SZOCIÁLIS MUNKA A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEKKEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS MUNKA A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEKKEL"

Átírás

1 SZOCIÁLIS MUNKA A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEKKEL A SZKTT HSZK Tabán Családsegítő Közösségi Ház gyakorlati tevékenységének tükrében Zomboriné Botás Mária SZKTT HSZK családsegítő hálózatvezető február

2 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás ellátási területének bemutatása A kistérség lakónépessége: fő Családsegítő szolgáltatással 100%-os a lefedettség. Ebből fő a Humán Szolgáltató Központ ellátási területe (Szeged, Dóc, Domaszék, Szatymaz, Zsombó) Családsegítő szolgáltatás ellátotti száma: 2008 év: 5877 fő forgalom: RSZS kliens: fő /ebből a kistérség: 152 fő/

3 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás ellátási területének bemutatása Probléma: legnagyobb arányban munkanélküliséggel összefüggő foglalkoztatás hiánya alacsony jövedelem elszegényedés, eladósodás mentális, pszichés problémák szenvedélybetegség munkaképesség-csökkenés

4 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás ellátási területének bemutatása Igénybevevők: év közöttiek a legtöbben 80% nem foglalkoztatott nők nagyobb arányban 8 általános és középfokú végzettségűek, de növekszik a diplomások aránya (7-8%) A kliensek 60-70%-a kötelező együttműködés keretében (RSZS, adósságkezelési tanácsadás) jelenik meg év: Kötelezettek: 62,72% /3.628 fő/ Önként jött: 37,28% /2.239 fő/

5 A családsegítő szolgáltatás célja A szociális munka eszközeinek és módszereinek a felhasználásával díjmentes általános és speciális szolgáltatásokkal hozzájáruljon az egyének, családok és különböző közösségi csoportok mentális és szociális jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

6 A családsegítő szolgáltatás célja Feladatai közül ami konkrétan nevesítve a munkanélküli célcsoportra vonatkozik: Sztv (4) A családsegítés keretében biztosítani kell: e) A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását. 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet 30.. (2) c) Szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját.

7 ELŐZMÉNYEK Az elmúlt évtizedben egyre határozottabb elvárásként fogalmazódott meg, hogy a szociális szolgáltatásokban, illetve szociális szakemberek eszköztárában és beavatkozási céljaiban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a munkavállalás elősegítésére A módosított Sztv. lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy amennyiben helyi rendelet alkotnak, kötelezhetik az RSZS-ben részesülőket a kijelölt szociális intézménnyel /családsegítő szolgálattal/ való együttműködésre. A passzív eszköz /segély/ mellé aktív, az elhelyezkedést segítő munkaerőpiaci, illetve szociális szolgáltatások igénybevételét biztosítja/.

8 ELŐZMÉNYEK A tv. módosítás értelmében az önkormányzatok számára kötelező helyi rendelet alkotása egy együttműködő intézményt kell kijelölni Családi típusú támogatás bevezetése (első hazai kísérlet a szociális minimum intézményesítésére maximalizálták, legfeljebb a minimálbér nettójában). Kiszélesedtek a nem foglalkoztatott személynek minősülés kritériumai, így a megelőző időszakhoz képest többen és rövidebb időn belül válnak jogosulttá a szociális segélyre. A beilleszkedést segítő program kötelező jelleggel itt jelenik meg Út a munkához program előkészítése, véleményezése és elfogadása Aktív korúak ellátása - közfoglalkoztatás RÁT RSZS Beilleszkedést segítő programban résztvevők köre szűkül.

9 ELŐZMÉNYEK Kezelhető kliensszám Szakértői csoport modellértékű program (külön finanszírozás) Sokszínű csoporttevékenység, kreatív kézműves programok (kliensek 50%-a) Módszertani kiadvány Többszörösére duzzadt kliensszám Leterhelt munkatársak 3 fő humán erőforrás bővítés Szakmai eszköztár szűkülése (csoportok kevesebb száma -kliensek 4-5%-a) Önkéntes kliensek kiszorulása Prevencióra kevesebb idő és kapacitás

10 A családsegítő szolgálat RSZS-s kliens számának alakulása év között. 2004: 226 fő /gondozotti létszám 33% a/ 2005: 414 fő /gondozotti létszám 45,14%-a/ 2006: 1751 fő /gondozott létszám 77,51%-a/ 2007: 2512 fő /gondozott létszám: 79,69%-a/ 2008: 2993 fő /gondozotti létszám 78,41%-a/

11 Rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka jellemzői A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű (egészségkárosodott, nem foglalkoztatott) aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Jellemzője, hogy a pénzbeli segélyhez szolgáltatásokat is hozzárendel. E szolgáltatásoknak az ellátottak munkaerőpiaci pozíciójának erősítését kell szolgálnia. Legfontosabb eszközünk a bizalmon alapuló, személyre szabott segítő kapcsolat. Alapelv, hogy az együttműködési programban onnan induljunk ki, ahol az igénybevevő tart és a különböző szolgáltatási elemek az ő szükségletéhez igazodjanak.

12 Rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka jellemzői A munkaerőpiacra való visszasegítés időben elhúzódó folyamat. Munkanélküli célcsoport heterogén összetételű. Az egyéni esetkezelés mellett a csoportmunkának és közösségi munkának is meg kell jelennie a szolgáltatásrendszerben. Számos készség, képesség, kompetencia elsajátításához a csoport és közösségi munka kínál lehetőséget.

13 Rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka jellemzői A személyes kompetenciák fejlesztésével, a szociális szolgáltatások igénybevételével a programban résztvevők nagyobb eséllyel jutnak hozzá az életkörülményeik változtatásához szükséges forrásokhoz. Sokszereplős modell, eredménye csak a különböző szervezetek együttműködése esetén várható együttműködési megállapodások, rendszeres információcsere (Szakértői csoport működtetése)

14 A klienskör jellemzői a többségük tartós munkanélküli év közöttiek meghatározó aránya többségüknél alacsony iskolai végzettség, vagy szakképesítés hiánya nem piacképes szakma alacsony jövedelem, eladósodás szenvedélybetegség egyéb egészségügyi problémák lakhatási problémák nagy arányban egyedülállók, vagy gyermeküket egyedül nevelők családi kapcsolatok rendezetlensége, támogató háttér hiánya szocializációs hiányosságok, életvezetési problémák roma származás A kliensek több mint 70%-nak van vagy volt a munkanélküliséghez valamilyen társult (egy vagy több) problémája

15 A klienskör jellemzői Munkanélkülivé válás körülményei: Munkahely megszűnése Leépítés Gyes után nem tud elhelyezkedni Egészségkárosodás Szerződést nem hosszabbítanak

16 A klienskör jellemzői A munkanélküliség hatásai: Rendszeres jövedelem megszűnik vagy csökken Stressz, szorongás, depresszió Pszichés okok szomatizálódása, egészségkárosodás Társas kapcsolati háló beszűkül, izoláció Társadalmi, szociális presztizs elvesztése Önértékelés, identitás, biztonságérzet elvesztése Gyermekek szorongása, kirekesztettsége nő, tünethordozóvá válhat (egészségügyi, viselkedési zavar) Szenvedélybetegség (alkohol, nyugtató, altató használat) Életvezetési probléma Rendszertelen, strukturálatlan napirend, életmód Munkanélküli létre való szocializáció Hibás minta átörökítése

17 Beilleszkedést segítő program Személyre szabott cselekvési /gondozási/ terv, közösen megfogalmazott probléma megoldásának rövid és hosszú távú célját és feladatait rögzíti az eszközök, módszerek, technikák mellérendelésével. támogató, képességfejlesztő és kontroll elemeket egyaránt tartalmaz. Elsődleges cél: visszaintegrálódás segítése a munkaerőpiacra, segélyezett munkába állítása. Másodlagos cél: hátrányos helyzetűek társas kapcsolatainak javítása, izoláció oldása, pszichés támogatás, az életminőség romlásának megakadályozása, hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése.

18 A programok irányultsága és jellemzői A munkanélküliek csoportjainak más-más típusú programokra van szüksége. E csoportba tartozók lehetnek: 1. Aránylag könnyen elhelyezkedni tudók. 2. Részben tartós munkanélküliek, akik még mobilizálhatók /szakmájukkal, végzettségükkel vagy életkorukkal van probléma/. 3. Halmozottan hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek.

19 A beilleszkedés segítő program tartalmi elemei, irányultsága I. Álláskeresésre, elhelyezkedésre irányuló programtípus /álláskeresési hatékonyság növelése, álláskeresési technikák elsajátítása/. Cél: mielőbbi visszaintegrálódás az elsődleges munkaerőpiacra, vagy közfoglalkoztatásban részvétel, alkalmi munkavállalás segítése. Feladat: Munkaügyi Központtal kapcsolattartás, álláskereső klub látogatása, képzésen való részvétel. Módszerek: egyéni tanácsadás, információ, tájékoztatás, életmódot formáló foglalkozás, álláskereső klub, álláskereső tréning. Személyi feltételek: finanszírozási okokból többnyire belső munkatársakkal oldottuk meg.

20 A beilleszkedés segítő program tartalmi elemei, irányultsága II. Foglalkoztathatóság javítására irányuló programtípus Cél: reintegráció hatékony előkészítése /tartós munkanélküliség okozta hátrányok leküzdése, megfelelő önismeret megszerzése után elhelyezkedési esélyek növelése/. Feladat: motiváció, készségfejlesztés, pszicho-szociális támogatás. Módszerek: egyéni esetmunka, adósságkezelési tanácsadás, családi-, pár-, egyéni terápia, családi kapcsolatok rendezése, pályaorientációs tanácsadás, munkavégzésre felkészítő tréning /önbizalom motiváció erősítés, hatékony kommunikáció, konfliktus kezelés/, hatékonysági tréning /erősségek, gyengeségek, kapcsolatteremtés/, képzésbe jutás / Lépj egyet előre, Munkaügyi Központ, EU-s pályázatok/.

21 A beilleszkedés segítő program tartalmi elemei, irányultsága III. Más ellátásba juttatásra irányuló programtípus Cél: egészségi állapot felmérése, munkaképesség csökkenés megállapítás Feladat: kapcsolódó ügyintézés, információ Lehetőségek: öregségi nyugdíj, leszázalékolás, ápolási díj, gyermekgondozással kapcsolatos ellátások Módszerek: TB tanácsadás, szociális ügyintézés, információnyújtás, rehabilitáció lehetőségei /rehab. munkahely/, önsegítő csoportban részvétel.

22 A beilleszkedés segítő program tartalmi elemei, irányultsága IV. Szinten tartásra, karbantartásra, társadalmi integráció erősítésére irányuló programtípus Cél: munkaerőpiacról kikerült, eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, speciális élethelyzetű személyek /gyermekeiket egyedül nevelők, állami gondoskodásból kikerültek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek/. Feladat: reszocializáció elősegítése, izoláció oldása, alapvető társas készségek kialakítása, mindennapi tevékenység strukturálása egészségi, szociális, mentális állapot javítása. Módszerek: esetmunka, családgondozás, egészségügyi ellátásba juttatás, önsegítő csoportok, tematikus klubok /háztartási klub/, szabadidős programok.

23 Csoportokkal végzett szociális munka Álláskereső klub: álláskeresés segítése Szociálterápiás szerepjáték tréning munkanélkülieknek: álláskeresési készségek, problémamegoldó és kommunikációs készség fejlesztése. Munkavégzésre felkészítő tréning. Önsegítő csoportok: Anonim Alkoholisták, Támogató Csoport Szenvedélybetegek Családtagjainak Napfény Klub /pszichiátriai betegeknek/ Háztartási Klub /eladósodás megelőzése, tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása/ Kreatív kézműves foglalkozások

24 A rendszerből való kikerülés Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülők rendszerből történő kikerülésének okai I. félév Összes RSZS: fő /Szeged: 2298 fő, kistérség: 101 fő/ SZEGED VÁROS KISTÉRSÉG Alsóváros Dorozsma Összes Domaszék Dóc Zsombó Összes ÖSSZESEN KIKERÜLÉS OKAI Tabán CSSKH munkaviszonyt létesített támogatott képzés rokkantsági nyugdíj öregségi nyugdíj özvegyi nyugdíj GYES ápolási díjat igényelt átadva más településnek nem együttműködő lemondta nem jogosult elhunyt ÖSSZESEN Támogatott munkát vállalt összesen: 210 fő Szeged város: 195 fő Kistérség: 15 fő

25 A rendszerben való maradás okai Munkaerőpiaci helyzet Kevés a hal, sok a fóka. Kereslet kínálat összehangolatlansága. Rehabilitációs munkahelyek hiánya. Nem piacképes szakma /esetleg felsőfokú diploma középfokú végzettséget igénylő álláshelyhez túlképzett/. Alacsony iskolai végzettség, szakképzettségi hánya. Egyedülálló szülő /gyermekelhelyezés megoldatlansága/. Életkori tényezők /diszkrimináció/. Etnikai megkülönböztetés. Segély + fekete munka versenyképesebb a minimálbérnél /segéllyel járó egyéb juttatások/. Felsőfokú tanulmányok /levelező tagozat/. Pszichoszociális helyzet / tanult tehetetlenség /. Egészségügyi problémák szenvedélybetegség. Kulcsképességek hiánya, munkanélküliségre való szocializálódás. Lakhatási, életvezetési problémák. CSSK hiányos eszköztára /pl. csoportmunka, kevés finanszírozási, kapacitásbeli problémák miatt/. Foglalkoztatási tanácsadást ellátó civil szervezetek szolgáltatásainak, esetlegessége, összehangolatlansága.

26 Beilleszkedési program szervezése érdekében végzett feladatok 1. Beilleszkedési program készítése, követése, értékelése ehhez kapcsolódó adminisztráció 2. Szakértői csoport működtetése kéthavonta 3. Szoros együttműködés Szeged Város Szociális Iroda, Munkaügyi Központ 4. Kapcsolattartás tájékoztatás - civil szervezetek, képző intézmények. 5. Csoportok, klubok szervezése, működtetése.

27 Szükségletekhez igazított díjmentes szolgáltatások a családsegítőben Egyéni esetkezelés, családgondozás. Információ. Ügyintézés. Életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás. Pszichológiai, jogi tanácsadás. Egyéni-, pár-, családterápia. Konfliktuskezelő tanácsadás /mediáció/. Családi videotréning /családok kommunikációs zavarai/. Csoportmunka. Közösségi szociális munka. Közvetítés más /civil szervezetek/ szolgáltatásaihoz. A munkatársak részére a kiégés veszély elkerülése érdekében rendszeres,havonkénti szupervíziót és heti 1 alkalommal esetmegbeszélést szervezünk.

28 Aktív korú nem foglalkoztatott segélyezettekkel végzett szociális munka előnyei I. Sokproblémás, halmozottan hátrányos helyzetű igénybevevőknél intenzívebb, személyes kapcsolattartás, szociális-mentális állapot stabilizálása, elmozdulás a társadalmi integráció irányába, kirekesztődés, marginalizálódás megakadályozása (komplex családgondozás). Preventív szolgáltatásokon keresztül segítséget kaphatnak a célcsoport tagjai, hogy könnyebben el tudják viselni a munkanélküliséggel járó anyagi és lelki terheket. Van kitől segítséget kérni a továbbiakban (családtagjaik számára is). Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek kiszűrése, lehetőség szerint kezelésbe juttatása diszpécser funkció. Akik önként nem jöttek volna, de vannak a munkanélküliséggel társult problémáik, azok most bekerültek a családsegítő szolgálatok látókörébe és foglalkoznak velük. Közös, kiépülő, előremutató szakmaközi együttműködés ( interprofesszionális team ) a partnerszervezetekkel. Jobb koordináció, erőforrások összeadódása (szolgáltatás kereslet-kínálat összekapcsolása). Kliensek aktivitásának növelése, saját erőforrások mozgósítása, egyéni felelősségvállalás erősödése.

29 Aktív korú nem foglalkoztatott segélyezettekkel végzett szociális munka előnyei II. Speciális szükségletű klienseknek többféle szolgáltatás megajánlása (önsegítő csoportok, egyszülős klub, nők klubja, pszichiátriai betegek klubja, család és párterápia, mediációs tanácsadás stb.). Egyértelmű munkafolyamat, a célok kitűzése, konkrét feladatok megfogalmazása segítség a családoknak. Egyéni felelősség hangsúlyos (számon kérhető) vállalása a saját életük alakításáért. Tervezés (jelen, jövőkép), kötelességtudat erősödése. A kliensek kizökkenhetnek az otthonlétből, van kivel beszélniük a nehézségeikről, megtapasztalják, hogy más is van hasonlóan nehéz (vagy nehezebb) helyzetben. Szolidaritás erősödése, izoláció oldása. Civil szervezeteken keresztül a kiválasztott kliensek EU-s pályázati projektekbe delegálásának lehetősége képzések, munkaerő-piaci esélynövelés. Más, foglalkoztatást elősegítő szervezetekkel össze lehet kapcsolni a klienseket.

30 Aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka hátrányai I. Intézmények hiányos, néhol elégtelen infrastruktúrája, személyi, tárgyi feltételek és finanszírozás hiányosságai. Szűk és korlátozott rendelkezésre álló eszközrendszer. Nincs egységes nyilvántartó és adatbázis. Ezek különbözőek, a partnerek számára nem átjárhatóak (egymás számára igazolások, jelentések). Megnövekedett adminisztráció, rengetek papírgyártás, jelentési kötelezettség egymásnak (önkormányzat, munkaügyi központ, családsegítő szolgálat). Olyanok is bekényszerülnek a rendszerbe, akik szeretnének ugyan dolgozni, akarnak is, de a szűkülő munkaerő-piaci lehetőségek miatt ez nem sikerül nekik a segítők sem tudnak segíteni, vagy csak esetlegesen. Ez erősíti a diszfunkció érzését.

31 Aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka hátrányai II. Kontroll elem megléte bizalmatlanságot vált ki. Erőteljes profilváltás zajlik, prevenció helyett a hivatali jellegű, hatósági szerep felé tolódik el a hangsúly. A magas létszám nehézkessé teszi az ügyféláramlás irányítását, sérülnek a családsegítő szolgálatok más szolgáltatásai a kapacitás-hiány miatt (önként jött kliensekkel foglalkozás, csoportmunka). Hiányoznak a célcsoportalapú megközelítésre épülő szolgáltatások (pl. fiatal pályakezdők, 50 év felettiek, megváltozott munkaképességűek, gyermeküket egyedül nevelők stb.). Speciális helyzetű kliensekkel rendkívül nehéz, időnként megvalósíthatatlan a kötelező együttműködés (pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek nem egyszerű a megfelelő ellátásba juttatás sem). Hiányoznak a speciális szolgáltatási kondíciók (munkaerő-piaci ismeretek, foglalkoztatási kapcsolati rendszer, célirányos képzések).

32 Aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka hátrányai III. Hiányzik az összehangolt és egyszerűsített az ügyfél szükségleteihez igazodó egymásra épülő szociális és munkaügyi szolgáltatások rendszere. Mindkét ellátórendszer a célcsoport csak egy részének a szükségleteit képes úgy ahogy (családsegítő szolgálatoknál személyi, tárgyi feltételek hiánya miatt) ellátni. Teljeskörű, lefedett ellátást csak egy újfajta, egymásra épülő kombinált szolgáltató rendszer nyújthat. A jelenlegi rendszerek között sokszor szó szerint elvész az ügyfél. Kistelepüléseken a munkaerő-piac nem kínál lehetőségeket. Hiányoznak a tranzitmunkahelyek, amelyekből biztosított lenne az átjárás az elsődleges munkaerő-piacra. Jelenleg a közcélú, közhasznú munka során csak elvétve van lehetőség státusz megtartásra. Így a kliens visszajut újból az eredeti segélyezetti státuszához (ez a körforgás többszöri ismétlődés után fokozza a kliensek reménytelenség érzését, hiszen mintegy bebetonozódnak ebbe az állapotba). Érje meg dolgozni elv nem érvényesül.

33 Módszertani feladatellátás a munkanélküliek célcsoportjával végzett szociális munka érdekében Szakmai anyagok, módszertani kiadványok készítése, illetve abban való közreműködés. Formanyomtatványok elkészítése, szerződésminták, helyi rendelet kérésre elküldtük. Személyes konzultáció biztosítása. BSP irányelvének kidolgozásában közreműködés szakminisztérium felkérésére. Országos konferenciákon, szakmai napokon való részvétel. Akkreditált konferencia és műhelymunka sorozat szervezése a régióban. Felmérések készítése, helyszíni látogatások. Dél-alföldi Szociális Hírmondóban jogszabályi változásokról, modellértékű programokról, jó gyakorlatokról tájékoztatás megjelenik negyedévente.

34 CSSK feladatai az Út a munkához programhoz kapcsolódóan I. Aktív korú ellátottakkal végzett szociális munka RÁT-ban részesülőkkel együttműködés: - önkéntes, - kötelező együttműködés keretében, akkor ha az állami foglalkoztatási szerv a személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan előírja a családsegítő szolgálattal való együttműködést, amely kiterjedhet az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre is /Sz.tv. 35. (6)/

35 CSSK feladatai az Út a munkához programhoz kapcsolódóan II. Aktív korú ellátottakkal végzett szociális munka RSZS-ben részesülők közül, az aki: életévét betöltötte /kivéve, akik 1 éves megállapodást kötnek az önkormányzattal/ éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családjában élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a CSt. Szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását a napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani.

36 Szakmai dilemmák I. Csak a segélyből élőknek ha a fekete munka jövedelemkiegészítő lehetőségével nem élnek a segély összege milyen életfeltételeket tesz lehetővé? Csapda helyzet a szociális támogatások önmagukban nem elegendőek az emberek megélhetésére. A munkanélküliséget, mint a globális piacgazdaság velejáróját lehete, szabad-e az egyén felelősségeként kezelni? Támogatott munkából nagyon kevesen kerülnek ki az elsődleges munkaerőpiacra nem többen, mint a fekete munkából rotációs rendszerben ki-be járnak a segélyezetti létből a közfoglalkoztatásba és vissza. Közhasznú programok hatékonysága tudnak-e folyamatosan munkát biztosítani azoknak, akik ismét bekapcsolódnak a munka világába? A közfoglalkoztatásba bevonható munkamennyiség és a foglalkoztatottak létszámának aránya meghatározza, hogy milyen kimenetekre lehet számítani.

37 Szakmai dilemmák II. Hátrányos helyzetűek oktatása felzárkóztató képzés és mentori segítség szükséges. A motivációk erősítését kényszer nem segíti elő /Ferge Zsuzsa tanulmánya szerint Németország és USA példája alapján a kikényszerített munka foglalkoztatás javító hatása illúzió volt, a munkateszt külföldön lejárt lemez, nem hozott eredményt /. Nagyobb társadalmi védelemben részesül a 2. csoport, de ha dolgozni akar még kevesebb esélye lesz, mint az 1. csoportba tartozónak diszkriminatív. Munkaképesnek ítélt csoportnál mi lesz a személyes szolgáltatások szerepe? Szociális munka eszközrendszere és szakmai alkalmazásának súlya háttérbe szorul, másodlagossá válik. / m.nélküliek 70-80%-a küzd a munkanélküliség okán vagy mellett megjelenő társult problémákkal/. A 30 napos forgás nem fogja elősegíteni a piacképes kompetenciákat. A munka reszocializációt elősegítő 9 hónapos alkalmazás esetén pedig mások kerülnek hosszabb ideig passzív állományba és bizonytalan várakozásra ítéltetnek. A sokféle hátránnyal küzdő kistelepüléseken hiányoznak azok a szervezeti feltételek, amelyek lehetővé teszik a közfoglalkoztatás folyamatos lebonyolítását /ha nincs eszköz, hozzáértő ember, esetleg rosszul tervezett lesz a munkaszervezés/.

38 Szakmai dilemmákhoz Jogos-e alacsonyabb összegű RÁT-ra ítélni azokat a dolgozni akaró embereket, akiknek az önkormányzat hibája miatt nem jut közfoglalkoztatás? /előrelépés a közfoglalkoztatási terv, ami nem pótolja a hiányzó vagy gyengén működő közfoglalkoztatást szervező munkaszervezet felállítását/. Félő, hogy a közfoglalkoztatás jelentősen lefoglalja a forrásokat és háttérbe szorulnak azok a valóban aktivizáló eszközök, amelyek az önfoglalkoztatást, a helyi megoldásokat, munkaerő-mobilizálást és a munka megtartását támogatják. Sok ponton bizonytalan rendszer miben és milyen mértékben fog javítani a tartós munkanélküliség problematikáján? Mennyire képes az állam piac nélkül többletmunkahelyeket teremteni, ha a gazdaság nem növekszik, miből és hogyan lehet a foglalkoztatást növelni? Hova fog vezetni, ha egyre több ember szorul ki az amúgy is szegény szociális ellátórendszerből?

39 Felhasznált irodalom: Szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége MACSGYOE Pataki Éva: Vélemény az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvényeknek az Út a munkához programhoz kapcsolódó módosításáról tárgyában készült előterjesztésről Forrás: Kun Zsuzsa: A szociális szolgáltatások sztenderdizálása és a foglalkoztathatóság javítása Kapocs VII.évf. 5. sz. Vida Anikó: A jogok és kötelességek egyensúlyának változása a munkanélküliek ellátásának szabályozásában Dél-alföldi Szociális Hírmondó VIII. évf. 3. sz. Döbör Ágota: A munkanélküliségből fakadó családon belüli szerepváltozások és azok megoldási lehetősége Dél-alföldi Szociális Hírmondó VIII. évf. 1. sz.

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Zomboriné Botás Mária Tel: 62/ Fax: 62/ Szeged, Kereszttöltés u. 13.

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálatának szakmai programja A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat adatai Név, székhely, cím: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Szakmai ellenőrzések az intézményben

BESZÁMOLÓ. Szakmai ellenőrzések az intézményben Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Területi Irodája 4242 Hajdúhadház, Béke. u. 54/b.Tel/fax.: 52/583-129. E-mail: csaladsegito@hajduhadhaz.hu BESZÁMOLÓ a Hajdúhadházi Mikrotérségi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata

Helyi. Esélyegyenlőségi. Program. Görcsönydoboka Község Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2013-2018 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Gondolatok a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgáltatás helyzetéről

Gondolatok a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgáltatás helyzetéről Gondolatok a családsegítő- és a gyermekjóléti szolgáltatás helyzetéről Intézményünk, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat módszertani feladatokat lát el a Nyugat-dunántúli

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ felülvizsgált egységes szerkezete JÁSZLADÁNY 2014. a 152/2014. (VI.12.) képviselő-testületi határozattal elfogadva 1 BEVEZETÉS A szociális igazgatásról és ellátásokról

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Elfogadva 743/24. (XI. 3.) Kt. határozattal BUDAPEST XVI.KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÓNKORMÁNVZA3A BUDAPEST 24. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben