Osztályozóvizsga követelményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozóvizsga követelményei"

Átírás

1 Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Alkalmazói ismeretek Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel Infokommunikáció Az információs társadalom Könyvtári informatika Gépírás, egyszerű szöveges dokumentumok készítése, a windows alap szövegszerkesztőjével. Rajzok készítése Paint programmal. Órarend készítése (az osztály órarendjének kikeresése az iskolai órarendből).montázs készítése, meglévő képek átalakítása, forgatása, tükrözése. Kiránduláshoz útvonal készítése szöveggel, képpel (menetrendből a megfelelő vonat, vagy buszjárat kikeresése) Imaging Logo Logo parancsok:tf, tl, e, h, j, b, tsz, tölt, ism, eljárás készítése, eljárás mentése, kép mentése. Rajzfilm készítése LogoMotion, v. más film készítésére alkalmas programmal. Kodu, v. más algoritmus megvalósítására szolgáló program Információk keresése az interneten Iskolánk honlapjának ismerete, Felhő alapú szolgáltatások. Képek letöltése internetről. Levelezés szolgáltatással. Levél fogadása, küldése. Az informatika története - filmek, honlapok megtekintése. Szabadon felhasználható források A tanult szoftverek felhasználási lehetőségei. Személyes adatok védelme, Adatokkal való visszaélések. Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. Könyvtár. Informatikához kapcsolódó könyvek keresése. 1

2 Továbbhaladás feltételei: Ismerje: Legyen képes: Tudja Az alapfogalmakat, a számítógépes rendszer részeit, feladatait, a programozás lépéseit. A szoftverek felhasználási jogait, a Netikettet. A billentyűzet kiosztását, annak használatát. Fájlokat mappákat létrehozni, másolni, mozgatni, beszúrni, törölni, átnevezni. Adott fájlokat, információkat megkeresni a gépen vagy az Interneten. Rajzokat, képeket létrehozni, átalakítani, kiszínezni. Vonal, téglalap, kör, ellipszis rajzolására, alakzatok színezésére, betöltésére, színek keverésére, lap méretezésére, alakzatok pontos mérete szerinti rajzolásra. Egyszerű rajzokat, eljárásokat készíteni Imagine Logo programmal, és pár lépéses eljárás készítésére. A 10 újjas vakírás "alapsor" betűinek biztos használatára. A könyvtárat használni, az iskola könyvtárában könyvet keresni a szabadpolcon. A megfelelő programot kiválasztani és használni az adott feladathoz. 2

3 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 6 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Informatika története Számítógép felépítése, perifériák Hálózat fogalma, fizikai felépítése (hogyan kapcsolódnak egymáshoz a gépek) Szoftverek csoportosítása Operációs rendszer, Súgó, Vírusok, vírusvédelem Adattárolás - háttértárak (Floppy, winchester, Cd) Állomány fogalma, állományok felépítése (állománynév, kiterjesztés), Windows kellékek indítása, Állományok tömörítése, kicsomagolása Adatok, mértékegységek, számrendszerek Egyszerű szöveg készítése és mentése szövegszerkesztő programmal. Szöveg karakter szintű formázása. Paint, karaktertábla, számológép, szövegszerkesztő együttes (kép, számolás eredményének illetve karaktereknek a másolása szövegbe). Szövegformázási gyakorlatok Képek megnézése, mentése Egyszerű táblázat létrehozása szövegszerkesztő programban (pl. órarend), illetve Paintben rajzos táblázat készítése Osztály adatainak csoportosítása, adatok értelmezése, táblázatba való ábrázolása. Adatok gyűjtése: időjárásról, műsorokról, ezek feldolgozása Zene állományok kezelése 1

4 Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Algoritmusos feladatok megoldása Logo segítségével. Logoval összetett rajzok készítése Animációs kisfilmek készítése Logo programmal Pár lépésből álló logo program készítése (összeadás, kivonás) Weboldalakon információk keresése. Iskolai levelező program. Levél írása, küldése, fogadása, gyakorlása. Hálózat (be- és kilépés az iskolai hálózatba) Levelező program megismerése, (levélcím felépítése, levél címzése, írása, küldése, fogadása, megnyitása, állományok csatolása) SDT, tantárgyi oldalakról, szövegek, képek mentése. Informatika történetének feldolgozása. Személyes adatok védelme, adathalászat veszélyei. (Erről szóló weboldalak olvasása, filmek megnézése.) Használt programok jogi tulajdonságai. Szoftverek csoportosítása (jogi szempontból is). Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb etikai kérdései. Hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. Egyszerűbb irányított forrás-és információkeresés direkt eszközökben és a helyi adatbázisban. A médiumok megkülönböztetése (közlésmód, információs érték) és irányított feldolgozása. Minimum követelmények: A tanuló ismerje a tanult kifejezéseket. Tudjon felsorolni perifériákat, és feladatukat. Tudjon adott rajzot elkészíteni rajzprogrammal, adott helyre elmenteni, illetve régebbi rajzokat megadott helyről megnyitni, képeket beszúrni. Tudjon szöveget formázni. Legyen képes algoritmusokat értelmezni, illetve végrehajtani. A tanuló képes legyen eligazodni könyvtárrendszerekben. Ismerje a használt szövegszerkesztő és rajzprogram súgó funkcióját és lehetőségeit. Használja a segédprogramokat (számológép, karaktertábla). Ismerje az iskolai hálózatba való belépés folyamatát. Tudjon levelet írni, illetve fogadni. Ismerje a szoftverek etikus felhasználásának szabályait, és az adatokkal visszaélés veszélyeit. Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. Legyen képes megkülönböztetni a főbb dokumentumtípusokat. 2

5 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek A számítógép és perifériáinak kezelése. Operációs rendszer (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, rajzoló, segédprogramok) beállításai,. Hardver ismeretek bővítése Mértékegységek - Adattárolás állományok mérete. Fájlműveletek gyakorlása kétpaneles fájlkezelő megismerése. Könyvtárak, állományok keresése (hely, név, kiterjesztés, dátum szerint). Tömörítés kicsomagolás Vírusok, vírusvédelem Informatikai eszközök, működésének ismerete. Adott feladathoz megfelelő hardver és szoftver eszköz kiválasztása. Adattárolás, állományok mérete Szöveges- rajzos-táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Dokumentumtípusok megismerése. Szövegszerkesztés (dokumentum formázása, vágólap, más programban készült dokumentum beillesztése, adatcsere, bekezdések, mentés, nyomtatás, képek beszúrása. Összetett szöveges dokumentumok létrehozása. Önálló terv alapján szöveges, rajzos dokumentum létrehozása (meghívó, plakát, felírat) Ismert rajzprogramban összetett rajz létrehozása (nagyítás, kicsinyítés, másolás, több alakzatból álló rajz készítése; térhatás érzékeltetése) Szövegszerkesztőben egyszerű táblázat készítése. Iskolai adatbázisból adatok gyűjtése (hulladékgyűjtés adatai, bálok, sportversenyek) 1

6 Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Az adatok csoportosítása, feldolgozása táblázatkezelő programmal. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek megismerése. Algoritmizálás, adatmodellezés (a hétköznapi életben és az iskolában előforduló algoritmizálható részleteinek felismerése és különféle formákban történő megfogalmazása) - Logo segítségével Mindennapi életben előforduló problémák algoritmikus leírása, számítógépes programmal való megvalósítása. Logo: animációk készítése, összetett eljárások írása Tematikus és kulcsszavas keresés az interneten. Levél írása, fogadása, dokumentumok csatolása. Levelező program beállításai. Kommunikáció a hálózaton Böngésző program (Web- címek felépítése, Web- oldalak keresése, oldalak mentése háttértárra, vagy vágólap használatával új állomány létrehozása) Milyen informatikai eszközöket használnak a médiák? A fejlődés iránya, a legújabb eszközök. Szoftverek szerzői jogainak kérdései. Informatika veszélyeinek feldolgozása, megbeszélése. Informatikai biztonsággal kapcsolatos weboldalak megtekintése, hírek, információk gyűjtése. Iskolai könyvtárban megadott témákkal kapcsolatos könyvek keresése, különböző ismeretek alapján. Minimum követelmények: Ismerje a használt számítógép főbb jellemzőit. Ismerje az iskolai hálózat felépítését. Értse a számítógép hálózatok lehetőségeit. Tudjon információt keresni a világhálózaton. Készítsen egyszerű algoritmust. Tudjon segédprogramokat futtatni, ismerje az állományok méretét, tömörítésének lehetőségét. Használja a meghajtókat, ismerje azok kapacitását. Tudjon összetett rajzokat készíteni a tanult rajzprogramban. Ismerje a nagyítás, kicsinyítés és a térhatás érzékeltetésének lehetőségét. Képes legyen többféle formázást tartalmazó szöveg elkészítésére. Ismerje a táblázat készítés lépéseit a szövegszerkesztő programban. Ismerje a szoftverek etikus felhasználásának szabályait, és az adatokkal visszaélés veszélyeit. Tudjon információt keresni a segédkönyvekben (szótár, lexikon). 2

7 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 8 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Informatika történet - Internet (számítógépek története, számítógépek alkalmazási területei, információk gyűjtése az Internetről) Programok és kiterjesztések kapcsolata. Programok kompatibilitása, programok fejlődése verziószáma. (Állományok kiterjesztése alapján a program megállapítása) Fájlkezelés gyakorlása. Hardver ismeretek bővítése (egyszerű problémák megoldása, számítógép felépítése; konfiguráció; hálózatok: szerver-kliens) Szoftverek alapbeállításai Háttértárak töredezettség mentesítése, megbízhatóságának ellenőrzése. Operációs rendszer és szoftverek testre szabása (ikonok, menük létrehozása, rendezése) Szövegek, rajzok, képek mentése különböző formátumokban. Szövegszerkesztés (Formázás gyakorlása, tabulátorok, javítás, helyesírás ellenőrzése. Internetről letöltött képeket tartalmazó dokumentum készítése) Szövegszerkesztés (oldalbeállítás, nyomtató beállítás, keretezés, felsorolás, iniciálé) Szövegszerkesztés (térhatás érzékeltetése formázással) Táblázatok létrehozása - szövegszerkesztő programban. (Alapfogalmak: cella, sor, oszlop, képlet, hivatkozás; összetartozó adatok felismerése, adatok bevitele) Scannelés (scannelt kép, szöveg mentése, formázása, beillesztése dokumentumokba) Szöveget és képet is tartalmazó dokumentumok készítése. A szoftverek etikus. Programok közötti adatcsere 1

8 Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Címjegyzék készítése (adatbázis előkészítése) Alapfogalmak: cella, sor, oszlop, képlet, hivatkozás, összetartozó adatok felismerése, adatok bevitel) Táblázatok számítógéppel történő létrehozása, módosítása (adatbevitel, mozgatás, másolás, törlés). Az elkészült munka tárolása, kinyomtatása. Táblázathoz diagram készítése. Keresés tantárgyi adatbázisokban. Adatok gyűjtése (iskolából, otthonról, internetről.) Adatok feldolgozása a tanult programokkal. A gyűjtött adatokból szöveges, táblázatos dokumentum illetve prezentáció készítése (amely tartalmaz zenét, képet, fényképet). Számítógépes grafika felhasználási területei, története Multimédia (állókép, mozgókép), film készítése shareware programokkal. Iskolában adódó események (ünnepélyek, kirándulások) informatikai eszközzel való segítése. Algoritmusok készítése és számítógépes programmal való megvalósítása. Egyszerű algoritmusok megoldása LOGO program segítségével Rajzfilm készítés a tanult programírás módszereivel Információk keresése, gyűjtése az internet segítségével. A kereső programok beállításai, lehetőségei. Információk feltöltése adott webhelyre. Levelezés gyakorlása, különböző levelező programok (web alapú és kliens alapú). Iskolai újság készítése, iskola rádiós műsor készítése - számítógépes programok segítségével. A szoftverek szerzői jogi kérdéseinek megbeszélése, ezen témákról való információ szerzés az internetről. Informatikai biztonság kérdéseinek megbeszélése, feldolgozása (bemutató készítése képpel, hanggal, szöveggel). Iskolai könyvtárban a problémát okozó tantárgyhoz segédanyag keresése. Minimum követelmények: A tanuló ismerje a számítógép fontosabb alkalmazási területeit. A tanuló ismerje a számítástechnikai eszközök rövid történetét. A tanuló ismerjen fel algoritmus-szerkezeteket. Tudjon néhány lépéses algoritmust készíteni. Ismerje a karbantartó segédprogramokat. Minta alapján tudjon dokumentumot készíteni, képek beszúrásával, oszlopos formában is, ismerje a nyelvhelyesség javításának lépéseit. Legyen tisztában az etikus adatkezelés és szoftverhasználat fontosságával. Legyen tisztában a táblázatkészítés alapfogalmaival: cella, sor, oszlop. Képes legyen egyszerű táblázat készítésére, formázására. Ismerje a számítógépes grafika felhasználási területeit, történetét.. Ismerje a szoftverek csoportjait, tudja felhasználásuk etikus módját. Ismerje a lehetséges veszélyeket: online csalások, adatlopások.tudjon a szakjelzet alapján a szabadpolcon ismeretterjesztő műveket keresni. 2

9 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 9 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Hardverismeretek bővítése (számítógép részegységek feladatai, kompatibilitásuk) - Hardver ismeretek (egyszerűbb problémák megállapítása; meglazult kábel, egység; számítógép felnyitása, memória bővítése, cseréje, hálózati kártya, videokártya cseréje). Operációs rendszerek (felsorolás szintjén az op.rendszerek ismerete; az operációs rendszerek felhasználó programjai). Egy másik operációs rendszer (pl. DOS; fontosabb parancsok, szövegszerkesztője) alapszintű ismerete. Állomány- és lemezműveletek önálló elvégzése, a tanult fájlkezelő programokban. Szoftverek új szoftverek megismerése, régi programok új verziói, adatok archiválása Dokumentum mentése weblapként; megnyitás böngésző programban. Szövegszerkesztőben létrehozott dokumentum konvertálása táblázattá, s táblázat konvertálása szöveggé (adatok átvétele, felhasználása). Szövegszerkesztő program testre szabása. Más szövegszerkesztő és táblázatkezelő program megismerése (Már megtanult szövegszerkesztési és táblázatkezelési ismeretek gyakorlása az új programban) Weblap készítése (szöveg, kép, táblázat, hivatkozásokkal) több weblap összekapcsolása. Sablonok és stílusok alkalmazása Táblázatkezelő program (súgó segítségével egyszerű feladat elvégzése). Táblázatkezelés (adatok keresése, sorrend, válogatás, matematikai műveletek, függvények, diagramok készítése, táblázat formázása) Adatbázis-kezelő program indítása, menüi, funkciói. Adatbázis 1

10 Infotechnológia Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika alapfogalmai (mező, rekord). Adatbázis-kezelő program (adatok bevitele, rendezése, lekérdezés, adatok összekapcsolása)adatbázisok létrehozása Bemutatók készítése (egyszerű szöveges bemutató, illetve képek beillesztésével formázott bemutató) Más tantárgyakhoz, egyéb programokhoz számítógépes programokkal dokumentumok, bemutatók, animációk, zene összeállítás készítése. Algoritmusok számítógépes programmal való megoldása. Egyszerű algoritmus írása, s ennek alapján kisebb program készítése (gyakorlása) LOGO program használatával. Adott feladat megoldása önállóan írt programmal (a mindennapi életet segítő kis program) Pascal programban egyszerű algoritmusok alapján rövid programok írása (összeadás, szorzás Internet, információk keresése. Levelezés gyakorlása. Kész zenés, képes multimédiás anyagok keresése, letöltése. Térképek keresése, tanulmányozása. Új média eszközök megismerése. Szoftverek csoportosítása, felhasználásának jogi lehetőségei. Adatvédelmi kérdések - hogyan védhetjük adatainkat - ezek lehetőségei. Elektronikus könyvtár a tanulás segítése érdekében. Minimum követelmények: A tanuló ismerje a használt szoftverek alap feladatait, beállítási lehetőségeit. Ismerje a számítógép felépítését és főbb részeinek feladatát. Ismerje a számítógép egységek kompatibilitásának fogalmát. Képes legyen a számítógép alapvető karbantartási feladatait elvégezni. Ismerje a DOS operációs rendszer fontosabb parancsait, szövegszerkesztő programjának használatát. A tanuló tudjon egyszerű logikai feladatokat megoldani. Tudja értelmezni alapvető algoritmusok működését és alkalmazza őket. Használja az iskolai és világhálózat kommunikációs lehetőségeit. Önállóan tervezzen és készítsen dokumentumot, optimális beállítások mellett nyomtasson. Ismerje a táblázatkezelő program indítását, funkcióját, menyűit. Tudjon műveleteket táblázatban végezni és összefüggéseket diagramban megjeleníteni. Tudjon adatokat keresni, sorrendbe rendezni a táblázatokban. Legyen tisztában az adatbázis alapfogalmaival (rekord, mező). Tudjon egy-két táblából álló adatbázis önállóan létrehozni. Tudjon szöveget, képet, táblázatot és hivatkozást tartalmazó weblapot készíteni. Ismerje a szoftverek csoportjait, tudja felhasználásuk etikus módját. Ismerje a lehetséges veszélyeket: online csalások, adatlopások. Legyen képes tájékozódni a könyvtár tér- és állományszerkezetében. Tudjon forrásokat keresni a könyvtár katalógusaiban. 2

11 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: 10 Vizsga típusa: Gyakorlati Emelt óraszámú csoport Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Operációs rendszerek, lehetőségei. Számítógépes hálózati ismeretek. Hardver ismeretek (hálózat, új hardverek elemek megismerése, az elmúlt 6 év alatti fejlődésük, konfiguráció összeállítása) és. Fájlkezelés, keresés, CD, DVD írás Összetett nagyobb dokumentumok létrehozása (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, grafikai és prezentáció készítő programmal). Multimédiás anyagok készítése, illetve meglévők módosítása. Faliújságok, plakátok készítése, nyomtatott illetve interaktív formában. Adatbázisok készítése, módosítása, adattáblákból kimutatás készítése. Szövegszerkesztés (körlevél, tartalomjegyzék, rajzok, szövegdoboz, sablonok) Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő programban feladatok automatizálása (makrók készítése) Szoftver (tanult programjaink 8 év alatti fejlődése, a piacon meglevő új szoftver termékek, ismeretlen program Súgó segítségével felismerni funkcióját, főbb parancsait) A számítógép felhasználási területei nyomtatott és elektronikus dokumentumok létrehozása (névjegykártya, meghívó, plakát, oklevél, étlap, termék bemutató) Adott feladathoz szoftver kiválasztása problémamegoldás: iskolai névjegyzék, órarend, útiterv Táblázatkezelés (összetett függvények, feltételes for-

12 Infotechnológia mázás, stílusok, sablonok ) Összetett szöveges és táblázatos dokumentumok létrehozása, mentése többféle formátumban (Weblapként is) Több fajta grafikai program (térhatású képek, rajzok készítése) Bemutató készítése Összetett bemutató (képet, szöveget, táblázatot is tartalmazó) készítése, vetítési beállításokkal Az ECDL Start moduljaira való készülés, a példatár feladatainak megoldása. Iskolai programokhoz és eseményekhez megfelelő informatikai eszközök kiválasztása, problémák megoldása: plakátok készítése, nyomtatása, zenék összeállítása, vágása, javítása, képek, fényképek módosítása, javítása. Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika A mindennapi életben adódó problémák feldolgozása algoritmussal, megoldása számítógépes program készítésével (pl. logo programozása) Események szimulációja program készítéssel, illetve a kész programokon paraméterek módosítása esetén az esemény megfigyelése. Internet (információk keresése illetve közlése) Információk feltöltése weboldalra. Weboldal készítése. Elektronikus kommunikáció (egyéni, illetve csoportos), információk fogadása, küldése. Levelező program testreszabása, levél küldése, fogadása, címlista készítése, csatolás Információk keresése a Weben, letöltések Új médiák megismerése, s ezek által felhasznált informatikai eszközök ismerete. Szoftverek szerzői jogi kérdései. Szoftverek csoportosítása, felhasználási lehetőségei jogi szempontból. Hogyan védhetjük meg adatainkat? Hol tehetjük közzé adatainkat? Kinek szabad kiadni, s milyen személyes adatainkat? Internet szolgáltatásai: vásárlás, e-önkormányzat. Elektronikus és hagyományos könyvtárban való eligazodás, több szempont szerinti keresés. Minimum követelmények: A tanuló ismerje a számítógépes hálózat felépítésének formáit. Tudja, hogy egyéni, otthoni számítógéppel milyen módon csatlakozhat a világhálózatra. Tudja a számítógépes vírusok, betörések elleni védekezések lehetőségeit. Tudjon szövegszerkesztő Tudjon fejlécet, láblécet, oldalszámot beszúrni. Tudja használni táblázatkezelő illetve adatbázis-kezelő programban létrehozott adatokat körlevél készítéséhez. Tudjon táblázatkezelő programban egyszerűbb függvényeket használni, feltételnek megfelelően formázni. Táblázatkezelő és adatbázis kezelő programban készült dokumentu-

13 mokat képes legyen több formátumban menteni. Tudjon információkat keresni a világhálón, azokat letölteni és szövegszerkesztő, illetve táblázatkezelő, bemutató készítő programban alkalmazni. Egyszerűbb rajzokat tudjon több grafikai programban elkészíteni. elkészíteni. Ismerje a szoftverek etikus felhasználásának lehetőségeit. Ismerje az elektronikus kommunikáció veszélyeit, ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos tennivalókat. Tudjon információt keresni elektronikus és hagyományos könyvtárakban.

14 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: Emelt szint - fakultáció Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Infotechnológia Infokommunikáció Jelátalakítás, kódolás Perifériák kezelése Távhálózatok alapvető szolgáltatásainak hazsnálata Számítógépes munkavédelmi és ergonómiai szabályai Operációs rendszerek felhasználói felületének ismerete, Fájlkezelés több fajta fájlkezelő programmal Számítógépes hálózatok Szövegszerksztő program, szöveges dokumentumok létrehozása, képpek beszúrásával Részletes leírás alapján bármilyen szöveges dokumentum előállítása, esztétikus formázása Grafikus ábrák létrehozása Táblázatok létrehozása, képletek alkalmazása Kimutatások, diagrammok készítése. Adatbázis létrehozása, módosítása. Adattáblák összekapcsolása, adatok lekérdezése Algoritmusok megfogalmazása, leírása. Algoritmus megfalósítása megadott programmal. Programozási feladat adott programozási nyelven való megoldása. Saját programok tesztelése, hibák keresése, javítása. Információk keresése barangolással és tematikus keresőprogramokkal. Levél írása, fogadása, dokumentumok csatolása. Hálózaton keresztül közvetlen kapcsolat létrehozása. Dokumentumok hálózatra való elhelyezése

15 Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika Iskolai eseményre pl. szalagavató, ballagás meghívók illetve képes - zenés bemutató készítése. Jelek és kódok ismerete. Telekommunikációs eszközök. Informatika története, állomásai Jogi ismeretek Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Adatvédelmi alapfogalmak megismertetése, az információhitelesség megőrzésének technikáival való megismerkedés Hagyományos és elektronikus könyvtárakban való tájékozódás, információk megkeresése, mentése A magasabb évfolyamra lépés feltételei: Ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit. Ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait. Legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel! Ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését. Tudja kezelni a könyvtárszerkezetet. Ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit. Ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! Tudja használni a táblázatkezelő program nyújtotta lehetőségeket. Legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni. kimutatásokat készíteni. Legyen képes egyszerű kimutatásokat, diagrammokat készíteni. Tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot. Legyen képes adatmodellt alkotni egy konkrét feladat alapján. Tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni. Nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni. A kinyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni! Tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program nyújtotta lehetőségeket. Tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni. Tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani. Grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni. Legyen képes egy programozási feladatot szabatosan megfogalmazni. Tudjon pontos feladat-meghatározás után adatmodellt felállítani. Tudjon a megoldandó feladathoz algoritmust készíteni. Legyen képes egy programozási feladatot adott programozási nyelven megoldani. Legyen képes használni egy programozási nyelv fejlesztői környezetét. Legyen képes tesztelni programját, hibát keresni, majd javítani benne. Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal. Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni. Tudjon hálózaton keresztül közvetlen kapcsolatokat létrehozni. Tudjon szöveges dokumentumokat, adatállományokat hálózatra elhelyezni. Legyen képes a megfelelő média eszközt kiválasztani az adott feladathoz. Legyen tájékozott a jelek és kódok világában. Értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba. Képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani. Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait. Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit. Ismerje az informatikai eszközhasználat etikai és jogi vonatkozásait! Legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására. Rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével.

16 Osztályozóvizsga követelményei 2007-es tantervek szerint Képzés típusa: Nyolcosztályos gimnázium Tantárgy: Informatika Évfolyam: Közép szint - fakultáció Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök: Informatikai eszközök Informatikai alkalmazói ismeretek Infotechnológia Jelátalakítás, kódolás Perifériák kezelése Távhálózatok alapvető szolgáltatásainak hazsnálata Számítógépes munkavédelmi és ergonómiai szabályai Operációs rendszerek felhasználói felületének ismerete, Fájlkezelés több fajta fájlkezelő programmal Számítógépes hálózatok Szövegszerksztő program, szöveges dokumentumok létrehozása, képpek beszúrásával Részletes leírás alapján bármilyen szöveges dokumentum előállítása, esztétikus formázása Grafikus ábrák létrehozása Táblázatok létrehozása, képletek alkalmazása Kimutatások, diagrammok készítése. Adatbázis létrehozása, módosítása. Adattáblák összekapcsolása, adatok lekérdezése Weblapok készítése, két weblap összekapcsolása Előadások készítése, összetett feladatok megoldása, melyek tartalmaznak szöveget, rajzot, táblázatot, grafikai elemeket. Infokommunikáció Információk keresése barangolással és tematikus keresőprogramokkal. Levél írása, fogadása, dokumentumok csatolása. Hálózaton keresztül közvetlen kapcsolat létrehozása. Dokumentumok hálózatra való elhelyezése Médiainformatika Iskolai eseményre pl. szalagavató, ballagás meghívók illetve

17 Információs társadalom Könyvtári informatika képes - zenés bemutató készítése. Jelek és kódok ismerete. Telekommunikációs eszközök. Informatika története, állomásai Jogi ismeretek Szerzői jogi alapfogalmak, a szabad felhasználás körébe tartozó adatok, dokumentumok példákon történő bemutatása és alkalmazási lehetőségei. Adatvédelmi alapfogalmak megismertetése, az információhitelesség megőrzésének technikáival való megismerkedés Hagyományos és elektronikus könyvtárakban való tájékozódás, információk megkeresése, mentése A magasabb évfolyamra lépés feltételei: Ismerje és használja a rendelkezésre álló (személyi) számítógépet és perifériáit. Ismerje a helyi és a távhálózatok alapvető szolgáltatásait. Legyen tisztában a számítógépes munkakörnyezet munkavédelmi és ergonómiai kérdéseivel! Ismerje a tanult operációs rendszer(ek) felhasználói felületét és felépítését. Tudja kezelni a könyvtárszerkezetet. Ismerje az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit. Ismerje a számítógépes hálózat(ok) alapvető kommunikációs szolgáltatásait! Tudja használni a táblázatkezelő program nyújtotta lehetőségeket. Legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni. kimutatásokat készíteni. Legyen képes egyszerű kimutatásokat, diagrammokat készíteni. Tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot. Tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni. Nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni. A kinyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni! Tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program nyújtotta lehetőségeket. Tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni. Grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni. Tudjon interneten információt keresni barangolással, illetve tematikus keresőprogramokkal. Tudjon elektronikus levelet írni, fogadni, leveleihez különböző dokumentumokat csatolni. Legyen képes a megfelelő média eszközt kiválasztani az adott feladathoz. Értse és tudja használni a gyakorlatban a telekommunikációs eszközöket, rendszereket, képes legyen bekapcsolódni az információs társadalomba. Képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani. Ismerje az informatika fejlődéstörténetének főbb állomásait. Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit. Ismerje az informatikai eszközhasználat etikai és jogi vonatkozásait! Legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására. Rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességéve.

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS Az informatika vizsga - a többi tantárgyhoz hasonlóan - központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. Az érettségi vizsgára való felkészítést ez a vizsgakövetelményrendszer

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Érettségi előkészítő - középszint 11-12. évf. Informatika. 11. évfolyam

Érettségi előkészítő - középszint 11-12. évf. Informatika. 11. évfolyam 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés. Az informatikai eszközök témakörén belül a tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában; értse és tudja használni a gyakorlatban

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam 1 Személyi feltételek Hunyadi Mátyás Általános Iskola A tanterv alkalmazásának feltételei Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanító vagy

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 9. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra 6. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés Informatika tanterv Bevezetés Az informatikaoktatás intézményi szerkezete a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Iskolánkban kétféle tantervű osztály indul. Egy hagyományos, négy évfolyamos osztály mellett három

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az információs társadalom létrejöttét a mindent átható számítástechnika, a telekommunikáció fejlődése és az internet tették lehetővé. Az exponenciálisan növekvő számítási

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 20 0. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elkészítése

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elkészítése ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1.1. Feladatértelmezés 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elkészítése Összetett ügyviteli írásbeli feladat értelmezése

Részletesebben

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam 2008/20/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 223 INFORMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben

Részletesebben

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára

Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Az informatika tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve rendész osztályok számára Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elvégzése

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elvégzése 1.1. Feladatértelmezés ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elvégzése Összetett ügyviteli írásbeli feladat értelmezése

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 240 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlődésével

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 2. modul Operációs rendszerek Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 Alapszintű digitális kompetencia fejlesztéséhez Általános alapelvek 1. A képzéseket a képző intézménynek a vonatkozó hatályos

Részletesebben

INFORMATIKA. 9. évfolyam

INFORMATIKA. 9. évfolyam INFORMATIKA 9. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni

Részletesebben

Bevezetés az informatikába 9. előadás. Microsoft Word szövegszerkesztők folyt. Stílusok. Egyedi formátum. Nyelvi elemek.

Bevezetés az informatikába 9. előadás. Microsoft Word szövegszerkesztők folyt. Stílusok. Egyedi formátum. Nyelvi elemek. Bevezetés az informatikába 9. előadás Microsoft Word szövegszerkesztők folyt. Dokumentumkészítés számítógéppel II Stílusok Formázási paraméterek névvel ellátva karakter-stílus bekezdés-stílus (stílus)

Részletesebben

A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására:

A 12. évfolyam befejeztével a tanuló legyen képes az alábbi feladatok végrehajtására: INFORMATIKA Törvényi háttér: Az informatika tantárgy helyi tanterve a következő szabályozók figyelembe vételével készült: 1993. évi LXXIX. többszörösen módosított Közoktatási törvény, az érvényes NAT előírások,

Részletesebben

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport 3 óra/hét 1. Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás, teremhasználati rend I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA A kommunikáció 2. A jelek

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 3. Ablaktáblák

Részletesebben

Minősített programok a köztisztviselők részére

Minősített programok a köztisztviselők részére 1/5 A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Közigazgatási Képzési Igazgatósága által minősített programjaink: Program neve: Projektmenedzsment és személyes hatékonyság tanóra

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5+0,5 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT

Részletesebben

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége.

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. SZOFTVEREK SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. Programok Programnak nevezzük egy algoritmus valamelyik számítógépes programnyelven való leírását, amely a számítógép

Részletesebben

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA 9-10. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és élete alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen feldolgozni

Részletesebben

ÚTMUTATÓ Vállakozások informatikai és kommunikációs rendszere tárgyból 2010/2011. tanév 1. félév Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser

ÚTMUTATÓ Vállakozások informatikai és kommunikációs rendszere tárgyból 2010/2011. tanév 1. félév Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser ÚTMUTATÓ Vállakozások informatikai és kommunikációs rendszere tárgyból 2010/2011. tanév 1. félév Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A tantárgy megnevezése: Az oktatás féléve: Kontakt órák száma

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Általános kompetenciák tól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét bizonyítsa - alkalmazói készség;

Részletesebben

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint

Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint Ablakok. Fájl- és mappaműveletek. Paint I. Grafikai programok Grafika rajz I.1. Mit várunk el egy rajzolóprogramtól? Ld. tk. 57. oldal I.2. Szabadkézi rajz és számítógépes rajz Szabadkézi rajz Számítógép

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 9. évfolyam / Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen. Az informatikai eszközök használata 3 4 7 2. Alkalmazói ismeretek 20 3 5 3. Infokommunikáció 3 4 7 4. Az információs társadalom 4 3 7 / jai. Az informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam 1 1. Célok, feladatok, általános fejlesztési követelmények Az információ szerepe erősen megnövekedett a mindennapi életben, a háztartásban, a munkában, az üzleti szférában egyaránt.

Részletesebben

Informatika helyi tanterv

Informatika helyi tanterv Informatika helyi tanterv 1 Tantárgy tanításának céljai és feladatai Az Informatika tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az egyre jelentősebbé váló információs környezethez való aktív

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Informatika. 9. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Informatika. 9. évfolyam 9. évfolyam Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 w w w. h a n s a g i i s k. h u Adatbázis-kezelés Adatbázisok Az adatbázisok rendezett adatok halmaza. Rendezett adatok közt sokkal gyorsabban lehet keresni! Napjainkban a relációs típusú adatbázis terjedt

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Óravázlat az ECDL oktatócsomaghoz 7. modul Információ és kommunikáció Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László Lektorálta:

Részletesebben

INFORMATIKA 9 12. évfolyam szakközépiskola

INFORMATIKA 9 12. évfolyam szakközépiskola 796 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/20/II. szám INFORMATIKA 9 12. évfolyam szakközépiskola Célok és feladatok A társadalom minden szférájában megjelenő számítástechnika és az IKT gyors fejlődése olyan infrastruktúrát

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam Kis érettségi 2013. 10. évfolyam 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a számolás során a múltban használt eszközök fejlődését! b. Jellemezze az egyes számítógép-generációkat abból a szempontból, hogy

Részletesebben

Access XP alapokon Tartalomjegyzék

Access XP alapokon Tartalomjegyzék Access XP alapokon Tartalomjegyzék Kapcsolódhat a fejezetben elkészítendő raktárrendszerhez egy számlázó program?...4 1. Az Access eszközigénye, telepítése...4 Az én Office programom nem tartalmazza az

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 4. OSZTÁLY Éves óraszám: 37 óra Budapest, 2014. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. Ismerkedés

Részletesebben

2012.11.16. FELKÉSZÍTÉSI SEGÉDANYAGOK AZ ALKALMAZÓIOKTV-RE. Barta Anita Csongrádi Tamás Kiss Csaba Molnár Katalin ELTE IK

2012.11.16. FELKÉSZÍTÉSI SEGÉDANYAGOK AZ ALKALMAZÓIOKTV-RE. Barta Anita Csongrádi Tamás Kiss Csaba Molnár Katalin ELTE IK 2012.11.16. FELKÉSZÍTÉSI SEGÉDANYAGOK AZ ALKALMAZÓIOKTV-RE Barta Anita Csongrádi Tamás Kiss Csaba Molnár Katalin ELTE IK 2012.11.16. Adatbázis-kezelés Csongrádi Tamás ELTE IK Használható eszközök MS Access

Részletesebben

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok:

INFORMATIKA Óraszámok: Célok és feladatok: INFORMATIKA Óraszámok: 9. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 28, gyakorlás: 35, számonkérés: 7. 10. évfolyamon 2 óra/hét, összesen 74 óra. Ebbıl új anyag: 30, gyakorlás: 33, számonkérés:

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek PC-Kismester XIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály Országos Pc-Kismester Verseny második forduló feladatai! Beküldési határidő: 2010. 02. 19. A válaszokat CD lemezen kérjük

Részletesebben

Kategória Tudásterület Hivatkozás Tudáselem 1.1 Számítógépek és eszközök 1.1.1 IKT 1.1.1.1 Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) fogalma

Kategória Tudásterület Hivatkozás Tudáselem 1.1 Számítógépek és eszközök 1.1.1 IKT 1.1.1.1 Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) fogalma Számítógépes alapismeretek Syllabus 1.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük az Számítógépes alapismeretek modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2012 ECDL Alapítvány A syllabus

Részletesebben

INFORMATIKA 2. rész: 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 2. rész: 5-8. évfolyam INFORMATIKA 2. rész: 5-8. évfolyam Célok és feladatok: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén alapvető érdeke, hogy

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-12/2 2012 0083 Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk a Huszár Gál Iskolában. Informatika szakkör. 1.

TÁMOP 3.1.4-12/2 2012 0083 Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk a Huszár Gál Iskolában. Informatika szakkör. 1. Blogírás TÁMOP 3.1.4-12/2 2012 0083 Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk a Huszár Gál Iskolában Informatika szakkör Témakör Foglalkozás száma Foglalkozás anyaga Balesetvédelem, teremhasználati

Részletesebben

EduSim Office 2007 Tematika

EduSim Office 2007 Tematika EduSim Office 2007 Tematika Excel kezdő modul 1. A táblázatkezelésről röviden: Miért, és hogyan alakultak ki: számolótábla, adatbázis, diagram 2. Az Excel részei 3. Miben más a 2007 es Excel a korábbiakhoz

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 7. modul Információ és kommunikáció Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László

Részletesebben

Szoftver alapfogalmak

Szoftver alapfogalmak Szoftver alapfogalmak Azon a programok algoritmusok, eljárások, és hozzájuk tartozó dokumentációk összessége, melyek a számítógép működéséhez szükségesek. (nem kézzel fogható, szellemi termékek) Algoritmus

Részletesebben

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok Szoftverfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1148-06 - Szoftverfejlesztés Megtervezi és megvalósítja az adatbázisokat Kódolja az adattárolási réteget egy adatbáziskezelő nyelv használatával Programozás

Részletesebben