Kitüntetve jutalom - emlékpénzzel a párisi világkiállításban 855-ik évről. dijak, számittatik. után 30 ujkrajezár. PRÉDISAGZIÚK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitüntetve jutalom - emlékpénzzel a párisi világkiállításban 855-ik évről. dijak, számittatik. után 30 ujkrajezár. PRÉDISAGZIÚK."

Átírás

1 Társmrön: özvln Holln Frnczország j g frncz nyrmobol bhozo j llqourr: Chrr<us Críof j né Crm Moc«bcs j Vnll Lgfnombb ó Jmc] Rm rrc Cognc; özvln n- í golországon á bhozo jsz-ésűl chnh z öz lgjobb s lgrősbb vré bécs fonj 2 fól 0 fg Vörös Borux- j Pusl l g f n o m b b üsslorf] pnnschssn Rár lgfno- mbb s lgrősb szlzlésű pöröl I ln ávén bécs fonj : rg Cylon ávé fonj 75 5 J r ülönösn jánlhó Bfózö ümölcs mly párs vlágárlon szlljs mgmlíésbn ré- [ szs Árjzé nn és bérmnv Mgrnlés uánvéj mll orsn és ponosn íljsn SO fon ávé v máséb ár mgrnlésénél 0 f érég és fljbb z árucz z llőhöz lgözlbb sö vsu v gőzhjózás állomáshoz bérmnv üln mgj Cm: Smon Grnhsfín's Th- un Rum-Dpoí m Srbn Trínrhof m Durcbffnng rvchs j - Wn 23S9 (7-2) ÓVÁS z pszlván mszrn Slz-poro oly hsznál usványol n l mly sjá usyánymml szóról szór zonoso és sjá nvm lárásávl vnn hmsív s üllr nézv ármánymml önnyn Ssszévszhő mnélfogv zon észrvélll óvo mnn zn hmsíványo mgvéléől: ho z; állm ész Hllrporob mnn s sulál vlmn z go ppírj hvlosn léményz vémrl vnn lláv Ár íí) bpcsél r fuíyá I f 25 r Hsznál ísás mnn nylvn ; E poro rnvül g lgülönbözőbb sbn bbzonyul óhású áll mnn g smr hár-szr özö I ghlnul z lsö hly foglljá l; mn z so zr n császár brolom mnn részből orül s znnél 4 vő hálro lgrészlsbbn nusíjá ho poro rögzö szorulásonál mémzénhny és «yomorhévnél; ovábbá: görcsö vs- és gs bjobn szvbogásns gsség ooz főfájásnál vérousnl csúzos fogíájomnl végül bysrár báorr és hnzmos hánysr hjlmnál sb lgjobb srrl llmz lgrósb yóhás rményzé z érlmbn gn s rj lvlsés számos bzonyvány rlmz oly bg részéről muán nálo mnn rn llophus és hyrophus ómó rménylnül mr z szrü ház-szrhz folymo és bbn rongál gészségün hlyrállásár oly soá rménylnül rs ószr mgll Ez lsmrőro szrző özö árslomn csnm mnn oszály u m munáso nó rső proso müvész mz 'grá náro és hvlnoo ső ószrész és orvoso vlmn mné nmbl oly én s épvslvé n zlő még lghrhbb óforráso sm ooz lgsbb önnybbülés és n gészségü csupán cs Sl*I poron rns hsznál áll állío hlyr JOZS5F ószrész urnál rály-ucz 7- szám l UHL JOZSEF ur rsésébn gránáos-uzábn Tos bgség j szám uán 30 ujrjzár o-hvln számár Schllngsgss (Poré) 074- H6l Englschr Hof" uf un vruf Kfrn- Fchcn-Tmohc- Kl-Snrn Wchslwzn Suuroggn (Kurn) schwrzn llfr (c c IL III és IV- hfohn phó Pécs Mnl Ágosonnál r évfolymn 3 f 20 r pos nélül 2f 275 (2-) PRÉDISGZIÚK Flus r FUX J mg ópy'n mnőségr nézv népszrü önnyü s röv Brur Frnl n Prg 26év ó fnálló rnlés nézébn nélül ho bg fogllosságábn háborgné Rnl : u 4 érág Tszlíjjl lláo lvl lgorsbbn szözöln Lás: rály-ucz 3 sz I-ső ml 2H0 ( 2) D n Wn 66 prámr SMENHNDLUNG f»* 4 ór l "Wm sárosp önyvárus ujonnn lz lólro szll jlnm cz özönségn mszrn sárosp rformál féfcol önyvrárábn lálhó önyv orlésí fősol gzgóságól szrzőéslg mgmr válllm Bzlomml érm cz mgrnlő ho mgrnlő lvl zuán hozzám mn fősol ül bzományosához szvsjn nézn s lbzományoso znul vlm nm pg fősol önyvárno urrl fogjá számás nlín Sárosp május -én G7 JÓZSEF B p E R j j j g PSS~ np l *%m z üvgcsé l vnn láv vémáromml és mrő hsznál usíássl Ez z ln fj mly mnn ölés ő vnlg mgvzsgálo és cznupl lzár üvgbn ül l Ezn lgszább és lghályosbb májhlssr-fj Dorsch-hln lggonosbb bűjés és válogás áll vn mgnyrv és álábn smm vn zlés lá nm vono hnm bpcsél üvgbn lvö folyé gészn épn és zon állpobn vn mén z özvlnül rmész áll nynjo E vlo Dorsh-mjhlzsrolj Európán mnn orvos nély áll mu ígjlsb ószr mll- és uób jóbn scrophulus és rchs öszvény és csúz ül bőrüés szmnlás g- és öbb más szrész zum 2345(4-60)»«(obn lflmz' % f O I I g y ó g ysorch" Tuchlubn Bécsbn Cs r zár szb ELET-ITL mpfhl sch zum Bzug von ufsj uf vorzüglch bwshrn chn Mghurgr un Qulnburgr 25- bs 5f»cbs ErrSgnss frnn 67r Probsr Zucr- un FurrbnSnnn rohn Snnrfí n Snflfr (Brbnr un sschn) wssn Klórővl bró hásos növénynygoból ész s jls orvos ur áll lmísmn frnz Lu?rnr Frnur un R-n plombrn Orgnls'cn von crc 2'/«v vlmn éb hls lőlö én lsmrés szrn ünő szrn bzonyul gr Kron-Sü-Lnsmn mrnschn Mzn b hgllés mézéshány bél- és omorgörcs pngr hánys sb lln Pfrzhn-Ms Kuuruz Lupnn W- nglsrh Sgr (Grs llfr r nobb üvgn 0 r cn Buchwzn Esprs Rgrsírn Wnr- Un ommrwzn) sbb _ V J _ J _ 55 Honggrs Wsnfuchsschwnz Crochn Sácn ungfáhr 2/* n ö Mzn l usrls cr- u Rsn-Spörgl Sfrnz Sonmcrwzn rll chns Olrg ngl Turnpssn Sun 0 Pf mn Kl- un Gr>-M:>cbungn u nr bwhr Sgr übrhup von llén rn wlch m fl ngb pr Sc vrskl- Or- Fulrpflnzn Fullr- un hn sn wrn von Fbr n von jnn uf ch OrgnlRunlrübn- Furwurzln; Fulrmöhrn- ngl- mr Hlgnsln un nr Oonom- EnU- Wl- un GmüsJlsn észv flm érml hásánál fogv öszvénys r u m ' S-K;r(lV Nuslánr us bjo szggás (s fog- fé- és fulljásonál s á lán mnn bénusmn láso és sérülés lln ső fogszószröl s gn hsználhó mr nmcs» go w uch von Porln-Cmn S ohln-thpr bl- wlch m fl 5 ngb pr Znnr vrsé- fog fényé lősg foghus s rósb és száj sz szgln z nyr» gschm WgnBrup'ch Fchnpch b fcn wrn m Frübjhr b fros- szsz lpárolgás uán r n üvgn I fr Furwcn Rps-Kuchn Pru-Guno fr«m WrKrofflorrsnnrhlb sbb 45 r 4 Tgén ss Rpsorrs ffur KnochnmhlDüngps Suprphospb Hsznál usíáso mr v ném foríásbn jlnény orvos s éb Sgro bsorg slb uch Für Echh ssnmlchr Orgnl Sn wr grnr u Smnlog wrn lsmrő bzonyíványol vlmn bzományosn névsorvl lláv mnn üvg' u Vrlngn grs u frno zugsn hx mlléln \\W\m CS Ml Dslb h fr Osrrch Gnrl-gnur r wlrhoí mn rsn Prsn Éllés sósborszsz-árán roáj és főrár PsO zulz uf r Prsr Wlusllung b«h)n ország-u 25 sz muzum állnébn Ez llomml Ubrnommn un mpfhl fngmhlnn K l ü n g r m l rslbn unr Grn r nggbnn Ghl n r;nm Kál un unr Conrol r löbl grculur-chm Vrsuhsson n Prg vorzugsws für Zucrrüb Hcfrüch Fu- lgfnombb ármány s jánlju özönség flméb um L q ur Wsn Olsn un Hnl'gwchs Prs-Courn Brch br Uo Bum Ponschssnz Chrrs Cocnr bsynh Gnvr Korhs "' nwnung un Rsul gr Düngr Frchngbn c wrn uf Vrlngn orn Pflmnnngs Krschgls Slvowz sb h á r o z o g y á r áron grs un frnco vrsn Ds Klúngr fuhrn slbn zolll'r n Kzárólgos főrár Mrország Erély és Dunfjlm gr: fnbb czég 2373 (2_ 2372(2-9) Brur Frnl n Prg SÓSBORSZESZ (Práp Frnzbrnwn) Sommrrps prnss p Kl-Fbr v Dr Frn n Sssfurh lbrch főhrczg Svbusch szszs lo Kó-uljonos Hcns uszr Nyomo sjá nyomájábn Psn 6 (m-ucz 4- szám l) llőlg: E nészr hsábzo p sor v nn hly szr gásnl 0 rb háromszor vgv öbbször lfog Bcsb: Oppl ljos Wollzl Nro 22 Hsnsn és Voglr Wollzl Nro 9 - Bélyg-j ülön Erély Ár «y nobb üvgn f 0 r sbbn I f é lönyvárns jlnés 225 (2 2) Előfzés fölél: Vsárnp Ujság és Pol Újonságo ü: Egész évr 0 f - Fél évr 5 f Csupán Vsárnp Ujság: Egész évr 6 f - Fél évr 3 f - Csupán Pol Újonságo: Egész évr 5 f - Fél évr 2 f 50 r norvégl Brgn városból vló vló Dorsch-májhlzsrolj s BETEGSÉGEK vol ábor főorvos áll flső-országuon 7 sz Szg városához' czmz ávéház állnébn mls házbn W- Rnl l l órá»ól -íluán 3 órág Julé íjjl rh l lvlr válsz 2374 (2 2) Ps fbruár 2-án 6 Ezn czég l sznén mgrnlhő : Tos Tnbr orvosuor Tznöö évfolym Közpon szállás rhly gólyához" czmz ószrár Bécsbn ~ főrár léz: " W l bámulos sbsséggl lposn gjóns mg 5- szám Künv julom - mlépénzzl párs vlágállíásbn 55- évről ulyá z láhó és hvlosn l véjl vnn lláv 4 János (4-6) rolmun jnuár 23-án csnm Póolhln vszség ér Erély János hlálávl Cs nhány nppl zlő jár y égg lpo zon hr ho Erély Jmono sárosp nár állásáról s lásá állnón fővárosb észül ánn Nhány év ó mgrongál gészség állpoá smrv nm uv nn ujbb vszélys foruláról z hü cs nyu- mnn mr népl uo szövg és gyácsábn jászozo él végg llmo s éps és ész vol jó ársság- mgrá brá özö monom Jncs bn százávl v zrévl énln l - pos flus solá jól végg nul s másuán N zsoláros s vol z rőljs lászo blől ho még pp s lh" óon mplom ölész rősn ho ll- lég jómóu pj zér nm s csp z ülér s flosofus nulmány és szmél- szrv mllé hnm S-Pr ülöh és épn nm ngá mg mély vllá- nuljon ovább O lgjobb nuló s sos érzülé soh Egész mbr vol ő lglső áo l blőlp ülönmnővl cs rán lálozun flüls bn s z hly vol hol lég ér nyl ht? ln föl vlágbn z érzés és gonol h ség fjlésér Szmr Brln bár é íjzhss b n müvé mlyhz z ny- és mgőzőés müérzé és uomá- évvl ösb bráságár mél flbb go gész lén á üjö s mlyn nyosság r összhngb olv énsé- árs épn or lpá mg z fjuság Kásá cs nmrég z önépző ör mly hzbl mg Ems rolomörhsonló örö lgjlsbévé éné érjü mlyn mén nő mgá s mlyből ho mgjln lsö füzé oly örömöbb n mlsün ml üvözölü vl s mly jöön vül még Pp Enr mos már fájlom hhőlg Ormós László Tomp Mhály "fjzlnül fog mrn l z fjuság ör jobb g még g Már váru bg olgoz nmsoár nyomrményévl bró jls üülés rményévl ásbn s özrbocsáá Pruós mgérzésé főváhnon czmü zsbönyvbn rosb mőn várlnul s hol Erélyn s lsö nyomkészrsn mgöbbnőlg o müv Drs czmü ölő hlál hr érz hly lbszélés jln mg (34) f<m hh l Sáros-Pfl ró zöl fogv z Ko > él s munáloás szm és z l müvész összj"olsó színhlyé; o fü hngjár ör S án snmőb V monju: ről rón özül nm monhju l öbb joggl mn ról T h l y ' m l y r észül ho soh sm r l smm llé mnn hosszu ur mbn sjá formájá rső»mlyröl vánor nm ér még gonol n voln Mn lyr ölő 3%-bn lép fl s "íí7íf s z I " N m f u l á n szrrflmgrjsz y bf bcsüls szs férfs és lg pár év mulv lgjob öbbé V> T * önyöröün é én Zm b öz mlgé nvé óríus Í ' m u n á Bjz uróráj 36-ól Gry C s mrf * Z0bó m Hjnlj 3- bn s ől fogv soág nwtsgjoujon z Emlény mnn évfolym S nuságo nzh mj z hnum Részvé Gyön Árvzönyv Nmbn y j P g ; s "W l" yyg ;r z lmnch mlyn fölmvs mbr vol / v y vál IL ön szrszéerdélyi JÁNOS sébn s n rész v mn f lmol br Szr T gébn Olynnyr ölö mn uományos n számml hoz öl öbbnyr lyr W néplo és J S S S f f S rmész vol s oly rős hzf mn ml- rbo Társloó pg nhány érzés Szporság szorglom és nulmány llülü mbr nm pg úlönnyüség rmény vol; J á n 0 S ész Jncs z prszos nv m ohon Örööll - mérébn ső néhol mglászn rmés nhéz MS é s ö b b r m é G n m hs' S -öbbr Í fj; uju ho' z p háznál v flus rmpjá- üzlm s bár zo rmészsség so n mor még s ngbn

2 w y 50 5 szrüség s bnsőség mérsél Dlbn vé rnz és bocsáo sjó lá 5-bn Kornél vol röv bologság uán o lgjlsb lölö Uhln Brngr jln mg lán orább lű müv: rán vsz l fl nyá ln árhn mnn fölö pg lgjl- Vlncz nő rám 5 flvonásbn nább váj cshmr öv srb s ölő sbb: nép vol mnép mlyn ölé- gonoloás s lmél mn rámró mnőn hlálár - mghó légá r mly özül vésbbé szé orán z nulmányozn s ro- rmő hség ümölcs Munásság zonbn nmsoár smé smrs m számunbn mélón rlm élén máso orszá nulmglál ré 52-bn sárosp ou föllvnn Másoszor néhány év mány s zo rmény j Jol épn z solából uns nvlő pályár fősoláb hvo mg bölcsész nárá- lő nősül Sárospon nőül vvén Csorb lépvén Gömörb Brzéér Márássy-cs- n s ző rolm munásságán Iloná mos özvn s három nvllához mn; s pár év lölv növn- hrm ősz vló fényor z ln rmé árván h Brá rolm s nár pályáján éévl M Bélávl nobb urcíp u gészn mgér mgszul széls nul mlyből vsszérzv Psn lpül mányoon lpuló s párln szépségü for- munárs póolhlnn érz hlyé; mg s zárólg z rolomn sznl mábn nylozó szmé orsz z Er- z ém mly 5 ó rns gj élé Nv már or országszr smr- ély élébn szépn érn lgjlsbb özé számj Ksfluy-ársság mlys és vl vol s z ém ő már érzés orból vló és mll n mnvégg ünö sz vol fájlm39-bn lvlző gján válszo; bölcsész nbcsü müv mzo özé sn érzn z ür mly háro; 42-bn Ksfluy-ársság s gj özé rozn: sh lőnulmány (Uj nvány ől v u épn mg soroz I népölészről szóló lsö mmuzum 54 5) Klssz és rgénys válnóbn vol mélán srhjá ö D érzésévl fogll szé mlylyl z (P Npló 55) rny János sbb öl- hrvhln oszorujá mg z rolom rolm örö flmé népölészün ményn bhó brál (P N 56) E s mr uományosság sz srjár ncsn üjésér mrhln bány százn mr széprolomról (P mr nn ő lgfárhlnbb s lg á r nászásár foro Röv őn lör- N 59) s nn folyás lgujbb m- lmsbb bjno vol jsz máso érzésé s árról r lyráról Bups Szmlébn mgs Ksfluy-ársság llsn fölrol nny sznoly nuságos mn élvzhő Cslá ép z ü mg vl épn Erély - rjlms szépn s részbn rolomörzéb vén l zzl l s önö nn én nulmány Erély János ölményből sré és pg lgszrncsésbbn Bölcsész müv sorá zon czsoro- _lzr sóhjássá zoogm llm; hz mnn vén fö ébr flm zl z mg mly mr böl- Mn pro hullám szggj blm és öszön néplo s éb népölész csész jln czm l P Nplóbn zsrlm özön rmé űjés és n gzságú s özrbocsán (I VI 56-bn) m- Fjm fölö m lcspo bánár még nobb bcsü nyg összhorás ly zuán gészív önállón s o Mélységn szvm mn vérző buvár Pályájá fuj l rán ülmény más éré S Tnárság lsö év l lész floerély még forrlom lő évbn zóf lőás szövgé nvány szá- Oh én szép rmm hgr vál l áh Néplo és Moná három ö- már ülönös szll s flmml Nm rr jöm én ho ép lássl Fhérbn mn hó r rjő lsö n űjményé h- csüngö ján s mgérllőö bnn Hlo lpl föl-fölrgom zán mlyn folyásá mos smé z rős löélés: uj lnül n régó Hol voln még mlg lán pngom Ksfluy-ársságól és pg G) ul Pál lhnygol bölcsész rolmunn Bl D nm lálhó és rny László zből várju z mr bölcsész s bölcsész Oh én szép rmm uá- monn Erély nszrü üjmény nyl örénéb s ünő és rjlms müv Mőn mly mgöl lz sjgn mgbcsülhln hszno rolmunn mly lg jlnh voln mg önállón los fájlom? ' s z érm lég voln: hlhln nv résznén bocsáo özr Bups V mn z árln bárány sznvél Szmlébn és z nny ünö monográfá- m mon vé jó szón ngél bzosn n rolmun örénébn Sírál- nl m? E n üjmény rnzés s nul- n lé v lnül o mgbcsülhln folyór lgbcssb léá Hol fáj n hol fáj? h csóolom mg o mányozás zonbn oránsm mrí Mg nos hly hol szív obogo épn Erély özlmény épz z őszbl gész munásságá KsfS z bhuny szm; mll más uon özvölg s ho luy-ársság számár lforo BoluMg z z j s hol lfoo szó z rolomr Sárospon ülönösn n nölményé ölészről z r szépn nuló szépn nylozó n ríms lxnrnbn; szrsz náro öz gész munás rolm ör Víó ngm Gryvl ü Rgélő s z ölmé- rm és lío s ré Hgüssl Mr z szó soh l nm fljhm; nyn vül vál szépn és r mglpá Sárosp Füz pro- z mon ho nncs még mgábn élm: sáns uományosság jls özlönyé -úl rpío; ono vol Vn árvám s ér én Ksfluy-ársságn s v ü n mly már öbb mn évz ó lszo- És ézől mosoh ézől mgóm ő részé; 44 bn jls és özvs- morólg csély olvsóözönségn hr D oh h nyj nncs r mg cscsmő z élő föl sznn? ségü ölmény rős öbn; csüggln rássl uományosságo 47-bn pg mgno Széprolm és művlőés Erély mg számos bcss Mghl z rm; fájlm vol lé Szmlé mn Ksfluy-ársság szépn lél gzgá füz; mr Mr vrágszál mly sínyl öré Hrm nm őrz mg és r özlönyé s bbn számos jls bölcsész s sárosp fősol nárnyjához fáj szív fáj hol flé n élrjz sznén áll n mg olgozo vál bírálo o Nm brhá ovább és mgsz blé mg folyáshoz öbb árs s járul E roppn munásság hozzá év ho z élől bg Nobb muná mll mlyhz z soh nm olgozo árlg hnm lpouolsó évbn z Ems Irolomör- S fsz rmm s z és nyj o sn és llsmrsn mng jllmz roén lőmunál s csloz számos Szólínám ő mnő hlo; lm müöésén máso őszá Csláom ép m s sbb'müv s z mg s részn mly 4-ozl végző mozglms ö Fössé ép s hjáo érzn ö s v csns műöés öréből fjz b Elég z özül Vrulm Bcó- Árnyélul zon hván fől szn Bjz lmonásávl g nmz szn- ról z ujbb uományosság yjáról B Gyászom srvm ház müvzérségé s v; mj pol Szmlébn mgz ünö nulmányá O lsz férj y söé érzlmvl soor mgáb; Szb hngo czm l mlínün Mn nár ljéől fogv zon K fju voln még ggl érn fl ölmény o s pol journ- mgs czél üz öbb ársvl ü Mr nny ér ő lsá s mgzl Mjnm z uolsó ho sárosp fősolá m rngr Jó sors ly órá n jon snn npobn már Szmr mnszrlnö mljé s czél részn níásu moor Uán ho srv nézzn szrn Mn ő ő lő Mzpublc czmml no mg sjá sz- főlg nszbság lvén lr jumé özlönyé s rég brájá Erély ér ás áll mg s özlé Ebbn Er- Ő fju voln még s bán m lsz gg: föl szrszésr z omnosus nvü lpból élyé föérm Tvény rész v ml- Dlol mn már s lszn mj hllgg S nyugo mnő él cs 9 szám jln mg bővn lég rr l fősol z házrül s rform H npj flé gono lvsz ms népsolü olgobn Ez ho szrszőj (mn Kossuh hírlpjáé Másbn hol flől mléz Bjz) fölönfuó ln Rjőzön l- uóbbn válszmány árlásbn fog vs mulbn él l z ülözés löl Mné z lföl llozo 65-bn Komárombn mőn jó mr nép özö rs s lál mg vszélys bgség csnm hlál ré- Örömn z nos ho nncs m vsznm Éln szonyu ho í ll vérznm vész lső ühös rohm lvonul E vér v Lssn és nhzn üül föl s S nm fárnom blé őr nobb munássághoz nm z- lán or és várln hlálán mgv még Muj már -é bús fjf nvm hv s mg nm állpohv még rég orról mr mg bnn Szllő sóhjásbn vé llm Erély János észr nősül Első nj Hlom flé népölész nulmányhoz forul vssz s mglvő nygból özmonáso öny- é Vho nővér vs és szllmús Ráos flé még folyvás pogo z pró fvr mn chn porczllán Végr rább három z Ol bvág h özé Mgs régűnél né v öbb régű (4 cz 3) mésző szlá öz váj u mgán; cs görög és róm őmsző z Onyxb mgán mr oly szü szoros oly mr öbbnyr omboroó v s ombormű ép öpcz cs hr még fuó lő áfu- szlá ho cs n rőfszéssl lh o Háromszé hg öös éjbn h- sny ösvényszrű u vágn szr-ol- l vés ülönsznü rég u hsználül hr lobogo fl lármfá vrs vlág s lb Ezn u mgslán áll mg é száz á fl ho érégűbn z gész fj v Háromszé száz ornyábn mgonul vészh- oláh hárőr és oly sürün üzl z u zén l-csoporozo épző épl vésé flső r ng E jlr nuln ll mnn férfun lvő nyroór ho lhln vol zon mg- vlágos régből s söébb lpul há fvr lbr nő flrsznyálá öv- álln Kossuh és szély huszáro honvé mlyn rjz ár ml ; h Ő háromrégű vol flső brnásb vésé főnél három npr és bucsu v és szély logság hszln ísérl mg hj szál ruhá özépső vlágosb mz Zlánál és Hvégnél nyomul á Erőv- lőnyomuln Mos Gábor Áron jln mg áu6 r szély s Sznörön lál jávl Vágv s lőr vészs hlyn ln srész z rczo s mghá lpul ~~ honvé és Kossuh-huszáro Másnp - oly golyózápor fog ho fog mgszl- z lsó söé rég z másol onyxn né rég lvén ~"L 2-én (4) már Bróhon és Köpczn jov nyroo vssz msző z szélysn hsznál fl é fj ábrááll Mgáll Gábor Áron ül bmn s zolásár s őombormű Cmo" mly vl - ' lubn még füsölög flújo épü- mgszmlél hly és z llnség állásá mn z érm mné ollán mu -» s füsölgő romo öz z uczáon há- Vsszérv z áú rácsr öl flszrl fő; mr m rjzunbn é lülönözö főén n"lr 5 P* ncz ébn O öpcz los férf á l l l jln mg z z rbn cs ln rok s rm hullá frng lunov ucsávl s nuln prncsol bo épz fl üzér llnvés "lnül Még zon borzlms őbn s n z Hrculs-íő ml n szán s bj fél mrh" vol Gábor Áron yu vol lávány s z gész srg boszu szán nhány szál lgflsőbb brn régbn röv válsz és zéb rgv mozony-ruho pn ör lg lh vsszrn és nóczo flugro z áur vssz sm vn vésv vlmn szőlőlvél s mly oszoy rögön mg n ámjá z llnség éluán oszlo ö sz lqvgol pllnv öbbé üzérr Prncsár z áu rúvá fűzv örülvsz oponyáj hásó részé Mróh vz hjához hol Gábor Áron é zörögv mgnul vágv flnyrul s végr ny örül láhó oroszlánbőr mlyr msér ; Gábor Áron lugro és cs ny örül láhó lábujjhről smrün z? zgszv lőőrs csp f- Juszn *) áll ml E brn régn lól vn éfhérs; bb mnáz művész fő és ny húsos részé n Fjő fölö örülö golyó gész zápor T> * or százos z o lvő Összs cszn ívül oszoru szlgá végr zon gn süvölö N fzér ávcsövévl vzsgálg vé gg E prcz l órás rővl ül moz- fnom örvonl mly z gész ép örülvsz m ' n < n - háborío hábrí E E mn onyzá l z áú löéssl llő rányb Mlybbn zn régnél láju söébb mly m fh l lőö mlyr száz ármozá s nóczo Jusznán áv ljs pélányunbn csnm f sznü z szolgál ö v é b n lrülő Flső-Ráos omolysággl vzénylé: H fonos áu üz" mn é főn özös lpjául mlyn ő háfüsj; csupán bróh u fölö Juszn nóczo fogásln mpóvl ollán ml z lőlp vlágosánál vluj ombon áll önnyü lovs ül özlí ucsához; z áu örrn z 50 r- mvl söébb é sznü rég s bb vn vésv más fő és z z örülvvő szlsbb ör szr nár vssz r érn mőn - ács-golyó puszv csp hárőrö özé szlsr sz zvrn szuln l mgslról óm]'f lovsból álló csp bun z Művészün zon szrncsés hlyzbn vol' Még pár lövés nább cs jszlm omb mögö O rányul mnn f s vés ő mulv o hlln lh ésből mr hárőr sm muozo öbbé ho öv rég mnnü nlő vsgsággál Sánor épn mos érsül sjáságos gl brván mnnü rmészszrűlg vol jj J I n r ' álánosbb l szély álás: O V n jlnről s nhány szjévl érln s éps mnázn zz m rész mly rlov l Hy pány Ö vn fhér v homloán f csllggl Körülvé hly színér O áll Gábor Áron füsösn or- mészbn nább álln omboron sznmosán mn Vulán áujár ámszov én jobbn állón z lsóbb fölö omáron és éré sürgé ho g lőjön j boroón épzn D soszor rég nm érőlí n Gál Sán- zébn ömőfávl- és vámn nylg Jusz- vonul rszül oly szbályosn hnm mn j z mosolyogv n fjévl Prcz l návl frs hóbn lmosv rczárólés zhbmór mj omboro mj bmély s áu rányozv vol: vllámlo és mgörül ről lőpor ormá s öényévl örülözö or fl sol nhzbb; sz golyó szorosn csp fj fl süvölö mn prncsno érzésé észrv záu msr nygá mógs művészlg brj - JNm s un sn l blől hás hrln zéb p nóczo s onásn flhsználn Néh rég szbályos un hnm n»gs mgvol: összzvrov szélsbsn nyr- nsv Gábor Áron mllé áll z s ár szn áll mgülönbözés gl vssz Ráosr Ez rövn jlné: mégs z vánj ho vésés rszjé l z jn Ibn 3 án) Százos ur z llnség l vn űzv" nk? J ~ mgnul cspo lsó régb oly ár lőásánál mlyn uljd Gál Sánor Jusznához s s lg* jobb szárny Gál Sánor vzérl l Köpcz p -? u y őrn l Bróhról s- nobb érlséggl végg nv rj onépn hly flső voln I láun Pulszy üjményébn s három régű nő fj «Kos élé jobb szárny Hl százos l nyájsn éré: v s lányom? mlyn flső brnás rég szolgál hájz - «n ávonul Vrsr; rnlés vol z z Áron bács húg vo Juszn özépső fhérs z rcz épzésér hrm há mgé rüln És nm félél vészs hlyr jőn?" söés pg mgmr lpn D zn fő n r Hol Áron bács vn nm fél smmől szánj Sznör és Csrnáon Bcrn pom rályné rczép: rályouon ff á l y nélül hl jó ország- H ő ls jobb h én s vl vsz" sz prncsno lhjol hozzá s mlgn szö rályné s hroso pg görög szoás v r " y rr mgörül z lőcspo f-' szrn mg ll ülönbözn m SéCsrlnczD l oszo rns oná lőr rá mg zé nép szrü lány boloj phn zz hj összró szlggl; h már vol julomml fos hvon s üz hosszu vonlbn Gábor Áron még o csérn főhn mos müvész szlgo flső brnás régéb fl Buy őrn cspj hárább vés m nm vál l llőlg brn u m n u z s * «n- ' z- ' mghllo lőr n nvz roh hjzól zér bár szlg hj fölö fsz És mos vssznul űzhlyéhz ll ol( ' g o l ormos lngos zjló vzén és mvész z mégs mélybbr bvés z lsóbb öíár M gm z l l n s é g - Rggl ór vol ms nép rosz szoás szrn puffogv mg- vlágosbb régb ho vlágos sznévl mr ölény széls jó vébn s nszrü ''Elöbb P- görül Gábor Áron áuj s g bb P álomás rv mj mnn flubn mlyn mgülönbözss brnás hjzól T' s* vno zán n mor- ávonul Kövünr vsszérv mgjzzü ho n bá s»" *)) és z lln llnállásn z llnrj?' flső részén öbb mn fl hányz; hányos V éé g vvool l zz ool lááhh hh áár r És három np mulv r Háromszén és ffo ' í ** őőrröö lsólsó- Erővé mnn fonójábn vámn zng rész rny lmzzl póolá Hrculs-főnél su c s " hvonul; önnyü lovso csllogó szmől flflé más főnél opony hásó mé r R R ollán ün fl z l: áá részén pp Hrs Hy pány *-:és R l l n áá ll ll b mgll S J mb Monám ho z fő Hrculs-fő Ho Állugro Hán rw í szász láncsáso vrgó ömg művész ly r ábrázoln ny örülvvő r n z z ö éjö röp puszó golyó; v: oroszlán bőrből ün ün zon móból Három lm mg fél "'J'" l á l r u rb *áu zfcá nyn zo z összvrőö s mlylyl opony hásó rész nyhoz U fu Hy mn szél ás B l é népbn mly mn juh-nyáj már sloz u ho cslozás csnm Dmr Sánor - \ U n s z P l o n önnyü lovs rlns folyonos vonlll örén s fő nm fél * lj ho ombról lrojn nn gömb lbn omboro mn rnsn Ezn Szély T** * y& lovso mgpllnj Os rős' vsg ny s z lcsony homlo röv s á l v m r í' Kossuh-huszár hn n4 árpulszy Frncz régség-űjmé- önör hj z m Wnclmnn néz szrn ' ő n özéjö vág önnyű vrs sp förög művész Hrculsr áv báól b n* rjbőllsz prosbb z fju hn nyéből fj mly állo szn' u mn Hrculs z rő jl? s chvux-lgrs- vágv szpulszy jls régész üjményén épén n z r homlo övünön l R mély mély uján rágövé muju b olvsónn E rág ő hányz; z z rny lmzbn cs vázlg cspj í Sflbun p j s R hzáj Kl-In róm nr bcsül- /n v s zér gönör röv hájz nm l lé l nm brb *» sbsn mnüln é Onyx"-n nvzé Sjáság ő-nm n h és z Z Í álozául flühö n ho ülönsznü frányos rég vonuln ó ső homlo s nább Slnusé mn Hrulsé; röv gönör hj opony mghy 5000-ny sö g y ú y y srg g vzévzé rszül gész sén s épz vsgságá mrf hásó részén lég vlágosn ásjllmzolg z ú f ő ffuo áá Rán ; cs Rnsn z Onyx é ülön régből áll flső lk nyr-főr vn fjzv ú ho már zn jlből s r lh «{ y o l h szárá (gubá) szász lpo vlágosbb s lsó söéből s or érégűn Hrculsr smrnün "nünnmü fvr jlölé ujo nvz; vlágosbb rég rn é söémn sznén mlü <* oszoruj vnyj hrczn zn ollon vég vol; lsó- bb öz fsz s or flsőbb rég öbb- géből áll há bcch Ilrlssl vn ol( H' p- sz'y sjá szv z áun nv nyr brnás özépső fhér jfhér v és un z z Bcchus ársávl zn uóbb lmnbn sér E ísér és ársság frno S v o l z J'/»fonosKánofél Jánosb 6 ) 7 évs s bén lány Gábor Áron vs vs-áu zonbn nm nnyr z jln mnh bor z Gábor Árou Ráosnál f 4 Sí

3 rö növlné: hnm nább z ho é sn száj; láun végr csnm rmész-fölö n Sánor vonásvl gn özl áll más műmn Npsn" mn np l--ülönl>öző uján rős és szrfölö omboroó állpczá mnő- vn lőforuló Hrculséhz és ho épn és hásán jlép v épvslőj görögnél ről Wnclmnn gn hlysn jz mg ho zér más ollon ábrázol Hrculs fő ypusá z főépn jllmz görög művészbn lőfor- mgülönbözés vég szooól némlg I I ü vló Kövün más fjn Sánor rj ábrá- uló fj; hozzá sz mép z áll z m lg- lérőlg s ll flünn S z lőün fvő Hrculs-fő csszmbűnőbbn mgülönböz z mbr rczá zoln Nm onnn uun Slnus ypusáz álléól mr z áll z uóbbnál nm forju z mnh más hozözl művész ul lő; z áll nságáb rsé zér görög n Sánor bzonyovlósznülg zér művész nrész z mbr jllg Mllésn ábrázoló rég rczz mr Slnus sn mgjzzü ho lső Npolon rczá ép z lőün f'cvőhz mn Bcchus nvlőj sznén n állpczáj oly hlms non hsonló voln: cz uóbb snn árnűvé hnm mr fjn n sságához roz Ezből vlágos mén görög művész Sánor járulé forulhá ülsőlg s özl áll n Sánor orábn még nm gn ér n lő vs mr öéls rczépzéshz mr bár rá még N$ySánor(OnyxConco) zon Hrculshz mn Sánor ul ls-ro (Onyx Coro ) ly vnyg-lvél mn Hrculs j m brá rály én rczépé m rczszrsmn mn Jupr üympcus v Jupr épzés hározo szllmébn flfogn és ábrá- sznén bcchus örb hlyz szrpn zn flcsrélés mőn Hrculs nább mmon f vn épzv N Sánor mgá zoln Unz rős Plnus nuság s z Sln-épn ábrázol művész ho n Sánor görögö lgnább hol uán öbbször H- : I Hrculs-ll épzhss s ő rlss ; snív ábrázolá pénzén v p- máómg ülönbözhsszn szrp-fölcsg Hrls ársságábn u ho z érm rélés s monom rr mu ho n Sánor ollán z rő sn máson n orábn zőö cs uljonép hárosánor hlms mon rály forul zo rczépzés; mr h művészün rály lő I vn z övünön s s n Sánor rczá énn br voln Hrculsn s fjé örülvvő oroszlánbőrről uhju ho mgrh voln szoo ypusá mly művész ő Hrls épébn r flünlysppos szobrász épn or lpo mg n ; z oroszlán száj homlo fölö és mégs mg l voln ván ülönbség nyíl s nyls folyv vn gész fül lhrls-nsánor és Hrls z sn jág; z áll lál-ujh fő l vlágoöz; más részről unzn szrp fölcssbbn lász mn Hrlsé l bőrrélés z s muj ho orbn már vláfj flső rész l vn vágv ho z mbr gosn ör ülön bözésr m Lyhjzá lán lhssn ssros-fél pszb és vszb vló mnázáf Wnclmnn hrs nűsmcő jz son ll uljonnun mg ho görög művész öz Phs Kövün há ős nbn roppn b ol lső Juprn z sn és mbr csü: löször már mgábn mn ghlnw yán lzá physonomájá mghán Sánor orából szármzó ünö mü' roz hrs szobrábn Jupr Olympcusábn másoszor mn oly mü mly é gn nvzs mly Olymp város számár ész müvész orsz hárán állván flw z sn n hlmá z állo rályáól gészbn még mgrj z lmul orsz yp' \ z oroszlánól v némly sjásággl r z rczo nább álános nm- és nm\jllmzn még pg lgnább homloon zbl vonásobn flfogó smmn én vo" hjzbn ; z lőbbbn uánoz z násol jllmző mójá; másflül mégs % oroszlán lsó homlorészén nvzs omujonnn mgz orln s hóol már boroásá z uóbbbn sörényé; vlmn z mőn nmcs ülsö vonásobn fogj > oroszlán sörény fő özpén homlo fölö z hnm másén lénygsbbn s örsz é oszv flágso és gzg fürö lválszn és mgülönbözn é oll bn jobbr s blr ls z rcz é ollán: löo roon fj u Phs Juprén s fn éflé oszlo hjz lflé nyroó gzg füröl z épn mrázo ős fővl roob vsz örül n hlmá fjző rczá n rju z fmszbn másol lány Tuju ho n Sánor ázs fénys fő s ( Márvány mllszobor" cz rjzo); ro őzlm uán Jupr özvln fán onn pg zér mr bbn rész m& r mgá nn; mér s Epomo nobb hlás lálun z rczépzés lfogllván hsrgévl z mmon Ossb orlábn másrész némly lzn vg? uzo ho o Jupr mmon ppjvl vonásn még mng yp flfogásá vsz* ünnpélysn smrss l mgá z snség szü észr fán fő gn fl lányé rm* Jupr mmon özlbb állo nphoz lzo még üzön szűzévl mn görög olymp Jupr; z nább lőbb még úlnyomó z uóbbon npsn vol mz nább z égn és fölz gész fő oponyán cslozá n ormányzój ur Ezér Jupr mmon z rczhoz s é rész é összolv jllmz fjér épz os-szrv mlylyl ás nm szoo görög; nm lálozun npsugár áörő hlmá rá jlnn zon ombájjl zon unvz szépséj Márvány mllszobor Mn Jupr mmon f n Sánor gl mly öbbnyr non s szbos * Pulszy Frncz régség-üjményéböl homloán rn os-szrvvl jln mg opony lőrészé s z rczo örvonlozó gő görög pénzn; mn z olymp Jupr rög oválbn rjl; llnbn z lőopony fél' f pg fn lr oroszlánsörényhz hsonló rczépzés orlo görögönél css gömb lu s félgömb lflé non s szűül n Sánor orábn élő syon Lyssrossl hájzál s csnm hs z áll lglsóbb ponjáö' Lysppos svérévl z mg; monván ról Kövünön homlo fölö hj éoszás Mnz gn jól mgfll z lőo or sjáo ho ő vol lső z mbr rczo z rről zér nm ülönösn flünő mr nm szmbn omásán nm fll mg másrész gö' (n fc) hnm ollról proflbn vn lőv pszbn lmnáz s hsonlosság uán rög ypusn mly szrn rjzunénál mé$ hsonlólg z érméhz; zonbn h z üsöö flbb lányonál s fjlbb nő számár* flmsbbn njü lán fogju ho z mgállpo lyp omo és örvonl sz' nm s nm ömör hnm é csnm félörré llmzn lú fürr oszl mlyn é homlo I há lérés vn régbb ypusó>>j jobb ollár láju lsn mg más nább unly lérés vszün észr sznén nább ávl uríásbn ábrázolv homlo bl olrm mór mnázo orron mly zo' lán nyro l n nm mgszoo u nvz görög hn*j E fő há z oroszlánbőr Hrls-lxnnnél vsgbb; vsgbb szoonál z j' ] rosul hj ülönös lrnzés Zus-lxn s és zárn ábrázolvá holo hllén pl' rosul jllmz oly ős ypus v jlvény mó rnsn nyl j szr épzn»* mly gn rn forul lő n Sánor smr ép lér hozo rősbb árnyé hás vég*' pénzn hol fj mll álló név nm h éz áll még lég n vs jobbn monv*s ség z rán ho n Sánor ábrázolj lég mgs szögllésébn szoo oö' D h másrész z rcz ljá övünön és borúnál hsbb; llnbn fül sol no" z ml pénzn flmsbbn vzsgálju rnsnél ső bbn sznén sjáságos ugí Bronz álrcz lán fogju ho nm forul lő oly én lz és vonás mly z mnn más rczépől ör mg lő z rzo mnél szbbr szólván énbb lzás muoz z g lr rész mnnyáj én mgülönbözné és ül n Sánorévá csnáln zé *) flfogású; szm mné orl rég"jj nné: uns nm láun b n Un nbn mlnő ho övün s z ujbb mn összolvszásán szülb'f; Sánor or lő állánosn llmzo görög *) Homns um mgnm pso fc prmu ny gészbn vév nább régbb ypo* rcznál görög orr mly csnm homloomnum xprss crqu n m formám ps nfus ll nnün; n szmn örvonl* ) n mg nm szszo folyás flső részén nsu Lyssrus Scyonus frár Lyspp nyloz még régbb flfogás hnm lér* ssé omboroó lján pg vsgbb mn- mnr Hc mlunm rr nsu: n um qum lg ől jobb szm mgsbbn fsz ' csomó v gömb-lu; láun ovábbá vs- pulchrrms fcr subn" (fcs) Plnus n hsónál és szmölö nncsn oly mszőlg épzv g ju gn szbályosn s zér sm én r nurl cp XXXV 44 mn régbb msr z árnyé hás vég szül Vnéghj ső roppn próá még szoá vésn; ul mgjznő ho lán XIV Ljos oráénál s nobb már zéséhz brsch muzumn bronz fj szm nm fsz oly mélyn mn z un- z pom s smr és llmz ; nv- mly o oscllum"-n nvzn z oscllucs z árnyé hás vég szobrun orá zsn ly vló szörnyg pró láhó mo (hnázón monhju) bronzból v más nygból ész lgnább Bcchusé ábrámglőző őbn fé brsch musum flső ml pom oszályá- zoló fő vol mlyvrgl szrn prszo Inább énn monhju ny és bn; ovább z unzn musumbn állo vnygévl örülv fár szo z r mll zé s u ho álán szoborán- ssyr szobrász művbn sm érhn ván ho zon áj mly flé hnázó fő forul z nább yp és ző én flfogás hjzá h cs nn vnéghjjl örén bő- lgbőségsbb ln rmésébn v még nább hárponjár ll hlyznün oly őponr vésé nm szszü fl vnéghj hsználá zon oból ho fő hnázásávl szőlő cspmlybn z én lzás lépnén lfogllj h- há görög önnyn lnulh z pomól ső mr lrszsz brsch muzumn lyé művész szmélébn és lssn-lssn blép és ssyról; másrész smrjü lég or ll- zn fj lányunéhoz hsonló fon csó mu jogáb művész orlbn ss mos érés mzásá görög szn álrcznál vál rg- homlo örül s más fon csó oponyán ám görög szobrász zn j görög ör- nál ső Phs Juprén vlóságos sörény s z uóbb fülől máshoz fuv én mly orszán fll- mg? mr ho oly hjbőség mu mnő gn rán líln Vn Pulszy üjményébn s érzböl mű vlóbn görög z ép?n yp lzás lr fono hjcshoz gészn hsonló vr (grbn) álrcz mlyn fölö css n z nább és sző hnm énl vló szrsmn víéséből mnn énll övzség nélülöző nün; ovábbá yp vonás gész chnáz máso jából végr részhn soláb bn nygából fhá n mly görög mársánoré vlvány mvl m9glőző fl érjjorb hlyz ésr gn nhéz Ezn álrzon flln I sgépn zér mr ségünr jön álrcz opom lébb n nyán cs hrsánor u nm rész lávz rczéphó; rszn ről mgjzforul lő é ün; és sgíséfono hjcs günr jöh némly opony mlg ülönözpén más bözőrégorszrszzv öobn szoásos rülvsz homhjrnzésn loo csho smr; zon homlo és é bn másrész s öz még mg ll jzflfésül hjrészl jönn özn ho ülsö b u ho jl sm br hás nm özrozo önő rővlnül homvl mr hj lloo rl rnzés v mn mllzobrégnn vál runonefő4- róm császárjzun (Bronz ro or lő álrcz") j másol rósbb solbn vol mn orunbn Végr vn Mllszobrun uncspulszhjz é részy üjményéből áll opobn fuó fl nyához smuló rm; homszrün lfélo özpén s sülből és fono üsö ml hjcsból(zopf); mlyből ljén z lőbbb nmvsg fono cs nőmé s fu hár fl orbn mn opoábrázol férf sny özp áján nnél s lővégző Ezn forul s nnélbronz szobor fogv nm hs gn jls s ározó llmsn szn más rész én máso áll három fono zz Sohjcsből; ps solájából j épz rül homlo ré flhozo hrm pélá mllszobhomlo özpérun r oől fu oporá I szgorun ny há flé nm hározhhol ny áján já un mg: s onyyl mnmll v n lföv Mr Tréz olusrml (Lznmyr Sánor fsmény uán) még fölhozo ; rég coróm érm s c o I r u s n ghó\ nvz E ony fnmr rég mlén nm gn smr; lég rég s mgállpohun ném vlósznűséggl n Sánor or áján lönös gzt'á 7 ' n 6 m m u h h J z ü- Lgözlbb áll hoz álánosn Dn rms Mgvllom ho zlö még Pg g lég g hján lrnzés vál mőn z mn szűz háro? soág márvány mllszobrun n] Sánor frv>f> hn~"l \ u u o u "; hjcs mnn lgvs- ábrázol p o Symphlos városán zon züs érmén lőn rom főépn fono hjcsj máfán lvész íp 0 6 háflé ' é -élsj fül mlyn ollán Hrculs vso sym- mly z unvz rch zz ős-rég göyvéí ésf urn l phl mrl másán rms fj lász; rög művész orr mléz; fzonbn három s lgnobb V ö- homloá fl lányunéhoz némlg hsonló csó özlbbről vzsgálván flün ho z z zpén muozván z rch or hsonló hj lrnzéséó lénygsn hnnün s vsz örül mn hármán r vvn J n ülönböz mőn z uóbb lm nm fono n Előforul ovábbá homloo örülrlő " > or homhnm fürös mly görög művész lgnfono hjcs Flór fjén Srvl róm cslán locson llő özpén csó loszás n lln lászn ' - 0 z s pénzén mly nn mléér vr ho ább z ssyról v és llmzo ülönláu ' _ -o» Cjus Srvlus vol lső róm özül Flór böző snség fjn fő lgflbb jobbn s m m n fl rül rczép-sérln monhn n Sánor uu x *"/ / három lg- ünnpé szoásb hoz orából Hnszlmnn Imr é szélsó fono csí vnéghjból é- j Közlbb áll még lányun hjcs lrn _«TÁ)Á

4 54 ( S-l 3 I 4 n jléül nn ho már z ő szvén l- fűszál mly smrősn bólngn fléj; mmr Tréz olnscrmcl jához s mgll vl ulcso Hhh" lyn suogv csvgv folyogál pocs czgo fl csufonárosn pászorlány rén rszül s mlyn bologság mnz lán (Lznmyr Sánor ép) hhh un? lán pszos Jncs? v hlln Zummogv röp lő s mée önyörü ép muun b olvsón- goromb Ms? v lán épn részgs hcs s ő rr gonol ho méz m z űjön mly párs vlágálláson álános flü- Pér? Trsáo mg ő mgon; fog- g vésbbé lsz és mn z z ésség rnly nés oozo s mn n özönség mn ssáo szrlmö nább mn én; nm mos gész vlójá löl Szrlm vol z; önénylgllésb műész áll lső rngúén üvö- un sm ő mgu sm ürüjö nm ll" ln gz önzésln szrlm Pászorlány és zöl nnál örömsbb szszü z mr Prsz ho z lyn bszér zán lforul rályf és mégs láhln léphln szál ép hzánfáól szármz s fsőj nvébn ől o há fépnél; z lyn bszél füz ő össz mly rályf néből szármr névn szrz mvl ülfölön cső- un nm ölz l z mbr sn s nm s mzv pászorlány szvébn vr ör oly Bég Lznmyr Sánor őr szülésü hzán- gn áll vl szób öbb Mrjon mgá- rős ho onnn sm z ő sm ávolság nm f münchn mr fsészlp váló n" monogá más öz un m éph öbbé bár rályf mgs hlyzégj Ploy solájábn épz s épz folyvás r lán bzony á rályf várj; mj l s jön bn nm s sjé ho z z smrln ünér mgá más jls föln Wgnr Sánor árs- z ér holnpuán s n" sb Bán Í3 ő néh álmbn mg-mgláogj ráhjol s bságábn vl év ó szoros bráságbn áll Khjo bárány mzőr; o szl l lé vlm mgmrázhln és os érzésmos már zon ponon vn ho gészn nőv hol sz álászó p csörgz lül sl öl l m szgény urv ülsjü lány z solából sjá műrm nysson pusz pr lhjo fjé és sm vruló szrő szllm zé n ő o z uszéln lkép mly srül fmszbn muun rmészr mg örül sm lglésző nyájár mzsná obo M u ő ho z lmzsná b mul évbn vlágálláson szrpl Nm nm v nyájs bráságos n rlyévé sznsé szmén pllnás cs ülönös pán ár hnm z líás pbn vrgoncz hlcsá fczánoz szórozo lév és mégs öröé flhln r báj s nmsség és vl fnomság s pr hosszábn csllgszrű nfljs nál- pllnás H vl z mgmon voln n ngr áll oly hás vvo mnő zárólg fléj s öng bárány o fü bzonyár flczgo voln rá Es hír ujr rályfról bszél zul mgo bálványozó frnczánál z gn cs lábhoz ő mnz nm érl Hg vogn rán nyrh Mz Károly énys nás nm mlg föl borus n nm gn szomoru gn mghó olgo N bg zlésü s ml íélű müész Rvu s rül nm örül smmn nm szr l moná hlálán vol rózó hmlő ux Mons"-bn vlág z lgné- smm Kvsbb él vol bnn mn m sz- lp l gész sé s mnho zn bgség lysbb folyórábn másfél lpo sznl z lábn o mögö mlyn rg öv öz oly gn rgályos mnn oh lglőször fsvényn l csérő lsmrés és buzás - fűszál ső - s vrágocs s - s hu fl nj; ám z Isn nm h ő nylozvl; oly szrncs mnőbn Mz lálho ápláló fölr; vsbb érzés vol sz- lvszn más vol z ő r z ő száné vl; részéről Lznmyrn vül ülföln cs vébn mn m s bogáráébn mly öng- bgség jobbr forul s or áá smé -é Kulbch-rngu művész részsül csélv örül fénys mlg npsugárn Kö- uvronczo srg áll örül mnn mozs h épr szn lvn pompájáól zönbösn néz mnnr gnn ül ulá mnn nésé szolgálészn lsé D mgfoszv nün s zonnl mgérjü h- áll z mbr öz rmészbn I ő öbbé nm lá álln örül mr bár ás Vlm lbájoló ü rogó szllm lbg mul bár lssn z ő; örül z mbr bol- rczán cs pár csély forrás ho hár még színln mszn s og v bologlno vol sr v hmlő szm vlágáól örör mgfoszá ő Monnun sm ll ho ár lg áll- czg házso mghl mnz ő Ign örör lzáró szm és f szmhná örén rá Már Tréz nm érlé; némán szólnul ölö élé pllá söé árnyéén borul szép hlvány császár-rályné npon rjéb mn s z mnh már nm s élőlény hnm srjábn rczár Sor nhéz srvs npo övz mn ő rá mn örnyzér Sn sm br rnl ho o hozzá mj uán s Józsf fvő hlo voln rónöröös épn szopo Mg mgábn Eszr cs hr fumoo ho rályf álln mll mnn blfár' mrül járál llél olusnő lál rb házso ho mnysszonyáér m z or- srln proásbn: ő fölrín vgszévv : rőlnség s mrülség nnyr v szág válszo no ő még nm smr ről ln lvrségé nyhn Még vzn sm uá ho nyomorul rmé nm br szopn; még z sm uj szép- jó- fogjá- más ő v szrn Snn z érnésé nm lál z éhs rm nyöszörgv sr mg szrn- szrhn? D rályfn rr nm s sz- lég öngén lég fnomn ho mgá cséln ny llélv őoszlophoz űlv l- b gonoln ő nm mgon ő z országér vzn h voln áll Cshmr llö lu z urloóné mgszán nyomorul házson s bzony h nny mbr bologln mgáól z ő ámoln ró z s férg s lülv őlépcsőr boná gzg vlágon mér n lhn épn rályf s z? npog hg ül mozullnul mnn ruhájá s l mlőjé z éhn vsző olus r Épn o ll n rszül uzn hol pász- llván még özléből s z gész országbn szájáb ; n mgboránozásár éség- orlány őrz nyáj Még z sm érl ő hré julm űz h vl ápolóul vül háé bn császár rml épn érző még o félr s rl nyáj z úból mor jánlozné rályf mlló s z ő mojjürnó fííuvrmsrnőn fénys fogo özl O mr ülv z u áll vzn ngné mgá Képzlhn mnynm rssü s om örén lpos- szélén brn fölcsrps láb z u porá- nyn vállloz nő hg jbn ázá ságá; z szm mnnsr szép ölő öbb: bn nyugo; hg mogorv rczá urv z ho pnásu lég fnom ln s mbr; mnnsr méló müvész csér s mény nyréb hjá ocs cs lssn szülé mnn más uomány hly vvzn lászho művész gzán llsés s mr- lépésbn özl mr flszálló por báno ná rm zon rmény fjébn ől épn mnn művész ljs áh- fénys rogó ölözü ur lglső o- ho záll z uvr lgmgosbb polzr juoságáról s fölmlgüléséről nuso cso- csbn ül rályf; ül ő vol szrün hjá zo D mnn hábn vol; mnporoz s brnzés nm lhn szrncsésbb ölözv és mégs mglászo rj ho ő lg- n mgszénülv és cslozv vol ény nyomor ép sé árnyélbn mr bár lső lgnobb ur özü ur mnn fölö ln rályf mllől ávozn Uoljár bzony csnm z lőérbn z uvr nyomoruságr I sz lglább pászorlányán mőn már sn sm lálozo n v l voln hlvány öös vlág vn vv mn háérbn mgpllná ö Többé l nm vh ról szmé nny urcz uán válllozn Mgár hv lőbuj z gész fső fény főlr ö- Eszrr z gész vlág mgválozo lő; ül némán pnsz nélül s llér s v söéség nyörü fjlmnőr vn fönrv Nézzé szv flárul élr ébr Krj árv áll szállo mén szmr szép rczo mly oly nős csnm ny ön- o mőn ocs lssn lhl mll D már lg-lg mlí vl olgo géséggl n l szgény rmr rályf rán n f szmvl és l- mr hír szgény pászorlányához s ljupllnbn z ő rmévé vál; z uánozh- mzsnáér önyörgő olusn gonolván ő fé- o or s épn o ül susogó p mll ln bájr mlylyl blzévl z mlő pczny nys züs pénz obo fléj; zán nm gonol bárányá özö or s zor f szszájáb j Sznoly önyörü ruház: n- öbbé rá Ismé lmrül sjá gonoljb; mr gonolv mlyről gonolozn zó nm héz slym-bro önös sulyos hosszu uszályá- z smrln jsr gonol nmsoár szün mg soh szörnyű hr hllár összvl gzg önnyü fnom cspéz vos szvér ll ölln vl mg lln oszn cspá z érr roo és snhz fohászofjémény hjporzo fürö s s főöő gész élé s uj lsz- álás frn o jon n rő és sgs ő száné vmnn öéls lsz- bologság z összöésbn? Mr még lébn zán bárányá nén mgcsóolá lg brju szmün lvnn épről: olyn fl vol nm uo oly bölcs hgság- pászorbojá zéb vévé s lnul n hosszu gonolbn z mbr flfogásbn ölő gl gonolozn fölö mn bölcsségbn mg- ur - rályf uvráb Mőn oérz és vlbn művész vrsnyzn mássl s őszül országnj Ez omoly mrngő r- ápolón jánlozo gunyosn n hosznm uju mly múlj flül más czo z búfáyolozo n lá pász- szu úól vérző lábr s lsül brn zr és orlány s nm u öbbé lfln soh O lnézőlg lusá ő D ő nm szün mg él öröé mléébn z hlvány nms rcz önyörgn; végr o vzé ő rályf lé s széls hófjér homlo söé fürévl s zon gunymosolylyl n usáso ho z pászorlcáy és rályf n f szmn lborul fáyolozo n- uvr llm szbály szrn mén fogj mg (Er ms) Fölv z lmzsná porból mgcsóol rályf zé ho z jobbához llő hóolljs moorbn vzn próbálj D z usás Vol szr pászorlány nm s zán bléb rj o honnn uj él- árb mn mr pászorlány cs o borul olyn slym ruhás mgs srú czpős félr érz szészvárogn gész lényéb o lábhoz s rályf lsoványoo zr hjolv lpos pászorlány vol ám z mnő éps szvér mlyn mlgéől szrr flolvn önyvl és csójvl borá zo Bámulv önyvbn s és sznpon láhn z érz fásul érzé mlyn fényéől rüln láá ho rályf nm ránj vssz z olyn gz pászorlány vol s hozzá még sm lá mg örül z gész vlágo Bárányához ho lborul bános rcz lssnén szl szép sm vs nm vol; rczá mogorv b- mn szl szvl rlg ő mző lg- nyájs mosolylyl rül fl Csoá álo ráságln fjzés llmlnné évé ruháj szbb lgövérbb ponjár lgsbbn lg- mnnyájn vál mőn még z s láá mn pg mng hnygul rnlnül áll rj fjérbbn pros szlgr füzö csöngyü öö hj mgá áll vzn mn ls pászorhj bozonos fényln fonéobn csüngö nyáb zán mgsmog és o ül özéjö lány szv és llnállás nélül gész oörül z sm u z mbr hosszu puh-? s érz ho szr ő ho rgszo hoz- ngéssl öv nn lép Cs lsé Törőö s vl; csúful czgo fl mőn zájo Szén Elöször lá mly szép é mg fog z rn mor fog mj ől s vsárnp ársnő z ér ől mér nm fon égboloz mly szép z züsös fllg mly lforuln mor usj vssz nn érnésé ő s szlgo hjáb? mér nncs n s olyn o fl lvonuln Mghon v észr s D z háb várá züs űrűj molyn szv l és ulcs függ- mly ésn llozn csny vrágo örül 55 ' z láhln szál mlynél fogv lányános Blogh Gyul Brn Smon Brun Józsf hsonlíju: uszr vonlhosszn vszony mgához vonzá léphlo örö öléé vál Bró Sánor Büchlr Gyul Györ Józsf szrn rülhz lncz népsséghz özü mly szrolm fon szrncsélnség Györ Imr Glncz Kálmán Hnlr Ms pg épn znh hly öl b mgrős s hű3ég öröé róvá Hrb Frncz Horn E Horn Eml Höngs** (z uvr nczllár goblnj) nésoh sm u mg rályf ho z n brg Mór Hcz János Hnln János Irány h uvr nczllár épülén zon szobájá ollán mos olyn bologn érz mgá Dánl Jlly Károly Kun János Köv Zsg- mly mos lgáczó ülésrmén lőszobáj prczg sm br nélülözn z szgény mg- mon Kros Kálmán Klsz E Krszno- három gobln szs mly öréné v pászorlány n or olusén vcs E Lng Károly Lpá Józsf L'mb j lő P Corr": Mr Tréz mr lmzsná obo S nm s válszoá l ő János Lnr Károly Myő Isván My uvr nczllár lfogó rm számár soh: mr pászorlány nm sng oly László Mssy Gábor Müllr Ljos Pollá 749-bn rnl vol mg Frnczországból jv uán mlyér r voln Csó- Slmon Ech Károly Kpy Mhály Rjcsány zn szép szőnyg fsmény mly gész jvl önyvl borhn lcsuo szmhé- Bél Runy Imr Smony Ernő Snovcs frssségöbn mr mg 52-g Eor j mly örör lrá m csoás é Lázár Smpfr Zsgmon Sn Gábor Soln Wln áborno n szm szur mr szm fényé jvl érnhn z lg ész- nor Suá Kálmán Szbos Géz Szulcs czmr s lán nm ér m szőnyg műrvhő pár hmlőhly fjér homloán rczán: Bzl Thé nrás Táls Frncz Wsr bcsé z gész szobá pros szőnygl von nyből áll z ő nrváás Nm ll Györ Záhorszy Józsf n b I mr szob gr Forgách nl sm fény sm pomp sm mgs állás z z l össz* bvél vol hv j- nczllárságág m szép szményr Isn mg n lgfőbb jó m nő érh ból 740 frn 20 cn vlágállíásbn üj- mlézvén pros boré lválszás áll vlágon; nn álozhn élé z ápolhn ö összg 360 frn öbb ozó ur áll ujr npfényr hoz D por és pnész m szünln özlébn lhn nn mnn 3 fr 50 cn Összs bvél 5 frn 70 cn már lg lh rájo smrn Srül un o l o szr Sznry Jul Ez összgből részs 22 g ljs- és gonos szíás s nyérbélll vló örzsölés álölcsönsgélybn 264 frn 70 cn rjég z mgszn ő szn or frssösszs ás vol 706 frn 20 cn s z vonv ségö vssz nm nyrhé Mőn zuán párs mr l év műöé- bvélből mr 477 frn 50 cn Ez ösz- nmsoár Schmrlng állmmnszr mgláoszgből z lpőéhz csolo 360 frn s g nczllárá gobln mgor vonsén muás mr pénzárbn 7 frn 50 cn és á flmé nnyvl nább mvl orábbn oszrá rny nm lá o nczllár lbszél örénö(67- évről) z l három év fnnállás uán vn s hozzá: Soszor l vol már mv hz lpo hsábjn már öbbször bnbn hozzájárul mol ü 43 z mng fölámu lsz z mos s" vol z l czélj Pársbn lvő frn 45 cn mn lpő z állmmnszr mn monjá non fölösllfj*" ' * J u s özö smrség bráságo és z l lpj vol r Vsárnp Ujs" lgsn lál z mgjzés r obh /P ág bn épzhésö lhő lg- Mr Ujs" Üsöös" Hon" Mror** ( lgjobb rmápoló Psn) Rpos é L g l c s bb móon lőmozín uszn- szág" é uóbb Horn E ur szívsség áll Józsf z lho rm öznvlésb * nz smény mly épn z őbn Bups Közlöny" H Pos" Psr vél rán buzgólo Ps város özüv lr ányó mn hz jövö bologságár Lloy" Lus My" z uóbb lpo j léséhz néz fölrábn b öz övml? - z * P r mlésér folyonosn flm- nélül p z l mér s őszn öszönző rj: lpo jlnbn Párs rmn b ísérn ün nylvánju z llő ó urn n hlnóságá mszrn 20OOO-ből 5000 \ z l három év fnnállás ó jnuárus 5-én ro évns n lhl flur ásn uljonjá és mélán; 2 \ mnn lhő móon mg cs nyg űlésünbn szr lnöün Horn E ur én Psn o rm ápoló öz özv j ngé czél lérn s nn mgflln löszönvén ülés oszln özrl mg- Buchnorné smrm föl olynn mn z Ké év műöés uán már s s válszo lnöül Irány Dánl ur s z l llő hvl muás szrn s lgöbb r0 f V r n l z > öbb lpo járo és jlnlg hvlnoul válsz ülésbn: m és lgjobbn gonvsl E nőnél lálm l PP o > > mm ll yy un nm Elnö: Irány Dánl Jző: Bró Sánor vlj 4 ülönböző örü rm ln un még még mos mos n r : hh zz bb n l ö l b b s Pénzárno: Kros Kálmán of í lgözlbb nyros pnczszobábn hol nppl száln f j T n j á n ~ üjö önyvl mly Bzomány goul válsz: Suá gúnyábn hvrn éjjl s; póápul szolgál Kálmán Lmb János rgur Károly Györ- n mnn önés csornáb; s pójáru l é % Imr Rpy Mhály Táls Frncz Könyv- léul nponn 5 r szrz z sszony mnő4 -f?* J msn ml mul árno : Mssy Gábor n munáj uán mly 000 b ufásán h 0 6? P á r vlágállíás mgláokl Pársbn jn 5-én ro űlésün- lészíéséből áll Ezn lgjobb gonvslés lhzánf s omány áll bn Boul Bumrchs 33 Cffé Pllon gnő rr ho öbből borzássl foruláll7/l S f é r m ü l önösn mr r z l nvébn: Bró Sánor jző jun l mr hlyn zon jln ő szrn * I > bzomány Téry Téry Pál Pál ur ur y bzosá gn s csély bérér mlylyl rm **&** 0 zz áá ll y ő ő llp l l árugonvslés fjnn jz cs nyvlyá fséjyvénz z l számár so és z unvz csrfogó z állm féevlg uy Hny Árpá Jálcs Géz és Fábán ly szporn ' l ] I á s mgláogó h (Uszó vsu) álln fl Konsn*áVfí ** (Chn ölcsönönyvár) mn Glóg y U j Ö zé cz von Romnshorn és Frrcshfn özö bus" rj már régó lézn s mnny brop összg l é oly formán ho z lőbb vsu végéhz lom los sol lébb smré z nézmény űjés rmény muás övzö- 230 láb hosszú hjó csloz félzér rmn Európ chn n ölcsönönyv:ír Tér ü r bzos r r fm f n T é r y yp P áá ll r bzos o snl s flvév 2 4 vgon szépn gn gényb vsz s hsonlín s ssé Z fo] án mf ő l? y > mr oszály álpáol vlö frrcshfn vsuhoz s o m ölcsönönyvárn olvsóhoz muán ülöá r U o Ó bsz 20 frn" hlypénzzl smé gépocshoz csoljá zo nös lőszrl vsln rgény rán (Csoszülö) Ho mgcsuálá- Mnn önyv ölcsönönyvár bélygévl vn á: Mírorfr László 5 frn Fábán soról lrj vélmény nm ms ujbbn s lláv s zálogr ölcsönző üzl mbr ülöfrn Tsory nl 0 frn N N é pél bzonyj z nél r Broughon nösn flmzn ho önyvr n öl o l f f r n Já fr "u T? ' lcs Géz 20 szrn nőn szomszé ümölcs csönözzn Chnábn vánor-ölcsönönyvár lop rm 40 ümölcsform növéssl s lézn mly fluon s rjsz z'olvsás n M S á n o r 0 f r n ' V s v á r L PÓ 5 K < Mn Isván 3 frn Krmr Sámul 5 szül más s pg r Wrrng v Házló járn-ln vén önyvb }zn Domoos 5 frn Král S 5 frn Currn mlí mly szrn fl nő Lonon- árl; ölcsönözv önyv mo vszs n í r n > H n y r P á 0 frn Mx bn n férj mzőn réfálózv béá szvév már olvso s gész évbn H uh I s nyomo zéb uván ho z mnnyr fél lájá l rül mly üzlö révé válszmán /T ír 'ó m r F J frn 0yfrn mn ó frn; l ó r g 2 Q c s 'USl mos szörny szül mly nább o olvsmánynyl ) frn Tsz Ljos 20 frn béához mn rmhz hsonl ** (Dré párbj) Fölváron npobn y9 2 0 frn P l?á ' P P Mlós ** (Európ összs vsu) 60-ól 65-g ülönös s forul lő Uns zsn 360 frn 6955-ről 0000 gogrphí mérfólr szporo- ás-áplár összvsz prszl jlnlg oz: mg zon őbn 905 mlló frn őé uorczcsősz s szolgál huszár; z zs" " v r v l on mész fl őbfés 65 végén már ás h párbjr z l s fog oly fölfrn T - r 3 f r n 5 0 c n - Lng Ljos 20 S bó' JózZf JUT 2 f r n ' b Bánffy E 5 frn 344 mlló frno E szrn zn röv élll ho ngjn n -onlovából Tsco S ' K á r m á n y Józsf 3 frn öév őözbn Európ 2363 mlló há z sr válszn s lovon vvjn os rn 20 frn Ln fpu y o > Rchz Zsgmon évnn mn 000 mlló fro foro vs- log pány lé rül vvás és lóvá5 fr n uháló épésér D ho zzl nm so ső lszás s mgng Mg lvén hározv Csurgó Frncz í r '- N u S L J o s 5 f r n ' 0 vs forglm szüséglr nézv np öbb jlnléébn örén mérőzés és oszrá r SSZn 5 f r n 5nább 7 sz bból ho lgfonosbb nyolcz uro- m non röv g ro mr vol humly összgér ' J-/ p vonlon mlyről forrásun üzs mu- szár ú vág nyszrn r foávl zsőurlííősznéhv g ] > C Z > o z o é s v n 9 ö s z ö n ü n Ezn összg b f l 7 l f - ásol br vonl hosszán 35 százlé- ás ho z zonnl lbuo lováról pr E ur áll SocK G g y l l n ö * l növés mll z áruforglom 59 ány 5 frl jánéoz mg véz csősz [ szmélyforglom 574 százlél ml áplár pg 24 ór urvsr é " czmü pénzárb U C r u T ' n n v ő há sol lőbb hl lgujbb o sz** (ngol önyvss) múlévbn cs ozn z mng o ő éhz b ö l rn vsu hossz Európábn 354 mrgészn uj önyv nm számv régbb müv ">«g űjnő és r f n s T f ' ábn 6660 Ázsábn 593 frábn 054 uj ásá 444 rb jln mg Ez öz z l «o n uszrálábn 5 lomr Vs z gész lgnobb rész foglln l vllásos rlföl vspály vonln hossz 5743 lom- mú és röpro 49 rbo; rgény 40 r zz 27 gogr mérföl vsu ál- jln mg Lgvsbb vrs mr zből 5 * -s lános hossz szrn uszr Európábn n- hozzá számv színmüv és rmurg hly fogllj l D h vsu vszony- muná s cs 50 ö h l sjó lbr rgur Károly rgur J á lgos állásá Európ ülönböző állmbn össze 0 f r n

5 57 56 TÁRHÁZ Irolom és művész Köznéz l Mllél Vsárnp Djság 5- számához 6 * Ipr gzság rsés ** ( löpor-áruság lörlés) rán or ( róm jog ülszrü örénlm és = ( Ksfluy-ársság) jn 29- ülésé róm prjog") czmü rjlms mun jln bn go szoln n számml jln mány hrszrn röv ő mulv jvslo mg özlbb Hoffmnn Pál g és ps mg Közönség s fölösn vol nm részsül fog örvényhozáso lé rjszn Ez m náról ré szrző - smm élvzbn mr flolvsás nm lvén áruság lörlésé ő Flség lvbn már örülblől münön ép róm jogo j lő mrő némly folyó ü lőrjszés uán z ülés év lő jóváh ** (Ké uj gőzmlom) vn lulóbn uomány m állásán mgfllő műv nyuj gválszás és pályműv lélés vég önyvébn u ho jognuló fjuság nm zárá válozo zár ülés rmény öv- Klocsán 0000 fny más Ungváro lsz öbbé ényln nvzs és lső ző: Uj gon válszá: Horváh Mhály fny vrészvényőévl * ( cs r on ruházó bzománynál) lp-nár épző uomány llőlg mn ünő öréníró mn müvész prózán : g z áru ném rolomhoz foruln lgválóbb mvlőjé ársságn éség- munáso hányábn poszó-észl gn flmőn hánypólómunár z llő flmé vül íszér váln; Sz'ísz Bélá jls lyr öl- hlmozó Enn övzébn csr hfölhvju még cs z jzzü mg ho ményér műforíásér és sh nulmá- prncsnoság mnszrum uján flszólío Hoffmnn lgjlsbb ülföl muná hsz- nyér mly (Göh Fusjáról) város hóságo ho mnzon proso és nál sgészözül önyv olgozásánál 42 Bups Szmlébn jln mg; végr Györy válllozó on ruhnmü lészíésé vr rjő ö ár 4 fr 50 r K Vlmos vl bszélyrón Szvzo p- észrs j mll fölvállln rjá mgu Hcns Guszáv még Éjsz Károly Szlsy László Szh- nvz commssónál jlnsé (Ké jls frncz rgény) jln mg máry Károly Ráosy Jnö pályázo övm ujság? mul év végén Ráh Mór ásábn mlyr zőlg ől l: 40 rnys pályjulm uólgosn mos hvju föl olvsón flmé bszély lmélér három bráló hngulg ** ( mr vsu ölcsönr) z láírásr E Cmors gróf" Full Ocávól n Mnnn vn hár" jlgéjű érzésn szán lső npon Mrországbn hrszrn Szgény fju örén" rgénybn s rámábn él Ez so nbn jls munán nylöbb mn frno r lá E bécs s smrős mr özönséglő Jln rgény váná bráló műforáso öz hrs ávr szrn pg Svájczbn hol ölcsönr sol jlsbb mnnál; végg érfsző ms Frjof-Sg foríásán él é bráló ( lárás nm s nyo övény nm cs r rőljs jllmzés árslom mély hrm véről nm ül b élé rnl hnm z llő összg ávrlg lmű bonczol s ml morál fényoll ő ző él önőn n) 20 ulványozá s Pársból ávr érz foríás Huszár Imréől élvzhő más rnyos julm és z mn ülönösn srül ho z láírás 29 én b lh zárn mr Chrbulr Vor mgnó szépségü rgény: pároló önyvllményb s fölvén jánloölcsön már fzv vn Socéé gnrl" E bcsüls sszony örén" mly Toln á Moor Tmás Lll-Rou"-ján foríásá háromszázzr mgrnlő lvl po vljos ül á rolmunb nny so frvol é bráló csérl lnő ünésr él éről és smlós rölcsségü rgény uán szn jól mélón z z év pályázo ár öv** (Brgr János lgujbbn nvz ss nms rányzu müv olvsn mly bár- ző lszn: 40 rnyr bohóz színmü mly gonos ny bzvás h lány zéb; lmél;" 20 rnyr öö nylvü szyr s püspö) élrjzá övzőlg rj l z mll érs olvsmány mly prczg sm özülés fbr 5-én ln s ár mos Egr": Prgr János szül Csrérn Zmhj lnn flm véglg mgállp z lnö ár s pá- plénbn 9 márcz 7-én há mos 49- évébn vn y Áám ncsár sz nyj (Bül: Mnszny Gon Ujbb lyáz jlnésn vül Zchy nl mléb- Molnár Erzséb vol 36-bn növné pppá ölmény'') Mnszny ölész ulnyomón széé Bérczy fölö olvss Szglg Dux lőn s 42-bn flsznlvén n-álló svllásos rányzu s h ház mos élő vl- népsznműről olvs Grguss-nM Szóz lszgéllész l Innn másfél év mulv z gr lásos ölő öz ő mnnsr z lső hly uósohoz Gyul Pál szyrá népszrű- ppnövléb flülőül nvz s zn ll; mlség szul ély bn- ségről;" rny László ölő lbszélés huszá- állásábn mn z ház jog nár s műöö sőség z érzlmbn jllmz ölészé Ujbb rn hzéréről (Cshországból 4-bn) z érs lycumbn 45 júl -én nyírház ölmény bár hlás z lőbbhz éps mly özlés vég lpunn ng á; és plébánossá 52 júl -én szbolcs fősprssé lg jlöln éség vül flmr méló - Dlmy lyr ölmény 5-bn hunflv préposá 59-bn gr nolé nmbn épn nm gzg ölő rolmunnoá s 6 jn 0-én ss püspöé nvz** (Mr u ém) jnuár 20-án hoz szs állásu ö ár 2 f Irolm műöéséről cs nny mlí (Pulszy érs régségárl) fbr báró Eövös Józsf lnöl l ro phlos ün mg ho ülönfél lpobn számos flörv és örénuomány ülésébn Kőn Sán- lsz nyv z ém plo or mn rns g széfoglló érzésér- m ébrsz cz jln mg Mgjzrmébn Mnn csüöröön élbn 2 2-g o mr oron országn lgpbjj zü ho 5 ó mőn Rosovány vácz Hnszlmnn mrul r mrázo 2 4-g népsés mozglmról" Nhány álános mg- püspöé l há 6 év ó nm nvz mpg némül blép j rns npoon 30 jzés uán részlr érvén á lglőször z és püspöö z gr főáplnból r csüöröön mrázó npon pg fr sésről szól m ország rölcs és ** ( frsng) nbn bállo Psn bvél mn mr mlü jóéony czélr nyg állpoán lgbzosbb mérv Lg- mul vsárnp Frohnr lső álrzos báljá z ró sgélyln vn szánv vzőbb vszony vol 65-bn mőn 05 lélr vgóbn mly jóvü és számos özönség ** ( mr brolom sol flér- s sés; álábn vzőbb vszony éléné Szrán pg mnn évbn érépé") mly Toh nl mérnö rvz és léz nálun mn Lján úl bár nálun sm s jogászbál ro mg oly n özönségkuglr olf o már szr ml- mr hás nélül z 5- ujonczozás ör- gl ho ln ánczoln sn gn lh ü Mos gonosbb ánézés uán ősznén jánl- vény mly ó ülönösn fl örü vőlgény Uóbb zonbn rulván ömg n vvl ju hvlo osolá és mnn müvl olv- szám csön s zzl ü fl mnysszo- és szép rnbn foly l z gész mulság Dsó flméb N rság még mnálun nyoé s Végül szülés hlálozás rányl- czár jogászo lőlgs f ölszólásán néháho ly rjlms és mnn részlébn ponos o muj föl Horváh Cyrll bölcsész nyn frbn jln mg öbbség zonbn uánjárássl ész érép mr szövggl érzés ro phlojoph mószr - rugszo még nmz ölözünhz Nm s jlnjé mg Bzonynyl nyrségn fogjá r- ályról" Végül Toly jlnés örénlm uju mér lln lobn n z mnzo hz fölrun nul- oszály m év műöéséről z rch bzoság** (Kolozsvár frsng) nm gn vgn mányozás fjlőés érl r érép- ól jvslo nézés régség űjés folyh h polgár ársloó báljáról Íélün n: sznzv 6 fr sznlnül 4 fr rán z oszály lfog vlmn Hnszlmnn (Gönöcs Bn) uj ós llész Sr- Imr nványá ho frncz oásü Összsn három höl jln mg zo s sszovrágo" czmü mönyvr bocsáo löfzés mnszrum áll jánéozo 5000 fr éréü nyo; hjon sm ** (Kolozsvárról) z rjá ho hóság flhvás mlyn sz jövlmé honvés- önyv z ém vány áll vszogélyző lp jvár jánl fl mű 0 2 v nozz Jn 26-án nylv- és szépuomány válszás uán üö zvrgásol szmbn n fnom vln ppron nyomv lőfzés oszály ro ülés Mnnlő ár válólg rélylnül vsl mgá Err mu ár fr Mgrnlhn szrzőnél (Ps fürő- ászjlnés őn Erély János g hláláról és zon örülmény s ho bloll népszrübb ucz 3 sz) v Hrlbn önyvrsé- szoásos mlébszé rán rnlzésr szó- mbr ényszrülv láá mgo övző fólvás bocsájásár : Polgárárs övsébn lj fl z émá Hunflvy Pál r válszás lgszbb rnbn lfoly; z rmény = (Uj znmüv) Bül Ború nylvuomány özlmény é uolsó füzébbzonyío ho városunbn léz rős uán rű" Csáráso Szrzé Fj Fáy Pál n smrésé olvs fl Fogrssy János függln bloll N ngjü z rmény Mgjln Dbrcznbn fj Csáhy Károlynál pg png és g" szvról érz vsárnp él és éjjl fájlms nyugln jln 2 Fsch Wnrn" ors pol zongorár fjgv zon omulás procssusá és érlhz hsonlól bmocsoln Tuju ho zrzé Foppr J ár 40 r K Rózsvöl mé Hunflvy Pál önyvárno z ém zbn blollhoz rozó omoly válszó és árs önyvár állpoáról sz jlnés z lpsz- polgár nm v rész z lyn zvrgáso cs bályo áolgozásávl mgbzo válszmány s árhn párun bcsülén Mőn mnn Eház és sol b munálá mly jövő h zár ülésbn lyn mozglm lghározobbn árhoz * ( prmás) hrszrn örlvl néz fog árln Blogh Pál lhuny g fölö un mn z nmcs mng nyl ülésnbf főppsághoz ho lpóváros mplom f ölépé- Toly F fog mlébszé rn vsárnp él zvrgás hlyn s nsn l9 é ományl é orsn lhségssé ** ( bu sznó) jn 25-én rászuj- monou ölsségünn rju mos Z ** (z zrl hözséghz) vllás- és flmzn párhvn ho mnn g özoáo r mnszrumól érz lr ás ülésé mlybn lnöé Br llnöé bloll mbrn lső ölsség z lyn érrvczy pénzárnoá pg Ol ur válszözl mszrn znul z zrl lm solá ln fllépés csoporosuláso éjjl zv?' nm fogn holus gzgó flül l mg Ez llomml Dá Frncz- gás és árél mgályozn z gz 2*' álln hnm zrl gzgó fogn no- szgn válszá mg ** (z rély gzság l) özülésé blvüség ürlms z llnző néz rányáb"l ár fln mér fl vn ps zrl hs örvény gonosoo válszás örü özség hv ho jlljn z gzgó állo- fbruár 5-én fogj mgrn or válsz pnszo orvoslás mójáról Éljn rn ár s jnásr llms én s z rjszsz fl csn mly nélül szbság lhln Kolozs- mghl Érs műv Hcnsnál jln s bzosn számár Már jólőr hré ölös flrvár jn 27 6 Tsz László K Ppp Mlós í mg rlomhoz llő állíássl Kölő vázl- gszo Jégplo" lőásá mly Molnár ljs joggl jánlho u mn n láványosság"-o mr Sám László" Vlóbn szomoru állpo mőn o" czmml mr foríásbn s jln mg css z éb smm Dums-n rgény uán vn mgválszo özszlbn álló épvslő ől üjmény Vonzó rályu s gonolús sznr llmzv oránsm rmzálv Vn bnn rnőrön ll orozn csőcslé bánlm- muná mgnny nuság ho vl ön- so czfr szmény áncz orcsolyázás és uná még gé ölő lél ün l ném rolomból hány mnnfél láványosság zás lln B porr ** ( lgáczóról) mr lgáczó Szrsző monnvló (Végszvm n-röcz hrng üébn) jn 29- ülésébn z lnö hrül j ho Tsz és Klp lgáczó go bgség m Zombory Guszáv ur zzl gzolj mgá ho Dbrczo B Sz L z ujév vrs mu s l őr ávol mrn Pógo Wonr és évs állíásá z Ungrschs Mgzn" III- ésv jö zünhöz E pár srófá mégs érmsn Pp Ljos Ghczy s árs özös mnszrumo öén 27 és övző lpjról v; nny- run blől ízlíőül özln: z zrnyolzszáz nvnyólz nrplláljá mér nvz mgá örvénylln- bn Zombory urn gz vn D ho g Uán vn hvnnyolcz sn brolm mnszrumn; mér nm r- évállás mgczáfolv nm lnn z uj évésn Ké évz mgmu mg bbn prás; mér fogllo b lpsz; mr unzon Ungrschs Mgzn" Ebug hü m n Z r örvénybn bnnfogllv IV- ö 224- és övző lpoon S Ho m u plom wncs z nrpllálo zon vélménybn vnn Sch-ől (Schönvsnr Isván cső lőömől) áll Bh so örén mg ág ho o fll lő ölségvés lőrjsz- mrő és vlóbn lpos czáfol Rómr Vlágos-ó Szovgl Flórs lő n véssé Krápoly s árs és álázó nmz vsz b n Dá-pár nrplláljá özös mnszklz r Bomlo v szövz ozáso Páh lbr sírmjudo brolm mnszrum örvényllns nvzés fölö; s ovább mép szánész z Sbsopoly flúlo léér Szolfrnó mgvvo Jlgáczóvl prlmnárs érnzésb lépn XXVI özlés Vsárnp Ujság" szrszkonrus szészggo Mné nrplláczó jzőönyvb fog fogllmás ro n s özös mnszérumml özöln őségéhz bül: Gyuüs pus lálo Hzflről Tullcs Gzll 50 r N-Váyró llnön gr Csáy László jzőn Rjnr Báhory Isván 20 r Csépán nrás 20 r páczá Páé G Gy jls monáson mly öbb* Krápoly válsz Ghczy jln ról Gorv Enr és Csó Pál 40 r N-Szlonáról ülön rovo nm nyhun ölségvés fölö nácsozásbn rész Blog Imr f lmréről Zv Mhály és Grúz nyr smrs E bn Thmér Oos olgo; nm zon mom vh h z nrpllor nó válsz Károly áll öbbn: (Bnö Józsf 20 r nj Csul Ju- orbn vnn rv ho m hsználhné Készn r lő ny mg nrássy z ncorrcn ln 20 r háromf30 r három lány 30 r V U ju vsszszolgálásr T-Vrsny P I Más válllb lán llmsb Nylvánj özös mnszrumn válszr öbb olvsój ü f) ossz 2 f Msolczról Frgó Smu 2 f Lsóról Ppp Károly 5 r Smonő llvén ngn Prczl Ghczy nvány ornyáról Márus János f Tmsvárról Dr Szmoly voln z z élrjz Nün érsb énség bmull örnün K érlőné m már lofll vn mnho z nrplláczó mnsz- Vlmos áll: (P y Józsf f R y Kornél f Szmolj ásár nnus vrs hős s vá rán? Vlmos 3 f) ossz 5 f Chsnyovczról Máé János f rum örvénysségé sz érésssé G K pórmnycs mn z ólb" s lálozó Jncs bácsján lán ssé mégs gn pórs XXVI- özlés összg 3 f 45 r ** ( ném lgáuso) lfogás lomá Hnv lvl ponosn ézhz szolgálu z I XXV- özléssl ü bül r rnzn mro szlér Ez önyv lülésévl sm fogun ésn zonbn lmr mvl Somssch Pál zon ny- g összsn 266 f 55 r 7 b züs huszs és M-Vásárhly Kző poéán" íly blvrlozo ho z ly lom mos nm b bjor llér smény nm hsználhun Foruljon máshov öbbr nézv vrmo" voln őszrű s márs fogás szn son z lln ho lgáuso uncs muln Nmz sznház ** (Vs Grbn hláláról) övző részpén jn 24 Thrn svér lsö hngvrsny é: SKKJÁTÉK hllju : Vsárnp élbn roszulléé érz- E szllmús höl"' Vgjáé flv Ir Brcz Ár pá z érs zongorhngvrsny gészn mgölé 427- sz f P v S W-öl v z uvr ószrárb mn ho mgásznház; s özönség oly élvzbn részsé mlynn orvosságo észíssn E szér ül ho bn (Lononbn) rán vn llm önyörön Hlysn jz bvárj mg lészül Eszrr zonbn hvs mg lpun Thrn svérről ho mn Söé szvgorcsö rohná mg szméllnül s ülön ülön müvész és mnő ü sznén müőr s mr z orvos sgély mgérz már vész yju szép szrzményé D-moll hngvrsny flv vol Concor" ró l gn nms usznén mr llmo fl r ábránjá szép lőássl mély érzéssl á lö özönség bámul részvél gonosoo lméséről Fölhívás lgnobb for hágo Chopn Eu cz müvén lőlfcnn-: z o m o r u ölsségén rá Bécsbn ásánál Mnh ln zongor hngj hllou volnl róársn mgn z uolsó szsség n : érzés gonol vol z mng és hng sm «s szrán u 3 óror z l mnn gjá árul l ho ő zongor Ez és Bhovn örö nulójá smélnö ll özönség zjos vánár Mghív özórházb á 7 (GyszJlnésO Mr-bény báró Ro TT m' m S > n J gr(f Lázár Olg rmbr f l á r ; svér: báró Rá Már férj rnh lbr rm: nn Már Br r ; h&ó E á Kln férj nos János :: Klár Isván János Györ Áám nn néh báró Rá nn férj: öztl Domoos rm: nn méü f0'; usznén mnn roono nvébn n yjo o m m uj ho szr és jó rhé 'fí * npáj nnyj roon: só' 2 * ] y Klár özv b Rá Isvánné z áo l fü szrő öréből végép szsz npív F lyó hó 4-én l l óror lu z l jujl lom Szomb jn 25 F omnó" Vg opr flv Znéjé szrz ubr Vsárnp jn 26 sopus" Vgjáé 5 flv Ir Ráosy Jnö Hfö jn 27 Thrn svér 2- hngvrsny; ovábbá: oll hlm" Drmol flv és Elényzférj' Vgjáé flv K jn 2 Lohngrn" Opr 3 flv Wgnr Rháról Szr jn 29 Bnoüon cslá" Vgjáé 5 flv Ir Sron; for Csprg Csüörö jn 30 Rgolo"' Opr 4 flr Znéjé szrz Vr Bu népsznház * Több ujonság rül sznr Gboyrf"már b o f g nm épn ujonság nm s non rég s z z érm Vlágos vn öbb fl ho mnnnél öbb ér Bárn lvlágos nul 3- lépésr mo mon monhju ho rb lőás még glé lgjobbn srül bu sznpon Gboyr Molnárn vlóbn ünő szrp s so pso és lsmrés mly ( ps s-ör) bécs s-ör ) Lumnczr Józsf özsz- bbn rn szoo mélán mgérml Várh és Boér vrsny-jászmár szólo föl mly lvlzés z< g m gzság sü- Emm jáé s ljsn és mélán mgnyr mglhő- uján mnn véghz bécs s-ör lőr sn számos özönség szésé z uóbbr mgjlnésgzgój n ülönösn hz or cs u ömlö so vrág mg s érml nm fog l fölhívás örül n érm vnn mun- Szombon smé uj vgjáé rbló vzér" rül ( Nyug ném s-szövség") flsznr Szrzőj nncs mgnvzv önny vám és vány-ornájábn z lső j Mnovz János é b llménys rlm frncz rről nuso Vlm nszrü rlomus mséj nncs és composój sm máso Byr Konrá hrm Bruné lr z Sr 0 ujbb ném ro- gn rős szrplö ülönösn Tmár üsség és Róbr nyr mg z érsbb flványo J l «ség f hó 2-án rggl óror mglpő muló jln élénség ném jövő még- m s özöln fogju TRTLOM HETI-NPTÁR E4GyszB Blázs püsp Izor nrás Ágo sz vér Doroy szűz Romul pá Máh János Jnuár (ó) Blázs Izor Mos Doroy Rár Slmon SlGTroz 25 Grgly hv 27 Ján Chrsos Hol válozn Holöl -án 9 ór 3 prczor rggl f P SO Erély János (rczép) Cslá ép <? á b o r Áron Ráosnál Pulszy Frncz rég$ég-ü}ményéböl (né éppl) Már Tréz olusrml (éppl) pászorlány és rályf - párs m l év müöésén muás - Evlg Tárház : Irolom és művész Eház és sol Köznéz l Ipr gzság rsés M ujság? ozáso Páh lbr sírmléér Nmz sznház Bu népsznház Szrsző monnvló Sjáé H-npár Fllő szrsző: N Mlós *-

6 5 59 HIRDETÉSEK f h Pzsgöbor özvln Frnczországból bhozv v6mmnsv láábn Ópozjáv s fljbb Chmpgn ghruvsh árból u m MoS Ohnon Eprny cr<"mn rosé 2 f 50 r Npolon grn vn á y c-c'r rosé J& f 50 r fnbb fjoból '/> plczobn fc 50 r pénzösszg bülés v uánvé mll lulíronál mgrnlhő polás nn 20 plcz vélnél 5% ngs 229 (H-50> lxnr Floch n Wn Obr-Döblng Nr 2 En gros B'*C'S» * ' n l lgnobb állíás bl- s ülföl lsö s lghrnvsb árból m Grbn m Innn s Trnrhofs lgujbb s lgnobbszrürár r n y r nás-röbö 5-50 fg cslláro érz- rny és frámábol rny- és árp-lézbl mnn érmébn és nságbn Lgnobb rár lgnmsb s lgfnombb llszrn Hűmml Eugn-öl Lonon cs Pársbn Knó fnom s vló ölnvíz Johnn Mr Frnáól Kölnbn Rár özvln mporál chn nyrs nr-szőnygn lgczélszrübb roá néz fürő és házráso számár rőfj 6 r f 0 rg Vló n'ol h-és csmg ríé és sríováro oj-züs és bríln érczból f 50 r és fljbb h nn még soh nm láo unábn Újonságo lgünőbb árból umn: bőr- f- bronc- és szmü' ár PHILIPPE KOHN (P Phlpp és árs hrnvs órároso nívány Gnfbn) csérsn smr ÓR-ÜZLETE PESTEM Doroy-ucz 2 sz mr rály"-hoz czmz; szálloávl szmöz jánlj lgünőbb jó és olcsó órál gzgon lláo r-; r 2 év jóállás mll z lább övzö árjzé szrn _-_ Mnn őlm vásárol ór ln z függő fvő v bármly állásbn lvő állm lgponosbbn s lgszorglmsbn vn próbálv E állm o önyvcs mlybn lrv vn mszrn mén lh zsbórá hosszu g rns állpobn fnrn nlíés bllávl ü mlyszrn z or npórá szrn gzhó szl vvómc nér Ezüs hngr-órá 4 rubnr 0 forn rny-fogllvánnyl rugór 2 3 höl rzmr -5 rubnr 4 5 ős föélll 5 6 rsály-üvggl 5 6 horgony-órá 5 rubnr 6-7 ős föélll * ngol horgony-órá rsály-üvggl horgony ábor órá ős föélll vló rmonor órá (nlénél flhúznó) 2 30 unzo ős föélll 35 rny hngr-órá (3 sz) rubnr hngr-órá rny-öpnnyl 4 36 órá höl számár 4 rubnr 25 2 höln rny-öpnnyl 32 3 höln zománcz és émánl höln rsály-üvggl unzo ős föélll rubnr unzo zománcz és émánl horgony-órá 6 rubnr unzo fnom rny-öpnnyl horgony-órá ős föélll 55-5 unzo rny öpnnyl rsály-üvg rny öpnnyl horgony-órá höln unzo rsáy-üvggl 4 52 horgony-órá höln ős föélll rmonor-órá unzo ős föélll Ing-órá hnn flhúzásr ór és félóránn üőr 0 32 ór és nórán üőr Hv rguloro 0-32 Ébrsző 5 forn órávl 7 forn {PJ- Vé mgrnlés pénzösszg lőlgs bülés v uánvé mll orsn és ponosn ljsn SÜT" Órá csrébn s lfogn fpv Kjvíáso sjá szrzű szrszámo és gép sgségévl Gnf Brfssl és Prs lghrnvsb órárbn 6 évn á szrz pszlo lpján év jóállás mll lgjobbn szözöln s olcsóér számn Órá mly nm sznén csréln 2367 (0 2) E ng-ór polásáér f 50 r szám s még öbb zrr mnő rárbn lálhó áruz groszhnhu és ngol Iró-czéloll ül főünöség uszrábn mly vlóságu bbzonyás m ár-jl lláv vnn grosz ár 30 ról 2 fg l ucz ár 3 ról - fg Iró- és rjzoló-szözö s mnn z árbn vágó áruz r ár áron Mnnnmü nyomvnyfé u m őnyom láogás j monogrmoo b lvállln és szözöln s Vzszflrö-észül 50 ról 0 fg mlyn lgszál nbb s lgroszbb vz néhány prcz l rsályszává é ül rár z uszr állmor nézv nálm Bfhrng C és ársáól Hmburgbn mgrnl ár állm mnn ránybn pénzösszg bülés v pos uánvé mll mgüln z ár lgolcsóbbér fogn számln 2364(6-2) Iprnü-bzáron részls árjzé bérmnsn ülöm mg Nbn vásárló lvél áll uósnom Mnn nálm fl nm lálhó áruzu provso nélül mgszrzn mgrnl lvl érm ép czmzn: Smon (írchsn m Grbn m Innrn strnrhofs Wn I V lvlzés s érzés mr ó frncz és ngol nylvn örénh HIRDETMÉNY lólro báoro cz Gombos Brln ur áll fllál rösíö l U szl özönség bcss flméb jánln Ezn rös l lőmozíj jó évá önnyí jó mészés és mghűés ln mgóv és álábn z gész grnszrr Klégőlg és rősölg h Uszn jánl mnzon hg lég bfolyásán vnn év ; ovábbá lábozón állo bgség uán rjü vssznyrn nm éps; végr ngrr uzón muán ngr u smr llmlnségől mgóvj z uzó Ezn rösíö l mgbízás uján lásá övző ur vol szívs ávnn Psn: Mészáros Mlós náor-ucz Mészáros Bél Krsófér Luzs M rps u Prohsz Ignácz üllő u Grnr K boz-ucz Hollósy Gyul Wurm-ucz Slzr L rég színház-épülbn Lppr Györ gránáos-ucz - Horváh János Ur-ucz Ezmnorfr J lsó Dun-sor 5 sz Wsz Flórán zölf-ucz Mrvy váz u 5 sz Buán: Mus J Tbán Kllr E Buvár - Múlbcbr L vzváros Mé J vzváros Kssán: Hgüs L ószrész Dán: Fry f Sz-Enrén: Wsz Smon Dun-Fölváron: Spzr Lpó Tábn: Fschr Károly Vrszn: Blum Józsf P á r á n y : Gns Mór Szésfhérváro: Krl Jozsf Vszprémbn: Tuszán M Orvczán: Schnbl J Szhmár: Ksznbum Czrczn: Hoffmn Mór Mo hács: ubr János Mrczl: Hng Mór Kszhly: Brur r Nyírház: Orbán K Rmn-Szonbh: Zwcr Oo SáorllyUjhly: Rchr svér Gyom: Wngr Györ Béés-Csb: Bnr B Enyng: Münczr Lév: Kln Józsf Ks-Uj Szállás: Hllr Jónos Uj-Ffhéró: Szr Jánosné - Toj: Wsz Máron Törö-B cs: Wlchr J Szgn: Obl nl Komrom: Koczor Frncz N-Körös: Husngr Frncz Kcsmé: Gyns J Szolno: Bru J Klocs: Béczó M öröösö Bj: Hrzfl é< f Törö Sz-Mlós : Plzr S Dbrczn: Slbrmn Izsá Msolc*: Hrz J HjuNnás: Frs és Grünbum 236 ( 3) Fschr J főbzománvos Psn é szrcsn-ucz 4 sz Drch és Goóschlg Nbn lás Öö ás % ** «RőszbnS lás ps ülönlgs h és rum-rár (mr nylvn máso) nu él s vszély THE NÖVÉNYHEZ" Érzés nmzés-rhssg-önfrőzés- mgömlés- sápór- fhérfolyás- özösülés hlnség- nö mglnról sb z uóbb bgség óv- és ómójvl Függlál bujór rgályzásról és Dr R o lyon orvos Pos blváros íóér gróf T-fé házbn jánlj mnnnmü chn és hn-orosz-hávl lláo lgnobb rárá; fnom és gmombbmnosgü fhér és brn Jmc rumo cognc é3 rro; fnom frnz blf hol n lőrö spnyolbor é psgöboro; frncz slwoz s nuszn cochol ylo ngol h-sümény sb zon bzosás mll- msznn zon bzlm mly g nérmű özönség részéröl érmln szrncsés vol - jövör nézv s nonhln szlársággl mgőrzn főfl ln rgálylls lgbzosb óvszréről pn brsl rum ár üvggl ü forn férf és nö vrszr bonczn ábrávl Ár : uj forn z áruz sz Ízléséér jóállás bzos - mr há nncsn év ülönfél füsz sj brng prolum sb árlms párolgásn mn csmgrsésbn Lvélbcl mgrnlés z áruz éréévl flérő összgg pos v vsu uánvé mlm ponosn szözöln - Tlj árjzé ívánr b é L l J l / Z Posán mgülv 0 rrl öbb uóvélll 40 r öbb Mgrnlhő szrzőől övző czm l: Dr Ebr V P FISCHER GUSZTÁV Psn Józsf-ucz 66- számu 23 ( - 2) sjá házábn u luosn jón lsmr vló gszén Irsn érz színházér rslm bnépül Psn ánlj lgjuáuyosb szbo ár mll bővn lláo rár] lgujbb vu népszrü önnyü s röv Flus NOI-OLTONY-DISZITMENYEKET MINDEN ÉVSZKR PREDIRCZIÓK mnnnmü szlgo gombo öő- és vrró ngol czárn f hmzó fényé és brln pmno vrró és rám slym sphn lrrs nmülönbn fhér és szns orgnn monssln fnouls bs clr prl üllngls po és zérn-cspé ovábbá gzg rárá függönyrón üörbojon csöngyühuzón csllárzsnóro függőnyn léon rny ás züs-cspé bojo ovábbá mnnnmü boor- ocs- és on pszomány-ár vlmn mnn *on ág llő ár nbn és csnybn Sznu lálhó bő rár mnnnmü bélés és hlcson ' ' "'" -'-'-~ ' flülés v uánvél mll 226 (6-20) IL III és V- évfolym phó Pécs Mnl Ágosonnál Ár évfolymn 3 f 20 rpos nélül 2 f 2379(3-4) Társmrőn: özvln Holln Frnczország s frncz rmoból bhozo lqnr: Chrrus Crm h Crém Moc bcs Vnll Lgfnombb ó Jmc Rm rrc Cognc; özvln ngolországon á bhozo njszésf chn h z öz lgjobb s lgrősbb vré bécs fonj 2 fól 0 fg Vörös BoruxPunsch l g f n o m b b üsslorf pnnshssnl Rár lgfnombb s lgrösb szzlésf pörölln ávén bécs fonj: rg Cylon ávé fonj 75 5 r ülönösn jánlhó Bfőzö ümölcs mly párs vlágárlon szlljs mgmlíésbn részs Árjzé nn és bérmnv Mgrnlés uánvé mll orsn és ponosn ljsn 0 fon ávé v máséb ár mgrnlésénél 0 f érég é«fljbb z áruz z llőhöz lgözlbb ső vsu v gőzhjózás állomáshoz bérmnv üln mg Cm: Smon Grnchsn's Th- un Rum-Dpo m Grbn Trlnrhof m Durchgng r«chs Wn 2339 (-2) ujonnn érz züsl rnynyl v fsményl F -' n é l ( - 2) Psn vácz-ucz 9- szám l népníó állomásr (Tornocz vsu állomásól V* ór mly) n vül 400 f o é év jövlmml vn lláv Kván ugj né «nylv lpos uás mll ó nylvbn s jársság Előnyül ö b' " o vlr zn' jász pályázn ívánó nó épzségéről lláv j] vánvo-ro fbruár 20 n flső-jó gzsz hvlbn szmélysn mgnníf v (2-2) Vz áll légzárol légzárol SZOB-ÜRSZÉKEK Ü?«ly áll Hcns Guszv önyvó-hvlábn Psn (m-uz 4 sz mgjln és mnn önyvárusnál phó: _ fv7rl2árí rr bb >> 55f f - ' Oozo O f f c/no / szr- RÓMI JOG I örénlm és nsuó* SGBNEEBERllI NŰVÉNT-LLOP VÉNT ovábbá m l l ss íéííg í é í számár mllg láz ngröhögés mllszorongás lnyálásoás r séng né Zá l h n gn r ö h ö g é s mllszorongás l n y á l á s o á s é gzl á éz U «' ~ mnnor fm mnőségbn phó n é Z l é g z é U n Jozsf m n rály-uzábun f ő -é br Wgnr h ód Törö ószrész urnál ószrésznél vácz-uon Thlmyr és árs Oszozy F - ~ S c h l «* J- - < Grhr rnál * BUDÁN Schwrzmyr J ószrész urnál ron: Probs F J Körmczn: Drsóczy Övös P szóon: Sprlgh J Krolyfhérvár: FschrÉ -Sz-Gy«rön: ósz " ' n : Klnuz J Rubnbn: Sojánovcs [Sopron : Vog és BnppBrssóbn: Gyryánfy F- Knn-Sz-Mlós: Sos rch bc és Jlus sz Lugoson: rnol J S--Ujhlyn: Dusch J Bonyán: Bgno K Méáson : Brnr K Ssvár: Müc Blgráon Ncolovos s Mosonbn: Prnr J sz Sgsvár: Msslbchr J Bszrczén Drch és\msolczon: Spullr J Srjvobn; GyulNG Flschr Mrovcz: Krsonoshcs Bonyháon: KrmolnJ Mohács: Pyrr Gyul Szszn: Kubny F Szombhlyn : MrBrssóbn : Fbc E Mrosvásárhly: Jny myr ósz Csáornyán: Kárász Munácson: Grör L Szésfhérvár : Sy R Cson: Borsy F sz Mohácson: Kőgl D ósz Dbrcznbn: GöllN Nbányán: Horcs J Slóson: Nyrs S sz Désn: Krmr S Nzsrbn: Fuchs J Szíhmáron: Jurcso D j Dán: Brunmüllr J Nyrn: r Lng E Szn-Mlóson: Illusch ' Dvccsrbn: Hoffmnn BNyírházán :HönschE P- ósz I Eszén : Kwlowcz sz ósz Szrvson: Réhy V I Eprjsn: Zsmbry Ign Érsujvár: Congnr Ign N-Bcsrn: Nl Sznsn: EssorfrG és Prohsz Gyul ovcs és Hggr j Egrbn: Wssly sz Eszén : Thürnr f és N-Knzsán : Wlsch Tmsvár : Krul és Kob és Lovc ósz ósz Dsshy ósz N-Károly: Schöbrl C Tojbn: Krozr Győrö: Brunnr F Nnn: Kom J Torn: Wls és Wolf Gyulán : Luács sz Tán: Nr F sz Hczfl: Hglschm V Nváron: Jny Hászgn: Másy B sz Nszombbn: Pro- Törö-Szn-Mlós: Plsch R ósz Ipolyságon: Mulás T losz M Jánosházán: Kun sz Orosházán: Vn l M Trncsénbn: Smon ' Jolsván: Mlr sz Pncsován: Grffsz Lffllvr: Tlny sz Kposvár: Schrör J Pécs: Kunz Nánor és özv Bnsch P Posgn: Blogh ósz Újvén: Schrbr F Kőszgn : Srhl sz Szpssy sz Károlyvár: Bnch J *Punoon: umwnuu; oxpc»öj 6vö*" Vrnnón: Elzársz Ks-Máronbn: Koolány Pozsonybn: Schnbrgr Vszprém: Frmml I és Dussl sz sz és Spy ~ Váczon : Trgor Kssán: Eschwíg E Rosnyón: Posch JJ sz Késmár: Gnrsch C és Rmszomb : Hmlár Vrzson: Hlr sz Vrsczn: Hrzog sz Kcsmén: Ppp M óss Zmony: Ivnovcs és f Kránsbsn :Wbr Rumn: Mlunovz S Zlrínán: Mé Gyul Károlyfhérvár: Fschr El p«>ío[ : Borom K Sz Zombor: Sn f Már Lgz»zvro«: Sánor R B lísmboré: JVumnn Numnn M U~\ _ ' " y""'" "- ""' " gv &snboré: S K 7 Kolozsvár: M M C Szbn: Hofbur I g y Z «: Wus svérnél E üvg r forn 26 r j c z á r 2323 (6-6) Unzn bzományos urnál phó: F Lgjobbfél ' jj Dr Bír f-xírcíus z g rösésér s s zésér'ár Elsö ö: W róm jog ülszrü örénlm és rón*' prjog HOFFMNN PÁL 0 joguor hs üvé mr uomány? ém lvlző g mr rá' uomány-mbn róm jog ny>lt*' nos rns nár áll f> N -ré (672 lp) Füzv f 50 ószr Lobry és Pron-ólUrchbn srofulá S c h m cs r főorvosól suly s bőrüg s óíásár E üvg ár f ár 23 r ' uruo- ü l ő á lgrősbb "ornr s prolum g váls lgfnombb mr prolnmbó " / é b n vlmn n " '» lhő lgjuányosb árér 234 ( 5-6 ) M KÁROLY B á r M«r é r ** " v b -osb Z á m ög««r - KV Sír Sb-hvs-növénynv mll- s üőb"» számár T* y o- üvg ár 7 r D Zschrf für* grchlch Hccn öffnlcl Gsunhíspflg un Mcnl-Gscxgbung*' brng n Nr 4 vom 27 Vovmbr IHbb übr Schnbrgs Kruír-Hop Folgns: «' u r» ű Pnráurn br Schnbrgs KrSur-llop" s Hrrn pohrs Bnr n Glo g? nz un Frnz Wlhlmfpohr n Nunrchn s b llén srrhhshn un nzünlhn Krnhn r Ksprons-Orgn n vorzuglchs Unrsüznngsml Er mlor bssr ls l nrn Syruprn jn Kz m Jlhlopf un wr b cur un chronschr Hsr b mpfnlchn flconn r Schlngwrzug bm Lungn-Krrh r Kuchhusn u s w wgn snr vorzglchn nhüllnn bsnfgnn un rzmlrnn EgnBhfn m günsgm Ksul ngwn" főrár: B I T T N E R GYUL ószrésznél Glo#gnzbn

7 Tznöö évfolym 6- szám z lulr lpó-hvlbn folyvás löfzhn - g * övzö mr lpor: MGYR UJSÁG n pol np lp névr 5 forn félévr 0 forn VSIM H MG FLUSI GZD félévr 3 f gészévr f 6 f ülön félévr 3 f Il VII IV/lTEV/ *w POLITIKI ÚJDONSÁGOK MGYRORSZÁG KÉPEKBEN félévr 2 forn ülön félévr 2 f 50 r Vsárnp Ujság és Pol Újonságo ü félévr 5 f \:r ZÁSZLÓJ pol éps néplp félévr 2 f gészévr 4 f JÓ BRÁT Képs ujság félévr forn gészévr 2 forn 4 HONVÉD REGÉLŐ JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY on hlp félévr 3 f Pol szml z állm és ház öréből OÓ-lVl ülön félévr 2 f - r Félévr 4 forn Honvé és Oó-lvl ü félévr 4 50 rffény- és bszélyfolyórí félév 6 névr 3 f félévr 6 f Hcns Guszáv lpó-hvl (m-ucz 4- szám) (-3) Frsng cz jófél s szzlésü ávé cs 2 f 0 r 5 fon nvzsn: 3 f 40 r Pln-Cylon-ávé 4f25r lgujbb párs és bécí észményü bál lző f50 ról 30 Pororco-ávé 3 0 Cub-ávé gész fnom 4 50 rny-jv-ávé fg Boréró 0 ról 0 fg collou-érm bársony- s 4 Gyön-ávé gészfnom4 75 lym- orz- és jllm-álrczo jlnlg nnyr vos bronc Lguyr-ávé ovábbá: öv óvrá hjsz és bogláro válogo zlésü mllű fúlfúggó észrészl nyé rprcz nguj- Czuor brsl-rhum pn f lgfnombb jm-rhum? és nélő-ombo nynő-ü mülono órlánczo Pcco-vrág- és ouchong-h srná musár és sj-félé lgchgnl-fésű övcso lp-és ruhsz ölcsó és lgfnombb juányosb áron phó Psn uánzo vsz-önöülönnmü sző czél züs rny-onöés csllámo mllényr és nő ruhár vlo gombo; lgflombb ngol és frncz szppno llszr hjnocso és ol é szrcsn- és Luon-ucz szöglén - szám l jó vszhjnőcsö rny- züs- és émán-hjpor bbl Vé mgrnlés pénzösszg bülés v uánvé mll lg' J üvgcsé mosó szvcso mnnnmü fésű hj rún s zsd- orsbbn szözöln 2374 (3 0) f bl fécsé zyűgomboló zyűágó pprszl SW* Bmn é szrcsn-uczáb; vácz-uról mroó öbb lys llé ús válszébn s lgujbb nmbn jánlj* házzl szmöz 23 (3-3) z g özönségs srángglhrngozás lyz állm lál z ró örvénn lpuló hjó-mo«kó cs öörész rö vínó lguább Doroy-ucz 2 sz Mr rály" szállo állnébn vobb hrngor llmznó vsgépm nms házn jánlom-- * flyn ép m? sujszállás rf mplomornyán 22 mázsás hrngon láb» Irásbl mgrnlés orsn szözöln mlyfé mbr hly mbr önnyn s énylmsn hrngoz»»«* W Dszs ánczrn észn lvő v sjá mn szrn rősn juányos áron s orsn lvégzn gérm röv ö l lészín 232 (2-2) Szrvs jn 6 6 P «f r Gyr <g»gg> ~j«ny«ájábn Psn 6 (m-ucz 4- wm l) Bohofr és Jármy-nál Krész és lsr Psn Ps fbruár 9-én 6 _ - Hrngozá gép : V*»0 "f " Előfz fölél: Vsárnp Ujság és Pol Újonságo ü: Egész évr 0 f Fél évr 5 f Csupán Vsárnp Ujság: Egész évr 6 f Pl évr 3 f Csupán Pol Újonságo: Egész évr 5 f Fél évr 2 f 50 r Hrés j Vsárnp Ujság és Pol Újonságo llőlg: E nészr hsábzo p sor v nn hly szr gásnál 0 rb háromszor v öbbször nál cs 7 rb szám Kó-hvlun számár hrmény lfog Bécsbn: Oppl ljos WoMzl Nro 22 és Hsnsn és Voglr Wollzl Nro 9 Bélyg-j ülön gás uán 30 ujrjczár ; Páh Mhály (79Ő 5) Törén z llomml ho rozsnyó Rozsnyón hol z on vszonyonál or llész hrln mgbg Szom- fogv három nylvén (mrul némül b np lvén nm csély vol zvr óul) ll hrn z Isn géjé 2 másnp snszl mgrás m évg rjszé Isn országá s mn öznémlyn széb juo város fl szl és bzlom mbr ünő érlmözö muló fl vnég pp s hozzá- ml rélylyl és pnl nézé ré járul érésl Ez szvsn ng ház ü soszor válságos őbn flhvásn s vsárnp rggl mgrá m vs házsságo üébn olr rögönözö h'áz bszéé lgv- l mozglm jébn fölmrül smézőbb hássl hllgór E np mghozá ny nhzí Mr ház szónonm rmény l ümölcsé; nmsoár l ülönösn ün nmcs rlom mgürül rozsnyó llész állomás nm gzgság hnm z orbn nm csély érmü rolm csn s vszonyohoz llmzo nép? szrű szóno lőás áll s jls szóno hr lho ávolbb házb s 30 áján örén ho szrvs ház hv mg gn lőnyös fölél mll Páh Mhály ppjául zonbn rozsnyó ülz ülön ülöség áll szólván fl szr llészé örébn mrásr ovábbr s Rozsnyón mr 34 vszán zonbn XVI szps város fő- és széhlyén nélys vng ülz hv mg ppján szlíbb éghjlú Gömörvégz hn foy ből Iglór rgénys Szpswár 24 évs orábn ségb ölözö há őözbn Mghvás po fölnvl számos cslájáf j Sc uszr Kmn nvü vl Páh Mhály Nhéz szvvl \ &Tg; házáb jls bucsuzo rozsnyóól "" ségü s uományos ö" fju lfog csély n számml séré ávo> zon rménybn ho zó Rozsnyó város hárán úl uszrábn lszórv élö Igló fénys ülöséggl s vló ünnpélylyl fog n rmény özö vár uj hn S ppjá s rménybn nm cssf U?mé z ö z " gonvslés lozo z n ház JjrncBés vélln l ábn mó Páh Mhály mgjln fozb n r n p ) b u z g ó örébn mnh uj élr c lán szr hzájáól srn voln; vllásos és PÁKH MIHÁLY gváv végz voln b m nm ll fljn mos Jmrlnül s lfljv föl sm polgár és ház rény szllm pályájá Uj régbn vnégszrpl fl pp még régn nm pszl rőbn nylozo S h l é Ö Í mnnyáju frs mlézébn vol:mgjö fölér Gömörméb uzván ho o válszás npj s Flső-uszrábn z Isn ház smé mgl vsárnpoon szv válszojávl házsságfrrljn másfél év ölö Páh Mhály 22 ny- sö héöznpoon s hvől örömml vssz-ujábn njévlünpoölö rán mn özrl mgválszo llész srglén össz mng jobbn vl Rozsnyón m számos smrős örébn Rozsnyór ölözö jls ház szóno bszé hllgn év lsz hé folyán ho lpun fhln szrszőj Páh lbr sírb pállo Ez évforul npo mléén rju némlg sznln S mőn Ks u * y-ársság áll nó bszély és Rjz űjményéből özlün rczépün h ln z llomml z ö ré és jls yján néh Páh Mhály g hv suprnnnsn rczéplpun szám még é sznén rá vonozó ép özöl: Rozsnyó hol z örg Páh mr llész hvlá z hol m Páhun npvlágo mgl * és z uj mplom rvw Dobsnán hol Páh Mnál y szül és élé bvégz Páh Mhály Dobsnán nén rég bányn 795 o -án polgár állásu szgény Flsőbb nulmápozsonybn n és bécs Pr - holog nézébn v' _ 6 z é zon őbn mőn gológuson ülföl láogás lv