ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-2.124"

Átírás

1 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FİOSZTÁLYA Dinamikus tömörségés teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel Terjedelem: 24 ÚT :2005

2 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL Átdolgozta a Magyar Útügyi Társaság az ÚT :2003 útügyi mőszaki elıírás alapján Szakbizottság: Subert István vezetésével Baksay János, Pszota Ferenc, Tárczy László, Vértes Mária Közútkezelıi és igazgatási tagozat Stoll Gábor tagozatvezetı Útépítési tagozat: dr. Törıcsik Frigyes tagozatvezetı Úttervezési tagozat: Keresztes László tagozatvezetı Koordináló bizottság: dr. Csorja Zsuzsanna Minıségügyi bizottság Publikációs bizottság A kiadványt gondozta: PMS 2000 Mérnöki Társaság, dr. Petıcz Mária ügyvezetı Készült az Állami Közúti Mőszaki és Információs Közhasznú Társaság megbízásából Szakmai konzulens: dr. Boromisza Tibor Mőszaki szabályozási fıosztályvezetı: Vályi Zoltán Megrendelıi témafelelıs: Tóth János Terjeszti a Magyar Útügyi Társaság A kiadással és mindennemő másolással kapcsolatban minden jog fenntartva 2 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

3 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fıosztálya kiadja a Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés kistárcsás könnyő ejtısúlyos berendezéssel megnevezéső, ÚT :2005 számú útügyi mőszaki elıírást. Az elıírás tárgya: földmővek, szemcsés talajjavító és védırétegek, kötıanyag nélküli alaprétegek dinamikus tömörségének és teherbírásának helyszíni meghatározása könnyő ejtısúlyos kézi berendezéssel. A vizsgálati eljárás legfeljebb 63 mm legnagyobb szemnagyságú, legfeljebb a tárcsaátmérı mintegy kétszeresének megfelelı vastagságú, kötıanyag nélküli, hidraulikus kötıanyagú, friss anyagréteg, vagy földmőréteg vizsgálatára alkalmas. A vizsgálati eljárás nem alkalmazható kötıanyaggal kevert megkötött (hidraulikus vagy melegbitumenes) rétegek, illetve fagyott rétegek vizsgálatára. Az útügyi mőszaki elıírás alkalmazása az országos közutak kezelıi számára a közhasznú tevékenység ellátására kötött szerzıdés szerint mind megrendelıként, mind saját tevékenységükre nézve kötelezı. Az ennek alapján végzett építési, fenntartási és üzemeltetési feladataik ellátása során az útügyi mőszaki elıírásban foglaltakat meg kell tartani. Jelen útügyi mőszaki elıírást az országos közutak kezelıi a tevékenységükre vonatkozó éves szerzıdés szerint május 1-jétıl alkalmazzák. Az útügyi mőszaki elıírás alkalmazása a helyi közutak, továbbá a közforgalom elıl el nem zárt magánutak tekintetében ajánlott és indokolt. Az útügyi mőszaki elıírásban foglaltaktól az országos közutak esetében csak az elıírások alóli felmentés alapján szabad eltérni. A felmentést a mőszaki elıírás alkalmazása elıtt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fıosztályától kell kérni. A kérelmet az Állami Közúti Mőszaki és Információs Közhasznú Társasághoz kell benyújtani. Ezen útügyi mőszaki elıírás a Dinamikus tömörség- és teherbírásmérés könnyő ejtısúlyos berendezéssel megnevezéső, ÚT :2003 számú útügyi mőszaki elıírást hatálytalanítja. Budapest, március 15. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Fıosztály BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

4 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL TARTALOM 1. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Dinamikus teherbírás (teherbíró képesség) Dinamikus modulus Behajlás (süllyedési amplitúdó) Teherbírásmérés Statikus teherbírásmérés Statikus teherbírási modulus Dinamikus teherbírás- és tömörségmérés Könnyő ejtısúlyos mérıberendezés Mérıeszköz alkalmassági vizsgálat (saját ellenırzés) Mérési adatok Mérési eredmény Mérıhely Dinamikus tömörségmérés Relatív tömörség Nedvességkorrekciós tényezı Dinamikus tömörségi fok Ejtés Sorozat A VIZSGÁLATI MÓDSZER A VIZSGÁLAT ESZKÖZEI Mérıkészülék Tartozékok Mintavételi eszközök Anyagok VIZSGÁLATOK A mérés helyének elıkészítése A mérıeszköz elıkészítése méréshez A dinamikus teherbírásmérés végrehajtása A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés végrehajtása MÉRÉSI EREDMÉNYEK Behajlás, süllyedési amplitúdó Dinamikus teherbírási modulus A dinamikus tömörségi fok VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV Tartalmi követelmények...17 MELLÉKLET...19 M.1. A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés kalibrációja...19 FÜGGELÉK...20 F.1. A számításokban alkalmazott kifejezések...20 F.2. Mőszaki követelmények...20 F.3. A nedvességkorrekciós tényezı számítása és alkalmazása...20 A szövegben említett magyar nemzeti szabványok és útügyi mőszaki elıírások BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

5 1. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI Az ejtısúlyos teherbírásmérı berendezések üzembe állításával a hazai közúthálózaton a statikus mérések mellett megkezdıdtek a dinamikus teherbírásmérések is (ÚT Dinamikus teherbírásmérés, ÚT Teherbírásmérés könnyő ejtısúlyos berendezéssel). A KUAB típusú vontatott ejtısúlyos teherbírásmérı berendezés nem, vagy csak költséges elıkészítı munka után alkalmas a földmővek és alaprétegek teherbírásának meghatározására. A KUAB berendezés nem alkalmas a kis területő javítások, talaj-, illetve alaprétegcserék, vagy vonalas létesítmények bontásánál a közmő feletti visszatöltés, alapréteg stb. teherbírásának gyors, roncsolásmentes helyszíni vizsgálatára. Erre a célra a kézi könnyő ejtısúlyos berendezés alkalmas, amelynél a vizsgálati körülményekre és a berendezésre vonatkozó követelményeket az elvárásokhoz illesztve szabályozni szükséges. A már jelentısnek mondható külföldi és hazai mérési tapasztalatok, valamint összehasonlító vizsgálatok azt mutatták, hogy a könnyő ejtısúlyos teherbírásmérés dinamikus teherbírási modulusa az MSZ szerinti statikus tárcsás mérés E 2 modulusánál érzékenyebb és jól használható az építési gyakorlatban. A dinamikus mérések modulusa a statikus mérés teherbírási modulusával közvetlen összefüggésbe a talajoknál sem hozható, így általános összefüggés egységesen nem adható. Minden talajfajtára, szemcsés pályaszerkezeti rétegre, minden esetben külön-külön lehet az anyag típusára, körülményekre jellemzı határértéket meghatározni, párhuzamos E 2 mérésekkel. A talaj-, illetve anyagfajta meghatározásának elsı lépése a reprezentatív helyszíni mintavétel. Az anyag laboratóriumi vizsgálata a tömörségméréshez feltétel, a teherbírásméréshez minden olyan esetben ajánlott, amikor annak fajtája a helyszínen egyértelmően nem határozható meg. A dinamikus tömörségmérés vibrációs vagy ejtısúlyos tömörítési módszerrel mérhetı. Jelen mőszaki elıírás szerint 163 mm átmérıjő mérıtárcsával kialakított dinamikus mérıberendezés alkalmas a réteg Proctormunkával megegyezı helyszíni tömörítésére, ilymódon egy mérıberendezéssel mind a dinamikus tömörségi fok, mind a dinamikus teherbírás meghatározható. Ezzel a módszerrel a két legfontosabb minıségi paraméter egyidejő mérési lehetısége biztosított, nagy segítséget jelentve a gyártásközi minıség-ellenırzésben. A dinamikus tömörség- és teherbírásvizsgálatnál feltétel a vizsgált réteg homogenitása, az eredményének értékelésekor pedig fontos információt jelent a vizsgált réteg vastagságának, valamint az alatta fekvı réteg(ek) anyagának (anyagainak) ismerete. 2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 2.1. Dinamikus teherbírás (teherbíró képesség) Jelen elıírás szempontjából legfeljebb 30 cm vastag szemcsés réteg vagy földmő azon tulajdonságát jelenti, amellyel képes a rövid ideig tartó dinamikus terheléssel szembeni ellenállásra, adott talajfizikai paraméterek (víztartalom, szemeloszlás, belsı súrlódás) mellett Dinamikus (teherbírási) modulus Dinamikus terhelés hatására, meghatározott ütésszámnál létrejövı süllyedési amplitúdóból, a Poissontényezı és a terhelıtárcsa-átmérı figyelembevételével, a Boussinesq-képlettel számított, teherbírást jellemzı paraméter. Jele: E d, illetve E dvég, mértékegysége MPa, N/mm 2, vagy MN/m Behajlás (süllyedési amplitúdó) Egy adott pontban, meghatározott terhelési körülmények (terhelés, terhelési idı) között mért függıleges elmozdulás, amely a dinamikus mérés során jellemzi a vizsgált anyagréteg függıleges irányú alakváltozását. Jele: s, 0,01 mm BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

6 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL 2.4. Teherbírásmérés A teherbíró képesség mérésének elméleti megfontolások alapján kialakított eljárási módszere, mely a réteg felszínén alkalmazott terhelés hatására bekövetkezı behajlás (alakváltozás) mérésével történik Statikus teherbírásmérés A földmő, altalaj, vagy pályaszerkezeti rétegek MSZ szerinti statikus teherbírási modulus meghatározására szolgáló helyszíni vizsgálati eljárás fokozatos és lassú terheléssel, mely alatt a konszolidáció jelentıs része lezajlik Statikus teherbírási modulus Az MSZ szerinti helyszíni vizsgálattal, merev tárcsamodell szorzóval, a Boussinesq-képlettel meghatározott modulus a második nyomás-alakváltozás görbe adataiból számítva. Jele: E 2, MPa, vagy N/mm Dinamikus teherbírás- és tömörségmérés A dinamikus teherbírási modulus és a dinamikus tömörségi fok meghatározására elméleti megfontolások alapján kialakított helyszíni vizsgálati eljárás ütésekkel, gyors terheléssel, jelen elıírás szerinti mérıberendezéssel Könnyő ejtısúlyos mérıberendezés A dinamikus tömörségi fok (T rd, %) és a dinamikus teherbírási modulus (E d, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2 ) meghatározására alkalmas jelen elıírás szerinti kézi berendezés, amelynél terhelést közvetítı acéltárcsára adott magasságból, adott tömegő ejtısúlyt a megfelelı számban leejtenek Mérıeszköz alkalmassági vizsgálat (saját ellenırzés) Eljárás annak megállapítására, hogy a mérıeszköz alkalmas-e a jelen vizsgálati elıírás szerinti hibahatáron belüli mérésre Mérési adatok A helyszíni mérés során a gyorsulásmérésbıl meghatározott alakváltozási értékek, adott mérési körülmények között, egy mérési sorozat végrehajtása során Mérési eredmény Azonosított feltételek mellett a mérési adatokból képzett, megbízhatósági tartománnyal vagy a mérési hibával megadott tőréső érték, mértékegységgel Mérıhely A vizsgálati követelmények szerint elıkészített, mérésre kijelölt hely, ahol a mérés elvégzésre kerül Dinamikus tömörségmérés A süllyedési amplitúdóval jellemzett, térfogatváltozás mérésén alapuló vizsgálati módszer, melynél a Proctortömörítési munkának megfelelı 18 ütéses sorozattal hajtják végre a helyszíni tömörítést. 6 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

7 2.14. Relatív tömörség Adott mérési helyen, adott víztartalom mellett, rögzített tömörítési munkával elérhetı legnagyobb tömörség viszonya az eredeti tömörségi állapothoz képest, melyet az ütések miatt elszenvedett tömörödés alakváltozási görbéjébıl határozunk meg. A relatív tömörség mindig a tömörségi fok és a nedvességkorrekciós tényezı hányadosa. Jele: T re, % Nedvességkorrekciós tényezı 1,00-nél kisebb vagy egyenlı dimenzió nélküli szám, a módosított Proctor-vizsgálattal meghatározott sőrőséggörbén a mérés helyén mért természetes víztartalomra (w t ) leolvasott testsőrőség (ρ di ) és a Proctorvizsgálat során meghatározott legnagyobb száraz testsőrőség (ρ dmax ) hányadosa. Anyagtípusra jellemzı érték, mely a víztartalom változása függvényében, a laboratóriumban elvégzett alkalmassági vizsgálatból elıre meghatározható és táblázatosan, vagy grafikusan megadható. Jele: T rw Dinamikus tömörségi fok A relatív tömörség (T re ) és a nedvességkorrekciós tényezı (T rw ) szorzata, ekkor az adott nedvességtartalmú réteg relatív tömörségi fokát az optimális víztartalom mellett létrehozható legnagyobb tömörségre számítják. Az ÚT szerinti izotópos tömörségmérésnél meghatározott tömörségi fokkal (T rp ) számszakilag egyezı érték. Jele: T rd, % Ejtés A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés ejtısúlyának szabályozott módon történı egyszeri leejtése. Az ekkor mért süllyedési amplitúdókat (s ij ) és tárcsasebességet (v ij ) az i = sorozat melletti j = 1 3 indexszel azonosítjuk. Az elsı ejtés süllyedési amplitúdója: s 01, mm Sorozat A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés ejtısúlyának három egymást követı ejtése, melyet a mérımőszer átlagolva is kijelez. A mért süllyedési amplitúdókat (s ij ) és tárcsasebességet (v ij ) i = 0 5 sorozatindexszel azonosítjuk. Az eredmények számítása során átlagoljuk, melyet a sorozat indexe melletti á betővel jelölünk. A második sorozat süllyedési amplitúdóinak átlaga: s 1á, mm. 3. A VIZSGÁLATI MÓDSZER A vizsgálat során adott magasságból, ismert tömegő testet csillapítórugó közvetítésével egy adott átmérıjő merev tárcsára ejtenek. A terhelıtárcsa középpontja alatt mérik a dinamikus terhelés hatására keletkezı függıleges irányú elmozdulást, a süllyedési amplitúdót. 10 kilogrammos ejtıtömeg és 72 cm ejtésmagasság esetén 7065 N dinamikus terhelı erı adódik át a tárcsára, amely megfelelı rugóállandó, 163 mm tárcsaátmérı esetén 0,3 MPa dinamikus nyomásnak (p din ) felel meg. Az ejtési tömeget és magasságot berendezésenként, az adott rugóállandó és ejtısúly tömegének tőréshatárok közötti megválasztásával, a dinamikus terhelési nyomás elıírt értékéhez kell megválasztani. Az alakváltozást jellemzı süllyedési amplitúdók második mérési sorozatából meghatározható a dinamikus teherbírási modulus: E d, illetve a hatodik mérési sorozatból a végmodulus E dvég, mértékegysége MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2. A számítás feltételezi, hogy a terhelıtárcsa terhelése a rugalmas, homogén, izotrop féltérre adódik át. A számítást az anyagra jellemzı Poisson-féle tényezı és a Boussinesq-féle merev vagy hajlékony tárcsaszorzó jellemzı értelemszerő megválasztásával kell végezni. Az alakváltozást jellemzı süllyedési amplitúdók hat mérési sorozatából meghatározható a dinamikus tömörségi fok (T rd ). A számítás feltételezi, hogy a nem összenyomható szilárd anyagból álló szemcsés réteg háromfázisú (levegı + szilárd rész + víz), nem telített és a vizsgálat során végzett tömörítés során is az marad. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

8 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL A számítás figyelembe veszi, hogy az optimális víztartalomnál a legjobb a tömöríthetıség, attól eltérı esetben a nedvességkorrekciós tényezıvel (T rw 1,00) számítható módon csökken. A helyszíni dinamikus tömörségmérés a Proctor-munkavégzésnek megfelelı helyszíni tömörítés során létrejött tömörödési görbe meghatározásán alapul, melybıl a relatív tömörség és a tényleges víztartalom ismeretében a dinamikus tömörségi fok számítható. A tömörödési görbe jellege a réteg elızetes gépi tömörítésének hatékonyságától függı, a tömörítetlen állapot és a teljesen tömörített állapot közötti. A relatív tömörség megmutatja továbbá azt is, hogy az adott nedvességtartalom mellett további tömörítés még végezhetı-e, emiatt ideális eszköz mind a kivitelezık, mind a mőszaki ellenırök kezében, a gyártásközi minıségellenırzésben. 4. A VIZSGÁLAT ESZKÖZEI 4.1. Mérıkészülék Mechanikus kézi terhelıberendezésbıl, terhelıtárcsából, annak középpontjában elhelyezett mérıegységbıl és a mérést vezérlı-adattároló egységbıl áll (1. ábra). 1. ábra Könnyő ejtısúlyos mérıberendezés elvi rajza Mechanikus terhelıberendezés A mechanikus terhelıberendezés ejtısúlyból és vezetırúdból áll. A berendezés 0,3 MPa nagyságú dinamikus terhelés (p din ) elıállítására szolgál, ezért úgy kell kialakítani, hogy méréskor az ejtısúly a kalibrálás során meghatározott magasságból leejtve szabadon essen, és a tányérrugón keresztül adott terhelési idıtartam alatt, a megfelelı dinamikus terheléshez szükséges terhelıerıt biztosítson. Az ejtıtest esésének központosságát a vezetırúd biztosítja. A kalibrált ejtési magasságot az ejtısúly felett kialakított felsı ütközın 8 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

9 elhelyezett rögzítı/kioldó szerkezetet a rögzítıbilincs helyzetével kell biztosítani. Az ejtısúly kézi emeléséhez annak átmérıjét meghaladó körfogantyúval, a szállítás során történı rögzítéséhez pedig szállításvédelemmel kell ellátni. Ejtı test tömege: Ejtési magasság: Terhelési idıtartam: Terhelıtárcsa m = 11 ±1 kg h = kalibrálás szerint (72 ±5 cm) t = 18 ±2 ms legyen. A terhelıtárcsa középpontjában kell elhelyezni a mérı- és központosító egységet. A dinamikus terhelés átadása beépített központosító golyón keresztül történjen. A terhelıtárcsán a kézi szállításra alkalmas fogantyú, a központosító tömbben a jeladó részére mérıüreg legyen kialakítva Az elmozdulás meghatározása A tárcsa süllyedési amplitúdóját arra alkalmas módszerrel, legalább 0,01 mm pontossággal kell meghatározni a terhelés idıtartama alatt. Ennek meghatározására alkalmas módszer egyike lehet a terhelıtárcsa mérıüregébe telepített gyorsulásérzékelı. A függıleges irányú alakváltozást ez esetben az idı és a gyorsulás mérésével kell meghatározni. Az elmozdulás mért adatait a vezérlı-adattároló egységhez kell továbbítani Vezérlı-adattároló egység A vezérlı-adattároló egységet úgy kell kialakítani, hogy a mérés adatait folyamatosan, automatikusan regisztrálja, rendelkezzen a méréshez szükséges kezelıgombokkal, üzemmódkapcsolókkal, kijelzıvel és adattárolóval, nyomtató- és a kiolvasáshoz szükséges számítógépes csatlakozással. A mőszer kijelzıjén méréskor jelenjenek meg a mérési utasítások, a mért adatok egy sorozatra, a hibajelek, a tápfeszültség töltési szintje és egyéb, az üzemeltetésre szolgáló tájékoztató adatok. A berendezés rendelkezzen belsı órával és a mőködéshez szükséges saját tápfeszültséggel, akkumulátorral. A mérı-vezérlı egység mőködését és mőködtetését gépkönyvben, vagy üzemeltetési útmutatóban a gyártónak (forgalmazónak) kell megadni, mely legalább a következıket kell tartalmazza: berendezés beüzemelése vezérlıegység kezelése, funkciók, csatlakozások üzemmódok: ellenırzı üzemmód mérı üzemmód kalibráló üzemmód nyomtató üzemmód adatátviteli üzemmód üzemmódok mőködése, lefolyása berendezés tárolása, karbantartása a mőszer kalibrációja és mérési pontossága. A vezérlıegységnek a mért adatokból az eredmény és grafikonok számítását és tárolását is el kell végezni. Biztosítani kell a lehetıséget a tárolt vizsgálati adatok helyszínen történı kinyomtatására, illetve az adattárolóból PC-re történı felküldésére Nyomtató Az adatok helyszíni kinyomtatására szolgáló egység, mellyel a vezérlı-adattároló egységrıl lehet a helyszínen adatokat kinyomtatni. A nyomtatás tartalmi követelményei: azonosító adatok mérımőszer száma mérés száma dátum. Dinamikus teherbírásmérésnél fentieken túlmenıen: BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

10 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL a választott terhelési szint: p, MPa választott tárcsamodell (merev, hajlékony tárcsa a Boussinesq-modell szerint) út idı grafikonok az s 11, s 12 és s 13 méréseknél Poisson-féle tényezı (MSZ szerinti értelmezésben) µ = 0,3 0,4 0,5, ha választható egyedi mért értékek számszerően az alakváltozások: s 11, s 12, s 13 maximális terhelıtárcsa-sebesség: v 11, v 12, v 13, mm/s átlagértékek: s 1á és v 1á, 0,01 mm s1á eredmény: hányados v 1á eredmény: E d dinamikus modulus, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2. Dinamikus tömörségmérésnél az azonosító és teherbírási adatokon túlmenıen: nedvességkorrekciós tényezı: T rw egyedi értékek: s 01, s 53 átlagértékek: s 0á, s 1á, s 2á, s 3á, s 4á, s 5á süllyedési amplitúdók az ütések számának arányában (tömörödési görbe) eredmény: relatív tömörségi fok, T re, % eredmény: dinamikus tömörségi fok, T rd, %. A nyomtatványon helyet kell biztosítani a helyszíni kézi feljegyzések számára, mint: a projekt neve mérési hely azonosítása (km-szelvény, oldal, méter) a vizsgált réteg mérıszemélyzet neve, vagy kódja idıjárás egyéb megjegyzés részére Tartozékok A mérıüzem biztosításához, nagyobb tömegő mérések elvégzéséhez, az adatok átviteléhez legalább a következı tartozékok biztosítása szükséges: tartalék akkumulátor hálózati töltıberendezés és csatlakozó tápfeszültség-csatlakozó, 12 V-os adatátviteli csatlakozókábel (ha kell) nyomtatókábel (ha kell) nyomtató és papír Mintavételi eszközök A mérési hely elıkészítéséhez, kialakításához, és a vizsgált réteg anyagtípusának, vastagságának meghatározásához szükséges helyszíni mintavétel eszközei a következık: lapát ásó mőanyag zsák (talajminta vételéhez) légmentesen zárható edény (víztartalom meghatározásához) lehúzóléc (az egyenletes felület biztosításához) mérıszalag Anyagok A vizsgálathoz szükséges anyagok a következık: kiegyenlítı homok, kb.10 kg tartalék papírtekercs a nyomtatóhoz. 10 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

11 4.5. A mérıkészülék üzemmódjai A mérıkészülék üzemmódjait és leírását a gyártó (forgalmazó) által készített üzemeltetési útmutatónak kell tartalmaznia. Minimálisan az alábbi üzemmódok üzemelésének biztosítása szükséges Mérı üzemmód Teherbírás-mérési üzemmód A teherbírásmérések rutinszerő végrehajtására szolgál a mérési helyen. A mérés során háromejtéses elıterhelés után, háromejtéses dinamikus terhelésbıl, átlagképzéssel kerüljön meghatározásra a dinamikus modulus értéke, legalább az alábbi mért értékek kijelzésével a vezérlı-adattároló egységen: egyedi értékek: s 11, s 12, s 13 alakváltozások 0,01 mm pontossággal süllyedési amplitúdók átlagértéke: s 1á, mm, 0,01 mm pontossággal dinamikus modulus: E d, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2, 0,1 mm pontossággal. A vizsgálathoz elıírt három dinamikus terhelésnél a mérıkészülék a terhelıtárcsa út idı süllyedési görbéjét folyamatosan rögzítse Tömörség- és teherbírás-mérési üzemmód A mérés során mind a 18 ejtésnél meg kell határozni a süllyedési amplitúdókat. Mivel az elsı hat ejtés a teherbírásméréshez is szükséges, ezért a ponttal egyezıen az elsı három ejtés elıterhelésnek, a következı három ejtés dinamikus terhelésnek minısül, majd további 12 ütés szükséges a dinamikus tömörségi fok meghatározásához. A mért értékekbıl matematikai átlagképzéssel kerüljön meghatározásra sorozatonként az átlagos süllyedési amplitúdó, ebbıl a dinamikus modulus értéke, a relatív tömörségi fok és a dinamikus tömörségi fok, legalább az alábbi mért értékek kijelzésével a ponttal egyezıen, továbbá: egyedi értékek: s 01, alakváltozás 0,01 mm pontossággal süllyedési amplitúdók átlagértékei: s 0á, s 1á, s 2á, s 3á, s 4á, s 5á mm, 0,01 mm pontossággal relatív tömörségi fok: T re, %, 0,1 pontossággal nedvességkorrekciós tényezı: T rwi, 0,01 pontossággal (választott érték) dinamikus tömörségi fok: T rd, %, 0,1 pontossággal A vizsgálat alatt az s 11, s 12, s 13 három dinamikus terhelésénél a terhelıtárcsa út idı süllyedési görbéjét a vezérlı-tároló egység folyamatosan rögzítse Kalibrációs üzemmód Saját ellenırzésre és a kalibrálásra alkalmazott üzemmód. Ebben az üzemmódban csak egy ejtés süllyedési amplitúdó mérése történik (nem készül átlagérték). A kalibrációs üzemmódban a kijelzın kiegészítésként jelenjen meg a terhelıtárcsa maximális süllyedési sebessége (v, mm/s), valamint a gyártó által elıírt ellenırizendı adatok, mint például a kalibrációs faktor és a gravitációtól közvetlenül függı mérési érték Nyomtató üzemmód A nyomtató üzemmódban kell biztosítani a mérési adatok helyszíni, közvetlen kinyomtatását. Ebben az üzemmódban a berendezés úgy mőködjön, mint a mérı üzemmódban Adatátviteli üzemmód Biztosítani kell, hogy a vezérlı-tároló egységbıl a mért adatok felvitele PC-re lehetséges legyen. Az adatátviteli üzemmód választásával a berendezéshez kapcsolható adatkábelen keresztül a mérés adatai további tárolásra, illetve feldolgozásra, PC-re átvihetık legyenek. A fenti általános elvek szerint kialakított vezérlı-tároló egység részletes kezelését és ismertetését a gyártónak (forgalmazónak) a mérıberendezéshez mellékelt használati utasításban, vagy üzemeltetési útmutatóban kell részleteznie, legalább az itt megadott szempontok szerint. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

12 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL 5. VIZSGÁLATOK A teherbírásméréseknél is törekedni kell a vizsgálati hely anyagának elızetes vizsgálatára (Proctor, szemeloszlás, víztartalom). A mérés kézi technikáját a mérıszemélyzetnek el kell sajátítani, különös tekintettel a visszapattanó ejtısúly körfogantyújának balesetmentes és biztonságos megfogására és a súly rögzítésére. Alacsony dinamikus modulusoknál számítani kell arra, hogy az ejtısúly alig pattan vissza A mérés helyének elıkészítése A méréshez a vizsgálat helyét gondosan elı kell készíteni. Az elıkészített felületnek síknak, és az anyagrétegre jellemzınek és egyenletes textúrájúnak kell lennie. A felületre a terhelı tárcsának billenésmentesen kell felfeküdnie. Az elıkészített felület átmérıje a terhelıtárcsa átmérıjénél legalább 10 centiméterrel nagyobb és közel vízszintes legyen. Egyenetlen felületet lehúzóléccel, lemetszéssel kell síkra alakítani. Ha a földmő, illetve a vizsgálandó anyagréteg felülete laza, kiszáradt, repedezett vagy egyenetlen, akkor szükséges mértékig ezt az anyagot el kell távolítani és a mérés helyét az elıírt nagyságú területen így kell kialakítani. Fagyott, vagy inhomogén rétegen a mérés végrehajtása tiltott. Amennyiben a jó felfekvés más módon nem biztosítható, a felületen lévı egyenetlenségeket légszáraz MSZ szerinti H 0/1 finom homokkal kell kitölteni. Az elıkészítés során törekedni kell arra, hogy a kiegyenlítı homok vastagsága ne haladja meg a hézagok kitöltéséhez feltétlenül szükséges mértéket. Csak a felület hézagait, egyenetlenségét töltse ki és biztosítsa a teljes felülető felfekvést. A felület elıkészítésének módját amennyiben annak anyaga jelentısen eltér a vizsgált szerkezet anyagától a mérési jegyzıkönyvben fel kell tüntetni A mérıeszköz elıkészítése méréshez A mőszer felkészítése A mérıberendezés alkalmasságának ellenırzését, és a mérésre való felkészítését a napi mérési feladatok elıtt az alábbi szempontok betartásával kell elvégezni: a mechanikus terhelıberendezés mőködésének ellenırzése (kioldószerkezet, vezetıcsı, szállításvédelem, tisztítás és szilikonos kenés) az ejtısúly szabad esésének ellenırzése az elektronikus csatlakozók sértetlenségének vizsgálata a csatlakozó kábelek épségének ellenırzése a mérı-vezérlı egység akkumulátorának töltöttségi szintje. A mérıkészüléken ekkor kell elvégezni a saját ellenırzést, az pont szerint. Abban az esetben, ha az ellenırzés során mechanikai sérülés, szorulás, vezetékszakadás, szennyezettség, korrózió jelei tapasztalhatók a hibát el kell hárítani. Amennyiben az akkumulátor töltöttségi állapot kijelzése kisebb 50 százaléknál, az akkumulátort fel kell tölteni, vagy ki kell cserélni. Nagyobb feladatok elıtt teljesen töltsük fel az akkumulátorokat Ellenırzı mérés (Teszt) A vizsgálati területen, jellemzı mérési helyen az elıkészített berendezést mérıüzembe kell helyezni. Három elıterhelı ejtés után, három mérıterhelést kell végezni. Ha a mérıterhelések során a kijelzın mérési hiba üzenet jelenik meg, mérési hiba állhat fenn. Amennyiben az ismételt mérés során újból megjelenik ez a kijelzés, akkor tisztázni kell, hogy az ok a készülék, vagy a vizsgált szerkezet hibája (igen alacsony teherbírású réteg). A készülék esetleges hibáját a helyszínen az alkalmassági vizsgálattal (M1.2. melléklet) lehet eldönteni. Amennyiben készülékhiba áll fenn, a mérést nem lehet megkezdeni. Hibátlan mérıberendezés esetén meg kell vizsgálni az egyedi értékek eltérését. Abban az esetben, ha ezek különbsége nem haladja meg az elıírt értéket, illetve a három ejtés grafikus rajzolata egymáshoz közeli, a mérés megkezdhetı. 12 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

13 Dátumbeállítás A helyszíni nyomtatásokon a vizsgálat dátuma és ideje is kinyomtatásra kerül, ezért a mérés elıtt meg kell gyızıdni ezen adatok helyességérıl. Errıl az pont szerinti ellenırzı mérés során célszerő megbizonyosodni. Amennyiben a dátum és idı adatok nem pontosak, azok beállítását is el kell végezni, a berendezés kezelési, vagy üzemeltetési útmutatója szerint A dinamikus teherbírásmérés végrehajtása Mérés általános esetben A mérıhely elıkészítése után a mérıberendezést az alábbiak szerint kell elhelyezni: a terhelıtárcsa elhelyezése az elıkészített felületre, határozott mozdulattal, nem leejtve, jobbra balra 90 -os elforgatással, billenésmentes felfekvést biz tosítva a terhelıtárcsa jeladójának összekapcsolása a vezérlıvel a mérıkábelen keresztül a terhelıtárcsa központosító golyóra állítjuk a még rögzített ejtısúlyt az ejtısúly szállításvédelmet biztosító csapjának kioldása a terhelısúlyt felhúzása és rögzítése a mérı-vezérlı egység mérıállásba kapcsolása A dinamikus teherbírásmérés mőveletei a) A mérési ponton három ejtéssel elıterhelést kell végezni (b d). b) Az ejtısúlyt (ha nincs felemelve) ütközésig fel kell emelni és a rögzítıkarral rögzíteni. Ügyelni kell arra, hogy emelés közben a tárcsáról a központosító golyó fészkét ne emeljük fel és a tárcsát se mozdítsuk el. Az ejtısúly kioldószerkezethez való hozzákapcsoláskor mindkét kezünket egyszerre használjuk úgy, hogy a rögzítıelem bilincsére felülrıl feltámasztjuk két hüvelykujjunkat. Az ejtısúlyt közvetlenül az ütközıig kell felemelni addig, hogy az a rögzítıt érintse. Az ejtısúlyt lassan feljebb húzva, a rögzítı/kioldószerkezet a súlyt megfogja. A túl gyors, hirtelen megemelés hibás méréshez vezethet. c) A vezetıcsı közel függıleges beállítása mellett az ejtısúlyt ki kell oldani, visszapattanása után a körfogantyút elkapva és megemelve ismételten a rögzítı berendezésbe fogni. d) A harmadik elıterhelés után második sorozatként három mérıejtés következik (f j). e) Az elıterhelések adatait nem szükséges tárolni. Ha a vezérlıberendezés még nem lett volna bekapcsolva, ilyenkor be kell kapcsolni. f) A vezetıcsövet függıleges helyzetben a terhelıtárcsára finoman rá kell nyomni és az ejtısúlyt ki kell oldani, visszapattanás után felemelve ismét befogni. Elınyös, ha a vezérlıkészülék hangjelzéssel is jelzi, ha felkészült a következı ejtésre. Ejtés után meg kell gyızıdni arról, hogy a vezérlıegység a mérést elfogadtae, nem kell-e azt megismételni. A kijelzın a mért süllyedési amplitúdó jelenjen meg: s 11 g) Újabb ejtés után az ejtısúlyt elkapva és felemelve rögzítjük. A kijelzın jelenjen meg a mért újabb süllyedési amplitúdó: s 12 h) Utolsó ejtés után az ejtısúlyt elkapva, finoman helyezzük alsó állásba. A kijelzın most mindhárom süllyedési amplitúdó és ezek átlaga is leolvasható kell legyen: s 11, s 12, s 13 és s 1á Amennyiben az egyes süllyedési amplitúdóértékek jelentısen eltérnek az átlagtól, a mérést meg kell ismételni. Ha elfogadjuk, akkor a dinamikus teherbírásmérés befejezıdött. i) A kijelzın a süllyedési amplitúdók átlagértéke mellett ekkor a dinamikus modulus értéke is kerüljön kijelzésre, a mérés számával. A mérés sorszáma a mérés jelölésére szolgál, mérésenként automatikusan eggyel növekedjen. j) A mérési adatok szükség esetén legyenek kinyomtathatók. A mérés befejezése után a mérı-vezérlı egységet ki kell kapcsolni, az ejtısúlyt a szállításhoz biztosítani kell. Ilyenkor kell a kiegészítı és azonosító adatokat is feljegyezni, célszerően a nyomtatott eredmények mellé. k) A mérıberendezést a következı mérıhelyre kell vinni, a súlypontban elhelyezett fogantyúkkal, két kézben szállítva. Ügyeljünk arra, hogy a központosító rúd szára ne ütıdjön semmihez, ne sérüljön a szállításkor. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

14 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL l) Amennyiben egy ejtés végrehajtása után a kijelzın hibaüzenet jelenik meg, az ejtést újra el kell végezni. A behajlási amplitúdó jelentıs eltérése esetén a mérést nem lehet folytatni. A hibát okozhatja a terhelıtárcsa, vagy az ejtısúly központosításának bemozdulása is. Amennyiben az ejtések ismétlése után a hibajelzés folyamatosan jelentkezik, akkor az a mért anyag miatt van, a jeladó, a csatlakozó, esetleg a kábel hibája állhat fenn. A készülékhiba okának felderítéséhez célszerő az alkalmassági vizsgálatot (M1.2. melléklet) elvégezni Helyszíni mérés különleges körülmények között Különleges körülményt jelent a munkaárokban, részleges visszatöltések felületén, lejtıs felületen végzett mérés. Ezekben az esetekben a mérés során kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetvédelmi óvó rendszabályokra (omlásveszély, közlekedés). Mérni csak ott lehet, ahol a biztonságos mérési feltételek biztosítottak. Lejtıs területen a vizsgálat végzésénél gondolni kell a terhelıtárcsa elcsúszására, elmozdulására, mérni csak a mérıhely közel vízszintes kialakításával lehet A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés végrehajtása A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés általános esete A berendezés elıkészítése az ponttal azonos. A dinamikus tömörségmérés a teherbírásméréssel egy idıben történik, ezért az elıterhelésként leadott ejtések süllyedési amplitúdóját is mérni kell. A dinamikus teherbírásméréséhez szükséges második sorozat után további négy sorozat szükséges 3-3 ejtéssel. Ily módon összesen 18 ejtést kell végezni, valamennyinél meghatározva a süllyedési amplitúdót A mérés mőveletei Az elsı két sorozat (hat ejtés) mindegyikénél meg kell határozni a süllyedési amplitúdót. Ez a hat mérési adat egyben a dinamikus teherbírásméréshez is és a dinamikus tömörségvizsgálathoz is szükséges. A mérés végrehajtása az pontban leírtakkal egyezı. A második sorozat után azonban további négy sorozatban három-három ejtést kell végezni a terhelıtárcsa elmozdítása nélkül. Az ily módon összesen 18 ejtéssel tömörített rétegre jutó munkavégzés ekkor a Proctor-vizsgálatnál alkalmazott tömörítı munka mennyiségével közel egyezı. A mérések közötti kijelzés és hibajelzés az fejezettel egyezı azzal a különbséggel, hogy ejtési hiba esetén sohasem ismételhetı az ejtés, új mérıhelyen új felállás szükséges. Az ejtéseket folytatva, a vezérlı-mérı egység ugyanúgy sorozatonként jelezze ki a süllyedési amplitúdókat. Végül az összesen rendelkezésre álló mérések sorozata: s ij, ahol i = 0 5 a mérési sorozatot, j = 1 3 az ejtések számát jelöli. Ezzel a 18 ütés során egyenként bekövetkezett süllyedési amplitúdók ismertté válnak. A mérési módszer feltételezi, hogy a mért süllyedési amplitúdók és a teljes alakváltozás közötti arány, mint anyagjellemzı egy mérési helyen állandó. 6. MÉRÉSI EREDMÉNYEK 6.1. Behajlás, süllyedési amplitúdó A süllyedési amplitúdó a tárcsa süllyedésének mértéke, jele: s ij, mm, ahol i = 0 5, azaz hat sorozatot, és sorozatonként j = 1 3 ejtést jelöl. Ejtésenként az egyedi értékeket is rögzíteni kell, vagy a vezérlıegységben tárolni kell. Az egyedi értékekbıl sorozatonként matematikai átlagot kell képezni. Az átlagok jele: s iá, valamennyi három-három ejtés átlaga. A süllyedési amplitúdók és azok átlagos értékeit legalább 0,1 mm pontosan kell megadni. 14 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

15 6.2. Dinamikus teherbírási modulus A dinamikus modulus (E d, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2 ) értékét az alábbi képlettel kell számítani, az s 11, s 12 és s 13 süllyedési amplitúdók számított s 1á átlagértékébıl: ahol: c s 1á E d 2 ) c ( 1 µ pdin r = s Boussinesq-féle tárcsaszorzó (c = π/2 merev, c = 2 hajlékony) tárcsa közepének átlagos függıleges elmozdulása, 0,01 mm µ Poisson-tényezı (MSZ szerinti értelmezésben) r terhelıtárcsa sugara, mm Fdin pdin = tárcsa alatti dinamikus terhelés nagysága, MPa, N/mm 2 vagy MN/m 2 A ahol: A terhelıtárcsa felülete, mm 2 F din = 2 m g h K ahol: m az ejtıtest tömege, kg g nehézségi gyorsulás, m/s 2 h ejtési magasság, m K rugóállandó, N/m. Különleges dinamikus teherbírási modulus a végmodulus, mely a dinamikus tömörségvizsgálat végzése során teljesen betömörített réteg teherbírását jellemzi és értéke az E d számítási képlettel, az s 51, s 52, s 53, süllyedési amplitúdókból képzett s 5á átlagértékébıl számítható. A dinamikus teherbírási modulus értékét egy tizedesre kerekítve kell megadni. A dinamikus modulus teljes értelmezhetısége érdekében az eredmény mellett meg kell adni, vagy fel kell tüntetni a képletben alkalmazott, választott c szorzót, illetve fel kell tüntetni az alkalmazott Poisson-tényezıt is Egyenértékő dinamikus modulus A mért eredményekbıl a valós c és µ tényezıkkel számított egyenértékő dinamikus modulust kell képezni, a valós µ és a valós tárcsaszorzó alkalmazásával. (Megjegyzés: Ha a berendezésnél a c = 2 és µ = 0,4 tényezı rögzített, ezek eredményei is átszámíthatók) Egyenértékő dinamikus modulus csak egyforma tárcsamérető és dinamikus terheléső mérési eredményekbıl képezhetı: ahol: k µ k c E de, D, p = Ed kµ Poisson-tényezı miatti átszámítási szorzó, ha az a méréskor nem állítható be tárcsamodell szorzó átszámítási szorzója, ha az a méréskor nem állítható be. 1á k Megjegyzés: Ha c = 2 és µ = 0,4 tényezı rögzített, akkor: k µ = 0,923, µ = 0,3 szemcsés anyag esetén és k µ = 1,120, µ = 0,5 kötött anyag esetén, k c = 0,785 Ha a mérés merev tárcsaszorzóval és valós µ mellett történt, akkor E dm,d,p = E d c BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

16 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL Az egyenértékő dinamikus modulus értékét egy tizedesre kerekítve kell megadni. Teljes értelmezhetıség érdekében az eredmény mellett meg kell adni, vagy fel kell tüntetni a tárcsaátmérıt (pl. 163) és az alkalmazott dinamikus terhelést: pl. p din = 0,35 MPa Mértékadó dinamikus modulus Joghatással járó mérések esetében egy méteren belül, egy idıben mért, legalább két egyenértékő dinamikus modulusból matematikai átlagot kell képezni, és a mértékadó dinamikus modulus értékét egész számra kerekítve kell megadni. Ha ezek eltérése az átlagtól nagyobb, mint az átlagérték 20 százaléka, akkor harmadik mérés bevonása is szükséges. A teljes értelmezhetıség érdekében az eredmény mellett meg kell adni, vagy fel kell tüntetni a tárcsaátmérıt és az alkalmazott p din dinamikus terhelést is. Például: E dm,d,p = 24 MPa A dinamikus tömörségi fok A dinamikus tömörségi fokot a relatív tömörségbıl és a nedvességkorrekciós tényezıbıl számítjuk. A relatív tömörséget a 18 ütés során mért és a 6.1. pontban definiált süllyedési amplitúdók s ij s i, j + 1 feltétel szerint korrigált görbéjébıl kell meghatározni úgy, hogy a s ij alakváltozást és az elsı süllyedési amplitúdót ( s 01) meg kell határozni. Az összes alakváltozás s ij ahol i = 0 5 és j = 1 3, egyedi süllyedési amplitúdók összege, vagy 3 ( s + s + s + s + s s ) sij = 0á 1á 2á 3á 4á 5á + Megjegyzés: Az elhelyezés bizonytalanságai miatt az elsı, mért s 01 süllyedési amplitudót a szemilogaritmikus ábrázolású süllyedési görbe kezdeti linearitásával ellenırizni kell, illetve indokolt esetben az ennek megfelelı s 01 értékkel kell helyettesíteni azt. Ha a harmadik sorozat utáni ejtések hármas mozgóátlagának és a mért süllyedési amplitúdó sorozat mozgóátlagának aránya > 0,98, akkor a tömörítés már a betömörített állapothoz igen közeli, ezért a többi, hátralévı érték az utolsó mérési pontok meredekségével, lineáris helyettesítéssel számítható. Ezeket a méréseket azonban azonosíthatóságuk érdekében külön jelöléssel kell ellátni és tárolni. Az elsı süllyedési amplitúdóból és az összes alakváltozásból számítható a relatív tömörség (T re ), amely 18 ejtéssel közölt, Proctor-munkavégzésnek megfelelı tömörítési munka esetén: T re s01 1 sij = 100 s s A relatív tömörséget egy tizedesre kerekítve kell megadni. A fajlagos alakváltozásból számított tömörségszámítási módszer igen érzékeny az elsı süllyedési amplitúdó (s 01 ) mért értékére. A tömörségi fok minden tartományában kedvezı pontosságú másik, alternatív módszer a süllyedési amplitúdók különbségébıl számított relatív tömörség számítása: ahol: T = 100 Φ 53 re,% D m Φ a Proctor-vizsgálat G d = constans modellbıl számított V mm T rd,% összefüggés lineáris együtthatója, mely általánosságban és jellemzıen 0,365 ± 0,025-nek vehetı, [ D ( 3 i + j )] k D m deformációs mutató: Dm, mm = i = 0 5 és j = 1 3 esetén, ahol D k az egymást 18 követı korrigált süllyedési amplitúdók különbsége. Megjegyzés: G d = constans modell alatt az azonos száraztömegő mintákból különbözı víztartalmakkal készült, Proctor-próbatestek vizsgálatát értjük. A w opt-hoz tartozó legkisebb térfogat és a többi minta térfogata közötti különbség a V, melynek alapterülettel osztott és a magasságkülönbséget jellemzı értéke a V mm. 16 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

17 A dinamikus tömörségi fok (T rd, %) a relatív tömörség és a nedvességkorrekciós tényezı szorzata: Pontosabb igény esetént rd = T re T rwk T = T T = T rd re rw Trw, ahol Trwk = illetve = 1 rp ( s s ) Az így kapott tömörségi fok az izotópos méréssel meghatározott tömörségi fokkal (T rp, %) egyezı. A nedvességkorrekciós tényezı számítása: T rw = ρ di ρ dmax A T rw nedvességkorrekciós tényezı a laboratóriumi Proctor-féle alkalmassági vizsgálatból meghatározott sőrőségarány. A ρ dmax értékét az anyagminta legalább négypontos, MSZ szerinti Proctoralkalmassági vizsgálatából; a ρ di értékét a Proctor-vizsgálati görbérıl kell leolvasni, a mérési hely anyagmintájának MSZ szerinti víztartalmának (w t ) ismeretében, melyet a helyszínen, vagy laboratóriumban kell meghatározni. Nagyobb munkánál, vagy nagy felületen alkalmazott anyagtípus (pl. védıréteg) esetén a T rw szorzó elıre, a víztartalomtól függıen táblázatosan elkészíthetı és a helyszínen azonnal alkalmazható. (F3. függelék) Mértékadó tömörségi fok Joghatással járó mérések esetében egy méteren belül, egy idıben mért, legalább két dinamikus tömörségi fokból matematikai átlagot kell képezni és a mértékadó dinamikus tömörségi fok értékét egész számra kerekítve kell megadni. Példa: T rdm = 95% Ha a számításba bevont dinamikus tömörségi fok eltérése ( T rd, %) az átlagtól nagyobb, mint 3,0%, akkor az átlag számításába újabb mérés bevonása is szükséges. Ha a dinamikus tömörség mérésekor a D m deformációs mutató értéke > 3 és ugyanakkor a mért dinamikus modulus E d < 10 MPa, akkor a mérési eredményt tájékoztató értéknek kell tekinteni, mert a helyi tömöríthetıség feltételei korlátozottan állnak fenn. Ekkor a vizsgált réteg tömörítıgépekkel sem tömöríthetı! 01 s ij VIZSGÁLATI JEGYZİKÖNYV 7.1. Tartalmi követelmények A vizsgálati jegyzıkönyvben fel kell tüntetni jelen mőszaki elıírás számát, a vizsgáló laboratórium azonosító adatait, mérési jogosultságát, továbbá: a mérıberendezés típusát, gyári számát az utolsó kalibrálás idıpontját dátumot a mérés helyét és azonosító adatait a vizsgált szerkezet, földmő, réteg nevét a mérés sorszámát a kapcsolódó dokumentumok megnevezését (Proctor-sőrőségek, víztartalom) a mérés egyedi adatait a mérés átlag adatait a vizsgálati részeredményt (dinamikus modulus, egyenértékő dinamikus modulus) a mértékadó eredményt a vizsgálat pontosságát, hibáját, vagy megbízhatóságát a mérési bizonytalanságra való utalást az eredményt befolyásoló idıjárási jellemzıket, és egyéb körülményeket a vizsgálatot végzı személy nevét, aláírását és az aláírás dátumát a vizsgálati jegyzıkönyv mőszaki tartalmáért felelıs személy nevét, aláírását és az aláírás dátumát. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

18 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL Tartalmazhatja továbbá: laboratórium munkamenetéhez szükségnek ítélt adatokat (munkaszám, mérıszemélyek kódja, lapszám, logó, cím, elérhetıség, telefon, fax, ). Megjegyzés: A vizsgálati jegyzıkönyvben fel kell tüntetni, hogy a vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak, a vizsgálati részadatokat a mérési lapok tartalmazzák, melyekbe a megrendelı bármikor betekinthet. A vizsgálati jegyzıkönyv csak teljes terjedelemben és csak a vizsgálólaboratórium írásbeli jóváhagyásával másolható. A vizsgálati jegyzıkönyv a vizsgálati eredménybıl eredı semmilyen tanácsot, minıségre való utalást vagy ajánlást nem tartalmazhat. 18 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

19 MELLÉKLET M.1. A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés kalibrációja M.1.1. Gyári kalibrálás A mérésre használt készülék kalibrált állapotú legyen. Kalibráció után a mechanikus terhelıberendezés és az elektromos mérıberendezés összehangolt egységet képez. A kalibráció adatait (ejtési magasság, tömeg, kalibráció dátuma) az ejtısúlyon kell feltüntetni. A berendezés ellenırzéséhez szükséges adatokat (K1, K2 és tőrése, kalibrációs faktor), valamint a kalibráció adatait a kalibrációs jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell. A mérıberendezés beüzemeléskor ellenırizni kell a kalibráció során beállított, az adattáblán közölt elıírt ejtési magasságot. Az elektronikus gyorsulásmérıre vonatkozó kalibrációt a terhelıtárcsán elhelyezett mérıegységen is fel kell tüntetni. A terhelı- és gyorsulás- (süllyedésmérı) berendezést tízezer mérés elérése után, de legalább kétévenként a gyártó által kijelölt szakmőhelyben felül kell vizsgáltatni és erre jogosult kalibráló szervezettel kalibráltatni. Ennek idıpontját és az alkalmasságra való utalást a készüléken fel kell tüntetni. Javítás, vagy alkatrészcsere esetén a berendezést erre jogosult kalibráló szervezettel újra kalibráltatni kell. M.1.2. Alkalmassági vizsgálat, saját ellenırzés M Ellenırzés A mérıberendezést az pontban leírtak szerint összeállítva, kalibrációs üzemmódba helyezzük. Ejtés nélkül a kijelzınek nulla értékeket kell jeleznie. Kontrollérték (alapállás): K1 = gyártó által megadott érték, megadott tőréssel. A terhelıtárcsa 180 -os átfordítása után a kijelzés Kontroll érték fordított állásban: K2 = K1 + legyen, melyet a gyártónak a használati és üzemeltetési útmutatóban, a kalibrálónak pedig a kalibrációs jegyzıkönyvben ±tőréssel kell megadnia. Amennyiben ez nem teljesül, a berendezés nem mőködıképes. Kalibrációs faktor: A kalibráció során beállított szám, melyet a gyártó a használati és üzemeltetési útmutatóban, a kalibráló pedig a kalibrációs jegyzıkönyvben ±tőréssel ad meg. Amennyiben ennek az értéknek a változása meghaladja a megadott határértéket, a készüléket ismét kalibrálni kell, mérésre alkalmatlan. M Egyedi mérés A mérıberendezés egyedi mérést végrehajtására is legyen alkalmas, a kalibrálás vagy a hitelesítés elvégezhetısége miatt. Ez a menü a mérési állapotból ne legyen elérhetı. Az ejtısúly leejtése után az egyedi mérési értékek adatai jelenjenek meg. M A mérési módszer megbízhatósága, pontossága A megbízhatóság és pontosság megállapításához a vonatkozó szabványban definiált ismételhetıségi szórás (s r ) és a reprodukálhatósági szórás (s R ) értékeinek megadása, vagy nagy mintaszám mellett statisztikai módszerekkel meghatározott vizsgálati megbízhatóság számítása szükséges. A mérés pontosságát minden kalibráció után újra kell számítani. M A könnyő ejtısúlyos mérıberendezés az elıírás szerinti mérésre alkalmas, ha a süllyedési amplitúdók: ismételhetıségi szórása s r 0,8 reprodukálhatósági szórása s R 1,2 számított mérési hiba: A süllyedési amplitúdók mérésének 0,01 mm-es pontossága, a dinamikus terhelıerı mérésének 5 százalékos pontossága esetén a mérési hiba a mért E d dinamikus modulus 5,2 százaléka. A süllyedési amplitúdók mérésének 0,01 mm-es pontossága, a dinamikus terhelıerı mérésének 5 százalékos pontossága esetén a mérési hiba a mért dinamikus tömörségi fok T rd ±2,0%. A dinamikus tömörségi fok hibája a Proctor-vizsgálat során meghatározott jellemzık legfeljebb ±0,15 g/cm 3 mérési hibáival terhelt, ennél nagyobb sőrőségingadozás esetén a pontosság nagymintából számítandó. BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

20 DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉS KISTÁRCSÁS KÖNNYŐ EJTİSÚLYOS BERENDEZÉSSEL FÜGGELÉK F.1. A számításokban alkalmazott kifejezések A dinamikus teherbírási modulust a 6.2. pontban megadott képletbıl kell számítani. Alakváltozás mérése gyorsulásmérı alkalmazása esetén ahol: a t a mért gyorsulás a mért idı a s = 2 t A relatív tömörséget ( TrE, %), a nedvességkorrekciós tényezıt ( T rw ), a dinamikus tömörségi fokot, ( T rd, %) a 6.3. pontban megadott képletbıl kell számítani. 2 F.2. Mőszaki követelmények A mechanikus terhelıberendezés kialakításának követelményei: az ejtısúly tömege (fogantyúval együtt): a vezetırúd teljes tömege (tányérrugókból álló rugóelemmel) az ejtısúly szállításvédelmével, kioldószerkezettel és billenésvédelemmel: dinamikus terhelés legalább: terhelési idıtartam: A terhelıtárcsa kialakítási követelményei: a terhelıtárcsa átmérıje: a terhelıtárcsa vastagsága: a terhelıtárcsa teljes tömege (mérıalagúttal az érzékelı beépítéséhez, hordozófogantyúkkal): Alakváltozás mérésére alkalmazott gyorsulásmérı kötött mőszaki adatai: a beépített gyorsulásfelvevı mérési tartománya: Egyéb alakváltozás-mérı és a gyorsulásmérı alkalmazása esetén: mérési idıtartam: feldolgozott mérési jel: alakváltozás leolvasási pontossága: kvarcóra pontossága: alakváltozás leolvasási pontossága: 11 ±1 kg legfeljebb 5 ±0,5 kg 0,3 MPa 18 ±2 ms 163 mm legalább 20 mm 15 ±1,5 kg 0 50 g 18 ±2 ms legalább 25 jel/18 ms legalább 0,01 mm legyen legfeljebb ±1,5 s naponként legalább 0,01 mm legyen F.3. A nedvességkorrekciós tényezı számítása és alkalmazása A helyszíni dinamikus tömörségmérés elsı eredménye a relatív tömörség (T re, %), mely azt mutatja, hogy a réteg milyen tömörségő, a tényleges víztartalom mellett elérhetı legnagyobb tömörséghez képest. A relatív tömörség méréséhez nem kell a nedvességkorrekciós tényezı. Új vizsgálati paraméter, mely a tömörítıeszközök hatékonyságának megítélésében jelentıs. Ismeretében eldönthetı, hogy az adott nedvességtartalom mellett további tömörítés még végezhetı-e a rétegen egyáltalán. A dinamikus tömörségi fok számításához a mért relatív tömörséget korrigálni kell, attól függıen, hogy a helyszíni víztartalom az optimálistól milyen mértékben tért el. Azt az arányt, mely a Proctor-vizsgálattal meghatározott, tényleges víztartalomhoz tartozó száraz sőrőség és az optimális víztartalomhoz tartozó legnagyobb száraz testsőrőség hányadosa, nevezzük nedvességkorrekciós tényezınek: T rwi = ρ di ρ dmax 20 BIZOTTSÁGNAK MUNKAPÉLDÁNY

Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/

Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/ Andreas Builders Developing & Servicing Ltd. CEN Workshop Agreement /CWA/ Vizsgálati módszer a dinamikus tömörség- és teherbírás mérésére kistárcsás könnyő-ejtısúlyos berendezéssel Test Method for Dynamic

Részletesebben

Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül

Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül Az EU tömörségmérési irányelvei szerint nem szándékozik az izotópos mérést alkalmazni (lásd: FGSV-516) nem szeret négykézláb mérni (kiszúróhenger,

Részletesebben

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai M7 autópálya Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz Budapest 2006 Készítette: Subert István - 1 - Subert István Próbatömörítés eljárási utasítása

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése

Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése Vizsgálati jegyzőkönyvek általános felépítése 1. Intézményi és személyi adatok 1. Megbízó intézmény neve és címe 2. Megbízó képviselőjének neve és beosztása 3. A vizsgáló intézmény illetve laboratórium

Részletesebben

Vízóra minıségellenırzés H4

Vízóra minıségellenırzés H4 Vízóra minıségellenırzés H4 1. A vízórák A háztartási vízfogyasztásmérık tulajdonképpen kis turbinák: a mérın átáramló víz egy lapátozással ellátott kereket forgat meg. A kerék által megtett fordulatok

Részletesebben

Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel

Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel Az ÚT 2-2.124 ÚME tárgya: Földművek, szemcsés talajjavító és védőrétegek, kötőanyag nélküli alaprétegek dinamikus tömörségének és

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai

Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai ubert István Andreas Kft T.Q.Phong BME Geotechnika Tanszék Bükfürdő Beruházási konferencia Bevezetés Minden vonalas létesítmény földmunkája, szemcsés

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1659/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az IQC Mérnöki Kft. Vizsgáló laboratórium (1112 Budapest, Repülőtéri u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével

A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével Fáy Miklós* - Subert István* - Király Ákos* A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével A közlekedés dinamikus hatása a pályaszerkezetre és a földmő-tükörre

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT-1-1271/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAÉPTESZT Magyar Építőmérnöki Minőségvizsgáló és Fejlesztő Kft. Minőségvizsgáló

Részletesebben

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései 28 A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Subert István 1 A B&C dinamikus tömörség és teherbírás mérésére vonatkozó ÚT 2-2.124 Útügyi Mûszaki

Részletesebben

METROBER SAM-rétegek kérdései

METROBER SAM-rétegek kérdései METROBER SAM-rétegek kérdései MAUT 2006.05.11. Subert 3.2/2005 ÉME 1.sz táblázat: Két egymásra merőleges irányban legalább 100 kn/m szakítószilárdságú és 1-5% szakadónyúlású műszaki textília hordozóanyagú

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók.

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. 1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 9-17 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára

Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára Biometria gyakorló feladatok BsC hallgatók számára 1. Egy üzem alkalmazottainak megoszlása az elért teljesítmény %-a szerint a következı: Norma teljesítmény % Dolgozók száma 60-80 30 81-90 70 91-100 90

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Földmővek, földmunkák II.

Földmővek, földmunkák II. Földmővek, földmunkák II. Földanyagok tervezése, kiválasztása Földmővek anyagának minısítése A földmőanyagok általános osztályozása A talajok (új) szabványos osztályozása A talajok minısítése a fölmőanyagként

Részletesebben

Ellenállásmérés Wheatstone híddal

Ellenállásmérés Wheatstone híddal Ellenállásmérés Wheatstone híddal A nagypontosságú elektromos ellenállásmérésre a gyakorlatban sokszor szükség van. Nagyon sok esetben nem elektromos mennyiségek mérését is visszavezethetjük ellenállásmérésre.

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2008 PJ-MA SOIL MECHANICS Talajok tömörítése BME Geotechnikai Tanszék Tömörség értelmezése Építési terület D r T r r Tömörségi fok: e max e max r d helyszín r e d max e helyszín min 100 100 [%] [%] 2008

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Tömörségmérések mérési hibája és pontossága

Tömörségmérések mérési hibája és pontossága Subert István okl.építőmérnök, okl.közlekedésgazdasági mérnök, Tömörségmérések mérési hibája és pontossága 1.) Bevezetés A mélyépítések földműveinél, alaprétegeinél alkalmazott tömörségmérésére Európában

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor

MULTI ECHO. 230V-os ablaknyitó motor 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu MULTI ECHO 230V-os ablaknyitó motor 1, Motor 7, Hatszögő anya alátéttel 2, Elsı csap a lánchoz 10, Motor

Részletesebben

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások:

MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK. 2D megoldások: MIKROFYN GÉPVEZÉRLÉSEK Néhány szó a gyártóról: Az 1987-es kezdés óta a Mikrofyn A/S a világ öt legnagyobb precíziós lézer és gépvezérlés gyártója közé lépett. A profitot visszaforgatta az új termékek fejlesztésébe

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Minőségi változás a közműárok helyreállításban

Minőségi változás a közműárok helyreállításban Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Andreas Kft Trang Quoc Phong Doktorandusz, BME, Geotechnikai Tanszék Minőségi változás a közműárok helyreállításban Bevezető A városi vonalas

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /78 számú előírás

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus /78 számú előírás MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 3-1-2003/78 számú előírás Mintavételi és vizsgálati módszerek az élelmiszerekben lévő patulin mennyiségének hatósági ellenőrzésére Sampling methods

Részletesebben

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a. modulusok átszámíthatósági kérdései

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a. modulusok átszámíthatósági kérdései A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Subert István okl.ép.mérnök, okl.gazd.mérnök, ügyvezető ANDREAS Kft Budapest Az AndreaS Építőipari Fejlesztő

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek

Méréselmélet és mérőrendszerek Méréselmélet és mérőrendszerek 6. ELŐADÁS KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba eredete o

Részletesebben

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra

Beépítési útmutató Enkagrid georácsokra Enkagrid georácsokra Colbond Geosynthetics GmbH 1. Alkalmazási terület 2. Szállítás és tárolás 3. Altalaj előkészítés 4. Georács fektetése 5. Feltöltés készítése 6. Tömörítés, és tömörségellenörzés 7.

Részletesebben

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel SUBERT István Okl.építőmérnök, okl.közlekedés-gazdasági mérnök, Andreas Kft ügyvezető, kutatómérnök ANDREAS Kft Budapest Magyarország

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

Straight Edge Compact

Straight Edge Compact Straight Edge Compact Bevezetés Egyenességmérő készülék A különböző acélszerkezetek gyártásánál és szerelésénél az egységek összekapcsolását biztosító csavaros és hegesztett kötések gyakran vezethetnek

Részletesebben

Tömörség és Teherbírás mérő

Tömörség és Teherbírás mérő BC-1 Tömörség és Teherbírás mérő SP-LFWD A BC-1 készlet tartozékai vezetőrúd és ejtősúly terhelőtárcsa d=163 mm vezérlő-adattároló egység thermoszublimációs nyomtató szivacsos hordozó táska Parallel adatfeldolgozó

Részletesebben

közúti és mélyépítési szemle kivonatok

közúti és mélyépítési szemle kivonatok közúti és mélyépítési szemle kivonatok A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései Subert István, Közúti és mélyépítési szemle 55.évf.1.szám Megjegyzések

Részletesebben

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA

TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA 1 TÖMEGÁLLANDÓSÁG FOGALMA A tömegállandóság fogalma azt fejezi ki, hogy kiszárított állapotban az anyagot tovább szárítva a tömege nem csökken. A tömegállandóság fogalma a szabványokban nem egységes, gyakorlati

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c.

Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c. Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c. cikkéhez 1 35 Dr. Boromisza Tibor 2 Subert István követ dobott az állóvízbe.

Részletesebben

Asztali borítékoló gépek SI 3300/3500. Az o p t i m á l i s f e l a d a t m e g o l d á r a k i al a kí t o t t b o r í t é k o l ó g é p

Asztali borítékoló gépek SI 3300/3500. Az o p t i m á l i s f e l a d a t m e g o l d á r a k i al a kí t o t t b o r í t é k o l ó g é p Asztali borítékoló gépek SI 3300/3500 Az o p t i m á l i s f e l a d a t m e g o l d á r a k i al a kí t o t t b o r í t é k o l ó g é p A postai elıkészítés során ugyazon hatékonysággal dolgoznak mint

Részletesebben

Jelentkezési Felhívás 2012-2013. évi Kőzet, Adalékanyag és Helyszíni vizsgálatok Körvizsgálathoz

Jelentkezési Felhívás 2012-2013. évi Kőzet, Adalékanyag és Helyszíni vizsgálatok Körvizsgálathoz 1 Jelentkezési Felhívás 2012-2013. évi Kőzet, Adalékanyag és Helyszíni ok Körhoz Készült az MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány alapján. a. Célkitűzés, fő feladatok: Laboratóriumok számára kőzet, adalékanyag

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1220/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az EULAB Laboratóriumi és Technológiai Kft. Vizsgáló Laboratórium (2120 Dunakeszi,

Részletesebben

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı Alkalmazási terület: Családi házak, kisebb közösségek vízfogyasztásának mérésére. MID engedéllyel rendelkezı mérı: hidegvíz mérésére 50 C ig, 16 bar üzemi nyomásig. Jellemzık Az alkalmazott és a feldolgozott

Részletesebben

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.

KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling. KLING Mérnöki, Ipari és Kereskedelmi Kft 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66, Fax:262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu FERNI 24V Külsı szárnyaskapu hajtás F1024 Magyarországi Képviselet

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ. MC Vario Összecsukható állvány Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: MC Vario Összecsukható állvány Cikkszám: 92020007 Gyártó: METALCONSTRUCT Zrt. 6000. Kecskemét, Főzfás köz 3. Lapszám: 2/6 Az ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ az MC Vario összecsukható

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1056/2006 számú akkreditált státuszhoz A H-TPA Innovációs és Minõségvizsgáló Kft. Pécs Laboratórium (7628 Pécs, Eperfás u. 6.; 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

hatályos: 2012.01.13-2012.01.14 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról 1 hatályos: 2012.01.13-2012.01.14

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1383/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Műszaki Szolgáltató Kft. KÖZPONTI ÉS TERÜLETI LABORATÓRIUMOK

Részletesebben

Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés

Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés Írta: Subert István Okl.építőmérnök, Okl.Közlekedésgazdasági Mérnök Ügyvezető igazgató - Andreas Kft 1. Bevezető Elégtelen tömörítés

Részletesebben

Dinamikus tömörségmérés alkalmazhatósága KORREFERÁTUM

Dinamikus tömörségmérés alkalmazhatósága KORREFERÁTUM Subert István Dinamikus tömörségmérés alkalmazhatósága KORREFERÁTUM Ézsiás László SZIE 2005 évi szakdolgozatához és Dr Szepesházi Róbert hasonló címő KKK tanulmányához Aktualitások a geotechnikában COLAS

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1168/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szekszárdi

Részletesebben

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hatékony minőség-ellenőrzés dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger 2006.09.13-15. Subert Hagyományos tömörség-ellenőrző módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földművek tömörségének meghatározása

Részletesebben

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. JOGI ALAPOK ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Fordítás 1 Az Európai Közösség hivatalos lapja L40, 1989. 02. 11., 12. oldal 2 Az Európai Közösség hivatalos lapja L220, 1993. 08. 30., 1. oldal 3 Az Európai Közösség hivatalos lapja L284, 2003. 10. 31,

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP

MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV. A mérési jegyzıkönyvet javító oktató tölti ki! Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP MÉRÉSI JEGYZİKÖNYV Katalizátor hatásfok Tanév/félév Mérés dátuma Mérés helye Jegyzıkönyvkészítı e-mail cím Neptun kód Mérésvezetı oktató Beadás idıpontja Mechatronikai mérnök Msc tananyagfejlesztés TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0042

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix

Microsoft Excel. Táblázatkezelés. Dr. Dienes Beatrix Microsoft Excel Táblázatkezelés Dr. Dienes Beatrix A táblázatkezelı feladata: Táblázatosan elrendezett adatok hatékony és látványos kezelése. Nagy adathalmazok adatbázis-kezelı Legfontosabb szolgáltatások:

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301)

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) VEZETÉK NÉLKÜLI SZÍNES INFRA KAMERA HU DIGITÁLIS VIDEO RÖGZÍTİVEL CIKKSZÁM GP-812BF (KAMERA GP-812T, DVR GP-7301) Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielıtt használatba venné a kamera szettet.

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása 1 Nyomó igénybevétel megvalósítása (nyomóvizsgálat) 2 Az anyagok viselkedése nyomó igénybevétel

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 6.

Matematikai geodéziai számítások 6. Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 6.: Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre

Részletesebben

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ) KÉSZÍTETTE: DR. FÜVESI VIKTOR 2016. 10. Mai témáink o A hiba fogalma o Méréshatár és mérési tartomány M é r é s i h i b a o A hiba megadása o A hiba

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/ ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DEÁK KRISZTIÁN 2013 Az SPM BearingChecker

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület

Nemzeti Akkreditáló Testület Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1138/2014 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Közúti szolgáltató igazgatóság Útállapot vizsgálati osztály Szegedi Minőségvizsgálati

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 5. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11.

LINDAB perforált profilokkal kialakítható önhordó és vázkitöltı homlokzati falak LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. LINDAB BME K+F szerzıdés 1/2. ütemének 1. RÉSZJELENTÉS-e 11. oldal b) A hazai tartószerkezeti és épületszerkezeti követelményeknek megfelelı, a hatályos, valamint a várhatóan szigorodó (európai) épületfizikai

Részletesebben

KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL

KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 81. kötet (2011) KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL Makó Ágnes PhD. Hallgató, I. évfolyam Miskolci

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Anyagvizsgálatok gyakorlat I. Viszkozitás mérése Höppler-féle viszkoziméterrel A mérés megkezdése

Részletesebben