Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz"

Átírás

1 Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Celldömölk

2 AP ISBN Fülöp Péter, kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Lorem Ipsum Terjedelem: 4,12 A/5 ív

3 Bevezetés Tisztelt Kolléganő/Kolléga! Szeretettel köszöntöm és megtiszteltetésnek érzem, hogy az Apáczai Kiadó 7. évfolyamos informatika taneszközeit választotta. Abban bízom, hogy sikeresen alkalmazta az 5 6. osztályos segédleteket. Az 5 6. évfolyamon is igyekeztem a NAT aktuális verziójához, elvárásaihoz igazítani a tartalmakat és a formát, abban bízva, hogy az iskola egyenlő esélyeket adhat az információs társadalomba történő beilleszkedéshez. Minden diákunk tudja értelmezni és használni az információs kultúra legfontosabb elemeit, nem elfelejtkezve az olvasás, a valós kísérletezés, a szabadban való játék, a sport örömeiről sem. Az átjárhatóságot sajátos szimbólumrendszer biztosítja, megkönnyítve a gyerekek számára az eligazodást: Új ismeret, nagyon figyelmesen olvasd! Összefoglalás Különleges információk, érdekességek Kérdés, feladat Korábbiakhoz kapcsolódó ismeret A munkafüzet/tankönyv használata szükséges (Mf./tk. oldalszáma/feladat száma) Az alábbi jelek valamelyike számítógép vagy munkafüzet használatát kéri: Gépeld be (adatbevitel a billentyűzettel)! Az elkészült program futtatása Írj, rajzolj a munkafüzetbe! Néhány technikai feltétel 1. Szerencsés, ha minden tanuló külön gépet használhat. 2. A szükséges operációs rendszer a Windows XP. (Windows 98 alatt nem használható minden példaanyag, illetve nem futtatható néhány segédprogram.)* 3. A kisvideók megtekintéséhez érdemes letölteni a RealPlayer ingyenes megjelenítő programot. (A kisvideók a CD-mellékletből, szükség esetén tanári demonstrációval is bemutathatók.) 4. A Problémamegoldás informatikai eszközökkel című fejezethez (a könyvben: Irányítsunk programmal ) * Természetesen adaptálhatók a feladatok kis odafigyeléssel a meglévő operációs rendszerre is. Erről a tanulókat érdemben tájékoztatni kell. az elmúlt tanévben letölthettük az Imagine Logo programot. A munkafüzet és a tankönyv minden általam javasolt órán szükséges! 5. A CD általában szükséges, a munkafüzetben kis ikon és a feladat szövege is jelzi ezt. Az is elképzelhető, hogy a tartalmát az iskolában egy hálózati könyvtárba letöltjük, ezzel elkerülhető, hogy az otthon felejtett vagy elvesztett CD-t a tanórán pótoljuk. Erősen javallott, hogy a gyerekek mindig használják, hisz technikai, informatikai ismereteik ez által is fejlődnek, mélyülnek. 3

4 Néhány gyakorlati pedagógiai szempont 1. Próbáljuk a feldolgozás során megtartani az óratervben jelzett arányokat. 2. Természetesen az egyes témakörök átfedhetik egymást. A gyerekek egyrészt a nyelvezetükhöz jobban illeszkedő címekkel, szövegtartalommal, hivatkozásokkal találkoznak, másrészt alkalmazzák a korábbi témakörök feldolgozása során szerzett ismereteiket. (Például keresés online katalógusban, a könyvtárban.) 3. Problémás, ha évfolyamonként 1-1 részterület tanulmányozása teljesen elmarad, helyette elsőbbséget kap mondjuk a programozás. Ez ugyan kényelmes lehet, de súlyosan árt az eredeti célkitűzésünknek, a számítógépes kommunikáció általános megismerésének. 4. Vannak olyan tanulók, akik nagyon gyorsan haladnak. Számukra igyekezzünk differenciált, nehezített feladatokat is adni. (Terveink szerint a Kiadó honlapjáról elérhető lesz még jó néhány feladatsor, illetve a feladatgyűjtemény 1-2 éves periódusokban megújul.) 5. Az ellenőrzésre összesen 3 tanóra áll rendelkezésre, ezért törekedni kell az otthoni gyűjtőmunka, a tanórai részfeladatok, kiemelkedő teljesítmények értékelésére. Beiktathatunk egy-egy 5 perces feladatot is, amelyet azután osztályozhatunk, értékelhetünk. 6. A tankönyv, munkafüzet és a CD együttesen 56 óránál nagyobb órakeretre is elegendő. Használható tehát, ahol például heti 2 óra áll rendelkezésre. 7. A tankönyvben barna színnel kiemelt megfogalmazásokat ne kérjük vissza szó szerint, mondja el a gyerek saját szavaival. Írja körül. 8. Ha Ön tanít/tanított 5 6. osztályban, bátran jelöljön meg a tankönyvben több kapcsolódási pontot is. Én a kerettanterv ismeretében ennyit tudtam megadni. 9. A munkafüzet nem azt jelenti, hogy csak oda szabad írni, rajzolni! (Engedjük meg a tanulónak, esetleg magunk is szorgalmazzuk, hogy kiemeljen, összekössön, bekarikázzon, kiegészítsen stb. a tankönyvben is.) 10. Az ötödik/hatodik évfolyamos taneszközeit jó, ha megőrzi a gyerek. Erre ugyanis hivatkozhatunk, például házi feladat, ismétlés, korábbi kapcsolódási pontok esetén. 11. A Kislexikon időnként túlmutat az átlagos érdeklődésen és tudásszinten, mégis fontosnak érzem, mert bevezet a szabatos nyelvhasználatba, és további kutatómunkát implikálhat. 12. Az új ismeretek tanításakor kapjon döntő szerepet a tankönyv! Biztosítsuk a feltételeket ahhoz, hogy a gyermek, a könyv útmutatásai alapján, időnként maga szerezzen új ismereteket. A felzárkóztatásban, korrepetálásban is legyen segítőtárs a tankönyv, még ha időigényesebb is a tanulási folyamat. 13. Adhatunk a tankönyvből önálló, otthoni tanulásra is feladatot, melyből például a tanuló írásbeli beszámolót (írásbeli házimunkát) készíthet. Jelentős az olvasmányok száma is; ezek is megelőzhetik az órai munkát. 14. A munkafüzet feladatait ne használjuk értékelésre, de kitöltés (önálló munka) előtt ellenőrizzük, hogy tiszta-e. A helyes megoldásokat amennyiben tesztszerű feladatról van szó akár közösen is megbeszélhetjük, ha teljes a tanácstalanság, forduljunk bizalommal a tankönyvhöz. 15. Az internethasználatot jól elő kell készíteni, mert az ilyen feladatoknál a gyerekek elkalandozhatnak, csábítja őket a sok érdekesség. 16. Külön kell szólnunk a könyvtári informatika súlyáról és szerepéről. Már most leszögezhetjük, döntő jelentőségű. Sajnálatosan kevés óra jut közvetlenül az informatikaórákon erre a területre, de a könyvhasználattal, a példaanyagok megválasztásával igyekeztem hangsúlyozni a fontosságát. A könyv és a munkafüzet is megemelt terjedelemben foglalkozik a könyvtárral, ugyanakkor a mindennapi munkában, például a könyvek gyakori használatában, éreztetni lehet fontosságát. (A tankönyv-, munkafüzet- és CD-használat is igényt válthat ki ezután.) 17. A tanulók olvasási készsége állandó fejlesztésre szorul. Olvasásmegértésük az informatika szövegtartalmainak olvasásával, a tankönyv és a munkafüzet mind gyakoribb használatával növelhető. 4

5 A tervezőmunka segítése Az iskola helyi tantervének kialakításához segítséget nyújt az Apáczai Kiadó kerettanterve. Gondolom, minden szakos kolléga részt vesz az iskola helyi tantervének kialakításában, így Ön is. Segítségül nézzük meg, milyen konkrét szempontok vehetők itt figyelembe! Kerettanterv Évi óraszám: 56 Heti óraszám: 1,5 Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az informatikai eszközök használata Informatika-alkalmazói ismeretek Problémamegoldás informatikai eszközökkel Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika 1 1 1* 3 1. Az informatikai eszközök használata Fejlesztési célok Műveletek fájlokkal és mappákkal. Tömörítés, kicsomagolás. A tömörítőprogram lehetőségei. Víruskeresés, vírusmentesítés. Tananyag Az operációs rendszer. Állomány (mappa) létrehozása, átnevezése, másolása, mozgatása. Állomány attribútumainak meghatározása. Veszteséges és adatvesztés nélküli tömörítés, kicsomagolás. Egy víruskezelő program megismerése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Könyvtárfa létrehozása. Különböző állománytípusok megismerése. Állományok tulajdonságainak meghatározása, értelmezése. Be- és kicsomagolás módszere, jelentősége. Víruskeresés észlelése, rezidens program esetében. Víruskeresés indítása tranziens program esetében. A továbbhaladás feltételei Legyen alapvető jártassága az állományok és mappák kezelésében, létrehozásában. Ismerje a tömörítés végrehajtásának módszerét és jelentőségét. Tudjon megkülönböztetni alapvető állománytípusokat (szöveg, kép stb.) Ismerje a veszteséges és veszteség nélküli tömörítés különbségét. Tudjon rezidens vagy tranziens víruskeresővel dolgozni, elkerülve az operációs rendszer használatának későbbi anomáliáit. * Összevont értékelés javasolt a négy témakörből. 5

6 2. Informatikaalkalmazói ismeretek Fejlesztési célok Adatok megjelenítésének lehetőségei a szövegszerkesztésben. Az adatok grafikus ábrázolása (célszerűség, olvashatóság, esztétikum). Táblázatkezelés adatok tárolására, egyszerű számítási (elsősorban statisztikai) feladatok megoldására. Képletek létrehozása, hivatkozások alkalmazása. Tananyag Táblázat rajzolása, egyszerű diagramok készítése szövegszerkesztőben, táblázatkezelőben. Táblázatkezelő program kezelése. Adatok tárolása, számítások adatokkal. Vágólap használatával a különböző dokumentumtípusok integrálása egy helyre (pl.: szö veg do ku men tum ba). Táblázatkezelésben és szövegszerkesztésben az adatok grafikus ábrázolása. Diagramok létrehozása, a célszerűség és esztétikum igényei szerint. Képletek létrehozása hivatkozások segítségével. Statisztikai függvények: =DARAB(); =DARABTELI(;;); =DARAB2(); =MIN(); =MAX();; =ÁTLAG (); = SZUM() Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Hétköznapi feladatok (pl.: családi költségvetés, osztály adatai stb.) megjelenítése szövegszerkesztőben és/vagy táblázatkezelőben. Mértékegységek, táblaformátumok használata. Kapcsolat az adatok között (képletek). Hivatkozások értelmezése (abszolút, relatív, vegyes). A legegyszerűbb statisztikai függvények értelmezése, alkalmazása. A továbbhaladás feltételei Tudjon hétköznapi feladatokat adatokként megjeleníteni, kezelni szövegszerkesztőben, táblázatkezelőben. Tudjon használni táblázatkezelő programot. Legyen képes az adatok értelmezésére és kezelésére. Ismerje a különböző programok közötti objektumátvitel lehetőségeit. Tudja az adatokat célszerű, esztétikus diagramon megjeleníteni. Tudjon matematikai ismereteinek megfelelő képleteket alkotni, azt eredménnyel használni. Ismerje a statisztikai alapfüggvények értelmét, tudja azokat alkalmazni a célnak megfelelően. 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel Fejlesztési célok Adott feladat (probléma) megoldásához algoritmus készítése (tervezés, megvalósítás, végrehajtás). A megoldás során szükséges adatok és az eredmény összevetése. Tananyag Elemi és összetett adat. Az algoritmus leírásának eszközei (pl.: struktogram, programlista). A program lépésenkénti futtatása, hatékonyságelemzés. A program eredményeinek áttétele más környezetbe. Programozási nyelv használata* során kapott grafikák, adatok áttétele szövegszerkesztőbe, táblázatkezelőbe vagy grafikai környezetbe. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az iskolai élethez kapcsolódó problémák megoldása interaktív programnyelv (fejlesztői környezet) segítségével. A tanulók válasszanak (kapjanak) adott problémát. Ennek alapján tervezzék a megoldás menetét, a használni kívánt programokat, majd szóbeli egyeztetés után oldják meg a feladatot önálló vagy projektmunkában. A továbbhaladás feltételei Tudjon adott problémát modellezni algoritmus segítségével. Legyen képes a hatékony, gyakorlattal adekvát eredmények (programfutás, környezet) értékelésére. Tudjon egyéni vagy csoportmunkában az iskolai élethez kapcsolódó, több forrást alkalmazó dokumentumot készíteni (pl.: programozási nyelven készült grafikát, kiszámított értéket áthelyezni szövegdokumentumba vagy táblázatkezelőbe). * A problémamegoldás során feltétlenül használjuk az interaktív programozási nyelvet is! 6

7 4. Infokommunikáció Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Adott témakör keresése, tájékozódási (tanulási) jelleggel. Előzmények, Kedvencek, Kutatás, Szerkesztés megismerése és használata. Adott témakörben, meghatározott terjedelmű dokumentum készítése. A továbbhaladás feltételei A tematikus és kulcsszavas keresés lehetőségeinek és módszereinek megismerése, hatékony és céltudatos használatának képessége. Szöveges és képi információk elhelyezése az internetről. Tematikus és kulcsszavas keresők. A keresés indítása. A szűkítés interaktív és/vagy logikai kulcsokkal történő szűkítése. A szöveg- és képelhelyezés technikája. Tudjon hatékonyan és céltudatosan információt szerezni az internetről a tematikus és kulcsszavas keresés eszközeinek felhasználásával. Legyen képes dinamikusan kezelni a kapott adatokat. Tudjon képet, szöveget elhelyezni az internetről. 5. Médiainformatika Fejlesztési célok Az informatikai eszközök szerepének felismerése és használata a megismerési folyamatban és a szórakozásban. Tananyag Hagyományos (könyv, folyóirat, rádió, zene, tv, film) és az informatikai eszközökkel támogatott média. A hagyományos médiumok informatikai eszközökkel történő megjelenítése: e-könyv, e-szótár, digitális hangtechnika, rádiózás, televíziózás. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok E-könyv, e-szótár használata (pl.: rövid szöveg fordítása e-szótár segítségével). Hangzó anyag letöltése az internetről. Oktatási célú kisvideók letöltése internetről (pl.: Sulinet). A továbbhaladás feltételei Ismerje fel a hagyományos média informatikai eszközökkel megjelenített változatának néhány lehetőségét. Tudja használni az interneten rendelkezésre álló irodalmi anyagokat, fordítóprogramokat (szótárakat). Legyen képes letölteni hangzó anyagokat és oktatási célú kisvideókat. 6. Információs társadalom Fejlesztési Tananyag célok A fogyasztói szokások változása az elektronikus média megjelenésével. Az info kommu ni ká ciós világban kialakult alapvető viselkedési szabályok. Kapcsolt reklámok. Fogyasztói szokások megszerzése, pl. az elektronikus levelezés regisztrálásakor. Kötelező és nem kötelező adatok megadása. Elektronikus kereskedelem. Alapvető viselkedési szabályok. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A médiában jelentkező reklámdömping káros hatásai. Az internetes felületeken kapcsolt reklámok direkt hatásai. Adataink védelme a hálózat használata során. Egy fiktív vásárlás lebonyolítása webes felületen. Példákon keresztül bemutatni az infokommunikációs világ alapvető viselkedési szabályait (pl. mobiltelefon, csevegőprogramok stb.). A továbbhaladás feltételei Tudja elmondani, leírni a médiában megjelenő erőszakos reklámok káros hatásait a fogyasztói szokásokra. Tudja elmondani, leírni az info kommunikáció előnyeit a fogyasztói szokások alakításában. Tudja alkalmazni az info kommu nikáció alapvető etikai szabályait, viselkedjen a szabályoknak megfelelően. 7

8 7. Könyvtári informatika Fejlesztési célok A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. A kézikönyvtár jellemző könyvtípusainak használata szaktárgyi feladatok megoldásában. Különböző típusú könyvtárak megismerése könyvtárlátogatással, ill. közvetett forrásokból. A Súgó használatának megismerése. Tananyag Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati jellemzőik. Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár. Az egyes operációs rendszerekhez és azok alatt futó programokhoz rendelt Súgók megismerése, használata. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A kézikönyvtár megismerése. A kézikönyvtár típusainak kézbevétele, tanulmányozása. A kézikönyvtár használati jellemzőinek megismerése az információkeresésben, forráselemzésben, kutatásban, gyakorlati feladatok megoldásában. Használja a Súgót egy adott eljárás, feladat megoldásának segítésére. A továbbhaladás feltételei Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz. Tudjon információt keresni segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia). Szerezzen tapasztalatokat a lakóhelyi közművelődési könyvtárban. Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár. Ismerje a Súgó felépítését, az ott található információk megszerzésének módját és azok gyakorlati felhasználását (alkalmazását). Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. Törekedjünk az összes tanuló minden munkáját ellenőrizni és értékelni, szóban vagy érdemjeggyel. Az értékelésben törekedjünk a teljes objektivitásra (pl.: pontozás). Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani, amit tervezett, készített vagy gondolt, illetve tanult). Értékeljük a kreatív, csoportban vagy egyénileg végzett munkát. Szövegszerkesztés, rajz, minta, leírás alapján. Problémák megoldása a dokumentumok közötti átjárhatóság igénybevételével. Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. Kézikönyvtár kezelése, célfeladatok megoldásának szintje. Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése (pl.: az utolsó négy témakör mérésekor). Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: táblázatkezelés). Interaktív feleltető program használata. 8

9 Haladási ütemterv (segédlet a tanmenet készítéséhez) Nagyon fontos! A tanmenetét Önnek kell elkészítenie! Ez csak egy vázlatos segítség! Kérem, hogy saját tanmenetének elkészítéséhez vegye figyelembe ezen a tananyagvázlaton túl a sokkal részletesebb A tankönyv egyes fejezeteinek tanítási vázlata című kifejtést, módszertani javaslatot! A kettő együtt alkalmas arra, hogy az iskola lehetőségeit, valamint a tanulók képességeit is figyelembe véve készüljön el a tanmenet. Alkalmazott taneszközök: AP Fülöp Péter: Információtól a műveltségig 7. című tankönyv, CD-melléklettel (Apáczai Kiadó) AP Fülöp Péter: Információtól a műveltségig 7. munkafüzet (Apáczai Kiadó) Témakör Óraszám Az informatikai eszközök használata (7 óra) Ismétlés: munkarend. Mire emlékszel? 1 óra Az operációs rendszer. 2 óra Fájlok kezelése: írásvédelem, archiválás (biztonsági mentés), tömörítés. 2 óra Számítógépes kártevők: férgek, trójai falovak, vírusok. Víruskereső szoftverek. 1 óra Tananyag 5 6. évfolyam anyagának rövid áttekintése. Fogalma, alaplap, processzor. Hardver, szoftver. Az operációs rendszer kiemelt feladatai. Parancs-, menü- és GUI rendszerek. Írásvédett és rejtett tulajdonság. Biztonsági másolat és ütemterv készítése. Tömörítés végrehajtása. Vírusok, férgek, trójai falovak. Víruskereső használata. Számítógépes vírusok és kártevők. A vírusfertőzés jelei. A vírusok főbb támadási területei. Tennivalók vírusfertőzés vagy annak gyanúja esetén. Tevékenység Felhasznált eszközök Munkafüzet Mire emlékszel az elmúlt tanévekből? cím alatti feladatai. Munkafüzet 4 5/1 4. feladatai. Tankönyv oldalának feldolgozása. Munkafüzet 6 7/1 5. és 8/8. feladatai. Tankönyv oldalának tanulmányozása. Munkafüzet 6 8., feladatai. Tankönyv oldalának feldolgozása. Munkafüzet: 11/ feladatai. 9

10 1. feladatlap (A) 1. Milyen operációs rendszer programokat ismersz? Név szerint: Hálózati operációs rendszerek: Mit látsz a képen? Mit jelenthet a Home Edition jelző? [Keress az interneten!] 3. Új gép vásárlásakor elérhető-e az ingyenes szolgáltatás? 4. Az sz_l.doc állományt melyet tanárod fog a rendelkezésedre bocsátani tedd írásvédetté és tömörítsd sz_l.zip névre az adott könyvtárba! 5. Készíts biztonsági mentést a Dokumentumok\Saját_név mappádról saját.bkf néven! 6. Vizsgáld meg a Dokumentumok mappát az adott víruskeresővel! Írd le, milyen eredményt kaptál! [Fertőzött, veszélyes állományok száma. A víruskereső program intézkedései.] 7. Sorolj fel legalább 3 tennivalót vírusfertőzés esetén! 10

11 A feladatok értékelése 1. Minden név helyes említése 1-1 pont. [Maximum 6 pont] (Név szerint például: Linux, Windows XP, Windows Vista stb. Hálózati operációs rendszerek, például: Windows NT, Novell, UNIX stb.) 2. Az operációs rendszer nevének és dobozos voltának felismerése: 2 pont A Home Edition kifejezés megkeresése az interneten, rövid részlet letöltése: 2 pont 3. Helyes válasz: Igen, mert az eladó érdekelt az azonnali felhasználás biztosításában, esetleg ilyen kedvezmény adásával teszi vonzóvá a terméket: 2 pont 4. Írásvédelem: 2 pont Tömörítés: 2 pont 5. Helyes forráshely kiválasztása: 2 pont Biztonsági mentés végrehajtása: 3 pont Helyes állománynév megadása: 1 pont 6. Keresés végrehajtása, jó célhelyválasztással: 3 pont A kapott eredmények rövid regisztrálása a munkalapon: 2 pont 7. Minden helyes tennivaló 1-1 pont, összesen: 3 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles 1. feladatlap (B) 1. Az operációs rendszer legalább három ismérve: 2. Mit látsz a képen? Sorold fel legalább két jellemzőjét ennek a szoftvernek! 11

12 3. Mi a grafikus felhasználói felület? 4. A szelektiv.doc állományt melyet tanárod fog a rendelkezésedre bocsátani tedd írásvédetté és tömörítsd szel.zip névre az adott könyvtárba! 5. Készíts biztonsági másolatot a 7. évfolyamos CD-ről és mentsd el cd.bkf névre! 6. Vizsgáld meg a Tanulók [bármivel helyettesíthető] mappát az adott víruskeresővel! Írd le, milyen eredményt kaptál! [Fertőzött, veszélyes állományok száma. A víruskereső program intézkedései.] 7. Sorolj fel legalább 3 lehetséges vírustámadási területet! A feladatok értékelése: 1. Minden helyes ismérv említése 2-2 pont. [Maximum 6 pont] 2. Az operációs rendszer nevének felismerése: 2 pont Két fontos tulajdonság említése: 2 pont 3. Helyes válasz (legalább két fontos momentum): 2 pont 4. Írásvédelem: 2 pont Tömörítés: 2 pont 5. Helyes forráshely kiválasztása: 2 pont Biztonsági mentés végrehajtása: 3 pont Helyes állománynév megadása: 1 pont 6. Keresés végrehajtása, jó célhelyválasztással: 3 pont A kapott eredmények rövid regisztrálása a munkalapon: 2 pont 7. Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen: 3 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles 12

13 Alkalmazzuk az informatikát (18 óra) Szövegszerkesztő táblázata. Szövegszerkesztő táblázatának hiányosságai az adatok kezelésében. 1 óra A táblázatkezelő előnyei. Függvények, hivatkozások. A tartomány fogalma. Adatok ábrázolása. 5 óra Statisztikai függvények. 6 óra Hogyan ábrázoljam? Egyéb statisztikai függvények. 5 óra Felmérés, értékelés. 1 óra Táblázat szerkesztése, tipográfiai megjelenítése. Számítási feladatokkal próbálkozunk. A táblázat cellái. A táblázat dokumentum másolása (például: táblázatkezelőbe). Munkafüzet és munkalap. Cella, tartomány. Függvény, argumentum, tartomány. Hivatkozások: abszolút, relatív, vegyes. Diagramszerkesztés alapjai. =SZUM(); =ÁTLAG; =MAX() és =MIN() függvények értelmezése, használata. Megjegyzés, hiperhivatkozás. A képlet fogalma, használata. Eloszlás és nagyságrend bemutatása diagram segítségével. Diagram elhelyezése új munkalapon. =DARAB(); =DARABTELI() függvények. Táblázatkezeléssel, statisztikai függvényekkel kapcsolatos feladatok. A és B verzió készült. Forrásfájlok a Kiadó honlapjáról tölthetők le. Tankönyv oldala. Tankönyv oldala. Tankönyv oldala és feladatai. Munkafüzet 12/ és 13/23. feladatai. Tankönyv oldala és feladatai. Munkafüzet 13/22. és 14/ feladatai. 2. feladatlap (A) 1. Nyisd meg a tejtermék.xls állományt, és számítsd ki a statisztika hiányzó értékeit! 2. Fordíts különös figyelmet a joghurtok heti összköltségének kiszámítására! 3. A sajtfogyasztás alakulását ábrázold úgy, hogy a fogyasztók neve is szerepeljen! A fogyasztásokat lássuk mennyiségileg és százalékos eloszlásban is! 2. feladatlap (B) 1. Nyisd meg a gyümölcs.xls állományt, és számítsd ki a statisztika hiányzó értékeit! 2. Fordíts különös figyelmet a szőlő heti összköltségének kiszámítására! 3. A szőlőfogyasztás alakulását ábrázold úgy, hogy a fogyasztók neve is szerepeljen! A fogyasztásokat lássuk mennyiségileg és százalékos eloszlásban is! 13

14 A feladatok értékelése (A, B) 1. =ÁTLAG() függvény helyes használata és másolása: 3 pont 2. =MAX() és =MIN() függvények helyes kiválasztása, használata és másolása: pont 3. =DARAB() függvény helyes használata és másolása: 3 pont 4. =SZUM() függvény helyes használata és másolása: 2 pont 5. =SZUM(E4:E8)*$A$20 képlet létrehozása az E16 cellában: 5 pont 6. =DARABTELI(E4:E8;>3) függvény alkalmazása: 4 pont 7. Nagyságrendi különbséget bemutató (például: oszlopdiagram) létrehozása, rajta a fogyasztók nevével és tengelyfeliratokkal: 4 pont 8. A százalékos eloszlást bemutató (például kördiagram) létrehozása, a százalékok feltüntetésével: 3 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles Irányítsunk programmal (16 óra) Miről tanultunk eddig? 2 óra Logikai függvények, fraktálok. A természet jelenségeinek modellezése. Rekurzív. 8 óra Az Imagine Logo és más alkalmazói programok kapcsolata. 1 óra Rekurzió a gyakorlati életben és a természetben. Eljárások összefűzése programmá. 4 óra Algoritmus, ismétlés, eljárás, paraméter, véletlen szám. A ha típusú logikai hozzárendelés. A fraktál (önismétlő alakzat). Példák fraktálokra a természet jelenségeiből. Matematikai rekurzió. Rekurzió a programnyelv szintaktikai szabályaiban. *.exe fájlok létrehozása. Indítás szövegszerkesztőből, táblázatkezelőből. Önálló feladatmegoldás. A tankönyv és munkafüzet feladatainak továbbgondolása, módosítása. Tankönyv oldal. Munkafüzet 16 17/ feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 17 19/ és 20/ feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 19/35. feladata. Tankönyv oldal. Munkafüzet 20 21/ feladatai. 3. feladatlap (A) 1. Írj eljárást, amely szabályos 19-szög megrajzolását teszi lehetővé! Az oldalak legyenek eltérő színűek és vastagságúak! Az eljárást próbáld ki a program segítségével! 14

15 2. Próbáld lerajzolni, hogy :a = 100 és :n = 3 paraméterérték esetén milyen alakzat keletkezik! Állításodat később igazold a program segítségével is! eljárás forma :a :n ism :n [ e :a j 360/:n] vége eljárás mozog :a :n ha :n=1 [előre :a stop] ism :n [forma :a :n előre :a j 30 ] vége Rajz helye: 3. Értelmezd az alábbi programlistát! eljárás idom :oldal ha :oldal <= 100 [ism 4 [e :oldal j 90]] idom :oldal + 10 vége Milyen és mennyi alakzatot kapunk? Milyen eljáráshívást használunk? Mi korlátozza a hívások számát? Hogyan tudnád végtelenné tenni a hívások számát? Elképzeléseidet a program futtatásával utólag igazolhatod. 15

16 4. Készíts eljárást rekurzív hívással, mellyel ezeket a hópelyheket megrajzolhatod! 5. Alakítsd át a meglevő projektek közül bármelyiket azonnal indítható (*.exe) formátumúvá! 6. A 4. feladatban elkészített ábrák közül az egyiket helyezd át grafika.doc néven mentett állományba, és írj hozzá rövid szöveget! (Például: Mihez hasonlít?) Készíts az oldalról hivatkozást valamelyik Logo-projektre! 3. feladatlap (B) 1. Írj eljárást, amely hat, az ábra szerint elrendezett, különböző vonalszínű és vastagságú kört rajzol! 2. Próbáld lerajzolni, hogy :a = 100 és :n = 3 paraméterérték esetén milyen alakzat keletkezik! Állításodat később igazold a program segítségével is! eljárás forma :a :n ism :n [ e :a j 360/:n] vége eljárás mozog :a :n ha :n=1 [előre :a stop] ism :n [forma :a :n előre :a j 60 ] vége 16

17 Rajz helye: 3. Értelmezd az alábbi programlistát! eljárás idom :oldal ha :oldal <= 150 [ism 4 [e :oldal j 120]] idom :oldal + 10 vége Milyen és mennyi alakzatot kapunk? Mi a rekurzív hívás? Mi korlátozza a hívások számát? Hogyan tudnád végtelenné tenni a hívások számát? Elképzeléseidet a program futtatásával utólag igazolhatod. 4. Készíts eljárást rekurzív hívással, melylyel ezeket a természetet utánzó alakzatokat megrajzolhatod! 17

18 5. Készíts hiperhivatkozást valamelyik Excel-állományból tetszés szerinti Logo-projektre, a táblázat K30-as cellájából! 6. A negyedik feladatban szereplő alakzatok közül az egyiket helyezd át szövegdokumentumba! Magasságát állítsd be pontosan 6 cm-re, és írj mellé, jobbról egy idevonatkozó mondatot! (Például: Mihez hasonlít?) Mentsd el logo.doc néven! A feladatok értékelése (A, B) 1. Az eljárás pontos paraméterezése, szintaktikája és helyes működése: 4 pont 2. Megközelítően hasonló ábra: 4 pont [Szigorúan ügyelni kell arra, hogy csak a rajzok elkészülte után lehet a kipróbálást megengedni! Például, ha beadta a feladatlapját a tanuló.] 3. Minden helyes, írásban rögzített válasz 2 pont. Összesen: 10 pont 4. Megközelítően hasonló alakzat létrehozása, helyes rekurzív hívás: 8 pont 5. Működő hivatkozás: 2 pont 6. Grafikus dokumentum áthelyezése, szöveg pontos beírása, mentés: 2 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles Megjegyzések: 1. Az 5. és 6. feladatok ellenőrzése a tanulók által használt számítógépeken történhet. 2. A feladatlapokat mindenki a saját igényei szerint testre szabhatja, aktualizálhatja. Hálózatba hálózva (Infokommunikáció) (6 óra) Ismétlés: Elektronikus posta. Etikai szabályok. Gyűjtőmunka a hálózat felhasználásával. 1 óra Kutatás és az eredmények megőrzése a webböngésző segítségével. Weboldal nyomtatása. 3 óra Tematikus keresés. 2 óra Az elektronikus posta jelentősége és felhasználásának szabályai. Az ellenőrzött, hiteles hálózati gyűjtőmunka. A Kedvencek menü használata. Keresés adott weboldalon. Adott weboldal módosítása szövegszerkesztőben. Nyomtatás előkészítése, végrehajtása. Keresés adott témakörben, információk gyűjtése, rögzítése, pél dául: nyomtatással. Tankönyv oldal. Munkafüzet 22/ és 8/9. feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 23/ és 24/50. feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 22/43 44.; 23/47. és 24/ feladatai. 18

19 Képek, hangok világában (Médiainformatika) (3 óra) Ismétlés: a multimédia szerepe. Az elektronikus média. 1 óra Lejátszóprogramok. Az elektronikus média. Az e-könyv. E-szótár. Hangzó anyag letöltése az internetről. Az e-rádió és e-televízió. 2 óra Információs társadalomban élünk (3 óra) Ismétlés: szoftverkultúra, történetiség. Az internetes reklámozás. Az e-kereskedelem szabályai. 2 óra Adatvédelem, adatbiztonság. Kémprogramok. 1 óra Könyvtári informatika (3 óra) A kézikönyvtár és használata. 2 óra Összefoglalás, értékelés (Infokommunikáció, médiainformatika, információs társadalom és könyvtári informatika témakörökből) 1 óra Multimédia, elektronikus média. (Multimédiás anyag lejátszása, olvasmány értelmezése.) A számítógép szerepe a média mai világában. Aktuális lejátszók szelektív letöltése. Rádió- és televíziós műsorok irányított keresése, letöltése. Mi szól a nyomtatott könyv mellett? Hangtár használata. Az internetes reklámozás. Az e-kereskedelem alapszabályai. Adathalászat. Trójai programok. Kémprogramok. Adathalászat. Trójai programok. Ismétlés: könyvtárak szolgáltatásai, dokumentumai, dokumentumok nyilvántartása, ebben a számítógép szerepe. A kézikönyvek használata. Enciklopédiák, lexikonok. Szótárak, kiadványok kézbevétele. Az interneten található könyvtári dokumentumok. A és B típusú feladatlap a fejezet végén található. Tankönyv oldal. Munkafüzet 25/51. feladata. Tankönyv oldala. Munkafüzet feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 27/ és 28/ feladatai. Tankönyv 76. oldal. Munkafüzet 28/ feladatai. Tankönyv oldal. Feladatgyűjtemény 29 31/ feladatai. 4. feladatlap (A) 1. Nyisd meg a weboldalt! A Számaink fül kiválasztásával 10 évfolyam anyagából válogathatsz. Keress egy tetszés szerinti lehetőleg rövidebb cikket, és készíts formázott szövegdokumentumot a tartalmából vagy a tartalom egy részéből, de legkevesebb egy oldalon! Az elkészült dokumentumot nyomtasd ki! 19

20 2. Az előző oldalt helyezd a Kedvencek\Saját_név mappába! (Ezt előzőleg el kell készítened.) 3. Keress a feketerigó tojójáról és fészekaljáról egy-egy képet! Ezeket töltsd le frigó_1.jpg és frigó_2.jpg néven az adott könyvtárba! 4. Tölts le Sebestyén Márta Magyarország talán leghíresebb énekese oldaláról egy szép zenét az adott könyvtárba! 5. A videói közül töltsd le a Hogyan készül? kisfilmek közül a neked tetszőt! Ha van időd, nézz is bele! 6. Keresd meg a oldalon a Magyar Nyelvtörténeti Szótárat! Írd le a kiadás helyét, a kiadó nevét és a kiadás évét! Mi a szótár használatának 1. pontja? (Az első mondatot írd le!) 4. feladatlap (B) 1. Nyisd meg a web oldalt! A Túra fül kiválasztásával szervezett utak kínálatából válogathatsz. Keress ezek közül egy tetszés szerinti lehetőleg rövidebb ajánlót, és készíts formázott szövegdokumentumot a tartalmából vagy a tartalom egy részéből, de legkevesebb egy oldalon! Az elkészült dokumentumot nyomtasd ki! 20

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

Informatika tanmenet a VII. osztály számára

Informatika tanmenet a VII. osztály számára Informatika tanmenet a VII. osztály számára Készítette: Sarkady Attila Ez a tanmenet az általános iskola 7. osztálya számára készült. A kerettantervek szerint az informatika, mint önálló tantárgy, ebben

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

(2030. Érd, Törökbálinti út 1.)

(2030. Érd, Törökbálinti út 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030. Érd, Törökbálinti út 1.) I N F O R M A T I K A 4 8. évfolyam H E L Y I T A N T E R V NAT 3. 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Varga

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LOGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét használva különböző ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott alakzatok (kör, téglalap, szakasz, pont) meghatározó

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam

Informatika témavázlatok. 4. évfolyam Informatika témavázlatok 4. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10.

Tanmenet. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2003. 09. 10. Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2003. 09. 10. Tanmenet

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1

SZERZŐ: Kiss Róbert. Oldal1 A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva különböző dinamikus (időben változó) ábrákat tudunk rajzolni. A képek létrehozásához koordináta rendszerben adott

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret

Helyi tanterv. Informatika. 6 8. évfolyam. Helyi tervezésű +órakeret 6. 1 36 32 4 7. 1 36 32 4 8. 1 36 32 4. Évi órakeret Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv Informatika 6 8. évfolyam - a képességek fejlesztése, készségek kialakítása, - a digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű

Részletesebben

INFORMATIKA Felvételi teszt 1.

INFORMATIKA Felvételi teszt 1. INFORMATIKA Felvételi teszt 1. 1) Mi a szoftver? a) Szoftvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát. b) Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat és az ezekhez mellékelt

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1.

Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra. Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1. Informatika 5 8. évfolyama számára heti 1 óra Óraterv 5 8. évfolyam 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Informatika heti 1 óra 1 1 1 1 Az óraszámok megadásánál 36 tanítási héttel számoltunk. Bevezető Az informatikaórákon

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 1. Célok és feladatok... 2 2. Fejlesztési követelmények... 5 3. Részletes tanterv... 7 3.1. Hatévfolyamos képzés... 7 7. évfolyam... 7 8. évfolyam... 9 9. évfolyam...

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Operációs rendszerek Tanmenet Operációs rendszerek TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows XP ismeretek-

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. december 6. Informatikai alapismeretek 1. A felsoroltak

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN

SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN SZÁMÍTÁSOK A TÁBLÁZATBAN Az Excelben az egyszerű adatok bevitelén kívül számításokat is végezhetünk. Ezeket a cellákba beírt képletek segítségével oldjuk meg. A képlet: olyan egyenlet, amely a munkalapon

Részletesebben

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2011. január 31.

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2011. január 31. PC-Kismester XIV. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 6 5-8. osztály PC-Kismester verseny második forduló feladatai Beküldési határidő: 2011. január 31. Informatikai alapismeretek 1. Végezzétek

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2015. február 25.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2015. február 25. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2015. február 25. Informatikai alapismeretek 1. Ms

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

A foglalkozás céljának eléréséhez a következő tevékenységeket végezzük el:

A foglalkozás céljának eléréséhez a következő tevékenységeket végezzük el: A FOGLAKOZÁS ADATAI: SZERZŐ Kiss Róbert A FOGLALKOZÁS CÍME Dinamikus rajzolás robotképernyőn A FOGLALKOZÁS RÖVID LEÍRÁSA A LEGO MindStorms NXT/EV3 robot grafikus képernyőjét és programozási eszközeit használva

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 35 perc 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 25

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN Beregszászi István adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Bevezető Az informatikai

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga. Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga. Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység időtartama: 120 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 315/2013.

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

<X Y SZAKKÖZÉPISKOLA> Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0900-06 Informatikai,

Részletesebben

Tudásszint mérés feladatlap

Tudásszint mérés feladatlap Tudásszint mérés feladatlap 9. évfolyam Útmutató: Semmilyen segédeszköz nem használható! A feladatlap kitöltésére 40 perc áll rendelkezésedre! Gondold át válaszaidat! Név:... Dátum:... Iskola:... Osztály:...

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben