SZOCIÁLIS MUNKA A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEKKEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS MUNKA A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEKKEL"

Átírás

1 SZOCIÁLIS MUNKA A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEKKEL A SZKTT HSZK Tabán Családsegítő Közösségi Ház gyakorlati tevékenységének tükrében Zomboriné Botás Mária SZKTT HSZK családsegítő hálózatvezető február

2 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás ellátási területének bemutatása A kistérség lakónépessége: fő Családsegítő szolgáltatással 100%-os a lefedettség. Ebből fő a Humán Szolgáltató Központ ellátási területe (Szeged, Dóc, Domaszék, Szatymaz, Zsombó) Családsegítő szolgáltatás ellátotti száma: 2008 év: 5877 fő forgalom: RSZS kliens: fő /ebből a kistérség: 152 fő/

3 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás ellátási területének bemutatása Probléma: legnagyobb arányban munkanélküliséggel összefüggő foglalkoztatás hiánya alacsony jövedelem elszegényedés, eladósodás mentális, pszichés problémák szenvedélybetegség munkaképesség-csökkenés

4 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás ellátási területének bemutatása Igénybevevők: év közöttiek a legtöbben 80% nem foglalkoztatott nők nagyobb arányban 8 általános és középfokú végzettségűek, de növekszik a diplomások aránya (7-8%) A kliensek 60-70%-a kötelező együttműködés keretében (RSZS, adósságkezelési tanácsadás) jelenik meg év: Kötelezettek: 62,72% /3.628 fő/ Önként jött: 37,28% /2.239 fő/

5 A családsegítő szolgáltatás célja A szociális munka eszközeinek és módszereinek a felhasználásával díjmentes általános és speciális szolgáltatásokkal hozzájáruljon az egyének, családok és különböző közösségi csoportok mentális és szociális jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

6 A családsegítő szolgáltatás célja Feladatai közül ami konkrétan nevesítve a munkanélküli célcsoportra vonatkozik: Sztv (4) A családsegítés keretében biztosítani kell: e) A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását. 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet 30.. (2) c) Szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját.

7 ELŐZMÉNYEK Az elmúlt évtizedben egyre határozottabb elvárásként fogalmazódott meg, hogy a szociális szolgáltatásokban, illetve szociális szakemberek eszköztárában és beavatkozási céljaiban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a munkavállalás elősegítésére A módosított Sztv. lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy amennyiben helyi rendelet alkotnak, kötelezhetik az RSZS-ben részesülőket a kijelölt szociális intézménnyel /családsegítő szolgálattal/ való együttműködésre. A passzív eszköz /segély/ mellé aktív, az elhelyezkedést segítő munkaerőpiaci, illetve szociális szolgáltatások igénybevételét biztosítja/.

8 ELŐZMÉNYEK A tv. módosítás értelmében az önkormányzatok számára kötelező helyi rendelet alkotása egy együttműködő intézményt kell kijelölni Családi típusú támogatás bevezetése (első hazai kísérlet a szociális minimum intézményesítésére maximalizálták, legfeljebb a minimálbér nettójában). Kiszélesedtek a nem foglalkoztatott személynek minősülés kritériumai, így a megelőző időszakhoz képest többen és rövidebb időn belül válnak jogosulttá a szociális segélyre. A beilleszkedést segítő program kötelező jelleggel itt jelenik meg Út a munkához program előkészítése, véleményezése és elfogadása Aktív korúak ellátása - közfoglalkoztatás RÁT RSZS Beilleszkedést segítő programban résztvevők köre szűkül.

9 ELŐZMÉNYEK Kezelhető kliensszám Szakértői csoport modellértékű program (külön finanszírozás) Sokszínű csoporttevékenység, kreatív kézműves programok (kliensek 50%-a) Módszertani kiadvány Többszörösére duzzadt kliensszám Leterhelt munkatársak 3 fő humán erőforrás bővítés Szakmai eszköztár szűkülése (csoportok kevesebb száma -kliensek 4-5%-a) Önkéntes kliensek kiszorulása Prevencióra kevesebb idő és kapacitás

10 A családsegítő szolgálat RSZS-s kliens számának alakulása év között. 2004: 226 fő /gondozotti létszám 33% a/ 2005: 414 fő /gondozotti létszám 45,14%-a/ 2006: 1751 fő /gondozott létszám 77,51%-a/ 2007: 2512 fő /gondozott létszám: 79,69%-a/ 2008: 2993 fő /gondozotti létszám 78,41%-a/

11 Rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka jellemzői A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű (egészségkárosodott, nem foglalkoztatott) aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Jellemzője, hogy a pénzbeli segélyhez szolgáltatásokat is hozzárendel. E szolgáltatásoknak az ellátottak munkaerőpiaci pozíciójának erősítését kell szolgálnia. Legfontosabb eszközünk a bizalmon alapuló, személyre szabott segítő kapcsolat. Alapelv, hogy az együttműködési programban onnan induljunk ki, ahol az igénybevevő tart és a különböző szolgáltatási elemek az ő szükségletéhez igazodjanak.

12 Rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka jellemzői A munkaerőpiacra való visszasegítés időben elhúzódó folyamat. Munkanélküli célcsoport heterogén összetételű. Az egyéni esetkezelés mellett a csoportmunkának és közösségi munkának is meg kell jelennie a szolgáltatásrendszerben. Számos készség, képesség, kompetencia elsajátításához a csoport és közösségi munka kínál lehetőséget.

13 Rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka jellemzői A személyes kompetenciák fejlesztésével, a szociális szolgáltatások igénybevételével a programban résztvevők nagyobb eséllyel jutnak hozzá az életkörülményeik változtatásához szükséges forrásokhoz. Sokszereplős modell, eredménye csak a különböző szervezetek együttműködése esetén várható együttműködési megállapodások, rendszeres információcsere (Szakértői csoport működtetése)

14 A klienskör jellemzői a többségük tartós munkanélküli év közöttiek meghatározó aránya többségüknél alacsony iskolai végzettség, vagy szakképesítés hiánya nem piacképes szakma alacsony jövedelem, eladósodás szenvedélybetegség egyéb egészségügyi problémák lakhatási problémák nagy arányban egyedülállók, vagy gyermeküket egyedül nevelők családi kapcsolatok rendezetlensége, támogató háttér hiánya szocializációs hiányosságok, életvezetési problémák roma származás A kliensek több mint 70%-nak van vagy volt a munkanélküliséghez valamilyen társult (egy vagy több) problémája

15 A klienskör jellemzői Munkanélkülivé válás körülményei: Munkahely megszűnése Leépítés Gyes után nem tud elhelyezkedni Egészségkárosodás Szerződést nem hosszabbítanak

16 A klienskör jellemzői A munkanélküliség hatásai: Rendszeres jövedelem megszűnik vagy csökken Stressz, szorongás, depresszió Pszichés okok szomatizálódása, egészségkárosodás Társas kapcsolati háló beszűkül, izoláció Társadalmi, szociális presztizs elvesztése Önértékelés, identitás, biztonságérzet elvesztése Gyermekek szorongása, kirekesztettsége nő, tünethordozóvá válhat (egészségügyi, viselkedési zavar) Szenvedélybetegség (alkohol, nyugtató, altató használat) Életvezetési probléma Rendszertelen, strukturálatlan napirend, életmód Munkanélküli létre való szocializáció Hibás minta átörökítése

17 Beilleszkedést segítő program Személyre szabott cselekvési /gondozási/ terv, közösen megfogalmazott probléma megoldásának rövid és hosszú távú célját és feladatait rögzíti az eszközök, módszerek, technikák mellérendelésével. támogató, képességfejlesztő és kontroll elemeket egyaránt tartalmaz. Elsődleges cél: visszaintegrálódás segítése a munkaerőpiacra, segélyezett munkába állítása. Másodlagos cél: hátrányos helyzetűek társas kapcsolatainak javítása, izoláció oldása, pszichés támogatás, az életminőség romlásának megakadályozása, hátrányos helyzetből adódó nehézségek kezelése.

18 A programok irányultsága és jellemzői A munkanélküliek csoportjainak más-más típusú programokra van szüksége. E csoportba tartozók lehetnek: 1. Aránylag könnyen elhelyezkedni tudók. 2. Részben tartós munkanélküliek, akik még mobilizálhatók /szakmájukkal, végzettségükkel vagy életkorukkal van probléma/. 3. Halmozottan hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek.

19 A beilleszkedés segítő program tartalmi elemei, irányultsága I. Álláskeresésre, elhelyezkedésre irányuló programtípus /álláskeresési hatékonyság növelése, álláskeresési technikák elsajátítása/. Cél: mielőbbi visszaintegrálódás az elsődleges munkaerőpiacra, vagy közfoglalkoztatásban részvétel, alkalmi munkavállalás segítése. Feladat: Munkaügyi Központtal kapcsolattartás, álláskereső klub látogatása, képzésen való részvétel. Módszerek: egyéni tanácsadás, információ, tájékoztatás, életmódot formáló foglalkozás, álláskereső klub, álláskereső tréning. Személyi feltételek: finanszírozási okokból többnyire belső munkatársakkal oldottuk meg.

20 A beilleszkedés segítő program tartalmi elemei, irányultsága II. Foglalkoztathatóság javítására irányuló programtípus Cél: reintegráció hatékony előkészítése /tartós munkanélküliség okozta hátrányok leküzdése, megfelelő önismeret megszerzése után elhelyezkedési esélyek növelése/. Feladat: motiváció, készségfejlesztés, pszicho-szociális támogatás. Módszerek: egyéni esetmunka, adósságkezelési tanácsadás, családi-, pár-, egyéni terápia, családi kapcsolatok rendezése, pályaorientációs tanácsadás, munkavégzésre felkészítő tréning /önbizalom motiváció erősítés, hatékony kommunikáció, konfliktus kezelés/, hatékonysági tréning /erősségek, gyengeségek, kapcsolatteremtés/, képzésbe jutás / Lépj egyet előre, Munkaügyi Központ, EU-s pályázatok/.

21 A beilleszkedés segítő program tartalmi elemei, irányultsága III. Más ellátásba juttatásra irányuló programtípus Cél: egészségi állapot felmérése, munkaképesség csökkenés megállapítás Feladat: kapcsolódó ügyintézés, információ Lehetőségek: öregségi nyugdíj, leszázalékolás, ápolási díj, gyermekgondozással kapcsolatos ellátások Módszerek: TB tanácsadás, szociális ügyintézés, információnyújtás, rehabilitáció lehetőségei /rehab. munkahely/, önsegítő csoportban részvétel.

22 A beilleszkedés segítő program tartalmi elemei, irányultsága IV. Szinten tartásra, karbantartásra, társadalmi integráció erősítésére irányuló programtípus Cél: munkaerőpiacról kikerült, eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező, speciális élethelyzetű személyek /gyermekeiket egyedül nevelők, állami gondoskodásból kikerültek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek/. Feladat: reszocializáció elősegítése, izoláció oldása, alapvető társas készségek kialakítása, mindennapi tevékenység strukturálása egészségi, szociális, mentális állapot javítása. Módszerek: esetmunka, családgondozás, egészségügyi ellátásba juttatás, önsegítő csoportok, tematikus klubok /háztartási klub/, szabadidős programok.

23 Csoportokkal végzett szociális munka Álláskereső klub: álláskeresés segítése Szociálterápiás szerepjáték tréning munkanélkülieknek: álláskeresési készségek, problémamegoldó és kommunikációs készség fejlesztése. Munkavégzésre felkészítő tréning. Önsegítő csoportok: Anonim Alkoholisták, Támogató Csoport Szenvedélybetegek Családtagjainak Napfény Klub /pszichiátriai betegeknek/ Háztartási Klub /eladósodás megelőzése, tudatos fogyasztói szemlélet kialakítása/ Kreatív kézműves foglalkozások

24 A rendszerből való kikerülés Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülők rendszerből történő kikerülésének okai I. félév Összes RSZS: fő /Szeged: 2298 fő, kistérség: 101 fő/ SZEGED VÁROS KISTÉRSÉG Alsóváros Dorozsma Összes Domaszék Dóc Zsombó Összes ÖSSZESEN KIKERÜLÉS OKAI Tabán CSSKH munkaviszonyt létesített támogatott képzés rokkantsági nyugdíj öregségi nyugdíj özvegyi nyugdíj GYES ápolási díjat igényelt átadva más településnek nem együttműködő lemondta nem jogosult elhunyt ÖSSZESEN Támogatott munkát vállalt összesen: 210 fő Szeged város: 195 fő Kistérség: 15 fő

25 A rendszerben való maradás okai Munkaerőpiaci helyzet Kevés a hal, sok a fóka. Kereslet kínálat összehangolatlansága. Rehabilitációs munkahelyek hiánya. Nem piacképes szakma /esetleg felsőfokú diploma középfokú végzettséget igénylő álláshelyhez túlképzett/. Alacsony iskolai végzettség, szakképzettségi hánya. Egyedülálló szülő /gyermekelhelyezés megoldatlansága/. Életkori tényezők /diszkrimináció/. Etnikai megkülönböztetés. Segély + fekete munka versenyképesebb a minimálbérnél /segéllyel járó egyéb juttatások/. Felsőfokú tanulmányok /levelező tagozat/. Pszichoszociális helyzet / tanult tehetetlenség /. Egészségügyi problémák szenvedélybetegség. Kulcsképességek hiánya, munkanélküliségre való szocializálódás. Lakhatási, életvezetési problémák. CSSK hiányos eszköztára /pl. csoportmunka, kevés finanszírozási, kapacitásbeli problémák miatt/. Foglalkoztatási tanácsadást ellátó civil szervezetek szolgáltatásainak, esetlegessége, összehangolatlansága.

26 Beilleszkedési program szervezése érdekében végzett feladatok 1. Beilleszkedési program készítése, követése, értékelése ehhez kapcsolódó adminisztráció 2. Szakértői csoport működtetése kéthavonta 3. Szoros együttműködés Szeged Város Szociális Iroda, Munkaügyi Központ 4. Kapcsolattartás tájékoztatás - civil szervezetek, képző intézmények. 5. Csoportok, klubok szervezése, működtetése.

27 Szükségletekhez igazított díjmentes szolgáltatások a családsegítőben Egyéni esetkezelés, családgondozás. Információ. Ügyintézés. Életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás. Pszichológiai, jogi tanácsadás. Egyéni-, pár-, családterápia. Konfliktuskezelő tanácsadás /mediáció/. Családi videotréning /családok kommunikációs zavarai/. Csoportmunka. Közösségi szociális munka. Közvetítés más /civil szervezetek/ szolgáltatásaihoz. A munkatársak részére a kiégés veszély elkerülése érdekében rendszeres,havonkénti szupervíziót és heti 1 alkalommal esetmegbeszélést szervezünk.

28 Aktív korú nem foglalkoztatott segélyezettekkel végzett szociális munka előnyei I. Sokproblémás, halmozottan hátrányos helyzetű igénybevevőknél intenzívebb, személyes kapcsolattartás, szociális-mentális állapot stabilizálása, elmozdulás a társadalmi integráció irányába, kirekesztődés, marginalizálódás megakadályozása (komplex családgondozás). Preventív szolgáltatásokon keresztül segítséget kaphatnak a célcsoport tagjai, hogy könnyebben el tudják viselni a munkanélküliséggel járó anyagi és lelki terheket. Van kitől segítséget kérni a továbbiakban (családtagjaik számára is). Szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek kiszűrése, lehetőség szerint kezelésbe juttatása diszpécser funkció. Akik önként nem jöttek volna, de vannak a munkanélküliséggel társult problémáik, azok most bekerültek a családsegítő szolgálatok látókörébe és foglalkoznak velük. Közös, kiépülő, előremutató szakmaközi együttműködés ( interprofesszionális team ) a partnerszervezetekkel. Jobb koordináció, erőforrások összeadódása (szolgáltatás kereslet-kínálat összekapcsolása). Kliensek aktivitásának növelése, saját erőforrások mozgósítása, egyéni felelősségvállalás erősödése.

29 Aktív korú nem foglalkoztatott segélyezettekkel végzett szociális munka előnyei II. Speciális szükségletű klienseknek többféle szolgáltatás megajánlása (önsegítő csoportok, egyszülős klub, nők klubja, pszichiátriai betegek klubja, család és párterápia, mediációs tanácsadás stb.). Egyértelmű munkafolyamat, a célok kitűzése, konkrét feladatok megfogalmazása segítség a családoknak. Egyéni felelősség hangsúlyos (számon kérhető) vállalása a saját életük alakításáért. Tervezés (jelen, jövőkép), kötelességtudat erősödése. A kliensek kizökkenhetnek az otthonlétből, van kivel beszélniük a nehézségeikről, megtapasztalják, hogy más is van hasonlóan nehéz (vagy nehezebb) helyzetben. Szolidaritás erősödése, izoláció oldása. Civil szervezeteken keresztül a kiválasztott kliensek EU-s pályázati projektekbe delegálásának lehetősége képzések, munkaerő-piaci esélynövelés. Más, foglalkoztatást elősegítő szervezetekkel össze lehet kapcsolni a klienseket.

30 Aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka hátrányai I. Intézmények hiányos, néhol elégtelen infrastruktúrája, személyi, tárgyi feltételek és finanszírozás hiányosságai. Szűk és korlátozott rendelkezésre álló eszközrendszer. Nincs egységes nyilvántartó és adatbázis. Ezek különbözőek, a partnerek számára nem átjárhatóak (egymás számára igazolások, jelentések). Megnövekedett adminisztráció, rengetek papírgyártás, jelentési kötelezettség egymásnak (önkormányzat, munkaügyi központ, családsegítő szolgálat). Olyanok is bekényszerülnek a rendszerbe, akik szeretnének ugyan dolgozni, akarnak is, de a szűkülő munkaerő-piaci lehetőségek miatt ez nem sikerül nekik a segítők sem tudnak segíteni, vagy csak esetlegesen. Ez erősíti a diszfunkció érzését.

31 Aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka hátrányai II. Kontroll elem megléte bizalmatlanságot vált ki. Erőteljes profilváltás zajlik, prevenció helyett a hivatali jellegű, hatósági szerep felé tolódik el a hangsúly. A magas létszám nehézkessé teszi az ügyféláramlás irányítását, sérülnek a családsegítő szolgálatok más szolgáltatásai a kapacitás-hiány miatt (önként jött kliensekkel foglalkozás, csoportmunka). Hiányoznak a célcsoportalapú megközelítésre épülő szolgáltatások (pl. fiatal pályakezdők, 50 év felettiek, megváltozott munkaképességűek, gyermeküket egyedül nevelők stb.). Speciális helyzetű kliensekkel rendkívül nehéz, időnként megvalósíthatatlan a kötelező együttműködés (pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek nem egyszerű a megfelelő ellátásba juttatás sem). Hiányoznak a speciális szolgáltatási kondíciók (munkaerő-piaci ismeretek, foglalkoztatási kapcsolati rendszer, célirányos képzések).

32 Aktív korú rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka hátrányai III. Hiányzik az összehangolt és egyszerűsített az ügyfél szükségleteihez igazodó egymásra épülő szociális és munkaügyi szolgáltatások rendszere. Mindkét ellátórendszer a célcsoport csak egy részének a szükségleteit képes úgy ahogy (családsegítő szolgálatoknál személyi, tárgyi feltételek hiánya miatt) ellátni. Teljeskörű, lefedett ellátást csak egy újfajta, egymásra épülő kombinált szolgáltató rendszer nyújthat. A jelenlegi rendszerek között sokszor szó szerint elvész az ügyfél. Kistelepüléseken a munkaerő-piac nem kínál lehetőségeket. Hiányoznak a tranzitmunkahelyek, amelyekből biztosított lenne az átjárás az elsődleges munkaerő-piacra. Jelenleg a közcélú, közhasznú munka során csak elvétve van lehetőség státusz megtartásra. Így a kliens visszajut újból az eredeti segélyezetti státuszához (ez a körforgás többszöri ismétlődés után fokozza a kliensek reménytelenség érzését, hiszen mintegy bebetonozódnak ebbe az állapotba). Érje meg dolgozni elv nem érvényesül.

33 Módszertani feladatellátás a munkanélküliek célcsoportjával végzett szociális munka érdekében Szakmai anyagok, módszertani kiadványok készítése, illetve abban való közreműködés. Formanyomtatványok elkészítése, szerződésminták, helyi rendelet kérésre elküldtük. Személyes konzultáció biztosítása. BSP irányelvének kidolgozásában közreműködés szakminisztérium felkérésére. Országos konferenciákon, szakmai napokon való részvétel. Akkreditált konferencia és műhelymunka sorozat szervezése a régióban. Felmérések készítése, helyszíni látogatások. Dél-alföldi Szociális Hírmondóban jogszabályi változásokról, modellértékű programokról, jó gyakorlatokról tájékoztatás megjelenik negyedévente.

34 CSSK feladatai az Út a munkához programhoz kapcsolódóan I. Aktív korú ellátottakkal végzett szociális munka RÁT-ban részesülőkkel együttműködés: - önkéntes, - kötelező együttműködés keretében, akkor ha az állami foglalkoztatási szerv a személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodóan előírja a családsegítő szolgálattal való együttműködést, amely kiterjedhet az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre is /Sz.tv. 35. (6)/

35 CSSK feladatai az Út a munkához programhoz kapcsolódóan II. Aktív korú ellátottakkal végzett szociális munka RSZS-ben részesülők közül, az aki: életévét betöltötte /kivéve, akik 1 éves megállapodást kötnek az önkormányzattal/ éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családjában élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a CSt. Szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását a napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani.

36 Szakmai dilemmák I. Csak a segélyből élőknek ha a fekete munka jövedelemkiegészítő lehetőségével nem élnek a segély összege milyen életfeltételeket tesz lehetővé? Csapda helyzet a szociális támogatások önmagukban nem elegendőek az emberek megélhetésére. A munkanélküliséget, mint a globális piacgazdaság velejáróját lehete, szabad-e az egyén felelősségeként kezelni? Támogatott munkából nagyon kevesen kerülnek ki az elsődleges munkaerőpiacra nem többen, mint a fekete munkából rotációs rendszerben ki-be járnak a segélyezetti létből a közfoglalkoztatásba és vissza. Közhasznú programok hatékonysága tudnak-e folyamatosan munkát biztosítani azoknak, akik ismét bekapcsolódnak a munka világába? A közfoglalkoztatásba bevonható munkamennyiség és a foglalkoztatottak létszámának aránya meghatározza, hogy milyen kimenetekre lehet számítani.

37 Szakmai dilemmák II. Hátrányos helyzetűek oktatása felzárkóztató képzés és mentori segítség szükséges. A motivációk erősítését kényszer nem segíti elő /Ferge Zsuzsa tanulmánya szerint Németország és USA példája alapján a kikényszerített munka foglalkoztatás javító hatása illúzió volt, a munkateszt külföldön lejárt lemez, nem hozott eredményt /. Nagyobb társadalmi védelemben részesül a 2. csoport, de ha dolgozni akar még kevesebb esélye lesz, mint az 1. csoportba tartozónak diszkriminatív. Munkaképesnek ítélt csoportnál mi lesz a személyes szolgáltatások szerepe? Szociális munka eszközrendszere és szakmai alkalmazásának súlya háttérbe szorul, másodlagossá válik. / m.nélküliek 70-80%-a küzd a munkanélküliség okán vagy mellett megjelenő társult problémákkal/. A 30 napos forgás nem fogja elősegíteni a piacképes kompetenciákat. A munka reszocializációt elősegítő 9 hónapos alkalmazás esetén pedig mások kerülnek hosszabb ideig passzív állományba és bizonytalan várakozásra ítéltetnek. A sokféle hátránnyal küzdő kistelepüléseken hiányoznak azok a szervezeti feltételek, amelyek lehetővé teszik a közfoglalkoztatás folyamatos lebonyolítását /ha nincs eszköz, hozzáértő ember, esetleg rosszul tervezett lesz a munkaszervezés/.

38 Szakmai dilemmákhoz Jogos-e alacsonyabb összegű RÁT-ra ítélni azokat a dolgozni akaró embereket, akiknek az önkormányzat hibája miatt nem jut közfoglalkoztatás? /előrelépés a közfoglalkoztatási terv, ami nem pótolja a hiányzó vagy gyengén működő közfoglalkoztatást szervező munkaszervezet felállítását/. Félő, hogy a közfoglalkoztatás jelentősen lefoglalja a forrásokat és háttérbe szorulnak azok a valóban aktivizáló eszközök, amelyek az önfoglalkoztatást, a helyi megoldásokat, munkaerő-mobilizálást és a munka megtartását támogatják. Sok ponton bizonytalan rendszer miben és milyen mértékben fog javítani a tartós munkanélküliség problematikáján? Mennyire képes az állam piac nélkül többletmunkahelyeket teremteni, ha a gazdaság nem növekszik, miből és hogyan lehet a foglalkoztatást növelni? Hova fog vezetni, ha egyre több ember szorul ki az amúgy is szegény szociális ellátórendszerből?

39 Felhasznált irodalom: Szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége MACSGYOE Pataki Éva: Vélemény az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvényeknek az Út a munkához programhoz kapcsolódó módosításáról tárgyában készült előterjesztésről Forrás: Kun Zsuzsa: A szociális szolgáltatások sztenderdizálása és a foglalkoztathatóság javítása Kapocs VII.évf. 5. sz. Vida Anikó: A jogok és kötelességek egyensúlyának változása a munkanélküliek ellátásának szabályozásában Dél-alföldi Szociális Hírmondó VIII. évf. 3. sz. Döbör Ágota: A munkanélküliségből fakadó családon belüli szerepváltozások és azok megoldási lehetősége Dél-alföldi Szociális Hírmondó VIII. évf. 1. sz.

40 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Zomboriné Botás Mária Tel: 62/ Fax: 62/ Szeged, Kereszttöltés u. 13.

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai

Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai Beilleszkedési programok tapasztalatai 2007. évi felmérés adatai 2009. Hajdúszoboszló Ráczné dr. Lehóczky Zsuzsánna FSZH Kutatási területek Makro elemzés 15 munkaügyi kirendeltség + munkatárs 40 önkormányzat

Részletesebben

programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,

programot és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, 2009. június 10. figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő (15 nap) betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2007.(III.28.) rendelet módosítására Készült: Szécsény Város

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról

Tájékoztató a évi közfoglalkoztatásról Az előterjesztés száma: 32/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. február 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM 8. PRIORITÁSÁNAK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 2016.06.17. Gerzsényi Ágnes Munkaerőpiaci Programok Főosztály VEKOP - VERSENYKÉPES

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009)

Út a munkához program. Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Út a munkához program Jogszabályi változások és hozzá kapcsolódó végrehajtási feladatok (2009) Az átalakítás céljai és alapelvei 2 Célok: a segélyezettek munkaerőpiaci pozíciójának javítása, a segélyezés

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-7115/2010. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Szociális rendelet módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7.

A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, SZEPTEMBER 7. A ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA NYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEG, 2016. SZEPTEMBER 7. A ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEREPE A TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSÁBAN DR.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2009.(III. 3.) KGY. r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II.

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK NEMZETI FORRÁSBÓL Támogatási lehetőségek nemzeti forrásból NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP (NFA) BÁCS-KISKUN MEGYÉRE ALLOKÁLT ALAPRÉSZEK*: Bács-Kiskun megye rendelkezésére álló NFA

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNYNÁL FOLYAMAT LEÍRÁS 1. A szolgáltatás célja A megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedési számának növelése, illetve felkészítésük a munka világára,

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Miskolc, március 17.

Miskolc, március 17. Miskolc, 2010. március 17. Törvényiháttér - 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról - 6/1996 MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

SPECIÁLIS HELYZETŰ CSOPORTOK A MUNKAERŐPIACON

SPECIÁLIS HELYZETŰ CSOPORTOK A MUNKAERŐPIACON SPECIÁLIS HELYZETŰ CSOPORTOK A MUNKAERŐPIACON BENKEI-KOVÁCS BALÁZS HEGYI-HALMOS NÓRA: MUNKAERŐPIAC ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Munkaerő-piaci szempontból speciális csoportok 1. Alacsony iskolai végzettségűek

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004 BABA-HÁZ CSALÁDINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS célja: Az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő szolgáltatás kialakítása, a HH/3H főként roma gyerekek, családok felzárkózását elősegítő programmal. A többgenerációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007.

A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA 2007. KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG NÁNÁSI U. 4. A LÁTÁSSÉRÜLTEK FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS KÖZPONTJA SZAKMAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 2007. I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1.

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI PREVENCIÓS PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉGBEN Moravcsik-Kornyicki Ágota szakmai vezető Miért szükséges EGÉSZSÉGVÉDELEM program? Három

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben