MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó"

Átírás

1 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u évi É V E S B E S Z Á M O L Ó Budapest, április 24. Incze Zsolt ügyvezető igazgató

2 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1024 Budapest, Kis Rókus u évi É V E S B E S Z Á M O L Ó K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T E Budapest, április 24. Incze Zsolt ügyvezető igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Céginformációk A Számviteli rendszer Számviteli politika A MÉRLEG TÉTELEK SZÖVEGES ELEMZÉSE Eszközök alakulása Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Források alakulása Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások EREDMÉNY KIMUTATÁSBAN SZEREPLŐ TÉTELEK Közhasznú eredménykimutatás Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások Közhasznú tevékenységből származó bevétel Közhasznú egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Költségek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások EGYÉB INFORMÁCIÓK Mérlegben nem szereplő tételek Választott tisztségviselők díjazása Adómérleg Cash flow Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatószámok Eredmény értékelés

4 1. Bevezető A Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a évi beszámolóját a számvitelről szóló évi C. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, illetve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján készítette el. 1.1 Céginformációk A Társaság neve: Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2008. április 1-től) Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ( ig) Jövő Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság (2008. január 31-ig) Székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u (2006. május 11-től) 1024 Budapest, Lövőház u. 39. (2006. május 11-ig) Cégjegyzékszáma: Adószáma: Társasági szerződés kelte: január 14. Cégbírósági végzés kelte: május 22. Bankszámla száma: Magyar Államkincstár A Társaság tartama: határozatlan idő A Társaság jogi formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság, közhasznúsági fokozat: közhasznú A Társaság főtevékenysége: 9252 Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme A Társaság jegyzett tőkéje: ezer forint A Társaság alapítója: A Magyar Állam. Az alapítói jogköröket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság gyakorolja A tulajdonos képviselői: Dr Halasi Tibor, Igazgatóság elnöke Horváth Gergely Domonkos, vezérigazgató A Társaság ügyvezetője: június 26-tól: Incze Zsolt 8271 Mencshely, Petőfi S. u

5 A Társaság könyvvizsgálója: SIGNATOR Audit Kft 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. MKVK nyilvántartási szám: Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (an.: Jung Terézia) 8200 Veszprém, Zápor utca 4. 2.ép. B lház MKVK tagsági szám: A könyvvizsgálónak a jog szerinti könyvvizsgálatért fizetett díj nettó 2000e Ft, más díjazásban nem részesült. A Társaság Beszámolóját készítette: Strábelné Fábián Erzsébet Mérlegképes Könyvelő (MKVK: ) 1144 Budapest, Ond Vezér u. 25. A Társaság célja, hogy a Millenáris Park továbbfejlesztése során a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán alapuló jövőt bemutató közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas kulturális központot hozzon létre. 1.2 A Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvvezetési rend: kettős könyvvitel Üzleti év: január december 31. Mérleg fordulónapja: 2011.december 31. Mérlegkészítés időpontja: március 31. Beszámolás formája: éves beszámoló Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású Eredménykimutatás változata: A Mérleg változata: A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerint Közhasznú eredménykimutatás 5

6 1.3 Számviteli politika A beszámoló elkészítésénél a Számviteli törvény és az egyéb szervezetek könyvvezetését szabályozó kormányrendelet alapján kialakított számviteli politikánk biztosítja, hogy az éves beszámoló reálisan mutassa be a vállalkozásunk vagyoni és pénzügyi helyzetét. A könyveket a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetjük, a könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, alés részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe foglaljuk össze amely a szöveges számlarenddel együtt lehetővé teszi a könyveink számviteli törvény előírásai szerinti vezetését. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítjuk, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem használjuk. Az eredmény az számlaosztályok egyenlegeként határozzuk meg, A rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatjuk ki, melyek nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes felülvizsgálata során döntjük el, hogy melyeket kell rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek között elszámolni. Társaságunk a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a bekerülési érték amortizációval csökkentett értékén mutatjuk ki. Értékcsökkenés elszámolása: A terv szerinti értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírással állapítjuk meg az üzem behelyezés, használatba vétel napjától a nullára történő leírás napjáig.. Az Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jog és szellemi termék értékcsökkenését a használatba vétel időpontjában egy összegben számoljuk el. Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést a képzőművészeti alkotásnál, olyan kép- és hangarchívumnál, műemléki védettségű épületnél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő. Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenést megváltoztatjuk, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben bemutatjuk. Terven felüli értékcsökkenést az Értékelési Szabályzatban meghatározottak szerint számolunk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására havonta kerül sor, a hónap utolsó napján. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál tárgyi eszközöknél. Maradványérték meghatározása A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A maradványértéket a likvidációs érték módszerével határozzuk meg: a leírási időszak végén várható bevétel jelenértéke vagy hasonló használati idő után az eszköz jelenlegi értékének jövőbeni értéke az eszközhöz még kapcsolódó kötelezettségek jelenértéke = Maradványérték Az immateriális javakról és tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetünk, mely mennyiségben és értékben is tartalmazza az eszközöket. Az analitikus nyilvántartást negyedévenként egyeztetjük a főkönyvi könyveléssel. Tényleges mennyiségi felvétellel 5 évenként készítünk leltárt a Leltározási Szabályzat szerint. 6

7 2011. évben a Társaságnál bekövetkezett korábbi vezető váltás miatt tényleges leltárfelvételre került sor. A tényleges leltárfelvétel során derült arra fény, hogy az eszközök leltári száma nem egyezik meg az analitikus nyilvántartás szerinti leltári számokkal, ezért az leltározott eszközök az analitikus nyilvántartással nem összehasonlíthatók. További problémaként jelentkezett, hogy az analitikában az egyes eszközök mint egységes kiállítási berendezések csoportosan lettek nyilvántartva, annak ellenére, hogy önálló tárgyi eszközökből és tárgyi eszköznek nem minősülő anyagokból álltak évben az eszközök raktári rendezése, raktározási szabályzatai, a raktározáshoz kapcsolódó bizonylatai elkészültek, de a kapcsolódó raktári nyilvántartás 2011.évben még nem készült el évben a raktári nyilvántartási program mely mennyiségi nyilvántartás mellett az eszközök mozgását is rögzíti elkészültével az eszközök egységes leltári számmal történő ellátásával megoldhatóvá válik a raktári analitika mennyiségi és a főkönyvi analitika mennyiségi és értékbeli nyilvántartásának egyezőségével a főkönyvi könyvelés leltár szerinti egyezősége biztosítottá válik. A csoportosan nyilvántartott eszközök a korábbi években támogatásból valósultak meg, ezért az évenként elszámolt értékcsökkenés, megegyezik a halasztott bevételek mentesítésével egyidejűleg elszámolt egyéb bevétellel, vagyis az éves eredményre gyakorolt hatása nulla. Tételes elszámolásuk a pontnál kimutatva. A készletek nyilvántartása tényleges beszerzési áron év végi értékelése FIFO módszerrel történik. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak, a számviteli politikát a 2011.évi számviteli törvény változásainak megfelelő javításokkal együtt egységes szerkezetbe foglaltuk. A valuta-és devizatételek értékelése: A devizás eszközöket és forrásokat egységes árfolyam értékelési szempontok szerint értékeljük, számítjuk át forintra. Az értékelés alapja a teljesítéskori árfolyam (paritás, szerződés és átadás átvétel). A barter ügyleteket az első ügylet választott árfolyamán, az adott és kapott előlegeket a választott árfolyamon értékeljük. Vállalkozásunk által alkalmazott árfolyam: MNB árfolyam Év közi mozgások, kiegyenlítés: devizaszámla átlag vagy FIFO árfolyamán, hitelintézet által felhasznált forint devizára átváltott értékén, a realizált árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. Értékelés év végén Az értékelés kiindulópontja az összes eszköz és forrás értékelési különbözetének megképzése a mérleg fordulónapon nyitott tételek után, a mérleg fordulónapi árfolyamok szerint. Az értékelési különbözet kiszámolt, függetlenül attól, hogy az átértékelés veszteség vagy nyereség. Az adott és kapott előlegek is értékelendők. A mérlegkészítésig realizált árfolyam különbözetek hatása nem jeleníthető meg. A folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódó árfolyam különbözet a beruházás értékében aktiválandó. Az árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. A vevői követelésekről és szállítói tartozásokról analitikus nyilvántartást vezetünk, melyet negyedévente a főkönyvi könyveléssel egyeztetünk, és végén egyenlegközlő levelek alapján értékeljünk. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében teszünk eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmazunk. Lényeges hibák értelmezése: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik. A jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. Nem jelentős összegű a hiba ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal elkülönítetten. 7

8 Ismételt letétbe helyezés és közzététel: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett, az adott üzleti évet megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámolót ismételten, a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzé kell tenni. Az éves beszámoló ismételt közzétételéhez is szükséges a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés, a jóváhagyásra jogosult testület elé terjesztés, továbbá a jóváhagyást követő 30 napon belül a letétbe helyezés és közzététel. A Társaságunknál az év során történt külső és belső ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 2. A mérleg tételek szöveges elemzése 2.1 Eszközök alakulása Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Befektetett eszközök ,1% ,4% ,30% Immateriális javak ,5% ,2% ,60% Tárgyi eszközök ,6% ,1% ,06% Befektetett pénzügyi eszközök - 0,0% - 0,0% - Forgóeszközök ,5% ,4% ,27% Készletek ,0% 587 0,0% ,22% Követelések ,9% ,9% ,71% Értékpapírok - 0,0% - 0,0% - Pénzeszközök ,5% ,5% ,94% Aktív elhatárolások ,4% ,0% ,43% Eszközök összesen ,0% ,0% ,50% Az eszközök változásának magyarázatát a 2.1.1, és fejezetek tartalmazzák Befektetett eszközök Befektetett eszközeink értékcsökkenését a számviteli politikánkban rögzítettek szerint számoltuk el. Az eszközök aktiválása és amortizációja havonta kerül elszámolásra. Az alkalmazott leírási kulcsokat meghatározó használati idő főkönyvi számonként az alábbi: 113 Vagyoni értékű jog 6 év 1141 Szellemi termékek 3 év 1143 Filmek 2 év 141 Irodai, igazgatási berendezések 7 év 142 Számítástechnikai eszközök 3 év 143 Járművek 5 év 145 Kiállítási tárgyak 7 év 146 Tartós berendezések felszerelések (kiállítás, rendezvény) 7 év 8

9 Immateriális javak állománya Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Értékcsökkenés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Nettó érték Vagyonértékű jogoknál 2011 évben állomány-növekedés egy szerver op.rendszer felhasználási licence volt 206 eft értékben. A szellemi termékek állomány növekedése eft, mely a FIR 1. vezetői információs rendszer saját előállítású eszközként a 2011.évben felmerült költségeinek befejezetlen szellemi termékként történő készletre vétele. A szellemi termékek közé volt Társaságunknál besorolva a vásárolt szoftver használati jogok, melyek a számviteli törvény előírásai szerint a vagyoni értékű jogok közé sorolandóak. A 2011.évi beszámoló készítésénél ezeket a tételeket a szabályok szerint átsoroltuk a megfelelő helyre. Az átsorolás az alábbiak szerint történt meg. Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek +/- Átsorolás Bruttó érték /- Átsorolás Értékcsökkenés /- Átsorolás Nettó érték

10 Tárgyi eszközök állománya Megnevezés Ingatlanok Irodai berendezések Számítástechnikai eszközök Járművek Kiállítási tárgyak Tartós berendezés, felszerelés (kiállítás, rendezvény) Stúdió eszközök Kisértékű 100e Ft alatti eszközök Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Értékesítés Selejtezés Helyesbítés Záró Értékcsökkenés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Beruházás Nettó piaci érték Ingatlanokon 2011.évben végzett beruházások: B épület tetőszigetelése (5.617 eft), padlófűtés és szivattyú korszerűsítése (448 eft), C épületben a puffer tartály cseréje (291 eft), G épület festés, parkettázás (755 eft), és termo ventillátor cseréje (396e Ft) Az egyéb berendezések, felszerelések 2011.évi növekedését tartalmazó eszközök az alábbiak: Saját forrásból beszerzett egyéb berendezések felszerelések Prolyte X30D-l300 hídelem- Teátrumba Magyar zászló + rudazat 353 Boca jegynyomtató 3 db 270 Egyéb 100e Ft. alatti beszerzések

11 Magyar Telekom Nyrt-től ingyenesen átvett eszközök Switch 2 db 572 Szerver számítógép 1 db 146 Szerver számítógép 1 db 130 Beléptető rendszer 1 db Számítógép 35 db 437 Notebook 11 db 243 Switch 23 db 575 Switch 4 db 118 Switch 3 db 27 Projektor 7 db 595 Switch 1 db 42 Kamera 1 db Forgóeszközök Készletállomány Az értékesítési céllal beszerzett áruk (könyvek, plakát, párna, naptár) értéke 5 433e Ft melyre 100% értékvesztést számoltunk, ezek a készletek az Álmok Álmodói kiállításhoz kapcsolódtak. A katalógusok, tárlatvezető cd-k értéke e Ft, ezeket a készleteket 100%-ban értékvesztettük. A készletek harmadik csoportjában - Társaságunk új zöld terméke a REPOHÁR tényleges mennyiségi felvétellel 587e Ft készletértéket leltároztunk. Megnevezés Áruk Betétdíjas göngyöleg- Repohár Késztermékek, katalógusok, Álmok álmodói CD Összesen Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékvesztés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték

12 Követelések A fordulónapi vevő követelés összege e Ft, melyre az egyedi értékelés elve alapján a tárgyévben elszámolt értékvesztés összege 8 969e Ft, ebből a 365 napon túli követelésekre elszámolt értékvesztés 100%, a kivezetett értékvesztés összege 1 075e Ft volt. Megnevezés Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2010 Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2011 Nyitó Növekedés Csökkenés - - Visszaírás Záró Egyéb követelések között a következő tételek kerültek kimutatásra: Rövid lejáratú követelések 2010 év 2011 év Elszámolásra adott előleg Fizetési előleg Bankkal szembeni követelés Bírság,önellenőrzési pótlék 3 10 Társasági adó Étkezési utalvány Áfa Kaukció - 42 Munkaadói járulék NAV 3 9 Önkéntesen feltárt adókülönbözet számla Önkéntes egészségpénztár - 8 Magánnyugdíj pénztárak Egyéb követelések Összesen Pénzeszközök A pénzeszközök évi nyitó állománya e Ft, a december 31-i záró állomány e Ft, ebből a bankbetétek fordulónapi összege e Ft Aktív időbeli elhatárolások A december 31-i záró érték 4.497e Ft, ebből: 4 390e Ft 2012-ben kiszámlázott, de 2011 évet érintő bevételek, 107e Ft a 2011-ben felmerült, de a 2012.évet terhelő költségek. 12

13 2.2 Források alakulása Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Saját tőke ,8% ,6% ,04% Jegyzett tőke ,4% ,6% - 0,00% Tőketartalék - 0,0% - 0,0% - Eredménytartalék ,9% ,6% ,77% Lekötött tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Értékelési tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Tárgyévi eredmény közh. tev ,5% ,7% ,95% Tárgyévi eredmény vállalk. tev ,0% ,3% ,67% Céltartalékok ,2% - 0,0% ,00% Kötelezettségek ,5% ,7% ,07% Hátra sorolt kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - Hosszú lejáratú kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek ,5% ,7% ,07% Passzív időbeli elhatárolások ,5% ,7% ,15% Források összesen ,0% ,0% ,50% A források változásának magyarázatát a 2.2.1, 2.2.2, és fejezetek tartalmazzák Saját tőke A saját tőke i állománya e Ft-tal a jegyzett tőke ( e Ft) alatt zárt. A vagyonvesztés oka egyrészt a 2010.évi veszteség eredménytartalékkal nem fedezett e Ft-os, másrészt a 2011.évben képződött veszteség e Ft-os összes vagyonvesztésként elszámolt e Ft-os értéke Céltartalék 2011.évben társaságunk céltartalékot nem képzett, mert nincs olyan peres ügye, amelynek következtében perveszteség várható. A Budapesti Főváros Kormány Hivatala Kulturális örökségvédelmi Irodája /001/2011 számú határozatában feloldotta a C épület fogadóterének helyreállítási kötelezettségét, ezért a korábbi években erre a költségre képzett céltartalékot a feloldás után már nem képeztük újra Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A szállítókkal szembeni kötelezettség záró állománya december 31-én e Ft. A mérlegkészítés időpontjáig a szállítók 41,64%-a kiegyenlítésre került. Vevőktől kapott előlegek A Vevőktől kapott előlegek összege e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Similabda Kft. Filharmónia Budapest NKft. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete 140e Ft e Ft e Ft 13

14 Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben MNV ZRt e Ft. Az MNV Zrt által az N és M épület és a hozzátartozó parkoló megvásárlására átutalt összeg. Az értékesítés január 19.-én történt meg a birtokbaadással egy időben. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a következő tételek kerültek kimutatásra: Rövid lejáratú kötelezettségek 2010 év 2011 év Záró állomány Vevőktől kapott kaució Munkavállalóval szembeni egyéb kötelezettség 12 - SZJA Egészségügyi hozzájárulás Késedelmi pótlék-nav Munkavállalói járulék 1 - Munkavállalók járandósága Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Önkéntes egészség és nyugdíjpénztárak Szakképzési hozzájárulás EKHO Ajánlati biztosíték Kaukció MFB hitel kamat és késedelmi kamat Illeték NAV - 2 Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Összesen rövid lejáratú Az ajánlati biztosítékok közbeszerzés útján kötött szerződésekhez kapcsolódnak. A december hónap után esedékes adó és járulékkötelezettségek januárban rendezésre kerültek Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolás fordulónapi értéke e Ft, ebből: C2 mélygarázs parkolóhely használati jog e Ft költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása e Ft. halasztott bevételek e Ft. Az állományi érték megoszlása az alábbi: Halasztott bevételek Szoftvertermékek-támogatásból Számítástechnikai eszközök - támogatásból Kiállítás installáció+eszközök - támogatásból Beruházott eszközök támogatásból Stúdió+Netrekész eszközök Harangjáték Magyar Telekom eszközök Összesen

15 3. Eredmény kimutatásban szereplő tételek 3.1 Közhasznú eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése Előző időszak Előző időszak Tárgy időszak helyesbítése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Saját termelésű készletek állományvált B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( A+B ) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( D+E ) G. Adózás előtti eredmény ( C - F ) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E ) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) Budapest, 2012.április Incze Zsolt Ügyvezető Igazgató

16 Tájékoztató adatok ( ) Megnevezés 2010 év 2011 év A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások A Millenáris Nonprofit Kft évben közhasznú célra e Ft támogatást kapott, melyből e Ft-ot a KIM közhasznú tevékenységünkre folyósított, ebből árbevételként elszámoltunk e Ft-ot, tárgyi eszköz beszerzésre 1 712e Ft-ot, valamint e Ft-ot egyéb szervezet a programjaink támogatására adott. Tárgyévben a Társaságunknak egyéb szervezet által folyósított támogatások: Szerződés tárgya Szerződés időtartama Fizetési ütem Támogatás összege Felhasznált összeg Agrármarketing Centrum Fesztmagyar hungaricumfesztivál előfinanszírozás Budapest Bank Budapestért Alapítvány- Gyár állott most helytörténeti kulturális foglalkoztatásra utófinanszírozás European Commision Representation in Hungary- hátrányos helyzetű gyerekek kulturális szórakoztatására utófinanszírozás Összesen: Közhasznú tevékenységből származó bevétel A közhasznú tevékenységből az alábbi jogcímeken származott bevételünk: Kulturális programok jegybevétele CsoPa jegybevétele Oktatási igazgatóság bevétel 760 Nyári tábor bevétel 643 CD kiadványok bevétele 16 Jegyértékesítés jutaléka 179 Közhasznú tevékenységből származó bevétel

17 3.2.3 Közhasznú egyéb bevétel Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 150 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 64 Előző évet érintő bevételek Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása Készletek visszaírt értékvesztése 7 Követelések visszaírt értékvesztése Halasztott bevétel visszavezetett összege támogatásból megvalósult eszköz miatt Különféle egyéb bevételek Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 128 Közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel Az egyéb bevétel lényegesebb tétele a e Ft céltartalék felhasználás, amelyet a korábbi időszakra vonatkozó peres ügyek és belsőépítészet helyreállítási költségeinek fedezetére képeztünk. A Millenáris Produkciós Iroda Kft-vel folytatott peres eljárásunk peren kívüli egyezséggel zárult, ezért a céltartalék feloldásával együtt elszámoltuk az egyezség szerinti kártérítés összegét. A C épület belsőépítészeti helyreállítási kötelezettségétől a Fővárosi Kormány Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája határozatban elállt Vállalkozási tevékenység bevétele Helyszínbérlet bevétele Stúdióbérlet bevétele 393 Irodabérlet bevétele Vendéglátó egységek bérleti díj bevétele Egyéb bérleti díj Parkoló bérleti díj Külsős rendezvények jegybevétele Energiaköltség továbbszámlázása Jegyértékesítés jutaléka 244 Stúdiómunkálatok bevételei Telefondíj továbbszámlázás 678 Egyéb vállalkozási bevétel Vállalkozási tevékenység bevételei

18 3.3 Költségek Anyagjellegű ráfordítások Előzőidőszak Tárgyidőszak Változás Megnevezés 2010 Ellenőrzés ezer Ft % ezer Ft ezer Ft Alapanyagok, segédanyagok költségei ,90% 1 éven belül elhaszn. anyagi eszk költsége ,54% Alkatrészek ,00% Vezetékes gáz ,18% Víz- és csatornadíj ,78% Energiafelhasználás ,47% Írószer, computer lemezek, festék patronok ,88% Üzemanyag ,74% Egyéb anyagok ,13% Anyagköltség összesen: ,51% Belföldi utazási költség ,62% Külföldi utazási költség ,00% Takarítás ,67% Szállítás ,47% Szemétszállítás ,58% Bérleti díjak ,74% Szakkönyvek, újságok, napilapok ,15% Vezetékes telefon, mobil telefon, Internet ,72% Posta költség ,75% Járművek karbantartási költsége ,79% Kiállítással és rendezv. kapcs. karbant. költség ,29% Park karbantartási költsége ,95% Egyéb karbantartási költségek ,47% Stúdió karbantartási költségei ,23% Fordítói díj ,36% Nyomdaipari szolgáltatás ,29% Szakértői tevékenység összesen ,07% Hirdetési díj ,45% Oktatási költség ,72% Ügyvédi díjak ,14% Adószakértői, könyvviteli, ügyviteli könyvvizsg díj ,64% Film- és videó gyártás ,53% Stúdió üzemeltetés ,00% Rendezvények költségei ,83% Rendezvény szervezés ,48% Vagyonvédelmi szolgáltatás ,18% Kiállítással kapcsolatos költségek ,91% Hostess és idegenforg tevékenység ,98% Hő díj ,27% Egyéb igénybe vett szolgáltatás ,91% Igénybe vett szolgáltatás ,16% 18

19 Bankköltségek ,92% Hatósági igazgatási, szolg díjak, illetékek ,98% Biztosítási díjak ,94% Egyéb szolgáltatások ,89% Eladott áruk beszerzési értéke ,93% Eladott szolgáltatások beszerzési értéke ,42% Anyagjellegű ráfordítások ,63% 19

20 3.3.2 Személyi jellegű ráfordítások Megnevezés Előzőidőszak Tárgyidőszak 2010 Ellenőrzés 2011 Változás ezer Ft % Állományi dolgozók bére ,19% Megbízási díjak ,00% EKHO-s munkabérek ,62% Tiszteletdíj ,19% Egyéb bérjellegű kifizetés ,57% Bérköltség összesen ,87% Üzleti vendéglátás ,13% Üzleti ajándék ,00% Étkezési hozzájárulás ,64% Egyéb természetbeni juttatások ,26% Munkáltatót terhelő SZJA ,84% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,40% Munkábajárás költségtérítése ,99% Magángépkocsi-használat költségei ,09% Személyi jellegű kifizetések ,65% Nyugdíjbiztosítási alap ,74% Egészségbiztosítási alap ,60% Táppénz 1/3 része ,08% Tételes EHO ,00% Százalékos EHO ,00% Munkaadói járulék ,00% EKHO ,60% Egyéb bérjárulékok ,05% Bérjárulékok ,17% Személyi jellegű ráfordítások ,46% Átlagos statisztikai létszám állománycsoportonként Megnevezés év év Teljes munkaidős fizikai (fő) 3 3 Nem teljes munkaidős fizikai (fő) 1 0 Teljes munkaidős szellemi (fő) Nem teljes munkaidős szellemi (fő) 7 3 Egyéb, állományba nem tartozók (fő) 3 2 Összesen (fő)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához Budapest, 2012. május 29. Tartalomjegyzék Oldal A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben