SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : , mobil: ,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail."

Átírás

1 SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : , mobil: , Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat felújítás. Engedélyezési és kiviteli terv. Tervszám : U-7/2010 Tervező : Szekeres László Iratszám : 01 TERV- ÉS IRATJEGYZÉK 01. Terv-és iratjegyzék 02. Tervezői nyilatkozat 03. Műszaki leírás 04. Átnézeti helyszínrajz 05. Közműhely színraj z I. 06. Közműhely színrajz II. 07. Útépítési helyszínrajz I 08. Útépítési helyszínrajz II. 09. Hossz- szelvény I. 10. Hossz-szelvény II. 11. Keresztszelvények 12. Mintakeresztszelvények 13. Költségvetési kiírás F1. Forgalomkorlátozási helyszínrajz F2. Végleges forgalomtechnikai helyszínrajz

2 SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax.: , mobil: , Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat felújítás. Engedélyezési és kiviteli terv. Tervszám : U-7/2010 Tervező : Szekeres László Iratszám: 02 TERVEZŐI NYILATKOZAT A vonatkozó rendeleteknek megfelelően alulírott Szekeres László kijelentem,hogy - a tárgyi dokumentáció tervezése során az érdekelt közmüvekkel egyeztettem. - az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az országos és ágazati szabványok és műszaki előírások követelményeinek. - megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek szabályok, műszaki előírások követelményeinek. A terv készítése során főleg a Közutak tervezése" c. ÚT /2004. sz. útügyi műszaki előírásban szereplő műszaki megoldásokat és követelményeket, illetve Az utak forgalom szabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről" szóló 20/1984.(XII.21.)KM sz. rendelet előírásait alkalmaztuk. Kijelentem továbbá, hogy : - a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint - ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák és a fentiek teljesítéséhez szükséges költségtényezőket a dokumentációban számításba vettük. Kijelentem, hogy a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara tagja vagyok (nyilvántartási szám: ) és KE-T Közlekedési építőmérnöki tervező" jogosultsággal rendelkezem. Budapest, június 10. Szekeres László oki. mélyépítő mérnök KÉ-T/

3 SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel/Fax.: , mobil: , Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út között) burkolat felújítás. Engedélyezési és kiviteli terv. Tervszám : U-7/2010 Tervező : Szekeres László Iratszám : 03 MŰSZAKI LEÍRÁS ÍJ Előzmények, kiindulási adatok. Jelen tervdokumentáció a Budapest, XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából készült és a XVI. kerület Ilona utca (Csömöri út - Rákosi út közötti szakaszának) burkolat felújítási tervét tartalmazza. A megbízás kiterjedt a zárt csatornás vízelvezetés tervezésére is. Ezért a burkolat felújítás tervével egyidejűleg, külön szakági dokumentációkban megterveztük a csapadék csatornát is. Ezáltal a két terv között az összhang biztosított. A csatorna megépíthetőségéhez szükséges volt a párhuzamos ac. anyagú vízvezeték kiváltására is, ezért annak tervét is elkészítettük külön dokumentációban. A három terv együtt kezelendő. A tervezéshez rendelkezésre állt a MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft által készített vizsgálati jelentés a talajviszonyokról és a meglévő aszfalt burkolat állapotáról. A közműadatokat a közmű társaságoktól szereztük be. A közművek nyomvonala az adatok pontatlansága miatt tájékoztató jellegű. A tervezési alaptérképet a fenti adatok birtokában, és a helyszíni geodéziai mérések alapján készítettük el. A terven szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. Kiinduló magasság az Ilona u. 98. sz. ingatlan sarkánál lévő csapadék csatorna befogadó akna, melynek fedlap szintje: 127,91 m Bf. A tervezés során a Megbízóval többször egyeztettünk. 2.1 A meglévő állapot ismertetése A tervezett utca Rákosszentmihály régi, patinás, családi házas beépítésű területe. A Béla u. - Rákosi út között, a páratlan oldalon a Pálffy tér parkosított területe van. Az utca szélessége 11,30-11,70 m között változik. Ezen belül a tervezési szakaszon kétoldali lejtésű, kiemelt szegélyes, rossz állapotú aszfaltút van. Az út szélessége jellemzően 7,0 m, a Béla u. és a Rákosi út közötti szakaszon 7,0-7,40 m között változik. Az úttest középső része

4 2 alatt 030 PVC szennyvíz csatorna van, attól a páratlan oldal felé NA 100 ac. vízvezeték, a páros oldal felé NA PE gázvezeték van. A zöldsávban, illetve a járdák alatt helyenkér/ elektromos és telefon kábelek vannak. A kiemelt szegély hasított kőből épült és nagyrészt jó állapotú. A gépkoco útcsatlakozásai nagyrészt 2-3 sor nagykockakőből épültek. A páros oldalon a felhajtok közvetlenül a változó állapotú betonjárdához csatlakoznak. A páratlan oldalon az út széle és az aszfaltjárda között kb. 1,30 m széles zöldsáv van fasorral. A járda és az út széle között változó minőségű és burkolatú gépkocsi bejárók vannak. A Pálffy tér mellett nincs járda, helyette az út mellett sövény van. Mindkét oldalon a járdában, a kerítés mellett légvezeték tartó oszlopsor van. A csapadékvíz elvezetés megoldatlan, a Rákosi út csatlakozásánál szikkasztó aknába kötött víznyelők vannak, utána pedig a víz 600 m hosszon szegély mellett folyik le a Csömöri útig. A meglévő út magassági vonalvezetése egyenletes lejtésű (0,50-0,70 %) a Csömöri út felé. A csatlakozó utcák egy része aszfaltút (Szent Imre u. nyugati ága, Szent Korona u.), a Szent Imre u. keleti ága és a Béla u. földút. A Csömöri út és a Rákosi utak forgalmas tömegközlekedési utak. Ezeket a tervezés nem érinti, mert közelmúltbeli felújításuk során az Ilona u. csatlakozása kiépült. Az FCSM adatok szerint önálló csatorna bekötés nélküli ingatlanok: Ilona u. 58., 62., 71., 87., 95/b és a Pálffy tér 10. A Gázművek adatszolgáltatása szerint a 98. és az 50. sz. ingatlannak nincs gá7jiejcntgsei_ A Vízművek adatai szerint a 69., 83., 78/b, és 95/a ingatlannak nincs önálló vízbekötése. Az építés alatt álló házak közműbekötéseit az útépítés előtt kell megépíteni. A tervezéshez az Önkormányzat talaj- és burkolatfúrásokra alapozott szakvéleményt készíttetett júniusában a MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft-vel. A 3 db fúrásban a felső 20 cm vastag humuszos homok réteg alatt 0,60-1,0 m mélységig kavicsos, iszapos homok feltöltés van. Alatta 2,50-3,0 m mélységig homok, vagy iszapos, agyagos, kavicsos homok van. A fúrásokban talajvíz nem jelentkezett. A legmélyebb részen lévő fúrás (Csömöri útnál) 1,0 m mélységben elakadt, ezért nem ad megbízható adatot. A becsült maximális talajvízszintet a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (1988): Budapest építéshidrológiai atlasza a Csömöri útnál 126,0 m Bf. szinten adja meg, ami kb. 2,0 m mélységnek felel meg. A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft. által készített fúrások szerint a meglévő burkolat vastagsága: sz. előtt tengelyben (csat. nyomvonal) 4,3 cm aszfalt (AB-12), alatta Ckt sovány beton sz. előtt tengelyben (csat. nyomvonal) 4,4 cm aszfalt (AB-12), alatta Ckt sovány beton sz. előtt (eredeti pályaszerkezetben) 2,7 cm aszfalt AB-12), alatta 9,9 cm aszfalt kötőréteg sz. előtt (eredeti pályaszerkezetben) 4,2 cm aszfalt AB-12), alatta 9,0 cm aszfalt kötőréteg 3. Tervezett burkolat felújítás és járulékos munkái 3.1. Vízszintes és magassági vonalvezetés A tervezett út az ÚT Közutak tervezése" c. műszaki előírás szerint a B. VI. d. C. tervezési osztályba került besorolásra: Tervezési sebesség. Vt =30 km/h A geodéziai mérések alapján elkészített utcakeresztszelvények és a hossz-szelvény alapján alakítottuk ki a tervezett burkolat felújítás vízszintes és magassági vonalvezetését. Az Önkormányzat megbízásának megfelelően a burkolat felújítással egyidejűleg a CS-2/2010 sz. dokumentációban zárt csapadék csatornás vízelvezetést terveztünk víznyelőkkel. Az útterv a csatorna tervekkel együtt kezelendő. Egyébként az utca meglévő

5 keresztmetszeti elrendezését megtartottuk, az utat kétoldali eséssel terveztük a kiemelt szegély és a víznyelők felé. A jó állapotú kiemelt szegélyt megtartottuk, csak a tönkrement, sérült szakaszok átépítését terveztük. A Csömöri út - Szent Imre u. közötti szakaszon tervezett oldalbeömlős víznyelőknél a meglévő szegélyt át kell építeni 13 cm magasra és csatlakoztatni kell a víznyelőhöz. A meglévő kiemelt szegélyt teljes hosszon vízzáró habarccsal ki kell fugázni. A Csömöri út és a Rákosi út felújítása során a főút telekhatáráig (kerítés vonal) a burkolatot felújították, ezért az Ilona u. burkolat felújításának terve a csatlakozó főutakat nem érinti. Az Ilona u. burkolat felújításának tervezésekor figyelembe vettük a meglévő burkolat nagyon rossz állapotát és vastagságát. Ezért a teljes aszfalt réteg (3,0-4,50 cm) lemarása után 8 cm vastag 2 rétegű aszfalt burkolat építését terveztük úgy, hogy a kopóréteg a meglévő aszfalt kötőrétegre, vagy CKt burkolat alapra kerül. így a meglévő burkolatnál összességében vastagabb útburkolat lesz és a régi útalap is megmarad. A vélhetően közműhelyreállítások miatt helyenként meglévő aszfaltréteg süllyedések helyi útalap hibákra utalnak. Ezeken a helyeken a rossz minőségű útalapot el kell bontani és helyre kell állítani. A meglévő sebesség csillapító küszöböket el kell bontani és a megfelelő szinten újra kell építeni az új burkolatszint felett 8 cm magasságban. A Szent Imre utcánál csatlakozni kell a meglévő új aszfalt burkolathoz és a kereszteződésben 8 cm magas csomóponti szintemelést kell építeni. A járda csatlakozásoknál a kiemelt szegélyt 2 cm-re lékeli süllyeszteni és a 0,40 m széles, vörös színű vakvezető bordákat be kell építeni a járdába. A Szent Korona utcánál a meglévő csomóponti szintemelést magasságilag át kell építeni és a járdacsatlakozásokba a vakvezető bordákat be kell építeni. A Béla utcánál a burkolatot a csatlakozó ív végéig terveztük. A járda csatlakozásoknál a kiemelt szegélyt 2 cm-re lékeli süllyeszteni és a vakvezető bordákat be kell építeni a járdába. A kereszteződésben 8 cm magas csomóponti szintemelést kell építeni. A Rákosi útnál a járdacsatlakozásoknál és a terelőszigeten a járda vonalában a kiemelt szegélyt 2 cm-re le kell süllyeszteni és a vakvezető bordákat be kell építeni. A 63. sz. ingatlan előtt lévő sebesség csillapító küszöböt meg kell szüntetni. A csatlakozó utcák aszfalt burkolatához előmarás után szintben kell csatlakozni. A hiányzó közmű bekötéseket a burkolat felújítás előtt meg kell építeni. A kivitelezés idejére a közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni. A közművek felszíni szerelvényeinek közelében csak kézi földmunka végezhető. Az útépítéskor a csatorna aknákat és egyéb közmű szerelvényeket, elzárókat, csapszekrényeket, aknákat (víz, gáz, telefon) szintbe kell helyezni, azokat eltakarni nem szabad (szikkasztó teknőben is). A közmű üzemeltetők nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani ill. végre kell hajtani. A nyilatkozatok a dokumentáció részét képezik, ezeket a kivitelezőnek át kell adni. A meglévő, rossz minőségű gépkocsi behajtókat el kell bontani és helyettük újakat kell építeni. Az ingatlanokhoz a meglévő kapukkal szemben min. 3,0 m széles, vagy ha annál szélesebb, akkor a meglévő kapuval, régi behajtóval, vagy burkolt leállóhellyel azonos szélességű gépkocsi behajtót terveztünk. A gépkocsi behajtókat a meglévő kapukkal tengely azonosan kell építeni. A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a behajtók helyét a tulajdonosokkal újra egyeztetni, valamint az ingatlanokról állapot felvételt készíteni és azokat dokumentálni. A gépkocsi behajtók a páratlan oldalon a meglévő járda széléhez csatlakoznak. Az útburkolathoz 2-3 sor nagykockakőből épített rámpával kell csatlakozni és a kiemelt útszegélyt a behajtó szélénél a felhajtó rámpa végéig ívesen be kell fordítani. A gépkocsi

6 4 behajtókat a járda széléig kétoldali süllyesztett szegéllyel terveztük. A gépkocsi behajtók kialakítását részletterven adtuk meg Útpályaszerkezet Tervezési élettartam : 10 év. A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft által készített talaj- és burkolat fúrási eredmények ismeretében és a megbízó által megadott pályaszerkezet figyelembe vételével alakítottuk ki a burkolat felújítás rétegrendjét. A talajmechanikai szakvéleményt a kivitelezőnek át kell adni. A gépkocsi behajtók és a járdacsatlakozások átépítésénél a földmű felső rétegét Trg=90% tömörségi fokra kell tömöríteni, ahol ez nem lehetséges ott talajcserére van szükség. A szemcsés jó minőségű talajjavító és védőréteget Trg=95%-ra kell tömöríteni. A tömörséget és a teherbírást a munkavégzés során ellenőrizni és jegyzőkönyvezni kell. A pályaszerkezet méretezésénél figyelembe vettük az ÚT , , és sz. útügyi műszaki előírások követelményeit is. Az utca elhelyezkedését, távlati forgalmi jelentőségét és kapcsolatait megvizsgálva, a megbízóval egyeztetve, az alábbi útpályaszerkezetet terveztük: Tervezett burkolat felújítás rétegrendje A meglévő 3-4,50 cm aszfalt kopóréteg lemarásaután - 4 cm AC-11 jelű kopó aszfalt réteg - 4 cm AC-11 jelű kötő aszfalt réteg - 0,80 kg/m2 bitumen permetezés a meglévő útalapra - meglévő útalap javítás szükség szerint. Közműépítések nyomvonalán szükséges lehet a rossz állapotú, megsüllyedt útalap átépítése, esetleg néhány centiméter AC-11 kötő kiegyenlítő réteg terítése a meglévő útalapra. Aszfalt gépkocsi behajtók: - 4 cm AC-8 kopó aszfalt réteg - 15 cm C12/15-24/FN beton - 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve. Járdaburkolatok átépítése az útcsatlakozásoknál Kétoldali C12/15-24/FN min. betonba rakott kerti szegély között: - 3 cm öntött aszfalt -12 cm C12/15-24/FN betonalap -15 cm homokos kavics A süllyesztett behajtó szegélyt és a kiemelt szegélyt a helyszínen elbontott és deponált, vagy a régivel azonos jellegű új hasított kőből, a járdaszegélyt pedig 5x20x100 cm méretű beton kerti szegélykőből kell megépíteni C12/15-32/FN min. beton alapgerendán és megtámasztással, cementhabarccsal hézagolva.

7 Vízelvezetés A burkolat felületéről a csapadékvizet a CS-2/2010 tervszámon tervezett csapadékcsatornába kell bevezetni víznyelő aknákon keresztül. A csatornába kötött víznyelők építését szintén a csatorna terv tartalmazza. Az útburkolat oldalesése 2,5% (igazodva a meglévő burkolathoz) a kétoldali kiemelt felé, ami mellé terveztük a víznyelőket. A Csömöri út - Szent Imre u. közötti szakaszon a páratlan oldalon oldalbeömlős víznyelőket terveztünk a szegélyen kívül, mert a közműelrendezés miatt a megfelelő védőtávolság betartásával a burkolat szélében nem lehetett elhelyezni. A többi szakaszon a burkolatba, a szegély mellé elfordítható alsó elemes, kör keresztmetszetű víznyelőket terveztünk, mert ezek falvastagsága csak 5 cm és így egészen a szegély mellé lehet építeni őket. A víznyelőket a hossz-szelvényen megadott magasságoknak megfelelő szintbe kell helyezni. A kiemelt szegély és a víznyelőrács rács széle közötti aszfaltsávot 5% lejtéssel a víznyelő felé kell kialakítani Forgalomtechnika Végleges forgalmi rend A tervezési szakaszon a forgalmi rend nem változik meg. Az elsőbbséget szabályozó táblák és a korlátozott sebességű övezetet jelölő táblák ki vannak helyezve és megmaradnak. A Szent Imre u., Szent Korona u. és a Béla u. kereszteződésében a jobb kéz szabály megmarad. A tervezett utca szakasz korlátozott sebességű övezetbe tartozik. (Övezethatár a Csömöri út és a Rákosi út). Az útkereszteződésekbe 8 cm magas csomóponti szintemelést terveztünk. A Csömöri útnál és a Rákosi út közelében a meglévő sebesség csillapító küszöb megmarad, csak átépítésre kerül. A sebesség csillapító küszöbök és csomóponti szintemelések helyét és kialakítását az Önkormányzattal egyeztettük. Azokat úgy kell megépíteni, hogy mellettük az útburkolat szélén, a kiemelt szegély mellett a csapadékvíz akadálytalanul elfolyjon. A szintemelés téglatest alakú térkő burkolattal épül. A küszöb hossza 5,0 m, mindkét végén süllyesztett szegély zárja le. A sebesség csillapító küszöb és a csomóponti szintemelés 8 cm-re emelkedik ki az útpályából, melyet a forgalom irányában 1,0-1,0 m hosszon 1:12,5 hajlású rámpával alakítottunk ki, R=10 m-es magassági lekerekítéssel. A burkolatszint emelést a kiemelt szegély felé oldalirányban 0,50 m hosszon kell megépíteni. A Csömöri úti csomópontban, az Elsőbbségadás kötelező" táblánál meglévő felfestést újra kell festeni fehér színű thermoplasztik anyaggal. A végleges forgalmi rendet az F2 jelű forgalomtechnikai helyszínrajzokon ábrázoltuk. Építés alatti forgalom korlátozás A burkolat felújítás során szegélyépítést, kapubehajtó javítást, burkolat marást és útalap javítást, víznyelőrácsok, aknafedlapok és egyéb közműszerelvények szintbehelyezését, sebesség csökkentő küszöbök építését és két réteg aszfaltozást végeznek. A burkolat

8 6 felújításhoz kapcsolódik még járdacsatlakozások átépítése is. Az útépítéssel egyidejűleg (közvetlenül előtte) megépül a csapadékcsatorna a víznyelőkkel és a szükséges vízvezeték kiváltás is. Ezért az építést teljes szélességű útlezárás mellett több ütemben lehet végrehajtani. A csomóponti szintemelések építése miatt az útkeresztezéseknél is teljes szélességű lezárást terveztünk. Az útlezárást 4 ütemre bontottuk. Az ütemek szakaszhatárát a keresztutcáknál jelöltük ki. Az ütemek határán minden irányból behajtani tilos jelzőtáblákat és sávos útelzáró táblákat kell kihelyezni. Egyszerre csak egy ütem építhető. A közúton folyó munkára veszélyt jelző táblákkal kell a figyelmet felhívni, melyeket a szakaszhatártól, ül. a csomóponttól 50,0 m távolságban kell elhelyezni. A kivitelezés idejére az FI jelű forgalomkorlátozási helyszínrajzokon feltüntetett helyekre a szabványos KRESZ táblákat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a munkaterületet el kell korlátozni, és az elkorlátozást villogó sárga fényű lámpákkal kell jelezni. Az elkorlátozásokat éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett ki kell világítani. A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalmat a meglévő járdán biztosítani kell. A tervezett építésről a területileg illetékes mentőket és tűzoltókat tájékoztatni kell. A munkák megkezdéséről a közmű üzemeltetőket és az érintett lakosságot tájékoztatni kell. 4. Tűzvédelem, munkavédelem A tervet az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készítettem el. A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezési felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni. Balesetvédelmi szempontból kiemelten kell kezelni a munkaterület elkorlátozását, éjszakai jelzőfénnyel való ellátását, és a gyalogos közlekedés biztonságos fenntartását. A munkába vett területen lévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni. Budapest, június 10. Szekeres László oki. mélyépítő mérnök (Eng. sz.: KÉ-T/ és VZ-T/ )

.9/ napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

.9/ napirendi pont. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere.9/ napirendi pont Tárgy: A Mély-Terv Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a Budapest X., Keresztúri úti csatornarekonstrukció és

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák öntözése 15 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 2. füzet Első osztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 11748007- GENERÁL KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Veszprémi Főegyházmegye, (8200 Veszprém, Vár u.18., képviseli: Dr. Márfi Gyula, érsek, adószám: 19897253-1-19, bankszámlaszám: 20180812)

Részletesebben

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély

Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Szám: ÉPI/ 47-19/2014. Tárgy: EGG-LAND Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. Ügyintéző: Horváth Béla építési engedély Illeték leróva! H a t á r o z a t ÉTDR azonosító: 201400000861 ÉTDR

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató

Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató E01-01 M02v5 Új ivóvízbekötés kiépítése, bekötés áthelyezése tájékoztató A DRV Zrt. a vízközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben (továbbiakban Rendelet) leírtak szerint végzi. Ha a bekötés

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése

MUNKAANYAG. Bakó Adél Gyöngyi. Az építési terület berendezése. A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése Bakó Adél Gyöngyi Az építési terület berendezése A követelménymodul megnevezése: Építőipari kivitelezés tervezése A követelménymodul száma: 0688-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-024-50

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

RSZÁG Á OS V S A V SÚT XV. ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAFENNTARTÁSI KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. D.11. UTASÍTÁS A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA A D.11. UTASÍTÁS CÉLJA

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK. I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás?

I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK. I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás? I. PAVILONOK KIALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK I/1. Van-e a pavilonok tekintetében valamilyen magasságbeli korlátozás? Nincs. I/2. A pályázat témájával való ismerkedés során azt tapasztaltam, hogy a hazai

Részletesebben