MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó"

Átírás

1 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u évi É V E S B E S Z Á M O L Ó Budapest, április 24. Incze Zsolt ügyvezető igazgató

2 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1024 Budapest, Kis Rókus u évi É V E S B E S Z Á M O L Ó K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T E Budapest, április 24. Incze Zsolt ügyvezető igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Céginformációk A Számviteli rendszer Számviteli politika A MÉRLEG TÉTELEK SZÖVEGES ELEMZÉSE Eszközök alakulása Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Források alakulása Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások EREDMÉNY KIMUTATÁSBAN SZEREPLŐ TÉTELEK Közhasznú eredménykimutatás Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások Közhasznú tevékenységből származó bevétel Közhasznú egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Költségek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások EGYÉB INFORMÁCIÓK Mérlegben nem szereplő tételek Választott tisztségviselők díjazása Adómérleg Cash flow Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatószámok Eredmény értékelés

4 1. Bevezető A Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. a évi beszámolóját a számvitelről szóló évi C. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, illetve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján készítette el. 1.1 Céginformációk A Társaság neve: Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2008. április 1-től) Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ( ig) Jövő Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság (2008. január 31-ig) Székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u (2006. május 11-től) 1024 Budapest, Lövőház u. 39. (2006. május 11-ig) Cégjegyzékszáma: Adószáma: Társasági szerződés kelte: január 14. Cégbírósági végzés kelte: május 22. Bankszámla száma: Magyar Államkincstár A Társaság tartama: határozatlan idő A Társaság jogi formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság, közhasznúsági fokozat: közhasznú A Társaság főtevékenysége: 9252 Múzeumi tevékenység, a kulturális örökség védelme A Társaság jegyzett tőkéje: ezer forint A Társaság alapítója: A Magyar Állam. Az alapítói jogköröket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság gyakorolja A tulajdonos képviselői: Dr Halasi Tibor, Igazgatóság elnöke Horváth Gergely Domonkos, vezérigazgató A Társaság ügyvezetője: június 26-tól: Incze Zsolt 8271 Mencshely, Petőfi S. u

5 A Társaság könyvvizsgálója: SIGNATOR Audit Kft 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. MKVK nyilvántartási szám: Olma Frigyes bejegyzett könyvvizsgáló (an.: Jung Terézia) 8200 Veszprém, Zápor utca 4. 2.ép. B lház MKVK tagsági szám: A könyvvizsgálónak a jog szerinti könyvvizsgálatért fizetett díj nettó 2000e Ft, más díjazásban nem részesült. A Társaság Beszámolóját készítette: Strábelné Fábián Erzsébet Mérlegképes Könyvelő (MKVK: ) 1144 Budapest, Ond Vezér u. 25. A Társaság célja, hogy a Millenáris Park továbbfejlesztése során a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán alapuló jövőt bemutató közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas kulturális központot hozzon létre. 1.2 A Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvvezetési rend: kettős könyvvitel Üzleti év: január december 31. Mérleg fordulónapja: 2011.december 31. Mérlegkészítés időpontja: március 31. Beszámolás formája: éves beszámoló Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású Eredménykimutatás változata: A Mérleg változata: A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerint Közhasznú eredménykimutatás 5

6 1.3 Számviteli politika A beszámoló elkészítésénél a Számviteli törvény és az egyéb szervezetek könyvvezetését szabályozó kormányrendelet alapján kialakított számviteli politikánk biztosítja, hogy az éves beszámoló reálisan mutassa be a vállalkozásunk vagyoni és pénzügyi helyzetét. A könyveket a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetjük, a könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, alés részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe foglaljuk össze amely a szöveges számlarenddel együtt lehetővé teszi a könyveink számviteli törvény előírásai szerinti vezetését. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítjuk, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem használjuk. Az eredmény az számlaosztályok egyenlegeként határozzuk meg, A rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatjuk ki, melyek nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes felülvizsgálata során döntjük el, hogy melyeket kell rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek között elszámolni. Társaságunk a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a bekerülési érték amortizációval csökkentett értékén mutatjuk ki. Értékcsökkenés elszámolása: A terv szerinti értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírással állapítjuk meg az üzem behelyezés, használatba vétel napjától a nullára történő leírás napjáig.. Az Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jog és szellemi termék értékcsökkenését a használatba vétel időpontjában egy összegben számoljuk el. Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést a képzőművészeti alkotásnál, olyan kép- és hangarchívumnál, műemléki védettségű épületnél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő. Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenést megváltoztatjuk, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben bemutatjuk. Terven felüli értékcsökkenést az Értékelési Szabályzatban meghatározottak szerint számolunk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására havonta kerül sor, a hónap utolsó napján. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál tárgyi eszközöknél. Maradványérték meghatározása A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A maradványértéket a likvidációs érték módszerével határozzuk meg: a leírási időszak végén várható bevétel jelenértéke vagy hasonló használati idő után az eszköz jelenlegi értékének jövőbeni értéke az eszközhöz még kapcsolódó kötelezettségek jelenértéke = Maradványérték Az immateriális javakról és tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetünk, mely mennyiségben és értékben is tartalmazza az eszközöket. Az analitikus nyilvántartást negyedévenként egyeztetjük a főkönyvi könyveléssel. Tényleges mennyiségi felvétellel 5 évenként készítünk leltárt a Leltározási Szabályzat szerint. 6

7 2011. évben a Társaságnál bekövetkezett korábbi vezető váltás miatt tényleges leltárfelvételre került sor. A tényleges leltárfelvétel során derült arra fény, hogy az eszközök leltári száma nem egyezik meg az analitikus nyilvántartás szerinti leltári számokkal, ezért az leltározott eszközök az analitikus nyilvántartással nem összehasonlíthatók. További problémaként jelentkezett, hogy az analitikában az egyes eszközök mint egységes kiállítási berendezések csoportosan lettek nyilvántartva, annak ellenére, hogy önálló tárgyi eszközökből és tárgyi eszköznek nem minősülő anyagokból álltak évben az eszközök raktári rendezése, raktározási szabályzatai, a raktározáshoz kapcsolódó bizonylatai elkészültek, de a kapcsolódó raktári nyilvántartás 2011.évben még nem készült el évben a raktári nyilvántartási program mely mennyiségi nyilvántartás mellett az eszközök mozgását is rögzíti elkészültével az eszközök egységes leltári számmal történő ellátásával megoldhatóvá válik a raktári analitika mennyiségi és a főkönyvi analitika mennyiségi és értékbeli nyilvántartásának egyezőségével a főkönyvi könyvelés leltár szerinti egyezősége biztosítottá válik. A csoportosan nyilvántartott eszközök a korábbi években támogatásból valósultak meg, ezért az évenként elszámolt értékcsökkenés, megegyezik a halasztott bevételek mentesítésével egyidejűleg elszámolt egyéb bevétellel, vagyis az éves eredményre gyakorolt hatása nulla. Tételes elszámolásuk a pontnál kimutatva. A készletek nyilvántartása tényleges beszerzési áron év végi értékelése FIFO módszerrel történik. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak, a számviteli politikát a 2011.évi számviteli törvény változásainak megfelelő javításokkal együtt egységes szerkezetbe foglaltuk. A valuta-és devizatételek értékelése: A devizás eszközöket és forrásokat egységes árfolyam értékelési szempontok szerint értékeljük, számítjuk át forintra. Az értékelés alapja a teljesítéskori árfolyam (paritás, szerződés és átadás átvétel). A barter ügyleteket az első ügylet választott árfolyamán, az adott és kapott előlegeket a választott árfolyamon értékeljük. Vállalkozásunk által alkalmazott árfolyam: MNB árfolyam Év közi mozgások, kiegyenlítés: devizaszámla átlag vagy FIFO árfolyamán, hitelintézet által felhasznált forint devizára átváltott értékén, a realizált árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. Értékelés év végén Az értékelés kiindulópontja az összes eszköz és forrás értékelési különbözetének megképzése a mérleg fordulónapon nyitott tételek után, a mérleg fordulónapi árfolyamok szerint. Az értékelési különbözet kiszámolt, függetlenül attól, hogy az átértékelés veszteség vagy nyereség. Az adott és kapott előlegek is értékelendők. A mérlegkészítésig realizált árfolyam különbözetek hatása nem jeleníthető meg. A folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódó árfolyam különbözet a beruházás értékében aktiválandó. Az árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. A vevői követelésekről és szállítói tartozásokról analitikus nyilvántartást vezetünk, melyet negyedévente a főkönyvi könyveléssel egyeztetünk, és végén egyenlegközlő levelek alapján értékeljünk. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében teszünk eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmazunk. Lényeges hibák értelmezése: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik. A jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint. Nem jelentős összegű a hiba ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal elkülönítetten. 7

8 Ismételt letétbe helyezés és közzététel: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett, az adott üzleti évet megelőző üzleti évre vonatkozó éves beszámolót ismételten, a letétbe helyezéssel egyidejűleg közzé kell tenni. Az éves beszámoló ismételt közzétételéhez is szükséges a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentés, a jóváhagyásra jogosult testület elé terjesztés, továbbá a jóváhagyást követő 30 napon belül a letétbe helyezés és közzététel. A Társaságunknál az év során történt külső és belső ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 2. A mérleg tételek szöveges elemzése 2.1 Eszközök alakulása Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Befektetett eszközök ,1% ,4% ,30% Immateriális javak ,5% ,2% ,60% Tárgyi eszközök ,6% ,1% ,06% Befektetett pénzügyi eszközök - 0,0% - 0,0% - Forgóeszközök ,5% ,4% ,27% Készletek ,0% 587 0,0% ,22% Követelések ,9% ,9% ,71% Értékpapírok - 0,0% - 0,0% - Pénzeszközök ,5% ,5% ,94% Aktív elhatárolások ,4% ,0% ,43% Eszközök összesen ,0% ,0% ,50% Az eszközök változásának magyarázatát a 2.1.1, és fejezetek tartalmazzák Befektetett eszközök Befektetett eszközeink értékcsökkenését a számviteli politikánkban rögzítettek szerint számoltuk el. Az eszközök aktiválása és amortizációja havonta kerül elszámolásra. Az alkalmazott leírási kulcsokat meghatározó használati idő főkönyvi számonként az alábbi: 113 Vagyoni értékű jog 6 év 1141 Szellemi termékek 3 év 1143 Filmek 2 év 141 Irodai, igazgatási berendezések 7 év 142 Számítástechnikai eszközök 3 év 143 Járművek 5 év 145 Kiállítási tárgyak 7 év 146 Tartós berendezések felszerelések (kiállítás, rendezvény) 7 év 8

9 Immateriális javak állománya Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Értékcsökkenés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás +/ Záró Nettó érték Vagyonértékű jogoknál 2011 évben állomány-növekedés egy szerver op.rendszer felhasználási licence volt 206 eft értékben. A szellemi termékek állomány növekedése eft, mely a FIR 1. vezetői információs rendszer saját előállítású eszközként a 2011.évben felmerült költségeinek befejezetlen szellemi termékként történő készletre vétele. A szellemi termékek közé volt Társaságunknál besorolva a vásárolt szoftver használati jogok, melyek a számviteli törvény előírásai szerint a vagyoni értékű jogok közé sorolandóak. A 2011.évi beszámoló készítésénél ezeket a tételeket a szabályok szerint átsoroltuk a megfelelő helyre. Az átsorolás az alábbiak szerint történt meg. Megnevezés Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek +/- Átsorolás Bruttó érték /- Átsorolás Értékcsökkenés /- Átsorolás Nettó érték

10 Tárgyi eszközök állománya Megnevezés Ingatlanok Irodai berendezések Számítástechnikai eszközök Járművek Kiállítási tárgyak Tartós berendezés, felszerelés (kiállítás, rendezvény) Stúdió eszközök Kisértékű 100e Ft alatti eszközök Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Értékesítés Selejtezés Helyesbítés Záró Értékcsökkenés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Beruházás Nettó piaci érték Ingatlanokon 2011.évben végzett beruházások: B épület tetőszigetelése (5.617 eft), padlófűtés és szivattyú korszerűsítése (448 eft), C épületben a puffer tartály cseréje (291 eft), G épület festés, parkettázás (755 eft), és termo ventillátor cseréje (396e Ft) Az egyéb berendezések, felszerelések 2011.évi növekedését tartalmazó eszközök az alábbiak: Saját forrásból beszerzett egyéb berendezések felszerelések Prolyte X30D-l300 hídelem- Teátrumba Magyar zászló + rudazat 353 Boca jegynyomtató 3 db 270 Egyéb 100e Ft. alatti beszerzések

11 Magyar Telekom Nyrt-től ingyenesen átvett eszközök Switch 2 db 572 Szerver számítógép 1 db 146 Szerver számítógép 1 db 130 Beléptető rendszer 1 db Számítógép 35 db 437 Notebook 11 db 243 Switch 23 db 575 Switch 4 db 118 Switch 3 db 27 Projektor 7 db 595 Switch 1 db 42 Kamera 1 db Forgóeszközök Készletállomány Az értékesítési céllal beszerzett áruk (könyvek, plakát, párna, naptár) értéke 5 433e Ft melyre 100% értékvesztést számoltunk, ezek a készletek az Álmok Álmodói kiállításhoz kapcsolódtak. A katalógusok, tárlatvezető cd-k értéke e Ft, ezeket a készleteket 100%-ban értékvesztettük. A készletek harmadik csoportjában - Társaságunk új zöld terméke a REPOHÁR tényleges mennyiségi felvétellel 587e Ft készletértéket leltároztunk. Megnevezés Áruk Betétdíjas göngyöleg- Repohár Késztermékek, katalógusok, Álmok álmodói CD Összesen Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékvesztés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték

12 Követelések A fordulónapi vevő követelés összege e Ft, melyre az egyedi értékelés elve alapján a tárgyévben elszámolt értékvesztés összege 8 969e Ft, ebből a 365 napon túli követelésekre elszámolt értékvesztés 100%, a kivezetett értékvesztés összege 1 075e Ft volt. Megnevezés Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2010 Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2011 Nyitó Növekedés Csökkenés - - Visszaírás Záró Egyéb követelések között a következő tételek kerültek kimutatásra: Rövid lejáratú követelések 2010 év 2011 év Elszámolásra adott előleg Fizetési előleg Bankkal szembeni követelés Bírság,önellenőrzési pótlék 3 10 Társasági adó Étkezési utalvány Áfa Kaukció - 42 Munkaadói járulék NAV 3 9 Önkéntesen feltárt adókülönbözet számla Önkéntes egészségpénztár - 8 Magánnyugdíj pénztárak Egyéb követelések Összesen Pénzeszközök A pénzeszközök évi nyitó állománya e Ft, a december 31-i záró állomány e Ft, ebből a bankbetétek fordulónapi összege e Ft Aktív időbeli elhatárolások A december 31-i záró érték 4.497e Ft, ebből: 4 390e Ft 2012-ben kiszámlázott, de 2011 évet érintő bevételek, 107e Ft a 2011-ben felmerült, de a 2012.évet terhelő költségek. 12

13 2.2 Források alakulása Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Saját tőke ,8% ,6% ,04% Jegyzett tőke ,4% ,6% - 0,00% Tőketartalék - 0,0% - 0,0% - Eredménytartalék ,9% ,6% ,77% Lekötött tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Értékelési tartalék - 0,0% - 0,0% - 0,00% Tárgyévi eredmény közh. tev ,5% ,7% ,95% Tárgyévi eredmény vállalk. tev ,0% ,3% ,67% Céltartalékok ,2% - 0,0% ,00% Kötelezettségek ,5% ,7% ,07% Hátra sorolt kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - Hosszú lejáratú kötelezettségek - 0,0% - 0,0% - 0,00% Rövid lejáratú kötelezettségek ,5% ,7% ,07% Passzív időbeli elhatárolások ,5% ,7% ,15% Források összesen ,0% ,0% ,50% A források változásának magyarázatát a 2.2.1, 2.2.2, és fejezetek tartalmazzák Saját tőke A saját tőke i állománya e Ft-tal a jegyzett tőke ( e Ft) alatt zárt. A vagyonvesztés oka egyrészt a 2010.évi veszteség eredménytartalékkal nem fedezett e Ft-os, másrészt a 2011.évben képződött veszteség e Ft-os összes vagyonvesztésként elszámolt e Ft-os értéke Céltartalék 2011.évben társaságunk céltartalékot nem képzett, mert nincs olyan peres ügye, amelynek következtében perveszteség várható. A Budapesti Főváros Kormány Hivatala Kulturális örökségvédelmi Irodája /001/2011 számú határozatában feloldotta a C épület fogadóterének helyreállítási kötelezettségét, ezért a korábbi években erre a költségre képzett céltartalékot a feloldás után már nem képeztük újra Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A szállítókkal szembeni kötelezettség záró állománya december 31-én e Ft. A mérlegkészítés időpontjáig a szállítók 41,64%-a kiegyenlítésre került. Vevőktől kapott előlegek A Vevőktől kapott előlegek összege e Ft, mely az alábbi tételekből tevődik össze: Similabda Kft. Filharmónia Budapest NKft. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete 140e Ft e Ft e Ft 13

14 Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben MNV ZRt e Ft. Az MNV Zrt által az N és M épület és a hozzátartozó parkoló megvásárlására átutalt összeg. Az értékesítés január 19.-én történt meg a birtokbaadással egy időben. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a következő tételek kerültek kimutatásra: Rövid lejáratú kötelezettségek 2010 év 2011 év Záró állomány Vevőktől kapott kaució Munkavállalóval szembeni egyéb kötelezettség 12 - SZJA Egészségügyi hozzájárulás Késedelmi pótlék-nav Munkavállalói járulék 1 - Munkavállalók járandósága Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Önkéntes egészség és nyugdíjpénztárak Szakképzési hozzájárulás EKHO Ajánlati biztosíték Kaukció MFB hitel kamat és késedelmi kamat Illeték NAV - 2 Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Összesen rövid lejáratú Az ajánlati biztosítékok közbeszerzés útján kötött szerződésekhez kapcsolódnak. A december hónap után esedékes adó és járulékkötelezettségek januárban rendezésre kerültek Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolás fordulónapi értéke e Ft, ebből: C2 mélygarázs parkolóhely használati jog e Ft költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása e Ft. halasztott bevételek e Ft. Az állományi érték megoszlása az alábbi: Halasztott bevételek Szoftvertermékek-támogatásból Számítástechnikai eszközök - támogatásból Kiállítás installáció+eszközök - támogatásból Beruházott eszközök támogatásból Stúdió+Netrekész eszközök Harangjáték Magyar Telekom eszközök Összesen

15 3. Eredmény kimutatásban szereplő tételek 3.1 Közhasznú eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése Előző időszak Előző időszak Tárgy időszak helyesbítése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Saját termelésű készletek állományvált B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( A+B ) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( D+E ) G. Adózás előtti eredmény ( C - F ) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E ) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) Budapest, 2012.április Incze Zsolt Ügyvezető Igazgató

16 Tájékoztató adatok ( ) Megnevezés 2010 év 2011 év A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások A Millenáris Nonprofit Kft évben közhasznú célra e Ft támogatást kapott, melyből e Ft-ot a KIM közhasznú tevékenységünkre folyósított, ebből árbevételként elszámoltunk e Ft-ot, tárgyi eszköz beszerzésre 1 712e Ft-ot, valamint e Ft-ot egyéb szervezet a programjaink támogatására adott. Tárgyévben a Társaságunknak egyéb szervezet által folyósított támogatások: Szerződés tárgya Szerződés időtartama Fizetési ütem Támogatás összege Felhasznált összeg Agrármarketing Centrum Fesztmagyar hungaricumfesztivál előfinanszírozás Budapest Bank Budapestért Alapítvány- Gyár állott most helytörténeti kulturális foglalkoztatásra utófinanszírozás European Commision Representation in Hungary- hátrányos helyzetű gyerekek kulturális szórakoztatására utófinanszírozás Összesen: Közhasznú tevékenységből származó bevétel A közhasznú tevékenységből az alábbi jogcímeken származott bevételünk: Kulturális programok jegybevétele CsoPa jegybevétele Oktatási igazgatóság bevétel 760 Nyári tábor bevétel 643 CD kiadványok bevétele 16 Jegyértékesítés jutaléka 179 Közhasznú tevékenységből származó bevétel

17 3.2.3 Közhasznú egyéb bevétel Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele 150 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések 64 Előző évet érintő bevételek Utólag kapott - közvetve kapcsolódó - pénzügyileg rendezett engedmény Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználása Készletek visszaírt értékvesztése 7 Követelések visszaírt értékvesztése Halasztott bevétel visszavezetett összege támogatásból megvalósult eszköz miatt Különféle egyéb bevételek Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 128 Közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel Az egyéb bevétel lényegesebb tétele a e Ft céltartalék felhasználás, amelyet a korábbi időszakra vonatkozó peres ügyek és belsőépítészet helyreállítási költségeinek fedezetére képeztünk. A Millenáris Produkciós Iroda Kft-vel folytatott peres eljárásunk peren kívüli egyezséggel zárult, ezért a céltartalék feloldásával együtt elszámoltuk az egyezség szerinti kártérítés összegét. A C épület belsőépítészeti helyreállítási kötelezettségétől a Fővárosi Kormány Hivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája határozatban elállt Vállalkozási tevékenység bevétele Helyszínbérlet bevétele Stúdióbérlet bevétele 393 Irodabérlet bevétele Vendéglátó egységek bérleti díj bevétele Egyéb bérleti díj Parkoló bérleti díj Külsős rendezvények jegybevétele Energiaköltség továbbszámlázása Jegyértékesítés jutaléka 244 Stúdiómunkálatok bevételei Telefondíj továbbszámlázás 678 Egyéb vállalkozási bevétel Vállalkozási tevékenység bevételei

18 3.3 Költségek Anyagjellegű ráfordítások Előzőidőszak Tárgyidőszak Változás Megnevezés 2010 Ellenőrzés ezer Ft % ezer Ft ezer Ft Alapanyagok, segédanyagok költségei ,90% 1 éven belül elhaszn. anyagi eszk költsége ,54% Alkatrészek ,00% Vezetékes gáz ,18% Víz- és csatornadíj ,78% Energiafelhasználás ,47% Írószer, computer lemezek, festék patronok ,88% Üzemanyag ,74% Egyéb anyagok ,13% Anyagköltség összesen: ,51% Belföldi utazási költség ,62% Külföldi utazási költség ,00% Takarítás ,67% Szállítás ,47% Szemétszállítás ,58% Bérleti díjak ,74% Szakkönyvek, újságok, napilapok ,15% Vezetékes telefon, mobil telefon, Internet ,72% Posta költség ,75% Járművek karbantartási költsége ,79% Kiállítással és rendezv. kapcs. karbant. költség ,29% Park karbantartási költsége ,95% Egyéb karbantartási költségek ,47% Stúdió karbantartási költségei ,23% Fordítói díj ,36% Nyomdaipari szolgáltatás ,29% Szakértői tevékenység összesen ,07% Hirdetési díj ,45% Oktatási költség ,72% Ügyvédi díjak ,14% Adószakértői, könyvviteli, ügyviteli könyvvizsg díj ,64% Film- és videó gyártás ,53% Stúdió üzemeltetés ,00% Rendezvények költségei ,83% Rendezvény szervezés ,48% Vagyonvédelmi szolgáltatás ,18% Kiállítással kapcsolatos költségek ,91% Hostess és idegenforg tevékenység ,98% Hő díj ,27% Egyéb igénybe vett szolgáltatás ,91% Igénybe vett szolgáltatás ,16% 18

19 Bankköltségek ,92% Hatósági igazgatási, szolg díjak, illetékek ,98% Biztosítási díjak ,94% Egyéb szolgáltatások ,89% Eladott áruk beszerzési értéke ,93% Eladott szolgáltatások beszerzési értéke ,42% Anyagjellegű ráfordítások ,63% 19

20 3.3.2 Személyi jellegű ráfordítások Megnevezés Előzőidőszak Tárgyidőszak 2010 Ellenőrzés 2011 Változás ezer Ft % Állományi dolgozók bére ,19% Megbízási díjak ,00% EKHO-s munkabérek ,62% Tiszteletdíj ,19% Egyéb bérjellegű kifizetés ,57% Bérköltség összesen ,87% Üzleti vendéglátás ,13% Üzleti ajándék ,00% Étkezési hozzájárulás ,64% Egyéb természetbeni juttatások ,26% Munkáltatót terhelő SZJA ,84% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,40% Munkábajárás költségtérítése ,99% Magángépkocsi-használat költségei ,09% Személyi jellegű kifizetések ,65% Nyugdíjbiztosítási alap ,74% Egészségbiztosítási alap ,60% Táppénz 1/3 része ,08% Tételes EHO ,00% Százalékos EHO ,00% Munkaadói járulék ,00% EKHO ,60% Egyéb bérjárulékok ,05% Bérjárulékok ,17% Személyi jellegű ráfordítások ,46% Átlagos statisztikai létszám állománycsoportonként Megnevezés év év Teljes munkaidős fizikai (fő) 3 3 Nem teljes munkaidős fizikai (fő) 1 0 Teljes munkaidős szellemi (fő) Nem teljes munkaidős szellemi (fő) 7 3 Egyéb, állományba nem tartozók (fő) 3 2 Összesen (fő)

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2.sz. Adószám: 18142031-1-05 Cégjegyzékszám: - - KSH: 18142031-9499-952-05 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Miskolc, 2015.01.31. Készült a FORINT-Soft

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben