Osztályozóvizsga követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozóvizsga követelményei"

Átírás

1 Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Alkalmazói ismeretek Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Infokommunikáció Az információs társadalom Könyvtári informatika Gépírás, egyszerű szöveges dokumentumok készítése, a windows alap szövegszerkesztőjével. Rajzok készítése Paint programmal. Órarend készítése (az osztály órarendjének kikeresése az iskolai órarendből).montázs készítése, meglévő képek átalakítása, forgatása, tükrözése. Kiránduláshoz útvonal készítése szöveggel, képpel (menetrendből a megfelelő vonat, vagy buszjárat kikeresése) Imaging Logo Logo parancsok:tf, tl, e, h, j, b, tsz, tölt, ism, eljárás készítése, eljárás mentése, kép mentése. Rajzfilm készítése LogoMotion, v. más film készítésére alkalmas programmal. Kodu, v. más algoritmus megvalósítására szolgáló program Információk keresése az interneten Iskolánk honlapjának ismerete, Felhő alapú szolgáltatások. Képek letöltése internetről. Levelezés szolgáltatással. Levél fogadása, küldése. Az informatika története - filmek, honlapok megtekintése. Szabadon felhasználható források A tanult szoftverek felhasználási lehetőségei. Személyes adatok védelme, Adatokkal való visszaélések. Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. Könyvtár. Informatikához kapcsolódó könyvek keresése. 1

2 Továbbhaladás feltételei: Ismerje: Legyen képes: Tudja Az alapfogalmakat, a számítógépes rendszer részeit, feladatait, a programozás lépéseit. A szoftverek felhasználási jogait, a Netikettet. A billentyűzet kiosztását, annak használatát. Fájlokat mappákat létrehozni, másolni, mozgatni, beszúrni, törölni, átnevezni. Adott fájlokat, információkat megkeresni a gépen vagy az Interneten. Rajzokat, képeket létrehozni, átalakítani, kiszínezni. Vonal, téglalap, kör, ellipszis rajzolására, alakzatok színezésére, betöltésére, színek keverésére, lap méretezésére, alakzatok pontos mérete szerinti rajzolásra. Egyszerű rajzokat, eljárásokat készíteni Imagine Logo programmal, és pár lépéses eljárás készítésére. A 10 újjas vakírás "alapsor" betűinek biztos használatára. A könyvtárat használni, az iskola könyvtárában könyvet keresni a szabadpolcon. A megfelelő programot kiválasztani és használni az adott feladathoz. 2

3 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 6 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Informatika története Számítógép felépítése, perifériák Hálózat fogalma, fizikai felépítése (hogyan kapcsolódnak egymáshoz a gépek) Szoftverek csoportosítása Operációs rendszer, Súgó, Vírusok, vírusvédelem Adattárolás - háttértárak (Floppy, winchester, Cd) Állomány fogalma, állományok felépítése (állománynév, kiterjesztés), Windows kellékek indítása, Állományok tömörítése, kicsomagolása Adatok, mértékegységek, számrendszerek Egyszerű szöveg készítése és mentése szövegszerkesztő programmal. Szöveg karakter szintű formázása. Paint, karaktertábla, számológép, szövegszerkesztő együttes (kép, számolás eredményének illetve karaktereknek a másolása szövegbe). Szövegformázási gyakorlatok Képek megnézése, mentése Egyszerű táblázat létrehozása szövegszerkesztő programban (pl. órarend), illetve Paintben rajzos táblázat készítése Osztály adatainak csoportosítása, adatok értelmezése, táblázatba való ábrázolása. Adatok gyűjtése: időjárásról, műsorokról, ezek feldolgozása Zene állományok kezelése 1

4 Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Algoritmusos feladatok megoldása Logo segítségével. Logoval összetett rajzok készítése Animációs kisfilmek készítése Logo programmal Pár lépésből álló logo program készítése (összeadás, kivonás) Weboldalakon információk keresése. Iskolai levelező program. Levél írása, küldése, fogadása, gyakorlása. Hálózat (be- és kilépés az iskolai hálózatba) Levelező program megismerése, (levélcím felépítése, levél címzése, írása, küldése, fogadása, megnyitása, állományok csatolása) SDT, tantárgyi oldalakról, szövegek, képek mentése. Informatika történetének feldolgozása. Személyes adatok védelme, adathalászat veszélyei. (Erről szóló weboldalak olvasása, filmek megnézése.) Használt programok jogi tulajdonságai. Szoftverek csoportosítása (jogi szempontból is). Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. Egyszerűbb irányított forrás-és információkeresés direkt eszközökben és a helyi adatbázisban. A médiumok megkülönböztetése (közlésmód, információs érték) és irányított feldolgozása. Minimum követelmények: A tanuló ismerje a tanult kifejezéseket. Tudjon felsorolni perifériákat, és feladatukat. Tudjon adott rajzot elkészíteni rajzprogrammal, adott helyre elmenteni, illetve régebbi rajzokat megadott helyről megnyitni, képeket beszúrni. Tudjon szöveget formázni. Legyen képes algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. A tanuló képes legyen eligazodni könyvtárrendszerekben. Ismerje a használt szövegszerkesztő és rajzprogram súgó funkcióját és lehetőségeit. Használja a segédprogramokat (számológép, karaktertábla). Ismerje az iskolai hálózatba való belépés folyamatát. Tudjon levelet írni, illetve fogadni. Ismerje a szoftverek etikus felhasználásának szabályait, és az adatokkal visszaélés veszélyeit. Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat. 2

5 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek A számítógép és perifériáinak kezelése. Operációs rendszer (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, rajzoló, segédprogramok) beállításai,. Hardver ismeretek bővítése Mértékegységek - Adattárolás állományok mérete. Fájlműveletek gyakorlása kétpaneles fájlkezelő megismerése. Könyvtárak, állományok keresése (hely, név, kiterjesztés, dátum szerint). Tömörítés kicsomagolás Vírusok, vírusvédelem Informatikai eszközök, működésének ismerete. Adott feladathoz megfelelő hardver és szoftver eszköz kiválasztása. Adattárolás, állományok mérete Szöveges- rajzos-táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Dokumentumtípusok megismerése. Szövegszerkesztés (dokumentum formázása, vágólap, más programban készült dokumentum beillesztése, adatcsere, bekezdések, mentés, nyomtatás, képek beszúrása. Összetett szöveges dokumentumok létrehozása. Önálló terv alapján szöveges, rajzos dokumentum létrehozása (meghívó, plakát, felírat) Ismert rajzprogramban összetett rajz létrehozása (nagyítás, kicsinyítés, másolás, több alakzatból álló rajz készítése; térhatás érzékeltetése) Szövegszerkesztőben egyszerű táblázat készítése. Iskolai adatbázisból adatok gyűjtése (hulladékgyűjtés adatai, bálok, sportversenyek) 1

6 Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Az adatok csoportosítása, feldolgozása táblázatkezelő programmal. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek megismerése. Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) - Logo segítségével Mindennapi életben előforduló problémák algoritmikus leírása, számítógépes programmal való megvalósítása. Logo: animációk készítése, összetett eljárások írása Tematikus és kulcsszavas keresés az interneten. Levél írása, fogadása, dokumentumok csatolása. Levelező program beállításai. Kommunikáció a hálózaton Böngésző program (Web- címek felépítése, Web- oldalak keresése, oldalak mentése háttértárra, vagy vágólap használatával új állomány létrehozása) Milyen informatikai eszközöket használnak a médiák? A fejlődés iránya, a legújabb eszközök. Szoftverek szerzői jogainak kérdései. Informatika veszélyeinek feldolgozása, megbeszélése. Informatikai biztonsággal kapcsolatos weboldalak megtekintése, hírek, információk gyűjtése. Iskolai könyvtárban megadott témákkal kapcsolatos könyvek keresése, különböző ismeretek alapján. Minimum követelmények: Ismerje a használt számítógép főbb jellemzőit. Ismerje az iskolai hálózat felépítését. Értse a számítógép hálózatok lehetőségeit. Tudjon információt keresni a világhálózaton. Készítsen egyszerű algoritmust. Tudjon segédprogramokat futtatni, ismerje az állományok méretét, tömörítésének lehetőségét. Használja a meghajtókat, ismerje azok kapacitását. Tudjon összetett rajzokat készíteni a tanult rajzprogramban. Ismerje a nagyítás, kicsinyítés és a térhatás érzékeltetésének lehetőségét. Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveg elkészítésére. Ismerje a táblázat készítés lépéseit a szövegszerkesztő programban. Ismerje a szoftverek etikus felhasználásának szabályait, és az adatokkal visszaélés veszélyeit. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon). 2

7 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 8 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Informatika történet - Internet (számítógépek története, számítógépek alkalmazási területei, információk gyűjtése az Internetről) Programok és kiterjesztések kapcsolata. Programok kompatibilitása, programok fejlődése verziószáma. (Állományok kiterjesztése alapján a program megállapítása) Fájlkezelés gyakorlása. Hardver ismeretek bővítése (egyszerű problémák megoldása, számítógép felépítése; konfiguráció; hálózatok: szerver-kliens) Szoftverek alapbeállításai Háttértárak töredezettség mentesítése, megbízhatóságának ellenőrzése. Operációs rendszer és szoftverek testre szabása (ikonok, menük létrehozása, rendezése) Szövegek, rajzok, képek mentése különböző formátumokban. Szövegszerkesztés (Formázás gyakorlása, tabulátorok, javítás, helyesírás ellenőrzése. Internetről letöltött képeket tartalmazó dokumentum készítése) Szövegszerkesztés (oldalbeállítás, nyomtató beállítás, keretezés, felsorolás, iniciálé) Szövegszerkesztés (térhatás érzékeltetése formázással) Táblázatok létrehozása - szövegszerkesztő programban. (Alapfogalmak: cella, sor, oszlop, képlet, hivatkozás; összetartozó adatok felismerése, adatok bevitele) Scannelés (scannelt kép, szöveg mentése, formázása, beillesztése dokumentumokba) Szöveget és képet is tartalmazó dokumentumok készítése. A szoftverek etikus. Programok közötti adatcsere 1

8 Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Címjegyzék készítése (adatbázis előkészítése) Alapfogalmak: cella, sor, oszlop, képlet, hivatkozás, összetartozó adatok felismerése, adatok bevitel) Táblázatok számítógéppel történő létrehozása, módosítása (adatbevitel, mozgatás, másolás, törlés). Az elkészült munka tárolása, kinyomtatása. Táblázathoz diagram készítése. Keresés tantárgyi adatbázisokban. Adatok gyűjtése (iskolából, otthonról, internetről.) Adatok feldolgozása a tanult programokkal. A gyűjtött adatokból szöveges, táblázatos dokumentum illetve prezentáció készítése (amely tartalmaz zenét, képet, fényképet). Számítógépes grafika felhasználási területei, története Multimédia (állókép, mozgókép), film készítése shareware programokkal. Iskolában adódó események (ünnepélyek, kirándulások) informatikai eszközzel való segítése. Algoritmusok készítése és számítógépes programmal való megvalósítása. Egyszerű algoritmusok megoldása LOGO program segítségével Rajzfilm készítés a tanult programírás módszereivel Információk keresése, gyűjtése az internet segítségével. A kereső programok beállításai, lehetőségei. Információk feltöltése adott webhelyre. Levelezés gyakorlása, különböző levelező programok (web alapú és kliens alapú). Iskolai újság készítése, iskola rádiós műsor készítése - számítógépes programok segítségével. A szoftverek szerzői jogi kérdéseinek megbeszélése, ezen témákról való információ szerzés az internetről. Informatikai biztonság kérdéseinek megbeszélése, feldolgozása (bemutató készítése képpel, hanggal, szöveggel). Iskolai könyvtárban a problémát okozó tantárgyhoz segédanyag keresése. Minimum követelmények: A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit. A tanuló ismerje a számítástechnikai eszközök rövid történetét. A tanuló ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket. Tudjon néhány lépéses algoritmust készíteni. Ismerje a karbantartó segédprogramokat. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni, képek beszúrásával, oszlopos formában is, ismerje a nyelvhelyesség javításának lépéseit. Legyen tisztában az etikus adatkezelés és szoftverhasználat fontosságával. Legyen tisztában a táblázatkészítés alapfogalmaival: cella, sor, oszlop. Képes legyen egyszerű táblázat készítésére, formázására. Ismerje a számítógépes grafika felhasználási területeit, történetét.. Ismerje a szoftverek csoportjait, tudja felhasználásuk etikus módját. Ismerje a lehetséges veszélyeket: online csalások, adatlopások.tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni. 2

9 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 9 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Hardverismeretek bővítése (számítógép részegységek feladatai, kompatibilitásuk) - Hardver ismeretek (egyszerűbb problémák megállapítása; meglazult kábel, egység; számítógép felnyitása, memória bővítése, cseréje, hálózati kártya, videokártya cseréje). Operációs rendszerek (felsorolás szintjén az op.rendszerek ismerete; az operációs rendszerek felhasználó programjai). Egy másik operációs rendszer (pl. DOS; fontosabb parancsok, szövegszerkesztője) alapszintű ismerete. Állomány- és lemezműveletek önálló elvégzése, a tanult fájlkezelő programokban. Szoftverek új szoftverek megismerése, régi programok új verziói, adatok archiválása Dokumentum mentése weblapként; megnyitás böngésző programban. Szövegszerkesztőben létrehozott dokumentum konvertálása táblázattá, s táblázat konvertálása szöveggé (adatok átvétele, felhasználása). Szövegszerkesztő program testre szabása. Más szövegszerkesztő és táblázatkezelő program megismerése (Már megtanult szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek gyakorlása az új programban) Weblap készítése (szöveg, kép, táblázat, hivatkozásokkal) több weblap összekapcsolása. Sablonok és stílusok alkalmazása Táblázatkezelő program (súgó segítségével egyszerű feladat elvégzése). Táblázatkezelés (adatok keresése, sorrend, válogatás, matematikai műveletek, függvények, diagramok készítése, táblázat formázása) Adatbázis-kezelő program indítása, menüi, funkciói. Adatbázis 1

10 Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika alapfogalmai (mező, rekord). Adatbázis-kezelő program (adatok bevitele, rendezése, lekérdezés, adatok összekapcsolása)adatbázisok létrehozása Bemutatók készítése (egyszerű szöveges bemutató, illetve képek beillesztésével formázott bemutató) Más tantárgyakhoz, egyéb programokhoz számítógépes programokkal dokumentumok, bemutatók, animációk, zene összeállítás készítése. Algoritmusok számítógépes programmal való megoldása. Egyszerű algoritmus írása, s ennek alapján kisebb program készítése (gyakorlása) LOGO program használatával. Adott feladat megoldása önállóan írt programmal (a mindennapi életet segítő kis program) Pascal programban egyszerű algoritmusok alapján rövid programok írása (összeadás, szorzás Internet, információk keresése. Levelezés gyakorlása. Kész zenés, képes multimédiás anyagok keresése, letöltése. Térképek keresése, tanulmányozása. Új média eszközök megismerése. Szoftverek csoportosítása, felhasználásának jogi lehetőségei. Adatvédelmi kérdések - hogyan védhetjük adatainkat - ezek lehetőségei. Elektronikus könyvtár a tanulás segítése érdekében. Minimum követelmények: A tanuló ismerje a használt szoftverek alap feladatait, beállítási lehetőségeit. Ismerje a számítógép felépítését és főbb részeinek feladatát. Ismerje a számítógép egységek kompatibilitásának fogalmát. Képes legyen a számítógép alapvető karbantartási feladatait elvégezni. Ismerje a DOS operációs rendszer fontosabb parancsait, szövegszerkesztő programjának használatát. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudja értelmezni alapvető algoritmusok működését és alkalmazza őket. Használja az iskolai és világhálózat kommunikációs lehetőségeit. Önállóan tervezzen és készítsen dokumentumot, optimális beállítások mellett nyomtasson. Ismerje a táblázatkezelő program indítását, funkcióját, menyűit. Tudjon műveleteket táblázatban végezni és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. Tudjon adatokat keresni, sorrendbe rendezni a táblázatokban. Legyen tisztában az adatbázis alapfogalmaival (rekord, mező). Tudjon egy-két táblából álló adatbázis önállóan létrehozni. Tudjon szöveget, képet, táblázatot és hivatkozást tartalmazó weblapot készíteni. Ismerje a szoftverek csoportjait, tudja felhasználásuk etikus módját. Ismerje a lehetséges veszélyeket: online csalások, adatlopások. Legyen képes tájékozódni a könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. 2

11 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 10 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Operációs rendszerek, lehetőségei. Számítógépes hálózati ismeretek. Hardver ismeretek (hálózat, új hardverek elemek megismerése, az elmúlt 6 év alatti fejlődésük, konfiguráció összeállítása) és. Fájlkezelés, keresés, CD, DVD írás Összetett nagyobb dokumentumok létrehozása (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, grafikai és prezentáció készítő programmal). Multimédiás anyagok készítése, illetve meglévők módosítása. Faliújságok, plakátok készítése, nyomtatott illetve interaktív formában. Adatbázisok készítése, módosítása, adattáblákból kimutatás készítése. Szövegszerkesztés (körlevél, tartalomjegyzék, rajzok, szövegdoboz, sablonok) Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programban feladatok automatizálása (makrók készítése) Szoftver (tanult programjaink 8 év alatti fejlődése, a piacon meglevő új szoftver termékek, ismeretlen program Súgó segítségével felismerni funkcióját, főbb parancsait) A számítógép felhasználási területei nyomtatott és elektronikus dokumentumok létrehozása (névjegykártya, meghívó, plakát, oklevél, étlap, termék bemutató) Adott feladathoz szoftver kiválasztása problémamegoldás: iskolai névjegyzék, órarend, útiterv Táblázatkezelés (összetett függvények, feltételes for-

12 Infotechnológia mázás, stílusok, sablonok ) Összetett szöveges és táblázatos dokumentumok létrehozása, mentése többféle formátumban (Weblapként is) Több fajta grafikai program (térhatású képek, rajzok készítése) Bemutató készítése Összetett bemutató (képet, szöveget, táblázatot is tartalmazó) készítése, vetítési beállításokkal Az ECDL Start moduljaira való készülés, a példatár feladatainak megoldása. Iskolai programokhoz és eseményekhez megfelelő informatikai eszközök kiválasztása, problémák megoldása: plakátok készítése, nyomtatása, zenék összeállítása, vágása, javítása, képek, fényképek módosítása, javítása. Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika A mindennapi életben adódó problémák feldolgozása algoritmussal, megoldása számítógépes program készítésével (pl. logo programozása) Események szimulációja program készítéssel, illetve a kész programokon paraméterek módosítása esetén az esemény megfigyelése. Internet (információk keresése illetve közlése) Információk feltöltése weboldalra. Weboldal készítése. Elektronikus kommunikáció (egyéni, illetve csoportos), információk fogadása, küldése. Levelező program testreszabása, levél küldése, fogadása, címlista készítése, csatolás Információk keresése a Weben, letöltések Új médiák megismerése, s ezek által felhasznált informatikai eszközök ismerete. Szoftverek szerzői jogi kérdései. Szoftverek csoportosítása, felhasználási lehetőségei jogi szempontból. Hogyan védhetjük meg adatainkat? Hol tehetjük közzé adatainkat? Kinek szabad kiadni, s milyen személyes adatainkat? Internet szolgáltatásai: vásárlás, e-önkormányzat. Elektronikus és hagyományos könyvtárban való eligazodás, több szempont szerinti keresés. Minimum követelmények: A tanuló ismerje a számítógépes hálózat felépítésének formáit. Tudja, hogy egyéni, otthoni számítógéppel milyen módon csatlakozhat a világhálózatra. Tudja a számítógépes vírusok, betörések elleni védekezések lehetőségeit. Tudjon szövegszerkesztő Tudjon fejlécet, láblécet, oldalszámot beszúrni. Tudja használni táblázatkezelő illetve adatbázis-kezelő programban létrehozott adatokat körlevél készítéséhez. Tudjon táblázatkezelő programban egyszerűbb függvényeket használni, feltételnek megfelelően formázni. Táblázatkezelő és adatbázis kezelő programban készült dokumentu-

13 mokat képes legyen több formátumban menteni. Tudjon információkat keresni a világhálón, azokat letölteni és szövegszerkesztő, illetve táblázatkezelő, bemutató készítő programban alkalmazni. Egyszerűbb rajzokat tudjon több grafikai programban elkészíteni. elkészíteni. Ismerje a szoftverek etikus felhasználásának lehetőségeit. Ismerje az elektronikus kommunikáció veszélyeit, ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos tennivalókat. Tudjon információt keresni elektronikus és hagyományos könyvtárakban.

14 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: Emelt szint - fakultáció Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Infotechnológia Infokommunikáció Jelátalakítás, kódolás Perifériák kezelése Távhálózatok alapvető szolgáltatásainak hazsnálata Számítógépes munkavédelmi és ergonómiai szabályai Operációs rendszerek felhasználói felületének ismerete, Fájlkezelés több fajta fájlkezelő programmal Számítógépes hálózatok Szövegszerksztő program, szöveges dokumentumok létrehozása, képpek beszúrásával Részletes leírás alapján bármilyen szöveges dokumentum előállítása, esztétikus formázása Grafikus ábrák létrehozása Táblázatok létrehozása, képletek alkalmazása Kimutatások, diagrammok készítése. Adatbázis létrehozása, módosítása. Adattáblák összekapcsolása, adatok lekérdezése Algoritmusok megfogalmazása, leírása. Algoritmus megfalósítása megadott programmal. Programozási feladat adott programozási nyelven való megoldása. Saját programok tesztelése, hibák keresése, javítása. Információk keresése barangolással és tematikus keresőprogramokkal. Levél írása, fogadása, dokumentumok csatolása. Hálózaton keresztül közvetlen kapcsolat létrehozása. Dokumentumok hálózatra való elhelyezése

15 Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Iskolai eseményre pl. szalagavató, ballagás meghívók illetve képes - zenés bemutató készítése. Jelek és kódok ismerete. Telekommunikációs eszközök. Informatika története, állomásai Jogi ismeretek Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Adatvédelmi alapfogalmak megismertetése, az információhitelesség megőrzésének technikáival való megismerkedés Hagyományos és elektronikus könyvtárakban való tájékozódás, információk megkeresése, mentése A magasabb évfolyamra lépés feltételei: Ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit. Ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait. Legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel! Ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését. Tudja kezelni a könyvtárszerkezetet. Ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit. Ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! Tudja használni a táblázatkezelő program nyújtotta lehetőségeket. Legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni. kimutatásokat készíteni. Legyen képes egyszerű kimutatásokat, diagrammokat készíteni. Tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot. Legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján. Tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni. Nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni. A kinyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni! Tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program nyújtotta lehetőségeket. Tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni. Tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani. Grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni. Legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni. Tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani. Tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni. Legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani. Legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét. Legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne. Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal. Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni. Tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni. Tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni. Legyen képes a megfelelő média eszközt kiválasztani az adott feladathoz. Legyen tájékozott a jelek és kódok világában. Értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba. Képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani. Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait. Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit. Ismerje az informatikai eszközhasználat etikai és jogi vonatkozásait! Legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására. Rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével.

16 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: Közép szint - fakultáció Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Infotechnológia Jelátalakítás, kódolás Perifériák kezelése Távhálózatok alapvető szolgáltatásainak hazsnálata Számítógépes munkavédelmi és ergonómiai szabályai Operációs rendszerek felhasználói felületének ismerete, Fájlkezelés több fajta fájlkezelő programmal Számítógépes hálózatok Szövegszerksztő program, szöveges dokumentumok létrehozása, képpek beszúrásával Részletes leírás alapján bármilyen szöveges dokumentum előállítása, esztétikus formázása Grafikus ábrák létrehozása Táblázatok létrehozása, képletek alkalmazása Kimutatások, diagrammok készítése. Adatbázis létrehozása, módosítása. Adattáblák összekapcsolása, adatok lekérdezése Weblapok készítése, két weblap összekapcsolása Előadások készítése, összetett feladatok megoldása, melyek tartalmaznak szöveget, rajzot, táblázatot, grafikai elemeket. Infokommunikáció Információk keresése barangolással és tematikus keresőprogramokkal. Levél írása, fogadása, dokumentumok csatolása. Hálózaton keresztül közvetlen kapcsolat létrehozása. Dokumentumok hálózatra való elhelyezése Médiainformatika Iskolai eseményre pl. szalagavató, ballagás meghívók illetve

17 Információs társadalom Könyvtári informatika képes - zenés bemutató készítése. Jelek és kódok ismerete. Telekommunikációs eszközök. Informatika története, állomásai Jogi ismeretek Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Adatvédelmi alapfogalmak megismertetése, az információhitelesség megőrzésének technikáival való megismerkedés Hagyományos és elektronikus könyvtárakban való tájékozódás, információk megkeresése, mentése A magasabb évfolyamra lépés feltételei: Ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit. Ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait. Legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel! Ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését. Tudja kezelni a könyvtárszerkezetet. Ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit. Ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! Tudja használni a táblázatkezelő program nyújtotta lehetőségeket. Legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni. kimutatásokat készíteni. Legyen képes egyszerű kimutatásokat, diagrammokat készíteni. Tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot. Tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni. Nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni. A kinyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni! Tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program nyújtotta lehetőségeket. Tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni. Grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni. Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal. Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni. Legyen képes a megfelelő média eszközt kiválasztani az adott feladathoz. Értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba. Képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani. Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait. Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit. Ismerje az informatikai eszközhasználat etikai és jogi vonatkozásait! Legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására. Rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességéve.

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI ALAPELVEK: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

Információs és kommunikációs technológia 1. szint

Információs és kommunikációs technológia 1. szint KULCSKÉSZSÉGEK Információs és kommunikációs technológia 1. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Szoftverfejlesztő

Részletesebben

Operációs rendszer és fájlkezelés Windows 7-tel

Operációs rendszer és fájlkezelés Windows 7-tel Dr. Pétery Kristóf Windows 7-tel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 2. Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator

Részletesebben

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása 1. A kommunikáció A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő. Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT

Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola. OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV. Informatika SZAKMACSOPORT Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi, Informatikai Kéttannyelvű Szakközépiskola OM azonosító: 035397 HELYI TANTERV Informatika SZAKMACSOPORT Informatikai alkalmazásfejlesztő SZAKMA Internetes alkalmazásfejlesztő

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 7. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2010. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű

Részletesebben

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Jegyzet az INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ tanfolyam anyagához Készítette: Szilassi Andrea Városi Könyvtár, Tatabánya 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 Miért érdemes akár idős korban is élni az internet lehetőségeivel?...4

Részletesebben

Tájékoztató. I. Összefüggő moduláris rendszer (ÖMR): Modulcsoport ( Tanfolyam ) Modulok Tanórák

Tájékoztató. I. Összefüggő moduláris rendszer (ÖMR): Modulcsoport ( Tanfolyam ) Modulok Tanórák Tájékoztató DIGITER NEON bérlet Tematkus helyszíni eszközhasználat témavezetővel A DIGITER NEON bérletek tulajdonosai a számítógép-használat jogukat olyan alkalmakkor is gyakorolhatják, amikor a szolgáltató

Részletesebben

Információ- technológia

Információ- technológia Dr. Niklasz László Zalaba Piroska Információ- technológia Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezoi Foiskolai Kar Székesfehérvár, 2000. Staff Development in Land Administration Tempus Institution

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP

Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Táblázatkezelés Microsoft Excel XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A MICROSOFT EXCEL PROGRAM HASZNÁLATA...9 A PROGRAM INDÍTÁSA...9 AZ EXCEL ABLAKÁNAK RÉSZEI...10 A TÁBLÁZATKEZELÉS ELSŐ LÉPÉSEI...13

Részletesebben

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden jog fenntartva. A

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben