MUNKAERİ-PIACI PARTNERSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAERİ-PIACI PARTNERSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR"

Átírás

1 MUNKAERİ-PIACI PARTNERSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR Munkaerı-piaci barométerjelentés 5. szám május 14.

2 Tisztelt Olvasónk! Köszöntjük az ötödik Székesfehérvári Munkaerő-piaci Barométer olvasói körében. Célunk, hogy a rendszeresen megjelenő kiadvánnyal naprakész információkat szolgáltassunk a székesfehérvári munkaerő-piacról, és kicsit az adatok mögé nézve rávilágítsunk a város és vonzáskörzete munkaerő-piaci folyamataira, a főbb trendekre és azok hatásaira. A kéthavi gyakorisággal elkészülő Barométerekben kiemelünk fontosabb, aktuális területeket, megvizsgáljuk a Székesfehérvárra jellemző aktuális trendeket, majd megpróbáljuk előrevetíteni a jövőt meghatározó folyamatokat, az adatok várható alakulását. Jelen számunkban az aktuális jogszabály-változások miatt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási lehetőségeire esik nagyobb hangsúly. Reméljük, hogy az összeállítással hozzájárulunk a munkaerővel, képzéssel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tervezéshez. Üdvözlettel: A Barométer Csapat Tartalom 1. MUNKAERŐ-PIACI FOLYAMATOK AMIT TUDNI KELL A MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL, ILLETVE ANNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL...6 Rendes felmondás...8 Rendkívüli felmondás VÁLSÁGKEZELŐ PROGRAM AZ ADÓ ÉS JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN...11 Közszféra bérei...12 Nyugdíjrendszer...12 Szociális rendszer...12 Adó- és járulékrendszer...12 Vállalkozások...13 Fogalommagyarázat

3 1. Munkaerő-piaci folyamatok Összeállította: Tésits Mihály Valtner Zsófia Április hónapban Fejér megyében tovább nőtt a regisztrált álláskeresők száma. A növekedés mértéke 619 fő volt, mely csökkenő mértékű, hisz 2009-ben először fordult elő, hogy a növekedés 1000 fő alatt maradt. Ugyanakkor a jelenleginél magasabb regisztrált munkanélküli létszám (22244 fő) ös években volt mérhető. Sajnos a pénzügyi és gazdasági válság komoly krízishelyzetet idézett elő a bankszektorban és a multinacionális környezetben. Ennek eredményeként Magyarország mely különösen kiszolgáltatott a külpiaci mechanizmusoknak súlyosabb válságot szenved el, mint a Közép, Kelet Európai országok többsége. Az országon belül pedig azon régiók kerültek különösen kedvezőtlen helyzetbe, ahol a külföldi tőke a meghatározó, vagyis a Nyugat Magyarországi és a Közép Dunántúli régiók egyes megyéi. A Közép Dunántúli Régión belül mindhárom megye munkaerő piaci helyzetére jellemző a nagyarányú pozícióromlás, de Komárom-Esztergom, illetve Fejér megyére különösen igaz ez a megállapítás. Fejér megyében elsősorban az ipari centrumoknál szembetűnő, hogy jelentős számú a növekedés a munkanélküliek körében, de a kevésbé fejlett kistérségekből is oda ingáztak az emberek munkát vállalni, így a létszámleépítések náluk is jelentkeztek. Ha a jelenlegi állapotot az egy évvel korábbihoz viszonyítjuk megállapítható, hogy Székesfehérvár körzetében 3094 fővel, Dunaújváros kistérségben 1416 fővel, Mór vonzáskörzetében pedig 809 fővel növekedett az állástalanok létszáma. A többi kistérségben átlagosan 500 fővel emelkedett a munkanélküliek száma, egy kivétellel, ugyanis Bicske körzetében csupán 260 fős növekedés mutatható ki. 2

4 Regisztrált álláskeresők Kistérségek Enying Ercsi Sárbogárd Gárdony Bicske Mór Dunaújváros Székesfehérvár Fő A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népesség százalékában jelenleg 11,7 %-os, amely 4,2 %-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az előző hónaphoz képest a növekedés üteme pedig 0,3 %. A kistérségek közül továbbra is a megye déli részén található sárbogárdi és enyingi térség van a legkedvezőtlenebb helyzetben, hisz a munkanélküliségi mutatójuk 22,2 % illetve 21,1 %- os, ami közel duplája a megyei átlagnak (11,7%). Székesfehérvár és térségének mutatója elmarad a megyei átlagtól (10,5 %), mely az egy évvel korábbinál 4,0 %-kal magasabb. Mindösszesen két kistérségben alacsonyabb a nyilvántartott álláskeresők aránya, mint 10%, ezek pedig a gárdonyi és a bicskei körzet. Ha csupán Székesfehérvár Megyei Jogú Várost vizsgáljuk, megállapítható, hogy a fős munkavállalási korú népességből 3928 fő a regisztrált munkanélküli. Ennek aránya 8,65%-os, mely a város munkaerő piaci helyzetének romló, de más településekhez viszonyított kedvezőbb alakulását mutatja. 3

5 A jelenlegi munkaerő piaci adatok szerint a pályakezdő álláskeresők statisztikája is tovább romlott, számuk 1339 fő, mely az előző hónaphoz képest 61 fővel több, illetve 418 fővel magasabb, mint az egy évvel korábbi érték. A pályakezdő munkanélküliek 66,0 %-a a két megyei jogú városban él. A munkanélküliek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy 51,1 %-uk a férfi. Kor szerinti csoportosításuk alapján 18,0 %-uk a 25 év alatti, és 21,6 %-uk 50 év feletti korosztály. Míg az előbbiek létszáma 4006 fő, addig az idősebb korosztály 4815 fő. Mind a két korcsoport a munkaerő-piacon hátrányos helyzetűnek számít. Álláskeresők életkor szerinti megoszlása % % 18% 25 éves és fiatalabb % % éves éves éves 50 évesnél idősebb Iskolai végzetség szerint 40,5 %-os arányt képviselnek a nyolc általános iskolai végzetséggel, vagy ennél alacsonyabb iskolázottsággal bírók, számuk 9000 fő, míg a szakképesítéssel rendelkezők közel fős létszáma (szakmunkásképzőt, szakközépiskolát, technikumot végzettek) 48,3 %-os arányt jelent. A főiskolát, egyetemet végzettek bár arányuk kismértékben növekedett 3,9 %-os részarányt jelentenek. 4

6 Álláskeresők iskolai végzettség szerinti megoszlása % 865 4% 749 3% % % % 8 általánosnál kevesebb Általános iskola Szakmunkásképző, szakiskola Gimnázium Szakközépiskola, technikum Főiskola, egyetem Úgy tűnik, hogy a munkanélküliek állomány szerinti megoszlását tekintve a segédmunkások aránya a legkisebb, őket követi a szellemi dolgozók aránya (16,0 illetve 16,3 %) míg a betanított munkások (31,4 %-os) a szakmunkások (36,3 %-os) arányt képviselnek. Az adatokból az is megállapítható, hogy arányszámok az előző hónaphoz képest változást nem mutatnak. A jövőt illetően, ha a korábbi évek kondícióiból indulunk ki, akkor várhatóan megáll a munkanélküliek számának növekedése, és egy esetleges pozitív változás a nemzetközi pénzpiacon, illetve a reálgazdaságban elindíthat egy a foglalkoztatás bővítését elősegítő folyamatot. Ehhez persze az is kell, hogy a hazai gazdaság fejlődését, fejlesztését elősegítő programok beinduljanak, és a fogyasztás visszatérjen a 2008 év előtti szintre. A magyar gazdaság strukturális fejlődése érdekében szorgalmazni kéne az élelmiszer feldolgozóipar fejlesztését, a turizmus, az idegenforgalom lehetőségeinek bővítését, és a fogyasztás növelésével a szolgáltatóipart. A feldolgozóipar a nemzetközi fellendüléssel Magyarországon is bővülni fog, így 1-2 éven belül a foglalkoztatás szintje a munkanélküliség mértéke elfogadható nagyságrendűvé válhat. 5

7 2. Amit tudni kell a munkaviszony létesítéséről, illetve annak megszűnéséről Összeállította: Tésits Mihály Valtner Zsófia Nagyon sok munkavállaló nincs tisztában azzal, hogy milyen feltételek mellett legális az ő munkaviszonya, s mik azok a fő szempontok, amelyek mellett korrekt munkaszerződésről beszélünk. A munkaviszony létesítése mellett a munkaviszony megszűnésekor is történhetnek jogszabálysértő megoldások, ezért összefoglaljuk azokat a rendező elveket, amelyeket szükséges figyelembe venni mindkét esetben. I. A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, amit írásba kell foglalni kivéve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást. A munkaszerződés sem jogszabállyal, sem a kollektív szerződéssel nem lehet ellentétes, csak abban az esetben, ha az a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít meg. Munkaviszony létesítésekor próbaidő köthető ki, melynek időtartama általában 30 nap, de legfeljebb 3 hónap. Ezen idő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti. Fontos továbbá, hogy a próbaidő meghosszabbítása tilos! A munkaszerződés kötelező tartalmi elemei a következők: - munkavállaló személyi alapbére - a munkavállaló munkaköre, munkavégzésének helye, mely lehet állandó és változó A munkaszerződésben a szerződő felek nevét, megnevezését és a munkaviszony szempontjából lényeges adataikat kell feltüntetni (pl. születési év, szabadságnapok száma stb.) A munkaszerződés aláírásával egyidejűleg a munkáltató tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a munkavállaló felé az irányadó munkarendről, a munkabér egyéb elemeiről, a bérfizetés napjáról, a szabadság mértékéről és számítási módjáról, a felmondási idő 6

8 megállapításának szabályairól stb. A munkáltató kötelezettsége továbbá, hogy a foglalkoztatás tényét hivatalos dokumentumokkal a hatóság felé jelezze. A munkaszerződést a munkáltató és a munkavállaló csak közös megegyezéssel módosíthatja. A munkaköri leírás a végzendő munkák körét határozza meg, s a munkaszerződés mellékletét képezi. Eltérő megállapodás hiányában a munkaviszony határozatlan időtartamra jön létre. A határozott idejű munkaviszony időtartamát naptárilag kell meghatározni, hossza az öt évet nem haladhatja meg. A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé válik, ha annak lejártát követően egy munkanapot a dolgozó közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik. Ha a munkakört pályázat útján kívánják betölteni, akkor csak olyan munkavállalónak lehet munkaszerződést kötni, aki a pályázaton részt vett, illetve megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak. II. Sok munkavállaló számára nem egyértelmű, hogy mi a különbség a munkaviszony megszűnése és megszüntetése között. II./A) A munkaviszony megszűnésének hátterében négy tényező állhat, így - a munkavállaló halála - a határozott idejű munkaszerződés lejárta - a munkáltató jogutód nélküli megszűnése - ha a munkáltató egésze, vagy egy része, = szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi javainak, erőforrásainak meghatározott csoportja = átadásra kerül Ez utóbbinál az átadás napján rendes felmondással szűnik meg a munkaviszony. Amennyiben a dolgozó (nyilatkozatával) hozzájárul az új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatásához, munkaviszonya jogfolytonossá válik. 7

9 II./B) A munkaviszony megszüntetése a munkáltató, illetve a munkavállaló döntésén alapuló cselekmény. Így a munkaviszony megszüntethető: - a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével - rendes felmondással - rendkívüli felmondással - azonnali hatállyal próbaidő alatt A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni. A határozott időre szóló munkaviszony csak közös megegyezéssel, rendkívüli felmondással, vagy próbaidő kikötése esetén azonnali hatállyal szüntethető meg. Rendes felmondás A határozatlan idejű munkaviszonyt mindkét fél felmondással megszüntetheti, de a munkáltató a felmondást köteles megindokolni, melyből ki kell tűnnie a felmondás okának. Vita esetén a felmondás indokának tényszerűségét, valóságát a munkáltatónak kell bizonyítani. A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. A munkáltató jogutódlása önmagában nem szolgálhat a határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetésére indokként. A rendes felmondást nem kell a munkáltatónak indokolnia, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, ugyanakkor az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtti öt évben csak nagyon indokolt esetben lehet felmondani a munkavállalónak. A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyát annak, aki: betegség miatt a keresőképtelen üzemi baleset, foglalkoztatási megbetegedés miatt táppénzre jogosult beteg gyermek ápolása, táppénzes állományba helyezés közeli hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság esetén terhesség, szülési szabadság és a szülést követő három hónap ideje alatt 8

10 rehabilitációs járadékban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes időtartama alatt. A felmondási idő a felmondási védelem időtartamát követően csak 15 illetve 30 nap elteltével kezdődhet. A felmondási idő legalább harminc nap, de az egy évet nem haladhatja meg. A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál a munkaviszonyban töltött három év után öt nappal öt év után tizenöt nappal nyolc év után húsz nappal tíz év után huszonöt nappal tizenöt év után harminc nappal tizennyolc év után negyven nappal húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik. Rendes felmondás esetén a munkáltató a munkavállalót köteles a munkavégzés alól felmenteni, melynek mértéke a felmondási idő fele. Ezen időtartamra a munkavállalót átlagkereset illeti meg. Természetesen a dolgozót végkielégítés is megilleti, ha a munkaviszonya rendes felmondással vagy jogutód nélkül szűnt meg, melynek mértéke az adott munkáltatónál fennálló munkaviszonytól függ, ez legalább három év esetén egy havi öt év esetén kéthavi tíz év esetén háromhavi tizenöt év esetén - négyhavi húsz év esetén öt havi huszonöt év esetén- hat havi átlagkeresetet jelent. Ezen mérték háromhavi átlagkeresettel emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya nyugdíjjogosultságát megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem jár végkielégítés annak, aki munkaviszonyának megszűnésékor nyugdíjasnak minősül. 9

11 Rendkívüli felmondás A munkáltató rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg a munkavállaló jogviszonyát, ha 1. a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi 2. olyan magatartást tanúsít, a mely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A rendkívüli felmondást is írásban indoklással kell elkészíteni, vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítani. Amennyiben a jogvitában a bíróság a munkavállalónak ad igazat, úgy a munkáltatónak a munkavállaló felé az elmaradt bérét, egyéb járandóságait, felmerült kárát meg kell téríteni. Sőt, a dolgozó kérésére őt eredeti munkakörébe vissza kell helyeznie. Ha a munkaviszony megszűnése, megszüntetése jogerőre emelkedett a munkavállaló munkakörét az erre előírt rendben köteles átadni, valamint a munkáltatónak elszámolni. A munkaviszony megszüntetésekor a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó igazolásokat. 10

12 3. Válságkezelő program az adó és járulékváltozások tükrében Összeállította: Tésits Mihály Valtner Zsófia Magyarország gazdasági növekedését a kedvezőtlen külpiaci tendenciák 2006 óta negatívan befolyásolják. Amíg a világ egészének gazdasági növekedése 3,5-4,0 % volt, a magyar gazdaságé csupán 3,0 %-ra volt tehető. Közép- és Kelet-Európai országoké ugyanakkor meghaladta a 7,0 %- ot. A következő évre a gazdaság növekedésének mértéke már csak 1,1 %-os, ami 2008-ra 0,5%- ra csökkent. Az Európai Unióhoz újonnan csatlakozó országoknál még akkor is 5,0 % -os mérték volt a jellemző. A világgazdasági recesszió ezt követően mélyrepülést idézett elő, melynek eredményeként a folyamatosan változó előrejelzések 2009 évre mintegy 6,0 %-os visszaesést prognosztizálnak a magyar gazdaságra. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy a forint árfolyama az euróéhoz képest jelentősen leértékelődött, ezáltal az államadóság finanszírozása is jóval drágább lett. Az adósság szolgálat jelentősen megterheli az állami költségvetést, magasak az állam működési költségei, s relatíve magasak egyes szociális támogatások a GDP hez viszonyítva. Magyarország eladósodottsága rendkívül magas (GDP 107 %-a) ami kb. duplája, vagy triplája a környező országokénak. Az állami költségvetés deficitje, a vállalkozások és a lakosság devizahitelei összességében kockázati tényező a külföldi befektetők szemében. A reálgazdaság fő problémája, hogy a kis és közepes vállalkozások aránya (63.6%)mellett az ország export árbevételének csupán 21,7%-át adják, tehát nem kellően versenyképesek kis tőkeerejük, magas adóterheik, fejletlenebb technológiájuk miatt. A nagyvállalati szféra az exportárbevétel közel 80%-át produkálja, ahol a foglalkoztatottak aránya 36,4%. Ez hatékony, de mindenkor függ a nemzetközi tendenciáktól és folyamatoktól, a nemzetközi tőke magatartásától. 11

13 Magyarországon alacsony a foglalkoztatottsági ráta, kvázi kevés a struktúrájában megfelelő munkahely, magas az inaktívak aránya. Az országban a válság ma mélyebb, mint a világban, melynek okai elsősorban a hiteltelenségben, az ország eladósodottságának mértékében, a magas adóterhekben a növekedést gátló jelentős elvonásokban keresendők. Ezért fontos a gazdasági növekedés ösztönzése, illetve az egyensúly megteremtése. A kormány válságkezelésének egyik legfontosabb eleme az egyensúly javítását célzó intézkedések sorozata ben. Közszféra bérei Ezek közé sorolandók a közszféra béreinek 2 évre történő befagyasztása, a 13. havi juttatások megszüntetése, az Önkormányzati támogatások csökkentése. Nyugdíjrendszer A nyugdíjrendszert érintő változások, így a 13. havi nyugdíj eltörlése, a évi visszavonása a nyugdíjkorrekciók átütemezése, elhagyása, az indexálás megváltoztatása, korhatáremelés felgyorsítása, 2012-től fokozatosan 65 évre. Szociális rendszer A szociális rendszeren belüli átrendeződések, mint a családi pótlék 2 évig történő szintentartása, a korhatár csökkentése 23 évről 20 évre, a gyes és a gyed időtartamának maximalizálása (lerövidítése), a lakástámogatások felfüggesztése, a gáz és a távhő kompenzáció fokozatos megszüntetése, a táppénz csökkentése 10 százalékkal (70 %-ról 60 %-ra ez év augusztusától), a gyógyszer-támogatás mérséklése. Terv továbbá a közösségi közlekedés támogatásának csökkentése, az agrártámogatások mérséklése. Adó- és járulékrendszer Az adó és járulékrendszer várható változásai részben az élőmunka terheit hivatottak csökkenteni, részben annak forrását kívánják biztosítani. Ezért 2009-ben 5 százalékponttal csökken a munkaadói járulék a minimálbér kétszereséig, illetve a személyi jövedelemadó alsó sávhatára kitolódik 1,7 MFt-ról 1,9 MFt-ig. 12

14 Az említett adócsökkenések forrását az Általános Forgalmi Adó kulcsának 25 százalékpontra történő emelésével kívánja a kormány biztosítani. Ugyancsak emelkedik a jövedéki adó mértéke is 5-6 %-kal. Az ÁFÁ-nak lesz egy úgynevezett kedvezményes kulcsa is (18 %), mely a tej a tejtermékek, a kenyér, a pékáru és a távhő forgalmi adóját csökkenti 20 %-ról 18%-ra. A 2010-es év várható intézkedései között olyan elemek találhatók, mint az élőmunka terheinek további csökkentése (5 százalékpontos munkáltatói járulékcsökkentés, az EHO eltörlése az SZJA kulcsok csökkentése, az alsó adó-sávhatár jelentős emelése 5 MFt-ra). Továbbá a kormány tervei között szerepel az EVA (egységes vállalkozói adó) 25 %-ról 30 %-ra való emelése. Az adóelkerülés, a feketegazdaság visszaszorítása érdekében a tervek között szerepel az általános értékalapú ingatlanadó és az egységes társasági adó bevezetése, a különadó eltörlése, az adókedvezmények korlátozása, valamint az illetékrendszer egyszerűsítése. Vállalkozások Magyarországon szükség van a kis- és közepes vállalkozások finanszírozását segítő programokra, a munkahelyek megőrzésére, az uniós források célirányos és gyorsított ütemű felhasználására és nem utolsó sorban a pénzügyi rendszer stabilizálására, melyeket a kormány cselekvési terve tartalmazza ugyan, de a szakértők ennél markánsabb gazdaságélénkítést várnak. Az intézkedések hatékonysága még nem látható előre. Az ország költségvetési egyensúlyát átmenetileg biztosíthatja, míg a gazdaság növekedését csak kis mértékben segíti elő. Amennyiben a pénzügyi válság mérséklődik, a gazdaság finanszírozhatósága világszerte biztosítottá válik, s befektetői bizalom Magyarország irányában ismét kedvezően alakul, további gazdaságélénkítő csomagra jelentős adó és járulékcsökkenésre - lesz szükség a komolyabb fellendüléshez. 13

15 Fogalommagyarázat ÁFA: Az általános forgalmi adó - a már a köznyelvben megjelenő betűszava. Jelentése: Az Áfa olyan többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni, de az adóterhet a termék vagy szolgáltatás végső felhasználója viseli. Áfa jellemzői: - általános: minden termelésre, eladásra, exportra, importra kiterjed - forgalmi: az értékesítésnél kell az adót fizetni - többfázisú: a termelés és a forgalmazás minden szakaszában kell fizetni - nettó típusú: nem tartalmaz halmozódást - közvetett: az adófizetésre kötelezett és az adóterhet viselő személy nem ugyanaz - hozzáadott értékadó: az eladási és beszerzési ár különbsége után kell megfizetni - fogyasztói adó: a végső felhasználót terheli - verseny semleges: független a piaci viszonyoktól - eredmény semleges: független a vállalkozás eredményességétől - szervezet semleges: független a vállalkozási formától - számlaadási kötelezettségre épül. SZJA: A személyi jövedelemadó betűszava, természetes személyek belföldön megszerzett éves jövedelme után fizetendő, sávosan progresszív adó. Az SZJA célja, hogy a magánszemélyek hozzájáruljanak a közterhekhez, valamint az adóbevételek biztosítása az állami és az önkormányzati költségvetés számára. 14

16 EHO: Egészségügyi hozzájárulás adójellegű fizetési kötelezettség, amelyet százalékosan, illetve tételesen határoznak meg. A százalékosan meghatározott egészségügyi hozzájárulás az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény (Art.) szerinti munkáltatót, illetve kifizetőt terheli a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (Szja-tv.) szerinti belföldi illetőségű magánszemélynek juttatott jövedelem után. Amennyiben a jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy a kifizetőt nem terheli jövedelemadó- (adóelőleg-) megállapítási kötelezettség e jövedelem után, a jövedelmet szerző magánszemélynek kell megállapítania, bevallania és megfizetnie az egészségügyi hozzájárulást. EVA: Egyszerűsített vállalkozási adó betűszava, amely 2003-tól létezik Magyarországon. Mértéke a bruttó árbevétel 25%-a. Az egyéni vállalkozók esetében kiváltja a vállalkozói személyi jövedelemadót, a vállalkozói osztalékalap után fizetendő személyi jövedelemadót vagy a vállalkozói átalányadót, a cégautó adót, illetve az általános forgalmi adót. Társas vállalkozások esetében pedig a társasági adót, az osztalék után fizetendő személyi jövedelemadót, a cégautó adót, és az általános forgalmi adóval kapcsolatos adófizetési kötelezettséget. GDP: Gross Domestic Product angol betűszó, mely magyarra fordítva bruttó hazai terméket jelent. Valamely országban általában egy év alatt előállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól, hogy azokat mely ország illetőségébe tartozó társaságok hozták létre. 15

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

Foglalkoztatást elősegítő támogatások

Foglalkoztatást elősegítő támogatások Foglalkoztatást elősegítő támogatások A munkaerő-piaci szolgáltatások formái az alábbiak: a) munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása; b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE Frey Mária frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete 1. Munkanélküliek keresetpótló 1.1. Vállalkozói járulék és járadék 1.2. A munkanélküli-ellátórendszer

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápadereske Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápadereske Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 4 Demográfiai jellemzők... 5 A község infastruktúrája... 8 Gazdasága... 8 Értékeink,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

1. (1) E törvény hatálya kiterjed

1. (1) E törvény hatálya kiterjed 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok 1. oldal Tartalomjegyzék dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor A munkavégzés keretei jogviszonyok... 1 1. Bevezetés, célkitűzés... 3 2. A

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben

Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben III. évfolyam (2008) 1. szám 79 106. oldal http://www.kormanyzas.hu Hatékonyság és arbitrázslehetőségek a magyar adórendszerben Bakos Péter, Bíró Anikó, Elek Péter és Scharle Ágota A tanulmány kiindulópontja,

Részletesebben

Munkajogi tájékoztató

Munkajogi tájékoztató Munkajogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak E körben igyekszünk választ adni a legfontosabb munkavégzéssel összefüggő kérdésekre, mint: milyen formában dolgozhatok milyen formában foglalkoztathatok

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben