Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz"

Átírás

1 Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Celldömölk

2 AP ISBN Fülöp Péter, kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Lorem Ipsum Terjedelem: 4,12 A/5 ív

3 Bevezetés Tisztelt Kolléganő/Kolléga! Szeretettel köszöntöm és megtiszteltetésnek érzem, hogy az Apáczai Kiadó 7. évfolyamos informatika taneszközeit választotta. Abban bízom, hogy sikeresen alkalmazta az 5 6. osztályos segédleteket. Az 5 6. évfolyamon is igyekeztem a NAT aktuális verziójához, elvárásaihoz igazítani a tartalmakat és a formát, abban bízva, hogy az iskola egyenlő esélyeket adhat az információs társadalomba történő beilleszkedéshez. Minden diákunk tudja értelmezni és használni az információs kultúra legfontosabb elemeit, nem elfelejtkezve az olvasás, a valós kísérletezés, a szabadban való játék, a sport örömeiről sem. Az átjárhatóságot sajátos szimbólumrendszer biztosítja, megkönnyítve a gyerekek számára az eligazodást: Új ismeret, nagyon figyelmesen olvasd! Összefoglalás Különleges információk, érdekességek Kérdés, feladat Korábbiakhoz kapcsolódó ismeret A munkafüzet/tankönyv használata szükséges (Mf./tk. oldalszáma/feladat száma) Az alábbi jelek valamelyike számítógép vagy munkafüzet használatát kéri: Gépeld be (adatbevitel a billentyűzettel)! Az elkészült program futtatása Írj, rajzolj a munkafüzetbe! Néhány technikai feltétel 1. Szerencsés, ha minden tanuló külön gépet használhat. 2. A szükséges operációs rendszer a Windows XP. (Windows 98 alatt nem használható minden példaanyag, illetve nem futtatható néhány segédprogram.)* 3. A kisvideók megtekintéséhez érdemes letölteni a RealPlayer ingyenes megjelenítő programot. (A kisvideók a CD-mellékletből, szükség esetén tanári demonstrációval is bemutathatók.) 4. A Problémamegoldás informatikai eszközökkel című fejezethez (a könyvben: Irányítsunk programmal ) * Természetesen adaptálhatók a feladatok kis odafigyeléssel a meglévő operációs rendszerre is. Erről a tanulókat érdemben tájékoztatni kell. az elmúlt tanévben letölthettük az Imagine Logo programot. A munkafüzet és a tankönyv minden általam javasolt órán szükséges! 5. A CD általában szükséges, a munkafüzetben kis ikon és a feladat szövege is jelzi ezt. Az is elképzelhető, hogy a tartalmát az iskolában egy hálózati könyvtárba letöltjük, ezzel elkerülhető, hogy az otthon felejtett vagy elvesztett CD-t a tanórán pótoljuk. Erősen javallott, hogy a gyerekek mindig használják, hisz technikai, informatikai ismereteik ez által is fejlődnek, mélyülnek. 3

4 Néhány gyakorlati pedagógiai szempont 1. Próbáljuk a feldolgozás során megtartani az óratervben jelzett arányokat. 2. Természetesen az egyes témakörök átfedhetik egymást. A gyerekek egyrészt a nyelvezetükhöz jobban illeszkedő címekkel, szövegtartalommal, hivatkozásokkal találkoznak, másrészt alkalmazzák a korábbi témakörök feldolgozása során szerzett ismereteiket. (Például keresés online katalógusban, a könyvtárban.) 3. Problémás, ha évfolyamonként 1-1 részterület tanulmányozása teljesen elmarad, helyette elsőbbséget kap mondjuk a programozás. Ez ugyan kényelmes lehet, de súlyosan árt az eredeti célkitűzésünknek, a számítógépes kommunikáció általános megismerésének. 4. Vannak olyan tanulók, akik nagyon gyorsan haladnak. Számukra igyekezzünk differenciált, nehezített feladatokat is adni. (Terveink szerint a Kiadó honlapjáról elérhető lesz még jó néhány feladatsor, illetve a feladatgyűjtemény 1-2 éves periódusokban megújul.) 5. Az ellenőrzésre összesen 3 tanóra áll rendelkezésre, ezért törekedni kell az otthoni gyűjtőmunka, a tanórai részfeladatok, kiemelkedő teljesítmények értékelésére. Beiktathatunk egy-egy 5 perces feladatot is, amelyet azután osztályozhatunk, értékelhetünk. 6. A tankönyv, munkafüzet és a CD együttesen 56 óránál nagyobb órakeretre is elegendő. Használható tehát, ahol például heti 2 óra áll rendelkezésre. 7. A tankönyvben barna színnel kiemelt megfogalmazásokat ne kérjük vissza szó szerint, mondja el a gyerek saját szavaival. Írja körül. 8. Ha Ön tanít/tanított 5 6. osztályban, bátran jelöljön meg a tankönyvben több kapcsolódási pontot is. Én a kerettanterv ismeretében ennyit tudtam megadni. 9. A munkafüzet nem azt jelenti, hogy csak oda szabad írni, rajzolni! (Engedjük meg a tanulónak, esetleg magunk is szorgalmazzuk, hogy kiemeljen, összekössön, bekarikázzon, kiegészítsen stb. a tankönyvben is.) 10. Az ötödik/hatodik évfolyamos taneszközeit jó, ha megőrzi a gyerek. Erre ugyanis hivatkozhatunk, például házi feladat, ismétlés, korábbi kapcsolódási pontok esetén. 11. A Kislexikon időnként túlmutat az átlagos érdeklődésen és tudásszinten, mégis fontosnak érzem, mert bevezet a szabatos nyelvhasználatba, és további kutatómunkát implikálhat. 12. Az új ismeretek tanításakor kapjon döntő szerepet a tankönyv! Biztosítsuk a feltételeket ahhoz, hogy a gyermek, a könyv útmutatásai alapján, időnként maga szerezzen új ismereteket. A felzárkóztatásban, korrepetálásban is legyen segítőtárs a tankönyv, még ha időigényesebb is a tanulási folyamat. 13. Adhatunk a tankönyvből önálló, otthoni tanulásra is feladatot, melyből például a tanuló írásbeli beszámolót (írásbeli házimunkát) készíthet. Jelentős az olvasmányok száma is; ezek is megelőzhetik az órai munkát. 14. A munkafüzet feladatait ne használjuk értékelésre, de kitöltés (önálló munka) előtt ellenőrizzük, hogy tiszta-e. A helyes megoldásokat amennyiben tesztszerű feladatról van szó akár közösen is megbeszélhetjük, ha teljes a tanácstalanság, forduljunk bizalommal a tankönyvhöz. 15. Az internethasználatot jól elő kell készíteni, mert az ilyen feladatoknál a gyerekek elkalandozhatnak, csábítja őket a sok érdekesség. 16. Külön kell szólnunk a könyvtári informatika súlyáról és szerepéről. Már most leszögezhetjük, döntő jelentőségű. Sajnálatosan kevés óra jut közvetlenül az informatikaórákon erre a területre, de a könyvhasználattal, a példaanyagok megválasztásával igyekeztem hangsúlyozni a fontosságát. A könyv és a munkafüzet is megemelt terjedelemben foglalkozik a könyvtárral, ugyanakkor a mindennapi munkában, például a könyvek gyakori használatában, éreztetni lehet fontosságát. (A tankönyv-, munkafüzet- és CD-használat is igényt válthat ki ezután.) 17. A tanulók olvasási készsége állandó fejlesztésre szorul. Olvasásmegértésük az informatika szövegtartalmainak olvasásával, a tankönyv és a munkafüzet mind gyakoribb használatával növelhető. 4

5 A tervezőmunka segítése Az iskola helyi tantervének kialakításához segítséget nyújt az Apáczai Kiadó kerettanterve. Gondolom, minden szakos kolléga részt vesz az iskola helyi tantervének kialakításában, így Ön is. Segítségül nézzük meg, milyen konkrét szempontok vehetők itt figyelembe! Kerettanterv Évi óraszám: 56 Heti óraszám: 1,5 Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az informatikai eszközök használata Informatika-alkalmazói ismeretek Problémamegoldás informatikai eszközökkel Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika 1 1 1* 3 1. Az informatikai eszközök használata Fejlesztési célok Műveletek fájlokkal és mappákkal. Tömörítés, kicsomagolás. A tömörítőprogram lehetőségei. Víruskeresés, vírusmentesítés. Tananyag Az operációs rendszer. Állomány (mappa) létrehozása, átnevezése, másolása, mozgatása. Állomány attribútumainak meghatározása. Veszteséges és adatvesztés nélküli tömörítés, kicsomagolás. Egy víruskezelő program megismerése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Könyvtárfa létrehozása. Különböző állománytípusok megismerése. Állományok tulajdonságainak meghatározása, értelmezése. Be- és kicsomagolás módszere, jelentősége. Víruskeresés észlelése, rezidens program esetében. Víruskeresés indítása tranziens program esetében. A továbbhaladás feltételei Legyen alapvető jártassága az állományok és mappák kezelésében, létrehozásában. Ismerje a tömörítés végrehajtásának módszerét és jelentőségét. Tudjon megkülönböztetni alapvető állománytípusokat (szöveg, kép stb.) Ismerje a veszteséges és veszteség nélküli tömörítés különbségét. Tudjon rezidens vagy tranziens víruskeresővel dolgozni, elkerülve az operációs rendszer használatának későbbi anomáliáit. * Összevont értékelés javasolt a négy témakörből. 5

6 2. Informatikaalkalmazói ismeretek Fejlesztési célok Adatok megjelenítésének lehetőségei a szövegszerkesztésben. Az adatok grafikus ábrázolása (célszerűség, olvashatóság, esztétikum). Táblázatkezelés adatok tárolására, egyszerű számítási (elsősorban statisztikai) feladatok megoldására. Képletek létrehozása, hivatkozások alkalmazása. Tananyag Táblázat rajzolása, egyszerű diagramok készítése szövegszerkesztőben, táblázatkezelőben. Táblázatkezelő program kezelése. Adatok tárolása, számítások adatokkal. Vágólap használatával a különböző dokumentumtípusok integrálása egy helyre (pl.: szö veg do ku men tum ba). Táblázatkezelésben és szövegszerkesztésben az adatok grafikus ábrázolása. Diagramok létrehozása, a célszerűség és esztétikum igényei szerint. Képletek létrehozása hivatkozások segítségével. Statisztikai függvények: =DARAB(); =DARABTELI(;;); =DARAB2(); =MIN(); =MAX();; =ÁTLAG (); = SZUM() Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Hétköznapi feladatok (pl.: családi költségvetés, osztály adatai stb.) megjelenítése szövegszerkesztőben és/vagy táblázatkezelőben. Mértékegységek, táblaformátumok használata. Kapcsolat az adatok között (képletek). Hivatkozások értelmezése (abszolút, relatív, vegyes). A legegyszerűbb statisztikai függvények értelmezése, alkalmazása. A továbbhaladás feltételei Tudjon hétköznapi feladatokat adatokként megjeleníteni, kezelni szövegszerkesztőben, táblázatkezelőben. Tudjon használni táblázatkezelő programot. Legyen képes az adatok értelmezésére és kezelésére. Ismerje a különböző programok közötti objektumátvitel lehetőségeit. Tudja az adatokat célszerű, esztétikus diagramon megjeleníteni. Tudjon matematikai ismereteinek megfelelő képleteket alkotni, azt eredménnyel használni. Ismerje a statisztikai alapfüggvények értelmét, tudja azokat alkalmazni a célnak megfelelően. 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel Fejlesztési célok Adott feladat (probléma) megoldásához algoritmus készítése (tervezés, megvalósítás, végrehajtás). A megoldás során szükséges adatok és az eredmény összevetése. Tananyag Elemi és összetett adat. Az algoritmus leírásának eszközei (pl.: struktogram, programlista). A program lépésenkénti futtatása, hatékonyságelemzés. A program eredményeinek áttétele más környezetbe. Programozási nyelv használata* során kapott grafikák, adatok áttétele szövegszerkesztőbe, táblázatkezelőbe vagy grafikai környezetbe. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az iskolai élethez kapcsolódó problémák megoldása interaktív programnyelv (fejlesztői környezet) segítségével. A tanulók válasszanak (kapjanak) adott problémát. Ennek alapján tervezzék a megoldás menetét, a használni kívánt programokat, majd szóbeli egyeztetés után oldják meg a feladatot önálló vagy projektmunkában. A továbbhaladás feltételei Tudjon adott problémát modellezni algoritmus segítségével. Legyen képes a hatékony, gyakorlattal adekvát eredmények (programfutás, környezet) értékelésére. Tudjon egyéni vagy csoportmunkában az iskolai élethez kapcsolódó, több forrást alkalmazó dokumentumot készíteni (pl.: programozási nyelven készült grafikát, kiszámított értéket áthelyezni szövegdokumentumba vagy táblázatkezelőbe). * A problémamegoldás során feltétlenül használjuk az interaktív programozási nyelvet is! 6

7 4. Infokommunikáció Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Adott témakör keresése, tájékozódási (tanulási) jelleggel. Előzmények, Kedvencek, Kutatás, Szerkesztés megismerése és használata. Adott témakörben, meghatározott terjedelmű dokumentum készítése. A továbbhaladás feltételei A tematikus és kulcsszavas keresés lehetőségeinek és módszereinek megismerése, hatékony és céltudatos használatának képessége. Szöveges és képi információk elhelyezése az internetről. Tematikus és kulcsszavas keresők. A keresés indítása. A szűkítés interaktív és/vagy logikai kulcsokkal történő szűkítése. A szöveg- és képelhelyezés technikája. Tudjon hatékonyan és céltudatosan információt szerezni az internetről a tematikus és kulcsszavas keresés eszközeinek felhasználásával. Legyen képes dinamikusan kezelni a kapott adatokat. Tudjon képet, szöveget elhelyezni az internetről. 5. Médiainformatika Fejlesztési célok Az informatikai eszközök szerepének felismerése és használata a megismerési folyamatban és a szórakozásban. Tananyag Hagyományos (könyv, folyóirat, rádió, zene, tv, film) és az informatikai eszközökkel támogatott média. A hagyományos médiumok informatikai eszközökkel történő megjelenítése: e-könyv, e-szótár, digitális hangtechnika, rádiózás, televíziózás. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok E-könyv, e-szótár használata (pl.: rövid szöveg fordítása e-szótár segítségével). Hangzó anyag letöltése az internetről. Oktatási célú kisvideók letöltése internetről (pl.: Sulinet). A továbbhaladás feltételei Ismerje fel a hagyományos média informatikai eszközökkel megjelenített változatának néhány lehetőségét. Tudja használni az interneten rendelkezésre álló irodalmi anyagokat, fordítóprogramokat (szótárakat). Legyen képes letölteni hangzó anyagokat és oktatási célú kisvideókat. 6. Információs társadalom Fejlesztési Tananyag célok A fogyasztói szokások változása az elektronikus média megjelenésével. Az info kommu ni ká ciós világban kialakult alapvető viselkedési szabályok. Kapcsolt reklámok. Fogyasztói szokások megszerzése, pl. az elektronikus levelezés regisztrálásakor. Kötelező és nem kötelező adatok megadása. Elektronikus kereskedelem. Alapvető viselkedési szabályok. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A médiában jelentkező reklámdömping káros hatásai. Az internetes felületeken kapcsolt reklámok direkt hatásai. Adataink védelme a hálózat használata során. Egy fiktív vásárlás lebonyolítása webes felületen. Példákon keresztül bemutatni az infokommunikációs világ alapvető viselkedési szabályait (pl. mobiltelefon, csevegőprogramok stb.). A továbbhaladás feltételei Tudja elmondani, leírni a médiában megjelenő erőszakos reklámok káros hatásait a fogyasztói szokásokra. Tudja elmondani, leírni az info kommunikáció előnyeit a fogyasztói szokások alakításában. Tudja alkalmazni az info kommu nikáció alapvető etikai szabályait, viselkedjen a szabályoknak megfelelően. 7

8 7. Könyvtári informatika Fejlesztési célok A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. A kézikönyvtár jellemző könyvtípusainak használata szaktárgyi feladatok megoldásában. Különböző típusú könyvtárak megismerése könyvtárlátogatással, ill. közvetett forrásokból. A Súgó használatának megismerése. Tananyag Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati jellemzőik. Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár. Az egyes operációs rendszerekhez és azok alatt futó programokhoz rendelt Súgók megismerése, használata. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A kézikönyvtár megismerése. A kézikönyvtár típusainak kézbevétele, tanulmányozása. A kézikönyvtár használati jellemzőinek megismerése az információkeresésben, forráselemzésben, kutatásban, gyakorlati feladatok megoldásában. Használja a Súgót egy adott eljárás, feladat megoldásának segítésére. A továbbhaladás feltételei Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz. Tudjon információt keresni segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia). Szerezzen tapasztalatokat a lakóhelyi közművelődési könyvtárban. Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár. Ismerje a Súgó felépítését, az ott található információk megszerzésének módját és azok gyakorlati felhasználását (alkalmazását). Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. Törekedjünk az összes tanuló minden munkáját ellenőrizni és értékelni, szóban vagy érdemjeggyel. Az értékelésben törekedjünk a teljes objektivitásra (pl.: pontozás). Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani, amit tervezett, készített vagy gondolt, illetve tanult). Értékeljük a kreatív, csoportban vagy egyénileg végzett munkát. Szövegszerkesztés, rajz, minta, leírás alapján. Problémák megoldása a dokumentumok közötti átjárhatóság igénybevételével. Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. Kézikönyvtár kezelése, célfeladatok megoldásának szintje. Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése (pl.: az utolsó négy témakör mérésekor). Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: táblázatkezelés). Interaktív feleltető program használata. 8

9 Haladási ütemterv (segédlet a tanmenet készítéséhez) Nagyon fontos! A tanmenetét Önnek kell elkészítenie! Ez csak egy vázlatos segítség! Kérem, hogy saját tanmenetének elkészítéséhez vegye figyelembe ezen a tananyagvázlaton túl a sokkal részletesebb A tankönyv egyes fejezeteinek tanítási vázlata című kifejtést, módszertani javaslatot! A kettő együtt alkalmas arra, hogy az iskola lehetőségeit, valamint a tanulók képességeit is figyelembe véve készüljön el a tanmenet. Alkalmazott taneszközök: AP Fülöp Péter: Információtól a műveltségig 7. című tankönyv, CD-melléklettel (Apáczai Kiadó) AP Fülöp Péter: Információtól a műveltségig 7. munkafüzet (Apáczai Kiadó) Témakör Óraszám Az informatikai eszközök használata (7 óra) Ismétlés: munkarend. Mire emlékszel? 1 óra Az operációs rendszer. 2 óra Fájlok kezelése: írásvédelem, archiválás (biztonsági mentés), tömörítés. 2 óra Számítógépes kártevők: férgek, trójai falovak, vírusok. Víruskereső szoftverek. 1 óra Tananyag 5 6. évfolyam anyagának rövid áttekintése. Fogalma, alaplap, processzor. Hardver, szoftver. Az operációs rendszer kiemelt feladatai. Parancs-, menü- és GUI rendszerek. Írásvédett és rejtett tulajdonság. Biztonsági másolat és ütemterv készítése. Tömörítés végrehajtása. Vírusok, férgek, trójai falovak. Víruskereső használata. Számítógépes vírusok és kártevők. A vírusfertőzés jelei. A vírusok főbb támadási területei. Tennivalók vírusfertőzés vagy annak gyanúja esetén. Tevékenység Felhasznált eszközök Munkafüzet Mire emlékszel az elmúlt tanévekből? cím alatti feladatai. Munkafüzet 4 5/1 4. feladatai. Tankönyv oldalának feldolgozása. Munkafüzet 6 7/1 5. és 8/8. feladatai. Tankönyv oldalának tanulmányozása. Munkafüzet 6 8., feladatai. Tankönyv oldalának feldolgozása. Munkafüzet: 11/ feladatai. 9

10 1. feladatlap (A) 1. Milyen operációs rendszer programokat ismersz? Név szerint: Hálózati operációs rendszerek: Mit látsz a képen? Mit jelenthet a Home Edition jelző? [Keress az interneten!] 3. Új gép vásárlásakor elérhető-e az ingyenes szolgáltatás? 4. Az sz_l.doc állományt melyet tanárod fog a rendelkezésedre bocsátani tedd írásvédetté és tömörítsd sz_l.zip névre az adott könyvtárba! 5. Készíts biztonsági mentést a Dokumentumok\Saját_név mappádról saját.bkf néven! 6. Vizsgáld meg a Dokumentumok mappát az adott víruskeresővel! Írd le, milyen eredményt kaptál! [Fertőzött, veszélyes állományok száma. A víruskereső program intézkedései.] 7. Sorolj fel legalább 3 tennivalót vírusfertőzés esetén! 10

11 A feladatok értékelése 1. Minden név helyes említése 1-1 pont. [Maximum 6 pont] (Név szerint például: Linux, Windows XP, Windows Vista stb. Hálózati operációs rendszerek, például: Windows NT, Novell, UNIX stb.) 2. Az operációs rendszer nevének és dobozos voltának felismerése: 2 pont A Home Edition kifejezés megkeresése az interneten, rövid részlet letöltése: 2 pont 3. Helyes válasz: Igen, mert az eladó érdekelt az azonnali felhasználás biztosításában, esetleg ilyen kedvezmény adásával teszi vonzóvá a terméket: 2 pont 4. Írásvédelem: 2 pont Tömörítés: 2 pont 5. Helyes forráshely kiválasztása: 2 pont Biztonsági mentés végrehajtása: 3 pont Helyes állománynév megadása: 1 pont 6. Keresés végrehajtása, jó célhelyválasztással: 3 pont A kapott eredmények rövid regisztrálása a munkalapon: 2 pont 7. Minden helyes tennivaló 1-1 pont, összesen: 3 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles 1. feladatlap (B) 1. Az operációs rendszer legalább három ismérve: 2. Mit látsz a képen? Sorold fel legalább két jellemzőjét ennek a szoftvernek! 11

12 3. Mi a grafikus felhasználói felület? 4. A szelektiv.doc állományt melyet tanárod fog a rendelkezésedre bocsátani tedd írásvédetté és tömörítsd szel.zip névre az adott könyvtárba! 5. Készíts biztonsági másolatot a 7. évfolyamos CD-ről és mentsd el cd.bkf névre! 6. Vizsgáld meg a Tanulók [bármivel helyettesíthető] mappát az adott víruskeresővel! Írd le, milyen eredményt kaptál! [Fertőzött, veszélyes állományok száma. A víruskereső program intézkedései.] 7. Sorolj fel legalább 3 lehetséges vírustámadási területet! A feladatok értékelése: 1. Minden helyes ismérv említése 2-2 pont. [Maximum 6 pont] 2. Az operációs rendszer nevének felismerése: 2 pont Két fontos tulajdonság említése: 2 pont 3. Helyes válasz (legalább két fontos momentum): 2 pont 4. Írásvédelem: 2 pont Tömörítés: 2 pont 5. Helyes forráshely kiválasztása: 2 pont Biztonsági mentés végrehajtása: 3 pont Helyes állománynév megadása: 1 pont 6. Keresés végrehajtása, jó célhelyválasztással: 3 pont A kapott eredmények rövid regisztrálása a munkalapon: 2 pont 7. Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen: 3 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles 12

13 Alkalmazzuk az informatikát (18 óra) Szövegszerkesztő táblázata. Szövegszerkesztő táblázatának hiányosságai az adatok kezelésében. 1 óra A táblázatkezelő előnyei. Függvények, hivatkozások. A tartomány fogalma. Adatok ábrázolása. 5 óra Statisztikai függvények. 6 óra Hogyan ábrázoljam? Egyéb statisztikai függvények. 5 óra Felmérés, értékelés. 1 óra Táblázat szerkesztése, tipográfiai megjelenítése. Számítási feladatokkal próbálkozunk. A táblázat cellái. A táblázat dokumentum másolása (például: táblázatkezelőbe). Munkafüzet és munkalap. Cella, tartomány. Függvény, argumentum, tartomány. Hivatkozások: abszolút, relatív, vegyes. Diagramszerkesztés alapjai. =SZUM(); =ÁTLAG; =MAX() és =MIN() függvények értelmezése, használata. Megjegyzés, hiperhivatkozás. A képlet fogalma, használata. Eloszlás és nagyságrend bemutatása diagram segítségével. Diagram elhelyezése új munkalapon. =DARAB(); =DARABTELI() függvények. Táblázatkezeléssel, statisztikai függvényekkel kapcsolatos feladatok. A és B verzió készült. Forrásfájlok a Kiadó honlapjáról tölthetők le. Tankönyv oldala. Tankönyv oldala. Tankönyv oldala és feladatai. Munkafüzet 12/ és 13/23. feladatai. Tankönyv oldala és feladatai. Munkafüzet 13/22. és 14/ feladatai. 2. feladatlap (A) 1. Nyisd meg a tejtermék.xls állományt, és számítsd ki a statisztika hiányzó értékeit! 2. Fordíts különös figyelmet a joghurtok heti összköltségének kiszámítására! 3. A sajtfogyasztás alakulását ábrázold úgy, hogy a fogyasztók neve is szerepeljen! A fogyasztásokat lássuk mennyiségileg és százalékos eloszlásban is! 2. feladatlap (B) 1. Nyisd meg a gyümölcs.xls állományt, és számítsd ki a statisztika hiányzó értékeit! 2. Fordíts különös figyelmet a szőlő heti összköltségének kiszámítására! 3. A szőlőfogyasztás alakulását ábrázold úgy, hogy a fogyasztók neve is szerepeljen! A fogyasztásokat lássuk mennyiségileg és százalékos eloszlásban is! 13

14 A feladatok értékelése (A, B) 1. =ÁTLAG() függvény helyes használata és másolása: 3 pont 2. =MAX() és =MIN() függvények helyes kiválasztása, használata és másolása: pont 3. =DARAB() függvény helyes használata és másolása: 3 pont 4. =SZUM() függvény helyes használata és másolása: 2 pont 5. =SZUM(E4:E8)*$A$20 képlet létrehozása az E16 cellában: 5 pont 6. =DARABTELI(E4:E8;>3) függvény alkalmazása: 4 pont 7. Nagyságrendi különbséget bemutató (például: oszlopdiagram) létrehozása, rajta a fogyasztók nevével és tengelyfeliratokkal: 4 pont 8. A százalékos eloszlást bemutató (például kördiagram) létrehozása, a százalékok feltüntetésével: 3 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles Irányítsunk programmal (16 óra) Miről tanultunk eddig? 2 óra Logikai függvények, fraktálok. A természet jelenségeinek modellezése. Rekurzív. 8 óra Az Imagine Logo és más alkalmazói programok kapcsolata. 1 óra Rekurzió a gyakorlati életben és a természetben. Eljárások összefűzése programmá. 4 óra Algoritmus, ismétlés, eljárás, paraméter, véletlen szám. A ha típusú logikai hozzárendelés. A fraktál (önismétlő alakzat). Példák fraktálokra a természet jelenségeiből. Matematikai rekurzió. Rekurzió a programnyelv szintaktikai szabályaiban. *.exe fájlok létrehozása. Indítás szövegszerkesztőből, táblázatkezelőből. Önálló feladatmegoldás. A tankönyv és munkafüzet feladatainak továbbgondolása, módosítása. Tankönyv oldal. Munkafüzet 16 17/ feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 17 19/ és 20/ feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 19/35. feladata. Tankönyv oldal. Munkafüzet 20 21/ feladatai. 3. feladatlap (A) 1. Írj eljárást, amely szabályos 19-szög megrajzolását teszi lehetővé! Az oldalak legyenek eltérő színűek és vastagságúak! Az eljárást próbáld ki a program segítségével! 14

15 2. Próbáld lerajzolni, hogy :a = 100 és :n = 3 paraméterérték esetén milyen alakzat keletkezik! Állításodat később igazold a program segítségével is! eljárás forma :a :n ism :n [ e :a j 360/:n] vége eljárás mozog :a :n ha :n=1 [előre :a stop] ism :n [forma :a :n előre :a j 30 ] vége Rajz helye: 3. Értelmezd az alábbi programlistát! eljárás idom :oldal ha :oldal <= 100 [ism 4 [e :oldal j 90]] idom :oldal + 10 vége Milyen és mennyi alakzatot kapunk? Milyen eljáráshívást használunk? Mi korlátozza a hívások számát? Hogyan tudnád végtelenné tenni a hívások számát? Elképzeléseidet a program futtatásával utólag igazolhatod. 15

16 4. Készíts eljárást rekurzív hívással, mellyel ezeket a hópelyheket megrajzolhatod! 5. Alakítsd át a meglevő projektek közül bármelyiket azonnal indítható (*.exe) formátumúvá! 6. A 4. feladatban elkészített ábrák közül az egyiket helyezd át grafika.doc néven mentett állományba, és írj hozzá rövid szöveget! (Például: Mihez hasonlít?) Készíts az oldalról hivatkozást valamelyik Logo-projektre! 3. feladatlap (B) 1. Írj eljárást, amely hat, az ábra szerint elrendezett, különböző vonalszínű és vastagságú kört rajzol! 2. Próbáld lerajzolni, hogy :a = 100 és :n = 3 paraméterérték esetén milyen alakzat keletkezik! Állításodat később igazold a program segítségével is! eljárás forma :a :n ism :n [ e :a j 360/:n] vége eljárás mozog :a :n ha :n=1 [előre :a stop] ism :n [forma :a :n előre :a j 60 ] vége 16

17 Rajz helye: 3. Értelmezd az alábbi programlistát! eljárás idom :oldal ha :oldal <= 150 [ism 4 [e :oldal j 120]] idom :oldal + 10 vége Milyen és mennyi alakzatot kapunk? Mi a rekurzív hívás? Mi korlátozza a hívások számát? Hogyan tudnád végtelenné tenni a hívások számát? Elképzeléseidet a program futtatásával utólag igazolhatod. 4. Készíts eljárást rekurzív hívással, melylyel ezeket a természetet utánzó alakzatokat megrajzolhatod! 17

18 5. Készíts hiperhivatkozást valamelyik Excel-állományból tetszés szerinti Logo-projektre, a táblázat K30-as cellájából! 6. A negyedik feladatban szereplő alakzatok közül az egyiket helyezd át szövegdokumentumba! Magasságát állítsd be pontosan 6 cm-re, és írj mellé, jobbról egy idevonatkozó mondatot! (Például: Mihez hasonlít?) Mentsd el logo.doc néven! A feladatok értékelése (A, B) 1. Az eljárás pontos paraméterezése, szintaktikája és helyes működése: 4 pont 2. Megközelítően hasonló ábra: 4 pont [Szigorúan ügyelni kell arra, hogy csak a rajzok elkészülte után lehet a kipróbálást megengedni! Például, ha beadta a feladatlapját a tanuló.] 3. Minden helyes, írásban rögzített válasz 2 pont. Összesen: 10 pont 4. Megközelítően hasonló alakzat létrehozása, helyes rekurzív hívás: 8 pont 5. Működő hivatkozás: 2 pont 6. Grafikus dokumentum áthelyezése, szöveg pontos beírása, mentés: 2 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles Megjegyzések: 1. Az 5. és 6. feladatok ellenőrzése a tanulók által használt számítógépeken történhet. 2. A feladatlapokat mindenki a saját igényei szerint testre szabhatja, aktualizálhatja. Hálózatba hálózva (Infokommunikáció) (6 óra) Ismétlés: Elektronikus posta. Etikai szabályok. Gyűjtőmunka a hálózat felhasználásával. 1 óra Kutatás és az eredmények megőrzése a webböngésző segítségével. Weboldal nyomtatása. 3 óra Tematikus keresés. 2 óra Az elektronikus posta jelentősége és felhasználásának szabályai. Az ellenőrzött, hiteles hálózati gyűjtőmunka. A Kedvencek menü használata. Keresés adott weboldalon. Adott weboldal módosítása szövegszerkesztőben. Nyomtatás előkészítése, végrehajtása. Keresés adott témakörben, információk gyűjtése, rögzítése, pél dául: nyomtatással. Tankönyv oldal. Munkafüzet 22/ és 8/9. feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 23/ és 24/50. feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 22/43 44.; 23/47. és 24/ feladatai. 18

19 Képek, hangok világában (Médiainformatika) (3 óra) Ismétlés: a multimédia szerepe. Az elektronikus média. 1 óra Lejátszóprogramok. Az elektronikus média. Az e-könyv. E-szótár. Hangzó anyag letöltése az internetről. Az e-rádió és e-televízió. 2 óra Információs társadalomban élünk (3 óra) Ismétlés: szoftverkultúra, történetiség. Az internetes reklámozás. Az e-kereskedelem szabályai. 2 óra Adatvédelem, adatbiztonság. Kémprogramok. 1 óra Könyvtári informatika (3 óra) A kézikönyvtár és használata. 2 óra Összefoglalás, értékelés (Infokommunikáció, médiainformatika, információs társadalom és könyvtári informatika témakörökből) 1 óra Multimédia, elektronikus média. (Multimédiás anyag lejátszása, olvasmány értelmezése.) A számítógép szerepe a média mai világában. Aktuális lejátszók szelektív letöltése. Rádió- és televíziós műsorok irányított keresése, letöltése. Mi szól a nyomtatott könyv mellett? Hangtár használata. Az internetes reklámozás. Az e-kereskedelem alapszabályai. Adathalászat. Trójai programok. Kémprogramok. Adathalászat. Trójai programok. Ismétlés: könyvtárak szolgáltatásai, dokumentumai, dokumentumok nyilvántartása, ebben a számítógép szerepe. A kézikönyvek használata. Enciklopédiák, lexikonok. Szótárak, kiadványok kézbevétele. Az interneten található könyvtári dokumentumok. A és B típusú feladatlap a fejezet végén található. Tankönyv oldal. Munkafüzet 25/51. feladata. Tankönyv oldala. Munkafüzet feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 27/ és 28/ feladatai. Tankönyv 76. oldal. Munkafüzet 28/ feladatai. Tankönyv oldal. Feladatgyűjtemény 29 31/ feladatai. 4. feladatlap (A) 1. Nyisd meg a weboldalt! A Számaink fül kiválasztásával 10 évfolyam anyagából válogathatsz. Keress egy tetszés szerinti lehetőleg rövidebb cikket, és készíts formázott szövegdokumentumot a tartalmából vagy a tartalom egy részéből, de legkevesebb egy oldalon! Az elkészült dokumentumot nyomtasd ki! 19

20 2. Az előző oldalt helyezd a Kedvencek\Saját_név mappába! (Ezt előzőleg el kell készítened.) 3. Keress a feketerigó tojójáról és fészekaljáról egy-egy képet! Ezeket töltsd le frigó_1.jpg és frigó_2.jpg néven az adott könyvtárba! 4. Tölts le Sebestyén Márta Magyarország talán leghíresebb énekese oldaláról egy szép zenét az adott könyvtárba! 5. A videói közül töltsd le a Hogyan készül? kisfilmek közül a neked tetszőt! Ha van időd, nézz is bele! 6. Keresd meg a oldalon a Magyar Nyelvtörténeti Szótárat! Írd le a kiadás helyét, a kiadó nevét és a kiadás évét! Mi a szótár használatának 1. pontja? (Az első mondatot írd le!) 4. feladatlap (B) 1. Nyisd meg a web oldalt! A Túra fül kiválasztásával szervezett utak kínálatából válogathatsz. Keress ezek közül egy tetszés szerinti lehetőleg rövidebb ajánlót, és készíts formázott szövegdokumentumot a tartalmából vagy a tartalom egy részéből, de legkevesebb egy oldalon! Az elkészült dokumentumot nyomtasd ki! 20

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra)

MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) MATEMATIKA (3+3+3+4 óra) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Operációs rendszer és fájlkezelés Windows 7-tel

Operációs rendszer és fájlkezelés Windows 7-tel Dr. Pétery Kristóf Windows 7-tel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 2. Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator

Részletesebben

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Fejlesztő, támogató értékelés de hogyan? 2011 Bartha Éva Gaskó Krisztina Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás

Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Tehetséggondozó módszertani kiadvány Suszter Balázs Tananyagfejlesztő keretrendszerrel segített tehetséggondozás Gazdagítás alkalmazói ismeretek alkalmazásával 5 Tehetséggondozó módszertani kiadvány 5

Részletesebben

Modern informatikai eszközök

Modern informatikai eszközök informatika Modern informatikai eszközök tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 7. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2010. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 3. sz. melléklete 3. témakör A BIZTOSÍTÁS BIZTONSÁG A tananyag témaköreinek tartalmi- módszertani áttekintése, megoldókulcsok A PÉNZÉRTŐ Te pénzed a Te jövőd! Tudd, értsd, kezeld!

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden jog fenntartva. A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második kiegészítés Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási

Részletesebben

Online mérés-értékelés

Online mérés-értékelés Lengyelné Molnár Tünde Online mérés-értékelés Eger, 2013. Készült az Eszterházy Károly Főiskolán a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 támogatásával. Tartalom 1. Bevezetés. A papíralapú kérdőívtesztektől az online kérdőívekig

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben