Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolóhoz 1

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ SPECIFIKUS RÉSZE II A. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK II B. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS III. IV. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK VAGYONI PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 2

3 I. Általános jellegű kiegészítések A Kiegészítő melléklet a számvitelről szóló évi C. törvény alapján készült. A Kiegészítő melléklet elkészítésének az a célja, hogy a törvényi előírásokkal összhangban bemutatásra kerüljenek mindazok az adatok, amelyek a Palota Holding ZRt. vagyoni, pénzügyi helyzetének, a mérleg és az eredmény kimutatás adatain túl fontosak a Társaság gazdasági tevékenységének megítéléséhez. A ZRt. tevékenység kezdete: január 1. A ZRt. tulajdonosa 100 %-ban a XV. kerületi Önkormányzat Cégjegyzék száma: Fő tevékenységi köre: Ingatlankezelés 6832 statisztikai számjele A ZRt. munkáját felügyeli és ellenőrzi: - Budapest XV. kerület Önkormányzatának Képviselő Testülete, Polgármesteri Hivatala, - Felügyelő Bizottság, - Könyvvizsgáló. Társaságunk a Tulajdonos XV. kerületi Önkormányzattal kötött Megbízási Szerződéses jogviszony keretei között végzi e szerződésben meghatározott feladatokat, melyek összhangban vannak a XV. kerületi Önkormányzat éves költségvetésében elfogadott előirányzatokkal. Egyéb tevékenységként Társaságunk vegyes tulajdonú társasházak kezelésével foglalkozik. A Megbízási Szerződés V. pénzügyi finanszírozás fejezetét felek minden évben felülvizsgálják és aktualizálják. A pénzügyi finanszírozás tervszámait tartalmazza az önkormányzati költségvetés és a Palota Holding ZRt. üzleti terve. Társaságunk a Megbízási Szerződés keretein belül kezeli az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- és nem lakás bérleményeket, üres telkeket, életvédelmi helyiségeket, a Nyugdíjas és a Közéleti Házat. Kiszámlázza és beszedi a bérleti díjakat. Elvégzi a felújítási, karbantartási munkákat. A kezelési, üzemeltetési feladatköréhez tartozik a Nyugdíjasház és a Közéleti Ház működtetése. Társaságunk január 1-től végzi az önkormányzati lakás- és nem lakás bérlemények kezelését, az önkormányzatot megillető lakbérek és bérleti díjak számlázását és beszedését, az önkormányzati lakások elidegenítési tevékenység előkészítését, a részletfizetések kezelését. 3

4 2005. évben az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérlőinek távfűtési díjhátralékának kezelési, behajtási tevékenysége új feladatként jelentkezett a ZRt-nél. E tevékenységekkel felmerülő feladatok programfejlesztés, hátralékok behajtása, stb. további megoldandó feladatokat rónak Társaságunk dolgozóira évben ZRt-nk dolgozói elkészítették a kezelésünkben lévő Önkormányzat tulajdonát képező vagyonkataszter felfektetését, biztosítva ezzel a december 31-i számviteli bruttó érték egyezőséget. Az adatok egyeztetése, folyamatos karbantartása, a változások továbbvitele, az elkövetkezendő években is igen munkaigényes és szakmai ismereteket igénylő feladatokat jelent. A 2012-es évben is, ugyanúgy, mint a megelőző években, folytattuk az ingatlan vagyon felmérését, és ellenőrzését. Palota Holding Zrt által kezelt önkormányzati lakások, komfortfokozat szerinti megoszlása Komfortfokozat Összesen db Összesen m² Összkomfortos Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás 5 89 Összesen Nyugdíjas Ház Mindösszesen Nem lakás célú helyiségek: 452 db, m² A Társasházak közös képviseletét ellátó csoportunk által kezelt albetétek száma XII. 31-én db XII. 31-én db A Társasházi közös képviseleti csoportunk költségeit, illetve árbevételüket elkülönített számlákon vezetjük. A felmerülő közvetett költségeket havonta az Üzleti tervben rögzített fix összegben terheljük. A Társasházkezelő csoportunk 2011 évi 2012 évi adózás előtti nyeresége E Ft E Ft az összeg részét képezi Társaságunk adózás előtti eredményének. 4

5 II. Az éves beszámoló specifikus része Adóhatósági kapcsolatok, adóellenőrzés, szerződések A Társaságunk adóhatóság felé teljesítendő feladatait ellátó szervezetekben változás nem történt. A évben adóhatósági ellenőrzés nem volt. Önellenőrzés egészségügyi hozzájárulás elszámolása miatt történt, valamint egy későn érkezett jóváíró számla miatt az áfa bevallás került önellenőrzésre. Az első kötelezettség csökkenést, az általános forgalmi adó pedig minimális kötelezettség növekedést eredményezett. Az önellenőrzésnek az eredményre gyakorolt hatása nem jelentős. A XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szeptember 1-től jogosult közvetlenül ellenőrizni a gazdasági társaságait. Az Önkormányzati Belső Ellenőrzési Iroda évben vizsgálta az önkormányzati követelésekre elszámolt értékvesztések szabályosságát, továbbá a társaság gazdálkodásának egyes területeit évben csak az ellenőrzési jelentésére készített intézkedési terv végrehajtásáról kért beszámolót, amit határidőre teljesítettünk. A Zártkörűen Működő Részvénytársaságunk minden külső vállalkozó által elvégzett munkára szerződést köt, melyet a szerződés nyilvántartás tartalmaz. Az önkormányzat ingatlanvagyonának karbantartási és felújítási munkáit részben saját kivitelező szervezetünkkel, részben alvállalkozók bevonásával, szerződéses jogviszony keretében végeztetjük. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Számviteli politika fő elemei Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel A mérleg fordulónapja: december 31. Üzleti év: naptári év Részvénytársaságunk a mérleg és eredménykimutatását a évi C. Számviteli törvény 1 számú melléklete szerinti A típusú mérleget és az 2 számú melléklete szerinti A típusú összköltség eljárású eredménykimutatást készíti. A évi záró főkönyvi kivonat és a évi nyitó főkönyvi kivonat a mérleg dokumentáció anyagában megtalálható, egyezősége biztosított. 5

6 A mérleg és az eredménykimutatás egyező főkönyvi kivonatból a törvény által előírt szerkezetben készült el. Az előző évhez viszonyítva a számviteli politikában változás nem történt, az előző években kiadott módosításokkal egységes szerkezetben készült új számviteli politika. A mérleg és az eredménykimutatás sorai a bázis időszaki adatokhoz tartalmi korrekciók nélkül hasonlíthatóak. Az amortizációs kulcsok az előző évhez viszonyítva nem változtak. A terv szerinti értékcsökkenési leírást naptári napra számoljuk el. A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolását a Számviteli Politikában rögzített elvek alapján számolja el a Társaság, amely megfelel a Társasági adótörvény szerinti kulcsoknak. A nullára leírt, de még használatban lévő tárgyi eszközöket a kiselejtezés napjáig érték nélkül, az analitikus nyilvántartásban eszközcsoportonként tartjuk nyilván. Az ,- Ft egyedi előállítású-, vagy bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket, tárgyi eszközöket azonnal használatbavételkor egy összegben számoljuk el költségként a számviteli politikában meghatározottak szerint. Értékvesztés Értékvesztést Vevőnkénti minősítés elve alapján számoltunk el a Számviteli Politikában meghatározott kulcsokkal. Az értékvesztés mértéke, ha a követelés jelentős, vagy tartós: napos késedelem esetén 10 % napos késedelem esetén 20 % napon túli késedelem esetén 50 % évi értékvesztés alakulása: Az adóévben elszámolt értékvesztés Előző években elszámolt értékvesztés: Előző évről visszaírt értékvesztés Értékvesztés záró állománya XII.31-én 351 E Ft E Ft E Ft 739 E Ft 6

7 II. A MÉRLEG Részletezése: A évi mérleg főösszege E Ft. - Befektetett eszközök 2011 év 2012 év Változás Képviselő Testületi Határozat alapján a Tulajdonos engedélyezte ZRt évi mérleg szerinti nyereségének ,- E Ft-nak az eredménytartalékba történő helyezését. A ZRt. az Adótörvényben előírt %-os kulcsokkal terv szerinti értékcsökkenéssel számolja el az értékcsökkenést az alábbi kulcsok szerint, nulla maradványértékkel. Gépek, berendezések Járművek Számítástechnikai gépek Épületek Bérelt ingatlan 14,5 % értékcsökkenés 20.0 % értékcsökkenés 33,0 % értékcsökkenés 2,0 % értékcsökkenés 6,0 % értékcsökkenés A befektetett eszközök, az immateriális javak és tárgyi eszközök változását a 8. oldalon található (állóeszköz tükör), december 31-i állapot szerinti táblázat mutatja be. Befektetett tárgyi eszközöket bruttó értéke E Ft összegben növekedett. Számítástechnikai, Ügyvitel technikai és egyéb eszközök beszerzése történt az év során. A karbantartó csoport részére 2 db használt teherautót vásároltunk. Bevezetésre került egy új vagyonnyilvántartó és számlázási rendszer, melynek értéke E Ft, ebből E Ft-ot évben fizettünk ki előlegként. A rendszert tovább bővítjük, szeretnénk, minden programot kiváltani az új integrált szoftverrel. Elavult, és nem használt eszközöket, leselejteztük, továbbá a lopás következtében eltűnt eszközöket kivezettük. Összesen E Ft értékben kerültek eszközök kivezetésre, melyből E Ft értékű eszköz már nulla értéken szerepelt könyveinkben. Az eltulajdonított eszközök kivezetett értéke 129 E Ft volt. Egy összegben elszámolt, 100 E Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értéke E Ft volt az üzleti évben. Nagyrészt szerszámok kerültek beszerzésre a karbantartó brigád részére. 7

8 Megnevezés Immateriális javak és tárgyi eszközök változása (állóeszköz tükör) Állóeszközök záró nettó Állóeszközök bruttó értéke: E Ft Állóeszközök értékcsökkenése: E Ft értéke: E Ft Nyitó érték Növekedés Bruttó érték Csökkenés Átsorolás Záró Nyitó érték Terv szerinti Értékcsökkenés Növekedés Terven felüli Kisértékű Csökkenés Átsoro - lás Záró Nettó érték Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javak értékhelyesbítése Kisértékű immateriális javak IMMATERIÁLIS JAVAK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Kisértékű tárgyi eszközök TÁRGYI ESZKÖZÖK Mindösszesen:

9 - Készletek 2011 év 2012 év Változás Készletek között került kimutatásra - a évben elvégzett évben továbbszámlázandó közvetített szolgáltatások nettó értéke E Ft. - Követelés fejében a Nono Fitt Kft-től átvett eszközök értéke E Ft, melyet a későbbiekben értékesíteni szándékozunk. - Követelések 2011 év 2012 év Változás Részletezése: - Vevők Követelések kapcsolt vállalkozással Egyéb követelések Összesen: évben jelentősen, E Ft-tal csökkent, a követelések záró értéke, ezen belül is a kapcsolt vállalkozással szembeni követelés az előző évhez képest E Ft-tal lett kevesebb. Követelések részletezése -Vevők Ft-ban Számlaszám Megnevezés Összeg (311) Vegyes Vevők

10 Követelések kapcsolt vállalkozással Megnevezés Önkormányzat tartozása: Ft 311 Bp.XV.ker.Polgármesteri Hivatal Lakbér elszámolási számla Kényszer és vegyes elszámolásból bevétel Bérlemények bérleti díjbevétele Nyugdíjasház telefon bevétel Önkormányzati egyéb bevétel Fűtésdíj DHK Távhődíj megbízási szerz. szerint Távhődíj kamata Szippantási díj Egyéb önkormányzatot illető bevétel Követelések kapcsolt vállalkozással összesen: Egyéb követelések Ft-ban 3611 OMB Munkaváll.foly.előleg Különféle Egyéb követelések THK ellátmány THK ellátmány Társasági adó Innovációs járulék Iparűzési adó Szállító követelés Összes egyéb követelés

11 A ZRt. pénzeszközeit teljes egészében az OTP Banknál vezeti. - Lekötött pénzeszköz A Társaságunknak E Ft lekötött pénzeszköze van, 1 havi lekötéssel, havonta hosszabbítjuk. Ebből idegen forrás a nem lakás bérleményekre fizetett óvadék és a pályázatos lakásokra és nem lakásokra előre fizetett bérleti díjak Óvadék lakás és nem lakás Összesen Pénzeszközök 2011 év 2012 év Változás összesen: Részletezés: Ft-ban - Pénztár Bankszámlák egyenlegei 384 OTP Bank elszámolási számla OTP Bank megtakarítási számla OTP kártyaalszámla Lekötött betét OTP Bank Önkormányzat Elidegenítési számla Bankszámlák egyenlegei összesen Mindösszesen pénzeszközök A pénzeszközök változását tételesen bemutatja a Cash-flow kimutatás. 11

12 Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzleti év: 2012 CASH-FLOW kimutatás december 31. adatok Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törl.,megszün.,beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtest. értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú köt. változása ± 0 0 IV. Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)

13 - Aktív időbeli elhatárolás E Ft 391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása E Ft Ft-ban 1., Lekötött betétek évre járó kamata évet érintő bevételek Összesen: Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása E Ft Ft-ban Részletezése: 1. Újságok, folyóiratok, közlöny előfizetés Gépkocsik biztosítási díja évi BKV bérlet Társasház kezelői biztosítás Tanfolyam előleg Programfrissítés Épületbiztosítás Összesen:

14 FORRÁSOK A Palota Holding ZRt. saját tőkéje én E Ft 2011 év 2012 év változás Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék - - Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Céltartalék képzése évben nem volt. Eredménytartalék a évi mérleg szerinti eredménnyel növekedett, és osztalék igénybevétel miatt csökkent ( ). Hátrasorolt kötelezettsége a Társaságnak nincs. Hosszúlejáratú kötelezettségek nincsenek. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen E Ft Részletezése: Ft-ban Vevőtől kapott előlegek (Óvadék) nem lakás célú helyiségekre Összesen Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Ft-ban számlaszám megnevezés összeg Lakbér kamat, egyéb lakással kapcs. bevétel Nem lakás kamat

15 47862 Közéleti Ház bérleti díj Ingatlan értékesítés elsz. önkormányzattal Sódergödör fűtési díj Fűtés díj kamat Kötelezettség tulajdonossal szemben (Osztalék előírás) Összesen Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból: (Ft-ban) 4541 Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Részletesen: Ft-ban számlaszám megnevezés összeg Kifizetői Szja elszámolási számla Szja elszámolási számla Cégautóadó EHO kötelezettség Rehabilitációs hozzájárulás ÁFA elszámolási számla, XII. havi ÁFA Nyugdíjbiztosítási kötelezettség Egészségbiztosítási kötelezettség Táppénz 1/3-a Szakképzési hozzájárulás Egyéb kötelezettség Vevő túlfizetés Előleg túlfizetés 345 összesen

16 Passzív időbeli elhatárolás Költségek passzív időbeli elhatárolás Részletezés E Ft Ft-ban 1. Közüzemi díjak Vezetői prémium + dolgozók teljesítményének értékelése Bérjárulékok Postai adathordozó Továbbszámlázott közüzemi díjak Telefon, mobiltelefon díja Tulajdoni lap másolat Elidegenítés zárási díj Takarítás Ügyviteli díj, munkába járás, kamat, egyéb költség 11. Biztonsági szolgálat 12. Könyvvizsgálat 13. Üres lakások fűtésdíja Továbbképzés Összesen: A passzív időbeli elhatárolás olyan költségeket tartalmaz, melyek 2013-ban kerülnek kiegyenlítésre, de még a évet terhelik. Számviteli törvény 89. (3) bekezdés A ZRt-nek más gazdasági társaságban nincs részesedése és nincs leányvállalata. 16

17 Számviteli törvény 89. (4) bekezdés a. pont A vezető tisztségviselő (vezérigazgató) részére az üzleti év után, testületi döntés alapján történik prémium kifizetése. A Felügyelő Bizottság részére az üzleti évben megtörtént a tiszteletdíj kifizetése, ennek összege E Ft b.pont c.pont d.pont Az üzletvezetés és a Felügyelő Bizottság részére a Társaság előleget és kölcsönt nem nyújtott. Nyugdíjfizetési kötelezettsége nincs a Társaságnak. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy a vezérigazgató Dr. Kiss Gyula 7100 Szekszárd, Munkácsy M. u. 21/b. A Részvénytársaság honlapjának címe: Számviteli törvény 90. (1) bekezdés b.pont d.pont Társaságunknak halasztott ráfordítása nincs. Társaságunknak halasztott bevétele nincs. Számviteli törvény 90. (2) bekezdés Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozással nincs. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással (anyavállalat Budapest XV. Kerületi Önkormányzat) Ebből: osztalék kifizetés: E Ft Rövid lejáratú követelés kapcsolt vállalkozással (anyavállalattal Budapest XV. Kerületi Önkormányzat) E Ft E Ft Számviteli törvény 90. (3) bekezdés Kötelezettségek, melyeknek a hátralévő futamideje több mint öt év, nincs. Hátralévő jelentős pénzügyi kötelezettségek, amelyek a mérlegben nem szerepelnek nincsenek. Kutatás, kísérleti fejlesztés céljára költség nem merült fel. Lekötött tartalék évben a Zrt-nél nincs. A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Környezetvédelmi garanciális kötelezettség nincs. 17

18 II. B. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az értékesítés nettó árbevétele az önkormányzati Megbízási Szerződés keretében végzett szolgáltatások ellenértékét, a részvénytársaság bérbeadásból származó bevételeit, valamint a Társasházkezelő csoportunk kiszámlázásait tartalmazza. Az Egyéb bevételek majdnem teljes egészében az Önkormányzatnak átszámlázott költségeket tartalmazzák. Pénzügyi műveletek eredménye a pénzintézettől kapott kamatok összege. Az üzleti tevékenység eredménye (2011. év E Ft ) év E Ft Pénzügyi műveletek eredménye E Ft Szokásos vállalkozási eredmény E Ft Rendkívüli eredmény 0 Ft Adózás előtti eredmény E Ft Adófizetési kötelezettség: Társasági adó Összes adófizetési kötelezettség E Ft E Ft Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék E Ft E Ft E Ft Mérleg szerinti eredmény 0 Ft 18

19 I. Bevételek részletezése: Értékesítés nettó árbevétele A Részvénytársaság évben E Ft-ot számlázott értékesítés nettó árbevételeként. Részletezése E Ft Megnevezés 2011.év 2012.év Lebonyolítási díjak Egyéb tovább számlázott árbevétel Telek szerviz Önkorm.lakások karbantartása továbbszáml Egyéb alaptev. bevétele, munkabér+járulékok Önkorm. lakás felújítás + külön keret évi közbeszerzés áthúzódása Értékbecslés Száraznád u. 5. Közösségi ház egyéb Üres lakások, nem lakások őrzése Társasházkezelő csoport közös képviseleti díja Palota Holding ZRt. saját bevétele Távhő hátralék rendezése, üres lakások távhő díja Összesen Egyéb bevételek E Ft Megnevezés év évi Egyéb bevételek (Önkormányzatnak átszámlázott) Panel Program Egyéb bevétel Követelésekre visszaírt értékvesztés Egyéb bevétel összesen: Az egyéb bevételek majdnem teljes egészében a kezelt önkormányzati lakások és nem lakás bérlemények, valamint a Nyugdíjasház továbbszámlázott költségeinek bevétele. Ezen a soron számoljuk el a társasházak részére fizetett közös költségek és külön kiemelve a Panel programmal kapcsolatos költségek megtérítését. Az egyéb más bevételek kártérítés, késedelmi kamat és kerekítésből származó bevételeket tartalmaz. Előző években leírt vevői követelésekből E Ft került visszaírásra, mely nagyobb részben behajthatatlan követelés leírása miatt, kisebb részben pedig pénzbefolyás. 19

20 II. Költségek részletezése: Anyagköltség E Ft Megnevezés év év Üzemanyag Vízdíj, áramdíj, gázdíj Karbantartási anyag Nyomtatvány, irodaszer, egyéb anyag Összesen Igénybevett szolgáltatások értéke E Ft A működéssel és az önkormányzati ingatlanvagyon működtetéssel kapcsolatos költségek és szolgáltatások az alábbiak. Megnevezés év év Szállítás, rakodás, konténer mozgatás, kiürítés Karbantartás Szakkönyv, folyóirat előfizetés Bérleti és használati díjak Ügyviteli szolgáltatás, tűzvédelem, takarítás, porta szolgálat, egyéb szolgáltatások, közüzemi díjak (távhő, szippantás, csatorna,stb.) Szakértői munkát végzők díjai, számítógépes ügyviteli, tevékenység, programfelügyelet,stb Hirdetés, reklám Oktatás, továbbképzés Ügyvédi munkadíjak Könyvvizsgálat Kéményseprés Szemét szállítás (Kommunális hulladék) Posta, telefon, fax, mobil telefon Egészségügyi szolgáltatási költség Tulajdoni lap másolás Társasházakban lévő önkormányzati lakások közös költsége Társasházi ÖKO és Panel program Összesen:

21 Egyéb szolgáltatások értéke E Ft Megnevezés év év Hatósági díjak, egyéb költségek Bankköltség Biztosítási díjak Perköltség Összesen Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke E Ft A XV. kerületi Önkormányzattal kötött megbízási szerződésben foglalt feladatok továbbszámlázását tartalmazza feladatonként. Anyagjellegű ráfordítások összesen Személyi jellegű ráfordítások E Ft E Ft Megnevezés év év Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Összesen Egyéb ráfordítás E Ft Megnevezés év év Értékesített és megsemmisült tárgyi eszköz költségek Bírságok, kötbér, késedelmi kamat Önellenőrzési pótlék 9 1 Gépjárműadó Fővárosi önkormányzattal elszámolt iparűzési adó Innovációs járulék Terven felüli é.cs Egyéb ráfordítások Behajthatatlan követelések leírása Követelésekre elszámolt Vevői értékvesztés Készletekre elszámolt értékvesztés Összesen:

22 Behajthatatlan követelésként leírásra került a NONO Fitt Bt-vel szembeni követelésünk a felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján. Céltartalékot nem képeztünk. Vevői értékvesztést évben 351 Ezer Forintot számoltunk el. A NONO Fitt Bt-től követelés fejében átvett eszközökre szintén értékvesztést számoltunk el 628 Ezer Forint értékben. III. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK Részvények: 1. típus törzsrészvény száma A db ,- Ft névértékű, névre szóló részvény 2. típus törzsrészvény B db ,- Ft névértékű, névre szóló részvény évi létszám és béradatok Teljes munkaidős Rész munkaidős Mellékállásban foglalkoztatottak Összesen Fizikai 8 fő 1 fő - 9 fő Szellemi 39 fő 1 fő - 40 fő Összesen: 47 fő 2 fő - 49 fő Erdőkerülő u. 34. Nyugdíjasház Fizikai 1 fő Szellemi - Összesen: 1 fő Központ Fizikai 8 fő Szellemi 40 fő Összesen: 48 fő 22

23 Statisztikai létszám hó 41 fő hó 44 fő hó 42 fő hó 44 fő hó 43 fő hó 47 fő hó 42 fő hó 49 fő hó 44 fő hó 49 fő hó 46 fő hó 49 fő Éves átlagos létszám 45 fő Éves bérköltség: Személyi jellegű egyéb kifizetések: E Ft E Ft Társasági adó alapját befolyásoló tényezők Társasági adóalapot csökkentő gazdasági események Társasági adóalapot növelő gazdasági események Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek Adótörvény szerinti értékcsökkenés 571 Terv szerinti értékcsökkenés 572 Használatbavételkor egy összegben leírt értékcsökkenés Kivezetett eszközök értéke Visszaírt értékvesztés Behajthatatlan követelésből az értékvesztésként el nem számolt rész mindösszesen adóalapot csökkentő Adózás előtti eredményt növelő jogcímek Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés 571. Terv szerinti értékcsökkenés Használatbavételkor egy összegben leírt értékcsökkenés Kivezetett eszközök értéke 130 Követelések értékvesztése 351 mindösszesen adóalapot növelő

24 Társasági adó kiszámítása Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek Adózás előtti eredményt növelő jogcímek Korrigált adóalap Mivel mind az adózás előtti eredmény, mind a korrigált adóalap alacsonyabb, mint a jövedelem-(nyereség) minimum alapján számított adóalap, ezért a társasági adót is a jövedelem (nyereség) minimum alapján kell számítani. Társasági adó kiszámítása Jövedelem- (nyereség) minimum: - Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Összes bevétel Bevételt csökkentő tétel (közvetített szolgáltatás) Korrigált összes bevétel Kötelező adóalap: ( x 2%) Számított adó: x 10 % = Adófizetési kötelezettség összesen: Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra Jóváhagyott osztalék

25 IV. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása Társaságunk üzleti eredménye a tervezettnél 5,3 %-kal alacsonyabban realizálódott. Az adózott eredmény E Ft-tal mérsékeltebb a bázis időszak eredményénél. A Zrt pénzeszközét igyekszik gazdaságosan felhasználni, ezért pénzét megtakarítási számlán tartja. A kamatokból származó bevételünket a pénzügyi eredmény mértéke mutatja, ami a bázis időszak pénzügyi eredményéhez viszonyítva E Ft-tal magasabb. Ez egyrészt a pénzintézeti kamatkonstrukciók némi javulásából, másrészt a gondos gazdálkodásból következik évi terv: 209,- E Ft. Üzleti tevékenység eredménye évi tény: 198,- E Ft. Üzleti tevékenység eredménye Tény/Terv: 94,7 % évi adózott eredmény: E Ft évi adózott eredmény: E Ft évi mérleg szerinti eredmény: E Ft évi mérleg szerinti eredmény: 0 Ft Pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozott volt év folyamán, a Szállítói számlák határidőben kiegyenlítésre kerültek. A kötelezettségek csak a évre áthúzódó kötelezettségeinket tartalmazza, köztük a tulajdonosnak fizetendő E Ft osztalékot. A XV. Kerületi Önkormányzati költségvetés A Palota Holding ZRt vonatkozásában - egy alkalommal került módosításra. Az IX. számú módosításkor a testület E Forintot megszavazott a Kontyfa utcai terület bontására, amelynek munkái a pályáztatás miatt áthúzódnak évre. A havi üzemeltetéssel kapcsolatos elszámolásainkat a tulajdonos kiegyenlítette. A Tulajdonos és a PH ZRt. kérésére a FB tagjai munkaterven kívüli vizsgálatokat is végeznek. A évi mérleg auditálását a Triász-Audit Kft. nevében Varga Eszter hites könyvvizsgáló végzi évben a könyvvizsgáló cég részére az alábbi kifizetés történt. A Triász-Audit Könyvvizsgáló Kft Ft A beszámoló és mérleg összeállításáért felelős: Pálfi Istvánné gazdasági igazgató, regisztrált mérlegképes könyvelő. Regisztrációs száma: , lakcíme: Aszód, Kossuth u ½. 25

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt.

TVNETWORK. Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. TVNETWORK Telekommunikációs Szolgáltató Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. év Tartalma: 1. Általános adatokat tartalmazó rész 2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 3. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben