Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz"

Átírás

1 Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltségig 7. évfolyamhoz Celldömölk

2 AP ISBN Fülöp Péter, kiadás, 2011 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az APÁCZAI Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Lorem Ipsum Terjedelem: 4,12 A/5 ív

3 Bevezetés Tisztelt Kolléganő/Kolléga! Szeretettel köszöntöm és megtiszteltetésnek érzem, hogy az Apáczai Kiadó 7. évfolyamos informatika taneszközeit választotta. Abban bízom, hogy sikeresen alkalmazta az 5 6. osztályos segédleteket. Az 5 6. évfolyamon is igyekeztem a NAT aktuális verziójához, elvárásaihoz igazítani a tartalmakat és a formát, abban bízva, hogy az iskola egyenlő esélyeket adhat az információs társadalomba történő beilleszkedéshez. Minden diákunk tudja értelmezni és használni az információs kultúra legfontosabb elemeit, nem elfelejtkezve az olvasás, a valós kísérletezés, a szabadban való játék, a sport örömeiről sem. Az átjárhatóságot sajátos szimbólumrendszer biztosítja, megkönnyítve a gyerekek számára az eligazodást: Új ismeret, nagyon figyelmesen olvasd! Összefoglalás Különleges információk, érdekességek Kérdés, feladat Korábbiakhoz kapcsolódó ismeret A munkafüzet/tankönyv használata szükséges (Mf./tk. oldalszáma/feladat száma) Az alábbi jelek valamelyike számítógép vagy munkafüzet használatát kéri: Gépeld be (adatbevitel a billentyűzettel)! Az elkészült program futtatása Írj, rajzolj a munkafüzetbe! Néhány technikai feltétel 1. Szerencsés, ha minden tanuló külön gépet használhat. 2. A szükséges operációs rendszer a Windows XP. (Windows 98 alatt nem használható minden példaanyag, illetve nem futtatható néhány segédprogram.)* 3. A kisvideók megtekintéséhez érdemes letölteni a RealPlayer ingyenes megjelenítő programot. (A kisvideók a CD-mellékletből, szükség esetén tanári demonstrációval is bemutathatók.) 4. A Problémamegoldás informatikai eszközökkel című fejezethez (a könyvben: Irányítsunk programmal ) * Természetesen adaptálhatók a feladatok kis odafigyeléssel a meglévő operációs rendszerre is. Erről a tanulókat érdemben tájékoztatni kell. az elmúlt tanévben letölthettük az Imagine Logo programot. A munkafüzet és a tankönyv minden általam javasolt órán szükséges! 5. A CD általában szükséges, a munkafüzetben kis ikon és a feladat szövege is jelzi ezt. Az is elképzelhető, hogy a tartalmát az iskolában egy hálózati könyvtárba letöltjük, ezzel elkerülhető, hogy az otthon felejtett vagy elvesztett CD-t a tanórán pótoljuk. Erősen javallott, hogy a gyerekek mindig használják, hisz technikai, informatikai ismereteik ez által is fejlődnek, mélyülnek. 3

4 Néhány gyakorlati pedagógiai szempont 1. Próbáljuk a feldolgozás során megtartani az óratervben jelzett arányokat. 2. Természetesen az egyes témakörök átfedhetik egymást. A gyerekek egyrészt a nyelvezetükhöz jobban illeszkedő címekkel, szövegtartalommal, hivatkozásokkal találkoznak, másrészt alkalmazzák a korábbi témakörök feldolgozása során szerzett ismereteiket. (Például keresés online katalógusban, a könyvtárban.) 3. Problémás, ha évfolyamonként 1-1 részterület tanulmányozása teljesen elmarad, helyette elsőbbséget kap mondjuk a programozás. Ez ugyan kényelmes lehet, de súlyosan árt az eredeti célkitűzésünknek, a számítógépes kommunikáció általános megismerésének. 4. Vannak olyan tanulók, akik nagyon gyorsan haladnak. Számukra igyekezzünk differenciált, nehezített feladatokat is adni. (Terveink szerint a Kiadó honlapjáról elérhető lesz még jó néhány feladatsor, illetve a feladatgyűjtemény 1-2 éves periódusokban megújul.) 5. Az ellenőrzésre összesen 3 tanóra áll rendelkezésre, ezért törekedni kell az otthoni gyűjtőmunka, a tanórai részfeladatok, kiemelkedő teljesítmények értékelésére. Beiktathatunk egy-egy 5 perces feladatot is, amelyet azután osztályozhatunk, értékelhetünk. 6. A tankönyv, munkafüzet és a CD együttesen 56 óránál nagyobb órakeretre is elegendő. Használható tehát, ahol például heti 2 óra áll rendelkezésre. 7. A tankönyvben barna színnel kiemelt megfogalmazásokat ne kérjük vissza szó szerint, mondja el a gyerek saját szavaival. Írja körül. 8. Ha Ön tanít/tanított 5 6. osztályban, bátran jelöljön meg a tankönyvben több kapcsolódási pontot is. Én a kerettanterv ismeretében ennyit tudtam megadni. 9. A munkafüzet nem azt jelenti, hogy csak oda szabad írni, rajzolni! (Engedjük meg a tanulónak, esetleg magunk is szorgalmazzuk, hogy kiemeljen, összekössön, bekarikázzon, kiegészítsen stb. a tankönyvben is.) 10. Az ötödik/hatodik évfolyamos taneszközeit jó, ha megőrzi a gyerek. Erre ugyanis hivatkozhatunk, például házi feladat, ismétlés, korábbi kapcsolódási pontok esetén. 11. A Kislexikon időnként túlmutat az átlagos érdeklődésen és tudásszinten, mégis fontosnak érzem, mert bevezet a szabatos nyelvhasználatba, és további kutatómunkát implikálhat. 12. Az új ismeretek tanításakor kapjon döntő szerepet a tankönyv! Biztosítsuk a feltételeket ahhoz, hogy a gyermek, a könyv útmutatásai alapján, időnként maga szerezzen új ismereteket. A felzárkóztatásban, korrepetálásban is legyen segítőtárs a tankönyv, még ha időigényesebb is a tanulási folyamat. 13. Adhatunk a tankönyvből önálló, otthoni tanulásra is feladatot, melyből például a tanuló írásbeli beszámolót (írásbeli házimunkát) készíthet. Jelentős az olvasmányok száma is; ezek is megelőzhetik az órai munkát. 14. A munkafüzet feladatait ne használjuk értékelésre, de kitöltés (önálló munka) előtt ellenőrizzük, hogy tiszta-e. A helyes megoldásokat amennyiben tesztszerű feladatról van szó akár közösen is megbeszélhetjük, ha teljes a tanácstalanság, forduljunk bizalommal a tankönyvhöz. 15. Az internethasználatot jól elő kell készíteni, mert az ilyen feladatoknál a gyerekek elkalandozhatnak, csábítja őket a sok érdekesség. 16. Külön kell szólnunk a könyvtári informatika súlyáról és szerepéről. Már most leszögezhetjük, döntő jelentőségű. Sajnálatosan kevés óra jut közvetlenül az informatikaórákon erre a területre, de a könyvhasználattal, a példaanyagok megválasztásával igyekeztem hangsúlyozni a fontosságát. A könyv és a munkafüzet is megemelt terjedelemben foglalkozik a könyvtárral, ugyanakkor a mindennapi munkában, például a könyvek gyakori használatában, éreztetni lehet fontosságát. (A tankönyv-, munkafüzet- és CD-használat is igényt válthat ki ezután.) 17. A tanulók olvasási készsége állandó fejlesztésre szorul. Olvasásmegértésük az informatika szövegtartalmainak olvasásával, a tankönyv és a munkafüzet mind gyakoribb használatával növelhető. 4

5 A tervezőmunka segítése Az iskola helyi tantervének kialakításához segítséget nyújt az Apáczai Kiadó kerettanterve. Gondolom, minden szakos kolléga részt vesz az iskola helyi tantervének kialakításában, így Ön is. Segítségül nézzük meg, milyen konkrét szempontok vehetők itt figyelembe! Kerettanterv Évi óraszám: 56 Heti óraszám: 1,5 Témák Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Az informatikai eszközök használata Informatika-alkalmazói ismeretek Problémamegoldás informatikai eszközökkel Infokommunikáció Médiainformatika Információs társadalom Könyvtári informatika 1 1 1* 3 1. Az informatikai eszközök használata Fejlesztési célok Műveletek fájlokkal és mappákkal. Tömörítés, kicsomagolás. A tömörítőprogram lehetőségei. Víruskeresés, vírusmentesítés. Tananyag Az operációs rendszer. Állomány (mappa) létrehozása, átnevezése, másolása, mozgatása. Állomány attribútumainak meghatározása. Veszteséges és adatvesztés nélküli tömörítés, kicsomagolás. Egy víruskezelő program megismerése. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Könyvtárfa létrehozása. Különböző állománytípusok megismerése. Állományok tulajdonságainak meghatározása, értelmezése. Be- és kicsomagolás módszere, jelentősége. Víruskeresés észlelése, rezidens program esetében. Víruskeresés indítása tranziens program esetében. A továbbhaladás feltételei Legyen alapvető jártassága az állományok és mappák kezelésében, létrehozásában. Ismerje a tömörítés végrehajtásának módszerét és jelentőségét. Tudjon megkülönböztetni alapvető állománytípusokat (szöveg, kép stb.) Ismerje a veszteséges és veszteség nélküli tömörítés különbségét. Tudjon rezidens vagy tranziens víruskeresővel dolgozni, elkerülve az operációs rendszer használatának későbbi anomáliáit. * Összevont értékelés javasolt a négy témakörből. 5

6 2. Informatikaalkalmazói ismeretek Fejlesztési célok Adatok megjelenítésének lehetőségei a szövegszerkesztésben. Az adatok grafikus ábrázolása (célszerűség, olvashatóság, esztétikum). Táblázatkezelés adatok tárolására, egyszerű számítási (elsősorban statisztikai) feladatok megoldására. Képletek létrehozása, hivatkozások alkalmazása. Tananyag Táblázat rajzolása, egyszerű diagramok készítése szövegszerkesztőben, táblázatkezelőben. Táblázatkezelő program kezelése. Adatok tárolása, számítások adatokkal. Vágólap használatával a különböző dokumentumtípusok integrálása egy helyre (pl.: szö veg do ku men tum ba). Táblázatkezelésben és szövegszerkesztésben az adatok grafikus ábrázolása. Diagramok létrehozása, a célszerűség és esztétikum igényei szerint. Képletek létrehozása hivatkozások segítségével. Statisztikai függvények: =DARAB(); =DARABTELI(;;); =DARAB2(); =MIN(); =MAX();; =ÁTLAG (); = SZUM() Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Hétköznapi feladatok (pl.: családi költségvetés, osztály adatai stb.) megjelenítése szövegszerkesztőben és/vagy táblázatkezelőben. Mértékegységek, táblaformátumok használata. Kapcsolat az adatok között (képletek). Hivatkozások értelmezése (abszolút, relatív, vegyes). A legegyszerűbb statisztikai függvények értelmezése, alkalmazása. A továbbhaladás feltételei Tudjon hétköznapi feladatokat adatokként megjeleníteni, kezelni szövegszerkesztőben, táblázatkezelőben. Tudjon használni táblázatkezelő programot. Legyen képes az adatok értelmezésére és kezelésére. Ismerje a különböző programok közötti objektumátvitel lehetőségeit. Tudja az adatokat célszerű, esztétikus diagramon megjeleníteni. Tudjon matematikai ismereteinek megfelelő képleteket alkotni, azt eredménnyel használni. Ismerje a statisztikai alapfüggvények értelmét, tudja azokat alkalmazni a célnak megfelelően. 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel Fejlesztési célok Adott feladat (probléma) megoldásához algoritmus készítése (tervezés, megvalósítás, végrehajtás). A megoldás során szükséges adatok és az eredmény összevetése. Tananyag Elemi és összetett adat. Az algoritmus leírásának eszközei (pl.: struktogram, programlista). A program lépésenkénti futtatása, hatékonyságelemzés. A program eredményeinek áttétele más környezetbe. Programozási nyelv használata* során kapott grafikák, adatok áttétele szövegszerkesztőbe, táblázatkezelőbe vagy grafikai környezetbe. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Az iskolai élethez kapcsolódó problémák megoldása interaktív programnyelv (fejlesztői környezet) segítségével. A tanulók válasszanak (kapjanak) adott problémát. Ennek alapján tervezzék a megoldás menetét, a használni kívánt programokat, majd szóbeli egyeztetés után oldják meg a feladatot önálló vagy projektmunkában. A továbbhaladás feltételei Tudjon adott problémát modellezni algoritmus segítségével. Legyen képes a hatékony, gyakorlattal adekvát eredmények (programfutás, környezet) értékelésére. Tudjon egyéni vagy csoportmunkában az iskolai élethez kapcsolódó, több forrást alkalmazó dokumentumot készíteni (pl.: programozási nyelven készült grafikát, kiszámított értéket áthelyezni szövegdokumentumba vagy táblázatkezelőbe). * A problémamegoldás során feltétlenül használjuk az interaktív programozási nyelvet is! 6

7 4. Infokommunikáció Fejlesztési célok Tananyag Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok Adott témakör keresése, tájékozódási (tanulási) jelleggel. Előzmények, Kedvencek, Kutatás, Szerkesztés megismerése és használata. Adott témakörben, meghatározott terjedelmű dokumentum készítése. A továbbhaladás feltételei A tematikus és kulcsszavas keresés lehetőségeinek és módszereinek megismerése, hatékony és céltudatos használatának képessége. Szöveges és képi információk elhelyezése az internetről. Tematikus és kulcsszavas keresők. A keresés indítása. A szűkítés interaktív és/vagy logikai kulcsokkal történő szűkítése. A szöveg- és képelhelyezés technikája. Tudjon hatékonyan és céltudatosan információt szerezni az internetről a tematikus és kulcsszavas keresés eszközeinek felhasználásával. Legyen képes dinamikusan kezelni a kapott adatokat. Tudjon képet, szöveget elhelyezni az internetről. 5. Médiainformatika Fejlesztési célok Az informatikai eszközök szerepének felismerése és használata a megismerési folyamatban és a szórakozásban. Tananyag Hagyományos (könyv, folyóirat, rádió, zene, tv, film) és az informatikai eszközökkel támogatott média. A hagyományos médiumok informatikai eszközökkel történő megjelenítése: e-könyv, e-szótár, digitális hangtechnika, rádiózás, televíziózás. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok E-könyv, e-szótár használata (pl.: rövid szöveg fordítása e-szótár segítségével). Hangzó anyag letöltése az internetről. Oktatási célú kisvideók letöltése internetről (pl.: Sulinet). A továbbhaladás feltételei Ismerje fel a hagyományos média informatikai eszközökkel megjelenített változatának néhány lehetőségét. Tudja használni az interneten rendelkezésre álló irodalmi anyagokat, fordítóprogramokat (szótárakat). Legyen képes letölteni hangzó anyagokat és oktatási célú kisvideókat. 6. Információs társadalom Fejlesztési Tananyag célok A fogyasztói szokások változása az elektronikus média megjelenésével. Az info kommu ni ká ciós világban kialakult alapvető viselkedési szabályok. Kapcsolt reklámok. Fogyasztói szokások megszerzése, pl. az elektronikus levelezés regisztrálásakor. Kötelező és nem kötelező adatok megadása. Elektronikus kereskedelem. Alapvető viselkedési szabályok. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A médiában jelentkező reklámdömping káros hatásai. Az internetes felületeken kapcsolt reklámok direkt hatásai. Adataink védelme a hálózat használata során. Egy fiktív vásárlás lebonyolítása webes felületen. Példákon keresztül bemutatni az infokommunikációs világ alapvető viselkedési szabályait (pl. mobiltelefon, csevegőprogramok stb.). A továbbhaladás feltételei Tudja elmondani, leírni a médiában megjelenő erőszakos reklámok káros hatásait a fogyasztói szokásokra. Tudja elmondani, leírni az info kommunikáció előnyeit a fogyasztói szokások alakításában. Tudja alkalmazni az info kommu nikáció alapvető etikai szabályait, viselkedjen a szabályoknak megfelelően. 7

8 7. Könyvtári informatika Fejlesztési célok A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. A kézikönyvtár jellemző könyvtípusainak használata szaktárgyi feladatok megoldásában. Különböző típusú könyvtárak megismerése könyvtárlátogatással, ill. közvetett forrásokból. A Súgó használatának megismerése. Tananyag Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati jellemzőik. Könyvtártípusok: nemzeti könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyvtár. Az egyes operációs rendszerekhez és azok alatt futó programokhoz rendelt Súgók megismerése, használata. Ajánlott tevékenységformák Módszertani javaslatok A kézikönyvtár megismerése. A kézikönyvtár típusainak kézbevétele, tanulmányozása. A kézikönyvtár használati jellemzőinek megismerése az információkeresésben, forráselemzésben, kutatásban, gyakorlati feladatok megoldásában. Használja a Súgót egy adott eljárás, feladat megoldásának segítésére. A továbbhaladás feltételei Tudja, hogy milyen könyvtípusok tartoznak a kézikönyvtárhoz. Tudjon információt keresni segédkönyvekben (szótár, lexikon, enciklopédia). Szerezzen tapasztalatokat a lakóhelyi közművelődési könyvtárban. Tudja, hogy hazánk nemzeti könyvtára az Országos Széchényi Könyvtár. Ismerje a Súgó felépítését, az ott található információk megszerzésének módját és azok gyakorlati felhasználását (alkalmazását). Ajánlott szempontok a tanulói teljesítmények értékeléséhez A tanulók előzetesen ismerjék meg az ellenőrzés, értékelés szempontjait. Törekedjünk az összes tanuló minden munkáját ellenőrizni és értékelni, szóban vagy érdemjeggyel. Az értékelésben törekedjünk a teljes objektivitásra (pl.: pontozás). Szóbeli számonkérés (legyen képes elmondani, amit tervezett, készített vagy gondolt, illetve tanult). Értékeljük a kreatív, csoportban vagy egyénileg végzett munkát. Szövegszerkesztés, rajz, minta, leírás alapján. Problémák megoldása a dokumentumok közötti átjárhatóság igénybevételével. Ötletek bemutatása számítógépes módszerekkel. Kézikönyvtár kezelése, célfeladatok megoldásának szintje. Feladatlapok kitöltése (pl.: munkafüzetben). Feleletválasztásos kérdőív összeállítása és kitöltése (pl.: az utolsó négy témakör mérésekor). Adott felhasználói környezetben megoldott feladatok, problémák értékelése (pl.: táblázatkezelés). Interaktív feleltető program használata. 8

9 Haladási ütemterv (segédlet a tanmenet készítéséhez) Nagyon fontos! A tanmenetét Önnek kell elkészítenie! Ez csak egy vázlatos segítség! Kérem, hogy saját tanmenetének elkészítéséhez vegye figyelembe ezen a tananyagvázlaton túl a sokkal részletesebb A tankönyv egyes fejezeteinek tanítási vázlata című kifejtést, módszertani javaslatot! A kettő együtt alkalmas arra, hogy az iskola lehetőségeit, valamint a tanulók képességeit is figyelembe véve készüljön el a tanmenet. Alkalmazott taneszközök: AP Fülöp Péter: Információtól a műveltségig 7. című tankönyv, CD-melléklettel (Apáczai Kiadó) AP Fülöp Péter: Információtól a műveltségig 7. munkafüzet (Apáczai Kiadó) Témakör Óraszám Az informatikai eszközök használata (7 óra) Ismétlés: munkarend. Mire emlékszel? 1 óra Az operációs rendszer. 2 óra Fájlok kezelése: írásvédelem, archiválás (biztonsági mentés), tömörítés. 2 óra Számítógépes kártevők: férgek, trójai falovak, vírusok. Víruskereső szoftverek. 1 óra Tananyag 5 6. évfolyam anyagának rövid áttekintése. Fogalma, alaplap, processzor. Hardver, szoftver. Az operációs rendszer kiemelt feladatai. Parancs-, menü- és GUI rendszerek. Írásvédett és rejtett tulajdonság. Biztonsági másolat és ütemterv készítése. Tömörítés végrehajtása. Vírusok, férgek, trójai falovak. Víruskereső használata. Számítógépes vírusok és kártevők. A vírusfertőzés jelei. A vírusok főbb támadási területei. Tennivalók vírusfertőzés vagy annak gyanúja esetén. Tevékenység Felhasznált eszközök Munkafüzet Mire emlékszel az elmúlt tanévekből? cím alatti feladatai. Munkafüzet 4 5/1 4. feladatai. Tankönyv oldalának feldolgozása. Munkafüzet 6 7/1 5. és 8/8. feladatai. Tankönyv oldalának tanulmányozása. Munkafüzet 6 8., feladatai. Tankönyv oldalának feldolgozása. Munkafüzet: 11/ feladatai. 9

10 1. feladatlap (A) 1. Milyen operációs rendszer programokat ismersz? Név szerint: Hálózati operációs rendszerek: Mit látsz a képen? Mit jelenthet a Home Edition jelző? [Keress az interneten!] 3. Új gép vásárlásakor elérhető-e az ingyenes szolgáltatás? 4. Az sz_l.doc állományt melyet tanárod fog a rendelkezésedre bocsátani tedd írásvédetté és tömörítsd sz_l.zip névre az adott könyvtárba! 5. Készíts biztonsági mentést a Dokumentumok\Saját_név mappádról saját.bkf néven! 6. Vizsgáld meg a Dokumentumok mappát az adott víruskeresővel! Írd le, milyen eredményt kaptál! [Fertőzött, veszélyes állományok száma. A víruskereső program intézkedései.] 7. Sorolj fel legalább 3 tennivalót vírusfertőzés esetén! 10

11 A feladatok értékelése 1. Minden név helyes említése 1-1 pont. [Maximum 6 pont] (Név szerint például: Linux, Windows XP, Windows Vista stb. Hálózati operációs rendszerek, például: Windows NT, Novell, UNIX stb.) 2. Az operációs rendszer nevének és dobozos voltának felismerése: 2 pont A Home Edition kifejezés megkeresése az interneten, rövid részlet letöltése: 2 pont 3. Helyes válasz: Igen, mert az eladó érdekelt az azonnali felhasználás biztosításában, esetleg ilyen kedvezmény adásával teszi vonzóvá a terméket: 2 pont 4. Írásvédelem: 2 pont Tömörítés: 2 pont 5. Helyes forráshely kiválasztása: 2 pont Biztonsági mentés végrehajtása: 3 pont Helyes állománynév megadása: 1 pont 6. Keresés végrehajtása, jó célhelyválasztással: 3 pont A kapott eredmények rövid regisztrálása a munkalapon: 2 pont 7. Minden helyes tennivaló 1-1 pont, összesen: 3 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles 1. feladatlap (B) 1. Az operációs rendszer legalább három ismérve: 2. Mit látsz a képen? Sorold fel legalább két jellemzőjét ennek a szoftvernek! 11

12 3. Mi a grafikus felhasználói felület? 4. A szelektiv.doc állományt melyet tanárod fog a rendelkezésedre bocsátani tedd írásvédetté és tömörítsd szel.zip névre az adott könyvtárba! 5. Készíts biztonsági másolatot a 7. évfolyamos CD-ről és mentsd el cd.bkf névre! 6. Vizsgáld meg a Tanulók [bármivel helyettesíthető] mappát az adott víruskeresővel! Írd le, milyen eredményt kaptál! [Fertőzött, veszélyes állományok száma. A víruskereső program intézkedései.] 7. Sorolj fel legalább 3 lehetséges vírustámadási területet! A feladatok értékelése: 1. Minden helyes ismérv említése 2-2 pont. [Maximum 6 pont] 2. Az operációs rendszer nevének felismerése: 2 pont Két fontos tulajdonság említése: 2 pont 3. Helyes válasz (legalább két fontos momentum): 2 pont 4. Írásvédelem: 2 pont Tömörítés: 2 pont 5. Helyes forráshely kiválasztása: 2 pont Biztonsági mentés végrehajtása: 3 pont Helyes állománynév megadása: 1 pont 6. Keresés végrehajtása, jó célhelyválasztással: 3 pont A kapott eredmények rövid regisztrálása a munkalapon: 2 pont 7. Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen: 3 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles 12

13 Alkalmazzuk az informatikát (18 óra) Szövegszerkesztő táblázata. Szövegszerkesztő táblázatának hiányosságai az adatok kezelésében. 1 óra A táblázatkezelő előnyei. Függvények, hivatkozások. A tartomány fogalma. Adatok ábrázolása. 5 óra Statisztikai függvények. 6 óra Hogyan ábrázoljam? Egyéb statisztikai függvények. 5 óra Felmérés, értékelés. 1 óra Táblázat szerkesztése, tipográfiai megjelenítése. Számítási feladatokkal próbálkozunk. A táblázat cellái. A táblázat dokumentum másolása (például: táblázatkezelőbe). Munkafüzet és munkalap. Cella, tartomány. Függvény, argumentum, tartomány. Hivatkozások: abszolút, relatív, vegyes. Diagramszerkesztés alapjai. =SZUM(); =ÁTLAG; =MAX() és =MIN() függvények értelmezése, használata. Megjegyzés, hiperhivatkozás. A képlet fogalma, használata. Eloszlás és nagyságrend bemutatása diagram segítségével. Diagram elhelyezése új munkalapon. =DARAB(); =DARABTELI() függvények. Táblázatkezeléssel, statisztikai függvényekkel kapcsolatos feladatok. A és B verzió készült. Forrásfájlok a Kiadó honlapjáról tölthetők le. Tankönyv oldala. Tankönyv oldala. Tankönyv oldala és feladatai. Munkafüzet 12/ és 13/23. feladatai. Tankönyv oldala és feladatai. Munkafüzet 13/22. és 14/ feladatai. 2. feladatlap (A) 1. Nyisd meg a tejtermék.xls állományt, és számítsd ki a statisztika hiányzó értékeit! 2. Fordíts különös figyelmet a joghurtok heti összköltségének kiszámítására! 3. A sajtfogyasztás alakulását ábrázold úgy, hogy a fogyasztók neve is szerepeljen! A fogyasztásokat lássuk mennyiségileg és százalékos eloszlásban is! 2. feladatlap (B) 1. Nyisd meg a gyümölcs.xls állományt, és számítsd ki a statisztika hiányzó értékeit! 2. Fordíts különös figyelmet a szőlő heti összköltségének kiszámítására! 3. A szőlőfogyasztás alakulását ábrázold úgy, hogy a fogyasztók neve is szerepeljen! A fogyasztásokat lássuk mennyiségileg és százalékos eloszlásban is! 13

14 A feladatok értékelése (A, B) 1. =ÁTLAG() függvény helyes használata és másolása: 3 pont 2. =MAX() és =MIN() függvények helyes kiválasztása, használata és másolása: pont 3. =DARAB() függvény helyes használata és másolása: 3 pont 4. =SZUM() függvény helyes használata és másolása: 2 pont 5. =SZUM(E4:E8)*$A$20 képlet létrehozása az E16 cellában: 5 pont 6. =DARABTELI(E4:E8;>3) függvény alkalmazása: 4 pont 7. Nagyságrendi különbséget bemutató (például: oszlopdiagram) létrehozása, rajta a fogyasztók nevével és tengelyfeliratokkal: 4 pont 8. A százalékos eloszlást bemutató (például kördiagram) létrehozása, a százalékok feltüntetésével: 3 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles Irányítsunk programmal (16 óra) Miről tanultunk eddig? 2 óra Logikai függvények, fraktálok. A természet jelenségeinek modellezése. Rekurzív. 8 óra Az Imagine Logo és más alkalmazói programok kapcsolata. 1 óra Rekurzió a gyakorlati életben és a természetben. Eljárások összefűzése programmá. 4 óra Algoritmus, ismétlés, eljárás, paraméter, véletlen szám. A ha típusú logikai hozzárendelés. A fraktál (önismétlő alakzat). Példák fraktálokra a természet jelenségeiből. Matematikai rekurzió. Rekurzió a programnyelv szintaktikai szabályaiban. *.exe fájlok létrehozása. Indítás szövegszerkesztőből, táblázatkezelőből. Önálló feladatmegoldás. A tankönyv és munkafüzet feladatainak továbbgondolása, módosítása. Tankönyv oldal. Munkafüzet 16 17/ feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 17 19/ és 20/ feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 19/35. feladata. Tankönyv oldal. Munkafüzet 20 21/ feladatai. 3. feladatlap (A) 1. Írj eljárást, amely szabályos 19-szög megrajzolását teszi lehetővé! Az oldalak legyenek eltérő színűek és vastagságúak! Az eljárást próbáld ki a program segítségével! 14

15 2. Próbáld lerajzolni, hogy :a = 100 és :n = 3 paraméterérték esetén milyen alakzat keletkezik! Állításodat később igazold a program segítségével is! eljárás forma :a :n ism :n [ e :a j 360/:n] vége eljárás mozog :a :n ha :n=1 [előre :a stop] ism :n [forma :a :n előre :a j 30 ] vége Rajz helye: 3. Értelmezd az alábbi programlistát! eljárás idom :oldal ha :oldal <= 100 [ism 4 [e :oldal j 90]] idom :oldal + 10 vége Milyen és mennyi alakzatot kapunk? Milyen eljáráshívást használunk? Mi korlátozza a hívások számát? Hogyan tudnád végtelenné tenni a hívások számát? Elképzeléseidet a program futtatásával utólag igazolhatod. 15

16 4. Készíts eljárást rekurzív hívással, mellyel ezeket a hópelyheket megrajzolhatod! 5. Alakítsd át a meglevő projektek közül bármelyiket azonnal indítható (*.exe) formátumúvá! 6. A 4. feladatban elkészített ábrák közül az egyiket helyezd át grafika.doc néven mentett állományba, és írj hozzá rövid szöveget! (Például: Mihez hasonlít?) Készíts az oldalról hivatkozást valamelyik Logo-projektre! 3. feladatlap (B) 1. Írj eljárást, amely hat, az ábra szerint elrendezett, különböző vonalszínű és vastagságú kört rajzol! 2. Próbáld lerajzolni, hogy :a = 100 és :n = 3 paraméterérték esetén milyen alakzat keletkezik! Állításodat később igazold a program segítségével is! eljárás forma :a :n ism :n [ e :a j 360/:n] vége eljárás mozog :a :n ha :n=1 [előre :a stop] ism :n [forma :a :n előre :a j 60 ] vége 16

17 Rajz helye: 3. Értelmezd az alábbi programlistát! eljárás idom :oldal ha :oldal <= 150 [ism 4 [e :oldal j 120]] idom :oldal + 10 vége Milyen és mennyi alakzatot kapunk? Mi a rekurzív hívás? Mi korlátozza a hívások számát? Hogyan tudnád végtelenné tenni a hívások számát? Elképzeléseidet a program futtatásával utólag igazolhatod. 4. Készíts eljárást rekurzív hívással, melylyel ezeket a természetet utánzó alakzatokat megrajzolhatod! 17

18 5. Készíts hiperhivatkozást valamelyik Excel-állományból tetszés szerinti Logo-projektre, a táblázat K30-as cellájából! 6. A negyedik feladatban szereplő alakzatok közül az egyiket helyezd át szövegdokumentumba! Magasságát állítsd be pontosan 6 cm-re, és írj mellé, jobbról egy idevonatkozó mondatot! (Például: Mihez hasonlít?) Mentsd el logo.doc néven! A feladatok értékelése (A, B) 1. Az eljárás pontos paraméterezése, szintaktikája és helyes működése: 4 pont 2. Megközelítően hasonló ábra: 4 pont [Szigorúan ügyelni kell arra, hogy csak a rajzok elkészülte után lehet a kipróbálást megengedni! Például, ha beadta a feladatlapját a tanuló.] 3. Minden helyes, írásban rögzített válasz 2 pont. Összesen: 10 pont 4. Megközelítően hasonló alakzat létrehozása, helyes rekurzív hívás: 8 pont 5. Működő hivatkozás: 2 pont 6. Grafikus dokumentum áthelyezése, szöveg pontos beírása, mentés: 2 pont Elérhető pontszám: 30 pont Értékelés: pont elégséges; pont közepes; pont jó; pont jeles Megjegyzések: 1. Az 5. és 6. feladatok ellenőrzése a tanulók által használt számítógépeken történhet. 2. A feladatlapokat mindenki a saját igényei szerint testre szabhatja, aktualizálhatja. Hálózatba hálózva (Infokommunikáció) (6 óra) Ismétlés: Elektronikus posta. Etikai szabályok. Gyűjtőmunka a hálózat felhasználásával. 1 óra Kutatás és az eredmények megőrzése a webböngésző segítségével. Weboldal nyomtatása. 3 óra Tematikus keresés. 2 óra Az elektronikus posta jelentősége és felhasználásának szabályai. Az ellenőrzött, hiteles hálózati gyűjtőmunka. A Kedvencek menü használata. Keresés adott weboldalon. Adott weboldal módosítása szövegszerkesztőben. Nyomtatás előkészítése, végrehajtása. Keresés adott témakörben, információk gyűjtése, rögzítése, pél dául: nyomtatással. Tankönyv oldal. Munkafüzet 22/ és 8/9. feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 23/ és 24/50. feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 22/43 44.; 23/47. és 24/ feladatai. 18

19 Képek, hangok világában (Médiainformatika) (3 óra) Ismétlés: a multimédia szerepe. Az elektronikus média. 1 óra Lejátszóprogramok. Az elektronikus média. Az e-könyv. E-szótár. Hangzó anyag letöltése az internetről. Az e-rádió és e-televízió. 2 óra Információs társadalomban élünk (3 óra) Ismétlés: szoftverkultúra, történetiség. Az internetes reklámozás. Az e-kereskedelem szabályai. 2 óra Adatvédelem, adatbiztonság. Kémprogramok. 1 óra Könyvtári informatika (3 óra) A kézikönyvtár és használata. 2 óra Összefoglalás, értékelés (Infokommunikáció, médiainformatika, információs társadalom és könyvtári informatika témakörökből) 1 óra Multimédia, elektronikus média. (Multimédiás anyag lejátszása, olvasmány értelmezése.) A számítógép szerepe a média mai világában. Aktuális lejátszók szelektív letöltése. Rádió- és televíziós műsorok irányított keresése, letöltése. Mi szól a nyomtatott könyv mellett? Hangtár használata. Az internetes reklámozás. Az e-kereskedelem alapszabályai. Adathalászat. Trójai programok. Kémprogramok. Adathalászat. Trójai programok. Ismétlés: könyvtárak szolgáltatásai, dokumentumai, dokumentumok nyilvántartása, ebben a számítógép szerepe. A kézikönyvek használata. Enciklopédiák, lexikonok. Szótárak, kiadványok kézbevétele. Az interneten található könyvtári dokumentumok. A és B típusú feladatlap a fejezet végén található. Tankönyv oldal. Munkafüzet 25/51. feladata. Tankönyv oldala. Munkafüzet feladatai. Tankönyv oldal. Munkafüzet 27/ és 28/ feladatai. Tankönyv 76. oldal. Munkafüzet 28/ feladatai. Tankönyv oldal. Feladatgyűjtemény 29 31/ feladatai. 4. feladatlap (A) 1. Nyisd meg a weboldalt! A Számaink fül kiválasztásával 10 évfolyam anyagából válogathatsz. Keress egy tetszés szerinti lehetőleg rövidebb cikket, és készíts formázott szövegdokumentumot a tartalmából vagy a tartalom egy részéből, de legkevesebb egy oldalon! Az elkészült dokumentumot nyomtasd ki! 19

20 2. Az előző oldalt helyezd a Kedvencek\Saját_név mappába! (Ezt előzőleg el kell készítened.) 3. Keress a feketerigó tojójáról és fészekaljáról egy-egy képet! Ezeket töltsd le frigó_1.jpg és frigó_2.jpg néven az adott könyvtárba! 4. Tölts le Sebestyén Márta Magyarország talán leghíresebb énekese oldaláról egy szép zenét az adott könyvtárba! 5. A videói közül töltsd le a Hogyan készül? kisfilmek közül a neked tetszőt! Ha van időd, nézz is bele! 6. Keresd meg a oldalon a Magyar Nyelvtörténeti Szótárat! Írd le a kiadás helyét, a kiadó nevét és a kiadás évét! Mi a szótár használatának 1. pontja? (Az első mondatot írd le!) 4. feladatlap (B) 1. Nyisd meg a web oldalt! A Túra fül kiválasztásával szervezett utak kínálatából válogathatsz. Keress ezek közül egy tetszés szerinti lehetőleg rövidebb ajánlót, és készíts formázott szövegdokumentumot a tartalmából vagy a tartalom egy részéből, de legkevesebb egy oldalon! Az elkészült dokumentumot nyomtasd ki! 20

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata

7. osztály. SNI felmentett követelmények Számítógép ki-bekapcsolása, Operációs rendszer grafikus felületének használata 7. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret Javasolt óraszámfelosztás témakörök szerint: I. Hardware, karbantartás 5 óra II. Internet, adatgyűjtés 6 óra III. Perifériák használata 5 óra IV. Szövegszerkesztés

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete SZAKMAI BESZÁMOLÓ Batsányi Tagintézmény 2013. október SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Tapolcai Általános Iskola innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév

TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév TÉTELSOR INFORMATIKÁBÓL 2008/2009-es tanév Budapest, 2009. május 29. Összeállította: Nagy-Szakál Zoltán 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a mechanikus számológépek fejlődését! b. Ismertesse a mechanikus

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk a Logikai függvények típusaival és elsajátítjuk alkalmazásukat. Jártasságot szerzünk bonyolultabb feladatok megoldásában, valamint képesek leszünk a függvények

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Megoldási útmutató I.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról

Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról OTP BANK NYRT. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztató az átállásról Bankunk ügyfeleink folytonos szoftverhasználatát biztosító szempont alapján úgy döntött, hogy az új verziót (6.01-01) most nem a megszokott

Részletesebben

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel

Prezentációkészítés PowerPoint XP-vel PowerPoint XP-vel Tanmenet PowerPoint XP-vel TANMENET- PowerPoint XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. A PowerPoint XP indítása, alapvető fájlműveletek 2. A PowerPoint ablakának áttekintése 3. Ablaktáblák

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ

MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ MARKETING ELEMZÉS TERVEZÉS PROGRAM ISMERTETİ 1 Marketing elemzés tervezés program ismertetı A Marketing elemzés tervezés Microsoft Excel munkafüzet 27-27 egymásba ágyazott Excel táblázatot tartalmaz, amelyeket

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Értékelés ellenőrzés

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Témakörök 4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.  Értékelés ellenőrzés INFORMATIKA tanterv Korunk igénye, hogy az iskolából kikerülő, elhelyezkedni kívánó tanulók elemi informatikai ismeretekkel rendelkezzenek. Tudják használni a számítógépet, programokat és egyéb informatikai

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 Alapszintű digitális kompetencia fejlesztéséhez Általános alapelvek 1. A képzéseket a képző intézménynek a vonatkozó hatályos

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek PC-Kismester XIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály Országos Pc-Kismester Verseny második forduló feladatai! Beküldési határidő: 2010. 02. 19. A válaszokat CD lemezen kérjük

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. INFORMATIKA 1-4. évfolyam INFORMATIKA 1-4. évfolyam 1 Személyi feltételek Hunyadi Mátyás Általános Iskola A tanterv alkalmazásának feltételei Informatika vagy számítástechnika szakos főiskolai vagy egyetemi végzettségű tanító vagy

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam

Kis érettségi 2013. 10. évfolyam Kis érettségi 2013. 10. évfolyam 1. Információ és társadalom a. Ismertesse a számolás során a múltban használt eszközök fejlődését! b. Jellemezze az egyes számítógép-generációkat abból a szempontból, hogy

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra

1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés. 3. óra 1. óra Tanévi feladatok balesetvédelem, baleset megelőzés 2. óra Ismétlés Informatikai alapismeretek (fogalmak): Információ (Új ismeretet jelent, amely a megszerzőjének szükséges és érthető) Informatika

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 -

Tanmenet. Sziegl Hajnalka informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Tanmenet Szakközépiskolák 9. évfolyama számára informatika IV 2003-2004 tavaszi félév - 1 - Bevezetés A szakközépiskolában 9. és 10. évfolyamon heti 1-1 órában oktatják az informatikát. A 11. és 12. osztályban,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Óravázlat az ECDL hálózatos változatához 2. modul Operációs rendszerek Krea Kft. 1034 Budapest, Szőlő u 21. Tel/fax: 250-5570 / 387-2557 E-mail: krea@krea.hu A vázlatot összeállította: Pintyőke László

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Üdvözöljük felhasználóik között! Köszönjük, hogy

Részletesebben

Bevezetés az Excel 2010 használatába

Bevezetés az Excel 2010 használatába Molnár Mátyás Bevezetés az Excel 2010 használatába Csak a lényeg érthetően! Tartalomjegyzék A TÁBLÁZATKEZELÉS ALAPJAI 1 AZ EXCEL PROGRAMABLAK FELÉPÍTÉSE 1 GYORSELÉRÉSI ESZKÖZTÁR 5 ÁLLAPOTSOR 6 AZ EXCEL

Részletesebben

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 Microsoft Excel 2010 Milyen feladatok végrehajtására használatosak a táblázatkezelők? Táblázatok létrehozására, és azok formai kialakítására A táblázat adatainak kiértékelésére Diagramok készítésére Adatbázisok,

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra

6. osztály. Évi óraszám: 37 óra 6. osztály Évi óraszám: 37 óra Órakeret 1. Az informatikai eszközök használata 4 óra 2. Alkalmazói ismeretek 14 óra 3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 8 óra 4. Infokommunikációs

Részletesebben

M/74. közismereti informatika írásbeli (teszt) érettségi vizsgához

M/74. közismereti informatika írásbeli (teszt) érettségi vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Világbanki Középiskolák 2003. M/74 Elbírálási útmutató közismereti informatika írásbeli (teszt) érettségi vizsgához Tételszám Megoldás Pontszám Tételszám Megoldás Pontszám 1. B 2

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:...

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... 10. sz. melléklet Tanmenet A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1.

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22.

PC-Kismester verseny második forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. február 22. PC-Kismester XVII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 7 5-8. osztály PC-Kismester verseny második forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. február 22. Informatikai alapismeretek 1. Egy

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS. 4. előadás SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK TÁBLÁZATKEZELÉS 4. előadás TÁBLÁZATKEZELŐ ALKALMAZÁSOK Egy táblázatkezelő program feladata táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Általában költségvetések,

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Szoftver alapfogalmak

Szoftver alapfogalmak Szoftver alapfogalmak Azon a programok algoritmusok, eljárások, és hozzájuk tartozó dokumentációk összessége, melyek a számítógép működéséhez szükségesek. (nem kézzel fogható, szellemi termékek) Algoritmus

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

2015. május-júniusi vizsgaidőszak (középszint)

2015. május-júniusi vizsgaidőszak (középszint) 2015. május-júniusi vizsgaidőszak (középszint) közismereti tárgy általános műveltség részét képező informatikai ismeretek nem összetévesztendő az informatikai alapismeretek tárggyal, ami szakmai tárgy!

Részletesebben

Excel III. Haladó ismeretek

Excel III. Haladó ismeretek Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA Dr.Dudás László 0. Excel III. Haladó ismeretek Haladó szerkesztési ismeretek Az Excel számolótábla méretei Munkafüzet lap felosztása Sorok,

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens. 33 346 01 0100 31 02 Gépíró, szövegszerkesztő Irodai asszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 239 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 240 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlődésével

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Számítógép a munka világában OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető meg! 2.1

Részletesebben

A tankönyv egyes fejezeteinek tanítási vázlata

A tankönyv egyes fejezeteinek tanítási vázlata A tankönyv egyes fejezeteinek tanítási vázlata Tisztelt Kolléga! Ezúton is felhívom szíves figyelmét, hogy ez az 56 órára készült tanítási vázlat nem pótolja az Ön részletes, a ta nuló csoportra adaptált

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam

INFORMATIKA. 5 8. évfolyam 2008/20/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 223 INFORMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv IKT eszközök hatékony alkalmazása a természettudományos oktatásban c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető kreditpontok száma): 30

Részletesebben

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP

Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Prezentáció Microsoft PowerPoint XP Megoldások 1. A program indításakor a Munkaablakban válasszuk az Előadás-tervező varázslóval hivatkozást! A Varázsló segítségével hozzuk létre a bemutatót! A kész bemutatót

Részletesebben

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Program megnyitása Indítsuk el valamelyik tanult módszerrel a 2007-es verziót. Figyeljük meg, hogy most más felületet kapunk, mint az eddigi megszokott Office

Részletesebben

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége.

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. SZOFTVEREK SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. Programok Programnak nevezzük egy algoritmus valamelyik számítógépes programnyelven való leírását, amely a számítógép

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához

Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához Fülöp Péter Tanári kézikönyv az Információtól a műveltség 5. tanításához Informatika 5.oszt_kk_raster.indd 1 2014.07.14. 9:49:19 Szerző FÜLÖP PÉTER Lektor ZSAKÓ LÁSZLÓ Bíráló FÁRINÉ BOROS ERIKA Kapcsolódó

Részletesebben

4. Óravázlat. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, frontális, irányított beszélgetés

4. Óravázlat. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, frontális, irányított beszélgetés 4. Óravázlat Cím: Biztonságos adatkezelés az interneten Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés jogi és

Részletesebben

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013

Számítástechnika tanfolyam kezdőknek és haladóknak a Zalakomári Művelődési Házban 2013 a Zalakomári Művelődési Házban 2013 1 Témakörök, előadás időpontok 1. Alapismeretek 2013. március 24. 16-19 óráig 2. Szövegszerkesztés 2013. április 7. 16-19 óráig 3. Táblázatkezelés 2013. április 14.

Részletesebben

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com

IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó. aniszirk@gmail.com IRÁNY AZ Internet! Ismeretterjesztő előadás 3. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com Bevezető az Internetről A világháló = Internet INTERNET = VÉGTELEN INTERNET = SZABADSÁG INTERNETES

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2010/2011. tanév Országos szóbeli döntı I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül!

Office 2007 teszt. Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! Office 2007 teszt Question 1 Válassza ki, milyen típusú SmartArt objektumok NEM készíthetők az alábbiak közül! a. Hierarchia b. Kapcsolatok c. Mátrix d. Folyamatok e. Gantt-chart Question 2 Az Access 2007-ben

Részletesebben

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika

INFORMATIKA. Levelező 12. évf. Informatika INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

INFORMATIKA. Esti tagozat 11-12. évf. Informatika

INFORMATIKA. Esti tagozat 11-12. évf. Informatika INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés Informatika tanterv Bevezetés Az informatikaoktatás intézményi szerkezete a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Iskolánkban kétféle tantervű osztály indul. Egy hagyományos, négy évfolyamos osztály mellett három

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Telepítési Kézikönyv

Telepítési Kézikönyv Intelligens Dokumentum Kezelő Rendszer Telepítési Kézikönyv 1/15. oldal Dokumentum áttekintés Dokumentum címe: doknet telepítési kézikönyv Dokumentum besorolása: szoftver telepítési leírás Projektszám:

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

ECDL számítógépes alapismeretek modul

ECDL számítógépes alapismeretek modul 1. Mire szolgál az asztal? A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére. 2. A tűzfal funkciója A tűzfal funkciója, hogy biztosítsa a számítógép hálózati védelmét illetéktelen külső behatolással

Részletesebben