E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 23-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 23-i ülésére"

Átírás

1 77/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló a I. negyedévi szociális ellátásokról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester Humán Bizottság Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Csatolva: Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokról (77/2015/2.)

2 Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló évi XCIX. törvény III. fejezete a szociális ellátások rendszerének átalakítása címmel tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) módosítását, mely március 1-el lépett hatályba. Az átalakulás érintette a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is, így a Képviselő-restület február 26-i ülésén megalkotta a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre került az Szoctv.-ből. Ettől az időponttól kezdődően ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szoctv. alapján nem lehetséges. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lett A Szoc.tv márciusban hatályba lépett módosítása értelmében a megszűnő méltányossági ápolási díj helyett alkalmazott települési támogatás keretében adott ápolási támogatás társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok tekintetében ápolási díjnak minősül, ha az önkormányzat a rendeletében úgy szabályozza az ápolási támogatás havi összegét, hogy az elérje az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben maghatározott alapösszegének 80%-át, ami 2015-ben Ft. A Képviselő-testület rendeletében már e tervezett szabályok szerint állapította meg az ellátást. A méltányossági ápolási díjra való jogosultság megszűnésével február 28 napjával 27 fő ellátását kellett megszűntetni. A közgyógyellátás un. kifutó támogatás, mivel február 28-ával az ellátást nem kellett megszüntetni. A február 28-ig megállapításra került jogosultságok alapján kiadott közgyógyellátási igazolványok a határozatokban szabályozott határidőkig maradnak érvényesek. A január 1. előtt megállapított normatív lakásfenntartási támogatásokat szintén nem érinti a változás, kifutó támogatásként. Ezeket a támogatásokat egy év időtartamra állapítottam meg. A január 1. után beadott kérelmek esetében a jogosultságot már csak február 28-ig lehetett megállapítani, ezután nem lehetett kérelmet benyújtani erre a támogatási formára. Az aktív korúak ellátása március 1-jétől a járási hivatalok hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátásaként folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatási aktákat felülvizsgálat nélkül, míg a rendszeres szociális segélyként folyósított ellátásokat felülvizsgálati eljárást követően kellett a járási hivatal részére átadni.

3 A beszámolókban a jogszabályi változások miatt az ellátási formákat két időpontra bontva taglaljuk, január 1-jétől február 28-ig, illetve március 1-től a negyedév végéig, a hatáskör változások megjelölésével. Pétfürdő, április 16. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Határozati javaslat Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete április 23-i ülésén meghozta a /2015. (IV. 23.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t ot: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humán Bizottság, a Polgármester és a Jegyző által előterjesztett I. negyedévi szociális ellátásokról szóló beszámolót Pétfürdő, április 23. e l f o g a d j a. Horváth Éva polgármester Jánosiné Izsó Ildikó jegyző

4 Beszámoló a Humán Bizottság hatáskörébe tartozó I. negyedévi szociális ellátásokról március 1-től a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) az önkormányzati segély jogintézményét megszűntette. Helyette a Szoctv. rendelkezése szerint új jogintézményként bevezette a rendkívüli települési támogatást, mint pénzbeli és természetbeni ellátást. A képviselő-testület megalkotta a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét fenti rendelkezéseknek megfelelően. A Bizottság évben a még március 1. előtt benyújtott kérelmek alapján állapított meg önkormányzati segélyt, a fenti dátum után rendkívüli települési támogatást. Önkormányzati segély Önkormányzati segély kérelmet évben 42 esetben nyújtottak be. A Bizottság 39 esetben állapított meg támogatást, melyből: 5 esetben a kérelemben leírtakat különös méltánylást érdemlő esetnek értékelte, ezért a Szocr. 29. (1) bekezdése alapján a maximális ,- Ft-nál magasabb összeget állapított meg. 8 esetben a támogatást természetbeni ellátás formájában biztosította. (Pétkomm Kft. vagy Gondozási Központon keresztül tartós élelmiszerre) 8 esetben a támogatás rendszeres folyósításáról döntött. 3 kérelmet utasított el a bizottság: 2 esetben kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem túllépte a helyi rendeletben megállapított jövedelemhatárt. 1 esetben a bizottság úgy ítélte meg, hogy nem áll fenn kérelmezők esetében a támogatást megalapozó, a helyi rendelet szerinti, rendkívüli élethelyzetet. Rendkívüli települési támogatás Rendkívüli települési támogatás kérelmet I negyedévben 16 esetben nyújtottak be. A Bizottság 16 esetben állapított meg támogatást, melyből: 7 esetben a támogatást természetbeni ellátás formájában biztosította. (Pétkomm Kft. vagy Gondozási Központon keresztül tartós élelmiszerre) 3 esetben a támogatás rendszeres folyósításáról döntött I. negyedévben a Bizottság nem utasított el rendkívüli települési támogatás kérelmet Pétfürdő, április 13. Dombi Norbert a bizottság elnöke

5 A polgármester I. negyedévi beszámolója a hatáskörébe tartozó szociális ellátásokról március 1-től a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv) az önkormányzati segély jogintézményét megszűntette. Helyette a Sztv rendelkezése szerint új jogintézményként bevezette a rendkívüli települési támogatást, mint pénzbeli és természetbeni ellátást. A képviselő-testület megalkotta a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Szocr.) fenti rendelkezéseknek megfelelően. A Szocr. rendelet megalkotásánál a Képviselő-testület koncepciója az volt, hogy a településen meglevő támogatási formákat a továbbiakban is nyújtsa a jogszabályi keretek között. Így rendszeres települési támogatásként nyújtjuk a továbbiakban a lakhatási támogatást a jegyzői hatáskörbe került ápolási támogatás és rendszeres gyógyszertámogatás mellett. Lakhatási támogatás A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti I. negyedévben 30 kérelmet bíráltam el. 30 esetben megállapítottam a kérelmező jogosultságát I. negyedévben elutasító határozatot nem hoztam. A fentieken kívül 2 esetben szüntettem meg a támogatást: 1 esetben az ügyfél költözése miatt, 1 esetben pedig az ügyfél halála miatt. Jelenleg 19 fő részesül pénzbeli ellátásban, 150 fő pedig természetbeni juttatásként, közüzemi szolgáltatóhoz kapja a támogatást. (E.ON Zrt-hez villany- vagy gáztámogatásként, Pétkomm Kft-hez fűtéstámogatásként) Méltányossági ápolási díj február 28-ig 1 fő adott be kérelmet méltányossági ápolási díj megállapítására. 1 ápolási díj folyósítását szüntettem meg az ápoló kérelmére február 28. napjával 29 fő méltányossági ápolási díjának folyósítását szüntettem meg. Közülük 2 fő kiegészítő támogatást is kapott, 1 fő részére pedig csak kiegészítő támogatást folyósítottunk március 1-jétől települési ápolási támogatást nyújtunk, melyben - az önkormányzat rendelete értelmében - a hatáskört a jegyző gyakorolja. Önkormányzati segély (2015. március 1-től Rendkívüli települési támogatás) Rendkívüli települési támogatásra jogosultak azok a rászorulók, akik életminőségüket veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan megélhetési gondokkal küzdenek. Rendkívüli települési támogatásra jogosultak elsősorban, akik önmaguk, illetve

6 családjuk, különösen kiskorú gyermekük eltartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, vagy nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak Rendkívüli élethelyzetnek minősülű helyzetek különösen: a) krónikus, hosszantartó betegségekből eredő jövedelem kiesés, b) nagyobb összegű váratlan kiadások, c) elemi károsultság, d) tüzelővásárlás e) közeli hozzátartozó halála, f) ha a nagykorúvá vált gyermek Gyvt. 20. (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytat, h) ha a kiskorú gyermek részére a szükséges ellátást, különösen a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos többletkiadásokat, intézményi térítési díjat, alapvető ruházat költségeit a biztosítani nem tudja évben a még március 1. előtt benyújtott kérelmek esetében önkormányzati segélyt állapítottam meg, a fenti dátum után pedig rendkívüli települési támogatást. a) évben azonnal adható önkormányzati segélyt 34 esetben állapítottam meg. b) I negyedévben azonnal adható rendkívüli települési támogatást 6 esetben állapítottam meg. A segélyek esetenkénti adható maximális összege mindkét támogatás esetében 5.000,- Ft. A közeli hozzátartozó elhalálozása esetén az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás a) ,- Ft, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, b) ,- Ft, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, c) ,- Ft, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, nem haladja meg. 4 kérelem érkezett közeli hozzátartozó elhalálozása miatt az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt segélyre. Mind a 4 kérelemnek helyt adtam. Köztemetés első negyedévben köztemetést nem rendeltem el. 1 fő esetében Veszprém Megyei jogú Város polgármestere rendelete el a Pétfürdő lakcímnélküli lakos közköltségen történő eltemettetését, melynek összegét részükre kifizettük. A köztemetés költségét hagyatéki teherként a hagyatéki eljárás során a leltárba felvetettem.

7 Egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások Létfenntartási támogatás I. negyedévben 3 kérelmet bíráltam el. 3 esetben megállapítottam a kérelmező jogosultságát, melyet pénzbeli támogatásként kapnak. A fentieken kívül 22 esetben szüntettem meg a támogatást: 1 esetben az ügyfél költözése miatt, 19 esetben az ügyfél jövedelmében beállt változás miatt, 2 esetben pedig az ügyfél halála miatt. Jelenleg 105 fő részesül létfenntartási támogatásban. Gyermekszületési támogatás 9 db kérelem érkezett gyermekszületési támogatás iránt, mind a 9 kérelmező jogosult volt az ellátásra. Érettségit adó középfokú tanulmányok támogatása A települési önkormányzat a településen élő, a Gyvt. szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, nappali tagozaton érettségit adó középfokú oktatásban tanulmányokat folytatók részére a tanulmányokhoz támogatást (a továbbiakban: szociális ösztöndíj) nyújt. 1 fő nyújtott be kérelmet, akinek a jogosultságát március hónaptól a tanév végéig megállapítottam. Az ösztöndíj összege ,- Ft/hó. Gyermekétkeztetési támogatás Az első negyedévben nem érkezett kérelem. A tárgyidőszak végén jogosultság nem állt fenn. Közfoglalkoztatás Hónap Teljes munkaidős közfoglalkoztatás nő ffi össz. ledolg. m.nap Összes foglalkoztatott nő ffi össz. ledolg. m.nap December Január Február Március

8 Fenti táblázat a ledolgozott munkanapok számát tartalmazza. A munkaidő-nyilvántartás alapján a ledolgozott órákat számítjuk át ledolgozott munkanappá, tehát a ténylegesen munkában töltött napok száma jelenik meg a táblázatban. Nem számítanak bele a fizetett ünnepek, fizetett szabadság, betegszabadság és táppénz. A dolgozók foglalkoztatása az alábbi szakfeladatokon történt: - községgazdálkodás, parkgondozás, utak-hidak, köztisztaság. Teljes munkaidős közfoglalkoztatás Önkormányzati közfoglalkoztatás Összesen Kifizetett munkabér Járulék Összesen Kapott támogatás A kifizetett munkabér és járulékai a évi költségvetést terhelő december, január február havi munkabéreket és járulékait tartalmazzák, csakúgy, mint a kapott támogatás, amely a december február havi foglalkoztatás után igényelt, év március 31-ig leutalt támogatás. P é t f ü r d ő, április 16. Horváth Éva polgármester

9 A jegyző I. negyedévi beszámolója a hatáskörébe utalt szociális ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) március 1-i módosítása érintette a települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét is, így a Képviselő-restület február 26-i ülésén megalkotta a pénzben és természetben nyújtott szociális, gyermekvédelmi ellátások és a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezésre került az Szoctv.-ből. Ettől az időponttól kezdődően ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szoctv. alapján nem lehetséges. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve március 1-jétől egységesen települési támogatás lett A közgyógyellátást az un. kifutó támogatásokhoz sorolom, mivel február 28-al az ellátást nem kellett megszűntetni. A február 28-ig megállapításra került jogosultságok alapján kiadott közgyógyellátási igazolványok a határozatokban szabályozott határidőkig maradnak érvényesek. Méltányossági közgyógyellátás február 28-áig 4 db kérelem érkezett méltányossági közgyógyellátás iránt. 3 esetben megállapítottam a kérelmező jogosultságát. 1 esetben elutasítottam a kérelmet, mert a kérelmező havi gyógyszerköltsége kevesebb volt, mint a helyi rendeletben megállapított Ft-os határ I. negyedévben 4 kérelmet tettem át hatáskör hiányában - végzéssel a Járási Hivatalhoz. Rendszeres települési támogatási formák Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata szociális rendeletében meghatározott feltételek esetén a jogosult részére települési támogatást nyújt a) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, (a továbbiakban: ápolási támogatás) b) a gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: rendszeres gyógyszertámogatás). Rendszeres gyógyszertámogatás március hónapban nem érkezett kérelem. Ápolási támogatás március 1-jétől 11 fő kérelmét bíráltam el. 10 fő részére állapítottam meg ápolási támogatást 1 év időtartamra. A támogatást megelőzően környezettanulmány készítésére került sor. 1 fő kérelmét elutasítottam, mert az ápoló nem biztosítja az ápolt részére a rendszeres felügyeletet, melyre az ápoltnak szüksége lenne, és nem gondoskodik a lakás tisztaságáról, és az ápolt személyi higiéniájáról. Pétfürdő, április 10. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző

10 77/2015/2. Tárgy: Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó I. negyedévi szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Előterjesztő: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Előkészítők: Szabóné Czifra Melinda csoportvezető, Szalayné Bánkuti Judit, Fehér Roland és Jordán Etelka ügyintézők Pénzbeli ellátások: 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeni ellátása (korábban: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ( A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény /továbbiakban: Gyvt. 19. (1) bekezdése és 20/B. -a alapján megállapított támogatás.) Tárgyidőszakban nem érkezett kérelem a támogatás megállapítására. A tárgyidőszakban ellátást nem folyósítottunk. 2.) Óvodáztatási támogatás (A Gyvt. 20/C. -a alapján megállapított támogatás.) Új kérelem: Tárgyidőszakban kérelem nem érkezett a támogatás megállapítására. A tárgyidőszakban ellátást nem folyósítottunk. 3) Aktív korúak ellátása (Az Sztv ai alapján február 28-ig jegyzői hatáskörben megállapított ellátások.) 3.1.) Rendszeres szociális segély február 28-áig 1 kérelem érkezett rendszeres szociális segély iránt, megállapítottam a jogosultságot. A jogosultság jogcíme: egészségkárosodott. Egy személy foglalkoztatást helyettesítő támogatását megszüntettem és rendszeres szociális segélyt állapítottam meg részére, mert egészségkárosodott lett. 2 fő ellátását szüntettem meg a keresőtevékenység 91. napján. A képzés befejezését követően 1 esetben rendelkeztem a támogatás továbbfolyósításáról.

11 Felülvizsgálatok: - 15 fő rendszeres szociális segélyének kötelező felülvizsgálatára került sor. A felülvizsgálatot követően március 1-jétől 7 fő részére egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, 8 fő részére foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítottam meg február 28-ig átlagosan havonta 13 fő részesült rendszeres szociális segélyben. 3.2.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás február 28. napjáig 4 kérelem érkezett foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása iránt. Az ellátást 3 fő részére megállapítottam, 1 fő kérelmét elutasítottam a jogosultsági feltételek hiánya miatt. Az ellátás megszüntetésére 11 esetben került sor, melynek indokai az alábbiak voltak: - 8 esetben a keresőtevékenység 91. napja miatt, - 1 esetben együttműködési kötelezettség elmulasztása, - 1 esetben az ügyfél kérte a megszüntetést, - 1 esetben a foglalkoztatást helyettesítő támogatást megszüntettem, mert a jogosult egészségkárosodott lett, ezért rendszeres szociális segélyre lett jogosult. Egyéb foglalkoztatás miatt 1 esetben szüneteltettem az ellátás folyósítását február 28-ig átlagosan havonta 25 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások 1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (A Gyvt /A. -ai alapján megállapított támogatás.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 1 év időtartamra állapítok meg. Új megállapítás Tárgyidőszakban 13 kérelmet nyújtottak be, 27 gyermek részére. 26 gyermek részére megállapítottam a támogatást. Kérelem elutasítása 1 kérelmet elutasítottam a törvényben meghatározott jövedelemhatár túllépése miatt.

12 Támogatás megszüntetése 4 esetben bejelentette a szülő, hogy a jogosultságot érintő kérdésekben változás állt be (a 2 esetben a jövedelem emelkedett, 1 család külföldre távozott, 1 nagykorú fiatal nem folytatja a tanulmányait). Ezekben az esetekben 8 gyermek részére megállapított támogatást szüntettem meg. 1 esetben a gyámhivatal családba fogadó határozata alapján szüntettem meg 2 gyermek támogatását. Eljárás megszüntetése A tárgyidőszakban eljárás megszüntetésére nem került sor. A tárgyidőszakban átlagosan 210 gyermek/fiatal felnőtt kedvezményre való jogosultsága állt fenn, a tárgyidőszak végén (2015. március 30. napján) 202 gyermek/fiatal felnőtt jogosultsága állt fenn. 2.) Normatív lakásfenntartási támogatás ( Az Sztv./ alapján február 28-ig jegyzői hatáskörben) január 1. után beadott normatív lakásfenntartási támogatás kérelmek esetében a jogosultságot február 28-ig állapíthattam meg. A támogatás minimális összege havi 2.500,- Ft. Új megállapítás február 28-ig 20 új kérelem érkezett a támogatás megállapítása iránt. Ennek során 18 kérelmező jogosultságát állapítottam meg. Elutasítás 2 kérelmet utasítottam el. Az elutasító határozat indoka mindkét esetben az volt, hogy a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem magasabb volt, mint az Sztv-ben meghatározott értékhatár, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-a. A fentieken kívül 2 esetben az ellátás folyósításának megszüntetéséről döntöttem. 1 esetben az ügyfél költözése miatt, 1 esetben pedig az ügyfél halála miatt. Jelenleg 5 fő részesül pénzbeli ellátásban, 91 fő pedig természetbeni juttatásként közüzemi szolgáltatóhoz kapja a támogatást. (E.ON Zrt-hez villany vagy gáztámogatásként, Pétkomm Kft-hez fűtéstámogatásként) P é t f ü r d ő, április 13. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző

13 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Kimutatás a szociális ellátásokról I. negyedév Adatok ezer Ft-ban! Támogatás fajtája Támog évi Felhasznált Teljesítés létszáma előirányzat keret % lakhatási támogatás ,77 ápolási díj (méltányosségi) * ,18 ápolási támogatás (települési tám.)** 10 közgyógyellátás (települési támogatás) ,25 önkormányzati segély (rendkívüli települési támogatás) ,67 temetési segély ,00 köztemetés ,75 létfenntartási támogatás ,08 beiskolázási segély 800 0,00 tanulók bérlettámogatása ,00 iskolatej és kifli ,46 étkeztetés ,00 babakelengye ,00 tablet 950 0,00 Arany János ösztöndíj ,00 Bursa ,46 Tanulmányi ösztöndíj ,00 Támogatás összesen: ,92 *2015. február 28-ig **2015. március 1-től Polgármesteri Hivatal Kimutatás a szociális ellátásokról I. negyedév Adatok ezer Ft-ban! Támogatás fajtája Támog évi Felhasznált Teljesítés létszáma előirányzat keret % rendszeres szoc.segély * ,20 foglalkoztatást helyettesítő támogatás* ,75 lakásfenntartási támogatás ,03 gyermekvédelmi támogatások ,00 óvodáztatási támogatás 50 0,00 Támogatás összesen: ,63

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015.

2. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 17/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 17/2015. Tárgy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 6. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)és a többször

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 7. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) és a szociális

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről

Beszámoló a szociális ellátások helyzetéről Az előterjesztés száma: 168/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartandó ülésére Beszámoló a szociális

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról 1 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 19. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 19. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek

Hatósági Osztály. Szociális Ügyek Hatósági Osztály Szociális Ügyek Az Önkormányzat által folyósított támogatással kapcsolatos feladatok: - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálásra

Részletesebben