IV/6. Információszerzési források, technikák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV/6. Információszerzési források, technikák"

Átírás

1 IV/6. Információszerzési források, technikák Kulcsszavak: "meta"-kereső, , file-típus, FTP, honlap, keresőgépek, könyvjelző, portál, WWW 1. x 2. x 3. x 4. x 5. x 6. x 6.1. Tartalom 6.1. Tartalom Bevezetés Definíciók és rövidítések Internet, intranet, extranet Bemutatás Erőforrások típusai Erőforrások elérése Letöltési formátumok World Wide Web-helyek osztályozott bemutatása Általános portálok, keresőrendszerek Gyógyszer-törzskönyvezés, hatóságok Orvostudomány MEDLINE-keresőrendszerek Gyógyszerészet, gyógyszeripar, gyógyszerkutatás Klinikai kutatás, GCP Biostatisztika-biometria Összefoglalás Bevezetés Az információ korát éljük, a biológiai tudományok felgyorsulása elkerülhetetlenné és a keletkező információmennyiség révén egyre nehezebbé teszi a szakterület naprakész ismeretét. A hagyományos, nyomtatott médiumok mellett felértékelődik a minimális átfutási idejű és javarészt díjmentesen hozzárférhető elektronikus hírforrások, az Internet szerepe. A fejezet az Interneten elérhető publikus információforrásokkal foglalkozik

2 6.3. Definíciók és rövidítések Magyar nyelvű kifejezés Angol nyelvű kifejezés Hypertext Transfer Protocol Rövidítés HTTP Magyarázat A World Wide Web adatátviteli protokollja, egyúttal az WWW elérésére szolgáló URI bevezető tagja: File-szerverek elérésére szolgáló adatátviteli protokoll, az URI-ek bevezető tagja: ftp:// Postafiók-kezelő protokoll. File Transfer FTP Protocol Internet Messaging IMAP Access Protocol Post Office Protocol POP (POP3) Az IMAP-nál korábbi keletű, elterjedtebb postafiókkezelő protokoll. A POP3 betűszóval URI-ben közvetlenül nemigen találkozunk, de a levelezőprogram ( -kliens) beállításánál szükséges a levelek fogadására szolgáló POP3-szerver megadása. Simple Mail Transfer Protocol SMTP küldési protokoll. Az SMTP betűszóval URIben közvetlenül nemigen találkozunk, de az kliens beállításánál szükséges a levelek küldésére szolgáló SMTP-szerver megadása, ami az esetek többségében megegyezik a POP3-szerverrel. Internetes hírszerverek kommunikációs protokollja, az URI bevezető tagja: nntp:// Network News NNTP Transfer Protocol meta -kereső metacrawler Olyan Web-lapok, ahonnan a feltett keresőkérdéseket a honlap szervere számos egyedi keresőgépnek továbbítja és az eredményeket rendszerezett, összefésült formában tárja a a felhasználó elé. erőforrás-leíró extranet Universal Resource Identifier URI Az Interneten elérhető, különböző formátumú információk (= erőforrások ) egységes címzésére szolgáló jelölésrendszer Az extranet az Internet olyan szegmense, amely intézményi intraneteket köt össze, az intézmények közötti nem-informatikai funkcionális/szervezeti kapcsolat (megrendelő-szállító, társintézmény stb.) informatikai megfeleltetése. A HTML oldalakról meghívható utalások másutt elhelyezkedő erőforrásokra (dokumentumokra). hivatkozás, hyperlink élőkapocs honlap, kikötő homepage A WWW-n elérhető információk belépési kapui. intranet Az Internet intézményeken belüli szegmense, amely biztonságilag a külső Internet-területektől megfelelően elhatárolva üzemel. keresőgép search engine, [web]crawler A keresőgépek segítségével a WWW és más jelentősebb erőforrások (pl. az internetes fórumok = UseNet) anyagának teljes szövegű indexelése révén végezhetünk kereséseket. kliens client a felhasználó számítógépe illetve az azon futó alkalmazás, amelynek segítségével egy adott hálózati szolgáltatás igénybevehető portál portal A WWW-n kialakított információ-tárházak; megjelenítésük tartalmi és formai elemeit személyünkre is szabhatjuk az adott portálon történ ő regisztráció után. szerver server kiszolgáló számítógép, amely különböző hálózati szolgáltatásokat nyújt - 2 -

3 Magyar nyelvű Angol nyelvű Rövidítés Magyarázat kifejezés kifejezés tükrözés site mirroring Bizonyos információs gyűjtemények, teljesen azonos tartalommal több szerveren is elérhetőek. Ebben az esetben a fő szerver anyagával a tükör-szervereket megadott időközökben frissítik. Ugyan célszerűbb a fő szerver elérése, hiszen az hordozza a legnaprakészebb információkat, de meghibásodása esetén segítséget jelent egy kevésbé friss, ám legalább elérhető információforrás. Világháló World Wide Web WWW Elvileg az Internet is tekinthető a Világháló -nak, de újabban a WWW-t - azaz az Internet -en túlmenően leginkább használt és legközkedveltebb erőforrásával azonosítják a Világháló fogalmát. Web-böngésző Web-browser A WWW információinak oldalszerű megjelenítésére szolgáló kliensprogram, legjelentősebb díjtalanul használható képviselőik pl.: Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer Internet, intranet, extranet Bemutatás Az Internet egyre inkább mindennapi életünk részévé válik, a gyorsan elérhető naprakész információk tárházává. A Világháló fejlődésének, lehetőségeinek ismertetése túllépi e szakkönyv kereteit, ám néhány kapcsolódó fogalmat célszerű megvilágítani. Az alábbi ábra bemutatja, hogy az Internet jóval több egyszerű információhordozó- és közvetítő médiumnál - ámbár a fejezetben döntően erre az egyszerűbb szerepkörre mutatunk be példákat. Az Internet fizikai és elvontabb szintjei figyelhetők meg a következő ábrán: Workgroup computing: multimedia - dokumentumkezelés Groupware: projekt-management, munkafolyamat (workflow) management Groupshare: , videokonferencia, csoportos elõjegyzési naptár,faliújság, (bulletin board) Internet "elemi" szolgáltatások: file-átvitel, World Wide Web, UseNet, , biztonságos adatvitel, címtárak Internet protokollok (kommunikációs és szolgáltatási) : TCP, FTP, HTTP, NNTP, POP3, IMAP, SSL-SET, LDAP stb. Absztrakt funkcionális (logikai) réteg II. Absztrakt funkcionális (logikai) réteg I. Funkcionális réteg Internet, mint információkezelési és -szolgáltató médium Internet, mint adatközvetítési médium A piramis legalsó szintjén látható internetes protokollok lényegében a később felsorolásra kerülő erőforrások informatikai megvalósításai, így az átlagos felhasználó előtt rejtettek (transzparensek). Jelen fejezet elsősorban a közvetlenül fölötte álló információs médium szintjének lehetőségeivel foglalkozik

4 A piramis felsőbb részei bepillantást engednek a magasabbrendű internetes technológiák vegykonyhájába, azokba a produktivitást javító felhasználási területekbe, amelyek sikerrel debütáltak az elmúlt egy-másfél évtizedben a költséghatékonyságra és technológiai érettségre kifejezetten érzékeny telekommunikációs ágazatokban és a pénzügyi szférában. A Világháló technológiáit használó, de annak mindenki által elérhető, publikus szegmensétől elhatárolt hálózattípust intranetnek nevezzük. Az intranetek belső (cégszintű vagy pl. regionális kommunális) hálózatok, amelyek kívülről csak meghatározott felhasználói csoportok részére - megfelelő azonosítás után - érhetőek el. Az extranetek ezeket az intézményi intraneteket szabályozottan - azaz megfelelő hozzáférési-biztonsági megszorításokkal - összekapcsoló hálózatszakaszok. Az Internet-intranet-extranet hármasságot az alábbi ábra szemlélteti: Intranet Extranet Intranet Extranet Extranet Extranet Intranet Intranet Internet Erőforrások típusai Erőforrás Megjegyzés WWW (World Wide Web) A Világháló böngészése a legelterjedt erőforrás-alkalmazás. A WWW-vel együtt az Internet-használat zömét teszi ki. Levelezési listák, fórumok Ezek összefoglaló fogalmak, hiszen elérésük a WWW-n keresztül, e- mail-en vagy pedig ú.n. hírforrás-szervereken keresztül (newsserver) történik. FTP (File Transfer Protocol) File-szerverekről közvetlenül tölthetünk le file-okat e szolgáltatás segítségével. A böngésző technológiák fejlődésével a letöltések már a Web-böngészőből is kezdeményezhetőek és nem feltétlenül szükséges külön e célra kialakított FTP kliens-program használata (bár ez utóbbiak funkcionalitása sokrétűbb: pl. időzített letöltések, megszakadó Internet-kapcsolat esetén az újrakapcsolódással folytatódó letöltések stb.) Erőforrások elérése Az Interneten egységes jelölést használnak az erőforrások elérésére, amit URI-nek neveznek. Az URI leírja a felhasználó számára közömbös, ám a túloldalon álló szerver működéséhez nélkülözhetetlen elérési protokollt, valamint rámutat egy adott file-ra, dokumentumra

5 Általános formája: protokoll://szerver.teljes.neve/könyvtár1/könyvtár2/.../file.kiterjesztés, ahol a protokoll jelölése többnyire a http, ftp, nntp betűszavak valamelyike. G A DOS-Windows felhasználók számára a könyvtárak elkülönítése az előredőlő törtvonallal ( / ) szokatlan lehet, hiszen operációs rendszerük a fordított törtvonalat ( \ ) használja erre a célra. A mai Web-böngészők saját ablakukban képesek immár megjeleníteni Web-lapokat (http), fileszerverek könyvtárlistáit (ftp) és hírszerverek (nntp) fórumait is. I Amikor egy Web-URI-t írunk be a böngésző címsorába, és a hivatkozott file az index.html, akkor elégséges a szerver és a könyvtár megadása, mert a böngésző helyesen kiegészíti azt: pl. helyett megfelelő a gépelése G Ha a hivatkozás nem az index-file, az URI-ből a protokoll megjelölése ez esetben is elhagyható Letöltési formátumok A WWW-böngészés során számos fizikai formátummal megjelenő információval találkozhatunk. Egyesek a Web-böngészőbe beépített lehetőségekkel megjeleníthetők, mások külön megjelenítővagy szerkesztőprogramot igényelnek. A file-ok kiterjesztéséből - ami a filenévben a. -ot követő néhány betűs rész - lehet következtetni azok formátumára. Ideális esetben nem szükséges törődnünk azzal, hogy egy dokumentum behívásakor melyik program töltődik be számítógépünkbe, mert az adott program telepítésekor közli az operációs rendszerrel (pl. Windows 95/98, Linux) az általa felismert és helyesen kezelt kiterjesztéseket. I A file-nevek kis- vagy nagybetűvel írása egyes operációs rendszereknél (Windows-család) tetszőleges, míg pl. a Unix/Linux rendszerek a különbözően kapitalizált file-neveket egymástól eltérő fileoknak tekintik! - 5 -

6 Az alábbi táblázat a legyakrabban előforduló formátumokat mutatja be, a látványhűség és a szerkeszthetőség kérdésével alább foglalkozik a fejezet. Kiterjesztés A file-típus (angol Szükséges Megjegyzés nyelvű) megnevezése kliensprogram HTM Hypertext Markup Web-böngésző A WWW natív filetípusa. HTML Language GIF JPG PNG Graphics Interchange Format, Joint Photo Group, Portable Network Web-böngésző A Web-lapokon megjelenő képek különböző formátumai. A Web-lapok integráns részeiként azok látványhűségét emelik. Graphics TXT Web-böngésző Ú.n. nyers, azaz formátummentes szövegfile. Könnyedén szerkeszthető, de látványhűsége minimális PDF Portable Document Format Adobe Acrobat Viewer Az Adobe cég által quasiszabvánnyá emelt dokumentumformátum. Előnye, hogy a dokumentumok a nyomtatott anyagok tipográfiai igényességével jeleníthetők meg a képernyőn. Szerkesztésre jobbára alkalmatlan formátum (szövegrészek kimásolhatóak a vágóasztalra) PS Postscript Aladdin Ghostscript és GhostGum Viewer Eredetileg egyes fejlett nyomtatótípusok lapleíró nyelve, de képernyős megjelenítésre is alkalmas. A Postscript dokumentumok is látványhűen tekinthetők meg. További szerkesztésre lényegében alkalmatlan formátum. TEX T E X-rendszer A T E X tipográfiai igényességű, nyomdába szánt írott művek előállítására szolgáló, komplex programrendszer, amely különleges formátumú vezérlőparancsokkal ellátott szabványos szövegfile-ból hoz létre nyomdahű DVI, PS vagy PDF dokumentumokat. A T E X -file-ból információ kinyerése kissé nehézkes. DVI DeVice Independent DVI-megtekintő program (dviview, dviwin) Látványhű, információ kinyerése igen körülményes. DOC Microsoft Word Microsoft Word Megfelelően látványhű és szerkeszthető dokumentum-típus. RTF Rich Text Format RTF-megtekintő programok, Microsoft Word Nemegyszer a Microsoft Word-ben szerkesztett dokumentumokat nem a program natív formájában mentik el a Hálóra, hanem ebben a gyártóhoz nem kötődő, szabad formátumban. WP WordPerfect WordPerfect Látványhű és szerkeszthető

7 Táblázatunk a tömörített formátumokat (pl. ZIP, RAR, ARJ) nem tartalmazza - a PS, PDF, DOC, RTF file-okat gyakran helytakarékossági okokból archíválóprogrammal zömítik, így a letöltésükhöz szükséges idő akár a felére-harmadára is csökkenhet. A zömített file-ok kitömörítésére vonatkozó technikai tanácsokkal könyvünk nem foglalkozik. M A HTML file-ok kizárólag a honlapok szöveges információit tartalmazzák, a böngészőben megjelenő képeket általában külön-külön, egyenként kell elmenteni (a kép fölött lebegtetve az egérmutatót, a jobb egérgomb lenyomása után megjelenő gyorsmenü tartalmazza a kép elmentésének lehetőségét)! G Egyes Web-böngészők (Pl. Microsoft Internet Explorer 5) tartalmazzák a teljes Web-lap, képekkel tartalmazó elmentésének lehetőségét, amelyet az elmentés párbeszédablakban a filetípusnál lehet beállítani. A Windows- birodalom inkább a kommersziális formátumok (PDF-DOC-RTF tengely) mentén mozog, míg az akadémiai szférában elterjedt Unix-Linux rendszerek révén a szabad softwareeszközökkel előállítható T E X-DVI-PS dokumentumokkal találkozhatunk leginkább. Ha az adott dokumentum több formában is elérhető egy adott szerveren, a letöltési formátumot a bőség zavarában az alábbiak szerint választhatjuk ki: Ha a nyert információkat a szerzői jogok szem előtt tartásával a későbbiekben szerkeszteni szeretnénk, célszerűbb DOC, HTML vagy TXT formátumban elmenteni. Ha elsősorban képernyőn megtekinteni vagy kinyomtatni szeretnénk a dokumentumot, akkor a nyomdai jellegű formátumokat érdemes választani: PDF, PS, DVI World Wide Web-helyek osztályozott bemutatása Az alábbi alfejezetekben téma szerinti csoportosításban találhatóak kiválasztott Web-oldalak. A hivatkozás-gyűjtemény sokrétűségének és széles felhasználhatóságának érdekében, összeállításához a könyv egyes társszerzői is hozzájárultak, megadva az általuk leginkább látogatott honlapokat. A listában kizárólag díjmentesen használható, azaz nem kereskedelmi információs szolgáltatásokat találhatnak. A tárgyalt honlapok jelentős része angol nyelvű, szórványosan azonban hazai illetve az angoltól különböző világnyelveken (német, francia) megjelenő honlapok is szerepelnek a felsorolásban. A kategóriába sorolás a honlap domináns funkciója alapján történt, ám funkció-átfedés esetén elkerülhetetlen volt az önkényes besorolás Általános portálok, keresőrendszerek Az Internetre vezető kapuk, ú.n. portálok az idők folyamán honlapokból alakultak ki vagy pedig keresőgépek köré települtek. A portál személyre szabható információs oldal révén kínál bejutást a Világhálóra. A keresőrendszerek a WWW-n fellelhető összes oldal teljes szöveges indexelése révén biztosítanak széleskörű keresési lehetőségeket 1. 1 Sajnálatos módon a Web-oldalak tárolási szabványa, a HTML-formátum szemantikailag viszonylag fejletlen, információ-elméleti szempontból szerényebb expresszivitású, nem teszi lehet ővé a Web hierarchikus, tematikus feltérképezését. A teljes szöveges keresés noha látszólag egyszerűbb, mint a kulcsszavakra történő ill. hierarchikustematikus böngészés, számos téves találatot okoz, másfel ől pedig értékes lapok esetleg nem kerülnek napvilágra. A szakmailag fontos infomációk egy része, pl. a MEDLINE ugyan kereshető struktúrált formában, nevezetesen MESH (Medical Subject Heading) segítségével, ami azonban egyedi fejlesztés ű. A Web-en tetszőleges témakörben történő, - 7 -

8 A keresőgépek igyekeznek a Web egészét feldolgozni, azaz a Web-oldalakon előforduló szavakból indexelést végrehajtani, a mérhetetlen mennyiségű információ naprakész feldolgozása azonban kivihetetlen. Ezért az egyes keresőgépek nem látják a Web teljes egészét, mindegyik más és más rendszerességgel tud eljutni egy adott honlaphoz, hogy az ott fellelhető oldalak szövege alapján frissítse index-adatbázisát. Bizonyos lapok pedig akár láthatatlanok is maradhatnak a keresőrendszerek elől. A probléma enyhítésére jelenleg az ú.n. meta -keresők szolgálnak, amelyek számos (akát több száz keresőgéphez) eljuttatják a felhasználó kérdését és a különböző keresőgépektől származó eredményeket egységes formára alakítva, összefűzik, kiegyelve az azonos találatokat. Alta Vista Egyike a legnagyobb múltú keresőportáloknak. Google A klasszikus keresőknél frissebb keletű, igen naprakészen indexelt kereső-portál Google (magyar) A fenti keresőgép magyar nyelvű változata (Figyelem! A magyar nyelvűsítés önmagában nem jelenti azt, hogy kizárólag a magyar Weben keres.) Metacrawler Meta -kereső Search Engine Watch: Tips About Internet Search Engines Keresőgépek összehasonlítása: a honlapon található információk alapján mindenki kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb keresőportált. Search.com Meta -kereső Yahoo! ez is, hasonlóképpen. Heuréka Hazai keresőgép Origó Gyógyszer-törzskönyvezés, hatóságok A táblázatban a világ gyógyszer-törzskönyvező hatóságainak gyűjteménye található. Honlapjaikon további hyperlinkek találhatók egyéb gyógyszerhatósági vonatkozású Web-helyekhez. Eudraportal A European Drug Registration Association terjedelmes portálja, amelyből több EUDRA-szerver hívható meg PAN EUROPEAN REGULATORY FORUM Az EUDRA-csoport további tagja, amely az európai törzskönyvező hatóságok hírcserélő központja. univerzális, struktúrált információkeresést a HTML továbbfejlesztése hozhat - esetleg az elterjed őben lévő XML (extended Markup Language) szabvány révén

9 alex/download.htm EudraLex - The Rules Governing Medicinal Products in the European Union - Dowload area European Directorate for the Quality of Medicines - European Az EUDRA szabályozási oldala, ahonnan jogi, szakmai útmutatások, t.k. az ICH-GCP módszertani levelei tölthetők le. Gyógyszer-minőségügyi web-hely Pharmacopoeia on the WWW Food and Drug Administration Az USA törzskönyvező hatóságának gazdag információtartalmú honlapja, az FDA-GCP dokumentumok és kapcsolódó útmutatások tárhelye. Heads of Agencies Website Nemzeti gyógyszertörzskönyvező hatóságok listája Országos Gyógyszerészeti Intézet A hazai GCP-letéteményes, hivatalos intézményének honlapja, a hazai törvényi szabályozással valamint GCP, GLP információkkal Orvostudomány Ebben az alfejezetben olyan általános orvostudományi portálok szerepelnek, amelyek nem nélkülözik a klinikai farmakológiai-gyógyszerészeti vonatkozásokat sem. Néhány Web-hely összefoglalja az Interneten díjtalanul fellelhető teljes szöveges (tehát nem pusztán letölthető absztraktokkal jelentkező) szakfolyóiratokat: a kiadványok egy része nyomtatott formában, térítési díj ellenében is elérhető, mások kizárólag elektronikus formában terjesztik szellemi terméküket. A kiadói honlapok egy része korlátozás nélkül díjtalanul vehető igénybe, de többjüknél a fél-egy évesnél frissebb keletű anyagokért fizetni kell. Mások csupán postai úton terjesztett mutatványszámot engedélyeznek a díjtalan regisztráció ellenében. Egészségügyi - klinikai praxis minőségbiztosítás Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) Home Page, formerly the Agency for Health Care Policy and Research BioMedNet Univerzális orvosi kikötő, teljes szöveges - összefoglaló jellegű, azaz review - szakmai cikkekkel és MEDLINE-keresési lehetőséggel. Használata díjtalan és információbősége miatt különösen ajánlható. Combined Health Information Database Emory MedWeb: Main Page du/medweb/ Az NIH tematikus, egészségügyi bibliográfiai adatbázisa Az Emory Egyetem általános orvosi kikötője - 9 -

10 /md/ej.html Free medical journals Search (Hardin MD) Hardin MD - Hardin Meta Directory of Internet Health Sources Healthfinder - a gateway consumer health and human services information web site from the United States government HighWire Press Earth's Largest Free Full-Text Science Archives HighWire Press -- Free Online Full-text Articles MEDI-NETZ - Informationen für Fachleute im Gesundheitswesen aus einer Hand /md/index.html ault.htm /largest.dtl /freeart.dtl A Hardin MD webhelyén nyilvántartja az on-line ingyenesen hozzáférhető, teljes szövegű orvosi szaklapokat. Orvosi internetes erőforrások gyűjteménye. USA egészségügyi adatbázis és katalógus Ingyenesen elérhető teljes szöveges archívumok listája. Ingyenes teljes on-line szövegű cikkekhez forrókapcsolatok Német nyelvű orvosi portál MedScape orvosi portál, MEDLINE-keresési lehetőséggel Multilingual Glossary of medical Többnyelvű orvosi kifejezésjegyzék terms /eugloss/welcome.html National Guideline Clearinghouse Clinical Practice Guidelines Subdirectory Page The Free Medical Journals Site x.htm com/ Klinikai módszertani levelek tárháza, több száz kórkép aktuális diagnosztikai-terápiás elveivel. Klinikai módszertani levelek gyűjteménye, a National Guideline Clearinghouse tükrözött állománya Teljesen ingyenes illetve díjtalan elektronikus próbaszámmal kedveskedő szakfolyóiratok honlapjainak listája WWW Virtual Library Az Internet díjtalan használatú könyvtára, orvosi-gyógyszerészeti vonatkozásokkal is. British Medical Journal A szaklap on-line verziójában díjtalan tallózhatunk korábbi lapszámaiban

11 MEDLINE-keresőrendszerek Az előfizetéses MEDLINE-keresés mellett több helyütt fellelhetőek díjtalan szakirodalmi keresőgépek: Internet Grateful Med - National Library of Medicine - Search MEDLINE and other NLM MEDLINE-keresés databases PubMed - National Library of Medicine - Search MEDLINE - user-friendly free text searches bmed/ MEDLINE-keresés, a díjtalan szolgáltatások között a szerző tapasztalatai szerint a PubMed a legrugalmasabban kezelhető komplex kereséseknél. BioMedNet A BioMedNet portálja díjtalan MEDLINE-hozzáférést is biztosít Gyógyszerészet, gyógyszeripar, gyógyszerkutatás Ebben az alfejezetben farmakológiai tárgyú Web-helyek kaptak helyet: AAPS Pharmaceutica om/ Gyógyszeripari információk, on-line technológiai szaklappal AAPS Pharmaceutica - AAPS PharmSci - The Premier ficjournals/pharmsci/contents.ht Ingyenes gyógyszerkutatással foglalkozó elektronikus szaklap. Electronic-Only Journal of the Pharmaceutical Sciences ml Drug Information Gyógyszer-adatbázis DRUGFACTS - A Drug, Herbal, Interaction, and Disease Info Resource Electronic Orange Book Home Page Infomed Drug Guide Information Central - Hyperlinks of Interest ruginfo/drug_information.htm ault.htm gs/ htm Gyógyszer-információs adatbázis FDA központi gyógyszertörzskönyvi katalógusa A mindennapos kezelésben használt 100 hatóanyag részletező katalógusa, német nyelven A Drug Information Association egyik lapja, amelyről temérdek hasznos hálópont érhető el. Gyógyszeradatbázis Karolinska Institute - Therapeutics 2.html MAGYOSZ honlapja A Magyar Gyógyszergyártók Szövetségének honlapja, a linkgyűjteménye különösen átfogó

12 Martindale's Health Science Guide: Pharmacy Center ml Igen átfogó hyperlink gyűjtemény az orvosi kémia-farmakológia-klinikai farmakológia és határterületei (pl. biostatisztika, labormedicina, toxikológia) tárgykörében: on-line adatbázisok, nomogramokkalkulációk, módszertani levelek, oktatási segédanyagok, kódtáblák stb. Medical Matrix Egészségügyi szolgáltatói gyűjtemény Medizin und Pharma? Nutzen Sie den Katalog von MEDIZIN / PHARMA online! Német nyelvű, svájci illetőségű gyógyszeradatbázis PDR.net: The Leader in Interactive Healthcare for Medical and Drug Information Pharmaceutical Companies on the World Wide Web Pharmaceutical Information on the Internet Pharmaceutical Online: Digital Marketplace for the pharmaceutical industry f/ph_list1.html e.com/ A nagysikerű nyomtatott Physicians Desk Reference klinikai gyógyszeradatbázis on-line kiadása Az Interneten elérhető gyógyszeripari cégek kikötőinek gyűjteménye Átfogó gyógyszerészeti adatbázis, virtuális könyvtár, hyperlinkgyűjtemény, Sárga Oldalak - funkcióval Gyógyszeripari kommunális kikötő RxList Gyógyszeradatbázis The World-Wide Web Virtual Library: Pharmacy A fenti virtuális könyvtár gyógyszerszeti honlapja Therapeutics Letter r.html Gyógyszertani-klinikai farmakológiai vonatkozású ingyenes folyóirat Klinikai kutatás, GCP Közvetlenül a klinikai kutatásokkal foglalkozó elektronikus információ-szolgáltatások: EMEA EMEA honlapja FDA Guidance Page ce/index.htm Az FDA GxP módszertani anyagainak honlapja (igen kiterjedt adabázis!) ICH Main Az ICH honlapja Prototype Catalogue of EMEA Public Documents s/dbcat/oraexternalcatalogue.h tm EMEA Nyilvános dokumentumainak gyűjteménye

13 The Journal of Clinical Investigation Drug Information Association - DRUG INFORMATION JOURNAL /dhp5a.htm Biostatisztika-biometria Gyógyszerkutatás és a biostatisztika kapcsolatát feltáró Web-helyek listája. Stephen Senn's Pharmaceutical Statistics Links Power and Sample Size Estimation A klinikai vizsgálatok ingyenes, elektronikus szaklapja. A DIA ingyenes on-line preiodikája harmsts.html UnifyPow - A SAS Module/Macro for Sample-Size Analysis Klinikai Biostatisztikai Társaság - Angol-Magyar Klinikai Biostatisztikai Szószedet evmed/power.htm html zoszedet/ gyógyszerkutatással kapcsolatos biostatisztikai Web-helyek tematikus, átfogó gyűjteménye díjtalanul letölthető minta-méret meghatározó program DOS/Windows környezetben Minta-méret meghatározó modul SAS-hoz Biostatisztikai fogalomtár, közérthető magyarázatokkal 6.6. Összefoglalás Az elektronikus információszerzés a papíralapúnál összehasonlíthatatlanul kényelmesebb, bár az információk tengerében könnyebben el is süllyedhetünk. A gyakran felkeresett Web-helyeket célszerű a böngésző könyvjelzői között elmenteni, így a visszatérés csupán egy egérgomb-lenyomásba kerül. A böngészőprogramok lehetőséget nyújtanak a könyvjelzők hierarchikus, tematikus rendezésére is: ezt a lehetőséget nagyszámú tárolt Web-cím esetén érdemes kihasználni

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére

Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére Az Internet az egészségügyben Készült a Technológiai Előretekintési Program (TEP) Élettudományokkal és Egészségüggyel folalkozó munkacsoportjának felkérésére Készítette:Dr. Kovács Gábor címzetes egyetemi

Részletesebben

1. Az Internet története, részei

1. Az Internet története, részei 1. Az Internet története, részei Az Internet működése és története A számítógépes hálózatok alapjairól az első modulban már szóltunk. Az Internet és szolgáltatásai azonban napjainkban olyan mértékű számítástechnikai,

Részletesebben

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. =>

programokat vagy előzetesen ASCII file formátumra való konvertálást (pl. MIME, UUENCODE) igényel. => [#] * 10BASE2, 10BASE5, 10BASE-T, 100BASE-T * eltérő kábelezési módok Ethernet hálózatokban; az egyes típusok az átviteli sebességben, a hálózati topológiában és a kábel maximális hosszában különböznek

Részletesebben

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László

INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE. Bóta László Bóta László MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK INTERNETES KERESŐRENDSZEREK MŰKÖDÉSE Bóta László Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

Szerkesztette: Lukács Attila. A sikeres vizsga követelményei:

Szerkesztette: Lukács Attila. A sikeres vizsga követelményei: Szerkesztette: Lukács Attila A tananyag az alábbiak felhasználásával készült: Herczeg Lajos: Információ és kommunikáció tananyag látássérült felhasználók részére, Kiadja az "Informatika a látássérültekért"

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek

Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Nagy Gusztáv Web programozás alapismeretek Ad Librum Kiadó Budapest, 2011 A műnek erre a változatára a Nevezd meg!-ne add el!-ne változtasd! licenc feltételei1

Részletesebben

1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI

1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI 1. A WEBLAPFEJLESZTÉS ESZKÖZEI 1.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK Cél, hogy a hallgató ízelítőt kapjon a weblapok kialakulásáról, a weboldalak letöltődésének menetéről, átlássa a weblapfejlesztéshez szükséges

Részletesebben

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 7. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2010. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű

Részletesebben

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN

ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN ISKOLÁK A VILÁGHÁLÓN A MISKOLCI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HONLAPJA SZAKDOLGOZAT Készült a SZÉV Számítástechnikai Kft. által szervezett Felsőfokú Oktatásinformatikus Szakképesítő

Részletesebben

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk

Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Süllerné Faigl Zsófia Gyógyszeripari minőségrendszerek és informatikai támogatásuk Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Szabó Gábor Csaba, egyetemi docens BME

Részletesebben

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek

Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek Nagy Gusztáv Drupal 7 alapismeretek 2012 A műnek erre a változatára a Nevezd meg! Így add tovább! 3.0 licenc feltételei1 érvényesek. A következőket teheted a művel:

Részletesebben

A tudatos Internet-felhasználók Képzése.

A tudatos Internet-felhasználók Képzése. A tudatos Internet-felhasználók Képzése. I. előadás ( Az internetről általában ) 1. Mértékegységek, számok, prefixek: 1.a. Bit, Byte, Szó A számok (és a számok formájában tárolt bármely adat) ilyen adott

Részletesebben

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

TARTALOM. JELENÉSEK, BESZÁMOLÓK Jelentés a Levéltári Szakfelügyelet 2004. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOM KATONA CSABA KEREKES DÓRA KÖRMENDY LAJOS LAKATOS ANDOR: Internet és levéltár... 3 HORVÁTH J. ANDRÁS: Kutatók és kutatások Budapest Főváros Levéltárában 2003-ban... 25 BREINICH GÁBOR: Az eszmétől

Részletesebben

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Internet (Internetworking System) Számítógépes hálózatok világhálózata, amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási,

Részletesebben

Modern informatikai eszközök

Modern informatikai eszközök informatika Modern informatikai eszközök tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára

Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Online alapismeretek látássérült felhasználók számára Vakbarát tananyag Szerző: Herczeg Lajos, Mali Attila Kiadja az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány Copyright 2014. Minden jog fenntartva. A

Részletesebben

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT

BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT Netre fel! BARHÁCS OKTATÓKÖZPONT ÉS VIZSGAKÖZPONT www.facebook.com/barhacs www.barhacs.hu Az Internet olyan globális számítógépes hálózatok hálózata, amely felhasználók milliárdjait kapcsolja össze Az

Részletesebben

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette:

Debreceni Egyetem Informatika Kar. Keresőmarketing és weblap optimalizálás. Témavezető: Készítette: Debreceni Egyetem Informatika Kar Keresőmarketing és weblap optimalizálás Témavezető: Dr. Rutkovszky Edéné Egyetemi tanársegéd Készítette: Cselényi Dávid Informatika tanár szak Debrecen 2008 1 Bevezetés...

Részletesebben

Tartalom...3. A számítógép felépítése...5. Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása...

Tartalom...3. A számítógép felépítése...5. Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása... Tartalom Tartalom...3 A számítógép felépítése...5 Mi található a számítógépben?...6 Külső eszközök...7 Számítógép bekapcsolása, kikapcsolása...8 Az egér működése és használata... 11 A billentyűzet felosztása...

Részletesebben

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

A számítógépek között kommunikáció formái

A számítógépek között kommunikáció formái A számítógépes kommunikáció A számítógépes technológia különösen az utóbbi években rohamosan fejlődött, és az univerzális rendeltetésű számítógép az emberek közötti kommunikáció hatékony eszközévé vált.

Részletesebben

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban

Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Információkeresés a természettudományi szakirodalomban Áts József Szerzői jog 2013 Eötvös Loránd Tudományegyetem E könyv kutatási és oktatási

Részletesebben

2. Konferencia. Informatika és Versenyképesség

2. Konferencia. Informatika és Versenyképesség 2. Konferencia Informatika és Versenyképesség 2006. december 13. Előadók: Schaller Balázs Schmuck Roland Weinreich László A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében

Részletesebben

ISBN Útmutató. 5., átdolgozott kiadás

ISBN Útmutató. 5., átdolgozott kiadás ISBN Útmutató 5., átdolgozott kiadás Országos Széchényi Könyvtár, Magyar ISBN és ISMN Iroda Budapest, 2012 Összeállította: Csirmazné Rezi Éva és Szabó Erika Zita ISBN útmutató [elektronikus dok.] / [összeáll.

Részletesebben

A nyomdaipar és az elektronikus kereskedelem

A nyomdaipar és az elektronikus kereskedelem A nyomdaipar és az elektronikus kereskedelem Eiler Emil Karácsony előtti hangulatban mélázol a székben a képernyő előtt. Eszedbe jut, kinek mit is lehetne venni ajándékba. Rákattintasz a www.netpiac.hu

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május 2. oldal Web programozás (0.5. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN FELKÉSZÜLÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM ÚJ TECHNOLÓGIÁINAK BEFOGADÁ- SÁRA, ALKALMAZÁSÁRA (E-LEARNING,

Részletesebben