KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31."

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.december 31. Dátum: Fehérgyarmat, április Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Debreczeniné Olajos Katalin Varga Károlyné 1

2 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19 Honlap címe: Levelezési cím: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19 Telefonszám: 44/ Cégjegyzékszám: Adószám: KSH statisztikai számjel: Alakulás éve: 1968 Felügyelőbizottság elnöke: Fodor Károly Igazgatóság elnöke: Debreczeniné Olajos Katalin Irma A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. számú törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az MNB (Magyar Nemzeti Bank) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mű - nyilvánosságtól történő elfogadása, hitel- és pénzkölcsön nyújtása, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, kezesség és bankgarancia vállalás pénzügyi/befektetési szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) {egyéb, volumenében jelentős szolgáltatások} A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezetet a Jánkmajtis és Vidéke Takarékszövetkezet néven Jánkmajtis-i központtal 1968.november 24-én alapították, tevékenységét 1969.január 1- én kezdte meg. A Szatmár-Beregi nevet 1997.július 01 napjával vette fel, amikor is a Tarpa és Vidéke Takarékszövetkezettel egyesült évben a Vásárosnamény és Vidéke Takarékszövetkezet befogadásával, valamint 2005-től qa Nyírségi Takarékszövetkezet 5 kirendeltségének kivásárlásával érte el a mai nagyságát. A takarékszövetkezet tevékenységét természetes személyek körében fejti ki, a jogi ügyfelek száma nem mutat jelentős változást az előző időszakhoz képest. A tevékenység központja 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19. sz. alatt van. Kirendeltségek 4741 Jánkmajtis, Kossuth u Fehérgyarmat, Móricz Zs. u Tiszabecs, Rákóczi u Kölcse, Kölcsey u Milota, Vörösmarty u Szatmárcseke, Kölcsey u Tarpa, Kossuth u.25/h 4844 Csaroda, Beregszászi u.12 2

3 4921 Kisar, Tisza u.11/a 4933 Beregsurány, Árpád u Vásárosnamény, Rákóczi u Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u Tiszakerecseny, Lenin u Barabás, árpád u Vaja, Damjanich u Jármi, Kossuth u Őr, Kossuth u Mátészalka, Kossuth u Ököritófülpös, Kossuth u 111/f Betétgyűjtő pénztár Beregdarócon és Tiszakóródon működik. A szövetkezeti hitelintézeti integráció (a továbbiakban: Integráció) több mint 100 önálló, magántulajdonban lévő szövetkezeti hitelintézet takarékszövetkezet, hitelszövetkezet, illetve kisebb bank együttműködése. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjának versenyképes és prudens működését biztosító központi bankja, amelynek legfontosabb ügyfelei a bankot alapító szövetkezeti hitelintézetek. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban: MTB, Takarékbank) az Integráció központi bankjaként egyfelől szabályozza és biztosítja az integrációban részt vevő hitelintézetek egységes banki működését és koordinálja üzleti fejlődésüket, másfelől korszerű termékeket és szolgáltatásokat nyújt a szövetkezeti hitelintézetek számára. A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló évi CXXXV. törvényben foglaltak szerint a Takarékbankkal és az Integrációhoz tartozó többi szövetkezeti hitelintézettel összevont felügyelet alá tartozik. A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a Takarékbank által készített összevont, konszolidált éves beszámolóban teljes körűen bevont leányvállalkozásként szerepel. 3

4 2. Jegyzett tőke, tulajdonosi struktúra A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában ban jelentősebb változások nem történtek. A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet 2006.március 31-án érte el jelenlegi jegyzett tőke nagyságot, mely eft, A különböző szektorba tartozó tulajdonosok tulajdoni hányadának alakulását mutatja be a következő táblázat. Tulajdonosi szektorok Tagok / tulajdonosok száma db / fő Részvények / Tulajdoni Tagok / Részvények / Részjegyek hányad (%) tulajdonosok Részjegyek név száma név (eft) db / fő (eft) Jogi személyek Természetes személyek Összesen Tulajdoni hányad (%) A tagok közül 5% feletti részaránnyal a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezik, összegszerűen ,- eft-al, mely a részjegy állomány 99%-a. 3. A számviteli politika főbb elemei, elési elvek A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet éves beszámolóját a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (Hpt.), a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (Bszt.), valamint a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveknek és a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési sajátosságairól szóló, 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet előírásainak megfelelően készítette el, összhangban a társaság számviteli politikájával. A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvviteli rendszerben vezeti nyilvántartásait és könyvvizsgálati kötelezettség alá tartozik. A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet könyvvizsgálója a 2014-es üzleti évben Héder Anna (Budapest Hajdu u.11), az aláíró személyében felelős könyvvizsgáló Héder Anna (kamarai tagsági száma: ). A könyvvizsgálati szolgáltatás szerződés díja nettó ezer forint, amely tartalmazza a magyar számviteli szabályok egyedi éves beszámoló vizsgálatát. Az éves beszámoló aláírására a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Igazgatóságának belső tagjai jogosultak: Debreczeniné Olajos Katalin Irma és Varga Károlyné. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy Varga Károlyné, PM-regisztrációs száma: MK A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő év január 31. Az éves beszámolóban a számszerű adatok ezer forintban szerepelnek. 4

5 A Takarékszövetkezet leányvállalata a Szabetak Kft, mely ingatlanforgalmazással és ingatlan bérbeadással foglakozik. Konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett, az MNB nem vonta összefont felügyelet alá. A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet éves beszámolójának részei: Mérleg (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 1. sz. melléklete szerkezetben) Eredménykimutatás (250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerkezetben függőleges tagolásban) Kiegészítő melléklet (mely magában foglalja a cash flow kimutatást a 250/2000. (XII.24.) kormányrendelet 3. sz. mellékletének A változata szerint) Bár az éves beszámolónak nem része az üzleti jelentés, azt a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet minden évben elkészíti és gondoskodik arról, hogy székhelyén és honlapján az érdeklődők számára rendelkezésre álljon. A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet rendelkezik mindazon a Takarékszövetkezet sajátosságait figyelembevevő szabályzattal, amelyet a évi CCXXXVII. törvény (a hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról), valamint a számviteli törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet a számviteli politika keretében előír: Számviteli politika keretébe tartozó szabályzatok A hatályba helyezésről szóló határozat száma, utolsó módosítás dátuma Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek elés szabályzata XXII/98/ Fedezetelési szabályzat XII/8// Monitoring-, Eszközelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és XXII/99/ Céltartalékképzési Szabályzat Számlarend és számlatükör XXII/97/ Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és 11/2001 leltározási szabályzata Az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat XIX/86/ Pénz- és kezelési szabályzat XIX/85/ Szigorú számadású nyomtatványok kezelésének szabályzata Kockázatvállalási szabályzat 103/ Befektetési szabályzat 43/ Ügyfél- és partnerminősítési szabályzat 106/ Ügyletminősítési és elési szabályzat XXII/99/ Betétgyűjtésre vonatkozó szabályzat 4/2008 Számlavezetésre vonatkozó szabályzat 62/ {Határidős, opciós és swap ügyletek szabályzatai} {Fedezeti ügyletek meghatározásáról és elkülönített kezeléséről szóló szabályzat} A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet nem alkalmazza a valós elési eljárásokat, az éves beszámoló készítésénél alkalmazott elési elvek az alábbiakban összegezhetők: 3.1. Pénzeszközök A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a devizaállományt és a valutakészletet az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon elte. A forint készpénzkészlet, a jegybanknál vezetett forint pénzforgalmi és lekötött számlák, valamint az ezekhez kapcsolódó átvezetési számlák állományát a mérleg könyv en tartalmazza. 5

6 3.2. Állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő és más, változó hozamú papírok A forgatási célú papírok között a rövid távú árfolyamnyereség vagy kamatbevétel elérése céljából vásárolt, valamint a befektetési célú papírok közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül lejáró papírok szerepelnek. A befektetési célú papírok között mutatja ki a Takarékszövetkezet a hosszú távú kamatjövedelem elérése érdekében vásárolt papírokat. Az papírok elése az elszámolt vesztéssel csökkentett beszerzési en FIFO elv elési eljárással történt, az papírok után a Takarékszövetkezet a minősítési és vesztési szabályzataiban foglaltak szerint vesztést számolt el. Az papírok vételárában, illetve eladási árában elismert kamatot a Takarékszövetkezet kamatbevételt csökkentő tételként, illetve kamatbevételként számolja el. A devizában kibocsátott papírok az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben. A befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő papírok néve és nettó bekerülési e közötti különbözetet a Takarékszövetkezet időarányosan elhatárolja Részvények és részesedések A Takarékszövetkezet a részvények és részesedések között mutatja ki a tartós befektetéseket, a forgatási célú részvényeket, valamint a hitel-tőke konverzió során a tulajdonába került részesedéseket. A részvények elése a FIFO elv alapján, a részesedések elése kibocsátónként számított átlagos beszerzési áron (csúsztatott átlagáron) történt, a részesedések után a Takarékszövetkezet a minősítési és vesztési szabályzataiban foglaltak szerint vesztést számolt el. A devizában fennálló részvények és részesedések az év utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon szerepelnek a mérlegben Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni, valamint egyéb követelések A követelések (hitelek, bankközi kihelyezések, egyéb követelések) vesztéssel csökkentett bekerülési en szerepelnek a mérlegben. A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló követeléseket az MNB által közzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon elte. A hitelintézetekkel és az ügyfelekkel szembeni követelések után elszámolt vesztés meghatározása a vonatkozó jogszabályok és a Takarékszövetkezet minősítési és vesztési szabályzataiban foglaltak szerint történt. A menedzsment megítélése szerint az elszámolt vesztés me megfelelő. Az éven túli lejáratú követelések 20XX. évben esedékes törlesztő részlete átsorolásra került az éven belüli lejáratú követelések közé. 6

7 A kamat függővé tételt, illetve a kamatok és kamatjellegű bevételek időbeli elhatárolását a Takarékszövetkezet a 250/2000. (XII.24.) kormányrendeletben előírtaknak megfelelően hajtotta végre Immateriális javak Az immateriális javak között vagyoni ű jogok és szellemi termékek (szoftverek és egyéb szellemi alkotások), kísérleti fejlesztés aktivált e, valamint az átszervezés aktivált e szerepel. Az immateriális javakat a Takarékszövetkezet az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően a le nem vonható általános forgalmi adót tartalmazó beszerzési en aktiválja. A Takarékszövetkezet immateriális javainak leírási ideje: Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Alapítás-átszervezés aktivált e 5 év 20% Kísérleti fejlesztés aktivált e 5 év 20% Vagyoni ű jogok gyorsan elavulók 3 év 33% Vagyoni ű jogok középtávon elavulók 5 év 20% Vagyoni ű jogok lassan elavulók 6 év 16% Szellemi termékek (pl. szoftverek) gyorsan elavulók 2 év 50% Szellemi termékek (pl. szoftverek) középtávon elavulók 3 év 33% Szellemi termékek (pl. szoftverek) lassan elavulók 5 év 20% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 3 év 33% Egyéb szellemi alkotások gyorsan elavulók 5 év 20% Az csökkenés elszámolása lineáris módszerrel, havi gyakorisággal történik. A Ft egyedi beszerzési et meg nem haladó vagyoni ű jogok és szellemi termékek csökkenését egy összegben, beszerzéskor számolta el a Takarékszövetkezet. A Takarékszövetkezet immateriális javainál helyesbítést nem alkalmaz. A vonatkozó adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza Tárgyi eszközök A tárgyi eszközöket nettó en (a beszerzési, előállítási költségek és az csökkenés különbözeteként), a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési, előállítási költségein, a beruházásokra adott előlegeket a folyósított összegben szerepelteti a Takarékszövetkezet a mérlegben. A tárgyi eszközök esetében a beszerzési részét képezi a tárgyi eszközök le nem vonható általános forgalmi adója is. A terv csökkenés bruttó és a lineáris elszámolás módszerével kerül havonta megállapításra, vagyis a várható élettartam alatt évenként azonos összegű az elszámolt amortizáció. Az alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározott mkel. A vonatkozó adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. Eszközcsoport Hasznos élettartam (év) Leírási kulcs (%) Ingatlanok 50 év 2% Egyéb építmények 30 év 3% Bérelt ingatlanon végzett beruházások 16 év 6% Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni ű jogok a jog fennállásának az időszaknak 7

8 konkrét lejárattal időszaka megfelelő Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni ű jogok egyéb esetben 5 év 20% Műszaki berendezések, egyéb felszerelési tárgyak 7 év 14,5% Szállító és hírközlő eszközök 7 év 14,5% Ügyvitel-technikai eszközök 3 év 33% Számítástechnikai eszközök gyorsan elavuló 2 év 50% Számítástechnikai eszközök középtávon elavuló 3 év 33% Számítástechnikai eszközök lassan elavuló 5 év 20% Járművek 5 év 20% Irodai bútorok, berendezések 7 év 14,5% Egyéb berendezések, felszerelések (nem banküzemi) 7 év 14,5% A számviteli politikában foglaltaknak megfelelően a Ft egyedi beszerzési et meg nem haladó tárgyi eszközök csökkenését egy összegben, beszerzéskor számolja el a Takarékszövetkezet Készletek A készleteket a mérlegben az elszámolt vesztéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen mutatja ki a Takarékszövetkezet A követelések fejében megszerzett eszközök bekerülési e az eszköz megállapodás, csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat (számlázott, bizonylatolt) e. A követelések fejében átvett eszközökkel kapcsolatos vesztés elszámolása a várható esítési veszteség figyelembevételével történik Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások tartalmazzák a pénzügyileg 2014-ben rendezett, következő év(ek)et érintő költségeket, ráfordításokat, valamint a tárgyévre időarányosan járó, de nem esedékes (megszolgált) bevételeket. Halasztott ráfordítással a Takarékszövetkezet 2014-ben nem rendelkezett Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni kötelezettségek A kötelezettségek a mérlegben a visszafizetendő en szerepelnek. A hitelintézeti tevékenységhez kapcsolódó külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek elése az év utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 205-ben esedékes törlesztése az éven belüli kötelezettségek közé került átsorolásra. A kötelezettségek között mutatja ki a Takarékszövetkezet a tárgyév végén a mérlegkészítésig esedékes, ki nem fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások összegét is Kibocsátott papírok A kibocsátott papírokat a Takarékszövetkezet a lejáratkor visszafizetendő néven mutatja ki, a kibocsátási és a név különbözete időarányosan elhatárolásra kerül a kamatok között Céltartalékok 8

9 A Takarékszövetkezet a nyugdíjra és végkielégítésre, a kockázatvállalásnak minősülő függő kötelezettségekre képzett kockázati céltartalékot, a várható kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalékokat, valamint az egyéb céltartalékokat szerepelteti a beszámolóban Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra a banküzemi költségekkel kapcsolatos elhatárolásokon kívül a mérleg fordulónapján esedékes, mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett, valamint a mérleg fordulónapján járó, de nem esedékes (megszolgált) ráfordítások, illetve a mérleg fordulónapjáig pénzügyileg rendezett, de nem a tárgyévet illető bevételek. Halasztott bevétellel a Takarékszövetkezet 2014-ben nem rendelkezett Saját tőke A saját tőke elemei a mérlegben könyv en szerepelnek Határidős ügyletek elése {Határidős ügylettel a {Bank/Takarékszövetkezet/Hitelszövetkezet} nem rendelkezik. / Határidős ügyletek elésének részletezése, amennyiben releváns} Nyilvántartási rendszerek változása A nyilvántartási rendszerek körében 2014-ben nem történt változás Besorolások módosítása A jelen beszámolót érintően az egyes állományok besorolásai 2014-ben nem módosultak Jelentős összegű hiba A Takarékszövetkezet háromoszlopos mérleget és eredménykimutatást készít arról az üzleti évről, amelyben az ellenőrzés vagy önellenőrzés során jelentős összegű hiba került feltárásra. A lényegesség elvével összhangban jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárás évében, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, és/vagy saját tőkét növelő-csökkentő ének együttes (előjeltől független) összege az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegétől függően az alábbiak alakul: Az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszege Hibák eredményt, saját tőkét módosító e mérlegfőösszeg > 25 MrdHUF Jelentős összegű hiba > 500 MHUF 25 MrdHUF > mérlegfőösszeg > 50 MHUF Jelentős összegű hiba > mérlegfőösszeg 2%-a 50 MHUF > mérlegfőösszeg Jelentős összegű hiba > 1 MHUF Leltározási szabályok A hatályos leltárkészítésre vonatkozó előírásokat az Eszközök, források és mérlegen kívüli tételek leltárkészítési és leltározási szabályzata tartalmazza A számviteli politika évi változásai A számviteli politika központilag karbantartott szabályai 2014-ben lényeges módon nem változtak. 9

10 4. A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete 4.1. Eszközök A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet eszközállományának tárgyévi és előző évi összetételét a következő táblázatok mutatják: Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő papírok 0 Részvények, részesedések és más változó hozamú papírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * 20XX i MNB devizaárfolyamon Forint Deviza* Összesen Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő papírok 0 Részvények, részesedések és más változó hozamú papírok Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen * 20XX i MNB devizaárfolyamon A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet mérlegében szereplő, sajátos elés alá vont eszközök minősítési kategóriánkénti bemutatása a 8. sz. mellékletben szerepel Pénzeszközök Megnevezés Összeg Összeg Készpénz (Pénztár és ATM) 141, ,000 MTB-nél vezetett pénzforgalmi számlák 172, ,256 Pénzeszközökkel kapcsolatos átvezetési számla 73,6 44,447 Egyéb Összesen 387, ,703 10

11 4.1.2 Állampapírok Név Könyv Piaci Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Név Könyv Piaci Jegybanki kötvények Diszkont- és kamatozó kincstárjegyek Államkötvények Összesen Követelések A követelésállomány szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés Összeg Összeg Hitelintézetekkel szembeni követelések (bruttó) Hitelintézetekkel szembeni követelések vesztése (-) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven belül (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven belüli követelések vesztése (-) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási követelések éven túl (bruttó) Ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatási éven túli követelések vesztése (-) Befektetési szolgáltatásból származó követelések (bruttó) Befektetési szolgáltatásból származó követelések vesztése (-) Összesen Hitelintézettel szembeni követelés az I betét összege, mely 3 éves lejáratra van kötve, ügyfelekkel szembeni követelés 5,014%-kal csökkent a 2013.december 31-i állapothoz viszonyítva. {Amennyiben releváns a következő táblázat alkalmazandó a hitelintézetekkel szembeni követelések kapcsán:} Hitelintézetek {neve, vagy csoportja} Követelés jellege (hitel, Összeg (eft) Lejárat vagy betétkihelyezés) Takarékbank I betét hó Hitelportfólió, ügyfelekkel szembeni követelések 11

12 A hitelportfólió minősítés összetételét a következő táblázat szemlélteti: Bruttó Bruttó Nettó Nettó Megnevezés % % % % Problémamentes % % % % Külön figyelendő % % % % Átlag alatti % % % % Kétes % % % % Rossz % % % % Összesen % % % % A minősített eszközökön belül legnagyobb jelentőségű az ügyfelekkel szembeni követelésállomány, ami december 31-én eft volt, 2014 december 31-én eft. A probléma mentes állomány 74%-ról 87 %-ra nőtt a hitelállomány összetételének változása miatt. Az összes minősített állomány átlagosan 4. osztályzatot kaphatott volna. Ez az az előző évihez viszonyítva nem változott. Az átstrukturált hiteleket a következő táblázat mutatja: Hitel típusa Bruttó követelés Nettó könyv Bruttó követelés Nettó könyv Lakossági jelzálog fedezetű, devizás ingatlan hitel Lakossági jelzálog fedezetű, forintos ingatlan hitel {Egyéb jelentős arányú hiteltípus} Egyéb Összesen Befektetési célú részesedések A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a Takarékbanknál, a Banküzlet Kft-ben, A Hitelgarancia Zrt-nél és a Szabetak Kft-Ben rendelkezik részesedéssel.( 2. sz. melléklet.) Értékpapírok A Takarékszövetkezet a magyar állampapírokon kívül más állampapírt nem tart a könyveiben december 31-én: Név Könyv Piaci Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek Forgatási célú belföldi tőzsdei részvények forintban Összesen 12

13 Név Könyv Piaci Belföldi önkormányzati kötvények Belföldi vállalati kötvények Belföldi befektetési jegyek Forgatási célú belföldi tőzsdei részvények forintban Összesen {Értékpapírok magyarázata, táblázathoz kapcsolódó magyarázat} Immateriális javak, tárgyi eszközök Az immateriális javak állományának megbontása év végén: Megnevezés Nettó Nettó Alapítás-átszervezés aktivált e Kísérleti fejlesztés aktivált e Vagyoni ű jogok Szoftverek Egyéb szellemi termékek Immateriális javak beruházásai Összesen A tárgyi eszközök megbontása az 1. számú mellékletben látható. {Immateriális javak, tárgyi eszközök részletezése, táblázathoz kapcsolódó magyarázat} Egyéb eszközök A készletek állományát a következő táblázat tartalmazza: Megnevezés Nettó Nettó Követelés fejében átvett ingatlanok, készletek Egyéb készletek Összesen {Készletek, részletezése, bemutatása} {Egyéb követelések, valamint egyéb eszközök részletezése, bemutatása} Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés Összeg Összeg Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása ebből ügyfelekkel szembeni kamatelhatárolás ebből hitelintézetekkel szembeni kamatelhatárolás ebből papírokból eredő kamatelhatárolás Egyéb bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Összesen

14 4.2. Források A forrásállomány tárgyévi és előző évi szerkezetét a következő táblázat szemlélteti: Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg eredmény 0 0 Saját tőke összesen Források összesen * i MNB devizaárfolyamon Forint Deviza* Összesen Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott kötvények Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Hátrasorolt kötelezettségek Jegyzett tőke Tőketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Értékelési tartalék Mérleg eredmény Saját tőke összesen Források összesen * i MNB devizaárfolyamon Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hitelintézetekkel szembeni forrásainak összetétele a következők szerint alakult: Megnevezés Hitelintézetektől származó betétek (forint és deviza) Állomány (mft) MFB által nyújtott hitel adatok ezer forintban Állomány (mft) Eximbank által nyújtott hitel MTB által nyújtott hitel(nhp) Egyéb idegen források ( Összesen

15 A hitelintézettől származó forrás jelentős növekedése abból ered, hogy a Takarékszövetkezet ebben az évben is folyósított kedvező kamatozású Növekedési hitelt, melyhez a forrást a Takarékbank keresztül az MNB biztosította Ügyfelekkel szembeni éven túli valamint éven belüli kötelezettségek Megnevezés 2013.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Ügyfelekkel szembeni rövid ,5% ,7% -1,8% Ügyfelekkel szembeni hosszú ,4% ,2% -1,2% Befektetési szolgáltatásból származó ügyfelekkel, és más befektetési szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek (alárendelt kölcsöntőke) Hitelnyújtó Hitelösszeg (mft) Kamatláb Lejárat Hitelösszeg Kamatláb (%) (mft) (%) Lejárat Regionális Fejlesztési Finanszírozó , Zrt SZHISZ , SZHISZ 15, , Összesen 286, , Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettségek Tárgyévi társasági adó Előző é.társagi adó Hitelintézetek különadója tárgy évi Előző évi hitelintézeti különadó Társas vállalkozás különadója tárgy évi Tranzakciós illeték Gazdálkodással kapcsolatos adók pénzügyi teljesítése Munkavisz.szárm.SZJA elszám Egyéb összevonandó jöv-k SZJA elszámolása Lakossági betétek forásadója Munkáltatót terhelő SZJA SZJA pénzügyi teljesítése Munkavállallói járulék Munkaadói járulék Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Hitelintézeti járadék Cégautó adó Munkavállalói járulék pénzügyi teljesítése Munkaadói járulék pénzügyi teljesítése Szakképzési hozzájár.pénzügyi teljesítése

16 Rehab.fogl.-i hozzájár.pénzügyi teljesítése Hitelintézeti járadék pénzügyi teljesítése Cégautó adó pénzügyi teljesítése Fizetendő Áfa ÁFA pénzügyi teljesítése Egyéb passzív elsz.az állami ktg-vel szemben -251 Iparűzési adó Iparűzési adó pü-i telj Belföldi szállítók Szociális hozzájárulási adó elszámolása Szociális hozzájárulási adó pénzügyi teljesítése Munkáltatói hit.elszámolási technikai számla 0 Megbízásos tev-ből szárm.kötelezetts.egyéb.szer -320 Megbízásos tev-ből származó kötelezettség Megbízásos tev-ből származó kötelezettség Megbízásos tev-ből származó kötelezettség 3. 2 Megbízásos tev-ből származó kötelezettség Megbízásos tevékenységből származó köt. 37 Megbízásos tev-ből származó kötelezettség Magán lakásép.szla 155 IG2-ből fogadott azonosítatlan tételek 40 Rendezetlen tételek 2 Rendelkezésre tartott összegek 84 Kölcsöntúlfizetés elszámolási számla 847 Széchenyi kártyahit.elsz.szla Társadalombizt. kötelezettség nyugdíjbiztosítás TB köt. egészségbizt. /pénzbeni/ TB köt. egészségbizt. /természetbeni/ Táppénz hozzájárulás kötelezettség számla -39 TB kötelezetttségek teljesítése Százalékos EHO cégautó használata után 191 Százalékos EHO kamatjövedelem után Százalékos EHO egyéb kifizetések után Munkáltatót terhelő EHO 213 EHO pénzügyi teljesítése Tételes EHO Bankkártya elszámolási számla -408 Hitelelszámolási technikai számla Betételszámolási technikai számla 82 Pénzforgalmi technikai számla 256 Egyéb készpénzforgalom hídszámla 34 16

17 4.2.6 Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés Összeg Összeg Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Egyéb költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Bevételek passzív időbeli elhatárolása Összesen Saját tőke összetétele Megnevezés Tárgyévi Tárgyévi növekedés csökkenés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék 0 0 Általános tartalék Értékelési tartalék Mérleg eredmény a tárgyévben Saját tőke összesen A saját tőke az előző évhez viszonyítva 6055 eft-tal nőtt, mely a mérleg eredményből és az általános tartalék megképzéséből ered. Az helyesbítés alakulását a következő táblázat szemlélteti: Megnevezés KSZÉ** ÉH* Piaci KSZÉ** ÉH* Piaci Értékhelyesbítés * Értékhelyesbítés ** Könyv A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje és tőkemegfelelése az év során folyamatosan meghaladta a jogszabályi minimumkövetelményt, az adatok december 31-én az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Összes alapvető tőke Összes járulékos tőke Levonások az alapvető és a járulékos tőkéből Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke Hitelezési és partnerkockázat tőkekövetelménye Piaci kockázat tőkekövetelménye 0 0 Működési kockázat tőkekövetelménye Összes tőkekövetelmény Tőkemegfelelési mutató, I.Pillér 15,52 19,4 Tőkemegfelelési mutató, SREP 12,61 16,4 Tőkemegfelelési mutató, II.Pillér 12,76 16, Értékvesztés, céltartalékok 17

18 A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a évi vesztés elszámolásnál és céltartalék képzésnél a hatályos jogszabályok, valamint saját minősítési, vesztési és céltartalék képzési szabályzatai szerint járt el. Az vesztés és céltartalék állomány mozgásait a következő táblázatok mutatják. adatok ezer forintban *: tartalmazza a devizában elszámolt vesztések árfolyamváltozásából adódó hatásokat is Értékvesztések Egyéb* Nyitó Képzés Visszaírás Záró (+/-) Hitelintézetekkel szembeni követelések 0 Ügyfelekkel szembeni követelésekre Befektetési szolgáltatásból származó követelésekre 0 Befektetési célú részvényekre 0 Befektetési célú kötvényekre 0 Befektetési célú befektetési jegyekre 0 Készletekre 0 Egyéb követelésekre 0 Összesen adatok ezer forintban *: tartalmazza a devizában elszámolt vesztések árfolyamváltozásából adódó hatásokat is Értékvesztések Egyéb* Nyitó Képzés Visszaírás (+/-) Záró Hitelintézetekkel szembeni követelések 0,000 Ügyfelekkel szembeni követelésekre 733, , , ,066 Befektetési szolgáltatásból származó követelésekre 0,000 Befektetési célú részvényekre 0,000 Befektetési célú kötvényekre 0,000 Befektetési célú befektetési jegyekre 0,000 Készletekre 0,000 Egyéb követelésekre 7,718 0,000 0,000 7,718 Értékvesztés összesen 741, , ,834 0, ,784 Céltartalékok Nyitó Képzés Feloldás Átvezetés eredménytartalékba Nyugdíjra és végkielégítésre Hitelkeretekre és garanciákra 0 Egyéb függő kötelezettségekre Határidős ügyletek várható veszteségére 0 Egyéb célokra 0 Általános kockázati céltartalék Összesen Záró { Céltartalékok Nyitó Képzés Feloldás Átvezetés eredménytartalékba Nyugdíjra és végkielégítésre 0 Hitelkeretekre és garanciákra 0 Egyéb függő kötelezettségekre Határidős ügyletek várható veszteségére Záró 18

19 Egyéb célokra 0 Összesen A Takarékszövetkezet a 2014.évi XXXVIII. és a 2014.évi XI. törvényből eredő elszámolási kötelezettség miatt eft céltartalék megképzésére került sor. A már folyamatban lévő munkaügyi per miatt eft céltartalékot képzett a Takarékszövetkezet Mérlegen kívüli tételek Mérlegen kívüli kötelezettségek Megnevezés Adott garancia Nyújtott hitelkeret Peres ügyekből származó és egyéb függő kötelezettségek Várható jövőbeni költségek és ráfordítások miatti függő kötelezettségek Határidős, deviza és swap ügyletek miatti függő kötelezettségek {egyéb jelentős tételek, ha vannak} Egyéb Összesen A mérlegen kívüli kötelezettség csökkenés abból adódik,hogy a Takarékszövetkezet két olyan ügyfele választott másik számlavezető pénzintézetet, akik hitelkerettel és bankgaranciával is rendelkeztek. A mérlegen kívüli kötelezettségeken belül az adott garanciák devizanemenkénti megbontása a következő: Megnevezés HUF EUR USD CHF Adott garancia összesen A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet mérlegen kívüli kötelezettségei között szereplő, sajátos elés alá vont tételek minősítési kategóriánkénti bemutatása a 8. sz. mellékletben szerepel Mérlegen kívüli követelések Megnevezés Függővé tett kamatok Pénzforgalmi szolgáltatások mérlegkészítésig meg nem fizetett jutalékai, költségei miatti követelések Határidős, deviza és swap ügyletek miatti függő követelések Behajthatatlanként leírt, valamint a szerződés nél alacsonyabb áron vásárolt követelések Stb. jelentős Egyéb Összesen

20 Nyitott deviza azonnali, határidős és swap ügyletek Típus Határidős FX (forward) ügyletek { } Mindösszesen Szerződés követelés Szerződés kötelezettség Piaci 20XX-ban figyelembe vett eredmény Típus Határidős FX (forward) ügyletek { } Mindösszesen Szerződés követelés Szerződés kötelezettség Piaci 20XX-ben figyelembe vett eredmény Az év során lezárt derivatív ügyletek realizált eredményét a következő táblázat mutatja be {Amennyiben releváns}: Megnevezés bankközi határidős FX (forward) ügyletek Mindösszesen Típus 20XX-ben lezárt ügyletek realizált eredménye (mft) 20XX-ban lezárt ügyletek realizált eredménye (mft) 4.4. A évi eredmény alakulása Az eredmény összetevőit a következő táblázat szemlélteti: adatok ezer forintban Megnevezés Összeg Összeg Kamatkülönbözet Osztalékbevételek részesedésekből Jutalékokból és díjakból származó nettó eredmény Pénzügyi műveletek nettó eredménye Üzleti tevékenység egyéb eredménye Pénzügyi és befektetési szolgáltatás költségei Értékvesztés és céltartalék képzés miatti eredmény Szokásos üzleti tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Általános tartalék képzése, felhasználása Kifizetendő osztalék 0 0 Mérleg eredmény A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet főbb pénzügyi mutatóit a 6. számú melléklet mutatja be. 20

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. éves számviteli törvény szerinti beszámolója Statisztikai számjel 12853812-6611-114-01 Cégjegyzék száma 01-10-044764 adatok e Ft-ban sorszám

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához. Budapest, 2012. május 29. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. december 31-ei éves beszámolójához Budapest, 2012. május 29. Tartalomjegyzék Oldal A) ÁLTALÁNOS RÉSZ A vállalkozás és a számviteli

Részletesebben