói Tartalom Szolgáltatásra történő feltöltésével a Felhasználó ingyenes, az átdolgozást is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi felhasználási módra kiterjedő, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged az Szolgáltatónak és cégcsoportjának. A Szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed. 7. A Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról. 8. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Felhasználói Tartalmak előzetes értesítés nélküli módosítását, illetve törlését. 3

4 9. Bármely Felhasználó által a Szolgáltatás keretében elhelyezett és a saját profiljához társított tartalmat (kitűzés) bármely más Felhasználó is ki tudja tűzni (újratűzés), és ezzel azt a saját profiljához társítja. A Felhasználói Tartalmak rendszerezése ún. gyűjteményekben történik. 10. Amennyiben a profilhoz más weblapról kitűzni kívánt Felhasználói Tartalom nem jelenik meg a Felhasználó gyűjteményében, ennek vagy technikai oka van, vagy a további felhasználást az adott tartalmat nyilvánosságra hozó weblap nem engedélyezi. A Szolgáltató ilyen esetben nem tudja biztosítani a Szolgáltatást az adott tartalom vonatkozásában. 11. Figyelem! A Szolgáltatás keretében nyilvánosságra hozott információk és Felhasználói Tartalmak bárki számára nyilvánosak. A Felhasználó a webes keresők elől elrejtheti profilját, de ez csupán azt a célt szolgálja, hogy a webes keresőkbe beírt kulcsszavas keresés esetén ne jelenjen meg találatként a Felhasználó aloldala. Viszont a Weboldal keretén belül, vagy a Felhasználói oldal linkjének közvetlen ismeretében a Felhasználó aloldala bárki számára megtekinthető, megtalálható. V. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata 1. A Szolgáltatás egyes funkcióinak részletes leírása itt olvasható. 2. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. 3. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. 4. A Felhasználót terheli a teljes felelősség a Szolgáltatással kapcsolatban végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információhoz hozzáférés biztosítása vagy bűncselekmény elkövetése történik, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat, beleértve magát a felhasználói profilt is, előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. 5. A profil és az ahhoz kapcsolódó jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó kötelese a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért. 6. A Szolgáltató a Weboldalon lehetőséget nyújt a Felhasználónak - 24 órán belül legfeljebb 3 darab - egyedi elektronikus levél küldésére ( Ajánlom barátaimnak gomb) az alábbi feltételekkel. A Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja, és regisztrációs adatait - melyek közül a nevét és címét automatikusan beemeli a rendszer a levélbe olyan módon adja meg, hogy a valós adatok alapján a levél címzettje azonosítani tudja a levél feladóját. A címzett adatait a Szolgáltató nem tárolja. VI. Felelősség 4

5 1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek). 2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. 4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában. 5. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is. 6. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Szerződés bármely okból történő megszűnéséből eredő kárért, különösen, ha a Felhasználó szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a felhasználói profilt. 7. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: Forrás: Bigin aloldal közvetlen (deep) linkje VII. Értesítési és eltávolítási eljárás (Notice and-takedown) 1. Az Elkertv ában foglaltak értelmében a Szolgáltatás bármely Látogatója és Felhasználója, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: Jogosult) felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására (értesítés). 5

6 2. Az értesítés a Szolgáltató számára elküldhető a jogszabályban jelzett módon, valamint a jogsértően elhelyezett Felhasználói Tartalom mellett található Jelentem gomb lekattintásával. Hatályos írásbeli közlésnek minősül tehát a Szolgáltatás keretén belül erre a célra rendszeresített form használata is, ekkor mind a Szolgáltató, mind a Jogosult kötelesek az egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését visszaigazolni. 3. Az értesítésben a Jogosult köteles valamennyi szükséges és a jogszabályban előírt adatot és információt megadni. A hiányos vagy valótlan adatokkal érkező értesítést a Szolgáltató figyelmen kívül hagyja, és az alaki hiba észlelését követően, külön figyelmeztetés nélkül haladéktalanul törli. 4. Figyelem! A Szolgáltató csak a konkrét URL megjelölése esetén, vagy a jogsértő tartalom ebből képzett technikai azonosítója alapján tud eljárni. A Jelentem gomb lekattintásával az értesítésnek automatikusan része lesz a technikai azonosító. Amennyiben a jogosult nem ezen a módon kíván értesítést küldeni, minden esetben szükséges megadnia a kifogásolt Felhasználói Tartalom pontos URL-jét. Amennyiben ugyanaz a kifogásolt Felhasználói Tartalom más URL-hez köthetően is szerepel a Weboldalon, úgy annak vonatkozásában külön értesítés elküldése szükséges a Jelentem gomb lekattintásával, és a teljes értesítési folyamat végigvitelével. 5. Az értesítés tényéről a Szolgáltató tájékoztatja a jogsértő tartalmat elhelyező Felhasználó(ka)t. Amennyiben a Felhasználó a kifogásolt tartalmat nem távolítja el, a Szolgáltató a jelzéstől számított 12 órán belül zárolja azt, és a zárolásról mind a Jogosultat, mind az érintett Felhasználó(ka)t értesíti. 6. Az érintett Felhasználó az eltávolításról szóló értesítés elküldésétől számított 8 napon belül kifogással élhet az Elkertv. 13. (6) bekezdésében foglaltak szerint, mely esetben a Szolgáltató haladéktalanul köteles a Felhasználói Tartalmat ismét elérhetővé tenni, és erről a kifogás megküldésével a Jogosultat tájékoztatja, kivéve, ha az eltávolítást bíróság vagy hatóság rendelte el. 7. Ezt követően a Jogosult jogainak érvényesítése érdekében az Elkertv. rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat, a Szolgáltató pedig a jogszabályban leírtak, illetve a bírósági határozat tartalma szerint jár el. A Jogosult köteles a bírósági eljárásban hozott jogerős érdemi határozatokról - ideértve az ideiglenes intézkedés elrendelését vagy a kérelem elutasítását is - a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. 8. A 6. pontban részletezett kifogás hiányában a zárolt Felhasználói Tartalom 15 nap elteltével végleges eltávolításra kerül. VIII. A Szerződés megszűnése 1. A Felhasználó a profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a profilban megadott címére a törlést megerősítő linket tartalmazó elektronikus levél érkezik. A link az elküldésétől számított 48 órán belüli lekattintásával a regisztráció törlésre kerül, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A link lekattintásának hiányában, illetve 48 óra elteltét követő lekattintása esetén a regisztráció fennmarad. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben is kezdeményezhető. 2. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a felhasználói profilt, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik. 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik. IX. Adatvédelem A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik. 6

7 Budapest, június 8. 7

8 1. számú melléklet Tartalmi szabályzat Küldetésünk, hogy oldalainkon a Felhasználói Tartalmak a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró Felhasználóknak biztosítsanak lehetőséget a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére. I. Általános szabályok (1) Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról! Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős. (2) A Felhasználók szabadon és általuk megadott neveken írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg. Tilos az obszcén, vulgáris nevek használata, továbbá bármilyen módon faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértő nevek használata. (3) A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó Tartalmi Szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást. (4) Tilos (a) trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni; (b) a személyeskedni, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik Felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése, véleménye, élethelyzete miatt), továbbá mások általi megítélésének negatív irányba történő befolyásolására alkalmas tartalmat elhelyezni, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem, kiemelten a közszereplőkre vonatkozóan; (c) olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a Felhasználókat buzdítani; (d) személyes adatokat, telefonszámot, címet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e- mailrészletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem, idetartozik a más Felhasználóról bármilyen információ nyilvánosságra hozatala, beleértve annak jelszavát is; (e) obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni; (f) olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer, pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékeket eladásra felkínálni (például engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok); (g) olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti; 8

9 (h) a Szolgáltató döntését felülbírálni és a törölt Felhasználói tartalmakat bármilyen módon újra elérhetővé tenni, illetve a Felhasználó regisztrációjának törlése után új regisztrációt létesíteni; (i) szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások) (j) szándékosan félrevezetni a többi Felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témakörben; (k) más Felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően; (l) vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, jó hírnevét valóságot nélkülöző módon becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni; (m)bármilyen jogsértő tartalmat elhelyezni, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni, vagy erre utaló magatartást folytatni, illetve büntetni rendelt cselekmények (bűncselekmények, szabálysértések) elkövetéséhez bármiféle tájékoztatást adni; (n) a Szolgáltató szolgáltatásainak bojkottálására felhívást intézni; (o) a Szolgáltatás profiljába nem tartozó reklámot közzétenni, kereskedelmi tevékenységet folytatni, vagy üzletszerű gazdasági tevékenység előmozdítására alkalmas bármilyen tevékenységet folytatni. (p) eladási, vételi, illetve csere ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben, illetve álláshirdetést közzé tenni; (q) politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni; (r) olyan tartalmat vagy képet elhelyezni, amely a 18 éven aluliak erkölcsi fejlődésére károsan hathat. A fenti szabályok bármelyikének megszegése okot adhat a kérdéses tartalom eltávolítására, a szabályokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére. II. Moderálási alapelvek A Szolgáltató, amennyiben felhívják erre a figyelmét, moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetik. A moderátorok a jogsértő, illetve a Felhasználási Feltételekbe ütköző, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók Felhasználói Tartalmait eltávolíthatják, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitását korlátozhatják, vagy regisztrációját törölhetik. A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg. A moderátorok Felhasználói Tartalmakat csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú Felhasználói Tartalmakat kifejezett kérésre sem törlik, de a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes Felhasználói Tartalmakat töröljenek. A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket. A moderátorok által alkalmazott következmények: 9

10 - törlés (pl. az alapelveket sértő hozzászólások törlésre kerülnek); - hozzászóló letiltása; - IP letiltása. 10

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Hatályos: 2015.01.12-től INNAVA KFT. H-1223 BUDAPEST, TŰZLILIOM UTCA 55. Tartalom I. A felhasználási feltételek tartalma... 2 II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

Online. Reklám. Bevétel.

Online. Reklám. Bevétel. Online. Reklám. Bevétel. Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Sanoma Media Budapest Zrt. (Sanoma) által működtetett, a www.adbox.hu weboldalon elérhető

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu

Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu Általános Felhasználási Feltételek www.irkalapok.hu Köszönjük, hogy meglátogatta ezt a weboldal! Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott

Részletesebben

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz

Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz Felhasználási feltételek az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. által nyújtott [freemail] szolgáltatáshoz A [freemail] az Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban "Origo")

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Ladies and Gentlemen pártaláló szolgáltatást nyújt (a továbbiakban: Szolgáltatás) azok számára, akik még nem találták meg életük párját. A Szolgáltatást a www.ladiesandgentlemen.hu

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1 Általános szerződési feltételek 1. Az Általános szerződési feltételek hatálya Jelen ÁSZF a www.teeapes.com címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról

AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról AZ ASTAL SECURITY TECHNOLOGIES KFT. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA az adatvédelem és adatkezelés elveiről, gyakorlatáról Az Astal Security Technologies Kft., mint az astalsecurity.hu weboldal (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK www.burkolo-shop.hu Ön mint felhasználó a www.burkolo-shop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon folytatott

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. TESZT IGÉNYLÉS... 2 2. BÉRLETI DÍJ... 3 3. MINICRM KÖTELEZETTSÉGEI... 5 4. FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI... 7 5. MAGATARTÁSI KÓDEX... 7 6. TECHNIKAI FELTÉTELEK... 10 7. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS... 11 8. ADATMENTÉS...

Részletesebben