TEOLÓGIAI ÉS EGYHÁZI SZAKSZÓTÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEOLÓGIAI ÉS EGYHÁZI SZAKSZÓTÁR"

Átírás

1 Keresztes András NÉMET-MAGYAR TEOLÓGIAI ÉS EGYHÁZI SZAKSZÓTÁR Budapest, 2017

2 ELŐSZÓ A szótár készítője arra törekedet, hogy összegyűjtse a teológia (beleértve az egyházjog, a liturgia, az erkölcsteológia, a szentírástudomány témaköreit), a lelki irodalom és a köznapi egyházi nyelvhasználat gyakran használt szakkifejezéseit. Megjegyzendő: a szótár elsősorban a katolikus egyház szóhasználatára épít, ezért előfordulhat, hogy egyes kifejezések nem felelnek meg a protestáns egyházak nyelvhasználatának. További tudnivalók: - Többjelentésű szavak, kifejezések esetén a szótár csak az egyházi/teológiai jelentést közli. - A legtöbb szakszótárhoz hasonlóan a német főneveknek csak a nyelvtani nemét jelzi a szótár, a teljes szótári alakot nem. Az utóbbi könnyen megtalálható több ingyenes online szótárban például: duden.de oldalon a Grammatik címszó alat vagy a canoo.net weblap német változatában, a Wortformen menüpontra katintva. - A főnevek nyelvtani nemét vagy r, e, s betűk jelzik a főnevek előt (der, die, das) vagy mellékneves szerkezetek esetén a melléknevek azonos végződései. - Az értelmezést segítő kiegészítő megjeezéseket kerek zárójelek fogják közre. Azok számára, akik az egyházi/teologóiai nyelvben kevéssé jártasak, segítségképpen több szakkifejezés rövid (néha leeeszerűsített defnícióját is megadjuk szögletes zárójelben. - Szókereséshez adot esetben érdemes igénybe venni a pdf-olvasó saját kereső funkcióját is (ez többnyire a CTRL+f billentyűkombinációval érhető el). Rövidítések: <fn>: főnév <mn>: melléknév <Pl> (Plural): többes szám <Adj>: Adjektiv (melléknév) Akk (Akkusativ): tárgyeset Gen (Genitiv): birtokos eset Dat (Dativ): részes eset vkit: valakit; vkinek: valakinek; vmit: valamit stb. jn (jemanden): valakit (tárgyeset) jm (jemandem): valakinek (részes eset) A szótár készítője köszönetel fogadja az esetleges hibák vae pótlandó szavak/kifejezések jelzését erre az -címre:

3 aaronitischer Segen Abbild Gottes abbüßen e Abendandacht s Abendgebet s Abendgeläut Abendländisches Schisma s Abendläuten s Abendmahl s Abendmahl Jesu r Abendmahlsbericht e Abendmahlsgemeinschaf e Abendmesse r Aberglaube abergläubisch r Abfall abfallen abfallen vom Glauben r/e Abgefallene r Abgott e Abgötterei e Abkehr e Abkehr vom Gott r Abkömmling r Ablass r Ablassbrief e Ablasserteilung s Ablassjahr s Ablasswesen r Ablasszettel s Ablegen eines Gelübdes / einer Profess e Ablution e Abmeldebescheinigung e Abnahme vom Kreuz abnehmen Beichte abnehmen abrahamisch abrahamitisch abrahamitische Religionen r Abrahamsbund e Absage absagen an den Teufel e Abschiedsrede e Absetzung vom Amt r Absolutheitsanspruch ároni áldás Isten képmása megbűnhődni, levezekelni esti ájtatosság esti ima esti harangszó a nagy nyugati egyházszakadás (14./15. szd.) esti harangszó, esti harangozás úrvacsora utolsó vacsora utolsó vacsora elbeszélése úrvacsora-közösség esti mise babona babonás hitehagyás elhagyni elhagyni a hitet hitehagyott <fn> bálvány bálványimádás elfordulás Istentől elfordulás Istentől leszármazott búcsú [bűnbocsánat] búcsúlevél [bűnbocsánatról szóló okmány] büntetés-elengedés, búcsúban való részesítés szentév búcsú intézménye búcsúcédula fogadalom-tétel 1. leöblítés [a szentmisében, áldozás után], 2. leöntés [a keresztelés során] elbocsátó (levél) [illetékes hivatal hozzájárulása hivatali cselekmény máshol való elvégzéséhez] levétel a keresztről levenni meggyóntatni, gyónást meghallgatni ábrahámi ábrahámita/ábrahámi ábrahámi/ábrahámi vallások Ábrahámmal kötött szövetség lemondás, visszautasítás ellentmondani az ördögnek búcsúbeszéd megfosztás a hivataltól abszolútság-igény, az igazság egyedüli képviseletére történő igénytartás 1

4 e Absolution e Absolution erteilen e Absolutionsformel e Abstammung r Abstieg (Christi) zu den Verstorbenen r Abstieg zur/in die Hölle e Abstinenz e Abstinenz von Fleischspeisen s Abstinenzgebot s Abstraktum r Abt e Abtei e Abteikirche e Äbtissin r Abtpfarrer r Abtpräses r Abtprimas e Abtreibung abtrünnig r/e Abtrünnige r Abusus s Achtzehn(bitten)gebet r Ad-limina-Besuch r Administrator r Adoptianismus r Adorant e Adoration r Advent r Adventist r Adventskalender r Adventskranz r Adventssonntag der erste Adventssontag e Adventszeit r Advocatus diaboli affirmativ e Agape s Aggiornamento r Agnostiker agnostisch r Agnostizismus s Agnus Dei e Agonie r Ahnenkult feloldozás feloldozni feloldozási formula, a feloldozás szavai származás, leszármazás alászállás a holtak országába pokolra-szállás önmegtartóztatás, tartózkodás húsevéstől való tartózkodás böjti parancs elvont fogalom/állítás apát apátság apátsági templom apátnő apátplébános prézesapát, kormányzó apát, főapát (bencés kongregáció élén) prímás apát abortusz hitehagyó, hitehagyott, aposztata <mn> hitehagyó, hitehagyott, aposztata <fn> visszaélés Tizennyolc-ima, 18-áldás (Semone eszré) ad limina látogás [megyéspüspökök 5 évenkénti beszámoló látogatása a pápánál] kormányzó [általában: megüresedett egyházi hivatal ideiglenes betöltésére rendelt személy] adopcianizmus [szerint Jézus az Atya által megkeresztelésekor örökbefogadott ember] adoráns, imádó, hódolatot végző (személy) adoráció, imádás, hódolat ádvent adventista ádventi naptár ádventi koszorú ádvent vasárnapja ádvent első vasárnapja ádventi idő ördög ügyvédje (a régebbi szentté avatási eljárásban) megerősítő agapé, szeretetvendégség megújítás, megújulás, korszerűsítés [az Egyház megújulása] agnosztikus <fn> agnosztikus <mn> agnoszticizmus Agnus Dei, Isten Báránya [miserész] haláltusa őskultusz 2

5 s Ähnlichkeitsbild e Akklamation e Akkommodation (in der Mission) e Akkulturation (in der Mission) r Akolyth e Aktgnade r Aktionismus e Aktualsünde akzidentell e Albe r Albigenser albigensisch Alexandrien alexandrinisch e Allegorie allegorischer Sinn e Alleinwirksamkeit Gottes allerbarmend allerchristlichst s Allerheiligenfest e Allerheiligenlitanei r Allerheiligste allerheiligstes Altarssakrament r Allerhöchste r Allerseelenablass r Allerseelentag (s) Allerheiligen e Allgegenwart Gottes allgegenwärtig allgemeine Fürbitten <Pl> allgemeine Gerechtigkeit (iustitia universalis) allgemeines Ausführungsdekret allgemeines Dekret allgemeines Gericht allgemeines Priestertum r Allherrscher (Pantokrator) e Allmacht Gottes allmächtig r Allmächtige e Allversöhnung allwissend e Allwissenheit Gottes s Almosen e Almosenbüchse hasonmás felkiáltás (misében: a nép válasza) alkalmazkodás [a missziósterület kultúrájának figyelembevétele] kulturális alkalmazkodás [idegen kultúra egyes elemeinek átvétele] akolitus, gyertyavivő segítő kegyelem túlzott aktivitás, cselekvésbe menekülés aktuális/személyes bűn (szemben az eredendő/áteredő bűnnel) akcidentális, esetleges, véletlen, nem a lényeghez tartozó alba, (fehér, hosszú) miseing albigens <fn> albigens <mn> Alexandria alexandriai allegória, képes beszéd [elvont fogalom képszerű megjelenítése, többszörös hasonlósággal] allegorikus jelentés kizárólagos hatékonysága Istennek [csak Isten kegyelme számít a megigazulásban] mindeneken könyörülő legkeresztényibb mindenszentek ünnepe mindenszentek litániája Legszentebb legszentebb Oltáriszentség, Eucharisztia Legfenségesebb halottaknapi búcsú halottak napja mindenszentek (ünnepe) Isten mindenütt-jelenvalósága mindenütt jelenvaló egyetemes könyörgések általános/egyetemes igazságosság általános végrehajtási határozat (egyházi közigazgatásban) általános határozat, egyetemes rendelkezés (egyházjogban törvényerejű) általános ítélet, utolsó ítélet, végítélet általános/egyetemes papság Mindenek Ura, Pantokrátor Isten mindenek fölötti hatalma, teljhatalma mindenható Mindenható (Isten) egyetemes kiengesztel(őd)és mindentudó Isten mindentudása alamizsna persely 3

6 s Almosengeben r Almosenier r Altar zur Ehre der Altäre erheben r Altar versus populum r Altaraufsatz s Altarbild r Altardiener e Altarentblößung s Altargerät e Altarglocke r Altarinzens e Altarkerze s Altarkreuz r Altarkuss e Altarnische r Altarraum e Altarreliquie s Altarsakrament e Altarschelle r Altarschrein r Altarstein s Altartuch r Altarwein r Altbischof Alter Bund s Altertum Altes Testament Älteste <Pl> r Ältestenrat altgläubig r Altkatholik altkatholisch altkirchlich r Altpapst altprotestantisch r Alttestamentler alttestamentlich r Amalekiter r Ambo ambrosianische Liturgie s Amen amoralisch r Amoriter amoritisch alamizsnálkodás alamizsnás [Apostoli Alamizsnahivatal vezetője a pápai udvarban] oltár oltárra emelni, szentté avatni szembemiséző oltár retábulum, retabló, oltár(fel)építmény oltárkép 1. ministráns, 2. akolítus oltárfosztás (a nagycsütörtöki liturgiában) oltárkellék ministránscsengő oltárfüstölés, oltárincenzálás oltárgyertya oltárkereszt oltárcsók oltárfülke szentély, oltártér oltárereklye Oltáriszentség [az Eucharisztia] ministránscsengő oltárszekrény oltárkő [oltárokba beépített, ereklyét rejtő márványlap] oltárterítő misebor nyugalmazott püspök Ószövetség, régi szövetség ókor Ószövetség, ószövetségi Biblia/Szentírás vének <fn> vének tanácsa óhitű ókatolikus <fn> ókatolikus <mn> ókeresztény, korakeresztény nyugalmazott pápa, emeritus pápa óprotestáns, koraprotestáns Ószövetséggel foglalkozó biblikus ószövetségi amalekita ambó, olvasóemelvény, olvasóállvány ambrozián liturgia amen erkölcstelen amorita <fn> amorita <mn> 4

7 anakoréta-, remete- Amos s Amt amtliches Priestertum r Amtsaufrag e Amtsautorität e Amtsbefugnis e Amtseinführung e Amtsenthebung e Amtsgebete <Pl> s Amtsgeheimnis e Amtshandlung e Amtskirche e Amtsnachfolge r Amtspriester s Amtspriestertum e Amtstracht r Amtsträger e Amtsübertragung r Amtsverzicht e Amtsvollmacht r Anabaptist e Anachorese r Anachoret anachoretisch anagogischer Sinn e Analogie e Anamnese anamnetisch e Anaphora s Anathem(a) anbeten r Anbeter e Anbeterin e Anbetung e Anciennität e Andacht andächteln andächtig r Andächtler e Andächtlerin e Andachtsbeichte s Andachtsbild s Andachtsbuch e Andachtsliteratur Ámosz hivatal hivatali/szolgálati papság hivatali megbízás hivatali tekintély hivatali jogkör/felhatalmazás hivatali beiktatás elmozdítás/felmentés a hivatalból elöljárói imák [a celebráns a hivek közösségének vezetőjeként, azok nevében imádkozza] hivatali titok hivatali/hivatalos cselekmény/ténykedés hivatalos egyház hivatali utódlás felszentelt pap (szemben az általános papsággal) szolgálati papság (szemben az általános papsággal) hivatali viselet hivatalviselő, hivatalnok hivatal-átadományozás, -továbbadás lemondás a betöltött hivatalról hivatali teljhatalom anabaptista [újrakeresztelő] remeteség (mint életforma) remete <fn> anagógikus szövegjelentés [magasabb értelmű, az esetleges eszkatológikus jelentésre figyelő szövegértelmezés] analógia anamnézis (miserészként: megemlékezés, visszaemlékezés) előtörténeti, visszatekintő anafora, kánon [a mise központi része a keleti rítusú egyházakban] kiátkozás, egyházi átok imádni imádó <férfi> imádó <nő> imádás rangsor, rangsorrend (arangidő alapján) ájtatosság, áhítat ájtatoskodni ájtatos, áhítatos ájtatoskodó <férfi> ájtatoskodó <nő> ájtatossági gyónás szentkép imakönyv, elmélkedési könyv ájtatossági irodalom 5

8 s Andenken e Andersartigkeit andersdenkend andersgläubig s Andreaskreuz anfechtbar anflehen (jn) e Anflehung e Angelologie r/s Angelus s Angelusgebet s Angelus-Geläut s Angesicht Schauen Gottes von Angesicht zu Angesicht r Anglikaner e Anglikanerin anglikanische Kirche r Anglokatholizismus anhauchen (jn, etwas) r Animismus r Ankömmling anläuten e Annuntiatin anonymer Christ anonymes Christentum e Anordnung e Anrechenbarkeit e Anschauung r Anstoß anstößig e Anthropologie e Anthroposophie e Anthropozentrik anthropozentrisch r Anthropozentrismus r Anthtropomorphismus r Antichrist e Antifon(e) s Antifonale r Antijudaismus antijüdisch e Antike antikirchlich antiklerikal r Antiklerikalismus megemlékezés másság másképgondolkodó máshitű András-kereszt, harántkereszt [X-alakú kereszt] vitatható, támadható könyörögni (vkihez) könyörgés angyaltan Úrangyala (imádság) Úrangyala imádság Úrangyala-harangszó arc, látás Isten színről-színre látása anglikán <férfi> anglikán <nő> anglikán egyház anglokatolicizmus [katolikus irányzatú anglikán csoport] rálehelni (vkire, vmire) animizmus jövevény (be)csengetni, beharangozni annunciáta nővér anonim keresztény [nincs megkeresztelve, de úgy él, mint egy keresztény] anonim kereszténység rendelkezés, konstitúció beszámíthatóság szemlélet, szemlélés megütközés, megbotránkozás megbotránkoztató, botránykeltő antropológia, embertan antropozófia emberközpontúság antropocentrikus, emberközpontú emberközpontúság antropomorfizmus Antikrisztus antifóna antifonálé [antifónákat és válaszos énekeket tartalmazó liturgikus könyv] zsidóellenesség zsidóellenes antik világ, klasszikus ókor egyházellenes antiklerikális, egyházellenes egyházellenesség 6

9 r Antimodernismus r Antimodernisteneid antimodernistisch r Antinomismus antiochenisch e Antiphon(e) s Antiphonale r Antisemitismus r Antitrinitarier e Antizipation antizipieren Antliegomena <Pl> r Antoniter s Antoniuskreuz r Antwortpsalm r Anwalt des Teufels r Äon e Apathie e Apokalypse e Apokalypse des Johannes r Apokalyptiker apokalyptisch e Apokatastasis apokryph Apokryphen <Pl> r Apollinarismus r Apologet e Apologetik apologetisch e Apologie apophatisch apophatische Theologie e Apostasie r Apostat r Apostel Apostelakten <Pl> r Apostelbrief r Apostelfürst e Apostelgemeinschaf e Apostelgeschichte s Apostelkonzil Apostelleuchter <Pl> s Apostolat antimodernizmus antimodernista eskü antimondernista <mn> antinomizmus [(az ószövetségi) törvények indokoltságát, érvényességét tagadó nézet] antióchiai antifóna antifonálé [antifónákat és válaszos énekeket tartalmazó liturgikus könyv] antiszemitizmus antitrinitárius, Szentháromság-tagadó <fn> anticipáció, elővételezés anticipálni, elővételezni, megelőlegezni, megsejteni antilegomenák, antilegomena könyvek [kanonizáció szempontjából vitatott szentírási könyvek] Antal-rendi (szerzetes) antalkereszt [T-alakú kereszt] válaszos zsoltár ördög ügyvédje [a régebbi szentté avatási eljárásban az ellenérvek képviselőja] eón, hosszú/végtelen idő, örökkévalóság, világkorszak apátia, érzéketlenség apokalipszis Jelenések könyve, János jelenései, Apokalipszis [az újszövetségi Szentírás egyik könyve] apokaliptikus <fn> apokaliptikus <mn> apokatasztaszisz, helyreállítás [a teremtéskori paradicsomi tökéletes állapot helyreállítása a világ végén] apokrif [nem kánoni] apokrif iratok apollinarizmus hitvédő <fn> apologetika, hitvédelemtan apologetikus, hitvédő <mn> apológia, hitvédelem kimondhatatlan, elbeszélhetetlen apofatikus/negatív teológia aposztázia, hitehagyás aposztata, hitehagyott <fn> apostol apostolakták [az apostolok életét tárgyaló apokrif iratok] apostoli levél apostolfejedelem (Péter, ill. Pál apostol jelzője) 1. apostolok közössége; 2. Apostoli Közösség [szektás csoportosulás] Apostolok Cselekedetei apostoli zsinat apostol-gyertyák [12 gyertya a templom falán] apostoli tevékenység, apostolkodás 7

10 s Apostolicum s Apostolikum e Apostolin [Maria Magdalena] apostolisch Apostolische Administratur Apostolische Almosenverwaltung apostolische Arbeit Apostolische Briefe (im Neuen Testament) Apostolische Kammer apostolische Kirche apostolische Konstitution apostolische Nachfolge Apostolische Pönitentiarie Apostolische Präfektur Apostolische Signatur (offiziell: Oberster Gerichtshof der Apostolischen Signatur apostolische Sukzession apostolische Väter <Pl> apostolischer Delegat apostolischer Internuntius apostolischer Kämmerer apostolischer Nuntius apostolischer Präfekt apostolischer Pronuntius apostolischer Protonotar Apostolisches Glaubensbekenntnis apostolisches Privileg apostolisches Schreiben apostolisches Vikariat apostolisches Werk e Apostolizität apostolscher Legat apotropäischer Ritus e Applikation (der Messe) applizieren die Messe applizieren e Approbation approbieren e Appropriation e Apsis r Äquiprobabilismus r Aramäer aramäisch Apostoli hitvallás Apostoli hitvallás apostolnő [Mária Magdolna] apostoli (bizonyos szókapcsolatokban: pápai) apostoli kormányzóság Apostoli Alamizsnahivatal (a pápai udvarban) apostoli munka apostoli levelek (az Újszövetségben) Apostoli Kamara apostoli egyház konstitúció, apostoli rendelkezés (a pápától) apostoli utódlás, apostoli jogfolytonosság Apostoli Penitenciária [felmentésekkel, feloldozásokkal foglalkozó pápai hivatal] Apostoli Prefektúra Apostoli Szignatúra [Legfelsőbb Bíróság] apostoli utódlás, apostoli jogfolytonosság apostoli atyák [az apostolok utáni kor keresztény írói] apostoli delegátus [a Szentszék állandó képviselője olyan országban, amellyel nem áll hivatalos diplomáciai kapcsolatban] internuncius [rendkivüli követ és meghatalmazott miniszter] pápai kamarás [kitüntető cím] apostoli nuncius [nagyköveti rangban, a helyi diplomáciai testület doyenje] apostoli prefektus apostoli proninuncus [nuncius olyan országban, ahol nem fogadják el diplomáciai doyen jogi állását] pápai protonotárius, pápai főjegyző [kitüntető cím] Apostoli hitvallás pápai kiváltság apostoli buzdítás [a pápától] apostoli vikariátus apostoli munka/tevékenység apostoli jelleg apostoli/pápai legátus, küldött távoltartó/ördögűző rítus mise-felajánlás (vmilyen szándékra) alkalmazni a misét felajánlani (vmilyen szándékra) jóváhagyás jóváhagyni appropriáció, tulajdonítás apszis ekviprobabilizmus [ember dönthet egy erkölcsi törvény be nem tartása mellett, ha ugyanolyan jó indokok szólnak e mellett, mint a törvény betartása mellett] arameus <fn> arám, arameus <mn> 8

11 r Arbeiterpriester e Arche e Arche Noah r Archetyp r Archidiakon r Archimandrit s Ärgernis argumentativ r Arianer arianisch r Arianismus aristotelisch e Arkandisziplin Arme Schulschwestern <Pl> arme Seelen <Pl> e Armenbibel e Armenfürsorge armenische Kirche s Armenrecht e Armut e Armutsbewegung r Arterhaltungstrieb e Asche e Aschenbestreuung s Aschenkreuz r Aschermittwoch e Aseität e Askese r Asket asketisch s Aspergill s Aspersorium e Assistenz r Assistenz-Präfekt e Assumption r Assumptionist Assyrien assyrisch s Asyl s Asylrecht e Aszese Athanasianisches Glaubensbekenntnis Athanasianisches Symbol s Athanasianum r Atheismus munkáspap bárka Noé bárkája archetípus, őskép archidiákónus archimandrita [kolostori elöljáró a bizánci szertartású egyházakban] bosszúság, megbotránkoztatás, botrány érvelő ariánus <fn> ariánus <mn> arianizmus arisztotelészi hallgatási/titoktartási fegyelem Szegény Iskolanővérek szenvedő lelkek (a purgatatóriumban) szegények bibliája, Biblia pauperum [bibliai történetek képes ábrázolása] szegénygondozás örmény egyház szegényjog szegénység szegénységi mozgalom fajfenntartó ösztön hamu hamvazás, hamvazkodás hamuval rajzolt kereszt hamvazó szerda aszeitás, önmagátólvalóság aszkézis aszkéta aszketikus szenteltvízhintő szenteltvíztartó asszisztencia pápa magántitkára Mária mennybevétele [szószerint: felvétel] asszumpcionista szerzetes Asszíria asszír menedék menedékjog aszkézis Atanáz-féle hitvallás Atanáz-féle hitvallás Atanáz-féle hitvallás ateizmus 9

12 r Atheist atheistisch äthiopisch äthiopische Christen e Ätiologie s Attribut e Attrition r Attritionismus e Audienz aufbahren e Aufbahrung e Aufererstehungsmesse auferstehen e Auferstehung r Auferstehungsleib e Auferstehungsprozession auferwecken e Auferweckung auffahren (in den Himmel) s Aufgebot e Auflegung der Hände e Aufnahme in den Himmel s Aufnahmehindernis (in den Orden) e Augsburgische Konfession r Augustiner e Augustiner-Chorfrau r Augustiner-Chorherr r Augustiner-Eremit augustinisch r Augustinismus e Augustinusregel s Ausbildungshaus ausbreiten (Hände, Arme) e Auseinandersetzung auserwählen r/e Auserwählte auserwähltes Volk ausgebreitet s Ausgeliefertsein an die Sünde ausgießen e Ausgießung des Heiligen Geistes ausgleichende Gerechtigkeit (iustitia commutativa) s Ausharren bis ans Ende auslegen ateista <fn> ateista <mn> etióp <mn> etióp keresztények etiológia, aitiológia [dolgok ok-okozati összefüggéseinek vizsgálata] attribútum, jellemző tulajdonság, lényeges jegy tökéletlen bűnbánat [mely büntetéstől való félelem miatt támadt] attricionizmus [elegendőnek tartja az attriciót a bűnbánat szentségének fölvételéhez] audiencia, kihallgatás felravatalozni felravatalozás feltámadási mise feltámadni feltámadás feltámadott test feltámadási körmenet feltámasztani (halottat) feltámasztás felmenni, felemelkedni (a mennybe) házassági szándék kihirdetése (pap által a templomban) kézrátétel mennybevétel felvételi akadály (a rendbe) ágostai hitvallás ágostonrendi, ágostonos (szerzetes) ágostonos kanonissza ágostonos/ágostonrendi kanonok ágostonos remete szent ágostoni, ágostoni augusztinizmus Szent Ágoston regulája növendékház (szerzetesi) széttárni (kezet, kart) megvitatása vminek, elmélyült foglalkozás vmivel kiválasztani kiválasztott <fn> a (ki)választott nép széttárt (pl. kezek, karok) kiszolgáltatottság a bűnnek kiárasztani Szentlélek kiárasztása kiegyenlítő igazságosság kitartás a végsőkig kifejteni, magyarázni 10

13 e Auslegung e Auspeitschung r/e Aussätzige r Ausschließlichkeitsanspruch e Aussendung der Jünger außerbiblisch außerchristlich außerordentliche Synode außerordentliches Lehramt außerräumlich außerzeitlich e Aussetzung des Allerheiligsten e Aussöhnung ausstehend e Austeilung der Sakramente e Austreibung Austreibung der Dämonen r Austritt aus der Kirche e Auswahlreligiosität r Auszug aus Ägypten authentisch e Authentizität r Authentizitätsnachweis autokephale Kirche e Autokephalie e Autorisierung e Autoritätsgläubigkeit r Auxiliarbischof s Ave Maria e Axiologie axiologisch axiologischer Gottesbeweis s Axiom Babylonien babylonisch babylonische Gefangenschaf babylonischer Turm e Bahnhofsmission e Bahre Balaam Balaams Esel r Baldachin r Balsam r Bandverteigiger r Bann kifejtés, magyarázat, értelmezés, exegézis megostorozás leprás <fn> kizárólagosság-igény tanítványok szétküldése biblián-kívüli kereszténységen kívüli rendkívüli szinódus rendkívüli tanítóhivatal [vagy a püspökök közössége egyetemes zsinaton vagy Róma püspöke mint a püspöki kollégium feje] téren kívüli, tér nélküli időn kívüli, időtlen szentségimádás, az Eucharisztia kihelyezése [liturgikus szertartás] kiengesztelődés, megbékélés kívülálló szentségek kiszolgáltatása kiűzés démonok kiűzése kilépés az egyházból patchwork-vallásosság, szelektáló vallásosság, szemezgető vallásosság egyiptomi kivonulás hiteles hitelesség hitelességi bizonyítvány/tanúsítvány független/önálló/autokefál egyház [ortodox egyházi fogalom] autokefália [ortodox egyházak autonómiája: egyházuk fejét maguk választják] jóváhagyás, felhatalmazás külső tekintélyen alapuló hívő magatartás segédpüspök Ave Maria, Üdvözlégy Mária [imádság] értéktan, értékelmélet axiológiai, értékelméleti axiológiai istenbizonyíték/istenbizonyítás axióma Babilónia babilóniai babiloni fogság bábeli torony pályaudvari misszió ravatal Bileám, Bálám Bálám szamara baldachin balzsam kötelékvédő (egyházi házassági perben) átok, kiátkozás 11

14 über jemanden den Bann verhängen vkit átokkal sújtani, kiátkozni bannen kiátkozni, kiközösíteni r Baptist baptista <férfi> e Baptistenkirche Baptista Egyház, baptista templom s Baptisterium keresztelőkápolna e Baptistin baptista <nő> baptistisch baptista <mn> r Barfüßermönch mezítlábas/sarutlan szerzetes barmherzig irgalmas, könyörületes Barmherzige Brüder <Pl> Irgalmasok, Irgalmas Rend Barmherzige Schwestern <Pl> Irgalmas Nővérek (rendje) barmherziger Samariter irgalmas szamaritánus (Lk 10,30-35) e Barmherzigkeit könyörületesség, irgalmasság e Werke der Barmherzigkeit az irgalmasság cselekedetei r Barmherzigkeitssonntag isteni irgalmasság vasárnapja (húsvét utáni első vasárnap) r Barnabasbrief Barnabás levele [ókeresztény irat] e Bartholomäusnacht r Basilianer Szent Bertalan éjszakája [a Hugenották lemészárlása, Párizs, aug. 23/24.] bazilita (szerzetes) e Basilika bazilika e Basisgemeinschaf bázisközösség bedingte Taufe feltételes keresztelés/keresztség e Bedrängnis szorongatottság, szorongattatás, megszorultság r Beelzebub Belzebub [az ördögök fejedelme] e Beerdigung temet/kez/és e Beerdigungsmesse temetési mise beflecken megbecsteleníteni e Befleckung megbecstelenítés beflügelt szárnyas, szárnyakkal rendelkező befreite Freiheit felszabadított szabadság e Befreiungstheologie felszabadítási teológia e Begehrlichkeit mohóság, mohó vágy e Begierde vágy, heves vágy, bűnös hajlam, bűnre/rosszra vezető hajlam e Begierdetaufe vágykeresztség e Begierlichkeit bűnös vágy, érzéki vágy e Begine begina [a beginák közösségének a tagja] begnadet kegyelemmel eltöltött/teljes begraben eltemetni s Begräbnis temetés e Begräbnisliturgie temetési szertartás e Begräbnisstätte temetkezési hely e Begriffichkeit terminológia, szaknyelv e Beharrlichkeit állhatatosság r/e Behinderte fogyatékkal élő <fn> e Beicht(e) gyónás, szentgyónás zur Beichte gehen gyónni menni, gyónáshoz járulni 12

15 Beichte ablegen Beichte abnehmen Beichte entgegennehmen beichten s Beichtgeheimnis s Beichtgespräch s Beichtgeständnis e Beichtjurisdiktion s Beichtkind e Beichtpflicht r Beichtraum r Beichtstuhl r Beichtvater e Beichtvollmacht e Beispielerzählung bekehren bekehren, sich r/e Bekehrte e Bekehrung r Bekehrungseifer e Bekehrungssucht bekennen Bekennende Kirche r Bekenner s Bekenntnis e Bekenntnisfreiheit Bekenntnisschrifen <Pl> e Bekenntnisschule bekenntnisverschiedene Mischehe e Bekenntnisverschiedenheit bekreuzen bekreuzigen bekreuzigen, sich bekunden e Bekundung belehrte Unwissenheit (docta ignorantia) benedeien s Benedictionale s Benedictus r Benediktiner e Benediktinerabtei e Benediktinerinnenabtei e Benediktinerin r Benediktinerorden e Benediktinerregel gyónást végezni gyóntatni, gyónást meghallgatni gyóntatni, gyónást meghallgatni gyónni gyónási titok gyónási beszélgetés bűbevallás a gyónásban gyóntatási jurisdikció/felhatalmazás gyónó <fn> gyónási kötelezettség gyóntatóhelység gyóntatószék gyóntató /pap/ gyóntatási engedély/felhatalmazás példabeszéd, példázat megtéríteni megtérni megtért <fn> megtérés prozelitizmus, hittérítő buzgóság, térítési mánia prozelitizmus, hittérítő buzgóság, térítési mánia megvallani Hitvalló Egyház hitvalló vallomás, a hit megvallása vallásszabadság, felekezeti szabadság hitvallási írások, írásba foglalt hittételek (a protestáns egyházakban) felekezeti iskola, egyházi iskola vegyesházasság katolikus és más keresztény-felekezetű között felekezeti különbözőség kereszttel megjelölni, kereszt jelével megáldani kereszttel megjelölni keresztet vetni kinyilatkozni, kinyilvánítani kinyilatkoztatás, kinyilvánítás tudós tudatlanság áldani, dicsőíteni benedictionale, benedikcionále [áldások liturgikus könyve] Benedictus, Zakariás hálaéneke [a misében a Sanctus második része] bencés (szerzetes) bencés apátság női bencés apátság bencés szerzetesnő/apáca/nővér Bencés Rend bencés regula 13

16 benediktinisch e Benediktion Benedikt(u)sregel benedizieren s Benefiz(ium) s Beratungsgremium e Beräucherung s Bereitungsgebet e Bergpredigt r Bernhardinermönch r/e Berufene e Berufung e Berufungsförderung Berufungsgeschichten <Pl> beschauendes Gebet beschaulich e Beschauung e Bescheidenheit beschneiden e Beschneidung beschuldigen beschwören (jn, etwas) e Beschwörung beseligen e Beseligung besessen r/e Besessene e Besessenheit e Besetzung (kirchhcher Stellen) e Besinnung e Besinnungspause r Besinnungstag besonderes Gericht e Besonnenheit besprengen mit Weihwasser e Besprengung mit Weihwasser e Besserungsstrafe (poena medicinalis) e Beständigkeit e Beständigkeit des Ortes (stabilitas loci) bestatten e Bestattung bestrafen e Bestrafung r Besuch von Heiligtümern r Betbruder bencés <mn> megáldás Szent Benedek regulája megáldani javadalom tanácsadó testület megfüstölés [tömjénfüsttel], tömjénezés felajánlási ima [miserész] Hegyibeszéd Bernát-rendi szerzetes meghívott <fn> elhívás, hivatás, meghívás hivatásgondozás meghívás-történetek, hivatástörténeteke szemlélődő ima szemlélődő, kontemplatív szemlélődés, kontempláció szerénység körülmetélni körülmetélés megvádolni megesküdni (vkire), megidézni, segítségül hívni megesküvés, szellemidézés üdvözíteni üdvözítés megszállott <mn> megszállott <fn> megszállottság betöltés (egyházi állások betöltése) elmélkedés, elmélyülés, kontempláció elmélkedő/elmélkedésre szánt szünet, elcsendesülés lelkinap, csendesnap különítélet [egyéni ítélet, szemben a végítélettel] megfontoltság meghinteni szenteltvízzel meghintés szenteltvízzel javító/gyógyító büntetés állhatatosság helyhezkötöttség [néhány szerzetesrendben az egy konkrét közösséghez való elkötelezettséget jelenti] eltemetni temetés megbüntetni büntetés búcsújárás szenteskedő, álszent <férfi> 14

17 beten e Beteuerung e Betfahrt s Betpult betrachtendes Gebet e Betrachtung r Betsaal r Betschemel e Betschwester r Betstuhl e Betstunde r Bettelmönch r Bettelorden e Beugestrafe (poena medicinalis) e Bewahrheitung r Beweger erster Beweger bewegliche Feiertage <Pl> bewegliches Fest e Bewegungsursache (causa efficiens) e Beweihräucherung e Beweispflicht e Bibel r Bibelabschnitt e Bibelausgabe r Bibelausleger e Bibelauslegung e Bibelexegese e Bibelgesellschaf r Bibelglaube r Bibelkanon e Bibelkenntnis e Bibelkommission e Bibelkonkordanz e Bibelkritik e Bibelkunde bibelkundig s Bibelmanuskript e Bibelstelle e Bibelübersetzung r Bibelvers e Bibelwissenschaf s Bibelwort r Bibliker imádkozni fogadkozás, bizonygatás, erős állítása vminek zarándoklat imazsámoly szemlélődő ima elmélkedés, elmélyülés (hittartalommal kapcsolatban) imaterem imazsámoly, térdeplő szenteskedő, álszent <nő>; szentfazék térdeplő imaóra koldulóbarát kolduló rend [a szegénységi fogadalom nem csak egyesekre, hanem a közösségre is vonatkozik] cenzúra, gyógyító/javító büntetés [gyógyító célú, pozitív egyházjogi büntető szankció] igazolás(a vminek), bizonyítás mozgató első mozgató [a világot teremtő Isten] mozgóünnep [nem mindig ugyanarra a dátumra eső ünnep] mozgóünnep [nem mindig ugyanarra a dátumra eső ünnep] mozgató ok megincenzálás, megtömjénezés, megfüstölés bizonyítási kötelezettség Biblia bibliai szakasz/fejezet bibliakiadás szentírásmagyarázó <fn> bibliamagyarázat, szentírásmagyarázat bibliamagyarázat, szentírásmagyarázat, exegézis bibliatársaság bibliás hit bibliai kánon, szentírási kánon, a Szentírás kánonja bibliaismeret biblikus bizottság, Szentírás-bizottság Biblia-konkordancia [szavak, kifejezések lelőhelyjegyzéke] bibliakritika [szentírástudományi módszer] szentírásismeret Bibliában jártas, Szentírást jól ismerő Biblia-kézirat bibliai hely [vonatkozó idézet, ill. annak lelőhelye a Bibliában] bibliafordítás bibliai vers [a Biblia legkisebb számozott egysége: mondat vagy néhány mondatos szakasz; a számozás minden bibliakiadásban egyező] bibliatudomány, szentírástudomány bibliai/szentírási idézet biblikus, Biblia-kutató 15

18 s Bibliodrama biblisch r Biblizismus e Bigotterie r Bilderanbeter e Bilderanbetung e Bilderbibel r Bilderkult r Bilderstreit r Bildersturm r Bilderstürmer s Bilderverbot e Bilderverehrung e Bilderwand s Bildstock r Bildstürmer s Bildverbot e Bildverehrung Bileam billig Bileams Esel e Billigkeit bibliodráma bibliai biblicizmus [a Biblia szószerinti értelmezése] bigottság képimádó képimádat, képimádás képes biblia képkultusz, képtisztelet képvita, képrombolási vita [képek tiszteletével kapcsolatos disputa] képrombolás képromboló képtilalom képtisztelet képfal, ikonosztáz, ikonfal képoszlop [útszéli oszlop kereszttel és/vagy szentképpel] képromboló képtilalom képtisztelet Bileam, Bálám Bálám szamara méltó, méltányos méltányosság Binden und Lösen kötés és oldás [bűnbocsátó hatalom, ld. Mt 16,19] s Birett r Bischof s Bischofsamt e Bischofsburg e Bischofsernennung r Bischofshof r Bischofskanzler r Bischofskoadjutor s Bischofskollegium e Bischofskonferenz s Bischofskreuz s Bischofsmotto r Bischofsornat s Bischofspalais r Bischofspalast r Bischofsring r Bischofssekretär r Bischofssitz r Bischofsstab e Bischofsstadt e Bischofssynode r Bischofsvikar birétum [papi sapka] püspök püspöki hivatal püspökvár püspökkinevezés püspöki udvar püspöki irodavezető koadjutor püspök [segédpüspök, 1983 óta utódlási joggal] püspökök testülete, püspöki kollégium püspöki konferencia, püspöki kar [egy nemzet vagy nagyobb terület püspökeinek testülete] püspökkereszt püspöki jelmondat püspöki ornátus [a hivatalnak megfelelő liturgikus öltözet] püspöki palota püspöki palota püspökgyűrű püspöki titkár püspöki székhely pásztorbot püspökváros püspöki szinódus püspöki helynök/helytartó 16

19 s Bischofswappen püspöki címer e Bischofsweihe püspökszentelés s Bischofswort püspöki üzenet/nyilatkozat/rendelkezés e Bischofskanzlei püspöki iroda e Bischofsnominierung püspökkinevezés e Bischofswürde püspöki méltóság bischöflich püspöki bischöfliche Kanzlei püspöki iroda bischöflicher Kanzler püspöki irodavezető s Bistum püspökség e Bistumssynode egyházmegyei zsinat Bitte für uns Könyörögj érettünk [litánia-válasz] e Bittfahrt körmenet, zarándoklat r Bittgang keresztjárás, keresztjáró körmenet s Bittgebet kérőima e Bittprozession könyörgő körmenet, keresztjárás r Bitttag keresztjárónap r Blasiussegen Balázs-áldás e Blasphemie Istenkáromlás, blaszfémia blasphemisch istenkáromló, blaszfémikus e Blindenheilung vak(ok) meggyógyítása r/e Blindgeborene vakonszületett <fn> e Blumenweihe virágszentelés e Blutanklage vérvád e Blutbeschuldigung vérvád r Blutbräutigam véren szerzett vőlegény (2 Mózes 4,26) s Blutgenussverbot vérfogyasztás tilalma e Blutrache vérbosszú e Blutschande vérfertőzés e Blutsverwandtschaf vérrokonság e Bluttaufe vérkeresztség [vértanúság] s Blutvergießen vérontás s Blutwunder vércsoda r Blutzeuge vértanú e Bosheit gonoszság, rosszindulat r Botschafer beim Heiligen Stuhl (in Rom) szentszéki/szentszékhez rendelt (vatikáni) nagykövet (Rómában) e Bösartigkeit gonoszság, rosszindulat r Böse gonosz <fn>, ördög, gonosz lélek s Böse rossz <fn>, gonosz(ság) [főként erkölcsi értelemben "rossz"] böser Geist gonosz lélek s Brandopfer égő áldozat Brautleute <Pl> jegyesek, vőlegény és menyasszony, mátkapár e Brautmesse nászmise e Brautmystik jegyesmisztika r Brautsegen jegyesáldás 17

20 e Brautsymbolik r Brautunterricht s Brechen des Brotes s Breve s Breviarium s Brevier Brevier beten r Brief an die Epheser r Brief an die Galater r Brief an die Hebräer r Brief an die Kolosser r Brief an die Korinther r Brief an die Römer r Brief an die Thessalonicher r Brief an Philemon r Brief an Timotheus r Brief an Titus Briefe des Apostels Paulus <Pl> s Brot ungesäuertes Brot s Brot des Lebens s Brotbrechen e Brotbrechung e Brotvermehrung r Bruder s Brudermahl r Brudermord e Bruderschaf s Brustkreuz e Brüderlichkeit e Brüderschaf s Buch der Könige s Buch der Makkabäer s Buch der Psalmen s Buch der Richter s Buch der Sprichwörter s Buch der Sprüche s Buch Deuteronomium s Buch Exodus s Buch Genesis s Buch Leviticus s Buch Numeri s Buch Prediger (Kohelet) e Buchreligion r Buddhismus jegyesszimbolika jegyesoktatás kenyér megtörése, Eucharisztia, Oltáriszentség brévé, bréve (rövid] pápai levél breviárium, zsolozsma breviárium, zsolozsma breviáriumozni, zsolozsmázni Efezusiaknak írt levél Galatákhoz írt levél Zsidóknak írt levél Kolosszeieknek írt levél Korintusiakhoz írt levél Rómaiakhoz írt levél Tesszalonikaiaknak írt levél Filemonhoz írt levél Timóteusnak írt levél Titusznak írt levél Pál levelei kenyér kovásztalan kenyér Élet Kenyere [Eucharisztia, Jézus] kenyér megtörése, kenyértörés kenyértörés kenyérszaporítás testvér, szerzetes testvér [nem pappá szentelt szerzetes] agapé, szeretetvendégség testvérgyilkosság testvériség, testvérület, konfraternitás mellkereszt testvériesség testvériség, testvérület, konfraternitás Királyok könyve [az Ószövetség egyik könyve] Makkabeusok könyve [az Ószövetség egyik könyve] Zsoltárok könyve [az Ószövetség egyik könyve] Bírák könyve [az Ószövetség egyik könyve] Példabeszédek könyve [az Ószövetség egyik könyve] Példabeszédek könyve [az Ószövetség egyik könyve] Második törvénykönyv (Mózes 5. könyve) [az Ószövetség egyik könyve] Kivonulás könyve (Mózes 2. könyve) [az Ószövetség egyik könyve] Teremtés könyve (Mózes 1. könyve) [az Ószövetség egyik könyve] Leviták könyve (Mózes 3. könyve) [az Ószövetség egyik könyve] Számok könyve (Mózes 4. könyve) [az Ószövetség egyik könyve] Prédikátor könyve (Kohelet) [az Ószövetség egyik könyve] könyvvallás, könyves vallás [szent könyv(ek)re épülő vallás] buddhizmus 18

21 e Bulle r Bund e Bundesbindung r Bundesbruch s Bundesbuch e Bundeserneuerung e Bundeslade r Bundesmittler r Bundesschluss e Bundestreue s Bundeszeichen e Burgkapelle e Bursa r Bußakt e Bußauflage e Buße Buße tun e Bußerziehung bußfertig r Bußgang s Bußgebet s Bußgewand r Bußgottesdienst r Bußgürtel r Bußkanoniker e Bußkleidung e Bußliturgie e Bußordnung (Ordo Poenitentiae) e Bußpraxis e Bußprozession r Bußpsalm s Bußsakrament e Bußstrafe (poena vindicativa) r Bußtag e Bußtaufe e Bußwallfahrt Bußwerke <Pl> e Bußzeit Bücher der Chronik <Pl> e Büchse s Bündnis e Bürgertugend büßen r Büßer e Büßerin 19 bulla [ünnepélyes pápai levél] szövetség szövetségi kapcsolat szövetség megszegése, szövetségszegés szövetség könyve szövetség megújítása frigyláda szövetség közvetítője szövetségkötés szövetségi hűség szövetség jele várkápolna burza [textil- vagy bőrtok, amelyben beteghez viszik az Eucharisztiát] bűnbánati cselekmény (a mise bevezető részében) penitencia, elégtétel [bűnbocsánat feltételeként kirótt elégtételi cselekmény] vezeklés, bűnbánat, bűnhődés bűnbánatot tartani, vezekelni bűnbánatra nevelés, előkészítés az első szentgyónásra bűnbánó, töredelmes kanosszajárás, vezeklő zarándoklat/körmenet bűnbánati ima vezeklőruha bűnbánati istentisztelet vezeklőöv penitenciális kanonok vezeklőruha bűnbánati liturgia bűnbánat rendje [rendelkezés a bűnbánat formáiról] bűnbánati gyakorlat, bűnánat gyakorlata vezeklő körmenet bűnbánati zsoltár bűnbánat szentsége engesztelő büntetés bűnbánati nap, keresztjáró nap bűnbánat keresztsége, bűnbánati keresztség vezeklő zarándoklat bűnbánati/vezeklési cselekmények bűnbánati idő(szak) Krónikák könyve [az Ószövetség egyik könyve] persely szövetség polgári erény vezekelni, megbűnhődni bűnbánó, vezeklő <férfi> bűnbánó, vezeklő <nő>

22 byzantinisch s Caeremoniale r Calvinismus r Calvinist calvinistisch Canossa (nach Canossa gehen; den Gang nach Canossa antreten) r Canossagang Cantica <Pl> e Caritas caritativ r Cäsaropapismus e Cathedra s Celebret r Cellerar r Ceroferar s Chalcedonense chalcedonensisch r Chaldäer chaldäisch r Charakter (sakramentaler Charakter) s Charisma r Charismatiker charismatisch r Chassid r Chassidismus r Cherub Cherubim <Pl> cherubinisch r Chiliasmus r Chor r Chorbischof e Chorempore s Chorfenster e Chorfrau s Chorfrauenstif s Chorgebet s Chorgestühl s Chorhemd r Chorherr r Chorherrenorden r Chorherr-Kantor (canonicus cantor) r Chorherr-Kustos (canonicus custos) r Chorknabe bizánci szertartáskönyv kálvinizmus kálvinista, Magyarországon: református <fn> kálvinista, Magyarországon: református <mn> kanossza (kanosszát járni) kanosszajárás kantikumok [főként szentírási hálaadó énekek; a zsolozsma részei] karitász, szeretetszolgálat, jótékonyság jótékonysági cezaropapizmus 1. tanítóhivatal; 2. püspökszék celebret [papi igazolvány idegen helyen történő misézéshez] cellárius [házgondnok, gazdasági intéző megnevezése egyes szerzetekben, például a bencéseknél] gyertyavivő kalcedoni/kalkedoni krisztológiai hitvallás kalcedóni kaldeus <fn> kaldeus <mn> karakter, ismertetőjel (szentségi jegy/karakter) karizma karizmatikus <fn> karizmatikus <mn> a (c)hasszidizmus követője (c)hasszidizmus [kelet-európai zsidóság jámborság mozgalma] kerub kerubok kerubi kiliazmus [eszkatologikus eretnekség Krisztus ezeréves uralmáról] kórus, szentély [énekesek együttese, vagy: a nagyobb templomokban a papság/szerzetesek helye közös istentiszteleteken, zsolozsmákon] az ókorban: vidéki püspök; középkorban: missziós püspök [a nyugati egyházban manapság már nem használt fogalom] kórus, karzat szentélyablak kanonissza, női kanonok kanonissza közösség, kanonissza kolostor kórusima, kórusimádság, (közös) zsolozsma kóruspad, stallum [a közös zsolozsmát végzők helye] karing kanonok kanonokrend éneklőkanonok őrkanonok fiúkórustag 20

23 r Chorraum r Chorrock e Chorschwester r/s Chrisam e Chrisammesse e Chrisamsalbung s Chrisma r Christ r Christbaum r Christdemokrat e Christengemeinde r Christenglaube e Christenheit s Christentum e Christenverfolgung e Christfest christgläubig e Christi Himmelfahrt christianisieren e Christianisierung s Christi-Himmelfahrt-Fest e Christin s Christkind s Christkönigsfest christlich christlich-demokratisch e Christmette e Christnacht e Christologie e Christozentrik christozentrisch szentély karing kanonissza, női kanonok krizma, szentelt olaj olajszentelési/krizmaszentelési mise [a nagycsütörtöki szertartás része] krizmával való megkenés krizma, szentelt olaj keresztény <férfi> karácsonyfa kereszténydemokrata [politikus] keresztény közösség keresztény hit kereszténység kereszténység keresztényüldözés karácsony Krisztus-hívő Krisztus mennybemenetele, mennybemenetel krisztianizálni, kereszténnyé tenni, kereszténységre téríteni krisztianizálás, kereszténységre térítés keresztény <nő> Jézuska, Kisjézus Krisztus Király ünnepe keresztény, krisztusi <mn> kereszténydemokrata <mn> éjféli mise (karácsonykor) karácsony éjszakája krisztológia Krisztus-központúság krisztocentrikus, Krisztus-központú r Christtag karácsony napja (dec. 25.) Christus Christus der König r Christusanhänger e Christuserfahrung Krisztus Krisztus Király Krisztus-követő Krisztus-tapasztalat, Krisztus megtapasztalása s Christuslied Krisztus-himnusz (Fil 2,6-11) e Christusmystik e Christusnachfolge e Christwoche s Cingulum circumscriptive Gegenwart r Clemensbrief r Cluniazenser r Coenobit Krisztus mennybemenetelének ünnepe, áldozócsütörtök [eredetileg húsvét utáni 40. nap, Magyarországon áttéve vasárnapra] Krisztus-misztika Krisztus-követés karácsony utáni hét cingulum, cingulus [széles öv a reverendához] körülírt/körbehatárolt (fizikai) jelenlét (Római Szent) Kelemen levele cluny (bencés reform-) szerzetes cönöbita, szerzetes (középkori elnevezés) 21

24 s Coenobitentum e Coincidentia oppositorum ( Zusammenfall der Gegensätze ) e Collecta e Communio e Communio-Ekklesiologie e Compassion e Concelebratio s Concretum e Confessio r Confessor e Congregatio Jesu s Credo r Cruzifer e Dalmatik r Dämon e Dämonenaustreibung r Dämonenglaube dämonisch dämonisieren dämonistisch e Dämonologie dämonologisch Dank sagen s Dankgebet r Dankgottesdienst s Danklied e Dankmesse s Dankopfer e Danksagung darbringen e Darstellung e Darstellung des Herrn (Fest) e Darstellung Jesu im Tempel s Dasein s Daseinsverständnis r Dechant definitiv anzunehmen r Definitor defintive Gegenwart e Deinstitutionalisierung r Deismus r Dekalog szerzetesség (középkori elnevezés) coincidentia oppositorum, ellentétek egybeesése [Az ellentétek az egy végtelen Istentől származnak, aki éppen ezért mindent meghalad és számunkra felfoghatatlan] 1. a mise első könyörgése (napi könyörgés); 2. perselyezés, gyűjtés 1. közösség; 2. áldozási ének [a mise liturgiájának részre: antifóna és/vagy zsoltárrészlet] közösségi egyháztan [az egyház közösségi jellegét hangsúlyozó egyháztan] együttérzés, együtt szenvedés koncelebrálás, együtt-misézés konkrét fogalom/állítás hitvallás hitvalló Jézus Kongregációja (Angolkisasszonyok) Apostoli hitvallás, Hiszekegy [miserész] keresztvívő dalmatika [diakónus liturgikus ruhadarabja] démon, gonosz lélek démonűzés, ördögűzés démonhit démoni, ördögi démonizálni démonisztikus démonológia démonológiai hálát adni hálaadó ima hálaadó istentisztelet hálaének háladadó mise hálaáldozat hálaadás bemutatni, felajánlani, (feláldozni) bemutatás Úr bemutatásának az ünnepe, (régi elnevezése: Gyertyaszentelő Boldogasszony; febr. 2.) Jézus bemutatása a templomban lét létértelmezés 1. esperes [esperesi kerület feje]; 2. dékán kötelező érvényű, vitán felül álló (hittételre vonatkozik) definitor [magasabb egyházmegyei vagy szerzetesrendi tisztség: tanácsos], Ny-Európában: alesperes definitív (szellemi) jelenlét [skolasztikus teológiai fogalom] intézményi szerkezet lebontása/lebomlása deizmus [Isten csak megteremtette a világot, utána nem avatkozikt be a természet, a világ folyásába] tízparancsolat 22

25 r Dekan s Dekanat s Dekret r Delegat apostolischer Delegat r Demiurg e Demut demütig e Denkfreiheit e Denomination e Deontologie deontologisch s Depositum fidei s Desiderium naturale (natürliches Verlangen) e Designation e Destruktion e Determination r Determinismus deterministisch e Deutemöglichkeit deuten r Deuterojesaja deuterokanonisch s Deuteronomium Deuteropaulinen <Pl> deuteropaulinisch s Deutewort r Deutschherrenorden r Deutschritterorden e Devotionalie s Devotionaliengeschäf r Devotionalienhandel e Devotionalienhandlung diabolisch r Diakon r/s Diakonat ständiger Diakonat e Diakonatsweihe e Diakonenweihe e Diakonia e Diakonie e Diakonin 1. esperes [esperesi kerület feje]; 2. dékán 1. esperesi kerület [több plébánia együttese]; 2. dékáni hivatal dekrétum, határozat, rendelkezés delegátus apostoli delegátus, pápai követ Világ alkotója, építője, építőmestere alázat alázatos gondolatszabadság denomináció [bizonyos felekezetek gyűjtőneve az angolszász egyházi nyelvhasználatban] deontológia, kötelességtan [etika, mint a kötelességteljesítések tana] deontológiai, deontológián alapuló hitletétemény (teljessége) természetes vágy 1. kijelölés; 2. ideiglenes kinevezés destrukció, lerontás, elpusztítás [áldozatbemutatáskor az áldozati tárgy elpusztítása] meghatározás, meghatározottság determinizmus, determinációs tan determinisztikus értelmezési lehetőség értelmezni Deutero-Izajás, Deutero-Ézsaiás deuterokanonikus (másodkanonizált) [a zsidó és a protestáns egyházak által apokrifnak tartott irat) Deuteronómium, Mózes 5. könyve (Mózes 2. törvénykönyve) [az Ószövetség egyik könyve] deuteropáli levelek [ezek páli szerzőség vitatott] deuteropáli [másodlagos, vitatottan páli] 1. jelmondat; 2. jellemző, lényeget kifejező mondat/kijelentés; 3. szentségkiszolgáltatás szavai [a szentség "formája"] Német Lovagrend Német Lovagrend kegytárgy kegytárgyüzlet kegytárgy-kereskedelem kegytárgykereskedés sátáni, ördögi diakónus diakonátus állandó diakonátus (nem követi pappá szentelés) diakónusszentelés diakónusszentelés diakónia, szolgálat [emberek szolgálata, mint az Egyház egyik fő feladata] diakónia, szolgálat [emberek szolgálata, mint az Egyház egyik fő feladata] diakónusnő (az ókorban a katolikus egyházban is létezett, a protestáns egyházakban létezik) 23

26 diakonisch e Diakonisse e Diakonissin e Diakonweihe dianoetische Tugenden <Pl> e Diaspora s Diatessaron r Dichotomismus e Didache e dienen r Diener e Dienerin r Dienst s Dienstamt r Dienstcharakter e Dienstleistung r Dienstwert s Diesseits s Dikasterium s Dimissoriale diözesanr Diözesanadministrator r Diözesanbischof...diözesanen Rechts s Diözesangericht e Diözesankurie r Diözesanpriester r Diözesanrichter s Diözesanseminar e Diözesansynode e Diözese s Direktorium e Discretio diskursiv r/e Dispens (von+dat) e Dispenserteilung dispensieren e Disponibilität e Disposition r Disput disputabel e Disputation e Disziplin disziplinar, disziplinär diakónusi diakonissza diakonissza diakonusszentelés értelmi erények diaszpóra, szórvány diatesszaron, harmonizált evangélium [A négy evanglium anyagának folyamatossá összeszerkesztett szövege, azoknak összhangba hozásával.] dichotomizmus [az ember kettéosztottságáról (test+lélek) szóló tan] Didakhé [ókeresztény irat, a 12 apostol tanítása] szolgálni szolga szolgálólány szolgálat szolgáló tisztség szolgálati/szolgáló jelleg szolgáltatás szolgálati érték [etikai fogalom] evilág dikasztérium, kongregáció [központi hatóság; a római kúria osztálya/hivatala] elbocsátó (levél) [területileg illetékes hivatal hozzájárulása hivatali cselekmény máshol való elvégzéséhez] egyházmegyés, egyházmegyei egyházmegyei kormányzó megyéspüspök egyházmegyei jogú egyházmegyei bíróság egyházmegyei/püspöki kúria/hivatal egyházmegyés/világi pap egyházmegyei bíró, szentszéki bíró egyházmegyei szeminárium/papnevelő intézet egyházmegyei zsinat egyházmegye direktórium [liturgikus naptár] diszkréció, megkülönböztetés következtető, következetes diszpenzáció, felmentés (vmi alól) felmentési engedély megadása felmenteni, felmentést megadni diszponálhatóság, áthelyezhetőség (a jezsuita rendben) diszpozíció, készség; egyházjogban: rendelkezés [például a püspök rendelkezése a megyéspap szolgálati helyéről] disputa, vita vitatható disputáció, tudományos vita 1. fegyelem; 2. tudományág, tan fegyelmi 24

27 disziplinarisch s Disziplinarrecht e Disziplinarvorschrif e Divination Dodekapropheten <Pl> s Dodekapropheton s Dogma e Dogmatik r Dogmatiker dogmatisch dogmatische Tatsachen <Pl> (facta dogmatica) e Dogmatisierung r Dogmatismus e Dogmenentwicklung r Dogmenfortschritt e Dogmengeschichte r Doketismus e Doktrin doktrinär r Dom e Dombauhütte r Domdechant r Domherr r Dominikaner e Dominikanerin s Domkapitel r Domkapitular r Dompropst e Domschule r Donatismus fegyelmi fegyelmi jog fegyelmi előírás jövendölés, jövendőmondás tizenkét kispróféta tizenkét kispróféta könyve [az Ószövetség könyve] dogma, (kötelezően elfogadandó) hittétel dogmatika [a katolikus teológia hittételekkel (dogmákkal) foglalkozó része] dogmatikus <fn>, dogmatikatanár dogmatikus, dogmatikai <mn> dogmatizálás, dogmává válás dogmatizmus dogmafejlődés dogmafejlődés dogmatörténet dokétizmus [Jézus valódi emberségének tagadása] doktrína, tan, alapelv doktriner, doktrinális, tanbeli dóm, székesegyház dómépítő műhely (székesegyházi) káptalani dékán [székeskáptalan feje] székeskanonok [a székeskáptalan tagja] dominikánus, Domonkos-rendi domonkos nővér székeskáptalan székeskanonok [a székeskáptalan tagja] nagyprépost [a székeskáptalan feje] székesegyházi iskola donatizmus [az ókori eretnek Dónát és követőinek tanítása] Donnerssöhne <Pl> mennydörgés fiai [János és Jakab apostolok; Lk 9,54] s Doppelgebot (der Liebe) e Doppelkonsekration s Doppelkreuz e Doppelmoral Doppelte Wahrheit (veritas duplex) s Dormitorium r Dornenbusch brennender Dornenbusch r Dornenkranz e Dornenkrone e Doxologie r Dozent dreieiniger Gott e Dreieinigkeit dogmatikai/dogmatikus tények [olyan tények, melyek egy dogmával szoros összefüggésben állnak, azt támogatják vagy föltételezik] kettős parancs [Isten- és emberszeretet] kettős átváltoztatás [a kenyér és bor átváltoztatása] kettőskereszt kettős erkölcs kettős igazság dormitórium, hálóterem csipkebokor égő csipkebokor töviskoszorú töviskorona doxológia [dicsőítő ima] egyetemi tanár háromszemélyű egy Isten Szentháromság 25