Informatika és könyvtárhasználat vizsgatárgy Középszintő érettségi témakörök informatikából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Informatika és könyvtárhasználat vizsgatárgy Középszintő érettségi témakörök informatikából"

Átírás

1 Arány Témakör Tétel Témakör Sorszám 27 db 20 db -tól -ig száma aránya száma aránya Információs társadalom 1. 8% 20% 4 14,8% 3 15,0% Informatikai alapismeretek - hardver 2. 24% 32% 8 29,6% 6 30,0% Informatikai alapismeretek - szoftver 3. 20% 28% 7 25,9% 5 25,0% Kommunikáció az interneten (gyakorlati. 20% 28% 5 18,5% 4 20,0% kivitelezéssel) Könyvtárhasználat 9. 8% 12% 3 11,1% 2 10,0% 1. A kommunikáció általános modellje, egy kommunikációs rendszer bemutatása! + Gyakorlat - A kommunikáció fogalma. - A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevı. - Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben található fogalmak értelmezése konkrét példán keresztül. - A kód, mint az információ közvetítés eszköze. Példák a sokféle kommunikációs csatornára. - Az információ fogalma. Az információ mértékegységei. Redundancia az információ továbbításában. - Az elektronikus kommunikáció és eszközei. A kommunikációs eszközök hatása mindennapi életünkre és az információszerzésre. - Az információ megszerzése keresıszerverek segítségével. Az információ-keresés elektronikus formái összetett keresés az Interneten 2. Az informatika fejlıdéstörténete, fıbb állomások jellemzése. - Az informatika fejlıdéstörténetének fontosabb lépései. Az elektronikus eszközök, a számítógép generációk: A számítógép generációk technikai újdonságai és jellemzı paraméterei. - Néhány kiemelkedı személy az informatika történetében. A perifériák fejlıdése. - Az alkalmazástípusok kialakulása és fejlıdése. - Az információs és kommunikációs eszközök hatása a társadalomra. Az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításának szempontjai. - A számítógép és a perifériák ergonómiai jellemzıi. 3. A szerzıi jog fogalma, a szoftverek csoportosítása felhasználási jogosultság szerint (szabad szoftver, korlátozottan szabad szoftver, üzleti szoftver)! - A szerzıi jog és az informatika évi LXXVI. törvény a szerzıi jogról. Személyhez főzıdı és vagyoni jog. - A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerzıdés (licencelési módok) szerint. A freeware, shareware, üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzıi. A szoftverek védelme (technikai védelem, jogi védelem)

2 4. Adtavédelem, netikett - Jogi kérdések az informatikában. Az adat és információ áru. Jogi szempontból védendı adatok, a védelem okai. Az adatvédelem kérdései, jogi szabályozások (adatvédelmi törvény, direkt marketing, elektronikus kereskedelem). Az adatok védelme az interneten. - A hálózati szolgáltatások igénybevételének feltételei és szabályai. Etikett és netikett a hálózati munka során. - Levelezési szabályok (magánlevelezés, levelezılista, online beszélgetés) 5. Analóg és digitális jel - Jel és csoportosításuk (érzékszervi és megjelenési csoportosítása) - Analóg jel, példák. - Amplitúdóban, idıtartományban diszkrét jel, példák. - Digitális jel, pl. bináris jel. - Az analóg jelek digitalizálása, lépései (mintavételezés, kvantálás). - Hang digitalizálása (mintavételezés, kvantálás). Hangformátumok és azok jellemzıi VAGY - Kép digitalizálása (bittérképes, vektorgrafikus képkezelés, képformátumok), színek kódolásának módjai (RGB, CMYK). Alapfogalmak: pixel, felbontás, színmélység. 6. Számábrázolás, adatmennyiség - Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzıi. - A bináris számábrázolás módszere és jelentısége az informatikában: logikai érték, egész, elıjeles (elıjeles abszolút értékes, egyes illetve kettes komplemens kód), valós számok. - A bináris karakterábrázolás formái, kódtáblák felépítése, jellemzıi (ASCII, UNICODE). 7. Neumann-elvek! - A Neumann által megfogalmazott elvek - Ezek hatása a számítógépek fejıdésére. - A Neumann-elvő számítógép elvi felépítése, az egyes részegységek feladata. - A ma használatos számítógépek elvi felépítése, vázlata (CU, ALU, regiszterek, cache, memória, ki- és bemeneti perifériák) és a Neumann elvek. - Más elven felépülı és mőködı számítógépek. 8. A számítógép mőködése. - A személyi számítógép sematikus felépítése, a mai (személyi) számítógépek részei és ezek jellemzı paramétereinek bemutatása. - Az egyes részek funkciói. - Központi feldolgozóegység, jellemzı értékek (RISC, CISC, tokozás). - Memória: memóriafajták, jellemzık és felhasználási területük. - Buszrendszer, interfészek, tápegység, hőtés, ház: típusok, jellemzık. - A perifériák jelentısége, csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). A manapság használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba. 9. A bemeneti perifériák és jellemzésük feladat, mőködési elve szerint. - A fıbb bemeneti perifériák bemutatása és jellemzı paraméterértékei: egér, billentyőzet, lapolvasó, érintıpad, érintı képernyı, fényceruza, botkormány, vonalkód-leolvasó, mikrofon egyéb

3 10. A kimeneti perifériákat és jellemzésük feladat, mőködési elve szerint. - A fıbb kimeneti perifériák bemutatása és jellemzı paraméterértékei. - Videokártya. - A ma jellemzıen használatos monitorfajták (CRT, LCD, TFT) és ezek mőködési elve. A monitorokkal kapcsolatos fogalmak: felbontás, frissítési frekvencia, képátló, képpont. A monitortípusok összehasonlítása a felhasználási terület szempontjából. - Speciális megjelenítı: projektor. - A ma jellemzıen használatos nyomtatási technológiák jellemzıi. A nyomtatók mőködési elve (tős, tintasugaras, lézer). A nyomtatókkal és a nyomatással kapcsolatos fogalmak. A nyomtatók összehasonlítása a felhasználási területük szempontjából. 11. A háttértárolók! (mágneses elvő, optikai elvő) - A ma jellemzıen használatos háttértárak. - A technológiák ismertetése (mágneses elvő, optikai). - Az egyes eszközök felépítése, mőködése. Az adatok tárolásának fizikai megvalósítása. - A winchesterek üzembe helyezése, mőködése közben fellépı fizikai problémák, ezek megelızése, javítási lehetıségei. - A ma jellemzıen használatos adattárolók fajtái és ezek jellemzıi (CD, CD-ROM, CDR, CDRW és DVD lemezek). 12. A számítógépes hálózatok mőködésének alapelvei, és csoportosításuk kiterjedés, topológia szerint. - A hálózatok kialakításának jelentısége. - A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. - A hálózatok topológiája (alaprajza), a topológiák jellemzése. - A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök, ezek jellemzıi (hálózati közeg, hálózati kártya, kapcsolók, útválasztók, jelerısítık). 13. Az operációs rendszer fogalma és feladatai. Alapvetı különbségek az operációs rendszerek fajtái között. - Az operációs rendszer fogalma, feladata, fajtái. - Az operációs rendszer mőködési struktúrája (rendszermag, indítófájl, külsı és belsı parancsok rendszere, opcionális kiegészítések). - Az operációs rendszer feladatából következı jellemzı mőködési területek (memóriakezelés, folyamatvezérlés, megszakítás-kezelés, kommunikáció a perifériákkal). - Operációs rendszerek csoportosítása (forráskód hozzáférés, kezelıi felület, felhasználók száma szerint). 14. A Windows operációs rendszer felhasználói felülete, háttértár- és könyvtárkezelése + Gyakorlat - Háttér, tálca, start menü, kurzor, futó és aktív programok, system tray, ikon, ablak) - A könyvtárszerkezet felépítésének ismerete. A könyvtárakról tárolt tulajdonságok. - A könyvtármőveletek: létrehozás, törlés, másolás, áthelyezés, átnevezés, listázás, könyvtárváltás. - Fontosabb mappák (windows, program files, documents and settings). - Háttértárak kezelése. - Keresés háttértárakon, a keresési feltételek. 3

4 15. A windows operációs rendszer állománykezelése + Gyakorlat - Az állományok típusai. Az állományok elnevezésének formai követelményei, rendszerfüggı szintaktikai megkötések. - Az állományokról tárolt tulajdonságok. Az állományok társítása. Az állományok fizikai tárolásának szervezése. Az elérési útvonal megadásának formái. - Állományrendszer fogalma, fajtái (FAT, NTFS, ISO9660). - Néhány jellegzetes kiterjesztés jellemzése (exe, com, bat, dll, sys, tmp, log, txt, rtf, doc, xls, bmp, jpg). - Az állományokkal végzett mőveletek ismerete (létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, mentés, nyomtatás, megnyitás). Az állományokkal végzett mőveletek fizikai megvalósítása. - Állományok keresése háttértáron (helyettesítı karakterek használata). 16. Az adatkezelés eszközei (tömörítés, archiválás, adatvédelem). - Adatvédelem, illetéktelen hozzáférés, adatok sérülése programozott fenyegetések, túlfeszültség, áramszünet - A tömörítés lényege és elve. Tömörítési módszerek (veszteséges és veszteségmentes). - Tömörített fájlformátumok (jpeg, mp3, wma, mpeg). - A kép, a hang, a videó és egyéb állományok tömörítésének jellemzıi. Általános tömörítı programok mőködésének ismerete. - Az állományok és a könyvtárak tömörítésének és kicsomagolásának megvalósítása. 17. Az operációs rendszer karbantartása, segédprogramok + Gyakorlat. - A számítógépet alkotó hardverelemek jellemzıi. Hardver hozzáadása, eltávolítása. - A háttértárak karbantartása (formázás, partícionálás, töredezettség-mentesítés, felületellenırzés, archiválás), a karbantartás fontossága. - Az operációs rendszerek segédprogramjai (fájlkezelés, archiválás, vírusvédelem, tőzfal, multimédia stb.). A segédprogramok létjogosultsága, szolgáltatásai, jellemzıi. Néhány segédprogram bemutatása. - Vírusirtó program használatának ismerete. Vírusellenırzés a háttértárakon és a memóriában. A vírusvédelem kialakítása a számítógépen. Aktív vírusvédelem. A vírusvédelem gyenge pontjai, hiányosságai (pl. emberi tényezı). 18. A vírusok hatásai, veszélyei, csoportosításuk különbözı szempontok szerint. A vírusok elleni védelem lehetıségei. + Gyakorlat - A számítógépes vírusok fogalma, meghatározása és jellegzetes tulajdonságaik. - A számítógép mőködésében bekövetkezı változások, amelyek alapján vírustámadásra lehet gyanakodni. - A vírusok történeti fejlıdésének néhány példája. - A vírusok fajtái, kifejtett hatásuk, terjedési módjuk, védekezési módszerek és eszközök. Néhány hírhedt vírus kártevı hatásának ismerete. A vírusok elleni védekezés módszerei. Példák a víruskeresı és vírusirtó programokra. (Víruspajzs, vírusdefiníciós adatbázis) 4

5 19. A számítógépes hálózatok kommunikációja. A hálózatba való be- és kijelentkezés folyamata. A hálózati jogosultságokról általánosságban. - A számítógépes hálózatok mőködéséhez szükséges szoftverek. - A szerver operációs rendszerének jellemzı többletfunkciói. - A hálózati kommunikáció logikai felépítése (a szerver-kliens és az egyenrangú hálózatok). - A helyi hálózatokhoz kapcsolódás feltételei és megvalósítása. Az iskolai hálózathoz való kapcsolódás feltételei (felhasználó, jelszó, jog). - A hálózati szolgáltatások elérésének módjai, az eszközhasználat feltételei. - A felhasználók azonosítása, jogosultságok kezelése. 20. Az internet fogalma, kialakulásának okai, célja, fejlıdése, valamint legfontosabb szolgáltatásai. - TCP/IP modell, fejlıdése (ARPANET, DNS, ). - Az internetes szolgáltatások és ezek jellemzıi. - Az internetes szolgáltatások használatának, használatba vételének szabályai. - Példák interneten keresztül igénybe vehetı szolgáltatásokra (pl. online kereskedelem). - Elektronikus levelezés ( cm, postafiók, POP3, SMTP protokoll), elterjedt levelezıprogramok. 21. Az Ön által használt levelezési rendszer fıbb szolgáltatásai. + Gyakorlat - Az elektronikus levelezés folyamatának ismerete. Az cím szerkezete. A felhasználók azonosítása. A különbözı levelezıprogramok közös és néhány egyedi jellemzıje. - Egy levelezıprogram használatának ismerete. A levelezés használatához szükséges beállítások ismerete (webes, saját levelezıprogram). - A levelezéssel kapcsolatos funkciók (írás, fogadás, válasz, továbbküldés, törlés, mentés, nyomtatás). A beérkezett levelek kezelése. - Az elektronikus levél felépítése, az egyes részek funkciója. Állományok kezelése az elektronikus levelezésben (csatolás, csatolt állomány mentése). - Válaszlevél készítése helyi levelezıprogrammal és webes felületen + Gyakorlat. 22. Az Ön által használt állományátviteli program fıbb szolgáltatásai + Gyakorlat - Állományátvitel lehetıségei az interneten. - Az FTP szolgáltatás jellemzıi, problémái. - Az FTP szerverhez való csatlakozás módjai (névvel és név nélkül). - A fájlátviteli módok (kódolás). - Egy FTP segédprogram használatának ismerete. - Állományok le- és feltöltése az internetre. Az FTP tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a problémák kezelése. 23. Webböngészı programok, fıbb szolgáltatások. + Gyakorlat - Egy böngészıprogram használatának ismerete. Honlap, portál. Elterjedt böngészık. Közös szolgáltatások (nyitó lap, újratöltés, elızmények, gyorsítótár, könyvjelzık, sőrőn látogatott oldalak címének rögzítése, weboldal mentése, nyomtatása). - Webcím szerkezete. - Képek megjelenítése. A böngészıprogramok speciális funkciói, a funkciók bıvítésének haszna és veszélyei (beépülık). - A böngészés tipikus hibaüzenetei, ezek oka és a hiba kezelésének lehetıségei. 5

6 24. A keresırendszerek mőködése, bemutatatása egy internetes keresırendszer segítségével. Kulcsszavas és tematikus keresés. + Gyakorlat - Információ keresése az interneten. - A tematikus és a kulcsszavas keresés mőködésének ismertetése. A kétfajta keresési módszer alkalmazási területei és összehasonlítása. Tematikus és kulcsszavas keresırendszerek ismerete, használata információkeresésre. - Információs rendszerek a gyakorlatban (közigazgatás, okmányiroda, telefonkönyv, menetrend, elektronikus osztálynapló). - Keresési feltételek megadása (egyszerő és összetett). A keresési feltételek szőkítése, speciális keresık. A keresés eredményének kiértékelése. A keresési feladatok megoldása. 25. A könyvtár szerepe az információszerzés folyamatában (könyvtár fogalma, fajtái, feladata, funkcionális terei, szolgáltatások). - A könyvtár és a médiatár fogalmának értelmezése. A könyvtár feladatai. - Könyvtárak csoportosítása fenntartó, minısítés, kialakítása szerint. - A különbözı könyvtártípusok összehasonlítása szolgáltatásaik, győjtıkörük és felhasználói körük alapján. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a könyvtári rend kialakításában. - A könyvtári szolgáltatások rendszerének ismertetése. - Könyvtári terek (szabadpolcos rendszer, olvasóterem, kézikönyvek, folyóiratok, katalógusterem, kölcsönzı pult, fono- és/vagy videotéka, számítógépterem, kutatószoba). - A könyvtárakkal kapcsolatos szabályzatok: a kölcsönzési rend és a használati szabályzat tartalma. - A nemzeti könyvtár fogalma. Az Országos Széchenyi Könyvtár szerepe a magyar könyvtári rendszerben, a könyvtár létrejöttének, rövid történetének ismertetése. 26. Dokumentum típusai - Dokumentum fogalma. - Dokumentumok csoportosítása: elıállítás technológiája, tartalmi vonatkozások, és formai sajátosságok szerint, illetve egyéb (pl.: megjelenési gyakoriság, információhordozó, publicitás). - A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlító ismertetése. Az ismeretközlı mővek (monográfia, tanulmánykötet, kézikönyv) használati értéke az információszerzés folyamatában. A segédkönyvek, mint a közvetlen ismeretszerzés alapvetı forrásai (lexikon, enciklopédia, szótár, közhasznú ismeretek tára, adattár, fogalomtár, kronológia, névtár, atlasz). - A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai. Összehasonlításuk adathordozó és megjelenítı eszköz szerint (hanglemez, hangszalag, CD, fénykép, hologram, mikrofilm, diafilm, némafilm, hangosfilm, videofilm, DVD, mágneslemez, CD, DVD). 27. A könyvtárban való tájékozódás (raktári rend, katalógus, OPAC). - A tájékoztató eszközök típusai. A bibliográfia fogalma. - A katalógus fogalma. A katalógus kialakulásának fıbb állomásai. A katalóguscédula és a bibliográfiai tétel összehasonlítása. - A rendszó és az utalócédula fogalma. Fıbb katalógustípusok elrendezési elvei. A tárgyszókatalógus. - Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a szakkatalógus rendszerében. - Elektronikus katalógusok

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014.

INFORMATIKA. Középszint Szóbeli vizsga. A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. INFORMATIKA Középszint Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga részletes tematikája a fővárosi és megyei kormányhivatalok által szervezett vizsgákhoz 2014. A témakörök előtt lévő számok Az informatika tantárgy

Részletesebben

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása

1. A kommunikáció 2. Az informatika fejlődéstörténete 3. Analóg és digitális jel 4. Számrendszerek, adatok tárolása 1. A kommunikáció A kommunikáció fogalma. A kommunikációs modell: adó, kódolás, csatorna, zaj, dekódolás, vevő. Gyakorlati példák a kommunikációs modellre; a példák és a modell megfeleltetése; a modellben

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz

Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András. Tanári kézikönyv az. Informatika 9. középiskolások számára. tankönyvhöz Devecz Ferenc Juhász Tibor Makány György Végh András Tanári kézikönyv az Informatika 9. középiskolások számára tankönyvhöz Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006 Raktári szám: 16172 Informatika 9. Tanári kézikönyv

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.

TARTALOMJEGYZÉK. Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1. : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 A tételsor jellemzıi 3 A tétel jellemzıi 3 Értékelés 3 1. Információs társadalom 4 1.1 A kommunikáció

Részletesebben

Elméleti segédanyagok érettségizőknek

Elméleti segédanyagok érettségizőknek Elméleti segédanyagok érettségizőknek Tartalom Kommunikáció... 2 Jelátalakítás és kódolás... 6 Számítógépek fejlődése... 14 Személyi számítógépek felépítése... 20 Monitorok... 28 Mágneses háttértárak...

Részletesebben

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök

XIII_Informatika_ágazat. Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök XIII_Informatika_ágazat Informatika szakmacsoport szakmai tantárgyak, óraszámok, témakörök A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

INFORMATIKAI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

INFORMATIKAI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) INFORMATIKAI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása nem

Részletesebben

Modern informatikai eszközök

Modern informatikai eszközök informatika Modern informatikai eszközök tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Bit < Byte < KB < MB < GB < TB < PB

Bit < Byte < KB < MB < GB < TB < PB SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPFOGALMAK Információ Információ: valamilyen tartalommal bíró ismeret, jel. A jelek nagyon sokfélék lehetnek. Vannak olyan egyszerő jelek, amiket majdnem mindenki megért, tehát információt

Részletesebben

Információ- technológia

Információ- technológia Dr. Niklasz László Zalaba Piroska Információ- technológia Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérési és Földrendezoi Foiskolai Kar Székesfehérvár, 2000. Staff Development in Land Administration Tempus Institution

Részletesebben

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát!

1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! 1. Ismertesd a kommunikáció általános modelljét! Mutass be néhány kommunikációs technológiát! A kommunikációhoz legalább két szereplı szükséges. Egy adó és egy fogadó. Bármelyik fél lehet többszereplıs

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ

2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XII. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ 2.55. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 03 INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. TÁVKÖZLÉS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI

AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI AZ INFORMATIKA TANÍTÁSÁNAK ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI ALAPELVEK: Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök

Részletesebben

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 INTERNET. Tartalomjegyzék. Internet 330

: www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 INTERNET. Tartalomjegyzék. Internet 330 : www.pszfsalgo.hu, : radigyorgy@gmail.com, : 30/644-5111 INTERNET Tartalomjegyzék Internet 330 Egy kis történet 330 Az Internet 330 Legelterjedtebb Internetes szolgáltatások 332 World-Wide Web (WWW) 332

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Hasonlítsa össze a soros és párhuzamos port felépítését és mőködését

Hasonlítsa össze a soros és párhuzamos port felépítését és mőködését Az állományokhoz több jellemzı (attribútum) tartozik, ismertesse, hogy melyek a legfontosabbak! az állomány neve hossza típusa tulajdonosa létrehozásának a dátuma hozzáférési jogkörök Hasonlítsa össze

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013.

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. SZAKMAI PROGRAM Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta: Király László igazgató Az iskola szakképzési rendszere...

Részletesebben

IT Alapismeretek. Tananyag

IT Alapismeretek. Tananyag IT Alapismeretek Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...9 A KEZDET KEZDETE...9 MECHANIKUS GÉPEK...10 ELEKTROMECHANIKUS GÉPEK...11 ELEKTRONIKUS GÉPEK...12 NEUMANN-ELVEK...12 AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát!

INFORMATIKA I. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Mit jelent a Handshake jelpár fogalom? Adjon egy példát! INFORMATIKA I. 1. Ismertesse a következõ fogalmak jelentését: Digitális, Bináris! Digitális=diszkrét értékeket tároló, számjegyvezérlésű Bináris=kettes számrendszert alkalmazó 2. Mit jelent a Handshake

Részletesebben

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Példatár

Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Példatár Sulinet Expressz informatikai és informatika alapú továbbképzések Példatár Sulinet Expressz, 2003.12.12. Tartalomjegyzék Bevezetés a számítástechnikába,( információ-technológiai (IT) alapismeretek, operációs

Részletesebben