IV/6. Információszerzési források, technikák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV/6. Információszerzési források, technikák"

Átírás

1 IV/6. Információszerzési források, technikák Kulcsszavak: "meta"-kereső, , file-típus, FTP, honlap, keresőgépek, könyvjelző, portál, WWW 1. x 2. x 3. x 4. x 5. x 6. x 6.1. Tartalom 6.1. Tartalom Bevezetés Definíciók és rövidítések Internet, intranet, extranet Bemutatás Erőforrások típusai Erőforrások elérése Letöltési formátumok World Wide Web-helyek osztályozott bemutatása Általános portálok, keresőrendszerek Gyógyszer-törzskönyvezés, hatóságok Orvostudomány MEDLINE-keresőrendszerek Gyógyszerészet, gyógyszeripar, gyógyszerkutatás Klinikai kutatás, GCP Biostatisztika-biometria Összefoglalás Bevezetés Az információ korát éljük, a biológiai tudományok felgyorsulása elkerülhetetlenné és a keletkező információmennyiség révén egyre nehezebbé teszi a szakterület naprakész ismeretét. A hagyományos, nyomtatott médiumok mellett felértékelődik a minimális átfutási idejű és javarészt díjmentesen hozzárférhető elektronikus hírforrások, az Internet szerepe. A fejezet az Interneten elérhető publikus információforrásokkal foglalkozik

2 6.3. Definíciók és rövidítések Magyar nyelvű kifejezés Angol nyelvű kifejezés Hypertext Transfer Protocol Rövidítés HTTP Magyarázat A World Wide Web adatátviteli protokollja, egyúttal az WWW elérésére szolgáló URI bevezető tagja: File-szerverek elérésére szolgáló adatátviteli protokoll, az URI-ek bevezető tagja: ftp:// Postafiók-kezelő protokoll. File Transfer FTP Protocol Internet Messaging IMAP Access Protocol Post Office Protocol POP (POP3) Az IMAP-nál korábbi keletű, elterjedtebb postafiókkezelő protokoll. A POP3 betűszóval URI-ben közvetlenül nemigen találkozunk, de a levelezőprogram ( -kliens) beállításánál szükséges a levelek fogadására szolgáló POP3-szerver megadása. Simple Mail Transfer Protocol SMTP küldési protokoll. Az SMTP betűszóval URIben közvetlenül nemigen találkozunk, de az kliens beállításánál szükséges a levelek küldésére szolgáló SMTP-szerver megadása, ami az esetek többségében megegyezik a POP3-szerverrel. Internetes hírszerverek kommunikációs protokollja, az URI bevezető tagja: nntp:// Network News NNTP Transfer Protocol meta -kereső metacrawler Olyan Web-lapok, ahonnan a feltett keresőkérdéseket a honlap szervere számos egyedi keresőgépnek továbbítja és az eredményeket rendszerezett, összefésült formában tárja a a felhasználó elé. erőforrás-leíró extranet Universal Resource Identifier URI Az Interneten elérhető, különböző formátumú információk (= erőforrások ) egységes címzésére szolgáló jelölésrendszer Az extranet az Internet olyan szegmense, amely intézményi intraneteket köt össze, az intézmények közötti nem-informatikai funkcionális/szervezeti kapcsolat (megrendelő-szállító, társintézmény stb.) informatikai megfeleltetése. A HTML oldalakról meghívható utalások másutt elhelyezkedő erőforrásokra (dokumentumokra). hivatkozás, hyperlink élőkapocs honlap, kikötő homepage A WWW-n elérhető információk belépési kapui. intranet Az Internet intézményeken belüli szegmense, amely biztonságilag a külső Internet-területektől megfelelően elhatárolva üzemel. keresőgép search engine, [web]crawler A keresőgépek segítségével a WWW és más jelentősebb erőforrások (pl. az internetes fórumok = UseNet) anyagának teljes szövegű indexelése révén végezhetünk kereséseket. kliens client a felhasználó számítógépe illetve az azon futó alkalmazás, amelynek segítségével egy adott hálózati szolgáltatás igénybevehető portál portal A WWW-n kialakított információ-tárházak; megjelenítésük tartalmi és formai elemeit személyünkre is szabhatjuk az adott portálon történ ő regisztráció után. szerver server kiszolgáló számítógép, amely különböző hálózati szolgáltatásokat nyújt - 2 -

3 Magyar nyelvű Angol nyelvű Rövidítés Magyarázat kifejezés kifejezés tükrözés site mirroring Bizonyos információs gyűjtemények, teljesen azonos tartalommal több szerveren is elérhetőek. Ebben az esetben a fő szerver anyagával a tükör-szervereket megadott időközökben frissítik. Ugyan célszerűbb a fő szerver elérése, hiszen az hordozza a legnaprakészebb információkat, de meghibásodása esetén segítséget jelent egy kevésbé friss, ám legalább elérhető információforrás. Világháló World Wide Web WWW Elvileg az Internet is tekinthető a Világháló -nak, de újabban a WWW-t - azaz az Internet -en túlmenően leginkább használt és legközkedveltebb erőforrásával azonosítják a Világháló fogalmát. Web-böngésző Web-browser A WWW információinak oldalszerű megjelenítésére szolgáló kliensprogram, legjelentősebb díjtalanul használható képviselőik pl.: Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer Internet, intranet, extranet Bemutatás Az Internet egyre inkább mindennapi életünk részévé válik, a gyorsan elérhető naprakész információk tárházává. A Világháló fejlődésének, lehetőségeinek ismertetése túllépi e szakkönyv kereteit, ám néhány kapcsolódó fogalmat célszerű megvilágítani. Az alábbi ábra bemutatja, hogy az Internet jóval több egyszerű információhordozó- és közvetítő médiumnál - ámbár a fejezetben döntően erre az egyszerűbb szerepkörre mutatunk be példákat. Az Internet fizikai és elvontabb szintjei figyelhetők meg a következő ábrán: Workgroup computing: multimedia - dokumentumkezelés Groupware: projekt-management, munkafolyamat (workflow) management Groupshare: , videokonferencia, csoportos elõjegyzési naptár,faliújság, (bulletin board) Internet "elemi" szolgáltatások: file-átvitel, World Wide Web, UseNet, , biztonságos adatvitel, címtárak Internet protokollok (kommunikációs és szolgáltatási) : TCP, FTP, HTTP, NNTP, POP3, IMAP, SSL-SET, LDAP stb. Absztrakt funkcionális (logikai) réteg II. Absztrakt funkcionális (logikai) réteg I. Funkcionális réteg Internet, mint információkezelési és -szolgáltató médium Internet, mint adatközvetítési médium A piramis legalsó szintjén látható internetes protokollok lényegében a később felsorolásra kerülő erőforrások informatikai megvalósításai, így az átlagos felhasználó előtt rejtettek (transzparensek). Jelen fejezet elsősorban a közvetlenül fölötte álló információs médium szintjének lehetőségeivel foglalkozik

4 A piramis felsőbb részei bepillantást engednek a magasabbrendű internetes technológiák vegykonyhájába, azokba a produktivitást javító felhasználási területekbe, amelyek sikerrel debütáltak az elmúlt egy-másfél évtizedben a költséghatékonyságra és technológiai érettségre kifejezetten érzékeny telekommunikációs ágazatokban és a pénzügyi szférában. A Világháló technológiáit használó, de annak mindenki által elérhető, publikus szegmensétől elhatárolt hálózattípust intranetnek nevezzük. Az intranetek belső (cégszintű vagy pl. regionális kommunális) hálózatok, amelyek kívülről csak meghatározott felhasználói csoportok részére - megfelelő azonosítás után - érhetőek el. Az extranetek ezeket az intézményi intraneteket szabályozottan - azaz megfelelő hozzáférési-biztonsági megszorításokkal - összekapcsoló hálózatszakaszok. Az Internet-intranet-extranet hármasságot az alábbi ábra szemlélteti: Intranet Extranet Intranet Extranet Extranet Extranet Intranet Intranet Internet Erőforrások típusai Erőforrás Megjegyzés WWW (World Wide Web) A Világháló böngészése a legelterjedt erőforrás-alkalmazás. A WWW-vel együtt az Internet-használat zömét teszi ki. Levelezési listák, fórumok Ezek összefoglaló fogalmak, hiszen elérésük a WWW-n keresztül, e- mail-en vagy pedig ú.n. hírforrás-szervereken keresztül (newsserver) történik. FTP (File Transfer Protocol) File-szerverekről közvetlenül tölthetünk le file-okat e szolgáltatás segítségével. A böngésző technológiák fejlődésével a letöltések már a Web-böngészőből is kezdeményezhetőek és nem feltétlenül szükséges külön e célra kialakított FTP kliens-program használata (bár ez utóbbiak funkcionalitása sokrétűbb: pl. időzített letöltések, megszakadó Internet-kapcsolat esetén az újrakapcsolódással folytatódó letöltések stb.) Erőforrások elérése Az Interneten egységes jelölést használnak az erőforrások elérésére, amit URI-nek neveznek. Az URI leírja a felhasználó számára közömbös, ám a túloldalon álló szerver működéséhez nélkülözhetetlen elérési protokollt, valamint rámutat egy adott file-ra, dokumentumra

5 Általános formája: protokoll://szerver.teljes.neve/könyvtár1/könyvtár2/.../file.kiterjesztés, ahol a protokoll jelölése többnyire a http, ftp, nntp betűszavak valamelyike. G A DOS-Windows felhasználók számára a könyvtárak elkülönítése az előredőlő törtvonallal ( / ) szokatlan lehet, hiszen operációs rendszerük a fordított törtvonalat ( \ ) használja erre a célra. A mai Web-böngészők saját ablakukban képesek immár megjeleníteni Web-lapokat (http), fileszerverek könyvtárlistáit (ftp) és hírszerverek (nntp) fórumait is. I Amikor egy Web-URI-t írunk be a böngésző címsorába, és a hivatkozott file az index.html, akkor elégséges a szerver és a könyvtár megadása, mert a böngésző helyesen kiegészíti azt: pl. helyett megfelelő a gépelése G Ha a hivatkozás nem az index-file, az URI-ből a protokoll megjelölése ez esetben is elhagyható Letöltési formátumok A WWW-böngészés során számos fizikai formátummal megjelenő információval találkozhatunk. Egyesek a Web-böngészőbe beépített lehetőségekkel megjeleníthetők, mások külön megjelenítővagy szerkesztőprogramot igényelnek. A file-ok kiterjesztéséből - ami a filenévben a. -ot követő néhány betűs rész - lehet következtetni azok formátumára. Ideális esetben nem szükséges törődnünk azzal, hogy egy dokumentum behívásakor melyik program töltődik be számítógépünkbe, mert az adott program telepítésekor közli az operációs rendszerrel (pl. Windows 95/98, Linux) az általa felismert és helyesen kezelt kiterjesztéseket. I A file-nevek kis- vagy nagybetűvel írása egyes operációs rendszereknél (Windows-család) tetszőleges, míg pl. a Unix/Linux rendszerek a különbözően kapitalizált file-neveket egymástól eltérő fileoknak tekintik! - 5 -

6 Az alábbi táblázat a legyakrabban előforduló formátumokat mutatja be, a látványhűség és a szerkeszthetőség kérdésével alább foglalkozik a fejezet. Kiterjesztés A file-típus (angol Szükséges Megjegyzés nyelvű) megnevezése kliensprogram HTM Hypertext Markup Web-böngésző A WWW natív filetípusa. HTML Language GIF JPG PNG Graphics Interchange Format, Joint Photo Group, Portable Network Web-böngésző A Web-lapokon megjelenő képek különböző formátumai. A Web-lapok integráns részeiként azok látványhűségét emelik. Graphics TXT Web-böngésző Ú.n. nyers, azaz formátummentes szövegfile. Könnyedén szerkeszthető, de látványhűsége minimális PDF Portable Document Format Adobe Acrobat Viewer Az Adobe cég által quasiszabvánnyá emelt dokumentumformátum. Előnye, hogy a dokumentumok a nyomtatott anyagok tipográfiai igényességével jeleníthetők meg a képernyőn. Szerkesztésre jobbára alkalmatlan formátum (szövegrészek kimásolhatóak a vágóasztalra) PS Postscript Aladdin Ghostscript és GhostGum Viewer Eredetileg egyes fejlett nyomtatótípusok lapleíró nyelve, de képernyős megjelenítésre is alkalmas. A Postscript dokumentumok is látványhűen tekinthetők meg. További szerkesztésre lényegében alkalmatlan formátum. TEX T E X-rendszer A T E X tipográfiai igényességű, nyomdába szánt írott művek előállítására szolgáló, komplex programrendszer, amely különleges formátumú vezérlőparancsokkal ellátott szabványos szövegfile-ból hoz létre nyomdahű DVI, PS vagy PDF dokumentumokat. A T E X -file-ból információ kinyerése kissé nehézkes. DVI DeVice Independent DVI-megtekintő program (dviview, dviwin) Látványhű, információ kinyerése igen körülményes. DOC Microsoft Word Microsoft Word Megfelelően látványhű és szerkeszthető dokumentum-típus. RTF Rich Text Format RTF-megtekintő programok, Microsoft Word Nemegyszer a Microsoft Word-ben szerkesztett dokumentumokat nem a program natív formájában mentik el a Hálóra, hanem ebben a gyártóhoz nem kötődő, szabad formátumban. WP WordPerfect WordPerfect Látványhű és szerkeszthető

7 Táblázatunk a tömörített formátumokat (pl. ZIP, RAR, ARJ) nem tartalmazza - a PS, PDF, DOC, RTF file-okat gyakran helytakarékossági okokból archíválóprogrammal zömítik, így a letöltésükhöz szükséges idő akár a felére-harmadára is csökkenhet. A zömített file-ok kitömörítésére vonatkozó technikai tanácsokkal könyvünk nem foglalkozik. M A HTML file-ok kizárólag a honlapok szöveges információit tartalmazzák, a böngészőben megjelenő képeket általában külön-külön, egyenként kell elmenteni (a kép fölött lebegtetve az egérmutatót, a jobb egérgomb lenyomása után megjelenő gyorsmenü tartalmazza a kép elmentésének lehetőségét)! G Egyes Web-böngészők (Pl. Microsoft Internet Explorer 5) tartalmazzák a teljes Web-lap, képekkel tartalmazó elmentésének lehetőségét, amelyet az elmentés párbeszédablakban a filetípusnál lehet beállítani. A Windows- birodalom inkább a kommersziális formátumok (PDF-DOC-RTF tengely) mentén mozog, míg az akadémiai szférában elterjedt Unix-Linux rendszerek révén a szabad softwareeszközökkel előállítható T E X-DVI-PS dokumentumokkal találkozhatunk leginkább. Ha az adott dokumentum több formában is elérhető egy adott szerveren, a letöltési formátumot a bőség zavarában az alábbiak szerint választhatjuk ki: Ha a nyert információkat a szerzői jogok szem előtt tartásával a későbbiekben szerkeszteni szeretnénk, célszerűbb DOC, HTML vagy TXT formátumban elmenteni. Ha elsősorban képernyőn megtekinteni vagy kinyomtatni szeretnénk a dokumentumot, akkor a nyomdai jellegű formátumokat érdemes választani: PDF, PS, DVI World Wide Web-helyek osztályozott bemutatása Az alábbi alfejezetekben téma szerinti csoportosításban találhatóak kiválasztott Web-oldalak. A hivatkozás-gyűjtemény sokrétűségének és széles felhasználhatóságának érdekében, összeállításához a könyv egyes társszerzői is hozzájárultak, megadva az általuk leginkább látogatott honlapokat. A listában kizárólag díjmentesen használható, azaz nem kereskedelmi információs szolgáltatásokat találhatnak. A tárgyalt honlapok jelentős része angol nyelvű, szórványosan azonban hazai illetve az angoltól különböző világnyelveken (német, francia) megjelenő honlapok is szerepelnek a felsorolásban. A kategóriába sorolás a honlap domináns funkciója alapján történt, ám funkció-átfedés esetén elkerülhetetlen volt az önkényes besorolás Általános portálok, keresőrendszerek Az Internetre vezető kapuk, ú.n. portálok az idők folyamán honlapokból alakultak ki vagy pedig keresőgépek köré települtek. A portál személyre szabható információs oldal révén kínál bejutást a Világhálóra. A keresőrendszerek a WWW-n fellelhető összes oldal teljes szöveges indexelése révén biztosítanak széleskörű keresési lehetőségeket 1. 1 Sajnálatos módon a Web-oldalak tárolási szabványa, a HTML-formátum szemantikailag viszonylag fejletlen, információ-elméleti szempontból szerényebb expresszivitású, nem teszi lehet ővé a Web hierarchikus, tematikus feltérképezését. A teljes szöveges keresés noha látszólag egyszerűbb, mint a kulcsszavakra történő ill. hierarchikustematikus böngészés, számos téves találatot okoz, másfel ől pedig értékes lapok esetleg nem kerülnek napvilágra. A szakmailag fontos infomációk egy része, pl. a MEDLINE ugyan kereshető struktúrált formában, nevezetesen MESH (Medical Subject Heading) segítségével, ami azonban egyedi fejlesztés ű. A Web-en tetszőleges témakörben történő, - 7 -

8 A keresőgépek igyekeznek a Web egészét feldolgozni, azaz a Web-oldalakon előforduló szavakból indexelést végrehajtani, a mérhetetlen mennyiségű információ naprakész feldolgozása azonban kivihetetlen. Ezért az egyes keresőgépek nem látják a Web teljes egészét, mindegyik más és más rendszerességgel tud eljutni egy adott honlaphoz, hogy az ott fellelhető oldalak szövege alapján frissítse index-adatbázisát. Bizonyos lapok pedig akár láthatatlanok is maradhatnak a keresőrendszerek elől. A probléma enyhítésére jelenleg az ú.n. meta -keresők szolgálnak, amelyek számos (akát több száz keresőgéphez) eljuttatják a felhasználó kérdését és a különböző keresőgépektől származó eredményeket egységes formára alakítva, összefűzik, kiegyelve az azonos találatokat. Alta Vista Egyike a legnagyobb múltú keresőportáloknak. Google A klasszikus keresőknél frissebb keletű, igen naprakészen indexelt kereső-portál Google (magyar) A fenti keresőgép magyar nyelvű változata (Figyelem! A magyar nyelvűsítés önmagában nem jelenti azt, hogy kizárólag a magyar Weben keres.) Metacrawler Meta -kereső Search Engine Watch: Tips About Internet Search Engines Keresőgépek összehasonlítása: a honlapon található információk alapján mindenki kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb keresőportált. Search.com Meta -kereső Yahoo! ez is, hasonlóképpen. Heuréka Hazai keresőgép Origó Gyógyszer-törzskönyvezés, hatóságok A táblázatban a világ gyógyszer-törzskönyvező hatóságainak gyűjteménye található. Honlapjaikon további hyperlinkek találhatók egyéb gyógyszerhatósági vonatkozású Web-helyekhez. Eudraportal A European Drug Registration Association terjedelmes portálja, amelyből több EUDRA-szerver hívható meg PAN EUROPEAN REGULATORY FORUM Az EUDRA-csoport további tagja, amely az európai törzskönyvező hatóságok hírcserélő központja. univerzális, struktúrált információkeresést a HTML továbbfejlesztése hozhat - esetleg az elterjed őben lévő XML (extended Markup Language) szabvány révén

9 alex/download.htm EudraLex - The Rules Governing Medicinal Products in the European Union - Dowload area European Directorate for the Quality of Medicines - European Az EUDRA szabályozási oldala, ahonnan jogi, szakmai útmutatások, t.k. az ICH-GCP módszertani levelei tölthetők le. Gyógyszer-minőségügyi web-hely Pharmacopoeia on the WWW Food and Drug Administration Az USA törzskönyvező hatóságának gazdag információtartalmú honlapja, az FDA-GCP dokumentumok és kapcsolódó útmutatások tárhelye. Heads of Agencies Website Nemzeti gyógyszertörzskönyvező hatóságok listája Országos Gyógyszerészeti Intézet A hazai GCP-letéteményes, hivatalos intézményének honlapja, a hazai törvényi szabályozással valamint GCP, GLP információkkal Orvostudomány Ebben az alfejezetben olyan általános orvostudományi portálok szerepelnek, amelyek nem nélkülözik a klinikai farmakológiai-gyógyszerészeti vonatkozásokat sem. Néhány Web-hely összefoglalja az Interneten díjtalanul fellelhető teljes szöveges (tehát nem pusztán letölthető absztraktokkal jelentkező) szakfolyóiratokat: a kiadványok egy része nyomtatott formában, térítési díj ellenében is elérhető, mások kizárólag elektronikus formában terjesztik szellemi terméküket. A kiadói honlapok egy része korlátozás nélkül díjtalanul vehető igénybe, de többjüknél a fél-egy évesnél frissebb keletű anyagokért fizetni kell. Mások csupán postai úton terjesztett mutatványszámot engedélyeznek a díjtalan regisztráció ellenében. Egészségügyi - klinikai praxis minőségbiztosítás Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) Home Page, formerly the Agency for Health Care Policy and Research BioMedNet Univerzális orvosi kikötő, teljes szöveges - összefoglaló jellegű, azaz review - szakmai cikkekkel és MEDLINE-keresési lehetőséggel. Használata díjtalan és információbősége miatt különösen ajánlható. Combined Health Information Database Emory MedWeb: Main Page du/medweb/ Az NIH tematikus, egészségügyi bibliográfiai adatbázisa Az Emory Egyetem általános orvosi kikötője - 9 -

10 /md/ej.html Free medical journals Search (Hardin MD) Hardin MD - Hardin Meta Directory of Internet Health Sources Healthfinder - a gateway consumer health and human services information web site from the United States government HighWire Press Earth's Largest Free Full-Text Science Archives HighWire Press -- Free Online Full-text Articles MEDI-NETZ - Informationen für Fachleute im Gesundheitswesen aus einer Hand /md/index.html ault.htm /largest.dtl /freeart.dtl A Hardin MD webhelyén nyilvántartja az on-line ingyenesen hozzáférhető, teljes szövegű orvosi szaklapokat. Orvosi internetes erőforrások gyűjteménye. USA egészségügyi adatbázis és katalógus Ingyenesen elérhető teljes szöveges archívumok listája. Ingyenes teljes on-line szövegű cikkekhez forrókapcsolatok Német nyelvű orvosi portál MedScape orvosi portál, MEDLINE-keresési lehetőséggel Multilingual Glossary of medical Többnyelvű orvosi kifejezésjegyzék terms /eugloss/welcome.html National Guideline Clearinghouse Clinical Practice Guidelines Subdirectory Page The Free Medical Journals Site x.htm com/ Klinikai módszertani levelek tárháza, több száz kórkép aktuális diagnosztikai-terápiás elveivel. Klinikai módszertani levelek gyűjteménye, a National Guideline Clearinghouse tükrözött állománya Teljesen ingyenes illetve díjtalan elektronikus próbaszámmal kedveskedő szakfolyóiratok honlapjainak listája WWW Virtual Library Az Internet díjtalan használatú könyvtára, orvosi-gyógyszerészeti vonatkozásokkal is. British Medical Journal A szaklap on-line verziójában díjtalan tallózhatunk korábbi lapszámaiban

11 MEDLINE-keresőrendszerek Az előfizetéses MEDLINE-keresés mellett több helyütt fellelhetőek díjtalan szakirodalmi keresőgépek: Internet Grateful Med - National Library of Medicine - Search MEDLINE and other NLM MEDLINE-keresés databases PubMed - National Library of Medicine - Search MEDLINE - user-friendly free text searches bmed/ MEDLINE-keresés, a díjtalan szolgáltatások között a szerző tapasztalatai szerint a PubMed a legrugalmasabban kezelhető komplex kereséseknél. BioMedNet A BioMedNet portálja díjtalan MEDLINE-hozzáférést is biztosít Gyógyszerészet, gyógyszeripar, gyógyszerkutatás Ebben az alfejezetben farmakológiai tárgyú Web-helyek kaptak helyet: AAPS Pharmaceutica om/ Gyógyszeripari információk, on-line technológiai szaklappal AAPS Pharmaceutica - AAPS PharmSci - The Premier ficjournals/pharmsci/contents.ht Ingyenes gyógyszerkutatással foglalkozó elektronikus szaklap. Electronic-Only Journal of the Pharmaceutical Sciences ml Drug Information Gyógyszer-adatbázis DRUGFACTS - A Drug, Herbal, Interaction, and Disease Info Resource Electronic Orange Book Home Page Infomed Drug Guide Information Central - Hyperlinks of Interest ruginfo/drug_information.htm ault.htm gs/ htm Gyógyszer-információs adatbázis FDA központi gyógyszertörzskönyvi katalógusa A mindennapos kezelésben használt 100 hatóanyag részletező katalógusa, német nyelven A Drug Information Association egyik lapja, amelyről temérdek hasznos hálópont érhető el. Gyógyszeradatbázis Karolinska Institute - Therapeutics 2.html MAGYOSZ honlapja A Magyar Gyógyszergyártók Szövetségének honlapja, a linkgyűjteménye különösen átfogó

12 Martindale's Health Science Guide: Pharmacy Center ml Igen átfogó hyperlink gyűjtemény az orvosi kémia-farmakológia-klinikai farmakológia és határterületei (pl. biostatisztika, labormedicina, toxikológia) tárgykörében: on-line adatbázisok, nomogramokkalkulációk, módszertani levelek, oktatási segédanyagok, kódtáblák stb. Medical Matrix Egészségügyi szolgáltatói gyűjtemény Medizin und Pharma? Nutzen Sie den Katalog von MEDIZIN / PHARMA online! Német nyelvű, svájci illetőségű gyógyszeradatbázis PDR.net: The Leader in Interactive Healthcare for Medical and Drug Information Pharmaceutical Companies on the World Wide Web Pharmaceutical Information on the Internet Pharmaceutical Online: Digital Marketplace for the pharmaceutical industry f/ph_list1.html e.com/ A nagysikerű nyomtatott Physicians Desk Reference klinikai gyógyszeradatbázis on-line kiadása Az Interneten elérhető gyógyszeripari cégek kikötőinek gyűjteménye Átfogó gyógyszerészeti adatbázis, virtuális könyvtár, hyperlinkgyűjtemény, Sárga Oldalak - funkcióval Gyógyszeripari kommunális kikötő RxList Gyógyszeradatbázis The World-Wide Web Virtual Library: Pharmacy A fenti virtuális könyvtár gyógyszerszeti honlapja Therapeutics Letter r.html Gyógyszertani-klinikai farmakológiai vonatkozású ingyenes folyóirat Klinikai kutatás, GCP Közvetlenül a klinikai kutatásokkal foglalkozó elektronikus információ-szolgáltatások: EMEA EMEA honlapja FDA Guidance Page ce/index.htm Az FDA GxP módszertani anyagainak honlapja (igen kiterjedt adabázis!) ICH Main Az ICH honlapja Prototype Catalogue of EMEA Public Documents s/dbcat/oraexternalcatalogue.h tm EMEA Nyilvános dokumentumainak gyűjteménye

13 The Journal of Clinical Investigation Drug Information Association - DRUG INFORMATION JOURNAL /dhp5a.htm Biostatisztika-biometria Gyógyszerkutatás és a biostatisztika kapcsolatát feltáró Web-helyek listája. Stephen Senn's Pharmaceutical Statistics Links Power and Sample Size Estimation A klinikai vizsgálatok ingyenes, elektronikus szaklapja. A DIA ingyenes on-line preiodikája harmsts.html UnifyPow - A SAS Module/Macro for Sample-Size Analysis Klinikai Biostatisztikai Társaság - Angol-Magyar Klinikai Biostatisztikai Szószedet evmed/power.htm html zoszedet/ gyógyszerkutatással kapcsolatos biostatisztikai Web-helyek tematikus, átfogó gyűjteménye díjtalanul letölthető minta-méret meghatározó program DOS/Windows környezetben Minta-méret meghatározó modul SAS-hoz Biostatisztikai fogalomtár, közérthető magyarázatokkal 6.6. Összefoglalás Az elektronikus információszerzés a papíralapúnál összehasonlíthatatlanul kényelmesebb, bár az információk tengerében könnyebben el is süllyedhetünk. A gyakran felkeresett Web-helyeket célszerű a böngésző könyvjelzői között elmenteni, így a visszatérés csupán egy egérgomb-lenyomásba kerül. A böngészőprogramok lehetőséget nyújtanak a könyvjelzők hierarchikus, tematikus rendezésére is: ezt a lehetőséget nagyszámú tárolt Web-cím esetén érdemes kihasználni

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják.

fájl-szerver (file server) Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják. I n t e r n e t k i f e j e z é s e k adat (data) Valamilyen különleges célból, gyakran speciális alakban elıkészített információ. Számítógépen tárolható és feldolgozható számok és betők. adatbázis (database)

Részletesebben

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező)

A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP. Webmail (levelező) A számítástechnika gyakorlata WIN 2000 I. Szerver, ügyfél Protokoll NT domain, Peer to Peer Internet o WWW oftp opop3, SMTP Bejelentkezés Explorer (böngésző) Webmail (levelező) 2003 wi-3 1 wi-3 2 Hálózatok

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Az internet jellemzői 25 perc 2. Szolgáltatások az interneten 20 perc

Részletesebben

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat.

Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elődjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és ARPANet-nek keresztelték. Kifejlesztésének

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

e-folyóirat, e-könyv, e-könyvtár

e-folyóirat, e-könyv, e-könyvtár e-folyóirat, e-könyv, e-könyvtár Elektronikus dokumentum Elektronikus dokumentum = Az elektromos, mágneses vagy magnetooptikai hordozón tárolt dokumentum Ha csak a hálón érhetjük el, akkor digitális dokumentumról

Részletesebben

Informatika 10. évf.

Informatika 10. évf. Informatika 10. évf. Internet és kommunikáció I. 2013. december 9. Készítette: Gráf Tímea Internet Az Internet egymással összeköttetésben álló, sokszor nem kompatibilis hálózatok összessége. 2 1 WWW World

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS. A) Műszaki követelmények 1. sz. melléklet MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, A KÖRKERESŐ SZOFTVER SPECIFIKÁCIÓJA, KÖLTSÉGVETÉS A) Műszaki követelmények A körkereső szoftvernek (a továbbiakban Szoftver) az alábbi követelményeknek kell megfelelnie

Részletesebben

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31

WWW Kliens-szerver Alapfogalmak Technológiák Terv. Web programozás 1 / 31 Web programozás 2011 2012 1 / 31 Áttekintés Mi a web? / A web rövid története Kliens szerver architektúra Néhány alapfogalom Kliens- illetve szerver oldali technológiák áttekintése Miről lesz szó... (kurzus/labor/vizsga)

Részletesebben

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév

INTERNET. internetwork röviden Internet /hálózatok hálózata/ 2010/2011. őszi félév INTERNET A hatvanas években katonai megrendelésre hozták létre: ARPAnet @ (ARPA= Advanced Research Agency) A rendszer alapelve: minden gép kapcsolatot teremthet egy másik géppel az összekötő vezetékrendszer

Részletesebben

Web harvesztelés. Automatikus módszerekkel

Web harvesztelés. Automatikus módszerekkel Országos Széchényi Könyvtár Miről lesz szó? Mi is az a web harvesztelés? Mire és hol használjuk? Miért hasznos? Saját megvalósításaink Mi a web harvesztelés? Interneten található weboldalak begyűjtése,

Részletesebben

INTERNETES KERESÉS. Szórád László Óbudai Egyetem TMPK

INTERNETES KERESÉS. Szórád László Óbudai Egyetem TMPK INTERNETES KERESÉS Szórád László Óbudai Egyetem TMPK AZ INTERNET INTERNET = WEB? - NEM! A web csak egy (bár az egyik legismertebb) részhalmazát jelenti az interneten használt alkalmazásoknak és protokolloknak.

Részletesebben

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv?

BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? BARANGOLÁS AZ E-KÖNYVEK BIRODALMÁBAN Milyen legyen az elektonikus könyv? Készítették: Névery Tibor és Széll Ildikó PPKE I. évf. kiadói szerkesztő hallgatók, közösen 1 BEVEZETŐ Az elektronikus könyv valamilyen

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatásával megvalósuló KKC-2008-V-08-08-101 számú projekt B2CR ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ azaz, hogyan használjuk fel az internet lehetőségeit cégünk sikerei érdekében. MarkCon előadó: Vendler Balázs, ügyvezető TARTALOM (1) Az internetről általában (2) Webes megjelenések

Részletesebben

Zimbra levelező rendszer

Zimbra levelező rendszer Zimbra levelező rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Email... 5 Társalgás, nézetek, és keresés...

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer

KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer KnowledgeTree dokumentumkezelő rendszer Budapest, 2011. január 11. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Dokumentum információ... 3 Változások... 3 Bevezetés... 4 Funkciók... 5 Felhasználói felület... 5

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

CSALÁDFAKÉSZÍTŐ PROGRAMOK

CSALÁDFAKÉSZÍTŐ PROGRAMOK CSALÁDFAKÉSZÍTŐ PROGRAMOK A VILÁGHÁLÓN Kónya Zsuzsanna 2015.05.15. Szolnok Aba-Novák Agora Kulturális Központ Családkutató Klub CSALÁDFAPROGRAMOK Kutatás nagyon sok adat Adatok rendezése áttekinthetősége

Részletesebben

à ltalã nos elmã leti fogalmak Category Ebben a szekciã³ban az online marketinghez à s az internethez kapcsolã³dã³ Ã ltalã nos fogalmakat mutatjuk be.

à ltalã nos elmã leti fogalmak Category Ebben a szekciã³ban az online marketinghez à s az internethez kapcsolã³dã³ Ã ltalã nos fogalmakat mutatjuk be. à ltalã nos elmã leti fogalmak Category Ebben a szekciã³ban az online marketinghez à s az internethez kapcsolã³dã³ Ã ltalã nos fogalmakat mutatjuk be. Contents à ltalã nos elmã leti fogalmak 1 Blocked

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF

BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA. Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF BEVEZETÉS AZ INTERNET ÉS A WORLD WIDE WEB VILÁGÁBA Kvaszingerné Prantner Csilla, EKF Az Internet 2 A hálózatok összekapcsolt, hálózatba szervezett rendszere, amely behálózza a világot. Részévé vált életünknek.

Részletesebben

Adatkeresés az interneten. Cicer Norbert 12/K.

Adatkeresés az interneten. Cicer Norbert 12/K. Adatkeresés az interneten Cicer Norbert 12/K. Internetes keresőoldalak Az internet gyakorlatilag végtelen adatmennyiséget tartalmaz A dokumentumokat és egyéb adatokat szolgáltató szerverek száma több millió,

Részletesebben

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése

ERserver. iseries. Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ERserver iseries Az iseries Access for Windows használatának megkezdése ii iseries: Az iseries Access for Windows használatának

Részletesebben

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II.

Elektronikus levelek. Az informatikai biztonság alapjai II. Elektronikus levelek Az informatikai biztonság alapjai II. Készítette: Póserné Oláh Valéria poserne.valeria@nik.bmf.hu Miről lesz szó? Elektronikus levelek felépítése egyszerű szövegű levél felépítése

Részletesebben

applikációs protokollok

applikációs protokollok Applikációs protokollok Hálózati szolgáltatások 2. applikációs protokollok: HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, POP3, IMAP, SMTP Informatikus (rendszerinformatikus) Az OSI modell viszony-, megjelenítési és alkalmazási

Részletesebben

A HTTP-vel lehetõségünk van multimédiás elemek továbbítására is.

A HTTP-vel lehetõségünk van multimédiás elemek továbbítására is. WWW (World Wide Web) A World Wide Web az internet egyik legnépszerûbb szolgáltatása. A WWW szervereken HTML oldalakon találhatjuk meg az információkat. A HTML (HyperText Markup Language) egy dokumentumleíró

Részletesebben

KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20

KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20 INTERNET 1/42 KERESÉS A NETEN DR. KÓNYA LÁSZLÓ: KERESÉS A NETEN KERESÉS MÓDSZERE, KERESŐPROGRAMOK 2004.04.20 FORRÁS: TARR BENCE : KERESÉS AZ INTERNETEN PANEM KIADÓ, 2001 ISBN 963 545 326 4 INTERNET 2/42

Részletesebben

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata

Az Internet. avagy a hálózatok hálózata Az Internet avagy a hálózatok hálózata Az Internet története 1. A hidegháború egy fontos problémája Amerikában a hatvanas évek elején: Az amerikai kormányszervek hogyan tudják megtartani a kommunikációt

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

ELOSZTOTT DIGITÁLIS KÖNYVTÁRI PROJEKT EURÓPÁBAN

ELOSZTOTT DIGITÁLIS KÖNYVTÁRI PROJEKT EURÓPÁBAN ELOSZTOTT DIGITÁLIS KÖNYVTÁRI PROJEKT EURÓPÁBAN Kovács László, laszlo.kovacs@sztaki.hu Micsik András, micsik@sztaki.hu MTA SZTAKI, Elosztott Rendszerek Osztály Abstract The member institutes of ERCIM (European

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Információ és kommunikáció

Információ és kommunikáció Információ és kommunikáció Tanmenet Információ és kommunikáció TANMENET- Információ és kommunikáció Témakörök Javasolt óraszám 1. Hálózati alapismeretek 20 perc 2. Az internet jellemzői 25 perc 3. Szolgáltatások

Részletesebben

I. rész Intranet...11 II. rész Windows SharePoint Services... 33

I. rész Intranet...11 II. rész Windows SharePoint Services... 33 I. rész Intranet...11 1. Az intranet feladatai... 13 2. Az intranet elemei... 16 3. Windows-alapú hálózatok... 20 4. SharePoint termékcsalád... 22 5. Office 2003 rendszer... 28 II. rész Windows SharePoint

Részletesebben

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor GINOP képzés szintfelmérő tesztje Mit lehet a HTML-el csinálni 1. 1:10 Könnyű emutatót készíteni Weblapot készíteni Jósolni Szöveget szerkeszteni Melyek tartoznak az operációs rendszer alapvető feladatai

Részletesebben

I. sz. 220 körül Origenész összeállítja Hexapla címen az Ószövetség hat különbözı fordítását

I. sz. 220 körül Origenész összeállítja Hexapla címen az Ószövetség hat különbözı fordítását 1 I. sz. 220 körül Origenész összeállítja Hexapla címen az Ószövetség hat különbözı fordítását A Biblia egyes nehezebben érthetı helyeihez főzött magyarázatok a szkholia-k. 360 körül Szt. Athanasziosz

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Statisztikai alap kia.hu (2005)

Statisztikai alap kia.hu (2005) Statisztikai alap kia.hu () 1 / 6 Utolsó frissítés: 2009 Feb 03-03:01 Statisztikai idıszak: - Év - OK Statisztikai Év idıszak Elsı látogatás Jan 01-00:04 Utolsó látogatás 31-23:57 Nézett forgalom * Nem

Részletesebben

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7

TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 TESZ INTERNET ÉS KOMMUNIKÁCIÓ M7 1. FELADAT 1. Továbbküldés esetén milyen előtaggal egészül ki az e-mail tárgysora? Jelölje a helyes választ (válaszokat)! [1 pont] a) From: b) Fw: c) To: d) Vá: 2. Melyik

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V

Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V2.0.0.0 Szabadon felhasználható, FREEWARE program. Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87.

Részletesebben

Microsoft SQL Server telepítése

Microsoft SQL Server telepítése Microsoft SQL Server telepítése Az SQL Server a Microsoft adatbázis kiszolgáló megoldása Windows operációs rendszerekre. Az SQL Server 1.0 verziója 1989-ben jelent meg, amelyet tizenegy további verzió

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u

w w w. h a n s a g i i s k. h u Weblapkészítés weblap: hypertext kódolású dokumentumok, melyek szöveget képet linkeket, könyvjelzőket/horgonyokat táblázatokat / szövegdobozokat és más objektumokat tartalmaznak. Kódolásuk HTML (Hypertext

Részletesebben

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12.

Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor szeptember 12. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2014. szeptember 12. Tittel Pál (1784-1831) Csillagkoronák éjféli barátja 1200 négyzetméter 220 olvasótermi férőhely 67 hallgatói számítógép + WIFI 2013-ban

Részletesebben

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés.

Internetes keresés. Menedzsment modul. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar SdiLA menedzsment-képzés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar Menedzsment modul Internetes keresés Készítette: Fábián József okl.építőmérnök 2000. április 17. Bevezetés Az Internet egy nemzetközi

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi

iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi iseries Client Access Express - Mielőtt elkezdi ii iseries: Client Access Express - Mielőtt elkezdi Tartalom Rész 1. Client Access Express - Mielőtt elkezdi.................

Részletesebben

Új lehetőségek az állategészségügy szakirodalmi információ-ellátásában

Új lehetőségek az állategészségügy szakirodalmi információ-ellátásában Új lehetőségek az állategészségügy szakirodalmi információ-ellátásában Orbán Éva Grafika: Bakos Beáta MKE Mezőgazdasági Szekció 2006. november 24. Két felmérés tanulságai Az olvasók kívánságai Több számítógépet

Részletesebben

13. Fájlformátumok. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu Madarassy László lmadarassy@mik.bme.hu. 13. Fájlformátumok v2011.05.04.

13. Fájlformátumok. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu Madarassy László lmadarassy@mik.bme.hu. 13. Fájlformátumok v2011.05.04. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu Madarassy László lmadarassy@mik.bme.hu A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz a szerzı engedélye szükséges!

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Bázis, Aktív, Portál és Portál+ csomagokhoz

Felhasználói kézikönyv Bázis, Aktív, Portál és Portál+ csomagokhoz Bázis, Aktív, Portál és Portál+ csomagokhoz MOLEHAND Kft. Verzió Dátum Módosította Változás 1 2009-06-11 Simkó Benedek Dokumentum létrehozása 1.1 2009-08-12 Halász István VPN kapcsolódás fejezet létrehozása

Részletesebben

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft.

SDL Trados szervermegoldások. Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. SDL Trados szervermegoldások Szekeres Csaba SDL Trados partner szekeres.csaba@m-prospect.hu M-Prospect Kft. Fókuszban A fájlalapú fordítási memória korlátai SDL TM Server 2009 A fájlalapú terminológiai

Részletesebben

*Ezen felületet kell kitölteni saját fiók létrehozásáho z

*Ezen felületet kell kitölteni saját fiók létrehozásáho z Olvasóink otthonról is kereshetnek az EBSCOhost adatbázisban, olvasójegy számuk megadásával. (pl.: VFMK és hat számjegy) http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cookie,cpid&custid=s5028516 Vonalkódunk

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu

ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu ADATBÁZIS-KEZELÉS - BEVEZETŐ - Tarcsi Ádám, ade@inf.elte.hu Számonkérés 2 Papíros (90 perces) zh az utolsó gyakorlaton. Segédanyag nem használható Tematika 1. félév 3 Óra Dátum Gyakorlat 1. 2010.09.28.

Részletesebben

A Zotero hivatkozáskezelő program bemutatása. Mátyás Melinda

A Zotero hivatkozáskezelő program bemutatása. Mátyás Melinda A Zotero hivatkozáskezelő program bemutatása Mátyás Melinda Mire használható a Zotero? A Zotero egy ingyenes hivatkozáskezelő program Különböző internetes oldalakról, adatbázisokból tudjuk kinyerni a megjelenített

Részletesebben

Internet, Az internet főbb szolgáltatásai web keresőszolgáltatásokkal Keresőrendszerek: Kulcsszavas 2) Egyéb keresők: Metakeresők gyűjtőkörű keresők

Internet, Az internet főbb szolgáltatásai web keresőszolgáltatásokkal Keresőrendszerek: Kulcsszavas 2) Egyéb keresők: Metakeresők gyűjtőkörű keresők Web alapok Az Internet, számítógépes hálózatok világhálózata, amely behálózza az egész földet. Az internet főbb szolgáltatásai: web (www, alapja a kliens/szerver modell) elektronikus levelezés (e-mail)

Részletesebben

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása

A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása A Békés Megyei Könyvtár Elektronikus Könyvtárának kialakítása Előadók: Toldi Klára Vincze Andrea 1 Előzmények 1997-2002 A nemzetközi könyvtári trendek hatására a hazai könyvtárügyben is megjelenik az informatika

Részletesebben

Dr. Kührner Éva 2011.

Dr. Kührner Éva 2011. Dr. Kührner Éva 2011. A hagyományos publikálás jellemzői szerző honoráriumot kaphat minőségi szűrő lektorálás megjelenésnek hosszú átfutása van a lapért az olvasó fizet a haszon a kiadóé Elektronikus publikálás

Részletesebben

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1

Enterprise extended Output Management. exom - Greendoc Systems Kft. 1 Enterprise extended Output Management exom - Greendoc Systems Kft. 1 exom - Greendoc Systems Kft. 2 Sokféle bementi adatformátum kezelése Adatok fogadása különböző csatornákon Előfeldolgozás: típus meghatározás,

Részletesebben

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei

20. Tétel 1.0 Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok Pozsonyi ; Szemenyei Internet felépítése, OSI modell, TCP/IP modell szintjenek bemutatása, protokollok 28.Tétel Az Internet Felépítése: Megjegyzés [M1]: Ábra Az Internet egy világméretű számítógép-hálózat, amely kisebb hálózatok

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Web of Knowledge / Web of Science adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis az arra jogosult intézmények és felhsználói kör számára a http://eisz.om.hu

Részletesebben

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE

ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE ÜGYFÉL OLDALI BEÁLLÍTÁSOK KÉZIKÖNYVE Felhasználói leírás E-HATÁROZAT 2012 - verzió 1.2 Érvényes: 2012. május 24-től. Azonosító: ehatarozat_ugyfél_ beallitasok_kezikonyv_felh_v1.2_20120524_tol 1/15 1 Tartalom

Részletesebben

Telenor Webiroda. Kezdő lépések

Telenor Webiroda. Kezdő lépések Telenor Webiroda Kezdő lépések Virtuális Tárgyaló Tartalom 1. Bevezetés...2 2. A szolgáltatás elérése és a kliensprogram letöltése...3 3. A kliensprogram telepítése...6 4. A Virtuális Tárgyaló használatba

Részletesebben

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató Gödöllői Agrárközpont (GAK) Közhasznú Társaság Informatikai Csoport Tartalomszolgáltatási Tájékoztató 2003 / II. Kiadás Gödöllő, 2003. július 1. 1. EU AGRÁRINFO WWW.EU-INFO.HU Az EU agrár jogi szabályozásának,

Részletesebben

Szoftver alapfogalmak

Szoftver alapfogalmak Szoftver alapfogalmak Azon a programok algoritmusok, eljárások, és hozzájuk tartozó dokumentációk összessége, melyek a számítógép működéséhez szükségesek. (nem kézzel fogható, szellemi termékek) Algoritmus

Részletesebben

Alkalmazott Informatikai Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA dr.dudás László 28./0. Hálózatok 2

Alkalmazott Informatikai Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA dr.dudás László 28./0. Hálózatok 2 Alkalmazott Informatikai Tanszék MŰSZAKI INFORMATIKA dr.dudás László 28./0. Hálózatok 2 Az Internet-elérés megosztása A Telnet, SSH Az FTP (File Transfer Program, Protocol) A World Wide Web (WWW) Az Internet

Részletesebben

Olyan eszközre van szükség, amelynél a webszerkesztés folyamatát a fejlesztő, nem pedig a program vezérli

Olyan eszközre van szükség, amelynél a webszerkesztés folyamatát a fejlesztő, nem pedig a program vezérli Fejlesztőeszközök Olyan eszközre van szükség, amelynél a webszerkesztés folyamatát a fejlesztő, nem pedig a program vezérli Szerkesztők 2 alapvető szolgáltatása: kódszínezés, kódkiegészítés Alapvetően

Részletesebben

Generated by KnowledgeBuilder - http://www.activecampaign.com/kb. All Articles in All Categories

Generated by KnowledgeBuilder - http://www.activecampaign.com/kb. All Articles in All Categories All Articles in All Categories Contents Ticketing rendszer 1 Ã ltalã nos elmã leti fogalmak 1 Blocked E-mail (megállított E-mail üzenet) 1 edm 1 FREQUENCY (kiküldési gyakoriság) 1 HIT (Találat) 1 Kemény

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Tudományos adatbázisok Abonyi Brigitta könyvtáros NKE EKKL ÁKK Kari Könyvtár Nemzeti Közszolgálati Egyetem AZ NKE HONLAPJÁN

Részletesebben

Dokumentumformátumok Jelölő nyelvek XML XML. Sass Bálint sass@digitus.itk.ppke.hu. Bevezetés a nyelvtechnológiába 2. gyakorlat 2007. szeptember 20.

Dokumentumformátumok Jelölő nyelvek XML XML. Sass Bálint sass@digitus.itk.ppke.hu. Bevezetés a nyelvtechnológiába 2. gyakorlat 2007. szeptember 20. XML Sass Bálint sass@digitus.itk.ppke.hu Bevezetés a nyelvtechnológiába 2. gyakorlat 2007. szeptember 20. 1 DOKUMENTUMFORMÁTUMOK 2 JELÖLŐ NYELVEK 3 XML 1 DOKUMENTUMFORMÁTUMOK 2 JELÖLŐ NYELVEK 3 XML DOKUMENTUMFORMÁTUMOK

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

Az internet kialakulása

Az internet kialakulása Az internet kialakulása Az internet az egész világot behálózó számítógép-hálózat. A mai internet elõdjét a 60-as években az Egyesült Államok hadseregének megbízásából fejlesztették ki, és a fejlesztõ intézmény

Részletesebben

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Az EBSCO (Elton B. Stephens Company) folyóiratel fizetési és adatbázisszogáltató cég több mint félévszázados múltra tekint vissza. 250

Részletesebben

Tűzfal megoldások. ComNETWORX nap, 2001. I. 30. ComNETWORX Rt.

Tűzfal megoldások. ComNETWORX nap, 2001. I. 30. ComNETWORX Rt. Tűzfal megoldások ComNETORX nap, 2001. I. 30. ComNETORX Rt. N Magamról Hochenburger Róbert MCNI / MCNE MCNI = Master CNI MCNE = Master CNE CNI = Certified Novell Instructor CNE = Certified Novell Engineer

Részletesebben

Playlist.hu Kiadói kézikönyv

Playlist.hu Kiadói kézikönyv Playlist.hu Kiadói kézikönyv Verziószám: 1.1.4. Dátum: 2010. október 13. Tartalomjegyzék Verziótörténet... 3 1. Bevezető... 4 2. Rendszerkövetelmények... 4 3. Bejelentkezés... 4 4. Regisztráció... 5 5.

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

1 Rendszerkövetelmények

1 Rendszerkövetelmények 1 Rendszerkövetelmények 1.1 Operációs rendszer Az i-deal2 ajánlatadó alkalmazás a Microsoft.Net és Click Once technológiáin alapul. Ezek használatához legalább Microsoft Windows XP SP2 (Szervízcsomag 2),

Részletesebben

Statisztikai alap kia.hu (2006)

Statisztikai alap kia.hu (2006) Statisztikai alap kia.hu () 1 / 6 Utolsó frissítés: 2009 Feb 03-03:01 Statisztikai idıszak: - Év - OK Statisztikai Év idıszak Elsı látogatás Jan 01-00:02 Utolsó látogatás 31-23:59 Nézett forgalom * Nem

Részletesebben

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek

2. 3. Keresés az Interneten. Navigáció az Interneten: Megoldások. Internetes keresés buktatói. 1. Keresőmotorok. Webes keresési lehetőségek Keresés az Interneten Navigáció az Interneten: Keresőrendszerek, keresési tippek Egyszerű keresőrendszerek Tematikus keresőrendszerek, katalógusok Portálok Adatbázisok, online folyóiratok Elektronikus

Részletesebben

IBM Software Group Archiválási technológiák - tartalomkezelés Kovács László Az információ kezelésének evolúciója Struktúrált adatok kezelése '60s Alkalmazások '70s Adatbázisok alkalmazásokra optimalizálva

Részletesebben

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés

SC Kérdés. SC Kérdés. SC Kérdés Melyik Windows Vista verzióról lehet melyik Windows 7 verzióra helyben frissíteni? Windows Vista Business -> Windows 7 Professional Windows Vista Business -> Windows 7 Home Premium Windows Vista Ultimate

Részletesebben

Novell Nterprise Branch Office: a távoli iroda felügyeletének leegyszerűsítése

Novell Nterprise Branch Office: a távoli iroda felügyeletének leegyszerűsítése Novell Nterprise Branch Office: a távoli iroda felügyeletének leegyszerűsítése termékleírás www.novell.hu Bevezetés A mai vállalatok gyakran tartanak fenn irodákat az ország és a világ különböző pontjain.

Részletesebben

Általános e-mail fiók beállítási útmutató

Általános e-mail fiók beállítási útmutató Általános e-mail fiók beállítási útmutató Ennek az összeállításnak az a célja, hogy segítséget nyújtsunk azon Ügyfeleink számára, akik az IntroWeb Kft. által nyújtott e-mail szolgáltatáshoz be szeretnék

Részletesebben

E-mail beállítása Outlook kliensen. Magyar verzió 1.0

E-mail beállítása Outlook kliensen. Magyar verzió 1.0 E-mail beállítása Outlook kliensen Magyar verzió 1.0 1 Tartalom Általános info... 3 MAPI postafiók bállítása Outlook 2010-ben, Autodiscovery szolgáltatással... 4 MAPI postafiók kézi bállítása Outlook 2010-ben...

Részletesebben

Jogi szabályozás. Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Jogi szabályozás. Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007 Térképismeret ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 7 12. Török Zsolt, Draskovits Zsuzsa ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék http://lazarus.elte.hu 1/24 2/24 Topográfiai térképrendszer

Részletesebben

Az Oracle dokumentumkezelési környezetei. Markovits Péter Oracle Hungary peter.markovits@oracle.com

Az Oracle dokumentumkezelési környezetei. Markovits Péter Oracle Hungary peter.markovits@oracle.com Az Oracle dokumentumkezelési környezetei Markovits Péter Oracle Hungary peter.markovits@oracle.com Dokumentum menedzsment típusok Tárolórendszer Fájlrendszer Publikációs rendszer Dokumentum kezelés Munkafolyamat

Részletesebben

Click to edit headline title style

Click to edit headline title style O365 AZURE WEBTÁRHELY IP HANG BÉRTELEFONKÖZPONT A Printer-fair Kft. FELHŐ szolgáltatásai Trengerné Dudics Valéria Partner találkozó 2016 A Printer-fair Kft. Által kínált szolgáltatások O365 Azure Webtárhely

Részletesebben

A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv

A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv A szerzőkről... xiii A csapat... xiv Az Online Training Solutions, Inc. (OTSI)... xiv A Windows 7 bemutatása...xv A Windows 7 kiadásai... xvi Minimális rendszerkövetelmények... xix Windows 7... xix A gyakorlatok...

Részletesebben

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató

Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató Gyakorló 9. feladat megoldási útmutató 1. Minek a leírása a következő? Aktív hálózati hardver eszközök (pl.: routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően

Részletesebben

HTML. Dr. Nyéki Lajos 2016

HTML. Dr. Nyéki Lajos 2016 HTML Dr. Nyéki Lajos 2016 HTML és SGML HTML (Hypertext Markup Language) SGML (Standard Generalized Markup Language) ISO 8879:1986 A HTML nyelven készült dokumentumok kiterjesztése - az Internet szerveren:.html;

Részletesebben

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások

Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások Selling Platform Telepítési útmutató Gyakori hibák és megoldások 265ced1609a17cf1a5979880a2ad364653895ae8 Index _ Amadeus szoftvertelepítő 3 _ Rendszerkövetelmények 3 Támogatott operációs rendszerek 3

Részletesebben

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Naszádos Edit, könyvtári szakinformatikus Holl András, informatikai tanácsadó Kapus Erika, tájékoztató könyvtáros

Részletesebben

Az e-mail az internet elektronikus levelezési rendszere, amely segítségével percek alatt küldhetünk üzenetet a világ bármely pontjára.

Az e-mail az internet elektronikus levelezési rendszere, amely segítségével percek alatt küldhetünk üzenetet a világ bármely pontjára. E-mail Az e-mail az internet elektronikus levelezési rendszere, amely segítségével percek alatt küldhetünk üzenetet a világ bármely pontjára. Ma már szinte minden internetfelhasználó rendelkezik egy vagy

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel

Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel Non-stop hozzáférés az üzleti információkhoz bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel The Power to Change A NetWare 6 üzleti előnyeinek áttekintése NetWare 6: Az operációs rendszer szerepe a Hálózati szolgáltatásokban

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-12/2 2012 0083 Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk a Huszár Gál Iskolában. Informatika szakkör. 1.

TÁMOP 3.1.4-12/2 2012 0083 Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk a Huszár Gál Iskolában. Informatika szakkör. 1. Blogírás TÁMOP 3.1.4-12/2 2012 0083 Komplex egészségmegőrzésre irányuló innovációk a Huszár Gál Iskolában Informatika szakkör Témakör Foglalkozás száma Foglalkozás anyaga Balesetvédelem, teremhasználati

Részletesebben

IBM Tivoli Access Manager for WebLogic Server Felhasználóikézikönyv. 3.9-es verzió GC22-0258-00

IBM Tivoli Access Manager for WebLogic Server Felhasználóikézikönyv. 3.9-es verzió GC22-0258-00 IBM Tivoli Access Manager for WebLogic Server Felhasználóikézikönyv 3.9-es verzió GC22-0258-00 IBM Tivoli Access Manager for WebLogic Server Felhasználóikézikönyv 3.9-es verzió GC22-0258-00 Megjegyzés

Részletesebben