XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XX. Évfolyam 2. szám. Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton"

Átírás

1 XX. Évfolyam 2. szám Vízmondó: Hibaelhárítás a szennyvízhálózaton Az elz lapszámban várakozással telve még arról írtam, vajon milyen fogadtatásra lel majd a Vízmondó új, képregényes oldala. Az elmúlt csaknem három hónap során számos pozitív visszajelzést kaptam, ami meggyzött arról, hogy jó irányban mozdultunk el, amikor a megújítást tztük ki célul. Így folytattuk a munkát a rajzolóval, akit az illendség miatt s múltkori mulasztásomat pótolva - szeretnék bemutatni a DRV Hírek olvasóinak: Sznyi Gergnek hívják a grafikák készítit. Képregényes formában legutóbb az ivóvízhálózaton történ cstörés kijavítását mutattuk be. Az ivóvízellátás mellett társaságunk másik fontos alaptevékenysége a szennyvízelvezetés és tisztítás, így az újabb szám témaválasztásakor azonnal felmerült az elzhöz hasonló tartalmú kiadvány elkészítésének igénye. Hamar megállapítottuk, hogy a szennyvízhálózaton is számtalan olyan hibalehetség fordulhat el, melyek gyors, szakszer elhárítása komoly kihívások elé állítják szakembereinket a zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében. Ráadásul ezek a folyamatok látványosak, a rajzok segítségével jól bemutathatóak. A szennyvízhálózaton is történik idnként cstörés, bár jóval ritkábban, mint az ivóvízhálózat esetében. Másrészt nem sok értelme lett volna szinte ugyanazt a munkafolyamatot ábrázolni, mint korábban. Mivel új, egyedi kiadványt kívántunk létrehozni, ezért tovább kutattunk a hibalehetségek között. Gyakori hiba a dugulás is, mivel a szennyvízcsatornába a gondatlan emberi magatartás következményeként idnként nemcsak szennyvíz kerül. Az esetek többségében a dugulás hálózatmosatás révén viszonylag egyszeren megszntethet.

2 A szakemberekkel történ konzultációt követen, végül az egyik leggyakrabban elforduló hiba elhárításával kapcsolatos folyamatot mutatjuk be: egy szennyvíz-szivattyú meghibásodását és cseréjét. Ahol a terepviszonyok lehetvé teszik, a szennyvíz gravitációs módon folyik a csatornában. Természetesen a szennyvíztisztító telepig képtelenség csak lejts cshálózatot kiépíteni, így mindenképpen szükség van ún. szennyvízátemelkre, a szennyvíz továbbítása érdekében. A szennyvízátemelkben szivattyúk mködnek, melyek a szennyvíz magasabb pontra történ emelését segítik. Meg kell említenünk, hogy szerencsére egyre több átemelben találjuk meg a társaságunk által szabadalmaztatott szagtalanító rendszert is, mely a szennyvízszállítás során fellép kellemetlen szaghatások megelzését szolgálja. Ha a szennyvízátemelben található szivattyú meghibásodik, akkor a folyamatosan érkez szennyvízzel megtelik az átemelakna. Az URH-s jeladó rendszer azonnal hibaüzenetet küld a diszpécser központba, ahol a számítógépes üzemirányító rendszer jelzi a meghibásodást. Az ügyeletes diszpécser értesíti, és a helyszínre küldi a hibaelhárító szakembereket. A helyszíni hibafeltárást követen kiderül, hogy a szivattyú helyben javíthatóe. Komolyabb hiba esetén a szennyvízszivattyút kicserélik a szakemberek. Az új szivattyú üzembe helyezését követen fontos feladat a környezet ferttlenítése, mivel a felszínre esetlegesen kifolyó szennyvíz komoly fertzésveszély forrása lehet. A szennyvízhálózat zavartalan üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen fogyasztóink közremködése is. Alapvet fontossággal bír ugyanis, hogy a csatornahálózatba csak olyan anyagok kerüljenek, melyek nem zavarják a rendszer és a tisztítótelep mködését. Ezért nem szabad a csatornába engedni többek között zsírt, olajat, festéket, benzint, mérgez vagy maró anyagokat, manyag- és üvegpalackokat, építési törmeléket, állati tetemeket. Elsre talán szokatlan a felsorolás, de szennyvizes kollégáink minden bizonnyal kacifántos sztorikat tudnának mesélni arról, mi mindent találtak már a csatornában. Nem szabad szó nélkül elmennünk még egy lényeges tudnivaló mellett. A társaságunk által üzemeltetett csatornahálózatot csak szennyvizek elvezetésére létesítették. A csatornába kerül nagyobb mennyiség csapadékvíz zavart okozhat a szennyvíz elvezetésében és a tisztítási technológiában. A hagyományos Vízmondóhoz képest van egy változás a jelenlegi számban: kimaradt a keresztrejtvény, mely a fogyasztói visszacsatolás szempontjából is jelentséggel bír. A megfejtés beküldésekor ugyanis számos fogyasztónk kérdéseket is fel szokott tenni, vagy egyszeren csak megírja véleményét a bemutatott témáról. Hséges, játékos kedv fogyasztóink jogosan kérhetik számon rajtunk a rejtvény hiányát, bár megnyugtatásul elmondhatjuk, hogy épp egy másik nyereményakció került a szóban forgó részre. A döntés magyarázatát is megosztjuk olvasóinkkal. A következ hónapokban a Vízmondó mellett több tájékoztatót (díjtámogatásról, számlaformátum változásáról) kell az elszámoló számlák mellé borítékolnunk, viszont ebben a tekintetben a borítékoló gépek kapacitása véges. Ezért összevontunk két anyagot és a csoportos beszedési megbízás, mint elnyös fizetési mód népszersítése érdekében indított nyereményakciónk a Vízmondóba került. Dónucz László Tájékoztató a lakossági fogyasztók állami díjtámogatásából adódó díjkülönbözet elszámolásáról Magyarországon a víz- és csatornaszolgáltatás hatósági áras, a január 1-tl december 31-ig hatályos díjakat a vízi közmvek tulajdonosai állapítják meg. Ez azt jelenti, hogy a DRV Rt. által alkalmazandó díjakat - az állami tulajdonú vízi közmvek esetében a környezetvédelmi és vízügyi miniszter, - az önkormányzati tulajdonú vízi közmvek esetében az illetékes önkormányzat képviseltestülete határozza meg rendeletben. A lakosság által fizetend díjakat az infláción kívül elssorban a víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának alakulása befolyásolja. Az állam a lakossági fogyasztók terheinek csökkentése érdekében díjtámogatást nyújt azokon a településeken, ahol a vízellátás, szennyvízelvezetés költségei egy meghatározott küszöbértéknél magasabbak. Az önkormányzatok által jelzett igények alapján utólag kerül felosztásra a költségvetésben jóváhagyott országos szint támogatási keretösszeg. Így az érintett településeken az állami díjtámogatás mértékével módosul a miniszter vagy az illetékes önkormányzat képviseltestületének rendeletében megállapított lakossági víz- és csatornaszolgáltatási díj. Az állami díjtámogatás ez évi elosztásáról január 1-ig visszamenleges hatállyal - a KvVM 2/2005. számú rendelete döntött. Így az érintett településeken véglegessé váltak a évi lakossági víz- és csatornahasználati díjak. Az állami támogatással csökkentett fogyasztási díjakat fogyasztóink a soron következ elszámoló számla egységár (E.ár) rovatában találják. A díjtámogatás elosztásáról szóló döntés meghozataláig évben, a DRV Rt. átmenetileg a évre érvényes víz- és csatornadíjon számlázta a szolgáltatásait. A díjtámogatási rendszerbl január 1. óta adódó díjkülönbözet elszámolására a soron következ els elszámoló számlában nyílik mód. Ennek menete a következ:

3 A évi lakossági víz- és csatornadíjon eddig kiszámlázott fogyasztási tételeket visszavonjuk, majd ugyanezeket a leolvasott mennyiségeket a évre érvényes víz- és csatornadíj alapulvételével újra kiszámoljuk. Az elszámoló számla Fizetend összesen sora az aktuális fogyasztás mellett így a tavalyi és ez évi víz- és csatornadíj közötti különbséget is tartalmazza. Ügyfélszolgálati irodáink készséggel adnak további felvilágosítást a díjrendszerrel kapcsolatban. Tisztelettel: Dunántúli Regionális Vízm Rt. A Közgylésrl május 5-én a Dél-balatoni Igazgatóság székházában került sor Társaságunk Közgylésére. A többségi tulajdonos magyar államot dr. Schmidt Zsuzsanna, a KvVM Társasági Önálló Fosztályának fosztályvezet helyettese képviselte. Számos tulajdonos önkormányzat megbízottja, képviselje is részt vett a legfbb döntéshozó fórumon. A dolgozói részvényesek meghatalmazottak útján képviseltették magukat. A levezet elnöki szerepkört az Rt. Igazgatóságának mint késbb kiderült leköszön elnöke, dr. Hecsei Pál töltötte be. Bevezetjében hangsúlyozta, hogy a DRV Rt. történetének két legnehezebb évén van túl. Különösen a gazdasági év volt kihívásokkal fszerezve, elssorban rajtunk kívülálló küls körülmények, így az idegenforgalom jelents visszaesése, a kedveztlen idjárás, az Európai Uniós csatlakozás, valamint a tulajdonosi többletelvárások következményeként. A kitzött feladatokat ennek ellenére maradéktalanul teljesítette a Társaság, ezért az elnök úr a DRV Rt. valamennyi vezetjének és dolgozójának külön is megköszönte kitartó, áldozatkész munkáját. A Közgylés ezt követen megvitatta az els négy napirendi pontot, és elfogadta az Igazgatóság jelentését az Rt. ügyvezetésérl, vagyoni helyzetérl és üzletpolitikájáról; az Igazgatóság beszámolóját a üzleti évrl, a mérlegrl; a Felügyel Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését a részvénytársaság évi beszámolójáról. A gazdasági év néhány jellemz adata tájékoztatásul: Az értékesített ivóvíz mennyisége (végs felhasználás): e m3 A tisztított szennyvíz mennyisége: e m3 Az értékesítés nettó árbevétele: e Ft Adózott eredmény: e Ft Jóváhagyott osztalék: e Ft Mérleg szerinti eredmény: 172 e Ft A Közgylés tárgyalta a évi Üzleti Tervet is. Tóth István vezérigazgató szóbeli kiegészítést tett az elterjesztéshez, mely során elmondta, hogy az idei terv a hároméves középtávú gördül terv része. A DRV Rt. természetesen továbbra is más tulajdonában lév közmvek üzemeltetésével foglalkozik elssorban. Egyre meghatározóbb tevékenységgé válik a közmtulajdonosok pályázatainak elkésztésében való részvétel, a közmtulajdonosok közötti integráció elsegítése. Egyre több településen jelenünk meg folyékony hulladékgyjtés szolgáltatással is. Az éves várható igények, mennyiségek tervezésekor számos nehézségbe ütköztünk, de elmondható, hogy a évi terv optimista, további mennyiségi visszaesést nem terveztünk. Komoly szervezetkorszersítési program is zajlik a Társaságnál, melyet ráadásul úgy kell végrehajtanunk, hogy

4 abból a fogyasztók ne vegyenek észre semmit. A szolgáltatási színvonal nemhogy nem romolhat, a racionalizálások eredményeképpen annak inkább javulnia kell. Egy többször hangsúlyozott problémára is utalt a vezérigazgató úr: az állami mvek amortizációja csak részben számolható el, ami mintegy 2 Mrd Ft forráshiányt és a mvek állapotának folyamatos romlását eredményezi. Gazdasági szempontból említésre méltó még, hogy az üdülkörzetekben évtl megváltozott a díjstruktúra, ugyanakkor arról sem szabad megfeledkezni, hogy az állami díjtámogatási rendszer sajátosságai miatt, a fogyasztók további díjnövekedést fognak érzékelni a számlákban. A DRV Rt. testületeinek Rt. Igazgatósága, Felügyel Bizottsága mandátuma lejárt, így a többségi tulajdonos által javasolt korábbi és új tagok megválasztására került sor a Közgylés következ részében május 31-ig a következ személyek alkotják a testületeket. Az Rt. Igazgatósága: Reményi Zoltán (a május 18-ai igazgatósági ülésen a tagok elnökké választották), Berki László, mint új tagok. Murányiné Krempels Gabriella, Gáspár Gyula, Szekó József eddig is tagok voltak. Az Rt. Felügyel Bizottsága: Aladics Sándor elnök (a jogszabályok alapján az Állami Számvevszék javasolta), további új tagok: Magyar Melinda, dr. Csiki Károly, Somogyi László. Újraválasztott korábbi tagok: dr. Barabás Gábor, Vértes Árpád. A dolgozók delegáltjaként Bódizs József, Bocsev István és Pintér Lajos tagsága is megersítésre került. A könyvvizsgálói feladatokat változatlanul az Auditconsult Kft. látja el, melyet Bakó Zsuzsanna képvisel.

5 Társaságunk valamennyi vezetje és dolgozója nevében ezúton köszönjük meg az Igazgatóság és a FEB leköszön elnökeinek és tagjainak többéves munkáját, az új testületeknek pedig eredményes munkát kívánunk! A Közgylés további napirendi pontjai során adminisztratív kérdésekben születtek határozatok. A nyugdíjba vonult dolgozóktól visszavásárolt részvényeket (1835 db) törzsrészvénnyé alakították, döntés született az Alapító Okirat néhány formális módosításáról, a javadalmazási szabályzat elfogadásáról. A Közgylés jóváhagyta a DRV Rt. 5 éves stratégiáját, melynek rövidített változatát újságunk hasábjain is olvashatják. Dónucz László Két konferencia tapasztalatai A közelmúltban elbb február 24-én Ausztriában, majd május 13-án Baján vett részt nemzetközi szakmai konferencián Csuport László gazdasági vezérigazgató-helyettes. - Mi volt az ausztriai konferencia célja, s milyen eredményeket hozott? kérdeztük a vezérigazgató-helyettest. - Úgy gondolom, a DRV Rt. számára is fontos, hogy idnként nemzetközi szakmai konferenciákon vegyen részt, képviseltesse magát, s egyben összehasonlítási alapot nyerjen arra, hogy mások mit, hogyan, miért csinálnak. Ennek megfelelen utaztam ki Ausztriába, ahol a Dunamenti országok regionális projektje elnevezés munkaértekezletre került sor, amelyen az érintett országok környezetvédelemmel, vízszolgáltatással foglalkozó vezet szakemberei vettek részt: Németország, Románia, Szlovákia, Ausztria, Magyarország, Szerbia, Horvátország, Moldova, Bulgária képviseli. A tanácskozás legfontosabb témaköre a víz és szennyvíz tarifákkal volt kapcsolatos. Ez egy nemzetközi projekt, amelyik Európai Uniós és ENSZ támogatással mködik, és azt vizsgálja, miként lehet a tarifákat úgy kialakítani, hogy a környezetvédelmi kívánalmaknak megfeleljen, tehát biztosítsa a Duna szennyezettségtl való védelmét. - S Ön, mint egy dunántúli, balatoni cég vezérigazgató-helyettese, miért kapott erre meghívást? - Egyrészt azért, mert többen hallották már a korábbi eladásaimat, s úgy gondolták, hogy nem haszontalan, ha Magyarországról egy vízszolgáltató is elmondja a véleményét azokról a problémákról, amelyek ott felvetdtek. Másrészt minden bizonnyal azért is, mert olyan közös tarifarendszer kialakításán dolgoznak, amely ösztönzi a víztakarékosságot, ugyanakkor a szolgáltató gazdasági érdekeinek is megfelel, mint a kéttényezs díjrendszer, amit mi idén vezettünk be. A tanácskozás és tapasztalatszerzés eredményeként k is javasolják a kéttényezs díjrendszer bevezetését a többi országban. A javaslat szerint az díjrendszerüknél az alapdíj magasabb lenne,

6 mint amit mi alkalmazunk. A konferencia igen hasznos volt, hiszen lehetség nyílt egy nemzetközi tapasztalatcserére. Úgy látom, hogy Magyarország a tarifatervezés és átalakítás vonatkozásában sem marad el a környez országoktól, st bizonyos tekintetben még elbbre is járunk. Bemutatásra került egy magyar szakemberek által kifejlesztett olyan modell, amely a vízdíjakat próbálja szimulálni különböz peremfeltételek esetén, s ez is nagyon hasznos és tanulságos volt. Amerikai szakért vezeti a projektet, illetve mködik közre a közgazdasági háttér kidolgozásában, vele is több hasznos beszélgetést folytattunk. - Ön mirl tartott eladást a konferencián? - Tulajdonképpen bemutattam a DRV Rt. tevékenységét, és kitértem azokra a problémákra, amelyek mostanában foglalkoztatnak bennünket. Például a kéttényezs vízdíj, valamint a vízterhelési díj bevezetését, a tulajdoni szerkezettel kapcsolatos kérdéseket, vagy az önkormányzatokkal kötött szerzdéseket beszéltük meg. - Ön nemrégiben részt vett Baján is egy nemzetközi konferencián. Arról mit érdemes tudnunk? - A Watertime elnevezés konferencia ugyancsak egy nemzetközi projekt, amely a víz- és csatornaszolgáltatás kérdéseivel foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy például milyen paramétereket vesznek figyelembe az érintett önkormányzatok akkor, amikor a vízszolgáltatás árairól, megvalósításáról, fejlesztésérl döntenek. Ebben is igen jelents külföldi intézetek vesznek részt, például Nagy-Britanniából, Németországból, Finnországból és hazánkból. Magyarországot a bajai Eötvös József Mszaki Fiskola képviseli, személy szerint dr. Péter Judit, akivel igen szoros a DRV Rt. kapcsolata, és több tanulmányában a DRV tapasztalatait is felhasználta. Tulajdonképpen már az nagy elismerése volt hazánknak, hogy a nemzetközi tanácskozás helyszínéül Baját, a bajai fiskolát választották. Az eladások során megvitattuk a fenntarthatósági kérdéseket, a víz- és csatorna szolgáltatásokkal kapcsolatos döntések közép- és kelet-európai tapasztalatait, s magyar szakértk a fent említett ausztriai konferenciáról is tartottak beszámolót. Szóba kerültek az EU-s elvárások, az EU-trendek és a magyar helyi közszolgáltatási politika, majd én tartottam eladást A döntési helyzetek szolgáltatói szemmel címmel. Az eladásom arról szólt, hogy milyen döntési kérdésekkel kerül szembe ma egy víziközm szolgáltató Magyarországon. Például az amortizáció elszámolása, vagy, hogy milyen tarifa struktúrát alkalmazzunk, illetve javasoljunk a döntéshozóknak. Nagyon fontos volt a mohácsi polgármester eladása, aki önkormányzati szemszögbl vizsgálta ezeket a kérdéseket. Szekó József egyébként a DRV Igazgatóságának a tagja, tehát belülrl is ismeri a cégünk munkáját. A konferencia végén egy kerekasztal be-szélgetés zajlott, ahol a résztvevk közösen vitatták meg az elhangzottakat, s ott a szakszervezetek és az önkormányzatok képviseli is részt vettek, és elmondták véleményüket. Ez tehát igazából csupán egyetlen forduló volt a Watertime munkájában, de nagyon remélem, hogy az itt elhangzott anyagok hamarosan felkerülnek az internetre, és ezáltal hozzáférhetvé válnak mások számára is. Nekem olyan szempontból volt hasznos a tanácskozás, hogy láthattam, mások az EU-ban miként gondolkodnak ezekrl a témakörökrl, milyen elképzeléseik vannak a víziközm szabályozásról, a döntési helyzetek kezelésérl. Összegzésként Csuport László elmondta: Mind a két projekt igazából azt szimbolizálja, hogy a DRV Rt. számára hasznos bekapcsolódni ezeknek a szervezeteknek a munkájába, hogy legyen nemzetközi tapasztalatunk arra vonatkozóan, mások hogyan oldanak meg egyes problémákat, mert ezeket a tapasztalatokat hasznosíthatjuk mi is a saját munkánk során. Gy.L. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra Ismét eltelt egy év, újra elttünk áll a csúcsfogyasztási idszak. Területi igazgatóságaink május végén és június elején tartották meg szezon eltti tájékoztatóikat az önkormányzati és hatósági képviselknek arról, hogyan készültek fel a nyári hónapokra. Megkérdeztük Társaságunk területi igazgatóit, milyen feladatokat végeztek el mködési területükön a szolgáltatás zavartalan biztosítása, a szezonban megnöveked lakossági igények biztonságos kielégítése érdekében. *** Észak-balatoni Igazgatóság Lenthár József igazgató A felszíni és felszín alatti vízkivételi mvek ellenrzése, karbantartása, tisztítása a felkészülési terv alapján történik. A hálózaton lév tzcsapokat a tzoltósággal együttmködve ellenriztük. A szezon indulására elkészülünk a szükséges vezetékszaka-szok és a víztározó medencék mosatásával, hogy a megnövekv mennyiségi igényeket megfelel minségben tudjuk biztosítani. Az Észak-balatoni Igazgatósághoz tartozó Balatonalmádi, Balatonfüredi, illetve Balatonszepezdi Ivóvíz Üzemvezetségek mködési területén tervszeren végezzük a vízmérórák cseréjét és hitelesítését, valamint a hálózati szerelvények ellenrzését és cseréjét. Ivóvízvezeték rekonstrukciót hajtottunk végre Alsóörsön, Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Tihanyban, Balatonszepezden, Révfülöpön, Felsörsön és Kvágóörsön, emellett Alsóörsön felújítottuk az 50 m3-es medence töltvezetékét. A térség megnövekedett szennyvízmennyiségének tisztítására 2004-ben állami beruházásként megkezddött Balatonfüreden egy új, korszer szennyvíztisztító telep építése a jelenlegi telephelyen. A tisztítótelep a jelenlegi I.

7 fejlesztési lépcs alapján m3/nap szennyvízmennyiség tisztítására lesz képes. A próbaüzem indítása júniusában várható. A regionális szennyvízátemelk felújítását, rekonstrukcióját tovább folytatjuk, szorgalmazzuk egy nagyobb, állami szerepvállalással történ rekonstrukció mielbbi megvalósítását. A regionális szennyvízelvezet rendszer átemeli, illetve a szennyvíztisztító telepek szezonra való felkészítése befejezdött. A szezon eltti tájékoztatónkat június 1-én tartottuk meg Balatonfüreden. *** Dél-balatoni Igazgatóság Májer József igazgató A Nyugat-Balatoni és Dél-Kelet-Balatoni Regionális Vízmvön Siófok, Balatonkenese, Nagyberény, Balatonendréd, Balatonszárszó, Balatonlelle és Balatonboglár településeken ivóvízhálózati és csomóponti rekonstrukciókat hajtottunk végre. Csbéleléssel és mechanikai cstisztítással újítottuk fel a Balatonszéplaki Nagyfelszíni Vízm NA500-as acél nyersvíz vezetékének a vasút és a fútvonal alatti szakaszát. A hálózati meghibásodások gyorsabb felderítése érdekében 3 db nagy átmérj vízmért építettünk be a Siófok- Kilitiben található 2*5000 m3-es medencénél. Megtörtént a balatonföldvári ipari vízm udvartéri vezetékének és ersáramú vezérlésének rekonstrukciója is. A regionális nyomásfokozóknál frekvenciaváltókat építettünk be a nyomáslengések csillapítása érdekében Balatonvilágoson, Sóstón, Ságváron, Szántódpusztán, Kötcsén és Balatonföldváron. A DKBRV és NYBRV vízellátó hálózat területén az üzemirányító program bvítése megvalósult. Elvégeztük a Balatoni I-es és II-es szennyvízrégióban az átemelk ersáramú vezérlésének felújítását. Végrehajtottuk Balatonlellén az R-14, Siófokon pedig a Csobánc utcai és a X. számú szennyvízátemelk rekonstrukcióját. A tájékoztatónkat május 30-án rendeztük meg Balatonszéplak-alsón. *** Nyugat-balatoni Igazgatóság Palánki János igazgató Fmveink nagy biztonsággal képesek kielégíteni a várható vízigényeket. A rendszerek tárolómedencéinek, hálózatainak mosatása, ferttlenítése, az átemelk gépeinek forgatása megtörtént. A szezonra a megfelel mszaki és higiéniai állapotokat biztosítani tudjuk. Munkáink során kiemelt figyelmet kapott a vízveszteség-feltárás hatékonyságának javítása, a jó vízminség folyamatos biztosítása, a jó ellátási színvonal fenntartása még a topográfiai magaspontok fogyasztói esetében is. A fenti szempontok megvalósítása miatt ez évben is folytatjuk a rosszállagú, kis keresztmetszet elosztóvezetékeink cseréjét, a végvezetékek átalakítását körvezetékre, új zónák létrehozását, illetve a korábbi zónahatárok optimalizálását. Zónásítási munkálataink közül minden vonatkozásban kiemelked a Cserszegtomajon épül 500 m3-es medence, átemel és irányítástechnikai rendszer, melynek tervezett beruházási összege 38 millió Ft. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy nemcsak Badacsonytomajon, Badacsonyban, Szigligeten, Badacsonytördemicen, Ábrahámhegyen, Balatonrendesen készültek jelents közmépítési munkák, hanem átadásra került a Lesencei régió 4 településének csatornahálózata is, Cserszegtomaj, Rezi, Nemesvita, Nyírád, Nemesbük, Karmacs és Vindornyafok községek teljes kör csatornázásával együtt. További, már csatornázott területeken is jelents szennyvízberuházások készültek, illetve készülnek ma is, mint például: Tapolca keleti városrészének teljeskör csatornázása, Badacsonytomaj község területén a Badacsonyörs IV. ütem szennyvízelvezet program megvalósítása. Jelenleg a keszthelyi tisztítótelepen az iszapvonal rekonstrukció keretében, az iszapcentrifuga gépház építése van folyamatban. Nyírádon az új szennyvíztisztító telep próbaüzemének lezárására készüldik a felels kivitelez és tervez Kristály Kft. A szennyvízelvezet rendszerek és szennyvíztisztító telepi létesítmények felülvizsgálatával, a szükséges karbantartási, felújítási munkálatok elvégzése folyamatban van az anyagi lehetségeink függvényében. A szezoni felkészülésekrl, a várható vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás helyzetérl szóló tájékoztatónkat május 27-én rendeztük meg az igazgatóság tanácstermében. *** Somogy megyei Igazgatóság Bóta László igazgató Igazgatóságunk területén a nyári csúcsfogyasztásra történ felkészülés idén is kiemelt feladatot jelentett. Elvégeztük a szükséges karbantartásokat, a tárolók és víztornyok tisztítását, a vízkezelk tölteteit kicseréltük. A hálózatot átmosattuk és ferttlenítettük, megtörténtek a higiéniai karbantartások. A víz- és szennyvíztisztítási technológiát felülvizsgáltuk. A felkészülést május között mszaki szemlével zártuk le. A szemlebizottság megállapította, hogy az alapos felkészülés biztosítja a zavartalan szolgáltatást a nyári idszakban. Az önkormányzati vezetk tájékoztatóját május 31-én tartottuk Kaposváron, az Inkubátorházban. *** Pécsi Igazgatóság Dr. Solti Dezs igazgató A Mohács-szigeti vízbázison a gyjt vezetékeket az év során folyamatosan újítják fel az üzemvezetség munkatársai. Megkezddtek az Újmohácsi víztisztítót kiváltó vízvezeték tervezési munkái. Az üzemmenet zavarása nélkül folyamatosan zajlik a Mohácsi Vízmtelepen a fekvszrk felújítása és karbantartása, valamint

8 az udvartéri csvezetékek rekonstrukciója. A Pécs-Mohács SENTAB vezeték 7-es szakaszának kiváltására vonatkozó tervek elkészítése és a szolgalmi jog megváltások a DRV Rt. finanszírozásában megtörténtek. Elkészült, és a szezonra üzembiztosan mködik a kistérségi rendszerek felújított és kibvített irányítástechnikai rendszere. Berkesden nyomáscsökkentk beépítésével folytatjuk a túlnyomásos területek problémájának rendezését. A Husztót, Kovácsszénája, Abaligeti vízellátó rendszeren az irányítástechnikai berendezések felújításának els üteme megvalósult. Befejezdött Hosszúhetényben a szennyvíztelep átalakításának els üteme, mely által jelentsen javult a kibocsátott szennyvíz minsége. A Kozármisleny kistérségi rendszer ellátó vezetékének kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezés várhatóan az I. félév végén indul el. Hálózatbvítési tervezési és részben kivitelezési munkákat végeztünk az önkormányzatok megrendelésére Nagykozárban, Bogádon, Romonyán és Kozármislenyben. Az értékesítési veszteség csökkentése érdekében fokozatosan és folyamatosan alakítjuk ki a településenkénti vízmennyiség-mérést és adatátvitelt a település eltt és után, mely a jelentsebb hálózati veszteséget jelent területek kiszrését teszi lehetvé. *** Fejér megyei Igazgatóság Juhászné Hermann Margit igazgató A vízm telepeinken a gépészeti és villamos berendezések, valamint az irányítástechnikai rendszerek mködképességének ellenrzését követen a szükséges javításokat elvégeztük. A technológiai csvezetékek korróziós védelmét megújítottuk. Az ivóvíztározó medencéket és glóbuszokat kimosattuk, majd ferttlenítettük. Szintén elvégeztük az ivóvízellátó elosztóhálózat mosatását és öblítését. A csomóponti szerelvények, légtelenítk mködésének vizsgálata után, a szükséges cseréket végrehajtottuk. Az ivóvízellátó hálózaton a tzcsapok els félévi felülvizsgálata és mködésképességének biztosítása megtörtént. A vízminséget akkreditált laboratóriumunkban folyamatosan vizsgáljuk. A szennyvíztisztító telepek gépi berendezéseinek ellenrz karbantartását és a szennyvízátemelk takarítását is elvégeztük. Mködési területünkön kiemelt jelentség a Velencei-tó körzete, melynek északi partján továbbra is kapacitás gondjaink vannak. A Velence-tavi Regionális Vízm Rendszer az év túlnyomó részében biztonsággal látja el a térség településeit. A nyári csúcsfogyasztási idszakban a rendelkezésre álló vízmennyiség azonban nem elegend a települések zavartalan ellátásához. A szk szállítási és tározó kapacitás miatt, csapadékban szegény idjárás esetén problémát jelenthet a megfelel mennyiség ivóvíz biztosítása. A Velence-tavi Regionális Vízm Rendszer és a Rákhegyi vízbázis összeköt vezetékének tervei elkészültek, ennek megvalósulása esetén megoldódnának a vízellátásban jelentkez gondok. Az összeköt vezeték kiépítésével lehetség nyílik további vízigények biztonságos kielégítésére is. A szakembereknek és a területi önkormányzatoknak június 2-án, Velencén tartottunk tájékoztatást. Összeállította: Drescherné Horváth Andrea Vízbiztonság európai színvonalon Az átlag fogyasztó természetesnek veszi, hogy ha megnyitja a csapot, azon egészséges, tiszta ivóvíz folyik. Azt azonban már csak kevesen tudják, hogy a víz minségének biztonságára miként ügyelnek a szolgáltatók, hogyan érik el, hogy a lehet legkisebb esélye legyen a vízminség romlásának. Április elejétl hivatalosan is, egy tervezett vízbiztonsági program elírásai szerint üzemelteti a DRV Rt. a Tab- Zala vízmvet és annak hálózatát. Az országban elsként dolgozták ki az Rt. szakemberei az európai színvonalnak megfelel vízbiztonsági követelményrendszert és elírásait. A DRV Központjában Szebényi Tibornéval, a projekt vezetjével beszélgettünk. - Mi a Vízbiztonsági Terv lényege? - A Vízbiztonsági Terv lényege az egészségügyi kockázatot jelent veszélyek (fizikai, kémiai, biológiai, szervezeti) feltárása és elemzése a vízellátás minden lépésében, a vízkivételtl a fogyasztó csapjáig történ elosztásig bezárólag. A veszélyelemzés után meg kell határozni a kritikus szabályozási pontokat, a hozzájuk tartozó kritikus beavatkozási határértékeket, ezek mérési metodikáit és a helyesbít/megelz tevékenységeket. Az elsdleges célunk a veszélyek elfordulásának megelzése. A rendszer megbízhatóságát és hatékonyságát az új ismeretek alapján rendszeresen felül kell bírálnunk. - Miért a Tab-Zala Vízm és hálózata esetében alkalmazták elször a Vízbiztonsági Tervet? - Olyan mintaterületet kerestünk a szakmai program megvalósítására, amely közepes nagyságú, s amelyhez sok hasonló paraméter található a társaság szolgáltatási területén. A késbbiekben így könnyebben lehet adaptálni az itt tapasztaltakat más, DRV Rt. által üzemeltetett vízmre is. - Hogyan zajlott a projekt elkészítése? - A Tab-Zala Vízm Vízbiztonsági Tervének elkészítésére els lépésben egy szakmai team-et hoztunk létre. A programot év elején kezdtük el kidolgozni a közepes nagyságú, 9 mélyfúrású kúttal és vas-,

9 mangántalanítási technológiával rendelkez vízm esetében. A team-munka során dolgoztuk ki a konkrét feladatokat, amelyek betartásával jelentsen csökkenthet az egészségterhelést jelent veszélyek fellépésének kockázata. Munkánkat nagyban segítették Dr. Borsányi Mátyás iránymutatásai, aki az Országos Közegészségügyi Központ osztályvezetje, és a program megvalósulásának a kezdeményezje. A terv kidolgozásában közremködtek a Dél-balatoni Igazgatóságról többek között Krisztin Róbert üzemvezet és Solymosi Hajnalka víztechnológus, a Központból pedig a Szolgáltatási és Vízgazdálkodási, illetve az Üzemfenntartási Osztály szakemberei. Jóllehet még csak néhány hónapos tapasztalattal rendelkezünk, de az már most látszik, hogy Tabon ahol eddig is a jogszabályi elírásoknak megfelel volt az ellátás nagyobb odafigyeléssel, tudatosabb munkával, biztosabb szaktudással máris kimutathatóan javult a vízminség. - Miért van szükség a vízbiztonsági programra? - Elssorban népegészségügyi stratégiai jelentsége miatt, hiszen az emberi egészség védelme, az ivóvízfogyasztással összefüggésbe hozható megbetegedések megelzése rendkívül fontos. Az élelmiszeriparban is elengedhetetlen a víz minségének biztosítása, mivel az ivóvíz a legfontosabb élelmiszerek egyike. A módszertan megegyezik az élelmiszer elállítóknál közismert HACCP-vel, természetesen a víziközm szolgáltatás jellemzire adaptálva. A programot minden vízmre külön, a helyi specialitások figyelembe vételével kell kidolgoznunk, a vízellátás különböz területeit jól ismer szakemberek bevonásával. Az els lépések után a programot tovább folytatjuk. Más mintaterületen (felszíni vízmves vízellátásra) még az idén elindítunk egy újabb rendszerkiépítést, mely elssorban a Balaton környékén indokolt, s érint több hasonló adottságú vízmvet. A Dunántúli Regionális Vízm Rt. Stratégiai Terve A Dunántúli Regionális Vízm Részvénytársaság Stratégiai Terve egy olyan komplex dokumentum, amely a jelen állapotból kiindulva meghatározza azokat az átfogó, a Jövképben megfogalmazott célkitzéseket, amelyeket a vállalat a következ ötéves idszakban el kíván érni. Az általános átfogó stratégiai célokat egészítik ki a kulcsfontosságúnak tekintett négy terület az értékesítés, a kontrolling, a mszaki és az emberi erforrások területeinek stratégiai céljai, mint rész-stratégiák. Jövkép A DRV Rt. Közép-Európa egyik meghatározó víziközm-szolgáltatója. A DRV Rt. olyan, dönten állami befolyású részvénytársaság, amely a versenyképes és a környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szervezetével képes a fogyasztók elégedettségét kivívó, és az Európai Unió normáinak megfelel víziközm-szolgáltatást nyújtani. Jól képzett, a teljesítményük szerint fizetett munkavállalók biztosítják a cég eredményes mködését és folyamatos megújulását. Átfogó stratégiai célok 1. A fogyasztói elégedettség növelése Alapvet cél a fogyasztói igényekhez való rugalmas és széleskör alkalmazkodás. Meg kell oldani az ügyfélszolgálati rendszer szervezeti korszersítését, a kor követelményeinek megfelel korszer távközlési és informatikai eszközöket kell alkalmazni az ügyfélkapcsolati folyamatokban. A számlázási, folyószámla-kezelési rendszer megújítása a fogyasztói elégedettség növekedésén túl, az értékesítési feladatok hatékonyságát is növeli. Elengedhetetlen és folyamatos követelmény a fogyasztói kapcsolatok további ersítése és bvítése, a küls kommunikáció javítása, valamint a díjrendszer és a kapcsolódó támogatási rendszer korszersítése. 2. A szolgáltatási színvonal emelése 2/a. A víziközmvek hosszútávú, biztonságos és harmonikusan fejld mködésének elsegítése A szolgáltatási színvonal emeléséhez szükséges a szerzdéses alapon üzemeltetett közmvagyon fejlesztése. Az önkormányzati kapcsolatainkban felül kell vizsgálni a meglév szerzdéseinket, eltérbe kell helyezni az üzemeltetési integráció lehetségét. Szoros szakmai együttmködéssel, hosszú távú vagyonkezelési és / vagy üzemeltetési szerzdések megkötésével törekedni kell arra, hogy elsegítsük a közmtulajdonos önkormányzatok ellátási kötelezettségeinek teljesítését. 2/b. A hatékony mködtetéshez szükséges mszaki-technológiai feltételek, technológiák és eszközök folyamatos fejlesztése A szolgáltatási színvonalat a mködtet vagyon korszersítésével is javítanunk kell. Szükséges az irányítástechnikai, térinformatikai, laboratóriumi és egyéb, a korszer mködtetést elsegít rendszerek fejlesztése. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a legjobb és legújabb technológiai eljárásokat, vizsgálni kell ezek hazai alkalmazhatóságának bevezetését. Elengedhetetlen továbbá a DRV Rt. kutatás-fejlesztési tevékenységének célirányos támogatása, és ezen keresztül a szakemberek szakmai ismereteinek bvítése.

10 3. A részvényesek érdekeit szolgáló eredményes gazdálkodás. A mködési terület bvítése, a befektetési lehetségek és a szinergiák kihasználása A DRV Rt. továbbra is törekszik a vállalat piacainak megtartására, bvítésére, szakmai befektetként térségi befolyásának növelésére, stratégiai szövetségek kialakítására, a szolgáltatók integrációjára. A Részvénytársaság az eredményes mködés érdekében vállalkozik minden olyan kapcsolódó tevékenységre a piacorientált gazdálkodás szellemében amely javítja a jövedelmezséget és a hatékonyságot. A tulajdonosi elvárások teljesítésének érdekében nélkülözhetetlen a hatékony, elrelátó, tudatos, piacorientált gazdálkodás, valamint szükség van a tervezési és vezeti információs rendszer továbbfejlesztésére, a középtávú, éves, havi gazdálkodási tendenciák értékelésére, a szervezetfejlesztéssel összehangolt kontrolling tevékenység megújítására. 4. Versenyképes, a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó tevékenység és szervezet fejlesztése Szükség van a cég szervezeti felépítésének korszersítésére, újraszervezésére, a folyamatok racionalizálására. Az üzemeltetési és a fenntartási / hibaelhárítási tevékenység új irányítási és szervezeti megoldásának rugalmasan és gazdaságosan kell alkalmazkodni a feladathoz. Az üzemeltetést segít és a termékminsít laboratóriumi feladatok irányítási felelssége elválasztandó egymástól, ez utóbbinál a funkcionális irányítást kell megvalósítani. Az értékesítési, a pénzügyi - számviteli és a beszerzési folyamatokban szintén a funkcionális irányítás koncepcióját kell érvényesíteni. Az informatikai költségek optimalizálása érdekében az integrált informatikai rendszer üzemeltetését egy szervezeti egységbe kell átszervezni. A Részvénytársaság stratégiájába nem illeszked tevékenységeket meg kell szüntetni. 5. Jól képzett, motivált, elkötelezett és hatékony munkavállalói közösség kialakítása A Társaság stratégiai céljainak megvalósítására képes munkavállalókat hatékony kiválasztással, a társasági szükségleteket kielégít, az eredményességet kontrolláló képzés-fejlesztéssel kell biztosítani. A motiváltságot és az elkötelezettséget méltányos keresetekkel, béren kívüli juttatásokkal, erkölcsi elismeréssel, korszer vezeti módszerek alkalmazásával kell elsegíteni, növelve a DRV Rt. munkaer megtartó képességét. A humán terület fokozódó jelentségét egy önálló humánpolitikai stratégiában is megjeleníti a Társaság. 6. Küls és bels kommunikáció fejlesztése Szükség van a fogyasztói célcsoportok szerinti kommunikáció hatékonyságának növelésére, a nemzetközi kapcsolatok, továbbá a társszolgáltatókkal való együttmködés ersítésére. Fontos továbbá a fogyasztói célcsoportok, a közmtulajdonosok, az önkormányzatok, a területi szövetségek, a civilszervezetek rendszeres és tervszer tájékoztatása. Az alkalmazottak tájékozódását elsegít bels információs rendszer fejlesztésének hozzá kell járulnia a stratégia megvalósítását lehetvé tev társasági kultúra kialakításához. Területi stratégiai célok A Dunántúli Regionális Vízm Rt. az átfogó stratégiai célok elérésének támogatására négy kiemelten kezelend területet határozott meg: az értékesítés, a kontrolling, a mszaki és az emberi erforrás területeit. Ezekre vonatkozóan az alábbi rész-stratégiai célkitzések kerültek meghatározásra. 1. Értékesítés területe 1.1. Teljes kör és pontos fogyasztásmérés, leolvasás és számlázás megvalósítása Érthet, áttekinthet számlaformátum alkalmazása Kintlévségek folyamatos csökkentése A tulajdonos által is elvárt eredményt biztosító díjak felterjesztése, elfogadtatása Ügyfélszolgálati tevékenység hatékonyságának javítása Fogyasztói célcsoportok (vízátvevk, nagyfogyasztók, társasházak) megkülönböztetett kezelése. 2. Kontrolling területe 2.1. A szervezeti teljesítmény mérése és összehasonlító értékelése Az alkalmazott díjak és a ráfordítások összefüggésének vizsgálata A tervezési, értékelési rendszer vizsgálata. 3. Mszaki terület 3.1. A Mszaki Információs Rendszerben lév lehetségek szélesebb kör alkalmazása, térinformatikai rendszerek kiépítése Veszteségek feltárása, a problémák hatékony kezelése Technológiai korszersítés az EU normáknak megfelel vízminség biztosítása érdekében. 3.4.A K+F tevékenység szerepének növelése A környezetvédelmi célkitzések megvalósítása, a vízbázisvédelmi program végrehajtásának elsegítése. 4. Emberi erforrások 4.1. Az emberi erforrás felhasználás hatékonyságának növelése Az anyagi ösztönzési rendszer fejlesztése Munkaer megtartást elsegít programok kidolgozása A képzési rendszer célirányos, szükséglet alapú átalakítása A HR szervezet szerepkörének ersítése.

11 Az osztalékfizetés rendje Tisztelt Részvényeseink! A Dunántúli Regionális Vízm Rt. (DRV) május 5-én megtartott éves rendes közgylésének döntése alapján, egy darab Ft névérték DRV részvény után járó évi bruttó osztalék összege Ft. Az osztalékfizetés kezd idpontja: június 20. Az osztalékfizetés befejez idpontja: augusztus 19. A évi osztalék még további 5 évig igényelhet, ezután az osztalékra való igény elévül. Az osztalék kifizetésének feltételei: Azon részvényesnek fizethet ki az osztalék, aki az osztalék kifizetésének helyén rendelkezésre bocsátja az osztalék kifizetéséhez szükséges adatokat és az osztalékszelvényeket is tartalmazó részvényeket, valamint a kifizetéskor a részvénykönyvben tulajdonosként szerepel. Magánszemély esetén az osztalék forrásadója 20 %. Belföldi illetékesség jogi személy esetében az osztalékadó mértéke 0 %. Az alábbiakban felsorolt kifizethelyeken a hatályos adójogszabályok szerinti osztalékadóval csökkentett nettó osztalék vehet fel. Magánszemélyek: Személyesen, a személyazonosságuk személyi igazolvánnyal történ azonosítása mellett vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazással vehetik fel a nettó osztalékot. A jelenleg hatályos adótörvények értelmében a részvénytulajdonosnak csak adóazonosító jel bemutatásával lehet osztalékot kifizetni. Ennek hiányában a kifizet megtagadja az osztalék kifizetését. Meghatalmazás esetén a részvényes adóazonosító jelét is fel kell tüntetni a meghatalmazáson. A meghatalmazás akkor szabályszer, ha tartalmazza a meghatalmazó, illetve a meghatalmazott személy nevét, lakcímét (külföldi esetében az útlevélszámát), továbbá a meghatalmazás idbeni hatályát és tárgyát. A meghatalmazó aláírását két tanúnak, közjegyznek vagy ügyvédnek kell hitelesítenie. Jogi személyek: Aláírási címpéldányt, egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot és az adóbejelentkezési lapot kell az osztalék kifizetéséhez bemutatni. Az osztalékot a cégjegyzésre jogosult személy vagy cégszer meghatalmazással rendelkez személy veheti át. Azon jogi személyek, akik átutalással kérik az osztalék kifizetését, kérjük, hogy forduljanak a DRV Rt. Pénzügyi Osztályához. A részvények után járó osztalék kifizet helyei: DRV Rt. Központ 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. DRV Rt. Dél-balatoni Igazgatóság 8609 Balatonszéplak-alsó, hrsz.438. DRV Rt. Ipari Szolgáltató Üzem 8609 Balatonszéplak-alsó, hrsz.438. DRV Rt. Észak-balatoni Igazgatóság 8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 33. DRV Rt. Nyugat-balatoni Igazgatóság 8360 Keszthely, Vaszary K. u. 13. DRV Rt. Fejér megyei Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 8. DRV Rt. Somogy megyei Igazgatóság 7400 Kaposvár, Béke u. 41. DRV Rt. Pécsi Igazgatóság 7612 Pécs, Pf. 32. Pécs-Üszögpuszta Jogi személyek részére a kifizetés csak a DRV Rt. Siófok, Tanácsház u. 7. II. emeletén lév fpénztárban történik, vagy a részvényes által megadott bankszámlára utalja át a Társaság Pénzügyi Osztálya az osztalékot. Siófok, május 23. Tisztelettel: DRV Rt. Igazgatósága

12 Juniális 2005 Társaságunk, a Dunántúli Regionális Vízm Rt. minden év június els szombatján rendezi meg dolgozói és családtagjai részére a Vizes Juniálist. Ez a nap az idén június 4-re esett. A legnagyobb szabású bels rendezvényünk lehetséget biztosít arra, hogy a kollégák a munkahelyü-kön kívül is megismerjék egymást. A résztvevk kellemes kikapcsolódását a színes msorok, míg a vállalati csapatszellem ersítését a játékos vetélkedk biztosítják. A Juniális programjairól a PR-el csatolt munkakörben foglalkozó kollégákkal beszélgettem. Fejér megyei Igazgatóságról Nagy Istvánné, Ágit kérdeztem. -Ebben az évben Velencén, az Ifjuság Kemping területén tartottuk meg a Juniálisunkat. A felntteknek kispályás labdarúgó bajnokságot, férfi-ni asztalitenisz versenyt szerveztünk. A vállalkozó kedvek összemérhették rátermettségüket a négyszemélyes, pedálos kisautó versenyben. A horgászok sem maradtak hoppon, számukra is versenyt hirdettünk. A gyerekeknek a Mikkamakka Játszóház bevonásával biztosítottuk a hasznos idtöltést. Volt arcfestés, társasjáték, szerepjáték és ügyességi játékok. A délutánra fokozódott a jókedv és a hangulat. Ehhez hozzájárult a népszer Bingó, a karaoke és a dalos kedvek nótázása is. Az aktív szórakozáshoz ert adó ebéddel, babgulyással és pincepörkölttel járultunk hozzá, míg uzsonnára sült kolbásszal kínáltuk a vendégeinket. A Somogy megyei Igazgatóság eseményeirl Bartos Gézát kérdeztem. -Hagyományosan a kaposvári Matula Szabadid Központ területén rendeztük meg a Juniálist. Az üzemvezetségek dolgozói szinte teljes létszámmal jelen voltak a rendezvényen, így családtagokkal együtt 650 vendégünk volt. A szép környezetben számos szervezett és szabadprogram szolgálta a gondtalan kikapcsolódást és szórakozást. Volt sportvetélked, játszóház a kicsiknek, fúvószenekar és mazsorette bemutató. A fzversenynek köszönheten hétféle ételbl választhattak a résztvevk. A rendezvényen ismertettük a nyári csúcsfogyasztásra való felkészülésben legkiválóbb munkát végz dolgozók névsorát. Az este zenés-táncos mulatsággal zárult. Az Észak-balatoni Igazgatóságról Koszta Fere-ncné, Mariann adott tájékoztatást. - A csopaki Ifjúsági Üdült választottuk a Juniális helyszínéül. Az érkez vendégeket reggelivel, zsíroskenyérrel és uborkával fogadtuk. A gyerekek gondtalan szórakozásáról ugrálóvárral, körhintával, játékos vetélkedkkel és kisállat simogatással gondoskodtunk. Az ebédet négyféle menübl lehetett kiválasztani, melyhez csapolt sört, bort és üdítt kínáltunk. A 14 év alatti gyerekek fagylaltot és lufit kaptak ajándékba. Délután kakaós és lekváros palacsintát is felszolgáltunk a dolgozóinknak. A jó hangulatot egész napos zenei msor biztosította. A Dél-balatoni Igazgatóság programjaiból Szabó Ágnes adott ízelítt. -Igazgatóságunk a Székhelyén rendezte meg a Juniálist. A Játszóbusz Kft. által szervezett játékos feladványok és programok minden korosztály számára felhtlen szórakozást nyújtottak. A legkisebbeket ugrálóvár, körhinta és arcfestés várta. A versenyz kedvek kipróbálhatták ügyességüket hordólovaglásban, szkanderben és az óriás

13 él csocsóban. A színpadi msorok között volt néptánc és aerobic bemutató, valamint fellépett a Marcato Ütegyüttes is. Ebédre 3 féle ételbl választhattak a kollégák, melyhez csak az üdítt adtuk térítésmentesen. A versenyek között népszer volt a kispályás labdarúgó mérkzés, a fzés és a borverseny. A Nyugat-balatoni Igazgatóság rendezvényérl Mentes Csabáné, Márti számolt be. Rendezvényünknek a Balatongyöröki Horgásztanya adott otthont. A kollégák aktív kikapcsolódásáról ügyességi játékokkal és szellemi totóval gondoskodtunk. Megszerveztük a kispályás labdarúgó bajnokságot az üzemvezetségek között, volt asztalitenisz verseny, doboz dobálás, zsákbafutás, futóverseny, kötélhúzás, aktivity és sörivó verseny. Az ebédet a balatongyöröki szálloda készítette a vendégeink részére. Délután zsíros kenyeret és hagymát osztottunk a résztvevknek. A kés délutáni órákban él zene mellett szórakoztak tovább a dolgozók és családtagjaik. Központ A központ Juniálisára a Siófok-Sóstón található horgásztónál került sor. A jó hangulatot bohócmsor, modern táncbemutató és a Marcato Ütegyüttes fellépése biztosította. A kicsiknek néhány vállalkozó szellem munkatársunk kreatív mhelyt szervezett szalvéta technikával, kavicsfestéssel, hímzéssel és gyöngyfzéssel. Kicsik és nagyok számára ügyességi játékokat szerveztünk, ezen kívül a felnttek kvízjátékban tehették próbára tudásukat. A helyszín adta lehetséget kihasználva horgász- és fzversenyt is tartottunk. A DRV Rt. Pécsi Igazgatósága a helyi szakszervezeti bizottsággal egyetértésben úgy határozott, hogy a dolgozók szabadids összejövetelét a nyári csúcs eredményes lezárását követen, szeptember hónapban szervezi meg. Összeállította: Drescherné Horváth Andrea Az ÉDV Rt. delegációja Siófokon A tatabányai székhely Északdunántúli Regionális Vízm Rt. 30 fs csapata tett látogatást társaságunknál május 6-án. A bels képzésben részesül vízmves kollégákat a Dél-balatoni Igazgatóság székházában Csertán Gábor mszaki vezet és Dónucz László PR vezet fogadta. Az általános cégbemutatást követen vendégeink megtekintették a széplaki vízkivételi mvet, majd a nagyfelszíni vízmvet, ahol a víztisztítási folyamatokat Hideg Csaba, a vízm közelmúltban kinevezett vezetje mutatta be részletesen. A program az Ipari Szolgáltató Üzemben folytatódott, ahol Máté László üzemegység vezet számolt be társaságunk vízmérhitelesítési- és javítási tevékenységérl.

14 Finn szakmai látogatók május 12-én 6 fs finn delegáció kereste fel társaságunkat. A Lappavesi Oy nev vállalat négy település vízellátó cégeinek állít el ivóvizet, illetve gondoskodik a keletkezett és összegyjtött szennyvíz megtisztításáról. A vendégeket Szebényi Tibor informatikai igazgató és Dónucz László PR vezet fogadták a központban, ahol mindkét fél kölcsönösen bemutatkozott egymásnak. Ezt követen a delegáció megtekintette a Balatonkenesei Csúcsvízmvet, ahol mód volt a Balaton víz speciális tisztítási folyamatainak ismertetésére is.

15 A Tapolcai Üzemvezetség A DRV Rt. üzemvezetségeit bemutató sorozatunk kapcsán indultam a Nyugat-balatoni Igazgatósághoz tartozó Tapolcai Üzemvezetségre. A választásunk azért esett erre az egységünkre, mert a DRV Rt.-nél zajló átszervezések miatt megsznt a Badacsonyi Üzemvezetség január elsejétl az ellátott települések, az üzemeltetési feladatok és a munkát végz munkatársak így a tapolcai egységünkhöz kerültek át. Az üzemvezetség munkájáról és az átszervezésrl Tobak László üzemvezetvel beszélgettem. Üzemvezet: Tobak László Közmigazgatósági üzemvezet-helyettes: Egyed László Közmigazgatósági mvezet: Horváth Attila Fizikai dolgozók létszáma: 78 Szellemi foglalkozásúak létszáma: 15 F feladatok: ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, vízveszteség-csökkentés, hibaelhárítás, hálózat-karbantartás, ügyfélszolgálat, vízmér leolvasás és csere. Ellátott települések száma ivóvíz-szolgáltatás esetében: 21 Ellátott települések száma szennyvízelvezetés esetében: 13 Vízszállító vezeték hossza: 257 km Szennyvízszállító vezeték hossza: 122 km Napi vízszolgáltatás: 8800 m3 Napi szennyvízelvezetés: 4700 m3 Ivóvízbekötések száma: db Szennyvízbekötések száma: 7900 db Ivóvíz átemelk száma: 9 db Szennyvízátemelk száma: 34 db -Melyek az üzemvezetség fbb feladatai? Az ellátási területünkön található települések ivóvízellátását a Nyirád-Ajkai Regionális vezetékrl biztosítjuk, így mi nem foglalkozunk ivóvíztermeléssel és tisztítással. Legfbb feladataink a zavartalan és biztonságos vízszolgáltatás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, a biztonságos üzemeltetés fenntartása, a rendszer karbantartása, a gyors és szakszer hibaelhárítás megoldása. Ezeken kívül gondoskodunk a vízmérk leolvasásáról, hitelesítésérl és idszakos cseréjérl. A fogyasztóink részére ügyfélszolgálatot tartunk fenn, ami Tapolcán nem könny feladat. Ehhez tudni kell, hogy a Nyugat-balatoni Igazgatóságon Keszthely után nálunk van a legtöbb mellékmérs fogyasztási hely, szám szerint Társasági szinten mi kezdtük el a társasházakban a mellékmérsítést 14 évvel ezeltt, de ennek ellenére még sokan ma sem értik, hogy mibl adódik a bekötési fmér és a mellékmérk adatai közötti különbség. Így a mi esetünkben a reklamációk többségét ez a probléma teszi ki. A másik nagy gondot a kintlévségek kezelése jelenti, ezen a helyzeten a törvény adta lehetségek

16 betartása mellett a vízvételezési lehetség korlátozásával próbálunk javítani. A munkaid lejárta után és a munkaszüneti napokon munkatársaink ügyeletet, készenlétet tartanak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az 1971-ben készült üzemvezetségi épület 3 évvel ezeltt átépült és megszépült, s azóta kultúrált körülmények között dolgozunk és fogadjuk fogyasztóinkat. -Okozott-e gondot, hogy a Badacsonyi Üzemvezetség megsznése miatt megnövekedett az ellátási terület? A két üzemvezetség összevonása zökkenmentesen ment végbe. Mivel két közel azonos nagyságú üzemvezetség olvadt össze, gyakorlatilag megkétszerezdött mind a területünk, mind pedig a létszámunk. Az új településeket egyébként magam is jól ismerem, hiszen között a Badacsonyi Üzemvezetségen dolgoztam. Jelenleg a munka irányítása és az érdemi ügyintézés Tapolcáról folyik, már az ügyfelek is hozzánk fordulnak ügyes-bajos dolgaikkal június elsejétl az ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák átköltöznek Tapolcára, a badacsonyi ügyfélszolgálaton átmenetileg 1 f ügyeletes marad. A többi kollégát az áttelepülés nem érinti, így a hálózatkarbantartók, hibaelhárítók és a vízmér leolvasók a korábbi telephelyükrl látják el a feladatukat. A munkánk több lett az idényes fogyasztókkal történ levelezés miatt, hiszen Tapolca környékén jórészt állandó fogyasztóink vannak, míg a volt Badacsonyi Üzemvezetség ügyfeleinek 2/3-át az idényjelleg fogyasztók teszik ki. A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep egyike a legnagyobbaknak, ezen kívül hozzánk került a regionális feladatokat ellátó Nemesgulácsi Szennyvíztisztító Telep is. Ez utóbbi telephelyen a Balaton vízminségének védelme érdekében a munka a szigorú Környezetközpontú Irányítási Rendszer jegyében, az ISO 14001:1996 szabvány szerint zajlik. Nemesgulácson a szennyvíztisztító teleprl elfolyó vizek paraméterei megfelelnek a legszigorúbb I. o. vízminségvédelmi kategóriára elírt határértékeknek. -Hogyan készültek fel a szezonra? Megtörtént a tárolómedencék, nyomásfokozók, valamint az átemelk elkészítése, a hálózat mosatása és ferttlenítése. A szezonra biztosítjuk a megfelel mszaki és higiéniai állapotokat. Ezen kívül terv szerint elvégeztük a hálózat- és védterület karbantartási munkákat.

17 -Milyen rekonstrukciós munka zajlott a területen és milyen újítás várható? A rekonstrukciókra és beruházásokra szánt keretünk egyre kevesebb, ennek a többszörösére lenne szükségünk. Tapolcán például az önkormányzat elvárná, hogy az újonnan csatornázott utcákban az ivóvízvezetéket teljesen felújítsuk. Ez azonban több tízmilliós beruházás lenne. Nemesgulácson, Ábrahámhegyen és Tapolcán történt néhány száz folyóméter gerincvezeték- és mintegy 200 db bekötéscsere. -Mesélj egy kicsit magadról, a családodról és a hobbydról! Els munkahelyem a DRV, 1968-ban kerültem a céghez. Elször a Sümegi, majd a Badacsonyi Üzemvezetségen dolgoztam ban jöttem át Tapolcára, ahol elször üzemvezet-helyettes voltam, aztán 1985-ben az üzem vezetje lettem. Vizes dinasztiából származom, a két bátyám és a sógornm is a vízmtl vonult nyugdíjba. Ns vagyok, a nejem Sümegen pedagógus. A fiunk 21 éves és a közgazdasági egyetem hallgatója, a lányunk 18 éves, és a francia kéttannyelv gimnáziumban tanul Veszprémben. Különösebb hobbym nincs, de az érdekldésem elég sokirányú. Drescherné Horváth Andrea Végéhez közeledik a beruházás a Balatonfüredi Szennyvíztelepen A DRV Hírek évi 3. számában adtunk hírt az új Balatonfüredi Szennyvíztisztító Telep beruházásának elkészületeirl. Azóta eltelt két év, a közbeszerzési eljárás nyertese nyarán elkezdte az építési munkát, mely lassan a végéhez közeledik. Elre láthatólag júniusban indulhat meg a telep próbaüzeme. A nagyberuházásról Lenthár József igazgatót kérdeztük meg. -Miért volt szükség egy új szennyvíztisztító telep felépítésére Balatonfüreden? óta próbáltuk meggyzni a tulajdonost, hogy anyagi ráfordítással járuljon hozzá egy kor-szer, európai színvonalú szennyvíztisztító telep megépítéséhez. A beruházás megvalósítása több szempontból is szükségessé vált. Egyrészt a szennyvíztisztító telep a Balaton-part egyik legnépszerbb, nemzetközi kempingjének a szomszédságában található. Ennek kapcsán olyan létesítmény felépítését kellett megterveznünk, amely sem szaghatásával, sem pedig zajával nem zavarja a pihenni, kikapcsolódni vágyó turistákat. A másik nagyon fontos oka a fejlesztésnek, hogy a Balaton üdülkörzet településein az utóbbi években rohamosan ntt a csatornázottság aránya, emiatt a régi m3/nap befogadású telep a megnövekedett szennyvízmennyiség fogadására nem lett volna alkalmas. Az új szennyvíztisztító telep tervezési munkái 2001-ben készültek el, így fél, hogy a folyamatos szennyvízberuházások miatt az m3/nap ( leé) kapacitás is kevésnek bizonyul majd. Könnyen elfordulhat, hogy már az üzemelés kezdetén túlterhelt lesz a telep. A balatonfüredi szennyvíztisztító tíz településrl, Balatonakaliból, Balaton-udvariból, Aszófrl, Örvényesrl, Tihanyból, Balatonfüredrl, Dörgicsérl, Vászolyról, Pécselyrl és Balatonszlsrl fogadja a szennyvizet. Az új telep mechanikai tisztító és iszapvíztelenít része egyaránt m3/nap, míg a biológiai tisztító m3/nap mennyiség szennyvíz kezelését teszi lehetvé. A technikai felszereltség, a tisztított szennyvíz minsége megfelel a legszigorúbb uniós elírásoknak is. A megtisztított szennyvíz egyébként nem kerül a Balatonba, hanem a fzfi Sédbe vezetjük, így kikerül a tó vízgyjt területérl. Az iszapkezelben korszer Hiller centrifuga végzi a srítést, majd a szennyvíziszap mezgazdasági hasznosításra kerül, Balatonkenese és Papkeszi környékén injektálják.

18 -Úgy tervezték a telepet, hogy lehessen bvíteni is? Természetesen a feltételek adottak további m3/ nap kapacitás megépítésére. Örvendetes lenne, ha a II. ütem munkái az elképzeléseink szerint indulhatnának meg, mert utána nem kellene további bvítésen gondolkoznunk. A telepen 2-szer 2500 m3/nap kapacitású légbefúvásos, szaniter jelleg levegztet rendszerünk van, és két ugyanilyen nagyságú rendszer megépítésére van lehetség a területünkön. -Mikorra vállalta a kivitelez a beruházás befejezését? Az Országos Vízügyi Figazgatóság nyarán írt ki közbeszerzési pályázatot a beruházás megvalósítására, melynek gyztese a VEGYÉPSZER lett. A munka jelenleg még folyik, de várhatóan június közepére befejezdik. Ezután indulhat meg a hathónapos próbaüzem. Az akkreditált laboratórium munkatársai naponta végeznek majd teljes szennyvíz analitikai vizsgálatokat, melynek során az ilyenkor szokásos paramétereket fogják ellenrizni. Szeretném megjegyezni, hogy az állami fm megvalósítása során az igazgatóságunk is nagymértékben közremködött, végig figyelemmel kísértünk minden fontosabb mozzanatot. Itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon jó volt a kapcsolatunk a fvállakozó VEGYÉPSZER, és a bonyolítást végz OVIBER képviselivel. Drescherné Horváth Andrea Munkahelyi vezetképzés záróünnepsége Marcaliban április 28-án rendhagyó, de remélhetleg hagyományteremt ünnepségre került sor Marcaliban, melynek keretében a Dél-balatoni és a Somogy megyei Igazgatóság 57 munkatársa vehette át Tóth István vezérigazgatótól a munkahelyi vezetképzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítványt. A gondolat, hogy a közvetlen termelésirányító vezetk részére továbbképzést szervezzünk, már a 2002-es dolgozói elégedettség felmérés kiértékelése alapján készített intézkedési terv összeállításakor felmerült. A válaszadók többsége ugyanis jelezte igényét a vezeti munka tartalmi és eszközbéli megújítása érdekében. A cél tehát az volt, hogy gyarapítsuk a közvetlen munkahelyi vezeti réteg tudatosan alkalmazott vezeti módszereinek tárházát. Kerestük a célszer, költség- és idtakarékos, ugyanakkor megfelel eredményességet kilátásba helyez módszert. Végül is úgy döntöttünk, hogy elssorban bels erforrásokra támaszkodva, az ügyfélszolgálati és vízóra leolvasó munkatársaknál bevált, úgynevezett bels távoktatási metodikát alkalmazzuk.

19 2003-ban jutottunk el oda, hogy a Baross Gábor Szakiskola vezetésével felvettük a kapcsolatot, megállapodtunk a feladatmegosztásban. A tanfolyam akkreditáltatása az iskola részérl megtörtént, és tavaszára elkészült az oktatócsomag is. Az iskola biztosította ezen kívül az oktatás szakmai ellenrzésének hátterét, társaságunk a tananyag szerkesztésében és elállításában, valamint a szervezésben, a konzulensek és a gyakorlati foglalkozásvezetk biztosításában vette ki részét. A tanfolyam lebonyolításának anyagi forrását - költségtakarékos módon - a szakképzési hozzájárulás saját dolgozók képzésére felhasználható része biztosította. A tananyag három modulja a Szervezet, a Vezetéselmélet és a Vezetés gyakorlata címeket viseli. A csomagba Szöveggyjtemény, Hallgatói útmutató és Feladatlapok kerültek. Az oktatás ezen formája nálunk is a klasszikus távoktatás alapelveinek megfelelen épült fel. A tananyagot otthoni, egyéni tanulást lehetvé tev formában állítottuk össze. Az elméleti tudás rögzítését a szövegbe beépített feladatok megoldása segítette el. A feladatmegoldások egy részét a konzulenshez is be kellett küldeni, a többit gyakorlási céllal a Tankönyvben oldották meg a hallgatók. A bevezet találkozón kívül, a konzulens a három tanulási modulhoz igazítva három alkalommal találkozott a hallgatókkal, ahol áttekintették az otthon tanultakat, megbeszélték a feladatmegoldásokat, szükség szerint a konzulens kiegészítette az információkat. A konzultációk alkalmat teremtettek aktuális társasági események, problémák megbeszélésére is. A közösen elvégzett tanulás záró alkalma az a 3 napos, benntlakásos gyakorlat volt, amelyet a társaság hévízi üdüljében, kellemes körülmények között bonyolíthattunk le.

20 A tapasztalatok szerint elmondható, hogy a tanfolyami résztvevk dönt többsége érdeklden, eredményesen mködött közre a konzultációk sikeres lebonyolításában. Segítségünkre voltak abban is, hogy felhívták a figyelmet az összeállított tananyaggal kapcsolatban felmerült problémákra, a szövegek pontosítására, módosítására. Köszönet érte, hiszen ezzel a következ csoportok még eredményesebb, zökkenmentesebb tanulását segítették el. Ugyancsak köszönet illeti a két illetékes igazgató urat, akik figyelemmel kísérték a tanfolyamok lebonyolítását, st Májer igazgató úr eladást is tartott az akkor munkapéldány formájában meglév társasági stratégiáról. A hévízi tréning néhány vezetnek igazi újdonságot jelentett, hiszen nem vettek még részt hasonló tanulási folyamatban. A többség viszont nem elször tapasztalta meg a szituációs gyakorlatok hasznát, ez is bizonyíték arra, hogy zömében sikerrel és régóta alkalmazzuk oktatási gyakorlatunkban a tréninget. A napi 6-8 órás, székhez kötött odafigyelés különösen a mozgáshoz szokott vezetknél jelentett problémát, gyakoribb szünetek tartására hívták fel a figyelmünket a véleménynyilvánítás alkalmával. A tréning célja a vezeti készségek fejlesztése is volt, elssorban kommunikációs gyakorlatok, és a helyzetorientált vezetés módszerének megismertetése révén. A záró felmérésben adott nyilatkozatok szerint jó színvonalon sikerült megoldani a feladatot, a csapatszellem ersödött, jobban megismerték egymást a kollégák. Az oldott hangulat elsegítette a tréning szakmai sikerességét is. A tanfolyamra három csoportban összesen 60 ft iskoláztunk be. Ebbl 3 f morzsolódott le, családi és egyéb egyéni okok miatt. A záródolgozatok elkészültek, ezek kétharmadáról elismeréssel szólhatunk, munkatársaink nagyon alaposan, egyéb szakirodalmi forrásokat is felhasználva oldották meg a feladatot. Külön elismerésre érdemesek azok, akik saját, DRV-s példán keresztül is bemutatták a vezeti munka szépségét és nehézségeit is. Úgy gondoljuk, hogy az oktatási sorozatot más igazgatóságok vezetinek bevonásával lehet és kell folytatni. Nehézséget jelent nekünk, szervezknek, hogy nem verbuválódott még össze kell számú bels oktatói csapat, hiányoznak a megfelel tapasztalattal és felkészültséggel bíró konzulensek, akikre pedig szükség lenne távlatban is egy ekkora cégnél. Akik eddig ezt vállalták: Cservenné Boros Andrea, valamint Papp Sándor, akiket mindenképpen dicséret illet. Lódi Miklós Vizes vérvonalak: A Sárközi család A többgenerációs DRV-s családokat bemutató sorozatunkban Sárköziékkel szeretném megismertetni újságunk olvasóit és munkatársainkat. A vizes família tagjai az Észak-balatoni Igazgatóság aktív, illetve már nyugdíjas éveikben járó dolgozói. Az ids szülk nyugalmat és elégedettséget árasztó otthonában találkoztunk, az igazgatóság épületéhez közel lév utcában. A családtagokkal: Sárközi Józsefnével - született Ádámcsik Ágnes - Sárközi Józseffel, valamint fiukkal, Sárközi Zoltánnal a nappaliban ültünk le egy baráti beszélgetésre. Sárközi Istvánnal sajnos nem tudtam találkozni, munkahelyi elfoglaltsága miatt.

Kéttényezs díjrendszer az állami mveknél 2005. január 1-tl

Kéttényezs díjrendszer az állami mveknél 2005. január 1-tl Kéttényezs díjrendszer az állami mveknél 2005. január 1-tl A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó víz- és csatornaszolgáltató részvénytársaságok - így a DRV Rt. is - a szakminiszter

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. június 30-án tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2011. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György

Javaslat a szennyvízcsatorna évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György Gödöllő Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a szennyvízcsatorna 2009. évi díjainak megállapítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György - 2 - Tisztelt

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2006. évi közhasznú jelentése Adószám: 18067460-2-41 Statisztikai számjel: 18067460-7310-529-01 Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123. 1.sz. melléklet: közhasznú egyszersített éves

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata

A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. módosított alapító okirata A FÖLDEÁKI ISKOLÁSOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosított alapító okirata amely azért készült, hogy az I. pontban felsorolt alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv 74/'G. -aiban meghatározott rendelkezéseket

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Veszprém, Pápai út 41.

Veszprém, Pápai út 41. 1. sz. melléklet Veszprém, Pápai út 41. BAKONYKARSZT ZRT. AMORTIZÁCIÓS ELSZÁMOLÁS 2006-2010. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ! "#$ % "% & *) 1),$ -"$ - $ "0 - # $ & &./ 1 & /. "0 "%#, " %.% 2 3 2 4 4 54 54 4 7 6& 3&,$

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere

A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások által szükségessé vált átdolgozásának módszere H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: 465 2400 Fax: 465 2961 www.vizmuvek.hu vizvonal@vizmuvek.hu A Fővárosi Vízművek Zrt. Vízbiztonsági tervének, a jogszabályi változások

Részletesebben

Új szakszervezeti üdül

Új szakszervezeti üdül XIX. Évfolyam 2. szám Cím: Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. sz. Új szakszervezeti üdül 12 lakásból álló társasház egyik tettéri apartmanja a VKDSZ DRV Rt. Munkahelyi Szakszervezet tulajdona. Az apartman 37,8

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Ezüst fokozatú támogatóink:

Ezüst fokozatú támogatóink: Szerelőverseny 2007 2007. október 3-án és 4-én Társaságunk adott otthont a víziközmű ágazat egyik legjelentősebb szakmai rendezvényének, a VII. Országos Vízkiközmű Szerelőversenynek. A Magyar Víziközmű

Részletesebben

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép

Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban. Felsoktatási minségtérkép Minségfejlesztési szolgáltatások a felsoktatásban Felsoktatási minségtérkép 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2012. április 26-27., Gödöll Hegyi-Halmos Nóra ELTE PPK OFI Felsoktatási

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 20/1992. (IX.4.) rendelete A VÍZ- ÁS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJ BÉRLKRE TÖRTÉN ÁTHÁRÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26.

Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft ügyvezetője. Ó z d, 2012. január 26. J a v a s l a t az Ózdi Vízmű Kft. 2012. évi víziközmű fejlesztésének keretén belül az ivóvíztisztító telep megvalósításával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára Előterjesztő: Ózdi Vízmű Kft

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

Vasúti Erősáramú Konferencia

Vasúti Erősáramú Konferencia Vasúti Erősáramú Konferencia 2015. NOVEMBER 17-19. Pál László általános vezérigazgatóhelyettes MÁV Zrt. Pályaműködtetési szerződés a Magyar Állam és a MÁV Zrt. között 2016-2025 A MÁV Zrt. 2016-ra tervezett

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése

NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰVEK 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI TERV teljesítése 2012 évben indított munkák I. Előre nem tervezett értéknövelő munkák A keret terhére az alábbi munkák valósultak meg 2012-ben:

Részletesebben

Az SCD Holding Zrt. tervezett balatoni fejlesztései, és összhangja az érték!rzés kritériumával

Az SCD Holding Zrt. tervezett balatoni fejlesztései, és összhangja az érték!rzés kritériumával Az SCD Holding Zrt. tervezett balatoni fejlesztései, és összhangja az érték!rzés kritériumával Dános Pál MSc.Re.MRICS SCD Ingatlan Central Europe Zrt. vezérigazgató-helyettes 1 Balatonalmádi Balatonfüred

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport

Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási tevékenységet végző cég folyamat-leltára Csoport Folyamat Száma Neve Száma Neve 1 Piacok és vevők megértése 1 A szolgáltatásokkal való elégedettség mérése 2 A

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.

Szeged, 2014.07.02-04. Energia-megtakar és s Csatornamű Kft. Ift Miklós ügyvezető KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. XXXII. Országos Hidrológiai VándorgyV ndorgyűlés Szeged, 2014.07.02-04. 04. Energia-megtakar megtakarítás a KAVÍZ Z Kaposvári Víz-V és s Csatornamű Kft. üzemeltetési tevékenys kenységében Ift Miklós ügyvezető

Részletesebben

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE ELŐADÓ: BRODMANN TIBOR Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Igazgatóság 2016. Június 27. 1

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése

Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése Ipari Parkok Egyesület 2003.évi közhasznú jelentése 1.sz. melléklet: számviteli beszámoló 2.sz. melléklet: költségvetési felhasználás elszámolása 3.sz. melléklet: vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős : Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4264 Nyírábrány

Részletesebben

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére

ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére ELTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2010. január 20.-án tartandó képvisel-testületi ülésére Tárgy: Széchenyi utca teljes korszersítése Tisztelt Képvisel-testület! Nyílt

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 33. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Csatlakozási díj felülvizsgálata a Dombóvár és térsége

Részletesebben

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13.

Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben. Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Új kihívások az ivóvízbiztonság-tervezésben Szebényiné Vincze Borbála MHT Budapest, 2014. 05. 13. Vázlat 1. Vízbiztonsági rendszerkiépítési és üzemeltetési tapasztalatok országos jogszabályi kihívásnak

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZDÉS Amely létrejött egyrészrl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs, Széchenyi tér 1., (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester, másrészrl az Önkormányzat

Részletesebben

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit

A vízi közmű beruházások EU finanszírozása. Dr. Nagy Judit A vízi közmű beruházások EU finanszírozása Dr. Nagy Judit A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos alapelvei a természeti erőforrások

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 02-2/101-15/2009. TÁRGY: KIEGÉSZÍT FORRÁS BIZTOSÍ- TÁSA A PKK KIVITELEZÉSI KÖZBESZERZÉSÉHEZ MELLÉKLET: E LTERJESZT É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 2001 DECEMBER 2 TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉS 2001. Készült Tata Város Önkormányzata megbízásából 1 TATA VÁROS TELEPÜLÉSJA MELY KÉSZÜLT A VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MEGALAPOZÁSA

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Egy délután a fiatalokkal

Egy délután a fiatalokkal Egy délután a fiatalokkal 2003. december 1-én a Munkaügyi Osztály szervezésében Tóth István, Társaságunk vezérigazgatója, 20 felsfokú végzettség, pályakezd fiatallal töltött el egy délutánt Siófokon, az

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Előterjesztés: Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Testületi ülés dátuma: 2017. január 26. Készítés ideje: 2017. január 16. Készítette: Herczeg Renáta

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Nyertes pályázat a BFT-nél

Nyertes pályázat a BFT-nél Nyertes pályázat a BFT-nél Társaságunk pályázatot nyert a Balaton Fejlesztési Tanács 2002. évi pályázatán, melynek révén a BFT támogatja egy on-line telepítés alga klorofill-mér mszer megvásárlását és

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:.1-11 / 2016. Sorszám: 18. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 24. napján tartandó ülésére

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel.

ELŐTERJESZTÉSE. (2) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyekkel. Kunfehértó Község Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE A Képviselő-testület 2016. november 30-i ülésére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program

Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program Dél-dunántúli régió térségi közszolgáltatások stratégiai fejlesztési program KÖZLEKEDÉS /2. kötet/ Megbízó: DDRFÜ Kht. Készítette: Fmterv Rt. KTI Kht. 2006. július 24. 1 Tartalomjegyzék I. Vezeti összefoglaló...

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 2015. FEBRUÁR 19. LAKOSSÁGI BEKÖTÉSEK a "Szigetszentmiklós, Bucka városrész szennyvízcsatornázás és a szennyvíztisztító telep bővítése" tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0014 azonosító

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-7 /2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. március 3-án 16,30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 17-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén

Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén Határozatok a FOTEX Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008 április 28-án tartott éves rendes közgyőlésén 1/2008. sz. határozat: A közgyőlés jegyzıkönyvvezetıje dr. Gyülvészi

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31. BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Statisztikai számjel: 23486959-6190-114-03 Cégjegyzék szám: 03-10-100448 ÜZLETI JELENTÉS 2011. december

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója

Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás. A Káli Kistérség Víziközmű Társulatának tájékoztatója Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása beruházás TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció csatornázása és

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati -testületének 2016. szeptember 7-én, 16 óra 30 perckor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A -testületi ülés

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 34/2007. (XII.20.) sz. A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 34/2007.(XII.20.) sz. rendelet A csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII.20.) sz. rendelete A csatornaszolgáltatás hatósági

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

A vízfogyasztás mérése a Vízmondó tükrében

A vízfogyasztás mérése a Vízmondó tükrében XIX. Évfolyam 3. szám A vízfogyasztás mérése a Vízmondó tükrében Számos ügyfélszolgálati megkeresés alapját képez téma került a Vízmondó idei harmadik számának középpontjába. Az állandó lakossági fogyasztóinkhoz

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

B u d a ö r s. BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE B u d a ö r s BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE T a r t a l o m j e g y z é k Budaörs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének általános

Részletesebben

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje

A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje A Kerékpáros Magyarország Program végrehajtásáért felels Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (KTB) Ügyrendje 1. A KTB célja: A Kerékpáros Tárcaközi Bizottság (továbbiakban:ktb) munkájának a célja az Új Magyarország

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2016. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-i ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-i ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-i ülésén Jelen vannak: Havrancsik Tibor, Ifj. Havrancsik Tibor, Seresné Papp Zsuzsanna, Somogyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

EGER MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Megbízó: Eger MJV Önkormányzata 3300 Eger Dobó tér 2. Tervez: Rosivall Tervez Iroda Kft. 1065 Budapest Nagymez u. 37-39. EGER MJV 184/2003. (V. 29.) SZÁMÚ KÖZGYLÉSI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató SZERVEZETI EGYSÉGEK Menedzsment Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató A Menedzsment tagjai irányítják a társaság napi, operatív

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT 2010 I TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat célja, hatálya, értelmez rendelkezések 1 II. A környezetvédelmi tevékenység egyetemi rendszere 4 III. Környezetvédelmi

Részletesebben

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok:

A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai. A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: A Zwack Unicum Likripari és Kereskedelmi Nyrt. közgylési határozatai A Zwack Unicum Nyrt. 2011.június 29-i, évi rendes közgylésén hozott határozatok: 1/2011. 06. 29. közgylési határozat A Közgylés a 2011.

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben