4iG Nyrt évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete"

Átírás

1 4iG Nyrt évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: Fax: iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal, összesen 25

2 Tartalomjegyzék 1 A cég rövid ismertetése Általános adatok Tevékenységi körök Részvényinformációk Tisztségviselők, ellenőrzött gazdasági társaságok Vezető tisztségviselők december 31-én Az Igazgatóság tagjainak cégjegyzési joga és javadalmazása A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása Az Audit Bizottság tagjainak javadalmazása A beszámoló aláírására jogosultak Az ellenőrzött gazdasági társaságok adatai, a mérleg fordulónapján A cégcsoport konszolidált beszámolója Tulajdonosi struktúra december 31-én A számviteli politika alkalmazása Könyvvezetés módja Beszámoló formája és típusa Üzleti év, a beszámoló fordulónapja Mérlegkészítés időpontja Jelentős összegű hibák értelmezése Lényeges hibák értelmezése Jelentős összegű különbözetek értelmezése Jelentős összhatás értelmezése Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékvesztések elszámolása Visszaírások alkalmazása Értékhelyesbítések alkalmazása Kísérleti fejlesztés aktiválása Vásárolt készletek értékelése Céltartalék képzés Ki nem emelt tételek értékelése Számviteli politika más változásainak hatása iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 2. oldal, összesen 25

3 2.18 Anyagkészletek nyilvántartása, elszámolása Leltározási szabályok Pénzkezelési szabályok Eltérés a törvény előírásaitól Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk Devizás és valutás tételek értékelése Társasági adó elszámolása A mérlegkészítésért felelős személy adatai: Könyvvizsgáló A 4iG Nyrt évi mérlegének főbb sorai, és az ezekhez fűzött kiegészítések Előző évek módosítása Összehasonlíthatóság A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben Kezelésbe vett eszközök a mérlegben Értékvesztések Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok és egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések Pénzeszközök, cash-flow Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke Céltartalékok Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Biztosított kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Mérlegfőösszeg iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 3. oldal, összesen 25

4 5 Az eredménykimutatás és a hozzáfűzött kiegészítések Előző évek módosítása Össze nem hasonlítható adatok Az eredménykimutatás tagolása, új tételek az eredménykimutatásban Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagjellegű költségek Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Társasági adó Veszteségelhatárolás Adózott eredmény Osztalék Mérleg szerinti eredmény Tájékoztató adatok Pénzügyi mutatók Bér és létszámadatok K+F tevékenység Leányvállalatok adatai Leányvállalatok i főbb adatai Környezetvédelem A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok, mérlegen kívüli tételek A Beszámoló fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások Nyilatkozat iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 4. oldal, összesen 25

5 1 A cég rövid ismertetése 1.1 Általános adatok A cég neve: Cégforma 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban FreeSoft Nyrt; korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) Nyilvánosan működő részvénytársaság Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Fiók telepei: 8000 Székesfehérvár, Berényi út Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Alaptőke: ,- Ft Alakulás ideje: január 8. Átalakulás ideje: április 2. Tőzsdei bevezetés dátuma szeptember 22. A 4iG Nyrt. jogelődje a FreeSoft Kft óta volt szereplője a hazai informatikai piacnak, amely ban olyan módon egyesült a Fríz 68 Rt.-vel, hogy a Fríz készpénzzel, a FreeSoft Kft pedig, teljes üzleti értékének beolvasztásával tőkét emelt, így létrehozva azt a részvénytársaságot, amely felvette a FreeSoft nevet, és megtartotta a FreeSoft Kft korábbi tevékenységét. Ezt követte 2004-ben egy nyilvános részvénykibocsátás. A nyilvánosan kibocsátott FreeSoft részvényekkel szeptember 22-én kezdődött meg a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvényszekciójában. A nyilvános részvénykibocsátást még két, zártkörű tőkeemelés követte, október 27, illetve április 14. dátummal. A zárt körben kibocsátott részvények tőzsdei bevezetésére március 17-én, illetve augusztus 27-én került sor. A április 24-i közgyűlés névváltoztatási döntése óta a Társaság neve 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövid neve 4iG Nyrt. A 4iG Nyrt. jelen kiegészítő melléklet készítésekor 17 alkalmazottat foglalkoztató, nyilvánosan működő részvénytársaság, amelynek 4 vállalatban van meghatározó közvetlen részesedése, és egy vállalatnak leányvállalatán keresztül tulajdonosa. 1.2 Tevékenységi körök A Társaság tevékenységi körei a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerint: 2620 '08 Számítógép, perifériás egység gyártása 2823 '08 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 3320 '08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 4651 '08 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 4690' '08 Vegyestermékkörű nagykereskedelem Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 4742 '08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 5811 '08 Könyvkiadás 5812 '08 Címtárak, levelező jegyzékek kiadása 5821 '08 Számítógépes játék kiadása 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 5. oldal, összesen 25

6 5829 '08 Egyéb szoftverkiadás 6201 '08 Számítógépes programozás 6203 '08 Számítógép-üzemeltetés 6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység) 6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás 6312 '08 Világháló-portáli szolgáltatás 6420 '08 Vagyonkezelés (holding) 6920 '08 Számviteli,könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 7021 '08 PR kommunikáció 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7490 '08 Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7830 '08 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás 8551 '08 Sport, szabadidős képzés 8552 '08 Kulturális képzés 8559 '08 Máshova nem sorolt, egyéb oktatás 8560 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység 9511 '08 Számítógép, -periféria javítása 1.3 Részvényinformációk Részvények típusa: névre szóló törzsrészvény, dematerializált Részvények névértéke: Részvények darabszáma: Ft/db db Részvények ISIN kódja: HU Részvények sorozata: A Részvények sorszáma: Árfolyam ( ): 2.010,- Ft/db A részvények a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában forognak. 1.4 Tisztségviselők, ellenőrzött gazdasági társaságok Vezető tisztségviselők december 31-én Igazgatóság: Dr. Felső Gábor az igazgatóság elnöke Hegedűs Judit az igazgatóság tagja Fehér István az igazgatóság tagja Dr. Polyák József az igazgatóság tagja Tóth Béla Zsolt az igazgatóság tagja 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 6. oldal, összesen 25

7 Felügyelő Bizottság Jászberényi Tamás az FB elnöke Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó az FB tagja Dr. Kishegyi Júlia az FB tagja Dr. Pongor Dániel Gábor az FB tagja Rátkainé Fehér Ágnes az FB tagja Audit Bizottság Jászberényi Tamás az AB elnöke Dr. Kishegyi Júlia az AB tagja Dr. Pongor Dániel Gábor az AB tagja Cégvezető, vezérigazgató Somlyai Gábor A társaság igazgatóságának, felügyelő bizottságának és audit bizottságának tagjai a tárgyévben tisztségük ellátásáért összességében eft díjazásban részesültek, de részükre kölcsön folyósítására nem került sor Az Igazgatóság tagjainak cégjegyzési joga és javadalmazása Az Igazgatóságból Dr. Felső Gábor cégjegyzési joga önálló, a többi igazgatósági tag képviseleti joga együttes. Az Igazgatóság tagjai közül Dr. Felső Gábort választotta meg elnöknek. A cégvezető aláírási joga bármelyik igazgatósági taggal együttes. A Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság javaslatát elfogadva a 37./2014(10.27) sz. határozatával döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása A Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság javaslatát elfogadva 42./2014(10.27) sz. határozatával döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként ,-Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét ,-Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg Az Audit Bizottság tagjainak javadalmazása Az audit bizottság tagjai külön díjazásban nem részesülnek az audit bizottságban végzett munkájukért A beszámoló aláírására jogosultak A beszámoló aláírására jogosult az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság két tagja, vagy a cégvezető együttesen Az ellenőrzött gazdasági társaságok adatai, a mérleg fordulónapján Belföldi leányvállalatok Cím Tulajdoni hányad Cégjegyzék - szám Axis Rendszerház Kft Budapest, Montevideo u % BankSoft Kft Budapest, Montevideo u % FreeSoft-IBA Kft Budapest, Montevideo u % HUMANsoft Kft Budapest, Montevideo u ,24% Mensor3D Kft. (HUMANsoft leányvállalata) 6782 Mórahalom, Röszkei út % A 4iG Nyrt. és kapcsolt ellenőrzött gazdasági társaságai a konszolidációs kötelezettség révén nagyvállalatnak minősülnek A cégcsoport konszolidált beszámolója A cégcsoport konszolidált beszámolóját az anyavállalat, a 4iG Nyrt. készíti az IAS-IFRS nemzetközi standardjai szerint. A konszolidált beszámoló nyilvános. Megtekinthető a a és a weboldalakon, valamint a 4iG Nyrt Budapest, Montevideo u. 8. sz. alatti irodájában. 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 7. oldal, összesen 25

8 1.4.8 Tulajdonosi struktúra december 31-én Részvényes én Tulajdonolt részvények darabszáma Tulajdon % Tief Terra Építőipari és Szolgáltató Kft ,64% Dr. Móricz Gábor ,64% KAPTÁR Befektetési Zrt ,40% Fehér István ,43% Vaspál Vilmos ,93% Vincze Edit ,65% Közkézhányad ,31% Részvények összesen: % 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 8. oldal, összesen 25

9 2 A számviteli politika alkalmazása 2.1 Könyvvezetés módja A vállalkozás könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel magyar elvei és szabályai szerint vezeti. A társaság számviteli politikája a magyar számviteli alapelvekre (HAS) épül. Könyvelését a Microsoft Axapta programban vezeti. 2.2 Beszámoló formája és típusa A 4iG Nyrt. A tipusú beszámolót készít, eredmény kimutatását összköltség eljárással állítja össze. 2.3 Üzleti év, a beszámoló fordulónapja Az üzleti év a naptári évvel egyezik, jelen beszámoló a január december 31. közötti időszak gazdasági eseményeit tartalmazza, a mérleg fordulónapja december Mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: tárgyévet követő március hónap 3. napja. 2.5 Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 2.6 Lényeges hibák értelmezése A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik. 2.7 Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek az 500 E Ft-ot meghaladó összeg minősül. 2.8 Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg vagy eredmény kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. 2.9 Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az egyedi eszköz várható használata, ebből adódóan élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányos (lineáris) leírási módszerrel történik. Az üzleti vagy cégérték után a 4iG Nyrt. értékcsökkenést nem számol el. 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 9. oldal, összesen 25

10 Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása: A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték: A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg az egy évre jutó értékcsökkenésének összegét. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása: Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja az 500 E Ft-ot. Értékcsökkenési leírás változásának hatása: A üzleti évben nem történt ilyen változás Értékvesztések elszámolása Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős Visszaírások alkalmazása A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik Értékhelyesbítések alkalmazása A 4iG. az értékhelyesbítéseknél az általános szabályok szerint jár el Kísérleti fejlesztés aktiválása A 4iG Nyrt. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el Vásárolt készletek értékelése A vásárolt készletek a mérlegben tényleges bekerülési értékben jelennek meg Céltartalék képzés A 4iG Nyrt. garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre évben céltartalékot nem képezett. Egyébkén céltartalékok képzésénél az általánosan érvényes szabályokat alkalmazza Ki nem emelt tételek értékelése Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt Számviteli politika más változásainak hatása A 4iG Nyrt január 1-től tért át az Oracle könyvelési program alkalmazásáról a Microsoft Axapta szoftver használatára. A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt, a 4iG Cégcsoport minden tagvállalata ettől az időponttól egységes számlatükörre tért át. 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 10. oldal, összesen 25

11 2.18 Anyagkészletek nyilvántartása, elszámolása Anyagkészleteit a főkönyvi könyvelés során értékben nem tartja nyilván, évközben a beszerzéseket azonnal költségként számolja el Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok, valamint a pénzkezelési és pénztár szabályzat útmutatásai szerint történik Eltérés a törvény előírásaitól A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A 4iG Nyrt. tevékenysége alapján más jogszabály által további, sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett Devizás és valutás tételek értékelése A devizás és valutás tételek értékelésénél az CIB Bank Zrt. árfolyamait alkalmazza Társasági adó elszámolása A 4iG Nyrt. a társasági adó elszámolására a évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] törvény előírásait alkalmazza. A üzleti évben a társasági adót a jövedelemminimumra vonatkozó előírások szerint állapította meg A mérlegkészítésért felelős személy adatai: Piros Ferenc (2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 1.; Regsz: ) 2.26 Könyvvizsgáló Az 4iG Nyrt. könyvvizsgálója: MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság HU-1034 Budapest, San Marco u 6-8. A. ép. 1. em. 1. Kamarai nyilvántartási száma: A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Czene Győző Kamarai tagsági szám: iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 11. oldal, összesen 25

12 3 A 4iG Nyrt évi mérlegének főbb sorai, és az ezekhez fűzött kiegészítések A tétel megnevezése Változás %-ban A. Befektetett eszközök % I. IMMATERIÁLIS JAVAK % II. TÁRGYI ESZKÖZÖK % III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK % B. Forgóeszközök % I. KÉSZLETEK % II. KÖVETELÉSEK % III. ÉRTÉKPAPÍROK % IV. PÉNZESZKÖZÖK % C. Aktív időbeli elhatárolások % Eszközök összesen % A tétel megnevezése Változás %-ban D. Saját tőke % I. JEGYZETT TŐKE % ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken - II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) - III. TŐKETARTALÉK % IV. EREDMÉNYTARTALÉK % V. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - n.a. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK n.a. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY % E. Céltartalékok - - F. Kötelezettségek % I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - - II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK - - III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK % G. Passzív időbeli elhatárolások % 4 Források összesen % 4.1 Előző évek módosítása Előző éveket illető módosítások nem szerepelnek a évi mérlegben. 4.2 Összehasonlíthatóság A Társaság mérlegében a éves adatok, a adataival, mivel mindkettő év gazdálkodása egész évet ölelt fel, összehasonlíthatóak, a mérleg összeállítás rendszerében nagyobb módosítások nem történtek. 4.3 A mérleg tagolása A cég a beszámoló készítésnél nem élt az egyszerűsített forma választhatóságának lehetőségével, így a mérleg tételei továbbtagolásának tárgyidőszakban nincs értelme. Ahol a mérlegsorok részletesebb kibontása indokolt, a kibontást a kiegészítéseknél mutatjuk be. 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 12. oldal, összesen 25

13 4.4 Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 4.5 Kezelésbe vett eszközök a mérlegben A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 4.6 Értékvesztések A Társaság mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz, készletekhez, értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 4.7 Befektetett eszközök A Társaság befektetett eszközeinek december 31-i értéke eft volt Immateriális javak Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Szellemi termékek GOP Goodwill Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK Egyenleg január 1-én Növekedés Csökkenés - Egyenleg 2014.december Halmozott ÉCS Egyenleg január 1-én Növekedés Csökkenés - Egyenleg 2014.december Nettó érték Az immateriális javak állományában, tárgyévben végbement ezer forintos bruttó érték növekedést döntően a késztermékek közül ide átsorolt Contentum ( eft) és Oracle HR modul ( eft) szoftver okozta. A tényleges szoftver beszerzés eft volt. Az immateriális javak másik nagy eleme a goodwill, melynek értékelése év végén megtörtént, átértékelése nem volt indokolt. Goodwill értéke iG Nyrt. üzleti vagy cégértéke BankSoft Kft. üzleti vagy cégértéke HUMANsoft Kft. üzleti vagy cégértéke Axis Rendszerház Kft. üzleti vagy cégértéke Goodwill összesen iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 13. oldal, összesen 25

14 4.7.2 Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök Műszaki gépek és berendezések Műszaki gépek és berendezések GOP Egyéb bererendezések, felszerelések A 4iG Nyrt-nél évben is folytatódott az elavult eszközök cseréje, új beszerzés eft értékben történt. A felesleges eszközök értékesítésre kerültek. Az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenés a tárgyévben nem került elszámolásra. Értékcsökkenési leírás utólagos módosítására tárgyidőszakban nem került sor. Üzleti, vagy cégérték (goodwill) után a Társaság értékcsökkenést nem számol el Befektetett pénzügyi eszközök Itt a leányvállalatokban meglévő befektetéseit tartja nyilván a 4iG Nyrt. Befejezetlen beruházások Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK Egyenleg 2013.december Növekedés Csökkenés Egyenleg 2014.december Halmozott ÉCS Egyenleg 2013.december Növekedés Csökkenés Egyenleg 2014.december Nettó érték Tartós részesedések kapcsolt Tulajdon Érték vállalkozásokban % HUMANsoft Kft ,24% Axis Rendszerház Kft % BankSoft Kft % FreeSoft-IBA Kft % Összesen Forgóeszközök A forgóeszköz állomány december 31-i záró értéke ezer forint volt. A cég forgóeszközeire ebben az évben nem számolt el értékvesztést, értékhelyesbítés alkalmazása sem vált szükségessé Készletek Az év során két szoftverfejlesztés sikeresen befejeződött, eft értékben késztermékként készletrevételre került. A Társaság a késztermékek közül két saját fejlesztésű szoftvert a szellemi termékek közé sorolt át, eft értékben Követelések A követelések eft-os értékéből eft a vevőikkel szembeni, eft a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelésből eft a éves eredményből jóváhagyott osztalékkövetelés. A kapcsolt vállalkozások egymás közötti követelései és kötelezettségei én az alábbiak voltak: 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 14. oldal, összesen 25

15 A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak követelés-kötelezettség táblája ( ) eft-ban K ö t e l e z e t t s é g Követelés 4iG Humansoft Axis Consulting Banksoft Mensor3D FreeSoft-IBA 4iG Humansoft Axis Consulting BankSoft Mensor3D FreeSoft-IBA Az egyéb követelések eft részletezését az alábbi táblázat tartalmazza: Egyéb követelések Összeg (eft) Szolgáltatásokra adott előlegek Jóteljesítési garancia 790 GOP 111 és KMR támogatás követelés Egyéb köv. költségvetéssel szembeni követelés 126 Folyamatos szolgáltatás ÁFA-ja Iparűzési adó előleg túlfizetés Innivációs járulék 440 TAO előleg túlfizetés 443 Egyéb követelések összesen: Értékpapírok és egyéb rövidtávú pénzügyi befektetések A eft-os értékpapír állományból eft nem tőzsdén forgó részvény, 489 eft diszkontkincstárjegy Pénzeszközök, cash-flow A 4iG Nyrt évi záró pénzállománya ezer forint, melyből 854 ezer forint a pénztárban, ezer forint a bankszámlán volt. 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 15. oldal, összesen 25

16 CASH FLOW-KIMUTATÁS adatok eft-ban Sorszám A tétel megnevezése Változás a b c d e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) n.a. 1 Adózás előtti eredmény ± n.a. 2 Elszámolt amortizáció % 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 0 0 n.a. 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± % 6 Szállítói kötelezettség változása ± % 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± n.a. 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± n.a. 9 Vevőkövetelés változása ± n.a. 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± n.a. 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± % 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) n.a. 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés % II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow, sorok) n.a. 14 Befektetett eszközök beszerzése % 15 Befektetett eszközök eladása n.a. 16 Kapott osztalék, részesedés % III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) n.a. 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + n.a. 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19 Hitel és kölcsön felvétele + 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21 Véglegesen kapott pénzeszköz + 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése % 24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26 Véglegesen átadott pénzeszköz - 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± n.a. 4.9 Aktív időbeli elhatárolások Az év végén aktív időbeli elhatárolás nem volt Saját tőke A saját tőke változását az alábbi táblázat tartalmazza. 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 16. oldal, összesen 25

17 Megnevezés Jegyzett tőke 4.11 Céltartalékok A Társaság céltartalékot nem képezett. Saját tőke változás kimutatása a december 31-én végződő évre Tőketartalék Lekötött tartalék 4.12 Kötelezettségek A kötelezettségek december 31-i záró állománya eft volt. Eredménytartalék Értékalési tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke összesen Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése Külső tulajdonosok üzletrész szerzése 0 Részvény kibocsátás Lekötött tartalék kivezetése Lekötött tartalék képzése 0 Valós érték értékelési tartaléka Eredménytartlék igénybevétele osztalékra évi mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Előző időszaki mérleg szerinti eredmény átvezetése Külső tulajdonosok üzletrész szerzése 0 Részvény kibocsátás Lekötött tartalék kivezetése 0 Lekötött tartalék képzése 0 Valós érték értékelési tartaléka évi mérleg szerinti eredmény Egyenleg december Hosszú lejáratú kötelezettségek A Társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége, öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége tárgyidőszakban nem volt Rövid lejáratú kötelezettségek év végén eft szállítókkal szembeni kötelezettség állt fenn. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettség eft volt, melyből a BankSoft Kft-től felvett 40 millió forintos kölcsön és kamatai, a többi szállítói kötelezettség. A eft egyéb rövid lejáratú kötelezettség teljes egészében januárban esedékes adótartozás, az alábbiak szerint: Egyéb kötelezettségek Összeg Személyi jövedelemadófizetési kötelezettség ÁFA pénzügyi elszámolása Százalékos EHO 50 Késedelmi pótlék 8 Bérekjárulékok Egyéb kötelezettségek összesen Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások értéke eft. melyből eft a évet illető, de 2015-ben számlázott költségek összege eft halasztott bevétel, melyből eft a következő években elszámolható állami támogatás, eft pedig a FreeSoft-IBA Kft. badwill-je. 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 17. oldal, összesen 25

18 5 Mérlegfőösszeg A 4iG Nyrt december 31-i mérlege eszköz és forrásoldalának megegyező mérleg főösszege eft, ami 6%-kkal alacsonyabb a évi mérlegfőösszegnél. 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 18. oldal, összesen 25

19 6 Az eredménykimutatás és a hozzáfűzött kiegészítések adatok eft-ban A tétel megnevezése Változás %-ban 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele % 2 Exportértékesítés nettó árbevétele % I. Értékesítés nettó árbevétele % II. Aktivált saját teljesítmények értéke n.a. III. Egyéb bevételek % ebből: visszaírt értékvesztés 3 Anyagköltség % 4 Igénybe vett szolgáltatások értéke % 5 Egyéb szolgáltatások értéke % 6 Eladott áruk beszerzési értéke % 7 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) % 8 Bérköltség % 9 Személyi jellegű egyéb kifizetések % 10 Bérjárulékok % V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) % VI. Értékcsökkenési leírás % VII. Egyéb ráfordítások % ebből: értékvesztés - - n.a. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) n.a. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei % IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai % B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) % C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) % X. Rendkívüli bevételek - - XI. Rendkívüli ráfordítások % D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) n.a. E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) % XII. Adófizetési kötelezettség n.a. F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) % 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre % 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés % G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) % 6.1 Előző évek módosítása Előző évre vonatkozó módosítások nem voltak. 6.2 Össze nem hasonlítható adatok A Társaság eredmény kimutatásában az adatok összehasonlíthatóak. 6.3 Az eredménykimutatás tagolása, új tételek az eredménykimutatásban A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredmény kimutatás tételek nem szerepelnek. 6.4 Értékesítés nettó árbevétele A Társaságnak évben eft árbevételt realizált, 48%-kal kevesebbet, mint évben. Az árbevétel mintegy 15%-a külföldről, Németországból, 85%-a belföldről származott. A belföldi árbevételben 55%-os volt a visszaesés, a külföldi árbevételben jelentős 320%-os volt a növekedés. 6.5 Egyéb bevételek Az egyéb bevételek eft-os összegéből eft az elszámolt állami támogatás, eft a kapott kötbér, és megítélt kártérítés, eft tárgyi eszközök hasznosításának bevétele, és eft apróbb tételekből tevődött össze. 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 19. oldal, összesen 25

20 6.6 Anyagjellegű költségek Az anyagjellegű költségek összetételét a következő táblázat mutatja: Megnevezés Változás %-ban Anyagköltség % Igénybe vett szolgáltatások értéke % Egyéb szolgáltatások értéke % Eladott áruk beszerzési értéke % Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % Anyagjellegű ráfordítások % Az árbevétel csökkenése megkövetelte a költségek visszaszorítását. Az anyagjellegű költségeknél összességében 44%-os megtakarítást ért el a Társaság. 6.7 Személyi jellegű ráfordítások A Társaságnak évben átlagosan 19 alkalmazottja volt. A személyi jellegű kiadások 8%-kal meghaladták a évit. 6.8 Értékcsökkenés évben a számítástechnikai eszközök jelentős része kicserélésre kerül, a tárgyi eszközállomány évek óta halasztott modernizálása megtörtént. Ennek ellenére az értékcsökkenési leírás az előző évhez képest 27%-kal csökkent. 6.9 Egyéb ráfordítások A eft egyéb ráfordítások legnagyobb tételei az elszámolt adók eft-os összege, az értékesített tárgyi eszközök kivezetéskori értéke eft, elszámolt kötbér és bírság eft-os értéke Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Alapvetően az árbevétel visszaesés és a K+F fejlesztések költségeinek következtében, a Társaság üzemi (üzleti) eredménye 166 millió forinttal csökkent évhez viszonyítva, a évi üzemi (üzleti) eredmény eft veszteség Pénzügyi műveletek eredménye A Társaságnak eredményességét a pénzügyi műveletek eredménye eft, azon belül a leányvállalatok által fizetett osztalék, eft tartotta pozitív tartományban Szokásos vállalkozási eredmény Összege eft nyereséget mutat Adózás előtti eredmény Az adózás előtti eredmény, mivel rendkívüli tételek nem merültek fel, megegyezik a szokásos vállalkozási eredménnyel Társasági adó A társasági adót jövedelemminimum alapján kellett számítani. Levezetése az alábbi: Összes bevétel Adó alapját növelő tételek Adó alapját csökkentő tételek Korrigált bevétel Adóalap 2% eft 0 eft eft eft eft 4iG Nyrt évi beszámoló kiegészítő melléklete 20. oldal, összesen 25

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A FreeSoft Nyrt. 2007. évi, éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben