SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : , mobil: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail."

Átírás

1 SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : , mobil: , Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat felújítás. Engedélyezési és kiviteli terv. Tervszám : U-7/2010 Tervező : Szekeres László Iratszám : 01 TERV- ÉS IRATJEGYZÉK 01. Terv-és iratjegyzék 02. Tervezői nyilatkozat 03. Műszaki leírás 04. Átnézeti helyszínrajz 05. Közműhely színraj z I. 06. Közműhely színrajz II. 07. Útépítési helyszínrajz I 08. Útépítési helyszínrajz II. 09. Hossz- szelvény I. 10. Hossz-szelvény II. 11. Keresztszelvények 12. Mintakeresztszelvények 13. Költségvetési kiírás F1. Forgalomkorlátozási helyszínrajz F2. Végleges forgalomtechnikai helyszínrajz

2 SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax.: , mobil: , Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat felújítás. Engedélyezési és kiviteli terv. Tervszám : U-7/2010 Tervező : Szekeres László Iratszám: 02 TERVEZŐI NYILATKOZAT A vonatkozó rendeleteknek megfelelően alulírott Szekeres László kijelentem,hogy - a tárgyi dokumentáció tervezése során az érdekelt közmüvekkel egyeztettem. - az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az országos és ágazati szabványok és műszaki előírások követelményeinek. - megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek szabályok, műszaki előírások követelményeinek. A terv készítése során főleg a Közutak tervezése" c. ÚT /2004. sz. útügyi műszaki előírásban szereplő műszaki megoldásokat és követelményeket, illetve Az utak forgalom szabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről" szóló 20/1984.(XII.21.)KM sz. rendelet előírásait alkalmaztuk. Kijelentem továbbá, hogy : - a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint - ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák és a fentiek teljesítéséhez szükséges költségtényezőket a dokumentációban számításba vettük. Kijelentem, hogy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara tagja vagyok (nyilvántartási szám: ) és KE-T Közlekedési építőmérnöki tervező" jogosultsággal rendelkezem. Budapest, június 10. Szekeres László oki. mélyépítő mérnök KÉ-T/

3 SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel/Fax.: , mobil: , Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat felújítás. Engedélyezési és kiviteli terv. Tervszám : U-7/2010 Tervező : Szekeres László Iratszám : 03 MŰSZAKI LEÍRÁS ÍJ Előzmények, kiindulási adatok. Jelen tervdokumentáció a Budapest, XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából készült és a XVI. kerület Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út közötti szakaszának) burkolat felújítási tervét tartalmazza. A megbízás kiterjedt a zárt csatornás vízelvezetés tervezésére is. Ezért a burkolat felújítás tervével egyidejűleg, külön szakági dokumentációkban megterveztük a csapadék csatornát is. Ezáltal a két terv között az összhang biztosított. A csatorna megépíthetőségéhez szükséges volt a párhuzamos ac. anyagú vízvezeték kiváltására is, ezért annak tervét is elkészítettük külön dokumentációban. A három terv együtt kezelendő. A tervezéshez rendelkezésre állt a MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft által készített vizsgálati jelentés a talajviszonyokról és a meglévő aszfalt burkolat állapotáról. A közműadatokat a közmű társaságoktól szereztük be. A közművek nyomvonala az adatok pontatlansága miatt tájékoztató jellegű. A tervezési alaptérképet a fenti adatok birtokában, és a helyszíni geodéziai mérések alapján készítettük el. A terven szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. Kiinduló magasság az Ilona u. 98. sz. ingatlan sarkánál lévő csapadék csatorna befogadó akna, melynek fedlap szintje: 127,91 m Bf. A tervezés során a Megbízóval többször egyeztettünk. 2.1 A meglévő állapot ismertetése A tervezett utca Rákosszentmihály régi, patinás, családi házas beépítésű területe. A Béla u. - Rákosi út között, a páratlan oldalon a Pálffy tér parkosított területe van. Az utca szélessége 11,30-11,70 m között változik. Ezen belül a tervezési szakaszon kétoldali lejtésű, kiemelt szegélyes, rossz állapotú aszfaltút van. Az út szélessége jellemzően 7,0 m, a Béla u. és a Rákosi út közötti szakaszon 7,0-7,40 m között változik. Az úttest középső része

4 2 alatt 030 PVC szennyvíz csatorna van, attól a páratlan oldal felé NA 100 ac. vízvezeték, a páros oldal felé NA PE gázvezeték van. A zöldsávban, illetve a járdák alatt helyenkér/ elektromos és telefon kábelek vannak. A kiemelt szegély hasított kőből épült és nagyrészt jó állapotú. A gépkoco útcsatlakozásai nagyrészt 2-3 sor nagykockakőből épültek. A páros oldalon a felhajtok közvetlenül a változó állapotú betonjárdához csatlakoznak. A páratlan oldalon az út széle és az aszfaltjárda között kb. 1,30 m széles zöldsáv van fasorral. A járda és az út széle között változó minőségű és burkolatú gépkocsi bejárók vannak. A Pálffy tér mellett nincs járda, helyette az út mellett sövény van. Mindkét oldalon a járdában, a kerítés mellett légvezeték tartó oszlopsor van. A csapadékvíz elvezetés megoldatlan, a Rákosi út csatlakozásánál szikkasztó aknába kötött víznyelők vannak, utána pedig a víz 600 m hosszon szegély mellett folyik le a Csömöri útig. A meglévő út magassági vonalvezetése egyenletes lejtésű (0,50-0,70 %) a Csömöri út felé. A csatlakozó utcák egy része aszfaltút (Szent Imre u. nyugati ága, Szent Korona u.), a Szent Imre u. keleti ága és a Béla u. földút. A Csömöri út és a Rákosi utak forgalmas tömegközlekedési utak. Ezeket a tervezés nem érinti, mert közelmúltbeli felújításuk során az Ilona u. csatlakozása kiépült. Az FCSM adatok szerint önálló csatorna bekötés nélküli ingatlanok: Ilona u. 58., 62., 71., 87., 95/b és a Pálffy tér 10. A Gázművek adatszolgáltatása szerint a 98. és az 50. sz. ingatlannak nincs gá7jiejcntgsei_ A Vízművek adatai szerint a 69., 83., 78/b, és 95/a ingatlannak nincs önálló vízbekötése. Az építés alatt álló házak közműbekötéseit az útépítés előtt kell megépíteni. A tervezéshez az Önkormányzat talaj- és burkolatfúrásokra alapozott szakvéleményt készíttetett júniusában a MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft-vel. A 3 db fúrásban a felső 20 cm vastag humuszos homok réteg alatt 0,60-1,0 m mélységig kavicsos, iszapos homok feltöltés van. Alatta 2,50-3,0 m mélységig homok, vagy iszapos, agyagos, kavicsos homok van. A fúrásokban talajvíz nem jelentkezett. A legmélyebb részen lévő fúrás (Csömöri útnál) 1,0 m mélységben elakadt, ezért nem ad megbízható adatot. A becsült maximális talajvízszintet a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (1988): Budapest építéshidrológiai atlasza a Csömöri útnál 126,0 m Bf. szinten adja meg, ami kb. 2,0 m mélységnek felel meg. A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft. által készített fúrások szerint a meglévő burkolat vastagsága: sz. előtt tengelyben (csat. nyomvonal) 4,3 cm aszfalt (AB-12), alatta Ckt sovány beton sz. előtt tengelyben (csat. nyomvonal) 4,4 cm aszfalt (AB-12), alatta Ckt sovány beton sz. előtt (eredeti pályaszerkezetben) 2,7 cm aszfalt AB-12), alatta 9,9 cm aszfalt kötőréteg sz. előtt (eredeti pályaszerkezetben) 4,2 cm aszfalt AB-12), alatta 9,0 cm aszfalt kötőréteg 3. Tervezett burkolat felújítás és járulékos munkái 3.1. Vízszintes és magassági vonalvezetés A tervezett út az ÚT Közutak tervezése" c. műszaki előírás szerint a B. VI. d. C. tervezési osztályba került besorolásra: Tervezési sebesség. Vt =30 km/h A geodéziai mérések alapján elkészített utcakeresztszelvények és a hossz-szelvény alapján alakítottuk ki a tervezett burkolat felújítás vízszintes és magassági vonalvezetését. Az Önkormányzat megbízásának megfelelően a burkolat felújítással egyidejűleg a CS-2/2010 sz. dokumentációban zárt csapadék csatornás vízelvezetést terveztünk víznyelőkkel. Az útterv a csatorna tervekkel együtt kezelendő. Egyébként az utca meglévő

5 keresztmetszeti elrendezését megtartottuk, az utat kétoldali eséssel terveztük a kiemelt szegély és a víznyelők felé. A jó állapotú kiemelt szegélyt megtartottuk, csak a tönkrement, sérült szakaszok átépítését terveztük. A Csömöri út - Szent Imre u. közötti szakaszon tervezett oldalbeömlős víznyelőknél a meglévő szegélyt át kell építeni 13 cm magasra és csatlakoztatni kell a víznyelőhöz. A meglévő kiemelt szegélyt teljes hosszon vízzáró habarccsal ki kell fugázni. A Csömöri út és a Rákosi út felújítása során a főút telekhatáráig (kerítés vonal) a burkolatot felújították, ezért az Ilona u. burkolat felújításának terve a csatlakozó főutakat nem érinti. Az Ilona u. burkolat felújításának tervezésekor figyelembe vettük a meglévő burkolat nagyon rossz állapotát és vastagságát. Ezért a teljes aszfalt réteg (3,0-4,50 cm) lemarása után 8 cm vastag 2 rétegű aszfalt burkolat építését terveztük úgy, hogy a kopóréteg a meglévő aszfalt kötőrétegre, vagy CKt burkolat alapra kerül. így a meglévő burkolatnál összességében vastagabb útburkolat lesz és a régi útalap is megmarad. A vélhetően közműhelyreállítások miatt helyenként meglévő aszfaltréteg süllyedések helyi útalap hibákra utalnak. Ezeken a helyeken a rossz minőségű útalapot el kell bontani és helyre kell állítani. A meglévő sebesség csillapító küszöböket el kell bontani és a megfelelő szinten újra kell építeni az új burkolatszint felett 8 cm magasságban. A Szent Imre utcánál csatlakozni kell a meglévő új aszfalt burkolathoz és a kereszteződésben 8 cm magas csomóponti szintemelést kell építeni. A járda csatlakozásoknál a kiemelt szegélyt 2 cm-re lékeli süllyeszteni és a 0,40 m széles, vörös színű vakvezető bordákat be kell építeni a járdába. A Szent Korona utcánál a meglévő csomóponti szintemelést magasságilag át kell építeni és a járdacsatlakozásokba a vakvezető bordákat be kell építeni. A Béla utcánál a burkolatot a csatlakozó ív végéig terveztük. A járda csatlakozásoknál a kiemelt szegélyt 2 cm-re lékeli süllyeszteni és a vakvezető bordákat be kell építeni a járdába. A kereszteződésben 8 cm magas csomóponti szintemelést kell építeni. A Rákosi útnál a járdacsatlakozásoknál és a terelőszigeten a járda vonalában a kiemelt szegélyt 2 cm-re le kell süllyeszteni és a vakvezető bordákat be kell építeni. A 63. sz. ingatlan előtt lévő sebesség csillapító küszöböt meg kell szüntetni. A csatlakozó utcák aszfalt burkolatához előmarás után szintben kell csatlakozni. A hiányzó közmű bekötéseket a burkolat felújítás előtt meg kell építeni. A kivitelezés idejére a közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni. A közművek felszíni szerelvényeinek közelében csak kézi földmunka végezhető. Az útépítéskor a csatorna aknákat és egyéb közmű szerelvényeket, elzárókat, csapszekrényeket, aknákat (víz, gáz, telefon) szintbe kell helyezni, azokat eltakarni nem szabad (szikkasztó teknőben is). A közmű üzemeltetők nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani ill. végre kell hajtani. A nyilatkozatok a dokumentáció részét képezik, ezeket a kivitelezőnek át kell adni. A meglévő, rossz minőségű gépkocsi behajtókat el kell bontani és helyettük újakat kell építeni. Az ingatlanokhoz a meglévő kapukkal szemben min. 3,0 m széles, vagy ha annál szélesebb, akkor a meglévő kapuval, régi behajtóval, vagy burkolt leállóhellyel azonos szélességű gépkocsi behajtót terveztünk. A gépkocsi behajtókat a meglévő kapukkal tengely azonosan kell építeni. A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a behajtók helyét a tulajdonosokkal újra egyeztetni, valamint az ingatlanokról állapot felvételt készíteni és azokat dokumentálni. A gépkocsi behajtók a páratlan oldalon a meglévő járda széléhez csatlakoznak. Az útburkolathoz 2-3 sor nagykockakőből épített rámpával kell csatlakozni és a kiemelt útszegélyt a behajtó szélénél a felhajtó rámpa végéig ívesen be kell fordítani. A gépkocsi

6 4 behajtókat a járda széléig kétoldali süllyesztett szegéllyel terveztük. A gépkocsi behajtók kialakítását részletterven adtuk meg Útpályaszerkezet Tervezési élettartam : 10 év. A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft által készített talaj- és burkolat fúrási eredmények ismeretében és a megbízó által megadott pályaszerkezet figyelembe vételével alakítottuk ki a burkolat felújítás rétegrendjét. A talajmechanikai szakvéleményt a kivitelezőnek át kell adni. A gépkocsi behajtók és a járdacsatlakozások átépítésénél a földmű felső rétegét Trg=90% tömörségi fokra kell tömöríteni, ahol ez nem lehetséges ott talajcserére van szükség. A szemcsés jó minőségű talajjavító és védőréteget Trg=95%-ra kell tömöríteni. A tömörséget és a teherbírást a munkavégzés során ellenőrizni és jegyzőkönyvezni kell. A pályaszerkezet méretezésénél figyelembe vettük az ÚT , , és sz. útügyi műszaki előírások követelményeit is. Az utca elhelyezkedését, távlati forgalmi jelentőségét és kapcsolatait megvizsgálva, a megbízóval egyeztetve, az alábbi útpályaszerkezetet terveztük: Tervezett burkolat felújítás rétegrendje A meglévő 3-4,50 cm aszfalt kopóréteg lemarásaután - 4 cm AC-11 jelű kopó aszfalt réteg - 4 cm AC-11 jelű kötő aszfalt réteg - 0,80 kg/m2 bitumen permetezés a meglévő útalapra - meglévő útalap javítás szükség szerint. Közműépítések nyomvonalán szükséges lehet a rossz állapotú, megsüllyedt útalap átépítése, esetleg néhány centiméter AC-11 kötő kiegyenlítő réteg terítése a meglévő útalapra. Aszfalt gépkocsi behajtók: - 4 cm AC-8 kopó aszfalt réteg - 15 cm C12/15-24/FN beton - 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve. Járdaburkolatok átépítése az útcsatlakozásoknál Kétoldali C12/15-24/FN min. betonba rakott kerti szegély között: - 3 cm öntött aszfalt -12 cm C12/15-24/FN betonalap -15 cm homokos kavics A süllyesztett behajtó szegélyt és a kiemelt szegélyt a helyszínen elbontott és deponált, vagy a régivel azonos jellegű új hasított kőből, a járdaszegélyt pedig 5x20x100 cm méretű beton kerti szegélykőből kell megépíteni C12/15-32/FN min. beton alapgerendán és megtámasztással, cementhabarccsal hézagolva.

7 Vízelvezetés A burkolat felületéről a csapadékvizet a CS-2/2010 tervszámon tervezett csapadékcsatornába kell bevezetni víznyelő aknákon keresztül. A csatornába kötött víznyelők építését szintén a csatorna terv tartalmazza. Az útburkolat oldalesése 2,5% (igazodva a meglévő burkolathoz) a kétoldali kiemelt felé, ami mellé terveztük a víznyelőket. A Csömöri út - Szent Imre u. közötti szakaszon a páratlan oldalon oldalbeömlős víznyelőket terveztünk a szegélyen kívül, mert a közműelrendezés miatt a megfelelő védőtávolság betartásával a burkolat szélében nem lehetett elhelyezni. A többi szakaszon a burkolatba, a szegély mellé elfordítható alsó elemes, kör keresztmetszetű víznyelőket terveztünk, mert ezek falvastagsága csak 5 cm és így egészen a szegély mellé lehet építeni őket. A víznyelőket a hossz-szelvényen megadott magasságoknak megfelelő szintbe kell helyezni. A kiemelt szegély és a víznyelőrács rács széle közötti aszfaltsávot 5% lejtéssel a víznyelő felé kell kialakítani Forgalomtechnika Végleges forgalmi rend A tervezési szakaszon a forgalmi rend nem változik meg. Az elsőbbséget szabályozó táblák és a korlátozott sebességű övezetet jelölő táblák ki vannak helyezve és megmaradnak. A Szent Imre u., Szent Korona u. és a Béla u. kereszteződésében a jobb kéz szabály megmarad. A tervezett utca szakasz korlátozott sebességű övezetbe tartozik. (Övezethatár a Csömöri út és a Rákosi út). Az útkereszteződésekbe 8 cm magas csomóponti szintemelést terveztünk. A Csömöri útnál és a Rákosi út közelében a meglévő sebesség csillapító küszöb megmarad, csak átépítésre kerül. A sebesség csillapító küszöbök és csomóponti szintemelések helyét és kialakítását az Önkormányzattal egyeztettük. Azokat úgy kell megépíteni, hogy mellettük az útburkolat szélén, a kiemelt szegély mellett a csapadékvíz akadálytalanul elfolyjon. A szintemelés téglatest alakú térkő burkolattal épül. A küszöb hossza 5,0 m, mindkét végén süllyesztett szegély zárja le. A sebesség csillapító küszöb és a csomóponti szintemelés 8 cm-re emelkedik ki az útpályából, melyet a forgalom irányában 1,0-1,0 m hosszon 1:12,5 hajlású rámpával alakítottunk ki, R=10 m-es magassági lekerekítéssel. A burkolatszint emelést a kiemelt szegély felé oldalirányban 0,50 m hosszon kell megépíteni. A Csömöri úti csomópontban, az Elsőbbségadás kötelező" táblánál meglévő felfestést újra kell festeni fehér színű thermoplasztik anyaggal. A végleges forgalmi rendet az F2 jelű forgalomtechnikai helyszínrajzokon ábrázoltuk. Építés alatti forgalom korlátozás A burkolat felújítás során szegélyépítést, kapubehajtó javítást, burkolat marást és útalap javítást, víznyelőrácsok, aknafedlapok és egyéb közműszerelvények szintbehelyezését, sebesség csökkentő küszöbök építését és két réteg aszfaltozást végeznek. A burkolat

8 6 felújításhoz kapcsolódik még járdacsatlakozások átépítése is. Az útépítéssel egyidejűleg (közvetlenül előtte) megépül a csapadékcsatorna a víznyelőkkel és a szükséges vízvezeték kiváltás is. Ezért az építést teljes szélességű útlezárás mellett több ütemben lehet végrehajtani. A csomóponti szintemelések építése miatt az útkeresztezéseknél is teljes szélességű lezárást terveztünk. Az útlezárást 4 ütemre bontottuk. Az ütemek szakaszhatárát a keresztutcáknál jelöltük ki. Az ütemek határán minden irányból behajtani tilos jelzőtáblákat és sávos útelzáró táblákat kell kihelyezni. Egyszerre csak egy ütem építhető. A közúton folyó munkára veszélyt jelző táblákkal kell a figyelmet felhívni, melyeket a szakaszhatártól, ül. a csomóponttól 50,0 m távolságban kell elhelyezni. A kivitelezés idejére az FI jelű forgalomkorlátozási helyszínrajzokon feltüntetett helyekre a szabványos KRESZ táblákat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a munkaterületet el kell korlátozni, és az elkorlátozást villogó sárga fényű lámpákkal kell jelezni. Az elkorlátozásokat éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett ki kell világítani. A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalmat a meglévő járdán biztosítani kell. A tervezett építésről a területileg illetékes mentőket és tűzoltókat tájékoztatni kell. A munkák megkezdéséről a közmű üzemeltetőket és az érintett lakosságot tájékoztatni kell. 4. Tűzvédelem, munkavédelem A tervet az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készítettem el. A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezési felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni. Balesetvédelmi szempontból kiemelten kell kezelni a munkaterület elkorlátozását, éjszakai jelzőfénnyel való ellátását, és a gyalogos közlekedés biztonságos fenntartását. A munkába vett területen lévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni. Budapest, június 10. Szekeres László oki. mélyépítő mérnök (Eng. sz.: KÉ-T/ és VZ-T/ )

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat. (1163 Budapest XVI. Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése 19.

Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat. (1163 Budapest XVI. Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése 19. Megrendeld és építtető: Budapest Főváros XVI. kerületi önkormányzat (1163 Budapest XVI. Havashalom utca 43.) Főcím: Budapest XVI. kerületi útépítések tervezése 19. Tervező: ÚT-, VASÚTTERVEZŐ ZRT. Tervszám:

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

UTB Envirotec Megbízó: H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601

UTB Envirotec Megbízó: H-1067 Budapest, Csengery utca 31. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Tel.: 1 413-3600 Fax: 1 413-3601 TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA KÖZÚT A T2 SZENNYVÍZ ZÁRT CSAPADÉK Bezerédj utca M1-2-1-0 csatorna áll. Az Kft. és a Duplex Kft. szellemi terméke, annak teljes M1-2 TERVEZETT TISZTÍTÓAKNA KÖZÚT A T2 SZENNYVÍZ ZÁRT

Részletesebben

13. Gyalogos közlekedés

13. Gyalogos közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 13. Gyalogos közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Forgalomtechnikai fázisok a Püspökladány Baross utca közműkiváltási és szerkezetépítési munkáiról

ELŐTERJESZTÉS. Forgalomtechnikai fázisok a Püspökladány Baross utca közműkiváltási és szerkezetépítési munkáiról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Szentpéteri Csaba ELŐTERJESZTÉS Forgalomtechnikai fázisok a Püspökladány Baross utca közműkiváltási és szerkezetépítési

Részletesebben

Járda és parkoló építési munkák

Járda és parkoló építési munkák Járda és parkoló építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester Címe:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL

KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL KÖVETELMÉNYEK GRAVITÁCIÓS SZENNYVÍZELVEZETİ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉNÉL SOPRONI VÍZMŐ ZRT. Sopron, 2013. 04. Tartalomjegyzék 1. VEZETÉKEK 1.1. Gerincvezeték 1.2. Bekötıvezeték 2. AKNÁK, TISZTÍTÓ NYÍLÁSOK

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

Műszaki leírás 1. 7324. j. Devecser- Sümeg összekötő út 6+000-16+400 km szelvény közötti szakaszának útfelújítása KIVITELI TERV

Műszaki leírás 1. 7324. j. Devecser- Sümeg összekötő út 6+000-16+400 km szelvény közötti szakaszának útfelújítása KIVITELI TERV VESZPRÉMI IRODA 8200 Veszprém, Budapest u. 2. III/84. Tel.: 88/784-747, Fax: 88/784-592, e-mail: lantai.gyula@viafutura.hu 1113 Budapest, Edömér u. 2. IV/1.., Tel.: 1/336-0587, Fax: 1/336-0588, e-mail:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri járdafelújítás folytatása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓTERVE

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓTERVE M É R N Ö K I R O D A K f t. Postacím:1300 Budapest, Pf. 4. Iroda: 1033 Budapest, Polgár u. 12. Tel.: (1) 3688-343; Tel./Fax: (1) 4532-449 pej.kalman@tandemkft.hu Tsz: 804/2014/I. TÁRNOK NAGYKÖZSÉG KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

ÚTSZEGÉLYEK OBJEKT TERMÉKEK. 1 www.semmelrock.hu. Kiemelt útszegély kopóréteggel. Térburkoló szegély kopóréteggel.

ÚTSZEGÉLYEK OBJEKT TERMÉKEK. 1 www.semmelrock.hu. Kiemelt útszegély kopóréteggel. Térburkoló szegély kopóréteggel. ÚTSZEGÉLYEK Kiemelt útszegély kopóréteggel Térburkoló szegély kopóréteggel Méret: 100 x 25 x 15 cm Súly: 81 kg/db Igény: 1 db/fm Méret: 100 x 25 x 8 cm Súly: 48 kg/db Igény: 1 db/fm Kiemelt útszegélyek

Részletesebben

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter

A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve. Ráckeve 2005 Schell Péter A budapesti 4 sz. metróvonal II. szakaszának vonalvezetési és építéstechnológiai tanulmányterve Az előadás vázlata: Bevezetés Helyszíni viszonyok Geológiai adottságok Talajviszonyok Mérnökgeológiai geotechnikai

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Változások: érték állapot -770 492 Ft Kordinácios jegyzőkönyv alapján elmaradó tétel. Töltőföld elszállítása. Kőburkolatból adódó változások

Változások: érték állapot -770 492 Ft Kordinácios jegyzőkönyv alapján elmaradó tétel. Töltőföld elszállítása. Kőburkolatból adódó változások Változások: érték állapot Gázkiváltás -770 492 Ft Kordinácios jegyzőkönyv alapján elmaradó tétel Talajcsere 0 Ft Töltőföld elszállítása 0 Ft Közmű pótmunkák 2013.03.26. 3 570 207 Ft Másik költségvetésben

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Valamennyi ajánlattevő részére az ajánlatkérő honlapján közzétéve Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2. Küldi: dr. Szterényi Sándor / Ligeti Éva Tel: +36/1/457 80 40 Fax: +36/1/457

Részletesebben

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. II.em. 6. Tel.: 34/309-399; Tel/Fax: 34/309-400 E-mail: tracktor@axelero. Tata város ( térsége) Szerkezeti- és szabályozási tervének módosítása Közlekedési vizsgálat és javaslat A tervezési területet közlekedési szempontból délről az, északról a 1363/18 hrsz.-ú út (Fényes fürdő

Részletesebben

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás

A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Útügyi Szabályozási Napok Sopron, 2011. május 3-4. A klímaváltozás és az útügyi műszaki szabályozás Dr. Gáspár László kutató professzor, KTI egyetemi tanár, SZE Tartalom 1. Az éghajlatváltozás 2. Lehetséges

Részletesebben

Egy zebegényi rézsűmozgás okai

Egy zebegényi rézsűmozgás okai Egy zebegényi rézsűmozgás okai Kecskés Gábor Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi kar Közmű és Mélyépítési Tanszék Praxis Építőipari Mérnökiroda kft. Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség konferenciája

Részletesebben

1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ 1. TÉRSÉGI KAPCSOLATOK Nemesgörzsöny a 8406. jelű Pápa- Kenyeri összekötő út mellett található. A település belterületéről indul a 84303. jelű állomási hozzájáró út. A község a térség

Részletesebben

1163 Budapest Havashalom u. 43. ügyintéző- Szalay Gergely József

1163 Budapest Havashalom u. 43. ügyintéző- Szalay Gergely József Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály ikt. szám: FPH061 7481-2 /2011 XVI. kér. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kerületfejlesztési Iroda hiv. szám: 1163 Budapest

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Rákóczi téri játszótér környezetében lévő kavicsos burkolatok fejlesztési lehetőségei Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Ajánlatkérés 1. Tisztelt Címzettek!

Ajánlatkérés 1. Tisztelt Címzettek! Ajánlatkérés 1. From: Pintér Róbert [mailto:pinter.robert@balatonkenese.hu] Sent: Thursday, June 13, 2013 9:20 AM To: 'Mór és Társa Kft.'; 'Kocsis Elemér'; 'Jánosik Ernő' Cc: 'Udvardy Gábor'; 'Vatics Erzsébet';

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

1. A közlekedéstervezés, az úttervezés és a forgalomtechnika tárgyköre és a forgalomtechnikai eszköztár

1. A közlekedéstervezés, az úttervezés és a forgalomtechnika tárgyköre és a forgalomtechnikai eszköztár SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 1. A közlekedéstervezés, az úttervezés és a forgalomtechnika tárgyköre és a

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások. Előírás. Kiadás éve: 2007

Javítás: Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások. Előírás. Kiadás éve: 2007 Fedlap: B Javítás Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások Előírás Kiadás éve: 2007 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 06.03.51 (ÚT

Részletesebben

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II.

Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Veres György Tűzterjedés és az ellene történő védekezés épített környezetben II. Az első részben a tűzterjedés módjaival és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetekkel foglalkoztunk, most a tűzszakaszolás

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények

Kerékpárforgalmi létesítmények Mobile 2020 Kerékpárosbarát közlekedés és infrastruktúra 2013.05.09. REC Szentendre Kerékpárforgalmi létesítmények Sztaniszláv Tamás nyugalmazott építőmérnök A kerékpáros közlekedés előnye a települések

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 4/1999. (III. 31.) rendelettel módosított 23/1998. (X. 13.) rendelete a Budapest XVI. kerület Rákosi út- Nádor utca-budapesti út-rózsa utca által határolt terület

Részletesebben

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 6551 É 6519 6577 A L A P A D A T O K : 6517 6518 21,18 5,86 13,42 1, 7,36 7,92 3, 2,00 Tass vezér utca +7,10 6560 Ond vezér utca 6578

Részletesebben

KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA

KERÉKPÁRFORGALMI LÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTÁSA TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 tandempej@t-online.hu www.tandemkft.hu Mobile2020-Kerékpárbarát közlekedéstervezés

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

J a v a s l a t. kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására J a v a s l a t kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

8. Külön szintű csomópontok

8. Külön szintű csomópontok SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 8. Külön szintű csomópontok Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014.

Részletesebben

TERVEZŐPROGRAMOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

TERVEZŐPROGRAMOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI TERVEZŐPROGRAMOK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A KATONAI MŰSZAKI GYAKORLATBAN, KÖZMŰVEK TERVEZÉSÉNÉL. Dénes Kálmán mk. százados ZMNE BJKMK Katonai Műszaki tanszék Napjainkra a számítógépek egyik felhasználási

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA

JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA TI sorszám JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA Munkanem megnevezése /

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011. 01. MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011. 01. MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT MEGBÍZÓ: BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA TERVEZŐ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. SZAKTERVEZŐ: KRISTÁLY KFT. FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 2011.

Részletesebben

Tervek tartalmi és formai követelményei

Tervek tartalmi és formai követelményei Tervek tartalmi és formai követelményei Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Szakcsoport Egyértelmű, szabályokban rögzített követelmény szükséges A tervező mérnök alkotói szabadságának

Részletesebben

6. A közúti forgalom szabályozása

6. A közúti forgalom szabályozása SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 6. A közúti forgalom szabályozása Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr,

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

Kiszi-Kő Plusz Kft. CÉGISMERTETŐ

Kiszi-Kő Plusz Kft. CÉGISMERTETŐ 2532 Tokodaltáró, József A.u.26. Adószám: 23468939-2-11 Cégbejegyzés száma: 11-09-019044 Folyószámla: 10403648-50526588-66861002 Kereskedelmi és Hitelbank CÉGISMERTETŐ 2013 A Kiszi-Kő Plusz Kft. bemutatása

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2015

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

KRESZ és közútkezelés

KRESZ és közútkezelés KRESZ és közútkezelés Forgalmász napok Sopron 2013. június 12-13. Nagy Zoltán osztályvezető Magyar Közút NZRT. telefon: 819-9133 e-mail:nagy.zoltan@kozut.hu A józan paraszti ész hiánya minden területen

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György. E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Tódor György E l ő t e r j e s z t é s FORGALOMTECHNIKAI FÁZISOKRÓL, a Püspökladány, Baross utcai közműkiváltási és

Részletesebben

Austrotherm Kft. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL. ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8.

Austrotherm Kft. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL. ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8. Egyhéjú melegtetők elvi rétegfelépítése Használatot biztosító réteg Csapadékvíz elleni szigetelés Gőznyomás kiegyenlítő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest - Csepel, a volt Csepel Művek területén levő utak üzemeltetésére.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Budapest - Csepel, a volt Csepel Művek területén levő utak üzemeltetésére. BUDAPEST - CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Budapest - Csepel, a volt Csepel Művek területén levő utak üzemeltetésére. Előterjesztő: Készítette: Orosz Ferenc alpolgármester Zsiláné Bara Éva

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Költségvetés f összesít. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költsége... 1.1 Közvetlen önköltség összesen...

Költségvetés f összesít. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség. 1. Építmény közvetlen költsége... 1.1 Közvetlen önköltség összesen... Név : Bels kerítés Cím : Csengersima, külterület Kelt: 20.. év...hó...nap 0138/88 hrsz Szám :... KSH besorolás:... Teljesítés:20.. év...hó...nap A munka leírása: Készítette :... Készült: Költségvetés f

Részletesebben

A megküldött szakmai anyaggal kapcsolatban az alábbi észrevételeket, javaslatokat tesszük:

A megküldött szakmai anyaggal kapcsolatban az alábbi észrevételeket, javaslatokat tesszük: Virányi István Úr Állami főépítész Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Tárgy: Településrendezési konzultáció Iktatószám: KA/ 1118-1/2010. Ügyintéző: Kárpáti Zoltán Hivatkozási sz: 8-16/2010.

Részletesebben

135.88 135.90 135.70. Föld út 135.55 135.50 135.79. Vízóra akna 135.81 HULLADÉK TÁROLÓ GÉPKOCSI BEÁLLÓ 135.46 135.45 135.34. Szennyvíz akna 135.

135.88 135.90 135.70. Föld út 135.55 135.50 135.79. Vízóra akna 135.81 HULLADÉK TÁROLÓ GÉPKOCSI BEÁLLÓ 135.46 135.45 135.34. Szennyvíz akna 135. DDDKKK 455 454 136.01 247 136.05 135.88 135.80 Akna 135.95 135.88 135. 136.13 137.04 136.71 137.21 136.04 136.12 Tölgy Ø 25 135.85 Föld út 248 96 137.23 136.43 136.05 135.91 135.50 135.55 135.49 135.51

Részletesebben

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése

EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése EuroVelo6 és Balatoni Bringakör fejlesztése Laufer Péter, Kovács Gergely, Balogh Zsuzsanna HEGYEN-VÖLGYÖN Konzorcium Tervezési területek EuroVelo6 (Rajka-Bp.+ Bp. déli agglomeráció) és Balatoni Bringakör

Részletesebben

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl.

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl. Útvonaltípust jelzõ táblák KRESZ Táblák 1. Elsõbbséged van a betorkolló útról, illetve autóúton a keresztezõ útról érkezõkkel szemben. A táblával jelzett helyen nem kell számítanod sem kerékpárosokra,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és hatályos (érvényes) létesítési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-127/2012. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Bp. IX. ker. Üllői út 147. sz. alatti áruház energia

Részletesebben

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra Kovács Gergely - Vincze Tibor TRENECON COWI Kft. 2 Kerékpárút Elválasztott megelőzi a nagy sebesség-különbségből, rossz látási

Részletesebben

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között Reményik Kálmán elnök-vezérigazgató, NIF Zrt. Csicsely Gábor projektvezető, NIF Zrt. Az M43 autópálya fejlesztése Szeged és országhatár között

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja

Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja Az MO útgyűrű jelentősége és fejlesztési programja 2006. Május 16. Az MO jelentősége, szerepe - 1976 OMFB koncepció a magyarországi autópálya hálózatról - 1976-77 UVATERV részletes tanulmányterv a teljes

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet #986.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet #986. TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÁRAJÁNLATADÁS Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Forgalmász napok Sopron, 2013. június 12-13. Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése Vincze Tibor vin@trenecon.hu 1 2013.06.24. Tartalom 1. Miként látjuk a kerékpárost? 2. Kívánatos

Részletesebben

Ez a rendelet 2015. február 27.-én lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző

Ez a rendelet 2015. február 27.-én lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Ez a rendelet 2015. február 27.-én lép hatályba. Kihirdetése 2015. február 26. napján megtörtént. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom város Képviselő-testülete 12/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevő!

Tisztelt Ajánlattevő! Tisztelt Ajánlattevő! Nagykőrös Város Önkormányzat ajánlattételi felhívást tesz közzé Nagykőrös 1112 hrsz-ú ipartelep megjelölésű teljes ingatlanra vonatkozó tanulmányterv logisztikai telephely kialakításához,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.05.28-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a 179/2009.(V.28.)

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

12. Kerékpáros közlekedés

12. Kerékpáros közlekedés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI TANSZÉK KÖZÚTI FORGALOMTECHNIKA 1. Tantárgykód: NGB_ET009_1 12. Kerékpáros közlekedés Dr. Kálmán László egyetemi adjunktus Győr, 2014. január

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Név: GEO MEGA ALFA Kereskedelmi és szolgáltató KFT. Tulajdonosok: Vincze Mihály 67 % Bács-Audit Kft 33 %

CÉGBEMUTATÓ. Név: GEO MEGA ALFA Kereskedelmi és szolgáltató KFT. Tulajdonosok: Vincze Mihály 67 % Bács-Audit Kft 33 % CÉGBEMUTATÓ Név: GEO MEGA ALFA Kereskedelmi és szolgáltató KFT Tulajdonosok: Vincze Mihály 67 % Bács-Audit Kft 33 % A Geo Mega Alfa Kft 1998-02-18-án alakult a Vincze Földmérési Bt és Mérnöki Iroda utódjaként.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1997. (V.23.)sz. rendelete a 3/2000. (II.25.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a közterületek tisztántartásáról A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT Orvosi rendelő komplexum vagy Egészségház kialakítására Budapest, XX. Szent Imre herceg u. 15. Belterületi lakóingatlan Ingatlan leírása Az ingatlan egyedi beosztása révén kiváló lehetőséget

Részletesebben

47 sz. főút - 4415 j. út Hódmezővásárhely, Kálvin János tér, jelzőlámpás csomópont átépítése kétsávos turbó típusú körforgalmú csomóponttá 2009. A Kálvin János téri csomópont Hódmezővásárhelyen, a 47 sz.

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piroskönyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó

Igénybejelentő. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó. Út, utca, stb. Házszám ép/lh/em/ajtó Igénybejelentő Fogyasztói szám (bekötési főmérő) : I. Felhasználási hely adatai Cím: Irsz. Helyrajzi sz. 5 II. Igénylő adatai II/1. Igénylő adatai Természetes személy az elkülönítetten mért locsolási célú

Részletesebben

Közlekedési tájékoztató

Közlekedési tájékoztató 1 / 7 2009.08.11. 8:42 Nyomtatás Közlekedési tájékoztató 2009. augusztus 4., kedd, 9:12 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében a Közlekedési Operatív Csoport az alábbi tájékoztatást adja az augusztus

Részletesebben

KÖRNYEZETRENDEZÉSI MÓDOSÍTOTT KONCEPCIÓTERV (14614) HRSZ

KÖRNYEZETRENDEZÉSI MÓDOSÍTOTT KONCEPCIÓTERV (14614) HRSZ open air design tervező és tanácsadó kft. 1034, Budapest Pacsirtamező 42-44 fsz. 5. E-mail: openairdesign@gmail.com KÖRNYEZETRENDEZÉSI MÓDOSÍTOTT KONCEPCIÓTERV ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

Fő utca-fő tér II. Ütem program engedélyezési tervek aktualizálása és kiviteli tervek elkészítése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Fő utca-fő tér II. Ütem program engedélyezési tervek aktualizálása és kiviteli tervek elkészítése TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Vác Város Önkormányzat, cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, képviseli: Dr. Bóth János polgármester mint Megrendelő másrészről:

Részletesebben