ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124"

Átírás

1 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT :2005

2 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL Átdolgozta a Magyar Útügyi Társaság az ÚT :2003 útügyi mőszaki elıírás alapján Szakbizottság: Subert István vezetésével Baksay János, Pszota Ferenc, Tárczy László, Vértes Mária Közútkezelıi és igazgatási tagozat Stoll Gábor tagozatvezetı Útépítési tagozat: dr. Törıcsik Frigyes tagozatvezetı Úttervezési tagozat: Keresztes László tagozatvezetı Koordináló bizottság: dr. Csorja Zsuzsanna Minıségügyi bizottság Publikációs bizottság A kiadványt gondozta: PMS 2000 Mérnöki Társaság, dr. Petıcz Mária ügyvezetı Készült az Állami Közúti Mőszaki és Információs Közhasznú Társaság megbízásából Szakmai konzulens: dr. Boromisza Tibor Mőszaki szabályozási fıosztályvezetı: Vályi Zoltán Megrendelıi témafelelıs: Tóth János Terjeszti a Magyar Útügyi Társaság A kiadással és mindennemő másolással kapcsolatban minden jog fenntartva 2 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

3 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fıosztálya kiadja a Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel megnevezéső, ÚT :2005 számú útügyi mőszaki elıírást. Az elıírás tárgya: földmővek, szemcsés talajjavító és védırétegek, kötıanyag nélküli alaprétegek dinamikus tömörségének és teherbírásának helyszíni meghatározása könnyő ejtısúlyos kézi berendezéssel. A vizsgálati eljárás legfeljebb 63 mm legnagyobb szemnagyságú, legfeljebb a tárcsaátmérı mintegy kétszeresének megfelelı vastagságú, kötıanyag nélküli, hidraulikus kötıanyagú, friss anyagréteg, vagy földmőréteg vizsgálatára alkalmas. A vizsgálati eljárás nem alkalmazható kötıanyaggal kevert megkötött (hidraulikus vagy melegbitumenes) rétegek, illetve fagyott rétegek vizsgálatára. Az útügyi mőszaki elıírás alkalmazása az országos közutak kezelıi számára a közhasznú tevékenység ellátására kötött szerzıdés szerint mind megrendelıként, mind saját tevékenységükre nézve kötelezı. Az ennek alapján végzett építési, fenntartási és üzemeltetési feladataik ellátása során az útügyi mőszaki elıírásban foglaltakat meg kell tartani. Jelen útügyi mőszaki elıírást az országos közutak kezelıi a tevékenységükre vonatkozó éves szerzıdés szerint május 1-jétıl alkalmazzák. Az útügyi mőszaki elıírás alkalmazása a helyi közutak, továbbá a közforgalom elıl el nem zárt magánutak tekintetében ajánlott és indokolt. Az útügyi mőszaki elıírásban foglaltaktól az országos közutak esetében csak az elıírások alóli felmentés alapján szabad eltérni. A felmentést a mőszaki elıírás alkalmazása elıtt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fıosztályától kell kérni. A kérelmet az Állami Közúti Mőszaki és Információs Közhasznú Társasághoz kell benyújtani. Ezen útügyi mőszaki elıírás a Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyő ejtısúlyos berendezéssel megnevezéső, ÚT :2003 számú útügyi mőszaki elıírást hatálytalanítja. Budapest, március 15. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fıosztály BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

4 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL TARTALOM 1. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Dinamikus teherbírás (teherbíró képesség) Dinamikus modulus Behajlás (süllyedési amplitúdó) Teherbírásmérés Statikus teherbírásmérés Statikus teherbírási modulus Dinamikus teherbírás- és tömörségmérés Könnyő ejtısúlyos mérıberendezés Mérıeszköz alkalmassági vizsgálat (saját ellenırzés) Mérési adatok Mérési eredmény Mérıhely Dinamikus tömörségmérés Relatív tömörség Nedvességkorrekciós tényezı Dinamikus tömörségi fok Ejtés Sorozat A VIZSGÁLATI MÓDSZER A VIZSGÁLAT ESZKÖZEI Mérıkészülék Tartozékok Mintavételi eszközök Anyagok VIZSGÁLATOK A mérés helyének elıkészítése A mérıeszköz elıkészítése méréshez A dinamikus teherbírásmérés végrehajtása A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés végrehajtása MÉRÉSI EREDMÉNYEK Behajlás, süllyedési amplitúdó Dinamikus teherbírási modulus A dinamikus tömörségi fok VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV Tartalmi követelmények...17 MELLÉKLET...19 M.1. A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés kalibrációja...19 FÜGGELÉK...20 F.1. A számításokban alkalmazott kifejezések...20 F.2. Mőszaki követelmények...20 F.3. A nedvességkorrekciós tényezı számítása és alkalmazása...20 A szövegben említett magyar nemzeti szabványok és útügyi mőszaki elıírások BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

5 1. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI Az ejtısúlyos teherbírásmérı berendezések üzembe állításával a hazai közúthálózaton a statikus mérések mellett megkezdıdtek a dinamikus teherbírásmérések is (ÚT Dinamikus teherbírásmérés, ÚT Teherbírásmérés könnyő ejtısúlyos berendezéssel). A KUAB típusú vontatott ejtısúlyos teherbírásmérı berendezés nem, vagy csak költséges elıkészítı munka után alkalmas a földmővek és alaprétegek teherbírásának meghatározására. A KUAB berendezés nem alkalmas a kis területő javítások, talaj-, illetve alaprétegcserék, vagy vonalas létesítmények bontásánál a közmő feletti visszatöltés, alapréteg stb. teherbírásának gyors, roncsolásmentes helyszíni vizsgálatára. Erre a célra a kézi könnyő ejtısúlyos berendezés alkalmas, amelynél a vizsgálati körülményekre és a berendezésre vonatkozó követelményeket az elvárásokhoz illesztve szabályozni szükséges. A már jelentısnek mondható külföldi és hazai mérési tapasztalatok, valamint összehasonlító vizsgálatok azt mutatták, hogy a könnyő ejtısúlyos teherbírásmérés dinamikus teherbírási modulusa az MSZ szerinti statikus tárcsás mérés E 2 modulusánál érzékenyebb és jól használható az építési gyakorlatban. A dinamikus mérések modulusa a statikus mérés teherbírási modulusával közvetlen összefüggésbe a talajoknál sem hozható, így általános összefüggés egységesen nem adható. Minden talajfajtára, szemcsés pályaszerkezeti rétegre, minden esetben külön-külön lehet az anyag típusára, körülményekre jellemzı határértéket meghatározni, párhuzamos E 2 mérésekkel. A talaj-, illetve anyagfajta meghatározásának elsı lépése a reprezentatív helyszíni mintavétel. Az anyag laboratóriumi vizsgálata a tömörségméréshez feltétel, a teherbírásméréshez minden olyan esetben ajánlott, amikor annak fajtája a helyszínen egyértelmően nem határozható meg. A dinamikus tömörségmérés vibrációs vagy ejtısúlyos tömörítési módszerrel mérhetı. Jelen mőszaki elıírás szerint 163 mm átmérıjő mérıtárcsával kialakított dinamikus mérıberendezés alkalmas a réteg Proctormunkával megegyezı helyszíni tömörítésére, ilymódon egy mérıberendezéssel mind a dinamikus tömörségi fok, mind a dinamikus teherbírás meghatározható. Ezzel a módszerrel a két legfontosabb minıségi paraméter egyidejő mérési lehetısége biztosított, nagy segítséget jelentve a gyártásközi minıség-ellenırzésben. A dinamikus tömörség- és teherbírásvizsgálatnál feltétel a vizsgált réteg homogenitása, az eredményének értékelésekor pedig fontos információt jelent a vizsgált réteg vastagságának, valamint az alatta fekvı réteg(ek) anyagának (anyagainak) ismerete. 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 2.1. Dinamikus teherbírás (teherbíró képesség) Jelen elıírás szempontjából legfeljebb 30 cm vastag szemcsés réteg vagy földmő azon tulajdonságát jelenti, amellyel képes a rövid ideig tartó dinamikus terheléssel szembeni ellenállásra, adott talajfizikai paraméterek (víztartalom, szemeloszlás, belsı súrlódás) mellett Dinamikus (teherbírási) modulus Dinamikus terhelés hatására, meghatározott ütésszámnál létrejövı süllyedési amplitúdóból, a Poissontényezı és a terhelıtárcsa-átmérı figyelembevételével, a Boussinesq-képlettel számított, teherbírást jellemzı paraméter. Jele: E d, illetve E dvég, mértékegysége MPa, N/mm 2, vagy MN/m Behajlás (süllyedési amplitúdó) Egy adott pontban, meghatározott terhelési körülmények (terhelés, terhelési idı) között mért függıleges elmozdulás, amely a dinamikus mérés során jellemzi a vizsgált anyagréteg függıleges irányú alakváltozását. Jele: s, 0,01 mm BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

6 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL 2.4. Teherbírásmérés A teherbíró képesség mérésének elméleti megfontolások alapján kialakított eljárási módszere, mely a réteg felszínén alkalmazott terhelés hatására bekövetkezı behajlás (alakváltozás) mérésével történik Statikus teherbírásmérés A földmő, altalaj, vagy pályaszerkezeti rétegek MSZ szerinti statikus teherbírási modulus meghatározására szolgáló helyszíni vizsgálati eljárás fokozatos és lassú terheléssel, mely alatt a konszolidáció jelentıs része lezajlik Statikus teherbírási modulus Az MSZ szerinti helyszíni vizsgálattal, merev tárcsamodell szorzóval, a Boussinesq-képlettel meghatározott modulus a második nyomás-alakváltozás görbe adataiból számítva. Jele: E 2, MPa, vagy N/mm Dinamikus teherbírás- és tömörségmérés A dinamikus teherbírási modulus és a dinamikus tömörségi fok meghatározására elméleti megfontolások alapján kialakított helyszíni vizsgálati eljárás ütésekkel, gyors terheléssel, jelen elıírás szerinti mérıberendezéssel Könnyő ejtısúlyos mérıberendezés A dinamikus tömörségi fok (T rd, %) és a dinamikus teherbírási modulus (E d, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2 ) meghatározására alkalmas jelen elıírás szerinti kézi berendezés, amelynél terhelést közvetítı acéltárcsára adott magasságból, adott tömegő ejtısúlyt a megfelelı számban leejtenek Mérıeszköz alkalmassági vizsgálat (saját ellenırzés) Eljárás annak megállapítására, hogy a mérıeszköz alkalmas-e a jelen vizsgálati elıírás szerinti hibahatáron belüli mérésre Mérési adatok A helyszíni mérés során a gyorsulásmérésbıl meghatározott alakváltozási értékek, adott mérési körülmények között, egy mérési sorozat végrehajtása során Mérési eredmény Azonosított feltételek mellett a mérési adatokból képzett, megbízhatósági tartománnyal vagy a mérési hibával megadott tőréső érték, mértékegységgel Mérıhely A vizsgálati követelmények szerint elıkészített, mérésre kijelölt hely, ahol a mérés elvégzésre kerül Dinamikus tömörségmérés A süllyedési amplitúdóval jellemzett, térfogatváltozás mérésén alapuló vizsgálati módszer, melynél a Proctortömörítési munkának megfelelı 18 ütéses sorozattal hajtják végre a helyszíni tömörítést. 6 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

7 2.14. Relatív tömörség Adott mérési helyen, adott víztartalom mellett, rögzített tömörítési munkával elérhetı legnagyobb tömörség viszonya az eredeti tömörségi állapothoz képest, melyet az ütések miatt elszenvedett tömörödés alakváltozási görbéjébıl határozunk meg. A relatív tömörség mindig a tömörségi fok és a nedvességkorrekciós tényezı hányadosa. Jele: T re, % Nedvességkorrekciós tényezı 1,00-nél kisebb vagy egyenlı dimenzió nélküli szám, a módosított Proctor-vizsgálattal meghatározott sőrőséggörbén a mérés helyén mért természetes víztartalomra (w t ) leolvasott testsőrőség (ρ di ) és a Proctorvizsgálat során meghatározott legnagyobb száraz testsőrőség (ρ dmax ) hányadosa. Anyagtípusra jellemzı érték, mely a víztartalom változása függvényében, a laboratóriumban elvégzett alkalmassági vizsgálatból elıre meghatározható és táblázatosan, vagy grafikusan megadható. Jele: T rw Dinamikus tömörségi fok A relatív tömörség (T re ) és a nedvességkorrekciós tényezı (T rw ) szorzata, ekkor az adott nedvességtartalmú réteg relatív tömörségi fokát az optimális víztartalom mellett létrehozható legnagyobb tömörségre számítják. Az ÚT szerinti izotópos tömörségmérésnél meghatározott tömörségi fokkal (T rp ) számszakilag egyezı érték. Jele: T rd, % Ejtés A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés ejtısúlyának szabályozott módon történı egyszeri leejtése. Az ekkor mért süllyedési amplitúdókat (s ij ) és tárcsasebességet (v ij ) az i = sorozat melletti j = 1 3 indexszel azonosítjuk. Az elsı ejtés süllyedési amplitúdója: s 01, mm Sorozat A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés ejtısúlyának három egymást követı ejtése, melyet a mérımőszer átlagolva is kijelez. A mért süllyedési amplitúdókat (s ij ) és tárcsasebességet (v ij ) i = 0 5 sorozatindexszel azonosítjuk. Az eredmények számítása során átlagoljuk, melyet a sorozat indexe melletti á betővel jelölünk. A második sorozat süllyedési amplitúdóinak átlaga: s 1á, mm. 3. A VIZSGÁLATI MÓDSZER A vizsgálat során adott magasságból, ismert tömegő testet csillapítórugó közvetítésével egy adott átmérıjő merev tárcsára ejtenek. A terhelıtárcsa középpontja alatt mérik a dinamikus terhelés hatására keletkezı függıleges irányú elmozdulást, a süllyedési amplitúdót. 10 kilogrammos ejtıtömeg és 72 cm ejtésmagasság esetén 7065 N dinamikus terhelı erı adódik át a tárcsára, amely megfelelı rugóállandó, 163 mm tárcsaátmérı esetén 0,3 MPa dinamikus nyomásnak (p din ) felel meg. Az ejtési tömeget és magasságot berendezésenként, az adott rugóállandó és ejtısúly tömegének tőréshatárok közötti megválasztásával, a dinamikus terhelési nyomás elıírt értékéhez kell megválasztani. Az alakváltozást jellemzı süllyedési amplitúdók második mérési sorozatából meghatározható a dinamikus teherbírási modulus: E d, illetve a hatodik mérési sorozatból a végmodulus E dvég, mértékegysége MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2. A számítás feltételezi, hogy a terhelıtárcsa terhelése a rugalmas, homogén, izotrop féltérre adódik át. A számítást az anyagra jellemzı Poisson-féle tényezı és a Boussinesq-féle merev vagy hajlékony tárcsaszorzó jellemzı értelemszerő megválasztásával kell végezni. Az alakváltozást jellemzı süllyedési amplitúdók hat mérési sorozatából meghatározható a dinamikus tömörségi fok (T rd ). A számítás feltételezi, hogy a nem összenyomható szilárd anyagból álló szemcsés réteg háromfázisú (levegı + szilárd rész + víz), nem telített és a vizsgálat során végzett tömörítés során is az marad. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

8 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL A számítás figyelembe veszi, hogy az optimális víztartalomnál a legjobb a tömöríthetıség, attól eltérı esetben a nedvességkorrekciós tényezıvel (T rw 1,00) számítható módon csökken. A helyszíni dinamikus tömörségmérés a Proctor-munkavégzésnek megfelelı helyszíni tömörítés során létrejött tömörödési görbe meghatározásán alapul, melybıl a relatív tömörség és a tényleges víztartalom ismeretében a dinamikus tömörségi fok számítható. A tömörödési görbe jellege a réteg elızetes gépi tömörítésének hatékonyságától függı, a tömörítetlen állapot és a teljesen tömörített állapot közötti. A relatív tömörség megmutatja továbbá azt is, hogy az adott nedvességtartalom mellett további tömörítés még végezhetı-e, emiatt ideális eszköz mind a kivitelezık, mind a mőszaki ellenırök kezében, a gyártásközi minıségellenırzésben. 4. A VIZSGÁLAT ESZKÖZEI 4.1. Mérıkészülék Mechanikus kézi terhelıberendezésbıl, terhelıtárcsából, annak középpontjában elhelyezett mérıegységbıl és a mérést vezérlı-adattároló egységbıl áll (1. ábra). 1. ábra Könnyő ejtısúlyos mérıberendezés elvi rajza Mechanikus terhelıberendezés A mechanikus terhelıberendezés ejtısúlyból és vezetırúdból áll. A berendezés 0,3 MPa nagyságú dinamikus terhelés (p din ) elıállítására szolgál, ezért úgy kell kialakítani, hogy méréskor az ejtısúly a kalibrálás során meghatározott magasságból leejtve szabadon essen, és a tányérrugón keresztül adott terhelési idıtartam alatt, a megfelelı dinamikus terheléshez szükséges terhelıerıt biztosítson. Az ejtıtest esésének központosságát a vezetırúd biztosítja. A kalibrált ejtési magasságot az ejtısúly felett kialakított felsı ütközın 8 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

9 elhelyezett rögzítı/kioldó szerkezetet a rögzítıbilincs helyzetével kell biztosítani. Az ejtısúly kézi emeléséhez annak átmérıjét meghaladó körfogantyúval, a szállítás során történı rögzítéséhez pedig szállításvédelemmel kell ellátni. Ejtı test tömege: Ejtési magasság: Terhelési idıtartam: Terhelıtárcsa m = 11 ±1 kg h = kalibrálás szerint (72 ±5 cm) t = 18 ±2 ms legyen. A terhelıtárcsa középpontjában kell elhelyezni a mérı- és központosító egységet. A dinamikus terhelés átadása beépített központosító golyón keresztül történjen. A terhelıtárcsán a kézi szállításra alkalmas fogantyú, a központosító tömbben a jeladó részére mérıüreg legyen kialakítva Az elmozdulás meghatározása A tárcsa süllyedési amplitúdóját arra alkalmas módszerrel, legalább 0,01 mm pontossággal kell meghatározni a terhelés idıtartama alatt. Ennek meghatározására alkalmas módszer egyike lehet a terhelıtárcsa mérıüregébe telepített gyorsulásérzékelı. A függıleges irányú alakváltozást ez esetben az idı és a gyorsulás mérésével kell meghatározni. Az elmozdulás mért adatait a vezérlı-adattároló egységhez kell továbbítani Vezérlı-adattároló egység A vezérlı-adattároló egységet úgy kell kialakítani, hogy a mérés adatait folyamatosan, automatikusan regisztrálja, rendelkezzen a méréshez szükséges kezelıgombokkal, üzemmódkapcsolókkal, kijelzıvel és adattárolóval, nyomtató- és a kiolvasáshoz szükséges számítógépes csatlakozással. A mőszer kijelzıjén méréskor jelenjenek meg a mérési utasítások, a mért adatok egy sorozatra, a hibajelek, a tápfeszültség töltési szintje és egyéb, az üzemeltetésre szolgáló tájékoztató adatok. A berendezés rendelkezzen belsı órával és a mőködéshez szükséges saját tápfeszültséggel, akkumulátorral. A mérı-vezérlı egység mőködését és mőködtetését gépkönyvben, vagy üzemeltetési útmutatóban a gyártónak (forgalmazónak) kell megadni, mely legalább a következıket kell tartalmazza: berendezés beüzemelése vezérlıegység kezelése, funkciók, csatlakozások üzemmódok: ellenırzı üzemmód mérı üzemmód kalibráló üzemmód nyomtató üzemmód adatátviteli üzemmód üzemmódok mőködése, lefolyása berendezés tárolása, karbantartása a mőszer kalibrációja és mérési pontossága. A vezérlıegységnek a mért adatokból az eredmény és grafikonok számítását és tárolását is el kell végezni. Biztosítani kell a lehetıséget a tárolt vizsgálati adatok helyszínen történı kinyomtatására, illetve az adattárolóból PC-re történı felküldésére Nyomtató Az adatok helyszíni kinyomtatására szolgáló egység, mellyel a vezérlı-adattároló egységrıl lehet a helyszínen adatokat kinyomtatni. A nyomtatás tartalmi követelményei: azonosító adatok mérımőszer száma mérés száma dátum. Dinamikus teherbírásmérésnél fentieken túlmenıen: BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

10 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL a választott terhelési szint: p, MPa választott tárcsamodell (merev, hajlékony tárcsa a Boussinesq-modell szerint) út idı grafikonok az s 11, s 12 és s 13 méréseknél Poisson-féle tényezı (MSZ szerinti értelmezésben) µ = 0,3 0,4 0,5, ha választható egyedi mért értékek számszerően az alakváltozások: s 11, s 12, s 13 maximális terhelıtárcsa-sebesség: v 11, v 12, v 13, mm/s átlagértékek: s 1á és v 1á, 0,01 mm s1á eredmény: hányados v 1á eredmény: E d dinamikus modulus, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2. Dinamikus tömörségmérésnél az azonosító és teherbírási adatokon túlmenıen: nedvességkorrekciós tényezı: T rw egyedi értékek: s 01, s 53 átlagértékek: s 0á, s 1á, s 2á, s 3á, s 4á, s 5á süllyedési amplitúdók az ütések számának arányában (tömörödési görbe) eredmény: relatív tömörségi fok, T re, % eredmény: dinamikus tömörségi fok, T rd, %. A nyomtatványon helyet kell biztosítani a helyszíni kézi feljegyzések számára, mint: a projekt neve mérési hely azonosítása (km-szelvény, oldal, méter) a vizsgált réteg mérıszemélyzet neve, vagy kódja idıjárás egyéb megjegyzés részére Tartozékok A mérıüzem biztosításához, nagyobb tömegő mérések elvégzéséhez, az adatok átviteléhez legalább a következı tartozékok biztosítása szükséges: tartalék akkumulátor hálózati töltıberendezés és csatlakozó tápfeszültség-csatlakozó, 12 V-os adatátviteli csatlakozókábel (ha kell) nyomtatókábel (ha kell) nyomtató és papír Mintavételi eszközök A mérési hely elıkészítéséhez, kialakításához, és a vizsgált réteg anyagtípusának, vastagságának meghatározásához szükséges helyszíni mintavétel eszközei a következık: lapát ásó mőanyag zsák (talajminta vételéhez) légmentesen zárható edény (víztartalom meghatározásához) lehúzóléc (az egyenletes felület biztosításához) mérıszalag Anyagok A vizsgálathoz szükséges anyagok a következık: kiegyenlítı homok, kb.10 kg tartalék papírtekercs a nyomtatóhoz. 10 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

11 4.5. A mérıkészülék üzemmódjai A mérıkészülék üzemmódjait és leírását a gyártó (forgalmazó) által készített üzemeltetési útmutatónak kell tartalmaznia. Minimálisan az alábbi üzemmódok üzemelésének biztosítása szükséges Mérı üzemmód Teherbírás-mérési üzemmód A teherbírásmérések rutinszerő végrehajtására szolgál a mérési helyen. A mérés során háromejtéses elıterhelés után, háromejtéses dinamikus terhelésbıl, átlagképzéssel kerüljön meghatározásra a dinamikus modulus értéke, legalább az alábbi mért értékek kijelzésével a vezérlı-adattároló egységen: egyedi értékek: s 11, s 12, s 13 alakváltozások 0,01 mm pontossággal süllyedési amplitúdók átlagértéke: s 1á, mm, 0,01 mm pontossággal dinamikus modulus: E d, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2, 0,1 mm pontossággal. A vizsgálathoz elıírt három dinamikus terhelésnél a mérıkészülék a terhelıtárcsa út idı süllyedési görbéjét folyamatosan rögzítse Tömörség- és teherbírás-mérési üzemmód A mérés során mind a 18 ejtésnél meg kell határozni a süllyedési amplitúdókat. Mivel az elsı hat ejtés a teherbírásméréshez is szükséges, ezért a ponttal egyezıen az elsı három ejtés elıterhelésnek, a következı három ejtés dinamikus terhelésnek minısül, majd további 12 ütés szükséges a dinamikus tömörségi fok meghatározásához. A mért értékekbıl matematikai átlagképzéssel kerüljön meghatározásra sorozatonként az átlagos süllyedési amplitúdó, ebbıl a dinamikus modulus értéke, a relatív tömörségi fok és a dinamikus tömörségi fok, legalább az alábbi mért értékek kijelzésével a ponttal egyezıen, továbbá: egyedi értékek: s 01, alakváltozás 0,01 mm pontossággal süllyedési amplitúdók átlagértékei: s 0á, s 1á, s 2á, s 3á, s 4á, s 5á mm, 0,01 mm pontossággal relatív tömörségi fok: T re, %, 0,1 pontossággal nedvességkorrekciós tényezı: T rwi, 0,01 pontossággal (választott érték) dinamikus tömörségi fok: T rd, %, 0,1 pontossággal A vizsgálat alatt az s 11, s 12, s 13 három dinamikus terhelésénél a terhelıtárcsa út idı süllyedési görbéjét a vezérlı-tároló egység folyamatosan rögzítse Kalibrációs üzemmód Saját ellenırzésre és a kalibrálásra alkalmazott üzemmód. Ebben az üzemmódban csak egy ejtés süllyedési amplitúdó mérése történik (nem készül átlagérték). A kalibrációs üzemmódban a kijelzın kiegészítésként jelenjen meg a terhelıtárcsa maximális süllyedési sebessége (v, mm/s), valamint a gyártó által elıírt ellenırizendı adatok, mint például a kalibrációs faktor és a gravitációtól közvetlenül függı mérési érték Nyomtató üzemmód A nyomtató üzemmódban kell biztosítani a mérési adatok helyszíni, közvetlen kinyomtatását. Ebben az üzemmódban a berendezés úgy mőködjön, mint a mérı üzemmódban Adatátviteli üzemmód Biztosítani kell, hogy a vezérlı-tároló egységbıl a mért adatok felvitele PC-re lehetséges legyen. Az adatátviteli üzemmód választásával a berendezéshez kapcsolható adatkábelen keresztül a mérés adatai további tárolásra, illetve feldolgozásra, PC-re átvihetık legyenek. A fenti általános elvek szerint kialakított vezérlı-tároló egység részletes kezelését és ismertetését a gyártónak (forgalmazónak) a mérıberendezéshez mellékelt használati utasításban, vagy üzemeltetési útmutatóban kell részleteznie, legalább az itt megadott szempontok szerint. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

12 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL 5. VIZSGÁLATOK A teherbírásméréseknél is törekedni kell a vizsgálati hely anyagának elızetes vizsgálatára (Proctor, szemeloszlás, víztartalom). A mérés kézi technikáját a mérıszemélyzetnek el kell sajátítani, különös tekintettel a visszapattanó ejtısúly körfogantyújának balesetmentes és biztonságos megfogására és a súly rögzítésére. Alacsony dinamikus modulusoknál számítani kell arra, hogy az ejtısúly alig pattan vissza A mérés helyének elıkészítése A méréshez a vizsgálat helyét gondosan elı kell készíteni. Az elıkészített felületnek síknak, és az anyagrétegre jellemzınek és egyenletes textúrájúnak kell lennie. A felületre a terhelı tárcsának billenésmentesen kell felfeküdnie. Az elıkészített felület átmérıje a terhelıtárcsa átmérıjénél legalább 10 centiméterrel nagyobb és közel vízszintes legyen. Egyenetlen felületet lehúzóléccel, lemetszéssel kell síkra alakítani. Ha a földmő, illetve a vizsgálandó anyagréteg felülete laza, kiszáradt, repedezett vagy egyenetlen, akkor szükséges mértékig ezt az anyagot el kell távolítani és a mérés helyét az elıírt nagyságú területen így kell kialakítani. Fagyott, vagy inhomogén rétegen a mérés végrehajtása tiltott. Amennyiben a jó felfekvés más módon nem biztosítható, a felületen lévı egyenetlenségeket légszáraz MSZ szerinti H 0/1 finom homokkal kell kitölteni. Az elıkészítés során törekedni kell arra, hogy a kiegyenlítı homok vastagsága ne haladja meg a hézagok kitöltéséhez feltétlenül szükséges mértéket. Csak a felület hézagait, egyenetlenségét töltse ki és biztosítsa a teljes felülető felfekvést. A felület elıkészítésének módját amennyiben annak anyaga jelentısen eltér a vizsgált szerkezet anyagától a mérési jegyzıkönyvben fel kell tüntetni A mérıeszköz elıkészítése méréshez A mőszer felkészítése A mérıberendezés alkalmasságának ellenırzését, és a mérésre való felkészítését a napi mérési feladatok elıtt az alábbi szempontok betartásával kell elvégezni: a mechanikus terhelıberendezés mőködésének ellenırzése (kioldószerkezet, vezetıcsı, szállításvédelem, tisztítás és szilikonos kenés) az ejtısúly szabad esésének ellenırzése az elektronikus csatlakozók sértetlenségének vizsgálata a csatlakozó kábelek épségének ellenırzése a mérı-vezérlı egység akkumulátorának töltöttségi szintje. A mérıkészüléken ekkor kell elvégezni a saját ellenırzést, az pont szerint. Abban az esetben, ha az ellenırzés során mechanikai sérülés, szorulás, vezetékszakadás, szennyezettség, korrózió jelei tapasztalhatók a hibát el kell hárítani. Amennyiben az akkumulátor töltöttségi állapot kijelzése kisebb 50 százaléknál, az akkumulátort fel kell tölteni, vagy ki kell cserélni. Nagyobb feladatok elıtt teljesen töltsük fel az akkumulátorokat Ellenırzı mérés (Teszt) A vizsgálati területen, jellemzı mérési helyen az elıkészített berendezést mérıüzembe kell helyezni. Három elıterhelı ejtés után, három mérıterhelést kell végezni. Ha a mérıterhelések során a kijelzın mérési hiba üzenet jelenik meg, mérési hiba állhat fenn. Amennyiben az ismételt mérés során újból megjelenik ez a kijelzés, akkor tisztázni kell, hogy az ok a készülék, vagy a vizsgált szerkezet hibája (igen alacsony teherbírású réteg). A készülék esetleges hibáját a helyszínen az alkalmassági vizsgálattal (M1.2. melléklet) lehet eldönteni. Amennyiben készülékhiba áll fenn, a mérést nem lehet megkezdeni. Hibátlan mérıberendezés esetén meg kell vizsgálni az egyedi értékek eltérését. Abban az esetben, ha ezek különbsége nem haladja meg az elıírt értéket, illetve a három ejtés grafikus rajzolata egymáshoz közeli, a mérés megkezdhetı. 12 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

13 Dátumbeállítás A helyszíni nyomtatásokon a vizsgálat dátuma és ideje is kinyomtatásra kerül, ezért a mérés elıtt meg kell gyızıdni ezen adatok helyességérıl. Errıl az pont szerinti ellenırzı mérés során célszerő megbizonyosodni. Amennyiben a dátum és idı adatok nem pontosak, azok beállítását is el kell végezni, a berendezés kezelési, vagy üzemeltetési útmutatója szerint A dinamikus teherbírásmérés végrehajtása Mérés általános esetben A mérıhely elıkészítése után a mérıberendezést az alábbiak szerint kell elhelyezni: a terhelıtárcsa elhelyezése az elıkészített felületre, határozott mozdulattal, nem leejtve, jobbra balra 90 -os elforgatással, billenésmentes felfekvést biz tosítva a terhelıtárcsa jeladójának összekapcsolása a vezérlıvel a mérıkábelen keresztül a terhelıtárcsa központosító golyóra állítjuk a még rögzített ejtısúlyt az ejtısúly szállításvédelmet biztosító csapjának kioldása a terhelısúlyt felhúzása és rögzítése a mérı-vezérlı egység mérıállásba kapcsolása A dinamikus teherbírásmérés mőveletei a) A mérési ponton három ejtéssel elıterhelést kell végezni (b d). b) Az ejtısúlyt (ha nincs felemelve) ütközésig fel kell emelni és a rögzítıkarral rögzíteni. Ügyelni kell arra, hogy emelés közben a tárcsáról a központosító golyó fészkét ne emeljük fel és a tárcsát se mozdítsuk el. Az ejtısúly kioldószerkezethez való hozzákapcsoláskor mindkét kezünket egyszerre használjuk úgy, hogy a rögzítıelem bilincsére felülrıl feltámasztjuk két hüvelykujjunkat. Az ejtısúlyt közvetlenül az ütközıig kell felemelni addig, hogy az a rögzítıt érintse. Az ejtısúlyt lassan feljebb húzva, a rögzítı/kioldószerkezet a súlyt megfogja. A túl gyors, hirtelen megemelés hibás méréshez vezethet. c) A vezetıcsı közel függıleges beállítása mellett az ejtısúlyt ki kell oldani, visszapattanása után a körfogantyút elkapva és megemelve ismételten a rögzítı berendezésbe fogni. d) A harmadik elıterhelés után második sorozatként három mérıejtés következik (f j). e) Az elıterhelések adatait nem szükséges tárolni. Ha a vezérlıberendezés még nem lett volna bekapcsolva, ilyenkor be kell kapcsolni. f) A vezetıcsövet függıleges helyzetben a terhelıtárcsára finoman rá kell nyomni és az ejtısúlyt ki kell oldani, visszapattanás után felemelve ismét befogni. Elınyös, ha a vezérlıkészülék hangjelzéssel is jelzi, ha felkészült a következı ejtésre. Ejtés után meg kell gyızıdni arról, hogy a vezérlıegység a mérést elfogadtae, nem kell-e azt megismételni. A kijelzın a mért süllyedési amplitúdó jelenjen meg: s 11 g) Újabb ejtés után az ejtısúlyt elkapva és felemelve rögzítjük. A kijelzın jelenjen meg a mért újabb süllyedési amplitúdó: s 12 h) Utolsó ejtés után az ejtısúlyt elkapva, finoman helyezzük alsó állásba. A kijelzın most mindhárom süllyedési amplitúdó és ezek átlaga is leolvasható kell legyen: s 11, s 12, s 13 és s 1á Amennyiben az egyes süllyedési amplitúdóértékek jelentısen eltérnek az átlagtól, a mérést meg kell ismételni. Ha elfogadjuk, akkor a dinamikus teherbírásmérés befejezıdött. i) A kijelzın a süllyedési amplitúdók átlagértéke mellett ekkor a dinamikus modulus értéke is kerüljön kijelzésre, a mérés számával. A mérés sorszáma a mérés jelölésére szolgál, mérésenként automatikusan eggyel növekedjen. j) A mérési adatok szükség esetén legyenek kinyomtathatók. A mérés befejezése után a mérı-vezérlı egységet ki kell kapcsolni, az ejtısúlyt a szállításhoz biztosítani kell. Ilyenkor kell a kiegészítı és azonosító adatokat is feljegyezni, célszerően a nyomtatott eredmények mellé. k) A mérıberendezést a következı mérıhelyre kell vinni, a súlypontban elhelyezett fogantyúkkal, két kézben szállítva. Ügyeljünk arra, hogy a központosító rúd szára ne ütıdjön semmihez, ne sérüljön a szállításkor. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

14 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL l) Amennyiben egy ejtés végrehajtása után a kijelzın hibaüzenet jelenik meg, az ejtést újra el kell végezni. A behajlási amplitúdó jelentıs eltérése esetén a mérést nem lehet folytatni. A hibát okozhatja a terhelıtárcsa, vagy az ejtısúly központosításának bemozdulása is. Amennyiben az ejtések ismétlése után a hibajelzés folyamatosan jelentkezik, akkor az a mért anyag miatt van, a jeladó, a csatlakozó, esetleg a kábel hibája állhat fenn. A készülékhiba okának felderítéséhez célszerő az alkalmassági vizsgálatot (M1.2. melléklet) elvégezni Helyszíni mérés különleges körülmények között Különleges körülményt jelent a munkaárokban, részleges visszatöltések felületén, lejtıs felületen végzett mérés. Ezekben az esetekben a mérés során kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetvédelmi óvó rendszabályokra (omlásveszély, közlekedés). Mérni csak ott lehet, ahol a biztonságos mérési feltételek biztosítottak. Lejtıs területen a vizsgálat végzésénél gondolni kell a terhelıtárcsa elcsúszására, elmozdulására, mérni csak a mérıhely közel vízszintes kialakításával lehet A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés végrehajtása A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés általános esete A berendezés elıkészítése az ponttal azonos. A dinamikus tömörségmérés a teherbírásméréssel egy idıben történik, ezért az elıterhelésként leadott ejtések süllyedési amplitúdóját is mérni kell. A dinamikus teherbírásméréséhez szükséges második sorozat után további négy sorozat szükséges 3-3 ejtéssel. Ily módon összesen 18 ejtést kell végezni, valamennyinél meghatározva a süllyedési amplitúdót A mérés mőveletei Az elsı két sorozat (hat ejtés) mindegyikénél meg kell határozni a süllyedési amplitúdót. Ez a hat mérési adat egyben a dinamikus teherbírásméréshez is és a dinamikus tömörségvizsgálathoz is szükséges. A mérés végrehajtása az pontban leírtakkal egyezı. A második sorozat után azonban további négy sorozatban három-három ejtést kell végezni a terhelıtárcsa elmozdítása nélkül. Az ily módon összesen 18 ejtéssel tömörített rétegre jutó munkavégzés ekkor a Proctor-vizsgálatnál alkalmazott tömörítı munka mennyiségével közel egyezı. A mérések közötti kijelzés és hibajelzés az fejezettel egyezı azzal a különbséggel, hogy ejtési hiba esetén sohasem ismételhetı az ejtés, új mérıhelyen új felállás szükséges. Az ejtéseket folytatva, a vezérlı-mérı egység ugyanúgy sorozatonként jelezze ki a süllyedési amplitúdókat. Végül az összesen rendelkezésre álló mérések sorozata: s ij, ahol i = 0 5 a mérési sorozatot, j = 1 3 az ejtések számát jelöli. Ezzel a 18 ütés során egyenként bekövetkezett süllyedési amplitúdók ismertté válnak. A mérési módszer feltételezi, hogy a mért süllyedési amplitúdók és a teljes alakváltozás közötti arány, mint anyagjellemzı egy mérési helyen állandó. 6. MÉRÉSI EREDMÉNYEK 6.1. Behajlás, süllyedési amplitúdó A süllyedési amplitúdó a tárcsa süllyedésének mértéke, jele: s ij, mm, ahol i = 0 5, azaz hat sorozatot, és sorozatonként j = 1 3 ejtést jelöl. Ejtésenként az egyedi értékeket is rögzíteni kell, vagy a vezérlıegységben tárolni kell. Az egyedi értékekbıl sorozatonként matematikai átlagot kell képezni. Az átlagok jele: s iá, valamennyi három-három ejtés átlaga. A süllyedési amplitúdók és azok átlagos értékeit legalább 0,1 mm pontosan kell megadni. 14 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

15 6.2. Dinamikus teherbírási modulus A dinamikus modulus (E d, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2 ) értékét az alábbi képlettel kell számítani, az s 11, s 12 és s 13 süllyedési amplitúdók számított s 1á átlagértékébıl: ahol: c s 1á E d 2 ) c ( 1 µ pdin r = s Boussinesq-féle tárcsaszorzó (c = π/2 merev, c = 2 hajlékony) tárcsa közepének átlagos függıleges elmozdulása, 0,01 mm µ Poisson-tényezı (MSZ szerinti értelmezésben) r terhelıtárcsa sugara, mm Fdin pdin = tárcsa alatti dinamikus terhelés nagysága, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2 A ahol: A terhelıtárcsa felülete, mm 2 F din = 2 m g h K ahol: m az ejtıtest tömege, kg g nehézségi gyorsulás, m/s 2 h ejtési magasság, m K rugóállandó, N/m. Különleges dinamikus teherbírási modulus a végmodulus, mely a dinamikus tömörségvizsgálat végzése során teljesen betömörített réteg teherbírását jellemzi és értéke az E d számítási képlettel, az s 51, s 52, s 53, süllyedési amplitúdókból képzett s 5á átlagértékébıl számítható. A dinamikus teherbírási modulus értékét egy tizedesre kerekítve kell megadni. A dinamikus modulus teljes értelmezhetısége érdekében az eredmény mellett meg kell adni, vagy fel kell tüntetni a képletben alkalmazott, választott c szorzót, illetve fel kell tüntetni az alkalmazott Poisson-tényezıt is Egyenértékő dinamikus modulus A mért eredményekbıl a valós c és µ tényezıkkel számított egyenértékő dinamikus modulust kell képezni, a valós µ és a valós tárcsaszorzó alkalmazásával. (Megjegyzés: Ha a berendezésnél a c = 2 és µ = 0,4 tényezı rögzített, ezek eredményei is átszámíthatók) Egyenértékő dinamikus modulus csak egyforma tárcsamérető és dinamikus terheléső mérési eredményekbıl képezhetı: ahol: k µ k c E de, D, p = Ed kµ Poisson-tényezı miatti átszámítási szorzó, ha az a méréskor nem állítható be tárcsamodell szorzó átszámítási szorzója, ha az a méréskor nem állítható be. 1á k Megjegyzés: Ha c = 2 és µ = 0,4 tényezı rögzített, akkor: k µ = 0,923, µ = 0,3 szemcsés anyag esetén és k µ = 1,120, µ = 0,5 kötött anyag esetén, k c = 0,785 Ha a mérés merev tárcsaszorzóval és valós µ mellett történt, akkor E dm,d,p = E d c BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

16 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL Az egyenértékő dinamikus modulus értékét egy tizedesre kerekítve kell megadni. Teljes értelmezhetıség érdekében az eredmény mellett meg kell adni, vagy fel kell tüntetni a tárcsaátmérıt (pl. 163) és az alkalmazott dinamikus terhelést: pl. p din = 0,35 MPa Mértékadó dinamikus modulus Joghatással járó mérések esetében egy méteren belül, egy idıben mért, legalább két egyenértékő dinamikus modulusból matematikai átlagot kell képezni, és a mértékadó dinamikus modulus értékét egész számra kerekítve kell megadni. Ha ezek eltérése az átlagtól nagyobb, mint az átlagérték 20 százaléka, akkor harmadik mérés bevonása is szükséges. A teljes értelmezhetıség érdekében az eredmény mellett meg kell adni, vagy fel kell tüntetni a tárcsaátmérıt és az alkalmazott p din dinamikus terhelést is. Például: E dm,d,p = 24 MPa A dinamikus tömörségi fok A dinamikus tömörségi fokot a relatív tömörségbıl és a nedvességkorrekciós tényezıbıl számítjuk. A relatív tömörséget a 18 ütés során mért és a 6.1. pontban definiált süllyedési amplitúdók s ij s i, j + 1 feltétel szerint korrigált görbéjébıl kell meghatározni úgy, hogy a s ij alakváltozást és az elsı süllyedési amplitúdót ( s 01) meg kell határozni. Az összes alakváltozás s ij ahol i = 0 5 és j = 1 3, egyedi süllyedési amplitúdók összege, vagy 3 ( s + s + s + s + s s ) sij = 0á 1á 2á 3á 4á 5á + Megjegyzés: Az elhelyezés bizonytalanságai miatt az elsı, mért s 01 süllyedési amplitudót a szemilogaritmikus ábrázolású süllyedési görbe kezdeti linearitásával ellenırizni kell, illetve indokolt esetben az ennek megfelelı s 01 értékkel kell helyettesíteni azt. Ha a harmadik sorozat utáni ejtések hármas mozgóátlagának és a mért süllyedési amplitúdó sorozat mozgóátlagának aránya > 0,98, akkor a tömörítés már a betömörített állapothoz igen közeli, ezért a többi, hátralévı érték az utolsó mérési pontok meredekségével, lineáris helyettesítéssel számítható. Ezeket a méréseket azonban azonosíthatóságuk érdekében külön jelöléssel kell ellátni és tárolni. Az elsı süllyedési amplitúdóból és az összes alakváltozásból számítható a relatív tömörség (T re ), amely 18 ejtéssel közölt, Proctor-munkavégzésnek megfelelı tömörítési munka esetén: T re s01 1 sij = 100 s s A relatív tömörséget egy tizedesre kerekítve kell megadni. A fajlagos alakváltozásból számított tömörségszámítási módszer igen érzékeny az elsı süllyedési amplitúdó (s 01 ) mért értékére. A tömörségi fok minden tartományában kedvezı pontosságú másik, alternatív módszer a süllyedési amplitúdók különbségébıl számított relatív tömörség számítása: ahol: T = 100 Φ 53 re,% D m Φ a Proctor-vizsgálat G d = constans modellbıl számított V mm T rd,% összefüggés lineáris együtthatója, mely általánosságban és jellemzıen 0,365 ± 0,025-nek vehetı, [ D ( 3 i + j )] k D m deformációs mutató: Dm, mm = i = 0 5 és j = 1 3 esetén, ahol D k az egymást 18 követı korrigált süllyedési amplitúdók különbsége. Megjegyzés: G d = constans modell alatt az azonos száraztömegő mintákból különbözı víztartalmakkal készült, Proctor-próbatestek vizsgálatát értjük. A w opt-hoz tartozó legkisebb térfogat és a többi minta térfogata közötti különbség a V, melynek alapterülettel osztott és a magasságkülönbséget jellemzı értéke a V mm. 16 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

17 A dinamikus tömörségi fok (T rd, %) a relatív tömörség és a nedvességkorrekciós tényezı szorzata: Pontosabb igény esetént rd = T re T rwk T = T T = T rd re rw Trw, ahol Trwk = illetve = 1 rp ( s s ) Az így kapott tömörségi fok az izotópos méréssel meghatározott tömörségi fokkal (T rp, %) egyezı. A nedvességkorrekciós tényezı számítása: T rw = ρ di ρ dmax A T rw nedvességkorrekciós tényezı a laboratóriumi Proctor-féle alkalmassági vizsgálatból meghatározott sőrőségarány. A ρ dmax értékét az anyagminta legalább négypontos, MSZ szerinti Proctoralkalmassági vizsgálatából; a ρ di értékét a Proctor-vizsgálati görbérıl kell leolvasni, a mérési hely anyagmintájának MSZ szerinti víztartalmának (w t ) ismeretében, melyet a helyszínen, vagy laboratóriumban kell meghatározni. Nagyobb munkánál, vagy nagy felületen alkalmazott anyagtípus (pl. védıréteg) esetén a T rw szorzó elıre, a víztartalomtól függıen táblázatosan elkészíthetı és a helyszínen azonnal alkalmazható. (F3. függelék) Mértékadó tömörségi fok Joghatással járó mérések esetében egy méteren belül, egy idıben mért, legalább két dinamikus tömörségi fokból matematikai átlagot kell képezni és a mértékadó dinamikus tömörségi fok értékét egész számra kerekítve kell megadni. Példa: T rdm = 95% Ha a számításba bevont dinamikus tömörségi fok eltérése ( T rd, %) az átlagtól nagyobb, mint 3,0%, akkor az átlag számításába újabb mérés bevonása is szükséges. Ha a dinamikus tömörség mérésekor a D m deformációs mutató értéke > 3 és ugyanakkor a mért dinamikus modulus E d < 10 MPa, akkor a mérési eredményt tájékoztató értéknek kell tekinteni, mert a helyi tömöríthetıség feltételei korlátozottan állnak fenn. Ekkor a vizsgált réteg tömörítıgépekkel sem tömöríthetı! 01 s ij VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV 7.1. Tartalmi követelmények A vizsgálati jegyzıkönyvben fel kell tüntetni jelen mőszaki elıírás számát, a vizsgáló laboratórium azonosító adatait, mérési jogosultságát, továbbá: a mérıberendezés típusát, gyári számát az utolsó kalibrálás idıpontját dátumot a mérés helyét és azonosító adatait a vizsgált szerkezet, földmő, réteg nevét a mérés sorszámát a kapcsolódó dokumentumok megnevezését (Proctor-sőrőségek, víztartalom) a mérés egyedi adatait a mérés átlag adatait a vizsgálati részeredményt (dinamikus modulus, egyenértékő dinamikus modulus) a mértékadó eredményt a vizsgálat pontosságát, hibáját, vagy megbízhatóságát a mérési bizonytalanságra való utalást az eredményt befolyásoló idıjárási jellemzıket, és egyéb körülményeket a vizsgálatot végzı személy nevét, aláírását és az aláírás dátumát a vizsgálati jegyzıkönyv mőszaki tartalmáért felelıs személy nevét, aláírását és az aláírás dátumát. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

18 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL Tartalmazhatja továbbá: laboratórium munkamenetéhez szükségnek ítélt adatokat (munkaszám, mérıszemélyek kódja, lapszám, logó, cím, elérhetıség, telefon, fax, ). Megjegyzés: A vizsgálati jegyzıkönyvben fel kell tüntetni, hogy a vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak, a vizsgálati részadatokat a mérési lapok tartalmazzák, melyekbe a megrendelı bármikor betekinthet. A vizsgálati jegyzıkönyv csak teljes terjedelemben és csak a vizsgálólaboratórium írásbeli jóváhagyásával másolható. A vizsgálati jegyzıkönyv a vizsgálati eredménybıl eredı semmilyen tanácsot, minıségre való utalást vagy ajánlást nem tartalmazhat. 18 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

19 MELLÉKLET M.1. A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés kalibrációja M.1.1. Gyári kalibrálás A mérésre használt készülék kalibrált állapotú legyen. Kalibráció után a mechanikus terhelıberendezés és az elektromos mérıberendezés összehangolt egységet képez. A kalibráció adatait (ejtési magasság, tömeg, kalibráció dátuma) az ejtısúlyon kell feltüntetni. A berendezés ellenırzéséhez szükséges adatokat (K1, K2 és tőrése, kalibrációs faktor), valamint a kalibráció adatait a kalibrációs jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell. A mérıberendezés beüzemeléskor ellenırizni kell a kalibráció során beállított, az adattáblán közölt elıírt ejtési magasságot. Az elektronikus gyorsulásmérıre vonatkozó kalibrációt a terhelıtárcsán elhelyezett mérıegységen is fel kell tüntetni. A terhelı- és gyorsulás- (süllyedésmérı) berendezést tízezer mérés elérése után, de legalább kétévenként a gyártó által kijelölt szakmőhelyben felül kell vizsgáltatni és erre jogosult kalibráló szervezettel kalibráltatni. Ennek idıpontját és az alkalmasságra való utalást a készüléken fel kell tüntetni. Javítás, vagy alkatrészcsere esetén a berendezést erre jogosult kalibráló szervezettel újra kalibráltatni kell. M.1.2. Alkalmassági vizsgálat, saját ellenırzés M Ellenırzés A mérıberendezést az pontban leírtak szerint összeállítva, kalibrációs üzemmódba helyezzük. Ejtés nélkül a kijelzınek nulla értékeket kell jeleznie. Kontrollérték (alapállás): K1 = gyártó által megadott érték, megadott tőréssel. A terhelıtárcsa 180 -os átfordítása után a kijelzés Kontroll érték fordított állásban: K2 = K1 + legyen, melyet a gyártónak a használati és üzemeltetési útmutatóban, a kalibrálónak pedig a kalibrációs jegyzıkönyvben ±tőréssel kell megadnia. Amennyiben ez nem teljesül, a berendezés nem mőködıképes. Kalibrációs faktor: A kalibráció során beállított szám, melyet a gyártó a használati és üzemeltetési útmutatóban, a kalibráló pedig a kalibrációs jegyzıkönyvben ±tőréssel ad meg. Amennyiben ennek az értéknek a változása meghaladja a megadott határértéket, a készüléket ismét kalibrálni kell, mérésre alkalmatlan. M Egyedi mérés A mérıberendezés egyedi mérést végrehajtására is legyen alkalmas, a kalibrálás vagy a hitelesítés elvégezhetısége miatt. Ez a menü a mérési állapotból ne legyen elérhetı. Az ejtısúly leejtése után az egyedi mérési értékek adatai jelenjenek meg. M A mérési módszer megbízhatósága, pontossága A megbízhatóság és pontosság megállapításához a vonatkozó szabványban definiált ismételhetıségi szórás (s r ) és a reprodukálhatósági szórás (s R ) értékeinek megadása, vagy nagy mintaszám mellett statisztikai módszerekkel meghatározott vizsgálati megbízhatóság számítása szükséges. A mérés pontosságát minden kalibráció után újra kell számítani. M A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés az elıírás szerinti mérésre alkalmas, ha a süllyedési amplitúdók: ismételhetıségi szórása s r 0,8 reprodukálhatósági szórása s R 1,2 számított mérési hiba: A süllyedési amplitúdók mérésének 0,01 mm-es pontossága, a dinamikus terhelıerı mérésének 5 százalékos pontossága esetén a mérési hiba a mért E d dinamikus modulus 5,2 százaléka. A süllyedési amplitúdók mérésének 0,01 mm-es pontossága, a dinamikus terhelıerı mérésének 5 százalékos pontossága esetén a mérési hiba a mért dinamikus tömörségi fok T rd ±2,0%. A dinamikus tömörségi fok hibája a Proctor-vizsgálat során meghatározott jellemzık legfeljebb ±0,15 g/cm 3 mérési hibáival terhelt, ennél nagyobb sőrőségingadozás esetén a pontosság nagymintából számítandó. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

20 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL FÜGGELÉK F.1. A számításokban alkalmazott kifejezések A dinamikus teherbírási modulust a 6.2. pontban megadott képletbıl kell számítani. Alakváltozás mérése gyorsulásmérı alkalmazása esetén ahol: a t a mért gyorsulás a mért idı a s = 2 t A relatív tömörséget ( TrE, %), a nedvességkorrekciós tényezıt ( T rw ), a dinamikus tömörségi fokot, ( T rd, %) a 6.3. pontban megadott képletbıl kell számítani. 2 F.2. Mőszaki követelmények A mechanikus terhelıberendezés kialakításának követelményei: az ejtısúly tömege (fogantyúval együtt): a vezetırúd teljes tömege (tányérrugókból álló rugóelemmel) az ejtısúly szállításvédelmével, kioldószerkezettel és billenésvédelemmel: dinamikus terhelés legalább: terhelési idıtartam: A terhelıtárcsa kialakítási követelményei: a terhelıtárcsa átmérıje: a terhelıtárcsa vastagsága: a terhelıtárcsa teljes tömege (mérıalagúttal az érzékelı beépítéséhez, hordozófogantyúkkal): Alakváltozás mérésére alkalmazott gyorsulásmérı kötött mőszaki adatai: a beépített gyorsulásfelvevı mérési tartománya: Egyéb alakváltozás-mérı és a gyorsulásmérı alkalmazása esetén: mérési idıtartam: feldolgozott mérési jel: alakváltozás leolvasási pontossága: kvarcóra pontossága: alakváltozás leolvasási pontossága: 11 ±1 kg legfeljebb 5 ±0,5 kg 0,3 MPa 18 ±2 ms 163 mm legalább 20 mm 15 ±1,5 kg 0 50 g 18 ±2 ms legalább 25 jel/18 ms legalább 0,01 mm legyen legfeljebb ±1,5 s naponként legalább 0,01 mm legyen F.3. A nedvességkorrekciós tényezı számítása és alkalmazása A helyszíni dinamikus tömörségmérés elsı eredménye a relatív tömörség (T re, %), mely azt mutatja, hogy a réteg milyen tömörségő, a tényleges víztartalom mellett elérhetı legnagyobb tömörséghez képest. A relatív tömörség méréséhez nem kell a nedvességkorrekciós tényezı. Új vizsgálati paraméter, mely a tömörítıeszközök hatékonyságának megítélésében jelentıs. Ismeretében eldönthetı, hogy az adott nedvességtartalom mellett további tömörítés még végezhetı-e a rétegen egyáltalán. A dinamikus tömörségi fok számításához a mért relatív tömörséget korrigálni kell, attól függıen, hogy a helyszíni víztartalom az optimálistól milyen mértékben tért el. Azt az arányt, mely a Proctor-vizsgálattal meghatározott, tényleges víztartalomhoz tartozó száraz sőrőség és az optimális víztartalomhoz tartozó legnagyobb száraz testsőrőség hányadosa, nevezzük nedvességkorrekciós tényezınek: T rwi = ρ di ρ dmax 20 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel Az ÚT 2-2.124 ÚME tárgya: Földművek, szemcsés talajjavító és védőrétegek, kötőanyag nélküli alaprétegek dinamikus tömörségének és

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Minőségi változás a közműárok helyreállításban

Minőségi változás a közműárok helyreállításban Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Andreas Kft Trang Quoc Phong Doktorandusz, BME, Geotechnikai Tanszék Minőségi változás a közműárok helyreállításban Bevezető A városi vonalas

Részletesebben

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fordítás 1 Az Európai Közösség hivatalos lapja L40, 1989. 02. 11., 12. oldal 2 Az Európai Közösség hivatalos lapja L220, 1993. 08. 30., 1. oldal 3 Az Európai Közösség hivatalos lapja L284, 2003. 10. 31,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

DataDotDNA mikropontos jelölési technológia a hangszerek lopás elleni védelmében, és azonosításában.

DataDotDNA mikropontos jelölési technológia a hangszerek lopás elleni védelmében, és azonosításában. DataDotDNA mikropontos jelölési technológia a hangszerek lopás elleni védelmében, és azonosításában. Az ausztráliai székhelyő DataDot Technology Ltd. mikropontos, és nanotechnológiás jelölési rendszerek

Részletesebben

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez

a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez Korrózióvédelmi elıírások a 61. villamos vonal Zsemlye utcai híd acélszerkezeteihez 13/04-D. Budapest, 2013. március 13/04-D. Budapest, 2013. 03. K o r r ó z i ó v é d e l m i e l ı í r á s o k a 61. villamos

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása. Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf.

Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása. Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf. Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf.hu Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet A növényvédelemrıl szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi

Részletesebben

Mérési metodika és a műszer bemutatása

Mérési metodika és a műszer bemutatása Mérési metodika és a műszer bemutatása CPT kábelnélküli rendszer felépítése A Cone Penetration Test (kúpbehatolási vizsgálat), röviden CPT, egy olyan talajvizsgálati módszer, amely segítségével pontos

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás Mark-X Használati utasítás Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Az Alcovisor Mark X digitális alkoholszonda elektrokémiai érzékelőt használva határozza

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

Háztartási membrános gázmérık G4 - G6

Háztartási membrános gázmérık G4 - G6 Háztartási membrános gázmérık G4 - G6 Egycsonkú mérımő G4 A G4, G6 gázmérı A G4 és G6 típusú membrános háztartási gázmérık a GMT (Gas-, Meß- und Regeltechnik GmbH) licence alapján, Nagykanizsán készülnek:

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok

TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK TALAJAZONOSÍTÁS Kötött talajok Előadó: Dr. Mahler András mahler@mail.bme.hu Tanszék: K épület, mfsz. 10. &

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics

Kezelési utasítás. Demton. Demton Electronics APP-332 AC POWER PACK Kezelési utasítás Demton TISZTELT FELHASZNÁLÓ! A többi gyártóhoz hasonlóan mi is nagyon örülünk, hogy a termékünk megvásárlásával megtisztelt bennünket és támogatta a magyar termékek

Részletesebben

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió

Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Mérési adatok illesztése, korreláció, regresszió Korreláció, regresszió Két változó mennyiség közötti kapcsolatot vizsgálunk. Kérdés: van-e kapcsolat két, ugyanabban az egyénben, állatban, kísérleti mintában,

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Programkezelıi leírás, Kimutatások

Programkezelıi leírás, Kimutatások Programkezelıi leírás, Kimutatások Számlázás modul Az általános forgalmi adóról szóló törtvény 43. elıírja a számlaadási kötelezettséget, a modul használatával szeretnénk egyszerőbbé, könnyebbé tenni a

Részletesebben

AZ ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI ZRT. ÁRUMINİSÍTÉSI, ÉS ÁRUÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

AZ ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI ZRT. ÁRUMINİSÍTÉSI, ÉS ÁRUÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ ÁTI DEPO KÖZRAKTÁROZÁSI ZRT. ÁRUMINİSÍTÉSI, ÉS ÁRUÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2008. december 10-tıl 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jelen szabályzat a ÁTI DEPO Közraktározási Zrt. (továbbiakban: Közraktár)

Részletesebben

Kezelési utasítás ORBIT MINERALHOLDING KFT. Hogyan programozzuk be készülékünket?

Kezelési utasítás ORBIT MINERALHOLDING KFT. Hogyan programozzuk be készülékünket? 1/7 Kezelési utasítás ORBIT kerti csapra csatlakoztatható 4-gombos digitális automatikához Hogyan programozzuk be készülékünket? 2/7 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETİ... 3 1.1 KIJELZİ ÉS KEZELİSZERV ISMERTETİ...

Részletesebben

Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel

Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel Műszaki szabályozás végleges tervezete METALELEKTRO KFT 2004. Tartalomjegyzék 1. A VIZSGÁLAT

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter Geodézia I. Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok Gyenes Róbert, Tarsoly Péter 1 A mérés alapelve Mérendı mennyiség és az alapegység összehasonlítása Jellemzés kvantitatív úton ( egy adott

Részletesebben

Termékeink az alábbi felhasználási területekre: Klíma/környezet Élelmiszer Bioenergia Anyag Épület Papír

Termékeink az alábbi felhasználási területekre: Klíma/környezet Élelmiszer Bioenergia Anyag Épület Papír Az Eurochrom bemutatja a levegő- és anyagnedvesség mérő műszerek legújabb generációját. A felhasználók és a vevők igényei ugyanúgy realizálódtak, mint ahogyan azok a funkciók, melyek eddig a nedvességmérőkre

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség 2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sűrűsége Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.6-1 2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE Tömörítetlen sűrűség 01/2013:20934 Tömörítetlen sűrűségnek nevezzük a tömörítetlen

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Physikalisch-Technische Bundesanstalt /Fizikai-Mőszaki Szövetségi Intézet/ Braunschweig és Berlin

Physikalisch-Technische Bundesanstalt /Fizikai-Mőszaki Szövetségi Intézet/ Braunschweig és Berlin FORDÍTÁS NÉMET NYELVRİL MAGYAR NYELVRE Braunschweig és Berlin EK-típusjóváhagyás Jóváhagyás birtokosa: Apator Metrix SA Piaskowa 3 83-110 Tczew Lengyelország Jogalap: Típus: Az utoljára 2003.11.25-én módosított

Részletesebben

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett.

A 18142 típusú tápegység felhasználható minden olyan esetben, ahol 0-30V egyenfeszültségre van szükség maximálisan 2,5 A terhelıáram mellett. Analóg DC tápegységek: 18141 típ. DC tápegység, 30V/1,2A Kijelzı: 1 db mőszer A 18141 típusú tápegység elektronikus készülékek tápfeszültség ellátására alkalmas, de felhasználható minden olyan esetben,

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK. Kmecz Ildikó, Kőmíves József, Devecser Eszter, Sándor Tamás

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK. Kmecz Ildikó, Kőmíves József, Devecser Eszter, Sándor Tamás BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK LEVEGŐSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓLABORATÓRIUM a NAT által NAT-1-0972/2008 számon akkreditált vizsgálólaboratórium TELEPÍTETT

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1151/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Aszfalt-,

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás RPS-1 ph/rx Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Csak tömegmérı mérleg

Csak tömegmérı mérleg PS-50/60 Csak tömegmérı mérleg FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV MICRA-Metripond Kft. 6800 Hódmezıvásárhely Bajcsy-Zsilinszky u. 70. Telefon: (62) 245-460 Fax: (62) 244-096 www.micra.hu E-mail: micra@micra.hu 1.

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Gazdaságos, pontos, technológiabarát

Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1 Gazdaságos, pontos, technológiabarát 1. A deltaflow mőködési elve 2. továbbfejlesztés - jövıbeni beruházások 3. Összehasonlítás a mérıperemmel 4. Összehasonlítás más torlócsövekkel 5. Vevıink 6. Deltaflow

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2000. (IV. 27.) ÖKT. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra

FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra 1 FOAMJET 25 Mobil habtisztító berendezés Élelmiszeripari alkalmazásra Tartalomjegyzék 1. Általános leírás 3 2. Mőszaki adatok 3 3. Bevezetés a berendezés használatába 3 4. Üzembehelyezés 4 5. A berendezés

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. május 18. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére

Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére Kitöltési útmutató pénztárgépnaplóhoz Online adatkapcsolatra képes pénztárgépek használata esetére A pénztárgépek mőszaki követelményeirıl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

Hőmérsékletmérő (1 csatornás)

Hőmérsékletmérő (1 csatornás) Hőmérsékletmérő (1 csatornás) testo 926 Hőmérséklet mérés minden alkalmazásra Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokra C Vezeték nélküli rádiófrekvenciás mérés lehetősége Riasztási határértékek beállítása

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG

PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG PENETRON ADMIX - KRISTÁLYOS IMPREGNÁLÓ ADALÉKANYAG (Felhasználási útmutató) ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.01 Általános ismertetés A. A betonkeverékhez az adagolás idıpontjában hozzáadott kristályos

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról 2009 1 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303

BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 BIZALMAS MŐSZAKI JELENTÉS 46303 Dátum: 2006. Június 7. PROJEKT SZÁMA: AN0139 Székhely: Shawbury, Shrewsbury Shropshire SY4 4NR Egyesült Királyság T: +44 (0) 1939 250383 F: +44 (0) 1939 251118 E: info@rapra.net

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az új épületek energiafogyasztását az észszerőség határain belül korlátozni

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben