INFORMATIKA. Középszint. Szóbeli vizsga témakörei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKA. Középszint. Szóbeli vizsga témakörei"

Átírás

1 INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga témakörei

2 A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. Azaz: 1.1 A kommunikáció 1.2 Információ és társadalom 2.1 Jelátalakítás és kódolás 2.2 A számítógép felépítése 3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai 7.1 Kommunikáció az interneten 9.1 Könyvtárak 9.2 Dokumentumtípusok 9.3 Tájékoztató eszközök A vizsgaleírás szerint e témaköröket kell szóban számon kérni, a többi elsajátításának ellenőrzése a gyakorlati vizsgán történik. Témakörök 1. A kommunikáció és információelméleti modellje. Információ és adat. Mit nevezünk kommunikációnak? Kommunikációs folyamatok osztályozása! Kommunikáció fejlődési szakaszai. A kommunikáció időbelisége, irányultsága. Ismertesse a kommunikáció általános modelljét (adó, kódoló, csatorna, zaj! Mit nevezünk zajnak, hogyan védekezhetünk ellene, illetve az információt torzító hatása ellen? Milyen hatással van a redundancia az információ továbbításában? Az adat és az információ fogalma. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. 2. A számítástechnika fejlődése. Milyen számolási módszereket, számolási eszközöket használtak az őskorban, ókorban és a középkorban? Ismertesse a mechanikus számológépek, eszközök főbb fejlődési állomásait! Ismertesse az elektromechanikus számítógépek feltalálását, fejlődését, azok főbb jellemzőit! Beszéljen az első elektronikus számítógépekről! Jellemezze az egyes számítógép-generációkat! Mi a jellemzője a számítógépek fejlődésének, és mit állít a Moore-törvény? Milyen fő részekből áll a Neumann-féle számítógép? Milyen szerepet töltöttek be magyarok a számítástechnika fejlődésében? 3. Jelátalakítás és kódolás. A jel fogalma és csoportosítása. Az analóg és a digitális jel fogalma, példák felhasználásukra. Hangok, képek, videók digitalizálásának folyamata. Kódolás fogalma, célja. Kódrendszerek. Karakterek kódolása, kódtáblák felépítése, jellemzői (ASCII, ANSI, UNICODE, stb.). Kódolás típusai. Hitelesítés, digitális aláírás.

3 4. Számrendszerek, és számábrázolások; logikai műveletek. Mutassa be röviden a mindennapokban és a számítástechnikában alkalmazott számrendszereket! Váltson át egy tetszőleges számot tízesből kettesbe, majd tizenhatosba és vissza tízesbe! Milyen előnyei vannak a bináris számábrázolásnak technológiai szempontból (áramköri megvalósítás, hibatűrés)? A bináris számábrázolás módszere (fixpontos és lebegőpontos) és jelentősége az informatikában. Logikai műveletek jellemzése. Hol találkozhatunk a számítástechnikában a logikai műveletekkel? Logikai műveletek igazságtáblája. 5. Képek, grafikák, színek. A digitális képek tárolása, képformátumok és azok jellemzői (raszteres és vektoros). A színek kódolásának módjai (RGB, CMYK, HSB, stb.). Alapfogalmak: pixel, felbontás, színmélység, objektum, vektor. Képek tárolása: veszteséges, veszteségmentes. Főbb képformátumok, képkiterjesztések. 6. A Neumann-elv. A személyi számítógép részei. Ismertesse a Neumann-elveket! Milyen számítógépeket használunk a mai világban (asztali és mobileszközök)? Vázolja a személyi számítógépek felépítését, fő funkcionális egységeit, azok feladatait! A mai (személyi) számítógépek részei és ezek jellemző paramétereinek bemutatása. Az egyes részek funkciói. Központi feldolgozóegység, jellemző értékek. Buszrendszer, interfészek, tápegység, hűtés, ház: típusok, jellemzők. Mit tud mondani a nem neumanni számítógépekről? 7. Memóriák és háttértárak. Csoportosítás alapján ismertesse a fontosabb memóriafajták néhány jellemzőjét, alkalmazásukat! Mit tud mondani a memóriakártya adathordozókról, háttértárakról (pl.: pen drive, stb.)? Ismertesse a mágneslemezes háttértárak leggyakoribb fajtáit (HDD, FDD), működési elvüket, jellemző kapacitásukat, egyéb tulajdonságaikat! Jellemezze az optikai lemezes háttértárolók fajtáit (CD, DVD, BD), működési elvüket, jellemző kapacitásukat, egyéb tulajdonságaikat! 8. Monitorok és nyomtatók. Működési elvük alapján csoportosítsa a monitorokat! Beszéljen a monitorok főbb jellemzőiről (felbontás, frissítési frekvencia, képátló, képpont)! Érintőképernyő. Ismertesse a nyomtatókat! Mutassa be működési elvüket (tűs, tintasugaras, lézer), jellemzőiket, előnyeiket, hátrányaikat, alkalmazási területeiket! 9. Perifériák jellemzése: billentyűzet, egér, videokártya, lapolvasó, digitális fényképező, hangkártya, hálózati kártya, modem. Mit jelent a periféria kifejezés? A fent említett perifériák közül válasszon ki tetszőlegesen hármat, majd mutassa be azok tulajdonságait, jellemzőit!

4 10. Hálózatok fajtái, topológiájuk, az internet felépítése. Milyen előnyei vannak a számítógépek hálózatba kapcsolásának? Csoportosítsa a hálózatokat kiterjedésük szerint! Milyen átviteli közegeket (vezetékes, vezeték nélküli) alkalmaznak a hálózatok kiépítésénél? Ismertesse a helyi hálózatok lehetséges felépítését, a hálózati topológiákat! A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, ezek jellemzői (hálózati közeg, hálózati kártya, kapcsolók, útválasztók, jelerősítők). Vezeték nélküli hálózatok jellemzése (elemei, kiépítés, stb.) Mobilhálózatok, mobilinternet és szolgáltatásaik. 11. Szoftverek fogalma, csoportosításaik, jog szerinti fajtáik. Az operációs rendszerek fogalma, fő feladatai, típusai. Egy grafikus operációs rendszer felhasználói felülete, fontosabb felhasználói beállításai. Mit nevezünk szoftvernek? Hogyan csoportosíthatjuk a programokat? Jog szerint milyen besorolású programokat ismerünk (szerzői jog, felhasználói jog, stb.)? Mit nevezünk OEM programnak? Mit határoz meg a programok verziószáma? Mit nevezünk operációs rendszernek? Ismertesse az operációs rendszerek feladatait, típusait! Csoportosítsa az operációs rendszereket! Ismertesse egy grafikus operációs rendszer felületének elemeit, azok kezelését, használatát, valamint az egér kezelését! 12. Telepítés, indítás, leállítás. Az operációs rendszer telepítése. Az operációs rendszer betöltődésének folyamata. A számítógép kikapcsolásának módjai, az operációs rendszer feladatai a kikapcsolás során. Az operációs rendszerek tipikus hibaüzenetei, hibajelenségei, ezek elhárítási módja. Hardver eszközök üzembe helyezése, beállítása (konfigurálása), eltávolítása. A szoftverek telepítése, beállítása, eltávolítása. Szoftverek futtatása és leállítása, memória felszabadításának kérdései. 13. Egy operációs rendszer háttértár-, könyvtár- és állományszerkezete. Az operációs rendszerek fájlrendszerének ismerete, legfontosabb tulajdonságai (pl.: FAT, FAT32, NTFS). Hogyan azonosítja a Windows rendszer a háttértárolókat? Háttértár használatba vétele (partícionálás, formatálás). Ismertesse az operációs rendszer könyvtárszerkezetét, mapparendszerét! Mit nevezünk állományoknak, fájloknak? Hogyan azonosítjuk az állományokat? Csoportosítsa a fájlokat típus szerint! Ismertesse egy grafikus operációs rendszer fontosabb könyvtár- és állománykezelő műveleteit! 14. Állományok tömörítése és kicsomagolása. A tömörítés fontosabb típusai. Archiválás. Ismertesse az adatok tömörítésének lehetőségét és szükségességét! Milyen szerepet játszik a redundancia? Mit nevezünk veszteségmentes és veszteséges tömörítésnek? Hol alkalmazzuk egyiket, másikat? Milyen funkciói vannak egy tömörítő programnak? Mit jelent az önkicsomagoló állomány és a többszeletes tömörítvény? Ismertessen néhány tömörített fájlformátumot! Az archiválás fontossága, megvalósításának lehetőségei.

5 15. Az operációs rendszerek segédprogramjai. Fájlok, nyomtatók megosztása. Az operációs rendszerek segédprogramjai (fájlkezelés, archiválás, vírusvédelem, tűzfal, multimédia stb.). A segédprogramok létjogosultsága, szolgáltatásai, jellemzői. Néhány beépített és külső (más gyártó által készített) segédprogram bemutatása. Hogyan oszthatunk meg fájlokat, nyomtatókat másokkal? 16. A vírusok és más károkozók jellemzése, kategorizálása. Védekezés ellenük. Ismertesse a számítógépvírus általános meghatározását! Osztályozza, csoportosítsa a vírusokat! Milyen jelei vannak a számítógép vírusfertőzöttségének? Mit tehet a felhasználó a vírusfertőzés megelőzéséért? Mi a víruskereső és a víruspajzs közötti legfontosabb különbség? Egyéb károkozók és az ellenük való védekezés (pl.: IS) lehetőségei. 17. Az Internet fontosabb kommunikációs szolgáltatásai. Fájlok átviteli lehetőségei. Sorolja fel és jellemezze az Internet szolgáltatásait! Állományátvitel lehetőségei az interneten. Az FTP szolgáltatás jellemzői, problémái. Az FTP szerverhez való csatlakozás módjai (névvel és név nélkül). A fájlátviteli módok (kódolás). Egy FTP segédprogram használatának ismerete. Állományok le- és feltöltése az internetre. Az FTP tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a problémák kezelése. Milyen Internetes lehetőségeket ismer fájlok átvitelére? Milyen programokkal lehet fájlátvitelt elvégezni? 18. Internet böngésző program kezelése, beállításai. Egy böngészőprogram használatának ismerete. A böngészőprogram használatával kapcsolatos fogalmak ismerete (kezdőoldal, cache, cookie). Webcím szerkezete (URL). Navigálás a különböző weboldalakon, a sűrűn látogatott oldalak címének rögzítése, képek megjelenítése, weboldal mentése. A weboldal nyomtatása. A böngészés tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a hiba kezelésének lehetőségei. A böngészőprogramok speciális funkciói, a funkciók bővítésének haszna és veszélyei (beépülők). Soroljon fel néhány böngészőprogramot és ismertesse azok alapvető szolgáltatásait, lehetőségeit! Milyen műveleteket végezhet a megtekintett weboldalakkal? Mutasson be néhány beállítási lehetőséget a gyakorlatban! 19. Adatkeresés az interneten. Biztonságos böngészés. Miért van szükség a keresőszerverekre? Mit nevezünk tematikus, illetve kulcsszavas keresőnek? Ismertesse a kulcsszavas keresés módszerét, lehetőségeit! Hogyan pontosíthatjuk a keresést? Mivel tudjuk a böngészést biztonságossá tenni? (felhasználói fegyelem, böngésző-kiegészítők)

6 20. Elektronikus levelezés. Mit tudnak a levelezőprogramok? Ismertesse az elektronikus levelezés alapfogalmait! Mutassa be az elektronikus levelek felépítését, részeit! Milyen szolgáltatásai vannak a levelezőrendszereknek (levelezési címek tárolása, csoportosítása, visszajelzések)? Hasonlítsa össze a webes felületen keresztül történő, és a levelezőprogrammal végzett levelezést, ismertesse ezen módszerek előnyeit, hátrányait! Levelezési lista használata. A levelezéssel kapcsolatos problémák (kódolás, mailer daemon). A levélküldés tipikus hibaüzenetei, ezek jelentése és a problémák kezelése. 21. Portálok, online adatbázisok használata az interneten. Adja meg a portál fogalmát és legfontosabb jellemzőit, szolgáltatásait! Mutassa be egy portál lehetőségeit a gyakorlatban! Mit nevezünk online adatbázisnak? Mutassa be egy adatbázis segítségével az alapvető szolgáltatásokat! (Ajánlott adatbázisok: sdt.sulinet.hu, 22. Online beszélgetések, közösségi oldalak, blogok, fórumok. Csetelés, annak formái, használatának feltételei. Online beszélgetéshez használt alkalmazások számítógépen és okostelefonon. Mit nevezünk közösségi oldalnak? Milyen szolgáltatásai, lehetőségei vannak? Milyen veszélyeket rejt magában a közösségi oldal használata? Hogyan lehet védekezni ellenük? Milyen internetes szolgáltatás a blogozás? Jellemezze a fórumokat, azok használatát, esetleges veszélyeit! 23. A könyvtár. Feladatuk, fajtái, szolgáltatásai. Könyvtárak története. Mit nevezünk könyvtárnak? Adja meg a könyvtárak fő feladatait! Miként szokás a könyvtárakat csoportosítani! Mit tud a magyar nemzeti könyvtárról? 24. A dokumentumok csoportosítása és jellemzői. Mit nevezünk dokumentumnak? Hogyan csoportosíthatjuk a dokumentumokat? Mit neveztünk könyvnek? Mik a könyv fő részei? Hogyan csoportosíthatjuk a könyveket?

7 25. Tájékoztató eszközök A tájékoztató eszközök típusai. A bibliográfia fogalma. A bibliográfia típusai a tartalom, a feltárás mélysége és a megtalálás módja szerint. A retrospektív és a kurrens bibliográfia fogalmának értelmezése. A Magyar Nemzeti Bibliográfia. A bibliográfiai leírás legfontosabb elemeinek ismertetése a főbb dokumentumtípusok esetében. Tájékoztató jegyzékek (referáló folyóirat, könyv- és egyéb dokumentumok ajánlásai). A katalógus fogalma. A katalógus kialakulásának főbb állomásai. A katalóguscédula és a bibliográfiai tétel összehasonlítása. A rendszó és az utalócédula fogalma. Főbb katalógustípusok elrendezési elvei. A tárgyszókatalógus. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a szakkatalógus rendszerében. A számítógépes katalógusok, mint tájékoztató eszközök. A számítógépes katalógusok felépítésének szerkezeti sajátosságai. Néhány számítógépes katalógus ismerete (pl.: SZIRÉN, KISTÉKA, MOKKA).

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása 1. A kommunikáció A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő. Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Elméleti segédanyagok érettségizőknek

Elméleti segédanyagok érettségizőknek Elméleti segédanyagok érettségizőknek Tartalom Kommunikáció... 2 Jelátalakítás és kódolás... 6 Számítógépek fejlődése... 14 Személyi számítógépek felépítése... 20 Monitorok... 28 Mágneses háttértárak...

Részletesebben

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András Tanári kézikönyv az Informatika 9. középiskolások számára tankönyvhöz Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006 Raktári szám: 16172 Informatika 9. Tanári kézikönyv

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

INFORMATIKAI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

INFORMATIKAI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) INFORMATIKAI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása nem

Részletesebben

Szerkesztette: Lukács Attila. A sikeres vizsga követelményei:

Szerkesztette: Lukács Attila. A sikeres vizsga követelményei: Szerkesztette: Lukács Attila A tananyag az alábbiak felhasználásával készült: Herczeg Lajos: Információ és kommunikáció tananyag látássérült felhasználók részére, Kiadja az "Informatika a látássérültekért"

Részletesebben

Információ- technológia

Információ- technológia Dr. Niklasz László Zalaba Piroska Információ- technológia Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezoi Foiskolai Kar Székesfehérvár, 2000. Staff Development in Land Administration Tempus Institution

Részletesebben

Modern informatikai eszközök

Modern informatikai eszközök informatika Modern informatikai eszközök tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

IT Alapismeretek. Tananyag

IT Alapismeretek. Tananyag IT Alapismeretek Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...9 A KEZDET KEZDETE...9 MECHANIKUS GÉPEK...10 ELEKTROMECHANIKUS GÉPEK...11 ELEKTRONIKUS GÉPEK...12 NEUMANN-ELVEK...12 AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Készítette: Müller László Dátum: 2009

Készítette: Müller László Dátum: 2009 Készítette: Müller László Dátum: 2009 Tartalomjegyzék 1. Hálózati alapismeretek 2. A hardverésa szoftverismerete 3. Szövegszerkesztés 4. Táblázatkezelés 5. Prezentáció tervezés Történelem felmerült az

Részletesebben

A tudatos Internet-felhasználók Képzése.

A tudatos Internet-felhasználók Képzése. A tudatos Internet-felhasználók Képzése. I. előadás ( Az internetről általában ) 1. Mértékegységek, számok, prefixek: 1.a. Bit, Byte, Szó A számok (és a számok formájában tárolt bármely adat) ilyen adott

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010

Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Internet és kommunikáció Windows 7 Office 2010 ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 7. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2010. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű

Részletesebben

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható!

A felkészülés ideje alatt segédeszköz nem használható! A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10826-12 számú Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció,

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát!

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát! INFORMATIKA I. 1. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Digitális=diszkrét értékeket tároló, számjegyvezérlésű Bináris=kettes számrendszert alkalmazó 2. Mit jelent a Handshake

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK DE AMTC AVK 2007 - - 1 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Beépített összetevők: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam A NOD32 technológiaúj generációja Felhasználói útmutató we protect your digital worlds tartalomjegyzék

Részletesebben

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP

Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Információ és kommunikáció Microsoft Windows XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...9 HÁLÓZATI ALAPISMERETEK...9 SZERVEREK, MUNKAÁLLOMÁSOK...9 HÁLÓZATOK MÉRETEI...10 HELYI HÁLÓZATOK...10 VÁROSI HÁLÓZATOK...10

Részletesebben